Sunteți pe pagina 1din 5

Cod reglementare: 1.1.2.

01-35 Emitent: Directia IMM Micro

Ed. 3/Amd.6 Data aprobarii: 14.04.2009

Titlu: Cuprins:

Procedura credite IMM din sursa KfW 1. Descriere produs 2. Alte mentiuni

Anexe :

Anexa 1 Lista localitatilor cu peste 50,000 locuitori Anexa 2 Informatii campuri memo cont de credit Anexa 3 Situatia alocarii tragerilor din imprumutul KfW Anexa 4 Datele necesare raportarilor catre KfW Anexa 5 - Raportari catre KfW Anexa 6 Raport semianual

Formulare:

F1 - Contract de facilitate de credit KfW Capital F2 - Contract de facilitate de credit KfW Invest

Influenta:

In vigoare din: 16.04.2009 Inlocuieste reglementarea: Procedura credite IMM din sursa KfW, cod: 1.1.2.01-35, ed. 3/amd. 5

1/5

Cod: 1.1.2.01-35 Ed. 3/Amd. 6 Data aprobarii: 14.04.2009 1. Descriere produs Imprumut la termen KfW Caracteristici Descriere IMM Medii si IMM Micro infiintate si care functioneaza in localitati ce nu Clienti tinta sunt cuprinse in lista din Anexa 1. KfW pentru Investitii (termen mediu). Imprumutul este destinat finantarii investitiilor pe termen mediu (pana la 60 de luni) necesare sustinerii nevoilor de dezvoltare / extindere ale afacerii. Scopul imprumutului trebuie sa fie specific identificat si mentionat, iar acesta trebuie sa sustina dezvoltarea afacerii Imprumutatului. Sunt excluse finantarile imobiliare si achizitiile de terenuri, cu exceptia achizitiei de Scop imobile gata construite. Este permisa achizitia de utilaje/echipamente/imobile noi sau la mana a doua. KfW pentru Capital circulant (termen scurt). Imprumutul este destinat finantarii nevoilor pe termen scurt (pana la 12 luni). Acopera nevoia de finantare pe termen scurt aparuta datorita ciclului de exploatare. Spre deosebire de overdraft, este necesara identificarea si mentionarea unui scop specific al imprumutului. Valuta RON Variabila: Rata de referinta este ROBOR (1 luna) exprimata ca procent la soldul creditului. Dobanda se schimba automat in functie de Rata de referinta. Dobanda este perceputa prin debitarea contului curent, in fiecare Dobanda luna in ziua care corespunde zilei datei de plata a ratei; exemplu: daca rambursarea de principal se face pe 22 ale lunii, atunci si dobanda se va percepe pe 22 ale fiecarei luni). Pentru Capital circulant sau Investitii. Imprumutul poate fi utilizat oricand pe parcursul unei perioade de tragere de maxim 30 de zile calendaristice de Utilizare la data semnarii contractelor, cu notificare in avans de 2 zile. Imprumutul este utilizat prin creditarea contului curent al Imprumutatului pe baza facturilor si ordinelor de plata. Garantiile se vor constitui conform normelor interne ale Bancii (inclusiv Catalogul de Garantii al RZB). Garantii Gradul de acoperire cu garantii si tipul de garantie trebuie sa fie conformitate cu Politica de Creditare. Imprumutul se ramburseaza in rate egale, care pot fi lunare sau trimestriale. Graficul de rambursare generat din ICBS se elibereaza la momentul tragerii (sau la momentul modificarilor facilitatii, care au impact asupra sumelor de rambursat, mai putin in cazul modificarilor Ratei de referinta), fiind parte din Contract. Nu se acorda perioada de gratie. Daca, in cazul scadentei unei rate, conform graficului de rambursare, sau in Rambursarea cazul scadentei finale, in contul curent al Imprumutatului nu exista sumele necesare achitarii datoriilor catre Banca, Banca are dreptul, de a debita la data respectiva, fara notificare sau alta formalitate prealabila, orice alt cont de disponibilitati sau de depozit (chiar neajuns la termen), deschis pe numele Imprumutatului, cu suma necesara efectuarii platii sumelor neachitate de acesta, sume scadente conform Contractului (principal, dobanzi, comisioane, prime de asigurare si orice alte sume datorate). 2/5

Cod: 1.1.2.01-35 Ed. 3/Amd. 6 Data aprobarii: 14.04.2009 In ipoteza prevazuta mai sus, Banca este mandatata de Imprumutat prin Contract sa efectueze, daca este cazul, si schimbul valutar in numele si pentru acesta, utilizand propriile cotatii si completand, in numele si pe seama acestuia, documentele aferente acestei operatiuni. Eventualele diferente de curs valutar vor fi suportate de Imprumutat. Conform Deciziilor ALCO, atat din punct de vedere al tipologiei cat si al nivelului. Nu se pot efectua preluari de credite si finantari de proiecte incepute (finantare ex-post). Suma facilitatilor pentru Capital circulant si pentru Investitii, pe client, trebuie sa fie cuprinsa in intervalul determinat de echivalentul in RON al sumelor de 3,000 EUR si 250,000 EUR (EUR 200,000 in cazul IMM Micro). Echivalentul in RON se va calcula la cursul de schimb comunicat de BNR in data solicitarii facilitatii de credit de catre Imprumutat. Pentru Capital circulant Se acorda doar clientilor care au in derulare o facilitate de tip Imprumut la termen KfW pentru Investitii. Suma maxima ce se poate acorda este maxim 35% din facilitatea/soldul facilitatii pentru investitii la momentul cererii de credit. Pentru Investitii Contributia clientului la proiectul de investitii (cash sau in natura): minim 25% din costul total al proiectului de investitii cu TVA inclusa , aceasta trebuie sa fie achitata integral inaintea primei trageri din credit Conditii standard; alte conditii in functie de termenii aprobarii. 664 KfW Term Loan Capital IMM - RON 665 KfW Term Loan Invest IMM - RON

Taxe si comisioane

Clauze specifice

Cod de produs

2. Alte mentiuni 2.1. Sursa fondurilor

In data de 19 Octombrie 2005, Raiffeisen Bank a semnat un acord de imprumut cu KfW - Kredinstalt fur Wiederaufbau; imprumutul este destinat finantarii proiectelor de investitii din zonele rurale (localitati cu mai putin de 50,000 de locuitori). Imprumutul beneficiaza de finantare partiala din partea Comisiei Europene/ KfW/Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

3/5

Cod reglementare: 1.1.2.01-35 Emitent: Directia IMM Micro

Ed. 3/Amd.6 Data aprobarii: 14.04.2009

2.2.

Se folosesc Instructiuni operationale privind administrarea creditelor retail, cod reglementare: 1.1.2.01-26, Instructiuni operationale privind liniile si sublimitele cod reglementare 1.1.2.01-16, Instructiuni privind administrarea creditelor pentru corporatii cod reglemetare 4.4.1.01-1.

Avand in vedere obligatiile de raportare catre KfW, inscrierea in ICBS a facilitatilor de tip Imprumut la termen KfW necesita parcurgerea urmatorilor pasi suplimentari fata de Instructiunile operationale privind administrarea creditelor retail. Responsabil Responsabil Clientela IMM Ofiter Administrare Credite 2.3. Etape/Activitati/faze La momentul inscrierii in ICBS a facilitatilor de credit, Responsabilul de Clientela IMM transmite catre Ofiter Administrare Credite, prin e-mail, Anexa 2 Completeaza campurile Memo atasate contului de credit cu datele din Anexa 2 Elemente suport Anexa 2 Anexa 2

Descrierea procesului de creditare Etape/Activitati/faze Procesul de creditare se va desfasura in conformitate cu fluxul de lucru prevazut in Manualul de proceduri de creditare IMM Medii / Procesul de creditare se va desfasura in conformitate cu fluxul de lucru prevazut in Manualul de Micro Credite In evaluarea garantilor pentru credite se vor aplica prevederile Procedurii privind fluxul de lucru in procesul de structurare, evaluare si monitorizare garantii Controlul intern se efectueaza conform prevederilor si competentelor stabilite in Procedura de control preventiv a activitatii de creditare persoane juridice si conform prevederilor din Norma de control a activitatii de creditare, modificate de intructiunile ulterioare.
4/5

Responsabil Pozitiile implicate in procesul de creditare IMM Medii/IMM Micro Pozitiile implicate in procesul de structurare, evaluare si monitorizare garantii Pozitiile implicate in procesul de control preventiv a activitatii de creditare persoane j idi

Elemente suport Manualul de proceduri de creditareIMM Medii- 1.1.2.01-29, Manualul de Micro Credite- 1.1.2.07-1 Procedura privind fluxul de lucru in procesul de structurare, evaluare si monitorizare garantii, cod reglementare 1.1.2.01-5 Procedura de control preventiv a activitatii de creditare persoane juridice, cod reglementare 1.1.2.01-8 ; Norma de control preventiv a activitatii de creditare -1.1.2.01-27 ; I t ti i lt i

Cod: 1.1.2.01-35 Ed. 3/Amd. 6 Data aprobarii: 14.04.2009 Responsabil juridice Etape/Activitati/faze Elemente suport Instructiuni ulterioare

Pozitiile implicate in procesul de administrare a creditelor acordate IMM 2.4.

Administrarea creditelor se va desfasura in conformitate cu prevederile Procedurilor de administrare a creditelor acordate persoanelor juridice, cod 1.1.2.01-10

Proceduri de administrare a creditelor pentru corporatii si IMM raportari BNR, cod reglementare 1.1.2.01-10

Descrierea operatiunilor de raportare catre KfW Etape/Activitati/faze Intocmeste si transmite trimestrial catre Directia IMM, Raport operational generat din DWH cu datele primare necesare elaborarii Anexei 4 Transmite trimestrial catre Directia Institutii Financiare, situatia alocarii pe subimprumuturi a fiecarei trageri din imprumutul KfW conform Anexa 3 Anual, pana pe data de 14 februarie, intocmeste si transmite Anexa 5 catre Directia Institutii Financiare Semianual, in termen de maxim 25 de zile de la data incheierii semestrului, intocmeste si transmite Anexa 6 catre Directia Institutii Financiare Monitorizeaza si transmite la termen (trimestrial pe perioada tragerilor din imprumut, semianual pana la 30 iulie si anual - pana la 15 februarie a anului urmator) raportarile privind portofoliul de sub-imprumuturi catre KfW, precum si orice alte informatii solicitate de KfW in legatura cu portofoliul de sub-imprumuturi Transmite anual, pana la 30 iunie, raportul anual auditat al Raiffeisen Bank Elemente suport Anexa 4 Raport operational

Responsabil Analist Programator Sistemul de Management al Informatiei, Directia Contabilitate si Control Financiar Responsabil Clientela IMM, din Administratia centrala, Responsabil Clientela IMM, din Administratia Centrala Responsabil Clientela IMM, din Administratia Centrala Responsabil Clientela, Directia Iinstitutii Financiare

Anexa 3 - Situatia alocarii tragerilor din imprumutul kfW Anexa 5 - Raportari catre KfW Anexa 6 - Raport semianual Anexa 3, Anexa 5 si Anexa 6

5/5