Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE

ATESTAT DOCUMENTAR
IN ANUL 1870
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL BISTRITA
Romania, 420062 Bistrita Str.Drumul Tărpiului nr. 21
Tel. / Fax: +40-263-238-101 Cod fiscal:4426913
scoala@agricolbistrita.ro www.agricolbistrita.ro
Nr.

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 27.09.2019 cu ocazia Şedinţei Consiliului Reprezentativ al Părinţilor pe Şcoală

Ordinea de zi

1. Prezentarea Cap. 5 din ROFUIP referitor la Consiliul Reprezentativ al Părinţilor pe


Şcoală
2. Desemnarea unui preşedinte
3. Prezentarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului reprezentativ al
părinţilor din Liceul Tehnologic Agricol Bistrița
4. Stabilirea atribuţiilor pentru cel desemnat la pc.2
5. Desemnarea unui părinte în Comisia CEAC
6. Alegerea reprezentantului părinţilor în Consiliul de Administraţie al Liceului
Tehnologic Agricol Bistrița
7. Prezentare Structura anului şcolar 2019 – 2020
8. Informare cu privire la realizarea planului de şcolarizare
9. Prezentarea mijloacelor de supraveghere ( căsuţa portarului, bilete de voie pentru elevi,
accesul în şcoală pe baza legitimației de elev, sistem de supraveghere al şcolii pe timpul
nopţii şi în weekend) a elevilor pe timpul pauzelor şi al orelor de curs, în scopul asigurării
siguranţei elevilor şi al păstrării bunurilor instituţiei de învâţământ
10. Propuneri îmbunătăţire ROI
11. Sondaj de opinie şi sugestii referitoare la Programul naţional – Şcoala Altfel – 2019 –
2020
12. Prezentarea activităţilor extraşcolare din anul şcolar 2018 – 2019
13. Situaţia absenteismului din anul şcolar 2018 – 2019
14. Diverse

La această şedinţă, desfăşurată între orele 15.30 – 17, au participat un număr de 11 părinţi.

 A fost ales cu unanimitate de voturi, președintele Consiliului Reprezentativ al Părinţilor


pe Şcoală, după cum urmează:
Preşedinte: D-nul BARTEȘ MIHĂILĂ (cl. a X – a B)

 A fost desemnat cu unanimitate de voturi, un părinte: d-na Sâdor Camelia Magdalena


(cl. a X – a A) în Comisia CEAC.
 .A fost desemnat cu unanimitate de voturi, un părinte: d-na/dnul Barteș Mihăilă
(cl. a X – a B ) reprezentant al părinţilor în Consiliul de Administraţie al Liceului
Tehnologic Agricol Bistrița .

 A fost aprobat cu unanimitate de voturi Regulamentul de organizare şi funcţionare a


consiliului reprezentativ al părinţilor din Liceul Tehnologic Agricol Bistrița
 Propuneri îmbunătăţire ROI – nu au fost precizate, părinţii fiind de acord cu ROI din
anul şc. 2018-2019
 Sondaj de opinie şi sugestii referitoare la Programul naţional – Şcoala Altfel – 2019 –
2020 - nu au fost precizate, părinţii fiind de acord cu activităţile derulate în anul şc. 2018
– 2020.
 La punctul “Diverse” de pe ordinea de zi a şedinţei, consilierul școlar Luca Adriana a
prezentat informaţii utile despre cabinetul psihologic şi a aplicat un chestionar.

Nu se mai înscrie nimeni la cuvânt şi şedinţa se suspendă, drept pentru care s-a încheiat prezentul
proces verbal. Şedinţa a fost condusă de către Director – prof. Belea Simona Maria .

La ședință a participat Coordonator programe educative şcolare şi extraşcolare: prof. Mora


Elena ,Coordonator CEAC prof. Tamaș Cristina și consilier școlar Luca Adriana

Numele și prenumele părintelui : Semnătura

S-ar putea să vă placă și