Sunteți pe pagina 1din 6

RAPORT SCRIS

Incheiat astazi 27.04.2010, la inspectia speciala pentru acordarea definitivatului in


invatamant, sesiunea 2010.
Numele si prenumele cadrului didactic inspectat: PLACINTA MIRELA
MADALINA
Functia didactica: profesor : specialitatea limba franceza
Unitatea de invatamant: Grupul Scolar Agricol Murgeni
Data efectuarii inspectiei: 27.04.2010
Cine efectueaza inspectia: Macovei Corina, profesor de limba franceza, gradul I,
Colegiul National “ Gh. Rosca Codreanu”, metodist ISJ Vaslui
A asistat: director, prof. Buta Lorela Valy

I. ACTIVITATEA DIDACTICA
Planificarile calendaristice au fost intocmite conform programei scolare in vigoare si
modelului recomandat.
a) ACTIVITATI VERIFICATE
1. clsa a VI a – “ Le passé compose “ – lecon d`evaluation
2. clasa a V a – “ Le village. La ferme.” – lecon mixte
3. clasa a VII a – “ Les de gris de comparaison des adjectifs “- lecon mixte
4. clasa a VIII a – “ Test de evaluare ( viitorul simplu)” – lecon de verification
des connaissances

b) PROIECTAREA ACTIVITATILOR ( creativitate, conceperea lectiilor,


formularea obiectivelor operationale, corelatia intre componentele actului
didactic, strategiile didactice si de evaluare)
Proiectarea didactica este bine conceputa, cu formularea clara a competentelor
specifice adecvate continuturilor de invatare si varstei elevilor. Activitatile de invatare
au fost organizate tinand cont de posibilitatile de invatare si de nivelul de pregatire a
elevilor.
S – au verificat/ corectat temele elevilor la fiecare clasa asistata. Utilizarea
planselor, imaginilor, proiectate pentru reactualizarea cunostintelor ( perfectul
compus, despre denumirile cerealelor si animalelor ) i-a antrenat pe elevi la lectii. Prin
urmare, activitatile au fost dinamice, elevii implicandu-se in derularea acestora la
orice solicitare a profesorului.
S –a lucrat atat frontal cat si individual, utilizandu-se strategia didactica active-
participativa. S –au folosit atat metode traditionale ( explicatia, traducerea) cat si
metode moderne ( prezentarea in power-point, flipchart-ul).
Sarcinile de lucru au fost bine dozate fara sa-I suprasolicite pe elevi.

c) DESFASURAREA ACTIVITATILOR ( comportamentul cadrului didactic,


utilizarea strategiilor didactice, integrarea mijloacelor de invatamant in lectii,
creativitate in conducerea lectiilor si orientarea actiunii si gandirii elevilor,
gestionarea tinpului didactic).
In desfasurarea acticvitatilor doamna profesoara a demonstrat ca are competente
lingvistice si psihopedagogice. Comportamentul, tinuta si limbajul sunt in
concordanta cu statutul de cadru didactic. Lectiile s-au desfasurat respectand
obiectivele si scenariul didactic mentionate in proiectele didactice.
Utilizarea videoproiectorului si a flipchart-ului a asigurat transmiterea accesibila a
informatiilor, motivandu-I si antrenandu-I pe elevi in activitatile propuse.
Timpul alocat secventelor lectiilor a fost respectat.

d) EVALUAREA RANDAMENTULUI SCOLAR, METODE SI TEHNICI


DE EVALUARE A REZULTATELOR INVATARII.
Elevii au fost in permanenta incurajati si apreciati pentru raspunsurile si
participarea la lectii. Cunostintele elevilor au fost evaluate atat oral, cat si in scris.
Elevii ascultati au fost notati, mentionati, acestia primind note in catalog si stimulente.
Se constata ca elevii detin cunostinte si informatii in concordanta cu programa scolara
actuala.
Testul de evaluare aplicat la clasa a VIII a a fost proiectat prin corelarea timpurilor
de itemi cu natura obiectivelor si continutului. In urma aplicarii testului s-a calculate
media notelor obtinute, aceasta fiind considerate buna ( 7,37).
Din verificarea cataloagelor se constata ca notarea elevilor s-a facut ritmic si
obiectiv. Portofoliul personal al profesorului cuprinde fise pedagogice, planificari
calendaristice, sip e unitati de invatare, modele de teste de evaluare.

e) CUNOASTEREA SI CONSILIEREA ELEVILOR.


Apreciem ca doamna profesoara cunoaste bine potentialul elevilor si personalitatea
acestora. Remarcam, de asemenea,abilitatile personale ale profesoarei, de motivare si
corectare a comportamentului elevilor.

f) COMPETENTE PSIHORELATIONALE ( in raporturile cu elevii, cu


parintii, cu cadrele didactice).
In relatia cu elevii sai, doamna profesoara utilizeaza metode de comunicare
adecvate, avand relatii bazate pe respect.
Doamna profesoara in calitate de diriginta la clasa a VII a, are relatii foarte bune
cu parintii elevilor, organizand sedinte lunare si informandu-I periodic despre
problemele copiilor.
In relatia cu cadrele didactice, se apreciaza ca doamna profesoara s-a integrat
foarte bine in colectivul profesoral, este o buna colega si coopereaza de cate ori este
nevoie la realiozarea activitatilor scolii.

g) AUTOEVALUAREA ( capacitatea de a masura propria prestatie didactica si


de a aprecia corect reusita acesteia).
Doamna profesoara manifesta interes pentru aplicarea metodelor moderne, a
aspectelor ludice in predarea limbii franceze. Se apreciaza ca isi identifica in mod
obiectiv nevoile proprii de dezvoltare si este preocupata de participarea la activitati de
perfectionare si formare continua.

II. ACTIVITATEA EDUCATIVA IN SCOALA SI IN AFARA EI.


In cadrul scolii, doamna profesoara participa la activitatile educative,
organizand serbari, programe speciale cu ocazia diferitelor evenimente ( Ziua
Limbilor straine, Ziua Francofoniei).
De asemenea, doaman profesoara s-a implicat si in organizarea unor
concursuri scolare cu ocazia Zilei Educatiei globale, Ziua mamei, Ziua mediului,
Craciun.

III. ACTIVITATEA DE PERFECTIONARE ( metodica si stiintifica)


In luma martie 2010, doamna profesoara a urmat cursul de Consiliere si
Orientare.
In cadrul Comisiei metodice a sustinut o lectie ( ianuarie 2010) si o informare
( aprilie 2010).

IV. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al unitatii de


invatamant cu privire la activitatea didactica si conduita in cadrul scolii si al
comunitatii scolare.
Activitatea doamnei profesoare este foarte apreciata atat de conducerea scolii, cat si
de Consiliul de Administratie . este o persoana implicata in toate activitatile scolii si
manifesta dorinta de perfectionare. Fiind o persoana deschisa comunicativa, cere si
accepta ajutorul cadrelor didactice cu experienta.

V. CONCLUZII ( puncte forte, puncte slabe) si RECOMADARI.


Puncte forte:
- buna pregatire stiintifica si metodica;
- preocuparea pentru aplicarea metodelor moderne in predarea limbii
franceze;
- daruire pentru meseria de profesor;
- corectarea greselilor la lectii cu ajutorul elevilor;
Puncte slabe:
- comunicare in limba franceza redusa ( in capul elevilor);
Recomandari :
- utilizarea frecventa a limbii franceze in cadrul orelor;
- antrenarea elevilor in exprimarea in limba franceza in cadrul orelor;
- participarea doamnei profesoare la un curs de formare continua prin
programul LLP/ Comenius.
Numele cadrului didactic inspectat: PLACINTA MIRELA MADALINA
Nota acordata: 10 ( zece)
Data intocmirii raportului scris: 27.04.2010
Inspector metodist: prof. Corina Macovei.

Nota : Tei copii din prezentul raport scris vor fi transmise in termen de trei zile la ISJ
Vaslui

Pentru conformitate,
Director, prof. Drilea Alexandru
RAPORT SCRIS
Incheiat astazi 29.04.2010, cu ocazia efectuarii inspectiei curente II, in vederea
inscrierii la gradul didactic I, in invatamant
Numele si prenumele cadrului didactic inspectat: BUTA LORELA VALY
Functia didactica si specialitatea: prof. grad II, Limba si literature romana
Unitatea de invatamant: Grupul Scolar Agricol Murgeni
Data efectuarii inspectiei: 29.04.2010
Comisia numita prin delegatia nr.7 din 18.03.2010
Profesor gradul I, metodist Puflea Ioan
Profesor gradul II, director, Drilea Alexandru

CONSTATARI SI APRECIERI

I. ACTIVITATEA DIDACTICA

a) Activitati verificate
Am asistat la urmatoarele ore:
- La clasa a VII a A: “ Atributul. Lectie de actualizare a cunostintelor.”
- La clasa a VIII a A: “ Recapitulare pentru testarea nationala.”
- La clasa a V a A: “Complementul. Lectie de predare-invatare.”
- La clasa a VI a B: “ Test de verificare a cunostintelor. Media 7.75”

b) Proiectarea activitatii
Pentru o cunoastere mai buna a activitatii didactice a doamnei profesoare Buta
Lorela Valy, am consultat portofoliul didactic, planificarile anuale si calendaristice,
proiectele de tehnologie didactica si am constatat ca acestea sunt intocmite conform
programelor scolare in vigoare. Obiectivele operationale au fost riguros respectate si
metodele si strategiile didactice corespund cerintelor actuale de educatie permanenta
si de interactivitate.
Am constatat respectarea standardelor educationale actuale care vizeaza
competentele generale si specifice.

c) Desfasurarea activitatii.
La orele asistate am constatat ca doamna profesoara are o foarte buna pregatire de
specialitate si psihopedagogica, un adevarat talent didactic bazat pe noile cerinte ale
invatarii prin descoperire si problematizare. Dialogul didactic a fost fluent, vioi,
expresiv, a creat o atmosfera placuta in desfasurarea lectiilor.
La clasa a VII a a structurat intelligent fisele de lucru, a utilizat conversatia
euristica, aplicatiile dupa exemple literare, dar si din limbajul vorbit, a actualizat
cunostintele despre atribut, urmarind categoria gramaticala a determinarii dupa noua
Gramatica a Academiei.
La clasa a VIII a textul de Evaluare Nationala s-a bazat pe celebrul sonnet “
Trecut-au anii”, de Mihai Eminescu si s-au evidentiat lectura expresiva a poemului ,
incadrarea in genul liric, figurile de stil, elementele de prozodie, precum si probleme
de comunicare corecta, de fonetica si de analiza morfosintactica.
La clasa a V a predarea noilor cunostinte despre partea secundara de propozitie –
Complementul – s-a facut de la particular la general, de la exemple adecvate la
definitie, s-a urmarit obtinerea in mod gradat a clasificarii complementului.
La clasa a VI a B s-a avut in vedere prin testul aplicat cunoasterea aprofundata a
notiunilor de morfosintaxa, media obtinuta fiind de 7.75.

d) Evaluarea randamentului scolar.


Doamna profesoara Buta Lorela Valy, a stability corect si creativ temele
pentru acasa, a evaluat atent, a notat correct si motivat elevii care au fost solicitati
sa raspunda, a insistat asupra caracterului formativ al evaluarii dupa normele
interne ale demersului didactic bazat pe competente. Fisele de lucru au fost
intocmite gradual, creativ, cu diverse grade de dificultate.

e) Cunoasterea si consilierea elevilor.


Cadrul didactic inspectat isi cunoaste elevii care i-au fost incredintati spre
educare, ii dirijeaza cu atentie si afectivitate, le urmareste dezvoltarea exprimarii
corecte in limba romana si capacitatea de intelegere a fenomenului literar romanesc.

f) Competente psihorelationale ( in raport cu parintii si cadrele didactice).


Domna profesoara tine o legatura permanenta cu parintii elevilor si intretine relatii
amiabile cu toti colegii din unitatea de invatamant in care preda.

g) Autoevaluarea.
Cadrul didactic inspectat se considera pe drept motivat fata de specialitatea pe
care o preda afectiv, volitional si cognitive, are spirit inventiv, talent didactic,
echilibrat, ere un mare grad de responsabilitate fata de viitoarele destine ale elevilor si
ale scolii ca director adjunct.

II. ACTIVITATEA EDUCATIVA IN SCOALA SI IN AFARA EI.


Fiind si director adjunct al scolii, doamna profesoara Buta Lorela Valy detine
un grad inalt de implicare in toate activitatile educative din aceasta unitate de
invatamant. A organizat si condus “ Ziua Limbilor Straine”, “ Omagiu Mihai
Eminescu”, coordoneaza brosura “ Ex- Libris- Ora de romana”, desfasoara in bune
conditii sedintele cu parintii.

III. ACTIVITATEA DE PERFECTIONARE.


Detine o constanta preocupare pentru cunoasterea fenomenului literar actual, se
preocupa intens de perfectionarea metodica, a participat la cursuri de dezvoltare a
capacitatilor de evaluare, participa la Cercurile pedagogice si la alte cursuri initiate de
CCD Vaslui.

IV. APRECIEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL


UNITATII DE INVATAMANT.\
Conducerea scolii apreciaza la modul superlative intreaga activitate didactica a
doamnei profesoare pe care o considera un profesor model. A primit numai
calificative de “ Foarte Bine”. Apreciem profesionalismul si seriozitatea cu care se
daruieste procesului instructive- educativ actual.
V. CONCLUZII.
Puncte forte:
- doamna profesoara Buta Lorela Valy este un cadru didactic de talent,
este pregatita din punct de vedere professional si are seriozitate
pertinenta;
- recomandam mai multa incredere in fortele sale intelectuale si o mai
mare implicare in viata sociala.

Ca urmare, apreciem intreaga activitate a doamnei profesoare Buta Lorela Valy cu


inaltul calificativ FOARTE BINE.

Profesor metodist,
Ioan Puflea

Nota: Trei copii din prezentul raport scris vor fi inaintate la ISJ Vaslui.

Pentru conformitate,
Director, prof. Drilea Alexandru

S-ar putea să vă placă și