Nr. 1226 / 04.02.

2013 Clasele I Anul şcolar 2012-2013

PLANUL MANAGERIAL COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
Nr. Obiectivul Crt. general 1. Analiza şi dezbaterea programelor şi manualelor şcolare Obiective specifice - întocmirea unui plan de acţiune; Activităţi/ acţiuni planificate Responsabili Termen de realizare Responsabil comisie metodică Rezultate anticipate Măsuri/ acţiuni de reglare -model de planificare -programe şcolare -manuale alternative - proiecte de lecţie - referate - fişe -dezbateri - propuneri - prezentarea unor metode interactive - material didactic -fişe -diplome - înscrierea cadrelor la diferite cursuri

- dezbateri - discuţii - selectarea - stabilirea opţionalului programelor de conform cu cerinţele opţional; elevilor şi părinţilor - Stimularea şi valorificarea interesului cadrelor didactice în vederea perfecţionării metodice; - Predarea disciplinelor într-o manieră activă şi interactivă menită şă dezvolte competenţe elevilor; - inventarierea - prezentarea unor metode active-participative care să antreneze toti elevii; - schimburi de experienţă în scopul cunoaşterii şi generalizării celor mai bune metode şi procedee didactice;

Septembrie - o proiectare şi o planificare corectă conform programei în vigoare; oct.decembrie - o bună colaborare şi un schimb de experienţă eficient; - o mai bună activitate la catedră şi cu rezultate vizibile;

2.

Continua perfecţionare a cadrelor didactice

Toate cadrele didactice

permanent

creşterea obiectivităţii evaluării. Toate cadrele didactice preşedinţii Comitetelor de părinţi oct-febr. didactic .obţinerea unor rezultate cât mai bune la sfârşitul claselor primare. . Creşterea reală a pregătirii elevilor .-febr. permanent .referate -eliminarea -material absenteismului. -teste model -dezbateri -interasistenţă -referate . şcolile din comună. -compararea notelor şi calificativelor puse în catalog cu cele obţinute la diferite concursuri şi analizarea acestor situaţii.perfecţionarea cadrelor prin grade şi cursuri . -eliminarea abandonului şi a eşecului şcolar. . de perfecţionare. .eliminarea psihopedagogice rutinei.conceperea unor . . .formarea unor deprinderi şi competenţe.fişa de evaluare a copilului aplicată pe activităţi şi vârstă -grile .principalelor probleme cu care se confruntă cadrele didactice.prevenirea şi teste de evaluare şi combaterea aplicarea lor la toate eşecului şcolar. -prezentarea unor metode de lucru diferenţiat. 3.creşterea atractivităţii disciplinelor considerate de elevi mai .tratarea diferenţiată o soluţie optimă pentru integrarea cu succes în activitatea şcolară..cunoaşterea mai aprofundată a elevilor.fişe . Creşterea calităţii evaluării . -fişe de muncă independentă -stârnirea interesului pentru învăţătură. . . Toate cadrele didactice oct.stabilirea elementelor de bază ale învăţării diferenţiate..neinteresante” 4.stabilirea importanţei evaluării individuale . -conceperea unor teste şi fişe de lucru diferenţiat.grele” sau .

-portofolii -proiecte -seturi de teste -programe . . -consolidarea unui set de valori sociomorale stabile.prezentarea unor metode de evaluare: portofolii. spectacole etc. Toate cadrele didactice oct...educaţie artistică . -realizarea unor parteneriate cu diferite instituţii..prezentare materiale audio-vizuale.valorificarea potenţialului fiecărui elev. excursii tematice.-iunie -determinarea unui stil de viaţă sanătos mental emoţional şi fizic. proiecte etc.educaţie moral-civică . -pregătirea unor concursuri. Realizarea ofertei extracurriculare -pomovarea unor discipline: .educaţie pentru sănătate . 5. întîlniri cu specialişti. grilă. expoziţii.parteneriate -materiale audio-vizuale -postere -afişe Clasele I Anul şcolar 2012-2013 .educaţie ecologică .

2012 3. centrate pe elev aplicate în diferite momente ale lecţiei. TEMA ACTIVITĂŢII Proiectarea activităţilor metodice pentru anul şcolar 2012-2013 Discuţii privind întocmirea planificării Metode interactive.Responsabil: Prof. 6. 12. înv. primar Oancea Adelina CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR METODICE Nr. Noutăţi în specialitate.2012 Responsabil comisie metodică Cadrele didactice Şcoala cu clasele I-IV VALEA STÂNII Cadrele didactice Şcolile cu clasele I-IV ŢIŢEŞTI Cadrele didactice Şcoala cu clasele I-IV ŢIŢEŞTI Cadrele didactice Şcolile cu cl.2013 . 5. 06. Crt. urmări Noutăţi în specialitate Evaluarea activităţilor metodice desfăşurate pe parcursul anului şcolar 2012-2013 MIJLOC DE REALIZARE ¤ discuţii ¤ stabilirea responsabilităţilor ¤ referate ¤ discuţii ¤ schimb de experienţă ¤ aplicare practică ¤ referate ¤ discuţii ¤ schimb de experienţă ¤ referate ¤ discuţii ¤ schimb de experienţă ¤ modele fişe ¤ referate ¤ discuţii ¤dezbateri ¤ masă rotundă ¤ raport de activitate RESPONSABILI DATA 09.I-IV VALEA MĂNĂSTIRII Responsabil comisie metodică 10.2012 4. Model de fişe de muncă independentă. Noutăţi în specialitate. Violenţa în familie şi şcoală –cauze. Tratarea diferenţiată a elevilor folosind fişa de muncă independentă. Predarea ortogramelor la ciclul primar. 2. Noutăţi în specialitate. 1.