Nr. 1226 / 04.02.

2013 Clasele I Anul şcolar 2012-2013

PLANUL MANAGERIAL COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
Nr. Obiectivul Crt. general 1. Analiza şi dezbaterea programelor şi manualelor şcolare Obiective specifice - întocmirea unui plan de acţiune; Activităţi/ acţiuni planificate Responsabili Termen de realizare Responsabil comisie metodică Rezultate anticipate Măsuri/ acţiuni de reglare -model de planificare -programe şcolare -manuale alternative - proiecte de lecţie - referate - fişe -dezbateri - propuneri - prezentarea unor metode interactive - material didactic -fişe -diplome - înscrierea cadrelor la diferite cursuri

- dezbateri - discuţii - selectarea - stabilirea opţionalului programelor de conform cu cerinţele opţional; elevilor şi părinţilor - Stimularea şi valorificarea interesului cadrelor didactice în vederea perfecţionării metodice; - Predarea disciplinelor într-o manieră activă şi interactivă menită şă dezvolte competenţe elevilor; - inventarierea - prezentarea unor metode active-participative care să antreneze toti elevii; - schimburi de experienţă în scopul cunoaşterii şi generalizării celor mai bune metode şi procedee didactice;

Septembrie - o proiectare şi o planificare corectă conform programei în vigoare; oct.decembrie - o bună colaborare şi un schimb de experienţă eficient; - o mai bună activitate la catedră şi cu rezultate vizibile;

2.

Continua perfecţionare a cadrelor didactice

Toate cadrele didactice

permanent

fişe . Creşterea reală a pregătirii elevilor .cunoaşterea mai aprofundată a elevilor.tratarea diferenţiată o soluţie optimă pentru integrarea cu succes în activitatea şcolară. 3. -conceperea unor teste şi fişe de lucru diferenţiat.fişa de evaluare a copilului aplicată pe activităţi şi vârstă -grile . -prezentarea unor metode de lucru diferenţiat.-febr.. -fişe de muncă independentă -stârnirea interesului pentru învăţătură.stabilirea importanţei evaluării individuale .creşterea atractivităţii disciplinelor considerate de elevi mai . -compararea notelor şi calificativelor puse în catalog cu cele obţinute la diferite concursuri şi analizarea acestor situaţii. . permanent .eliminarea psihopedagogice rutinei.perfecţionarea cadrelor prin grade şi cursuri .neinteresante” 4. . didactic . -eliminarea abandonului şi a eşecului şcolar.formarea unor deprinderi şi competenţe.prevenirea şi teste de evaluare şi combaterea aplicarea lor la toate eşecului şcolar. . . Creşterea calităţii evaluării . .creşterea obiectivităţii evaluării.obţinerea unor rezultate cât mai bune la sfârşitul claselor primare. de perfecţionare. .principalelor probleme cu care se confruntă cadrele didactice.stabilirea elementelor de bază ale învăţării diferenţiate. Toate cadrele didactice oct. . şcolile din comună.referate -eliminarea -material absenteismului.conceperea unor .. Toate cadrele didactice preşedinţii Comitetelor de părinţi oct-febr. -teste model -dezbateri -interasistenţă -referate .grele” sau .

..parteneriate -materiale audio-vizuale -postere -afişe Clasele I Anul şcolar 2012-2013 . Toate cadrele didactice oct.prezentare materiale audio-vizuale. -portofolii -proiecte -seturi de teste -programe . Realizarea ofertei extracurriculare -pomovarea unor discipline: . proiecte etc. spectacole etc.educaţie artistică ..educaţie ecologică . -consolidarea unui set de valori sociomorale stabile. expoziţii.-iunie -determinarea unui stil de viaţă sanătos mental emoţional şi fizic. excursii tematice.educaţie pentru sănătate . 5. -pregătirea unor concursuri. grilă.valorificarea potenţialului fiecărui elev. întîlniri cu specialişti.prezentarea unor metode de evaluare: portofolii. -realizarea unor parteneriate cu diferite instituţii.educaţie moral-civică . .

Violenţa în familie şi şcoală –cauze. Tratarea diferenţiată a elevilor folosind fişa de muncă independentă.2012 4. TEMA ACTIVITĂŢII Proiectarea activităţilor metodice pentru anul şcolar 2012-2013 Discuţii privind întocmirea planificării Metode interactive. 6. Noutăţi în specialitate. 1. centrate pe elev aplicate în diferite momente ale lecţiei. 12.2012 3. Predarea ortogramelor la ciclul primar. Noutăţi în specialitate. 06.2013 .I-IV VALEA MĂNĂSTIRII Responsabil comisie metodică 10. Model de fişe de muncă independentă. 2. 5.2012 Responsabil comisie metodică Cadrele didactice Şcoala cu clasele I-IV VALEA STÂNII Cadrele didactice Şcolile cu clasele I-IV ŢIŢEŞTI Cadrele didactice Şcoala cu clasele I-IV ŢIŢEŞTI Cadrele didactice Şcolile cu cl. Noutăţi în specialitate. Crt. urmări Noutăţi în specialitate Evaluarea activităţilor metodice desfăşurate pe parcursul anului şcolar 2012-2013 MIJLOC DE REALIZARE ¤ discuţii ¤ stabilirea responsabilităţilor ¤ referate ¤ discuţii ¤ schimb de experienţă ¤ aplicare practică ¤ referate ¤ discuţii ¤ schimb de experienţă ¤ referate ¤ discuţii ¤ schimb de experienţă ¤ modele fişe ¤ referate ¤ discuţii ¤dezbateri ¤ masă rotundă ¤ raport de activitate RESPONSABILI DATA 09. înv.Responsabil: Prof. primar Oancea Adelina CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR METODICE Nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful