Sunteți pe pagina 1din 17

Colegiul Naional Constantin Cantacuzino

Combaterea delicventei juvenile si a victimizarii minorilor UN OM PREVENTIV ESTE UN OM SALVAT!

Prezent in scoala, Absent in penitenciar


1. Context
2. Descrierea proiectului

3. Obiective 4. Parteneri 5. Activitati 6. Rezultate si dificultati

547 minori au comis acte antisociale; 355 minori au abandonat scoala si nu au ocupatie; 55 minori au antecedente penale; Varsta vulnerabila: 14 18 ani; Abandon scolar; Agresivitate crescuta; Cresterea delicventei in scoli mediu urban; NEVOI : Configurarea unui sistem integrat de prevenire si combatere a delicventei juvenile si a victimizarii minorilor, prin intermediul resurselor de la nivel local

Elaborarea bazelor de date cu privire la riscul victimal si de comitere a unei infractiuni, la nivel de judet ; Stabilirea si coordonarea interinstitutionala a grupurilor de lucru ; Elaborarea de planuri si acorduri pentru sectoare specifice ; Stabilirea de intalniri cu : - Grupurile tinta (ACTIVEXTRA) - copii cu risc, autoritati locale, cetateni ; - Partenerii implicati in proiect; Formare de voluntari pentru activitati de prevenire Tabere pentru tineri ; Organizarea de concursuri tematice, la nivel judetean;

Campanii de informare in scoli, primarii, centre de primire minori, mass media;


Calendar : 2011-2012

Resurse/ Buget : Resursele umane si materiale ale partenerilor;


Elemente inovatoare : abordarea integrata a unui subiect cu potential risc social;

Prevention now means less delinquency later

Together Each Achieve More

Cresterea eficientei activitatii politiei in combaterea delicventei juvenile

Identificarea copiilor cu risc victimal/ comitere infractiuni

Parteneriat local pentru reducerea delicventei juvenile (Minicipiul Targoviste, Judetul Dambovita, Romania)

Informare publica -riscuri si masuri de prevenire a delicventei juvenile

Consolidarea parteneriatului politie scoala

Stabilirea unui parteneriat institutional in domeniul protectiei copilului

Inspectoratul de Politie al judetului Dambovita Inspectoratul Scolar al judetului Dambovita ; Biblioteca Judeteana; Palatul Copiilor Targoviste; GRUPUL TINTA Mass media locala

Organizarea de actiuni de prevenire festivitati locale, zile internationale .

Organizarea periodica a unor sesiuni de informare in scoli; Organizarea unor tabere pentru voluntari ;

Organizarea de seminarii si dezbateri privind delicventa juvenila

Participarea la emisiuni radio/TV, elaborarea de studii si articole privind cazuri de delicventa juvenila

Dificultati
Insuficienta resurselor umane necesitatea de a lucra cu oameni implicati in activitati diferite; Lipsa resurselor financiare pentru organizarea activitatilor si promovarea rezultatelor; Grupul tinta copii cu parinti care lucreza in strainatate (7000 copii) potential victimal crescut; Promovarea violentei in mass media sugerarea unor false modele si valori Program flexibil;

Solutii adoptate

Ajustarea instrumentelor folosite pentru atingerea obiectivelor stabilite activitati la scara larga inlocuite cu activitati amploare redusa , cu implicarea unui numar mai mic de participanti

Lectii invatate
Munca in echipa ;
Adoptarea unor masuri clare, usor de implementat, monitorizat si replicat solutie mai eficienta decat formularea unor obiective idealiste, dificil de realizat ; Sarcini complexe rezolvate prin aplicarea parteneriatului institutional

INTREBARI ?

Va multumesc pentru atentie !

Mihai Naomi