Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECTIE

Clasa: a V-a Obiectul: Matematica Profesor: .... Scoala: ................... Tema lectiei: Reguli de calcul cu puteri Tipul lectiei: Lectie de fixarea i consolidarea cunotinelor. Obiective operationale a)cognitive O1 Sa cunoasca faptul ca ridicarea la putere este o inmultire repetata O! Sa efectue"e ridicari la putere O# Sa scrie un numar natural ca o putere O$ Sa aplice in calcule regulile de calcul cu puteri : inmultirea%impartirea a doua puteri cu aceeasi &a"a' puterea unei puteri' puterea unui produs O( Sa recunoasca factorul comun intr-o suma sau o diferenta de produse de puteri O) Sa sc*im&e &a"a unei puteri pentru a putea utili"a regulile de calcul cu puteri O+ Sa determine dintr-o ecuaie necunoscuta aflata la exponent c)afective O+ Sa participe afecti, la lectie O- Sa .si de",olte interesul pentru studiul matematicii Strategii didactice a)Metode si procedee : explicatia' con,ersatia' exercitiul' /0urul galeriei/ &) Forme de organizare : frontala indi,idual1 grupe c)Resurse materiale : postere' test de e,aluare' test de autoe,aluare'fia de lucru d) Bibliografie : manual de matematica pentru clasa a V-a 2ditura Radical ' culegere de exerciii Mate!33+%-' 2ditura 4aralela $( Forme de organizare : lucru in grupuri mici' acti,itate indi,iduala' acti,itate frontala.

Durata lectiei:(3 de minute Momentele lectiei Timp


%&Moment

organizatoric )&*erificarea temei


'&Captarea

'(

+(

atentiei

!(

,& nuntarea temei

)(

ctivitatea profesorului 5ree" conditiile optime necesare desfasurarii eficiente a lectiei de matematica. Verific modul de efectuare al temei frontal si indi,idual. 7nitie" o discutie legata de tema lectiei: 85opii ,a plac 9ocurile 5e ati "ice ,oi daca la matenatica ,-ati 9uca diferite 9ocuri:; 82i &ine asta"i ,-am pregatit mai multe 9ocuri care sa ,a a9ute sa consolidati notiunile ,oastre insusite pana acum .; Voi anuna tema i o&iecti,ele leciei' astfel @ncAt acestea s1 fie pe @nelesul ele,ilor.

DESF S!R RE "ECT#E#$ ctivitatea elevilor Metode 2le,ii isi pregatesc pe &anca cartile si caietele de matematica. 4re"inta caietele la coltul &ancii.

Evaluarea

5on,ersatia explicatia

6rontala si indi,iduala

8<a=>> ?pro&a ?sculta' receptea"a si retin. 5on,ersatia 2,. orala.

explicatia

+&Reactualizarea si fi-area cunostintelor

2xerciiu de @nc1l"ire. 2le,ii completea"1 afirmaia /<ac1 a fi o operaie matematic1' mi-ar pl1cea s1 fiuB.'pentru c1 B ./ cAt mai creati, i original. ?poi se pre"inta metoda ' /T!R!" 0 "ER#E#- metoda moderna de in,atare prin cooperare./ Cse parcurg etapele necesare desfasurarii acestei metode : 4rofesorul organi"ea"1 5opii re"ol,a copiii pe grupe D# exercitiile date. grupe de cAte ( ele,i )' le @mparte posterele i le explic1 cerinele exerciiilor. Se preci"ea"1 c1 fiecare grup1 are exerciii diferite' dar cerine identice. -2le,ii re"ol,1 exerciiile pe poster. D1( min.) -Se procedea"1 la ,erificarea posterelor la ta&l1 Dfiecare grup1

explicatia

5on,ersatia

2,aluarea colecti,a

2xercitiul

2xplica exercitiul

).(

O&ser,area sistematica 0EREL F?L2R727

@n faa posterului s1u)' dup1 care se pornete /0urul galeriei/ 2le,ii scriu pe foaie Dsc*im& de # min. re"ol,arile fiecare). -6iecare grup1 @i ,erific1 posterele corectate de celelalte grupe. -2le,ii se @ntorc @n &1nci i completea"1 indi,idual /6ia de autoe,aluare/. -<up1 completarea fiei de autoe,aluare' repre"entanii grupelor pre"int1 re"ultatele exerciiilor i modul prin care au a9uns la acestea. 4rofesorul urm1rete i corectea"1 acolo unde se impune.En ele, contori"ea"1 greelile fiec1rei grupe.Se sta&ilesc locurile i cAtig1torii.

exercitiul

O&ser,area sistematica

execitiul

2,aluarea pe grupe de ele,i.

.&Obtinerea performantei

%1(

Voi imparti copiilor fise de lucru Voi face aprecieri asupra desfasurarii lectiei' asupra cunostintelor ele,ilor. 4rofesorul fixea"1 tema pentru acas1 a ele,ilor

2le,ii ,or re"ol,a sarcinile primite

2&#nc3eierea activitatii

)(

5on,ersatia 2xplicatia 2xercitiul 5on,ersatia explicatia

2,aluare scrisa

2,. finala

S-ar putea să vă placă și