Sunteți pe pagina 1din 101

MAREA EVANGHELIE DUP IOAN VOLUMUL 4 Relevate de Domnul prin Ja o! Lor!

er

MAREA EVANGHELIE A LUI IOAN de Ja"o! Lor!er Volumul 4 Ev# $4# $$% apitol

$%& Atun i 'nd M(am ) ulat Eu *n pi ioare +i to,i are au dormitat u Mine de)tul de dul e pe)te trei ore- *i .em de *ndat/ pe ei trei la Mine +i *i *ntre!- de e nu )(au dedat +i ei )omnului *nt/ritor *n de ur)ul elor trei ore#

$0& 1pune Matael2 3Doamne4 5u Minunatule- 5u 6el mai *n,elept4 6ine poate dormi- da / a primitprin uv'ntul 5/u- ori um de7a *nt/rirea puterni /4 Noi to,i trei )untem a+a de *nt/ri,i de par / am 8i dormit 8oarte !ine noaptea *ntrea9/4 Dar noi am 8olo)it ele trei ore *n numele 5/u : at't de !ine pe 't ne(a 8o)t po)i!il : +i prin mi7lo irea *n9/duin,ei 5ale 8oarte milo)tive am a8lat lu ruri- de)pre are n(a vi)at *ntr(adev/r *n / ni i un muritor vreodat/ eva# Pentru are lu ru *,i +i adu em- *n)/a um mul,umirea ea mai ald/ +i ad'n /; 5u e+ti Domnul +i pretutindeni e+ti 5u )in9ur totul *ntru toate; <ie )in9ur- *n)/- de a eea +i toat/ dra9o)tea noa)tr/ +i ea mai *nalt/ in)tire4=

$>& 1pun Eu2?@ine de i- Eu +tiu tot e a,i di) utat +i a,i a8lat *nainte de timpul 8iAat pentru voi4 Dardeoare e a,i a8lat a)emenea lu ruri- de a eea re,ine,i a e)tea- deo amdat/- pentru voi +i nu 8a e,i ni i dup/ a eea vreo 8olo)ire nedreapt/ de a e)tea; pentru / un a)emenea lu ru nu(l *n,ele9 opiii a e)tui p/m'nt; pentru / ei nu )unt de a olo- de unde )unte,i voi# Dar voi ve,i a8la lu ruri *n / mult mai m/re,e; atun i 'nd va veni Du.ul 18'nt pe)te voi- pe 6are *l voi v/r)a o dat/ din eruri pe)te voi- A ela v/ va ondu e de(a!ia *n tot adev/rul4 A ela va 8i Du.ul dra9o)tei- 5at/l Bn)u+i- 6are v/ va edu a +i v/ va *nv/,a- a voi )/ a7un9e,i to,i a olo- unde voi 8i Eu#

$4& Pentru / adev/rat v/ )pun vou/2 Nimeni nu va veni la Mine- da / nu(l va tra9e 5at/l la Mine4 Voi tre!uie to,i )/ 8i,i *nv/,a,i de 5at/l- de i- de /tre iu!irea ve+ni / din DumneCeu- da / vre,i )/ veni,i la Mine4 Voi to,i tre!uie- )/ 8i,i de)/v'r+i,i- pre um 5at/l din eruri de)/v'r+it e)te4 Dar multa unoa+tere- pre um +i eAperien,a 8oarte !o9at/ nu v/ va adu e a olo- i doar dra9o)tea vie /tre DumneCeu +i *n a eea+i m/)ur/- 8a,/ de aproapele; *n a ea)ta on)t/ )e retul mare al rena+terii du.ului vo)tru din DumneCeu +i *n DumneCeu#

$D& Eie are- *n)/- va tre!ui )/ p/+ea) / mai *nainte u Mine prin poarta )tr'mt/ a elei mai depline a!ne9a,ii- p'n/ e va 8i el- um )unt Eu# Eie are tre!uie )/ *n eteCe de a 8i eva pentru )inepentru a putea deveni toate *ntru Mine# $F& 1/(L iu!e+ti pe DumneCeu mai pre)u) de toate- *n)eamn/2 a )e i)pr/vi +i a )e diColva pe deplin

*n DumneCeu- ( +i )/(,i iu!e+ti aproapele- *n)eamn/ de a)emenea2 a )e i)pr/vi pe deplin *n aproapele- / i alt8el nu po,i )/(l iu!e+ti ni iodat/ u de)/v'r+ire; o iu!ire pe 7um/tate- *n)/- nu(i 8olo)e+te ni i a eluia are iu!e+te- ni i a eluia are e)te iu!it#

$G& Da / tu vrei )/ ai de pe un munte *nalt vederea deplin/ *n)pre toate p/r,ile- atun i tre!uie )/ te ur i *n ori e aC pe el mai *nalt v'r8 al a e)tuia; pentru / de pe un pun t *nalt de mai de 7o) *,i va r/m'ne a operit/ mereu o parte !un/ din priveli+tea deplin/# A+a tre!uie- de i- )/ )e *nt'mple totul +i *n dra9o)te +i partea ea mai eAterioar/ )/ reia)/ din partea ea mai interioar/- a roadele ei )/ devin/ evidente *n privin,a voa)tr/#

$H& Inima voa)tr/ e)te un o9or +i dra9o)tea a tiv/ e)te )/m'n,a vie de r/)ad; iar 8ra,ii )/ra i )unt *n9r/+/m'ntul pentru o9or# 6ine va pune dintre voi multe )emin,e de r/)ad *n o9orul !ine *n9r/+ata ela va +i avea o re olt/ deplin/# 6u 't mai mu,i )/ra i ve,i *n9r/+a o9orul- u at't mai puterni va 8i el; +i u 't mai multe )emin,e !une de r/)ad ve,i pune *n a e)ta- u at't mai !o9at/ va 8i re olta# 6ine va )em/na ai i din !el+u9- a ela va +i re olta din !el+u9; dar ine va )em/na e onomi - a ela va +i re olta e onomi #

$I& Bn a ea)ta- *n)/- on)t/ *n,elep iunea ea mai *nalt/- a )/ deveni,i *n,elep,i prin iu!irea ea mai vie# Dar toat/ unoa+terea nu 8olo)e+te la nimi 8/r/ iu!ire4 De a eea nu v/ *n9ri7i,i a+a de mult de o unoa+tere mult/- i a )/ iu!i,i mult- / i atun i v/ va da iu!irea- e nu v/ poate da vreodat/ ni i o unoa+tere4 E)te 8oarte !ine- / voi trei a,i 8olo)it 8oarte .arni a e)te trei ore- )pre *m!o9/,irea multipl/ a unoa+terii voa)tre +i a eAperien,ei voa)tre; dar toate a e)tea pentru )ine ar 8i de pu,in 8olo) )u8letului vo)tru# Dar- da / ve,i 7ert8i timpul- *n viitor- at't de .arni pentru dra9o)tea /tre aproapele- atun i v/ va 8i o Ci de7a de un 8olo) mai mare pentru )u8letul vo)tru4

%$& 6e v(ar 8olo)i *n 8a,a Mea- da / a,i dori )/ v/ diColva,i aproape de mirare *n privin,a puteriim/rimii +i m/re,iei Mele ni iodat/ de p/trun)- dar- *n a8ara a)ei voa)tre- ar pl'n9e 8ra,i )/ra i +i )urori )/ra e de 8oame- )ete +i 8ri9J 6't de miCer +i la a!)olut ni i un 8olo) ar 8i un )tri9/t tare de 7u!ilare +i de )lav/- )pre in)tea +i )lava lui DumneCeu- u are )(ar tre e u vederea pe)te )tarea miCer/ a 8ratelui )/ra 4 La e 8olo)e) toate 7ert8ele !o9ate +i tare *mpodo!ite- *n templu- da / *n 8a,a por,ii a e)tuia Ca e un 8rate )/ra de 8oameJ

%%& De a eea- )/ 8ie er etarea voa)tr/ *ndreptat/ mai ale) /tre )tarea miCer/ a 8ra,ilor vo+tri )/ra i +i a )urorilor voa)tre )/ra e; a e)tora adu e,i(le iu!ire +i alinare4 Atun i- ve,i 9/)i mai mult *ntr(un 8rate pe are l(a,i a7utat- de 't da / a,i 8i /l/torit pe toate )telele +i M(a,i 8i )l/vit u lim!i de 1era8imi4 %0& 6u adev/rat- Eu v(o )pun- to,i *n9erii- toate erurile +i toate lumile u toat/ *n,elep iunea lor nu v/ pot da *n ve+ni ie- e pute,i do!'ndi- da / i(a,i a7utat u adev/rat unui 8rate- are a 8o)t *n EV ( 4 0 )/r/ ie- potrivit u toat/ puterea voa)tr/ +i potrivit u toate mi7loa ele voa)tre4 Nimi nu )e a8l/ mai )u) la Mine +i mai aproape de Mine de 't doar +i numai dra9o)tea adev/rat/- a tiv/4

%>& Da / te ro9i la DumneCeu +i nu auCi- at'ta timp 't te ro9i- vo ea de 7ale a 8ratelui t/u )/ra are a venit la tine pentru a7utor- *n ora ta de ru9/ iune- atun i )/ 8ie !le)temat pl'n)ul t/u 9ol4 Pentru / in)tea Mea on)t/ *n dra9o)te : +i nu *n pl'n)ul *n8umurat al 9urii tale4

%4& Voi )/ nu 8i,i a+a um I)aia a )tri9at2 KVede,i- a e)t popor M/ in)te+te u !uCele; dar inima lui e)te departe de Mine4L- i atun i 'nd v/ ru9a,i la Mine- 8a e,i a ea)ta *n Du. +i *n tot adev/rul4 Pentru / Du. e)te DumneCeu +i poate 8i diviniCat numai *n Du. +i *n adev/r#

%D& Ru9/ iunea adev/rat/- Mie )in9ura !inepl/ ut/ *n Du. nu on)t/ prin urmare *n mi+ area lim!ii- a 9urii +i a !uCelor- i doar *n eAer itarea a tiv/ a iu!irii# La e *,i 8olo)e+te- da / ai *mpodo!it u multe livre de aur morm'ntul unui prooro - dar ai tre ut de a eea u vederea vo ea unui 8rate *n )u8erin,/J4 E+ti tu de p/rere / Eu voi avea o !ine pl/ ere la a ea)taJ Ne!unule4 6u o .i m'nio+i vei 8i tu privit de /tre Mine- pentru / ai tre ut u vederea vo ea unui om viu din pri ina unui mort4= Ev $4# $$0 apitol

$%& MDomnul2N 3Vede,i- Eu am r'nduit de a eea de7a- a lo alit/,ile pe are le viCit/m a um- de7a )/ nu mai 8ie ai i- *n o )ut/ de ani- a )/ nu )e *n8/ptuia) / u ele *n timp ni i o idolatrie prea dur/ 4

$0& NaCaretul Meu nu )e va mai 9/)i- dar- *ntr(adev/r- un altul pe)te mun,i- de ai i /tre apu) M)ear/ O ve)tN# G.eniCaret )e va )tin9e- numai 5i!eriada pe partea a ea)ta a m/rii va r/m'ne# 6eCarea lui Eilip- unde )untem noi a um- )(a )tin) de7a- dar va r/m'ne una mai )u) de Mla ulN Merom- de unde vine Iordanul +i una /tre apu)- nu departe de marea )/rat/- *n apropierea 5irului +i a 1idonului# <ara 1amariei- *n)/- va r/m'ne numai *n a ea parte- de ai i /tre miaC/Ci M)udN-

p'n/ la Marea mare- partea mi /- are )e a8l/ mai mult /tre r/)/rit- u adev/ratul 1i.ar +i u adev/ratul munte Hore!- va 8i +tear)/ +i urma+ii t'rCii o vor /uta +i o vor 9/)i nu departe de Marea mare; dar va mai 8i *n / numai numele +i un munte a!rupt- dar nu +i adev/rul# Pi a+a )e va *nt'mpla +i u Ieru)alimul +i u *n / 8oarte multe lo alit/,i ale p/m'ntului 8/9/duin,ei- are va 8i tran)8ormat multiplu *ntr(un de+ert#

$>& Re,ine,i !ine toate a e)tea; pentru / )e va *nt'mpla a)t8el- a oamenii )/ nu trea / prea tare u vederea vo ea 8ra,ilor lor )/ra i +i a )urorilor lor )/ra e u idolatria a e)tor lo alit/,i4 Ei )/ devin/ to,i C/p/ i,i de a e)t 8apt4 Ei )/ aute a)a Mea *n NaCaretul 9re+it +i )/ devin/ pro+ti; pentru / NaCaretul adev/rat va 8i di)tru) de pe )olul a e)tui p/m'nt- imediat dup/ e M/ voi 8i )uit )u)- *n *mp/r/,ia Mea#

$4& 6ine va er eta ai i dup/ *n8umur/ri- a ela va +i 9/)i *n8umur/ri +i va muri din pri ina a e)tora; dar ine va /uta adev/ratul NaCaret *n inim/- *l va 9/)i *n ori e 8rate )/ra +i un adev/rat @etleem *n ori e )or/ )/ra /4

$D& Vor veni vremuri *n are oamenii vor /l/tori *n oa e din mari dep/rt/ri +i vor /uta a e)te lo alit/,i# Numelele vor r/m'ne *ntr(adev/r- ( dar nu +i lo alit/,ile4 Da- popoarele din Europa vor purta r/C!oaie pentru po)e)ia a e)tor lo uri +i vor 8i de p/rere +i vor rede- / Bmi 8a u a ea)ta un )ervi iu !un; dar a a)/ vor l/)a ei 8emeile +i opiii +i 8ra,ii +i )urorile lor )/ piar/ *n )/r/ ienevoie +i miCerie4

$F& Dar- atun i 'nd vor veni ei din olo- la Mine- pentru a /p/ta r/)plata pre)upu)/ pentru o)teneala +i 7ert8irea lor de )ine- atun i voi l/)a )/ li )e releveCe marea lor ne!unie +i le voi ar/tae nenoro ire au pri inuit ei printre oameni- prin ne!unia lor de Mine ni iodat/ porun it/ +i *n primul r'nd printre a eia- are +i erau *n redin,a,i *n primul r'nd *n9ri7irii lor- pre um )unt ai i 8emeile )/ra e- )la!e- opiii +i al,i a)ni i are au nevoie de a7utorul lor4 Pi li )e va ar/ta de)lu+it / nu vor a7un9e mai de9ra!/ la lumina milo)tivirii Mele- p'ne e vor 8i *ndreptat pe deplin tot r/ul pri inuit de /tre ei- ( e le va mer9e 8oarte 9reu- deoare e vor po)eda ei pentru a ea)ta numai mi7loa e 8oarte )/r/ / ioa)e *n lumina )la!/ de amur9 a *mp/r/,iei du.urilor- pe)te +i )u! p/m'nt# $G& Eu v(o )pun2 Din pri ina marii ne!unii a oamenilor vor 8i *n redin,ate a e)te lo alit/,i unui popor p/9'n# Pi Eu voi r'ndui- a- prin a ei p/9'ni- )/ 8ie pedep)i,i m/rturi)itorii min ino+i ai *nv/,/turii Mele *n r/)/rit +i *n apu)- *n miaC/Ci +i *n *mpre7urimile de miaC/noapte#

$H& R'vni,i de a eea- a nu ne!unia +i )uper)ti,ia oar!/ )/ apu e lo *n mi7lo ul *nv/,/turii Mele de via,/ +i a adev/ratei re unoa+teri de DumneCeu pe )in9ura ale a iu!irii a tive; a ea)ta *i va da 8ie /ruia lumina adev/rat/ +i privirea potrivit/ +i nem/r9init/ a tuturor lu rurilor din lumea natural/ +i du.ovni ea) /4 A ea)ta e)te +i r/m'ne pe ve i )in9ura ale adev/rat/ +i e8i ient/ /tre Mine +i *n *mp/r/,ia Mea ve+ni /#

$I& Eu- a iu!irea din ve+ni ie- )unt )in9ur lumina- alea- poarta +i via,a ve+ni /; ine vrea )/ p/trund/ pe altundeva *n *mp/r/,ia Mea de lumin/- e)te a)emeni unui 8urt +i unui t'l.ar +i va 8i alun9at *n a8ar/- *n *ntuneri ul el mai eAterior- de7a *n a ea)t/ lume +i a!ia *n / mai mult o dat/ *n lumea de din olo# : A um +ti,i voi- e ave,i de 8/ ut +i e e)te drept *n 8a,a Mea# Ea e,i potrivit u a e)tea +i voi ve,i mer9e pe alea adev/rat/4 %$& Dar- a um- vrem noi )/ mer9em la ei nou/ *ne a,i +i tu- Mar u- r'nduie+te )/ 8ie du) vin a olo; pentru / de a e)ta vom avea nevoie4=EV ( 4 > Ev# $4# $$> apitol

$%& Ai i ne(am du) repede la ei nou/ +i Eu am r'nduit a ei )/ 8ie pu+i u 8e,ele privind *n )u) +i u apetele la deal# Atun i 'nd au 8o)t pu+i a)t8el- i(am )pu) Eu lui Mar u2 3D/(i 8ie /ruia ',iva )tropi de vin *n 9ur/4= Un a)emenea lu ru a 8o)t u+or de *n8/ptuit- pentru / to,i aveau 9ura de) .i)/# Atun i 'nd a 8o)t realiCat un a)emenea 8apt- le(am )pu) tuturor elor preCen,i2 3Mer9e,i )/ er eteCe 8ie are pu,in redin io) dintre voi- da / ei nou/ nu )unt mor,i u de)/v'r+ire4=

$0& Era- *n)/- printre ei treiCe i de 8ari)ei onverti,i +i un medi - are )e pri epea !ine- da / un trup era pe deplin mort )au nu# A e)ta a p/+it- al/tur'ndu()e +i a )pu)2 3Nu de par / a+ avea numai el mai ne*n)emnat du!iu *n privin,a mor,ii a a e)tor *ne a,i- p/+e) eu ai i pentru a(i eAamina- i pentru a v/ da dovada pe deplin vala!il/- a uno) /tor +i pri eput *n )pe ialitate- / a e+ti nou/ )unt pe deplin mor,i#= Atun i- i(a pip/it el pe ei nou/- )(a uitat la o .ii lor- na)ul ipo rati - a un )emn )i9ur al mor,ii depline +i a )t/rii de )tin9ere deplin/ a tuturor du.urilor 8iCi e de via,/#

$>& Medi ul- dup/ er etarea ea mai eAa t/- pre um +i dup/ m/rturia ad/u9at/ a tuturor- are on)iderau re unoa+terea lui a 8iind real/ +i vala!il/ +i adev/rat/- +i(a dat opinia lui u vo e tare *n a ea dire ,ie +i a mai ad/u9at *n /2 3Nu a um- i de7a ieri- dup/ o or/- dup/ e au a7un) *n ap/au 8o)t ei pe deplin mor,i- um )unt ei a um4 Jude 'nd dup/ na) +i dup/ miro)- au intrat a e+tia de7a +i *n putre8a ,ie# Ni i o +tiin,/ omenea) /- putere +i )t/p'nire nu(i mai .eam/ pe a e+tia nou/ la via,/4 A ea)ta *i poate 8i numai A eluia po)i!il- 6are va .ema la via,/- *n Ciua 7ude /,ii de apoi- to,i mor,ii din morminte4=

$4& 1pun Eu2?Dar- a voi- dup/ a e)t ate)tat vala!il al medi ului- )/ re unoa+te,i u totul !ine m/re,ia 5at/lui *n Eiul Omului- de a eea )tri9 Eu tare /tre 5at/l +i )pun2 K5at/- pream/re+te(<i numele 5/u4L=

$D& Ai i au auCit mul,i a un vuiet de multe tunete2 3Eu L(am pream/rit prin 5ine- Eiul Meu preaiu!it; pentru / 5u e+ti A ela- la 6are am Eu !inepl/ erea Mea adev/rat/4 Pe 5ine )/ 5e a) ulte oamenii4=

$F& Mul,i au auCit a e)te uvinte- dar mul,i au auCit numai un tunet pur +i au *n eput )/ *ntre!eum )(ar 8i ivit a um tunetul# Dar a eia- are au auCit uvinte *n tunet- au dat m/rturie de)pre eea e auCi)er/ +i eilal,i )(au mirat din a ea)t/ auC/ +i au )pu)2 3A)ta e)te iudat4 Noi am auCit- e(i drept- numai tunetul- ( dar- deoare e mai mul,i dintre voi au auCit a elea+i uvinte- de a eea redem un a)emenea 8apt tot at't de !ine- de par / le(am 8i auCit noi *n+ine# Dar reia)/ totu+i din a e)tea- / a e)t Bnv/,/tor de ai i e)te de 8apt numai Eiul +i nu 5at/l 18'nt- Atotputerni - 6are lo uie+te *n eruri +i pe 6are nu(L poate vedea ni i un om vreodat/- i poate doar )/ vor!ea) / u El numai *n lipe )8in,ite# Moi)e a 8o)t prin urmare +i el un 8iu al 6elui mai de )u)- deoare e +i el a *n8/ptuit )emne pe)te m/)ur/ de mari +i eilal,i prooro i au 8o)t a ea)ta *n a eea+i m/)ur/; numai / ar putea 8i a e)t NaCarinean *ntr(adev/r el mai mare dintre to,i prooro ii- pentru / el 8a e )emnele ele mai mari +i mai numeroa)e#=

$G& 1pune Murel- are a) ulta)e a e)tea u totul !ine2 3Nu- ai i v/ *n+ela,i voi; a ea)ta e)te o ne*n,ele9ere *n / 8oarte imen)/ din partea voa)tr/4 6ine a preve)tit un Moi)e *naintea lui Moi)eprin Du.ul Domnului- ine un Ilie- ine un 1amuel- ine unul dintre ei patru mari prooro iJ Ei au 8o)t treCi,i a din *nt'mplare de /tre DumneCeu +i au prooro it4 Pi de)pre ine au prooro it ei el mai multJ 5o mai de)pre A ela- 6are e)te a um *n 8a,a noa)tr/4 Vo ea- are a 8o)t auCit/ a um a un tunet puterni - a 8o)t tot a+a de !ine ea a Lui 8oarte proprie- a a eia u 6are ne vor!e+te El din 9ura Lui trupea) /4 Di8eren,a on)t/ numai *n a ea)ta2 6u 9ura trupea) / ne vor!e+te El a om- dar- prin intermediul vo ii de tunet- 1(a l/)at El auCit a 8iind A ela- 6are a 8o)t ve+ni - e)te +i va 8i- ( 6are a reat totul e e)te ai i +i 6are i(a dat poporului le9ile pe 1inai u *n)o,irea a 8ul9erelor +i a tunetelor ne ontenite# De a eea- Bi +i e)te totul po)i!il doar Lui )in9ur +i a el 8apt / El- din dra9o)tea ea mai *nalt/ pentru noi- opiii 1/i- a putut deveni un om- um )untem noi- / ialt8el- nu ar 8i putut 8i ve+ni ni iodat/ v/Cut +i pe deplin re uno) ut de /tre opiii 1/i- pe are *i iu!e+te mai pre)u) de toate4= Ev# $4# $$4 apitol

$%& Ai i p/+e) Eu la Murel +i )pun2 3@ine ai 8/ ut tu a ea)ta- 8iul Meu4 5u ai p/trun) u adev/rat 8oarte ad'n *n adev/r +i i(ai *nv/,at pe a eia- deoare e au privit ai i pu,in )tr'm!- u totul potrivit u adev/rul el mai deplin# 5u Bmi vei deveni de a eea de7a +i o unealt/ i) u)it/ *mpotriva evreilor +i a p/9'nilor ne redin io+i; r/)plata ta *n eruri nu va 8i de a eea una mi /4

$0& Dar- a um- l/)a,i )/ tre em la 8apta- pe are am r'nduit(o pentru voi- a 8ie are )/ poat/ *n,ele9e 8oarte u+or- / Eu )in9ur )unt u adev/rat A ela- 6are ar tre!ui )/ vin/ ai i- dup/ prooro iile tuturor prooro ilor- p'n/ la 1imeon- Ana- Qa.aria +i Ioan- pe are Irod a r'nduit )/ 8ie de apitat4 VeCi- a e+ti nou/ )/ devin/ to,i laolalt/ pe deplin vii +i )/ mear9/ a a)/ la ei ai lor4 Dar- atun i 'nd )e vor treCi ei pe deplin *nt/ri,i- nu(i *mpiedi a,i- i l/)a,i(i )/ mear9/ de *ndat/ de ai i; a!ia 'nd voi 8i p/r/)it a ea)t/ *mpre7urime- poate )/ le 8a / uno) ut areva dintre voi- e )( a *nt'mplat ai i u ei4= $>& Atun i 'nd am terminat de ro)tit un a)emenea lu ru- I(am )pu) lui Mar u2 3A um pune(le *n / o dat/ vin *n 9ur/4=

$4& Mar u a 8/ ut a ea)ta; dar 6ireniu +i 6orneliu M(au *ntre!at- de e tre!uie )/ le 8ie turnat vin elor *ne a,i *nainte de *n)u8le,ire# EV ( 4 4

$D& 1pun Eu2?A e)t lu ru nu e)te neap/rat ne e)ar pentru *nvierea elor nou/; dar- deoare e vor ple a ei de ai i de *ndat/ dup/ *nviere- au ei nevoie +i de o *nt/rire trupea) / +i a ea)ta e)te *n8/ptuit/ to mai prin a eea- / li )e pune a um *n / vin *n 9ur/- *nainte de *n)u8le,ire# El e)te preluat prin )u9ere de /tre nervii 9urii +i ai lim!ii +i e)te *n a e)t 8el tran)mi) +i elorlal,i nervi de via,/# 6'nd vor 8i a e+ti nou/ dup/ a eea vii- atun i are )u8letul lor re*ntor) *n trup de7a o unealt/ *nt/rit/- pe are o poate 8olo)i el de *ndat/ la tot 8elul de a tivit/,i# Dar- da / a ea)t/ *nt/rire premer9/toare ar lip)i- atun i ar tre!ui ei nou *nvia,i )/ r/m'n/ 'tva timp ai i- pentru a )e *nt/ri )pre o a tivitate a m/dularelor lor# 5otodat/- le reaC/ a ea)t/ *nt/rire premer9/toare elor *n auC/ un 9u)t !un *n 9ur/- eea e +i e)te ne e)ar- pentru / miro)ul de ap/ tul!ure le(ar pri inui o ) 'r!/ dup/ treCire- de are n(ar putea 8i mult timp eli!era,i pe deplin# : A um- +ti,i voi- de i +i a ea)ta; mai ave,i voi a um *n / o oare are erere *n a ea)t/ privin,/J=

$F& 1pune 6orneliu2 3Nu- a e)t lu ru to mai nu- Doamne +i Bnv/,/torule; dar numai 9'ndul mi(a venit *n inim/- um 5u- a 8iind Atotputerni ul- al 6/rei voin,e e)te )in9ura are poate *n8/ptui totuldore+ti )/ 5e 8olo)e+ti- pe i i pe olo- totu+i- de mi7loa e u totul naturale4=

$G& 1pun Eu2?Pi de e )/ nu 8i 8/ ut a ea)taJ4 Nu e)te- de i- mi7lo ul natural de a)emenea o lu rare a voin,ei Mele- ( anume- *n)/- vinul din pivni,a lui Mar u- ale /rui !urdu8uri 9oale +i alte va)e le(am umplut Eu )in9ur u vin *ntr(un mod u totul mira ulo)J4 Da / M/ 8olo)e) prin urmare de un mi7lo natural- atun i nu e)te a e)ta mai pu,in o minune- a +i 'nd nu M(a+ 8i 8olo)it de ni i un mi7lo natural- i doar de voia Mea numai4 : Bn,ele9e,i voi a um a ea)taJ= $H& 1pun 6orneliu +i 6ireniu2 3Da- a um ne e)te +i a ea)ta de7a iar/+i limpede; noi ne !u ur/m a um de7a de *n)u8le,irea elor nou/ *ne a,i4 1e va *nt'mpla a ea)ta 8oarte ur'ndJ= $I& 1pun Eu2?Numai *n / o r/!dare mi /- p'n/ e prime) ei a treia oar/ vin *n 9ur/- a)t8el *n 't vor avea atun i *n )ine o *nt/rire de dinainte *ndea7un)/ pentru *n)u8le,irea din nou4= %$& 6u a ea)ta )unt mul,umi,i to,i urio+ii +i Mar u le d/ elor nou/- la *ndemnul Meu- pentru a treia oar/ vin *n 9ur/#

%%& Apoi- le )pun Eu atun i elor mul,i are )tau *n 7ur2 3A um e)te de)/v'r+it/ +i a ea)t/ lu rare4 Dar- )/ ne *ndep/rt/m a um de a e)t lo +i )/ ne punem la me)e- pe are ne a+teapt/ de7a un mi de7un !ine pre9/tit4 Pentru /- da / am r/m'ne ai i- i(am C/p/ i numai pe ei din nou treCi,i +i ei ar 8i de p/rere / tre!uie )/ )e 8i *nt'mplat ai i u ei eva ie+it din omun; dar- da / nu v/d pe

nimeni *n apropierea lor- atun i li )e va p/rea / au adormit pe a e)t deal u totul ame,i,i +i o)teni,i de /tre 8urtuna de ieri +i / )(au treCit a um iar/+i din )omnul ad'n *n diminea,a a e)tei Cile urm/toare are urmeaC/ dup/ Ciua de ieri a )'m!etei4 Apoi- )e vor ridi a ei u totul lini+ti,ineintere)'ndu()e de noi a!)olut delo - de pe a+ternuturile lor +i vor mer9e a a)/- unde vor 8i ei!ine*n,ele)- primi,i +i de)8/ta,i de ei ai lor u ea mai mare !u urie din lume#= Ev# $4# $$D apitol

$%& La a e)t uv'nt al Meu- 8a - e(i drept- to,i de *ndat/- e am r'nduit Eu- ( dar ei mai mul,i to mai nu .iar u prea mult/ pl/ ere- deoare e ar 8i vrut u pl/ ere )/ o!)erve minunea din apropiere; dar nimeni nu *ndr/Cnea )/(Mi 8a / vreo o!ie ,ie# Noi a7un9em la me)ele noa)tre +i ne a+eC/m +i ne lu/m pe+ti- are )unt de a ea)t/ dat/ pre9/ti,i .iar 8oarte 9u)to) +i *i m'n /m u o voie de)tul de !un/#

$0& Mai ale) e)te de a ea)t/ dat/ Jara. a Mea !ine di)pu)/ +i )pune2 3Eu nu +tiu u adev/ratum vine a ea)ta- / )unt a)t/Ci de o voie .iar a+a de !un/# Dar eva o!)erv totu+i +i a ea)ta e)te / to,i eilal,i nu )unt tot a+a de vioi a +i mine4 Eu )unt- e(i drept- o 8at/ +i ar tre!ui )/ 8iu ne /7it/ el mai mult de urioCitate- ( dar ai i e)te aCul to mai inver)4 @/r!a,ii p'nde) mereu *ntr( a olo- da / ei nou/ )(ar 8i treCit de7a# Eu n(am p'ndit *n / delo - i(am v/Cut *n)/ totu+i ple 'nd de7a- unul dup/ altul- ( +i !/r!a,ii +i )t/p'nitorii +i re9ii )e uit/ *n / a olo +i )e *ntrea!/ *n u9etda / a eia ar 8i devenit- *ntr(adev/r- iar/+i viiJ O.- de7a *nainte u o 7um/tate de or/ mi /4 Imediat 'nd am venit la me)e- au *n eput ei nou/ )/ )e mi+te +i )(au ridi at de pe p/m'nt- unul dup/ altul- +i( au +ter) )omnul din o .i +i )(au *ndep/rtat atun i# Eu am o!)ervat u totul u+or un a)emenea 8apt printre pomii are ne a oper/ pu,in vederea /tre a el lo - pentru / )unt mi / +i pot )/ m/ uit de)tul de u+or pe )u! ramurile pomilor; voi- *n)/- )unte,i *nal,i +i ramurile pomilor v( au a operit minunea puterii a voin,ei DumneCeie+ti# Dar- a um- e)te de7a prea t'rCiu; da / a,i +i mer9e a olo- n(a,i 9/)i nimi de 't el mult lo urile- pe)te are au )tat ei nou/ *ntin+i# Pi a eiape are Domnul i(a treCit ieri- a u+i dup/ 8urtun/- au ple at a a)/ u ei nou/#=

$>& 1pune 6orneliu2 3Dar e o .i !uni ai tu totu+i +i o!)ervi totul4 Da / a tre ut de7a totul- atun i e)te doar/ ori um totul !ine +i *n ordine +i noi nu avem nevoie de nimi - de 't de reu+ita )i9ur/ a eea e Domnul r'nduie+te +i vrea; pentru / o )in9ur/ nereu+it/ ar produ e unele *ndoieli la ei are red tare# Dar i(ai v/Cut tu *ntr(adev/r pe ei nou/ ridi 'ndu()e +i ple 'ndJ=

$4& 1pune Jara.- pu,in emo,ionat/2 3Na- eu )unt totu+i de p/rere- / *n mine nu )e va vedea o min inoa)/4J De at'ta timp 't tr/ie) +i 9'nde) - n(a ie+it *n / ni iodat/ o min iun/ pe)te !uCele mele- ( +i al/turi de Domnul meu- de DumneCeul meu +i de Bnv/,/torul el mai adev/rat )/ 8i adu) eu o min iun/ la iveal/- pentru a alma prin a ea)ta urioCitatea voa)tr/J4 O.- atun i n(o uno+ti tu- *naltule domn- pe Jara. *n / ni i pe departe4 VeCi- *n mintea *n / 't )e poate de luminoa)/ )/l/+luie+te +i min iuna; pentru / tu po,i )/(i 8i eApli at eva uiva din mintea ta- potrivit u 8aptul um ,i(a 8o)t limpede a ea)ta; dar a ta 9'ndire / *,i e)te limpede- a 8o)t una u totul 9re+it/ din temelie +i tu ai min,it pe deplin u eApli a,ia ta- ( pentru / tu te(ai pu) pe tine +i pe aproapele t/u pe /i 9re+ite# Dar dra9o)tea adev/rat/ +i urat/ nu minte ni iodat/ +i ni i nu poate min,i- pentru / *l in)te+te pe aproapele )/u- a 8iind de a)emenea un opil al lui DumneCeu- mai mult de 't pe

EV ( 4 D

8ie Cdro!ite o mie de Irodiade u o )ut/ de mii de 8ul9ere : de 't )/ 8ie de apitat un Ioan4 Poate )/ 8ie *ntr(adev/r adev/rat- / un DumneCeu poate )/(i r/)pl/tea) / lui Ioan *nmiit din olo- pentru / a )uportat u r/!dare +i devotament 9roC/via omi)/ ai i *mpotriva lui; dar eu- pe partea mea de 7ude at/- nu(I dau Domnului DumneCeu dra9 ni i o 7um/tate de via,/- *n a /rui onvin9ere tr/ie) eu o dat/- pentru o mie de vie,i eAtrem de 8eri ite- de)pre are *n / ni i un om n(a putut a8la eva )i9ur onvin9/tor4

$I& 6ine are puterea- a ela poate di ta +i a ,ioneaC/ dup/ !un/ pl/ erea lui; noi- ei )la!i +i 8/r/ putere- *n)/- tre!uie )/(i )lu7im atun i a animale de povar/- pe via,/ +i pe moarte# Da / u ide elatun i nu e)te a ea)ta a!)olut nimi - pentru / el are doar/ un drept pentru a e)t lu ru prin )t/p'nirea lui; dar- da / u idem noi- atun i )untem nele9iui,i +i vom 8i de a eea iar/+i u i+i# Dar eu te *ntre! ai i pe tine +i pe to,i domnii +i *n,elep,ii )8atului t/u- e DumneCeu poate tolera a ea)ta a dreptate4 : Eu te ro9- domnule- de a(mi da de)pre a ea)ta un r/)pun) limpede4= Ev# $4# $%% apitol

$%& 6ireniu a) / o .ii mari din pri ina a e)tei repli i +i Bmi )pune u o vo e *n +oapt/2 3Omul a e)ta nu(i /Cut- u adev/rat- *n ap +i pare a po)eda de)tul de mult u9et# A e)tuia ar tre!ui )/(i 8ie a7utat4 De are p/rere e+ti 5u- o- Doamne- )/ 8ie a e)t !/r!at +i umva +i )uita lui *ntor+i /tre noiJ=

$0& 1pun Eu u totul de) .i)2 36u o lovitur/ nu ade ni i un pom numai *ntru 'tva puterni 4 Dar u o anumit/ r/!dare poate un om *n8/ptui multe# De a)emenea- tre!uie l/)at a ela- pe are vrei )/(l /l/uCe+ti- )/ privea) / la lumin/- nu *n )oarele plin al amieCii# Pentru /- da / *i dai dintr(o dat/ prea mult/ lumin/- devine el or! pe un timp mai *ndelun9at; dar- da / *l o!i+nuie+ti- a+a *n etul u *n etul- u lumina- atun i va 8i el *n )tare )/ vad/ totul *n mare laritate +i *n lumina ea mai )tr/lu itoare +i nu va mai tre e apoi din olo *n ni i o or!ire#

$>& Dar a e)t om Mi(a 8/ ut a um u a ea)ta un )ervi iu !un- pentru / a m/rturi)it 8oarte 8idel *n 8a,a u eni ilor Mei- a martor o ular +i a) ult/tor- um *naintemer9/torul Meu Ioan- are predi a)e +i !oteCa)e *n re9iunile Iordanului- a 8o)t prin) de /tre Irod +i u i)# Nu din pri ina Mea- i din pri ina u eni ilor Mei )/ mai 8a / el *n / 8aptul uno) ut- de e a r'nduit- de i- Irod a+a u totul de 8apt- a Ioan )/ 8ie prin) +i arun at *n temni,/# Pune(i tu a ea)t/ *ntre!are4=

$4& 1pune 6ireniu- *ntor 'ndu()e /tre Qin"a2 3Prietene- n(am vrut a )entin,a mea )/ 8ie a+a *n,elea)/- / eu a+ dori )/ r'nduie) +i atun i )pre pedeap)/ )lu7itorii +i ro!ii unui tiran- da / nu )unt ei de a ord ni i pe departe *n inima lor u u9etul lui- (- numai atun i- 'nd ar 8i ei

ne*nduple a,i +i ar *ndeplini- oare um- de7a din propria voin,/ inten,ia rea a tiranului lor )t/p'nitor4 Dar- oameni a tine- are admit numai prea !ine neomenia )t/p'nului lor neomene) +i o re)pin9 8oarte pro8und *n inima lor- voi *n,ele9e )/ trateC mereu dup/ dreptate +i ea mai mare e .itate4 $D& Dar- de e DumneCeu la)/ )/ trium8eCe nu arareori patima pe a e)t p/m'nt- *n timp e virtutea )u8er/ ade)ea +i e)te Cdro!it/ p'n/ la moartea trupea) /- *n privin,a a ea)ta- prietene- eAi)t/*ntr( adev/r- de a)emenea- un motiv 8oarte minunat- dar )e a8l/ pentru )tarea momentan/ a min,ii tale *n / mult prea ad'n - a tu )/(l po,i *n,ele9e a um *mpreun/ u amaraCii t/i- a /ror minte pare a 8i *n / u mult mai eAterioar/ de 't ea a ta; dar va veni *n / de7a un timp : pro!a!il *n ) urt timp (- *n are tu vei admite u totul eAa t- u *ntre9 u9etul t/u .iar- de e tre!uie )/ eAi)te +i IroCi4= $F& 1pune Qin"a2 3Domnule- are *mi dovede+ti to mai milo)tivirea de a mi te adre)a u uv'ntul KprieteneL- nu l/)a )/ 8ie a e)t uv'nt- u *n)emn/tate mare- un e ou 9ol- um )e o!i+nuie+te a ea)ta- a um- din p/ ate prea de)- printre oameni4 Dar- da / ai 8olo)it tu uv'ntul *n *n)emn/tatea adev/rat/- atun i arat/(mi prietenia +i r'nduie+te- a +i ei dou/Ce i +i nou/ de amaraCi ai mei )/ 8ie deCle9a,i din lan,urile 9rele4 6/ ni i eu- ni i ei nu(,i vom ) /pa- *n 8avoarea a e)tui lu ru vor!e+te de7a *n primul r'nd 9arda puterni / +i *n al doilea r'nd- de a)emenea *n ea mai mare parte uv'ntul t/u prietene) # 6rede(m/ : eu vor!e) a um 8oarte li!er +i de) .i) (2 Noi to,i )untem u ea mai *nalt/ )il/ eea e )untem noi- din p/ ate4 Da / ai putea tu )/ ne eli!ereCi de a e)t 7u9- atun i vei 8i tu *ndeplinit 8apta ea mai omenea) / +i dreapt/4=

$G& 1pune 6ireniu2 3Nu v/ *n9ri7i,i de a ea)ta; a e)t 8apt )/ 8ie *n 9ri7a mea4 Privi,i *mpre7ur +i voi vede,i o )umedenie de )alva,i din m'na )tri / iunii4 1unt pu,in printre a e+tia- are n(ar 8i meritatdup/ )everitatea noa)tr/ roman/- ori )e urea a) u,it/ prin 9't )au .iar ru ea; +i prive+te- um ei- a oameni adev/ra,i- )e a8l/ a um *n 8a,a noa)tr/ a aurul el mai pur +i ni i unul nu(+i dore+te)/ p/r/)ea) / )o ietatea noa)tr/4 Eu )per / vou/ v/ va mer9e *n el mai ) urt timp tot a+a; pentru / la DumneCeu )unt toate lu rurile 8oarte u+or po)i!ile- de)pre are 8apt am eu *n)umi onvin9erea ea mai vie#

$H& Dar- a um- permite(mi tu mie- de a(,i pune *n / o *ntre!are de)tul de *n)emnat/ +i a ea)ta on)t/ *n urm/toarele2 5u ne(ai 8/ ut nou/ tuturor un )ervi iu de)tul de *n)emnat prin a eea- / ne(ai m/rturi)it 8oarte de) .i)- prin e +i um +i(a pierdut via,a- prin Irod- demnul v/C/tor de DumneCeu; a+adar- tu ai 8o)t- *n)/- u )i9uran,/- preCent +i la are)tarea lui4J N(ai putea- de i- )/( mi 8a i uno) ut *n / de a)emenea *n plu)- de e +i u e preteAt a r'nduit Irod- u totul de 8apt- a Ioan )/ 8ie prin)- are nu(i 8/ u)e- de)i9ur- ni i un r/uJ Pentru / un oare are motiv tre!uie )/ 8i avut el- de i- totu+i- pentru a e)t 8apt4= EV ( 4 %0 Ev# $4# $%0 apitol

$%& 1pune Qin"a2 3Da / am voie )/ vor!e) 8oarte li!er +i de) .i) 8/r/ urm/ri umva rele- atun i a+ putea eu- a *n)u+i pri9onitor *mpotriva elui mai nevinovat dintre to,i oamenii- )/(,i indi *ntr( adev/r motivul eAa t adev/rat; dar da / ar 8i ai i umva 8irul prea )u!,ire le9at- atun i *mi e)te u

mult mai pe pla - da / am voie )/ ta *n privin,a unei *nt'mpl/ri- pe are nu mi(o pot aminti 8/r/ ea mai mare durere *n inim/- dar ni i de a)emenea 8/r/ m'nia ea mai amar/ +i otr/vitoare4= $0& 1pune 6ireniu2 3Vor!e+te 8oart li!er +i de) .i)- 8iind / printre noi nu 9/)e+ti tu ni i un 8ir le9at prea )u!,ire4=

$>& 1pune Qin"a2 3Atun i- !ine- a) ult/(m/4 Eu ,i(am )pu) mai devreme / nu mai red a um *n a!)olut ni i un DumneCeu; pentru / totul- e )e *nva,/ de)pre El *n templu- e)te o min iun/min iuna ea mai nea9r/ +i ea mai ti /loa)/4 Pentru / un a)emenea DumneCeu nu poate eAi)ta ve+ni ni iunde4 Prietenul no)tru ne8eri it Ioan a *nv/,at poporul *n )erio) de a re unoa+te un DumneCeu adev/rat +i *nv/,/tura lui era ne e)ar/ +i *i 8/ ea !ine 8ie /rui om *n ea mai mare m/)ur/- are nu apar,inea de templu +i nu era un 8ari)eu# Dar o 9roC/vie u at't mai mare era templului *nv/,/tura lui de)pre DumneCeul adev/rat# A um- vei putea tu de7a- a om 8oarte reCona!il- )/ *n epi )/ p'nde+ti a+a u totul *n et- din e parte a *n eput )/ !at/ v'ntul 8urtunii#

$4& 5emplierii i(ar 8i 8/ ut de petre anie )/ra ului Ioan u dra9 de7a de mult- da / nu )(ar 8i temut de popor- are a a8lat a um- *n ea mai mare parte min iunile lui ele mai ti /loa)e +i *n+el/ iunile ele mai ne9re# Ei au n/) o it de a eea un plan- prin are inten,ionau )/ aute )/(l onvin9/ pe Irod- / Ioan al no)tru ar u9eta planul u totul *n )e ret- de a in)ti9a poporul- prin tot 8elul de 8a eri de iluCii min inoa)e +i 8oarte 8in *nvelite- *mpotriva a)upritorului Irod- )pre o r/) oal/ 8oarte *n9roCitoare#

$D& A e)t lu ru l(a *ndemnat pe Irod- la )8'r+it- *n a ea dire ,ie- a el *n)u+i a mer) *n 9ra!/ u noi a8ar/- la Ioan- *ntr(o *mpre7urime 8oarte pu)tie a Iordanului +i avea inten,ia de a )e onvin9e el *n)u+i- da / trea!a u Ioan ar )ta *ntr(adev/r a+a de peri uloa)/4 Doar /- a7un+i la Ioan- n(a 9/)it el *n)/ ni i .iar *n ea mai riti / *n er are- ni i m/ ar urma ea mai mi / de toate ele- e templul *i min,i)e *n 8a,/# El *n)/+i a 8o)t de a eea- la )8'r+it- revoltat- *ntr(un mod 8oarte )up/ratdin pri ina unei a)emenea r/ut/,i 8/r/ nume a templului +i a lo uitorilor a e)tuia#

$F& Atun i 'nd templierii au *n eput )/ )t/ruie a)upra lui *n privin,a 8aptului- de a(l u ide pe Ioanle(a )pu) el u o min/ amenin,/toare *n preCen,a mea2 Bn urma )8atului +i a voin,ei unor 'ini ti /lo+i- m'n / io+i nu va 7ude a el ni iodat/ vreun om *mpotriva onvin9erii )ale4

$G& Dup/ un a)emenea r/)pun) ener9i - )(au retra) avalerii ne9rii +i au t/ ut# Dar u at't mai pu,in au *n etat ei u )8aturile lor rele; *n timp e 8/ eau ei- *n eAterior- o min/ !un/ pentru 7o ulpentru ei- r/u +i )imulau de par / Ioan nu i(ar mai intere)a ni i *n modul el mai ne*n)emnat- au an9a7at ei *n )e ret u i9a+i- are )/(i 8i )tin) omului lui DumneCeu lumina vie,ii#

$H& Atun i 'nd Irod a a8lat un a)emenea lu ru- i )(a 8/ ut mil/ de v/C/torul in)tit- ino8en)iv# El ne(a .emt la el +i ne(a relatat- e auCi)e el +i a )pu) la )8'r+it2 KA) ulta,i- pe a e)t om tre!uie )/(

l )alveC4 Mer9e,i- )pre aparen,/- a8ar/- u arme +i 8unii- le9a,i(l u+or- 8a e,i(i uno) ut planul meu )e ret +i el v/ va urma4 Ai i vreau eu )/(l 8ere) !ine *ntr(o temni,/ !un/; dar el )/ ai!e u to,i u eni ii )/i le9/turi li!ere4L

$I& De i- un a)emenea lu ru )(a +i *nt'mplat atun i +i Ioan a 8o)t mul,umit u a e)t 8apt- at't de !ine pe 't putea 8i el *ntotdeauna mul,umit# Dar puii ne9rii de vipere ai templului au a8lat- / Irod a r'nduit )/ 8ie pu) Ioan *n temni,a domnea) /- numai pentru p/)trarea aparen,elor- i(ar a orda*n)/- toat/ li!ertatea de a ,ine le9/tura u u eni ii )/i# Atun i- au *n eput ei iar/+i )/ )e )8/tuia) /um )/(l 8i *ndemnat la )8'r+it pe Irod totu+i *n a ea dire ,ie- a el *n)u+i )/ r'nduia) / la )8'r+it- a Ioan )/ 8ie u i)#=

%$& Apoi- a t/ ut Qin"a; dar 6ireniu l(a ru9at .iar- )/ pove)tea) / i)tori)irea mai departe# Pi Qin"a a *n eput )/ vor!ea) / a+a mai departe2 3Ro!ii ne9rii ai templului au a8lat a u+i- / Irod- are e)te pe 7um/tate evreu +i pe 7um/tate *n / p/9'n- ar vedea(o u dra9 pe t'n/ra Irodiada- dar- a evreunu ar *ndr/Cni a+a u adev/rat- din pri ina p/ atului de adulter- de a avea u ea o rela,ie mai apro8undat/# El pentru )ine nu +i(ar 8i 8/ ut de a eea to mai prea multe pro!leme *n privin,a on+tiin,ei; dar- din pri ina templului u 9ura 8oarte )lo!od/ tre!uia el )/ re)pe te el pu,in de orul eAterior#

%%& 5oate a)emenea lu ruri le +tiau avalerii ne9rii- i(au trimi) lui Irod un lin9u+itor a+a 8oarte +iretu ererea / Irod- din motivul )terpi iunii uno) ute a )o,iei )ale- ar avea voie )/(+i ,in/ 8/r/ di8i ult/,i o 8emeie on u!in/- *n ) .im!ul unei 7ert8e mi i pu)/ *n lada lui DumneCeu +i ar putea 8i pe deplin a)i9urat- / templul nu va riti a !una uviin,a lui din pri ina a e)tui 8apt#

%0& Irod nu +i(a l/)at )pu)/ trea!a a ea)ta to mai de dou/ ori- i(a dat elui are a adu) a e)t do ument 'teva livre de aur +i trea!a )(a reColvat# El a trimi) de *ndat/ un me)a9er la Irodiada +i a ea)ta a avut !ine*n,ele) +ov/ieli pu,ine de a(i *ndeplini ererea tetrar.ului Irod- mai u )eam/ / ea a 8o)t *ndemnat/ +i onvin)/ )pre a e)t lu ru *n / +i de mama )a; pentru / Irodiada ea mai *n v'r)t/ era o 8emeie- are era a 8/ ut/ pentru )atana# @ine nu era nimi *n ea- ( dar- *n ) .im!u at't mai mult r/u din temelie# @/tr'na *n)/+i +i(a ondu) 8ii a prima oar/- u totul *n9roCitor de !o9at *mpodo!it/- la Irod +i a *n redin,at(o milo)tivirii )ale# Irod a )avurat(o pe Irodiada- e(i drept8oarte tandru- n(a omi) *n)/ u ea *n / ni i un p/ at# El i(a 8/ ut adouri din !el+u9 +i i(a a ordat o intrarea li!er/ la )ine# %>& Atun i 'nd a venit ea de la Irod iar/+i a a)/- la mama ei- a *ntre!at(o a ea)ta- de)pre tot e Irod a vor!it +i a 8/ ut u ea# Eii a a )pu) adev/rul- a l/udat u9etarea- e(i drept- 8oarte EV ( 4 %> prietenea) / a lui Irod- dar totu+i u totul ump/tat/ +i um el i(a d/ruit adouri ) umpe +i um i(a permi) intrarea mereu li!er/ la )ine; numai tre!uie a ea )/(i r/m'n/ u inima pe deplin 8idel/#

%4& Dar vr/7itoarea !/tr'n/ )(a 9'ndit la a ea)ta 8oarte )i9ur- e eu- are aveam )(o *n)o,e) pe Irodiada a a)/- i(am itit !/tr'nei din o .i- a o ) riere !ine ) ri)/2 KVeCi- ai i )e a8l/ eva *n )patele a e)tei tre!uri4 Da / Irod nu )(a l/)at prin) prima oar/ de /tre )enCualit/,ile mari ale 8ii ei mele- atun i nu va 8a e el a ea)ta ni i a doua oar/4L Dar- deoare e la a ea)ta !/tr'na ar pierde atun i dreptul- de a )oli ita de la Irod o de)p/9u!ire pentru murd/rirea in)tei- de a eea i(a dat ea 8ii ei )ale o *nv/,/tur/ 8rumoa)/- um )/ 8a / ea data viitoare- pentru a(l *ndemna pe Irod )pre dra9o)tea ne urat/#

%D& Eu am p/r/)it plin de m'nie a)a vr/7itoarei- am venit *napoi la Irod +i i(am pove)tit tot e o!)erva)em; / Irod n(a 8o)t 8eri it de a ea)ta prea mult- poate 8ie are )/ tra9/ u+or on luCia# El )(a +i du) de a eea la Ioan +i i(a *n8/,i+at toat/ trea!a#= Ev# $4# $%> apitol

$%& MQin"a2N 3Ioan- *n)/- i(a )pu)2 K1/ nu ai tu nimi de(a 8a e u Irodiada +i u mama ei; pentru / !/tr'na e)te un +arpe +i ea t'n/r/ o viper/4 Bn plu)- uno+ti tu voia atotputerni ului DumneCeu al lui Avraam- I)aa +i Ia ov +i uno+ti ordinea Lui- *n are El i(a dat din *n eputurile a toat/ 8/ptura unui !/r!at numai o )in9ur/ 8emeie# Ne)terpi iunea )au )terpi iunea unei 8emei- are )(a le9at o dat/ de un !/r!at prin ununie- nu(,i d/ ni i un motiv pentru primirea unei on u!ine; pentru /da / a+tep,i *n r/!dare- atun i *i e)te lui DumneCeu doar/ totu+i 8oarte u+or po)i!il- )/(,i treCea) / *n / un rod viu *n p'nte ele )o,iei tale la v'r)ta ei *naintat/4 6ite+te i)toria patriar.ilor +i tu vei 9/)i/ r/!darea +i )upunerea a elora+i le(au adu) la v'r)ta *naintat/ *n / !ine uv'ntarea ea mai *m!el+u9at/#

$0& 1/ n(ai- de i- nimi de(a 8a e u Irodiada +i )/ nu umva )/ iei vreo ) ri)oare de de)p/r,ire de la templu; pentru / DumneCeu n(a r'nduit ni iodat/ o ) ri)oare de de)p/r,ire4 Un a)emenea lu ru a 8/ ut Moi)e din )ine- a om- din pri ina *mpietririi 8elurite a inimii omului; dar el n(a 8/ ut 8oarte !ine *n privin,a a e)tui lu ru +i DumneCeu Domnul n(a privit o a)emenea r'nduial/ u o .i !ine di)pu+i- de)pre are 8apt po,i 8i tu pe deplin a)i9urat4 <ine(te tu de a eea numai de )o,ia ta +i n(o l/)a pe Irodiada )/ vin/ la tine4 D/(i lui Qin"a Manume mieN *mputerni irea +i el va *n,ele9e- *ntr( adev/r- )/ *n8/ptuia) / *n a+a 8el- a )/ nu(,i mai vin/ vipera *n a)/4 Da / vei urma )8atul a e)taatun i vei r/m'ne *n prietenia lui Ie.ova- dar da / nu- vei 8i dat pieirii +i vei deveni un du+man al lui Ie.ova4L

$>& Irod a preluat a ea)ta *n inim/ +i a de i)- )/ renun,e la Irodiada# Dar +arpele !/tr'n- *mpreun/ u vipera t'n/r/- au 8/ ut toate e8orturile- pentru a(l or!i pe Irod# Ele +tiau 'nd ple a el a8ar/ +i *n otro )e du ea +i Irodiada +tia )/(l *nt'lnea) /- mereu *mpodo!it/ +i *mpopo,onat/ at't de la) iv pe 't era po)i!il# El n(a 8/ ut u ea- e(i drept- nimi - dar *n inima lui a *n eput )/ ard/ tot mai mult- a+a *n 't a *n eput el *n)u+i )/ aute atun i la )8'r+it o aCia- de a o *nt'lni pe 8oarte 8rumoa)a Irodiada- at't de de) pe 't era po)i!il#

$4& Atun i 'nd *n epu)e *n )8'r+it )/ )e apropie Ciua lui onoma)ti /- a 8olo)it Irodiada *n)/ de7a toate mi7loa ele- a ea )/ vin/ la )/r!/toarea mare# Dar- *ntre timp- )(au intere)at +i templierii la Irodiada- 't de departe ar 8i ea u Irod# Pi ea nu le(a putut )pune nimi alt eva- de 't / ea )(ar a8la *n / total la ve .iul lo - *n iuda a toate tru urile +i tertipurile ei rele; ine )au e ar 8i devin/ la a e)t 8apt- ar +tii ea a!ia pu,in- de+i ar vedea numai prea limpede- / ea e)te totu+i v/Cut/ u dra9 de /tre Irod +i el ar urm/ri(o- a+a u totul *ntr(a) un)- mereu tot mai mult +i mai mult#

$D& Atun i 'nd templierul a a8lat un a)emenea 8apt- le(a )pu) el elor dou/ u totul de) .i)2 KDe a ea)ta nu e)te de vin/ nimeni alt ineva- de 't a el prooro al apei +i al !oteCului- la are Irod +i(a topit m'ntuirea )a4 El *n)u+i l(a luat priConier la Iordan- pentru a(l prote7a de noi; dar a e)t 8apt nu(i va 8i totu+i de ni i un 8olo)4 Prooro ul apei tre!uie )/ ad/ +i va /dea4 El e)te pentru voi +i pentru noi piatra ea mai peri uloa)/ de poti neal/4 Da / a ea)t/ inten,ie n(ar mer9e mai de9ra!/atun i )e va ivi po)i!ilitatea totu+i *n Ciua lui Irod4 6/uta,i )/ u ide,i prooro ul u ori e pre, +i voi ve,i putea )/(l du e,i pe Irod de na) um ve,i vrea4L

$F& 6u a ea)ta au avut ele dou/ 8emei mai mult de 't o iluminare *ndea7un)/ *n privin,a motivului *n er /rilor lor Cadarni e# 6ele dou/ au ,inut atun i )8at- um l(ar putea nimi i pe Ioan +i ea t'n/r/ m(a ini,iat *n )e retul ei +i mi(a promi) mult aur +i ar9int- da / i(a+ lua via,a lui Ioan *ntr(un oare are 8el !un# Dar eu nu m(am l/)at pe deplin natural mi+ at *n a ea dire ,ie- am 8/ ut *n)/ totu+i- de par / m(a+ l/)a ople+it a+a *n etul u *n etul de planurile ei; un a)emenea lu ru am 8/ ut *n)/ numai- pentru a a8la u at't mai )i9ur toate planurile )atani e rele- are au 8o)t u9etate de ele dou/ 8emei +i de avalerii templieri *mpotriva )/ra ului Ioan#

$G& Irod )(a ) /rpinat la a ea)ta dup/ ure .i +i mi(a )pu)2 KA+a )tau lu rurile- um le a ept de7a de mai multe Cile; dar e )e poate 8a e ai iJ 6el mai !ine ar putea 8i *n / 8aptul- a )/(l *n9r/dim pe Ioan mai mult *n privin,a p/+irii li!ere *n/untru la el- )/(i l/)/m numai pe ei mai uno) u,i u eni i ai lui )/ vin/ la el +i )/(i interCi em ori /rui )tr/in de a intra la el# Pentru / 8oarte u+or poate )/ )e *nt'mple- a un u i9a+ pl/tit de 8emei )au de templu )/(l *n7un9.ie pe Ioan al no)tru u un pumnal *n inim/ +i r/utatea templului +i(ar 8i atin) ) opul ei# Pentru /- rede(m/2 +i 8emeile )unt prelu rate de /tre templu4 Dar eu vreau- pentru a(l )alva pe Ioan- )/ le a ord 8emeilor +i anume Irodiadei intrarea li!er/ +i du(te tu de a eea a olo +i )pune(i Irodiadei- /- de a um *n olopoate +i are ea voie )/ m/ viCiteCe4L $H& Eu- a )lu7itor- tre!uia )/ dau a) ultare- de+i *n,ele9eam numai prea !ine 8aptul- / lui Ioan *i va 8i r/u a7utat u a e)t a7utor# Bn ep'nd de atun i- a venit Irodiada aproape Cilni *n a)a lui Irod EV ( 4 %4

+i +tia a ni i o a doua- )/(+i pro ure *n mod re) /tor )impatia lui# Un a)emenea 8apt l(au a8lat templierii ne9rii +i ei *ndemnau 8oarte 8emeile- )/(l onvin9/ pe Irod- *n ) .im!ul a mult aur- la o o aCie *n a ea dire ,ie- de a(i )tin9e lui Ioan via,a trupului )/u- are *ndep/rta)e de templu at't de mult popor# A pune a ea)ta *n apli are- a 7urat ea !/tr'n/ templului2 ea nu )e va odi.ni- p'n/ e

prooro ul de ap/ va 8i /Cut4 5'n/ra a +tiut a um de a)emenea mereu )/(l *mpiedi e pe Irod- de a( l mai viCita pe Ioan +i de a(+i lua de la el un )8at nou# Eu- a )lu7itor- nu m(am *n umetat de a)emenea- )/(l aminte) pe Irod de uvintele lui Ioan- deoare e *l uno+team numai prea !ine- e tiran e)te el- 'nd u9etul )/u e)te uprin) de eva p/tima+#

$I& Pi a+a a mer) *nainte trea!a rea- p'n/ la Ciua lui Irod; numai u dou/ Cile *naintea Cilei lui Irodtre!uia )/ )e 8i *nt/mplat de !un/ )eam/ eva *ntre el +i Irodiada- / i- alt8el- n(ar 8i lip)it ea- u )i9uran,/- *n a ele dou/ Cile# Dar a e)te dou/ Cile au aprin) a!ia u *n8o are inima lui Irod pentru 8rumoa)a Irodiada +i trium8ul- pe are l(a )/r!/torit ea atun i a)upra lui Irod- *n Ciua lui- a 8o)t unul u at't mai )i9ur#= Ev# $4# $%4 apitol

$%& MQin"a2N 36/ +i um l(a )/r!/torit ea pentru mine +i pentru mii- e)te uno) ut; dar vou/ tuturor nu v/ va 8i uno) ut- / printre u eni ii lui Ioan ir ul/ Cvonul- / Ioan )(ar 8i ) ulat iar/+i din mor,idar )(ar 8i retra) *n Galilea +i +i(ar 8a e a um iar/+i a olo lu rarea lui- unde *n)epu)e el )(o *n8/ptuia) / ini,ial# Un a)emenea Cvon au a8lat- de i +i Irod +i Irodiada a lui- are- de la moartea lui Ioan- *n epu)e )/ Ca e u totul *nadin)- *mpreun/ u !alaurul !/tr'n de mam/# Un a)emenea lu ru a umplut inima lui Irod +i a Irodiadei u o team/ mare +i u o 8ri / imen)/ +i Irod m(a trimi) de a eea pe mine- a 8iind un prieten dovedit al elui u i)- pentru a(l adu e iar/+i la Irod- a Irod )/(i 8i putut r/)pl/ti marea nedreptate- pe are i(o pri inui)e# Pi Irodiada 7ele+te a um a ea or/- *n are a edat 8a,/ de mama )a +i dore+te a um- de a)emenea- )/ )e *mpa e iar/+i u Ioan el 7i9nit4

$0& Dar eu admit- *ntr(adev/r- / Ioan nu a mai *nviat; dar am auCit- *ntr(adev/r- eu *n)umi din 9ura lui Ioan- /- *n Galilea- )(ar 8i treCit un prooro 8oarte mare- al 6/rui *n /l,/minte a pi ioarelor el n( ar 8i demn )(o du /# Ei i(am )pu) a ea)ta lui Irod +i el a Ci)2 KAtun i- du(te- totu+i- a olo +i adumi(l pe a ela- de)pre are Ioan a vor!it u un re)pe t at't de mare; pentru / +i el poate pro!a!il )/ ne a7ute4L Dar eu i(am )pu) de a)emenea- e am auCit de la marele prooro - anume / *n8/ptuie+te )emne imen)e pentru *nt/rirea *nv/,/turii 1ale# Eu i(am )pu)- / prooro ul 9alilean *nviaC/ mor,i +i mut/ mun,ii +i porun e+te 8urtunii +i mai multe a)emenea lu ruri nemaiauCite# Eu i( am )pu) lui Irod mai departe- / eu a+ realiCa pu,in )au nimi *mpotriva puterii unui a)emenea prooro - pentru / el ar putea u ide mii u un 9'nd# Dar Irod +i Irodiada n(au renun,at de a eea la dorin,a lor +i Irod a )pu) numai2 K5rei )ute de ar9in,i 9rei pentru a ela- are mi(l adu e4L- u ad/u9area2 da / n(ar 8i po)i!il viu- atun i vrea )/(l vad/ el- totu+i- a 8iind a e)ta un om mort4

$>& Eu i(am repli at 8oarte ura7o)- )pun'nd2 KDa / nu vrea )/ vin/ el autoritar- atun i vom mer9e 8/r/ team/ a8ar/ dup/ el4 Pentru /- p'n/ 'nd *l omor'm noi o dat/- nu mai tr/im de7a de mult; deoare e re unoa+te el 9'ndurile ele mai t/inuite ale oamenilor +i inten,iile lor de a)emenea- de a eea ne va u ide el de7a- atun i 'nd *l vom vedea de(a!ia *n /4 Dar- da / a e)t 8apt )e omport/ a)t8el- atun i nu admit- *ntr(adev/r- pentru e )/ ne du em dup/ el4LAtun i- a Ci) el2 KEu vreau a e)t lu ru +i voin,a mea e)te !un/; da / prooro ul e)te !un- atun i va +i re unoa+te el voin,a mea !un/- a 8iind !un/ +i va veni la mine4 6/ nu voi 8a e u el- eea e am 8/ ut u Ioan *n or!irea mea- dovede) la rimile mele pentru !unul Ioan# Mer9e,i +i *ndeplini,i voin,a mea4L

$4& Apoi de(a!ia am mer) noi +i )untem a um de a eea ai i- ( p'n/ a um u lu rurile pe deplin ne*ndeplinite- de+i /l/torim prinpre7ur- *n Galilea- a um de7a de nou/ )/pt/m'ni u mereu a eea+i inten,ie4 Eu am trimi) de7a- *ntre timp- de 'teva ori- me)a9eri la Irod +i i(am *n8/,i+at limpede nerodirea o)tenelilor noa)tre; numai /- a e)t 8apt nu a7ut/ la nimi 4 El +tie umva din alte )ur)e /- ori Ioan el ) ulat din mor,i- )au marele prooro )(ar a8la *n Galilea +i ar *n8/ptui )emne mari; noi tre!uie de a eea )/ punem totul la ontri!u,ie- pentru a(l prinde# Ori e ne.ot/r're din partea noa)tr/- va +tii el )(o pedep)ea) / 8oarte )ever4

$D& Pi a+a am venit noi- pe in ur)iunile noa)tre- a um +i *n oa e- pentru / am auCit- / *n 6eCarea lui Eilip )(ar 8i *nt'mplat )emne mari4 Dar noi n(am 9/)it de 8apt nimi de 't ora+ul pe deplin ar)- o *mpre7urime pu)tiit/ de /tre 8urtuna ardinal/ de ieri +i v(am 9/)it a um pe voiromanii 8oarte )everi- ai i4

$F& B9ri7i,i(ne +i eli!era,i(ne de ne!un- /ruia nu(i e)te de dat *n redere *n m'nia lui +i noi v/ vom 8i mul,umitori *n ) .im!- de are 8apt pute,i 8i pe deplin a)i9ura,i4 6eea e v(am 8/ ut a um uno) ute)te adev/rul el mai deplin; voi +ti,i a um 8oarte eAa t- um )tau lu rurile# A ,iona,i a um dup/ dreptate +i e .itate4 Da / )unte,i voi- romanii- o dat/ pe depin domnii no+tri- atun i nu ne mai intere)eaC/ Irod4 Dar noi vom 8i di)pu+i- )/ v/ )lu7im *n / de o mie de ori mai devotat de 't ne!unului +i tiranului !/tr'n4 Pentru /- la voi- )e arat/- *n / eva omene) - *n timp e Irod e)te un neom- 'nd e)te uprin) de m'nia lui4= Ev# $4# $%D apitol

$%& 1pune 6ireniu2 36eea e dori,i voi- a eea )/ vi )e *nt'mple vou/; pentru / eu )unt mul,umit u de)/v'r+ire u ara teriCarea ta 8/ ut/ lui Irod +i +tiu a um- e voi avea de 8/ ut u el# Dar mai )pune(mi a um- da / )t/ trea!a u *mputerni irea tetrar.iei )ale *ntr(adev/r a+a- um mi(ai de) ri)(o mai devreme4 N(ai v/Cut tu- *ntr(adev/r- 7o) )emnat numele meuJ 1au ai avut )au ai EV ( 4 %D 9/)it umva o aCia- de a putea iti a el do umentJ Eii )in er +i 8/(mi a e)t lu ru 8oarte eAa t uno) ut4=

$0& 1pune Qin"a2 3Nimi mai u+or de 't a ea)ta- pentru / eu- !ine uno) /tor al ) rierii +i )t/p'n pe ele trei lim!i- am tran) ri) a ela+i do ument de7a poate de in iCe i de ori- pe are Irod- a )/ 8ie autenti e u ori9inalul- a r'nduit )/ 8ie a e)tea mereu erti8i ate MadeveriteN de 9uvernatorul roman pentru Ce e ar9in,i4 N(am v/Cut numele t/u- dar *ntr(adev/r pe a el al *mp/ratului a um )t/p'nitor# Mai mult- nu pot )pune de)pre a e)t lu ru#=

$>& 1pune 6ireniu2 3A ea)ta e)te atun i evident o *mputerni ire nou/- are )un/ u totul alt8el de 't a eia- *n are )unt eu *n)umi )emnat4 Mi(ai mai putea tu- umva- )pune *n / +i a ad/u9are*n e timp a a7un) Irod la *mputerni irea de pomin/ din RomaJ=

$4& 1pune Qin"a2 3O.- nimi mai u+or de 't a ea)ta4 A ea)t/ *mputerni ire a primit(o el de7a anul tre ut- eea e +tiu u at't mai eAa t- pentru / eu *n)umi am ) ri) ererea pentru a ea)ta# Era ) ri) *n erere- e(i drept- *ntr(adev/r .e)tiunea- a *mp/ratul- a )in9ur domn +i )t/p'nitor u de)/v'r+ire- tre 'nd pe)te toate 8un ,iile )u!ordonate- )/ dorea) / )/(i a orde lui- ad per)onum Mpentru per)oana luiN- o *mputerni ire )pre a operirea lui ne e)ar/ *n a el 8el +i .ip- um e)te ea )tiliCat/ *n erere- )u! *n)emnare# Dar- a um- vine de 8apt partea prin ipal/- *n )patele /reia : a+a doar dup/ opinia mea : )e a8l/ o ti /lo+ie mare4

$D& 6/ Irod a 8/ ut o a)emenea erere la Roma- pentru a e)t 8apt m/ pun eu 9arant a martor u at't mai redi!il- pentru / eu- um am )pu)- am ) ri) +i am )tiliCat ererea u m'na mea# Dar ererea eAtraordinar/ nu )(a du) : um )e *n,ele9e a ea)ta u+or de la )ine :- 8/r/ o *n)o,ire 9rea de mult aur +i ar9int- /tre Roma# Adu /torii au 8o)t in i dintre 8ari)eii ei mai de 8runte- are au *ntreprin) *n a el timp o /l/torie la Roma *n tre!urile lor 8oarte proprii# A e+tia au venit la Irod- u 'teva Cile *naintea ple /rii lor +i l(au ru9at- da / n(ar avea el nimi de tran)mi) la Roma#

$F& Ei i(au venit la timpul eAtrem de potrivit; pentru / el uneltea de7a de patru )/pt/m'ni- um +i prin ine )/ 8i putut adu e el mai )i9ur +i el mai *n )e ret ererea eAtraordinar/ la Roma# A ea)t/ o aCie i(a venit de a eea u at't mai onvena!il- pentru / el )e *n,ele9ea de)tul de !ine u ei in i 8ari)ei ei mai de+tep,i +i *i on)idera a 8iind ei mai in)ti,i ai neamului lor# Atun i 'nd i(a *ntre!at el *n privin,a r/)pl/,ii de me)a9eri- are nu )e intreprinde- alt8el- din Ieru)alimu+or )u! dou/ )ute de livre- n(au erut ei nimi ; pentru /- e i(ar *ndeplini lui Irod- are le(ar 8i dovedit de a)emenea de7a multe )ervi ii de prietenie *n)emnate- a ea)ta ar 8a e(o ei de a)emenea numai din prietenie pur/4

$G& 6u a ea)ta a 8o)t Irod mai mult de 't pe deplin mul,umit +i le(a *nm'nat elor in i ererea- u tot u *n /r /tura 9rea- la are au avut treiCe i de /mile *ndea7un) de /rat# A)t8el *n8/,i+at- a /l/torit ererea eAtraordinar/ la Roma dup/ teAtul literal- dar- dup/ adev/rul )i9ur- altundevaeea e nu poate +tii unul a noi4

$H& O /l/torie de ai i p'n/ la Roma dureaC/ trei )/pt/m'ni pline *n *mpre7ur/ri 8avora!ile de vreme- alt8el +i o lun/; 'teva Cile- ade)ea )/pt/m'ni- )e r/m'ne la Roma +i *+i are timpul )/up'n/ e vine ineva de la *mp/rat# O a)emenea erere n(o reColv/ *mp/ratul *nainte de o 7um/tate de an *n aCul el mai 8avora!il- pentru / el are mii de tre!uri )tatele mai importante *n 8a,a lui# A um- vine /l/toria *napoi- are are nevoie totu+i de tot a+a de mult timp- a +i /l/toria p'n/ a olo4 6al ulat eAa t din multe eAperien,e- n(a venit *n / nimi *napoi de la Roma *nainte de trei )8ert de an- dup/ unoa+terea mea#

$I& 6ei in i me)a9eri- *n)/- au adu) *napoi *mputerni irea erut/- to mai dup/ notarea din ererea ) ri)/ de mine- ) ri)/ u totul pe per9ament 8rumo) +i *nCe)trat/ +i prev/Cut/ u toate )emnele *mp/r/te+ti uno) ute- lui Irod *nainte de durata de timp de +a)e )/pt/m'ni +i l(au 8eli itat- *n plu)- pe Irod u tot 8a)tul; dar eu am u9etat *n )inemi partea mea la a ea)ta +i am pu) a)t/Ci apul meu a C/lo9- / ei in i me)a9eri- *n privin,a .e)tiunii *n auC/- au 8o)t tot a+a de pu,in la Roma a mine4

%$& 5i /lo+ii au p/)trat !ine darul 9reu- *n redin,at lor- *mpreun/ u ele treiCe i de /mile )/n/toa)e- au 8al)i8i at )emn/tura *mp/ratului +i elelalte )emne +i i(au adu) a+a lui Irod o *mputerni ire )e ret/ *mp/r/tea) /- de)pre are el *n)/+i +tie- u )i9uran,/- tot at't de pu,in- a +i tine- *naltule domn +i )t/p'n4 Ptii tu- *naltule domn- a ea)ta e)te numai a+a p/rerea mea; poate 8i de a)emenea po)i!il- / *mputerni irea provine totu+i *n / de la *mp/rat4 Poate au avut or/!iile un v'nt 8avora!il- o dat/ *n olo +i o dat/ *napoi- atun i ar ie+i de)tul de !ine )o oteala- el pu,in u /l/toria *n olo +i *napoi +i *ntr(un mod de oin iden,/- pot ei )/(l 8i 9/)it pe *mp/rat *ntr(o or/ !ine di)pu)/ +i lip)it/ de tre!uri- de *ndat/ de la )o)irea lor *n Roma# A ela i(a l/)at )/ vin/ imediat *n 8a,/ +i le(a *nm'nat *mputerni irea dorit/- dup/ are au 9/)it ei atun i de *ndat/ iar/+i o ora!iem'n'nd *n oa e- *n A)ia- )(au ur at *n ea +i au a7un) u v'ntul el mai !un pe oa)ta Iudeii4 Pe ) urt- eu nu vreau )/ 8iu *n a e)t aC a!)olut delo un 7ude /tor4 5oate a e)tea )unt numai a+a pre)upunerea +i al ulul meu#= Ev# $4# $%F apitol

$%& 1pune 6ireniu2 3Prietene- a ea)ta e)te mai mult de 't o pre)upunere; a e)ta e)te pe deplin adev/rul el mai urat4 Pentru /- da / *mp/ratul i(ar 8i a ordat lui Irod +i *n )itua,ia ea mai rapid/- *mputerni irea erut/- atun i ar 8i impo)i!il )/ vin/ ea *n +a)e )/pt/m'ni de la Roma *napoi la Ieru)alim- deoare e ori e r'nduire- provenind de la Roma- are nevoie p'n/ la 1idon de7a de un timp de patruCe i de Cile- u el mai !un v'nt# Pe)te marea lar9/- pe unde ar 8i alea pro!a!il- *ntr( adev/r- ea mai ) urt/- nu ir ul/ doar/ ni i o ora!ie; dar- p'n/ e una vine *n oa e de(a lun9ul EV ( 4 %F oa)telor- ori a marii M/ri Mediterane )au a M/rii Adriati e- pe)te Gre ia- are nevoie ea de el pu,in patruCe i de Cile +i de a eea nu poate nimeni )/ 8a / alea du) +i *ntor) *n a ela+i timp#

$0& Bn plu)- tre!uie 8ie are )tr/in- are a7un9e la Roma +i vrea )/ ear/ eva de la *mp/rat- )/ petrea / mai *nainte +apteCe i de Cile la Roma- *naintea /rui timp nu a7un9e- *ntr(adev/r- ni i un trimi) )tr/in )au privat *n 8a,a re9elui- *n a8ar/ de un ondu /tor de o+ti )au un alt purt/tor de 8un ,ie mare# Pentru / e)te o dat/ pu)/ a)t8el r'nduiala *n Roma- / ori e )tr/in- are vrea )/ do!'ndea) / o milo)tivire de la *mp/rat- la Roma- tre!uie )/ adu / mai *nainte o 7ert8/ ora+ului prin a eea / m/n'n / mai *nainte- *n ora+- 't )e poate de mult +i / adu e alte daruri +i 7ert8e elor multe in)titu,ii +i or9aniCa,ii- eea e- )/ )punem a+a- aproape 8ie are )tr/in- venind din ,/ri dep/rtate- poate )/ 8a / 8oarte !ine- pentru / el- 8/r/ )/ 8ie prea !o9at- nu poate veni la Roma +i

nu are )/ )e roa9e de a)emenea pentru ni i o milo)tivire deo)e!it/# Eiind / pentru ple!ea 9eneral/- lip)it/ de mi7loa e materiale )unt pu+i +i )an ,iona,i le9ile +i 7ude /torii drep,i; pe ine *l *mpre)oar/ umva eva- a ela +tie unde tre!uie )/ mear9/# Da / mer9e el a olo- atun i i )e va +i a7uta u drept- dup/ le9e; pentru / la noi- romanii- nu eAi)t/ ni i o di8eren,iere +i prin ipiul a e)ta e)te mereu vala!il2 KJu)tita 8undamentum re9norum4L MDreptatea e)te temelia de !aC/ a toate *mp/r/,iileN +i KPereat mundu)- 8iat 7u)t4L M1/ )e +i r/)toarne la 8a,/ lumea- dar )/ i )e *nt'mple totu+i 8ie /ruia dreptatea4N A e)tea nu )unt la noi- romanii- numai a+a 8eluri 9oale de a vor!i- i do9me- are au 8o)t p'n/ a um *n / mereu re)pe tate 8oarte on+tiin io)#

$>& Nu e)te- de i- prin urmare- totu+i- a+adar- nee .ita!il- da /- ei venind la Roma- *i adu mai *nainte o 7ert8/ marelui ora+ al popoarelor- *nainte a ei )/ 8ie on)idera,i demni de o oare are milo)tivire *mp/r/tea) /# Pi din a ea)ta reia)/ a um- / ei in i trimi+i de /tre templu n(au a7un) *n 8a,a *mp/ratului *nainte a +apteCe i de Cile on)e utive +i de a eea le(a 8o)t impo)i!il )/ 8i putut 8a e *n +a)e )/pt/m'ni o /l/torie e8e tiv/ de ai i la Roma +i iar/+i *napoi# Dar- da / n(au putut 8a e ei a e)t lu ru- atun i reia)/ de la )ine on luCia de drept )i9ur/- / ei in i au re,inut pentru )ine omorile de in)te ale lui Irod /tre *mp/rat +i i(au adu) +i i(au *nm'nat tetrar.ului la om de domnie o *mputerni ire min inoa)/ +i a)t8el- 8al)/ din temelie4 Irod *+i *n .ipuie a um- / are *n po)e)ie le9i mai mari- de 't a elea pe are le(a primit ini,ial u tetrar.ia din Roma# Dar- )/(i 8ie de a eea turnat el mai de9ra!/ vinul el mai limpede4

$4& Da- a um +i e)te de i pe *n,ele)- de e nu mi(a 8o)t 8/ ut/ de la Roma de)pre a ea)ta ni i o *n+tiin,are ori um *n8/,i+at/4 Pentru / mie- a purt/torul de putere el mai ne*n9r/dit al Romei pe)te *ntrea9a A)ie +i o parte limitro8/ u A8ri a- tre!uie totu+i )/(mi 8ie dat/ o *n+tiin,are de)pre toate- e )e r'nduie+te ai i- ori um *n8/,i+at- de /tre Roma pe)te A)ia- / i- alt8el- ar tre!ui )/ on)ider o r'nduial/ mie ne uno) ut/ din partea Romei- da / ar *n epe ea )/ )e eAprime umva a tiv- a 8iind o putere autoritar/ provin ial/- de i- o revolt/ *mpotriva Romei +i a puterii )ale +i ar tre!ui de *ndat/ )/ intervin *mpotriva a e)teia u toate mi7loa ele de putere- )t'ndu(mi mie la di)poCi,ie4 De a eea ve,i admite a um *ntr(adev/r- / *mputerni irea lui Irod tre!uie )/ 8ie 8al)/4 Dar- da / *mputerni irea e)te 8al)/- atun i ve,i admite de a)emenea- / eu tre!uie *n primul r'nd )/(i de) op/r lui Irod *n+el/ iunea +i *n al doilea r'nd- )/(i on8i) *mputerni irea 8al)/- )/ i(o trimit *mp/ratului- a el *n)u+i )/ pedep)ea) / ti /lo+ii r/i- din pri ina ne in)tirii )8in,eniei a per)oanei )ale4= Ev# $4# $%G apitol $%& 1pune Qin"a2 3Bnaltule prieten4 Bnaltule domn4 5oate a e)tea le admitem u totul pe deplin !ine; dar noi admitem pe l'n9/ *n / eva- e tu nu pari )/ admi,i4= $0& 1pune 6ireniu2 3Pi e ar 8i a ea)ta *ntr(adev/rJ=

$>& 1pune Qin"a2 3Politi a )tatal/ dra9/ e)te a ea)ta- *n on)e in,a /reia- aproape *n toate timpurile +i *n toate ,/rile p/m'ntului- po)edeaC/ preo,imile un anumit privile9iu- prin urmarea /ruia ele pot 8a e multe- e pentru ealalt/ omenire ar 8i o 8/r/dele9e# Preo,ii )unt de)tul de *ndr/Cne,i- )/ )e impun/ u )ila elorlal,i oameni a verita!ili dumneCei +i )/ poarte *n 9ur/ uv'ntul a+a Ci) al lui DumneCeu dup/ !una pl/ ere a lor *n 8a,a tuturor oamenilor# Pi ni i un om

nu )e ) oal/ *mpotriva lor +i .iar *n)u+i *mp/ratul tre!uie )/ privea) / la un a)emenea 7o o!raCni u o .i prieteno+i- din pri ina )uper)ti,iei din popor- din !/tr'ni o!i+nuit/- prin are oamenii )unt men,inu,i *n anumita poCi,ie a) ult/tor umil/ +i )/ nu )e ridi e *mpotriva re9elui ,/riida / a e)ta *i d/ a eluia+i el mai ade)ea le9i 9reu de ,inut +i *i pune *n )pinare a+a unele tri!uturi 9reu de *ndeplinit#

$4& Dar- da / preo,ilor le e)te permi)- )/ 8a / totul dup/ !unul pla *n lo ul lui DumneCeu- atun i nu va riti a *mp/ratul de a)emenea 8aptul- *ntr(un 8el .iar ie+it din omun- da / a e+ti ame,itori de popor )e !a9/ *n aC de ne e)itate- uneori *n )e ret )au +i *n pu!li - *n pielea monar.uluivor!e) *n numele )/u +i dau .iar le9i- 'nd re uno) a+a eva a 8iind eva t/m/duitor at't pentru )t/p'nitor- pentru )tatul )/u +i !ine*n,ele)- 't +i pentru )ine- eea e tre!uie )/ apar/ u at't mai ierta!il- mai u )eam/ *n a ele provin ii- are )unt 8oarte tare *ndep/rtate de reCiden,a domnitorului- a+a a patria iudeilor de ai i#

$D& Da / *mp/ratul le ere a)t/Ci )/ dea )o oteal/ +i )/ poarte o!li9a,ia din auCa *mputerni irii 8al)e- atun i nu vor ne9a ei 8oarte +i a!)olut delo - )/ 8i 8/ ut a+a eva +i 8/r/ toat/ *n)/r inarea; dar ei vor 8i *n )tare )/ dea *mp/ratului pe l'n9/ +i motivul !un- *n virtutea /ruia ei au r'nduit a+a eva- numai )pre !inele monar.ului +i a )tatului )/u4 Pi ei vor +i /uta )/(i dovedea) / *mp/ratului *ntr(un mod am/nun,it +i lumino) a )oarele- de e a 8o)t ne e)ar/ o a)emenea di)poCi,ie +i e 8el de 8olo) i(a re) ut din a ea)ta )tatului +i monar.ului# Pi *mp/ratul va tre!ui la )8'r+it )/(i laude +i )/(i r/)pl/tea) / *n / *n plu)# EV ( 4 %G

$F& Pune(i tu a)t/Ci )/ dea )o oteal/ +i tu le vei putea 8a e- dup/ intero9are- tot at't de pu,in r/ua *mp/ratul *n)u+i +i vei 8i nevoit la )8'r+it )/(i mai on8irmi *n / lui Irod o anumit/ *mputerni ireda / *,i dovede) - / un a)emenea do ument a 8o)t ne e)ar- pentru a(i pune- prin el- anumite limite l/ omiei de domnie a lui Irod- 8/r/ are el +i(ar 8i 8ormat 8oarte u+or- *n )e ret- o putere mareu a7utorul omorilor +i a !o9/,iilor lui nem/)ura!ile- u are ar 8i *n eput el atun i )/ vor!ea) / 8oarte ate9ori u voi- romanii4 Dar ei ar 8i a8lat a ea)ta +i ar 8i uprin) de *ndat/ un mi7lo potrivit prin iluminarea de )u)- prin are Irod a primit pro 8orma un privile9iu din puterea voin,ei *mp/ratului- pe are l(ar 8i o!,inut- alt8el prin *n /p/,'nare- u 8or,a *n ) urt timp# : Da / avalerii templului te *nt'mpin/ u a)emenea eApli a,ii- e alt eva po,i tu 8a e ai i- de 't )/(i 8eli i,i +i )/(i r/)pl/te+tiJ=

$G& 1pune 6ireniu2 3A e)t lu ru nu(l admit *n / a+a u totul potrivit4 Da / Irod avea inten,ia unui a)emenea plan r/u +i voia )/(l +i pun/ *n apli are- de e nu mi(a 8o)t a e)ta indi at pe o ale )e ret/J Eu a+ 8i putut doar/ totu+i de a)emenea )/ iau 8oarte !ine m/)urile potrivite *mpotriva a e)tuia4 De la Ieru)alim p'n/ la 1idon )au 5ir nu e)te doar/ totu+i .iar a+a de departe4 Pi *n)8'r+it- um vor 7u)ti8i a templierii omorile mari )u)tra)e *mp/ratului +i ele treiCe i de /mileJ Eu )unt de p/rere- / le va pi a a ea)ta de i totu+i pu,in am 9reu4=

$H& 1pune Qin"a2 3Bnaltule prieten- *naltule domn4 5u pari )/ po)edeCi alt8el de)tul de mult/ *n,elep iune )tatal/ 8oarte temeini /- dar ai i pari tu )/ 8ii iar/+i u at't mai neeAperimentat : a +i ineva- are n(a purtat *n / ni iodat/ .iar +i numai un ) eptru al a)ei *n m'na )a4 Pentru a(,i indi a *n)/+i a e)t lu ru- poate )/(i 8i re,inut pe ei un motiv du!lu4 Bn primul r'nd2 Peri ol *n apropierea amenin,/toare; +i *n al doilea r'nd2 Evitarea ori /rei v'lve peri uloa)e *n a ea)t/ privin,/4 Pentru /- da / ai 8i 8o)t tu *n+tiin,at prea devreme de)pre a e)t 8apt- atun i ai 8i r'nduit de *ndat/- a *ntre9 Ieru)alimul )/ 8ie pu) )u! a)ediu +i pu) 8oarte temeini )u! )uprave9.ere; a ea)ta ar 8i produ) o on8uCie mare *n popor +i el ar 8i 8o)t umplut u o ur/ amar/ *mpotriva voa)tr/# Dar Irod ar 8i 8o)t *n )tare )/ 8olo)ea) / atun i 8oarte !ine o a)emenea )tare de )pirit *mpotriva voa)tr/- prin are )(ar 8i putut 8orma rele 8oarte impreviCi!ile4

$I& 5oate a e)tea !ine al ul'nd +i prev/C'nd dinainte- a r'nduit templul din !el+u9ul )/u DumneCeie) de *n,elep iune to mai un eva- prin are toat/ 9/l/9ia lu rului r/u a 8o)t remediat; la timpul potrivit- *n)/- v(ar 8i *n+tiin,at de7a ori um pe tine +i pe *mp/rat a+a u totul domol de)pre eea e )(a *nt'mplat ai i- *n)o,it u )8atul- e ar 8i ai i mai departe de r'nduit# Dar omorile de)tinate *mp/ratului le(ar putea ei ori um trimite de a!ia atun i la tine- 'nd ar 8i on)iderat a 8iind )8/tui!il/ tran)miterea *n+tiin,/rii /tre tine de)pre toate a e)tea#

%$& Da / tu- *naltule prieten +i *naltule domn- ai primi u totul )i9ur un a)emenea r/)pun) la unele dintre *ntre!/rile tale- )pune(mi da / tu- *n on)e in,a unei adev/rate *n,elep iuni )tatale- ai putea 8a e alt eva- de 't )/ le a orCi templierilor toat/ lauda +i )/(i r/)pl/te+ti dup/ le9e- um ori e ondu /tor de a8a eri in)tit +i !un e)te de r/)pl/tit u Ce e la o )ut/4=

%%& 1pune 6ireniu2 3Dar- da / )unt eu pentru mine onvin) de r/utatea numai prea )i9ur/ 8oarte m/rea,/ a templierilor- pot eu )/(i laud *n a e)t aC +i )/(i +i r/)pl/te) *n / *n plu)J Nu eAi)t/a+adar- ni i un mi7lo +i ni i o ale- pentru a le veni de .a a e)tor 8ra,i ai lui )atanaJ=

%0& 1pune Qin"a2 3Da / Qin"a unoa+te avalerii r/i mai mult +i *i dete)t/ mai ad'n - e)te o *ntre!are *n)emnat/; da / eu i(a+ putea di)tru9e pe to,i- templul +i )ina9o9ile lor u o )u8larerede(m/- eu nu a+ u9eta *n plu) ni i o durat/ de dou/ minute4 Dar tre!urile )/ )tau a um o dat/ a)t8el- / nu(,i poate da un alt )8at ni i .iar *n)u+i un DumneCeu- de 't )/ 8a i deo amdat/ la 7o ul r/u o min/ !un/# Da / vine dup/ a eea timpul- atun i vine +i )8atul#

%>& Dup/ al ulul meu +i dup/ al ulul lui Ioan vor 8i ei- *n ep'nd de a um *n patruCe i de ani- pe deplin maturi )pre /derea pieirii +i voi ve,i tre!ui atun i )/ u eri,i din nou *ntrea9a Iudee +i *ntre9ul Ieru)alim +i )/ di)tru9e,i din temelie ui!urile lor; dar- *naintea a e)tui timp- )e va la)/ intreprin) pu,in )au nimi *mpotriva lor u m'na *narmat/- a8ar/ de eea e ,i(am dat mai devreme a )8at# 5u po,i )/ r'nduie+ti )/ 8ie *ntre!a,i *ntr(o vreme- um )tau lu rurile +i tre!urile anumite; dar- da / vei primi de)t/inuirea evident de *ndat/- atun i a ,ioneaC/- um ,i(am )pu) a ea)ta ,ie/ i- alt8el- po,i )/ pre9/te+ti lu rului un deCnod/m'nt r/u4=

Ev# $4# $%H apitol

$%& 1pune 6ireniu2 3Prietene- eu re uno) privirea +i +iretenia ta lar9/ +i Irod +i(a 9/)it *n tine un na+- are aut/ *n *ntrea9a Iudee el a)emeni lui4 A um- nu mai e+ti tu- e(i drept- de partea lui Irod- i roman +i nu mai tre!uie ni iodat/ )/ aperi auCa lui Irod- i doar urat ea a noa)tr/ +i a e)t lu ru pentru noi; de a eea po,i tu )/ a8li a um de7a mai multe lu ruri de)pre to,i are )(au on etrat ai i- pe a e)t pun t la mare +i de e a+a u totul de 8apt4 Dar- *nainte de toate- )pune(mi a um- e ai 8a e- da / ar veni a um dintr(o dat/ marele prooro 9alilean de pe undeva4=

$0& 1pune Qin"a2 3EuJ4 : A!)olut nimi ; eu l(a+ l/)a )/ mear9/ pe /ile )ale4 1/ m/ )8/tuie) u el- a+ dori *ntr(adev/r- pentru a vedea- da / Ioan a avut *ntr(adev/r dreptate *n a )pune- / el n(ar 8i ni i m/ ar demn- de a(i de) ul,a a e)tuia *n /l,/mintea pi ioarelor4 Ioan a 8o)t un prooro 8oarte *n,elept +i a avut mai mult/ lumin/ de 't to,i eilal,i prooro i ve .i lua,i laolalt/# A um- da /- *n)/Ioan d/ de)pre Ii)u) din NaCaret o a)emenea m/rturie- 't de mare- 't de *n,elept +i 't de puterni tre!uie )/ 8ie el4

$>& Ptii tu- *naltule prieten- da / a+ 8i vrut *n )erio) )/(l prind umva pe Ii)u) : .iar da / numai aparent (- atun i a+ 8i putut 8a e a e)t lu ru de7a de mult; pentru / *n temelie am +tiut eu totu+i el mai ade)ea- unde )e a8la Ii)u)4 Dar nu am avut u adev/rat ni i o inten,ie pentru a e)t lu ru +i EV ( 4 %H

)in er )pu)- ( eu am avut o 8ri / proprie 8a,/ de a e)t !/r!at4 Pentru /- dup/ toate ele e am auCit de)pre el : +i a e)t 8apt de la martori redi!ili- .iar de la )amarinieni (- tre!uie )/ 8ie el )tra+ni *n !el+u9ul unei oare are DumneCeiri 8oarte de)/v'r+ite : )au tre!uie )/ 8ie un ma9i ian ini,iat din + oala ve .e- e9iptean/4 Bn ni i o privin,/ n(a+ dori eu de a eea )/ am eva deo)e!it de( a 8a e u el; pentru / atun i a+ primi eu de)i9ur toat/ puterea v'ntului *n 8a,/# 6u adev/rat- eu pentru mine a+ dori doar )/(l v/d +i )/(i vor!e) - dar totu+i numai *n )itua,ia ea mai pa+ni /; dar *n a ea)t/ .ain/ a mea de pri9onitor ni i m/ ar o dat/ de departe4=

$4& Bl *ntre! a um Eu Bn)umi pe Qin"a +i )pun2 3Dra9/ prietene +i Eu )unt Unul- 6are *l unoa+te pe Ii)u) din NaCaret at't de !ine 't pe Mine Bn)umi- dar pot )/(,i )pun numai a ea)ta de)pre El- / nu e)te un du+man al ni i unui om- i un !ine8/ /tor al tuturor a elora- are vin +i aut/ a7utor la El# El e)te- e(i drept- de)i9ur un du+man al p/ atului- dar nu al p/ /to)ului- are )e /ie+te de p/ atul )/u +i )e re*ntoar e )merit la !ine# De /tre El- n(a 8o)t *n / ni i un om 7ude at +i o)'ndit +i da / ar 8i 8o)t p/ atele )ale mai multe de 't ni)ipul m/rii +i iar!a p/m'ntului#

$D& Dar *nv/,/tura 1a on)t/ u totul pe ) urt *n a eea- a omul )/(L re unoa) / pe DumneCeu +i )/(L iu!ea) / mai pre)u) de toate +i pe aproapele lui- ori e +i ori ine ar +i 8i el- *n)emnat )au

ne*n)emnat- )/ra )au !o9at- de 9en ma) ulin )au 8eminin- t'n/r )au !/tr'n- tot a+a a pe )ine *n)u+i# 6ine 8a e a e)t lu ru tot timpul +i evit/ p/ atul- a ela va a8la 8oarte de9ra!/ *n )ine- / o a)emenea *nv/,/tur/ e)te u adev/rat din DumneCeu +i / n(a venit din 9ura unui om- i din 9ura lui DumneCeu; pentru / ni i un om nu poate +tii- e )/ 8a / el- pentru a do!'ndi via,a ve+ni / +i *n e ar on)ta a ea)ta# Un a)emenea lu ru +tie numai DumneCeu +i la )8'r+it +i a ela- are a auCit a ea)ta din 9ura lui DumneCeu#

$F& El *nva,/ de a)emenea- / to,i oamenii- are vor )/ do!'ndea) / via,a ve+ni /- tre!uie )/ 8ie *nv/,a,i de /tre DumneCeu; ei are aud ai i numai de la oameni- e )/ 8a / ei- a eia mai )unt *n / departe de *mp/r/,ia lui DumneCeu# Pentru / ei aud- *ntr(adev/r- uvintele ro)tite de o lim!/ muritoare; dar- a+a um lim!a are a dat uvintele e)te muritoare- a+a e)te atun i +i uv'ntul *n omul are le(a auCit# El nu a ord/ aten,ie a e)tuia +i nu(l 8a e viu prin ni i o 8apt/# Dar uv'ntul are vine din 9ura lui DumneCeu- nu e)te mort- i viu- *ndeamn/ inima +i voia omului )pre 8apt/ +i 8a e a)t8el viu omul *ntre9#

$G& Dar- da / a devenit o dat/ viu omul- prin uv'ntul lui DumneCeu- atun i r/m'ne el viu +i li!erpe ve i +i nu va mai )im,i +i 9u)ta vreodat/ umva moartea- ( +i da / ar +i putea muri dup/ trup de o mie de ori4 $H& VeCi- prietene- a e)ta e)te a+a *n toat/ ) urtimea )'m!urele *nv/,/turii marelui prooro din NaCaret4 : 1pune(ne nou/- um *,i pla e a e)ta +i e reCi tu atun i de)pre marele prooro 4= Ev# $4# $%I apitol

$%& Qin"a u9et/ ai i pu,in +i )pune dup/ un timp2 3Dra9/ prietene4 Bmpotriva unei a)emenea *nv/,/turi- de+i e)te ea eva *ndr/Cne,- nu )e la)/ a!)olut nimi )pu) *mpotriv/; ea e)te- mai ale) da / eAi)t/ un DumneCeu- are 1e o up/ umva numai pu,in de ei muritori- evident de un ara ter DumneCeie) 4 Au )ta!ilit- e(i drept- *ntr(adev/r do9ma +i al,i mari *n,elep,i- / dra9o)tea urat/ e)te 9ermenele de temelie a toat/ via,/ +i / oamenii ar tre!ui )/ )e *n9ri7ea) / el mai mult de dra9o)te- pentru / numai din dra9o)te poate )/ le *n8lorea) / oamenilor ori e m'ntuire; dar ei n(au eApli at ara terul urat al iu!irii# Dar iu!irea are tot a+a o parte !un/- pre um +i una rea +i nu +tii la )8'r+it- e parte a iu!irii ar tre!ui- de i- de 8apt- )(o *n9ri7e+ti- a 8iind adu /toare de m'ntuire#

$0& Dar- ai i- e)te ro)tit *ntr(un mod )tr/lu itor a )oarele- e 8el de iu!ire e)te indi at a omul )(o *n9ri7ea) / +i )(o 8a / prin ipiul )/u de via,/# A)t8el- nu poate o a)emenea *nv/,/tur/ )/ provin/ 8ire+te *ntr(adev/r ini,ial de la ni i un om- i numai de la DumneCeu +i dovede+te totodat/- / eAi)t/- de i- totu+i- un DumneCeu# A+adar- de i- eu *,i )unt ,ie- *naltule prieten dra9- mie u totul ne uno) ut : +i da / ai 8i tu umva un p/9'n : mul,umitor din toat/ inima; pentru tu mi(ai 8/ ut a um- pre um +i prietenilor mei de a)emenea nu /Cu,i *n ap- un )ervi iu mare4 Noi am 8o)t oare um to,i mai mult )au mai pu,in 8/r/ DumneCeu; dar- a um- mi )e pare el pu,in- / am 9/)it iar/+i DumneCeul pierdut- eea e *mi e)te 8oarte *m!u ur/tor +i pl/ ut#

$>& Pi Ioan +i(a dat- e(i drept- toat/ )ilin,a de a m/ onvin9e de eAi)ten,a unui DumneCeu ve+ni ; dar trea!a nu voia totu+i )/(i reu+ea) /# Eu +tiam )/(l ontraCi u totul )tra+ni +i el nu mi(a *ndep/rtat toate du!iile mele +i a+a am +i r/ma) de i prin) *n du!iile mele ve .i- p'n/ *n a ea)t/ lip/# Dar a um )(a terminat dintr(o dat/ u tot du!iul4

$4& 6iudat4 Da- da- a+a e)te2 Da / ineva nu 9/)e+te poarta potrivit/ *ntr(o 9r/din/ u la!irinturia ela nu a7un9e la palatul re9elui- are +i(a on)truit l/ a+ul )/u )tatorni *n mi7lo ul lar9 al 9r/dinii mari u la!irinturi; dar tu mi(ai ar/tat +i mi(ai de) .i) a um poarta adev/rat/ +i e)te a)t8el a um un lu ru u+or- )/ p/trunCi *n toat/ ) urtimea p'n/ la palatul marelui re9e ve+ni #

$D& Dar- )pune(mi a um de a)emenea )pre !un/tate- unde ai avut tu- de i- *nalta 8eri ire de a te *nt'lni u marele !/r!at4 El )i9ur nu e)te un ma9i ian- i un om *nCe)trat u puteri DumneCeie+ti mai *nalte; 8iind / pentru a e)t lu ru d/ m/rturie *nv/,/tura Lui u adev/rat DumneCeia) /4 1pune( mi prin urmare- unde i(ai vor!it4 Eu *n)umi vreau )/ m/ du a olo +i )/ a) ult din 9ura lui a)emenea uvinte vii de m'ntuire#=

$F& 1pun Eu2? R/m'i tu a um numai ai i; *n de ur)ul ) urt al di) u,iilor urm/toare- *l vei 9/)i tu )in9ur4 Pi e)te a um de a)emenea de7a u o or/ !un/ pe)te amiaC/# Han9iul no)tru !un Mar u e)te de7a 9ata u m'n area de pr'nC +i a ea)ta va 8i imediat pu)/ pe me)e; dar- dup/ m'n arevom EV ( 4 %I

)unt plin de ima9ini +i de o!ie te de de ora,ie +i pe l'n9/ a ea)ta ei red ele mai tr/Cnite lu ruriiar preo,ii pedep)e) pe a ei oameni- are nu red eea e ei *nva,/# Ei )e nume) )lu7itorii lui DumneCeu +i de a eea )e la)/ 't )e poate de tare re)pe ta,i; dar *n ) .im! ei .inuie )/ra a omenire u tot 8elul de lu ruri pe are ei le pot inventa# 1/ devin eu )u! a)t8el de *mpre7ur/ri un evreuJ Nu- departe )/ 8ie de mine a e)t 9'nd4

$4& 1e )pune *ntr(adev/r- / ei au a e)te le9i dire t de la DumneCeu- pe are El le(a dat lor prin *nv/,/torul de !aC/ Moi)e pe muntele 1inai# Le9ile )unt *n )ine 8oarte !une- da / 8ie are )(ar ,ine de ele +i ar 8i pentru to,i o re9ul/ de via,/; dar la e 8olo)e+te- da / oamenilor )/ra i li )e interCi e 8uratul +i *n+elatul *n el mai )tri t 8el- dar to,i eilal,i- are )e a8l/ a ni+te minuna,i pe ) aunul puterii- 8ur/ +i *n+eal/ la 8ie are o aCie omenirea are le e)te )upu)/- *n ori e 8el +i .ip +i ei nu(+i *n ar / delo on+tiin,a din pri ina le9iilor date de DumneCeu4 1pune(mi tu mie- *n e 8el de lumin/ )e a8l/ pentru unul are 9'nde+te limpede le9ea +i ei are o p/Ce) pe a ea)ta4

$D& Da / pe un )/ra l(a *mpin) )/r/ ia )/ ia eva- de unde a v/Cut / e)te din !e+u9- atun i a e)ta e)te tra) la r/)pundere u )tri te,e +i e)te de *ndat/ pedep)it +i iar/+i pedep)it; dar el e

o rote+te le9ea- are *n 8ie are Ci +i la ori e o aCie 8ur/- omoar/- *n+al/ +i )e )erve+te u eea e dore+te- )e a8l/ dea)upra le9ii- nu ,ine delo ont de a ea)ta +i *n )ine nu rede *n nimi - *n a8ar/ de avanta7ele *m!el+u9ate ale a e)tei vie,i4 Poate )/ 8ie a ea)ta un aran7ament dumneCeie) - are u ererile minore 8a,/ de )/ra a omenire )e a8l/ *ntr(un a)t8el de ontra)t ,ip/torJ4 6e inteli9en,/ 't de 't )/n/toa)/ poate )/ a epte a)t8el de *mpre7ur/riJ4

$F& 6eea e mie *mi e)te pe pla - a )/ mi )e *nt'mple- la a e)t lu ru tre!uie )/ m/ 9'nde) +i la aproapele meu- a ni i pe el )a nu *l deran7eCe- da / eu voi 8a e u el eea e dore+te *n limitele !unului )im,4 Dar da / eu m/ a8lu p'n/ pe)te ure .i *n )/r/ ie- nu am ni i un !an- )/(mi pro ur ni i .iar )tri tul ne e)ar +i m/ du - aut +i m/ ro9- iar la a ele ru9/min,i nu prime) de la nimeni nimi +i la )8'r+it *mi iau eea e am nevoie- ( poate atun i o le9e )/ m/ ondamneJ4 Nu am eu .iar ni i un drept- )/ iau *n po)e)ia mea eea e *mi e)te )tri t ne e)ar- deoare e )tr/mo+ii puterni i nu au omi) un p/ at- atun i 'nd au o upat ,/ri *ntre9iJ4

$G& Da- da / din pri ina 8ri ii de lu ru ar tre!uie )/ 8ur +i )/ 8ur- atun i nu )(ar putea )im,i 7i9nit/ vreo inteli9en,/- da / m(ar tra9e ineva la r/)pundere; dar da / doar *n aCuri eAtreme iau *n po)e)ia mea eva de e am nevoie- atun i )/ nu *n ere e +i )/ ni i un m/ tra9/ la r/)pundere vreun DumneCeu- ( dar )/ nu mai vor!im de un om )la! +i e9oi)t- are *n unele lu ruri omite mai multe nedrept/,i *ntr(o )in9ur/ Ci de 't eu *ntr(un an *ntre94 Eu nu vreau )/ m/ eAprim ur't 8a,/ de le9ea propriet/,ii dumneCeie+ti; dar mai !un/ +i mai !l'nd/ nu 8a e omenirea pin )tri te,ea ei- i doar re e +i 8/r/ pi de dra9o)te4L

$H& 5ot a+a de rud/ e)te arun at/ le9ea !unei uviin,e- 8/r/ pi de pardon 8a,/ de natur/- timp +i puterea omului# 1/ ne 9'ndim pe)te 'te o!)ta ole tre!uie )/ trea / un om (- indi8erent da / el e)te !/r!at )au 8emeie4 De multe ori ni i un 8el de edu a,ie- de multe ori *n)/ una- are e)te u mult mai rea de 't ni i una4 El )avureaC/ de multe ori m'n /ruri +i !/uturi- are a9it/ )'n9ele )/u; de multe ori 9/)e,te o o aCie ideal/- )/(+i )ati)8a / dorin,ele naturale +i le +i )ati)8a e# Dar pove)tea )e a8l/ +i el e)te pedep)it 8/r/ re9rete a 8iind el mai mare p/ /to)- / i el a *n /l at : doar o le9e dumneCeia) /#

$I& O voi - ne!unilor- *mpreun/ u le9ile voa)tre dumneCeie+ti4 De e nu a,i emi) o prele9e *naintea elei dumneCeie+ti- on8orm /ruia )/ )e )in .i)ea) / omul pentru ea mai !un/ +i adev/rat/ re+tere +i de a!ia dup/ a eea )/ v/ uita,i da / mai era nevoie de o alt/ le9e important/J4 Nu e)te 't )e poate de pro)te) din partea unui 9r/dinar- are vrea )/ ) .im!e dire ,ia de re+tere a unui pom +i *n epe )/ tra9/ de ei u 8or,/ +i putere- u toate / a ei pomi )unt mari +i au devenit de(a lun9ul anilor puterni i +i de ne lintitJ4 De e a el 9r/dinar pro)t nu )(a o upat mai devreme de a ei pomi- deoare e atun i ar 8i 8o)t mai u+or )a(i *ndoaie 8/r/ ni i un 8el de peri olJ4 1/ )e *n9ri7ea) / un DumneCeu )au un om- prin a /rui 9ur/ )/ vor!ea) / DumneCeitatea- mai *nt'i pentru o natur/ dreapt/ +i !ine re) ut/ a omului- o edu a,ie *n,eleapt/ +i de a!ia dup/ a eea )/ emit/ le9i *n,elepte- da / vreun om !ine re) ut va mai avea nevoie de ele4

%$& O prietene Qin"a4 5u e+ti un evreu +i u )i9uran,/ uno+ti mai !ine *nv/,/tura ta de 't o uno) eu; dar din at't 't *mi e)te uno) ut din 9re+eal/- nu(,i pot )pune alt eva- de 't ,i(am )pu) eu p'n/ a um +i din a e)tea tu po,i vedea u u+urin,/- / eu nu pot l/)a deoparte 9'ndirea mea urat/ +i !aCele matemati ii- doar din pri ina *n9ri7irii lui 6ireniu el *nalt# La a)t8el de ) .im!uri re8uC eu ori e 8el de a7utor- apu mai !ine toia9ul de er+it +i tr/ie) a+a re)tul am/r't al Cilelor mele pe a e)t p/m'nt; dar eea e va dori dup/ a eea )/ 8a / natura u mine- *i va 8i tot una unui mort are )(a re*ntor) la nimi 4 Vor!e+te tu a um- Qin"a- da / am dreptate )au da / nu am dup/ p/rerea ta4=

%%& 1pune Qin"a2 KPrietene +i 8rate Qorel4 Bn 8ond +i la urma urmei eu nu pot )/ nu(,i dau dreptate; dar mai tre!uie )/ adau9 +i 8aptul- / mai eAi)t/ lu ruri iudate- de)pre po)i!ilitatea /rora tu nu(,i po,i ima9ina# Atun i 'nd vei a7un9e )/ le uno+ti- de a!ia atun i vei re unoa+te tu *n)u,i- 't de multe lu ruri !une +i adev/rate )e a8l/ *n uvintele tale ro)tite mai *nainte4L %0& 1pune Qorel2 KDa- da- a+a e)te !ine; da / tu +tii alt eva mai !un- atun i )pune eva- / eu u )i9uran,/ nu(,i voi r/m'ne dator u vreun r/)pun)4L

%>& Qin"a vor!e+te a+a2 KA e)t lu ru nu ar 8i de 8olo) ni i unuia dintre noi; dar adre)eaC/(te a elui !/r!at- de)pre are tu ai )pu)- / ,i )e pare at't de uno) ut4 A ela *,i va aprinde lumina ea dreapt/ +i dup/ a eea tu vei *n epe )/ *n,ele9i adev/rul )au opu)ul )pu)elor tale4L %4& 1pune Qorel2 KEoarte !ine- eu voi 8a e a+a eva +i )/ +tii / mie nu(mi e)te team/ de el; dar u mine va avea o nu / 9reu de )part4L EV ( 4 DG EV# $F%# 6apitol#

$%& 6u a e)te uvinte *l p/r/)e+te Qorel- are e)te a operit u ni+te Cdrem,e- pe Qin"a- )e apropie de Mine +i vor!e+te a+a2 KBnalt domn +i mae)tru al vinde /rii- a ea)t/ *m!r/ /minte- are a oper/ trupul meu 7alni - )unt ni+te Cdrem,e din el mai 7o)ni 8el; dar a e)tea el pu,in a oper/ ru+inea unui om- /ruia *i pare *ntr(adev/r r/u- )/ )e a8le *ntre a e+ti a+a Ci+i oameni +i din p/ ate )emeni de(ai )/i4 Eorma e)te tot una p'n/ la *m!r/ /minte; dar *ntre eAi)ten,/ pare )/ 8ie o di8eren,/ )tri9/toare la er#

$0& Eu )unt un om- are *n,ele9e )/ 8a / di8eren,a- / doi u doi nu 8a +apte- i doar patru4 Qin"a mi(a )pu) / tu ai 8i a el !/r!at- are ar putea )/(mi aprind/ o lumin/ mai puterni /- de 't e)te a mea- / el pu,in prin a ea)ta )/ prime) printre ole9ii mei de redin,/ +tampila omenirii; dar eu nu m(am )in .i)it prea mult pentru a e)t lu ru +i ni i nu vreau )/(l do!'nde) - da / tu dore+ti )/( mi aprinCi o u totul alt/ lumina- Qin"a mi(a )pu)- / tu e+ti )in9urul- are poate *n8/ptui a ea))ta# $>& Prin ipiile mele 't de 't )olide le(ai auCit tu# Pentru mine a e)tea au 8o)t din p/ ate un adev/r mult prea runt; dar da / tu vei putea )/(mi o8eri alt eva mai !un- atun i 8/ a ea)ta +i eu

voi l/)a u dra9 toate a e)te adev/ruri )/ mi )e +tear9/ din inim/4 Eu nu +tiu- u el 8el de titlu de onoare )/ te )alut- ( dar eu m/ 9'nde) - / +i tu e+ti un om al adev/rului +i unor a)t8el de oameni le e)te tot una- u e 8el de titlu li te adre)eCi# Eu te voi numi R*nalt *nv/,/torS +i te voi re)pe ta a 8iind a e)ta- u toate / eu te uno) doar din auCite# Dar da / m/ vei onvin9e +i u 8apta- atun i tu vei 8i adorat de mine4

$4&1pune(mi tu a um- da / ,ie ,i(a 8o)t pe pla - 't de aproape am 8o)t eu de adev/r u prin ipriile mele# 1untem noi mai mult )au mai pu,in oameni- de 't au 8o)t a eia- are au lo uit a e)t p/m'nt mai *nainte a 8iind ni+te 8iin,e ra,ionaleJ Am eu voie- doar pentru / oamenii au inventat o le9e a propriet/,ii- de)pre are ei )pun- / a 8o)t dat/ de la DumneCeu- a 8iind un )/ra 8aun- are de multe ori nu a !/9at *n 9ur/ trei Cile ni i o *n9.i,itur/ +i prin ru9/ri nu a primit nimi - )/(mi iau at't din !el+u9ul unui om- pentru a m/ prote7a de moartea prin *n8ometare- deoare e 8ie are vierme a a e)tui p/m'nt are dreptul- )/ )e )ature dintr(o proprietate )tr/in/- 8/r/ a el )/ tre!uia) / )/ umpere eva- pentru / din p/ ate e)te +i el un lo uitor a a e)tui p/m'nt- deoare e e)te a+a dat din partea naturiiJ 1au are un om mai pu,ine drepturi- )/ )e )ature din 8ru tele naturii- doar pentru / nu a avut !ani )u8i ien,i )/(+i umpere o !u at/ de p/m'nt (- iar o pa)/re de pe er- are mai multe drepturi doar / e)te o adev/rate arti)t/ *n 8urti+a9uiJ4 Eu te ro9 a tu )/(mi dai de)pre toate a e)tea un r/)pun) drept +i vala!il4L

$D& 1pun Eu2 KPrietene- at'ta timp 't tu e9aleCi drepturile tale u ele ale animalelor- ai *ntru totul dreptate u prin ipiile tale naturale; / i ai i Eu nu(,i pot )pune nimi +i ori e le9e a moralit/,ii +i a propriet/,ii e)te pur +i )implu o 9lum/ proa)t/4 6't de ne u9etat ar tre!uie )/ 8ie a el om- are ar dori )/ dea le9i ale propriet/,ii p/)/rilor din aer- animalelor de pe p/m'nt +i pe+tilor din ap/; / i un om 't de 't *ntre9 la 7ude at/- )au .iar +i un DumneCeu- tre!uie )/ +tie- / a e)te 8iin,e au a le9e doar natura *n )ine4 Prin urmare tu ai pe deplin dreptate u p/rerile tale- da / omul nu e)te nimi mai mult +i nu tre!uie )/ )e a+tepte la nimi mai mult de 't un animal- are )e a8l/ a+a din pri ina naturii#

$F& Dar da / omul e)te poate ai i din pri ina unui ) op mai *nalt- de)pre po)i!ilitatea a ea)ta ,ie *n)/ nu ,i(a tre ut nimi prin minte- eea e u u+urin,/ )e poate re unoa+te prin adev/rul ontrover)at a ne e)it/,iilor tale- atun i prin ipiile tale matemati e )e a8l/ pe ni+te pi ioare 8oarte in)ta!ile4

$G& Dar pentru / un om e)te a+eCat pe a e)t p/m'nt pentru ) opuri mai *nalte- ar tre!ui tu )/ re uno+ti de7a din 8aptul- / 8iind un opil nou n/) ut )e a8l/ u mult mai pre7o) de 't ori e animal +i de a!ia dup/ ',iva ani de *n9ri7ire inten)iv/ *n epe )/ devin/ om# El tre!uie )/ intre *ntr(o anumit/ ordine +i tre!uie u .in +i *ntr(o lupt/ dreapt/ )/(+i '+ti9e )in9ur p'inea# De a eea a primit le9i- a el )/ le privea) / a pe ni+te *ndrum/tori )pre un ) op mai *nalt +i le re)pe te din propria voin,/ li!er/ din pri ina 8orm/rii proprii +i a menirii- prin are poate )/ a7un9/ la ap/tul el *nalt- ( dar ni iodat/ nu va putea a7un9e a un om animal *n,ele9/tor- i doar a un om de om de)/v'r+it#

$H& At'ta vreme 't tu te o upi doar de eea e ne e)it/ arnea- nu vei a7un9e tu prea departe a om; a.- dar 'nd tu vei a7un9e )/ *n,ele9i- / *n tine mai lo uie+te un om- are are u totul alt8el de ne e)it/,i de 't trupul t/u +i are )e a8l/ a olo pentru un u totul alt ) op- atun i nu(,i va mai 8i 9reu )/ *n,ele9i- 't de tare )api tu u prin ipiile tale *n ni)ip mi+ /tor4

$I& Iat/- Eu uno) voin,a ta !un/ +i er et/rile tale pentru a a8la adev/rul +i dup/ motivele r/uluiu are oamenii de pe a e)t p/m'nt )unt m'n7i,i p'n/ la ure .i4 G'ndurile tale- prin are ai avut tu tot timpul o pl/ ere mare pentru a 8ura- ,i(au de) ri) le9ea de o rotire a propriet/,ii +i a 8iind o utie a pandorei; +i pentru / *n anii t/i de tinere,e ai 8o)t un mare prieten +i iu!itor al 8emeilor- te( a 7enat a ea le9e a moralei- deoare e ,i(a de) ri) a 8ie /rui om / e)te un p/ at adulterul#

%$& Da- a +i un om animal ai dreptate +i u a ea)t/ p/rere- 't +i u 8aptul- / *n 8a,a elorlalte le9i mai tre!uie )/ )e a8le +i alte prele9i- prin are to,i opiii )/ primea) / a eia+i edu a,ie- prin ordinea omunit/,ii- a *n anii de !/r!/,ie )/ devin/ o impo)i!ilitate- )/ *n al e vreo le9e- eea e !ine*n,ele) ar 8a e un alt r'nd de le9i inutile#

%%& Da- iat/- a ea)t/ ordine a in)talat(o 6reatorul lumiilor +i a tuturor 8iin,elor la animale4 Eie are animal prime+te *n p'nte a ea)t/ edu a,ie erut/ de tine *n natura )a +i pentru mai t'rCiu nu ne e)it/ ni i un 8el de le9e; / i u edu a,ia dint'i *n p'nte ul mamei )ale- +tie totul- de e are nevoie pentru *ntrea9a via,/4 Dar A ela- are a reat *n9erii- erul- lumile +i oamenii a +tiut u EV ( 4 DH )i9uran,/- de eea e e)te ne e)ar- pentru a 8a e un om )/ 8ie li!er +i )/ nu 8ie un animl 7ude at +i dup/ a eea )/ 8ie re) ut#

%0& Da / tu vei analiCa mai atent !aCa ta de via,/ matemati /- atun i vei 9/)i tu imediat- / lim!a pentru un om e)te rea- deoare e oamenii )e pot *nv/,a +i antrena prin a ea)ta *n toate lu rurile rele# Ni i min iuna nu ar 8i ap/rut printre oameni- da / a e+tia nu ar 8i putut vor!i- ni i prin )emne dar ni i prin uvinte; da- .iar +i 9'ndirea e)te peri uloa)/- pentru / oamnii pot a7un9e prin a ea)ta la tot 8elul de 8apte rele +i la *n+el/ iuni4 La )8'r+it nu ar 8i tre!uit a ei )/ vad/ at't de limpede- )/ aud/ !ine- )/ 9u)te +i )/ miroa)e; / i toate a e)te )im,uri *n )tarea lor pur/ +i lar/ ar putea )/ 8a / pe un om po8ti io) +i plin de l/ omie- eea e poate din 9re+eal/ ar 8i r/u4 A um prive+te tu un om dup/ !aCele tale matemati e +i *ntrea!/(te )in9ur- da / *ntre el +i un polip de mare e)te vreo di8eren,/- a!)tra ,ie 8/ 'nd 8orma4

%>& 6e vrei tu atun i pentru ) opul el *nalt- pentru are 8ie are om e)te reat- u un a)t8el de omJ 6e 8el de edu a,ie *i po,i da luiJ 6'nd va a7un9e un a)t8el de om la re unoa+terea )a proprie la re unoa+terea adev/ratului DumneCeu- a motivului de ve i a tuturor lu rurilor +i a *ntre9ii lumini +i a nenum/ratelor 8eri iriJ Uit/(te la interiorul unui om )/n/to)- ere eteaC/ totul u o minte rriti /#

Pi tu vei 9/)i- / o a)t8el de 8iin,/ *n,eleapt/ +i e .ipat/ prin mare art/ tre!uie )/ ai!/ la )8'r+it totu+i un alt ) op de 't a ela- a *n 8ie are Ci )/(+i umple !urta- pentru a putea dup/ a eea )/ elimine u at't mai mult/ murd/rie4L EV# $F0# 6apitol#

$%& MDomnulN2 Ai i prote7eCi tu !ine*n,ele) )/r/ ia ta +i a mai multor al,i oameni +i vrei )/ ai 't mai mult/ dreptate u le9ea de prote7are a !unurilor- a tu )/ po,i lua atun i 'nd e+ti *n)etat +i *n8ometat- adi / *n aCuri de ur9en,/ at't- 't )/ nu repreCinte un p/ at 8a,/ de a ea le9e- a tu )/ te po,i )/tura# Eu pot *n)/ )/(,i )pun din )ur)/ )i9ur/- / Ie.ova- atun i 'nd El a dat poporului i)raelit prin Moi)e a ele porun i- )(a 9'ndit 8oarte !ine la a ea)t/ ne e)itate +i tot a+a le(a )pu) oamenilor a ea)t/ le9e2 RM/9arul- are lu r/ pe 'mp- )/ nu(l *mpiedi i- )/ )e )ervea) / a olo u m'n are +i !oului- are tra9e plu9ul- )/ nu(i le9a,i 9ura4 Dar atun i 'nd *,i du i re olta *n +ur/atun i la)/ 'te eva din a e)tea *napoi pe 'mp- a ei )/ra i )/ poat/ )tr*n9e +i ei 'te eva pentru ne e)it/,iile lor4 Eie are *n)/ )/ 8ie tot timpul pre9/tit )/(l a7ute pe el )/ra +i ine va )pune 2 R*mi e)te 8oame4S- pe a ela )/ nu(l l/)a,i )/ ple e mai departe- p'n/ 'nd nu va 8i )/tul4S Iat/ +i a ea)ta e)te o le9e a lui Ie.ova +i Eu )unt de p/rere- / +i pentru ei )/ra i a 9'ndit El#

$0& Dar pentru / nu poate 8ie are om are )e na+te pe a e)t p/m'nt )/ 8ie un proprietar- )e a8l/ 't )e poate de limpede *n natura lu rurilor# Primii +i pu,inii oameni )(au putut !ine*n,ele) *mp/r,i *ntre ei u u+urin,/ p/m'ntul- / i pe a ea vreme *n / tot p/m'ntul nu a avut vreun ondu /tor; dar a um p/m'ntul e)te lo uit- mai ale) in lo urile roditoare- de 8oarte mul,i oameni +i printre a e+tia eAi)t/ doar 8amilii- are de7a de mult/ vreme au lu rat a el p/m'nt +i l(au udat u )udoarea lor +i prin a ele multe prime7dii prin are au tre ut l(au puri8i at +i l(au 8/ ut pro)per- iar a e)tora nu li )e va mai putea lua p/m'ntul- i ei tre!uie a7uta,i +i )u),inu,i )pre !inele tuturor- a a elora- are au !ine uv'ntat p/m'ntul prin ./rni ia lor- )/ nu li )e ia !u ata !ine meritat/- pentru / ei nu tre!uie )/ lu re doar pentru per)oana lor- i pentru mai multe )ute de oameni anual- are nu pot po)eda p/m'nt#

$>& 6ine are o mare parte de p/m'nt a ela tre!uie )/ ai!/ mul,i lu r/tori +i a e+tia tr/ie) u to,iila 8el a +i proprietarul- din tot a ela+i lu ru +i p/m'nt# Ar 8i !ine pentru a ei )lu7itori- da / li )(ar da 8ie /ruia o !u at/ tot at't de mare de p/m'ntJ Ar putea un )in9ur om )/(l lu reCeJ4 Pi .iar da / ar putea 8a e a e)ta un anume timp- ( e )(ar *nt'mpla atun i- 'nd a e)ta )(ar *m!oln/vi )au ar 8i mult prea )l/!itJ Nu e)te pe departe mai !ine +i mai inteli9ent- da / pu,ini oameni po)ed/ eva )ta!il +i au multe /m/ri +i proviCii- de 't da / to,i oamenii- da- .iar +i opiii nou n/) u,i nu ar 8i nimi alt eva de 't ni+te proprietari- iar la a ea)t/ r'nduial/ la )8'r+it nu ar avea u )i9uran,/ nimeni ni i un 8el de reCerve )au proviCii pu)e deoparteJ4

$4& Mai departe *ntre! Eu- mintea ta matemati /2 da / *n )o ietate omenea) / nu ar eAi)ta le9i de prote7are a propriet/,ii- atun i a+ vrea Eu )/ v/d- e poCi,ie vei o upa tu- da / ar veni la tine al,ii/rora ni iodat/ nu le(a prea pl/ ut )/ lu re +i a e+tia ,i(ar lua proviCiile tale- pentru a )e )/tura4 Nu ai )tri9a tu /tre ei )pun'ndu(le2 RDe e nu a,i lu rat +i a,i adunat +i voiJ4S +i 'nd *,i vor r/)punde2 RNoi nu am avut .e8 +i am +tiut mult prea !ine- / ve inii no+tri lu reaC/4S atun i ,i )(ar p/rea o a)t8el de le9e 8oarte 8olo)itoare +i ai dori a a)t8el de oameni )/ 8ie pedep)i,i printr(o

7ude at/- pentru a lu ra +i a )lu7i *n )8'r+it o dat/ +i nu ,i(ai dori tu atun i- a a ele proviCii 8urate )/(,i 8ie *napoiateJ Iat/- toate a e)te lu ruri ere mintea )/n/toa)/ a omului4

$D& Dar da / tu prive+ti a 8iind ea mai !une din lume !aCa ta matemati /- atun i /l/tore+te tu o mie de drumuri de ,ar/ )pre e)t; a olo vei 9/)i tu o 9r/mad/ de p/m'nt nelo uit *n mun,ii *nal,i +i mari4 A olo po,i tu 8/r/ pro!leme )/ intri *n po)e)ia unui teren mare +i lat de 'teva ore +i ni iodat/ un om nu va *n er a )/ ,i(l ia# 5u ai voie .iar )/ iei u tine mai multe 8emei +i mai mul,i )lu7itori +i vei putea )/ *n8iin,eCi *n a ea re9iune muntoa)/ un adev/rat )tat +i ni i *n o mie de ani nu te va deran7a vreun om *n propriet/,iile tale; doar ',iva ur+i- lupi +i .iene tre!uie a tu )/ le dai mai *nt'i deoparte- pentru / alt8el a e)te animale ar putea )/ te nelini+tea) / pe timp de noapte# Bn a e)t 8el ai *n epe tu )/ uno+ti +i )/ re uno+ti toate a ele 9reut/,i- u are au tre!uit )/ )e lupte proprietarii p/m'nturilor- p'n/ 'nd terenul a 8o)t adu) *n )ta9iul a tual roditor4 Da / tu vei *n er a toate a e)tea- atun i ai *n,ele9e +i tu- 't de nedrept ar 8i- )/ li )e ia proprietarilor de drept terenul lor din )tromo+i +i )/ li )e o8ere a elor .o,i lene+i +i *n8ri o+a,i de mun /# EV ( 4 DI

$F& Iat/# Pentru / tu nu e+ti un prea mare prieten al lu rului +i ni i al ru9atului- te(a 7enat 8oarte tare a ea le9e ve .e a propriet/,ii +i de a eea tu ,i(ai luat de la )ine dreptul- )/ iei pe)te tot e apu ai- da / nu te vedea +i nu erai pedep)it pentru a e)t lu ru4 A ei doi ari de p/m'nt *mpreun/ u a)a i(ai ump/rat- dar nu u !anii- pe are i(ai '+ti9at prin lu ru- i ai 8urat de la un ne9u)tor in)tit *n 1parta a e)ta )um/ de !ani4 De i- *n 1parta a 8o)t permi) o dat/ 8urtul- da / a e)ta )e *nt'mpla *ntr(un 8el +tren9/re) ; dar a um *n 1parta )unt vala!il tot a elea+i le9i de proprietate a +i ai i +i de a eea tu l(ai 8urat pe a el ne9u)tor +i l(ai u+urat de a eea u mai multe livre de aur# Pi u a ei !ani ai ump/rat ai i a ea /)u,/ *mpreun/ u p/m'ntul a 8iind un re8u9iat; +i tot re)tule ai avut tu- ai )tr'n) din 8urturi din 6eCarea lui Eilip +i din *mpre7urimi4

$G& Dar vai de a ela are ,i(ar 8i luat eva; a eluia i(ai 8i )pu) de )ute de ori le9ea de prote7are a !unurilor +i u )i9uran,/ nu ai 8i 8/ ut u a ea)ta de ru+ine vreun 8un ,ionar roman a le9ii4 1au ,i(ar 8i 8o)t pe pla - da / roadele de pe 'mp ar 8i 8o)t ule)e de vreun alt om- doar pentru / a ela are .iar 8oarte )/ra J4 Iat/- eea e nu(,i pla e ,ie- nu(i va 8i ni i altuia pe pla - da / tu vei *n er a )/( l 8uri u prin ipiile tale drepte matemati e +i de via,/4 Dar da / lu rurile )tau a+a- um ,i(am eApli at Eu mai *nainte- reCi tu / prin ipiile tale )unt drepte +i 't )de poate de adev/rateJL $H& Ai i r/m'ne pe 9'nduri Qorel- deoare e vede / e)te *ntred ut +i *n8r'nt# EV# $F># 6apitol#

$%& Qin"a *n)/ vine din )pate la el- *i !ate pe um/r +i )pune2 KDe i- prietenul meu Qorel- vei primi tu a7utorul din partea lui 6ireniu )au nuJ 6/ i mie mi )e pare- / prin ipiile tale de via,/- 't de !une mi )(au p/rut la *n eput- au pi at u totul *n ea mai ad'n / 8'nt'n/4L

$0& 1pune dup/ o vreme Qorel2 KDa-da- Vinde /torul are dreptate4 Eu *n,ele9 a um pro)tia mea 't )e poate de limpede +i totul e)te a+a- um a )pu) mai *nainte de)pre per)oana mea# Dar um a putut el oare )/ a8le toate a e)te lu ruri4J Da- totul e)te adev/rat- din p/ ate mult prea adev/rat4 Dar a um u e )/ *n ep- a) um e )/ 8a JL

$>& 1pune Qin"a2 Knimi - de 't )/ te ro9i *n ontinuare )pre o *nv/,/tura mi !un/- )(o a) ul,i +i )/ *n8/ptuie+ti dup/ a ea)ta; tot re)tul la)/ *n )eama elora- are te vor putea +i te vor a7uta- da / tu te vei ,ine de eea- e eu te(am )8/tuit mai *nainte )/ 8a i4L

$4& Ai i pi / de *ndat/ Qorel *n 8a,a Mea *n 9enun .i +i M/ roa9/ )/ *i dau o *nv/,/tur/- iar Eu *l trimit la apo)tolul Ioan# Qorel *n)/ M/ *ntrea!/ plin de team/- de e nu *i voi )pune Eu *n ontinuare *nv/,/tura ea dreapt/#

$D& Eu )pun2 KDa / un Domn are *ntr(o anumit/ lu rare mai mul,i )lu7itori +i lu r/tori *n 7urul )/uomite oare o nedreptate- da / le repartiCeaC/ anumite lu r/ri dup/ uno+tiin,ele lorJ Nu e)te ne e)ar- a totul )/ prind/ u m'inile- a )/ 8ie adu) la !un )8'r+it; e)te )u8i ient )piritul Domnului +i lu ru )e va 8inaliCa +i prin m'inile pri epute a )lu7itoriilor )/i# Du(te tu de a eea u *n redere la a ela- la are te(am trimi) +i *n el vei 9/)i un !/r!at drept4 A ela la ol,ul me)ei e)te- de)pre are *,i vor!e) - el are poart/ *n 7urul trupului o manta al!a)tr/#L

$F& Dup/ a e)te uvinte )e ridi / Qorel +i mer9e repede la Ioan# 6'nd a7un9e la a e)ta- vor!e+te a e)te uvinte /tre el2 K5u- )lu7itor redin io) a a elui domn mult prea *n,elept4 Da / ai auCit tu ine )unt eu +i um )unt *n realitate- d/(mi )pre vinde area mea a ea *nv/,/tur/- are )/ m/ 8a / demn- )/ 8iu primit printre num/rul a elora- are u dreptate mare )e pot numi oameni4 Eu nu mai er nimi de la voi- a )/ devin *n ) .im! un om !un- i doar din pri ina adev/rului vreau eu )/ aud de la voi adev/rul deplin4L

$G& 1pune Ioan2 KA ea)ta ,i )e va )pune *n numele a elui Domn de a olo4 Dar mai *nt'i tre!uie )/( mi dai uv'ntul t/u- / *,i vei ) .im!a via,a pe viitor +i vei *ndrepta a ele 9re+eli- pe are le(ai pri inuit uiva *mpotriva voin,ei )ale; .iar +i a elui ne9u)tor din 1parta- are *n / mai tr/ie+tetre!uie )/ i )e *napoieCe a ele dou/ livre de aur 8urate4 Dar pe l'n9/ a ea)ta tre!uie )/ la+i u totul deoparte eea e e)te p/9'n +i prin urmare )/ devi un evreu onvertit; / i !uni ul t/u a 8o)t evreu- din neamul lui Levi# El )(a mutat a um patruCe i de ani *n 1parta- pentru a le ve)ti 9re ilor de)pre )in9urul +i adev/ratul DumneCeu +i pentru a(i ) .im!a pe a e+tia a )/ devin/ ma ar evrei *n )pirit; dar p'n/ la urm/ a 8o)t el- el are )(a l/)at onvin) +i a devenit u to,i mem!ri ai a)ei )ale ni+te p/9'ni pro+ti +i or!i +i tu ai 8o)t la 8el- deoare e ai venit de a!ia *n 1parta pe lume# 6ei doi 8ra,i ai t/i- are )e a8l/ a um *n Atena- au devenit de pe urma omport/rii lor !une ni+te preo,i p/9'ni +i *n lipa de 8a,/ )e roa9/ u de)/v'r+ire )pre Ceii lor ineAi)ten,i Apollo +i Mienerva +i )in9ura ta )or/- are e)te neva)ta unui ne9u)tor +i are )e o up/ u v'nCarea li!er/ a )tatuetelor +i a ta!lourilor de idoli- iar pe l'n9/ a ea)ta 8a e !ani !uni prin v'nCarea dar mai ale) prin uplarea 8emeilor u+oare# A e)ta e)te umnatul t/u- are o dat/ a 8o)t +i el un evreu +i a um e)te a+a- um ,i l(am de) ri) eu *n a e)te 'teva uvinte#L

$H& Qorel a r/ma) 't )e poate de uimit- din pri ina 8aptului / Ioan uo+tea at't de !ine )itua,iau toate / el nu a pove)tit a e)te lu ruri nim/nui din motive mult prea evidente; dar el nu +tia *n otro )(o apu e- deoare e a auCit a e)te uvinte din 9ura unui om- de)pre are nu putea rede nimi alt eva- de 't / a e)ta a 8o)t o dat/ *n Gre ia +i +tia totul e )(a petre ut +i )e petre e *n ontinuare a olo#

$I& De a eea Qorel *l *ntrea!/ 9r/!it pe Ioan- )pun'nd a+a2 KDar la e !un )/ pove)tim a e)te lu ruri *n 8a,a oamenilorJ Nu e)te )u8i ient da / unoa+tem doar noi doi )itua,iaJ4 De e tre!uie )/ aud/ toate a e)te tre!uri to,i ei are ne *n on7oar/JL

%$& 1pune Ioan2 KEii lini+tit- prietene4 Da / a+ 8a e eu a ea)ta )pre r/ul t/u- atun i nu a+ 8i eu un om delo !un +i *n 8a,a lui DumneCeu a+ 8i eu un om u mult mai pre7o) de 't umnatul t/u el de)8r'nat din Atena; dar )pre !inele t/u tre!uie )/ deCv/lui eu totul de)pre tine *n 8a,a oamenilorEV ( 4 F$

a tu )/ nu pari *n 8a,a a e)tora alt umva- de 't e+ti tu *n realitate4 Da / vrei )/ devi de)/v'r+itatun i tre!uie )/ te de) operi tu *n)u,i +i *n )u8letul t/u nu are voie )/(+i ai!/ lo ul pre8/ /toria; de a!ia 'nd tot e e)te r/u e)te eliminat din )u8letul t/u- po,i *n epe tu )/ lu reCi la de)/v'r+irea ta# 5u ai putea +i *n )e ret +i *n interiorul t/u )/ te lepeCi de toate p/ atele tale )pre a deveni un om mai !un- prin are to,i oameni te vor )tima +i te vor re)pe ta; / i ei ar +tii de)pre tine doar ele !une +i nimi r/u +i prin urmare ei ar urma eAemplul t/u el !un4 Dar da / u timpul ei vor a8la de la un martor redi!il- e p/ /to) mare +i dur ai 8o)t tu *n )e ret- u e o .i ) epti i te(ar privi la )8'r+it to,i- are u pu,in timp *nainte te(au re)pe tat a 8iind un om pur +i are au urmat .iar eAemplul t/uJ4 5oat/ puritatea ta ar deveni o !aln/ de oaie- *n )patele /reia va *n epe )/ )e !/nuie nu lup )/l!ati +i *n8ri o+/tor +i prin urmare to,i ar 8u9i de omportamentul t/u- p'n/ atun i irepro+a!il +i ar *n er a )/ evite u de)/v'r+ire ompania ta#

%%& Prin a ea)ta tu po,i vedea- / pentru a deveni de)/v'r+it- nu onteaC/ numai per)oana- i tre!uie o olit .iar +i a ea mi / li /rire a r/ului- 8/r/ are *i va 8i 9reu 8ie /ruia )/ 8ie de 8olo) aproapelui )/u- eea e tre!uie )/ 8ie la )8'r+it )lu7!a de !aC/ a 8ie /rui om- / i u lip)a a e)teia nu )e poate 9'ndi nimeni- ni i m/ ar o lip/ la o ompanie pl/ ut/4

%0& 6/ i la e ar 8olo)i o ompanie de oameni- .iar da / 8ie are dintre a e+tia ar 8i *n )ine un om de)/v'r+it- dar a e)ta )(ar a) unde *n permanen,/ de ve inul )/uJ Unul ar *n epe )/(l !/nuia) / pe el/lalt +i a olo unde o mu) / ar C!ura *n 7urul apului nevinovat al unui ve in- )(ar vedea imediat tot 8elul de ele8an,i +i !alauri C!ur'nd4 Dar da / to,i te vor unoa+te a um- ine +i um ai 8o)t tu *nainte- e ai 8/ ut +i um ai tr/it +i da / tu te vei *ndrepta +i vei deveni un om mai !un *n 8a,a o .ilor +i a ure .ilor lor- un om are *+i re unoa+te 9re+elile 8/ ute *n tre ut +i are le va

di)pre,ui u )in eritate pe a e)tea- atun i 8ie are om te va *n on7ura u !un/tate +i *n redere- te va iu!i eAa t a+a um un 8rate *l iu!e+te pe el/lalt 8rate# De a eea tre!uie a totul )/ )e +tie de)pre tine- *nainte a tu )/ te onverte+ti )pre o alt/ *nv/,/tur/ %>& Multe au ie+it a um la )upra8a,/- dar nu .iar totul +i pentru / ,ie ,i )e pare 8oarte 9reu )/

m/rturi)e+ti- te a7ut eu prin 8aptul- / voi pove)ti *n lo ul t/u- 't )e poate de adev/rat- eea e *mi e)te uno) ut mie 't )e poate de !ine din via,a ta4L %4& Bntrea!/ Qorel2 KDar um e)te po)i!il a tu )/ +tii totul de)pre mineJ 6ine ,i(a revelat a e)teaJ Eu nu te(am mai v/Cut +i nu am mai vor!it u tine p'n/ a um4L EV# $F4# 6apitol# $%& 1pune Ioan2 K Nu(,i 8a e 9ri7i de)pre a e)t lu ru; atun i 'nd tu vei deveni de)/v'r+it *,i va 8i totul limpede- dar a um )/ tre em la lu rurile noa)tre4

$0& 6ea mai rea tr/)/tura a 8iin,ei tale e)te 8aptul / ai 8o)t *n )e ret un ne9u)tor de ) lavi- are *n ultimul timp a ne9o iat u 8eti,e din mi a A)ie u v'r)te uprin)e *ntre doi)pr/Ce e +i pai)pr/Ce e ani- pe are le(ai trimi) )pre E9ipt )au Per)ia- iar unele dintre a e)te 8ete no!ile au pi at *n m'ini rele +i doar 8oarte pu,ine *n m'ini !une# A)t8el de 8ete au 8o)t !at7o orite *n ultimul .al de el are le(a ump/rat- a e)t lu ru )per / e)te limpede *n 8a,a o .ilor t/i# Da / )(ar 8i reCumat trea!a doar la *mpere .erea natural/- nu ar 8i vina .iar at't de mare; dar unele din AleAandria- 6airo- 5.e!en +i *n Memp.i) au 8o)t pur +i )implu maltratate4 Pi *n / mai )unt4 Da / ai vedea o a)t8el de 8at/ )/ra /- um e)te pur +i )implu !i iuit/ de )t/p'nul ei demn )pre a 8i un diavol doar pentru )ati)8a ,ia )a- atun i .iar tu *n)u,i- u )entimentul t/u minu) ul de dra9o)te pentru aproapele t/ute(ai !le)tema- / ai l/)at un om )/ tr/ia) / un a)emenea alvar doar din pri ina 8aptului / tu ai vrut )/ '+ti9i4

$>& 6'te mi de !le)teme +i *n7ur/turi au 8o)t aCv'rlite )pre tine- 'te )ute ori )ute de mi de la rimi au ur) din pri ina ta deoare e maltrata,ile au 8o)t prea mari4 6'te a)t8el de 8ete 8inu,e au murit a urmare a unor .inuri in)uporta!ile4 Pi iat/- toate a e)tea- le ai pe on+tin,/- !le)tem'ndu(te4 Deoare e tu ai 8/ ut a e)te lu ruri timp de trei ani +i num/rul elora- pe are i(ai nenoro it a devenit mare +i uprinde u aproAima,ie aproape opt mi de apete4 Bntre!area e)te *n)/ a ea)ta2 6um vei 8i tu *n )tare )/ *ndrep,i a e)te lu ruriJ 6e ,i(au 8/ ut a ele 8eti,e- a tu )/ le nenoro e+ti at't de tareJ Vor!e+te +i d/ o eApli a,ie4LEV#$FD# 6apitol#

$%& Qorel )t/ 8oarte t/ ut +i *n)p/im'ntat +i de a!ia dup/ o pauC/ de)tul de *ndelun9at/ *n epe el )/ vor!ea) /2 K Prietene- da / a+ 8i uno) ut )au a+ 8i re uno) ut atun i- um +i e uno) eu a um- atun i te po,i 9'ndi u u+urin,/- / m(a+ 8i o upat u ori e alt eva de 't u v'nCarea de ) lavi4 Eu )unt un et/,ea al Romei +i ni i o le9e nu a interCi) v'nCarea ) lavilor- dup/ uno+tin,ele mele; a 8o)t permi)/ de 'nd eAi)t/ lumea +i eea e mii de oameni au voie )/ *n8/ptuia) / le9alum *mi poate 8i interCi) mieJ4 6opii +i .iar evreii au voie )/ umpere- mai ale) da / a e+tia nu

pot )/ ai!/ opii- iar prin urmare de e nu pot )/ umpere opii +i alte popoare mai ulte- din are 8a parte de 'nd lumea- 8/r/ ni i un du!iu- e9iptenii- 't *n e9al/ m/)ur/ per)ieniiJ4 Eetele nu au 8o)t v'ndute unui popor )/l!ati )au rud- i elui mai ult +i 8ormat popor de pe a e)t p/m'nt *ntin)- a olo unde omul )e putea a+tepta pe !un/ dreptate- )/ nu *nr/ut/,ea) / +i )/ *m!un/t/,ea) / )tarea a elor 8ete4

$0& Du(te tu *n re9iunea mi ii A)ia +i tu vei 9/)i a olo ma)e de oameni +i de opii- iar la )8'r+it *,i vei pune tu *n)u,i *ntre!area a 8iind un om *n,elept- de unde )e pot men,ine +i .r/ni a ei oameni8/r/ a ei )/ tre!uia) / )/ )e m'n'n e re ipro 4 Eu pot )/ te a)i9ur- / de 8ie are dat/ 'nd am /l/torit *n re9iunea A)iei mi i am 8o)t pur +i )implu a)altat u opii de lo uitorii din a ea re9iune# EV ( 4 F%

Pentru mai multe p'ini am primit eu din !el+u9 8ete +i !/ie,i; +i opiii au 8u9it )pre mine !u uro+i +i nu mai dorerau )/ )e de)part/ de mine# Da / ump/ram o )ut/- mai primeam *n plu) patruCe i )au in iCe i de 8eti,e# Mul,i au 8o)t ump/ra,i de e))eni- aproape to,i !/ie,ii- indi8erent de v'r)t/; +i 8ete ump/rau de)eori de la mine# E9iptenii au ump/rat doar 8etele mai mari- *n mare parte pentru lu ru- *n parte pro!a!il +i )pre )ati)8a erea lor# Pro!a!il / au eAi)tat printre ei +i unii de)8r'na,iare !at7o oreau o ) lav/- Ma e)t lu ru nu vreau )/ ne9N- dar mul,i nu au eAi)tat din a e)t )oi#

$>& Dup/ uno+tin,ele mele nu au mer) mul,i *n Per)ia- iar ei are au mer)- au 8o)t ump/ra,i de ne9u)tori )au de arti+ti per)ieni- unde au 8o)t 8olo)i,i la tot 8elul de lu ruri +i tre!uri 8olo)itoare# Pentru a ea)ta eAi)t/ *n Per)ia de mult timp o le9e 't )e poate de *n,eleapt/- on8orm /ruia 8ie are ) lav +i 8ie are ) lav/ do!'nde) li!ertatea deplin/- da / )(au omportat !ine timp de Ce e ani de Cile +i ei pot 8a e atun i eea e dore) # Ei pot r/m'ne a olo- pot )/ *n eap/ )/(+i 8a / eva )au pot pur +i )implu )/ ple e *napoi a a)/# De i- ei are au 8o)t v'ndu,i *n Per)ia nu pot vor!i de)pre un deCa)tru4 @ine- poate unora *n E9ipt nu le va mer9e .iar )tr/lu it- a e)t lu ru nu pot +i nu vreau )/(l ne9; dar )/ mer9em noi *n ,ara lor natal/ +i a olo vom 9/)i mul,i- are nu o du ni i *n li!ertate mai !ine de 't a ei ne /7i,i *n E9ipt4 Deoare e *n primul r'nd nu au aproape nimi de m'n are +i mul,i dintre ei )e .r/ne) u r/d/ in rude- are le )tr'n9 din p/duri- iar al,ii din pri ina lip)ei de *m!r/ /minte um!l/ vara 't +i iarna deC!r/ a,i +i er+e) - 8ur/ +i *n ear / )/ preCi / viitorul# Unii dintre ei er+e) )au 8ur/ 'teva Cdrem,e; dar ma7oritatea nu reu+e) a ea)ta +i de a eea um!l/ 9oi +i de 8ie are dat/ u 8oarte mul,i opii dup/ ei#

$4& De la a e+ti oameni am ump/rat eu +i u ole9ul meu marea ma7oritate de opii +i *n a e)t 8el m(am o upat de ei# Lo uitorii )ta!ili ai Pontu)ului *i nume) RQa9aniS eea e *n)eamn/ at't 't Ralun9a,iiS# EAi)t/ nenum/ra,i a)t8el de oameni; multe tri!uri um!l/ 8/r/ a avea vreun a operi+ )au a)/ +i ni i vreun p/m'nt )au un mi teritoriu# Pe+teri- 9/uri +i trun .iuri 9oale de opa i )unt a)ele lor; +i eu te *ntre! a um- da / a e)tor oameni nu li )e 8a e un mare !ine- da / li )e iau opiii 8/r/ a pl/ti nimi pentru ei +i )unt trimi+i undeva )pre a 8i *n9ri7i,i- dar )/ nu mai vor!im de 8aptul / ei )unt ump/ra,i pentru !ani- *m!r/ /minte +i o p'ine mai !un/J

$D& Da / a e)tea )unt pu)e laolalt/ *n 9'ndirea pe are eu am avut(o mai *nainte- um unii dintre a e+ti oameni au 8o)t din p/ ate ) lavii )/r/ iei +i dup/ a eea au devenit prin mine ni+te ) lavi

de)tul de !ine in9ri7i,i de unii oameni- atun i u u+urin,/ )e va putea *n,ele9e- / nenoro irea- pe are le(am pri inuit(o a e)tor oameni prin relatarea ta- nu e)te .iar at't de enorm/- um *,i ima9ineCi tu# Dar ni i a e)ta nu a+ 8i 8/ ut u ei- da / a+ 8i 9'ndit atun i a+a um 9'nde) a um# $F& Dar pe l'n9/ a ea)ta *,i )pun eu *n parti ular- u toate / eu m/ mir de *n,elep iunea ta redin ioa)/ +i plin/ de DumneCeu- / da / undeva eAi)t/ un DumneCeu milo)tiv- da / El intervine printre oameni- e)te totu+i pu,in iudat- / un num/r mare de oameni ar/to+i *i la)/ )/ )e t'r'ie pe p/m'nt la 8el a ni+te animale )/l!ati e4 At't lu ru ar putea 8a e un DumneCeu atotputerni - a a)t8el de oameni )/ 9/)ea) / totu+i un a operi+ mai !un dea)upra apului lor pe a e)t p/m'nt 8rumo)4

$G& Pentru un om are 9'nde+te e)te totu+i 't de 't iudat- 'nd vede )ute de mi de oameni are )unt pl/ u,i la *n8/,i+are- dar totu+i )unt *n mare m/)ur/ ne*n9ri7i,i- *n8ometa,i +i omplet deC!r/ a,i +i totu+i nu pot )/ 8ie a7uta,i ni i u ea mai !un/ voin,/ de pe a e)t p/m'nt4 Ar 8i oare un mira ol- prietene- da / la privirea eAi)ten,ei unor a)t8el de oameni ar *n epe ineva )/ ai!/ du!ii re8eritor la un DumneCeu !un +i !l'ndJ4 Pi remar a mea anterioar/ de)pre le9ea propriet/,ii dure nu e)te .iar at't de 9re+it/ la priveli+tea nenum/ra,ilor nenoro i,i4

$H& De i- dra9ul meu prieten- ai i ai r/)pun)ul +i ap/rarea dorit/ la repro+urile 8/ ute de tine; 8/ a um e vrei- dar )/ nu ui,i ni iodat/- / *n 8a,a ta )e a8l/ un Qorel uno) /tor u ar ul pre9/tit.iar da / e)te el *nvelit *n Cdrem,e- iar lui nu(i e)te ni i m/ ar pu,in team/ de ori e 8el de *n,elep iune4 Dar d/(mi motive mai !une- / tot e eAi)t/- eAi)t/ dup/ *n,elep iunea lui DumneCeu +i totul e)te a+a um e)te- tot din pri ina Lui- iar eu te voi a) ulta u aten,ie +i u o )u8lare u+urat/4 6/ i tu tre!uie )/ pri epi la 8el de !ine a +i mine- / pe a e)t p/m'nt eAi)t/ prea mul,i oameni nenoro i,i +i mult prea multe .inuri pe l'n9/ !un/)tarea a 'torva oameni4 De e are unul .iar totul : +i o )ut/ de mi pe l'n9/ el nimi J Pe ) urt- eApli /(mi miCeria Ca9anilor din A)ia ea mi /4 6ine )unt ei- de unde provin +i de e tre!uie )/ *ndure ei a)t8el de .inuriJL EV# $FF apitol#

$%& 1pune Ioan2 KDa / tu m/)ori *n,elep iunea ea dreapt/ a lui DumneCeu u m/)ur/toarea on+tiin,ei treCite- atun i ai dreptate- prin 8aptul / nu tre!uie )/(,i 8ie 8ri / de vreo *n,elep iune# Dar pentru / *n,elep iunea lui DumneCeu nu poate 8i m/)urat/ de noi- i doar din DumneCeu u m/)ura etern/ +i nem/r9init/- atun i pro!a!il / vei ap/rea tu *mpreun/ u *n,ele9erea ta pu,in mai *n urm/4 Dar )/ l/)/m a ea)ta deoparte +i )/ ne *ntoar em *napoi- de a olo de unde am pornit# $0& 5u mi(ai )pu) din uno+tin,ele proprii 't de r/u le mer9e a elor Ca9aneni din mi a A)ie +i 't de miCera!il le mer9e +i / pentru opiii lor e)te .iar o mare 8a ere de !ine +i *n / e)te- )/ 8ie ump/ra,i de ne9u)torii de ) lavi +i dup/ a eea v'ndu,i undeva# Dar )/ l/)/m a ea)ta; / i tu prote7eCi partea ta prin voin,a ea !un/ +i de a eea eu vreau )/(,i la) totu+i a Ce ea parte ,ie4 Dar din odaia on+tiin,ei tale mai am eu eva +i a el eva iudat *,i m'n'n / ea de(a Ce ea parte- a+a

/ la )8'r+it nu ,i )e va putea )pune nimi alt eva doar / ai pri inuit 8oarte- 8oarte mult r/u4 Eu m/ *ndoie) - da / on+tiin,a ta *,i va da +i ai i pu,in/ dreptate# $>& 1pune(mi- prin e po,i ) uCa tu- per)oana ta- nnum/ratele maltrat/ri ale 8eti,elor4 Nu 9/)e+ti +i ai i un motiv *ntemeiat- 8a,/ de are tu ai *n /l at- nu le9ea dat/ de DumneCeu prin Moi)e- i le9ea EV ( 4 F0

roman/ de )tat- are e)te 't )e poate de )tri t/ 8a,/ de maltratarea +i .inuirea 8etelor minoreJ4 5e(au mi+ at vreodat/ ,ipetele de 9roaC/ +i de )paim/ ale unei 8eti,e- are )e a8la *n 8a,a dorin,ei taleJ4 Pi in i dintre ele- .iar da / a ea)ta )(a *nt'mplat u mult timp *n urm/- au 8o)t maltratate *n9roCitor- u toate / au 8o)t 8eti,e 8oarte ar/toa)e +i au murit *n el mai 7alni 8el pe a e)t p/m'ntJ4 6umpatul t/u ,i(a ar/tat pa9u!a 8inan iar/- are a,i 8/ ut(o- / i a ele 8ete de doi)pr/Ce e p'n/ la pai)preCe e ani a,i 8i putut u u+urin,/ )/ le vinde,i *n 6airo pentru in i )ute de livre de ar9int- deoare e au 8o)t 8oarte 8rumoa)e# Pe tine te(a durut pierderea ea mare +i de multe ori ai !le)temat 8irea ta de)8r'nat/; dar nu ai !le)temat(o ni iodat/- / prin ea ai devenit u i9a+ a in i 8eti,e dr/9/la+e4

$4& A um pune tu totul laolalt/ +i )pune(mi- um te )im,i a om *ntre oameni +i da / m/)ura *n,ele9erii tale va mai 9/)i +i a um un motiv de ) uC/ pentru 8aptele tale4 6u a e)tea- ai 8i un om al naturii )/l!ati +i rud- are de a!ia poate eea e e)te r/u )/ deo)e!ea) / de !ine- iar prin a ea)ta tu nu te vei putea ) uCa; / i mai *nainte mi(ai de) ri) 't )e poate de limpede- *n e )/r/ ie tr/ie) Ca9anen +i um o a)t8el de ne9li7en,/ a unui *ntre9 popor nu(i adu e .iar lauda lui DumneCeu Domnul- a dra9o)tei +i a *n,elep iunii 1ale# Da- tu .iar m(ai a,',at- )/(,i ar/t motivul dumneCeie) - de e DumneCeu la)/ un popor )/ tr/ia) / *ntr(o a)t8el de miCerie4 Prin urmare tu ai un )entiment a) u,it al drept/,ii +i uno+ti pe deplin !inele +i r/ul# 6um ai putut de a eea )/ te ompor,i at't de neomene+te u a ele 8eti,eJ Dup/ a eea tu le(ai *n9ri7it 't )e poate de r/u medi al- dup/ uno+tin,ele tale )umare +i prin a ea)tea le(ai d/unat +i mai mult de 't prin de)8r'narea ta4 : Vor!e+te a um +i )pune(,i motivele *n 8a,a lui DumneCeu +i a oamenilor4L EV# $FG# 6apitol#

$%& Bn a ea)t/ lip/ Qorel al no)tru e)te *ntru totul *n8r'nt +i nu mai poate )pune nimi pentru a )alva onoarea# El *n epe *n )ine )/ )e 9'ndea) /- e ar mai putea )pune din /mara inteli9en,ei )ale pentru a )e ap/ra; dar el nu mai poate vedea ni i o ale de ie+ire +i ni i unde nu )e ive+te m/ ar o mi / 9aur/ prin are el )/ poat/ totu+i ) /pa# $0& Ioan *l avertiCeaC/ +i *i )pune )/ )e 8olo)ea) / de ar ul )/u 9ata de lupt/; dar Qorel tot nu vrea )/(+i de) .id/ 9ura#

$>& Pe Mine *n)/ m/ intrea!/ 6ireniu- 't )e poate de uimit de r/utatea lui Qorel2 KDoamne- e )e va putea 8a e ai iJ A e)t om a pi at *n 7ude at/ )u! a)t8el de *mpre7ur/ri4 6/ i le9ile noa)tre

privitor la v'nCarea ) lavilor permit- )/ 8ie v'ndu,i *mpreun/ u opiii lor- da / au- dar opiii unor oameni li!eri- are )unt mai ale) de )eA 8emenin +i )u! pai)preCe e ani nu au voie )/ 8ie ni iunde v'ndu,i# A ea)ta e)te o mare in8ra ,iune4

$4& Bn ontinuare tre!uie 8ie are- are )e o up/ u v'nCarea ) lavilor- )/ ai!/ o autoriCa,ie proprie +i tre!uie )/ pl/tea) / )tatului o )um/ on)idera!il/ pentru a ea)ta- pe l'n9/ un impoCit 't )e poate de ridi at# Iar la a e)ta *mpreun/ u oleul )/u nu poate 8i ni i vor!/ de a)t8el de lu ruri; prin urmare ei au omi) o in8ra ,iune- iar pedeap)a pentru a ea)ta )e ridi / la o +edere *n temni,/ timp de Ce e ani#

$D& Pe l'n9/ a e)ta mai apare +i ) .ilodirea a elor in i 8eti,e- iar r/nile provo ate a e)tora au 8o)t urmate de moarte4 A e)ta e)te iar/+i o in8ra ,iune- are )e pedep)e+te el pu,in u o *ntemni,are pe timp de in)preCe e ani )au da / nu .iar u moartea4 $F& Iar de ad/u9at ar mai 8i tot 8elul de 8urti+a9uri- *n+el/ iuni +i mai ale) m/rturi)iri min inoa)e4

$G& Doamne- tu uno+ti o!li9a,iile mele 8a,/ de )tat +i 7ur/mintele mele 8a,/ de tot e *mi e)te )8'nt +i de pre,4 6e a+ putea 8a e eu ai iJ La Matael +i ei patru ole9i ai )/i a 8o)t )u8i ient motivul lor de po)edare 8a,/ de o!li9a,iile mele 7ude /tore+ti; dar ai i nu(l ) ute+te pe a e)t om nimi *n 8a,a o!li9a,ilor mele 7ude /tore+ti# El e)te un om *ntru totul r/u4 Nu )unt eu oare o!li9at- )/ m/ 8olo)e) *n a e)t aC de poCi,ia meaJ=

$H& 1pun Eu2 KBn,ele9- ( dar pentru / din 9re+eal/ )unt Eu Domnul +i pentru / *n 8ond +i la urma urmei *mi datoreCi doar Mie 7ur/mintele +i Eu te pot ) uti de ele- 'nd +i um vreau Eu- de id doar eu )in9ur- e ordine tre!uie )/ )e in)taleCe )pre vinde area unui )u8let !olnav4 Pe l'n9/ a e)ta ai 7urat tu *n 8a,a Ceiilor- are nu eAi)t/ ni i unde; +i pentru / ei are prote7eaC/ 7ur/m'ntul t/u )unt ineAi)ten,i- nu au ni i 7ur/mintele tale un e8e t prea mare# Qeii *mpreun/ u 7ur/mintele tale )unt prin urmare e9ale u Cero# Dar at'ta vreme 't Eu prive) 7ur/m'ntul t/u a +i un )emn al redin,ei- e)te vala!il; dar at'ta vreme 't Eu nu prive) la 7ur/mintele tale- nu au ni i un 8el de valoare +i el pu,in a um e+ti eli!erat de a e)tea# $I& Eu *,i )pun / eAamenul a e)tui om nu )(a terminat de mult; va mai ap/rea eva la lumin/ Cilei- are te va atin9e +i mai mult4

%$& El e)te un om 8oarte iudat- pe are ar 8i tre!uit )/(l uno+ti a um din e *n e mai !inedeoare e *n )omnul )/u de eAtaC +i(a deCv/luit mai mult interiorul de 't a um- iar a e)ta )(a *nt'mplat mai ale) *n )ta9iul )/u de /in,/# A ea)t/ deCv/luire de) .i)/ e)te !ine*n,ele) mai )pe ial/- deoare e a+a tre!uie )/ 8ie; dar ,ie nu tre!uie )/ ,i )e par/ deC9u)t/toare- / i Eu la) )/ )e *nt'mple a ea)ta- pentru a v/ ar/ta un )u8let omplet !olnav +i dup/ a eea )/ v/ ar/t medi ina- um a e)ta )e poate *n)/n/to+i# Eu ,i(am pove)tit mai *nainte- e pro)tie mare ar 8i- )/ pedep)e+ti un om !olnav trupe+te u toia9ul +i temni,a- doar pentru / )(a *m!oln/vit; dar u 't mai mare ar 8i pro)tia- )/ pedep)e+ti un om u )u8letul !olnav u lovituri mortale- moral 't +i

trupe+te4 : 1pune(Mi- prietene 6ireniu- ai uitat u ./rni ia ta omplet de a ea)t/ *nv/,/tur/ a MeaJL

%%& 1pune 6ireniu2 KNu am uitat- o Domnul +i Bnv/,/torul meu etern; dar )/ +tii- / din o!i+nuin,/vine pe)te mine din 'nd *n 'nd 'te o 8urtun/- atun i 'nd mai apare i i +i olo 'te un a)t8el de r/u8/ /tor4 Dar 5u po,i vedea e repede m/ la) eu avertiCat +i pri ep de *ndat/ pro)tia mea ea EV ( 4 F>

ve .e4 A um *n)/ m/ !u ur la eAamenul urm/tor- *n are Ioan pare un adev/rat mae)tru4 Dar pe l'n9/ a ea)ta e)te nevoie de *n,elep iunea lui Ioan +i privirea )a a9er/ din interior- !ine*n,ele) 9.idat/ de Du.ul 5/u# Dar el mai pl/ ut lu ru e)te- / Qorel nu o!)erv/ *n / nimi minunat +i totu+i el ar tre!ui )/ vad/- deoare e Ioan pove)te+te p/ atele )ale din toat/ lumea- a+a de par / ar 8i 8o)t pe)te tot martor o ular4L %0& 1pun Eu2 K A) ult/ tu u aten,ie; / i Ioan *i va mai )pune imediat 'te eva4L

%>& 6ireniu e)te plin de aten,ie; Eu *n)/ le )pun tuturor 8emeilor +i 8e ioarelor- )/ ple e *ntre timp *n orturi- pentru / di) u,ia va 8i preluat/ de !/r!a,i mai op,i# 5oate 8emeile a) ult/- *mpreun/ u Jara. +i ele dou/ 8ii e *nviate a lui 6ireniu- Gamiela +i Ida# EV# $FH# 6apitol# $%& 6urioCitatea 8emeilor a 8o)t 8oarte mare; dar uv'ntul Meu a 8o)t totu+i mai m/re, +i toate au mer) *n orturile lui Ouran +i au r/ma) at'ta vreme a olo p'n/ 'nd au 8o)t din nou .emate#

$0& 6'nd au ple at *n a e)t 8el 8emeile- a *n eput Ioan )/ vor!ea) / /tre Qorel2 KDe i um )t/ ar ul t/u 9ata de lupt/J Mie mi )e pare / ai iro)it de9ea!a toate )/9e,ile- 8/r/ a nimeri m/ ar eva# Pi totu+i ai vrut mai *nainte )/ *n epi o lupt/ *mpotriva *n,elep iunii lui DumneCeu4 Eu *,i )pun- )/ vor!e+ti a um- da / mai po,i )pune eva4L

$>& 1pune *n )8'r+it Qorel2 K6e a+ mai putea )puneJ <ie : Ceii +tiu de unde : *,i e)te totul uno) ut- e am 8/ ut din lea9/n p'n/ a um; pentru e ar mai tre!ui )/ pove)te) eu evaJ Pi eu a+ putea )/ vor!e) a um; dar la e )/ m/ mai ap/rJ A+a um am 8o)t +i *n / mai )unt *n mare parte- a+a +i a ,ioneC; / i eu nu am putut )/ a ,ioneC alt8el de 't um )unt eu on)truit *n interiorul meu4 Pot 8a e eva un leu )au un ti9ru- / )unt ni+te !e)tii peri uloa)eJ A+a e)te natura lor +i u )i9uran,/ nu )unt r/i de la !aC/- / )unt a+a um )unt4 Da / )unt r/i- atun i poart/ doar A ela vina- are i(a reat4

$4& De e eAi)t/ mii de oameni- are )unt mai !l'nCi de 't mieii +i de e nu )unt +i eu a+aJ4 Oare m(am reat +i m(am 8/ ut eu *n)umi a+aJ4 Da / a+ 8i vrut )/ 8iu r/u- atun i a+ putea )/(,i r/)pund ne9'nd totul e mi(ai )pu) mai *nainte prin *n,elep iunea ta; / i *n Eorum nu )unt ni iodat/ vala!ile a uCa,iile unui )in9ur om- de 't atun i 'nd a e)te )unt )u),inute de mai mul,i martori# Dar eu re uno) *n,elep iunea ta +i red / re uno) *n tine un om- are nu vrea )/(mi 8a / vreun r/u i are vrea )/ m/ a7ute +i de a eea m/rturi)e) eu / eea e tu ai ro)tit mai *nainte de)pre mine e)te *ntru totul adev/rat# Eu nu vrea )/ t/inuie) adev/rul; dar red / m/ voi putea ) uCa *ntr(un oare are 8el4

$D& 5u ai +i a+a dreptul )/ )pui u vo e tare totul de)pre mine- e am *n8/ptuit a urmare a naturii mele *n linate; / i voi nu pute,i )/(mi 8a e,i mai mult de 't )/ m/ omor',i- iar eu pot )/ prive) moartea *n o .ii ei *ntune a,i +i 9oi- deoare e nu(mi e)te 8ri /4 Din a e)ta tu po,i vedea- / nu )unt un iepure 8ri o)# Da / *,i mai )unt uno) ute +i alte )pe at ole din via,a mea miCera!il/ )pune(le; / i pe mine nu m/ mai 7eneaC/ nimi pe a ea)t/ lume4

$F& Dar pe l'n9/ a ea)ta ai eAa9erat pu,in *n privin,a elor in i 8eti,e- da / m/ a uCi- / mi(a p/rut r/u doar din pri ina pierderii 8inan iare de moartea lor- are *n)/ nu a 8o)t provo at/ de de)8r'narea mea i de un8el de lepr/ 't )e poate de 9rav/; eu a+ putea )/(,i adu o duCin/ de marturi redi!ili- are au auCit- / l(am ru9at din tot )u8letul pe Ceu)- )/ *mi la)e ele trei 8eti,e +i am 7urat Ceiilor- )/ ,in ele trei 8ete la mine a ni+te 8ii e- da / )(ar *n)/n/to+i +i da / ar r/m'ne *n via,/# Dar 'nd *n de ur)ul a treiCe i de Cile au murit totu+i toate in i- am 8o)t de ne on)olat +i am 7urat din nou- )/ nu m/ mai atin9 vreodat/ de vreo 8eti,/ +i )/ nu m/ mai o up u v'nCarea ) lavilor# A e)t 7ur/m'nt l(am ,inut p'n/ la a ea)t/ or/- .iar de a eea m(am mutat ai i +i am ump/rat o proprietate- pe are am pierdut(o prin a e)t 8o +i prin urmare tot e am )tr'n) eu vreodat/# : Vor!e+te tu a um da / am )pu) eu vreun lu ru neadev/rat de data a ea)ta4L EV# $FI# 6apitol#

$%& 1pune Ioan2 KDa- da- a e)t lu ru l(ai 8/ ut mai t'rCiu; dar la *n eput ai 8o)t a+a- um am )pu) eu4 6/ te(ai 8olo)it doar pu,in de a ele 8eti,e- e)te o min iun/ 't )e poate de 9ro)olan/4 Doar pe una )in9ur/ ai mai mena7at(o pu,in +i a ea)ta a 8o)t ultima- atun i 'nd de)8r'narea ta te(a l/)at !alt/; pe primele patru nu le(ai mena7at delo - i te(ai 8olo)it *n el mai 9roaCni 8el de ele4 Po,i )/ ne9i a e)t 8aptJ : Iat/- tu ta i +i tremuri4 Eetele )(au *m!oln/vit 8oarte r/u dup/ a ea)ta tratare din partea ta- eea e !ine*n,ele) a a elerat moartea; dar +i pentru a ea)ta )in9ur/ vin/ e)te purtat/ de de)8r'narea ta4 Dar a e)t 6 A P I 5 O L )(a terminat +i a um tre em la altul4

$0& Ptii tu- eea e )e mai a8l/ pe on+tiin,a ta- e)te !ine*n,ele) eva- e nu )(a *nt'mplat din voin,a ta; dar 8apta e)te preCent/ 't +i urmarea a e)teia4 De a eea omul nu are voie )/ a ,ioneCe vreodat/ la 8urie; / i 8aptele- are )e *nt'mpl/ la )up/rare- )unt urmate de e8e te 9rave a+a um um!ra urmeaC/ /l 'iul# B,i mai aminte+ti e ai 8/ ut- 'nd mama ta A9la- are a 8o)t o per)oan/ u pi ioarele pe p/m'nt- te(a ertat din pri ina 8aptelor tale +i te(a avertiCat re8eritor la ompania taJL

$>& 1pune Qorel2 KO Ceiilor4 Bmi aminte) a +i prin vi); dar eva on ret nu mai pot )pune de)pre a ea)ta4 Vor!e+te de a eea tu- deoare e ai +i a+a uv'ntul4 Dar un )in9ur lu ru eu +tiu- / nu am 8/ ut ni iodat/ eva r/u din propria voin,/ 9'ndit dinainte; dar pentru eea e am 8/ ut eu la EV ( 4 F4

$0& Dar .iar a e)te mi7loa e nu )unt de on)iderat a 8iind o urmare a puterii de m'nie DumneCeie+ti- i doar +i numai a o urmare a unui mod de *n8/ptuire 9re+it a oamenilor# Da- lumea +i natura au din partea lui DumneCeu le9ile lor de o!li9a,ie ne e)are +i de ne) .im!at +i anume *n ordinea adev/rat/; dar a)emenea le9i are +i omul potrivit u 8orma lui +i u 8iin,a lui trupea) /# Da / vrea omul )/ )e *mpotrivea) / a um umva a e)tei ordini +i )/ tran)8orme lumea- el nu e)te de a eea pedep)it de o m'nie de !un/ voie a lui DumneCeu - i de ordinea lui DumneCeu 7i9nit/)ever/ +i 8iAat/ *n lu rurile *n)/+i- are tre!uie )/ 8ie a+a um )unt#

$>& 5u )pui +i te *ntre!i- da / potopul e)te de a)emenea de privit a o urmare natural/ ne e)ar/ +i nedrept de *n8/ptuire# Pi Eu *,i )pun2 Da- a)t8el a 8o)t el4 Mai mult de o )ut/ de v/C/tori +i me)a9eri am treCit +i am amenin,at popoarele *n privin,a 8aptelor lor *mpotriva 8irii +i *mpotriva ordinii DumneCeie+ti +i le(am 8/ ut atente 8oarte *n )erio) mai mult de o )ut/ de ani a)upra urm/rilor are reiea)/ pentru ele *n mod o!li9atoriu +i a urm/rilor trupe) +i )u8lete) *n9roCitoare; dar er!i ia lor rea a mer) at't de departe- / *n or!irea nu numai / au .ulit me)a9erii- i i(au +i u i) .iar pe mul,i dintre ei +i )(au *ndeletni it a)t8el *ntr(o lupt/ a9er/ *mpotriva Mea# Dar de a eea totu+i nu M( am aprin) de m'nie +i de r/C!unare- i i(am l/)at )/ *n8/ptuia) / +i )/ 8a / eAperien,a tri)t/- / ne .i!Cuin,a +i a tul doveditor : *n privin,a 8aptului / )unt ei *n+i+i devin/ de eea e )unt : n(au voie a!)olut delo )/ 8a / totul u natura mare +i u ordinea lui DumneCeu- e le pla e *n or!irea lor#

$4& VeCi- e)te .iar la latitudinea ta )/ te ur i pe )t'n ile a elea are )e a8l/ de ai i /tre )ud +i *nalte de in i)ute de m/)uri de om +i )/ te arun i atun i C!urdalni u apul *n 7o) de pe peretele a ela *nalt de )t'n /4 Dup/ le9ile ne e)are a 9reut/,ii tuturor orpurilor va o)ta o a)emenea C!urd/lni ie totu+i evident u )i9uran,/ via,a trupului# Bntrea!/(te da / a ea)ta ,i(a revenit din m'nia Mea +i din r/C!unarea Mea4

$D& A olo- *n)pre e)te- veCi ni+te oame *nalte de mun,i- are )unt 8oarte )tra+ni +i de) *mp/durite# Du(te a olo u de Ce e ori o )ut/ de mii de oameni- pune 8o +i arde toate a ele p/duri- / i atun i )e vor a8la mun,ii *ntr(o )tare u totul ne*mp/durit/4 Dar e va 8i urmarea a e)tor lu ruriJ Du.urile ele multe ale naturii devenite ina tive +i 9oale prin a e)t 8apt vor *n epe atun i )/ )e deCl/n,uie 8urio) +i )/ )e C!u iume *n aerul li!er# Eul9ere *ntr(un num/r nenum/rat- ruperi de nori de 8elul el mai *n9roCitor +i o /dere de 9rindin/ ontinu/ vor pu)tii dup/ a eea toate *mpre7urimile lar9i# 5oate a e)tea )unt o urmare 8oarte 8irea) / ale a elor 8apte nimi itoare de p/duri# 1pune da / +i de ai i reia)/ iar/+i m'nia lui DumneCeu +i r/C!unarea Lui4

$F& Dar da / de Ce e ori o )ut/ de mii de oameni )e o)tene) u adev/rat )/ piard/ mun,ii prin )/pat +i )/ umple la uri mari )au )/ 8a / )tr/Cile ele mai lar9i pentru o+tire- pentru a putea du e mai u+or r/C!oaiele; da / oamenii ) arpeaC/ Ma t/ia pieCi+- a taluCaN lan,uri *ntre9i de mun,i *ntr(o dep/rtare de /l/torii de Cile *ntre9i- p'n/ la *n/l,imea de patru )ute )au in i )ute de *n/l,imi de om )au 8a +an,uri ad'n i de dou/ )ute )au trei )ute de *n/l,imi de om *n 7urul mun,ilor +i de) .id prin a ea)ta reCervele de ap/ din interiorul p/m'ntului- a+a *n 't mun,ii )/ *n eap/ )/ )e ) u8unde *n !aCinele de ap/ mari devenite 9oale +i da / apa *n epe )/ rea) / *ntr(o a+a m/)ur/- / *n epe )/ )e mi+te a o mare *n A)ia aproape pe)te ele mai *nalte v'r8uri de mun,i : la a e)tea )e mai adau9/ / la a e)te di)tru9eri mari ale mun,ilor- multe )ute de mii ori o )ut/ de mii de po9oane dintre *mp/dirile ele mai puterni e )unt de a)emenea di)tru)e- la are o aCie nenum/rate miliarde de du.uri p/m'nte+ti +i naturale- are aveau mai devreme 8oarte mult de lu ru u ve9eta,ia ea mai 8rumoa)/ +i *m!el+u9at/- au devenit a um dintr(o dat/ li!ere +i 8/r/ a tivitate (- *ntrea!/(te pe tine *n)u,i- e 8el de r/) oal/ vor *n epe du.urile *n re9iunile aerului4 6e 8el de 8urtuni +i e 8el de ruperi de nori ma)ive- e 8el de ma)e de 9rindin/ +i e 8el de num/r in8init de 8ul9ere au 8o)t arun ate prin a ea)ta din nori 7o)- pe p/m'nt- mai mult de patruCe i de Cile la r'nd +i e 8el de ma)e de ape )e vor 8i ridi at a olo aproape pe)te *ntrea9a A)ie +i toate a e)tea numai din motive naturale4 1pune- a 8o)t a e)t 8apt iar/+i m'nia lui DumneCeu +i r/C!unarea Lui ni iodat/ de *mp/ atJ4

$G& Moi)e a de) ri) a ea)t/ *nt'mplare a+a a +i toate elelalte *n modul de ) ri) o!i+nuit atun ia)ta *n)eamn/ *n pilde- *n are el dup/ ad/u9area Du.ului DumneCeie) a l/)at )/ domine mereu providen,a Mea- are e)te de t'l uit doar pe alea ore)punderilor verita!ile +i adev/rate# $H& Dar e)te de a eea DumneCeu un DumneCeu al m'niei +i al r/C!un/rii- da / tu +i .iar mul,i al,ii n(a,i *n,ele) ni iodat/ revela,iile Lui mariJ= Ev# $4# 6apitolul %44 $%& MDomnul2N 3Eu ,i(o )pun2 )/ tr/i,i numai in iCe i de ani *n ordinea adev/rat/ a lui DumneCeu ( +i nu ve,i primi ni iodat/ eva de v/Cut- de auCit- de 9u)tat +i de )avurat de la vreo alamitate4

$0& Eu v/ )pun2 35oate alamit/,ile- epidemiile- tot 8elul de !oli printre oameni +i animale- vreme neprielni /- ani )la!i +i neroditori- /deri nimi itoare de 9rindin/- rev/r)/ri mari- atoatenimi itoare de ape- or ane- 8urtuni mari- inund/ri mari de l/ u)te +i mai multe a)emenea lu ruri )unt o )umedenie de urm/ri ale 8elurilor de omportare neordonate ale oamenilor4

$>& Da / oamenii ar tr/i 't )e poate de mult *n ordinea dat/- atun i toate a e)tea nu le(ar tr/i# Anii ar tre e a m/r9/ritarele de pe o a,/- unul at't de !ine uv'ntat a el/lalt# Partea lo ui!il/ a p/m'ntului n(ar 8i lovit/ ni iodat/ u un 8ri9 prea mare )au u o /ldur/ prea puteni /# Dar deoare e oamenii de+tep,i +i deo)e!it de pri epu,i *ntreprind din )ine tot 8elul de lu ruri u mult din olo de ne e)itatea lor- da / pun *n apli are on)truiri prea mari +i *m!un/t/,iri prea eAa9erate pe p/m'nt- di)tu9 mun,i *ntre9 prin )/pare- pentru a 8a e /i pentru o+tire- da / di)tru9 multe )ute de mii de po9oane dintre p/durile ele mai 8rumoa)e- da / )ap/ 9/uri prea ad'n i *n mun,i din

EV ( 4 %4$

pri ina aurului +i al ar9intului- da / tr/ie) *n )8'r+it *ntre ei *n+i+i *ntr(o piCm/ +i o ur/ per)i)tent/*n timp e )unt totu+i *n on7ura,i tot timpul de o 9r/mad/ mare de du.uri inteli9ente ale naturii- de la are provine toat/ vremea p/m'ntului- pre um +i )tarea urat/ +i )/n/tatea aerului- a apei +i a )olului p/m'nte) - ( e)te ai i de i prin urmare de mirat- da / a e)t p/m'nt e)te !'ntuit ne ontenit mai mult de un num/r in8init de rele de tot 8elul +i )oiulJ4

$4& Oameni C9'r i,i +i la omi de avu,ie pun C/vor +i la /t la 7itni,ele lor +i *n plu)- p/Citori apri9i pentru omorile +i !o9/,iile lor are re) din olo de tot !el+u9ul +i va de a ela- are ar dori )/ )e apropie 8/r/ voie de a e)tea; u adev/rat- a ela ar primi de *ndat/ o 7ude at/ a) u,it/ *n )pinare4 $D& Eu nu vreau )/ )pun u a e)tea- de par / ineva n(ar tre!ui )/(+i prote7eCe proprietatea lui u 9reu do!'ndit/; Eu vor!e) ai i de)pre a!unden,a eAtrem de nene e)ar/- tre 'nd din olo *n partea mon)truoa)/# N(ar 8i ai i a+adar pra ti de a *n8iin,a +i a)emenea 7itni,e- are ar 8i ai i de) .i)e pentru 8ie are )/ra +i om )l/!it- .iar da / )u! )uprave9.erea un d/ruitor *n,elept- a+a *n 't ni i un )/ra )/ nu(+i ia mai mult- de 't de eea e are nevoie pentru .rana luiJ Da / l/ omia de avu,ie +i C9'r enia ar di)p/rea a)t8el *n8/,i+at de pe p/m'nt- atun i : a) ulta,i(M/ !ine4 : +i to,i eilal,i ani )/r/ / io+i *+i vor lua r/ma) !un de la p/m'nt#

$F& 5u *ntre!i- um ar 8i a e)t lu ru po)i!il# Pi Eu r/)pund la a ea)t/ *ntre!are2 Pe alea ea mai natural/ de pe lume- a)ta *n)eamn/2 da / e+ti uno) /tor .iar numai pu,in *n privin,a a ,ion/rii interioare a *ntre9ii naturi- atun i nu numai / tre!uie )/ admi,i a u+i a e)t 8apt- i tre!uie )/(l *n,ele9i *n m/)ura ea mai deplin/4

$G& A olo- *n 8a,a noa)tr/- )e mai a8l/ plantele medi inale +i din olo- eva mai departe- planta de otrav/ eAtrem de d/un/toare4 Nu )e .r/ne) am'ndou/ de la una +i a eea+i ap/- de la unul +i a ela+i aer- de la una +i a eea+i lumin/ +i de la una +i a eea+i /ldur/ a a e)teiaJ Pi totu+i e)te a ea)t/ plant/ plin/ de )u!)tan,a t/m/duitoare +i ealalt/ plin/ de otrava u i9/toare4

$H& Dar de e a+aJ Pentru / planta medi inal/ e)te *n )tare )/ pun/ *n !un/ di)poCi,ie toate du.urile vie,ii naturale are o *n on7oar/ dup/ 8elul lor !un din pri ina ara terului ei interior !ine pu) *n ordine +i a e)tea )e atin9 dup/ a eea de ea din eAterior- apropiindu()e *n toat/ prietenia +i pa ea- a din interior )pre eAterior +i de a eea totul devine t/m/duitor *n planta *ntrea9a +i Ciua *n lumina )oarelui a!urii are reia)/ din ea +i du.urile naturale de via,/ are o *n on7oar/ de)tul de lar9 eAer it/ a)upra omului pre um +i a)upra multor animale o in8luen,/ ne)pu) de t/m/duitoare# $I& La a ea plant/ otr/vitoare de a olo- a /rui interior uprinde +i adun/ *n )ine un ara ter eAtrem de e9oi)t +i 8urio) m'nio)- )unt uprin)e a elea+i du.uri naturale de via,/ de a ela+i ara ter +i a)t8el )unt ele total inver)ate; ele )(au dat atun i de a)emenea pe l'n9/ plant/.r/nind(o +i *ntre9ul ei ara ter devine dup/ a eea u totul .omo9en u el din *n eput al plantei#

Dar +i *mpre7urimea ei +i de a)emenea a!urii are ia)/ din ea )unt otr/vitoare +i p/9u!oa)e )/n/t/,ii omene+ti +i animalele nu(i vin *n prea7m/ u na)urile lor irita!ile#= Ev# $4# 6apitolul %4D

$%& MDomnul2N 3Dar o plant/ otr/vitoare u totul ie+it din omun de mare +i departe e8i ient/ e)te u ar't mai mult un om C9'r it +i la om de avu,ie# Bntrea9a lui *mpre7urime natural du.ovni ea) / de via,/- p/trunC'nd p'n/ departe- )u8larea lui- *ntre9ul )/u er al vie,ii eAterioare devine u interiorul lui unul +i a ela+i ara ter; dar du.urile )ale naturale de via,/ devenite rele +i *n on7ur'ndu(l inver)eaC/ mereu du.urile naturale de via,/ *n / !une are vin /tre ele- *n ara terul lor r/u- C9'r it +i e9oi)t#

$0& Dar deoare e a e)te du.uri naturale de via,/ nu numai / )e a8l/ ontinuu *ntr(un on8li t doar u oamenii- i +i u animalele- u plantele- u apa +i u aerul- de a eea +i dau ele mereu mult/ pri in/ de tot 8elul de lupte- 8re u+uri +i mi+ /ri are nu )unt ne e)are *n aer- *n ap/- *n p/m'nt- *n 8o +i *n animale#

$>& 6ine vrea )/ a8le a e)t lu ru *ntr(un mod a+a potivit pra ti - a ela )/ mear9/ la un om 8oarte !un +i la el vor avea +i toate animalele un ara ter mult mai !l'nd# 6el mai de9ra!/ )e o!)erv/ a e)t lu ru la 'ini- are preiau *n ) urt timp pe deplin ara terul )t/p'nului lor# 6'inele unui C9'r it va 8i de)i9ur +i o !e)tie C9'r it/ +i 'nd m/n'n /- nu va 8i )8/tui!il de a(i mer9e prin prea7m/# Dar du(te la un om darni +i !l'nd +i vei o!)erva- da / ,ine un 'ine- / a e)t animal va 8i de un ara ter pe deplin !inevoitor; el va )ta mai de9ra!/ departe de !lidul de m'n are- de 't )/ )e la)e impli at umva u un oa)pete nepo8tit *ntr(o lupt/ apri9/# Pi toate elelalte animale de a)/ ale unui )t/p'n !l'nd +i !un la inim/ vor 8i u o parte *n)emnat/ mai !l'nde- !a .iar +i la plante +i opa i va )im,i un om u )im,ul a) u,it o di8eren,/ a!)olut delo ne*n)emnat/#

$4& Dar )/ privim +i la )lu7itorimea unui C9'r it da / nu va 8i ea el mai ade)ea C9'r it/ +i la un !/nu,- invidioa)/ +i e9oi)t/ +i la o!,inerea unui avanta7 vi lean/- in ore t/ +i *n+el/toare4 6.iar +i un om alt8el 8oarte !un +i darni - da / )e a8l/ el un timp mai *ndelun9at *n apropierea un C9'r itare )e a8l/ *n aur +i ar9int p'n/ pe)te ap- va tre e la )8'r+it din olo *ntr(un )i)tem de)tul de e onomi o) +i va deveni u mult mai mult/ *ndoial/ *n eAer itarea unei 8apte !une# $D& Dar a um depinde )tarea pe p/m'nt +i de 8aptul- / tot r/ul tan)8orm/ !inele u o o)teneal/ mult mai mi / *n eea e e)te el- de 't !inele eva r/u *n !inele lui4

$F& Privi,i la un om m'nio)- are ar dori )/ u id/ totul din 7urul lui numaide 't din at'ta 8urie +i m'nie4 O mie de oameni 8oarte !uni- are *i analiCeaC/ ara terul- devin la )8'r+it ei *n+i+i 8oarte 8urio) m'nio+i +i vor )/ )ar/ de *ndat/ to,i a)upra elui m'nio) +i )/(i alun9e m'nia- da / ar 9/)i numai to,i un lo pe pielea lui u m'nile lor a) u,it la ome de *n8/ptuire# De e a9it/ ai i un )in9ur *n8o at de m'nie mii /tre o m'nie ontrarie +i de e nu ei o mie de oameni !uni *n ) .im! pe a el unu *n8o at de m'nie /tre o !un/tate iminent/J

EV ( 4 %4%

$G& 5otul pe !aCa 8aptului / mai ale) pe a e)t p/m'nt- din pri ina edu a,iei opiilor lui DumneCeuirita,ia *n)pre r/u +i 9re+it e)te una u mult mai mare +i tre!uie )/ 8ie a)t8el- de 't *n)pre !ine# Motivul a e)tui 8apt *n 9eneral vi l(a ar/tat de7a o dat/ mai devreme +i nu tre!uie )/(l mai repet ai i *n / o dat/#

$H& Privi,i ai i numai o dat/ la a e)te dou/ plante +i *n .ipui,i(v/ o /ldare 8oarte mare de 8ier4 Bn a ea /ldare vrem )/ 8ier!em o mie de a)emenea plante t/m/duitoare pentru a 8a e un eai vinde /tor +i ine din )8era elor !olnavi de piept ar !ea din a e)ta- a ela ar +i *n epe )/ )imt/ a u+i un e8e t t/m/duitor din a el eai; pentru / du.urile naturale !une de via,/ dore) )/ le pun/ pe ele pu,ine rele din pieptul )/u de7a a u+i *n ordine#

$I& Dar )/ lu/m dup/ a eea a ea)t/ plant/ deo)e!it/ +i otr/vitoare +i )(o arun /m +i pe ea *n /ldarea *n are o mie de !u /,i de plante t/m/duitoare 8ier! *n)pre un eai vinde /tor4 Vede,ia ea)t/ )in9ur/ plant/ otr/vitoare va inver)a *ntrea9a )u!)tan,/ t/m/duitoare *n )u!)tan,a ei mortal/ otr/vitoare +i va de a el !olnav- are ar *ndr/Cni- )/ ia o in9.i,itur/ din a el eai4 6u adev/rat- a e)t lu ru l(ar o)ta ne9re+it via,a +i pe ale natural/ nu i(ar mai putea 8i a7utat4

%$& Dar )/ lu/m a um aCul inver)4 1/ 8ier!em o mie de !u /,i din a ea)t/ plant/ otr/vitoare *n a eea+i /ldare *n)pre un eai pentru moarte +i )/ punem la )8'r+it numai o !u at/ din a e)te plante t/m/duitoare *n /ldare la a ele o mie de plante otr/vitoare4 O.- 't de rapid vor 8i tran)8ormate toate du.urile ei naturale de via,/ !une +i t/m/duitoare *n otrava ea mai u i9/toare ale elorlate o mie de plante otr/vitoare4

%%& Dar din a e)t 8apt reia)/ .iar 8aptul limpede a )oarele- / to mai pe a e)t p/m'nt din motivul 8/ ut uno) ut r/ul e)te u mult mai de9ra!/ *n )tare )/ inver)eCe !inele *n r/ul lui- de 't inver)#

%0& Bn .ipuie(,i a um o 9r/mad/ de oameni r/i *ntr(o *mpre7urime- )au *ntr(o ,ar/ *ntrea9/ +i *ntrea!/(te dup/ ele de7a auCite- depinde m'nia lui DumneCeu- da / vin tot 8elul de !oli pe)te a eea+i4 Eu v/ )pun +i mai ale) ,ie- prietene 1ta.ar- / toate a e)te depind doar +i numai de oameni- de 8aptele lor +i de 8elul lor de a tr/i +i m'nia lui DumneCeu +i r/C!unarea Lui n(are ai i ve+ni nimi de(a 8a e u a e)te lu ruri- *n a8ar/ de 8aptul / Eu am pu) o a)emenea ordine *n natura lu rurilor- are- 8ire+te- tre!uie )/ r/m'n/ ne) .im!at/- at'ta timp 't eAi)t/ p/m'ntul- alt8el )(ar de) ompune p/m'ntul +i n(ar putea )/(i o8ere omului ni i un l/ a+ de tr/it pentru via,a lui de *n er are# %>& De a eea tre!uie a um )/ lua,i tot !inele la voi u toat/ )erioCitatea- u toat/ 8or,a +i u toat/

puterea- da / nu vre,i )/ 8i,i *n9.i,i,i de r/ul el mult# %4& 6/uta,i de a eea )/ de)/v'r+i,i via,a voa)tr/ interioar/ prin urmarea real/ a *nv/,/turii Mele/ i a+a otr/vile lumii nu vor mai 8i *n )tare )/ v/ pri inuia) / ni i o leCare4= Ev# $4# 6apitolul %4F

$%& MDomnul2N 3Dar )/ ne *ntoar em *n / o dat/ la /ldarea noa)tr/ u otrav/ u ele o mie de plante otr/vitoare are 8ier! *n ea4 Vede,i- Ce e +i .iar o )ut/ de mii din a e)t 8el de plante t/m/duitoare nu vor 8i *n )tare )/ alun9e otrava din eaiul otr/vitor al a e)tei /ld/ri pline4 Dar pe a e)t p/m'nt re+te o plant/ 8oarte mi / pe Alpii *nal,i indieni : +i pe 1inai apare ea(; numai o !u at/ mi /- aproAimativ a+a de mare a un 8ir o!i+nuit de iar!/- avem voie )/ arun /m *n /ldarea mare de otrav/ +i *ntr(o lip/ toat/ otrava ei e)te tran)8ormat/ *n eaiul el mai t/m/duitor4

$0& K6um e)te a e)t lu ru po)i!ilJL *ntre!i 8oarte mirat tu- *n,eleptule 1ta.ar- a um# Pi Eu *,i )pun / +i a e)t lu ru )e *nt'mpl/ prin 8apte u totul naturale# 6um- a e)t lu ru )/(,i 8ie ar/tat ,ie +i tuturor elorla,i de a)emenea imediat +i u totul limpede#

$>& VeCi- 'nd *ntr(o noapte de 8urtun/ lip)it/ de lumina lunii e)te a+a !ine *ntuneri !eCn/- atun i ,i )e va p/rea totu+i- / e)te tot a+a de *ntuneri de7a *n *ntrea9a nem/r9inire# A e)t *ntuneri - are *i e)te luminii o .iului o otrav/ u i9/toare el pu,in pentru un timp- pentru / el o 8ur/ pe a eea+i de toat/ apa itatea ei- devine lip)it de otrava lui printr(o ) 'nteie mi / de lumin/ din )oare +i a ea)ta e)te tran)8ormat/ *ntr(o lip/ *ntr(o lumin/ )tr/lu itoare#

$4& Pre)upui de7a *n e dire ,ia va mer9e a ea)t/ trea!/J Po,i )/ 8ii *ntr(adev/r atent +i )/ pre)upui- dar de +tiut nu vei +ti ni i pe departe4 Deoare e nu po,i +ti a e)t lu ru- de a eea a) ult/4 $D& 6um poate alun9a a+adar o ) 'nteie de lumin/ )olar/ de7a *ntre9ul *ntuneri +i de e e)te 8/r/ a eea+i de 8apt *ntuneri J Aerul on)t/ totu+i din a ela+i du.uri- at't *n timpul el mai *ntune at al nop,ii- 't +i *n ea mai luminoa)/ Ci4

$F& 6'nd )oarele a apu) o dat/ pe deplin- )e du du.urile naturale de via,/ *n etul u *n etul la odi.n/- 8ie are )pe i8i pentru )ine +i 8ind / ele )e odi.ne) *n ele *n+i+i +i nu vi!reaC/ *n *nveli+urile lor u+oare- de a eea o .iul trupe) nu o!)erv/ preCen,a +i eAi)ten,a lor +i urmarea )im,i!il/ al a e)tui 8apt e)te pentru o .iul trupe) noaptea *ntune oa)/- lip)it/ de lumin/#

$G& 5u e+ti 8ire+te de p/rere / v'ntul !ate +i noaptea +i du.urile naturale de via,/ nu )e odi.ne) totu+i prin urmare4 O- *n a ea)t/ privin,/ de *n+eli +i n(ai ni i o no,iune de)pre mi+ /rile interioare )pe i8i e ale unui du. natural4 V'ntul !ate *ntr(adev/r +i noaptea +i a)t8el du.urile naturale de via,/ 8a evident +i o mi+ are- ( dar ni i una )pe i8i / *n )ine- i una 9eneral/ *n)pre o oare are dire ,ie anumit/- o!li9ate de un oare are du. mai *nalt# Dar da / pe un oare are pun t un du. natural )au

o ompanie *ntrea9/- mare de du.uri naturale- are )unt ai i a ele lim!i a de 8o - pe are le(ai v/Cut a)emeni tuturor elorla,i ai i preCen,i- intr/ *ntr(o mi+ are de vi!ra,ie interioar/ ie+it/ din omun- atun i *n a el pun t )e 8a e )tarea pentru o .i per epti!il luminoa)/ +i )tr/lu itoare +i arat/ lipa unei uprinderi de )ine +i a unei deveniri a unui eva# EV ( 4 %40

$H& Dar *ntr(o a)emenea lip/- o 9r/mad/ nenum/rat/ de du.uri naturale de via,/ )unt +i ele iritate *n *mpre7urimea ea mai lar9/ +i a)t8el )e 8a e lumin/ +i )tarea )tr/lu e+te *n *mpre7urimea ea mai lar9/# Dar u 't mai iritate )unt du.urile *nve inate de o )8er/ natural/ de du.uri mai puterni vi!rativ a tiv/- u at't mai lumino) )e 8a e *n *mpre7urimea lar9/ +i a)t8el o 9r/mad/ de du.uri uprin)e *n )ine /tre o oare are devenire )e inver)eaC/ *ntr(o r'vn/ a)em/n/toare; +i lumina )oarelui d/ prin puterea +i in8luen,a ei produ tiv/ a)upra orpurilor ere+ti- are )e a8l/ de)tul de aproape de el- dovada ea mai lar/ pentru a e)t 8apt#

$I& Dar nu numai pe planete )unt iritate du.urile naturale de via,/ li!ere *n)pre devenirea a unui eva prin lumina )oarelui- i +i *n )pa,iul li!er de eter; pentru / ai i- printr(o a)emenea uprindere de )ine a du.urilor naturale de via,/ li!ere- )e 8ormeaC/ ade)ea lu ruri de)pre are *n,elep iunea voa)tr/ nu a vi)at *n / nimi a)em/n/tor#

%$& Dar a+a um ai v/Cut a um- / o )in9ur/ ) 'nteie de lumin/ dup/ puterea luminii )oarelui poate )/ tran)8orme un )pa,iu *ntune at de)o)e!it de mare *ntr(o lip/ *ntr(o lumin/ )tr/lu itoarea+a pre) .im!/ planta mi / medi inal/ men,ionat/ /ldarea 8oarte mare plin/ de otrav/ *ntr(o e)en,/ 8oarte t/m/duitoare- pentru / du.urile naturale de via,/ )unt prea inten)iv a tive *n adev/rata ordine !un/ din planta mi / t/m/duitoare +i de a eea ele o!li9/ du.urile mai tr'ndave ale plantei otr/vitoare +i are )unt *mpotriva ordinii )/ trea / de *ndat/ din olo *ntr(o a tivitate ordonat/#

%%& A+a )tau lu rurile +i u in8luen,a unui om u adev/rat de)/v'r+it *n privin,a vie,ii : o dat/ a)upra )emenilor )/i +i atun i *n)/ de a)emenea a)upra du.urilor naturale de via,/ are mai )unt li!ere *ntr(o *mpre7urime va)t/#

%0& Oameni *ntr(adev/r !uni +i ordona,i vor *n8/ptui de a)emenea !ine printre ei mai mult )au mai pu,in !uni +i ei mai pu,in !uni vor avea u ei plante medi inale de)tul de t/m/duitoare# Dar da / a e+ti oameni numai *n )ine de)tul de natural !uni a7un9 printre oameni de)tul de r/i din temelier/uvoitori +i lip)i,i de ) rupule- are poart/ 8aptele lor rele *n )pinare- atun i ei +i ei vor 8i )tri a,i .iar 8oarte a u+i +i u+or- pentru / puterea lor interioar/ a ordinii de via,/ nu le poate o8eri ni i o ontrapondere; dar da / un om e)te *n )ine de)/v'r+it- atun i )e a)eam/n/ el u planta mi / t/m/duitoare din /ldarea mare u otrav/ +i u ) 'nteia de lumin/ de )oare *n )pa,iul el mai lar9 al nop,ii#

%>& Da / ai *n,ele) a um +i a e)t lu ru *ntr(un mod 8oarte )tra+ni - vei admite totu+i *n )8'r+it pe deplin- um toat/ !oala printre oamenii de pe a e)t p/m'nt nu provine u adev/rat de la m'nia +i r/C!unarea lui DumneCeu- i doar de la ordinea de via,/ a oamenilor- tot a+a pre um +i !inele provine ade)ea de la un )in9ur om *n )ine de)/v'r+it#

%4& Pi deoare e te(am pu) a um *n uno+tiin,/ de auC/ *n a e)t 8el in)tru tiv- de a eea v/ )t/ a um iar/+i li!er vou/ tuturor de a M/ mai *ntre!a de)pre eva- e v(ar putea 8i )tr/in din )8era *nt'mpl/rii a mor,ii a !/tr'nului LaCaru)# : Unul dintr voi mai are o *ntre!are mi / *n planul de 8ond; el )(o 8a / auCit/4= Ev# $4# 6apitolul %4G

$%& 1pune Matael2 3Doamne- a e)t om voi 8i evident eu *n)umi4 Pentru / mai am *n )erio) a+a o nel/murire mi / *n planul de 8ond- pe are nu mi(o pot eApli a a+a !ine *n iuda re8le t/rii mele a) u,ite4= $0& 1pun Eu2 3Da- da- to mai tu e+ti a ela; )pune e te apa)/4=

$>& 1pune mai departe Matael2 3Atun i 'nd eu +i u tat/l meu am ple at de a a)/ la @etania u t'n/rul LaCaru) +i 'nd am v/Cut pe ale a ea apari,ie mare de lumin/- am )im,it la a ea)ta o /ldur/ u totul *n)emnat/# Dar atun i 'nd apari,ia de lumin/ )(a )tin) *n )8'r+it pe deplin- )(a 8/ ut tot a+a de re e )im,i!il pe l'n9/ *ntune area total/ are )(a *nt'mplat dintr(o dat/- / a *n eput )/(mi 8ie 8ri9 de(a !inelea# Bn e *+i poate avea a e)t 8ri9 motivul lui- nu *mi dau )eama din 9'ndirea mea; da / <ie- o- Doamne- <i(ar 8i pe pla - dore) )/ mai a8lu *ntr(adev/r +i motivul a e)tui 8apt4=

$4& 1pun Eu2? P/i- *n a ea)t/ privin,/ e)te motivul mai aproape de 't a(i rede4 Da / 8re i dou/ !u /,i de lemn de)tul de !ine una de ealalt/- )e *n /lCe) ele prin a e)t lu ru- devin 8ier!in,i- )e aprind la )8'r+it *ntr(adev/r pe deplin +i *n ep )/ ard/ 8oarte lumino)# Dar de e )e *nt'mpl/ a e)te lu ruriJ Pentru / du.urile naturale de via,/ are )e a8l/ *n lemn +i *n )tru turile or9ani e ale a e)tuia )unt treCite +i iritate *ntr(un mod prea violent din lini+tea lor )urd/ +i )t'n9a e- a7un9 a u+i *ntr(o mi+ are mare proprie +i vi!r'nd/ +i *n ep )/ )e arate de7a a lumin/ +i 8o - irit/ prin a e)t 8apt du.urile mai tr'ndave de l'n9/ ele +i pun a)t8el la )8'r+it toate )u.urile naturale de via,/ *n mi+ area ea mai iritat/ )au- )pu) dire t- le aprind# Da / )(a )8'r+it u irita,ia )au u arderea- )e r/ e+te repede +i a u+i *ntre9ul num/r de du.uri naturale de via,/; u 't mai inten)/ e)te *n8/ptuit/ o iritare- u at't mai rapid )e *nt'mpl/ atun i o epuiCare a du.urilor naturale- u ea lini+tea +i u a ea)ta 8ri9ul#

$D& O !u at/ de lemn pe deplin aprin)/ )au un /r!une aprin) nu e)te ni iodat/ at't de 8ier!inte ni i *n )tarea ea mai ardent/ a +i o !u at/ de 8ier tot at't de tare aprin)/# Motivul a e)tui 8apt e)te a ela- / du.urile naturale din 8ier )unt apa!ile de o iritare mai mare de 't a elea din lemn;

dar 'nd /r!unele +i 8ierul )e r/ e) *ntr(o temperatur/ la 8el de re e- 8ierul )e va r/ i mai repede de 't /r!unele +i *n )tarea u totul r/ it/ va 8i u mult mai re e de )im,it de 't /r!unele de a)emenea pe deplin r/ it# $F& Vara- 'nd *ntr(o Ci )e 8a e 8oarte ald +i *n/!u+itor- *n ep du.urile naturale de via,/ )e )e mi+te +i a ea)t/ mi+ are puterni / produ e atun i +i /ldura +i C/pu+eala tot mai mare# Da / a ea)ta EV ( 4 %4>

devine mai mare )au mai inten)iv/- )e *nt'mpl/ a e)t lu ru prin a eea- / du.urile *n auC/ *n ep )/ )e *m!ulCea) / mai )tr'n) laolalt/ +i devin a u+i viCi!ile +i o .iului trupe) *n *n8/,i+area e,ei +i a norilor#

$G& Dar um )e *nmul,e) norii tot mai mult la o a)emenea o aCie- v/ e)te uno) ut- pre um +i 8aptul- / la )8'r+it *n epe )tarea *n nori )/ 8ul9ere +i din a eea+i )/ ploaie u totul )tra+ni +i uneori +i )/ ad/ 9rindin/- eea e e)te un e8e t ale du.urilor pa+ni e vou/ de a)emenea de7a uno) ute# $H& Dar u 't mai inten) urmeaC/ +i )tr/lu e) 8ul9erele la o 8urtun/- u at't mai re e )e 8a e aerul dup/ a eea - ( eea e e)te totul o urmare a lini+tirii du.urilor naturale iritate- la are 8apt )unt ele 8ire+te o!li9ate de du.urile pa+ni e puterni e# A+a a 8o)t din eAa t a ela+i motiv re e +i )tra+ni de 8ri9 +i la apari,ia ta de lumin/ mare +i puterni /- atun i 'nd di)p/ru)e ea# : E+ti tu a um l/murit +i *n a ea)t/ privin,/J= $I& 1pune Matael2 3Doamne- *,i mul,ume) pentru a ea)ta iluminare; )unt a um l/murit +i *n a ea)t/ privin,/4= Ev# $4# 6apitolul %4H

$%& 1pun Eu2 3Da / a+a- atun i tre!uie )/ ne mai pove)te+ti de7a +i aCul de de e) al unui !/iatare a /Cut de pe un pom +i a de edat dup/ a eea +i totodat/ +i a ela al unui om- are )(a arun at )in9ur *ntr(o mla+tin/ +i )(a *ne at +i a omi) a)t8el o )inu idere# Dar pove)te+te(ne pe ) urt relatarea ta +i 8/(ne uno) ute doar momentele prin ipale4=

$0& Matael a *n eput de *ndat/ )/ vor!ea) / +i a )pu)2 3V/ ro9 numai )/ ave,i o r/!dare mi /; pentru / dore) )/ pove)te) ele dou/ aCuri o dat/ laolalt/ +i tre!uie de a eea )/ m/ 9'nde) pu,in *nainte de a 8a e a e)t lu ru4= $>& 1pun Eu2? E/ a)ta; Dar Eu *,i voi pune de7a 8elul +i modul potrivit *n 9ura ta +i a e)t lu ru va mer9e +i 8/r/ o pre on epere4=

$4& 1pune dup/ a eea Matael2 3Da- da / a+a- atun i 8ire+te / nu(mi va 8i ne e)ar )/ u9et mult timp +i voi pove)ti de a eea imediat- *ntr(un mod at't de )in er +i adev/rat um *mi e)te numai *ntotdeauna po)i!il- ele dou/ *nt'mpl/ri are )e mai a8l/ 8oarte !ine *n amintirea mea4=

$D& 1pun to,i u vo e tare2 3A+adar- *naltule re9e ad7un t al popoarelor *n 7urul Pontului lar9 p'n/ la Marea 6a)pi /- ne !u ur/m to,i 8oarte deo)e!it de tare *n privin,a relat/rilor tale; pentru / *n pove)tit e+ti u adev/rat un me)eria+ de ne*ntre ut4=

$F& 1pune Matael2 3Pentru a pove)ti e)te nevoie mai ale) de o apa itate mi / de lin9vi)ti / +i de o dra9o)te mare pentru adev/r# 6ine pove)te+te adev/rat- are *ntotdeauna o *nt'ietate 8a,/ de un pove)titor de 8a!ule4 Dar )/ 8ie a um um o vrea; eea e v/ am a pove)ti dup/ dorin,a Domnuluie)te o *nt'mplare tr/it/ de mine- pre um am tr/it multe dintre a e)tea *n ep'nd din lea9/n p'n/ *n

al dou/Ce ilea an de via,/ al meu# Eu v/ voi )pune *n lim!a7ul a ela- um am tr/it(o *n al +apte)preCe elea an de via,/ al meu- al/turi de tat/l meu are )(a a8lat mereu *n prea7ma mea +i are a devenit de7a 8oarte *n,elept *n on)e in,a vedenilor mele# Dar ele dou/ vedenii )un/ a+a2 $G& Eu)e)e *n timpul ur/,irii 9enerale a evreilor- unde : um e)te uno) ut : la r'ul Iordanului ,apul i)p/+itor e)te t/iat +i 7ert8it pentru toate p/ atele evreilor +i e)te la )8'r+it arun at *n r'ul dra9 al Iordanului- u *n)o,irea a tot 8elul de 'nt/ri de 7ale +i de 8ormule de ru9/ iune +i !le)teme# A+adar- a pierde de)pre a e)t lu ru un uv'nt *n plu)- ar 8i o onver)a,ie u+oar/- *n8umurat/ +i 8/r/ valoare- deoare e a)t8el de eremonii *i )unt 8ie /rui evreu *n / 't de poate de ne*n)emnat numai prea uno) ute#

$H& Dar mai pu,in uno) ut ar putea )/ v/ 8ie 8aptul / atun i- la )/r!/toarea men,ionat/ a 7ert8irii ,apului i)p/+itor )e aduna)e o 9r/mad/ de popor pe)te m/)ur/ de mare# Gre i- romani- e9ipteni +i per)ani au 8o)t preCen,i *n num/r mare# Pe ) urt- nu a eAi)tat ni i o lip)/ *n eea e prive+te urio+ii4

$I& 6/ !/ie,ii au vrut )/ vad/ +i ei totu+i eva *n privin,a ma) aradei- v/ e)te evident# Dar / puteau vedea pu,ine lu ruri din olo de oamenii ei mari- a e)t lu ru v/ va 8i de a)emenea evident +i *n a eea+i m/)ur/ +i 8aptul / urioCitatea i(a *mpin) pe !/ie,ii are nu vedeau e )e petre e )/ )e ur e *m pomii din prea7m/# N(a durat a!)olut delo mult timp- / elor mul,i !/ie,i li )(au 8/ ut la )8'r+it prea pu,ini pomii o)pitalieri +i / au *n eput )/ )e erte pe ramuri# Ei au 8o)t *ntr(adev/r avertiCa,i de mai multe ori a )/ 8ie lini+ti,i- dar a e)te averti)mente !ine inten,ionate au a7utat pu,in )au +i a!)olut delo #

%$& Eu +i u tat/l meu +edeam pe /milele noa)tre- pe are le(am primit a dar de la un per)an- pe are tat/l meu *l vinde a)e de o !oal/ rea; am'ndou/ erau u dou/ o oa+e +i prin urmare mult mai on8orta!ile la /l/rit de 't ele u o )in9ur/ o oa+/# Noi am +i putut privi de a eea 8oarte

on8orta!il pe)te *ntrea9a *nt'mplare# Nu departe de pun tul pe are eram )itua,i )e a8la un .iparo) de)tul de 8rumo) +i mare- pe a /rui r/ i de7a din partea naturii to mai nu prea puterni e )e ertau trei !/ie,i# Eie are dintre ei )e o)tenea )/(+i *n redin,eCe 9reutatea lui r/ ii elei mai puterni e pe 't era po)i!il#

%%& Dar deoare e a e)t pom de7a 8oarte !/tr'n avea *n po)e)ie de 8apt numai dou/ r/ i de o putere at't de )olid/- / puteai )/(,i *n redin,eCi lor via,a ta- de a eea )(au ertat ei trei !/ie,i pentru po)e)ia elor dou/ r/ i mai puterni e +i un al treilea a 8o)t o!li9at )/ )e mul,umea) / u de 8apt mai mult o ramur/ de 't o ra /# Bntr(o *n/l,ime de *ntr(adev/r in i m/)uri !une de om )e a8la al el de(al treilea pe ra a lui- are era mai mult o ramur/ de' t o ra /#

%0& Dar trea!a mer9ea a um *n de ur)ul unei ore *n mod )uporta!il- p'n/ e )(a ridi at /tre amiaC/ un v'nt de)tul de puterni - are a adu) v'r8ul .iparo)ului no)tru *ntr(o pendulare de)tul de *n9ri7or/toare +i a *mpin) 8umul de la altarul de 7ert8/ tare 8ume9'nd to mai a e)tor trei !/ie,i a+a EV ( 4 %44 !ine 9ro) *n 8a,/- / au 8o)t nevoi,i )/ ,in/ o .ii *n .i+i- pentru a nu turna de(a dreptul un 8luviu de la rimi *n Cadar#

%>& Bn a ea)t/ poCi,ie eAtrem de *n9ri7or/toare am privit u luare aminte la !/iatul are )e a8la /,/rat pe ramura )la!/ de ra /# Atun i 'nd 8umul i(a 8o)t *mpin) a+a !ine- )(ar putea )pune- u 9reut/,i de livre- *n 8a,/- am o!)ervat dintr(o dat/ doi lilie i mari C!ur'nd *n 7urul apului lui# Ei aveau m/rimea a doi porum!ei pe deplin a7un+i la maturitate +i i(au *mpin) )/ra ului !/iat mai mult 8um *n 8a,/#

%4& Eu l(am 8/ ut ai i atent pe tat/l meu +i i(am Ci)- / )e va *nt'mpla ai i de)i9ur el mai de9ra!/ eva nepl/ ut# Eu i(am )pu) de a)emenea- e vedeam +i / ei doi lilie i nu mi )e p/reau a!)olut delo naturali +i anume din a el motiv- pentru / )e m/reau a u+i +i )e 8/ eau iar/+i mi i#

%D& 5ata a *ndrumat la pom /mila lui pe are +edea +i i(a )tri9at !/iatului de pe pom- a )/ )e o!oare el mai de9ra!/ 7o)- alt8el ar *nt'mpina o nenoro ire# Da / !/iatul auCi)e )au nu auCi)e uvintele )pu)e u o vo e de)tul de tare de /tre tat/l meu- nu +tiu; pentru / am o!)ervat numai mereu priveli+tea de dinainte +i um !/iatul are )e ,inea 8oarte *n9ri7or/tor de ramur/ a *n eput )/(+i +tear9/ u m'na tot mai mult o .ii 7i9ni,i de 8umul 9ro) +i tre!uia )/ 8i 8o)t aproape pe 7um/tate or!it#

%F& Dar deoare e a v/Cut tata- / )tri9area lui amenin,/toare a r/ma) total 8/r/ e8e t *n privin,a !/iatului- de a eea )(a dep/rtat iar/+i de pomul *n9ri7or/tor- a venit iar/+i la mine +i m(a *ntre!at-

da / mai am a ea vedenie# Eu am r/)pun) a8irmativ la *ntre!are on8orm adev/rului deplin +i am dat a)i9ur/ri- / !/iatul- da / n(ar 8i de *ndat/ *ndep/rtat de pe pom- va tre!ui )/ )u8ere o nenoro ire de ne urmat# A )pu) tata2 KDa- 8iul meu- e )e poate 8a e ai iJ4 O ) ar/ n(avem +i *n on)e in,a )tri9/telor nu p/r/)e+te !/iatul pomul; de a eea )untem o!li9a,i )/ a+tept/m- e va r'ndui DumneCeu Domnul )/ vin/ a)upra a e)tui !/iat nea) ult/tor#L

%G& 5at/l meu de(a!ia / ro)ti)e ultimul uv'nt- 'nd ra a )la!/- *ndoit/ prin mi+ area ne ontenit/ a !/iatului prea de) +i prea tare *n oa e +i *n olo +i *n )u) +i(n 7o)- )(a rupt- !/iatul8ire+te a um pe deplin lip)it de prote ,ie- a /Cut u toat/ puterea u apul *n 7o) de la *n/l,imea a mai mult de in i m/)uri de om pe o piatr/ are )e a8la )u! opa - +i(a )part raniul- +i(a rupt 9'tul +i a +i r/ma) a)t8el de *ndat/ mort pe 7o)#

%H& De)pre a ea)t/ *nt'mplare )(a ivit *n popor o v'lv/- to,i )(au *m!ulCit la !/iatul de edat# Dar la e a 8olo)it a e)t lu ru a um- deoare e !/iatul era o dat/ mortJ4 1tr/7erii romani au *mpr/+tiat *n )8'r+it poporul +i tat/l meu !ine uno) ut a 8o)t de *ndat/ .emat- pentru a(l er eta pe !/iat- da / ar 8i *ntr(adev/r mort- )au da / ar mai putea 8i apli ate umva *n er /ri de re)u) itare u )u e)# 5at/l meu a pip/it apul )part )tra+ni al !/iatului +i 9'tul a e)tuia +i a )pu)2 KAi i nu mai a7ut/ ni i o plant/ medi inal/ +i ni i o ali8ie4 Pentru / a e)ta nu e)te numai )implu- i de dou/ ori mort +i nu va mai 8i ni iodat/ *n via,/ *n a ea)t/ lume4L= Ev# $4# 6apitolul %4I

$%& MMatael2N 3Dar totodat/ m(a *ntre!at tata- da / de) op/r eva neo!i+nuit *n privin,a !/iatului# $0& Eu i(am vor!it *n 9re e+te +i am )pu)2 KA ei doi lilie i mari )(au unit pe)te pieptul )/u +i anume *n *n8/,i+area unei maimu,e are arat/ u totul tri)t/ +i )e o)tene) a um )/ )e de)part/ de trupdar mai par a 8i at't de tare atra)e de a ela+i- / deo amdat/ nu le e)te po)i!il )/ )e de)part/ pe deplin de trup; dar u 't mai mult dureaC/ ai i o)teneala lor- u at't mai mult devin ele una +i : uite- a um )unt ele de)p/r,ite de trup )u! 8orma unei 8iin,e 8u9itive4 A ea)ta +ede +i mai )are a um *n 7urul trupului- de par / ar /uta eva4L $>& KA e)ta nu va 8i totu+i )u8letul !/iatuluiJL a )pu) tat/l#

$4& Am )pu) eu2 KDa- a e)t lu ru nu(l +tiu eu *n)umi u adev/rat a!)olut delo 4 1/ nu ai!/ a+adar un a)emenea !/iat a7un) ne9li7ent *n )erio) ni i un )u8let mai !unJ4 A um +ade a ea)t/ 8iin,/ iudat/ la /p/t'iul Cdro!it +i *n / u ) ur9ere de )'n9e +i 8a e *n a+a 8el de par / ar lin9e )'n9ele din rana mare# Dar ea nu mi+ / totu+i nimi de pe a el lo 4 Ea )u9e numai a!urul de )'n9e u+or +i u totul )la! viCi!il +i ap/ta prin a e)t 8apt o *n8/,i+are eva mai mult omenea) /- ( Dar a um vin /r/u+i- are 8oarte pro!a!il vor /ra adavrul din a el lo 4 1unt urio)- da / a ea)t/ 8iin,/ de maimu,/ )e va mi+ a +i ea *mpreun/ u a ea)ta4L $D& Au venit *n a ea lip/ patru /r/u+i u o !ar/ de)tul de lun9/- au le9at adavrul de !ar/ u ear+a8uri de in- l(au ridi at +i l(au /rat de a olo#

$F& Am )pu) eu2 KDar 8iin,a r/m'ne +i )e uit/ prinpre7ur a ineva *ntr(o )tare 9oal/ tare- *n are ni iunde nu e)te pe v/Cut eva# Pe noi oamenii trupe+ti nu pare / ne vede# A um- )e iu iuie+te ea 7o)- *n a el lo - unde a /Cut !/iatul 7o) din pom +i 8a e o mim/ de par / ar vrea )/ adoarm/# A e)ta tre!uie )/ 8ie a+adar totu+i *n )erio) )u8letul !/iatului4L

$G& A )pu) tat/l2 KA um- *nt'mplarea di)tru9erii ,apului )e apropie din 8eri ire de )8'r+itul ei4 Numai )entin,a M uv'ntul de 7ude at/N a)upra a elora- are )unt eA epta,i de la a ea)t/ ur/,ire 9eneral/ a 8iind p/ /to+i prea mari +i prea r/i- / i atun i va 8i 9ata a ea)t/ trea!/4 6a *n 8ie are an2 tot timpul una +i a eea+i pove)te- ( pentru mine 8/r/ !ine uv'ntare- putere +i 8olo) +i red / a)t8el )e *n8/,i+eaC/ trea!/ +i pentru ori ine alt ineva4L

$H& Apoi- a t/ ut tat/l- a a) ultat )entin,ele +i nu )(a )up/rat pu,in- 'nd primul !le)tem a)upra )/ra ilor )amarineni- atun i de(a!ia a)upra tuturor p/9'nilor- a)upra e)eenilor- )adu .eilor +i u at't mai mult *ntr(un mod )implu +i a)upra elor are au )/v'r+it in e)tul +i nu )unt 9ata de /in,/a)upra u i9a+ilor de 8rate- de tat/ +i de mam/- a)upra p'n9/ritorilor de animale +i adulteri +i : u )entin,a ea mai *n9roCitoare : la )8'r+it a)upra deni9ratorilor de templu +i a )8in,enilor lui# EV ( 4 %4D

$I& Dup/ a ea)t/ eremonie a!)olut delo on)tru tiv/- la are 8ie are !le)tem i(a pri inuit .ainei *naltului preot o ruptur/ enorm/- )(au retra) a u+i to,i *napoi *n ora+; numai un )in9ur om- pe are pro!a!il )entine,ele de !le)tem !ine inten,ionate l(au adu) pu,in mai mult de 't potrivit din )tarea lini+tit/ de via,/- )(a oprit la o !alt/- are nu )e a8la departe de noi +i era de 8apt un ieCer ve .i*n / 8oarte ad'n - produ) de Iordan- de)pre are ',iva ne!uni )puneau 8a!ule- de par / prin a ea)t/ 9aur/ av'nd un diametru de o )ut/ de m/)uri de om )(a pierdut apa potopului de pe *ntre9 p/m'ntul *ntr(un an +i 'teva Cile# 6/ a e)t ieCer e)te- e(i drept- 8oarte ad'n - e)te adev/rat- ( dar 8/r/ 8und nu va 8i el *ntr(adev/r de a)emenea#

%$& I )(a p/rut tat/lui meu pu,in am )u)pe t- um omul )e uita .iar a+a de aiurea *n ieCerul ne9ru de pe o )t'n / are ie+ea tare *n eviden,/ din apa !/l,ii# El m(a *ntre!at- da / de) op/r umva *n 7urul a elui om )au umva pe)te el eva deo)e!it#

%%& Eu am )pu) a+a um a 8o)t adev/rat pe deplin2 KNu de) op/r nimi - dar nu pot totu+i )/ ne9 8aptul- / *ntre9ul om nu(mi pla e a!)olut delo 4 Eu red / ai i nu )(ar 8a e un prono)ti Mprooro ieN 9re+it- da / am )u),ine2 A ela va mer9e el mai de9ra!/ )/ er eteCe u *ntre9ul trup 8oarte propriu- 't de ad'n e)te aproAimativ ieCerul4L

%0& Eu redau a e)te lu ruri at't de eAa t- um am vor!it atun i- de+i tat/l meu nu(i pl/ ea ni iodat/ )/ aud/- da / *n epeam )/ 9lume) pu,in la lu ruri at't de )erioa)e- ( pentru a 8apt

po)edam un talent ie+it din omun# De a eea dore+te 5u- Doamne- )/(mi ier,i ai i de a)emenea 8oarte milo)tiv- da / m/ )erve) ai i to mai de a ele uvinte- de are m(am )ervit atun i4= %>& 1pun Eu2? A+a um vor!e+ti tu- e)te !ine; pentru / a+a vreau Eu +i a+a *,i pun .iar Eu Bn)umi- )/ )punem a+a- uvintele *n 9ur/4 Pove)te+te a um mai departe; to,i te a) ult/ u ea mai

mare aten,ie4= %4& Pi Matael *n epu )/ pove)tea) / de *ndat/ mai departe +i )pu)e2 3Dar eu de(a!ia ro)ti)em ultimul uv'nt- / i omul +i(a ridi at m'inile *n aer +i a )pu) 8oarte tare2 KBnaltul preot m(a !le)temat- pentru / am 8o)t un e)een +i am p/r/)it templul- pentru a *nv/,a o alt/ *n,elep iune mai !un/- dar pe are am 9/)it(o a olo tot at't de pu,in a *n templul din Ieru)alim# Dar m(a re*ntor) /it *n templu +i m(am ru9at +i am 7ert8it; dar *naltul preot a alun9at 7ert8a mea- m(a numit un el mai r/u p'n9/ritor de templu +i m(a !le)temat pe ve i - *ntru 't a 8/ ut +apte rupturi *n .aina )a# A um- la ur/,irea 9eneral/- am )perat )/ do!'nde) o ameliorare a !le)temului )/u ro)tit; dar *n Cadar am a+teptat a e)t lu ru4 El a *nt/rit numai mai mult !le)temul ve .i +i m(a 8/ ut un !le)temat *n 8a,a lui DumneCeu +i a oamenilor4 Eu )unt de i !le)temat4 : Atun i- )/ 8iu a+adar !le)temat4L ( 6u a e)te uvinte )tri9ate u o vo e deo)e!it de puterni /- )(a arun at el de pe )t'n / *n ieCer +i )(a *ne at#= EV# %D$# 6apitol#

$%& MMatael2NK Nu a mai durat mult timp- iar eu am de) operit pe )upra8a,a apei un ) .elet de om 9ri are plutea- *n)o,it de ni+te ra,e ne9re are ar/tau 8oarte iudat# Au 8o)t aproAimativ Ce e la num/r# Doar pi ioarele- dar de 't de )u! 9leCne- au 8o)t a operite u un )trat )u!,ire de arne; tot re)tul erau ni+te oa)e 8/r/ arne )au piele- eea e mi )(a p/rut 't )e poate de )traniu# La *n eput a el ) .elet din ap/ )(a a8lat u 8a,a *n )u); dar dup/ aproape o 7um/tate de or/ )(a *ntor)a *n eput a un *not/tor )/ lu re u m'nile +i u pi ioarele +i )e p/rea / )e .inuie- )/ ) ape de a ele ra,e ne9re# A e)tea *n)/ au 8o)t in)i)tente +i nu au vrut )/(l p/r/)ea) / delo pe a el *not/tor *n8ior/tor#

$0& A+a )(a de)8/+urat a ea)t/ ) en/ o or/ !un/- o dat/ mai repede +i o dat/ mai *n et- pe )upra8a,a la ului *n toate dire ,iile- )(a ) u8undat de 'teva ori +i a venit iar+i la )upra8a,/# Eu a+ 8i reCut / e)te un 8el de animal de ap/- da / tat/l meu ar 8i v/Cut tot a elea+i lu ruri; dar el a putut )/(+i .inuie o .ii u are de o!i ei vedea 8oarte !ine- +i totu+i nu a putut vedea nimi - iar prin a e)t 8apt am a7un) eu la on luCia 8inal/- / a el ) .elet are *nota *n la tre!uia )/ 8ie eva neo!i+nuit- adi / eva )u8lete) )au )piritual# Dup/ o or/ a 8o)t lini+te +i a ele ra,e ne9re )e omportau de par / ar iu9uli 'teva re)turi de arne de pe a e)ta#

$>& Deoare e nu )(a mai *nt'mplat nimi important- ne(am *ntor) la maimu,a noa)tr/- are 8/ ea *n er / +/ )e ridi e pentru a )ta pe dou/ pi ioare +i pentru a mer9e# Dar u mer)ul nu prea a reu+it# Eiin,a )e )pri7inea la tot 'te in i pa+i u la!ele din 8a,/ pe p/m'nt- )e ridi a *n)/ repede +i )e uita *n toate dire ,ile- iar din a e)te mi+ /ri )e putea tra9e on luCia- / a ea 8iin,/ )e temea de eva )au / *i e)te 8oarte 8oame +i )e uit/ *mpre7ur dup/ .ran/# 6u a e)te pro!e de mer) +i de )tat *n pi ioare a a7un) la a el la # A olo *n)/ a v/Cut de *ndat/ a el ) .elet- are )e a8la pe )upra8a,a la ului *n ompania a elor ra,e iudate#

$4& 6'nd maimu,a noa)tr/- )au )u8letul a elui !/iat- a v/Cut a el ) .elet- a *n eput )/ )tri9e 't )e poate de tare +i a privit a el ) .elet u o aten,ie ie+it/ din omun# Dup/ o 7um/tate de or/ )(a ridi at omplet a +i un om +i eu am auCit 8oarte limpede a e)te uvinte u o vo e pi,i9/iat/2SA e)ta a 8o)t trupul r/u al tat/lui meu nenoro it4 Vai de mine +i de el; / i pe noi ne(a prin) 7ude ata +i 8uria lui Ie.ova4 La mine mai eAi)t/ )alvare; dar um va 8i el a7utatJS

$D& Ai i )e opre+te maimu,a din vor!/ +i arat/ o 8a,/ plouat/- *n vreme e ra,ele ne9re ne /7e) *n ap/ ) .eletul- are nu prea pare plin de vi,/- *ntr(o parte +i *n ealalt/# A ea)t/ )itua,ie mai dureaC/ *n / o 7um/tate de or/ !un/- iar la a ea)t/ o aCie )(au r/t/ it aproape to,i oamenii *n a8ar/ de ',iva romani +i 9re i- are p/reau ad'n i,i *ntr(un di) ur) de a8a eri +i nu erau aten,i la noi# $F& 5at/l meu m(a *ntre!at da / mai o!)erv eu +i alt eva# Eu am ne9at +i am )pu) pe ) urt2 RNimi p'n/ *n lipa de 8a,/4S EV ( 4 %4F

%%& Dar )uperiorul a vor!it2 RRe olta o vor )tr'n9e doar a eia- are au ur/,at a ea)t/ pa7i+te un an *ntre9; doar eea e v/ vor da ei- ve,i avea voie )/ lua,i- dar din proprie ini,iativ/ ni i m/ ar o )in9ur/ 8runC/ de pe un opa 4 Pi pe l'n9/ a ea)ta 8eri,i(v/ )/ )tri9a,i )pre Ceii vo+tri 8/r/ valoare; / i printre voi nu )e a8l/ ni i m/ ar unul- pe are )/ nu(l 8i *nv/,at de)pre adev/ratul +i uni ul DumneCeu4 R/m'ne,i la a ela- nu la un I)i) +i ni i la O)iriC- ni i la Api)4 Deoare e toate a e)te nu )unt +i nu vor 8i nimi *n ve i4S

%0& Dup/ e a vor!it a+a )pune )uperiorul /tre mine2 R6um po,i vedea tu *n)u,i a um- )unte,i 8oarte !ine *n9ri7i,i de Atotputerni ul# Eu v/ voi p/r/)i a um- dar m'ine u prima r/pare a Corilor )unt iar/+i la tine; atun i te voi *nv/,a lu ruri drepte ai i- *n templul de) .i) a 6elui mai *nalt4 Pi dup/ a eea tu vei tran)mite ele auCite de la mine +i ole9ilor t/i4 Dar a um r/m'ne,i u !ine )u! protre ,ia Atotputerni ului4S

%>& 6u a e)te uvinte )(a *ntor) *napoi *n ora+# El a avut de7a de mult un re)pe t din partea poporului e9iptean; / i ine )e *nt'lnea u el- )e *n .ina p'n/ la p/m'nt *n 8a,a lui# Dar el )e 8/ ea de par / nu ar o!)erva nimi din toate a e)tea- i mer9ea- par / ad'n it *n 9'nduriv/C'ndu(+i *n ontinuare de drumul )/u#

%4& 6'nd )oarele a apu)- au venit mul,i urio+i din ora+; dar ni i unul nu a avut ura7ul- )/ )e apropie mai mult de dou/Ce i de pa+i de a ea pa7i+te de +erpi 8oarte ve)tit/# Mai mul,i au )tri9at )pre noi- )/ ple /m din a el lo - / i alt8el vom avea numai de )u8erit# Dar 9/rCile i(au *mpin) pe ei urio+i +i le(au eApli at- / nu mai eAi)t/ ni i un 8el de peri ol- deoare e puterea noa)tr/ )e ret/ a determinat +erpii )/ *nnoate pe partea ealalt/ a Nilului#

%D& Atun i ei urio+i au ple at +i noi ne(am o upat de turmele noa)tre- are *n a ea )ear/ ne(au dat at'ta lapte .r/nitor- / nu am 8o)t *n )trare )/(l m'n /m# Noi am *ntre!at 9/rCile- da / ei nu vor )/ !ea lapte# Ei au a eptat u !u urie- iar noi le(am dat at'ta lapte )/ !ea- / ei nu au mai 8o)t *n )tare- )/ mai )avureCe *n / un )trop din a e)ta# Re)tul- de)tul de *n)emnat l(am pu) *n va)ele noa)tre- pentru a 8a e !r'nC/ din el#

%F& Un an de Cile am r/ma) a olo +i am *nv/,at multe lu ruri de la )uperiorul el !un- adi / unoa+terea adev/rat/ a elui mai *nalt DumneCeu# 6u o prietenie mare am 8o)t l/)a,i )/ ple /m de a olo dup/ un an de Cile- pentru a ne *ntoar e u !ine *n ,ara noa)tr/#

%G& Imediat dup/ a eea am avut eu a ele viCiuni- am al /tuit o aravan/ +i am vrut )/ mer9 p'n/ la Memp.i)- pentru a ve)ti )uperiorului viCiunile mele# Dar a e)ta +tia de7a de)pre tine- minunatule +i m(a trimi) ai i- mi(a ar/tat drumul el lun9 p'n/ *n AleAandria +i m(a dat pe m'inile unui marinar !un- are )/ m/ adu / p'n/ ai i# El mi(a dat +i un t/lma i- pe are *n)/ nu l(am luat u mine#

%H& A um +tii tu- minunat om dintre oameni- um am a7un) eu la o a)t8el de *n,elep iune; +i a um )pune(mi tu- da / eu m/ a8lu la lo ul potrivit- )au da / nu )/ mer9 mai departe4 6/ i mult timp nu voi putea )ta- deoare e drumul p'n/ *n ,ara noa)tr/ e)te unul 't )e poate de lun9#L EV# %HF# 6apitol#

$%& 1pun Eu2 KEu ,i(am mai )pu)- / ,ie nu(,i 8olo)e,te nimi )au doar 8oarte pu,in- da / Eu ,i(a+ )pune2 REu )unt4S )au2 R Eu nu )unt4S A e)t lu ru tu tre!uie )/(l a8li )in9ur; +i a e)t lu ru tu *l po,i 8a e 8oarte u+or- deoare e )piritul nu(,i lip)e+te# G'nde+te(te- e e)te po)i!il oamenilor +i eea e poate 8i impo)i!il4 Nu ,i(a intrat nimi *n ap- )au nu ai o!)ervat nimi la tine +i ni i la eilal,iJL

$0& 1pune ne9rul2 K6um am o!)ervat eu mai devreme- ( *n a8ar/ de 8aptul- / la intrarea *n a ea)t/ ,ar/ am *n eput )/ vor!im *n lim!a voa)tr/- nu mi )(a p/rut nimi alt eva ie+it din omun; eu vor!e) de) .i) +i 't )e poate de ore t4 6'nd am veni ai i- mi )(au p/rut mai multe lu ruri

eAtraordinare pe moment; dar u 't mai mult m/ a8lu eu ai i- u at't mai multe lu ruri naturale 9/)e) eu *n voi to,i#

$>& De i lim!a e)te )in9urul lu ru are tre e pe l'n9/ eva minunat- dar e)te po)i!il- um am )pu) mai *nainte- )/ 8ie o urmare natural/- .iar da / e)te de ne on eput- a alit/,ilor a e)tei ,/ri# 6/ i lu ruri a)em/n/toare am v/Cut *n /l/toria mea prin ,ara E9iptului2 noi ne(am *nt'lnit u 9re i +i u romani; a e+tia vor!eau pe lim!a lor +i noi i(am *n,ele) de)tul de !ine +i la nevoie am putut )/ di) ut/m +i noi unele lu ruri# 6u vor!itul nu a mer) a+a de ur)iv um e)te ai i aCuil; dar a e)t lu ru poate 8oarte !ine )/ )e a8le *n on)tru ,ia a e)tei ,/ri- a aerului )au a miro)ului4

$4& Noi- a 8iind oameni 't )e poate de )impli- )untem u mult mai )en)i!ili 8a,/ de tot 8elul de p/reri +i viCiuni# A+a noi putem vedea )u8letele elor de eda,i- 'teodat/ +i din a elea- are din propria m/rturie )pun / nu au purtat vreodat/ un )u8let# A e)te )u8lete naturale )e pot re unoa+te u+or +i dup/ 8aptul / *+i ) .im!/ repede 8orma +i )e de)tram/ *n mai multe 8iin,e mi i +i )e pot )tr'n9e din nou *mpreun/ pentru a al /tui o 8orm/ omenea) /- iar a ea)ta e)te o apari,ie- pe are nu am mai o!)ervat(o la 8ra,ii +i )urorile noa)tre de edate#

$D& Noi l(am *ntre!at pe )uperiorul *n,elept din Memp.i)- da / o!)erv/ +i el a ea)ta u o .ii )/i# Dar el a )pu)2 a ea)ta e)te o alitate a unor oameni )impli +i 8oarte mode+ti ai naturii- are nu uno) o via,/ pre8/ ut/ ni i m/ ar dup/ denumire# La el +i la e9ipteni nu )(a mai *nt'mplat ni iodat/ a+a eva# Din 'nd *n 'nd mai apar unele aCuri- dar in on rete +i de neeApli at- *n vreme e la noi )unt ore te- naturale +i prin urmare u+or de eApli at#

$F& Dar din a e)t lu ru reie)e 't )e poate de limpede- um putem noi )/ vor!im +i )/ *nv/,/m u u+urin,/ o lim!/ a unui popor )tr/in# Da / te 9'nde+ti tu la a ea)ta- minunat om dintre oameniatun i vei *n,ele9e tu u *n,elep iunea ta ie+it/ din omun- um pentru noi nu e)te nimi neo!i+nuit de 'nd ne a8l/m noi ai i- din are )/ putem noi +tii u ertitudine- / noi ne a8l/m u )i9uran,/ *n a el lo - pe are eu l(am v/Cut *n viCiunile mele# EV ( 4 %H>

$G& Multe oin id2 la malul unei m/ri o oli!/ de pe) ar on)truit/ l'n9/ un munte; mul,i oameni *nal,i +i importan,i; .iar +i tu te a)emeni 8oarte mult u a el om luminat- pe are l(am v/Cut de +apte ori u mare !u urie *n viCiunile mele# Dar a el om de lumin/ a reu+it )/ 8a / totul doar prin uv'ntul )/u; el a vor!it : +i totul a 8o)t 9ata4 6erul +i p/m'ntul *i )lu7eau +i le9iuni *ntre9i inviCi!ile a+teptau )emnul )/u4

$H& De i- minunat om printre oameni- ai i nu e)te aCul )/ )e *nt'mple a e)t lu ru4 Eu am 9/)it ai i prin voi- a +i u doi ani *n urm/ *n Memp.i) prin )uperior- oameni 't )e poate de !uni +i de

*n,elep,i- ( dar eea e eu a+tept- nu am 9/)it p'n/ a um +i din a ea)t/ pri in/ te *ntre!- da / eu m/ a8lu la lo ul potrivit )au nu# Da / tu vei )pune da- atun i eu voi rede +i voi r/m'ne; / i uv'ntul t/u *mi e)te )u8i ient- deoare e tu e+ti *n ori e aC un *n,elept pro8und# Dar da / )pui nu)au da / nu )pui nimi - atun i noi vom *n epe /l/toria *napoi a a)/ +i turmele noa)tre- pe are le( am l/)at *n Memp.i) pentru aur +i ar9int dup/ )8atul )uperiorului- le vom lua *napoi u )uma ne .eltuit/- are ne(a *mprumutat(o )uperiorul pentru re,inerea turmelor- dar de are )e 8olo)e+te *n preCent#

$I& 5u- minunat om dintre oameni- veCi- / eu +i noi to,i- .iar da / arnea noa)tr/ nu e)te ornat/ u piele al!/- nu po)ed/m nimi 8al) )au tr/d/tor; noi to,i /ut/m adev/rul deplin- are e)te 8oarte important pentru noi +i avem .iar +i )peran,a vie- )(o 9/)im ai i )au *n alt/ parte4 Da / noi ne a8l/m la lo ul potrivit atun i on8irm/ a ea)ta- iar noi vom 8a e u mare pl/ ere totul e ve,i ere de la noi4L %$& 1pun Eu /tre Ra8ael2 KDu(te +i d/(le un )emn- a ei )/ re unoa) / unde )e a8l/4L

%%& Imediat )(a apropiat Ra8ael de ne9rul MOu!ratouvi).arN +i a )pu)2 KPrietene- e ai l/)at *n ,ara ta- pentru are ai vrut )/ te *ntor i din Memp.i) *napoi a )/(l ieiJ 5u ai vrut )/(i 8a i )uperiorului un adou deo)e!it pentru e8orturile )ale +i de a eea l(ai *n8/+urat tu *n p'nC/ urat/- dar l(ai uitat a a)/ din pri ina 8aptului / a,i ple at repede- iar a e)t adou )e a8la *ntr(un ol, din oli!a taunde mai e)te +i *n preCent# Da / tu dore+ti- ,i(l adu ai i *ntr(o )in9ur/ lip/4 Vor!e+te- ( a+a um vrei- )e va *nt'mpla4L

%0& 1pune omul el ne9ru2 K Nu )pre a m/ l/muri pe mine- da / m/ a8lu la lo ul potrivit : / i de7a prin 8aptul- / tu mi(ai )pu) e am uitat a a)/- +tiu eu / m/ a8lu la lo ul potrivit- deoare e un a)t8el de lu ru poate vedea doar un DumneCeu atotv/C/tor (- dar tu mi(ai 8a e +i un lu ru !un; / i 'nd eu m/ voi *ntoar e a+ vrea )/(i 8a !unului )uperior din Memp.i) o mare !u urie- / i el e)te un !un prieten a tuturor ima9inilor naturale rare4 5ot a el lu ru nu poate avea o alt/ valoare de 't una ima9inar/- dar *n ni i *ntr(un aC una real/4 Dar totu+i e)te minunat4L

%>& Ai i *i *ntinde Ra8ael elui ne9ru a ea 8orm/ minunat/ a naturii +i *l *ntrea!/ da / *i e)te pe pla # %4& La o a)t8el de o aCie ne9rul e)te aproape de le+in +i )tri9/ u vo e tare )pun'nd2 KDaa e)ta e)te- a e)ta e)te4 Dar um a 8o)t po)i!il a tu )/(mi adu i a e)t lu ru ai i- deoare e tu nu te(ai *ndep/rtat ni i m/ ar o lip/ de mineJ4 Ai luat tu a e)t lu ru de a a)/ de la mine *ntr(un 8el 't )e poate de +me .er- iar tu te a8li *n )lu7!a )uperiorului +i e+ti unul dintre a ei e9ipteni tineri +i ura7o+iJ Oare ai venit tu pe 8uri+ u al,ii de(ai t/i a um un an de Cile- 'nd noi ne *ntor eam din Memp.i)- p'n/ *n apropierea oli!elor noa)tre +i ai re,inut are dintre ele e)te a meaJ

%D& Da- dar pentru e a e)te *ntre!/ri )tupide din partea meaJ A a)/ am avut(o eu u 'teva lipe *naintea ple /rii noa)tre *n m'ini- am pu)(o pe timpul 8orm/rii turmei +i a /milei mele- *ntr(un vin lu a) un) din oli!a mea +i am a operit a ea raritate u o oa7/ de dovlea 4 6u 8ormarea turmei mele +i u lu rul ne e)ar la /mil/ am uitat eu a e)t 8enomen al naturii; tu nu ai putut )/( mi

iei lumina ei *n vreun 8el4 5u ai putut )(o iei doar *ntr(un 8el minunat; dar um : um- um *,i e)te po)i!il a 8iind un om din arne +i oa)eJ4 6/ i ai i- a olo +i dup/ a eea iar/+i ai i a 8o)t o lip/ rapid/4 A ea)t/ a ,iune e)te demn/ doar de un DumneCeu4 5u e+ti ori un DumneCeu )au unul dintre a ei )luitori drep,i ai )/i4L

%F& 1pune Ra8ael2 KPrima pre)upunere e)te 9re+it/ dar a doua e)te ore t/4 Dar iat/- la ple area dup/ a ea)t/ 8orm/ 8rumoa)/ a naturii am uitat eu totu+i eva +i a ea)ta e)te oa7a de dovlea - u are tu ai a operit a ea)t/ mi / omoar/ *n oli!a ta4 Pi pe a ea)ta o vei avea tu de *ndat/4 : Uite- ai i e)te de7a4 Pune tu *n a ea)ta mi a ta omoar/ +i arat/(ne(o nou/; / i eAi)t/ mul,i ai i are ar vrea )/ vad/ omoara pe are ai 9/)it(o4L EV# %HG# 6apitol#

$%& Ai i ne9ri au *n eput )/ ame,ea) / de mirare pe)te mirare; / i a e)t lu ru e)te eva pentru ei- are ei *l ,in u mare 9ri7/# Ei *n / )unt ni+te oameni ai naturii puri +i pot *n8/ptui unele lu ruri a 8iind ni+te adev/ra,i )t/p'ni ai naturii doar prin dorin,a +i voin,a 8erm/- e altor oameni a7un+i 7o) prin o!i eiurile lume+ti li )e pare o 8apt/ mira uloa)/- iar de a eea ar 8i 8o)t 't )e poate de 9reu)/ 8a / vreo impre)ie a e)tor 8iin,e 't )e poate de naturale printr(o alt/ 8apt/ minunat/# Vinde area unei !oli nu ar 8i 8o)t !inevenit/; / i adev/ra,ii oameni ai naturii nu uno) vreun 8el de !oal/# @/tr'nii lor a7un9 de)eori la o v'r)t/ 8oarte *naintat/- iar moartea lor nu e)te nimi mai mult de 't o adormire lent/ +i 8/r/ vreo durere#

$0& 6opii nu le(au murit vreodat/- pentru / ei- 8iind produ+i *ntru totul dup/ ordine- )unt u totul deCvolta,i +i vin pe lume )/n/to+i; .iar +i dup/ a eea ei )unt .r/ni,i on8orm naturii lor +i de a eea *n ei nu )(a putut depune )to8/ oare are de !oal/# Dar da / )(ar 8i *nt'mplat *n 8a,a o .ilor lor o minune de vinde are- atun i ar 8i tre!uit a mai *nainte )/ li )e eApli e- e e)te de 8apt o !oal/ +i prin e apare ea# Dar u a e)t lu ru le(ar 8i 8o)t mai mult d/un/tor de 't de vreun anume a7utor; / i unoa+terea p/ atelor +i a urm/rilor a e)tora- *n)eamn/ de7a at't 't ai 8i p/ /tuit# EV ( 4 %H4

$>& Atun i ineva rede / o *nviere din mor,i nu +i(ar 8i 9re+it ,inta# Ni i a e)t lu ru nu ar 8i nimi pentru a e+ti oameni4 6/ i ei v/d moartea trupea) / a 8iind o adev/rat/ !ine uv'ntare din partea lui DumneCeu pentru oameni +i ar privi un a)t8el de a t o 7i9nire *mpotriva ordinii *nalte a elui mai puterni Du. dumneCeie) - at'ta timp 't ei nu uno) 8aptele reale de)pre Mine# Bn eperea unei 8urtuni mari ar privi ei u o .ii normali a min,ii lor )enCitive; / i ei *n)u+i au o putere mare 8a,/ de )piritele naturii din aer- din ap/- din p/m'nt +i din 8o # Dar o mi+ are- are *ntre e viteCa unei )/9e,i arun ate de ei- e)te pentru a e+ti oameni un adev/rat mira ol- are poate 8i *n8/ptuit doar de DumneCeu +i de )piritele din )lu7!a Lui +i ni iodat/ de un om )la! +i muritor de pe a e)t p/m'nt#

$4& 6'nd ne9rii no+trii )(au mirat *n )t'n9a +i *n dreapta- a *n eput )/ vor!ea) / ondu /torul )pre ole9ii )/i2 KEra,i4 Voi to,i a,i v/Cut a um o 8apt/- are doar de DumneCeu poate 8i de)/v'r+it/; / i noi nu putem )/ ne mi+ /m a+a de repede ni i u 9'ndul p'n/ *n ,ara noa)tr/ +i de a olo )/ ne *ntoar em *napoi- um a e)t )lu7itor al Domnului a mer) +i a venit u a ea)t/ omoar/ mi /4 Prin urmare noi ne a8l/m la lo ul potrivit +i ai i avem voie )/ ne mi+ /m doar u mare aten,ie +i re)pe t 8a,/ de A ela- are )e a8l/ *n mi7lo ul a elei me)e mari u o eApre)ie pe .ip 't )e poate de dumneCeia) /#

$D& 6eea e El va vor!i *n mila 1a nem/r9init/- va 8i pentru noi ea mai )8'nt/ porun /- pe are o vom ,ine a +i a ele )t'n i din ,ara noa)tr/ +i .iar +i urma+ii no+trii p'n/ la )8'r+itul tuturor timpurilor- ei are *n / vor /l a pe a e)t p/m'nt4 Voi +ti,i- e ne(a )pu) )uperiorul *n,elept de)pre demnitatea ve+ni / a a e)tui minunat om dumneCeie) 4 De i a+a e)te- iar noi )untem a um *ntru totul l/muri,i4 Dar pentru / a+a )tau lu rurile +i nu alt8el- +tim noi +i 8aptul- um +i e va tre!ui )/ ne omport/m )au de e tre!uie )/ ,inem ont4

$F& Departe +i 9reu a 8o)t drumul p'n/ ai i; doar .iar da / ar 8i de o mie de ori mai departe +i de mi de ori mai o!o)itor- de 't a 8o)t- atun i ni i m/ ar nu ar 8i )u8i ient *n ve i pentru m/re,ia a e)tei !ine uv'nt/ri nemeritate4 6/ i a olo )e a8l/ a el ve+ni Du. atotputerni *n *n8/,i+area omenea) /- a erului +i a p/m'ntului +i totul e )e a8l/ a reat El doar prin puterea voin,ei 1alea+a um ne(a mai eApli at 't )e poate de limpede )uperiorul el *n,elept din Memp.i)#

$G& Noi ne a8l/m a um *n 8a,a )in9urului adev/rat +i ve+ni DumneCeu- are ne(a reat +i are ne(a *n )u8le,it# Eie are lip/ a vie,ii noa)tre e)te *n m'inile 1ale; dar El ar vrea- noi nu ne(am mai a8la ai i# Pe ) urt- El e)te totul +i tot e )e a8l/ pe a e)t p/m'nt- e)te nimi 8/r/ El4 A e)t lu ru am v/Cut *n viCiunile mele +i tot a+a ne(a *nv/,at )uperiorul din Memp.i)- iar a+a noi va tre!ui )/ redem a e)te lu ruri pe ve i u to,ii# : Dar a um )e pare / Domnul +i Bnv/,/torul ve+ni vrea )/ vor!ea) / eva u noi4 De a eea )/ 8im u to,ii aten,i- a+a de par / ar 8i vor!a de o v'n/toare de lei- um ne(a 8o)t de) ri)/ de )uperiorul din Memp.i)4L EV# %HH# 6apitol#

$%& 6'nd ne9rul ,inea a e)t di) ur) ole9ilor )/i- l(am .emat Eu pe ondu /tor +i l(am *ntre!atda / lui )au ole9ilor )/i nu le e)te 8oame )au )ete +i da / ei )unt *n8ometa,i +i *n)eta,i- e ar dori )/ m/n'n e +i )/ !ea# 6/ i /l/toria pe)te mare a 8o)t epuiCant/ +i u )i9uran,/ vor avea nevoie de eva de m'n are +i de !/ut- iar de a eea ei )/(+i 8a / doar 9la)ul auCit +i de *ndat/p ei vor 8i a7uta,i4

$0& 1pune Ou!ratouvi).ar2 KO e mil/4 5u- are e+ti totul- .emi un vierme de pe p/m'nt- a el )/(+i )pun/ ne e)it/,ile *n 8a,a ta- 5u *nalt +i ve+ni Du.4 Dar are vierme are )e t/v/le+te *n 8a,a 5e prin pra8 are ura7ul )/ )pun/ 8a,/ de dumneCeitatea 5a eva- pentru a nu 9re+i u vreun uv'nt ne*ndem'nati 8a,/ de 5ine- ve+ni ul )8'nt +i dup/ a eea )/ 8ie privit de 5ine u o .i 8urio+i# Noi mai avem din E9ipt ',iva )a i de )mo .ine u) ate- de dou/ ori at'ta p'ine pr/7it/- are va a7un9e

u )i9uran,/ pe tot par ur)ul +ederii noa)tre ai i- da / noi ne vom *mp/r,i !ine4 De a eea eu *,i adu u inima plin/ de 8eri ire mul,umiri are nu )pun nimi )au 8oarte pu,in pentru mila 5a ea mare 8a,/ de noi4L

$>& 1pun Eu2 KDa prietene- da / tu te vei mi+ a u a ea)t/ 8ri / mare *n 7urul Meu- atun i u 9reu *mi va 8i Mie po)i!il- )/(,i dau o lumin/ pe are tu )(o du i *napoi *n ,ara ta4 Dar pe l'n9/ a ea)ta nu(mi adu i prea mult re)pe t a 8iind 6reatorul +i tu una dintre rea,iile Mele- are )e *n7o)e+te p'n/ la 9radul de vierme are )e t/v/le+te prin pra84 6/ i printr(o a)t8el de de) on)iderare total/ *n 8a,a mea- 6reatorul t/u- *l a+eCi tu +i pe A ela- are te(a reat prin dra9o)tea +i *n,elep iunea 1a ea mare- pe un nivel 't )e poate de 7o)ni 4

$4& Uite- da / un om *,i arat/ o oper/ de art/- pe are el a 8/ ut(o +i pe are vrei )(o umperi pentru tine- pentru / *,i pla e 8oarte mult- iar tu *i vei ar/ta re)pe tul t/u pro8und arti)tului- da / tu lauCi toate elelalte lu r/ri pe)te m/)ur/ +i pentru lu rarea ump/rat/ de tine nu 9/)e+ti de)tule uvinte ur'te- doar pentru / e)te din a ea lip/ al t/uJ

$D& Uite- de a eea o a)t8el de umilin,/ *n 8a,a Mea nu e)te *n,eleapt/- i doar ne!unea) / +i pro)tea) /4 6/ i da / tu te reCi prea r/u +i 8/r/ valoare- atun i tu *mi )pui u ni+te uvinte u+or de *n,ele) *n 8a,/- / )unt un 6reator 7alni a *ntre9ii rea,ii#

$F& A.- dar da / tu re uno+ti valoarea Mea +i *n tine- pe !un/ dreptate +i da / tu reCi / nu e+ti .iar r/u +i 8/r/ ni i o valoare- pentru a putea vor!i de)pre una )au ealalt/ u Mine- atun i M/ re)pe ,i prin tine +i re uno+ti dumneCeitatea Mea .iar +i pe propriul t/u p/m'nt; +i a+a po,i tu )/ tra9i a el 8olo) din preCen,a Mea pentru are tu te a8li de 8apt ai i# Dar umilin,a ta mare 8a,/ de Mine nu e)te un p/ at din partea ta; / i e)te 7u)ti8i at/ prin re+terea ta redin ioa)/ din opil/rie# EV ( 4 %HD

$G& Dar a um ai o p/rere mai !un/ de)pre a e)t lu ru; / i u ea pe are ai avut(o nu am putut )/ ne *n,ele9em *n vreun 8el; deoare e tu ai 8i avut a ea 8ri / timid/ 8a,/ de mine- iar a ea)ta te(ar 8i o!li9at- )/ p/r/)e+ti a e)t lo prea )8'nt pentru )entimentul t/u de redin,/- pentru a pove)ti *n Memp.i) +i *n )8'r+it a a)/ ne)pu) de multe lu ruri eAtraordinare de)pre )8in,enea Mea de ne)uportat pentru per)oana ta4 Pi a e)ta ar 8i 8o)t tot 8olo)ul- pe are tu l(ai 8i tra) pentru tinepentru poporul t/u +i pentru urma+ii poporului t/u4 Ai 8i 8o)t mul,umit u a e)t lu ruJ

$H& 6u )i9uran,/ nu4 6/ i atun i va tre!ui )/ )tri9i *ntr(o lip/ mai lu id/ din via,a ta /re propria per)oan/2 RDa- e e)te a um4J Am 8/ ut eu a ea /l/torie 9rea +i lun9/ dup/ p/rerea mea- pentru a a7un9e *n pra9ul di)per/rii +i a 8ri ii la lo ul )or,iiJ Nu- a 8o)t o 8ri ire +i !u urie 9roaCni /- a /rui

repetare u )i9uran,/ / nu o mai dore) 4S Uite- a e)t lu ru l(ai avea tu la )8'r+itul a e)tei /l/torii4 $I& De a eea e)te ore t ai i )/ la+i pu,in mintea )/ lu re- eea e e)te !ine *n ori e rela,ie a vie,ii- iar tu vei tre e pe)te toate u !ine +i u )in eritate +i pe)te tot vei avea tu avanta7e mari pentru *ntra9a via,/# De a eea )/ uit/m 8ri a eAa9erat/ 8a,/ de Mine4 Iu!e+te(M/ a +i un 6reator5at/- Bnv/,/tor +i Domn din toate puterile tale +i iu!e+te(i +i pe 8ra,ii t/i a +i pe tine *n)u,i- / i atun i reColvi tu u mult mai multe4 Pi da / vei vor!i u mine- atun i nume+te(M/ pur +i )implu Domn )au Bnv/,/tor- eea e )unt- ( dar toate elelalte nu(+i au lo ul ai i4L EV# %HI# 6apitol#

$%& MDomnul2N KEu te(am *ntre!at mai *nainte da / *,i e)te 8oame )au )ete +i Eu te(am *ntre!at din a el motiv- deoare e v/d mult prea !ine- / voi to,i )unte,i li.ni,i de 8oame +i de )ete; / i Ci e)te de mai multe ore !une +i voi nu a,i mai m'n at +i nu a,i mai !/ut eva de ieri dup/ ma)/; deoare e lapte voi nu a,i putut avea pe ora!ie +i apa a 8o)t de7a )t/tut/ +i prin urmare nu )(a putut !ea# Iar a+a toat/ 9ri7a Mea pentru voi )e *ndreapt/ mai *nt'i )pre *nt/rirea trupea) /; / i 8/r/ a ea)ta voi nu ve,i putea avea a ea lini+te- are e)te ne e)ar/- pentru a primi *n ) .im! 6ireniu mai mult )por .rana )piritual/# 6/ i unui om- are i )e vede de7a 8oamea +i )etea dup/ o .i +i ure .i- )/ vrei )/ predi i a e)tuia o Evan9.elie- *nainte a el )/ 8ie )/tul- ar 8i pur +i )implu ulmea pro)tiei omene+ti4 De a eea tre!uie a voi )/ 8i,i mai *nt'i *n9ri7i,i trupe+te; de a!ia dup/ a eea vom privi noi mai *ndeaproape Evan9.elia4

$0& Dar ai i va tre!ui )/ v/ o!i+nui,i u me)ele Mele +i )mo .inele u)a ate va tre!ui )/ le da,i /milelor voa)tre# A+eCa,i(v/ la a ele me)e are )unt 9oale +i voi ve,i 8i imediat *n9ri7i,i u de)tul/ .ran/ +i !/utur/4 5u- Ou!ratouvi).ar- a+eaC/(te ai i; / i +i tu e+ti pentru poporul t/u un adev/rat re9e +i a ea)ta e)te o ma)/ a re9ilor- are tre!uie )/ dia) ute *ntre ei- um tre!uie )/ ondu / popoarele +i um tre!uie )/ 8ormeCe oamenii4L

$>& 5o,i )e 9.ideaC/ dup/ ele )pu)e de Mine +i Mar u al no)tru +i(a terminat trea!a u a7utorul elor nev/Cu,i +i a+a au 8o)t de7a 9ata pre9/ti,i mai mul,i pe+ti 't )e poate de 9u)to+i; +i 'nd a ei ne9ri )(au a8lat la ma)/- au 8o)t adu+i pe+tii- p'inea- )area +i vinul- iar oa)pe,ilor li )(a )pu) a ei )/ m'n'n e totul e li )(a a+eCat pe ma)/# Imediat au *n eput a e+tia )/ m'n'n e pe+tii are *n / erau alCi- au luat p'ine +i vin +i lor li )(a p/rut / totul are un 9u)t minunat#

$4& 6ondu /torul- are a um avea mai mult ura7 a *n eput )/ vor!ea) /2 KDomnul vie,ii melea)t8el de m'n /ruri minunate nu a )avurat vreodat/ )toma ul meu4 Noi avem pe+ti a a)/ +i mai m'n /m din 'nd *n 'nd; dar a ea .ran/ e)te una de /ire# 6ine a *n /l at u omportamentul )/u le9ile eAi)tente- a ela prime+te a .ran/ pe+ti; da / noi am putea )/(i pre9/tim a+a atun i*ntr(adev/r- nu ar mai 8i o m'n are pentru ei pedep)i,i4

$D& Dar e ap/ e)te a ea)ta- pe are noi am primit(o a )(o !emJ Pi a ea)ta are un 9u)t nede) ri) de !un; ar putea 8i !/ut/ +i 8/r/ a unui om )/(i 8ie )ete +i a ea)t/ p'ine dul e a mierea )e poate m'n a tot timpul4 Eu am primit de la )uperiorul din Memp.i) )/ m'n'n din 'nd *n 'nd

p'ine- dar are nu era ni i pe departe a+a dul e um e)te a ea)ta# Dar dintre toate eu admir el mai mult a ea)t/ ap/4 Unde e)te iCvorul a e)tei apeJ 1e poate ump/ra ai i la voiJ Eu a+ vrea )/ iau pu,in din a ea)ta *n ,ara mea +i )/(i la) )/ 9u)te apa din p/m'ntul re9iunilor ere+ti#

$F& P/m'ntul e)te ai i u mult mai 8rumo) de 't la noi4 Ai i )unt pei)a7ele 8oarte ) .im!/toare4 Pe)te tot )e pot vedea verde,uri- tu8i+uri +i pomi; la noi eAi)t/ unele tu8i+uri- are re) - ( dar *n re)t totul e)te monoton +i 9ol# Ai i mun,ii )unt aproape p'n/ *n v'r8 plini de pomi +i arat/ 't )e poate de !l'nd; la noi a a)/ )unt pietre 9oale +i doar *n unele p/r,i )unt a operite u mu+ .i de uloare 9ri(ro+iati # 5otul pare pu)tiu +i )tri at# 6ulorile lor )unt de o!i ei ro+u +i 9ri(*n .i)- iar de)eori )unt at't de a!rupte- / i i +i olo )e poate ur a doar u ri) ul vie,ii# Da / unul a a7un) la *n/l,imeatun i de a!ia poate )uporta /ldura- dar amiaCa nu poate .iar delo ; / i atun i devin v'r8ul mun,ilor *n in+i- a+a- / da / )e a+eaC/ ni+te pe+ti pe)te a e+tia )e 8ri9 8oarte !ine- .iar +i arnea mieilor )au a aprelor# Bn a ele dup/ amieCe nu )e a+eaC/ ni i m/ ar un vultur pe un v'r8 de munte +i aprele de munte o!oar/ *n re9iunile de l'n9/ Nil#

$G& O.- noi lo uim *ntr(o ,ar/ dur/ +i 8oarte ald/- unde *n unele timpuri e)te 8oarte 9reu- )/ 8i +i )/ r/m'i un om4 Departe de Nil- mai ale) dup/ perioda verii ar 8i impo)i!il )/ tr/ia) / un om; / i a olo pot eAi)ta Cile- are tope) pietrele +i ni)ipul- ( mai ale) *n a ele amieCe 'nd v'ntul *n epe )/ !at/ de la miaC/ Ci# Atun i )e pot vedea ni+te 8l/ /ri adev/rate um )e mi+ / dea)upra de+ertului +i oamenilor +i animalelor nu le r/m'ne alt eva de 8/ ut de 't )/ *m!r/,i+eCe Nilul- are e)te re e la noi a +i printr(un mira ol#

$H& La )8'r+itul ultimelor trei luni din an- *nainte a )/ vin/ luna de ploaie- e)te ea mai 9roaCni / perioad/- / i atun i apar 8urtunile de 8o # Bn epe )/ 8ie o n/du+eal/# Nori- are arat/ a ni+te )t'lpi 9roaCni i de 8o apar de dup/ mun,i +i a oper/ la )8'r+it tot erul- iar nenum/rate 8ul9ere +i tunete ad de pe !olta erului *ntune at +i *i *n8ri o+eaC/ tare pe oameni +i pe animale# Adu doar pa9u!e EV ( 4 %HF

ne*n)emnate- deoare e )e de)tram/ *n aer; dar nu e)te +i nu r/m'ne o 9lum/- )/ auCi de)eori patruCe i de Cile de(a r'ndul a e)te C9omote in8ernale- Ci +i noapte +i pe l'n9/ a ea)ta )/(,i 8ie tot timpul team/- )/ 8i ar) de un 8ul9er are a7un9e p'n/ pe )upra8a,a p/m'ntului- ( eea e )(a mai *nt'mplat din 'nd *n 'nd- mai ale) a elor oameni- are nu +i(au a operit trupul atent u 9r/)ime# $I& Da / tre e a e)t timp de 8o - atun i *n epe )/ plou/ +i )/ plou/ *ntre patru +i +a)e )/pt/m'ni )au *n a ea perioad/ 'nd )e ) .im!/ luna# Ploaia pi / m/runt +i dea)/- iar pe v'r8urile *nalte ale mun,ilor nin9e din 'nd *n 'nd# La )8'r+itul anotimpului de ploaie )e r/ e+te vremea 8oarte tarea+a / noi tre!uie )/ ne *n /lCim de)eori *n 7urul unui 8o # Ni i a e)t lu ru nu e)te .iar at't de !un- dar totu+i e)te de pre8erat perioadei de dup/ var/#

%$& A+a e)te via,a +i eAi)ten,a noa)tr/ +i a+a ne petre em noi Cilele4 Noi avem de *n8runtat multe pro!leme +i doar 8oarte pu,ine lu ruri pl/ ute# O.- e eruri )unt a e)te re9iuni 8a,/ de ele- de unde provenim noi4 6't de minunat e)te oare )/ tr/ie+ti ai i- )u! a e)t er adev/rat +i 't de )terp +i tri)t arat/ totul la noi4 Dar 5u- o Doamne- ai vrut )/ 8ie a+a +i nu alt8el *n pielea noa)tr/ nea9r/dar pro!a!il / e)te !ine a+a +i p'n/ a um nu a )pu) nimeni vreun uv'nt de)pre aran7amentele 5ale4

%%& Pielea noa)tr/ nea9r/ e)te *n unele privin,e o povoar/ 8oarte 9rea; / i dup/ eAperien,e *ndelun9at atra9e /ldura u mult mai tare de 't o alt/ uloare mai de) .i)/ +i *n al doilea r'nd e)te 't )e poate de ur't/ 8a,/ de *n8/,i+area voa)tr/ al!/# De eAemplu- 't de 8rumoa)/ e)te *n8/,i+area a elei 8e iori preCente ai i +i *n ) .im! 't de ur't/ a unei 8e ioare de(a noa)tre4 Noi vedem +i )im,im a e)t lu ru +i totu+i nu putem )/ ne olor/m alt8el4 6e p/r 8rumo) ave,i voi +i e l'n/ ur't/ +i 'rlion,at/ avem noi a 8iind podoa!a apului4 Dar noi nu )punem nimi +i )untem mul,umi,i u totul- e ne(ai dat 5u- o Domnul +i Bnv/,/torul no)tru4 %0& Dar a um tre!uie )/ v/ arat eu 8orma minunat/ a naturii +i 5u o Doamne vei de ide u mil/- e valoare ar putea )/ ai!/4L EV# %I$# 6apitol#

$%& Ai i ) oate din p'nCele )ale Ou!ratouvi).ar omoara )a ea mi / +i o a+eaC/ *n 8a,a mea u a e)te uvinte2 KA e)t lu ru eu l(am 9/)it pe o pant/ de munte +i nu am putut 8a e alt eva de 't )/(l iau +i )/(l p/)treC4 M'inile omene+ti u )i9uran,/ nu au avut de(a 8a e u a ea)ta4 Prin urmare pare un produ) pur- un a+a Ci) 7o al naturii# 6e e)te +i e valoare ar putea a/ ai!/J 6/ i eva 8/r/ valoare nu a+ vrea )/ 8a adou unui om#L

$0& 1pun Eu2 KE)te o piatr/ 8oarte pre,ioa)/- adi / un diamant pur# Dar el a 8o)t totu+i ur/,at +i pilit de m'ini omene+ti- dar a e)t lu ru )(a *nt'mplat pe vremea 'nd per)ienii )e r/C!oiau u pe9iptenii +i la a ea o aCie au a7un) p'n/ la de+ertul Nu!ien- iar a e)ta a 8o)t pierdut de un omandant mare *n lupta )a u o .ait/ mare de lei +i de pantere *n8ometate; prin a ea)ta tu *i 8a i )uperiorului din Memp.i) un adou 't )e poate valoro) *n lume- deoare e e)te 't )e poate de rar# $>& Iat/- a ea)t/ piatr/ a 8o)t pilit/ +i *ndreptat/ o )ut/ +apteCe i de ani- a devenit ornament pentru oroana unor re9i per)ieni- p'n/ 'nd un re9e l(a in)tit pe un omandant u el; +i a el omandant la pierdut la 9rani,a pu)tie a ,/rii voa)tre- unde )(au a8lat ne)pu) de mul,i lei +i pantere# A ele animale le(am a+eCat Eu )pre prote ,ia voa)tr/ / i alt8el per)ienii r/C!oini i v(ar 8i 9/)it +i ar 8i )t'rpit turmele voa)tre#

$4& Dar um tu ai 8o)t ale) )/ 9/)e+ti pe lume o omoar/ mare- are )e a8la de7a de 'teva )ute de ani )u! pietre- tot a+a e+ti ale)- )/ 9/)e+ti ea mai mare omoar/ pentru )pirit +i din a e)ta pentru toate )u8letele# 5u ai /utat +i ai 9/)it eea e ai dorit4 Pielea ta nea9r/ )/ nu te deran7eCe +i pentru Mine va r/m'ne una dintre ele mai !ineprivite ulori#

$D& A ea)t/ Evan9.elie- pe are Eu v/ voi predi a(o- va r/m'ne doar la voi pur/# 5u vei deveni apo)tolul Meu pentru 8ra,ii +i )urorile tale ne9re4 Dar *ntr(un timp ) urt v/ voi trimite Eu un a7utora ela v/ va ondu e *ntr(o ,ar/ 8rumoa)/ a p/r,ii voa)tre p/m'nte+ti +i el v/ va *nv/,a a9ri ultura +i tot 8elul de alte lu r/ri 8olo)itoare- are )unt 't )e poate de ne e)are pentru via,a p/m'ntea) /# $F& Bn a ea ,ar/ *n / ne uno) ut/ de voi ve,i deveni un popor 8eri it +i mul,umit +i ve,i p/)tra puritatea uv'ntului +i a *nv/,/turilor Mele# Dar vai de a eia- are v/ vor /uta *n timpuri mai *ndep/rtate pentru a v/ )t/p'ni; *mpotriva a elora voi lua Eu )a!ia de 7ar a 8uriei +i *i voi !ate p'n/ la ultimul om4 Pi a+a ve,i r/m'ne voi- ne9rilor- un popor li!er *ntr(un ol, mare *n .i) pe a e)t p/m'nt pentru ve+ni ie#

$G& Dar da / voi v/ ve,i de)p/r,i vreodat/ : eea e tre!uie )/ r/m'n/ po)i!il din pri ina li!ert/,ii voa)tre (- atun i ei mai puterni i dintre voi vor deveni re9i- v/ vor .inui u le9i a)pre +i li!ertatea voa)tr/ de aur va lua )8'r+it pentru mult timp )au .iar pentru totdeauna4 Atun i opiii vo+tri vor )u8eri 8oarte mult +i vor dori o ) /pare; dar a ea)ta )e va l/)a mult a+teptat/# De a eea ordona,i( v/ a+a- a printre voi )/ nu a7un9/ unul vreun re9e : *n a8ar/ de a eia- um e+ti +i tu unul4 6/ i tu nu e+ti un tiran- i doar unul are 8eri e+te poporul t/u +i a e)t lu ru )e a8l/ +i *n ordinea Mea +i a+a va r/m'ne la voi4L EV ( 4 %HG EV# %I%# 6apitol#

$%& MDomnul2N KNumele Meu e)te Ii)u) din NaCaret- p/m'nte+te a om +i Ie.ova din ve i; dar de a um va r/m'ne Ii)u) pe ve i# Prin a e)t nume voi ve,i 8i *n )tare )/ 8a e,i totul- nu numai *n a e)te timpuri- i +i pe ve ii ve ilor4

$0& Iu!i,i(M/ a 8iind DumneCeul- Domnul +i Bnv/,/torul vo)tru +i *ntre voi a +i per)oana proprie/ i a+a ve,i r/m'ne voi *n dra9o)tea- *n puterea +i 8or,a Mea +i lumina Mea nu v/ va p/r/)i ni iodat/4

$>& Dar da / ve,i deveni mai )la!i *n dra9o)tea 8a,/ de Mine +i 8a,/ de 8ra,ii +i )urorile voa)tre mai )/ra e- atun i va deveni *ntuneri *n inimile voa)tre +i puterea +i 8or,a Mea v/ va p/r/)i4 6.iar da / ve,i )tri9a numele Meu +i ve,i vrea )/ *n8/ptui,i eva- nu v/ va mai da ni i un 8el de 8or,/ )au putere; / i toat/ puterea +i 8or,a +i toate lu rurile reu+ite *n numele Meu )e men,in doar prin dra9o)tea 8a,/ de Mine +i 8a,/ de aproapele vo)tru4

$4& Doar numele Meu nu *n8/ptuie+te nimi - i doar dra9o)tea *n el- prin el +i pentru el- iar prin a ea)ta pentru aproapele4 Dar la ine va veni un )/ra +i *l va ru9a pentru un a7utor- dar a e)ta va )pune /tre el2 RDu(te +i '+ti9/(l4S- a ela nu are dra9o)tea Mea +i prin numele Meu nu va avea putere )au 8or,/4

$D& Du(te a um la ole9ii t/i +i )pune(le a ea)ta- iar dup/ a eea vino +i Eu *n)umi *,i voi ve)ti o alt/ Evan9.elie4 A+a )/ 8ie4L

$F& Ou!ratouvi).ar )e *n .in/ ad'n *n 8a,a Mea +i mer9e la ma)a ole9ilor )/i pentru a le )pune eea e a auCit el de la Mine# Dar 't de mare a 8o)t mirarea )a- 'nd- *n lo de ei dou/Ce i de ole9i- )(au mai a8lat la ma)/ treiCe i +i patru de 8emei# El le(a re uno) ut !ine*n,ele) a 8iind ve inele )ale +i rudele apropiate- iar prima )a *ntre!are nu a 8o)t alta de 't- 'nd +i um au venit ai i#

$G& Pi a+a au r/)pun) ei *ntre!a,i2 K1/ veCi u proprii o .i +i )/ auCi u proprile ure .i e)te mai !ine de 't )/ auCi din 9ura martorilor ele mai minunate pove)tiri4 Noi am 8o)t *n urma voa)tr/ tot timpul u o 7um/tate de Ci4

$H& Noi nu am 8i interprin) una a a ea)ta- da / nu ar 8i venit la noi un minunat t'n/r al! venit a +i din eruri +i nu ne(ar 8i *mpin) la a ea)ta# Noi am adunat o turm/ de vite- tauri +i o turm/ mi / de oi +i am venit u a e)tea p'n/ *n Memp.i); a olo ne(a *nt'mpinat de7a de departe !unul )uperior u oamenii )/i +i a e)ta a )pu)- / a primit ve)tea de la a ela+i t'n/r +i de a eea a venit *n *nt'mpinarea noa)tr/#

$I& El ne(a dat ve)te de)pre voi- ne(a luat turmele pentru a le *n9ri7i +i ne(a dat aur +i ar9int *n di8erite antit/,i pentru a le putea da pe)te tot *n ) .im!ul m'n /rurilor +i a altor lu ruri ne e)are# Noi i(am mul,umit +i el ne(a dat *n)o,itori p'n/ *n AleAandria- are ne(au pro urat tot e aveam nevoie in AleAandria a e+tia ne(au pro urat o utie de ap/- are ne(a adu) pe)te o ap/ are par / pur +i )implu nu vroia )/ )e termine#

%$& 6'nd noi am 8o)t l/)a,i la mal- am 9/)it urmele voa)tre *n ni)ip +i am urmat a e)te urme# Noi am a7un) *n )8'r+it at't de aproape de voi- / am putut vedea de)tul de !ine pra8ul pe are /milele voa)tre *l l/)au *n urm/; doar 'nd voi v(a,i pierdut *n )patele unei p/duri +i a unui muntenu am mai putut vedea nimi # %%& Dar atun i a venit *naintea noa)tr/ a el t'n/r +i ne(a adu) *ntr(un 8el p'n/ ai i- de)pre are noi nu putem )/(,i )punem nimi - de 't / )untem *ntru totul uimi,i4 Dar um am a7un) noi de a olo

ai i- nu +tim nimi mai mult de 't am +ti de)pre un vi) ur't4 %0& Dar a el om m/re, ,i(a dat o porun /4 6e e)teJ Vor!e+te4 6/ i a e)ta )eam/n/ u a el om pe are tu l(ai v/Cut *n viCiunile tale pove)tite nou/ de mai multe ori- a ela- pentru are ai venit tu +i

noi to,i p'n/ ai i4 Vor!e+te- vor!e+te4LEv# $4# 6apitolul %I0

$%& 1pune ondu /torul2 3Noi- 8ra,ii +i )urorile mele- redem a e)t lu ru- pentru / )untem a um martori o ulari +i auditivi a eea e e)te +i ontinu/ )/ eAi)te ai i- *n 8a,a noa)tr/4 5oat/ *n,elep iunea omenea) /- toat/ mintea +i .iar *n)/+i ra,iunea ea mai urat/ +i lu id/ nu poate *n,ele9e- / ar 8i umva po)i!il- .iar numai a ne 9'ndi la eea e e)te +i )e a8l/ ai i#

$0& O- voi nu pre)im,i,i +i ni i nu v/ pute,i 8a e vreo no,iune *n privin,a a eea e e)te ai i4 Eu *mi *n .ipui)em- dup/ vedenile mele avute- eva aproape nem/)ura!il de mare- e m/ va a+tepta ai i; dar /tre eva pe deplin de nem/)urat +i *n totalitate nem/r9init n(a *ndr/Cnit ni i .iar 9'ndul meu el mai mare +i )l/vit )/ )e ridi e +i )/ poat/ )/ )e ridi e +i totu+i e)te a e)t 8apt a)t8el +i )e a8l/ ai i- de net/9/duit *n 8a,a o .ilor no+tri mira,i4

$>& Voi unoa+te,i eea e doar +i numai eu )in9ur am ne9o iat *mpreun/ u )uperiorul *n Memp.i) un an *ntre9 u totul tare *n 8a,a voa)tr/- de+i )uperiorul a 8o)t ade)eori de p/rerea / ar 8i *ndea7un)- da / eu )in9ur a+ 8i ini,iat *n *n,elep iunea lui ad'n /# Dar eu i(am )pu)2 KVeCidomnule- ai i 8ra,ii +i )urorile mele4 Ni iunul nu e)te umva mai ne*n)emnat de 't mine; de a eeatu- domnule- )/ nu 8a i din pri ina mea ni i o t/inuire *n 8a,a lor4L Pi el +i(a de) .i) dup/ a eea mereu u vo e tare 9ura lui#

$4& Atun i 'nd ne(a ondu) dup/ aproAimativ o 7um/tate de an Tora" din Tarna9- pentru a ne deCveli a olo v/lul lui I)i)i ve)tit din ve .i timpuri- au 8o)t atun i +i pe)te 7um/tate dintre voi preCen,i +i a,i auCit +i a,i v/Cut totul a mine# EV ( 4 %HH

$D& Noi am v/Cut a olo dou/ ima9ini )tranii2 *n primul r'nd- / I()i)(ul MeAi)ten,a de .ran/ a vie,ii din *n eputuriN- era a) un) *n )patele unui v/l 9ro) +i pe l'n9/ a e)ta- ima9inea lui O)iri) MOu )ir ieC; p/+unea omului urat- du.ovni e) N# $F& Prima ima9ine repreCenta o 8emeie olo)al/- are avea la piept o 9r/mad/ de )'ni; *n timpurile )tr/ve .i- )(ar 8i pu) +i o va / *n lo ul 8emeii u mul,i )'ni v/Cut/ de noi#

$G& A doua ima9ine a Ou )ir ieC *n8/,i+a o 8iin,/ )tranie# Pe o p/+une lar9/ +i m/noa)/ )e a8la un !/r!at- *n on7urat de multe ireCi- are p/+teau u ./rni ie +i !/r!atul iudat )t/tea *n mi7lo ul a tot 8elul de 8ru te +i 8elul )/u de )tat era a ela al unui e)enden#

$H& Prin a e)te dou/ ima9ini *n8/,i+au e9iptenii- um voi *n+iv/ a,i auCit a e)t lu ru din 9ura )uperiorului *n,elept- mai *nt'i *n mod *nvelit- eAi)ten,a din *n eputuri a 8iin,ei DumneCeie+ti reatoare +i .r/nitoare +i men,in/toare a toat/ 8/ptura ( +i prin a doua ima9ine ne*nvelit/- toat/ 8/ptura reat/- *n via,/ +i m'n /toare#

$I& Ai i a *n eput )uperiorul )/ ne eApli e nou/ tuturor )u!)tan,a un )in9ur DumneCeu ve+ni +i reator din )tr/ve .i timpuri u uvinte ad'n i ale *n,elep iunii +i noi am re uno) ut- / ar tre!ui )/ eAi)te o 8iin,/ )tr/ve .e atotputerni / +i eAtrem de *n,eleapt/- din 6are au reie+it toate 8iin,ele din *ntrera9a nem/r9inire ve+ni / +i )unt a um de a)emenea ontinuu .r/nite +i men,inute prin A ea)ta#

%$& A ea)t/ 8iin,/ DumneCeiea) / din timpuri )tr/ve .i nu e)te pentru nimeni viCi!il/ )au de *n,ele)- deoare e ea umple toat/ nem/r9inirea +i e)te pretutindeni preCent/ +i de 8a,/ *n modul el mai t/inuit- at't *n )pa,iu- 't +i *n timp- din are motiv ima9inea I()i)(ului a 8o)t mereu *nvelit/# Nimeni nu putea +i nu avea voie )/ dea la o parte v/lul imen) al I()i)(ului- a8ar/ numai *n anumite timpuri deo)e!it de )8inte din partea elui mai *nalt preot- ( dar .iar a e)ta *n)u+i numai partea ea mai de 7o) *n 8a,a poporului#

%%& Voi a,i /p/tat atun i re)pe tul el mai imen) 8a,/ de DumneCeirea )tr/ve .e- pre um nu mai pu,in +i eu# Pe alea Tar na9(ului Mnu Kna "tL adi / 9ol- de i *m!r/ at +i *nvelitN /tre Tora" Mumil a un ra N nu )(a vor!it de)pre nimi alt eva de 't de)pre DumneCeirea )tr/ve .e +i )uperiorul ne( a eApli at la 8ie are pom a /rui interior e)te de a)emenea a) un) de o .ii 8ie /ruia- ima9inea *nvelit/ a I()i)(ului +i mirarea noa)tr/ +i re)pe tul no)tru pro8und a re) ut u 8ie are pa) al /milelor noa)tre are ne /rau#

%0& Bn 8ie are o!ie t al naturii am *n eput )/ vedem ima9inea mi)terioa)/ al I()i)(ului *nvelit +i u v/l pe)te +i )uperiorul avea o !u urie potrivit/ u noi- u eni ii )/i ne9ri +i noi am privit *n ep'nd din Tar na9 la *ntrea9a natur/ u pe deplin al,i o .i de 't mai devreme#

%>& 6e di) u,ii minunate +i mari au avut lo dup/ a eea *ntre noi +i de e 8el de re)pe t pro8und a 8o)t uprin)/ toat/ inima noa)tr/- 'nd *ndreptam *n orele noa)tre li!ere de lu ru 9'ndurile noa)tre +i uvintele noa)tre *n)pre a ea uni / 8iin,/ DumneCeiea) / ve+ni /4 6't de de) am di) utat a+a u )uperiorul !un +i *n,elept *n Memp.i) de)pre 8aptul- e )entiment *nvior/tor 8/r/ nume ar tre!ui )/ adu / la )upra8a,/ a e)t 8apt *ntr(un om- da / ar 8i umva po)i!il )/ auCim *n u9et numai o dat/ un uv'nt de la ea mai *nalt/ 8iin,/ DumneCeiea) /- .iar da / numai 8oarte *n et- dar l/murit4= Ev# $4# 6apitolul %I> $%& MOu!ratouvi).ar2N 3Noi l(am *ntre!at pe )uperior- da / nu i )(a *nt'mplat ni iodat/ unui om eAtrem de drept pe *ntre9 p/m'ntul#

$0& 1uperiorul a dat din umeri +i a )pu)2 KNemi7lo it *ntr(adev/r u )i9uran,/ ni iodat/; dar mi7lo it )e are din ) ripturi +i tran)miteri ver!ale eAemple adev/rate- / oameni .iar 8oarte drep,i +i evlavio+i au 8o)t tran)pu+i *ntr(o anumit/ tran)/- *n are au )im,it Du.ul lui DumneCeu a o lumin/ umpl'nd toate )pa,ile nem/r9inirii +i au per eput / ei *n+i+i )unt o parte a a e)tei lumini# Dar tuturora /rora li )(a *mp/rt/+it o a)emenea milo)tivire- m/rturi)e) / *n a ea)t/ lumin/ au 8o)t uprin+i din temelie de un )entiment de nede) ri) de 8eri ire +i au *n eput )/ prooro ea) /; +i eea e au prooro it atun i- a eea )(a +i *mplinit mereu# Dar *n / ni iodat/ n(a v/Cut un muritor adev/ratul DumneCeu )tr/ve .i *ntr(o alt/ *n8/,i+are4

$>& Omul a 8orm/ limitat/ ar dori- e(i drept- )/(+i adu / DumneCeul )tr/ve .i mai aproape- inima lui e)te *n)etat/ dup/ 8aptul de a(L vedea o dat/ pe 6reator *ntr(o 8orm/ omenea) / a e)i!il/ +i a ) .im!a u El- ve+ni ul Du. )tr/ve .i- ni+te uvinte a +i u un om; dar a e)t 8apt nu e)te nimi alt eva de 't o dorin,/ pro)tea) / a omului )la! la minte- are e)te 8oarte ) uCa!il/ *ntr(o anumit/ privin,/- dar nu poate 8i ve+ni ni iodat/ realiCat/# Pentru / m/r9inirea nu poate deveni ve+ni ni iodat/ nem/r9init : +i nem/r9inirea ni iodat/ m/r9init/4L $4& A+a ne(a vor!it )uperiorul *n,elept +i noi am +i *n,ele) a e)te lu ruri- at't de !ine pe 't era po)i!il pentru apa itatea noa)tr/ )la!/ de *n,ele9ere#

$D& Dar- ne,in'nd ont de toate a e)tea- )e impunea la 8ie are dintre noi a de la )ine o per)onalitate DumneCeiea) / .iar da / 't )e poate de mare- deoare e nu ne puteam totu+i ni iodat/ re9/)i pe deplin *n nem/r9inirea DumneCeiea) /- pentru / eram prea p/r/)i,i# Inima noa)tr/ erea ne ontenit un DumneCeu *n per)oan/- apa!il )/ 8ie v/Cut +i iu!it- .iar da / ra,iunea noa)tr/ preve)tea tot timpul r/C!oi inimii )/ra e- are )e )im,ea a+adar totu+i mult prea mi /- pentru a uprinde nem/r9inirea DumneCeiea) / u toat/ dra9o)tea- de+i )uperiorul no)tru ne )8/tuia )/ iu!im DumneCeirea )tr/ve .e#

$F& 1uperiorul ne(a m/rturi)it- / ar eAi)ta pe p/m'nt un popor- are ar avea ai i numele de KevreiL# A e)t popor ar 8i *n re unoa+terea ea mai adev/rat/ a elui mai *nalt DumneCeu# 6el dint'i al *n,elep,ilor lui- un om n/) ut e9iptean pe nume Moi ie )eC Ma)ta *n)eamn/2 Kprimirea meaL- un nume pe are i l(a dat o prin e)/- 'nd l(a )alvat din 8luviul NiluluiN- a o!i+nuit )/ du / EV ( 4 %HI

onvor!iri *n 7ur de in iCe i de ani u Du.ul lui DumneCeu# A eluia to mai Du.ul lui DumneCeu i( ar 8i impu) o o!li9a,ie )ever/- )/ nu umva )/ +i(L *n .ipuie vreodat/ )u! 8orma unei *n8/,i+/ri lume+ti4 Pi a el *n,elept a erut o dat/ dup/ nevoia inimii )ale )/(L vad/ *n per)oan/- dar a prmit a r/)pun)2 KPe DumneCeu nu(L po,i vedea +i )/ tr/ie+ti *n ontinuare4L

$G& Dar atun i 'nd ne,in'nd ont de a e)tea- *n inima *n,eleptului dorul apri9 de a(L vedea pe DumneCeu )(a 8/ ut mai inten)- Du.ul lui DumneCeu i(a porun it )/ )e a) und/ *ntr(o r/p/tur/ de )t'n / +i )/ ia)/ a8ar/- 'nd va 8i .emat# A e)t lu ru l(a 8/ ut *n,eleptul; +i atun i 'nd a 8o)t .emat- a p/+it a8ar/ +i a v/Cut *ntr(o dep/rtare )patele lui DumneCeu )tr/lu ind mai mult de 't o mie de )ori4 Dar .ipul a e)tuia

)(ar 8i 8/ ut dup/ a eea *ntr(o a)emenea m/)ur/ de )tr/lu itor- / *n de ur)ul a +apte ani ni i un om nu putea )/(l privea) / pe a ela+i 8/r/ )/ or!ea) /- din are auC/ a e)t *n,elept a +i 8o)t a+adar nevoit )/(+i *nv/luie puterni .ipul *n de ur)ul a e)tui timp# De i- a+a um +ti,i- toate a e)te lu ruri ne 8/ u)e uno) ut )uperiorul no)tru 8oarte *n,elept#

$H& Bn e m/)ur/ )e omportau toate a e)te lu ruri *n a e)t 8el )au *ntr(un alt 8el- de)pre a e)t 8apt nu +tim )/ pronun,/m ni i o alt/ 7ude at/ ulterioar/; numai a e)t lu ru *l +tim- / pe)te !uCele )uperiorului n(a ur) ni iodat/ vreun uv'nt neadev/rat# A+a um a auCit el a e)t 8apt- eAa t a)t8el ni l(a +i )pu) nou/#

$I& Pti,i voi- atun i 'nd l(am *ntre!at- unde *n *ntrea9a ,ar/ a E9iptului DumneCeirea adev/rat/ +i ve+ni / e)te a+adar vreodat/ diviniCat/ +i eAtrem de )l/vit/ potrivit u el mai pro!a!il adev/rum ne(a )pu) atun i2 KNu 8oarte departe de ai i +i anume *n templul mare de )t'n / de la Ja !u)im- !il Ma)ta *n)eamn/2 KEu am 8o)t- )unt +i voi 8iLN4 Printr(o poart/ mare +i *nalt/ du e alea *n interiorul .alei mari de munte# A ea)ta e)te *mpodo!it/ u olumne- are toate )unt ioplite din )t'n /# Bntre 8ie are olumn/ )e a8l/ un uria+ *narmat de el pu,in dou/)preCe e lun9imi de om- *n a+a 8el de par / ar purta a e)ta a operi+ul templului#

%$& Interiorul e)te de)p/r,it *n trei .ale printr(o !olt/; dar *n 8ie are *n am!ele p/r,i )tau *n pi ioare +apte a)emenea uria+i- laolalt/ pai)preCe e uria+i *n 8ie are dintre ele trei .ale# Ele )unt *n8/,i+/rile )en)ului a elor +apte du.uri are reia)/ de la DumneCeu# Dar .ala enumer/ *n ele trei p/r,i di)tin te ale ei de +a)e ori +apte a)emenea uria+i; a)ta repreCint/ / DumneCeu pu)e)e de7a din *n eputurile a toat/ 8/ptura +a)e m/)uri de timp +i / *n 8ie are dintre a e)te m/)uri de timp nem/r9init de lun9i +i uprinC'ndu()e mereu din temelie- a elea+i +apte du.uri au du) totul +i au *n8/ptuit pretutindeni# Eie are dintre ele +a)e p/r,i a .alei lun9i de templu +i *mp/r,it/ *n trei e)te *mpodo!it/ u tot 8elul de )emne +i 8i9urine- dintre are a ela ini,iat *n *n,elep iunea ve .e poate de) i8ra tot e le(a revelat Du.ul lui DumneCeu *n,elep,ilor pro8unCi +i )tr/ve .i ai a e)tei ,/ri#

%%& La ap/tul elor trei .ale )e a8l/ iar/+i ima9inea *nv/luit/ a I()i)(ului- ea de) operit/ a Ou()ir( ieC(ului +i pe un altar *n 8a,a I()i)(ului )e a8l/ uvintele )/pate *n piatra tare2 Ja(!u()im(!il4 La intrare- *n ele dou/ p/r,i ale por,ii templului )e a8lau doi uria+i *n )tarea +eC'nd/ +i repreCint/ ele patru puteri elementare prin ipale ale lui DumneCeu *n natur/; / ei +ed- repreCint/ ordinea +i lini+tea- *n are au 8o)t ei pu+i din partea lui DumneCeu- pentru a(i )lu7i *ntre9ii 8/pturi dup/ voia lui DumneCeu#

%0& O in) ip,ie de pe)te poart/ *l avertiCeaC/ pe viCitatorul a e)tui l/ a+ )8in,it- a )/ p/+ea) / mereu u du.ul re ule) *n .alele )8in,ite# 6ine intr/ *n prima .al/- va 9/)i primii doi )t'lpi *mpodo!i,i u )emne u totul ie+ite din omun; a e)tea )unt pre)upu)e )/ ai!e o le9/tur/ u un 8el de lupt/ lumea) / )u! no,iunea Kr/C!oaiele lui DumneCeuL#

%>& A+adar- ai i )unt eu prea pu,in ad'n uno) /tor al ve .ii *n,elep iuni- pentru a v/ putea eApli a a e)te lu ruri mai departe +i mai ad'n 4 Bn +apte Cile vreau )/ v/ ondu a olo- unde pute,i )/ lua,i toate a e)tea voi *n+iv/ *n viCor# Eire+te / erodarea timpului a di)tru) a+a unele lu ruri *n privin,a a e)tei )8in,enii )tr/ve .i; dar 8oarte multe )(au p/)trat u totul !ine +i mai pute,i )/ *nv/,a,i 8oarte multe de la a e)te lu ruri4L

%4& A+adar- e 8el de )entimente au *n eput )/ 8a / atun i 9ermeni *n noi4 Pi de(a!ia puteam )/ a+tept/m Ciua *n are ne va ondu e )uperiorul la )8in,enia de) ri)/# Atun i 'nd a )o)it *n )8'r+it a el timp +i 'nd /l/ream pe /milele noa)tre *ntr(a olo- um a *n eput )tarea )/ ard/ *n inimile noa)tre- 'nd am *n eput )/ ne apropiem numai de templul mi premer9/tor- are )e pre)upune / nu e)te nimi alt eva de 't un lo de *nmorm'ntare a unor *n,elep,i )tr/ve .i4 Dar um !/tea inima noa)tr/- atun i 'nd am a7un) *n 8a,a por,ii marelui templu de )t'n /4 6e impre)ie nede) ri)/ a 8/ ut priveli+tea elor patru elemente per)oni8i ate +i n(am devenit aproape in apa!ili de a vor!i- atun i 'nd am intrat u tor,e aprin)e *n .alele interioare ale templuluiJ Dar de e ne(au p/trun) toate a e)tea .iar at't de puterni J Pentru / 9'ndeam / )untem a olo mai aproape de 8iin,a DumneCeiea) / ea mai *nalt/ +i adev/rat/ de 't altundeva *n Memp.i)#

%D& Atun i 'nd am p/r/)it iar/+i templul minunat )u! *n)o,irea a multor la rimi +i )u)pine +i 'nd !unul )uperior ne(a relatat a+a unele lu ruri din timpul )tr/ve .i al p/m'ntului- 't de uprinC/tor ne(au *ndreptat toate a e)tea- / am *n eput la )8'r+it )/ on)ider/m de *ndat/ de7a p/m'ntul *ntre9 / ar 8i un templu mare al lui DumneCeu4 Da / a ele dou/ Cile au 8o)t 8ier!in,i )au mai mult re i- a e)t 8apt ni i nu l(am )im,it- pentru / u9etele noa)tre au avut prea mult de lu ru +i anume u totul- e ne(ar 8i putut adu e mai aproape de Du.ul )tr/ve .i al lui DumneCeu# Pi totu+i am r/ma) u a e)t 8apt u totul evident *n ne*mplinire# Noi am +tiut multe; dar I()i)(ul a r/ma) *nvelit +i a operit u v/l +i ni i un muritor n(a 8o)t *n )tare )/ deCvelea) / *m!r/ /mintea mi)terioa)/ a DumneCeirii ve+ni e#= EV ( 4 %I$ Lumina prin elelalte /dea- e(i drept- de a)emenea pe altar *n orele di8erite ale Cilei- dar nu mai tre ea prin pun utul din mi7lo - i u unul )au mai multe 9rade al/turi#

$>& A ea)t/ !olt/ on)truit/ a )/ 8ie eAtrem de !o9at/ *n )en)uri mai eAi)t/ +i *n Ciua de a)t/Ci.iar da / pu,in d/r/p/nat/ din pri ina tre erii timpului +i va mai eAi)ta mult timp +i le va )ervi elor uno) /tori ai a)trelor a pun t de dire ,ionare#

$4& Voi *ntre!a,i pentru e 8el de 8olo) ar 8i Cidit marele 1.ivinC a+a u totul de 8apt a ea)t/ !olt/de)i9ur u ea mai mare o)teneal/ din lumeJ : Bnainte de a e)ta nu eAi)ta ni i o *mp/r,ire l/murit/ a timpului# Pu,ina devenire mai ) urt/ )au mai lun9/ a Cilei de(a!ia / )e o!)erva# Luna era *n / *mp/r,itorul el mai )i9ur +i el mai de *n redere al timpului# La Diat.ira- a 8iind ora+ul lu r/torilor elor o)teni,i de re+terea animalelor- era nevoie de o *mp/r,ire eAa t/ a timpului- pe timp de noapte pre um +i pe timp de Ci +i pentru a e)t ) op +i din pri ina ordinii mai eAa te 8/ u)e 1.ivinC( ul no)tru a+adar +i a ea)t/ !olt/- dar avu)e)e de lu ru pentru on)truirea a e)teia *n de ur)ul Ce e ani !uni u o )ut/ de mii de lu r/tori#

$D& @olta era 8ire+te 8oarte lat/ +i la 'te >$ +i >% de de) .idere rotunde- pi tate u )im!olul uneia dintre ele dou/)preCe e Codii- pe)te are pi tur/ de o!i ei de uloare ro,ie on)tela,ia era ampla)at/ u al! +i *nto mai realit/,ii# Voi vede,i ai i pe perl/ de)enat interiorul !oltei u totul !ine u linii 8ine- are erau atun i un)e prin 8re are u o uloare de un ro+u *n .i) +i v/ pute,i ima9ina a um !ine- e 8el de du. *n,elept era 1.ivinC(ul no)tru +i e 8el de re)pe t nem/r9init aveau popoarele E9iptului 8a,/ de el4 Dar urmarea a e)tui lu ru era +i una *ntr(un a)emenea 8el- / tre!uia doar )/ 8a / un )emn u m'na +i )ute de mii de oameni *n epeau )/ )e mi+te u toat/ ener9ia +i o lu rare m/rea,/ di)p/rea prin mira ole de pe )olul p/m'ntului4

$F& Pe ei mai *n,elep,i din popor i(a 8/ ut el *nv/,/tori +i preo,i +i2 a Cidit pretutindeni + oli pentru toate materiile po)i!ile ale tonului +i a tivit/,ii omene+ti 8olo)itoare# 6ea mai *nalt/ *nv/,/tur/ de)pre DumneCeu era *n)/ de do!'ndit *n )e ret numai *n Tar na9 de pe l'n9/ Tora" +i *n Ia !u )im !il prin multe *n er /ri dure#=

$G& Ai i a *ntre!at !/tr'nul .an9iu Mar u- *ntrerup'ndu(l pe *n9er *n eApli a,ia )a2 3Prietene eAtrem de dr/9/la+- deoare e te a8li tu de7a o dat/ *n de)t/inuirea perlei- n(ai dori a+adar )/ ne eApli i um )t/ trea!a de i u a el 18inA 8oarte )traniu- are- a un eva pe 7um/tate 8emeie +i pe 7um/tate animal le(a preCentat oamenilor mi)terul ele!ru *ntr(un mod mereu pe via,/ +i pe moarte2 e ar 8i anume a e)t animal- are ar mer9e diminea,/ pe toate patru pi ioare- amiaCa pe dou/ +i )eara pe trei pi ioareJ 6ine n(a 8o)t *n )tare )/ de)lu+ea) / mi)terul- era u i) de 18inA(ul mi)terio); dar ine l(ar de)lu+i- de a ela )(ar l/)a 18inA(ul )/ 8ie u i)4 : E)te *n a ea)t/ trea!/ *ntr( adev/r eva adev/rat prin doveCi )au nuJ= Ev# $4# 6apitolul 0$F $%& 1pune Ra8ael2 3Uit/(te ai i- a ea)t/ a +a)ea perl/ *,i va r/)punde la *ntre!are4 Ai i o ai tu de)t/inuit/; e veCi la prima vedereJ=

$0& 1pune Mar u2 3A olo v/d iar/+i .ipul olo)al al 1.ivinC(ului +i 'teva piramide; *n 8a,a elei mai mari )e a8l/ doi )t'lpi u v'r8 a) u,it- numite o!eli) uri +i al/turi de piramidele mari- *n realitate pro!a!il la o dep/rtare de dou/ )ute de pa+i- eea e )e poate *ntr(adev/r u 9reu determina din ima9ine- e)te iar/+i viCi!il/ o )tatuie de)tul de olo)al/# A ea)ta are un ap de 8emeie- m'ini 8eminine +i un piept 8eminin +i puterni # A olo unde )e )8'r+e+te pieptul- *n lo ul )toma ului- *n epe

un trup de animal u totul nedeterminat# Bn )patele a e)tei )tatui iudate- e)te lar9 r/)p'ndit un Cid *n 8orm/ de er - prin are e)te *n lu) un lo mare de p/+unat# A e)t lu ru pare on)titui un eva *ntre9 +i apar,in'nd laolalt/# : 6e repreCint/ toate a e)teaJ=

$>& 1pune Ra8ael2 3Ima9inea olo)al/ a pieptului e)te to mai 1.ivinC(ul- pe are poporul- pentru a( l in)ti pe marele !ine8/ /tor- a r'nduit )/(l *ndeplinea) / din im!oldul propriu de /tre ei mai !uni )/p/tori *n piatr/ +i Ciditori de a)emenea pe )o otelile 8oarte proprii# Piramida mare u ele dou/ o!eli) uri era o a)/ de + oal/- numit/ KOmule re unoa+te(te pe tine *n)u,i4L Ea avea *n interior ni+te *n /peri mari +i uloare du 'nd departe *n)pre toate dire ,iile- *n are )e 9/)eau tot 8elul de amena7/ri iudate pentru re unoa+terea propriului eu +i din a ea)ta pentru re unoa+terea 6elui mai *nalt Du. al lui DumneCeu# Amena7/rile ar/tau uneori 8oarte *n9roCitoare; dar ele au ratat numai 8oarte rar ) opul lor# 6elelalte piramide )unt el mai ade)ea numai )emne ale a elor lo uri )u!terane- unde )e a8lau o )umedenie de )ar o8a9e- are au 8o)t a operite u Cid- um un a)emenea 8apt a 8o)t de7a ar/tat mai devreme#

$4& Dar *n a e)t timp )e mai 9/)e) o )umedenie de piramide +i tot 8elul de temple *n valea lar9/ +i 8oarte lun9/ a Nilului- are temple +i piramide )(au 8ormat mult mai t'rCiu )u! ondu erea 8araonilor *n timpurile lui Avraam- I)aa +i Ia ov; de)pre a e)tea nu e)te vor!a ai i- i doar +i numai de)pre a elea- are au 8o)t on)truite )u! ondu erea 1.ivinC(ului#

$D& Piramidai era numele )tr/ve .i propriu Ci) +i *n)emna at't de mult a2 K6el urat aut/ eea e e)te )u!lim- 8rumo) +i uratL# K@eloL *n)emna de 8apt Kal!L; dar 8iind / *ntrea9a uloare al!/ era vala!il la ve .ii e9ipteni- a )emn a eea e e)te urat- )u!lim +i 8rumo)- de a eea )(a numit u a e)t nume +i eea e e)te )u!lim- urat +i 8rumo)#

$F& E8e tul !un al unor a)emenea + oli a 8o)t a u+i uno) ut *n lun9 +i(n lat +i au venit a u+i )tr/ini pentru viCitarea unor a)emenea + oli +i dintre a eia au 8o)t at't de mul,i- / nu puteau 8i aCa,i +i *ntre,inu,i# Atun i a inventat 1.ivinC(ul no)tru *n ultimul timp al 9uvern/rii )ale un mi7lo pu,in am de r/u au9ur- pentru a ,ine )tr/inii la di)tan,/- a )/ nu vin/ de) *n viCit/- la + olile 8/ ute de el# Dar *n e a on)tat to mai a e)t mi7lo J EV ( 4 0$>

$G& Ai i- pe a ea)t/ perl/- vede,i )tatuia pe 7um/tate omenea) / +i pe 7um/tate de animal# Ea era *ntr(adev/r *n a+a 8el / un om putea a7un9e pe ni+te trepte *ntorto .eate *n apul ei +i din 9ura )tatuii- are avea un )pa,iu 9ol *n 7o) *n 8orm/ de p'lnie- putea )/ vor!ea) / 8oarte tare +i !ine per epti!il +i din auCa vo ii puterni e )e avea +i aparen,a de par / ar 8i vor!it *n )erio) )tatuia olo)al/#

$H& 6'nd veneau atun i )tr/inii a olo +i ereau )/ 8ie primi,i *n + oal/- erau 8/ u,i ei aten,i de un )ervitor al )tatuii a)upra 8aptului- / ar avea )/ )e pun/ *ntr(un lo anumit *n 8a,a )tatuii )u!limeare ar 8i pe dina8ar/ moart/- iar *n interior vie +i anume tre!uiau )/ )e pun/ unul dup/ el/lalt# Atun i- primea 8ie are- are dorea )/ 8ie un u eni al piramidei- o *ntre!are eni9mati / pe via,/ +i pe moarte de la 1.ivinC(ul )u!lim# Da / el *ntre!at de)lu+ea mi)terul- era primit +i prin primire *i era a ordat dreptul opu)- )/(i pun/ +i el o *ntre!are )tatuii +i *n aCul *n are )tatuia n(ar 8i *n )tare )/(i dea un r/)pun) )ati)8/ /tor- ar avea voie )(o di)tru9/ pe a eea+i +i oare um )(o u id/#

$I& Dar *ntre!/rile *i erau 8/ ute uno) ute lien,ilor u trei Cile *nainte pentru a putea re8le ta; dar *n a treia Ci- 'nd primi)er/ a eea+i *ntre!are din 9ura )tatuii pe via,/ +i pe moarte- nu )e l/)a de)i9ur ni iunul )/ depind/ de a ea)t/ *ntre!are- i )e retr/9ea 8oarte mode)t *napoi- pl/tea taAa erut/ pentru *ntre!area premer9/toare +i ple a *n patria lui ade)eori 8oarte *ndep/rtat/#

%$& Dat'nd dintr(un timp t'rCiu- )pune un mit- / unui 9re i(ar 8i reu+it )/ de)lu+ea) / ve .iul mi)ter; doar / a e)t 8apt e)te u alte )ute de mii u )i9uran,/ o 8a!ul/ +i lip)it/ de ori e adev/r4 Pentru / eni9ma ele!r/ a de)lu+it(o Moi)e- dar n(a di)tru) de a eea )tatuia- pentru / +i a ea)t/ )tatuie- .iar da / pu,in der/p/nat/ u tre erea timpului- mai e)te +i a)t/Ci viCi!il/#

%%& Eire+te / amena7area interioar/ nu mai poate 8i a um 9/)it/- pentru / ea a 8o)t u totul a operit/ de m'l +i de ni)ip; pentru / Nilul )e revar)/ de o!i ei o dat/ la 8ie are o )ut/ de aniuneori +i dup/ dou/ )ute de ani- *ntr(un mod u totul neo!i+nuit de puterni - a)t8el *n 't *+i *mpin9e *n re9iunile mai *n9u)te de vale valurile lui la o *n/l,ime de pe)te treiCe i de )t'n7eni pe)te nivelul o!i+nuit al apei )ale# Prin a e)t lu ru )e pu)tie) multe +i devin ne8olo)i!ile- pentru / a olo o 9r/mad/ de pietri+ +i ni)ip +i m'l )e depune pe)te uloarele mai *nainte eAtrem de 8rumoa)e#

%0& Au eAi)tat dup/ timpul 1.ivinC(ului dou/ rev/r)/ri ale apelor Nilului- ale /rui valuri au a7un) )u) pe)te v'r8urile piramidelor# O a)emenea inunda,ie a avut lo +i a um HG$ de ani- al ulat de a um- prin are templul de la Ia !u )im !il a 8o)t aproape p'n/ la 7um/tate umplut u ni)ip +i u m'l +i nu )(a mai 8o)t *n )tare )/ )e ure,e a e)ta +i multe alte monumente pe deplin de ni)ip +i de m'l *n ep'nd din a el timp# Pi a+a )tau lu rurile a um +i u )tatuia noa)tr/ eni9mati /; ea e)te *n interior plin/ de m'l +i ni)ip *nt/rit- pe are nu le va mai putea *ntr(adev/r nimeni du e a8ar/4 A+adra9ul meu Mar u- )tau lu rurile *n adev/r u 18inA(ul mi)terio)4 : E+ti tu a um l/murit *n a ea)t/ privin,/J=

%>& 1pune Mar u2 3N(a *ndr/Cnit a+adar *ntr(adev/r *n de ur)ul a aproAimativ o mie de ani ni i un om u o inim/ ura7oa)/ )/(+i la)e ro)tit/ eni9ma uno) ut/ de /tre 18inA pe o)tul vie,ii )aleJ Pi da / ar 8i 8/ ut el a e)t lu ru- e i )(ar 8i *nt'mplat- da / *ntr(un mod u totul de *n,ele) n(ar 8i de)lu+it eni9maJ=

%4& 1pune Ra8ael2 3Bn lo ul *n are era ampla)at el *ntre!at- era prev/Cut/ o trap/- u a7utorul /reia ar 8i 8o)t ) u8undat rapid *ntr(o 8'nt'n/; +i da / ar 8i 8o)t o dat/ 7o)- l(ar 8i luat atun i ',iva )lu7itori *n primire- l(ar 8i du) prin uloare )u!terane din pri ina ura7ului )/u- .iar da / de) i8ra)e 9re+it eni9ma- *n a ea + oal/- de la are n(ar 8i ) /pat mai devreme de 't p'n/ e ar 8i devenit un om de)/v'r+it# Dar ni iodat/ nu )(a a7un) la a e)t lu ru; +i *n timpurile 'nd eni9ma a 8o)t de) i8rat/- era a ea)t/ amena7are 8oarte ve .e de7a plin/ u ni)ip +i u m'l *ntr(o a)emenea m/)ur/- / era pe deplin de ne8olo)it +i primii re9i p/)tori +i poporul lor au 8o)t p'n/ atun i de7a de mult oare um u eri,i de un popor 8eni ian +i varaonii *n)/+i *n timpurile lui Avraam erau de7a 8eni ieni# %D& A um uno+ti tu +i de)pre a e)t lu ru o eApli a,ie ) urt/ +i de a eea tre em a um la de)t/inuirea a perlei elei de(a +aptea- 8iind totodat/ ultima4= Ev# $4# 6apitolul 0$G

$%& MRa8ael2N 3Privi,i- ai i e)te ea de7a4 6e vede,i pe eaJ : Voi vede,i *ntr(adev/r eva- dar nu v/ de) ur a,i *n a ea)t/ privin,/; pe a ea)t/ perl/ 8rumoa)/ )unt de)enate toate Codiile +i un)e u o uloare de un ro+u maroniu +i ele au r/ma) !ine p/)trate )u! ) oar,/ p'n/ la a ea)t/ or/#

$0& Din a ea)t/ perl/ nu *nv/,/m alt8el multe lu ruri +i lu ruri .iar prea deo)e!ite; dar a e)t lu ru dedu em ori um de la ea- / 1.ivinC(ul no)tru uno+tea !ine erul *n)telat +i a 8o)t u totul )i9ur primul- are a adu) Codiile *ntr(un anumit )i)tem# Pi a+a um a numit el Codiile- tot a+a )unt ele numite *n / p'n/ la a ea)t/ or/4

$>& Bnainte de ondu erea )a ar/ta trea!a la ve .ii e9ipteni a+a de)tul de )la!/- at't *n privin,a )emnelor +i *n ea a ) rierii are a reie+it din a e)tea- 't +i *n privin,a re unoa+terii ore te a per)oanei proprii +i mai )la!/ ar/ta trea!a u re unoa+terea lui DumneCeu# Dar 1.ivinC(ul no)tru a pu) toate a e)tea *ntr(o ordine u o o)teneal/ ne)pu) de mult/ +i a 8/ ut din poporul nomad mai devreme )/l!ati unul dintre ele mai *n,elepte +i edu ate popoare ale *ntre9ului p/m'nt- eea e 8ire+te / i(a produ) u timpul mul,i *nvidio+i# Pentru / )tr/inii au 9/)it numai prea a u+i o !inepl/ ere mare *n privin,a unei a)emenea ulturi minunate a a elei ,/ri +i a a elui popor; totul la e priveau- li )e p/rea .iar minunat de ere) - a)t8el *n 't ei- a7un+i o dat/ a olo- nu )e mai putea de)p/r,i de a e)tea# EV ( 4 0$4

$4& 6u 't mai mul,i *n epeau )/ mear9/ a olo *n pelerina7- u at't mai mul,i )e +i )ta!ileau u timpul a olo +i a+a )(a *nt'mplat prima )u!7u9are a popoarelor )tr/ve .i +i a re9ilor lor el mai ade)ea pe o ale pe deplin pa+ni /#

$D& Urma+ii 1.ivinC(ului au devenit tot mai mult ni+te oameni mai 9in9a+i +i mai *nmuia,i- au tr/it !ine prin voia lor- indi au /tre )lava p/rintelui lor )tr/ve .i +i au lep/dat pe deplin tre!urile 9uvern/rii# Urmarea a e)tui 8apt a 8o)t- / )tr/inii imi9ra,i- are aveau a olo mult p/r din,i- au 8o)t a u+i +i u+or numi,i +i )ta!ili,i de !/+tina+i .iar )/ le 8ie *ndrum/tori +i ondu /tori +i toate a e)tea 8/r/ )a!ie#

$F& A e)t 8apt a 8o)t- e(i drept- *ntr(o anumit/ privin,/ u totul !ine +i potrivit- dar !/+tina+ii )tr/ve .i n(au '+ti9at la a ea)t/ ) .im!are totu+i .iar prea mult# Pentru / p/)torii )tr/ini Mvarioni; 9re+it 8araoniN au 8ormat numai prea a u+i o putere *ntr(armat/ +i au devenit adev/ra,i tirani +i *mpre)ur/tori ai poporului# P olile au 8o)t a e)i!ile numai pu,inor oameni +i e )(a mai predat a olo- era di8erit a de la er la p/m'nt 8a,/ de eea e )e preda *nainte- din are auC/ +i din e motiv )(a +i 8ormat a u+i din adev/rul mai devreme eAtrem de urat idolatria ea mai a!)urd/- le9at/ de el mai inten) *ntuneri - *n )patele /rora ultura )tr/ve .e a a e)tei ,/ri era *ntr(adev/r a!ia de de)lu+it : .iar +i pentru mari *n,elep,i#

$G& De a eea- ele +apte perle )unt de o valoare at't de nee)tima!il/ de mare- pentru / mai provin dintr(un timp- *n are E9iptul )e a8la *n *n8lorirea ea mai *nalt/ du.ovni ea) / a lui +i ele nu pot 8i de a eea de)tul de !ine p/)trate4= $H& Bntrea!/ unul dintre ne9ri- la e o aCie ar 8i a7un) prin urmare a e)te perle *n ni)ipul Nilului +i )(ar 8i pierdut *n ni)ipul 8luviului#

$I& 1pune Ra8ael2 3V(am ar/tat doar/ totu+i- um 8luviul Nilului re+te *n anumite timpuri p'n/ la dimen)iunea unui adev/rat popot4 La aproAimativ DFG de ani dup/ 1.ivinC a /p/tat Nilul no)tru o *n/l,ime mi)terioa)/; *n )tr'mtori a a7un) el la pe)te o )ut/ +aiCe i de )t'n7eni pe)te nivelul )/u o!i+nuit al apei# 5oate ora+ele are )e a8lau mai mult *n ad'n imea v/ilor au 8o)t pe deplin *n9ropate de rev/r)are *n de ur)ul a in i )/pt/m'ni +i la a ea)t/ o aCie perlele *mpreun/ u a)ele *n are 8u)e)er/ ,inute la ad/po)t au 8o)t du)e de a olo de /tre puterea valurilor +i au 8o)t a operite de m'l +i ni)ip a)emeni )tru turilor u!i e din are erau on)truite l/dirile#

%$& Bn )tarea lor de a 8i *n9ropate de aproape trei mii de ani )(a +i 8ormat o a)emenea ru)t/ *n 7urul lor- um a,i 9/)it(o voi +i de are le(am deCvelit a um *n 8a,a voa)tr/- la *n eput *ntr(un mod u totul natural +i a um mai t'rCiu *n el mira ulo) mie po)i!il#

%%& A um +ti,i +i a e)t 8apt +i ave,i u a e)te +apte perle +apte /r,i- are a um +i pentru toate timpurile v/ pot da +i v/ vor +i da *ntotdeauna o *nv/,/tur/ u totul )tra+ni / de)pre ,ara- pe are o popula,i par,ial +i voi# P/)tra,i(le de a eea !ine; pentru / ai i 8ie are dintre a e)te perle e)te de o mult mai mare valoare de 't o *mp/r/,ie mare4

%0& Deo amdat/- )/ le ia Ou!ratouvi).ar- a 8iind evident el mai *n,elept dintre voi- *n p/)trare; +i 'nd va p/r/)i el o dat/ a e)t p/m'nt- )/ determine el- ine )/ 8ie mai departe demn- pentru a lua *n p/)trare a ea)t/ omoar/ nee)tema!il/# Vai de un nevredni - are ar dori )/ )e 8a / )t/p'n pe ele umva din l/ omie de avu,ie4

%>& Eu- a un me)a9er +i o 8iin,/ are pun *n *ndeplinire voia A eluia- 6are +ade a olo- red / am 8/ ut a um *ndea7un) de multe 8apte mira uloa)e pentru *nviorarea redin,ei voa)tre; da / nu v/ a7un9 a e)tea- nu v/ va a7un9e ni i eva mai mult +i ulterior4 6rede,i a um- / A el 6are +ade a olo e)te A ela- pentru 6are marele 1.ivinC +i ei doi *nainta+i ai )/i au on)truit marele templu )t'n o) din Ia!u)im!ilJ= %4& 1pun to,i2 3Da- da- da- ,ie- tu minunat me)a9er puterni al Domnului- )/(,i 8ie a e)t lu ru u a e)te uvinte on8irmat u de)/v'r+ire din ea mai ad'n / temelie a vie,ii noa)tre4=

%D& 6u a)ta- i(a p/r/)it *n9erul +i 6ireniu M(a *ntre!at- da / a ea)t/ repreCentare de 8apt u totul urat i)tori / a E9iptului ar 8i a+adar de a)emenea o ne e)itate *n domeniul Evan9.eliei ro)tit/ de Mine#

%F& Pi Eu i(am )pu)2 3Una dintre ele mai mari4 Pentru /- dup/ mai multe )e ole- )e vor treCi er et/tori de tot 8elul +i vor /uta doveCi *n a ea)t/ ,ar/ *ntr(un mod 8oarte meti ulo) +i vor mai 9/)i multe lu ruri- de)pre are a 8o)t vor!a a um prin 9ura lui Ra8ael# A e)t lu ru *i va C/p/ i 8oarte- pre um el v(ar C/p/ i pe voi +i pe urma+ii vo+tri urm/tori de a)emenea; dar a ea)t/ revela,ie pe deplin adev/rat/ v/ va pune +i *n a ea)t/ privin,/ pe 8/9a+ul el !un# Dar *n timpul de mai t'rCiu voi treCi de7a iar/+i oameni- are le vor de)t/inui oamenilor- elor e aut/ +i er eteaC/ iar/+i a e)te mi)tere ve .i# : Dar um- vrem )/ ne du em noi *n+ine din olo la ei +i )/ le d/m adev/rata Evan9.elie din eruri#= %G& Ne(am aridi at atun i +i ne(am du) la ne9ri- are ne a+teptau u ner/!dare# Ev# $4# 6apitolul 0$H

$%& Noi ne(am ridi at atun i iar/+i- 'nd to mai )oarele 8rumo) al dimine,ii a adoptat iar/+i )tr/lu irea lui natural/ de lumin/- de la ma)a noa)tr/ +i ne(am du) rapid la ne9ri# Atun i 'nd am a7un) a olo- )(au ridi at to,i de la ma)a lor lun9/ +i au 8/ ut *n 8a,a Mea o metanie plin/ de venera,ie +i m'inile lor pu)e *n ru i+ate pe)te pieptul lor#

$0& Pi ondu /torul lor a )pu) *ntr(o lim!/ 9alileano(e!rai / !ine per epti!il/2 3Doamne- DoamneDoamne4 A um nu )e mai a8l/ ni i un ne redin io) printre noi4 Eie are uv'nt din 9ura 5a ea mai )8'nt/ne va 8i o milo)tivire ni iodat/ m/)ura!il/ a prieteniei +i milo)tivirii 5ale pentru toate timpurile timpurilor- !a .iar pentru ve+ni ii4 EV ( 4

0$D

$>& Da / 5u- ve+ni 6el mai 18'nt- ne )o ote+ti vredni i pe noi ei u pielea lu ie de o *nv/,/tur/ mai apro8undat/ de)pre noi +i de)pre o!li9a,iile noa)tre +i atun i +i de)pre 8iin,a 5a- atun i 8eri e+te(ne numai u 'teva uvinte din 9ura 5a +i ne vom )im,i pe)te m/)ur/ de 8eri i,i prin a e)t lu ru pentru toate timpurile timpurilor +i *n privin,a urma+ilor no+tri ei mai t'rCii pentru 8aptul / <i( am vor!it +i 5e(am v/Cut pe 5ine a E/ /torul +i Domnul tuturor lumilor )im,ului +i a du.urilor4 $4& A ea )tr/lu ire de lumin/- pe are am v/Cut(o *n vedeniile mele a 8iind o ve+ni / 9lorie a vie,ii *n 7urul Eiin,ei 5ale )8inte- e)te a um viCi!il/ *n dra9o)tea- prietenia +i *n *n,elep iunea 5a mare- are nu are a)emeni ei *n *ntrea9a nem/r9inire#

$D& Noi )untem a um a oile u v'nt/toare- .iar da / a operi,i u ni+te piei ne9re; dar a+a um uloarea nea9r/ preia la )ine mai mult/ lumin/ +i /ldur/ de 't ea al!/ : din are pri in/ +i purt/m .aine al!e- pentru a ,ine departe de noi !el+u9ul prea mare a luminii +i a /ldurii (- a)t8el red de a)emenea- / noi oile ne9re vom +i prelua lumina +i /ldura Du.ului 5/u mai ad'n *n u9etele noa)tre de 't .iar mul,i a /ror arne e)te *n8/,urat/ *ntr(o pilea al!/- dar u9etul lor re)pin9e lumina du.ului mai tare- de 't .ainele noa)tre al!e lumina natural/ +i /ldura a e)teiaum am *nt'lnit a)emenea eAemple .iar 8oarte de) *n Memp.i)- pe are le(a numit )uperiorul Kum!re de via,/ mo!ileL# A e)tea tr/ie) a)emeni mu+telor de Ci- pe are le reaC/ diminea,a +i )eara le u ide iar/+i#

$F& Noi n(avem e(i drept de a)emenea nimi de are ne(am putea l/uda *n 8a,a 5a- o- Doamne; dar a e)t lu ru *l +tin totu+i- / nu )untem mai mult de 't oameni +i / )untem to,i 8/pturi al Unuia +i A eluia+i 6reator +i ni i nu ne putem de a eea ni iodat/ *n .ipui- / unul a luat(o eluilalt *n eva *nainte- de par / ar 8i el *ntr(adev/r vreun oare are )emi Ceu- um am v/Cut un a)emenea 8apt la oamenii al!i- unde unul )e redea domn +i to,i eilel,i erau nevoi,i )/ )e aple e *n 8a,a lui p'n/ la p/m'nt +i ei are nu 8/ eau a e)t ritual- erau de *ndat/ pedep)i,i orporal u nuiele# Doamne- a ea)t/ virtute a al!ilor nu ne(a pl/ ut a!)olut delo +i *ntr(o a)emenea pedep)ire orporal/ )e a8l/ 8oarte pu,in *n privin,a unei oare are *n,elep iuni4

$G& Noi nu *i lovim pe opiii no+tri ni iodat/- ni i .iar un animal; dar avem r/!dare +i per)everen,/ +i *i o!i+nuim pe opiii no+tri per)everent *n toate- e am re uno) ut a 8iind !ine- adev/rat +i ne e)ar# 6'nd opiii no+tri )e 8a atun i mari- puterni i +i *n,ele9/tori- nu ne mai purt/m u ei de par / ar 8i a e+tia ) lavii no+tri pentru 't tr/im- i a+a a pe 8ra,ii +i )emenii no+tri u totul de a eea+i teap/- are- a)emeni nou/ p/rin,ilor lor trupe+ti- au reie+it din m'na lui DumneCeu u toate drepturile de via,/# Pi totu+i *i iu!im pe opiii no+tri 8oarte +i ni iodat/ nu p/ /tuie+te vreun oare are 8iu )au vreo oare are 8ii / 8a,/ de tat/ +i mam/4

$H& La ei al!i am v/Cut opiii t'r'ndu()e de 8ri / +i er+ind mil/ a)emeni 'inlor *n 8a,a .ipului )ever al p/rin,ilor4 Ar 8i tre!uit )/ a7un9 ai i la redin,a- / *n a e)t 8el vor 8i edu a,i +i 8/ u,i *n9eri din a e+ti# Dar de *ndat/ e a)emenea opii au a7un) din olo de o .ii p/rin,ilor lor- )(au ) .im!at +i puteau 8i on)idera,i 8oarte u+or ni+te u eni i ai diavolului- um am auCit +tire de)pre preCen,a

ea mai rea a a elora+i *n r/p/turile rele ale p/m'ntului de la )uperiorul no)tru *n Memp.i)# : Pentru o a)emenea edu are a oamenilor vrem )/ ne mul,umim +i )/ )punem nu pe timpuri ve+ni e4= Ev# $4# 6apitolul 0$I

$%& MOu!ratouvi)ar2N 3La noi on)t/ o pedeap)/ adev/rat/ *n a eea- / pre) .im!/m u9etul opiilor no+tri mai *nt'i 't )e poate de mult *n eva ale) dup/ 8elul +i modul no)tru; +i da / u9etul e)te o dat/ *n ordine- prime+te +i ra,iunea a ea edu a,ie- pe are o po)ed/m noi *n+ine# Dar al!ii *n ep )/(i edu e pe opiilor lor- de *ndat/ e *n ep )/ l/l/ie numai- la minte +i )unt de p/rere /de *ndat/ e opilul va avea numai odat/ o ra,iune pe deplin 8ormat/- atun i va purta a ea)ta de7a o 9ri7/ pentru u9et4

$0& O- Doamne- 't de pro+ti )unt al!ii ei mul,i *n a ea)t/ privin,/ totu+i- / nu admit 8aptul- / o ra,iune 8ormat/ de dinainte e)te mereu un u i9a+ al u9etului4 Pentru / ra,iunea pur/ *l 8a e pe opil m'ndru +i *n8umurat; dar unde *n8umurare- m'ndrie +i tru8ie a preluat o dat/ u9etul *n po)e)ie- a olo )/ *n er e numai ineva )/ pre) .im!e a ela+i +i el )e va onvin9e el mai de9ra!/ / un pom ve .i are a re) ut )tr'm! nu )e mai poate *ndrepta ni iodat/#

$>& La noi n(avem ni i un 8el de 7ude /,i- ni i un 8el de on)tru ,ii unde )e 7ude / oameni +i n( avem *n .i)ori +i ni i temni,e- dar ni i alte le9i de 't a elea- pe are le impune omului un u9et !ine edu at# Dar de a eea ni i nu eAi)t/ la noi vreun p/ at nou/ umva uno) ut +i ni i o 8/r/dele9e are poart/ vreun nume +i a)t8el ni i vreo oare are pedeap)/- pentru / a+a um 8ie are dintre noi 9'nde+te pentru )ine- tot a+a +i to mai mai !ine 9'nde+te el pentru )emenii lui#

$4& La oamenii al!i puri ra,ionali am 9/)it *n)/ to mai ontrariul# Aproape ei mai mul,i dau importan,/ la toate numai *n privin,a lor +i )emenul lor e)te numai de at'ta valoare- 't e9oi)mul unuia *l poate 8olo)i *n 8avoarea lui# Da / el o9oi)t vede vreo 8avoare- / unul )au alt )emen de(a lui nu poate )au nu vrea )/(i du / vreun 8olo)- atun i *i e)te a eluia ori e animal u mult mai dra9 de 't un a)emenea )emen4

$D& Dar la noi in)tim omul mai *nt'i a om# Da / un )emen de(al meu nu(mi poate 8olo)i la nimi atun i pot doar/ totu+i eu )/(i 8iu de 8olo) +i a)t8el )e neutraliCeaC/ a e)t 8apt# Pi eu am un )lu7itor; dar nu l(am o!li9at prin eu +tiu e mi7loa e )/(mi )lu7ea) /- i a ea)ta e)te voin,a lui pe deplin li!er/# Noi ne )lu7im re ipro u )i9uran,/ mai mult- de 't )(au )lu7it vreodat/ al!ii din pri ina o!li9a,iei 7alni e; dar ni i o voin,/ a omului n(a 8o)t 8/ ut/ printr(un oare are mi7lo eAterior un ) lav al altuia- i eea e 8a e el- a eea o 8a e li!er +i pe deplin 8/r/ o!li9a,ie4 $F& Noi n(avem de a eea ni i un 8el de palate +i lo uin,e mari- Cidite- i oli!e 8oarte )imple de una +i a eea+i 8orm/# 6ine n(are *n / ai i vreuna +i n(are ni i )pa,iu- pentru a 8i ad/po)tit *ntr(una )au EV ( 4

0$F

ealalt/ oli!/- a ela nu tre!uie )/(+i Cidea) / umva )in9ur din propriile puteri +i mi7loa e o oli!/ nou/ )au )/ )e du / )/ er+ea) / una la o o!+te a8lat/ departe- i noi *i on)truim de !un/ voie de *ndat/ una din dra9o)te +i re)pe t 8a,/ de )tarea lui nou/ u totul e9al/ de a 8i om- um e)te ea a noa)tr/; +i a)t8el eAi)t/ pa e +i unitate mereu *n a eea+i m/)ur/ printre noi#

$G& Ordinea noa)tr/ a a)ei le e)te al!ilor- at't 't am *nv/,at )/(i unoa+tem din p/ ate- pe deplin )tr/in/ +i unii au ara teriCat(o nou/ dire t *n 8a,/ a 8iind o ne!unie are om!ate ori e ara ter omene) # Dar um )e 8a e atun i- / voin,ei noa)tre uni e *i d/ ori e animal a) ultare- .iar +i elementele- *n timp e al!ii- u toat/ ultura lor ra,ional/ n(au voie )/ )e apropie de ni i o .ait/ de leiJ4 Vai de lupt/torul el mai *nd'r7it u )a!ia4 A ela )/ *n er e numai )(o 8olo)ea) /; de7a un leu *i va ar/ta- / el e)te domnul lupt/torului +i nu lupt/torul domnul leului4

$H& Dar noi putem )/ mer9em printre lei +i pantere de(a valma a +i printre /milele noa)tre- a +i printre !ovinele +i oile +i aprele noa)tre +i nu +tim )/ relat/m ni i un aC- / o a)emenea !e)tie ar 8i ata at vreodat/ un om- ( dar ni i *n privin,a turmelor noa)tre ni iodat/; pentru / ei prime) arnea a e)tora numai atun i a m'n are- da * animale a turmelor noa)tre eAtrem de numeroa)e )(au )8'r+it Mau muritN din auCa !/tr'ne,ii# Bn a ea)t/ privin,/ are 8ie are o!+te un lo *ntr(o anumit/ dep/rtare- la are du e ineva aproape Cilni unul )au mai multe animale de edate +i atun i +i vin de *ndat/ ei are )avureaC/ +i au din,i a) u,i,i +i m'n'n / animalele u tot u peile +i oa)e# Pentru / nimeni dintre noi nu m/n'n / arne- *n a8ar/ de ea a pe+tilor +i a 9/inilor- at'ta timp 't mai )unt ele tinere +i puterni e; ele !/tr'ne )unt de a)emenea l/)ate animalelor )/l!ati e#

$I& 6e poate )/ 8a / un al!- da / a /Cut *n ap/- u toat/ edu a,ia lui a ra,iuniiJ El )e ) u8und/ +i )e *nea /4 Dar noi putem- 'nd +i unde vrem- )/ mer9em pe)te o )upra8a,/ a apei a +i pe)te un )ol u) at# Numai da / ineva vrea u adev/rat- poate )/ )e ) u8unde de a)emenea; dar a+a eva *l o)t/ mereu o o)teneal/ +i mun / adev/rat/#

%$& 5o,i +erpii- are )unt ai i otr/vitori- 8u9 de apropierea noa)tr/; +oare i +i l/ u)te am v/Cut prima oar/ *n E9ipt; 8urni ile rele 8u9 de apropierea noa)tr/ +i de 9/inile noa)tre +i a vilele +i vulturii )e )atur/ u arnea leilor- panterelor +i vulpilor moarte#

%%& Pi a+a )e pare / mai per)it/ la noi ne9ri o a)emenea ordine- um a a eAi)tat ea u )i9uran,/ +i um a tre!uit )/ eAi)te ea printre oameni- de ori are uloare a pelii ar 8i 8o)t ei- dup/ voia E/ /torului de la *n eputul )tr/ve .i; pentru /- da / prima pere .e de oameni ar 8i 8o)t tran)pu)/ pe a e)t p/m'nt *n ordinea rea a oamenilor al!i de a um- atun i a+ dori )/ +tiu totu+i- um )(ar 8i ap/rat 8a,/ de ata ul a tot 8elul de animale )/l!ati e +i )8'+ietoare4

%0& Pentru / *nainte a prima pere .e de oameni ar 8i p/+it pe p/m'nt- a eAi)tat o a!unden,/ de tot 8elul de aninmale rele +i )8'+ietoare- um ne(a ar/tat un a)emenea lu ru *ntr(un mod 8oarte limpede )uperiorul no)tru din Memp.i)# Da / de i prima pere .e de oameni ar 8i 8o)t dup/ *nv/,/tura )uperiorului at't de )la!/ *n toate elementele de via,/ ale )ale- pre um )unt a um ei al!i- 't de de) ar 8i 8o)t ea )8'+iat/ +i m'n at/ de .aite *ntre9i dintre !e)tiile ele mai releJ4 Numai *n .ainele de armura ea mai ma)iv/ +i *nCe)ta,i u armele ele mai a) u,ite- a 8iind ni+te uria+i eAtrem de puteni i- aproAimativ a)emeni a elora- are au !'ntuit E9iptul *nainte de 1.ivinC- ar 8i tre!uit )/ vin/ ei din aer pe a e)t p/m'nt- da / ar 8i vrut )/ )e pun/ u o putere natural/ *mpotriva !e)tiilor )8'+ietoare- ( +i .iar atun i ar mai 8i avut ei mult/ trea!/ de 8/ ut- pentru a putea 8a e 8a,/ u vi torie *mpotriva !alaurilor uria+i4

%>& Dar da / oamenii )tr/ve .i ai a e)tui p/m'nt )(au a)em/nat nou/ *n toate elementele de via,/ a lor- atun i 8ire+te / n(au avut nevoie de arme +i erau u puterea u9etului lor domni +i re9i a tuturor lumilor animalelor- plantelor +i a elementelor4

%4& Eu )unt de p/rere- deoare e noi to,i )untem a)t8el- de a eea ar putea unele dintre uvintele 5ale de via,/ *ndreptate /tre noi )/ uprind/ *n via,a noa)tr/ ni+te r/d/ ini 8oarte ad'n i4 Pi da / 5u- o- Doamne- ne dai vreo le9e )au re9ul/ a vie,ii- atun i vom tr/i de)i9ur 8oarte )ever potrivit u a e)tea; pentru / *n a ea)t/ privin,/ )untem pri epu,i +i anume a ,ine o ordine o dat/ re uno) ut/ a 8iind !un/ +i adev/rat/- um pro!a!il numai arareori unul dintre ei al!i#

%D& Deoare e avem a um de7a noro ul el mai tare ie+it din omun- are .iar +i *n9erului elui mai mare al 5/u tre!uie )/(i 8ie o minune a toate minunile de a 8i : la 5ine- o- Doamne- 5u Ve+ni ule- 5u E/ /torule a toat/ lumea du.ovni ea) / +i emo,ional/- de a eea 5e ru9/m prin 9ura mea- a +i *ntr(un )in9ur u9et +i *n toate a +i u o )in9ur/ emo,ie de)/v'r+it/- )/ mai adau9i la toate a e)te lu ruri mira uloa)e- pe are le(am privit la vedere ai i *n ea mai mare ) urtime- +i minunea- / )/ dore+ti )/ vor!e+ti u noi 'teva uvinte4= Ev# $4# 6apitolul 0%$

$%& 1pun Eu2? Nu numai 'teva- i .iar 8oarte multe uvinte voi mai *ndrepta 'tre voi4 Nu v/ voi da le9i noi- i voi *nt/ti numai ele ve .i- pe are le(am )/pat *n inima voa)tr/ u o ) riere de nedi)tru) de7a de la *n eputul timpurilor ale eAi)ten,ei voa)tre#

$0& Eu am venit de 8apt +i *n mod prorpiu Ci) de a eea *n a ea)t/ lume- la omenirea pe deplin de)tr/!/lat/ +i are a ie+it a8ar/ din toat/ ordinea Mea )tr/ve .e )/ o adu iar/+i *napoi a olo prin *nv/,/turi- eAemple +i 8apte *n are )e 9/)eau primii oameni a adev/ra,i domni a toat/ 8/ptura# $>& A e+ti oameni u uloarea pielii al!/- ne e)it/ prin urmare 8oarte tare de *nv/,/tura Mea +i 8aptele Mele- a )/ re unoa) /- ine e)te A ela- 6are *i *nva,/ +i e vrea El# Dar voi v/ a8la,i a um *n )tarea minunat/ din *n eputuri# P oala voa)tr/ a vie,ii *n epe u mi7loa ele drepte +i la lo ul potrivit# Voi *n epe,i )/(l edu a,i pe om a )/ 8ie om de(a!ia *n a el pun t- unde tre!uie el mai *nt'i EV ( 4

0$G +i mai pre)u) de toate edu at +i a e)t lu ru )/(l 8a / *n viitor +i oamenii al!i; pentru / eu le ar/t a um alea *n)pre a el ) op#

$4& Dar va mai 8i nevoie de multe o)teneli- *nv/,/turi +i 8apte +i timpuri- p'n/ e a e+ti al!i vor a7un9e a olo unde v/ a8la,i voi a um# Ei )unt oameni r/t/ i,i- rup,i de la alea ea dreapt/ +i pierdu,i - are tre!uie adu+i pe 8/9a+ul el !un; ei )unt !olnavi +i au de a eea nevoie de un medi are poate )/(i vinde e#

$D& Eu a+ 8i putut veni .iar +i la voi- pentru / )unte,i a um totu+i u o m/)ur/ ie9ala!il/ mai !uni de 't ei al!i; dar n(a,i avut nevoie ni iodat/ de venirea Mea la voi# Dar Eu am avut a um nevoie de voi a martori a ordinii Mele )tr/ve .i +i am r'nduit )/ 8i,i /l/uCi,i de /tre voia Mea *n a+a 8el +i am r'nduit )/ 8i,i *mpre)ura,i a )/ veni,i *n oa e- a a e+ti al!i )/ vad/- e e)te +i tre!uie )/ 8ie omul *n )tarea lui )tr/ve .e ne)tri at/#

$F& Dar de a eea ve,i mai depune a um *n 8a,a a e)tor oameni unele pro!e ale )t/rii voa)tre )tr/ve .i *n / pe deplin adev/rate )pre *nv/,area a e)tor 8ra,i ai vo+tri- mul,i dintre ei 8iind 8oarte or!i +i *n / u o 9'ndire 8oarte pe do)4 EAi)t/ de7a unii dintre ei- are )unt 8oarte aproape de de)/v'r+ire; dar ni iunul dintre ei nu a a7un) a om *n a ea )tare )u8letea) / 8oarte avan)at/ a de eAemplu el mai ne*n)emnat dintre voi4 : Vre,i )/ 8a e,i a e)t lu ru de dra9ul MeuJ=

$G& 1pune Ou!ratouvi).ar2 3O- Doamne- a 6/rui dra9o)te- !un/tate +i milo)tivire umple de7a a um +i a ele *n /peri- *n are de(a!ia dup/ ve+ni ii tre ute 8/pturi noi vor )l/vi numele t/u el mai )8'nt *n Cdro!irea ea mai pro8und/ a inimii- e )/ nu dorim )/ 8a em de *ndat/ u venera,ia ea mai pro8und/ 8a,/ de voia 5a ea mai )8'nt/J 5otul- totul4 O- Doamne- porun e+te numai a)upra noa)tr/4= $H& 1pun Eu2? A+adar- atun i ar/ta,i mai *nt'i m/re,ia voa)tr/ )tr/ve .e omenea) / a)upra elementului apei +i mer9e,i pe )upra8a,a a e)teia a pe un )ol u) at +i tare +i ar/ta,i +i a9ilitatea

voa)tr/ mare pe lo ul du4= $I& De *ndat/ a .emat ondu /torul lor amaraCii )/i ne9ri a /r!unele *n 7ur de +aiCe i la num/r +i M(a *ntre!at- da / ar 8i dintre a e+tia un num/r *ndea7un)# Eu am r/)pun) a8irmativ +i ei +aiCe i de am!ele 9ene )(au du) la mare +i au mer) pe )upra8a,a a e)teia *n a+a 8el mai departe- a mai devreme pe p/m'nt u) at# La )8'r+it au 8/ ut ei unele lu ruri )pe ta uloa)e *n privin,a alune /rii a pe 9.ea,/ +i 8u9eau de(a valma u o a)emenea rapiditate pe )upra8a,a de)tul de lini+tit/- / ni i o

r'nduni / nu i(ar 8i prin) ni i *n C!orul el mai rapid al a e)teia# Bn 'teva lipe au 8o)t ei de7a at't de departe de noi- / nu(i mai puteam vedea +i au venit to mai iar/+i *n 'teva lipe 8oarte aproape de noi la ,/rm *n)o,i,i de o adiere de v'nt de 8elul or anului# Ev# $4# 6apitolul 0%% $%& 1pun Eu2? Mai eva- dar pu,in din eea e unoa+te,i voi- de eAemplu e 8a e,i *n timpul unei adieri de v'nt 8ier!in,i a o 8la /r/ pe ap/ +i um prinde,i pe+ti4=

$0& 6ondu /torul )e du e iar/+i 8oarte rapid la ei +aiCe i +i le 8a e uno) ut/ dorin,a Mea +i dintr( o dat/ ad to,i u 8a,a la p/m'nt- re)pe tiv pe ap/ +i )tau a+a 'teva lipe a,a de lin+ti,i a o !u at/ de lemn u) at/ pe a eea+i# Dar dup/ a eea devin 8oarte nelini+ti,i +i *n ep )/ )e *nv'rt/ *n 7urul aAului lor propriu *ntr(o )tare *ntin)/ u trupul +i *ntr(un mod eAtrem de rapid#

$>& MDomnul2N 3A e)t 8apt )e *nt'mpl/ de a eea- a )/ r/m'n/ mereu )tra+ni de uCi la toate mem!rele lor- pentru a nu 8i ar+i +i 8rip,i de Tam!S )im(ul MBn otro )/ 8u9N arC/tor; pentru / Tam!S)im(ul M+i Tam !e).im O K*n otro )/ 8u9 a umLN e)te *ntr(adev/r pe departe v'ntul el mai 8ier!inte al de+erturilor Nu!iei +i A!e)eniei# 1amum(ul Mpentru pu ioa)/ O a 8a e v'ntul )/ pu ioa)/ de p/m'nt 8luid/N nu e)te ni i pe departe a+a de 8ier!inte a Tam!()im(ul# Mai pu,in 8ier!inte e)te Girou"ou(ul Mv'ntul din )ud e)te are !ate pe)te p/+uniN- are- *n Memp.i)- pentru / vine to mai dintr(o a)emenea dire ,ie pe)te p/+unile mari ale Giri(ului departe de ora+- a 8o)t de7a din atiti .itatea ea mai enu+ie a)t8el numit# Dar am!ele v'nturi au 8o)t a+a de 8ier!in,i *n a8ar/ de Tam!S)im(ul- / oamenii )e retr/9eau din 8a,a lor *n pe+teri umede#

$4& 6eea e 8a ei a um pe ap/- a eeea o 8a numai la o aCia Tam!S)im(ului; +i da / dureaC/ el mult +i da / re+te *n inten)itate- *n ep ei de(a!ia atun i )/ )e ) u8unde )u! ap/- a+a um arat/ ei a um a e)t lu ru# Dar nu pot )/ r/m'n/ ni iodat/ prea mult timp )u! ap/- pentru / )8era lor a vie,ii eAterioare +i interioare 8a e trupul lor mai u+or- de 't e)te ai i apa#

$D& Dar a um +ed ei pe ap/ +i ne vor ar/ta *n a ea)t/ poCi,ie- um prind pe+ti4 Privi,i- prin puterea mare a voin,ei lor adu ei pe+tii de departe la ei4 Pe a e+tia *i ) ot u m'na din ap/ +i *i pun pe a e+tia dup/ ne e)itatea lor *n !a)malele lor de dinainte pre9/tite- pe are le poart/ mereu *n 7urul oap)elor lor +i mer9 apoi rapid la ,/rm *n )tare +eC'nd/# 6'rma +i p'nCele lor on)tau doar din voin,a lor; dar de *ndat/ e vor )/ 8a / pe ap/ o mi+ are de un 8el mai rapid- vor a e)t lu ru *n )tatorni ia de redin,/ a lor +i totul mer9e a+a um vor ei4

$F& Privi,i- a um au terminat de7a de pe) uit +i vor 8i a um u a e)tea *ntr(un mod rapid a )/9eata ai i- la ,/rm- alune 'nd pe)te )upra8a,a apei *n po)tura a ea)ta +eC'nd/ a lor4 Privi,i- a um au +i *n eput )/ alune e de7a +i )unt de a)emenea de7a la ,/rm4 Ei )e ridi / a um rapid *n pi ioare +i adu prada lor *n oa e la noi#

$G& Mar u- )pune(le 8iilor t/i- a )/ pun/ pe+tii 8oarte mul,i +i 8oarte ale+i *n ap/- / i alt8el mor4=

$H& 6'nd ne9ri adu !a)malele lor de dinainte pre9/tite la noi pline de pe+ti vii- *i ondu e Mar u *n)u+i la un re ipient pentru pe+ti- unde pun pe+tii lor- *n 7ur de 'teva )ute la num/r# Dup/ a eea vin iar/+i rapid la Mine# $I& Pi ondu /torul *ndreapt/ de *ndat/ urm/toarele uvinte /tre ei al!i +i )pune2 36eea e *ndeplinim a um- o- voi 8ra,i al!i- v/ pare a 8i pe deplin )tr/in +i nemaiav'nd vreodat/ lo J Doar / EV ( 4 0$H la noi oameni )impli naturali )unt toate a e)tea e am 8/ ut a um *n 8a,a voa)tr/ pe ap/ eva u totul natural- pre um la voi v/Cul- auCul- miro)ul- 9u)tul +i )im,ul#

%$& Omul )u8lete) tare la er!i e devine +i dup/ trup u mult mai 9reu +i )e a)eam/n/ tot mai mult unei pietre- are nu r/m'ne plutind pe ap/- pentru / e)te mai 9reu de 't apa# Dar noi ne a)em/n/m u lemnul a /rui du.uri de via,/ ele mai interioare )unt de7a u mult mai li!ere de 't a elea puterni 7ude ate ale ori /rei pietre#

%%& Ei,i aten,i- l/)a,i )/ vin/ *n oa e un om u partea u9etului 8oarte deCvoltat/- dar are n(a )im,it ni i o *n8umurare +i ni i o dra9o)te de )ine la om/ de domnie *n pieptul lui; el )/ )e la)e *n voia apei +i eu 9aranteC pentru 8aptul- / nu )e va ) u8unda4 Dar pune,i pe l'n9/ +i un om la om de domnie +i 8oarte iu!itor de )ine pe elementul 8u9itiv +i el )e va ) u8unda a o piatr/4 El ar tre!ui )/ 8ie numai 8oarte 9ra)- eea e e)te la ei 8oarte e9oi+ti *ntr(adev/r u 9reu vreodat/ aCul (atun i l(ar purta 9r/)imea dea)upra apei o perioad/ de timp- p'n/ e )e ) u8und/ el mai mult u dou/ treimi ale trupului )/u- a)ta *n)eamn/ da / ar 8i 8oarte tare *n9r/+at4 Dar *n )tarea o!i+nuit/ de trup de arne )e ) u8und/ el a o piatr/#

%0& La noi e)te apa de a eea +i o pro!/ !un/ pentru )tarea verita!il/ interioar/ a unui om # Pe a ela pe are apa nu(l mai poart/ a+a !ine a) ult/toare- u9etul a eluia a )u8erit u )i9uran,/ vreo oare are pa9u!/ +i elementul nu(i va )ur'de prielni +i nu(i va 8a e ori e )ervi iu dorit# Dar a+a um noi ne(am mi+ at a um prinpre7ur pe ap/- de)i9ur u ne8or,area ea mai evident/ +i am +i ar/tat- / animalele din ap/ )unt )upu)e voin,ei noa)tre din *n eputul )tr/ve .i al eAi)ten,ei noa)tre- a+a a 8o)t aCul +i la +i u oamenii )tr/ve .i# Pentru ei 8luviile- la urile +i .iar marea nu erau ni i un o!)ta ol- pentru 8aptul de a /l/tori pe)te p/m'ntul *ntre9; ei nu ne e)itau ni i or/!ii +i ni i poduri# Dar voi )unte,i ade)ea *n9.i,i,i de ap/- u tot u or/!iile +i podurile voa)tre +i ni i o mu) / de ap/ nu a) ult/ de voin,a voa)tr/4 6't de *ndep/rta,i )unte,i voi prin urmare de omenirea adev/rat/4

%>& Voi tre!uie )/ ave,i tot 8elul de arme- pentru a(l pune pe un du+man pe 8u9/; noi nu ne(am 8olo)it de a elea ni iodat/# P'n/ *n a e)t timp- n(am avut ni i o alt/ unealt/ de t/iere de 't numai una din oa)e- prin a /rui a7utor ne on8e ,ionam oli!ele noa)tre +i .ainele noa)tre *ntr(un 8el de)tul de o)tenitor; dar de a eea n(am um!lat totu+i ni iodat/ pe deplin 9oi +i o)teneala noa)tr/ nu ni )(a 8/ ut ni iodat/ amar/# Da / om primi de la voi uneltele ne e)are- ne vom 8olo)i de a e)tea dintr(o dra9o)te u at't mai inten)i8i at/ 8a,/ de aproapele; dar a o oare are arm/ nu ne vor 8a e ele ni iodat/ vreun )ervi iu- de are 8apt pute,i 8i pe deplin a)i9ura,i4 %4& Dar a um- 8a e,i o *n er are pe ap/ +i ar/ta,i- 't de vredni i pentru via,a ve+ni / )unte,i voi de7a4= %D& A e)t mod de adre)are nu le pl/ ea romanilor a+a *n )e ret- dar ei au re)pin)- um )e )punea e)t *ndemn pe alt/ dat/# Ev# $4# 6apitolul 0%0 $%& Dar ondu /torul M(a *ntre!at- da / )/ mai *ndeplinea) / eva e le e)te oamenilor al!i un lu ru ie+it din omun#

$0& Am )pu) Eu2 3Da- dra9ii prieteni ve .i ai Mei4 Privi,i a olo )u)- la aproAimativ in i mii de pa+i /tre miaC/Ci- la mare- vede,i o olin/- are are o parte 8oarte a!rupt/ *n)pre mare# A ea)ta e)te u totul plin/ de +erpi +i vipere 8oarte veninoa)e +i voi )/(Mi alun9a,i !e)tiile4 Noi to,i v/ vom *n)o,i p'n/ a olo4=

$>& 1pune ondu /torul2 3Doamne- 5u Atotputerni ule4 Da / e)te vor!a doar de alun9are- atun i 5e o)t/ a e)t 8apt totu+i numai un 9'nd +i olina e)te li!er/ de toat/ a ea ur' iune pentru toate timpurile timpurilor; dar a+a um e)te +i ai i vor!a doar de un eAemplu *n privin,a puterii are )e a8l/ *n omenirea adev/rat/ )tr/ve .e- tot a+a 8a em noi a e)t lu ru pre um +i toate elelaltedup/ voia 5a 8oarte )8'nt/4= $4& 1pun Eu2? 1e *n,ele9e totu+i de la )ine- / er a e)t 8apt doar din pri ina eAemplului; de a eea)/ mer9em4=

$D& Noi am ple at +i ne(am *ndreptat 8oarte repede la olina men,ionat/ +i am a7un)la a eea+i dup/ un timp deo 7um/tate de or/# A7un+i a olo- olina de)tul de mare *n l/,ime era u totul vie din pri ina a o )umedenie de +erpi +i vipere; )(a 8ormat a olo un )')'it +i un 8luierat aproape in)uporta!il- / de(a!ia puteam )/ ne *n,ele9em propriile uvinte din auCa a ea)ta# 5oate a e)te multe mii de !e)tii )(au 9r/!it )/ )e t'ra) / *n mare +i au inotata rapid a )/9eata pe)te valurile *ntin)e ale apei +i *n pu,ine lipe- olina a 8o)t ur/,it/#

$F& Dar ondu /torul a venit aproape de Mine +i a )pu)2 3Doamne- to,i +erpii +i toate viperele*n ep'nd de la ele mai !/tr'ne p'n/ la ele are de(a!ia au ie+it t'r'+ din ou/- au ple at; dar mai

o dat/ at'tea )e a8l/ *n ou/4 6ine le va lua pe a e)tea din 9/urile ele multe +i din ui!urile ele interioareJ Pentru /- da / nu vin +i a e)tea a8ar/- atun i *ntr(o 7um/tate de an- a ea)t/ olin/ va 8i tot a+a de populat/ de +erpi- um a 8o)t ea p'n/ a um4 6ine va ur/,i atun i olinaJ= $G& 1pun Eu2 3Nu ave,i a!)olut ni i un mi7lo de a le nimi i +i pe a e)teaJ=

$H& 1pune ondu /torul2 3Bn a8ar/ de- eu nei maon Motrav/ n(are delo N nu +tim noi to,i de ni i un alt mi7lo 4 Ar tre!ui a *ntrea9a olin/ )/ 8ie *n /lCit/ pe)te m/)ur/ pentru un timp *ndelun9at# Prin a e)t pro edeu ar 8i po)i!il/ o di)tru9ere peo ale natural/ +i a ui!urilor +i a ou/lor# Dar alea mai !un/ ar 8i !ine*n,ele) voia 5a )au +i ea a )lu7itorului 5/u4 Dar noi nu po)ed/m deo amdat/ ni i un alt mi7lo ; pentru / a r/m'ne ai i- pentru a *n/!u+i !e)tiile prin er ul no)tru eAterior al vie,ii- nu putem#= EV ( 4 0$I

$I& 1pun Eu2? L/)a,i a)ta deoparte4 Voi a,i *n8/ptuit de7a minunea voa)tr/ +i mai mult nu er de la voi; a e)te lu ruri le voi adu e *ntr(adev/r Eu la ordinea !un/4 Dar deoare e a ea)t/ olin/ e)te a um li!er/ de lo uitorii ei r/i- vrem de a eea )/ ne ur /m )u) +i voi ne ve,i mai ar/ta 'teva reu+ite ale i) u)in,ei voa)tre omene+ti4=

%$& Apoi- am ur at pe olin/- are pe oama )a de)tul de lar9/ putea uprinde el pu,in dou/ mii de oameni# Atun i 'nd ne(am a8lat *n v'r8- la aproAimativ o mie de pi ioare pe)te )upra8a,a apeia tre ut pe)te noi )u)- *n aer- un r'nd mare +i lun9 de o ori# %%& Pi Eu i(am )pu) ondu /torului2 3Prieteni- v/ mai )unt +i a e)te animale )upu)e vou/J=

%0& A )pu) ondu /torul2 3A ea)ta ne e)te o )pe ie )tr/in/- mai *nainte ni iodat/ o!)ervat/ de /tre noi; dar nu m/ *ndoie) ni i o lip/- / +i a e)tea )imt voin,a noa)tr/ +i atun i )e vor +i )upune a e)teia4= %>& Ai i- a privit ondu /torul la amaraCii )/i +i a )pu)2 3Dori,i *mpreun/ u mine- a )/ *ndeplinim voia Domnului4=

%4& De *ndat/ e ondu /torul ro)ti)e un a)emenea uv'nt- au *n eput o orii )/ )e la)e *n 7o) +i au 8o)t *n pu,ine lipe 7o)- pe olin/- printre ne9ri; dar ei al!i *i o loeau# Dup/ a eea- ondu /torul le( a dat o orilor de *n,ele)- a )/ C!oare mai departe +i ei +i(au luat C!orul +i au ple at de a olo# %D& Pi iar/+i C!urau )u)- *n aer- doi vulturi de o m/rime uria+/ +i au *n eput )/ C!oare *n er uri pe)te apetele noa)tre#

%F& Atun i- ondu /torul le(a )pu) al!ilor2 36.ema,i a um voi 7o)- pere .ea are C!oar/ *n er uri4= %G& Bi )pune 6ireniu ondu /torului2 3Dar pentru e a e)t *ndemn ar/t'nd totu+i pu,in am *n8umurat /tre noiJ Pentru / +tii doar/ ori um- / noi oamenii deveni,i 8oarte *nver+una,i nu mai )untem apa!ili de a)emenea 8apte )tr/ve .i omene+ti4 Bndepline+te tu numai voia Domnului; pentru toate elelalte )e va *n9ri7i Domnul dup/ po)i!ilitate +i dup/ *nv/,/tura Lui +i noi4=

%H& 1pune ondu /torul2 35u e+ti de p/rere / v(am 8/ ut a e)t *ndemn vou/ al!ilor pentru .emarea 7o) a elor doi vulturi are mai C!oar/ pe)te noi- dintr(un 8el de )entiment *n8umurare al no)truJ O- u o a)t8el de p/rere de)pre mine te *n+eli tu 8oarte4 Eu v(am 8/ ut a e)t *ndemn vou/8ra,ilor al!i- pentru a v/ aminti er!i ia voa)tr/ mare- pentru are )unte,i la )8'r+it pu,in )au delo devin/- *ntr(un mod u at't mai ad'n de via,/- eea e nu poate )/ d/uneCe ni iunuia dintre voi4 %I& 6um ne(am putea l/uda u apa it/,ile noa)tre naturaleJ4 1au v/ l/uda,i voi vreodat/ u v/Cul )au auCul vo)truJ4 Pentru / da / am putea )/ devenim vreodat/ m'ndri de apa it/,ile noa)tre are v/ apar vou/ mira uloa)e- nu le(am mai po)eda de7a demult; dar deoare e a e)t 8apt e)te la noi unul impo)i!il- de a eea po)ed/m apa it/,ile noa)tre ap/r'nd mira uloa)e mereu mai departe- de)pre are 8apt- )/ ave,i voi al!ii de *ndat/ o dovad/ nou/4 : Jo) u voi- voi doi lo uitori ai aerului4 0$& 6'nd ondu /torul ro)ti)e un a)emenea uv'nt u o vo e puterni /- au C!urat ei doi vulturi m/re,i- r/pitori de miei a ni+te )/9e,i *n 7o) +i )(au a+eCat u toat/ 9in9/+ia +i prietenia viCi!il/- de par / ar 8i 8o)t 8oarte !ine dre)a,i de vreun dre)or- pe m'na dreapt/ a ondu /torului#

0%& Bn a ea lip/ a tre ut o o,o8an/ *n C!or +i ondu /torul i(a porun it unui vultur a o prinde nev/t/mat/ +i a o adu e la el# 6a o )/9eat/ a ple at vulturul uria+ *n C!or dup/ o,o8ana rapid d'nd din aripi +i a adu)(o *n pu,ine lipe *ntor 'ndu()e *napoi +i nemaiC!ur'nd umva de a olo# 6o,o8ana are )tri9a era ,inut/ de vultur *n 9.earele )ale 8oarte puterni e- e(i drept- *ntr(un 8el 8oarte )tr'n)- dar 8/r/ )(o 8i r/nit umva +i i(a dat de(a!ia atun i drumu- 'nd ondu /torul pu)e m'na pe ea# Apoi- a m'n9/iat a e)ta ei doi vulturi +i le(a dat iar/+i drumul- dup/ are epi)od ele dou/ p/)/ri mari pr/d/toare )(au a8lat 8oarte rapid iar/+i 8oarte )u)- *n aer- +i priveau dup/ o prad/ pentru ei 8oarte 9ra)/# 00& Dar o,o8ana- a dat(o ne9rul lui 6ireniu a amintire pentru a ea)t/ 8apt/- are i )(a p/rut 9uvernatorului prin ipal +i tuturor elorlal,i romani +i evrei de a)emenea- 8oarte mira uloa)/#

0>& 6ireniu a *nm'nat o,o8ana elor dou/ 8ii e ale lui )pre *n9ri7irea !un/ a a e)tora- are 8ii e erau preCente +i Mi(a )pu)2 3Dar Doamne- a e)te *nt'mpl/ri tre .iar pe deplin din olo *n )8era lu rurilor 8a!uloa)e *n privin,a a eea e a e+ti ne9ri )unt *n )tare )/ realiCeCe- ( da / 5u n(ai l/)at umva a um voia 5a atotputerni / )/ intervin/ a+a pu,inJ4=

04& Am )pu) Eu2 3Dar ,i(am )pu) totu+i mai devreme- / *i voi l/)a )/ *n8/ptuia) / +i )/ a ,ioneCe ai i u totul pe ont propriu4 De e ai a um du!ii *n a ea)t/ trea!/J4 O- ai numai r/!dare; Eu voi r'ndui a ei )/ mai 8a / de7a unele lu ruri- / din a ea)t/ pri in/ )/ 8ii )tra+ni de ame,it4= Ev# $4# 6apitolul 0%>

$%& Apoi- l(am .emat iar/+i pe Ou!ratouvi).ar +i i(am )pu)2 3Ar/ta,i a um um )unte,i 8amiliariCa,i u aerul +i u puterea lui; pentru / la *n eput- omului i(a 8o)t dat *n ur/,ia lui +i o m/re,ie Mdomina,ieN pe)te du.urile din aer- a ele )/(i 8ie )lu7itoare *n toate aCurile- 'nd va avea nevoie de )ervi iile lor4 Ar/ta,i prin urmare 't de mult mai )unte,i *nCe)tra,i u a ea)t/ apa itate a vie,ii )tr/ve .i4=

$0& 6ondu /torul a .emat de *ndat/ Ce e dintre amaraCii )/i ei mai vredni i +i a erut a ei )/( +i *ntind/ m'inile lor pe)te el+i )/(l *n er uia) / *ntr(un a)emenea 8el- a /te unul )/ a opere 8oarte !ine u pi iorul )/u drept pi iorul )t'n9 al ve inului# A+a eva )(a *nt'mplat de *ndat/ +i ondu /torul no)tru a *n eput )/ )e *ntoar /- a p/r/)it )upra8a,a )olului- pluteau a um pe deplin *n aer +i anume *ntr(o *n/l,ime !un/ de o m/)ur/ de om pe)te )upra8a,a )olului# $>& Bn a ea)t/ poCi,ie M(a *ntre!at el- da / )/ plutea) / mai )u)- )au da / a e)t 8apt ar 8i *ndea7un) pentru o m/rturie# $4& Pi Eu i(am )pu)2 3E)te *ndea7un)- de a eea p/+e+te *napoi4= EV ( 4 0%$

%0& Bn )8'r+it- pute,i re unoa+te *n voi +i o a treia apa itate urat du.ovni ea) / din voi- da / a,i 8i a+a !ine aten,i 'nd apare ea4 Dar a ea)t/ apa itate on)t/ *n 8aptul / v/ pute,i *n .ipui o oare are trea!/ 't )e poate de mare- a 8iind de)/v'r+it/ dintr(o dat/ *n toate p/r,ile ei +i pute,i )/ vede,i u privirea pe)te o *ntrea9/ *mpre7urime )olar/# 1u8letul u apa itatea lui de per epere a )im,urilor tre!uie )/ er eteCe un lu ru *n toate p/r,ile lui *ntr(un mod *n et +i o)ti)itor de timp +i tre!uie )/(l pip/ie +i )/(l a) ulte +i tre!uie )/(l *mpart/ *n omponente- pentru a(+i putea 8a e de)pre a el lu ru de(a!ia *n etul u *n etul- o ima9ine total/# Dar du.ul C!oar/ *mpre7urul unui *ntre9 )oare entral- *n interior +i eAterior *ntr(o lip/ a!ia ima9ina!il de rapid/ +i tot a+a de rapid +i *n 7urul unui num/r imen) ai unor a)t8el de )ori +i a toate plantele lor; +i u 't mai puterni e)te du.ul prin ordinea )u8letului- u at't mai luminoa)/ +i eAa t/ e)te to mai uprinderea +i par ur9erea u privirea a du.ului *n privin,a lu rurilor +i rea,ilor elor mai mari +i ne)8'r+it de ompli ate#

%>& KDaL- )pune,i voi +i pe drept uv'nt .iar- K um *i e)te po)i!il du.ului o a)emenea par ur9ere total/ u privireaJL Pi Eu v/ )pun +i v/ r/)pund2 Bntr(un el mai de)/v'r+it 8el to mai *n a el modum unui )u8let de)/v'r+it- *n ordinea natural/- *i e)te po)i!il )im,irea de departe +i ea de p/trundere u a7utorul eterului lui al vie,ii eAterioare- um ave,i dovedit un a)emenea 8apt *ndea7un) la ne9ri# Dar la )u8letul numai )u!)tan,ial- o a)emenea apa itate ori um la toat/ inten)itatea ei 't )e poate de mari- nu e)te de pu) *n ni i o ompara,ie adev/rat/ 8a,/ de ea a)em/n/toare a du.ului- pentru / ea *n mod ne e)ar *n / limitat/ *n )pa,iu +i a olo numai u ondi,ia unor elemente )tr/ve .i tran) endental(naturale- *n a8ar/ de 8orma ei de !aC/- nu e)te *n )tare )/ 9'ndea) / +i )/ )imt/ +i a e)t 8apt- u 't mai aproape de 8orma ei propriu Ci)/ de via,/ omenea) /- u at't mai )im,i!il +i )en)i!il# 6/tre dep/rtarea 8oarte mare- *i reu+e+te atun i 8oarte 9reu- .iar *n )tarea ei ea mai de)/v'r+it/- 8ire+te doar )u8letea) /; +i un )u8let poate )/ po)ede

o )8er/ eAterioar/ de via,/ 't )e poate de puterni /- ea- a )tr/lu ind de ai i *n a8ar/- nu va 8i *n )tare )/ )imt/ de7a a!)olut nimi p'n/ *n A8ri a#= Ev# $4# 6apitolul 0DF

$%& MDomnul2N 3A.- da / *n timpurile unei anumite )t/ri ne!une- du.ul )tr/lu e+te pentru 'teva lipe u eterul lui a vie,ii )tr/ve .i *n)pre )u8letul de)/v'r+it- atun i )im,irea *n dep/rtare*n8/ptuirea +i vederea *n dep/rtare )e multipli / 8oarte +i )u8letul *i e)te atun i po)i!il *n a)emenea lipe- )/ a7un9/ .iar p'n/ la )telele 8oarte *ndep/rtate +i )/ le par ur9/ a olo u privirea u o eAa titate mare; dar a+a um du.ul )e retra9e iar/+i on8orm ordinii *n )u8let- tot ala poate )u8letul u )8era lui pur/ a vie,ii eAterioare )/ p/trund/ numai at't de departe *n mod e8i ient- 't de departe mai 9/)e+te el eva ore)punC/tor *n mod elementar lui *n aCul el mai 8avora!il# 18era lui a vie,ii eAterioare )e a)eam/n/ u )tr/lu irea unei lumini p/m'nte) viCi!ile# 6u 't mai de departe te a8li de 8la /r/- u at't mai +tear)/ +i )la!/ devine ea- p'n/ nu mai r/m'ne nimi *n plu) de la ea de 't noaptea +i *ntune imea#

$0& Dar nu a+a )tau lu rurile u )8era vie,ii eAterioare a du.ului# A ea)ta e)te a)emenea eteruluiare umple )pa,iul *ntre9- nem/r9init a 8iind *mp/r,it pe deplin *n mod e9al# Da / du.ul- ap/r'nd li!er *n )u8let- )e irit/ o dat/- )e irit/ +i )8era lui eAterioar/ de via,/ *n a eea+i lip/ nem/r9init de departe *n a8ar/ +i vederea- )im,irea +i *n8/ptuirea lui p/trunde atun i 8/r/ ea mai ne*n)emnat/ limitare at't de departe *n a8ar/- 't eterul umple )pa,iul p/trunC/tor printre rea,ii +i *n a elea+i; pentru / a e)t eter e)te : )/ vor!im *ntre noi : de 8apt u totul identi u du.ul ve+ni de via,/ din )u8let# A e)ta e)te numai un pun t de ardere onden)at al eterului o!i+nuit de via,/- are umple *ntrea9a nem/r9inire# Pi de *ndat/ e el- a 8iind maturiCat- )e atin9e prin )u8let de eterul eAterior)e une+te )im,irea lui- 9'ndirea +i vederea *ntr(o lip/ u eterul nem/r9init al vie,ii eAterioare ne)l/!it *n ele mai mari dep/rt/ri +i eea e marele eter al vie,ii )imte- vede- 9'nde+te- vrea +i *n8/ptuie+te pretutindeni ur9'nd *n 7urul a toate +i p/trunC'nd toate *n )pa,iul nem/r9init- a eea )imte- vede- 9'nde+te- vrea +i *n8/ptuie+te de a)emenea *n a ela+i moment du.ul propriu *ntr(un )u8let +i a eea vede- )imte- 9'nde+te- vrea +i *n8/ptuie+te atun i +i )u8letul- at'ta timp 't e)te el p/trun) din temelie de /tre du.ul lui +i at'ta timp 't a e)tea)e a8l/ *n le9/tur/ u nem/r9initul +i o!i+nuitul eter al vie,ii eAterioare- u el 8oarte *ndeaproape *nrudit#

$>& Di8eren,a dintre )8era vie,ii eAterioare a unul )u8let 't )e poate de de)/v'r+it luat pentru )ine +i a eterului vie,ii eAterioare a du.ului e)te prin urmare- 8oarte u+or de *n,ele)- una nem/r9init +i ne)pu) de mare +i voi ve,i *n epe a um umva *ntr(adev/r de7a )/ ave,i a+a o pre)im,ire mi / de)pre 8aptul um e)te *ntr(un du. atun i a+a aproAimativ po)i!il- )/ )e tran)pun/- )im,indu()ev/C'nd- 9'ndind- vr'nd +i *n8/ptuind- *ntr(o dep/rtare 't )e poate de mare- !a .iar )/ p/trund/ *ntrea9a nem/r9inire pentru )ine- pentru / el- *n *ntrea9a nem/r9inire ve+ni / a 8iind pe deplin ne*ntrerupt- e)te ne)l/!it unul +i a ela+i *n toate pun tele )pa,iului *ntre9- ve+ni #

$4& Da / de i prin )/l/+luirea *n )u8lete- p/r,i ale du.ului univer)al )e a8l/ ai i a 8iind de)p/r,ite8ormeaC/ ele *n)/ totu+i *n ontinuare o unitate de)/v'r+it/ u Du.ul Atotputerni - at'ta timp 't ele p/trund pe deplin )u8letul *n on)e in,a ondi,ionatei na+teri din nou a du.ului# Dar ele nu pierd prin a e)t 8el individualitatea lor a!)olut delo - pentru / ele- a ni+te entre ale vie,ii *n 8orma

omenea) / a )u8letului- po)ed/ +i a eea+i 8orm/ +i prin a e)t 8apt a 8iind du.uri v/C/toare +i )im,itoare de *ndat/ a toate lu rurile tre!uie +i *n mod ne e)ar )/ )imt/ u )u8letul lui- are e)te de 8apt trupul lui- )/ )/ per eap/ eAtrem de limpede toate ele e )e re9/)e) a un eva *ndeo)e!i de individual *n )u8letele lor are le *n on7oar/# Dar din a e)t motiv poate atun i +i un )u8let- are e)te o dat/ umplut temeini de /tre du.ul lui- )/ vad/- )/ )imt/- )/ aud/- )/ 9'ndea) / +i )/ vrea toate a e)tea- pentru / el e)te a)t8el pe deplin una u du.ul lui# EV ( 4 0D$

$D& Da / nu vi )(ar ivi *n / ni i o lumin/ de)pre )u!)tan,a du.ului +i ale apa it/,ilor lor la a ea)t/ eApli a,ie a um de7a evident/- n(a+ mai +tii Eu Bn)umi u adev/rat pentru viitor- *n e 8el a+ putea )/ v/ 8a mai limpede a e)t 8apt *nainte de na+terea din nou a du.ului vo)tru *n )u8letele voa)tre4 De a eea- vor!i,i a um to,i u totul de) .i)- da / M(a,i *n,ele) a um *n )8'r+it !ine *n a e)t el mai important )u!ie t4= Ev# $4# 6apitolul 0DG

$%& 1pun Matael +i mai mul,i al,ii2 3O- Doamne- a um *ntr(adev/r- a um )untem pe deplin l/muri,i +i de(a!ia am mai +ti- de)pre e 8el de lu ruri de mai departe am mai putea )/ 5e *ntre!/m4 Doamne- *ntrea!/(ne 5u a um de)pre di8erite lu ruri; pentru / vei +tii el mai !ine- unde ne mai lip)e+te vreo unoa+tere4=

$0& 1pun Eu2? E)te *ntr(adev/r eva ne*ndem'nati - da / v(a+ *ntre!a de 8apt oare e *n a+a 8el de par / a+ mai tre!ui )/ a8lu a)emenea lu ruri de(a!ia de la voi- deoare e +tiu totul +i v/d- e )e petre e *n voi4 Da- .iar ele mai t/inuite 9'nduri ale voa)tre- de)pre are a!ia +ti,i eva- Bmi )untpre um vou/ )oarele pe er- 8oarte lar viCi!ile +i Eu )/ v/ mai *ntre! ai i de)pre eva de par / n( a+ +ti(o de dinainteJ4 N(ar 8i a e)t lu ru unul ne*ndem'nati )au el pu,in o tr/n /neal/ a lim!ii +i a 9urii ne8olo)itoare +i ri)ipitoare de timpJ4=

$>& 1pune ai i ne9rul are )t/ al/turi2 3Doamne- a e)t lu ru nu mi )e pare 7u)t *n on luCie; pentru / dup/ uno+tiin,a mea- i(ai *ntre!at *n urm/ u un timp ) urt totu+i 5u Bn)u,i pe u eni ii t/i al!ida / au *n,ele) !ine a ea)ta )au a eea4 Pi a ea)ta e)te totu+i o *ntre!are- u a7utorul /reia am vrea )/ a8l/m eva de la ineva- de)pre are nu primi)er/m mai *nainte *n / l/murirea adev/rat/4 De e i(ai *ntre!at atun i pe u eni iJ N(ai +tiut- da / au *n,ele) !ine )au da / n(au *n,ele) de)t/inuirile 5ale mari +i eAtrem de *n,elepteJ=

$4& 1pun Eu2? O- tu prietene ne9ru pre,io) al Meu4 Bn privin,a *ntre!/rii- nu ne intere)/m ni i pe departe tot timpul numai de)pre eea e nu +tim mai *nainte umva noi *n+ine- i *ntre!/m 8oarte de) +i a e)t lu ru dintr(un motiv !un- *n 8el de eAaminare- pentru a(l *ndemna prin *ntre!are pe )emenul no)tru )pre re8le tare#

$D& A+a *l *ntrea!/ un da) /l pe elevul )/u de)pre unele lu ruri- pe are le +tie mai *nainte 8oarte !ine +i tre!uie )/ le +tie +i 8/r/ r/)pun)ul mi ilor u eni i# Pi 7ude /torul *l *ntrea!/ pe p/ /to)- e a omi) *mpotriva le9ii- nu umva- pentru a a8la de(a!ia atun i- e a 8/ ut a e)ta *mpotriva le9ii : de)pre a e)t lu ru are 7ude /torul de7a de mult o uno+tiin,/4 (- i el vrea de la el er etat numai re unoa+terea vinei +i *l pedep)e+te pe p/ /to)ul *n+el/tor- da / nea9/ u in)i)ten,/ toate ele de)pre are 7ude /torul a a7un) de7a de mult la ea mai luminoa)/ onvin9ere prin m/rturiile pe deplin la 8el ale mai multor martori4

$F& Pi a+a pot *ntr(adev/r +i Eu- a un el mai adev/rat da) /l +i a un el mai drept 7ude /tor- )/ v/ pun vou/ oamenilor tot timpul *ntre!/ri- nu umva- pentru a a8la eva de la voi- e n(a+ 8i +tiut umva de dinainte- i pentru a v/ o!li9a prin a e)t 8el )pre 9'ndire +i eAaminare proprie4 De i- *n

a e)t 8el pot )/ *ntre! *ntr(adev/r pe ori ine; dar da / a+ *ntre!a a+a pe ineva dintre voi- de par / a+ dori )/ M/ onvin9- da / a e)ta )au a ela dintre u eni i ar 8i *n,ele) !ine )au n(ar 8i *n,ele) *nv/,/tura Mea- ar 8i a e)t lu ru din partea Mea o *ntre!are *n8umurat/ +i nelalo ul ei- deoare e a+ 8i putut +ti a DumneCeu ori um de7a din ve+ni ii *n oa e +i 8/r/ toat/ *ntre!area- ine +i um M/ va *n,ele9e el *ntr(adev/r *n a e)t timp +i pe a e)t p/m'nt4 E+ti a um l/murit +i *n a ea)t/ privin,/4= $G& 1pune ne9rul2 3Da- Doamne +i eu 5e ro9 a )/ m/ ier,i pentru 8aptul / 5e(am )up/rat pe 5ine- o- Doamne- u *ntre!area mea eAtrem de nepri eput/4 Bn viitor- nu voi mai 8a e a+a eva u )i9uran,/- da / mi(ar 8i *n9/duit- )/ am voie )/ m/ a8lu mai departe u ei ai mei *n apropierea 5a )8'nt/4=

$H& 1pun Eu2? Po,i )/ te a8li la Mine +i )/ M/ +i *ntre!i at'ta timp 't vrei4 Da / mai ai oare e- e nu(,i e)te *n / de)tul de limpede- ai tu- a+a a ori e altul- dreptul li!er +i deplin )/ *ntre!i4 Pentru / a um M/ de)t/inui de) .i) pe deplin *n a e)t lo ; mai t'rCiu va veni o vreme *n are nu voi mai a) ulta de la nimeni vreo *ntre!are pentru un timp# Mai e)te *n tine eva nel/murit; ere eteaC/(te +i *ntrea!/ +i )/(,i 8ie +i *n a ea privin,/ o lumin/4=

$I& 1pune ne9rul2 3O- Doamne- ai i nu e)te nevoie- a )/ m/ er eteC mult timp; pentru / nel/muririle mele le uno) de7a de mult4 Pi iat/- a ea)ta e)te o nel/murire prin ipal/- / pot )/(mi eApli el mai pu,in atoate unoa+terea lui DumneCeu4 6um po,i +ti a+a .iar de)pre toate *n *ntrea9a nem/r9inireJ=

%$& 1pun Eu2? Dar da / nu *n,ele9i a um *n / a e)t lu ru- atun i n(ai *n,ele) de)tul de ad'n mai devreme to mai de)t/inuirile Mele de)pre eterul vie,ii eAterioare a du.ului4 Vei 8i *n,ele) totu+i- um )pa,iul ve+ni de rea,ie e)te ve+ni +i nem/r9init +i um nu e)te el u nimi alt eva umplut- de 't *n)pre toate p/r,ile ve+ni *n ontinuare u Du.ul Meu- are e)te ai i dra9o)te pur/- de i via,/lumin/- *n,elep iune- ea mai limpede on+tien,/ de )ine- o )im,ire eAa t/- o!)ervare- vederea) ultare- 9'ndire- vrere +i *n8/ptuire#

%%& Bn Mine e)te a ea)ta- e(i drept- u totul un )in9ur entru +i ve+ni la 8el al Du.ului- dar are e)te una u eterul lui al vie,ii eAterioare nem/r9init de mare +i umpl'nd toat/ nem/r9inirea- are eter )e a8l/ la Mine u entrul vie,ii prin ipale mereu u toate e le uprinde el- *n le9/tura ea mai interioar/# Dar a e)t al Meu eter al vie,ii eAterioare p/trunde totul +i uprinde totul *n *ntrea9a nem/r9inire ve+ni / +i vede- aude- )imte- 9'nde+te- vrea +i *n8/ptuie+te pe)te tot *ntr(unul +i ut totul a ela+i 8el# %0& Pe o anumit/ di)tan,/- e)te doar/ +i )u8letul t/u *n )tare de a e)t lu ru +i i(ar 8i uiva 9reu- )/ uprind/ *n apropierea ta un 9'nd r/u- 8/r/ a )/(l re uno+ti pe a e)ta de *ndat/# Dar a+a um e+ti EV ( 4 0D%

*n )tare de a+a eva- u a7utorul )8erei puterni e eAterioare de via,/ a )u8letului t/u- are )e a8l/ u a e)ta mereu *n le9/tura ea mai pro8und/ +i r/)p'nde+te a)t8el eu(ul t/u limpede departe din olo de tine- tot a+a e)te aCul +i la eterul Meu al vie,ii eAterioare a Du.ului- numai u di8eren,a / )8era vie,ii eAterioare a )u8letului t/u e)te limitat/ numai pe un anumit )pa,iu- pentru / ea- a )u!)tan,/din pri ina diver)it/,ii elementelor )tr/ine are o *nt'lne) - nu )e poate r/)p'ndi mai departe#

%>& Dar eterul vie,ii eAterioare a Du.ului nu poate ve+ni )/ )e *nt'lnea) / u elemente )tr/inepentru /- de 8apt- totul e)t el *n)u+i; +i a+a poate el +i *n mod 8oarte li!er +i ne)tin9.erit )/ privea) /- )/ )imt/- )/ aud/ +i )/ *n,elea9/ !ine nem/r9init toate# Pi veCi- pe a e)tea )e !aCeaC/ u totul limpede +i u+or de *n,ele) atot unoa+terea lui DumneCeu- ,ie at't de 9reu de *n,ele)4 1pune- e+ti a um l/murit +i *n a ea)t/ privin,/J= Ev# $4# 6apitolul 0DH

$%& 1pune ne9rul u o vo e u totul *nviorat/2 3Da- da- da- ( a um )unt +i *n a ea)t/ privin,/ l/murit pe deplin +i red / mai admit a um *n plu) a+a unele lu ruri- pe are nu le admiteam mai devreme de a)emenea ni iodat/ a+a !ine limpede4 A+a *n,ele9em evident lim!a animalelor pe deplin +i ine vrea )/(+i 8a / o)teneala- )/ moduleCe )unetele pu,ine ale animalelor dup/ 8elul )im,irii interioare +i a inteli9en,ei natural )u8lete+ti- pentru are 8apt 8ire+te / e)te ne e)ar un eAer i,iu minor (- a ela poate )/ vor!ea) / u animalele a +i u oamenii *ntr(un mod u totul 8ormal +i poate )/ a8le de la ele a+a unele lu ruri- are ade)ea nu )unt de o *n)emn/tate minor/ *n )erioCitatea deplin/# Eu *n)umi m(am *n er at- dar n(am putut totu+i ni iodat/ )/ a7un9 la o lim!/ pe *n,ele)ul tuturor animalelor- pentru / or9anele mele n(au 8o)t r'nduite dup/ a ea lim!/ +i nu )unt ni i a um r'nduite a)t8el; dar de *n,ele)- *n,ele9 totul e un oare are animal onvine u el a)emeni lui#

$0& A+a am auCit odat/ a a)/ doi .ipopotani onvenind *ntre ei urm/toarele *ntr(un mod 8oarte r/)pi at la Nil *n apropierea mea de ei neo!)ervat/2 Ma) ulul !ine de re uno) ut i(a )pu) 8emelei2 KAuCi- mie mi )e 8a e 8ri / pentru puii no+tri- are la o dep/rtare de o Ci de /l/torie de ai i *n)pre aval 8a o v'n/toare dup/ ou/le de ro odil4 Eu m/ tem / 8iul no)tru el mai mare- 'nd )e va

odi.ni tr'ndav +i )/tul de .ran/ p'n/ la re8uC la mal- va 8i prin) de un vultur r/u- du) prin aer +i dup/ a eea de)pi at *ntr(un mod 7alni pe o )t'n / +i m'n at p'n/ la pi ioare4 Da / noi doi ne 9r/!im 8oarte rapid- mai putem )/ pre*nt'mpin/m a ea)t/ nenoro ire4 6/tre )ear/- vin leii +i panterele la Nil pentru a )e ad/pa- a)t8el va 8i atun i /l/toria noa)tr/ una 8oarte peri uloa)/; dar da / p/r/)im a um numai rapid a e)t lo - *n are nu e)te ori um prea mult de '+ti9at- atun i nu mai avem de *n8runtat ni i un peri ol pe /l/toria lun9/ p'n/ a olo +i *l )alv/m pe 8iul no)tru el mai mare4L Atun i- )e ridi / 8emela *n pi ioare +i nu )pune nimi alt eva de 't2 KAtun i- )/ mer9em a olo *n 9ra!a nou/ o!i+nuit/4L Pi 'nd 8emela a ro)tit a e)tea- au mer) ei de *ndat/ rapid a )/9eata pe)te pietre +i o lauri de(a lun9ul Nilului#

$>& Dup/ aproAimativ pai)preCe e Cile- am mer) iar/+i *n a el lo - pentru / am )im,it *n mine- / a olo )(ar a8la o *ntrea9a 8amilie de .ipopotani# M(am 9r/!it u un pa) t/ ut al/turd'ndu(m/ lor +i am 9/)it +apte .ipopotani C!urd'nd de(a valma pe un !an de ni)ip +i 9lumind *ntre ei +i ne /7indu()e prietene+te re ipro # Dar de a ea)t/ dat/ am luat +i un )lu7itor u mine- pentru / +tia u totul deo)e!it de !ine )/ vor!ea) / u multe )pe ii de animale#

$4& 6'nd noi doi ne(am apropiat 8oarte lini+ti,i +i t/ u,i de a el lo la 8luviu *n )patele unei tu8e +i 'nd am putut auCi 8oarte !ine p/l/vr/9eala lor- a )pu) 8emela mie de)tul de !ine uno) ut/ /tre ma) ulul ei2 K5u- *ntoar e,i privirea /tre a ea tu8/; *n )patele ei- p'nde) doi oameni4 1/ 8u9im; pentru / *n a e+tia nu po,i avea ni iodat/ *n edere4L Dup/ a eea- ma) ulul a +i(a *ntin) na)ul de 'teva ori /tre noi doi- miro)indu(ne- +i i(a )pu) dup/ a eea 8emelei2 KEii lini+tit/- 8emeie4 Pe a e+tia doi *i uno) ; a e+ta nu )unt oameni r/i +i ne vor pri inui de7a el mai pu,in vreo )u8erin,/# Ei ne *n,ele9 +i unul dintre ei ar putea )/ +i vor!ea) / 8oarte !ine u noi- da / ar vrea# Ne vom mai *nve)eli 8oarte !ine u ei +i ne vor da atun i lapte +i p'ine de m'n are4L

$D& Dup/ a eea- 8emela )(a lini+tit +i a *n eput )/ )ar/ +i )/ dan)eCe iar/+i plin/ de !u urie prinpre7ur; pentru / avea o !u urie mare *n privin,a 8aptului / +i(a )alvat 8iul are )(a a8lat *n peri ol mare# Dar 8iul era +i el un animal u totul deo)e!it de !ine l/dit +i tr/da un 8el de )im,ire de )ine- e )(ar putea numi m'ndrie *n )8era noa)tr/ omene) morali ea) /#

$F& 6ondu /torul meu era de p/rere / ne(am putea a um apropia 8/r/ 9ri7i u totul lini+ti,i de a ea)t/ )o ietate de .ipopotani +i ei n(ar 8u9i de noi# Am 8/ ut a ea)ta +i iat/- ma) ulul !/tr'n ne( a ar/tat .iar un 8el de re)pe t +i ne(a indi at un lo 8oarte on8orta!il pentru a privi de a olo- dar a )pu)- a )/ nu dorim )/ p/+im de !an ul de ni)ip- pentru / ar 8i multe ou/ de ro odil *n9ropate *n a ela+i +i pentru / ar 8i a um o upat de a(+i eAer)a puii *n /utarea a e)tor ou/ rele#

$G& Am 8/ ut a e)t lu ru +i )lu7itorul meu i(a dat ma) ulului deplina a)i9urare- / el +i )o ietatea lui nu numai / n(ar avea de e )/ )e teme- i +i / i(am aproviCiona *n de ur)ul *ntre9ului timp al +ederii lor a olo u p'ine +i p'ine de lapte M!r'nC/N *n mod *m!el+u9at# Atun i- a )pu) ma) ulul2 KA e)t lu ru va 8i 8oarte !un +i eu *,i voi ur/,i de a eea 8luviul de toate ou/le de ro odil# Dar mai a+teapt/ u 8apta ta !un/ *n / dou/ Cile pline; pentru / puii mei tre!uie mai *nainte )/ 8ie o!li9a,i

prin 8oame- )/ )t'rpea) / ou/le de ro odil +i atun i de(a!ia va 8i *n Ciua a treia r/)plata dul e la 9u)t la lo ul potrivit4L

$H& Apoi- l(a *ntre!at )lu7itorul pe ma) ul din nou- um ar 8i pu)e *n a ea)t/ re9iune ou/le de ro odil *n ni)ip- deoare e *n a ea)t/ *mpre7urime a 8luviului nu )(a v/Cut totu+i ni iodat/ un ro odil# Atun i- a )pu) ma) ulul2 K6ro odilii )unt 8oarte de+tep,i +i !uni uno) /tori ai naturii2 Ei EV ( 4 0D0

+tiu din natura +i eAperien,a lor- / ou/le lor )e deCvolt/ mai !ine +i mai )/n/to) *n a e)te re9iuni mai *nalte ale 8luviului de 't *n re9iunile mai 7oa)e ale 8luviului# De a eea )e 8uri+eaC/ ei *n oa e imediat dup/ anotimpul ploio)- noaptea *nnot'nd +i *n / 'teva Cile /l/torie mai departe de ai i *n amonte p'n/ *n re9iunea apei tari a 8luviului +i *n9roap/ a olo un num/r mare de ou/ *n ni)ipul ald# Da / )8'r+e) ei u a ea)t/ trea!/ to mai *n a el timp *n are voi oamenii mari v/ pute,i apropia u+or *mpreun/ u noi de at'ta noroi de malurile 8luviului- )e du ei *nnot'nd to mai iar/+i pe timp de noapte /tre re9iunile mai 7oa)e- unde eAi)t/ turme *m!el+u9ate- a)upra /rora pot 8a e ei pe timp de noapte o v'n/toare mereu 8oarte *n ununat/ de )u e)# Dar 'nd ou/le )e lo e) ai i +i 'nd ie) puii- o!oar/ ei de *ndat/ *n)pre ap/ +i *noat/ 8oarte on8orta!il *ntr(a olounde )e a8l/ de o!i ei !/tr'nii lor# A olo- 9/)e) ei de *ndat/ .ran/ +i re) 8oarte repede# Dar deoare e +tim 8oarte !ine- unde )e a8l/ ou/le lor ele mai puterni e- de a eea mer9em *n /utarea a elora+i- *n er /m )/ le di)tru9em dup/ po)i!ilit/,i +i ne .r/nim u a ea)t/ .ran/- 8oarte !un/ la 9u)t pentru erul 9urii noa)tre# Numai u 9/)irea mer9e trea!a la *n eput am 9reu *nainte +i *n plu)- ne mai )up/r/ ade)ea doi du+mani; unul dintre ei e)te un lo uitor puterni al aerului- vulturul +i al doilea e)te +arpele !le)temat u lopo,ei# Dar da / )untem mai mul,i loalalt/- nu ne pot 8a e ni i unu nimi # : Dar- a um- 8i,i aten,i- um /ut/m a e)te ou/- um le 9/)im +i um le nimi im de *ndat/4L

$I& Bn a ea lip/- a )/rit ma) ulul de la noi *ntr(alt/ parte +i a ) o) ni+te )unete- pentru ure .ile omene+ti de un )in9ur ton +i nearti ulate a /ror )en)- nu l(am *n,ele) 8oarte eAa t; dar )lu7itorul meu u un auC 8in- a )pu) / ma) ulul a dat a um ordinul pentru /utarea ou/lor# Pi *ntr(adev/ranim/lu,ele au *n eput )/ ) ormonea) / prin ni)ip +i de *ndat/ e 9/)eau un lo - *n are )e a8la *n ni)ip un ui! u ou/- ) oteau din )ine un )unet 8oarte )pe i8i - )/pau 8oarte rapid *n ni)ip +i ) oteau ou/le la )upra8a,a )olului- dup/ are 8apt *n epea atun i imediat m'n atul pr/Cii 9/)ite# Dar nu m'n au de 't ele mai mi i; pe ou/le ele mai mari le )p/r9eau u din,ii- dar le arun au atun i 8oarte rapid *n ap/ u la!ele din 8a,/# Dar dup/ a eea- mer9ea v'n/toarea iar/+i mai departe# Ev# $4# 6apitolul 0DI

$%& MNe9rul2N 3Noi am privit la ei u totul nederan7a,i o 7um/tate de Ci +i ne(am amuCat de)tul de !ine- deoare e puteam di)tin9e 8oarte limpede +i l/murit o anumit/ ordine +i un plan 8oarte !ine al ulat la 8ie are pa) a a )tor animale +i eram nevoi,i totodat/ )/ ne mir/m mereu 8oarte tare

de)pre *ndem'narea deo)e!it/- prin are a e)te 8iin,e u adev/rat inteli9ente pe)te a ea a omului *+i *ndeplineau lu rarea# M(am 9'ndit la o o!o)ire a a e)tor lu r/tori; dar ni i urm/ de a+a eva# 6u 't mai mult timp dura lu rarea- u o r'vna at't mai mare )e *n epea ea din nou#

$0& La am a+a aproAimativ trei ore dup/ m/)ura voa)tr/ a timpului- a venit ma) ulul iar/+i +i a )pu)2 6u a e)t !an de ni)ip de(a!ia ar )8'r+i *n patru Cile +i atun i ar 8i din olo pe malul )t'n9- de a)emenea o *ntindere *n)emnat/ de ni)ip- *n are ar 8i de a)emenea *n9opate multe ou/ de ro odil# Pi pe a elea ar tre!ui )/ le di)tru9/- alt8el- ar mi+una pe ai i o 9r/mad/ de ro odili un an mai t'rCiu +i *n Ce e ani )(ar *nmul,i at't de mult- / ni i un om n(ar mai putea 8a e vreun pa) *n *ntrea9a re9iune din aval- 8/r/ a )/ *nt'lnea) / pe undeva un ro odil# Oamenii a e)tor ,inuturi n( ar putea )/ le 8ie lor- .ipopotanilor- de a eea *ndea7un) de mul,umitori pentru di)tru9erea ontinu/ a ro odililor r/i *n *ntrea9a re9iune de )u) +i de 7o)- *n am!ele p/r,i ale a e)tui 8luviu#

$>& Dar )lu7itorul meu l(a *ntre!at pe ma) ulul vioi- um ar putea )/ )e *nt'mple totu+i *n ontinunare- av'nd *n vedere o a)emenea ./rni iea lor- / )e mai a8l/ +i apar ro odili *n 8luviu# Atun i a )pu) ma) ulul- *n8/,i+'ndu()e 8oarte )erio)2 KMarele Du. a toat/ natura dore+te a ro odilii )/ nu 8ie ni iodat/ pe deplin )t'rpi,i din a e)t 8luviu; pentru / +i menirea lor e)te- )/(i 8olo)ea) / p/m'ntului +i lo uitorilor lui# Numai )/ i(a )t/p'nirea- n(au voie; pentru a e)t lu ru)untem noi ai i- pentru a ,ine *nmul,irea lor *n limitele potrivite# Marele Du. a r'nduit toate a e)tea a)t8el de *n,elept +i toate a e)tea tre!uie )/ )e *nt'mple a+a- a o via,/ )/ poat/ 9/)i *ntr(o alt/ de)/v'r+irea ei# 5re erile dintr(un )tadiu *ntr(altul )unt mereu amare- dar- *n ) .im!- eAi)tan,a mai *nalt/ e)te atun i una pl/ ut/4L

$4& 1lu7itorul l(a *ntre!at- um a a7un) a e)ta la unoa+terea Unui 6el mai *nalt Du.# Bn a el moment- a *n eput ma) ulul )/ .i otea) / +i a eea a 8o)t o 8orm/ de r')# 6'nd ma) ulul termina)e de .i otit- i(a )pu) )lu7itorului2 KVedem totu+i Cilni )oarele Lui pe er +i um din a ela+i ia)/ *n +uvoiae *n oa e /tre noi tot 8elul de du.uri !une4 De unde altundeva ar putea veni ele de 't numai de la marele Du. de lumin/ din )oareJ4L

$D& Pi iar/+i l(a *ntre!at )lu7itorul pe ma) ul2 K6in)ti,i +i voi un a)emenea Du. mare de lumin/JL A )pu) ma) ulul2 KDar e *ntre!are )tranie e)te a ea)ta totu+i pentru un om mare4 Voi nu ve,i 8i umva totu+i mai pro+ti de 't noi animalele )la!eJ Da / 8a em mereu u dra9 +i neo!li9a,i- eea e ne(a pu) voia Lui *n via,a noa)tr/ natural/- atun i *l in)tim .iar el mai !ine pe marele Du.4 1au v/ pute,i voi in)ti re ipro mai !ine- de 't da / 8a e unul u !u urie voin,a )emenului )/uJ4 Uite- *n a)ta on)t/ totul- a )/ )e 8a / voia a eluia- pe are *l in)te+ti u adev/rat4L 6u a e)te uvinte ne(a p/r/)it ma) ulul iar/+i +i +i(a urmat iar/+i mun a lui u toat/ ./rni ia# Dar noi am p/r/)it dup/ a eea a el lo +i ne(am du) iar/+i a a)/ pentru purtarea de 9ri7/ ale tre!urilor noa)tre de a a)/#

$F& Dou/ Cile dup/ a eea- am aproviCionat animalele u lapte +i !r'nC/- pe are m'n are au m'n at(o u o mare pl/ ere- dar dup/ a eea )(au odi.nit adev/rat o Ci *ntrea9/ de la mun a depu)/ de ei#

$G& 1lu7itorul l(a *ntre!at pe ma) ul- da / ar 8i ome)ti!il/ pentru om +i arnea de ro odil- 8ire+te mai *nainte 8ript/ *n 8o # Atun i- a )pu) ma) ulul2 6arnea din )toma de)i9ur- pentru / a ea)ta )e EV ( 4 0D> poate di9era; dar u ealalt/ arne n(ar 8i nimi de 8/ ut- ea ar 8i nedi9era!il/ de tare# Dar alte animale ale Nilului ar 8i mai !une#

$H& Dup/ a ea)t/ eApli a,ie- au )/rit iar/+i to,i +apte *n alt/ parte +i )(au pu) la ,/rmul el/lalt mer9'nd prin ap/- unde nui(am mai urmat atun i- pentru / *nv/,a)er/m )/ unoa+tem a um *ndea7un) natura +i ara terul lor#

$I& Eu am pove)tit numai de a eea a e)t eAemplu al .ipopotanilor- pentru / era pentru mine eva u totul nou +i pentru / n(am mai 9/)it at't de mult/ de+tept/ iune *n ni i un animal mie uno) ut#

%$& EAi)t/ +i printre p/)/ri ni+te ara tere 8oarte *n,elepte# Mai *nainte de toate apar,in de a e)tea i!i)urile +i !erCele- o orii- 9'+tele )/l!ati e +i r'nduni ile# Dar printre animalele u patru la!e pe p/m'nt )unt /mila +i mai mult marele ele8ant- m/9arul- 'inele- maimu,a- apra- atun i vulpeaur)ul +i leul u )i9uran,/ ele mai inteli9ente +i au o lim!/ de)tul de lar/# Inteli9en,a elorlalte animale dome)ti e e)te mai )la!/ +i lim!a lor e)te mai mult *n ur at/ +i lip)it/ de inteli9en,/# Dar dintre animalele u )'n9e re e )e a8l/ +op'rla mare )u) de tot pe li)t/; pentru / a ea)ta e)te )o otit/ la noi a 8iind un adev/rat pro8et +i ne ve)te+te ade)ea u mai multe Cile dinainte- toate ele e )e vor *nt'mpla# De a eea )e +i *n9ri7e) oamenii de la noi *n mod 8oarte deo)e!it de a e)te animale +i )unt .r/nite u lapte +i !r'nC/#

%%& E)te *n ea mai mare m/)ur/ de mirare- de unde *+i iau a e)te animale +tiin,a lor# A+adar- n( am pove)tit ai i a!)olut delo o 8a!ula,ie- de+i a e)tea a um pove)tite de mine tre!uie )/ li )e par/ al!ilor neeAperimenta,i a 8iind o aiureal/# Dar da / nu pot rede a!)olut delo - / toate a e)tea )e omport/ a)t8el- atun i adu e,i ai i din pri ina eAemplului pra ti umva un m/9ar u totul )tr/in +i )lu7itorul meu va *ndrepta *ntre!/ri /tre el +i *i va da m/9arului o )ar in/ de a 8a e un anumit lu ru +i animalul va 8a e de)i9ur u pun tualitate- eea e )lu7itorul va dori de la el4= Ev# $4# 6apitolul 0F$

$%& Bmi )pune !/tr'nul Mar u2 3Doamne- )/ adu *ntr(adev/r un m/9ar *n oa e- dar unul dintre ei ai mei u totul naturaliJ Pentru / ei doi nou rea,i ar putea )/ dea ai i o pri in/ de pre7ude at/4= $0& 1pun Eu2? Da- da- 8/ a)ta; pentru / din a e)t 8apt va mai urma o *nv/,/tur/ 8oarte *n)emnat/4= $>& Repede )(a *ndep/rtat Mar u- a adu) un ma) ul m/9ar la noi +i i(a )pu) ne9rului pu,in

C'm!ind2 3A e)ta ar 8i a+a un *n,elept lume) ; 8/ dup/ um reCi u el4=

$4& Atun i l(a .emat ne9rul pe )lu7itorul )/u# A ela a *ndreptat de *ndat/ tot 8elul de *ntre!/ri /tre animal *n 8elul )/u a)em/n/tor u pl'n)etul m/9arilor +i )/ veCi- animalul a i(a 8/ ut uno) ut tot 8elul de lu ruri de)pre i onomia a)ei a lui Mar u- pre um +i de)pre )t/p'nul lui anterior- 8oarte dur- numele a eluia +i *n / a+a o )umedenie de date dintre ele mai )urprinC/toare- de)pre are ne9rul n(ar 8i putut +ti u u+urin,/- eea e l(a )tupe8iat pe Mar u *ntr(o m/)ur/ mare# Bn )8'r+it i(a porun it )lu7itor m/9arului de a 8u9i de dra9ul lui de trei ori *n 7urul me)ei noa)tre +i la )8'r+it )/ la)e )/ )e aud/ de +apte ori de)tul de tare )unetul lui )pe i8i *n 8orm/ de Kiaa.L# Pi m/9arul a urmat de *ndat/ a e)te *ndemnuri +i )(a dep/rtat dup/ a eea din propria ini,iativ/# $D& Dup/ a eea a *ntre!at(o ondu /torul ne9ru pe )o ietatea noa)tr/- da / +i a ea)ta de a um ar 8i *ntr(adev/r o aiureal/ a!ia redi!il/#

$F& Atun i a )pu) 6ireniu are nu putea )/ )e mire *ndea7un)2 3Nu- nu- prietene- o aiureal/ nu e)te a ea)ta; dar aproape / a+ dori a um )/ *n ep )/ red de7a / +i poetul no)tru ele!ru E)op are a ) ri) de)pre 8a!ule- a putut )/ vor!ea) / u animalele4 Doamne- a ea)ta e)te de7a iar/+i o nou/ virtute a ne9rilor- de)pre are n(am avut *nainte ni i ea mai ne*n)emnat/ uno+tiin,/4 Da- da / a e)te lu ruri mer9 a+a *nainte- nu vom termina ni i pe departe u a e+ti ne9ri4 5rea!a )e deCvolt/ tot mai mult- tot mai de ne reCut +i de neeApli at4 Bn /r,ile 1 ripturii voa)tre am itit o dat/ *ntr( adev/r de)pre un m/9ar- are i(ar 8i vor!it prooro ului pe nume @ileam are *l !/tea prea tare; dar e e)te a ea)ta viCavi de 8aptul- unde a e)t ne9ru *+i la)/ a um pove)tit/ u totul la)i *ntrea9a !io9ra8ie a a e)tui m/9ar u totul ino8en)iv4 Pi / a e)t lu ru n(a 8o)t o inventare a ne9ruluia ea)ta o 7u)ti8i / !/tr'nul Mar u4

$G& A ea)ta- a eea +i ealalt/ e)te de7a u totul !ine +i adev/rat +i n(am nimi de )pu) *mpotriv/da / la toate a ele *nv/,/turi *n,elepte pe are le(am auCit de7a- mi )(ar putea apro8unda numai pu,in *n partea )entimental/ a ea)t/ apari,ie nou/ +i mira uloa)/ *n privin,a 8aptului- um e)te po)i!il )/ te *n,ele9i *ntr(o lim!/ u animalele4 Doar nu va depinde *ntr(adev/r ni i m'ntuirea omului de o a)emenea +tiin,/; dar deoare e apari,ia eAtrem de mira ulo) minunat/- reie+ind din partea urat omenea) /- a avut o dat/ lo - de a eea vreau )/ uno) totu+i pu,in mai *ndeaproape am/nuntele *ntre!/rii de)pre um +i prin e e)te po)i!il a e)t 8apt4 6um )e pot *n,ele9e animalele u oamenii prin vor!ire +i um omul u animaleleJ : Doamne- d/(ne de)pre a ea)t/ trea!/ numai a+a unele eApli a,ii u totul ) urte4=

$H& 1pun Eu2? Oameni- are )unt *n )tare de a+a eva- nu )unt de a eea mai eA ep,ionali de 't voi- are nu )unte,i *n )tare de a e)t lu ru; pentru / u 't mai aproape )e a8l/ )u8letul unui oare are om de du.ul animalelor- u at't mai mult/ a)emenea apa itate de a )e *n,ele9e u a ela+i- po)ed/ el 8ire+te *n )tarea lui potrivit ordinii de via,/ +i pe deplin urat/# Da / )e apropie el prea mult de partea pur trupea) /- )(a +i terminat u apa it/,ile deo)e!ite +i le9ile *ntune ate ale materiei p/+e) atun i *n lo ul lui +i )u8letului *i +i e)te atun i totul adu /tor de leCare- e poate )/(i produ / /rnii numai totdeauna o pa9u!/#=

Ev# $4# 6apitolul 0F% EV ( 4 0D4

$%& MDomnul2N 3Dar pentru apa itatea de a )e *n,ele9e pe deplin u animalele nu )unt to mai ne9ri ne e)ari# Pi al!ii o pot do!'ndi pe a ea)ta- 'nd )e vor 8i ur/,it u de)/v'r+ire# Da / un )u8let e)te o dat/ urat pe deplin +i u a ea)ta +i u totul )/n/to) +i puterni - *n epe el )/ *mpin9/ *n a8ar/ oare um din olo de limitele trupului lui !el+u9ul pe)te m/)ur/ a )8erei vie,ii eAterioare a lui +i a e)t lu ru u at't mai departe- u 't mai apa!il de via,/ a devenit el *n )inea lui#

$0& A e)t 8apt e)te de *n,ele) aproAimativ a+a- a +i 'nd ineva dintre voi +i(ar *n .ipui un /r!une arC'nd 't de poate de +ter) *ntr(o /mar/ u totul *ntune at/# 6/r!unele va r/)p'ndi atun i de( a!ia at't de mult/ lumin/ *n apropierea lui ea mai mare din 7urul lui- / va 8i viCi!il u o m/)ur/ de(a!ia *ndea7un)/ lo ul unde )e a8l/ a e)ta# Da / )e *ndep/rteaC/ de pe )upra8a,a lui prin )u8lare enu+a are *l *ntune /- a 8iind oare um materia )u8letului- lumina din 7urul lui devine de7a a+a de puterni / +i va p/trunde at't de departe- / )e va putea di)tin9e de7a 8oarte !ine *mpre7urimea lui ea mai apropiat/# Da / )e *nt/re+te )u8larea tot mai mult- de pe )upra8a,a lui de7a arC'nd lumino)- va *n epe )/ )e r/)p'ndea) / de7a at'ta lumin/- / )e va *n epe )/ )e di)tin9/ de7a de)tul de limpede *n )itua,ia de ne e)itate o!ie tele are )e a8l/ *n *ntrea9a *n /pere# 6'nd /r!unele )e adu e atun i a!ia *n )tarea a eea de a arde u totul u o 8la /r/ luminoa)/- )e 8a e )tarea prin a e)t lu ru de7a 8oarte !ine luminoa)/ *n *ntrea9a *n /pere +i )e va putea atun i de7a di)tin9e mai urat toate lu rurile *n a eea+i- iluminate *ndea7un) +i dup/ ulorile lor#

$>& A+a )tau lu rurile i +i u )u8letul pur# 6/r!unele *n )tare ardent/- a operit u enu+/- )e a)eam/n/ u un )u8let are )(a deCvoltat pe deplin *n dorin,ele *mplinite ale /rnii# El ne e)it/ tot 8o ul lui +ter) de via,/ numai pe)te 8ormarea materiei *ntune ate are *l *n on7oar/; ai i )e poate 8a e at't de mult a nimi u 8ormarea unei )8eri a vie,ii eAterioare4 Pi unui a)emenea )u8let 8oarte material *i e)te impo)i!il )/ poat/ )im,i vreodat/ eva de)pre o apa itate deo)e!it/ +i mai *nalt/# A olo nu ,ine trea!a u )uprema,ia pe)te *ntrea9a 8/ptur/- tot a+a nu )e poate 8olo)i ni i vederea *n )8era domeniului )u8lete) al vie,ii- nu ,ine trea!a ni i u auCirea unei vo i interioare du.ovni e+ti +i *n / u mult mai pu,in )e poate 8olo)i o *n,ele9ere a lim!ii animalelor )au .iar a plantelor- ( a e)tea 8iind o )umedenie de lu ruri- are le(au 8o)t p/rin,ilor )tr/ve .i at't de uno) ute pre um vou/ 8orma ea mai uno) ut/ eAterioar/ a unui lu ru )au a unei oare are tre!uri# Pentru / e )/ ilumineCe totu+i a 8iind viu )8era du.ovni ea) / eAterioar/ a )u8letuluida / a e)ta a 8iind pre)upu) )/ )tr/lu ea) / el *n)u+i nu adu e din olo de el at't de mult eter )tr/lu itor de via,/- a )/ )e er eteCe pe )ine *n)u+i- / +i um e)te al /tuitJ4

$4& Un a)emenea )u8let +tie la )8'r+it de(a!ia eva de)pre eAi)ten,a lui proprie- nu(+i unoa+te )uportul a!)olut delo +i da / aude umva eva du.ovni e) de)pre el- *l ) 'r!e) a)emenea lu ruri; )u8letul )e )perie p'n/ la un 8el de le+in- da / vede numai eva- e )e a)eam/n/ umva u un )u8let ple at dintr(un trup de edat +i *+i pierde ura7ul la vederea unor minuni mari# 6e )/ 8ie u un a)emenea )u8letJ

$D& A.- dar da / un )u8let- dup/ e a 8o)t *nt*mpinat u o )u8larea du.ovni ea) / de pe undeva ori printr(o ve)te pu)/ .eCa+/ )au printr(o onvin9ere proprie +i devine arC'nd/ de via,/ a)emeni /r!unelui mai *nainte men,ionat- atun i +i *n epe el de7a- )/ )e )imt/ a 8iind *n primul r'nd un )u8let +i )/(+i re unoa) / temelia- pe are )e !aCeaC/# Da / )u8l/rile devin tot mai puterni edevine el- a 8iind *n)/+i tot mai mult lumin/- tot mai lumino) +i mai urat +i )e va re unoa+te / e)te mai di8erit de 't materia +i lumina lui va *n epe de7a- )/ p/trund/ din olo de el +i )/ ilumineCe )8era vie,ii eAterioare a lui#

$F& Dar u 't mai inten)iv +i mai ne ontenit )u8l/ atun i v'nturile du.ovni e+ti de via,/ a)upra )u8letului- u at't mai al! +i viu ardent/ +i ilumin'nd mai departe din olo de )ine +i mai luminoa)/ devine +i )8era vie,ii eAterioare a )u8letului +i eea e p/+e+te atun i *ntr(o a)emenea )8era )u8letea) / a luminii din via,a eAterioar/- a eea va 8i de a)emenea iluminat p/trunC/tor prin via,a )u8letului +i e)te a u+i +i u+or pe deplin re uno) ut +i 7ude at *n modul el mai !un de /tre )u8letul )tr/lu itor#

$G& Da / a a7un) o dat/ un )u8let pentru )ine la lumina ea mai *nalt/ po)i!il/- a)t8el a)em/n/toare u v/paia de /r!une *n 8l/ /ri +i arC/toare u o lumin/ al!/- atun i +i a lui )8er/ a luminii vie,ii eAterioare- a reie+ind doar de la )u8let- va 8i a7un) la r/)p'ndirea pe 't )e poate de dep/rtat/ +i inten)iv/- u a7utorul /reia )e a8l/ el atun i de7a de 8a,/ a )t/p'nitor a *ntre9ii 8/pturipentru / el- u a7utorul unei a)emenea )8ere a luminii vie,ii eAterioare a lui- poate de7a )/ *n8/ptuia) / o ore)ponden,/ pe deplin puterni / +i eAtrem de tare e8i ient/ u toat/ 8/pturaa8l'ndu()e *n apropierea lui potrivit/#= Ev# $4# 6apitolul 0F0

$%& MDomnul2N 3Ve .ii patriar.i evlavio+i au avut o at't de puterni / )8era de lumin/ a vie,ii eAterioare- / )tr/lu eau noaptea- v/Cu,i +i de o .i p/m'nte+it# 1u8letul lui Moi)e )tr/lu ea Ciua at't de luminoa din v/paia de dra9o)te /tre DumneCeu- dup/ e avu)e)e onta t u El pe muntele 1inai- / .ipul lui )tr/lu ea mai minunat +i mai lumino) de 't lumina )oarelui amieCii +i Moi)e tre!uia de a eea )/(+i pun/ un v/l *ntreit pe .ipul )/u- a eilal,i oameni )/ poat/ privi la el# 1u8letul lui Moi)e a7un)e)e prin urmare pe a e)t p/m'nt printre oameni *ntr(adev/r la de)/v'r+irea ea mai eAtraordinar/; dar de a eea +i toat/ 8/ptura tre!uia )/(l a) ulte 8oarte eAa t# El )e a8la *n ore)ponden,a ea mai inteli9ent/ u toate 8iin,ele reate- a 9/)it prin a e)t 8apt +i voia Mea pe)te tot- a ar/tat(o oamenilor or!i +i le(a +i tra)at eAa t /ile- pe are 8ie are om- da / vrea numai )tra+ni - poate )/ a7un9/ la de)/v'r+irea )u8letului lui# El a *n8iin,at +i pentru a e)t ) op o + oal/ EV ( 4 0DD proprie de pro8e,i- are mai eAi)t/- e(i drept- *n / *n a e)t timp- dar 8ire+te *n 8elul .ivotului nou8al) al le9ii- deoare e el ori9inar moCai a devenit de7a de mult 8/r/ putere +i e8i ien,/#

$0& Da / Moi)e- pentru )u8letul )/u eAtrem de de)/v'r+it- ar 8i putut a7un9e +i la na+terea *n du.are i )e va +i *mp/rt/+i de(a!ia atun i- 'nd M/ voi 8i ridi at la eruri- aproape a)emeni lui Ilie- dar 8/r/ un ar de 8o - atun i a e)ta el mai mare dintre to,i prooro ii ar 8i putut r'ndui tuturor )telelor traie torii noi +i )orii mari ar 8i tre!uit )/ )e on8ormeCe u voin,a lui a)emenea valurilor M/rii Ro+ii +i tre!uia )/ la)e )/ )e 8ormeCe a)emeni )t'n ii tari de 9ranit to mai *n a el lo un iCvor *m!el+u9at de ap/- unde ar 8i vrut Moi)e )/(l ai!e; pentru / el le(a porun it du.urilor prin)e *n )t'n / +i a e)tea au *n,ele) !ine lim!a lui Moi)e +i au devenit a tive dup/ voin,a lui re uno) ut/ de ele#

$>& Dar / *n,elep,ii ve .i au putut )/ ore)pondeCe el mai ade)ea nu numai u animalele- i u toate plantele +i .iar +i u pietre +i metale- u apa- u aerul- u 8o ul +i u toate du.urile p/m'ntului- *n 8avoarea a e)tui 8apt m/rturi)e) martori u vo e tare +i de)i9ur pe deplin redi!ili din *ntrea9a 1 riptur/- anume 6artea 7ude /torilor- a prooro ilor- ele in i /r,i ale lui Moi)e +i *n / o 9r/mad/ de alte /r,i +i *n)emn/ri +i unele tradi,ii din popor- 8ire+te de7a tare denaturate# P/l/vr/9eala arti8i ial on)truit/ u iar!a- pomii- )t'n ile +i u apa a e)eenilor *n 9r/dinile lor mira uloa)e- nu e)te nimi nimi alt eva de 't o imita,ie a eea e a eAi)tat odinioar/ *n realitatea vie4

$4& Dar a e+ti ne9ri v(au ar/tat a um din multe pun te de vedere- *n e 8el de putere )e a8l/ un )u8let omene) +i Eu Bn)umi v(am eApli at a um motivul *ntr(un mod multiplu +i lumino) a )oarele +i a+a )unt a um de p/rere- / pute,i )/ a epta,i a)emenea lu ruri a um 8oarte !ine a 8iind un adev/r pre i) +i a e)t 8apt u at't mai mult- da / v/ )pun *n ad/u9are- / a)emenea lu ruri )(au *nt'mplat la oameni- )e mai *nt'mpl/ +i a um +i )e vor *nt'mpla +i mai departe- *n viitor#

$D& 5otodat/- ave,i la p/)torii vo+tri *n / *n Ciua de a)t/Ci o dovad/ puterni / *n 8avoarea 8aptului / p/)tori 8arte 9ri7ulii *+i ondu turmele lor prin anumite nume +i )unete ara teri)ti e- le 8a uno) ut/ voin,a lor +i / turmele )e on8ormeaC/ dintr(o dat/# 1au nu *n,ele9e m/9arul )au !oul.iar da / pu,in o)tenitor- pe deplin )emnul )t/p'nului +i *ndrum/torului luiJ 6ui *i e)te ne uno) ut / +i .iar leul 8urio) *+i re unoa+te totdeauna !ine8/ /torul lui +i nu(i 8a e nimi - .iar da / )e a8l/ *n 8uria lui ea mai mareJ A e)tea dovede) / +i animalele- dup/ 8elul +i *n,ele9erea lor- po)ed/ o 7ude at/ +i ade)ea o re unoa+terea 8oarte a9er/ +i *i indi / omului la multe o aCii prin tot 8elul de )emne +i mi+ /ri +i ade)eori *mpotriviri ie+ite *n eviden,/- un peri ol are *l pa+te +i *l )alveaC/ pe om- da / e)te atent la a e)te lu ruri#

$F& De unde provin *ntr(adev/r .aru)pi e)(ii Mt'l uitori de 7ert8eN are eAi)t/ *n / +i *n Ciua de a)t/Ci printre p/9'ni- are vor )/ re unoa) / tot 8elul de lu ruri din iripitul +i C!orul p/)/rilor +i din omportamentul elorlalte animaleJ Ei )unt um!re a a elei realit/,i- odinioar/ eAi)tente- de)pre are vor!im to mai a um#= Ev# $4# 6apitolul 0F>

$%& MDomnul2N 3Dar nu v(am eApli at a e)tea umva de a eea- de par / a+ dori )/ v/ du *napoi *n a ele )t/ri )tr/ve .i ale primilor oameni ai p/m'ntului- i numai de a eea- pentru a v/ pune la a)emenea apari,ii *n / po)i!ile pe a ea treapt/ urat/ de unoa+tere- *n ep'nd de la are )/ nu mai 7ude a,i a e)tea u )uper)ti,ie mirat/- i potrivit u adev/rul deplin +i u totul natural +i pentru a )/ v/ *ndrepta,i on8orm a e)tuia# Pentru /- da / a,i a7un9e o dat/ 8/r/ a ea)t/ eApli a,ie a Mea *n propov/duirea *nv/,/turii Mele la ni+te popoare- um )unt a e)tea ne9ri de ai i- din 8a,a noa)tr/ +i voi i(a,i vedea *n8/ptuind lu ruri- um le(a,i v/Cut a um *nn mod )/tura!il- a,i deveni prin a e)te lu ruri a u+i at't de tare onvin+i- / v(a,i l/)a atun i propov/duit/ a alt/ Evan9.elie de la a)emenea popoare *n8/ptuitoare de minuni +i v(a,i a!ate a u+i de la /ile Mele +i a,i putea a7un9e prin a e)t 8apt u 9reu vreodat/ la na+terea din nou a Du.ului Meu- *n lo )/ le 8i adu) popoarelor )tr/ine Evan9.elia Mea#

$0& Dar da / +ti,i a um de)pre toate- um au 8o)t ele +i )(au *nt'mplat *n lume +i um *n / mai )unt +i )e *nt'mpl/- atun i nu mai e)te a+a de u+or ni i vor!/ de vreun peri ol pentru voi *n privin,a de a 8i ademeni,i- *n a8ar/ de 8aptul / ar tre!ui el mult )/ v/ am/9i,i )in9uri printr(un avanta7 propriu treCit *n areva dintre voi- dar eea e ar 8i atun i de a)emenea u totul natural- drept 7ude at- pieirea voa)tr/#

$>& Dar nu mai tre!uie a voi )/ v/ de)/v'r+i,i )u8letele voa)tre pentru 8aptul de a v/ tran)pune *n toate a ele apa it/,i ale !/tr'nilor- vou/ a um 8idel 8/ ute uno) ute : pentru / a e)t lu ru nu(i d/ ni i unui )u8let o via,/ adev/rat/- 8oarte 8eri it/ +i ve+ni /- i de a um *n olo are 8ie are dintre voi motivul 8oarte nou- )/(+i ur/,ea) / +i )/(+i de)/v'r+ea) / )u8letul )/u pe 't e)te po)i!ilpentru a a7un9e prin urmarea a tiv/ a uv'ntului Meu la na+terea din nou a du.ului ondi,ionat/ de a e)t 8apt *n *ntre9ul )u8let al )/u# Pentru / ine a do!'ndit o dat/ a ea)ta- a ela are dintr(o dat/ mai multe dintre ele mai mira uloa)e apa it/,i *n )ine- de 't le(au po)edat vreodat/ to,i p/rin,ii )tr/ve .i la toat/ de)/v'r+irea )u8letului lor4 El va p/trunde *ntr(o lip/ mai u+or u privirea toate lumile )telelor +i ale )orilor +i va *n,ele9e +i va auCi .iar lim!ile a elora 't )e poate de *ndep/rtate- de 't um au 8o)t *n )tare ve .ii v/C/tori +i *n8/ptuitori de minuni )/ p/trund/ u privirea +i )/ 7ude e *mpre7urimea ea mai apropiat/ a lor#

$4& Da- ei au *n8/ptuit minuni- ( dar nu le(au *n,ele) pe a elea+i# Ei erau puterni - dar nu erau *n )tare )/ re unoa) / *ntr(adev/r puterea +i puteau )(o 8olo)ea) / pe a eea+i numai atun i *n mod drept +i 8olo)itor- 'nd erau treCi,i )pre a e)t 8apt de Du.ul Meu- 6are *i p/trundea din timp *n timp# Dar alt8el )e +i )erveau ei de) de puterea lor- unde ni i nu era ne e)ar- aproape a)emeni opiilorare la a tivitatea lor de 7oa / 8olo)e) de a)emenea de) o putere mai *nalt/ pentru lu rurile de la EV ( 4 0DF are nu pot avea totu+i ni iodat/ vreun 8olo)- *n a8ar/ de el mult a el unul al eAer)/rii puterii lor naturale#

$D& Dar u totul alt8el )tau lu rurile u atotputerni ia Du.ului- da / e)te o dat/ n/) ut din nou- de 8apt *n/) ut u de)/v'r+ire din oa e *n )u8let; pentru / prin a e)t 8el tre e el *n omunitatea deplin/ a atotputerni iei Mele ve+ni e +i nem/r9inite- a dra9o)tei Mele a *n,elep iunii Mele- a *n,ele9erii- a re unoa+terii +i a voii Mele4 Da / e)te el *n deplina po)e)ie a toate a e)tea- a 8iind opilul Meu de(a!ia prin a e)t 8el u adev/rat- um )/ mai poat/ avea atun i o dorin,/ *n el- a )/ poat/ *n8/ptui lu ruri- pe are le(au putut *n8/ptui odinioar/ !/tr'nii- a a um *n / a e+ti ne9ri- *nt( un mod numai par,ial +i a e)t lu ru numai nede)/v'r+itJ4

$F& 6/ nu mai )unte,i *n )tare- e(i drept- a um de a)emenea lu ruri- nu e)te devin/ voin,a voa)tr/ devin/- i timpul +i o!i eiurile lui anapoda# Dar de a eea am venit doar/ a um eu Bn)umi- pentru a v/ da pentru mi ul paradi) pierdut erul *ntre9 al 6elui mai urat +i puterni Du. din Mine Bn)/mi +i ai i )unt Eu de p/rere *n lo ul vo)tru- / pute,i )/ 8i,i u a e)ta de7a mul,umi,i u de)/v'r+ire4

$G& Eire+te / ave,i nevoie- pentru a do!'ndi p/trundea din temelie de /tre du. a )u8letului vo)tru+i de mult/ o)teneal/ +i a tivitate; doar /- unde e)te vor!a de o eAtrem de anumit/ do!'ndire eAa t/ a !unului el mai mare +i el mai *nalt de via,/- pute,i )/ *ndura,i a+a pu,in unele )u8erin,e4 Pentru / toate apa it/,ile mira uloa)e ale unui )u8let omene) pentru )ine de)/v'r+it +i toate omorile a e)tui p/m'nt nu )unt totu+i de numit a 8iind ni i ea mai mi / pi /tur/ de rou/ 8a,/ de marea *ntin)/ 't o lume a eea e v/ a+teapt/ u mult mai )i9ur din re)pe tarea eAa t/ a voii +i a uv'ntului Meu- de 't moartea de materie din viitor a trupului vo)tru- dar are v/ poate de 8apt 7ena tot a+a de pu,in- pre um v/ 7eneaC/ de a p/r/)i o a)/ ve .e- putred/- 9at/ )/ )e pr/!u+ea) / *n ori e lip/ +i )/ v/ muta,i- *n ) .im!- *ntr(una nou/ pe ve i +i pentru totdeauna- o a)/ /reia 8urtunile nu vor putea )/(i pri inuia) / nimi ni iodat/4

$H& Pentru / adev/rat v/ )pun vou/2 5o,i are vor 8i n/) u,i din nou din uv'ntul Meu +i din 8apt/ potrivit u a e)ta- ni i nu vor )im,i- ni i nu vor pre)im,i 8ri o+i moartea trupului a)emeni oamenilor lume+ti +i a)emeni unor animale- i ei *n+i+i vor p/r/)i trupul u totul de !un/ voie- da / Eune e)it'ndu(i pentru ) opuri mai *nalte- *i voi .ema din a ea)t/ lume *n a)a Mea4 : A,i *n,ele) a um !ine toate a e)tea +i le(a,i *m!r/,i+at !ine u inimaJ=

$I& 1pun to,i2 3Da- Doamne- 5u ea mai *nalt/ iu!ire a noa)tr/- 5u tot e avem noi4 5otul- totul d/m pentru dra9o)tea 5a- pentru milo)tivirea 5a at't de ne)8'r+it de mare pe are ne(o dovede+ti ai i4 A um ni i n(am mai +tii u adev/rat de)pre e )/ mai *ntre!/m4= 5radu /tori2 Ioana 6le7 6ri)tian 6le7 1 E U R P I 5 U L Volumului 4 EV ( 4