Sunteți pe pagina 1din 3

ANATOMIE CURS 6

CALEA VESTIBULARA Calea vestibulara este divizata in: !alea vestibulara a trun!"iului !erebral# !u r$lul de a stabili %$zitia !a%ului in s%atiu si de a !$ntr$la &is!arile sale !alea vestibulara !erebel$asa !u r$l esential in re'larea t$nusului &us!ular# in s%e!ial a !elui anti'ravitati$nal( )( Re!e%t$rii !aii vestibulare sunt situati in !restele a&%ulare ale !analel$r se&i!ir!ulare si in &a!ulele utri!ulara si sa!ulara( a* Re!e%t$rii !restel$r a&%ulare sunt !elule s%e!ializate# %revazute !u !ili !are sunt de + ti%uri: stere$!ili ,&i!r$vil$zitati &$di-i!ate* si .in$!ili ,!ili &$di-i!ati*( A!esti re!e%t$ri sunt sensibili la &is!arile r$tat$rii ale !a%ului( E%iteliul !restel$r a&%ulare este al!atuit din + !ate'$rii de !elule: senz$riale si de sustinere( Celulele senz$riale sunt de + ti%uri: !elule de ti% )# %iri-$r&e# avand -un!tie dis!ri&inativa# au %$lul bazal in!$n/urat de $ retea nerv$asa %r$venita din ter&inatiile -ibrel$r 'r$ase !u !$ndu!ere ra%ida ale nervului vestibular( !elule de ti% +# de -$r&a !ilindri!a( 0e %$lul l$r bazal se ter&ina in but$n -iibrele subtiri ale nervului vestibular( b* Re!e%t$rii &a!ulel$r utri!ulara si sa!ulara sunt ase&anat$ri !u !ei din !restele a&%ulare# !u di-erenta !a !ilii sunt a!$%eriti de $ &asa 'elatin$asa in !are se distin' 'ranule &i!i# nu&ite $t$liti( Ma!ula utri!ulara are -un!tie in e!"ilibrul stati!# da in-$r&atii asu%ra %$zitiil$r !a%ului in ra%$rt !u -$rtele de 'ravitatie si a!!eleratia liniara in %lan $riz$ntal# iar &a!ula sa!ulara este as$!iata -un!ti$nal !$"leei# rea!ti$nand la sti&uli vibrat$rii !u intensitate &ai &are de 12 !i!li3se!( +( 0r$t$neur$nul bi%$lar se 'aseste in 'an'li$nul vestibular !are are $ %arte su%eri$ara si una in-eri$ara: %$rtiunea su%eri$ara %ri&este -ibrele de la !restele !analel$r se&i!ir!ulare anteri$r si lateral# si de la &a!ula utri!ulara# iar %$rtiunea in-eri$ara %ri&este -ibre de la !restele !analului %$steri$r si de la &a!ula sa!ulara( A4$nii %r$t$neur$nului -$r&eaza nervul vestibular !are %atrunde in trun!"iul !erebral la nivelul un'"iului bulb$%$ntin# tre!and intre %edun!ulul !erebel$s in-eri$r si tra!tul s%inal al nervului tri'e&en( 5( 6eut$neur$nul este situat in aria vestibulara a -$sei r$&b$ide# unde se 'ases! 7 nu!lei vestibulari( a* Nu!leul vestibular &edial este situat d$rs$ lateral de nu!leul d$rsal al va'ului# si este in!ru!isat de striile &edulare !are l se%ara de %lanseul ventri!ulului 7( El este !el &ai &are nu!leu vestibular# intinzandu se %ana in %unte( b* Nu!leul vestibular in-eri$r este situat lateral de nu!leul &edial( Cranial# el se !$ntinua !u nu!leul lateral# iar !audal se intinde %ana la %$lul su%eri$r al nu!leului 'ra!il( !* Nu!leul vestibular lateral se intinde !ranial %ana la nivelul nu!leului nervului abdu!ens# la li&ita bulb$ %$ntina# unde se !$ntinua !u nu!leul vestibular su%eri$r# iar !audal se %relun'este !u nu!leul vestibular in-eri$r( d* Nu!leul vestibular su%eri$r $!u%a re'iunea %$ntina a ariei vestibulare A-erentele nu!leil$r vestibulari sunt: 8 -ibrele %ri&are ale nervului vestibular# si anu&e: -ibre as!endente %r$venite de la !restele a&%ulare ale !analel$r se&i!ir!ulare si -ibre des!endente %r$venite de la &a!ule 8 -ibre !erebel$ vestibulare dire!te si in!ru!isate 8 -ibre interstiti$ vestibulare s%re nu!leul &edial E-erntele nu!leil$r vestibulari sunt: a* e-erente des!endente !are -$r&eaza !ele + tra!turi vestibul$ s%inale:

8 tra!tul vestibul$ s%inal lateral# !u $ri'inea in nu!leul lateral# este dire!t si !$ndu!e i&%ulsuri vestibulare si !erebel$ase !u e-e!t -a!ilitat$r asu%ra t$nusului e4tens$ril$r si a!tivitatii re-le4e &edulare 8 tra!tul vestibul$ s%inal &edial# !u $ri'inea in nu!leii &ediali de a&bele %arti# este %artial in!ru!isat b* e-erente as!endente !are %r$vin de la t$ti nu!leii vestibulari si se ter&ina %rin inter&ediul -as!i!ulului l$n'itudinal &edial ,9LM* in nu!leii interstitial# !$&isural si nu!leii $!ul$&$t$ri( 7( Al treilea neur$n# du%a unii aut$ri se 'aseste in nu!leul ventral %$ster$ &edial ,NV0M* din tala&us si de ai!i i&%ulsurile a/un' la s!$arta te&%$rala si -r$ntala( 6u%a alti aut$ri# al treilea neur$n este in nu!leul ventral %$ster$ in-eri$r din tala&us# iar %r$ie!tia este in s!$arta %arietala# la li&ita in-eri$ara dintre !a&%urile + si 1( Siste&ul vestibular# %rin !$ne4iunile sale tine sub !$ntr$lul sau &is!arile re-le4e ale 'l$bil$r $!ulari# ale !a%ului# trun!"iului si &e&brel$r# in s!$%ul &entinerii e!"ilibrului si a un$r re-le4e !u $ri'ine labirinti!a: v$&a si %$zitia !a%ului in ti&%ul v$&ei(

CALEA AU6ITIVA
Calea auditiva este sin'ura !ale %e !are se des!riu 7 neur$ni( )( Re!e%t$rii sunt situati in !analul C$rti# !ei %entru sunete inalte in %artea bazala a !$"leei# iar !ei %entru sunete /$ase in %artea a%i!ala a !$"leei( Or'anul C$rti este al!atuit din !elule di-erentiate# asezate intr un sir lateral si altul &edial !are -$r&eaza $ serie de ar!ade# iar de $ %arte si de alta a ar!adel$r se 'ases! !elule senz$riale !iliate si !elule de sustinere( a* Celulele senz$riale# re!e%t$are# au !ilii in!rustati in &e&brana te!t$ria# si sunt de + ti%uri: 8 !elule %iri-$r&e# s!urte# !are al!atuies! sirul &edial 8 !elule inalte asezate %e 5 siruri la baza !$"leei si 7 1 siruri s%re var-ul !$"leei( Ele al!atuies! sirul lateral( Unda s$n$ra trans&isa la nivelul -erestrei vestibulare %une in &is!are %erili&-a ra&%ei vestibulare %ana la "eli!$tre&a# de unde se %r$%a'a in ra&%a ti&%ani!a %ana la -ereastra !$"leei( Vibratiile %erili&-ei se trans&it &e&branei bazilare# !elulele senz$riale s%e!ializate sunt ridi!ate $data !u &e&brana bazilara in ti&%ul $s!ilarii a!esteia# si !ilii l$r sunt %resati de &e&brana te!t$ria si end$li&-a din !analul C$rti( 0resiunea e4er!itata de &e&brana te!t$ria asu%ra !entri$lil$r si -en$&enel$r vibrat$rii# sunt trans-$r&ate in in-lu4 nerv$s !are este trans&is ter&inatiil$r nerv$ase( +( 0r$t$neur$nul este neur$nul bi%$lar din 'an'li$nul s%inal situat in !analul s%iral# iar %relun'irile sale -$r&eaza nervul !$"lear( 5( 6eut$neur$nul se 'aseste in nu!leii: !$"lear ventral de %e -ata ventr$laterala a %edun!ulului !erebel$s in-eri$r si !$"lear d$rsal situat %e -ata d$rsala a %edun!ulului !erebel$s in-eri$r# in %$rtiunea laterala a ariei vestibulare# unde -$r&eaza tuber!ulul a!usti!( a* Nu!leul !$"lear ventral %ri&este !a a-erente -ibrele 'r$ase !u $ri'inea in re'iunea a%i!ala a !$"leei( b* Nu!leul !$"lear d$rsal %ri&este !a a-erente %utine -ibre des!endente subtiri ,dire!t de la nervul !$"lear*# !are se arti!uleaza !u dendritele %r$-unde ale neur$nil$r -usi-$r&i( 0relun'irile deut$neur$nului %$t lua 5 !ai: a* -ibrele 'r$ase ale re'iunii ventrale a nu!leului ventral -$r&eaza stria a!usti!a ventrala ale !arei -ibre# la nivelul /$n!tiunii %$nt$ bulbare se in!ru!iseaza# %e linia &ediana# !u !ele de %artea $%usa# -$r&and !$r%ul tra%ez$id# situat ventral de le&nis!ul &edial( Lateral de $liva su%eri$ara# -ibrele devin as!endente -$r&and le&nis!ul lateral( Unele -ibre se ter&ina in -$r&atia reti!ulata si nu!leii !$r%ului tra%ez$id i%si si !$ntralaterali# in nu!leii !$&%le4ului $livar su%eri$r de a!eeasi %arte sau de %artea $%usa# iar altele intra dire!t in le&nis!ul lateral !$ntralateral( Nu!leii !$"leari nu dau -ibre dire!te le&nis!ului lateral i%silateral( b* -ibrele din re'iunea d$rsala a nu!leului !$"lear ventral -$r&eaza stria a!usti!a inter&ediara !e intra in le&nis!ul lateral !$ntralateral( A!este -ibre !$nstituie !alea !$"le$ reti!ulara(

!* -ibrele re'iunii d$rsale a nu!leului !$"lear d$rsal -$r&eaza stria a!usti!a d$rsala !are intra in le&nis!ul lateral !$ntralateral( C$&%le4ul $livar su%eri$r situat lateral de nu!leul !$r%ului tra%ez$id# este !$&%us din &ai &ulte 'ru%e !elulare: 8 'ru%ul lateral in -$r&a de :S: este nu!leul de $ri'ine al -ibrel$r dire!te e-erente# de !$ntr$l a trans&isiei la nivel de re!e%t$r 8 'ru%ul &edial are r$l in l$!alizarea sunetel$r 8 'ru%ul retr$$livar este $ri'inea -ibrel$r in!ru!isate e-erente# !e !$ntr$leaza trans&isia re!e%t$ril$r( A-erentele !$&%le4ului %r$vin de la nu!leii !$"leari# iar e-erentele intra in al!atuirea le&nis!ului lateral i%silateral# si &ai %utin !$ntralateral( Nu!leii !$r%ului tra%ez$id sunt: nu!leii d$rsal si ventral ai !$r%ului tra%ez$id( A!esti nu!lei %ri&es! a-erente de la nu!leii !$"leari si tri&it e-erente %rin le&nis!ul lateral# si !ateva -ibre !e intra in -as!i!ulul l$n'itudinal &edial %entru a se ter&ina in nu!leii nervil$r $!ul$&$t$r# tr$"lear# abdu!ens# tri'e&en si -a!ial( C$r%ul tra%ez$id se !$ntinua !u le&nis!ul lateral situat in %unte si &ezen!e-al# lateral de le&nis!ul &edial si de !el tri'e&inal# si &edial de le&nis!ul s%inal( 5( Al treilea neur$n se 'aseste in !$li!ulul in-eri$r 7( Al %atrulea neur$n il !$nstituie neur$nii !$r%ului 'eni!ulat &edial# situat %e -ata in-eri$ara a %ulvinarului# lateral de !$li!ulul su%eri$r( A-erentele !$r%ului 'eni!ulat &edial %r$vin de la le&nis!ul lateral# !$li!ulul in-eri$r si !$rte4ul te&%$ral# iar e-erentele -$r&eaza radiatia a!usti!a ,'eni!ul$te&%$rala* 1( ;$na de %r$ie!tie !$rti!ala este situata %e 'irul te&%$ral su%eri$r# 'irii te&%$rali transversi# !a&%ul 7) auditiv si !a&%urile 7+ si ++ de as$!iatie( Cara!teristi!ile !ail$r a!usti!e sunt: a* %rezenta -ibrel$r in !$ntra!urent: !$rti!$ 'eni!ulate# !$rti!$ !$li!ulare# $liv$ re!e%t$are b* !resterea nu&arului de -ibre trans&itat$are du%a -ie!are releu !* bilateralitatea %r$ie!tiil$r !$"leei %e !$rte4 d* %luralitatea ariil$r auditive Caile a!usti!e re-le4e sunt al!atuite din: )( E-erentele nu!leului !$"lear d$rsal s%re: -$r&atiunea reti!ulata# si !$li!ulii su%eri$ri &ediati de !$li!ulii in-eri$ri A!este + !ate'$rii de e-erente sunt la $ri'inea re-le4el$r t$ni!e ale &us!ulaturii( +( E-erentele nu!leil$r !$r%ului tra%ez$id# !are %e !alea -as!i!ulului l$n'itudinal &edial a/un' la nu!leii nervil$r $!ul$&$t$r# tr$"lear# abdu!ens# tri'e&en si -a!ial( Ele e4%li!a &is!arile re-le4e ale $!"il$r si a!$&$darea auditiva %rin nervul &us!"iului tens$r al ti&%anului si &us!"iului s!aritei( 5( E-erentele !$&%le4ului $livar su%eri$r# !are -$r&eaza -as!i!ulul $liv$ !$"lear( A!estea au r$lul de a in"iba trans&isia la nivel de re!e%t$r( 7( 0edun!ulul $livar -$r&at din -ibre dire!te !u $ri'inea in nu!leul %rin!i%al $livar( 1( E-erente de la !$li!ulii in-eri$ri si -ibre ale le&nis!ului lateral# !are reintra in nu!leul !$"lear %entru a a/un'e la re!e%t$ri %eri-eri!i# !u e-e!te in"ibit$rii %entru anu&ite -re!vente ale s%e!trului auditiv(

S-ar putea să vă placă și