P. 1
Plan Managerial Comisia Metodica a Invatatorilor

Plan Managerial Comisia Metodica a Invatatorilor

|Views: 2,453|Likes:
Published by Daniela Paraschiv
0 Proiect de Parteneriat Cu Biserica Castau
0 Proiect de Parteneriat Cu Biserica Castau

More info:

Published by: Daniela Paraschiv on Sep 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2015

pdf

text

original

Nr. 1226 / 04.02.

2013 Clasele I Anul şcolar 2012-2013

PLANUL MANAGERIAL COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
Nr. Obiectivul Crt. general 1. Analiza şi dezbaterea programelor şi manualelor şcolare Obiective specifice - întocmirea unui plan de acţiune; Activităţi/ acţiuni planificate Responsabili Termen de realizare Responsabil comisie metodică Rezultate anticipate Măsuri/ acţiuni de reglare -model de planificare -programe şcolare -manuale alternative - proiecte de lecţie - referate - fişe -dezbateri - propuneri - prezentarea unor metode interactive - material didactic -fişe -diplome - înscrierea cadrelor la diferite cursuri

- dezbateri - discuţii - selectarea - stabilirea opţionalului programelor de conform cu cerinţele opţional; elevilor şi părinţilor - Stimularea şi valorificarea interesului cadrelor didactice în vederea perfecţionării metodice; - Predarea disciplinelor într-o manieră activă şi interactivă menită şă dezvolte competenţe elevilor; - inventarierea - prezentarea unor metode active-participative care să antreneze toti elevii; - schimburi de experienţă în scopul cunoaşterii şi generalizării celor mai bune metode şi procedee didactice;

Septembrie - o proiectare şi o planificare corectă conform programei în vigoare; oct.decembrie - o bună colaborare şi un schimb de experienţă eficient; - o mai bună activitate la catedră şi cu rezultate vizibile;

2.

Continua perfecţionare a cadrelor didactice

Toate cadrele didactice

permanent

grele” sau .neinteresante” 4.. -conceperea unor teste şi fişe de lucru diferenţiat.creşterea obiectivităţii evaluării. -prezentarea unor metode de lucru diferenţiat. Toate cadrele didactice oct. . -compararea notelor şi calificativelor puse în catalog cu cele obţinute la diferite concursuri şi analizarea acestor situaţii.perfecţionarea cadrelor prin grade şi cursuri . . de perfecţionare.formarea unor deprinderi şi competenţe. -eliminarea abandonului şi a eşecului şcolar.conceperea unor .-febr. şcolile din comună.fişe . Creşterea calităţii evaluării .tratarea diferenţiată o soluţie optimă pentru integrarea cu succes în activitatea şcolară. . Creşterea reală a pregătirii elevilor . Toate cadrele didactice preşedinţii Comitetelor de părinţi oct-febr. 3.fişa de evaluare a copilului aplicată pe activităţi şi vârstă -grile .stabilirea importanţei evaluării individuale . permanent .obţinerea unor rezultate cât mai bune la sfârşitul claselor primare.referate -eliminarea -material absenteismului. . -fişe de muncă independentă -stârnirea interesului pentru învăţătură.. .creşterea atractivităţii disciplinelor considerate de elevi mai . didactic .principalelor probleme cu care se confruntă cadrele didactice.eliminarea psihopedagogice rutinei.prevenirea şi teste de evaluare şi combaterea aplicarea lor la toate eşecului şcolar.cunoaşterea mai aprofundată a elevilor. -teste model -dezbateri -interasistenţă -referate . . .stabilirea elementelor de bază ale învăţării diferenţiate.

Realizarea ofertei extracurriculare -pomovarea unor discipline: . -realizarea unor parteneriate cu diferite instituţii. întîlniri cu specialişti.educaţie moral-civică .prezentarea unor metode de evaluare: portofolii.educaţie ecologică ....parteneriate -materiale audio-vizuale -postere -afişe Clasele I Anul şcolar 2012-2013 . grilă. Toate cadrele didactice oct. spectacole etc. . proiecte etc.-iunie -determinarea unui stil de viaţă sanătos mental emoţional şi fizic.prezentare materiale audio-vizuale.educaţie artistică . expoziţii.educaţie pentru sănătate .valorificarea potenţialului fiecărui elev. excursii tematice. -consolidarea unui set de valori sociomorale stabile. -portofolii -proiecte -seturi de teste -programe . 5. -pregătirea unor concursuri.

Crt.2012 Responsabil comisie metodică Cadrele didactice Şcoala cu clasele I-IV VALEA STÂNII Cadrele didactice Şcolile cu clasele I-IV ŢIŢEŞTI Cadrele didactice Şcoala cu clasele I-IV ŢIŢEŞTI Cadrele didactice Şcolile cu cl.I-IV VALEA MĂNĂSTIRII Responsabil comisie metodică 10. 06. primar Oancea Adelina CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR METODICE Nr. centrate pe elev aplicate în diferite momente ale lecţiei. TEMA ACTIVITĂŢII Proiectarea activităţilor metodice pentru anul şcolar 2012-2013 Discuţii privind întocmirea planificării Metode interactive. 12. Noutăţi în specialitate. Tratarea diferenţiată a elevilor folosind fişa de muncă independentă.Responsabil: Prof.2013 .2012 3. Model de fişe de muncă independentă. 1. 2. 5. Noutăţi în specialitate. Noutăţi în specialitate. urmări Noutăţi în specialitate Evaluarea activităţilor metodice desfăşurate pe parcursul anului şcolar 2012-2013 MIJLOC DE REALIZARE ¤ discuţii ¤ stabilirea responsabilităţilor ¤ referate ¤ discuţii ¤ schimb de experienţă ¤ aplicare practică ¤ referate ¤ discuţii ¤ schimb de experienţă ¤ referate ¤ discuţii ¤ schimb de experienţă ¤ modele fişe ¤ referate ¤ discuţii ¤dezbateri ¤ masă rotundă ¤ raport de activitate RESPONSABILI DATA 09. Predarea ortogramelor la ciclul primar. 6. Violenţa în familie şi şcoală –cauze.2012 4. înv.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->