Sunteți pe pagina 1din 14

PARTEA a I-a CALITATE I CARACTERISTICILE CALITII

1. CALITATE. ELEMENTE DE INGINERIA CALITII


"Calitatea trebuie proiectat ntr-un produs, nainte de execuie sau asamblare" ISO 9000

1.1CALITATE. NOIUNI GENERALE, INTERPRETRI 1.1.1 DEFINIIA CALITII Noiunea de "calitate" face parte din limbajul cotidian, a !nd de"i#ur o $nc%rc%tur% diferit% de la o per"oan% la alta, ba&at% pe e'periene (i date indi iduale diferite, decur#!nd de aici o "erie de diferenieri, neclarit%i "au c)iar confu&ii* +tili&area termenului $n domeniul te)nic, unde "e impune o ri#uro&itate a terminolo#iei (i o e'actitate a coninutului, la ni elul celorlalte concepte utili&ate, impune o definiie care "% corele&e $nele"ul cu diferitele particularit%i ale domeniului $n care "e aplic%* Dup% o perioad% de $ndelun#ate anali&e (i di"cuii, $ntre "peciali(tii di er"elor domenii te)nice, ",a ajun" la urm%toarea definiie a calit%ii, pre&entat% $n "tandardul internaional I-. /012,34456 "CALITATEA E-TE AN-A78L+L DE CA9ACTE9I-TICI ALE +NEI ENTITI, CA9E :I C.NFE9 ACE-TEIA A;TIT+DINEA DE A -ATI-FACE NECE-ITI E<;9I7ATE =I I7;LICITE" Termenul CALITATE >?ualit@A, "imbol internaional ?, poate fi folo"it $n mai multe $mprejur%ri diferite* A"tfel, "e poate orbi de calitatea produ"elor, a "er iciilor, a ieii, a educaiei, a $n %%m!ntului, a in"truirii profe"ionale etc* E"te nece"ar ca termenul CALITATE "% fie utili&at con"ider!nd $ntre#ul coninut al definiiei* Con"iderarea parial% a coninutului definiiei poate "% conduc% la $nele"uri aparent "ati"f%c%toare a !nd $n"% con"ecine aplicati e incorecte* De a"emenea, termenul CALITATE are rolul unui

CALITATEA PRODUSELOR I FIABILITATE

"ub"tanti "i nu al unui #rad de comparaie* -e afirm% de"pre un produ" c% are o calitate buna, proa"t% "au necore"pun&%toare* CALITATEA repre&int% un concept #lobal, ba&at pe un an"amblu de caracteri"tici* ;entru a u(ura $nele#erea noiunii de calitate "e mai preci&ea&% urm%torii termeni6 Entitate e"te ceea ce poate fi de"cri" "i luat $n con"ideraie $n mod indi idual* ;rin entitate "e poate $nele#e un produ", o acti itate "au proce", o or#ani&aie, un "i"tem, o per"oan% "au orice combinaie a ace"tora care poate fi pri it% ca o unitate* Prod ! e"te re&ultatul acti it%ilor "au proce"elor* +n produ" poate fi material, ca re&ultat al unor procedee "au proce"e te)nolo#ice "au imaterial, cuno(tine, concepte, pro#rame "au o combinaie a ace"tora* +n produ" poate fi, de a"emenea, "intenionat" >principalA "au "neintenionat" >"ecundarA cum ar fi, produ"ele poluante, produ"ele re&ultate ca o con"ecin% nedorit% a proce"ului de fabricaie, etc* Pro"e! "au acti itate repre&int% an"amblul de re"ur"e (i acti it%i independente care tran"form% datele de intrare $n date de ie(ire* Re! r!e#e "unt formate din6 per"onal, finane, facilit%i, ec)ipamente, te)nici (i metode* Pro"ed ra e"te modul "pecificat de efectuare a unei acti it%i* Or$ani%a&ie e"te termenul care de"emnea&% o campanie, corporaie, $ntreprindere, in"tituie "au o parte din ace"tea cu "tatut de unitate, a !nd propriile "ale funcii (i propria "a or#ani&are care furni&ea&% un produ" "au un "er iciu utili&atorului* 9eferitor la noiunea de calitate "e mai fac urm%toarele preci&%ri6 Calitatea unui produ" trebuie con"iderat% (i interpretat% numai prin pri"ma definiiei "tabilite* Elementele de ba&% ale calit%ii "unt con"tituite din an"amblul caracteri"ticilor care fac din produ"ul re"pecti r%"pun"ul la o cerin% a utili&%rii* Calitatea re&ult% numai din raportarea comport%rii produ"ului la nece"it%ile beneficiarului la un anumit moment* Cerinele (i calitatea e oluea&% $n timp* Calitatea nu poate re&ulta din con"iderarea "eparat% a unui produ", f%r% o raportare la o nece"itate* An"amblul caracteri"ticilor unui produ" e"te intrin"ec produ"ului (i ace"tea "e manife"t% numai $n timpul utili&%rii* Calitatea unui produ" con"t% $n capacitatea ace"tuia de a "ati"face cerinele unui utili&ator de,a lun#ul duratei dorite* Dac% unui produ", reali&at pentru o anumit% utili&are, i "e "c)imb% utili&area, i "e "c)imb% (i calitatea* De e'emplu, un contactor core"pun&%tor cerinelor de definiie poate fi folo"it, prin reducere la ab"urd, (i la baterea unui cui* :n ace"t ca&, calitatea "e "c)imb% $n raport cu noile cerine*

Calitate. Elemente de in ineria calitii

F%r% definirea utili&%rii calitatea unui produ" e"te lip"it% de coninut, put!nd fi e entual luat $n con"ideraie a"pectul economic le#at de aloarea materialelor* 1.1.' CA9ACTE9I-TICILE CALITII Conceptul de calitate "e ba&ea&% pe an"amblul caracteri"ticilor (i a interdependenelor ace"tora care reflect% modul de "ati"facere a cerinelor la utili&are* Cerinele utili&%rii pot, de a"emenea, c%p%ta forma unor caracteri"tici e'prim!nd condiiile impu"e de utili&are* :n ca&ul ec)ipamentelor repre&entati e cu utili&%ri #enerale, cerinele utili&%rii "unt "tandardi&ate (i e'primate prin alori "i unit%i "tabilite* +tili&area, $n ca&ul ec)ipamentelor electrice, $(i corelea&% cerinele reale $ncadr!ndu,"e $n caracteri"ticile "tandard re"pecti e* Calitatea re&ult% ca an"amblul tuturor caracteri"ticilor* Calitatea e"te un concept #lobal (i nu poate fi e'primat% numai printr,o "in#ur% caracteri"tic%* Anali&a (i de"crierea referitoare la calitate repre&int%, de fapt, anali&a (i de"crierea caracteri"ticilor* Noiunea de caracteri"tic% e"te bine cuno"cut% $n domeniile te)nice* Diferitele "en"uri "ub care pot fi interpretate caracteri"ticile >determini"t, "tati"tic "au aleatorA "unt pre&entate $n capitolele urm%toare* in!nd "eama de natura caracteri"ticilor (i de implicaiile $n raport cu utili&area, ace"tea pot fi #rupate $n urm%toarele cate#orii6 3* Caracteri"tici te)nico,funcionaleB 2* Caracteri"tici p"i)o"en&oriale (i economiceB C* Condiii te)niceB 0* Caracteri"tici "peciale ale calit%ii* :n #raficul din Fi#* 3*3 -unt pre&entate $n mod "implificat caracteri"ticile care "tau la ba&a conceptului de calitate a unui ec)ipament electric* Caracteri"ticile te)nico,funcionale "unt definite (i de"cri"e de teoria (i proiectarea domeniului te)nic a ec)ipamentului re"pecti * Aceea(i caracteri"tic% poate fi e'primat% $n "en" fi&ic "au $n "en" "tati"tic* Con"iderarea celor dou% "en"uri define"c "caracteri"tica a"ociat%" care "t% la ba&a conceptului modern de calitate* Te)nica tradiional% con"ider% caracteri"ticile $n "en" determini"t* Caracteri"tica a"ociat% con"tituie elementul de ba&% a in#ineriei calit%ii* Caracteri"ticile "peciale ale calit%ii "unt cele care de"criu comportarea produ"ului la utili&are con"tituind a"pectele moderne ale modului de definire a calit%ii* Ace"te caracteri"tici au urm%toarele definiii6

CALITATEA PRODUSELOR I FIABILITATE

FIA8ILITATE , e"te caracteri"tica unei entit%i e'primat% prin probabilitatea $ndeplinirii unei funcii impu"e $n condiii date, pe un inter al de timp dat*
CA9ACTE9I-TICI ALE CALITII +N+I ECD;A7ENT ELECT9IC

TEDNIC., F+NCI.NALE ;9.;9IETI FIEIC.,CDI7ICE ;A9A7ET9I TEDNICI C+9ENTI N.7INALI TEN-I+NI N.7INALE DE IE.LA9E, DE TINE9E CA9ACTE, 9I-TICI F+NCTI.NALE DI7EN-I+NI DE FA8A9IT 7A-EB Cu, Fe, NEFE9.A-E

EC.N.7ICE ;-ID.-ENE.9IALE ;9EB C.-T+9I CDELT+IELI DE 7ENTENANTA, INT9ETINE9E -I 9E;A9ATII CDELT+IELI DE T9AN-;.9T, DE;.EITA9E -I IN-TALA9E ;9.;9IETATI E9F.N.7ICE E-TETICA IND+-T9IALA F9AD DE 9EC+;E9A9E , 9EF.L.-I9E

C.NDIII TEDNICE ;A9A7ET9I N.7INALI ;A9A7ET9I DE 7EDI+ 9EFI7+9I DE F+NCTI.NA9E C+9ENTI DE -C+9TCI9C+IT -+;9A, TEN-I+NI ;9.TECTIE 7EDI+ NE;.L+A9E C.7;ATI8ILI, TATE

CA9ACTE9I-TICI -;ECIALE FIA8ILITATE 7ENTENA8ILITATE DI-;.NI8ILITATE -EC+9ITATE

9I-C -IF+9ANTA IN F+NCTI.NA9E

Fig. 1.1 !ra"icul caracteristicilor calitii unui ec#ipament electric redate simpli"icat.

7ENTENA8ILITATE , e"te caracteri"tica unei entit%i utili&at% $n condiii date, e'primat% prin probabilitatea ca o operaie de mentenan% acti % dat% "% poat% fi efectuat% $ntr,un inter al de timp dat, cu a"i#urarea lo#i"ticii de mentenan%, utili&!nd procedee (i mijloace pre"cri"e* DI-;.NI8ILITATE , e"te caracteri"tica unei entit%i e'primat% prin probabilitatea $ndeplinirii unei funcii impu"e $n condiii date, la un moment dat cu a"i#urarea "u"inerii lo#i"ticii de mentenan%* -EC+9ITATE , e"te caracteri"tica e'primat% prin probabilitatea ca o entitate "% e ite apariia $n condiii date a e enimentelor critice "au cata"trofale* 9I-C , e"te m%"ura unui pericol >#ra itateA a"ociat cu probabilitatea producerii* N.TA6 9i"cul e"te o m%rime cu dou% dimen"iuni6 #ra itate ' probabilitate*

Calitate. Elemente de in ineria calitii

-IF+9AN :N F+NCI.NA9E >DE;ENDA8ILITATEA e"te an"amblul de propriet%i care de"criu di"ponibilitatea (i an"amblul de factori care o define"c6 fiabilitatea, mentenabilitatea (i lo#i"tica de mentenan%* A"pectele economice define"c o cate#orie important% de caracteri"tici care pot a ea componente a"ociabile fiec%rei caracteri"tici te)nice* Caracteri"ticile economice pot defini (i anumite criterii de di"criminare a "oluiilor $n fa&a de concepie, influen!nd calitatea* Caracteri"ticile "peciale ale calit%ii >fiabilitate, mentenabilitate, di"ponibilitateA "unt caracteri"tici #lobale, de"criind comportarea produ"ului la utili&are* 8eneficiarul acord% o deo"ebit% atenie ace"tor caracteri"tici* -tudierea (i anali&a caracteri"ticilor calit%ii utili&ea&% te)nici (i metodolo#ii de cercetare ba&ate pe "tati"tica matematic% (i teoria probabilit%ilor* :n con"ecin%, "tati"tica de"cripti %, modelarea (i de"crierea caracteri"ticilor cu ajutorul teoriei ariabilelor aleatoare, e"timaii (i te"te de "emnificaie (i de"crierea modului de comportare, con"tituie te)nici de ba&% ale "tabilirii calit%ii unui produ"* Calitatea e"te determinat% corect $n m%"ura $n care caracteri"ticile componente "unt corect (i cu e'actitate "pecificate* De a"emenea, calitatea definit% de an"amblul tuturor caracteri"ticilor nu poate fi e'primat% numai de o "in#ur% caracteri"tic%, oric!t de important% ar fi* 1.1.( -EN-+9I =I CLA-IFIC9I 9EFE9IT.A9E LA CALITATE Termenul "calitate" poate a ea diferite "en"uri funcie de obiecti ul de raportare* Conform definiiilor date, calitatea e"te e'primat% $n raport cu utili&area* :n ace"t ca&, o alt% ariant% de definiie e"te formulat% diferit (i "e e'prim% prin "core"pun&%tor pentru utili&are"* E"te o interpretare "imilar% care pune accentul $n "pecial pe utili&are, i#nor!nd caracteri"ticile* Dac% raportarea "e face la documentaie te)nic% >la proiectA "au la "pecificaie, calitatea e"te con"iderat% $n "en"ul reflect%rii corecte a ace"tor elemente (i "e denume(te "calitate de conformitate"* :n producie, termenul "calitate" e"te utili&at (i $n "en"ul denumirii unui an"amblu de acti it%i inclu"e $ntr,un departament care "e ocup% de erificarea (i controlul calit%ii produ"elor* Conceptul de calitate poate c%p%ta (i alte "en"uri, $n raport cu diferite criterii de interpretare (i cla"ificare, a"tfel6 aA :n raport cu elementele care "tau la ba&a definiie calit%ii, poate fi6 - )"a#itate rea#*) >ade %rat% "au intrin"ec%A e'i"tent% dar necuno"cut% core"pun&%toare utili&%rii "pecificateB

CALITATEA PRODUSELOR I FIABILITATE

- )"a#itate e!ti+at*) definit% prin proceduri "tabilite "i utili&are "pecificat%* bA :n raport cu modul de e'primare6 - "a#itate i+,#i"it* , e"te calitatea e'primat% numai prin intermediul caracteri"ticilor te)nice de ba&% >tradiionaleAB - "a#itate de"#arat* , e"te calitatea preci&at% $n documentaiile te)nice cu "pecificarea datelor cerute de utili&areB - "a#itate a!i$ rat* , e"te calitatea definit% (i con"emnat% $n toate etapele de reali&are urm%rind "% dea $ncredere utili&atorului* cA Dup% modul de "pecificare a coninutului noiunii de calitate6 - "a#itate in"o+,#et !,e"i-i"at* , e"te calitatea e'primata numai de caracteri"ticile te)nice tradiionale impu"e de utili&are f%r% referire la caracteri"ticile de fiabilitate (i mentenabilitateB - "a#itate !,e"i-i"at* , e"te calitatea e'primat% de caracteri"ticile produ"ului inclu"i parametri de ba&% ai fiabilit%ii (i mentenabilit%iiB - "a#itate "o+,#et !,e"i-i"at* , e"te calitatea e'primat% de an"amblul tuturor caracteri"ticilor produ"ului, inclu"i a celor "peciale >fiabilitate, mentenabilitate, di"ponibilitateA de"cri"e complet cu preci&area repartiiilor (i a parametrilor re"pecti i* :n toate ca&urile, diferitele interpret%ri ale calit%ii trebuie "% fie orientate (i corelate cu definiia de ba&%* 1.' COMPONENTELE IN.LUEN CALITII I .ACTORI DE

1.'.1 ACTIGITI FENE9AT.A9E DE CALITATE* 8+CLA CALITII Calitatea unui produ" e"te re&ultatul unui mare num%r de acti it%i "i "er icii, care "e de"f%(oar% $n diferite compartimente te)nice* Ace"te acti it%i )ot%r!toare pentru calitate, "e pot #rupa $n urm%toarele domenii te)nice di"tincte6 C , acti it%i de concepie,proiectareB F , acti it%i de fabricaieB + , acti it%i de utili&are* Coninutul acti it%ilor difer% de la un produ" la altul (i, in #eneral, ace"te domenii "e $nt!lne"c la toate tipurile de produ"e, acion!nd $n mod diferit a"upra calit%ii* Acti it%ile de concepie,proiectare "e ba&ea&% pe "tudii referitoare a"upra cerinelor, fe&abilitate, "oluii con"tructi e, materiale, te)nolo#ii, fiabilitate, mentenabilitate, metodolo#ii analitice de dimen"ionare (i pree"timare etc*

Calitate. Elemente de in ineria calitii

Acti it%ile din domeniul fabricaiei "unt foarte di er"e, "pecifice fiec%rui produ"6 $ncep!nd cu pre#%tirea fabricaiei, documentaii te)nice, recepie de materiale, diferite acti it%i te)nolo#ice de fabricaie, control te)nic, $ncerc%ri, recepia materialelor, depo&itarea (i e'pedierea produ"elor reali&ate etc*, con"tituind un a"t an"amblu de acti it%i care "tau la ba&a calit%ii* La utili&are e'i"t%, de a"emenea, o "erie de acti it%i, $ncep!nd cu in"talarea, punerea $n funcie (i, $n continuare, cu de"f%(urarea de acti it%i nece"are bunei funcion%ri (i termin!nd cu rapoartele a"upra funcion%rii ec)ipamentului re"pecti * Calitatea unui produ" "e ba&ea&% pe an"amblul tuturor ace"tor acti it%i con"iderate ca un tot unitar* E'i"t% uneori tendina #re(it% de a interpreta calitatea numai prin pri"ma unor anumite acti it%i, i#nor!nd celelalte domenii* ;entru a e ita acea"t% interpretare ",a introdu" conceptul de "8+CL A CALITII" >?ualit@ loop , I-. /012I3445A, fiind definit ca "modelul conceptual de acti it%i interdependente care influenea&% (i define(te calitatea $n diferitele etape $ncep!nd cu identificarea nece"it%ilor (i termin!nd cu e aluarea "ati"facerii ace"tora"* :n Fi#* 3*2 e"te repre&entat #raficul buclei calit%ii*

Fig. 1.2 $ucla calitii

:n con"ecin%, produ"ul trebuie con"iderat ca fiind re&ultatul tuturor ace"tor acti it%i, form!nd un tot unitar (i a !nd ca efect reali&area unui produ" conform nece"it%ilor "pecificate cu o calitate core"pun&%toare definit%* 1.'.' C.7;.NENTELE CALITII Acti it%ile care "e de"f%(oar% $n diferitele domenii, concepie, proiectare, fabricaie (i utili&are, influenea&% "au determin% $n mod di"tinct caracteri"ticile calit%ii*

CALITATEA PRODUSELOR I FIABILITATE

:n con"ecin%, la calitatea obinut% "e pot diferenia, $n etapele re"pecti e, componentele6 %C , calitatea de concepie, %& , calitatea de fabricaie (i %' , calitatea de utili&are, care pot fi interpretate (i con"iderate "eparat drept componente ale calit%ii %&*

?C

?F

?+

Fig. 1.3 Componentele calitii.

aA Ca#itatea de "on"e,&ie, ?C, "e ba&ea&% pe capacitatea de a utili&a toate informaiile, din toate "ferele de acti itate (i cercetare, referitoare la materiale, te)nolo#ii, $ncerc%ri, e'ploatare* Cu ace"te informaii "e elaborea&% metode analitice de e"timare predicti % a caracteri"ticilor calit%ii, inclu"i a celor "peciale >fiabilitate, mentenabilitate, di"ponibilitateA care define"c "oluia adoptat% ca r%"pun" optim la "olicit%rile utili&atorului* Concepia (i proiectarea utili&ea&% un olum foarte mare de informaii referitoare la materiale, proce"e te)nolo#ice de fabricaie, proce"e fi&ice de funcionare, utili&!nd o nou% "trate#ie de proiectare, prin con"iderarea "t%rilor limit% (i a probabilit%ilor de apariie a defectelor $n timpul funcion%rii produ"uluiB bA Ca#itatea de -a/ri"a&ie, ?F, "e obine prin reali&area unui proce" de fabricaie $n conformitate cu documentaia te)nic% elaborat% >"calitate de conformitate"A* -e pot utili&a (i anumii indicatori "tati"tici > * Cap* 2A pentru a controla (i e"tima pe parcur" conformitatea cu documentaia te)nic% elaborat% de concepie* Fabricaia de "erie "coate $n e iden% (i un alt a"pect care condiionea&% "calitatea de fabricaie" a produ"elor reali&ate dependent de "calitatea proce"elor te)nolo#ice" denumit% "calitate de reproductibilitate"* Acea"ta repre&int% capacitatea proce"elor te)nolo#ice de fabricaie de a reproduce $n "erie caracteri"ticile produ"ului* 9eproductibilitatea e"te po"ibil% $n ca&ul ""tabilit%ii" proce"elor te)nolo#ice de fabricaie* -e con"tat% c% ni elul calit%ii proce"elor de fabricaie condiionea&% direct calitatea produ"ului*

Calitate. Elemente de in ineria calitii

:n con"ecin%, %& reflect% calitatea proce"elor de fabricaie e"timate prin6 3* CA;A8ILITATEA FA89ICAIEI, repre&ent!nd aptitudinea proce"elor te)nolo#ice de fabricaie de a reali&a calitatea de concepie 2* CALITATEA DE C.NF.97ITATE "au NIGEL+L DE FIDELITATE reflect% m%"ura $n care produ"ul e"te $n conformitate cu documentaia te)nic% a produ"ului interpretat% prin intermediul abaterilor m%"urate (i prelucrate "tati"tic* C* 9E;9.D+CTI8ILITATEA proce"elor de fabricaie repre&int% capacitatea de a reproduce $n "erie o anumit% caracteri"tic% a produ"ului* 0* -TA8ILITATEA ;9.CE-EL.9 TEDN.L.FICE DE FA89ICAIE "au INE9EA "-+8 C.NT9.L" a proce"elor repre&int% aptitudinea de $ncadrare $n c!mpul de toleran% "pecificat* Calitatea proce"elor te)nolo#ice de fabricaie "e poate con"idera c% "e tran"fer% produ"elor e'ecutate* cA Ca#itatea de ti#i%are a ,rod ! # i, ?+, re&ult% din "calitatea utili&%rii" e'primat% prin e'actitatea definirii cerinelor utili&%rii (i prin capacitatea de"f%(ur%rii acti it%ilor nece"are funcion%rii produ"ului* Calitatea produ"ului trebuie con"iderat% ca un an"amblu unitar al ace"tor componente, fiecare a !nd o importan% anumit%, care nu poate fi ne#lijat%* Intuiti , e'i"t% tendina acord%rii unei importane deo"ebite calit%ii obinute de fabricaie* Anali&a ace"tor componente arat% c% proiectarea )ot%r%(te calitatea (i fabricaia o reali&ea&% la ni elul conceput "au la un ni el mai cobor!t prin lip"a de conformitate, iar la utili&are calitatea "e manife"t% la parametri concepui "au inferiori, datorit% abaterilor de la in"truciunile de in"talare, de utili&are (i de $ntreinere* :n con"ecin%, CALITATEA mai $nt!i "e proiectea&%, apoi "e e'ecut% (i ulterior "e manife"t% la beneficiar, fiind apreciat% $n raport cu cerinele utili&%rii* 1.'.( F+NCIA CALITII An"amblul de"f%(ur%rii acti it%ilor (i "er iciilor unei or#ani&aii >$ntreprindere, in"tituieA "trict le#at% de reali&area calit%ii unui produ" define"c un nou concept denumit "funcia calit%ii"* ;entru a reali&a un produ" $n cadrul unei $ntreprinderi e'i"t% o "erie de ateliere, laboratoare, "er icii >de apro i&ionare, control, depo&itare, e'pediii etc*A* Funcionarea ace"tora pri it% unitar prin obiecti ul reali&%rii calit%ii unui produ" define(te ceea ce "e nume(te #lobal "funcia calit%ii"
4

CALITATEA PRODUSELOR I FIABILITATE

produ"ului re"pecti * Acea"t% funcie poate fi interpretat% ca a !nd componente $n toate compartimentele e'i"tente ale unei $ntreprinderi* Funcia calit%ii e"te cea mai important% funcie a unei $ntreprinderi* Funcia calit%ii e"te inte#rat% $n an"amblul funcional al unei $ntreprinderi a(a cum "unt funciile admini"trati e, de protecie "ocial% etc*, dar mult mai important% dec!t fiecare, con"tituind an"amblul de funcii in care "e reali&ea&% calitatea din intreprinderea re"pecti %* in!nd "eama de "i"temul de or#ani&are a acti it%ilor te)nice "e poate con"idera c% funcia calit%ii are componentele6 - funcia calit%ii la proiectareB - funcia calit%ii la fabricaieB - funcia calit%ii la utili&are* Funcia calit%ii e"te un concept deo"ebit de util pentru formarea unei #!ndiri "au a unei mentalit%i unitare, referitoare la calitate, a !nd $n edere an"amblul tuturor acti it%ilor, a factorilor (i a $ntre#ului mecani"m care are ca efect calitatea* :n con"ecin%, an"amblul coninutului tuturor acti it%ilor te)nice (i ale "er iciilor le#ate de calitate "unt denumite pre"curtat "funcia calit%ii" (i au ca obiecti reali&area de produ"e "core"pun&%toare pentru utili&are"* Funciile calit%ii depind de "i"temele calit%ii* Ace"t concept e"te util mana#ementului pentru a orienta, $n mod eficient, acti it%ile de conducere (i control ale calit%ii $n corelare cu a"pectele economice* E"te de a"emenea concept e"te util $n toate etapele unui produ"* -peciali(tii identific% componentele ace"tui concept mai ale" $n domeniul fabricaiei* +tili&area raional% (i $n domeniul concepiei (i proiect%rii a ace"tuia contribuie la a"i#urarea (i e oluia calit%ii* 1.'.0 FACT.9I DE INFL+EN* DIAF9A7A I-DIKALA Caracteri"ticile care define"c calitatea "unt influenate de numero(i factori care acionea&% $n "pecial $n timpul de"f%(ur%rii proce"elor te)nolo#ice de fabricaie, produc!nd abateri care afectea&% calitatea* Le#%tura care e'i"t% $ntre factori (i abaterile re"pecti e e"te de tip "cau&%,efect"* ;entru anumii factori acea"t% le#%tur% poate fi e'primat% "un forma unei relaii analitice care ajut% at!t la identificare, c!t (i la determinarea "oluiei de reducere a abaterilor* ;e l!n#% ace(ti factori, o anali&a aprofundat% poate "% conduc% (i la identificarea altor cau&e* ;entru ace"te anali&e "e utili&ea&% un #rafic denumit "dia#rama cau&%,efect" "au "dia#rama I")iMaNa", care indic% factorii de influen% care trebuie urm%rii $n mod "i"tematic pentru a obine re&ultatul dorit* Fi#* 3*0 e"te pre&entat un e'emplu de dia#rama I")iMaNa de anali&% a cau&elor abaterilor ( i ale unei caracteri"tici ( i * -e con"idera factorii

31

Calitate. Elemente de in ineria calitii

principali de influen% ), $, C,*, dependeni la r!ndul lor de o "erie de factori "ecundari6 )3 , )2 , )C ,***, $3 , $2 ,*** etc* De e'emplu6 ),material >propriet%i, factori de influen%A, $,un anumit proce" te)nolo#ic >dependent de6 temperatur%, condiii de mediu umiditate, praf, lumin% etc*A, C,factorul om >moti are, "alariu, pre#%tire profe"ional%, comunicare etc*A* Factorii "ecundari pot fi #rupai $n factori "obiecti i" >numerotai cu indice impar6 )3 , )C , )5 A (i ""ubiecti i" >notai cu indice par6 )2 , )0 , )H A aranjai $ntr,o anumit% "ucce"iune >Fi#* 3*0A* Dac% re&ultatele anali&ei nu "unt "ati"f%c%toare "e e'tinde cercetarea identific!nd "i ali factori de influen%* Dia#rama I")iMaNa poate fi utili&at (i $n "cop de e ideniere a factorilor de influen% a performanelor* :n anumite ca&uri, acea"ta metod% poate fi e'tin"% (i aprofundat% prin e"timarea le#%turilor cu ajutorul unor te)nici "peciale de re#re"ie "au corelaie pre&entate $n capitolele urm%toare* Dia#rama I")iMaNa poate fi elaboratO numai de "peciali(ti cu mare e'perien% $n domeniu, put!nd fi util% (i or#ani&%rii controlului pe flu' de fabricaie (i poate a ea un rol important $n or#ani&area controlului calit%ii pe flu'ul te)nolo#ic de fabricaie*
A A3 A2 A0 AC 8 83 8C 85 E A8ATE9I ALE CA9ACTE9I-TICII <i 82 80 C0 D5 C C3 C2 CC DC D3 D0 D D2

<i

FC EC F3 E3 E E2 F F2 D3

DC

D2

Fig. 1.4 +ia rama Is#i,a-a de urmrire a "actorilor de in"luen a unei caracteristici.

1.'.1 DEFECTE 9EFE9IT.A9E LA CALITATE

33

CALITATEA PRODUSELOR I FIABILITATE

Defectul $n teoria calit%ii "i $n "pecial a fiabilit%ii (i mentenabilit%ii are o importan% primordial%* +n defect poate fi anali&at $n dou% moduri6 3, prin raportare la conceptul #eneral de calitateB 2, prin raportare la ni elul unei caracteri"tici* :n primul ca&, defectul e"te interpretat ca o abatere fa% de conformitatea impu"% de utili&are* Ne"ati"facerea ace"tor cerine con"tituie o neconformitate "au un defect* :n con"ecin%, defectul e"te denumit la modul #eneral o "neconformitate"* Neconformitate e"te ne$ndeplinirea unei condiii "pecificate* :n #eneral, defectul, fie raportat la an"amblul caracteri"ticilor >calitateA, fie raportat la o "in#ur% caracteri"tic%, e"te definit "tandard ca o "ne"ati"facere a unei condiii "au a unei a(tept%ri re&onabile referitoare la o utili&are pre %&ut%, inclu"i la "ecuritate", prin "ecuritate $nele#!ndu,"e acea "ituaie $n care ri"cul de %t%mare >a per"oanelorA "au de deteriorare e"te limitat la un ni el acceptabil* Defectul raportat la calitate e"te pri it $n mod pa"i , f%r% "% e'i"te preocup%ri referitoare la mecani"mul fi&ic de apariie etc* Toate defectele con"tatate $n urma unui control al calit%ii "unt con"emnate ca "neconformit%i"* +lterior, un "peciali"t al domeniului poate face di"tincia $n "defecte de concepie", "de fabricaie" "au "de utili&are incorect%" >dac% "e con"tat% ace"t lucru $n e'ploatareA* :n ace"t ca& defectul nu "e di er"ific% pe componente* Defectele raportate la caracteri"tici pre&int% un intere" deo"ebit pentru proiectare (i fabricaie* :n ace"t ca& intere"ea&% mecani"mul fi&ic de producere, condiiile de apariie, modalit%i de manife"tare, probabilit%i de apariie etc* > e&i cap* /A* Teoria fiabilit%ii a de& oltat o "erie de domenii >Defecto"copie, Dia#no&%, Defectolo#ieA care "e ocup% (i cercetea&% defectele elementelor (i "i"temelor te)nice, "tabilind o cla"ificare, de"criere (i interpretare util% fiabilit%ii (i mentenabilit%ii* 1.( NI2ELUL I E2OLUIA CALITII 1.(.1 NIGEL+L CALITII Termenul calitate e"te un concept #lobal (i #eneral utili&at $n or#ani&area (i conducerea acti it%ilor de care depinde calitatea unui produ"* :n concepie, proiectare,de& oltare e"te nece"ar% "pecificarea cantitati % a calit%ii unui produ", fie pentru compararea performanelor te)nice "au a celor economice* E'primarea cantitati % a calit%ii e"te po"ibil% prin definirea unui nou concept "ni el al calit%ii", nece"ar (i acti it%ilor de perfecionare (i $mbun%t%ire a produ"elor*

32

Calitate. Elemente de in ineria calitii

"Ni elul calit%ii" repre&int% an"amblul alorilor, ate"tate prin $ncerc%ri, ale caracteri"ticilor produ"ului, care $i confer% ace"tuia capacitatea de a $ndeplini condiiile impu"e de utili&are* Ace"t concept poate fi e'tin" (i $n ca&ul componentelor "au a unor caracteri"tici "pecifice ca de e'emplu ni elul calit%ii i&olaiei, ni elul calit%ii acion%rii >pentru un electroma#net al unui contactorA etc* "Ni el cerut" al unei caracteri"tici repre&int% an"amblul tuturor alorilor caracteri"ticii impu"e de utili&are, pre"cri"e $n #eneral de "tandardele (i normele produ"ului re"pecti "au definite prin parametrii $ncerc%rilor core"pun&%toare "tabilite E3e+,# 6 $n ca&ul unei "tructuri electroi&olante, ni elul cerut i&olaiei, .I/, e"te definit de an"amblul alorilor ten"iunilor nominale de i&olare a ten"iunii de inere la impul" (i a ten"iunii de inere la frec ena indu"trial%, > .I/ = {' n ,' ti ,' " } A preci&ate de "tandardul core"pun&%tor produ"ului re"pecti * Ni elul poate fi definit $n raport cu urm%toarele trei ariante6 aA Ni4e# # "a#it*&ii !tandard, N?", e"te ni elul la care toate alorile caracteri"ticilor "unt raportate la alori preci&ate (i "tabilite de "tandardele naionale "au internaionale* bA Ni4e# # de "a#itate de ,er-or+an&* , N?p, e"te ni elul la care cel puin o caracteri"tic% principal% are alori net "uperioare celor preci&ate de "tandardele re"pecti e* A"tfel, o anumit% caracteri"tic% important% >capacitate de rupere la un $ntreruptor, capacitate termic% etc*A poate a ea "au "uporta alori mult "uperioare celor impu"e de "tandardele in i#oare* ;rodu"ul e"te performant $n ace"t ca&, $n raport cu o anumit% caracteri"tic%* cA Ni4e# # "a#it*&ii de e3"e#en&*, ?E, e"te ni elul la care toate caracteri"ticile au alori "uperioare tuturor "tandardelor* ;rodu"ul $ndepline(te cu pri"o"in% toate condiiile "tandard* ;rodu"ul are un ni el de calitate dea"upra tuturor "tandardelor internaionale dep%(ind orice concuren%* ;rodu"ul poate "% $ndeplinea"c% orice condiie re&onabil% a beneficiarului, i#nor!nd condiiile de tip "tandard pe care le $ndepline(te f%r% nici o problem%* +neori "e face ob"er aia c% "tandardele te)nice nu mai "unt luate $n con"ideraie de fabricantul re"pecti * E'i"t% firme renumite care reali&ea&% calitatea de e'celen%, de"i#ur cu implicaii economice core"pun&%toare* :ntre diferitele ni ele menionate e'i"t% urm%toarea relaie de ordonare6 .%S < .%0 < .%E >3*3A

3C

CALITATEA PRODUSELOR I FIABILITATE

Calitatea "tandard poate fi con"iderat% ca a !nd ni elul minim admi"ibil ceea ce ar trebuie "% $ntrein% permanent o "tare alert% a fabricantului*

30

S-ar putea să vă placă și