Sunteți pe pagina 1din 2

ANALIZATORUL VIZUAL

Analizatorul vizual obtine 95% din informatiile externe care a un! la or!ani"m# $l e"te format dintr% un "e!ment &eriferic 'retina( "i un "e!ment de conducere care e"te re&rezentat de ) cai * calea retino%!eniculo%calcarina "i calea retino%tecto%calcarina# La nivelul ace"tui analizator au loc + fenomene*,# -ormarea ima!inii o&tice &e retina )# -ototran"ductia 'ab"orbtia fotonilor "i tran"formarea lor in "emnal electric( +# Al treilea fenomen e"te alcatuit din + com&onente*. &relucrarea informatiilor in retina . tran"miterea &e cai . &relucrarea corticala Oc/iul uman e"te "en"ibil la radiatii cu lun!imea de unda cu&rin"a intre +05 1 023 nm4 dar oc/iul afa5 &oate &erce&e "i o !ama de ultraviolete '+,5 nm( 6rin analizatorul vizual "e &erce& * contururile obiectelor4 "tralucirea4 di"tanta dintre obiecte4 &rofunzimea cam&ului4 mi"carea# $l are rol in orientarea in "&atiu "i ec/ilibru# R$TINA e"te formata din ,3 "traturi *,# 7tratul celulelor &i!mentare )# 7tratul celulelor rece&toare 'cele cu conuri "i ba"tona"e( +# 8embrana limitanta externa 1 care "e afla la limita dintre cor&ul celulelor rece&toare "i &relun!irea in con "au ba"tona"# 9# 7tratul !ranular extern 1 "e afla la nivelul cor&ului celulelor rece&toare 5# 7tratul &lexiform extern % "e afla la nivelul "ina&"ei celulelor bi&olare cu celulele rece&toare 2# 7tratul !ranular intern % "e afla la nivelul cor&ului celulelor bi&olare 0# 7tratul &lexiform intern % "e afla la nivelul "ina&"ei celulelor multi&olare cu celulele bi&olare :# 7tratul celulelor !an!lionare 9# 7tratul fibrelor nervului o&tic ,3# 8embrana limitanta interna Retina umana e"te de ti& inver"at# $a contine + zone mai im&ortante * . 8acula lutea '&ata !albena(4 are o "u&rafata de , mm; "i e"te zona cu acuitate maxima a oc/iului# $a "e !a"e"te in dre&tul axului "i contine numai celule cu conuri# . -oveea centrali"4 are o "u&rafata de 349%340 mm; "i "e !a"e"te in mi locul maculei# 7traturile in acea"ta zona "unt de&la"ate4 lumina cazand direct &e celulele cu conuri# . 6ata oarba 'di"cul nervului o&tic(4 "e !a"e"te in &artea infero%mediala a !lobului ocular# <elulele &i!mentare "unt uni"tratificate "i au &ro&rietatea de a emite &"eudo&ode cu &i!ment in urul conurilor "au ba"tona"elor4 formand o camera ob"cura# 6i!mentul &"eudo&odelor contine melanina "i fuxina# Ace"te celule au rol in ab"orbtia fotonilor care nu au excitat4 rezultand incalzirea va"elor croidiene "i im&iedicarea reflexiei fotonilor# <elulele rece&toare* in retina "unt in total ,33%,)3 de milioane de celule cu ba"tona"4 5%: milioane de celule cu conuri4 , milion de celule !an!lionare multi&olare "i 533 de milioane de celule care a&artin cortexului# =en"itatea celulelor rece&toare din retina e"te urmatoarea* . in fovee "unt ,53#333 de celule cu con>mm; . in a&ro&ierea foveei "unt +3%93#333 de celule cu ba"tona">mm; . in re"t "unt 9%5#333 de celule cu con>mm; "i ,53#333 de mii de celule cu ba"tona">mm; %<elulele cu ba"tona" "unt caracteri"tice &entru vederea nocturna "i au maximum de acuitate la lumina cu fracventa de 5)) nm# <elulele rece&toare au un "e!ment extern4 o re!iune in!u"tata4 un "e!ment intern "i un "e!ment "ina&tic &rin care "e lea!a de celula bi&olara# 7e!mentul extern la celula cu ba"tona" e"te format din )333 de di"curi "u&ra&u"e4 care nu au contact cu mediul extern4 iar unul dintre &eretii di"curilor e"te format 93% din rodo&"ina# 7e!mentul extern la celula cu con e"te format din di"curi care au contact liber cu mediul extern4 fiind &licaturate# 7e!mentul in!u"t de conexiune contine in interior un cil care &rovine din centriolul celulei# 7e!mentul intern contine o zona eli&"oida &lina cu mitocondrii4 a&oi o zona mieloida in care !a"im reticul endo&la"mic ru!o" "i a&arat ?ol!i4 aici avand loc "inteza &i!mentului care a"cen"ioneaza# 7e!mentul "ina&tic la celula cu ba"tona" e"te ca o "&erula4 iar la cea cu con are a"&ect de &edicul# Analizatorul vizual e"te "in!urul analizator care face ) tran"formari4 fiind tran"ductor foto%c/imico% electric 'tran"forma ener!ia electroma!netica4 adica lumina4 in influx c/imic4 "i &e ace"ta in influx electric(# 6i!mentii care realizeaza ace"te tran"formari "unt* rodo&"ina cu &orfirodo&"ina &entru celulele cu ba"tona"4 "i iodo&"ina cu ciano&"ina &entru celulele cu conuri# Ace"ti &i!menti "unt formati dintr%o &arte &roteica '%o&"ina( "i un !ru& &ro"tetic ',,%ci" retinalde/ida "au retinalul(#

6entru celula cu ba"tona" &i!mentul e"te rodo&"ina iar ab"orbtia fotonilor de catre ace"ta duce la o tranformare de confi!uratie "&atiala4 a"tfel ,,%ci" retinalde/ida "e tran"forma in ,,%tran" retinalde/ida# A"tfel4 &rin modificari "ucce"ive rodo&"ina "e tran"forma in metarodo&"ina% )4 &rodu" care declan"eaza reactii c/imice ce duc la a&aritia &otentialului de actiune# =u&a de"com&unerea rodo&"inei4 retinalul &oate fi tran"format in vitamina A "i reutilizata a&oi la re"inteza retinalului# Ra"&un"ul celulelor la a!entul excitant e"te /i&er&olarizant4 la fel ca la !landele "alivare "i la or!anele electrice ale &e"tilor# Acea"ta /i&er&olarizare "e face &rin cre"terea &ermeabilitatii membranei la clor "i &ota"iu# La fotorece&tori "e face &rin "caderea &ermeabilitatii la "odiu# 8e"a!erul intracelular '?86ciclic( "cade la tran"miterea im&ul"ului nervo"4 ceea ce duce la inc/iderea canalelor de "odiu# 6entru celula cu conuri &i!mentul e"te iodo&"ina '&artea &roteica e"te foto&"ina iar !ru&ul &ro"tetic e"te retinalul(4 iar mecani"mul de declan"are a &otentialului de actiune e"te &robabil a"emanator cu al celulelor cu ba"tona"# <elulele bi&olare * % re&rezinta &rotoneuronul &e calea o&tica "i "unt de ) ti&uri* . celule bi&olare &itice care "e !a"e"c numai in foveea centrali" "i fac &arte din calea anatomica &rivata ,>,>, 'o celula cu con 1 o celula bi&olara 1 o celula multi&olara( . celule bi&olare difuze4 care "unt difuze &ro&riu%zi"e 'fac "ina&"a cu +3%53 de ba"tona"e( "i difuze &late 'fac "ina&"a cu 9%0 conuri( <elulele multi&olare * % re&rezinta deutoneuronul &e calea o&tica4 fac "ina&"a cu celula bi&olara4 iar axonul lor formeaza nervul o&tic# $le codifica informatia &rin modificarea frecventei &otentialelor 'modulatie de frecventa( "i nu &rin modificarea am&litudinii# <elulele multi&olare "unt de ) ti&uri* . celule multi&olare &itice care fac &arte din calea anatomica &rivata ,>,>, . celule multi&olare difuze Ace"te celule "e !a"e"c &e retina intr%un "in!ur "trat4 cu exce&tia maculei lutea4 unde "unt a"ezate &e :%,3 "traturi# -iecare celula multi&olara are un cam& retinian circular4 de unde &rime"te informatii4 numit cam& rece&tor al celulelor multi&olare# Ace"te cam&uri "unt de ) ti&uri* . cam&uri rece&toare cu centrul ON "i &eriferia O--4 care ra"&und la ince&utul excitatiei . cam&uri rece&toare cu centrul O-- "i &eriferia ON4 care ra"&und la "far"itul excitatiei# %Ace"t ra"&un" ON%O-- are rol in accentuarea contururilor obiectelor &e care le vedem4 iar &e retina exi"ta "ucce"iunea* cam& ON 1 cam& ON>O-- 1 cam& O--# =eci retina e"te or!anizata in coloane cu cam&uri rece&toare circulare# <elulele orizontale "e afla in "tratul 2 "i au rol de a fi a"imilate cu neuroni in/ibitori# La activarea conurilor ele in/iba ba"tona"ele4 "i inver"# Ace"te celule mare"c cam&ul celulelor !an!lionare4 accentueaza contra"tul "i au rol in ada&tarea intuneric%lumina# <elulele amacrine "e afla in &artea interna a "tratului 2 "i are rol in a"i!urarea conexiunilor dintre celulele bi&olare4 celulele multi&olare "i coloanele retiniene# 7unt de"cri"e )) de ti&uri de celule amacrine fara rol bine &recizat4 dar au foarte multi mediatori# <elulele 8uller "e afla in "tratul &lexiform extern4 iar &relun!irile lor &eriferice "i centrale formeaza membranele limitante externa "i interna# Nervul o&tic e"te format de axonii celulelor multi&olare# -ibrele nervului o&tic4 toate mielinice4 imediat du&a ie"irea lor din !lobul ocular4 &rovin de la o "in!ura retina4 deci la nivelul "au vederea e"te monoculara# </ia"ma o&tica e"te o lama &atrulatera de "ub"tanta alba4 "ituata la locul de trecere dintre &eretele anterior "i cel inferior al ventriculului +# $a "e continua "u&erior cu lama terminala4 iar inferior cu tuber cinereum "i infundibulul# Intre lama terminala "i c/ia"ma4 ventriculul + trimite o &relun!ire numita rece" o&tic#In c/ia"ma o&tica exi"ta urmatoarea di"tributie a fibrelor* . fibrele nazale din cordoanele nazale inferioare "e incruci"eaza facand un !enunc/i anterior in c/ia"ma o&tica4 "i trec in tractul o&tic de &artea o&u"a . fibrele nazale din cordoanele nazale "u&erioare "e incruci"eaza4 formand un !enunc/i &o"terior in c/ia"ma o&tica4 "i trec in tractul o&tic de &artea o&u"a . fibrele tem&orale trec in tractul o&tic de aceea"i &arte . fibrele maculare "i &u&ilare "unt "i directe "i incruci"ate <am&ul vizual a( <am&ul vizual monoocular &entru un oc/i normal e"te* lateral % 93@4 "u&erior 1 03@4 medial 1 53@4 inferior 1 93@# b( <am&ul vizual bilocular "e "u&ra&une in &artea mediala "i a"tfel ne a"i!ura vederea "tereo"co&ica Ima!inea obtinuta &e retina e"te reala4 mai mica "i ra"turnata# Retina are deci 9 cadrane* nazal "u&erior4 nazal inferior4 tem&oral "u&erior4 tem&oral inferior4 iar cadranele inferioare ale retinei rece&tioneaza ima!ini din cadranele "u&erioare ale cam&ului# Ariile core"&ondente4 "unt arii din retina care vad aceea"i re!iune din cam&ul vizual#