Sunteți pe pagina 1din 7

TEORIE

Fig. 2 Unghiurile constructive i funcionale, n planul frontal, pentru: A) cuitul de strunjit longitudinal; ) !urghiul elicoidal
"n general, leg#tura dintre unghiurile funcionale i cele constructive, n planul frontal $al vite%elor), $figura 2) se e&pri'# prin relaiile:
( ) (
arctan
arctan
arctan
arctan

'

,
_

,
_

'

,
_

,
_

'

+

M
f fe
M
f fe
f
f fe
f
f fe
f fe
f fe
D
s
D
s
v
v
v
v


Geometria funcional la strunjirea longitudinal
"n figura ), sunt repre%entai para'etrii geo'etrici funcionali i constructivi, pentru ca%ul strunjirii longitudinale, ntre care e&ist# relaiile
$n planul de '#surare * + *):
( ) 2
sin arctan
sin arctan

'

,
_

,
_


r
M
o oe
r
M
o oe
D
s
D
s


Fig. ) ,ara'etrii geo'etrici funcionali i constructivi, pentru ca%ul strunjirii longitudinale
Geometria funcional la strunjirea frontal
-e consider# ele'entele unei strunjiri transversale, repre%entate n figura .. /raiectoria punctului considerat al 'uchiei va descrie o elice
plan# $arhi'edic#), av0nd ra%a curent#


2
,
s
a unde a iar este unghiul polar de po%iie al punctului curent M. 1ite%a de achiere V
sc#%0nd odat# cu dia'etrul, va provoca creterea lui M i sc#derea '#ri'ii i 'odificarea direcie lui Ve. 2or'ala la Ve, n orice po%iie de avans a
sculei va trece prin punctul N situat su! planul a&ial al piesei, la distana a. Aceast# nor'al# va face cu planul a&ial unghiul M.
3in0nd cont de e&presia unghiului M , leg#tura dintre geo'etria constructiv# i funcional#, n planul frontal, se e&pri'# prin relaiile $)):
( ) )
)45 2
2
arctan ;
)45 2
2
arctan
)45 2
2
tan
5 5 5

,
_

,
_

,
_

,
_

s
D
s
s
D
s
s
D
s
OM
ON
f fe f fe M
Fig. . ,ara'etrii geo'etrici funcionali i constructivi, pentru ca%ul strunjirii transversale
Geometria funcional la burghiere
) . $
sin
(
tan tan
tan tan

'


,
_r
M
oM
M
fM
D
D
D
D"n figura 6, sunt repre%entai para'etrii geo'etrici funcionali i constructivi ai !urghiului, n planul frontal, ntre care e&ist# relaiile:
( ) 6
arctan
arctan

'


M
fM feM
M
fM feM
D
s
D
s


Fig. 6 ,ara'etrii geo'etrici funcionali i constructivi ai !urghiului, n planul frontal
Problema 1. 7a strunjirea longitudinal# a unui se'ifa!ricat, av0nd di'ensiunile .58255 '', ur'ea%# a se o!ine o pies# finit# de di'ensiunile
)28255 '', f#c0ndu9se trei treceri, cu ur'#toarele ad0nci'i de achiere: t( : (,6 ''; t2 : (,6 ''; t) : ; ''. 7a fiecare trecere ur'ea%# a se
o!ine rugo%it#ile: <a( : 26 '; <a2 : (2,6 '; <a) : 4,) '. "n ca%ul utili%#rii a dou# cuite av0nd r

: 5,= '' i respectiv r

: (,2 '' i un
unghi de atac r : >6
5
, s# se calcule%e pentru fiecare trecere valoarea unghiurilor funcionale oe i oe tiind c# o : 4
5
i o : 4
5
.
( )

'


,
_

,
_

+

,
_

,
_

+

+ +

,
_

5 5
(
(
( ,
5 5
(
(
( ,
) ?> , 5 ?> , 5
( ( (
?> , 5
( ( 'a&
(
2
(
( 'a&
(
( ( ( (
) ) 2 (
) , 2 , ( ,
) , 2 , ( ,
5
5
5
) ) )
2 , (
2 2
( (
)44 , 4
6 , )= (. , )
?46 , 5 = , 5
4 sin
4) , 6
6 , )= (. , )
?46 , 5 = , 5
4 sin
= , 5 (5 26 6 , . = , 5 = 6 , . =
6 , .
=
6 , )=
2
)> .5
2
)> 2
trecere) $pri'a degrosare 7a
( 2
<e%olvare
;
;
:
4
4
>6
2 , ( ) , 4 ;
= , 5
6 , (2 6 , (
26 6 , (
)2
.5
255
:
arctg
D
s
arctg
arctg
D
s
arctg
rot
mm
R r s
R R
r
s
R
mm D mm t
mm t t t t
cere Se
mm r m R mm t
mm r
m R mm t
m R mm t
mm
mm
mm l
da Se
r
M
oe oe
r
M
oe oe
a
a
f i
M f f i
f i
oe
oe
o
o
r
a
a
a
f
i