Sunteți pe pagina 1din 5

S.C CONSULENA FASHION TRICOTON S.R.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APROBAT
ADMINISTRATOR

TEMATICA
DE INSTRUIRE PERIODICA
(TRIMESTRIALA)
ANUL 2014

MESERIA : GESTIONAR
LOC DE MUNCA: MAGAZIN

A. PROBLEME GENERALE
TRIM. I
1.Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca (SSM)
Art 1;3;7;10;11;37;39;
2.Norme metodologice de aplicare ale Legii 319/2006,republicata prin HG 955/2010 ;
Art. 15;46;56;57;58;59;
3.Regulamentul intern;
4.Organizarea primului ajutor IP-SSM 03;
5.HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de
munca.
Art.5;6;9;10;11;
6.HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catrer lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
Art.3;5;7;8;14;
7.HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori a echipamentelor de munca.
Art.2;3;4;5;6;7;
8.HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare.
9.HG 1091/2006
Art. 4;5;6;7;8;9;
TRIM. II
1.Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca (SSM)
Nr. Reg. Com.: J03/869/29.04.2005

Sediul social:Sat Domnesti, Com Domnesti, Nr 1 , Jud. Arges

CUI 17545363

TELEFON: 0764 406 723

S.C CONSULENA FASHION TRICOTON S.R.L

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art 12;13;16;17;37;39;
2. Norme metodologice de aplicare ale Legii 319/2006,republicata prin HG 955/2010 ;
Art. 66;67;90;91;92;93;
3.Regulamentul intern;
4.Organizarea primului ajutor IP-SSM 03;
5.HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de
munca.
Anexa 1;
6. HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catrer lucratori
a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
Art.16;
7. HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori a echipamentelor de munca.
Art.8;9;10;
8. HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru manipularea
manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare.
9. HG 1091/2006
Art.10;11;12;

TRIM. III
1.Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca (SSM)
Art. 20;21;23;28;29;37;39;
2.Norme metodologice de aplicare ale Legii 319/2006,republicata prin HG 955/2010 ;
Art. 76;77;81;82;83;84;85;88;
3.Regulamentul intern;
4.Organizarea primului ajutor IP-SSM 03;
5.HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de
munca.
Anexa 2;
6.HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catrer lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
Anexa 1;
7.HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori a echipamentelor de munca.
Anexa 2;
8.HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru manipularea manuala
a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare.
9.HG 1091/2006
Art. 13;14;

Nr. Reg. Com.: J03/869/29.04.2005

Sediul social:Sat Domnesti, Com Domnesti, Nr 1 , Jud. Arges

CUI 17545363

TELEFON: 0764 406 723

S.C CONSULENA FASHION TRICOTON S.R.L

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRIM. IV
1.Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca (SSM)
Art. 30;31;34;35;37;39;
2.Norme metodologice de aplicare ale Legii 319/2006,republicata prin HG 955/2010 ;
Art. 95;96;97;98;99;102;103;105;
3.Regulamentul intern;
4.Organizarea primului ajutor IP-SSM 03;
5. HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de
munca.
Anexa 4,5,6,7,8,9;
6.HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catrer lucratori a
echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
Anexa 3;
7.HG 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori a echipamentelor de munca.
Anexa 2;3;Art. 3,4;
8.HG 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru manipularea manuala
a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare.
9.HG 1091/2006
Anexa 1;Anexa 2;
B.PROBLEME SPECIFICE
TRIM. I
-Fisa postului pentru functia de GESTIONAR ;
-Instructiuni proprii de sanatate si securitate in munca pentru ACTIVITATI DE GESTIUNE
IP SSM 05;
-Instructiuni proprii de sanatate si securitate in munca pentru Electrosecuritate
IP-SSM 08;
-Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru Grupuri sensibile la riscuriIP-SSM 10
-Masuri de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru GESTIONAR :
TRIM. II
-Fisa postului pentru functia de GESTIONAR ;
-Instructiuni proprii de sanatate si securitate in munca pentru Manipularea manuala a maselor
IP SSM - 06

Nr. Reg. Com.: J03/869/29.04.2005

Sediul social:Sat Domnesti, Com Domnesti, Nr 1 , Jud. Arges

CUI 17545363

TELEFON: 0764 406 723

S.C CONSULENA FASHION TRICOTON S.R.L

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Masuri de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru MANIPULAREA


MANUALA A MASELOR

TRIM. III
-Fisa postului pentru functia GESTIONAR ;
-Instructiuni proprii de sanatate si securitate in munca pentru Electrosecuritate
IP SSM-08;
-Instructiuni proprii de sanatate si securitate in munca pentru ACTIVITATI DE GESTIUNE
IP SSM 05;
-Masuri de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru GESTIONAR
TRIM. IV
-Fisa postului pentru functia de GESTIONAR ;
-Instructiuni proprii de sanatate si securitate in munca pentru Manipularea manuala a maselor
IP SSM - 06
-Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca pentru Grupuri sensibile la riscuriIP-SSM 10
-Masuri de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru GESTIONAR.

INTOCMIT
SERVICIU EXTERN SSM-SU

Nr. Reg. Com.: J03/869/29.04.2005

Sediul social:Sat Domnesti, Com Domnesti, Nr 1 , Jud. Arges

CUI 17545363

TELEFON: 0764 406 723

S.C CONSULENA FASHION TRICOTON S.R.L

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr. Reg. Com.: J03/869/29.04.2005

Sediul social:Sat Domnesti, Com Domnesti, Nr 1 , Jud. Arges

CUI 17545363

TELEFON: 0764 406 723