Sunteți pe pagina 1din 48

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

#ODU$ "

#%&%'E#E&(U$ )$%SE* DE E$E+* 'ES(*O&%RE% S*(U%,**$OR DE )R*-.

- '/id formare 0

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

S)OP1 Informarea-formarea n domeniul managementului clasei de elevi, pentru optimizarea desfurrii activitii educative cu clasele de elevi din nvmntul preuniversitar. O2*E)(*+E1 O!1 Informarea cu privire la statutul i ierarhizarea managementului educaional. - S defineasc categoriile de management colar i al clasei de elevi;
-

S identifice eventuale pro leme disciplinare; S e!emplifice tipuri de relaii interpersonale; S e!emplifice dimensiunile ergonomic, psihologic, social, normativ, operaional si inovatoare, utiliznd instrumentele "I#.

O21 Informarea i formarea de construcie a unor strategii instrucionale; - S aplice strategii i instrumente care vizeaz gestionarea unei une relaii elev-profesor, a ntregului procesului instructiv $ educativ, utiliznd instrumentele "I#. O"1 Informarea i formarea de deprinderi legate de conceptualizarea rolului de ndrumtor, evaluator i consilier. O31 %ormarea unor deprinderi de utilizare i valorificare a metodelor de cunoatere a colectivului de elevi - S aplice strategii eficiente de comunicare i consiliere.
-

S aplice strategii i instrumente care vizeaz monitorizarea, consilierea i evaluarea cadrelor didactice i a procesului instructiv $ educativ, utiliznd instrumentele "I#.

O41 &o ndirea unor deprinderi de gestionare a situaiilor de criz ce apar n clasa de elevi - S proiecteze activiti educative cu clasa de elevi, cu spri'inul predrii asistate de calculator. - S proiecteze activiti ale consiliului profesoral al clasei, cu spri'inul predrii asistate de calculator.

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

- S proiecteze activiti comune cu familiile elevilor i clasa de elevi utiliznd instrumentele "I#. - S identifice cauzele diferitelor tipuri de situaii conflictuale n clasa de elevi. - S ela oreze strategii de prevenire a situaiilor de criz n clasa de elevi utiliznd instrumentele "I#. - S ela oreze strategii de rezolvare a situaiilor de criz n clasa de elevi utiliznd instrumentele "I#. #O#E&(U$ ! 5#!6 0 #%&%'E#E&(U$ EDU)%,*O&%$ "(. )specte generale. #oncept "*. #aracteristici specifice ale managementului educaional "+. %unciile managementului educaional ",. -eflecii personale #O#E&(U$ 2 5#26 - &*+E$UR* %$E #%&%'E#E&(U$U* 7)O$%R "(. .anagement colar la nivel naional $ caracteristici ale nvmntului preuniversitar, la nivel naional, din punct de vedere legislativ i instituional "*. .anagementul colar la nivelul unitilor colare "+. .anagementul clasei de elevi ",. -eflecii personale #O#E&(U$ " 5#"6 0 &*+E$UR* %$E #%&%'E#E&(U$U* )$%SE* DE E$E+* "(. /eneraliti "*. .anagementul coninuturilor "+. .anagementul pro lemelor disciplinare ",. .anagementul relaiilor interpersonale "0. -eflecii personale #O#E&(U$ 3 5#36 0 %(*(UD*&* )O#POR(%#E&(%$E %$E PROFESOR*$OR 8& O2,*&ERE% U&U* #%&%'E#E&( EF*)*E&( "(. 1rincipii importante n o inerea unui management eficient "*. -olul persuasiunii i al convingerii profesorului n comunicare "+. )daptarea stilului asertiv de ctre managerul clasei ", #aracteristicile pedagogului constructivist "0. Importana gestionrii de ctre profesor a relaiei autoritate-putere "2. Strategii instrucionale "3. "ipologia strategiilor de instruire "4. #onstruirea strategiilor de instruire "5. %azele unui proces de construcie a unei strategii instrucionale "(6. -eflecii personale #O#E&(U$ 4 5#46 0 PROFESORU$0#%&%'ER9 )O&S*$*ER9 8&DRU#.(OR

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

"(. /eneraliti "*. -olurile profesorului-manager "+. 7ariere manageriale ale profesorului ",. 1rofesionalizarea managerial a profesorului "0. #omportamente fundamentale ale cadrului didactic "2. 8sena rolurilor manageriale ale cadrelor didactice n activitatea de la clas "3. #ontrolul i ndrumarea "4. 8valuarea "5. #onsilierea "(6. -eflecii personale #O#E&(U$ : 5#:6 0 8&(E#E*ERE% SUS,*&ER*$OR 8& %)(*+*(%(E% DE #%&%'E#E&( EDU)%,*O&%$;PED%'O'*) "(. 9ecesitatea ntemeierii susinerilor n activitatea de management educaional:pedagogic "*. 1rocedee de ntemeiere a susinerilor; &emonstraia "+. 1rocedee de ntemeiere a susinerilor; )rgumentarea ",. &imensiunea afectiv a discursului managerial "0. /ndirea critic a managerului educaional "2. -eflecii personale #O#E&(U$ 7 5#76 S(*$U$ EDU)%,*O&%$< S(*$UR* #%&%'ER*%$E %$E )%DRU$U* D*D%)(*) "(. /eneraliti "*. 8valuarea procesului:aciunii educaionale manageriate "+. -eflecii personale #O#E&(U$ = 5#=6 #%&%'E#E&(U$ *&S(RU*R**< OR'%&*-%RE% PRO)ESU$U* DE *&S(RU*RE "(. Introducere "*. "ipuri de nvare n cadrul unui management eficient al clasei de elevi "+. -eflecii personale #O#E&(U$ > 5#>6 0 'ES(*O&%RE% S*(U%,**$OR DE )R*-. "(. Introducere "*. #onsecine negative ale desfurrii activitii didactice su stres "+. &etectorul de pro leme ",. -eflecii personale #O#E&(U$ !0 5#!06 )O&SE)*&,E %$E U&U* #%&%'E#E&( DEFE)(UOS "(. Introducere "*. < oseala

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

"+. Suprasolicitarea ",. &eclasarea climatului educaional "0. ) andonul colar "2. ) senteismul "3. 8migrarea prinilor n cutarea unui loc de munc "4. %rauda "5. &ependena de calculator "(6. #onsumul de etno otanice "((. -eflecii personale #O#E&(U$ !! 5#!!6 )O&F$*)( 7* &E'O)*ERE 8& )$%S% DE E$E+* "(. Introducere "*. Strategii de prevenire a conflictelor "+. -eflecii personale #O#E&(U$ !2 5#!26 $*PS% DE #O(*+%RE % )$%SE* "(.Introducere "*. Strategiile de =autostimulare> ale unui elev n clas "+. Indicatori ai e!istenei unor pro leme de motivaie ",. -eflecii personale #O#E&(U$ !" 5#!"6 (E%#% F%,. DE FOR#E$E DE (ES(%RE "(. Introducere "*. -olul profesorului "+. -eflecii personale #O#E&(U$ !3 5#!36 )O#POR(%#E&(U$ P.R*&,*$OR F%,. DE %)(*+*(%(E% 7)O$%R. "(. Introducere "*. #hestionar de opinie "+. -eflecii personale #O#E&(U$ !4 5#!46 )O#PE(E&,E SPE)*F*)E DE #%&%'E#E&( %$ )%R*ERE* 8&(R0O S*(U%,*E DE )R*-. "(. Introducere "*. -eflecii personale #O#E&(U$ !: 5#!:6 0 S(R%(E'** #%&%'ER*%$E U(*$*-%(E 8& %)(*+*(%(E% DE #%&%'E#E&( EDU)%,*O&%$ "(. Introducere "*. .anagerul educaional "+. -eflecii personale #O#E&(U$ !7 5#!76 S(R%(E'** RE-O$U(*+E %DOP(%(E 8& )%DRU$ S*(U%,**$OR DE )R*-. 58& )%DRU$ PRO'R%#U$U* DE *&(ER+E&,*E6 "(. Introducere "*. -eflecii personale

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

#O#E&(U$ != 5#!=6 0 E+%$U%RE "(. "est

P$%&U$ DE 8&+.,.#?&( #%&%'E#E&(U$ )$%SE* 'ES(*O&%RE% S*(U%,**$OR DE )R*-.

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

Fiecare tem este alctuit din unul sau mai multe momente "ema 9r. 9r. ore ore total total predare nvare * (or i ore 06 min. &in care 8valuare 9r. 9r. ore continu ore practic teorie ( or 06 min. (6 min.

(E#% !< #%&%'E#E&(U$ EDU)%,*O&%$< &*+E$UR* %$E #%&%'E#E&(U$U* 7)O$%R< &*+E$UR* %$E #%&%'E#E&(U$U* )$%SE* DE E$E+* ( E#% 2< %(*(UD*&* )O#POR(%#E&(%$E %$E PROFESOR*$OR 8& O2,*&ERE% U&U* #%&%'E#E&( EF*)*E&( (E#% "< PROFESORU$0 #%&%'ER9 )O&S*$*ER9 8&DRU#.(OR +.(. -olurile profesorului-manager; 7ariere manageriale ale profesorului; 1rofesionalizarea managerial a profesorului +.* #omportamente fundamentale ale cadrului didactic; 8sena rolurilor manageriale ale cadrelor didactice n activitatea de la clas; #ontrolul i ndrumarea; 8valuarea; #onsilierea (E#% 3< 8&(E#E*ERE% SUS,*&ER*$OR 8& %)(*+*(%(E% DE #%&%'E#E&( EDU)%,*O&%$;PED%'O'*) ,.(. 9ecesitatea ntemeierii susinerilor n activitatea de management educaional:pedagogic; 1rocedee de ntemeiere a susinerilor; &emonstraia, )rgumentarea ,.*. &imensiunea afectiv a

* ore

(or i +6 06 min. min.

( or i (6 min. *6 min.

* ore

( or i +6 06 min. min. (0 min. (0 min.

( or i (6 min. *6 min. ,6 min.

,6 min.

+ ore

* ore i ,0 min.

,0 min.

* ore

(0 min.

+6 min.

( or i *6 min.

(0

,6 min.

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

discursului managerial; /ndirea critic a managerului educaional (E#% 4< S(*$U$ EDU)%,*O&%$< #%&%'E#E&(U$ *&S(RU*R** 0.(. 8valuarea procesului:aciunii educaionale manageriate 0.*. "ipuri de nvare n cadrul unui management eficient al clasei de elevi (E#% :< 'ES(*O&%RE% S*(U%,**$OR DE )R*-.< )O&SE)*&,E %$E U&U* #%&%'E#E&( DEFE)(UOS 2.(. #onsecine negative ale desfurrii activitii didactice su stres. &etectorul de pro leme 2.*. < oseala, Suprasolicitarea, &eclasarea climatului educaional, ) andonul colarm ) senteismul 2.+. 8migrarea prinilor n cutarea unui loc de munc, %rauda, &ependena de calculator, #onsumul de etno otanice (E#% 7< )O&F$*)( 7* &E'O)*ERE 8& )$%S% DE E$E+*< $*PS% DE #O(*+%RE % )$%SE* 7<! Strategii de prevenire a conflictelor 7<2< Strategiile de =autostimulare> ale unui elev n clas. Indicatori ai e!istenei unor pro leme de motivaie ( E#% =<(E%#% F%,. DE FOR#E$E DE (ES(%RE< )O#POR(%#E&(U$

min. , ore + ore i ,6 min. ( or i 0 min. *6 min. ,0 min. * ore i *6 min. +0 min. ( or ( or i +0 min. * ore *6 min. ,6 min.

, ore

+ ore ,6 ( or min.

*6 min. (0 min. *0 min.

( or

,6 min.

( or

+ ore + ore

* ore i ,0 min. * ore i ,6 min.

( or

( or i (0 min. ,0 min. ( ore i *6 min. 06 min. +6 min.

06 min. *6 min. (0 min.

( or i (6 min.

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

P.R*&,*$OR F%,. DE %)(*+*(%(E% 7)O$%R.<S(R%(E'** #%&%'ER*%$E 4.(. -olul profesorului. #hestionar de opinie. .anagerul educaional 8valuare final * ore "otal activiti predare-nvare *( ore "otal activiti evaluare continu * ore "<")? *0 @activiti de predare - nvareore evaluare continua-evaluare finalA

(0 min.

( or i (6 min.

&in care aplicaii (0 ore

Rezumatul temelor

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

(E#% !< #%&%'E#E&(U$ EDU)%,*O&%$< &*+E$UR* %$E #%&%'E#E&(U$U* 7)O$%R< &*+E$UR* %$E #%&%'E#E&(U$U* )$%SE* DE E$E+* Denumirea temei &r< de ore alocat Formatori (eorie Practic Evaluare (otal @ continu@ ( or 06 min. (6 min. * ore #onform #apitolului B-esurse umane> din dosarul de acreditare

#%&%'E#E&(U$ EDU)%,*O&%$< &*+E$UR* %$E #%&%'E#E&(U$U* 7)O$%R< &*+E$UR* %$E #%&%'E#E&(U$U* )$%SE* DE E$E+*

OAiective specifice1 ?a finalizarea temei, cadrele didactice vor fi capa ile; <(.(. S e!emplifice argumente n favoarea unei a ordri manageriale a clasei de elevi )ompetene specifice1 #oordonarea activitii colectivului de elevi al clasei, utiliznd predarea asistat de calculator #ontientizarea importanei a ordrii manageriale a clasei de elevi. SuAteme #aracteristici specifice. .anagement colar la nivel naional. Scenarii de formare 1rezentarea frontal a principalelor argumente n favoarea a ordrii din perspectiv managerial a clasei de elevi )telier de lucru; ela orarea unui inventar de argumente practice pentru a ordarea din perspectiv managerial a clasei de elevi, cu spri'inul instrumentelor "I# &iscuie colectiv Durat@ *6 min. (ipul activit@ii "eorie

+6 min. )ctiviti practice

(6 min

8valuare curent

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

( E#% 2< %(*(UD*&* )O#POR(%#E&(%$E %$E PROFESOR*$OR 8& O2,*&ERE% U&U* #%&%'E#E&( EF*)*E&( Denumirea temei "ipologia strategiilor de instruire &r< de ore alocat (eorie Practic@ Evaluare continu@ +6 min ( or i *6 min. (6 min. Formatori (otal * ore #onform #apitolului B-esurse umane> din dosarul de acreditare

OAiective specifice1 ?a finalizarea temei, cadrele didactice vor fi capa ile; < *.(. s e!emplifice dimensiunile ergonomic, psihologic, social, normativ, operaional si inovatoare, utiliznd instrumentele "I#. )ompetene specifice1 )plicarea principiilor ergonomice n amena'area slii de clas; #oordonarea activitii colectivului de elevi al clasei, cu spri'inul predrii asistate de calculator SuAteme #onvingerea i persuasiunea n comunicarea din clasa de elevi Scenarii de formare Durat@ (ipul activit@ii +6 min. "eorie

1rezentarea frontal a principalelor dimensiuni manageriale ale clasei de elevi )telier de lucru; identificarea ( or *6 )ctiviti strategiilor de comunicare n clasa min. practice de elevi i importana gestionrii de ctre profesor a relaiei autoritate-putere &iscuie colectiv (6 min 8valuare curent

(E#% "< PROFESORU$0#%&%'ER9 )O&S*$*ER9 8&DRU#.(OR Denumirea temei &r< de ore alocat Formatori

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

(eorie Practic@ PROFESORU$0 #%&%'ER9 )O&S*$*ER9 8&DRU#.(OR +6 min. ( or i *6 min.

Evaluare continu@ (6 min.

(otal * ore #onform #apitolului B-esurse umane> din dosarul de acreditare

OAiective specifice1 ?a finalizarea temei, cadrele didactice vor fi capa ile; < +.(. S e!plice statutul i rolul profesorului diriginte din perspectiv managerial < +.*. S identifice si s aplice comportamentele profesionale i personale implicate n managementul educaional @instituional, al clasei de elevi, al proiectelor, de curriculum etc.A, utiliznd instrumentele "I# )ompetene specifice1 1roiectarea activitilor educative cu clasa de elevi, utiliznd instrumentele "I#; #oordonarea activitii derulate de consiliul profesoral al clasei; &ezvoltarea de relaii interpersonale pozitive cu elevii, prinii i mem rii consiliului profesoral al clasei. SuAteme +.(. -olurile profesoruluimanager; 7ariere manageriale ale profesorului; 1rofesionalizarea managerial a profesorului Scenarii de formare 7rainstorming ; rolul profesorului manager 1rezentarea frontal a principalelor ateptri ale elevilor, cadrelor didactice, conducerii colii, prinilor, comunitii locale )telier de lucru; 'oc de rol; Identificarea raportului dintre ateptrile diferiilor actori implicai n actul educaional &iscuie colectiv (ipul activit@ii (6 )ctiviti min. practice (0 min. "eorie Durat@

+6 min

)ctiviti practice 8valuare curent

0 min

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

+.* #omportamente fundamentale ale cadrului didactic; 8sena rolurilor manageriale ale cadrelor didactice n activitatea de la clas; #ontrolul i ndrumarea; 8valuarea; #onsilierea

1rezentarea; profilul comportamental al cadrului didactic $ n domeniul psihopedagogic, n domeniul relaiilor interumane, n domeniul managementului educaional; domeniilor activitii educative; cola orrii dirigintelui cu consiliul profesoral al clasei $ reglementri, o iective, activiti; coordonatelor cola orrii dirigintelui cu familia. )ctivitate de grup (; 1rezentarea unor situaii de cola orare a dirigintelui cu familia. )ctivitate de grup *; Identificarea atri uiilor dirigintelui ca preedinte al consiliului profesoral al clasei. "eme de portofoliu individual; 1rezentarea unei situaii concrete de cola orare a dirigintelui cu #onsiliul clasei

(0 min

"eorie

*6 min

)ctiviti practice )ctiviti practice 8valuare curent prin activiti practice

*6 min

0 min

(E#% 3< 8&(E#E*ERE% SUS,*&ER*$OR 8& %)(*+*(%(E% DE #%&%'E#E&( EDU)%,*O&%$;PED%'O'*) Denumirea temei &r< de ore alocat (eorie Practic Evaluare @ continu@ ,0 * ore (0 min. min. Formatori (otal + ore #onform #apitolului B-esurse umane> din dosarul de acreditare

8&(E#E*ERE% SUS,*&ER*$OR 8& %)(*+*(%(E% DE #%&%'E#E&( EDU)%,*O&%$ ;PED%'O'*)

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

OAiective specifice1 ?a finalizarea temei, cadrele didactice vor fi capa ile; < ,.(. s aplice strategii eficiente de comunicare i consiliere < ,.*. s aplice strategii i instrumente care vizeaz monitorizarea, consilierea i evaluarea cadrelor didactice i a procesului instructiv $ educativ, utiliznd instrumentele "I# )ompetene specifice1 8la orarea de instrumente de cunoatere a elevului i a grupului de elevi, utiliznd instrumentele "I# )plicarea de instrumente de cunoatere a elevului i a grupului de elevi, cu spri'inul predrii asistate de calculator #onsilierea individual i de grup a elevilor i prinilor acestora &ezvoltarea de relaii interpersonale pozitive cu elevii 8valuarea potenialului fiecrui elev n parte i al colectivului de elevi, cu spri'inul predrii asistate de calculator Calorizarea i valorificarea potenialului uman al fiecrui elev n parte. SuAteme ,.(. 9ecesitatea ntemeierii susinerilor n activitatea de management educaional:pedagogic; 1rocedee de ntemeiere a susinerilor; &emonstraia, )rgumentarea ,.*. &imensiunea afectiv a discursului managerial; /ndirea critic a managerului educaional Scenarii de formare Durat@ 1rezentare teoretic 8!erciii$ demonstraia, argumentarea 1rezentarea concluziilor 1rezentare teoretic )telier de lucru; identificarea funciilor unei clase de elevi descris de ctre formatori +6 min ( ora *6 min (6 min (0 min ,6 min (ipul activit@ii "eorie )ctiviti aplicative de grup 8valuare curent "eorie )plicaii practice de grup

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

"em de portofoliu individual prezentare; 8!emplificarea funciilor clasei ca grup social, utiliznd instrumentele "I#

0 min

8valuare curent prin activiti practice

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

(E#% 4< S(*$U$ EDU)%,*O&%$< #%&%'E#E&(U$ *&S(RU*R** Denumirea temei &r< de ore alocat (eorie Practic@ Evaluare continu@ ( or i * ore i *6 min. 0 min. +0 min. Formatori (otal , ore #onform #apitolului B-esurse umane> din dosarul de acreditare

S(*$U$ EDU)%,*O&%$< #%&%'E#E&(U$ *&S(RU*R**

OAiective specifice1 ?a finalizarea temei, cadrele didactice vor fi capa ile; < 0.(. S aplice metode i instrumente de comunicare i consiliere < 0.* S aplice metode i instrumente de cunoatere a grupului colar ca i grup social, utiliznd instrumentele "I#. )ompetene specifice1 8valuarea potenialului fiecrui elev n parte i al colectivului de elevi Calorizarea i valorificarea potenialului uman al fiecrui elev n parte 8la orarea de instrumente de cunoatere a elevului i a grupului de elevi, utiliznd instrumentele "I# )plicarea de instrumente de cunoatere a elevului i a grupului de elevi, cu spri'inul predrii asistate de calculator. SuAteme 0.(. 8valuarea procesului:aciunii educaionale manageriate Scenarii de formare 1rezentarea frontal a conceptelor de az privind procesul educaionalaciune educaional manageriat Durat@ *6 min. (ipul activit@ii "eorie

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

8!emplificare stiluri educaionale, manageriale 1rezentare teste ela orate utiliznd instrumentele "I# 1rezentarea frontal a conceptelor de az privind tipurile de nvare )ctiviti practice de grup; - 'oc de rol - lucru pe gupe $ ela orare chestionar pentru anchet psihosocial, utiliznd instrumentele "I# "em de portofoliu individual; - crearea unui instrument de cunoatere a grupului de elevi,utiliznd instrumentele "I#

( or (6 min ,0 min. ( or si +0 min

0.*. "ipuri de nvare n cadrul unui management eficient al clasei de elevi

)ctiviti aplicative de grup 8valuare pe grupe "eorie )ctivitate practic

(6 min

8valuare curent

(E#% :< 'ES(*O&%RE% S*(U%,**$OR DE )R*-.< )O&SE)*&,E %$E U&U* #%&%'E#E&( DEFE)(UOS Denumirea temei &r< de ore alocat (eorie Practic@ Evaluare continu@ ( or * ore i *6 min ,6 min Formatori (otal , ore #onform #apitolului B-esurse umane> din dosarul de acreditare

'ES(*O&%RE% S*(U%,**$OR DE )R*-.< )O&SE)*&,E %$E U&U* #%&%'E#E&( DEFE)(UOS

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

OAiective specifice1 ?a finalizarea temei, cadrele didactice vor fi capa ile; < 2.(. S identifice cauzele diferitelor tipuri de situaii conflictuale n clasa de elevi. < 2.*. S ela oreze strategii de prevenire a situaiilor de criz n clasa de elevi utiliznd instrumentele "I#. < 2.+. S ela oreze strategii de rezolvare a situaiilor de criz n clasa de elevi utiliznd instrumentele "I#. < 2.,. S completeze o fi psihopedagogic a elevului, utiliznd instrumentele "I# )ompetene specifice1 )plicarea de strategii rezolutive pentru situaiile de criz din clasa de elevi; )plicarea de strategii de rezolvare a situaiilor conflictuale n clasa de elevi; &ezvoltarea de relaii interpersonale pozitive cu elevii, prinii i mem rii consiliului profesoral al clasei; #oordonarea activitii colectivului de elevi al clasei; #oordonarea activitii derulate de consiliul profesoral al clasei; 8valuarea eficienei activitilor educative realizate cu clasa de elevi, utiliznd instrumentele "I#. SuAteme 2.(. #onsecine negative ale desfurrii activitii didactice su stres. &etectorul de pro leme Scenarii de formare 1rezentarea frontal a conceptelor de az privind consecinele negative ale desfurrii activitii didactice su stres, a structurii activitilor de intervenie n gestionarea situaiilor de criz n clasa de elevi (ipul activit@ii *6 min. "eorie Durat@

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

)telier de lucru; 8la orarea unui proiect semestrial al activitii educative, pornind de la o consecin negativ dat, cu spri'inul predrii asistate de calculator 1rezentarea proiectelor realizate, utiliznd instrumentele "I# 2.*. < oseala, 1rezentarea frontal a Suprasolicitarea, conceptelor de az privind &eclasarea climatului situaii de criz determinate educaional, )ctivitate practic de grup; ) andonul colar, 8la orarea planificrii ) senteismul activitii unui cadru didactic, avnd o situaie de criz dat 1rezentarea planificrilor activitii cadrului didactic 2.+. 8migrarea prinilor 1rezentarea frontal a n cutarea unui loc de conceptelor de az privind munc, %rauda, situaii de criz determinate &ependena de calculator, )ctivitate practic de grup; #onsumul de 8la orarea unui scenariu de etno otanice intervenie pentru rezolvarea unei situaii de criz date 1rezentarea unuia dintre scenariile ela orate

( or

)ctiviti aplicative de grup

(6 min

8valuare pe grupe

(0 min. "eorie ,6 min )ctivitate practic 8valuare curent "eorie )ctivitate practic 8valuare curent

0 min *0 min ( or

0 min

(E#% 7< )O&F$*)( 7* &E'O)*ERE 8& )$%S% DE E$E+*< $*PS% DE #O(*+%RE % )$%SE* Denumirea temei &r< de ore alocat (eorie Practic@ Evaluare continu@ ( or ( or i (0 min. ,0 min. Formatori (otal + ore #onform #apitolului

)O&F$*)( 7* &E'O)*ERE 8&

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

)$%S% DE E$E+*< $*PS% DE #O(*+%RE % )$%SE*

B-esurse umane> din dosarul de acreditare

OAiective specifice1 ?a finalizarea temei, cadrele didactice vor fi capa ile; < 3.(. S identifice situaiile lipsei de motivare la nivelul clasei de elevi. <.3.+. S e!plice utilitatea conflictului i negocierii n clasa de elevi. )ompetene specifice1 8valuarea eficienei activitilor educative realizate cu clasa de elevi, utiliznd instrumentele "I# 8valuarea potenialului fiecrui elev n parte i al colectivului de elevi. SuAteme Strategii de prevenire a conflictelor, Strategiile de =autostimulare> ale unui elev n clas. Indicatori ai e!istenei unor pro leme de motivaie Scenarii de formare 1rezentarea frontal a strategii de prevenire i a celor de =autostimulare> )teliere de lucru; - ela orarea unei strategii de prevenire a conflictelor, - ela orarea unei strategii de =autostimulare> utiliznd instrumentele "I# 1rezentarea situaiilor create, cu spri'inul predrii asistate de calculator Durat@ ( or (ipul activit@ii "eorie

( or ,0 )ctiviti min aplicative de grup

(6 min

8valuare curent pe grupe

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

( E#% =<(E%#% F%,. DE FOR#E$E DE (ES(%RE< )O#POR(%#E&(U$ P.R*&,*$OR F%,. DE %)(*+*(%(E% 7)O$%R.<S(R%(E'** #%&%'ER*%$E Denumirea temei &r< de ore alocat (eorie Practic@ Evaluare continu@ 06 * ore i *6 min. min. 06 min. Formatori (otal , ore #onform #apitolului B-esurse umane> din dosarul de acreditare

-olul profesorului. #hestionar de opinie. .anagerul educaional

OAiective specifice1 ?a finalizarea temei, cadrele didactice vor fi capa ile; < 4.( .S identifice strategiile manageriale optime, aplica ile ntr-o clas de elevi dat; < 4.*. S contientizeze importana rolului prinilor n activitatea colar. )ompetene specifice1 #onsilierea individual i de grup a elevilor i prinilor acestora; &ezvoltarea de relaii interpersonale pozitive cu elevii, prinii i mem rii consiliului profesoral al clasei. SuAteme 4.(. #auzele care pot genera conflicte; tipuri de conflicte. 8tapele transformrii unui conflict n criz Scenarii de formare 1rezentarea frontal a conceptelor de az privind cauzele conflictelor, tipuri de conflicte i etapele transformrii unui conflict n criz Durat@ *6 min. (ipul activit@ii "eorie

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

)telier de lucru; 'oc de rol $ +6 min situaie conflictual n clasa de elevi, cu identificarea tipului de conflict, a cauzelor i a posi ilitii de a se transforma n criz &iscuie colectiv 0 min 4.*. Strategii de prevenire ale conflictelor 1rezentarea frontal a conceptelor de az privind strategiile de prevenire a conflictelor )ctivitate practic de grup; 8la orarea unor strategii de prevenire a unor situaii conflictuale concrete, date de formator, utiliznd instrumentele "I# 1rezentarea uneia dintre strategiile ela orate, utiliznd instrumentele "I# 1rezentarea frontal a conceptelor de az privind coordonarea activitilor comune cu prinii elevilor de ctre diriginte )ctivitate practic de grup; 8la orarea unui proiect de activitate comun cu prinii elevilor, utiliznd instrumentele "I# 1rezentarea unui proiect de activitate comun cu prinii elevilor, cu spri'inul predrii asistate de calculator (0 min.

)ctiviti aplicative de grup

8valuare curent "eorie

( or i (6 min

)ctivitate practic

0 min (0 min

8valuare curent "eorie

4.+. #oordonate ale cola orrii dirigintelui cu familia

( or (6 )ctivitate min. practic

(6 min

8valuare curent

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

#O#E&(U$ ! 5#!6 0 #%&%'E#E&(U$ EDU)%,*O&%$ (!< %specte generale< )oncept - "ermenul Bmanagement> cunoate mai multe accepiuni; - .anagementul educaional trebuie s fie ntr-o mai mare msur art dect tiin, pentru c nu este numai un serviciu oferit oamenilor @ca su ieci e!teriori ai procesuluiA, ci ptrunde n fiina lor intern, promovnd o schim are a fiinei lor psiho-intelectuale; - #a activitate psihologic, managementul educaional, se azeaz pe trei caracteristici; )onducere de sistem primar @a ordare glo al a tuturor elementelor educaiei i a aplicaiilor specifice funciei conducerii, la diverse niveluriA; )onducere de tip pilotaB @valorificarea optim a resurselor pedagogice ale sistemului educaiei, prin funciile manageriale; planificare $ organizare, orientare metodologic, de reglare $ autoreglareA; )onducere strategic@ @evoluie inovatoare de perspectiv a sistemului la diferite niveluri de organizareA. - Managementul educaional este considerat ntreg, deoarece vizeaz sistemul educaional n ntregime, @su aspect instituional i relaionalA; - Managementul clasei de elevi este considerat parte ntruct face referire la un element educaional, respectiv clasa de elevi, @ierahizarea i su ordonarea factorilor umani, materiali i financiariA, n vederea sporirii eficienei glo ale educaionale;

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

- Din punct de vedere epistemologic, cele dou tipuri de management se gsesc la intersecia tiinei, tehnologiei i artei; - #hintesena acestor tipuri de management este redat de criteriul eficienei. (2< )aracteristici specifice ale managementului educaional ("< Funciile managementului educaional 1ri integrante ale activitii manageriale generale, sunt urmtoarele; - 1revederea - &ecizia - <rganizarea - #oordonarea - )ntrenarea - #ontrolul - 8valuarea Funcia de prospectare a transformrilor sociale pe care activitatea educaional urmeaz s le produc. Se pot utiliza; programe generale anuale i semestriale n vederea structurrii i orientrii eforturile personalului colii pentru un termen determinat; programe speciale, n vederea concentrrii i orientrii tuturor diligenelor spre o iective limitate, programe sta ilite la nivel instituional. &intre activitile cu caracter previzional, putem meniona; prognoza $ pe un termen de peste (6 ani, viznd hotrri ierarhic superioare, strategice; planificarea $ pe o perioad medie, planul fiind instrumental aplica il, cu ntindere de la un semestru la civa ani;

programarea $ pe termen scurt, coordonate fiind decada, saptamna, cu specificitate asupra aciunilor derulate, mi'loacelor i resurselor folosite pentru ela orarea

Funcia de organizare $ termenul organizare, face trimitere ctre structura organizaional i material @ierarhii, fie de postA. #ele mai importante aspecte organizatorice;

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

distri uirea de resurse materiale pentru actul educaional i a sarcinilor pedagogic; repartizarea claselor de elevi; corelarea activitilor de nvmnt n cadrul unor orare; activiti didactice i e!tradidactice. Funcia de coordonare 0 Cizeaz sincronizarea, armonizarea relaional interuman i instituional. Precondiia eficienei; E periena personal a managerului i stilul su managerial !ondiia sine "ua non a ndeplinirii sale - e istena unui sistem corespunztor de comunicare, la nivelul unitii de nvmnt i al clasei de elevi. Funcia de control - #undamentul su - rezultatul procesului de evaluare a activitilor programate, organizate i coordonate sau ndrumate. (3< Reflecii personale #O#E&(U$ 2 5#26 - &*+E$UR* %$E #%&%'E#E&(U$U* 7)O$%R (!< #anagement Ccolar la nivel naional caracteristici ale Dnv@@mEntului preuniversitar9 la nivel naional9 din punct de vedere legislativ Ci instituional (2< #anagementul Ccolar la nivelul unit@ilor Ccolare ("< #anagementul clasei de elevi (3< Reflecii personale #ursanii vor avea de rezolvat o sarcin de lucru. De e emplu, scriei o reflecie personal n legtur cu informaiile descoperite n aceast unitate de nvare. 1unctai coninuturile care v-au reinut atenia. #O#E&(U$ " 5#"6 0 &*+E$UR* %$E #%&%'E#E&(U$U* )$%SE* DE E$E+* (!< 'eneralit@i .anagementul clasei este compus din; managementul coninuturilor; managementul pro lemelor disciplinare; managementul relaiilor interpersonale. (2< #anagementul coninuturilor 0 se refer la aptitudini corespunztoare tuturor disciplinelor i activitilor.

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

("< #anagementul proAlemelor disciplinare - se refer la tehnicile necesare rezolvrii pro lemelor de disciplin a clasei. (3< #anagementul relaiilor interpersonale profesor-elev - vizeaz aptitudinile manageriale n cadrul relaiilor interpersonale, e!ercitate de cadrul didactic n raport cu elevii. - $e descriu situaii faptice n care problematizarea se dovedete a fi eficient %de grup, dar i n cadrul relaiei profesor-elev&'
-

Dup descrierea acestora, simularea se va face cu a(utorul unei casete animate, elevul fiind nevoit sa coroboreze un te t cu o imagine dat)

(4< Reflecii personale #O#E&(U$ 3 5#36 0 %(*(UD*&* )O#POR(%#E&(%$E %$E PROFESOR*$OR 8& O2,*&ERE% U&U* #%&%'E#E&( EF*)*E&( (!< Principii importante Dn oAinerea unui management eficient .anagerii de succes pot fi caracterizai ca fiind indivizi; receptivi; ce privesc managementul asemenea unei sarcini de realizat ct mai ine @i nu o profesieA; e!travertii, cu ncredere sporit n sine; minimalizeaz propriile defecte i rspunde pozitiv la reaciile negative venite din partea altora; echili rai, evitnd opinii limitative; privesc viaa ca pe o inovaie; lipsii de pre'udeci; creativi; Dintre aptitudinile managerului modern1 *titudinea proactiv +cutarea unor soluii pentru rezolvarea pro lemelor, prin capacitatea de a prevedea i gestiona ct mai ine situaii de criz. $copul +fundament al oricrei aciuni manageriale) Prioritizarea prioritilor +presupune disciplin n propriul program, o prioritizare a activitilor curente i planificate.

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

,ndirea ctig-ctig $ implic un eneficiu pentru fiecare parte care partici la o negociere; * nelege mai nti i apoi a fi neles) <rice relaionare comunicaional tre uie s fie azat pe oferirea posi ilitii celuilalt de a vor i, nainte de a ne e!prima noi propriile preri. *cionarea creativ- presupune alegerea celei mai une soluii prin imaginaie, creativitate; !ontinua nnoire de sine $ reprezint o permanent pregtire a managerului, multilateral.

Simularea se poate realiza cu a'utorul unei piramide, cursantul fiind nevoit s coro oreze te!tul nscris pe fiecare treapt a sa, cu o etichet numerotat. (2< Rolul persuasiunii Ci al convingerii profesorului Dn comunicare ("< %daptarea stilului asertiv de c@tre managerul clasei $tilul asertiv - denot o stim de sine ridicat, cu ncredere n sine, lipsa an!ietii n momentul socializrii, controlul de sine n diversele situaii ale vieii, reuind s valorizeze oportunitile ce i se ivesc. $tilul protectiv - ntlnit la persoanele ce se comport prudent, timide. Sunt persoane ce caut s socializeze ct mai puin, ocolesc aciunea de teama posi ilitii o inerii unui rezultat neplcut. Sunt deseori persoane depresive, pesimiste, ce amn deseori iniierea unei aciuni, considerndu-se nepregtite pentru a face ceva. #omunicarea este un proces activ de transmitere i receptionare de informaii. 1entru ca aceast comunicare s se poat realiza, sunt necesare; ascultarea activ; nelegerea mesa'ului transmis; interpretarea lim a'ului nonver al; susinerea conversaiei. 1entru o comunicare corect, este necesar s respectm dou reguli de baz; (. transmiterea mesa'ului clar i concis; *. ascultarea activ i nelegerea mesa'ului pe care cellalt l transmite.

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

Stilul de comunicare asertiv este caracterizat printr-o serie de elemente; ai convingerea c toate persoanele i sunt egale; acorzi importan prerilor i intereselor celorlali; e!ist o concordan ntre mesa'ul ver al transmis, mimic i gestic; mesa'ele utilizate sunt de genul Beu cred c., m simt./' susinerea privirii interlocutorului. (3< )aracteristicile pedagogului constructivist )tri ute ale profesorului, n conte!tul pedagogului constructivist; ncura'eaz i accept autonomia i iniiativa elevilor; folosete o mare varietate de materiale, inclusiv date rute, surse primare, materiale interactive i i ncura'eaz pe elevi s le utilizeze; se intereseaz de cunoaterea de ctre elevi a conceptelor, nainte de a le mprti cunoaterea proprie; i ncura'eaz pe elevi s anga'eze dialogul cu profesorul sau cu ceilali colegi; ncura'eaz tentativele elevului de e!ploatare a cunoterii i de a pune ntre ri colegilor; i anga'eaz pe elevi n e!periene care pun n lumin contradicii cu cunoaterea iniial, stimulnd apoi discuia; le asigur elevilor timp pentru construirea relaiilor i crearea metaforelor; apreciaz nivelul de cunoatere prin aplicaii i rezultatele la sarcini =deschise>. (4< *mportana gestion@rii de c@tre profesor a relaiei autoritate0putere #ontrolul e!ercitat de ctre profesor asupra elevilor D rezultatul autoritii i puterii. &oza'ul autoritate:putere a configurat mai multe tipuri de control; autoritar, permisiv, centrat pe modificrile de comportament, centrat pe cultivarea unor relaii de parteneriat cu elevii, tiinific, centrat pe cone!iunile colii cu alte su sisteme sociale. #omponentele puterii profesorului;

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

!0arisma - capacitatea de a atrage i de a influena oamenii prin propria personalitate; *scendena - capacitatea de a o ine controlul asupra unei situaii prin simpla prezen a persoanei respective; Puterea intelectual $ puterea e!pertului, a celui care tie; 1esursele de putere $ capacitatea unui ins de a organiza elementele unei activiti n clas. (:< Strategii instrucionale #adrul didactic ntreprinde numeroase activiti i comportamente identice la nivelul procesului de instruire, orientnd ctre ma!imum de rezultate educaionale. &emersurile necesare pentru conturarea unei strategii educaionale, se refer la; - )naliza resurselor, a condiiilor, a factorilor educaionali care pot ma!imiza rezultatele instructiv - educative. Dintre caracteristicile unei strategii; - se nscrie n demersul de optimizare a instruirii; - este un mod funcional de gestionare a resurselor instrucionale n vederea atingerii criteriilor de eficien i eficacitate ale procesului. (7< (ipologia strategiilor de instruire Sunt descrise mai multe tipuri de strategii de instruire, n funcie de; - activiti instrucionale predominanteF
-

logicF gradul de structurare a sarcinilor de instruire<

(=< )onstruirea strategiilor de instruire

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

&up prezentarea acestora, cursanii vor tre ui s sta ileasc legturile corecte ntre titlurile din zona de lucru i te!tele corespunztoare. (>< Fazele unui proces de construcie a unei strategii instrucionale Sunt descrise dou faze; de analiz i de sintez. Faza de analiz: - E aminarea variabilelor instrucionale i caracterizarea acestora la nivel de potenial general i situaional2

o iective; coninuturi; resurse; psihologice, materiale, de timp, echipamente; metodologii; evaluare; retroaciune $ feed acE.

- Evaluarea factorilor psi0opedagogici care pot s influeneze nvarea global i cea conte tual;

1articiparea mental i fizic a elevilor; /radul de aplica ilitate a coninuturilor @transferulA; -espectarea ritmurilor individuale:optime de nvare; -etroaciunea - feed acE-ul; .otivaia instrucional.

Faza de sintez: - -einerea elementelor necesare pentru conturarea unei strategii specifice; - )legerea i com inarea varia ilelor aflate n situaie favora il la nivel de opiune @varia ila preferat n sensul unei decizii performante o constituie modul de a ordare a nvrii i organizarea acesteiaA; - Sinteza se orienteaz ctre specificarea urmtoarelor elemente de detaliu instrucional; reprezentarea cadrului didactic despre nvare @modul de organizare i de a ordare a nvatariiA;

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

metode de instruire;

20!"

mi'loace de instruire; forme de organizare a instruirii; interaciuni i relaii instrucionale; decizia instrucional(!0< Reflecii personale #O#E&(U$ 4 5#46 0 PROFESORU$0#%&%'ER9 )O&S*$*ER9 8&DRU#.(OR (!< 'eneralit@i (2< Rolurile profesorului0manager Dup mediul cruia i aparine9 profesorul-manager este mem ru al unui mediu; profesional, familial, politic, cultural, social.

Dup tipul de activitate pe care o desfoar n aceste medii, profesorulmanager este; receptor, emitor, participant, realizator, responsa il, proiectant, iniiator, agent de soluii, consilier, mediator.

&e asemenea, s-a e!primat opinia conform creia, rolurile interactive ale profesorului-manager s-ar referi la; provocarea interaciunilor; organizarea activitilor; decizia; punerea n scen a rolurilor diferite. ("< 2ariere manageriale ale profesorului 8!ist cinci tipuri de ariere; 2arierele perceptive 0 se refer la modalitatea n care activitatea didactic i menine dinamismul intern i a felului n care aceasta i pstreaz eficiena ca urmare a reaciei pe care o are profesorul n faa varia ilelor e!terne de tipul evoluiei i reformei.

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

De e emplu2 0 saturaia 0 stereotipia 0 inta fals 2arierele cognitive 0 provin din sla a pregatire profesional sau lipsa de vocaie, ce determin n multe cazuri lipsa de cunotine, de creativitate, inadapta ilitatea i chiar rezistena la nvare i noutate; De e emplu2 - ignorana - precedena sau e!emplul negativ - infle!i ilitatea 0 retenia selectiv 2arierele emoionale 0 aparin n general personalitii fiecruia dar i conte!tului afectiv n ansam lu. De e emplu2 0 capriciul - o inuina - preferina pentru ceea ce este familiar - teama de risc - dogmatismul - respectarea strict a normativitii, - sigurana afectiv 2arierele de mediu 0 reprezint piedicile ce i au sursa n e!terior, n conte!tul psihosocial ce se manifest la un moment dat. De e emplu2 - homeostazia - meninerea echili rului dat n interiorul unui grup i eliminarea oricror interferene care l-ar putea modifica - lipsa spri'inului din partea grupului - neacceptarea criticii - dominarea efilor sau autoritarismul - afirmarea unor profeii autorealiza ile 2arierele culturale sunt constituite ca urmare a conturrii pre'udecilor n funcie de conte!tul de imaginea. De e emplu2

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

- presupoziiile intelectualiste care s-au dezvoltat ca urmare a rolului tradiional pe care l-a 'ucat profesorul n societate. - respectarea tradiiilor, n detrimentul noutilor - gndirea prin procur - l transform pe profesor din manager n purttor de cuvnt al altor persoane (3< Profesionalizarea managerial@ a profesorului (4. )omportamente fundamentale ale cadrului didactic #ursanii vor tre ui s scrie cu a'utorul tastaturii, cuvintele care definesc comportamente fundamentale ale cadrului didactic (:< Esena rolurilor manageriale ale cadrelor didactice Dn activitatea de la clas@ 8sena rolurilor manageriale ale cadrelor didactice n activitatea de la clas este orientarea i diri(area resurselor umane i materiale, de care dispune att clasa, ct i procesul instructiv- educativ la un moment datSunt descrise caracteristici ale planificrii, organizrii i comunicrii didactice. (7< )ontrolul Ci Dndrumarea !ontrolul, din punct de vedere al managementului clasei, cuprinde; cunoaterea stadiului la care se afl activitatea de realizare a obiectivelor propuse'

identificarea nivelului de performan.

)stfel, prin control se urmrete modul de aplicare a prevederilor regulamentare. (=< Evaluarea 8valuarea reprezint un fundament psi0ologic i managerial foarte eficient pentru optimizarea proceselor interacionale din clasa de elevi. -ealizarea evalurii cuprinde; (. 3binerea informaiilor $ identificarea, selecionarea datelor, faptelor, evenimentelor cu a'utorul unor instrumente @situaii statistice, analiza unor documente scrise ale elevilorA. *. Prelucrarea statistic + const n prelucrarea sistemului de date i analiza fenomenelor interacionale din clasa de elevi; prelucrarea tre uie s se fac n acord cu principiul fidelitii i validitii datelor.

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

Elaborarea aprecierilor $ const n emiterea i formularea tiinific a unor 'udeci de valoare asupra datelor prelucrate din punct de vedere statistic (>< )onsilierea (!0< Reflecii personale #O#E&(U$ : 5#:6 0 8&(E#E*ERE% SUS,*&ER*$OR 8& %)(*+*(%(E% DE #%&%'E#E&( EDU)%,*O&%$;PED%'O'*) (!< &ecesitatea Dntemeierii susinerilor Dn activitatea de management educaional;pedagogic Fntemeierea ,,susinerilor> este deose it de important pentru orice demers de cunoatere i comunicare n activitatea de management educaional:pedagogic, deoarece managerul ar putea impune prin constrngere, cunotine, valori, norme, modele, dispoziii obligatorii, invocnd autoritatea sa epistemic, mputernicirile de care se ucur prin statut sau e!periena mai ogat n cunoatere. (2< Procedee de Dntemeiere a susinerilor1 Demonstraia &emonstraia este utilizat pentru a oferi o ntemeiere cert susinerilor i const n prezentarea temeiurile n virtutea crora afirmm, susinem i promovm o idee. Fn activitatea managerial, vom raporta comunicarea la capacitatea de a determina recunoaterea adevrului, atunci cnd acesta este demonstrat, cu respectarea anumitor reguli de validitate; vom formula idei n propoziii clare i concise; vom fundamenta demonstraia pe propoziii:premise adevrate care ofer certitudine asupra valorii de adevr a ideii promovate; ideea pe care o demonstrm, trebuie s rezulte din fundament; fundamentul ideii tre uie s fie o raiune suficient pentru demonstrarea validitii, nefiind nevoie de alte elemente suplimentare dect cele cuprinse n fundament; sarcina demonstrrii este ndeplinit de cel care afirm @managerA, nicidecum de cel care neag afirmaia.

Demonstraia adev@rului treAuie s@ fie1 e plicit @prin evidenierea adevruluiA; consistent @adic, niciuna dintre ideile propuse s nu se nege reciprocA; complet @adic s nu permit adugarea suplimentar a altei ideiA.

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

("< Procedee de Dntemeiere a susinerilor1 %rgumentarea %olosindu-se de mi'loacele discursului ntr-o construcie argumentativ, scopul managerului educaional este de a determina pe cineva s adere la opinie, s accepte o idee. (3< Dimensiunea afectiv@ a discursului managerial 1entru a se impune n faa auditoriului, managerul face apel la toate mi'loacele logice care s-i determine acestuia modificarea convingerilor, atrgndu-l de partea unei idei, eventual ndeprtndu-l de altele. &iscursul va fi cu att mai performant, cu ct fora argumentativ a dovezilor va fi corelat cu mi'loace de natur afectiv. &iscursul managerial este unul de tip intenional, n sensul c, managerul urmrete atingerea unui scop, i anume, producerea unor modificri la nivelul personalitii auditoriului) )ctivitatea de evaluare se va realiza prin prezentarea unor enunuri cu posi ilitate de rspuns adevrat-fals. (4< 'Endirea critic@ a managerului educaional /ndirea critic a managerului educaional, presupune, e!ercitarea unor operaii de gndire pentru rezolvarea unei probleme sau, a unei situaii - problem, adic, nseamn a mo iliza acele operaii intelectuale necesare pentru a rezolva o anumit pro lem a domeniului educaional. (:< Reflecii personale #O#E&(U$ 7 5#76 S(*$U$ EDU)%,*O&%$< S(*$UR* #%&%'ER*%$E %$E )%DRU$U* D*D%)(*) (!< 'eneralit@i 1rezentarea rezultatelor unor studii a dovedit c eficiena unui stil educaional poate fi influenat de; natura sarcinii, vrsta elevilor, caracteristicile de personalitate ale elevilor i profesorilor, natura o iectivelor.

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

(2< Evaluarea procesului;aciunii educaionale manageriate Evaluatorul procesului:aciunii manageriale are la ndemn mai multe modaliti de a ordare a evalurii, dar tre uie s tie; ce evaluazG cum evalueazG care este criteriul n raport cu care se evaluazG Obiectul evalurii procesului:aciunii educaional manageriale, poate avea urmtoarele forme, 'udecate n funcie de; o iectivul determinat @incluznd i rezultatul produsului, randamentulA; criterii determinate @care nu reprezint un o iectiv de atins, 'udecnd valoarea o iectului nsuiA. ("< Reflecii personale #O#E&(U$ = 5#=6 #%&%'E#E&(U$ *&S(RU*R**< OR'%&*-%RE% PRO)ESU$U* DE *&S(RU*RE (!< *ntroducere &intre aptitudinile manageriale ale unui proces instructiv, putem meniona; Managementul ritmului- presupune modalitatea n care cadrul didactic i organizeaz activitile, tre uind a respecta caracterul continuu, dar i moderarea timpului alocat activitii) )aracterul continuu 0 se poate respecta pstrnd tipul de activitate iniial @fr suspendri, ntreruperi sau treceri rute la altfel de activitiA. o #oderarea timpului alocat activit@ii 0 poate presupune o e!punere interesant a cadrului didactic, captarea ateniei prin demonstraie, e!emplificare, fluidizarea timpului destinat coninutului o iectiv, folosirea temperat a resurselor materiale, prezentarea continu a unei a ordri. $usinerea activitilor colective - aptitudinea cadrului didactic de a suscita i ntreine atenia colectiv pe toat durata unei lecii
o

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

(2< (ipuri de Dnv@are Dn cadrul unui management eficient al clasei de elevi Prezentarea mozaicului, ca i =metod a grupurilor independente>, este o strategie azat pe nvarea n echip i i gsete eficacitatea n toate ciclurile de nvmnt, muncii independente i a metodei o servaiei. ("< Reflecii personale #O#E&(U$ > 5#>6 0 'ES(*O&%RE% S*(U%,**$OR DE )R*-. (!< *ntroducere 1rezentarea unor elemente definitorii ale situaiilor de criz (2< )onsecine negative ale desf@Cur@rii activit@ii didactice suA stres &intre cele mai importante activiti ale cadrului didactic n prevenia acestor consecine negative, se nscriu;

%olosirea unor tehnici variate de predare pentru a implica toi elevii n oferirea de rspunsuri @de e!emplu, metode auditive, vizuale i EinesteziceA; %olosirea unor e!emple din viaa cotidian; %olosirea n e!emplificare a unor domenii de interes ma'or pentru specificul vrstei elevilor; 7una gestionare a timpului, ntre activitile de promovare i cele anga'atoare ale elevilor; <ferirea posi ilitilor elevilor de a alege ntre mai multe su iecte de discuie sau mai multe tipuri de sarcini @conferind astfel un sentiment de control, de decizieA; 8!istena sentimentului de siguran n rndul profesorilor c temele de lucru date elevilor contri uie la dezvoltarea a ilitilor acestora; #oro orarea temelor de discuie i a sarcinilor de lucru cu evenimentele actuale pe care ara noastr le tranziteaz, su liniind astfel, capacitatea de perseveren i dezvoltare, n pofida crizelor nregistrate.

("< Detectorul de proAleme 1rezentarea unei fie pe care o pot completa elevii atunci cnd se confrunt cu un conflict, regsit n lucrarea colectiv =4nteligena emoional n educaia copiilor>. Fnainte de a veni la cadrul didactic, ei rspund la ntre ri i astfel vor ncepe s se gndeasc cum s rezolve pro lema

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

Se va da formularul de mai cu spaii li ere ntre ntre ri. #ursantul va tre ui s noteze cu a'ut tastaturii rspunsurile sale, apoi s le tipreasc.

Formular &ume1GGG< 5nde erai6 !e s-a ntmplat6 !ine a mai fost implicat6 !e ai fcut6 !e au fcut ceilali6 !um te-ai simit6 !um s-au simit ceilali6 !um crezi c te-ai purtat6 prost nu prea Aine AiniCor DataGG<<

Aine

grozav

!t ai fost de suprat6 ngrozitor foarte suprat,dar nu suprat foarte tare

puin suprat

deloc

(3< Reflecii personale #O#E&(U$ !0 5#!06 DEFE)(UOS (!< *ntroducere )O&SE)*&,E %$E U&U* #%&%'E#E&(

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

(2< OAoseala ("< Suprasolicitarea (3< Declasarea climatului educaional (4< %Aandonul Ccolar (:< %Asenteismul (7< Emigrarea p@rinilor Dn c@utarea unui loc de munc@ (=< Frauda (>< Dependena de calculator (!0< )onsumul de etnoAotanice (!!< Reflecii personale #O#E&(U$ !! 5#!!6 )O&F$*)( 7* &E'O)*ERE 8& )$%S% DE E$E+* (!< *ntroducere #onflictul social este vzut ca un factor important de socializare la nivel colectiv, ce ndeplinete urmtoarele funcii; o este un factor de inovare i sc0imbare social, conduce la apariia unor noi forme sociale de unificare i integrare; o contribuie la creterea i ntrirea coeziunii sociale a grupurilor aflate n conflict; o duce la apropierea celor aflai n conflict, prin ela orarea unor noi norme, regului, legi care le ntresc sau le anuleaz pe cele vechi; o stabilete i menine un ec0ilibru al puterii, fiind uneori singura posi ilitate pentru adversari de a-i testa propriile fore. )ceast prezentare, continu cu aspecte negative i pozitive ale conflictului n clasa de elevi.

(2< Strategii de prevenire a conflictelor 1rezentarea modelelor; (. !anter - profesorul tre uie s se manifeste pozitiv n toate situaiile, s utilizeze stimulri adecvate; *. ,lasser $ const ntr-o =terapie a realitii>, realizat prin analize i dez ateri

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

+. 7ounin $numit i modelul =efectului de und>, se azeaz pe influena pe

care cadrul didactic o are asupra grupului ,. Modelul modificrilor de comportament $ Fntrirea unui comportament se datoreaz consecinelor pozitive sau negative pe care le are; 0. Modelul consecinelor logice $ elevul tre uie s se autoanalizeze i s prevad consecinele a aterilor, cu spri'inul cadrului didactic 2. Modelul #red 8ones $ promoveaz m untirea eficienei profesorilor. )ccentul este pus pe motivaia elevului i pe comportamentul acestuia n clas. ("< Reflecii personale #O#E&(U$ !2 5#!26 $*PS% DE #O(*+%RE % )$%SE* (!< *ntroducere 1rofesorul tre uie s dispun de informaii corecte cu privire la nivelul elevilor i s ia n considerare toate cauzele care pot duce la lipsa ori refuzul motivaiei. (2< Strategiile de HautostimulareI ale unui elev Dn clas@ ("< *ndicatori ai eJistenei unor proAleme de motivaie 4ndicatori ai e istenei unor probleme de motivaie; 8levul amn ct mai mult momentul nceperii lucrului; )re dificulti n a se decide; Fi fi!eaz scopuri greu de atins; #rede c ansele sale de success sunt reduse; Fi face munca rapid, fr a fi atent; -efuz s ncerce s e!ecute o nou activitate; ) andoneaz repede o activitate i nu ncearc s o reia; 1retinde c a ncercat s lucreze, dar nu a ieit nimic. (3< Reflecii personale #O#E&(U$ !" 5#!"6 (!<*ntroducere (2< Rolul profesorului ("< Reflecii personale (E%#% F%,. DE FOR#E$E DE (ES(%RE

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

#O#E&(U$ !3 5#!36 )O#POR(%#E&(U$ P.R*&,*$OR F%,. DE %)(*+*(%(E% 7)O$%R. (!< *ntroducere Implicarea prinilor, ncura'area acestora c fiica sau fiul lor poate mai mult, ndrumarea c tre uie s nvee i acas, stimuleaz dezvoltarea intelectual a elevilor. (2< )/estionar de opinie ("< Reflecii personale #O#E&(U$ !4 5#!46 )O#PE(E&,E SPE)*F*)E DE #%&%'E#E&( %$ )%R*ERE* 8&(R0O S*(U%,*E DE )R*-. (!< *ntroducere #ursantul va afla care sunt competenele specifice de management al carierei ntr-o situaie de criz i va tre ui s reconstituie fiecare enun dat. (2< Reflecii personale #O#E&(U$ !: 5#!:6 0 S(R%(E'** #%&%'ER*%$E U(*$*-%(E 8& %)(*+*(%(E% DE #%&%'E#E&( EDU)%,*O&%$ (!< *ntroducere ) cunoate trsturile psihice i fizice ale fiecrei perioade de vrst, a'ut cadrul didactic s adopte cu succes strategia i tactica relaiilor cu cei educai (2< #anagerul educaional ("< Reflecii personale

#O#E&(U$ !7 5#!76 S(R%(E'** RE-O$U(*+E %DOP(%(E 8& )%DRU$ S*(U%,**$OR DE )R*-. 58& )%DRU$ PRO'R%#U$U* DE *&(ER+E&,*E6 (!< *ntroducere (2< Reflecii personale #O#E&(U$ != 5#!=6 (!< (est E+%$U%RE

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

Se va da o ta l de scris cu 0 etichete. #ursantul va da clicE pe fiecare i va aprea o foaie de caiet cu un uton de print n partea dreapt 'os. 1e foaie va aprea o ntre are, cursantul va tre ui s scrie cu tastatura rspunsul la ntre ri. ?a sfrit tre uie s apese utonul print pentru a tipri rspunsul su. 9est :) &efinii managementul educaionalG &etaliai. 9est ;) S. #ristea evideniaz c managementul educaional, ca activitate psihologic, se azeaz pe trei caracteristici. #are sunt acesteaG 9est <) #are sunt caracteristicile managementului educaionalG 9est =) .anagementul clasei de elevi are n centrul preocuprilor sale, mai multe tipuri de nvare. #are sunt acesteaG 9est >) #are sunt consecinele negative ale desfurrii activitii didactice su stresG

PR*&)*P** 7* S(R%(E'** DE FOR#%RE1 Principiile care vor sta la aza organizrii, implementrii i evalurii programului de formare sunt urmtoarele;

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

!<Principiul adapt@rii form@rii la conteJtele specifice ale cursanilor< &in aceast perspectiv, programul este construit astfel nct noile informaii i competene adresate s porneasc de la nevoile specifice ale fiecrui cursant, de la conte!tul local, comunitar, colar, al clasei de elevi i al disciplinei predate. 8!perienele de nvare propuse n cadrul programului de formare dedic activiti specifice prin care fiecare cursant s poate analiza propriul conte!t i s-i poat dezvolta acele competene specifice de care are nevoie. 2<Principiul Dnv@@rii aplicativ situaionale< #onform acestui principiu, toate noile informaii i competene adresate n cadrul programului de formare se vor aza pe e!emple concrete; studii de caz, poveti personale, e!emple concrete, e!plorarea direct a instrumentelor propuse n curs. "<Principiul comunit@ii< &eoarece managementul clasei n educaie este nc un domeniu n plin e!pansiune, este important ca aceste curs de formare s reprezinte o ocazie de consolidare a unei comuniti de cadre didactice interesate s comunice permanent, chiar i dup finalizarea cursului, s mprteasc e!periene, s nvee din e!periena celorlali. 3<Principiul pozitiv< 1ornind de la eventualele atitudini, reticene ale unor cadre didactice, cursul de formare i fiecare formator va a orda o atitudine ncura'atoare, suportiv n cazul n care unii dintre cursani vor ntmpina eventuale dificulti. 4<Principiul valorific@rii eJperienelor naionale Ci europene< &eoarece managementul n educaie reprezint o preocupare ma'or a m untirii i modernizrii tuturor sistemelor de educaie din 8uropa, cursul de formare va valorifica informaii i e!emple de la nivel naional i din alte ri europene.

Strategiile de formare utilizate Dn cadrul cursului #ursul com in strategii de formare de tip e!plorativ-aplicativ fa n fa cu cele specifice facilitrii nvrii n mediul virtual. #el mai importat principiu n alegerea strategiilor de formare este derivat din a ordarea constructivist@ a Dnv@@rii< )ceast opiune se azeaz pe faptul c utilizarea noilor tehnologii n educaie reprezint o oportunitate real de a situa elevii n centrul proceselor de

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

nvare i de a le stimula curiozitatea intrinsec pentru nvare. "ocmai de aceea, strategiile activ participative9 refleJive Ci eJploratorii pe care le vom utiliza n cadrul cursului de formare continu vor facilita contientizarea rolului interactiv al noilor tehnologii i vor echipa cadrele didactice cu acele competene de organizare a unor e!periene relevante de nvare pentru elevi. &e aceea, cele mai multe dintre sarcinile de nvare vor presupune; - mprtirea n grup @+-, cursaniA a e!perienei personale n managementul clasei; - e!plorarea cu a'utorul calculatorului pe Internet sau pe platforma e-learning a instrumentelor prezentate; - construirea unor situaii de nvare cu elevii sau cu colegii de coal n care pot fi utilizate cu succes aceste instrumentele e!plorate la curs, cu spri'inul predrii asistate de calculator - simularea unor situaii de nvare n care s foloseasc cel puin unul din instrumentele prezentate n curs, instrumente "I# - analiza unor studii de caz. 1entru desfurarea n une condiii a activitii de formare, mi'loacele de nvmnt includ; computere, cone!iune la Internet, instrumente i aplicaii digitale @soft educaional specializat, platforme de e-learning, forumuri de discuiiA, manualul cursului. FOR#E 7* #OD%$*(.,* DE E+%$U%RE1 Evaluarea iniial@ 0 Se va realiza prin completarea unui chestionar de autoevaluare a competenelor de gestionare a clasei de elevi. )cest chestionar are ca scop identificarea punctelor tari i a celor ce urmeaz a fi dezvoltate cu precdere pe parcursul sesiunilor de formare, n cadrul unei grupe specifice de formare. &e asemenea, chestionarul va cuprinde ntre ri referitoare la ateptrile cursanilor i la nevoile individuale de nvare. Evaluarea pe parcurs 0 1entru fiecare tem:disciplin activitatea de evaluare pe parcurs are alocate +6 de minute, conform planului-cadru de formare. %ormatorii vor adopta urmtoarele metode i instrumente de evaluare;

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

(.8valuarea prin pro e practice adugate n portofoliul individual, corespunztoare fiecrei teme. *.8valuare prin chestionare de evaluare a activitilor de nvare corespunztoare fiecrei teme. +.)utoevaluare $ la finalul fiecrei teme, cursanii vor completa o gril de autoevaluare, care va cuprinde itemi referitori la activitatea proprie @grad de implicare, motivaia participrii, corespondena cu nevoile proprii de informare i formare etc.A, precum i itemi de evaluare a cursului @coninuturi, metode, activitatea formatoruluiA. ,.8valuare n perechi $ 1e parcursul activitilor de formare, fiecare cursant va avea ca sarcin evaluarea unui coleg de grup, prin postarea unor mesa'e de feedacE @sugestii, opinii, critici etc.A pe platforma cursului. Evaluarea final@ 0 8valuarea final se realizeaz prin susinerea n edin pu lic a unui proiect:teme din portofoliul realizat sau a unei lucrri ela orate n acest scop. )precierea portofoliului i a susinerii proiectului: temei: lucrrii se face prin calificative @8!celent, %oarte 7ine, 7ine, Suficient, InsuficientA. 7ugetul de timp alocat evalurii face parte din durata total a programului de formare continu. 1ortofoliul va fi pregtit de ctre cursani pe parcursul derulrii programului de formare, prin realizarea unor sarcini punctuale corespunztoare fiecrei teme.

2*2$*O'R%F*E )l ulescu, I. @*664A. Moral i educaie) 8ditura 8iEon.

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

)l ulescu, I. @*665A. Pragmatica predrii) *ctivitatea profesorului ntre rutin i creativitate) 8d. 1aralela ,0. )mes, -., )mes, #. . @(55(A. Motivation and Effective 9eac0ing)Dimensions of 90in?ing and !ognitive 4nstruction) Hillsdale; 7. %. Iones and ?. Idol. 7 an, ). @*66(A. !onsiliere educaional) #lu'-9apoca; 8ditura 1sinet. 7adea, 8. @(55+A. !aracterizarea dinamic a copilului i adolescentului) 7ucureti; 8.&.1. 7oco, .., Ionescu, .. . @*665A. 9ratat de didactic modern) 8d. 1aralela ,0. 7o'a, ). @*665A. Managementul clasei de elevi) $uport de curs) #lu' 9apoca; 8d. -isoprint. #8&8%<1. @*6(6A. 7etter competences through etter teaching and leading. %indings from studJ visits *664-*665. Publications 3ffice of t0e European 5nion, @u embourg . #erghit, I. @*66(A. Pedagogie) 9ratat) 7ucureti; 8ditura )??. #helcea, S. @*664A. Psi0osociologie) Iai; 8ditura 1olirom. #o'ocaru, C. @*66*A. 4ntroducere n managementul educaiei) 7ucureti; 8.&.1. #osmovici, ).; Iaco , ?. @*664A. Psi0ologie colar) Iai; 8ditura 1olirom. #ostea, S. @*6(6A. Management educational, Aote de curs) 7ucuresti. #ristea, S. @*66+A. Managementul organizaiei colare) 7ucureti; 8.&.1. &KHainaut, ?. @(54*A. *nalBse et regulation des sBstemes educatifs2 5n cadre conceptuel ) 1aris; 1aris #ede! (,. &ragu, )nca; #ristea, Sorin. @*66+A. Psi0ologie i pedagogie colar) #onstana; 8ditura <vidius LniversitJ 1ress. &umitru, %. @*664A. Didactica - #undamente i dezvoltri cognitiviste, ) Iai; 8ditura 1olirom. 8arleJ, 1.#., )ng, S.M"an, I.S. @*662A. Developing cultural intelligence at Cor?) Stanford; #); Stanford LniversitJ 1ress. %roJen, ?. ).; Iverson, ). .. @(555A. $c0oolCide and classroom management2 90e reflective educator-leader %<rd ed)&) Lpper Saddle -iver; 9I; 1rentice-Hall.

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

%rumos, %. @*664A. Didactica) #undamente i dezvoltri cognitiviste) Iai; 1olirom. %runz, C. @*66+A. #actori favorizani i perturbatori ai activitii didactice) #onstana; 8ditura <vidius LniversitJ 1ress. /hergu, ). @*663A. Management general i strategic n educaie) Iai; 8ditura 1olirom. /olu, .. @(55+A. Dinamica personalitii) 7ucureti; 8ditura /eneze. /olu, 1., M /olu, I. @*66+A. Psi0ologie educaional) 7ucureti; 8ditura .iron. Iaco , ?. @*664A. Psi0ologie colar) Iai; 1olirom. Iucu, -. @*662A. Managementul clasei de elevi) Iai; 8ditura 1olirom. Iohnson, I. M. @*662A. Ioita, 8. @*666A. Management educaional) Iai; 8ditura 1olirom. Ioia, 8. @(55,A. Managementul colar) Elemente de te0nologie managerial) #raiova; 8ditura /. )le!. Nneller, /. @(53+A. 90e Education of t0e Me ican Aation) ?eOin, N.; ?ippitt, -.; Phite, -.N. . @(5+5A. Patterns of aggressive be0avior in e perimentallB created social climates) Iournal of Social 1sJchologJ. .anolescu, .. @*66,A. Evaluarea colar + metode, te0nici, instrumente) 7ucureti; 8ditura .eteor 1ress. .arJ 8llen 7eatJ-<K%errall, )lan /reen, M %red Hanna. @*6(6A. #lassroom .anagement Strategies for &ifficult Students; 1romoting #hange through -elationships . .iddle School Iournal. .aurice I. 8lias; Steven 8. "o ias; 7rian S. %riedlander. @*663A. 4nteligena emoional n educaia copiilor) 7ucureti; %amilia ?a #urtea Ceche. .ihai, /. @(543A. Psi0ologia argumentarii dialogale) 8ditura )cademiei. .ihai, /h.; 1apaghiuc, St. @(540A. 4ncercari asupra argumentarii) Iasi; 8ditura Iunimea. .uster, &. @(545A. Metodologia cercetrii n educaie i nvmnt ) 7ucureti; 8.&.1.

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007

20!"

9stel, 8; Lrsu I. . @(546A. *rgumentul sau despre cuvntul bine gndit) 7ucureti; 8ditura Qtiinific i 1edagogic. 9eacu, I. @(555A. 4nstruire i nvare) 7ucureti; 8.&.1. 9eculau, ). @*66(A. Dinamica grupurilor) Iai; 8ditura 1olirom. 9eveanu, 1. . @(534A. Dicionar de psi0ologie) 7ucureti; 8ditura )l atros. 9icola, I. @(55+A. !ercetarea psi0opedagogic) "g. .ure; 8ditura "ipomur. 9iculescu, -. @(55,A. $ fii bun manager) 8ditura 1ort. 9oveanu, 8. @*662A. !onstructivismul) <RHair, .. I., -eitzug, L. #. @*662A. * response to ,lic?manDs Preparing t0oug0tful educational leaders) Iournal of Social Sciences. 1nioara, I. <. @ *662A. !omunicarea eficient) Iai; 8ditura 1olirom. 1un, 8. @(555A. Ecoala + o abordare sociopedagogic) Iai; 8ditura 1olirom. Slvstru, &. @ *66,A. Psi0ologia educaiei,) Iai, ; 8ditura 1olirom. Savage, C."om; Savage, N. .arsha . @*6(6A. $uccesful classroom and management and discipline) 9eac0ing $elf-!ontrol and 1esponsibilitB) S)/8 1u lications. Stan, 8. @*662A. Managementul clasei) 8ditura )ramis. "oma, /. @(555A. 3rientarea i dezvoltarea carierei la elev) 7ucureti; #asa de 8ditur si 1res Ciaa romneasc. Llrich, #. @*666A. Managementul clasei de elevi + nvarea prin cooperare ) 7ucureti; 8ditura #orint. Clsceanu, .. @*66+A. 3rganizaii i comportament organizaional) Iai; 8ditura 1olirom. Slate, .. @(54*A. !unoaterea i activitatea grupurilor sociale) 7ucureti; 8ditura 1olitic. Slate, .. @*663A. 9ratat de psi0ologie organizaional-managerial) Iai; 8ditura 1olirom.