Sunteți pe pagina 1din 4

JUDETUL ARGES

LOCALITATEA : ...................
PIETROSANI
Denumirea unitatii scolare :..................
GPN BADESTI NR.2
Nr total de elevi declarati : 30
Data intocmirii : 01.03. 2016
Nr . de telefon/fax scoala : .
0 248267175

Vizat
Director
Nume si prenume:
Semnatura:

PROCES VERBAL CENTRALIZATOR


privind receptia si consumul produselor lactate si de panificatie
in perioada 15-29 FEB. 2016

Data primirii produselor si


a distributiei pentru fiecare
zi de scoala

05.02.2016
15.02.2016
16.02.2016
17.02.2016
18.02.2016
19.02.2016
22.02.2016
23.02.2016
24.02.2016
25.02.2016
26.02.2016
29.02.2016

Documentul cu care s-au


primit produsele, felul si
numarul

Produse receptionate
Produse lactate (tip,
gramaj/pahar,
cantitatea/aviz)

Produse de panificatie (tip,


gramaj/pahar,
cantitatea/aviz)

180LUHT

30BISC
60 CORN

AVIZ43338512
AVIZ 43343874/AG XBD4890749

AVIZ43347146

60CORN

AVIZ43349240

30 CORN
60 CORN

AVIZ43350661
AGXBD 4874028

150LUHT

AVIZ43355965

60CORN

AVIZ43355965

30CORN
60CORN

AVIZ43356919

Cantitati distribuite elevilor


Produse lactate (tipul,
cantitatea)
X
X
X
X
X
X
30LUHT
30LUHT
30LUHT
30LUHT
30LUHT
30LUHT

Produse de panificatie (ti


cantitatea)
30BISC
30CORN
30CORN
30CORN
30CORN
30CORN
30CORN
30CORN
30CORN
30CORN
30CORN
30CORN

Report din luna precedenta


lapte - cutii
Iaurt -cutii
Corn - bucati
Biscuiti - pachete

Total produse receptionate


lapte - cutii
Iaurt -cutii
Corn - bucati
Biscuiti - pachete

Total produse distribuite

330 lapte - cutii


Iaurt -cutii
360 Corn - bucati
30 Biscuiti - pachete

Stoc la data de : 29.02.2016


330 lapte - cutii
Iaurt -cutii
330 Corn - bucati
30 Biscuiti - pachete

0
0
30
0

Cantitate distruisa confo


Din da
lapte - cutii
Iaurt -cutii
Corn - bucati
Biscuiti - pachete

Nota:
* Borderoul completat conform modelului prezentat mai sus se va intocmi in ultima zi de scoala a lunii respective, astfel ca pana la data de 04 a lunii urmatoare sa ajunga un exemplar, prin delegat, prin posta sau
camera 190 (tel/fax: 0248214078, responsabil d-na Dragoescu Ioana Natalia).
* Stocul la sfarsitul lunii este reprezentat de (report + produsele receptionate) - produsele distribuite
* Stocul de la finele lunii curente devine report pentru luna urmatoare
*In cazul in care exista distrugeri, un exemplar din procesul verbal va insoti prezentul borderou.

Atentie:

* Va rugam sa evidentiati distinct fiecare tip de produs receptionat si distribuit: spre exemplu lapte UHT, lapte dulce, lapte batut, iaurt, centralizarea si transmiterea informatiilor catre APIA trebuind sa se faca f
* Cantitatea de produse lactate sau de panificatie distribuite nu trebuie sa depaseasca numarul de elevi prezenti la ore, fiecare elev trebuind sa primeasca un produs lactat si unul de panificatie /zi.
* Avem rugamintea sa evitati distrugerile, nereceptionand produse deteriorate, comunicand la fiecare furnizare cantitatea necesara exacta luand in considerare stocul si nereceptionand o cantitate care depaseste n
vor fi achitate de CJ Arges.
* Toate informatiile solicitate in prezentul formular sunt obligatorii

* Un exemplar al borderoului va fi pastrat la scoala impreuna cudocumentele de insotire pentru produsele receptionate si distribuite.

RASPUND PENTRU EXACTITATEA SI REALITATEA DATELOR DIN PREZENTUL BORDEROU:

Nume si prenume :
Semnatura:

Crceag

Intocmit,
Gheorghita

prenume:

mnatura:

or

Nr. elevi
anificatie (tipul, prezenti/zi
itatea)

0BISC
CORN
CORN
CORN
CORN
CORN
CORN
CORN
CORN
CORN
CORN
CORN

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Semnatura
responsabil

struisa conform procesului verbal nr........


Din data de:.........

te

, prin posta sau fax la Consiliul Judetean Arges, etaj 5,

uind sa se faca foarte exact.

are depaseste necesarul, intrucat produsele distruse nu