Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Liceul de MetrologieTraian Vuia Bucureti Clasa :a IX-aI Propuntor: Rusan Oana-Raluca ria curricular: Li!" i co!unicare O"iect : Li!"a i literatura ro!#n $nitatea de %n&'are : Iu"irea (u"iect : )eclara'ia de dragoste-Co!edia * O noapte +urtunoas , de I-L-Caragiale Tip : !i.t Con'inuturi de %n&'are &i/ate :su"iect0didascalii0sursele co!icului0clisee0 "ar"aris!e Co!peten'e generale:1-1-utili/area adec&at a ac2i/i'iilor ling&istice %n receptarea di&erselor te.te 3-4-aplicarea conceptelor de specialitate %n anali/a i discutarea te.telor literare studiate Co!peten'e speci+ice: Pe parcurs i la s+#ritul orei0 ele&ii &or +i capa"ili : C1-s e.trag clieele i locurile co!une ale a!orului din declara'ia lui Ric5!ini! c#te una60 +olosind !anualul 7 C3-s e.e!pli+ice sursele co!icului din declara'ia de dragoste a lui Ric0 +olosind ta"elul dat5!ini! c#te dou e.e!ple6 7 C8-s co!pare replicile lui Ric i ale Vetei0 +olosind !anualul i e&iden'iind contrastul 7 C9-s co!ente/e din punct de &edere ling&istic cel pu'in una din replicile lui Ric0 relie+#nd "ar"aris!e0 con+u/ii de sens0 pre'io/it'i %n e.presie 7 (trategii didactice : a6 Metode i procedee :anali/a literar0 con&ersa'ia0 lectura0 !unca cu !anualul0 o"ser&a'ia0re/u!atul "6 Materiale didactice:portret0 &olu!0 !anuale-:d- ;u!anitas :duca'ional 5 autori : lCrian0 L- Papadi!a0 Ioana P#r&ulescu0 <lorentina (#!i2=ian0 Rodica >a+iu6 c6 <or!e de organi/are a acti&it'ii :acti&itate +rontal0 indi&idual d6 Bi"liogra+ie : C?C0 Ghid metodologic . Aria curricular Limb i comunicare-liceu :d- ra!is0 Bucureti0 3@@3 V-Aoia0 Didactica limbii i literaturii rom!ne "entru gimna#iu i liceu :d- )acia :duca'ional0 CluB-?apoca0 3@@3 lina Pa!+il0 Limba i literatura rom!n $n gimna#iu. %tructuri didactice de&chi&e :dParalela 9C0 Piteti0 3@@8 Coord- Otilia Pcurari0 nca T#rc0 Ligia (ari&an0 %trategii didactice ino'ati'e. %u"ort de cur& Centrul :duca'ia 3@@@D0 Bucureti0 3@@8 I-O&- P#nioar0 Comunicarea e(icient :d-Poliro!0 Iai0 3@@C Mo!entele T Co Con'inuturi (trategii <or!e lec'iei I ! didactice de M pe e&aluare P ten 'e1-Mo!ent 1 -asigurarea !aterialului didactic -con&ersa'ia7

organi/atori c 3-Veri+icarea cunotin'elor anterioare 8-Captarea aten'iei

i cli!atului "unei des+urri a lec'iei7 -&eri+icare calitati& si cantitati& a te!ei scrise 7 -&eri+icare oral5preci/area te!ei te.tului * ?ora ,de M-?edelciu6 -&i/ionarea +rag!entelor din pies

-con&ersa'ia de &eri+icare :nciclopedia &irtual I-L-Caragial e -con&ersa'ia

9- nun'area 1titlului letiei 8 i a o"iecti&elor ur!rite

C-)iriBarea %n&'rii

3C

C1 C3

C8 4-O"'inerea per+or!an'ei CH C9

E st/i &o! %ncepe s studie! un alt te.t i &a tre"ui s +i'i +oarte aten'i la te.t pentru a putea rspunde cerin'elor:s e.e!pli+ice sursele co!icului0 s co!ente/e replicile lui Ric0 s co!pare discursul acestuia cu cel al Vetei-F GPre/entarea con'inutului piesei de ctre 3-8 ele&iG)e+inirea co!ediei i pre/entarea surselor co!icului GLectura e.plicati& a +rag!entului din !anual G:.tragerea din te.t a clieelor ii a locurilor co!une ale a!orului din declara'ia lui Ric G:.e!pli+icarea surselor co!icului din declara'ia de dragoste a lui Ric00+olosind un ta"el GCo!pararea replicilor Vetei cu cele ale lui Ric GMen'ionarea con+u/iilor lui Ric 5se!antice0stilistice0 de persoan0 de adres6 GCo!entarea din punct de &edere stilistic a unei replici a lui Ric0 +olosind notele le.icale-

-re/u!at0 con&ersa'ie 7 -act-indi&id7 -con&ersa'ie -lectura0 e.plica'ia0 -act +rontal -!unca cu !anualul0 o"ser&a'ia0 e.erci'iul7 -ta"el7 -!anuale7 -con&ersa'ia -act-+rontal -con&ersa'ia -act-indi&id-anali/a literar

-oral0 +or!ati&0 +rontal i indi&idual

-oral0 +rontal 7 -indi&idu al0 scris 7 -prin te!-

I-Jnc2eierea lec'iei

precieri pri&ind des+urarea -con&ersa'ia acti&it'ii i notarea a 9-C ele&i Te!a pentru acas :Jn loc de s+#ritK1C9