Sunteți pe pagina 1din 56

CURS DE DREPT NOTARIAL Introducere. CAPITOLUL I. CONSIDERAII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA NOTARIAL Scurt istoric 1.

Principiile de baz ale activitii notariale 1.1. Funcie autonom 1.2. Profesiune liberal 1.3. Serviciu de interes public 1.4. utoritate public 1.!. Principiul le"alitii 1.#. Principiul libertii contractuale. 1.$. Principiul tratamentului e"al% al ec&idistanei 'i al imparialitii 1.(. )otarul *ndepline'te actele solitar 'i personal 1.+. ,onfidenialitatea sau principiul pstrrii secretului profesional 1.1-. .isponibilitatea *ntocmirii actelor notariale CAPITOLUL II. ORGANELE CU ATRIBUII NOTARIALE 1. Instituii cu atribuii notariale. 2. /iroul notarial 0 or"anizare . Funcia biroului notarial /. Sediile secundare ale birourilor notariale ,. 1nre"istrarea actelor 'i evidenele biroului notarial .. r&iva 3. ,ompetena . ,ompetena material /. ,ompetena teritorial ,. ,onflicte de competen 4. 2r"anizarea funciei notarului public 4.1. .ob3ndirea calitii 4.2. )otarii sta"iari 4.3. 1ncetarea 'i suspendarea calitii CAPITOLUL III. ORGANELE REPREZENTATIVE ALE NOTARILOR PUBLICI 1. 4niunea 2. ,amera 3. ,asa de si"urri CAPITOLUL IV. STATUTUL NOTARULUI PUBLIC 0 5olul 'i poziia notarului public *n sistemul de drept 0 Incompatibiliti 'i interdicii 0 .repturile notarilor publici 0 2bli"aiile notarilor publici 1

0 ,ontrolul profesional 0 5spunderea notarului public 1. ,ivil 2. .isciplinar 6profesionanl7 CAPITOLUL V. PROCEDURA ACTELOR NOTARIALE 5e"uli comune pentru 1ndeplinirea actelor notariale 1. Faza premer"toare *nc&eierii actelor notariale. 2. 1ndeplinirea actelor notariale. 3. 5efuzul de indeplinire a actului notarial. 4. 8liberarea actelor notariale. AUTENTIFICAREA ACTELOR 1. )oiuni prealabile. 2. Procedura autentificrii. PROCEDURA SUCCESORAL 1. )oiuni prealabile. 2. ,ompetena notarului *n materie succesoral. 3. .esc&iderea procedurii succesorale. 4. 9surile de inventariere% conservare 'i administrare a bunurilor succesorale. !. .esf'urarea procedurii succesorale. #. Suspendarea procedurii succesorale. $. 1nc&eierea procedurii succesorale. ,ertificatul de mo'tenitor sau le"atar. (. Succesiunea vacant. LEGALIZAREA SEMNTURILOR I A SIGILIILOR 1. )oiuni prealabile. 2. Procedura le"alizrii de semntur. LEGALIZAREA COPIILOR DUP NSCRISURI 1. )oiuni prealabile. 2. Procedura le"alizrii copiilor. EFECTUAREA I LEGALIZAREA TRADUCERILOR 1. )oiuni prealabile. 2. Procedura de le"alizare a traducerilor. DAREA DE DAT CERT NSCRISURILOR CERITIFICAREA UNOR FAPTE CONSTATATE DE NOTAR PRIMIREA N DEPOZIT A NSCRISURILOR I DOCUMENTELOR ELIBERAREA DE DUPLICATE I REFACEREA NSCRISURILOR ACTELE DE PROTEST AL TITLURILOR DE VALOARE EFECTUAREA LUCRRILOR PRIVIND PUBLICITATEA IMOBILIAR CAPITOLUL VI. CONTROLUL JUDECTORESC AL ACTIVITII NOTARIALE

0 )oiuni "enerale 0 Pl3n"erea 0 ciunea *n anulare CAPITOLUL VII. UNIUNEA INTERNAIONAL NOTARIATULUI LATIN

INTRODUCERE Ce este, e !"#t, $%t"&'( ) De *e "+e, $e+%-e e $%t"& ) Iat dou *ntrebri la care vom *ncerca s rspundem *n cele ce urmeaz. ,unoa'tem% foarte bine% c interesele economice ale persoanelor fizice 'i :uridice se reflect% *n numeroase cazuri% *n acte :uridice. ;ot at3t de bine 'tim c principiul consensualismului% st la baza *nc&eierii valabile a actelor :uridice. stfel% *n cele mai multe cazuri% acordul de voin al prilor este suficient pentru *nc&eierea valabil a actului% materializarea acestuia 6-$st&',e$t',7 fiind folosit doar ca o msura de prevedere% ca mi:loc de prob% *n cazul apariiei unor liti"ii. ;otu'i% datorit importantei lor% unele acte sunt cerute a fi *nc&eiate *n anumite forme sau *ndeplinind unele solemniti% simpla manifestare de voin nefiind o "aranie suficient pentru pri. <i atunci este necesar ca aceast manifestare de voin a prilor s fie *e&t-!-*"t. *' % #'te&e %!-*-"(. e *.t&e % #e&s%"$" -$+est-t. *' "'t%&-t"te" st"t'('-. Pe lan" situaiile prevzute e=pres de le"e pentru valabila *nc&eiere a actelor% prile% pentru o mai bun redactare a *nscrisului sau pentru o certificare suplimentar a voinei lor apeleaz la forma autentic 'i la serviciile unui profesionist% *n spe% a unui $%t"& #'/(-*. ctivitatea notarului se concentreaz pe mai multe repere 'i anume> 0 #e &e("0-" -$t&e *(-e$0-% unde notarul se comport ca un adevrat :udector al cauzelor deduse *n faa sa 'i 0 #e &e("0-" -$t&e *(-e$0- 1- "'t%&-t20-(e st"t'('-% unde notarul prin autoritatea cu care este investit *ndepline'te% *n numele clienilor si% proceduri prealabile% la diverse instituii ale statului% *n vederea aplicrii corecte a prevederilor le"ale *n actele pe care le instrumenteaz. Pe l3n" responsabilitile cu caracter profesional notarul are 'i o "t%&-e s#e*-"(2 e (%-"(-t"te 1- *%("/%&"&e *' st"t'(, s'#e&-%"&2 '$'- *et20e"$% el fiind cel care pune *n aplicare 'i apar le"ea% fiind '$ 3"&"$t "( &e#t'&-(%& *et20e$-(%& 'i '$ (-"$t 4$t&e *et20e$- 1"'t%&-t20-(e st"t'('-. 5olul notarului devine tot mai important deoarece% *n afara autoritii cu care este 3

investit% acesta este 'i '$ "#2&2t%& "( -$te&ese(%& *et20e$-(%&. sistm% *n prezent% *n cadrul profesiei noastre% la crearea unor le"turi mult mai str3nse dec3t cele dintre client 'i prestatorul de servicii% notarul transform3ndu0se% dintr0un 5#"&te$e& "( 6'st-0-e-7 *ntr0un 5#"&te$e& "( !",-(-e-5, &%('( s2' e+e$-$ % cum scria profesorul ,iobanu1% alturi de medic 'i avocat% e 3"&"$t "( (-$-1t-- !",-(-e-% e *%$!- e$t 4$ #&%/(e,e e &e#t% 'i nu *n ultimul r3nd e *&e"t%& 1*%$se&+"t%& "( t-t('&-(%& e #&%#&-et"te% s!.t'-t%& 1- &e "*t%& "( "*te(%& *e -$te&ese"8. !",-(-". 1n acest conte=t% $%t"&'( #'/(-* #%"te !e!-$-t *" !--$ "*ee" #e&s%"$. -$+est-t. *' "'t%&-t"te" st"t'('- 4$ +e e&e" "'te$t-!-*.&-"*te(%& 6'&- -*e 4$ s*%#'( 4$ e#(-$-&-*e&-$0e(%& s%(e,$e "(e "*est%&", st"/-(-&e" 1"test"&e" !"#te(%& e 4$se,$.t"te 6'&- -*., 4$ e#(-$-&e" #&%*e '&-s'**es%&"(e $e*%$te$*-%"se, #&e*', 1- "(te "t&-/'0-st"/-(-te e (e3e9. Potrivit Le3-- $&. :; < =>>?, (e3e" $%t"&-(%& #'/(-*- 1- " "*t-+-t.0-- $%t"&-"(e% activitatea notarial asi"ur persoanelor fizice 'i :uridice *%$st"t"&e" raporturilor :uridice civile sau comerciale% precum 'i e@e&*-0-'( anumitor drepturi 'i ocrotirea intereselor conforme cu le"ea. ceste atribuii se *ndeplinesc prin *nc&eierea de acte notariale precum 'i prin consultaii neurmate% *n mod obli"atoriu de *nc&eierea vreunui act. ;rebuie s menionm faptul c din multitudinea de acte 'i proceduri *ntocmite de notar s'$t e@*('se #&%/(e,e(e e $"t'&. *%$te$*-%"s.3. )ici unul din aspectele soluionate de notarul public nu presupune e=istena vreunui liti"iu *ntre pri% iar *n cazul apariiei acestuia 6ne*ntele"erea coindivizarilor cu ocazia parta:ului sau a mo'tenitorilor cu ocazia dezbaterii procedurilor succesorale7 notarul va *ndruma prile *n faa instanei de :udecat *n vederea soluionrii liti"iului pe cale :udectoreasc.
1

?.9. ,iobanu% ;ratat teoretic 'i practic de procedur civil% vol. II% editura )aional% /ucure'ti 1++$% p. ##3 @ Pentru definiii silimare a se vedea ?.9. ,iobanu% op. cit.% p. ##4 @ . Ailsenrad% .. 5izeanu% ,. Birra 0 )otariatul de stat% 8ditura 'tiinific% /ucure'ti% 1+#4% p. 1- @ F. 9"ureanu% .rept procesual civil rom3n% vol. II% editura Cuminale=% /ucure'ti% 1++$% p. 3#1 @ )atura necontencioas este subliniat *n doctrina de ?.9. ,iobanu% op. cit.% p. ##4 @ I. Ce' 0 proceduri civile speciale% editura llbecD% /ucure'ti 2---% p. 333 @ F. 9"ureanu% op. cit.% p. 3#- @ . Ailsenrad% .. 5izeanu% ,. Birra% op. cit.% p. 12 @

Profesionalismul notarului const at3t *n aceea c prin actele sale acesta s nu declan'eze liti"ii c3t 'i *n arta sa de a armoniza dorina prilor cu prevederile le"ii pentru obinerea rezultatului urmrit de solicitanii actului notarial. )atura funciei de notar este definit% *n primul r3nd% de principiile care "uverneaz aceast activitate cum ar fi (e3"(-t"te"% e3"(-t"te", -,#"&0-"(-t"te", -$ e#e$ e$0" 'i altele pe care le vom aborda *n cele ce urmeaz. CAPITOLUL I. CONSIDERAII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA NOTARIAL SCURT ISTORIC 2ri"inea institutiei notariatului trebuie cautata in antic&itate4 unde% in oranduirea sclava"ista se re"asesc elemente specifice ce pot duce la concluzia e=istentei unor forme incipiente de e=ercitare a profesiei notariale. paritia notariatului este le"ata de inventarea si raspandirea scrisului de catre populatiile sumeniene!. stfel% primele testamente% contracte de vanzare0cumparare de sau de inc&iriere au fost scrise in 9esopotamia cu mii de ani in urma% deci nu intamplator se spune despre notariat ca ar fi o institutie milenara#. ,onsemnarea in scris a operatiunilor :uridice a contribuit la "arantarea ordinii si pacii in cadrul conventiilor private. 4lterior% in 5oma antica cei ce se indeletniceau cu afaceri si diverse tranzactii comerciale se foloseau de scribi pentru a nota elementele esentiale ale discutiilor ce se purtau cu ocazia inc&eierii conventiilor. stfel% EnotaF scrisa de sclav si aprobata de parti constituia un inceput de dovada in cazul unui proces izvorat din conventie. Specializarea sclavilor le0a atras si denumirea de EnotariF adica cei care iau notite$. deseori ori"inea notariatului este le"ata de institutia EtabelionilorF(% desi nu e=ista suficiente probe pentru considerarea sfarsitului epocii republicane ca detinatoare a tuturor
4

se vedea I. Ce'% op. cit.% p. 33(% ?.9. ,iobanu% op. cit.% p. #33 @ I. Ce'% op. cit.% p. 33( . Ailsenrad% .. 5izeanu% ,. Birra% op. cit.% p. 14 @ ?.9. ,iobanu% op. cit.% p.#34 . Ailsenrad% .. 5izeanu% ,. Birra% op. cit.% p. 14 @ ?.9. ,iobanu% op. cit.% p.#34 @ I. Ce'% op.cit.% p. 33+ . ?.9. ,iobanu% op. cit.% p. #34

conditiilor social0economice pentru transformarea unui simplu scrib intr0un adevarat functionar public. In dreptul roman% mult timp inscrisurile au constituit doar un simplu mi:loc probator al unor acte ce se indeplineau dupa un anumit ceremonial. Propa"area treptata a documentelor scrise a determinat aparitia unei profesii liberale% a tabelionului% persoanele ce o e=ercitau fiind specializate in redactarea documentelor :uridice. ;abelionii au devenit treptat e=perti in cunoasterea le"ilor si a formei :uridice% functiile lor depasind pe acelea de simpla redactare a unor documente :uridice. stfel% au devenit adevarati asesori :uridici ai partilor% nu doar in materia conventiilor private ci si in privinta redactarii unor petitii% atestari sau certificari solicitate de tribunale. .upa destramarea Imperiului roman% cresterea influentei bisericii a facut ca activitatea notariala sa se desfasoare in cadrul institutiilor clericale% actele acestora fiind intocmite de laici sau clerici ce purtau denumirea de notari+. 2data cu dezvoltarea oraselor medievale si inflorirea comertului% conventiile private au inceput sa fie redactate de persoane ce posedau o calificare corespunzatoare% calificare ce se putea obtine in diverse scoli ale vremii. stfel% dezvoltarea comertului a dus la transformarea scribului 6scriptor sau notarius7 in notar public. 2 contributie de seama se re"aseste in activitatea 4niversitatii din /olo"na1- in cadrul careia trei :uristi si0au pus amprenta pe dezvoltarea institutiei notariale. Primul autor in domeniul dreptului notarial a fost profesorul 5ainiero de Peru"ia care intre 122201234 a elaborat un tratat in aceasta materie intitulat E rs notariaeF cuprinzand trei parti > contractele% dispozitii de ultima vointa si inscrisuri procesuale. 2data cu cresterea puterii monar&ice la sfarsitul oranduirii feudale notariatul devine or"an al statului% cu drept e=clusiv de a redacta si autentifica actele :uridice pe teritoriul unde functioneaza% contra unei ta=e ce devenea venit al statului. Secolul al G?II0lea a adus si instituirea primelor proceduri notariale% semnatura notarului avand o forta probanta deosebita% fiind intarita cu un si"iliu.

I. Ce'% op. cit.% p. 33+ . I. Ce'% op. cit.% p. 33+

1-

In tara noastra11 institutia notariala% in acceptiunea moderna% nu este foarte vec&e. )otiunea de EnotarF sau Eact notarialF nu apare inscrisa in documente decat tarziu in evul mediu si doar in ;ransilvania. ,u toate acestea% elemente ale activitatii notariale se re"asesc in toate provinciile romanesti din cele mai vec&i timpuri. In perioada sclava"ista anterior cuceririi romane% in .acia dreptul cutumiar era omniprezent si se manifesta prin obiceiul pamantului% acesta mentinandu0se pana la aparitia unor le"i scrise. .upa cucerirea .aciei administratia romana a impus unele le"i ce vor coe=ista cu dreptul auto&ton @ incep sa apara tranzactiile scrise% drept dovada stand Etablitele cerate de la 5osia 9ontanaF% acte ce cuprind contracte de vanzare0cumparare ce au drept obiect sclavi si imobile% contracte de locatiune a fortei de munca si c&iar un contract de societate. Sub influenta civilizatiei romane este posibil ca acei scribi denumiti in 5oma notari sa fi e=istat si in .acia romana. In spatiul romanesc primele marturii de activitate notariala dateaza din secolul al GII0 lea in ;ransilvania% unde in cadrul ,ancelariei re"ale ma"&iare functiona notarul special care asi"ura si slu:ba de secretar al re"elui% calitate in care autentifica acte cu inelul acestuia. ,ancelaria voievozilor ;ransilvaniei12 era or"anizata dupa aceleasi principii ca si cea ma"&iara% lucrul cel mai important de evidentiat in aceasta or"anizare fiind faptul ca notarii Enu0si pierdeau functia odata cu sc&imbarea voievoduluiF. .in a doua :umatate a secolului al GIII0lea activitatea notarilor se concentreaza in Elocuri de adeverireE 6loca credibilia7% unde se vor intocmi acte la cererea unor persoane particulare% sub pecetea autentica sau din insarcinarea re"elui% voievodului sau vice0 voievodului. ,a procedura% actele de adeverire se intocmeau mai ales in zilele de sarbatoare% iar notarul pre"atea un concept in rezumat% dupa declaratiile partilor% facute in fata membrilor ,ole"iilor de canonici de pe lan"a bisericile episcopale sau de pe lan"a manastiri. cest concept era citit apoi partilor% se corecta% se transcria pe curat si apoi se trecea in re"istru dupa ce se platea o ta=a. ceste acte aveau valoare probatorie daca erau recunoscute de partea adversa. )umarul tot mai mare al
11

tranzactiilor au facut ca notarii sa inceapa sa foloseasca formulare tip de acte 6formulae solemnes stKli7 inca din secolul al GI?0lea. ctele notariale se inc&eiau cu semnul notarului13, o fi"ura stilizata desenata de mana% reprezentand elemente simbolice cu numele ori initialele acestuia. Pe masura inmultirii numarului de acte a crescut si frecventa falsurilor. .e aceea se faceau verificari periodice la locurile de adeverire. In cazul dovedirii falsului% faptasul era pedepsit cu moartea. stfel% in 13++% Stefan% notar al conventului ,lu:09anastur a fost ars pe ru" si averea i0a fost confiscata intrucat se constatase ca a plasto"rafiat numeroase acte. 4n alt spatiu cu activitate notariala prolifica este cel de la Jurile .unarii% zona intens colonizata de "enovezi la sfarsitul secolului al GIII0lea si inceputul secolului al GI?0lea14. stfel actele de la ,&ilia din anii 13#-013#1 sunt redactate de notarul ntonio di Ponzo 6ori"inar din Pondezolo7 unde fi"ureaza in acte ca Esacre Imperii notariusF si care a instrumentat in aceasta perioada ++ de acte :uridice de natura diversa. .in cercetarea acestora se observa ca imprumuturile sau "a:urile se faceau Ecu ipocrita discretieF. .e e=emplu% notarul consemna un transport de "rau% cumparat cu bani imprumutati 6fara a se preciza suma7 ce urmau a fi restituiti 6aici suma era specificata7 la 1! zile de la sosirea navei in portul de destinatie. 9etoda era folosita spre a se ascunde dobanda% oficial interzisa in lumea occidentala. .upa anul 14--% cei care scriau efectiv documentele erau cunoscuti sub numele de "ramatic% lo"ofat% scriitor cu mana% scriitor de cuvinte. .in acea perioada :ustitia devine un atribut al domnitorului% drept urmare le"alizarea oricarui inscris se putea face numai in cancelaria domneasca% condusa de un boier numit lo"ofat. Pentru e=ercitarea atributiilor sale acesta avea in subordine lo"ofeti de ran" inferior ce intocmeau actele% le copiau sau transcriau in re"istre. )umai prin aplicarea si"iliului domnesc de catre lo"ofat% unicul pastrator al acestuia% actele capatau forta :uridica. In consecinta% se poate spune ca lo"ofatul domnesc este stramosul auto&ton al )otarului Public.
13

. 5. ,oliban H E;radiie 'i actualitate *n activitatea notarial din 5om3niaF *n /.).P. nr. 1 I 1++#% p. $ 'i urm.
1212

/uletinul )otarilor Publici nr. 1I2--- 0 Jeor"eta Filitti 0 .in istoria notariatului @

/uletinul )otarilor Publici nr. 2I2--- 0 Jeor"eta Filitti 0 .in istoria notariatului @ 14 /uletinul )otarilor Publici nr. 1I2--- 0 Jeor"eta Filitti 0 .in istoria notariatului @

2 ima"ine elocventa a evolutiei institutiei notariale satesti in rdeal in perioada secolului al G?I0lea si pana in anul 1(4(% o dovedeste atestarea a 13-- de notari. )umarul redus al stiitorilor de carte si caracterul ma:oritar al populatiei romane din aceasta re"iune% imbinat cu birocratistimul e=a"erat al &asbur"ilor in imperiul lor au condus la cresterea numarului de notari satesti care Eii a:uta pe oameni cu sfaturi si le transmite le"ile si dispozitiile or"anelor administrativeF. ,ei care puteau ocupa aceasta functie trebuia sa cunoasca limbile oficiale 6"ermana% latina si ma"&iara7% dar si romana% spre a se intele"e cu taranii. Ca inceputul secolului al G?III0lea% un act al "uvernului transilvanean stabilea dreptul obstii de a0si ale"e notarul dintre Epersoane onorabileF si a0l salariza cu o suma potrivita. In anul 1(-(% apar Instructiunile notarilor satesti unde sarcina notarilor era sa0i ocroteasca pe tarani% sa ve"&eze la incasarea darilor% sa nu E"oleasca vreun pa&ar cu taraniiF si sa raporteze orice abuz autoritatilor superioare1!. In ;arile 5omane% prin Ce"iuirea lui ,arad:a% iar in 9oldova prin ,odul ,allimac&i% activitatea notariala se laicizeaza% lucru ce a contribuit semnificativ la unificarea le"islativa% cooperata la inceput cu 5e"ulamentul 2r"anic si apoi desavarsita in timpul domniei Principelui le=andru Ioan ,uza. 2 activitate notariala temeinic re"lementata apare dupa :umatatea secolului al GIG0lea. In Principatele 5omane% odata cu aplicarea Ce"ii autentificarii actelor% de la data de 1 septembrie 1((# se poate vorbi de aparitia institutiei notariale in acceptiunea sa moderna. In ;ransilvania notarul public functiona in baza Ce"ii un"are nr. 3! I 1($4% mentinuta in vi"oare prin Ce"ea de e=tindere din anul 1+43% iar in /ucovina isi "asea aplicare Ce"ea austriaca nr. $! I 1($1% mentinuta in vi"oare prin .ecretul0Ce"e nr. 4((! I 1+1(. ceste le"i au conferit notariatului public libertate de actiune si autonomie% actele sale fiind comparabile cu sentintele :udecatoresti. ,a sa a:un"a intr0o asemenea pozitie notarul public trebuia sa dovedeasca diligenta, punctualitate, constiinta, nepartinire. 8l era considerat Econsultator% sfatuitor si scriitor al poporuluiF. utentificarea si validitatea unui act nu puteau fi puse in discutie in fata :udecatorului% astfel incat posesorul unui act notarial era scutit -#s% !"*t% de procese.
1!

Puterea actelor notariale era conferita si de profesionalismul notarului care% inainte de intocmirea actului% trebuia sa se convin"a de dorinta adevarata a partilor% sa le e=plice te=tele de le"e. 8l trebuia sa redacteze actul clar% fara formulari dubioase sau cuvinte cu doua intelesuri1#. Prin Ce"ea nr. 3!( I 1+44 privind autentificarea si le"alizarea inscrisurilor% investirea cu data certa si le"alizarea copiilor dupa inscrisuri% le"e ramasa in vi"oare pana in anul 1+#- s0au unificat dispozitiile din diferite acte normative privitoare la activitatea notariala% s0a imbunatatit procedura de autentificare si investire cu formula e=ecutorie a inscrisurilor autentificate% s0au mentinut atributiile )otarului Public si s0a prevazut pentru reprezentantele diplomatice si consulare romane dreptul de a autentifica% le"aliza si investi cu data certa inscrisurile prezentate de cetatenii romani aflati in strainatate. ,u toate ca institutia )otarului Public din ;ransilvania si /ucovina era mai bine or"anizat decat compartimentele notariale de pe lan"a :udecatoriile ce functionau in Principatele 5omane% aceasta va disparea odata cu aparitia noii le"islatii notariale% de tip socialist. Prin .ecretul nr. $+ I 1+!- ia fiinta )otariatul de Stat ce a functionat% e=perimental in /ucuresti% din 1+!2 fiind apoi e=tins in toata tara. Prin aceasta re"lementare notarul este asimilat functionarului public aceasta idee fiind de inspiratie sovietica. Pana la aparitia Ce"ii nr. 3# I 1++! activitatea notariata a fost re"lementata prin .ecretul nr. 3$$ I 1+#- si A.,.9. nr. 1!1( I 1+#- precum si prin 2rdinul ministrului :ustitiei nr. +# I , I 1+$3. In prezent activitatea notariala este re"lementata de Ce"ea nr. 3# I 1++!% cu modificarile si completarile prin Ce"ile nr. 2#$ I 2--3 si nr. 1$( I 2--!% dispozitiile sale fiind completate de 5e"ulamentul de punere in aplicare a le"ii 6aprobat prin 2rdinul 9inistrului Lustitiei nr. $1- I , I 1++! si completat cu 2rdinele 9inistrului Lustitiei nr. 233 I , I 1++# 'i nr. 141- I , I 1++#7% de Statutul 4niunii )ationale a )otarilor Publici din 5omania 64.).).P.5.7 si de ,odul deontolo"ic al notarilor publici. =. PRINCIPIILE DE BAZA ALE ACTIVITATII NOTARIALE ratam la inceputul lucrrii% c natura funciei de notar porne'te de la principiile care stau la
1#

/uletinul )otarilor Publici nr. 3I2--1 0 Jeor"eta Filitti 0 .in istoria notariatului @

/uletinul )otarilor Publici nr. 2I2--3 0 Jeor"eta Filitti 0 .in istoria notariatului @

baza desf'urrii acestei activiti% principii care nu pot e=ista% *n mod practic dec3t *ntr0o puternic interdependen. =.=. N%t"&'( este *e( -$+est-t s" -$ e#(-$e"s*" '$ se&+-*-' e -$te&es #'/(-* s- "&e st"t't'( '$e- !'$*t-- "'t%$%,e A"&t. : -$ Le3e" $&. :; < =>>?B. ctivitatea si solutiile date de notar nu pot fi controlate pe cale ierar&ic% acestea putand fi atacate numai in fata instantei 6in speta a :udectoriei7. utonomia profesiei se manifest se manifest cel puin pe dou coordonate > 1. *n valabilitatea% pan la desfiintarea printr0o &otrare :udectoreasc% a solutiilor pronuntate de notar in probleme de drept 6art. 111 din 5e"ulament7% 2. 'i prin stabilitatea in functie. )otarul nu poate fi mutat din localitatea unde isi desfsoar activitatea% fr acordul su% eliberarea din functie putandu0se face doar in cazurile e=pres prevzute de Ce"e si Statut. In ceea ce privesc problemele profesional disciplinare% notarul poate fi tras la rspundere pentru aciuni sau inaciuni ce 'tirbesc presti"iul profesiei sau nu asi"ur buna funcionare a serviciului. ctiunea disciplinar se e=ercita de ,ole"iul director al ,amerei )otarilor% din oficiu% la sesizarea 9inistrului Lustitiei sau al /iroului 8=ecutiv al ,onsiliului 4niunii si se :udec de ctre ,onsiliul de disciplin constituit in cadrul 4niunii )ationale a )otarilor Publici din 5omania% consiliu compus din cate un reprezentant al fiecarei ,amere% ales de dunarea "enerala pentru un mandat de patru ani. ,onsiliul de disciplin isi desfasoara activitatea in mod independent si nu se subordoneaza nici un or"an de conducere al uniunii si functioneaza potrivit unui 5e"ulament propriu adoptat de ,onsiliul 4niunii in conditiile le"ii de or"anizare a activitatii notariale1$. ,onsiliul de disciplina :udeca in complet de trei membrii. )otarul public% sanctionat disciplinar% nu poate e=ercita functii eli"ibile% pe o perioada de patru ani% de la data ramanerii definitive a masurii de sanctionare. ,ompetenta ,onsiliului de disciplin este prevazuta in Ce"e si 5e"ulament% acesta putand tra"e la rspundere notarul public pentru urmtoarele abateri> $

intarzieri sau ne"li:ent in efectuarea lucrrilor@ lipsa ne:ustificat de la birou@ nerespectarea secretului profesional@ comportament care aduce atin"ere onoarei sau probittii profesionale. Potrivit Statutului% notarul public raspunde si pentru modul in care isi indeplineste atributiile% cu privire la le"alitatea raporturilor :uridice pe care le constata si la e=ercitarea drepturilor si ocrotirea% in conditiile le"ii% a intereselor persoanelor care solicita inc&eierea actelor notariale% precum si de incalcarea dispozitiilor Ce"ii% 5e"ulamentului si Statutului. .eci% dup cum se poate observa% cu e=ceptia unor probleme strict disciplinare% activitatea notarului in domeniul competentelor sale nu se supune nici unui control ierar&ic% acestea fiind prezumate a fi e=ercitate cu respectarea le"ii pan la desfiintarea printr0o &otrare :udectoreasc. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 1$ rt. !4 din Statutul 4niunii )aionale a notarilor publici din 5omania aprobat prin Aotararea ,onsiliului 4niunii nr. (4 I 2#.-3.2--4. =.9. Potrivit "&t. C -$ Le3e" $&. :; < =>>? " $%t"&-(%& #'/(-*- s- " "*t-+-t"t-- $%t"&-"(e 5"*t'( -$ e#(-$-t e $%t"&'( #'/(-*, #'&t"$ s-3-(-'( s- se,$"t'&" "*est'-" este e "'t%&-t"te #'/(-*" s- "&e !%&t" #&%/"$t" #&e+"8't" e (e3e7. )otarul public este investit prin numirea sa de 9inistrul Lustitiei% cu autoritate de stat% are statutul unei functii autonome% actul sau fiind de autoritate publica si are% asa cum am precizat% forta probanta prevazuta de le"e. Inaintea inceperii activitatii sale% notarul va depune juramantul in fata ministrului :ustitiei si a presedintelului 4niunii )ationale a )otarilor Publici sau reprezentantilor acestora% prin care 56'&" s" &es#e*te C%$st-t't-" s- (e3-(e t"&--, s"Ds- -$ e#(-$e"s*" *' %$%"&e s*&e -/-(-t"te #'/(-*", *' *%$st--$t" s!"&" #"&t-$-&e "t&-/'t--(e *eD- &e+-$ ss" #"st&e8e se*&et'( #&%!es-%$"(7. Puterea conferita de le"ea actului notarial atra"e dupa sine pozitia de 56' e*"t%& -$ $e*%$te$*-%s7 al notarului si ca o consecinta a

acestui fapt obli"atia sa de a fi independent in limitele functiei sale autonome. =.:. N%t"&'( es!.s%"&. % #&%!es-'$e (-/e&"(.. Potrivit acestui principiu notarul% in e=ercitarea si or"anizarea profesiei sale% se bucur de libertate% avand responsabilitatea ale"erii sediului% in limitele Ce"ii% sau a an"a:rii personalului administrativ. cesta nu poate fi asimilat functionarilor publici. Principala deosebire 6pe lan" lipsa controlului ierar&ic7 dintre notar si functionarul public consta in dreptul notarului la onorariu pentru activitatea desfsurata. cest drept la onorariu isi "seste e=presia in or"anizarea financiar H administrativ a birourilor notariale% or"anizare care cade in sarcina fiecrui notar public in parte. stfel% onorariul devine elementul principal% pe lan" desfsurarea serviciului de interes public% mobilul fiecrui notar public de a0si e=ercita profesia. .rept urmare% sumele cuvenite notarului public pentru prestatiile sale sunt stabilite de ctre acesta in functie de principiile concurentei 6pre"tirea si presti"iul profesional al acestuia% locatia biroului% posibilitatea clientilor de a suporta plata onorariului etc.7 cu respectarea baremelor minimale stabilite de ,onsiliul 4niunii si aprobate prin ordin al ministrului de :ustitie. In spri:inul celor de mai sus sta si prevederea dintr0un 5e"ulament al ,urtii de Lustitie a ,omunitatii 8uropene care prevede E)otarii nu au nici o le"atura de subordonare ierar&ica fata de autoritatile publice% deoarece ei nu fac parte din administratia publica. 8i isi desfasoara activitatile independent si pe proprie raspundere% isi or"anizeaza liber modul in care isi desfasoara activitatea% in limitele stabilite de le"e si isi colecteaza personal onorariile care alcatuiesc venitul lorF. =.C. N%t"&'( -$ e#(-$este '$ se&+-*-' e -$te&es #'/(-* pentru a asi"ura securitatea le"ala a partilor contractante. 8l este un profesionist in domeniul dreptului% numit de autoritatea statului pentru a autentifica si certifica actele pe care le intocmeste. cest principiu se afl in strans le"tur cu cel al le"alittii actului notarial% precum si cu cel al e"alittii persoanelor in fata notarului public. Interesul public se manifest prin obli"atia notarului ca la cererea prtii% dac sunt respectate conditiile le"ale si morale% s inc&eie actul cerut. .eci% inc&eierea actului nu poate fi refuzat in mod arbitrar. In orice caz (

inc&eierea de respin"ere a notarului de a autentifica actul poate fi atacat in instant% prin aceasta aducandu0se o "arantie suplimentar servirii interesului public. In activitatea sa notarul are obli"atia sa verifice actele pe care le instrumenteaza% sa nu cuprinda cauze contrare le"ii si bunurilor moravuri% sa ceara si sa dea lamuriri partilor asupra continutului acestor acte spre a se convin"e ca le0au inteles sensul si le0au acceptat efectele% in scopul prevenirii liti"iilor. In cazul in care actul solicitat este contrar le"ii si bunurilor moravuri% notarul public va refuza intocmirea lui 6art. # alin. 1 si 2 din Ce"ea nr. 3# I 1++!7. ;otusi% in alineatul urmator al articolului # este prevazuta situatia conform careia Edaca inscrisul prezentat are un continut indoielnic% iar notarul nu poate refuza instrumentarea actului% va atra"e atentia partilor asupra consecintelor :uridice la care se e=pun si va face mentiune e=presa in actF. )umai in situatia in care partea se opune la inserarea mentiunii% notarul public va refuza intocmirea actului. ceasta prevedere a le"ii este aspru criticata de corpul notarilor% considerandu0se inacceptabil faptul ca un notar care are cunostinta despre un act cu coninut EindoielnicF sa indeplineasca procedura notariala e=punand partile semnatare la pericolul anularii actului inc&eiat. =.?. In activitatea sa $%t"&'( este -$+est-t *' "'t%&-t"te #'/(-*.. Pentru sublinierea acestui principiu intrarea in profesie se face numai prin numire de ctre ministrul :ustitiei. In cadrul acestei caracteristici se re"seste principalul scop al e=istentei institutiei notariale> autentificarea actelor si desfsurarea procedurii succesorale. In lipsa investirii cu autoritate public% notarul nu ar fi decat un particular% neputand intocmi acte din care s emane solemnittile cerute de le"e. ;otodat% prin inserarea autorittii publice in actele inc&eiate de prti% acestor acte li se confer o fort probant superioar celei de drept comun. In afara fortei probante le"ea confera actului autentic si forta e=ecutorie. ceasta rezulta din te=tul art. ## din Ce"ea nr. 3# I 1++! E ctul autentificat de notarul public care constata o creanta certa si lic&ida are putere de titlu e=ecutoriu la data e=i"ibilitatii acesteia. In lipsa actului ori"inal% titlul e=ecutoriu il poate constitui duplicatul sau copia le"alizata de pe e=emplarul din ar&iva notarului publicF.

=.;. P&-$*-#-'( (e3"(-t"t--. In intrea"a sa activitate notarul trebuie sa respecte le"ea. cest #&-$*-#-' "eneral% e=istent in orice sistem de drept% respectiv cel "( (e3"(-t"t-actului si activitatii notariale% se re"seste% dup cum era si de asteptat% in or"anizarea activittii notariale. cestui principiu i se subscriu cel al cautrii adevrului% al ec&ittii si al bunei credinte% toate acestea creind cadrul sub auspiciile cruia se desfsoar activitatea notarial. ,a o reflectare a acestor cerinte% notarul% precum si celelalte or"ane cu atributii notariale% este obli"at s verifice ca actele ce le instrumenteaz s nu contin clauze contrare le"ii sau bunelor moravuri% s se asi"ure de identitatea prtilor si de respectarea celorlalte conditii prevzute de le"e. /una credint a solicitantului unui act notarial este prezumat pan la proba contrarie. In cazul constatrii e=istentei unei clauze nele"ale notarul va refuza intocmirea actului. 5espectarea principiului le"alitatii de catre notar in activitatea sa este aproape sinonima cu respectarea ordinii contractuale% ca ansamblu de re"uli :uridice referitoare la un contract. ceasta are doua surse > le"ea 6in sens lar"7 si vointa partilor contractante. ,u alte cuvinte% con:u"area vointei individului si incadrarea acestei vointe in cerintele le"ii dau sens le"aturii dintre notar si ordinea contractuala. =.E. P&-$*-#-'( t&"t",e$t'('- e3"(% al e*F- -st"$0e- 'i al -,#"&0-"(-t.0-- fa de solicitanii *ntocmirii actului notarial. Potrivit art. $ al Ce"ii nr. 3# I 1++! Eactivitatea notarial se *nfptuie'te *n mod e"al pentru toate persoanele% fr deosebire de ras% de naionalitate% de ori"ine etnic% de limb% de reli"ie% de se=% de opinie% de aparten politic% de avere sau ori"ine socialE. ,onsacrarea acestui principiu apare drept o consecin fireasc a dispoziiilor constituionale *nscrise *n art. 1# alin 1 din ,onstituie% potrivit cruia cetenii sunt e"ali E*n faa le"ii 'i autoritilor publiceE. ,a subte=t al acestui principiu% introducerea *n ,odul deontolo"ic al notarilor publici din 5om3nia 6art. 37 a conceptului de ec&idistan fa de prile actului 'i al imparialitii *n e=ercitarea profesiei este de natur a consolida conceptul constituional. ;otu'i% notarul trebuie s urmeze spiritul le"ii pentru c nu *ntotdeauna e"alul tratament% din punct de vedere al e=plicaiilor sau al posibiliti de *nele"ere al prii% duce la finalitatea dorit de le"iuitor. stfel% *n cazul minorilor sau al +

persoanelor susceptibile de nu a avea o capacitate de *nele"ere suficient% notarul public trebuie s dea dovad de struin 'i s se asi"ure de acceptarea% *n cuno'tin de cauz% a coninutului 'i a efectelor actului *ntocmit. =.G. N%t"&'( 4$ e#(-$e1te s%(-t"& 'i #e&s%$"( actele ce intr *n competena sa% prin aceasta *nele"3ndu0se soluionarea de ctre un sin"ur notar a problemelor asupra crora este sesizat. 1ntradevr% actele date de Ce"e *n competena sa nu suscit conlucrarea mai multor notari publici% pre"tirea teoretic precum 'i calificarea *n funcie fiind suficient din partea unui sin"ur notar. Posibilitatea an"a:rii unui personal de specialitate sau administrativ% precum 'i dele"area notarului sta"iar de a efectua anumite lucrri cu caracter notarial nu presupune o e=cepie de la acest principiu% *ntruc3t *ncredinarea acestor lucrri precum 'i dele"area% eman de la notarul public% acesta fiind sin"urul investit cu autoritate public 'i fiind competent a rezolva problemele respective. ,a un element subsidiar trebuie menionat rspunderea notarului public care este personal indiferent dac actul respectiv a fost *ntocmit *n mod fizic de notar% pe personalul an"a:at sau de notarul sta"iar% *ntruc3t notarul public este obli"at s e=ercite un control calitativ asupra actelor *nc&eiate sub titulatura sa. 1n final% ca un ultim aspect% relaia client I notar are un caracter intuitu personae% ale"erea acestuia din urm fc3ndu0se pe baza *ncrederii 'i *n consideraia calitilor profesionale% onorariului% dup cum se apreciaz *n doctrin% nefiind doar un mi:loc de plat al unui serviciu% ci 'i ec&ivalentul *ncrederii *n actul notarial. =.>. C%$!- e$0-"(-t"te" sau #&-$*-#-'( #.st&.&-- se*&et'('- #&%!es-%$"(. ,u ocazia e=ercitrii atribuiilor sale% notarul public intr *n contact 'i ia cuno'tin de fapte sau *mpre:urri pe care prile% din motive variate% nu doresc s le fac publice. stfel% se consacr principiul constituional al dreptului la o via intim. .in aceste motive% notarul este *ndatorat s respecte confidenialitatea lucrrilor *ntocmite 'i s nu divul"e informaiile ce i0au fost *ncredinate *n e=erciiul profesiei sale. ceast obli"aie are un caracter via"er% subzist3nd 'i dup *ncetarea activitii% cu e=cepia cazurilor *n care le"ea

sau partea interesat *l elibereaz pe notar de aceast *ndatorire. Potrivit prevederilor din Ce"e 'i 5e"ulament obli"aia de confidenialitate se *ntinde 'i asupra personalului birourilor notariale fr a se face diferena dac acesta este de specialitate sau pur administrativ. cest principiu impune notarilor Einterdicia de a da informaii% precum 'i de a permite accesul la actele notariale altor persoane *n afara prilor% succesorilor 'i reprezentanilor acestora% precum 'i a celora care :ustific un drept sau un interes le"itimF 6art. 2+ alin.1 din 5e"ulament7. ;rebuie artat c interesul le"itim al unui ter% fiind lsat la aprecierea notarului% trebuie verificat de acesta pentru a se putea aprecia dac nu lezeaz drepturile prilor sau dac *nclcarea acestor drepturi este :ustificat prin ur"en 'i prin lipsa unui alt mi:loc de afirmare al drepturilor tertului. Principalul aspect al respectrii secretului profesional se re"se'te *n cazul citrii notarului public ca martor *n cadrul unui proces sau *n faa unui or"an :udiciar. ,&iar 'i *ntr0un asemenea caz% indiferent de importana cauzei% notarul public este inut de a respecta *ncrederea ce i0a fost acordat% acesta neput3nd fi obli"at la dezvluirea datelor sau informaiilor ce le cunoa'te *n baza relaiilor sale cu clientul. .oar *n cazul *n care cei interesai *l dezlea" de obli"aie% secretul profesional poate fi dezvluit. 2 alt componen de o importan practic deosebit este re"sit *n cazul cercetrii ar&ivei biroului notarial *n scopuri :urisdicionale. ceasta se poate face numai de ctre un ma"istrat dele"at *n acest scop de autoritatea :udiciar competent. 1n cazul cercetrii pentru fals actele ce compun dosarele notariale sunt reinute doar dac sunt declarate false% cu obli"aia comunicrii &otr3rii instanei sau a ordonanei procurorului% *n caz contrar acestea fiind restituite 6art. 2+ alin 4 din 5e"ulament7. =.=H. D-s#%$-/-(-t"te" 4$t%*,-&-- "*te(%& $%t"&-"(e. Fiind un or"an cu atribuii eminamente *n domeniul dreptului privat% instituia notarului *'i *ndepline'te atribuiile doar *n msura *n care este sesizat de partea interesat. 'a cum este statuat 'i *n Ce"e 6art. 43 alin 17 Etoate actele notariale se *ndeplinesc la cerereE% notarul public neput3ndu0se sesiza din oficiu cu privire la *ntocmirea unui act. ,onsider c acest principiu *'i "se'te aplicare nu numai *n domeniul declan'rii procedurii notariale ci 'i pe tot parcursul e=ercitrii 1-

acesteia% partea put3ndu0se rz"3ndi 'i solicita *ncetarea procedurii respective% fr a fi necesar :ustificarea unei astfel de &otr3ri. =.==. P&-$*-#-'( (-/e&t.0-- *%$t&"*t'"(e. 'a cum se re"se'te acesta *n ,odul deontolo"ic 6art. 37 presupune posibilitatea prilor de a insera orice clauze ce nu contravin ordinii de drept sau bunelor moravuri% precum 'i de a redacta *nscrisurile *n orice mod sau alctuire le face suficient de e=plicite pentru a le e=prima ne*ndoielnic voina. )otarul public nu poate interveni *n redactarea sau *n obiectul unui *nscris dec3t dac i se solicit acest lucru de ctre pri. 9anifestarea unei libertati peste le"e de catre parti% ca si acceptarea sau asumarea de notar a unei asemenea libertati% atra" invaliditatea actului si raspunderea notarului 6art. 11 alin. 4 din ,odul deontolo"ic7. =.=9. R%('( "*t-+ al notarului se manifest pe tot parcursul activitii sale acesta fiind un participant la *ndeplinirea actului 'i nu un simplu constatator. 5olul activ se manifest prin > - deslu'irea raporturilor reale dintre pri 'i e=plicarea acestora a consecinelor actelor :uridice ce doresc a le *nc&eia 6art. 11 alin. 3 din codul deontolo"ic7@ - "ri:a notarului ca *n cuprinsul actului s fie reprezentat voina prilor 'i respectarea 'i impunerea de ctre notarul public a principiului le"alitii *n cadrul *nc&eierii actelor :uridice de ctre pri. CAPITOLUL II. ORGANELE CU ATRIBUII NOTARIALE =. I$st-t'0-'- *' "t&-/'0-- $%t"&-"(e Prin Ce"ea nr. 3# I 1++! 6art. !7 se statueaza institutiile ce au atributii notariale precum si competenta acestora 6art. (0137 > a7 )otarul public are atributii "enerale% in doctrina1( ridicandu0se la nivel de principiu monopolul notarului asupra actelor cu caracter notarial. Intrucat la aceasta institutie% care este elementul central al lucrarii de fata% voi reveni% nu insist asupra ei. b7 secretarii consiliilor locale ale comunelor si oraselor unde nu functioneaza birouri

notariale vor indeplini la cererea partilor urmatoarele acte notariale > 0 le"alizarea de semnatura de pe inscrisurile prezentate de parti @ 0 le"alizarea copiilor de pe inscrisuri% cu e=ceptia celor sub semnatura privata. MMMMMMMMMMMMMMM 1( I. Ces% op. cit.% p. 33# @ 8ste de remarcat conditia de baza pentru e=istenta competentei secretarului consiliului local si anume lipsa din localitate a unui /irou )otarial. ceasta conditie isi "aseste ratiunea in caracterul de serviciu public al activitatii notariale% serviciu ce trebuie indeplinit si daca conditiile social0economice nu permit e=istenta in localitate a unui /irou )otarial. c7 actele mai sus mentionate pot fi indeplinite si de unele institutii sau a"enti economici in masura in care depunerea lor este necesara la acestea. d7 in baza le"ii romane precum si a conventiilor internationale la care 5omania este parte activitatea notariala poate fi desfasurata si de misiunile diplomatice si oficiile consulare romanesti din strainatate. ,ompetenta acestora% datorita realitatiilor social0economice ce ar face mai dificila acceptarea unor acte daca ar fi intocmite de catre or"anele cu atributii notariale din tara respectiva% este mai e=tinsa si se apropie de cea a notarului public. Potrivit art. 13 din le"e la cererea persoanei fizice avand cetatenia romana sau a persoanei :uridice de nationalitate romana% misiunile diplomatice si oficiile consulare indeplinesc urmatoarele acte notariale > a7 0 redactarea de inscrisuri in vederea autentificarii sau le"alizarii semnaturii @ b7 0 autentificarea inscrisurilor @ c7 0 le"alizarea si"iliului si semnaturilor @ d7 0 darea de data certa inscrisurilor prezentate de parti @ e7 0 certificarea unor fapte @ f7 0 le"alizarea de copii dupa inscrisuri @ "7 0 efectuarea si le"alizarea traducerilor @ &7 0 primirea in depozit a documentelor si 11

inscrisurilor prezentate de parti @ i7 0 eliberarea de duplicate de pe actele notariale intocmite de misiunea diplomatica si oficiul consular. ctivitatile prevazute la punctele c% f si " pot fi efectuate si la cererea persoanei fizice sau :uridice straine in masura in care le"ile si re"lementarile statului de resedinta nu se opun. ctele notariale sunt indeplinite la sediile misiunilor diplomatice sau oficiilor consulare% precum si la bordul navelor si aeronave sub pavilion romanesc ce se afla stationate in raza de activitate a acestor or"ane% precum si la domiciliul cetateanului roman ori in alt loc% daca acest lucru este prevazut in conventia internationala la care 5omania si statul de resedinta sunt parti ori daca le"ea locala nu se opune. .esi nu este prevazuta in Ce"e 6art. !$7 drept o competenta in materie notariala% datorita caracterului sau aflat in stransa le"atura cu activitatea notariala si cu actele emanate de la aceste or"ane% consider ca o atributie ce tine de competenta misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare sau de 9inisterul facerilor 8=terne si suprale"alizarea semnaturii si si"iliilor notarului public pentru valabilitatea actului in afara tarii sau dimpotriva suprale"alizarea semnaturii si si"iliului or"anului emitent al actului ce provine dintr0un stat strain cu care nu avem conventii% in vederea recunoasterii caracterului autentic al acestora in cadrul activitatii notariale. 9. BIROUL NOTARIAL D ORGANIZAREA A. FUNCTIA BIROULUI NOTARIAL )ucleul de baza al activitatii notariale il constituie /iroul )otarial% asa cum este prevazut in Ce"ea nr. 3# I 1++! 6art. 147 > Eactivitatea notarului public se desfasoara in cadrul unui birou% in care pot functiona unul sau mai multi notari asociati% cu personal au=iliar corespunzatorF. 5aporturile dintre notarii asociati sunt stabilite de art. 1 din 5e"ulament in sensul aplicarii dispozitiilor privitoare la contractul de societate civila% le"ea facand completarea ca prin asociere notarul public nu0si pierde dreptul la biroul notarial individual. In cadrul activitatii notariale titularul unui /irou )otarial nu poate indeplini sin"ur toate sarcinile specifice ce le implica aceasta. .in aceasta cauza le"ea permite an"a:area de personal de specialitate care sa a:ute notarul in

indeplinirea atributiilor sale% precum si notari sta"iari% caz ce va fi prezentat ulterior. .atorita liberului sc&imb si a liberei circulatii a persoanelor% in numeroase cazuri )otarul Public se confrunta cu acte sau persoane ce solicita redactarea unor acte intr0o limba straina. Intrucat )otarul nu este tinut a cunoaste in mod temeinic o alta limba decat cea romana si pentru cazurile in care nivelul limbilor straine cunoscute nu este suficient% pot fi an"a:ati cu contract de munca sau in re"im de conventie civila% traducatori autorizati. In cele mai frecvente dintre cazuri aceasta solutie nu este a"reata fiind mai constisitoare si neasi"urand acoperirea intre"ului numar de limbi in care se poate solicita )otarului intocmirea unui act% astfel incat este preferata colaborarea cu birouri de traducatori autorizati constituite in acest scop. )u in ultimul rand% ca orice activitate% si cea specific notariala implica pentru buna sa desfasurare% o eficienta administrare. Pentru aceasta in cadrul biroului notarial poate fi an"a:at personal administrativ si de serviciu. .rept urmare a caracterului de serviciu public pro"ramul de functionare al biroului notarial trebuie sa cuprinda toate zilele lucratoare. In unele cazuri e=ceptionale activitatea notariala poate fi asi"urata si in afara orelor de pro"ram1+. MMMMMMMMMMMMMM 1+ F. 9a"ureanu% op. cit.% p. 3#2 @ I. Ces% op. cit.% p. 34# @ fisarea pro"ramului de functionare se va face pe usa biroului notarial. ;otusi% fiind o profesiune liberala pro"ramul de functionare% precum si durata acestuia sunt lasate la aprecierea notarului. 8videnta /irourilor )otariale precum si lucrarile privind numirea si incetarea functionarii )otarului Public se tine si intocmeste de catre personalul de specialitate din 9inisterul Lustitiei. In circumscriptia unei :udecatorii pot functiona unul sau mai multe birouri de )otari Publici. )umarul )otarilor Publici se stabileste de catre 9inistrul Lustitiei la propunerea ,onsiliului 4niunii )ationale a )otarilor Publici din 5omania 6art. 1! alin. 1 le"e7. Propunerea se face in functie de numarul actual de )otari Publici% numarul de )otari Publici ce urmeaza a0si inceta activitatea% dinamica populatiei si numarul de acte notariale inc&eiate precum si de nivelul economic al zonei. ;inandu0se cont de caracterul de serviciu public infiintarea si 12

e=istenta birourilor notariale trebuie sa se faca in asa fel incat numarul acestora sa fie satisfacator cerintelor populatiei% precum si pozitionarea acestora trebuie facuta dupa criterii economice. ;otusi datorita aceleiasi caracteristici nu trebuie permis ca actul notarial sa devina o afacere% in acest sens numarul birourilor notariale trebuie sa fie strict limitat la cerintele populatiei% :ustificarea acestuia trebuind facuta pe criterii clare si elocvente. 4n al doilea criteriu se refera la solicitarile de posturi din teritoriu% in acest sens ministrul :ustitiei actualizeaza anual% de re"ula in primul trimestru% potrivit propunerilor ,amerelor notarilor publici din teritoriu% numarul de posturi scoase la concurs% tinandu0 se cont de numarul de notari sta"iari ce au promovat e=amenul de )otari Publici. Propunerile ,amerelor catre 9inistrul Lustitiei se fac prin ,onsiliul 4niunii. ;otusi% desi si acesta este un criteriu pertinent% consider ca prioritate trebuie sa aiba acela potrivit caruia activitatea notariala constituie un serviciu public lasand astfel numarul de solicitari in plan secundar. /iroul )otarial se inre"istreaza la ,urtea de pel in circumscriptia careia isi are sediul% aceasta operatie trebuind realizata in termen de #- de zile de la numirea )otarului Public. In cazuri temeinice 9inistrul Lustitiei poate prelun"i termenul. cesta este un termen de decadere intrucat nu afecteaza in mod direct e=istenta dreptului. )erespectarea termenului atra"e dupa sine Erevocarea numirii )otarului PublicF 6art. 1( alin. 3 le"e7. Sanctiunea isi are ratiunile tot in caracterul de serviciu public% notarii neavand doar dreptul ci si obli"atia de a0l indeplini. ,at priveste procedura inre"istrarii aceasta are ca titular pe )otarul Public% acesta adresandu0 se printr0o cerere primului "refier al ,urtii de pel. In caz de absenta a acestuia presedintele ,urtii de pel va dele"a un alt "refier sa efectueze inre"istrarea @ aceasta se face intr0un re"istru special. ,ererea trebuie insotita de dovezi corespunzatoare cu privire la e=istenta sediului /iroului )otarial% confirmarea ,ole"iului director al ,amerei )otarilor Publici in cazul in care activitatea se desfasoara pe baza unui contract de societate civila precum si e=istenta spatiului necesar. 2 alta conditie de baza o reprezinta depunerea specimenului de semnatura precum si si"iliul )otarului Public. In termen de trei zile de la inre"istrare primul "refier al ,urtii de pel

este obli"at sa elibereze certificatul care atesta realizarea acestei operatiuni. ,ertificatul eliberat de primul "refier reprezinta certificatul de nastere al /iroului )otarial activitatea notariala neputand fi desfasurata in lipsa acestuia% cu toate ca a fost numit in functie anterior. ;oate aceste acte formeaza dosarul /iroului )otarial in acesta consemnandu0se operatiunile ce au ca obiect /iroul )otarial de0a lun"ul timpului > modificarile privitoare la modul de desfasurare a activitatii in cadrul /iroului )otarial% sc&imbarea sediului% radierea /iroului )otarial% precum si inre"istrarea si radierea sediilor secundare. ceasta re"lementare 6art. 1( alin. 1 le"e7 isi are ratiunile in faptul ca spre diferenta de alte or"ane statale or"anizarea institutiei notariale este lasata intr0o oarecare masura la latitudinea titularului acesteia% pentru buna sa activitate fiind necesare a se indeplini si unele conditii practice% materiale% pe lan"a cele le"ate strict de investirea in functie. S8.IIC8 S8,4). 58 C8 /I5245IC25 )2; 5I C8 Potrivit art. 11! din le"e pentru o mai buna acoperire a necesitatilor din teritoriu% titularii birourilor notariale pot infiinta sedii secundare ale acestora2-. 8ste evident ca si aceste sedii functioneaza dupa aceleasi re"uli% competenta fiind similara cu cea a /iroului0mama% iar atributiile notarului fiind e=ercitate tot de notarul titular% insa cu reducerea pro"ramului de lucru. Pentru desc&iderea de sedii secundare sunt cerute trei conditii > a7 sediul secundar sa se afle intr0o alta localitate. .eoarece persoanele interesate din localitatea unde /iroul )otarial isi are sediul principal s0ar putea adresa la acesta este de la sine inteles cerinta le"ii prin care se doreste favorizarea accesului partilor la servicii notariale b7 localitatea unde se afla sediul secundar sa se afle in aceeasi circumscriptie teritoriala. Intrucat nu este prevazita% s0a iscat o discutie21 asupra notiunii de circumscriptie teritoriala. Intr0o prima opinie% prin aceasta se intele"e circumscriptia :udecatoriei% opinie bazata pe referirea in unele prevederi ale 5e"ulamentului la sinta"ma Ecircumscriptie teritorialaF in sensul raportat la :udecatorie. MMMMMMMMMMMMMMMMMMM 2?.9. ,iobanu% op. cit.% p. #4- @ . /. Sinc% ESediile Secundare ale notarilor publiciF in /.).P. nr. 2 I 1++#% p. ( @ 13

21

Pentru amanunte a se vedea . /. Sinc% op. cit.% p. ( @ ;otusi pentru ca le"ea nu o precizeaza% deci nu instituie o norma imperativa% apreciez ca referirea la circumscriptie teritoriala trebuie interpretata in sensul mai lar" al acesteia si anume cu referire la ,urtea de pel. In acest sens% evocand un caz particular22% se aduce in discutie problema posibilitatii unui notar public cu sediul in /ucuresti de a desc&ide un sediu secundar in raza ,urtii de pel /ucuresti. Se apreciaza ca potrivit re"lementarilor cu privire la or"anizatiile notariale% ,amerei )otarilor Publici ii corespunde ,urtea de pel si nu alta forma de or"anizare :udecatoreasca. ;otodata% dat fiind faptul ca razele :udecatoriilor de sector din cadrul municipiului /ucuresti se limiteaza la acesta ar fi inec&itabil pentru notarii din municipiul /ucuresti ca sa nu beneficieze de acest drept mai ales atunci cand le"ea nu distin"e atunci cand re"lementeaza sediile secundare. Iar ca un supraar"ument% trebuie facuta o interpretare istorica a le"ii si intrevazuta motivatia pentru care au fost introdusa posibilitatea de a infiinta sediu secundar. ceasta isi are drept scop asi"urarea accesibilitatii cetatenilor la seriviciile notariale% neputandu0se diminua aceasta posibilitate fara o re"lementare e=presa a Ce"ii. 4n alt aspect il reprezinta proro"area de facto a competentei notarului in problemele ce tin de competenta teritoriala speciala% prin infiintarea de sedii secundare. 2 asemenea problema poate apare doar prin recunoasterea dreptului de a infiinta sedii secundare si in raza altei :udecatorii decat in cea in care se afla sediul principal. 8ste vorba de competenta biroului notarial in ceea ce priveste procedura succesorala si actele de protest al titlurilor de valoare% intrucat eliberarea duplicatelor si reconstituirea actelor notariale nu comporta discutii in problema de fata. S0ar putea considera ca birourile notariale secundare nu ar putea efectua acte ce nu sunt de competenta sediilor principale. MMMMMMMMMMMMMMMMMMM 22 Ibidem% p. ( @ .ar trebuie tinuta seama ca infiintarea si or"anizarea sediilor secundare se face dupa aceleasi re"uli aplicabile in dreptul comun% fiind totodata in interesul cetatenilor ca acesta sa aiba competenta similara unui birou notarial de sine statator. ;otodata prin instituirea acelorasi re"uli de infiintare 6art. 11! alin. 37 ca in cazul sediului principal si pentru ca le"ea

nu distin"e vreo dero"are de la normele comune privind functionarea si or"anizarea sediilor secundare% consider ca acestea sunt in fond niste adevarate biroul notariale sin"ura diferenta fiind natura temporara a acestora. c7 a treia cerinta a le"ii o reprezinta ine=istenta in localitatea respectiva a unui alt birou notarial. 8ste o cerinta fireasca% infiintarea sediului secundar avand tocmai scopul de a usura accesul public la serviciile notariale% in cazul e=istentei unui birou notarial% acesta putand fi realizat. )u are importanta volumul cererilor sau al lucrarilor care ar putea fi peste posibilitatile or"anizarii notariale e=istente. 8ste evident ca intr0o localitate unde e=ista un sediu secundar nu poate fi desc&is un al doilea sediu secundar de catre un alt notar public. In cazul infiintarii unui birou notarial principal in acea localitate e=istenta sediului secundar trebuie sa inceteze. Privitor la pro"ramul de functionare% se arata ca acesta nu trebuie sa afecteze orarul sediului principal. In cazul desfiintarii sediului secundar% ar&iva acestuia va fi preluata% in masura posibilitatilor% de catre biroul notarial nou infiintat sau% daca acest lucru nu este posibil% de catre ,amera )otarilor Publici. Fiind obli"atorii toate re"uliile aplicabile sediilor principale% aceleasi re"istre de evidenta ca si la sediul principal% vor fi tinute si de catre sediile secundare.

C. INREGISTRAREA ACTELOR SI EVIDENTELE BIROURILOR NOTARIALE Pentru functionarea corespunzatoare a birourilor notariale este necesara tinerea unei evidente prin inre"istrarea actelor intocmite% in re"istre speciale. .in aceasta cauza 5e"ulamentul 6art. 4- si urm.7 impune obli"ativitatea or"anizarii unei activitati de re"istratura atat pentru posibilitatea conservarii si materializarii activitatii notariale cat si pentru e=ercitarea controlului profesional prevazut de le"e. ctele intocmite precum si consultatiile notariale vor fi intre"istrate mentionandu0se totodata si onorariul. In cazul functionarii in acelasi birou notarial a mai multor notari publici asociati in cadrul inre"istrarilor se va evidentia separat fiecare lucrare in functie de notarul care a efectuat0o% iar daca prin contractul de societate s0a stipulat ca re"istrele sa fie tinute separat vor e=ista atatea e=emplare cati notari publici asociati sunt. ceste re"istre sunt23> a7 re"istrul "eneral. cesta cuprinde toate lucrarile notariale% cu e=ceptia celor privind procedura succesorala% primirile in depozit si inscrisuri% documente si valori% precum si protestele titlurilor de valoare. Fiecarei lucrari i se va da un numar distinct de inre"istrare% inscrisurile autentice fiind inre"istrate separat dupa obiectul acestora% avand si un numar special de autentificare. In cazul autentificarii unui act inre"istrat anterior ca proiect% acesta va primi un nou numar corespunzator autentificarii. 5e"istrul Jeneral trebuie sa contina pe lan"a numarul de inre"istrare si cel al autentificarii si datele privitoare la act > data% numele si prenumele partilor% felul actului% pretul sau valoarea estimativa precum si alte observatii @
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 23

se vedea ?.9. ,iobanu% op. cit.% p. #4-0 #41% precum si re"ulile e=puse la fiecare procedura in parte% I. Ces% op. cit.% p. 34# si urm. b7 opisul re"istrului "eneral. In acesta se trec% pentru o mai eficienta identificare a unui act% numele si prenumele tuturor partilor in ordine alfabetica% data inre"istrarii actului% numarul de inre"istrare si felul actului @ c7 in re"istrul de succesiuni se inre"istreaza toate dosarele succesorale. Pentru evitarea unei duble proceduri succesorale este obli"atorie verificarea e=istentei unui dosar similar. Pozitia din re"istrul de succesiuni se inc&ide 14

doar la finalizarea procedurii 6prin eliberarea certificatului de mostenitor7% in caz de suspendare sau incetare a procedurii succesorale. In cazul repunerii pe rol a dosarului se va face o noua inre"istrare. cesta contine pe lan"a numarul de inre"istrare si data acesteia > numele% prenumele si ultimul domiciliu al defunctului% data decesului% numarul de inre"istrare in opisul de evidenta a procedurilor succesorale% primul termen al dezbaterii succesorale% modul de solutionare% ta=a de timbru24% onorariul incasat% precum si numele notarului public @ d7 opisul succesoral are in continut numarul de inre"istrare a dosarului succesoral% precum si numele% prenumele si ultimul domiciliu al defunctului% avand o finalitate similara cu cea a opisului "eneral. Pentru evitarea dublei solutionarii a unei succesiuni un opis de evidenta a procedurii succesorale se tine la biroul notarial desemnat de ,ole"iul director al ,amerei )otarilor Publici. 8vident dat fiind competenta speciala a notarului public in materie de succesiuni acest opis se tine numai daca in raza teritoriala a unei :udecatorii e=ista mai multe birouri notariale @ e7 in re"istrele speciale de renuntari la succesiune sunt consemnate toate declaratiile de renuntare% precum si cele de acceptare sub beneficiu de inventar @ MMMMMMMMMMM 24 Potrivit modificrilor ,odului fiscal ce se aplica de la -1.-1.2--$ nu se mai precepe ta=a de timbru 'i timbrul :udiciar. f7 in opisul de renuntari la succesiune sunt trecute numele si prenumele declarantului% felul declaratiei% numarul si data inre"istrarii. ceste doua re"istre sunt tinute de un sin"ur birou notarial pentru o intrea"a circumscriptie teritoriala a unei :udecatorii. ceasta solutie se :ustifica prin eficientizarea procedurilor de cautare in cazul centralizarii datelor2!. "7 in re"istrul de termene succesorale sunt evidentiate sedintele si solutiile adoptate in dezbaterea succesiunii. .atorita importantei procedurii succesorale notariale% precum si a sanctiunilor ce le atra"e nerespectarea sa% 5e"ulamentul prevede dispozitii speciale privitoare la inre"istrarea in acest re"istru. stfel% certificatele de mostenitor au un numar evidentiat in ordinera solutiilor cauzelor. Ca sfarsitul fiecarei luni secretarul biroului notarial inscrie in re"istrul de termene succesorale situatia dosarelor e=istente pe rol% 1!

a celor rezolvate in luna in curs precum si solutiile date% onorariile si ta=ele stabilite. &7 un alt re"istru este cel in care sunt consemnate depozitele. cesta cuprinde mentiuni referitoare la inscrisurile% documentele% precum si valorile precizate in procesul0verbal de inventariere a bunurilor succesiunii pe care notarul public a incuviintat sa le pastreze in biroul sau. 8ste necesara o individualizare a inscrisului si semnaturile persoanei careia i se va restitui depozitul. "7 re"istrul de proteste evidentiaza zilnic si in ordinea datei% efectele de comert prestate cu efectuarea mentiunilor cerute de le"e. In acesta sunt cuprinse pe lan"a data si ora aceasta prezentand in numeroase cazuri o importanta deosebita% numele si prenumele celui care a facut protestul% precum si a celui in contra caruia s0a facut% locul in care a fost adresat% transcrierea e=acta a efectului depus% somatia la plata si raspunsul sau motivul pentru care nu s0a primit raspuns% numele notarului public si onorariul incasat. MMMMMMMMMMMMMMMMM 2! 8videna declaraiilor de renunare la succesiune 'i a acceptrilor sub beneficiu de inventar precum 'i evidena cauzelor succesorale *nre"istrate la birourile notarile se ine la nivelul ,amerei )otarilor Publici :7 re"istrul de consultatii pur notariale cuprinde toate consultatiile date de notarul public% obiectul acestora% forma scrisa sau orala. In cazul consultatiilor date in scris se tine o mapa speciala cu un e=emplar al acesteia% acelasi re"im avandu0l si proiectele actelor :uridice% precum si procesele0verbale si &otararea adunarilor "enerale a societatilor comerciale% certificate de notar. D7 in cazul notarilor publici ce folosesc traducatori an"a:ati se impune si e=istenta unui re"istru de traduceri. Pe lan"a re"ulile comune in acest re"istru vor fi trecute > limba din si in care se traduce% numele traducatorului% termenul si numarul de pa"ini. l7 re"istrul de corespondenta consemneaza corespondenta oficiala a notarului public% corespondenta ce nu a fost consemnata in alte re"istre. In acesta se trece obli"atoriu destinatarulIe=peditorul% precum si obiectul corespondentei. Pentru buna functionare a serviciului de inre"istrare in 5e"ulament sunt prevazute anumite norme2# ce trebuie indeplinite. Inainte de utilizare toate re"istrele vor fi numerotate% si"ilate si semnate de notarul public% aceasta procedura fiind certificata printr0un proces0

verbal inc&eiat pe prima pa"ina% iar la terminarea re"istrului sau la inc&iderea anului calendaristic se inc&eie un proces0verbal de inc&idere a re"istrului% sub ultima inre"istrare. ;oate inre"istrarile se fac in momentul si in ordinea primirii lucrarilor% in acest sens consider a avea importanta ordinea de primire a cererilor valabil inc&eiate. In cazul erorilor de inre"istrare acestea se remediaza fara a se ster"e vec&iul te=t% peste care se tra"e o linie% astfel ca sa poata fi citit. .atorita faptului ca birourile notarilor publici sunt or"anizare dupa principiul liberei initiative acestea se constituie ca a"enti economici% drept pentru care notarii publici sunt obli"ati sa tina% pe lan"a re"istrele specifice profesiei% si anumite re"istre contabile2$. MMMMMMMMMMMMMMMMM 2# ?.9. ,iobanu% op. cit.% p. #41 2$ Pentru amanunte privind or"anizarea birourilor notariale a se vedea si ). /alan H EPropunere de le"e ferenda privind modul de or"anizare si functionare a cancelariei birourilor notarialeF in /.).P. nr. 1 I 1++#% p. 2# si urm. cestea sunt > 0 re"istrul de casa @ 0 re"istrul de incasari si plati @ 0 re"istrul de inventar @ 0 re"istrul de control. D. ARIIVA )otarul public sau% dupa caz% notarul asociat% care a fost &otarat prin contract de asociere% are obli"atia de a desemna o persoana din randul an"a:atiilor sai care va raspunde de problemele le"ate de ar&iva. .aca acest lucru nu este posibil% raspunderea ii revine notarului public. :. COMPETENTA In domeniul procedurii civile competenta este definita2( ca fiind aptitudinea recunoscuta de le"e a unui or"an al statului de a solutiona o anumita problema. In materie notariala2+% competenta determina cererile si procedurile specifice care intra in atributiile notarului public. In re"lementarea competentei notarului 6,ap. II din Ce"ea nr. 3# I 1++!7 sunt observate3- unele inconsecvente terminolo"ice. stfel% unele referiri ale Ce"ii privesc Ecompetenta notarului publicF 6art. 1- alin. 1 lit. a7% iar altele Ecompetenta biroului notarialF 6art. 1- alin. 1 lit. b% art. 11% ce re"lementeaza conflictele de competenta7. ,onsider% alaturi de 1#

:urisprudenta mentionata% ca in spiritul evitarii unor confuzii le"iuitorul ar trebui sa se refere la or"anul competent si nu la persoanele care0l alcatuiesc. Interpretarea acestei ambi"uitati se impune prin asimilarea termenului de Enotar publicF% atunci cand este vorba de competenta% cu cel de birou notarial. MMMMMMMMMMMMMMMM 2( ?.9. ,iobanu H ;ratat teoretic si practic de procedura civila H vol. I% p. 3$1% 8d. )ational% /ucuresti 1++# @ 2+ Si in sistemul notarial aplicat in alte tari competenta notarului are un caracter "eneral% iar in unele tari pe lan"a aceasta notarul are atributii ce intra in mod obisnuit in competenta altor autoritati @ potrivit .ecretului columbian nr. 2##( I 1+(( casatoria se poate inc&eia si in fata notarului @ 3I. Ces 0 Procedura civila op.cit.% p. 3!3% 8dI llbecD% /ucuresti% 2--- @ A. ,ompetenta materiala. /irourile )otariale au o compeetnta materiala "enerala in materia actelor notariale% Ce"ea re"lementand si o competenta teritoriala e=ceptionala. Potrivit art. ( din Ce"e% )otarul Public indeplineste urmatoarele acte notariale > a7 redactarea inscrisurilor cu continut :uridic% la solicitarea partilor @ b7 autentificarea inscrisurilor redactate de )otarul Public% de parti personal sau de avocat31 @ c7 procedura succesorala notariala @ d7 certificarea unor fapte in cazurile prevazute de le"e @ e7 le"alizarea semnaturii de pe inscrisuri% a specimenului de semnatura% precum si a si"iliilor f7 darea de data certa inscrisurilor prezentate de parti32 "7 primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti @ &7 actele de protest ale cambiilor% biletelor la ordin si a cecurilor33@ i7 le"alizarea copiilor dupa inscrisuri @ :7 efectuarea si le"alizarea traducerilor34 @ D7 eliberarea de duplicate de pe actele notariale pe care le0a intocmit @ l7 orice alte operatiuni prevazute de le"e3!. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 31 ?.9. ,iobanu H ;ratat teoretic si practic de procedura civila H vol. I% p. 3$1% 8d. )ational% /ucuresti 1++# @ 32 Si in sistemul notarial aplicat in alte tari competenta notarului are un caracter "eneral% iar in unele tari pe lan"a aceasta notarul are atributii ce intra in mod obisnuit in competenta

altor autoritati @ potrivit .ecretului columbian nr. 2##( I 1+(( casatoria se poate inc&eia si in fata notarului @ 33 I. Ces 0 Procedura civila op.cit.% p. 3!3% 8dI llbecD% /ucuresti% 2--- @ 34 Privitor la inscrisurile pentru care le"ea prevede forma autentica a se vedea e=plicatia de la capitolul Eautentificarea actelorF @ 3! 0 inscrisurile pot primi data certa si prin alte moduri @ de e=. art. 11(2 ,. civ. @ Pe lan"a aceste atributii art. 1- din Ce"e prevede ca )otarii Publici dau consultatii :uridice in materie notariala% altele decat cele referitoare la continutul actelor pe care le indeplinesc si pot participa% in calitate de specialisti desemnati de parti% la pre"atirea si intocmirea unor acte :uridice% cu caracter notarial. B. ,ompetenta teritoriala. In indeplinirea atributiilor ce0i revin biroul notarial are o competenta teritoriala "enerala. ,u alte cuvinte orice /irou )otarial din tara poate inc&eia acte privitoare la persoane% lucruri sau inscrisuri indiferent de domiciliul% locatia sau felul actului. ,u toate acestea Ce"ea% din cauze ce tin de buna desfasurare a anumitor proceduri% a instituit patru e=ceptii enumerate in art. 1- > a7 procedura succesorala notariala este de competenta biroului notarial situat in circumscriptia teritoriala a :udecatoriei in care defunctul si0a avut ultimul domiciliu. Se remarca e=istenta in acest caz a unei competente teritoriale e=clusive% daca ne aflam in prezenta unui sin"ur birou notarial in raza unei :udecatorii si a unei competente alternative daca in raza aceleasi :udecatorii functioneaza mai multe birouri notariale. stfel% succesorii pot ale"e% desi le"ea nu o mentioneaza% oricare dintre birourile notariale3# ce isi au sediul in circumscriptia teritoriala a acelei :udecatoriei pentru ca Eacolo unde le"ea nu distin"e nici noi nu trebuie sa o facemF 6ubi le= non distin"uit nec nos distin"uere debemus7. ceasta restran"ere a competentei teritoriale isi are ratiunea in faptul ca% cel mai adesea% locul ultimului domiciliu este si cel al bunurilor succesorale% prin aceasta restran"ere putand fi solutionate mai usor comple=ele probleme privitoare la lic&idarea unei mosteniri @ b7 in cazul mostenirilor succesive% mostenitorii pot ale"e competenta oricarui birou notarial din circumscriptia teritoriala a :udecatoriei in care si0a avut ultimul 1$

domiciliu acela dintre autori care a decedat cel din urma. MMMMMMMMMMMMMM 3# Prin Ce"ea nr. (3 I 1++4 aceasta atributie a fost data in competenta e=ecutorului :udecatoresc% insa% dupa aparitia Ce"ii nr. 3# I 1++! competenta apartine si notarului public deci ne aflam in fata unei competente alternative @ Prin aceasta le"iuitorul statorniceste competenta birourilor notariale ce au in raza lor domiciliul ultimului decedat% stiut fiind ca% de obicei% acesta este si posesorul% de facto% al bunurilor cuprinse in masa succesorala @ c7 actele de protest al cambiilor% biletelor la ordin si cecurilor se fac de birourile notariale din circumscriptia teritoriala a :udecatoriei in care urmeaza a se face plata 6pentru critica acestei re"lementari a se vedea 2. ,apatana7 @ d7 eliberarea duplicatelor si reconstituirea actelor notariale se fac de notarul public in al carui birou se afla ori"inalul acestora. Se remarca aici e=istenaa sin"urului caz de competenta teritoriala e=clusiva absoluta% biroul notarial fiind circumstantiat c&iar de dispozitiile le"ale% ratiuniile le"ii fiind evident > in ar&iva acelui birou notarial trebuie sa se afla actul sau documentele necesare refacerii acestuia. In toate cazurile% odata sesizat unul din birourile notariale determinate de le"e ca fiind competente asupra acestei sesizari nu se mai poate reveni. ;otodata art. 114 din Ce"e prevede o proro"are le"ala a competentei birourilor notariale ce isi au sediul in municipiul /ucuresti pe tot teritoriul acestuia indiferent in circumscriptia carei :udecatorii de sector functioneaza. In acest conte=t unii autori3$ sustin% bazandu0se pe prevederile Ce"ii nr. 2 I 1+#(2$% precum si pe faptul ca E:udetului IlfovF nu i s0a infiintat prin Ce"ea nr. +2 I 1++23( un ;ribunal propriu% e=tinderea competentei teritoriale e=traordinare a biroului notarial din municipiul /ucuresti si a :udetului Ilfov. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 3$ 8fectuarea traducerilor le"alizate este in"aduita si traducatorilor autorizati. ?ezi . Ailsenrad% .. 5izeanu% ,. Birea op. cit.% p. 44% 3( /irourile notariale mai au in atributiile lor si indeplinirea anumitor proceduri prevazute in unele le"i speciale 6astfel% potrivit art. 2- din ,odul Silvic din 3-.12.1+#2% inre"istreaza ii pastreaza tiparele ciocanelor silvice7% sau reprezentarea partilor la intabulare @

C. ,onflictele de competenta .esi aparitia unor conflicte de competenta intre birourile notariale este relativ redusa% aceasta posibilitate e=ista mai ales in materia procedurii succesorale. .e aceea le"ea a re"lementat% dat fiind si natura speciala a activitatii notariale% unele re"uli dero"atorii de la cele e=istente in dreptul comun 6art. 2-022 ,.pr.civ7. .upa localizarea sediilor birourilor notariale conflictele de competenta sunt de doua feluri > intre birourile notariale aflate in raza aceleasi :udecatorii si intre birourile notariale ce se afla in circumscriptii :udecatoresti diferite. In primul caz conflictele sunt solutionate de catre :udecatoriile in raza careia isi au sediul cele doua birouri notariale% iar in al doilea de catre :udecatoria in raza careia se afla birou notarial cel din urma sesizat. Privitor la persoanele ce pot sesiza instanta% in primul caz Ce"ea nu prevede posibilitatea decat pentru partea interesata 6art. 11 alin. 1 din Ce"ea nr. 3# I 1++!7% biroul notarial nefiind imputernicit e=pres cu o astfel de atributie. ;otusi dat fiind ca te=tul prin finalitatea sa3+ nu instituie o norma imperativa% consider ca acesta este completat de prevederile din dreptul comun4-. sadar% si notarul public poate sesiza instanta pentru solutionarea conflictului. ceasta solutie este valabila si in al doilea caz. Pentru eficientizarea solutionarii conflictelor de competenta si pentru ca de re"ula in materia notariala% acestea nu comporta probleme deosebite% Ce"ea instituie caracterul definitiv al &otararii :udecatoresti. Procedura de :udecata fiind cea din dreptul comun% aceasta desfasuandu0se in camera de consiliu fara citarea partilor. Sunt aplicabile si celelalte dispozitii privitoare la continutul si forma &otararii :udecatoresti. MMMMMMMMMMMMM 3+ ?. ,iobanu% op. cit. vol. I% p. 1$4 @ 40 rt. 21 ,.pr.civ. potrivit caruia instanta 6in cazul de fata or"anul biroul notarial7 in fata caruia s0a ivit conflictul trebuie sa suspende din oficiu aceasta procedura si sa inainteze dosarul instantei in drept sa &otarasca asupra conflictului @ .e asemenea sunt de parere ca odata cu solutionarea conflictului de competenta instanta trebuie sa dispuna predarea lucrarilor efectuate de catre notarul public necompetent biroul notarial ce a fost investit pentru 1(

solutionarea cauzei. /ineinteles% pentru actele efectuate notarul public are dreptul la despa"ubiri de catre persoana care l0a sesizat. C. ORGANIZAREA FUNCTIEI DE NOTAR PUBLIC. C.=. DOBANDIREA CALITATII DE NOTAR PUBLIC .atorita naturii functiei si a sarcinilor pe care le implica% aceasta poate fi dobandita doar de catre persoanele care corespund e=i"entelor profesionale si umane precum si a celorlalte cerinte din Ce"e 6art. 1#7. stfel pentru a dobandi calitatea de )otar Public persoana trebuie sa intruneasca cumulativ% urmatoarele cerinte > a7 sa aiba numai cetatenia romana si domiciliul in tara% precum si capacitatea de e=ercitiu deplina a drepturilor civile @ b7 sa fie licentiat in drept0stiinte :uridice41 sau doctor in drept @ c7 nu are antecedente penale @ d7 se bucura de o buna reputatie @ e7 cunoaste limba romana @ f7 este apt din punct de vedere medical pentru e=ercitarea functiei @ "7 a indeplinit timp de 2 ani functia de )otar sta"iar si a promovat e=menul de notar public sau a e=ercitat timp de ! ani functia de :udecator% procuror% avocat sau o alta functie de specialitate :uridica si dovedeste cunostiintele necesare functiei de notar public. MMMMMMMMMMMMMMMMM 41 Prin decizia ,urtii ,onstitutionale nr. 44I-2.-!.1++!% publ. in 9.2f. +2I1#.-!.1++! s0a stabilit ca prevederea din art. 1# alin. b7 si "7 din Ce"ea nr. 3#I1++! este constituit doctor in masura in care prin Elicentiat in drept0stiinte :uridiceF se intele"e absolventul unei facultati de drept% indiferent de specializare @ )otarul Public este numit in functie de catre 9inistrul Lustitiei la propunerea ,onsiliului 4niunii in baza cererii celui interesat si dupa ce se va face dovada indeplinirii cerintelor prevazute anterior% dupa cum urmeaza > a) declaratie pe proprie raspundere privitor la faptul ca are numai cetatenia romana @ actul de identitate prin care dovedeste domiciliul @ b) copii de pe actele de studii @ c) cazierul :udiciar eliberat de or"anele 9inisterului de Interne @ d) cu privire la buna sa reputatie este necesara o caracterizare facuta de ,ole"iul director al ,amerei unde isi desfasoara activitatea @

e) cunoasterea limbii romane este dovedita atat prin diplomele de studii 6daca acestea au fost urmate in limba romana7 precum si prin promovarea e=amenului de notar public @ f) certificatul medical de sanatate cu atestarea deplinei capacitati psi&ice @ g) pentru notarul sta"iar dovada promovarii e=amenului de notar public% iar pentru celelalte cazuri in afara dovezii ca au fost declarati reusiti la concurs% se va prezenta si o atestare a activitatii lor de minin ! ani intr0una din functiile :uridice prevazute. In 5e"ulament 6art. 37 este prevazuta o prioritate la numirea in posturile de notar public pentru notarii sta"iari ce au promovat e=amen de notar public fata de cealalta cate"orie. Jasesc aceasta prevedere total intemeiata dat fiind pre"atirea mai ri"uroasa in domeniu prin efectuarea sta"iului% optiunea clara care de multe ori este insotita si de o varsta mai potrivita pentru inceperea unei profesii% precum si faptul ca intrea"a procedura de scoatere a posturilor de notari sta"iari la concurs se face tinandu0se cont de numarul necesar de viitori notari% dupa implinirea termenului de doi ani. In final% dupa indeplinirea tuturor procedurilor42% )otarul Public va depune :uramantul descris in art. 1+ alin. 3 din Ce"ea nr. 3# I 1++! in fata 9inistrului Lustitiei si a Presedintelui 4.).).P.5. sau a dele"atiilor acestora. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 42 cestea au fost prezentate in cap. referitor la or"anizarea birourilor notariale @ 4.2. NOTARII STAGIARI43 Potrivit prevederilor Ce"ii nr. 3# I 1++! 6art. 1# si 2-7 si a Statutului 4niunii 6art. 4(7 are vocatia de a deveni )otar Sta"iar persoana care indeplineste e=pres conditiile cerute pentru a fi )otar Public 6mai putin cele de la lit. "7 si au mai putin de cinci ani vec&ime intr0 o functie de specialitate :uridica. ?ocatia de a deveni )otar Sta"iar confera persoanei si dreptul de a ocupa aceeasi functie% doar daca% pe lan"a conditiile prevazute mai sus% sunt create si urmatoarele premise > a) e=istenta unui post liber prin vacanta sau% prin aprobarea infiintarii unui post de notar sta"iar% in conditiile stabilite prin le"e @ b) obtinerea% de catre aspirantul la functia de notar sta"iar a acordului de an"a:are din partea unui notar public% in biroul acestuia% ce trebuie sa aiba sediul in localitatea in care e=ista postul de notar sta"iar liber@ 1+

c) depunerea% de catre persoana interesata la ,amera )otarilor Publici in circumscriptia careia se afla postul liber a unei cereri insotita de toate actele care fac dovada vocatiei sale de a ocupa respectivul post precum si acordul scris al notarului public in /iroul caruia urmeaza a0si desfasura activitatea @ d) sustinerea si promovarea interviului sau dupa caz a e=amenului de selectie pentru ocuparea postului liber de notar sta"iar. Privitor la prima cerinta% teza a II0a este conditionata de constatarile referitoare la cerintele locale% aceste cerinte fiind communicate ,ole"iului director al ,amerei de catre notarul public din teritoriu. ,ole"iul director este abilitat de le"e ca% dupa colectarea informatiilor sa stabileasca anual numarul necesar de notari sta"iari pe circumscriptii si localitatii si sa faca propuneri% in acest sens. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM 43 Pentru aspectele referitoare la anul in curs a fost studiat punctul de vedere e=primat in suplimentul /.).P. ctivitatea 4niunii nr. 3 I 2--1 de ,ristina Cupu in lucrarea E)otarii sta"iariF% p. 14 si urm. dunarea "enerala a ,amerei )otarilor Publici pana cel mai tarziu la 31 martie a fiecarui an calendaristic. dunarea "enerala% analizand propunerile% aproba numarul de notari sta"iari ce vor putea fi an"a:ati in acel an precum si circumscriptiile si localitatile unde acesti notari functioneaza. 5eferitor la cea de0a doua cerinta acea persoana ce are vocatia de a ocupa un post de notar sta"iar se poate adresa unui /irou )otarial% notarul public putand aproba cererea in masura in care capacitatea de a an"a:a notari sta"iari si sub rezerva e=istentei in acea localitate a unui post aprobat de adunarea "enerala. Pot an"a:a notari sta"iari numai notari publici care au o vec&ime de minim cinci ani in profesie% acest termen putand fi scurtat printr0o cerere avizata de ,amera )otarilor Publici. Intr0o perioada de timp notarul public poate an"a:a un sin"ur notar sta"iar. )otarii Publici asociati intr0un birou notarial pot an"a:a atatia notari sta"iari cati notari titulari sunt in acel birou cu respectarea conditiilor de vec&ime. ,ole"iul .irector al ,amerei )otarilor Publici /ucure'ti a apreciat ca notarul care doreste sa an"a:eze un notar sta"iar trebuie sa indeplineasca anumite conditii cu privire la lipsa sanctiunilor disciplinare% la indeplinirea tuturor obli"atiilor ce0i revin potrivit le"ii si

statutului si% nu in ultimul rand% al posibilitatii materiale de a0l salariza pe viitorul sta"iar. In ceea ce priveste interviul sau e=amenul de selectie pentru ocuparea postului% aspirantul% in cazul e=istentei cate unei sin"ure cereri pe un post% va fi intervievat pentru verificarea cunostintelor sale "enerale de drept% concluziile interviului fiind inscrise intr0un proces0verbal. In cazul in care la data mentionata au fost depuse la ,amera un numar mai mare de cereri de inscriere pentru ocuparea posturilor de notari sta"iari decat numarul aprobat de dunarea Jenerala% an"a:area solicitantului se va face numai dupa sustinerea unui e=amen% ce va contine notiuni "enerale de drept civil% dreptul familiei% procedura civila 'i notariala% drept comercial% drept internaional privat% drept constituional 'i le"islaie notariala. .upa promovarea interviului sau dupa caz a e=amenului de selectie candidatul devine notar sta"iar in biroul in care i s0a aprobat an"a:area% urmand sa0si desavarseasca sta"iatura sub suprave"&erea notarului indrumator44. Pe perioada sta"iaturii notarul indrumator poate dele"a notarul sta"iar sa indeplineasca urmatoarele atributii4! > 0 efectuarea lucrarilor de secretariat @ 0 le"alizarea copiilor de pe inscrisuri @ 0 le"alizarea semnaturii traducatorului @ 0 darea de data certa inscrisurilor prezentate de parti @ 0 redactarea unor proiecte de inscrisuri cu continut :uridic. ;rebuie mentionat faptul ca prin efectuarea acestor proceduri notarului sta"iar nu i se recunoaste competenta in materie notariala% indeplinirea acestor atributii fiind facuta datorita dele"arii date de notarul public in conditiile le"ii. )otarul Sta"iar pe perioada indeplinirii functiei sale este titularul unor drepturi si obli"atii din care mentionam > 0 intocmeste si completeaza la zi% pe toata durata sta"iului caietul de sta"iu% tinandu0l la dispozitia notarului indrumator pentru verificarea saptamanala a acestuia @ D e=ecuta% operativ si de calitate% toate activitatile pentru care i s0a eliberat dele"atie precum si redactarea de inscrisuri cu continut :uridic incredintate de notarul indrumator si 2-

asista la celelalte lucrari si activitati ale notarului indrumator @ MMMMMMMMMMMMMM 44 In relatia sa cu sta"iarul notarul public care l0a an"a:at este denumit notar indrumator @ 4! 5espectivele lucrari sunt prevazute in art. 21 din Ce"ea nr. 3# I 1++! @ D respecta pro"ramul de lucru al biroului notarial @ D pastreaza secretul profesional asupra discutiilor si lucrarilor biroului notarial @ D solicita% cu 3- de zile inaintea inc&eierii sta"iului% inscrierea la e=amenul de definitivat pentru ocuparea unui post liber de notar public si sustine acest e=amen. ,orespunzator drepturilor si obli"atiilor notarului sta"iar% dat fiind faptul ca acesta se afla in pre"atire si indrumare pe toata perioada sta"iului si notarul public an"a:ator are unele responsabilitati si atributii privitoare la bun a dezvoltare si formare profesionala a notarului sta"iar. .intre acestea mentionez > 0 intocmeste si semneaza contractul individual de munca cu notarul sta"iar% pe perioada sta"iului determinat% in ma=im 3- zile de la data promovarii e=amenului sau interviului @ 0 in termen de 1! zile de la an"a:area acestuia intocmeste dosarul personal al notarului sta"iar acesta cuprinzand > cererea de inscriere la interviu sau e=amen% copie dupa actul de nastere si casatorie% dovada e=istentei cazierului :udiciar% certificatul medical% copie dupa contractul de munca% inre"istrarea la camera% declaratia notarului sta"iar ca a luat cunostinta de drepturile si obli"atiile de serviciu precum si de locul e=ercitarii functiei de notar public la terminarea sta"iaturii etc. 0 or"anizeaza% conduce si controleaza activitatea zilnica a notarului sta"iar @ 0 verifica si vizeaza caietul de sta"iu @ 0 emite dele"atia pe numele notarului sta"iar pentru e=ecutarea lucrarilor prezentate mai sus dar nu inainte de implinirea a 4! zile de la an"a:are @ 0 raspunde de pre:udiciile cauzate de catre notarul sta"iar prin activitatea sa @ 0 intocmeste referatul de apreciere a activitatii notarului sta"iar privind perioada de acomodare si informare asupra activitatii notariale si propune inscrierea la e=amenul de definitivat sau amanarea motivata a sustinerii acestuia @ 0 permite notarului sta"iar caruia i s0a terminat perioada de sta"iu sa0si continue activitatea la

biroul sau pana la data or"anizarii primului e=amen de notar public. Privitor la e=amenul ce trebuie sustinut de notarul sta"iar in vederea titularizarii in functia de notar public acesta va consta in probe teoretice si practice din domeniul dreptului civil% dreptului familiei% dreptului comercial% dreptului international privat% procedurii civile si notariale% dreptului constituional precum si le"islaie notarial. 9edia minima de promovare nu poate fi mai mica de $% nota fiecarei discipline trebuind fi cel putin !. ,omisia de e=aminare va fi formata4# dintr0un membru al ,onsiliului 4.).).P.5.% desemnat de presedintele acestuia% un reprezentant al 9inisterul Lustitiei% desemnat prin ordin al ministrului :ustiiei% un membru al corpului didactic superior de specialitate 'i doi notari publici desemnati de ,onsiliului 4niunii dintre notarii propu'i de ,amere% aceasta comisie fiind prezidata de reprezentantul ,onsiliului 4niunii% care este 'i pre'edintele concursului. )eprezentarea sau% dupa caz% respin"erea in doua randuri consecutive a notarului sta"iar la e=amenul de definitivat atra"e incetarea contractului de munca precum si pierderea calitatii de notar sta"iar. ceasta situatia are efecte si in privinta notarului indrumator intrucat acesta este raspunzator pentru pre"atirea si indirect pentru promovarea e=amenului de catre notarul sta"iar. In cazul neprezentarii sau nepromovarii% notarului public ii este interzis a mai an"a:a% pe o perioada de cinci ani% notari sta"iari. C.:. INCETAREA SI SUSPENDAREA CALITATII DE NOTAR ,alitatea de notar inceteaza% potrivit art. 23 din Ce"e% in urmatoarele cazuri > a7 la cerere @ b7 prin pensionarea sau in cazul constatarii incapacitatii de munca% in conditiile le"ii @ MMMMMMMMMMMMMMMM 4# 5e"ulamentul de or"anizare 'i desf'urare de notar public pentru notarii sta"iari 'i a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public% aprobat prin 2rdinul 9inistrului Lustiiei nr. 21++ I , din -!.1-.2--# In aceste doua cazuri cererea trebuie depusa la ,amera% aceasta inaintand0o prin 4niune ministrului :ustitiei care o va solutiona in ma=im 1! zile. Pana la solutionare notarul public este obli"at sa isi continue activitatea. c7 prin desfiintarea biroului notarial% urmata de nee=ercitarea fara :ustificare de catre titularul acesteia a profesiei% in conditiile 21

le"ii% intr0un alt birou notarial in termen de # luni @ d7 prin e=cluderea din profesie% dispusa drept sanctiune disciplinara @ e7 in urma constatarii% prin inspectii repetate% a unei vadite incapacitati de munca @ f7 in urma condamnarii pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni "rave4$ sau care aduce atin"ere presti"iului profesiei4( @ "7 in cazul in care notarul public nu mai indeplineste conditiile prevazute la art. 1# lit. a4+% d!- si f!1. Privitor la aceste cazuri constatarea se face de catre ministrul :ustitiei la sesizarea ,onsiliului 4niunii sau din oficiu 6in cazurile de la lit. e si f7. Prin incetarea calitatii de notar public si in lipsa e=istentei unui asociat in biroul notarial respectiv sau a unui alt birou notarial in acea circumscriptie teritoriala dat fiind caracterul de serviciu public al activitatii notarului% ,ole"iul director al ,amerei dele"a!2 un alt notar public in vederea indeplinirii activitatii notariale pana la numirea in localitate a unui alt notar public titular. cesta va functiona in masura posibilitatii% in acelasi sediu% in caz contrar ,ole"iul director stabilind durata dele"arii un alt sediu. MMMMMMMMMMMMMMMMMM 4$ Infractiunile "rave sunt cele privitopare la si"uranta nationala% infractiunea contra persoanei% cele privitoare la patrimoniu% precum si infractiunea contra pacii si omenirii @ 4( In principiu comiterea oricarei infractiuni aduce atin"ere presti"iului profesiei% lipsa antecedentelor penale fiind o conditie necesara nu numai la numirea in functie ci si pe toata durata e=ercitarii acdesteia @ 4+ Eare numai cetatenia romana si domiciliul in 5omania si are capacitate de e=ercitiu a dreptului civilF @ !Ese bucura de o buna reputatieF @ !1 Eeste apt din punct de vedere medical pentru e=ercitarea functieiF @ !2 ,onform art. 3( alin. 1 lit. " din Statut% dele"area se face cu acordul notarului public dele"at pentru indeplinirea actelor ce sunt de competenta teritoriala a acelui birou @ 8=ercitiul functiei de notar public se suspenda in urmatoarele cazuri 6prevazut de art. 24 alin. Ce"e7 > a7 in caz de imcompatilitate!3 @ b7 in caz de sanctiune disciplinara!4 si in cazul in care impotriva notarului public s0a luat masura arestarii preventive @

c7 in caz de neac&itare a obli"atiilor banesti profesionale% dupa # luni de la scadenta acestora% pana la ac&itarea debitului @ d7 in caz de incapacitate temporara de munca. Suspedarea se face la solicitarea ,onsiliului 4niunii de catre ministrul :ustitiei% revocarea acesteia urmand o procedura similara in momentul in care au disparut cauzele ce au determinat0o. In ceea ce priveste cauzele de la lit. b teza a II0 a suspendarea se dispune pana la solutionarea cauzei penale!!% iar la lit. d aceasta se dispune numai daca in capacitatea depaseste o perioada de # luni. Pe timpul suspendarii sau in cazul e=cluderii si"iliul% re"istrele si lucrarile notarului public vor fi depuse la camera fiind luate cu titlu de dovada. MMMMMMMMMMMMMMMMMM !3 Incompatibilitatile vor fi prezentate ulterior 6Partea a III0a ,apitolul 27 @ !4 Prevazuta in art. 41 lit. c din le"e @ !! Suspendarea inceteaza odata cu punerea in libertate sau se transforma in conditiile aratate anterior in cazul condamnarii e=cluderea din profesie @ CAPITOLUL III ORGANELE REPREZENTATIVE ALE NOTARULUI PUBLIC =. U$-'$e" N"t-%$"(" " N%t"&-(%& P'/(-*-$ R%,"$-" 4niunea )ationala a )otarilor Publici este or"anizatia profesionala% cu personalitate :uridica% constituita din toti notarii publici in functie din 5omania% or"anizati in ,amerele )otarilor Publici% care functioneaza in circumscriptia fiecarei ,urti de pel. 4niunea )ationala a )otarilor Publici are sediul in /ucuresti. Potrivit art. 2 din statutul sau% 4niunea reprezinta si apara interesele profesionale ale membrilor sai si actioneaza% prin or"anele sale% pentru asi"urarea presti"iului si autoritatii profesiei de notar public. 4niunea asi"ura cadrul corespunzator pentru perfectionarea nivelului profesional% pre"atirea profesionala a notarilor publici% intarirea autoritatii si presti"iului institutiei% prin > a7 informarea cu privire la practica notariala% :udiciara si doctrina de specialitate@ b7 or"anizarea de colocvii profesionale% reuniunii% simpozioane la nivel zonal% national si international@ c7 editarea unor publicatii proprii pe probleme de doctrina% practica% drept comparat@ 22

d7 or"anizarea controlului profesional% financiar si administrativ@ e7 unificarea practicii notariale si aplicarea unitara a le"ii@ f7 introducerea in insusirea te&nicilor noi in activitatea notariala @ "7 stimularea notarilor prin asi"urarea conditiilor de e=primare% a opiniilor cu caracter profesional% in publicatiile 4niunii% ale 4niunii Internationale a )otariatului Catin% in alte publicatii% precum si dele"area acestora la manifestari nationale si internationale de interes notarial. 4niunea functioneaza prin autofinantare% realizata din contributia membrilor sai si din alte surse% in conditiile stabilite prin statut. tat 4niunea cat si ,amerele notarilor publici nu pot fi an"a:ate politic prin actiunile membrilor lor. Sunt membrii ai 4niunii toti notarii publici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul 5omaniei si sunt inscrisi in ,amere. Printre drepturile membrilor 4.).).P. prevzute de art. 11% enumeram > a7 de a ale"e si de a fi ales in or"anele reprezentative ale 4niunii% in conditiile prevazute in statut @ b7 sa se adreseze nemi:locit tuturor or"anelor 4niunii 'i ,amerelor @ c7 sa beneficieze de resursele si disponibilitatile 4niunii precum si de toate informatiile detinute de 4niune in vederea e=ercitarii profesiei @ d7 sa participe la manifestarile or"anizate de 4niune @ e7 sa adere individual la 4.I.).C. @ f7 sa poarte insemnele 4niunii @ "7 s primeasca% pentru merite deosebite% recompense% diplome de onoare si de e=celenta@ &7 sa beneficieze de orice drepturi prevazute de le"e si statut. 2bli"atiile principale ale membrilor 4niunii sunt inscrise in art. 13% cum ar fi > a7 sa respecte dispozitiile Ce"ii notarilor publici si a activitatii notariale% precum si ale 5e"ulamentului de aplicare a acesteia @ b7 sa respecte dispozitiile Statutului si &otararile or"anelor reprezentative ale 4niunii @ c7 sa actioneze pentru realizarea scopului 4niunii @ d7 sa respecte normele si principiile eticii si deontolo"iei @

e7 sa participe la adunarile or"anelor reprezentative% la manifestarile or"anizate de acestea% la activitatile profesionale% precum si la sedintele or"anelor de conducere din care fac parte @ f7 sa ac&ite% cu re"ularitate% cotele de contributie stabilite% pentru formarea bu"etului ,amerei si 4niunii @ "7 sa pastreze secretul profesional si confidentialitatea asupra dezbaterilor% opiniilor si voturilor e=primate in or"anele de conducere @ &7 sa nu foloseasca in mod direct sau prin persoane interpuse% procedee de natura a leza sau deni"ra demnitatea altui membru al 4niunii @ i7 sa aiba un comportament demn% in e=ercitarea profesiei @ :7 sa se abtina de la vot cand are un interes propriu in cauza supusa deliberarii. D7 sa asi"ura pre"atirea profesionala a notarilor sta"iari. )erespectarea acestor obli"atii constituie abateri disciplinare% care se sanctioneaza potrivit art. 41 din le"e. 2r"anele de conducere ale 4niunii sunt potrivit art. 14 din statut > ,on"resul notarilor publici @ ,onsiliul 4niunii @ /iroul e=ecutiv al ,onsiliului 4niunii% Presedintele. ,on"resul notarilor publici este constituit din reprezentantii notarilor publici% alesi de dunarea Janerala a fiecarei ,amere% potrivit normei de reprezentare de 1 la ! 6art. 1!7 si este le"al constituit in prezenta a 2 I 3 din numarul reprezentantilor si adopta &otarari cu ma:oritatea simpla a acestora. ,on"resul notarilor publici se intruneste in sesiune ordinara anual si in sesiune e=traordinara la cererea ,onsiliului 4niunii si a ,amerelor% daca aceasta reprezinta o treime din numarul notarilor publici. tributiile ,on"resului sunt% potrivit art. 1#% urmatoarele > a7 constat% prin &otarare% completarea sau modificarea Statutul 4niunii si a Statutului ,asei de si"urari @ b7 adopta ,odul deontolo"ic@ c7 constata% prin &otarare% ale"erea reprezentatilor ,amerelor si a supleantilor acestora in ,onsiliul 4niunii@ d7 constata% prin &otarare% ale"erea dintre reprezentantii ,amerelor in ,onsiliul 4niunii% a Presedintelui si ?icepresedintilor@ 23

e7 constata% prin &otarare% ale"erea membrilor ,onsiliului de disciplin f7 acord titlul de Presedinte de onoare al 4niunii@ "7 ale"e notarii publici membrii ai ,omisiei de cenzori @ &7 stabileste plafonul cotei de contributie a notarilor publici la ,amera si 4niune@ i7 analizeaza si aproba raportul de activitate al ,onsiliului 4niunii@ :7 analizeaza si aproba raportul de activitate al ,omisiei de cenzori @ D7 adopta insemnele 4niunii @ l7 analizeaza situatia "enerala a notariatului si stabileste strate"ia acestuia% politica de inte"rare in structurile notariatelor din 8uropa% rolul activ al 4niunii in cadrul 4.I.).C.@ m7 dezbate unele probleme profesionale de interes "eneral@ n7 modifica si completeaza unele acte normative proprii si ia masuri corespunzatoare@ o7 indeplineste orice alte atributii date in competenta sa prin le"e% re"ulament sau statut. ,onsiliul 4niunii este or"anul de conducere al 4niunii si este format din presedintele 4niunii% vicepresedintii 4niunii% un membru titular al fiecarei camere si doi membri supleanti desemnati de ,amera /ucuresti% prin vot secret 6art. 1$7. ,onsiliul 4niunii se intruneste trimestrial si ori de cate ori este convocat de presedinte si isi desfasoara activitatea cu participarea a 2I3 din membrii sai% adoptand &otarari cu votul ma:oritatii membrilor prezenti. ,onsiliul 4niunii conduce activitatea notarilor publici din intrea"a tara si are% potrivit art. 2-% urmatoarele atributii principale > a7 propune ministrului :ustitiei numarul de birouri notariale% pe care il actualizeaza anual@ propune ministrului :ustitiei numarul de notari publici% care se actualizeaza anual conform 5e"ulamentului de aplizare al le"ii% potrivit propunerilor ,amerelor si% cu prioritate in raport cu numarul notarilor sta"iari care au promovat e=amenul de notar public. Ca actualizare se vor avea in vedere > numarul notarilor publici in e=ercitiu% cerintele locale rezulate din intinderea teritoriului% numarul locuitorilor si volumul solicitarilor @ b7 propune ministrului :ustitiei% numirea% asocierea% suspendarea% revocarea si incetarea calitatii de notar public% in conditiile le"ii si re"ulamentului @

c7 elaboreaza norme privind conditiile de inc&eiere a contractului de munca si formare profesionala a notarului sta"iar si stabileste conditiile de desfasurare a e=amenelor de notari publici @ d7 or"anizeaza e=amenul sau% dup caz% concursul pentru ocuparea locurilor vacante de notar public@ e7 stabileste% cu aprobarea 9inistrului Lustiiei% onorariile minimale pentru serviciile prestate de notarii publici @ f7 numeste Presedintele 'i membrii ,onsiliului de dministraie al ,asei de si"urari pentru "arantarea responsabilitatii civile @ "7 aproba distribuirea cotei de contributie a notarilor publici intre ,amere si 4niune@ &7 or"anizeaza si coordoneaza activitatea /uletinului notarilor publici si a altor publicatii privind activitatea notariala@ i7 stabileste modelul si"iliului notarilor publici si il supune aprobarii ministrului :ustitiei% precum si modelul unitar al firmelor birourilor notariale si ,amerelor @ :7 soluioneaza% ca or"an :urisdisctional% contestatiile impotriva Aotararilor ,onsiliului de .isciplina al 4niunii@ D7 e=ercita controlul profesional0administrativ asupra ,amerelor si birourilor notarilor publici precum si a calitatii actelor notariale% cel putin o data la doi ani @ l7 stabileste structura or"anizatorica si numarul personalului de specialitate si administrativ% precum si salariile acestora @ m7 ale"e% prin vot% patru dintre membrii sai in componenta /iroului e=ecutiv al ,onsiliului 4niunii @ n7 repartizeaza sarcinile si responsabilitatile presedintelui e=ecutiv% vicepresedintilor si ale celorlalti membrii ai ,onsiliului 4niunii @ o7 elaboreaza norme proprii de evidenta financiar contabila% in conditiile le"ii @ p7 or"anizeaza activitati economice cone=e specifice @ r7 avizeaza cererile notarilor publici de sc&imbare a sediilor birourilor lor intr0o alta circumscriptie de :udecatorie% pentru motive temeinice% in conditiile le"ii si ale re"ulamentului @ s7 rezolva neintele"erile dintre camere precum si dintre camere si membrii acestora% in le"atura cu e=ercitarea atributiilor profesionale stabilite de le"e% de re"ulament si de statut @ t7 aproba afilierea 4niunii la or"anizatiile profesionale internationale ale notarilor si cotele de contributie la acestea @ 24

u7 indeplineste orice alte atributii prevazute de le"e% de re"ulament si de statut. v7 propune candidati pentru structurile 4niunii Internationale a )otariatului Catin dintre notarii publici desemnati de camera@ =7 constata ale"erea de catre ,amerele )otarilor Publici a supleantilor in cazurile in care supleantul titularului in ,onsiliul 4niunii a devenit consilier dupa ale"erea presedintelui si a vicepresedintilor@ K7 nume'te pre'edintele 'i membrii ,onsiliului de dministraie al ,asei de si"urri pentru "arantarea responsabilitii civile a notarilor publici@ z7 *ndepline'te orice alte atribuii prevzute de le"e 'i de statul ,asei de si"urri pentru "arantarea responsabilitii civile a notarilor publici. /iroul e=ecutiv se compune din presedinte% vicepresedinti si patru membrii desemnati de ,onsiliul 4niunii. /iroul e=ecutiv se intruneste in sedinta ordinara odata pe luna si in sedinta e=traordinara ori de cate ori este nevoie% la convocarea presedintelui si adopta decizii in mod valabil in prezenta ma:oritatii membrilor sai 6art. 237. 8l are% potrivit art. 24% urmatoarele atributii principale > a7 asi"ura activitatea permanenta a ,onsiliului 4niunii @ b7 pre"ateste proiectele de documente ce vor fi prezentate spre dezbatere si aprobare ,onsiliului 4niunii @ c7 elaboreaza proiectul raportului anual al activitatilor 4niunii @ d7 elaboreaza proiectul de bu"et anual al 4niunii @ e7 intocmeste proiectul tarifului minimal de onorarii al notarilor publici @ f7 propune ,onsiliului distribuirea cotelor de contributie ale notarilor publici la ,amere si la 4niune @ "7 aduce la indeplinire &otararile ,onsiliului 4niunii si e=ercita orice alte atributii% stabilite de acesta. Presedintele 4niunii are% in conformitate cu art. 2! din statut% urmatoarele atributii principale > a7 reprezinta 4niunea in raporturile cu autoritatile publice din 5omania% cu or"anizatiile "uvernamentale si ne"uvernamentale% cu cele profesionale si cu alte persoane :uridice% iar in plan e=tern cu or"anizatii nationale si internationale ale notarilor publici si oriunde va fi invitat oficial in calitate de presedinte al 4niunii @

b7 ordonanteaza c&eltuielile bu"etare ale 4niunii. c7 convoaca si conduce sedintele ,onsiliului 4niunii si ale /iroului e=ecutiv al acestuia @ d7 comunica notarilor publici toate actele de interes "eneral adoptate de ,onsiliu si /irou 8=ecutiv@ e7 an"a:eaza personal de specialitate si administrativ al 4niunii. In absenta sa presedintele e inlocuit de unul dintre vicepresedinti pe care il desemneaza in acest scop. 9. CAMERA NOTARILOR Potrivit art. 2# din le"e% in circumscriptia fiecarei curti de apel functioneaza cate o ,amera a )otarilor Publici% cu personalitate :uridica. .in ,amera fac parte toti notarii publici care functioneaza in circumscriptia curtii de apel. Sediul ei se stabileste in localitatea in care functioneaza ,urtea de pel. Potrivit art. 2+ din statut% or"anele de conducere ale ,amerei sunt > dunarea "enerala a notarilor publici% ,ole"iul director si presedintele ,ole"iului .irector al ,amerei. dunarea "enerala se intruneste trimestrial in sedinte ordinare si% orice cate ori este nevoie% in sedinte e=traordinare% la convocarea presedintelui ,ole"iului director sau la cererea a cel putin o treime din numarul membrilor sai% ori la solicitarea ,onsiliului 4niunii in conditiile prevazute in statut. ,onvocarea se face cu cel putin 1! zile inainte de data stabilita pentru tinerea ei% iar sedinta e=traordinara cu cel putin $ zile inainte% prin instiintatea membrilor sai% cu mentionarea datei% locului desfasurarii si ordinea de zi. 8a este le"al constituita in prezenta ma:oritatii membrilor sai. In cazul cand numarul le"al nu este intrunit% ,ole"iul .irector de fata cu cei prezenti% stabileste o noua adunare "enerala in termen de cel mult $ zile. dunarea "enerala convocata in aceste conditii este le"al constituita cu participarea a cel putin 1 I 3 din membrii sai. 8a adopta &otarari cu votul ma:oritatii celor prezenti. dunarea "enerala este le"al constituita in prezenta membrilor sai si in conformitate cu art. 32 din Statut% urmatoarele atributii principale > a7 ale"e 'i revoca ,ole"iul director% compus din Presedinte% ?icepresedinte si 30! membrii% pentru un mandat de trei ani si stabileste indemnizatiile acestora @

b7 ale"e si revoca membrii ,ole"iului director% reprezentantul ,amerei si supleantul acestuia in ,onsiliul 4niunii @ c7 ale"e si revoca reprezentantii ,amerei in ,onsiliul de disciplina al 4niunii@ d7 ale"e si revoca membrii comisiei de cenzori a ,amerei si stabileste indemnizatia cenzorilor @ e7 propune ,onsiliului 4niunii numarul de birouri notariale siIsau de notari publici din circumscriptia fiecarei :udecatorii din raza sa de activitate @ f7 aproba bu"etul anual si raportul ,omisiei de cenzori precum si descarcarea de "estiune @ "7 analizeaza anual activitatea ,ole"iului director @ &7 stabileste or"ani"rama secretariatului% sc&ema de functii si de salarizare% precum si conditiile de an"a:are a personalului de specialitate si administrativ @ i7 indeplineste orice alte atributii prevazute de le"e% de re"ulament si de statut. ,ole"iul dierctor se intruneste lunar sau in sedinte ordinare la convocarea presedintelui% lucreaza le"al in prezenta ma:oritatii membrilor sai% si adopta decizii cu ma:oritatea simpla a voturilor e=primate. Potrivit art. 2# alin. ! din Ce"ea nr. 3# I 1++!% ,ole"iul director al ,amerei )otarilor Publici are urmatoarele atributii > a7 rezolva plan"erile partilor impotriva notarilor publici si a notarilor sta"iari% luand masurile corespunzatoare si aducandu0le la cunostinta 4niunii )ationale a )otarilor Publici @ b7 delea"a% in cazuri e=ceptionale% pentru o perioada determinata% un notar public din aceeasi circumscriptie a :udecatoriei sa asi"ura functionarea unui alt birou de notar public% cu incunostiintarea 4niunii )ationale a )otarilor Publici. ,&eltuielile cu dele"area se suporta din veniturile biroului notarului public la care este dele"at @ c7 informeaza 4niunea )ationala a )otarilor Publici in le"atura cu activitatea birourilor notarilor publici% asupra necesarului de notari publici si notari sta"iari si face recomandari cu privire la persoanele ce urmeaza sa fie propuse de 4niune pentru numirea lor in functia de notar public de catre ministrul :ustitiei @ d7 reprezinta camera in relatiile cu tertii la nivelul circumscriptiei curtii de apel @ e7 intocmeste documentarea :uridica si asi"ura consultarea si informarea curenta a notarilor publici @ 2!

f7 tine evindenta veniturilor si c&eltuielilor ,amerei si a contributiei membrilor sai @ "7 procura datele si lucrarile necesare pentru /uletinul )otarilor Publici si asi"ura difuzarea acestuia @ &7 indeplineste alte atributii prevazute de le"e si re"ulament. tributiile ,ole"iului director al ,amerei prevazute le"e sunt completate de art. 3# din Statut. stfel% potrivit art. 3# el are urmatoarele atributii > a7 primeste cererile solicitantilor pentru ocuparea posturilor de notari publici% impreuna cu documentatia necesara in acest scop si le inainteaza ,onsiliului 4niunii in termenul prevazut in re"ulamentul de or"anizare a concursului@ b7 primeste contestatiile formulate impotriva rezultatelor concursului si le inainteaza ,onsiliului 4niunii @ c7 intocmeste recomandarile si confirmarile prevazute de re"ulament privind indeplinirea conditiilor prevazute de le"e pentru numirea notarului public si inre"istrarea biroului notarial% impreuna cu documentatia necesara in acest scop @ d7 primeste certificatul de inre"istrare a biroului notarial eliberat de primul0"refier al curtii de apel% si il comunica de indata ,onsiliului 4niunii si compartimentului de specialiatate notariala din 9inisterul Lustitiei @ e7 stabileste% anual% numarul de notari sta"iari din circumscriptia sa si conditiile de inc&eiere a contractului individual de munca@ f7 avizeaza cererile de an"a:are a notarilor sta"iari de catre notarul public si verifica semestrial stadiul pre"atirii si formarii profesionale a notarului sta"iar @ "7 solutioneaza sesizarile impotriva notarilor publici si propune% dupa caz% luararea masurilor le"ale si statutare@ &7 delea"a in cazurile prevazute de le"e si re"ulament% dupa caz% un notar public% cu acordul acestuia% din aceeasi circumscriptie a :udecatoriei sau dintr0o alta circumscriptie care sa asi"ure functionarea unui birou notarial pentru indeplinirea actelor care sunt de competenta teritoriala a acelui birou @ i7 e=amineaza cererile notarilor publici de sc&imbare a sediilor lor dintr0o circumscriptie in alta a aceleiasi camere si face recomandari ,onsiliului 4niunii in vederea avizarii lor in conditiile statutului @ :7 reprezinta camera in relatiile cu tertii prin presdintele iar in lipsa acestuia prin vicepresedinte @ 2#

D7 difuzeaza /uletinul notarilor publici @ aduce la cunostinta notarilor publici din circumscriptia sa masurile privind unificarea practicii notariale @ l7 e=ercita actiunea disciplinara impotriva notarilor publici si efectueaza o cercetare prealabila obli"atorie potrivit le"ii si re"ulamentului @ m7 in vederea e=ercitarii controlului pentru care ,ole"iul director este dele"at de ,onsiliul 4niunii va desemna notarii publici care vor inspecta birourile notariale de circumscriptie odata pe an @ n7 desemenaza biroul notarial din circumscriptia fiecarei :udecatorii care va tine opisul de evidenta a procedurilor succesorale inre"istrate in intrea"a circumscriptie teritoriala% re"istrul de renuntari la succesiune si care primeste sesizarile secretarilor consiliilor locale pentru desc&iderea procedurilor succesorale% cu e=ceptia municipiului /ucuresti si a altor circumscriptii in care se va stabili ca aceste re"istre sa fie tinute la camera @ o7 stabileste modul de repartizarea a cauzelor succesorale vacante@ p7 prezinta adunarii "enerale rapoarte privind modul in care au fost realizate veniturile si c&eltuielile prevazute in bu"etul camerei si informeaza in acest sens birourile notariale @ N7 asi"ura% prin personalul propriu de specialitate si administrativ% efectuarea lucrarilor de personal% a dosarelor de pensie% concedii si alte drepturi de asistenta sociala privind notarii publici si personalul an"a:at @ r7 indeplineste orice alte atributii prevazute de le"e% de re"ulament si de statut@ Presedintele ,ole"iului director are% potrivit art. 3$ din statut% urmatoarele atributii > a7 reprezinta camera in raport cu tertii @ b7 rezolva lucrarile curente ale ,ole"iului director al ,amerei @ c7 an"a:eaza personalul de specialitate si administrativ al ,ole"iului director @ d7 prezinta periodic dunarii "enerale si ,ole"iului director rapoarte privind activitatea desfasurata si propuneri pentru imbunatatirea activitatii @ e7 convoaca si conduce sedintele dunarii "enerale si ale ,ole"iului director @ f7 ordonanteaza c&eltuielile bu"etare ale ,amerei @ "7 comunica notarilor publici acte de interes "eneral @ &7 indeplineste orice alte atributii prevazute de le"e% de re"ulament si de statut.

:.

CASA DE ASIGURARI A NOTARILOR PUBLICI Pentru stabilitatea si increderea in institutia notarului public le"ea 6art 3(7 a instituit la nivelul 4.).).P. ,asa de si"urari a )otarilor Publici% aceasta functionand in mod autonom% avand personalitate :uridica% or"anizare% bu"et si patrimoniu propriu. Scopul e=istentei ,asei este asi"urarea de raspundere civila a notarului public pentru pre:udiciile cauzate prin fapte si acte notariale% cu e=ceptia pre:udiciilor provocate prin fapte cu intentie 6art. 4 statutul ,asei de asi"urari7. Finantarea ,asei de si"urari se face de catre membrii 4niunii% notarul public avand obli"atia sa contribuie la constituirea fondurilor acesteia% precum si din alte surse. 2r"anizarea si conducerea ,asei de si"urari se realizeaza prin urmatoarele or"ane > 0 ,on"resul )otarilor Publici @ 0 ,onsiliul de dministratie @ 0 Presedintele. 2biectul de activitate al ,asei de si"urari este asi"urarea obli"atiilor de raspundere civila a notarilor publici. si"urarea de raspundere civila este valabila de la inceputul activitatii ca notar public si pana la incetarea calitatii sale si este operanta pentru daunele produse in perioada in care notarul public este in e=ercitiul functiei sale. si"urarea acopera 6art. 1#7 din statutul ,asei de si"urri > a) pre:udicii cauzate de notarul public prin fapte proprii sau ale an"a:atilor sai% din ne"li:enta% "reseala sau imprudenta in e=ercitarea atributiilor sale @ b) pre:udiciile produse de notarul public pentru valorile incredintate in depozit% afara de cazurile in care disparitia% distru"erea sau pierderea acestora este urmare unui caz fortuit sau de fora ma:ora @ c) pre:udiciile produse de notarul public ca urmare a pierderii% distru"erii sau deteriorarii documentelor ori"inale% date de clienti in depozit in vederea intocmirii actelor solicitate% limitate la costul de refacere al documentelor. si"urarea nu acopera > a7 pretentii de despa"ubur% formulatre pentru pa"ubele stabilite prin &otarari :udecatoresti% care au fost produse cu intentie de catre notarul asi"urat@

b7 pre:udiciile datorate intocmirii "resite a actelor% produse e=clusiv din vina beneficiarului@ c7 partea din pre:udiciu care depaseste limita ma=ima a despa"ubirii asi"urate@ d7 c&eltuieli de e=ecutare a &otararilor :udecatoresti privind plata despa"ubirilor@ e7 raspunderea civila ce0i poate reveni asi"uratului pentru pa"ubele cauzate tertilor% altele decat cele ce decur" strict din e=ercitarea profesiunii de notar@ .in punct de vedere al resurselor financiare Statutul ,asei de si"urari precizeaza ca aceasta are patrimoniu si bu"et propriu. cestea sunt constituite din > 0 primele de asi"urare@ 0 ta=e de inscriere @ 0 dobanzi @ 0 donatii% le"ate @ 0 alte surse le"ale. CAPITOLUL IV. STATUTUL NOTARILOR PUBLICI ROLUL SI POZITIA NOTARULUI IN SISTEMUL DE DREPT In lumina actualei re"lementari inte"rata in traditia notariatului latin% institutia )otarului Public apare ca avand un caracter diferit de celelalte institutii din sistemul roman de drept% fiind o institutie sui0"eneris. .upa cum am aratat la inceputul cursului notarul se incadreaza alaturi de avocat si :urisconsult in cate"oria partenerilor :ustitiei% acesta c&iar daca nu participa in mod direct la sedintele de :udecata% intrucat prin actele intocmite a:uta in mod decisiv% de cele mai multe ori% la solutionarea liti"iilor. ,u toate acestea% statutul notarului situeaza institutia sa% dupa cum voi arata in continuare% la "ranita dintre functia publica si profesia liberala% notarul fiind titularul unei profesii liberale% fara a fi prin aceasta eliberat in totalitate de puterea statului. 8=presia caracterului liberal a profesiei notarului este cel mai bine evidentiata de statutul autonom al functiei sale. .in aceasta decur"e si independenta notarului in e=ercitarea atributiilor sale% acesta supunandu0se numai le"ii. utonomia functionala a notarului public este oarecum similara cu cea a :udecatorului% fiind diferentiata de aceasta prin lipsa caracterului :urisdictional si a celui de functionar public. Prin aceasta autonomie le"iuitorul a voit a impiedica orice amestec in actele notarului public privitoare la intocmirea actelor si indeplinirea procedurilor prevazute de le"e 2$

indiferent de unde ar proveni. Principala "arantie a autonomiei o reprezinta stabilitatea in functie a notarului public. Prin "arantarea autonomiei functionale notarul public este e=clus din randul functionarilor publici% in spri:inul acestei afirmatii venind si re"lementari referitoare la libertatea publicului de a0si ale"e notarul 6in limitele competentei teritoriale7 or"anizarea si functionarea /iroului )otarial intra in sarcina titularului sau% activitatea este supusa re"lementarilor fiscale privitoare la profesia liberala. ;otusi% prin natura activitatii sale% institutia notariala pastreaza unele elemente de domeniul dreptului administrativ. stfel% desi activitatea in sine nu este supusa unui or"an ierar&ic superior% aceasta este or"anizata sub controlul ministerului :ustitiei% aceasta avand atributii cu privire la evidenta biroului notarial% aprobarea numarului de notari publici si a locului unde acestia isi desfasoara activitatea% numirea si e=cluderea din profesie. 4n al doilea aspect la care ma voi referi intr0un capitol ulterior% vizeaza controlul activitatii notariale% e=ercitata de ministerul :ustitiei prin inspectorii "enerali de specialitate. 4n alt element ce apropie notariatul de functia administrativa priveste participarea acestuia la e=ercitarea suveranitatii statale prin e=ercitarea actelor de autoritate publica. ceasta se realizeaza prin caracterul de serviciu public precum si prin faptul ca actul intocmit de notarul public% purtand semnatura si si"iliul acestuia Eeste de autoritate publica si are forta probanta prevazuta de le"eF. Pe de alta parte% in spri:inul sor"intei de drept privat a notarului se arata ca notarul este un consilier le"al al persoanei fizice si :uridice% c&emat sa ocroteasca la realizarea intereselor le"itime ale acestora. ceasta caracteristica se aplica in special prin rolul activ al notarului% rol de care am vorbit in prima parte a lucrarii. ,a atare% se arata de ma:oritatea autorilor% institutia notarului public are pozitie sui0 "eneris% in sistemul roman de drept aceasta fiind o functie de interes public% nefiind insa e=ercitata de un functionar public% ci de un substitut de drept privat% actele notariale pastrand caracteristici ale actului administrativ% fiind doar acte de autoritate dar fiind emise de o institutie or"anizata dupa principii liberale care functioneaza independent. laturi de alti autori% nu consider ca institutia sau activitatea notariala ar contine elemente de drept administrativ% ci dat fiind caracterul de 2(

autoritate publica a procedurii notariale% elementele respective sunt reflectarea autoritatii publice intr0o or"anizare de natura pur civila. In ceea ce priveste caracterul neliti"ios al actelor notariale% caracter subliniat c&iar de art. 1 al Ce"ii nr. 3# I 1++!% se poate tra"e concluzia impartasita de doctrina ca activitatea notariala are un caracter "ratios% voluntar. .at fiind ca din natura actelor :uristictionale se desprinde e=istenta unei pretentii contrare a unei parti fata de cealalta precum si a unei &otarari ce solutioneaza diferendul cu activitatea caracteristica lucrului :udecat si ca asa cum am aratat ine=istenta unui liti"iu intre parti este o conditie de baza in activitatea notariala% se poate tra"e concluzia ca aceasta nu are un caracter :urisdictional. .eci% notarul nu Epronunta dreptulF ce aplica normele le"ale in cadrul procedurii solicitate de parti% iar in cazul aparitiei unui liti"iu le indruma pe acestea in fata or"anelor :urisdictionale competente. .atorita re"ulilor dupa care isi indeplineste atributiile se poate aprecia% c&iar daca nu are atributii :urisdictionale% ca notarul public este un Ema"istratF in materie contencioasa. ceasta afirmatie este spri:inita si pe dispozitiile codului deontolo"ic al notarului public 6art. # alin. 1 si 27 potrivit caruia Econditiile ca activitatea neliti"ioasa sa nu se transforme in contencios consta in pre"atirea% inte"ritatea% impartialitatea si intelepciunea notarului de a nu incalca acele valori care sa declanseze liti"iul% dar si in arte de a le armoniza pentru obtinerea rezultatului urmarit de parti si ocrotit de le"eF. INCOMPATIBILITATI SI ?; INTERDICTII .atorita naturii sale de interes public le"ea prevede pentru titularul functiei de notar public anumite cazuri de incompatibilitate cu alte ocupatii sau calitati. Independenta notarului in e=ercitarea functiilor sale publice% ca ma"istrat al E:ustitiei preventiveF% este comparabila cu cea a :udecatorului si impreuna contribuie la independenta :ustitiei!$. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM !# 5e"asim re"lementari aproape identice pentru Ecei trei parteneri ai :ustitieiF 6notar% ma"istrat si avocat7 *n incompatibilitatile prevazute pentru e=ercitarea functiei. C%$st-t't-" R%,"$-e- #&e+e e *" !'$*0-" e 6' e*2t%& este -$*%,#"t-/-(2 *' %&-*e "(t2 !'$*0-e #'/(-*2 s"' #&-+"t2, *' e@*e#0-"

!'$*0--(%& - "*t-*e -$ 4$+202,J$t'( s'#e&-%&. Le3e" e or"anizare si e=ercitarea profesiei de avocat st"/-(este #&%!es-" e "+%*"t *" !--$ E-$*%,#"t-/-(" *' K a7 activitatea salarizata in cadrul altor profesii@ b7 ocupatiile care lezeaza demnitatea si independenta profesiei de avocat sau bunele moravuri@ c7 e=ercitarea nemi:locita de fapte materiale de comertF. In acelasi timp% e=ercitarea profesiei de avocat este compatibila cu > a7 calitatea de deputat sau senator% consilier in consiliile locale sau :udetene@ b7 activitatea didactica universitara si de cercetare de specialitate :uridica@ c7 activitatea literara si publicistica@ d7 functia de arbitru% mediator sau conciliator% in conditiile le"ii. 1n proiectul de le"e privind or"anizarea 'i funcionarea "eniei )aionale de Inte"ritate% controlul averilor% cercetarea conflictelor de interese 'i constatarea incompatibilitilor *n e=ercitarea funciei% initiat de 9inisterul Lustitiei% aflat in dezbatere in cele doua camere ale Parlamentului 5omaniei% se predeve e=tinderea sferei incompatibilitatilor avocatilor. )u putem i"nora faptul ca au fost incercari intr0un proiect de modificare al Ce"ii nr. !1 I 1++! pentru or"anizarea si e=ercitarea profesiei de avocat care vizau% printre altele% preluarea unor activitati din competenta notarilor si transferarea lor in competenta materiala a avocatilor prin incalcarea unui principiu care sta la baza e=ercitarii profesiilor liberale% potrivit caruia acestea se e=ercita conform competentelor si specializarilor fiecareia in parte. .aca in competenta unui avocat% care are datoria de a apara interesele clientului% ar fi fost data autentificarea actelor notariale asa cum se prevedea in amintitul proiect% atunci principiul impartialitatii notarului ca "arant al securitatii actelor :uridice ar fi ramas fara obiect. .e asemenea% ar fi trebuit re"andita de catre le"iuitor si definitia notarului public ca fiind aceea persoan investit cu autoritatea statului in vederea autentificrii actelor :uridice in scopul indeplinirii cerintelor solemne ale acestora% actul indeplinit de notar fiind de autoritate publica si avand forta probanta prevazuta de le"e. 2+

In aceasta situatie daca notarul public este investit prin numirea sa de 9inistrul Lustitiei cu autoritate de stat pentru a da forta probanta actului autentificat de el% ar insemna ca avocatul va trebui sa fie numit% de asemenea% de 9inistrul Lustitiei cu o asemenea autoritate% lucru pe care cole"ii avocati% initiatori ai proiectului de le"e% l0au scapat din vedere. ceasta putere conferita de le"e actului notarial atra"e dupa sine pozitia de E:udecator in necontenciosF al notarului. Se pune intrebarea daca avocatul care are datoria sa apere interesele unei parti% va putea da dovada de aceeasi impartialitate. ,um raspunsul nu poate fi afirmativ% 4niunea )ationala a )otarilor Publici a apreciat initiativa ca fiind in total dezacord cu statutul 4niunii Profesiunilor Ciberale% cu normele deontolo"ice si cu spiritul de cole"ialitate care trebuie sa caracterizeze relatiile dintre membrii asociatiei. In aceasta situatie daca notarul public este investit prin numirea sa de 9inistrul Lustitiei cu autoritate de stat pentru a da forta probanta actului autentificat de el% ar insemna ca avocatul va trebui sa fie numit% de asemenea% de 9inistrul Lustitiei cu o asemenea autoritate% lucru pe care cole"ii avocati% initiatori ai proiectului de le"e% l0au scapat din vedere. !$ LeffreK ;alpis 0 1n ce msur statul% funciile 'i rolul notarului *n economia de pia contribuie la dezvoltarea statului H simpozion internaional S&an"&ai 1#01+.-1.2--3 @ ,at priveste aprecierea pozitiei independente a notarului% :udecatorului si a avocatului% precizam ca ne aflam in prezenta unei conlucrari care presupune competente clar delimitate prin ,onstitutie% autonomie or"anizatorica si functionala% "arantii constitutionale ale indeplinirii functiilor si ale respectarii drepturilor cetatenilor. stfel% potrivit art. !# din Ce"ea nr. 3# I 1++! notarul public nu poate indeplini acte notariale% sub sanctiunea nulitatii% daca> a7 in cauza sunt parti sau interesati in orice calitate% el% sotul% ascendentii si descendentii lor@ b) este reprezentantul le"al ori imputernicitul unei parti care participa la procedura notariala. Si pentru :udecatori% procurori si asistentii :udiciari le"iuitorul a prevazut anumite cazuri in care se poate presupune ca acestia nu ar fi obiectivi% datorita le"aturii de rudenie sau afinitate cu una din parti% afectiunii ce o poarta uneia din parti% ori dimpotriva datorita

vra:masiei care e=ista intre el si una din parti etc. stfel% art. 3! din le"e prevede in mod limitativ% urmatoarele trei cazuri > a7 desfasurarea unei activitati salarizate cu e=ceptia activitatii didactice universitare% activitatii literare si publicistice% calitati de deputat sau senator ori membru in consiliile :udetene sau locale. Se apreciaza ca aceste activitati nu pre:udiciaza in nici un fel buna e=ercitare de catre titular a functie de notar public @ b7 desfasurarea unor activitati comerciale direct sau prin persoane interpuse @ c7 calitatea de asociat intr0o societatea in nume colectiv% de asociat comanditat in societatea in comandita simpla sau pe actiuni% administrator al unei societati cu raspundere limitata% presedinte al unui consiliu de administratie% membru in consiliul de conducere% director "eneral sau director al unei societati pe actiuni% administrator al unei societati civile. In cazul incalcarii unei dintre aceste compatibilitati sanctiunea este suspendarea din functie pe durata incalcarii% potrivit art. 24 alin. 1 lit. a din le"e. Pe lan"a aceste incompatibilitati "enerale le"ea 6art. !#7 stabileste anumite incompatibilitati functionale. cestea sunt prezumtii le"ale 6imperative7 a lipsei de obiectivitate a notarului public in doua cazuri > a7 daca in cauza sunt parti sau interesati in aceasta calitate% el% sotul% ascendentii sau descendentii lor @ b7 daca este reprezentantul le"al ori imputernicitul unei parti care participa la procedura notariala. ,u toate acestea le"ea nu a mentinut si celelalte cauze Ede recuzareF din dreptul comun% apreciindu0se ca notarul poate fi impartial c&iar daca una din parti ii este ruda sau afin% mai ales datorita naturii necontencioase a activitatii% notarul nefacand decat sa aplice si sa consfinteasca vointa le"al intemeiata a partilor. DREPTURILE NOTARULUI PUBLIC Potrivit art. 3-034 din le"e% notarul public are urmatoarele drepturi > a7 se bucura de stabilitate in functie% neputand fi mutati in alt loc fara acordul lor si isi e=ercita personal functia @ sediul biroului notarial va fi in localitatea in care isi are domiciliul sau resedinta titularul sau titularii birourilor notariale asociate @ b7 pentru cercetari% perc&ezitii% retinere% arestare sau trimitere in :udecata penala a 3-

notarului public% este necesar avizul ministrului :ustitiei daca aceste fapte au fost savarsite in le"atura cu e=ercitarea functiei @ c7 pentru activitatea prestata notarul public are dreptul la onorarii% acestea fiind stabilite periodic de ,onsiliul 4niunii si aprobate de ministrul :ustitiei. Ca stabilirea acestora se are in vedere% in cazul actelor notariale date de le"ea in competenta e=clusiva a notarului% comple=itatea si valoarea actului iar pentru actele ce nu pot fi apreciate ca valoare si pentru consultatii% sume fi=e minimale @ d7 dreptul la concediu anual de 3- de zile lucratoare @ e7 dreptul la asi"urari sociale de stat pe baza contributiilor stabilite de le"e. Pe lan"a prevederile e=prese ale le"ii% notarii se mai bucura si de drepturile prevazute in Statut si pe le0am enuntat in capitolul anterior. OBLIGATIILE NOTARULUI PUBLIC Pe lan"a obli"atiile le"ate de probleme ce privesc relatia notarului public cu or"anismele din care face parte acesta are si unele obli"atii ce au drept scop desfasurarea in optime conditii a activitati sale. stfel% potrivit art. 3# si 3$ din le"e se desprind > 0 pastrarea secretului profesional% aspect la care m0am referit de:a @ 0 notarul public este obli"at sa nu absenteze mai mult de cinci zile consecutiv fara a asi"ura functionarea biroului sau in conditiile le"ii. 8ste vorba% evident% de zile lucratoare. )otarul Public este obli"at sa respecte indatoririle prevazute in codul deontolo"ic al profesiei si sa aiba o conduita demna de functia pe care o e=ercita si de statutul sau social. 4n element important al acestei conditii este reprezentat de e=ercitarea in conditii de concurenta loiala a profesiei de notar asa cum este prevazuta aceasta in ,odul deontolo"ic. Pentru buna desfasurare a activitatii sale% dupa cum de:a am prezentat% in cadrul biroului notarial este obli"atorie tinerea unei evidente de specialitatea si uneia contabile% precum si consemnarea unei ar&ive. )u in ultimul rand% notarul public este obli"at sa respecte ordinea de drept% vointa partilor si normele procedurale si materiale re"lementate in vederea indeplinirii scopului institutiei pe care o reprezinta. CONTROLUL PROFESIONAL AL ACTIVITATII NOTARIALE

;itularul controlului profesional administrativ este ,onsiliul 4niunii% acesta avand urmatoarele atributii> a7 aspecte de or"anizare a ,amerelor si /irourilor )otariale @ b7 calitatea actelor si lucrarilor inc&eiate de notarii publici. In vederea e=ercitarii controlului de la litera b7% ,onsiliul 4niunii poate dele"a ,ole"iul director al ,amerei pentru notarii publici aflati in circumscriptia sa. Ca randul sau% pentru e=ercitarea controlului ,ole"iul director va desemna notarii publici care vor controla birourile notariale din circumscriptie% odata pe an. ,ontrolul se va face de catre un notar public ce isi desfasoara activitatea in circumscriptia altei :udecatorii decat notarul controlat. ,ontrolul se efectueaza asupra tuturor notarilor si se refera la toate lucrarile% "estiunea si conduita notarului public si va contine indrumarile necesare pentru indreptarea aspectelor ne"ative constatate precum si propuneri% dupa caz% pentru e=ercitarea activitatilor disciplinare de catre ,ole"iul director al ,amerei. ctul constatator al controlului efectuat se intocmeste in 4 e=emplare. ,ate un e=emplar al actului constatator se va inainta de catre ,ole"iul director ministrului :ustitiei% ,onsiliului 4niunii si notarului public verificat% iar al patrulea e=emplar se va pastra la camera. Se remarca deci% necesitatea ca notarul ce are atributii de control sa aibe temeinice cunostinte in materie precum si o bo"ata e=perienta pentru a putea repara si corecta% prin indrumarea notarului public controlat% eventualele nere"uli e=istente in activitatea unui birou notarial. 4n alt titular al controlului administrativ este ministrul :ustitiei care poate ordona efectuarea acestuia prin inspectori "enerali de specialitate. 4n aspect mai deosebit al controlului discutat este cel referitor la confidentialitatea controlului% rezultatele acestuia neputand fi publicate in reviste de specialitate ale uniunii sau in alte publicatii% in inte"ralitatea lor% sau privitor la caracteristicile particulare de individualizare a biroului notarial% a notarului public% a numarului de inre"istrare a actului defectuos% precum si la alte elemente ce nu au ca finalitate% prin publicare% imbunatatirea activitatii notariale.

RASPUNDEREA NOTARULUI PUBLIC .in specificul activitatii notariale se desprind doua cate"orii de raspundere ale notarului public > =. R"s#'$ e&e" *-+-(". In domeniul raspunderii civile a notarului public atat le"ea 6art. 3(7 cat si Statutul 6art. !37 fac trimitere la prevederile din dreptul comun. 9ai multe referiri se fac in Statutul ,asei de si"urari 6,ap. III0lea7 aspecte pe care de:a le0 am subliniat. ;rebuie mentionat faptul ca notarul public raspunde in conditiile le"ii de pre:udiciile cauzate in e=ercitarea atributiilor sale prin incalcarea obli"atiilor sale sau din ne"li:enta. laturi de acesta poate fi c&emat in "arantie ,asa de si"urari% acesta raspunzand in limitele cotelor de indemnizatie pe care le acopera. 8ventuala despa"ubire se stabileste in baza unei &otarari :udecatoresti definitiva si irevocabila. ,u privire la natura raspunderii civile sunt de parere ca aceasta% asa cum s0a mai aratat in doctrina% este contractuala. Fara a starui voi enumera doar cateva ar"umente in spri:inul acestei conceptii > activitatea notarului se realizeaza pe baza cererii persoanei interesate% cerere incuviintata si acceptata de notar% pentru serviciile sale acesta percepand un onorariu% iar cu privire la obli"atiile sale se remarca caracterul de rezultat al acestora% raspunderea intrervenind tocmai din cauza neatin"erii acestuia din culpa notarului. 9. R"s#'$ e&e" -s*-#(-$"&". 5aspunderea disciplinara intervine in cazurile prevazute in art. 3+ din Ce"e. Pentru a sublinia caracterul de drept privat al raspunderii disciplinare mentionez ca o raspundere administrativa a notarului s0ar putea impune doar in cazul savarsirii unei contraventii. ;itularul actiunii disciplinare este ,ole"iul .irector al ,amerei. ctiunea disciplinara se :udeca de catre ,onsiliul de disciplina constituit in cadrul 4niunii. ,onsiliul de discplina este compus din cate un reprezentant al fiecarei ,amere% ales de adunarea "enerala pentru un mandat de patru ani si isi desfasoara activitatea in mod independent si nu se subordoneaza nici unui or"an de conducere al 4niunii. ,onsiliul de disciplina :udeca in complet de trei membrii% prezidat de catre Presedintele consiliului sau de unul dintre membrii acestuia% desemnat de presedinte. 31

Sactiunile disciplinare care se pot aplica% potrivit art. 41 din Ce"e sunt > a7 observatie scrisa @ b7 amenda de la !-.--- la 2--.--- lei% care se va face venit la bu"etul ,amerei @ c7 suspendarea din functie pe o durata de ma=im # luni @ d7 e=cluderea din profesie. Impotriva &otararii% partile pot face contestatie la ,onsiliul 4niunii% iar &otararea ,onsiliului 4niunii poate fi atacata in :ustitie% potrivit le"ii. Sanctiunile disciplinare de suspendare sau e=cluderea din profesie se pun in aplicare prin 2rdin al ministrului :ustitiei. )otarul public sanctionat disciplinar nu poate e=ercita functii eli"ibile in cadrul or"anizatiei profesionale si nici nu0si poate depune candidatura pentru astfel de functii in urmatorul mandat. CAPITOLUL V. PROCEDURA ACTELOR NOTARIALE REGULI COMUNE PENTRU INDEPLINIREA ACTELOR NOTARIALE 5e"lementarile activitatii notariale consacra unele re"uli "eneral aplicabile pentru intocmirea actelor notariale. ceste re"uli isi au ratiunea in obli"ativitatea "arantarii de catre modul de inc&eiere a actelor notariale% a fortei si importantei :uridice ce este prezumata in cazul acestor inscrisuri. ,eea ce contribuie la formarea acestei prezumtii este nu numai impre:urarea ca sunt opera unui or"an ce detine autoritatea statala ci si faptul ca la intocmirea actelor notarul public este obli"at sa desfasoare o activitate de cercetare si verificare pentru stabilirea situatiei reale de drept si fapt precum si aplicarea in conscinta a le"ii. cest aspect provine din principiul rolului activ al notarului public. =. FAZA PREMERGATOARE INCIEIERII ACTELOR NOTARIALE A. C%$st"t"&e" - e$t-t"t-- #"&t-(%& Pentru intocmirea actelor notariale% Ce"ea 6art. !-7% dispune ca notarul public va proceda la constatarea identitatii partilor sau% dupa caz% a reprezentantilor sau a celor c&emati sa incuviinteze actele indeplinite. 2bli"ativitatea e=presa si de neinlaturat al acestei dispozitii evidentiaza importanta identitatii partilor% element ce influenteaza in mod direct "arantia de sinceritate a inscrisului care reprezinta si certitudinea ca persoanele care fi"ureaza in act sunt aceleasi cu cele ce au participat la intocmire si si0au dat consimtamantul. 32

Pe lan"a acest aspect prin indeplinirea acestei cerinte se poate proba in cazul unui proces prezenta in acel moment in fata notarului public a persoanei ce a participat la inc&eierea actului. .e la aceasta cerinta fac e=ceptie actele ce nu in"lobeaza in ele consimtamantul persoanei% pentru aceste acte fiind important obiectul si nu persoana care il solicita. semenea acte sunt> darea de data certa% le"alizarile de copii dupa inscrisuri% precum sI le"alizarea semnaturii traducatorului. ,onstatarea identitatii persoanei inseamna stabilirea numelui si prenumelui acesteia% a domiciliului sau% dupa caz% a denumirii si a sediului% precum si% daca mai este cazul% a tuturor elementelor ce o distin". Potrivit prevederilor art. !-% partile participante la actul notarial pot fi identificate de notarul public prin mentiunea ca le cunoaste personal. In situatia necunoasterii personale% identitatea acestora va fi stabilita% obli"atoriu% folosind urmatoarele mi:loace> - acte de identitate sau le"itimatii oficiale prevazute cu stampila% semnatura si foto"rafia posesorului@ - atestarea avocatului care asista partea@ - doi martori de identitate% cunoscuti personal de notarul public sau identificati conform celor mentionate mai sus. Ce"ea% datorita "arantiilor pe care trebuie sa le prezinte martorii nu recunoaste aceasta calitate> - persoanelor care nu au implinit 1( ani @ - celui care fi"ureaza in act ca parte sau beneficiar@ - celui care din cauza unei deficiente fizice sau psi&ice nu este apt pentru dovedirea identitatii. Identitatea minorilor pana la 14 ani se stabileste potrivit certificatului de nastere@ in cazul militarilor in termen% prin inscrisuri emanate de la autoritatea militara cu conditia ca acestea sa poata% prin continutul lor% servi la identificare@ iar in cazul detinutilor prin dovada inre"istrarii acestora in re"istrul penitenciar si prin atestarea comandantului locului de detinere. B. Ve&-!-*"&e" *"(-t"t-- s- *"#"*-t"t-- #"&t-(%& )otarul public are obli"atia de a verifica calitatea si capacitatea partilor cu ocazia indeplinirii urmatoarelor cate"orii de acte>

acte cu caracter patrimonial @ - acte privind statutul civil al persoanei. ceasta obli"atie nu subzista in cazul solicitarii intocmirii unor acte pentru valabilitatea carora le"ea nu determina o relevanta a persoanei solicitante 6enumerate anterior7. a7 Procedura verificarii calitatii partilor. )otarul stabileste calitatea partilor pe baza titlurilor le"ale pe care acestea le prezinta si care :ustifica participarea lor. ;itlurile respective trebuie sa provina de la or"anele abilitate si sa indeplineasca conditiile de forma si de fond prevazute de le"e. stfel% verificare calitatii va consta in cercetarea daca persoana prezenta este titulara drepturilor prezentate in baza raportului :uridic cuprins in actul respectiv sau in cazul reprezentarii daca persoana prezenta este cea imputernicita prin procura sau este reprezentantul le"al al titularului dreptului. ,onstatarea lipsei calitatii% daca aceasta reprezinta o conditie necesara pentru inc&eierea actului va determina notarul public sa refuze inc&eierea actului. ;otusi partile pot stabili e=pres in act ca renunta la verificarea calitatii% notarul putand da curs unei astfel de invoieli doar in masura in care modul de stabilire al calitatii nu este determinat special si obli"atoriu printr0o dispozitie e=presa a le"ii. b7 Procedura verificarii capacitatii partilor. .aca conditia calitatii partii se refera la posibilitatea acesteia de a participa la inc&eierea unui anumit act :uridic% capacitatea se refera la inc&eierea in "eneral a actului :uridic. .atorita conditiilor "enerale impuse pentru inc&eierea actelor civile conditii intre care capacitatea este un element dintre cele mai importante si pentru ca lipsa acesteia se sanctioneaza cu nulitatea absoluta% notarul public la inc&eierea actului este obli"at sa verifice capacitatea persoanelor sub cele trei aspecte ale sale> folosinta% e=ercitiul si discernamantul. 8=istenta capacitatii se verifica pe baza actelor doveditoare prezentate de parti. In cazul in care partile dovedesc capacitatea de folosinta si de e=ercitiu deplina a dreptului civil% notarul public va putea proceda in principiu la intocmirea actelor solicitate de parti. Pentru situatia lipsei capacitatii de e=ercitiu pentru ca totusi% titularul dreptului sa poata beneficia de pe urma acestora in le"islatie% se 33

recunoaste posibilitatea acestora% de a dispune in urmatoarele conditii> - reprezentarea le"ala este urmarea fie a unei incapacitati de e=ercitiu naturale 6cazul minorului sub 14 ani sau a interzisului :udecatoresc7% fie a unei incapacitati le"ale 6cazul pedepselor complementare7. Pentru minorul sub 14 ani% reprezentarea se e=ercita de catre ambii parinti daca sunt in viata sau de tutore% dupa caz. Persoana pusa sub interdictie :udecatoreasca din cauza alienarii facultatilor mintale este reprezentata printr0un tutore numit de autoritatea tutelara. ceeasi procedura o urmeaza si situatia celui condamnat printr0o &otarare penala% persoana numita de autoritatea tutelara purtand denumirea de curator. In e=ercitarea atributiilor lor% parintii% tutorele sau curatorul pot indeplini acte :uridice notariale sin"uri sau cu incuviintarea autoritatii tutelare afara de unele cate"orii de acte ce le sunt total interzise. - asistarea consta in mi:locul le"al prin care se intre"este capacitatea restransa a persoanelor in vederea incuviintarii anumitor acte inc&eiate de acestea. Sin"urul caz de capacitate de e=ercitiu restransa o constituie minoritatea persoanei in varsta de 14 pana la 1( ani. cesta inc&eie personal actele :uridice dar cu incuviintarea prealabila a reprezentantului le"al in cazurile prevazute de le"e. stfel% in actele mai importante% este necesara asistarea pentru evitarea abuzurilor cauzate de lipsa de e=perienta a minorului@ - autorizarea se da% in cazurile prevazute de le"e% pentru acoperirea lipsei de capacitate de catre autoritatea tutelara. ceasta trebuie sa aiba in vedere la acordarea autorizatiei% ca actul pentru care aceasta se cere% sa prezinte un folos neindoielnic pentru cel ocrotit@

reprezentarea conventionala nu face parte alaturi de celelalte cazuri% din apararea si prote:area intereselor anumitor personae prevazute de le"e. .e aceea% o si

tratez separat. Pentru a putea e=ista reprezentarea le"ala se presupune ca atat cel reprezentat cat si reprezentantul 6mandatarul7 trebuie sa aiba capacitate de e=ercitiu deplina. )atura :uridica a acesteia nemaifiind le"ala ci contractuala% notarul public o va putea constata prin inscrisul constatator 6procura7 prezentat de parte. Pentru ca procura este un act accesoriu% se apreciaza ca aceasta trebuie sa indeplineasca toate cerintele de forma ale actului principal. Pe lan"a aceasta% pentru a putea fi luata in considerare de catre notarul public% aceasta trebuie sa fie si speciala 6pe lan"a forma autentica ceruta7. In cazul dublei reprezentari pe lan"a aceste cerinte% mai este necesara precizarea in mandat a tuturor clauzelor contractuale% inclusiv pretul acestuia 6al contractului7. 2 situatie deosebita de apreciere de catre notar a capacitatii de e=ercitiu unei parti contractante este si aceea a femeii% care prin casatorie inainte de a deveni ma:ora% si anume de la varsta de 1# ani si% in caz e=eceptional% de la 1! ani% dobandeste capacitate de e=ercitiu deplina. .ecretul nr. 31 I 1+!4 in definitia data capacitatii de e=ercitiu nu limiteaza varsta pana la care persoana are capacitate de e=ercitiu. ;otusi% analizand problematica referitoare la protectia persoanelor de varsta a III0a 6inclusiv aspectele specifice le"ate de contractele de vanzare0cumparare cu clauza de intretinere% inc&eiate de persoanele varstnice ca beneficiare a obli"atiei de intretinere% obli"atia care in numeroase cazuri nu se respecta de catre cei care si0o asuma si pricinuiesc abuzuri7% a fost promul"ata Ce"ea de asistenta sociala a persoanelor varstnice% nr. 1$ I 2---% care stabileste unele forme de protectie :udiciara si sociala a persoanelor aflate in cauza. ,onform acestei le"i% sunt considerate persoane varstnice% persoanele care au implinit varsta de pensionare stabilita de le"e. Persoana varstnica astfel cum este definita mai sus% trebuie sa fie asistata la cererea sa sau din oficiu% de un reprezentant al autoritatii tutelare% la inc&eierea oricarui act :uridic de instrainare% cu titlu oneros sau "ratuit% a bunurilor ce0i apartin% in scopul intretinerii si in"ri:irii sale. 34

In conformitate cu prevederile aceleasi le"i% la autentificarea acestor acte notarii publici au in vedere ca obli"atiile de intretinere si de in"ri:ire% precum si modalitatile practice de e=ecutare a lor sa fie mentionate e=pres in actul :uridic inc&eiat si sa trimita un e=emplar al actului autoritatii tutelare In situatia in care dobanditorul bunurilor obtinute ca urmare a actului :uridic de instrainare nu isi e=ecuta obli"atia de intretinere si de in"ri:ire a persoanei varstnice% poate fi sesizata autoritatea tutelara a consiliului local in a carui raza teritoriala domiciliaza persoana varstnica de catre orice persoana fizica sau :uridica interesata @ autoritatea tutelara va efectua o anc&eta sociala completa a cazului in termen de 1zile de la sesizare si% in situatia in care va constata ca cele sesizate sunt reale% va propune masurile necesare de e=ecutare le"ala a dispozitiilor inscrise in actul :uridic inc&eiat. In practica% persoana varstnica nu solicita sa fie asistata% iar din oficiu ar urma ca autoritatea tutelara sa cunoasca impre:urarea care determina aceasta persoana sa inc&eie un contract de intretinere. In acelasi timp% nu toate persoanele care au implinit varsta de pensionare pot fi prezumate ca fiind in imposibilitate de a0si e=prima liber vointa% avand in vedere si faptul ca sunt persoane care depasesc varsta de pensionare si detin functii publice% economice si politice si% ca atare% nu le putem considera ca ar avea nevoie de asistenta sociala la semnarea actelor de dispozitie 0 de intretinere% de vanzare0 cumparare cu clauza de intretinere. Pentru acestia nu ar trebui sa fie obli"atorie asistarea de reprezentantii autoritatii tutelare. Intentia le"iuitorului nu a fost sa incadreze toate persoanele care au varsta de pensionare in cate"oria celor care ar necesita asistenta sociala. .in dispozitiile le"ii rezulta ca Epersoana care face actul de dispozitie are latitudinea de a solicita un reprezentant al autoritatii tutelare si nu constituie obli"atie pentru ca persoana respectiva sa fie asistataF!(. Sunt autori% care considera ca persoanele varstnice la care se refera Ce"ea nr. 1$ I 2--- si care trebuie asistate de reprezentantul autoritatii tutelare la inc&eierea contractului% sunt cele aflate fie in situatia prevazuta de art. 142 din ,odul familiei 6cel care nu are discernamant pentru a se in"ri:i de

interesele sale din cauza alienatiei mintale ori a debilitatii mintale si urmeaza a fi pus sub interdictie7 fie a art. 1!2 din ,odul familiei 6privind instituirea curatelei pentru cel care are discernamant dar nu0si poata apara momentan interesele% din motive de boala% batranete% lipsa de la domiciliu sau din alte motive temeinice7. Punerea sub interdictie este o situatie care intervine ori de cate ori o persoana nu are discernamant% din cauza alienatiei sau debilitatii mintale. ;ocmai pentru a se evita abuzurile in aprecierea acestor stari% punerea sub interdictie se face doar de catre instanta :udecatoreasca. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM !( ,onstantin Popescu H notar public ,raiova /uletinul )otarilor Publici nr. ! I 2--- H 4nele aspecte aplicarea Ce"ii de asisten sociat a pesoanelor v3rstnice nr. 1$ I 2--- @ C. Ve&-!-*"&e" &"#%&t'&-(%& &e"(e -$t&e #"&t-, " s*%#'('- '&,"&-t s- (",'&-&e" "*est%&" "s'#&" *%$se*-$te(%& 6'&- -*e *e e*'&3 -$ "*t'( -$t%*,-t A"&t. C? "(-$.=B 8=presie a rolului activ al notarului public aceste aspecte prealabile indeplinirii procedurii notariale sunt prezentate impreuna datorita stranselor le"aturi dintre ele. stfel% pentru a putea verifica scopul urmarit de parti% notarul trebuie sa intrevada si sa cunoasca adevaratul raport dintre ele% iar pentru a le putea da lamuririle necesare asupra efectelor actelor% trebuie sa cunoasca atat raportul dintre ele cat si scopul urmarit. ;oate aceste aspecte se refera la indeplinirea unei conditii de valabilitate a inc&eierii actului notarial si a actului in "eneral si anume acestea trebuie sa contina vointa reala si liber e=primata a partilor. verificarea raporturilor reale dintre parti. Pentru a deslusi raporturile reale dintre parti% raporturi ce pot avea efecte directe asupra inc&eierii actelor notariale notarul public trebuie sa ceara partilor toate lamuririle de care socoteste ca are nevoie in acest scop% sa solicite perezentarea oricaror dovezi in spri:inul drepturilor invocate sau la situatiile de fapt ce se doresc atestate% sa puna in discutia partilor orice impre:urari de drept sau de fapt pe care le considera a fi relevante precum si sa intervina% la cererea partilor sau din oficiu% pentru procurarea tuturor informatiilor necesare clarificarii respectivului raport. In acest sens% Ce"ea notarilor publici 6art. 4#7 dispune obli"ativitatea or"anelor administratiei 3!

a)

publice locale de a spri:ini prin concursul lor indeplinirea atributiilor notariale. .in cauza dificultatilor ce le includ aceste operatiuni de cele mai multe ori este recomandat ca notarul public sa procedeze mai intai la stabilirea scopului urmarit de parti si apoi sa constate raporturile dintre acestea. b7 verificarea scopului urmarit de parti. Pentru ca notarul public este "arantul le"alitatii si a moralitatii actului inc&eiat si pentru ca prezumtia le"ala ce insoteste actul notarial se bazeaza tocmai pe constatarea de catre notarul public a autenticitatii celor cuprinse in el% este necesara cunoasterea de catre notar a scopului urmarit de parti prin intocmirea respectivului act. Scopul urmarit este studiat sub doua aspecte> 0 scopul imediat rezida din efectele produse de cate"oria de acte inc&eiate de parti si este intotdeauna acelasi pentru o anumita cate"orie de acte. ceste efecte sunt in stransa le"atura cu raporturile dintre parti% astfel incat daca acestea sunt cele declarate% in masura cunoasterii efectelor actului de catre parti% si scopul imediat este cel declarat. 2 situatie frecventa si intr0o oarecare masura tolerata de practica si :urisprudenta% este cea a ascunderii scopului imediat al unui act :uridic printr0o simulatie. sa dupa cum am mai aratat eu consider ca daca re"ulile de forma si fond privitoare la inc&eierea actelor :uridice nu sunt indeplinte in ambele contracte 6atat in cel apparent cat si in cel secret7 notarul public% sesizand simulatia va trebui sa respin"a cererea partilor. - scopul mediat este ratiunea% motivul personal al fiecarui participant la inc&eierea actului. cesta difera de la persoana la persoana si intereseaza in cazul de fata doar in masura in care nu este in conformitate cu caracterul moral sau le"al cerut pentru valabila inc&eiere a actelor :uridice. )otarul public nu poate refuza intocmirea actului public decat in baza unor dovezi clare si pertinente care sa ateste incalcarea prin scopul urmarit a dispozitiilor imperative ale le"ii% simpla banuiala sau necunoasterea e=acta a notarului public a adevaratului scop urmarit de parti nu poate constitui o cauza reala de refuz de intocmire a actului solicitat.

c)

lamurirea partilor asupra consecintelor care decur" din actul

:uridic pe care doresc sa0l intocmeasca. )otarul public este dator sa dea partilor indrumarile si e=plicatiile necesare asupra intele"erii depline a efectelor si consecintelor actului pe care acestea urmeaza a0l semna. ducerea la indeplinire a acestei obli"atii in baza caracterului de consilier le"al al notarului public are in vedere pe lan"a cunoasterea elementelor e=puse anterior si o temeinica pre"atire profesionala. Pe lan"a e=punerea consecintelor actelor notarul public este c&emat ca in baza e=perientei si a pre"atirii sale sa indrume partile pentru ale"erea mi:locului le"al cel mai potrivit pentru satisfacerea nevoilor lor. 5olul notarului este acela de a percepe vointa :uridica a partilor de a realiza acte :uridice care produc efecte :uridice% de a verifica discernamantul acestora si dorinta clara a partilor contractante care se traduce prin discernamant ca doresc sa inc&eie acel act notarial conform vointei lor. ;otodata% notarul prin simtul sau :uridic de care da dovada trebuie sa sesiseze ca partile contractante sunt de buna credinta% astfel incat la inc&eierea actului notarial Esa se abtina de la manevre dolosive sau de la orice fel de violenta care ar putea duce la nulitatea actului pentru viciu de consimtamant sau la mentinerea ca valabil al unui act inc&eiat in mod nere"ulatF. D. Ve&-!-*"&e" !%&,e(%& #&e"("/-(e *e&'te e $%&,e s#e*-"(e #e$t&' +"(- -t"te" "*te(%&. .aca pentru validitatea procedurii notariale le"ea cere respectarea unor conditii de forma prealabila e=ercitarii acesteia notarul public este obli"at ca inainte de intocmirea propriu0 zisa a actului sa verifice daca certificatele doveditoare ale indeplinirii acestuia sunt ane=ate la dosar. .aca aceste inscrisuri doveditoare sunt eliberate de anumite institutii% notarul public va verifica autenticitatea si actualitatea acestora% precum si e=istenta semnaturii si si"iliului or"anului competent. .eoarece o e=punere e=&austiva a acestor cerinate ar depasi natura prezentei lucrari ma limitez a prezenta numai cele mai des intalnite conditii prealabile>

acestea trebuie sa contina fie P2S;IC 6,onventia de Aa"a 1+#17 fie o suprale"alizare a semnaturilor si si"iliilor or"anelor emitente% operatiune ce se poate desfasura de catre misiunile diplomatice sau oficiilor consulare ale 5omaniei din acel stat% sau de catre 9inisterul de 8=terne 6art. !$ alin. 2 si 3 din le"e7@ forma autentica a actului de proprietate privitor la un imobil 6teren7 atunci cand se are in vedere transmisiunea dreptului de proprietate sau constituirea unei ipoteci. Intrucat conditia de autenticitate a actului este ceruta ad validitatem notarul public nu va putea lua in considerare un act de proprietate asupra unui teren decat daca acesta este intocmit in forma autentica@ instrainarea bunului sa nu fie interzisa acesta avand un caracter de inalienabilitate temporara. m in vedere dispozitiile privitoare la interdictia de a instraina terenurile dobandite% potrivit Ce"ii nr. 1( I 1++1% republicat precum si cele referitoare la imobilele cu destinatie de locuinte cuprinse in Ce"ea nr. 112 I 1++! 6art. +7@

in cazul actelor ce provin de la autoritatile altui stat si in lipsa unor conventii internationale la care 5omania este parte% cu privire la recunoasterea actelor% acestea pentru a putea fi luate in considerare de notarul public% 3#

obtinerea certificatului de atestare fiscala care atesta situatia platii impozitului pentru acel bun are ca rol prote:area intereselor dobanditorilor de buna credinta% stiut fiind ca la impunerea platii impozitului% se are in vedere detinatorul actual al bunului@ - obtinerea e=trasului de carte funciara potrivit caruia imobilul nu este "revat de sarcini% precum si orice alte acte prevazute de le"e. Ve&-!-*"&e" "*F-t"&-- t"@e(%& $%t"&-"(e ;a=ele de timbru sunt sumele datorate statului de catre solicitantul actului notarial% sume ce trebuiesc platite in baza investirii cu autoritate publica a acestuia% caracter din care decur"e specificul autentic al actului intocmit de notarul public. .eci% cu alte cuvinte% ca si in alte cazuri% persoana ce beneficiaza de serviciul public este datoare a plati acest serviciu prin ac&itarea unei ta=e corespunzatoare. 4n al doilea aspect il

reprezinta caracterul de impozitare a circulatiei bunurilor in cazul actelor ce au un asemenea obiect% ta=a fiind datorata in functie de valoarea lor. Fiind o conditie premer"atoare inc&eierii actului notarial% ta=ele determinate se plateste anticipat% e=cepttie facand procedura succesorala pentru efectuarea careia ta=a se datoreaza din momentul intocmirii inc&eierii finale. 2bli"atia platii ta=ei este solidara% deci in caz de pluralitate fiecare dintre parti este raspunzatoare pentru plata inte"rala. .e la aceasta re"ula partile pot dero"a stabilind in sarcina 6sau in ce cote7 careia dintre ele revine plata sumei. ctelor pentru care nu s0a ac&itat 6in tot sau in parte7 ta=a de timbru% nu pot fi socotite ca fiind intocmite cu respectarea le"ilor si ca atare nu pot fi valabil folosite in circuitul civil. Pe lan"a ta=a de timbru!+ le"ea prevede obli"ativitatea ac&itarii si aplicarii unui timbru :udiciar. ctele notariale ce se indeplinesc de notarul public sunt supuse aplicarii timbrului :udiciar in mod diferentiat% in raport cu modul de aplicare a ta=ei de timbru. ;imbrul efectiv este aplicat pe primul e=emplar al actului notarial% pe restul ori"inalelor facandu0se o mentiune in acest sens. .aca eliberarea de copii este supusa ta=ei de timbru% aceasta re"ula este aplicabila si in material timbrului :udiciar. Potrivit Ce"ii nr.3#Il++! 6art.327 notarul public are dreptul pentru activitatea prestata la plata unui onorariu. 9. INDEPLINIREA ACTELOR NOTARIALE. A. Ce&e&e" #e$t&' -$ e#(-$-&e" "*te(%& $%t"&-"(e ,a ilustrare a principiului disponibilitatii Ce"ea 6 art.43 alin. l7 dispune ca toate actele notarile se indeplinesc la cerere. .eci in vederea indeplinirii unui act notarial persoanele interesate trebuie sa sesizeze notarul printr0o cerere formulata in conditiile ce vor fi prezentate mai :os. Prima conditie se subintele"e din dispozitiile comune prezente in cadrul procedurii civile si anume% persoana trebuie Esa :ustifice un interesF. Pentru :ustificarea acestuia precum si pentru indeplinirea conditiilor aratate anterior partile trebuie sa ane=eze la cerere actele doveditoare privitoare la identitatea si calitatea lor precum si orice alte acte solicitate de notar. 3$

,ererea trebuie adresata in scris putand fi facuta atat personal cat si prin mandatar. In aceste cazuri mandatul trebuie sa fie special si autentic. MMMMMMMMMMMMMMMM !+ Potrivit modificrilor ,odului fiscal ce se aplica de la -1.-1.2--$ nu se mai precepe ta=a de timbru 'i timbrul :udiciar. ,ontinutul cererii va cuprinde elementele necesare pentru identificarea partilor si determinarea actului :uridic solicitat dupa cum urmeaza> 0 numele si prenumele persoanei fizice sau denumirea completa a persoanei :uridice% a reprezentantilor le"ali sau conventionali precum si a celor c&emati sa incuviinteze actul ce urmeaza a fi indeplinit@ - domiciliul persoanei fizice sau sediul persoanei :uridice@ - actul :uridic sau operatiunea notariala solicitata@ - semnatura. In cazul in care partea solicitanta nu poate semna din cauze ce tin de o infirmitate% boala sau un alt impediment% notarul public va dispune ca pe cerere sa fie scris numele si prenumele persoanei respective facand mentiune pe cerere sau in inc&eierea actului de aceasta impre:urare% mentiunea acoperind lipsa semnaturii. 2data cu sesizarea facuta prin cerere notarul public nu numai ca este investit de parti cu dreptul de a efectua procedura solicitata ci in sarcina acestuia se naste si obli"atia% in cazul indeplinirii conditiilor le"ale% de a intocmi acel act% notarul neputand refuza din motive neintemeiate rezolvarea cererii% prin aceasta obli"atie fiind evidentiat serviciul public pe care0l desfasoara acesta% el nefiind un simplu particular% putand fi tras la raspundere in cazul unui refuz ne:ustificat. In doctrina se apreciaza ca notarul public trebuie sa dea o rezolutie prin care sa incuviinteze indeplinirea operatiunii notariale solicitate% prin cerere% dupa ce a verificat daca partile au respectat conditiile cerute de le"e pentru realizarea respectivului act. In prezent insa% practica nu a mai retinut aceasta procedura% art. 4+ din Ce"e precizand ca indeplinirea actului notarial se constata printr0o inc&eiere.

B. L%*'( s- ,%,e$t'( es!"s'&"&-- "*t-+-t"t-$%t"&-"(e rt. 4( din le"e stabileste ca activitatile notariale se indeplinesc la sediul biroului notarial. ;otusi daca inc&eierea actului prezinta interes pentru mai multe personae sau daca din motive temeinice partea este impiedicata sa se prezinte la sediul biroului% notarul poate indeplini respectivul act si in afara biroului notarial. Sin"ura precizare pe care le"ea o aduce acestei e=ceptii este sa nu se depaseasca% prin deplasarea notarului% limitele circumscriptiei sale teritoriale. Privitor la momentul inc&eierii actului% acesta este de re"ula incadrat in pro"ramul de serviciu. Intrucat de acesta am vorbit% voi preciza aici ca in cazul in care intocmirea actului nu sufera amanare din motive obiective% la cererea partii interesate% notarul public il va putea indeplini si in afara orelor de lucru. precierea motivelor precum si acceptarea acestuia tin in acest caz de bunavointa notarului el fiind tinut de caracterul de interes public al serviciului sau decat in timpul prevazut de le"e pentru desfasurarea activitatilor sale. C. Re "*t"&e" -$s*&-s'&-(%& .esi este prevazut de ,apitolul II din le"e alaturi de procedurile specific notariale% redactarea inscrisului cu continut :uridic nu prezinta caracterele unei veritabile proceduri% aceasta fiind o atributie ce se impune in activitatea notariala din cauza necunoasterii prevederilor le"ale de ma:oritatea cetatenilor% lipsa ce trebuie completata pentru corecta e=primare a vointei acestora de catre notarul public. ceasta atributie se impune prin pre"atirea temeinica in materie :uridica precum si prin e=perienta ceruta de le"e notarului public. Ce"ea prevede ca aceasta activitate se indeplineste la Esolicitarea partilorF. .esi in principiu partile pot redacta sin"ure continutul inscrisului ce doresc a0l autentifica% notarul public fiind "arantul le"alitatii actelor intocmite trebuie sa se asi"ure de respectarea de catre acesta a conditiilor le"ale de forma si fond prin aceasta putand aduce orice modificari necesare. .aca partea nu este de acord cu aceste modificari si staruie pentru pastrarea continutului initial% notarul public va refuza intocmirea actului dand in acest sens o inc&eiere de respin"ere motivata . Pentru respectarea principiului le"alitatii% se prevede in art. 44 din le"e% ca inscrisurile pentru care este necesara forma autentica pot fi 3(

redactate numai de notarul public% de avocatul partii interesate sau de consilierul persoanei :uridice% precum si de absolventii facultatilor de drept% in ceea ce priveste inscrisurile ce se refera la acestia% la sotul% ascendentii sau descendentii lor. Prin redactarea inscrisului ce urmeaza a face obiectul actului notarial se urmareste e=primarea clara si neec&ivoca a vointei partilor% precum si evitarea oricaror lipsuri sau inadvertente ce ar fi de natura sa produca pre:udicii partilor sau sa nasca eventuale liti"ii. Inscrisurile trebuie redactate intr0un numar de e=emplare cel putin e"al cu cel al partilor plus doua e=emplare dintre care unul ramane in ar&iva biroului notarial iar altul serveste la indeplinirea operatiunilor de publicitate imobiliara. Prin e=tinderea prevederilor le"ale% in cadrul redactarii trebuie sa se faca mentiunea pe fiecare e=emplar in parte despre numarul acestora precum si despre cate e=emplare s0au eliberat. ctele solicitate de parti precum si cele redactate de acestea sau de notarul public se intocmesc in limba romana% aceasta re"ula fiind aplicabila tuturor actelor de procedura indeplinite de notar. In art. 4$ alin. 1 din Ce"ea nr. 3#I1++!% se prevede ca E ctele solicitate de parti si orice acte de procedura notariala se intocmesc in limba romanaF. D. I$*Fe-e&e" e -$ e#(-$-&e " "*t'('$%t"&-"( ;oate operatiunile notariale% mai putin redactarea inscrisurilor si consultatiile% se constata printr0o inc&eiere 6art. 4+ din Ce"e7. Inc&eierea fiind principala manifestare a prezentei notarului la intocmirea actului "aranteaza prin e=istenta sa indeplinirea solemnitatilor prevazute de le"e si in "eneral respectarea tuturor aspectelor de fond sau forma cerute de specificul fiecarui act. Prin e=istenta inc&eierii se atesta si competenta notarului de a solutiona cererea partii dandu0se astfel posibilitate instantelor :udecatoresti sa cerceteze% in cazul unei actiuni in anulare% daca aceasta cerinta a fost respectata. Cipsa inc&eierii sau a elementelor sale esentiale duce la ineficacitatea actului in raport cu scopul urmarit prin apelarea la serviciile notariale. Inc&eierea trebuie sa cuprinda urmatoarele mentiuni> a7 sediul biroului notarial% prin aceasta putand fi determinate si controlata competenta notarului public in special pentru procedura

eliberarii copiilor din ar&iva sau a duplicatelor dupa actele intocmite@ b7 denumirea inc&eierii si numarul acesteia. Inc&eierea% in functie de actul intocmit% poate fi de autentificare% de le"alizare% de dare de data certa etc. Pentru procedura autentificarii se trece numarul de autentificare% iar pentru celelalte cazuri numarul de inre"istrare al cererii@ c7 data indeplinirii actului notarial are importanta pentru ca fi=eaza momentul intocmirii actului prin aceasta putandu0se stabili unele elemente le"ate de prescriptia drepturilor sau capacitatea partilor. .ata va cuprinde ziua% luna si anul iar in unele cazuri si ora efectuarii inc&eierii. Prin precizarea acestor elemente se da data certa inscrisului 6 in sensul art.11(2 c.civ7. In cazul certificatului de mostenitor prin aceasta mentiune se subintele"e si data inc&eierii procedurii succesorale. In cazul lipsei unei mentiuni e=prese se prezuma inc&eierea actului in timpul pro"ramului de lucru afisat. d7 numele si prenumele notarului public acesta fiind un element de individualizare necesar datorita posibilitatii asocierii si functionarii mai multor notari publici in sediul aceluiasi birou notarial. Pe lan"a nume notarul va face si mentiunea calitattii sale. e7 locul indeplinirii actului iar daca acesta a fost realizat in afara sediului biroului notarial se vor preciza motivele si impre:urarile care au determinat intocmirea actului in alt loc. f7 numele sau denumirea partilor% domiciliul sau sediul acestora si mentiunea prezentei lor in persoana% reprezentate sau asistate precum si modul in care li s0a constatat identitatea. ceasta re"ula nu se aplica in cazul inc&eierilor prin care se le"alizeaza copiile dupa inscrisuri sau se da data certa. "7 aratarea indeplinirii conditiilor de fond si de forma ale actului% in functie de natura acelui act. ceste conditii sunt specifice fiecarui tip de act notarial in parte si vor fi prezentate in cadrul procedurii respective. &7 constatarea indeplinirii actului si a citirii acestuia de catre parti. Prin indicarea actului nu se are in vedere actul material intervenit intre parti 6 de e=emplu% contractul de vanzare0 cumparare% testamentul% procura% donatia etc.7% ci operatia notariala solicitata de parte 6autentificarea% le"alizarea de semnatura% certificarea unor fapte etc7. i7 aratarea perceperii ta=elor de timbru% a timbrului :uridiar% onorariului precum si cuantumul acestora. In privinta ta=ei de timbru 3+

se va arata modul de percepere precum si numarul c&itantei% iar timbrul :udiciar se va aplica pe un e=emplar% facandu0se mentiune despre acest fapt pe restul e=emplarelor. Se va arata modul de percepere al onorariului precum si normele prin care a fost stabilit. :7 semnatura notarului public% iar in cazul indeplinirii actului in alt loc decat la sediul biroului notarial daca notarul public este insotit de un secretar dele"at acesta va semna si el inc&eierea. D7 si"iliul notarului public. 9entiunile esentiale ale actului notarial difera in functie de fiecare procedura in parte si vor fi analizate odata cu acestea% aici precizand ca lipsa lor poate fi acoperita daca rezulta din indeplinirea lucrarilor procedurale. ;otusi% Ce"ea 6art.!27 sanctioneaza cu nulitatea absoluta actele din care lipsesc prevederile cerute la literele c%f% : si D. In cazul strecurarii in actul notarial a unor erori materiale sau daca e=ista lipsuri acestea pot fi indreptate prin rectificarea inc&eierii. Pentru realizarea acesteia este necesar ca lucrarile rectificate sa cuprinda date sau omisiuni ce pot fi indreptate sau completate. Prin omisiuni se intele"e lipsa din redactarea inc&eierii a uneia din mentiunile prevazute de le"e. 5ectificarea se va face la cererea partilor interesate sau din oficiu cu acordul partilor. cordul este prezumat daca partile% le"al citate% nu se prezinta. 9entiunea rectificarii se va face pe toate e=emplarele actului printr0o inc&eiere de rectificare separata de cea ori"inala% in acest sens fiind necesar prezentarea tuturor e=emplarelor actului. :. REFUZUL DE INDEPLINIRE A ACTULUI NOTARIAL Potrivit re"lementarii Ce"ii 6art.# al 27 notarul public este "arantul indeplinirii le"ale a actelor prin obli"atia ca in situatia constatarii e=istentei unor elemente contrare le"ii sau bunelor moravuri sa refuze intocmirea acestora. ceste elemente au un caracter nelimitat numeric constatarea lor fiind lasata la aprecierea notarului. ;otusi pe lan"a motive de drept material Ce"ea 6 art. 3l alin 27 prevede in mod enuntiativ urmatoarele motive de ori"ine procedurala pentru respin"erea cererii de indeplinire a actului notarial> a7 solicitarea lucrului in afara orelor de pro"ram% cu e=ceptiile aratate la art. 4( alin. 3. b7 neprezentarea documentatiei necesare sau prezentarea ei incompleta@ c7 neplata ta=elor si a onorariului@

d7 imposibilitatea identificarii partilor sau lipsa lor de discernamant. ici as mai adau"a% dupa cum am mai aratat% decelarea de catre notar a unui scop urmarit de parti care nu este in concordanta cu prevederile le"ale. )otarul public va incunostinta partile despre carentele actului pe care l0au solicitat si le va indruma pentru remedierea acestora. In cazul in care partile staruie ca actul sa fie indeplinit in forma ceruta initial% notarul isi va materializa refuzul prin intocmirea unei inc&eieri de respin"ere a cererii. ceasta pe lan"a elementele cererii va contine motivele de drept si de fapt ce au dus la respin"erea acesteia% precum si mentiunea potrivit careia partea poate depune plan"ere% in termen de lzile de la data la care au luat cunostinta de respin"ere% la :udecatoria din circumscriptia careia face parte biroul notarial. Inc&eierea de respin"ere se intocmeste in doua e=emplare unul fiind ane=at dosarului actului iar celalalt depus in ar&iva biroului notarial. .upa intocmire% notarul va solicita partii sa semneze ca a luat la cunostinta de inc&eierea de respin"ere% iar daca aceasta refuza% notarul va consemna acest lucru% iar daca partea lipseste% i se va comunica o copie de pe inc&eiere conform procedurii comune. C. ELIBERAREA ACTELOR NOTARIALE .upa indeplinirea in conditiile le"ii a actelor notarul public va elibera fiecarei parti cel putin cate un e=emplar. ctele se elibereaza partilor personal sau reprezentantilor acestora% precum si altor persoane indicate de ele. Fara a fi obli"ate sa :ustifice un interes partile pot solicita notarului public copii dupa actele intocmite sau adeverinte care sa ateste e=istenta lor. Pentru eliberarea duplicatelor notarul public va cita partile reprezentate sau succesorii acestora. .uplicatul are aceeasi forta probanta ca si ori"inalul% reproducand cuvant cu cuvant cuprinsul inscrisului ori"inal precum si cel al inc&eierii. In locul semnaturilor se va trece numele si prenumele fiecarui semnatar. Si alte persoane decat partile pot obtine copii de pe actele notariale sau adeverinte dar notarul public in baza obli"atiei de confidentialitate de care este le"at va trebui sa verifice daca aceste persoane :ustifica un interes. In acest sens persoanele interesate trebuie sa arate in cererea de eliberare motivele pentru care solicita respectivele acte. )otarul public va aprecia oportunitatea si va da curs 4-

cererii sau o va refuza% in acest caz intocmind si o inc&eiere de respin"ere. AUTENTIFICAREA ACTELOR =. NOTIUNI PREALABILE Pentru a se putea intele"e importanta si caracteristicile specifice precum si motivatia procedurii autentificarii este necesar a se arata avanta:ele care provin din din folosirea inscrisurilor autentice. .efinitia actului autentic este data de art.11$1 c.civ. care precizeaza ca este E actul ce s0a facut cu solemnitatile cerute de le"e% de un functionar public% care are dreptul de a functiona in locul unde actul s0a facutF. .eci elementul esential al actului autentic il reprezinta prezenta unui functionar investit cu autoritate publica in momentul constituirii actului% precum si implicarea acestuia in elaborarea sa. ceasta conditie este ceruta pentru "arantarea indeplinirii formalitatilor prevazute de le"e% formalitati ce ar putea% din rea vointa sau din necunoastere% fi incalcata. ,aracterul solemn se evidentiaza si in materializarea procedurii specifice autentificarii% le"ea cerand ca aceasta sa se faca doar de catre functionarul investit cu o asemenea autoritate si care este competent atat din punct de vedere material cat si teritorial. ,ompetenta de investire a actelor cu forta autentica au mai multe cate"orii de functionari% aici insa% dat fiind specificul lucrarii% ma voi referi doar la actele autentice ce intra in sfera activitatii notarului% acestea fiind totodata si cele mai numeroase. Formalitatile pe care le constata notarul sunt de natura a "aranta ca actul respectiv este opera unei anumite personae% iar cuprinsul sau contine o identitate intre cele e=puse si realitate. ceste "arantii sunt cerute de le"e pentru a putea investi inscrisul autentic cu urmatoarele avanta:e> - forta probanta a actului autentic folosit ca proba impotriva unui act sub semnatura privata% asi"ura celui care il foloseste o prezumtie mai puternica in ceea ce priveste continutul actului si mentiunile facute de notarul public@ - actul autentic poate fi folosit pentru constatarea raporturilor :uridice la care sunt parti persoane ce din cauze de infirmitate sau educatie nu0si pot e=prima consimtamantul in cadrul actelor sub semnatura privata@

actul autentic care constata o creanta certa si lic&ida are putere de titlu e=ecutoriu de la data e=i"ibilitatii acesteia 6 art.## din le"e7. cestea dar si altele% sunt avanta:ele pentru care persoanele opteaza de cele mai multe ori pentru forma autentica a inscrisului. .ar forma autentica nu este intotdeauna o optiune a partilor in unele cazuri aceasta fiind ceruta de le"e pentru recunoasterea inc&eierii valabile a unui act. ceasta cerinta este data pentru inlaturarea posibilitatii incalcarii de catre parti a unor prevederi imperative ale le"ii sau pentru ca partile sa poata fi incunostintate de notarul public asupra efectelor pe care le poate avea inc&eierea unui act sau datorita importantei obiectului lor. .in respectarea cerintelor le"ale rezida principalul caracter al actelor autentice si anume forta lor probanta. stfel datorita "arantiilor de sinceritate pe care le include% "arantii aduse pe lan"a participarea notarului public si de obli"atia acestuia de a respecta formalitati stricte de indeplinire% inscrisurile autentice beneficiaza de o prezumtie de validitate care il scuteste pe cel ce le foloseste ca mi:loc de proba% de alta dovada% nu doar cu privire la continutul lor ci si referitor la persoanele care l0au semnat. Pentru a putea fi rasturnate aceste prezumtii este necesar% in ceea ce priveste autenticitatea inscrisului% sa se apeleze la procedura inscrierii in fals. 9. PROCEDURA AUTENTIFICRII Pe lan"a re"ulile comune indeplinirii actelor% datorita importantei sale% pe lan"a respectarea acestora le"ea impune o serie de conditii suplimentare. Privitor la cererea de autentificare aceasta trebuie semnata de parti in fata notarului public% punandu0se astfel in evidenta necesitatea ca partile sa fie prezente c&iar de la inceputul procedurii. ,oncomitent cu stabilirea identitatii partilor conform procedurii comune notarul public va face mentiune ca acestea s0au prezentat personal in fata sa. In caz de reprezentare notarul va face mentiune despre acest lucru iar procura va ramane in ori"inal atasata la dosar. .aca notarul are indoieli cu privire la deplinatatea facultatilor mintale ale unei persoane nu va proceda la autentificare decat in baza certificatului eliberat de un medic specialist referitor la e=primarea valabila a consimtamantului de catre persoana respectiva in momentul inc&eierii actului . 41

Pentru valabila e=primare a consimtamantului notarul public va intreba partile daca au citit actul% daca au inteles continutul% precum si daca e=prima intrutotul vointa lor. Pentru motive temeinice le"ate de intocmirea actului% notarul public va putea lua consimtamantul partilor si separat 6deci re"ula este in sensul e=primarii consimtamantului in mod unitar de catre toate partile7 dar in aceeasi zi% in acest caz trebuind sa faca mentiune despre locul si ora luarii consimtamantului fiecareia dintre parti% precum si de motivele ce au intemeiat o astfel de e=ceptie. Pentru unele cazuri speciale in care partile respective sunt in imposibilitatea de a0si e=prima in mod normal consimtamantul le"ea prevede urmatoarele modalitati> - pentru cazul surdomutului Estiutor de carteF declaratia de vointa se va e=prima in scris inaintea notarului prin inserarea inainte de semnare a mentiunii Econsimt la prezentul act% pe care l0am cititF@ - in cazul surdomutului analfabet declaratia se va lua prin interpretarea notarului facand mentiune despre acest lucru@ - in situatia unui nevazator notarul va intreba partea daca a auzit bine atunci cand i s0a citit inscrisul% daca cele auzite reprezinta vointa sa facand mentiune despre acest fapt in inc&eiere@ - daca partea se afla in imposibilitatea de a semna indiferent de motive% notarul public va suplini lipsa prin aratarea acestei impre:urari in inc&eiere% respectiva mentiune tinand loc de semnatura. ;oate e=emplarele ori"inale ale inscrisului ce urmeaza a fi autentificat se semneaza de catre parti in fata notarului% iar atunci cand este cazul si de catre reprezentantii si martorii de identitate. ceasta obli"atie poate reveni si celui care a redactat inscrisul acesta semnand pentru certificarea redactarii in bune conditii a actului. Inc&eierea de autentificare pe lan"a mentiunile prevazute in art. 4+ si e=puse in capitolul anterior% trebuie sa mai contina> a7 constatarea ca s0a luat consimtamantul partilor@ b7 constatarea ca inscrisul a fost semnat in fata notarului de toate partile sau mentiunea ca semnarea nu a

putut fi facuta % precum si numele partii ce a fost impiedicata sa semneze@ c7 numarul ane=elor cuprinse in actul autentic@ d7 dispozitia de investire in forma autentica% care se e=prima prin formula > E Se declara autentic prezentul inscris E. ceste elemente sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii. In fine% cu privire la efectul actelor autentice% asa cum am mai aratat% in cazul autentificarii unei creante certe si lic&ide puterea de titlu e=ecutoriu intervine in momentul e=i"ibilitatii acesteia. 4n caz de retroactivare a efectelor se intalneste in situatia respin"erii cererii de autentificare% iar prin admiterea plan"erii instanta obli"a notarul public la inc&eierea actului% prin respectiva &otarare se va stabili ca actul autentificat produce efecte de la data inre"istrarii cererii aceasta mentiune fiind facuta in inc&eiere si de catre notarul public. PROCEDURA SUCCESORALA =. NOTIUNI PREALABILE Procedura succesorala cuprinde formalitatile ce se indeplinesc la moartea unei persoane cu privire la patrimoniul sau% si la devolutiunea acestuia catre succesorii sai in drepturi. .atorita dificultatilor le"ate de transmiterea patrimoniului persoanei defuncte le"iuitorul a instituit ca aceasta procedura sa fie realizata de sub indrumarea unui notar public care prin pre"atirea si e=perienta sa% poate face fata problemelor le"ate de dreptul de mostenire. Pentru ca transmiterea dreptulor succesorale sa se poata face in mod simplu si operativ% le"iuitorul a dat aceasta procedura in competenta notarului public% dar% dat fiind caracterul necontencios al actiunii sale% procedura poate fi dusa la capat doar in cazul acordului mosenitorilor cu privire la numarul si calitatea lor% precum si la compunerea masei succesorale si drepturilor ce li se cuvin. Prin urmare in cazul aparitiei neintele"erilor intre mostenitori% notarul public ii va indruma pe acestia% in fata instantei% pentru solutionarea cauzei printr0un proces contradictoriu. Pe lan"a caracterul necontencios al procedurii succesorale notariale% se mai poate intrevedea si un caracter faculatativ al acesteia% partile in situatia aparitiei neintele"erilor intre ele sau c&iar fara e=istenta acestor neintele"eri% se pot adresa instantei in mod direct% fara a mai sesiza un birou notarial. cest caracter se poate 42

deduce% pe lan"a lipsa unei re"lementari contrare% si din dispozitiile privitoare la suspendarea procedurii notariale 6art. $( alin. 1 lit. c7. 9. COMPETENTA NOTARULUI IN MATERIE SUCCESORALA Pe lan"a competenta de drept comun a biroului notarial% in cadrul procedurii succesorale apar unele aspecte particulare privitoare la competenta de solutionare a cauzelor succesorale. stfel> - competenta de solutionare a cauzelor succesorale apartine biroului notarial din raza teritoriala a :udecatoriei in cadrul careia defunctul si0a avut domiciliul. 5atiunea acestei re"lementari rezida din faptul ca problemele succesorale au un caracter comple=% iar solutionarea lor poate fi facuta in mod optim de un birou notarial ce isi are sediul in acelasi perimetru cu domiciliul defunctului. Pentru cazul in care defunctul nu a avut ultimul domiciliu in tara le"ea instituie o dero"are in sensul ca va fi competent biroul notarial Edin circumscriptia teritoriala a :udecatoriei in care defunctul si0a avut bunurile cele mai importante ca valoareF. .atorita dificultatilor in stabilirea e=acta a valorii bunurilor ramase dupa defunct% se apreciaza% tinand cont ca nu neaparat bunurile imobile au valoare determinanta in acest caz% ca ar fi de dorit o solutie le"islativa care sa vizeze atributiile competentei in functie de locul unde defunctul a avut ma:oritatea bunurilor sale imobile. )otarul public este dator ca dupa sesizare sa0si verifice din oficiu competenta% iar in cazul constatarii ca cererea intra in atributiile altui birou notarial sa0si decline competenta in favoarea acestuia 6art. #( alin. 3 din Ce"e7. Pentru realizarea acestei proceduri% notarul public nu va mai cita partile. .aca in circumscriptia teritoriala corespunzatoare ultimului domiciliu al defunctului% functioneaza mai multe birouri notariale% competenta va reveni Eprimului birou sesizatF. In acest sens% notarul public va verifica prin consultarea opisului succesoral de evidenta% tinut pentru intrea"a circumscriptie teritoriala de biroul notarial desemnat de ,ole"iul .irector al ,amerei% daca cauza pentru care a fost sesizat nu este pe rolul altui birou notarial din aceeasi circumscriptie. ,ompetenta in cazul mostenirilor succesive revine biroului notarial care este competent in

ultima succesiune% dar mostenitorii pot conveni sa0si stabileasca drepturile la oricare dintre birourile notariale competente in oricare dintre succesiuni. :. DESCIIDEREA PROCEDURII SUCCESORALE 8=presie a principiului disponibilitatii procedura succesorala se desc&ide la cererea oricarei persoane interesate% a procurorului sau a secretarului consiliului local al localitatii in raza caruia defunctul si0a avut ultimul domiciliu. 5emarc ca% prin aratarea e=&austiva a titularilor actiunii succesorale % nu se are in vedere si notarul public@ deci actiunea nu se poate in miscare si din oficiu. Intr0o alta opinie% pe lan"a aceste persoane% si notarul public poate desc&ide din oficiu% procedura succesorala in cazul e=istentei ur"entei privitoare la conservarea activului succesoral. Potrivit acestei opinii% lucrarile privitoare la masurile asi"uratorii se dispun din oficiu in urmatoarele situatii> - cand nu sunt mostenitori cunoscuti@ - cand e=ista mostenitori dar nu li se cunosc domiciliile@ - cand toti mostenitorii au renuntat la succesiune@ - cand este interesata la succesiune% ca le"atar% o institutie sau o or"anizatie obsteasca@ - cand e=ista pericol ca mostenirea sa fie instrainata% risipita sau ascunsa. ;otusi% apreciez ca in aceste cazuri% pe lan"a dificultatile le"ate de aflarea de catre notar a situatiei desc&iderii succesiunii% notarul public nu va putea cunoaste elementele necesare fara a desfasura% in prealabil% unele operatiuni pentru stabilirea identitatii si numarului mostenitorilor% precum si stabilirea compunerii activului succesoral. 2r% pentru desfasurarea unor asemenea acte% notarul public este obli"at% mai intai% sa desc&ida procedura succesorala. ,ritica acestei opinii este subliniata si de lipsa in practica a unui asemenea caz de desc&idere a succesiunii. Potrivit re"lementarilor le"ale in cazul cunostintei despre e=istenta unor bunuri imobiliare apartinand defunctului secretarii consiliului local sunt obli"ati sa trimita sesizarile pentru desc&iderea procesului succesoral biroului notarial care tine opisul de evidenta a procedurii succesorale. Pentru formularea E orice persoana interesata Ele"iuitorul a inclus% pe lan"a mostenitorii le"ali sau detinatorii unui testament si tertele 43

persoane care pot :ustifica un interes le"itim% cum ar fi cazul creditorilor defunctului sau al e=ecutorului testamentar. In cazul procurorului se apreciaza ca acesta ar putea solicita desc&iderea procesului succesoral doar in considerarea unui interes le"itim 6de e=emplu apararea drepturilor le"itime ale minorilor sau al persoanelor puse sub interdictie7. ,ererea pentru desc&iderea succesorala va cuprinde> - datele privitoare la starea civila a defunctului 6inclusiv data decesului7@ - numele%prenumele si domiciliul mostenitorilor prezumtivi@ - bunurile supuse succesiunii% cu mentionarea valorii lor@ - pasivul succesoral. .ovada decesului 6potrivit art. $2 al 2 din 5e"ulament7 se va face cu certificatul de deces. celasi act va fi folosit si pentru dovada ultimului domiciliu. Inre"istrarea cererii se va face doar dupa ce se stabileste ca nu e=ista un alt dosar cu acest obiectiv la biroul notarial respectiv sau la un alt birou noratial din aceasta circumscriptie. C. MASURILE DE INVENTARIERE, CONSERVARE SI ADMINISTRARE A BUNURILOR SUCCESORALE. A. Pentru ca obiectul principal al procedurii succesorale este% pe lan"a cel al a atribuirii calitatii de mostenitor% atribuirea calitatii de proprietar al bunurilor din dezbatere% le"iuitorul a instituit dispozitii detaliate privitoare la procedura inventarierii bunurilor succesorale. Intrucat in lipsa acestor bunuri procedura succesorala ar fi lipsita de ratiunea ei principala% alaturi de inventariere se re"lementeaza si mi:loacele de conservare a bunurilor. Inventarierea se face la cererea persoanei interesate si in cazurile prevazute de le"e. ceasta se poate face de catre notarul public personal sau de catre un dele"at al acestuia. Inventarierea consta in enumerarea% descrierea si pretuirea provizorie a bunurilor. Pentru pretuirea bunurilor se poate cere si parerea unui e=pert. .escrierea acestora va face mentiunea sumara despre cantitatea si calitatea bunurilor mobile precum si despre identificarea bunurilor imobile 6aratarea localizarii si suprafetei lor7. /unurile a caror proprietate este contestata vor fi trecute separat% iar cele aflate in posesia unei alte persoane vor fi inventariate cu aratarea locului si motivului pentru care se "asesc in respectiva

situatie. In cazul "asirii unui testament acesta va fi preluat de notarul public 6art. $1 din Ce"e7. Pe lan"a activitatea in cadrul inventarului se vor face mentiuni si despre pasivul succesoral% in acesta trecandu0se datoriile defunctului% cu e=ceptia acelora a caror e=istenta este strans le"ata de persoana sa. Procedura inventarierii se poate face numai cu acordul persoanei in posesia careia se afla bunurile respective% iar in cazul refuzului acesteia se va face mentiune despre acest fapt in procesul verbal intocmit cu ocazia inventarierii. In cazul in care defunctul era casatorit in cadrul inventarului se vor trece doar bunurile proprii si partea din cele comune ce ii revine. ;otusi% pentru ca stabilirea cotei din bunurile comune stabilite de art. 3- ,.fam. poate ridica unele dificultati inventarul se va realiza dupa cum urmeaza> - daca toti succesorii sunt prezenti la inventariere si sunt de acord in ceea ce priveste determinarea bunurilor proprii si a cotei ce ii revine defunctului din bunurile devalmase se vor trece toate bunurile considerate proprietatea defunctului@ - daca partile nu cad de acord sau nu sunt prezente vor fi trecute toate bunurile 6atat cele proprii cat si cele comune7% sotul supravietuitor avand posibilitatea delimitarii proprietatii sale pe calea parta:ului averii succesorale. Inventarierea bunurilor se va consemna intr0un proces0verbal semnat de cel care l0a intocmit% de succesibili prezenti% iar in lipsa sau in cazul refuzului acestora% se va semna si de martorii prezenti la efectuarea inventarierii. B. .aca e=ista temerea ca bunurile supuse succesiunii ar putea suferi pana la inc&eierea procedurii% notarul public va putea lua o serie de masuri ce vizeaza conservarea acestora. .upa masurile luate de notarul public acestea se clasifica in > a7 punerea de si"ilii se dispune in cazurile in care e=ista pericolul sustra"erii% distru"erii sau inlocuirii bunurilor 6art.$2 alin. 1 din Ce"e7. Si"iliul se aplica pe dulapurile sau sertarele care contin bunurile ori pe usa de la intrare in incaperea in care se afla acestea. Pentru cazuri 44

ur"ente% fara a fi afectate interesele membrilor familiei defunctului care au locuit cu el% punerea de si"ilii poate opera si inainte de intocmirea inventarului@ b7 darea bunurilor in custodie. Pentru situatii similare cu cele de mai sus notarul public va putea numi un custode al bunurilor cu sau fara aplicarea si"iliilor pe acestea. ,ustodele va putea efectua acte ce privesc conservarea bunurilor% in vederea realizarii acestui scop putandu0se incuviinta de catre notarul public unele c&eltuieli. In lipsa unui custode conservarea bunurilor va fi asi"urata de un curator special numit de notarul public pentru administrarea bunurilor succesorale. ,ustode poate fi numit si unul dintre eventualii martori@ c7 depunerea sumelor de bani% &artii de valoare% cecuri sau alte valori in depozit notarial sau la o alta institutie specializata. In cazul "asirii de obiecte confectionate din metale sau pietre pretioase% sume de bani sau a altor valori se va proceda la depozitul biroului notarial ori la o alta institutie specializata a acestora% facandu0se mentiune despre aceasta in procesul verbal de inventariere. .in numerarul lic&id lasat de defunct se vor lasa mostenitorilor sau celor ce locuiau impreuna cu defunctul si "ospodareau impreuna cu el sumele ce se considerau necesare pentru> 0intretinerea pe o perioada de ma=imum # luni% a persoanelor ce erau in sarcina celui decedat@ 0plata sumelor datorate in baza contractului de munca

sau plata asi"urarilor sociale@ 0acoperirea dreptului pentru pastrarea si administrarea averii succesorale. 9asurile privitoare la conservarea bunurilor sunt in competenta notarului public c&iar si in cazul procedurii liti"ioase a dezbaterii succesiunii% atunci cand mostenitorii se adreseaza instantei :udecatoresti. C. In eventualitatea prelun"irii in timp a procedurii succesorale notarul public va putea% pentru buna e=istenta a activului succesoral% dispune luarea unor masuri privitoare la administrarea acestuia. Pentru administrarea bunurilor notarul public va numi un curator special cu acordul partilor. In ipoteza in care luarea consimtamantului mostenitorilor nu este cu putinta% curatorul poate fi numit si fara acest consimtamant% le"ea prezumand faptul ca mostenitorii% in considerarea intereselor lor% si0ar fi dat acordul daca ar fi fost in cunostinta de cauza. In calitate de curator va putea fi numit unul dintre succesibili sau o persoana straina de mostenire% atributiile sale fiind limitate la operatii siIsau c&eltuieli devenite necesare dupa intocmirea inventarului pentru buna conservare si administrare a patrimoniului succesoral. 9asurile privitoare la conservarea si administrarea bunurilor succesorale vor fi aduse la cunostinta mostenitorilor le"ali sau testamentari si a e=ecutoriului testamentar% dovada comunicarii fiind ane=ata la dosar 6art. $4 alin. l din Ce"e7. 2rice persoana care se considera vatamata prin inventarul intocmit sau prin luarea masurilor administrative sau de conservare au desc&isa calea plan"erii la :udecatorie 6art. $4 al 3 din Ce"e7. ?. DESFASURAREA PROCEDURII SUCCESORALE A. 2peratiunile desfasurate de notarul public pentru stabilirea numarului si calitatii mostenitorilor% intinderea drepturilor acestora si a masei succesorale. .upa constatarea le"alitatii cererii% notarul public inre"istreaza cauza si dispune citarea celor care au vocatie la mostenire% iar daca se constata e=istenta unui testament se citeaza si le"atarii% precum si e=ecutorul testamentar instituit. Pentru aflarea numelui si calitatii succesibililor notarul public va utiliza actele de stare civila ale acestora% alte acte necesare% precum si depozitii ale martorilor% dupa caz. 4!

In cazul e=istentei unui le"atar universal instituit printr0un testament auntentic si in lipsa mostenitorilor rezervatari% va fi citat numai le"atarul. .aca testamentul este olo"raf sau mistic vor fi citati toti mostenitorii le"ali. In situatia mostenirii ce se presupune a fi vacante notarul va cita autoritatea publica competenta a prelua bunurile. In situatia e=istentei intre succesibili a unor persoane incapabile sau cu capacitate restransa de e=ercitiu% notarul va cita alaturi de acestea reprezentantii le"ali si autoritatea tutelara% iar in cazul e=istentei unor interese contrare intre tutore si incapabil va institui un curator special. Pentru stabilirea numarului si a calitatii mostenitorilor% dupa verificarea indeplinirii procedurii de citare % notarul public va urmari daca> - cei citati au vocatie succesorala 6sotul supravietuitor si rudele pana la "radul al I? lea in cazul mostenirii le"ale sau persoanele aratate de defunct intr0un testament valabil inc&eiat7@ - daca nu au fost declarati nedemni de a mosteni printr0o &otarare :udecatoreasca anterioara 6art. #!! ,.civ.7@ - daca erau nascuti sau conceputi 6si ulterior nascuti vii7 la data desc&iderii succesiunii 6art. #!4 ,.civ. si art. 1+ din .ecretul nr. 31 I 1+!47. 5e"lementarea actuala permite coe=istenta mostenirii testamentare cu cea le"ala astfel incat in situatia e=istentei atat a unui le"atar cat si a mostenitorilor le"ali 6rezervatari sau nu7% notarul public va proceda la citarea tuturor partilor in vederea stabilirii drepturilor fiecareia. B. Stabilirea drepturilor succesorale. cceptarea mostenirii. In le"atura cu solutionarea cauzei notarul va stabili compunerea masei succesorale% a calitatii partilor% si intinderea drepturilor acestora. Privitor la masa succesorala este de mentionat ca aceasta reprezinta insasi motivatia dezbaterii succesiunii. ceasta va cuprinde toate drepturile patrimoniale ale defunctului 6drepturile de proprietate asupra bunurilor imobile si mobile% alte drepturi reale% dreptul de creanta% dreptul de autor% etc. Sunt e=ceptate drepturile care% fiind strans le"ate de persoana defuctului% s0au stins odata cu moartea acestuia> dreptul de renta via"era% dreptul de intretinere% dreptul de abitatie% etc.7. ;ot in

cadrul masei succesorale sunt cuprinse si bunurilor pe care defunctul le0a stapanit in fapt% dovada posesiei putandu0se face cu orice mi:loace de proba. Pentru evaluarea masei succesorale si pentru a se constata in mod le"al componenta sa si pentru ca nimenu nu poate transmite mai multe drepturi decat are el insusi% notarul public va cere succesibililor demonstrarea alcatuirii masei succesorale prin prezentarea titlurilor de proprietate ale defunctului sau alte titluri de creanta. ,alitatea partilor va fi stabilita% pe lan"a aspectele prezentate anterior% prin e=ercitarea dreptului de optiune succesorala de catre acestea. .reptul de optiune trebuie e=ercitat in termen de sase luni de la data desc&iderii succesiunii 6art. $-- ,. civ.7. cceptarea poate fi% dupa efectele sale% pura si simpla sau sub beneficiu de inventar. cceptarea pura si simpla poate fi facuta in mod e=pres% tacit sau fortat% pe cand cea sub beneficiu de inventar nu poate fi decat e=presa. Pentru stabilirea calitatii partii% notarul va costata daca acestia au acceptat succesiunea 6si modul de acceptare7 sau au renuntat la aceasta. Pentru intinderea drepturilor succesorale% dupa stabilirea calitatii mostenitorilor le"ali si dupa caz% a celor testamentari% notarul va proceda conform re"ulilor din dreptul material. In cazul in care procedura se desfasoara in mai multe sedinte %notarul public va intocmi cate o inc&eiere motivata pentru fiecare termen acordat% inc&eiere in care se va face mentiune despre partile si martorii prezenti la termen% inscrisurile depuse si declaratiile acestora% precum si masurile luate in vederea solutionarii procedurii. ;. SUSPENDAREA PROCEDURII SUCCESORALE. Potrivit art. $( alin. 1 din Ce"e% procedura succesorala se poate suspenda in urmatoarele cazuri> a7 daca au trecut # luni de la desc&iderea succesiunii si% desi au fost le"al citati% succesibilii nu s0au prezentat ori au abandonat procedura succesorala% fara a fi cerut eliberarea certificatului de mostenitor si e=ista dovada ca cel putin unul dintre acestia a acceptat mostenirea. b7 succesibilii isi contesta unii altora calitatea sau nu se intele" cu privire la compunerea masei succesorale si la intinderea drepturilor ce li se cuvin@

c7 mostenitorii sau alte persoane interesate prezinta dovada ca s0au adresat instantei de :udecata pentru stabilirea drepturilor lor. Intr0un astfel de caz% notarul va dispune suspendarea cauzei. Pentru situatia de la litera b7 el va stabili printr0o inc&eiere masa succesorala% cu precizarea bunurilor sau a drepturilor in liti"iu% intinderea drepturilor mostenitorilor si motivele neintele"erii dintre acestia% indrumand partile in fata instantei. Pentru cazurile de la literele a7 si b7% daca partile nu au facut dovada adresarii cauzei instantei si daca dupa aceea nu repun cauza pe rol% notarul public va intocmi ta=ele si onorariile provizorii proportionale cu actele indeplinite pana in acel moment% si va comunica administratiilor financiare. ,onstatarea suspendarii se face printr0o inc&eiere care va contine% pe lan"a aspectele de drept comun% si> - identificare celor prezenti@ - compunerea masei succesorale@ - elementele rezultate din dezbateri% pana in momentul suspendarii@ - optiunea succesorala a partilor. Prin incetarea cauzelor ce au determinat suspendarea% dosarul succesoral va putea fi repus pe rol oricand% la cererea celor interesati. E. INCIEIEREA PROCEDURII SUCCESORALE. CERTIFICATUL DE MOSTENITOR SAU LEGATAR. In situatia in care prin administrarea de probe% notarul public poate determina elementele prezentate anterior% va intocmi o inc&eiere finala a procedurii succesorale. ceasta% pe lan"a mentiunile obisnuite% va cuprinde> - numele% prenumele si ultimul domiciliu al defunctului% precum si data decesului@ - numele% prenumele% domiciliul si intinderea drepturilor tuturor mostenitorilor le"ali sau testamentari@ - activul si pasivul mostenirii@ - alte date necesare la solutionarea cauzei. In alte cazuri notarul poate constata ca in masa succesorala nu e=ista bunuri dispunand prin inc&eiere inc&iderea procedurii succesorale din lipsa obiectului. In alte situatii in care pentru determinarea bunurilor mostenirii se cere efectuarea unor operatiuni de durata% succesorii pot solicita sa li se stabileasca doar calitatea% pentru aceasta eliberandu0se un certificat de calitate de mostenitor. ;otusi% cele mai numeroase sunt cazurile normale in care% pe baza inc&eierii finale% in 4#

termen de 2- de zile se va elibera certificatul de mostenitor. cesta este insusi motivul pentru care succesorii au introdus cererea si au participat la procedura succesorala. In competenta notarului public intra eliberarea certificatului de mostenitor atat in cazul indeplinirii procedurii succesorale in forma notariala% cat si in cazul in care drepturile partilor au fost stabilite ca urmare a unei &otarari :udecatoresti. Prin eliberarea certificatului de mostenitor% competenta biroului notarial inceteaza% acesta nemaiputand reveni si elibera un nou certificat. ,a e=ceptie% se poate reveni si completa lista bunurilor din activul mostenirii% insa numai cu acordul tuturor succesorilor. Privitor la natura :uridica a certificatului de mostenitor% s0a constat de catre doctrina si practica :udiciara ca acesta nu indeplineste decat functia de instrument probator al unei situatii :uridice de:a e=istente% intrucat calitatea de proprietar este data de desc&iderea succesiunii si nu de certificatul de mostenitor. Pentru critica acestei solutii as aduce ca ar"ument% ca si in cazul conventiilor consensuale dreptul de proprietate deriva din intele"erea partilor 6nefiind necesara intocmirea unui inscris decat ca mi:loc de proba7 dar in mod obisnuit inscrisul probator este considerat titlu de proprietate. 4n alt caz este cel al prescriptiei ac&izitive. In aceasta situatie% proprietatea provine din indeplinirea conditiilor necesare uzucapiunii% dar titlul de proprietate este constatarea acestui fapt printr0 o &otarare :udecatoreasca. .eci% prin similitudine% consider ca si certificatul de mostenitor% desi acesta doar atesta o situatie :uridica pree=istenta% poate fi socotit titlu de proprietate. ,u privire la faptul ca certificatul de mostenitor nu poate fi opus tertilor pentru dovedirea dreptului de proprietate asupra unor bunuri care% desi trecute in certificat% nu apartineau in realitate defunctului% apreciez ca proprietatea unor astfel de bunuri nu poate fi dovedita cu nici un titlu de proprietate% din moment ce nu prezinta o situatie reala de drept. 2 alta referire se face in art. 2( alin. 1 din Ce"ea $ I 1++# care stipuleaza ca inscrierea drepturilor provenite din succesiune se va face in momentul in care partea doreste sa dispuna de drepturile sale. .eci% pe lan"a faptul ca inscrierea in cartea funciara se face pe baza certificatului de mostenitor% acesta din urma va capata% prin intabulare% putere de dovada er"a omnes. )u intele" de ce in practica unor 4$

birouri de carte funciara se cere% ca pe lan"a certificatul de mostenitor% titularul dreptului sa0si dovedeasca proprietatea si prin titlurile apartinand defunctului% dat fiind ca respectiva verificare a fost facuta de notarul public cu prile:ul dezbaterii succesiunii. In final% apreciez ca prin nerecunoasterea calitatii de titlu de proprietate a certificatului de mostenitor se denatureaza insasi ratiunea sa de e=istenta% partile dorind astfel sa le fie atestate drepturile de proprietate obtinute in baza unei proceduri stabilite de le"e alaturi de celelalte moduri de dobandire a proprietatii. G. SUCCESIUNEA VACANTA Potrivit art. (! din Ce"ea nr. 3# I 1++!% in lipsa mostenitorilor le"ali sau testamentari% la cererea reprezentantilor statului% notarul public va constata ca succesiunea este vacanta si va elibera certificatul de vacanta succesorala dupa e=pirarea termenului de acceptare a succesiunii. Pentru situatia e=istentei renuntatorilor la mostenire% partea ce le revenea acestora din masa succesorala va profita celorlalti mostenitori le"ali sau succesorului testamentar universal. .aca insa nu e=ista mostenitori sau le"atul lasat de defunct face referire doar la o parte din masa succesorala% restul acesteia va profita statului in baza certificatului de vacanta succesorala. Pentru solutionarea vacantei succesorale% din partea statului nu este necesara o acceptare% acesta cule"and succesiunea in virtutea le"ii. Pe de alta parte% statul nu poate renunta la succesiune pentru ca bunurile acesteia% ramanand fara stapan ar reveni tot statului. ;recerea in proprietatea statului a bunurilor succesorale se face retroactiv% de la data desc&iderii succesiunii. .aca dupa eliberarea certificatului de vacanta succesorala de catre notarul public% care astfel s0a dezinvestit% apar pretendenti la mostenire sau persoane a caror interese au fost lezate% prin eliberarea certificatului de vacanta succesorala% acestea pot intenta actiune in anularea certificatului% potrivit re"lementarii comune. LEGALIZAREA SEMNTURILOR SI A SIGILIILOR =. NOTIUNI GENERALE In considerarea avanta:elor pe care le prezinta autentificarea% partile sunt interesate sa intocmeasca actele :uridice de o importanta deosebita in forma autentica c&iar si atunci

cand le"ea nu impune aceasta conditie ad validitatem. 2 situatie asemanatoare si cu efecte relativ aceleasi% apare in situatia le"alizarii semnaturilor de pe inscrisuri. In unele cazuri% din motive ce tin de atestarea impre:urarilor potrivit carora semnatarii unor acte sunt aceleasi persoane cu cele indicate in acestea% partile au interesul de a obtine de la notarul public aceasta certificare. In acest caz% notarul nu mai are obli"atia de a constata valabila e=primare a vointei partilor mar"inandu0se a stabili ca partile sunt aceleasi cu cele au subscris actul. vanta:ul folosirii acestei proceduri consta in simplificarea cerintelor le"ale atat privitor la actele prealabile inc&eierii cat si a procedurii propriu0zise% forta probanta a actului rezultat fiind similara cu cea a inscrisului autentic. stfel% constatarile personale ale notarului% le"ate de indeplinirea conditiilor esentiale sunt prezumate a fi valabile pana la inscrierea in fals% iar continutul declaratiilor partilor% la fel ca in cazul actelor autentice% fac dovada pana la proba contrarie. .esi"ur% un act intocmit sub le"alizare de semnatura va putea fi atacat mult mai usor pentru vicii de consimtamant decat unul autentic. In privinta formalitatilor notarul se va mar"ini la constatarea identitatii partilor si sa le intrebe daca au citit actul ce urmeaza a fi semnat% deci% nu va mai fi necesara verificarea scopului urmarit de parti% a raporturilor reale dintre acestea% sau a prevederilor speciale privitoare la valabilitatea respectivelor acte. ;otusi% se apreciaza#- ca in baza rolului sau activ si a celui de "arant al le"alitatii si moralitatii notarul public va verifica suma% va Epipai actulF% pentru ca in ipoteza redactarii acestuia de catre parti% sa nu fie dispuse clauze contrare le"ii sau bunelor moravuri. ;ot in acest sens% datorita principiului eficientei actelor :uridice notarul va refuza le"alizarea semnaturilor de pe actele al caror continut include dovada nulitatii sau ineficacitatii sale#1. 9. PROCEDURA LEGALIZRII DE SEMNTUR. 5e"ulile acestei proceduri stabilesc ca inscrisul rezultat nu va putea constitui titlu e=ecutoriu% iar din cauza motivelor ce tin c&iar de denumirea acestei operatii% persoanele care% din orice motive% nu pot semna vor trebui sa apeleze la procedura autentificarii. Pentru le"alizare% partile vor prezenta alaturi de cererea de indeplinire a actului% e=emplarele inscrisului% nesemnate% semnarea lor urmand a 4(

se face in fata notarului dupa ce acesta le0a intrebat daca au citit actul. ceasta intrebare nu trebuie confundata cu o atestare a continutului de catre notar. Ca cererea partii% notarul poate le"aliza specimenul de semnatura al persoanei care se va prezenta la sediul biroului notarial si va semna in fata notarului public. semanator se va proceda si la le"alizarea si"iliului. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM #. Ainselrad% .. 5izeanu% ,. Birra% op.cit.% pa". 24#1 0 . Ainselrad% .. 5izeanu% ,. Birra% op.cit.% pa". 12$ Inc&eierea de le"alizare va cuprinde pe lan"a conditiile comune si aratarea indeplinirii cerintelor art. 4+ lit. "> - data > anul % luna si ziua intocmirii@ - numele si prenumele partilor si faptul prezentarii lor in persoana. Pentru ca notarul public este tinut sa verifice calitatea partilor reprezentarea nu poate opera in acest caz% daca mandatarul ar semna actul supus le"alizarii aceasta ar avea efect asupra semnaturii sale nu a titularului dreptului. - constatarea subscrierii in fata notarului a tuturor e=emplarelor actului. LEGALIZAREA COPIILOR DUP INSCRISURI =. NOTIUNI PREALABILE Prin copie% in acceptiunea doctrinei% se intele"e transpunerea literala a unui inscris% facuta dupa ori"inalul acestuia si fiind folosita in "eneral% ca instrument probator. In cazul inscrisurilor autentice% potrivit art. 11(( ,.civ.% forta probanta se apreciaza dupa cum actul ori"inal mai e=ista sau nu. stfel> a7 In cazul e=istentei actului ori"inal% copiile le"alizate ale acestora au aceasta forta probanta ca si ori"inalul% in vederea consolidarii "arantiei de sinceritate a acestora% putand fi oricand ceruta prezentarea inscrisului autentic. b7 .aca actul ori"inal nu mai e=ista> - duplicatele intocmite in baza art. +$ din Ce"e% dupa inscrisurile autentice au aceeasi forta probanta ca si ori"inalul% prin urmare putandu0se efectua copii le"alizate dupa acestea@ - prin copiile le"alizate se poate proba e=istenta unui act ori"inal numai dupa 3- de ani de la eliberare. .aca termenul prevazut nu s0a scurs% acestea nu folosesc

decat ca un inceput de dovada scrisa@ - copiile le"alizate de un or"an necompetent constituie doar inceput de dovada scrisa% c&iar si dupa implinirea termenului de 3ani@ - copiile efectuate dupa copiile le"alizate nu au nici un fel de forta probanta. .aca actul supus copierii este sub semnatura privata% in cazul e=istentei acestuia situatia este similara% printr0o e=tensie de interpretare a art. 11((% cu cea a inscrisului autentic% iar daca actul nu e=ista% copiile dupa acesta nu mai prezinta nici o forta probanta% intrucat ceea ce da forta probanta inscrisului este semnatura partii% in acest caz ine=istenta. ,u privire la actele pentru care se poate cere le"alizarea copiilor% re"lementarea actuala nu prevede alte restrictii decat in privinta actelor ce contin corecturi sau stersaturi sau alte particularitati suspecte daca acestea nu sunt confirmate de semnatura partilor sau si"iliul autoritatii emitente. 9. PROCEDURA LEGALIZRII COPIILOR ,ererea de le"alizare va cuprinde atat aratarea actului cat si numarul de e=emplare cerute de parte@ un e=emplar va ramane in ar&iva biroului notarial. In caz ca pentru confruntarea si"iliilor ori"inale cu copia le"alizata este ceruta o pre"atire de specialitate eliberarea acesteia se va face doar cu avizul unui e=pert care va semna inc&eierea alaturi de notar. .upa colationarea copiei cu ori"inalul% notarul public va proceda la eliberarea copiei le"alizate aratand in inc&eiere% potrivit art. 4+ lit. "% indeplinirea conditiilor de fond si forma dupa cum urmeaza> - atestarea conformitatii copiei cu ori"inalul@ - starea in care se afla inscrisul@ - semnatura secretarului care a facut colationarea. Pe lan"a aceste aspecte vor fi incluse si cele prevazute pentru indeplinirea in "eneral a inc&eierii. .aca se cere le"alizarea copiei de pe un inscris intocmit in alta limba% inc&eierea va fi semnata de notarul instrumentator in cazul ca acesta cunoaste acea limba% iar daca nu o cunoaste% de catre traducatorul autorizat. ;raducatorul va semna inc&eierea in fata notarului in afara de 4+

situatia in care specimenul sau de semnatura este depus la biroul notarial. Inc&eierea se va scrie pe versoul copiei inscrisului ce se le"alizeaza% daca acesta are o sin"ura fila% sau la finele te=tului daca aceasta se intinde pe mai multe pa"ini. ,opiile le"alizate de pe actele autentificate aflate in ar&iva biroului notarial se elibereaza doar partilor% succesorilor sau reprezentantilor acestora precum si celor ce :ustifica un drept le"itim. In acest caz% se va face o mentiune despre provenienta actului. 2 competenta speciala in rezolvarea acestei proceduri este stabilita de Ce"e 6art. 21 lit. b7 pentru notarul sta"iar dele"at de notarul public% acesta putand le"aliza copiile dupa inscrisuri% le"alizarea cuprinzand pe lan"a semnatura sa si si"iliul notarului public indrumator. EFECTUAREA SI LEGALIZAREA TRADUCERILOR =.NOTIUNI GENERALE Pentru ca% de multe ori% actele inc&eiate intr0o limba straina sunt necesare in cadrul raportului de drept roman sau pentru ca actele intocmite in limba romana sunt necesare in strainatate% persoanele detinatoare ale acestora au interesul ca traducerea acestora sa aiba aceasta forta probanta ca si ori"inalul. ;raducerile pot fi efectuate de notarul instrumentator daca cunoaste limba straina din care sau in care se face traducerea sau de catre traducatorul autorizat salarizat in cadrul biroului notarial sau in re"im de colaborare. Pentru traducerea doar a unei parti din inscris traducatorul trebuie sa aiba in vedere ca prin e=tra"ere intelesul te=tului inte"ral sa nu sufere modificari% in acest caz% fiind obli"at sa faca mentiune intr0o nota. 9. PROCEDURA DE LEGALIZARE A TRADUCERII In functie de persoana care efectueaza traducerea 6notarul public sau traducatorul7% inc&eierea prin care aceasta este constatata este de le"alizare a traducerii sau numai de le"alizare a semnaturii traducatorului. ,onsiderandu0se ca traducatorul are obli"atia de a reda fidel te=tul si pentru ca raspunderea autenticitatii acestuia ii revine% notarul public nu va face altceva decat sa le"alizeze semnatura acestuia in conditiile e=puse la procedura respectiva. Prin dero"are% daca specimenul de semnatura este depus la biroul notarial% traducatorul nu mai este obli"at sa semneze in fata notarului public. Pentru inc&eierea de le"alizare a traducerii efectuate de notarul public% pe lan"a

respectarea dispozitiilor comune% se va preciza limba in care s0a efectuat aceasta. .aca insa se traduce din limba romana intr0o limba straina sau dintr0o alta limba intr0o limba straina% atat certificarea traducatorului cat si le"alizarea semnaturii traducatorului se va face si in limba in care s0a efectuat aceasta. Potrivit art. 21 lit. c din Ce"e si notarul sta"iar este competent a le"aliza semnatura traducatorului. DAREA DE DAT CERT INSCRISURILOR .ata% fiind un element deosebit de important al actelor :uridice% da posibilitatea la fi=area momentului de la care decur" efectele% de a se verifica le"ea aplicabila si capacitatea partilor precum si alte elemente referitoare la raporturile :uridice dintre acestea. .ata% ca element al contractului% face dovada intre partile contracte pana la proba contrara@ insa% potrivit art. 1((3 ,.,iv.% in cazul datei inscrisurilor sub semnatura privata% acestea nu sunt opozabile tertilor decat din ziua in care actul a obtinut data certa. Fiind una dintre atributiile ce intra in competenta notarului public% darea de data certa a inscrisului sub semnatura privata prezentate de parti se constata printr0o inc&eiere care va contine% potrivit art. +- din Ce"e% urmatoarele mentiuni> - data 6anul % luna% ziua7% iar in unele cazuri si ora@ - starea in care se afla inscrisul. )u este necesar a se stabili identitatea% domiciliul sau capacitatea partilor si nici a se pastra un e=emplar in ar&iva. Prin aplicarea art. 21 lit. d si notarul sta"iar poate da data certa inscrisurilor alaturi de semnatura sa fiind aplicat si si"iliul notarului public. CERTIFICAREA UNOR FAPTE CONSTATATE DE NOTAR Pentru diverse motive personale au nevoie sa dovedeasca unele situatii sau fapte ce ii intereseaza direct% iar dovezile astfel obtinute sa nu poata fi puse la indoiala. Pentru a facilita indeplinirea unei asemenea cerinte% le"iuitorul a iclus printre atributiile notarului public si certificarea urmatoarelor fapte pe care le constata in mod personal> - faptul ca o persoana se afla in viata@ - faptul ca o persoana se afla intr0un anumit loc@ - faptul ca persoana din foto"rafie este aceeasi cu persoana care a cerut autentificarea@ !-

faptul ca o persoana% ca urmare a unei situatii sau notificari% s0a prezentat sau nu intr0o anumita zi si la o anumita ora la sediul biroului notarial precum si declaratia acesteia. Pentru indeplinirea primelor doua atributii% notarul public va proceda la identificarea persoanei in conditiile art. !- din Ce"e. Pentru certificarea faptului ca persoana din foto"rafie este aceeasi cu cea care cere autentificarea partea va depune la notariat atatea e=emplare ale foto"rafiei cate doreste a fi certificate% plus unul pentru ar&iva. Foto"rafiile trebuie sa fie de data recenta. In cazul certificarii faptului ca o persoana c&emata sa se prezinte la sediul biroului notarial s0a prezentat sau nu% acelei persoane trebuie sa0i fi fost adusa la cunostinta somatia printr0o comunicare facuta de e=ecutorul :udecatoresc. )otarul public va verifica le"alitatea comunicarii facute de e=ecutorul :udecatoresc si% dupa caz% va dispune repetarea ei daca constata nere"ularitati% afara de cazul in care persoana respectiva se prezinta la notariat% acoperind astfel viciile de procedura. In somatie% va fi aratat actul pe care partile au convenit sa0l inc&eie la notariat% sediul acestuia si ora la care partea trebuie sa se prezinte. Ca cererea de indeplinire a actului% partea trebuie sa ane=eze o copie a somatiei precum si procesul verbal ce atesta inmanarea ei. Ca ora aratata in somatie% notarul public dispune sa se stri"e de 3 ori% la intervale de cate cinci minute% numele si prenumele persoanei somate. .aca partea se prezinta% declaratia acesteia va fi consemnata in inc&eiere% iar daca nu se prezinta sau refuza sa semneze inc&eierea% notarul public va face mentiune despre aceasta% aratand in inc&eiere si motivele ce au determinat refuzul. In cadrul inc&eierii% intocmita in numarul de e=emplare solicitat de parti% plus unul pentru ar&iva% se vor trece% pe lan"a aspectele comune si urmatoarele mentiuni> a7 motivul inc&eierii actului la sediul biroului notarial@ b7 situatia de fapt certificata@ c7 persoanele prezente in fata notarului public. 2 alta atributie a notarului public% in privinta certificarii de fapte% se re"aseste in situatia solicitarii de supervizare a proceselor verbale si a &otararii J ale societatilor comerciale -

sau ale asociatiilor societatilor comerciale. In acest caz% in inc&eiere se va mentiona> a7 data si locul adunarii@ b7 faptul semnarii procesului verbal sau a &otararii de catre presedintele adunarii "enerale siIsau de catre toti participantii@ c7 identitatea participantilor. PRIMIREA IN DEPOZIT A UNOR INSCRISURI, DOCUMENTE SI VALORI ceasta atributie vizeaza in principal% inlesnirea conservarii unor inscrisuri sau valori ce reprezinta importanta pentru parti% iar in subsidiar% prin consemnarea acestora se are in vedere buna desfasurare a raporturilor dintre subiectii de drept% prevenindu0se astfel aparitia liti"iilor. Pentru ca le"ea nu prevede% prin inscrisuri si documente% se apreciaza in mod obisnuit% orice lucrari cu sau fara caracter :uridic care prezinta interes pentru parti. ,onditia de baza pentru primirea acestor lucrari% asa cum este prevazut si in art. # alin 1 si 2% este sa nu fie contrare le"ii si bunelor moravuri. ,ererea de constituire a depozitului poate fi facuta de orice persoana fara a fi obli"ata sa0si declare calitatea sau dreptul de proprietate asupra respectivului document sau valori. rt. +! din le"e arata ca inc&eierea de primire in depozit trebuie sa contina% pe lan"a mentiunile comune% urmatoarele elemente> a7 data depunerii% iar la cererea partii si ora@ b7 identificarea inscrisurilor predate% aratandu0se toate datele necesare in acest scop@ c7 numele deponentului si al persoanei careia trebuie sa i se elibereze inscrisurile% documentele sau valorile@ d7 termenul de pastrare. Inc&eierea care constituie si dovada depozitului% va fi intocmita in numarul de e=emplare cerut de parte plus unul pentru ar&iva. 5estituirea inscrisului% documentului sau a valorii din depozit se va face pe baza semnaturii persoanei desemnate in acest scop% a succesorului sau a reprezentantilor sai% in re"istrul de depozite. ELIBERAREA DE DUPLICATE ALE INSCRISURILOR NOTARIALE SI RECONSTITUIREA ACTELOR ORIGINALE !1

In unele cazuri datorate pierderii% necesitatii depunerii actului ori"inal la anumite institutii sau altor situatii asemanatoare% partile au interesul recuperarii acestor acte. In cazul e=istentei in ar&iva biroului notarial a ori"inalului actului% cererea de eliberare a duplicatului va fi solutionat potrivit descrierii dintr0un capitol anterior. ,ompetenta de solutionare revine doar notarului public in biroul caruia s0a intocmit acel act. .aca respectivul act nu mai e=ista% notarul public care a instrumentat cazul va putea dupa citarea partilor si cu a:utorul acestora sa reconstituie actul. In cadrul inc&eierii notarul public va mentiona> - identitatea partilor @ - mentiunea luarii cosimtamantului acestora@ - determinarea inscrisului ce face obiectul reconstituirii sau eliberarii de duplicat@ - numarul de e=emplare eliberate. In cazul eliberarii de duplicate inc&eierea se va realiza intr0un sin"ur e=emplar si va fi depusa in ar&iva biroului notarial. .aca partile nu cad de acord sau din alte motive% reconstituirea sau emiterea duplicatului nu se poate face de catre notarul public% competenta de solutionare a cererii revine :udecatorului ce are in circumscriptia sa biroul notarial. ACTELE DE PROTEST AL CAMBIILOR, CECURILOR SI AL ALTOR TITLURI LA ORDIN 5e"lementarea actuala nu este foarte e=plicita in privinta actelor de protest% pentru efectuarea acestora fiind facute trimiteri la re"lementarile speciale si la procedurile descrise de acestea. Protestul fiind un aspect specific al acestor titluri comerciale de credit este tratat in cadrul respectivelor materii. ici ma voi referi doar la definitia acestora asa cum este data in doctrina. stfel% in dreptul comercial prin titlu de credit se intele"e acel document care constata e=istenta unei operatiuni de credit si care confera celui ce il poseda posibilitatea e=ercitarii drepturilor ce rezulta dintr0o asemenea operatiune% precum si posibilitatea de a transmite prin acte :uridice acele drepturi in beneficiul altor persoane. Prin notiunea de protest se intele"e o constatare% prin act autentic% a rezultatului ne"ativ al prezentarii unui titlu de credit spre acceptare 6protest de neacceptare7 sau spre plata 6protest de neplata7.

In cadrul actiunilor impotriva celor obli"ati la plata cambiei% aceasta procedura face parte din actiunea in re"res% prin care este c&emat in "arantie un alt obli"at cambial decat titularul obli"atiei de plata. Pentru a fi valabil protestul trebuie sa cuprinda> - data intocmirii 6anul% luna% ziua% ora7. 9entionarea zilei este esentiala si% ca urmare% lipsa acesteia atra"e nulitatea protestului@ - numele si prenumele persoanei impotriva careia s0a facut protestul@ - numele si prenumele persoanei care a cerut intocmirea protestului@ - aratarea locului unde a fost intocmit% cu mentionarea cererilor facute% in conditiile le"ii@ - transcrierea e=acta a titlurilor de credit% daca protestul nu s0a facut c&iar pe inscrisul cambial@ - somatia de plata@ - raspunsul primit sau motivele pentru care acesta nu a fost primit@ - semnatura persoanei care l0a intocmit. In cazul cecurilor refuzul de plata se poate constata pe lan"a protest printr0o declaratie a trasului scrisa si datata pe cec. In inc&eierea data de notarul public se va identifica persoana care a facut protestul si va reda elementele acestuia si celelalte mentiuni cerute de le"e in mod obisnuit. Stersaturile% indreptarile si scrisul printer randuri trebuiesc certificate de notar. 2ri"inalul protestului se inmaneaza celui care a cerut redactarea acestuia% in caz de pierdere putand fi inlocuit printr0o copie le"alizata dupa re"istrul in care sunt inscrise protestele. )otarul public va inscrie in re"istru protestele in intre"ime% zi de zi% dupa ordinea datei lor. In prima zi a fiecarei saptamani notarul public va trimite ,amerei de ,omert si Industrie din :udetul respective sau% dupa caz% a 9unicipiului /ucuresti% un tablou cu protestele intocmite in cursul saptamanii precedente. EFECTUAREA LUCRARILOR PRIVIND PUBLICITATEA IMOBILIARA .atorita sistemului de publicitate imobiliara opozabilitatea fata de terti a situatiei unui imobil intra in vi"oare doar dupa inscrierea acestuia in cartea funciara. .eci% partile pentru a0si asi"ura folosinta in bune conditii a dreptului lor au tot interesul de a efectua operatiunile in vederea intabularii dreptului de proprietar. !2

In vederea apararii intereselor partilor si in subsidiar a celor "enerale art. !# din Ce"ea nr. $ I 1++# stipuleaza ca notarul public% in baza rolului sau activ% care a intocmit un act prin care se transmite% se modifica% se constituie sau se stin"e un drept real imobiliar este obli"at sa ceara% din oficiu% inscrierea in cartea funciara. 2 dero"are speciala este prevazuta in Ce"ea nr. $ I 1++# pentru actele translative de proprietate care sunt materializate in certificatul de mostenitor sau le"atar% acestea fiind opozabile fata de terti din momentul obtinerii lor% totusi daca dobanditorul va dori sa dispuna de respectivul bun este obli"at sa faca inscrierea in cartea funciara. ,ererea de inscriere se va trimite de catre notarul public cel mai tarziu a doua zi de la intocmirea actului la biroul de carte funciara al :udetului in circumscriptia careia se afla imobilul. laturi de cerere se va ane=a si inscrisul ori"inal sau copia le"alizata a acestuia% prin care se constata actul :uridic de proprietate 6Ce"ea nr. $ I 1++#7. ,ererile de inscriere sunt inre"istrate in ordinea depunerii lor. )otarul public este absolvit de aceasta obli"atie daca partea interesata isi rezerva dreptul de a face dili"entele necesare pentru inscriere. .espre acest ultimo aspect se va face referire in cuprinsul actului. CAPITOLUL VI CONTROLUL JUDECTORESC AL ACTIVITTII NOTARULUI NOTIUNI GENERALE ctele notariale sunt supuse controlului :udecatoresc iar activitatea notarilor publici este supusa controlului profesional administrativ. In considerarea principiului le"alitatii pentru buna desfasurare a raporturilor dintre notarul public si persoanele interesate de serviciile sale% precum si a raporturilor ce iau nastere ca urmare a constatarilor notarului le"ea re"lementeaza posibilitatea atacarii refuzului de indeplinire a actelor de catre notarul public precum in continutul acestora. Prin aceasta re"lementare% le"iuitorul a instituit% in considerarea principiului liberului acces la :ustitie% un control asupra actelor notarului pentru a putea fi mai temeinic "arantata respectarea intereselor le"itime ale partilor. Pentru apararea acestor drepturi si interese le"iuitorul a creat doua cai de atac speciale> plan"erea impotriva refuzului de indeplinire a actelor notariale si actiunea in anulare impotriva actelor notariale nele"al intocmite.

Pe lan"a prezenta re"lementare le"ea face trimitere la prevederile ,. proc. civ. PC )J858 Plan"erea este calea de atac pusa la indemana persoanei interesate careia i0a fost respinsa cererea de indeplinire a actului notarial printr0o inc&eiere de respin"ere data de notarul public. Inc&eierea de respin"ere data de notarul public este un act necesar in vederea admisibilitatii caii de atac in lipsa acesteia partea neputandu0 si adresa plan"erea instantei. 5atiunea ce determina partea sa e=ercite aceasta cale de atac rezida din posibilitatea instantei de :udecata de a obli"a notarul public la inc&eierea respectivului act. ,ompetenta de :udecata revine :udecatoriei in raza careia isi are sediul biroul notarial. Plan"erea treuie adresata in termen de l- zile de la data cand a fost luat la cunostinta de catre parte refuzul de indeplinre a actului. ceasta nu se adreseaza de catre persoana interesata direct la :udecatorie ci se va depune la biroul notarial% notarul avand obli"atia de a o inainta de indata instantei% impreuna cu dosarul cauzei. .in formularea art. 1-- alin 2 si 3 din Ce"e se tra"e concluzia ca termenul de l- zile se refera la termenul pana la depunerea cererii la sediul biroului notarial pentru ca acesta are obli"atia de a o inainta E de indata E % deci nu neaparat in interiorul termenului. Ludecata plan"erii se va face cu citarea tuturor partilor interesate in cauza. ceasta mentiune% consider ca priveste si notarul public % deoarece intre acesta si parte intervine liti"iul supus le"ii. )atura liti"iului este determinata de opunerea interesului particular :ustificat de parte celui reprezentat de notarul public% care este in virtutea principiului le"alitatii% aparatorul intereselor "enerale ale societatii. Prin e=aminarea plan"erii instanta nu va solutiona problema drepturilor materiale ale partii ca subiect al raportului de drept civil% ci va stabili daca refuzul de indeplinire a actului de catre notarul public% este intemeiat sau nu. Prin cererea adresata instantei% partea nu va putea introduce alte elemente decat cele prezentate notarului public% fiind supuse :udecatii numai aspectele pe care notarul public a putut sa le cunoasca cu ocazia intocmirii inc&eierii de respin"ere. In caz ca :udecatorul admite plan"erea se va trece in dispozitivul &otararii si modalitatea de indeplinire a actului% notarul public avand obli"atia de a se conforma intru0totul &otararii :udecatoresti ramase definitiva. !3

Prin respin"erea cererii% inc&eierea de respin"ere a notarului public este consolidata% acesta capatand putere de lucru :udecat. ,;I4)8 I) )4C 58 Pentru controlarea calitativa a actelor notariale le"iuitorul a prevazut posibilitatea ca in cazul lezarii drepturilor sau intereselor unor persone% aceasta sa se poata adresa instantei :udecatoresti pentru constatarea nulitatii actului notarial. )ulitatea intervine atat in cazul nerespectarii de catre notarul public a unor conditii procedurale% cat si daca acesta nu a cunoscut anumite aspecte la intocmirea actului. nularea actelor :uridice poate interveni nu numai in situatia incalcarii cerintelor de fond% ci si cu privire la nerespectarea formei in care trebuie inc&eiat actul respective. In cadrul acestor cerinte pot fi incluse atat cele privitoare la le"ala indeplinire a actului :uridic% cat si cele specifice notariale% cum ar fi cele necesare a fi mentionate in cuprinsul inc&eierii 6aceasta nulitate este relativa7. Privitor la termenul in care poate fi atacat un act notarial acesta difera in functie de motivele nulitatii. ceasta se prescrie in lipsa unei dispozitii contrare in termenul "eneral de 3 ani. In situatia in care anularea este ceruta pentru lipsa unei conditii esentiale a actului :uridic 6obiect% cauza licita% consimtamant% forma solemna cand e ceruta Ead validitatemF7 actiunea este imprescriptibila. 4n caz aparte este semnalat in situatia in care actiunea in anulare imbraca forma celei in revendicare intrucat vizeaza problema proprietatii unui bun imobil. Si in acest ultim caz% actiunea este imprescriptibila atata timp cat paratul nu a obtinut respectivul drept prin uzucapiune. .esi le"ea nu o prevede% doctrina a decelat din cuprinsul acesteia% competenta de solutionare a cererii privind anularea actului notarial ca fiind a :udecatoriei in raza careia este situat biroul notarial emitent al actului. ;itularul actiunii in anulare este individualizat dupa cum motivele de anulare sunt absolute sau relative. In prima situatie% actiunea poate fi introdusa doar de catre partile semnatare ale actului sau de succesorii lor% iar in celalalt caz% de orice persoana :ustifica un interes. ctiunea in anulare se solutioneaza cu citarea partilor si cu respectarea celorlalte conditii stabilite de drept comun. Pana la anularea prin &otarare :udecatoreasca% actul notarial atacat este considerat valabil% instanta putand insa% sa suspende e=ecutarea silita facuta in baza

actului notarial. Prin anularea actului notarial autentic 6in sens de anulare a inc&eierii7 aceasta nu va opera in ceea ce priveste inscrisul semnat de parti astfel ca acesta% in caz ca forma autentica nu este ceruta Ead validitatemF % va putea opera ca inscris sub semnatura privata. nularea unui act de procedura atra"e nulitatea actelor ce s0au intocmit ulterior pe baza sa. )otarul public este obli"at a se conforma% in cadrul anularii actului notarial% &otararii instantei :udecatoresti. CAPITOLUL VII. UNIUNEA INTERNAIONALA A NOTARIATULUI LATIN 4niunea Internaional a )otariatului Catin este o or"anizaie ne"uvernamental internaional ce reune'te asociaiile naionale ale notarilor din rile de drept latin% fundamentat pe dreptul romano0"ermanic 'i din unele state de drept an"lo0sa=on. 4niunea Internaional a )otariatului Catin a fost fondat *n data de 2 octombrie 1+4(% la iniiativa ,ole"iului )otarilor din /uenos ires% cu ocazia primului ,on"res Internaional al )otariatului Catin% *nfiinarea sa fiind ratificat la 9adrid *n anul 1+!6ane=a I7. .e atunci% *n fiecare an% pe data de 2 octombrie% se srbtore'te Biua )otariatului Catin. Sediul oficial al or"anizaiei este la /uenos ires% iar cel administrativ la 5oma. 2r"anele 4niunii Internaionale a )otariatului Catin sunt > dunarea )otariatelor membre@ - ,onsiliului Permanent 'i ,omitetul su e=ecutiv@ - Pre'edintele@ - ,onsiliul de Suprave"&ere Financiar. 4niunea Internaional a )otariatului Catin a fost creat din dorina de a promova% coordona 'i dezvolta activitatea notarial internaional 'i reprezint unitatea profesional 'i spiritual a notarilor de drept latin. 4niunea Internaional a )otariatului Catin este o instituie solid care apr cu fermitate principiile fundamentale% aprobate de ,onsiliul Permanent al su% cu prile:ul 5euniunii de la Aa"a% din martie 1+(#. ,ontinuatoare a tradiiilor dreptului latin% 4niunea Internaional a )otariatul Catin apr cele mai importante cuceriri ale civilizaiei 'i democraiei% ale demnitii 'i independenei notarului% asi"ur3nd servicii de calitate *n folosul societii 'i al cetenilor. !4

1n prezent% peste #-O din populaia "lobului este deservit de notari care aparin statelor membre ale 4niunii Internaionale a )otariatului Catin. Printre obiectivele principale al 4niunii Internaionale a )otariatului Catin se numara> 0 promovarea% dezvoltarea 'i aplicarea principiilor fundamentale ale sistemului notariatului latin@ 0 reprezentarea notariatului pe lan"a or"anizatiile internationale% colaborarea cu aceste or"anizatii si participarea la activitatile acestora@ 0 colaborarea cu or"anismele nationale si in special cu cele notariale@ 0 studierea dreptului in domeniul activitatii notariale si colaborarea la lucrarile care duc la armonizarea acesteia@ 0 studierea 'i compilarea sistematica a le"islatiei referitoare la institutia notariatului latin@ 0 promovarea con"reselor internationale 'i spri:inirea reuniunilor profesionale care depa'sesc cadrul national@ Face de asemenea parte din scopurile 4niunii stabilirea de relaii> 0 cu notariatele *n formare precum 'i cu notarii din rile care nu au o or"anizaie notarial% *n scopul colaborrii la structurarea 'i or"anizarea acesteia% pentru a se putea inte"ra *n 4niune@ 0 cu or"anizaii notariale care fac parte din sisteme :uridice susceptibile c aparin notariatului latin@ 0 cu or"anizaii care nu intr *n sistemul notariatului latin% *n scopul colaborrii cu acestea *n domeniile de ineters comun. 4niunea Internaional a )otariatului Catin reprezint notariatele membre pe l3n" or"anizaiile internaionale cu care conlucreaz% contribuind astfel la rezolvarea unor probleme de drept din domeniul familiei% succesoral% comercial% al proprietii 'i rspunderii civile. )otariatele membre sunt obli"ate s respecte normele Statutelor 4niunii precum 'i re"ulamentele 4niunii 'i pe cele ale instituiilor% or"anelor 'i comisiilor sale. .e asemenea% 4niunea Internaional a )otariatului Catin% promoveaz con"resele sale internaionale 'i spri:in reuniunile profesionale care dep'esc cadrul naional% stabilind relaii 'i cu notarii din rile care nu au o or"anizaie naional% *n vederea structurrii 'i or"anizrii acestora pentru inte"rarea ulterioar *n 4niune.

;otodat% 4niunea Internaional a )otariatului Catin stabile'te relaii 'i cu asociaiile notariale naionale care fac parte din sisteme :uridice ce ar putea aparine notariatului latin sau cu or"anizaii ce nu intr *n acest sistem% *n ideea cooperrii *n domenii de interes comun. 5esursele 4niunii Internaional a )otariatului Catin sunt formate din> 0 cotizaiile ordinare sau e=traordinare ale )otariatelor membre@ 0 cotizaiile aderenilor individuali@ 0 sume provenite din publicarea lucrrilor instituiilor% or"anismelor sau comisiilor 4niunii@ 0 dob3nzile 'i veniturile "enerale. 4niunea *'i realizeaz obiectivele prin> 0 con"resele internaionale care au ca obiect de studiu probleme de drept 0 comisiile sale permanente 'i anume > ,omisia pentru faceri 8uropene 'i 9editeraneene 6,. .8.9.7% ,omisia pentru faceri ale ,omunitii 8uropene 6,. .,.8.7% ,omisia pentru Probleme mericane 6, 7 'i Seciile acesteia% ,omisia pentru Probleme fricane 6,. . f.7% ,omisia pentru ,ooperare )otarial Internaional 6,.,.).I.7% ,omisia ,onsultativ 'i ,omisia pentru ;eme 'i ,on"rese@ 0 secretariatele permanente 6 merican 'i 8uropean7% precum 'i prin /iroul Permanent de Sc&imb )otarial 62.).P.I.7 care se ocup de sc&imbul de informaii 'i difuzarea acestora% ca 'i de publicarea 5evistei Internaionale a )otariatului 65.I.).7 Ca nivelul con"reselor internaionale% temele abordate includ subiecte de interes pentru notari% *n ideea armonizrii le"ilor 'i procedurilor la nivel internaional% a transmiterii unor propuneri ctre or"anele le"islative naionale% cu scopul de a realiza sc&imburi de e=perien 'i studii privind mi:loacele care faciliteaz circulaia 'i *nc&eierea documentelor notariale% la nivel internaional. 4n alt nivel la care se desf'oar activitile 4niunii Internaionale a )otariatului Catin *l reprezint ,omisiile care e=amineaz probleme notariale specifice% cum sunt> 0 Studiul comparativ al re"imurile matrimoniale@ D ,onvenia despre re"ulile standard de drept internaional privat *n materie de re"im matrimonial 6*n colaborare cu ,onferina de la Aa"a7@ !!

0 Studiu preliminar despre o convenie internaional asupra certificatelor de identificare 'i calificare 6*n colaborare cu ,onferina de la Aa"a7 @ 0 Studiu preliminar pentru convenia internaional asupra recunoa'terii ,ustodiei 6*n colaborare cu ,onferina de la Aa"a7 @ 0 dopia 'i plasarea copiilor adoptai *n cadrul familiilor H 9suri de protecie 6*n colaborare cu or"anizaiile internaionale de la Jeneva7 @ 0 Studii *n vederea armonizrii documentelor de *mputernicire@ 0 ,oproprietatea@ 0 Protecia consumatorului *n ac&iziia de proprieti imobiliare *n construcie 6*n colaborare cu ,onsiliul 8uropei7@ 0 Jrupul 8uropean de interes economic@ 0 rmonizarea creditelor 'i a documentelor de credit@ 0 ;ransmiterea proprietii asupra afacerilor@ 0 ,onvenia asupra le"ilor aplicabile obli"aiilor contractuale@ 0 Studii de drept comparat referitoare la societile comerciale@ 0 Propunerile directivelor ,.8. referitoare la fuziunea 'i divizarea companiilor@ 0 dopia *n dreptul internaional privat@ 0 1nc&irierea de proprieti imobiliare@ 0 Ce"ile care re"lementeaz bunurile culturale@ 0 ,onsultan :uridic referitoare la proiectele directivelor ,omitetului 8=ecutiv privind> dizolvarea 'i lic&idarea companiilor@ oferte publice de ac&iziie sau de sc&imb al aciunilor unei companii. ceste comisii coopereaz% *n probleme :uridice% cu or"anizaii internaionale pentru pre"tirea conveniilor sau a directivelor *n cadrul ,omitetului 8=ecutiv. 1n prezent% 4niunea Internaional a )otariatului Catin are *n componena sa $# de )otariate )aionale din 8uropa% merica de Sud% merica de )ord 'i ,entral% sia 'i frica. .intre acestea amintim > A!&-*" Ce$t&"(2, A(/"$-", A&3e$t-$", A'st&-", Be(3-", Be$-$, B%(-+-", B&"8-(-", B'&L-$" F"s%, B'(3"&-", C"$" ", C",e&'$, CeF-", C-" , CF-(e,

CF-$", C%"st" e F-( e1, C%(',/-", C%$3%, C%st" R-*", C&%"0-", C'/", Re#'/(-*" D%,-$-*"$2, E*'" %&, Est%$-", E(+e0-", F&"$0", G"/%$, Ge&,"$-", G&e*-", G'"te,"(", G'-$ee", I"-t-, I%$ '&"s, I$ %$e8-", It"(-", J"#%$-", L%$ &" ARe3"t'( U$-t "( M"&-- B&-t"$--B, Let%$-", L-t'"$-", L'@e,/'&3, M"*e %$-", M"(-, M"(t", M"&%*, Me@-*, M%( %+", M%$"*%, N-*"&"3'", N-3e&, O("$ ", P"$",", P"&"3'"M, Pe&', P%(%$-", P%&t% R-*%, P%&t'3"(-", R%,J$-", R's-", S"$ M"&-$%, St"t'( L%'-s-"$" AS.U.A.B, S"(+" %&, Se$e3"(, S(%+"*-", S(%+e$-", S#"$-", T%3%, T'&*-", U$3"&-", U&'3'"M, V"t-*"$, Ve$e8'e(". Ca 3- mai 1++$% la Santo0.omin"o *n 5epublica .ominican% conform 5ezoluiei nr. 42 a ,onsiliului Permanent al 4niunii Internaionale a )otariatului Catin% 4niunea )aional a )otarilor Publici din 5om3nia a devenit membru cu drepturi depline al acestui for internaional% dup ce% o perioad de apro=imativ un an% a avut statut de observator% fiind monitorizat de or"anismele 4niunii Internaionale a )otariatului Catin. 1n tot aceast rstimp% )otariatul 5om3n a a:uns s fie cunoscut 'i ca urmare a reprezentrii lui at3t *n ,onsiliul Permanent al 4niunii Internaionale a )otariatului Catin% c3t 'i *n principalele sale ,omisii de specialitate *n componena crora intr numerosi notari publici rom3ni.

!#