Sunteți pe pagina 1din 15

cric telescopic cu dubla actionare

pag.

2 Memoriu tehnic
Cricurile,presele sunt mecanisme cu surub si piulitacare servesc ridicarii unor sarcini sau imobilizarii unor piese asupra carora urmeaza a se efectua diferite operatii tehnice. Principiul dupa care functioneaza este transformarea miscarii de rotatie in miscare de translatie. Utilizarea mecanismelor cu suruburi de miscare in constructia de masini se datoresc avantajelor pe care le prezinta si anume : - constructie simpla si tehnologie de executie usor realizabila - posibilitate de transmitere a unor sarcini axiale mari utilizind forte de actionare mici - raport mare de transmitere care duce la viteze mici - compactitatea constructiei si gabarit mic - functionare lina si fara zgomot - posibilitatea de asigura in mod simplu autofrinarea - permite utilizarea de materiale ieftine - pret de cost scazut Intre neajunsurile mecanismelor cu suruburi de miscare se mentioneaza: - existenta unei frecari mari intre spirele filetului surubului si piulitei care conduce la uzura pieselor si la un randament scazut - prezenta unor puternici concentratori de tensiune in zona filetata afecteaza rezistenta la oboseala a surubului - lipsa autocentrarii -necunoasterea exacta a fortelor de stringere Prezentam in continuare cricul telescopic cu dubla actionare care are avantajele: compactitate mare, avans axial mare la o rotatie complecta a manivelei. O mare importanta in aceste mecanisme o au filetele.Alegerea formei filetului depinde de cerintele impuse mecanismului. esi filetul patrat are un randament ridicat datorita aperitiei rapid a jocului axial ca urmare a uzarii flancurilor are o utilizare limitata. !-a optat pentru filetul trapezoidal deoarece are o rezistenta si o ridigitate mai mare decit filetul patrat,iar prin folosirea piulitei reglabile se poate elimina jocul axial creat in urma uzarii flancurilor. !i alegerea pasului filetului are o mare importanta deoarece un pas fin micsoreaza deplasarile axiale la o miscare completa si asigura autofrinarea dar au randament si capacitate portanta redusa. cric telescopic cu dubla actionare pag.

!e alege filet cu pas normal sau mare deoarece au randament ridicat.In alegerea pasuluitrebuie sa tinem seama si de conditia de autofrinare. Pentru a asigura un avans mare la o rotatie complecta a manivelei am ales sensurile de infasurare a spirei in directii opuse , astfel la o rotatie complecta a manivelei se asigura un avans egal cu suma pasilor surubului principal si cel secundar

2.1 Ungerea suruburilor telescopului


!e recomanda ungerea filetelor suruburilor deoarece imbunatatesc performantele telescopului prin micsorarea frecarilor dintre flancurile filetelor.Prin ungere creste deci randamentulmecanismului si se mareste durata de functionare a mecanismului , scade nivelul sunetelor ascutite care apar in cazul frecarii uscate. Pentru ungere se va folosi unsoare consistenta. "oarte important este sa se tina seama de faptul ca s-au uns filetele cind se calculeaza conditia de autofrinare.

2.2 Justificarea claselor de precizie a ajustajelor si rugozitatilor


In alegerea acestora trebuie sa se tina seama ca aceste mecanisme nu lucreaza la viteze mari si nu se impune o precizie ridicata. #ugozitatiile se aleg in functie de rolul functional al pieselor , astfel pentru flancurile filetelor se alege o rugozitate de $,% pentru reducerea frecarilor si marirea randamentului, iar pentru restul pieselor se va alege o rugozitate &,'. !uprafetele de reazam cupa mecanismul de actionare si corpul cricului se vor vopsi pentru a fi protejat contra coroziunii.

eoarece prin rolul functional impune manipulari dese se vor evita muchile ascutite sau care prin forma lor pot provoca leziuni utilizatorului.

2.3 Norme de protectie a muncii

2.4 Indicatii de exploatare si intretinere


Pozitia de lucru a cricului este verticala !e va asigura ansamblul ca in cazul ridicarii sa nu-si piarda echilibrul care poate avea consecinte neplacute "iind destinat ridicarii unei sarcini pina la ''$$$ ( se va verifica si rezistenta plafonului pe care se va aseza cricul astfel in cazul ridicarii unei sarcini mari sa nu se cric telescopic cu dubla actionare pag.

produca tasarea plafonului sau sa cadeze.Pentru a evita acest lucru se va aseza sub cric o placa metalica cu o suprafata mai mare decit suprafata de sprijin a cricului. )ind se doreste ridicarea unui corp care are o garda la sol mai mare dar cursa pe care urmeaza a fi ridicat nu depaseste '** mm , se vor folosi socluri care urmeaza a fi

puse sub cric doar daca rezistenta acestora este cunoscuta.!e vor evita improvizatiile care pot ceda in timpul functionarii cricului. Pentru a asigura cursa maxima a cricului se va aduce atit surubul secundar cit si cel principal la limita inferioara iar cind rotim manivela pentru avansul cricului se va tinecu mina de cupa surubului principal pentru a evita rotirea lui pina cupa atinge suprafata piesei de ridicat si rotirea surubului principal este impiedicata de frecarea dintre suprafete. +ste indicat ca odata la , luni sa se efectueze o curatare a cricului pentru a indeparta impuritatile care pot distruge flancurile dintilor urmata de o ungere a filetelor cu unsoare consistenta. Pentru modificarea sensului actionarii se va roti clichetul.

cric telescopic cu dubla actionare

pag.

3 Memoriu justificati de calcul

3.1 !redimensionarea surubului principal


Alegem pentru surubul principal filet trapezoidal !-A! '**%.*-/0 1aterial O2 ,$ !-A! 0$$.'-3$ 3.1.1. "alculul diametrului mediu al filetului

!e determina cu urmatoarea relatie obtinuta din conditia de rezistenta a filetului la strivire:

d2 =

F m h\ a

unde " 4 for5a axiala in (

H h ! % ! factor dimensional "H% inaltimeautilaafiletului , P pasul# h! &' . p m m! ! factorul lungimii piulitei m = 2& . d2 \ a = rezistentaadmisibilalastrivire, in $ mm2 \a= '
pag.

cric telescopic cu dubla actionare

d2!

Alegem

22&&& 22&&& ! ! %)&&',(' , !(*)2 . (%) . &' . 2& . ' %'*&*+, ,

d'4&/,%' mm d ' 4 %3.0$$ mm d 4 %' mm p 4 / mm

6erificarea autofrinarii

m < m unghiul deinclinareaelicei pecilindrul dediam etrul d2 ! coeficientdefrecarepentru cupludem aterialesi calitateaungerii p * m! arctg ! arctg ! arctg&&'(&' , ! (&(,*/ , d2 (%) , )2 &%2 , &%2 , - ! arctg ! arctg ! arctg ! *&/%*' , cos% &%2)2( , cos%' m < - adevar atdeci estecuautofr. nare 3.1.2. "alculul numarului de spire in contact

m! (&(,*/ , - ! *&/%*' ,

d 2(/,' z! m 2! !% p*

z!%

3.1.3. #ungimea filetului principal lp5*7/ mm

lp5%( p + %( p + %'! 2, p + %'!%+*

3.2. !redimensionarea surubului secundar


Alegem pentru surubul secundar filet trapezoidal 1aterial "gn %0$-0 !-A! ,$/*./0 !-A! '**%.*-/0

3.2.1. "alculul diametrului interior al filetului exterior !e calculeaza la solicitarea compusa a corpului

d%s!

) F 2 + 0d a
care ia in considerare solicitarea de rasucire
ac4*'',0
4*,&

4coeficient

ac! rezistentaminimalacompresiunein $ mm2


cric telescopic cu dubla actionare

pag.

d%s!

) %( , 22&&& 2 + )* ! 2+*2,), , + 22&+! 2'&,2,2' , !'&&,2' , (%) , %22' ,

Alegem din tabel filetul tinind seama de faptul ca corpul telescopului va fi realizat din tevi care sunt standardizate: d 43$ mm p 4*$ mm d '4/0 mm d *s 4,7 mm

d %,2*' z! m 2 ! ! + p %&

6erificarea autofrinarii m < m unghiul deinclinareaelicei pecilindrul dediametrul d2 - ! coeficientdefrecarepentru cupludem aterialesi calitateaungerii p %& m! arctg ! arctg ! arctg&&)2)) , ! 2)(&2 , d2 (%) , *' &%2 , &%2 , - ! arctg ! arctg ! arctg ! *&/%*' , cos% &%2)2( , cos%' m < - adevar atdeci estecuautofr. nare 3.2.2. "alculul numarului de spire in contact

m! 2)(&2 , - ! *&/%*' ,

z!+
3.2.3 #ungimea filetului secundar

2s4%% p + %( p + ))!%%& + %(& + ))!%/)

2s4*3%mm

3.3. $iagrama de forte si momente la cric telescopic

cric telescopic cu dubla actionare

pag.

3.4. %erificarea surubului principal

3.4.1. %erificarea tijei la solicitari compuse


!e calculeaza in sectiunile cele mai solicitate la compresiune si rasucire:

2 ech = 2 c + ) t ac ech = efortul unitar echivalent c = efortul unitar t = efortul tangential ) F ) 22&&& //&&& c = = = = 2)2(%2 , , d2 (%)% , ()2 (,(%,/%% (

$ mm2

%, %&( 1 t% %, %&( *'' , = = +*/(%/ , $ mm2 ( ( d% (%) , () % % 1 t% = d2 F tg m + - = 22&&& (/' , tg( (&(,* , + *&/%* , , .m ) = *'' 2&&& 2&&& 2 ech = *'' , 2 + +*/(%/ , = +,++(&' , = (%%) , $ mm2 ech = (%%) , < ac = '/ t =

3.4.2. %erificarea spirelor surubului -strivire


F 85 z d2 H%

9* - inaltimea utila 9* 5 $,0p : &,0 la filet trapezoidal 8a 5 0 pentru otel-fonta cenusie ;suprafete mobile & 8 5 %,/'%0 < 8a 5 / . .*& cric telescopic cu dubla actionare -incovoiere
H , F % + ac , F 22' , 2+* %&( 2 = i = = = %2/ , (%) , %% () %+,+'/)) , 2(%)%*)( , z d% h2
= = )*2))' , 85 %% (%) , (/' , (' , ),',,2' , 22&&& 22&&& $ mm2

pag.

$ mm2

unde h 5 grosimea spirei de baza h 5 $,,&%p filet trapezoidal


i = %2/ , < ai = ,)..*&

-forfecare

F 22&&& 22&&& = = = )2%+ , z d% h %% (%) , () ))(/ , '2%))'(2 , f = )2%+ , < af = ), f =

$ mm2

3.4.3. %erificarea surubului la flambaj

se considera cazul & ;incastrat la un capat si articulat la celalalt= lf 5 $,/l lf 5 *37,/ lf 5 *3/,/ <*0d* 50//.0 deoarece se verifica relatia de mai sus nu este necesara verificarea surubului la flambaj

3.'. %erificarea surubului secundar

3.'.1. %erificarea tijei la solicitari compuse !e calculeaza in sectiunile cele mai solicitate la compresiune si rasucire: cric telescopic cu dubla actionare
2 ech = 2 c + ) t ac ech = efortul unitar echivalent c = efortul unitar t = efortul tangential ) F ) 22&&& //&&& c = = = = %&+*, , 2 2 2 2 (%)% , 2''2 d%s dd (%)% , ,+ )*

pag.

$ mm2

3.'.2. %erificarea portiunii de calare a rotii de mane ra la rasucire !ectiunea este solicitata de un moment de torsiune egal cu :
1 -tot = 1 -t% + 1 t2 1 l 1 t2 = t% 2 m2

%, %&( 1 -t% d%s %, %&( %(22,), , ,+ %)(+&( , %&/ = = = (,&&+ , $ mm2 ) ) (%) , %2+&**'+ 22*(*/)2 "d%s dd # % % 1 t% = d2s F tg m + - = 22&&& ,+ tg( 2/&(' , + *&/%* , , .m ) = %(22,), 2&&& 2&&& ech = %2&)*2 , + '2&++ , = %*''*2% , = %(%(,,* , $ mm2 ech = %(%(,,* , < ac = '/ t =

1tx5
t =

%&( "%(22,), , + '&,& , # %, = %/%+ , (.mm' ( (%) , /& t = %/%+ , < at = 2'

*'' . ,% = '&, , (>m +%

3.'.3. %erificarea spirelor filetului interior al surubului secundar -strivire


F 85 z 02 H%

9* - inaltimea utila 9* 5 $,0p 5 0 la filet trapezoidal 8a 5 0 pentru otel-fonta cenusie ;suprafete mobile & 8 5 &,&$/* < 8a 5 0 cric telescopic cu dubla actionare -incovoiere
H , F % + ac , F 22' , 2+* %&( 2 = i = = = *&'/ , (%) , %% *& %+,+'/ , )2&*'/+, , z 0 h2
= = ((&*% , 85 %% (%) , (/' , ' ,,'2(22 , 22&&& 22&&& $ mm2

pag.

$ mm2

unde h 5 grosimea spirei de baza h 5 $,,&%p filet trapezoidal


i = *&'/ , < ai = '% ..,)

-forfecare

F 22&&& 22&&& = = = )*2) , z 02 h %% (%) , (/' , (' . ),',,2 , f = )*2) , < af = 2) f =

$ mm2

3.'.4. %erificarea spirelor filetului exterior al surubului secundar -strivire


F 85 z d2s H%

9* - inaltimea utila 9* 5 $,0p 5 0 la filet trapezoidal 8a 5 0 pentru otel-fonta cenusie ;suprafete mobile & 8 5 *,,7 < 8a 5 0 -incovoiere
= = %,+ , 85 %% (%) , *' ' %2+'+&* , 22&&& 22&&& $ mm2

unde h 5 grosimea spirei de baza h 5 $,,&%p filet trapezoidal


i = ,,)2/ , < ai = '% ..,)

H , F % + ac , F ( (+, %&( 2 = i = = = ,,)2/ , (%) , %% ,+ 2' '+,%%*2% , z d%s h2

$ mm2

-forfecare

F 22&&& 22&&& = = = %/) , z d%s h %% (%) , ,+ ' %%+22()) , f = %/) , < af = 2) f =

$ mm2

cric telescopic cu dubla actionare

pag.

3.(. "alculul mecanismului de actionare


!e va folosi ca mecanismul de actionare cu clichet vertical.

3.(.1. "alculul mani elei lungimea manivelei: %&( 1 tot 2c5 3 ni Fm unde 2c - lungimea de calcul a manivelei 1tot 5 1t* : 1t* ni - numarul de muncitori care actioneaza cricul ? - coeficient de nesimultaneitate ? 5 $,3 pentru ni 5 ' "m5*0$ . . . &0$ ( forta cu care actioneaza un muncitor

2c 5

3.(.2. %erificarea mani elei !e verifica cordonul de sudura la forfecare


3 ni Fm &' , l afs a l a unde l 5 lungimea cordonului de sudura a 5 & . . ., mm inaltimea triunfhiului de sudura cric telescopic cu dubla actionare fs =
afs = &,' , at = &,' , %%' = *)*' , $ mm2 at = rezistentaadmisibilalatractiuneamaterialului debazain
&' . 2 ('& 22' , ',& 22' , = = %%2 , ' )' . ' %%2' , fs = %%2 , < afs = *)*' , fs =

%&( 2&**,), , 2&**),, , = = (*% &/ , 2 ('& %, , ('&

4 c = (*%mm

pag.

$ mm2

6erificam prelungitorul la incovoiere:


i = (2 3 ni Fm "lc l m# ai ) ) "0 d' # 0 (2 &' , 2 ('& "(*% %2% # 2/&&&&& i = = = )%+/ , ,,,/(&*, , ) ) "() 2/ # () i = )%+/ , < ai = %&&

$ mm2

3.(.3. "alculul rotii de clic)et !tabilirea dimensiunilor

5 *,%d mm i 5 *,%>3$ 5 **'


i m

0i

5**' mm

% &2' ,

unde z - numarul de dinti ai rotii de clichet z 5 *'

mm z

%%2
m

% &2' ,

t5

0m (%) , %2& = = (%) , z %2

%2

%2 = %%++%) , &+() ,

luam luam

5 *'$ mm t 5 &' mm b 5 *, mm pag. h 5 3 mm e 5 *&' mm

b 5 $,0>t 5 $,0>&' 5 *, cric telescopic cu dubla actionare h 5 $,0>b 5 $,0>*, 53 e 5 i : '>h 5*'/,/ luam constructiv

3.(.4. %erificarea rotii de clic)et intii rotii de clichet se verifica la incovoiere , forfecare si strivire. +fortul unitar de incovoiere : ( F h i = 2rc b unde 2 1 tot "rc 5 ( sarcina care actioneaza pe dintele rotii de clichet 0m i = 0 . . .*$ mm latimea rotii de clichet ai 5 *$$. . . *'$ (.mm' pentru oteluri carbon obisnuite si de calitate
2 1 tot h 0m ( (),2*)(( , / /(%&'/(+ , i = = = = (2),( , 2 2 2',& b %, %& i = ()),( , < ai = %&& (

-forfecare F (),2*)(( , af = rc = = 2%, , $ mm2 b %, %& af = 2%, , < af = /& -strivire a suprafetei de contact dintre dintele rotii de clichet si clichet F (),2*)(( , asl = rc = = 2*&'2,/ , $ mm2 b h %, / asl = /&....%&& $ mm2 al = 2*&'2 , < asl = /& (.mm' 3.(.'. $imensionarea si erificarea clic)etului

)lichetul se determina constructiv dupa care se verifica

-incovoiere , Fb l% ' i = 2 (.mm c h% cric telescopic cu dubla actionare unde l* 5 *$ mm determinat constructiv h* 5 inaltimea dintelui rotii de clichet in mm c5h l "b 5 % Frc in ( l2
, %,)/+2 , %& +/+(''2( , = (&+ , 2 (2&& / 2& i = (&+ , < ai = %&& i = $ mm2

pag.

3.(.(. "alculul boltului

iametrul boltului sr determina din solicitarea de incovoiere si se verifica la forfecare si strivire %, Fb h db = ( mm ai


db = (

verificarea botltului -forfecare


f =

%, %,)/+2 , %& ( = /(+*+&/ , = +)( , %&&

mm luam

d b 5 *$ mm

) Fb ) %,)++2 , = = )%++* , (%) , %&& d2 b f = )%++* , < af = /&...../' Fb %,)/+2') , = = 2&, , db h %& / s = 2&, , < as = ,& $ mm2 s =

$ mm2

-strivire

$ mm2

3.*. "onstructia si erificarea corpului


3.*.1. "onstructia si erificarea corpului !-a optat pentru varianta de corp sudat .Astfel piulita se asambleaza nedemontabil cu corpul. cric telescopic cu dubla actionare pag.

Piulita este executata din teava !-A!%$%.*-*73/ cu diametrul d537mm si grosimea g 5 *$ mm.Piulita se va sprijini pe o teava !-A!%$%.*-*73/ cu diametrul d537mm si grosimea g 5 & mm. )ele mai mari tensiuni apar in planul sudurii celor ' tevi si aici se va calcula la solicitarile de compresiune si strivire. !ectiunea respectiva este notata A-A.)orpul este intarit prin intermediul unor nervuri sudate atit pe talpa cricului cit si pe peretele tevii care sustine piulita. e asemenea trebuie calculata si suprafata de sprijin . imensionarea suprafetei de sprijin. !uprafata de sprijin s-a determinat constructiv tinind seama ca se va folosi doar pe suprafete dure cu duritate minima ' .. & (.mm'

stim ca 2 5 '*$ mm l 5 *,$mm


) F

= %)&&',(' , ! = (%) mm' , 2 as !5''$>*,$5 &0'$$ mm' ! verifica conditia -compresiune in sectiunea @-@
c =

) 22&&&

) F ) 22&&& //&&& = = = 2*%)2*& , 2 2 (2)2%2( , "d2 d2 # (%) , " /+ /( # i c = 2*%) , < ac = %&&
) F ) 22&&& + d2 = *2(+%) , = /'&/( , i = as (%) , /&

$ mm2

-strivire in sectiunea @-@


d2 =

Am consideret diametrul interior di 5 3& mm si din calcul diametrul exterior minim necesar este dx 5 30,$3& care in realitate este 37 mai mare deci verifica si strivirea. 3.*.1. %erificarea piulitei cric telescopic cu dubla actionare pag.

se face verificarea piulitei la solicitari compuse


2 ech = 2 c + ) t ac ech = efortul unitar echivalent c = efortul unitar t = efortul tangential ) F ) 22&&& //&&& c = = = = //, , 2 2 2 -2 (%)% , (%,& (%)% , /+ ,+ de d

$ mm2

t =

%, %&( 1 -t% de %, %&( %*&,&2 , /+ 2)(&* , %&/ = = = %+2++ , -) (%) , )&&*'%2& "d) %2'/++ , %&/ ed #

$ mm2

% % d2s F tg m + - = 22&&& /+ tg( 2/&(' , + *&/%* , , .m ) = %*&,&2 2&&& 2&&& ech = */)++ , + %)/// , = +((// , = +,,* , $ mm2 ech = +,,* , < ac = %&& 1 t% =