Sunteți pe pagina 1din 16

Anul 181 (XXV) Nr.

650

LEGI, DECRETE, HOT RRI I ALTE ACTE

PARTEA I

Mari, 22 octombrie 2013

SUMAR
Nr. HOTRRI ALE PARLAMENTULUI ROMNIEI 58. Hotrre pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Hotrrea Parlamentului Romniei nr. 56/2013 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputailor i Senatului pentru avizarea Proiectului de lege privind unele msuri aferente exploatrii minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roia Montan i stimularea i facilitarea dezvoltrii activitilor miniere n Romnia .................................. Hotrre pentru modificarea Hotrrii Parlamentului Romniei nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputailor i Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale .................................................................... HOTRRI ALE CAMEREI DEPUTAILOR 29. Hotrre privind modificarea limitelor maxime ale componenei numerice a unor comisii permanente, prevzute n anexa la Hotrrea Camerei Deputailor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputailor ........ DECRETE 828. Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre Romnia i Fondul Monetar Internaional, convenit prin Scrisoarea de intenie semnat de autoritile romne la Bucureti la 12 septembrie 2013 i aprobat prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaional din 27 septembrie 2013 ........................ Pagina Nr. HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI 812. Hotrre privind modificarea Hotrrii Guvernului nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiii Drum expres SebeTurda .......................................................... 2 ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE 1.120. Ordin al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privai n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale, obiectivul Convergen, precum i n cadrul proiectelor finanate prin mecanismele financiare SEE i norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrri ...................................... Pagina

47

59.

812

1.139. Ordin al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale privind aprobarea formularelor de adeverine emise de Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur i a comisionului de garantare datorat de persoanele fizice fondurilor de garantare, pentru garaniile acordate n baza Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 43/2013 privind unele msuri pentru dezvoltarea i susinerea fermelor de familie i facilitarea accesului la finanare al fermierilor................................................................ 1214

Rectificri ..............................................................................

1516

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 650/22.X.2013

HOTRRI ALE PARLAMENTULUI ROMNIEI


PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R S E N AT U L

HOTRRE pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Hotrrea Parlamentului Romniei nr. 56/2013 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputailor i Senatului pentru avizarea Proiectului de lege privind unele msuri aferente exploatrii minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roia Montan i stimularea i facilitarea dezvoltrii activitilor miniere n Romnia
n temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat, i ale art. 810 din Regulamentul activitilor comune ale Camerei Deputailor i Senatului, aprobat prin Hotrrea Parlamentului Romniei nr. 4/1992, republicat, Parlamentul Romniei adopt prezenta hotrre. Articol unic. Alineatul (1) al articolului 8 din Hotrrea Parlamentului Romniei nr. 56/2013 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputailor i Senatului pentru avizarea Proiectului de lege privind unele msuri aferente exploatrii minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roia Montan i stimularea i facilitarea dezvoltrii activitilor miniere n Romnia, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 588 din 17 septembrie 2013, se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 8. (1) Constatrile, concluziile i propunerile Comisiei fac obiectul raportului asupra proiectului de lege, care va fi depus la Biroul permanent al Senatului, n calitate de prim Camer sesizat, pn la 10 noiembrie 2013.

Aceast hotrre a fost adoptat de Camera Deputailor i de Senat n edina comun din 22 octombrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR PREEDINTELE SENATULUI

VALERIU-TEFAN ZGONEA Bucureti, 22 octombrie 2013. Nr. 58.

GEORGE-CRIN LAURENIU ANTONESCU

PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R S E N AT U L

HOTRRE pentru modificarea Hotrrii Parlamentului Romniei nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputailor i Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale
n temeiul art. 64 alin. (4) din Constituia Romniei, republicat, Parlamentul Romniei adopt prezenta hotrre. Articol unic. Articolul 4 din Hotrrea Parlamentului Romniei nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputailor i Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 95 din 15 februarie 2013, cu modificrile ulterioare, se modific i va avea urmtorul cuprins: Art. 4. Comisia va elabora propunerile legislative privind legile electorale pn la data de 1 martie 2014.

Aceast hotrre a fost adoptat de Camera Deputailor i de Senat n edina comun din 22 octombrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR PREEDINTELE SENATULUI

VALERIU-TEFAN ZGONEA Bucureti, 22 octombrie 2013. Nr. 59.

GEORGE-CRIN LAURENIU ANTONESCU

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 650/22.X.2013

HOTRRI ALE CAMEREI DEPUTAILOR


PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U TA I L O R

HOTRRE privind modificarea limitelor maxime ale componenei numerice a unor comisii permanente, prevzute n anexa la Hotrrea Camerei Deputailor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputailor
n temeiul prevederilor art. 4043 din Regulamentul Camerei Deputailor, aprobat prin Hotrrea Camerei Deputailor nr. 8/1994, republicat, Camera Deputailor adopt prezenta hotrre. Articol unic. Limitele maxime ale componenei numerice a unor comisii permanente, prevzute n anexa la Hotrrea Camerei Deputailor nr. 48/2012 pentru aprobarea componenei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputailor, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 872 din 20 decembrie 2012, cu modificrile ulterioare, se modific dup cum urmeaz: Comisia pentru industrii i servicii de la 31 la 34 de membri; Comisia pentru agricultur, silvicultur, industrie alimentar i servicii specifice de la 35 la 37 de membri; Comisia pentru administraie public, amenajarea teritoriului i echilibru ecologic de la 35 la 36 de membri; Comisia pentru afaceri europene de la 25 la 26 de membri.

Aceast hotrre a fost adoptat de Camera Deputailor n edina din 22 octombrie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat.
PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR

VALERIU-TEFAN ZGONEA Bucureti, 22 octombrie 2013. Nr. 29.

DECRETE
PREEDINTELE ROMNIEI

DECRET pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Aranjamentului stand-by de tip preventiv dintre Romnia i Fondul Monetar Internaional, convenit prin Scrisoarea de intenie semnat de autoritile romne la Bucureti la 12 septembrie 2013 i aprobat prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaional din 27 septembrie 2013
n temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) i ale art. 100 din Constituia Romniei, republicat, precum i ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, la propunerea Guvernului, potrivit Hotrrii nr. E 203 din 9 octombrie 2013, Preedintele Romniei d e c r e t e a z : Articol unic. Se supune spre ratificare Parlamentului Aranjamentul stand-by de tip preventiv dintre Romnia i Fondul Monetar Internaional, convenit prin Scrisoarea de intenie semnat de autoritile romne la Bucureti la 12 septembrie 2013 i aprobat prin Decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar Internaional din 27 septembrie 2013, i se dispune publicarea prezentului decret n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

PREEDINTELE ROMNIEI

TRAIAN BSESCU n temeiul art. 100 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat, contrasemnm acest decret.
PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA Bucureti, 18 octombrie 2013. Nr. 828.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 650/22.X.2013

HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI


GUVERNUL ROMNIEI

HOTRRE privind modificarea Hotrrii Guvernului nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiii Drum expres SebeTurda
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i n conformitate cu art. 11 lit. b) i d) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 84/2003 pentru nfiinarea Companiei Naionale de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome Administraia Naional a Drumurilor din Romnia, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 47/2004, cu modificrile ulterioare, Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre. Articol unic. Hotrrea Guvernului nr. 234/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiii Drum expres SebeTurda, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 191 din 12 martie 2008, se modific dup cum urmeaz: 1. n titlu i n cuprinsul hotrrii, sintagma obiectiv de investiii Drum expres SebeTurda se nlocuiete cu sintagma obiectiv de investiii Autostrada SebeTurda. 2. Articolul 2 va avea urmtorul cuprins: Art. 2. Finanarea obiectivului de investiii, menionat la art. 1, se realizeaz din Fondul de coeziune i de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructur i Investiii Strine, n limita sumelor aprobate anual cu aceast destinaie, conform programelor de investiii publice aprobate potrivit legii, la capitolul 84.01 Transporturi, titlul 56 Programe cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, articolul 56.03 Programe din Fondul de coeziune (FC). 3. Articolul 3 va avea urmtorul cuprins: Art. 3. Departamentul pentru Proiecte de Infrastructur i Investiii Strine, prin Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia S.A., rspunde de modul de utilizare a sumei prevzute n anexa nr. 1, n conformitate cu prevederile legale n vigoare. 4. Anexa se modific i se nlocuiete cu anexele la prezenta hotrre.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemneaz: p. Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructur de interes naional i investiii strine, Alexandru Nstase, secretar de stat Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru Viceprim-ministru, ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea Viceprim-ministru, ministrul finanelor publice, Daniel Chioiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Bucureti, 18 octombrie 2013. Nr. 812.
ANEXA Nr. 1

Caracteristicile principale i indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiii Autostrada SebeTurda Titular: Beneficiar: Secretariatul General al Guvernului, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructur i Investiii Strine Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia S.A./Direcia Regional de Drumuri i Poduri Cluj Amplasament: judeele Alba i Cluj Valoarea total a investiiei (inclusiv TVA): 4.643.146 mii lei (1 euro =4,4485 lei/09.07.2013), din care C+M: 3.916.125 mii lei Durata de realizare a investiiei: 24 luni INV C+M anul I anul II mii lei mii lei mii lei mii lei 2.321.573 1.958.062 2.321.573 1.958.063

Ealonarea investiiei:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 650/22.X.2013 Capaciti: Lungime autostrad: Profil transversal: lime platform: parte carosabil: Poduri, pasaje: Noduri rutiere: Parcri: Spaii de servicii: Centru ntreinere i coordonare/monitorizare: 26,00 2 x 7,50 82 7 4 4 2 UM 70

km m m buc. buc. buc. buc. buc.

Factori de risc: Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 1001/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. Finanarea investiiei: Finanarea obiectivului de investiii se realizeaz din Fondul de coeziune i de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructur i Investiii Strine, n limita sumelor aprobate anual cu aceast destinaie, conform programelor de investiii publice aprobate potrivit legii, la capitolul 84.01 Transporturi, titlul 56 Programe cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, articolul 56.03 Programe din Fondul de coeziune (FC).
ANEXA Nr. 2

Caracteristicile principale i indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiii Autostrada SebeTurda Lot 1 km 0+000km 17+000 Secretariatul General al Guvernului, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructur i Investiii Strine Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia S.A./Direcia Regional de Drumuri i Poduri Cluj Amplasament: judeul Alba Valoarea total a investiiei (inclusiv TVA): 1.379.343 mii lei (1 euro = 4,4485 lei/09.07.2013), din care C+M: 1.145.960 mii lei Durata de realizare a investiiei: 24 luni Ealonarea investiiei anul I anul II Capaciti: Lungime autostrad Profil transversal: lime platform: parte carosabil: Poduri, pasaje: Noduri rutiere: Parcri: 26,00 2 x 7,50 19 3 2 m m buc. buc. buc. mii lei mii lei mii lei mii lei INV C+M 689.672 572.980 689.671 572.980 UM 17,0 km Titular: Beneficiar:

Factori de risc: Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. Finanarea investiiei: Finanarea obiectivului de investiii se realizeaz din Fondul de coeziune i de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructur i Investiii Strine, n limita sumelor aprobate anual cu aceast destinaie, conform programelor de investiii publice aprobate potrivit legii, la capitolul 84.01 Transporturi, titlul 56 Programe cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, articolul 56.03 Programe din Fondul de coeziune (FC).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 650/22.X.2013


ANEXA Nr. 3

Caracteristicile principale i indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiii Autostrada SebeTurda Lot 2 km 17+000km 41+250 Secretariatul General al Guvernului, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructur i Investiii Strine Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia S.A./Direcia Regional de Drumuri i Poduri Cluj Amplasament: judeul Alba Valoarea total a investiiei (inclusiv TVA): 1.225.666 mii lei (1 euro = 4,4485 lei/09.07.2013), din care C+M: 1.045.000 mii lei Durata de realizare a investiiei 24 luni Ealonarea investiiei anul I anul II Capaciti: Lungime autostrad Profil transversal: lime platform: parte carosabil: Poduri, pasaje: Noduri rutiere: Spaii de servicii: Centru ntreinere i coordonare/monitorizare: mii lei mii lei mii lei mii lei INV C+M 612.833 522.500 612.833 522.500 UM 24,25 km 26,00 2 x 7,50 21 1 2 1 m m buc. buc. buc. buc. Titular: Beneficiar:

Factori de risc: Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. Finanarea investiiei: Finanarea obiectivului de investiii se realizeaz din Fondul de coeziune i de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructur i Investiii Strine, n limita sumelor aprobate anual cu aceast destinaie, conform programelor de investiii publice aprobate potrivit legii, la capitolul 84.01 Transporturi, titlul 56 Programe cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, articolul 56.03 Programe din Fondul de coeziune (FC).
ANEXA Nr. 4

Caracteristicile principale i indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiii Autostrada SebeTurda Lot 3 km 41+250km 53+700 Secretariatul General al Guvernului, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructur i Investiii Strine Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia S.A./Direcia Regional de Drumuri i Poduri Cluj Amplasament: judeul Alba Valoarea total a investiiei (inclusiv TVA): 1.011.843 mii lei (1 euro = 4,4485 lei/09.07.2013), din care C+M: 842.975 mii lei Durata de realizare a investiiei 24 luni Ealonarea investiiei anul I anul II mii lei mii lei mii lei mii lei INV C+M 505.921 421.487 505.922 421.488 Titular: Beneficiar:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 650/22.X.2013 Capaciti: Lungime autostrad Profil transversal: lime platform: parte carosabil: Poduri, pasaje: Noduri rutiere: Spaii de servicii: 26,00 2 x 7,50 14 2 2 m m buc. buc. buc. 12,45 UM km

Factori de risc: Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. Finanarea investiiei: Finanarea obiectivului de investiii se realizeaz din Fondul de coeziune i de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructur i Investiii Strine, n limita sumelor aprobate anual cu aceast destinaie, conform programelor de investiii publice aprobate potrivit legii, la capitolul 84.01 Transporturi, titlul 56 Programe cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, articolul 56.03 Programe din Fondul de coeziune (FC).
ANEXA Nr. 5

Caracteristicile principale i indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiii Autostrada SebeTurda Lot 4 km 53+700km 70+000 Secretariatul General al Guvernului, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructur i Investiii Strine Compania Naional de Autostrzi i Drumuri Naionale din Romnia S.A./Direcia Naional de Drumuri i Poduri Cluj Amplasament: judeele Alba i Cluj Valoarea total a investiiei (inclusiv TVA): 1.026.294 mii lei (1 euro = 4,4485 lei/09.07.2013), din care C+M: 882.190 mii lei Durata de realizare a investiiei 24 luni Ealonarea investiiei anul I anul II Capaciti: Lungime autostrad Profil transversal lime platform: parte carosabil Poduri, pasaje: Noduri rutiere: Parcri: Centru ntreinere i coordonare/monitorizare: 26,00 2 x 7,50 28 1 2 1 m m buc. buc. buc. buc. 16,3 mii lei mii lei mii lei mii lei INV C+M 513.147 441.095 513.147 441.095 UM km Titular: Beneficiar:

Factori de risc: Obiectivul se va proteja antiseismic conform Normativului P 100-1/2006, cu modificrile i completrile ulterioare. Finanarea investiiei: Finanarea obiectivului de investiii se realizeaz din Fondul de coeziune i de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructur i Investiii Strine, n limita sumelor aprobate anual cu aceast destinaie, conform programelor de investiii publice aprobate potrivit legii, la capitolul 84.01 Transporturi, titlul 56 Programe cu finanare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, articolul 56.03 Programe din Fondul de coeziune (FC).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 650/22.X.2013

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE


MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

ORDIN privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privai n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale, obiectivul Convergen, precum i n cadrul proiectelor finanate prin mecanismele financiare SEE i norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrri
Avnd n vedere prevederile: art. 9 lit. c) i lit. c 1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare; art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i clarificrile din: Scrisoarea Comisiei Europene nr. Ares (2011)325248 din 24 martie 2011 emis de Direcia General pentru Politic; Scrisoarea Comisiei Europene nr. Ares (2013)2548289 din 1 iulie 2013 emis de Direcia General Piaa Intern i Servicii, n temeiul art. 8 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea i funcionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificrile i completrile ulterioare, ministrul fondurilor europene emite urmtorul ordin: Art. 1. Se aprob Procedura simplificat aplicat de beneficiarii privai n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale, obiectivul Convergen, precum i n cadrul proiectelor finanate prin mecanismele financiare SEE i norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrri, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. Art. 2. De la data intrrii n vigoare a prezentului ordin, beneficiarii privai ai proiectelor finanate din fondurile menionate la art. 1, care au achiziii aflate n curs de desfurare ce nu intr sub incidena art. 9 lit. c) i c1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, nu au obligaia continurii acestora n baza Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privai de proiecte finanate din instrumente structurale, obiectivul Convergen, avnd posibilitatea anulrii procedurii. Art. 3. Dac beneficiarii privai decid s continue achiziiile aflate n curs de desfurare, la data intrrii n vigoare a prezentului ordin, acestea se supun legislaiei n vigoare la data iniierii, rmnnd sub incidena prevederilor Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012 pn la finalizarea procedurii. Art. 4. Autoritile de management/Operatorii de program au obligaia de a modifica procedurile operaionale i orice alte reglementri incidente, n sensul conformrii acestora cu procedura simplificat prevzuta n anex, n termen de 5 zile lucrtoare de la data intrrii n vigoare a prezentului ordin. Art. 5. Autoritile de management/Operatorii de program vor duce la ndeplinire prevederile prezentului ordin. Art. 6. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privai de proiecte finanate din instrumente structurale, obiectivul Convergen, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea l, nr. 776 din 16 noiembrie 2012, i orice alte dispoziii contrare acestuia. Art. 7. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i intr n vigoare la data publicrii.

Ministrul fondurilor europene, Eugen Orlando Teodorovici Bucureti, 15 octombrie 2013. Nr. 1.120.
ANEX

P R O C E D U R A S I M P L I F I C AT

aplicat de beneficiarii privai n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale, obiectivul Convergen, precum i n cadrul proiectelor finanate prin mecanismele financiare SEE i norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrri CAPITOLUL I Domeniu de aplicare Prezenta procedur descrie principiile i etapele minime pe care trebuie s le parcurg beneficiarii privai care achiziioneaz produse, servicii sau lucrri n cadrul proiectelor finanate din instrumente structurale, obiectivul Convergen, i n cadrul mecanismelor financiare SEE i norvegian.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 650/22.X.2013 Beneficiarii privai care achiziioneaz servicii sau lucrri aplic prevederile Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, (O.U.G. nr. 34/2006), dac sunt ndeplinite cumulativ condiiile art. 9 lit. c) i c1). Dac valoarea estimat a achiziiei, fr TVA, depete pragurile valorice prevzute de art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006,

atunci beneficiarii privai aplic procedura simplificat prevzut la cap. VII, respectiv: a) n cazul contractelor de furnizare, beneficiarii privai aplic procedura simplificat fr s existe o limit valoric superioar de la care s se aplice dispoziiile O.U.G. nr. 34/2006; b) n cazul contractelor de servicii i lucrri beneficiarii privai aplic procedura simplificat dac nu ndeplinesc cumulativ condiiile prevzute la art. 9 lit. c) i c1) din actul normativ citat mai sus.

Atenie! Este interzis divizarea unui contract n mai multe contracte de valoare mai mic, cu acelai obiect, n vederea ncadrrii sub pragurile stipulate de prevederile O.U.G. nr. 34/2006. Atenie! Contractul care are ca obiect att furnizarea de produse, ct i prestarea de servicii este considerat contract de servicii dac valoarea estimat a serviciilor este mai mare dect valoarea estimat a produselor prevzute n contractul respectiv. Prin urmare, dac avem un contract n care valoarea serviciilor depete valoarea produselor care se vor achiziiona, se aplic prevederile art. 9 lit. c1) din O.U.G. nr. 34/2006, dac sunt ndeplinite n mod cumulativ cele dou condiii legiferate. Contractul care are ca obiect produse i lucrri este considerat contract de lucrri, dac valoarea estimat a lucrrilor este mai mare dect valoarea estimat a produselor prevzute n contractul respectiv. Prin urmare, dac avem un contract n care valoarea lucrrilor depete valoarea produselor care se vor achiziiona, se aplic prevederile art. 9 lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, dac sunt ndeplinite n mod cumulativ cele dou condiii legiferate. n toate cazurile, ncadrarea contractului de achiziie se realizeaz n funcie de valoarea estimat cea mai mare. Prevederile prezentei proceduri se completeaz cu dispoziiile incidente din actele normative specifice, n funcie de obiectul achiziiei (de exemplu: vnzarea-cumprarea de terenuri, alte imobile etc.). CAPITOLUL II Achiziia direct Dac valoarea estimat a achiziiei, fr TVA, nu depete pragurile valorice prevzute de art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 pentru fiecare achiziie, beneficiarul achiziioneaz direct produse, servicii sau lucrri. Achiziia se realizeaz pe baz de documente justificative (de exemplu: comand, bon fiscal, factur, contract etc.). n acest caz, dosarul achiziiei va cuprinde o not privind determinarea valorii estimate (valoarea fiind actualizat la momentul achiziiei, dac este cazul) i documentele justificative ale achiziiei, inclusiv documentele care dovedesc ndeplinirea obligaiilor contractuale (de exemplu: procese-verbale de recepie servicii i lucrri, livrabile, procese-verbale de predare primire etc.). Nu este obligatorie semnarea unui contract. CAPITOLUL III Temei legal Temeiul legal al prezentei proceduri l reprezint: prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regional, Fondul Social European i Fondul de Coeziune i de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificrile i completrile ulterioare. CAPITOLUL IV Definiii n prezenta procedur, termeni de mai jos sunt definii astfel: beneficiar privat entitate juridic ce nu are calitatea de autoritate contractant, conform prevederilor art. 8 din O.U.G. nr. 34/2006; operator economic oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrri persoan fizic autorizat/juridic, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate n domeniu, care ofer n mod licit pe pia produse, servicii i/sau execuie de lucrri; valoare estimat o determinare valoric a obiectului contractului de achiziie care se stabilete pe baza calculrii i nsumrii tuturor sumelor pltibile pentru ndeplinirea contractului respectiv, fr taxa pe valoarea adugat, lund n considerare orice forme de opiuni i, n msura n care acestea pot fi anticipate la momentul estimrii, orice eventuale suplimentri sau majorri ale valorii contractului; procedur simplificat etapele minime ce trebuie parcurse de beneficiarii privai n vederea atribuirii i semnrii unui contract de achiziie; specificaii tehnice cerine tehnice obiective ce descriu obiectul achiziiei; ofert document solicitat de beneficiarul privat n procesul de prospectare a pieii care conine informaii despre produse/servicii/lucrri aflate pe pia; contract de furnizare contractul cu titlu oneros, ncheiat n scris ntre un beneficiar privat i unul sau mai muli operatori economici, avnd ca obiect livrarea de produse, n conformitate cu prevederile contractului de finanare; contract de lucrri contractul cu titlu oneros, ncheiat n scris ntre un beneficiar privat i unul sau mai muli operatori economici, avnd ca obiect proiectarea i execuia, precum i proiectarea i/sau execuia de lucrri ori realizarea prin orice mijloace a unei construcii, n conformitate cu prevederile contractului de finanare; contract de servicii contractul cu titlu oneros, ncheiat n scris ntre un beneficiar privat i unul sau mai muli operatori economici, avnd ca obiect prestarea de servicii, n conformitate cu prevederile contractului de finanare.

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 650/22.X.2013 CAPITOLUL V Principii aplicabile prezentei proceduri modificri i completri prin Legea nr. 142/2012, cu modificrile i completrile ulterioare (O.U.G. nr. 66/2011), coroborate cu prevederile art. 8 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 875/2011, cu modificrile i completrile ulterioare. CAPITOLUL VII Procedura simplificat
Etapa 1 Elaborarea specificaiilor tehnice i verificarea valorii estimate

Pe parcursul ntregului proces de achiziie, la adoptarea oricrei decizii trebuie avute n vedere urmtoarele principii: principiul transparenei; principiul economicitii; principiul eficienei; principiul eficacitii. Prin transparen se nelege aducerea la cunotina publicului a informaiilor referitoare la aplicarea procedurii simplificate. Principiul economicitii prevede minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activiti, cu meninerea calitii corespunztoare a acestor rezultate. Respectarea principiului eficienei presupune asigurarea unui raport optim ntre rezultatul obinut (calitate) i resursele financiare alocate. Principiul eficacitii vizeaz gradul de ndeplinire a obiectivelor specifice stabilite pentru fiecare activitate planificat, n sensul obinerii rezultatelor scontate. CAPITOLUL VI Evitarea conflictului de interese Beneficiarii privai persoane fizice/juridice au obligaia de a lua toate msurile necesare pentru a evita situaiile de natur s determine apariia unui conflict de interese. n cazul beneficiarilor privai sunt aplicabile prevederile art. 14 i 15 din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora, aprobat cu

a) Elaborarea specificaiilor tehnice Beneficiarul privat elaboreaz cerinele tehnice obiective ce descriu obiectul achiziiei n conformitate cu prevederile contractului de finanare. n situaiile de excepie, cnd, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziie poate fi atribuit numai unui anumit operator economic, vor fi descrise detaliat i motivat specificaiile tehnice particulare. De asemenea, dac produsele ce urmeaz a fi achiziionate sunt fabricate numai pentru cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare, cu excepia testelor de viabilitate comercial i a produciei pe scar larg destinate recuperrii costurilor de cercetare i dezvoltare, atunci beneficiarul privat va evidenia i va detalia motivat particularitile tehnice i scopul achiziiei. b) Verificarea valorii estimate Se va verifica actualitatea valorii estimate a achiziiei i, dac este cazul, se va rectifica aceast valoare.

Atenie! Dac n urma elaborrii specificaiilor tehnice se constat c valoarea estimat la momentul demarrii achiziiei depete valoarea prevzut n contractul de finanare, beneficiarul privat poate suplimenta aceast valoare din bugetul propriu sau din bugetul contractului de finanare numai dup ce obine aprobarea autoritii de management/operatorilor de program. Se verific dac valoarea estimat la momentul lansrii procedurii simplificate se situeaz n continuare peste pragurile prevzute la art. 19, dar sub pragul valoric prevzut de art. 9 lit. c) i c1) din O.U.G. nr. 34/2006.
Etapa 2 Prospectarea pieii

a) Publicarea unui anun Beneficiarul privat va publica, gratuit, un anun pe pagina web www.fonduri-ue.ro, seciunea Achiziii privai, nsoit de specificaiile tehnice. Publicarea acestui anun pe site este obligatorie. Publicarea anunului i a specificaiilor tehnice nu este obligatorie n urmtoarele cazuri: Atenie: Motivarea acestor situaii trebuie s fie atent elaborat. Nepublicarea anunului pe pagina web www.fonduri-ue.ro, cu excepia situaiilor expres reglementate de prezenta procedur, atrage o corecie de 25% din valoarea eligibil a contractului de achiziie. Pentru a asigura o publicitate suplimentar, beneficiarul privat poate transmite n aceeai zi cu publicarea anunului i invitaii de participare la procedura simplificat. n acest caz, informaiile publicate trebuie s fie identice cu cele cuprinse n invitaiile de participare. Transmiterea de invitaii nu este obligatorie. n anun/invitaie se acord un termen pentru elaborarea i prezentarea ofertei, lund n considerare complexitatea contractelor. Pentru contractele de furnizare se vor acorda

atunci cnd, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziie poate fi atribuit numai unui anumit operator economic; produsele sunt fabricate numai pentru cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare, cu excepia testelor de viabilitate comercial i a produciei pe scar larg destinate recuperrii costurilor de cercetare i dezvoltare.

minimum 6 zile calendaristice, iar pentru contractele de servicii i lucrri se acord minimum 10 zile calendaristice. La stabilirea datei de prezentare a ofertei nu se iau n calcul ziua de publicare/transmitere a anunului/invitaiei i ziua n care se depun ofertele. n anun se va bifa cmpul care anun operatorii economici c s-au adus clarificri/modificri la informaiile iniiale. La finalul procedurii, n termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziie, se va completa anunul pe pagina web www.fonduri-ue.ro cu informaii despre ctigtorul contractului. n cazul n care beneficiarul privat nu completeaz informaiile menionate mai sus, cu excepia situaiilor expres

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 650/22.X.2013 reglementate de prezenta procedur, se aplic o corecie de 5% din valoarea eligibil a contractului de achiziie. b) Analiza ofertelor Beneficiarul privat compar ofertele primite. Dac se primete o singur ofert, beneficiarul poate s o analizeze i s procedeze la atribuirea contractului de achiziie, dac oferta respect specificaiile tehnice elaborate conform etapei 1. c) Elaborarea notei justificative de atribuire Se justific alegerea ofertei pentru contractare (se prezint avantajele tehnice i financiare care motiveaz alegerea n raport cu celelalte oferte primite/specificaiile tehnice). n situaiile de excepie, cnd publicarea anunului i a specificaiilor tehnice nu este obligatorie, alegerea trebuie motivat n nota justificativ de atribuire, prin raportare la specificaiile tehnice particulare/scopul achiziiei.
Etapa 3 Semnarea contractului de achiziie

11

Contractul se va semna numai cu operatorul economic stabilit prin nota justificativ de atribuire. a) Reguli aplicabile contractului de achiziie: Contractul trebuie s menioneze datele de identificare ale celor dou pri semnatare, obiectul, valoarea i durata contractului. Vor fi prevzute n mod expres condiii referitoare la prestarea serviciilor, execuia lucrrilor, livrare, montaj, punere n funciune, recepie, standarde de calitate, service, garanii, posibilitatea de acordare a unui avans etc., dup caz, conform prevederilor legale aplicabile. Oferta aleas i specificaiile tehnice vor fi parte integrant din contract, sub form de anexe. Nu se pot modifica prin contract specificaiile tehnice i oferta ctigtoare care au stat la baza atribuirii contractului. Orice contract semnat n condiiile legislaiei naionale n vigoare ncepe s produc efecte din momentul semnrii acestuia de ctre ambele pri. Anterior semnrii contractului nu

pot fi furnizate/prestate/executate bunuri/servicii/lucrri i nu pot fi efectuate pli. Acelai principiu este aplicabil i actelor adiionale la aceste contracte. b) Ajustarea preului b.1) Pe parcursul ndeplinirii contractului de achiziie, preul poate fi ajustat numai n urmtoarele situaii: 1. au avut loc modificri legislative, modificri ale normelor tehnice sau au fost emise de ctre autoritile publice centrale ori locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunarea la anumite taxe/impozite locale, al cror efect se reflect n creterea/diminuarea costurilor pe baza crora s-a fundamentat preul contractului de achiziie; 2. pe pia au aprut anumite condiii n urma crora s-a constatat creterea/diminuarea indicilor de pre pentru elemente constitutive ale ofertei, al cror efect se reflect n creterea/diminuarea costurilor pe baza crora s-a fundamentat preul contractului de achiziie. Posibilitatea de ajustare a preului trebuie s fie precizat att n anun, ct i n contractul ncheiat, prin clauze speciale n acest sens. Beneficiarul are obligaia de a preciza totodat i modul concret de ajustare a preului, indicii care vor fi utilizai, precum i sursa informaiilor cu privire la evoluia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotaii ale burselor de mrfuri. Lipsa, modificarea sau completarea respectivelor informaii/clauze determin inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a preului contractului de achiziie. b.2) Ajustarea preului n lipsa unor clauze concrete este posibil numai n urmtoarele cazuri: 1. atunci cnd survin circumstane imprevizibile i independente de voina prilor, altele dect cele prevzute la pct. b.1); sau 2. atunci cnd durata de aplicare a procedurii, n mod neprevzut, depete perioada preconizat iniial din motive care exclud orice culp a beneficiarului/operatorului economic.

Atenie! n orice situaie, preul contractului nu poate fi ajustat dect n msura strict necesar pentru acoperirea creterii costurilor pe baza crora s-a fundamentat preul contractului. Modul de ajustare a preului contractului de achiziie nu trebuie s conduc n niciun caz la depirea pragurilor prevzute n O.U.G. nr. 34/2006 sau la diminuarea avantajelor menionate n nota justificativ de atribuire.
Etapa 4 Implementarea contractului de achiziie

Orice modificare care prelungete durata de execuie a contractului trebuie fcut astfel nct implementarea s fie realizat naintea expirrii contractului de finanare n cauz, iar plile s fie realizate conform regulilor de eligibilitate stabilite prin contractul de finanare.

Se vor respecta ntocmai clauzele contractuale asumate. Reguli de modificare a contractului de achiziie: Modificarea contractului de achiziie se realizeaz prin acte adiionale. Modificri la contract se pot face doar n perioada de execuie a contractului.

Atenie! Orice modificare a contractului nu trebuie s conduc la diminuarea avantajelor menionate n nota justificativ de atribuire. Exemplu: Nu este permis modificarea termenului de livrare, dac acesta a fost o condiie important n specificaiile tehnice i a fost un avantaj consemnat n nota justificativ de atribuire. Scopul actului adiional trebuie s fie strns legat de obiectul contractului iniial. Beneficiarul privat poate suplimenta preul contractului, dac asigur finanare din bugetul propriu. Modificarea valorii contractului se poate realiza n cazul contractelor de servicii i lucrri, fr a depi valoarea din contractul de finanare/acte adiionale i/sau pragurile valorice prevzute de art. 9 lit. c) i c1) din O.U.G. nr. 34/2006. n toate situaiile de modificare a valorii contractului (inclusiv n situaia diminurii valorii) de furnizare, servicii sau lucrri se consult i se obine aprobarea autoritii de management/operatorului de program nainte de modificarea propriu-zis. Oferta care a stat la baza semnrii contractului se poate modifica, n cazul produselor, doar cu aprobarea autoritii de

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 650/22.X.2013 CAPITOLUL VIII Dosarul achiziiei La finalul procedurii se va ntocmi dosarul de achiziie, care va conine, pentru procedurile simplificate, avnd o valoare estimat care depete pragul valoric prevzut de art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006, urmtoarele documente:
Contract de lucrri furnizare servicii

management/operatorului de program, dac ceea ce s-a ofertat nu se mai comercializeaz n mod curent pe pia (cu prezentarea unei dovezi n acest sens) i dac produsele se nlocuiesc cu unele avnd caracteristici egale sau superioare din punct de vedere tehnic care nu ridic probleme de compatibilitate, fr modificarea preului.
Nr. crt. Documente care trebuie introduse n dosarul achiziiei

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Specificaiile tehnice Nota privind determinarea valorii estimate actualizat Dovada anunului Nota justificativ de atribuire Declaraii pe propria rspundere din care rezult c nu a nclcat prevederile referitoare la conflictul de interese Ofertele originale Contractul de achiziie Actele adiionale (dup caz) Alte documente relevante CAPITOLUL IX Documente-suport pentru cererea de rambursare 4. contractul de achiziie, avnd ca anex oferta aleas; 5. actele adiionale (acolo unde este cazul); 6. declaraii pe propria rspundere din care rezult c nu a nclcat prevederile referitoare la conflictul de interese; 7. CD cu documentele scanate (format PDF) care alctuiesc dosarul achiziiei, inclusiv documentele care dovedesc ndeplinirea obligaiilor contractuale (exemplu: procese-verbale de recepie servicii i lucrri, livrabile, procese-verbale de predare-primire etc.).

Documente care se depun de ctre beneficiarul privat n scopul verificrii administrative a cheltuielilor efectuate n cadrul contractului de finanare (pentru documentele pe suport hrtie, un singur exemplar): 1. nota privind determinarea valorii estimate actualizat; 2. dovada anunului; 3. nota justificativ de atribuire;

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE

ORDIN privind aprobarea formularelor de adeverine emise de Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur i a comisionului de garantare datorat de persoanele fizice fondurilor de garantare, pentru garaniile acordate n baza Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 43/2013 privind unele msuri pentru dezvoltarea i susinerea fermelor de familie i facilitarea accesului la finanare al fermierilor
Avnd n vedere Referatul de aprobare nr. 130.965 din 11 octombrie 2013 al Direciei generale buget finane i fonduri europene, n aplicarea prevederilor art. 7 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 43/2013 privind unele msuri pentru dezvoltarea i susinerea fermelor de familie i facilitarea accesului la finanare al fermierilor, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 682/2013, n temeiul prevederilor art. 4 lit. d) din Ordonana de urgen a Guvernului nr 43/2013 privind unele msuri pentru dezvoltarea i susinerea fermelor de familie i facilitarea accesului la finanare al fermierilor i al art. 7 alin. (5) din Hotrrea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea i funcionarea Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, precum i a unor structuri aflate n subordinea acestuia, cu modificrile i completrile ulterioare, ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale emite urmtorul ordin: Art. 1. Se aprob formularele de adeverine emise de Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur n baza prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 43/2013 privind unele msuri pentru dezvoltarea i susinerea fermelor de familie i facilitarea accesului la finanare al fermierilor, pentru beneficiarii garaniilor acordate potrivit prevederilor art. 3 lit. a) i b) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 43/2013, prevzute n anexele nr. 13. Art. 2. Comisionul de garantare datorat fondurilor de garantare de ctre beneficiarii persoane fizice se stabilete la nivelul de 3,8% pe an, n conformitate cu Comunicarea Comisiei 2008/C155/02.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 650/22.X.2013 Art. 3. Anexele nr. 13 fac parte integrant din prezentul ordin.

13

Art. 4. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

p. Ministrul agriculturii i dezvoltrii rurale, Achim Irimescu, secretar de stat Bucureti, 17 octombrie 2013. Nr. 1.139.
ANEXA Nr. 1

AGENIA DE PLI I INTERVENIE PENTRU AGRICULTUR

Centrul judeean/ ................................................................ Nr. .............../Data ............................................


ADEVERIN

Prin prezenta, n baza prevederilor art. 7 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 43/2013 privind unele msuri pentru dezvoltarea i susinerea fermelor de familie i facilitarea accesului la finanare al fermierilor, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 682/2013, precum i ale art. 2 lit. b) pct. (i) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 43/2013 privind unele msuri pentru dezvoltarea i susinerea fermelor de familie i facilitarea accesului la finanare al fermierilor i ale Ordinului ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 1.139/2013 pentru aprobarea formularelor de adeverine emise de Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur i a comisionului de garantare datorat de persoanele fizice fondurilor de garantare, pentru garaniile acordate n baza Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 43/2013 privind unele msuri pentru dezvoltarea i susinerea fermelor de familie i facilitarea accesului la finanare al fermierilor, adeverim prin prezenta urmtoarele: 1. Persoana fizic/Persoana juridic ....................................... , CNP/CUI ....... , cu sediul social al exploataiei n judeul .............. .., localitatea (comuna) ................ , adresa .., forma de organizare (cod) ............ .., avnd cont bancar (IBAN) nr. ... .., deschis la banca , este nregistrat n evidenele Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur cu suprafaa total n exploatare de . (max. 1.000) ha astfel: a) teren agricol n proprietate ha; b) teren agricol n arend ha; c) teren agricol concesionat de la Agenia Domeniilor Statului .. ha. 2. Fermierul a depus la Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur documente din care rezult c va achiziiona din suprafeele arendate anterior emiterii prezentei adeverine suprafaa de ha i c prin aceasta nu va depi 1.000 ha n proprietate/exploatare. Se emite prezenta beneficiarului . pentru a beneficia de finanarea bancar n condiiile art. 3 lit. a) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 43/2013. Director Centru judeean, . ntocmit .. Verificat .
ANEXA Nr. 2

AGENIA DE PLI I INTERVENIE PENTRU AGRICULTUR

Centrul judeean/ ................................................................ Nr. .............../Data ............................................


ADEVERIN

n baza prevederilor art. 7 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 43/2013 privind unele msuri pentru dezvoltarea i susinerea fermelor de familie i facilitarea accesului la finanare al fermierilor, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 682/2013, precum i ale art. 2 lit. b) pct. (ii) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 43/2013 privind unele msuri pentru dezvoltarea i susinerea fermelor de familie i facilitarea accesului la finanare al fermierilor i ale Ordinului ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 1.139/2013 pentru aprobarea formularelor de adeverine emise de Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur i a comisionului de garantare datorat de

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 650/22.X.2013 persoanele fizice fondurilor de garantare, pentru garaniile acordare n baza Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 43/2013 privind unele msuri pentru dezvoltarea i susinerea fermelor de familie i facilitarea accesului la finanare al fermierilor, adeverim prin prezenta urmtoarele: 1. Persoana fizic/Persoana juridic ..................................................... , CNP/CUI ........... , cu sediul social al exploataiei n judeul ..................... ., localitatea (comuna) ................. .., adresa ........................... ., forma de organizare (cod) .......... , avnd cont bancar (IBAN) nr. .. , deschis la banca ., este nregistrat n evidenele Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur cu suprafaa total n exploatare de . (max. 1.000) ha astfel: a) teren agricol n proprietate .. ha; b) teren agricol n arend .. ha; c) teren agricol concesionat de la Agenia Domeniilor Statului .. ha. 2. Fermierul a depus la Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur documente din care rezult c exploataia sa, cuprinznd suprafaa de teren agricol propus a se achiziiona de .. ha, mpreun cu cea existent n Registrul fermierilor sau, dup caz, Registrul agricol*, nu depete echivalentul a 50 UDE. Se emite prezenta spre a fi necesar beneficiarului . pentru a beneficia de finanarea bancar n condiiile art. 3 lit. a) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 43/2013. Director Centru judeean, . ntocmit .
*) Beneficiarul va prezenta la solicitarea adeverinei nscrisul doveditor eliberat de primrie. ANEXA Nr. 3

Verificat .

AGENIA DE PLI I INTERVENIE PENTRU AGRICULTUR

Centrul judeean/ ................................................................ Nr. .............../Data ............................................


ADEVERIN

Prin prezenta, n baza prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 43/2013 privind unele msuri pentru dezvoltarea i susinerea fermelor de familie i facilitarea accesului la finanare al fermierilor i ale Ordinului ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 1.139/2013 pentru aprobarea formularelor de adeverine emise de Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur i a comisionului de garantare datorat de persoanele fizice fondurilor de garantare, pentru garaniile acordate n baza Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 43/2013 privind unele msuri pentru dezvoltarea i susinerea fermelor de familie i facilitarea accesului la finanare al fermierilor, adeverim prin prezenta c: Persoana fizic/Persoana juridic .........................................................................................., CNP/CUI .........................................., cu sediul social al exploataiei n judeul ...................................., localitatea (comuna) ......................................,..., adresa ............................................................, forma de organizare (cod) ................................., avnd cont bancar (IBAN) nr. ..........................................., deschis la banca ................................................................................., este nregistrat n evidenele Ageniei de Pli i Intervenie pentru Agricultur cu: a) teren agricol n exploatare .............. ha; b) efective de animale: a) ovine .............................................. nr. capete; b) caprine .......................................... nr. capete; c) bovine ............................................ nr. capete; d) porcine* ......................................... nr. capete; c) psri* ............................ nr. capete; d) albine* ............................................; e) peti* ............................................. . Se emite prezenta spre a servi beneficiarului ............................................................ pentru a beneficia de finanarea bancar n condiiile art. 3 lit. b) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 43/2013. Director Centru judeean, ................................................ ntocmit ................................................ Verificat ................................................

* Beneficiarul va prezenta la solicitarea adeverinei nscrisul doveditor eliberat de primrie.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 650/22.X.2013

15

RECTIFICRI La Cuantumul total al sumelor provenite din finanrile private ale partidelor politice n anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanarea activitii partidelor politice i a campaniilor electorale Partidul Social Democrat, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 177 din 1 aprilie 2013, se fac urmtoarele rectificri: la punctul 1 Cuantumul total al veniturilor din cotizaii, n loc de: 19.282.696,73 lei se va citi: 19.158.567,92 lei; la punctul 3 Cuantumul total al veniturilor din alte surse, n loc de: 215.978,48 lei se va citi: 194.468,75 lei; la punctul 5 Lista persoanelor fizice care au fcut n anul 2012 donaii a cror valoare cumulat depete 10 salarii de baz minime brute pe ar se va elimina nr. crt. 11 Dmbovia; la punctul 5, dup nr. crt. 22 se va citi:
Nr. crt. Judeul Numele i prenumele Cetenia CNP Suma Data Felul donaiei

23.

Tulcea

Dardac Ion Novac Alin Pavel Emilian

romn romn romn romn romn romn

1511023360018 1780627051109 1831025057635 1680412014662 1740818052852 1590525052852

12.000 8.188.41 10.000 10.000 10.000 10.000

22.05.2012 08.06.2012 28.05.2012 28.05.2012 28.05.2012 28.05.2012

bani bani bani bani bani bani

24.

Bihor

Copil Ovidiu Maghiar Clin Rotar Marius

la punctul 5, la TOTAL, n loc de: 2.739.732,40 lei se va citi: 2.119.713.68 lei; la punctul 6 Lista persoanelor juridice care au fcut n anul 2012 donaii a cror valoare cumulat depete 10 salarii de baz minime brute pe ar se va elimina nr. crt. 8 Dmbovia; la punctul 6, dup nr. crt. 13 se va citi:
Nr. crt. Judeul Numele i prenumele Adresa Naionalitatea CUI Suma Data Felul donaiei

14. Maramure S.C. IFMAR S.A.

Baia Mare

romn

2203702 10.000,00 22.05.2012

bani

la punctul 6, la TOTAL, n loc de: 544.850 lei se va citi: 534.700 lei.

La Cuantumul total*) al sumelor provenite din finanrile private ale partidelor politice n anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanarea activitii partidelor politice i a campaniilor electorale Uniunea Social Liberal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 181 din 1 aprilie 2013, se fac urmtoarele rectificri: la punctul 1 Situaia anual privind alte surse de venituri pe anul 2012, n tabel, n loc de: 1.035,74 lei se va citi: 1.155.28 lei; la punctul 2, n loc de: 2. Cuantumul total al veniturilor din cotizaii: 472.800 lei se va citi: 2. Cuantumul total al veniturilor din cotizaii: 517.800 lei Lista membrilor de partid care au pltit n anul 2012 cotizaii a cror valoare nsumat depete baremul de 10 salarii minime brute pe ar
Nr. crt. Numele i prenumele Cetenie CNP Valoare total cotizaie

1. Radulescu Constantin 2. Radulescu Ion Lucian 3. Voicescu Alin Iulian 4. Cilea Ion 5. Persu Dumitru 6. Belciu Ion 7. Lita Ioana 8. Buse Dumitru Gerj 9. Stanciu George 10. Cirstea Aurelian 11. Oproaica Alexandru 12. Stan Ion 13. Andronescu Ecaterina 14. Drago Vasile Nicolae

Romn Romn Romn Romn Romn Romn Romn Romn Romn Romn Romn Romn Romn Romn

1760117384185 1821119385574 1870527384390 1440709384191 1450126384180 1650802386340 2491129384192 1590903382741

30.000 7.000 10.000 10.000 7.000 10.000 10.000 10.000 10.000

1460331381270 1541014381454 1590815400194 1421121040011 1700101301991

10.000 9.000 22.500 22.500 12.100

*) A se vedea i rectificarea publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 450 din 23 iulie 2013.

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 650/22.X.2013


la punctul 4 Lista donatorilor persoane juridice care au fcut n anul fiscal 2012 donaii a cror valoare cumulat depete baremul de 10 salarii minime brute pe ar se vor elimina urmtoarele donaii (au fost declarate de dou ori):
Nr. crt. Denumirea societii Sediul social Naionalitatea CUI Reprezentantul Felul legal donaiei Valoarea Data donaiei

91. S.C. TERAPEUTICA S.R.L. 92. S.C. ANGELS EVENTS 93.

Chiineu-Cri Romn 15523024 Sntana

Preotescu George

bani 10.000,00 bani 12.500,00 bani 10.000,00

18.05, 05.06/2012 22, 23, 24.05/2012 14, 15.11/2012

Romn 17373330 Raut Adela Romn 29033782 Balanescu Raul

FUNDAIA PROFESOR DOCTOR Arad OSSIAN la punctul 4, dup nr. crt. 99 se va citi:

Nr. crt.

Denumirea societii

Sediul social

Naionalitatea

CUI

Reprezentantul legal

Felul donaiei

Valoarea

Data donaiei

100. S.C. A. Tutuianu Stan i Asociaii Trgovite 101. S.C. Geomatica Trgovite

Romn Romn

25703472 Tutuianu Adrian

bani

10.000

28.05.2012 06.12.2012

16887040 Savoiu Viviana bunuri 10.150

la punctul 4, la TOTAL, n loc de: 2.637.038,18 lei se va citi: 2.624.688,18 lei; la punctul 5 Lista donatorilor persoane fizice care au fcut n anul fiscal 2012 donaii a cror valoare cumulat depete baremul de 10 salarii minime brute pe ar, dup nr. crt. 760 se va citi:
Nr. crt. Numele i prenumele CNP Cetenie Felul donaiei Valoarea Data donaiei

761. Calcan Valentin Gigel 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. Moldovan Ileana Carmen Danescu Petrua Chirica Cornel Florian Dumitru Georgic Oprea Alexandru Constantin Daniel Rotaru Marian Stanciu Ioana Stanciu Ioana Stanciu Zisu Ciuvat Gheorghe Svoiu Ionu-Cristian Staicu Dorin Simion Adrian Oprescu Virgil Ciprian

1650721400324 2700514290075 2460906290071 1630405150751 1640331151786 1641220151777 1790805034969 1540407400279 2601218400655 2601218400655 1601228400325 1551008400057 1681008151802 1550618151832 1541128151779 1790109151791

Romn Romn Romn Romn Romn Romn Romn Romn Romn Romn Romn Romn Romn Romn Romn Romn

bani bani bani bunuri bani bani bani bani bunuri bani bani bunuri bani bani bani bani

141.000,00 17.000,00 21.500,00 30.241,07 69.790,00 20.000,00 10.000,00 140.000,00 24.019,50 15.000,00 31.300,00 13.756,56 113.000,00 15.000,00 10.000,00 8.600,00

09, 19, 23.11; 03, 06.12/2012 23.11.2012 29.11; 04.12/2012 19.11.2012 08, 21, 22, 26.11; 04, 07, 11/2012 16.11.2012 16.11.2012 03.12.2012 09.11; 05.12/2012 08.11.2012 12, 20, 21.11; 03, 06.12/2012 07.12.2013 23, 28, 29.11; 06, 07.12/2012 06.12.2012 06.12.2012 11.12.2012

la punctul 5, la TOTAL, n loc de: 15.620.604,64 lei se va citi: 16.300.811,77 lei.

EDITOR: GUVERNUL ROMNIEI Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72 Tiparul: Monitorul Oficial R.A. Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 650/22.X.2013 conine 16 pagini. Preul: 3,20 lei

&JUYDGY|641976]
ISSN 14534495