Sunteți pe pagina 1din 3

Atelier

vopsitorie
Scris de Administrator

Luni, 03 Mai 2010 15:18


S.C. ..........................................................S.R.L.
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
VERIFICAT

APROB

Cadru Tehnic P.S.I.

Director General

INSTRUCTIUNI
De Apararea Impotriva Incendiilor la
Atelierul de Vopsitorie in cadrul
S.C. .................................................S.R.L.
1. Incaperile pentru degresare, preparare a vopselelor, grunduire, vopsire, lacuire etc. vor fi asigurate cu sisteme de
ventilaare pentru evacuarea gazelor asigurandu-se evacuarea aerului viciat si introducerea aerului proaspat. Instalatiile de
ventilare

vor

fi

separate

de

alte

instalatii

de

ventilare

comune

celorlalte

ateliere.

2. Instalatiile si echipamentele electrice, si celelalte utilaje folosite in incaperile de degresare, preparare a vopselor,
grunduire, vopsire si lacuire vor fi corespunzatoare mediului exploziv sau vor avea protectii corespunzatoare astfel incat sa
nu

constituie

surse

de

initiere

exploziilor.

3. Incalzirea incaperilor va fi numai prin sistemul de incalzire centrala cu abur de joasa presiune, apa calda sau aer cald.
4.

Pardoselile

trebuie

sa

fie

rezistente

la

foc,

netede,

lipsite

de

rosturi

si

usor

de

curatat.

5. In incaperile atelierului este interzisa intrarea sau folosirea mijloacelor de transport (electrocutare, electrostivuitoare etc.)
ai a altor instalatii si utilaje care pot produce scantei. Este interzis accesul cu foc deschis, piese si materiale incandescente.
6. Toate sectiile, atelierele sau zonele periculoase din punct de vedere al incendiilor vor fi marcate cu indicatoare de
securitate.
7. Toate lucrarile de intretinere si reparare a utilajelor si instalatiilor executate in incaperi cu pericol de explozie (degresare,
vopsire, lacuire etc.) se efectueaza numai dupa evacuarea vaporilor formati si a tuturor materialelor si/sau substantelor
inflamabile.
8. La terminarea lucrului, instalatiile si utilajele vor fi oprite, golite si spalate iar deseurile (resturile) vor fi colectate in
recipente metalice inchise si depozitate in locuri special amenajate. Materialele si sculele folosite si curatate se vor aseza in
dulapuri
9.

sau

Transportul

vopselelor

cutii
si

diluantilor

se

metalice
efectueaza

numai

inchise.
in

recipiente

inchise.

10. Prepararea si diluarea vopselelor se face intr-o incapere separata de cea in care se face vopsirea.
11. Vopselele si lacurile se pastreaza in bidoane ermetic inchise si dispuse in incaperi separate, iar in atelier vor fi aduse
numai

cele

care

se

folosesc

intr-un

schimb

de

lucru.

12. Deschiderea capacelor la recipientele metalice care contin diluanti, vopsele si alte substante inflamabile se efectueaza
numai

cu

scule

care

nu

provoaca

scantei.

13. La folosirea vopselei cu pigment de aluminiu, suprafata pieselor si obiectelor metalice se va curata complet de rugina.
Pigmentii de aluminiu (si in general cei piroforici) se pastreaza in cutii metalice etanse si dupa caz umectate in petrol.

Praful de aluminiu aprins nu se stinge cu apa sau cu spuma ci cu pulbere stingatoare speciala, nisip uscat sau sare uscata.
14. Vopselele, lacruile si materialele pentru lacuire vor fi ferite de actiunea razelor solare. Materialele pentru lacuire se
pastreaza

numai

in

vase

inchise.

15. Degresarea suprafetelor metalice cu ajutorul solventilor organici se efectueaza numai in spatii bine ventilate.
16.

La

decaparea

cu

solventi,

se

vor

folosi

inhibitori

pentru

reducerea

cantitatii

de

hidrogen

degajat.

17. La agregatele de degresare mecanizata sau manuala, pentru stingerea incendiilor, se foloseste dioxidul de carbon.
18. Vopsirea prin pensulare se poate executa si in halele (incaperile) de lucru cu alt specific, cu conditia ca in apropiere sa
nu

existe

surse

de

foc,

asigurandu-se

in

acelasi

timp

ventilare

corespunzatoare.

19. La vopsirea sau uleierea pieselor prin imersie (cufundare) intr-un recipient cu vopsea, lac sau ulei, acesta trebuie
amplasat
Este

intr-o

interzisa

camera

amplasarea

bailor

de

imersie

cu
in

spatii

comune

aspiratie
cu

alte

locala.

ateliere

de

specific

diferit.

20. Baile cu o capacitate sub 2 mc se prevad cu capace care sa se inchida in caz de aprindere a vopselei.
Baile cu o capacatitate peste 2 mc sau cele mai servite de un transportor suspendat, se prevad cu sisteme de preaplin, cu
golire

rapida

prin

curgere

libera

intr-un

rezervor

amplasat

in

exteriorul

cladirii.

21. In timpul functionarii, baile prevazute cu capace se inchid iar din cele cu sistem de golire, se va evacua vopseaua din
rezervor.
22. Daca pentru manipularea pieselor se foloseste un transportor cu carlig, sub transportor se amenajeaza un jgheab sau
gratar

pentru

colectarea

vopselei

scurse

de

pe

piese.

23. In atelierele in care consumul de vopsea depaseste 10 l pe schimb, vopsirea prin pulverizare se face obligatoriu in
cabine sau pe platforme deschise prevazute cu dispozitive pentru retinerea particulelor de vopsea (filtre, perdele de apa) si
cu

ventilare

pentru

eliminarea

vopselelor

pe

baza

de

solvent.

Cabinele si platformele de vopsire trebuie se executa din materiale incombustibile, usor de curatat. La vopsirea in aer liber
se

inlatura

sursele

de

foc

deschis

pe

raza

de

15

si

nu

se

va

admite

fumatul.

24. In cabinele de vopsire, pe tot timpul operatiilor trebuie mentinuta depresiunea fara de mediul exterior acestora. In acest
sens, debitul de aer viciat exhaustat trebuie sa fie mai mare decat debitul de aer utilizat pentru pulverizare.
25.

Cabinele

de

vopsire

si

lacuire

prin

pulverizare

vor

avea

asigurat

iluminatul

electric

din

exterior.

26. Pulverizarea se face cu aer comprimat, cu azot sau dioxid de carbon sau prin presiune hidraulica, neadmitandu-se sub
nici o forma folosirea oxigenului sau a unui gaz combustibil. Aerul comprimat trebuie filtrat de impuritati.
27. Incaperile pentru pulverizarea lacurilor pe baza de nitroceluloza vor avea ventilatie separata fata de cele pentru
pulverizarea

lacurilor

poliesterice.

28. Camerele in care se executa operatiile de lacuire trebuie prevazute cu perdele de apa si cu filtru umed.
In cazul pulverizarii nitrolacului la cald, aerul comprimat poate fi incalzit pana la maximum +50gradeC.
29.

Este

interzisa

executarea

reparatiilor

in

timpul

functionarii

instalatiilor

de

vopsire.

In cazul defectarii instalatiei de ventilare (exhaustare), lucrul se intrerupe imediat si se reia numai dupa remedierea
deficientelor.
30. Personalul care serveste utilajul sau indeplineste diferite activitati in atelierele de vopsire va purta imbracaminte si
incaltaminte

care

sa

nu

produca

scantei

prin

lovire,

atingere,

frecare

etc.

31. Vopsirea in camp electrostatic se poate face cu instalatii portabile, cu actionare manuala a pistolului, caz in care
curentul maxim de scurtcircuit nu va depasi 0,2 mA sau cu instalatii fixe si inchise, actionate de la un panou de comanda.
In

cazul

Pistolul

vopsirii
de

in

camp

pulverizare

nu

electrostatic,
trebuie

in
sa

cabina

de

ajunga

fata

vopsire
de

se
obiect

va

asigura
la

distanta

perfecta
de

ventilare.

strapungere.

32. Pentru protejarea impotriva scanteilor periculoase, care se produc in special la caderi de tensiune, se prevede o
instalatie de protectie care reduce progresiv tensiunea instalatiei de pulverizare si o scoate din functiune.
33.

La

trecerea

obiectului

de

vopsit

printre

pistoalele

de

pulverizare,

acesta

nu

trebuie

rotit

(invartit).

34. La instalatia de uscare, trebuie sa se elimine posibilitatea aprinderii vaporilor de vopsele prin limitarea si controlul
temperaturii si asigurarea functionarii permanente a ventilarii ori dupa caz a instalatiilor de vidare sau inertizare.
35. In cazul folosirii pentru uscare a razelor infrarosii, concentratia vaporilor de solventi in aer trebuie mentinuta cu 50% mai
mica

decat

limita

inferioara

de

explozie.

Cuptoarele de uscare incalzite cu gaze trebuie prevazute cu instalatii automate de supraveghere a aprinderii si a controlului
arderii.
Inainte

de

alimentarea

cu

gaze,

cuptoarele

vor

fi

aerisite.

36. La cuptoarele la care nu se pot realiza dispozitivele mentionate, cu regim automat de masurare si indicare continua, se
va

efectua

controlul

permanent

al

temperaturii

cu

ajutorul

aparatelor

manuale

de

masura

si

control.

37. La fiecare cuptor se vor stabili precis parametri care trebuie verificati si respectati pentru a nu fi depasiti.
38. Partile metalice ale cuptoarelor cu aer in circulatie si care folosesc benzi rulante se leaga la priza de pamant.
39. La uscarea in aer liber, se iau masuri pentru inlaturarea oricaror surse de foc fata de piesele si materialele vopsite.