Sunteți pe pagina 1din 29

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

UNIUNEA EUROPEAN

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Eu o!"an POSDRU #$$%&#$'(

In)* u+"n*" S* uc*u al" #$$%&#$'(

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI I PROTECIEI SOCIALE O,I,P,O,S,D,R,U, NORD&VEST

Investete n oameni ! Proiect cofinanat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN rin Program!l O eraional Sectorial entr! De"#oltarea Re$!r$elor Umane %&&' ( %&)* A+a rioritar, * --Cresterea adaptabilittii lucrtorilor si a ntreprinderilor. Domeni!l ma/or de inter#enie *0% Formarea si sprijinirea pentru ntreprinderi si angajai pentru promovarea adaptabilitii N!m,r!l de identificare al contract!l!i1 PO !"#$%&$'()$ $**+*) Titl!l roiect!l!i1 Pregtire, instruire, educare in vederea asimilrii de procese te-nologice inovative, mbuntirea practicilor manageriale si a proteciei mediului in sectoarele calde Beneficiar1 #niversitatea .e-nic din Cluj/0apoca

1anagementul 2cologic
3.oate modulele4

Pro5(univ(dr(ing( .I62"I# "# # #niversitatea .e-nic din Cluj/0apoca

CUPRINS

&( I .212 !2 170782120. !2 12!I#


2)2

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

99999999 )( P"2:20.7"27 I .21#;#I !2 12!I# CO0FO"1 " I O &<99& 170782120. !2

'( 7#!I.7"27 I .21#;#I !2 170782120. !2 12!I# <( I1P;2120.7"27 #0#I 12!I#99999999 *( 6I6;O8"7FI2 I .21 !2 170782120. !2

2%2

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

I .212 99999999
7specte generale

!2

170782120.

!2

12!I#

Tot mai m!lte ti !ri de organi"aii $!nt reoc! ate din ce 3n ce mai m!lt $, ating, 4i $, demon$tre"e o acti#it,ierforman, de medi! e#ident,- control5nd im act!l ro riilor olitica 4i rod!$e $a! $er#icii a$! ra medi!l!i 4i l!5nd 3n con$iderare

o6iecti#ele lor de medi!0 Ace$te a$ ecte $e 3n$cri! 3n conte+t!l legi$laiei din ce 3n ce mai $tricte- al de"#olt,rii oliticilor economice 4i a altor m,$!ri de$tinate $, 3nc!ra/e"e rotecia medi!l!i- a cre4terii reoc! ,rilor ,rilor intere$ate ri#ind ro6lemele legate de medi!- incl!$i# de"#oltarea d!ra6il,0 N!meroa$e organi"aii 3ntre rind audituri de mediu 3n $co !l e#al!,rii erformanei lor de medi!0 Tot!4i- ace$te a!dit!ri de medi! ot fi in$!ficiente entr! a f!rni"a !nei organi"aii certit!dinea c, erformana de medi! n! n!mai c, $ati$face- dar #a contin!a $, $ati$fac, at5t re#ederile legale c5t 4i cerinele oliticii $ale 3n domeni!l medi!l!i0 Pentr! a fi eficiente- ace$te a!dit!ri de medi! tre6!ie reali"ate 3n cadr!l !n!i $i$tem $tr!ct!rat de management de medi!- integrat 3n an$am6l!l acti#it,ilor de management0 Standardele internaionale referitoare la management!l de medi! $!nt de$tinate $, f!rni"e"e organi"aiilor intere$ate elementele !n!i $i$tem de management de medi!elemente care ot fi integrate 4i altor cerine de managemententr! $ ri/inirea organi"aiilor 3n atingerea o6iecti#elor referitoare la medi! 4i a celor economice0 Ace$te $tandarde- rec!m 4i alte $tandarde internaionale $imilare- n! $!nt de$tinate cre,rii !nor 6ariere comerciale netarifare- cre4terii $a! modific,rii o6ligaiilor legale ale !nei organi"aii0 E+i$t, o deo$e6ire im ortant, 3ntre $ ecificaiile care de$cri! cerinele $i$tem!l!i 3n $co !l certific,rii 7 3nregi$tr,rii 4i7$a! a!todeclar,rii !n!i $i$tem de management de medi! al !nei organi"aii 4i g8id!l care n! e$te de$tinat certific,rii- ci 4i f!rni",rii !n!i $ ri/in organi"aiei 3n #ederea im lement,rii $a! 3m6!n,t,irii !n!i $i$tem de management de medi!0 Management!l de medi! aco er, !n an$am6l! de ro6lemeincl!$i# e cele c! im licaii de ordin $trategic 4i conc!renial0 Demon$trarea a lic,rii c!

2*2

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

$!cce$ a !n!i $tandard de medi! oate fi !tili"at, de o organi"aie entr! a a$ig!ra ,rile intere$ate c, are im lementat !n $i$tem core$ !n",tor de management de medi!0 Standardele de medi! n! $ta6ile$c cerine a6$ol!te entr! erformana de medi!- c! e+ce ia anga/ament!l!i re"!ltat din olitica de medi! de a $e conforma legi$laiei 4i reglement,rilor $ ecificerec!m 4i rinci i!l!i 3m6!n,t,irii contin!e0 A$tfel- do!, organi"aii care a! acti#it,i $imilare- dar erformane de medi! diferite- ot $ati$face am5ndo!, cerinele $tandardelor de medi!0 Ado tarea 4i im lementarea 3ntr2!n mod $i$tematic a !n!i an$am6l! de te8nici entr! management!l de medi! ot contri6!i la o6inerea !nor re"!ltate o time- 3n 6enefici!l t!t!ror ,rilor intere$ate0 Tot!4i- ado tarea !n!i $tandard de medi! n! #a garanta ea $ing!r, re"!ltate de medi! o time0 Pentr! reali"area o6iecti#elor de medi!- $e recomand, ca $i$tem!l de management de medi! $, 3nc!ra/e"e organi"aiile $, a lice cea mai 6!n, te8nologie di$ oni6il,- dac, acea$ta e$te adec#at, 4i #ia6il, din !nct de #edere economic0 9n l!$- $e recomand, $, $e in, $eama de totalitatea co$t!rilor eficienei !nei a$emenea te8nologii0 Standardele de medi! n! $!nt de$tinate 4i n! incl!d cerine entr! management!l $,n,t,ii 4i $ec!rit,ii 3n m!nc,0 C! toate ace$tea- $tandard!l n! 3m iedic, reali"area integr,rii de c,tre o organi"aie a ace$tor elemente ale $i$tem!l!i de management0 Tot!4iroce$!l de certificare 7 3nregi$trare #a fi a lica6il n!mai a$ ectelor legate de $i$tem!l de management de medi!0 Standardele de medi! a! m!lte l!cr!ri 3n com!n c! an!mite rinci ii ale $i$tem!l!i de management al calit,ii conform $eriei ISO :&&&0 Organi"aiile ot alege !tili"area !n!i $i$tem de management e+i$tent- care core$ !nde $tandard!l!i ISO :&&&- ca 6a", a $i$tem!l!i lor de management de medi!0 Tot!4i- ar tre6!i $, 3neleag, c, !tili"area diferitelor elemente ale $i$tem!l!i de management oate #aria 3n f!ncie de di#er$ele $co !ri 4i ,ri intere$ate0 9n tim ce $i$tem!l de management al calit,ii a6ordea", nece$it,ile clienilor- $i$temele de management de medi! r,$ !nd cerinelor !n!i mare n!m,r de ,ri intere$ate 4i $olicit,rilor cre$c5nde ale $ociet,ii 3n domeni!l roteciei medi!l!i0 Cerinele $tandardelor de medi! n! tre6!ie $, fie $ta6ilite inde endent de elementele $i$tem!l!i de management ce e+i$t, de/a 3ntr2o organi"aie0 9n an!mite ca"!ri2;2

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

e$te

o$i6il, 3nde linirea ace$tor cerine

rin ada tarea elementelor $i$tem!l!i de

management e+i$tent0 O cond!cere orientat, c,tre medi! n! e$te im ortant, doar la organi"aiile mari ci 4i la cele mici entr! c, n! $e !rm,re4te rin acea$ta doar !n c54tig de imagine ci 4i red!cerea co$t!rilor0 A4adar im lementarea !n!i $i$tem de management de medi! are n!meroa$e a#anta/e 4i ea n! con$t, doar din re$ ectarea !nor cerine legale0 Utili"area !n!i management de medi! modern con$t, din1 materii rime< red!cerea ri$c!rilor de medi!< 3m6!n,t,irea er an$am6l! 3n organi"aie< acce$!l c,tre noi iee0 3m6!n,t,irea ca acit,ii conc!reniale rin imagine o"iti#,< red!cerea co$t!rilor rin red!cerea cantit,ii de de4e!ri 4i a cantit,ii de

S, n! $e 3neleag,- c, o certificare de medi! ad!ce de la $ine e+cl!derea re$ on$a6ilit,ii 3n ca"!l !nor accidente ecologice- 3n$, $e #a garanta fa t!l c, accidentele a ,r!te $!nt in!te $!6 control e 6a"a !nor lan!ri- iar !rm,rile accidentelor #or fi c5t mai mici c! !tin,0 Pentr! a a#ea o cond!cere de #5rf orientat, c,tre medi! $!nt nece$ari a4i m,r!ni dar contin!i0 Ace4tia #or a/!ta ca e #iitor organi"aia $, fie reg,tit, entr! cerinele de medi! ce $ta! $, a ar, 4i $, re!4ea$c, o im lementare eficient, 4i economic= a#anta/oa$, a ace$tor cerine0 Iat, de ce cond!cerea orientat, c,tre medi! e$te o 3ndatorire a fiec,r!i manager0 Dar in#e$tiia n!mai 3n te8nologii de #5rf n! e$te o $ol!ie0 A in#e$ti 3n rotecia medi!l!i 3n$eamn, $, in#e$te4ti 4i 3n anga/ai0 >i a$ta entr! c, moti#area anga/ailor 4i $ eciali"area lor $!nt elemente e$eniale ale !nei cond!ceri orientate c,tre medi!- o cond!cere ce e$te ino#ati#,- ce g5nde4te de/a 3n #iitor 4i care !ne $!6 $emn!l 3ntre6,rii $ol!iile act!ale de re"ol#are a ro6lemelor0 Sarcinile !nei cond!ceri orientate c,tre medi! e$te $, identifice otenial!l de ol!are al acti#it,ilor ro rii- l!area m,$!rilor ce $e im !n 4i o$i6ilitatea de de"#oltare

2?2

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

a !n!i com ortament roecologic0 Ace$te $arcini $!nt !ni#er$al #ala6ile deoarece n! e+i$t, organi"aie care $, n! de$f,4oare acti#it,i ce infl!enea", medi!l0 Alte a#anta/e ar mai !tea fi1 e#itarea accidentelor ecologice< reg,tirea !nei 6a"e de date ce oate fi folo$it, 3n ca"!l !n!i accident< n!mirea re$ on$a6ilit,ilor e linie de medi!< red!cerea co$t!rilor< relaii mai 6!ne c! a!torit,ile0

Pre=entarea sistemului de management de mediu con5orm " 20 I O &<99&


Si$tem!l de management de medi! conform ISO );&&) e$te cel mai r,$ 5ndit $i$tem de management de medi! din l!me0 De aceea el #a fi re"entat mai detaliat 3n ace$t c!r$ 3n com araie c! celelalte $i$teme de management de medi!0 Ace$t $tandard internaional $ta6ile4te cerinele entr! !n $i$tem de management de medi! 4i a fo$t ela6orat entr! a !tea fi a licat t!t!ror organi"aiilor- de orice ti 4i m,rime- 4i de a fi ada tat di#er$elor condiii geografice- c!lt!rale 4i $ociale0 Bine3nele$ c, acea$t, re re"entare grafic, oate 3m6r,ca forma !nei $ irale a$cendente care 3nce e tot c! lanificarea 4i termin5nd c! 3m6!n,t,irea contin!,0 Acela4i conce t al 3m6!n,t,irii contin!e $t, la 6a"a alegerii $en$!l!i a$cendent al $ iralei adic, al e#ol!iei $i$tem!l!i de management de medi!0 S!cce$!l $i$tem!l!i de inde de anga/ament!l a$!mat la toate ni#el!rile 4i f!nciile organi"aiei- 3n $ ecial la ni#el!l cel mai ridicat al cond!cerii organi"aiei0 Un $i$tem de ace$t ti ermite !nei organi"aii $, $ta6ilea$c, 4i $, e#al!e"e eficiena roced!rilor entr! ela6orarea oliticii de medi! 4i a o6iecti#elor $ale de medi! @o6iecti# de medi! A el general de medi!- re"!ltat din olitica de medi!- e care o organi"aie 34i ro !ne $,2l ating, 4i care e$te c!antificat acolo !nde ace$t l!cr! e$te o$i6ilB- $, o6in, conformitatea c! ace$tea 4i $, demon$tre"e acea$t, conformitate altora0 Sco !l general al re"ent!l!i $tandard internaional e$te de a susine protecia mediului 4i de a preveni poluarea- 3n ec8ili6r! c! nece$it,ile $ocio2economice0 Ace$t $tandard conine doar acele cerine ce

2C2

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

ot fi a!ditate 3n mod o6iecti# 3n $co !l certific,rii 7 3nregi$tr,rii 4i7$a! a!todeclar,rii0 Pentr! organi"aiile care a! ne#oie de mai m!lte 3ndr!m,ri ri#ind ro6lematica $i$tem!l!i de management de medi!- $e recomand, !tili"area $tandard!l!i internaional ISO );&&; Sisteme de management de mediu. Ghid privind principiile, sistemele i tehnicile de aplicare. copul Pre"ent!l $tandard internaional $ta6ile4te cerinele referitoare la !n $i$tem de management de medi! care ermite !nei organi"aii $,24i form!le"e olitica 4i o6iecti#ele de medi! in5nd cont de re#ederile legale 4i de informaiile referitoare la im act!rile $emnificati#e a$! ra medi!l!i0 Ace$t $tandard $e a lic, acelor a$ ecte de medi! @a$ ect de medi! A element al acti#it,ii- rod!$elor $a! $er#iciilor !nei organi"aii care oate interaciona c! medi!lB e care organi"aia le oate controla 4i a$! ra c,rora $e re$! !ne c, are o infl!en,0 Standard!l n! $ta6ile4te criterii de erforman, 3n domeni!l medi!l!i0 Sco !l ace$t!i $tandard e$te !rm,tor!l1 $, im lemente"e- $, menin, 4i $, 3m6!n,t,ea$c, !n $i$tem de $, $e a$ig!re de conformarea c! olitica de medi!< $, demon$tre"e 4i altora acea$t, conformitate< $, !rm,rea$c, certificarea 7 3nregi$trarea $i$tem!l!i $,! de management de $, fac, o a!todeterminare 4i o a!todeclaraie de conformare c! $tandard!l< management de medi!<

medi! de c,tre !n organi$m e+terior organi"aiei< Cerine generale Ace$t $tandard internaional conine cerine referitoare la $i$tem!l de management de medi! e 6a"a !n!i roce$ dinamic conform cicl!l!i Planific, !er!lea", Controlea", 7cionea", $a! a roii l!i Deming 0 Si$tem!l tre6!ie $, ermit, !nei organi"aii $,1 ela6ore"e o olitic, de medi! care $,2i core$ !nd,identifice a$ ectele de medi! re"!ltate din trec!t!l organi"aiei- acti#it,ile

e+i$tente $a! lanificate- rod!$ele $a! $er#iciile $ale 3n #ederea determin,rii im actelor $emnificati#e a$! ra medi!l!i0 Si$tem!l tre6!ie $, ermit, !nei organi"aii $,1
2'2

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

ela6ore"e o olitic, de medi! care $,2i core$ !nd,identifice a$ ectele de medi! re"!ltate din trec!t!l organi"aiei- acti#it,ile

e+i$tente $a! lanificate- rod!$ele $a! $er#iciile $ale 3n #ederea determin,rii im actelor $emnificati#e a$! ra medi!l!i identifice cerinele legi$lati#e 4i de reglementare rele#anteidentifice riorit,ile 4i $, fi+e"e o6iecti#e 4i inte de medi!

core$ !n",toare $ta6ilea$c, o $tr!ct!r, 4i !n!l $a! mai m!lte rograme de management de facilite"e acti#it,ile de lanificare- cond!cere- monitori"are- aci!ne medi! entr! im lementarea oliticii 4i reali"area o6iecti#elor 4i intelor corecti#,- a!ditare 4i anali"a entr! a a$ig!ra at5t re$ ectarea oliticii c5t 4i meninerea core$ !n",toare a $i$tem!l!i de management de medi! $e oat, ada ta la condiii 3n $c8im6are0

Politica de mediu Politica de medi! $ta6ile4te $en$!l general de orientare 4i fi+ea", rinci iile de aci!ne ale !nei organi"aii0 Ea define4te $co !l la ni#el!l re$ on$a6ilit,ii 4i erformanei cer!te de la organi"aie- 3n ra ort c! care #or fi /!decate toate aci!nile !lterioare0 Politica de medi! e$te factor!l de comand, 7 motor!l im lement,rii 4i 3m6!n,t,irii $i$tem!l!i de management de medi!- a$tfel 3nc5t oate $, menin, 4i $, 3m6!n,t,ea$c, erformanele $ale de medi!0 De aceeaolitica de medi! tre6!ie $, reflecte"e e care organi"aia 34i $ta6ile4te determinarea cond!cerii de #5rf de a $e conforma legilor 3n #igoare 4i de a reali"a o 3m6!n,t,ire contin!,0 Politica con$tit!ie 6a"a o6iecti#ele 4i intele0 Politica tre6!ie $, fie $!ficient de clar, entr! a !tea fi 3nelea$, de ,rile intere$ate interne 4i e+terne 4i tre6!ie re#i"!it, eriodic entr! a !tea reflecta condiiile 4i informaiile 3n $c8im6are0 Domeni!l $,! de a licare tre6!ie identificat 3n mod clar0 Re$ on$a6ilitatea entr! fi+area oliticii re#ine- 3n mod normal- cond!cerii organi"aiei0 Cond!cerea organi"aiei e$te r,$ !n",toare de im lementarea oliticii 4i de a$ig!rarea elementelor entr! form!larea 4i modificarea oliticii0
2D2

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

Cond!cerea organi"aiei ar tre6!i $, definea$c, 4i $, doc!mente"e olitica de medi! 3n conte+t!l oliticii de medi! a #re!n!i organ cor orati# mai larg din care face arte- c! a ro6area ace$t!ia- 3n ca"!l 3n care ace$ta e+i$t,0 Cond!cerea organi"aiei oate con$ta 3ntr2o er$oan, $a! !n gr! de er$oane c! re$ on$a6ilitate e+ec!ti#, entr! organi"aie0 Cerinele e care tre6!ie $, le 3nde linea$c, olitica de medi! conform ISO );&&) $!nt !rm,toarele1 $er#iciilor< $, c! rind, !n anga/ament entr! o 3m6!n,t,ire contin!, 4i entr! re#enirea ol!,rii< $, c! rind, anga/ament!l de conformare c! legi$laia 4i reglement,rile de $, f!rni"e"e !n cadr! de form!lare 4i anali"a o6iecti#elor 4i intelor de $, fie doc!mentat,- im lementat, 4i menin!t, 4i $, fie com!nicat, t!t!ror $, fie acce$i6il, !6lic!l!i0 medi! rec!m 4i c! alte cerine la care $!6$crie organi"aia< medi!< anga/ailor< Ace$tea $!nt condiiile minime e care tre6!ie $, le 3nde linea$c, olitica de medi! a !nei organi"aii0 M!lte organi"aii g,$e$c 3n$, in$!ficiente entr! aleta lor larg, de acti#it,i e care o de$f,4oar, re#ederile $tandard!l!i relati# la olitica de medi!0 9n f!ncie de organi"aiea$ ecte1 minimi"area oric,ror im act!ri negati#e de medi! $emnificati#e ale ela6orarea de roced!ri 4i de indicatori de e#al!are a erformanei de conce erea rod!$elor a$tfel 3nc5t $, fie red!$ la minim!m im act!l lor de"#olt,rilor noi rin folo$irea de roced!ri de management integrat 4i rin lanificare< medi!< a$! ra medi!l!i 3n c!r$!l rod!ciei- folo$irii 4i 3nde ,rt,rii lor< olitica de medi! mai oate fi com letat, 4i c! !rm,toarele $, core$ !nd, nat!rii- #ol!m!l!i 4i im act!l!i acti#it,ilor- rod!$elor 4i

2:2

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

red!cerea cantit,ii de4e!rilor 4i a con$!m!l!i de re$!r$e @materiale-

com6!$ti6il- energieB 4i anga/area 3n rec! erare 4i reciclare ca alternati#e ale de o"it,riiat!nci c5nd $!nt fe"a6ile< 4i 6eneficiari< l!area 3n calc!l a 1 mi$i!nii- #i"i!nii- #alorilor f!ndamentale 4i a con#ingerilor organi"aiei< altor olitici organi"aionale de calitate- igien, 4i $ec!ritatea m!ncii< condiiilor locale 4i regionale $ ecifice0 Pentr! a facilita eficiena management!l!i de medi!- atri6!iile- re$ on$a6ilit,ile 4i a!toritatea tre6!ie $, fie definite- doc!mentate 4i com!nicate0 Cond!cerea organi"aiei tre6!ie $, f!rni"e"e re$!r$ele nece$are re$!r$e !mane 4i calific,ri $ eciali"ate- re$!r$e te8nologice 4i financiare0 Cond!cerea organi"aiei la cel mai 3nalt ni#el tre6!ie $, n!mea$c, !n!l $a! mai m!li re re"entani care- 3n afara altor re$ on$a6ilit,i- tre6!ie $, ai6, definite atri6!iilere$ on$a6ilit,ile 4i a!toritatea entr!1 aB 6B ace$t!i $i$tem0 Im lementarea c! $!cce$ a !n!i $i$tem de management de medi! nece$it, anga/ament!l t!t!ror anga/ailor organi"aiei0 De aceea- re$ on$a6ilit,ile ri#ind rotecia medi!l!i n! tre6!ie #,"!te ca re$tr5n$e la de artament!l de medi!- ci ot de a$emenea incl!de alte com artimente din cadr!l organi"aiei c!m ar fi management!l o eraional 4i f!nciile er$onal!l!i- altele dec5t cele de medi!0 a a$ig!ra c, cerinele referitoare la $i$tem!l de management de medi! $!nt a ra orta cond!cerii organi"aiei la cel mai 3nalt ni#el erformana $ta6ilite- im lementate 4i menin!te< $i$tem!l!i de management de medi! entr! anali"are 4i ca 6a", entr! 3m6!n,t,irea entr! im lementarea 4i control!l $i$tem!l!i de management de medi!0 Ace$te re$!r$e c! rind ed!carea 4i in$tr!irea er$onal!l!i< 3m ,rt,4irea e+ erienei de medi!< im licarea ,rilor intere$ate 4i com!nicarea c! ace$tea< efort!l $ re o de"#oltare d!ra6il,< $tim!larea folo$irii $i$tem!l!i de management de medi! de c,tre f!rni"ori

2 )& 2

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

Ace$t anga/ament tre6!ie $, ai6, loc 3nce 5nd c! cel mai 3nalt ni#el al management!l!i0 9n concordant,- management!l de #5rf tre6!ie $, $ta6ilea$c, olitica de medi! a organi"aiei 4i $, a$ig!re im lementarea $i$tem!l!i de management de medi!0 Ca arte a ace$t!i anga/ament- management!l de #5rf tre6!ie $, de$emne"e !n an!me re re"entant al management!l!i care are re$ on$a6ilitate 4i a!toritate clar definite 3n im lementarea $i$tem!l!i de management de medi!0 9n cadr!l organi"aiilor mari $a! com le+e ot e+i$ta mai m!li re re"entani0 9n 3ntre rinderile mici $a! mi/locii- ace$te re$ on$a6ilit,i ot fi 3nde linite de c,tre o $ing!r, er$oan,0 Re re"entant!l tre6!ie $, fie o er$oan, c! $!ficient, #ec8ime 3n organi"aia re$ ecti#, adic, o 6!n, c!no$c,toare a roce$elor ei 4i $, di$ !n, de $!ficient, a!toritate- com eten,- re$!r$e 4i inde enden,0 E$te de a$emenea im ortant ca re$ on$a6ilit,ile c8eie ale $i$tem!l!i de management de medi! $, fie 6ine definite 4i com!nicate er$onal!l!i rele#ant0 Directorii de !"ine 4i 4efii de $ecie tre6!ie $, definea$c, re$ on$a6ilit,ile er$onal!l!i din $!6ordine iar anga/aii de la toate ni#el!rile tre6!ie $, r,$ !nd, 3n limitele atri6!iilor lor de erformanele o6in!te 3n im lementarea $i$tem!l!i de management de medi!0 9n alocarea re$!r$elor- organi"aiile ot $, ela6ore"e roced!ri de !nere 3n e#iden, a 6eneficiilor 4i a co$t!rilor acti#it,ilor- rod!$elor 4i $er#iciilor- c!m ar fi co$t!l com6aterii ol!,rii 4i al elimin,rii de4e!rilor0 Ba"a de re$!r$e 4i $tr!ct!ra de organi"are a $i$tem!l!i de management de medi! im lement,rii0 Pentr! a$ig!rarea !nei ela6or,ri 4i im lement,ri eficiente a $i$tem!l!i de management de medi!- e$te nece$ar $, fie 3ncredinate atri6!ii 4i 3m !terniciri core$ !n",toare adic, $, e+i$te !n ec8ili6r! 3ntre $arcinile de $er#ici! 4i a!toritate0 Mai /o$ e$te indicat, o o$i6il, a6ordare 3n ela6orarea atri6!iilor de medi!0 Ace$te atri6!ii difer, 3n$, de la o organi"aie la alta0 Instruire, contienti=are i competen Organi"aia tre6!ie $, identifice nece$it,ile de in$tr!ire0 9ntreg!l er$onal a c,r!i m!nc, oate a#ea !n im act $emnificati# a$! ra medi!l!i tre6!ie in$tr!it 3n mod core$ !n",tor0 ot im !ne !nele limit,ri a$! ra

2 )) 2

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

Tre6!ie $, $e $ta6ilea$c, 4i $, $e menin, roced!ri entr! ca er$onal!l $a! mem6rii $,i- de la toate ni#el!rile 4i toate f!nciile rele#ante- $, fie con4tienti"at de1 aB 6B indi#id!ale< cB medi!- c! dB $ ecificate0 Per$onal!l ce 3nde line4te $arcini care ot a#ea im act!ri $emnificati#e a$! ra medi!l!i tre6!ie $, ai6, com etena nece$ar,- fie core$ !n",toare 4i 7$a! rin e+ erien,0 Cond!cerea de #5rf are !n rol c8eie 3n con4tienti"area 4i moti#area anga/ailor rin e+ licarea #alorilor de medi! la care organi"aia $!6$crie 4i rin com!nicarea anga/ament!l!i $,! entr! olitica de medi!0 Tran$formarea !n!i $i$tem de management de medi! dintr2!n doc!ment e 85rtie 3ntr2!n roce$ efecti#- de inde de anga/ament!l er$oanelor indi#id!ale- 3n conte+t!l #alorilor com!ne de medi!0 Toi mem6rii organi"aiei tre6!ie $, 3neleag, 4i $, fie 3nc!ra/ai $, acce te im ortana atingerii o6iecti#elor 4i intelor de medi! entr! care $!nt re$ on$a6ili0 Ei- la r5nd!l lor- tre6!ie $, 3nc!ra/e"e acolo !nde e$te nece$ar- ali mem6ri ai organi"aiei- $, r,$ !nd, 3n aceea4i manier,0 Moti#area 3m6!n,t,irii contin!e oate fi $ orit, at!nci c5nd anga/aii rime$c rec!noa4terea atingerii o6iecti#elor 4i intelor de medi! 4i $!nt 3nc!ra/ai $, fac, $!ge$tii care ot cond!ce la 3m6!n,t,irea erformanei de medi!0 9ntreg!l!i er$onal din organi"aie tre6!ie $, i $e a$ig!re o in$tr!ire core$ !n",toare 4i rele#ant, entr! reali"area oliticilor- o6iecti#elor 4i intelor de medi!0 Anga/aii tre6!ie $, ai6, o 6a", de c!no4tine core$ !n",toare- care c! rinde in$tr!irea c! ri#ire la metodele 4i de rinderile nece$are entr! 3nde linirea $arcinilor 3ntr2!n mod rin ed!caie- fie rin in$tr!ire atri6!iile 4i re$ on$a6ilit,ile lor 3n reali"area conformit,ii c! olitica de roced!rile 4i cerinele $i$tem!l!i de management de medi!- incl!$i# c! con$ecinele o$i6ile ale a6aterilor de la roced!rile o eraionale im ortana conformit,ii c! olitica de medi!- c! roced!rile 4i cerinele im act!rile $emnificati#e a$! ra medi!l!i- reale $a! o$i6ile- ale $i$tem!l!i de management de medi!< acti#it,ilor lor 4i de efectele 6enefice ad!$e medi!l!i rin 3m6!n,t,irea erformanei

cerinele referitoare la reg,tirea $it!aiilor de !rgen, 4i a ca acit,ii de r,$ !n$<

2 )% 2

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

eficient 4i com etent 4i la c!noa4terea im act!l!i negati# a$! ra medi!l!i e care 3l ot a#ea acti#it,ile lor dac, $!nt reali"ate 3n mod incorect0 9ntr!c5t ni#el!l 4i detaliile reg,tirii #aria", 3n f!ncie de atri6!ii- e$te ne#oie de o ed!care 4i in$tr!ire care $, a$ig!re c!noa4terea la "i a cerinelor im !$e de reglement,ri- a $tandardelor 4i a oliticilor organi"aiei0 Programele de in$tr!ire im lic, 3n mod o6i4n!it !rm,toarele elemente1 identificarea ne#oilor de in$tr!ire a anga/ailor< ela6orarea !n!i lan de in$tr!ire care $, r,$ !nd, !nor ne#oi definite< #erificarea 4i armoni"area rogram!l!i de in$tr!ire c! cerinele

organi"atorice $a! ale reglement,rilor< in$tr!irea de anga/ai gr! ai e $arcini< 3ntocmirea de doc!mente ce ate$t, de$f,4!rarea act!l!i de in$tr!ire< e#al!area in$tr!irii0

Pregtire pentru situaii de urgen Organi"aia tre6!ie $, $ta6ilea$c, 4i $, menin, roced!ri entr! a identifica

o$i6ilele accidente 4i $it!aii de !rgen, 4i a r,$ !nde !nor a$tfel de $it!aii 4i entr! a re#eni 4i a red!ce im act!l a$! ra medi!l!i care oate fi a$ociat ace$tora0 Organi"aia tre6!ie $, anali"e"e 4i $, re#i"!ia$c,- acolo !nde e$te nece$arroced!rile de reg,tire entr! $it!aii de !rgen, 4i ca acitate de r,$ !n$- 3n $ ecial d! , rod!cerea accidentelor $a! a ariia !nor $it!aii de !rgen,0 De a$emenea- organi"aia tre6!ie $, te$te"e eriodic a$tfel de roced!ri- at!nci c5nd ace$t l!cr! e$te o$i6il0 Pentru a asigura un rspuns corespun=tor la incidente neateptate sau accidentale, trebuie elaborate planuri i proceduri de urgen( Posibilele accidente care pot aprea sunt> accidentale0 emi$iile accidentale 3n atmo$fer,< e#ac!,rile accidentale 3n a e $a! e $ol< efectele $ ecifice a$! ra medi!l!i 4i eco$i$temelor ca !rmare a dega/,rilor

2 )* 2

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

Proced!rile tre6!ie $, in, $eama de incidentele care a! loc $a! ar !tea a#ea loc ca !rmare a1 condiiilor de f!ncionare anormale< accidentelor 4i o$i6ilelor $it!aii de !rgen,0

Plan!rile de !rgen, #or diferi de la o organi"aie la alta 3n f!ncie de nece$it,i 4i #or !tea c! rinde1 organi"area 4i re$ on$a6ilit,ile entr! !rgene< li$t, c! er$onal!l c8eie 3n ca" de nece$itate< detalii c! ri#ire la $er#iciile de !rgen, @ om ieri- decontamin,riB< com!nicare intern, 4i e+tern,< aci!ni 3ntre rin$e 3n cadr!l diferitelor ti !ri de !rgene< informaii referitoare la materialele eric!loa$e- incl!"5nd im act!l

otenial a$! ra medi!l!i 4i m,$!rile ado tate 3n ca" de 3m r,4tiere accidental,< lan!ri de in$tr!ire 4i de e#al!are a eficienei lor0

Cond!cerea organi"aiei la cel mai 3nalt ni#el tre6!ie $, anali"e"e $i$tem!l de management de medi! la inter#ale re$ta6iliteentr! a a$ig!ra c, ace$ta e$te 3n ermanen, core$ !n",tor- adec#at 4i eficient0 Proce$!l anali"ei efect!at, de cond!cere tre6!ie $, a$ig!re c, informaiile nece$are $!nt colectate a$tfel 3nc5t $, ermit, cond!cerii reali"area ace$tei e#al!,ri0 Acea$t, anali", tre6!ie $, fie doc!mentat,0 Anali"a efect!at, de cond!cere tre6!ie $, a6orde"e e#ent!alele nece$it,i de $c8im6are a oliticii de medi!- a o6iecti#elor 4i a altor elemente ale $i$tem!l!i de management de medi!- ca !rmare a re"!ltatelor a!dit!rilor $i$tem!l!i- modific,rilor circ!m$tanelor 4i 3n cadr!l anga/ament!l!i de 3m6!n,t,ire contin!,0 Pentr! a a#ea o 3m6!n,t,ire contin!,- adec#are 4i eficien, a $i$tem!l!i de management de medi!- deci a erformanei ace$t!ia- cond!cerea organi"aiei tre6!ie $, re#ad, 4i e#al!e"e $i$tem!l la inter#ale definite0 Sco !l ace$tei re#ederi tre6!ie $, fie #a$t- c! rin",tor- c8iar dac, n! toate elementele !n!i $i$tem de management de medi! #or fi re#,"!te odat, iar roce$!l de re#edere $e face mai t5r"i!0

2 ); 2

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

7uditarea sistemului de management de mediu99999999


Prin a!ditare .$e ia !l$!l. !n!i $i$tem de management de medi! determin5nd!2$e #ia6ilitatea $i$tem!l!i im lementat 4i $e ot de i$ta tim !ri! e#ent!alele neconcordane ce $e ot cronici"a odat, c! trecerea tim !l!i0 Se ot a$tfel economi$i tim 4i 6ani reio4i rin ace$te de i$t,ri tim !rii0 Re"!ltatele a!dit!rilor $!nt o !rmare a com ar,rii dintre $it!aia e+i$tent, e teren 4i cea teoretic, re"entat, de $tandard0 Di$c!tarea lor c! cond!c,tor!l loc!l!i de m!nc, e$te nece$ar, deoarece1 a!ditor!l intern $a! con$!ltant!l e+tern n! c!no$c toate artic!larit,ile loc!l!i de m!nc,- a$ta mai ale$ c5nd $e #or decide de com!n acord m,$!rile ce $e #or im lementa 3n !rma a!dit!l!i< !4oar,< mai mare
0

di$c!tare interacti#, a ace$tor ro6leme cond!ce la re"ol#area lor mai di$c!ie 3ntr2!n cerc re$tr5n$ e$te mai fr!ct!oa$, dec5t !na 3ntr2!n cerc

Implementarea i auditarea sistemelor de management de mediu


Pregtirea organi=aiei pentru implementarea 11 Im lementarea $i$tem!l!i de management de medi! la ni#el de organi"aie coincide c! eta a de modificare a $trategiei 4i mi$i!nii ace$teia0 Practic rin ace$t roce$ de creare a !n!i no! $i$tem f!ncionale $i$tem!l de management general- $e tran$ !ne 3n ractic, no!a $trategie la ni#el organi"aional0 Strategia no!, tre6!ie $, $e 6a"e"e e re$ ectarea conce t!l!i de"#olt,rii d!ra6ile- re$ ectarea cerinelor legale 4i de alt, nat!r, din domeni!l roteciei medi!l!i 4i n! n!mai0 A#5nd 3n #edere c,entr! modificarea $trategiei organi"aionale e$te ne#oie rima eta , 3n artici area 4i $!$inerea management!l!i de la cel mai 3nalt ni#elim lemetarea !n!i SMM e$te c54tigarea anga/amet!l!i ace$t!ia0 C8eia !nei 6!ne re!4ite 3n im lementarea 4i f!ncionarea !n!i SMM 3n organi"aie

2 )? 2

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

de inde 3n mare ma$!r, de cond!cerea ace$teia0 Pe l5ng, ace$t, $!inere e$te ne#oie 4i de artici area acti#, a t!t!ror anga/ailor entr! l!area deci"iilor 4i entr! tran$ !nerea 3n ractic, a lor0 Acti#itatea de 3nce !t a im lement,rii !n!i SMM 3n organi"aie e$te im ortant, entr! a $e !tea lanifica 3n tim re$!r$ele 4i de$f,4!rarea re"entate $c8ematic roiect!l!i 5n, la certificarea $i$tem!l!i- 9n fig!ra )0 $!nt im lement,rii !n!i SMM0 1. Ctigarea angajamentului managementului de la vrf
Pregtirea unui buget i planificarea n timp a proiectului Efectuarea unei analize preliminare Constituirea unei echipe Stabilirea sferei de cuprindere a SMM. Alegerea unui responsabil de SMM

eta e de 3nce !t ale

6.

5.

4.

3.

Ctigarea angajamentului managerului de vrf

2.

1.

Figura.1. Etapele de nceput a implementrii unui SMM

Ca 4i anga/ai- entr! a re!4i $, c54tig,m anga/ament!l management!l!i de la #5rf tre6!ie $, ar,t,m at5t co$t!rile c5t 4i 6eneficiile im lement,rii SMM entr! afacere0 Ca 4i cond!c,tori de organi"aii- tre6!ie ca1 Anga/ament!l management!l!i 4i #i"i!nea tre6!ie $, fie clare 4i com!nicate 3n toat, organi"aia< A!toritatea 4i re$ on$a6ilitatea ri#ind SMM tre6!ie $, fie delegate< Ec8i a managerial, tre6!ie $, $e im lice 4i $, a$ig!re cond!cerea< Re$!r$ele $, fie a$ig!rate< S, $e reali"e"e frec#ent anali"e de management<

2 )C 2

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

Re"!ltatele 6!ne $, fie o !lari"ate 4i recom en$ate0 Im licaiile e care le are !n SMM entr! o organi"aie $!nt n!meroa$e- 3n cele ce !rmea", $!nt en!merate cele mai im ortante1 Accent!area re$ on$a6ilit,ii entr! toate acti#it,ile de$f,4!rate< Act!ali"area otenial!l!i entr!1 eficien,- economii- e#itarea ede $elor legale 4i a $it!ailor nedorite< Definirea termenilor $!cce$!l!i e$te m!lt mai clar, 4i mai c! rin",toare< De"#oltarea ca acit,ii de 3nelegere- a $ irit!l!i ecologic 4i al anga/ament!l!i entr! rotecia medi!l!i< A6ordarea rinci i!l!i E ol!ator!l l,te4te.< Princi iile !n!i SMM care $!nt tran$ !$e 3n olitica fiec,riei organi"aii- $e g,$e$c 3n1 Accent!l !$ e 3m6!n,t,irea contin!, a t!t!ror roce$elor< Conformarea c! cerinele legale 4i de alt, nat!r,< 9m6!n,t,irea erformanelor 4i 3nde linirea o6iecti#elor< Integrarea c! alte $i$teme< Im licarea anga/ailor 4i im licarea #i"i6il, a management!l!i< Preferin, entr! re#enire< Com lementaritatea c! legi$laia naional,0 2. Alegerea unui responsabil de S F!ncia de Re$ on$a6il SMM im lic, o acti#itate $!$in!t, tim indel!lgat 4i foarte m!lte c!no4tine te8nice 3n domenii di#er$e< ractic acti#itatea l!i #a 3nce e odat, c! reg,tirea entr! im lementare 4i #a contin!a 4i d! , certificarea $i$tem!l!i0 Pentr! ca !n anga/at din organi"aie $, oat, oc! a f!ncia de re$ on$a6il SMMtre6!ie $, 3nde linea$c, an!mite condiii 4i an!me1 S, ai6, a!toritatea nece$ar, ( acea$ta e$te dat, 4i de o"iia e care f!ncia o are 3n $tr!ct!ra organi"atoric,- ar tre6!i $, fie e ni#el!l % ierar8ic< S, ai6, $!ficiente c!no4tine de$ re organi"aie< S, ai6, a6ilit,i de management al roiectelor<

2 )' 2

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

2rror! 0ot a valid lin?(g5ndire $i$temic,< 2rror! 0ot a valid lin?($!ficient tim !n!i SMM< entr! a $e dedica roce$!l!i de reali"are a

S, ai6, c!no4tine de rotecia medi!l!i 4i de$ re roce$ele de$f,4!rate 3n organi"aie0 !. Stabilirea sferei de cuprindere a S Dimen$i!nea $i$tem!l!i de management de medi! din organi"aie $e $ta6ile4te 3naintea $ta6ilirii ec8i ei de im lementare deoarece de m,rimea ace$t!ia de inde n!m,r!l er$oanelor ale$e $, fac, arte din ec8i a de im lementare0 Conform cerinelor ISO );&&)1%&&; !n SMM $e oate im lementa e an!mite roce$e din organi"aie @o6ligatori! e cele de 6a",B iar d! , !n an!mit inter#al de tim d! , ce anga/aii ca ,t, e+ erien, 3n re"ol#area cerinelor de medi! 4i a celor de $tandard $e oate e+tinde 3n 3ntreaga organi"aie0 9n ace$t, eta , $e #or reali"a !rm,toarele acti#it,i1 $e $ta6ile$c granie acti#it,ilor la care $e dore4te a licarea !n!i SMM< $e reali"ea", $c8eme de fl!+- E8,ri. ale o eraiilor din fiecare com artiment 4i $ecie< $e anali"ea", $tr!ct!ra organi"aional, 4i $e modific, d! , cerinele noii $trategii din organi"aionale< $e face anali"a com arati#, a $it!aiei reale din teren c! cea e+i$tent, 3n doc!mentele organi"aiei0 ;0 Constituirea unei echipe Con$tit!irea ec8i ei care #a coordona acti#itatea de im lementare e$te dea$emenea im ortant,- entr! c, acea$ta #a tre6!i $, identifice 4i $, $ol!ione"e toate ro6lemele organi"aiei at5t din !nct de #edere al roteciei medi!l!i c5t 4i din domenii cone+e0 Ec8i a tre6!ie $, fie ec8ili6rat, n!meric ( $, fie alc,t!it, dintr2!n n!m,r $!ficient entr! a c! rinde toate acti#it,ile care $e $! !n im lement,rii SMM0 Pericolele care ot $, a ar, 3n ace$t ca" $!nt1 !n n!m,r rea mic de mem6rii 3n ec8i , n! ot $, ge$tione"e toate acti#it,ile $ ecifice din organi"aie 3ntr2!n tim $c!rt- dar 4i !n n!m,r rea mare de mem6rii 3n ec8i , oate genera a$area ro6lemelor de re"ol#at de la !n!l la cel,lat rec!m 4i o dil!are a im lic,rii fiec,r!ia0 Un alt a$ ect care tre6!ie $ol!ionat e l5ng,
2 )D 2

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

n!m,r!l mem6rilor ec8i ei e$te 4i reg,tirea rofe$ional, 4i mod!l 3n care $!nt ca a6ili $, l!cre"e 3n ec8i ,0 9n concl!"ie entr! ec8i a de im lementare tre6!ie $, alegerem re re"entani din f!nci!nile c8eie ale management!l!i 4i1 etc0B< Fiecare mem6r! al ec8i ei tre6!ie $,24i 3neleag, no!l rol0 Se er$onal- coo erare- com!nicare0 ". #fectuarea unei anali$e preliminare %anali$a lipsurilor& Practic d! , ce reali",m acea$ta anali", reliminar,- #om !tea r,$ !nde la !rm,toarele 3ntre6,ri1 Ce e'ist() Ce trebuie *mbun(t(+it) Ce trebuie ad(ugat) ca $, re$ ect,m cerinele im !$e de $tandard!l ISO );&&)1%&&; la ni#el organi"aional0 ,. -eali$area unui plan al proiectului. stabilirea de termene i necesarul de resurse Plan!l roiect!l!i de im lementare $e #a reali"a d! , ce $2a identificat acti#it,ile e care organi"aia tre6!ie $, le reali"e"e a$tfel 3nc5t $, 3nde linea$c, cerinele legale 4i de alt, nat!r,0 Reali"area ace$t!i lan de im lementare reliminar- are a#anta/!l c,1 Se oate e$tima am loarea efort!l!i< Se ot e$tima co$t!rile @tim - 6aniB< Se identific, f!nci!nile 3n care $e #a im lementa @ce domenii #or fi con$iderateB< Se ot identifica o$i6ilele 6eneficii< Se ermite familiari"area c! cerinele de SMM a ec8i ei de l!cr!< A$ig!rarea de#otament!l!i 4i a6ilit,ii de im lementare ale ec8i ei0 !ne accent e1 in$tr!ire coordonare- anga/ament $, fie 6!ni c!no$c,tori ai domeni!l!i lor< $, fie di$ !4i $,24i 3m6!n,t,ea$c, a6ilit,ile 4i

com etenele 3n tim @A6ilit,i SMM- a6ilit,i de l!cr! c! oamenii 4i de com!nicare-

7nali=a preliminar pentru implementare


Fiecare eta , e$te im ortant,entr! c, de mod!l 4i corectit!dinea c! care $e reali"ea", de inde e #iitor re!4ita roiect!l!i 3n organi"aie0 Prima acti#itate ractic, reali"at, e$te EAnali"a reliminar,. 2 care are $co !l

2 ): 2

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

rinci al de a f!rni"a informaii c! ri#ire la $tarea $ociet,ii la !n moment dat0 Acea$ta e$te folo$it, ca 6a", de referin, la #iitoare anali"e 3ntre rin$e 3n organi"aie0 9n acea$t, eta , $e determin,1 Dot,rile e+i$tente 3n $ocietateCerine legale 4i de alt, nat!r,- reglement,ri 3n #igoareIdentificarea a$ ectelor de medi! Anali"a reliminar,- tre6!ie efect!at, entr!1 a afla !nde ne $it!,m 3n re"ent< a m,$!ra efort!rile 4i re$!r$ele nece$are im lement,rii SMM< a 3m6!n,t,i com etena ec8i ei de im lementare0

Reali"area anali"ei reliminare1 )0 Se compar( practicile i procedurile e'istente, cu cerin+ele /S0 1122132221. 3n ta6el!l *0)0 e$te re"entat !n e+em l! de reali"are a anali"ei- 3n rima coloan, $e #or trece cerinele !rm,rite iar 3n dre t!l fiec,reia $tadi!l 3n care $e afl, in organi"aie0 Se #or ad!na do#e"ile entr! $it!aiile 3n care $2a 6ifat E+i$t,7 E+i$t, Parial entr! a !4!ra mod!l de l!cr! entr! con$trirea elementelor $ ecifice SMM0 Ta6el!l )( 1od de reali=are a comparatiei ntre practicile i procedurile e@istente, cu cerinele I O &<99&>)99< E+i$ 0r( 2@ist 0u Cerin+ele %S- #4 /S0 11221& t crt( Parial e@ist , &( Politica de medi! + %0 A$ ecte de medi! + *0 Cerine legale $a! de alt, nat!r, + ;0 O6iecti#e 4i inte + Program!l de management de ?0 medi! + C0 Str!ct!ra 4i re$ on$a6ilitatea + In$tr!ire- con4tienti"are 4i '0 com etene + D0 Com!nicarea + :0 Doc!mentaia SMM + )&0 Control!l doc!mentelor + ))0 Control!l o eraional + Preg,tirea 4i aci!nea 3n $it!aii de )%0 cri", + )*0 Monitori"are 4i m,$!rare +
2 %& 2

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

);0 )?0 )C0 )'0

Neconformare 4i aci!ni re#enti#e 4i corecti#e 9nregi$tr,ri A!dit!l SMM Anali"a efect!at, de management

+ + + +

%0 Se asigur( o instruire de ba$( a echipei ( $!nt nece$are c!r$!ri entr! conoa4terea1 cerinelor $i$temelor de management rotecia medi!l!i0 !. Se elaborea$( liste de verificare pentru $one diferite %cerin+e&. ;0 Se anali$ea$( re$ultatele pentru a eviden+ia lipsurile i a scoate *n eviden+( cerin+ele< ?0 Se redactea", la final !n ra ort al anali"ei 3n care $, fie e#al!,rii< Anali"a reliminar, entr! im lementare @n!mit, de !nii $ eciali4ti 4i a!dit iniialB oate fi reali"at, fie de c,tre ec8i a de im lementare din organi"aie $a! de c,tre ec8i a de con$!ltai e+terni0 Identi5icarea aspectelor de mediu E$te 6inec!no$c!t fa t!l c, orice organi"aie- 34i de$f,4oar, acti#itatea 3ntr2o ermanen, interaci!ne c! medi!l 3ncon/!r,tor- definit de aer- a ,- $ol- re$!r$ele nat!rale- flor,- fa!n,- oamenii 4i relaiile dintre ace$tea0 Acea$t, interaci!ne oate de ,4i an!mite limite de $! orta6ilitate entr! medi! 4i din ace$t moti# a ar ro6lemele legate de ol!are0 Prin a$ ect de medi! $e 3nelege !n element al acti#it,ilor- rod!$elor $a! $er#iciilor !nei organi"aii- care oate interaciona c! medi!l0 Ace$te interaci!ni @a$ ecte de medi!B ot fi at5t o"iti#e c5t 4i negati#e0 Din categoria a$ ectelor de medi! o"iti#e ot fi amintite1 amena/area de arc!ridecontaminarea a elor- colectarea $electi#, a de4e!rilor- #alorificarea !nor materiale din de4e!ri- !tili"area eco2te8nologiilor etc0 E+em le de a$ ecte negati#e1 de o"itare necontrolat, a de4e!rilor e $ol- e#ac!area 3n atmo$fer, a ga"elor nee !rate- ol!area $ol!l!i c! rod!$e etroliere $a! alte red!$e c8imiceol!area a elor c! di#er$e $!6$tane c8imice $a! rod!$e to+ice- defri4area ,d!rilor etc0
2 %) 2

de medi! ISO );&&)1%&&;- cerinelor ISO

):&))1%&&* entr! reali"area !n!i a!dit intern 4i e+tern 4i ro6lemelor $ ecifice de

re"entate concl!"iile

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

Pentr! a !tea fi re"ol#ate a$ ectele de medi! negati#e tre6!ie $, fie identificatee#al!ate 4i $ol!ionate 3n ordinea gra#it,ii lor0 Pe 6a"a lor $e #a reali"a rogram!l de management de medi! 4i cel de monitori"are e factori de medi!0 A$ ectele de medi! $!nt $trict legate de roce$ele care $e de$f,4oar, la ni#el de organi"aie 4i $!nt generate c! rec,dere de acti#itatea rod!cti#,0 Ace$te a$ ecte de medi!- deteremin, di#er$e im act!ri a$! ara factorilor de medi!0 In ta6el!l *0%0 $!nt re"entate c5te#a o$i6ile a$ ecte de medi! 4i im act!rile generate de ace$tea0 Anali"a reliminar, entr! im lementare $e finali"ea", c! identificarea a$ ectelor de medi! din organi"aie0 .abelul )( E+em le de acti#it,i- rod!$e 4i $er#icii- a$ ectele lor de medi! 4i im act!rile de medi! a$ociate @ o"iti#e 4i negati#eB 0r( crt ( 7ctivitate 3proces4 7specte de medi u Posibile impacturi

5in categoria 6activit(+i7 De o"itarea Poteniale Contaminarea $ol!l!i com6!$ti6il!l!i $c!rgeri $a! Contaminarea a elor $!6terane 3n re"er#oare de#er$,ri e $ol Ri$c!l !nor efecte noci#e #iitoare )0 tere$tre $a! $a! 5n"a freatic, a$! ra $,n,t,ii er$oanelor din $!6terane "on, Contaminarea $ol!l!i- a ei $a! a aer!l!i Afectarea ac!t, a florei $a! fa!nei @ Poteniale $c, ,rie+0 Omor5rea e4tilorB e+ lo"ii $a! R,niri ale anga/ailor $a! deterior,ri com6!$tii ale ro riet,ii accidentale Mani !larea Bioac!m!larea de $!6$tane to+ice %0 materialelor 3n fa!n, $a! 3n o !laie c! o$i6ile eric!loa$e efecte cronice ad#er$e de $,n,tate Pericol entr! cre4terea c!lt!rilor Tratarea Ri$c!l contamin,rii $ol!l!i- a ei re"id!!rilor $a! aer!l!i eric!loa$e Ri$c!l !nor efecte #iitoare ad#er$e a$! ra $,n,t,ii oamenilor E !i"area re$!r$elor nat!rale Management!l doc!mentelor @di$tr!gerea ,d!rilorB *0 @e+0 rintarea8olosirea hrtiei Pierderea $a! degradarea fotoco ierea8a6itat!l!i nat!ral $a! a etcB 6iodi#er$it,ii
2 %% 2

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

Aruncarea hrtiei fol osi te

3nc,rcarea e+ce$i#, a $ol!l!i

#purarea a p e l o r

;0

E !i"area re$!r$elor nat!rale @com6!$ti6ili fo$iliB Pol!area aer!l!i Agra#area 6olilor re$ iratorii la er$oanele Emi$ii de ga"e de M,rirea concentraiei atmo$ferice a Tran$ ort ardere 4i COF ga"elor care generea", efect!l de $er,- c! o$i6ile efecte a$! ra climei Di$confort 4i ne l,cere entr! Generare de anga/ailor 4i a er$oanelor din "gomot "onele limitrofe 5in categoria 6produse9 C0 Bateriile De o"itarea Contaminarea $ol!l!i 6ateriilor e $ol Po$i6ilitatea E#ac!area 3n atmo$fer, a metalelor trat,rii 6ateriilor grele

u $ a t e 5in categoria 6servicii9 ?0 Con$!m de com6!$ti6il

E !i"area re$!r$elor nat!rale Con$!m de c!rent entr! fotoco iere @di$tr!gerea re"er#elor de com6!$ti6ili fo$iliB Reciclarea 85rtiei Con$er#area re$!r$elor nat!rale 4i folo$irea Prote/area $ol!l!i mediilor de P,$trarea 6iodi#er$it,ii 4i a informare ei$a/!l!i act!al electronice Po$i6ile de#er$,ri Contaminarea a ei accidentale ale a elor nee !rate Contaminarea $ol!l!i De o"itare Deteriorarea calit,ii a ei ota6ile necore$ !n",toare locale a n,mol!l!i Di$confort!l 4i ne l,cerea anga/ailor 4i a er$oanelor din "onele limitrofe Miro$!ri ne l,c!te

2 %* 2

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

rin incinerare Red!cerea cantit,ii de de$e!ri electronice Folo$irea materialelor reciclate

Ac!m!larea metalelor grele 3n flora 4i fa!n, Efecte noci#e a$! ra florei 4i $,n,t,ii oamenilor Red!cerea 3nc,rc,rii $ol!l!i

'0

Ec8i amente electronice 4i electroca$nice @DEEEB reciclate

Con$er#area re$!r$elor nat!rale

Elemente nece$are entr! identificarea a$ ectelor de medi!1 Informaii legate de cerinele legi$lati#e 4i de reglementare- ra oarte- etc0 Informaii referitoare la fl!+!rile te8nologice- 6ilan!ri de materiale- reg!lamente de fa6ricaie- reg!lamente de e+ loatare 4i 3ntreinere- in$tr!ci!ni de l!cr!- reele de a , canal- in$talaii electrice- alte !tilit,i e+i$tente 3n f!ncie de $ ecific!l te8nologic al organi"aiei< Informaii referitoare la intr,rile de materii rime 4i materiale a!+iliare 4i ie4irile de rod!$e- $!6 rod!$e $a! de4e!ri 4i a com o"iiei c8imice ale ace$tora< Informaii referitoare la in$talaiile de reinere 4i e#ac!are a de4e!rilor- emi$iilor 4i a elor !"ate< Ace$te informaii $!nt c!le$e 3n !rma #i"itelor e in$talaie- rin com letarea !nor c8e$tionare de c,tre anga/ai 4i rin con$!ltarea er$onal!l!i care de$er#e$c in$talaiile0 A$ ectele de medi! negati#e de#in $emnificati#e 3n $it!aia 3n care $e de ,4e4te limita ma+im, admi$, entr! ol!ant!l re$ ecti#- $a! generea", di$confort entr! !n factor de medi! afectat- n! e$te re$ ectat, o an!mit, cerin, legi$lati#, etc0 9n ISO );&&)1%&&; $e cere e+ licit reali"area !nei roced!ri de $i$tem doc!mentate entr! identificarea a$ ectelor de medi! 4i alegerea celor $emnificati#e- moti# entr! care ar fi !til, !rm,toarea a6ordare1 9m ,rirea $i$temic, a organi"aiei e roce$e de 6a", 4i roce$e $! ort< Reali"area $c8emelor 6loc entr! toate roce$ele< Anali"a roce$elor e 6a"a rinci i!l!i1 /ntr(ri :roces /eiri, detaliat 3n fig0 ;0%0<

Identificarea a$ ectelor de medi! @negati#e 4i o"iti#eB 4i reali"area li$telor $e arate c!


2 %; 2

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

fiecare 3n arte< Proiectarea !nei grile de e#al!are a a$ ectelor de medi!- 3n f!ncie de re$ ectarea cerinelor legale- gra#itatea im act!l!i a$ ect!l!i de medi!- mi/loace de control a im act!l!i 4i de frec#ena de a ariie a im act!l!i< E#al!area im act!rilor de medi! identintificate e 6a"a grilei de e#al!are< Reali"area li$tei c! im act!ri de medi! negati#e de medi! 4i $electarea celor $emnificati#e< Ordonarea a$ ectelor negati#e $emnificati#e 3n ordine de$cre$c,toare- 3n f!ncie de !ncta/!l re"!ltat dat 3n gril,< Centrali"area a$ ectelor negati#e $emnificati#e la ni#el de organi"aie0

Intrri Materii prime, materiale auxiliare


%rocese fizice i chimice Energie uman$ &tilit$#i specifice Condi#ii tehnice/tehnologice %roceduri de lucru

Ieiri

Proces tehnologic

Produse i subproduse Gaze/fum/pulberi n suspensie !gomot/"ibra#ii Radia#ie termic$ Rebuturi Deeuri solide Deeuri lichide

Figura 2. Schema de baz n analiza intrrilor i ieirilor dintr-un proces

A$ ectele de medi! negati#e $!nt determinate entr! * $it!aii o$i6ile1 condiii normale @c5nd materia rim, $e tran$form, 3n rod!$ finitB- condiii anormale @e+01 ingieni"area !nor $ aii- re araii ne lanificate- etcB- $it!aii de !rgen, @e+1 incendiie+ lo"ii- calamit,i nat!rale- c!trem!re- r! erea 6ara/elor !nor ia"!ri de decantareal!nec,ri de teren etcB0

Program de management de mediu


Organi"aia ar tre6!i $, $ta6ilea$c, 4i $, menin, roced!ri entr! identificarea-

2 %? 2

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

o6inerea 4i 3nelegerea t!t!ror cerinelor legale 4i de alt, nat!r, la care $!6$crie 4i care a! legat!r, 3n mod direct c! a$ ectele de medi! ale acti#it,ilor- rod!$elor 4i $er#iciilor $ale0 Pentr! a menine conformitatea c! reglement,rile- organi"aia ar tre6!i $, identifice 4i $, 3neleag, cerinele de reglementare care $e a lica acti#it,ilor$er#iciilor $ale0 Organi"aia tre6!ie $, $ta6ile$c, 4i $, menin, o6iecti#e 4i inte de medi! doc!mentate entr! fiecare f!ncie 4i la fiecare ni#el rele#ant al organi"aiei0 O6iecti#ele ar tre6!i $ta6ilite 3n a4a fel 3nc5t $, fie 3n concordan, c! olitica de medi! a organi"aiei0 Ace$te o6iecti#e a! !n caracter general fiind corelate c! erformanele de medi! identificate rin olitica de medi!0 La $ta6ilirea o6iecti#elor de medi! o organi"aie ar tre6!i $, con$idere 4i e#ent!alele con$tat,ri rele#ante datorate anali"elor de medi!rec!m 4i a$ ectele de medi! 4i im act!rile a$ociate identificate0 Hintele de medi! ot fi de"#oltate !lterior entr! a 3nde lini ace$te o6iecti#e 3ntr2!n inter#al de tim $ ecificat0 Hintele tre6!ie $, fie $ ecifice 4i c!antifica6ile0 Organi"aia tre6!ie $, $ta6ile$c, 4i $, menin, !n rogram $a! mai m!lte rograme entr! atingerea o6iecti#elor 4i intelor de medi!0 Ace$t rogram #a incl!de re arti"area re$ on$a6ilit,ii entr! atingerea o6iecti#elor 4i intelor entr! fiecare f!ncie 4i la fiecare ni#el rele#ant al organi"aiei- mi/loacele 4i inter#al!l de tim 3n care $, fie atin$e- !n a$tfel de model e$te re"entat 3n ta6el!l *0*0 Deo6icei rogramele de management de medi! $!nt reali"ate entr! o erioad, de ) an0 D! , care $!nt re#i"!ite- iar o6iecti#ele care a! fo$t atin$e $!nt eliminate din rogram 4i #or a ,rea entr! $ol!ionare noile o6iecti#e 4i tinte $ ecifice0 .abelul '( E+em l! de rogram de management de medi! P"O8"71 !2 170782120. !2 12!I# ;7 0IA2;#; (C( ."70 1IB. ("(;( pentru perioada CCCC Nr0 O6iecti#e Hinte de Aci!ni .ermen Re$ on$a6il Co$t! Crt de medi! medi! i ri 0 & ) % * ; ? C )0 rod!$elor 4i

2 %C 2

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

%0 I0 Ela6orat 1 R S M M Semn,t!ra Data 1

N!mele 4i Pren!mele

7probat> Director General Semn,t!ra Data1

0umele i Prenumele

Pentr! tran$ !nerea 3n ractic, a oliticii de medi! tre6!ie $ta6ilite o6iecti#e 4i inte de medi!0 Ace$te o6iecti#e $!nt $co !rile generale de erforman, de medi!- identificate 3n olitica de medi!0 La $ta6ilirea o6iecti#elor $ale- o organi"aie tre6!ie $, in, $eama 4i de con$tat,rile rele#ante ale anali"elor de medi!- de a$ ectele identificate 4i de im act!l ace$tora a$! ra medi!l!i0 D! , aceea- ot fi $ta6ilite inte entr! reali"area ace$tor o6iecti#e 3ntr2!n cadr! de tim determinat0 Hintele tre6!ie $, fie $ ecifice 4i m,$!ra6ile acolo !nde e$te o$i6il- iar m,$!rile re#enti#e tre6!ie l!ate 3n con$iderare acolo !nde e$te ca"!l0 At!nci c5nd organi"aia anali"ea", o i!nile te8nologice tre6!ie $, ia 3n con$iderare folo$irea celei mai 6!ne te8nologii di$ oni6ile- #ia6il, economic- eficient, 4i determinat, 3n mod core$ !n",tor0 La fi+area o6iecti#elor 4i intelor- organi"aia tre6!ie $, ia 3n con$iderare 4i $ta6ilirea !nor indicatori m,$!ra6ili ai erformanelor de medi!0 Ace4ti indicatori ot fi folo$ii ca 6a", a !n!i $i$tem de e#al!are a erformanei de medi! 4i ot a$ig!ra informaii at5t c! ri#ire la management!l de medi! c5t 4i c! ri#ire la $i$temele o eraionale0 O6iecti#ele 4i intele ot a#ea o a licare larg,- la 3ntreaga organi"aie- $a! limitat, la !n am la$ament an!me ori la acti#it,i indi#id!ale0 O6iecti#ele 4i intele tre6!ie definite la ni#ele adec#ate de management0 O6iecti#ele 4i intele tre6!ie anali"ate 4i re#i"!ite eriodic 4i tre6!ie $, in, cont de o iniile ,rilor intere$ate0 Referina la cerinele financiare ale organi"aiei n! im lic, o6ligaia ca organi"aiile $, folo$ea$c, metodologii de conta6ili"are de medi! @co$t!ri de medi!B0 At!nci c5nd $e $ta6ile$c o6iecti#e 4i inte de medi!- !n g8id !til 3n l!cr! oate fi 4i $i$tem!l 17". @3n trad!cere 3n$emn5nd de4te tB adic,1

2 %' 2

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

emnificati#e 2 #or a#ea rioritate a$ ectele $emnificati#e de medi!< 1,$!ra6ile 2 acolo !nde e$te o$i6il- $e recomand, c!antificarea lor< 76orda6ile 2 $, n! de ,4ea$c, !terea financiar, a organi"aiei< "ele#ante- re$ on$a6ile 2 a lica6ile organi"aiei 4i re#,"5nd re$ on$a6ili entr! reali"area lor< .im 2 3ncadrate 3ntr2!n inter#al de tim 0 E+em le de o6iecti#e de medi!1 red!cerea de4e!rilor 4i a iro$irii re$!r$elor< red!cerea $a! eliminarea dega/,rii de ol!ani 3n medi!< roiectarea rod!$elor a$tfel 3nc5t $, fie red!$ la minim!m im act!l lor 3n rod!ciecon$!m 4i e#ac!area final,< red!cerea im act!l!i a$! ra medi!l!i la noile de"#olt,ri< romo#area con4tiinei de medi! 3n r5nd!l anga/ailor 4i 3n r5nd!l com!nit,ii0 Hintele de medi! folo$e$c la $ta6ilirea !nor indicatori de erforman, de medi!1 cantitatea de materie rim, $a! energie folo$it,< cantitatea de ol!ani emi$,< cantit,i de de4e!ri ra ortate la cantit,i de rod!$ finit< eficiena !tili",rii materialelor 4i energiei< n!m,r!l de incidente de medi!< rocenta/ de de4e!ri reciclate 4i de am6ala/e reciclate<

n!m,r!l de Jilometri arc!r4i de a!to#e8ic!lele organi"aiei e !nitatea de rod!$< in#e$tiii 3n rotecia medi!l!i< n!m,r de roce$e 3n /!$tiie0

2 %D 2

Management Ecologic

RUSU TIBERIU

6I6;IO8"7FI2
)0 R!$!- T0- PROTECHIA MEDIULUI INDUSTRIAL0 Edit!ra Mediamira0 Cl!/2 Na oca0 %&&%0 %0 Sadgro#e- K0- GLIDUL ECOLOGIC AL MANAGERILOR0 Edit!ra Te8nic,0 B!c!re4ti0 )::D0 *0 Negrei- C0- INSTRUMENTE >I METODE 9N MANAGEMENTUL DE MEDIU0 Edit!ra Economic,0 B!c!re$ti0 ):::0 ;0 Ro/an$c8i F0- 40a0- ECONOMIA >I PROTECHIA MEDIULUI0 Edit!ra Economic,0 B!c!re4ti0 )::'0 ?0 R!$! T0- Protecia Medi!l!i 4i a M!ncii ( Edit!ra MEDIAMIRA )::D @ISBN2 :'*2:*?D2*:2MB C0 R!$! T0- A#ram Simona 2 Management!l Acti#it,ilor entr! Protecia Medi!l!i ( Edit!ra MEDIAMIRA %&&* @ ISBN2 :'*2:*?D2D&2%B '0 R!$! T0- A#ram Simona 2 Management Ecologic 2 Edit!ra U0T0PRESS %&&: ( ISBN :'D2:'*2CC%2?&?2*

2 %: 2