RAPORT SCRIS Incheiat astazi 27.04.2010, la inspectia speciala pentru acordarea definitivatului in invatamant, sesiunea 2010.

Numele si prenumele cadrului didactic inspectat: PLACINTA MIRELA MADALINA Functia didactica: profesor : specialitatea limba franceza Unitatea de invatamant: Grupul Scolar Agricol Murgeni Data efectuarii inspectiei: 27.04.2010 Cine efectueaza inspectia: Macovei Corina, profesor de limba franceza, gradul I, Colegiul National “ Gh. Rosca Codreanu”, metodist ISJ Vaslui A asistat: director, prof. Buta Lorela Valy I. ACTIVITATEA DIDACTICA Planificarile calendaristice au fost intocmite conform programei scolare in vigoare si modelului recomandat. a) ACTIVITATI VERIFICATE 1. clsa a VI a – “ Le passé compose “ – lecon d`evaluation 2. clasa a V a – “ Le village. La ferme.” – lecon mixte 3. clasa a VII a – “ Les de gris de comparaison des adjectifs “- lecon mixte 4. clasa a VIII a – “ Test de evaluare ( viitorul simplu)” – lecon de verification des connaissances b) PROIECTAREA ACTIVITATILOR ( creativitate, conceperea lectiilor, formularea obiectivelor operationale, corelatia intre componentele actului didactic, strategiile didactice si de evaluare) Proiectarea didactica este bine conceputa, cu formularea clara a competentelor specifice adecvate continuturilor de invatare si varstei elevilor. Activitatile de invatare au fost organizate tinand cont de posibilitatile de invatare si de nivelul de pregatire a elevilor. S – au verificat/ corectat temele elevilor la fiecare clasa asistata. Utilizarea planselor, imaginilor, proiectate pentru reactualizarea cunostintelor ( perfectul compus, despre denumirile cerealelor si animalelor ) i-a antrenat pe elevi la lectii. Prin urmare, activitatile au fost dinamice, elevii implicandu-se in derularea acestora la orice solicitare a profesorului. S –a lucrat atat frontal cat si individual, utilizandu-se strategia didactica activeparticipativa. S –au folosit atat metode traditionale ( explicatia, traducerea) cat si metode moderne ( prezentarea in power-point, flipchart-ul). Sarcinile de lucru au fost bine dozate fara sa-I suprasolicite pe elevi. c) DESFASURAREA ACTIVITATILOR ( comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de invatamant in lectii, creativitate in conducerea lectiilor si orientarea actiunii si gandirii elevilor, gestionarea tinpului didactic). In desfasurarea acticvitatilor doamna profesoara a demonstrat ca are competente lingvistice si psihopedagogice. Comportamentul, tinuta si limbajul sunt in concordanta cu statutul de cadru didactic. Lectiile s-au desfasurat respectand obiectivele si scenariul didactic mentionate in proiectele didactice. Utilizarea videoproiectorului si a flipchart-ului a asigurat transmiterea accesibila a informatiilor, motivandu-I si antrenandu-I pe elevi in activitatile propuse.

In cadrul scolii. doamna profesoara a urmat cursul de Consiliere si Orientare. Din verificarea cataloagelor se constata ca notarea elevilor s-a facut ritmic si obiectiv. cu cadrele didactice). In relatia cu elevii sai. doamna profesoara utilizeaza metode de comunicare adecvate. aceasta fiind considerate buna ( 7. a aspectelor ludice in predarea limbii franceze. Cunostintele elevilor au fost evaluate atat oral. Ziua mediului. d) EVALUAREA RANDAMENTULUI SCOLAR. se apreciaza ca doamna profesoara s-a integrat foarte bine in colectivul profesoral. f) COMPETENTE PSIHORELATIONALE ( in raporturile cu elevii. Doamna profesoara manifesta interes pentru aplicarea metodelor moderne. Elevii ascultati au fost notati. Testul de evaluare aplicat la clasa a VIII a a fost proiectat prin corelarea timpurilor de itemi cu natura obiectivelor si continutului. ACTIVITATEA EDUCATIVA IN SCOALA SI IN AFARA EI. planificari calendaristice. are relatii foarte bune cu parintii elevilor. mentionati. ACTIVITATEA DE PERFECTIONARE ( metodica si stiintifica) In luma martie 2010. Portofoliul personal al profesorului cuprinde fise pedagogice. doamna profesoara participa la activitatile educative. II. e) CUNOASTEREA SI CONSILIEREA ELEVILOR. acestia primind note in catalog si stimulente. Se apreciaza ca isi identifica in mod obiectiv nevoile proprii de dezvoltare si este preocupata de participarea la activitati de perfectionare si formare continua.37). cu parintii. de motivare si corectare a comportamentului elevilor. doaman profesoara s-a implicat si in organizarea unor concursuri scolare cu ocazia Zilei Educatiei globale. III. de asemenea. Craciun. De asemenea. Se constata ca elevii detin cunostinte si informatii in concordanta cu programa scolara actuala. modele de teste de evaluare.Timpul alocat secventelor lectiilor a fost respectat. sip e unitati de invatare. Apreciem ca doamna profesoara cunoaste bine potentialul elevilor si personalitatea acestora. organizand serbari. Doamna profesoara in calitate de diriginta la clasa a VII a. avand relatii bazate pe respect. Remarcam.abilitatile personale ale profesoarei. . METODE SI TEHNICI DE EVALUARE A REZULTATELOR INVATARII. In urma aplicarii testului s-a calculate media notelor obtinute. Ziua mamei. g) AUTOEVALUAREA ( capacitatea de a masura propria prestatie didactica si de a aprecia corect reusita acesteia). programe speciale cu ocazia diferitelor evenimente ( Ziua Limbilor straine. este o buna colega si coopereaza de cate ori este nevoie la realiozarea activitatilor scolii. Ziua Francofoniei). organizand sedinte lunare si informandu-I periodic despre problemele copiilor. Elevii au fost in permanenta incurajati si apreciati pentru raspunsurile si participarea la lectii. cat si in scris. In relatia cu cadrele didactice.

Drilea Alexandru . Fiind o persoana deschisa comunicativa.participarea doamnei profesoare la un curs de formare continua prin programul LLP/ Comenius. . Nota : Tei copii din prezentul raport scris vor fi transmise in termen de trei zile la ISJ Vaslui Pentru conformitate. Recomandari : . Numele cadrului didactic inspectat: PLACINTA MIRELA MADALINA Nota acordata: 10 ( zece) Data intocmirii raportului scris: 27. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al unitatii de invatamant cu privire la activitatea didactica si conduita in cadrul scolii si al comunitatii scolare.comunicare in limba franceza redusa ( in capul elevilor). .buna pregatire stiintifica si metodica. prof. cere si accepta ajutorul cadrelor didactice cu experienta. puncte slabe) si RECOMADARI. .04. este o persoana implicata in toate activitatile scolii si manifesta dorinta de perfectionare.2010 Inspector metodist: prof. cat si de Consiliul de Administratie . . Activitatea doamnei profesoare este foarte apreciata atat de conducerea scolii. IV. CONCLUZII ( puncte forte.corectarea greselilor la lectii cu ajutorul elevilor. V. Puncte forte: .In cadrul Comisiei metodice a sustinut o lectie ( ianuarie 2010) si o informare ( aprilie 2010). . Puncte slabe: . Director.antrenarea elevilor in exprimarea in limba franceza in cadrul orelor.preocuparea pentru aplicarea metodelor moderne in predarea limbii franceze. Corina Macovei.daruire pentru meseria de profesor.utilizarea frecventa a limbii franceze in cadrul orelor.

” . a creat o atmosfera placuta in desfasurarea lectiilor. figurile de stil.03. La clasa a VIII a textul de Evaluare Nationala s-a bazat pe celebrul sonnet “ Trecut-au anii”. a actualizat cunostintele despre atribut. La clasa a VII a a structurat intelligent fisele de lucru.” . planificarile anuale si calendaristice. La clasa a V a predarea noilor cunostinte despre partea secundara de propozitie – Complementul – s-a facut de la particular la general. vioi. s-a urmarit obtinerea in mod gradat a clasificarii complementului. proiectele de tehnologie didactica si am constatat ca acestea sunt intocmite conform programelor scolare in vigoare. de la exemple adecvate la definitie. grad II. c) Desfasurarea activitatii.La clasa a V a A: “Complementul. dar si din limbajul vorbit. Limba si literature romana Unitatea de invatamant: Grupul Scolar Agricol Murgeni Data efectuarii inspectiei: 29.2010. urmarind categoria gramaticala a determinarii dupa noua Gramatica a Academiei.2010 Comisia numita prin delegatia nr. Obiectivele operationale au fost riguros respectate si metodele si strategiile didactice corespund cerintelor actuale de educatie permanenta si de interactivitate. aplicatiile dupa exemple literare.75” b) Proiectarea activitatii Pentru o cunoastere mai buna a activitatii didactice a doamnei profesoare Buta Lorela Valy. in invatamant Numele si prenumele cadrului didactic inspectat: BUTA LORELA VALY Functia didactica si specialitatea: prof. .La clasa a VI a B: “ Test de verificare a cunostintelor. Am constatat respectarea standardelor educationale actuale care vizeaza competentele generale si specifice. expresiv. un adevarat talent didactic bazat pe noile cerinte ale invatarii prin descoperire si problematizare.7 din 18. Lectie de predare-invatare.2010 Profesor gradul I. a utilizat conversatia euristica. cu ocazia efectuarii inspectiei curente II. metodist Puflea Ioan Profesor gradul II.” .La clasa a VIII a A: “ Recapitulare pentru testarea nationala.La clasa a VII a A: “ Atributul. director. Lectie de actualizare a cunostintelor.04. elementele de prozodie. La orele asistate am constatat ca doamna profesoara are o foarte buna pregatire de specialitate si psihopedagogica. Media 7.RAPORT SCRIS Incheiat astazi 29. Dialogul didactic a fost fluent. Drilea Alexandru CONSTATARI SI APRECIERI I. de Mihai Eminescu si s-au evidentiat lectura expresiva a poemului . de fonetica si de analiza morfosintactica. ACTIVITATEA DIDACTICA a) Activitati verificate Am asistat la urmatoarele ore: . incadrarea in genul liric. am consultat portofoliul didactic.04. in vederea inscrierii la gradul didactic I. precum si probleme de comunicare corecta.

ii dirijeaza cu atentie si afectivitate. a insistat asupra caracterului formativ al evaluarii dupa normele interne ale demersului didactic bazat pe competente.75. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT. . a notat correct si motivat elevii care au fost solicitati sa raspunda. ere un mare grad de responsabilitate fata de viitoarele destine ale elevilor si ale scolii ca director adjunct. Fisele de lucru au fost intocmite gradual.La clasa a VI a B s-a avut in vedere prin testul aplicat cunoasterea aprofundata a notiunilor de morfosintaxa. “ Omagiu Mihai Eminescu”. creativ. a stability corect si creativ temele pentru acasa. ACTIVITATEA DE PERFECTIONARE. Detine o constanta preocupare pentru cunoasterea fenomenului literar actual. talent didactic. II. f) Competente psihorelationale ( in raport cu parintii si cadrele didactice). Cadrul didactic inspectat se considera pe drept motivat fata de specialitatea pe care o preda afectiv. d) Evaluarea randamentului scolar. coordoneaza brosura “ Ex. IV. media obtinuta fiind de 7. volitional si cognitive. participa la Cercurile pedagogice si la alte cursuri initiate de CCD Vaslui. A organizat si condus “ Ziua Limbilor Straine”. III.Ora de romana”. Doamna profesoara Buta Lorela Valy. le urmareste dezvoltarea exprimarii corecte in limba romana si capacitatea de intelegere a fenomenului literar romanesc. are spirit inventiv. e) Cunoasterea si consilierea elevilor. a evaluat atent. Domna profesoara tine o legatura permanenta cu parintii elevilor si intretine relatii amiabile cu toti colegii din unitatea de invatamant in care preda. Cadrul didactic inspectat isi cunoaste elevii care i-au fost incredintati spre educare.educativ actual. cu diverse grade de dificultate.Libris. se preocupa intens de perfectionarea metodica. ACTIVITATEA EDUCATIVA IN SCOALA SI IN AFARA EI. Fiind si director adjunct al scolii. A primit numai calificative de “ Foarte Bine”. desfasoara in bune conditii sedintele cu parintii. a participat la cursuri de dezvoltare a capacitatilor de evaluare. echilibrat.\ Conducerea scolii apreciaza la modul superlative intreaga activitate didactica a doamnei profesoare pe care o considera un profesor model. doamna profesoara Buta Lorela Valy detine un grad inalt de implicare in toate activitatile educative din aceasta unitate de invatamant. Apreciem profesionalismul si seriozitatea cu care se daruieste procesului instructive. g) Autoevaluarea.

Profesor metodist. . prof. Ca urmare. Ioan Puflea Nota: Trei copii din prezentul raport scris vor fi inaintate la ISJ Vaslui. CONCLUZII. Pentru conformitate.doamna profesoara Buta Lorela Valy este un cadru didactic de talent. Drilea Alexandru . Puncte forte: . apreciem intreaga activitate a doamnei profesoare Buta Lorela Valy cu inaltul calificativ FOARTE BINE.recomandam mai multa incredere in fortele sale intelectuale si o mai mare implicare in viata sociala. este pregatita din punct de vedere professional si are seriozitate pertinenta. Director.V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful