RAPORT SCRIS Incheiat astazi 27.04.2010, la inspectia speciala pentru acordarea definitivatului in invatamant, sesiunea 2010.

Numele si prenumele cadrului didactic inspectat: PLACINTA MIRELA MADALINA Functia didactica: profesor : specialitatea limba franceza Unitatea de invatamant: Grupul Scolar Agricol Murgeni Data efectuarii inspectiei: 27.04.2010 Cine efectueaza inspectia: Macovei Corina, profesor de limba franceza, gradul I, Colegiul National “ Gh. Rosca Codreanu”, metodist ISJ Vaslui A asistat: director, prof. Buta Lorela Valy I. ACTIVITATEA DIDACTICA Planificarile calendaristice au fost intocmite conform programei scolare in vigoare si modelului recomandat. a) ACTIVITATI VERIFICATE 1. clsa a VI a – “ Le passé compose “ – lecon d`evaluation 2. clasa a V a – “ Le village. La ferme.” – lecon mixte 3. clasa a VII a – “ Les de gris de comparaison des adjectifs “- lecon mixte 4. clasa a VIII a – “ Test de evaluare ( viitorul simplu)” – lecon de verification des connaissances b) PROIECTAREA ACTIVITATILOR ( creativitate, conceperea lectiilor, formularea obiectivelor operationale, corelatia intre componentele actului didactic, strategiile didactice si de evaluare) Proiectarea didactica este bine conceputa, cu formularea clara a competentelor specifice adecvate continuturilor de invatare si varstei elevilor. Activitatile de invatare au fost organizate tinand cont de posibilitatile de invatare si de nivelul de pregatire a elevilor. S – au verificat/ corectat temele elevilor la fiecare clasa asistata. Utilizarea planselor, imaginilor, proiectate pentru reactualizarea cunostintelor ( perfectul compus, despre denumirile cerealelor si animalelor ) i-a antrenat pe elevi la lectii. Prin urmare, activitatile au fost dinamice, elevii implicandu-se in derularea acestora la orice solicitare a profesorului. S –a lucrat atat frontal cat si individual, utilizandu-se strategia didactica activeparticipativa. S –au folosit atat metode traditionale ( explicatia, traducerea) cat si metode moderne ( prezentarea in power-point, flipchart-ul). Sarcinile de lucru au fost bine dozate fara sa-I suprasolicite pe elevi. c) DESFASURAREA ACTIVITATILOR ( comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de invatamant in lectii, creativitate in conducerea lectiilor si orientarea actiunii si gandirii elevilor, gestionarea tinpului didactic). In desfasurarea acticvitatilor doamna profesoara a demonstrat ca are competente lingvistice si psihopedagogice. Comportamentul, tinuta si limbajul sunt in concordanta cu statutul de cadru didactic. Lectiile s-au desfasurat respectand obiectivele si scenariul didactic mentionate in proiectele didactice. Utilizarea videoproiectorului si a flipchart-ului a asigurat transmiterea accesibila a informatiilor, motivandu-I si antrenandu-I pe elevi in activitatile propuse.

cat si in scris. Cunostintele elevilor au fost evaluate atat oral. doamna profesoara a urmat cursul de Consiliere si Orientare. organizand sedinte lunare si informandu-I periodic despre problemele copiilor. planificari calendaristice. Doamna profesoara manifesta interes pentru aplicarea metodelor moderne. se apreciaza ca doamna profesoara s-a integrat foarte bine in colectivul profesoral. cu cadrele didactice). avand relatii bazate pe respect. Craciun. mentionati. Elevii ascultati au fost notati. Testul de evaluare aplicat la clasa a VIII a a fost proiectat prin corelarea timpurilor de itemi cu natura obiectivelor si continutului. are relatii foarte bune cu parintii elevilor. g) AUTOEVALUAREA ( capacitatea de a masura propria prestatie didactica si de a aprecia corect reusita acesteia). e) CUNOASTEREA SI CONSILIEREA ELEVILOR. De asemenea. cu parintii. programe speciale cu ocazia diferitelor evenimente ( Ziua Limbilor straine. doamna profesoara participa la activitatile educative.abilitatile personale ale profesoarei. In urma aplicarii testului s-a calculate media notelor obtinute. In relatia cu elevii sai. de asemenea. Se constata ca elevii detin cunostinte si informatii in concordanta cu programa scolara actuala. II. f) COMPETENTE PSIHORELATIONALE ( in raporturile cu elevii. . de motivare si corectare a comportamentului elevilor. Ziua mamei. Doamna profesoara in calitate de diriginta la clasa a VII a.37). este o buna colega si coopereaza de cate ori este nevoie la realiozarea activitatilor scolii. sip e unitati de invatare. aceasta fiind considerate buna ( 7. a aspectelor ludice in predarea limbii franceze. Ziua Francofoniei). Din verificarea cataloagelor se constata ca notarea elevilor s-a facut ritmic si obiectiv. modele de teste de evaluare. doaman profesoara s-a implicat si in organizarea unor concursuri scolare cu ocazia Zilei Educatiei globale. ACTIVITATEA EDUCATIVA IN SCOALA SI IN AFARA EI.Timpul alocat secventelor lectiilor a fost respectat. acestia primind note in catalog si stimulente. doamna profesoara utilizeaza metode de comunicare adecvate. ACTIVITATEA DE PERFECTIONARE ( metodica si stiintifica) In luma martie 2010. In relatia cu cadrele didactice. organizand serbari. d) EVALUAREA RANDAMENTULUI SCOLAR. METODE SI TEHNICI DE EVALUARE A REZULTATELOR INVATARII. Portofoliul personal al profesorului cuprinde fise pedagogice. III. Elevii au fost in permanenta incurajati si apreciati pentru raspunsurile si participarea la lectii. Remarcam. In cadrul scolii. Ziua mediului. Se apreciaza ca isi identifica in mod obiectiv nevoile proprii de dezvoltare si este preocupata de participarea la activitati de perfectionare si formare continua. Apreciem ca doamna profesoara cunoaste bine potentialul elevilor si personalitatea acestora.

APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al unitatii de invatamant cu privire la activitatea didactica si conduita in cadrul scolii si al comunitatii scolare. prof. . puncte slabe) si RECOMADARI. Puncte forte: . Drilea Alexandru .daruire pentru meseria de profesor. Fiind o persoana deschisa comunicativa. . . CONCLUZII ( puncte forte. Recomandari : .buna pregatire stiintifica si metodica. Activitatea doamnei profesoare este foarte apreciata atat de conducerea scolii. cat si de Consiliul de Administratie .utilizarea frecventa a limbii franceze in cadrul orelor. V. IV. Numele cadrului didactic inspectat: PLACINTA MIRELA MADALINA Nota acordata: 10 ( zece) Data intocmirii raportului scris: 27.antrenarea elevilor in exprimarea in limba franceza in cadrul orelor. Director.corectarea greselilor la lectii cu ajutorul elevilor.In cadrul Comisiei metodice a sustinut o lectie ( ianuarie 2010) si o informare ( aprilie 2010). Puncte slabe: . cere si accepta ajutorul cadrelor didactice cu experienta. Nota : Tei copii din prezentul raport scris vor fi transmise in termen de trei zile la ISJ Vaslui Pentru conformitate.preocuparea pentru aplicarea metodelor moderne in predarea limbii franceze. Corina Macovei.04.2010 Inspector metodist: prof.comunicare in limba franceza redusa ( in capul elevilor). este o persoana implicata in toate activitatile scolii si manifesta dorinta de perfectionare.participarea doamnei profesoare la un curs de formare continua prin programul LLP/ Comenius. . .

2010. urmarind categoria gramaticala a determinarii dupa noua Gramatica a Academiei. ACTIVITATEA DIDACTICA a) Activitati verificate Am asistat la urmatoarele ore: . La clasa a VII a a structurat intelligent fisele de lucru. un adevarat talent didactic bazat pe noile cerinte ale invatarii prin descoperire si problematizare.04. c) Desfasurarea activitatii. a utilizat conversatia euristica.2010 Comisia numita prin delegatia nr. La orele asistate am constatat ca doamna profesoara are o foarte buna pregatire de specialitate si psihopedagogica. La clasa a VIII a textul de Evaluare Nationala s-a bazat pe celebrul sonnet “ Trecut-au anii”. expresiv. dar si din limbajul vorbit.75” b) Proiectarea activitatii Pentru o cunoastere mai buna a activitatii didactice a doamnei profesoare Buta Lorela Valy.La clasa a VIII a A: “ Recapitulare pentru testarea nationala.La clasa a VII a A: “ Atributul. aplicatiile dupa exemple literare. de fonetica si de analiza morfosintactica.” . planificarile anuale si calendaristice. am consultat portofoliul didactic.7 din 18. Media 7. a creat o atmosfera placuta in desfasurarea lectiilor. figurile de stil. incadrarea in genul liric. s-a urmarit obtinerea in mod gradat a clasificarii complementului. Dialogul didactic a fost fluent. La clasa a V a predarea noilor cunostinte despre partea secundara de propozitie – Complementul – s-a facut de la particular la general.04. de la exemple adecvate la definitie. Drilea Alexandru CONSTATARI SI APRECIERI I. precum si probleme de comunicare corecta.03. Lectie de actualizare a cunostintelor. Obiectivele operationale au fost riguros respectate si metodele si strategiile didactice corespund cerintelor actuale de educatie permanenta si de interactivitate.” . director. proiectele de tehnologie didactica si am constatat ca acestea sunt intocmite conform programelor scolare in vigoare. in invatamant Numele si prenumele cadrului didactic inspectat: BUTA LORELA VALY Functia didactica si specialitatea: prof. elementele de prozodie.RAPORT SCRIS Incheiat astazi 29.” . Limba si literature romana Unitatea de invatamant: Grupul Scolar Agricol Murgeni Data efectuarii inspectiei: 29. a actualizat cunostintele despre atribut.2010 Profesor gradul I. vioi. cu ocazia efectuarii inspectiei curente II. Lectie de predare-invatare. . Am constatat respectarea standardelor educationale actuale care vizeaza competentele generale si specifice. grad II.La clasa a V a A: “Complementul. in vederea inscrierii la gradul didactic I. metodist Puflea Ioan Profesor gradul II.La clasa a VI a B: “ Test de verificare a cunostintelor. de Mihai Eminescu si s-au evidentiat lectura expresiva a poemului .

a stability corect si creativ temele pentru acasa.\ Conducerea scolii apreciaza la modul superlative intreaga activitate didactica a doamnei profesoare pe care o considera un profesor model. le urmareste dezvoltarea exprimarii corecte in limba romana si capacitatea de intelegere a fenomenului literar romanesc.La clasa a VI a B s-a avut in vedere prin testul aplicat cunoasterea aprofundata a notiunilor de morfosintaxa. coordoneaza brosura “ Ex. cu diverse grade de dificultate. Apreciem profesionalismul si seriozitatea cu care se daruieste procesului instructive. Doamna profesoara Buta Lorela Valy. a participat la cursuri de dezvoltare a capacitatilor de evaluare. volitional si cognitive. A primit numai calificative de “ Foarte Bine”. creativ. are spirit inventiv. ere un mare grad de responsabilitate fata de viitoarele destine ale elevilor si ale scolii ca director adjunct. Detine o constanta preocupare pentru cunoasterea fenomenului literar actual. desfasoara in bune conditii sedintele cu parintii. II.educativ actual. ii dirijeaza cu atentie si afectivitate. f) Competente psihorelationale ( in raport cu parintii si cadrele didactice). ACTIVITATEA EDUCATIVA IN SCOALA SI IN AFARA EI. . d) Evaluarea randamentului scolar.75. media obtinuta fiind de 7. ACTIVITATEA DE PERFECTIONARE. a evaluat atent. Fisele de lucru au fost intocmite gradual. e) Cunoasterea si consilierea elevilor. Domna profesoara tine o legatura permanenta cu parintii elevilor si intretine relatii amiabile cu toti colegii din unitatea de invatamant in care preda. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT. se preocupa intens de perfectionarea metodica. participa la Cercurile pedagogice si la alte cursuri initiate de CCD Vaslui. “ Omagiu Mihai Eminescu”. a notat correct si motivat elevii care au fost solicitati sa raspunda.Ora de romana”.Libris. A organizat si condus “ Ziua Limbilor Straine”. Fiind si director adjunct al scolii. Cadrul didactic inspectat isi cunoaste elevii care i-au fost incredintati spre educare. IV. Cadrul didactic inspectat se considera pe drept motivat fata de specialitatea pe care o preda afectiv. echilibrat. III. a insistat asupra caracterului formativ al evaluarii dupa normele interne ale demersului didactic bazat pe competente. talent didactic. doamna profesoara Buta Lorela Valy detine un grad inalt de implicare in toate activitatile educative din aceasta unitate de invatamant. g) Autoevaluarea.

apreciem intreaga activitate a doamnei profesoare Buta Lorela Valy cu inaltul calificativ FOARTE BINE. este pregatita din punct de vedere professional si are seriozitate pertinenta.doamna profesoara Buta Lorela Valy este un cadru didactic de talent. Pentru conformitate.V. . Puncte forte: . Ca urmare. prof.recomandam mai multa incredere in fortele sale intelectuale si o mai mare implicare in viata sociala. CONCLUZII. Director. Profesor metodist. Drilea Alexandru . Ioan Puflea Nota: Trei copii din prezentul raport scris vor fi inaintate la ISJ Vaslui.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful