Sunteți pe pagina 1din 106

Page1of9

CURS1
Sistemele de achizitie de date fac interfata dintre lumea analogica si
domeniul digital. Exista tendinta de a inlocui electronica analogica cu cea
digitala(ex.Audio,domeniulmasuratoriloretc).
Facilitati oferite de tehnica de calcul: flexibilitate, posibilitate remarcabila
deprelucraresiafisareainformatiei,posibilitatedestocareaunuivolummarede
date.
Facilitati oferite de prelucrarea digitala a semnalelor: imunitatea crescuta
la zgomote, posibilitatea memorarii usoare a lor, prelucrarea usoara a lor si
posibilitatearealizariidefunctiicomplexe,posibilitateautilizariitehniciidecalcul.
Utilizarea modulelor de achizitie de date permite realizarea de sisteme
electronicecomplexesivizibile.
Patrundereamasivaatehniciidecalculindomeniulsistemelorelectronice
a inceput odata cu aparitia microprocesoarelor. In ac timp: inlocuirea masiva a
prelucrariianalogiceasemnalelorcuprelucrareadigitala.
Exdesistemeelectronicecomplexecefolosesctehnicadecalcul:sisteme:
audio digitale, video digitale, de comunicatie digitala, de masura moderne, de
controlindustrial.Toateacesteafolosescmoduledeachizitieadatelor.
Semnal analogic o marime ce poate fi reprezentata matematic printro
functiecontinuadetimp.
Datasemnalpurtatordeinformatie
Dezavantajeleoperariicusemnaleanalogice:memoraredificila,prelucrare
greoaiesicostisitoare,sistemulrealizatnuesteflexibil,susceptibilitatearidicatala
zgomote
Avantajele operarii cu semnale analogice: nu se introduc erori de
cuantizare,sepoatelucralafrecventemari
Page2of9

Cauzeleinlocuiriiprelucrariianalogicecuceadigitala:avantajeleprocesarii
digitale a semnalului, dezvoltarile din domeniul tehnicii de calcul si a tehnologiei
VLSIceaduslaaparitiamicroprocesorului.
Microprocesor varianta sub forma integrata a unitatii centrale dintrun
calculator.
Avantaje sistem cu microprocesor: flexibilitate si adaptabilitate datorita
posibilitatii programarii acestora, posibilitatea realizarii unor functii complexe la
un pret scazut, obtinerea unui raport pretperformanta bun, simplificarea si
sistematizareaproiectarii.
Sistemele electronice digitale pot fi realizate sub forma logicii cablate sau
logiciiprogramate.
Logicacablatarealizataprininterconectareaunorcircuitedigitale
Logicaprogramatabazatapeexecutiauneisecventedeprogram
Modul de achizitie de date un modul de interfata specializat, care preia
unsemnalanalogicsiilconvrtesteintroreprezentarenumerica.
Reprezentarea numerica a unui semnal o secventa de numere ce pot fi
prelucratedecalculator.
Convertorul A/D bloc functional ce transforma o marime analogica de
intrareintroreprezentarebinara.
Convertorul D/A transforma reprezentarea numerica a datelor in
exantioanecuamplitudinediscreta.
Reconstituireasemnaluluianalogicsefaceprininterpolareaesantioanelor
discretefolosindunfiltrudereconstituireFTJ.

Page3of9

SCHEMABLOCAUNUISISTEMDEACHIZITIESIEXECUTIE

Sistemdeachizitieunsistemelectroniccomplexcareareroluldea
realizaconversiaA/Daunuiasaumaimultorsemnaleanalogice
Domeniulcunoasteodezvoltarecontinuadatorita:realizariiintehnologia
monolitica,utilizariiproiectariicucircuiteVLSIspecializate
UtilizareatehnologieiVLSIadusla:crestereacomplexitatii,cresterea
performantelor,scadereacostului.
Tendintaactualaestedeaintegramoduleledeinterfatainobiective
software.
Rolulutilizatorului:deaconstruibibliotecicuacesteobiectivesoftware,de
ainterconectaacesteobiecteintrunprogramdeaplicatie
ASICApplicationSystemIntegratedCircuitspescaralarga
FPGAFieldProgrammableGateArrayarieprogramabilapescaralarga
Tendintaactualaestedeimpunereaunuistandard.Acestlucru
reprezintauninceputptoabordareglobala,sistemica,deschisaaunui
sistem.
AltatendintaconstainutilizareaASICurilorsiacircuitelorFPGAin
realizareaacestorsisteme.
Softwareultindesaasigureotrataretransparentaaproblemelor
hardware.
Semnal
discret
digital
Semnal
discret
analogic
Proces
/
instru
ment
Elementde
executie
Filtrude
reconstituire
Convertor
D/A
Sistem
cumicro
procesor
Convertor
A/D
Dispozitivde
esantionare
traductor
Semnal
analogic
Page4of9

Importantasoftwareuluiinrealizareaaplicatiilorincareintervin
sistemedeachizitieestedinceincemaimare.
Noiletehnicideprogramareptsistemeledeachizitie:programare
orientatapeobiect,introducereaconceptuluideinstrumentvirtual.
Utilizareaconceptuluideinstrumentvirtualvapermiteunuiinginer
electronistnespecialistinprogramaresarealizezeoaplicatieinmodrapidsi
performant.
Solutiedeinterconectareamodulelorlauncalculator:
Directpemagistralasistemuluiprintrunconectordemagistrala
PrincabludemagistralaGPIB(IEEE488)
PrininterfataserialaRS232
FolosindmagistralaVXI

PREZENTARESCHEMATICAAUNEIAPLICATIIDEACHIZITIEDEDATE:
ACHIZITIESI
CONTROL
ANALIZA PREZENTARE
Placide
achizitie
Prelucrari
digitale
Afisaregrafica
IEEE488(GPIB) Filtrare
digitala
Iesirepeinterfata
VXI Analiza
statistica
Intrare/iesirepedisc
Interfata
seriala
RS232
Analiza
numerica
Interfatagraficacu
utilizatorul(GUI)

Page5of9

CURS2dincurs1

Structurasistemelordeachizitieadatelor:monocanalsimulticanal.

SADsistemeelectornicecomplexeavandroluldearealizaconversiaA/D
aunuiasaumaimultorsemnale.

Criteriideclasificare:
Infunctiedeconditiiledemediuinconditiigreledelucru
inconditiifavorabiledelucru
infunctiedenrsemnalelorachizitionatemonocanal
multicanal
CerinteimpuseSADcelucreazainconditiigrele:
Salucrezeintrundomeniulargcutemperatura
Safieriguros
Saelimineeroriledemodcomun
Saaibaofiabilitateridicata
CerinteimpuseSADcelucreazainconditiifavorabile:
Saaibaoprecizieridicata
Saaibaraportsemnal/zgomotcatmaibun
SADmonocanalpoateachizitionaunsingursemnal
SADmulticanalpoateachizitionamaimultesemnale

Page6of9

ClasificareSADmonocanal:
Invariantacompleta
Invariantafaracircuitdeconditionare
Invariantafaracircuitdeconditionaresifaracircuitsample&hold(S&H)
InvariantaceamaisimplacecontinedoarconvertorA/D
ClasificareSADmulticanaL:
CumultiplexareaiesirilorCAD
CumultiplexareaiesirilorS&H
CumultiplexareaintrarilorS&H
Cumultiplexareasemnalelordenivelredus

SCHEMABLOCCOMPLETAAUNUISADMONOCANALCelelaltevariantedeSADmonocanalseobtinprinparticularizareaacestei
scheme.
UnSADpoatefitransformatintrunmodulinteligentprinadaugareaunui
procesor.
SADesteinterfatatcusistemedecalculprinintermediulmemorieitampon.
SecventiereaoperatiunilorceintervininfunctionareaunuiSADeste
controlatadedispozitivuldecomanda.
Selectie
amplificare
Semnal
analogic
Load EOC
SOC
Hold
Dispozitiv
decomanda
Registru
tampon
CAN S&H Circuitde
conditionare
PA
Calculator
saucanalde
comunicatii
Page7of9

Circuituldeconditionareasemnaluluirealizeazamodificarea
caracteristicilorsemnaluluideintrare(filtruantialiasing).
Tehnicideconditionareasemnalului:
Prelucrarineliniare
Filtrareasemnaluluideintrare
Compresiesauexpandare
Preamplificatorulcucastigprogramabilareroluldearealizaadaptarea
domeniuluidevariatieasemnaluluideintrareladiapazonuldeintrareaCAD.
DiapazonuldeintrareaaCADestefix(standardizat).
Introducereaunortreptereglabiledeamplificareesteechivalentacu
cresterearezolutieiconvertorului.
Preamplificatorulpoatefirealizatcu:unamplificatordeinstrumentatie,un
amplificatordeizolatie,unamplificatoroperational.
Circuituldeesantionaresimentinereareroluldeareducetimpulde
apertura.Sepoatecresteastfelvitezadevariatieasemnaluluideintrare.

VARIANTADESADMONOCANAL(faracircuitdeconditionare)

Acestasefolosestecandefectulzgomotuluipoatefineglijatsinusunt
necesareprelucrarineliniarealesemnaluluideintrare.
Selectie
amplificare
Calculator
saucanalde
comunicatii
Semnal
analogic
Load
EOC SOC
Hold
Dispozitiv
decomanda
Registru
tampon
CAN S&H
PA
Page8of9

VARIANTACUPREAMPLIFICATORSICAN

Aceastavariantasefolosestecandselucreazacusemnalecuvariatierelativ
lenta.InacestcazsepoaterenuntalacircuitulS&H.
Eroricepotsaapara:erorideneurmarire,eroridatoratemaririitimpuluide
apertura

Analizaerorilordeneurmarire:
Consideramcazulparticularalsemnalelorsinusoidale::
I
(t) = I
m
sin(t)
Vitezamaximadevariatievafi:
d
i
dt
mux
= I
m
cos(t) = I
m
;
cos(t) mox = 1
Punemconditiacapeduratatimpuluideconversiesemnaluldeintraresa
nuvariezecumaimultde1LSB.I
m
I
c
1ISB = 2n
1LSB=
v
FS
2
N

mux

v
FS
2n2
N
v
m
1
c

1
n

v
FS
v
m

1
1
c
2
-(N+1)

Selectie
amplificare
Semnal
analogic
PA CAN
Registru
tampon
Calculator
saucanalde
comunicatii
Dispozitiv
decomanda
EOC SOC
Load
Page9of9

VARIANTASADCUCONVERSIEDIRECTA
Sepoateaplicainsituatiileincareperioadadeesantionarepoatefi
facutasuficientdemareinraportcutimpuldeconversie.
Estefoarteutilainaplicatiiincaresepoateplasaconvertorullangasursa
desemnal
Aceastastructuraestefoarteutilaintrunmediucuperturbatiiputernice
Rezultatulconversieivafitransmisinacestcazsubformanumerica

SistemeSADmulticanal
Permiteachizitiasimultanaamaimultorsemnale
Modalitateaceamaidirectaseobtineprinutilizareainparalelamai
multorSADmonocanalcumultiplexareanumericaaiesirilor
CelelaltevarianteseobtinprinpartajareaunorblocuridintrunSAD
monocanalcumultiplexareaintrarilorinbloculcomun.
VARIANTADESADMULTICANALcumultiplexareanumericaaiesirilorSAD
monocanal:

Avantaje:
Seobtinvitezemarideachizitieadatelor
Esteutilainaplicatiileincaretraductoarelesuntimprastiatepeoarie
mare
Permitetransferulnumericalrezultatelorconversiei
Sepoateseparagalvanicsursadesemnaldecalculator
Esteutilainaplicatiiindustriale
Dezavantaj:costridicat
SADmonocanal
#1
SADmonocanal
#N
MUX
NUMERIC
Calculator
saucanalde
comunicatii
Page 1 of 7

CURS2

VARIANTA DE SAD MULTICANAL CU MULTIPLEXAREA IESIRILOR
NUMERICE

Avantajele acestei variante:
-se obtin viteze mari de achizitie a datelor
-utila in aplicatiile in care traductoarele sunt imprastiate pe o arie mare
-permite transferul numeric a rezultatelor conversiei
-se poate separa galvanic sursa de semnal de calculator
-utila in aplicatiile industriale

SAD multicanal cu convertoare distribuite:


Carac acestei variante:
-SAD monocanal sunt plasate langa traductorul de semnal
-datele sunt transmise serial la distante mari
-la capatul liniei se introduce un amplificator de linie
Rolul amplificatorului de linie:
-reduce efectul atenuarilor
-reduce reflexiile pe linie
Dezavantajele acestuia sunt complexitatea(n sisteme) si costul mare(CAN e cea mai
scumpa piesa)

SAD MULTICANALcu multiplexarea iesirilor circuitelor S&H


SAD
monocanal
Amplif cu
izolatie
Amplif
de linie
CS/P M
U
X

N
U
M
SAD
monocanal
Amplif cu
izolatie
Amplif
de linie
CS/P
Cal.
S&H
S&H
MUX
analog
CAN
Dispozitiv de comanda
Reg.
Tampon
Calculat.
SOC EOC
LOAD
Page 2 of 7

Avantaje:
-viteza de achizitie ridicata
-mai ieftina decat precedenta
-foloseste doar un CAN(trebuie sa fie mult mai rapid)
-esantionarea semnalelor se face simultan pentru toate canalele odata
Cerintele specifice pentru blocurile functionale acestei variante de SAD:
-convertorul A/D sa fie f rapid
-circuitul S&H trebuie sa aiba o ratade alterare a tensiunii memorate redusa

SAD multicanal cu multiplexarea intrarilor in circuitul S&H
Aceasta varianta e cea mai simpla si are ca avantaje complexitatea redusa si costul redus.
Pentru reducerea timpului de achizitie comutarea canalelor se poate face pe durata
conversiei.
Multiplexarea semnalelor de intrare se poate face secvential sau aleatoriu

III Elemente de procesare numerica a semnalelor

Semnal analogic
-semnale reprezentate printr-o functie continua de timp(s)
s=s(t), s-functie continua


Semnal discret analogic: un semnal in care variabila t ia un numar finit de valori sau
infinit dar numarabil
Semnal discret digital: o secventa ordonata de numere, fiind deci un semnal numeric.
Sistemele analogice sunt descrise prin ecuatii diferentiale in domeniul timp si prin ecuatii
algebrice in domeniul Laplace(s).
Reg.
Tampon
Dispozitiv de comanda
CAN
S&H
M
U
X
Calc
Page 3 of 7

Ecuatiile algebrice se obtin prin aplicarea transformatelor Laplace ecuatiilor diferentiale:
c(t)=g(t) x r(t), g-raspuns la impuls
C(s)=G(s)R(s)
Sistem discret: sistem doar cu semnale discrete. Acestea pot fi descrise prin ecuatii
diferentiale finite in domeniul timp sau cu ecuatii algebrice in domeniul Z. Ecuatiile
diferentiale se obtin aplicand transformata Z ecuatiilor cu diferentiale finite
Principalele operatii de prelucrare numerica a semnalelor din domeniul SAD:
-Esantionarea
-Cuantificarea
-Codificarea
-Refacerea semnalului analogic
Se va pune accentul pe principalele probleme si tipuri de eroare ce apar in aceste operatii
Calitatea unui sistem de achizitie a datelor poate fi apreciata comparand calitatea
semnalului reconstituit din esantioanele sale cu semnal analogic de intrare.
Se vor analiza:
-distorsiunile semnalului de iesire
-continutul spectral al celor 2 semnale
-dinamica lor
-nivelul de zgomot
Esantionarea ideala:
-poate fi realizata prin distributia:
) ( ) (
~
t D t x x =
Unde:

=
=
k
KT t t D ) ( ) ( o
unde o (t)=1, t=0
o (t)=0, t= 0
Spectrul semnalului de iesire se obtine cu Fourier :

F

=

= = =
n n
n
T
X
X D X
F
T
n
T T
F F F x
)
2
(
) ( ) ( ) (
1
)
2
(
1
) (
~
t
e
e e e
t
e o e
Unde am folosit relatia:

) (e X
F )
2
( n
T
t
e o =
)
2
( n
T
X
F
t
e

Reprezentarea grafica a semnalului continuu si a semnalului esantionat este:

| ) ( | s k FX e e
e
Page 4 of 7


Spectrul semnalului esantionat se obtine din spectrul semnalului analogic prin
translatarea sa cu pasul
T
s
t
e
2
= de o infinitate de ori( exceptand factorul de scara 1/T).
Portiunea centrala (-
c c
e e , ) corespunde semnalului de baza
Celelalte portiuni ale spectrului corespund unui semnal auxiliar
Refacerea semnalului analogic din esantioanele sale se poate face prin separarea
semnalului de baza, de semnalul auxiliar, printr-un filtru trece jos ideal. Pentru a putea
reface corect semnalul analogic este necesar ca spectrul semnalului de baza sa nu se
suprapuna peste spectrul semnalului auxiliar. Filtrul trece jos ideal trebuie sa aiba
frecventa de taiere astfel:
Fc<Ft<Fs/2
Teorema lui Shannon:
Pentru a putea reface corect semnalul continuu din esantioanele sale trebuie ca frecventa
de esantionare sa fie cel putin de doua ori mai mare decat frecventa maxima din spectrul
semnalului analogic. Practic frecventa se ia de 5-10 ori mai mare.
Daca nu se respecta Th. Shannon =>apare semnalul ALIAS.
=>spectrul semnalului de baza se suprapune peste
spectrul semnalului auxiliar
=>dupa refacere apare ALIAS, care are o frecventa mai
mica decat originalul.
Semnalul ALIAS: semnal cu frecventa<semnalul original


Filtru anti aliasing
-trebuie atunci cand peste semnalul analogic de intrare avem suprapus un zgomot de
banda larga
-in caz ca nu exista filtru si alegem frecv de esantionare in functie de frecventa maxima a
semnalului util atunci esantionarea zgomotului se va face la o frecventa prea mica
-ca urmare apare un semnal ALIAS al zgomotului cu componente in banda de frecventa a
semnalului util.
-solutia la problema mentionata consta in introducerea unui FTJ care sa elimine toate
componentele zgomotului cu frecventa >fs/2. FTJ este folosit astfel pentru reducerea
benzii zgomotului de intrare e filtrul antialiase. Acest filtru se introduce la intrarea circ.
S&H.
Page 5 of 7

Alegerea cu 5-10 ori mai mare a frecv de esant e buna pentru reconstituirea zgomotului si
eliminarea lui prin filtrare digitala.
Alegerea frecv de esant se face in functie de caracteristica semnalului de IN,
caracteristica filtrului antialiasing si eroarea admisa datorata suprapunerii spectrului
semnalului de baza cu cel auxiliar.

Esantionarea reala:
Datorita duratei finite de esantionare apar o serie de erori legate de timpul de apertura.
Semnalul esantionat real este descris matematic:

,
~
R
R x x A = cu
R
A =A, pentru ]
2
,
2
[ kT
t
kT
t
t +
A
+
A
e
=0, in rest
cu
R
A -distrib. de esantionare reala
Spectrul semnalului esantionat se obtine cu Fourier
F R x
~
(e )=F F x ) (
~
e ) (e
R
A
F ) (e
R
A =A )
2
( ) ( sin
T
n
T
t
n c
T
t
n
t
e o t
A

=

F R x
~
(e )=A )
2
( ) ( sin
T
n
T
t
n c
T
t
n
t
e o t
A

=
) (e Fx
F R x
~
(e )=A ( ) ( sin Fx
T
t
n c
T
t
n

=
t
T
n
t
e
2
) spectrul semnalului
esantionat.

Spectrul semnalului esantionat real avand timpul de apertura A(t) se obtine transformand
spectrul semnalului original de o infinitate de ori cu pasul
T
s
t
e
2
= .
De aceasta data insa spectrul semnalului analogic este ponderat cu multiplicatorii :


EXAMEN :SA SE INTERPRETEZE REZULTATUL OBTINUT
Prin timp de apertura intelegem timp finit de esantionare
) ( sin
) sin(
T
t
n c
T
t
n
T
t
n
A
=
A

A
t
t
t
Page 6 of 7

OBS : Efectul esantionarii reale este echivalent cu trecerea semnalului esantionat ideal
printr-un filtru avand caracteristica de frecventa de forma :
) ( sin
) sin(
T
t
n c
T
t
n
T
t
n
A
=
A

A
t
t
t

Spectrul e dat de transf. Fourier
Efectul timpului finit de apertura(esantionare) este ca in figura:

Esantionarea reala introduce erori in determinarea exacta a momentului esantionarii si in
determinarea exacta a amplitudinii.
Eroarea de cuantizare: eroarea principala intrinseca a procesului de cuantizare; ea se
manifesta ca un zgomot de cuantizare cu amplitudinea Q/2 3,Q-marimea cuantei
Reconstituirea semnalului analogic:
-cu FTJ , filtrul de reconstituire
Rol: in domeniul frecventa, separa semnalul de baza de semnalul auxiliar, in domeniul
timp interpoleaza val esantioanelor de la iesirea Convertoarelor D/A.
Erorile introduse de acest filtru sunt cu atat mai mici cu cat ordinul filtrului este mai
mare. Ordinul mare inseamna ca predictia referitoare la evolutia semnalului dintre 2
esantioane este mai buna. Extrapolarea valorii semnalului intre 2 esantioane se face
deobicei cu serii polinomiale.
Efectul ordinului filtrului asupra preciziei semnalului reconstituit:

Filtrul de refacere
Refacerea semnalului din esantioanele sale se bazeaza pe predictia facuta asupra
tendintelor de evolutie a semnalului intre 2 esantioane consecutive. Aceasta predictie se
bazeaza pe corelatia care exista intre valorile consecutive ale semnalului. Aceasta
corelatie poate fi caracterizata de timpul de corelare.
Timpul de corelare: este determinat de numarul de esantioane precedente ce influenteaza
valoarea esantioanului curent.
Page 7 of 7

Ca urmare, nu are sens sa utilizam esantioane care au fost extrase la un interval mai mare
decat cel dat de timpul de corelare al semnalului. Nu putem creste oricat ordinul filtrului
pentru ca: -creste complexitatea si implicit costul de realizare al acestuia
-creste intarzierea introdusa de filtru
Intarzierea introdusa de filtru are importanta deosebita atunci cand este introdus intr-o
bucla de control automat, putand duce la instabilitatea sistemului.
Page1of9

Alegereaparametrilordebaza.Principaleletipuridesemnale.Parametriiconvertorului.
Pentru a ilustra modul de alegere al parametrilor de baza a unui SAD vom considera ca
exempluurmatorulSADcucaracteristicadefrecventa:

constanta in limita a 0,5 dB pina la
frecventa15kHz;
cu o cadere lenta de 3dB la frecventa
de20KHz
faracomponentspectralepeste25KHz
diapazonuldeintrarede70dB(4000:1)
Vomdeterminaurmatoriiparametri:rezolutiaconvertoruluiA/DsiD/A,frecventadeesantionare,timpul
deaperture,tipulfiltruluiderefacere,erorileadmise.
Determinarea rezolutiei convertorului se face plecind de la evaluarea numarului de biti necesari
obtineriidinamiciiimpusepentruintrare.Pentruodinamicade4000:1suntnecesari12biti.
Observatie:12bititcorespundla2
12
=4096niveledecuantizare.
Determinareafrecventeideesantionare.
Deoarecef
c
=25kHz,frecventaminimadeesantionare(datadeteoremaluiShannon)vafi:
f
s=
2f
c
=2*25=50kHz.Valoarearealasedeterminaluindincalculsiefectulzgomotuluisuprapussi
caracteristicafiltruluiderefacere.
1.Efectulzgomotuluisuprapus.
Daca este de banda larga nivelul efectiv al zgomotului in banda de baza dupa esantionare se va
dubla.Acest fenomen determina prin suprapunerea spectrului semnalului de baza si a semnalului
auxiliaralezgomotuluiesantionat.
Ca urmare este necesara limitarea benzii zgomotului fara a afecta caracteristicile de frecventa ale
semnalului de intrare.Filtru trece jos folosit pentru limitarea benzii zgomotului,trebuie sa aiba
urmatoarelecaracteristici:
oatenuarede3dBla20kHz
oatenuarede10dBla27kHz
Acestfiltrusepoaterealizecuunfiltruactivcu45poli.
Page2of9

Pentruanuafectalatimeadebandaasemnaluluireconstituit,filtruderefaceretrebuiesaaiba
urmatoarelecaracteristici:
ocadereacaracteristiciidefrecventadece;mult1dBla20kHz
ocaderede3dBla25kHz
pentruaobtineoatenuarede60dBla100kHzestenecesaraunfiltrucu5poli.
Determinareanumaruluidepoliaifiltruluiderefacere.
Intre100kHzsi25kHzavem2octave(octava=dublareafrecventei).Dacafolosimcaracteristicaliniarizata
defrecventacarearataastfel:

Tinind cont ca un pol introduceo atenuarede6dB/octava si filtrul trebuie sa aiba o atenuare


de30dB/octava,rezultanumaruldepoliaifiltrului:
N=30dB/octava:6dB/octava=5poli

Page3of9

Determinareafrecventeideesantionare.
Determinareafrecventeideesantionareinfunctiedecaracteristicafiltruluiderefacerepentrua
pastraatenuareade60dBazgomotuluiderefacere,frecventatrebuiealeasaastfel:
fs=2*f60dB=2*100kHz=200kHz
Aceasta valoare este neeconomica din punct de vedere al CADului si a vitezei de lucru.Pentru a putea
reduce frecventa de esantionare trebuie modificata caracteristica filtrului de refacere.Se va micsora
frecventa de taiere a filtrului (f la care atenuarea este 3dB)si se va allege un filtru cu urmatoarele
caracteristici:
ocaracteristicaconstantapinala12kHz;
ocaderede3dBla15kHz.
Nouavaloareafrecventeideesantionareseobtineastfel:
pentruunfiltrucu5poliatenuareavafide30dB/octava
atenuareade60dB/octavaseobtinelafrecventaf60dB=4*f3dB=4*15kHz=60kHz,decifrecventa
deesantionarevafi:
fs=2*f60dB=2*60kHz=120kHz
Importantaalegeriicorecteafrecventeideesantionare.
Aceasta influienteaza decisive performantele sistemului de achizitie si costul acestuia.Reducerea
frecventei(valorii)deesantionarevadetermina:
crestereadistorsiunilordatoritesuprapuneriispectrelorsemnaluluiesantionat;
crestereadistorsiunilorintrodusedecaracteristicafiltrelor.
Alegereatimpuluideaperture(latimeaimpulsuluideesantion)
Efectulacestaesteechivalentcuatenuareaesantioanelordecatreunfiltrucucaracteristicadeforma:

|
.
|

\
| A
=
A

A

T
t
n c
T
t
n
T
t
n
t
t
t
sin
sin

Avandprimulnullafrecventa:f
0
=
t A
1
, = = A
0
t t timpapertura
Ex:ta=10us;f0=100kHz
Page4of9

AtenuareaintrodusadefiltruechivalentinbandadebazadecitevazecidedBla1520kHz.
Principaleletipuridesemnale.
semnalestaticesemnalecarenuvariazaintimp(deex:decc);
semnalecvasistatice
semnalecuvariatiecontinua.
Sevoranalizaprincipaleletipuridesemnaleceaparinsistemuldeachizitiesisevaurmari
influientacaracteristiciiacestuiaasupraproiectariiSADului.
1. Pentrusemnalestatice.
vitezadeconversienuconteaza;
rezolutiaconvertoruluivafiimpusadeeroareademasura;
Incazulincareavemzgomotsuprapusnumaiestesufficientosinguramasuratoare.Pentru
determinareavaloriiexacteasemnaluluiestenecesarsadeterminareavaloariimediiaacestora(a
masuratorilor).
Conditianecesarapentrudeterminareaexactaavaloriifolosimaceastametoda:
duratamasuratorilorsafiemicainraportcutimpulnecesarcazgomotulsasischimbe
caracteristica.
Pentruafolosiunnumarminimdemasuratoriestenecesarcafiecaremasuratoaresafie
independentdecealalta.Incazulunuizgomotaleator,nuconteazamomentulincaresefac
masuratorile.Aceastadeorecemasuratorilesuntcompletindependente.Acestlucruseexplicaprinviteza
devariatieaacestuizgomot:conditieinfinita.Caurmareesantioanelezgomotuluisuntindependente.
Incazulunuizgomotcuvitezafinitedevariatieexistalegaturaintrevaloareacurentaa
zgomotuluisivalorileanterioare.Aceastalegaturapoateficaracterizataprintimpuldecorelare
(numarulesantioaneloranterioareceauefectasupraesantionuluicurent).
Pentruaputeaobtinenouavaloareindependentdeceleprecedenteestenecesarsase
cunoasca:
naturazgomotului;
bandadefrecventaaacestuia;
distributiaamplitudinilor;
Infunctiedeaceastacaracteristicasedetermina:
Page5of9

numarulmasuratorilor;
duratalor;
perioadalacaretrebuiefacutemasuratorile.
2.Pentrusemnalecvasistationaresemnalulcenuvariazapeduratamasuratorilor,darpotvaria
inrest.
Aceastadefinitieprezintaimpactcindtrebuiemasuratunsetdeparametriacarorvaloare
trebuiedeterminatesimultan.Incazulincareacestiparametripotfireprezentatiprinsemnale
cvasistationarevaloarealorpoatefideterminateprintrosecventafoarterapidademasuratori.
3.Pentrusemnalecuvariatiecontinua.
majoritateasuntdinnatura;
viezadevariatieasemnaluluiestefinite,deoareceunsistem????suuntelementecuinertie
electrica(condensatoare,bobina).
Limitatoriivitezeidevariatieindomeniultimoiicorespundlimitareabenziidefrecventaindomeniul
frecventa.Cucitvitezadevariatieasemnaluluicrestecuatittimpuldecorelarescade.Lalimitaavem
situatiazgomotuluialbcaracterizatprin:
vitezadevariatieinfinita;
timpdecorelarezero.
Reprezentareaunorsemnalecuvariatiecontinua(caracteristicadefrecventa):

Termenispecificiconvertoarelor.
Cuantificarea=impartireaintreguluidomeniudevariatieamarimiianalogiceintrunnumarde
intervalcuante.Fiecarecuantaestedeterminatecu2niveledecuantificaresuccessive.Incazulincare
cuantelesealegegale,valoareauneicuantepentruunconvertorcurezolutiadeNbitivafi:C=VFS/2
n
.
Page6of9

DiapazonuldeIN/OUT=intervalulincarepoatevariamarimeaanalogical.
Caracteristicadetransfer=dependentamarimiideOUTfatadeceadeIN.Caracteristicade
transferaunuiCADidealareaceastaformacuceaaunuiCDAidealcuprecizareacainacestcazse
iinverseazaaxeleintreele.
Observatie:Inacestcazeroareadecuantificarenumaiapare.

CaracteristicadetransferidealaaunuiCADprocesuldecuantizare.Cuantificareapoatefi
privitacaoclasificareamarimiianalogiceintrunnumardeclase(sicanale)distincte.Determinarea
canalelorsefaceimpartinddiapazonuldeintrareintrunnumardeterminatdecanale.Fiecaruicanalise
asociazauncodnumeric.Acelcodnumericconstituiereprezentareanumericaavaloriimarimiianalogice
ceseincadreazainacelcanal.
Analitic,acestelucruripotfidescriesastfel:marimeaV
i
afirepartizatacanaluluiKdacasatisface
conditiadeapartenentalaacestcanal:L
k1
V
i
L
k
.
LatimeacanaluluiKvafi:U=LkLk1.
MarimeanumericaceconstituieiesireaCADuluireprezintanumarulcanaluluiasociatmarimii
deintrare,putemscrie:
V
i
[N
k
V/2,N
k
+U/2],unde:N
k
=(L
k
+L
k1
)/2reprezintanivelulcanalului.
U/2reprezintaeroareadecuantificare.
Datoritazgomotuluisiaimprecizieivalorilordeprag,schimbareacodurilornusemaifacela
valoriexacte,ciintrunintervalinjurulacesteivalori.Rezulta,astfelcaracteristicaREALAaunuiCAD.
Observatie.Diferentadintrecaracteristicaidealasicearealaconstaintransferulpunctelorde
schimbareacodurilorinnistebenzi.

Page7of9

Eroareadecuantizare.
EroareadecuantizarereprezintaeroareadepragamarimiideINceapareinurmaprocesuluide
cuantizare,esteoeroareprincipalaintrinsecaprocesuluidecuantizare,nupoatefieliminate,ci
redusa,estedatadediferentadintrecaracteristicaidealaaconvertoruluisidreaptacorespunzatoare.
Valoareaeroriidecuantizareeste: = U/2= *U
max
/2
N.
Rezolutia:UnuiCADestedatadenumarulcuantelor.
UnuiCDAestedatadenumarultreptelormarimiideOUT.
seexprimainnumaruldebiti,%dindiapazonulsinumarulnivelurilordecuantizare.
CADnedacapacitateaunuiconvertordeadeosebi2niveledetensiune
apropiate,esteafectatdezgomotulcircuituluianalizat,derivacomponentelor.Astfel,potsaaparanivele
analogicelipsalaCDAsidisparitiaunortreptedecuantificarelaCAD.
Acuratetea(exactitateaabsoluta):masuraincarecaracteristicarealadetransferoreproducepe
ceaideala.
Sepoatedeterminaastfel:
LaCDAsefacediferentadintrevaloarearealamarimiideiesiresivaloareaideala,iarlaCADse
comparaschimbariledecodlaiesirecuceleteoretice.
NearatacumsecomporataniveleledecuantificaredelaINTCADuluiinraportcuvaloarealor
ideala,iarlaCDAnearatacumsecomportaniveleledetensiunedelaOUT,comparativecucele
teoretice.
seexprimaca:fractiunedintrunLSB,%dindiapasonsi%dinvaloareacurenta.
Precizia:
sereferakagrupareavalorilorrezultateunormasuratorisuccessive.
sespunecaunconvertoresteprcisdacarezultateleauodispersiebuna.
esteafectatadezgomotul,procesetranzitorii,cicluridehisterezisalecomparatoarelor.
unindicatoralprecizieilreprezintalatimeabenzilorcesepara2canalesuccessive.
Comportareamonotonacindcaracteristicadetransfernuisischimbapanta.
Comportareanemonotonarezultatuluneierorideliniaritatediferentialamaimaredecit1
LSB.Acestparametruestegreuderealizatsidetestatpentruintreagagamadetemperaturi.
Page8of9

Importantacaracteruluimonoton.
Incazulincareconvertoareleaparinschimbuldecontrolautomat.
IncazulincaresefolosescunCDAinschimbulunuiCAD.
Inprimulcaz,caracterulnemonotonalconvertoruluipoateducelainstabilitateabuclei,inal2leacaz
caracteristicanemonotonaalCDAuluipoateducelaaparitiacodurilorlispa.
CodurisaunivelelipsasintcoduricenuaparlaOUTunuiCADdesilaintraresaaplicatmarimea
analogicalcorespunzatoare/nivelecenuaparlaOUTunuiCADdesisaaplicatlaintrarecodul
corespunzator.
Acurateteastaticadescrisadeurmatoriiparametric:eroareadeoffset,eroarede
amplificare/diapason,eroareadeliniaritateintegral,eroaredeliniaritatediferentiala.
Eroareadeoffsetestedatadedeplasareacaracteristiciidetransferrealafatadeceaideala.LaCDAse
masoaramarimeadelaiesireaconvertoruluiatuncicindlaintrareseaplicacodul0.

Fig.Ilustrareadeoffset.
Page9of9

Seexprimain%dindiapazonul,fractiunidinLSB,unitatialemarimiideintrare.
Estedeterminatadetensiuneasicurentuldeoffset.
Poatefieliminateprintrunreglajdeoffsetextern.
Eroareadeamplificare(dediapazon)=estedatadediferentadintrepantacaracteristiciirealesipanta
caracteristiciiideale,efect:rotireacaracteristiciidetransferrealeinjuruloriginii.

Poatefieliminateprintrunreglajalcistiguluiamplificatorsiprinmodificareatensiuniidereferintala
CDA
Page1of11

Curs.4
Liniaritateaintegrala
semainumestesiacurateterelative
Abatereamaximaavaloriimarimiideiesirefatadevaluareacorespunzatoaredepe
caracteristicaideala. Caracteristicaidealasepoatedefineastfel:
dreaptacaretreceprinvalextreme
dreaptaceseobtinepunandconditiacadeviatiilemaximepositivesinegativealevalorilor
realefatadeaceastadreaptasafieegalecudreaptaoptima
Eroareadeliniaritateintegralseexprimaca:
fractiuniedinLSB
procentdindiapason
Eroareadeliniaritateintegralasepoateexprimaanalitiastfel:
Mies=f(Min)=aMin+b+E(Min)undeE(Min)esteeroareadeneliniaritate
aceastaeroarenusepoateeliminaprincalibrare
depindedetehnicadeconversatiefolosita
oeroaredeliniaritatedeLSBdecomportareanemonotonaaconvertorului.
Liniaritateadiferentialaedatade:
Uniformitateatrepteloranalogice(laCDA)
Uniformitateacanalelor
Aceastaeroarepoateficaracterizataanalitiastfel:
ui=UiU0,U0=1LSB=VFs/2
n
=U0valteoreticaauneicuante
eroaredeliniaritatediferentialasepoateexprimasicaeroarerelative:Eld=Ui/Un
eroareadeliniaritatedif>1LSBpoateducelacomportareamonotonaaconvertorului
Ac.Parametruesteafectatdemetodadeconversie:
tindesadevinamaximcandconvertorultrecesecventialprintoatecanalele
poatefiimbunatatitprineliminareaefectelorproceselortranzitorii
Page2of11

Parametridinamici
Timpuldestabilire=intervaluldetimpdintremomentulaplicariimarimiideintraresi
momentulstabiliriiiesiriilavaloareafinalainlimiteleeroriiprescrise.
Obs.ElesedefinessimilarcalaAO

Timpuldeconversieintervaluldetimpnecesarrealuneiconversii
laCDAeintrevaluldetimpdintremomaplicariicoduluideintraresimomentulstabiliriiiesirii
lavalfixate
ele=cutimpuldestabilirealamplificatoruluilacareseadaugatimpuldecomutareal
comutatorilordetenssaudecrt.
laCDA=intervaluldetimpdintremomentulaplicariimarimiianalogicesifurnizareacoduluila
out
depindeessentialdetehnicadeconversiefolosit
Ratadeconversie
Reprezintanrdeconversiiinunitdetimp
eomasuraaviteziicucarepoatelucreconvertorul
Obs.:ratadeconversienueegalaingeneralcuinversultimpuluideconversie
Ratamaximadeconversiesepoatedeterminaastfel:
Page3of11

laCADestedatadefrecventamaxcucaresepoatecomandaconvertorula.i.sanuobtinemla
outcodurieronate
laCDAestedatadefrecventamaximacucaresepaotecomandaconvertorulaIlaoutsa
obtinemtreptecuval1LSB
Moduldecalculalrateideconversieeilustratmaijos:
Intrarianalogice>MUX>S&H>CAN>buffer>

Muxulareselectiemultipla
R
c
=1/t
s
+t
a
+t
c
+t
l
undeRc=ratadeconversie
Ts=timpuldestabilirealmultiplexorului
Ta=timpuldeaperture
Tc=timpuldeconversie
Tl=timpuldememorarealrezultatuluiconversiei
Timpuldeaperturaesteintervaluldeincertitudineinceeaceprivestemomentulde
timpcorespunzatordelaiesireaconvertorului
Actimpdepindedetehnicadelucrufolosita:
laconvertoarelecuurmarireeegalacudurataultimuluipasalconversiei
Page4of11

laCADcuaproxsuccessiveesteegalcutimpuldeconversie
inaccazestedefinitinmodexactmomesantionariisemnalului
coduldelaoutCADcorespundeexactcumomincaresadatcomandadeesantionare
Alteproblemlegatedeacuratete:
Glitchurile=varfuriledetensiune
=formedeundetranzitoriicareaparlaiesireaCDAinmomentultreceriidelauncod
laaltul
OBS.Glitchurilecorespundunoraplitudinicompletdiferitecelorcorespunzatoarecelor2
codurisuccessive
Moduldeaparitiealglitzhurilor:

Sedoresc:
diferenteledintrevitezeledecomutareabitilorconvertorului
nesincronismuldateloraplicate
Durataglitchurilordepindede:
nesincronismuldateloraplicate
noduldeproiectarealconvertorului
Page5of11

Omasavaloriiglitchuriloredatadearialor
aclucrusedatoreazafaptuluicaaplitudineaesteafectatadebandasistpecandarianu
Amplglitchurilorpoatefiredusaprin:
filtrareatensdeout
prinintroducereaunorcirccaresamentinaconsttenslaoutpedurataproceselortranzitarii
Coeficientuldevariatiecutemperatura
majoritateaparamconvertoarelorsuntafectatidevardetemp
Cauzele:deriveletensiunilorsicrdein,modificarialevalrezistentelor,modificariletensde
prag,modificaletensiunilorsaucurentilordebit
Coeficinetuldevarcutemperaturerezultatsepoatedefineinfctdecoeficientulde
variatiecutemperatureindividuala
ptunnrredusdecomponent:Ct=Ci
ptunnrmaredecomponent:Ct=Ci
2

Incazulptunnrmicdecompsaad.Cazulcelmaidefavorabilreprezentatininsumarea
algebricaacoefindividual
saluatacvariantdecalculptcainaccazcazulcelmaidefavorabilareloccuoprobabilitate
mare
Stabilitateaconvertoarelor=capacitateaacdeapastranealteratecaracteristiciledebaza
Instabilitateaedetde:derivamarimilor,imbatranireacomponentelor
Zgomotulconvertoarelor:
ZgomotpentruCDA:
semanifestaprinfluctuatianivdeiesire
aparedatoritasuprapuneriipestenivprocesslaiesireaconvertorazgomotului
zgconvertoarelorestecaracterizatdevalsadevarfsaueficace
constadintrotensiunesaucurrentcuvaraleatoaresaudeterminant
Page6of11

ZgomotCAD:semanifestaprincreareabenzilordeincertitudinedincaractdetransfercand
amplizg<1LSB;princomportareainstabilaabitilordepondereminima
Masuridereducereazgomotelor:
condensatoarelededecuplare
separareamaseianalogicedemasadigitala
Ef.Zgomotelorestemaiaccentuatincazulconvertoarelorrapide
Cauze:existentfronturilorscurteceauunspectrularg,circanalogicefiinddenadalarga
suntmaisensibile
Importantaparametrilorconvertoarelor:acparametricsepotspuneincemasuraun
convertorsauunsystemdeachizitieesteadecvatptaplicatiadata;ptaanumitaaplicatie
anumitiparametricsuntmaicriticidecataltii;parametriimaiputinicriticipotfisacrificatiin
favoareaoptimizariicerlorlalti
Principaliifactoriutilizati:
perfomanteleacestuia:rezolutia,acurateteaabsolutasidiferentiala,efectultemperaturii,vit
delucru,stabilitatea
putereaconsumata
interfatacumicrosistemul
dimensiunea,disponibilitatea
ClasificareaconvertoarelorA/D
ExistaogamalargademetodedeconversieA/D
CADastfelobtinuteau:performantefdiferite,domdeaplicabilitatediferite
sevarealizeoclasificareinfctdecaracteristiciledebazaalefiecareimetodedeconversie
punanduseinevidentprincipalelecaractalefiecareiclase
Avemurmcriteriadeclasificare:dupatipulmetodei,dupatipulcicluluideconversie,
dupamoduldefunctionareinbuclainchisasaudeschisa,dupamodulderealizareaconversiei
A/D.
Clasificareadupatipulmetodei:Avem:
Page7of11

metodedirectedeconversie
metodeindirectdeconversieA/D
circdeconvA/Dcefolosestemetdirdeconversieopereazadirectasupramarimiianalogice
dein
circdeconversieA/Dcefolmetindirectdeconversietransformainprealabilmaranalogicede
inintromasuraintermediara
Marintermediara:intervaluldetimp,frecventa,marintermediaraesteapoidigitizata
obtinandusereprezentareanumerica;ac.Clasificarenepermitesaapreciemvitdeconversie;
convertoarelecefolmetdirectadeconversiesuntmairapide;acclasificaretinecontdetipul
secventeideoperatiiceaulocinconvertor
Avem:metdeconversiecucicluprogramatsauneprogramat
metodadeconversiecucicluprogramatesteconversiaceserealizeazadupaosecvfixade
operatii
timpuldeconversieesteacelasi
metodeledeconversiecucicluneprogramatestesecvedeoperatiidupacareserealizeaza
conversiadepindedeamplisemnaluluidein
acclasificareesteutilalaapreciereatimpuluideconversie
Dupafaptuldacafunctinbuclainchisasaudeschisaavem:CADfarareactie,CADcu
reactie

CADfarareactiedetvaloareafiecareilitereindependentdevalcelorlaltibiti;circulatia
datelorsefaceintrunsingursens;acconvertoaresuntdenumiteconvertoaredetipparallel
deoarecegenerareabitilorsefacesimultan;aceconvertoaresuntmultmairapidedecatcelecu
reactive
CADcureactie:
secaracterizeazaprinfaptulcabitiidelaoutsuntgeneratesuccesiv
calunuianumitbitdepindedevalbitilordetanterior
instructuraacconvertoareesteobandadereactive
Page8of11

inbucladereactiveseaflaingeneralunCDA
CADcureactivepermitobtinereauneianumiterezolutiicuunnrmaimicdecircuite
suntmailentedecatconvertoareledetipparallel
permitobtinereaunuiraportprt/performantefbune
clasificarea:convertoarecegenereazacodullaoutbitcubit,convertoarecefenereazacodul
laiesiresecventialapegrupedebiti
Convertoareledinaccategoriesuntdenumiteconvertoaredetipserie.Suntmailente,
lafiecarepassestabilestestareaunuibit
Convertoareledina2acategoriesuntdenconvertoaredetipserieparalel.Generarea
bitilorlaoutsefaceserialpegrupedebiti.Lafiecarepassegenereazatotibitiidintrun
grup.Alteperformantesicomplexitatiintermediareintreconvdetipparallelsiceledetipserie.
ClasificareaconvertoarelordupamodulderealizarealconversieiA/D:
CADdetipintegrator
CADcucomparatiidiscrete
Prezintaimportantad.p.d.valsensibilitatiilazgomot
convertdetipintegratorrealizeazaconversiaprinintegrareasemnaluluidein
prinintegraresepoteliminaopartedincompzgomotului
acsuntmaiputinsensibilelazg.
CADcucompararidiscreterealiconversiaA/Dprincomparareadeincuunsemnalderef
compasefaceintruntimpfscurt
datoritazgomotuluisepotintroduceerrinacoperatiidecomparare
suntmultmaisensibilelazg.DecatCADcuintegrare

Page9of11

CADdetipparallel

genereazatotibitiireprezentariinumericesimultan
eformatdintrunsetdecomparatoaresiuncircdecodificare
SEobsca:tensdeinseaplicasimultanlatoateintrarilecomparat.;lacealaltainseaplicaotens
dereferinta;actensiuneseobtinedivizantensVmcuajutorulunuidivisorrezistiv;val
tensiuniiderefdefineslimitelecanalelor

Functionare:
secomparatensdeinsimultancusetuldetensderef;sestabilesccoduloutdecatrelogicade
codificareastfel:
dacatoateiesirilecomparatoarelorseaflain0<VinapartineCanal
dacaiesirilecanalelor0ksuntinkat:VinapartineCanal
k;
PentruaobtunconvertorcuorezolutiedeNbitiavemnevoiede2
N
canaledistinctcesepot
obtcu2
N
1comparatoare;nivdetensdereferintaseobtinastfel:
Vmax/2
N
,2Vmax/2
N
,2Vamx/2
N
,(2
N
1)Vmax/2
N

Secaracterizeazaprin:
vitmaredeocnversie
Page10of11

complexitateridicata
Timpuldeconversie:Tc=Ts(comp)+Tp+Ts(SGH)
Obs.Lafrecvmaricapataimportantasitimpiidepropagareasemnprincablaj
actimpitrebuierigurosegalizati
sefolinaplicatiiundeintervinsemnaleultrarapidesisuntnecesarerezolutiimici
Acconvertoaresunt:cucicluprogramat,farareactive,cucompararidiscrete
CADcureactie:urmarescreducereanumaruluidecomparatoare
Ideeadebaza:comparareasimultanaatensdeincuunsetdetensdereferintecucomparari
successiveamardeincuotensdereferintareglabilacuunsgcomparator
TensiuneadereferintareglabilaecontrolatanumerifolosesteunCDA

Blocurilefunctionale:comparatorrul,CDA,logicadecomanda(registrulREg+GT)
CDAgenereazatensderefvariabilacontrolatanumeric
logicadecomincrementeazasaudecrementeazanraplicatlainCDA
Functionarea:
secomparatensdeincutensdereferintavariabila
Page11of11

Vin>Vrefiesireacomparatcomandalogicadecomandaa.i.saseincrementezenraplicatlain
CDA
Vin<Vrefiesireacomparatcomandalogicadecomandaa.i.sasedecrementezenraplicatlain
CDA
comparatiasereiapanaseobtcodulcorrectdelaout


Page 1 of 6

Curs 5

CONVERTOARE A/D CU REACTIE

exista 3 moduri de implementare:
1. met. numaratorului
2. met. conversiei continue
3. met. aproximarii succesive

1. Met. numaratorului
- metoda cea mai simpla
- pt implem. logicii de comanda se fol. un numarator,o poarta si un gen. de tact.(GT)
Schema bloc: Forma de unda:

Functionarea:
- numaratorul este incrementat de impulsurile de tact
- Vref creste pana tinde sa depaseasca Vin
- Cand Vref>Vin comparatorul comuta si blocheaza trecerea impulsurilor prin
poarta
- Nr inscris atunci in numarator este codul de iesire

OBS1 : Numaratorul tb resetat la inceputul conversiei
Timpul de conversie depinde de ampl. Vin.
Avem Tmax=
N
2 *
0
T
Tc =0.5 * Tmax
Pt a reduce timpul de conversie reducem perioada ceasului. Minimul pt ceas e determinat
de : f max de numarare si conditia
comp CNA n
T T T T A + A + A >
0
. rezulta ca semnalele date de
trecerea unui impuls de ceas prin poarta tb sa se propage pana la iesirea comparatorului.

2. Metoda conversiei continue
Acest convertor permite urmarirea variatiilor Vin :
Forma de unda:

- logica de comanda este formata dintr-un numerator reversibil pentru a putea urmari
Page 2 of 6

variatiile Vin . Cand Vref tinde sa depaaseasca Vin nu se blocheazatrecerea impulsurilor
de ceas prin poarta ci se schimba sensul de numarare

Functionare :
-cand Vref <Vin comparatorul comanda poarta a.i. numaratorul numara crescator
-cand Vref >Vin --=-- descrescator
-comutarea sensului de numarare se face comutand impulsurile de ceas de pe intrarea UP
pe DOWN si invers
-timpul de conversie=perioada impulsurilor de ceas
-val. min a impulsurilor de ceas se det. din conditia
comp CNA N BC
T T T T T + + + >
0
,
BC
T - timp
basculare convertor.
-se impune conditia ca pe durata T0 a impulsului de ceas efectul comutarii intrarilor de tact
ale numaratorului sa se propage pana la iesirea comparatorului inainte de aparitia urm.
tact de ceas. Pentru a se putea urmari variatia semnalului de tact : LSB
dt
dVin
T 1
max
0
s ,
Vin =Vm * sin t e . Pt. un semnal sinusoidal
N
Vm
LSB f cu V
dt
dVin
2
2
1 , 2 max,
max
= = = t e e ,
N
2
e nr de cuante, N rezolutia convertorului, Vm marimea diapazonului. conditia
max
1
. 2 .
1
max
0
f V
V
T
N M
s
t
. Perioada max a impulsurilor de ceas este invers prop. cu frecv.
semnalului de intrare si cu N.
CAD cu urmarire sunt :
-cu conversie directa
-cu ciclu programat
-cu reactie
-cu comparari discrete

3. Met. cu aproximari succesive
- cel mai utilizat : pret/performanta bun, viteza*acuratete=factor de merit (f bun aici).
Util pt aplicatiide viteza relativ mare si pt rezolutie mare. La viteza mare : se vor
compara curenti pt a elimina efectul de incarcare a condensatoarelor si se va
eliminaamplificatorul de la iesirea CD/A. Schema pt curent :
Page 3 of 6Vcomp=Vin-Rin*Iin
0
I Iin ~
- reducem perioada ceasului pt.
reducerea timpului de conversie : N*
0
T
-Val. min pt
0
T e dependenta de timpul de
stabilire al comparatorului, de conversie
al CDA si de intarziere introdus de logica
de comanda

Doua var. de implementare : var. hibrida, cu blocuri integrate si cea sub forma
monolitica. Schema bloc se obt. din cea generala iar logica de comanda se
implementeaza cu ajutorul unui registru de control special : reg. de aprox. succesive.

Reg. cu aprox. succesive (RAS) =un reg. de deplasare+un reg. de iesire
-reg. de deplasare seteaza pe rand cate un bit din codul de iesire
-in reg. de iesire se formeaza codul numeric de iesire
Functionare : resetam RAS inainte de o noua conversie
-setam o noua conversie prin setarea bitului MSB.
-comparam Vref cu Vin : Vref>Vin :bitul setat este resetat in reg de iesire
Vref<Vin :se pastreaza bitul setat
-se continua ciclul de conversie cu setarea umatorului bit din reg de deplasare
-cand se stabilesc toti bitii din codul de iesire conversia se incheie si se activeaza EOC.
OBS. Vref tinde sa aproximeze valoarea Vin. Pt conversia completa sunt necesare N
comparari. Val Vref de la sfarsitul conversiei reprezinta cea mai buna aproximare a Vin.
Vref=
(

+ + + + +

1
0
1
2
1
2
...
2
...
2 2
max
N k N
k N
N
a a a
a
V
.
codul binar de la iesire :
0 2 1
.... .... a a a a
k N N

Dezavantaje :
- liniaritatea diferentiala proasta ce dau erori si de peste 100% ;
-se compara valori diferite mult ca valoare si ca urmare vor fi afectate diferit de erorile
din circuit.
-nu e indicat in aplicatii cu distributie de amplitudine caci intervine uniformitatea latimii
Page 4 of 6

canalelor.
Se in cadreaza in clasele : cu conversie directa ; cu ciclu programat ; cu reactie ; cu
comparari discrete

CONVERTOARE CU INTEGRARE

- Convertoarele prezentate se incadreaza in clasa cu comparari discrete
-conversia A/D se face prin compararea V(in) cu tensiuni sau curenti de referinta
-etaloanele utilizate au o precizie si acuratete limitata
-imunitatea la zgomot este scazuta
-liniaritate diferentiala proasta
- Este necesara memorarea semnalelor de intrare deoarece lucreaza cu valori
instantanee a marimii de intrare
- Convertoarele cu integrare elimina aceste deazvantaje.
- Funnctiile lor se bazeaza pe integrarea semnalelor de intrare
-prin integrare se atenueaza zgomotul de IF cu 20dB/dec
-un circuit de integrare este echivalent cu un FTJ cu un pol
-permite eliminarea zgomotelor periodice de J F.
Eliminarea zgomotului periodic de J F se bazeaza pe urmatoarea proprietate:valoarea
integralei unui semnal periodic pe o durata egala cu una sau mai multe perioade e 0.
- Prin alegerea adecvata a duratei de integrare se elimina zgomotul periodic
Caracteristica de rejectie a zgomotelor convertoarelor cu integrare din figura sintetizeaza
cele 2 proprietati a convertoarelor cu integrare de rejectie a zgomotelor:
-atenuarea cu 20 dB/dec a zgomotelor de IF
-Rejectia zgomotelor periodice avand frecventa un multiplu al inversului perioadei de
integrare

- Dezavantaj: sunt lente
- Utilizare: la conversia semnalului de banda de J F
- Convertorul cu integrare transforma marimea de intrare intr-un interval de timp care
este digitalizat prin numararea unor impulsuri de la un etalon de timp
- Etaloanele de timp pot fi generate mult mai prcis
-uniformitatea canalelor este mult mai buna
-se obtine o comportare monotona si o liniaritate diferentiala foarte buna (<1%)
Page 5 of 6

- Tipuri de convertoare cu integrare: cu dubla rampa, cu echilibrare de sarcina, cu
conversie tensiune-frecventa
a) Convertoare cu rampa dubla
-alaturi de convertoarele cu aproximatii successive sunt aproape cele mai utilizate si si-au
pastrat larga utilizare chiar dupa trecerea de la tehnologia de realizare cu component
discrete la cea monolitica.
Schema bloc a convertorului cu rampa dubla

Formele de unde ce descriu functionarea convertorului cu dubla rampa


Functionarea convertorului:

Etapa 1 - se genereaza un semnal rampa(liniar variabil):cu panta variabila proportional cu
marimea de intrare , cu durata constanta(semnul acestei rampe este dat de polaritatea
semnalului de intrare). Acest semnal se genereaza astfel: se transforma V(in) intr-un
curent constant folosind un convertor tensiune-curent care se integreaza cu ajutorul unui
integrator pe durata constanta T1.
Etapa 2-se genereaza al doilea semnal rampa cu panta constanta a carui durata este
proportional cu V(in).Acest semnal se genereaza astfel:se descarca condensatorul
integratorului folosind un curent constant avand semn contrar celui de incarcare. Acest
current constant se degereaza conectand V(ref) la intrarea integratorului.
Deoarece tensiunea cu care se incarca condesatorul este proportionala cu V(in), atunci si
durata celei de-a doua rampa va fi proportional cu V(in).
Page 6 of 6

1
2
1 1
int int 0
2 2
int int 0
2
1 2
1
1 1
( ) * *
* *
1 1
( ) * *
* *
( ) ( ) *
T
in in
T
ref ref
in ref
Ei T V dt V T
R C R C
Ei T V dt V T
R C R C
T
Ei T Ei T V V
T
A = =
A = =
A = A =
}
}

T1=N1T0=N1*/f0 =>V(in)=N2/N1
T2=N2T0=N2/f0
- Convertorul transforma V(in) intr-un interval de timp riguros proportional cu acesta.
Intervalul de timp este apoi digitizat cu ajutorul unui numerator ce numara impulsurile de
tact provenite de la un oscillator cu frecventa constanta.
f0-frecventa oscilatorului
V(in)=V(ref)*N2/N1 => N2=N1*V(in)/V(ref)
Numarul N2 inregistrat in numaratorul reversibil este proportional cu V(in) daca marimea
duratei de integrare (date de N1) si tensiunea de referinta V(ref) sunt constante.Page1of11

CURS6

I II

t
T1 t2

dei(T1)=dEi(t2)=>t2/T1=Vin/Vrefsaut2=T1*Vin/Vref

Semnaldevalidareaportii
Page2of11

Convertotultransformatensiuneadeintrareintrunintervaldetimpriguros
Intervaluldetimpesteapoidigitizatcuajutorulunuinumeratorcarenumaraimpulsuriledetactdela
unoscillatorcufrecvconstanta
T1=N1*T0
t2=N2*T0
t2/T1=Vin/Vref
N1*T0/N2*To=Vin/Vref
T1=N1*1/fo
T2=N2*1/f0=>Vin=N2/N1*VrefsauN2=Vin/Vref*N1
t
=>caN2inregistratinnumaratorulreversibilesteproportionalcutensdeintraredacamarimeaduratei
deintegrare(datadeN1)sitensdereferintaVrefsuntconstant
Obs:Rezultatulconversieinudepindedefrecventaoscilatoruluisinicideconst.deintegrare
RintC.Intervalulconst.T1estegeneratcuajutorulunuinumeratorreversibilincareseincarcaun
nr.proportionalN1careestedecrementatlafiecareimpulsdeceasprimitdelaoscillatorpanaajunge
in0.
Trecereaprin0aceleideadouarampeestedetectatadecomparator
Obs:Prinutilizareaceleideadouarampesaupututeliminaconstdeintegraresifrecventaoscilatorului
DinrelatiaN2=Vin1/Vin2*N1=>unaltmoddefolosireaacestuiconvertor:conversiaderaport
Inacestcazrezultatulconversieivafiproportionalcuraportulcelor2tensaplicatelaintrare.
Inacestcaztensdereferintainlocsafiectesteinlocuitacuoadouatensdeintrare.
Timpuldeconversie
Tc=T1+T2=(N1+N2)*1/f0
Principalelesursedeerori:
Variatiarezistenteicomutatorilorrealizaticudispositivesemiconductoare
Deriveledetenssicrtdelaintrareaamplificatoruluideintrare,aintegratoruluisi
comparatorului
Glitchuriledetensinjectateinintegrator
Instabilitateatensdereferinta
Page3of11

Instabilitateapetermenscurtaosc
Neliniritatearampelordetens
Zgomotuldemodcomunsidiferential
Nesincronizareaimpulsurilordetactcuinceputulcelor2rampe

CovertA/Dcutranfamplittimp
Fig

Vx

Totc

PrincipiulconversieiA/dcutransamplittimp
Tg=Vx/tcto
Principiulconversieiamplittimp
Conversiaserealizeazacuajutorulunuicomparator
Laointrereseaplicaunsemnaldeintrareiarlacealatasemnalrampacupantact
Semanlulrampaseobtineaplicandlaintrareaunuiintegratorotensdereferintaconstanta.Cand
semnalulrampatindesadepaseacavaloareatensdeintareaseobtinemom.tccemarcheazasfarsitul
conversiei.Intervaluldelimitatdemomt0sitcesterigurosproportionalcuamplitsemnaluluideintrare
Vx=Vref/Rc*(tct0)=k(tct0)
Acestarelatiestalabazaconversieiamlittimp.Rezultatulconversieiseobtineinurmadigitizarii
intervaluluidetimpastfelobtinut.Digitizareaserelizeazaprinnumarareaunuisemnaldefrecv
constantaetalonpedurataintervaluluiobtinutinurmatransformariiaplittimp.
Sch:
Page4of11

Vin
Vref

t
tc

Page5of11

Analiza
Esteinclusincategoriaconvertoarelorcuintegrare.Acestconvertornurelizeazaintegrareasemnalului
deintrare.Conversiaserelizeazainurmaunorcompararideniveledetens.
Caracteristici
Sensibillazgomot.nuvaaveacaracteristicaderejectieazgomotelorspecificaconvertoarelorde
integrare.Timpuldeconversievafisensibilmaimic
Digitizareaintervaluluidetimpserelizeazaprinnumarareaunorimpulsurietalondetimp
Caract:
uniformitateacanalelorestefbuna
liniaritateadiferentialaestedintrecelemaibune(lafelca;laconvdeintegrare
Durataconversiei
Depindedeamplitudineasemnaluluideintrare
Sepoatereducecrescandferecventaimpulsurilordeceassicrescandinacelasitimppantasemnalului
rampa.
Analizaerorilor
AcurateteadepindedepreciziatensdereferintasidepreciziacomparatoruluiRsiCaleintegratorului
Acestconvertorfolosesteoschemasimplasidarezultatemultumitoare
Utilizarealamultimetrelenumerice
Odatacutrecerealatehnologiaderealizareintegrateaconvertutilizareaacestoraascazutfiind
inlocuitecuconvertcuintegrare
Sefolosescinaplicatiidetiphistogramacumarfisiceledespectometrienuclear
InpresentsefolosesteovariantmodidicataconvdetipWilkinson

Page6of11

ConvertordetipWilkinson
Figmem.impuls
Vin
conversia

Totc

Deoarecenurealizeazaintegrareasemnaluluideintrareestenecesaramemorareaacestuia
Conversiaamplittimpsefaceoarecuminversdecatlaconvertcuosingurarampa
Sedescarcacondensatorulcememoreazaamplitsemnaluluideintrarefolosindungeneratordecrt
constant
SeobtineastfelunsemnalrampacepleacadelavaloareaVmaxlamomt0siseterminalamomtccand
ajungein0
Intevaluldetimpcuprinsintremomt0sitcesterigurosproportionalcuamplitsemnalului
PutemscrieVin=A=IREEP/C*(tcto)=k(tct0)
Acesttipdeconvertoresteutilizatinanalizamulticanaldeamplitudinedinspectromianuclear
Inacestcazneintereseazadistributiadeamplituneauneisecventedeimpulsuricuosingurapolaritate.
Memorareasemnalelornusemaipoatefacecucircuitsampleanholddeoareceestenecesara
memorareaamplitudiniiunorsemnaledeintraresubformadeimpulsuricuaparitiealeatoare.
Memoraeaamplitsemnaluluideintraresefacecuajutunorcircuitedememorarespecialdenumite
lungitoaredeimpulsuri
IncazulincarelaintrareaconvertoruluisosesteunnouimpulsduratapeconversieiA/dconvertorulnu
lvaacceptafiindblocat(memoreazaamplitimpprecedent
Page7of11

Deoareceseurmarestedeterminareadistributieideamplitudiniaunorimplulsuricuaparitiealeatoare
,pierdereaunorimpulsurinumodificaddistributiacidoarcrestetimpuldedeterminareaacestor
distributii.
Esteformatdin:Cirqlungitordeimpulsuri
generatordecrtconstant
numarotorulsigeneratoruldeimpulsurietalon
Cirqlungitordeimpulsuriesteintroduslaintrareaconvertoruluisiareroluldeamemoraamplitimpuls
petoatadurataconversiei

Lungitordeimpulsuricureactivenegative

Page8of11

Avantaje:
Sepotobtinetimpideconversie
Timpuldeconversiedepindedeamplitudineasemnalului
Arevaloaremaxima(Tcmax=2laN*t0)
TimpulmediudeconversieTcmed=1/2Tcmax
PoatelucrecufrecventedeceasdesutedeMhzsiseobtintimpideconversiemaimicide10us

Functionarea
InfazadeincarcareD1estedeschisasiQ3off.crt1vacirculaprinD2
InfazadedescarcareQ3OnsiD2offCondensatCsavadescarcalacrtctid=ib
Page9of11

Alegereavalcapacitatiisiacrtdedescrcare
Qc=C*Vmx=Id*Tcmax
Vref=RxIo
Ic1=I0
Ic2=Ic1=ID
SchemaareaceeasistructuracageneratoareledecrtcompatibiledinconvertorulD/A.Aceasataschema
areobunastabilitatecutemperature.IntroducerearezRducelacresterearezdelaiesireagendecrt.
Analizaerorilori
eroriintrodusedecirqlungitordeimpulsuri
errintrodusedeproceseletranzitorii
nesincronizareainceputuluisisfarsituluidescarcariicondensatoruluicuimpulsdeceas
Eroriledeliniaritatediferentialaintrodusedenumerator
Convertorcutransformaretensfrecv
Acestconvertortransformamarimeaanalogicaldeintrareintruntrendeimpulsuriavandfrecv
proportionalcuvaloareamarimiideintrare.digitizareasefacecuajutorulunuinumeratorcerenumara
impulsuricufrecventavariabilaproportionalcumarimeadeintrareintrunintervaldetimpconstant
Digitizarealaconvertorcutransformareamplittimpsefaceaoarecuminvers:senumaraimpulsuride
frecvctintrunintervaldetimpvariabilrigurosproportionalcumarimeadeintrare.

Page10of11

V0

Vref

Tdte
Blocurifunctionale
Convertortenscurent
Integrator
2comparatoare
Generatorimpdecrt
Numerator
Bloclogiccegenerezaunintervalct
Functionarea
Tensdeintrareetransformataintrunse,mnalrampacupantaproportionalcuvaloareatensdeintrare
Candsemnalulrampaatingevaloareatensdereferintacomparatorulvacomuta.Comparatorul
comandagenerareaunuiimpulsdecrtcedescarcacompletcondC.Cucatestemaimaretensdeintare
cuatatvafimaimarecrtdeincarcare.Caurmaretimpulnecesaratingeriitensiuniidereferintavafimai
micsifrecvimpmaimare
Vo=1/C*

=Vin/Rc*t
Duratadinteluiferestrau
Vd|(td)=Vin/RC*td=Vre=>td=Vref/Vin*RCT=td+te
F=1/T=1/td+te=Vin/Vref*RC+Vin*te
Vin*te<<Vref*RC
Dinreldemaisus=>f=(1/Vref*RC)*Vin~Vin
Punemcdtia
Vin*te<<Vref*RC=>Vin=f*RC*Vref
Page11of11

Aceastaesteecuatiadebazacedescriefunctionareaunuiconvertor
Problemaacestuiuconvertorestelegatadeconversiaunorsemnaleapropiatede0.Inacestcazfrecvar
trebuisafie0darapareinfluentacrtdeoffset.Acurateteaestelimitatadepreciziaevaluariisarcinii
accumulateincondensator
Page1of8

CADcutransformaretensiunefrecventa

t
e<<
t
d

t
d
~
1
vn

f=
1
td+tc
=
1
td
~Iin

T=t
d
+t
e

Page2of8

Vin=f*RC*Vref;
Aceastaesteecuatiadebazacedescriefunctionareaacestuiconvertor
Presupunemcaproblemaacestuiconvertorelegatadeconversiaunorsemnale
apropiatede0;inacestcazfrecventaartrebuisafie0darapareinfluentacurentuluide
offset
Acurateteaacestuiconvertorelimitatadepreciziaevacuariisarciniiacumulatein
condensator
Caracteristici:
Poatefiutilizatpentrumasurarealocalaamarimiloranalogicedetransmiteredigitalaa
rezultatului
Transmiterealadistantaarezultatuluiconversieiefoartesimpladeoarecesetransmite
frecventaunorimpulsuricuajutoruladouafire,farasafienecesarasincronizarea
acestora
Izolareagalvanicasefaceusorcuunoptocuplor
Cadezavantajeste:vitezadeconversiamica
Avantaje:
Datoritaintegrariisemnaluluideintrareavemocomportarebunainprezenta
zgomotelor;
Pentrucadigitizareasefaceprinnumarareutilizandetaloanedetimp,seobtineo
liniaritatediferentialafoartebuna(<0,01Y);
Areocaracteristicamonotona;
Eliminareaefectuluicurentuluideoffset:
o Seintroduceuncurentifix,provenitdelaungeneratordecurentdereferinta;
o valoareaacestuicurentsealegemaimaredecatvaloareamaximaacurentuluide
intrareastfelincatvariatiaprocentualaacurentuluideoffsetsafieneglijabila;
o Prinproducereacurentuluiiserezolvasiproblemaconversieisemnalelorbipolar;
o Valoarealuiisepoateeliminascriindde2oriecuatiadebazapentru2valoriale
curentuluideintrare.Avem:
iIN1+io=f1*C*Vref|Scazandcele2ecuatiirezulta:
i
IN2
+i
o
=f
2
*C*V
ref
| i
IN1
i
IN2
=C*V
ref
*(f
1
f
2
)
DacaiIN1=0=>iIN2=C*Vref*(fof2)(*);undefo=frecventaliberadeoscilatie
Relatia(*)aratacamarimeasemnaluluianalogicdeintrarevafidirectproportionalcu
diferentacelor2frecventef
o
f
2
,
undef
o
=frecventadeoscilatieliberaceseobtinecandintrarease
conecteazalamasaiarf
2
=frecventaceseobtinecandlaintrarese
conecteazasemnaluldeintrare.
Prinalegereacorespunzatoareacoeficientuluideproportionali
tatedatdemarimile:C,V
ref
siT
ref
,valoareafinaladinnumarator,ce
realizeazadigitizareadiferenteicelor2frecvente,vacontruireprezentarea
numericaasemnaluluideintrarei
IN2
.

Page3of8

Digitizareadiferenteidintrecele2frecventesefacecuajutorulunuinumeratorreversibil
astfel:
Inetapa1,avanddurataconstantaT
ref
numaratorulnumarainsensdirectimpulsuricu
frecventafo;
Inetapa2,avandaceeasidurata,numaratorulnumarainsensinversimpulsuricu
frecventaf2;
Functionareaconvertorului:
inetapa1,cuduratafixaTref,intrareaconvertoruluiepusalamasasinumaratorul
numaradirectimpulsurilecufrecventafo;
inetapa2,avandaceeasidurata,laintrareaconvertoruluiseaplicatensiuneade
intrareV
in
,iarnumaratorulnumarain
sensdescrescator.
Avem2situatii:candvin<0,
f
2
<f
o
sicaurmarenumarato
rulnuvaajungein0;

candv
in
>0,f
2
>f
o
sicaurmarenumaratorulvatreceprin0;
Incazulincaref2>foavem2situatii:
Numaratorulnumaradescrescatorincontinuare;inacestcaznumarulinscrisin
numaratorlasfarsitulconversieivareprezentarezultatulconversieiexprimatincod
complementfatade2;
Incazulincareinmomentultreceriiprin0seinverseazasensuldenumarare,numarul
inscrisinnumaratorreprezintacodulsemnulmodul,undeinformatiadesemnedatade
trecereanumaratoruluiprin0;
OBS:Etapaa2atrebuiesainceapadupaunanumittimptTdupaaplicareatensiuniide
intrareaconvertoruluipentrucaproceseletranzitoriisasepoatastinge.
Problemareglajuluide0esolutionatainmodautomatprininsusiprincipiuldelucrual
acestuiconvertor.
Laintrareaconvertoruluiseintroduceunamplificatorinconfiguratiederepetorpentrua
mariimpedandadeintrare.
Acesttipdeconvertorefolositin:
Multimetrenumerice;
Conversiaunorsemnalelentvariabile;
SistemedeconversieA/Ddistribuite.
TipurideCADrapide:
convertordetipparalel
convertoarececombinametodaconversieiparalelacualteprocedee
Page4of8

Convertoruldetipparallelecelmairapid,darsicelmaicostisitor;efolositpentru
rezolutiimici.

Convertordetipparallelserieparalel
Esteunconvertorrapidceoferaosolutiepentrureducereanrdeconvertoare
combinandunconvertordetipparalelcuunconvertordetipserie.Acestconvertorpe
8bitiesteformatdin:douaCADdetipparalel,unCDAsiuncircuitdescadere.
Seobservacaacestconvertoresteformatdin2CADdetipparalelconectateinserie.
Vin
CAN1
paralel
4biti
CNA
Linie de
intarziere

D4...D7
CAN2
paralel
4biti
D0...D3

PrimulCADrealizeazaoconversieA/Dgrosiera,foloseste2
4
nivelede
cuantificare.Pentruaputeaobtineceimaiputinisemnificativibiti,sescadedinsemnalulde
intraresemnaluldereferintacorespunzatorcanaluluigrosieratribuitsemnaluluideintrare.
Niveluldereferintaseobtineprinaplicareacoduluiformatdinceimaisemnificativibitila
intrareaunuiCDApe4biti.
Diferentadintresemnaluldeintraresiniveluldereferintaseconvertesteapoifolosindal2lea
CADdetipparalel.
T
C
=T
CAN1
+T
CNA
+T
CS
+T
CAN2
undeT
C
timpuldeconversie
timpuldestabilirealcomparatoarelor;timpuldepropagare
prinlogicacombinationalaacircuituluicodificatorpondereaceamaimareoautimpiiintrodusi
deCDAsiCS(circuituldescadere);
pentruamicsoraacestitimpiseadoptamoduldelucruincurent;vitezadelucrua
circuituluidescaderevafisensibilinrautatitadeaparitiasupraincarcariiacestuicircuit.
Acestfenomendesupraincarcarepoatesaaparafoarteusordatoritafaptuluicaseopereazacu
semnaleavandvalorideordindemarimemaimaridecataceadiferenta.
Candcele2semnalenuseaplicasincronaparefenomenuldesupracomandaceducein
saturatieAOalcircdescadere.Aceastasituatie,candcele2semnalenuseaplica
simultan,poatesaaparacandintarzierealinieideintarzierenuealeasacorect.
PentrucaAOafostproiectatsalucrezelasemnalemici,timpuldereveniredinsaturatiee
relativmare.
Deremarcatcatimpuldereveniresislewrateulamplificatoruluinusuntlegatedirect
peprodusulamplificarebandalasemnalmic.
Timpuldeconversiepoatefimicsoratfolosindprincipiulpipeline.Acestconvertor
poatefitransformatintrostructurapipeline.Pentruarealizaaceastatransformareeste
Page5of8

necesarsaseintroducacateunregistrupipelineintreprimulCADsiCDAsiintrecircuitulde
scaderesiceldealdoileaCAD.
convertoruledescompusin3sectiunicvasiindependentecepotlucreinparallel,darasupra
unordatediferite,inmanierapipeline.

Manieradelucrupipeline:
inIsectiuneserealizeazaconversiaA/Daesantionuluik1
inaIIasectiuneseobtinesemnaluldiferentialpentruesantionulk
inultimasectiuneserealizeazaconversiaA/Dasemnaluluidiferentialaesantionuluik1.
Timpuldeconversievafidatdevaloareamaximaadurateicelor3fazelacaretrebuie
adaugattimpuldememorareadatelorincele2registrepipeline.
TC=max(TA,TB,TC)=TB
TB=TCNA+TCS
Timpuldeconversieinregimpipeline:
T
C
P
=T
M1
+T
CNA
+T
CS
+T
M2
ovariantaimbunatatitaseobtineprineliminareacircuituluidescadere
inaceastcazdiferitseobtineprinurmatorulartificiu:
Linie de
intarziere
CAN
paralel
4biti
CAN
parelel
4 biti
Linie de
intarziere
D4...D7
CAN paralel
4biti
D0...D3
-V
ref

Start
Start
Start
A
V
in
V
ref
Vo

Scadeareasemnaluluidereferintadinsemnaluldeintrareseobtineprinurmatorul
artificiu:
seaplicasemnaluldeintrareintarziatlauncapataldivizoruluidetensiunealCAD,iarla
celalaltcapatseaplicauncurrentdetensiune
laintrareaceluidealIIleaCADseaplicasemnaluldelaiesireaCDA.
Page6of8

CADdetipsigmadelta
Acesteconvertoaresefolosescin:
aplicatiideinaltarezolutie,dejoasafrecventasaudebandaingusta
EletindsainlocuiascaCADcuintegrare.
sefolosescmaialesinaplicatiileincareconvertoarelesuntintegratepeacelasicipcufunctie
deprocesaredigitalaasemnalelor.
impunereaacestorconvertoareinaplicatiilecomercialeafostdeterminatededezvoltarile
spectaculoaseatehnologieiVLSI.
Convertoarelesigmadeltaauinlocuitcerinteleridicatedindomeniulanalogiccucelein
domeniuldigital.
seeliminacerintauneiimperecheririguroaseacomponentelorsiceaaajustariiparametrilor
cuajutorullaseruluicu:cresteredecerinteindomeniulfiltrariidigitaleasemnaluluisicresterea
cerintelorlegatedecrestereavitezeidelucrudatoritasupraesantionarii.
CircuiteledeinterfataA/DaudevenitcompatibilecutehnologiaVLSIdigitala.
Sepoateintegrapeacelasicipatatparteaanalogica,catsiparteadigitala.
Aproximativ90%dinsuprafatacipuluieocupatadeparteadigitalausurandintegrarea
monoliticaapartiianalogicecuceadigitala.
Avantaje:rezolutieridicata,liniaritateridicata,fiabilitateridicata,stabilitateridicata,cost
redus,reducereacerintelorpentrufiltrulantialiasing.
Premiseleceauduslaimpunereaacestora:dezvoltareatehnologieiVLSI,progreseleprocesarii
digitaleasemnalelor;
Cerintelepentrufiltrulantialiasingsereducmultinacestcaz:
incazulconvertoruluiclasicfunctionandpefrecventaNyguistcerintelepentrufiltrulanti
aliasingeraugreuderealizatnecesitandunfiltrucuunnumarmaredepoli;
incazulconvertoruluisigmadeltalucrandlaofrecventamultmaimare,cerinteleimpuse
filtruluiantialiasingsereducmultputandfiindeplinitecuunfiltrucuunsingurpol;
convertorulsigmadeltanunecesitauncircuitS&H
Rezolutiaridicataseobtinecuunconvertorcurezolutiejoasa(adeseade1bit)folosind
avantajeleoferitede:
rataridicataasupraesantionarii;
functiademodificareaspectruluizgomotuluiamodulatoruluisigmadelta;
decimareacepermitereducereafrecventeilaiesireaconvertorului
filtraredigitala;
CerinteleimpusepentrublocurileCADsigmadeltasuntoarecumopusecelorCAD
clasice.
Liniaritateadiferentialasiintegraladeosebitaaacestorconvertoaresedatoreaza
liniaritatiiridicateaCADsiCDApeunbitdinschemaconvertoruluisigmadelta.
Incazulacestanuestenecesaranicioajustareaparametrilorcuajutorullaseruluicaincazul
convertoarelorclasice.
Conceptecheie:supraesantionarea;modificareaformeispectruluizgomotuluifolosind
modulatorsigmadelta;filtraredigitala;decimarea;

Supraesantionarea(oversampling)
Page7of8

FTJ
Filtre
anti-aliasing
f
T
=f
B
Semnal de
intrare
CAN
f
s
Semnal
digital
Rata
datelor=f
s

Filtruanalogicantialiasing

Spectruzgomot
decuantizare

CADlucrandlafrecventaNyguist

CADcusupraesantionare:
FTJ
analogic
Filtre
anti-aliasing
CAN
Rata
datel or =K*f
s
FTJ
digital
Decimare
prin k
Rata
datel or =f
s
Kratadesupraesantionare;


Filtrudigital
Filtruanalogicantialiasing

Spectruzgomotdecuantizareeliminatdefiltrul
digital
Page8of8

Avantaje:sereducsubstantialcerinteleimpusefiltruluiantialising
sereducesubstantialzgomotuldecuantizaredinbandadelucru.
Pretulplatit:crestevitezadelucru
acestecerintesemutamaialesindomeniuldigital
Reducereacerintelorpentrufiltrulantialising(EX.)
Consideramurmatorulexemplu:oaplicatieaudiocecere:
bandautilade20kHz
alegemfrecventadeesantionarepentruconvertorcelucreazalaf
Nyquist
=50kHz(=f
S
)
Pentruapastrarezolutiade16bitiestenecesarcasemnaleleavandfrecventamaimare
decat25kHzsafieattenuatecu96dB.
deasemeneafiltrultrebuiesaaibaunraspunsplatsifaradistorsiunicufazainbanda[0
20kHz]
acestecerintesuntgreudeindeplinitcuunFTJanalogic
CazulCADcusupraesantionare
consideramfactoruldesupraesantionarek=4
frecventadeesantionarevafi4f3=200kHz
filtrulantialisingtrebuiesaeliminesemnaleledefrecventemaimaridecat100kHz
acestlucruemultmaiusorderealizatpentrucabandadetranzitieesteacumde80kHz
incomparatiecu5kHzdincazulprecedentpentruoatenuarede96dB
pentruaobtinelaiesireaconvertoruluioratadeesantionarede50kHzestenecesarsa
seintroducaunfiltrudedecimare,cucerintemultmaisevere,darcaresa
implementezedigital

Page1of6

ConvertorulSigmaDelta
Supraesantionarea(continuaredelacurs7)

Sepuneproblemaeliminariiuneibunepartiazgomotuluidecuantizare:
o Zgomotuldecuantizarealimiteazadinamicadeintrare
o Eroareadecuantizarepoatefitratatacaunzgomotalb
o Spectrulzgomotuluidecuantizareesterepartizatuniformpetoatabanda
Zgomotuldecuantizare:
o Putereazgomotuluidecuantizare:c
RMS
2
=
1
2
] c
2
Jc =
q
2
12
q
2
-
q
2
(:
2
) => c
RMS
= q12
o Densitateaspectralazgomotului:E() = c
RMS
[
]s
2

-
1
2
(
v
Hz
)
o Putereadecuantizaresepoateobtine:
Radicandlapatratdensitateaspectral
Intgrandinbandadeinteres
Putereadecuantizareinbandadeinteres:n
0
2
= c
RMS
2
(
]B
]s
2
)
1
2(I
2
) => n
0
= c
RMS
(
]B
]s
2
)
1
2(I),
underaportul
]B
]s2
senumesteraportdesupraesantionare
o Niveluldezgomottotal:N(f)=
q
2
12

1
]s

o Niveluldezgomotdinbanda:N
B
= ] N()J =
q
2
12
+]B
-]B

Decimarea
Esteprocesuldemediereinsotitdereducereafrecventeidelucru(esantionare).
Estefolositapentruacresterezolutiaconvertorului(pentrufrecventedelucrumaiscazute)
1001100010110010>prindecimare16:1>
7 uIo dc 1 Iogc
16 csuntounc totuIc
= u111
Cresterearezolutieidelaunulapatrubiti=>scadefrecventade16ori
Pentrudecimaresefolosestesupraesantionarea(interpolareadindomeniultimpFTJinfrecventa)
Zgomotuldinparteasuperioraraaspectuluiesteeliminatprinfiltraredigitala(zgomotul>f

/2)
Incazul:
Folosiriiunuifactordedecimare64:1
Introduceriifunctieidemodificareaformeispectuluizgomotului
Sepoatecresterezolutiadela1la16biti

Modificareaformeispectruluizgomotuluidecuantizare

Acestlucruserealizeazade:
Modulatiasigmadelta
Impingezgomotuldecuantizaredinparteadebazasprepartilesuperioare
Reprezintaoperfectionareamodulatieidelta

Modulatoruldelta

Sebazeazapecuantizareamodificarilorsemnaluluidelaunesantionalaaltul
Page2of6

Bucladereactieforteazacavaloareamediealuix(t)saurmareascasemnalulanalogicdelaintrare
Iesireaintegratoruluiincercasaprezicavaloareasemnaluluideintrarex(t)
Eroareadepredictiveestecuantizatasifolositapentruafaceurmatoareapredictive

Demodulatoruldelta
Integreazaeroaredepredictie
Elvaprezicevaloareasemnaluluidelaintrare
Semnalulprezisx
mediu
(t)arevaloaremedieegalacux(t)delaintrareamodulatorului
Pentrumodulatoruldelta:
o Spectrulsemnaluluidezgomotesteplat
o Nivelulzgomotuluiestedatdecomparator
o Raportulsemnal/zgomotpoatefiimbunatatitprindecimare

Modulatorulsigmadelta
Areplasatintegratorullaintraremodulatoruluidelta(deoareceesteunoperatorliniarsisepoatetransla)
=>crestegraduldecorelarealsemnaluluideintrare

Urmatorulpasconstaincombinareacelor2integratoaresiplasareadupasumator

_
y(t)
x(t)
_
_
FTJ
y(t) x(t) x(t)

_
x(t) -x(t)
y(t)
x(t)
x(t)
Page3of6

Demodulatorulconstadintrunsimplufiltrutrecejos(FTJ)
Proprietati:
o Formaspectruluizgomotuluidecuantizaredepindedefrecventa.Proprietateaesteutilizatapentrua
cresterezolutiaconvertorului
o Secodificaintegralsemnaluluideintrare=>performantelenudependdevitezademodificarea
semnaluluideintrare
o
Modificareaspectruluizgomotuluidecuantificare

o Analizaindomenius(Laplace)amodulatoruluisigmadelta:

(s) = |X(s) -(s)]


1
s
,
(s)
X(s)
=
1s
1+1s
=
1
1+s
=> FILTRARE TRECE }0S
(s) = j-(s)
1
s
[ +N(s),
(s)
X(s)
=
1
1+1s
=
s
1+s
=> FILTRARE TRECE S0S
Dinformularezultaprincipiulsuperpozitiei(alsuprapuneriiefectelor)lacareCANsainlocuitcuunnodin
careseadunazgomotul.Pentrudeduceresepasivizeazaperandsemnalulsizgomotul
Dacaseutilizeazaunfactordesupraesantionareridicatrezultacazgomotulesteraspanditintrobandalarga
siimpinsinpartilesuperioare,ceeaceinseamnacadensitateazgomotuluiinbandadeinteresvafimult
scazuta
Seobtineofiltrareasemnaluluidelaintraredetiptrecejosiarzgomotuldecuantizareestefiltratetrecesus

CADsigmadelta

CAN(1bit)
Ns
x(t)
_

CNApe1bit
decimare
x(t)
6,4Mhz1bit
100Khz16biti

1/s
X(s)
(s)
FTJ
N(s) zgomotdecuantizare
(s) X(s)
y(t)
x(t)
_

Page4of6

Contine:
o Modulatorsigmadeltaalcatuitdin:
CADpe1bit,CDApe1bit
Circuitdescadere,integrator
o Filtrudedecimare
ModulatorulsigmadeltadalaiesireosecventadeunbitlaofrecventaN*Fs
Innoduldeintraresescadesemnaluldinsemnaluldeintrare,semnalulanalogicprezis.Semnalulprezissa
obtinedinsemnaluldelaiesireaintegratoruluicuunCDApe1bit,iardiferentadintreceledouasemnale
reprezintaeroareadecuantizare
Laiesireseobtineosecventade1bitcaresemediazapemaimulteesantioaneobtinandusevaloarea
precisaasemnaluluideintrare(semediazautilizandfiltrudedecimare)

ModulatorulsigmadeltadeordinII

VARIANTACU2CDA

VARIANTACU1CDA

Silaacesttipdemodulatorsefacetranslareazgomotuluiinpartilesuperioarealebenzii,insapentruo
rezolutiemaibuna,trebuiesiorejectiemaibunaazgomotuluidinbandadeinteres,lucrurealizatprin
cascadareamaimultormodulatoaresigmadelta(realizareadesistemedeordinsuperior)
Princascadare,semnaluldeeroarecereprezintadiferentadintreiesireaintegratoruluisiiesireacirc.de
cuantizareestetransferatlaurmatorulmodulator
Modulatiadeordinsuperiorrealizeazatotodatasiodiferentiereaeroriidecuantizaredecioatenuare
mareazgomotuluilafrecventemaimici

y|n]
x(t)
_
_

CDA
1BIT

y|n]
x(t)
_
_

CDA
1BIT
CDA
1BIT
Page5of6

Filtruldedecimare
Functionareadebaza:
Filtrareazgomotuluidecuantizare
Realizeazafunctiadedecimare(mediereasecventeidebitidelaiesireamodulatoruluisireducerea
frecventeideesantionare)
Cerinte:
Seimpunalgoritmidecalculcomplex
Salucrezelafrecventemari
SafieadecvatiimplementariiVLSI
Celmaisimplusieconomicesteunfiltrutippieptene(nunecesitacircuitedemultiplicareiartorticoef.sunt=1)
Acestaseutilizeazaipreunacuunfiltrudecompensare
ProcesuldereducereafrecventeiesteinsotitdeunprocessdefiltrarecuunfiltruFIR:

ILUSTRAREAPROCESULUIDEDECIMARE

Filtrulpieptenerealizeaza:
Reducereafrecventeideesantionarecu16
Cresterearezolutieireprezentariidigitaleasemnaluluidela1la12biti

FiltrulFIR:
Arecoeficienticuvaloarisimetricepentruaobtineofazaliniara
Reducedistorsiuniledeamplitudinedinbandadebazaintroducedefiltrulpieptene
Realizeazaodefimarecufactorul4:1
Scadefrecventadeesantionarede4ori
Cresterezolutiaconvertoruluicu4biti
Functiadetransfer:
E(z) =
(z)
X(z)
= z
-
=
1-z
-N
1-z
-1
N-1
=0

Avantaje:
Relatiaderecurentaareocomplexitatecenudepindedeordinalfiltrului
Functiadetransfersepoatefactorizaastfel:
o (z) = |1 -z
-N
] X(z)
Seobservacafiltrareasepoatedescompuneinintegrareurmatadediferentiere
PentrucafiltrulpiepteneesteurmatdeunprocessdedecimarecufactorulN:1=>procesulde
diferentieresepoaterealizelaofrecventadeesantionaredeNorimaimica

ILUSTRAREAPROCESULUIDEFILTRARECUUNFILTRUPIEPTENECUUNSINGURETAJ

1
1 -z
-1

N:1
decimare
1 -z
-1

Nfs Nfs fs
integrare diferentiere
Modulat.

Filtru
pieptene
Filtru
FIR
IN
analogica
1
64fs
12
4fs
16biti
fs
Page6of6

Avantaje:
Nunecesitacircuitedeinmultire
Nunecesitamemorareacoeficientilor
Sereducenecesaruldememorieintermediaracomparativcucazulincaresarfifolositmaimulteetaje
defilterFIR
StructurafiltruluipiepteneesteregulatesideciadecvatapentruimplementareaVLSI
Structuradecontrolinternaestefoartesimpla
Pentruaobtineatenuareanecesaraazgomotuluiinzonadeinterestrebuieconectatemaimulteastfelde
filtreincascada
Aceastastructuranecesita8registrededatesi4(N+1)operatiideadunarepentrufiecareesantion
Page1of5

Filtretrecejos

caracteristicaideala,nupoatefiobtinutainpractica

Metodedeaproximareacaracteristiciiideale:
aproximareaButterworth
aproximareaChebyshev1si2
aproximareaeliptica(filtruCauer)
aproximareaBessel(aproximareacufazaliniara)

Page2of5

Caracteristicadeamplitudineafostnormalizata,amplitudineamaximainbandade
trecerefiind1.
Riplulinbandadetrecereafostnotat iarriplulinbandadeoprireafostnotat
.
Prinripluvomintelegelimiteletoleranteiinbandadetrecererespectivbandadeoprire.
ExpresiageneralaafunctieidetransferaunuiFTJnormalizatedeforma:
H(s)= ,N=ordinulfiltrului.
Vatrebuisadeterminamcoeficientiipentrufiecareaproximareinparte.

AproximareaButterworth
afostobtinutadinconditiadeaaveaocaracteristicacatmaiplatainbandadetrecere.
pantacaracteristiiinzonadetrecerenuefoartemarecomparativcucelelaltefiltre
sefolosestecafiltruantialiasinginaplicatiileincareamplitudineasemnaluluitrebuie
pastratacatmaiexactainintreagabandadetrecere

CaracteristicadeamplitudineaunuiFTJdetipButterworthdeordinN:
=

( 10 |
Determinareaordinuluifiltrului:
Page3of5

= =
= =
Rezulta:N=
Indecibeli:10 = (
10 = (
Page4of5

AproximareaBessel
Afostoptimizatapentruaobtineocaracteristicadefazacatmailiniarainbandade
trecere
PantacaracteristiciidinzonadetrecereestemaimicadecatlaButterworthinsaareun
raspunsplatinbandadetrecerecasilafiltrulButterworth

H(s)=

Page5of5


= +3 +3
Page1of6

AproximareaChebyshevdetipI

-aproximeaza caracteristica ideala a FTJ cu un riplu egal in banda de trecere pe care il vom nota cu R
PB

-in banda de oprire caracteristica filtrului are o cadere monotonica, ca la filtrul Butterworth
-panta caracteristicii in zona de tranzitie este insa mai mare la acest tip de filtru
-filtru Chebyshev de tip I se foloseste mai ales in bancuri de filtre, unde conteaza mai mult continutul
spectral al semnalului dect amplificarea acestuia.
Caracteristica de amplificare:
|H(jw)|
2
=
pulsaiacorespunztoarelimiteisuperioarebenziidetrecere
T
N
(w)=
Determinareaordinuluifiltrului
|H(j
PB
)|
2
=
|H(j
SB
)|
2
= =

N=

AproximareaChebyshevdetip2
Areocomportaremonoton,aproapeplatnzonadetrecere
ripluriegalenbandadeoprirepecarelevomnotaR
SB
,ripluexprimatindB

Caracteristicadeamplitudine:
|H(jw)|
2
=

S
frecvenalimitdinbandadeoprire
Page2of6

P
frecvenaliberdinbandadetrecere

Determinareaordinuluifiltrului
|H(j
P
)|
2
= =
|H(j
s
)|
2
= = =
N=

Aproximareaeliptic
prezintripluridevaloareegal,attnbandadetrecerecatinbandadeoprire
avantajulacesteiaproximriconstntropantmarenbandadetrecere
ecunoscutinliteraturcafiltrulCauer
Caracteristicadeamplitudine:
|H(jw)|
2
=
R
N
(w)ofuncieraionaldeordinulN:R
N
=
N= ,=
0
+2*(
0
)
5
+15*(
0
)
9
+150*(
0
)
13

0
=
Page3of6

Filtruactivtrecejoscureaciimultiple

TTN:
V
A
=jwC
2
R
2
V
o

V
o
jw [(

( +jw + ]
U1
+
-
OUT
R1 R2
R3
C2
C1
0 0
Vin
Vo
Page4of6

A(jw)= =
A(s)= =
Dacafacemnormalizareainfrecven,adics<s*w
c

A(s)= =
Proiectareafiltruluisefacepunndurmtoarelecondiii:
k=

w
c
2
=a
0

=a
1

FiltruactivdetipVCVS(VoltageControledVoltageSource)

U1
+
-
OUT
R3 R4
C1
C2
0
Vin
Vo
R1
R2
0
Page5of6

TTN:

,A
o
=1+R
2
/R
1

V
in
=

V
in

PentruA
o
=1avem:
Dacaiidmluisvaloareas*w
c
avem:

Page6of6

S-ar putea să vă placă și