Plan Managerial Comisia Metodica a Invatatorilor

Nr. 1226 / 04.02.

2013 Clasele I Anul şcolar 2012-2013

PLANUL MANAGERIAL COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
Nr. Obiectivul Crt. general 1. Analiza şi dezbaterea programelor şi manualelor şcolare Obiective specifice - întocmirea unui plan de acţiune; Activităţi/ acţiuni planificate Responsabili Termen de realizare Responsabil comisie metodică Rezultate anticipate Măsuri/ acţiuni de reglare -model de planificare -programe şcolare -manuale alternative - proiecte de lecţie - referate - fişe -dezbateri - propuneri - prezentarea unor metode interactive - material didactic -fişe -diplome - înscrierea cadrelor la diferite cursuri

- dezbateri - discuţii - selectarea - stabilirea opţionalului programelor de conform cu cerinţele opţional; elevilor şi părinţilor - Stimularea şi valorificarea interesului cadrelor didactice în vederea perfecţionării metodice; - Predarea disciplinelor într-o manieră activă şi interactivă menită şă dezvolte competenţe elevilor; - inventarierea - prezentarea unor metode active-participative care să antreneze toti elevii; - schimburi de experienţă în scopul cunoaşterii şi generalizării celor mai bune metode şi procedee didactice;

Septembrie - o proiectare şi o planificare corectă conform programei în vigoare; oct.decembrie - o bună colaborare şi un schimb de experienţă eficient; - o mai bună activitate la catedră şi cu rezultate vizibile;

2.

Continua perfecţionare a cadrelor didactice

Toate cadrele didactice

permanent

. şcolile din comună.grele” sau .prevenirea şi teste de evaluare şi combaterea aplicarea lor la toate eşecului şcolar. de perfecţionare.creşterea atractivităţii disciplinelor considerate de elevi mai . .creşterea obiectivităţii evaluării. . 3. . . Creşterea reală a pregătirii elevilor . didactic .fişe . -eliminarea abandonului şi a eşecului şcolar. -teste model -dezbateri -interasistenţă -referate .cunoaşterea mai aprofundată a elevilor...neinteresante” 4. -fişe de muncă independentă -stârnirea interesului pentru învăţătură.principalelor probleme cu care se confruntă cadrele didactice. . .-febr. Toate cadrele didactice preşedinţii Comitetelor de părinţi oct-febr.stabilirea elementelor de bază ale învăţării diferenţiate. Creşterea calităţii evaluării . permanent .referate -eliminarea -material absenteismului.stabilirea importanţei evaluării individuale .formarea unor deprinderi şi competenţe.fişa de evaluare a copilului aplicată pe activităţi şi vârstă -grile .tratarea diferenţiată o soluţie optimă pentru integrarea cu succes în activitatea şcolară.eliminarea psihopedagogice rutinei. -prezentarea unor metode de lucru diferenţiat.obţinerea unor rezultate cât mai bune la sfârşitul claselor primare. Toate cadrele didactice oct.conceperea unor . -compararea notelor şi calificativelor puse în catalog cu cele obţinute la diferite concursuri şi analizarea acestor situaţii.perfecţionarea cadrelor prin grade şi cursuri . -conceperea unor teste şi fişe de lucru diferenţiat.

-realizarea unor parteneriate cu diferite instituţii.educaţie ecologică .educaţie moral-civică . excursii tematice. expoziţii..prezentare materiale audio-vizuale.valorificarea potenţialului fiecărui elev. grilă.educaţie artistică . Toate cadrele didactice oct. Realizarea ofertei extracurriculare -pomovarea unor discipline: . . 5. -portofolii -proiecte -seturi de teste -programe .-iunie -determinarea unui stil de viaţă sanătos mental emoţional şi fizic. proiecte etc. întîlniri cu specialişti. -pregătirea unor concursuri. -consolidarea unui set de valori sociomorale stabile. spectacole etc..educaţie pentru sănătate ..prezentarea unor metode de evaluare: portofolii.parteneriate -materiale audio-vizuale -postere -afişe Clasele I Anul şcolar 2012-2013 .

2012 4. 2. Noutăţi în specialitate. Crt.I-IV VALEA MĂNĂSTIRII Responsabil comisie metodică 10. Predarea ortogramelor la ciclul primar. urmări Noutăţi în specialitate Evaluarea activităţilor metodice desfăşurate pe parcursul anului şcolar 2012-2013 MIJLOC DE REALIZARE ¤ discuţii ¤ stabilirea responsabilităţilor ¤ referate ¤ discuţii ¤ schimb de experienţă ¤ aplicare practică ¤ referate ¤ discuţii ¤ schimb de experienţă ¤ referate ¤ discuţii ¤ schimb de experienţă ¤ modele fişe ¤ referate ¤ discuţii ¤dezbateri ¤ masă rotundă ¤ raport de activitate RESPONSABILI DATA 09. centrate pe elev aplicate în diferite momente ale lecţiei.2012 3.2013 . Tratarea diferenţiată a elevilor folosind fişa de muncă independentă. Noutăţi în specialitate. 1. 12. 06. Violenţa în familie şi şcoală –cauze.2012 Responsabil comisie metodică Cadrele didactice Şcoala cu clasele I-IV VALEA STÂNII Cadrele didactice Şcolile cu clasele I-IV ŢIŢEŞTI Cadrele didactice Şcoala cu clasele I-IV ŢIŢEŞTI Cadrele didactice Şcolile cu cl. TEMA ACTIVITĂŢII Proiectarea activităţilor metodice pentru anul şcolar 2012-2013 Discuţii privind întocmirea planificării Metode interactive. 6. primar Oancea Adelina CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR METODICE Nr.Responsabil: Prof. Noutăţi în specialitate. Model de fişe de muncă independentă. 5. înv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful