Nr. 1226 / 04.02.

2013 Clasele I Anul şcolar 2012-2013

PLANUL MANAGERIAL COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
Nr. Obiectivul Crt. general 1. Analiza şi dezbaterea programelor şi manualelor şcolare Obiective specifice - întocmirea unui plan de acţiune; Activităţi/ acţiuni planificate Responsabili Termen de realizare Responsabil comisie metodică Rezultate anticipate Măsuri/ acţiuni de reglare -model de planificare -programe şcolare -manuale alternative - proiecte de lecţie - referate - fişe -dezbateri - propuneri - prezentarea unor metode interactive - material didactic -fişe -diplome - înscrierea cadrelor la diferite cursuri

- dezbateri - discuţii - selectarea - stabilirea opţionalului programelor de conform cu cerinţele opţional; elevilor şi părinţilor - Stimularea şi valorificarea interesului cadrelor didactice în vederea perfecţionării metodice; - Predarea disciplinelor într-o manieră activă şi interactivă menită şă dezvolte competenţe elevilor; - inventarierea - prezentarea unor metode active-participative care să antreneze toti elevii; - schimburi de experienţă în scopul cunoaşterii şi generalizării celor mai bune metode şi procedee didactice;

Septembrie - o proiectare şi o planificare corectă conform programei în vigoare; oct.decembrie - o bună colaborare şi un schimb de experienţă eficient; - o mai bună activitate la catedră şi cu rezultate vizibile;

2.

Continua perfecţionare a cadrelor didactice

Toate cadrele didactice

permanent

tratarea diferenţiată o soluţie optimă pentru integrarea cu succes în activitatea şcolară.conceperea unor .referate -eliminarea -material absenteismului.neinteresante” 4.obţinerea unor rezultate cât mai bune la sfârşitul claselor primare.grele” sau .stabilirea importanţei evaluării individuale . -teste model -dezbateri -interasistenţă -referate .stabilirea elementelor de bază ale învăţării diferenţiate. .creşterea obiectivităţii evaluării..principalelor probleme cu care se confruntă cadrele didactice. de perfecţionare. şcolile din comună. permanent . . . Creşterea calităţii evaluării . 3.fişa de evaluare a copilului aplicată pe activităţi şi vârstă -grile . didactic . .eliminarea psihopedagogice rutinei. .fişe . -fişe de muncă independentă -stârnirea interesului pentru învăţătură. -eliminarea abandonului şi a eşecului şcolar.. Creşterea reală a pregătirii elevilor .prevenirea şi teste de evaluare şi combaterea aplicarea lor la toate eşecului şcolar. . -prezentarea unor metode de lucru diferenţiat.creşterea atractivităţii disciplinelor considerate de elevi mai .perfecţionarea cadrelor prin grade şi cursuri .formarea unor deprinderi şi competenţe.cunoaşterea mai aprofundată a elevilor. Toate cadrele didactice oct. -conceperea unor teste şi fişe de lucru diferenţiat.-febr. -compararea notelor şi calificativelor puse în catalog cu cele obţinute la diferite concursuri şi analizarea acestor situaţii. . Toate cadrele didactice preşedinţii Comitetelor de părinţi oct-febr.

proiecte etc. grilă.educaţie ecologică .. -portofolii -proiecte -seturi de teste -programe . excursii tematice. -pregătirea unor concursuri.valorificarea potenţialului fiecărui elev.prezentare materiale audio-vizuale. 5. .. spectacole etc. expoziţii. Toate cadrele didactice oct.parteneriate -materiale audio-vizuale -postere -afişe Clasele I Anul şcolar 2012-2013 .educaţie moral-civică .. -consolidarea unui set de valori sociomorale stabile. Realizarea ofertei extracurriculare -pomovarea unor discipline: . -realizarea unor parteneriate cu diferite instituţii.-iunie -determinarea unui stil de viaţă sanătos mental emoţional şi fizic.prezentarea unor metode de evaluare: portofolii. întîlniri cu specialişti.educaţie artistică .educaţie pentru sănătate .

Responsabil: Prof. 6. Tratarea diferenţiată a elevilor folosind fişa de muncă independentă. Predarea ortogramelor la ciclul primar. Noutăţi în specialitate.2013 . 5. Model de fişe de muncă independentă.2012 3. Crt. 2. primar Oancea Adelina CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR METODICE Nr. urmări Noutăţi în specialitate Evaluarea activităţilor metodice desfăşurate pe parcursul anului şcolar 2012-2013 MIJLOC DE REALIZARE ¤ discuţii ¤ stabilirea responsabilităţilor ¤ referate ¤ discuţii ¤ schimb de experienţă ¤ aplicare practică ¤ referate ¤ discuţii ¤ schimb de experienţă ¤ referate ¤ discuţii ¤ schimb de experienţă ¤ modele fişe ¤ referate ¤ discuţii ¤dezbateri ¤ masă rotundă ¤ raport de activitate RESPONSABILI DATA 09. TEMA ACTIVITĂŢII Proiectarea activităţilor metodice pentru anul şcolar 2012-2013 Discuţii privind întocmirea planificării Metode interactive. 1.I-IV VALEA MĂNĂSTIRII Responsabil comisie metodică 10. Noutăţi în specialitate.2012 Responsabil comisie metodică Cadrele didactice Şcoala cu clasele I-IV VALEA STÂNII Cadrele didactice Şcolile cu clasele I-IV ŢIŢEŞTI Cadrele didactice Şcoala cu clasele I-IV ŢIŢEŞTI Cadrele didactice Şcolile cu cl. centrate pe elev aplicate în diferite momente ale lecţiei. Violenţa în familie şi şcoală –cauze. înv. 12. Noutăţi în specialitate. 06.2012 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful