Sunteți pe pagina 1din 91

Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 1 Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.

1 PREFA n timp ce inimile se uscau sub ar i!a pustiitoare a i"eilor care#l negau pe $ristos% &ntr#un loc retras i lini tit% un su'let simplu i iubitor "e ()M*E+E) l#a &nt,lnit &n 'ocarul cel viu al inimii sale pe Iisus. -inecuv,ntatul era misticul .a/ob 0orber "in 1ra2. 3a i &n ca2ul pro'e!ilor Vechiului 4estament% prin el a vorbit 5piritul atotputernic al lui ()M*E+E)% pe care el l#a sim!it i l#a au2it ca pe o tainic6 voce interioar6. 0orber a 'ost 'iul unui po"gorean "in 5teiermar/% care era i capelmaistrul unei societ6!i mu2icale. Mama sa era o 'emeie pioas6 i &n!eleapt6% care !inea 'oarte mult la primul ei n6scut. Acesta s#a "ove"it &nc6 "in 'rage"6 tinere!e 'oarte "otat &n multe "omenii. El chiar urma s6 se 'ac6 pastor i a '6cut stu"ii "e specialitate% "ar "up6 terminarea lor s#a "e"icat preocup6rii sale pre'erate% mu2ica. n cel "e#al patru2ecilea an al vie!ii sale i s#a o'erit postul "e capelmaistru la 4riest. 0orber tocmai & i '6cea preg6tirile "e plecare% c,n" "intr#o "at6 i pe nea teptate s#a petrecut un eveniment miraculos care a "at o &ntors6tur6 "ecisiv6 vie!ii i crea!iei sale "e atunci &nainte% &n 2orii 2ilei "e 17 martie 189:% 0orber a primit misiuneasa "ivin6 printr#o chemare "e#a "reptul pro'etic6. Precum pro'etului "in Patmos% i lui o voce "ivin6 i#a poruncit; <Ia#!i acum con"eiul i scrie=< >i ast'el el a a ternut primele cuvinte inspirate "e ()M*E+E) pe care i le "icta vocea; <A a vorbe te acum (omnul ()M*E+E) pentru 'iecare? i aceasta este per'ect a"ev6rat% e@act i clar? cine vrea cu ar"oare

s6 vorbeasc6 cu Mine% acela s6 vin6 cu mult6 "ragoste c6tre Mine i c,n" va 'i preg6tit Eu &i voi s6"i r6spunsul Meu chiar &n inima sa. (ar trebuie s6 se tie "inainte c6 numai cei cura!i i cu inima plin6 "e smerenie% vor au2i vocea Mea. >i s6 nu uita!i nicio"at6 c6 cine M6 pune mai presus "e lumea aceasta i M6 iube te cu o iubire mare i nes',r it6% precum iube te o ginga 6 mireas6 pe mirele ei% cu acela Eu voi merge bra! la bra! i &i voi vorbi c,n" M6 va &ntreba. El M6 va putea privi oric,n" precum un 'rate pe cel6lalt 'rate i M6 va privi atunci precum Eu l#am privit "in veci% &nainte chiar ca el s6 'i e@istat.<

(in momentul primirii misiunii sale "ivine% .a/ob 0orber i#a subor"onat &ntreaga sa personalitate &n"eplinirii acesteia i "e atunci &nainte el a tr6it mai mereu retras i &n smerenie% accept,n" s6 'ie "oar <scribul umil al lui ()M*E+E)<. -iogra'ul s6u% Aarl 1ott'rie" Ritter von 0eitner% ne relatea26; <&ncepea s6 scrie 'iin" ast'el inspirat% aproape 2ilnic% "iminea!a% &nainte "e micul "eBun. 3el mai a"esea el st6tea atunci la o m6su!6% iarna% 'iin" lipit "e sob6% cu totul retras &n sine% mi c,n" peni!a ne&ntrerupt i uni'orm% '6r6 a 'ace vreo pau26 "e g,n"ire i '6r6 a corecta ceva "in cele scrise% ca unul c6ruia i se "ictea26 &n tain6 ceva "e c6tre altcineva% &n repetate r,n"uri el a a'irmat c6 &n timp ce au2ea vocea care i se a"resa% &i ap6rea "e asemenea i imaginea celor au2ite<.

0orber &nsu i scria &n anul 1878 unui prieten; <Re'eritor la vocea cea tainic6 interioar6 i la mo"ul &n care eu o percep% nu pot spune mai mult "ec,t c6 eu primesc ast'el l6untric cuv,ntul cel s',nt al (omnului pe care &l percep atunci permanent% &n 2ona inimii% ca pe un g,n" e@trem "e clar% luminos i pur% care este e@primat &n

cuvinte. *ici unul "intre cei care stau &n acele clipe l,ng6 mine nu pot totu i au2i vreo voce. (ar s6 ti!i c6 pentru mine% aceast6 voce binecuv,ntat6 sun6 mai luminos imai clar "ec,t orice alt sunet material<. C5crisorile lui .a/ob 0orber% -ietigheim 1DE1F. (in re"actarea 'i"el6 a celor au2ite C"e a c6ror culegere i publicare s#au &ngriBit &n special Gtto +luhan i Anselm $uttenbrennerF a re2ultat% cu timpul% o oper6 "eosebit "e valoroas6% &n H7 "e volume% &n or"ine cronologic6% putem aminti aici; 3asa (omnului CE vol.F% 5aturn% 5oarele natural% 5oarele spiritual CH vol.F% 3opil6ria lui Iisus% 3orespon"en!a lui Iisus cu Abgarus% 5crisoarea "in 0au"iceea a apostolului Pavel% P6m,ntul i luna% Episcopul Martin C)n ghi" prin lumea cealalt6F% Robert -lum C)n ghi" prin lumea cealalt6% H vol.F% 3ele E 2ile la 4emplu

CIisus la 1H ani% la 4empluF% (aruri cere ti CH vol.F i% &n s',r it% ca o &ncun"nare; Marea Evanghelie a lui Ioan Co Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 H "escriere am6nun!it6 a celor E ani "e propov6"uire a lui Iisus% care completea26 i interpretea26 in'orma!ia biblic6F. 0ucrul celmai important &n ca2ul lui 0orber% care% "e alt'el% avea i harul clarvi2iunii% este minunata &nv6!6tur6 ce se "esprin"e "in lucr6rile sale. *umai &n!elepciunea atotcuprin26toare i pro'un"6 a lui (umne2eu poate abor"a toate problemele vie!ii v62ute i nev62ute i poate l6muri numeroasele mistere ale g,n"irii omene ti "intr#un punct "e ve"ere superior% spiritual.

Pe scurt% 0orber pre2int6 &ntr#o 'orm6 "es6v,r it6 concep!ia spiritual6 "espre lume% e@pir6 lumea &ntr# un mo" spre care vor tin"e &n cur,n" at,t tiin!a c,t i intui!ia omenirii "up6 "ep6 irea materialismului% &n toate "omeniilecunoa terii. 5peci'icul limbaBului "in acest "icteu care este revelat oamenilor% necesit6 unele e@plica!ii% "eoarece pe alocuri anumite construc!ii i e@presii utili2ate ar putea "eruta pe unii cititori. E@isten!a pro'etic6 i plin6 "e mistere "e care au parte "oar cei binecuv,nta!i "e ()M*E+E)% este &n

ultim6 instan!6 ine'abil6 i "e aceea nu trebuie s6 ne mir6m% "ac6 &n lucr6rile lui 0orber limbaBul 'olosit este &n "eplin6 concor"an!6 cu originalitatea spiritual6 a pro'etului# a a cum putem observa i la evangheli ti<. Pro'e!ii Vechiului 4estament vorbesc limba speci'ic6 epocii lor% a a cum misticii Evului Me"iu o vorbeau la r,n"ul lor pe a lor. 0a 'el vom constata c6 vorbe te i misticul i pro'etul .a/ob 0orber limbaBul timpului s6u. *u este prin urmare "eloc nevoie s6 cercet6m &nveli ul e@terior al celor revelate pentru a proba autenticitatea cuv,ntului pro'etic. 0a 'el nu a gre it nici marele iluminat 5a"hu 5un"ar 5ingh% acest original 3rist al Grientului c,n"% la un moment "at% &n mesaBul s6u c6tre lumea apusean6% re'erin"u#se la criticarea -ibliei "e

c6tre mo"erni ti% scria% printre altele; <Foarte a"esea am remarcat c6 ei cercetea26 e@trem "e am6nun!it "oar &nveli ul e@terior% cum ar 'i stilul 'olosit sau probabilitatea intern6 a "atelor ori speci'icul scrierilor% "ar aproape nicio"at6 ei nu caut6 mie2ul% pentru a "escoperi realitatea. 36ci ar trebui s6 se tie c6% cu totul alt'el se apropie "e -iblie cel care &ntr#a"ev6r caut6 realitatea= El are atunci numai o "orin!6% i anume% s6 'ie i s6 r6m,n6 una cu realitatea C()M*E+E)F? lui nicio"at6 nu#i pas6 c,n" sau prin m,na cui a 'ost scris6 o anume carte ori a 'ost revelat6 o anume Evanghelie. El tie "oar c6 acolo are cuv,ntul lui ()M*E+E)% pe care pro'e!ii i apostolii l#au notat cu riguro2itate% a a cum i#a &n"emnat atunci (uhul 5',nt.< Ca "oua epistol6 a lui Petru% 1 %H1F. C5a"hu 5un"ar 5ingh% <1esammelte 5chri'ten<% 5tuttgart% 1DIHF. 0a 'el noi putem spune acum i "espre mesaBul lui .a/ob 0orber. 36ci nicio"at6 nu se poate a'irma cu t6rie c6 revela!ia "ivin6 s#a &ncheiat o"at6 cu apari!ia 5'intei 5cripturi. (ac6 am g,n"i vreo"at6 asta% ar &nsemna s6 limit6m &n mo" copil6resc ac!iunea lui ()M*E+E). El se a"resea26 &n toate timpurile at,t celor care &l iubesc c,t i prietenilor s6i% prin vi2iuni i revela!ii i le comunic6 misterele sale. Iar misterele lui ()M*E+E) sunt &n veci '6r6 "e s',r it. 56 ne amintim &n aceast6 "irec!ie c6 apostolul Ioan este cel care a scris; <36ci trebuie s6 ti!i c6 mai sunt multe alte lucruri pe care Iisus le#a '6cut i "ac6 ar 'i s6 se scrie toate c,te a '6cut cu "e# am6nuntul% cre" c6 lumea aceasta aproape c6 n#ar putea cuprin"e c6r!ile care s#ar putea atunci scrie.< CH1%H7F. Marea Evanghelie a lui Ioan este% '6r6 &n"oial6% cea mai remarcabil6 lucrare "ivin inspirat6 a lui .a/ob 0orber. Ea cuprin"e peste 1: volume% &n e"i!ia original6 &n limba german6% &n care ni se revelea26% &n "etaliu% "i'erite momente "in via!a lui Iisus% &n cei trei ani ai misiunii sale spirituale pe p6m,nt% timp &n care a "es'6 urat o intens6% e@traor"inar "e bogat6 i uluitoare activitate spiritual6.

Marea Evanghelie a lui Ioan o'er6 o nou6 imagine asupra lumii% integrat6 &ntr#o per'ect6 armonie cosmic6. 5unt pre2entate in'orma!ii clare i ine"ite "espre 3rea!ie% "espre &ngeri% cosmogonie% lumea astral6% religiile asiatice% materie% su'let i spirit. Aceast6 nou6 revela!ie nu este "eloc &n contra"ic!ie cu revela!ia tra"i!ional6 a celor patru Evanghelii ci% "impotriv6% ambele au la ba26 acela i 'un"ament "ivin. Aceast6 oper6 monumental6 este str6b6tut6 pe tot parcursul ei "e cea mai &nalt6 &n!elepciune "ivin6 care luminea26 &ntreaga 3rea!ie. Ea arat6 oamenilor o cale simpl6 spre "es6v,r ire spiritual6% cale u or accesibil6 oricui urmea26 cu serio2itate i plin "e entu2iasm i perseveren!6 &nv6!6turile luiIisus. 5unt relie'ate% toto"at6% multe similitu"ini cu 'iloso'ia i &n!elepciunea oriental6 care sunt "e o evi"en!6 'rapant6. 16sim nenum6rate concepte i i"ei comune celor "ou6 tra"i!ii spirituale ceea ce "emonstrea26 &nc6 o "at6 c6 &n!elep!ii au o lume comun6. Marea Evanghelie a lui Ioan a 'ost scris6 "e .a/ob 0orber &ntre anii 1871 i 18J9. G prim6 copie "up6 manuscrisele originale ale acestei capo"opere a 'ost reali2at6 &n anul 18I1% copie care a stat la ba2a a "ou6 e"i!ii ulterioare care au cunoscut lumina tiparului &n anul 18D1 i respectiv 1D:D. &ns6 abia &n anul 1DHH% prin griBa lui Gtto +luhan% apare cea "e#a patra e"i!ie a Marii Evanghelii a lui Ioan% "e "ata aceasta av,n" ca surs6 manuscrisele originale. (in motive greu "e &n!eles% aceste manuscrise au 'ost transportate &n 4ransilvania% la Me"ia %"e un"e% apoi% au 'ost rea"use la lumin6% &n anii "e "up6 cel "e#al "oilea r62boi% mon"ial au 'ost tip6rite e"i!iile cu numerele 7 i J care aveau la ba26 e"i!ia a patra "in anii "ou62eci. )lterior% au mai 'ost publicate &nc6 trei e"i!ii;I% Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 E 8 i D% toate acestea 'iin" e"i!ii &n limba german6. Marea Evanghelie a lui Ioan a 'ost "e asemenea tra"us6 i &n

limbile 'rance26 i engle26% iar e"i!ia "e 'a!6 este prima tra"ucere &n limba rom,n6. Ast'el% aceast6 lucrare c,t i celelalte scrieri ale lui .a/ob 0orber% inspirate "e "ivinitate% au 'ost tip6rite i v,n"ute &n milioane "e e@emplare i au reu it s6 reaprin"6 sc,nteia aspira!iei c6tre "es6v,r ire &n su'letele multor oameni. Fie ca cititorul intuitiv i plin "e "ragoste "e ()M*E+E) al acestei c6r!i s6 recunoasc6 ime"iat al cui 5pirit ne vorbe te &n tain6 prin cuv,ntul mo"estului <scrib ai lui ()M*E+E)< care a 'ost .a/ob 0orber. 3apitolul 1 5curt6 intro"ucere pentru o c,t mai bun6 &n!elegere spiritual6 a revela!iilorEva ngh eliei 5',ntului Ioan% apostolul pre'erat al (omnului i M,ntuitorului nostru Iisus $ristos. 1 Ioan 1% 1#7F C1F 0a &nceput era 3uv,ntul C0ogosul creatorF i 3uv,ntul C0ogosul creatorF era cu (umne2eu i 3uv,ntul C0ogosul creatorF era (umne2eu. CHF El era la &nceput cu (umne2eu. CEF 4oate care s#au '6cut au 'ost '6cute prin El? i nimic "in ceea ce a 'ost '6cut n#a 'ost '6cut '6r6 El. C9F n El era i via!a i via!a era lumina oamenilor. C7F 0umina luminea26 ne&ncetat &n &ntuneric i &ntunericul nicio"at6 n#a biruit#o. 1. Aceste versete sunt sursa a numeroase erori i con'u2ii? cei mai &nver una!i a"versari ai lui

(umne2eu s#au 'olosit i se 'olosesc &n nenum6rate 'eluri "e aceste te@te pentru a contesta "ivinitatea Mea? mai ales ei sunt aceia care resping "e 'apt &ntreaga "ivinitate. *oi nu vom relua aici toate vicleniile lor% c6ci aceasta nu ar crea "ec,t o con'u2ie i mai mare% ci vom urm6ri mai "egrab6 s6 punem &n evi"en!6 aceast6 lumin6% lumina care va combate i va elimina aceste erori.

H. *e&n!elegerea acestui te@t !ine &n principal "e insu'icien!ele unor tra"uceri c,t mai corecte "in limba original6 &ntr#o limb6 mo"ern6. (eoarece lucrurile se pre2int6 ast'el% trebuie tiut c6 aceasta s#a "atoratnecesit6!ii ca mesaBul spiritual al acestui te@t s6 poat6 'i mai bine ascuns% c6ci alt'el% "e mult6 vreme% "imensiunea sa cea mai sacr6 ar 'i 'ost "eBa "e2v6luit6% spre marea ne'ericire a &ntregului p6m,nt. 4ocmai "e aceea "oar &nveli ul e@terior al te@tului a putut 'i atins. ns6 mie2ul s6u cel viu nu a putut 'i pro'anat. E. Acum a sosit timpul s6 "e2v6luim sensul cel mai pro'un" i autentic al Evangheliei tuturor acelora

caresunt "emni "e aceast6 revela!ie% "ar s6 ti!i c6 revela!ia aceasta &i va costa mult pe cei care nu sunt "emni% c6ci Eu nu voi tolera i nici nu voi accepta vreo"at6 s6 se r,"6 "e Mine. 9. Acestea 'iin" spuse% vom "a &n continuare o e@plica!ie necesar6. Aici trebuie mai &nt,i luat &nconsi"era!ie "oar sensul spiritual Cl6untricF al te@tului i nu sensul s6u cel mai pro'un"% care are o "imensiune "ivin6. Acest al "oilea sens 'iin" mult prea sacru% el ar putea a"uce preBu"icii celor care nu tr6iesc "up6 cuv,ntul Evangheliei% &n ceea ce prive te sensul spiritual interior% acesta este totu i u or "e "escoperit cu aButorul unei tra"uceri c,t mai corecte% corespun26toare. Este ceea ce vom "emonstra &n continuare. 7. E@presia <0a &nceput< este incorect6 i "e'ormea26% ast'el sensul pro'un"% c6ci ea pare s6 conteste i s6 pun6 la &n"oial6 e@isten!a etern6 a lui (umne2eu% a a cum au '6cut "eBa anumi!i &n!elep!i ai Antichit6!ii% care i#au inspirat pe ateii "e ast62i. Av,n" &ns6 te@tul e@act% va 'i u or s6 "e2v6luim 'oarte precis sensul pro'un" al acestuia.J. 4ra"ucerea e@act6 ar trebui s6 'ie; <0a origini% Csau; 'un"amentul primor"ial a tot ceea ce e@ist6F a 'ost i este lumina<% a"ic6 marea i sacra &n!elepciune creatoare% i"eea esen!ial6 "ivin6. Aceast6 lumin6 nu numai c6 e@ista &ntru (umne2eu% "ar ea e@ista "eopotriv6 i prin (umne2eu. Aceasta semni'ic6 aici c6 lumina nu numai c6 emana &n esen!6 "e la (umne2eu% ci c6 toto"at6 ea nu era numai &ntru (umne2eu% ea CluminaF 'iin" "easemenea i aproape "e (umne2eu i ast'el ea &nconBura &ntr#un anumit 'el 'iin!a "ivin6 originar6. (in aceast6 e@plica!ie re2ult6 "eBa 'un"amentul &ntrup6rii "ivine a Fiului omului% a a cum va l6muri &n &ntregime pasaBul urm6tor. I. 3e era sau cine era a a"ar% la "rept vorbin"% aceast6 lumin6% aceast6 mare i"ee% aceast6 preas',nt6 i"ee 'un"amental6% "in care toate 'iin!ele au provenit&ntr#un mo" per'ect liberK Aceasta nu putea s6 'ie "ec,t (umne2eu &nsu i% pentru c6 &n (umne2eu% "in (umne2eu i prin (umne2eu% "oar (umne2eu putea

Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 9 repre2enta esen!a 5a etern6 i per'ect6. (e aceea% te@tul originar spune; 8. <n (umne2eu era lumina i toto"at6 lumina &l p6trun"ea i &l &nconBura pe (umne2eu i (umne2eu &nsu i era lumina<.

D. Acest prim verset # e@plicat ast'el # poate 'i &n!eles "e c6tre oricine% iar "up6 aceea &n!elegerea celui "e#al "oilea verset re2ult6 "e la sine; cuv,ntul mai susmen!ionat% sau lumina Cori marea i "ivina i"ee creatoareF nu a provenit "in esen!a "ivin6 originar6% ci a e@istat "in eternitate% 'iin" una cu (umne2eu i asemenea lui (umne2eu &nsu i% &n a a 'el &nc,t ea CluminaF nu presupune nici un 'el "e "evenire% ceea ce e@plic6 toto"at6 "e ce se spune; <0a &nceput% sau la origini% &ntreaga e@isten!6 i 'iecare 'iin!6 care urma s6 'ie mani'estat6 e@istau toate prin (umne2eu% &ntru (umne2eu% "e la (umne2eu% a"ic6 erau una cu (umne2eu &nsu i% "e la un cap6t la altul<.

1:. Acest verset 'ace alu2ie% &ntr#o manier6 evi"ent6% la "e'ini!ia "in primul verset a <cuv,ntului< sau a <luminii<%origine a oric6rei e@isten!e sau a oric6rei 'iin!e care se va n a t e % & n t r#un mo" per'ect% "ar care &nc6 este nemani'estat.

11. n consecin!6% &n 'orma sa real6% acest al treilea verset semni'ic6; <Grice 'iin!6 & i are cu a"ev6rat originea &n aceast6 Fiin!6 primor"ial6% care este prin Ea &ns6 i # &n totalitate # originea etern6 a propriei 5ale Fiin!e. 0umina% cuv,ntul C0ogosul creatorF i voin!a acestei Fiin!e provin "in propria 5a lumin6? i"eea 5a creatoare originar6 este o parte "in Ea &ns6 i% care este "ornic6 "e a se mani'esta sub o 'orm6 vi2ibil6% &n toat6 "es'6 urarea nes',r it6% nimic nu a ap6rut i nu a luat o 'orm6 vi2ibil6 '6r6 s6 provin6 "in aceast6 origine i '6r6 s6 'i trecut prin acest proces. 1H. (in &n!elegerea corect6 a acestor trei versete re2ult6 &n!elegerea corect6 a celui "e#al patrulea. 1E. Este ast'el u or "e &n!eles c6 Fiin!a originar6 a &ntregii e@isten!e% lumina oric6rei lumini% g,n"irea primor"ial6 a oric6rei g,n"iri i a oric6rei i"ei% 'orma ini!ial6 # &n sensul ei "e origine 'un"amental6 a

oric6rei'orme #% nu putea 'i lipsit6 "e 'orm6 i nu putea 'i un lucru mort% moartea 'iin" contrariul per'ect al'un"amentului 'iin!ei% care este via!a. Ast'el% &n acest cuv,nt ori &n aceast6 lumin6 Csau alt'el spus% aceast6 mare i "ivin6 i"eeF "e la (umne2eu% &ntru (umne2eu i care se a'l6 la originea oric6rei mani'est6ri a lui

(umne2eu &nsu i% era via!a cea mai per'ect6. (umne2eu era "eci i este &n El &nsu i l prin El &nsu i% "e la un cap6t la altul i &n totalitate% 'un"amentul absolut i suprem% etern i "es6v,r it al oric6rei vie!i% aceast6 lumin6 i aceast6 via!6 cheam6 toate 'iin!ele la via!6 i aceast6 lumin6 sau aceast6 via!6 este lumina% ea CluminaF 'iin" chiar via!a &ns6 i &n 'iecare 'iin!6 i &n 'iecare om n6scut "in El. Aceste 'iin!e i ace ti oameni au 'ost crea!i ast'el "up6 imaginea per'ect6 a luminii primor"iale% care este prima con"i!ie a e@istentei lor% lumina i via!a lor 'iin" ast'el per'ect asem6n6toare acestei Fiin!e primor"iale eterne.

19. (ar% pentru c6 via!a "ivin6 originar6 este i trebuie s6 'ie per'ect liber6% '6r6 libertate ea nemaiput,n" 'i via!6 i% pentru c6 via!a tuturor 'iin!elor create este i trebuie s6 'ie asem6n6toare vie!ii originare% '6r6 "e care via!a i absen!a vie!ii sau moartea nu ar putea e@ista% re2ult6 &n mo" evi"ent c6 nu li se poate "a 'iin!elor create% oamenilor% "ec,t o via!6 per'ect liber6% ce este resim!it6 "e ace tia ca 'iin" per'ect liber6% '6r6 a trage "e aici conclu2ia c6 aceast6 via!6 provine "e la ele &nsele Ca"ic6 "e la 'iin!ele createF% ci "impotriv6% c6 ea a ap6rut pur i simplu prin voin!a atotputernic6 a lui (umne2eu.

17. Grice 'iin!6 creat6 trebuie i poate s6 aib6 percep!ia 'aptului c6 via!a i 'iin!a sa sunt i trebuie s6 'ie create "up6 imaginea cea "es6v,r it6 a lui (umne2eu% '6r6 "e care ea C'iin!aF nu ar avea nici via!6 i nici e@isten!6.

1J. ns6% "ac6 privim realitatea mai &n"eaproape% se "ove"e te c6 &n toate 'iin!ele create se reg6sesc &n mo" necesar "ou6 sentimente; pe "e o parte% sentimentul "e a avea &n sine asem6narea cea "ivin6 sau lumina "ivin6 originar6 i% pe "e alt6 parte% ca un e'ect al acestei lumini% sentimentul unei trans'orm6ri progresive% care ni se revelea26 prin voin!a primor"ial6 a 3reatorului.

1I. Primul sentiment situea26 creatura &ntr#o asem6nare absolut6 cu 3reatorul% ast'el &nc,t ea cre"e tocmai "e aceea c6 este ie it6 "in ea &ns6 i i ea consi"er6 c6 este per'ect in"epen"ent6 i '6r6 nici o leg6tur6 cu vreo origine primor"ial6 etern6? ea mai cre"e c6 este con!inut6 &n ea &ns6 i i poate "ispune "e ea &ns6 i. Al "oilea sentiment # care "ecurge &n mo" necesar "in primul # este con tiin!a "e a proveni "in aceast6 proprie origine primor"ial6 i "e a se mani'esta liber &n timp% consi"er,n"u#se toto"at6 'oarte "epen"ent6 "e aceast6 origine primor"ial6. 18. Acest sentiment "e umilire% atunci c,n" se revelea26 &n 'iin!6% trans'orm6 prima atitu"ine%

Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 7 orgolioas6% &ntr#un sentiment "e umilin!6% care este absolut necesar% a a cum va 'i "emonstrat ulterior. 1D. 5entimentul orgoliului combate &ns6 cu putere acest sentiment "e smerire "e sine% pe care el vrea s6#l reprime.

H:. (in aceast6 lupt6 apare ranchiuna i &n 'inal survine ura 'a!6 "e aceast6 origine primor"ial6 a oric6rei 'iin!e i ast'el apare re'u2ul "e a se ve"ea umilit6 prin acest sentiment "e "epen"en!6? ast'el% sentimentul orgoliului cre te% se &nt6re te i atunci 'iin!a se &ntunec6% &nl6untrul creaturii% &n locul luminii primor"iale iau ast'el na tere noaptea i &ntunericul% iar aceast6 noapte i acest &ntuneric nu vor mai recunoa te &n ele lumina primor"ial6% &n"ep6rt,n"u#se ca ni te orbi "e ea.

H1. 0umina primor"ial6 poate atunci str6luci &ntr#o ast'el "e noapte% "ar aceast6 noapte &n care e@ist6 o lumin6 # lumin6 pe care ea CnoapteaF nu o mai poate ve"ea #% nu mai poate recunoa te lumina care vine la ea pentru a o trans'orma &n aceast6 autentic6 lumin6 primor"ial6.

HH. n mo" asem6n6tor am venit Eu &n lumea &ntunericului% ca 'iin" eterna Fiin!6 originar6 a oric6rei e@isten!e i ca 'iin" lumina primor"ial6 a oric6rei lumini i a oric6rei vie!i% pentru to!i cei care provin "in Mine% "ar ei nu M#au recunoscut 'iin"c6 se a'lau &n noaptea penibilului lor sentiment "e orgoliu.

HE. Al cincilea verset arat6 cum am venit Eu% 3el care e@ist "in toat6 eternitatea "up6 "imensiunile Mele i "up6 propor!ii primor"iale% &n aceast6 lume pe care am creat#o i pe care am n6scut#o% i cum ea ClumeaF nu poate s6 M6 recunoasc6 "rept propriul 'un"ament Ci2vorF al 'iin!ei ei.

H9. n calitatea Mea "e origine a oric6rei e@istente% am v62ut # "e la &n6l!imea luminii Mele primor"iale% etern6 i preas',nt6 #% cum acest sentiment "e superioritate% care este lumina primor"ial6 &n om% a sl6bit "in ce &n ce mai mult &n cursul acestei lupte continue i cum aceast6 lumin6 a vie!ii a "evenit "in ce &n ce mai slab6 i mai &ntunecat6% ea aBung,n" p,n6 la punctul &n care% "ac6 Eu nu a 'i venit personal &n 'a!a oamenilor% &n propor!iile Mele cele mai 'rumoase Ccu alte cuvinte% &n trupul Meu "e glorieF pe care Eu le "6"usem i lor ini!ial% ei ar 'i 'ost cu siguran!6% &n marea lor maBoritate% incapabili s6 M6 recunoasc6? iar

aceasta ar 'i 'ost cu at,t mai mult% "ac6 a 'i venit la ei &ntr#un mo" inopinat% ca un pur <(eus e@ machina<% sub o 'orm6 uman6 nea teptat6? "aca a 'i proce"at &n acest 'el% "oar Eu singur a 'i 'ost r6spun26tor "ac6 oamenilor le#ar 'i 'ost imposibil s6 recunoasc6 venirea Mea nea teptat6.L... H7. (esigur c6 Eu am prev62ut aceasta "in eternitate. Ast'el% am anun!at &ntr#un mo" "estul "e 'i"el i cu preci2ie oamenilor venirea Mea% prin interme"iul a mii "e clarv626tori Cpro'e!iF pe care i#am inspirat i

care nu i#au pier"ut lumina "ivin6 &n aceast6 lupt6. 3,n" venirea Mea s#a pro"us &n s',r it% am '6cut &n a a 'el &nc,t ea s6 'ie &nso!it6 "e miracole i am '6cut chiar s6 apar6 un om &n care s6l6 luia un su'let "e o &nalt6 spiritualitate% care era capabil s6 anun!e oamenilor venirea Mea i pre2en!a Mea pe p6m,nt. 3apitolul H 5piritul 5',ntului Arhanghel Mihail a 'ost &ntrupat &n Ioan -ote26torul pentru a a"uce ast'el m6rturie "espre (omnul nostru Iisus. (octrina 'un"amental6; "espre 'iin!a lui (umne2eu% "espre om i "espre raporturile lui cu (umne2eu. (espre c6"erea omului i "espre c6ile e@traor"inare ale lui Iisus $ristos .CIoan l% J#1EF CJF A venit un om care a 'ost trimis "e (umne2eu; numele lui era Ioan. CIF El a venit ca martor% ca s6 m6rturiseasc6 "espre 0umin6% pentru ca ast'el to!i s6 crea"6 prin el. C8F *u era el 0umina% &ns6 el a venit ca s6 m6rturiseasc6 "espre 0umin6. CDF 0umina aceasta era a"ev6rata 0umin6 "ivin6 care% venin" &n lume% trebuie s6 lumine2e pe orice om. C1:F El era &n aceast6 lume i "e 'apt lumea aceasta a 'ost '6cut6 prin El% "ar cei "in aceast6 lume nu 0#au cunoscut. C11F El a venit la ai 56i i ai 56i nu 0#au primit cu to!ii. C1HF (ar tuturor acelora care 0#au primit% a"ic6 celor ce cre" cu t6rie &n *umele 0ui% El le#a "at Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 J "reptul s6 "evin6 copii ai lui (umne2eu. C1EF Ei au reali2at ast'el c6 erau n6scu!i nu "in s,nge% nici "in voia 'irii lor% nici "in voia vreunui

om% ci "in (umne2eu. l . )n om numit Ioan propov6"uia poc6in!a? pe malul Ior"anului% el &i bote2a cu ap6 pe cei care se re&ntorceau c6tre (umne2eu. 5piritul pro'etului Ilie s6l6 luia &n acest om? era acela i spirit angelic al celui care l#a &nvins pe 0uci'er% &n momentul crea!iei% acela i spirit care a 'ost chemat pe muntele 5inai pentru a rea"uce la viat6 trupul lui Moise i pentru a i#l r6pi lui 0uci'er.

H. El a venit "e sus% ca un martor vechi i nou &n acela i timp% sau cu alte cuvinte% ca o lumin6 provenit6 "in 0umina primor"ial6 pentru a "epune m6rturie "espre 'iin!a originar6 a lui (umne2eu% 3el care s#a '6cut trup El &nsu i i a venit ca om # &ntr#o 'orm6 uman6 per'ect6 M la ai 0ui% care provin "in El% pentru a#i lumina &n noaptea lor i a#i aButa s6 reg6seasc6 lumina 5a primor"ial6.

E. Este &ns6 evi"ent c6 acest om nu era chiar el lumina primor"ial6% "ar% la 'el ca toate 'iin!ele% era i el o sc,nteie "in aceasta. 0ui i#a 'ost "at s6 r6m,n6 unit cu aceast6 lumin6 primor"ial6% "in cau2a umilin!ei sale 'oarte mari. 9.>i pentru c6 el CIoanF era &n mo" constant &n 'u2iune pro'un"6 cu lumina primor"ial6 # pe care el tia s6 o "eosebeasc6 "e propria sa lumin6% cu toate c6 aceasta Ca"ic6 propria sa lumin6F provenise "in

lumina primor"ial6 i nu era "ec,t o oglin"ire a ei% a luminii "ivine% pe care o recuno tea i c6reia i# a a"us m6rturie vie # el a 'ost martorul per'ect al acestei lumini primor"iale i a tre2it aceast6 lumin6 &n inimile oamenilor at,t "e bine% &nc,t ace tia au &nceput s6 recunoasc6 &ncetul cu &ncetul c6 lumina primor"ial6 care se &ncarnase era aceea i cu cea pe care toate 'iin!ele i to!i oamenii o pose"6 &n mo" liber% prin gra!ie "ivin6% i pe care ei o pot p6stra "e#a pururi &n toat6 libertatea% "ac6aspi r6 la aceasta.

7. A"ev6rata lumin6 C$ristosF nu era &ns6 martorul% ci m6rturia 3elui care tot"eauna a iluminat i a &nsu'le!it oamenii care vin pe p6m,nt. Iat6 "e ce se spune &n versetul D c6 aceasta este i a 'ost a"ev6rata lumin6 care% la origini% a "at na tere oamenilor ca 'iin!e libere i care a venit acum s6 le a"uc6 iluminarea complet6% care &i va 'ace asemeni 0ui.

J. Felul &n care Eu% sau lumina primor"ial6% &n ciu"a tuturor precursorilor i a celor care au anun!at venirea Mea% am r6mas necunoscut oamenilor orbi "in aceast6 lume # care totu i% &n 'iin!a lor pro'un"6% proveneau to!i "in Mine sau "in lumina primor"ial6% ceea ce este unul i acela i lucru # a 'ost &n mo" clar e@plicat &n versetul 7. 56 a"6ug6m totu i c6 prin cuv,ntul <lume< nu trebuie s6 &n!elegem aici p6m,ntul care poart6 pe supra'a!a lui su'letele a'late sub constr,ngere% ci c6 aici

este vorba numai "espre oameni% proveni!i "oar par!ial "in aceast6 materie i care% totu i% &n calitatea lor "e 'iin!e libere% nu 'ac parte sau nu trebuie s6 'ac6 parte "intre aceste su'lete con"amnate. 3e preten!ie absur"6 ar 'i 'ost s6 vreau s6 'iu recunoscut "e c6tre pietre% care sunt &nc6 supuse Bu"ec6!ii= (oar un su'let care "eBa a "evenit liber i care a"6poste te &n el spiritul Meu poate 'i capabil s6 M6 recunoasc6. I. A a cum am ar6tat mai sus% aici nu este vorba "espre p6m,nt% ci numai "espre asemenea oameni care au aBuns la un ast'el "e nivel "atorit6 st6rii spirituale a su'letului lor% c6ci trebuie s6 ti!i c6 numai ei pot

alc6tui &mp6r6!ia Mea% pentru c6 atunci ei &n i i sunt constitui!i "in lumina primor"ial6% care provine "in lumina Mea primor"ial6 etern6 i aceasta "eoarece ei sunt atunci% "e asemenea% una cu esen!a Mea 'un"amental6.

8. (ar aceast6 'or!6 primor"ial6 a sl6bit &n ei% pentru c6 oamenii s#au cre2ut superiori ei. Ast'el% "in cau2a orgoliului lor care i#a sl6bit% Eu am venit la ei "in &mp6r6!ia Mea i &nc6 o s6 mai vin la ei CA (G)A VE*IRE=F. Gamenii &ns6 nu M#au recunoscut a a cum ei nu s#au recunoscut mai mult nici pe ei &n i i ca 'iin" nemuritori &n propria lor e@isten!6 'un"amental6% care nu va putea nicio"at6 s6 'ie "istrus6% "eoarece esen!a etern6 a 'un"amentului lor este propria Mea esen!6.

D. 5e &n!elege "e la sine c6 &n to!i cei care nu M#au primit sau care nu M#au recunoscut% or"inea primor"ial6 a r6mas perturbat6 i o"at6 cu aceast6 perturbare a r6mas un anumit r6u sau p6cat% &n timp ce aceia care M#au primit% a"ic6 M#au recunoscut &n inima lor% nu se mai a'l6 sub in'luen!a acestui r6u% "eoarece ei sunt "in nou &n 'u2iune cu or"inea primor"ial6 i cu 'or!a originar6 a 'iin!ei% pentru c6 ei s#au reg6sit ast'el &n Mine i pentru c6 s#au reg6sit pe ei &n i i cu aButorul luminii Mele primor"iale care a 'ost pus6 la origini &n ei% care este a lor proprie i care este via!a etern6 in"estructibil6. Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 I

1:. ntr#o asemenea e@isten!6% ei au "escoperit nu numai c6 erau creaturile Mele # a a cum le revela umilul lor sentiment "e a tr6i% care nu "epin"e "e alt'el "ec,t "e bun6voin!a Mea #% ci i c6 ei sunt "e asemenea% &n mo" evi"ent% proprii Mei copii% "e vreme ce lumina lor% cre"in!a lor% sunt asemenea propriei Mele lumini primor"iale. Prin urmare% ei au &n ei &n i i puterea "eplin6 i 'or!a care e@ist6 i &n Mine% iar prin aceast6 putere ei au "reptul "eplin nu numai "e a 'i numi!i copiii Mei% "ar chiar i "e a 'i copiii Mei% &n toat6 plenitu"inea.

11. 3re"in!a 'erm6 &n (umne2eu este o ast'el "e lumin6? iar *umele Meu% "e care sunt legate puternicele ra2e ale acestei lumini% este 'or!a% puterea i esen!a proprie a 'iin!ei Mele originare% prin

care 'iecare om are &n el "reptul "eplin "e a 'i numit copilul lui (umne2eu. (e aceea se spune &n versetul 1H c6 to!i cei care M6 vor primi &n 'iin!a lor i care vor cre"e cu t6rie &n *umele Meu vor putea 'i consi"era!i <Fiii lui (umne2eu< cu "repturi "epline.

1H. Al treispre2ecelea verset nu apare aici "ec,t pentru a e@plica mai bine versetul prece"ent% &ntr# un limbaB mai concis% cele "ou6 versete reunite ar putea semni'ica; <3elor care 0#au primit cu a"ev6rat i care au cre2ut cu t6rie &n *umele 0ui% El le#a "at puterea Cprin gra!ieF "e a 'i numi!i copiii lui (umne2eu% c6ci ei sunt n6scu!i "in (umne2eu i nu "in s,nge% nici "in voin!a c6rnii Ca materieiF% nici "in voin!a omului<.1E. Este limpe"e c6 aici nu este vorba "espre na terea trupeasc6% ci numai "espre o a "oua na tere%

&ntru spiritul iubirii "e (umne2eu% printr#o cre"in!6 vie i a"ev6rat6 &n numele cel viu al lui (umne2eu care este numit Iisus 5avaot. Aceast6 a "oua na tere poate 'i numit6 "e asemenea noua na tere a spiritului prin bote2ul cerului. 19. -ote2ul cerului este sinonim cu trecerea per'ect6 a min!ii i a su'letului # cu toate "orin!ele sale # &n starea "e spirit care tr6ie te "in iubirea pentru (umne2eu i "in iubirea &ntru (umne2eu. 17. 3,n" aceast6 trecere se reali2ea26 cu a"ev6rat prin libera voin!6 a omului i c,n" toat6 iubirea

omului se 'ocali2ea26 &ntru (umne2eu% omul% gra!ie unei iubiri at,t "e sacre% se g6se te &n &ntregime &n (umne2eu i atunci el "evine o nou6 'iin!6% mult mai puternic6 # i mai vie% ca i cum ar 'i n6scut6 "in nou% prin 'aptul c6 a atins "reapta "e maturitate a lui (umne2eu. Prin aceast6 nou6 na tere% care nu provine nici "in sim!urile c6rnii% nici "in voin!a "e a procrea% omul "evine un veritabil copil al lui (umne2eu i aceasta se reali2ea26 prin gra!ia care este puterea liber6 a iubirii "e (umne2eu "in inimile oamenilor.

1J. Aceast6 gra!ie este chiar ac!iunea cea puternic6 a lui (umne2eu &n spiritul omului% prin care acesta "evine Fiul lui (umne2eu i ast'el el aBunge la lumina "ivin6 primor"ial6 sau% ceea ce este acela i lucru% la "reapta% via i puternica &n!elepciune a lui (umne2eu. 3apitolul E 3uv,ntul Etern &ntrupat i martorul s6u Ioan -ote26torul. Principalele semne ale noii na teri. Prima i a "oua gra!ie% CIoan 1% 19#1JF C19F>i 3uv,ntul C0ogosul creatorF s#a '6cut trup i a locuit printre noi% 'iin" plin "e har i "e a"ev6r.>i ast'el noi am privit slava 0ui% o slav6 care este &ntocmai ca slava celui care este n6scut "irect "in 4at6l. C17F Ioan a m6rturisit chiar "espre El% c,n" a strigat; NEl este Acela "espre care 2iceam eu; O3el

ce vine "up6 mine este cu mult &naintea mea% pentru c6 El era &nainte "e mine.P C1JF>i prin El noi to!i am primit "in plin6tatea 0ui i am primit har "up6 har?

1. 3,n" omul care a 'ost ast'el creat prin noua na tere a "evenit un veritabil copil al lui (umne2eu% a"ic6 &n momentul &n care el este n6scut "in (umne2eu 4at6l% prin iubirea pentru (umne2eu% el aBunge atunci s6 'ie una cu (umne2eu% spre gloria luminii primor"iale care este Fiin!a originar6 a lui (umne2eu &nsu i? o asemenea 'iin!6 este propriul Fiu care este n6scut "in 4at6l% lumina cea ascuns6 &n c6l"ura iubirii at,t timp c,t iubirea nu se mani'est6 i nu ira"ia26. Aceast6 s',nt6 lumin6 este "e asemenea propria glorie a Fiului venin" "e la 4at6l% la care aBunge orice om care este n6scut "in nou i aceast6glorie este gra!ia etern6 Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 8 i a"ev6rul? aceasta este realitatea sau 3uv,ntul C0ogosul creatorF '6cut trup.

H. Aceasta este m6rturia pe care Ioan a a"us#o% ar6t,n" c6 omul pe care l#a bote2at &n apele Ior"anului era Acela pe care el &l anun!ase poporului &n pre"icile sale i "espre care a spus; <Iat6#0 pe 3el care vine "up6 mine% "ar care &n realitate a 'ost &nainte "e mine<% ceea ce semni'ic6 "e 'apt; iat6 lumina primor"ial6 i esen!a original6 a oric6rei lumini i a oric6rei 'iin!e% care a prece"at orice e@isten!6 i "in care provine orice 'iin!6.

E. Aceast6 lumin6 primor"ial6 este "e asemenea eterna glorie &ntru (umne2eu i (umne2eu &nsu i este aceast6 glorie? aceast6 glorie a 'ost (umne2eu &nsu i% &ntru (umne2eu% "in toat6 eternitatea. Iar e@isten!a% lumina i via!a liber6 a tuturor 'iin!elor provin "in aceast6 glorie.

9. Prin urmare% orice via!6 este o gra!ie a lui (umne2eu care umple i p6trun"e complet o 'orm6 vie. Via!a originar6 a oric6rui om este prin ea &ns6 i e@presia gloriei lui (umne2eu% ea este prima gra!ie a lui (umne2eu% "ar aceast6 gra!ie su'er6 "in cau2a acestui sentiment "e superioritate egoist6 care se a'l6 &n con'lict cu sentimentul umilin!ei ce se "atorea26 &n mo" necesar intui!iei omului c6 el provine "in lumina primor"ial6.

7.>i &ntruc,t aceast6 prim6 gra!ie era pe punctul "e a "isp6rea &n om% lumina primor"ial6 a venit ea &ns6 i &n lume% pentru a le ar6ta oamenilor cum s6 reg6seasc6 aceast6 prim6 gra!ie% reintegr,n" "in nou aceast6 lumin6 primor"ial6 sau aceast6 e@isten!6 originar6% iar &n locul vie!ii 'or vechi% s6 aleag6 o nou6 via!6. Aceast6 trans'ormare &nseamn6 mai &nt,i acceptarea gra!iei &n ve"erea primirii gra!iei% sau% ceea ce este acela i lucru% aban"onarea vie!ii vechi n6scut6 "in sl6biciune i inutilitate pentru o nou6 via!6 'ericit6 i in"estructibil6 &ntru (umne2eu% prin &mb6ierea &n plenitu"inea para"isiac6 a lui (umne2eu.

J. Prima gra!ie era o necesitate care nu cuno tea libertatea? ea era "eci lipsit6 "e orice constan!6. A "oua gratie este ast'el o libertate total6% nesupus6 nici unei necesit6!i i% prin urmare% ve nic in"estructibil6% "eoarece ea nu este supus6 nici unei restric!ii i nici unei obliga!ii. *u mai e@ist6 "istrugere acolo un"e nu mai e@ist6 "u man% iar prin "u man se &n!elege aici tot ceea ce caut6 s6 &mpie"ice tr6irea i ac!iunea unei 'iin!e libere. 3apitolul 9 (espre lege i gra!ie. 0upta 'iin!elor umane care sunt chemate s6 "evin6 copiii liberi ai lui (umne2eu. Venirea M,ntuitorului. 4at6l i Fiul sunt mereu uni!i precum lumina i 'lac6ra. CIoan 1% 1I#18F C1IF 36ci 0egea lui (umne2eu a 'ost "at6 prin Moise% "ar harul i a"ev6rul au venit prin interme"iul lui Iisus.C18F *imeni n#a v62ut vreo"at6 pe (umne2eu? "oar Fiul 0ui% care este permanent scu'un"at &n s,nul 4at6lui Cinima cea tainic6 a lui (umne2euF% Acela 0#a '6cut oamenilor cunoscut.<

1. (e 'apt% legea lui (umne2eu care a ap6rut o "at6 cu prima via!6 a 'ost "at6 &nc6 "e la &nceput primului om i% prin urmare% Moise a 'ost repre2entantul ei. (ar legea lui (umne2eu nu a urm6rit nicio"at6 s6 "ea cuiva libertatea a"ev6rat6% pentru c6% &n general% legea nu stimulea26 via!a% ci "impotriv6% ea o limitea26 printr#o anumit6 constr,ngere. H. Prin e'ectul po2itiv al voin!ei imuabile a 'or!ei primor"iale% primele i"ei creatoare au luat 'orm6 i au "at na tere unor 'iin!e in"ivi"uale. G necesitate imuabil6 a operat% prin urmare% aceast6 separare a 'iin!elor i apari!ia lor limitat6 &n spa!iu i timp.

E. Ast'el% 'iin!a% a"ic6 omul # iar "intr#un anumit punct "e ve"ere "ivinitatea &ns6 i% sau% ceea ce &nseamn6 acela i lucru% Fiin!a primor"ial6 a lui (umne2eu &nsu iM era separat6 "e originea sa% "ar ea &nc6 era con tient6% cu toate c6 ea era legat6 "e o 'orm6 limitat6 i era sus!inut6 "e o voin!6 imuabil6. (ar aceast6 stare nu a 'ost pe placul 'iin!ei ce a 'ost ast'el creat6% i sentimentul s6u "e superioritate egoist6 a intrat atunci &n con'lict cu con tiin!a limit6rii i a separ6rii sale . 9. Pentru aceste 'iin!e "in prima perioa"6% lupta a "evenit "in ce &n ce mai intens6% ast'el c6 legea primor"ial6 'un"amental6 a trebuit s6 'ie &nt6rit6. Atunci aceste 'iin!e au 'ost supuse unei constr,ngeri Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 1: "espre tine &nsu!iK< CHEF <Eu<% a 2is el% <sunt glasul celui care strig6 &n pustie; O*ete2i!i calea (omnuluiQ% a a cum a 2is

proorocul Isaiia.< CH9F 4rimi ii erau "in partea 'ariseilor. CH7F Ei i#au mai pus atunci urm6toarea &ntrebare; <Atunci "e ce bote2i% "ac6 nu e ti Mesia% nici Ilie% nici prooroculK< CHJF (rept r6spuns% Ioan le#a 2is; <Eu bote2 cu ap6? "ar &n miBlocul vostru se a'l6 )nul% pe care voi nu#0 cunoa te!i. CHIF El este Acela care vine "up6 mine% # i care este &naintea mea? eu nu sunt vre"nic nici m6car s6 "e2leg cureaua san"alelor lui.< CH8F 4oate acestea s#au petrecut &n -etabara% "incolo "e Ior"an% un"e bote2a Ioan. CHDF A "oua 2i% Ioan 0#a v62ut pe Iisus venin" la el% i atunci a 2is; <Iat6 Mielul lui (umne2eu% care trebuie s6 ri"ice p6catul lumii= CE:F El este Acela "espre care eu 2iceam; <(up6 mine trebuie s6 vin6 un Gm% care este &naintea mea% c6ci El era &nainte "e mine.

1. Versetul 1D "escrie "oar un 'apt pur e@terior% care nu are nici un sens pro'un". (ar este u or "e "e"us "e aici c6% "atorit6 cre"in!ei lor puternice% evreii au presim!it &n acele timpuri c6 lumina primor"ial6 sau via!a originar6 a lui (umne2eu se va apropia "e oameni pe acest p6m,nt i c6 ea chiar trebuia "eBa s6 'ie pe p6m,nt. Ei& i imaginau &ns6 c6 aceast6 via!6 originar6 a oric6rei vie!i se a'la &n Ioan i c6 el putea s6 'ie Mesia 3el Promis. H. Fiin" mai mult &mpin i "e presim!irile lor "ec,t "e chem6rile lui Ioan% ei au urm6rit s6 a'le a"ev6rul i tocmai "e aceea ei l#au &ntrebat "ac6 era $ristos% Ilie sau un alt pro'et.

E. Ei l#au &ntrebat pe Ioan "ac6 era Ilie sau un alt pro'et "eoarece era scris &n pro'e!ii c6 Ilie &l va prece"a pe Mesia i &i va anun!a sosirea. Ar 'i trebuit "e asemenea s6 e@iste i al!i pro'e!i care s6 vin6 &naintea lui Mesia% ca heral2i= 4rimi ii "e la Ierusalim% care cuno teau bine scripturile% tiau ce &l &ntrebau pe Ioan% "ar el a "eclarat c6 nu era nici unul "intre ace tia. 9. 4rimi ii au insistat &ns6; cine era el atunciK 7. 0a aceast6 &ntrebare% Ioan a r6spuns c6 nu este "ec,t vocea care strig6 &n "e ert% preg6tin" calea (omnului% a a cum a anun!at Isaiia=

J. Putem aici s6 ne &ntreb6m "e ce striga Ioan &n "e ert% un"e nu locuia nimeni? c6ci el ar 'i '6cut mai bine s6 se a"rese2e oamenilor "in regiunile populate. 3ui 'olosea s6 strige ast'el &n "e ertul mor!ii% un"e strig6tele se pier"eau &nainte "e a 'i percepute "e vreo urecheK>i la ce 'olosea ca o singur6 ureche s6 au"6 ceea ce era at,t "e important pentru &ntreaga umanitateK

I. 4rebuie s6 spunem &n leg6tur6 cu acest aspect c6 acolo te@tul se re'er6 mai mult la "e ertul spiritual care e@ista &n inima uman6% "ec,t la micul "e ert "in -etabara% care se a'la "e cealalt6 parte a Ior"anului% Ioan alesese s6 tr6iasc6 e'ectiv &n acest "e ert "in -etabara% pentru a pre"ica i bote2a aici tocmai pentru ca acest "e ert s6 o'ere oamenilor imaginea inimii lor goale i &mpietrite% plin6 "e spini% "e m6r6cini% "e buruieni i "e vipere% &n acest "e ert al oamenilor% Ioan simboli2a tre2irea con tiin!ei% pe care el o tr6ia intens &ntr#o 'orm6 pur spiritual6. El pre"ica acolo poc6in!a pentru iertarea p6catelor% preg6tin" ast'el calea intr6rii (omnului &n inima uman6 care "evenise stearp6 Cla 'el ca i "e ertulF.

8. R6m,ne s6 mai l6murim "e ce nu recunoa te Ioan c6 el este Ilie sau un alt pro'et% c,n" "e 'apt # "up6 propria Mea m6rturie absolut6 # el era "eopotriv6 i pro'et% i Ilie. Am spus chiar Eu &nsumi% &ntr#o oca2ie potrivit6% apostolilor i altor persoane care M6 ascultau; 4rebuie s6 accepta!i aceast6 m6rturie% Ioan a 'ost Ilie% cel care trebuia s6 M6 precea"6<.

D. Ra!iunea acestei neg6ri!ine "e 'aptul c6 Ioan se re'erea atunci la noua sa misiune i nu la vechea activitate pe care el a "es'6 urat#o atunci c,n" spiritul s6u% la timpul respectiv% a venit pe p6m,nt sub 'orma lui Ilie. 1:. 0evi!ii i preo!ii care 'useser6 trimi i "e 'arisei nu puteau s6 &n!eleag6 "e ce botea26 Ioan% "e vreme ce el nu era nici Ilie% nici un pro'et% c6ci numai preo!ii i pro'e!ii erau autori2a!i s6 'ac6 aceasta. 11. Ioan le#a spus atunci; <Eu nu bote2 "ec,t cu ap6% ceea ce &n realitate semni'ic6 'aptul c6 eu nu Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 11 'ac "ec,t s6 sp6l inimile impure% care au "evenit incapabile s6 &l primeasc6 pe 3el care "eBa este &n miBlocul vostru i pe care orbirea voastr6 spiritual6 v6 &mpie"ic6 s6#0 recunoa te!i.L<

1H. Ace ti trimi i &i repre2int6 pe to!i aceia care M6 caut6 &n e@terior i care se vor &ntreba p,n6 "incolo "e moarte un"e este $ristos% c,n" i un"e trebuie El s6 vin6% &n timp ce a"ev6ratul $ristos nu se poate a'la "ec,t &n inim6% acolo un"e El locuie te mereu. Aceasta este o mare r6t6cire. Asemenea oameni nu#0 caut6 nicio"at6 pe Iisus &n singurul loc &n care El poate 'i g6sit=

1E. Prea pu!in conta pentru preo!ime 'aptul c6 Ioan a"ucea ast'el o m6rturie "e o mare umilin!6% el 'iin" cel care tia 'oarte bine cine era $ristos% care a venit pe p6m,nt? m6rturia lui Ioan nu i#a impresionat &ns6 "eloc pentru c6 ei nu voiau un Mesia s6rac% umil i '6r6 glorie. 0or le trebuia cineva &n 'a!a c6ruia toat6 lumea s6 'ug6 plin6 "e spaim6=

19. Pentru ei% Mesia nu putea s6 apar6 "ec,t la Ierusalim% cobor,n" "in cer% &nconBurat "e miliar"e "e &ngeri% &ntr#o lumin6 mai str6lucitoare "ec,t soarele. )n asemenea Mesia nu putea s6 locuiasc6 "ec,t &n 4emplu i trebuia s6 "etrone2e to!i tiranii. El ar 'i trebuit% con'orm convingerilor lor% s6 &i trans'orme ime"iat pe to!i evreii &n 'iin!e nemuritoare i s6 le procure to!i banii "in lume% sau cel pu!in s6 arunce &n valuri% cu un vuiet teribil% to!i mun!ii &n aparen!6 inutili i% &n orice ca2% s6 pe"epseasc6 toat6 calicimea cea mur"ar6. Abia atunci ar 'i putut evreii s6 crea"6 &n El i ei ar 'i spus; <(oamne% tu e ti &nsp6im,nt6tor "e puternic i totul trebuie s6 se plece &n 'a!a 4a ca s6 nu 'ie '6cut pra' i pulbere. Marele Preot nu este "emn s6 "es'ac6 nici m6car curelele san"alelor 4ale<.

17. Iat6 &ns6 c6 $ristos a venit &n s6r6cie% tr6in" umil% precum cei mici i slabi.R El nu a aBuns s6 'ie remarcat p,n6 &n al trei2ecilea an "e via!6. 3,n" a 'ost nevoie a '6cut chiar i munci grele &mpreun6 cu Iosi' "ulgherul i mergea la oamenii cei simpli i s6raci. 3um ar 'i putut El s6 'ie Mesia &n ochii acestor evrei &nchista!i i preten!io i% care se cre"eau at,t "e &n!elep!iK Ei spuneau; <56 sc6p6m "e acest blas'emiator% "e acest magician% care &n'6ptuie te miracole "oar sub con"ucerea i inspira!ia "iavolului. 3um ar putea 'i $ristos CMesiaF un tic6los care este supus "iavolului% acela care este cel mai aspru i cel mai grosolan "intre "ulgheri% un b6rbat care merge cu picioarele goale% care &i 'recventea26 pe cei mai nenoroci!i "intre calici% cu care chiar este prieten% care prime te la el prostituatele i m6n,nc6 la mas6 cu cei mai mari p6c6to i i care% mai ales% pro'anea26 legea &n v62ul tuturorK *u% este "eparte "e noi aceast6 i"ee "e sacrilegiu=<

1J. Iat6 cum g,n"eau "espre &ntruparea Mea pe p6m,nt cei mai mari i mai &n!elep!i "intre evrei. Acest mo" "e a Bu"eca% ce nu s#a mo"i'icat absolut "eloc% le este caracteristic chiar i ast62i milioanelor "e oameni care nici m6car nu vor s6 au"6 vorbin"u#se "espre cuv,ntul unui (umne2eu al iubirii i al milei.

1I. n primul r,n". (umne2eul lor trebuia neap6rat s6 se g6seasc6 "easupra tuturor astrelor i toto"at6 trebuia s6 'ie "e o elevare at,t "e mare &nc,t &n 'inal s6 s',r easc6 prin a nu mai e@ista "eloc. El trebuia s6 cree2e cel pu!in un soare% pentru a 'i "emn C&n 'a!a lorF "e un a"ev6rat (umne2eu= n al "oilea r,n"% El nu putea 'i "eloc in'erior i nu putea lua o 'orm6 uman6. El nu putea 'i pentru ei "ec,t o realitate "e ne&n!eles.

18. n al treilea r,n"% pentru ei% "ac6 $ristos ar 'i 'ost (umne2eu% el nu ar 'i transmis 3uv,ntul s6u Viu "ec,t anumitor oameni% anumitor societ6!i i anumitor concilii% 'iin" mereu &nconBurat "e o anumit6 aureol6 i "e o mul!ime "e oameni pio i i "e 2elo!i &n2estra!i cu anumite puteri e@cep!ionale= G 'iin!6 care nu putea "ove"i pe loc puterea sa "e a "eplasa mun!ii nu putea 'i% pentru ei% $ristos cel revelat=

1D. n vi2iunea lor% Iisus nu putea s6 se a"rese2e unui laic sau unui p6c6tos '6r6 ca prin aceasta% revela!ia 5a s6 nu "evin6 ime"iat suspect6. (in aceast6 cau26% Eu nu am 'ost acceptat "e c6tre somit6!ile evreie ti. (up6 p6rerea lor m6rginit6% "e oameni m,n"ri i lacomi "e glorie% "ivinit6!ii Mele &i lipsea noble!ea= (ar toate acestea nu &nseamn6 nimic i "e aceea singura m6rturie care contea26 este m6rturia lui Ioan.

H:. 0umea r6m,ne mai "eparte aceea i i ea continu6 s6 se a'le &n "e ertul -etabara Csimbolic vorbin"F% acolo un"e Ioan a a"us m6rturia sa. Iar Eu sunt i r6m,n mereu 3el care vine la oameni acum i &n toate timpurile% a a cum am venit atunci la evrei pentru a le &n'r,na orgoliul i pentru a tre2i &n ei umilin!a i iubirea. Ferici!i vor 'i cei care M6 recunosc cu a"ev6rat i M6 accept6 a a cum Ioan M#a recunoscut i M#a acceptat% 'iin" martorul Meu% &n ciu"a tru'iei i a m,niei preo!ilor i levi!ilor "in Ierusalim.

H1. A "oua 2i% &n timp ce to!i ace ti trimi i erau &nc6 la -etabara% continu,n"u# i cercet6rile pentru a a'la ce '6cea Ioan i ce semni'ica "e 'apt pre"icile lui% el &nc6 le vorbea "espre Mine &n momentul &n care Eu Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 1H am sosit "in "e ert pentru a#i cere s6 M6 bote2e.

HH. Ioan% chiar &n momentul &n care Eu m6 apropiam% tocmai era pe cale s6 vorbeasc6 cu con"uc6torul acelei "elega!ii% care& i petrecuse &ntreaga noapte pentru a "elibera asupra celor a'late% Ioan a spus atunci; <Iat6% 3el care sose te este Mielul lui (umne2eu% care va lua asupra 0ui toate gre elile oamenilor% ast'el &nc,t cei care &l accept6 i cre" &n El s6 aib6% prin El% o nou6 via!6. Aceast6 via!6 nou6 le va "a lor puterea "e a se numi copiii lui (umne2eu. Pentru c6 (umne2eu poate s6 vin6 i &n tain6% '6r6 'ulgere i '6r6' ur t un6% &ntocmai ca o bri26u oar6<.

HE. Ioan a repetat &nc6 o "at6% atunci% ceea ce el spusese "espre Mine cu o 2i &nainte. El a "orit s6 spun6% pe "e o parte% c6 Eu le ar6t oamenilor ca &ntr#o oglin"6 a"ev6rul i umilin!a.>i c6% prin aceast6 umilin!6% Eu am venit &n aButorul oamenilor% sustin,n"u#i &n sl6biciunea lor Ccare generea26 smereniaF i nu &n presupusa lor 'or!6 pe care% "e 'apt% ei nu o au. Pe "e alt6 parte% Ioan a "orit s6 spun6 c6 cel pe care el &l nume te Mielul lui (umne2eu este 3el care a e@istat &naintea oric6rui lucru. E@presia <El a 'ost &naintea mea< semni'ic6 aici 'aptul c6 Ioan a "orit s6 &i 'ac6 s6 &n!eleag6 pe acei trimi i c6% "in moment ce recunoa te &n El elevarea spiritului s6u "ivin% &n el e@ist6 acela i spirit originar% "e aceea i calitate i "e aceea i constitu!ie% care "e 'apt provine "in acel spirit originar% care este acela care s6l6 luie te &n acest Miel% nu prin propria sa putere% ci prin puterea

acestui spirit originar Cal lui (umne2eu 4at6lF% care a 'ost pus &ntr#o 'iin!6 complet liber6 i per'ect in"epen"ent6. Gri% trebuie s6 se tie c6 printr#o asemenea crea!ie% care este cu a"ev6rat o oper6 a spiritului originar Cal lui (umne2eu 4at6lF% &ncepe o nou6 epoc6 &naintea c6reia nimic n#a e@istat &n tot in'initul% &n a'ara spiritului originar al lui (umne2eu care este% "incolo "e orice &n"oial6% cel care apare C'iin" &ntrupat F &n acest Miel al lui (umne2eu% care vine la Ioan pentru a 'i bote2at. CR # Ve2i i;htt p; SS TTT.sc ri b".comS "ocS E17HDD8S.AAG- #0GR-E R #3opi l ari a #l ui#Ii sus n.r..F 3apitolul J Ioan m6rturise te c6 nu#0 cuno tea pe (omnul. (ublul bote2% Ioan &l botea26 cu ap6 pe (omnul Iisus i Iisus &l botea26 pe Ioan cu (uhul 5',nt. CIoanl% E1#E9F CE1F Eu nu#0 cuno team "ar tocmai pentru aceasta am venit s6 bote2 cu ap6? ca El s6 'ie '6cut cunoscut lui Israel.< CEHF Ioan a '6cut urm6toarea m6rturisire; <Am v62ut atunci (uhul pogor,n"u#5e "in cer &ntocmai ca un porumbel i oprin"u#5e &n El. CEEF Eu nu#0 cuno team? "ar 3el care m#a trimis s6 bote2 cu apa% mi#a 2is; OAcela peste care vei ve"ea (uhul 5',nt pogor,n"u#se i oprin"u#5e &n El% este 3el ce botea26 cu (uhul 5',nt.Q CE9F >i eu am v62ut atunci lucrul acesta i apoi am m6rturisit c6 El este Fiul lui (umne2eu.<

1. 4rimi ii l#au &ntrebat pe Ioan; <(e c,n" &l cuno ti tu pe acest om ciu"at i "e un"e tii tot ceea ce spui "espre ElK< Ioan a r6spuns 'oarte natural i 'iresc c6% &n calitatea sa "e 'iin!6 uman6% nu 0#a cunoscut &nainte% "ar c6 spiritul 0ui i#a revelat toate acestea i l#a &n"emnat s6#i preg6teasc6 pe oameni s6 se spele "e gre elile lor cu apa "in Ior"an<.

H. Ioan arat6 aici c6 el M6 ve"e pentru prima "at6 sub o 'orm6 uman6 i c6 spiritul Meu &i revelase lui cine sunt Eu. 4rimi ii au "e asemenea acest om &n 'a!a lor i &l observ6 &n timpul scurtului moment al bote2ului% pe care Ioan a e2itat la &nceput s6#l reali2e2e% g,n"in" c6 Eu trebuia s6#l bote2 pe el i nu invers "ar% la "orin!a Mea puternic6 "e a M6 bote2a% el a ce"at i a acceptat s6 'ac6 acest lucru. El a &n!eles atunci &nl6untrul lui c6 "e 'apt spiritul Meu l#a &n"rumat spre "e ertul -etabara i a reali2at c6 spiritul Meu este spiritul lui (umne2eu% pentru c6 propriul Meu spirit originar este acela care apare sub 'orma unui mic nor luminos% sub 'orma unui porumbel care coboar6 "in cerul luminii asupra Mea i r6m,ne "easupra capului Meu. n acest moment% el a au2it aceste cuvinte; E. <Iat6#0 pe Fiul meu mult iubit< sau% alt'el spus; <Iat6 lumina Mea% propria Mea 'iin!6 originar6% &n care Eu am binevoit s6 pun iubirea Mea esen!ial6 care e@ist6 "in toat6 eternitatea. Iat6#0 pe Acela pe care trebuie s6#0 asculta!i=<

9. (e aceea% Ioan a spus; <Eu nu 0#a 'i recunoscut<. Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 1E

7. (up6 ce a reali2at acest bote2% Ioan le#a povestit trimi ilor ce a v62ut i ce a au2it i a Burat c6 0#a bote2at pe Mielul lui (umne2eu% pe Mesia cel a teptat "e &ntregul Israel i a c6rui venire a anun!at# o. <El este &ntr#a"ev6r Fiul lui (umne2eu% a"ic6 propria 'iin!6 primor"ial6 i originar6 a lui (umne2eu &ntru (umne2eu=<

J.>i Ioan a m6rturisit c6 a v62ut atunci cu proprii s6i ochi 5piritul lui (umne2eu cobor,n" asupra acestui om i intr,n" &n el% nu ca i cum acest om ar 'i primit un ast'el "e spirit pentru prima "at6% ci "impotriv6% acest 'enomen i#a ap6rut lui Ioan pentru ca el s6#0 poat6 recunoa te pe 3el pe care nu#0 cunoscuse p,n6 atunci=

I. Prin urmare% nu este ca2ul s6 ne &ntreb6m "ac6 trimi ii Ierusalimului au v62ut i au au2it toate acestea. Eternul r6spuns este su'icient; LAcest miracol nu va 'i revelat "ec,t oamenilor umili i simpli% "ar pentru cei care se cre"% '6r6 ca s6 'ie% &n!elep!ii acestei lumi% el va r6m,ne ocultat i ascunsL.

8. 4rimi ii Ierusalimului nu au 'ost "ec,t martorii bote2ului cu ap6 i ei s#au &n'uriat atunci c,n" Ioan le#a spus c6 a v62ut i a &n!eles ceea ce ei n#au putut ve"ea. Ei l#au insultat pe Ioan% spun,n" c6 minte? "ar numero i "iscipoli ai lui Ioan% care erau pre2en!i% au con'irmat atunci c6 Ioan spusese "oar a"ev6rul.

D. 4rimi ii au negat &ns6 ",n" "in cap i spun,n"; <Ioan este &nv6!6torul vostru i voi sunte!i "iscipolii lui% iat6 "e ce acum cu to!ii &l aproba!i. *oi &ns6 suntem instrui!i i cunoa tem tot ceea ce este scris &n 5cripturile transmise "e Moise i "e pro'e!i% i "e aceea noi tim s6 recunoa tem &n cuvintele i &n 'aptele voastre c6 sunte!i la 'el "e nebuni ca i &nv6!6torul vostru% c6 nu ve"e!i nimic i nu ti!i nimic% iar prin nebuniile voastre% voi suci!i capul multor oameni% &nc6 "e mult6 vreme% acest lucru nu este pe placul 4emplului? "e aceea% cel mai bun lucru ar 'i s6 v6 opri!i<.

1:. Atunci% Ioan s#a sup6rat i a spus; <Ras6 "e erpi% ras6 "e vipere= Voi cre"e!i c6 ve!i sc6pa ast'el Bu"ec6!iiK )ita!i#v6% aceast6 secure cu care voi "orea!i s6 ne "istruge!i este "eBa la picioarele voastre. 5pune!i% cum ve!i putea sc6paK (ac6 nu v6 ve!i poc6i i "ac6 nu v6 ve!i bote2a% ve!i 'i p,n6 la urm6 spulbera!i% &ntocmai ca un sac "e cenu 6.

l l. 36ci este a"ev6rul a"ev6rat% iat6#0 pe 3el "espre care v#am spus c6 va veni "up6 mine% 3el care a 'ost &naintea mea? pentru c6 El a 'ost &naintea mea= (in plenitu"inea 0ui% noi am primit cu to!ii gra!ia=< Csensul pro'un" al acestor cuvinte a 'ost "eBa e@plicat &n versetele 17 i 1JF 1H. 3onvin i "e cuvintele hot6r,te ale lui Ioan% o parte"intre trimi i au r6mas pentru a 'i bote2a!i% "ar maBoritatea s#au &ntors la Ierusalim 'oarte sup6ra!i.

1E. Aceste versete respect6 "oar or"inea istoric6% iar pu!inul sens pro'un" pe care &l au a 'ost e@plicat &n versetele prece"ente. 4rebuie preci2at aici c6 asemenea versete pot 'i &n!elese mai bine "ac6 tim s6 le corel6m cu 'aptele "e atunci. Pentru c6 &n epoca &n care evanghelistul a scris toate aceste lucruri% p6rea inutil s6 se note2e lucrurile care se &n!elegeau "e la sine% ast'el &nc,t toate 'ra2ele inutile au 'ost scoase% ne'iin" p6strate "ec,t 'ra2ele esen!iale? a 'ost l6sat6 ast'el "eoparte toat6 succesiunea logic6 a 'aptelor% care poate 'i totu i citit6 printre r,n"uri% cum s#ar spune ast62i. Pentru a l6muri aceste aspecte care ar putea "eveni at,t "e importante ast62i% vom anali2a aici cele trei versete urm6toare% stu"iin" cu e@actitate sinta@a epocii. 3apitolul I E@emplul lecturii celor trei versete C Ioan 1% E7#EIF CE7F A "oua 2i% Ioan se a'la iar6 i cu "oi "intre ucenicii lui. CEJF>i% pe c,n" &l privea pe Iisus trec,n"% a 2is; <Iata Mielul lui (umne2eu=< CEIF>i atunci cei "oi ucenici care l#au au2it rostin" aceste vorbe au mers "up6 Iisus.

1. 4e@tul versetului E7 a 'ost scris ast'el% la origine; <A "oua 2i% Ioan se a'la &nc6 acolo% &mpreun6 cu "oi "intre ucenicii s6i<. *e#am putea &ntreba un"e se a'la el "e 'apt i "ac6 cei "oi ucenici erau aproape "e el sau pu!in mai "eparte% pentru c6 versetul respectiv nu preci2ea26 acest lucru? a a cum nu preci2ea26 nici ceea ce '6ceau ace ti "iscipoli. H. (ar "e ce nu spune evanghelistul acest lucruK Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 19

E. Am preci2at "eBa c6 aceste aspecte se &n!eleg "e la sine% pentru c6 acesta era 'elul "e a scrie &n acele timpuri% Ioan se a'la atunci pe malul Ior"anului% la poalele unei s6lcii% a tept,n"u#i pe to!i cei care voiau s6 'ie bote2a!i.>i cum el avea &ntot"eauna l,ng6 el mai mul!i "iscipoli care ascultau i notau &nv6!6turile sale% i &n acest moment se a'lau cu el "oi sau trei "iscipoli care &l aButau s6 bote2e i care chiar bote2au ca i el% &n numele lui. 9. 4o!i cei care se a'lau &n anturaBul apropiat al lui Ioan tiau 'oarte bine ce se petrece i nu aveau

nevoie s6 note2e ast'el "e "etalii% cu at,t mai mult cu c,t% lipsin"u#le materialele pentru scris% era un lucru obi nuit s6 nu se note2e "ec,t esen!ialul. Ast'el% se utili2au anumite conBunc!ii cum ar 'i < i< pentru a pune &n corela!ie "ou6 'ra2e '6r6 nici o leg6tur6 aparent6. Ast'el "e conBunc!ii erau uneori chiar &nlocuite cu un semn.

7. Aceast6 e@plica!ie nu are o valoare evanghelic6% "ar ea este 'oarte util6? "e 'apt% '6r6 ea sensul istoric i chiar sensul spiritual al Evangheliilor nu mai poate 'i &n!eles "eloc ast62i. Ast'el se e@plic6 "e ce &n c6r!ile pro'etice ale Vechiului 4estament% un"e 'ra2e &ntregi au 'ost &nlocuite prin imagini% ele au "evenit "e ne&n!eles% at,t "e mult s#a schimbat limbaBul. (ar acum% c,n" noi cunoa tem regulile ce erau 'olosite &n acele timpuri% nu ne va 'i "eloc greu s6 leg6m "in nou lucrurile &ntre ele "e acum &nainte i vom putea ast'el s6 citim mai u or aceste te@te% sau cel pu!in s6 punem mai bine &n lumin6 'aptele istorice obiective. Vom "emonstra acest aspect cu versetele EJ i EI.

J. Versetul EJ suna la origine ast'el; <>i% c,n" 0#a v62ut pe Iisus trec,n"% el a spus; Iat6 Mielul lui (umne2eu<. Acest < i< arat6 aici c6 te@tul respectiv are leg6tur6 cu prece"entul i ne o'er6 in"ica!ia istoric6 potrivit c6reia% "up6 ce a 'ost bote2at% Iisus a r6mas c,tva timp al6turi "e Ioan% ceea ce e@plic6 "e ce &l ve"em trec,n" aproape "e El pe malul Ior"anului.

I. n momentul &n care Ioan 0#a 26rit% el a spus cu un mare entu2iasm% ca i cum i#ar 'i vorbit sie i; <Iat6 Mielul lui (umne2eu=< &n limbaBul "e ast62i% el s#ar 'i e@primat ast'el; <Privi!i=>i ast62i trece supremul Gm#(umne2eu pe malul 'luviului% la 'el "e umil i "e mo"est ca un miel=< Ioan &nl6tur6 &ns6 toate aceste "etalii i nu spune "ec,t ceea ce in"ic6 versetul EJ. 8. Versetul EI% care repre2int6 urmarea la versetul EJ% &ncepe "e asemenea cu acest < i<. El in"ic6 ast'el "oar 'aptele simple% '6r6 a apro'un"a cau2ele.

D. 4e@tul original spune "oar at,t; <>i cei "oi ucenici l#au au2it rostin" aceste vorbe i au mers "up6 lisus<. n 2ilele noastre% pentru a 'i &n!eles% acest verset ar trebui s6 'ie enun!at ast'el; <(ar atunci c,n" cei "oi "iscipoli care erau &n preaBma lui Ioan% l#au au2it pe &nv6!6torul lor spun,n" aceasta% ei l#au p6r6sit ime"iat pe Ioan i s#au apropiat "e Iisus? iar cum Iisus tocmai se preg6tea s6 p6r6seasc6 acele locuri% ei 0#au urmat<.

1:. F6r6 aceste in"ica!ii complementare% &n iruirea acestor 'apte "evine "e ne&n!eles. (ar a a cum am spus% &n vechea manier6 "e a scrie% cele "ou6 concepte "e a au2i i "e a urma sunt su'iciente pentru ca in"ica!iile care leag6 'aptele s6 'ie sub&n!elese. Aceast6 regul6 ne va permite s6 &n!elegem mai clar 'aptele istorice ale 5cripturilor i ne va aButa s6 p6trun"em mai u or sensul lor pro'un". 3apitolul 8

Primii "iscipoli ai (omnului Iisus $ristos% care au 'ost primi!i &n "e ert. An"rei i Petru% 'ra!i i pescari. nt,lnirea cu 5imon i m6rturisirea a"ev6rului interior% CIoan 1% E8#9HF CE8F Iisus s#a &ntors? i c,n" i#a v62ut c6 merg "up6 El% le#a 2is; <3e c6uta!iK< Ei I#au r6spuns; <&nv6!6torule% un"e locuie tiK< CEDF <Veni!i "e ve"e!i<% le#a 2is El. 5#au "us i au v62ut un"e locuia? i &n 2iua aceea au r6mas la El. Era cam pe la ceasul al 2ecelea. C9:F )nul "intre cei "oi% care au2iser6 cuvintele lui Ioan i merseser6 "up6 Iisus% era An"rei% 'ratele lui 5imon Petru. C91 F El% cel "int,i% a g6sit pe 'ratele s6u 5imon% i i#a 2is; <*oi am g6sit pe Mesia<. C9HF>i l#a a"us la Iisus% Iisus l#a privit i i#a 2is; L4u e ti 5imon% 'iul lui lona? tu te vei chema 3hi'a. <Ccare% t6lm6cit% &nseamn6 PetruF. Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 17

1. Acest verset CE8F vine &n continuarea celui prece"ent% iar sensul s6u este mai mult istoric "ec,t spiritual? c6ci aici &ncepe celebra primire a "iscipolilor Mei% chiar &n locul &n care tr6ia Ioan -ote26torul% a"ic6 la -etabara% un loc mi2erabil &n care nu locuiau "ec,t ni te pescari am6r,!i. Iat6 "e ce ace ti "oi "iscipoli au &nceput prin a M6 &ntreba &n ce colib6 locuiam. H.>i% "eoarece petrecusem patru2eci "e 2ile &n aceast6 regiune% &naintea bote2ului% preg6tin"u#Mi

natura uman6% prin posturi i "i'erite e@erci!ii% pentru &nv6!6turile pe care urma s6 &ncep s6 le revele2 oamenilor% este # "in punct "e ve"ere istoric # clar i evi"ent 'aptul c6 trebuia s6 locuiesc un"eva% &n acest loc i2olat% neprimitor i "e ertic% pe care Eu &ns6 l#am g6sit 'oarte potrivit.

E. Ace ti "oi "iscipoli tiau c6 locuiam "eBa aici "e ceva vreme% c6ci avuseser6 posibilitatea s6 M6 va"6 "in c,n" &n c,n"% '6r6 s6 tie &ns6 cine eram. Ei nu M#au &ntrebat "eci "e un"e veneam% ci "oar un"e locuiam la -etabara% acest sat "e colibe &n care locuiau acei pescari am6r,!i% cl6"ite "in trestie i argil6 i &n care un om normal abia putea s6 stea &n picioare. 9. Eu locuiam &ntr#a"ev6r &ntr#o asemenea colib6% construit6 chiar "e Mine% un"eva &n miBlocul "e ertului. (e atunci "atea26 ermitaBele pe care le ve"em &nc6 i ast62i &n aproape toate!6rile cre tine.

7. Aceast6 colib6 nu era prea "eparte "e locul un"e locuia Ioan. (e aceea% le#am spus celor "oi "iscipoli; LVeni!i i ve"e!i<. Ei M#au urmat ime"iat i% &n"at6 ce au 26rit coliba Mea% au 'ost 'oarte mira!i s6 va"6 c6 )nsul lui (umne2eu locuia &n coliba cea mai s6r6c6cioas6 i care% &n plus% era situat6 &ntr#unul "intre locurile cele mai neprimitoare ale acestui "e ert.

J. Aceste evenimente nu se petreceau &n perioa"a anului &n care cre tinii au obiceiul s6 posteasc6 timp "e patru2eci "e 2ile% ci "ou6 luni mai t,r2iu i era ora 2ece atunci c,n" am aBuns la colib6% a"ic6% "up6 mo"ul actual "e a socoti% cam pe la ora trei "up6#amia2a. Pentru c6% &n vremurile trecute% prima or6 Cora 1F se consi"era a 'i la r6s6ritul soarelui. (ar cum r6s6ritul nu este nicio"at6 la aceea i or6% mo"i'ic,n"u#se &n 'iecare 2i% nu se poate spune "ec,t ora apro@imativ6. Iat6 "e ce am a'irmat mai sus c6 era &n Burul orei trei "up6#amia26 c,n" am aBuns la colib6 cu cei "oi "iscipoli. (eoarece ei au r6mas cu Mine p,n6 la as'in!itul soarelui% se poate pune &ntrebarea ce am '6cut &ntre orele E.:: i 8.:: &n aceast6 colib6= n Evanghelie% nu este preci2at nimic re'eritor la aceasta. (ar este 'oarte simplu. 5e &n!elege "e la sine c6 le#am e@plicat ceea ce urmau s6 "evin6% spun,n"u#le un"e i cum voi &ncepe s6 pre"ic &nv6!6tura Mea% cum voi mai accepta i al!i "iscipoli% anima!i "e acela i spirit "ivin i "e aceea i voin!6. 0e#am "at "e &n"at6 misiunea s6 mearg6 i s6#i &ntrebe pe tovar6 ii lor% care erau &n marea lor maBoritate tot pescari% "ac6 unii "intre ei nu "oreau s6 Mi se al6ture. (espre aceste lucruri am vorbit. (up6 ce a c62ut seara% i#am l6sat s6 se &ntoarc6 la ei acas6% pe Bum6tate senini% pe Bum6tate g,n"itori% c6ci aveau so!ii i copii i nu tiau ce s6'ac6= I. )nul "intre ei% numit An"rei% s#a hot6r,t repe"e s6 M6 urme2e cu orice pre!. El a mers repe"e s6#l caute pe 'ratele lui% 5imon% care &nc6 mai era ocupat cu n6voa"ele lui. 8. n"at6 ce l#a g6sit% s#a aruncat la pieptul lui i i#a spus c6 l#a &nt,lnit pe Mesia 3el F6g6"uit i c6% &mpreun6 cu un alt "iscipol% s#a hot6r,t s6 M6 urme2e.

D. n momentul &n care 5imon l#a au2it vorbin" "espre Mine% el a vrut s6 vin6 s6 M6 va"6 ime"iat% c6ci nu 'usese pre2ent la bote2. An"rei i#a spus atunci; <Ast62i nu se mai poate% "ar m,ine la r6s6ritul soarelui% s6 'ii la El=<

1:. 5imon% care se g,n"ea mereu la Mesia i care cre"ea c6 Acesta va veni &n aButorul s6racilor i &i va pe"epsi pe cei boga!i i r6i% i#a r6spuns% cu inima plin6 "e aspira!ie; <Frate% nu mai este nici o clip6 "e pier"ut? las totul pe c,mp i &l voi urma p,n6 la cap6tul lumii% "ac6 El "ore te acest lucru. 3on"u#m6 la El ime"iat. 3ine tie "ac6 o s6#0 mai g6simK<

11. n 'a!a unei asemenea insisten!e% An"rei s#a hot6r,t s6 Mi#l a"uc6. (ar% &n acea noapte t,r2ie% pe c,n" au aBuns la o "istan!6 "e trei2eci "e pa i "e cabana Mea% Petru% minun,n"u#se% s#a oprit i i#a spus lui An"rei; <Este ciu"at% simt cum m6 p6r6se te curaBul i m6 cuprin"e un sentiment "e nespus6 "uio ie? nu mai pot s6 'ac nici un pas &nainte% "e i simt 'oarte intens "orin!a "e a#0 ve"ea<.

1H. Eu am ie it atunci "in colib6% pentru a merge &n &nt,mpinarea celor "oi 'ra!i. Acest lucru este in"icat prin cuvintele; <Iisus l#a privit<. 5e &n!elege "e la sine c6 aceast6 a'irma!ie corespun"e 'aptului c6 am ie it &n &nt,mpinarea lui 5imon% care venea la Mine% el # care M6 sim!ea &n acest 'el &n inima lui. 5imon a 'ost recunoscut ime"iat "rept "iscipol i noul nume pe care i l#am "at a 'ost prima lui parte la &mp6r6!ia Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 1J Mea. 5imon a primit numele "e 3hi'a% sau piatra cre"in!ei &n Mine. 36ci% "e mult timp% Eu v62usem ce spirit &l anima "eBa pe Petru.

1E. Pentru 5imon Petru% 'elul Meu "e a M6 a"resa lui a 'ost "ova"a cea mai bun6 c6 Eu eram &n mo" sigur Mesia 3el F6g6"uit% &n inima lui nu mai era loc pentru nici o &n"oial6 i el nu a pronun!at nici m6car o singur6 silab6 pentru a M6 &ntreba "ac6 Eu eram a"ev6ratul Mesia% c6ci avea "eBa certitu"inea cea mai "eplin6 a acestui a"ev6r% &n inima lui. Au r6mas la Mine p,n6 a "oua 2i i nu M#au mai p6r6sit apoi nicio"at6. 3apitolul D Prima "ova"6 "e renun!are a celor "oi "iscipoli. Patria lui Petru. Voca!ia lui Filip i a lui *atanael. CIoan 1% 9E#71F C9EF A "oua 2i Iisus a vrut s6 5e "uc6 &n 1alileea% i a g6sit pe Filip.>i i#a 2is; LVino "up6 Mine.< C99F Filip era "in -etsai"a% cetatea lui An"rei i a lui Petru. C97F Filip a g6sit pe *atanael% i i#a2is; <*oi am g6sit pe Acela "espre care a scris Moise &n 0ege% i proorocii; pe Iisus "in *a2aret% 'iul lui Iosi'<. C9JF *atanael i#a 2is; <Poate ie i ceva bun "in *a2aretK< LVino i ve2i=< i#a r6spuns Filip. C9IF Iisus a v62ut pe *atanael venin" la El% i a 2is "espre el; <Iat6 cu a"ev6rat un israelit% &n care nu este vicle ug.< C98F <(e un"e m6 cuno tiK< i#a 2is *atanael. (rept r6spuns% Iisus i#a 2is; L4e#am v62ut mai &nainte ca Filip s6 te cheme "e sub smochin.< C9DF *atanael i#a r6spuns; <&nv6!6torule. 4u e ti Fiul lui (umne2eu% 4u e ti &mp6ratul lui Israel=< C7:F (rept r6spuns% Iisus i#a 2is; <Pentru c6!i#am spus c6 te#am v62ut sub smochin% cre2iK 0ucruri mai

mari "ec,t acestea vei ve"ea.< C71F Apoi i#a 2is; <A"ev6rat% a"ev6rat v6 spun c6% "e acum &ncolo% ve!i ve"ea cerurile "eschi2,n"u# se i pe &ngerii lui (umne2eu urc,n" i cobor,n" c6tre Fiul omului.<

1. A "oua 2i "iminea!a% Eu le#am spus; L4impul pe care trebuia s6#l petrec &n "e ert se apropie "e s',r it? voi pleca &n 1alileea% "e un"e am venit. Vre!i s6 veni!i cu MineK V6 las &ntreaga libertate s6 hot6r,!i% c6ci tiu prea bine c6 ave!i so!ii i copii pe care nu#i pute!i p6r6si cu u urin!6% "ar nicio"at6% nimeni nu pier"e ceea ce aban"onea26 pentru Mine% ci "impotriv6% va reg6si totul &nmiit<.

H. Atunci% Petru a spus; <(oamne= Eu voi aban"ona nu numai pe so!ia mea i pe copiii mei% ci i via!a mea% "in iubire pentru 4ine= Ei vor tr6i i '6r6 mine% c6ci eu nu sunt "ec,t un cer etor care abia reu e te s6 le procure pu!in6 p,ine. Pescuitul meu abia aBunge s6 hr6neasc6 o gur6? "in el% abia "ac6 reu esc s6#mi hr6nesc 'amilia &ntr#un mo" mi2erabil= An"rei% 'ratele meu% este martor= 5untem n6scu!i &n -etsai"a% "ar a trebuit s6 venim &n acest "e ert i% pentru a ne putea hr6ni% pescuim pe malurile Ior"anului% un"e am 'ost bote2a!i "e c6tre Ioan. 4at6l nostru% Iona% este puternic% so!iile i surorile noastre la 'el. 3el "e 5us s6#i binecuv,nte2e i ei se vor "escurca=< I#am l6u"at pe ace ti "oi "iscipoli i am plecat la "rum. E. (e#a lungul "rumului care urma r,ul% l#am &nt,lnit pe Filip% n6scut tot &n -etsai"a% care c6uta% la

r6s6ritul soarelui% ceva "e pescuit &n apele Ior"anului% cu un n6vo" 'oarte u2at. Petru Mi#a atras aten!ia asupra lui i a spus; <Gh% (oamne% acest om su'er6% este 'oarte s6rac% "ar el este cel mai "rept i mai cinstit "intre oameni% cu inima plin6 "e iubire "e (umne2eu= 3e bine ar 'i "ac6 l#ai primi s6 vin6 cu noi=<

9. 0a aceast6 propunere binevoitoare a lui Petru% Eu nu am putut "ec,t s6 spun; <Filip% urmea26# M6=< El nu s#a l6sat chemat "e "ou6 ori% a aruncat la p6m,nt n6vo"ul i M#a urmat '6r6 s6 &ntrebe un"e. Pe "rum. Petru i#a spus; <3el pe care &l urm6m este Mesia=< Filip a r6spuns; <Inima mea mi# a spus asta &n momentul &n care El m#a chemat cu at,ta iubire<.

7. Filip era celibatar? el &i &nv6!a pe pescarii s6raci% c6ci era un bun cunosc6tor al scripturilor% &l cunoscuse personal pe Iosi' "in *a2aret i M6 cunoscuse i pe Mine.>tia c,te ceva "espre ce se petrecuse la na terea Mea i &n timpul copil6riei Mele. El era unul "intre pu!inii care sperau% &n tain6% c6 Eu sunt Mesia= (ar% cum "e la v,rsta "e "oispre2ece ani nu am mai '6cut miracoleR% tr6in" i muncin" ca toat6 lumea% Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 1I

maBoritatea oamenilor pier"user6 prima impresie pe care o avuseser6 la na terea Mea.>i chiar cei care 'useser6 ini!ial cei mai entu2iasma!i% au &nceput ulterior s6 spun6 c6 totul nu a 'ost "ec,t un curios concurs "e &mpreBur6ri% interpretate ca miracole% "ar care nu aveau nici o leg6tur6 cu na terea Mea. 1eniul Meu "in copil6rie 'usese "eci complet pier"ut% spuneau ei% ast'el &nc,t la v,rsta maturit6!ii nu mai r6m6sese nici cea mai mic6 urm6 "in el. (ar Filip p6strase p,n6 &n ultima clip6 o anumit6 speran!6% la 'el ca i al!i c,!iva% care aveau o mare consi"era!ie pentru pro'e!iile # binecunoscute "e ei # ale lui 5imion i ale Anei &n momentul circumci2iei Mele la 4emplu.

J. n timp ce Filip M6 urma% el se g,n"ea pe "rum la *atanael. (eo"at6% l#a v62ut pe acesta a e2at sub un smochin% repar,n"u# i n6vo"ul. El i#a spus cu 'ervoare; <Frate% am privit mult timp "e#a lungul "rumului% c6ut,n"u#te i inima mea este plin6 "e bucurie c6 te#am g6sit% c6ci% ve2i tu% noi l#am g6sit pe 3el "espre care Moise vorbe te &n 0ege i "espre care i pro'e!ii vorbesc? acesta este chiar Iisus% 'iul lui Iosi' "in *a2aret<.

I. *atanael% pu!in in"ignat% a "eclarat; 4oat6 lumea cunoa te acel cuib mur"ar "in *a2aret. 5e &n!elege "e la sine c6 nimic bun nu poate s6 ias6 "e acolo= n orice ca2% nu Mesia<. (ar Filip i#a spus; <>tiu 'oarte bine c6 &n leg6tur6 cu acest subiect% tu ai 'ost &ntot"eauna a"versarul meu% cu toate c6 !i#am e@pus "e o sut6 "e ori argumentele mele. (ar vino i convinge#te singur? vei recunoa te c6 am avut per'ect6 "reptate=<

8. *atanael s#a ri"icat% g,n"itor% i a spus; Frate% acesta ar 'i miracolul miracolelor% c6ci aceste sec6turi "e na2arineeni sunt cele mai rele canalii "e pe p6m,nt= *u 'acem noi tot ceea ce "orim cu orice na2aritean cump6rat pentru cea mai mic6 mone"6 roman6K (e mult timp% ei nu mai au nici cea mai mic6 cre"in!6 &n Moise i &n pro'e!i= Pe scurt% tu tii c6 po!i s6 'aci ce vrei "intr#un na2aritean% iar e@presia Lmai r6u "ec,t un na2ariteanL este "eBa un vechi "icton.>i tu pretin2i c6 Mesia pe care vrei s6 mi#l ar6!i vine "e acolo=... -ine% bine% nimic nu este imposibil pentru (umne2eu% s6 mergem s6 ve"em=<

D. Vorbin" ast'el% *atanael s#a apropiat &mpreun6 cu Filip "e Iisus% care se &n"ep6rtase cam cu o sut6 "e pa i mai &ncolo. (ar% c,n" cei "oi s#au apropiat "e Iisus% Acesta le#a spus; <Iat6 un israelit a"ev6rat% un om &n care nu este nici un pic "e viclenie<.

1:. )imit s6 au"6 o asemenea 'ra26 ciu"at6 "in gura Mea% *atanael a &ntrebat ime"iat; <(e un"e m6 cuno ti 4u ca s6 po!i vorbi ast'el "espre mineK 36ci "oar (umne2eu poate s6#mi cunoasc6 su'letul a a cum singur eu mi#l cunosc. *u m#am l6u"at nicio"at6 cu virtu!ile mele. (e un"e tii tu cum sunt '6cutK< Eu l#am privit i am spus. <Eu te#am v62ut mai &nainte ca Filip s6 te cheme "e sub smochin<. 11. )luit "e r6spunsul Meu% *atanael% cu inima 'oarte emo!ionat6% a spus; <&nv6!6torule% chiar "ac6

e ti na2aritean% 4u e ti '6r6 &n"oial6 Fiul lui (umne2eu. 4u e ti Regele at,t "e mult a teptat "e Israel% care & i va elibera poporul "in ghearele "u manului. Gh% *a2aret% *a2aret% ce mic erai i ce mare vei "eveni= 3ei "in urm6 vor 'i cei "int,i. Gh% (oamne% c,t "e repe"e mi#ai re"at cre"in!a= 3um se 'ace c6 toat6 &n"oiala s#a spulberat i c6 acum cre" cu toat6 'iin!a mea c6 4u e ti Mesia 3el F6g6"uitK<

1H. Versetul 7: in"ic6 r6spunsul Meu la &ntrebarea lui *atanael% care cre"e c6 Eu sunt Mesia pentru c6 simte c6 a reg6sit &n Mine &ntreaga cunoa tere% care nu poate 'i "ec,t "e la (umne2eu. (e aceea% Eu i#am r6spuns c6 va ve"ea lucruri mult mai mari% vr,n" s6 spun prin aceasta; <Acum cre2i "in cau2a unui miracol% "ar mai t,r2iu vei cre"e &n mo" liber<. 1E. Versetul 71 semni'ic6; <Mai t,r2iu% atunci c,n" # prin Mine # ve!i aBunge la noua na tere a

spiritului vostru% por!ile vie!ii vi se vor "eschi"e i voi ve!i 'i ca &ngerii pe care &i ve!i ve"ea urc,n"? i ei au 'ost alt6"at6 oameni "estina!i mor!ii% "ar au 'ost '6cu!i copiii lui (umne2eu pentru ve nicie i au "evenit &ngeri prin gra!ia Mea% "atorit6 noii na teri a spiritului lor. (e asemenea% ve!i ve"ea atunci spiritele angelice primor"ial create% cobor,n" "in ceruri spre Mine% (omnul &ntregii vie!i% merg,n" &n acela i pas cu Fiul omului i urm,n" e@emplul Meu i pe martorii Mei<.

19. Iat6 o manier6 corect6 "e a &n!elege primul capitol. (ar nimeni s6 nu crea"6 c6 totul a 'ost e@plicat &n &ntregime. Gh% nu= Absolut "eloc= Am in"icat &ns6% pentru oamenii "e bun6 cre"in!6% mo"alitatea "e a 'i ini!iat &n pro'un2imile &n!elepciunii "ivine i "e a recunoa te i &n!elege a"ev6ratul sens al 'iec6rui verset. (e alt'el% a a cum s#a mai spus% acest capitol a 'ost "at ca unitate "e m6sur6% "up6 care totul poate 'i m6surat>i Bu"ecat. CR # Ve2i i;ht tp;S S TTT.scr i b".comS"ocS 9H71J8DS Evanghel ii #Apocr i ' e #3el e #t r ei#2i l e#pet r ecute #"e # Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 18 Iisus#la#templu#0a#1H#anin.r.F 3apitolul 1: (omnul i primii s6i "iscipoli merg acas6% la locuin!a 0ui. Falsele a tept6ri ale Mariei &n ceea ce#0 prive te pe Mesia% Iacov% Ioan i 4oma% noii "iscipoli. 5emni'ica!ia pro'etic6 a nun!ii "in 3ana. 3ele trei etape ale noii na teri% CIoan II 1#7F C1F>i% a treia 2i. s#a '6cut o nunt6 &n 3ana "in 1alileea. Mama lui Iisus era acolo.

CHF>i la nunt6 a 'ost chemat i Iisus cu ucenicii 0ui. CEF 3,n" s#a ispr6vit vinul% mama lui Iisus i#a 2is; <*u mai au vin.< C9F Iisus i#a r6spuns; <Femeie% ce am a 'ace Eu cu tineK *u Mi#a venit &nc6 ceasul.< C7F Mama 0ui a 2is slugilor; <56 'ace!i ceea ce v6 va spune El.< 1.

Acest < i< "e leg6tur6 &ntre primul i al "oilea capitol Cn.t. "in Evanghelia canonic6F in"ic6 a a"ar c6 aceste "ou6 capitole sunt intim legate? se preci2ea26 c6 aceast6 nunt6 a avut loc &ntr#o cas6 prieten6 a 'amiliei lui Iosi'% la trei 2ile "up6 ce Eu M#am &ntors "in -etabara cu cei patru "iscipoli al Mei i c6 am petrecut o 2i &ntreag6 &n compania lor &n casa lui Iosi'% care nu mai tr6ia? aici se a'la Maria% mama trupului Meu care% &mpreun6 cu 'ra!ii Mei Ca"ic6 'ii lui Iosi'F% a avut mare griBa s6 ne primeasc6 c,t mai bine posibil.

H. Pentru c6 Maria tia bine% &n inima ei% c6 a sosit timpul ca Eu s6 apar ca Mesia i s6 ac!ione2. (ar ea nu tia &n ce va consta ac!iunea Mea. Ea cre"ea &nc6 &n alungarea romanilor i &n restabilirea puternicului tron al lui (avi"% a c6rui minunat6 autoritate "e pace "ivin6% irevocabil6 i in"estructibil6% nu ar mai 'i luat nicio"at6 s',r it.

E. Pentru Maria% la 'el ca i pentru celelalte ru"e p6m,nte ti ale Mele% Mesia ar 'i trebuit s6#i &nving6 "eopotriv6 at,t pe romani c,t i pe to!i ceilal!i "u mani ai P6m,ntului F6g6"uit. (a% 'iin!ele cele mai bune "in acele timpuri aveau toate aceea i p6rere "espre Mesia 3el F6g6"uit &n Pro'e!ii% la 'el cum mul!i oameni "in 2ilele noastre% "e alt'el 'oarte respectabili% au o p6rere &n &ntregime 'als6 "espre mileniu. (ar nu venise &nc6 momentul pentru a le "a o alt6 e@plica!ie.

9. *u este "e mirare c6 'amiliile prietene nu i#au putut 'ace o p6rere mai corect6 "espre Mesia 3el F6g6"uit% "ac6 ne g,n"im c6 &n propria Mea cas6 e@ista o ast'el "e repre2entare mental6 a lui Mesia% &ncep,n" chiar cu Maria. 7. Acesta este motivul pentru care multe 'amilii aveau o consi"era!ie "eosebit6 pentru Mine. 3ei pe care i#am "escris ca 'iin" "iscipolii Mei se a'lau i ei &n aceea i situa!ie i% "e aceea% Iacov l Ioan s# au hot6r,t s6 "evin6 la r,n"ul lor "iscipolii Mei% sper,n" s6 "omneasc6 &mpreun6 cu Mine peste popoarele &ntregii planete% pentru c6 uitaser6 "eBa ceea ce le spusesem at,t "e "es i "e clar &n timpul copil6riei Mele.

J. (atorit6 'aptului c6 &n cele mai bune case "in &mpreBurimile *a2aretului i "in aproape &ntreaga 1alilee aveam reputa!ia "e a 'i viitorul eliberator "e sub Bug roman i pentru c6% m6surile clare pe care &ncepusem s6 le iau% "e c,teva luni% au re&nsu'le!it &n aceste 'amilii amintirea promisiunilor care se re'ereau la persoana Mea i care 'useser6 uitate timp "e 18 ani% am 'ost invitat &mpreun6 cu "iscipolii Mei% cu mama Mea% Maria% i cu o mul!ime "e ru"e i "e cuno tin!e la 3ana% un mic ora "in 1alileea% situat la mic6 "istan!6 "e *a2aret% la o mare nunt6.

I. 0a aceast6 nunt6 era o atmos'er6 "e voio ie i "e bucurie% ast'el &nc,t cei patru "iscipoli "in -etabara au '6cut urm6toarea remarc6; <(oamne% via!a este mult mai pl6cut6 aici "ec,t la -etabara. 56racul Ioan ar 'i 'ericit s6 aib6 parte i el% m6car o "at6 &n via!6% "e o ast'el "e mas6% &n locul mi2erabilei sale hrane% care este alc6tuit6% cel mai a"esea% "in l6custe pr6Bite i miere s6lbatic6< CE@ista &n acea regiune% la 'el ca i &n Arabia% o specie "e l6custe "e m6rimea unui porumbel% care se prepara i se m,nca la 'el ca raciiF.

8. 0e#am r6spuns; <Voi nu pute!i &nc6 &n!elege "e ce Ioan trebuie s6 tr6iasc6 ast'el. 5cripturile nu ar putea 'i &mplinite "ac6 el nu ar tr6i a a. (ar% peste pu!in timp% va tr6i mai bine. Ierusalimul nu#l va mai l6sa mult timp s6 'ac6 ceea ce 'ace &n acest "e ert. Ast'el% el se va mic ora% pentru ca 3el6lalt s6 creasc6. Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 1D

D. (ar% An"rei% ce se petrece cu acel "iscipol pe care l#ai a"us la Mine% va veni el oare cu noi% sau va r6m,ne la -etabaraK< An"rei a r6spuns; <Va veni% vei ve"ea% "ar mai avea &nc6 anumite lucruri "e aranBat<. Eu i#am r6spuns; <Este bine% pentru c6 acolo un"e se g6se te 3hi'a% se g6se te i 4oma=< An"rei a spus; <(a% acesta este numele lui? este un su'let minunat% "ar plin "e scrupule i "e &n"oieli? totu i% el este un om perseverent% bun i generos. 4ocmai "in cau2a m6rinimiei sale a primit el aceast6 porecl6= (oamne% trebuie s6#l chem pe acest 'rate geam6nK< Am r6spuns; <(a% '6#o% pentru c6 cel care vine &n numele Meu trebuie s6 'ie oaspetele acestei nun!i<.

1:. Gbiceiul cerea ca 'iecare nou oaspete s6 'ie &nt,mpinat la sosire cu vin% &n onoarea sa% ca un semn "e bun#venit. Maria a observat c6 vinul &ncepuse s6 se s',r easc6 i nu se mai putea respecta obiceiul. Ea Mi#a spus atunci pe ascuns; <Fiul meu mult iubit% ce problem6% nu mai au vin= Ai putea 4u s6 'aci rost "e ni te vin% cel pu!in pentru acest ultim nou venitK<

l l.>i% cu o voce 'oarte bl,n"6% &n stilul at,t "e "eosebit al na2arineenilor% Eu i#am "at acest r6spuns cu "ublu sens; <Femeie Ca"ic6 Mam6F% oare aceasta ne prive te pe vreunul "intre noiK n calitate "e invitat nu este &nc6 r,n"ul Meu s6 M6 &ngriBesc "e vin. 3easul Meu nu a sosit &nc6.< CPentru c6 e@ista "e asemenea obiceiul ca 'iecare invitat la o nunt6 s6 a"uc6 "e bun6voie un "ar &n vin% "ar trebuia s6 'ie respectat6 o anumit6 or"ine? la &nceput% trebuia ca cei mai apropia!i membri al

'amiliei s6 o'ere vinul? apoi urma% &n cele "in urm6% ca"oul invita!ilor care nu '6ceau parte "in 'amilieF. Maria tia c6 nu mai era vin pentru a#l saluta pe noul oaspete. Ea s#a &ntors "eci spre Mine% cer,n"u#Mi% ca s6 spunem a a% s6 schimb or"inea lucrurilor% pentru c6 Maria!inea 'oarte mult la vechile tra"i!ii i tia c6 nicio"at6 Eu nu re'u2am s6#i &mplinesc "orin!ele. 1H. Ea s#a &ntors atunci spre cei care serveau la mas6? av,n" o "eplin6 &ncre"ere &n Mine% ea le#a spus; <Face!i ceea ce Fiul meu v6 va spune s6 'ace!i<.

1E. Iat6 "escrierea istoric6 a 'aptelor la care se re'er6 versetele "in cel "e#al "oilea capitol. (ar acest 'apt istoric% aceast6 poveste # cum s#ar spune #% are "e asemenea un sens spiritual i chiar un sens pro'etic u or "e ghicit.

19. 3orespon"en!a evi"ent6 &ntre aceast6 nunt6% care a avut loc la trei 2ile "up6 &ntoarcerea Mea "in -etabara i &nvierea Mea la trei 2ile "up6 cruci'icarea Mea% nu poate s6 'i sc6pat nim6nui% 'iin" "e o evi"en!6 'rapant6=

17.Aceast6 nunt6 pro'etic6 anun!a ceea ce urma s6 Mi se petreac6 trei ani mai t,r2iu% &ntr#un sens mai pro'un"% ea ar6ta "e asemenea c6 peste trei ani voi 'i eternul Mire al nun!ii noii na teri a tuturor celor care M6 vor iubi i care M6 vor urma cu a"ev6rat.

1J. (ar% &ntr#un sens mai general% povestea acestei nun!i care a avut loc la trei 2ile "up6 &ntoarcerea Mea "in "e ert% corespun"e celor trei etape prin care 'iecare om trebuie s6 treac6 pentru a aBunge la noua na tere a spiritului% pentru a atinge nunta vie!ii ve nice &n marele ora 3ana al 1alileei cere ti.

1I. Aceste trei etape sunt; &n primul r,n"% st6p,nirea asupra c6rnii Cmateriei% trupuluiF% apoi% puri'icarea su'letului prin cre"in!a vie care trebuie s6 'ie "ove"it6 prin 'aptele vii ale iubirii% c6ci alt'el aceast6 iubire este moart6 i% &n s',r it% re&nvierea &ntru spirit% &n morm,ntul Bu"ec6!ii% c6reia &i corespun"e &n mo" per'ect &nvierea lui 0a26r. 3ine va me"ita pu!in asupra acestor l6muriri va &n!elege mai bine ceea ce va urma. 18. Acum% pentru c6 am "e2voltat sensul spiritual general al acestei nun!i% s6 revenim la "es'6 urarea evenimentelor i s6 stu"iem &n s',r it corespon"entele particulare ale acestei pove ti. 3apitolul 11 (erularea evenimentelor ulterioare miracolului cu vinul. M6rturisirea lui Petru i m6rturia (omnului re'eritoare la misiunea 5a. CIoan II% J#11F CJF>i acolo erau ase vase "e piatr6% puse "up6 obiceiul "e cur6!ire al iu"eilor? i &n 'iecare vas &nc6peau c,te "ou6 sau trei ve"re.

CIF Iisus le#a 2is; <)mple!i vasele acestea cu ap6. <>i le#au umplut p,n6 sus. Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 H: C8F <5coate!i acum<% le#a 2is El < i a"uce!i nunului. <>i i#au a"us; CDF *unul% "up6 ce a gustat apa '6cut6 vin% # el nu tia "e un"e vine vinul acesta Cslugile &ns6% care scoseser6 apa tiau F% # a chemat pe mire% C1:F i i#a 2is; <Grice om pune la mas6 &nt,i vinul cel bun? i% "up6 ce oamenii au b6ut bine% atunci pune pe cel mai pu!in bun? "ar tu ai!inut vinul cel bun p,n6 acum.< C11F Acest &nceput al semnelor 0ui l#a '6cut Iisus &n 3ana "in 1alileea. El i#a ar6tat slava 5a% i ucenicii 0ui au cre2ut &n El.

1. (up6 ce Maria le#a spus servitorilor; <Face!i ceea ce El v6 va spune<% Eu le#am cerut s6 umple cu ap6 ase vase "in piatr6% a e2ate la intrare i 'olosite pentru ablu!iuni% "up6 un obicei vechi "evenit "esuet la na2arineeni i la cananeeni. Aceste vase ne'olosite% care nu se a'lau acolo "ec,t "e "ecor% puteau s6 con!in6 "ou6 p,n6 la trei ve"re "e ap6.

H. 5ervitorii au ascultat ime"iat% cre2,n" c6 noul oaspete "ore te s6 se spele i s6 se puri'ice "up6 vechiul obicei. Gaspetele a intrat &ns6 i s#a a e2at ime"iat la mas6% '6r6 s6# i 'i sp6lat m,inile. V62,n" aceasta% servitorii i#au spus &ntre ei; <(e ce a trebuit s6 umplem cu ap6 aceste vase at,t "e greleK Gricum% acest oaspete nu le 'olose te? am '6cut o munc6 inutil6<. Atunci% Eu le#am spus; <&n loc s6 v6 pl,nge!i% "e ce nu sta!i s6 v6 g,n"i!iK *u a!i au2it ce Mi#a spus Maria% c6 nu mai este "eloc vin pentru oaspe!iK>i chiar "ac6 nu este &nc6 r,n"ul Meu% nici &n sensul practic% al obiceiului "e aici% nici &n sensul spiritual% pentru 1loria 3elui "espre care voi spune!i c6 este (umne2eul vostru% "ar pe care nu 0#a!i recunoscut &nc6 nicio"at6% "oar prin 'or!a lui (umne2eu care este &n Mine i nu printr#o magie oarecare% Eu am trans'ormat &n vin apa care era &n vase=< E. <)mple!i acum un pahar i "uce!i#l st6p,nului casei% ca s6#l guste? s6# i spun6 apoi p6rerea=< 5ervitorii # stupe'ia!i s6 va"6 apa trans'ormat6 &n vin #% i#au "us repe"e st6p,nului casei vinul pentru ca s6#l guste. 9. 5t6p,nul casei a '6cut ochii mari i ime"iat l#a chemat pe mire; <(ar tu nu cuno ti obiceiurileK 7. *u se servesc vinurile bune la &nceput i "up6 aceea vinurile obi nuite% c,n" oaspe!ii sunt pu!in ame!i!i i nu mai simt prea bine gustul lorK<

J. Mirele i#a r6spuns &ns6; 4u vorbe ti ca un orb "espre culori? ve2i tu% acest vin nu a 'ost '6cut pe acest p6m,nt ci% la 'el ca mana% a cobor,t "in cer pe masa noastr6. Este "eci absolut normal s6 'ie mai bun "ec,t toate vinurile "e pe acest p6m,nt<. I. 5t6p,nul casei i#a spus; <M6 cre2i nebun sau e ti chiar tu nebunK 3um poate un vin s6 coboare "in cer pe mas6K Ar trebui ca (umne2eu &nsu i sau servitorul 0ui% Moise% s6 'ie a e2at la aceast6 mas6<. 8. Mirele i#a r6spuns; LVino i convinge#te singur=<.

D. 5t6p,nul casei s#a &n"reptat &mpreun6 cu mirele &n sala osp6!ului i s#a uitat la cele ase vase pline cu cel mai bun "intre vinuri. Atunci% convins "e miracol% a strigat; <(oamne% iart6#mi p6catele% "oar (umne2eu poate 'ace aceasta= (umne2eu trebuie s6 'ie printre noi% c6ci nici un om nu este capabil s6 'ac6 a a ceva<.

1:. Vinul a 'ost atunci servit oaspe!ilor? c,n" l#au gustat% to!i au e@clamat; <)n ast'el "e vin n#a putut 'i '6cut &n!ara noastr6? este &ntr#a"ev6r un vin ceresc? glorie 3elui c6ruia (umne2eu i#a "at o asemenea putere=< 11. Ei au b6ut &n s6n6tatea Mea i &n s6n6tatea lui 4oma% noul venit. 1H.>i to!i au cre2ut atunci c6 Eu eram &ntr#a"ev6r Mesia 3el F6g6"uit.

Atunci% Petru Mi#a spus% &n tain6; <(oamne% las6#m6 s6 plec% c6ci 4u e ti (umne2eu &nsu i% cobor,t pe p6m,nt% a a cum servitorul 46u (avi" a anun!at &n psalmi. Eu nu sunt "ec,t un biet pescar ne"emn "e 4ine=<

1E. (ar Eu i#am spus; <(ac6 tu te cre2i ne"emn "e a 'i al6turi "e Mine% atunci cine cre2i tu c6 este "emnK Ve2i tu% Eu nu am venit pentru cei puternici% oricare ar 'i ei% ci numai pentru cei bolnavi i pentru cei slabi. 3,n" cineva ple2ne te "e s6n6tate% el nu are nevoie "e me"ic. (oar cei slabi i bolnavi au nevoie "e me"ic% "eci r6m,i plin "e curaB l,ng6 Mine% c6ci Eu!i#am iertat "eBa p6catele% iar "ac6 vei p6c6tui "in nou c,t timp vei 'i l,ng6 Mine% Eu te voi ierta iar6 i% pentru c6 nu prin 'or!6% ci prin sl6biciune M#ai recunoscut tu pe Mine i pentru c6 tu ai o cre"in!6 "e neclintit% ca o st,nc6. 1ra!ia 3elui "e 5us&!i va permite s6 te Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 H1 "es6v,r e ti<.

19. Au2in" aceast6 &nv6!6tur6% ochii lui Petru s#au umplut "e lacrimi i el a spus cu entu2iasm; <(oamne% chiar "ac6 to!i 4e vor aban"ona vreo"at6% eu nu te voi p6r6si nicio"at6% c6ci cuvintele 4ale sacre sunt pentru mine a"ev6rul i via!a=< 17. (up6 aceste cuvinte. Petru s#a ri"icat% a &ntins paharul i a spus; <-inecuv,ntat s6 'ii% Israel? i binecuv,nta!i s6 'im i noi% cei care suntem martorii &mplinirii F6g6"uin!ei. (umne2eu a venit la poporul

s6u. 3eea ce p6rea at,t "e greu "e cre2ut% s#a &mplinit sub ochii no tri% &n a",ncul su'letelor noastre% noi nu mai trebuie s6 strig6m c6tre &n6l!imi% pentru c6 &n6l!imea &n6l!imilor a cobor,t &n mi2eria noastr6% &n a",ncul a",ncurilor. -inecuv,ntat s6 'ie 3el care este &n miBlocul nostru i care% prin puterea 5a% ne#a "at acest vin prin gra!ia 5a% pentru ca noi s6 cre"em &n El i% prin El% s6 &i a"ucem slav6 lui (umne2eu<. Acestea 'iin" spuse% Petru a b6ut i to!i au b6ut% spun,n"; <Este un om "rept=<

1J. I#am e@plicat atunci lui Petru% &n mo" con'i"en!ial; <*u carnea ta!i#a inspirat aceste cuvinte% ci 4at6l care este &n Mine= Pentru moment p6strea26 &ns6 t6cerea% c6ci va veni timpul c,n" va trebui s6 strigi pentru ca toat6 lumea s6 te au"6=< (up6 aceasta% oaspe!ii s#au lini tit i% &ncep,n" "in acest moment% to!i au cre2ut i au v62ut &n Mine pe a"ev6ratul Mesia% venit la ei pentru a#i elibera "e to!i "u manii.

1I. Acesta a 'ost primul miracol pe care l#am '6cut &n pre2en!a a numero i martori% la &nceputul marii Mele opere "e M,ntuire? i% prin acest semn tainic% am ar6tat spre viitoarea mare oper6 pe care urma s6 o &n'6ptuiesc. (ar nimeni nu a putut s6 &n!eleag6 'aptul c6% "ac6 postul Meu &n "e ert corespun"ea persecu!iilor "in 4emplu pe care urma s6 le suport la Ierusalim% iar bote2ul lui Ioan corespun"ea cruci'ic6rii Mele% aceast6 nunt6 simboli2a &nvierea Mea? ea a 'ost semnul "e "inaintea noii na teri a spiritului &ntru via!a etern6. 18. A a cum Eu am trans'ormat apa &n vin% natura material6 a omului care va tr6i "up6 3uv,ntul Meu se va trans'orma &n natur6 spiritual6.

1D. Pentru aceasta% &ns6% oamenii vor trebui s6 urme2e &n inima lor s'atul pe care Maria l#a "at servitorilor; <Face!i ceea ce El v6 va spune=< (e 'apt% Eu voi 'ace pentru 'iecare ceea ce am '6cut la 3ana &n 1alileea; &i voi "a un semn a"ev6rat% care s6#i permit6 celui care va tr6i "up6 3uv,ntul Meu s6 recunoasc6 mai u or &n el &nsu i noua na tere a spiritului= 3apitolul 1H Iisus i ai 0ui la 3apernaum. Iisus i "iscipolii 56i la s6rb6toarea Pa teiui "e la Ierusalim. 4emplul lui (umne2eu # pia!6 "e animale% C Ioan II% 1H#1EF C1HF (up6 aceea% a cobor,t la 3apernaum% &mpreun6 cu mama% 'ra!ii i ucenicii 0ui? i acolo n#au

r6mas multe 2ile. C1EF Pa tele iu"eilor era aproape? i Iisus 5#a suit la Ierusalim. 1. (up6 apte 2ile "e la aceast6 nunt6% am p6r6sit *a2aretul &mpreun6 cu Maria% cu cei cinci 'ra!i ai

Mei% "intre care "oi au "evenit "iscipolii Mei% i cu al!i oameni pe care &i acceptasem ca "iscipoli% pentru a cobor& la 3apernaum% unul "intre principalele ora e &n care se '6cea comer! &n acea epoc6% a'lat la grani!a "intre +ebulon i *e'tali% &ntre aceste "ou6 provincii situate pe malul M6rii 1alileei% nu "eparte "e malul Ior"anului% &n apropiere "e -etabara% locul un"e Ioan obi nuia s6 bote2e% at,ta timp c,t acest 'luviu # "eseori secatM &i permitea acest lucru. H. )nii se vor &ntreba ce a mai 'i putut 'ace Eu &n acest ora "evenit aproape p6g,n. *u avem "ec,t

s6 citim pro'e!iile lui Isaiia IU% l i mai "eparte% pentru a ve"ea c6; <inuturile +ebulon i *e'tali% a'late pe "rumul c6tre mare% "e cealalt6 parte a Ior"anului% la 'el ca i 1alileea p6g,n6% al c6rei popor tr6ie te &n &ntuneric% au v62ut o mare lumin6. 4uturor celor care st6teau la umbra mor!ii li s#a ar6tat o mare lumin6=<

E. 3el care ia &n consi"era!ie acest te@t "in Isaiia i care tie c6 Eu am venit ca s6 &mplinesc scripturile "e la A la +% va &n!elege u or "e ce am cobor,t "in *a2aret la 3apernaum un"e% "e alt'el% al!i "oi "iscipoli trebuiau s6 ne &nt,lneasc6; Iacov i Ioan% 'iii lui +eve"eu% care erau pescari pe malurile M6rii Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 7D

7. 3,t "espre rest% nici nu vreau s6 mai vorbesc% at,t "e stupi"6 este aceast6 porunc6 "e a te mutila tu &nsu!i atunci c,n" un bra! te "eranBea26 sau s6 nu 'aci nicio"at6 nimic pentru tine i s6 nu cau!i "ec,t &mp6r6!ia lui (umne2eu% cre2,n" c6 totul vine "e 5us= Gamenii nu au "ec,t s6 &ncerce s6 nu mai munceasc6 timp "e c,teva luni i vor ve"ea "ac6 pe tele 'ript &noat6 &n gura lor= J. Aceast6 mutilare a membrului care te "eranBea26 este &ntr#a"ev6r stupi"6= (ac6 cineva ia o secure &n m,na "reapt6 pentru a# i t6ia m,na st,ng6 i a o arunca% ce va 'ace atunci "ac6 &l va Bena m,na "reapt6K 3u ce o s6 i#o smulg6K 3u m & i va smulge el ochii sau picioarele care &l "eranBea26K Ah= 5unt "e2gustat "e aceast6 &nv6!6tur6% care nu este valabil6 nici m6car pentru un croco"il. Este o lege 'oarte &n"ep6rtat6 "e om. Este

su'icient s6 tragem c,teva conclu2ii pentru a ne "a seama c6 nu este "ec,t re2ultatul 'anatismului evreiesc.

I.>i chiar "ac6 to!i &ngerii cerului ar veni s6#i invi!e pe oameni s6 urme2e o ast'el "e cale pentru a putea aBunge &n ceruri i pentru a avea parte "e via!a etern6% ar trebui s6#i alung6m &n cerurile lor stupi"e= (e ce nu mai este bun "ictonul LGchi pentru ochi i "inte pentru "inteLK El g6se te aceasta ne"rept i atroce i pre"ic6 bl,n"e!ea i r6b"area% pentru a "eschi"e poarta tuturor ho!ilor% atunci c,n" spune; L(6#i i haina "e pe tine celui care&!i cere c6ma aL. Frumoase cuvinte% "ar pentru asta ar trebui s6#!i smulgi ochii i s6#!i tai m,inile i picioarele= 5#a mai au2it vreo"at6 "espre o asemenea nebunieK<

8. Aici% Marele Preot s#a apropiat "e Mine i a spus; <G &nv6!6tur6 at,t "e pu!in practic6 cum este cea "in pre"ica 4a se a'l6 &ntr#o total6 contra"ic!ie cu g,n"irea riguroas6 pe care o ai i "e care nu m6 &n"oiesc% c6ci 4e#am au2it vorbin" &n casa lui Irhael cu o mare &n!elepciune. (ac6 nu ar 'i toate "ove2ile vii c6 4u e ti Mesia% noi am 'i obliga!i s6 4e consi"er6m "rept un magician ie it "intr# o coal6 'anatic6 a Egiptului antic i s6 te clas6m printre arlatanii care& i spun Mesia. D. Re'lectea26 "eci 4u &nsu!i asupra acestei &nv6!6turi violente i vei ve"ea u or c6 aceast6 cale pentru a aBunge la via!a etern6 este impracticabil6 i nu poate 'i urmat6 "e nimeni. 3ine ar "ori s6 aBung6 ast'el &n ceruri i#ar pier"e 'oarte rapi" orice po't6% c6ci va aBunge s6# i "oreasc6 mai bine s6 nu se 'i n6scut "ec,t s6aB ung6 &ntr#un cer un"e nu pot aBunge "ec,t in'irmii= 5incer&!i spun% "6#!i seama= 5au 4u chiar cre2i c6 aceast6 &nv6!6tur6 poate 'i luat6 &n seriosK<

1:. Eu i#arn r6spuns; 4u e ti Marele Preot% "ar e ti la 'el "e orb ca o c,rti!6 a'lat6 sub p6m,nt= 3e trebuie s6 cre" i s6 a tept atunci "e la ceilal!iK Eu v#am "at ni te pil"e "ar voi nu ve"e!i "ec,t partea material6% care v6 strive te? s#ar p6rea c6 nu ave!i nici o i"ee "espre spiritul intrinsec care se a'l6 &n aceste pil"e.

11.3re"e#M6% noi suntem tot at,t "e &n!elep!i pe c,t cre"e!i voi c6 sunte!i i tim tot at,t "e bine ca i voi c,t "e inutil este ca un om s6 se automutile2e pentru a aBunge la via!a ve nic6= (ar tim% "e asemenea% c6 voi nu &n!elege!i spiritul acestei &nv6!6turi i% "e aceea% nu o &n!elege!i "eloc= (ar nu voi retrage ceea ce am spus. 4u ai urechi% "ar nu au2i ceea ce este Bust. Ai ochi% "ar ace tia sunt orbi "in punct "e ve"ere spiritual i cu urechile i cu ochii t6i larg "eschi i nu au2i i nu ve2i nimic<. 3apitolul 91 )rmarea criticii Pre"icii "e pe Munte% sensul ascuns i sensul real al meta'orei; <56#!i smulgi

un membru care te Benea26<. R6b"area (omnului 'a!6 "e Marele Preot.

1. Marele preot a spus; <(a% "a% '6r6 &n"oial6 c6 4u ai "reptate i "eocam"at6 nu vreau i nici nu pot s6 "iscut "espre spiritualitatea ascuns6 a pil"elor 4ale% "ar vei &n!elege% spre e@emplu% c6 &n momentul c,n" pre"au cuiva o &nv6!6tur6% eu vreau ca el s#o &n!eleag6 i% ca un a"ev6rat "iscipol% s6 o pun6 &n practic6? o voi pre2enta "eci &n 'elul &n care "iscipolul meu poate s6 o &n!eleag6% &n spiritul a"ev6rului s6u interior. Voi putea atunci s6 m6 a tept% pe bun6 "reptate% ca 'aptele sale s6 'ie con'orme cu &nv6!6tura mea. H. (ar "ac6 parabolele &nv6!6turii mele sunt &ns6 "e ne&n!eles% elevii mei m6 vor &ntreba% "e pil"6% "e ce trebuie s6#!i pier2i via!a pentru a c, tiga via!a i cum se poate% mort 'iin"% s6 aBungi la o nou6 via!6l Eu mai "egrab6 le#a spune; L)ite% prietene% cum trebuie s6 &n!elegi aceasta; e@ist6 o corespon"en!6 &ntre parabola care !i#a 'ost pre2entat6 i a"ev6rul pe care ea &l con!ine. 4u trebuie s6#!i con"uci via!a potrivit acestei corespon"en!e i nu "up6 sensul real al paraboleiL. Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 J:

E. Atunci% &nv6!6torule% "iscipolul ar &n!elege i% a a cum am mai spus% ar 'i Busti'icat s6 &i cer s6 tr6iasc6 "up6 spiritul a"ev6rului &nv6!6turii mele= (ac6 vreau &ns6 s6 &i cer a a ceva% '6r6 s6 'iu sau s6 par un nebun% trebuie s6 &i tra"uc aceast6 parabol6. (ac6 &i cer "iscipolului meu un asemenea lucru% cu toat6 serio2itatea i '6r6 s6#i tra"uc "espre ce este vorba% m6 comport &n 'a!a 'iin!elor g,n"itoare precum omul care are o am'or6 cu ap6 bine &nchis6 i care% &nt,lnin" pe cineva c6ruia &i este sete i care &i cere "e b6ut% &i "6 am'ora spun,n"; L)ite%!ine am'ora% beaL. 3el6lalt &ncearc6 s6 bea% &ntoarce am'ora pe toate p6r!ile '6r6 s6 g6seasc6 ori'iciul i spune; L3um pot s6 beau% am'ora este &nchis6 pe toate p6r!ile=L Gmul &i r6spun"e; L(ac6 e ti orb i nu po!i s6 g6se ti ori'iciul% &nghite am'ora &ntreag6% c6ci ast'el% vei &nghi!i i apa &n acela i timp=L 9. 5pune#mi% "rag6 &nv6!,torule% ce ar trebui s6 r6spun"6 cel c6ruia &i este seteK Eu cre" c6 ar avea "reptate s6 &l consi"ere nebun pe cel care poart6 aceast6 ap6=

7. *u vreau s6 4e consi"er nebun% "ar "ac6 spui c6 sur2enia i orbirea noastr6 ne &mpie"ic6 s6 &n!elegem spiritul &nv6!6turii 4ale% &nv6!6tura 4a este la 'el ca i apa acestei am'ore ermetic &nchis6 pe care &nsetatul trebuie s6 o &nghit6 cu am'or6 cu tot= (oar un pro'et sc6pat "intr#o cas6 "e

nebuni poate pretin"e o asemenea nebunie= Ia#o cum vei "ori% "ar nu#mi voi schimba p6rerea at,ta timp c,t nu vei a"6uga l6muriri su'iciente acestei &nv6!6turi care% totu i% cuprin"e &n parte lucruri e@celente. M6rturise te c6 nu 4e po!i a tepta ca noi s6 ne t6iem picioarele i m,inile i s6 ne c, tig6m p,inea cu su"oarea 'run!ii sau s6 nu#l mai pe"epsim pe cel care va c6uta g,lceava.J. *oi nu#i vom "a haina celui care ne va 'ura c6ma a i &l vom arunca &n &nchisoare pe ho!% pentru ca el s6

isp6 easc6 pe"eapsa at,t c,t va 'i nevoie i s6 "evin6 "up6 aceea un om cinstit. (ac6 4u e ti un a"ev6rat &n!elept trimis "e (umne2eu% vei 'i "e acor" c6 este necesar s6 p6stre2i 0egea lui Moise% pe care (umne2eu &nsu i a "at#o israeli!ilor &n "e ert% cu 'ulgere i tunete puternice. (ar "ac6 4u vrei s6 anule2i 0egea cu &nv6!6tura 4a% va trebui s6 ve2i cum aranBe2i lucrurile cu (umne2eu=< I. I#am r6spuns; <Eu sunt "e p6rere c6 0egislatorul are puterea "e a l6sa 0egea &n vigoare i "e a o &n"eplini El &nsu i &ntru spirit i a"ev6r% precum i "e o revoca &n &ntregime% &n anumite con"i!ii<.

8. Marele Preot a spus; <Aceste cuvinte sun6 curios &n gura 4a= Mi#ar 'i pl6cut s6 4e au" vorbin" a a a2i# "e#"iminea!6? atunci% aveam pro'un"a impresie c6 4u e ti cu a"ev6rat Mesia. (ar "e c,n" ne#ai "at &nv6!6tura 4a% &mi pari ie it "intr#un a2il "e nebuni% cu i"eile 4ale 'i@e pe care le iei "rept a"ev6rul lui Mesia. (e aceea% te rog vorbe te mai e@plicit% c6ci '6r6 l6muriri su'iciente% nimeni nu poate &n!elege i pune &n practic6 prea riguros &nv6!6tura 4a. D. Eu i#am r6spuns; <5pune#mi atunci ce te ne"umere te at,t "e mult la &nv6!6tura Mea i te voi aButa=<

1:. Marele Preot a 2is; Li#am spus "eBa "e mai multe ori= (ar pentru a#!i "a seama c6 sunt "rept i chib2uit% &!i voi spune c6 accept toate celelalte puncte ale &nv6!6turii 4ale i c6 sunt gata s6 le pun &n practic6% numai c6 nu pot s6#mi scot un ochi sau s6#mi tai piciorul sau m,na% '6r6 a risca s6 mor "in cau2a hemoragiei=>i o"at6 mort% care ar putea 'i re2ultatul unui asemenea principiuK

11. Acesta este punctul cel mai neverosimil al &nv6!6turii 4ale. Este imposibil "e reali2at.>i "ac6 s# ar g6si un nebun care s6 &l pun6 &n practic6% nu ar ob!ine nici un re2ultat% c6ci "ac6 cineva i#ar pune cap6t 2ilelor% el nu#0 va mai putea sl6vi pe (umne2eu% at,t "e mare ar 'i su'erin!a &n care &l va arunca aceast6 &nv6!6tur6. A a c6%

"ac6 moare% ceea ce este ne&n"oielnic% m6 &ntreb% &mpreun6 cu (avi"; L(oamne% cum 4e va mai putea sl6vi cineva care este mort% cine 4e va mai a"ora &n morm,ntKL E@plic6#mi m6car acest

punct? c,t "espre rest% noi am vrea 'oarte mult s6 cre"em c6 este o &nv6!6tur6 umanitar6 &mpins6 la e@trem<.

1H. Eu am spus; <3ererea ta este Busti'icat6 i Eu&!i spun; "e la 5amuel% tu e ti cel mai &n!elept "intre to!i preo!ii% 'iin"c6 ai o inim6 bun6. 4u nu respingi total &nv6!6tura Mea% ci "ore ti l6muriri% a a c6 Eu te voi lumina% nu prin gura Mea% ci prin cea a unuia "intre "iscipolii Mei% pentru a ve"ea c6 oamenii au &n!eles "eBa &nv6!6tura Mea% '6r6 a le "a Eu e@plica!ii<. 3apitolul 9H *atanael e@plic6 ceea ce nu poate &n!elege omul ra!ional% &n!elegerea planului spiritual. Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 J1 (i'eren!a &ntre 3uv,ntul lui (umne2eu i cuv,ntul oamenilor. 1. Marele Preot s#a &ntors atunci c6tre *atanael i i#a spus; <(up6 s'atul &nv6!6torului vostru% m6 a"rese2 !ie% la &nt,mplare; e@plic6#mi punctul cel mai "i'icil al &nv6!6turii &nv6!6torului vostru. (ar% te rog% '6# o &n cuvinte simple i clare% 'iin"c6 brum6 peste brum6 nu "6 lumin6. Vorbe te "eci=< H. *atanael a spus; <E ti chiar a a "e lipsit "e perspicacitate &nc,t nu &n!elegi o &nv6!6tur6 at,t "e limpe"eK *u au anun!at oare pro'e!ii c6 $ristos le va vorbi oamenilor "oar &n parabole i c6 se va e@prima "oar &n meta'oreK< E. <(a% ai "reptate% a a este scris% &ntr#a"ev6r=<

9. *atanael a continuat; <(ac6 tii c6 a a este scris% atunci "e ce &l consi"eri pe (omnul nebunK (e vreme ce% "up6 5criptur6% El vorbe te &n parabole% &i po!i cere 'oarte bine (omnului s6 te lumine2e pentru a &n!elege% "ar nu#0 po!i lua "rept nebun numai 'iin"c6 tu nu &n!elegi mo"ul 56u "e a vorbi &n parabole% tu% care nu e ti capabil s6 &n!elegi lucr6rile lui (umne2eu.

7. Iat6; &n natur6% lucrurile au o or"ine i nu pot supravie!ui "ec,t "atorit6 ei. 0ucrurile spiritului au i ele o or"ine a lor% nu pot e@ista i nu pot 'i g,n"ite i e@primate &n a'ara ei. (ar e@ist6 o corespon"en!6 &ntre lucrurile spiritului i lucrurile naturii% c6ci acestea "in urm6 provin "in primele i nimeni nu le cunoa te mai bine "ec,t (omnul.

J. (ac6 (omnul ne vorbe te nou6 celorlal!i "espre lucrurile spiritului% nou6% care ne a'l6m &nc6 &n or"inea'i@6 a naturii% El nu ne poate vorbi "ec,t prin compara!ii i parabole. Pentru a le &n!elege%

trebuie s6 'acem une'ort s6 ne tre2im spiritul%!in,n" seama "e poruncile lui (umne2eu. (oar atunci c,n" vom &ncepe s6 ne tre2im ast'el vom putea &n!elege ceea ce a vrut s6 spun6 i s6 ne revele2e (omnul prin aceste parabole? atunci% 3uv,ntul 56u "ivin se va "istinge pe veci "e cuv,ntul nostru omenesc= I. (ar% aten!ie= Gchiului 'i2ic &i corespun"e &n lumea spiritului puterea "e a "iscerne &ntre lucrurile "ivine i cere ti% care nu au leg6tur6 "ec,t cu e@isten!a 'iin!ei spirituale% pentru 'ericirea sa etern6. 8. (in cau2a unei or"ini "ivine absolut necesare% spiritul trebuie s6 coboare% un anumit timp% &n materia acestei lumi% pentru a se &nt6ri &n libertatea sa i pentru a# i "e2volta o in"epen"en!6 aproape total6 'a!6 "e (umne2eu% '6r6 "e care el nu l#ar putea ve"ea nicio"at6 pe (umne2eu% nici n#ar putea e@ista &ntru (umne2eu% l,ng6 (umne2eu i prin (umne2eu.R (ar "ac6 spiritul se maturi2ea26 &n

materie i& i a'irm6 libertatea i in"epen"en!a 'a!6 "e (umne2eu% el se a'l6 &n pericolul inevitabil "e a 'i absorbit "e materia &ns6 i i "e a 'i ast'el anihilat? putem vorbi ast'el "e o moarte spiritual6% "in care tre2irea la via!a &ntru (umne2eu este 'oarte "ureroas6 i "i'icil6. (e aceea% '6c,n" alu2ie la omul spiritual i nu la omul carnal% (omnul a spus; L(ac6 ochiul t6u g,n"e te s6 'ac6 r6u% smulge# l i arunc6#l "eparte% c6ci este mai bine s6 mergi &n cer cu un singur ochi% "ec,t cu am,n"oi &n in'ernL. 3eea ce &nseamn6; "ac6 lumina lumii te se"uce prea mult% 'or!ea26#te s6 te &n"ep6rte2i "e aceast6 lumin6 care te &mpinge &n moartea materiei. Fie ca spiritul t6u s6 te elibere2e "e bucuria "e art6 a 'elului t6u "e a ve"ea aceast6 lume i s6#!i &ntoarc6 privirile c6tre lucrurile pur cere ti. 36ci este mai bine s6 intri &n &mp6r6!ia vie!ii eterne% '6r6 toat6 cunoa terea acestei lumi% "ec,t s6 'ii absorbit "e moartea materiei% cunosc,n"#o prea mult i av,n" prea pu!ine cuno tin!e spirituale. D. 3,n" (omnul vorbe te "e cei "oi ochi% "e m,ini i "e picioare% El nu se re'er6 la ochii% m,inile i picioarele corpului% ci% evi"ent% la "ubla capacitate a spiritului "e a ve"ea totul i "e a progresa. El invit6 spiritul%

nu corpul% s6 nu caute s6 &n!eleag6 aceast6 lume% &n ca2ul &n care spiritul ar 'i prea 'ascinat "e aceast6 lume% 'iin"c6 este mult mai bine s6 intri &n via!a etern6 '6r6 toate aceste cuno tin!e% "ec,t s6 s',r e ti prin a 'i "evorat "e Bu"ecata logic6 a lumii=

1:. 3u toate acestea% spiritul trebuie "e asemenea s6 priveasc6 aceast6 lume i s6 o cunoasc6% "ar '6r6 a#i g6si &ns6 prea multe calit6!i? "ac6 simte c6 lumea &ncepe s6#l atrag6 prea mult% trebuie s6 se &n"ep6rte2e ime"iat "e ea% c6ci &l p,n"e te pericolul. Este vorba "e a#!i &ntoarce privirea; aici apare analogia cu ochiul pe care trebuie s6#l smulgi. 3ine poate vorbi prin asemenea parabole trebuie s6 'i e@perimentat pe "eplin toate cuno tin!ele spirituale i materiale ale omului? "up6 p6rerea mea% singurul capabil "e a a ceva este 3el a c6rui putere "e a iubi i a c6rui &n!elepciune stau la originea tuturor lucrurilor spirituale i materiale. 3re" c6 m#ai &n!eles acum i sper c6 &!i "ai seama c6 ai gre it grav &mpotriva 3elui care!ine via!a ta i vie!ile noastre &n m,na 5a atotputernic6. Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 JH CR Ve2i mai e@plicit ;http;SSTTT.scrib".comS"ocS7J:EHEJS3ine#este#(umne2eu#cine#este# 0uci'er#ce#este#omulE@plicate#"e#insusi#(umne2eu#prin#-ertha#(u""e#n.r.F 3apitolul 9E 5ihar. (espre necesitatea &ncol!irii i maturi26rii lucrurilor.

1. Foarte surprins% la 'el ca i mul!i al!ii "in asisten!6% Marele Preot a spus "up6 un moment "e uimire; <(a% "a% &n!eleg bine= (ar atunci% (omnul "e ce nu se 'ace &n!eles% a a cum ai '6cut#o tuK 36ci ast'el% nu a 'i p6c6tuit &mpotriva 0ui=< H. *atanael a spus; <(ac6 un b6iat "e apte ani ar 'i pus &ntrebarea% nu ar 'i 'ost "e mirare% "ar aceasta m6 mir6 la tine% care e ti unul "intre cei mai mari &n!elep!i ai ora ului=

E. *#ai vrea poate s6#i pui (omnului i &ntrebarea savant6; "e ce a "at semin!elor% care nu seam6n6 cu nimic% proprietatea "e a se "e2volta i "e a con!ine 'orma latent6 a arborelui care va re2ultaK *u ar 'i 'ost mai bine s6 lase 'ructele s6 ca"6 "in cer% &n bra!ele oamenilorK 0a ce serve te aceast6 cre tere lent6 a arborilor% pornin" "e la o s6m,n!6K>i "e ce s6 trebuiasc6 s6 a tep!i at,t "e mult s6 se coac6 'ructeleK Iat6% iat6 c,t e ti &nc6 "e prost=

9. 3uv,ntul i &nv6!6tura (omnului sunt la 'el ca toat6 opera 5a. El ne o'er6 &nv6!6tura sub 'orma unor semin!emititele% pe care trebuie s6 &ncepem s6 le sem6n6m &n solul spiritului nostru i acest sol se nume te iubire? acolopoate cre te s6m,n!a% pentru a "eveni un arbore al a"ev6ratei cunoa teri a lui (umne2eu i a noastr6% iar "in acest copac% la momentul "orit% s6 putem recolta 'ructele coapte ale vie!ii ve nice.

7. Iubirea este lucrul cel "int,i; '6r6 iubire% nici un 'ruct al spiritului nu poate cre te. 5eam6n6 semin!ele &n aer i vei ve"ea "ac6 cresc i "au 'ructe. A"ev6rata iubire este p6m,ntul veritabil ce poate primi s6m,n!a spiritual6 care ne#a 'ost "at6 prin gura (omnului=

J. (e aceea% (omnul ne eliberea26 "e severa lege mo2aic6 a pe"epsei% pentru a g6si un sol 'ertil &n inimile noastre. (e 'apt% cel care con"amn6% "up6 lege% nu are a"eseori "ec,t prea pu!in6 iubire sau "eloc% iar s6m,n!a 3uv,ntului "ivin nu ar putea nicio"at6 s6 se "e2volte &n el. 3el care este con"amnat este Bu"ecat. n Bu"ecat6 nu e@ist6 iubire% 'iin"c6 Bu"ecata este moartea iubirii. I. Ar 'i "eci mai bine s6 nu ve2i &ntot"eauna gre eala aproapelui% ci mai "egrab6 s6 'ii r6b"6tor i in"ulgent. (ac6% &n sl6biciunea lor% ceilal!i v6 cer ceva% voi nu trebuie s6 le re'u2a!i? ast'el% iubirea va cre te &n voi% ca i &n 'ra!ii vo tri mai slabi% iar c,n" ve!i 'i cople i!i cu to!ii "e aceast6 iubire% s6m,n!a "ivin6 va 'i &ncol!it &n voi? atunci% cel slab% "evenit acum puternic i el% v6 va "a &napoi "e mai multe ori ceea ce a!i '6cut voi alt6"at6 pentru el% pe c,n" era slab. 8. (ar "ac6 voi sunte!i meschini i "uri cu 'ra!ii vo tri mai slabi% nu ve!i 'i nicio"at6 voi &n iv6 un 'ruct al lui (umne2eu i% &n cele "in urm6% ve!i 'i supu i Bu"ec6!ii celor slabi.

D. 3,n" (omnul spune; L(6#i haina celui care&!i cere c6ma aL% aceasta &nseamn6 c6 voi sunte!i proprietari boga!i i c6 trebuie s6 "a!i "in abun"en!6 celor care vin la voi. Ast'el% ve!i "eveni boga!i &n inimile voastre. Aceast6 bog6!ie v6 va a"uce 'ericirea i s6racii v6 vor binecuv,nta% c6ci ei vor au2i &n inimile voastre pre"ica a"ev6ratei Evanghelii a lui (umne2eu% pus6 &n practic6 i v6 vor sus!ine. (ar "ac6 voi calcula!i cu 2g,rcenie ceea ce "a!i% nu ve!i 'i mai avantaBa!i "ec,t 'ra!ii vo tri s6raci<. 3apitolul 99 5ihar. Pre"ica "e pe Munte. 3orespon"en!e; ochiul "rept i m,na "reapt6.

1. Marele Preot% care a urm6rit acest "iscurs cu mare aten!ie% a spus; 4otul este bine i cre" c6 am &n!eles tot ce mi#ai spus% "ar trebuie s6#!i atrag aten!ia c6 nv6!6torul nu a vorbit "ec,t "espre smulgerea ochiului "rept i a m,inii "repte. n entu2iasmul meu% eu am a"6ugat i picioarele% iar tu mi#ai e@plicat sensul picioarelor% ca i sensul ochilor i m,inilor "espre care a vorbit nv6!6torul. >i tu ai spus; numai 3uvantul nv6!6torului care se a"resea26 spiritului omului are o corespon"en!6? cum se 'ace atunci c6 tu ai Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 JE

g6sit una la ceea ce am a"augat euK< H. *atanael a r6spuns; 4e &n eli% (omnul a vorbit i "espre piciorul "rept? numai c6 El a '6cut semn scribilor s6 omit6 acest "etaliu% c6ci cei care i#au &ntors privirea c6tre ceruri Ca"ic6 cei care au renun!at la propria lor voin!6% voin!a corespun2,n" m,inii st,ngi i care au renun!at "eBa la m,na lor "reapt6% aceasta corespun2an" activit6!ii terestreF% nu mai este necesar sa# i smulg6 piciorul "rept% ochiul v62,n" a"ev6rata lumin6% iar m,na # sau voin!a # aleg,n" ac!iunea cea bun6? progresele spre "es6v,r ire vin atunci "e la sine% piciorul "rept # care repre2int6 &naintarea &n aceast6 lume terestr6 # nemai'iin" necesar. E. Voi% samaritenilor% pute!i &ns6 &ncepe cu picioarele% c6ci "e i privirea voastr6 este &ntoars6 c6tre (umne2eu i m,inile voastre se &ntin" c6tre ac!iuni "repte% piciorul vostru% "in cau2a setei voastre "e a'irmare% este &ntors numai c6tre lume. Voi a tepta!i "e la Mesia altceva "ec,t v#au anun!at pro'e!ii i piciorul "rept este cel pe care trebuie s6#l smulge!i% "ac6 vre!i s6 apuca!i pe calea care "uce c6tre mp6r6!ia

lui (umne2eu. Iat6 "e ce (omnul v#a vorbit "espre piciorui "rept% "ar nu a vrut ca aceste lucruri s6 'ie scrise% c6ci viitorii "iscipoli ai (omnului vor ti bine un"e i ce este mp6r6!ia lui Mesia i ce trebuie '6cut pentru a aBunge la ea. Mai ai alte observa!ii "e '6cutK< 9. Marele Preot a spus; <Pentru mine lucrurile sunt acum limpe2i% at,t c,t pot eu s6 va" "e limpe"e=...>i &n ciu"a a tot ceea ce mi#a 'ost e@plicat% trebuie s6 m6rturisesc c6 &nv6!6tura voastr6% a a cum este transmis6% este 'oarte "ur6 i "i'icil6. Ve!i ve"ea c6 mul!i se vor &mpie"ica "e ea= 7. *u vreau s6 cobesc% "ar pot s6 v6 spun c6 nu ve!i reu i s6 ob!ine!i "e la evreii orgolio i ceea ce a!i ob!inut "e la noi% &n ciu"a prostiei noastre. *oi b6nuim% chiar "ac6 nu este "ec,t un vis% "ar evreii nu v6 vor cre"e? ei vor vrea semne i &n cele "in urm6 vor s',r i prin a v6 persecuta chiar "in cau2a acestor semne. *oi nu v#am cerut nici un semn i cu toate acestea le#a!i '6cut "e bun6voie.

J. *oi v6 cre"em% "ar nu "in cau2a miracolelor pe care i al!i oameni sunt mai mult sau mai pu!in capabili s6 le 'ac6% ci "in cau2a &nv6!6turii pe care ne#a!i "a!#o. Ar trebui "eci s6 r6m,ne!i la noi% c6ci la ace ti evrei orgolio i nu ve!i 'ace o a'acere prea bun6 i nici la greci<. 3apitolul 97 5ihar. 3on'esiunea lui *atanael

1. *atanael a spus; <Am vorbit p,n6 acum cu tine% "ar "e acum &nainte totul este &n m,na (omnului= *oi vom 'ace ce va "ori El=>i noi suntem &nc6 'oarte s6raci &ntru spirit? prin urmare% vrem s6 r6m,nem cu El pentru a putea intra &n &mp6r6!ia 3erurilor. Vrem s6 suport6m al6turi "e El orice su'erin!6 i orice persecu!ie% pentru a g6si &n El a"ev6rata pace "ivin6% &n numele 56u% vrem s6 'im &ng6"uitori &n toate g,n"urile noastre% &n toate Bu"ec6!ile% leg6mintele i "orin!ele noastre% &n toate 'aptele i s6 ne aban"on6m voin!ei 0ui pentru a "escoperi a"ev6rata &mp6r6!ie% care este iubirea pur6 "e (umne2eu "in inimile noastre. H. *u vom ocoli acele!inuturi un"e "omnesc &mpietrirea i ne"reptatea. *e este 'oame i sete "e "reptate% 'iin"c6 &l avem aici cu noi pe 3el care &ntr#a"ev,r ne poate s6tura pe veci. E. Vom 'i plini "e compasiune pentru to!i% 'ie c6 ace tia vor 'i pentru sau &mpotriva noastr6 pentru ca ast'el s6 'im "emni "e compasiunea lui (umne2eul

9. *oi vrem cu orice pre! s6 ne p6str6m inimile curate i neprih6nite% pentru ca (omnul pe care &l ve"em s6 nu plece% c6ci nu ne putem apropia "e (umne2eu cu o inim6 impur6% &ntr#a"ev6r% acum nu putem ve"ea &nc6 &ntru spirit chipul 56u i plenitu"inea miracolelor operelor 5ale= 7. (ar av,n" inimile curate% vom putea 'i &mp6ciuitori% bl,n2i i r6b"6tori cu oricine% o inim6 m,nioas6 ne'iin" nicio"at6 pur6% c6ci m,nia cre te &ntot"eauna pe terenul orgoliului.>i "ac6 inimile noastre sunt la 'el "e pure precum cele ale copiilor% ne vom putea apropia cu siguran!6 "e 3el care ne#a chemat s6 'im copiii lui (umne2eu i care ne#a &nv6!at s6 ne rug6m lui (umne2eu ca propriului nostru P6rinte. J.>i chiar "ac6 va trebui s6 'im persecuta!i% aici sau &n alt6 parte% pentru cau2a noastr6 "reapt6% aceasta nu &nseamn6 nimic% prietene% c6ci noi &l avem pe $ristos cu noi i% prin El% avem "e partea noastr6 cerul<.I. )imit "e "iscursul 'erm al lui *atanael% Marele Preot a spus; <&ntr#a"ev6r% "ac6 nu a 'i 'ost "e

'olos aici% "ac6 nu a 'i avut so!ie i copii% v#a 'i urmat i eu=<

8. *atanael i#a spus; <*oi ne#am p6r6sit so!iile% copiii i bunurile i% iat6% so!iile i copiii no tri sunt &nc6 &n via!6=&!i spun% cine nu este capabil s6 aban"one2e totul "in iubire pentru El% nu este "emn "e gra!ia 5a% 'ie c6 asta&!i place sau nu= Inima mi#o spune i &n inim6 se a'l6 tot a"ev6rul% "ac6 spiritul este tre2it 'a!6 "e g,n"irea vie &ntru (umne2eu. El nu are nevoie "e noi% &n schimb% noi suntem cei care avem nevoie "e El. D. 0#ai aButat tu cumva sV ri"ice soarele "easupra ori2ontului ?i s6# i? r6sp,n"easc6 lumina Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 J9

"easupra p6m,ntului &ntinsK 0#ai aButat tu cumva pe (omnul s6# i!in6 &n 'r,u v,nturile% 'ulgerele% tunetul i marea% cu toate a",ncurile saleK 3ine poate pretin"e c6 0#a aButat vreo"at6 pe (omnul &n vreun 'elK 3um v6 mai pute!i g,n"i &nc6 la so!iile sau copiii vo tri i la a'acerile voastre atunci c,n" (omnul v6 spune s6#0 urma!i pe El% (omnul &ntregii vie!i% al tuturor cerurilor i al tuturor lumilor% pe care 0#am a teptat at,t "e mult timp% i care a venit% a a cum au anun!at to!i pro'e!ii i patriarhiiK< 1:. Marele Preot a r6spuns; <M6car "ac6 n#a 'i 'ost Mare Preot% a 'i '6cut ceea ce a!i '6cut voi to!i% "ar mai sunt &nc6 preot i% "up6 cum am a'lat% voi nu mai r6m,ne!i aici "ec,t o singur6 2i. Gamenii "e aici% at,t "e slabi &n cre"in!a lor% au tot at,ta nevoie "e mine ca i "e ochii lor pentru a ve"ea? vei &n!elege acum c6 nu#mi po.t l6sa so!ia% copiii i treburile i c6 trebuie s6 r6m,n aici "in cau2a acestor oameni slabi &n cre"in!a lor i &nc6 "eparte "e a 'i &n stare s,# i aban"one2e 'alsele lor i"ei "espre Mesia% &mi va 'i 'oarte greu s6#i 'ac s6# i schimbe i"eile% at,t sunt "e &nr6"6cinate &n ei. (ar ce pot eu s6 'acK 11. 3re" cu t6rie c6 &nv6!6torul vostru este Mesia 3el F6g6"uit% "ar oare o cre" i ceilal!iK Ai v62ut

'oarte bine c,t erau "e numero i cei care voiau s6 plece &n timpul pre"icii. Gamenii sunt lipsi!i "e cre"in!6 i agresivi i caut6 s6 & i r6sp,n"easc6 i"eile &n Burul lor. Ast'el% mul!i "intre cei care sunt &nc6 aici i care erau ieri plini "e cre"in!6% sunt "eBa plini "e &n"oial6 i nu mai tiu#ce s6 crea"6. 1H. 1,n"e tie#te la munca pe care o voi avea "e '6cut eu% care sunt un oracol pentru ei= (ac6 nu

&i &ntorc eu "in "rumul lor% ei vor r6m,ne ceea ce sunt p,n6 la s',r itul lumii% 'ie c6 po!i s6 accep!i acest lucru sau nu= Iat6 principalul motiv pentru care eu trebuie s6 r6m,n aici i sper c6 (omnul nu va 'i lipsit "e &n"urare 'a!6 "e mine. (ac6 nu#0 pot urma 'i2ic% voi 'i totu i pre2ent mereu &ntru spirit acolo un"e se va g6si El? &l voi sluBi ca un servitor cre"incios i m6 voi &ncumeta s6 'iu p6storul turmei 5ale% "up6 &nv6!6tura 5a% pe care nea "at#o aici? cre" c6 El va 'i "e acor" cu mine=< 1E. Am spus atunci; <(a% este bine% este "rept% 'iin"c6 tu trebuie s6 preg6te ti pentru Mine aceast6 comunitate i r6splata ta &n ceruri va 'i mare. (ar se las6 seara% s6 ne &ntoarcem. A a s6 'ie=< 19. Am cobor,t atunci cu to!ii muntele i ne#am &ntors acas6. (ar mai erau &nc6 mul!i oameni &n Burul nostru% chiar "ac6 numeroase alte persoane plecaser6 &nainte "e s',r itul pre"icii% pline "e m,nie i &n"oial6. 3apitolul 9J 5ihar. Vin"ecarea leprosului. 3um s6 'ii milos cu m6sur6. 1. A a cum am mai spus% nu ne a'lam propriu#2is pe v,r'ul muntelui% ci pe primii versan!i% &ntr#un spa!iu &ntins% mai u or accesibil oamenilor "in ora % numero ilor b6tr,ni i tuturor celor slabi care M6 urmaser6 i care% "atorit6c6l"urii e@cesive "e peste 2i% nu puteau &n nici un ca2 s6aB u n g6 pe v,r'. 3u toate acestea% ne a'lam "estul "e sus% iar c,n" cortegiul 'ormat "in to!i ace ti oameni a &nceput s6 coboare% la c6"erea nop!ii% pentru mul!i "rumul nu mai era at,t "e u or "e recunoscut.

H. 3,n" am aBuns la c,mpie% merg,n" cu mult6 aten!ie% am &nt,lnit &n "rumul nostru un om atins "e o lepr6 ur,t6. Acest om s#a ri"icat ime"iat% a venit la Mine i Mi#a spus cu o voce plin6 "e "urere; <Gh% (oamne% "ac6 4u ai vrea% M#ai putea vin"eca=< Am &ntins ime"iat m,na "easupra lui i am spus; LVreau% 'ii pur=< Iar bolnavul a 'ost ime"iat vin"ecat "e lepra sa% toate tumorile% r,ia i pielea sol2oas6 c62,n" pe loc "e pe el. Era o lepr6 ur,t6% pe care nici un me"ic nu o putuse vin"eca? to!i ceilal!i au r6mas uimi!i s6#l va"6 pe acest om vin"ecat brusc "e lepr6. E. Gmul ast'el vin"ecat a vrut s6#Mi mul!umeasc6% "ar Eu l#am &mpie"icat% spun,n"u#i; !i cer s6 nu

spui nim6nui ce s#a petrecut% "ec,t Marelui Preot. (u#te i caut6#l? el merge &n urma noastr6% &mpreun6 cu "iscipolii Mei. (up6 ce el va recunoa te c6 e ti vin"ecat &ntoar# ce#te acas6 i '6 pe altar sacri'iciile poruncite "e Moise<.

9. Gmul vin"ecat a '6cut ime"iat ceea ce &i spusesem. Marele preot% mai mult "ec,t uimit% a spus; <(ac6 un me"ic mi#ar 'i spus; Prive te% &l voi vin"eca pe acest omL% i#a 'i r,s &n nas i i#a 'i spus; L*ebunule% "u#te pe malul Eu'ratului i &ncearc6 s6#l gole ti cu o g6leat6? "up6 ce#!i vei goli g6leata% vei mai avea "e golit &nc6 alte o sut6 "e mii i% cu toate acestea%&!i va 'i mai u or s6 gole ti Eu'ratul "ec,t s6#l

vin"eci pe acest lepros% a c6rui carne este "eBa aproape &n &ntregime &n putre'ac!ieL.>i acest om% pe care noi l#am recunoscut "rept Mesia% a reu it printr#un singur cuv,nt= ntr#a"ev,r% asta este "e aBuns? El este $ristos% nu mai avem nevoie "e alte "ove2i.

7. A"ev6r gr6iesc% cel care &mi va cere a2i o hain6% va primi nu numai haina% ci toat6 gar"eroba mea. 3u acest pre!% &i voi "a p,n6 i c6ma a% c6ci v6" c6 &ntr#a"ev,r 3uv,ntul 56u este &n &ntregime "ivin% El este (umne2eu &nsu i% pre2ent printre noi. 3e vrem mai multK Voi 'ace pe crainicul toat6 noaptea i voi anun!a pre2en!a 0ui pe toate str62ile i str6"u!ele<. J. Apoi% el s#a av,ntat c6tre Mine% Eu a'l,n"u#M6 &n acel moment aproape "e ',nt,n6 i s#a Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 J7 prosternat &n 'a!a Mea% spun,n"; <(oamne% opre te#4e un moment ca s6 4e pot sl6vi% 4u nu e ti numai $ristos% un Fiu al lui (umne2eu% ci (umne2eu &nsu i% &ntrupat printre noii< I. Am spus; <Prietene% las6 asta% Eu v#am ar6tat cum s6 v6 ruga!i; roag6#te "eci &n lini te% va 'i "e aBuns. *u 'ace ast62i prea mult% "e team6 s6 nu 'aci m,ine prea pu!ini Grice lucru trebuie '6cut cu m6sur6. (ac6 &i mai "ai s6racului i haina pe l,ng6 cel6lalt ve m,nt va 'i su'icient s6#!i 'aci "in acest s6rac un prieten pe vecie? "ar "ac6 tu &i "ai toat6 gar"eroba% atunci c,n" el nu#!i cere "ec,t un ve m,nt% asta &l va pune &n &ncurc6tur6 i el se va g,n"i c6 ai vrut s6#l umile ti sau c6 !i#ai pier"ut bunul sim!. *u va ie i nimic

bun.8. (ac6 cineva&!i cere o mone"6 "e argint i tu &i "ai "ou6 sau trei% &i vei bucura inima celui care&!i cere i propria ta inim6 va 'i bucuroas6. (ar "ac6 &i "ai o mie "e mone"e celui care&!i cere "oar una% el se va &nsp6im,nta i va g,n"i &n sinea lui; L3e &nseamn6 astaK Eu nu i#am cerut "ec,t o mone"6 i el vrea s,#mi "ea toate bunurile lui= M6 ia oare "rept un nes6!ios% vrea s6 m6 umileasc6% sau a &nnebunitKL Ve2i% inima ta nu va c, tiga ast'el nimic% nimic mai mult "ec,t a sa. M6sura este necesar6 &n orice lucru<.

D. Marele preot a 'ost 'ericit s6 primeasc6 aceast6 &nv6!6tur6 i i#a spus &n sinea iui; <(a% are "reptate &ntot"eauna. 3eea ce spune s6 'acem este "rept% contrariul ar 'i prostesc i 'als. 0a ce ar servi s6 "au ast62i totul% "ac6 m,ine nu voi mai avea nimic "e "at altuia care ar veni la u a mea% av,n" o i mai mare nevoieK M#ar "urea atunci inima s6 nu pot veni &n aButor unuia i mai s6rac= 1:. (omnul are per'ect6 "reptate &n toate i tie care este m6sura Bust6 &n toate. (oar a 0ui s6 'ie gloria% onoarea i slava tuturor inimilor<. 3apitolul 9I 5ihar. 3ina miraculoas6 la Irhael &n compania &ngerilor. M,nia i necre"in!a galileenilor care#l consi"er6 pe Iisus "rept esenian. 1. n cele "in urm6% am aBuns la casa lui Irhael i .oram% un"e totul era preg6tit% la 'el ca i &n aBun% pentru o cin6 &nc6 i mai 'astuoas6. 0a u a casei% to!i locuitorii "in 5ihar care veniser6 pe munte au vrut s6# i ia r6mas bun% "ar printre ei se a'lau o mul!ime "e b,ie!an"ri &mbr6ca!i &ntr#un alb imaculat care i# au po'tit la cin6. H. )imit s6 va"6 at,!ia tineri minuna!i i 'iin" 'oarte surprins "e amabilitatea% bl,n"e!ea i omenia lor% Marele Preot s#a apropiat "e Mine pentru a M6 &ntreba cu mult6 umilin!6; <(oamne% 4e rog% spune#mi% cine sunt ace ti tineri minuna!iK *u au mai mult "e aispre2ece ani i 'iecare "intre gesturile lor% 'iecare "intre cuvintele lor% tr6"ea26 cel mai uluitor ra'inament. Gh= 5pune#mi% "e un"e vin ei% c6rei coli &i apar!inK 3e !inut6' r umoas6 i ce 'orme "es6v,r itei 3e pl6cute sunt vocile lor% ca un balsam pe inim6= (oamne% spune#

mi "eci% cine sunt ace ti b6ie!an"ri i "e un"e vin eiK< E. Eu i#am r6spuns; <*u ai au2it nicio"at6 ce a 'ost anun!at &nc6 "in noaptea vremurilorK Fiecare (omn are vale!ii s6i% are servitorii s6i. 4u M6 nume ti (omn? nu este atunci normal ca i Eu s6 am vale!i i servitoriK Faptul c6 sunt at,t "e cultiva!i "ove"e te c6 5t6p,nul lor este un (omn 'oarte &n!elept i plin "e

iubire% &n timp ce "omnii acestei lumi sunt oameni '6r6 inim6% la 'el ca i servitorii lor. (ar 5t6p,nul% care este (omnul cerurilor i care a cobor,t pe p6m,nt &n aceast6 lume at,t "e "ur6 a oamenilor% are servitori care vin "e un"e a venit El i servitorii 0ui &i seam6n6% c6ci nu sunt numai servitorii 0ui% ci sunt &n acela i timp copiii &n!elepciunii 5ale i ai iubirii 5ale. M#ai &n!elesK< 9. Marele preot a spus; <(a% (oamne% am &n!eles at,t c,t putem noi &n!elege "in cuvintele 4ale simbolice. Ar mai 'i &nc6 o mul!ime "e &ntreb6ri "e pus pentru a putea &n!elege pe "eplin= (ar s6 l6s6m asta "eocam"at6% sper c6 vom mai vorbi cu o alt6 oca2ie<. 7. Eu i#am spus; <Gh% cu siguran!6= 56 mergem acum s6 m,nc6m% c6ci totul este preg6ti!i<

J. ntreaga mul!ime "e cre"incio i a venit la mas6. *umai o parte "in ea% cea care era 'ormat6 "in necre"incio i% s#a temut "e o ambusca"6 i s#a &ntors acas6. 3ea mai mare parte "intre ace tia erau na2arineeni emigra!i. Prin urmare% ei M6 cuno teau% c6ci &i v62user6 a"eseori pe "iscipolii Mei la pia!a cu pe te. Ei le#au spus samaritenilor; <*oi && cunoa tem bine% pe El i pe "iscipolii 0ui. El este "ulgher% "iscipolii 56i sunt pescari. El a 'ost la coala esenienilor% care sunt pricepu!i &n toate artele% tiu s6 vin"ece i s6 'ac6 tot 'elul "e magii. Acolo a &nv6!at si a e@perimentat El arta 5a% pentru a atrage a"ep!i pentru esenieni. Ace ti b6ie!i sunt "eghi2a!i% ei sunt "e 'apt 'ete crescute "e esenieni% pe care 'e#a cump6rat "in 3auca2 i pe care le#a a"us pentru a v6 impresionai (ar noi nu ne l6s6m &n ela!i at,t "e u or% 'iin"c6 noi tim bine c6 nu trebuie s6gl ume ti cu (umne2eul iui Avraam% Isaac i Iacov. Esenienii% care cre" c6p6rin!ii lor au creat lumea% sper6 c6 ne pot 'ace s6 cre"em ce vor ei= At,t timp c,t noi vom cre"e &n (umne2eul lui Avraam% Isaac i Iacov% noi nu ne vom l6sa orbi!i "e ace ti esenieni i mesaBele lor ri"icole nu ne vor putea Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1

JJ

o'eri nimic nou6. Ei nu vor "ec,t s6 ne 'ac6 s6 sem6n6m cu sa"ucheii% care nu cre" &n &nviere i &n via!a ve nic6. 56 ne 'ereasc6 (umne2eul< 5pun,n" acestea% ei au plecat. 0a mas6 nu au mai r6mas atunci "ec,t samaritenii. )rrn,n"u#Mi e@emplul% ace tia s#au a e2at la mas6% l6s,n"u#se servi!i "e &ngeri i am putut ast'el s6 ne rec6p6t6m 'or!ele "up6 oboseala 2ilei% c6ci Eu lucrasem &n "e ert i% "up6 cum sta scris% atunci c,n" 5atana a 'ost constr,ns Ca 'ost &ngenuncheatF% &ngerii au venit s6#0 sluBeasc6 pe (omnul. 3apitolul 98 5ihar. Gaspe!ii i sluBitorii cerului. Misiunea martirilor. l. Pu!ini "intre cei a e2a!i la aceast6 rnas6 &n!elegeau c6 erau servi!i "e &ngeri. Ei cre"eau c6 aveam &ntr# a"ev6r o sume"enie "e servitori% cump6ra!i cu aur "in Asia Mic6% pe care &i purtam "up6 Mine. (ar ei nu puteau &n!elege bucuria% amabilitatea i e"uca!ia ra'inat6 a acestor tineri% 'iin" obi nui!i ca acest gen "e oameni s6 serveasc6 ma inal% cu o 'igur6 &ncruntat6% '6r6 a mai pune problema vreunei e"uca!ii sau a omeniei. Pe scurt% oaspe!ii se bucurau "e mas6% "ar Marele Preot% "in ce &n ce mai convins c6 to!i ace ti servitori erau 'iin!e supranaturale% se sim!ea ca pe spini% Benat s6 va"6 c6 to!i oaspe!ii% "e i re2erva!i% erau # "up6 p6rerea sa # mult prea rela@a!i atunci c,n" se a"resau acestor servitori minuna!i. H. 3ei care% &n ciu"a tuturor semnelor venite "in cerurile "eschise% se. &ntorseser6 acas6% &l ocau cel mai mult. 3u inima str,ns6% el a spus; <(oamne% (umne2eul Meu% cine le#ar putea tre2i cre"in!a acestor oameni? "ac6 semnele pe care 4u le#ai "at au r6mas '6r6 nici un re2ultatK (ac6 4u i &ngerii 46i% (oamne% nu a!i putut s6 convinge!i aceste brute% ce#o s6 m6 'ac eu cu ei% c6ci nu sunt "ec,t un biet om. Gare nu vor &ncepe s6 m6 scuipe &n 'a!6 "ac6 voi &ncerca s6 le e@plic &nv6!6tura 4aK< E. Eu i#am r6spuns; <Ai "estui cre"incio i &n Burul t6u% ia#i &n aButor i vei avea mai pu!in6 b6taie "e cap.

Gmul care trebuie s6 ri"ice o greutate mare i nu are "estul6 putere% trebuie s6# i ia un aButor% chiar "ou6 sau trei "ac6 este nevoie% "ac6 vrea s6 reu easc6. Acest lucru este u or atunci c,n" num6rul cre"incio ilor &l "ep6 e te pe cel al necre"incio ilor= 9. 0ucrurile stau &ns6 cu totul alt'el atunci c,n" nu e@ist6 cre"incio i? '6 cel pu!in o tentativ6% pentru ca nimeni s6 nu poat6 spune; nu am au2it nicio"at6 vorbin"u#se "espre asta=

7. (ac6 vei g6si un cre"incios% r6m,i al6turi "e el pentru a#i revela &mp6r6!ia i gra!ia lui (umne2eu. (ac6 nimeni nu prime te cuv,ntul t6u% urmea26#!i "rumul i scutur6#!i pra'ul "e pe picioare% c6ci acel loc nu este "emn "e nici o gra!ie% &n a'ar6 "e cea acor"at6 animalelor "in p6"uri i c,mpii. Acum tii cum s6 te compor!i cu necre"incio ii. J. (ar&!i spun; r6m,i 'erm &n cre"in!a ta% "ac6 nu vrei ca opera ta &n sluBba "omniei Mele s6 'ie ine'icient6. *u te l6sa in"us &n eroare "e anumite pove ti care!i se vor spune% peste c,!iva ani% la Ierusalim% &n leg6tur6 cu Mine. Fiin"c6 Eu voi 'i t,r,t &n Busti!ie i evreii M6 vor con"amna la moarte% "ar Eu voi re&nvia &n a treia 2i i voi r6m,ne atunci% &n eternitate% cu voi i printre voi% p,n6 la s',r itul lumii. (ar la Ierusalim% brutele nu vor cre"e &n &nviere% ele nu vor &n!elege c6 nu pot s6 M6 omoare pe Mine. I.>i pretutin"eni &n lumea &ntreag6% oamenii &nver una!i &i vor masacra pe to!i cei ce vor propov6"ui Evanghelia. (ar ace ti mor!i le vor tre2i cre"in!a acestor oameni &nver una!i% atunci c,n" ei vor ve"ea c6 nu#i pot uci"e pe cei care tr6iesc spiritual "in 3uv,ntul Meu? c6ci cei care vor 'i masacra!i vor reveni% &n "iverse 'eluri% s6#i &nve!e c6ile Mele pe "iscipolii lor.

8. (ar nici Eu% nici "iscipolii Mei% nu vorn merge "up6 oameni &n"6r6tnici% '6r6 cre"in!6% sau care tr6iesc ca i cum n#ar avea cre"in!6= *oi nu vom c6uta s6 le &n"ep6rt6m &n"oiala a",nc6 "in inim6.>i c,n" va veni ora mor!ii trupului lor% ei vor sim!i r6ul comis prin necre"in!a lor i vor ve"ea consecin!ele 'aptului "e a nu 'i vrut s6#Mi urme2e &nv6!6tura% &n timp ce aceia care vor cre"e &n Mine i& i vor pune cre"in!a &n practic6% nu vor sim!i% nici nu vor gusta moartea.

D. 36ci atunci c,n" voi "eschi"e u a trupului lor% ei vor ie i "in corp la 'el ca pri2onierii elibera!i "in &nchisoare% prin &n"urarea suveranului lor. 1:. A a c6 s6 nu te la i nicio"at6 in"us &n eroare% in"i'erent ce vei au2i spun,n"u#se "espre Mine. 36ci cel ce va r6m,ne neclintit &n iubire i cre"in!6 p,n6 la s',r it% a a cum v#am &nv6!at Eu i cum v6 voi &nv6!a mereu% va atinge beatitu"inea &mp6r6!iei Mele "in cerurile pe care le ve2i "easupra ta% "e un"e coboar6 i un"e urc6 &ngerii<. 3apitolul 9D Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 HHE

ei. 5unt teologi i se consi"er6 singurii capabili s6 &n!eleag6 scripturile% &n timp ce% &ntre noi 'ie vorba% ei &n!eleg orice altceva% mai pu!in scripturile= (ar ei sunt ale i "e 4emplu s6# i e@ercite "repturile i voi nu pute!i 'ace nimic &mpotriva lor= 11. Ei sunt toto"at6 i me"ici i nu tolerea26 ca un str6in s6#i &ntreac6 &n arta lor. (e asemenea% ei pretin" c6 au un privilegiu al 4emplului care le "6 toate "repturile i voi nu pute!i 'ace nimic &mpotriva lor= 1H. n anumite ca2uri% "up6 legea lui Moise% ei au "reptul s6 'ie st6p,nii vie!ii i ai mor!ii% "up6 cum

vor% c,n" vor i cu cine vor% '6r6 s6 "ea socoteal6 nim6nui. Ei nu au altceva "e '6cut "ec,t s6 trimit6 &n 'iecare an la Ierusalim o list6% pentru care sunt 'elicita!i "ac6 au con"amnat la moarte un num6r su'icient "e mare "e victime i s6 a"uc6 la 4emplu suma care trebuie pentru &ntre!inerea sinagogilor i a colilor. 1E. 4oate aceste 'unc!ii au 'ost "e 'apt v,n"ute "e mult timp sau aren"ate? ast'el c6 noi suntem aici "oar concesionarii 4emplului.

19. Pot s6 v6 asigur c6 o sinagog6 sau o coal6 cost6 4emplul mul!i bani i c6 pentru ca aceste cl6"iri s6 a"uc6 venituri% ele sunt &nchiriate pentru sume 'oarte mari% &n schimbul anumitor privilegii% la care% bine&n!eles% este imposibil s6 renun!i. 17. *u po!i cump6ra sau &nchiria o sinagog6 sau o coal6 "ec,t "ac6% "up6 tot 'elul "e Bur6minte "i'icile%

ai 'ost ri"icat la rangul "e 'ariseu "e c6tre 4emplu. Iar atunci c,n" cineva a "evenit 'ariseu% este "estul "e greu s6 mai renun!e.

1J. <4oate aceste abu2uri m,r ave% care ar "e2gusta orice evreu a"ev6rat% sunt recunoscute i chiar impuse "e c6tre 5tat. Voi nu pute!i 'ace nimic= A putea s6 v6 mai spun i altele% "ar ceea ce v#am e@plicat este su'icient pentru a v6 ar6ta care sunt "repturile 'ariseilor i pentru a v6 "emonstra c6 orice violen!6 este inutil6.

1I. (ac6 eu nu a 'i reu it s6 calme2 'uria colegilor mei% ei ar 'i luat p,n6 acum m6suri 'atale. Voiau s6 cheme o legiune "in 3apernaum care s6 &nconBoare aceast6 cas6. Eu v6 sunt prieten i nu "u man i% cu at,t mai pu!in spion% "ar nu m6 tr6"a!i. Asculta!i#m6% c6ci v6 pot "a s'aturi bune<. 18. 1recii au spus; <Pari s6 'ii sincer% vorbe te i spune#ne ce ar trebui s6 'acem. (ar nu &ncerca s6 ne &n eli% c6ci te va costa via!a<.

1D. 4,n6rul 'ariseu a spus; <*u#mi este team6 i% "ac6 aveam o sut6 "e vie!i% vi le "6"eam pe toate pentru a"ev6rul pe care vi l#am spus. Asculta!i#m6% voi ti!i c6 ace ti 'arisei nu!in "ec,t la privilegiile lor. Merge!i m,ine la ei i stabili!i cu ei o sum6 pentru care s6 &l lase pe miraculosul me"ic s6#i vin"ece pe bolnavii "in aceste locuri% '6r6 s6#l "eranBe2e% iar ace ti c6m6tari b6tr,ni vor 'i "e acor" '6r6 nici cea mai mic6 &mpotrivire.>i "ac6 nu pute!i sau nu "ori!i s6 le pl6ti!i ime"iat% promite!i#le c6 o ve!i 'ace i t,rgul va 'i &ncheiat.

H:. Eu v6 voi aButa. 3,t "espre omul miraculos% ar trebui ca el s6 p6r6seasc6 totu i locurile acestea "up6 ce va vin"eca bolnavii% altminteri ace ti 'arisei lacomi v6 vor cere &n continuare bani i cum genul acesta "e me"ic miraculos seam6n6 cu pro'e!ii i poate &ncepe s6 manipule2e mul!imea% el n#ar trebui s6 &nceap6 aici% nu "in cau2a mea% ci "in cau2a acestor b6tr,ni 'arisei% care% st,nBeni!i c6 se a'l6 &n pre2en!a grecilor% nu#l vor suporta= H1. n plus% nu este bine ca poporul s6 &l numeasc6 Fiul lui (avi" &n 'a!a acestor vulpi b6tr,ne? este cel mai r6u lucru pentru colegii mei. 4otul va 'i bine "ac6 &l ve!i aten!iona% a a cum v#am spus% alt'el totul ar putea s6 se trans'orme &ntr#un spectacol &nsp6im,nt6tor=< 3apitolul 181 4,n6rul 'ariseu au"e cum mul!imea& i bate Boc "e con'ra!ii s6i. Poporul amenin!6 s6 se ri"ice &mpotriva 4emplului.

l. 3ei trei greci au spus; <5'atul t6u nu este chiar r6u% "ar nu ne place c,tu i "e pu!in= P,n6 c,n" "ominarea aceasta oribil6 va mai istovi poporulK *e#am s6turat i% cu toate c6 nu mai avem "eloc "e#a 'ace cu ei% r6b"area noastr6 a aBuns "e mult la cap6t. Ei arunc6 vorbe ru inoase pe socoteala noastr6 &n colile lor% ne insult6 i ne blestem6 cu 'iecare oca2ie. P,n6 c,n" o s6#i l6s6ms6 ne mai 'ac6 astaK n plus% 3i ei sunt st6p,nii no tri &n toate chestiunile civile i orice "rept al nostru trebuie cump6rat "e la ei cu un pre! mai mare "ec,t 'ace. Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 HH9

Este o situa!ie &mpov6r6toare? ne g,n"im c6 ar trebui chiar m,ine s6 le r6sturn6m puterea. 4o!i evreii care locuiesc aici ni se vor al6tura i to!i ace ti 'arisei inutili vor 'i i2goni!i% cu e@cep!ia ta% "ac6 vrei s6 r6m,i cu noi. Iat6 planul pe care suntem gata s6#l punem &n aplicare% acum c,n" nu sunt prea mul!i evrei printre locuitorii acestui t,rgu or. 3e spui "e acest planK< H. 4,n6rul rabin a spus; <(ac6 proiectul vostru va reu i% nu m6 voi mira prea tare? "ar 'i!i pru"en!i precum corbii% "ac6 nu "ori!i s6 se &ntoarc6 &n r6u pentru voi i pentru mine= *imeni nu cunoa te mai bine

ca mine ghearele acestor vulpi b6tr,ne i ochii lor "e lin@% care v6" chiar i prin 2i"uri? urechile lor au" tot ce se vorbe te la "ep6rtare. 06sa!i#m6 acum s6 m6 &ntorc% pentru ca ei s6 nu aib6 nici o b6nuial6 &n privin!a mea. &ncepe s6 se 'ac6 2iu6 i aceste vulpi trebuie s6 se tre2easc6% iar "ac6 nu m6 vor g6si% s#a s',r it cu mine<. E. 3ei trei greci au spus; <Mergi% "ar ai griB6 s6 nu ne tr6"e2i acestor vulpi b6tr,ne% c6ci alt'el vei avea "e#a 'ace cu noi=<

9. 4,n6rul 'ariseu s#a re&ntors i i#a g6sit a"ormi!i% inclusiv pe cel "e pa26. El l#a tre2it pe acesta "in urm6 i i#a '6cut un mare scan"al pentru c6 a"ormise% iar vulpile b6tr,ne% tre2ite "in somn% au ie it s6 va"6 ce se &nt,mpl6.7. 5imul,n" 'uria% t,n6rul rabin% le#a spus c6% ne'iin"u#i somn% a ie it s6 va"6 "ac6 cel care a 'ost

pus "e pa26 & i 'ace "atoria; <>i iat6 ce v#ar 'i sup6rat la 'el ca pe mine; el "ormea mai a",nc "ec,t voi to!i? tocmai c,n" &ncepea 2iua cea mai important6% "espre care vor vorbi # poate # chiar urma ii no tri% pa2a% a a "e scump pl6tit6% "ormea= Ah= Este prea mult% "ac6 Iehova nu ne#ar 'i proteBat% am 'i putut 'i asasina!i cu to!ii "e poporul r62vr6tit<.

J. 0a au2ul acestor cuvinte% b6tr,nii au p6lit% v62,n" pericolul ce#i amenin!a. Ei au &nceput s6#l lau"e pe t,n6rul lor coleg% care#i p62ise precum un &nger= I. 4,n6rului &i venea s6 r,"6 &n hohote% "ar i#a revenit% "up6 care i#a "at un picior nu prea puternic pa2nicului% or"on,n"u#i s6 plece ime"iat. Pa2nicul s#a &n"ep6rtat% p6r,n" c6 l#a &n!eles pe t,n6r. 8. Fiin" "eBa 2i% t,n6rul a spus; <Fra!ii mei% n#avem timp "e pier"ut i cre" c6 ar 'i bine s6 mergem s6 ve"em ce se mai &nt,mpl6<. D. -6tr,nii au spus; (a% ai "reptate% n#avem nici o clip6 "e pier"ut% "ar ai anun!at la 3apernaum s6 ne trimit6 sol"a!i pentru ca2ul &n care s#ar crea o r62meri!6K<

1:. 4,n6rul; <(ac6 a teptam or"inele voastre% am 'i &ncurcat#o= Fi!i lini ti!i. 3,t "espre sosirea sol"a!ilor% asta#i altceva? 3apernaum este "eparte "e aici i celelalte ora e sunt tot a a "e &n"ep6rtate. 56 a tept6m a a"ar cu r6b"are% pentru a ve"ea ce o s6 se &nt,mple. A 'i sau a nu 'i% aceasta este &ntrebarea=<

11. 5e &n!elege "e la sine c6 t,n6rul nu avea "eloc inten!ia "e a trimite vreun mesaB la 3apernaum% pentru c6 el &nsu i era "u manul 'ariseilor i "iscipol al esenienilor. *imic nu era mai "e "orit pentru el ca ruina acestor mo negi ai 4emplului.

1H. (ar ace tia "in urm6% care &nc6 nu# i luaser6 micul "eBun% i#au spus t,n6rului; <Ei= (ac6 ar 'i sosit sol"a!ii% ar 'i 'ost timpul s6 plec6m% "ar a a% &nseamn6 c6 avem timp s6 i m,nc6m. Magicianul nu# i va &ncepe "emonstra!iile &nainte s6 se 'ac6 2iu6<.

1E. 4,n6rul a spus; <Gh= -ine&n!eles c6 nu= n timp ce voi m,nca!i% eu a putea s6 m6 'uri e2 p,n6 la casa lui -aram% ca s6 v6" "ac6 este vreo mi care< C-aram era numele ga2"ei lui Iisus% locul numit .esaira 'iin" &n pre2ent un "e ertF.

19. -6tr,nii au spus; <*u vrei s6 m6n,nci mai &nt,iK< 4,n6rul le#a r6spuns; <*u% ti!i c6 eu nu m6n,nc nimic &nainte ca soarele s6 se ri"ice? "ar p6stra!i#mi totu i ceva<. -6tr,nii; <-ine&n!eles% atunci mergi repe"e i a"u#ne ve ti bune i chiar sol"a!i% "ac6 este posibil= F6r6 ei% a a cum spuneai% vom 'i pier"u!i<. 17. 4,n6rul a plecat% "ar b6tr,nii l#au chemat &napoi% spun,n"u#i; <*u uita "e sol"a!i=< &ntorc,n"u# se c6tre ei% t,n6rul le#a strigat; <Ave!i &ncre"ere &n mine<% g,n"in" &n sinea lui; L5unte!i pier"u!i cu to!ii=L

3apitolul 18H Privirea lui Iisus. Rug6ciunea "e "iminea!6 a lui Iisus. Ahab% t,n6rul rabin% chemat "e Iisus. Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 HH7

1. 3,n" t,n6rul a sosit la casa lui -aram% a g6sit#o &nconBurat6 "e bolnavi i "e oameni s6n6to i. El i# a &ntrebat pe ace tia "ac6 Eu m6 tre2isem. )n b6tr,n grec i#a r6spuns; <(a% El este "eBa &n picioare i tocmai ie ise pe u 6% c,n" b6tr,nul -aram 0#a invitat s6 ia micul "eBun% iar El s#a &ntors &n cas6<. H. 4,n6rul; <3e '6cea el &n pragul u iiK< E. 1recul a r6spuns; <*imic.>i#a ri"icat "oar ochii spre cer% ca pentru a g6si un spriBin. Privirea 5a era aceea a unui mare mare al pe care milioane "e animale i "e oameni &l urmea26 la cel mai mic gest. n

privirea 0ui erau &n acela i timp mult6 iubire i mult6 serio2itate. *#am mai v62ut nicio"at6 a a ceva. Eram totu i 'ericit c6 nu m6 privea mai "e#aproape? ca s6 &!i m6rturisesc a"ev6rul% nu a 'i putut suporta privirea 5a.>i cu toate acestea% eram atras cu putere "e El i nu a 'i putut s6 re2ist% "ac6 -aram n#ar 'i venit s6#0 cheme la mas6<. 9. 4,n6rul a spus; <3e cre2i "espre elK 3are pot 'i inten!iile sale i cine poate 'i el% "up6 p6rerea taK<

7. -6tr,nul a spus; <Eu sunt grec% este a"ev6rat% p6g,n ata at "e numeroase "ivinit6!i% "up6 cum spune!i voi? "e 'apt% nu sunt mai p6g,n ca tine i nu cre" "ec,t &ntr#un singur (umne2eu atotputernic% "ar omul acesta miraculos m#ar putea 'ace oric,n" s6#0 a"or ca pe o "ivinitate% c6ci "ac6 El nu este cel pu!in un semi2eu% atunci eu m6 &n"oiesc "e 'aptul c6 e@ist<. J. 4,n6rul; <A vrea tare mult s6#l v6". (ac6 am putea intra &n cas6% a 'ace repe"e cuno tin!6? s6 schimbi c,teva cuvinte cu o asemenea 'iin!6 ar 'i 'oarte interesant<. I. n timp ce t,n6rul vorbea ast'el% Eu am ie it a'ar6 i l#am chemat; <Ahab% 'iul lui 4oma "in 4oreh% vino? "ac6!i#e 'oame i sete "e a"ev6r% vei 'i s6turat=< 8. 4,n6rul a r6spuns; <(oamne% noi nu ne#am v62ut nicio"at6 i 4u nicio"at6 n#ai venit la .esaira% "in c,te tiu eu i iat6% 4u cuno ti numele meu i al tat6lui meu=<

D. Eu i#am spus; <>tiu mult mai multe "espre tine i "espre toat6 casa ta% "ar asta nu prea are leg6tur6 cu ceea ce 'ac aici. n aceast6 noapte% tu ai vegheat asupra Mea i!i#ai asumat riscuri care au o mare valoare pentru Mine? "evotamentul t6u nu va r6m,ne '6r6 r6splat6<. 1:. Ahab a traversat atunci mul!imea p,n6 la Mine% &ntreb,n"u#se cum "e pot ti Eu toate acestea=

11. Eu; <*u te mai mira at,t% vei 'i martor la multe alte lucruri. Ai '6cut bine c6 i#ai &n"emnat pe ace ti vulpoi b6tr,ni s6 r6m,n6 la ei acas6? ei i#ar 'i tulburat pe oameni &n cre"in!a lor i '6r6 cre"in!6 ar 'i greu s6#i aBut. (up6 ce bolnavii vor 'i vin"eca!i% vor putea veni i ace ti "ughenari ai 4emplului. R6m,i aici i las6#i s6 te a tepte p,n6 c,n" voi termina ceea ce am "e '6cut aici. Eu tiu totul% tu i#ai min!it% "ar (umne2eu iart6 &ntot"eauna un p6cat comis &ntr#un scop nobil. Ai &n!elesK<

1H. 4,n6rul a spus; <Eu sunt un cunosc6tor al legii i tiu c6 Moise a spus; s6 nu a"uci m6rturii mincinoase &mpotriva aproapelui t6u. Acesta este un precept 'oarte bun% "ar pe care nimeni nu#l respect6 i &n special colegii mei% pentru c6 ei spun c6 o m6rturie 'als6 care ar putea 'i "e 'olos 4emplului &i 'ace &ntot"eauna pl6cere lui (umne2eu% "ar &n schimb% o m6rturie care este "e'avorabil6 4emplului va 'i%"e#a pururi blestemat6. Iat6 "e ce ei &i lapi"ea26 pe cei care au alt'el "e p6reri "ec,t ale 4emplului.

1E. (e i acest lucru nu apare &n scrierile lui Moise% templierii spun i &i &nva!6 pe ceilal!i c6 litera scripturii este moart6 i c6 ei sunt scrierea vie% prin care (umne2eu &nscrie voin!a 5a. Ast'el% -iblia noastr6 a "evenit opusul a tot ceea ce au pre"icat Moise i pro'e!ii.

19. (up6 aceast6 nou6 scriere a 4emplului% minciuna nu numai c6 este permis6 &n anumite oca2ii i pentru anumite scopuri% ci ea este uneori chiar obligatorie% atunci c,n" este vorba "espre interesele 4emplului% care &i sus!in &n cel mai &nalt gra" pe cei care tiu s6 mint6 pentru a# i ap6ra interesele.

17. Probabil c6 4u cuno ti 'aptul c6 &n preaBma s6rb6torilor% 4emplul este cur6!at "e 'oarte mult gunoi. 1unoiul acesta uscat% care nu este altceva "ec,t p6m,nt i nisip% este v,n"ut% "up6 ce a 'ost &mp6r!it &n cantit6!i 'oarte mici% &n &ntreaga!ar6% prin cei care sunt numi!i Lpro'e!i ai gunoiuluiL. G m6sur6

echivalent6 cu greutatea unui ou se vin"e cu o livr6 "e argint.>i ast'el% gunoiul acesta "e la 4emplu "evine su'letul tuturor gunoaielor bigo!ilor% care cre" c6 ast'el& i 'ertili2ea26 c,mpurile% convin i c6 nimic nu ar putea cre te '6r6 acest gunoi.>i "ac6% "in ne'ericire% c,mpurile lor sunt 'ertile '6r6 s6 'i 'olosit gunoiul "e la 4emplu% ei sunt convin i c6 recoltele nu sunt binecuv,ntate "e (umne2eu i c6 nu pot s6 a"uc6 prosperitatea nim6nui.

1J. 5e &nt,mpl6 uneori ca acestor Lpro'e!i ai gunoiuluiL s6 nu le aBung6 pre!iosul pro"us i atunci ei& i umplu bri ca cu gunoi "e pe "rum% pe care &l v,n" ca pe un gunoi autentic "e la 4emplu. A a se 'ace c6 ei v,n" Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 HHJ "e 2ece ori mai mult gunoi% &n el,n"u#i "e "ou6 ori pe oameni=

1I. (ar asta nu are nici o importan!6 pentru ei? orice este "e 'olos 4emplului nu poate 'i un p6cat% "impotriv6% este o virtute% 'iin"c6 este pe placul 4emplului i% &n consecin!6% i al lui (umne2eu= Gh% (oamne= 18. (ar "ac6 ar veni cineva care s6 spun6 poporului a"ev6rul &n leg6tur6 cu acest gunoi i &n special "espre cel luat "e pe "rum% ne'ericire pentru acela% c6ci el nu va ti cum s6# i salve2e pielea= 1D. 5unt mii "e alte e@emple "e minciuni i &n el6ciuni la 'el ca aceasta cu gunoiul i% "ac6 cineva ar "ori s6 le "e2v6luie poporului% ar 'i bine s6 implore mai &nt,i mila i &n"urarea "ivin6.

H:. 56#i mint pe colegii mei nu este un p6cat pentru mine% "ac6 pot ast'el s6 proteBe2 un om ca 4ine "e capcanele pe care ei "oreau s6i le &ntin"6% 'iin"c6 4e consi"er6 prea inteligent= (ar '6 cu bolnavii ace tia ceea ce ai "e '6cut% altminteri ace ti b6tr,ni caraghio i ar putea s6 soseasc6 &nainte "e a#i chema eu=<

H1. Eu i#am spus lui Ahab; <Ve2i tu% ace ti bolnavi sunt vin"eca!i "eBa% orbii v6"% paraliticii merg% sur2ii au"% mu!ii vorbesc i to!i cei care su'ereau "e orice alt6 boal6 sunt vin"eca!i. Am s6 merg totu i s6 le spun s6 se &ntoarc6 la ei acas6 i tu vei putea merge s6#i g6se ti pe colegii t6i i s6 le poveste ti ce ai v62ut=<

HH. I#am invitat pe to!i cei care 'useser6 vin"eca!i s6 se &ntoarc6 acas6 la ei% poruncin"u#le s6 nu povesteasc6 ce s#a petrecut &n &mpreBurimi% mai ales la Ierusalim% "ac6 vor merge acolo. Mi#au promis cu to!ii c6 nu vor vorbi "espre asta i Mi#au mul!umit cu lacrimi &n ochi=

HE. 0e#am mai spus; <Merge!i% cre"in!a voastr6 v#a aButat% "ar ave!i griB6 s6 nu mai p6c6tui!i% alt'el ve!i 'i lovi!i "e o a "oua boal6% mai rea "ec,t prima<. 4o!i cei ce 'useser6 vin"eca!i au plecat sl6vin"u#0 i binecuv,nt,n"u#0 pe (umne2eu% care a "at o asemenea putere unui om.

H9. Foarte uimit% Ahab a spus; <*icio"at6 un ochi omenesc nu a v62ut ceva asem6n6tor% '6r6 nici o ceremonie% '6r6 nici un cuv,nt% '6r6 nici un gest. *u% este prea mult pentru o inteligen!6 limitat6 ca a mea. (oamne% spune#mi cum po!i s6 'aci un asemenea lucruK< H7. Eu; <(eocam"at6 tu nu po!i &n!elege% "ar "ac6 vrei s6 'ii "iscipolul Meu% vei &n!elege? mergi acum s6#i in'orme2i pe colegii t6i<.

HJ. Ahab a spus; <(a% m6 voi "uce i le voi spune ceea ce le place s6 au"6. 0e voi arunca pra' &n ochi ca s6#i orbesc complet? am un talent cu totul "eosebit pentru asta= Ei nu vor a'la nimic% vin"ecarea pose"atului este "e aBuns pentru ei% nu vor mai a'la i "espre vin"ec6rile "e ast62i<. HI. Eu am spus; <-ine% bine% '6 cum cre2i c6 este mai bine. 5untem prieteni% termin6 ce ai "e '6cut i urmea26#M6?veig6si ast'el a"ev6rul ivia!a% iar a"ev6rul te va elibera<. 3apitolul 18E Ahab rabinul merge s6# i g6seasc6 colegii

1. Ahab s#a &n"ep6rtat i a plecat repe"e s6# i reg6seasc6 colegii% care l#au h6r!uit cu &ntreb6rile i i# au spus; <(ar% &n numele 4emplului% ce ai putut 'ace at,t "e mult timpK 3e 'ric6 ne#ai provocat= 3e se &nt,mpl6% ce 'ace magicianulK 3um eraK Au sosit sol"a!iiK *#ai i"ee &n ce situa!ie "isperat6 suntem=< H. Ahab spuse; <(ar ce se petreceK<

E. -6tr,nii au spus; <Imaginea26#!i c6 acum o Bum6tate "e or6 au venit trei evrei s6 ne averti2e2e c6 toat6 lumea "in .esaira a trecut "e partea grecilor? c6 nu mai avem nimic "e '6cut aici= 3e 2ici "e astaK 1,n"e te#te c6 asta#i "in cau2a acestui magician% v,n"ut "iavolului. 3e ai "e spusK<

9. Ahab; <(ac6 a a stau lucrurile acolo% atunci este r6u= Am 'ace bine s6 nu ne ar6t6m "eocam"at6= Ieri am au2it u otin"u#se c,te ceva% "ar nu am putut s6 ghicesc "espre ce este vorba. Merit6m ceea ce ni se &nt,mpl6. Eu v#am spus "e multe ori; L*oi mergem prea "eparte cu prostia noastr6 i cu proiectele &ntunecate ale 4emplului% care nu scap6 spiritului trea2 al acestor greci. 7. 0e va 'i u or s6 se ri"ice &mpotriva noastr6. Eu n#am '6cut "ec,t s6 v6rs ulei peste 'oc? v#am prevenit &nc6 mai "emult c6 a a va 'i i nu &n!eleg "e ce sunte!i surprin i. V#am spus a"eseori c6 trebuie s6 &ncet6m s6 mai &n el6m i s6 mai prostim poporul% c6ci toate au o m6sur6 &n aceast6 lume% pe care nu trebuie s#o "ep6 im. 0a ce ne

Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 HHI 'olose te s6 spunem &n mo" sistematic c6 poporul este nebunK *ebunia se va schimba &n 'urie i noi nu vom mai avea altceva "e '6cut "ec,t s6 plec6m. Ei bine% iat6 un"e am aBuns=

J. Poporul asculta "e Moise i "e pro'e!i% "ar noi am pretins c6% ei sunt mor!i i c6 &nv6!6tura lor a murit o "at6 cu ei? noi pretin"em c6 (umne2eu& i revelea26 voin!a 5a 4emplului i c6 Marii Preo!i% levi!ii% 'ariseii i scribii sunt acum &n locul lui Moise i al pro'e!ilor. Iat6 &nv6!6tura noastr6. I. V#am spus clar% "e o mie "e ori% un"e ne vor a"uce abu2urile noastre% "ar voi a!i r,s% prete@t,n" c6 a a ceva este imposibil. Ei bine= Iat6#ne aici. Mai pretin"e!i acum c6 este imposibilK 8. Eu v6 spun% merit6m ceea ce ni se &nt,mpl6% iar cine nu se las6 s'6tuit &ntr#o problem6 at,t "e serioas6% va suporta toate consecin!ele=

D. Mi#am "at toat6 osteneala ca s6 calme2 mul!imea "in 'a!a casei lui -aram% spun,n"u#le con"uc6torilor c6 vor veni sol"a!ii "in 3apernaum i &i vor masacra. Ei au r,s &ns6% spun,n"u#mi; <Pute!i s6#i a tepta!i mult i bine? mesagerul vostru este acum pri2onierul nostru% a a c6 v6 a'la!i cu to!ii &n puterea noastr6. A!i 'ace mai bine s6 pleca!i% altminteri va 'i r6u "e voi=< Iat6 c,t a valorat averti2area mea% a 'i putut mai bine s6 tac=

1:. 3,t "espre magician% el nu se a'l6 aici pentru ceva anume% c6ci el% &mpreun6 cu "iscipolii s6i i cu -aram% sunt singurii evrei "in acest t,rgu or. G 'i vreun magician% nu m6 &n"oiesc% "ar c6 ar 'i pose"at "e -el2ebut nu a risca s6 sus!in% cu toate c6 nu vreau s6 v6 contra2ic. Merge!i acolo i vorbi!i cu el% v6 ve!i convinge singuri<.11. -6tr,nii au &ntrebat; <A vin"ecat "eBa to!i bolnaviiK<

1H. Ahab; <Este posibil% "ar eu n#am v62ut nimic? &n 'a!a casei lui -aram se a'l6 o mul!ime "e 'emei i b6rba!i? maBoritatea sunt greci i &i cunosc bine. Ei stau "e vorb6 cu acest 'el "e magician. (ar bolnavi n#am v62ut. Poate I#a vin"ecat &ntre timp% c,n" eu '6ceam "e pa26. (ar% cum v#am spus% merge!i i ve"e!i cum stau lucrurile<. 1E. -6tr,nii au spus; <*u este nici un pericolK< Ahab; <G'% &nc6 o &ntrebare i"ioat6= 3re"e!i c6 aici sunte!i mai &n siguran!6K Este mai bine pentru noi to!i% acum c,n" lucrurile au luat o &ntors6tur6 at,t "e ur,t6% s6 ie im "e aici% &nainte "e a 'i masacra!i &ntre aceste patru 2i"uri<.

19. -6tr,nii; <(a% "a% ai "reptate% este mai bine s6 ie im i s6 ne ascun"em pre!ioasele noastre comori<. Ahab; <(ar hai"e!i s6 mergem o"at6% cine s6 vin6 s6 ne ia avu!iileK Gamenii au alte lucruri "e v62ut acum "ec,t comorile noastre<. 17. 0a aceste cuvinte b6tr,nii s#au ri"icat% au &nchis tot i au ie it '6r6 s6# i averti2e2e servitorii "e inten!iile lor. 3apitolul 189 Poporul &i contest6 pe 'arisei i caut6 s6#i &n"ep6rte2e CMatei 1H% H9F CH9F 3,n" au au2it 'ariseii lucrul acesta% au 2is; <Gmul acesta nu scoate "emonii "ec,t cu aButorul lui -el2ebut% "omnul "emonilor=<

1. G"at6 aBun i la casa lui -aram% ei au v62ut o mare mul!ime "e oameni% &nc6 stupe'ia!i "e miracolele &n'6ptuite. (ar &ntruc,t b6tr,nii 'arisei nu 'useser6 "e 'a!6% ei au cre2ut c6 vin"ecarea "e mai &nainte a pose"atului este cea care incit6 mul!imea s6 strige% &n e@ta2; 4r6iasc6 Fiul lui (avi"% El este &ntr#a"ev6r 'iul lui (avi"=< H. 0a aceste cuvinte% b6tr,nii 'arisei s#au sup6rat i li s#au a"resat oamenilor; <(e ce v6 minuna!i at,t% noi tim mai bine "ec,t voi ce se petrece. Magicianul alung6 "emonii cu aButorul prin!ului "emonilor% iar voi &l sl6vi!i ca pe un Fiu al lui (avi"=< Gamenii care aveau o cre"in!6 slab6 au &nceput atunci s6 se &n"oiasc6 i le#au cerut 'ariseilor s6 le e@plice cum putea prin!ul "emonilor s6 s6v,r easc6 asemenea miracole. E. 0a aceast6 &ntrebare% vulpile b6tr,ne% surprinse% nu au tiut ce s6 r6spun"6. Poporul% v62,n"u#le &ncurc6tura% le#a spus; <(e ce nu r6spun"e!i i cum pute!i s6 pretin"e!i c6 acest a a#2is magician &nl6tur6 "emonii i 'ace miracole cu aButorul lui -el2ebutK Este 'oarte u or s6#l consi"eri "rept "emon pe cel care 'ace miracole i s6#l Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 HH8 blestemi% "ar este altceva s6 "ove"e ti acest lucru= (e ce p6stra!i t6cerea "ac6 sunte!i at,t "e siguriK<

9. Fariseii au spus; <*oi t6cem pentru c6% 'iin" mereu ilumina!i "e spiritul lui (umne2eu% tim mai bine ce i c,t este necesar s6 le spunem oamenilor. *u trebuie s6 vorbim i nu "orim s6 "6m un r6spuns "oar pe Bum6tate. Voi nu ave!i "ec,t s6 cre"e!i ceea ce v6 &nv6!6m. *u trebuie s6 c6uta!i. *oi suntem ale i "e (umne2eu i cunoa tem lucrurile &n pro'un2ime% "ar trebuie s6 p6str6m secretele i s6 nu spunem poporului "ec,t ceea ce trebuie s6 tie. *e#a!i &n!elesK<

7. Gamenii au spus; <Gh% "a= V#am &n!eles prea bine. Acesta este chiar motivul pentru care am trecut "e partea grecilor% un"e genul6sta "e a umbla cu ascun2i uri nu e@ist6. Ei &i au pe Aristotel% Pitagora% Platon i 5ocrate% ale c6ror scrieri sunt clare i a"ev6rate. 0a voi totul este nebulos? nu se ve"e nimic clar% nici &n 'a!6% nici &n spate= J. (e ce vre!i voi s6#l cre"em suspect pe acest M,ntuitor% trimis "e (umne2euK El ne#a '6cut numai bine% i#a vin"ecat pe to!i bolnavii% iar voi &l numi!i 'iul lui 5atana= I. 3ine sunte!i voi% care nu ne#a!i '6cut nicio"at6 nici cel mai mic bineK A!i aButat vreo"at6 pe cineva cu pretinsele voastre posibilit6!i care "e 'apt sunt ine@istente i cu pretinsele voastre rug6ciuniK< 8. Fariseii au spus; <*u avem noi atestarea necesar6K<

D% Gamenii; <Voi ave!i toate atest6rile scrise care v6 trebuie i nu "intre% cele mai mici% 'iin"c6 ele provin toate "e la 4emplu% "ar un"e sunt 'aptele "espre care vorbesc atest6rile voastreK *oi n#am v62ut nicio"at6 vreo urm6 &n acest sens.

1:. >i iat6% a venit acum El% '6r6 nici o atestare% "ar Ei 'ace miracole pe care nici un om nu le#a s6v,r it vreo"at6% "e c,n" e@ist6 p6m,ntul. *oi ve"em bine "e ce "ori!i s6 ne 'ace!i s6 ne &n"oim "e El i ne lu6m libertatea s6 v#o spunem &n 'a!6. 11. Acest om "ivin a '6cut miracole a"ev6rate% a a cum ar trebui s6 'ace!i chiar voi% "ac6 "ori!i s6 cre"em &n atest6rile 4emplului% "ar% "e trei2eci "e ani "e c,n" sunte!i la noi% voi nu a!i '6cut absolut nimic=

1H. (impotriv6% c,!i bani i c,te obiecte pre!ioase ne#a!i '6cut s6 v6 "6m pentru a ac!iona pentru a a#2isul nostru bine= (ar un"e sunt 'apteleK *e#a!i luat aurul i argintul% "ar n#am primit nimic &n schimb% "ec,t goliciunea promisiunilor voastre% pe care nu vi le !ine!i nicio"at6. 3,n" v6 &ntrebam cum se vor reali2a

promisiunile voastre% ne ar6ta!i recoltele noastre 'rumoase i turmele bine &ntre!inute% (omnul 'ie l6u"at= >i noi v6 ar6tam atunci recoltele magni'ice ale grecilor i turmele lor mai bine &ntre!inute "ec,t ale noastre% iar voi le blestema!i "e apte ori% spun,n"; LAbun"en!a lor vine "e la 5atana% 'ie

ca aceste c,mpuri i carnea acestor animale s6 'ie blestemate=L (ar tributul "e cereale pe care#l lua!i &n 'iecare an "e la ace ti greci i care nu este tocmai "intre cele mai mici% nu v6 "e2gust6=< 1E. n'uria!i% 'ariseii au spus; <*oi vin"em "in nou aceste cereale la p6g,ni% la greci i la romani% pentru ca cei pe care#i con"uc ei s6 'ie blestema!i &n 2iua .u"ec6!ii "e apoi<. 19. Poporul a r6spuns; <Frumos= 5e spune c6 "iavolul e prost i &i po!i sesi2a cu u urin!6 minciunile% "ar voi sunte!i "e 2ece ori mai pro ti% c6ci minciunile voastre sunt mult mai mari i mai evi"ente. Gare nu noi am transportat cerealele pe boii i m6garii no tri% la t,rgul "in IerusalimK >tim prea bine cui le#a!i v,n"ut= >imai ave!i insolen!a "e a ne spune &n 'a!6 c6 vin"e!i cerealele voastre blestemate p6g,nilor= (ac6 vre!i s6 v6 albi!i cu at,tea minciuni% atunci min!i!i cu mai mult6 iretenie% ca s6 nu ne "6m seama= 3a i cum noi am 'i mai pro ti "ec,t voi= (ar s6 'aci s6 treac6 negrul &n locul albului% asemenea minciuni &nc6 n#am mai au2it=<

17. Fariseii; <*u ti!i nimic i nu &n!elege!i nimic. *u ti!i voi c6 un 'ariseu nu poate s6 mint6% c6ci este scris &n legile 4emplului pentru to!i cei care &l sluBesc% c6 lor le este imposibil s6 mint6% chiar "ac6 vor% c6ci cea mai rea minciun6 "evine &n gura lor a"ev6rul cel mai luminosK< 1J. Mul!imea a &nceput s6 r,"6 i a spus &n glum6; <(a% "a% cunoa tem bine legile 4emplului "espre care vorbi!i= (ar ar mai trebui s6 'ie scris; L(ac6 un 'ariseu pune &n gura sa e@cremente% ele se trans'orm6 ime"iat &n aur curat=L< 3apitolul 187 (omnul lini te te poporul pentru a#i calma pe 'arisei CMatei 1H% H7#EEF Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 HHD CH7FIisus% care le cuno tea g,n"urile% le#a 2is; <Grice &mp6r6!ie "e2binat6 &mpotriva ei &ns6 i% este pustiit6? i oricare cetate sau cas6 "e2binat6 &mpotriva ei &ns6 i% nu poate "6inui. CHJF (ac6 5atana scoate a'ar6 pe 5atana% este "e2binat? "eci% cum poate "6inui &mp6r6!ia luiK CHIF >i "ac6 Eu scot a'ar6 "emonii cu aButorul lui -el2ebut% 'iii vo tri cu cine#i scotK (e aceea ei vor 'i

Bu"ec6torii vo tri. CH8F (ar "ac6 Eu scot a'ar6 "emonii cu (uhul lui (umne2eu% atunci &mp6r6!ia lui (umne2eu a venit la voi. CHDF 5au% cum poate cineva s6 intre &n casa celui tare% i s6#i Be'uiasc6 gospo"6ria% "ac6 n#a legat mai &nt,i pe cel tareK *umai atunci &i va Be'ui casa. CE:F 3ine nu este cu Mine% este &mpotriva Mea% i cine nu str,nge cu Mine% risipe te. CE1F (e aceea v6 spun; Grice p6cat i orice hul6 vor 'i iertate oamenilor? "ar hula &mpotriva (uhului 5',nt nu le va 'i iertat6. CEHF Gricine va vorbi &mpotriva Fiului omului% va 'i iertat? "ar oricine va vorbi &mpotriva (uhului 5',nt% nu va 'i iertat nici &n veacul acesta% nici &n cel viitor. CEEF Gri 'ace!i pomul bun i ro"ul lui bun% ori 'ace!i pomul r6u i ro"ul lui r6u; c6ci pomul se cunoa te "up6 ro"ul s6u.

l. Prev62,n"u# i ruina% 'ariseii "emasca!i au &nceput s6 nutreasc6 g,n"uri "e r62bunare. Atunci% Eu am spus poporului; <06sa!i#i% c6ci ei sunt con"uc6tori orbi ai orbilor? c,n" se apropie "e o pr6pastie% ei ca" &mpreun6 cu to!i cei pe care#i con"uc. ntr#o !ar6 &n care "omne te o asemenea autoritate pute!is6v6'ace!ir6u singuri is6 c6"e!i cu at,t mai u or &n capcana &n care au c62ut al!ii &naintea voastr6. Ei au recunoscut c6 au v,n"ut grecilor i romanilor cereale blestemate. 5pune!i#i asta e'ului romanilor i acesta &i va uci"e pe to!i. (ar s6 ne oprim aici? s6 intr6m &n cas6 i voi ve"ea "ac6 pot s6 re"au ve"erea acestor orbi=< H. Am intrat &n cas6 i 'ariseii M#au urmat. (iscipolii M#au salutat? mul!imea s#a str,ns &n Burul nostru% l6s,n"u#ne totu i "estul loc.

E. 3,n" &n s',r it totul s#a lini tit am "eschis gura pentru a le spune 'ariseilor ceea ce &ntreve"eam; <3,n" era!i acolo% nimeni nu putea nimic &n a'ara voastr6= 5unt trei2eci "e ani "e c,n" sunte!i aici% &n .esaira i n#a!i &n!eles "eloc spiritul acestui popor= (ar este prea t,r2iu s6 a"ormi!i spiritul poporului care se tre2e te. Furia voastr6 este 2a"arnic6% iar aceasta este gre eala voastr6 i a nim6nui altcuiva= 9. Eu am venit ca un evreu a"ev6rat% plin "e spiritul lui (umne2eu i "e toat6 puterea 0ui.

7. 3,n" am sosit pe aceste!6rmuri i M6 &nc6l2eam la 'ocul aprins pe vas% mul!imea M#a &nt,mpinat i Eu am vin"ecat sub ochii vo tri un orb mut i pose"at. Ime"iat% mul!imea a recunoscut &n Mine 'or!a "ivin6 i M#a numit Fiul lui (avi"? chiar i voi a!i recunoscut acest lucru% "ar cum aceast6 recunoa tere era o pie"ic6 pentru planurile voastre "iabolice% voi a!i pretins% &mpotriva propriilor voastre convingeri% c6 Eu s6v,r eam aceste 'apte cu aButorul prin!ului "emonilor. (ar cui i#a!i '6cut r6u ast'el% &n a'ar6 "e vou6 &n iv6K

J. (ac6 v#a!i 'i g,n"it pu!in i a!i 'i anali2at lucrurile mai bine% a!i 'i &n!eles ime"iat gre eala Bu"ec6!ii voastre i v#a!i 'i "at seama c6% prin a'irma!iile voastre proste ti v6 ve!i pier"e orice cre"ibilitate &n 'a!a acestui popor care are spiritul trea2<. I. Fariseii au spus; <3e ar 'i trebuit s6 'acemK (ac6 e ti at,t "e &n!elept% spune#ne=<

8. Eu le#am spus pe un ton mai serios; <A!i 'i putut s6 g,n"i!i% s6 Bu"eca!i i s6 spune!i; orice &mp6r6!ie "e2binat6 ca"e &n ruin6? nici un ora % nici o cas6 care sunt "e2binate nu vor re2ista. 3,n" un "iavol alung6 un altul este clar c6 este "e2binat i &nvr6Bbit &mpotriva lui &nsu i. V6 &ntreb% cum ar putea s6 "6inuie &mp6r6!ia luiK 3re" c6 M6 pute!i &n!elege cu u urin!6=

D. (ar "ac6 Eu% care sunt un evreu "es6v,r it% alung% "up6 cum spune!i voi% "emonii &n numele lui -el2ebut% atunci cu aButorul cui &i alung6 'iii vo tri i cu aButorul cui vin"ec6 ei bolnaviiK Eu v6 spun% 'iii vo tri v6 vor Bu"eca la 'el ca acest popor=

1:. (ar "ac6% a a cum ve"e tot poporul% Eu alung "emonii cu aButorul 5piritului C(uhuluiF lui (umne2eu% &nseamn6 c6 &mp6r6!ia lui (umne2eu a venit la voi. Ar trebui s6 v6 bucura!i% voi # care sunte!i evrei% &n 'a!a grecilor care sunt p6g,ni% c6 un evreu 'ace asemenea miracole pentru binele poporului. Este singurul miBloc "e a ar6ta lumii &ntregi c6 evreul este singura 'iin!6 &n leg6tur6 cu (umne2eu% capabil6 s6 Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 HE: 'ac6 miracole% imposibile pentru ceilal!i oameni.

11. 3,n" celelalte popoare vor ve"ea ce 'ace acest evreu% ei vor alerga i vor spune; LAcest evreu este "e la (umne2eu% puterea lui (umne2eu ac!ionea26 prin el. El este puternic i plin "e 'or!6. 56 'ie El (omnul nostru% acum i "ea pururi.

1H. (ac6 acest evreu ne arat6 puterea lui (umne2eu% casa 5a i tot poporul 56u trebuie s6 aib6 aceast6 putere=L 3ine ar putea s6 intre &n casa r62boinicului i s6#i 'ure ceea ce are% "ac6 nu#l va

lega mai &nt,i pe r62boinicK (oar atunci &i va putea Be'ui casa= A a cum au '6cut romanii atunci c,n" ne#au g6sit a"ormi!i i ne#au legat ne#au Be'uit i au '6cut "in noi sclavii lor? iat6 ce se petrece cu evreii care s#au &n"ep6rtat "e (umne2eu. 1E. (ar (umne2eu are mil6 "e poporul 56u. El a vrut s6#i vin6 &n aButor. Iat6 "e ce M#a trimis (umne2eu pe Mine la voi. Atunci voi "e ce c6uta!i mereu s6 &mpr6 tia!i ceea ce Eu am a"unatK 19. 3ine nu este cu Mine% este &mpotriva Mea=>i cine nu a"un6 cu Mine% risipe te i se pune &n mo" '6!i &mpotriva 5piritului lui (umne2eu% care vrea s6 v6 elibere2e.

17. (e aceea% Eu a"aug la ceea ce a!i v62ut "eBa; orice p6cat i orice hul6 vor 'i iertate oamenilor% "ar nicio"at6 hula &mpotriva (uhului 5',nt nu le va 'i iertat6. n a",ncul su'letului vostru% voi ti!i prea bine c6 Eu am vin"ecat acest pose"at prin puterea lui (umne2eu% "ar "atorit6 po'tei voastre Bosnice "e c, tig i pentru a v6 salva buna voastr6 reputa!ie% voi a!i blestemat &n Mine 5piritul C(uhul 5',ntF al lui (umne2eu% care voia s6 v6 salve2e i "e aceea v6 binemerita!i r6splata "e p6g,ni=< 1J. Fariseii au spus; <*oi n#am blestemat 5piritul lui (umne2eu% ci "oar pe tine.>i tu% care e ti o 'iin!6 "in carne i s,nge% nu po!i 'i totu i 5piritul lui (umne2eu. 0a 'el ca i noi% tu nu e ti "ec,t o 'iin!6 uman6<.

1I. Eu am spus; <(esigur% &n aparen!6 asta sunt% "ar poate c6 &n realitate sunt mai mult= Iar "ac6 Eu sunt Fiul omului% "up6 cum v6 spun% blestemele voastre sunt "e neiertat. 36ci nu Eu% Fiul omului% s6v,r esc 'apte pe care voi nu pute!i s6 le &n'6ptui!i% ci &n Fiul omului% care se a'l6 &n 'a!a voastr6% ac!ionea26 &nsu i 5piritul lui (umne2eu i pe El l#a!i blestemat. *u Eu% ci 5piritul lui (umne2eu a '6cut acele lucruri sub ochii vo tri i voi 0# a!i blestemat= 18. (a% cel care se ri"ic6 &mpotriva omului care sunt Eu% va 'i iertat% "ar cine vorbe te &mpotriva 5piritului lui (umne2eu nu va 'i iertat nicio"at6.

1D. 3,n" pomul este r6u% roa"ele pe care le poart6 sunt la r,n"ul lor rele. (ar "ac6 pomul este bun% prin natura lui% roa"ele sale vor 'i bune. Pomul se recunoa te "up6 roa"ele sale i ace ti evrei care au "evenit p6g,ni% sunt roa"ele voastre? Bu"eca!i singuri "ac6 ele sunt bune sau rele=< 3apitolul 18J (espre "i'erite spirite rele i in'luen!ele lor. M,nia 'ariseilor. CMatei 1H% E9#E7F CE9F Pui "e n6p,rci cum a!i putea voi s6 spune!i lucruri bune% c,n" voi sunte!i r6iK 36ci "in prisosul inimii vorbe te gura.

CE7F Gmul bun scoate lucruri bune "in visteria bun6 a inimii lui? "ar omul r6u scoate lucruri rele "in visteria rea a inimii lui.

1.Fariseii au spus; <Acelea nu sunt roa"ele noastre% ci ale unor vagabon2i ca tine% care apar "in c,n" &n c,n"% nu se tie "e un"e i 'ac 'iguri "e arti ti sau "e magi= Ei& i etalea26 sub ochii no tri arta lor penibil6 &n timpul nop!ii% r6sp,n"in"u# i 'iloso'ia p6g,n6 pentru a# i 'ace a"ep!i. Ei ne mur"6resc pe noi i 4emplul &n mo"ul cel mai m,r av i necinstesc legea lui (umne2eu% Iat6 care sunt roa"ele acestor p6g,ni care locuiesc aici% &n .esaira. *oi am spus mereu poporului a"ev6rul i l#am &nv6!at legea lui Moise? "ar c,n" -el2ebut% prin in"ivi2i "e 'elul t6u% caut6 s6 "evie2e poporul% ce putem noi 'aceK (ac6 5atana 'ace s6 putre2easc6 roa"ele a'late pe crengi% asta nu &nseamn6 c6 noi suntem un pom otr6vit% &nv6!6tura noastr6 este bun6= (ar cuvintele i "iscursurile tale vin "e la prin!ul "emonilor i "uc poporul cre"ul pe c6i gre ite. Iat6 "e ce ar trebui s6 te lapi"6m i s6#i uci"em pe to!i ai t6i<. H. Au2in" cuvintele m,nioase ale 'ariseilor% poporul a &nceput s6 murmure i a &ncercat s6#i &nha!e. Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 E:E RI(I3ARE 71.1J 5A4A*A H1ISHH9SHHJ

53RIP4)R Ca cunoa te scripturaF 11D.IS 17IS 1JJS 1DESHHE 5E3ERI> E:.JS 1:DS 1IJ 5EM*A Ca sem6naF EH.11S 9E.9S 1EIS 1D1 S 1DHS1DI 5EM* C(GVA(F 1EH.JS 1J:S 1JIS 1I:S 18JS H::S H1I 5E*5 5PIRI4)A0 1.9S17I 5E*+)A0I4A4E 1J.JS 1JJ.IS H91 5E4E H8.lS EH.DS 1H7S 17ES 179 5E4E (E 3)*GA>4ERE 177S18H 5FWR>I4)0 0)MII IHS 1DIS 1DD 50-I3I)*E 4R)PEA53 8J.7S 1HE 5MERE*IE 1I9.9 5GARE 89.JS 199S 1J:S 1J9S 1J7S 1IHS 1IES 1I9S H1E 5GM* HH: 5PAI) 19:S 1J:S 1J9S H1HS HEJ

5PIRI4 H9.DS JD.DS 1HHS 1HES 1HJS 1E9S 1E7S 1EIS 1EDS 199S 197S 177S 1J1S 1J8SH:ES H:J 5PIRI4 R) CposesiuneF 7E.H7S7E.H8I 1:9S1E#1 S 1E9S 1E8S 1JDS 1I9S 18J.19S H1IS H91S H9H 5PIRI4 C&mp6r6!ia spirituluiF EJ.IS JH.7 5PIRI4 Cal poporuluiF 187 5PIRI4 Ctre2irea spirituluiF 8.E S 18.ES 1E7 5PIRI4E Cale mor!ilorF 17H 5PIRI4E A0E 0)*II 17E 5PIRI4E P)RE 1J7.1: 5PIRI4I5M HHJ 5PIRI4)A0 1H:S 1EJS 1EIS 1EDS 19:S 19DS 17HS 177S 17I#1JES 1J7S 1D9 5PIRI4)A0I4A4E 1E1SH1D 5piritul lui "umne2eu 177S 17IS 1IDS 187S H:DS HH8 5)FERI* H8.HS 1H8S 1EES 1EIS 1JJS 1JDS HH1 5)F0E4 1H7S 1HIS 1H8S 1EHS 1EIS 1E8S 1EDS 19ES 19DS 17IS 1J1S 1J7S H:JS H:IS H11S H1ES H1IS H9H 5)F0E4 Cnoaptea su'letuluiF HH.HS 17I 5)F0E4 Csl6biciunea su'letuluiF 1HHS 197 5)F0E4 >I 5PIRI4 1HHS 197S 1J1S 1J7SH19S 177SH:J >3GA0 1DISH1E >4II* 7EI 1HJ.1ES 1JH.I 4RWM)0 *4)*E3A4 A0 PMW*4)0)I% *GAP4E JH.DSDJ.1 4EMP0) D.7S 11.18S 1HS 1ES 19S 17S 1JS 1IS HIS HIS E7.DS E8S 9DS JH.ES 87S 8JS 88S D9.1:S D8.7S 1:7S 11JS 118S 11DS 11JS 118S 11DS 17DS 1JES 1JJS 1I1S 1IHS 1IJS 18:S 181S 18HS 18IS 18DS HE8S HED 4R)P 1HE.7S 1E7.11S 1EI.17S 1E8S 1EDS 19:.1HS 197S 19DS 17ES 17JS 1J1S 1J7S 1IHS 1DES 1DJS H:1S H:7S H:IS H11S H1DS H91 )MI0I* 1.18S 18.8S 79.9S J9.17S1J1.7 )MGR 11J.IS 11IS HHJS HE: )R H1S 9:.HS 1E8.11S 1IJ.J VE>*I3 1:.1JS H:S H1S H9S HJS E:S E1S EJ.IS 9:.11S 9E.9S 9I.JS 7J.17S JH.JS IH.JS 1HE.11S 17IS 1J1S H:1S H1:S H1JS HHD

VE>*I3IE D.1ESHHHSHHJ VI* 3ERE53 JE.1 VI* *G) 1D.1HS 1DD VI*(E3ARE JJS I1.1S D:S DI.ES 11JS 1I8S 18:SH11S HHE VIG0E*# ve2i i MW*IE 1E7S 1E8S 19ES 18:S HEH VIR4)4E 1J.1H.17S 1EJS 1H1S 1I9S 18HSHH: Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 E:9 VI5 EI. 1:S 1HDS 1IHS H19S HEES HEJ VGI* 8.JS 1I.1HS 99.HS 7D.ES J9S JI.JS 8E.HS DH.L17S DE.1:S 1H1.9S 17HS 179S 177S 17DS 1J1S 1J9S 1IHS H:7S H1IS HH:S HHE VGI* (IVI* 1J:S 1J9S 1JJS 18HS 1DDS H11S HEHS HEJ VGI* 0I-ER# ve2i i 0I-ER AR-I4R) 1J1.7S 1J7 +E0 177S 18IS H11S HH:.I 3)PRI*5 PREFAA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.1 3apitolul 1# 5curt6 intro"ucere pentru o c,t mai bun6 &n!elegere spiritual6 a revela!iilor Evangheliei 5',ntului Ioan% apostolul pre'erat al (omnului i M,ntuitorului nostru Iisus $ristos. CIoan 1%1#7FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXE 3apitolul H # 5piritul 5',ntului Arhanghel Mihail a 'ost &ntrupat &n Ioan -ote26torul pentru a a"uce ast'el m6rturie "espre (omnul nostru Iisus. (octrina 'un"amental6; "espre 'iin!a lui (umne2eu% "espre om i "espre raporturile Iui cu (umne2eu. (espre c6"erea omului i "espre c6ile e@traor"inare ale lui Iisus $ristos. CIoan 1% J#1EFXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 7 3apitolul E# 3uv,ntul Etern &ntrupat i martorul s6u Ioan -ote26torul. Principalele semne ale noii na teri. Prima i a "oua gra!ie% CIoan 1% 19#1JF.......... ..... ................. ............ ............ ..... ................. ............ .....I 3apitolul 9 # (espre lege i gra!ie. 0upta 'iin!elor umane care sunt chemate s6 "evin6 copiii liberi ai

lui (umne2eu. Venirea M,ntuitorului. 4at6l i Fiul sunt mereu uni!i precum lumina i 'lac6ra% CIoan l% 1I# 18F........................................................................................................................................................ ...............8 3apitolul 7 # M6rturia lui Ioan -ote26torul% care neag6 c6 ar 'i spiritul lui Ilie% "ar care m6rturise te cu umilin!6 c6 este precursorul lui Mesia CIoan 1% 1D#E:F XXXXXXXXXXXXXXXXXXX...D 3apitolul J # Ioan m6rturise te c6 nu#0 cuno tea pe (omnul. (ublul bote2% Ioan l botea26 cu ap6 pe (omnul Iisus i Iisus &l botea26 pe Ioan cu (uhul 5',nt% CIoan 1% E1#E9F XXXXXXXXXXXXX..1H 3apitolul I # E@emplul lecturii celor trei versete CIoan 1% E7#EIFXXXXXXXXXXXX.1E 3apitolul 8 # Primii "iscipoli ai (omnului Iisus $ristos% care au 'ost primi!i &n "e ert. An"rei i Petru% 'ra!i i pescari% &nt,lnirea cu 5imon i m6rturisirea a"ev6rului interior% CIoan l% E8#9HF XXXXXXX..19 3apitolul D # Prima "ova"6 "e renun!are a celor "oi "iscipoli. Patria lui Petru. Voca!ia lui Filip i a lui *atanael. CIoan l% 9E#71FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1J 3apitolul 1: # (omnul i primii s6i "iscipoli merg acas6% la locuin!a 0ui. Falsele a tept6ri ale Mariei &n ceea ce#0 prive te pe Mesia% Iacov% Ioan i 4oma% noii "iscipoli. 5emni'ica!ia pro'etic6 a nun!ii "in 3ana. 3ele trei etape ale noii na teri% CIoan II% 1#7FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 18 3apitolul 11 # (erularea evenimentelor ulterioare miracolului cu vinul. M6rturisirea lui Petru i m6rturia (omnului re'eritoare la misiunea 5a. CIoan II% J#11F XXXXXXXXXXXXXXXXX...1D 3apitolul 1H # Iisus i ai 0ui la 3apernaum. Iisus i "iscipolii 56i la s6rb6toarea Pa telui "e la Ierusalim. 4emplul lui (umne2eu # pia!6 "e animale% CIoan II% 1H#1EF XXXXXXXXXXXXXXXH1 3apitolul 1E# Grorile "in 4emplu &n timpul Pa telui. Puri'icarea 4emplului% CIoan II% 19#1IF..X.HH 3apitolul 19# (espre "istrugerea i reconstruc!ia 4emplului &n trei 2ile. *eputin!a evreilor "e a interpreta cuvintele lui Iisus. CIoan II% 18#HHFXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX H9

3apitolul 17 # Iisus re'u26 ospitalitatea unui om cu inten!ii &n"oielnice% CIoan II% HE#H7FXXXXHJ 3apitolul 1J # 5emni'ica!ia puri'ic6rii 4emplului. 3um s6 tr6im i s6 ne comport6m &n via!6XXHI 3apitolul 1I # Vi2ita lui *ico"im CIoan III% 1FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...H8 3apitolul 18# *ico"im% primarul Ierusalimului nu &n!elege noua na tere% CIoan III% H#7F................ HD 3apitolul 1D # Iisus &i e@plic6 lui *ico"im esen!a omului% secretul spiritului% CIoan III% J#1HFXX...E1 3apitolul H: # Versete "e ne&n!eles pentru *ico"im. CIoan III% 1E#17FXXXXXXXXXXX...EH 3apitolul H1 # Misiunea Fiului omului. 3el care nu vrea s6#0 recunoasc6 pe (omnul poart6 "eBa &n el con"amnarea% CIoan III% 1J#H1F .. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..EE 3apitolul HH# *ico"im tot nu &n!elege% "ar inima lui &i vorbe teXXXXXXXXXXXX...E7 3apitolul HE # Iisus &n Iu"eea. -ote2ul cu ap6 i 'oc. nv6!6tura iubirii% CIoan III% HH#HJFXXXX.EJ Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 E:7 3apitolul H9# M6rturia lui Ioan -ote26torul. 3arnea CMateriaF trebuie s6 sca"6 pentru ca spiritul s6 poat6 cre te. 4at6l% Fiul i 5',ntul (uh. CIoan III% HI#EJF XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.EI

3apitolul H7 # M,nia 4emplului. R,n"uielile samaritenilor. 5ihar. CIoan IV% 1#JF.XXXXXX.ED 3apitolul HJ # (omnul i samariteanca la F,nt,na Iui Iacov. CIoan IV% I#1JFXXXXXXXXX9: 3apitolul HI # 5amariteanca &l recunoa te pe (omnul% CIoan IV% 1I#H9FXXXXXXXXX..9H 3apitolul H8 # (umne2eu este &nsetat "e oameni. For!a miraculoas6 a spiritului la omul cre"incios% CIoan IV% H7#HJFXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 9E

3apitolul HD # Vin"ecarea samaritencei CIoan IV% HI#E:FXXXXXXXXXXXXXXXX.99 3apitolul E: # (espre seceri i "espre masa (omnului. CIoan IV% E1#E8FXXXXXXXXX..97 3apitolul E1 # 5amaritenii &l recunosc pe $ristos. 5amariteanca vorbe te "espre a"ev6rata "ova"6 a onoarei; Iubirea pentru (umne2euXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..9I

3apitolul EH # Iisus% oaspetele samaritenceiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..9D 3apitolul EE # Iisus% invitatul samaritenceiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7: 3apitolul E9 # Iisus &n casa lui Iosi' "in 5ihar% preg6tit6 "e &ngeriXXXXXXXXXXXX..71 3apitolul E7# Minunatele amenaB6ri ale locuin!ei samaritencei. Iisus &i cere s6 p6stre2e t6cerea

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.71 3apitolul EJ # 3e va 'i scris pe pergament i ce va r6m,ne secret. Parabola arborelui 'ructi'er% Iisus% Maria% .oram i samariteanca. Iisus nu "oarme nicio"at6XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.7E 3apitolul EI # 3,ntarea preo!ilor. Voca!ia lui Matei. (espre interpretarea viselor i "espre puterea su'letului "e a le &n!elegeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.79 3apitolul E8 # Matei este "esemnat pentru a nota Pre"ica "e pe Munte. Este mai bine s6 ac!ione2i "ec,t s6 ascul!iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...77 3apitolul ED # Masa la Irhael. Pre"ica "e pe Munte. CMatei V% E#1HF............................................... 7J 3apitolul 9:# Preo!ii critic6 Pre"ica "e pe Munte. *u trebuie &n!elese imaginile% ci spiritul care este ascuns &n eleXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 78 3apitolul 91 # )rmarea criticii Pre"icii "e pe Munte% sensul ascuns i sensul real al meta'orei; <56#!i smulgi un membru care te Benea26<. R6b"area (omnului 'a!6 "e Marele PreotXXXXXXXXXXX.7D 3apitolul 9H# *atanael e@plic6 ceea ce nu poate &n!elege omul ra!ional% &n!elegerea planului spiritual. (i'eren!a &ntre 3uv,ntul lui (umne2eu i cuv,ntul oamenilor. XXXXXXXXXXXX..J:

3apitolul 9E# 5ihar. (espre necesitatea &ncol!irii i maturi26rii lucrurilorXXXXXXXXX.JH 3apitolul 99# 5ihar. Pre"ica "e pe Munte. 3orespon"en!e; ochiul "rept i m,na "reapt6. . XX...JH 3apitolul 97 # 5ihar. 3on'esiunea lui *atanaelXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...JE 3apitolul 9J # 5ihar. Vin"ecarea leprosului. 3um s6 'ii milos cu m6sur6XXXXXXXXX.J9 3apitolul 9I # 5ihar. 3ina miraculoas6 la Irhael &n compania &ngerilor. M,nia i necre"in!a galileenilor care &l consi"er6 pe Iisus "rept esenian XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.J7 3apitolul 98 # 5ihar. Gaspe!ii i sluBitorii cerului. Misiunea martirilor XXXXXXXXX.JJ 3apitolul 9D # 5ihar. )n"e i cum trebuie s6 te rogi la (umne2eu. *u construi!i case "e rug6ciuni% ci

altare ale inimii i a"6posturi pentru s6raci. 4emplul crea!iei. XXXXXXXXXXXXXXXXJJ

3apitolul 7: # 5ihar. 3elebrarea 5abatului. +ilele "e s6rb6toare% 2ilele "e munc6XXXXX... JI 3apitolul 71# 5ihar. 3uvintele &ngerilor c6tre invita!ii speria!i. 46cerea ce trebuie respectat6. X JD 3apitolul 7H # (omnul se in'ormea26 "espre 'amilia Marelui Preot. $ainele MarieiXXXXX...I: 3apitolul 7E # Iisus este comparat cu un magician. Griginea acestor compara!ii mincinoase .u"ecata i iertarea lui IisusXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.I1 3apitolul 79 # 5ihar. .onael i 'amilia sa sunt r6spl6ti!i pentru iubirea lor '6r6 margini XX..IE 3apitolul 77 # 5ihar. Plimbarea prin p6"ure i la castelul lui Essau. *egustorul% prieten al a"ev6rului i al poe2iei XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI9 3apitolul 7J# 5ihar. R6spunsul pru"ent al negustorului. E@perien!ele ne'ericite ale martorilor a"ev6rului. (espre ho!i% 'alsi'icatori i minciun6% ca surs6 a r6uluiXXXXXXXXXXXXXXXXI7 3apitolul 7I# 5ihar. R6spunsul la &ntrebarea periculoas6. (omnul la masa negustorului XX...IJ 3apitolul 78 # 5ihar. A "a valorea26 mai mult "ec,t a lua. Gperele iubirii sunt eterne. (espresperan!a su'letelor "up6 moarte. 3um s6#!i 'olose ti averea? cum s6 ob!ii binecuv,ntarea lui (umne2eu. XXXX.II Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 E:J 3apitolul 7D # *egustorul nu prea are &ncre"ere &n (umne2eu &n privin!a treburilor 2ilnice. 4eama sa "e (umne2eu i griBa pentru s6raci. Este mai bine s6#0 iube ti pe (umne2eu "ec,t s6 te temi "e El.XX..I8

3apitolul J: # 5ihar. Iisus este primit "e negustorul care vrea s6 'inan!e2e eliberarea Israelului. ...I8 3apitolul J1 # 5ihar. ngerii care au reconstruit palatul lui EssauXXXXXXXXXXXXXID

3apitolul JH # 5ihar. Masa cereasc6 &n sala &ngerilor. -ucuria negustorului? pesimismul lui .airuth. mp6r6!ia lui (umne2eu i su'letele mor!ilor &nainte "e &n6l!area (omnuluiXXXXXXXXXXXXX8: 3apitolul JE # 5ihar. -ine'acerile mesei cere ti i ale vinului iubirii? "iscu!ii la mas6. (i'eren!a &ntre lege i s'atul bun. (iversele e'ecte ale vinului asupra omului XXXXXXXXXXXXXXXX.81 3apitolul J9 # 5ihar. .airuth renun!6 s6 mai bea vin i se angaBea26 s6 nu mai bea nicio"at6. (espre &ngeri i "espre &n"atoririle lor. )milin!a este o mare binecuv,ntare pentru om. &ngerii "in preaBma oamenilor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.8H 3apitolul J7# 5ihar. .airuth &l &nso!e te pe (omnul. Protec!ia &ngerilor? sol"a!ii romani...... XX.89 3apitolul JJ # 5ihar. Vin"ecarea unui paralitic. Recuno tin!a acestuia i salturile sale "e bucurie. 5ol"a!ii romani sunt pu i pe 'ug6XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.87 3apitolul JI# (iscu!ii "espre Mesia. 5atana i or"inea "ivin6. (omnul anun!6 noua porunc6 a iubirii. Murmurul bl,n" al lui (umne2euXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 8J 3apitolul J8# 5ihar. (elega!ia roman6. 3onvorbirea &ntre patru ochi "intre Iisus i c6pitanul roman. (espre a"ev6rul oamenilor i cel al larvelor umane. (espre "es6v,r ire. 5uccesorii (omnului. XXXX.8I 3apitolul JD # 5ihar. Ilu2ia "ivinit6!ilor. (espre valoarea i esen!a a"ev6rului. (rumul A"ev6rului. A"ev6ratul no" gor"ian? secretul iubirii. 3apul i inima# cheie i s6la al a"ev6rului XXXXXX8D 3apitolul I: # Rolul creierului i rolul inimii. 56 nu#!i Bu"eci% ci s6#!i iube ti aproapele. Acolo un"e nu este iubire% nu este nici a"ev6r. M,nia este o Bu"ecat6% "eci o lips6 a iubirii. Moartea su'letului XX...8D 3apitolul I1# 5ihar. Vin"ecarea so!iei coman"antului. Ac!iunile i a"ev6rul XXXXXXD1 3apitolul IH # 5ihar. Pre2iceri. 5',r itul lumii # .u"ecata general6. +buciumul% &ngerul cu trompet6 i promisiunea &ntoarcerii lui $ristos. P6m,ntul ca para"is. )ltima ispit6 a 5atanei. 5u'erin!ele i &nvierea

(omnului XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDH 3apitolul IE # (omnul i ai 56i la Irhael. Ioan convalescentul i .onael. Iisus i .airuth. Alu2ie la Psalmul H9 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...DE 3apitolul I9 # 5ihar. Revolta poporului i a celor 2ece mu!i. L*u r6spun"e!i cu r6u la r6uL. 5t6p,n i servitor; st6p,ni r6i% servitori r6iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.D9 3apitolul I7 # 5ihar. )mbra bun6t6!ii. Par'umul p6catului. (rumul libert6!ii. Mo"ul &n care ac!ionea26 r6u'6c6torulXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..D7 3apitolul IJ# 5ihar. (espre in'luen!ele interioare i e@terioare ale omului. 3um s6 p6stre2i or"inea i pacea &n cetate Cora F prin iubire. For!a i violen!a tre2esc r6ul. Rolul &ngerului p62itor...... XXXXXXDJ 3apitolul II # 5ihar. (espre in'amia oamenilor% &ncre"erea &n (omnul%XXXXXXXXXX.DI 3apitolul I8# 5ihar. P6catul poart6 "eBa &n el pe"eapsa. -l,n"e!ea i r6b"area 'ac mai mult "ec,t m,niaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.D8 3apitolul ID# Vin"ecarea su'letelor bolnave. 3onsecin!ele severit6!ii e@cesive. 3on"amnarea la moarte. R62bunarea mor!ilor. 5',r itul "u manilorXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDD 3apitolul 8:# 5ihar. Este via!a terestr6 compatibil6 cu EvangheliaK 3,n" va veni &mp6r6!ia lui (umne2euK 4r6i!i &n pacea i unitatea &ngerilor p62itori i a or"inii "ivine. 3,n" va veni &mp6r6!ia lui (umne2eu pe acest p6m,ntK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1:1 3apitolul 81# 3omportamentul 'a!6 "e "elicven!i. 3on"amnarea la moarte i e'ectele sale. Motivul principal al &ntrup6rii lui $ristos. 5tabilirea unei pun!i &ntre p6m,nt i 0umea "e "incolo= XX.1:H 3apitolul 8H # 5ihar. Promisiunea unei vi2ite secrete. *imeni nu este pro'et &n !ara sa. 3uvintele "e r6mas bun. .onael prime te harul "e a 'ace minuni% Iisus se &ntoarce &n 1alileeaXXXXXXXX...1:E

3apitolul 8E # 5ihar. Puterea a"ev6rului. (espre esen!a 3uv,ntului lui (umne2eu. 1ra!ia "e a 'i chemat s6 "evii copilul lui (umne2eu. 3um s6 te sluBe ti "e aceast6 lume. Plecarea "in 5ihar XX.1:9 3apitolul 89# 36l6toria &n 1alileea. Repro urile a"resate "e Matei (omnului. (espre esen!a lui (umne2eu i a crea!iei. Frumuse!ea p6m,ntului i "ep6rtarea lui 'a!6 "e soare. Eclips6 "e soare. )n pic "e team6 nu stric6 nicio"at6XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...1:7 Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 E:I 3apitolul 87# 5osirea &n 1alileea. Mesia i &mp6r6!ia lui (umne2eu. 36l6toria la 3ana% &n 1alileea. CIoan IV% 97F%XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.1:J 3apitolul 8J # Iisus la 3ana. P6c6to ii se tr6"ea26 singuri. 3onsecin!ele "es'r,ului. 5atana &n"eamn6 la "e2m6!% CIoan IV% 9JFXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1:I 3apitolul 8I# A"ev6rata patrie este l,ng6 (omnul. 5cepticismul evreilor. 3ornelius &l reg6se te pe IisusXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..1:8 3apitolul 88 # (iscu!ia "intre Iisus i 3ornelius "espre puri'icarea 4emplului. In'luen!a po2itiv6 a lui *ico"im. Pre2icerea Bu"ec6!ii Ierusalimului XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...1:D 3apitolul 8D # Iisus se roag6 pentru ai 56i i le &ng6"uie 'ra!ilor 56i s6 mearg6 acas6. *u se poate 'ace mare lucru acolo un"e lipse te cre"in!a. 3ele mai bune con"imente pentru o m,ncare. Vin"ecarea cu aButorul m,inilor. Plantele me"icinale. 4oma i Iu"aIs carioteanulXXXXXXXXXXXXXXX.11: 3apitolul D:# Vin"ecarea 'iului o'i!erului "e 'amilie regal6. 3ornelius & i m6rturise te venera!ia 'a!6 "e Iisus. 3alen"arul &n 1alileea. CIoan IV% 9J#7EF XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..111 3apitolul D1 # n"rum6ri pentru Ioan i Matei. (i'eren!e caracteristice &ntre Evangheliile lor. M6suri luate "e (omnul pentru a 'ace mai clar6 i mai u or "e &n!eles revela!ia 5aXXXXXXXXXXXX11E

3apitolul DH # Gr"inea bun6 este &ntot"eauna "reapt6% &n toate. n"ep6rtarea pietrelor "e pe propriul c,mp. Gmniscien!a lui (umne2eu # 3omportamentul omului. 0eg6turile "intre (umne2eu i oameni. X117 3apitolul DE # (omnul i ga2"a sa "in 3ana% Aoban. (espre libertatea "e a lua "eci2ii # E@emplul cu opera "e art6. 3el care este plin "e iubire% va mai primi &n plus. Via!a a"ev6rat6 vine "in inim6. 3omplet liber% ast'el c6l6tore te pelerinulXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..11J 3apitolul D9# (espre bani i nenorocirile pe care le a"uc ace tia. 3re"in!a &n (umne2eu este cea mai mare comoar6. (e ce nu a aBuns Moise pe P6m,ntul F6g6"uit. 3uvintele tr6"6toare ale lui Iu"a "espre baniXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..11I 3apitolul D7 # 4oma i Iu"a= Pre2icerea lui 4oma% impru"en!a lui Iu"a XXXXXXXX...11D 3apitolul DJ# (omnul lini te te m,nia lui 4oma i &i spune c6 trebuie s6 tii s6 ier!i pentru a 'i cu a"ev6rat liberXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.1H: 3apitolul DI# 36pitanul "in 3apernaum i vin"ecarea servitorului s6u bolnav. (i'eritele urm6ri ale semnelor "e la 3apernaum. CMatei 8% 7#1EF XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...1H1 3apitolul D8# >iretenia oamenilor &n 'a!a preo!imii. (iscursurile preo!ilor i amenin!area celor ce m6rturisesc "espre Iisus XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..1HH 3apitolul DD # 4emplul &ncearc6 s6 pun6 m,na pe Iisus. (omnul este g62"uit "e Petru &n casa sa "e pescarXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..1HE 3apitolul 1::# M,ntuitorul &i "6 in"ica!ii Iui Matei. (i'eren!a "intre Evanghelia lui Matei i cea a lui Ioan. Matei relatea26 'aptele% Ioan o'er6 corespon"en!ele. Gsp6!ul la casa lui Petru. Pescuitul miraculos. Alu2ie la tr6"are XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..1H9 3apitolul 1:1 # (iscu!ia "intre Petru i Iu"a. )n miracol curios; be!ia lui Iu"a XXXXX..1H7

3apitolul 1:H # Iisus &i s'6tuie te pe cre"incio i s6 nu aib6 &ncre"ere &n preo!i i &n levi!i. CMatei 8% 1J# H:FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..1H7 3apitolul 1:E #06sa!i#i pe mor!i s6# i &ngroape mor!ii% Iisus se ascun"e &n mul!ime. Furtuna "e pe 'ac. Iisus este tre2it "e ai 56i CMatei 8% H1#HIF ..XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX..1HI 3apitolul 1:9 # 0a ga"areni% Iisus vin"ec6 "oi pose"a!i. CMatei 8% H8#E9FXXXXXXXX.1H8 3apitolul 1:7 # ntoarcerea la *a2aret% masa la ai 56i. (e ce Iisus nu 'ace miracole acas6 la El. Vi2itarea unei sinagogi. 3uv,ntul este "e argint% t6cerea este "e aur. Ipocri2ia i m,nia 4emplului% CMatei D% 1F XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1E: 3apitolul 1:J# )n om integru "epune m6rturie &n 'avoarea lui Iisus i le !ine piept cu mult curaB 'ariseilor. El con'irm6 "ivinitatea lui IisusXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1E1 3apitolul 1:I# Iisus &i averti2ea26 pe cei care cre" c6 pot r,"e "e orbirea celorlal!i. 3ome"ia uman6 este o trage"ie pentru copiii lui (umne2eu. Este mai bine s6 pl,ngi "e "urerile altuia% "ec,t s6 r,2i "e ele.1EH 3apitolul 1:8 # Maria i griBile ei casnice. (iscipolii i Iisus o lau"6 pe Maria% Iisus pre2ice "evo!iunea pentru Maria. Vanitatea% orgoliul% sl6biciunea 'emeiiXXXXXXXXXXXXXXX..1E9 3apitolul 1:D # Petru i 5imon vorbesc "espre viitorul &nv6!6turii Iui Iisus. Iisus le spune;<*u v6 Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 E:8 preocupa!i "e viitor. Este su'icient s6 vre!i s6 'ace!i ceea ce a!i 'ost chema!i s6 'ace!i<. Parabola "espre artist i opera sa. (e acum &nainte% voi v6 a'la!i &n m,na 4at6luiXXXXXXXXXXXXXXXXXX..1E7 3apitolul 11: # Iu"a se simte o'ensat. Iu"a cel lacom # negustor "e oale. Iisus i cei trei 'arisei% &mpreun6 cu Iair "in 3apernaumXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1EJ 3apitolul 111 # 5',ntul grup pe mare. &ntoarcerea la casa Iui Iair. Vin"ecarea 'emeii grecoaice care avea scurgeri "e s,nge

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.1EI 3apitolul 11H # Moartea i &nvierea 'iicei iui Iair. E@perien!ele ei &n 0umea "e "incolo. (omnul porunce te t6cerea XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1E8 3apitolul 11E# (i'eren!ele "intre Evangheliile lui Matei i IoanXXXXXXXXXXXX1ED 3apitolul 119# (espre a"ev6rata recuno tin!6% Iu"a prime te o lec!ie "e la Petru i *atanael. 5piritul lui 3ain este &n Iu"a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX19: 3apitolul 117 # Poporul &l caut6 pe Iisus i vrea s6#0 aleag6 Regele s6u. AButorul inteligent al coman"antului 3ornelius XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX19H 3apitolul 11J # Paraliticul i 'ariseii CMatei D% H#8F XXXXXXXXXXXXXXX..199 3apitolul 11I# )n t,n6r grec% "iscipol al lui 5ocrate% "enun!6 tic6lo ia preo!ilor i a levi!ilor% care sunt &n culmea 'urieiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.19J 3apitolul 118# Fariseii su'oca!i "e m,nie cer aButorul lui Iisus% care &ns6 "e2v6luie i mai multe "espre tic6lo ia lor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.19I 3apitolul 11D# R6ul se a'l6 acolo un"e nu este (umne2eu= XXXXXXXXXXXX.198 3apitolul 1H:# Acas6 la vame ul Matei. (espre e"uca!ia copiilor ; XXXXXXXXX19D 3apitolul 1H1 # n care 'ariseii vorbesc "espre Iosi' XXXXXXXXXXXXXXX...17: 3apitolul 1HH # 3ei "oi Matei; vame ul i scribul. 5cena cu pescarii. (iscipolii Iui Ioan i cei ai Iui Iisus. CMatei D% 19F..........................................................................................................................................171

3apitolul 1HE # Ioan -ote26torul. Parabola cu mirele i cu invita!ii. CMatei D% 17FXXXXX.17H 3apitolul 1H9# Parabola cerului i a hainei noi. Vin nou &n bur"u'uri vechi. CMatei D% 1J#1IF... .17E 3apitolul 1H7 # Alu2ie la esenieni. (espre inteligen!a p6m,nteasc6 a materialistului. (espre prietenia i binecuv,ntarea lui (umne2eu. (espre &ncre"erea &n (umne2eu. 3ompasiunea 'a!6 "e cei s6raci XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX179 3apitolul 1HJ # )n vin miraculos% &ngerii servitori. (espre cre"in!a "e ne2"runcinat &n (umne2eu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX17J 3apitolul 1HI# Iu"a i 4oma. Grbirea "iscipolilor lui Ioan -ote26torul. Moartea 'iicei lui 3ornelius. A"ev6ra!ii urma i ai lui$ristos=....... XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.17I 3apitolul 1H8# Femeia cu scurgere "e s,nge CMarcu i 0ucaF Iisus la 3ornelius CMatei D% H:#H7F 178 3apitolul 1HD # Fiica lui 3ornelius vorbe te "espre e@perien!a ei "in 0umea "e "incolo. Problema liberului arbitru. CMatei D% HJFXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...1J: 3apitolul 1E: # (oi cer etori orbi &l lingu esc pe Iisus CMatei D% HI#E1F XXXXXXXX...1J1 3apitolul 1E1 # Vin"ecarea sur"o#mutului. 3ornelius &i con"amn6 la moarte pe 'arisei% Iisus &i salvea26. CMatei D% EH#EEF XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1JH 3apitolul 1EH # Mi2eria poporului. Gra ul pl,ngerii. CMatei D% EJ#E8F. XXXXXXXXX1J9 3apitolul 1EE# Recuno tin!a cer etorilor cople i!i "e abun"en!a "e hran6 i &mbr6c6minteXX.1J7 3apitolul 1E9 # Prima misiune a celor "oispre2ece apostoli. Alu2ie la Evanghelia "ictat6 "e 5pirit. Motivele pentru care a 'ost necesar6 "ispari!ia originalelor. Griginea religiilor asiatice. CMatei 1:% 1#9FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..1JJ 3apitolul 1E7# Matei vame ul. Ioan le preci2ea26 "iscipolilor cum s6 se poarte. (isputa "intre Iu"a i 4oma. (espre bani i "espre regatul banilor. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.1JI 3apitolul 1EJ # 3um se poate c6l6tori '6r6 bani= CMatei 1:% 11#1JFXXXXXXXXXXXX1JD 3apitolul 1EI # R6spunsul lui Iisus c6tre Iu"a. 5u'letul lui Iu"a provine "in lumile in'erioare. Via!a

terestr6 con"uce la moartea spiritului. (espre comportamentul oamenilor i "espre su'erin!amisionarilor% CMatei 1:% 1I#H:F XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1I: 3apitolul 1E8 # *u 'i!i &ngriBora!i "ac6 5atana se ap6r6. Ve nicele re'lec!ii ale lui Iu"a. CMatei 1:% H1#EEFXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..1I1 Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 E:D 3apitolul 1ED # Iubirea lui (umne2eu este opus6 iubirii lumii. Gamenii nu sunt "eloc mai vii "ec,t pietrele. CMatei 1:SE9#EDF XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.1I9 3apitolul 19:# 0umea sensibil6 i lumea spiritual6. (espre "emnitatea copiilor lui (umne2eu. Punerea &n practic6 a 3uv,ntului lui (umne2eu este unica "ova"6 a "ivinit6!ii 3uv,ntului. 5ecretul "ivin "in interiorul omului. CMatei 1:% 9:F XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1I7 3apitolul 191# Misiunea apostolilor. Pro'e!i a"ev6ra!i i pro'e!i mincino i. Promisiunea '6cut6 apostolilor. CMatei IG% 91#9HFXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.1IJ 3apitolul 19H # Prima misiune a apostolilor.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.1II 3apitolul 19E# Ioan -ote26torul i Iro". n"oiala lui Ioan -ote26torul% &ntrebarea lui Ioan -ote26torul c6tre Iisus. CMatei 11% 1#JF ...................................................................................................................1I8 3apitolul 199# Ac!iunea i e ecul lui Ioan -ote26torul% Ioan este 0una i Iisus este 5oarele% Ioan este mai mult "ec,t un pro'et; el este $ie. CMatei 11% I#19FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1ID 3apitolul 197 # ntre su'letul i spiritul lui Ioan -ote26torul e@ista o anumit6 neconcor"an!6. 3hemarea i libertatea. 5ensul &ntreb6rii sale. A#0 urma pe Iisus nu este nici o "atorie% nici o obliga!ieX181

3apitolul 19J # 3onvertirea lui AisBonah. 3ompasiunea (omnului. M,nia 'ariseilorXXXXX18H

3apitolul 19I # Evreii "ogmatici se m,nie i &l amenin!6 pe Iisus. CMatei 11% 17#1DFXXXX...18E 3apitolul 198 # (iscipolii "oresc ca Iisus s6 se apere% Iisus anun!6 ruina ora elor "in 1alileea i .u"ecata "e Apoi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX189 3apitolul 19D # *atanael% propriul s6u evanghelist. 3el care este tre2it la via!a ve nic6 nu va cunoa te moartea. 3el care nu este chemat "e c6tre (umne2eu% nu#l va cunoa te pe Fiu. CMatei 11% HI#E:F XX187

3apitolul 17: # Iisus "emasc6 r6utatea 'ariseilor. Frica i 'uga acestoraXXXXXXXXXX.18J 3apitolul 171 #Ascensiunea pe munte .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX18I 3apitolul 17H # 3omer!ul cu spiritele mor!ilor. 3elebrit6!ile "in 0umea "e "incolo. 0ocul re2ervat lui 5atana &n 0umea "e "incolo. Ve"erea spiritelor. AisBonah "ore te s6 va"6 &ngeriiXXXXXXXX...188 3apitolul 17E # Vechea mo"alitate "e a calcula ora "up6 stele. 4rei spirite ale 0unii vorbesc "espre 0un6. Este mai bine s6 te hr6ne ti cu iubire "ec,t abia s6 atingi u or mica pic6tur6 "e rou6 a pietrei 'ilo2o'ale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX18D 3apitolul 179 # 4rei heruvimi &i a"uc pe cei "oispre2ece apostoli pe munte. Masa cereasc6 a celor opt sute "e oameni pe munte. (iscursul lui AisBonah. <36r!ile r62boaielor lui Iehova<...............................1D: 3apitolul 177 # n"rumarea cu pru"en!6 a neo'i!ilor. (iversele gra"e ale revela!iei spirituale. (umne2eu#omul i omul#(umne2eu. Inteligen!a i cre"in!a. (espre e"uca!ia spiritual6 XXXXX..1D1 3apitolul 17J # 3obor,rea "e pe munte% &n 2ori. Gprirea la caban6XXXXXXXXXXXX1DE 3apitolul 17I # 1ene2a I. 1#7 Prima 2i a 3rea!iei. 3unoa terea lumii materiale i tre2irea spiritual6. *oaptea spiritual6 a su'letului copilului. 3unoa terea lumii materiale este seara spiritual6. 0umina lui (umne2eu &n inim6 este aurora spiritual6XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.1D9 3apitolul 178 # 1ene2a I. J#1: 3e#a "e#a "oua 2i. (i'eren!a "intre cele "ou6 lumini. 3re"in!a prin

cunoa tere sau cunoa terea prin cre"in!6% &mp6r6!ia terestr6 a iubirii XXXXXXXXXXXX1D7 3apitolul 17D # 1ene2a l. 11#l E 3ea "e#a treia 2i. E'ectul cunoa terii asupra inimii. Gmul spiritual ascuns &n omul lumii materiale...XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1DJ 3apitolul 1J: # 1ene2a l. 19#1D 3ea "e#a patra 2i. *u e@ist6 "ec,t o bolt6 cereasc6 C&ntin"ere cereasc6F; voin!a lui (umne2eulXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...1DI 3apitolul 1J1# (espre omul muritor i "espre omul nemuritor. 3ei "oi lumin6tori; su'letul i spiritul. 3ea "e#a patra 2i. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.1DD 3apitolul 1JH# +ilele a cincea i a asea ale 3rea!iei. Apari!ia p6m,ntului i a oamenilor. Punerea &n gar"6 &mpotriva unei cunoa teri e@cesive. )n imbol" pentru a c6uta &mp6r6!ia lui (umne2eu &n sine &nsu i C&n interiorul 'iin!eiF XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1DD

3apitolul 1JE # Iisus pre2ice Bu"ecata Ierusalimului. P6strarea t6cerii asupra lucrurilor spirituale H:: 3apitolul 1J9 # 5unt compatibile poruncile lui (umne2eu cu voin!a omuluiK................................H:1 3apitolul 1J7 # (e ce trebuie oamenii s6 se &ntrupe2eK 4rupul% un instrument pentru "e2voltarea spiritual6 a su'letuluiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.H:H 3apitolul 1JJ # (espre crearea lui A"am. (espre b6rbat i "espre 'emeie. (ec6"erea Evei i in'luen!a Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 E1: ei rea asupra b6rbatului. (ec6"erea umanit6!ii. 4rans'ormarea omului prin interme"iul lui Iisus $ristos.H:E 3apitolul 1JI# Alungarea b6rbatului "e c6tre 'emeie. Mo"alit6!i "e recunoa tere a 'emeilor rele. -inele i r6ul nu pot 'i% &n acela i timp% st6p,ni ai inimii.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX H:9 3apitolul 1J8# (espre cultura i colile "e pe p6m,nt. 4riste!ea unui 'ariseu care & i "6 seama c6

lumea se a'l6 &n gre eal6. 0umea i oamenii. Gamenii i (umne2euXXXXXXXXXXXXXXXH:J 3apitolul 1JD# G noapte r6coroas6 pe p6 unea alpin6. Grbul #"escen"ent al lui 4obie. 3instea i onoarea &nc6l2esc inima omului. Repro ul sever al &ngerilor la a"resa 'emeilor r6ut6cioase. Evanghelia r,sului.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. H:I 3apitolul 1I: # 46m6"uirea nocturn6 a orbului 4obie. )n semn al timpului nostru. Masa &n poian6. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXH:8 3apitolul 1I1#Mi2erabila iretenie a 'ariseului Rhiba% care propune s6 se "ebarase2e "e Iisus. .H:D 3apitolul 1IH # 3ontraatacul altui 'ariseu. R6utatea 4emplului XXXXXXXXXXXXH11 3apitolul 1IE # Fariseii 'urio i vor s6#l uci"6 pe 4obie% "ar &ngerii &l proteBea26. -ine'acerile r6s6ritului "e soare XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.H1H 3apitolul 1I9# )n r6s6rit "e soare magni'ic. (espre receptivitatea 'a!6 "e (umne2eu% 'a!6 "e oameni i 'a!6 "e natur6. Regula "e con"uit6 pentru Bu"ec6tori i Buri ti XXXXXXXXXXXX.H19

3apitolul 1I7 # (omnul &n cabana lui AisBonahXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..H17 3apitolul 1IJ # LMil6 voiesc% i nu Bert'eL% Iisus este (omnul 5abatului. CMatei 1H% 1#1JFXX.H1J 3apitolul 1II # (e ce se comport6 Iisus uneori ca i cum i#ar 'i team6 "e oameni. CMatei 1H% 1I#H1F XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXH18 3apitolul 1I8 # (omnul% "iscipolii 56i i AisBonah aBung pe cel6lalt !6rm. Masa la bor"ul vasului. Vin"ecarea unui pose"at orb i mut. CMatei 1H% HH#HEF XXXXXXXXXXXXXXXXXX....H1D 3apitolul 1ID# )milin!a i orgoliul. G regiune ro"nic6% "ar nes6n6toas6. Mul!imea Ie spune templierilor patru a"ev6ruriXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HH: 3apitolul 18: # 3onsiliul 'ariseilor. )n t,n6r 'ariseu &i ia ap6rarea lui IisusXXXXXXXX..HHH 3apitolul 181 # 4,n6rul 'ariseu au"e cum mul!imea & i bate Boc "e con'ra!ii s6i. Poporul amenin!6 s6 se ri"ice &mpotriva 4empluluiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHHE

3apitolul 18H # Privirea lui Iisus. Rug6ciunea "e "iminea!6 a lui Iisus. Ahab% t,n6rul rabin% chemat "e Iisus. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..HH9

3apitolul 18E # Ahab rabinul merge s6# i g6seasc6 colegiiXXXXXXXXXXXXXXX.HHJ 3apitolul 189 # Poporul &i contest6 pe 'arisei i caut6 s6#i &n"ep6rte2e CMatei 1H% H9FXXXX.HHI 3apitolul 187 # (omnul lini te te poporul pentru a#i calma pe 'arisei CMatei 1H% H7#EEF...XX..HH8 3apitolul 18J# (espre "i'erite spirite rele i in'luen!ele lor. M,nia 'ariseilor. CMatei 1H% E9#E7F HE: 3apitolul 18I# Mai bine s6 taci "ec,t s6 min!i chiar "ac6 ai o inten!ie bun6. 4emplul "in Ierusalim i 4emplul "in (elphi. (ialectica oracolelor. 1recii a"uc m6rturie pentru Evanghelia vie!ii. XXXXX.HEH 3apitolul 188 # 5osirea M6riei i a 'iilor iui Iosi'. 3ine este mama Mea% cine sunt 'ra!ii MeiK XHEE 3apitolul 18D # 5cu2ele lui -aram. Aten!ionarea lui Ahab. -ucuria M6riei la reve"erea lui Iisus. )neltirile 4emplului pentru a#0 opri pe Iisus XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHE9 3apitolul 1D: # Maria a 'ost alungat6 i "epose"at6 "e cas6. -aram i AisBonah &i propun s#o aBute. (omnul urc6 pe o corabie pentru a pre"ica poporului. CMatei 1E% 1#HF XXXXXXXXXXX.HEJ 3apitolul 1D1# mp6r6!ia cerurilor. Parabola sem6n6torului i a semin!ei. 3elui care are prin "rept "ivin i se va mai "a chiar &n plus% &ns6 celui care nu are i se va lua chiar i pu!inul pe care &l are. CMatei 1E% E#HEFXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHEI 3apitolul 1DH # Parabola "espre buruieni% "espre s6m,n!a "e mu tar i "espre "roB"ie. Poporul% ne&n!eleg,n" nimic% se &n"ep6rtea26. Fariseii sunt prin i "e 'urtun6. CMatei 1E% H9#H7F XXXXXHED 3apitolul 1DE# (omnul lini te te 'urtuna% &n"oiala "iscipolilor. M6rturia lui AhabXXXXXH9: 3apitolul 1D9 # Patria spiritual6 a omului. Pacea interioar6% punctul "e &nt,lnire a vie!ii 4at6lui% Fiului i 5',ntului (uhXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXH91

3apitolul 1D7 # Reg6sirea cu .onael i .airuth. )n &nger &n sluBba (omnuluiXXXXXXXXH9H

3apitolul 1DJ # ngerul &n sluBba casei lui AisBonah. )n &nger p62itor al lumii vegetale....XX..H9E 3apitolul 1DI # G noapte &nstelat6 pe "ealul cu erpi% un"e AisBonah vrea s6 "eschi"6 o coal6. Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 E11 Alu2ie la con"i!iile e@isten!ei terestre% Iisus M st6p,nul erpilor. Parabola cu neghinaXXXXXXXXH99 3apitolul 1D8 # Parabola cu neghina. A nu te !ine "e cuv,nt este unul "intre cele mai mari rele. Fi!i "rep!i i plini "e "ragoste. Parabola comorii &ngropate. CMatei 1E% 9E#99F XXXXXXXXXXXXH97

3apitolul 1DD # Parabola perlei celei mari% a n6vo"ului i a pe telui stricat CMatei 1E% 97#7HFXH9J 3apitolul H::# *epl6ceri &n"urate "e .onael. 36ile (omnului sunt "e nep6truns.XXXXX.H98 3apitolul H:1# (omnul 'ace concesii r6ului pentru a pune la &ncercare pe 5atana i pe cei cre"incio ii A"ev6rul este spa"a iubirii. 3um trebuie s6 lupte a"ev6ratul erou XXXXXXXX..H9D 3apitolul H:H # nv6!a!i#i pe ceilal!i prin 'aptele voastre bune i prin cuvinte simple. A"ev6rata -iseric6# a"ev6ratul 5abat. A"ev6rata cas6 a (omnului. 3um trebuie s6#0 sluBe ti cu a"ev6rat pe(umne 2eul XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXH7: 3apitolul H:E# 3on'esiunea p6c6to ilor. 5piritul i comportamentul a"ev6ratului misionar. 3,ntecul "e slav6 al lui .onaelXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.H71 3apitolul H:9# AisBonah i -aram se &ntrec &n inten!ii bune. Parabola mamei i a celor "oi 'ii "i'eri!i ai s6iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..H7H 3apitolul H:7# (espre esen!a iubirii. Iubirea cereasc6 i iubirea in'ernal6. R6splata 'aptelor reali2ate "in iubireXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.H79 3apitolul H:J# -ucuria oaspe!ilor la micul "eBun. 4riste!ea &ngerilor. $rana corpului% a su'letului i a spiritului.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.H77 3apitolul H:I# *e'asta in'luen!a a "e2m6!ului asupra su'letului. Moartea spiritual6 # consecin!6 a lipsei "e autocontrol. (espre a"ev6ratul post. *ocivitatea morti'ic6rii '6cute pentru a comunica cu

spiritele. 4r6i!i i &nv6!a!i#i pe ceilal!i s6 tr6iasc6 la 'el cum tr6iesc Eu i cum v6 &nv6! Eu s6 tr6i!i= XX.H77 3apitolul H:8# (omnul i &nso!itorii 56i &n gr6"in6. 0ini tea "e "inaintea 'urtunii. 3utremurul p6m,ntului% viBelie% 'urtun6 pe mare. &ngerul &i lini te te pe oamenii &n'rico a!i XXXXXXXXXH7J 3apitolul H:D # )tilitatea 'urtunii; "istrugerea "u manilor. Pericol pentru misionariXXXXXH78 3apitolul H1: # E@cursie &n vale la 3ana. Agricultorii evrei s6raci i boga!ii negustori greci... XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...H7D 3apitolul H11 # Vin"ecarea miraculoas6 &n valea "in 3ana. 5u'lete bolnave &ntr#un corp s6n6tos= Regul6 "e via!6= -lestem asupra c6m6tarilor. (eca"en!a social6.XXXXXXXXXXXXXXX HJ: 3apitolul H1H# R6b"area lui (umne2eu are i ea limite. 5toicul Philopol" se r62vr6te te &mpotriva or"inii "ivine. .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.HJH 3apitolul H1E # 5u'lete venite pe p6m,nt. P6m,ntul # unica coal6 a copiilor lui (umne2eu. (espre re&ntrupare. 0umea solar6 "e pe ProcYon. Miracolul &ngerului mesager. 3ontractul "in lumeasolar6. XXHJE 3apitolul H19# Motivul pentru care ne uit6m vie!ile anterioare. Rela!ia corp% su'let% spirit. (es6v,r irea omului terestru. (i'eren!a "intre 'iin!ele "e pe aceast6 planet6 i cele "e pe alte lumi. . X.HJ9 3apitolul H17 # (espre &ntruparea (omnului i "espre a"ev6ra!ii 56i succesori XXXXXHJ7 3apitolul H1J# Gmul in'erior i omul superior. Motivul &ntrup6rii (omnului pe aceast6 planet6 &napoiat6. 3ei "in urm6 vor 'i cei "int,i. Iisus veste te noua revela!ie. XXXXXXXXXXXXHJJ 3apitolul H1I # Vicleniile 5atanei nu au in'luen!6 "ec,t asupra sim!urilor omului% "ar nu au nici o putere asupra voin!ei "e neclintit a unui su'let neprih6nit. XXXXXXXXXXXXXXX.HJI 3apitolul H18 # Raportul servitorilor lui AisBonah "espre evenimentele petrecute &n timpul absen!ei (omnului. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.HJ8 3apitolul H1D # )n nou aspect ai misiunii. (espre necesitatea 'ermenta!iei. Parabola boului gras. HJD

3apitolul HH:# 3unoa terea "e sine este primor"ial6. )n avertisment &mpotriva incon tien!ei% nep6s6rii% somnului i leneiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HI: 3apitolul HH1 # -lestem asupra nep6s6rii i a lenei. -inecuv,ntarea activit6!ii. (espre suveranii puternici i "espre suveranii slabi. Pre"ica "in timpul nop!ii re'eritoare la activitate. XXXXXXXXXHIH

3apitolul HHH # 3ei cinci 'arisei "in -etleem spal6 picioarele (omnului. Evanghelia vie!ii. .. X..HIE 3apitolul HHE # Gpinia celor cinci 'arisei; El este ori un 2eu% ori un "iavol= Iisus nu a 'ost esenian. HI9 3apitolul HH9# (isputa "intre AisBonah i -aram. Importan!a i esen!a introspec!iei. 5atana tulbur6 introspec!ia.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..HI7 3apitolul HH7 #Apari!ia unui veritabil leviatan. Recompensa promis6 celor curaBo iXXXXXHIJ Marea Evanghelie a lui Ioan Vol.1 E1H 3apitolul HHJ # (espre bine'acerile unei me"ita!ii reali2ate cu regularitate i "espre noua na tere. (espre spiritism Ccomer!ul cu spiriteF. (rumul c6tre in'ernXXXXXXXXXXXXXXX...HII 3apitolul HHI # E@cursia pe mare "e "up6 mas6. Revenirea bolii 'iicei lui Iair. &ntoarcerea la Ais. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...HI8 3apitolul HH8# 0a c6p6t,iul 'iicei sale% Iair &n!elege a"ev6rul. Amenin!area 'ariseilor XXHID 3apitolul HHD# 0a itatea lui Iair. (e2aprobarea lui -orus. R6splata "in 0umea "e "incolo. XX.H81 3apitolul HE:# -ucuria "iscipolilor i recuno tin!a M6riei. Eu i 4at6l una suntem% Iosis poveste te c6 'iecare proprietar nu este "ec,t p6str6torul unor bunuri &mprumutate "e la (umne2eu. )ltimele cuvinte ale lui Iosi'. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..H8E 3apitolul HE1 # Arestarea unui grup "e contraban"i ti. (ispo2i!iile lui AisBonah i ale Bu"ec6torului roman pentru a re2olva problema. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.H89 3apitolul HEH# Eliberarea copiilor 'ura!i. Preg6tirile pentru proces XXXXXXXXXXXXH87 3apitolul HEE # 3ei "oispre2ece 'arisei interoga!i au 'ost sever con"amna!i% &n ciu"a pa aportului lor

semnat "e 3e2ar AugustusXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.H8J 3apitolul HE9# Fariseii% a'la!i 'a str,mtoare% pl6tesc amen"a cu argintul pe care &l 'uraser6 "in ta@ele imperiale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXH88 3apitolul HE7 # nt,lnirea "intre Iisus i procurorul Faustus XXXXXXXXXXX....H8D 3apitolul HEJ # Faustus ve"e &n vis gran"oarea cerurilor. Iubirea lui Faustus pentru 0i"ia. Gmul nu trebuie s6 separe ceea ce (umne2eu a unit. .. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXH8D 3apitolul HEI# 5osirea iui Philopol". R6'uiala 'ariseilor cu Busti!ia. E'icacitatea lui Faustus XX.HD1 3apitolul HE8 # Procesul templierilor% m6rturisirea acoli!ilor lor. Faustus re"uce con"amnarea XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..HDH 3apitolul HED# 3ontinuarea procesului. 3ei unspre2ece 'arisei% a'la!i &n &ncurc6tur6% aban"onea26 toate comorile pentru a# i rec, tiga libertatea. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.HDE 3apitolul H9:# (espre a"ev6ratul 5abat. 3ei unspre2ece 'arisei sunt repu i &n libertate% &mp6r!irea comorilor% &ntoarcerea copiilor la p6rin!ii lor.... XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HD7 3apitolul H91 # (ieta copiilor. In'luen!ele spiritelor rele asupra copiilor. 3au2ele mala"iilor in'antile. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..HDJ 3apitolul H9H# 5ecretul 'or!ei vitale. E'ectul puri'icator al bolilor i "ietaXXXXXXXXXHDI I*(EU 4EMA4I3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXHD