Nr. 1226 / 04.02.

2013 Clasele I Anul şcolar 2012-2013

PLANUL MANAGERIAL COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
Nr. Obiectivul Crt. general 1. Analiza şi dezbaterea programelor şi manualelor şcolare Obiective specifice - întocmirea unui plan de acţiune; Activităţi/ acţiuni planificate Responsabili Termen de realizare Responsabil comisie metodică Rezultate anticipate Măsuri/ acţiuni de reglare -model de planificare -programe şcolare -manuale alternative - proiecte de lecţie - referate - fişe -dezbateri - propuneri - prezentarea unor metode interactive - material didactic -fişe -diplome - înscrierea cadrelor la diferite cursuri

- dezbateri - discuţii - selectarea - stabilirea opţionalului programelor de conform cu cerinţele opţional; elevilor şi părinţilor - Stimularea şi valorificarea interesului cadrelor didactice în vederea perfecţionării metodice; - Predarea disciplinelor într-o manieră activă şi interactivă menită şă dezvolte competenţe elevilor; - inventarierea - prezentarea unor metode active-participative care să antreneze toti elevii; - schimburi de experienţă în scopul cunoaşterii şi generalizării celor mai bune metode şi procedee didactice;

Septembrie - o proiectare şi o planificare corectă conform programei în vigoare; oct.decembrie - o bună colaborare şi un schimb de experienţă eficient; - o mai bună activitate la catedră şi cu rezultate vizibile;

2.

Continua perfecţionare a cadrelor didactice

Toate cadrele didactice

permanent

formarea unor deprinderi şi competenţe.eliminarea psihopedagogice rutinei. permanent . Toate cadrele didactice oct. Toate cadrele didactice preşedinţii Comitetelor de părinţi oct-febr. . Creşterea calităţii evaluării . .perfecţionarea cadrelor prin grade şi cursuri . Creşterea reală a pregătirii elevilor .-febr. -fişe de muncă independentă -stârnirea interesului pentru învăţătură.stabilirea elementelor de bază ale învăţării diferenţiate. -compararea notelor şi calificativelor puse în catalog cu cele obţinute la diferite concursuri şi analizarea acestor situaţii. .grele” sau .prevenirea şi teste de evaluare şi combaterea aplicarea lor la toate eşecului şcolar.tratarea diferenţiată o soluţie optimă pentru integrarea cu succes în activitatea şcolară. . -conceperea unor teste şi fişe de lucru diferenţiat.stabilirea importanţei evaluării individuale . şcolile din comună..creşterea atractivităţii disciplinelor considerate de elevi mai . -prezentarea unor metode de lucru diferenţiat.principalelor probleme cu care se confruntă cadrele didactice. 3. de perfecţionare.fişe .cunoaşterea mai aprofundată a elevilor.referate -eliminarea -material absenteismului..fişa de evaluare a copilului aplicată pe activităţi şi vârstă -grile . .conceperea unor . . .neinteresante” 4.creşterea obiectivităţii evaluării.obţinerea unor rezultate cât mai bune la sfârşitul claselor primare. -teste model -dezbateri -interasistenţă -referate . didactic . -eliminarea abandonului şi a eşecului şcolar.

educaţie ecologică . 5. Realizarea ofertei extracurriculare -pomovarea unor discipline: . expoziţii..educaţie moral-civică .prezentare materiale audio-vizuale. proiecte etc. excursii tematice. Toate cadrele didactice oct. -pregătirea unor concursuri. spectacole etc.prezentarea unor metode de evaluare: portofolii..educaţie artistică .valorificarea potenţialului fiecărui elev.parteneriate -materiale audio-vizuale -postere -afişe Clasele I Anul şcolar 2012-2013 . -realizarea unor parteneriate cu diferite instituţii.educaţie pentru sănătate .. . grilă. -consolidarea unui set de valori sociomorale stabile. -portofolii -proiecte -seturi de teste -programe .-iunie -determinarea unui stil de viaţă sanătos mental emoţional şi fizic. întîlniri cu specialişti.

2012 4. 12. Noutăţi în specialitate. 6. Crt. Predarea ortogramelor la ciclul primar. 5.I-IV VALEA MĂNĂSTIRII Responsabil comisie metodică 10. urmări Noutăţi în specialitate Evaluarea activităţilor metodice desfăşurate pe parcursul anului şcolar 2012-2013 MIJLOC DE REALIZARE ¤ discuţii ¤ stabilirea responsabilităţilor ¤ referate ¤ discuţii ¤ schimb de experienţă ¤ aplicare practică ¤ referate ¤ discuţii ¤ schimb de experienţă ¤ referate ¤ discuţii ¤ schimb de experienţă ¤ modele fişe ¤ referate ¤ discuţii ¤dezbateri ¤ masă rotundă ¤ raport de activitate RESPONSABILI DATA 09.2012 Responsabil comisie metodică Cadrele didactice Şcoala cu clasele I-IV VALEA STÂNII Cadrele didactice Şcolile cu clasele I-IV ŢIŢEŞTI Cadrele didactice Şcoala cu clasele I-IV ŢIŢEŞTI Cadrele didactice Şcolile cu cl. Noutăţi în specialitate. înv.Responsabil: Prof. 2. Model de fişe de muncă independentă.2013 . 06.2012 3. primar Oancea Adelina CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR METODICE Nr. Violenţa în familie şi şcoală –cauze. Tratarea diferenţiată a elevilor folosind fişa de muncă independentă. centrate pe elev aplicate în diferite momente ale lecţiei. 1. TEMA ACTIVITĂŢII Proiectarea activităţilor metodice pentru anul şcolar 2012-2013 Discuţii privind întocmirea planificării Metode interactive. Noutăţi în specialitate.