Sunteți pe pagina 1din 226
IN VIZINNES OFANTOLA — David C. Ford BARBATUL SI FEMETA in viziunea Sfantului Joan Gura de Aur Traducere din limba englez’ de Luminifa Irina Niculescu Bucuresti, 2004 Redactor: Bena Marinesct! Coperta: Mona Welciov s_Tikhon’s Seminary Press Cony cet publicatl fn 1949 de St. Tikhon’s ima edifie ‘Seminary Press- © Editura Sophia, pentru prezen'® editic 4 roméneasca 5-2 it editia David rsiunea. yomaneasca S-a folosit e¢ ic Ee Women and Men in the’ Early Church 1: The Full Ce of St fol Cluysoston SI. Tikhon’s Seminary Pep.0. Box B, South Canaan, Pennsylvania, 1996. Descricrea CIP.a Bibliotecii Nationale @ RomAniei FORD, DAVID C. —— Parbatul si femeia in viziunea Sfantului [oan Gura de Aur / David C. Ford: trad, din Ib. engle7 de Luminite Trina Nicaleseu - Bucuresti: Editura Sophia. 2004 Bibliogr. ISBN 973-7740-42-4 | Nieulesou. Luminifa Irina (trad.) 821.000-97-135.1 Cuyant inainte Aceast carte demonstrea7a “ = demonstreaz o data pen scriitorii crestini din vechime nu eran wee totdeauna ca asa.cum pretind uncle cercetit itramisogini, Bee ofers gansta ciel oe {ului foan Guré de Aur, insistind asupra sever Sian toare la feciorie, cdsatorie, familie, copii, peas refer adulter, castitate, supunere, conducere, ee: ee ‘Au existat telatii de intimitate in gridi xualitatea expusd in mod intrinsec distorsionar i ase frupul flu in sine? Care sunt objecile atonal Se Dy sf obiectiile rationale fat de egalitatea absoluta dintre femei si barbat? Exist o dot nd crestina privitoare la supunerea barbatului fat de fe- meie? Au femeile un rol public? Cum pat aduce ele glorie parbatilor? Care sunt responsabilitatile specifice barbati- Jor? Este trebuinta de femei-preoyi? fn secolul al IV-lea, Sfantul Joan Gurd de Aur, comen- tatorul biblic cu cea mai raspandita sfera de influent in crestinismul antic rsdritean, s-a ocupat detaliat de toate aceste chestiuni intens dezbatute si in zilele noastre —cu sau fara intelepciunea scriitorilor crestini din vechime. Tati agadar aceasti lucrare, intitulata Barbatul si feme- ja in viciunea Sfantului oan Guri de Aur, in cate, pen- tru prima oara in istoria studiilor de specialitate, David C. Ford deschide larg o fereastra de acces inspre aceste ches tiuni. Va indemn staruitor s& priviti pe aceasta fereastra, astfel incat infelepciunea aflata dincolo de ea sé poati cla- tifica actualele dileme legate de casatorie, familie, sexua- litate. fnalj rugaciuni pentru ca accasté carte sa devina un 3