RAPORT SCRIS Incheiat astazi 27.04.2010, la inspectia speciala pentru acordarea definitivatului in invatamant, sesiunea 2010.

Numele si prenumele cadrului didactic inspectat: PLACINTA MIRELA MADALINA Functia didactica: profesor : specialitatea limba franceza Unitatea de invatamant: Grupul Scolar Agricol Murgeni Data efectuarii inspectiei: 27.04.2010 Cine efectueaza inspectia: Macovei Corina, profesor de limba franceza, gradul I, Colegiul National “ Gh. Rosca Codreanu”, metodist ISJ Vaslui A asistat: director, prof. Buta Lorela Valy I. ACTIVITATEA DIDACTICA Planificarile calendaristice au fost intocmite conform programei scolare in vigoare si modelului recomandat. a) ACTIVITATI VERIFICATE 1. clsa a VI a – “ Le passé compose “ – lecon d`evaluation 2. clasa a V a – “ Le village. La ferme.” – lecon mixte 3. clasa a VII a – “ Les de gris de comparaison des adjectifs “- lecon mixte 4. clasa a VIII a – “ Test de evaluare ( viitorul simplu)” – lecon de verification des connaissances b) PROIECTAREA ACTIVITATILOR ( creativitate, conceperea lectiilor, formularea obiectivelor operationale, corelatia intre componentele actului didactic, strategiile didactice si de evaluare) Proiectarea didactica este bine conceputa, cu formularea clara a competentelor specifice adecvate continuturilor de invatare si varstei elevilor. Activitatile de invatare au fost organizate tinand cont de posibilitatile de invatare si de nivelul de pregatire a elevilor. S – au verificat/ corectat temele elevilor la fiecare clasa asistata. Utilizarea planselor, imaginilor, proiectate pentru reactualizarea cunostintelor ( perfectul compus, despre denumirile cerealelor si animalelor ) i-a antrenat pe elevi la lectii. Prin urmare, activitatile au fost dinamice, elevii implicandu-se in derularea acestora la orice solicitare a profesorului. S –a lucrat atat frontal cat si individual, utilizandu-se strategia didactica activeparticipativa. S –au folosit atat metode traditionale ( explicatia, traducerea) cat si metode moderne ( prezentarea in power-point, flipchart-ul). Sarcinile de lucru au fost bine dozate fara sa-I suprasolicite pe elevi. c) DESFASURAREA ACTIVITATILOR ( comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de invatamant in lectii, creativitate in conducerea lectiilor si orientarea actiunii si gandirii elevilor, gestionarea tinpului didactic). In desfasurarea acticvitatilor doamna profesoara a demonstrat ca are competente lingvistice si psihopedagogice. Comportamentul, tinuta si limbajul sunt in concordanta cu statutul de cadru didactic. Lectiile s-au desfasurat respectand obiectivele si scenariul didactic mentionate in proiectele didactice. Utilizarea videoproiectorului si a flipchart-ului a asigurat transmiterea accesibila a informatiilor, motivandu-I si antrenandu-I pe elevi in activitatile propuse.

f) COMPETENTE PSIHORELATIONALE ( in raporturile cu elevii. III. cu cadrele didactice). Ziua mamei. doamna profesoara utilizeaza metode de comunicare adecvate. de asemenea. de motivare si corectare a comportamentului elevilor. acestia primind note in catalog si stimulente. In urma aplicarii testului s-a calculate media notelor obtinute. este o buna colega si coopereaza de cate ori este nevoie la realiozarea activitatilor scolii. e) CUNOASTEREA SI CONSILIEREA ELEVILOR. aceasta fiind considerate buna ( 7. METODE SI TEHNICI DE EVALUARE A REZULTATELOR INVATARII. Din verificarea cataloagelor se constata ca notarea elevilor s-a facut ritmic si obiectiv. sip e unitati de invatare. Se apreciaza ca isi identifica in mod obiectiv nevoile proprii de dezvoltare si este preocupata de participarea la activitati de perfectionare si formare continua. modele de teste de evaluare. ACTIVITATEA DE PERFECTIONARE ( metodica si stiintifica) In luma martie 2010. ACTIVITATEA EDUCATIVA IN SCOALA SI IN AFARA EI. g) AUTOEVALUAREA ( capacitatea de a masura propria prestatie didactica si de a aprecia corect reusita acesteia). doamna profesoara participa la activitatile educative. se apreciaza ca doamna profesoara s-a integrat foarte bine in colectivul profesoral. cat si in scris. avand relatii bazate pe respect. Elevii au fost in permanenta incurajati si apreciati pentru raspunsurile si participarea la lectii. planificari calendaristice. organizand serbari. II. cu parintii. Portofoliul personal al profesorului cuprinde fise pedagogice. Apreciem ca doamna profesoara cunoaste bine potentialul elevilor si personalitatea acestora. In relatia cu elevii sai. mentionati. are relatii foarte bune cu parintii elevilor. a aspectelor ludice in predarea limbii franceze. Remarcam. Ziua mediului. Elevii ascultati au fost notati. Doamna profesoara in calitate de diriginta la clasa a VII a. .Timpul alocat secventelor lectiilor a fost respectat. doaman profesoara s-a implicat si in organizarea unor concursuri scolare cu ocazia Zilei Educatiei globale. programe speciale cu ocazia diferitelor evenimente ( Ziua Limbilor straine. Craciun. d) EVALUAREA RANDAMENTULUI SCOLAR. Cunostintele elevilor au fost evaluate atat oral. doamna profesoara a urmat cursul de Consiliere si Orientare. Testul de evaluare aplicat la clasa a VIII a a fost proiectat prin corelarea timpurilor de itemi cu natura obiectivelor si continutului. In relatia cu cadrele didactice. organizand sedinte lunare si informandu-I periodic despre problemele copiilor. Ziua Francofoniei). Doamna profesoara manifesta interes pentru aplicarea metodelor moderne.abilitatile personale ale profesoarei.37). In cadrul scolii. Se constata ca elevii detin cunostinte si informatii in concordanta cu programa scolara actuala. De asemenea.

Numele cadrului didactic inspectat: PLACINTA MIRELA MADALINA Nota acordata: 10 ( zece) Data intocmirii raportului scris: 27.buna pregatire stiintifica si metodica. Nota : Tei copii din prezentul raport scris vor fi transmise in termen de trei zile la ISJ Vaslui Pentru conformitate.In cadrul Comisiei metodice a sustinut o lectie ( ianuarie 2010) si o informare ( aprilie 2010).daruire pentru meseria de profesor. . cat si de Consiliul de Administratie . puncte slabe) si RECOMADARI.utilizarea frecventa a limbii franceze in cadrul orelor.participarea doamnei profesoare la un curs de formare continua prin programul LLP/ Comenius. Recomandari : . Activitatea doamnei profesoare este foarte apreciata atat de conducerea scolii. . Puncte forte: . . IV. Drilea Alexandru . Puncte slabe: . . Director. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al unitatii de invatamant cu privire la activitatea didactica si conduita in cadrul scolii si al comunitatii scolare. este o persoana implicata in toate activitatile scolii si manifesta dorinta de perfectionare. Corina Macovei.2010 Inspector metodist: prof. V. .comunicare in limba franceza redusa ( in capul elevilor).preocuparea pentru aplicarea metodelor moderne in predarea limbii franceze.antrenarea elevilor in exprimarea in limba franceza in cadrul orelor.corectarea greselilor la lectii cu ajutorul elevilor. cere si accepta ajutorul cadrelor didactice cu experienta. Fiind o persoana deschisa comunicativa. CONCLUZII ( puncte forte.04. prof.

a actualizat cunostintele despre atribut. La clasa a VII a a structurat intelligent fisele de lucru.La clasa a VIII a A: “ Recapitulare pentru testarea nationala. Lectie de predare-invatare. Dialogul didactic a fost fluent.2010 Profesor gradul I. precum si probleme de comunicare corecta. in invatamant Numele si prenumele cadrului didactic inspectat: BUTA LORELA VALY Functia didactica si specialitatea: prof.” . La orele asistate am constatat ca doamna profesoara are o foarte buna pregatire de specialitate si psihopedagogica. ACTIVITATEA DIDACTICA a) Activitati verificate Am asistat la urmatoarele ore: . figurile de stil. c) Desfasurarea activitatii.” . s-a urmarit obtinerea in mod gradat a clasificarii complementului.2010 Comisia numita prin delegatia nr. urmarind categoria gramaticala a determinarii dupa noua Gramatica a Academiei. proiectele de tehnologie didactica si am constatat ca acestea sunt intocmite conform programelor scolare in vigoare. planificarile anuale si calendaristice. La clasa a VIII a textul de Evaluare Nationala s-a bazat pe celebrul sonnet “ Trecut-au anii”.La clasa a VII a A: “ Atributul. de la exemple adecvate la definitie. in vederea inscrierii la gradul didactic I.04. elementele de prozodie.La clasa a V a A: “Complementul.03. aplicatiile dupa exemple literare. vioi. Media 7. La clasa a V a predarea noilor cunostinte despre partea secundara de propozitie – Complementul – s-a facut de la particular la general. metodist Puflea Ioan Profesor gradul II. expresiv.RAPORT SCRIS Incheiat astazi 29. Am constatat respectarea standardelor educationale actuale care vizeaza competentele generale si specifice.7 din 18. Limba si literature romana Unitatea de invatamant: Grupul Scolar Agricol Murgeni Data efectuarii inspectiei: 29. dar si din limbajul vorbit. cu ocazia efectuarii inspectiei curente II.75” b) Proiectarea activitatii Pentru o cunoastere mai buna a activitatii didactice a doamnei profesoare Buta Lorela Valy. Obiectivele operationale au fost riguros respectate si metodele si strategiile didactice corespund cerintelor actuale de educatie permanenta si de interactivitate. . de fonetica si de analiza morfosintactica. a creat o atmosfera placuta in desfasurarea lectiilor. grad II. am consultat portofoliul didactic.2010. Drilea Alexandru CONSTATARI SI APRECIERI I.” . Lectie de actualizare a cunostintelor. a utilizat conversatia euristica. de Mihai Eminescu si s-au evidentiat lectura expresiva a poemului . un adevarat talent didactic bazat pe noile cerinte ale invatarii prin descoperire si problematizare.04. director. incadrarea in genul liric.La clasa a VI a B: “ Test de verificare a cunostintelor.

Fisele de lucru au fost intocmite gradual. a stability corect si creativ temele pentru acasa. Doamna profesoara Buta Lorela Valy. volitional si cognitive. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT. cu diverse grade de dificultate. a evaluat atent. echilibrat.La clasa a VI a B s-a avut in vedere prin testul aplicat cunoasterea aprofundata a notiunilor de morfosintaxa. Cadrul didactic inspectat isi cunoaste elevii care i-au fost incredintati spre educare.Libris. desfasoara in bune conditii sedintele cu parintii. ere un mare grad de responsabilitate fata de viitoarele destine ale elevilor si ale scolii ca director adjunct. le urmareste dezvoltarea exprimarii corecte in limba romana si capacitatea de intelegere a fenomenului literar romanesc. A organizat si condus “ Ziua Limbilor Straine”. Detine o constanta preocupare pentru cunoasterea fenomenului literar actual. se preocupa intens de perfectionarea metodica. IV. . f) Competente psihorelationale ( in raport cu parintii si cadrele didactice). Domna profesoara tine o legatura permanenta cu parintii elevilor si intretine relatii amiabile cu toti colegii din unitatea de invatamant in care preda. ii dirijeaza cu atentie si afectivitate. ACTIVITATEA EDUCATIVA IN SCOALA SI IN AFARA EI. g) Autoevaluarea. are spirit inventiv. a participat la cursuri de dezvoltare a capacitatilor de evaluare. a insistat asupra caracterului formativ al evaluarii dupa normele interne ale demersului didactic bazat pe competente. doamna profesoara Buta Lorela Valy detine un grad inalt de implicare in toate activitatile educative din aceasta unitate de invatamant. participa la Cercurile pedagogice si la alte cursuri initiate de CCD Vaslui. Apreciem profesionalismul si seriozitatea cu care se daruieste procesului instructive.\ Conducerea scolii apreciaza la modul superlative intreaga activitate didactica a doamnei profesoare pe care o considera un profesor model. a notat correct si motivat elevii care au fost solicitati sa raspunda. II. media obtinuta fiind de 7. talent didactic.75. ACTIVITATEA DE PERFECTIONARE. e) Cunoasterea si consilierea elevilor.educativ actual. A primit numai calificative de “ Foarte Bine”. Cadrul didactic inspectat se considera pe drept motivat fata de specialitatea pe care o preda afectiv. III. d) Evaluarea randamentului scolar. Fiind si director adjunct al scolii. creativ.Ora de romana”. “ Omagiu Mihai Eminescu”. coordoneaza brosura “ Ex.

Drilea Alexandru .doamna profesoara Buta Lorela Valy este un cadru didactic de talent. Ioan Puflea Nota: Trei copii din prezentul raport scris vor fi inaintate la ISJ Vaslui. apreciem intreaga activitate a doamnei profesoare Buta Lorela Valy cu inaltul calificativ FOARTE BINE. Ca urmare. Profesor metodist. . Pentru conformitate. prof. Director.V. este pregatita din punct de vedere professional si are seriozitate pertinenta. Puncte forte: . CONCLUZII.recomandam mai multa incredere in fortele sale intelectuale si o mai mare implicare in viata sociala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful