Sunteți pe pagina 1din 21

Legea 319/2006 privind protectia si securitatea muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, artea !

, nr" 6#6 din 26 iulie 2006 arlamentul Romaniei adopta pre$enta lege" CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - (1) Prezenta lege are ca scop instituirea de masuri pri ind promo area im!unatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor. (") Prezenta lege sta!ileste principii generale re#eritoare la pre enirea riscurilor pro#esionale$ protectia sanatatii si securitatea lucratorilor$ eliminarea #actorilor de risc si accidentare$ in#ormarea$ consultarea$ participarea ec%ili!rata potri it legii$ instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor$ precum si directiile generale pentru implementarea acestor principii. Art. ". - Con entiile internationale si contractele !ilaterale inc%eiate de persoane &uridice romane cu parteneri straini$ in ederea e#ectuarii de lucrari cu personal roman pe teritoriul altor tari$ or cuprinde clauze pri ind securitatea si sanatatea in munca. CAPITOLUL II Domeniu de aplicare Art. '. - (1) Prezenta lege se aplica in toate sectoarele de acti itate$ atat pu!lice$ cat si pri ate. (") Pre ederile prezentei legi se aplica anga&atorilor$ lucratorilor si reprezentantilor lucratorilor. Art. (. - (1) )ac e*ceptie de la pre ederile art. ' alin. (1) cazurile in care particularitatile inerente ale anumitor acti itati speci#ice din ser iciile pu!lice$ cum ar #i #ortele armate sau politia$ precum si cazurile de dezastre$ inundatii si pentru realizarea masurilor de protectie ci ila$ in in contradictie cu prezenta lege. (") In cazurile pre azute la alin. (1) tre!uie sa se asigure securitatea si sanatatea lucratorilor$ tinandu-se seama de principiile sta!ilite prin prezenta lege. Art. +. - In sensul prezentei legi$ termenii si e*presiile de mai &os au urmatorul inteles, a) lucrator - persoana anga&ata de catre un anga&ator$ potri it legii$ inclusi studentii$ ele ii in perioada e#ectuarii stagiului de practica$ precum si ucenicii si alti participanti la procesul de munca$ cu e*ceptia persoanelor care presteaza acti itati casnice!) anga&ator - persoana #izica sau &uridica ce se a#la in raporturi de munca ori de ser iciu cu lucratorul respecti si care are responsa!ilitatea intreprinderii si.sau unitatiic) alti participanti la procesul de munca - persoane a#late in intreprindere si.sau unitate$ cu permisiunea anga&atorului$ in perioada de eri#icare preala!ila a aptitudinilor pro#esionale in ederea anga&arii$ persoane care presteaza acti itati in #olosul comunitatii sau acti itati in regim de oluntariat$ precum si someri pe durata participarii la o #orma de pregatire pro#esionala si persoane care nu au contract indi idual de munca inc%eiat in #orma scrisa si pentru care se poate #ace

do ada pre ederilor contractuale si a prestatiilor e#ectuate prin orice alt mi&loc de pro!ad) reprezentant al lucratorilor cu raspunderi speci#ice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor - persoana aleasa$ selectata sau desemnata de lucratori$ in con#ormitate cu pre ederile legale$ sa ii reprezinte pe acestia in ceea ce pri este pro!lemele re#eritoare la protectia securitatii si sanatatii lucratorilor in muncae) pre enire - ansam!lul de dispozitii sau masuri luate ori pre azute in toate etapele procesului de munca$ in scopul e itarii sau diminuarii riscurilor pro#esionale#) e eniment - accidentul care a antrenat decesul sau atamari ale organismului$ produs in timpul procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de ser iciu$ situatia de persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie$ in conditiile in care au #ost implicate persoane anga&ate$ incidentul periculos$ precum si cazul suscepti!il de !oala pro#esionala sau legata de pro#esiuneg) accident de munca - atamarea iolenta a organismului$ precum si into*icatia acuta pro#esionala$ care au loc in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de ser iciu si care pro oaca incapacitate temporara de munca de cel putin ' zile calendaristice$ in aliditate ori deces%) !oala pro#esionala - a#ectiunea care se produce ca urmare a e*ercitarii unei meserii sau pro#esii$ cauzata de agenti noci i #izici$ c%imici ori !iologici caracteristici locului de munca$ precum si de suprasolicitarea di#eritelor organe sau sisteme ale organismului$ in procesul de muncai) ec%ipament de munca - orice masina$ aparat$ unealta sau instalatie #olosita in munca&) ec%ipament indi idual de protectie - orice ec%ipament destinat a #i purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l prote&a impotri a unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa ii puna in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca$ precum si orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a indeplini acest o!iecti /) loc de munca - locul destinat sa cuprinda posturi de lucru$ situat in cladirile intreprinderii si.sau unitatii$ inclusi orice alt loc din aria intreprinderii si.sau unitatii la care lucratorul are acces in cadrul des#asurarii acti itatiil) pericol gra si iminent de accidentare - situatia concreta$ reala si actuala careia ii lipseste doar prile&ul declansator pentru a produce un accident in orice momentm) stagiu de practica - instruirea cu caracter aplicati $ speci#ica meseriei sau specialitatii in care se pregatesc ele ii$ studentii$ ucenicii$ precum si somerii in perioada de recon ersie pro#esionalan) securitate si sanatate in munca - ansam!lul de acti itati institutionalizate a and ca scop asigurarea celor mai !une conditii in des#asurarea procesului de munca$ apararea ietii$ integritatii #izice si psi%ice$ sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de muncao) incident periculos - e enimentul identi#ica!il$ cum ar #i e*plozia$ incendiul$ a aria$ accidentul te%nic$ emisiile ma&ore de no*e$ rezultat din dis#unctionalitatea unei acti itati sau a unui ec%ipament de munca sau.si din comportamentul neadec at al #actorului uman care nu a a#ectat lucratorii$ dar ar #i #ost posi!il sa ai!a asemenea urmari si.sau a cauzat ori ar #i #ost posi!il sa produca pagu!e materiale-

p) ser icii e*terne - persoane &uridice sau #izice din a#ara intreprinderii.unitatii$ a!ilitate sa presteze ser icii de protectie si pre enire in domeniul securitatii si sanatatii in munca$ con#orm legii0) accident usor - e eniment care are drept consecinta leziuni super#iciale care necesita numai acordarea primelor ingri&iri medicale si a antrenat incapacitate de munca cu o durata mai mica de ' ziler) !oala legata de pro#esiune - !oala cu determinare multi#actoriala$ la care unii #actori determinanti sunt de natura pro#esionala. CAPITOLUL III O!ligatiile anga&atorilor 12CTIU32A 1 O!ligatii generale ale anga&atorilor Art. 4. - (1)Anga&atorul are o!ligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca. (") In cazul in care un anga&ator apeleaza la ser icii e*terne$ acesta nu este e*onerat de responsa!ilitatile sale in acest domeniu. (') O!ligatiile lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca nu aduc atingere principiului responsa!ilitatii anga&atorului. Art. 5. - (1)In cadrul responsa!ilitatilor sale$ anga&atorul are o!ligatia sa ia masurile necesare pentru, a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor!) pre enirea riscurilor pro#esionalec) in#ormarea si instruirea lucratorilord) asigurarea cadrului organizatoric si a mi&loacelor necesare securitatii si sanatatii in munca. (") Anga&atorul are o!ligatia sa urmareasca adaptarea masurilor pre azute la alin. (1)$ tinand seama de modi#icarea conditiilor$ si pentru im!unatatirea situatiilor e*istente. (') Anga&atorul are o!ligatia sa implementeze masurile pre azute la alin. (1) si (") pe !aza urmatoarelor principii generale de pre enire, a) e itarea riscurilor!) e aluarea riscurilor care nu pot #i e itatec) com!aterea riscurilor la sursad) adaptarea muncii la om$ in special in ceea ce pri este proiectarea posturilor de munca$ alegerea ec%ipamentelor de munca$ a metodelor de munca si de productie$ in ederea reducerii monotoniei muncii$ a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii e#ectelor acestora asupra sanatatiie) adaptarea la progresul te%nic#) inlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculosg) dez oltarea unei politici de pre enire coerente care sa cuprinda te%nologiile$ organizarea muncii$ conditiile de munca$ relatiile sociale si in#luenta #actorilor din mediul de munca-

%)adoptarea$ in mod prioritar$ a masurilor de protectie colecti a #ata de masurile de protectie indi idualai) #urnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor. (() )ara a aduce atingere altor pre ederi ale prezentei legi$ tinand seama de natura acti itatilor din intreprindere si.sau unitate$ anga&atorul are o!ligatia, a) sa e alueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor$ inclusi la alegerea ec%ipamentelor de munca$ a su!stantelor sau preparatelor c%imice utilizate si la amena&area locurilor de munca!) ca$ ulterior e aluarii pre azute la lit. a) si daca este necesar$ masurile de pre enire$ precum si metodele de lucru si de productie aplicate de catre anga&ator sa asigure im!unatatirea ni elului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor si sa #ie integrate in ansam!lul acti itatilor intreprinderii si.sau unitatii respecti e si la toate ni elurile ierar%icec) sa ia in considerare capacitatile lucratorului in ceea ce pri este securitatea si sanatatea in munca$ atunci cand ii incredinteaza sarcinid) sa asigure ca plani#icarea si introducerea de noi te%nologii sa #aca o!iectul consultarilor cu lucratorii si.sau reprezentantii acestora in ceea ce pri este consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor$ determinate de alegerea ec%ipamentelor$ de conditiile si mediul de muncae) sa ia masurile corespunzatoare pentru ca$ in zonele cu risc ridicat si speci#ic$ accesul sa #ie permis numai lucratorilor care au primit si si-au insusit instructiunile adec ate. (+) )ara a aduce atingere altor pre ederi ale prezentei legi$ atunci cand in acelasi loc de munca isi des#asoara acti itatea lucratori din mai multe intreprinderi si.sau unitati$ anga&atorii acestora au urmatoarele o!ligatii, a) sa coopereze in ederea implementarii pre ederilor pri ind securitatea$ sanatatea si igiena in munca$ luand in considerare natura acti itatilor!) sa isi coordoneze actiunile in ederea protectiei lucratorilor si pre enirii riscurilor pro#esionale$ luand in considerare natura acti itatilorc) sa se in#ormeze reciproc despre riscurile pro#esionaled) sa in#ormeze lucratorii si.sau reprezentantii acestora despre riscurile pro#esionale. (4) 6asurile pri ind securitatea$ sanatatea si igiena in munca nu tre!uie sa comporte in nicio situatie o!ligatii #inanciare pentru lucratori. 12CTIU32A a "-a 1er icii de pre enire si protectie Art. 7. - (1) )ara a aduce atingere o!ligatiilor pre azute la art. 4 si 5$ anga&atorul desemneaza unul sau mai multi lucratori pentru a se ocupa de acti itatile de protectie si de acti itatile de pre enire a riscurilor pro#esionale din intreprindere si.sau unitate$ denumiti in continuare lucratori desemnati. (") Lucratorii desemnati nu tre!uie sa #ie pre&udiciati ca urmare a acti itatii lor de protectie si a celei de pre enire a riscurilor pro#esionale.

(') Lucratorii desemnati tre!uie sa dispuna de timpul necesar pentru a-si putea indeplini o!ligatiile ce le re in prin prezenta lege. (() Daca in intreprindere si.sau unitate nu se pot organiza acti itatile de pre enire si cele de protectie din lipsa personalului competent$ anga&atorul tre!uie sa recurga la ser icii e*terne. (+) In cazul in care anga&atorul apeleaza la ser iciile e*terne pre azute la alin. (()$ acestea tre!uie sa #ie in#ormate de catre anga&ator asupra #actorilor cunoscuti ca au e#ecte sau sunt suscepti!ili de a a ea e#ecte asupra securitatii si sanatatii lucratorilor si tre!uie sa ai!a acces la in#ormatiile pre azute la art. 14 alin. ("). (4) Lucratorii desemnati tre!uie sa ai!a$ in principal$ atri!utii pri ind securitatea si sanatatea in munca si$ cel mult$ atri!utii complementare. Art. 8. - (1)In toate cazurile$ pentru a se ocupa de organizarea acti itatilor de pre enire si a celor de protectie$ tinand seama de marimea intreprinderii si.sau unitatii si.sau de riscurile la care sunt e*pusi lucratorii$ precum si de distri!utia acestora in cadrul intreprinderii si.sau unitatii$ se impune ca, a) lucratorii desemnati sa ai!a capacitatea necesara si sa dispuna de mi&loacele adec ate!) ser iciile e*terne sa ai!a aptitudinile necesare si sa dispuna de mi&loace personale si pro#esionale adec atec) lucratorii desemnati si ser iciile e*terne sa #ie in numar su#icient. (")Pre enirea riscurilor$ precum si protectia sanatatii si securitatea lucratorilor tre!uie sa #ie asigurate de unul sau mai multi lucratori$ de un ser iciu ori de ser icii distincte din interiorul sau din e*teriorul intreprinderii si.sau unitatii. (')Lucratorul.lucratorii si.sau ser iciul.ser iciile pre azute la alin. (") tre!uie sa cola!oreze intre ei ori de cate ori este necesar. (()in cazul microintreprinderilor si al intreprinderilor mici$ in care se des#asoara acti itati #ara riscuri deose!ite$ anga&atorul isi poate asuma atri!utiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru realizarea masurilor pre azute de prezenta lege$ daca are capacitatea necesara in domeniu. (+)6inisterul 6uncii$ 1olidaritatii 1ociale si )amiliei sta!ileste prin norme metodologice de aplicare a pre ederilor prezentei legi capacitatile si aptitudinile necesare$ precum si numarul considerat su#icient$ pre azute la alin. (1) si ((). 12CTIU32A a '-a Primul a&utor$ stingerea incendiilor$ e acuarea lucratorilor$ pericol gra si iminent Art. 19. - (1) Anga&atorul are urmatoarele o!ligatii, a) sa ia masurile necesare pentru acordarea primului a&utor$ stingerea incendiilor si e acuarea lucratorilor$ adaptate naturii acti itatilor si marimii intreprinderii si.sau unitatii$ tinand seama de alte persoane prezente!) sa sta!ileasca legaturile necesare cu ser iciile specializate$ indeose!i in ceea ce pri este primul a&utor$ ser iciul medical de urgenta$ sal are si pompieri. (") Pentru aplicarea pre ederilor alin. (1)$ anga&atorul tre!uie sa desemneze lucratorii care aplica masurile de prim a&utor$ de stingere a incendiilor si de e acuare a lucratorilor.

(') 3umarul lucratorilor mentionati la alin. (")$ instruirea lor si ec%ipamentul pus la dispozitia acestora tre!uie sa #ie adec ate marimii si.sau riscurilor speci#ice intreprinderii si.sau unitatii. Art. 11. - (1) Anga&atorul are urmatoarele o!ligatii, a) sa in#ormeze$ cat mai curand posi!il$ toti lucratorii care sunt sau pot #i e*pusi unui pericol gra si iminent despre riscurile implicate de acest pericol$ precum si despre masurile luate ori care tre!uie sa #ie luate pentru protectia lor!) sa ia masuri si sa #urnize instructiuni pentru a da lucratorilor posi!ilitatea sa opreasca lucrul si.sau sa paraseasca imediat locul de munca si sa se indrepte spre o zona sigura$ in caz de pericol gra si iminentc) sa nu impuna lucratorilor reluarea lucrului in situatia in care inca e*ista un pericol gra si iminent$ in a#ara cazurilor e*ceptionale si pentru moti e &usti#icate. (") Lucratorii care$ in cazul unui pericol gra si iminent$ parasesc locul de munca si.sau o zona periculoasa nu tre!uie sa #ie pre&udiciati si tre!uie sa #ie prote&ati impotri a oricaror consecinte negati e si ne&usti#icate pentru acestia. (') Anga&atorul tre!uie sa se asigure ca$ in cazul unui pericol gra si iminent pentru propria securitate sau a altor persoane$ atunci cand se#ul ierar%ic imediat superior nu poate #i contactat$ toti lucratorii sunt apti sa aplice masurile corespunzatoare$ in con#ormitate cu cunostintele lor si cu mi&loacele te%nice de care dispun$ pentru a e ita consecintele unui ast#el de pericol. (() Lucratorii nu tre!uie sa #ie pre&udiciati pentru cazurile pre azute la alin. (')$ cu e*ceptia situatiilor in care acestia actioneaza imprudent sau dau do ada de negli&enta gra a. 12CTIU32A a (-a Alte o!ligatii ale anga&atorilor Art. 1". - (1) Anga&atorul are urmatoarele o!ligatii, a) sa realizeze si sa #ie in posesia unei e aluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca$ inclusi pentru acele grupuri sensi!ile la riscuri speci#ice!) sa decida asupra masurilor de protectie care tre!uie luate si$ dupa caz$ asupra ec%ipamentului de protectie care tre!uie utilizatc) sa tina e identa accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de ' zile de lucru$ a accidentelor usoare$ a !olilor pro#esionale$ a incidentelor periculoase$ precum si a accidentelor de munca$ ast#el cum sunt de#inite la art. + lit. g)d) sa ela!oreze pentru autoritatile competente si in con#ormitate cu reglementarile legale rapoarte pri ind accidentele de munca su#erite de lucratorii sai. (") Prin ordin al ministrului muncii$ solidaritatii sociale si #amiliei$ in #unctie de natura acti itatilor si de marimea intreprinderilor$ se or sta!ili o!ligatiile ce re in di#eritelor categorii de intreprinderi cu pri ire la intocmirea documentelor pre azute la alin. (1). Art. 1'. - In ederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate in munca si pentru pre enirea accidentelor de munca si a !olilor pro#esionale$ anga&atorii au urmatoarele o!ligatii,

a) sa adopte$ din #aza de cercetare$ proiectare si e*ecutie a constructiilor$ a ec%ipamentelor de munca$ precum si de ela!orare a te%nologiilor de #a!ricatie$ solutii con#orme pre ederilor legale in igoare pri ind securitatea si sanatatea in munca$ prin a caror aplicare sa #ie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de im!olna ire pro#esionala a lucratorilor!) sa intocmeasca un plan de pre enire si protectie compus din masuri te%nice$ sanitare$ organizatorice si de alta natura$ !azat pe e aluarea riscurilor$ pe care sa il aplice corespunzator conditiilor de munca speci#ice unitatiic) sa o!tina autorizatia de #unctionare din punctul de edere al securitatii si sanatatii in munca$ inainte de inceperea oricarei acti itati$ con#orm pre ederilor legaled) sa sta!ileasca pentru lucratori$ prin #isa postului$ atri!utiile si raspunderile ce le re in in domeniul securitatii si sanatatii in munca$ corespunzator #unctiilor e*ercitatee) sa ela!oreze instructiuni proprii$ in spiritul prezentei legi$ pentru completarea si.sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca$ tinand seama de particularitatile acti itatilor si ale locurilor de munca a#late in responsa!ilitatea lor#) sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor pre azute in planul de pre enire si de protectie sta!ilit$ precum si a pre ederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca$ prin lucratorii desemnati$ prin propria competenta sau prin ser icii e*terneg) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare in#ormarii si instruirii lucratorilor$ cum ar #i a#ise$ pliante$ #ilme si dia#ilme cu pri ire la securitatea si sanatatea in munca%)sa asigure in#ormarea #iecarei persoane$ anterior anga&arii in munca$ asupra riscurilor la care aceasta este e*pusa la locul de munca$ precum si asupra masurilor de pre enire si de protectie necesarei) sa ia masuri pentru autorizarea e*ercitarii meseriilor si a pro#esiilor pre azute de legislatia speci#ica&) sa anga&eze numai persoane care$ in urma e*amenului medical si$ dupa caz$ a testarii psi%ologice a aptitudinilor$ corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o e*ecute si sa asigure controlul medical periodic si$ dupa caz$ controlul psi%ologic periodic$ ulterior anga&arii/) sa tina e identa zonelor cu risc ridicat si speci#ic pre azute la art. 5 alin. (() lit. e)l) sa asigure #unctionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispoziti elor de protectie$ a aparaturii de masura si control$ precum si a instalatiilor de captare$ retinere si neutralizare a su!stantelor noci e dega&ate in des#asurarea proceselor te%nologicem) sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al e#ectuarii cercetarii e enimentelorn) sa asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prile&ul izitelor de control si al cercetarii e enimenteloro) sa desemneze$ la solicitarea inspectorului de munca$ lucratorii care sa participe la e#ectuarea controlului sau la cercetarea e enimentelor-

p) sa nu modi#ice starea de #apt rezultata din producerea unui accident mortal sau colecti $ in a#ara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita iata accidentatilor si a altor persoane0) sa asigure ec%ipamente de munca #ara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilorr) sa asigure ec%ipamente indi iduale de protecties) sa acorde o!ligatoriu ec%ipament indi idual de protectie nou$ in cazul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie. Art. 1(. - Alimentatia de protectie se acorda in mod o!ligatoriu si gratuit de catre anga&atori persoanelor care lucreaza in conditii de munca ce impun acest lucru si se sta!ileste prin contractul colecti de munca si.sau contractul indi idual de munca. Art. 1+. - (1)6aterialele igienico-sanitare se acorda in mod o!ligatoriu si gratuit de catre anga&atori. (") Categoriile de materiale igienico-sanitare$ precum si locurile de munca ce impun acordarea acestora se sta!ilesc prin contractul colecti de munca si.sau contractul indi idual de munca. 12CTIU32A a +-a In#ormarea lucratorilor Art. 14. - (1)Tinand seama de marimea intreprinderii si.sau a unitatii$ anga&atorul tre!uie sa ia masuri corespunzatoare$ ast#el incat lucratorii si.sau reprezentantii acestora sa primeasca$ in con#ormitate cu pre ederile legale$ toate in#ormatiile necesare pri ind, a) riscurile pentru securitate si sanatate in munca$ precum si masurile si acti itatile de pre enire si protectie atat la ni elul intreprinderii si.sau unitatii$ in general$ cat si la ni elul #iecarui post de lucru si.sau #iecarei #unctii!) masurile luate in con#ormitate cu pre ederile art. 19 alin. (") si ('). (") Anga&atorul tre!uie sa ia masuri corespunzatoare ast#el incat anga&atorii lucratorilor din orice intreprindere si.sau unitate e*terioara$ care des#asoara acti itati in intreprinderea si.sau in unitatea sa$ sa primeasca in#ormatii adec ate pri ind aspectele la care s-a #acut re#erire la alin. (1)$ care pri esc acesti lucratori. Art. 15. - Anga&atorul tre!uie sa ia masuri corespunzatoare pentru ca lucratorii desemnati sau reprezentantii lucratorilor$ cu raspunderi speci#ice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor$ in ederea indeplinirii atri!utiilor si in con#ormitate cu pre ederile prezentei legi$ sa ai!a acces la, a) e aluarea riscurilor si masurile de protectie$ pre azute la art. 1" alin. (1) lit. a) si !)!) e identa si rapoartele pre azute la art. 1" alin. (1) lit. c) si d)c) in#ormatii pri ind masurile din domeniul securitatii si sanatatii in munca$ precum si in#ormatii pro enind de la institutiile de control si autoritatile competente in domeniu.

12CTIU32A a 4-a Consultarea si participarea lucratorilor Art. 17. - (1)Anga&atorii consulta lucratorii si.sau reprezentantii lor si permit participarea acestora la discutarea tuturor pro!lemelor re#eritoare la securitatea si sanatatea in munca. (") Aplicarea pre ederilor alin. (1) implica, a) consultarea lucratorilor!) dreptul lucratorilor si.sau reprezentantilor lor sa #aca propuneric) participarea ec%ili!rata. (') Lucratorii si.sau reprezentantii lucratorilor de#initi la art. + lit. d) iau parte in mod ec%ili!rat sau sunt consultati in preala!il si in timp util de catre anga&ator cu pri ire la, a) orice masura care ar a#ecta semni#icati securitatea si sanatatea in munca!) desemnarea lucratorilor la care s-a #acut re#erire la art. 7 alin. (1) si la art. 19 alin. (")$ precum si cu pri ire la acti itatile la care s-a #acut re#erire la art. 7 alin. (1)c) in#ormatiile la care s-a #acut re#erire in art. 1" alin. (1)$ art. 14 si 15d) recurgerea$ dupa caz$ la ser icii e*terne$ con#orm art. 7 alin. (()e) organizarea si plani#icarea instruirii pre azute la art. "9 si "1. (() :eprezentantii lucratorilor cu raspunderi speci#ice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor au dreptul sa solicite anga&atorului sa ia masuri corespunzatoare si sa prezinte propuneri in acest sens$ in scopul diminuarii riscurilor pentru lucratori si.sau al eliminarii surselor de pericol. (+) :eprezentantii lucratorilor cu raspunderi speci#ice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor sau lucratorii nu pot #i pre&udiciati din cauza acti itatilor la care s-a #acut re#erire in alin. (1)-('). (4) Anga&atorul tre!uie sa acorde reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi speci#ice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor un timp adec at$ #ara diminuarea drepturilor salariale$ si sa le #urnizeze mi&loacele necesare pentru a-si putea e*ercita drepturile si atri!utiile care decurg din prezenta lege. (5) :eprezentantii lucratorilor cu raspunderi speci#ice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor si.sau lucratorii au dreptul sa apeleze la autoritatile competente$ in cazul in care considera ca masurile adoptate si mi&loacele utilizate de catre anga&ator nu sunt su#iciente pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca. (7) :eprezentantilor lucratorilor cu raspunderi speci#ice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor tre!uie sa li se acorde posi!ilitatea de a-si prezenta o!ser atiile inspectorilor de munca si inspectorilor sanitari$ in timpul izitelor de control. Art. 18. - In ederea realizarii pre ederilor art. 14$ 15 si ale art. 17 alin. (1)$ la ni elul anga&atorului se in#iinteaza$ se organizeaza si #unctioneaza comitete de securitate si sanatate in munca.

12CTIU32A a 5-a Instruirea lucratorilor Art. "9. - (1)Anga&atorul tre!uie sa asigure conditii pentru ca #iecare lucrator sa primeasca o instruire su#icienta si adec ata in domeniul securitatii si sanatatii in munca$ in special su! #orma de in#ormatii si instructiuni de lucru$ speci#ice locului de munca si postului sau, a) la anga&are!) la sc%im!area locului de munca sau la trans#erc) la introducerea unui nou ec%ipament de munca sau a unor modi#icari ale ec%ipamentului e*istentd) la introducerea oricarei noi te%nologii sau proceduri de lucrue) la e*ecutarea unor lucrari speciale. (") Instruirea pre azuta la alin. (1) tre!uie sa #ie, a) adaptata e olutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri!) periodica si ori de cate ori este necesar. (') Anga&atorul se a asigura ca lucratorii din intreprinderi si.sau unitati din e*terior$ care des#asoara acti itati in intreprinderea si.sau unitatea proprie$ au primit instructiuni adec ate re#eritoare la riscurile legate de securitate si sanatate in munca$ pe durata des#asurarii acti itatilor. (() :eprezentantii lucratorilor cu raspunderi speci#ice in domeniul securitatii si sanatatii in munca au dreptul la instruire corespunzatoare. Art. "1. - (1)Instruirea pre azuta la art. "9 alin. (1)$ (") si (() nu poate #i realizata pe c%eltuiala lucratorilor si.sau a reprezentantilor acestora. (") Instruirea pre azuta la art. "9 alin. (1) si (") tre!uie sa se realizeze in timpul programului de lucru. (') Instruirea pre azuta la art. "9 alin. (() tre!uie sa se e#ectueze in timpul programului de lucru$ #ie in interiorul$ #ie in a#ara intreprinderii si.sau unitatii. CAPITOLUL I; O!ligatiile lucratorilor Art. "". - )iecare lucrator tre!uie sa isi des#asoare acti itatea$ in con#ormitate cu pregatirea si instruirea sa$ precum si cu instructiunile primite din partea anga&atorului$ ast#el incat sa nu e*puna la pericol de accidentare sau im!olna ire pro#esionala atat propria persoana$ cat si alte persoane care pot #i a#ectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. Art. "'. - (1) In mod deose!it$ in scopul realizarii o!iecti elor pre azute la art. ""$ lucratorii au urmatoarele o!ligatii, a) sa utilizeze corect masinile$ aparatura$ uneltele$ su!stantele periculoase$ ec%ipamentele de transport si alte mi&loace de productie!) sa utilizeze corect ec%ipamentul indi idual de protectie acordat si$ dupa utilizare$ sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrarec) sa nu procedeze la scoaterea din #unctiune$ la modi#icarea$ sc%im!area sau inlaturarea ar!itrara a dispoziti elor de securitate proprii$ in special ale masinilor$

aparaturii$ uneltelor$ instalatiilor te%nice si cladirilor$ si sa utilizeze corect aceste dispoziti ed) sa comunice imediat anga&atorului si.sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au moti e intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor$ precum si orice de#icienta a sistemelor de protectiee) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si.sau anga&atorului accidentele su#erite de propria persoana#) sa coopereze cu anga&atorul si.sau cu lucratorii desemnati$ atat timp cat este necesar$ pentru a #ace posi!ila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari$ pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilorg) sa coopereze$ atat timp cat este necesar$ cu anga&atorul si.sau cu lucratorii desemnati$ pentru a permite anga&atorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si #ara riscuri pentru securitate si sanatate$ in domeniul sau de acti itate%) sa isi insuseasca si sa respecte pre ederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestorai) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. (") O!ligatiile pre azute la alin. (1) se aplica$ dupa caz$ si celorlalti participanti la procesul de munca$ potri it acti itatilor pe care acestia le des#asoara. CAPITOLUL ; 1upra eg%erea sanatatii Art. "(. - 6asurile prin care se asigura supra eg%erea corespunzatoare a sanatatii lucratorilor in #unctie de riscurile pri ind securitatea si sanatatea in munca se sta!ilesc potri it reglementarilor legale. Art. "+. - (1)6asurile pre azute la art. "( or #i sta!ilite ast#el incat #iecare lucrator sa poata !ene#icia de supra eg%erea sanatatii la inter ale regulate. (") 1upra eg%erea sanatatii lucratorilor este asigurata prin medicii de medicina a muncii. CAPITOLUL ;I Comunicarea$ cercetarea$ inregistrarea si raportarea e enimentelor 12CTIU32A 1 2 enimente Art. "4. - Orice e eniment$ asa cum este de#init la art. + lit. #)$ a #i comunicat de indata anga&atorului$ de catre conducatorul locului de munca sau de orice alta persoana care are cunostinta despre producerea acestuia. Art. "5. - (1) Anga&atorul are o!ligatia sa comunice e enimentele$ de indata$ dupa cum urmeaza, a) inspectoratelor teritoriale de munca$ toate e enimentele asa cum sunt de#inite la art. + lit. #)-

!) asiguratorului$ potri it Legii nr. '(4."99" pri ind asigurarea pentru accidente de munca si !oli pro#esionale$ cu modi#icarile si completarile ulterioare$ e enimentele urmate de incapacitate temporara de munca$ in aliditate sau deces$ la con#irmarea acestorac) organelor de urmarire penala$ dupa caz. (") Orice medic$ inclusi medicul de medicina a muncii a#lat intr-o relatie contractuala cu anga&atorul$ con#orm pre ederilor legale$ a semnala o!ligatoriu suspiciunea de !oala pro#esionala sau legata de pro#esiune$ depistata cu prile&ul prestatiilor medicale. (') 1emnalarea pre azuta la alin. (") se e#ectueaza catre autoritatea de sanatate pu!lica teritoriala sau a municipiului <ucuresti$ de indata$ la constatarea cazului. Art. "7. - In cazul accidentelor de circulatie produse pe drumurile pu!lice$ in care printre ictime sunt si persoane a#late in indeplinirea unor sarcini de ser iciu$ organele de politie rutiera competente or trimite institutiilor si.sau persoanelor #izice.&uridice pre azute la art. "8 alin. (1) lit. a) si !)$ in termen de + zile de la data solicitarii$ un e*emplar al procesului- er!al de cercetare la #ata locului. Art. "8. - (1)Cercetarea e enimentelor este o!ligatorie si se e#ectueaza dupa cum urmeaza, a) de catre anga&ator$ in cazul e enimentelor care au produs incapacitate temporara de munca!) de catre inspectoratele teritoriale de munca$ in cazul e enimentelor care au produs in aliditate e identa sau con#irmata$ deces$ accidente colecti e$ incidente periculoase$ in cazul e enimentelor care au produs incapacitate temporara de munca lucratorilor la anga&atorii persoane #izice$ precum si in situatiile cu persoane date disparutec) de catre Inspectia 6uncii$ in cazul accidentelor colecti e$ generate de unele e enimente deose!ite$ precum a ariile sau e*ploziiled) de catre autoritatile de sanatate pu!lica teritoriale$ respecti a municipiului <ucuresti$ in cazul suspiciunilor de !oala pro#esionala si a !olilor legate de pro#esiune. (") :ezultatul cercetarii e enimentului se a consemna intr-un proces- er!al. (') In caz de deces al persoanei accidentate ca urmare a unui e eniment$ institutia medico-legala competenta este o!ligata sa inainteze inspectoratului teritorial de munca$ in termen de 5 zile de la data decesului$ o copie a raportului de constatare medico-legala. 12CTIU32A a "-a Accidente de munca Art. '9. - (1)In sensul pre ederilor art. + lit. g)$ este$ de asemenea$ accident de munca, a) accidentul su#erit de persoane a#late in izita in intreprindere si.sau unitate$ cu permisiunea anga&atorului!) accidentul su#erit de persoanele care indeplinesc sarcini de stat sau de interes pu!lic$ inclusi in cadrul unor acti itati culturale$ sporti e$ in tara sau in a#ara granitelor tarii$ in timpul si din cauza indeplinirii acestor sarcini-

c) accidentul sur enit in cadrul acti itatilor cultural-sporti e organizate$ in timpul si din cauza indeplinirii acestor acti itatid) accidentul su#erit de orice persoana$ ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiati a pentru sal area de ieti omenestie) accidentul su#erit de orice persoana$ ca urmare a unei actiuni intreprinse din proprie initiati a pentru pre enirea ori inlaturarea unui pericol care ameninta a utul pu!lic si pri at#) accidentul cauzat de acti itati care nu au legatura cu procesul muncii$ daca se produce la sediul persoanei &uridice sau la adresa persoanei #izice$ in calitate de anga&ator$ ori in alt loc de munca organizat de acestia$ in timpul programului de munca$ si nu se datoreaza culpei e*clusi e a accidentatuluig) accidentul de traseu$ daca deplasarea s-a #acut in timpul si pe traseul normal de la domiciliul lucratorului la locul de munca organizat de anga&ator si in ers%) accidentul su#erit in timpul deplasarii de la sediul persoanei &uridice sau de la adresa persoanei #izice la locul de munca sau de la un loc de munca la altul$ pentru indeplinirea unei sarcini de muncai) accidentul su#erit in timpul deplasarii de la sediul persoanei &uridice sau de la adresa persoanei #izice la care este incadrata ictima$ ori de la orice alt loc de munca organizat de acestea$ la o alta persoana &uridica sau #izica$ pentru indeplinirea sarcinilor de munca$ pe durata normala de deplasare&) accidentul su#erit inainte sau dupa incetarea lucrului$ daca ictima prelua sau preda uneltele de lucru$ locul de munca$ utila&ul ori materialele$ daca sc%im!a im!racamintea personala$ ec%ipamentul indi idual de protectie sau orice alt ec%ipament pus la dispozitie de anga&ator$ daca se a#la in !aie ori in spalator sau daca se deplasa de la locul de munca la iesirea din intreprindere sau unitate si in ers/) accidentul su#erit in timpul pauzelor regulamentare$ daca acesta a a ut loc in locuri organizate de anga&ator$ precum si in timpul si pe traseul normal spre si de la aceste locuril) accidentul su#erit de lucratori ai anga&atorilor romani sau de persoane #izice romane$ delegati pentru indeplinirea indatoririlor de ser iciu in a#ara granitelor tarii$ pe durata si traseul pre azute in documentul de deplasarem) accidentul su#erit de personalul roman care e#ectueaza lucrari si ser icii pe teritoriul altor tari$ in !aza unor contracte$ con entii sau in alte conditii pre azute de lege$ inc%eiate de persoane &uridice romane cu parteneri straini$ in timpul si din cauza indeplinirii indatoririlor de ser iciun) accidentul su#erit de cei care urmeaza cursuri de cali#icare$ recali#icare sau per#ectionare a pregatirii pro#esionale$ in timpul si din cauza e#ectuarii acti itatilor a#erente stagiului de practicao) accidentul determinat de #enomene sau calamitati naturale$ cum ar #i #urtuna$ iscol$ cutremur$ inundatie$ alunecari de teren$ trasnet (electrocutare)$ daca ictima se a#la in timpul procesului de munca sau in indeplinirea indatoririlor de ser iciup) disparitia unei persoane$ in conditiile unui accident de munca si in impre&urari care indreptatesc presupunerea decesului acesteia-

0) accidentul su#erit de o persoana a#lata in indeplinirea atri!utiilor de ser iciu$ ca urmare a unei agresiuni. (") In situatiile mentionate la alin. (1) lit. g)$ %)$ i) si I)$ deplasarea tre!uie sa se #aca #ara a!ateri ne&usti#icate de la traseul normal si$ de asemenea$ transportul sa se #aca in conditiile pre azute de reglementarile de securitate si sanatate in munca sau de circulatie in igoare. Art. '1. - Accidentele de munca se clasi#ica$ in raport cu urmarile produse si cu numarul persoanelor accidentate$ in, a) accidente care produc incapacitate temporara de munca de cel putin ' zile calendaristice!) accidente care produc in aliditatec) accidente mortaled) accidente colecti e$ cand sunt accidentate cel putin ' persoane in acelasi timp si din aceeasi cauza. Art. '". - (1)Inregistrarea accidentului de munca se #ace pe !aza procesuluier!al de cercetare. (") Accidentul de munca inregistrat de anga&ator se raporteaza de catre acesta la inspectoratul teritorial de munca$ precum si la asigurator$ potri it legii. 12CTIU32A a '-a <olile pro#esionale Art. ''. - In sensul pre ederilor art. + lit. %)$ a#ectiunile su#erite de ele i si studenti in timpul e#ectuarii instruirii practice sunt$ de asemenea$ !oli pro#esionale. Art. '(. - (1)Declararea !olilor pro#esionale este o!ligatorie si se #ace de catre medicii din cadrul autoritatilor de sanatate pu!lica teritoriale si a municipiului <ucuresti. (") Cercetarea cauzelor im!olna irilor pro#esionale$ in ederea con#irmarii sau in#irmarii lor$ precum si sta!ilirea de masuri pentru pre enirea altor im!olna iri se #ac de catre specialistii autoritatilor de sanatate pu!lica teritoriale$ in cola!orare cu inspectorii din inspectoratele teritoriale de munca. (') Declararea !olilor pro#esionale se #ace pe !aza procesului- er!al de cercetare. (() <olile pro#esionale nou-declarate se raporteaza lunar de catre autoritatea de sanatate pu!lica teritoriala si a municipiului <ucuresti la Centrul national de coordonare metodologica si in#ormare pri ind !olile pro#esionale din cadrul Institutului de 1anatate Pu!lica <ucuresti$ la Centrul de Calcul si 1tatistica 1anitara <ucuresti$ precum si la structurile teritoriale ale asiguratorului sta!ilit con#orm legii. (+) Into*icatia acuta pro#esionala se declara$ se cerceteaza si se inregistreaza atat ca !oala pro#esionala$ cat si ca accident de munca.

CAPITOLUL ;II =rupuri sensi!ile la riscuri Art. '+. - =rupurile sensi!ile la riscuri speci#ice$ cum ar #i, #emeile gra ide$ le%uzele sau #emeile care alapteaza$ tinerii$ precum si persoanele cu diza!ilitati$ tre!uie prote&ate impotri a pericolelor care le a#ecteaza in mod speci#ic. Art. '4. - Anga&atorii au o!ligatia sa amena&eze locurile de munca tinand seama de prezenta grupurilor sensi!ile la riscuri speci#ice. CAPITOLUL ;III In#ractiuni Art. '5. - (1) 3eluarea reuneia dintre masurile legale de securitate si sanatate in munca de catre persoana care a ea indatorirea de a lua aceste masuri$ daca se creeaza un pericol gra si iminent de producere a unui accident de munca sau de im!olna ire pro#esionala$ constituie in#ractiune si se pedepseste cu inc%isoare de la un an la " ani sau cu amenda. (") Daca #apta pre azuta la alin. (1) a produs consecinte deose!ite$ pedeapsa este inc%isoarea de la un an la ' ani sau amenda. (') )apta pre azuta la alin. (1) sa arsita din culpa se pedepseste cu inc%isoare de la ' luni la un an sau cu amenda$ iar #apta pre azuta la alin. (") sa arsita din culpa se pedepseste cu inc%isoare de la 4 luni la un an sau cu amenda. Art. '7. - (1) 3erespectarea de catre orice persoana a o!ligatiilor si a masurilor sta!ilite cu pri ire la securitatea si sanatatea in munca$ daca prin aceasta se creeaza un pericol gra si iminent de producere a unui accident de munca sau de im!olna ire pro#esionala$ constituie in#ractiune si se pedepseste cu inc%isoare de la un an la " ani sau cu amenda. (") Daca #apta pre azuta in alin. (1) a produs consecinte deose!ite$ pedeapsa este inc%isoarea de la un an la ' ani sau amenda. (') Daca nerespectarea consta in repunerea in #unctiune a instalatiilor$ masinilor si utila&elor$ anterior eliminarii tuturor de#icientelor pentru care s-a luat masura opririi lor$ pedeapsa este inc%isoarea de la un an la " ani sau amenda. (() )aptele pre azute la alin. (1) si (') sa arsite din culpa se pedepsesc cu inc%isoare de la ' luni la un an sau cu amenda$ iar #apta pre azuta la alin. (") sa arsita din culpa se pedepseste cu inc%isoare de la 4 luni la un an sau cu amenda.

CAPITOLUL I> Contra entii Art. '8. - (1) Constituie contra entii #aptele sa arsite de anga&atorii a#lati in una dintre situatiile pre azute de prezenta lege. (") Constituie contra entie si se sanctioneaza cu amenda de la +.999 lei la 19.999 lei incalcarea dispozitiilor art. 1' lit. !)$ c)$ p) si r). (') Constituie contra entie si se sanctioneaza cu amenda de la '.999 lei la 19.999 lei incalcarea dispozitiilor art. 1' lit. n). (() Constituie contra entie si se sanctioneaza cu amenda de la (.999 lei la 7.999 lei incalcarea dispozitiilor art. 1" alin. (1) lit. a) si !)$ art. 1' lit. a)$ d)-#)$ %)-m) si o)$ art. "9$ art. "8 alin. (1) lit. a) si ale art. '" alin. ("). (+) Constituie contra entie si se sanctioneaza cu amenda de la '.+99 lei la 5.999 lei incalcarea dispozitiilor art. 5 alin. (()-(4)$ art. 7$ art. 11 alin. (1) si (')$ art. 1' lit. 0) si s) si ale art. "5 alin. (1) lit. a) si !). (4) Constituie contra entii si se sanctioneaza cu amenda de la '.999 lei la 4.999 lei urmatoarele #apte, a) incalcarea dispozitiilor art. 8 alin. (1)$ ale art. 19 si 14!) incalcarea dispozitiilor art. 1($ 1+ si ale art. '( alin. (1). (5) Constituie contra entie si se sanctioneaza cu amenda de la ".+99 lei la +.999 lei incalcarea dispozitiilor art. 11 alin. (") si (()$ ale art. 15$ 18 si "1. (7) Constituie contra entii si se sanctioneaza cu amenda de la ".999 lei la (.999 lei urmatoarele #apte, a) incalcarea dispozitiilor art. 1" alin. (1) lit. c) si d)$ art. 1' lit. g)$ art. 17 alin. (+) si (4) si ale art. '4!) incalcarea dispozitiilor art. '( alin. (+). (8) Constituie contra entie si se sanctioneaza cu amenda de la +.999 lei la 19.999 lei nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri ind, a) #a!ricarea$ transportul$ depozitarea$ manipularea sau utilizarea su!stantelor ori preparatelor c%imice periculoase si a deseurilor rezultate!) pre enirea prezentei peste limitele ma*ime admise a agentilor c%imici$ #izici sau !iologici$ precum si suprasolicitarea di#eritelor organe sau sisteme ale organismului umanc) darea in e*ploatare sau repunerea in #unctiune$ partiala ori totala$ a constructiilor$ ec%ipamentelor de munca noi sau reparate$ precum si pentru aplicarea proceselor te%nologiced) intocmirea si respectarea documentatiilor te%nice pentru e*ecutarea lucrarilor care necesita masuri speciale de sigurantae) #olosirea surselor de #oc desc%is si #umatul la locurile de munca unde acestea sunt interzise#) pre enirea accidentelor prin electrocutare la e*ecutarea$ e*ploatarea$ intretinerea si repararea instalatiilor si a ec%ipamentelor electrice$ precum si pentru pre enirea e#ectelor electricitatii statice si ale descarcarilor atmos#ericeg) asigurarea si #olosirea instalatiilor electrice de constructie adec ate la locurile de munca unde e*ista pericole de incendiu sau de e*plozie-

%) asigurarea celei de-a doua surse de alimentare cu energie electrica a ec%ipamentelor de muncai) transportul$ manipularea si depozitarea ec%ipamentelor de munca$ materialelor si produselor&) delimitarea$ ingradirea si semnalizarea zonelor periculoase/) semnalizarea de securitate si.sau de sanatate la locul de muncal) asigurarea e*ploatarii #ara pericole a recipientelor-!utelii cu gaze comprimate sau lic%e#iate$ a instalatiilor mecanice su! presiune si a celor de ridicat$ a conductelor prin care circula #luide su! presiune si a altor asemenea ec%ipamente de muncam) utilizarea$ intretinerea$ re izia si repararea periodica a ec%ipamentelor de muncan) asigurarea$ marcarea si intretinerea cailor de acces si de circulatieo) asigurarea iluminatului de sigurantap) organizarea acti itatii de pastrare$ intretinere si denoci izare a ec%ipamentului indi idual de protectie0) intocmirea documentelor de urmarire a parametrilor #unctionali ai ec%ipamentelor de munca si a rapoartelor de ser iciu pentru instalatiile cu regim special de e*ploatarer) aplicarea metodelor de e*ploatare miniera$ e*ecutia$ e*ploatarea si intretinerea lucrarilor miniere$ realizarea si #unctionarea sistemului de aera&$ corespunzator clasi#icarii minelor din punctul de edere al emanatiilor de gazes) amena&area locurilor de munca pentru lucrul la inaltime$ in spatii inc%ise si in conditii de izolare. Art. (9. - Constituie contra entie si se sanctioneaza cu amenda de la +.999 lei la 19.999 lei neprezentarea de catre ser iciile e*terne a raportului semestrial de acti itate. Art. (1. - 1anctiunile contra entionale pre azute la art. '8 alin. (") -(8) si la art. (9 se aplica anga&atorilor. Art. (". - (1)Constatarea contra entiilor si aplicarea amenzilor pre azute la art. '8 alin. (") -(8) si la art. (9 se #ac de catre inspectorii de munca. (") Constatarea contra entiilor si aplicarea amenzilor pre azute la art. '8 alin. (4) lit. !) si alin. (7) lit. !) se #ac si de catre inspectorii sanitari din cadrul 6inisterului 1anatatii Pu!lice si al unitatilor su!ordonate. (') In caz de constatare a unei situatii care se incadreaza in pre ederile art. '5 si '7$ inspectorii pre azuti la alin. (1) si (") or sesiza de indata organele de urmarire penala competente$ potri it legii. Art. ('. - (1)Pre ederile art. '8 alin. (") -(8) si ale art. (9 se completeaza cu dispozitiile Ordonantei =u ernului nr. "."991 pri ind regimul &uridic al contra entiilor$ apro!ata cu modi#icari si completari prin Legea nr. 179."99"$ cu modi#icarile si completarile ulterioare. (") Contra enientul poate ac%ita pe loc sau in termen de cel mult (7 de ore de la data inc%eierii procesului- er!al ori$ dupa caz$ de la data comunicarii acestuia &umatate din minimul amenzii pre azute de lege$ corespunzator #aptei pentru

care a #ost sanctionat$ inspectorul de munca #acand mentiune despre aceasta posi!ilitate in procesul- er!al. Art. ((. - Anga&atorii raspund patrimonial$ potri it legii ci ile$ pentru pre&udiciile cauzate ictimelor accidentelor de munca sau !olilor pro#esionale$ in masura in care daunele nu sunt acoperite integral prin prestatiile asigurarilor sociale de stat. CAPITOLUL > Autoritati competente si institutii cu atri!utii in domeniu Art. (+. - (1) 6inisterul 6uncii$ 1olidaritatii 1ociale si )amiliei este autoritatea competenta in domeniul securitatii si sanatatii in munca. (") Principalele atri!utii ale 6inisterului 6uncii$ 1olidaritatii 1ociale si )amiliei in acest domeniu sunt urmatoarele, a) ela!oreaza politica si strategia nationala in domeniul securitatii si sanatatii in munca$ in cola!orare cu 6inisterul 1anatatii Pu!lice si prin consultarea cu alte institutii cu atri!utii in domeniu!) ela!oreaza proiecte de acte normati e in ederea implementarii unitare a strategiei nationale si a ac0uis-ului comunitar din domeniuc) a izeaza reglementarile cu implicatii in domeniu initiate de alte institutii$ potri it legii$ si participa$ dupa caz$ la ela!orarea unor ast#el de reglementarid) monitorizeaza aplicarea legislatiei pe !aza datelor$ a in#ormatiilor si a propunerilor transmise de institutiile a#late in su!ordine sau coordonare$ precum si ale celor cu care cola!oreaza in des#asurarea acti itatiie) a!iliteaza persoane &uridice si #izice pentru a presta ser icii de protectie si pre enire in domeniul securitatii si sanatatii in munca$ denumite in prezenta lege ser icii e*terne$ la care se #ace re#erire la art. 7 alin. (()#) recunoaste$ desemneaza$ noti#ica si supra eg%eaza la!oratoare de incercari$ precum si organisme din domeniul sau de competenta$ in conditiile legiig) coordoneaza$ in cola!orare cu 6inisterul 2ducatiei si Cercetarii$ ela!orarea programelor de cercetare de interes national in domeniul securitatii si sanatatii in munca%) organizeaza$ impreuna cu 6inisterul 2ducatiei si Cercetarii$ acti itatea de pregatire generala si.sau de specialitate in domeniul securitatii si sanatatii in munca pentru institutiile de in atamanti) des#asoara acti itati de in#ormare-documentare$ potri it legii&) a izeaza materiale de in#ormare si instruire$ cum ar #i suporturi de curs$ !rosuri$ pliante$ a#ise ela!orate de alte persoane &uridice sau #izice$ in sensul asigurarii concordantei mesa&elor pe care acestea le contin cu pre ederile legislatiei in igoare/) reprezinta statul in relatiile internationale din domeniul sau de competenta. Art. (4. - (1) 6inisterul 1anatatii Pu!lice$ ca organ de specialitate al administratiei pu!lice centrale$ este autoritatea centrala in domeniul asistentei de sanatate pu!lica. (") 6inisterul 1anatatii Pu!lice indeplineste$ in principal$ urmatoarele atri!utii in domeniul sanatatii lucratorilor la locul de munca, a) coordoneaza acti itatea de medicina a muncii la ni el national-

!) ela!oreaza sau a izeaza reglementari pentru protectia sanatatii in relatie cu mediul de munca$ pentru promo area sanatatii la locul de munca$ precum si pentru medicina munciic) supra eg%eaza starea de sanatate a lucratorilord) asigura #ormarea si per#ectionarea pro#esionala in domeniul medicinei munciie) coordoneaza acti itatea de cercetare$ declarare$ inregistrare si e identa a !olilor pro#esionale si a celor legate de pro#esiune#) autorizeaza.a izeaza si controleaza calitatea ser iciilor medicale acordate lucratorilor la locul de muncag) cola!oreaza cu alte institutii implicate in acti itati cu impact asupra sanatatii lucratorilor%)indeplineste si alte atri!utii$ con#orm competentelor sale in domeniu$ reglementate prin legi speciale. Art. (5. - (1) Inspectia 6uncii reprezinta autoritatea competenta in ceea ce pri este controlul aplicarii legislatiei re#eritoare la securitatea si sanatatea in munca. (") Institutia pre azuta la alin. (1) controleaza modul in care se aplica legislatia nationala din domeniul securitatii si sanatatii in munca la toate persoanele #izice si &uridice din sectoarele pre azute la art. ' alin. (1)$ cu e*ceptia celor pre azute la art. +9 alin. (1) si (")$ si are$ in principal$ urmatoarele atri!utii, a) controleaza realizarea programelor de pre enire a riscurilor pro#esionale!) solicita masuratori si determinari$ e*amineaza pro!e de produse si de materiale in unitati si in a#ara acestora$ pentru clari#icarea unor e enimente sau situatii de pericolc) dispune sistarea acti itatii sau scoaterea din #unctiune a ec%ipamentelor de munca$ in cazul in care constata o stare de pericol gra si iminent de accidentare sau de im!olna ire pro#esionala si sesizeaza$ dupa caz$ organele de urmarire penalad) cerceteaza e enimentele con#orm competentelor$ a izeaza cercetarea$ sta!ileste sau con#irma caracterul accidentelore) coordoneaza$ in cola!orare cu Institutul 3ational de 1tatistica si cu celelalte institutii implicate$ dupa caz$ sistemul de raportare si e identa a accidentelor de munca si a incidentelor$ iar$ in cola!orare cu 6inisterul 1anatatii Pu!lice$ sistemul de raportare a !olilor pro#esionale sau legate de pro#esie#) analizeaza acti itatea ser iciilor e*terne pre azute la art. 7 alin. (() si propune retragerea a!ilitarii$ dupa cazg) raporteaza 6inisterului 6uncii$ 1olidaritatii 1ociale si )amiliei situatiile deose!ite care necesita im!unatatirea reglementarilor din domeniul securitatii si sanatatii in munca%)#urnizeaza in#ormatii celor interesati despre cele mai e#icace mi&loace de respectare a legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca. Art. (7. - (1) Asiguratorul$ sta!ilit de lege$ reprezinta autoritatea competenta in domeniul asigurarii pentru accidente de munca si !oli pro#esionale. (") Institutia pre azuta la alin. (1) are atri!utii pentru, a)spri&inirea acti itatii de pre enire in domeniul securitatii si sanatatii in munca a anga&atorilor-

!) rea!ilitarea medicala si$ dupa caz$ psi%ologica$ precum si compensarea ictimelor accidentelor de munca si ale !olilor pro#esionalec) raportarea catre 6inisterul 6uncii$ 1olidaritatii 1ociale si )amiliei a situatiilor deose!ite care necesita im!unatatirea reglementarilor din domeniul securitatii si sanatatii in munca. Art. (8. - Institutul 3ational de Cercetare-Dez oltare pentru Protectia 6uncii #undamenteaza stiinti#ic masurile de im!unatatire a acti itatii de securitate si sanatate in munca si promo eaza politica sta!ilita pentru acest domeniu. Art. +9. - (1) 6inisterul Apararii 3ationale$ structurile militare si structurile in care isi des#asoara acti itatea #unctionari pu!lici cu statut special din cadrul 6inisterului Administratiei si Internelor$ Directia =enerala a Penitenciarelor din cadrul 6inisterului ?ustitiei$ 1er iciul :oman de In#ormatii$ 1er iciul de In#ormatii 2*terne$ 1er iciul de Protectie si Paza$ 1er iciul de Telecomunicatii 1peciale$ precum si Comisia 3ationala pentru Controlul Acti itatilor 3ucleare organizeaza$ coordoneaza si controleaza acti itatea de securitate si sanatate in munca din unitatile lor$ prin ser iciile de pre enire si protectie create sau desemnate de catre aceste institutii$ in scopul aplicarii pre ederilor prezentei legi. (") Cercetarea$ inregistrarea si e identa accidentelor de munca si a !olilor pro#esionale produse in unitatile din su!ordinea institutiilor pre azute la alin. (1) se e#ectueaza de organele proprii ale acestora. (') Institutiile pre azute la alin. (1) pot ela!ora reglementari proprii pentru aplicarea prezentei legi$ in completarea celor e*istente la ni el national. CAPITOLUL >I Dispozitii #inale Art. +1. - (1) 1e apro!a prin %otarare a =u ernului$ la propunerea 6inisterului 6uncii$ 1olidaritatii 1ociale si )amiliei$ urmatoarele acte normati e, a) normele metodologice de aplicare a pre ederilor prezentei legi!) transpunerea directi elor speci#ice re#eritoare la securitatea si sanatatea in munca. (la data 1'-?ul-"995 Art. +1$ alin. (1)$ litera <. din capitolul >I a #ost reglementat de @otarirea 499."995) (") In aplicarea pre ederilor prezentei legi$ 6inisterul 6uncii$ 1olidaritatii 1ociale si )amiliei a ela!ora proiecte de acte normati e necesare implementarii si.sau adaptarii situatiilor e*istente la cerintele prezentei legi. Art. +". - (1) Acti itatile de interes national in domeniul securitatii si sanatatii in munca si sursele de acoperire a c%eltuielilor necesare in ederea realizarii acestora se apro!a prin %otarare a =u ernului$ la propunerea 6inisterului 6uncii$ 1olidaritatii 1ociale si )amiliei. (la data 1+-3o -"994 Art. +1$ alin. (") din capitolul >I a #ost reglementat de Ordinul 5+'."994) (") Acti itatile de interes national pri ind cercetarea stiinti#ica in domeniul securitatii si sanatatii in munca se #inanteaza din #ondurile pre azute pentru acestea$ potri it legii. Art. +'. - (1) Prezenta lege intra in igoare la data de 1 octom!rie "994.

(") La data intrarii in igoare a prezentei legi se a!roga Legea protectiei muncii nr. 89.1884$ repu!licata in 6onitorul O#icial al :omaniei$ Partea I$ nr. (5 din "8 ianuarie "991$ cu modi#icarile si completarile ulterioare$ Decretul Consiliului de 1tat nr. (99.1871 pentru instituirea unor reguli pri ind e*ploatarea si intretinerea instalatiilor$ utila&elor si masinilor$ intarirea ordinii si disciplinei in munca in unitatile cu #oc continuu sau care au instalatii cu grad ridicat de pericol in e*ploatare$ repu!licat in <uletinul O#icial$ Partea I$ nr. + din 11 ianuarie 187"$ precum si orice alte dispozitii contrare. Prezenta lege transpune Directi a Consiliului nr. 78.'81.C22 pri ind introducerea de masuri pentru promo area im!unatatirii securitatii si sanatatii lucratorilor la locul de munca$ pu!licata in ?urnalul O#icial al Comunitatilor 2uropene (?OC2) nr. L 17'.1878.