Sunteți pe pagina 1din 23

Elemente de drepturi reale.

Rezolvarea Subiectelor
1.Patrimoniul:def,trasaturi,teorii despre patrimoniu Raspuns: Def: O universalitate juridical ce consta in totalitatea drepturilor si obligatiilor care au valoare economica apartinand unei persoane. Trasaturi: Cuprinde totalitatea drepturilor si obligatiilor civile Se are in vedere valoarea baneasca a dr.si obligatiilor Nu fac parte din patrimoniu dr. fara ec ivalent material! adica nesusceptibile de evaluarea baneasca!materiala Teorii: Teoria personalista a patrimoniului Caracteristicile acestei teorii: a"numai persoanele pot avea patrimoniu b"orice persoana are patrimoniu c"O pers nu poate avea decat un patrimoniu!care este unitar si indivizibil d"patrimoniul nu poate fi separate de persoana care il are Teoria patrimoniului de afectiune Doctrina romana privitoare la patrimoniu 2.Functiile patrimoniului #" $atrimoniul si dreptul de gaj general al creditorilor c irografari: %acei creditori care pt satisfacerea creantei lor !il determina pe debitor sa garanteze e&ecutarea creantelei cu o garantie reala : gaj!ipoteca!privilegiu sa personala sunt creditori diligenti %toti ceilalti creditor care nu au o garantie speciala sunt creditori c irografari %aceasta notiune nu are sensul juridic propriu al notiunii de gaj E&: creditorii comuni ai sotilor trebuie sa urmareasca bunurile comune si abea apoi bunurile proprii si invers

'"$atrimoniul si subrogatia reala cu titlu universal %posibilitatea inlocuirii bunurilor intre ele !in cadrul unei universalitati de drept! datorita calitatilor materiale a bunurilor E&:bunul instrainat este inlocuit in patrimoniul vanzatorului!de pretul bunului. a" (poteza impartirii unui patrimoniu:daca bunurile sunt detinute in indiviziune!iesirea din indiviziune se face prin imparteala daca modalitatea de imparteala a bunului este vanzarea si impartirea valorii obtinute!aceasta este posibila datorita subrogatiei reale cu titlu universal:locul bunurilor vandute este luat de pretul ei b"(poteza restituirii unui patrimoniu %in cazul anularii otararii declarative de moarte!patrimoniul celui declarat mort urmeaza a fi restituit c"Subrogatia reala cu titlu particular %atunici cand inlocuirea priveste un anumit bun!privit individual! subrogatia este cu titlu individual C" $atrimoniul si transmisiunea universala si cu titlu universal %transmisiunea unui patrimoniu sau a unei fractiuni de patrimoniu se face la decesul persoanei fizice sau la reorganizarea pers juridice %transmisiunea este universala atunci cand se transmite intregul patrimoniu al unui subiect de drept %transmisiunea este cu titlu universal atunci cand transmiterea se face fractionat 3.Asemanari si deosebiri intre dr reale si cele de creanta: %singura asemanare dintre ele ar fi faptul ca ambele sunt raporturi juridice nascute intre persoane) %deosebiri: dr real: *. este un drept absolut ! opozabil erga omnes! presupune un subiect activ!determinat!%titularul dreptului%!sub pasiv!nedeterminat!format din toate celelalte persoane +. obligatia sub pasiv consta in a nu face nimic de natura a stanjeni e&ercitarea atributiilor dreptului de catre sub pasiv , este o obligatie general negativ!nu are continut economic

-.au un caracter perpetuu!nu se sting prin neuz!unele sunt limitate la viata beneficiarului!e&:uzufructul ..drepturile reale au efecte specifice decurgand din caracterul lor si anume dreptul de urmarire si dreptul de preferinta Dr de creanta: *.sub dr de creanta sunt determinate +.este un drept relativ care nu poate fi opus de catre titularul sau decat subiectului pasiv!nu este!opozabil!erga omnes. ,.ogligatia sub pasiv este fie pozitiva/obligatia de a da!a face "fie negativa/obligatia de a nu face"!are continut economic!face parte din patrimoniu - drepturile de crranta sunt temporare ..sunt nelimitate ca nr putand sa se nasca din izvoare diferite 0.sunt aparate prin actiuni personale a caror regim este distinc de regimul actiunilor reale 4.Definitia dr de proprietate.Atributele dr de proprietate $roprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura si de a dispune de un lucru in mod e&clusiv si absolut!insa in limitele legii %este un drept de apropiere a unor bunuri materiale %acest drept se realizeaza intr%un raport special intre oameni cu privire la lucruri !nu intre om si lucru % are un continut social%economic %in continutul juridic intra atributele dreptului de proprietate:de folosinta!posesie!dispozitie $osesia: jus utendi Este prerogativa titularului dr de propr. de a stapanii bunul in materialitatea sa. $osesie atribut al dr de propr nu se confunda cu posesia stare de fapt $roprietarul poate!pe cale conventionala!sa transmita starea de fapt!altei persoane!care sa o e&ercita in numele si interesul sau. (n aceasta situatie se transmite elementul corpus al posesiei. Elementul animus ramane la proprietar.

E&: contractul de inc iriere!proprietarul locator e&ercita posesia corpore alieno!iar locatarul are stapanirea bunului/corpus" insa ii lipseste intentia de a se comporta ca un proprietar/nu are elementul animus"de aceea el este un simplu detentor precar. $e de alta parte acela care are stapanirea materiala a bunului /corpus" si se comporta fata de un bun ca si cand ar fi adevaratul proprietar/are si elementul anumus"este cu adevarat posesor. 1olosinta: ius fruendi Se refera la dreptul de a intrebuinta bunul si de a%( culege fructele dupa natura bunului. Dispozitia jus abutendi Se refera la dreptul de a dispune de substanta bunului!de a%l consula!transforma sau distruge !cu respectarea prevederilor legale Se refera si la dreptul de a dispune de un bun prin acte juridice: de a%l instraina 5Caracterele juridice ale dreptului de proprietate *.Caracterul absolut si inviolabil Dreptul de proprietate este prin e&celenta un drept real!ca drept real el apare ca avand un caracter absolut care se traduce in opozabilitatea sa erga omnes. Nimeni nu poate aduce atingerea atributelor dreptului de proprietate!prin urmare!dr de proprietate este nu numai absolut!ci si inviolabil. $rincipiul inviolabilitatii dreptului de proprietate este consacrat in art.0 din Constitutie!care consacra imperative ca2 $roprietatea private este!in conditiile legii!inviolabila. +.Caracterul e&clusiv #rt.-34 NCC.(n virtutea acestui caracter!titularul dreptului isi e&ercita prerogativele cu e&cluderea altora de la acest e&ercitiu!toti ceilalti fiind obligati sa se abtina de la orice activitati care ar aduce atingere e&ercitiului liber al dreptului de proprietate. ,.Caracterul deplin

Dreptul de proprietate este un drept deplin pt ca el confera proprietarului toate cele trei prerogative juridice:posesia! folosinta! dispozitia. Caracterul e&clusive sic el deplin se intrepatrund!se presupun reciproc -.Caracterul perpetuu si transmisibil #cest caracter are in vedere faptul ca dreptul de proprietate dureaza atata timp cat e&ista bunul si nu se stinge prin nee&ercitare ..Dreptul de proprietate este un drept individual #rt-34 NCC:2 Nimeni nu poate fi obligat a ramane in indiviziune2.$rin urmare coproprietate este e&ceptia 0.Continutul si limitele dreptului de proprietate sunt det. de lege . Domeniul public si domeniul pri!at.Criterii de delimitare %punctul de pornire in delimitarea lor!adica a proprietatii publice de cea private il reprezinta Constitutia Romaniei!art *,.: 5$roprietatea este publica sau privata2 #rt*,. alin ,: $roprietatea publica apartine statului sau unitatilor administrative%teritoriale $er a contrario:$roprietatea care nu este publica este privata Titularii proprietatilor private pot fi pers fizice sau juridice ".Dreptul de proprietate publica:def,continut juridic Def: #cel drept de proprietate care are titular statul si unitatile administrative teritoriale care se e&ercita asupra unor bunuri apartinand domeniului public. #.$asterea si incetarea dreptului de proprietate publica $u stiu %.&rasaturile dreptului de proprietate publica $u ma interesea'a

1(.Dreptul real de administrare Def: este acel drept real care confera titularului sau prerogative folosintei!posesiei si dispozitiei asupra bunului in limitele reglementate de lege si cu respectarea dreptului autoritatii care la constituit. Continutul dr de administrare a"$osesia%dreptul de administrare presupune detinerea materiala a bunului%elementul corpus b"1olosinta%utilizarea bunului in interes propriu si culegerea fructelor bunului se face identic e&ercitarii acestei prerogative de catre titularul dr de proprietate. %fructele bunului sunt dobandite si ele cu titlu de drept real de administrare c"Dispozitia%Sub aspect material!titularul dreptului de administrare nu poate distruge!consuma sau transforma bunul cu depasirea limetei dreptului de administrare %depasirea acestor limite atrage revocarea actului administrativ de constituire Este un drept real%absolut!opozabil erga omnes Este unu drept insesizabil%deoarece bunurile asupra carora este constituit dreptul real de administrare face parte din domeniul public!ele sunt scoase din circuitul juridic civil!deci nu pot fi urmarite silit. 11.Dreptul real de folosinta Def. Este acel drept real nascut pe temeiul proprietatii de stat care confera titularului sau posesia! folosinta si dispozitia asupra bunurilor!in limitele legii si prin actul administrativ de constituire Continutul dr real de folosinta a"$osesia:%titularul dreptului de folosinta e&ercita ambele elemente ale posesiei!animus si corpus. b"1olosinta:%atributul folosintei este e&ercitat de catre titularul dreptului de folosinta ca si adevaratul proprietar.Titularul culege

fructele bunului in proprietate. c"Dispozitia:atributul dispozitiei trebuie privit si de data aceasta din punct de vedere material si juridic!din punct de vedere material titularul dreptului poate dispune de substanta si fructul acestuia Este un drept real 6opozabilitate erga omnes Se constituie prin act de autoritate Daca bunul apartine domeniului privat!dreptul de folosinta este inalienabil!impresriptibil si insesizabil Se constituie pe durata determinate 12.Dreptul de concesiune Def:Este contractul prin care o parte denumita concedent transmite celeilalte parti numite concesionar spre administrare rentabila !pe un termen determinat. Este un drept real%opzabilitate erga omnes Regimul juridic al dr de concesiune este disciplinat de norme juridice care apartin partial domeniului public!partial dr civil. Se naste din contractul de concesiune care este un contract administrativ (nceteaza la data e&pirarii termenului pt care a fost constituit. Este un drept real limitat!nu perpetuu. Continutul juridc al dr de concesiune a"$osesia:%dr de concesiune confera concesionarului atributul posesie. b"1olosinta:% concesionarul are si ius fruendi deci dreptul de a folosi bunul!de a atrage toate foloasele dupa natura bunului si de a%i culege fructele. c"Dispozitia%Concesionarul nu are dispozitia juridical asupra bunului in sens strict de donatie!instrainare!grevare cu drepturi reale. 13.Apararea dreptului de proprietate publica )mi ba* picioru

14.Dreptul de proprietate pri!ate:def,continut juridic Def: #cel drept de proprietate avand ca titular statul!unit.adm. teritorale!celelalte persoane juridice sau fizice si care se e&ercita asupra bunurilor care nu apartin domeniului public. 15.&itularii dr de proprietate publica si cei ai proprietatii pri!ate Titularii/subiectele dreptului de proprietate publica"sunt: statul! pt domeniul public de interes national si unit.adm.teritoriale!pt domeniul public de interes local sau judetean. Titularii/subiectele dreptului de proprietate privata"sunt:persoanele fizice!juridice!statul!unit.adm.teritoriale. 1 .Apararea dreptului de proprietate pri!ata Prea mult 1".)ncetarea dreptului de proprietate pri!ata stres 1#.Posesia:notiune,e+ercitarea posesiei,dobandirea si incetarea posesiei $osesia apare ca o stare de fapt ! o stapanire in fapt a unui lucru ! care consta in e&ercitarea unei puteri de fapt asupra lucrului de catre posesor ! care se comporta ca sic and el este adevaratul titular al dreptului real asupra lucrului. % posesia se dobandeste prin reuniunea celor doua elemente constitutive ale posesiei 7 corpus si animus8. % Savign9 spunea ca este posesor acea persoana care are posibilitatea sa dispuna in mod fizic de bun sis a%l apere impotriva oricaror actiuni straine.

% (n ceea ce priveste continutul elementului corpus! acesta poate consta intr%o varietate de manifestari .#ceasta varietate ! este in functie de natura dreptului real invocat de cel care poseda ! pe de o parte ! iar pe alta parte natura fizica a bunului. % Din punct de vedere material corpus poate fi e&ercitat personal sau prin altul. % Elemental animus 6 pt dobandirea posesesie este necesar si de elemetul de intentie psi ologic 7 animus8.adica vointa celui care detine bunul de a%l stapani ca si cum ar fi proprietarul bunului sau titularul . % $ierderea posesiei % % #. Cauze prin vointa posesorului sau impotriva vointei lui 6 % Transferal voluntar al bunului catre altul !abondonarea bunului ! dobandirea posesiei de catre altul. $ieirea bunului ! iesirea bunului din posesie prin pierdere sau furt. '. cauze de pierdere a posesiei in raport cu elementele constitutive ale posesiei. % pierderea simultana a elementelor constitutive 7 animus si corpus8 7 intervine in caz de vanzare a bunului sau abandonarea acestuia8 % pierderea elementului animus % pierderea elementului corpus . 1%.Delimitarea posesiei de alte tipuri de stapanire a bunului. Raspuns: Dale%n%colo 2(.)nter!ertirea precaritatii in posesie. Raspuns : $recaritatea nu este propriu%zis un viciu al posesiei ci mai mult de atat !lipsa posesiei. %codul civil consacra o prezumtie de neintervertire a titlului care prevede ca atunci : cand posesorul a inceput a poseda pentru altul care se presupune ca a conservat aceeasi calitate daca nu e&ista proba contrarie.

Cauzele de interventie a precaritatii : % intervretirea prin fapta unui tert : cand detinatorul lucrului primeste cu buna%credinta de la o a treia persoana ! alta decat adevaratul proprietar ! un titlu translativ de proprietate in privinta lucrului ce detine. % #tunci cand detinatorul neaga dreptul celui de la care tine posesiunea prin acte de rezistenta la e&ercitiul dreptului sau. 21.,iciile posesiei. Raspuns: #" Discontinuitatea 6 este discontinua atunci cand posesorul o e&ercita in mod neregulat. % este un viciu absolute al posesiei ! poate fi invocat de catre orice persoana interesata '" :iolenta % violenta viciaza posesia. %violenta activa este atunci cand posesorul intra in posesia bunului sau conserva posesia prin acte de violenta. % violenta pasiva este atunci cand posesorul raspunde la actele violente ale altei persoane % este un viciu temporar ! relative. C" clandestinitatea 6 posesia care nu este publica este clandestina. D " precaritatea 6 nu este propriu%zis un viciu ! ci mai degraba lipsa posesiei. % in dreptul de proprietate si posesie rezulta trasaturile precaritatii : % absolute 7 nu produce efecte impotriva nimanui 8 ! este nesc imbabila . 22.Dobandirea proprietatii mobiliare prin posesia de buna credinta. Raspuns : Nu mai fac 23.-'ucapiunea imobiliara. Raspuns: m%am saturat

24..cupatiunea Raspuns : ;ata<<<<<<<<<<<<<< 25.Actiunile posesorii. Raspuns : #ctiunea posesorie 6 este acea actiune pusa la indemana posesorului ! pt a apara posesia ! impotriva oricarei tulburari ! pt a mentine aceasta stare ori pt a redobandi posesia at cand ea a fost pierduta. % in cele mai multe cazuri posesia corespunde dreptului de proprietate ! at cand se apara posesia ! se apara insusi dreptul de proprietate.. % in sistemul legislatiei noatre e&ista doua actiuni posesorii : % actiunea posesorie generala denumita si actiune in complangere 7 este intrebuintata oricaror acte de tulburare a posesiei de natura sa impiedice e&ercitiul liber si efectele juridice ale posesie. % actiunea posesorie speciala in reintegrare . aceasta actiune poate fi intrebuintata atunci cand tulburarea sau deposedarea s%ar produce prin violenta. =tilizarea actiunilor posesorii 6 proprietarul poate e&ercita actiunile posesorii si are interesul sa o faca ! deoarece actiunea posesorie nu este conditionata de dovedirea vreunui titlu ! cid oar de dovada faptului posesiei.! actiunile posesorii pot fi folosite si de catre titularii altor drepturi reale > titularii dezmembramintelor dreptului de proprietate ! uzufrctului .> mostenitorul nu poate e&ercita impotriva celorlalti comostenitori o actiune posesorie cu privire la bunul aflat in indiviziune. 2 .Accensiunea imobiliara naturala Raspuns : Cazurile sunt prevazute e&pres in Codul Civil. % acestea sunt : aluviunea ! avulsiunea ! insulele si prundisurile si accesiunea animalelor.

#luviunea : 5 cresterile de pamant ce se fac succesiv sip e nesimtite la malurile fluviilor si ale raurilor se numesc aluviune2 %este in folosul proprietarului riveran ! cand e vb de un fluviu sau rau navigabil. #lvusiunea : % adaugirea la un teren apartinand unui proprietar a unui teren care a apartinut altui proprietar! prin smulgerea acelei bucati de paman brusc de actiunea unei ape curgatoare.#daugirea de pamant devine proprietatea titularului dreptului de proprietate asupra terenului la care s?a facut.! cu conditia ca vec iul proprietar san u o fi revendicat in termen de un an.

2".Accesiunea imobiliara artificiala Raspuns : %orice constructie ! plantatie sau lucru facut in pamant sau asupra pamantului ! sunt prezumate a fi facute de catre proprietarul acelui pamant cu c eltuiala sa si sunt ale lui pana se dovedeste contrariul. %accesiunea imobiliara se realizeaza prin interventia omului si activitatea acestuia. Cazuri : accesiunea constructiei ! plantatiei sau a altor lucrari facute de proprietar pe terenul sau ! insa cu materialele altuia. % accesiunea constructiilor plantatilor sau altor lucrari facute de o persoana cu materialele sale pe un teren aflat in proprietatea altuia.

2#.Accesiunea mobiliara. Raspuns : Cazuri : % adjunctiunea ! % specificatiunea ! % amestecul 7confuziunea8. #djunctiunea 6 5daca doua lucruri a doi deosebiti stapani s%au unit impreuna incat amandoua formeaza un singur tot !dar se pot desparti si conserva fiecare in parte dupa despartire ! atunci totul format este al

proprietarului lucrului care constituie partea principala ! ramanand el dator a plati celuilalt proprietar pretul lucrului ce a fost unit cu principalul. Specificatiunea : %reprezinta confectionarea unui bun nou de catre o persoana ! prin munca sa ! flolosind un material! o materie prima sau o statuie dintr%un bloc de marmura@. $roprietarea asupra lucrului nou obtinut revine ! fie proprietarului materiei intrebuintate ! fie celui care a facut lucrarea. Confuziunea 6 consta in unirea a doua lucruri mobile apartinand la proprietari diferiti ! in asa fel incat ele nu se mai pot recunoaste si deosebi unul de altul. 2%. Folosirea apelor Raspuns : Servitutea apelor : proprietarul care are un izvor in proprietatea sa poate sa%l intrebuintezA! fara a avea dreptul sa vatame dreptul pe care proprietarul altui fond l%ar fi dobandit in legatura cu folosirea acestui izvor. $roprietarul izvorului nu%( poate sc imba cursul cand izvorul da apa necesara locuitorilor unei comune. 3(.Distanta si lucrarile intermediare cerute pentru anumite constructii , lucrari si plantatii. Raspuns : Distanta plantatiilor : arborii care cresc inalti potrivit art.04B%04C CC nu pot fi plantati decat la o distanta de minimum doi metri fata de linia despartitoare a celor doua proprietati! iar celelalte plantatii si gardurile vii la minimum jumatate de metru. % in caz de nerespectarea acestei obligatii ! proprietarul are o actiune in justitie pt scoaterea lor ! sau taierea crengilor ce sunt pe proprietatea sa. % Obligatia de a respecta o anumita distanta inceteaza daca proprietarul fondului a obtinut o servitute contrara ! aceea de a avea plantatii la o distanta mai mica.

% #ceasta servitute care este continua si aparenta poate fi dobandita si prin uzucapiunea de ,4 de ani. Distanta si lucrarile intermediare pt anumite constructii au caracter special 7 puturi ! fierarii ! ocol de vite ! depozit de materii corosive8 si urmeaza reglementarile speciale in materie sau obiceiul locului.

31.,ederea asupra proprietatii !ecinului Raspuns : %reglementata in art.0** CC %consta in interdictia de a desc ide ferestre de vedere ! balcoane etc ! spre fondul invecinat la o distanta mai mica de *!C4 m 7intre zidul de vedere si proprietarea vecinului ! daca desc iderea este dreapta8 si mai aproape de fondul vecin de 0cm daca vederea este oblica si piezisa. %servitute continua si aparenta! putand fi dovedita prin titlu sau prin uzucapiune de ,4 de ani. 32.Dreptul de trecere Raspuns : %propritarul al carui loc este infundat ! care nu are nicio iesire la calea publica ! poate reclama o trecere pe locul vecinului ! sau pt e&ploatarea fondului cu indatorirea de a%l despagubi in proportie cu pagubele ce s%ar putea ocaziona. % potrivit CC trecerea trebuie facuta pe calea cea mai scurta pt iesirea la drum. 6 trebuie insa sa alearga trecerea care ar pricinui o paguba cat mai mica proprietarului fondului aservit. 33.Apararea dreptului de proprietate pri!ata Raspuns: %mijloacele de drept civil prin care se apara dreptul de proprietate constau in totalitatea actiunilor in justitie pe care titularul

dreptului le are ladispozitie pt a inlatura atingerea adusa dreptului sau.E&ista doua feluri de apararea dreptului:%mijloace indirecte 7nespecifice8 si mijloace specifice . %mijloacele indirecte sunt acele actiuni in justitie care se intemeieaza direct si nemijlocit pe drepturi de creanta in scopul realizarii lor. Dijloacele specifice 6acestea sunt actiuni reale care se intemeieaza direct si nemijlocit fie pe dreptul de proprietate fie pe un drept real. #ctiunile reale sunt de doua feluri : petitoriii si posesorii. #ctiunile petitorii : sunt acele actiuni e&ercitate de titularul dreptului de prorpietate prin care se solicita instantei de judecata sa stabileasca in mod direct ca reclamantul este titularul dreptului dreptului de proprietate sau a unui drept real asupra unui bun. #ctiunile petitorii importante sunt : *. actiunea in revendicare . +.actiunea in prestatie tabulara ! ,. actiunea in granituire -.actiune negatorie ..actiunea confesorie. #ctiunea in granituire consta in delimitare prin semne e&terioare a proprietatii. % se poate realiza pe cale conventionala sau otarare judecatoreasca. %este importanta pentru ca prin aceasta actiune se delimiteaza fronturile vecine. #ctiunea negatorie : actiune reala ! care prin proprietarul solicita instantei de judecata sa stabileasca prin otarare ! ca paratul nu este titularul unui dezmembramant al dreptului de proprietate! si ! pe cale de consecinta ! sa inceteze e&ercitarea nelegitima a dreptului. 6 caracter imprescriptibil. #ctiunea confesorie% actiune reala! petitorie !prescriptibila ! in termen de ,4 de ani ! prin care titularul unui dezmembrtamant al dreptului de proprietate poate invoca c iar impotriva proprietarului si solicita instantei judecatoresti sa stabileasca prin

otarare ca el este titularul unui drept real ! dezmembramant al dreptului de proprietate. 34./+proprierea pentru cau'a de utilitate publica Raspuns : %e&proprierea este o modalitate de trecere in proprietatea statului a unor bunuri apartinand proprietatii private avandu%se in vedere a anumita utilitate publica a bunului respective %sunt de utilitate publica lucrarile privind: prospectiunile si e&ploatarile geologice!e&tractia si prelucrarea substantelor minerale utile!telecomunicatii!gaze!termoficare!canalizare!apaE 35.0imitarea dreptului de proprietate in conditiile art.44 , al.5 din Constitutie. Raspuns : %art. . prevede e&pres unele terenuri ca apartinand domeniului public %fiind bunuri de domeniu public acestea sunt inalienabile! imprescriptibile si insesizabile. 3 .1e*imul juridic de drept comun al constructiilor. Raspuns : $otrivit art.. din Fegea nr.- G*CB, cetatenii aveau dreptul sa aiba in proprietate persona o singura locuinta pentru ei si familiilor lor ! intelegandu%se prin familie sotul ! sotia si copii minori ai acestora.#ceste persoane daca dobandeau in proprietate o a+a locuinta prin mostenire ! donatie ca urmare a casatoriei sau prin alte cai !erau obligate sa instraineze una dintre acestea in termen de * an de la dobandire.% in cazul in care nu este respectata aceasta lege ! una din cele doua locuinte ! la alegerea sotilor ! era trecuta in proprietatea statului. 3".1e*imul juridic special al unor cate*orii de constructii. Raspuns> =nele constructii datorita modului in care au fost construite ! surselor de finantare proprietarului ! scopului si destinatiilor lor !

au un regim juridic special ! derogatoriu de la dreptul comun.Focuintele ocupate de c iriasi pot fi vandute numai acestora pe baza cererilor adresate direct unitatilor specializate in vanzarea locuintelor 7 de stat8. odata cu locuinta se transmite cumparatorului acesteia si dreptul de folosinta asupra terenului afferent pe durata e&istentei constructiei. 3#.Circulatia juridica a constructiilor. Raspunsuri: ,C.$ublicitatea imobiliara : definitie ! obiective ! istoric. Raspuns : $ublicitatea imobiliara a fost definita in doctrina ca fiind totalitatea mijloacelor juridice prin care se evidentiaza situatia materiala si juridical a imobilelor in mod public! pt a ocroti securitatea statica si securitatea dinamica a circuitului civil referitor la asemenea bunuri. Obiectele publicitatii imobiliare : *.#pararea drepturilor imobiliare a celor inscrisi in registrele publice si conferirea transmisiunilor imobiliare unei cat mai mari ceritudini si prin aducerea la cunostinta tuturor a situatiei juridice a bunurilor imobile aflate in circuitul civil. +.#sigurarea unei evidente clare a imobilelor care s permita organelor statului e&ercitarea unui control asupra sc imbarilor ce se produc in situatia materiala si juridical a imobilelor ! in scopul e&ploatarii lor cat mai eficiente ! in accord cu legea si interesele societatii. ,.#sigurarea sigurantei circulatiei creditului si garantarea lui prin inscrierea ipotecilor in registrele publice. 4(.Publicitatea imobiliara prin re*istrele de transcriptiuni si inscriptiuni. Raspuns : % este reglementat in art.3*3! 3*C CC E.

% $ublicitatea imobiliara tine de persoane ! in sensul ca se trec in register operatiunile juridice inc eiate de persoane pe numele proprietarilor. % $rin transcriere se intelege copierea integrala a operatiunii juridice ! a actului juridic prin care a avut loc transferul dreptului de proprietate! constituirea unui drept real sau stingerea unui drept real. % Sunt supuse transcrierii : % acele juridice intre vii ! translative de proprietate sau de drepturi care se pot ipoteca : 7contract de vanzare cumparare ! donatii etc.8 sau actele intre vii in care se renunta la aceste drepturi. 6 actele juridice intre vii care se constituie un drept de servitute ! usufruct ! uz sau abitatie ! acte juridice intre vii prin care se renunta la aceste drepturi.etc. % (nscrierile 6 se fac in registrul de inscriptii si consta in insemnarea sau reproducerea unor parti sau clauze din actele juridice . 1ac obiect al inscrierii numai acele clauze care se refera la privilegiile speciale imobiliare si la ipoteca. % Efectele transcrierii si inscrierii : % consta in opozabilitatea fata de terti ! a actului juridic ! translativ sau constitutive de drepturi. % (ntre parti si fata de succesorii lor in drepturi ! potrivit principiului relativitatii efectelor juridice ale actului juridic. ! actul juridic produce efecte de la data inc eierii lui.

41.)storicul cartilor funciare Raspuns : (n prezent ! sistemul de publicate prin carti funciare ! este reglementat de Decretul Fege nr.**.G*C,3 pt unificarea dispozitiilor privitoare la carti funciare ! pus in aplicare prin Fegea nr .+-*G*C-B. Cartile funciare au fost introduse prima data in #ustria ! si dupa aceea si in alte tari europene.

% in present sistemul functioneaza in #ustria ! ;ermania ! Elvetia ! =ngaria ! Ce ia ! Slovacia si in unele teritorii din $olonia. 42.2tructura cartilor funciare. Raspuns : %cartile funciare se pastreaza la judecatorii ! fiind conduse prin servicii de carte funciara. #.Cartea funciara propriu%zisa : alcatuita dintr%un titlu si , parti . Titlul ccuprinde numarul cartii respective si denumirea comunei ! orasului sau municipiului in care este situat imobilul. $artea (. foaia de avere 6 descrierea imobilului. $artea (( 6 foaia de proprietate 6 inscrie privitoare la dreptul de proprietate.#re , rubrici. $artea ((( 7 foaia de sarcini8 6 contine - rubrici . $otrivil art.0 din legea ?**.G,3 ! cartea funciara se intregeste cu planul ! inscrisurile referitoare la inscrieri si registrul de intrare 43.2copul si obiecti!ele cartilor funciare. Raspuns: %cartea funciara descrie imobilele si arata drepturile reale ce au ca obiect aceste bunuri %in cazurile prevazute de lege pot fi inscrise in cartea funciara si alte drepturi!fapte sau raporturi juridice!daca au legatura cu imobilele cuprinse in cartea funciara. 44..biectul drepturilor tabulare . Raspuns: % obiectul drepturilor tabulare este corpul funciar care poate fi alcatuit dintr%una sau mai multe parcele.#ceeasi carte funciara poate cuprinde mai multe corpuri funciare. % Corpul funciar reprezinta o unitate economicca distinct alcatuita dupa criteriul naturii imobilului ori a scopului economic urmarit de proprietar.Corpul funciar se poate modifica prin alipiri ! cand mai multe parcele se unesc intr%un singur corp funciar.

45.Principiile cartilor funciare. Raspuns: Organizarea si functionarea cartilor funciare se bazeaza pe urmatoarele principii : #.$rincipiul efectului constitutiv de drepturi reale al inscrierii la cartea funciara. 7 drepturile reale asupra imobilelor se vor dobandi numai daca intre cel care da sic el care primeste este accord de vointa asupra constituirii sau stramutarii ! in temeiul unei cause aratate! iar constituirea sau stramutarea a fost inscrisa la cartea funciara. Drepturile reale se dobandesc fara a fi fost inscrise la cartea funciara in urmatoarele cazuri : % a"succesiunea legala si testament. '" vanzarea silita ! c"e&proprieri ! d"accesiune. '.$rincipiul publicitatii integrale 6 toate operatiunie juridice !prin care se trasnite ! constituie sau modifica ! sau stinge un drept real imobiliar sunt supuse inscrierii in cartea funciara . C.$rincipiul legalitatii 6 inseamna ca autoritatea de stat competenta sa faca inscrierea ! este obligate inainte de a face inscrierea sa verifice legalitatea titlului pe baza caruia a fost solicitata inscrierea la cartea funciara. D.$rincipiul oficialitatii 6 judecatorul are dreptul si obligatia de a verifica din oficiu ! cererea de inscriere! valabilitatea titlului in baza caruia se solicita si cuprinsul cartii funciare. E.$rincipiul prioritatii 6 ordinea inregistrarii cererilor determina rangul tabular. 6 inscrierile la cartea funciara isi prodc efectele de la data inregistrarii cererii de inscriere. 1.$rincipiul relativitatii 6 inscrierea unui drept se poate savarsi numai 6 impotriva aceluia care la inregistrarea cererii este inscris ca titular al dreptului asupra caruia inscrierea urmeaza sa fie facuta. 6 impotriva aceluia care inainte de a fi inscris si%a grevat dreptul ! daca amdnoua inscrierile se cer deodata. ;.$rincipiul fortei probante a inscrierii 6 tertul care dobandeste cu buna%credinta si cu titlu enores un drept real inscris la cartea

funciara ! nu poate fi evins din cauza viciilor pe care le aveea titlul autorului sau. % pt a putea opera acest principiu trebuie ca actul sa fie valabil. 4 .)ntabularea Raspuns : %este inscrierea prin care se realizeaza un titlu definitiv ! de la data inregistrarii cererii ! stramutarea ! constituirea ! modificarea sau stingerea unui drept real imobiliar.#ceasta inscrierea mai poate fi denumita perfecta !deoarecere nu necesita o procedura ulterioara. (ntabularea se va realize daca inscrisul original indeplineste urm.conditii : % arata data cand a fost intocmit si domiciliul partilor> % arata nr de top al parcelei sau nr cartii funciare ! daca inscrierea priveste toate imobilele cuprinse in aceeasi carte funciara % cuprinde declaratia e&presa prin care cel al carui drept urmeaza sa fie stramutat ! grevat! restrans sau stins consimte la intabulare. (ntabularea se poate face fie in baza unui act juridic civil ! fie in baza unei otarari judecatoresti definitive! fie in baza unui act administrativ individual. -B.(nscrierea provizorie in cartea funciara. % realizeaza stramutarea ! constituirea ! modificarea sau stingerea dreptului real imobiliar sub conditia justificarii ulterioare. % este o intabulare imperfecta. Se face in urmatoarele cazuri : % cand inscrisul original nu indeplineste cerintele pt intabulare dar indeplineste conditiile pt inscrierea provizorie 7 act juridic original ! intocmit in conditii de valabilitate ! cu aratarea partilor ! a imobilului insotit de o traducere in lb.romana8 %daca printr%o ot.judec. care poate fi atacata cu recurs m oartea a fost obligata la stramutarea ! constituirea ! stingerea unui drept real.

%inscrierea provizorie se transforma in intabulare perfecta dupa justificare ! care se face prin depunerea unor inscrisuri noi ! care dobandesc in totalitate conditiile intabularii. 4#.$outatea in cartea funciara. % scopul notarii este de a face opozabil tertilor ! drepturile personale ! faptele sau alte raporturi juridice privind drepturile inscrise in cartea funciara. Noutatile sunt de doua feluri : *.Declarative : cand efectele lor sunt independente de inscrierea in cartea funciara. +.constitutive ! cand efectul lor juridic depinde de inscrierea in cartea funciara. Obiectul notarii il constituie : situatia personala a titularului dreptului inscris ! drepturile personale si alte raporturi juridice ce trebuie sa%si produca efectele fata de terti. 4%.Actiunile in prestatie tabulara. Raspuns: Cel care s%a obligat sa stramute sau sa constituie in folosul altuia un drept real asupra unui imobil este dator sa%( predea inscrisurile trebuitoare pt inscrierea acelui drept. % daca un drept inscris in cartea funciara se stinge ! titularul va fi obligat sa predea celui indreptatit inscrisurile trebuitoare pt radiere. % #ctiunea in prestatie tabulara poate fi intentata si impotriva tertului subdobanditor inscris in cartea funciara ! sub rezerva urmatoarelor conditii > *.cel care cere prestatia tabulara sa fi fost in posesia imobilului la data cand a contractat tertul dobanditor. +. actul juridic in temeiul caruia se cere prestatia tabulara sa fie anterior aceluia in temeiul caruia tertul dobanditor a fost inscris. ,.tertul sa fi dobandfit cu titlu gratuit si sa fi fost de rea%credinta..

5(.Actiunea in rectificare de carte funciara. Raspuns : % se e&ercita in condtiile art.,-%-4 din legea nr.**.G*C,3! si are ca scop indreptarea sau inlaturarea unei inscrieri facute la cartea funciara care nu corespunde realitatii. #.Rectificarea unei intabulari sau a incrierii provizorii : % aceasta se poate face in condtiile art.,- legea **.. Cazuri : *. daca inscrierea sau titlul in temeiul caruia s%a savarsit nu au fost valabile. +. daca prin inscriere dreptul a fost gresit calificat ,. daca nu mai sunt intrunite conditiile de e&istenta ale dreptului inscris sau au incetat efectele actului juridic in temeiul caruia s%a facut inscrierea. % rectificarea se poate face numia in temeiul unei ot.judec. definitive. % %actiunea in rectificare . sub rezerva prescpritiei actiunii de fond ! este imprescriptibila !fata de dobanditorul nemijlocit precum si fata de tertul care a dobandit cu rea%credinta dreptul inscris in folosul sau. '. rectificarea notarii 6 orice persoana va putea cere rectificarea notarii in cazurile prevazute in art.,- precum si in cazul in care din orice alte cause notarea nu a incetat sa fie e&acta. Rectificarea notarii se face in baza unei ot.judec. definitive! iar actiunea este imprescriptibila.