RAPORT SCRIS Incheiat astazi 27.04.2010, la inspectia speciala pentru acordarea definitivatului in invatamant, sesiunea 2010.

Numele si prenumele cadrului didactic inspectat: PLACINTA MIRELA MADALINA Functia didactica: profesor : specialitatea limba franceza Unitatea de invatamant: Grupul Scolar Agricol Murgeni Data efectuarii inspectiei: 27.04.2010 Cine efectueaza inspectia: Macovei Corina, profesor de limba franceza, gradul I, Colegiul National “ Gh. Rosca Codreanu”, metodist ISJ Vaslui A asistat: director, prof. Buta Lorela Valy I. ACTIVITATEA DIDACTICA Planificarile calendaristice au fost intocmite conform programei scolare in vigoare si modelului recomandat. a) ACTIVITATI VERIFICATE 1. clsa a VI a – “ Le passé compose “ – lecon d`evaluation 2. clasa a V a – “ Le village. La ferme.” – lecon mixte 3. clasa a VII a – “ Les de gris de comparaison des adjectifs “- lecon mixte 4. clasa a VIII a – “ Test de evaluare ( viitorul simplu)” – lecon de verification des connaissances b) PROIECTAREA ACTIVITATILOR ( creativitate, conceperea lectiilor, formularea obiectivelor operationale, corelatia intre componentele actului didactic, strategiile didactice si de evaluare) Proiectarea didactica este bine conceputa, cu formularea clara a competentelor specifice adecvate continuturilor de invatare si varstei elevilor. Activitatile de invatare au fost organizate tinand cont de posibilitatile de invatare si de nivelul de pregatire a elevilor. S – au verificat/ corectat temele elevilor la fiecare clasa asistata. Utilizarea planselor, imaginilor, proiectate pentru reactualizarea cunostintelor ( perfectul compus, despre denumirile cerealelor si animalelor ) i-a antrenat pe elevi la lectii. Prin urmare, activitatile au fost dinamice, elevii implicandu-se in derularea acestora la orice solicitare a profesorului. S –a lucrat atat frontal cat si individual, utilizandu-se strategia didactica activeparticipativa. S –au folosit atat metode traditionale ( explicatia, traducerea) cat si metode moderne ( prezentarea in power-point, flipchart-ul). Sarcinile de lucru au fost bine dozate fara sa-I suprasolicite pe elevi. c) DESFASURAREA ACTIVITATILOR ( comportamentul cadrului didactic, utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de invatamant in lectii, creativitate in conducerea lectiilor si orientarea actiunii si gandirii elevilor, gestionarea tinpului didactic). In desfasurarea acticvitatilor doamna profesoara a demonstrat ca are competente lingvistice si psihopedagogice. Comportamentul, tinuta si limbajul sunt in concordanta cu statutul de cadru didactic. Lectiile s-au desfasurat respectand obiectivele si scenariul didactic mentionate in proiectele didactice. Utilizarea videoproiectorului si a flipchart-ului a asigurat transmiterea accesibila a informatiilor, motivandu-I si antrenandu-I pe elevi in activitatile propuse.

a aspectelor ludice in predarea limbii franceze. de asemenea. Se constata ca elevii detin cunostinte si informatii in concordanta cu programa scolara actuala. In relatia cu cadrele didactice. Cunostintele elevilor au fost evaluate atat oral. Portofoliul personal al profesorului cuprinde fise pedagogice. sip e unitati de invatare. doamna profesoara a urmat cursul de Consiliere si Orientare.abilitatile personale ale profesoarei. In urma aplicarii testului s-a calculate media notelor obtinute. ACTIVITATEA EDUCATIVA IN SCOALA SI IN AFARA EI. f) COMPETENTE PSIHORELATIONALE ( in raporturile cu elevii.Timpul alocat secventelor lectiilor a fost respectat. Elevii au fost in permanenta incurajati si apreciati pentru raspunsurile si participarea la lectii. cat si in scris. Ziua mamei. Apreciem ca doamna profesoara cunoaste bine potentialul elevilor si personalitatea acestora. doamna profesoara utilizeaza metode de comunicare adecvate. de motivare si corectare a comportamentului elevilor. II. In cadrul scolii. METODE SI TEHNICI DE EVALUARE A REZULTATELOR INVATARII. doaman profesoara s-a implicat si in organizarea unor concursuri scolare cu ocazia Zilei Educatiei globale. Craciun. . Ziua Francofoniei). Se apreciaza ca isi identifica in mod obiectiv nevoile proprii de dezvoltare si este preocupata de participarea la activitati de perfectionare si formare continua.37). III. cu parintii. are relatii foarte bune cu parintii elevilor. In relatia cu elevii sai. Ziua mediului. ACTIVITATEA DE PERFECTIONARE ( metodica si stiintifica) In luma martie 2010. este o buna colega si coopereaza de cate ori este nevoie la realiozarea activitatilor scolii. Doamna profesoara in calitate de diriginta la clasa a VII a. Testul de evaluare aplicat la clasa a VIII a a fost proiectat prin corelarea timpurilor de itemi cu natura obiectivelor si continutului. doamna profesoara participa la activitatile educative. De asemenea. organizand sedinte lunare si informandu-I periodic despre problemele copiilor. avand relatii bazate pe respect. acestia primind note in catalog si stimulente. Doamna profesoara manifesta interes pentru aplicarea metodelor moderne. e) CUNOASTEREA SI CONSILIEREA ELEVILOR. mentionati. modele de teste de evaluare. planificari calendaristice. cu cadrele didactice). Elevii ascultati au fost notati. programe speciale cu ocazia diferitelor evenimente ( Ziua Limbilor straine. aceasta fiind considerate buna ( 7. organizand serbari. se apreciaza ca doamna profesoara s-a integrat foarte bine in colectivul profesoral. d) EVALUAREA RANDAMENTULUI SCOLAR. Remarcam. Din verificarea cataloagelor se constata ca notarea elevilor s-a facut ritmic si obiectiv. g) AUTOEVALUAREA ( capacitatea de a masura propria prestatie didactica si de a aprecia corect reusita acesteia).

Puncte slabe: . . . V.antrenarea elevilor in exprimarea in limba franceza in cadrul orelor. .comunicare in limba franceza redusa ( in capul elevilor). IV. cere si accepta ajutorul cadrelor didactice cu experienta. . Activitatea doamnei profesoare este foarte apreciata atat de conducerea scolii. Fiind o persoana deschisa comunicativa. Nota : Tei copii din prezentul raport scris vor fi transmise in termen de trei zile la ISJ Vaslui Pentru conformitate.corectarea greselilor la lectii cu ajutorul elevilor. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al unitatii de invatamant cu privire la activitatea didactica si conduita in cadrul scolii si al comunitatii scolare. Numele cadrului didactic inspectat: PLACINTA MIRELA MADALINA Nota acordata: 10 ( zece) Data intocmirii raportului scris: 27.2010 Inspector metodist: prof.daruire pentru meseria de profesor. este o persoana implicata in toate activitatile scolii si manifesta dorinta de perfectionare.buna pregatire stiintifica si metodica.participarea doamnei profesoare la un curs de formare continua prin programul LLP/ Comenius. . puncte slabe) si RECOMADARI.preocuparea pentru aplicarea metodelor moderne in predarea limbii franceze. Director. CONCLUZII ( puncte forte. cat si de Consiliul de Administratie .utilizarea frecventa a limbii franceze in cadrul orelor. Puncte forte: . Corina Macovei.In cadrul Comisiei metodice a sustinut o lectie ( ianuarie 2010) si o informare ( aprilie 2010).04. Recomandari : . prof. Drilea Alexandru .

director. Am constatat respectarea standardelor educationale actuale care vizeaza competentele generale si specifice. Lectie de predare-invatare. de Mihai Eminescu si s-au evidentiat lectura expresiva a poemului . planificarile anuale si calendaristice. incadrarea in genul liric. in vederea inscrierii la gradul didactic I. dar si din limbajul vorbit.04.2010. in invatamant Numele si prenumele cadrului didactic inspectat: BUTA LORELA VALY Functia didactica si specialitatea: prof. grad II.” . La clasa a VII a a structurat intelligent fisele de lucru. c) Desfasurarea activitatii.La clasa a V a A: “Complementul. s-a urmarit obtinerea in mod gradat a clasificarii complementului. . Obiectivele operationale au fost riguros respectate si metodele si strategiile didactice corespund cerintelor actuale de educatie permanenta si de interactivitate.7 din 18.2010 Comisia numita prin delegatia nr. am consultat portofoliul didactic. Drilea Alexandru CONSTATARI SI APRECIERI I. a creat o atmosfera placuta in desfasurarea lectiilor. de fonetica si de analiza morfosintactica.2010 Profesor gradul I. a utilizat conversatia euristica.” .RAPORT SCRIS Incheiat astazi 29.03. Lectie de actualizare a cunostintelor. expresiv. ACTIVITATEA DIDACTICA a) Activitati verificate Am asistat la urmatoarele ore: . Dialogul didactic a fost fluent.La clasa a VII a A: “ Atributul.La clasa a VIII a A: “ Recapitulare pentru testarea nationala.04. cu ocazia efectuarii inspectiei curente II. aplicatiile dupa exemple literare. La clasa a VIII a textul de Evaluare Nationala s-a bazat pe celebrul sonnet “ Trecut-au anii”. La orele asistate am constatat ca doamna profesoara are o foarte buna pregatire de specialitate si psihopedagogica.75” b) Proiectarea activitatii Pentru o cunoastere mai buna a activitatii didactice a doamnei profesoare Buta Lorela Valy. proiectele de tehnologie didactica si am constatat ca acestea sunt intocmite conform programelor scolare in vigoare. Limba si literature romana Unitatea de invatamant: Grupul Scolar Agricol Murgeni Data efectuarii inspectiei: 29. figurile de stil. metodist Puflea Ioan Profesor gradul II. precum si probleme de comunicare corecta. a actualizat cunostintele despre atribut. un adevarat talent didactic bazat pe noile cerinte ale invatarii prin descoperire si problematizare. Media 7.” . de la exemple adecvate la definitie. urmarind categoria gramaticala a determinarii dupa noua Gramatica a Academiei. vioi. La clasa a V a predarea noilor cunostinte despre partea secundara de propozitie – Complementul – s-a facut de la particular la general.La clasa a VI a B: “ Test de verificare a cunostintelor. elementele de prozodie.

A organizat si condus “ Ziua Limbilor Straine”. volitional si cognitive. Cadrul didactic inspectat se considera pe drept motivat fata de specialitatea pe care o preda afectiv. Detine o constanta preocupare pentru cunoasterea fenomenului literar actual. ACTIVITATEA EDUCATIVA IN SCOALA SI IN AFARA EI. a evaluat atent. a insistat asupra caracterului formativ al evaluarii dupa normele interne ale demersului didactic bazat pe competente.La clasa a VI a B s-a avut in vedere prin testul aplicat cunoasterea aprofundata a notiunilor de morfosintaxa. creativ. IV. talent didactic. are spirit inventiv. ere un mare grad de responsabilitate fata de viitoarele destine ale elevilor si ale scolii ca director adjunct. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL UNITATII DE INVATAMANT. II.\ Conducerea scolii apreciaza la modul superlative intreaga activitate didactica a doamnei profesoare pe care o considera un profesor model. coordoneaza brosura “ Ex. d) Evaluarea randamentului scolar. . cu diverse grade de dificultate. Fisele de lucru au fost intocmite gradual. Apreciem profesionalismul si seriozitatea cu care se daruieste procesului instructive. f) Competente psihorelationale ( in raport cu parintii si cadrele didactice). media obtinuta fiind de 7. ACTIVITATEA DE PERFECTIONARE.educativ actual. echilibrat. doamna profesoara Buta Lorela Valy detine un grad inalt de implicare in toate activitatile educative din aceasta unitate de invatamant. III.75. A primit numai calificative de “ Foarte Bine”. desfasoara in bune conditii sedintele cu parintii. Doamna profesoara Buta Lorela Valy.Ora de romana”. e) Cunoasterea si consilierea elevilor. Domna profesoara tine o legatura permanenta cu parintii elevilor si intretine relatii amiabile cu toti colegii din unitatea de invatamant in care preda. g) Autoevaluarea. le urmareste dezvoltarea exprimarii corecte in limba romana si capacitatea de intelegere a fenomenului literar romanesc. Cadrul didactic inspectat isi cunoaste elevii care i-au fost incredintati spre educare. a stability corect si creativ temele pentru acasa. se preocupa intens de perfectionarea metodica. participa la Cercurile pedagogice si la alte cursuri initiate de CCD Vaslui. a participat la cursuri de dezvoltare a capacitatilor de evaluare. a notat correct si motivat elevii care au fost solicitati sa raspunda. ii dirijeaza cu atentie si afectivitate. Fiind si director adjunct al scolii. “ Omagiu Mihai Eminescu”.Libris.

Director. CONCLUZII. prof.doamna profesoara Buta Lorela Valy este un cadru didactic de talent. .V. apreciem intreaga activitate a doamnei profesoare Buta Lorela Valy cu inaltul calificativ FOARTE BINE. Profesor metodist. Drilea Alexandru . este pregatita din punct de vedere professional si are seriozitate pertinenta. Ioan Puflea Nota: Trei copii din prezentul raport scris vor fi inaintate la ISJ Vaslui. Pentru conformitate. Puncte forte: .recomandam mai multa incredere in fortele sale intelectuale si o mai mare implicare in viata sociala. Ca urmare.