Sunteți pe pagina 1din 3

Propuneri de teme pentru lucrarea de disertaie Master Specializarea: Bnci, Asigurri i Piee Financiare anul universitar 20 !

"20 # Pro$% univ% dr% &ada 'eodor 1. Tranzacii internaionale i criza financiar mondial 1. Tranzacii forward. Sistemul forward pe bursa de mrfuri financiare Sibiu. 2. Contracte futures. Sistemul contractelor futures pe bursa de mrfuri financiare Sibiu. 3. Contracte cu opiuni. Sistemul contractelor cu opiuni pe bursa de mrfuri financiare Sibiu. 4. Indici bursieri pe pieele internaionale. 5. Contractele heging. Prof.univ.dr BRICIU Sorin Disciplina: Guvernan corporativ 6. Ni elul gu ernanei corporati e a unei entii. Studiu de caz la o societate comercial cotat la !ursa de "alori !ucureti 7. Structura companiei i procesul de conducere #n gu ernana corporati . Studiu de caz la o societate comercial cotat la !ursa de "alori !ucureti 8. $elaiile sta%eholderilor #n gu ernana corporati . Studiu de caz la o societate comercial cotat la !ursa de "alori !ucureti 9. Transparena financiar i diseminarea informaiilor #n gu ernana corporati . Studiu de caz la o societate comercial cotat la !ursa de "alori !ucureti 10. Structura companiei in gu ernana corporati . Studiu de caz la o societate comercial cotat la !ursa de "alori !ucureti 11. $esponsabilitatea social corporati . Studiu de caz la o societate comercial cotat la !ursa de "alori !ucureti (on$. univ. dr. Socol Adela 1. Strategii de management al acti elor i pasi elor bancare. &. 'dec area capitalului societilor bancare i analiza sol abilitii bancare. (.'naliza istoric a cadrului normati al adec rii capitalului) #n conformitate cu *. 'cordurile de capital !asel. +. ,anagementul lichiditii bancare. -.estionarea ratei dob/nzii #n cadrul societilor bancare. 0.Instrumente de planificare strategic a bncilor. 1. .estiunea crizelor financiare la ni elul societilor bancare. 2.Cadrul normati i organizarea auditului intern bancar. Studiu de caz la o societate comercial bancar.

13.45ternalizarea acti itii de audit intern bancar. Studiu de caz la o societate comercial bancar. 11.$elaia dintre departamentul de audit intern bancar i autoritatea naional de supra eghere bancar. Studiu de caz la o societate comercial bancar. 1&.$elaia dintre auditorii interni bancari i auditorii statutari. Studiu de caz la o societate comercial bancar. 1(.6esfurarea acti itii de audit intern bancar. Studiu de caz la o societate comercial bancar. 1*.4 aluarea auditului intern bancar de ctre auditorii statutari. Studiu de caz la o societate comercial bancar. 1+.Studiul modalitilor de raportare #n auditul intern bancar) comparati cu auditul statutar. 1-.Studiu de caz la o societate comercial bancar.

(on$%univ%dr% )anuletiu )an"'eme Asigurari $inanciare 1.'sigurarea creditelor de e5port si rolul lor in dez oltarea relatiilor comerciale internationale &.'sigurari financiare specifice turismului (.'sigurrile de ia 7 garanie a creditelor bancare *. 'sigurrile auto8 garanie a creditelor bancare +. 'sigurrile de locuine 8 garanie a creditelor bancare *ect%univ%dr%+van ,aluca -.uvernan corporativ 1. Ni elul gu ernanei corporati e a unei entii. Studiu de caz la o societate comercial cotat la !ursa de "alori !ucureti &. Structura i procesul de conducere #n gu ernana corporati . Studiu de caz la o societate comercial cotat la !ursa de "alori !ucureti (. $elaiile sta%eholderilor #n gu ernana corporati . Studiu de caz la o societate comercial cotat la !ursa de "alori !ucureti *. Transparena financiar i diseminarea informaiilor #n gu ernana corporati . Studiu de caz la o societate comercial cotat la !ursa de "alori !ucureti +. Structura companiei in gu ernana corporati . Studiu de caz la o societate comercial cotat la !ursa de "alori !ucureti -. $esponsabilitatea social corporati . Studiu de caz la o societate comercial cotat la !ursa de "alori !ucureti

(on$% univ% dr% (enar +uliana 1. 6imensiunea contabil a operaiilor de e5ploatare din asigurarea direct &. Contabilitatea operaiilor de finanare din asigurarea direct. (. Contabilitatea operaiilor de in estire din asigurarea direct. *. Instrumentri contabile pri ind constituirea i utilizarea rezer elor tehnice aferente asigurrilor generale +. Instrumentri contabile pri ind constituirea i utilizarea rezer elor tehnice aferente asigurrilor de ia +. Transpuneri contabile aferente primirilor i cedrilor #n reasigurare

'/MA'+(0 *1(,0,+ )+S/,'A2+/ 320 !"20 #4 Master specializarea: BAPF (on$% univ% dr% +uga +ulia
1. .estiunea riscului de creditare #n bnci &. .estionarea riscului de rata a dobanzii (. $iscul operational *. ,odele scoring si aplicarea lor in analiza riscurilor bancare. +. Tehnici moderne de e aluare i protecie la risc aplicate #n bnci -. ,anagementul performanei bancare 0. $iscul de piata 1. ,anagementul riscurilor bancare 2. ,anagementul operaiunilor de trezorerie ale bncilor 13. Instrumente i modaliti de plat #n comerul internaional. 11. ,anagementul creditelor neperformante

S-ar putea să vă placă și