Sunteți pe pagina 1din 9

INSTANA

Semnificaianoiunii
nsenslarg oriceorgandejurisdicie(art.1pct.1C. pr.civ.) nsensrestrns: doar instanele judectoreti art. 2 din Legea nr. 304/2004 un anumit grad de jurisdicie ex. art. 50, 51, 295 C. pr.civ. completuldejudecat ex.art.30,31C.pr.civ.

Compunereainstanei
Sens:

cantitativ alctuirea cu numrul de judectori prevzuidelege calitativ posibilitatea efectiv de a face parte din completul de judecat (repartizarea aleatorie a cauzelor,incidenteprivindcompunerea)

Aspectulcantitativ1
Sediul materiei Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciar Primainstan: Art.54alin.1 Cauzeledate,potrivitlegii,incompetentadeprimainstana
a judectoriei, tribunalului si curii de apel se judeca in complet format dintrun judector, cu excepia cauzelor privind conflictele de munca si de asigurrisociale. Art.55alin.1 Completul pentru soluionarea in prim instan a cauzelor privind conflictele de munc i asigurri sociale se constituie dintrun judector (si 2 asisteni judiciari). (text modificat prin art. III, pct. 8 din Legeanr.202/2010) Art.31CCJ Completeledejudecatasecompundin3judectoriaiaceleiai secii. (doar c nu judec n prim instan n materie civil, comercial, decontencios) nprocedurapenal

Aspectulcantitativ2
Apel i recurs art. 54 alin. 2 Apelurile se judeca in complet format din 2

judectori, iar recursurile, in complet format din 3 judectori, cu excepia cazurilor incarelegeaprevedealtfel. CCJ recurs art. 54 alin. 2 (nu are competena material funcional de a judeca apeluri) completul de 5 judectori art. 32 modificat prin art. III pct. 5 din Legea nr. 202/2010 2 complete de 5 judecatori la sectia penala si inca 2 complete in alte materii(prezidatedepresedintelesauvicepresedintelecurtiisauunpresedinte desectiedesemnatdeacestia) sectiile unite (art. 25 schimbarea jurisprudentei, sesizarea CC privind constitutionalitatea legilor inainte de promulgare) art. 34 cvorum min, 2/3 participanti, hotararea se ia cu majoritate, nu i recursul n interesul legii (art. 25 lit. a abrogat prin art. III pct. 4 din Legea nr. 202/2010) a se vedea art. 330 ind. 6 alin. 1 C. pr. civ., introdus prin art. I pct. 33 din Legea nr. 202/2010 compus din cei 4 presedinti de sectii plus 20 de judectori din cele 4 sectii (14 din secia n a crei competen intr problema de drept i cte 2 din cadrul celorlalte secii) prezidat de preedinte sau, n lipsa acestuia, de vicepreedintele curii

Ciextraordinaredeatacderetractare(contestaienanulare,revizuire)

Constituireainstanei
Definiie alctuirea completului cu toate persoanele iorganeleprevzutedelege

procurorul grefierul/magistratulasistentlaCCJ asistentuljudiciar

Incidenteprivindcompunereasauconstituireainstanei (aspectulcalitativ)1
1)Incompatibilitatea
terminologie referire la spe, nu la activitatea de judector n

general cazuri art. 24 C. pr. civ. de strict interpretare (vezi RIL decizia II/2007, M.Of.nr.81din1februarie2008) alte cazuri expres prevzute de lege art. 49 alin. 2 teza a IIa din Legea nr. 317/2004 membri cu drept de vot din CSM nu pot face partedincompletulde5,recurssanciunidisciplinare asistentuljudiciarnuesteincompatibil proceduradesoluionare cum se invoc excepie absolut, art. 98 din Regulamentul de ordineinterioaralinstanelor cine judec dosarul n caz de desfiinare sau casare cu trimitere? art. 99 alin. 6 din Regulamentul de ordine interioar dosarul se repartizeaz manual completului inial investit, care poate face declaraiedeincompatibilitate cinejudecdeclaraiadeincompatibilitate? ce complet soluioneaz cauza n situaia admiterii cererii ? Art. 98 alin.3i4dinROI

Incidenteprivindcompunereasauconstituireainstanei (aspectulcalitativ)2
2)Abinereairecuzarea noiune cazuri art.27C.pr.civ. aparenadeimparialitate recuzarea/abinereatuturorjudectorilorinstanei asemnriideosebiri normeimperative/dispozitive consecine termenulninteriorulcruiapotfiinvocate procedura de soluionare ( ce instan, ce complet, prin ce act, norme de procedur, ci de atac, obs. nu e motiv de desfiinare, cu trimitere spre rejudecare, ci se refac actele n caleadeatac) se aplica si procurorilor, magistratilor asitenti si grefierilor (art. 36), cu exceptia situatiilor de incompatibilitate si antepronuntare, dar si expertilor (cu alta procedura (art. 204) , traducatorilorsiinterpretilor(art.141143). pot fi recuzati si arbitrii, pentru aceleasi motive ca si judecatorii(art.351ind.1 art.351ind.2)

NoulCoddeprocedurcivil
Art.4154 Dou categorii de incompatibiliti care se soluioneaz prin abinere i recuzare (deosebire deregimjuridicart.45) Art.41 alin.1i2(incompatibilitateadinactuala reglementare, diferene alin. 1, situatii noi alin. 3) 42 actualelemotivederecuzare(ialtele) Obs: asimilieaz concubinii soilor (alin. 2), reglementeazaparenade(im)parialitate