RAPORT SCRIS Incheiat astazi 27.04.2010, la inspectia speciala pentru acordarea definitivatului in invatamant, sesiunea 2010.

Numele si prenumele cadrului didactic inspectat: PLACINTA MIRELA MADALINA Functia didactica: profesor : specialitatea limba franceza Unitatea de invatamant: Grupul Scolar Agricol Murgeni Data efectuarii inspectiei: 27.04.2010 Cine efectueaza inspectia: Macovei Corina, profesor de limba franceza, gradul I, Colegiul National “ Gh. Rosca Codreanu”, metodist ISJ Vaslui A asistat: director, prof. Buta Lorela Valy I. ACTIVITATEA DIDACTICA Planificarile calendaristice au fost intocmite conform programei scolare in vigoare si modelului recomandat. a) ACTIVITATI VERIFICATE 1. clsa a VI a – “ Le passé compose “ – lecon d`evaluation 2. clasa a V a – “ Le village. La ferme.” – lecon mixte 3. clasa a VII a – “ Les de gris de comparaison des adjectifs “- lecon mixte 4. clasa a VIII a – “ Test de evaluare ( viitorul simplu)” – lecon de verification des connaissances b) PROIECTAREA ACTIVITATILOR ( creativitate, conceperea lectiilor, formularea obiectivelor operationale, corelatia intre componentele actului didactic, strategiile didactice si de evaluare) Proiectarea didactica este bine conceputa, cu formularea clara a competentelor specifice adecvate continuturilor de invatare si varstei elevilor. Activitatile de invatare au fost organizate tinand cont de posibilitatile de invatare si de nivelul de pregatire a elevilor. S – au verificat/ corectat temele elevilor la fiecare clasa asistata. Utilizarea planselor, imaginilor, proiectate pentru reactualizarea cunostintelor ( perfectul compus, despre denumirile cerealelor si animalelor ) i-a antrenat pe elevi la lectii. Prin urmare, activitatile au fost dinamice, elevii implicandu-se in derularea acestora la orice solicitare a profesorului. S –a lucrat atat frontal cat si individual, utilizandu-se strategia didactica activeparticipativa. S –au folosit atat metode traditionale ( explicatia, traducerea) cat si metode moderne ( prezentarea in power-point, flipchart-ul). Sarcinile de lucru au fost bine dozate fara sa-I suprasolicite pe elevi. c) DESFASURAREA ACTIVITATILOR ( comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de invatamant in lectii, creativitate in conducerea lectiilor si orientarea actiunii si gandirii elevilor, gestionarea tinpului didactic). In desfasurarea acticvitatilor doamna profesoara a demonstrat ca are competente lingvistice si psihopedagogice. Comportamentul, tinuta si limbajul sunt in concordanta cu statutul de cadru didactic. Lectiile s-au desfasurat respectand obiectivele si scenariul didactic mentionate in proiectele didactice. Utilizarea videoproiectorului si a flipchart-ului a asigurat transmiterea accesibila a informatiilor, motivandu-I si antrenandu-I pe elevi in activitatile propuse.

doamna profesoara utilizeaza metode de comunicare adecvate. In cadrul scolii. modele de teste de evaluare. Ziua mediului. Craciun. Se apreciaza ca isi identifica in mod obiectiv nevoile proprii de dezvoltare si este preocupata de participarea la activitati de perfectionare si formare continua. cat si in scris. Apreciem ca doamna profesoara cunoaste bine potentialul elevilor si personalitatea acestora. Portofoliul personal al profesorului cuprinde fise pedagogice. In relatia cu elevii sai. d) EVALUAREA RANDAMENTULUI SCOLAR. Remarcam. e) CUNOASTEREA SI CONSILIEREA ELEVILOR. este o buna colega si coopereaza de cate ori este nevoie la realiozarea activitatilor scolii. II. ACTIVITATEA DE PERFECTIONARE ( metodica si stiintifica) In luma martie 2010. Ziua mamei. aceasta fiind considerate buna ( 7. cu cadrele didactice). Ziua Francofoniei). de motivare si corectare a comportamentului elevilor.abilitatile personale ale profesoarei. In relatia cu cadrele didactice. doaman profesoara s-a implicat si in organizarea unor concursuri scolare cu ocazia Zilei Educatiei globale. cu parintii. De asemenea. Se constata ca elevii detin cunostinte si informatii in concordanta cu programa scolara actuala. Elevii au fost in permanenta incurajati si apreciati pentru raspunsurile si participarea la lectii. acestia primind note in catalog si stimulente. mentionati. se apreciaza ca doamna profesoara s-a integrat foarte bine in colectivul profesoral. de asemenea.37). planificari calendaristice. Cunostintele elevilor au fost evaluate atat oral. g) AUTOEVALUAREA ( capacitatea de a masura propria prestatie didactica si de a aprecia corect reusita acesteia). a aspectelor ludice in predarea limbii franceze. organizand sedinte lunare si informandu-I periodic despre problemele copiilor. METODE SI TEHNICI DE EVALUARE A REZULTATELOR INVATARII. doamna profesoara a urmat cursul de Consiliere si Orientare. Testul de evaluare aplicat la clasa a VIII a a fost proiectat prin corelarea timpurilor de itemi cu natura obiectivelor si continutului. ACTIVITATEA EDUCATIVA IN SCOALA SI IN AFARA EI. In urma aplicarii testului s-a calculate media notelor obtinute. sip e unitati de invatare. programe speciale cu ocazia diferitelor evenimente ( Ziua Limbilor straine. f) COMPETENTE PSIHORELATIONALE ( in raporturile cu elevii. Din verificarea cataloagelor se constata ca notarea elevilor s-a facut ritmic si obiectiv.Timpul alocat secventelor lectiilor a fost respectat. doamna profesoara participa la activitatile educative. avand relatii bazate pe respect. Elevii ascultati au fost notati. III. Doamna profesoara manifesta interes pentru aplicarea metodelor moderne. . Doamna profesoara in calitate de diriginta la clasa a VII a. organizand serbari. are relatii foarte bune cu parintii elevilor.

V.participarea doamnei profesoare la un curs de formare continua prin programul LLP/ Comenius.antrenarea elevilor in exprimarea in limba franceza in cadrul orelor. este o persoana implicata in toate activitatile scolii si manifesta dorinta de perfectionare. .utilizarea frecventa a limbii franceze in cadrul orelor. . IV. Numele cadrului didactic inspectat: PLACINTA MIRELA MADALINA Nota acordata: 10 ( zece) Data intocmirii raportului scris: 27. Activitatea doamnei profesoare este foarte apreciata atat de conducerea scolii. Nota : Tei copii din prezentul raport scris vor fi transmise in termen de trei zile la ISJ Vaslui Pentru conformitate. . Director.In cadrul Comisiei metodice a sustinut o lectie ( ianuarie 2010) si o informare ( aprilie 2010). Drilea Alexandru .2010 Inspector metodist: prof.comunicare in limba franceza redusa ( in capul elevilor).preocuparea pentru aplicarea metodelor moderne in predarea limbii franceze.04. Corina Macovei. Recomandari : . .buna pregatire stiintifica si metodica.daruire pentru meseria de profesor. Puncte slabe: . puncte slabe) si RECOMADARI. cat si de Consiliul de Administratie . cere si accepta ajutorul cadrelor didactice cu experienta. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al unitatii de invatamant cu privire la activitatea didactica si conduita in cadrul scolii si al comunitatii scolare. Puncte forte: . . CONCLUZII ( puncte forte. Fiind o persoana deschisa comunicativa. prof.corectarea greselilor la lectii cu ajutorul elevilor.

s-a urmarit obtinerea in mod gradat a clasificarii complementului. dar si din limbajul vorbit. incadrarea in genul liric.La clasa a VI a B: “ Test de verificare a cunostintelor. expresiv. cu ocazia efectuarii inspectiei curente II. elementele de prozodie.2010 Profesor gradul I. a creat o atmosfera placuta in desfasurarea lectiilor. precum si probleme de comunicare corecta.La clasa a VII a A: “ Atributul. urmarind categoria gramaticala a determinarii dupa noua Gramatica a Academiei. planificarile anuale si calendaristice.04. am consultat portofoliul didactic. figurile de stil.” . in vederea inscrierii la gradul didactic I.2010. Lectie de actualizare a cunostintelor.7 din 18. de la exemple adecvate la definitie. metodist Puflea Ioan Profesor gradul II. La clasa a VIII a textul de Evaluare Nationala s-a bazat pe celebrul sonnet “ Trecut-au anii”.2010 Comisia numita prin delegatia nr.04. Am constatat respectarea standardelor educationale actuale care vizeaza competentele generale si specifice.” . a actualizat cunostintele despre atribut. proiectele de tehnologie didactica si am constatat ca acestea sunt intocmite conform programelor scolare in vigoare. Dialogul didactic a fost fluent.03. a utilizat conversatia euristica. vioi.La clasa a VIII a A: “ Recapitulare pentru testarea nationala. Lectie de predare-invatare. c) Desfasurarea activitatii. grad II. un adevarat talent didactic bazat pe noile cerinte ale invatarii prin descoperire si problematizare. director. Limba si literature romana Unitatea de invatamant: Grupul Scolar Agricol Murgeni Data efectuarii inspectiei: 29. La clasa a V a predarea noilor cunostinte despre partea secundara de propozitie – Complementul – s-a facut de la particular la general.” .75” b) Proiectarea activitatii Pentru o cunoastere mai buna a activitatii didactice a doamnei profesoare Buta Lorela Valy. in invatamant Numele si prenumele cadrului didactic inspectat: BUTA LORELA VALY Functia didactica si specialitatea: prof. aplicatiile dupa exemple literare. de fonetica si de analiza morfosintactica.RAPORT SCRIS Incheiat astazi 29. Media 7.La clasa a V a A: “Complementul. Obiectivele operationale au fost riguros respectate si metodele si strategiile didactice corespund cerintelor actuale de educatie permanenta si de interactivitate. ACTIVITATEA DIDACTICA a) Activitati verificate Am asistat la urmatoarele ore: . Drilea Alexandru CONSTATARI SI APRECIERI I. La clasa a VII a a structurat intelligent fisele de lucru. . La orele asistate am constatat ca doamna profesoara are o foarte buna pregatire de specialitate si psihopedagogica. de Mihai Eminescu si s-au evidentiat lectura expresiva a poemului .

le urmareste dezvoltarea exprimarii corecte in limba romana si capacitatea de intelegere a fenomenului literar romanesc. a evaluat atent. Detine o constanta preocupare pentru cunoasterea fenomenului literar actual.Ora de romana”. creativ. Fisele de lucru au fost intocmite gradual. III.Libris. cu diverse grade de dificultate. A primit numai calificative de “ Foarte Bine”. ere un mare grad de responsabilitate fata de viitoarele destine ale elevilor si ale scolii ca director adjunct. a notat correct si motivat elevii care au fost solicitati sa raspunda. are spirit inventiv. Cadrul didactic inspectat se considera pe drept motivat fata de specialitatea pe care o preda afectiv. “ Omagiu Mihai Eminescu”.La clasa a VI a B s-a avut in vedere prin testul aplicat cunoasterea aprofundata a notiunilor de morfosintaxa. a stability corect si creativ temele pentru acasa. d) Evaluarea randamentului scolar. ACTIVITATEA DE PERFECTIONARE. e) Cunoasterea si consilierea elevilor. .75. echilibrat. coordoneaza brosura “ Ex. Apreciem profesionalismul si seriozitatea cu care se daruieste procesului instructive. A organizat si condus “ Ziua Limbilor Straine”.educativ actual. g) Autoevaluarea. ii dirijeaza cu atentie si afectivitate. talent didactic. se preocupa intens de perfectionarea metodica. Doamna profesoara Buta Lorela Valy. II. Domna profesoara tine o legatura permanenta cu parintii elevilor si intretine relatii amiabile cu toti colegii din unitatea de invatamant in care preda. media obtinuta fiind de 7.\ Conducerea scolii apreciaza la modul superlative intreaga activitate didactica a doamnei profesoare pe care o considera un profesor model. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT. Fiind si director adjunct al scolii. participa la Cercurile pedagogice si la alte cursuri initiate de CCD Vaslui. f) Competente psihorelationale ( in raport cu parintii si cadrele didactice). Cadrul didactic inspectat isi cunoaste elevii care i-au fost incredintati spre educare. a participat la cursuri de dezvoltare a capacitatilor de evaluare. ACTIVITATEA EDUCATIVA IN SCOALA SI IN AFARA EI. doamna profesoara Buta Lorela Valy detine un grad inalt de implicare in toate activitatile educative din aceasta unitate de invatamant. volitional si cognitive. IV. desfasoara in bune conditii sedintele cu parintii. a insistat asupra caracterului formativ al evaluarii dupa normele interne ale demersului didactic bazat pe competente.

Director. Puncte forte: . .recomandam mai multa incredere in fortele sale intelectuale si o mai mare implicare in viata sociala. Pentru conformitate. Drilea Alexandru . prof. apreciem intreaga activitate a doamnei profesoare Buta Lorela Valy cu inaltul calificativ FOARTE BINE. Ioan Puflea Nota: Trei copii din prezentul raport scris vor fi inaintate la ISJ Vaslui. este pregatita din punct de vedere professional si are seriozitate pertinenta.doamna profesoara Buta Lorela Valy este un cadru didactic de talent. CONCLUZII. Profesor metodist. Ca urmare.V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful