Sunteți pe pagina 1din 5

I. DOGMA CENTRALA - REPLICAREA ADN, TRANSCRIPTIA ARN, TRANSLATIA II.

STRUCTURA RIBOZOMILOR organite lipsite de membran (nemembranare) sintetizate la nivelul nucleolului i exportate prin porii nucleari dimensiuni: submicroscopice form: ovalar sau elipsoidal greutate molecular: 4,2 milioane daltoni (n compara ie, o protein de mrime medie are 4! "#) $ %!& din mas e reprezentat de '()r ('()r este cel mai abundent '() din celul) numr: o celul con ine milioane de ribozomi structur: format din 2 subunit i $ subunitatea mic (con ine ** proteine i + molecul '()r) i subunitatea mare (con ine 4, proteine i * molecule de '()r)- subunit ile ribozomale se unesc ca s formeze un ribozom func ional doar c.nd se leag de o molecul de '()m proteinele ribozomale sunt in general proteine mici (+!/*! "#)- ntre acestea nu exist legturi i (cu o excep ie) exist o singur copie a fiecrei proteine per ribozom ribozomii au un locus de legtur cu '()m i * locusuri pentru '()t: locusul 0 ('()t/ polipeptidil) leag ')(t cu polipeptidul nascend- locusul ' ('()t/aminoacil) leag '()t cu urmtorul aminoacid ce va fi adugat- locusul 1 (exit) prin care '()t este eliberat din ribozom decodarea '()m i sinteza polipeptidului are loc n cavitatea dintre subunit i- suprafa a acestei cavit i este, n general, lipsit de proteine, prin urmare legarea '()m, a '()t i creerea legturii peptidice este realizat n principal de '()- '()t este mutat secven ial prin cele trei locusuri (', 0 i 1)- lan ul polipeptidic i face apari ia n citosol printr/un tunel ce trece prin miezul de '()r a subunit ii mari prezen a: n citoplasma tuturor tipurilor celulare sub form liber sau ataati de membrana (12 i de fa a citoplasmatic a nveliului nuclear func ia: sinteza proteinelor (transla ia), facilit.nd cuplarea '()m cu '()t eficien a: ntr/o secund ribozomul eucariot adaug 2 '' la un lan polipeptidic, iar ribozomii bacterieni 3lucreaz4 cu o vitez de aprox5 2! '' pe secund ribozomii eucariotelor i ai procariotelor sunt similari, dar cu unele diferen e: ribozomii eucariotelor sunt mai mari- anumite antibiotice (tetraciclina i streptomicina) in6ib ribozomii procariotelor dar nu i cei ai eucariotelor 0olizomii sau poliribozomii sunt forma iuni constituite dintr/o molecul de '()m pe care se fixeaz mai mul i ribozomi5 0oliribozomii liberi sintetizeaz proteine de structur, iar cei ataa i de membrana (12 sintetizeaz proteine de export5

III. TRANSLATIA 1. INTRODUCERE 7ranslatia reprezinta sinteza polipeptidelor directionata de '(), un proces ce necesita toate cele trei tipuri de '()5 8u toate ca atat '()t cat si '()r sunt implicate in proces, matrita aditiei corecte a aminoacizilor este '()m5 '()t transporta aminoacizi activati la nivelul ribozomului, care este compus din '()r si proteine ribozomale5 (ibozomii sunt asociati cu '()m asigurand accesul corect a '()t activat si continand pac6etul enzimatic necesar pentru a cataliza legatura peptidica5 2. DETERMINAREA CODULUI GENETIC 0rin translatie trebuie sintetizati 2! '' esentiali 999 '() prezinta 4 nucleotide: adenina ('), guanina (2), citozina (8), uracil (:) / + nucleotid /; 4 '' / 2 nucleotide /; +% '' / * nucleotide /; %4 '' / 4 nucleotide /; 2<% '' +5 76e genetic code is read in a se=uential manner starting near t6e <> end of t6e m()'5 76is means t6at translation proceeds along t6e m()' in t6e <> ///; *> direction ?6ic6 corresponds to t6e )/terminal to 8/terminal direction of t6e amino acid se=uences ?it6in proteins5 25 76e code is composed of a triplet of nucleotides5 *5 76at all %4 possible combinations of t6e 4 nucleotides code for amino acids, i5e5 t6e code is degenerate since t6ere are onl@ 2! amino acids5 76e precise dictionar@ of t6e genetic code ?as determined ?it6 t6e use of in vitro translation s@stems and pol@ribonucleotides5 76e results of t6ese experiments confirmed t6at some amino acids are encoded b@ more t6an one triplet codon, 6ence t6e degenerac@ of t6e genetic code5 76ese experiments also establis6ed t6e identit@ of translational termination codons5 3. CODUL GENETIC 4. CARACTERISTICILE ARNT Aore t6an *!! different t()'s 6ave been se=uenced, eit6er directl@ or from t6eir corresponding #)' se=uences5 t()'s var@ in lengt6 from %!/,< nucleotides (+B/2B "#)5 76e maCorit@ contain D% nucleotides5 1vidence 6as s6o?n t6at t6e role of t()'s in translation is to carr@ activated amino acids to t6e elongating pol@peptide c6ain5 'll t()'s: +5 prezinta o structura asemanatoare cu un trifoi5 25 au un fosfat <>/terminal5 *5 au o portiune de D bp denumita acceptor deoarece '' este transportat de '()t atasat de grupul EF *>/terminal5

45 au o bucla # si o bucla 7C85 <5 au o bucla anti/codon5 %5 se termina la capatul *> cu secventa <>/88'/*>5 D5 contin +* pozitii invariate si B pozitii semi/variate5 B5 contin numeroase baze nucleotidice modificate5 5. ETAPELE TRANSLATIEI 0rocesul de sinteza proteica: +5 sinteza are loc incepand de la capatul )/terminal la capatul 8/terminal a proteinei5 25 ribozomii GcitescG '()m in directia <> spre *>5 *5 translatia activa are loc la nivelul poliribozomilor (polizomi)5 45 elongatia 3in lant4 are loc prin aditia secventiala a aminoacizilor la capatul 8/terminal a polipeptidului5 7ranslation proceeds in an ordered process5 Hirst accurate and efficient initiation occurs, t6en c6ain elongation and finall@ accurate and efficient termination must occur5 7oate aceste trei procese necesita proteine specifice, din care unele sunt asociate la ribozom iar unele sunt separate dar pot fi temporar asociate5 A. Initiere Initiation of translation in bot6 pro"ar@otes and eu"ar@otes re=uires a specific initiator t()', t()'meti, t6at is used to incorporate t6e initial met6ionine residue into all proteins5 In 15 coli a specific version of t()'meti is re=uired to initiate translation, Jt()'fmetiK 5 'tat '()tmeti cat si '()tfmeti recunosc acelasi codon de initiere a translatiei, ':25 E!" r#$ti% Initi ti$n & %t$r' n( T)eir &!n%ti$n' 0roteinele asociate non/ribozomale specifice necesare pentru initierea translatiei sunt denumite factori initiatori5 La 15 coli sunt denumite IH iar la eucariote eIH5 Et *e+e '*e%i,i%e Initierii Tr n'+ tiei Initierea translatiei necesita 4 etape specifice: +5 Ini iat de codonul start al '()m (ntotdeauna ':2) 25 '()m, '()t ini iator (ntotdeauna '()t/Aetionin) i unirea subunit ilor ribozomale *5 )ecesit factori ini iatori i energie prin 6idroliza 2705 45 '()t ini iator este mutat pe locusul 0, iar locusurile ' i 1 rm.n vacante <5 Minteza polipeptidului ncepe la captul amino/terminal, de aceea primul '' este cel amino/terminal ()F2)5 B. E+$n- ti 76e process of elongation, li"e t6at of initiation re=uires specific non/ribosomal proteins5 In 15 coli t6ese are 1Hs and in eu"ar@otes e1Hs5 1longation of pol@peptides occurs in a c@clic manner

suc6 t6at at t6e end of one complete round of amino acid addition t6e ' site ?ill be empt@ and read@ to accept t6e incoming aminoac@l/t()' dictated b@ t6e next codon of t6e m()'5 76is means t6at not onl@ does t6e incoming amino acid need to be attac6ed to t6e peptide c6ain but t6e ribosome must move do?n t6e m()' to t6e next codon5 . Re%!n$ .tere %$($n-!+!i/ '()t intr n locusul ' si necesit factori de elonga ie i 6idroliza 270 0. &$r1 re +e-2t!rii *e*ti(i%e Leag i transfer polipeptidul legat de '()t din locusul 0 la '()t din locusul ' (reactie catalizata de peptidil/transferaza)5 0roces denumit transpeptidare5 0eptidul elongat se afla acum atasat de un '()t in locusul ' a ribozomului5 %. Tr n'+$% re Locusul ' trebuie eliberat pentru a accepta urmatorul '()t/aa5 'stfel '()t din locusul ' este translocat n locusul 0 (catalizat de e1H/2 cuplat cu 6idroliza 270)- in continuare ribozomul 3aluneca4 de/a lungul '()m astfel ca urmatorul codon a '()m se afla la locusul ' ramas liber5 C. Ter1in re Tr n'+ tiei Li"e initiation and elongation, translational termination re=uires specific protein factors identified as releasing factors, (Hs in 15 coli and e(Hs in eu"ar@otes5 76ere are 2 (Hs in 15 coli and one in eu"ar@otes5 76e signals for termination are t6e same in bot6 pro"ar@otes and eu"ar@otes5 76ese signals are termination codons present in t6e m()'5 76ere are * termination codons, :'2, :'' and :2'5 In 15 coli t6e termination codons :'' and :'2 are recognized b@ (H/+, ?6ereas (H/2 recognizes t6e termination codons :'' and :2'5 76e e(H binds to t6e ' site of t6e ribosome in conCunction ?it6 2705 76e binding of e(H to t6e ribosome stimulates t6e peptid@transferase activit@ to transfer t6e peptid@l group to ?ater instead of an aminoac@l/t()'5 76e resulting unc6arged t()' left in t6e 0 site is expelled ?it6 concomitant 6@drol@sis of 2705 76e inactive ribosome t6en releases its m()' and t6e B!M complex dissociates into t6e 4!M and %!M subunits read@ for anot6er round of translation5 3. RELATIA ANTIBIOTICE 4 TRANSLATIE Aan@ of t6e antibiotics utilized for t6e treatment of bacterial infections as ?ell as certain toxins function t6roug6 t6e in6ibition of translation5 In6ibition can be affected at all stages of translation from initiation to elongation to termination5 0entru a fi eficient, din punct de vedere clinic, un antibiotic trebuie s in6ibe creterea sau s omoare bacteriile, fr s fie toxic pentru celulele umane5 'stfel, penicilina in6ib sinteza peretelui celular bacterian, iar alte antibiotice in6ib diferite etape ale sintezei proteice5

(ibozomii mitocondriilor din eucariote se aseamn cu cei apar in.nd procariotelor, n ceea ce privete sensibilitatea fa de in6ibitori (antibiotice)5 0rin urmare, unele antibiotice pot avea un efect duntor asupra mitocondriilor umane5 5. SINTEZA PROTEINELOR MITOCONDRIALE N6@ do mitoc6ondria (and c6loroplasts) 6ave t6eir o?n genetic s@stems ?6ereas ot6er c@toplasmic organelles do notO 76e maintenance of a distinct protein s@nt6etic s@stem in mitoc6ondria is an expensive proposition for t6e cell5 'lmost +!! proteins 6ave to be made specificall@ for t6is purpose5 It 6as been 6@pot6esized t6at since most of t6e mitoc6ondrial enz@mes are associated ?it6 its membrane, t6ese proteins are so 6@drop6obic t6at it ?ould be impossible to get t6em from t6e c@tosol to t6e membrane5 Fo?ever, t6is no? seems an unli"el@ explanation since t6ere are man@ ot6er 6@drop6obic proteins in t6e cell t6at can be transported from t6eir c@toplasmic site of s@nt6esis to a membrane ?it6out difficult@5 )onet6eless, t6e mitoc6ondria does 6ave its o?n genome and because of its small size t6e entire 6uman mitoc6ondrial genome 6as been se=uenced5 76ere are some interesting differences bet?een t6e mitoc6ondrial and nuclear genomes5 1ver@ nucleotide in mitoc6ondrial #)' appears to be a part of a coding se=uence and some codons are uni=ue to t6e mitoc6ondrial genome5 Interestingl@, because it is ac=uired b@ non/Aendelian or c@toplasmic in6eritance t6e mammalian mitoc6ondrial genome is al?a@s maternal5