Sunteți pe pagina 1din 4

JUDETUL ARGES

LOCALITATEA : .......................................................
Denumirea unitatii scolare :.......................................................................
Nr total de elevi declarati :..........................................................
Data intocmirii :....................................................................
Nr . de telefon/fax scoala : ............................................. si responsabil: ......................................................

Vizat
Director
Nume si prenume:
Semnatura:

PROCES VERBAL CENTRALIZATOR


privind receptia si consumul produselor lactate si de panificatie
in perioada ...........................................

Data primirii produselor si


a distributiei pentru fiecare
zi de scoala

Documentul cu care s-au


primit produsele, felul si
numarul

Produse receptionate
Produse lactate (tip,
gramaj/pahar,
cantitatea/aviz)

Produse de panificatie
(tip, gramaj/pahar,
cantitatea/aviz)

Cantitati distribuite elevilor


Produse lactate (tipul,
cantitatea)

Produse de panificatie (tip


cantitatea)

Report din luna precedenta Total produse receptionate


lapte - cutii
Iaurt -cutii
Corn - bucati
Biscuiti - pachete

lapte - cutii
Iaurt -cutii
Corn - bucati
Biscuiti - pachete

Total produse distribuite


lapte - cutii
Iaurt -cutii
Corn - bucati
Biscuiti - pachete

Stoc la data de :...........................


lapte - cutii
Iaurt -cutii
Corn - bucati
Biscuiti - pachete

Cantitate distruisa confor


Din data
lapte - cutii
Iaurt -cutii
Corn - bucati
Biscuiti - pachete

Nota:
* Borderoul completat conform modelului prezentat mai sus se va intocmi in ultima zi de scoala a lunii respective, astfel ca pana la data de 04 a lunii urmatoare sa ajunga un exemplar, prin delegat, prin posta sau
camera 190 (tel/fax: 0248214078, responsabil d-na Dragoescu Ioana Natalia).
* Stocul la sfarsitul lunii este reprezentat de (report + produsele receptionate) - produsele distribuite
* Stocul de la finele lunii curente devine report pentru luna urmatoare
*In cazul in care exista distrugeri, un exemplar din procesul verbal va insoti prezentul borderou.

Atentie:

* Va rugam sa evidentiati distinct fiecare tip de produs receptionat si distribuit: spre exemplu lapte UHT, lapte dulce, lapte batut, iaurt, centralizarea si transmiterea informatiilor catre APIA trebuind sa se faca f
* Cantitatea de produse lactate sau de panificatie distribuite nu trebuie sa depaseasca numarul de elevi prezenti la ore, fiecare elev trebuind sa primeasca un produs lactat si unul de panificatie /zi.
* Avem rugamintea sa evitati distrugerile, nereceptionand produse deteriorate, comunicand la fiecare furnizare cantitatea necesara exacta luand in considerare stocul si nereceptionand o cantitate care depaseste n
vor fi achitate de CJ Arges.
* Toate informatiile solicitate in prezentul formular sunt obligatorii

* Un exemplar al borderoului va fi pastrat la scoala impreuna cudocumentele de insotire pentru produsele receptionate si distribuite.

RASPUND PENTRU EXACTITATEA SI REALITATEA DATELOR DIN PREZENTUL BORDEROU:


Intocmit,
Nume si prenume :
Semnatura:

prenume:

mnatura:

or

Nr. elevi
anificatie (tipul, prezenti/zi
itatea)

Semnatura
responsabil

struisa conform procesului verbal nr........


Din data de:.........

te

at, prin posta sau fax la Consiliul Judetean Arges, etaj 5,

buind sa se faca foarte exact.


care depaseste necesarul, intrucat produsele distruse nu