Sunteți pe pagina 1din 6

SUBIECTUL NR 5

V. ISO 22000/2005
Partile componente, semnificatie, importanta ISO2200/2005 cuprinde 3 parti: bune practici de productie si igiena, sitemul HACCP si managementul sigurantei alimentelor Sistemul ISO2200 se re!era in principal la reali"area unor per!ormante de e#celenta in domeniul managementului sigurantei alimentelor Aceste acti$itati de e#celenta $i"ea"a urmatoarele directii: %de"$oltarea unor politici de calitate si siguranta cu obiecti$e masurabile& %cerinte crescute in domeniul managementului sigurantei& %cresterea responsabilitatii, conduceri administrati$e a unitatii& %stabileste cerinte in plus in domeniul comunicarii interne si e#terne& %clari!icari in pri$inta programelor preliminare impuse& %impune elaborarea unor serii de documente ce reglementea"a in mod riguros si stiinti!ic siguranta alimentelor Acest standard international este important deoarece speci!ica cerinte pt un S ' S A care combina urmataorele elemete c(eie, recunoscute in general, pt a asigura siguranta alimentelor pe tot lantul alimentar pana in momentul consulului !inal: comunicarea iteracti$a, sistem de management, programe preliminare, principii HACCP ISO 22000 este un nou standard )n domeniul sigurantei alimentului si este destinat sa asigure securitatea )n industria alimentara pe plan mondial *laborat de specialisti )n domeniul alimentar, !acilitea"a implementarea sistemului de igiena alimentara intr%un mod armoni"at, !ara deosebiri de tara sau produse alimentare implicate Ast!el permite

tuturor tipurilor de organi"atii din industria alimentara sa%si implemente"e un sistem de management al sigurantei alimentare +producatori de materii prime, produse alimentare, operatori de transport si depo"itare, producatori de ec(ipamente, agenti de curatare, Se aplica tuturor organi"atiilor, care sunt implicate )n lantul alimentar, indi!erent de marime, care doresc sa controle"e calitatea alimentelor si sa )ndeplineasca cerintele consumatorilor prin controlul asupra sigurantei si calitatii alimentelor -ene!iciile implementarii sunt: .Competi$itate pe piata international& .Pre$enirea problemelor care se re!era la garantarea calitatii produselor& .O anali"a sistematica, pre"enta proceselor sigure, e!iciente, si directionarea acestor procese )n sensul identi!icarii riscurilor potentiale& .Cresterea ni$elului de )ncredere, )mbunatatirea comunicarii )ntre clienti, !urni"ori si organele de supra$eg(ere& .Integrarea unor procese moderne prin care este posibil anali"a riscurilor si pre$enirea, )n scopul protectiei sanatatii consumatorilor& .Scaderea riscurilor la garantarea produsului datorita sigurantei mai mare a produsului Ce este un Sistem de 'anagement al Sigurantei Alimentului ISO 22000:2005/ Publicat la 0 septembrie 2005, standardul ISO 22000 12ood sa!et3 management s3stems 4 5e6uirements !or an3 organi"ation in t(e !ood c(ain7 este primul standard international pentru sistemul de management al sigurantei alimentului Siguranta alimentului este un concept con!orm caruia produsul alimentar nu $a dauna consumatorului daca este preparat si/sau consumat potri$it utili"arii pre$a"ute ISO 22000 identi!ica, e$aluea"a si controlea"a toate pericolele !i"ice, c(imice sau biologice care sunt generate de materii prime, incinte, mediu, personal, ec(ipamente sau procesele de productie O asemenea masura pre$enti$a o repre"inta sistemul HACCP +anali"a pericolelor si controlul punctelor critice de control, care este integrat )n sistemul de management al sigurantei alimentului si pentru o mai buna compatibilitate este adus )n corespundere cu ISO 8000

Sistemul de management al sigurantei alimentului este un sistem de management orientat catre respectarea de catre ser$iciul/ produsul !urni"at a tuturor cerintelor clientului si autoritatilor re!eritoare la siguranta alimentului Pentru a asigura siguranta alimentelor pe tot lantul alimentar pana la momentul consumului !inal standardul ISO 22000 : 2005 combina urmatoarele elemente c(eie: comunicare interacti$a +interna si e#terna,

9atorita !aptului ca mediul e#tern este !oarte dinamic +cerintele clientilor se modi!ica, te(nologiile se )mbunatatesc, se descopera noi pericole sau noi masuri pentru controlul acestora etc , organi"atia trebuie sa aplice sisteme de comunicare e#terna 4 metode, proceduri, responsabilitati % cu !urni"orii, clientii, consumatorii, autoritatile si alte parti interesate, sisteme care o!era in!ormatii necesare )ndeplinirii obiecti$ului primar de reali"are produse sigure si adec$ate pentru consumul uman 9e asemenea in!ormatiile obtinute sau !urni"ate e#tern trebuie comunicate )n interiorul organi"atiei prin intermediul sistemelor de comunicare interna sistem de management +abordarea ba"ata pe proces,

S%a constat din e#perienta proiectarii si implementarii altor sisteme de management ca re"ultatele plani!icate se obtin numai daca, pentru toate acti$itatile organi"atiei care contribuie la asigurarea sigurantei alimentului, se aplica principiul abordare ba"ata pe proces sau metodologia Plan 4 9o 4 C(ec: 4 Act +plani!ica 4 e!ectuea"a 4 $eri!ica 4 actionea"a, Aceasta abordarea conduce la cresterea controlului, transparentei si )ntelegerii proceselor organi"atiei programe preliminare +masuri de bune practici de productie si igiena,

Pentru a implementa cu sistem de management al sigurantei alimentului este necesar sa se identi!ice conditiile si acti$itatile de ba"a pentru a mentine un mediu igienic pe tot parcursul lantului alimentar Conditiile si acti$itatile se re!era la controlul pe )ntreg lantul alimentar a contaminarii produsului alimentar si de"$oltarii microorganismelor +e# : conditii re!eritoare la in!rastructura, incintele de productie, depo"ite, $estiare si toalete, ec(ipamente, acti$itati de control al daunatorilor, igiena personalului, deseurilor, substantelor periculoase, etc ,

Pentru identi!icarea acestor cerinte se tine cont de legislatia )n $igoare re!eritoare la siguranta alimentelor, de g(idurile recunoscute, standarde nationale sau sectoriale precum si de principiile si codurile de practica ale comisie Code# Alimentarius . principii HACCP ;rmatoarele principii ale sistemului HACCP elaborate de comisia Code# Alimentarius se regasesc de"$oltate )n cerintele standardului ISO 22000:2005: 0 2 3 < 5 = > Coordonarea unei anali"e a riscului 9eterminarea Punctelor critice de control +PCC, Stabilirea limitei/limitelor critice Stabilirea unui sistem de monitori"are a controlului PCC Stabilirea actiunii de corectare care trebuie e!ectuata c)nd monitori"area indica ca Stabilirea procedeelor de $eri!icare pentru a con!irma ca sistemul HACCP Stabilirea documentatiei cu pri$ire la toate procedurile si )nregistrarile

un anumit PCC nu este sub control !unctionea"a e!icient corespun"atoare acestor principii si aplicarea lor Aplicarea acestor principii conduce la identi!icarea, e$aluarea si controlul tuturor pericolelor +!i"ice, c(imice sau biologice, care pot sa apara )n produsul alimentar pe )ntreg lantul alimentar Ce este certi!icarea ISO 22000:2005/ ?n )ntelesul strict a termenului, certi!icarea repre"inta recunoasterea de o terta parte a !aptului ca organi"atia aplica un Sistem de 'anagement al Sigurantei Alimentului )n con!ormitate cu cerintele ISO 22000:2005 ?nsa prin certi!icarea ISO 22000:2000 organi"atia comunica tuturor partilor interesate ca: . . principalul obiecti$ al organi"atiei )l repre"inta siguranta alimentului si toate aspecte organi"atiei +per!ormantele proceselor, competenta personalului, respectarea cerintelor legale re!eritoare la siguranta alimentului, produsele, ser$iciile, se )mbunatatesc )n mod continuu

Cine poate implementa un Sistem de 'anagement al Sigurantei Alimentului / @oate cerintele standardului ISO 22000 sunt generale si sunt destinate sa !ie aplicate de catre toate organi"atiile din lantul alimentar, indi!erent de marime si comple#itate Sunt incluse organi"atiile implicate direct sau indirect )ntr%una sau mai multe etape din lantul alimentar Organi"atiile care sunt implicate includ, dar nu sunt limitate, la: . . . . . . . . . . %producatori de !uraAe, %!ermieri, %unitati !urni"oare de ser$icii )n agricultura, %producatori de ingrediente, %producatori de alimente, %unitati de $)n"are cu amanuntul, %unitati de alimentatie publica, %ser$icii de li$rare prin comanda, %organi"atii !urni"oare de ser$icii de curatenie si igieni"are, transport, depo"itare %alte organi"atii care sunt implicate indirect includ, dar nu sunt limitate la

si ser$icii de %distributie !urni"ori de ec(ipamente, aenti de curatenie si igieni"are, materiale de ambalare si alte materiale care $in )n contact cu alimentul Acest standard permite tuturor tipurilor de )ntreprinderi din lantul li$rarii produselor alimentare sa colabore"e mai bine )ntre ele )n interesul consumatorului !inal C)te$a a$antaAe ale HACCP/ ISO 22000 . . . . . . . . %riscurile curente si potentiale ale securitatii alimentare pot !i identi!icate si %e$aluarea capabilitatii proceselor& %reducerea riscului de !urni"are de produse nesigure pentru consum& %o!era o mai mare )ncredere )n siguranta produsului alimentar& %controlul parametrilor e mai usor de monitori"at& %determinarea )n timp util a necon!ormitatilor& %e!ectuarea )nregistrarilor oportune si anali"a lor& %costuri mai e!iciente dec)t cele pentru anali"e microbiologice si c(imice& eliminate&

. . . . . . .

responsabili"area tuturor angaAatilor prin descrierea responsabilitatilor !iecarui diminuarea costurilor re!eritoare la risipa/rebuturi& recunoastere internationala& compatibilitatea cu alte sisteme de management +de e#emplu % ISO 8000 ,& asistarea )n ceea ce pri$este respectarea pre$ederilor legale aplicabile& due dilligence % )n apararea )n Austitie& a$antaAe economice generate de scaderea ponderii produselor necon!orme,

membru al organi"atiei )ntr%un mod clar si documentat&

scaderea clientilor ce migrea"a catre alte companii si scaderea nemultumirilor clientilor/reclamatiilor . . . . . 9e ce certi!icare Prioritatea numarul unu pentru orice organi"atie din !iliera agroalimentara este trebuie sa%si demonstre"e abilitatea de a controla pericolele la siguranta )mbunatatirea continua a practicilor re!eritoare la siguranta alimentului

aceea de a%si consolida un sistem de management al sigurantei alimentului deoarece: alimentului, )n scopul !urni"arii de produse !inale sigure, care sa )ndeplineasca cerintele de siguranta a alimentului agreate de clienti/ consumatori si autoritatea de reglementare, . . are interesul maAor de a%si propune sa )mbunatateasca satis!actia clientilor prin este incomparabil mai ie!tin sa pre$ii dec)t sa corecte"i Companiile implicate )n producerea, ambalarea, distributia si $)n"area produselor alimentare trebuie sa se asigure ca siguranta acestor produse nu a !ost compromisa )n cadrul lantului alimentar, iar aceasta se poate reali"a prin implementarea si certi!icarea unui sistem de management al sigurantei alimentara controlul e!icient al pericolelor la siguranta alimentului,