Sunteți pe pagina 1din 5

Societatea de servicii de investitii financiare(SSIF) INTERCAPITAL INVEST

Intercapital Invest
Istoric
Intercapital Invest este o societate de servicii de investitii financiare autorizata de Autoritatea de Suprave !ere Financiara prin decizia initiala nu"arul ##$%&&'()'#**+ (decizie curenta, -.)%(&'(+'&((/)' Sediul societatii este in 0lvd' Aviatorilor nr' $$1 Eta2 #1 Sector #1 0ucuresti1 Ro"ania1 Telefon%fa3 (&# &&& )/$#1 (&# &&& )/.. Capitalul social al fir"ei este de +'#-&'/+/ R4N' 5ate de identificare, Nu"ar de Inre istrare la Re istrul Co"ertului, 6.(%-../%#**+1 Cod 7nic de Inre istrare, R4/-$#(.#' Nu"ar operator date cu caracter personal, .*&*' Nu"ar inre istrare in re istrul ASF, P6R(#SSIF%.(((#*%#*'(.'&((-' Intercapital Invest te a2uta sa casti i 8ani la 8ursa prin investitii in actiuni si alte instru"ente financiare Intercapital Invest este prezenta pe piata de la infiintarea 0ursei de Valori 0ucuresti1 in #**+1 si este astazi una dintre cele "ai i"portante co"panii de 8ro9era2 din Ro"ania Intercapital Invest este una dintre cele "ai puternic capitalizate co"panii de pe piata de capital (cu un capital social de +1#- "ilioane lei) si este auditata de :P;<1 una dintre cele "ai i"portante co"panii de audit la nivel international' In &((- a inter"ediat cea "ai "are oferta pu8lica de o8li atiuni din Ro"ania (0anca ;ondiala)1 a participat in &((/ la cea "ai "are oferta pu8lica de vanzare de actiuni (Trans az) si a inter"ediat sin urele IP4 inc!eiate cu succes in Ro"ania in &((* (4TP =iseR4 si 4TP <reen Ener >) si &(#( (iFond Financial Ro"ania si iFond <old)' In &(#( a inter"ediat listarea 0ursei de Valori 0ucuresti pe propria piata de tranzactionare1 unul dintre cele "ai i"portante eveni"ente din istoria pietei de capital din Ro"ania' In ulti"ii cinci ani a inter"ediat tranzactii totale de peste & "iliarde de euro pe pietele din Ro"ania' Actionari Capitalul social al Intercapital Invest este de +'#-&'/+/ lei' Actionarii principali ai Intercapital Invest sunt persoane cu e3perienta 8o ata pe piata financiara a Ro"aniei, #' Horia Manda si John Klipper for"eaza ec!ipa de "ana e"ent a fondurilor Ro"anian?A"erican Enterprise Fund si 0al9an Accession Fund1 fiind i"plicati in tranzactii "arcante pe piata financiara a Ro"aniei1 incluzand investirea in1 dezvoltarea si vanzarea 0ancii A ricole1 a 0ancii Ro"anesti si a co"paniilor ;otoractive1 5o"enia Credit1 Esti"a Finance1 Certinvest1 5o"o si Policolor' Cei doi actionari detin cu"ulat +*@ din actiunile Intercapital Invest' &' Eugen Voicu este fondatorul si presedintele societatii de ad"inistrare a investitiilorCertinvest' 5ansul detine o participatie de &$@ in capitalul social al Intercapital Invest'

$' Marius Musat este fondator si "ana er al rupului de fir"e 4:' 5ansul este si

fondatorul Intercapital Invest si detine o participatie de +@ in capitalul social al co"paniei' Restul actiunilor Intercapital Invest sunt detinute de persoane fizice si 2uridice ro"ane Servicii prestate Serviciile de investitii oferite de Intercapital Invest sunt prezentate An continuare, #' Servicii de investitii Bi de inter"ediere a tranzactiilor pentru persoane Bi co"panii, Inter"edierea tranzactiilor de vCnzare Bi cu"pDrare de actiuni tranzactionate pe pietele operate de 0ursa de Valori 0ucureBti (0V0) Bi Si8e3' Serviciile de tranzactionare sunt oferite atCt An varianta asistatD de un 8ro9er1 cCt Bi prin siste"ul de tranzactionare online 9trade'ro' Inter"edierea tranzactiilor cu instru"ente derivate la 0ursa de Valori 0ucureBti Bi la Si8e3' Inter"edierea tranzactiilor cu o8li atiuni corporative1 "unicipale Bi de stat Bi a celor cu certificate structurate pe pietele operate de 0V0' Servicii e3tinse de consultantD Bi analizD financiarD'

&' Servicii de ad"inistrare de fonduri prin inter"ediul su8sidiarei Intercapital Invest"ent ;ana e"ent' $'Servicii specializate pentru clienti institutionali, E Inter"edierea ofertelor pu8lice de cu"pDrare sau de preluare a actiunilor tranzactionate la 0V0 sau pe RasdaF' E Finantare pe piata de capital prin e"isiuni pu8lice de actiuni Bi o8li atiuni' E Listarea co"paniilor Bi a fondurilor de investitii pe piata de capital prin oferte pu8lice initiale sau pe 8azD de prospecte de ad"itere la tranzactionare' E ConsultantD financiarD pentru sta8ilirea unei strate ii de investitii An actiuni1 finantare prin e"isiuni de actiuni Bi o8li atiuni sau pro"ovarea pe piata de capital' .' Investitii pe piete e3terne prin inter"ediul unei cola8orDri cu 8anca danezD de investitii Sa3o 0an9'

Comisioane percepute #'investitii actiuni,cont 8ro9er

Co"isioanele practicate se calculeaza procentual la valoarea tranzactiilor si se sta8ilesc in functie de su"a initiala depusa in cont, Su8 #(('((( R4N #(('((( ? $(('((( R4N $(('((( ? +(('((( R4N Peste +(('((( (1*+@ (1)+@ (1/+@ Ne ocia8il

Pentru inter"edierea tranzactiilor cu o8li atiuni se percepe un co"ision unic de (1#+@1 indiferent de valoarea tranzactiei' Pentru tranzactii intra?da> cu actiuni (tranzactii de cu"parare si vanzare de volu" e al cu actiunile aceluiasi e"itent1 derulate pe parcursul unei zile) a caror valoare depaseste &('((( R4N%zi1 co"isionul este de (1$&@' &'investitii actiuni,cont online Conturile de tranzactionare prin 9trade'ro 8eneficiaza de co"isioane preferentiale1 "ai reduse decat cele pentru conturile asistate de 8ro9er1 sta8ilite pe 8aza valorii investitiei initiale,

Su8 #(('((( lei Intre #(('((( ? $(('((( lei Intre $(('((( ? +(('((( lei Peste +(('((( lei

(1/@ (1-@ (1+@ Ne ocia8il

Pentru tranzactii intrada> cu actiuni (tranzactii de cu"parare si vanzare de volu" e al cu actiunile aceluiasi e"itent1 derulate pe parcursul unei zile) a caror valoare depaseste &('((( R4N%zi1 co"isionul este de (1$&@' Lista SSIF-uri Intercapital Invest a coordonat sau a participat la nu"eroase listari si oferte pu8lice de vanzare' Cele "ai i"portante oferte si listari realizate sunt , #) 0anca "ondiala in septe"8rie &((&) SNT<N Trans as in dec'&((/ $) Policolor &(()?&((* .) 0ursa de valori 0ucuresti in iunie &(#(

+) Ifond Financial Ro"ania in au ust &(#( -) Electro"a netic in nov'&(##