Sunteți pe pagina 1din 4

GUVERNUL ROMNIEI

MINISTERUL MEDIULUI I SCHIMBRILOR CLIMATICE MINISTRU DELEGAT PENTRU APE, PDURI I PISCICULTUR

Adresa MEN nr.____/______ 2014 Anexa 2

CALENDARUL PROIECTULUI PROTEJM NATURA PENTRU VIA !


Pr"#e$%&' PROTEJM NATURA PENTRU VIA! re(re)#n%*+ un ir de aciuni care vor conso ida cuno!ine e de "ediu #n a$ara curricu u"u ui co ar% un "i& oc de a 'ro"ova educaia 'en!ru "ediu #n co i 'rin aciuni in!erac!ive care vor 'une #n con!ac! e evi( s'ecia i!i( re're)en!ani ai socie!*ii civi e% un eveni"en! ce o$er+ e evi or un con!e,! -eneros 'en!ru a ua 'ar!e a ac!ivi!+i cu carac!er 'rac!ic( re evan!e 'en!ru !e"a 'ro'us+( in!erac!ive i 'rovoca!oare( care #i vor a&u!a s+ #ne ea-+ i s+ #nvee des're -es!ionarea e$icien!+ a resurse or na!ura e% i"' icarea a!.! a co i or( c.! i a co"uni!*ii oca e( a"/e e '*ri av.nd oca)ia de a #nv*a "ai "u !e des're "ana-e"en!u resurse or na!ura e% aciuni des$*ura!e de0a un-u unei s*'!*".ni cu un orar i ac!ivi!*i s'eci$ice educaiei non0 $or"a e( a,a!e 'e aceas!* !e"*( e evii de coa * -i"na)ia * i de iceu #"'reun* cu 'ro$esorii $iind su'ui 'rovoc*rii de a -es!iona #n "od concre! resurse e na!ura e #n s'iri!u conce'!u ui de de)vo !are dura/i *% un eveni"en! 'u/ ic care !rans"i!e un "esa& $*r* ec1ivoc asu'ra nevoii i"' ic*rii !u!uror oa"eni or #n ac!ivi!a!ea de 'ro!e&are a "ediu ui( a vieii2 Or,an#)a%"r#+ Minis!eru Mediu ui i 3c1i"/*ri or 4 i"a!ice( Minis!ru 5e e-a! 'en!ru A'e( P*duri i Piscicu !ur* Minis!eru Educaiei Naiona e Ins%#%&-## #.('#$a%e+ 5irecii 3i vice Ad"inis!raii 6a)ina e de A'* 3is!e"e de 7os'od*rire a A'e or 4onsi ii Judeene Pri"*rii Ins'ec!ora!e 8co are Uni!*i de #nv**".n! 'reuniversi!ar A-eni econo"ici Mass0"edia

/r&( -#n%*+ e evi ai co i or -i"na)ia e i icee or i"' ica!e #n 'roiec! 9: co i 0 c ase e I0VIII i : icee;&ude< E%a(e'e der&'*r## (r"#e$%&'&#+ =ansarea 'roiec!u ui > ianuarie :?@A% 3!a/i ire con!ac!e I3J;I3M6( 5irecii si viceB 0e1r&ar#e 20142 3e ecia co i orB .ar%#e 20142 5es$*urarea 'roiec!u uiB 3 4 11 a(r#'#e 2014 #n cadru 'ro-ra"u ui coa a a !$e B 3* !ii "ai "u !e( s* $ii "ai /un!% Cina i)area 'roiec!u ui( cen!ra i)area i eva uarea aciuni or co i or 'ar!ici'an!eB a(r#'#e 5 .a# 2014 Pre)en!area re)u !a!e or $ina e a e 'roiec!u ui i !rans"i!erea di' o"e or co i or 'ar!ici'an!eB 6 #&n#e 2014 7MEN # MM8C9 E:a'&area (r"#e$%&'&# Eva uarea ac!ivi!*i or se 'oa!e $ace #n /a)a 'revederi or ane,ei OMEN nr2 DE@E;:?@D: cu 'rivire a s!ruc!ura anu ui co ar :?@D0:?@A2

Pr"(&nere PLAN DE ACTIVIT I ;;$"a'a a'%0e'+ 8 <TII MAI MULTE; 8 =II MAI >UN!? 3411 a(r#'#e 2014 A$%#:#%*-#'e d#n $a'endar&' (re)en%a% s&n% $& $ara$%er de re$".andare @# 'a a'e,ere. An 0&n$-#e de "(-#&nea $""rd"na%"r&'&# @# de #n#-#a%#:e'e e$B#(e# de (r"#e$% d#n @$"a'* 7e'e:# @# $adre d#da$%#$e9 a$es%ea ("% 0# d#:ers#0#$a%e. Pe 'arcursu s*'!*".nii se 'o! des$*uraB ieiri #n na!ur* 9#n oca i!a!e sau #n a$ara aces!eia<% ac!ivi!*i 'rac!ice( 'en!ru so uionarea 'ro/ e"e or de "ediu din )on*% ac!ivi!a!e care s* i"' ice 'resa i; sau co"uni!a!ea 9con!ien!i)area 'u/ icu ui<% ac!ivi!a!e care s* i"' ice au!ori!*i e oca e 9e,2 scrisoare desc1is*( 're)en!are<% $eed0/acF asu'ra ac!ivi!*i or rea i)a!e i asu'ra ce or #nv*a!e ac!ivi!*i or;s*'!*".nii% rea i)area $o!o-ra$ii or; ar!ico e or; $i "u ee or; 're)en!*ri or PoGerPoin!

'e

'arcursu

C#&a/Da%a LUNI H a'ri ie :?@A

Den&.#rea a$%#:#%*-## DMed#&' @# ed&$a-#a? 5esc1iderea $es!iv* i 're)en!area 'roiec!u ui

Par%#$#(an-# Re're)en!ani I3J Au!ori!*i oca e i &udeene ON70uri Mass0"edia P*rini E evi

A$%#:#%*-# ("s#1#'e o In".narea e-i!i"aii or JA'*r*!orii na!urii! e evi or i"' icai #n 'roiec!% o Rea i)area de e,'o)iii de $o!o-ra$ie desene( a$ie re're)en!.nd di$eri!e !i'uri de ecosis!e"e% o A!e ieru $an!e)ieiB Pre)en!are curio)i!*i des're '*s*ri 9Kiua '*s*ri or<% o 4enac u i!erarB O'ere i!erare #n 'ro)* i versuri des're na!ur*9 ec!ur*( ana i)*( de)/a!eri<% o Rea i)area unor ac!ivi!*i de cerce!are #n 45I2 Rea i)area unor $ie cu da!e -enera e des're a c*!uirea( "odu de via*( co"'or!a"en!u unor vieui!oare din ecosis!e"e s'eci$ice )onei% o A"ena&area unui co verde #n coa *% o Rea i)area i "on!area unor ' *cue cu "esa&e 'en!ru 'ro!ecia;ocro!irea unor ecosis!e"e 9'*duri( r.uri( 'arcuri e!c2<% o A"ena&area( revi!a i)area unor s'aii ver)i #n coa * sau #n a'ro'iere% o P an!*ri de 'uiei cu s'ri&inu Ro"si va o Aciuni de eco o-i)are #n cur!ea co ii( #n 'arcuri( #n '*duri( 'e "a uri e r.uri or e!c2

MAR I E a'ri ie :?@A

?P'an%*. ar1"r# (en%r& s*n*%a%eE

Re're)en!ani I3J Au!ori!*i oca e i &udeene ON70uri Mass0"edia P*rini E evi

MIERCURI L a'ri ie :?@A

=## :"'&n%ar; #.('#$*4%e!

JOI @? a'ri ie :?@A

A(a 5 esen-a :#e-##

Re're)en!ani I3J Au!ori!*i oca e i &udeene ON70uri Mass0"edia P*rini E evi Re're)en!ani I3J Au!ori!*i oca e i &udeene

o Joc didac!ic 9/*!* ia ar-u"en!e or<% o A' icarea unor c1es!ionare des're

C#&a/Da%a

Den&.#rea a$%#:#%*-##

Par%#$#(an-# ON70uri Mass0"edia P*rini E evi

A$%#:#%*-# ("s#1#'e i"'or!ana;u!i i!a!ea a'ei% o Ac!ivi!*i cu !ura 0ar!is!iceB "u)ic*( s'o!uri 'u/ ici!are des're a'*% o 3esiune de co"unic*ri( de)/a!eri cu !e"aB JPo uarea a'ei o 4oncurs eseuri( 'oe)ii 'e !e"e de "ediu% o Rea i)area unor scrisori desc1ise c*!re au!ori!*i e oca e( c*!re ce!*eni( 'en!ru ocro!irea unor ecosis!e"e de '*dure sau acva!ice din a'ro'iere% o 4oncurs de 'roiec!e 'e !e"e de "ediu% o Ces!ivi!a!ea de #nc1eiere% o Pre)en!area( #n $or"a! e ec!ronic( a ac!ivi!*i or rea i)a!e 'e 'arcursu s*'!*".nii

VINERI @@ a'ri ie :?@A

Pr"%eF*. na%&ra (en%r& VIA !

Re're)en!ani I3J Au!ori!*i oca e i &udeene ON70uri Mass0"edia P*rini E evi