P. 1
Plan Managerial Comisia Metodica a Invatatorilor

Plan Managerial Comisia Metodica a Invatatorilor

|Views: 2,399|Likes:
Published by Daniela Paraschiv
0 Proiect de Parteneriat Cu Biserica Castau
0 Proiect de Parteneriat Cu Biserica Castau

More info:

Published by: Daniela Paraschiv on Sep 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2015

pdf

text

original

Nr. 1226 / 04.02.

2013 Clasele I Anul şcolar 2012-2013

PLANUL MANAGERIAL COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
Nr. Obiectivul Crt. general 1. Analiza şi dezbaterea programelor şi manualelor şcolare Obiective specifice - întocmirea unui plan de acţiune; Activităţi/ acţiuni planificate Responsabili Termen de realizare Responsabil comisie metodică Rezultate anticipate Măsuri/ acţiuni de reglare -model de planificare -programe şcolare -manuale alternative - proiecte de lecţie - referate - fişe -dezbateri - propuneri - prezentarea unor metode interactive - material didactic -fişe -diplome - înscrierea cadrelor la diferite cursuri

- dezbateri - discuţii - selectarea - stabilirea opţionalului programelor de conform cu cerinţele opţional; elevilor şi părinţilor - Stimularea şi valorificarea interesului cadrelor didactice în vederea perfecţionării metodice; - Predarea disciplinelor într-o manieră activă şi interactivă menită şă dezvolte competenţe elevilor; - inventarierea - prezentarea unor metode active-participative care să antreneze toti elevii; - schimburi de experienţă în scopul cunoaşterii şi generalizării celor mai bune metode şi procedee didactice;

Septembrie - o proiectare şi o planificare corectă conform programei în vigoare; oct.decembrie - o bună colaborare şi un schimb de experienţă eficient; - o mai bună activitate la catedră şi cu rezultate vizibile;

2.

Continua perfecţionare a cadrelor didactice

Toate cadrele didactice

permanent

fişa de evaluare a copilului aplicată pe activităţi şi vârstă -grile . Toate cadrele didactice preşedinţii Comitetelor de părinţi oct-febr. permanent . . didactic .obţinerea unor rezultate cât mai bune la sfârşitul claselor primare. Toate cadrele didactice oct. -fişe de muncă independentă -stârnirea interesului pentru învăţătură.stabilirea importanţei evaluării individuale . . -prezentarea unor metode de lucru diferenţiat. -eliminarea abandonului şi a eşecului şcolar.prevenirea şi teste de evaluare şi combaterea aplicarea lor la toate eşecului şcolar. 3.cunoaşterea mai aprofundată a elevilor. . . . de perfecţionare.conceperea unor ..creşterea obiectivităţii evaluării. -compararea notelor şi calificativelor puse în catalog cu cele obţinute la diferite concursuri şi analizarea acestor situaţii.-febr.fişe .referate -eliminarea -material absenteismului.creşterea atractivităţii disciplinelor considerate de elevi mai . Creşterea calităţii evaluării .stabilirea elementelor de bază ale învăţării diferenţiate.perfecţionarea cadrelor prin grade şi cursuri .grele” sau ..formarea unor deprinderi şi competenţe.tratarea diferenţiată o soluţie optimă pentru integrarea cu succes în activitatea şcolară. . şcolile din comună. -teste model -dezbateri -interasistenţă -referate . -conceperea unor teste şi fişe de lucru diferenţiat.principalelor probleme cu care se confruntă cadrele didactice.eliminarea psihopedagogice rutinei. Creşterea reală a pregătirii elevilor .neinteresante” 4. .

-portofolii -proiecte -seturi de teste -programe .educaţie pentru sănătate . -consolidarea unui set de valori sociomorale stabile.. -realizarea unor parteneriate cu diferite instituţii.. expoziţii.educaţie ecologică .parteneriate -materiale audio-vizuale -postere -afişe Clasele I Anul şcolar 2012-2013 .prezentare materiale audio-vizuale. excursii tematice.-iunie -determinarea unui stil de viaţă sanătos mental emoţional şi fizic. spectacole etc.educaţie artistică .prezentarea unor metode de evaluare: portofolii.valorificarea potenţialului fiecărui elev.educaţie moral-civică . .. 5. proiecte etc. Realizarea ofertei extracurriculare -pomovarea unor discipline: . Toate cadrele didactice oct. -pregătirea unor concursuri. întîlniri cu specialişti. grilă.

1. centrate pe elev aplicate în diferite momente ale lecţiei. înv.Responsabil: Prof. Tratarea diferenţiată a elevilor folosind fişa de muncă independentă. 06. Model de fişe de muncă independentă.I-IV VALEA MĂNĂSTIRII Responsabil comisie metodică 10.2012 4. Crt. TEMA ACTIVITĂŢII Proiectarea activităţilor metodice pentru anul şcolar 2012-2013 Discuţii privind întocmirea planificării Metode interactive. Noutăţi în specialitate. Violenţa în familie şi şcoală –cauze. 12. Predarea ortogramelor la ciclul primar.2013 . Noutăţi în specialitate. 5. primar Oancea Adelina CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR METODICE Nr. 6. Noutăţi în specialitate. urmări Noutăţi în specialitate Evaluarea activităţilor metodice desfăşurate pe parcursul anului şcolar 2012-2013 MIJLOC DE REALIZARE ¤ discuţii ¤ stabilirea responsabilităţilor ¤ referate ¤ discuţii ¤ schimb de experienţă ¤ aplicare practică ¤ referate ¤ discuţii ¤ schimb de experienţă ¤ referate ¤ discuţii ¤ schimb de experienţă ¤ modele fişe ¤ referate ¤ discuţii ¤dezbateri ¤ masă rotundă ¤ raport de activitate RESPONSABILI DATA 09. 2.2012 3.2012 Responsabil comisie metodică Cadrele didactice Şcoala cu clasele I-IV VALEA STÂNII Cadrele didactice Şcolile cu clasele I-IV ŢIŢEŞTI Cadrele didactice Şcoala cu clasele I-IV ŢIŢEŞTI Cadrele didactice Şcolile cu cl.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->