Sunteți pe pagina 1din 104

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene
Ediia n limba romn Cuprins

L 315

ISSN 1977-0782

Legislaie
I Acte legislative

Anul 55 14 noiembrie 2012

DIRECTIVE

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiena energetic, de modificare a Directivelor 2009/125/CE i 2010/30/UE i de abrogare a Directivelor 2004/8/CE i 2006/32/CE (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea i protecia victimelor crimina litii i de nlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Directiva 2012/30/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 25 octombrie 2012 de coordonare, n vederea echivalrii, a garaniilor impuse societilor comerciale n statele membre, n nelesul articolului 54 al doilea paragraf din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, pentru protejarea intereselor asociailor sau terilor, n ceea ce privete constituirea societilor comerciale pe aciuni i meninerea i modificarea capitalului aces tora (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

74

Pre: 4 EUR

(1) Text cu relevan pentru SEE Actele ale cror titluri sunt tiprite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curent adoptate n cadrul politicii agricole i care au, n general, o perioad de valabilitate limitat. Titlurile celorlalte acte sunt tiprite cu caractere aldine i sunt precedate de un asterisc.

RO

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/1

I
(Acte legislative)

DIRECTIVE
DIRECTIVA 2012/27/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind eficiena energetic, de modificare a Directivelor 2009/125/CE i 2010/30/UE i de abrogare a Directivelor 2004/8/CE i 2006/32/CE
(Text cu relevan pentru SEE) PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, (2)

avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, n special articolul 194 alineatul (2), avnd n vedere propunerea Comisiei Europene, dup transmiterea proiectului de act legislativ ctre parlamentele naionale, avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social Euro pean (1), avnd n vedere avizul Comitetului Regiunilor (2), hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar (3), ntruct:
(1)

Concluziile Consiliului European din 8-9 martie 2007 au subliniat necesitatea de a spori eficiena energetic n cadrul Uniunii n vederea ndeplinirii obiectivului de reducere cu 20 % a consumului de energie primar al Uniunii pn n 2020 n raport cu previziunile pentru anul respectiv. Concluziile Consiliului European din 4 februarie 2011 au subliniat c trebuie realizat obiectivul de cretere a eficienei energetice cu 20 % pentru 2020, care n prezent nu se ncadreaz n grafic, astfel cum s-a convenit n cadrul Consiliului European din iunie 2010. Previziunile din 2007 au indicat un consum de energie primar de 1 842 Mtep n 2020. O reducere de 20 % este echivalent cu 1 474 Mtep n 2020, i anume o reducere de 368 Mtep n raport cu previziunile.

Uniunea se confrunt cu provocri fr precedent cauzate de dependena crescnd fa de importurile de energie i de cantitatea redus de resurse energetice, precum i de necesitatea de a limita schimbrile climatice i de a depi criza economic. Eficiena energetic reprezint o moda litate important prin care pot fi abordate provocrile n cauz. Aceasta mbuntete securitatea aprovizionrii cu energie a Uniunii prin reducerea consumului de energie primar i a importurilor de energie. Eficiena energetic contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser ntr-o manier rentabil i, prin urmare, la atenuarea schimbrilor climatice. Trecerea la o economie mai eficient din punct de vedere energetic ar trebui, de asemenea, s accelereze difuzarea soluiilor inovatoare n plan tehnologic i s mbunteasc competitivitatea industriei n Uniune, favoriznd creterea economic i crearea de locuri de munc de nalt calitate n mai multe sectoare care au legtur cu eficiena energetic.

(3)

Concluziile Consiliului European din 17 iunie 2010 au confirmat c obiectivul de eficien energetic este unul dintre obiectivele principale ale noii strategii a Uniunii pentru ocuparea forei de munc i o cretere inteligent, durabil i favorabil incluziunii (Strategia Europa 2020). n cadrul acestui proces i pentru a pune n aplicare acest obiectiv la nivel naional, statele membre au obligaia s-i stabileasc obiectivele naionale n strns dialog cu Comisia i s indice, n programele lor naionale de reform, modalitatea prin care intenioneaz s realizeze obiectivele n cauz.

(4)

(1) JO C 24, 28.1.2012, p. 134. (2) JO C 54, 23.2.2012, p. 49. (3) Poziia Parlamentului European din 11 septembrie 2012 (nepu blicat nc n Jurnalul Oficial) i Decizia Consiliului din 4 octombrie 2012.

Comunicarea Comisiei din 10 noiembrie 2010 intitulat Energie 2020 plaseaz eficiena energetic la baza stra tegiei energetice a Uniunii pentru 2020 i subliniaz necesitatea unei noi strategii n materie de eficien ener getic, care s permit tuturor statelor membre s decupleze consumul energetic de creterea economic.

L 315/2

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(5)

n rezoluia sa din 15 decembrie 2010 referitoare la revizuirea planului de aciune pentru eficien energetic, Parlamentul European a solicitat Comisiei s includ n planul revizuit de aciune pentru eficien energetic msuri menite s reduc decalajul pentru a atinge obiectivul global al Uniunii n materie de eficien ener getic n 2020.

(9)

La 8 martie 2011, Comisia a adoptat, de asemenea, Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitiv cu emisii sczute de dioxid de carbon pn n 2050, prin care identifica, din aceast perspectiv, necesitatea de a se acorda o atenie sporit eficienei energetice.

(10) (6)

Una dintre iniiativele Strategiei Europa 2020 este iniiativa emblematic privind o Europ eficient din punctul de vedere al utilizrii resurselor, adoptat de Comisie la 26 ianuarie 2011. Aceasta identific eficiena energetic drept un element esenial n asigurarea durabilitii utilizrii resurselor de energie.

(7)

Concluziile Consiliului European din 4 februarie 2011 au recunoscut c obiectivul Uniunii n materie de eficien energetic nu se afl n graficul stabilit i c se impune o aciune hotrt pentru a valorifica potenialul considerabil de cretere a economiilor de energie ale cldirilor, ale transporturilor i ale produselor i proce selor. De asemenea, concluziile respective prevd faptul c se va revizui punerea n aplicare a obiectivului de eficien energetic al Uniunii pn n 2013 i c se vor lua n considerare i alte msuri n caz de necesitate.

n acest context, este necesar actualizarea cadrului juridic al Uniunii pentru eficien energetic printr-o directiv care s urmreasc obiectivul global de reducere cu 20 % a consumului de energie primar al Uniunii pn n 2020 i mbuntirea ulterioar n materie de eficien energetic dup 2020. n acest scop, prezenta directiv ar trebui s stabileasc un cadru comun pentru promovarea eficienei energetice n cadrul Uniunii, precum i aciuni specifice de punere n aplicare a unora dintre propunerile incluse n Planul 2011 pentru eficien energetic i de ndeplinire a potenialului semnificativ nerealizat de economisire a energiei pe care l identific.

(11)

(8)

La 8 martie 2011, Comisia a adoptat comunicarea sa privind planul 2011 pentru eficien energetic. Comu nicarea a confirmat c Uniunea nu i poate ndeplini obiectivul privind eficiena energetic. Acest fapt se constat cu toate c s-au nregistrat progrese n politicile naionale pentru eficien energetic, prezentate n cadrul primelor planuri naionale de aciune pentru eficien energetic naintate de statele membre n ndeplinirea cerinelor Directivei 2006/32/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficiena energetic la utilizatorii finali i serviciile ener getice (1). Analiza iniial a celui de-al doilea plan de aciune confirm faptul c Uniunea nu i poate ndeplini obiectivul. Pentru a remedia acest aspect, planul pentru eficien energetic n 2011 cuprindea o serie de politici i msuri n ceea ce privete eficiena energetic care reglementeaz ntregul lan energetic, inclusiv producerea, transportul i distribuia energiei; rolul principal al sectorului public n ceea ce privete eficiena energetic; cldirile i aparatele; industria i necesitatea de a autoriza consumatorii finali s-i gestioneze propriul consum de energie. Eficiena ener getic n sectorul transportului a fost analizat n paralel n Cartea alb privind transporturile, adoptat la 28 martie 2011. n special, iniiativa 26 din cartea alb solicit standarde corespunztoare pentru emisiile de CO2 ale vehiculelor n cadrul tuturor modurilor de transport, completate acolo unde este cazul cu cerine privind eficiena energetic, pentru a aborda toate tipurile de sisteme de propulsie.

Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de ser astfel nct s respecte angajamentele Comunitii de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser pn n 2020 (2) solicit Comisiei s evalueze i s prezinte un raport pn n anul 2012 cu privire la progresele nre gistrate de Uniune i de statele sale membre pentru nde plinirea obiectivului de reducere a consumului de energie cu 20 % pn n 2020 n comparaie cu prognozele. De asemenea, decizia prevede c, pentru a ajuta statele membre n ndeplinirea angajamentelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de ser la nivelul Uniunii, Comisia ar trebui s propun, pn la 31 decembrie 2012, msuri consolidate sau msuri noi de accelerare a eficienei energetice. Prezenta directiv rspunde cerinei n cauz. De asemenea, aceasta contribuie la ndeplinirea obiectivelor stabilite n Foaia de parcurs pentru trecerea la o economie competitiv cu emisii sczute de dioxid de carbon pn n 2050, n special prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser din sectorul energiei i la atingerea pn n 2050 a obiec tivului de producere de energie electric cu emisii zero.

(12)

Este necesar s fie adoptat o abordare integrat pentru a valorifica ntregul potenial existent de economisire a energiei, care include economiile din sectorul aprovi zionrii cu energie i, respectiv, din sectorul utilizatorilor finali. n acelai timp, ar trebui consolidate dispoziiile Directivei 2004/8/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerrii pe baza cererii de energie termic util pe piaa intern a energiei (3) i ale Directivei 2006/32/CE.

(1) JO L 114, 27.4.2006, p. 64.

(2) JO L 140, 5.6.2009, p. 136. (3) JO L 52, 21.2.2004, p. 50.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/3

(13)

Ar fi preferabil ca ndeplinirea obiectivului de 20 % n materie de eficien energetic s fie rezultatul punerii n aplicare cumulative a msurilor naionale i europene specifice care promoveaz eficiena energetic n diferite domenii. Statele membre ar trebui s-i stabileasc obiective, scheme i programe naionale indicative n materie de eficien energetic. Obiectivele respective i eforturile individuale ale fiecrui stat membru ar trebui evaluate de ctre Comisie, mpreun cu datele privind progresele nregistrate, pentru a evalua probabilitatea ndeplinirii obiectivului global al Uniunii i msura n care eforturile individuale sunt suficiente pentru realizarea obiectivului comun. Prin urmare, Comisia ar trebui s monitorizeze ndeaproape punerea n aplicare a programelor naionale de eficien energetic prin inter mediul cadrului su legislativ revizuit i n contextul procesului Europa 2020. Cu ocazia stabilirii obiectivelor naionale indicative n materie de eficien energetic, statele membre ar trebui s poat ine seama de situaia naional care afecteaz consumul de energie primar, ca de exemplu potenialul rmas de economisire rentabil a energiei, schimbrile nregistrate n importurile i expor turile de energie, dezvoltarea tuturor surselor regenerabile de energie, energia nuclear, captarea i stocarea dioxidului de carbon i aciunea timpurie. Cu ocazia realizrii unor exerciii de modelare, Comisia ar trebui s consulte statele membre cu privire la ipotezele modelelor i la rezultatele preliminare ale modelrii n timp util i ntr-un mod transparent. Sunt necesare modele mbuntite ale impactului msurilor n materie de eficien energetic i al tehnologiilor i performanei acestora.

(16)

Avnd n vedere c n Concluziile Consiliului din 10 iunie 2011 privind Planul 2011 pentru eficien ener getic s-a subliniat faptul c 40 % din consumul final de energie al Uniunii este reprezentat de cldiri, iar pentru a beneficia de posibilitile de cretere economic i de ocupare a forei de munc n sectoarele comerului specializat i construciilor, precum i n producia de articole de construcie i n activitile profesionale precum arhitectura, consultana i ingineria, statele membre ar trebui s instituie o strategie pe termen lung, post-2020, viznd mobilizarea investiiilor n renovarea cldirilor rezideniale i comerciale n vederea mbuntirii performanei energetice a parcului imobiliar. Strategia respectiv ar trebui s vizeze reno vrile profunde, eficiente din punct de vedere al costu rilor, care s reduc att volumul de energie furnizat, ct i consumul de energie final al unei cldiri, cu un procent semnificativ n comparaie cu nivelurile anterioare reno vrii, rezultnd astfel o performan energetic foarte mare. Astfel de renovri profunde ar putea fi efectuate i n etape.

(17)

(14)

Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizrii energiei din surse regenerabile (1) prevede c Cipru i Malta, datorit caracterului insular i periferic, se bazeaz pe aviaie ca mod de transport, care este esenial pentru cetenii i economia acestora. n consecin, Cipru i Malta au un consum final brut de energie n transportul aerian naional care este dispro porionat de mare, respectiv mai mult de trei ori media comunitar pe 2005 i, prin urmare, sunt afectate ntr-un mod disproporionat de actualele constrngeri tehno logice i de reglementare.

(15)

Volumul total al cheltuielilor publice reprezint 19 % din produsul intern brut al Uniunii. Din acest motiv, sectorul public constituie un motor important pentru orientarea pieei ctre produse, cldiri i servicii mai eficiente din punct de vedere energetic, precum i n favoarea modi ficrii comportamentului de consum energetic al cetenilor i ntreprinderilor. De asemenea, reducerea consumului energetic prin intermediul msurilor de mbuntire a eficienei energetice poate elibera resursele publice n alte scopuri. Organismele publice de la nivel naional, regional i local ar trebui s ndepli neasc un rol exemplar n ceea ce privete eficiena ener getic.

Este necesar ca rata renovrilor de cldiri s creasc deoarece parcul imobiliar existent constituie sectorul cu cel mai mare potenial de economisire a energiei. n plus, cldirile reprezint un element esenial n ceea ce privete ndeplinirea obiectivului Uniunii de reducere cu 80-95 % a emisiilor de gaze cu efect de ser pn n 2050 n raport cu 1990. Cldirile deinute de organismele publice reprezint o pondere semnificativ din parcul imobiliar i au o vizibilitate ridicat n viaa public. Prin urmare, se recomand stabilirea unei rate anuale a renovrilor pentru cldirile deinute i ocupate de admi nistraia central pe teritoriul unui stat membru, n vederea mbuntirii performanei energetice a acestora. Rata renovrilor nu ar trebui s aduc atingere obli gaiilor privind cldirile al cror consum de energie este aproape egal cu zero, prevzute de Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 mai 2010 privind performana energetic a cldirilor (2). Obligaia prevzut de prezenta directiv de renovare a cldirilor deinute de administraia central completeaz directiva respectiv, care solicit statelor membre s se asigure c, atunci cnd cldirile existente sunt supuse unor renovri majore, performana energetic a acestora este mbuntit pentru a satisface cerinele minime de performan energetic. Statele membre ar trebui s poat lua msuri alternative eficiente din punct de vedere al costurilor pentru a obine o mbuntire echi valent a performanei energetice a cldirilor care aparin administraiei centrale. Obligaia de a renova suprafaa cldirilor administraiei centrale ar trebui s le revin departamentelor administrative a cror competen cuprinde ntregul teritoriu al unui stat membru. n cazul n care ntr-un stat membru nu exist un depar tament administrativ relevant cruia s i se fi conferit o anumit competen pe ntreg teritoriul, obligaia ar trebui s le revin acelor departamente administrative ale cror competene acoper n mod colectiv ntregul teritoriu.

(1) JO L 140, 5.6.2009, p. 16.

(2) JO L 153, 18.6.2010, p. 13.

L 315/4

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(18)

O serie de municipaliti i de alte organisme publice din statele membre au pus deja n aplicare abordri integrate n ceea ce privete economiile de energie i aprovi zionarea cu energie, de exemplu, prin intermediul planurilor de aciune n domeniul energiei durabile, cum ar fi cele dezvoltate n temeiul iniiativei Convenia primarilor i abordrile urbane integrate care depesc interveniile individuale referitoare la cldiri sau moduri de transport. Statele membre ar trebui s ncu rajeze municipalitile i alte organisme publice s adopte planuri integrate i durabile n materie de eficien ener getic cu obiective clare, s implice cetenii n elaborarea i punerea n aplicare a acestora i s i informeze n mod corespunztor n legtur cu coninutul acestora i cu progresul nregistrat n ceea ce privete atingerea obiec tivelor stabilite. Astfel de planuri pot genera economii semnificative de energie, n special dac sunt puse n aplicare prin sistemele de gestionare a energiei care permit organismelor publice vizate s-i gestioneze mai bine propriul consum energetic. Ar trebui ncurajat schimbul de experien ntre orae i alte organisme publice cu privire la experiene mai inovatoare.

i de obiceiurile consumatorilor finali. Cadrul comun ar trebui s ofere utilitilor energetice posibilitatea de a furniza servicii energetice tuturor consumatorilor finali, nu doar celor crora le vnd energie. Aceasta crete concurena pe piaa energetic deoarece utilitile ener getice i pot diferenia produsele prin furnizarea de servicii energetice complementare. Cadrul comun ar trebui s permit statelor membre s includ cerinele n schema lor naional care urmrete un scop social, n special pentru a se asigura c consumatorii vulnerabili beneficiaz de o eficien energetic mai ridicat. Statele membre ar trebui s stabileasc, pe baza unor criterii obiective i nediscriminatorii, care sunt distribuitorii de energie sau furnizorii de energie care ar trebui s aib obligaia de a ndeplini obiectivul de economisire a energiei la nivelul utilizrii finale stabilit de prezenta directiv.

(19)

n ceea ce privete achiziionarea anumitor produse i servicii, precum i achiziionarea i nchirierea cldirilor, administraiile centrale care ncheie contracte de achiziii publice de lucrri, bunuri sau servicii ar trebui s ofere un exemplu i s ia decizii de cumprare eficiente din punct de vedere energetic. Aceast regul ar trebui s se aplice departamentelor administrative a cror competen acoper ntregul teritoriu al unui stat membru. n cazul n care ntr-un stat membru nu exist un departament administrativ relevant cruia s i se fi conferit o anumit competen pe ntreg teritoriul, obligaia ar trebui s le revin acelor departamente administrative ale cror competene acoper n mod colectiv ntregul teritoriu. Cu toate acestea, nu trebuie s se aduc atingere dispoziiilor directivelor Uniunii privind achiziiile publice. Pentru alte produse dect cele care fac obiectul cerinelor de eficien energetic pentru achiziionare n temeiul prezentei directive, statele membre ar trebui s ncurajeze organismele publice s ia n considerare eficiena energetic a achiziiei.

Statelor membre ar trebui s li se permit, n special, s nu impun aceast obligaie distribuitorilor mici de energie, furnizorilor mici de energie i sectoarelor ener getice de mic anvergur, pentru a evita o sarcin admi nistrativ disproporionat. Comunicarea Comisiei din 25 iunie 2008 stabilete principiile care ar trebui luate n considerare de ctre statele membre care decid s se abin de la aplicarea acestei posibiliti. Ca o modalitate de a sprijini iniiativele naionale privind eficiena ener getic, prile obligate n temeiul schemelor naionale de obligaii n materie de eficien energetic ar putea s i ndeplineasc obligaiile contribuind anual la un Fond naional pentru eficien energetic cu o sum echi valent cu investiiile necesare n cadrul schemei.

(21)

Avnd n vedere imperativul absolut de refacere a suste nabilitii finanelor publice i de consolidare fiscal, la punerea n aplicare a msurilor specifice care fac obiectul prezentei directive ar trebui acordat atenia adecvat raportului cost-eficacitate la nivelul fiecrui stat membru n ceea ce privete punerea n aplicare a msurilor de eficien energetic pe baza unor analize i evaluri corespunztoare.

(22)

(20)

Evaluarea posibilitii de stabilire a unei scheme de cer tificate albe la nivelul Uniunii a demonstrat c, n situaia actual, un astfel de sistem ar genera costuri administrative excesive, existnd riscul ca economiile de energie s se concentreze ntr-o serie de state membre i s nu fie introduse uniform pe ntreg teritoriul Uniunii. Obiectivul unei astfel de scheme la nivelul Uniunii ar putea fi realizat mai bine, cel puin n acest stadiu, prin intermediul schemelor naionale de obligaii n materie de eficien energetic pentru utilitile energetice sau al altor msuri de politic alternative care s asigure aceeai cantitate de economii de energie. Ar fi indicat ca nivelul de ambiie al acestor scheme s fie stabilit ntr-un cadru comun la nivelul Uniunii, oferindu-se n acelai timp statelor membre o flexibilitate considerabil pentru a ine pe deplin seama de organizarea naional a actorilor pieei, de contextul specific al sectorului energiei

Cerina de a obine economii din vnzrile anuale de energie ctre consumatorii finali, fa de ct ar fi fost volumul de vnzri, nu reprezint un plafon referitor la vnzri sau la consumul de energie. Statele membre ar trebui s fie n msur s exclud integral sau parial vnzrile de energie, exprimat ca volum, utilizat n activitile industriale enumerate n anexa I la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de ser n cadrul Comunitii (1), atunci cnd calculeaz vnzrile de energie ctre consumatorii finali, ntruct este recunoscut faptul c anumite sectoare sau subsectoare crora le sunt specifice aceste activiti pot fi expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Este oportun ca statele membre s fie contiente de costurile sistemelor pentru a putea evalua cu exactitate costurile aferente msurilor.

(1) JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/5

(23)

Fr a aduce atingere cerinelor de la articolul 7 i n vederea limitrii sarcinii administrative, fiecare stat membru poate grupa msurile de politic individuale pentru punerea n aplicare a articolului 7 ntr-un program naional cuprinztor pentru eficien energetic. Pentru a valorifica potenialul de economisire a energiei n anumite segmente ale pieei unde auditurile energetice nu sunt n general oferite cu titlu comercial [cum ar fi ntreprinderile mici i mijlocii (IMM)], statele membre ar trebui s elaboreze programe care s ncurajeze IMM-urile s se supun unor audituri energetice. Auditurile ener getice ar trebui s aib un caracter obligatoriu i periodic pentru ntreprinderile mari, ntruct economiile de energie pot fi semnificative. Auditurile energetice ar trebui s in seama de standardele europene sau inter naionale relevante, precum EN ISO 50001 (sisteme de gestionare a energiei) sau EN 16247-1 (audituri ener getice) sau EN ISO 14000 (sisteme de gestionare a mediului) n cazul n care includ un audit energetic, fiind astfel n conformitate cu dispoziiile anexei VI la prezenta directiv deoarece aceste dispoziii nu depesc cerinele prevzute n standardele relevante respective. n prezent se afl n curs de elaborare un standard european specific privind auditurile energetice. n cazul n care auditurile energetice sunt efectuate de ctre experi interni, pentru a se asigura independena necesar, acetia ar trebui s nu fie direct implicai n activitatea auditat. La elaborarea msurilor de mbuntire a eficienei ener getice, ar trebui luate n considerare ctigurile n materie de eficien i economiile obinute prin aplicarea la scar larg a inovaiilor tehnologice rentabile, cum ar fi contoarele inteligente. n cazul n care s-au instalat contoare inteligente, acestea nu ar trebui s fie utilizate de ctre societi n scopul unei facturri retroactive nejustificate. n ceea ce privete energia electric i n conformitate cu Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaa intern a energiei electrice (1), n cazul n care introducerea contoarelor inteligente beneficiaz de o evaluare pozitiv, cel puin 80 % dintre consumatori ar trebui s dispun de sisteme de contorizare inteligent pn n anul 2020. n privina gazelor, i n conformitate cu Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaa intern n sectorul gazelor naturale (2), n cazul n care introducerea sistemelor de contorizare inte ligent beneficiaz de o evaluare pozitiv, statele membre sau orice autoritate competent desemnat de acestea ar trebui s pregteasc un calendar pentru implementarea sistemelor de contorizare inteligent. Este benefic utilizarea contoarelor individuale sau a repartitoarelor de costuri pentru energia termic pentru msurarea consumului individual de energie termic n cldirile cu mai multe apartamente alimentate prin

reeaua de termoficare sau prin nclzirea central comun, n msura n care consumatorii finali au posi bilitatea de a-i controla consumul individual. Prin urmare, utilizarea acestora are sens doar n cldirile n care corpurile de nclzire sunt prevzute cu robinete cu termostat pentru corpuri de nclzire.

(24)

(29)

n anumite cldiri cu mai multe apartamente alimentate prin reeaua de termoficare sau prin nclzirea central comun, utilizarea unor contoare care msoar cu precizie consumul individual de energie termic ar fi complicat din punct de vedere tehnic i costisitoare, ntruct apa cald folosit la nclzire intr i iese din apartamente prin mai multe puncte. Se poate presupune c, din punct de vedere tehnic, contorizarea individual a consumului de energie termic n cldirile cu mai multe apartamente este, cu toate acestea, posibil n cazul n care instalarea contoarelor individuale nu ar necesita schimbarea conductelor existente pentru nclzirea cu ap cald din cldire. n astfel de cldiri, msurarea consumului individual de energie termic poate fi efectuat prin intermediul repartitoarelor indi viduale de costuri pentru energia termic instalate pe fiecare corp de nclzire.

(25)

(30)

(26)

(27)

Directiva 2006/32/CE solicit statelor membre s asigure furnizarea ctre consumatorii finali a unor contoare indi viduale la preuri competitive, care s reflecte exact consumul real de energie al consumatorilor finali i s furnizeze informaii despre timpul efectiv de utilizare. n majoritatea cazurilor, aceast cerin face obiectul condiiei de a fi posibil din punct de vedere tehnic, rezonabil din punct de vedere financiar i proporional n raport cu economiile de energie poteniale. ns, atunci cnd se face o conexiune ntr-o cldire nou sau atunci cnd o cldire este supus unor renovri majore, n conformitate cu dispoziiile Directivei 2010/31/UE, astfel de contoare individuale ar trebui ntotdeauna furnizate. Conform Directivei 2006/32/CE, consuma torilor ar trebui, de asemenea, s li se furnizeze suficient de frecvent facturi clare, bazate pe consumul real, pentru a le permite s i regleze propriul consum de energie.

(31)

(28)

(1) JO L 211, 14.8.2009, p. 55. (2) JO L 211, 14.8.2009, p. 94.

Directivele 2009/72/CE i 2009/73/CE solicit statelor membre s asigure implementarea sistemelor de contorizare inteligent pentru a sprijini participarea activ a consumatorilor la pieele furnizrii de energie electric i de gaze naturale. n ceea ce privete energia electric, dac se constat c introducerea contoarelor inteligente este eficient din punct de vedere al costurilor, cel puin 80 % dintre consumatori trebuie s dispun de sisteme de contorizare inteligent pn n anul 2020. n ceea ce privete gazele naturale, nu s-a stabilit niciun termen, dar se solicit pregtirea unui calendar. De asemenea, directivele respective prevd obligaia informrii consumatorilor finali n mod corespunztor i suficient de frecvent cu privire la consumul real de energie electric/gaz i cu privire la costuri, pentru a le permite s i regleze propriul consum.

L 315/6

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(32)

Impactul dispoziiilor privind contorizarea i facturarea ale Directivelor 2006/32/CE, 2009/72/CE i 2009/73/CE privind economisirea energiei a fost unul limitat. n multe pri ale Uniunii, aceste dispoziii nu au dus la primirea de ctre consumatori a unor informaii actua lizate despre consumul lor de energie i nici a unor facturi bazate pe consumul real, cu frecvena pe care studiile o indic a fi necesar pentru a permite consuma torilor s i regleze propriul consum de energie. n ceea ce privete nclzirea spaiului i apa cald n cldirile cu mai multe apartamente, insuficienta claritate a acestor dispoziii a dus totodat la numeroase plngeri din partea cetenilor.

ncurajator. Noile instalaii de producere a energiei electrice i instalaiile existente substanial reabilitate sau a cror licen ori autorizaie de funcionare este actua lizat ar trebui, sub rezerva unei analize cost-beneficiu care arat un surplus cost-beneficiu, s fie echipate cu uniti de cogenerare de nalt eficien care s recu pereze cldura rezidual rezultat n urma producerii de energie electric. Cldura rezidual poate fi ulterior trans portat acolo unde este solicitat prin intermediul reelelor de termoficare. Evenimentele care determin o cerin pentru aplicarea criteriilor de autorizare vor fi, n general, evenimente care determin i cerine privind permisele n conformitate cu Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (1) i privind autorizarea n conformitate cu Directiva 2009/72/CE.

(33)

Pentru a consolida capacitatea consumatorilor finali de a avea acces la informaiile privind contorizarea i facturarea consumului lor individual de energie i avnd n vedere posibilitile asociate cu procesul de imple mentare a sistemelor de contorizare inteligent i de introducere a contoarelor inteligente n statele membre, este important s se mbunteasc claritatea cerinelor dreptului Uniunii din acest domeniu. Aceasta ar trebui s contribuie la reducerea costurilor de implementare a sistemelor de contorizare inteligent prevzute cu funcii de economisire a energiei i s sprijine dezvoltarea pieelor de servicii energetice i de gestionare a cererii de energie. Implementarea sistemelor de contorizare inte ligent permite facturarea frecvent pe baza consumului real. Cu toate acestea, exist totodat necesitatea de a clarifica cerinele privind accesul la informaii i facturarea echitabil i exact pe baza consumului real n cazurile n care contoarele inteligente nu vor fi dispo nibile pn n anul 2020, inclusiv n ceea ce privete contorizarea i facturarea consumului individual de energie pentru nclzire i rcire i de ap cald n cldirile cu mai multe uniti alimentate prin reeaua de termoficare sau rcire centralizat sau prin propriul sistem comun de nclzire instalat n cldirile respective.

(36)

Ar putea fi oportun ca centralele nucleare sau centralele electrice destinate s utilizeze stocarea geologic permis n temeiul Directivei 2009/31/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind stocarea geologic a dioxidului de carbon (2), s fie amplasate n locuri n care valorificarea cldurii reziduale prin cogenerarea de nalt eficien sau prin aprovizionarea unei reele de termoficare sau rcire centralizat nu este eficient din punct de vedere al costurilor. Prin urmare, statele membre ar trebui s poat scuti aceste centrale de obligaia de a efectua o analiz cost-beneficiu pentru dotarea centralei cu echi pamente care permit valorificarea cldurii reziduale prin intermediul unei uniti de cogenerare de nalt eficien. Ar trebui s fie de asemenea posibil ca centralele electrice cu sarcin de vrf i cele de rezerv care sunt planificate s funcioneze sub 1 500 de ore de funcionare pe an ca medie mobil pe o perioad de cinci ani s fie scutite de cerina de a furniza i cldur.

(37)

(34)

La elaborarea msurilor de mbuntire a eficienei ener getice, statele membre ar trebui s in seama n mod corespunztor de necesitatea de a se asigura buna funcionare a pieei interne i punerea n aplicare coerent a acquis-ului, n conformitate cu Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene.

Este oportun ca statele membre s ncurajeze intro ducerea unor msuri i proceduri pentru promovarea instalaiilor de cogenerare cu o putere termic nominal total mai mic de 20 MW, n vederea stimulrii producerii distribuite de energie.

(38)

(35)

Cogenerarea de nalt eficien i termoficarea i rcirea centralizat dein un potenial semnificativ de econo misire a energiei primare care este n general nevalorificat n Uniune. Statele membre ar trebui s realizeze o evaluare cuprinztoare a potenialului cogenerrii de nalt eficien i al termoficrii i rcirii centralizate. Aceste evaluri ar trebui s fie actualizate la cererea Comisiei, pentru a se pune la dispoziia investitorilor informaii privind planurile naionale de dezvoltare i pentru a contribui la un mediu de investiii stabil i

Cogenerarea de nalt eficien ar trebui s fie definit de economiile de energie obinute din producerea combinat n locul producerii separate de cldur i energie electric. Definiiile cogenerrii i ale cogenerrii de nalt eficien utilizate n legislaia Uniunii nu ar trebui s aduc atingere utilizrii diferitelor definiii din legislaia naional n alte scopuri dect cele vizate de legislaia n cauz a Uniunii. Pentru a se maximiza economiile de energie i pentru a se evita pierderea oportunitilor de economisire a energiei, ar trebui acordat cea mai mare atenie condiiilor de exploatare a unitilor de cogenerare.

(1) JO L 334, 17.12.2010, p. 17. (2) JO L 140, 5.6.2009, p. 114.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/7

(39)

Pentru a se spori transparena pentru consumatorii finali cu scopul ca acetia s poat alege ntre energia electric produs prin cogenerare i energia electric produs prin alte tehnici, originea cogenerrii de nalt eficien ar trebui garantat pe baza valorilor de referin armonizate privind eficiena energetic. Sistemele privind garaniile de origine nu implic n sine dreptul de a beneficia de pe urma mecanismelor naionale de sprijin. Este important ca toate formele de energie electric produs prin cogenerare de nalt eficien s fie acoperite de garaniile de origine. Garaniile de origine ar trebui s fie difereniate de certificatele care pot fi preschimbate.

portul gazelor naturale (2). Productorii de energie electric produs prin cogenerare de nalt eficien ar trebui s aib posibilitatea de a emite o invitaie la licitaie pentru lucrrile de conectare. Ar trebui facilitat accesul la sistemul reelei pentru energia electric produs prin cogenerare de nalt eficien, n special pentru unitile de cogenerare de mic putere i pentru unitile de microcogenerare. n conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/72/CE i cu articolul 3 alineatul (2) din Directiva 2009/73/CE, statele membre pot impune obligaii de serviciu public, inclusiv referitoare la eficiena energetic a ntreprinderilor care i desfoar activitatea n sectorul energiei electrice, respectiv n sectorul gazelor.

(40)

Ar trebui luat n considerare structura specific a coge nerrii i a sectoarelor de termoficare i rcire centra lizat, care includ numeroi productori mici i mijlocii, n special n momentul reexaminrii procedurilor admi nistrative pentru obinerea permisiunii de a construi capacitatea de cogenerare sau reele asociate, n aplicarea principiului a gndi mai nti la scar mic.

(44)

(41)

Majoritatea ntreprinderilor Uniunii sunt IMM-uri. Acestea prezint un potenial enorm de economisire a energiei pentru Uniune. Pentru a le ajuta s adopte msuri privind eficiena energetic, statele membre ar trebui s stabileasc un cadru favorabil menit s ofere IMM-urilor asisten tehnic i informaii mai bine orientate.
(45)

Rspunsul la cerere este un instrument important pentru mbuntirea eficienei energetice, deoarece sporete n mod semnificativ posibilitile consumatorilor sau ale prilor tere desemnate de ctre acetia de a lua msuri cu privire la informaiile privind consumul i facturarea i ofer, astfel, un mecanism care s reduc sau s transfere consumul, ceea ce duce la economii de energie att n ceea ce privete consumul final, ct i n ceea ce privete producerea, transportul i distribuia de energie prin utilizarea optim a reelelor i a activelor de producie.

(42)

Directiva 2010/75/UE include eficiena energetic printre criteriile de determinare a celor mai bune tehnici dispo nibile care ar trebui s serveasc drept referin pentru stabilirea condiiilor de autorizare a instalaiilor care se ncadreaz n domeniul su de aplicare, inclusiv insta laiile de ardere cu o putere termic nominal total de 50 MW sau mai mare. Cu toate acestea, directiva n cauz ofer statelor membre opiunea de a nu impune cerine referitoare la eficiena energetic unitilor de ardere sau altor uniti care elibereaz dioxid de carbon n cadrul sitului, pentru activitile enumerate n anexa I la Directiva 2003/87/CE. Statele membre ar putea include informaii cu privire la nivelurile de eficien energetic n rapoartele pe care trebuie s le prezinte n temeiul Directivei 2010/75/UE.

(43)

Pe baza unor criterii obiective, transparente i nediscri minatorii, statele membre ar trebui s stabileasc norme care s reglementeze susinerea i mprirea costurilor privind conectrile la reea i consolidrile de reea, precum i adaptrile tehnice necesare pentru a integra noii productori de energie electric produs prin coge nerare de nalt eficien, lund n considerare orientrile i codurile dezvoltate n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiiile de acces la reea pentru schimburile transfrontaliere de energie electric (1) i Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiiile de acces la reelele pentru trans

Rspunsul la cerere poate fi bazat pe rspunsurile consumatorilor finali la semnalele referitoare la preuri sau pe automatizarea cldirilor. Condiiile pentru rspunsul la cerere i accesul la acesta ar trebui mbun tite, inclusiv pentru micii consumatori finali. n consecin, innd seama de extinderea continu a reelelor inteligente, statele membre ar trebui s se asigure c autoritile naionale de reglementare n domeniul energiei sunt n msur s se asigure c tarifele de reea i reglementrile stimuleaz mbun tirea eficienei energetice i sprijin stabilirea dinamic a preurilor pentru msurile de gestionare a rspunsului la cerere adoptate de ctre consumatorii finali. Ar trebui s fie urmrite integrarea pe pia i egalitatea anselor de intrare pe pia pentru resursele de cerere (furnizare i ncrcarea consumatorului), mpreun cu producerea. n plus, statele membre ar trebui s se asigure c autoritile naionale de reglementare n domeniul energiei adopt o abordare integrat care s cuprind economiile poteniale n sectoarele aprovizionrii cu energie i utilizrii finale.

(46)

Ar trebui s fie disponibil un numr suficient de profe sioniti competeni n domeniul eficienei energetice care s asigure punerea n aplicare eficient i n timp util a prezentei directive, de exemplu, n legtur cu respectarea cerinelor privind auditurile energetice i punerea n aplicare a schemelor de obligaii n ceea ce privete eficiena energetic. Prin urmare, statele membre ar trebui s pun n aplicare scheme de certificare pentru furnizorii de servicii energetice, audituri energetice i alte msuri de mbuntire a eficienei energetice.

(1) JO L 211, 14.8.2009, p. 15.

(2) JO L 211, 14.8.2009, p. 36.

L 315/8

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(47)

Este necesar s se continue dezvoltarea pieei pentru servicii energetice pentru a se asigura disponibilitatea cererii i ofertei de servicii energetice. Transparena, de exemplu, prin intermediul listelor cu furnizorii de servicii energetice, poate contribui la aceasta. De asemenea, contractele-tip, schimbul de bune practici i orientrile, n special pentru contractarea performanei energetice, pot contribui la stimularea cererii. Ca i n alte forme ale acordurilor de finanare din partea terilor, n cazul unui contract privind performana energetic, beneficiarul serviciilor energetice evit costurile pentru investiii prin utilizarea unei pri din valoarea financiar a economiilor de energie pentru a rambursa integral sau parial investiiile efectuate de ctre un ter.

Investiii i alte instituii financiare europene, n special Banca European pentru Reconstrucie i Dezvoltare i Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei; resurse provenind de la instituiile financiare; resurse naionale, inclusiv prin crearea de cadre de reglementare i fiscale care s ncurajeze punerea n aplicare a iniiativelor i programelor privind eficiena energetic; venituri din nivelul anual de emisii alocate n temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE.

(52)

(48)

Este necesar s fie identificate i eliminate barierele de reglementare, precum i cele de alt natur, aprute n calea utilizrii contractelor privind performana ener getic i a altor acorduri de finanare din partea terilor pentru economiile de energie. Aceste bariere includ normele i practicile contabile care mpiedic reflectarea corespunztoare n conturi a investiiilor de capital i a economiilor financiare anuale rezultate n urma adoptrii msurilor de mbuntire a eficienei energetice pentru ntreaga durat de via a investiiilor. De asemenea, ar trebui abordate la nivel naional obstacolele din calea renovrii parcului imobiliar existent generate de frag mentarea motivaiilor ntre diferiii actori vizai.

(49)

Statele membre i regiunile ar trebui ncurajate s exploateze la maximum fondurile structurale i Fondul de coeziune pentru a stimula investiiile n ceea ce privete msurile de mbuntire a eficienei energetice. Investiiile n materie de mbuntire a eficienei ener getice au potenialul de a contribui la creterea economic, ocuparea forei de munc, inovare i reducerea srciei energetice n gospodrii, avnd, prin urmare, o contribuie pozitiv la coeziunea economic, social i teritorial. Zonele cu potenial de finanare includ msurile privind eficiena energetic n cldirile publice i locuinele sociale i furnizarea de noi competene pentru promovarea ocuprii forei de munc n sectorul eficienei energetice.

n special, mecanismele de finanare ar putea utiliza aceste contribuii, resurse i venituri pentru a facilita i a ncuraja investiiile de capital privat, bazndu-se n special pe investitori instituionali i folosind criterii care s asigure atingerea att a obiectivelor de mediu, ct i a obiectivelor sociale pentru acordarea fondurilor; pentru a utiliza instrumente financiare inovatoare (de exemplu, garanii de credit pentru capitalul privat, garanii de credit pentru ncurajarea contractelor de performan energetic, subvenii, credite subvenionate i linii de credit specifice, sisteme de finanare a terilor) care s reduc riscurile proiectelor n materie de eficien energetic i s permit renovri rentabile, chiar i la nivelul gospodriilor cu venituri mici i medii; pentru a fi legate de programe sau de agenii care vor agrega i vor evalua calitatea proiectelor de economisire de energie, vor furniza asisten tehnic, vor promova piaa serviciilor energetice i vor contribui la generarea de cereri din partea consumatorilor pentru servicii energetice.

(53)

(50)

Statele membre ar trebui s ncurajeze utilizarea de mecanisme de finanare pentru a contribui la ndeplinirea obiectivelor prezentei directive. Astfel de mecanisme de finanare ar putea include contribuii financiare i amenzi ca urmare a nerespectrii anumitor dispoziii din prezenta directiv; resurse alocate eficienei energetice n conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Directiva 2003/87/CE; resurse alocate eficienei energetice n cadrul financiar multianual, n special Fondul de coeziune, i fondurile structurale i de dezvoltare rural, precum i instrumente financiare europene specifice, precum Fondul european pentru eficien energetic.

Mecanismele de finanare ar putea, de asemenea, s furnizeze resurse corespunztoare pentru sprijinirea programelor de formare i de certificare care mbun tesc i acrediteaz competenele n materie de eficien energetic; s furnizeze resurse pentru cercetare, demonstrare i accelerarea absorbiei de tehnologii la scar mic i de microtehnologii n vederea producerii de energie, precum i pentru optimizarea conectrii acestor generatoare la reea; s fie legate de programe care iau msuri de promovare a eficienei energetice n toate gospodriile, viznd prevenirea srciei energetice i stimularea proprietarilor care nchiriaz casele s asigure cel mai ridicat nivel de eficien energetic a proprie tilor lor; s furnizeze resurse corespunztoare pentru sprijinirea dialogului social i a stabilirii de standarde, viznd mbuntirea eficienei energetice i asigurarea unor condiii de lucru bune, precum i a sntii i a siguranei la locul de munc.

(54)

(51)

Mecanismele de finanare s-ar putea baza, acolo unde este cazul, pe resurse alocate eficienei energetice din obli gaiunile Uniunii pentru finanarea proiectelor; resurse alocate eficienei energetice de la Banca European de

Ar trebui utilizate instrumentele financiare ale Uniunii i mecanismele de finanare inovatoare pentru a realiza obiectivul de mbuntire a performanei energetice a cldirilor organismelor publice. n acest sens, statele membre pot utiliza veniturile proprii din nivelurile anuale de emisii alocate n temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE pentru elaborarea unor astfel de mecanisme pe baz voluntar i innd seama de normele bugetare naionale.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/9

(55)

La punerea n aplicare a obiectivului de 20 % n materie de eficien energetic, Comisia va trebui s monitorizeze impactul noilor msuri asupra Directivei 2003/87/CE, stabilind sistemul Uniunii privind comercializarea cotelor de emisii (ETS), pentru a menine stimulentele din sistemul de comercializare a emisiilor care promoveaz investiiile cu emisii sczute de carbon i pregtesc sectoarele ETS n vederea inovaiilor necesare n viitor. Va fi necesar monitorizarea de ctre Comisie a impactului asupra acelor sectoare industriale care sunt expuse la un risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, astfel cum s-a stabilit n Decizia 2010/2/UE a Comisiei din 24 decembrie 2009 de stabilire, n conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European i a Consiliului, a unei liste a sectoarelor i subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc important de relocare a emisiilor de dioxid de carbon (1), pentru a asigura faptul c prezenta directiv promoveaz i nu mpiedic dezvoltarea sectoarelor respective. Directiva 2006/32/CE solicit statelor membre s adopte i s ncerce s ating obiectivul naional indicativ global de 9 % n ceea ce privete reducerea consumului de energie pn n 2016 prin punerea n aplicare a servi ciilor energetice i a altor msuri de mbuntire a eficienei energetice. Directiva n cauz prevede c cel de-al doilea plan pentru eficien energetic adoptat de ctre statele membre trebuie s fie urmat n mod cores punztor, dup caz, de propunerile Comisiei pentru msuri suplimentare, inclusiv extinderea perioadei de aplicare a obiectivelor. Dac un raport concluzioneaz c nu s-a nregistrat un progres suficient ctre atingerea obiectivelor naionale indicative prevzute de directiva n cauz, propunerile respective trebuie s abordeze nivelul i natura obiectivelor. Conform evalurii impactului care nsoete prezenta directiv, statele membre sunt pe cale s realizeze obiectivul de 9 %, care este o opiune mai puin ambiioas dect obiectivul de 20 % adoptat ulterior privind reducerea consumului de energie pn n 2020, i prin urmare nu este necesar abordarea nivelului obiectivelor. Programul Energie inteligent Europa stabilit prin Decizia nr. 1639/2006/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 24 octombrie 2006 de instituire a unui program-cadru pentru inovaie i competitivitate (20072013) (2) a fost esenial pentru crearea unui mediu favorabil punerii corespunztoare n aplicare a politicilor Uniunii privind energia durabil prin nlturarea barierelor de pe pia precum nivelul insuficient de sensibilizare i de capacitate a actorilor de pe pia i a instituiilor, barierele tehnice sau administrative la nivel naional n calea bunei funcionri a pieei interne a energiei sau pieele subdezvoltate ale muncii pentru a face fa dificultii reprezentate de obiectivul unei economii cu emisii sczute de dioxid de carbon. Multe dintre aceste bariere sunt nc semnificative. Pentru a valorifica potenialul considerabil de econo misire a energiei pe care l au produsele cu impact ener getic, ar trebui accelerat i extins punerea n aplicare a

Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerinelor n materie de proiectare ecologic aplicabile produselor cu impact energetic (3) i a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare i informaii standard despre produs, a consumului de energie i de alte resurse al produselor cu impact energetic (4). Ar trebui acordat prioritate produselor care ofer potenialul cel mai ridicat de economisire a energiei, astfel cum au fost identificate n planul de lucru pentru proiectarea ecologic, precum i revizuirii, acolo unde este cazul, a msurilor existente.
(59)

n vederea clarificrii condiiilor n care statele membre pot stabili cerine privind performana energetic n temeiul Directivei 2010/31/UE respectnd totodat Directiva 2009/125/CE i msurile de punere n aplicare a acesteia, Directiva 2009/125/CE ar trebui modificat n mod corespunztor. Deoarece scopul prezentei directive, i anume acela de a atinge obiectivul Uniunii de 20 % n materie de eficien energetic pn n 2020 i de a deschide calea pentru viitoarea cretere a eficienei energetice dup 2020, nu poate fi realizat n mod satisfctor de ctre statele membre fr adoptarea de msuri suplimentare privind eficiena energetic i avnd n vedere c acesta poate fi ndeplinit mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta anumite msuri n conformitate cu principiul subsidiaritii, astfel cum este prevzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea European. n conformitate cu principiul proporionalitii, astfel cum este prevzut la articolul respectiv, prezenta directiv nu depete ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului n cauz. Pentru a permite adaptarea la progresul tehnic i la modi ficrile privind distribuia surselor de energie, competena de a adopta acte n conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene ar trebuie delegat Comisiei n ceea ce privete reexaminarea valorilor de referin armonizate privind randamentul energetic prevzute n Directiva 2004/8/CE, precum i n ceea ce privete valorile, metodele de calcul, coefi cientul de energie primar implicit i cerinele din anexele la prezenta directiv. Este deosebit de important ca, pe parcursul lucrrilor sale pregtitoare, Comisia s organizeze consultri adecvate, inclusiv la nivel de experi. Comisia, atunci cnd pregtete i elaboreaz acte delegate, ar trebui s asigure o transmitere simultan, n timp util i adecvat a documentelor relevante ctre Parlamentul European i Consiliu. n vederea asigurrii unor condiii uniforme pentru punerea n aplicare a prezentei directive, ar trebui conferite competene de executare Comisiei. Respectivele competene ar trebui exercitate n conformitate cu Regu lamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European i al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor i principiilor generale privind mecanismele de control de ctre statele membre al exercitrii compe tenelor de executare de ctre Comisie (5).

(56)

(60)

(61)

(57)

(62)

(58)

(1) JO L 1, 5.1.2010, p. 10. (2) JO L 310, 9.11.2006, p. 15.

(3) JO L 285, 31.10.2009, p. 10. (4) JO L 153, 18.6.2010, p. 1. (5) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

L 315/10

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(63)

Toate dispoziiile de fond ale Directivelor 2004/8/CE i 2006/32/CE ar trebui abrogate, cu excepia articolului 4 alineatele (1)-(4) din Directiva 2006/32/CE i a anexelor I, III i IV la Directiva 2006/32/CE. Aceste din urm dispoziii ar trebui s fie aplicate n continuare pn la expirarea termenului limit pentru realizarea obiectivului de 9 %. Articolul 9 alineatele (1) i (2) din Directiva 2010/30/UE, care prevede pentru statele membre obligaia de a depune eforturi s achiziioneze numai acele produse care aparin clasei celei mai ridicate de eficien energetic, ar trebui eliminat. Obligaia de a transpune prezenta directiv n legislaia naional ar trebui limitat la dispoziiile care reprezint o modificare de fond n raport cu Directivele 2004/8/CE i 2006/32/CE. Obligaia de transpunere a dispoziiilor nemodificate decurge din respectivele directive.

compatibile cu dreptul Uniunii. n cazul n care legislaia naional prevede msuri mai stricte, statul membru notific aceast legislaie Comisiei. Articolul 2 Definiii n sensul prezentei directive, se aplic urmtoarele definiii: 1. energie nseamn toate formele de produse energetice, combustibili, energie termic, energie din surse regenerabile, energie electric sau orice alt form de energie, astfel cum sunt definite n articolul 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European i al Consiliului din 22 octombrie 2008 privind statisticile n domeniul energiei (1); consum de energie primar nseamn consumul intern brut, cu excepia utilizrilor neenergetice; consumul final de energie nseamn toat energia furnizat industriei, transporturilor, gospodriilor, sectoarelor prestatoare de servicii i agriculturii. Acesta exclude livrrile ctre sectorul de transformare a energiei i ctre industriile din sectorul energetic; eficien energetic nseamn raportul dintre rezultatul constnd n performan, servicii, bunuri sau energie i energia folosit n acest scop; economii de energie nseamn o cantitate de energie economisit determinat prin msurarea i/sau estimarea consumului nainte i dup punerea n aplicare a unei msuri de mbuntire a eficienei energetice, asigurnd n acelai timp normalizarea condiiilor externe care afecteaz consumul de energie; mbuntirea eficienei energetice nseamn o cretere a eficienei energetice ca rezultat al schimbrilor tehnologice, comportamentale i/sau economice; serviciu energetic nseamn beneficiu fizic, utilitate sau bun obinut dintr-o combinaie de energie cu o tehnologie sau aciune eficient din punct de vedere energetic care poate include activitile de exploatare, ntreinere i control necesare pentru prestarea serviciului, care este furnizat pe baza unui contract i care, n condiii normale, s-a dovedit c duce la o mbuntire a eficienei energetice sau economii de energie primar, n condiii verificabile i msurabile sau estimabile; organisme publice nseamn autoriti contractante astfel cum sunt definite n Directiva 2004/18/CE a Parla mentului European i a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziii publice de lucrri, de bunuri i de servicii (2); administraie central nseamn toate departamentele administrative a cror competen acoper ntregul teritoriu al unui stat membru;

(64)

2.
(65)

Este necesar ca prezenta directiv s nu aduc atingere obligaiilor statelor membre legate de termenele de trans punere n legislaia naional i de aplicare a Directivelor 2004/8/CE i 2006/32/CE. n conformitate cu Declaraia politic comun a statelor membre i a Comisiei privind documentele explicative din 28 septembrie 2011, statele membre s-au angajat s ataeze la notificarea msurilor de transpunere, n cazuri justificate, unul sau mai multe documente care explic relaia dintre elementele unei directive i prile corespunztoare ale instrumentelor naionale de trans punere. n ceea ce privete prezenta directiv, legiuitorul consider c este justificat transmiterea unor astfel de documente,

3.

(66)

4.

5.

ADOPT PREZENTA DIRECTIV:

6.
CAPITOLUL I OBIECTUL, DOMENIUL DE APLICARE, DEFINIII I OBIECTIVE DE EFICIEN ENERGETIC

7.

Articolul 1 Obiect i domeniu de aplicare (1) Prezenta directiv prevede un cadru comun de msuri pentru promovarea eficienei energetice pe teritoriul Uniunii cu scopul de a se asigura atingerea obiectivului principal al Uniunii de 20 % n materie de eficien energetic pn n 2020 i de a deschide calea pentru viitoarea cretere a eficienei energetice dup aceast dat. Prezenta directiv prevede norme menite s elimine barierele existente pe piaa energiei i s depeasc deficienele pieei care mpiedic eficiena n ceea ce privete aprovizionarea i utilizarea energiei, stabilind obiectivele naionale indicative n materie de eficien energetic pentru 2020. (2) Cerinele prevzute de prezenta directiv sunt cerine minime i nu mpiedic niciun stat membru s menin sau s introduc msuri mai stricte. Astfel de msuri trebuie s fie

8.

9.

(1) JO L 304, 14.11.2008, p. 1. (2) JO L 134, 30.4.2004, p. 114.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/11

10. suprafa total util nseamn suprafaa unei cldiri sau a unei pri de cldire unde se utilizeaz energie pentru a regla climatul interior; 11. sistem de gestionare a energiei nseamn un set de elemente legate ntre ele sau care interacioneaz ntre ele aparinnd unui plan care stabilete obiectivul de eficien energetic i strategia de atingere a acestui obiectiv; 12. standard european nseamn un standard adoptat de Comitetul European de Standardizare, de Comitetul European de Standardizare Electrotehnic sau de Institutul European de Standardizare n Telecomunicaii i pus la dispoziia publicului; 13. standard internaional nseamn un standard adoptat de Organizaia Internaional de Standardizare i pus la dispoziia publicului; 14. parte obligat nseamn distribuitorul de energie sau furnizorul de energie pentru care sunt obligatorii schemele naionale de obligaii n ceea ce privete eficiena energetic, prevzute la articolul 7; 15. parte mandatat nseamn o entitate juridic creia i-au fost delegate competene de ctre administraia public sau de un alt organism public pentru a dezvolta, gestiona sau exploata un sistem de finanare n numele administraiei publice sau al altui organism public; 16. parte participant nseamn o ntreprindere sau un organism public care s-a angajat s ating anumite obiective n cadrul unui acord voluntar sau cruia i se aplic un instrument naional de politic de reglementare; 17. autoritate public de punere n aplicare nseamn un organism reglementat de dreptul public, responsabil cu realizarea sau monitorizarea impozitrii energiei sau a carbonului, a sistemelor i instrumentelor financiare, a stimulentelor fiscale, a standardelor i normelor, a sistemelor de etichetare energetic, a formrii i educaiei; 18. msur de politic nseamn un instrument de regle mentare, financiar, fiscal, voluntar sau de furnizare a infor maiilor stabilit n mod oficial i pus n aplicare ntr-un stat membru pentru a crea un cadru favorabil, o cerin sau un stimulent pentru ca actorii de pe pia s furnizeze i s achiziioneze servicii energetice i s ntreprind alte msuri de mbuntire a eficienei energetice; 19. aciune individual nseamn o aciune care duce la mbu ntiri verificabile i msurabile sau care pot fi estimate ale eficienei energetice i care este efectuat ca rezultat al unei msuri de politic; 20. distribuitor de energie nseamn o persoan fizic sau juridic, inclusiv un operator de sistem de distribuie, responsabil de transportul energiei n vederea livrrii acesteia la consumatorii finali sau la staiile de distribuie care vnd energie consumatorilor finali;

21. operator de sistem de distribuie nseamn operator de distribuie astfel cum este definit n Directiva 2009/72/CE i, respectiv, n Directiva 2009/73/CE; 22. furnizor de energie nseamn o persoan fizic sau juridic care vinde energie consumatorilor finali; 23. consumator final nseamn o persoan fizic sau juridic care achiziioneaz energie pentru propriul su consum final; 24. furnizor de servicii energetice nseamn o persoan fizic sau juridic care furnizeaz servicii energetice sau alte msuri de mbuntire a eficienei energetice ctre instalaia sau sediul consumatorului final; 25. audit energetic nseamn o procedur sistematic al crei scop este obinerea unor cunotine corespunztoare despre profilul consumului energetic existent al unei cldiri sau al unui grup de cldiri, al unei operaiuni sau instalaii indus triale sau comerciale sau al unui serviciu privat sau public, identificarea i cuantificarea oportunitilor rentabile de economisire a energiei i raportarea rezultatelor; 26. ntreprinderi mici i mijlocii sau IMM-uri nseamn ntreprinderi n sensul celor definite n titlul I din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microntreprinderilor i a ntreprinderilor mici i mijlocii (1); categoria microntreprinderilor i ntre prinderilor mici i mijlocii este format din ntreprinderi care au sub 250 de angajai i a cror cifr de afaceri anual nu depete 50 milioane EUR i/sau al cror total al bilanului anual nu depete 43 milioane EUR; 27. contract de performan energetic nseamn un acord contractual ntre beneficiarul i furnizorul unei msuri de mbuntire a eficienei energetice, verificat i monito rizat pe toat perioada contractului, prin care investiiile (activitatea, aprovizionarea sau serviciile) n msura respectiv sunt pltite proporional cu un nivel al mbun tirii eficienei energetice convenit prin contract sau cu alte criterii convenite privind performana energetic, cum ar fi economiile financiare; 28. sistem de contorizare inteligent nseamn un sistem elec tronic care poate msura consumul de energie oferind mai multe informaii dect un contor tradiional i care poate transmite i primi date utiliznd o anumit form de comu nicaii electronice; 29. operator de sistem de transport nseamn operator de transport i de sistem astfel cum este definit n Directiva 2009/72/CE i, respectiv, n Directiva 2009/73/CE; 30. cogenerare nseamn producerea simultan, n acelai proces, a energiei termice i a energiei electrice sau mecanice; 31. cerere justificat din punct de vedere economic nseamn cererea care nu depete necesarul de nclzire sau rcire i care ar putea fi satisfcut altfel n condiiile pieei, prin alte procese de producere a energiei, n afar de cogenerare;
(1) JO L 124, 20.5.2003, p. 36.

L 315/12

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

32. energie termic util nseamn energia termic produs ntr-un proces de cogenerare, pentru a satisface o cerere de nclzire sau rcire, justificat din punct de vedere economic; 33. energie electric produs prin cogenerare nseamn energia electric produs ntr-un proces legat de producerea de energie termic util i calculat n conformitate cu metodologia prezentat n anexa I; 34. cogenerare de nalt eficien nseamn cogenerarea care ndeplinete criteriile stabilite n anexa II; 35. eficien global nseamn suma anual a produciei de energie electric i mecanic i a produciei de energie termic util, mprit la cantitatea de combustibil folosit pentru producerea energiei termice ntr-un proces de cogenerare i n producia brut de energie electric i mecanic; 36. raportul dintre energia electric i energia termic nseamn raportul dintre energia electric produs prin cogenerare i energia termic util la funcionare exclusiv n regim de cogenerare, utiliznd datele operaionale ale unei uniti specifice; 37. unitate de cogenerare nseamn acea unitate care poate funciona n regim de cogenerare; 38. unitate de cogenerare de mic putere nseamn o unitate de cogenerare cu capacitate instalat mai mic de 1 MWe; 39. unitate de microcogenerare nseamn o unitate de coge nerare cu o capacitate maxim mai mic de 50 kWe; 40. raportul suprafeelor nseamn raportul dintre suprafaa total a cldirilor i suprafaa terenului ntr-un anumit teri toriu; 41. sistem eficient de termoficare i rcire centralizat nseamn un sistem de termoficare sau rcire centralizat care utilizeaz cel puin 50 % energie din surse regenerabile, 50 % cldur rezidual, 75 % energie termic cogenerat sau 50 % dintr-o combinaie de energie i cldur de tipul celor sus-menionate; 42. nclzire i rcire eficient nseamn o opiune de nclzire i rcire care, comparativ cu un scenariu de baz care reflect situaia normal, reduce msurabil consumul de energie primar necesar pentru a furniza o unitate de energie livrat n cadrul unei limite de sistem relevante ntr-un mod eficient din punct de vedere al costurilor, dup cum a fost evaluat n analiza costuri-beneficii la care se face trimitere n prezenta directiv, innd seama

de energia necesar pentru extracie, conversie, transport i distribuie;

43. nclzire i rcire individual eficient nseamn o opiune privind furnizarea de nclzire i rcire individual care, comparativ cu termoficarea i rcirea centralizat eficient, reduce msurabil consumul de energie primar din surse neregenerabile necesar pentru a furniza o unitate de energie livrat n cadrul unei limite de sistem relevante sau necesit acelai consum de energie primar din surse neregenerabile, dar la un cost inferior, innd seama de energia necesar pentru extracie, conversie, transport i distribuie;

44. reabilitare substanial nseamn reabilitarea ale crei costuri depesc 50 % din costurile de investiii pentru o nou unitate comparabil;

45. agregator nseamn un furnizor de servicii de cerere de energie care combin ncrcri multiple de scurt durat ale consumatorilor pentru a vinde sau a licita pe piee de energie organizate.

Articolul 3 Obiective de eficien energetic (1) Fiecare stat membru stabilete un obiectiv naional indicativ n materie de eficien energetic, bazat fie pe consumul de energie primar sau consumul final de energie, fie pe economiile de energie primar sau final, fie pe inten sitatea energetic. Statele membre notific aceste obiective Comisiei n conformitate cu articolul 24 alineatul (1) i cu anexa XIV partea 1. Cu ocazia acestei notificri, statele membre exprim aceste obiective, de asemenea, ca nivel absolut al consumului de energie primar i al consumului final de energie n 2020 i explic n ce fel i pe baza cror date a fost calculat acest lucru.

n momentul stabiliri acestor obiective, statele membre iau n considerare:

(a) faptul c, n 2020, consumul de energie al Uniunii trebuie s fie de maximum 1 474 Mtep de energie primar sau maximum 1 078 Mtep de energie final;

(b) msurile prevzute de prezenta directiv;

(c) msurile adoptate n vederea realizrii obiectivelor naionale privind economiile de energie, adoptate n temeiul arti colului 4 alineatul (1) din Directiva 2006/32/CE; i

(d) alte msuri de promovare a eficienei energetice n cadrul statelor membre i la nivelul Uniunii.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/13

Cu ocazia stabilirii acestor obiective, statele membre pot ine seama de asemenea de situaia naional care afecteaz consumul de energie primar, ca de exemplu: (a) potenialul rmas de reducere rentabil a consumului de energie; (b) evoluia i prognozele privind PIB; (c) schimbrile nregistrate n importurile i exporturile de energie; (d) dezvoltarea tuturor surselor regenerabile de energie, energia nuclear, captarea i stocarea dioxidului de carbon; i (e) aciunea timpurie. (2) Pn la 30 iunie 2014, Comisia evalueaz progresele nregistrate i msura n care obinerea de ctre Uniune a unui consum de energie de maximum 1 474 Mtep de energie primar i/sau a unui consum de maximum 1 078 Mtep de energie final n 2020 este realizabil. (3) Cu ocazia reexaminrii menionate la alineatul (2), Comisia: (a) nsumeaz obiectivele naionale indicative n materie de eficien energetic raportate de statele membre; (b) evalueaz dac suma acestor obiective poate fi considerat un indicator fiabil al ndeplinirii de ctre Uniune a obiec tivului su, innd seama de evaluarea primului raport anual n conformitate cu articolul 24 alineatul (1) i de evaluarea planurilor naionale de aciune pentru eficien energetic n conformitate cu articolul 24 alineatul (2); (c) ine seama de analiza complementar decurgnd din: (i) o evaluare a progresului nregistrat privind consumul de energie, precum i privind acest consum raportat la activitatea economic de la nivelul Uniunii, inclusiv progresele nregistrate n ceea ce privete eficiena furnizrii de energie n statele membre ale cror obiective indicative naionale se bazeaz pe consumul final de energie sau pe economiile de energie final, inclusiv progresele nregistrate ca urmare a respectrii de ctre aceste state membre a dispoziiilor capitolului III din prezenta directiv; (ii) rezultatele obinute din exerciiile de modelare n ceea ce privete evoluiile viitoare ale consumului de energie la nivelul Uniunii; (d) compar rezultatele de la literele (a)-(c) cu cantitatea de energie pentru consum care ar fi necesar pentru a obine un consum de energie de maximum 1 474 Mtep de energie primar i/sau un consum de maximum 1 078 Mtep de energie final n 2020.
CAPITOLUL II CONSUMUL ENERGETIC EFICIENT

deniale i comerciale, att publice, ct i private, existente la nivel naional. Aceast strategie cuprinde: (a) o imagine de ansamblu a parcului imobiliar existent la nivel naional, bazat, dup caz, pe eantioane statistice; (b) identificarea soluiilor de renovare eficiente din punct de vedere al costurilor i relevante pentru tipul de cldiri i zona climatic; (c) politici i msuri de stimulare a renovrilor de cldiri, apro fundate i eficiente din punct de vedere al costurilor, inclusiv a renovrilor aprofundate efectuate n etape; (d) o perspectiv previzional, n vederea ghidrii deciziilor de investiii ale diferitelor persoane, ale ntreprinderilor de construcii i ale instituiilor financiare; (e) o estimare bazat pe date concrete a economiilor de energie preconizate i a altor beneficii mai mari. O prim versiune a strategiei se public pn la 30 aprilie 2014, este actualizat ulterior o dat la trei ani i este transmis Comisiei ca parte a Planurilor de aciune naionale privind eficiena energetic. Articolul 5 Rolul de exemplu al cldirilor organismelor publice (1) Fr a aduce atingere articolului 7 din Directiva 2010/31/UE, fiecare stat membru se asigur c, ncepnd cu 1 ianuarie 2014, 3 % din suprafaa total a cldirilor nclzite i/sau rcite deinute i ocupate de administraia sa central se renoveaz anual pentru a ndeplini cel puin cerinele minime n materie de performan energetic stabilite de statul membru n cauz n temeiul articolului 4 din Directiva 2010/31/UE. Ponderea de 3 % se calculeaz la suprafaa total a cldirilor cu o suprafa total util de peste 500 m2 deinute i ocupate de administraia central a statului membru n cauz, care nu nde plinesc, la data de 1 ianuarie a fiecrui an, cerinele naionale minime privind performana energetic stabilite n temeiul arti colului 4 din Directiva 2010/31/UE. ncepnd cu 9 iulie 2015, pragul respectiv este cobort la 250 m2. n cazul n care un stat membru solicit ca obligaia de a renova anual 3 % din suprafaa total s se extind la suprafaa deinut i ocupat de departamente administrative situate la un nivel inferior administraiei centrale, rata de 3 % se calculeaz la suprafaa total a cldirilor cu o suprafa total util de peste 500 m2 i, ncepnd cu 9 iulie 2015, de peste 250 m2 deinute i ocupate de administraia central i de aceste departamente administrative ale statului membru n cauz, care nu nde plinesc, la data de 1 ianuarie a fiecrui an, cerinele naionale minime privind performana energetic stabilite n temeiul arti colului 4 din Directiva 2010/31/UE.

Articolul 4 Renovarea cldirilor Statele membre stabilesc o strategie pe termen lung pentru mobilizarea investiiilor n renovarea stocului de cldiri rezi

L 315/14

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

n momentul punerii n aplicare a msurilor pentru renovarea complet a cldirilor administraiei centrale n conformitate cu primul paragraf, statele membre pot alege s ia n considerare cldirea n ansamblu, inclusiv anvelopa cldirii, echipamentele, funcionarea i ntreinerea. Statele membre solicit includerea cldirilor administraiei centrale cu cea mai sczut performan energetic printre prio ritile msurilor de eficien energetic, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic i eficient din punct de vedere al costurilor. (2) Statele membre pot hotr s nu stabileasc sau s nu aplice cerinele menionate la alineatul (1) pentru urmtoarele categorii de cldiri: (a) cldiri protejate oficial ca fcnd parte dintr-un sit protejat sau datorit valorii lor arhitecturale sau istorice deosebite, n msura n care respectarea anumitor cerine minime de performan energetic ar modifica n mod inacceptabil caracterul sau aspectul acestora; (b) cldiri deinute de forele armate sau de administraia central i care servesc unor obiective de aprare naional, cu excepia spaiilor de locuit individuale sau a cldirilor de birouri ale forelor armate i ale altor categorii de personal angajat de autoritile de aprare naional; (c) cldiri utilizate ca lcauri de cult sau pentru alte activiti cu caracter religios. (3) n cazul n care un stat membru renoveaz mai mult de 3 % din suprafaa total a cldirilor administraiei centrale ntrun anumit an, acesta poate contabiliza excedentul n cadrul ratei de renovare anual a oricruia dintre cei trei ani anteriori sau urmtori. (4) Statele membre pot contabiliza, n cadrul ratei de renovare anual a cldirilor administraiei centrale, cldirile noi ocupate i deinute pentru a nlocui cldiri specifice ale administraiei centrale demolate n oricare din cei doi ani precedeni sau cldiri vndute, demolate ori scoase din uz n oricare din cei doi ani precedeni ca urmare a utilizrii mai intensive a altor cldiri. (5) n sensul alineatului (1), pn la 31 decembrie 2013, statele membre stabilesc i pun la dispoziia publicului un inventar al cldirilor administraiei centrale nclzite i/sau rcite cu o suprafa total util de peste 500 m2 i, pn la 9 iulie 2015, de peste 250 m2, excluznd cldirile exceptate n temeiul alineatului (2). Inventarul cuprinde urmtoarele infor maii: (a) suprafaa total n m2; i (b) performana energetic a fiecrei cldiri sau datele energetice relevante. (6) Fr a aduce atingere articolului 7 din Directiva 2010/31/UE, statele membre pot opta pentru o abordare alter nativ alineatelor (1)-(5) din prezentul articol, situaie n care statele membre adopt alte msuri eficiente din punct de vedere al costurilor, inclusiv renovri aprofundate i msuri viznd

schimbri n comportamentul ocupanilor, pentru a obine, pn n 2020, o cantitate de economii de energie n cldirile eligibile deinute i ocupate de ctre administraia lor central cel puin echivalent cu cea necesar n temeiul alineatului (1), raportat n fiecare an. n sensul abordrii alternative, statele membre pot estima economiile de energie pe care le-ar genera aplicarea alineatelor (1)-(4) prin utilizarea unor valori standard adecvate pentru consumul de energie al cldirilor de referin ale administraiei centrale, nainte i dup renovare i n conformitate cu esti mrile suprafeei parcului imobiliar al acestora. Categoriile de cldiri de referin ale administraiei centrale sunt reprezentative pentru parcul imobiliar al acesteia. Statele membre care opteaz pentru abordarea alternativ notific Comisiei, pn cel trziu la 31 decembrie 2013, msurile alternative pe care intenioneaz s le adopte, precum i modul n care vor realiza o mbuntire echivalent a performanei energetice a cldirilor deinute de administraia lor central. (7) Statele membre ncurajeaz organismele publice, inclusiv cele de la nivel regional i local, precum i organismele care se ocup de locuinele sociale reglementate de dreptul public, acordnd atenia cuvenit competenelor i structurii adminis trative ale acestora: (a) s adopte un plan n materie de eficien energetic, de sine stttor sau ca parte a unui plan mai cuprinztor privind clima sau mediul, care s conin obiective i aciuni specifice privind economia de energie i eficiena energetic, n vederea respectrii rolului de exemplu al cldirilor admi nistraiei centrale prevzut la alineatele (1), (5) i (6); (b) s pun n aplicare un sistem de gestionare a energiei, inclusiv audituri energetice, ca parte din punerea n aplicare a planului lor; (c) s utilizeze, dup caz, societi de servicii energetice i contractarea n materie de performan energetic pentru a finana renovrile i a implementa planurile de meninere sau de mbuntire a eficienei energetice pe termen lung. Articolul 6 Achiziii efectuate de organismele publice (1) Statele membre se asigur c administraiile centrale achiziioneaz doar produse, servicii i cldiri cu performane nalte de eficien energetic, n msura n care aceasta corespunde cerinelor de eficacitate a costurilor, fezabilitate economic, viabilitate sporit, conformitate tehnic, precum i unui nivel suficient de concuren, astfel cum se menioneaz n anexa III. Obligaia stabilit la primul paragraf se aplic contractelor de achiziii de produse, servicii i cldiri de ctre organismele publice, n msura n care aceste contracte au o valoare egal sau superioar limitelor stabilite la articolul 7 din Directiva 2004/18/CE.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/15

(2) Obligaia menionat la alineatul (1) se aplic n cazul contractelor forelor armate numai n msura n care aplicarea sa nu genereaz un conflict cu natura i obiectivul principal ale activitilor forelor armate. Obligaia nu se aplic contractelor de furnizare a echipamentului militar definite n Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atri buirea anumitor contracte de lucrri, de furnizare de bunuri i de prestare de servicii de ctre autoritile sau entitile contractante n domeniile aprrii i securitii (1).

(2)

Fiecare stat membru poate, sub rezerva alineatului (3):

(a) s efectueze calculul n conformitate cu alineatul (1) al doilea paragraf, utiliznd valori de 1 % n 2014 i 2015; 1,25 % n 2016 i 2017; i 1,5 % n 2018, 2019 i 2020;

(b) s exclud din calcul, ca volum, toate sau o parte din vnzrile de energie utilizat n activitile industriale enumerate n anexa I la Directiva 2003/87/CE;

(3) Statele membre ncurajeaz organismele publice, inclusiv cele de la nivel regional i local, acordnd atenia cuvenit competenelor i structurii administrative ale acestora, s urmeze exemplul administraiilor lor centrale i s achiziioneze doar produse, servicii i cldiri cu performane ridicate de eficien energetic. Statele membre ncurajeaz organismele publice s evalueze posibilitatea ncheierii de contracte de performan energetic pe termen lung care ofer economii de energie pe termen lung atunci cnd organizeaz licitaii pentru contracte de prestri de servicii cu un coninut energetic semni ficativ.

(c) s permit ca economiile de energie realizate n sectoarele transformrii, distribuiei i transportului de energie, incluznd infrastructura de termoficare i rcire centralizat eficient, ca urmare a punerii n aplicare a cerinelor prevzute la articolul 14 alineatul (4), la articolul 14 alineatul (5) litera (b) i la articolul 15 alineatele (1)-(6) i (9), s se scad din cantitatea de economii de energie prevzute la alineatul (1); i

(4) Fr a aduce atingere alineatului (1), atunci cnd achiziioneaz un pachet de produse reglementat n ansamblu de un act delegat adoptat n temeiul Directivei 2010/30/UE, statele membre pot solicita ca eficiena energetic total s aib prioritate asupra eficienei energetice a produselor indi viduale din pachetul respectiv prin achiziionarea pachetului de produse care respect criteriul apartenenei la cea mai nalt clas de eficien energetic.

(d) s scad economiile de energie rezultate din aciunile indi viduale nou puse n aplicare de la 31 decembrie 2008, care continu s aib impact n 2020 i care pot fi msurate i verificate, din cantitatea de economii de energie menionate la alineatul (1).

Articolul 7 Scheme de obligaii n ceea ce privete eficiena energetic (1) Fiecare stat membru stabilete o schem de obligaii n ceea ce privete eficiena energetic. Respectiva schem asigur c distribuitorii de energie i/sau furnizorii de energie care sunt desemnai ca pri obligate n temeiul alineatului (4) i care i desfoar activitatea pe teritoriul fiecrui stat membru realizeaz un obiectiv cumulativ n materie de economii de energie la nivelul utilizrii finale pn la 31 decembrie 2020, fr a aduce atingere alineatului (2).

(3) Aplicarea alineatului (2) nu conduce la o reducere de mai mult de 25 % din cantitatea de economii de energie prevzute la alineatul (1). Statele membre care fac uz de alineatul (2) notific acest lucru Comisiei pn la 5 iunie 2014, inclusiv elementele enumerate la alineatul (2) care urmeaz s se aplice i un calcul care arat impactul acestora asupra cantitii de economii de energie prevzute la alineatul (1).

Acest obiectiv este cel puin echivalent cu obinerea unor economii noi n fiecare an, de la 1 ianuarie 2014 i pn la 31 decembrie 2020, de 1,5 % din volumul vnzrilor anuale de energie ctre consumatorii finali ale tuturor distribuitorilor de energie sau ale tuturor furnizorilor de energie ca volum, calculat ca medie pe perioada de trei ani imediat anterioar datei de 1 ianuarie 2013. Vnzrile de energie, ca volum, utilizate n transport, pot fi excluse parial sau integral din acest calcul.

(4) Fr a aduce atingere calculului economiilor de energie pentru obiectivul conform alineatului (1) al doilea paragraf, fiecare stat membru desemneaz, n sensul alineatului (1) primul paragraf, pe baza unor criterii obiective i nediscrimina torii, pri obligate n rndul distribuitorilor de energie i/sau al furnizorilor de energie care i desfoar activitatea pe teritoriul acestora i pot include distribuitori de combustibil pentru transport sau comerciani care vnd cu amnuntul combustibil pentru transport care i desfoar activitatea pe teritoriul acestora. Cantitatea economiilor de energie necesare pentru ndeplinirea obligaiei se realizeaz de ctre prile obligate din rndul consumatorilor finali, desemnate, dup caz, de ctre statul membru, indiferent de calculul realizat n baza alineatului (1) sau, dac statele membre decid astfel, prin inter mediul economiilor dovedite provenind de la alte pri, astfel cum se menioneaz la alineatul (7) litera (b).

Statele membre decid modul n care se repartizeaz cantitatea calculat de economii noi, menionat la al doilea paragraf, pe parcursul perioadei respective.
(1) JO L 216, 20.8.2009, p. 76.

(5) Statele membre exprim cantitatea de economii de energie solicitat de la fiecare parte obligat n termeni de consum de energie final sau primar al acestora. Metoda selectat pentru exprimarea cantitii solicitate de economii de energie se utilizeaz, de asemenea, pentru calcularea econo miilor solicitate de prile obligate. Se aplic factorii de conversie din anexa IV.

L 315/16

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(6) Statele membre se asigur c economiile rezultate din aplicarea alineatelor (1), (2) i (9) din prezentul articol i a articolului 20 alineatul (6) se calculeaz n conformitate cu anexa V punctele 1 i 2. Acestea pun n aplicare sisteme de msurare, control i verificare n temeiul crora se verific cel puin o parte semnificativ i un eantion reprezentativ din punct de vedere statistic din msurile de mbuntire a eficienei energetice puse n practic de ctre prile obligate. Msurarea, controlul i verificarea sus-menionate se realizeaz n mod independent fa de prile obligate. (7) n cadrul schemei de obligaii n materie de eficien energetic, statele membre pot: (a) s includ cerine cu scop social n cadrul obligaiilor de economisire a energiei pe care le impun, inclusiv solicitnd ca o parte dintre msurile de eficien energetic s fie puse n aplicare ca prioritate n gospodriile afectate de srcia energetic sau n locuinele sociale; (b) s permit prilor obligate s contabilizeze n cadrul obli gaiei economiile certificate de energie nregistrate de furnizorii de servicii energetice sau de alte pri tere, inclusiv n cazul n care prile obligate promoveaz msuri prin intermediul altor organisme aprobate de stat sau prin intermediul autoritilor publice care pot implica sau nu parteneriate formale i pot fi combinate cu alte surse de finanare. Atunci cnd permit acest lucru, statele membre se asigur c este stabilit un proces de aprobare clar, trans parent i deschis pentru toi actorii de pe pia, care vizeaz reducerea la minimum a costurilor de certificare; (c) s permit prilor obligate s contabilizeze economiile obinute ntr-un anumit an ca i cnd acestea ar fi fost obinute n oricare dintre ultimii patru sau urmtorii trei ani. (8) Statele membre public anual economiile de energie realizate de fiecare parte obligat sau de fiecare subcategorie de parte obligat, precum i economiile totale realizate n cadrul schemei. Statele membre se asigur c prile obligate transmit la cerere: (a) informaiile statistice agregate referitoare la consumatorii lor finali (identificnd modificrile semnificative ale infor maiilor transmise anterior); i (b) informaiile curente privind consumul de energie la consumatorul final, inclusiv, dup caz, profilurile de sarcin, segmentarea consumatorilor i localizarea geografic a consumatorilor, pstrnd, n acelai timp, integritatea i confidenialitatea informaiilor cu caracter privat sau sensibile din punct de vedere comercial, n conformitate cu dreptul aplicabil al Uniunii. O astfel de cerere este efectuat cel mult o dat pe an. (9) Ca alternativ la stabilirea unei scheme de obligaii n ceea ce privete eficiena energetic n temeiul alineatului (1), statele membre pot opta s adopte alte msuri de politic

pentru a realiza economii de energie n rndul consumatorilor finali, cu condiia ca msurile respective de politic s respecte criteriile prevzute la alineatele (10) i (11). Valoarea anual a noilor economii de energie realizate prin aceast abordare este echivalent cu valoarea noilor economii de energie prevzute la alineatele (1), (2) i (3). Cu condiia meninerii echivalenei, statele membre pot combina schemele de obligaii cu msuri de politic alternative, inclusiv cu programe naionale privind eficiena energetic. Msurile de politic menionate la primul paragraf pot include, dar nu se limiteaz la urmtoarele msuri de politic sau combinaii ale acestora: (a) taxe pe energie sau CO2 care au ca efect reducerea consumului de energie la utilizatorii finali; (b) sisteme i instrumente de finanare sau stimulente fiscale care duc la aplicarea tehnologiei sau a tehnicilor eficiente din punct de vedere energetic i care au ca efect reducerea consumului de energie la utilizatorii finali; (c) reglementri sau acorduri voluntare care duc la aplicarea tehnologiei sau a tehnicilor eficiente din punct de vedere energetic i care au ca efect reducerea consumului de energie la utilizatorii finali; (d) standarde i norme care urmresc mbuntirea eficienei energetice a produselor i a serviciilor, inclusiv a cldirilor i a vehiculelor, cu excepia cazurilor n care acestea sunt obligatorii i aplicabile n statele membre n temeiul dreptului Uniunii; (e) sisteme de etichetare energetic, cu excepia celor care sunt obligatorii i aplicabile n statele membre n temeiul dreptului Uniunii; (f) formare i educare, inclusiv programe de consiliere n materie energetic, care duc la aplicarea tehnologiei sau a tehnicilor eficiente din punct de vedere energetic i care au ca efect reducerea consumului de energie la utilizatorii finali. Statele membre notific Comisiei, pn la 5 decembrie 2013, msurile de politic pe care intenioneaz s le adopte n sensul primului paragraf i al articolului 20 alineatul (6), respectnd cadrul prevzut n anexa V punctul 4 i artnd modalitatea n care vor obine economiile necesare. n cazul msurilor de politic menionate la al doilea paragraf i la articolul 20 alineatul (6), respectiva notificare demonstreaz n ce mod sunt ndeplinite criteriile de la alineatul (10). n cazul msurilor de politic, altele dect cele menionate la al doilea paragraf sau la articolul 20 alineatul (6), statele membre explic modalitatea de obinere a unui nivel echivalent de economii, monitorizare i verificare. Comisia poate s fac sugestii de modificare n termen de trei luni de la notificare. (10) Fr a aduce atingere alineatului (11), criteriile pentru msurile de politic adoptate n conformitate cu alineatul (9) al doilea paragraf i cu articolul 20 alineatul (6) sunt urmtoarele:

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/17

(a) msurile de politic prevd cel puin dou perioade inter mediare pn la 31 decembrie 2020 i duc la atingerea nivelului de ambiie prevzut la alineatul (1); (b) responsabilitatea fiecrei pri mandatate, pri participante sau autoriti publice de punere n aplicare, oricare dintre acestea fiind relevant, este definit; (c) economiile de energie care urmeaz a fi obinute sunt stabilite ntr-un mod transparent; (d) cantitatea de economii de energie necesar sau care urmeaz a fi obinut prin msura de politic este exprimat n consum de energie primar sau final, utiliznd factorii de conversie prevzui n anexa IV; (e) economiile de energie sunt calculate utiliznd metodele i principiile cuprinse n anexa V punctele 1 i 2; (f) economiile de energie sunt calculate utiliznd metodele i principiile cuprinse n anexa V punctul 3; (g) prile participante ntocmesc un raport anual privind economiile de energie realizate, cu excepia cazului n care acest lucru nu este posibil, iar respectivul raport este pus la dispoziia publicului; (h) se asigur monitorizarea rezultatelor i sunt considerate msuri adecvate n situaia n care progresele sunt nesatis fctoare; (i) este nfiinat un sistem de control care include i verificarea independent a unei pri semnificative din punct de vedere statistic a msurilor de mbuntire a eficienei energetice; i (j) se public anual date privind evoluiile anuale nregistrate n economiile de energie. (11) Statele membre se asigur c taxele menionate la alineatul (9) al doilea paragraf litera (a) respect criteriile enumerate la alineatul (10) literele (a), (b), (c), (d), (f), (h) i (j). Statele membre se asigur c reglementrile i acordurile voluntare menionate la alineatul (9) al doilea paragraf litera (c) respect criteriile enumerate la alineatul (10) literele (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (i) i (j). Statele membre se asigur c celelalte msuri de politic menionate la alineatul (9) al doilea paragraf i fondurile naionale pentru eficien energetic menionate la articolul 20 alineatul (6) respect criteriile enumerate la alineatul (10) literele (a), (b), (c), (d), (e), (h), (i) i (j). (12) Statele membre se asigur c, n situaia n care impactul msurilor de politic se suprapune cu cel al aciunilor indivi duale, nu se va face o contabilizare dubl a economiilor de energie. Articolul 8 Audituri energetice i sisteme de gestionare a energiei (1) Statele membre promoveaz, pentru toi consumatorii finali, disponibilitatea auditurilor energetice de nalt calitate, rentabile i:

(a) efectuate ntr-o manier independent de ctre experi cali ficai i/sau acreditai, n conformitate cu criteriile de cali ficare; sau (b) puse n aplicare i supravegheate de ctre autoriti inde pendente n temeiul legislaiei naionale. Auditurile energetice menionate la primul paragraf pot fi efectuate de experi interni sau auditori energetici, cu condiia ca statul membru n cauz s fi implementat un sistem care s asigure i s verifice calitatea acestora, care s includ, dup caz, o selecie anual aleatorie a cel puin unui procent semnificativ din punct de vedere statistic din toate auditurile energetice pe care acetia le efectueaz. Pentru a garanta calitatea ridicat a auditurilor energetice i a sistemelor de gestionare a energiei, statele membre stabilesc criterii minime transparente i nediscriminatorii pentru audi turile energetice bazate pe anexa VI. Auditurile energetice nu cuprind clauze care s mpiedice transferul rezultatelor auditului ctre orice furnizor calificat/ acreditat de servicii energetice, cu condiia s nu existe obiecii din partea clientului. (2) Statele membre dezvolt programe pentru a ncuraja IMM-urile s se supun auditurilor energetice, precum i punerea ulterioar n aplicare a recomandrilor acestor audituri. Pe baza unor criterii transparente i nediscriminatorii i fr a aduce atingere legislaiei Uniunii privind ajutorul de stat, statele membre pot s instituie scheme de sprijin pentru IMM-uri, inclusiv n cazul n care au ncheiat acorduri voluntare, pentru a acoperi costurile unui audit energetic i ale punerii n aplicare a unor recomandri extrem de rentabile formulate n urma auditurilor energetice, n cazul n care msurile propuse sunt puse n aplicare. Statele membre aduc n atenia IMM-urilor, inclusiv prin inter mediul organizaiilor reprezentative intermediare ale acestora, exemple concrete privind modul n care sistemele de gestionare a energiei le pot mbunti activitatea. Comisia acord asisten statelor membre, sprijinind schimburile de bune practici n domeniu. (3) Statele membre dezvolt, de asemenea, programe de sensibilizare n rndul gospodriilor n privina beneficiilor unor astfel de audituri, prin intermediul serviciilor de consiliere adecvate. Statele membre ncurajeaz programele de formare pentru cali ficarea auditorilor energetici, viznd asigurarea unui numr suficient de experi disponibili. (4) Statele membre se asigur c ntreprinderile care nu sunt IMM-uri fac obiectul unui audit energetic efectuat ntr-o manier independent i eficient din punct de vedere al costurilor de ctre experi calificai i/sau acreditai sau efectuat i supra vegheat de autoriti independente n temeiul legislaiei naionale pn la 5 decembrie 2015 i cel puin la fiecare patru ani de la data ultimului audit energetic.

L 315/18

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(5) Se consider c auditurile energetice ndeplinesc cerinele de la alineatul (4) n cazul n care sunt efectuate n mod inde pendent, pe baza unor criterii minime bazate pe anexa VI, i sunt puse n aplicare n temeiul acordurilor voluntare ncheiate ntre anumite organizaii ale prilor interesate i un organism numit i supravegheat de ctre statul membru n cauz, sau de ctre alte organisme crora autoritile competente le-au delegat responsabilitatea n acest sens, sau de ctre Comisie. Accesul participanilor de pe pia care ofer servicii energetice se bazeaz pe criterii transparente i nediscriminatorii. (6) ntreprinderile care nu sunt IMM-uri i care pun n aplicare un sistem de gestionare a energiei sau a mediului, certificat de ctre un organism independent n conformitate cu standardele europene sau internaionale relevante, sunt scutite de la cerinele prevzute la alineatul (4), cu condiia ca statele membre s asigure faptul c sistemul de gestionare n cauz include un audit energetic pe baza criteriilor minime bazate pe anexa VI. (7) Auditurile energetice pot fi de sine stttoare sau pot face parte dintr-un audit de mediu mai vast. Statele membre pot solicita ca auditul energetic s includ o evaluare a fezabilitii tehnice i economice a racordrii la o reea de termoficare sau de rcire centralizat existent sau preconizat. Fr a aduce atingere legislaiei Uniunii privind ajutorul de stat, statele membre pot pune n aplicare sisteme de stimulare i de sprijin pentru punerea n aplicare a recomandrilor rezultate n urma auditurilor energetice i a altor msuri similare. Articolul 9 Contorizarea (1) Statele membre garanteaz c, n msura n care este posibil din punct de vedere tehnic, rezonabil din punct de vedere financiar i proporional n raport cu economiile de energie poteniale, consumatorii finali de energie electric, gaze naturale, nclzire centralizat, rcire centralizat i ap cald menajer sunt dotai cu contoare individuale la preuri competitive, care reflect exact consumul real de energie al consumatorilor finali i care furnizeaz informaii despre timpul efectiv de utilizare. Astfel de contoare individuale la preuri competitive se pun totdeauna la dispoziie n cazul n care: (a) se nlocuiete un contor existent, cu excepia situaiei n care acest lucru nu este posibil din punct de vedere tehnic sau nu este rentabil n raport cu economiile poteniale estimate pe termen lung; (b) se face o nou conexiune ntr-o cldire nou sau atunci cnd o cldire este supus unor renovri majore, n confor mitate cu dispoziiile Directivei 2010/31/UE. (2) n cazul i n msura n care statele membre imple menteaz sisteme de contorizare inteligent i introduc contoarele inteligente de gaze naturale i/sau de energie electric n conformitate cu Directivele 2009/72/CE i 2009/73/CE:

(a) acestea se asigur c sistemele de contorizare furnizeaz consumatorilor finali informaii privind perioada de utilizare real i c obiectivele privind eficiena energetic i beneficiile pentru consumatorii finali sunt luate n considerare pe deplin n momentul stabilirii funcionalitilor minime ale contoarelor i a obligaiilor impuse participanilor de pe pia;

(b) acestea asigur securitatea contoarelor inteligente i comu nicarea datelor, precum i dreptul la via privat al consumatorilor finali, n conformitate cu legislaia relevant a Uniunii privind protecia datelor i a vieii private;

(c) n ceea ce privete energia electric i la cererea consuma torului final, acestea solicit operatorilor contoarelor s se asigure c respectivul contor sau respectivele contoare pot msura energia electric exportat ctre reea de la sediul consumatorului final;

(d) acestea se asigur c, la cererea consumatorilor finali, datele nregistrate de contoare privind producia sau consumul de energie electric al acestora sunt puse la dispoziia lor sau a unei pri tere care acioneaz n numele consumatorilor finali, ntr-un format uor de neles pe care l pot utiliza pentru a compara diferite oferte n condiii identice;

(e) acestea stabilesc obligaia de informare i asisten corespun ztoare a consumatorilor la momentul instalrii, n special cu privire la ntregul potenial al contoarelor inteligente n ceea ce privete gestionarea contorizrii i monitorizarea consumului de energie.

(3) n cazul n care nclzirea i rcirea sau apa cald pentru o cldire sunt furnizate de o reea de termoficare sau de o surs central care alimenteaz mai multe cldiri, se instaleaz un contor de energie termic sau de ap cald la schimbtorul de cldur sau la punctul de livrare.

n cldirile cu mai multe apartamente i n cldirile polivalente cu o surs central de nclzire/rcire sau alimentate de la o reea de termoficare sau de la o surs central deservind mai multe cldiri, contoarele care msoar consumul individual se instaleaz de asemenea pn la 31 decembrie 2016 pentru msurarea consumului de energie pentru nclzire sau rcire sau de ap cald pentru fiecare unitate n parte, n cazul n care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic i eficient din punct de vedere al costurilor. n cazul n care utilizarea de contoare individuale nu este fezabil din punct de vedere tehnic sau nu este eficient din punct de vedere al costurilor, pentru contorizarea energiei termice se utilizeaz repartitoare individuale de costuri pentru energia termic destinate msurrii consumului fiecrui corp de nclzire, cu excepia cazului n care statul membru n cauz arat c instalarea unor astfel de repartitoare nu ar fi eficient din punct de vedere al costurilor. n aceste cazuri, pot fi avute n vedere metode alternative eficiente din punct de vedere al costurilor privind msurarea consumului de energie termic.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/19

n cazul n care cldirile cu mai multe apartamente sunt alimentate de la reele de termoficare sau rcire centralizat sau n cazul n care prevaleaz sistemele comune proprii de nclzire sau rcire pentru astfel de cldiri, statele membre pot introduce norme transparente privind repartizarea costurilor pentru consumul de energie termic sau de ap cald n astfel de cldiri, n vederea asigurrii transparenei i a corectitudinii contabilizrii consumului individual. Dup caz, astfel de norme includ orientri privind modalitatea de repartizare a costurilor pentru energia termic i/sau apa cald utilizat, dup cum urmeaz: (a) ap cald menajer; (b) energie termic distribuit de instalaia cldirii i n scopul nclzirii zonelor comune (n cazul n care casa scrilor i coridoarele sunt echipate cu corpuri de nclzire); (c) n scopul nclzirii apartamentelor. Articolul 10 Informaii privind facturarea (1) n cazul n care consumatorii finali nu dispun de contoare inteligente conform Directivelor 2009/72/CE i 2009/73/CE, statele membre se asigur, pn la 31 decembrie 2014, c informaiile cu privire la facturare sunt exacte i au la baz consumul real, n conformitate cu anexa VII punctul 1.1, n cazul tuturor sectoarelor reglementate de prezenta directiv, inclusiv al distribuitorilor de energie, al operatorilor de sisteme de distribuie i al furnizorilor de energie, atunci cnd acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic i justificat din punct de vedere economic. Aceast obligaie poate fi ndeplinit printr-un sistem de auto citire periodic de ctre consumatorii finali n cadrul cruia acetia comunic citirile propriului contor furnizorului de energie. Numai n cazul n care consumatorul final nu a transmis o citire a contorului pentru o perioad stabilit de facturare, factura se bazeaz pe o estimare a consumului sau pe o sum forfetar. (2) Contoarele instalate n conformitate cu Directivele 2009/72/CE i 2009/73/CE permit furnizarea de informaii exacte privind facturarea, bazate pe consumul real. Statele membre asigur consumatorilor finali posibilitatea de a accesa cu uurin informaii suplimentare referitoare la consumul anterior care permit o autoverificare detaliat. Informaiile suplimentare privind consumul anterior includ: (a) date cumulative pentru cel puin ultimii trei ani sau pentru perioada scurs de la nceputul contractului de furnizare, dac aceasta din urm este mai mic. Datele corespund intervalelor pentru care au fost elaborate informaii privind facturarea frecvent; i (b) date detaliate n funcie de perioada de utilizare pentru fiecare zi, sptmn, lun i an. Aceste date se pun la dispoziia consumatorului final prin intermediul internetului sau al interfeei destinate contoarelor, pentru perioada de cel puin 24 de luni anterioare sau pentru perioada scurs de la nceputul contractului de furnizare, dac aceasta din urm este mai mic.

(3) Indiferent dac au fost instalate sau nu contoare inteli gente, statele membre: (a) solicit ca, la cererea consumatorului final, informaiile privind facturile la energie i consumul anterior al consuma torilor finali s fie puse la dispoziia unui furnizor de servicii energetice desemnat de ctre consumatorul final, n msura n care aceste informaii sunt disponibile; (b) se asigur c consumatorilor finali li se ofer opiunea de a primi pe cale electronic facturi i informaii privind factu rarea, precum i c consumatorii primesc, la cerere, o explicaie clar i uor de neles a modului de stabilire a facturii, n special n cazul n care facturile nu sunt bazate pe consumul real; (c) se asigur c, mpreun cu factura, sunt puse la dispoziie informaii adecvate pentru a oferi consumatorilor finali o perspectiv cuprinztoare asupra costurilor actuale ale energiei, n conformitate cu anexa VII; (d) pot prevedea c, la cererea consumatorului final, informaiile cuprinse n respectivele facturi nu sunt considerate ca fiind o solicitare de plat. n astfel de cazuri, statele membre se asigur c furnizorii de surse de energie ofer modaliti flexibile pentru plile propriu-zise; (e) solicit ca informaiile i estimrile costurilor energiei s fie puse la dispoziia consumatorilor la cerere, n timp util i ntr-un format uor de neles, care s le permit acestora s compare diferite oferte n condiii identice. Articolul 11 Costurile de acces la informaiile privind contorizarea i facturarea (1) Statele membre se asigur c consumatorii finali i primesc n mod gratuit toate facturile i toate informaiile privind facturarea pentru consumul de energie, precum i c acetia au acces adecvat i gratuit la datele privind propriul consum. (2) Prin derogare de la alineatul (1), repartizarea costurilor aferente informaiilor privind facturarea pentru consumul indi vidual de energie pentru nclzire i rcire n cldirile cu mai multe apartamente i n cldirile polivalente, conform articolului 9 alineatul (3), se efectueaz fr a genera profit. Costurile care rezult din atribuirea acestei sarcini unei tere pri, precum un furnizor de servicii sau furnizorul local de energie, i care acoper msurarea, alocarea i contabilizarea consumului indi vidual real n astfel de cldiri, pot fi puse pe seama consuma torilor finali, n msura n care astfel de costuri sunt rezonabile. Articolul 12 Programul de informare i de capacitare a consumatorilor (1) Statele membre iau msurile corespunztoare pentru a promova i a facilita o utilizare eficient a energiei de ctre micii consumatori de energie, inclusiv de ctre consumatorii interni. Aceste msuri pot face parte dintr-o strategie naional.

L 315/20

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(2) n sensul alineatului (1), aceste msuri includ unul sau mai multe dintre elementele enumerate la litera (a) sau (b): (a) o serie de instrumente i politici de promovare a schimbrii comportamentale, care pot include: (i) stimulente financiare; (ii) acces la finane, mprumuturi nerambursabile sau subvenii; (iii) furnizarea de informaii; (iv) proiecte exemplare; (v) activiti la locul de munc; (b) ci i mijloace de implicare a consumatorilor i a organi zaiilor de consumatori n timpul posibilei instalri a contoarelor inteligente prin comunicarea urmtoarelor elemente: (i) schimbrile eficiente din punct de vedere energetic i uor de realizat cu privire la utilizarea energiei; (ii) informaii cu privire la msurile de eficien energetic. Articolul 13 Sanciuni Statele membre stabilesc norme privind sanciunile aplicabile n caz de nerespectare a dispoziiilor naionale adoptate n confor mitate cu articolele 7-11 i cu articolul 18 alineatul (3) i iau msurile necesare pentru a asigura aplicarea dispoziiilor respective. Sanciunile prevzute trebuie s fie eficiente, proporionale i disuasive. Statele membre notific aceste dispoziii Comisiei pn la 5 iunie 2014 i i notific fr ntrziere orice modificare ulterioar care le afecteaz.
CAPITOLUL III EFICIENA APROVIZIONRII CU ENERGIE

La cererea Comisiei, evaluarea se actualizeaz i este notificat Comisiei la fiecare cinci ani sau. Comisia nainteaz orice astfel de cerere cu cel puin un an nainte de expirarea termenului.

(2) Statele membre adopt politici care ncurajeaz acordarea ateniei cuvenite, la nivel local i regional, potenialului utilizrii sistemelor eficiente de nclzire i rcire, n special a celor care folosesc cogenerarea de nalt eficien. Se ine seama de potenialul de dezvoltare al unor piee locale i regionale ale energiei termice.

(3) Pentru a realiza evaluarea menionat la alineatul (1), statele membre efectueaz o analiz costuri-beneficii la nivelul ntregului lor teritoriu, pe baza condiiilor climatice, a fezabi litii economice i a nivelului de dotare tehnic, n conformitate cu anexa IX partea 1. Analiza costuri-beneficii este capabil s faciliteze identificarea soluiilor celor mai eficiente din punct de vedere al costurilor i al resurselor, n vederea satisfacerii cerinelor de nclzire i rcire. Aceast analiz costuribeneficii poate face parte dintr-o evaluare de mediu n confor mitate cu Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 27 iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri i programe asupra mediului (1).

(4) n cazul n care evaluarea menionat la alineatul (1) i analiza menionat la alineatul (3) identific un potenial pentru aplicarea cogenerrii de nalt eficien i/sau a termoficrii i rcirii centralizate eficiente, ale crui beneficii depesc costurile, statele membre iau msurile adecvate n vederea dezvoltrii unei infrastructuri de termoficare i rcire centralizat eficient i/sau n vederea favorizrii dezvoltrii cogenerrii de nalt eficien i a utilizrii sistemelor de nclzire i rcire cu cldur rezidual i surse regenerabile de energie, n conformitate cu alineatele (1), (5) i (7).

n cazul n care evaluarea menionat la alineatul (1) i analiza menionat la alineatul (3) nu identific un potenial ale crui beneficii depesc costurile, inclusiv costurile administrative de realizare a analizei costuri-beneficii menionate la alineatul (5), statul membru vizat poate scuti instalaiile de la aplicarea cerinelor prevzute n respectivul alineat.

Articolul 14 Promovarea eficienei energetice n ceea ce privete serviciile de nclzire i rcire (1) Pn la 31 decembrie 2015, statele membre realizeaz i notific Comisiei o evaluare cuprinztoare a potenialului de punere n aplicare a cogenerrii de nalt eficien i a termo ficrii i rcirii centralizate eficiente, care s conin informaiile prevzute n anexa VIII. Dac au efectuat deja o evaluare echi valent, statele membre o notific Comisiei. Evaluarea cuprinztoare ine pe deplin seama de analiza potenialelor naionale de cogenerare de nalt eficien realizat n conformitate cu Directiva 2004/8/CE. (5) Statele membre se asigur c se realizeaz o analiz costuri-beneficii n conformitate cu anexa IX partea 2 atunci cnd, dup 5 iunie 2014:

(a) se planific o nou instalaie termoelectric cu o putere termic total mai mare de 20 MW, n vederea evalurii costurilor i beneficiilor legate de exploatarea instalaiei ca instalaie de cogenerare de nalt eficien;
(1) JO L 197, 21.7.2001, p. 30.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/21

(b) se reabiliteaz substanial o instalaie termoelectric existent cu o putere termic total mai mare de 20 MW, n vederea evalurii costurilor i beneficiilor conversiei acesteia ntr-o instalaie de cogenerare de nalt eficien;

Statele membre notific Comisiei scutirile adoptate n confor mitate cu prezentul alineat, pn la 31 decembrie 2013, precum i eventualele modificri aduse acestora dup aceast dat. (7) Statele membre adopt criterii de autorizare astfel cum se prevede la articolul 7 din Directiva 2009/72/CE sau criterii echivalente pentru acordarea permisului, pentru: (a) a lua n considerare rezultatele evalurii cuprinztoare menionate la alineatul (1); (b) a asigura ndeplinirea cerinelor de la alineatul (5); i

(c) se planific sau se reabiliteaz substanial o instalaie indus trial cu o putere termic total mai mare de 20 MW care produc cldur rezidual la un nivel de temperatur util, n vederea evalurii costului i beneficiilor de utilizare a cldurii reziduale pentru a acoperi o cerere justificat din punct de vedere economic, inclusiv prin cogenerare, i de conectare a respectivei instalaii la o reea de termoficare i rcire centra lizat;

(d) se planific fie o nou reea de termoficare i rcire centra lizat, fie o nou instalaie de producere a energiei cu o putere termic total mai mare de 20 MW n cadrul unei reele existente de termoficare sau rcire centralizat, fie reabilitarea substanial a unei astfel de instalaii existente, n vederea evalurii costurilor i beneficiilor utilizrii cldurii reziduale din instalaiile industriale din apropiere.

(c) a lua n considerare rezultatele analizei costuri-beneficii menionate la alineatul (5). (8) Statele membre pot scuti anumite instalaii individuale, pe baza criteriilor privind autorizarea i acordarea permisului, menionate la alineatul (7), de la aplicarea cerinei de imple mentare a opiunilor ale cror beneficii depesc costurile, dac exist motive imperative juridice, de proprietate sau financiare pentru acest lucru. n aceste situaii, statul membru vizat nainteaz Comisiei o notificare motivat a deciziei sale, n termen de trei luni de la data lurii respectivei decizii. (9) Alineatele (5), (6), (7) i (8) din prezentul articol se aplic instalaiilor reglementate de Directiva 2010/75/UE, fr a aduce atingere cerinelor respectivei directive. (10) Pe baza valorilor de referin armonizate ale eficienei menionate n anexa II litera (f), statele membre se asigur c originea energiei electrice produse prin cogenerare de nalt eficien poate fi garantat n conformitate cu criteriile obiective, transparente i nediscriminatorii stabilite de fiecare stat membru n parte. Statele membre se asigur c garania de origine respect cerinele i conine cel puin informaiile prevzute n anexa X. Statele membre i recunosc reciproc garaniile de origine, exclusiv ca dovad a elementelor prevzute n prezentul alineat. Orice refuz de recunoatere a garaniei de origine ca dovad, n special din motive care in de prevenirea fraudelor, trebuie s se bazeze pe criterii obiective, transparente i nediscriminatorii. Statele membre notific Comisiei un astfel de refuz i motivele acestuia. n cazul unui refuz de a recunoate o garanie de origine, Comisia poate adopta o decizie prin care s oblige partea n cauz s o recunoasc, n special n ceea ce privete criteriile obiective, transparente i nediscriminatorii pe care se bazeaz aceast recunoatere. Comisia este mputernicit s reexamineze, prin intermediul actelor delegate, n conformitate cu articolul 23 din prezenta directiv, valorile de referin armonizate ale randamentului prevzute n Decizia de punere n aplicare 2011/877/UE a Comisiei (1), n temeiul Directivei 2004/8/CE, pn la 31 decembrie 2014.
(1) JO L 343, 23.12.2011, p. 91.

Montarea echipamentelor de captare a dioxidului de carbon produs de o instalaie de ardere n vederea stocrii sale geologice, astfel cum se prevede n Directiva 2009/31/CE, nu este considerat reabilitare n sensul literelor (b), (c) i (d) de la prezentul alineat.

Statele membre pot solicita efectuarea analizei costuri-beneficii menionate la literele (c) i (d) n colaborare cu societile responsabile de operarea reelelor de termoficare i rcire centra lizat.

(6)

Statele membre pot scuti de la aplicarea alineatului (5):

(a) instalaiile de producere a energiei electrice cu funcionare la sarcin de vrf i cele de rezerv care sunt proiectate s funcioneze sub 1 500 de ore de funcionare pe an ca medie mobil pe o perioad de cinci ani, pe baza unei proceduri de verificare stabilite de ctre statele membre care asigur c este ndeplinit acest criteriu de scutire;

(b) centralele nucleare;

(c) instalaiile care trebuie amplasate n apropierea unui sit de stocare geologic autorizat n temeiul Directivei 2009/31/CE.

Statele membre pot, de asemenea, s stabileasc praguri, exprimate n cantiti de cldur rezidual disponibil util, n cerere de energie termic sau n distane dintre instalaiile indus triale i reelele de termoficare, n vederea scutirii instalaiilor individuale de la aplicarea dispoziiilor menionate la alineatul (5) literele (c) i (d).

L 315/22

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(11) Statele membre se asigur c orice sprijin disponibil pentru cogenerare este condiionat de energia electric produs prin cogenerare de nalt eficien i c se face o utilizare eficient a cldurii reziduale utilizate pentru realizarea economiilor de energie primar. Dup caz, sprijinul public pentru cogenerare, precum i pentru producerea centralizat de energie termic i reelele de termoficare fac obiectul normelor privind ajutoarele de stat.

pstrate la nivelul minim necesar i s nu fie disproporionate n raport cu obiectivul social.

Articolul 15 Transformarea, transportul i distribuia energiei (1) Statele membre se asigur c autoritile naionale de reglementare n domeniul energiei acord atenia cuvenit eficienei energetice la ndeplinirea sarcinilor de reglementare menionate n Directivele 2009/72/CE i 2009/73/CE, referitor la deciziile acestora privind exploatarea infrastructurii de gaze naturale i energie electric.

(4) Cnd procedeaz la echilibrarea pieelor i achiziioneaz servicii auxiliare, statele membre asigur eliminarea stimu lentelor n ceea ce privete tarifele de transport i distribuie care duneaz eficienei globale (inclusiv eficienei energetice) a producerii, transportului, distribuiei i furnizrii de energie electric sau a acelor stimulente care ar putea mpiedica parti ciparea rspunsului la cerere. Statele membre se asigur c operatorii de reea sunt stimulai n sensul mbuntirii eficienei conceperii i exploatrii infrastructurii i, n temeiul Directivei 2009/72/CE, c tarifele permit furnizorilor s mbu nteasc participarea consumatorilor la eficiena sistemului, inclusiv rspunsul la cerere, n funcie de situaia naional.

Statele membre se asigur, n special, c autoritile naionale de reglementare, prin elaborarea de tarife i regulamente privind reeaua, n cadrul Directivei 2009/72/CE i innd seama de costurile i beneficiile fiecrei msuri n parte, stimuleaz operatorii de reea s pun la dispoziie servicii de sistem utili zatorilor de reea care s le permit s pun n aplicare msuri de mbuntire a eficienei energetice n contextul dezvoltrii continue a reelelor inteligente.

(5) Fr a aduce atingere articolului 16 alineatul (2) din Directiva 2009/28/CE i innd seama de articolul 15 din Directiva 2009/72/CE i de necesitatea de a asigura continuitatea furnizrii de energie termic, statele membre se asigur c, sub rezerva cerinelor referitoare la meninerea fiabi litii i securitii reelei, bazate pe criteriile transparente i nediscriminatorii stabilite de ctre autoritile naionale compe tente, operatorii de sisteme de transport i operatorii de sisteme de distribuie, atunci cnd dein responsabilitatea repartizrii instalaiilor de producere n teritoriul acestora:

Aceste servicii de sistem pot fi stabilite de operatorul de sistem i nu trebuie s aib un impact negativ asupra securitii siste mului.

(a) garanteaz transportul i distribuia energiei electrice produse prin cogenerare de nalt eficien;

Pentru energia electric, statele membre se asigur c regula mentele privind reeaua i tarifele de reea ndeplinesc criteriile din anexa XI, lundu-se n considerare orientrile i codurile dezvoltate n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 714/2009.

(b) ofer acces prioritar sau garantat la reeaua de energie electric produs prin cogenerare de nalt eficien;

(2)

Statele membre se asigur c, pn la 30 iunie 2015:

(a) se desfoar o evaluare a potenialului de eficien ener getic al infrastructurii de gaze i energie electric, n special n ceea ce privete transportul, distribuia, gestiunea sarcinii i interoperabilitatea, precum i conectarea la instalaiile care produc energie, inclusiv posibiliti de acces pentru micro generatoarele de energie;

(c) n momentul repartizrii instalaiilor de producere a energiei electrice, acord prioritate repartizrii de energie electric produs prin cogenerare de nalt eficien, n msura n care funcionarea n siguran a sistemului naional de energie electric permite acest lucru.

(b) sunt identificate msuri i investiii concrete pentru intro ducerea n cadrul infrastructurii reelei a unor mbuntiri ale eficienei energetice care s fie eficiente din punct de vedere al costurilor, cu un calendar al introducerii acestora.

Statele membre se asigur c normele referitoare la ierarhizarea diferitelor prioriti de acces i repartizare atribuite n sistemele lor de energie electric sunt explicate clar i n detaliu i sunt publicate. n momentul acordrii accesului prioritar sau al repar tizrii n scopul cogenerrii de nalt eficien, statele membre pot stabili ierarhii ntre i n interiorul diferitelor tipuri de energie din surse regenerabile i cogenerare de nalt eficien i, n orice caz, se asigur c nu este mpiedicat accesul prioritar sau repartizarea prioritar de energie din diferite surse regene rabile.

(3) Statele membre pot permite componente de sisteme i structuri tarifare cu scop social pentru transportul i distribuia energiei furnizate n reea, cu condiia ca orice efecte de subminare asupra sistemului de transport i distribuie s fie

Pe lng obligaiile prevzute la primul paragraf, operatorii de sisteme de transport i operatorii de sisteme de distribuie respect cerinele prevzute n anexa XII.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/23

n special, statele membre pot facilita conectarea la sistemul de reea al energiei electrice produse prin cogenerare de nalt eficien n uniti de cogenerare de mic putere sau n uniti de microcogenerare. Dup caz, statele membre iau msuri de ncurajare a operatorilor de reele s adopte un proces simplu de notificare de tip instalare i informare pentru instalarea de microuniti de cogenerare n scopul simplificrii i al scurtrii procedurii de autorizare pentru ceteni i instalatori. (6) Sub rezerva cerinelor referitoare la meninerea fiabilitii i securitii reelei, statele membre iau msurile corespun ztoare pentru a asigura c, n cazul n care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic i economic avnd n vedere modul de funcionare al instalaiei de cogenerare de nalt eficien, operatorii instalaiilor de cogenerare de nalt eficien pot oferi servicii de echilibrare i alte servicii operaionale la nivelul operatorilor de sisteme de transport sau al operatorilor de sisteme de distribuie. Operatorii de sisteme de transport i operatorii de sisteme de distribuie se asigur c aceste servicii fac parte dintr-un proces de atribuire a serviciilor transparent i nediscriminatoriu i care permite efec tuarea de controale. Dup caz, statele membre pot solicita operatorilor de sisteme de transport i operatorilor de sisteme de distribuie s ncurajeze amplasarea cogenerrii de nalt eficien n apropierea zonelor cu necesiti prin reducerea taxelor privind conectarea i utilizarea sistemului. (7) Statele membre pot permite productorilor de energie electric produs prin cogenerare de nalt eficien care doresc s fie conectai la reea s emit o invitaie la licitaie pentru lucrrile de conectare. (8) Statele membre se asigur c autoritile naionale reglementare n domeniul energiei ncurajeaz resursele nivelul cererii, cum ar fi rspunsul la cerere, pentru participa alturi de aprovizionare pe pieele cu ridicata i amnuntul. de la a cu

din respectiva directiv, statele membre iau n considerare includerea informaiilor referitoare la nivelurile de eficien ener getic a instalaiilor a cror funcionare implic arderea combus tibililor cu o putere termic nominal total de 50 MW sau mai mare, n lumina celor mai bune tehnici disponibile dezvoltate n conformitate cu Directiva 2010/75/UE i Directiva 2008/1/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind prevenirea i controlul integrat al polurii (1). Statele membre pot ncuraja operatorii instalaiilor menionate la primul paragraf s i mbunteasc media net anual a ratelor de funcionare.
CAPITOLUL IV DISPOZIII ORIZONTALE

Articolul 16 Disponibilitatea sistemelor de calificare, acreditare i certificare (1) n cazul n care un stat membru consider c nivelul naional de competene tehnice, obiectivitate i fiabilitate este insuficient, acesta se asigur c, pn la 31 decembrie 2014, sistemele de certificare i/sau de acreditare i/sau sistemele echi valente de calificare, inclusiv, dup caz, programele adecvate de formare devin sau sunt disponibile pentru furnizorii de servicii energetice, auditurile energetice, managerii energetici i pentru instalatorii de elemente de cldiri cu impact energetic, astfel cum se prevede la articolul 2 alineatul (9) din Directiva 2010/31/UE. (2) Statele membre se asigur c sistemele menionate la alineatul (1) ofer transparen consumatorilor, sunt fiabile i contribuie la realizarea obiectivelor naionale de eficien ener getic. (3) Statele membre pun la dispoziia publicului sistemele de certificare i/sau de acreditare sau sistemele echivalente de cali ficare menionate la alineatul (1) i coopereaz ntre ele i cu Comisia n vederea comparrii i recunoaterii acestor sisteme. Statele membre iau msurile adecvate pentru a atrage atenia consumatorilor asupra disponibilitii sistemelor de calificare i/sau certificare, n conformitate cu articolul 18 alineatul (1). Articolul 17 Informaii i formare profesional (1) Statele membre se asigur c informaiile privind meca nismele de eficien energetic disponibile i cadrele financiar i juridic sunt transparente i diseminate pe scar larg i n mod activ tuturor actorilor relevani de pe pia, cum ar fi consuma torii, constructorii, arhitecii, inginerii, auditorii de mediu i instalatorii de elemente de construcie, astfel cum sunt definite de Directiva 2010/31/UE. Statele membre ncurajeaz punerea la dispoziia bncilor i a altor instituii financiare a informaiilor cu privire la posibili tile de a participa, inclusiv prin crearea de parteneriate publicprivat, la finanarea msurilor de mbuntire a eficienei ener getice.
(1) JO L 24, 29.1.2008, p. 8.

Sub rezerva constrngerilor tehnice inerente gestionrii reelelor, statele membre se asigur c operatorii de sisteme de transport i operatorii de sisteme de distribuie, la ndeplinirea cerinelor referitoare la serviciile de echilibrare i auxiliare, trateaz furnizorii de rspuns la cerere, inclusiv agregatorii, ntr-o manier nediscriminatorie, pe baza capacitilor lor tehnice. Sub rezerva constrngerilor tehnice inerente gestionrii reelelor, statele membre promoveaz accesul rspunsului la cerere i participarea acestuia la pieele de servicii de echilibrare, de rezerv i alte servicii de sistem, printre altele solicitnd autori tilor naionale de reglementare n domeniul energetic sau, atunci cnd sistemele naionale de reglementare prevd acest lucru, operatorilor de sisteme de transport i operatorilor de sisteme de distribuie, n strns cooperare cu furnizorii de servicii de cerere i cu consumatorii, s defineasc modalitile tehnice n vederea participrii la respectivele piee, pe baza cerinelor tehnice ale acestor piee i a capacitilor de rspuns la cerere. Astfel de specificaii includ participarea agregatorilor. (9) n momentul raportrii n conformitate cu Directiva 2010/75/UE i fr a aduce atingere articolului 9 alineatul (2)

L 315/24

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(2) Statele membre stabilesc condiii corespunztoare pentru ca operatorii de pe pia s le furnizeze consumatorilor de energie informaii adecvate i specifice i consiliere privind eficiena energetic. (3) Comisia revizuiete impactul msurilor sale pentru a sprijini dezvoltarea platformelor, implicnd, printre altele, orga nismele europene de dialog social n vederea promovrii programelor de formare profesional pentru eficiena energetic i nainteaz msuri suplimentare, dup caz. Comisia ncurajeaz partenerii sociali europeni n discuiile acestora cu privire la eficiena energetic. (4) Statele membre, cu participarea prilor interesate, inclusiv a autoritilor locale i regionale, promoveaz iniiative de informare, de sensibilizare i de formare adecvate pentru a informa cetenii cu privire la avantajele i la aspectele practice ale adoptrii msurilor de mbuntire a eficienei energetice. (5) Comisia ncurajeaz schimbul de informaii cu privire la cele mai bune practici de economisire a energiei n rndul statelor membre i diseminarea acestor informaii la scar larg. Articolul 18 Servicii energetice (1) Statele membre promoveaz piaa serviciilor energetice i accesul IMM-urilor la aceast pia prin: (a) diseminarea de informaii clare i uor accesibile privind: (i) contractele disponibile de servicii energetice i clauzele care trebuie incluse n aceste contracte pentru a se garanta economiile de energie i drepturile consuma torilor finali; (ii) instrumentele financiare, stimulentele, granturile i mprumuturile menite s susin proiectele de eficien energetic; (b) ncurajarea dezvoltrii etichetelor de calitate, ntre altele de ctre organizaiile profesionale; (c) punerea la dispoziia publicului i actualizarea periodic a listei cu furnizorii disponibili de servicii energetice care sunt calificai i/sau certificai i a calificrilor i/sau a certifi crilor acestora, n conformitate cu articolul 16, sau furnizarea unei interfee cu ajutorul creia furnizorii de servicii energetice s poat furniza informaii; (d) acordarea de sprijin sectorului public n ceea ce privete solicitarea de oferte de servicii energetice, n special pentru reabilitarea cldirilor, prin: (i) furnizarea de contracte-tip pentru contractele de performan energetic care s includ cel puin elementele menionate n anexa XIII; (ii) furnizarea de informaii privind cele mai bune practici pentru contractele de performan energetic, inclusiv,

dac este disponibil, o analiz costuri-beneficii care utilizeaz o abordare pe baza ciclului de via; (e) furnizarea unei examinri calitative n cadrul planului naional de aciune pentru eficien energetic cu privire la evoluiile actuale i viitoare ale pieei serviciilor energetice. (2) Statele membre sprijin funcionarea adecvat a pieei de servicii energetice, dup caz, prin: (a) identificarea i publicarea punctului/punctelor de contact de unde consumatorii finali pot obine informaiile menionate la alineatul (1); (b) luarea de msuri, dac este cazul, de nlturare a barierelor de reglementare, precum i a celor de alt natur care mpiedic ncheierea de contracte de performan energetic i adoptarea altor modele de servicii de eficien energetic n vederea identificrii i/sau a punerii n aplicare a msurilor destinate economisirii de energie; (c) luarea n considerare a instituirii sau a atribuirii rolului unui mecanism independent, cum ar fi un avocat al poporului, pentru a asigura tratarea cu eficien a reclamaiilor i soluionarea extrajudiciar a litigiilor care decurg dintr-un contract de servicii energetice; (d) acordarea posibilitii ca intermediarii de pe pia inde pendeni s joace un rol n stimularea dezvoltrii pieei n materie de cerere i ofert. (3) Statele membre se asigur c distribuitorii de energie, operatorii de sisteme de distribuie i furnizorii de energie se abin de la orice activiti care pot mpiedica cererea i furnizarea de servicii energetice sau alte msuri de mbuntire a eficienei energetice sau care pot mpiedica dezvoltarea pieelor pentru astfel de servicii sau msuri, inclusiv blocarea pieelor pentru concureni sau abuzul de poziie dominant. Articolul 19 Alte msuri de promovare a eficienei energetice (1) Statele membre evalueaz i, dup caz, iau msurile adecvate pentru eliminarea barierelor de reglementare, precum i a celor de alt natur aprute n calea eficienei energetice, fr a aduce atingere principiilor de baz ale legislaiei privind proprietatea i chiria din statele membre, n special cu privire la: (a) fragmentarea stimulentelor ntre proprietarul i chiriaul unei cldiri sau ntre proprietari, pentru a se evita ca aceste pri s renune la efectuarea de investiii de mbu ntire a eficienei energetice, pe care le-ar fi efectuat n alte condiii, din cauza faptului c nu vor obine beneficii indi viduale complete sau din cauza absenei normelor privind mprirea costurilor i a beneficiilor ntre ele, inclusiv a normelor i msurilor naionale de reglementare a procesului de luare a deciziilor n cazul proprietilor cu mai muli proprietari;

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/25

(b) dispoziiile juridice i de reglementare, precum i practicile administrative privind achiziiile publice i bugetele i exerciiile financiare anuale, cu scopul de a se asigura c organismele publice individuale nu sunt mpiedicate s fac investiii menite s mbunteasc eficiena energetic i s minimizeze costurile estimate ale ciclului de via, precum i s utilizeze contracte de eficien energetic i alte mecanisme de finanare de la surse tere pe o baz contractual pe termen lung.

(6) Statele membre pot dispune c prile obligate i pot ndeplini obligaiile prevzute la articolul 7 alineatul (1) printr-o contribuie anual la Fondul naional pentru eficien energetic echivalent cu investiiile necesare pentru a ndeplini obligaiile respective.

Astfel de msuri de eliminare a barierelor pot include furnizarea de stimulente, abrogarea sau modificarea dispoziiilor juridice sau de reglementare, adoptarea orientrilor i a comunicrilor interpretative sau simplificarea procedurilor administrative. Msurile pot fi combinate cu asigurarea educrii, formrii profe sionale i informaiilor specifice, precum i a asistenei tehnice n materie de eficien energetic.

(7) Statele membre pot folosi veniturile proprii din nivelurile anuale de emisii alocate n temeiul Deciziei nr. 406/2009/CE pentru elaborarea unor mecanisme inovatoare de finanare pentru a pune n practic obiectivul menionat la articolul 5 de mbuntire a performanei energetice a cldirilor.

Articolul 21 Factori de conversie n vederea comparrii economiilor de energie i a conversiei ntr-o unitate comparabil, se aplic factorii de conversie prevzui n anexa IV, cu excepia cazului n care se poate justifica folosirea altor factori de conversie.

(2) Evaluarea barierelor i a msurilor menionate la alineatul (1) sunt notificate Comisiei n primul plan naional de aciune pentru eficien energetic prevzut la articolul 24 alineatul (2). Comisia ncurajeaz schimbul celor mai bune practici n acest sens.

CAPITOLUL V DISPOZIII FINALE

Articolul 22 Articolul 20 Fondul naional pentru eficien energetic, finanare i asisten tehnic (1) Fr a aduce atingere articolelor 107 i 108 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, statele membre faci liteaz instituirea de mecanisme financiare sau utilizarea celor existente pentru ca msurile de mbuntire a eficienei ener getice s maximizeze avantajele fluxurilor multiple de finanare. Acte delegate (1) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n conformitate cu articolul 23 pentru a revizui valorile de referin armonizate ale randamentului prevzute la articolul 14 alineatul (10) al doilea paragraf.

(2) Comisia acord asisten statelor membre, atunci cnd este cazul, direct sau prin intermediul instituiilor financiare europene, n ceea ce privete crearea de faciliti de finanare i de mecanisme de asisten tehnic, n scopul de a spori eficiena energetic n diferite sectoare.

(2) Comisia este mputernicit s adopte acte delegate n conformitate cu articolul 23 pentru a adapta la progresul tehnic valorile, metodele de calcul, coeficientul de energie primar implicit i cerinele menionate n anexele I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X i XII.

Articolul 23 Exercitarea delegrii (1) Competena de a adopta acte delegate este conferit Comisiei n condiiile prevzute n prezentul articol.

(3) Comisia faciliteaz schimbul de bune practici ntre auto ritile sau organismele naionale sau regionale competente, de exemplu prin reuniuni anuale ale organismelor de reglementare, baze de date publice cu informaii privind punerea n aplicare a msurilor de ctre statele membre i o comparaie ntre ri.

(2) Competena de a adopta acte delegate menionat la articolul 22 se confer Comisiei pentru o perioad de cinci ani de la 4 decembrie 2012.

(4) Statele membre pot institui un fond naional pentru eficien energetic. Scopul acestui fond este de a sprijini iniiativele naionale privind eficiena energetic.

(5) Statele membre pot permite ndeplinirea obligaiilor menionate la articolul 5 alineatul (1) prin contribuii anuale la Fondul naional pentru eficien energetic echivalente cu investiiile necesare pentru a ndeplini obligaiile respective.

(3) Delegarea de competene menionat la articolul 22 poate fi revocat oricnd de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capt delegrii de competene speci ficat n decizia respectiv. Decizia produce efecte din ziua care urmeaz datei publicrii acesteia n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dat ulterioar menionat n decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja n vigoare.

L 315/26

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(4) De ndat ce adopt un act delegat, Comisia l notific simultan Parlamentului European i Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat n temeiul articolului 22 intr n vigoare numai n cazul n care nici Parlamentul European i nici Consiliul nu au formulat obieciuni n termen de 2 luni de la notificarea acestuia ctre Parlamentul European i Consiliu, sau n cazul n care, naintea expirrii termenului respectiv, Parla mentul European i Consiliul au informat Comisia c nu vor formula obieciuni. Respectivul termen se prelungete cu dou luni la iniiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(4) Comisia monitorizeaz impactul punerii n aplicare a prezentei directive asupra Directivelor 2003/87/CE, 2009/28/CE i 2010/31/UE precum i asupra Deciziei nr. 406/2009/CE i asupra sectoarelor industriale, n special a celor expuse la un risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, astfel cum s-a stabilit n Decizia 2010/2/UE.

Articolul 24 Reexaminarea i monitorizarea punerii n aplicare (1) ncepnd cu 2013, pn la data de 30 aprilie a fiecrui an, statele membre prezint un raport privind progresul nre gistrat n legtur cu ndeplinirea obiectivelor naionale de eficien energetic, n conformitate cu anexa XIV partea 1. Raportul poate fi parte din programele naionale de reform prevzute de Recomandarea 2010/410/UE a Consiliului din 13 iulie 2010 privind orientrile generale pentru politicile economice ale statelor membre i ale Uniunii (1).

(5) Comisia reexamineaz necesitatea permanent a posibi litii derogrilor stabilite la articolul 14 alineatul (6), pentru prima dat n cadrul evalurii primului plan naional de aciune pentru eficien energetic i ulterior la fiecare trei ani. n cazul n care reexaminarea demonstreaz faptul c oricare dintre criteriile pentru derogrile respective nu se mai justific innd seama de disponibilitatea sarcinii termice i de condiiile reale de funcionare a instalaiilor care beneficiaz de derogri, Comisia propune msurile corespunztoare.

(2) Pn la 30 aprilie 2014, iar ulterior la fiecare trei ani, statele membre prezint planuri naionale de aciune pentru eficien energetic. Planurile naionale de aciune pentru eficien energetic acoper msurile semnificative de mbun tire a eficienei energetice i economiile de energie preconizate i/sau nregistrate, inclusiv cele privind aprovizionarea, trans portul i distribuia de energie, precum i consumul final de energie, n vederea atingerii obiectivelor naionale n materie de eficien energetic prevzute la articolul 3 alineatul (1). Planurile naionale de aciune pentru eficien energetic vor fi completate cu estimri actualizate privind consumul global de energie primar preconizat pentru 2020, precum i nivelurile estimate ale consumului de energie primar n sectoarele menionate n anexa XIV partea 1.

(6) Statele membre nainteaz Comisiei, pn la data de 30 aprilie a fiecrui an, statistici privind producia naional de energie electric i termic din cogenerarea cu eficien ridicat i sczut, n conformitate cu metodologia menionat la anexa I, n legtur cu producia total de energie termic i electric. De asemenea, acestea nainteaz statistici anuale privind capacitile de cogenerare a energiei termice i electrice i combustibilii folosii pentru cogenerare, precum i producia i capacitatea de termoficare i rcire centralizat n legtur cu capacitile i producia total de energie termic i electric. Statele membre nainteaz statistici privind economiile de energie primar realizate prin aplicarea cogenerrii n confor mitate cu metodologia prevzut n anexa II.

(7) Pn la 30 iunie 2014, Comisia nainteaz Parlamentului European i Consiliului evaluarea prevzut la articolul 3 alineatul (2), nsoit, dac este necesar, de propuneri de msuri suplimentare.

Comisia furnizeaz, pn la 31 decembrie 2012, un model orientativ pentru planurile naionale de aciune pentru eficien energetic. Acest model se adopt n conformitate cu procedura de consultare menionat la articolul 26 alineatul (2). n orice caz, planurile naionale de aciune pentru eficien energetic includ informaiile prevzute n anexa XIV.

(8) Comisia revizuiete eficacitatea punerii n aplicare a arti colului 6 pn la 5 decembrie 2015, lund n considerare cerinele prevzute de Directiva 2004/18/CE, i nainteaz un raport Parlamentului European i Consiliului. Raportul respectiv este nsoit, dup caz, de propuneri de msuri suplimentare.

(9) Pn la 30 iunie 2016, Comisia nainteaz Parlamentului European i Consiliului un raport privind punerea n aplicare a articolului 7. Raportul este nsoit, dup caz, de o propunere legislativ pentru unul sau mai multe din scopurile urmtoare:

(3) Comisia analizeaz rapoartele anuale i planurile naionale de aciune pentru eficien energetic i evalueaz msura n care statele membre au progresat n ceea ce privete obiectivele naionale n materie de eficien energetic solicitate n temeiul articolului 3 alineatul (1) i n ceea ce privete punerea n aplicare a prezentei directive. Comisia transmite evaluarea Parlamentului European i Consiliului. Pe baza evalurii rapoartelor i a planurilor naionale de aciune pentru eficien energetic, Comisia poate emite recomandri ctre statele membre.
(1) JO L 191, 23.7.2010, p. 28.

(a) modificarea datei finale prevzute la articolul 7 alineatul (1);

(b) revizuirea cerinelor prevzute la articolul 7 alineatele (1), (2) i (3);

(c) stabilirea unor cerine comune suplimentare, n special n ceea ce privete aspectele prevzute la articolul 7 alineatul (7).

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/27

(10) Pn la 30 iunie 2018, Comisia evalueaz progresul nregistrat de statele membre n ceea ce privete eliminarea barierelor de reglementare i de alt natur menionate la articolul 19 alineatul (1). Aceast evaluare este urmat, dup caz, de propuneri de msuri suplimentare.

1. Se introduce urmtorul considerent: (35a) Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 mai 2010 privind performana energetic a cldirilor (*) solicit statelor membre s stabileasc cerine de performan energetic pentru elementele de cldiri care fac parte din anvelopa cldirii i cerinele de sistem referitoare la performana energetic global, instalarea adecvat i dimensionarea corespunztoare, ajustarea i controlul sistemelor tehnice de construcii care sunt instalate n cldirile existente. Aceste cerine pot, n anumite situaii i n conformitate cu obiec tivele prezentei directive, s limiteze instalarea de produse cu impact energetic care se conformeaz la prezenta directiv i la msurile de punere n aplicare a acesteia, cu condiia ca astfel de cerine s nu reprezinte o barier de pia nejustificat.

(11) Comisia pune la dispoziia menionate la alineatele (1) i (2).

publicului rapoartele

Articolul 25 Platforma online Comisia instituie o platform online n vederea stimulrii punerii n practic a prezentei directive la nivel naional, regional i local. Aceast platform sprijin schimbul de expe riene cu privire la practici, analize comparative, activiti de interrelaionare, precum i practici inovatoare.

___________ (*) JO L 153, 18.6.2010, p. 13.

Articolul 26 Procedura comitetului (1) Comisia este asistat de un comitet. Respectivul comitet este un comitet n nelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. 2. La sfritul articolului 6 alineatul (1) se adaug urmtoarea propoziie: n acest mod nu trebuie s se aduc ns atingere cerinelor de performan energetic i cerinelor de sistem stabilite de statele membre n conformitate cu articolul 4 alineatul (1) i cu articolul 8 din Directiva 2010/31/UE. Articolul 28 Articolul 27 Modificri i abrogri (1) Directiva 2006/32/CE se abrog de la 5 iunie 2014, cu excepia articolului 4 alineatele (1)-(4) i a anexelor I, III i IV, fr a aduce atingere obligaiilor statelor membre referitoare la termenul de transpunere n legislaia naional. Articolul 4 alineatele (1)-(4) din i anexele I, III i IV la Directiva 2006/32/CE se abrog de la 1 ianuarie 2017. Transpunere (1) Statele membre pun n aplicare actele cu putere de lege i actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pn la 5 iunie 2014. Prin derogare de la primul paragraf, statele membre pun n aplicare actele cu putere de lege i actele administrative necesare pentru a se conforma articolului 4, articolului 5 alineatul (1) primul paragraf, articolului 5 alineatul (5), arti colului 5 alineatul (6), articolului 7 alineatul (9) ultimul paragraf, articolului 14 alineatul (6), articolului 19 alineatul (2), articolului 24 alineatul (1) i articolului 24 alineatul (2), precum i anexei V punctul 4 pn la datele menionate n dispoziiile respective. Statele membre comunic de ndat Comisiei textele acestor dispoziii. Atunci cnd statele membre adopt aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directiv sau sunt nsoite de o asemenea trimitere la data publicrii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. (2) Comisiei i sunt comunicate de ctre statele membre textele principalelor dispoziii de drept intern pe care le adopt n domeniul reglementat de prezenta directiv.

(2) n cazul n care se face trimitere la prezentul alineat, se aplic articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Directiva 2004/8/CE se abrog de la 5 iunie 2014, fr a aduce atingere obligaiilor statelor membre referitoare la termenul de transpunere n legislaia naional.

Trimiterile la Directivele 2006/32/CE i 2004/8/CE se inter preteaz ca trimiteri la prezenta directiv i se citesc n confor mitate cu tabelul de coresponden din anexa XV.

(2) Articolul 9 alineatele (1) i (2) din Directiva 2010/30/UE se elimin de la 5 iunie 2014.

(3)

Directiva 2009/125/CE se modific dup cum urmeaz:

L 315/28

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

Articolul 29 Intrarea n vigoare Prezenta directiv intr n vigoare n a douzecea zi de la data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Articolul 30 Destinatari Prezenta directiv se adreseaz statelor membre.

Adoptat la Strasbourg, 25 octombrie 2012.

Pentru Parlamentul European Preedintele


M. SCHULZ

Pentru Consiliu Preedintele


A. D. MAVROYIANNIS

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/29

ANEXA I PRINCIPII GENERALE PENTRU CALCULUL ENERGIEI ELECTRICE PRODUSE PRIN COGENERARE Partea I Principii generale Valorile folosite pentru calculul energiei electrice produse prin cogenerare se determin pe baza exploatrii estimate sau efective a unitii n condiii normale de utilizare. Pentru unitile de microcogenerare, calculul se poate baza pe valori certificate. (a) Producia de energie electric din cogenerare se consider egal cu producia total anual de energie electric a unitii respective, msurat la bornele generatoarelor principale: (i) n unitile de cogenerare de tipurile (b), (d), (e), (f), (g) i (h) menionate n partea II, cu o eficien global anual stabilit de statele membre la un nivel de cel puin 75 %; i (ii) n unitile de cogenerare de tipurile (a) i (c) menionate n partea II, cu o eficien global anual stabilit de statele membre la un nivel de cel puin 80 %. (b) n unitile de cogenerare cu o eficien global anual mai mic dect valoarea prevzut la litera (a) punctul (i) [uniti de cogenerare de tipurile (b), (d), (e), (f), (g) i (h) menionate n partea II] sau cu o eficien global anual sub valoarea menionat la litera (a) punctul (ii) [uniti de cogenerare de tipurile (a) i (c) menionate n partea II], cogenerarea se calculeaz cu urmtoarea formul: ECHP=HCHP C unde: ECHP este cantitatea de energie electric produs prin cogenerare; C este raportul dintre energia electric i energia termic; HCHP este cantitatea de energie termic util produs prin cogenerare (calculat, n acest sens, ca producia total de energie termic minus orice cantitate de energie termic produs n cazane separate sau prin extracie de abur viu din generatorul de abur, nainte de turbin). Calculul energiei electrice produse prin cogenerare trebuie s aib la baz raportul efectiv dintre energia electric i energia termic. Dac nu se cunoate raportul efectiv dintre energia electric i energia termic a unei uniti de cogenerare, se pot folosi urmtoarele valori implicite, n special pentru scopuri statistice, pentru uniti de tipurile (a), (b), (c), (d) i (e) menionate n partea II, cu condiia ca energia electric produs n cogenerare s fie mai mic sau egal cu producia de energie electric total a unitii:
Tipul unitii Raportul energie electric/energie termic, C

Turbin de gaz cu ciclu combinat cu recuperare de cldur Turbin de abur cu contrapre siune Turbin de abur cu conden saie Turbin de gaz cu recuperare de cldur Motor cu combustie intern

0,95

0,45 0,45 0,55 0,75

Dac statele membre introduc valori implicite pentru raportul dintre energia electric i energia termic pentru unitile de tipurile (f), (g), (h), (i), (j) i (k) menionate n partea II, aceste valori implicite trebuie s fie publicate i notificate Comisiei. (c) Dac o parte din coninutul de energie al cantitii de combustibil din procesul de cogenerare este recuperat sub form de produse chimice i reciclat, aceast parte poate fi sczut din cantitatea de combustibil nainte de calcularea eficienei globale utilizate la literele (a) i (b). (d) Statele membre pot determina raportul dintre energia electric i energia termic drept raportul dintre energia electric i energia termic util n cazul funcionrii n regim de cogenerare la o sarcin redus, utiliznd datele operaionale ale unei uniti specifice. (e) Statele membre pot utiliza alte perioade de raportare n afar de cea anual, pentru calculele de la literele (a) i (b).

L 315/30

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

Partea II Tehnologii de cogenerare care intr sub incidena prezentei directive (a) Turbin de gaz n ciclu combinat, cu recuperare de cldur (b) Turbin de abur cu contrapresiune (c) Turbin de abur cu condensaie (d) Turbin de gaz cu recuperare de cldur (e) Motor cu combustie intern (f) Microturbine (g) Motoare Stirling (h) Pile de combustie (i) Motoare cu abur (j) Cicluri Rankine pentru fluide organice (k) Orice alt tip de tehnologie sau combinaii ale acestora, care intr sub incidena definiiei stabilite la articolul 2 punctul 30. n momentul punerii n aplicare a principiilor generale pentru calcularea energiei electrice produse prin cogenerare, statele membre utilizeaz orientrile detaliate prevzute n Decizia 2008/952/CE a Comisiei din 19 noiembrie 2008 de stabilire a orientrilor detaliate pentru implementarea anexei II la Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European i a Consiliului (1).

(1) JO L 338, 17.12.2008, p. 55.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/31

ANEXA II METODOLOGIA DE DETERMINARE A EFICIENEI PROCESULUI DE COGENERARE Valorile utilizate pentru calculul eficienei cogenerrii i al economiilor de energie primar se determin pe baza exploatrii estimate sau efective a unitii, n condiii normale de utilizare. (a) Cogenerarea de nalt eficien n sensul prezentei directive, cogenerarea de nalt eficien ndeplinete urmtoarele criterii: producia n sistem de cogenerare de la unitile de cogenerare asigur economii de energie primar calculate n conformitate cu litera (b) de cel puin 10 %, comparativ cu valorile de referin pentru producerea separat de energie electric i termic; producia unitilor de mic putere i a unitilor de microcogenerare care asigur economii de energie primar poate fi considerat drept cogenerare de nalt eficien. (b) Calculul economiilor de energie primar Cantitatea de economii de energie primar rezultat n urma producerii n sistem de cogenerare, definit n confor mitate cu anexa I, se calculeaz pe baza urmtoarei formule:

unde: PES reprezint economiile de energie primar; CHP H reprezint eficiena termic a produciei n cogenerare, definit ca raport ntre producia anual de energie termic util i cantitatea de combustibil utilizat pentru producerea de energie termic util i energie electric din cogenerare; Ref H reprezint valoarea de referin a eficienei pentru producerea separat de energie termic; CHP E reprezint eficiena electric a produciei n cogenerare, definit ca raport ntre producia anual de energie electric produs prin cogenerare i cantitatea de combustibil utilizat pentru producerea sumei dintre producia de energie termic util i energie electric din cogenerare. n cazul n care o unitate de cogenerare produce energie mecanic, cantitatea anual de energie electric produs prin cogenerare poate fi mrit cu un element suplimentar, care reprezint cantitatea de energie electric echivalent cu cea de energie mecanic. Acest element suplimentar nu creeaz un drept de emitere a garaniilor de origine, n conformitate cu articolul 14 alineatul (10); Ref E reprezint valoarea de referin a eficienei pentru producerea separat de energie electric. (c) Calculul economiilor de energie n cazul utilizrii metodei de calcul alternativ Statele membre pot calcula economiile de energie primar rezultate ca urmare a producerii de energie termic i energie electric i mecanic dup cum se indic mai jos fr a utiliza anexa I pentru a exclude din acest proces cantitile de energie termic i energie electric ce nu sunt rezultate din cogenerare. O astfel de producie poate fi considerat ca fiind cogenerare de nalt eficien, cu condiia s ndeplineasc criteriile de eficien stabilite la litera (a) din prezenta anex i pentru unitile de cogenerare cu capacitate electric mai mare de 25 MW eficiena global s fie peste 70 %. Cu toate acestea, specificarea cantitii de energie electric produs prin cogenerare n contextul acestei producii, pentru emiterea unei garanii de origine i n scop statistic, se determin n conformitate cu anexa I.

L 315/32

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

Dac economiile de energie primar pentru un proces se calculeaz utiliznd metoda de calcul alternativ indicat mai sus, economiile de energie primar se calculeaz pe baza formulei menionate la litera (b) din prezenta anex, nlocuind: CHP H cu H i CHP E cu E, unde: H reprezint eficiena termic a procesului, definit ca raport ntre producia anual de energie termic i cantitatea de combustibil utilizat pentru producerea sumei dintre producia de energie termic i producia de energie electric; E reprezint eficiena electric a procesului, definit ca raport ntre producia anual de energie electric i cantitatea de combustibil utilizat pentru producerea sumei dintre producia de energie termic i producia de energie electric. n cazul n care o unitate de cogenerare produce energie mecanic, energia electric produs anual prin cogenerare poate fi mrit printr-un element suplimentar, care reprezint cantitatea de energie electric echivalent cu cea de energie mecanic. Acest element suplimentar nu va crea un drept de emitere a garaniilor de origine, n conformitate cu articolul 14 alineatul (10). (d) Statele membre pot utiliza alte perioade de raportare, n afar de cea anual, pentru calculele efectuate n conformitate cu literele (b) i (c) din prezenta anex. (e) Pentru uniti de microcogenerare, calculul economiilor de energie primar se poate baza pe date certificate. (f) Valorile de referin ale eficienei pentru producerea separat de energie electric i termic Aceste valori de referin armonizate ale eficienei constau dintr-o matrice de valori difereniate prin factori relevani, printre care anul construciei i tipurile de combustibil i trebuie s se bazeze pe o analiz bine fundamentat care s ia n considerare, ntre altele, datele de exploatare n condiii realiste, combinaia de combustibili i condiiile climatice, precum i tehnologiile de cogenerare aplicate. Valorile de referin ale eficienei pentru producerea separat de energie termic i electric n conformitate cu formula prezentat la litera (b) stabilesc eficiena de exploatare a producerii separate de energie termic i electric pe care cogenerarea intenioneaz s o nlocuiasc. Valorile de referin ale eficienei se calculeaz n conformitate cu principiile urmtoare: 1. Pentru unitile de cogenerare, compararea cu producerea separat de energie electric trebuie s aib la baz principiul comparrii acelorai tipuri de combustibil. 2. Fiecare unitate de cogenerare se compar cu tehnologia cea mai bun i justificabil din punct de vedere economic pentru producerea separat de energie termic i electric disponibil pe pia n anul construirii unitii de cogenerare. 3. Valorile de referin ale eficienei pentru unitile de cogenerare mai vechi de 10 ani se stabilesc pe baza valorilor de referin pentru unitile cu vechime de 10 ani. 4. Valorile de referin ale eficienei pentru producerea separat de energie electric i termic reflect diferenele climatice dintre statele membre.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/33

ANEXA III CERINELE DE EFICIEN ENERGETIC PENTRU ACHIZIIONAREA DE PRODUSE, SERVICII I CLDIRI DE CTRE ADMINISTRAIA CENTRAL n msura n care acest lucru respect raportul costuri-eficacitate, fezabilitatea economic, o mai mare durabilitate, adecvarea tehnic, precum i concurena suficient, administraiile centrale care achiziioneaz produse, servicii sau cldiri: (a) n cazul n care un produs este reglementat de un act delegat adoptat n temeiul Directivei 2010/30/UE sau de o directiv corespunztoare de punere n aplicare a Comisiei, achiziioneaz numai produsele care respect criteriul de apartenen la cea mai nalt clas de eficien energetic posibil din perspectiva necesitii de a asigura o concuren suficient; (b) n cazul n care un produs nereglementat n conformitate cu litera (a) este reglementat de o msur de punere n aplicare n temeiul Directivei 2009/125/CE adoptate dup intrarea n vigoare a prezentei directive, achiziioneaz numai produse care respect valorile de referin privind eficiena energetic specificate n respectiva msur de punere n aplicare; (c) achiziioneaz numai produsele reprezentnd echipamente de birou reglementate de Decizia 2006/1005/CE a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind ncheierea Acordului ntre Guvernul Statelor Unite ale Americii i Comunitatea European privind coordonarea programelor de etichetare referitoare la eficiena energetic a echipa mentelor de birou (1) care respect cerinele privind eficiena energetic i care s fie la fel de stricte precum cele enumerate n anexa C la acordul ataat la decizia n cauz; (d) achiziioneaz numai pneurile care ndeplinesc criteriul de apartenen la clasa cea mai ridicat de eficien a consumului de combustibil, n conformitate cu definiia din Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor n ceea ce privete eficiena consumului de combustibil i ali parametri eseniali (2). Aceast cerin nu mpiedic organismele publice s achiziioneze pneuri cu cea mai ridicat clas de aderen sau clas de zgomot exterior de rulare justificat prin motive de siguran i de sntate public; (e) solicit n cadrul licitaiilor pentru contracte de servicii ca furnizorii de servicii s utilizeze, n cadrul furnizrii serviciilor n cauz, doar produse care ndeplinesc cerinele menionate la literele (a)-(d) n momentul furnizrii serviciilor respective. Aceast cerin se aplic doar produselor noi achiziionate de furnizorii de servicii parial sau integral n scopul furnizrii serviciului n cauz; (f) s achiziioneze sau s ncheie noi acorduri de nchiriere doar a cldirilor care ndeplinesc cel puin cerinele minime privind performana energetic, menionate la articolul 5 alineatul (1), cu excepia cazului n care scopul achiziionrii este: (i) renovarea aprofundat sau demolarea; (ii) n cazul organismelor publice, s revnd cldirea fr a o utiliza n scopurile proprii ale organismului public; sau (iii) conservarea acesteia ca o cldire protejat oficial ca fcnd parte dintr-un complex desemnat ca atare sau datorit valorii lor arhitecturale sau istorice. Gradul de respectare a acestor cerine se verific pe baza certificatelor de performan energetic menionate la articolul 11 din Directiva 2010/31/UE.

(1) JO L 381, 28.12.2006, p. 24. (2) JO L 342, 22.12.2009, p. 46.

L 315/34

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

ANEXA IV CONINUTUL ENERGETIC AL COMBUSTIBILILOR SELECTAI PENTRU UTILIZARE FINAL TABEL DE CONVERSIE (1)
Produs energetic kJ (PCI) kgep (PCI) kWh (PCI)

1 kg cocs 1 kg antracit 1 kg brichete lignit 1 kg lignit superior 1 kg lignit 1 kg isturi bituminoase 1 kg turb 1 kg brichete turb 1 kg iei greu 1 kg pcur 1 kg benzin 1 kg parafin 1 kg gaz petrolier lichefiat 1 kg gaz natural (1) 1 kg gaz natural lichefiat 1 kg lemn (umiditate 25 %) (2) 1 kg pelete/brichete din lemn 1 kg deeuri 1 MJ cldur derivat 1 kWh energie electric

28 500 17 200-30 700 20 000 10 500-21 000 5 600-10 500 8 000-9 000 7 800-13 800 16 000-16 800 40 000 42 300 44 000 40 000 46 000 47 200 45 190 13 800 16 800 7 400-10 700 1 000 3 600

0,676 0,411-0,733 0,478 0,251-0,502 0,134-0,251 0,191-0,215 0,186-0,330 0,382-0,401 0,955 1,010 1,051 0,955 1,099 1,126 1,079 0,330 0,401 0,177-0,256 0,024 0,086

7,917 4,778-8,528 5,556 2,917-5,833 1,556-2,917 2,222-2,500 2,167-3,833 4,444-4,667 11,111 11,750 12,222 11,111 12,778 13,10 12,553 3,833 4,667 2,056-2,972 0,278 1 (3 )

Sursa: Eurostat. (1) 93 % metan. (2) Statele membre pot aplica alte valori, n funcie de tipul de lemn utilizat cel mai mult n statul membru respectiv. (3) Aplicabil n cazul n care economiile de energie sunt calculate ca energie primar prin intermediul unei abordri ascendente bazate pe consumul energetic final. Pentru economiile de energie electric n kWh, statele membre pot aplica un coeficient implicit de 2,5. Statele membre pot aplica un alt coeficient, cu condiia de a putea justifica valoarea acestuia.

(1) Statele membre pot aplica factori de conversie diferii, n cazul n care acetia pot fi justificai.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/35

ANEXA V Metode i principii comune de calcul al impactului schemelor de obligaii n materie de eficien energetic i al altor msuri de politic n temeiul articolului 7 alineatele (1), (2) i (9) i al articolului 20 alineatul (6) 1. Metodele de calcul al economiilor de energie n sensul articolului 7 alineatele (1) i (2), articolului 7 alineatul (9) al doilea paragraf literele (b), (c), (d), (e) i (f) i articolului 20 alineatul (6)

Prile obligate, participante sau mandatate sau autoritile publice de punere n aplicare pot utiliza una sau mai multe dintre urmtoarele metode de calcul al economiilor de energie:

(a) economii preconizate, prin referire la rezultatele mbuntirilor energetice anterioare monitorizate independent n instalaii similare. Abordarea generic este denumit ex ante;

(b) economii contorizate, n care economiile din instalarea msurii sau a pachetului de msuri sunt stabilite prin nregistrarea reducerii propriu-zise a energiei utilizate, innd seama de factori precum adiionalitatea, ocuparea, nivelurile de producie i condiiile meteorologice care pot afecta consumul. Abordarea generic este denumit ex post.

(c) economii de energie gradate, prin care sunt utilizate estimrile tehnice. Aceast abordare poate fi utilizat doar n cazul n care determinarea unor date strict msurate pentru o instalaie specific este dificil sau mult prea costisitoare, de exemplu nlocuirea unui compresor sau a unui motor electric cu o valoare nominal n kWh diferit de cea pentru care au fost msurate informaii independente privind economiile de energie, sau n cazul n care acestea se desfoar pe baza metodologiilor i standardelor de referin stabilite la nivel naional de experi calificai sau acreditai care sunt independeni fa de prile obligate, participante sau mandatate implicate;

(d) economii de energie monitorizate, n care este stabilit rspunsul consumatorilor la recomandri, campanii de informare, etichetare sau sisteme de certificare sau contoare inteligente. Aceast abordare poate fi utilizat doar pentru economiile de energie rezultate din schimbrile privind comportamentul consumatorilor. Aceasta nu poate fi utilizat pentru economii rezultate din introducerea unor msuri concrete.

2. n stabilirea economiilor de energie pentru o msur de eficien energetic n scopul articolului 7 alineatele (1) i (2), al articolului 7 alineatul (9) al doilea paragraf literele (b), (c), (d), (e) i (f) i al articolului 20 alineatul (6) se aplic urmtoarele principii:

(a) poate fi acordat credit doar pentru economiile care depesc urmtoarele niveluri:

(i) standardele de performan ale Uniunii privind emisiile pentru noile autoturisme i noile vehicule utilitare uoare n urma punerii n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performan privind emisiile pentru autotu rismele noi, ca parte a abordrii integrate a Comunitii de a reduce emisiile de CO2 produse de vehiculele utilitare uoare (1) i, respectiv, a Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European i al Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor standarde de performan pentru vehiculele utilitare uoare noi, ca parte a abordrii integrate a Uniunii de reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele uoare (2);

(ii) cerinele Uniunii privind eliminarea de pe pia a anumitor produse cu impact energetic n urma punerii n aplicare a msurilor de punere n aplicare n temeiul Directivei 2009/125/CE; i

(b) pentru a ine seama de variaiile climatice dintre regiuni, statele membre pot alege s ajusteze economiile la o valoare standard sau s stabileasc diferite economii de energie n funcie de variaiile de temperatur dintre regiuni;
(1) JO L 140, 5.6.2009, p. 1. (2) JO L 145, 31.5.2011, p. 1.

L 315/36

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(c) trebuie s se poat demonstra c activitile prii obligate, participante sau mandatate sunt pertinente pentru realizarea economiilor de energie preconizate;

(d) economiile de energie dintr-o aciune individual pot fi revendicate doar de o parte;

(e) calcularea economiilor de energie ine seama de durata de via a economiilor. Acest lucru poate fi obinut prin calcularea economiilor pe care fiecare aciune individual le va realiza ntre data punerii sale n aplicare i 31 decembrie 2020. Alternativ, statele membre pot adopta o alt metod dect cea preconizat pentru a obine cel puin aceeai cantitate total de economii. Atunci cnd utilizeaz alte metode, statele membre se asigur cu valoarea total a economiilor de energie calculat pe baza acestor alte metode nu depete valoarea economiilor de energie care ar fi rezultat din calcul n momentul calculrii economiilor pe care fiecare aciune individual le va realiza ntre data punerii sale n aplicare i 31 decembrie 2020. Statele membre descriu n detaliu, n primul plan naional de aciune pentru eficien energetic n conformitate cu anexa XIV din prezenta directiv, care sunt celelalte metode pe care le-au folosit i ce dispoziii au fost aplicate pentru a asigura ndeplinirea prezentei cerine obligatorii de calculare; i

(f) sunt permise aciunile prilor obligate, participante sau mandatate, fie individual, fie mpreun, care vizeaz o transformare de durat a produselor, echipamentelor sau a pieelor ctre un nivel superior de eficien energetic; i

(g) n vederea promovrii adoptrii msurilor n materie de eficien energetic, statele membre se asigur c sunt meninute standardele de calitate pentru produse, servicii i aplicarea msurilor. n cazul n care nu exist astfel de standarde, statele membre acioneaz mpreun cu prile obligate, participante sau mandatate pentru a le introduce.

3. n stabilirea economiilor de energie din msuri de politic aplicate n temeiul articolului 7 alineatul (9) al doilea paragraf litera (a), se aplic urmtoarele principii:

(a) se acord credit doar pentru economiile de energie din msuri de impozitare care depesc nivelurile minime de impozitare aplicabile combustibililor dup cum prevede Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice i a electricitii (1) sau Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adugat (2);

(b) datele oficiale recente i reprezentative privind elasticitatea preurilor sunt utilizate pentru calcularea impactului; i

(c) economiile de energie din instrumentele nsoitoare de politic n materie de impozitare, inclusiv stimulentele fiscale sau plata ctre un fond, sunt contabilizate separat.

4. Notificarea metodologiei

Statele membre notific Comisiei, pn la 5 decembrie 2013, metodologia detaliat propus pentru operarea schemelor de obligaii n materie de eficien energetic i n sensul articolului 7 alineatul (9) i al articolului 20 alineatul (6). Cu excepia cazului impozitelor, notificarea include detalii privind:

(a) prile obligate, participante sau mandatate sau autoritile publice de punere n aplicare;

(b) sectoarele-int;

(c) nivelul obiectivului de economisire a energiei sau al economiilor preconizate a fi realizate n ntreaga perioad i n perioadele intermediare;

(d) durata perioadei de obligaie i a perioadelor intermediare;


(1) JO L 283, 31.10.2003, p. 51. (2) JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/37

(e) categoriile de msuri eligibile; (f) metodologia de calcul, inclusiv modalitile de stabilire a adiionalitii i a pertinenei i metodologiile i stan dardele de referin care sunt folosite pentru estimrile tehnice; (g) durata de via a msurilor; (h) abordarea aleas pentru abordarea variaiilor climatice n rndul statelor membre; (i) standardele de calitate; (j) protocoalele de monitorizare i de verificare i modul n care este asigurat independena acestora fa de prile obligate, participante sau mandatate; (k) protocoalele de audit; i (l) modul n care este luat n considerare necesitatea ndeplinirii cerinei de la articolul 7 alineatul (1) al doilea paragraf. n cazul impozitelor, notificarea include detalii privind: (a) sectoarele-int i segmentul de contribuabili; (b) autoritatea public de punere n aplicare; (c) economiile preconizate a fi realizate; (d) durata msurii de impozitare i perioadele intermediare; i (e) metodologia de calcul, inclusiv elasticitatea preului utilizat.

L 315/38

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

ANEXA VI Criterii minime pentru auditurile energetice, inclusiv cele desfurate ca parte a sistemelor de gestionare a energiei Auditurile energetice menionate la articolul 8 se bazeaz pe urmtoarele orientri: (a) se bazeaz pe date operaionale actualizate, msurate i trasabile privind consumul de energie i (pentru energia electric) profilurile de sarcin; (b) conin o revizuire detaliat a profilului de consum de energie al cldirilor sau grupurilor de cldiri, al operaiunilor sau instalaiilor industriale, inclusiv transporturile; (c) se bazeaz, ori de cte ori este posibil, pe analiza costurilor ciclului de via (LCCA) i nu pe perioadele simple de rambursare (SPP) pentru a lua n considerare economiile pe termen lung, valorile reziduale ale investiiilor pe termen lung i ratele de actualizare; (d) sunt proporionale i suficient de reprezentative pentru a permite crearea unei imagini fiabile a performanei ener getice globale i identificarea fiabil a celor mai semnificative oportuniti de mbuntire. Auditurile energetice permit calcule detaliate i validate pentru msurile propuse, astfel nct s furnizeze informaii clare cu privire la economiile poteniale. Datele utilizate n auditurile energetice sunt stocabile n scopul analizei istorice i al urmririi performanei.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/39

ANEXA VII Cerine minime pentru facturare i informaiile privind facturarea pe baza consumului real 1. Cerine minime pentru facturare

1.1. Facturarea pe baza consumului real Pentru a permite consumatorilor finali s-i regleze propriul consum de energie, facturarea ar trebui s fie efectuat pe baza consumului real, cel puin o dat pe an, iar informaiile privind facturarea ar trebui puse la dispoziie cel puin trimestrial, la cerere sau n cazul n care consumatorii au optat pentru factura electronic, sau de dou ori pe an n celelalte cazuri. Gazul folosit doar pentru gtit poate fi scutit de la aplicarea prezentei cerine. 1.2. Informaii minime incluse n factur Statele membre se asigur, dup caz, c urmtoarele informaii sunt puse la dispoziia consumatorilor finali, ntr-o form clar i uor de neles, prin intermediul facturilor, contractelor, tranzaciilor i chitanelor emise n staiile de distribuie: (a) preurile reale actuale i consumul real de energie; (b) comparaii ntre consumul actual de energie al consumatorului final i consumul corespunztor aceleiai perioade a anului anterior, preferabil sub form grafic; (c) informaii de contact pentru organizaiile consumatorilor finali, ageniile pentru energie sau organisme similare, inclusiv adrese de site-uri internet de unde se pot obine informaii privind msurile disponibile de mbuntire a eficienei energetice, profiluri comparative ale utilizatorilor finali i specificaii tehnice obiective privind echipa mentele energetice. n plus, ori de cte ori este posibil i util, statele membre se asigur c sunt puse la dispoziia consumatorilor finali comparaii cu un utilizator final mediu de energie normalizat sau etalonat, din aceeai categorie de consum, ntr-o form clar i uor de neles, prin intermediul sau semnalate n cadrul facturilor, contractelor, tranzaciilor i chitanelor emise n staiile de distribuie. 1.3. Consiliere cu privire la eficiena energetic n cadrul facturilor i alte forme de retransmitere a informaiilor ctre consumatorii finali n momentul trimiterii contractelor i a modificrilor aduse acestora, precum i n facturile trimise consumatorilor sau prin intermediul site-urilor internet care se adreseaz consumatorilor individuali, distribuitorii de energie, operatorii de sisteme de distribuie i furnizorii de energie informeaz clienii, ntr-o manier ct mai clar i uor de neles, cu privire la datele de contact privind centrele independente de consiliere a consumatorilor, ageniile energetice sau alte instituii similare, inclusiv adresele de internet ale acestora, unde consumatorii pot obine consiliere cu privire la msurile disponibile n materie de eficien energetic, profilurile de referin privind consumul individual de energie i alte specificaii tehnice ale aparatelor energetice care pot contribui la reducerea consumului energetic al aparatelor.

L 315/40

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

ANEXA VIII Potenialul eficienei energetice n ceea ce privete serviciile de nclzire i rcire 1. Evaluarea cuprinztoare a potenialelor naionale de nclzire i rcire menionate la articolul 14 alineatul (1) include: (a) o descriere a cererii de nclzire i rcire; (b) o prognoz privind modul n care aceast cerere se va modifica n urmtorii 10 ani, lundu-se n considerare n special evoluia cererii de nclzire i rcire a cldirilor i diferitele sectoare industriale; (c) o hart a teritoriului naional, n care sunt identificate, protejnd totodat informaiile comerciale sensibile: (i) punctele cu cerere de nclzire i rcire, inclusiv: municipalitile i conurbaiile cu un raport al suprafeelor de cel puin 0,3; i zonele industriale cu un consum anual total pentru nclzire i rcire de peste 20 GWh; (ii) infrastructura existent i planificat de termoficare i rcire centralizat; (iii) punctele poteniale cu surse de nclzire i rcire, inclusiv: instalaiile de producere a energiei electrice cu o producie energetic anual total de peste 20 GWh; instalaiile de incinerare a deeurilor; i instalaiile de cogenerare existente i planificate, care utilizeaz tehnologiile menionate n anexa I partea II, i instalaiile de termoficare; (d) identificarea cererii de nclzire i rcire care poate fi satisfcut prin cogenerare de nalt eficien, inclusiv prin microcogenerare rezidenial, i prin intermediul reelei de termoficare i rcire centralizat; (e) identificarea potenialului de cogenerare suplimentar de nalt eficien, inclusiv n urma reabilitrii instalaiilor industriale i de producere existente i a construirii de noi astfel de instalaii sau a altor faciliti care produc cldur rezidual; (f) identificarea potenialului de eficien energetic al infrastructurii de termoficare i rcire centralizat; (g) strategii, politici i msuri care ar putea s fie adoptate pn n 2020 i 2030 cu scopul de a se realiza potenialul menionat la litera (e) i de a se ndeplini cererea de la litera (d), inclusiv, dup caz, propuneri pentru: (i) creterea ponderii cogenerrii n ceea ce privete sistemele de nclzire i rcire i producia de energie electric; (ii) dezvoltarea infrastructurii de termoficare i rcire centralizat eficient pentru a se permite dezvoltarea coge nerrii de nalt eficien i utilizarea serviciilor de nclzire i rcire rezultate din cldura rezidual i sursele regenerabile de energie; (iii) ncurajarea noilor instalaii termoelectrice i a instalaiilor industriale care produc cldur rezidual s fie amplasate n situri unde se recupereaz cantitatea maxim de cldur rezidual disponibil pentru a se ndeplini cererea existent sau preconizat de nclzire i rcire;

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/41

(iv) ncurajarea noilor zone rezideniale sau a noilor instalaii industriale care consum cldur n cadrul proceselor de producie s fie amplasate acolo unde este disponibil cldur rezidual, astfel cum prevede evaluarea cuprinztoare, s poat contribui la realizarea cererii de nclzire i rcire. Aceasta ar putea include propuneri care sprijin concentrarea unui numr de instalaii individuale n acelai amplasament n vederea asigurrii unei corespondene optime ntre cererea i oferta de servicii de nclzire i rcire; (v) ncurajarea instalaiilor termoelectrice, instalaiilor industriale care produc cldur rezidual, instalaiilor de incinerare a deeurilor i a altor instalaii de transformare a deeurilor n energie s fie conectate la reeaua local de termoficare sau rcire centralizat; (vi) ncurajarea zonelor rezideniale i instalaiilor industriale care consum cldur n procesele de producie s fie conectate la reeaua local de termoficare sau rcire centralizat; (h) ponderea cogenerrii de nalt eficien i a potenialului stabilit, precum i a progresului nregistrat n temeiul Directivei 2004/8/CE; (i) o estimare a energiei primare care urmeaz s fie economisit; (j) o estimare a msurilor de susinere public pentru serviciile de nclzire i rcire, dac acestea exist, cu menionarea bugetului anual i identificarea potenialului element de sprijin. Aceasta nu aduce atingere unei notificri separate a sistemelor de sprijin public pentru evaluarea ajutoarelor de stat. 2. n mod corespunztor, evaluarea cuprinztoare poate fi alctuit dintr-un ansamblu de planuri i strategii regionale sau locale.

L 315/42

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

ANEXA IX ANALIZA COSTURI-BENEFICII Partea 1 Principiile generale ale analizei costuri-beneficii Obiectivul pregtirii analizelor costuri-beneficii n raport cu msurile de promovare a eficienei energetice n ceea ce privete serviciile de nclzire i rcire prevzute la articolul 14 alineatul (3) este de a oferi un temei decizional pentru prioritizarea calificat a resurselor limitate la nivelul societii. Analiza costuri-beneficii poate acoperi o evaluare a unui proiect sau evaluarea unui grup de proiecte pentru o evaluare local, regional sau naional mai larg n scopul stabilirii opiunii de nclzire sau rcire celei mai eficiente din punct de vedere al costurilor i benefice pentru o zon geografic dat, n scopul planificrii energiei termice. Analizele costuri-beneficii n temeiul articolului 14 alineatul (3) includ o analiz economic acoperind factori socioeco nomici i de mediu. Analizele costuri-beneficii includ urmtoarele etape i considerente: (a) Instituirea unei limite de sistem i a unei limite geografice Sfera analizelor costuri-beneficii respective determin sistemul energetic relevant. Limita geografic acoper o zon geografic corespunztoare bine definit, de exemplu, o regiune dat sau o zon metropolitan, pentru a evita selectarea unor soluii care s nu fie optime, pe baza examinrii fiecrui proiect n parte. (b) Abordarea integrat pentru opiunile de cerere i ofert Analiza costuri-beneficii ine seama de toate resursele de aprovizionare relevante din sistem i de limita geografic, folosind datele disponibile, inclusiv cldura rezidual din producerea energiei electrice i instalaii industriale i energia din surse regenerabile, i de caracteristicile i tendinele cererii de nclzire i rcire. (c) Constituirea unui scenariu de referin Scopul scenariului de referin este de a servi drept punct de referin fa de care sunt evaluate scenariile alternative. (d) Identificarea scenariilor alternative Toate alternativele relevante pentru scenariul de referin sunt luate n considerare. Scenariile care nu sunt fezabile din motive tehnice, financiare, de reglementare naional sau din cauza constrngerilor de timp pot fi excluse ntr-o etap timpurie a analizei costuri-beneficii n cazul n care acest lucru se justific pe baza unor considerente documentate cu grij, explicit i temeinic. Numai opiunile de cogenerare de nalt eficien, de termoficare i rcire centralizat eficient sau de furnizare de nclzire i de rcire individual eficient ar trebui luate n considerare n analiza costuri-beneficii ca scenarii alter native fa de scenariul de referin. (e) Metoda de calcul al surplusului de costuri-beneficii (i) Costurile i beneficiile totale pe termen lung ale opiunilor privind furnizarea de nclzire sau rcire sunt evaluate i comparate. (ii) Criteriul de evaluare este criteriul valorii nete actualizate (VNA). (iii) Orizontul de timp este ales n aa fel nct s fie incluse toate costurile i beneficiile relevante ale scenariilor. De exemplu, un orizont de timp adecvat ar putea fi de 25 de ani pentru o central electric pe baz de gaz, de 30 de ani pentru un sistem de termoficare sau de 20 de ani pentru echipamentele de nclzire de tipul cazanelor. (f) Calculul i prognoza preurilor i alte ipoteze pentru analiza economic (i) Statele membre formuleaz ipoteze, n scopul analizelor costuri-beneficii, cu privire la preurile factorilor majori de intrare i de ieire i rata de actualizare.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/43

(ii) Rata de actualizare utilizat n analiza economic pentru calculul valorii nete actualizate se alege n conformitate cu orientrile europene sau naionale (1). (iii) Statele membre folosesc prognozele naionale, europene sau internaionale pentru evoluia preurilor la energie dac acestea corespund contextului naional i/sau regional/local propriu. (iv) Preurile utilizate n analiza economic reflect costurile i beneficiile socioeconomice reale i ar trebui s includ costurile externe, cum ar fi efectele de mediu i cele asupra sntii, n msura posibilului, de exemplu atunci cnd exist un pre de pia sau cnd este deja inclus n reglementrile europene sau naionale. (g) Analiza economic: inventarul efectelor Analizele economice iau n considerare toate efectele economice relevante. n scenariile analizate, statele membre pot evalua i lua n considerare, n procesul decizional, economiile de energie i de costuri generate de flexibilitatea sporit a furnizrii energiei i de o funcionare mai aproape de optim a reelelor electrice, inclusiv costurile evitate i economiile evitate prin reducerea investiiei n infrastructur. Costurile i beneficiile luate n considerare includ cel puin urmtoarele: (i) Beneficiile Valoarea produciei livrate consumatorului (energie termic i electric) Beneficii externe, cum ar fi beneficii de mediu i de sntate, n msura posibilului (ii) Costuri Costurile de capital ale centralelor i echipamentelor Costurile de capital ale reelelor asociate de energie Costuri de operare variabile i fixe Costuri de energie Costuri de mediu i de sntate, n msura posibilului (h) Analiza sensibilitii Analiza sensibilitii este inclus pentru a evalua costurile i beneficiile unui proiect sau grup de proiecte pe baza unor preuri diferite la energie, rate de actualizare i a altor factori variabili cu impact semnificativ asupra rezultatului calculelor. Statele membre desemneaz autoritile competente responsabile de desfurarea analizelor costuri-beneficii n temeiul articolului 14. Statele membre pot solicita autoritilor locale, regionale i naionale competente sau operatorilor insta laiilor individuale s realizeze analiza economic i financiar. Acestea furnizeaz metodologiile detaliate i ipotezele n conformitate cu prezenta anex i stabilesc i fac publice procedurile pentru analiza economic. Partea 2 Principii n sensul articolului 14 alineatele (5) i (7) Analizele costuri-beneficii ofer informaii n scopul realizrii msurilor menionate la articolul 14 alineatele (5) i (7): n cazul n care se planific o instalaie care produce exclusiv energie electric sau o instalaie fr recuperator de cldur, se realizeaz o comparaie ntre instalaiile planificate sau reabilitarea planificat i o instalaie echivalent care produce aceeai cantitate de energie electric sau de cldur de proces, dar care recupereaz cldura rezidual i care furnizeaz cldur prin cogenerare de nalt eficien i/sau reele de termoficare i rcire centralizat. n cadrul unei limite geografice date, evaluarea ia n considerare instalaia planificat, precum i eventualele puncte cu cerere de energie termic existente sau poteniale corespunztoare care ar putea fi alimentate prin aceasta, innd seama de posibilitile raionale (de exemplu fezabilitatea tehnic i distana).
(1) Rata naional de actualizare aleas n scopul analizei economice ar trebui s in seama de datele furnizate de Banca Central European.

L 315/44

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

Limita de sistem se stabilete astfel nct s includ instalaia planificat i sarcinile termice, cum ar fi cldirea/cldirile i procesul industrial. n cadrul acestei limite de sistem, costul total de furnizare a cldurii i energiei se determin pentru ambele cazuri i apoi se compar. Sarcinile termice includ sarcinile termice existente, precum o instalaie industrial sau un sistem de termoficare i, de asemenea, n zonele urbane, sarcina termic i costurile care ar exista dac unui grup de cldiri sau unei pri a unui ora i s-ar furniza i/sau ar fi conectat la o nou reea de termoficare. Analiza costuri-beneficii se bazeaz pe o descriere a instalaiei planificate i a instalaiei/instalaiilor de comparaie, cu referire la capacitatea electric i termic, dup caz, tipul de combustibil, utilizarea planificat i numrul de ore de operare anuale planificate, amplasarea i cererea de energie electric i termic. n scopul comparaiei, sunt luate n considerare cererea de energie termic i tipurile de nclzire i rcire utilizate de punctele cu cerere de energie termic din vecintate. Comparaia acoper costurile aferente infrastructurii pentru instalaia planificat i pentru cea cu care se face comparaia. Analizele costuri-beneficii n scopul articolului 14 alineatul (5) includ o analiz economic, care vizeaz o analiz financiar, care reflect tranzaciile reale de fluxuri de lichiditi din investiia n instalaii individuale i din funcionarea acestora. Proiectele cu rezultate pozitive n ceea ce privete costurile i beneficiile sunt acelea n care suma beneficiilor actualizate n cadrul analizei economice i financiare depete suma costurilor actualizate (surplus costuri-beneficii). Statele membre stabilesc principii directoare privind metodologia, ipotezele i orizontul de timp pentru analiza economic. Statele membre pot solicita ntreprinderilor responsabile de funcionarea instalaiilor de producere a energiei electrice i termice, ntreprinderilor industriale, operatorilor reelelor de termoficare i rcire centralizat sau altor pri influenate de limita de sistem definit i de limita geografic, s contribuie cu date pentru utilizarea n evaluarea costurilor i beneficiilor unei instalaii individuale.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/45

ANEXA X Garania de origine privind energia electric produs prin cogenerare de nalt eficien (a) Statele membre adopt msuri pentru a se asigura c: (i) garania de origine a energiei electrice produs prin cogenerare de nalt eficien: permite productorilor s demonstreze c energia electric pe care o vnd este produs prin cogenerare de nalt eficien i este emis n acest scop ca rspuns la o solicitare din partea productorului; este corect, fiabil i rezistent la contrafacere; este emis, transferat i anulat electronic; (ii) o unitate de energie produs prin cogenerare de nalt eficien este luat n considerare o singur dat. (b) Garania de origine menionat la articolul 14 alineatul (10) trebuie s conin cel puin urmtoarele informaii: (i) identitatea, amplasarea, tipul i capacitatea (termic i electric) a instalaiei unde a fost produs energia n cauz; (ii) data i locul produciei; (iii) puterea calorific inferioar a sursei de combustibil din care a fost produs energia electric; (iv) cantitatea de energie termic produs mpreun cu energia electric i utilizarea acesteia; (v) cantitatea de energie electric produs prin cogenerare de nalt eficien, n conformitate cu anexa II, pe care o reprezint garania; (vi) economiile de energie primar calculate n conformitate cu anexa II pe baza valorilor de referin armonizate ale eficienei menionate la anexa II litera (f); (vii) eficiena nominal de producere a energiei electrice i termice a instalaiei; (viii) dac i n ce msur instalaia a beneficiat de sprijin pentru investiii; (ix) dac i n ce msur unitatea de energie a beneficiat n orice alt mod de o schem naional de sprijin i tipul schemei de sprijin; (x) data la care instalaia a fost pus n funciune; i (xi) data i ara emiterii i un numr de identificare unic. Garania de origine trebuie s aib dimensiunea standard de 1 MWh. Aceasta face referire la producia brut de energie electric msurat la limita staiei i exportat ctre reea.

L 315/46

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

ANEXA XI Criterii de eficien energetic pentru reglementarea reelelor energetice i pentru tarifele de reea electric 1. Tarifele de reea trebuie s reflecte costurile economiilor de costuri n reele rezultate n urma msurilor de gestionare a cererii i a rspunsului la cerere, precum i a producerii distribuite, inclusiv economiile rezultate n urma scderii preurilor de livrare sau a investiiilor n reea i a unei exploatri mai eficiente a reelei. Reglementrile privind reelele i tarifele nu mpiedic operatorii de reea sau furnizorii de energie s pun la dispoziie servicii de sistem pentru msurile de gestionare a rspunsului la cerere, gestionarea cererii i producerea distribuit privind pieele organizate de energie electric, n special: (a) trecerea sarcinii din perioadele de vrf n cele mai puin aglomerate de ctre consumatorii finali, lundu-se n considerare disponibilitatea energiei din surse regenerabile de energie, energia din cogenerare i producerea distribuit; (b) economiile de energie din rspunsul la cerere al consumatorilor distribuii de ctre agregatorii energetici; (c) reducerea cererii din msurile de eficien energetic adoptate de ctre furnizorii de servicii energetice, inclusiv companiile de furnizare a serviciilor energetice; (d) conectarea i repartizarea surselor de producere la tensiuni mai sczute; (e) conectarea surselor de producere dintr-o locaie mai apropiat la consum; i (f) stocarea energiei. n sensul prezentei dispoziii, termenul piee organizate de energie electric include pieele nereglementate i schimburile de energie electric pentru comercializarea energiei, capacitii, compensaiilor i serviciilor de sprijin n toate intervalele de timp, inclusiv pieele la termen, pieele pentru ziua urmtoare i pieele din aceeai zi. 3. Tarifele de reea sau de vnzare cu amnuntul pot susine preuri dinamice pentru msurile de gestionare a rspunsului la cerere adoptate de ctre consumatorii finali, precum: (a) tarifele corespunztoare duratei de utilizare; (b) preurile din momentele eseniale; (c) preurile n timp real; i (d) reducerile de pre pentru perioadele de vrf.

2.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/47

ANEXA XII CERINE DE EFICIEN ENERGETIC PENTRU OPERATORII SISTEMELOR DE TRANSPORT I OPERATORII SISTEMELOR DE DISTRIBUIE Operatorii sistemelor de transport i operatorii sistemelor de distribuie trebuie: (a) s stabileasc i s fac publice normele standard referitoare la suportarea i partajarea costurilor adaptrilor tehnice, cum ar fi conectrile la reea i consolidrile reelei, exploatarea mai eficient a reelei i normele privind punerea n aplicare nediscriminatorie a codurilor de reea, care sunt necesare pentru integrarea noilor productori de energie rezultat din cogenerarea de nalt eficien n cadrul reelei interconectate; (b) s pun la dispoziia noilor productori de energie electric rezultat din cogenerarea de nalt eficien care doresc s se conecteze la sistem informaiile cuprinztoare i necesare solicitate de ctre acetia, inclusiv: (i) o estimare cuprinztoare i detaliat a costurilor asociate cu conectarea; (ii) un calendar rezonabil i precis pentru primirea i prelucrarea cererii n ceea ce privete conectarea la reea; (iii) un calendar indicativ rezonabil pentru orice propunere de conectare la reea. Procesul global pentru conectarea la reea nu ar trebui s dureze mai mult de 24 de luni, innd seama de ceea ce este realizabil n mod rezonabil i nediscriminatoriu; (c) s furnizeze proceduri standard i simplificate n ceea ce privete conectarea productorilor distribuii de energie electric produs prin cogenerare de nalt eficien cu scopul de a facilita conectarea acestora la reea. Normele standard prevzute la litera (a) se bazeaz pe criterii obiective, transparente i nediscriminatorii, inndu-se n special seama de costurile i beneficiile asociate cu conectarea productorilor respectivi la reea. Aceste norme pot prevedea diferite tipuri de conectare la reea.

L 315/48

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

ANEXA XIII Lista minim de elemente care trebuie incluse n contractele sau n caietele de sarcini asociate privind performana energetic ncheiate cu sectorul public Lista clar i transparent a msurilor privind eficiena energetic care urmeaz s fie puse n aplicare sau a rezultatelor n materie de eficien care urmeaz s fie obinute. Economiile garantate care urmeaz s fie realizate prin punerea n aplicare a msurilor contractului. Durata i etapele de referin ale contractului, termenii i perioada de preaviz. Lista clar i transparent a obligaiilor fiecrei pri contractante. Data (datele) de referin care stabilete (stabilesc) economiile realizate. Lista clar i transparent a etapelor care urmeaz s fie efectuate pentru a se pune n aplicare msura sau pachetul de msuri i, acolo unde este relevant, costurile asociate. Obligaia de ndeplinire n totalitate a msurilor prevzute n contract i de documentare a tuturor schimbrilor efectuate pe parcursul proiectului. Reglementrile care specific includerea cerinelor echivalente n orice subcontractare ctre tere pri. Afiarea clar i transparent a implicaiilor financiare ale proiectului i distribuirea contribuiei fiecrei pri la economiile monetare realizate (i anume, remunerarea furnizorilor de servicii). Dispoziii clare i transparente privind msurarea i verificarea economiilor garantate obinute, verificrile i garaniile privind calitatea. Dispoziii care clarific procedura de abordare a condiiilor de modificare a cadrului care afecteaz coninutul i rezultatele contractului (i anume, modificarea preurilor la energie, intensitatea utilizrii unei instalaii). Informaii detaliate privind obligaiile fiecrei pri contractante i despre sanciunile n caz de nclcare.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/49

ANEXA XIV CADRUL GENERAL PENTRU RAPORTARE Partea 1 Cadrul general pentru rapoartele anuale Rapoartele anuale prevzute la articolul 24 alineatul (1) constituie baza pentru monitorizarea progresului spre obiectivele naionale pentru anul 2020. Statele membre se asigur c rapoartele includ urmtoarele informaii minime: (a) o estimare a urmtorilor indicatori pentru anul care precede ultimul an ncheiat (anul X (1) 2): (i) consumul de energie primar; (ii) consumul energetic final total; (iii) consumul energetic final n sectorul industriei transporturilor (mprite ntre transportul de persoane i de mrfuri, dac sunt disponibile) gospodriilor serviciilor; (iv) valoarea adugat brut n sectorul industriei serviciilor; (v) venitul total disponibil al gospodriilor; (vi) produsul intern brut (PIB); (vii) producerea energiei electrice pe baza producerii de energie termic; (viii) producerea energiei electrice pe baza producerii combinate de energie electric i energie termic; (ix) producerea cldurii pe baza producerii de energie termic; (x) producerea cldurii pe baza centralelor de producere combinat a energiei electrice i a energiei termice, inclusiv cldura rezidual industrial; (xi) consumul de combustibil pentru producerea energiei termice; (xii) cltori-kilometri (pkm), dac este disponibil; (xiii) tone-kilometri (tkm), dac este disponibil; (xiv) transport-kilometri combinat (pkm + tkm), n cazul n care (x) i (xi) nu sunt disponibile; (xv) populaie. n sectoarele n care consumul energetic rmne stabil sau indic o anumit cretere, statele membre analizeaz cauzele i ataeaz evaluarea la estimri. Cel de al doilea raport i urmtoarele includ i punctele (b)-(e): (b) actualizri ale principalelor msuri legislative i fr caracter legislativ puse n aplicare n anul precedent care contribuie la ndeplinirea obiectivelor naionale generale n materie de eficien energetic pentru 2020; (c) suprafaa total a cldirilor cu o suprafa total util de peste 500 m2 i de la 9 iulie 2015 de peste 250 m2 deinute i ocupate de ctre administraia central a statelor membre, care, la data de 1 ianuarie a anului n care trebuie prezentat raportul, nu au respectat cerinele privind performana energetic menionate la articolul 5 alineatul (1);
(1) X = anul curent.

L 315/50

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(d) suprafaa total a cldirilor nclzite i/sau rcite deinute i ocupate de administraia central a unui stat membru, care a fost renovat n anul anterior menionat la articolul 5 alineatul (1), sau cantitatea de economii de energie n cldirile eligibile deinute i ocupate de ctre administraia sa central, astfel cum este menionat la articolul 5 alineatul (6); (e) economiile de energie obinute prin intermediul schemelor naionale de obligaii n materie de eficien energetic, menionate la articolul 7 alineatul (1) sau msurile alternative adoptate n temeiul articolului 7 alineatul (9). Primul raport trebuie s includ, de asemenea, obiectivul naional menionat la articolul 3 alineatul (1). n rapoartele anuale prevzute la articolul 24 alineatul (1), statele membre pot include, de asemenea, obiective naionale suplimentare. Acestea pot viza n special indicatorii statistici enumerai la litera (a) din prezenta parte sau o combinaie a acestora, cum ar fi intensitatea energetic primar sau final sau intensitile energetice sectoriale.

Partea 2 Cadrul general al planurilor naionale de aciune pentru eficien energetic Planurile naionale de aciune pentru eficien energetic menionate la articolul 24 alineatul (2) trebuie s furnizeze un cadru pentru dezvoltarea strategiilor naionale de eficien energetic. Planurile naionale de aciune pentru eficien energetic acoper msurile semnificative de mbuntire a eficienei energetice i economiile de energie preconizate/nregistrate, inclusiv cele privind aprovizionarea, transportul i distribuia de energie, precum i eficiena energetic la utilizatorii finali. Statele membre se asigur c planurile naionale de aciune pentru eficien energetic includ urmtoarele informaii minime: 1. Obiective i strategii Obiectivul indicativ naional de eficien energetic pentru 2020, solicitat n temeiul articolului 3 alineatul (1) Obiectivul indicativ naional privind economiile de energie, prevzut la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2006/32/CE Alte obiective existente n materie de eficien energetic care vizeaz ntreaga economie sau sectoare specifice 2. Msuri i economii de energie Planurile naionale de aciune pentru eficien energetic furnizeaz informaii referitoare la msurile adoptate sau care urmeaz s fie adoptate n vederea punerii n aplicare a principalelor elemente ale prezentei directive i la economiile care au legtur cu acestea. (a) Economii de energie primar Planurile naionale de aciune pentru eficien energetic enumer msurile i aciunile semnificative adoptate n vederea economisirii energiei primare n toate sectoarele economiei. Se furnizeaz estimrile privind msurile sau pachetele de msuri/aciuni privind economiile preconizate pentru 2020 i economiile realizate pn la momentul redactrii raportului. Dup caz, ar trebui furnizate informaii privind alte impacturi/beneficii ale msurilor (reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser, mbuntirea calitii aerului, crearea de locuri de munc etc.) i bugetul pentru punerea n aplicare. (b) Economii de energie final Primul i cel de al doilea plan naional de aciune pentru eficien energetic trebuie s includ rezultatele referitoare la ndeplinirea obiectivului privind economiile de energie final prevzut la articolul 4 alineatele (1) i (2) din Directiva 2006/32/CE. n cazul n care nu este posibil calcularea/estimarea economiilor pentru fiecare msur n parte, trebuie precizat reducerea consumului de energie la nivel de sector pe baza (combinrii) msurilor. De asemenea, primul i cel de-al doilea plan naional de aciune pentru eficien energetic trebuie s includ metodologia de msurare i/sau calcul necesar pentru calcularea economiilor de energie. Dac se aplic meto dologia recomandat (1), planul naional de aciune pentru eficien energetic ar trebui s fac trimiteri la aceasta.
(1) Recomandri privind metodele de msurare i verificare din cadrul Directivei 2006/32/CE privind eficiena energetic la utilizatorii finali i serviciile energetice.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/51

3.

Informaii specifice referitoare la prezenta directiv

3.1. Organisme publice (articolul 5) Planurile naionale de aciune pentru eficien energetic trebuie s includ lista organismelor publice care au elaborat un plan de eficien energetic n conformitate cu articolul 5 alineatul (7). 3.2. Obligaii n materie de eficien energetic (articolul 7) Planurile naionale de aciune pentru eficien energetic trebuie s includ coeficienii naionali selectai n confor mitate cu anexa IV. Primul plan naional de aciune pentru eficien energetic trebuie s includ o scurt descriere a schemei naionale menionate la articolul 7 alineatul (1) sau msurile alternative adoptate n temeiul articolului 7 alineatul (9). 3.3. Audituri energetice i sisteme de gestionare (articolul 8) Planurile naionale de aciune pentru eficien energetic cuprind: (a) numrul de audituri energetice desfurate n perioada anterioar; (b) numrul de audituri energetice desfurate n ntreprinderile mari n perioada anterioar; (c) numrul de ntreprinderi mari din teritoriul lor, cu indicarea numrului de ntreprinderi pentru care se aplic articolul 8 alineatul (5). 3.4. Promovarea serviciilor eficiente de nclzire i rcire (articolul 14) Planurile naionale de aciune pentru eficien energetic includ o evaluare a progreselor nregistrate n ceea ce privete punerea n aplicare a evalurii cuprinztoare prevzute la articolul 14 alineatul (1). 3.5. Transportul i distribuia energiei (articolul 15) Primul plan naional de aciune pentru eficien energetic i rapoartele ulterioare care trebuie ntocmite la fiecare 10 ani trebuie s includ evalurile fcute, msurile i investiiile identificate pentru a utiliza potenialul de eficien energetic al infrastructurii de gaze naturale i energie electric menionat la articolul 15 alineatul (2). 3.6. Statele membre raporteaz, ca parte a planurilor naionale de aciune pentru eficien energetic, cu privire la msurile ntreprinse pentru a permite i dezvolta rspunsul la cerere, astfel cum figureaz la articolul 15. 3.7. Disponibilitatea sistemelor de calificare, acreditare i certificare (articolul 16) Planurile naionale de aciune pentru eficien energetic trebuie s includ informaii referitoare la sistemele de calificare, de acreditare i de certificare disponibile sau la sistemele echivalente de calificare pentru furnizorii de servicii energetice, auditurile energetice i msurile de mbuntire a eficienei energetice. 3.8. Servicii energetice (articolul 18) Planurile naionale de aciune pentru eficien energetic trebuie s includ un link ctre site-ul internet unde poate fi accesat lista sau interfaa furnizorilor de servicii energetice menionate la articolul 18 alineatul (1) litera (c). 3.9. Alte msuri de promovare a eficienei energetice (articolul 19) Primul plan naional de aciune pentru eficien energetic trebuie s includ o list a msurilor prevzute la articolul 19 alineatul (1).

L 315/52

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

ANEXA XV Tabel de coresponden


Directiva 2004/8/CE Prezenta directiv

Articolul 1 Articolul 2 Articolul 3 litera (a) Articolul 3 litera (b) Articolul 3 litera (c) Articolul 3 litera (d) Articolul 3 literele (e) i (f) Articolul 3 litera (g) Articolul 3 litera (h) Articolul 3 litera (i) Articolul 3 litera (j) Articolul 3 litera (k) Articolul 3 litera (l) Articolul 3 litera (m) Articolul 3 litera (n) Articolul 3 litera (o) Articolul 4 alineatul (1) Articolul 4 alineatul (2) Articolul 4 alineatul (3) Articolul 5 Articolul 6 Articolul 7 alineatul (1) Articolul 7 alineatele (2) i (3) Articolul 8 Articolul 9 Articolul 10 alineatele (1) i (2)

Articolul 1 alineatul (1) Articolul 1 alineatul (1) Articolul 2 punctul 30 Articolul 2 punctul 32 Articolul 2 punctul 31 Articolul 2 punctul 33 Articolul 2 punctul 35 Articolul 2 punctul 34 Articolul 2 punctul 36 Articolul 2 punctul 37 Articolul 2 punctul 39 Articolul 2 punctul 38 Articolul 2 punctele 40, 41, 42, 43 i 44 Anexa II litera (f) primul subpunct Articolul 14 alineatul (10) al doilea paragraf Articolul 14 alineatul (10) primul paragraf i anexa X Articolul 14 alineatele (1) i (3), anexele VIII i IX Articolul 14 alineatul (11) Articolul 15 alineatul (5) Articolul 15 alineatele (6), (7), (8) i (9) Articolul 14 alineatul (1), articolul 24 alineatul (2) i anexa XIV partea 2

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/53

Directiva 2004/8/CE

Prezenta directiv

Articolul 10 alineatul (3) Articolul 11 Articolul 12 alineatele (1) i (3) Articolul 12 alineatul (2) Articolul 13 Articolul 14 Articolul 15 Articolul 16 Articolul 17 Articolul 18 Anexa I Anexa II Anexa III Anexa IV

Articolul 24 alineatul (6) Articolul 24 alineatul (3) Articolul 24 alineatul (5) Anexa II litera (c) Articolul 22 alineatul (2) Articolul 28 Articolul 29 Articolul 30 Anexa I partea II Anexa I partea I i partea II ultimul paragraf Anexa II Anexa VIII Anexa IX

Directiva 2006/32/CE

Prezenta directiv

Articolul 1 Articolul 2 Articolul 3 litera (a) Articolul 3 litera (b) Articolul 3 litera (c) Articolul 3 litera (d) Articolul 3 litera (e) Articolul 3 literele (f), (g), (h) i (i) Articolul 3 litera (j) Articolul 3 litera (k) Articolul 3 litera (l)

Articolul 1 alineatul (1) Articolul 1 alineatul (1) Articolul 2 punctul 1 Articolul 2 punctul 4 Articolul 2 punctul 6 Articolul 2 punctul 5 Articolul 2 punctele 2 i 3 Articolul 2 punctul 7 Articolul 2 punctele 8-19 Articolul 2 punctul 27 Articolul 2 punctul 28 Articolul 2 punctul 25

L 315/54

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

Directiva 2006/32/CE

Prezenta directiv

Articolul 3 litera (m) Articolul 3 litera (n) Articolul 3 litera (o) Articolul 3 litera (p) Articolul 3 litera (q) Articolul 3 literele (r) i (s) Articolul 4 Articolul 5 Articolul 6 alineatul (1) litera (a) Articolul 6 alineatul (1) litera (b) Articolul 6 alineatul (2) Articolul 6 alineatul (3) Articolul 6 alineatul (5) Articolul 7 Articolul 8 Articolul 9 alineatul (1) Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 2 punctul 26 Articolul 2 punctul 23 Articolul 2 punctul 20 Articolul 2 punctul 21 Articolul 2 punctul 22 Articolul 2 punctele 24, 29, 44 i 45 Articolul 3 Articolul 4 Articolele 5 i 6 Articolul 7 alineatul (8) literele (a) i (b) Articolul 18 alineatul (3) Articolul 7 alineatele (1), (5), (6), (7), (9), (10), (11) i (12) Articolul 7 alineatele (2) i (3) Articolul 18 alineatul (2) literele (b) i (c) Articolul 17 Articolul 16 alineatul (1) Articolul 16 alineatele (2) i (3) Articolul 19 Articolul 18 alineatul (1) litera (d) punctul (i) Articolul 18 alineatul (1) literele (a), (b), (c), (d) punctul (ii) i (e) Articolul 15 alineatul (4) Articolul 15 alineatul (3) Articolul 15 alineatele (7), (8) i (9) Articolul 20 Articolul 8 alineatul (1) Articolul 8 alineatele (2), (3), (4), (5), (6) i (7)

Articolul 10 alineatul (1) Articolul 10 alineatul (2) Articolul 11 Articolul 12 alineatul (1) Articolul 12 alineatul (2)

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/55

Directiva 2006/32/CE

Prezenta directiv

Articolul 12 alineatul (3) Articolul 13 alineatul (1) Articolul 13 alineatul (2) Articolul 13 alineatul (3) Articolul 14 alineatele (1) i (2) Articolul 14 alineatul (3) Articolul 14 alineatele (4) i (5) Articolul 15 alineatul (1) Articolul 15 alineatele (2), (3) i (4) Articolul 16 Articolul 17 Articolul 18 Articolul 19 Articolul 20 Anexa I Anexa II Anexa III Anexa IV Anexa V

Articolul 9 Articolul 10 i anexa VII punctul 1.1 Anexa VII punctele 1.2 i 1.3 Articolul 11 Articolul 12 Articolul 13 Articolul 15 alineatele (1) i (2) Articolul 18 alineatul (2) literele (a) i (d) Articolul 21 Articolul 24 alineatele (1) i (2) Articolul 24 alineatul (3) Articolul 24 alineatele (4) i (7)-(11) Articolul 22 alineatul (1) Articolul 22 alineatul (2) Articolul 23 Articolul 25 Articolul 26 Articolul 27 Articolul 28 Articolul 29 Articolul 30 Anexa IV

L 315/56

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

Directiva 2006/32/CE

Prezenta directiv

Anexa VI

Anexa III Anexa V Anexa VI Anexa VII Anexa XI Anexa XII Anexa XIII Anexa XIV Anexa XV

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/57

DIRECTIVA 2012/29/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea i protecia victimelor criminalitii i de nlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului
PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, (3)

avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, n special articolul 82 alineatul (2),

avnd n vedere propunerea Comisiei Europene,


(4)

Articolul 82 alineatul (2) din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene (TFUE) prevede instituirea unor norme minime aplicabile n statele membre n vederea facilitrii recunoaterii reciproce a hotrrilor judectoreti i a deciziilor judiciare, precum i a cooperrii poliieneti i judiciare n materie penal cu dimensiune transfrontalier, n special cu privire la drep turile victimelor criminalitii. n rezoluia sa din 10 iunie 2011 privind o foaie de parcurs pentru consolidarea drepturilor i proteciei victi melor, n special n cadrul procedurilor penale (6) (denumit n continuare foaia de parcurs de la Buda pesta), Consiliul a stipulat c, la nivelul Uniunii, ar trebui desfurate aciuni n vederea consolidrii dreptu rilor, a sprijinirii i a proteciei victimelor criminalitii. n acest scop, n conformitate cu rezoluia menionat, prezenta directiv urmrete s revizuiasc i s completeze principiile stabilite n Decizia-cadru 2001/220/JAI i s determine progrese semnificative n ceea ce privete nivelul de protecie a victimelor n ntreaga Uniune, n special n cadrul procedurilor penale. Rezoluia Parlamentului European din 26 noiembrie 2009 referitoare la eliminarea violenei mpotriva femei lor (7) a invitat statele membre s mbunteasc legis laiile i politicile naionale de combatere a tuturor formelor de violen mpotriva femeilor i s ia msuri pentru a aborda cauzele violenei mpotriva femeilor, nu n ultimul rnd prin utilizarea de msuri preventive, i a invitat, de asemenea, Uniunea s garanteze dreptul la asisten i sprijin pentru toate victimele violenei. n rezoluia sa din 5 aprilie 2011 referitoare la prioritile i la structura unui nou cadru al politicii UE de combatere a violenei mpotriva femeilor (8), Parlamentul European a propus o strategie de combatere a violenei mpotriva femeilor, a violenei domestice i a mutilrii genitale a femeilor care s stea la baza viitoarelor instrumente legislative n materie de drept penal pentru combaterea violenei bazate pe gen, inclusiv un cadru de combatere a violenei mpotriva femeilor (politic, prevenire, protecie, urmrire n justiie, msuri concrete i parteneriat), urmat de un plan de aciune al Uniunii. Reglementrile internaionale din acest domeniu includ Convenia Organizaiei Naiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare fa de femei (CEDAW) adoptat la 18 decembrie 1979, reco mandrile i deciziile Comitetului CEDAW i Convenia Consiliului Europei privind prevenirea i combaterea violenei mpotriva femeilor i a violenei domestice adoptat la 7 aprilie 2011.

dup transmiterea proiectului de act legislativ ctre parlamentele naionale,

avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social Euro pean (1),

avnd n vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar (3),


(5)

ntruct:

(1)

Uniunea i-a stabilit obiectivul de a menine i de a dezvolta un spaiu de libertate, securitate i justiie, avnd drept fundament principiul recunoaterii reciproce a hotrrilor judectoreti n materie civil i penal.
(6)

(2)

Uniunea s-a angajat s protejeze victimele criminalitii i s stabileasc standarde minime n acest sens, iar Consiliul a adoptat Decizia-cadru 2001/220/JAI din 15 martie 2001 privind statutul victimelor n cadrul procedurilor penale (4). n temeiul Programului de la Stockholm o Europ deschis i sigur n serviciul cetenilor i pentru protecia acestora (5), adoptat de ctre Consiliul European n cadrul reuniunii sale din 10-11 decembrie 2009, Comisia i statele membre au fost invitate s examineze modalitile de mbuntire a legislaiei i a msurilor practice de sprijin pentru protecia victimelor, punnd accentul, cu prioritate, pe sprijinul i recunoaterea acordate tuturor victimelor, inclusiv victimelor terorismului.

(1) JO C 43, 15.2.2012, p. 39. (2) JO C 113, 18.4.2012, p. 56. (3) Poziia Parlamentului European din 12 septembrie 2012 (nepu blicat nc n Jurnalul Oficial) i Decizia Consiliului din 4 octombrie 2012. (4) JO L 82, 22.3.2001, p. 1. (5) JO C 115, 4.5.2010, p. 1.

(6) JO C 187, 28.6.2011, p. 1. (7) JO C 285 E, 21.10.2010, p. 53. (8) JO C 296 E, 2.10.2012, p. 26.

L 315/58

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(7)

Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind ordinul european de protecie (1) stabilete un mecanism pentru recunoaterea reciproc de ctre statele membre a msurilor de protecie n domeniul criminalitii. Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane i protejarea victimelor acestuia (2) i Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatrii sexuale a copiilor i a pornografiei infantile (3) abordeaz, printre altele, nevoile specifice ale categoriilor speciale de victime ale traficului de persoane, ale abuzului sexual asupra copiilor, precum i ale exploatrii sexuale i pornografiei infantile.

cetenia sau naionalitatea victimei. Denunarea unei infraciuni i participarea n procedurile penale nu creeaz niciun drept n ceea ce privete statutul victimei din punctul de vedere al reedinei.

(11)

Prezenta directiv stabilete norme minime. Statele membre pot extinde drepturile prevzute de prezenta directiv pentru a oferi un nivel mai ridicat de protecie.

(12)

(8)

Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (4) recunoate c terorismul constituie una dintre nclcrile cele mai grave ale principiilor pe care se bazeaz Uniunea, inclusiv ale principiilor democraiei, i confirm faptul c acesta constituie, printre altele, o ameninare la adresa exercitrii libere a drepturilor omului.

Drepturile prevzute de prezenta directiv nu aduc atingere drepturilor autorului infraciunii. Termenul autor al infraciunii se refer la o persoan care a fost condamnat pentru svrirea unei infraciuni. Cu toate acestea, n sensul prezentei directive, acesta se refer i la o persoan suspectat sau acuzat naintea oricrei constatri a vinoviei sau a unei condamnri i nu aduce atingere prezumiei de nevinovie.

(13)

(9)

Criminalitatea reprezint un prejudiciu pentru societate i, n aceeai msur, constituie o nclcare a drepturilor individuale ale victimelor. Ca atare, victimele criminalitii ar trebui s fie recunoscute i tratate cu respect, atenie i profesionalism, fr a fi discriminate n vreun fel pe baza oricrui motiv cum ar fi rasa, culoarea, originea etnic sau social, trsturile genetice, limba, religia sau credina, opiniile politice sau de oricare alt natur, apartenena la o minoritate naional, bunurile de care dispune, naterea, handicapul, vrsta, genul, identitatea de gen i modalitatea de exprimare a genului, orientarea sexual, statutul acestora din punctul de vedere al reedinei sau sntatea. n toate contactele cu o autoritate competent n contextul procedurilor penale i cu orice serviciu care intr n contact cu victimele, precum un serviciu de spri jinire a victimelor sau de justiie reparatorie, ar trebui s se in seama de situaia personal i de necesitile imediate, vrsta, genul, eventuala dizabilitate i de matu ritatea victimelor criminalitii, respectndu-se totodat pe deplin integritatea lor fizic, mental i moral. Victimele criminalitii ar trebui s fie protejate mpotriva victimizrii secundare i repetate, precum i mpotriva intimidrii i a rzbunrii, s primeasc sprijin adecvat pentru a se facilita recuperarea lor i s beneficieze de un acces suficient la justiie.

Prezenta directiv se aplic n privina infraciunilor svrite n Uniune i procedurilor penale care se desfoar n Uniune. Directiva confer drepturi victimelor infraciunilor extrateritoriale numai n legtur cu procedurile penale care se desfoar n Uniune. Plngerile formulate n faa autoritilor competente din afara Uniunii, precum ambasadele, nu dau natere obligaiilor prevzute de prezenta directiv.

(14)

n aplicarea prezentei directive, interesul superior al copilului ar trebui s constituie preocuparea primordial, n conformitate cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene i cu Convenia Organizaiei Naiunilor Unite cu privire la drepturile copilului adoptat la 20 noiembrie 1989. Victimele-copii ar trebui s fie considerate i tratate ca beneficiare depline ale drepturilor prevzute de prezenta directiv i ar trebui s li se permit s i exercite respectivele drepturi astfel nct s se in seama de capacitatea lor de a-i forma propriile preri.

(15)

n aplicarea prezentei directive, statele membre ar trebui s garanteze victimelor cu dizabiliti posibilitatea de a beneficia pe deplin de drepturile prevzute de prezenta directiv, n aceeai msur cu ceilali ceteni, inclusiv prin facilitarea accesului n incinta n care se desfoar procedurile penale i a accesului la informaii.

(10)

Prezenta directiv nu abordeaz condiiile privind reedina victimelor criminalitii pe teritoriul statelor membre. Statele membre ar trebui s adopte msurile necesare pentru a se asigura c drepturile prevzute de prezenta directiv nu sunt acordate n funcie de statutul reedinei victimei pe teritoriul acestora sau n funcie de
L L L L 338, 101, 335, 164, 21.12.2011, p. 2. 15.4.2011, p. 1. 17.12.2011, p. 1. 22.6.2002, p. 3.

(16)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

JO JO JO JO

Victimele terorismului au suferit agresiuni menite, n ultim instan, s aduc prejudicii societii. Prin urmare, acestea pot necesita o atenie special, sprijin i protecie, innd seama de caracterul specific al infraciunii svrite mpotriva lor. Victimele terorismului se pot afla n atenia sporit a publicului i adesea necesit recunoatere social i s fie tratate cu respect de ctre membrii societii. Prin urmare, statele membre ar trebui s in seama n mod deosebit de necesitile victimelor terorismului i ar trebui s urmreasc protecia demnitii i a securitii acestora.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/59

(17)

Violena ndreptat mpotriva unei persoane din cauza genului, a identitii de gen sau a exprimrii de gen a acesteia sau care afecteaz n mod disproporionat persoane aparinnd unui anumit gen este neleas ca fiind violen bazat pe gen. Aceasta poate avea ca rezultat vtmri de natur fizic, sexual, emoional sau psihologic sau prejudicii economice suferite de victime. Violena bazat pe gen este considerat o form de discriminare i o nclcare a libertilor funda mentale ale victimei i include violena n cadrul relaiilor apropiate, violena sexual (inclusiv violul, agresiunea sexual i hruirea), traficul de persoane, sclavia i diferite forme de practici vtmtoare, precum cstoriile forate, mutilarea genital a femeilor i aa-numitele infraciuni de onoare. Femeile victime ale violenei bazate pe gen i copiii acestora necesit adeseori un sprijin i o protecie deosebite din cauza riscului ridicat de victimizare secundar i repetat, a riscului de inti midare sau de rzbunare asociat unor astfel de violene.

drepturile prevzute de prezenta directiv. Prezenta directiv nu aduce atingere niciunei proceduri adminis trative naionale necesare pentru a constata c o persoan reprezint o victim.

(20)

(18)

Atunci cnd violenele sunt svrite n cadrul unei relaii apropiate, sunt svrite de o persoan care este n prezent sau a fost soul/soia sau partenerul sau un alt membru de familie al victimei, indiferent dac autorul infraciunii locuiete sau a locuit mpreun cu victima. Violenele de acest tip ar putea include violene fizice, sexuale, psihologice sau economice i pot avea drept rezultat vtmarea fizic, mental sau emoional sau un prejudiciu economic. Violenele din cadrul relaiilor apropiate reprezint o problem social grav i adesea ascuns care ar putea cauza traume psihologice i fizice sistematice, cu consecine severe din cauz c autorul infraciunii este o persoan n care victima ar trebui s poat avea ncredere. Victimele violenelor din cadrul relaiilor apropiate ar putea, n consecin, s necesite msuri de protecie speciale. Femeile sunt afectate n mod disproporionat de acest tip de violen, iar situaia poate fi mai grav dac femeia este dependent de autorul infraciunii din punct de vedere economic, social sau n ceea ce privete dreptul su la reedin.

Rolul victimelor n cadrul sistemului judiciar penal i posibilitatea acestora de a participa activ n procedurile penale variaz de la un stat membru la altul, n funcie de sistemul naional, i sunt determinate de unul sau mai multe dintre urmtoarele criterii: stabilirea n cadrul sistemului naional a statutului juridic de parte n proce durile penale; victimei i revine obligaia juridic de a participa activ n procedurile penale sau este solicitat n acest sens, de exemplu n calitate de martor; sau victima beneficiaz de un drept legal n temeiul dreptului intern de a participa activ n procedurile penale i urmrete s fac acest lucru, n cazul n care sistemul naional nu stabilete victimelor statutul juridic de parte n procedurile penale. Statele membre ar trebui s determine care dintre aceste situaii se aplic pentru a stabili domeniul de aplicare al drepturilor prevzute de prezenta directiv, n cazul n care exist trimiteri la rolul victimei n sistemul judiciar penal relevant.

(21)

Informaiile i consilierea furnizate de autoritile compe tente, serviciile de sprijinire a victimelor i serviciile de justiie reparatorie ar trebui s fie, pe ct posibil, acordate printr-o serie de mijloace i ntr-o manier care poate fi neleas de ctre victim. Astfel de informaii i consiliere ar trebui furnizate ntr-un limbaj simplu i accesibil. De asemenea, trebuie garantat faptul c victima se poate face neleas n cursul procedurilor. n acest sens, cunoaterea de ctre victime a limbii folosite pentru furnizarea informaiilor, vrsta, maturitatea, capa citile intelectuale i emoionale, instruirea i orice defi cien mental sau fizic ale acestora ar trebui s fie luate n considerare. Ar trebui s se in seama n mod deosebit de dificultile de nelegere sau de comunicare ce se pot datora oricrui tip de dizabilitate, precum defi cienele de auz sau de vorbire. De asemenea, limitrile privind capacitatea unei victime de a comunica informaii ar trebui luate n considerare n cursul procedurilor penale.

(19)

O persoan ar trebui s fie considerat victim indiferent dac autorul infraciunii a fost identificat, arestat, urmrit n justiie sau condamnat i indiferent de legtura familial dintre acetia. Este posibil ca membrii familiei victimelor s sufere de asemenea vtmri ca urmare a svririi infraciunii. n special, membrii familiei unei persoane al crei deces a fost cauzat n mod direct de o infraciune ar putea suferi prejudicii ca urmare a infraciunii. Astfel de membri de familie, care sunt victime indirecte ale infraciunii, ar trebui prin urmare s beneficieze i ele de protecie, n temeiul prezentei directive. Cu toate acestea, statele membre ar trebui s poat stabili proceduri prin care s limiteze numrul membrilor de familie care pot beneficia de drepturile prevzute de prezenta directiv. n cazul unui copil, copilul sau, cu excepia cazului n care acest lucru nu este n interesul superior al copilului, titularul rspunderii printeti ar trebui s poat exercita, n numele copilului,

(22)

Momentul n care se formuleaz o plngere ar trebui s fie considerat, n sensul prezentei directive, ca fcnd parte din procedurile penale. Acesta ar trebui s includ i situaiile n care autoritile iniiaz din oficiu proce durile penale ca urmare a unei infraciuni suferite de o victim.

(23)

Din momentul primului contact cu o autoritate compe tent, ar trebui s poat fi furnizate informaii privind rambursarea cheltuielilor, de exemplu printr-o brour n care s se prezinte condiiile de baz pentru o astfel de rambursare a cheltuielilor. n aceast etap iniial a procedurilor penale, nu ar trebui s li se solicite statelor membre s decid dac victima n cauz nde plinete condiiile privind rambursarea cheltuielilor.

L 315/60

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(24)

n momentul denunrii unei infraciuni, victimele ar trebui s primeasc o confirmare scris a plngerii lor din partea poliiei, n care s se menioneze elementele de baz ale infraciunii, cum ar fi tipul infraciunii, momentul i locul, precum i orice vtmare fizic, mental sau emoional ori prejudiciu economic cauzate de infraciune. Aceast confirmare ar trebui s includ un numr de dosar, precum i data i locul denunrii infraciunii, pentru a putea fi folosit ca prob a faptului c infraciunea a fost denunat, de exemplu n legtur cu cererile de despgubire n temeiul unei asigurri.

(30)

O trimitere la o hotrre n contextul dreptului la informare, interpretare i traducere ar trebui neleas doar ca o trimitere la stabilirea vinoviei sau la fina lizarea n alt mod a procedurilor penale. Motivarea respectivei hotrri ar trebui s fie comunicat victimei fie printr-o copie a documentului care conine hotrrea respectiv, fie printr-un rezumat succint al acesteia.

(31)

(25)

Fr a aduce atingere normelor privind termenele de prescripie extinctiv, denunarea ntrziat a unei infraciuni, din cauza temerilor de rzbunare, umilire sau stigmatizare, nu ar trebui s aib drept rezultat refuzul constatrii plngerii victimei.

Dreptul la informare cu privire la data i locul unui proces care se desfoar ca urmare a plngerii cu privire la o infraciune suferit de victim ar trebui s se aplice i n ceea ce privete informaiile cu privire la data i locul unei audieri din cadrul unei ci de atac mpotriva unei hotrri pronunate n respectiva cauz.

(32)

(26)

Atunci cnd sunt furnizate informaii, ar trebui oferite suficiente detalii pentru a se garanta c victimele sunt tratate cu respect i pentru a le permite acestora s ia decizii n cunotin de cauz cu privire la participarea lor n cadrul procedurilor. n acest sens, sunt extrem de importante informaiile care permit victimei s cunoasc stadiul curent al oricror proceduri. Acest lucru este valabil i pentru informaiile care permit victimei s decid dac s solicite revizuirea unei decizii de nen cepere a urmririi penale. Cu excepia cazului n care sunt solicitate n alt mod, informaiile comunicate victimei ar trebui s poat fi transmise verbal sau n scris, inclusiv prin mijloace electronice.

Informaiile specifice privind eliberarea sau evadarea autorului infraciunii ar trebui s fie comunicate, la cerere, victimelor, cel puin n cazurile n care acestea ar putea fi n pericol sau n cazul unui risc identificat de prejudiciere a victimelor, cu excepia cazului n care exist un risc identificat de prejudiciere, prin notificare, a autorului infraciunii. n cazul n care exist un risc iden tificat de prejudiciere, prin notificare, a autorului infraciunii, autoritatea competent ar trebui s in seama de toate celelalte riscuri n momentul stabilirii unei aciuni adecvate. Trimiterea la riscul identificat de prejudiciere a victimelor ar trebui s acopere factori precum natura sau gravitatea infraciunii i riscurile de rzbunare. Prin urmare, aceasta nu ar trebui s se aplice situaiilor n care au fost svrite infraciuni minore i, n consecin, exist doar o posibilitate redus de preju diciere a victimei.

(27)

Informaiile comunicate unei victime ar trebui trimise la cea mai recent adres de coresponden cunoscut sau la datele de contact electronice furnizate autoritii competente de ctre victim. n circumstane excepionale, de exemplu din cauza numrului ridicat de victime implicate ntr-o cauz, ar trebui s fie posibil ca informaiile s fie comunicate prin intermediul presei, prin intermediul unei pagini de internet oficiale a autoritii competente sau prin orice alt canal de comu nicare similar.

(33)

Victimele ar trebui s primeasc informaii cu privire la orice drept referitor la o cale de atac mpotriva unei hotrri de eliberare a autorului infraciunii, dac un astfel de drept exist n cadrul dreptului intern.

(34)

(28)

Statele membre nu ar trebui s fie obligate s comunice informaii, n cazul n care dezvluirea acestora ar putea afecta instrumentarea adecvat a unei cauze sau ar putea aduce prejudicii unei anumite cauze sau persoane sau dac acestea sunt considerate ca fiind contrare intereselor lor eseniale de securitate.

(29)

Autoritile competente ar trebui s garanteze faptul c victimele primesc datele de contact actualizate pentru comunicrile legate de cauza lor, cu excepia cazului n care victima i-a exprimat dorina de a nu primi astfel de informaii.

Justiia nu poate fi nfptuit efectiv dect dac victimele pot s explice n mod adecvat circumstanele infraciunii i s furnizeze probe autoritilor competente ntr-un mod inteligibil. Este la fel de important s se garanteze faptul c victimele sunt tratate cu respect i c i pot exercita drepturile. Prin urmare, ar trebui s fie puse la dispoziie n mod gratuit servicii de interpretariat, n timpul audierii victimei i pentru a i permite s participe activ la audierile n faa instanei, n confor mitate cu rolul victimei n sistemul judiciar penal relevant. Pentru alte aspecte ale procedurilor penale, nece sitatea interpretrii i a traducerii poate varia n funcie de aspecte specifice, de rolul victimei n sistemul judiciar penal relevant i de implicarea acesteia n proceduri, precum i de orice drepturi specifice de care beneficiaz. Ca atare, serviciile de interpretariat i traducere n aceste cazuri trebuie s fie disponibile doar n msura n care acest lucru este necesar pentru ca victima s i poat exercita drepturile.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/61

(35)

Victima ar trebui s aib dreptul de a contesta o hotrre prin care se constat c nu sunt necesare servicii de interpretare sau de traducere, n conformitate cu proce durile din cadrul dreptului intern. Acest drept nu d natere obligaiei n sarcina statelor membre de a pune la dispoziie un mecanism separat sau o procedur privind plngerile prin care o astfel de hotrre s poat fi contestat i nu ar trebui s prelungeasc n mod nerezonabil procedurile penale. O cale intern de revizuire a hotrrii n conformitate cu procedurile naionale existente ar fi suficient.

examinare medical i medico-legal n vederea colectrii de probe n cazurile de viol sau de agresiune sexual, consilierea psihologic pe termen scurt i lung, asisten n caz de traume, consiliere juridic, aprare i servicii specifice pentru copii n calitate de victime directe sau indirecte.

(39)

Nu se solicit serviciilor de sprijinire a victimelor s ofere ele nsele expertiz specializat i profesional vast. Dac este necesar, serviciile de sprijinire a victimelor ar trebui s asiste victimele prin solicitarea sprijinului profesional existent, de exemplu din partea unor psihologi.

(36)

Faptul c o victim vorbete o limb care nu este larg rspndit nu ar trebui s constituie un motiv pentru a decide c interpretarea sau traducerea ar prelungi n mod nerezonabil procedurile penale.

(40)

(37)

Sprijinul ar trebui s fie disponibil din momentul n care autoritile competente au fost informate cu privire la victim, pe durata procedurilor penale i pentru o perioad adecvat ulterior unor astfel de proceduri, n conformitate cu nevoile victimei i cu drepturile prevzute de prezenta directiv. Sprijinul ar trebui furnizat prin diverse mijloace, fr formaliti excesive i printr-o distribuie geografic suficient n statul membru pentru a oferi tuturor victimelor posibilitatea de a accesa aceste servicii. Victimele care au suferit un prejudiciu considerabil ca urmare a gravitii infraciunii ar putea avea nevoie de servicii de asisten specializat.

Dei acordarea sprijinului nu ar trebui s depind de existena unei plngeri privind svrirea unei infraciuni, formulate de ctre victime n faa unei autoriti compe tente, cum ar fi poliia, astfel de autoriti se gsesc adesea n cea mai bun situaie pentru a informa victimele cu privire la posibilitatea de a primi sprijin. Prin urmare, statele membre sunt ncurajate s instituie condiii corespunztoare pentru a permite direcionarea victimelor ctre serviciile de sprijinire a victimelor, inclusiv prin garantarea faptului c cerinele privind protecia datelor pot fi i sunt nsuite. Redirecionarea n mod repetat ar trebui evitat.

(41)

Dreptul victimelor de a fi audiate ar trebui considerat ca fiind respectat n cazul n care li se permite victimelor s formuleze n scris declaraii sau explicaii.

(38)

Persoanele care sunt n special vulnerabile sau care se afl n situaii care le expun unui risc deosebit de ridicat de a fi prejudiciate, precum persoanele supuse unor violene repetate n cadrul relaiilor apropiate, victimele violenei bazate pe gen sau persoanele care sunt victimele altor tipuri de infraciuni ntr-un stat membru, altul dect statul de cetenie sau de reedin, ar trebui s primeasc asisten de specialitate i protecie juridic. Serviciile de asisten de specialitate ar trebui s se bazeze pe o abordare integrat i orientat care ar trebui s in seama n special de nevoile specifice ale victimei, de gravitatea prejudiciului suferit ca urmare a infraciunii, precum i de relaia dintre victime, autorii infraciunilor, copii i mediul social mai larg al acestora. O sarcin principal a acestor servicii i a perso nalului acestora, care joac un rol important n procesul de recuperare a victimelor i de depire de ctre acestea a eventualelor prejudicii sau traume rezultate dintr-o infraciune, ar trebui s fie informarea victimelor cu privire la drepturile prevzute de prezenta directiv pentru ca acestea s poat lua decizii ntr-un mediu care le ofer sprijin i care le trateaz cu demnitate, respect i atenie. Formele de sprijin pe care aceste servicii de specialitate ar trebui s le ofere ar putea include acordarea de adpost i cazare sigur, sprijin medical imediat, direcionarea spre serviciile de

(42)

Dreptul victimelor-copii de a fi audiate n cadrul proce durilor penale nu ar trebui s fie exclus numai pe motiv c victima este un copil sau pe motivul vrstei victimei respective.

(43)

Dreptul la revizuirea hotrrii de nencepere a urmririi penale ar trebui s fie neles ca referindu-se la hotrrile luate de procurori i judectori de instrucie sau de auto riti de aplicare a legii, precum funcionari de poliie, dar nu la hotrrile luate de instane. Orice revizuire a hotrrii de nencepere a urmririi penale ar trebui realizat de o persoan sau o autoritate diferit de cea care a luat hotrrea iniial, cu excepia cazului n care hotrrea iniial de nencepere a urmririi penale a fost luat de cea mai nalt autoritate de urmrire, a crei hotrre nu poate face obiectul unei cereri de revizuire, caz n care cererea de revizuire poate fi soluionat de aceeai autoritate. Dreptul la revizuirea unei hotrri de nencepere a urmririi penale nu privete procedurile speciale, precum procedurile mpotriva membrilor parla mentului sau guvernului, n legtur cu exercitarea funciei lor oficiale.

L 315/62

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(44)

O hotrre de ncetare a procedurilor penale ar trebui s acopere i situaiile n care procurorul hotrte s retrag acuzaiile sau s ntrerup procedurile.

rambursate doar n msura n care victima este obligat sau i se solicit de ctre autoritile competente s fie prezent i s participe activ n procedurile penale.

(45)

Decizia procurorului care conduce la o soluionare extra judiciar, care duce astfel la ncetarea procedurilor penale, ar trebui s exclud pentru victime dreptul la revizuirea unei hotrri a procurorului de nencepere a urmririi penale numai n cazul n care soluionarea impune un avertisment sau o obligaie.

(48)

Bunurile recuperabile care sunt sechestrate pe durata procedurilor penale ar trebui s fie restituite victimei infraciunii ct mai curnd posibil, cu excepia unor mprejurri excepionale, precum un litigiu privind proprietatea, posesia asupra bunurilor sau n cazul n care bunurile respective sunt ilegale. Restituirea bunurilor nu ar trebui s aduc atingere reinerii legitime a acestora n scopul altor proceduri legale.

(46)

Serviciile de justiie reparatorie, inclusiv, de exemplu, medierea dintre victim i autorul infraciunii, conferina familial i cercurile de verdict, se pot dovedi extrem de benefice pentru victim, ns necesit bariere de protecie pentru a fi mpiedicat victimizarea secundar i repetat, precum i intimidarea i rzbunarea. Aceste servicii ar trebui, prin urmare, s aib ca prim prioritate interesele i nevoile victimei, repararea prejudiciilor suferite de victim i evitarea producerii altor prejudicii. Factori cum ar fi natura i gravitatea infraciunii i a traumei suferite ca urmare a acesteia, agresiunile repetate la adresa integritii fizice, sexuale sau psihologice a victimei, dezechilibrele dintre raporturile de fore, vrsta, maturitatea sau capacitatea intelectual a victimei, care ar putea limita sau reduce capacitatea acesteia de a face o alegere n cunotin de cauz sau care ar putea compromite un rezultat pozitiv pentru victim, ar trebui luai n considerare n momentul sesizrii serviciului de justiie reparatorie i n desfurarea procesului de justiie reparatorie. Procesele de justiie reparatorie ar trebui s fie, n principiu, confideniale, cu excepia cazului n care prile hotrsc altfel, sau astfel cum prevede dreptul intern, avnd n vedere interesul public prevalent. Factori precum ameninrile proferate sau alte forme de violen svrite n timpul procesului pot fi considerate ca necesitnd divulgarea n interes public.

(49)

Dreptul la o hotrre de despgubire de ctre autorul infraciunii i procedura aplicabil relevant ar trebui s se aplice i victimelor care i au reedina ntr-un stat membru, altul dect cel n care a fost comis infraciunea.

(50)

Obligaia prevzut de prezenta directiv de a transmite plngerile nu ar trebui s aduc atingere competenei statelor membre de a institui proceduri i nu aduce atingere normelor conflictuale de competen, astfel cum prevede Decizia-cadru 2009/948/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind prevenirea i soluionarea conflictelor referitoare la exercitarea competenei n cadrul procedurilor penale (1).

(51)

(47)

Participarea n cadrul procedurilor penale nu ar trebui s atrag cheltuieli n sarcina victimelor. Statele membre ar trebui s ramburseze victimelor numai cheltuielile necesare n legtur cu participarea lor n procedurile penale i nu ar trebui s fie obligate s ramburseze taxele legale suportate de victime. Statele membre ar trebui s poat impune, n cadrul dreptului intern, condiii pentru rambursarea cheltuielilor, precum termene pentru solicitarea rambursrii, sume forfetare pentru costurile de subzisten i cltorie i cuantumuri zilnice maxime pentru pierderile de venituri. Dreptul la rambursarea cheltuielilor n cadrul procedurilor penale ar trebui s nu existe n situaia n care o victim face o declaraie privind o infraciune. Cheltuielile ar trebui

Dac victima a prsit teritoriul statului membru n care a fost comis infraciunea, statul membru respectiv nu ar trebui s mai fie obligat s asigure asisten, sprijin i protecie, cu excepia a ceea ce este legat n mod direct de orice procedur penal pe care o desfoar cu privire la infraciunea n cauz, ca de exemplu msuri speciale de protecie pe durata procedurilor n instan. Statul membru n care i are reedina victima ar trebui s acorde asistena, sprijinul i protecia de care este nevoie pentru recuperarea victimei.

(52)

Ar trebui s fie disponibile msuri de protecie a sigu ranei i demnitii victimelor i a membrilor familiei acestora mpotriva victimizrii secundare i repetate, precum i a intimidrii i rzbunrii, cum ar fi aciunile n ncetare sau ordinele de proteciei sau de restricie cu caracter provizoriu.

(1) JO L 328, 15.12.2009, p. 42.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/63

(53)

Riscul de victimizare secundar i repetat sau de inti midare i rzbunare din partea autorului infraciunii ori ca urmare a participrii n procedurile penale ar trebui s fie limitat prin derularea procedurilor ntr-un mod coordonat i respectuos, care permite victimelor s aib ncredere n autoriti. Interaciunea cu autoritile competente ar trebui s fie ct mai simpl, limitndu-se n acelai timp numrul interaciunilor inutile dintre acestea i victim, de exemplu prin nregistrarea pe suport video a audierilor i prin permiterea utilizrii acestora n faa instanei. Un numr ct mai mare de msuri ar trebui puse la dispoziia practicienilor pentru a se preveni suferina victimelor n cursul procedurilor judiciare, n special ca urmare a contactului vizual cu autorul infraciunii, cu membrii familiei sale, cu asociaii si sau cu persoanele din public. n acest scop, statele membre ar trebui s fie ncurajate s introduc, n special n cldirile instanelor judectoreti i n seciile de poliie, msuri fezabile i practice pentru a permite amenajarea unor faciliti precum intrri i sli de ateptare separate pentru victime. n plus, statele membre ar trebui, n msura posibilului, s planifice procedurile penale astfel nct s se evite contactele dintre victime i membrii familiei acesteia, pe de o parte, i autorul infraciunii, pe de alt parte, de pild prin citarea victimei i a autorului infraciunii la audieri n momente diferite.

(56)

Evalurile individuale ar trebui s in seama de caracte risticile personale ale victimei, precum vrsta acesteia, genul i identitatea sau exprimarea de gen, etnia, rasa, religia, orientarea sexual, sntatea, prezena unei diza biliti, statutul victimei din punctul de vedere al reedinei, dificultile de comunicare, relaia cu autorul infraciunii sau dependena de acesta, experienele ante rioare n materie infracional. Acestea ar trebui s in, de asemenea, seama de tipul sau natura i de circum stanele infraciunii, precum dac este vorba de infraciuni inspirate de ur, infraciuni inspirate de preju deci sau infraciuni svrite pe motive de discriminare, violen sexual, violen n cadrul relaiilor apropiate, infraciuni n cazul crora autorul se afla ntr-o poziie de control, dac victimele i au reedina ntr-o zon cu o rat mare a criminalitii sau dominat de bande orga nizate sau dac ara de origine a victimei nu este statul membru n care a fost comis infraciunea.

(57)

(54)

Protecia vieii private a victimei poate fi un mijloc important de a se evita victimizarea secundar i repetat, precum i intimidarea i rzbunarea, i poate fi obinut printr-o serie de msuri, printre care nedi vulgarea sau limitarea divulgrii informaiilor cu privire la identitatea i adresa victimei. Aceast protecie este deosebit de important pentru victimele-copii, incluznd nedivulgarea numelui copilului. Cu toate acestea, ar putea exista cazuri n care, n mod excepional, copilul poate beneficia din divulgarea sau chiar publicarea pe scar larg a informaiilor, de exemplu n cazul rpirii unui copil. Msurile de protecie a vieii private i a imaginii victimelor i membrilor familiilor acestora ar trebui ntot deauna s fie conforme cu dreptul la un proces echitabil i libertatea de exprimare, astfel cum este recunoscut la articolele 6 i 10 din Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale.

Victimele traficului de persoane, ale terorismului, ale criminalitii organizate, ale violenei n cadrul relaiilor apropiate, ale violenei sexuale sau exploatrii, ale violenei bazate pe gen, ale infraciunilor inspirate de ur, victimele cu dizabiliti i victimele-copii tind s fac obiectul unei rate ridicate a victimizrii secundare i repetate sau a intimidrii i rzbunrii. Ar trebui acordat o atenie special evalurii riscului de victimizare ulterioar la care sunt sau nu supuse victimele i ar trebui s existe o prezumie puternic c respectivele victime vor beneficia de msuri de protecie speciale.

(58)

Victimele care au fost identificate ca fiind vulnerabile la victimizarea secundar i repetat sau la intimidare i rzbunare ar trebui s beneficieze de msuri adecvate de protecie n cursul procedurilor penale. Natura exact a acestor msuri ar trebui determinat prin evaluri individuale, lund n considerare dorina victimei. Amploarea unor astfel de msuri ar trebui stabilit fr a aduce atingere drepturilor aprrii i n conformitate cu normele privind marja de apreciere a instanelor. ngrijorrile i teama victimelor n legtur cu procedurile ar trebui s fie un factor-cheie n stabilirea necesitii aplicrii unei anumite msuri n ce le privete.

(55)

Anumite victime sunt extrem de expuse n cursul proce durilor penale riscului de victimizare secundar i repetat sau de intimidare i rzbunare din partea autorului infraciunii. Este posibil ca un astfel de risc s provin din caracteristicile personale ale victimei, tipul sau natura i gravitatea infraciunii. Un astfel de risc poate fi identificat eficient numai prin evaluri indivi duale, realizate n cel mai scurt termen posibil. Respec tivele evaluri ar trebui realizate pentru toate victimele, pentru a stabili dac acestea sunt expuse riscului de victi mizare secundar i repetat sau de intimidare i rzbunare i care sunt msurile de protecie speciale necesare.

(59)

Necesitile operaionale imediate i constrngerile pot face imposibil garantarea faptului c, de exemplu, acelai funcionar de poliie audiaz constant victima; boala, maternitatea sau concediile parentale sunt exemple de astfel de constrngeri. n plus, incintele destinate n mod special pentru audierile victimelor pot s nu fie disponibile, de exemplu, din cauza renovrilor. n eventualitatea unor asemenea constrngeri de ordin operaional sau practic, s-ar putea s nu fie posibil aplicarea de la caz la caz a unei msuri speciale preco nizate ca urmare a unei evaluri individuale.

L 315/64

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(60)

Atunci cnd, n conformitate cu prezenta directiv, trebuie s fie numit un tutore sau un reprezentant pentru un copil, rolurile respective ar putea fi asumate de aceeai persoan sau de ctre o persoan juridic, o instituie sau o autoritate.

(63)

(61)

Orice funcionar implicat n cadrul procedurilor penale care este susceptibil de a intra n contact personal cu o victim ar trebui s poat primi i s primeasc o formare iniial i continu corespunztoare, la un nivel adecvat contactului cu victima respectiv, astfel nct s poat identifica victimele i nevoile acestora i s le trateze ntr-un mod respectuos, atent, profesionist i nediscriminatoriu. Persoanele susceptibili de a fi implicate n evaluarea individual de identificare a nece sitilor specifice de protecie ale victimelor i pentru a stabili necesitatea ca acestea s beneficieze de msuri speciale de protecie ar trebui s primeasc o formare specific cu privire la modalitile de realizare a unei astfel de evaluri. Statele membre ar trebui s asigure astfel de formri pentru personalul poliienesc i personalul instanelor. De asemenea, formarea ar trebui s fie promovat pentru avocai, procurori i judectori, precum i pentru practicienii care ofer sprijin pentru victime sau servicii de justiie reparatorie. Obligaia respectiv ar trebui s includ formare cu privire la servicii specifice de sprijinire a victimelor spre care ar trebui direcionat victima sau cursuri specializate n cazul n care munca lor privete ndeosebi victimele cu nevoi speciale, precum i formare psihologic adecvat, dup caz. Acolo unde este cazul, aceast formare ar trebui s fie sensibil la aspectele legate de gen. Aciunile statelor membre n domeniul formrii ar trebui s fie completate cu orientri, recomandri i schimb de bune practici, n conformitate cu foaia de parcurs de la Budapesta.

Pentru a ncuraja i a facilita denunarea infraciunilor i pentru a permite victimelor s ntrerup ciclul victimi zrilor repetate, este esenial ca acestea s aib la dispoziie servicii de sprijinire fiabile i ca autoritile competente s fie pregtite s rspund sesizrilor victimelor cu atenie, cu profesionalism i n condiii nediscriminatorii. Acest lucru ar putea spori ncrederea victimelor n sistemele judiciare penale ale statelor membre i ar putea reduce numrul de infraciuni nede nunate. Practicienii care sunt susceptibili de a primi plngeri din partea victimelor cu privire la infraciuni ar trebui s fie formai n mod corespunztor pentru a facilita denunarea infraciunilor i ar trebui adoptate msuri pentru a permite denunarea de ctre pri tere, inclusiv de ctre organizaii ale societii civile. Ar trebui s fie posibil folosirea unor mijloace tehnice de comu nicare, precum e-mail, nregistrri video sau formulare electronice pentru formularea plngerilor.

(64)

(62)

Statele membre ar trebui s ncurajeze i s colaboreze ndeaproape cu organizaiile societii civile, inclusiv cu organizaiile neguvernamentale recunoscute i active aflate n contact cu victime ale criminalitii, n special n ceea ce privete elaborarea de politici, campaniile de informare i de sensibilizare, programele de cercetare i de instruire, formarea, precum i monitorizarea i evaluarea impactului msurilor de sprijin i protecie a victimelor criminalitii. Pentru ca victimele criminalitii s beneficieze de asistena, sprijinul i protecia cuvenite, serviciile publice ar trebui s lucreze ntr-un mod coordonat i ar trebui s se implice la toate nivelurile administrative la nivelul Uniunii, precum i la nivel naional, regional i local. Victimele ar trebui s fie asistate n gsirea i contactarea autoritilor competente pentru a evita trimiterile repetate. Statele membre ar trebui s aib n vedere dezvoltarea de puncte unice de acces sau de ghiee unice, care abordeaz necesi tile multiple ale victimelor implicate n procedurile penale, inclusiv nevoia de a primi informaii, asisten, sprijin, protecie i despgubiri.

Colectarea sistematic i corespunztoare de date statistice este recunoscut ca o component esenial a unui proces de elaborare a politicilor eficient n domeniul drepturilor prevzute de prezenta directiv. Pentru a facilita evaluarea aplicrii prezentei directive, statele membre ar trebui s transmit Comisiei datele statistice relevante privind aplicarea procedurilor naionale refe ritoare la victimele criminalitii, cuprinznd cel puin numrul, natura i gravitatea infraciunilor denunate i, n msura n care datele sunt cunoscute i disponibile, numrul, genul i vrsta victimelor. Datele statistice relevante pot include date nregistrate de autoritile judiciare i ageniile de aplicare a legii i, n msura posi bilului, date administrative colectate de serviciile de asisten medical i de asisten social i de organi zaiile publice i neguvernamentale de sprijinire a victi melor, a serviciilor de justiie reparatorie i alte orga nizaii care lucreaz cu victimele criminalitii. Datele judiciare pot include informaii privind infraciuni denunate, numrul de cazuri anchetate, de persoane urmrite penal i condamnate. Datele administrative bazate pe servicii pot include, n msura posibilului, datele privind modul n care victimele utilizeaz serviciile furnizate de ageniile guvernamentale i organizaiile de sprijin publice sau private, cum ar fi numrul de trimiteri ctre serviciile de sprijinire a victimelor realizate de poliie, numrul de victime care solicit sprijin, primesc sau nu sprijin sau beneficiaz sau nu de justiie repara torie.

(65)

Prezenta directiv urmrete modificarea i extinderea dispoziiilor Deciziei-cadru 2001/220/JAI. Deoarece modificrile care trebuie aduse sunt substaniale ca numr i natur, decizia-cadru respectiv ar trebui, pentru o mai mare claritate, s fie nlocuit n ntregime cu privire la statele membre care particip la adoptarea prezentei directive.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/65

(66)

Prezenta directiv respect drepturile fundamentale i se conformeaz principiilor recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. n special, aceasta caut s promoveze dreptul la demnitate, via, inte gritate fizic i mental, libertate i siguran, respectarea vieii private i de familie, dreptul la proprietate, prin cipiul nediscriminrii, principiul egalitii ntre femei i brbai, drepturile copilului, ale persoanelor n vrst i ale persoanelor cu handicap, precum i dreptul la un proces echitabil.

(72)

Autoritatea European pentru Protecia Datelor a emis un aviz la 17 octombrie 2011 (2) n temeiul articolului 41 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parla mentului European i al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de ctre insti tuiile i organele comunitare i privind libera circulaie a acestor date (3),

ADOPT PREZENTA DIRECTIV: CAPITOLUL 1 DISPOZIII GENERALE

(67)

Deoarece obiectivul prezentei directive, i anume stabilirea unor standarde minime privind drepturile, spri jinirea i protecia victimelor criminalitii, nu poate fi realizat n mod satisfctor de statele membre i, n consecin, avnd n vedere amploarea i efectele sale poteniale, poate fi atins mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta msuri n conformitate cu prin cipiul subsidiaritii, astfel cum se prevede la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea European (TUE). n confor mitate cu principiul proporionalitii, astfel cum este prevzut n respectivul articol, prezenta directiv nu depete ceea ce este necesar pentru atingerea obiec tivului respectiv.

Articolul 1 Obiective (1) Scopul prezentei directive este de a garanta faptul c victimele criminalitii beneficiaz de informaii, de sprijin i protecie adecvate i sunt n msur s participe n procedurile penale. Statele membre garanteaz faptul c victimele sunt recunoscute i tratate cu respect, atenie i profesionalism i de o manier individualizat i nediscriminatorie, n toate contactele cu serviciile de sprijinire a victimelor sau de justiie reparatorie sau cu o autoritate competent, care intervine n cadrul proce durilor penale. Drepturile prevzute de prezenta directiv se aplic victimelor de o manier nediscriminatorie, inclusiv n ceea ce privete statutul acestora din punctul de vedere al reedinei. (2) n punerea n aplicare a prezentei directive, n cazul n care victima este un copil, statele membre asigur luarea n considerare n primul rnd a interesului superior al acestuia, evaluat n mod individual. Prevaleaz o abordare orientat spre copil, lund n considerare n mod corespunztor vrsta, nivelul de maturitate, opiniile, nevoile i preocuprile acestuia. Copilul i, dac exist, titularul rspunderii parentale sau alt reprezentant legal al copilului sunt informai cu privire la orice msuri sau drepturi destinate n mod specific copilului. Articolul 2 Definiii (1) n sensul prezentei directive, se aplic urmtoarele definiii: (a) victim nseamn: (i) o persoan fizic ce a suferit un prejudiciu, inclusiv o vtmare a integritii sale fizice, mentale sau emoionale, sau un prejudiciu economic, cauzate n mod direct de o infraciune; (ii) membrii familiei unei persoane al crei deces a fost cauzat n mod direct de o infraciune i care au suferit prejudicii n urma decesului persoanei respective;
(2) JO C 35, 9.2.2012, p. 10. (3) JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

(68)

Datele cu caracter personal prelucrate n cadrul punerii n aplicare a prezentei directive ar trebui s fie protejate n conformitate cu Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind protecia datelor cu caracter personal prelucrate n cadrul cooperrii poliieneti i judiciare n materie penal (1) i n conformitate cu principiile stabilite n Convenia Consiliului Europei din 28 ianuarie 1981 pentru protecia persoanelor fa de prelucrarea automatizat a datelor cu caracter personal, pe care toate statele membre au ratificat-o.

(69)

Prezenta directiv nu aduce atingere dispoziiilor mai ambiioase ale altor acte juridice ale Uniunii care abordeaz n mod expres nevoile specifice ale unor categorii speciale de victime, precum victimele traficului de persoane i victimele abuzului sexual asupra copiilor, ale exploatrii sexuale sau ale pornografiei infantile.

(70)

n conformitate cu articolul 3 din Protocolul nr. 21 privind poziia Regatului Unit i a Irlandei cu privire la spaiul de libertate, securitate i justiie, anexat la TUE i la TFUE, statele membre menionate i-au notificat dorina de a lua parte la adoptarea i la aplicarea prezentei directive.

(71)

n conformitate cu articolele 1 i 2 din Protocolul nr. 22 privind poziia Danemarcei, anexat la TUE i la TFUE, Danemarca nu particip la adoptarea prezentei directive, nu are obligaii n temeiul acesteia i nici nu face obiectul aplicrii sale.

(1) JO L 350, 30.12.2008, p. 60.

L 315/66

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(b) membrii familiei nseamn soul/soia, persoana care convieuiete cu victima, fiind angajat ntr-o relaie intim i gospodrind mpreun cu aceasta de o manier stabil i continu, rudele n linie direct, fraii i surorile, precum i persoanele aflate n ntreinerea victimei; (c) copil nseamn orice persoan avnd o vrst mai mic de 18 ani; (d) justiie reparatorie nseamn orice proces prin care victima i autorul infraciunii pot, n cazul n care consimt liber, s participe activ la soluionarea problemelor generate de infraciune cu ajutorul unei tere pri impariale. (2) Statele membre pot stabili proceduri:

(a) tipul de sprijin pe care victimele l pot primi i din partea cui, inclusiv, n cazul n care este relevant, informaii de baz privind accesul la asisten medical, orice tip de asisten specializat, inclusiv asisten psihologic i cazare alternativ;

(b) procedurile privind formularea unei plngeri cu privire la o infraciune i rolul victimelor n aceste proceduri;

(c) modul i condiiile n care victimele pot obine protecie, inclusiv msurile de protecie;

(a) pentru limitarea numrului membrilor familiei care pot beneficia de drepturile prevzute de prezenta directiv, innd seama de circumstanele individuale ale fiecrui caz; i (b) n sensul alineatului (1) litera (a) punctul (ii), pentru stabilirea membrilor familiei care au prioritate n ceea ce privete exercitarea drepturilor prevzute de prezenta directiv.
CAPITOLUL 2 FURNIZAREA DE INFORMAII I SPRIJIN

(d) modul i condiiile de acces la consiliere juridic, asisten juridic i orice alt form de consiliere;

(e) modul i condiiile n care victimele pot avea acces la despgubiri;

(f) modul i condiiile n care victimele au dreptul la inter pretare i traducere;

Articolul 3 Dreptul de a nelege i de a se face neles (1) Statele membre iau msurile corespunztoare pentru a asista victimele astfel nct acestea s neleag i s se poat face nelese de la primul contact i n cursul oricrei inte raciuni ulterioare necesare pe care o au cu o autoritate competent n cadrul procedurilor penale, inclusiv n cazul n care informaiile sunt furnizate de respectiva autoritate. (2) Statele membre asigur efectuarea comunicaiilor ctre victime ntr-un limbaj simplu i accesibil, verbal sau n scris. Astfel de comunicaii iau n considerare caracteristicile personale ale victimei, inclusiv orice dizabilitate care poate afecta abilitatea de a nelege sau de a se face neleas. (3) Cu excepia cazului n care este contrar intereselor victimei sau ar afecta negativ desfurarea procedurilor, statele membre permit victimelor s fie nsoite de persoan aleas de acestea cu ocazia primului contact cu o autoritate competent, atunci cnd, datorit impactului infraciunii, victima solicit asisten pentru a nelege sau a se face neleas. Articolul 4 Dreptul de a primi informaii nc de la primul contact cu o autoritate competent (1) Statele membre se asigur c victimele primesc urm toarele informaii, fr ntrzieri inutile, nc de la primul contact cu o autoritate competent, pentru a permite acestora s i exercite drepturile prevzute de prezenta directiv:

(g) n cazul n care victimele i au reedina n alt stat membru dect cel n care a fost comis infraciunea, orice msur, procedur sau instrument specific care este disponibil pentru a-i apra interesele n statul membru unde se stabilete primul contact cu autoritatea competent;

(h) procedurile disponibile de formulare a plngerilor, n cazul n care drepturile acestora nu sunt respectate de autoritatea competent;

(i) datele de contact pentru comunicrile cu privire la cauza lor;

(j) serviciile de justiie reparatorie disponibile;

(k) modul i condiiile n care victimelor li se pot rambursa cheltuielile suportate ca urmare a participrii n procedurile penale.

(2) Amploarea sau gradul de detaliu al informaiilor menionate la alineatul (1) poate varia n funcie de nevoile specifice i de situaia personal a victimei i de tipul sau natura infraciunii. Detalii suplimentare pot fi, de asemenea, transmise n etape ulterioare n funcie de nevoile victimei i de relevana, n fiecare etap a procedurilor, a unor astfel de detalii.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/67

Articolul 5 Drepturile victimelor n momentul formulrii unei plngeri (1) Statele membre se asigur c victimele primesc o confirmare scris de nregistrare a plngerii lor formale depuse de acestea la autoritatea competent a unui statul membru, care conine elementele de baz ale infraciunii respective. (2) Statele membre se asigur c victimele care doresc s formuleze o plngere referitoare la o infraciune i care nu neleg sau nu vorbesc limba autoritii competente au posibi litatea de a formula plngerea ntr-o limb pe care o neleg sau primesc asistena lingvistic necesar. (3) Statele membre se asigur c victimele care nu neleg sau nu vorbesc limba autoritii competente primesc, n mod gratuit, o traducere a confirmrii scrise de nregistrare a plngerii lor prevzute la alineatul (1), dac solicit acest lucru, ntr-o limb pe care o neleg. Articolul 6 Dreptul de a primi informaii cu privire la propria cauz (1) Statele membre se asigur c victimele sunt informate, fr ntrzieri inutile, cu privire la dreptul lor de a primi urm toarele informaii privind procedurile penale iniiate ca urmare a plngerii privind infraciunea care afecteaz victima i c, la cerere, primesc astfel de informaii: (a) orice decizie de a nu continua sau de a nceta ancheta sau de a nu ncepe urmrirea penal mpotriva autorului infraciunii; (b) data i locul procesului i natura acuzaiilor mpotriva autorului infraciunii. (2) Statele membre se asigur c, n funcie de rolul lor n sistemul judiciar penal relevant, victimele sunt informate, fr ntrzieri inutile, cu privire la dreptul lor de a primi urmtoarele informaii privind procedurile penale iniiate ca urmare a plngerii privind infraciunea care afecteaz victima i c, la cerere, primesc astfel de informaii: (a) orice hotrre final pronunat ntr-un proces; (b) informaii care s i permit victimei s ia la cunotin stadiul procedurilor penale, cu excepia situaiei excepionale n care desfurarea corespunztoare a cauzei ar putea fi afectat printr-o astfel de informare. (3) Informaiile prevzute la alineatul (1) litera (a) i la alineatul (2) litera (a) includ motivarea sau un rezumat succint al motivrii respectivei hotrri, cu excepia cazului unei hotrri aparinnd unui juriu sau al unei hotrri n care motivarea este confidenial, caz n care motivarea nu este furnizat n temeiul dreptului intern. (4) Dorina victimelor de a primi sau nu informaii are for obligatorie pentru autoritile competente, cu excepia cazului n care informaiile respective trebuie transmise n virtutea

dreptului victimei de a avea o participare activ n procedurile penale. Statele membre permit victimelor s i modifice n orice moment opiunea i o iau ulterior n considerare.

(5) Statele membre se asigur c victimelor li se ofer posi bilitatea de a fi informate fr ntrzieri inutile, atunci cnd persoana aflat n arest, urmrit penal sau condamnat pentru infraciunile care le privesc este eliberat sau a evadat din detenie. n plus, statele membre se asigur c victimele sunt informate cu privire la orice msuri relevante adoptate pentru protecia lor n caz de eliberare sau evadare a autorului infraciunii.

(6) Victimele primesc, la cerere, informaiile menionate la alineatul (5) cel puin n cazurile n care exist un pericol sau n cazul unui risc identificat de prejudiciu la adresa acestora, cu excepia cazului n care exist un risc identificat de prejudiciu la adresa autorului infraciunii care ar rezulta din notificare.

Articolul 7 Dreptul la servicii de interpretariat i traducere (1) Statele membre se asigur c victimele care nu neleg sau nu vorbesc limba utilizat n procedurile penale la care particip pot beneficia, la cerere i n mod gratuit, de servicii de inter pretariat, n funcie de rolul care le revine n cadrul procedurilor penale din sistemul judiciar penal relevant, cel puin la audierile i interogatoriile victimei n cadrul procedurilor penale n faa organelor de cercetare i a autoritilor judiciare, inclusiv n cursul interogatoriilor de ctre organele de poliie, precum i de servicii de interpretariat n momentul participrii active la audierile n faa instanei i a oricror audieri intermediare care sunt necesare.

(2) Fr a se aduce atingere dreptului la aprare i n confor mitate cu normele privind marja de apreciere a instanei, pot fi utilizate mijloace tehnice de comunicare, cum ar fi videoconfe rina, telefonul sau internetul, cu excepia cazului n care este necesar prezena fizic a interpretului pentru ca victimele s-i poat exercita n mod corespunztor drepturile sau s poat nelege procedura.

(3) Statele membre se asigur c victimele care nu neleg sau nu vorbesc limba utilizat n procedurile penale n care particip beneficiaz, la cerere i n mod gratuit, n funcie de rolul care le revine n cadrul procedurilor penale din sistemul judiciar penal relevant, de traducerea informaiilor eseniale exercitrii drep turilor lor n cadrul procedurilor penale ntr-o limb pe care o neleg, n msura n care aceste informaii sunt puse la dispoziia victimelor. Traducerile unor astfel de informaii includ, cel puin, orice hotrre privind ncetarea procedurilor penale referitoare la infraciunea suferit de victim i, la cererea victimei, motivarea sau un rezumat succint al motivrii respectivei hotrri, cu excepia cazului unei hotrri aparinnd unui juriu sau al unei hotrri n care motivarea este confidenial, caz n care motivarea nu este furnizat n temeiul dreptului intern.

L 315/68

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(4) Statele membre se asigur c victimele care au dreptul s primeasc informaii privind data i locul procesului, n confor mitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b), i care nu neleg limba autoritii competente primesc, la cerere, o traducere a informaiilor la care au dreptul.

sprijinire a victimelor sau pentru a permite organizaiilor de sprijinire a victimelor s fac apel la entiti specializate existente care ofer astfel de sprijin specializat. Victimele au acces la astfel de servicii n conformitate cu nevoile lor specifice, iar membrii familiei au acces la respectivele servicii n confor mitate cu nevoile lor specifice i cu gradul de vtmare suferit ca urmare a infraciunii svrite mpotriva victimei.

(5) Victimele pot prezenta o cerere motivat pentru ca un document s fie considerat esenial. Nu se impune obligaia de a traduce acele pri din documentele eseniale care nu sunt relevante pentru obiectivul de a permite victimelor s participe n mod activ n procedurile penale.

(4) Serviciile de sprijinire a victimelor i orice servicii specia lizate de sprijinire pot fi instituite ca organizaii publice sau neguvernamentale i pot fi organizate pe baz profesional sau voluntar.

(6) Prin derogare de la alineatele (1) i (3), o traducere oral sau un rezumat oral al documentelor eseniale poate fi furnizat n locul unei traduceri scrise, cu condiia ca o astfel de traducere oral sau rezumat oral s nu prejudicieze caracterul echitabil al procedurilor.

(5) Statele membre se asigur c accesul la serviciile de spri jinire a victimelor nu depinde de formularea de ctre victim a unei plngeri formale n faa unei autoriti competente cu privire la svrirea unei infraciuni.

(7) Statele membre se asigur c autoritatea competent evalueaz dac victimele au nevoie de interpretare sau de traducere, astfel cum se prevede la alineatele (1) i (3). Victimele pot contesta o decizie de a nu furniza interpretare sau traducere. Normele procedurale privind o astfel de contestaie se stabilesc n cadrul dreptului intern.

Articolul 9 Sprijinul din partea serviciilor de sprijinire a victimelor (1) Serviciile de sprijinire a victimelor, astfel cum sunt menionate la articolul 8 alineatul (1), furnizeaz cel puin:

(8) Interpretarea i traducerea, precum i examinarea unei contestaii la o hotrre de a nu asigura interpretare sau traducere n temeiul prezentului articol nu trebuie s prelun geasc n mod nerezonabil procedurile penale.

(a) informaiile, consilierea i sprijinul relevante pentru exer citarea drepturilor care revin victimelor, inclusiv n ceea ce privete accesul la sistemele publice naionale de despgubire n cazul daunelor penale, precum i cu privire la rolul victimelor n cadrul procedurilor penale, inclusiv pregtirea pentru participarea la proces;

Articolul 8 Dreptul de acces la serviciile de sprijinire a victimelor (1) Statele membre se asigur c victimele au acces, n concordan cu necesitile lor, la servicii confideniale de spri jinire a victimelor, n mod gratuit, care acioneaz n interesul victimelor nainte, n timpul i pentru o durat adecvat dup ncetarea procedurilor penale. Membrii familiei au acces la serviciile de sprijinire a victimelor n conformitate cu necesitile lor i cu gravitatea prejudiciului suferit ca urmare a infraciunii svrite mpotriva victimei.

(b) informaii privind sau trimitere direct la orice servicii specializate de sprijinire relevante existente;

(c) sprijinul emoional i, dac este disponibil, cel psihologic;

(d) consiliere privind aspectele financiare i practice subsecvente infraciunii;

(2) Statele membre faciliteaz direcionarea victimelor, de ctre autoritatea competent la care a fost depus plngerea i de ctre alte entiti relevante, ctre serviciile de sprijinire a victimelor.

(e) cu excepia cazului n care este furnizat de alte servicii publice sau private, consiliere cu privire la riscurile de victi mizare secundar i repetat sau de intimidare i rzbunare, precum i la prevenirea acestora.

(3) Statele membre adopt msuri pentru a institui servicii specializate, gratuite i confideniale de sprijinire a victimelor n plus fa de sau ca parte integrant a serviciilor generale de

(2) Statele membre ncurajeaz serviciile de sprijinire a victimelor s acorde o atenie deosebit nevoilor specifice ale victimelor care au suferit un prejudiciu considerabil ca urmare a gravitii infraciunii.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/69

(3) Cu excepia cazului n care acestea sunt furnizate de alte servicii publice sau private, serviciile specializate de sprijinire menionate la articolul 8 alineatul (3), instituie i pun la dispoziie cel puin: (a) adposturi sau orice alt cazare provizorie adecvat pentru victimele care au nevoie de un loc sigur din cauza unui risc iminent de victimizare secundar i repetat sau de inti midare i rzbunare; (b) sprijin orientat i integrat pentru victimele cu nevoi specifice, precum victimele violenei sexuale, victimele violenei bazate pe gen i victimele violenelor n cadrul unor relaii apropiate, inclusiv sprijin n cazul traumelor i consiliere.
CAPITOLUL 3 PARTICIPAREA N PROCEDURILE PENALE

(5) Alineatele (1), (3) i (4) nu se aplic deciziei procurorului de nencepere a urmririi penale, n cazul n care o astfel de decizie conduce la o soluionare extrajudiciar, n msura n care dreptul intern prevede aceasta.

Articolul 12 Dreptul la garanii n contextul serviciilor de justiie reparatorie (1) Statele membre iau msuri care garanteaz protecia victimei mpotriva victimizrii secundare i repetate, precum i a intimidrii i rzbunrii, care s se aplice atunci cnd se recurge la orice serviciu de justiie reparatorie. Astfel de msuri garanteaz victimelor care opteaz s participe n procesul de justiie reparatorie c beneficiaz, la cerere, de acces la servicii de justiie reparatorie sigure i competente, cu respectarea cel puin a urmtoarelor condiii:

Articolul 10 Dreptul de a fi audiat (1) Statele membre se asigur c victimele pot fi audiate n cursul procedurii penale i pot prezenta probe. n cazul audierii unei victime-copil, se iau n considerare n mod adecvat vrsta i maturitatea acesteia. (2) Normele procedurale n temeiul crora victimele pot fi audiate n cursul procedurilor penale i pot prezenta probe se stabilesc n cadrul dreptului intern. Articolul 11 Drepturi n cazul unei hotrri de nencepere a urmririi penale (1) Statele membre se asigur c victimele, n funcie de rolul care le revine n sistemul judiciar penal relevant, au dreptul de a solicita revizuirea unei hotrri de nencepere a urmririi penale. Normele procedurale pentru o astfel de revizuire se stabilesc n dreptul intern. (2) n cazul n care, n conformitate cu dreptul intern, rolul victimei n sistemul judiciar penal relevant se stabilete numai dup adoptarea hotrrii de urmrire penal, statele membre se asigur c cel puin victimele unor nclcri grave au dreptul de a solicita revizuirea unei hotrri de nencepere a urmririi penale. Normele procedurale pentru o astfel de revizuire se stabilesc n cadrul dreptului intern. (3) Statele membre se asigur c victimele sunt informate fr ntrzieri inutile cu privire la dreptul lor de a primi i c primesc, la cerere, informaii suficiente pentru a decide dac doresc sau nu s solicite revizuirea oricrei hotrri de nen cepere a urmririi penale. (4) n cazul n care hotrrea de nencepere a urmririi penale este adoptat de cea mai nalt autoritate de urmrire penal, a crei hotrre nu poate face obiectul unei ci de atac n temeiul dreptului intern, calea de atac poate fi soluionat de aceeai autoritate.

(a) se recurge la servicii de justiie reparatorie dac acestea sunt n interesul victimei, n funcie de consideraiile privind sigurana i cu acordul liber i n cunotin de cauz al acesteia, care poate fi retras n orice moment;

(b) nainte de a accepta s participe n procesul de justiie repa ratorie, victima primete informaii complete i obiective cu privire la proceduri i la eventualele rezultatele ale acestora, precum i informaii cu privire la procedurile de supra veghere a punerii n aplicare a oricrui acord;

(c) autorul infraciunii a recunoscut faptele de baz ale cauzei;

(d) orice acord este ncheiat n mod voluntar i poate fi luat n considerare n cadrul oricror proceduri penale ulterioare;

(e) discuiile din cadrul procedurilor de justiie reparatorie care nu au loc n public sunt confideniale i nu sunt divulgate ulterior, cu excepia cazului n care prile i dau acordul n acest sens sau dac acest lucru se prevede n dreptul intern, avnd n vedere interesul public prevalent.

(2) Statele membre faciliteaz trimiterea cauzelor, dac este cazul ctre serviciile de justiie reparatorie, inclusiv prin stabilirea de proceduri sau orientri cu privire la condiiile unei astfel de trimiteri.

Articolul 13 Dreptul la asisten juridic Statele membre se asigur c victimele au acces la asisten juridic, atunci cnd au calitatea de parte n procedurile penale. Condiiile sau normele procedurale n conformitate cu care victimele pot avea acces la asisten juridic se stabilesc n dreptul intern.

L 315/70

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

Articolul 14 Dreptul la rambursarea cheltuielilor Statele membre ofer victimelor care particip n procedurile penale posibilitatea de a li se rambursa cheltuielile suportate ca urmare a participrii lor active la aceste proceduri, n funcie de rolul care le revine n sistemul judiciar penal relevant. Condiiile sau normele procedurale n conformitate cu care victimelor li se pot rambursa cheltuielile se stabilesc n dreptul intern. Articolul 15 Dreptul la restituirea bunurilor Statele membre se asigur c, n urma unei decizii a unei auto riti competente, bunurile recuperabile care sunt sechestrate pe durata procedurilor penale li se restituie victimelor fr ntr ziere, cu excepia cazului n care ele sunt necesare n cadrul procedurilor penale. Condiiile sau normele procedurale n conformitate cu care astfel de bunuri sunt restituite se stabilesc n dreptul intern. Articolul 16 Dreptul de a obine n cadrul procedurilor penale o decizie privind despgubirile din partea autorului infraciunii (1) Statele membre se asigur c, n cursul procedurilor penale, victimele au dreptul de a obine o decizie privind despgubirile din partea autorului infraciunii, ntr-un termen rezonabil, cu excepia cazului n care n dreptul intern se prevede c o astfel de decizie se adopt n cadrul altor proceduri judiciare. (2) Statele membre promoveaz msurile necesare pentru a-i ncuraja pe autorii infraciunilor s despgubeasc n mod cores punztor victimele. Articolul 17 Drepturile victimelor care au reedina n alt stat membru (1) Statele membre se asigur c autoritile lor competente sunt n msur s adopte msurile adecvate pentru a reduce la minimum dificultile care apar atunci cnd victima i are reedina ntr-un alt stat membru dect cel n care a fost svrit infraciunea, n special n ceea ce privete desfurarea procedurilor. n acest scop, autoritilor statului membru n care a fost svrit infraciunea le revine, n special, sarcina: (a) de a lua o declaraie victimei imediat dup formularea plngerii cu privire la svrirea infraciunii n faa autoritii competente; (b) de a recurge ct mai mult posibil la dispoziiile privind videoconferinele i teleconferinele prevzute n Convenia privind asistena reciproc n materie penal ntre statele membre ale Uniunii Europene din 29 mai 2000 (1) n scopul audierii victimelor care au reedina n strintate.
(1) JO C 197, 12.7.2000, p. 3.

(2) Statele membre se asigur c victimele infraciunilor svrite ntr-un alt stat membru dect cel n care acestea i au reedina pot formula o plngere n faa autoritilor competente din statul membru de reedin, dac nu au posi bilitatea de a face acest lucru n statul membru n care a fost svrit infraciunea sau, n cazul svririi unei infraciuni grave, potrivit dreptului intern al respectivului stat membru, dac nu doresc s fac acest lucru. (3) Statele membre se asigur c autoritatea competent care a nregistrat plngerea victimei o transmite fr ntrziere auto ritii competente a statului membru n care a fost svrit infraciunea, n cazul n care competena de a iniia procedurile nu a fost nc exercitat de statul membru n care a fost nre gistrat plngerea.
CAPITOLUL 4 PROTECIA VICTIMELOR I RECUNOATEREA VICTIMELOR CU NEVOI DE PROTECIE SPECIFICE

Articolul 18 Dreptul la protecie Fr a aduce atingere dreptului la aprare, statele membre garanteaz adoptarea unor msuri de protecie a siguranei victimelor i a membrilor familiilor acestora mpotriva victi mizrii secundare i repetate i a intimidrii i rzbunrii, inclusiv mpotriva riscului unor vtmri emoionale sau psiho logice, i de protecie a demnitii victimelor pe durata audierilor i n momentul depunerii mrturiei. Dup caz, astfel de msuri includ i proceduri instituite n temeiul dreptului intern pentru protecia fizic a victimelor i a membrilor fami liilor acestora. Articolul 19 Dreptul la evitarea contactului dintre victim i autorul infraciunii (1) Statele membre stabilesc condiiile necesare pentru a se permite evitarea contactului dintre victime i, dup caz, membrii familiei acestora i autorul infraciunii n incinta n care se desfoar procedurile penale, n afar de cazul n care acest lucru este impus de procedurile penale. (2) Statele membre se asigur c noile cldiri ale instanelor judectoreti beneficiaz de sli de ateptare separate pentru victime. Articolul 20 Dreptul la protecie al victimelor n cursul cercetrii Fr a se aduce atingere dreptului la aprare i n conformitate cu normele privind marja de apreciere a instanelor, statele membre se asigur c pe durata cercetrilor penale: (a) audierile victimelor se desfoar fr ntrzieri nejustificate, de ndat ce autoritatea competent a nregistrat o plngere cu privire la svrirea unei infraciuni; (b) numrul audierilor victimelor este ct mai redus cu putin, iar audierile au loc numai atunci cnd sunt strict necesare pentru desfurarea cercetrii penale;

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/71

(c) victimele pot fi nsoite de reprezentantul lor legal i de o persoan aleas de acestea, cu excepia cazului n care s-a luat o decizie contrar motivat n legtur cu una dintre persoanele respective sau cu amndou; (d) examinrile medicale sunt reduse la minimum i se desfoar numai atunci cnd sunt strict necesare n scopul procedurilor penale. Articolul 21 Dreptul la protecia vieii private (1) Statele membre se asigur c autoritile competente pot adopta, n cursul procedurilor penale, msurile adecvate pentru a proteja viaa privat, inclusiv caracteristicile personale ale victimei luate n considerare n evaluarea individual prevzut la articolul 22, i imaginile victimelor i ale membrilor familiilor acestora. n plus, statele membre se asigur c autoritile competente pot adopta toate msurile legale pentru a mpiedica difuzarea public a oricror informaii care ar putea duce la identificarea unei victime-copil. (2) n vederea protejrii vieii private, a integritii personale i a datelor cu caracter personal ale victimei, n ceea ce privete libertatea de exprimare i de informare i libertatea i plura lismul mass-media, statele membre ncurajeaz mass-media s adopte msuri de autoreglementare. Articolul 22 Evaluarea individual a victimelor pentru identificarea nevoilor de protecie specifice (1) Statele membre se asigur c victimele beneficiaz de o evaluare prompt i individual, n conformitate cu procedurile naionale, pentru a se identifica nevoile de protecie specifice i pentru a se determina dac i n ce msur ar putea beneficia de msuri speciale n cursul procedurilor penale, astfel cum se prevede la articolele 23 i 24, datorit vulnerabiliti deosebite la victimizare secundar i repetat sau la intimidare i rzbunare. (2) Evaluarea individual ia n considerare n special:

traficului de persoane, ale violenei bazate pe gen, ale violenei n cadrul relaiilor apropiate, ale violenei sexuale sau ale exploa trii, ale infraciunilor svrite din ur i victimele cu dizabi liti.

(4) n sensul prezentei directive, se prezum c victimelecopii au nevoi de protecie specifice datorit vulnerabilitii la victimizarea secundar i repetat sau la intimidare i rzbunare. Pentru a se determina dac i n ce msur ar beneficia de msurile speciale prevzute la articolele 23 i 24, victimelecopii fac obiectul unei evaluri individuale astfel cum se prevede la alineatul (1) din prezentul articol.

(5) Amploarea evalurii individuale poate fi adaptat n funcie de gravitatea infraciunii i de nivelul prejudiciului aparent suferit de victim.

(6) Evaluarea individual se desfoar cu strnsa implicare a victimelor i ia n considerare dorinele acestora, inclusiv refuzul de a beneficia de msurile speciale prevzute la articolele 23 i 24.

(7) n cazul n care elementele de baz ale evalurii indi viduale s-au modificat n mod semnificativ, statele membre se asigur c aceasta este actualizat pe toat durata procedurilor penale.

Articolul 23 Dreptul la protecie n cursul procedurilor penale de care beneficiaz victimele cu nevoi specifice de protecie (1) Fr a se aduce atingere dreptului la aprare i n confor mitate cu normele privind marja de apreciere a instanei, statele membre se asigur c victimele cu nevoi specifice de protecie care beneficiaz de msurile speciale identificate ca urmare a unei evaluri individuale prevzute la articolul 22 alineatul (1) pot beneficia de msurile prevzute la alineatele (2) i (3) de la prezentul articol. O msur special preconizat ca urmare a evalurii individuale nu se pune la dispoziie n cazul n care constrngeri de natur operaional sau practic fac acest lucru imposibil sau n cazul n care exist o nevoie urgent de a audia victima i nendeplinirea acestui lucru ar putea aduce un prejudiciu victimei sau unei alte persoane ori ar putea afecta desfurarea procedurilor.

(a) caracteristicile personale ale victimei; (b) tipul sau natura infraciunii; i (c) circumstanele infraciunii. (3) n contextul evalurii individuale, se acord o atenie deosebit victimelor care au suferit un prejudiciu considerabil ca urmare a gravitii infraciunii, victimelor afectate de o infraciune din cauza prejudecilor sau din motive de discri minare care ar putea avea legtur n special cu caracteristicile lor personale i victimelor care sunt deosebit de vulnerabile din cauza relaiei cu autorul infraciunii i a dependenei de acesta, n special victimele terorismului, ale criminalitii organizate, ale

(2) Urmtoarele msuri speciale se pun la dispoziie n cursul cercetrilor penale pentru victimele cu nevoi specifice de protecie identificate n conformitate cu articolul 22 alineatul (1):

(a) audierea victimei se desfoar n incinte concepute sau adaptate n acest scop;

(b) audierea victimei se desfoar de ctre sau prin intermediul unor profesioniti pregtii n acest scop;

L 315/72

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(c) toate audierile victimei sunt realizate de aceleai persoane, cu excepia cazului n care acest lucru este contrar bunei administrri a justiiei; (d) toate audierile victimelor violenei sexuale, ale violenei bazate pe gen sau ale violenei n cadrul unor relaii apro piate, cu excepia cazului n care sunt efectuate de un procuror sau un judector, sunt efectuate de ctre o persoan de acelai sex cu victima, dac victima dorete acest lucru, cu condiia ca derularea procedurilor penale s nu fie afectat. (3) Urmtoarele msuri sunt disponibile n cursul proce durilor judiciare pentru victimele cu nevoi specifice de protecie identificate n conformitate cu articolul 22 alineatul (1): (a) msuri de evitare a contactului vizual ntre victime i autorii infraciunilor, inclusiv pe parcursul depunerii mrturiei, prin mijloace adecvate, inclusiv prin utilizarea mijloacelor tehnice de comunicare; (b) msuri de garantare a posibilitii ca victima s fie audiat n instan fr a fi prezent, n special prin folosirea mijloacelor tehnice de comunicare adecvate; (c) msuri de evitare a adresrii de ntrebri inutile victimei privind viaa privat, care nu sunt legate de infraciunea respectiv; i (d) msuri prin care s se permit derularea audierii n absena publicului. Articolul 24 Dreptul la protecie al victimelor-copii procedurilor penale n cursul

sau ar putea exista un conflict de interese ntre victima-copil i titularii rspunderi printeti sau alte pri.

Normele procedurale pentru nregistrrile audiovizuale menionate la primul paragraf litera (a) i pentru utilizarea acestora se stabilesc n cadrul dreptului intern.

(2) n cazul n care vrsta victimei nu este cunoscut i exist motive pentru a se considera c aceasta este copil, n sensul prezentei directive se prezum c victima este copil.

CAPITOLUL 5 ALTE DISPOZIII

Articolul 25 Formarea practicienilor (1) Statele membre se asigur c funcionarii susceptibili s intre n contact cu victimele, precum personalul poliienesc i personalul instanelor, beneficiaz de cursuri de formare att generale, ct i de specialitate, pn la un nivel adecvat din punctul de vedere al contactului cu victimele, pentru a spori nivelul de contientizare de ctre acetia a nevoilor victimelor i pentru a le permite s poat trata victimele ntr-un mod respectuos, imparial i profesionist.

(2) Fr a aduce atingere independenei judiciare i dife renelor de organizare ale sistemelor judiciare din Uniune, statele membre solicit celor care rspund de formarea judec torilor i a procurorilor implicai n proceduri penale s pun la dispoziie cursuri de formare att generale, ct i de specialitate, pentru a spori nivelul de contientizare de ctre judectori i procurori a nevoilor victimelor.

(1) Pe lng msurile prevzute la articolul 23, statele membre se asigur c atunci cnd victima este copil: (a) n cercetrile penale, toate audierile victimei-copil pot fi nregistrate pe suport audiovizual i c aceste nregistrri pot fi utilizate ca probe n procedurile penale; (b) n cercetrile i procedurile penale, n funcie de rolul victimelor n sistemul judiciar penal relevant, autoritile competente numesc un reprezentant special pentru victimele-copii n cazul n care, conform dreptului intern, titularii rspunderii printeti nu pot reprezenta victimacopil ca urmare a unui conflict de interese ntre acetia i victima-copil sau atunci cnd victima-copil este nensoit sau separat de familie; (c) n cazul n care victima-copil are dreptul la consiliere juridic, aceasta are dreptul la propriul consilier juridic i la reprezentare n nume propriu n procedurile unde exist

(3) Cu respectarea adecvat a independenei profesiei juridice, statele membre recomand celor care rspund de formarea avocailor s pun la dispoziie cursuri de formare att generale, ct i de specialitate, pentru a spori nivelul de contientizare de ctre avocai a nevoilor victimelor.

(4) Prin serviciile publice sau prin finanarea organizaiilor de sprijinire a victimelor, statele membre ncurajeaz iniiative prin care cei care furnizeaz servicii de sprijinire a victimelor i de justiie reparatorie beneficiaz de formare corespunztoare la un nivel adecvat n ceea ce privete contactul cu victimele i nde plinesc standardele profesionale necesare pentru a garanta c aceste servicii sunt furnizate ntr-un mod respectuos, imparial i profesionist.

(5) n conformitate cu funciile practicianului, cu natura i nivelul contactului acestuia cu victimele, cursurile de formare urmresc s permit practicianului s recunoasc victimele i s le trateze n mod respectuos, profesionist i nediscrimina toriu.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/73

Articolul 26 Cooperarea i coordonarea serviciilor (1) Statele membre adopt msurile adecvate pentru a facilita cooperarea dintre statele membre n vederea mbuntirii exer citrii de ctre victime a drepturilor lor, astfel cum sunt prevzute de prezenta directiv i n cadrul dreptului intern. Cooperarea n cauz urmrete cel puin: (a) schimbul de bune practici; (b) consultarea n cazuri individuale; i (c) asistena acordat reelelor europene care lucreaz n domenii direct relevante pentru drepturile victimelor. (2) Statele membre adopt msurile corespunztoare, inclusiv prin intermediul internetului, menite s sensibilizeze publicul larg cu privire la drepturile prevzute n prezenta directiv, s reduc riscul victimizrii i s reduc la minimum impactul negativ al criminalitii i riscurile de victimizare secundar i repetat, de intimidare i rzbunare, n special prin orientarea ctre grupuri vulnerabile precum copiii, victimele violenei bazate pe gen i ale violenei n cadrul unor relaii apropiate. Astfel de msuri pot include campanii de informare i sensibi lizare, programe de cercetare i educare, dac este cazul n cooperare cu organizaiile relevante ale societii civile i cu alte pri interesate.
CAPITOLUL 6 DISPOZIII FINALE

i msura n care victimele i-au exercitat drepturile prevzute de prezenta directiv. Articolul 29 Raport Pn la 16 noiembrie 2017, Comisia prezint Parlamentului European i Consiliului un raport de evaluare a gradului n care statele membre au luat msurile necesare pentru a se conforma prezentei directive, inclusiv o descriere a msurilor adoptate n temeiul articolelor 8, 9 i 23, raport nsoit, dac este necesar, de propuneri legislative. Articolul 30 nlocuirea Deciziei-cadru 2001/220/JAI Decizia-cadru 2001/220/JAI se nlocuiete pentru statele membre care particip la adoptarea prezentei directive, fr a se aduce atingere obligaiilor statelor membre n ceea ce privete termenele de transpunere n dreptul intern. Pentru statele membre care particip la adoptarea prezentei directive, trimiterile la decizia-cadru sus-menionat se inter preteaz drept trimiteri la prezenta directiv. Articolul 31 Intrarea n vigoare Prezenta directiv intr n vigoare n ziua urmtoare datei publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Articolul 32 Destinatarii Prezenta directiv se adreseaz statelor membre, n conformitate cu tratatele.

Articolul 27 Transpunere (1) Statele membre asigur intrarea n vigoare a actelor cu putere de lege i a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pn la 16 noiembrie 2015. (2) Atunci cnd statele membre adopt aceste dispoziii, acestea conin o trimitere la prezenta directiv sau sunt nsoite de o asemenea trimitere la data publicrii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. Articolul 28 Furnizarea de date i statistici Pn la 16 noiembrie 2017 i, ulterior, la fiecare trei ani, statele membre comunic Comisiei datele disponibile care arat modul

Adoptat la Strasbourg, 25 octombrie 2012.

Pentru Parlamentul European Preedintele


M. SCHULZ

Pentru Consiliu Preedintele


A. D. MAVROYIANNIS

L 315/74

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

DIRECTIVA 2012/30/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 de coordonare, n vederea echivalrii, a garaniilor impuse societilor comerciale n statele membre, n nelesul articolului 54 al doilea paragraf din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, pentru protejarea intereselor asociailor sau terilor, n ceea ce privete constituirea societilor comerciale pe aciuni i meninerea i modificarea capitalului acestora
(reformare) (Text cu relevan pentru SEE) PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, (2)

avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, n special articolul 50 alineatele (1) i (2) litera (g),

avnd n vedere propunerea Comisiei Europene,

Coordonarea prevzut la articolul 50 alineatul (2) litera (g) din tratat i n Programul general de eliminare a restriciilor la libertatea de stabilire, iniiat prin prima Directiv 68/151/CEE a Consiliului din 9 martie 1968 de coordonare, n vederea echivalrii, a garaniilor impuse societilor n statele membre, n nelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociailor sau terilor (5), este deosebit de important n ceea ce privete societile comerciale pe aciuni, dat fiind predominana activitilor lor n economiile statelor membre i deoarece acestea se extind frecvent dincolo de frontierele teritoriului naional.

dup transmiterea proiectului de act legislativ ctre parlamentele naionale,


(3)

avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social Euro pean (1),

Coordonarea dispoziiilor de drept intern privind consti tuirea societilor comerciale pe aciuni i meninerea, majorarea i reducerea capitalului lor este deosebit de important pentru a asigura o protecie minim echi valent att pentru acionarii, ct i pentru creditorii societilor n cauz.

hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar (2),


(4)

ntruct:

n Uniune, statutul sau actul constitutiv al unei societi comerciale pe aciuni trebuie s permit oricrei persoane interesate s cunoasc principalele informaii privind societatea, inclusiv privind compunerea exact a capita lului.

(1)

A doua Directiv 77/91/CEE a Consiliului din 13 decembrie 1976 de coordonare, n vederea echivalrii, a garaniilor impuse societilor comerciale n statele membre, n nelesul articolului 54 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociailor sau terilor, n ceea ce privete constituirea societilor comerciale pe aciuni i meninerea i modificarea capi talului acestora (3) a fost modificat de mai multe ori n mod substanial (4). Deoarece urmeaz s fie efectuate modificri suplimentare, aceasta ar trebui reformat din motive de claritate.

(5)

Sunt necesare dispoziiile Uniunii pentru meninerea capitalului, care constituie garania creditorilor, n special prin interzicerea reducerii capitalului prin distri buirea nejustificat ctre acionari i prin limitarea dreptului societii de a-i achiziiona propriile aciuni.

(1) JO C 132, 3.5.2011, p. 113. (2) Poziia Parlamentului European din 15 noiembrie 2011 (nepublicat nc n Jurnalul Oficial) i Decizia Consiliului din 10 octombrie 2012. (3) JO L 26, 31.1.1977, p. 1. Not: titlul Directivei 77/91/CEE a fost ajustat pentru a ine cont de renumerotarea articolelor din Tratatul de instituire a Comunitii Europene, n conformitate cu articolul 5 din Tratatul de la Lisabona; trimiterea original a fost la articolul 58 din tratat. (4) A se vedea anexa II partea A.

(6)

Restriciile impuse cu privire la achiziionarea de ctre o societate comercial a aciunilor proprii ar trebui s se aplice nu numai achiziiilor efectuate de societate, ci i celor efectuate de orice persoan care acioneaz n nume propriu, dar n contul societii comerciale.

(5) JO L 65, 14.3.1968, p. 8.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/75

(7)

Pentru a evita ca o societate comercial s se serveasc de o alt societate comercial la care deine majoritatea drepturilor de vot sau asupra creia poate exercita o influen dominant pentru a efectua asemenea achiziii fr s respecte restriciile impuse n aceast privin, regimul care reglementeaz achiziionarea de ctre o societate comercial a aciunilor proprii ar trebui extins pentru a acoperi cele mai importante i cele mai frecvente cazuri de achiziionare de aciuni de ctre alte asemenea societi. Acest regim ar trebui extins pentru a include subscrierea de aciuni ale societilor comerciale pe aciuni.

(13)

(8)

Pentru a evita nclcarea prezentei directive trebuie s fie incluse n regimul la care face referire considerentul 7 societile comerciale aflate sub incidena Directivei 2009/101/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, n vederea echi valrii, a garaniilor impuse societilor n statele membre, n nelesul articolului 54 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociailor sau terilor (1), precum i cele aflate sub incidena legislaiei unei ri tere i care au o form juridic comparabil.
(14)

Pentru a preveni abuzul de pia, statele membre ar trebui s ia n considerare, n vederea punerii n aplicare a prezentei directive, dispoziiile Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind utilizrile abuzive ale infor maiilor confideniale i manipulrile pieei (abuzul de pia) (2), ale Regulamentului (CE) nr. 2273/2003 al Comisiei din 22 decembrie 2003 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parla mentului European i a Consiliului privind derogrile prevzute pentru programele de rscumprare i stabi lizarea instrumentelor financiare (3) i ale Directivei 2004/72/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 privind normele de aplicare a Directivei 2003/6/CE a Parla mentului European i a Consiliului n ceea ce privete practicile comerciale admise, definirea informaiei confideniale pentru instrumentele financiare derivate din produsele de baz, stabilirea listelor de persoane care au acces la informaii confideniale, declararea operaiunilor efectuate de persoanele care exercit responsabiliti de conducere i notificarea operaiunilor suspecte (4).

(9)

Atunci cnd raporturile dintre o societate comercial pe aciuni i o alt societate comercial cum sunt cele menionate la considerentul 7 sunt indirecte, este oportun relaxarea dispoziiilor aplicabile atunci cnd acele raporturi sunt directe, prin suspendarea drepturilor de vot ca o msur minim pentru a realiza obiectivele prezentei directive.
(15)

n lumina hotrrii Curii de Justiie din 6 mai 2008 n cauza Parlamentul/Consiliul, C-133/06 (5), se consider necesar reformularea articolului 6 alineatul (3) din Directiva 77/91/CEE n scopul de a elimina un temei juridic secundar existent i pentru a asigura examinarea i, dup caz, revizuirea cuantumului menionat la alineatul (1) de la articolul respectiv att de ctre Parla mentul European ct i de ctre Consiliu.

(10)

n plus, se justific exceptarea cazurilor n care natura specific a activitii profesionale elimin posibilitatea ca realizarea obiectivelor prezentei directive s fie pus n pericol.

Prezenta directiv nu ar trebui s aduc atingere obli gaiilor statelor membre privind termenele de trans punere n dreptul intern i de aplicare a directivelor menionate n anexa II partea B,

(11)

Avnd n vedere obiectivele articolului 50 alineatul (2) litera (g) din tratat, este necesar ca, n cazul majorrii i reducerii capitalului, legislaiile statelor membre s asigure respectarea i armonizarea punerii n aplicare a principiilor care garanteaz tratamentul egal al acionarilor aflai n condiii identice i protecia titu larilor de creane anterioare deciziei de reducere a capi talului.

ADOPT PREZENTA DIRECTIV:

Articolul 1 (1) Msurile de coordonare prevzute prin prezenta directiv se aplic actelor cu putere de lege i actelor administrative ale statelor membre privind formele de societi comerciale menionate n anexa I.

(12)

n vederea sporirii proteciei standardizate a creditorilor n toate statele membre, creditorii ar trebui s poat declana, n anumite condiii, proceduri judiciare i admi nistrative atunci cnd creanele lor sunt n pericol ca urmare a reducerii capitalului unei societi pe aciuni.

Denumirea oricrei societi comerciale avnd una dintre formele juridice menionate la anexa I conine sau este nsoit de o descriere distinct de descrierea impus pentru alte forme de societi comerciale.
(2 ) (3 ) (4 ) (5 ) JO L JO L JO L Rep., 96, 12.4.2003, p. 16. 336, 23.12.2003, p. 33. 162, 30.4.2004, p. 70. 2008, p. I-3189.

(1) JO L 258, 1.10.2009, p. 11. Not: titlul Directivei 2009/101/CE a fost ajustat pentru a se ine cont de renumerotarea articolelor din Tratatul de instituire a Comunitii Europene, n conformitate cu articolul 5 din Tratatul de la Lisabona; trimiterea original era la articolul 48 paragraful al doilea din tratat.

L 315/76

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(2) Statele membre pot hotr s nu aplice prezenta directiv societilor de investiii cu capital variabil i cooperativelor nre gistrate sub una din formele juridice de societi comerciale enumerate n anexa I. Dac folosesc aceast opiune, legislaiile statelor membre impun societilor n cauz s includ cuvintele societate de investiii cu capital variabil sau cooperativ n toate documentele menionate la articolul 5 din Directiva 2009/101/CE.

cu terii, rspund de administrarea, conducerea, suprave gherea i controlul societii, precum i repartizarea compe tenelor ntre aceste organe;

(f) durata societii, cu excepia cazurilor n care este nedeter minat.

Societate de investiii cu capital variabil nseamn, n nelesul prezentei directive, doar societile comerciale:

Articolul 3 n statut, n actul constitutiv sau ntr-un document separat publicat n conformitate cu procedura prevzut de fiecare stat membru n conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE, trebuie menionate cel puin urmtoarele infor maii:

al cror obiect exclusiv de activitate este investirea fondurilor lor n diverse titluri i aciuni, terenuri sau alte active, cu singurul scop de a repartiza riscurile de investiii i de a le acorda acionarilor lor beneficiile rezultate din gestionarea activelor lor;

(a) sediul social;

care ofer aciunile proprii spre subscripie public; i

(b) valoarea nominal a aciunilor subscrise i, cel puin o dat pe an, numrul acestora;

al cror statut prevede c, n limitele unui capital minim i maxim, acestea pot n orice moment s emit, s rscumpere sau s revnd aciunile proprii.

(c) numrul aciunilor subscrise, fr precizarea valorii nominale, dac astfel de aciuni pot fi emise conform legis laiei interne;

Articolul 2 Statutul sau actul constitutiv al societii comerciale menioneaz ntotdeauna cel puin urmtoarele informaii: (d) condiiile speciale care limiteaz transferul aciunilor, dac exist;

(a) forma i denumirea societii;

(b) obiectul de activitate al societii;

(e) dac exist mai multe categorii de aciuni, informaiile menionate la literele (b), (c) i (d) pentru fiecare dintre aceste categorii i drepturile aferente aciunilor din fiecare categorie;

(c) dac societatea nu are capital autorizat, cuantumul capi talului subscris;

(f) tipul aciunilor, nominative sau la purttor, dac legislaia intern prevede ambele tipuri, precum i orice dispoziii privind conversia acestor aciuni, cu excepia cazului n care procedura n cauz este prevzut prin lege;

(d) dac societatea are capital autorizat, cuantumul acestuia, precum i cuantumul capitalului subscris la nfiinarea societii sau la autorizarea societii pentru nceperea acti vitii i n momentul oricrei modificri a capitalului auto rizat, fr a aduce atingere articolului 2 litera (e) din Directiva 2009/101/CE;

(g) cuantumul capitalului subscris i vrsat la nfiinarea societii sau n momentul n care societatea este autorizat s i nceap activitatea;

(e) n msura n care nu sunt determinate prin lege, normele care reglementeaz numrul i procedura de numire a membrilor organelor care reprezint societatea n relaiile

(h) valoarea nominal a aciunilor sau, dac acestea nu au valoarea nominal, numrul de aciuni emise pentru orice aport la capital, altul dect aporturile n numerar, precum i natura aportului i numele persoanei care face aportul n cauz;

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/77

(i) identitatea persoanelor fizice sau juridice sau a societilor care au semnat sau n numele crora s-a semnat statutul sau actul constitutiv al societii sau, n cazul n care constituirea societii nu este simultan, proiectul de statut sau de act constitutiv;

Articolul 6 (1) Legislaiile statelor membre impun, pentru constituirea unei societi comerciale sau pentru acordarea autorizaiei de ncepere a activitii, subscrierea unui capital minim n valoare de cel puin 25 000 EUR.

(j) cuantumul total sau cel puin o estimare a tuturor costurilor pe care societatea trebuie s le suporte sau care i pot fi imputate pentru constituire i, dac este cazul, nainte ca societatea s fie autorizat s i nceap activitatea; i

(k) orice avantaj special acordat, n momentul constituirii societii sau pn n momentul n care societatea este auto rizat s i nceap activitatea, oricrei persoane care a participat la constituirea societii sau la tranzacii conducnd la acordarea autorizaiei n cauz.

(2) La fiecare cinci ani, Parlamentul European i Consiliul, hotrnd la propunerea Comisiei n conformitate cu articolul 50 alineatul (1) i alineatul (2) litera (g) din tratat, examineaz i, dac este nevoie, revizuiesc valorile exprimate n alineatul (1) n euro, innd cont, pe de o parte, de evoluia economic i monetar din Uniune i, pe de alt parte, de tendina de a permite doar ntreprinderilor mari i mijlocii s opteze pentru formele de societate comercial enumerate n anexa I.

Articolul 7 Articolul 4 (1) Dac legislaia statului membru dispune c o societate comercial nu i poate ncepe activitatea fr a fi autorizat n acest sens, aceasta prevede, de asemenea, responsabilitatea pentru angajamentele asumate de societate sau n numele acesteia n perioada de dinainte de acordarea sau refuzul auto rizaiei n cauz. Capitalul subscris poate fi format doar din active care pot fi evaluate economic. Cu toate acestea, un angajament de a presta munc sau servicii nu poate face parte din activele respective.

Articolul 8 Aciunile nu pot fi emise la o valoare mai mic dect valoarea lor nominal sau, dac nu au valoare nominal, dect echiva lentul lor contabil.

(2) Alineatul (1) nu se aplic angajamentelor rezultate din contracte ncheiate de societate sub rezerva primirii autorizaiei de a-i ncepe activitatea. Cu toate acestea, statele membre pot s permit celor care, prin profesia lor, se angajeaz s plaseze aciuni s plteasc mai puin dect preul total al aciunilor pentru care subscriu n cursul respectivei tranzacii.

Articolul 5 (1) Dac legislaia unui stat membru impune ca o societate comercial s fie format din mai mult de un acionar, deinerea tuturor aciunilor de ctre o singur persoan sau scderea numrului de acionari sub numrul minim legal, dup consti tuirea societii, nu atrag dizolvarea automat a societii.

Articolul 9 Aciunile emise pentru un aport de capital trebuie s fie achitate n momentul constituirii societii sau n momentul autorizrii societii pentru nceperea activitii n proporie de cel puin 25 % din valoarea lor nominal sau, n absena valorii nominale, din echivalentul lor contabil.

(2) Dac n cazurile menionate n alineatul (1), legislaia unui stat membru permite dizolvarea societii comerciale prin hotrre judectoreasc, judectorul competent trebuie s aib posibilitatea de a acorda societii timpul necesar pentru a-i regulariza situaia.

(3) Dac se pronun o hotrre de dizolvare dintre cele menionate la alineatul (2), societatea intr n lichidare.

Cu toate acestea, dac aciunile sunt emise pentru un alt aport de capital dect cel n numerar, n momentul constituirii societii sau n momentul autorizrii societii pentru nceperea activitii, aportul trebuie transferat complet n termen de cinci ani de la momentul n cauz.

L 315/78

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

Articolul 10 (1) Unul sau mai muli experi independeni, desemnai sau agreai de o autoritate administrativ sau judiciar, vor ntocmi un raport asupra oricrui alt aport dect cel n numerar nainte de constituirea sau autorizarea nceperii activitii societii comerciale. Experii n cauz pot fi persoane fizice sau juridice sau societi comerciale, conform legislaiei fiecrui stat membru.

(e) garania menionat la litera (d) a fost publicat n confor mitate cu alineatul (3); i

(2) Raportul experilor menionat la alineatul (1) conine cel puin descrierea fiecruia dintre activele care formeaz aportul, precum i metoda de evaluare utilizat i menioneaz dac valorile obinute prin aplicarea respectivelor metode corespund cel puin numrului i valorii nominale sau, n absena valorii nominale, a echivalentului contabil i, dac este cazul, a primei de emisiune a aciunilor emise pentru aport.

(f) societile care fac astfel de aporturi depun o sum egal cu cea menionat la litera (c) ntr-o rezerv care nu poate fi repartizat pn la expirarea unui termen de trei ani de la publicarea conturilor anuale ale societii beneficiare pentru exerciiul financiar n cursul cruia au fost fcute aporturile n cauz sau, dac este necesar, pn la o dat ulterioar la care sunt soluionate toate preteniile prezentate n respectiva perioad cu privire la garania menionat la litera (d).

(3) Raportul experilor se public n conformitate cu normele prevzute de legislaia fiecrui stat membru, n conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE.

(5) Statele membre pot decide s nu aplice prezentul articol n cazul constituirii, prin fuziune sau prin divizare, a unei noi societi comerciale atunci cnd se ntocmete de ctre unul sau mai muli experi independeni un raport privind proiectul de fuziune sau de divizare.

(4) Statele membre pot hotr s nu aplice prezentul articol dac 90 % din valoarea nominal sau, n absena valorii nominale, din echivalentul contabil al tuturor aciunilor este emis pentru un alt aport dect cel n numerar adus de una sau mai multe societi comerciale i dac sunt ndeplinite urmtoarele cerine:

Atunci cnd statele membre decid s aplice prezentul articol n cazurile menionate la primul paragraf, acestea pot s prevad ca raportul n temeiul prezentului articol i raportul ntocmit de unul sau mai muli experi independeni privind proiectul de fuziune sau de divizare s poat fi ntocmite de acelai expert sau experi.

Articolul 11 (a) n ceea ce privete societatea care primete astfel de aporturi, persoanele menionate la articolul 3 litera (i) au fost de acord s renune la ntocmirea raportului de expertiz; (1) Statele membre pot decide s nu aplice articolul 10 alineatele (1), (2) i (3) din prezenta directiv atunci cnd, prin decizia organului administrativ sau de conducere, valorile mobiliare n sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 18 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieele instrumentelor financiare (1) sau instrumentele pieei monetare n sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 19 din acea directiv reprezint un aport care nu este n numerar, iar aceste valori sau instrumente sunt evaluate la preul mediu ponderat la care au fost tranzacionate n cadrul uneia sau mai multor piee reglementate n sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 14 din directiva menionat anterior pe o perioad cu o durat suficient, determinat de legislaia intern, precednd data efectiv a aportului care nu este n numerar.

(b) acordul n cauz a fost publicat n conformitate cu alineatul (3);

(c) societile care fac astfel de aporturi dein rezerve care, conform legii sau conform statutului, nu pot fi repartizate i care sunt cel puin egale cu valoarea nominal sau, n absena valorii nominale, cu echivalentul contabil al aciunilor emise pentru aporturi altele dect n numerar;

(d) societile care fac astfel de aporturi garanteaz, pn la concurena valorii menionate la litera (c), datoriile societii beneficiare acumulate n perioada dintre momentul emiterii aciunilor pentru alte aporturi dect cele n numerar i un an dup publicarea conturilor anuale ale societii bene ficiare pentru exerciiul financiar n care au fost fcute apor turile n cauz; n aceast perioad este interzis orice transfer al aciunilor astfel emise;

Cu toate acestea, n cazul n care acest pre a fost afectat de circumstane excepionale care ar putea modifica n mod semni ficativ valoarea activului la data efectiv a aportului su, inclusiv situaiile n care piaa acestor valori mobiliare sau a acestor instrumente ale pieei monetare nu mai este lichid, are loc o reevaluare la iniiativa i sub responsabilitatea organului admi nistrativ sau de conducere.
(1) JO L 145, 30.4.2004, p. 1.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/79

n scopul realizrii unei astfel de reevaluri se aplic articolul 10 alineatele (1), (2) i (3).

unui audit n conformitate cu Directiva 2006/43/CE a Parla mentului European i a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale i al conturilor consolidate (1).

(2) Statele membre pot decide s nu aplice articolul 10 alineatele (1), (2) i (3) atunci cnd, prin decizia organului administrativ sau de conducere, aportul care nu este n numerar este alctuit din active, altele dect valorile mobiliare sau instrumentele pieei monetare menionate la alineatul (1) al prezentului articol, i care au fcut deja obiectul unei evaluri a valorii juste de ctre un expert independent recunoscut i atunci cnd sunt ndeplinite urmtoarele condiii:

Paragrafele de la al doilea la al cincilea ale alineatului (2) al prezentului articol se aplic mutatis mutandis.

Articolul 12 (1) Atunci cnd aportul care nu este n numerar, menionat la articolul 11, se efectueaz fr a recurge la raportul unor experi, aa cum este menionat la articolul 10 alineatele (1), (2) i (3), n afar de cerinele prevzute la articolul 3 litera (h) i n termen de o lun de la data efectiv a aportului, se face public o declaraie care conine urmtoarele elemente:

(a) valoarea just este determinat la o dat care nu poate preceda cu mai mult de ase luni aducerea efectiv a apor tului; i

(b) evaluarea a fost realizat n conformitate cu standardele i principiile de evaluare general recunoscute n statele membre pentru tipul de activ care constituie aportul.

(a) o descriere a aportului care nu este n numerar n cauz;

(b) valoarea sa, sursa evalurii respective i, dup caz, metoda de evaluare;

n cazul unor circumstane noi care ar putea modifica n mod semnificativ valoarea just a activului la data efectiv a apor tului, are loc o reevaluare la iniiativa i sub responsabilitatea organului administrativ sau de conducere.

(c) o declaraie care s precizeze dac valorile obinute corespund cel puin numrului, valorii nominale sau, n absena unei valori nominale, valorii nominale contabile i, dup caz, a primei de emisie a aciunilor care trebuie emise n schimbul acestui aport;

n scopul realizrii unei astfel de reevaluri se aplic articolul 10 alineatele (1), (2) i (3). (d) o declaraie potrivit creia nu a intervenit nicio circumstan nou care ar putea influena evaluarea iniial. n absena unei asemenea reevaluri, unul sau mai muli acionari care dein un procentaj total de minimum 5 % din capitalul subscris al societii n ziua lurii deciziei de majorare a capitalului pot cere o evaluare de ctre un expert independent, caz n care se aplic articolul 10 alineatele (1), (2) i (3).

Publicitatea este asigurat potrivit modalitilor prevzute de legislaia fiecrui stat membru n conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE.

Acionarul sau acionarii pot face aceast cerere pn la data efectiv a aportului, cu condiia ca, la data cererii, acionarul sau acionarii n cauz nc s dein un procentaj total de minimum 5 % din capitalul subscris al societii, la fel ca n ziua lurii deciziei de majorare a capitalului.

(3) Statele membre pot decide s nu aplice articolul 10 alineatele (1), (2) i (3) atunci cnd, la decizia organului admi nistrativ sau de conducere, aportul care nu este n numerar este alctuit din active, altele dect valorile mobiliare sau instru mentele pieei monetare menionate la alineatul (1) al prezentului articol, a cror just valoare deriv, pentru fiecare element al activului, din conturi legale ale exerciiului financiar precedent, cu condiia ca aceste conturi legale s fi fost supuse

(2) Atunci cnd se propune s se efectueze un aport care nu este n numerar fr a recurge la raportul unor experi, menionat la articolul 10 alineatele (1), (2) i (3), n cadrul unei majorri a capitalului propus spre realizare n temeiul articolului 29 alineatul (2), se face public un anun care conine data la care a fost luat decizia de majorare a capitalului i informaiile enumerate la alineatul (1) al prezentului articol, publicitatea acestuia realizndu-se potrivit modalitilor prevzute de legislaia fiecrui stat membru n conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE, nainte de aducerea efectiv a activelor ca aport care nu este n numerar. n acest caz, declaraia prevzut la alineatul (1) al prezentului articol se rezum la declaraia potrivit creia nu a survenit nicio circum stan nou din momentul n care anunul menionat anterior a fost fcut public.
(1) JO L 157, 9.6.2006, p. 87.

L 315/80

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(3) Fiecare stat membru va oferi garanii adecvate pentru a asigura respectarea procedurii prevzute de articolul 11 i de prezentul articol, atunci cnd un aport care nu este n numerar se aduce fr a recurge la raportul unor experi menionat la articolul 10 alineatele (1), (2) i (3).

Articolul 17 (1) Cu excepia cazurilor de reducere a capitalului subscris, nu se poate realiza nici o distribuire ctre acionari dac, la data ncheierii ultimului exerciiu financiar, activul net rezultat din conturile anuale ale societii este sau, dup o astfel de distri buire, ar scdea sub cuantumul capitalului subscris plus rezervele care nu pot fi distribuite conform legii sau statutului.

Articolul 13 (1) Dac, nainte de expirarea termenului stabilit prin legis laia intern, de cel puin doi ani de la constituirea sau de la autorizarea nceperii activitii societii, societatea achiziioneaz orice element de activ de la o persoan sau societate menionat la articolul 3 litera (i) n schimbul a cel puin o zecime din capitalul subscris, achiziia este examinat i detaliile cu privire la achiziie sunt publicate n conformitate cu articolul 10 alineatele (1), (2) i (3), iar achiziia se supune aprobrii adunrii generale. (2) Dac partea nevrsat a capitalului subscris nu este inclus n activul din bilan, cuantumul respectiv se deduce din cuantumul capitalului subscris menionat la alineatul (1).

Articolele 11 i 12 se aplic mutatis mutandis.

(3) Cuantumul distribuirii ctre acionari nu poate depi cuantumul profiturilor de la sfritul ultimului exerciiu financiar plus eventualele profituri reportate i sume retrase din rezerve disponibile n acest scop, minus orice pierderi reportate i sume depuse n rezerve n conformitate cu legea sau statutul.

Statele membre pot, de asemenea, s dispun aplicarea respec tivelor dispoziii n cazul n care activele aparin unui acionar sau oricrei alte persoane.

(4) Noiunea de distribuire utilizat la alineatele (1) i (3) include, n special, plata dividendelor i a dobnzilor pentru aciuni.

(2) Alineatul (1) nu se aplic pentru achiziiile efectuate n cadrul operaiunilor curente ale societii, pentru achiziiile efectuate la iniiativa sau sub supravegherea unei autoriti administrative sau judiciare, sau pentru achiziiile realizate la burs.

(5) Dac legislaia statului membru permite plata de avansuri din dividende, se aplic cel puin urmtoarele condiii:

(a) se elaboreaz o situaie contabil interimar care s arate c fondurile disponibile pentru distribuire sunt suficiente;

Articolul 14 Sub rezerva dispoziiilor privind reducerea capitalului subscris, acionarii nu pot fi scutii de obligaia de a vrsa contribuiile datorate.

(b) cuantumul de repartizat nu poate depi profiturile totale obinute de la sfritul ultimului exerciiu financiar pentru care s-au ntocmit conturile anuale, plus eventualele profituri reportate i sume retrase din rezerve disponibile n acest scop, minus orice pierderi reportate i sume depuse n rezerve n conformitate cu cerinele legale sau statutare.

Articolul 15 Pn la coordonarea ulterioar a legislaiilor interne, statele membre adopt msurile necesare pentru a impune cel puin garaniile prevzute la articolele 2-14 n cazul transformrii unei alte forme de societate comercial ntr-o societate comercial pe aciuni. (6) Alineatele (1)-(5) nu aduc atingere dispoziiilor statelor membre privind majorarea capitalului subscris prin capitalizarea rezervelor.

(7) Legislaia statului membru poate s prevad derogri de la alineatul (1) n cazul societilor de investiii cu capital fix. Articolul 16 Articolele 2-15 nu aduc atingere dispoziiilor prevzute de statele membre privind competena i procedura de modificare a statutului sau a actului constitutiv. n nelesul prezentului alineat, expresia societate de investiii cu capital fix nseamn numai acele societi comerciale:

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/81

(a) al cror obiect exclusiv de activitate l constituie plasarea fondurilor lor n diverse titluri i aciuni, terenuri sau alte active cu singurul scop de a repartiza riscurile de investiii i de a le acorda acionarilor lor beneficiile rezultate din gestionarea activelor lor; i

Articolul 20 (1) Societatea comercial nu poate subscrie propriile aciuni.

(b) care ofer aciunile proprii spre subscripie public.

(2) Dac aciunile unei societi comerciale sunt subscrise de o persoan acionnd n nume propriu, dar n contul societii n cauz, se consider c subscriitorul a subscris aciunile n contul propriu.

Dac fac uz de aceast opiune, legislaiile statelor membre:

(3) Persoanele sau societile menionate la articolul 3 litera (i) sau, n cazul unei majorri a capitalului subscris, membrii organului de administrare sau conducere, sunt obligai s achite contravaloarea aciunilor subscrise prin nerespectarea prezentului articol.

(a) impun acestor societi s includ expresia societate de investiii n toate documentele menionate la articolul 5 din Directiva 2009/101/CE;

(b) nu permit unei astfel de societi al crei activ net scade sub cuantumul specificat la alineatul (1) s fac distribuiri ctre acionari dac la data ncheierii ultimului exerciiu financiar activul total al societii rezultat din conturile anuale este sau, dup o astfel de distribuire, ajunge sub o dat i jumtate din cuantumul obligaiilor totale ctre creditori rezultate din conturile anuale; i

Cu toate acestea, legislaia statului membru poate s prevad c orice persoan interesat poate fi liberat de aceast obligaie, dac dovedete c nu i poate fi imputat personal nicio greeal.

Articolul 21 (1) Fr a duce atingere principiului tratamentului egal al tuturor acionarilor care se gsesc n aceeai situaie i Directivei 2003/6/CE, statele membre pot permite unei societi s achiziioneze propriile aciuni, fie ea nsi, fie prin intermediul unei persoane care acioneaz n nume propriu dar n contul acestei societi. n msura n care aceste achiziii sunt permise, statele membre le vor supune urmtoarelor condiii:

(c) impun oricrei astfel de societi comerciale care efectueaz o distribuire cnd activul su net este sub cuantumul menionat la alineatul (1) s includ n conturile sale anuale o not n acest sens.

Articolul 18 Orice distribuire care contravine articolului 17 trebuie restituit de acionarii care au primit-o, dac societatea dovedete c acionarii n cauz aveau sau, n mprejurrile date, nu puteau s nu aib cunotin de neregulile privind repartizarea efectuat n favoarea lor.

(a) autorizaia de achiziie se acord de ctre adunarea general, care fixeaz condiiile achiziiilor avute n vedere i, n special, numrul maxim de aciuni care trebuie cumprate, durata pentru care se acord autorizaia, durata maxim fiind stabilit de legislaia intern, fr ns a putea depi cinci ani i, n cazul achiziiei cu titlu oneros, contravaloarea maxim i minim. Membrii organelor administrative sau de conducere se asigur c, la momentul efecturii oricrei achiziii autorizate, sunt respectate condiiile prevzute la literele (b) i (c);

Articolul 19 (1) n cazul unei pierderi semnificative de capital subscris, trebuie convocat o adunare general a acionarilor n termenul prevzut de legislaia statului membru n cauz, pentru a analiza dac societatea comercial ar trebui lichidat sau dac ar trebui adoptate alte msuri.

(b) achiziiile, inclusiv aciunile pe care societatea le-a achiziionat anterior i pe care le deine n portofoliu, precum i aciunile achiziionate de o persoan care acioneaz n nume propriu dar n contul societii, nu pot avea ca efect reducerea activului net sub nivelul cuan tumului menionat la articolul 17 alineatele (1) i (2); i

(c) numai aciunile achitate integral pot fi incluse n tranzacie. (2) Cuantumul unei pierderi considerate semnificative n nelesul alineatului (1) nu poate fi stabilit prin legislaiile statelor membre la o valoare mai mare de jumtate din capitalul subscris.

n afar de aceasta, statele membre pot supune achiziiile n nelesul primului paragraf urmtoarelor condiii:

L 315/82

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(a) valoarea nominal sau, n absena acesteia, echivalentul contabil al aciunilor achiziionate, inclusiv aciunile pe care societatea le-a achiziionat anterior i pe care le deine n portofoliu, precum i aciunile achiziionate de o persoan care acioneaz n nume propriu dar n contul societii, s nu poat depi o limit determinat de statele membre; aceast limit nu poate fi mai mic de 10 % din capitalul subscris;

Articolul 22 (1) Statele membre pot s nu aplice articolul 21 pentru:

(a) aciunile achiziionate prin punerea n aplicare a unei decizii de reducere a capitalului sau n mprejurrile menionate la articolul 43;

(b) autorizaia acordat societii pentru a achiziiona aciunile proprii n nelesul primului paragraf, numrul maxim de aciuni care pot fi achiziionate, perioada pentru care se acord autorizaia i contravaloarea maxim sau minim s figureze n statutul sau n actul constitutiv al societii;

(b) aciunile achiziionate ca urmare a unui transfer universal de active;

(c) aciunile integral achitate, achiziionate cu titlu gratuit sau achiziionate de ctre bnci sau alte instituii financiare cu titlul de comision de achiziie;

(c) societatea s respecte cerinele corespunztoare cu privire la notificri i rapoarte;

(d) anumitor societi, desemnate de statele membre, s li se poat solicita anularea aciunilor achiziionate, cu condiia ca o sum egal cu valoarea nominal a aciunilor anulate s fie inclus ntr-o rezerv care, cu excepia unei reduceri a capitalului subscris, s nu poat fi distribuit acionarilor; aceast rezerv nu poate fi utilizat dect pentru majorarea capitalului subscris prin capitalizarea rezervelor; i

(d) aciunile achiziionate n temeiul unei obligaii legale sau care rezult dintr-o hotrre judectoreasc de protejare a acionarilor minoritari n cazul, n special, al unei fuziuni, al unei modificri a obiectului de activitate i a formei juridice, al unui transfer n strintate al sediului social sau n cazul introducerii unor restricii privind transferul de aciuni;

(e) aciunile achiziionate de la un acionar n cazul n care nu au fost achitate;

(f) aciunile achiziionate pentru despgubirea acionarilor minoritari la societi asociate; (e) achiziia s nu compromit satisfacerea creanelor credito rilor. (g) aciunile integral achitate, achiziionate n cadrul unei vnzri impuse printr-o hotrre judectoreasc pentru plata unei creane datorate societii de ctre proprietarul aciunilor; i

(2) Legislaia unui stat membru poate s prevad derogri de la alineatul (1) litera (a) prima tez, dac achiziionarea de ctre societate a propriilor aciuni este necesar pentru a evita ca societatea s sufere prejudicii iminente i semnificative. n acest caz, urmtoarea adunare general trebuie s fie informat de ctre organul de administrare sau conducere cu privire la motivele sau natura achiziiei efectuate, numrul i valoarea nominal sau, n absena unei valori nominale, echiva lentul contabil al aciunilor achiziionate, proporia din capitalul subscris pe care acestea o reprezint i contravaloarea acestor aciuni.

(h) aciunile integral achitate, emise de o societate de investiii cu capital fix, definit la articolul 17 alineatul (7) al doilea paragraf, i achiziionate la cererea investitorului de societatea n cauz sau de o societate comercial asociat. Se aplic articolul 17 alineatul (7) al treilea paragraf litera (a). Respectivele achiziii nu trebuie s conduc la reducerea activului net sub cuantumul capitalului subscris plus even tualele rezerve a cror distribuire este interzis de lege.

(3) Statele membre pot s nu aplice alineatul (1) litera (a) prima tez pentru aciunile achiziionate chiar de ctre societate sau de ctre o persoan acionnd n nume propriu, dar n contul societii, pentru a fi repartizate angajailor societii sau angajailor unei societi asociate. Aciunile n cauz trebuie repartizate n termen de 12 luni de la achiziionare.

(2) Cu toate acestea, aciunile achiziionate n cazurile menionate la alineatul (1) literele (b)-(g) trebuie nstrinate n termen de maximum trei ani de la achiziionare, cu excepia cazului n care valoarea nominal sau, n absena valorii nominale, echivalentul contabil al aciunilor achiziionate, inclusiv aciunile pe care societatea le-a achiziionat prin inter mediul unei persoane acionnd n nume propriu, dar n contul societii, nu depete 10 % din capitalul subscris.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/83

(3) Dac aciunile nu sunt nstrinate n termenul prevzut la alineatul (2), ele trebuie anulate. Legislaia statului membru poate s condiioneze aceast anulare de reducerea corespun ztoare a capitalului subscris. O astfel de reducere trebuie prevzut n cazul n care achiziionarea aciunilor care urmeaz a fi anulate conduce la reducerea activului net sub cuantumul stabilit n articolul 17 alineatele (1) i (2).

Articolul 25 (1) Atunci cnd statele membre permit unei societi ca, direct sau indirect, s avanseze fonduri, s acorde mprumuturi sau s ofere garanii n vederea achiziionrii aciunilor proprii de ctre un ter, acestea vor supune aceste tranzacii condiiilor enunate la alineatele (2)-(5). (2) Tranzaciile au loc sub responsabilitatea organului admi nistrativ sau de conducere n condiii corecte de pia, n special n ceea ce privete dobnda primit de societate i garaniile oferite societii pentru mprumuturile i avansurile menionate la alineatul (1). Situaia financiar a terului sau, n cazul tranzaciilor care implic mai multe ri, a fiecrei pri implicate trebuie analizat n mod corespunztor. (3) Organul administrativ sau de conducere supune tran zaciile, pentru aprobare prealabil, adunrii generale, care hotrte n conformitate cu regulile cvorumului i majoritii stabilite la articolul 44. Organul administrativ sau de conducere prezint adunrii generale un raport scris indicnd: (a) motivele tranzaciei;

Articolul 23 Aciunile achiziionate prin nclcarea articolelor 21 i 22 trebuie nstrinate n termen de un an de la achiziionare. Dac ele nu sunt nstrinate n termenul prevzut, se aplic articolul 22 alineatul (3).

Articolul 24 (1) Dac legislaia statului membru permite unei societi comerciale s-i achiziioneze propriile aciuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acionnd n nume propriu, dar n contul societii, deinerea aciunilor n cauz este supus n orice moment cel puin urmtoarelor condiii:

(a) printre drepturile asociate aciunilor n cauz, dreptul de vot conferit de aciunile deinute de societate se suspend n orice situaie;

(b) dac aciunile sunt incluse n activul bilanului, n pasivul bilanului se prevede o rezerv de valoare egal, care nu poate fi distribuit.

(b) interesul pe care tranzacia l prezint pentru societate; (c) condiiile n care se efectueaz tranzacia; (d) riscurile pe care le presupune pentru lichiditatea i solvabi litatea societii; i (e) preul la care se consider c terul va achiziiona aciunile.

(2) Dac legislaia statului membru permite unei societi comerciale s-i achiziioneze propriile aciuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acionnd n nume propriu, dar n contul societii, aceasta va impune ca raportul anual s menioneze cel puin urmtoarele:

(a) motivele achiziiilor efectuate n cursul exerciiului financiar; Raportul respectiv va fi comunicat registrului n scopul asigurrii publicitii n conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE. (4) Ajutorul financiar total acordat terilor nu poate avea ca rezultat reducerea activului net al societii sub cuantumul menionat la articolul 17 alineatele (1) i (2), lund n considerare, de asemenea, orice reducere a activului net care ar fi putut aprea ca urmare a achiziiei, de ctre societate sau n contul acesteia, a propriilor aciuni n conformitate cu articolul 21 alineatul (1). Societatea nscrie n pasivul bilanului o rezerv, care nu poate fi distribuit, de un cuantum corespunztor ajutorului financiar total.

(b) numrul i valoarea nominal sau, n absena acesteia, echi valentul contabil al aciunilor achiziionate i nstrinate n cursul exerciiului financiar i proporia pe care o reprezint acestea n cadrul capitalului subscris;

(c) n cazul achiziiei i nstrinrii cu titlu oneros, contrava loarea aciunilor;

(d) numrul i valoarea sau, n absena acesteia, echivalentul contabil al tuturor aciunilor achiziionate i deinute de societate i proporia pe care o reprezint acestea n cadrul capitalului subscris.

L 315/84

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

(5) Atunci cnd un ter achiziioneaz, cu ajutorul financiar al unei societi, aciunile proprii ale societii n sensul arti colului 21 alineatul (1) sau subscrie aciunile emise n cadrul unei majorri a capitalului subscris, aceast achiziie sau sub scriere se efectueaz la un pre corect.

Articolul 28 (1) Subscrierea, achiziionarea sau deinerea de aciuni ale societii comerciale pe aciuni de ctre alt societate comercial n nelesul articolului 1 din Directiva 2009/101/CE la care societatea comercial pe aciuni dispune direct sau indirect de majoritatea drepturilor de vot sau asupra creia poate exercita direct sau indirect o influen dominant sunt considerate ca fiind efectuate de nsi societatea comercial pe aciuni.

(6) Alineatele (1)-(5) nu se aplic tranzaciilor efectuate n cadrul operaiunilor curente ale bncilor i ale altor instituii financiare, nici tranzaciilor efectuate n vederea achiziionrii de aciuni de ctre sau pentru salariaii societii sau ai unei societi comerciale asociate.

Primul paragraf se aplic, de asemenea, atunci cnd cealalt societate comercial se afl sub incidena legislaiei unei ri tere i are o form juridic comparabil cu cele menionate la articolul 1 din Directiva 2009/101/CE.

Cu toate acestea, tranzaciile menionate nu pot avea ca efect reducerea activului net sub cuantumul menionat la articolul 17 alineatul (1).

(7) Alineatele (1)-(5) nu se aplic operaiunilor efectuate n vederea achiziionrii de aciuni n conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera (h).

Cu toate acestea, atunci cnd societatea comercial pe aciuni deine indirect majoritatea drepturilor de vot sau poate exercita indirect o influen dominant, statele membre pot s nu aplice primul i al doilea paragraf, dac prevd suspendarea drepturilor de vot aferente aciunilor societii comerciale pe aciuni deinute de cealalt societate comercial.

Articolul 26 Atunci cnd membrii organului administrativ sau de conducere al societii parte la o tranzacie menionat la articolul 25 alineatul (1) sau ai organului administrativ sau de conducere al unei ntreprinderi-mam n sensul articolului 1 din A aptea Directiv 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 n temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (g) din tratat, privind conturile consolidate (1) sau aceast ntreprindere-mam nsi sau particulari care acioneaz n nume propriu dar n contul membrilor acestor organe sau n contul acestei ntreprinderi sunt pri la o astfel de tranzacie, statele membre trebuie s se asigure, prin garanii adecvate, c o astfel de tranzacie nu contravine intereselor societii.

(2) n absena coordonrii dispoziiilor de drept intern privind grupurile, statele membre pot:

(a) s defineasc cazurile n care se consider c o societate comercial pe aciuni este n msur s exercite o influen dominant asupra unei alte societi comerciale; dac un stat membru exercit aceast opiune, legislaia sa intern trebuie, n orice caz, s prevad c poate fi exercitat o influen dominant dac o societate comercial pe aciuni:

Articolul 27 (1) Luarea n gaj a propriilor aciuni de ctre societate, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acionnd n nume propriu, dar n contul societii, este considerat ca o achiziie n nelesul articolului 21, al articolului 22 alineatul (1) i al articolelor 24 i 25.

are dreptul s numeasc sau s demit majoritatea membrilor organului administrativ, de conducere sau de supraveghere i, n acelai timp, este acionar sau asociat al altei societi comerciale; sau

(2) Statele membre pot s nu aplice alineatul (1) operaiunilor curente ale bncilor sau ale altor instituii finan ciare.
(1) JO L 193, 18.7.1983, p. 1. Not: titlul Directivei 83/349/CEE a fost ajustat pentru a se ine cont de renumerotarea articolelor din Tratatul de instituire a Comunitii Europene, n conformitate cu articolul 5 din Tratatul de la Lisabona; trimiterea original era la articolul 54 alineatul (3) litera (g) din tratat.

este acionar sau asociat al altei societi comerciale i are control unic asupra majoritii drepturilor de vot ale acionarilor sau asociailor si n baza unui contract ncheiat cu ceilali acionari sau asociai ai societii n cauz.

Statele membre nu sunt obligate s prevad dispoziii pentru alte cazuri dect cele prevzute la prima i a doua liniu;

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/85

(b) s defineasc cazurile n care o societate comercial pe aciuni este considerat ca deinnd indirect drepturile de vot sau fiind indirect n msur s exercite o influen dominant;

(c) s precizeze mprejurrile n care o societate comercial pe aciuni este considerat ca deinnd drepturile de vot.

(b) obligarea membrilor organelor administrative sau de conducere ale societii comerciale pe aciuni s rscumpere de la cealalt societate comercial aciunile prevzute la articolul 22 alineatele (2) i (3) i la articolul 23 la preul la care cealalt societate le-a achiziionat; aceast sanciune nu este aplicabil atunci cnd membrii organelor adminis trative i de conducere ale societii comerciale pe aciuni demonstreaz c acea societate nu a avut niciun rol n sub scrierea sau achiziionarea aciunilor respective.

(3) Statele membre pot s nu aplice primul i al doilea paragraf ale alineatului (1) atunci cnd subscrierea, achiziia sau deinerea este efectuat n numele unei alte persoane dect persoana care subscrie, achiziioneaz sau deine aciuni, care nu este nici societatea comercial pe aciuni menionat la alineatul (1), nici alt societate comercial la care societatea comercial pe aciuni deine, direct sau indirect, majoritatea drepturilor de vot sau la care poate exercita o influen domi nant, direct sau indirect.

Articolul 29 (1) Orice majorare de capital trebuie s fie hotrt de adunarea general. Att hotrrea n cauz, ct i majorarea capitalului subscris sunt publicate sub forma prevzut de legis laia fiecrui stat membru n conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE.

(4) Statele membre pot s nu aplice primul i al doilea paragraf ale alineatului (1) atunci cnd subscrierea, achiziia sau deinerea este efectuat de alt societate comercial n calitatea sa i n contextul activitii sale ca agent profesionist de titluri de valoare, cu condiia ca aceasta s fie membru al unei burse de valori situate sau opernd ntr-un stat membru sau s fie aprobat sau supervizat de o autoritate a statului membru cu competene n supravegherea agenilor profesioniti de titluri de valoare, care, n nelesul prezentei directive, pot s includ instituii de credit.

(2) Cu toate acestea, statutul, actul constitutiv sau adunarea general, ale crei hotrri trebuie publicate n conformitate cu dispoziiile alineatului (1), pot s autorizeze o majorare a capi talului subscris pn la un cuantum maxim stabilit innd cont de valoarea maxim prevzut prin lege. Dac este cazul, majorarea capitalului subscris poate fi decis, n limitele cuan tumului stabilit, de ctre organul societii abilitat n acest sens. Organul n cauz poate fi abilitat n aceast privin pentru un termen de maximum cinci ani, termen care poate fi rennoit o dat sau de mai multe ori de ctre adunarea general, de fiecare dat pentru maximum cinci ani.

(5) Statele membre pot s nu aplice primul i al doilea paragraf ale alineatului (1), atunci cnd aciunile deinute la o societate comercial pe aciuni de alt societate comercial au fost achiziionate nainte de stabilirea raporturilor dintre cele dou societi comerciale n conformitate cu criteriile menionate la alineatul (1).

(3) Dac exist mai multe categorii de aciuni, hotrrea adunrii generale privind majorarea de capital menionat la alineatul (1) sau aprobarea de a majora capitalul menionat la alineatul (2) sunt supuse unui vot separat cel puin pentru fiecare categorie de acionari ale cror drepturi sunt afectate de operaiunea n cauz.

Cu toate acestea, drepturile de vot aferente acelor aciuni sunt suspendate i aciunile sunt luate n considerare cnd se determin dac este ndeplinit condiia prevzut la articolul 21 alineatul (1) litera (b).

(4) Prezentul articol se aplic emisiunilor de orice titluri care pot fi convertite n aciuni sau confer dreptul de subscriere de aciuni, dar nu i conversiei unor astfel de titluri sau exercitrii dreptului de subscriere.

(6) Statele membre pot s nu aplice articolul 22 alineatele (2) sau (3) sau articolul 23 atunci cnd aciunile unei societi comerciale pe aciuni sunt achiziionate de o alt societate comercial, cu condiia ca acestea s asigure urmtoarele:

Articolul 30 Aciunile emise n schimbul unor aporturi, n cursul unei majorri a capitalului subscris, trebuie achitate n proporie de cel puin 25 % din valoarea lor nominal sau, n absena unei valori nominale, din echivalentul lor contabil. Dac este prevzut o prim de emisiune, aceasta trebuie achitat integral.

(a) suspendarea drepturilor de vot aferente aciunilor societii comerciale pe aciuni deinute de cealalt societate comer cial; i

L 315/86

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

Articolul 31 (1) Aciunile emise pentru alte aporturi dect cele n numerar ca efect al unei majorri a capitalului subscris trebuie achitate integral n termen de cinci ani de la decizia de majorare a capitalului subscris.

Articolul 32 Dac majorarea de capital nu este subscris integral, capitalul va fi majorat cu cuantumul subscrierilor vrsate doar n cazul n care condiiile de emisiune prevd aceast posibilitate.

Articolul 33 (2) Aporturile menionate la alineatul (1) fac obiectul unui raport ntocmit, nainte de majorarea de capital, de ctre unul sau mai muli experi independeni fa de societate, desemnai sau aprobai de ctre o autoritate administrativ sau judecto reasc. Experii n cauz pot fi persoane fizice sau juridice sau societi, n conformitate cu legislaia fiecrui stat membru. (1) Ori de cte ori majorarea de capital are loc pentru aporturi n numerar, acionarii trebuie s beneficieze, proporional cu capitalul reprezentat de aciunile deinute de acetia, de dreptul de preempiune asupra aciunilor emise.

(2)

Legislaia unui stat membru:

Se aplic articolul 10 alineatele (2) i (3) i articolele 11 i 12.

(a) poate s nu aplice alineatul (1) aciunilor care ofer un drept limitat de participare la distribuire n nelesul articolului 17 i/sau la repartizarea activelor societii n caz de lichidare; sau

(3) Statele membre pot decide s nu aplice alineatul (2) n cazul unei majorri de capital subscris efectuate pentru realizarea unei fuziuni, a unei divizri sau a unei oferte publice de achiziionare sau schimb de aciuni i pentru plata n numerar a acionarilor societii comerciale care este absorbit sau divizat, ori care face obiectul unei oferte publice de achiziionare sau schimb de aciuni.

(b) n cazul n care o societate comercial avnd mai multe categorii de aciuni care confer drepturi diferite de vot sau de participare la distribuire n nelesul articolului 17 sau la repartizarea activelor societii n caz de lichidare procedeaz la o majorare a capitalului subscris prin emisiune de aciuni noi din doar una dintre aceste categorii, aceasta poate permite ca dreptul de preempiune al acionarilor din celelalte categorii s se exercite doar dup exercitarea dreptului menionat de ctre acionarii din categoria creia aparin noile aciuni emise.

Cu toate acestea, n cazul unei fuziuni sau al unei divizri, statele membre aplic dispoziiile de la primul paragraf numai dac se ntocmete de ctre unul sau mai muli experi inde pendeni un raport privind proiectul de fuziune sau de divizare.

Atunci cnd statele membre decid s aplice alineatul (2) n cazul unei fuziuni sau al unei divizri, acestea pot s prevad ca raportul n temeiul prezentului articol i raportul ntocmit de unul sau mai muli experi independeni privind proiectul de fuziune sau de divizare s poat fi ntocmite de acelai expert sau de aceiai experi.

(3) Orice ofert de subscriere n temeiul dreptului de preempiune i perioada n care trebuie exercitat dreptul menionat se public n buletinul naional desemnat n confor mitate cu Directiva 2009/101/CE. Cu toate acestea, legislaia unui stat membru poate s nu prevad respectiva obligaie de publicare n cazul n care toate aciunile societii sunt nomi native. n acest caz, toi acionarii societii trebuie informai n scris. Dreptul de preempiune trebuie exercitat ntr-un termen care nu poate fi mai scurt de 14 zile de la data publicrii ofertei de subscriere sau de la data expedierii scrisorilor ctre acionari.

(4) Statele membre pot s nu aplice alineatul (2), dac toate aciunile emise n cursul unei majorri a capitalului subscris sunt emise pentru alte aporturi dect cele n numerar subscrise de una sau mai multe societi comerciale, cu condiia ca toi acionarii societii beneficiare s fi fost de acord s nu se ntocmeasc raportul de expertiz i cu condiia ndeplinirii cerinelor din articolul 10 alineatul (4) literele (b)-(f).

(4) Dreptul de preempiune nu poate fi limitat sau retras prin statut sau actul constitutiv. Cu toate acestea, adunarea general poate decide cu privire la aceasta. Organul de administrare sau conducere trebuie s prezinte acestei adunri un raport scris motivnd limitarea sau retragerea dreptului de preempiune i justificnd preul de emisiune propus. Adunarea general hotrte n conformitate cu normele privind cvorumul i majo ritatea prevzute la articolul 44. Hotrrea adunrii se public sub forma prevzut de legislaia fiecrui stat membru n conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/87

(5) Legislaia unui stat membru poate prevedea c statutul, actul constitutiv sau adunarea general, hotrnd n confor mitate cu normele privind cvorumul i majoritatea prevzute la alineatul (4), pot s acorde competena de a limita sau retrage dreptul de preempiune organului societii care este mputernicit s decid asupra unei majorri a capitalului subscris n limitele capitalului autorizat. Competena respectiv nu poate fi acordat pentru un termen mai lung dect termenul prevzut n cazul competenei prevzute la articolul 29 alineatul (2).

n care aceste garanii nu sunt necesare lund n considerare patrimoniul societii.

Statele membre stabilesc condiiile pentru exercitarea dreptului prevzut de primul paragraf. n orice caz, statele membre se asigur c creditorii sunt autorizai s sesizeze autoritatea admi nistrativ sau judiciar competent pentru a obine garaniile adecvate, cu condiia ca acetia s poat dovedi, n mod credibil, c aceast reducere a capitalului subscris pune n pericol satisfacerea creanelor lor i c nu au obinut garanii adecvate din partea societii.

(6) Dispoziiile alineatelor (1)-(5) se aplic pentru emisiunea tuturor titlurilor convertibile n aciuni sau care confer dreptul de subscriere de aciuni, dar nu i pentru conversia titlurilor n cauz sau exercitarea dreptului de subscriere.

(2) De asemenea, prin legislaiile statelor membre se prevede cel puin c reducerea nu are efect sau c nu se pot face pli n beneficiul acionarilor pn cnd creditorii nu vor fi obinut satisfacie sau o instan nu va fi decis neonorarea solicitrilor creditorilor.

(7) Dreptul de preempiune nu este exclus n nelesul alineatelor (4) i (5) dac, n conformitate cu decizia de majorare a capitalului subscris, aciunile sunt emise la bnci i alte instituii financiare pentru a fi oferite acionarilor societii n conformitate cu alineatele (1) i (3).

(3) Prezentul articol se aplic dac reducerea capitalului subscris se realizeaz prin exonerarea total sau parial de la plata soldului contribuiilor acionarilor.

Articolul 34 Orice reducere a capitalului subscris, cu excepia celei hotrte prin hotrre judectoreasc, trebuie supus cel puin unei hotrri a adunrii generale, care hotrte n conformitate cu normele privind cvorumul i majoritatea prevzute la articolul 44, fr a aduce atingere articolelor 40 i 41. Decizia adunrii se public sub forma prevzut de legislaia fiecrui stat membru n conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE.

Articolul 37 (1) n cazul unei reduceri a capitalului subscris efectuat cu scopul de a compensa pierderile suferite sau de a include anumite sume ntr-o rezerv, nu e necesar ca statele membre s aplice articolul 36, cu condiia ca, dup aceast operaiune, cuantumul rezervei n cauz s nu depeasc 10 % din capitalul subscris redus. Exceptnd cazul unei reduceri a capitalului subscris, rezerva n cauz nu poate fi distribuit acionarilor; rezerva poate fi utilizat doar pentru compensarea pierderilor suferite sau pentru majorarea capitalului subscris prin capita lizarea rezervei n cauz, n msura n care statele membre permit o astfel de operaiune.

Notificarea de convocare a adunrii generale trebuie s specifice cel puin scopul i modul de realizare a reducerii. (2) n cazurile menionate la alineatul (1), legislaiile statelor membre trebuie s prevad cel puin msurile necesare pentru a garanta c sumele derivnd din reducerea capitalului social nu pot fi utilizate pentru pli i distribuiri n beneficiul acionarilor sau pentru scutirea acionarilor de obligaia de a-i plti contri buiile.

Articolul 35 Dac exist mai multe categorii de aciuni, hotrrea adunrii generale privind o reducere a capitalului subscris este supus unui vot separat, cel puin pentru fiecare categorie de acionari ale cror drepturi sunt afectate de operaiunea n cauz.

Articolul 38 Capitalul subscris nu poate fi redus la un cuantum mai mic dect capitalul minim prevzut n conformitate cu articolul 6.

Articolul 36 (1) n cazul reducerii capitalului subscris, cel puin creditorii ale cror creane sunt anterioare datei publicrii deciziei de reducere au cel puin dreptul de a obine o garanie pentru creanele care nu sunt nc scadente la momentul acestei publicri. Statele membre nu pot retrage acest drept dect n cazul n care creditorul dispune de garanii adecvate sau n cazul Statele membre pot permite, totui, o astfel de reducere, dac prevd, de asemenea, c decizia de reducere a capitalului subscris poate avea efect doar atunci cnd capitalul subscris este majorat la un cuantum cel puin egal cu capitalul minim prescris.

L 315/88

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

Articolul 39 n cazul n care prin legislaia statului membru se permite amortizarea integral sau parial a capitalului subscris fr reducerea acestuia, aceasta impune cel puin respectarea urm toarelor condiii:

(c) organul societii care decide retragerea obligatorie determin condiiile i modul de retragere, dac acestea nu au fost stabilite prin statut sau actul constitutiv;

(a) n cazul n care statutul sau actul constitutiv prevd amor tizarea, aceasta din urm este decis de adunarea general care hotrte cel puin n condiiile normale de cvorum i majoritate; n cazul n care statutul i actul constitutiv nu prevd amortizarea, aceasta din urm este decis de adunarea general care hotrte cel puin n condiiile de cvorum i majoritate prevzute la articolul 44; decizia trebuie publicat sub forma prevzut de legislaia fiecrui stat membru n conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE;

(d) articolul 36 se aplic, cu excepia aciunilor integral achitate i puse la dispoziia societii cu titlu gratuit sau retrase folosind sume disponibile pentru distribuire n conformitate cu articolul 17 alineatele (1)-(4); n cazurile menionate, o sum egal cu valoarea nominal sau, n absena unei valori nominale, cu echivalentul contabil al tuturor aciunilor retrase trebuie depus ntr-o rezerv; rezerva n cauz nu poate fi distribuit acionarilor, exceptnd cazul unei reduceri a capitalului subscris; rezerva n cauz poate fi utilizat doar pentru compensarea unor pierderi suferite sau pentru majorarea capitalului subscris prin capitalizarea rezervei n cauz, cu condiia ca statele membre s permit o astfel de operaiune; i

(b) doar sumele care pot fi utilizate pentru distribuire n nelesul articolului 17 alineatele (1)-(4) pot fi utilizate pentru amortizare;

(e) decizia de retragere obligatorie se public sub forma prevzut de legislaia fiecrui stat membru n conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE.

(2) Articolul 34 alineatul (1) i articolele 35, 37 i 44 nu se aplic cazurilor menionate la alineatul (1) din prezentul articol. (c) acionarii ale cror aciuni sunt amortizate i menin drep turile n societate, cu excepia drepturilor de rambursare a investiiilor lor i de participare la repartizarea unui dividend iniial pentru aciunile neamortizate.

Articolul 41 (1) n cazul unei reduceri a capitalului subscris prin retragerea de aciuni achiziionate de ctre societate, direct sau prin intermediul unei persoane acionnd n nume propriu, dar n contul societii, retragerea trebuie ntotdeauna hotrt de adunarea general.

Articolul 40 (1) Dac permite societilor reducerea capitalului subscris prin retragerea obligatorie de aciuni, legislaia unui stat membru impune ndeplinirea cel puin a urmtoarelor condiii:

(a) retragerea obligatorie trebuie s fie prevzut sau permis prin statut sau actul constitutiv, nainte de subscrierea aciunilor care urmeaz a fi retrase;

(2) Se aplic articolul 36, cu excepia cazurilor n care aciunile sunt achiziionate integral i sunt dobndite cu titlu gratuit sau folosind sume disponibile pentru distribuire n conformitate cu articolul 17 alineatele (1)-(4); n cazurile menionate, o sum egal cu valoarea nominal sau, n absena acesteia, cu echivalentul contabil al tuturor aciunilor retrase trebuie depus ntr-o rezerv. Rezerva n cauz nu poate fi repartizat acionarilor, exceptnd cazul unei reduceri a capitalului subscris. Rezerva n cauz poate fi utilizat doar pentru compensarea unor pierderi suferite sau pentru majorarea capitalului subscris prin capitalizarea rezervei n cauz, cu condiia ca statele membre s permit o astfel de operaiune.

(b) dac este autorizat doar prin statut sau actul constitutiv, retragerea obligatorie este decis de ctre adunarea general, cu excepia cazului n care a fost unanim aprobat de ctre acionarii implicai;

(3) Articolele 35, 37 i 44 nu se aplic cazurilor menionate la alineatul (1) din prezentul articol.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/89

Articolul 42 n cazurile care intr sub incidena articolului 39, a articolului 40 alineatul (1) litera (b) i a articolului 41 alineatul (1), dac exist mai multe categorii de aciuni, decizia adunrii generale privind amortizarea capitalului subscris sau reducerea acestuia prin retragerea de aciuni este supus unui vor separat, cel puin pentru fiecare categorie de acionari ale cror drepturi sunt afectate de operaiunea n cauz.

capitalului subscris; rezerva n cauz poate fi utilizat doar pentru majorarea capitalului subscris prin capitalizarea rezervelor sau pentru acoperirea costurilor menionate n articolul 3 litera (j) sau a costurilor emisiunii de aciuni sau obligaiuni sau pentru plata unei prime ctre deintorii de aciuni sau obligaiuni rscumprabile;

Articolul 43 Dac societile comerciale sunt autorizate s emit aciuni rscumprabile, prin legislaia unui stat membru se impune ndeplinirea cel puin a urmtoarelor condiii pentru rscum prarea acestor aciuni:

(h) notificarea rscumprrii se public sub forma prevzut de legislaia fiecrui stat membru n conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE.

Articolul 44 (a) rscumprarea trebuie s fie permis prin statutul sau actul constitutiv al societii nainte de subscrierea aciunilor care urmeaz s fie rscumprate; Prin legislaiile statelor membre se prevede c deciziile menionate la articolul 33 alineatele (4) i (5) i la articolele 34, 35, 39 i 42 trebuie adoptate cu cel puin o majoritate de nu mai puin de dou treimi din voturile conferite de titlurile sau capitalul subscris reprezentante.

(b) aciunile trebuie s fie achitate integral; Cu toate acestea, prin legislaiile statelor membre poate s se prevad c este suficient o majoritate simpl a voturilor menionate la primul paragraf, dac este reprezentat cel puin jumtate din capitalul subscris.

(c) condiiile i modul de rscumprare sunt stabilite prin statutul sau actul constitutiv al societii;

(d) rscumprarea se poate face doar utiliznd sume disponibile pentru distribuire n conformitate cu articolul 17 alineatele (1)-(4) sau sume obinute dintr-o nou emisiune realizat n vederea efecturii rambursrii n cauz;

Articolul 45 (1) Statele membre pot deroga de la primul paragraf al arti colului 9, de la articolul 21 alineatul (1) litera (a) prima tez, precum i de la articolele 29, 30 i 33 n msura n care aceste derogri sunt necesare pentru adoptarea sau aplicarea dispoziiilor menite s ncurajeze participarea angajailor sau a altor categorii de persoane stabilite de legislaia intern la capitalul ntreprinderilor.

(e) o sum egal cu valoarea nominal sau, n absena acesteia, cu echivalentul contabil al tuturor aciunilor rscumprate trebuie depus ntr-o rezerv care nu poate fi distribuit acionarilor, exceptnd cazul unei reduceri a capitalului subscris; rezerva n cauz poate fi utilizat doar pentru majorarea capitalului subscris prin capitalizarea rezervelor;

(f) litera (e) nu se aplic dac rscumprarea se face cu sume obinute dintr-o nou emisiune realizat n vederea efec turii rscumprrii n cauz;

(2) Statele membre pot s nu aplice articolul 21 alineatul (1) litera (a) prima tez i articolele 34, 35, 40, 41, 42 i 43 pentru societile constituite n conformitate cu un act cu putere de lege special, care emit att aciuni de capital, ct i aciuni pentru lucrtori, cele din urm fiind emise n favoarea colec tivului angajailor societii, acesta fiind reprezentat la adunrile generale ale acionarilor prin delegai cu drept de vot.

(g) dac se prevede plata unei prime ctre acionari ca urmare a rscumprrii, prima poate fi pltit doar din sumele dispo nibile pentru distribuire n conformitate cu articolul 17 alineatele (1)-(4) sau dintr-o alt rezerv dect cea menionat la litera (e) a prezentului articol care nu poate fi distribuit acionarilor, exceptnd cazul unei reduceri a

Articolul 46 n scopul punerii n aplicare a prezentei directive, prin actele cu putere de lege ale statelor membre se asigur tratamentul egal al tuturor acionarilor aflai n condiii identice.

L 315/90

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

Articolul 47 (1) Statele membre pot s nu aplice articolul 3 literele (g), (i), (j) i (k) pentru societile existente la data intrrii n vigoare a actelor cu putere de lege i a actelor administrative care au fost adoptate pentru a se conforma Directivei 77/91/CEE. (2) Comisiei i sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispoziii de drept intern pe care le adopt n domeniul reglementat de prezenta directiv. Articolul 48 Directiva 77/91/CEE, astfel cum a fost modificat prin actele menionate n anexa II partea A, se abrog, fr a aduce atingere obligaiilor statelor membre n ceea ce privete termenele de transpunere n dreptul intern i de aplicare a directivelor menionate n anexa II partea B. Trimiterile la directiva abrogat se neleg ca trimiteri la prezenta directiv i se citesc n conformitate cu tabelul de coresponden din anexa III.

Articolul 49 Prezenta directiv intr n vigoare n a douzecea zi de la data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 50 Prezenta directiv se adreseaz statelor membre.

Adoptat la Strasbourg, 25 octombrie 2012.

Pentru Parlamentul European Preedintele


M. SCHULZ

Pentru Consiliu Preedintele


A. D. MAVROYIANNIS

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/91

ANEXA I FORMELE DE SOCIETI COMERCIALE MENIONATE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (1) PRIMUL PARAGRAF Belgia: socit anonyme/naamloze vennootschap; Bulgaria: ; Republica Ceh: akciov spolenost; Danemarca: aktieselskab; Germania: Aktiengesellschaft; Estonia: aktsiaselts; Irlanda: public company limited by shares, public company limited by guarantee and having a share capital; Grecia: ; Spania: sociedad annima; Frana: socit anonyme; Italia: societ per azioni; Cipru: , ; Letonia: akciju sabiedrba; Lituania: akcin bendrov; Luxemburg: socit anonyme;

L 315/92

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

Ungaria: nyilvnosan mkd rszvnytrsasg; Malta: kumpanija pubblika/public limited liability company; rile de Jos: naamloze vennootschap; Austria: Aktiengesellschaft; Polonia: spka akcyjna; Portugalia: sociedade annima; Romnia: societate pe aciuni; Slovenia: delnika druba; Slovacia: akciov spolonost; Finlanda: julkinen osakeyhti/publikt aktiebolag; Suedia: aktiebolag; Regatul Unit: public company limited by shares, public company limited by guarantee and having a share capital.

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/93

ANEXA II PARTEA A Directiva abrogat i modificrile ulterioare (menionate la articolul 48)

Directiva 77/91/CEE a Consiliului (JO L 26, 31.1.1977, p. 1) Actul de aderare din 1979, anexa I punctul III.C (JO L 291, 19.11.1979, p. 89) Actul de aderare din 1985, anexa I (JO L 302, 15.11.1985, p. 157) Directiva 92/101/CEE a Consiliului (JO L 347, 28.11.1992, p. 64) Actul de aderare din 1994, anexa I punctul XI.A (JO C 241, 29.8.1994, p. 194) Actul de aderare din 2003, anexa II punctul 4.A (JO L 236, 23.9.2003, p. 338) Directiva 2006/68/CE a Parlamentului European i a Consiliului (JO L 264, 25.9.2006, p. 32) Directiva 2006/99/CE a Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 137) Directiva 2009/109/CE a Parlamentului European i a Consiliului (JO L 259, 2.10.2009, p. 14) Numai punctul A.2 din anex Numai articolul 1

PARTEA B Termene de transpunere n dreptul intern i de aplicare (menionate la articolul 48)

Directiva

Termen de transpunere

Data de aplicare

77/91/CEE 92/101/CEE 2006/68/CE 2006/99/CE 2009/109/CE

17 decembrie 1978 31 decembrie 1993 15 aprilie 2008 1 ianuarie 2007 30 iunie 2011

1 ianuarie 1995

L 315/94

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

ANEXA III TABEL DE CORESPONDEN


Directiva 77/91/CEE Prezenta directiv

Articolul 1 alineatul (1) primul paragraf partea introductiv Articolul 1 alineatul (1) primul paragraf prima pn la a douzeci i aptea liniu Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf Articolul 1 alineatul (2) Articolul 2 partea introductiv Articolul 2 litera (a) Articolul 2 litera (b) Articolul 2 litera (c) prima liniu Articolul 2 litera (c) a doua liniu Articolul 2 litera (d) Articolul 2 litera (e) Articolele 3-5 Articolul 6 alineatul (1) primul paragraf Articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf Articolul 6 alineatul (2) Articolul 6 alineatul (3) Articolul 7 Articolul 8 alineatul (1) Articolul 8 alineatul (2) Articolul 9 alineatul (1) Articolul 9 alineatul (2) Articolul 10 Articolul 10a alineatul (1) primul paragraf Articolul 10a alineatul (1) al doilea paragraf prima tez Articolul 10a alineatul (1) al doilea paragraf teza a doua Articolul 10a alineatul (2) primul paragraf Articolul 10a alineatul (2) al doilea paragraf prima tez

Articolul 1 alineatul (1) primul paragraf Anexa I

Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf Articolul 1 alineatul (2) Articolul 2 partea introductiv Articolul 2 litera (a) Articolul 2 litera (b) Articolul 2 litera (c) Articolul 2 litera (d) Articolul 2 litera (e) Articolul 2 litera (f) Articolele 3-5 Articolul 6 alineatul (1) Articolul 6 alineatul (2) Articolul 7 Articolul 8 primul paragraf Articolul 8 al doilea paragraf Articolul 9 primul paragraf Articolul 9 al doilea paragraf Articolul 10 Articolul 11 alineatul (1) primul paragraf Articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf Articolul 11 alineatul (1) al treilea paragraf Articolul 11 alineatul (2) primul paragraf Articolul 11 alineatul (2) al doilea paragraf

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/95

Directiva 77/91/CEE

Prezenta directiv

Articolul 10a alineatul (2) al doilea paragraf teza a doua Articolul 10a alineatul (2) al treilea paragraf prima tez Articolul 10a alineatul (2) al treilea paragraf teza a doua Articolul 10a alineatul (3) Articolul 10b Articolul 11 alineatul (1) primul paragraf prima tez Articolul 11 alineatul (1) primul paragraf a doua tez Articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf Articolul 11 alineatul (2) Articolul 12 Articolul 13 Articolul 14 Articolul 15 alineatul (1) litera (a) Articolul 15 alineatul (1) litera (b) Articolul 15 alineatul (1) litera (c) Articolul 15 alineatul (1) litera (d) Articolul 15 alineatul (2) Articolul 15 alineatul (3) Articolul 15 alineatul (4) primul paragraf Articolul 15 alineatul (4) al doilea paragraf prima liniu Articolul 15 alineatul (4) al doilea paragraf a doua liniu Articolul 15 alineatul (4) al treilea paragraf Articolul 16 Articolul 17 Articolul 18 Articolul 19 alineatul (1) primul paragraf Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf punctele (i)-(v) Articolul 19 alineatele (2) i (3)

Articolul 11 alineatul (2) al treilea paragraf Articolul 11 alineatul (2) al patrulea paragraf Articolul 11 alineatul (2) al cincilea paragraf Articolul 11 alienatul (3) Articolul 12 Articolul 13 alineatul (1) primul paragraf Articolul 13 alineatul (1) al doilea paragraf Articolul 13 alineatul (1) al treilea paragraf Articolul 13 alineatul (2) Articolul 14 Articolul 15 Articolul 16 Articolul 17 alineatul (1) Articolul 17 alineatul (2) Articolul 17 alineatul (3) Articolul 17 alineatul (4) Articolul 17 alineatul (5) Articolul 17 alineatul (6) Articolul 17 alineatul (7) primul paragraf Articolul 17 alineatul (7) al doilea paragraf litera (a) Articolul 17 alineatul (7) al doilea paragraf litera (b) Articolul 17 alineatul (7) al treilea paragraf Articolul 18 Articolul 19 Articolul 20 Articolul 21 alineatul (1) primul paragraf Articolul 21 alineatul (1) al doilea paragraf literele (a)-(e) Articolul 21 alineatele (2) i (3)

L 315/96

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2012

Directiva 77/91/CEE

Prezenta directiv

Articolul 20 Articolul 21 Articolul 22 Articolul 23 alineatul (1) primul paragraf Articolul 23 alineatul (1) al doilea paragraf prima tez Articolul 23 alineatul (1) al doilea paragraf teza a doua Articolul 23 alineatul (1) al treilea paragraf prima tez Articolul 23 alineatul (1) al treilea paragraf prima parte a celei de a doua teze Articolul 23 alineatul (1) al treilea paragraf a doua parte a celei de a doua teze Articolul 23 alineatul (1) al treilea paragraf a treia tez Articolul 23 alineatul (1) al patrulea paragraf prima tez Articolul 23 alineatul (1) al patrulea paragraf a doua tez Articolul 23 alineatul (1) al cincilea paragraf Articolul 23 alineatul (2) prima tez Articolul 23 alineatul (2) teza a doua Articolul 23 alineatul (3) Articolul 23a Articolul 24 Articolul 24a alineatul (1) litera (a) Articolul 24a alineatul (1) litera (b) Articolul 24a alineatul (2) Articolul 24a alineatul (3) Articolul 24a alineatul (4) litera (a) Articolul 24a alineatul (4) litera (b) Articolul 24a alineatul (5) Articolul 24a alineatul (6) Articolul 25 Articolul 26

Articolul 22 Articolul 23 Articolul 24 Articolul 25 alineatul (1) Articolul 25 alineatul (2) primul paragraf Articolul 25 alineatul (2) al doilea paragraf Articolul 25 alineatul (3) primul paragraf Articolul 25 alineatul (3) al doilea paragraf partea intro ductiv Articolul 25 alineatul (3) al doilea paragraf literele (a)-(e)

Articolul 25 alineatul (3) al treilea paragraf Articolul 25 alineatul (4) primul paragraf Articolul 25 alineatul (4) al doilea paragraf Articolul 25 alineatul (5) Articolul 25 alineatul (6) primul paragraf Articolul 25 alineatul (6) al doilea paragraf Articolul 25 alineatul (7) Articolul 26 Articolul 27 Articolul 28 alineatul (1) primul paragraf Articolul 28 alineatul (1) al doilea paragraf Articolul 28 alineatul (1) al treilea paragraf Articolul 28 alineatul (2) Articolul 28 alineatul (3) Articolul 28 alineatul (4) Articolul 28 alineatul (5) Articolul 28 alineatul (6) Articolul 29 Articolul 30

14.11.2012

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 315/97

Directiva 77/91/CEE

Prezenta directiv

Articolul 27 Articolul 28 Articolul 29 Articolul 30 Articolul 31 Articolul 32 Articolul 33 Articolul 34 prima tez Articolul 34 teza a doua Articolul 35 Articolul 36 Articolul 37 Articolul 38 Articolul 39 Articolul 40 alineatul (1) Articolul 40 alineatul (2) Articolul 41 Articolul 42 Articolul 43 alineatul (1) Articolul 43 alineatul (2) primul paragraf Articolul 43 alineatul (2) al doilea i al treilea paragraf Articolul 43 alineatul (3) Articolul 44

Articolul 31 Articolul 32 Articolul 33 Articolul 34 Articolul 35 Articolul 36 Articolul 37 Articolul 38 primul paragraf Articolul 38 al doilea paragraf Articolul 39 Articolul 40 Articolul 41 Articolul 42 Articolul 43 Articolul 44 primul paragraf Articolul 44 al doilea paragraf Articolul 45 Articolul 46 Articolul 47 alineatul (1) Articolul 47 alineatul (2) Articolul 48 Articolul 49 Articolul 50 Anexa II Anexa III

Preul abonamentelor n 2012 (fr TVA, inclusiv cheltuieli de transport pentru expediere simpl)
Jurnalul Oficial al UE, seriile L + C, numai versiunea tiprit Jurnalul Oficial al UE, seriile L + C, versiunea tiprit + DVD, ediie anual Jurnalul Oficial al UE, seria L, numai versiunea tiprit Jurnalul Oficial al UE, seriile L + C, DVD, ediie lunar (cumulat) Supliment la Jurnalul Oficial (seria S Anunuri de achiziii publice), DVD, ediie sptmnal Jurnalul Oficial al UE, seria C Anunuri de concurs 22 de limbi oficiale ale UE 22 de limbi oficiale ale UE 22 de limbi oficiale ale UE 22 de limbi oficiale ale UE Multilingv: 23 de limbi oficiale ale UE Limb (limbi) n funcie de concurs 1 200 EUR pe an 1 310 EUR pe an 840 EUR pe an 100 EUR pe an 200 EUR pe an 50 EUR pe an

Abonamentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, care apare n limbile oficiale ale Uniunii Europene, este disponibil n 22 de versiuni lingvistice. Jurnalul Oficial cuprinde seriile L (Legislaie) i C (Comunicri i informri). Pentru fiecare versiune lingvistic se ncheie un abonament separat. n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 920/2005 al Consiliului, publicat n Jurnalul Oficial L 156 din 18 iunie 2005, care prevede c, temporar, instituiile Uniunii Europene nu au obligaia de a redacta toate actele n irlandez i nici de a le publica n aceast limb, Jurnalele Oficiale publicate n limba irlandez se comercializeaz separat. Abonamentul la Suplimentul Jurnalului Oficial (seria S Anunuri de achiziii publice) cuprinde toate cele 23 de versiuni lingvistice oficiale ntr-un singur DVD multilingv. La cerere, abonamentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene confer dreptul de a primi diverse anexe ale Jurnalului Oficial. Abonailor li se semnaleaz apariia anexelor printr-un aviz ctre cititori inclus n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Distribuire i abonamente
Abonamente la diverse periodice destinate vnzrii, precum abonamentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pot fi contractate prin ageniile noastre de vnzri. Lista ageniilor de vnzri este disponibil la adresa: http://publications.europa.eu/others/agents/index_ro.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) ofer acces direct i gratuit la dreptul Uniunii Europene. Acest site permite consultarea Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, inclusiv a tratatelor, a legislaiei, a jurisprudenei i a actelor pregtitoare ale legislaiei. Pentru mai multe informaii despre Uniunea European, consultai: http://europa.eu

RO