Sunteți pe pagina 1din 7

Curs10

PATOLOGIA APARATULUI RESPIRATOR LA COPIL

Aparatul respirator este format din cei 2 plamani si din caile respiratorii. PLAMANUL este format din : parenchimul pulmonar si stroma.

PARENCH MUL PULM!NAR: este format din unitati respiratorii terminale"formate din acinii pulmonari"situati distal de #ronsiolele terminale. Acinul pulmonar repre$inta unitatea morfo%functionala pulmonara.Este alcatuit din #ronsiola respiratorie &din care se nasc al'eole pulmonare("canalele al'eolare si al'eolele pulmonare.

)*R!MA PULM!NARA: alaturi de parenchimul pulmonar"participa la formarea plamanului. Este formata din interstitiul pulmonar"structurile 'asculare si pachetele ner'oase locale.

CA LE RE)P RA*!R sunt repre$entate de : narine" farin+e" larin+e" trahee" #ronhii" #ronsiole. BOLILE APARATULUI RESPIRATOR AFECTIUNI ALE CAILOR AERIENE SUPERIOARE ,.R N!-AR N. *A ACU*A: Definitie: Este o inflamatie acuta infecti%oasa de etiolo+ie predominant 'irala" locali$ata la ni'elul mucoasei na$o%farin+iene.Este cea mai frec'enta #oala a su+arului si copilului. Are aspect e/tensi'" putand cuprinde sinusurile parana$ale"urechea medie si caile aeriene inferioare. Etiologie: fact. determinanti: %rino'irusuri" adeno'irus" '.+ripal"'.sincitial respirator" entero'irus %%% strep.0 hemolitic +rupA"stafilococ pato+" H.influen$ae.pneumococ"1le#siella. factori fa'ori$anti: 'arsta 2"prematuritate" distrofie"diate$e e/udati'e" anotimp rece" conditii de i+iena si alimentatie precare. P togenie: a+entul 'iral produce la ni'elul mucoasei na$o%farin+iene edem" hiperemie"infiltrat leucocitar" mucus in e/ces"descuamare celulara. Clini!: %per.de incu#atie: cate'a ore ,%3 $ile. % de#ut: #rusc" cu fe#ra"o#structie na$ala" cori$a"tuse uscata"iritati'a. Apoi % rinoree muco% purulenta"tuse producti'a. Respiratia este dificila" $+omotoasa. )u+arii au dificultati in alimentatie datorita o#structiei na$ale. La su+ar: 'arsaturi" diaree 4 con'ulsii fe#rile. E" #enul lo! l con+estie farin+iana cu aspect +ranular sau 'e$icular5 treneuri purulente pe peretele posterior al farin+elui. PARACLINIC: 46% reactanti de fa$a acuta 4" leucocito$a cu neutrofilie &in suprainfectie #acteriana( sau leucopenie cu limfomonocito$a &in ca$ de etiolo+ie 'irala("culturi na$o%farin+. E$oluti : 3%7 $ile. Co#%li! tii: sinu$ita" otita" limfadenita cer'icala" larin+ita" traheo#ronsita acuta. Tr t #entul etiolo+ic: este cel mai eficient"dar in ca$ul etiolo+iei 'irale"trat anti'iral este +reu accesi#il. La su+ari cu deficite imune si complicatii se pot adm.anti#iotice cu spectru lar+: 8iseptol 9% ,: m+61+6$i&do$a este calculata pt.*rimetoprim(" Amo/icilina 9: m+61+6$i"Penicilina . 9:.::: U 61+6$i."Claritromocina 2: m+61+6$i. Tr t&% togeni!: reducerea con+estiei na$ale si permea#ili$area narinelor prin aspiratie mecanica a secretiilor na$ale"atmosfera calda si umeda"instilare locala i%na$ala de 'asoconstrictoare &Efedrina :"9% ,;:( atentie< la su+ari poate det.sincopa.

Tr t #ent si#%to# ti!:

antitermice: Paracetamol 2:%=:m+61+6$i5 #uprofen 9%> m+61+6$i"Aminofena$ona ,:%,9 m+61+6$i. )edati'e"anticon'ulsi'ante: -eno#ar#ital 9 m+61+6$i sau ?ia$epam , m+61+6$i" i%m sau i%r" p.o."in 2%3 pri$e 6$i. Re+im alimentar5 aport de lichide su# forma de ceaiuri"sucuri"compot"supa de $ar$a'at"in functie de 'arsta si toleranta di+esti'a. n ca$ de diaree: re+im alimentar specific. Efectuarea de inhalatii5 Adm.de 'itamine. PROGNOSTIC in +eneral"fa'ora#il. '&A(IGDALITA ACUTA STREPTOCOCICA Definitie: este o inflamatie acuta a mucoasei farin+iene si a ami+dalelor palatine produsa de )treptococul 0 hemolitic +rup A. Apare la copilul in 'arsta de peste 2 ani. Clini!: % de#ut: #rusc cu fe#ra" disfa+ie" dureri a#dominale"'arsaturi.

E" #en lo! l: con+estie marcata a mucoasei farin+o%ami+daliene" e/udat purulent la ni'elul criptelor ami+dalie%ne" adenita latero%cer'icala. Co#%li! tiile: pot fi importante: % locale: a#ces periami+dalian sau retrofarin+ian5 % re+ionale: sinu$ite"otite" adenite latero%cer'icale5 % tardi'e: RAA" .NA difu$a<<<

dentificarea )treptococului: prin recoltarea e/udatului farin+ian . nsamantarea se face pe medii speciale. Anti#io+rama este inutila datorita sensi#ilitatii recunoscute la Penicilina. Tr t #ent: are drep scop 'indecarea #olii si pre'enirea complicatiilor tardi'e. *ratamentul i+ieno%dietetic: repaus la pat5 re+im HL@. *ratament etiolo+ic: Penicilina . 9:.:::%,::.::: U 61+6$i la A ore"timp de 7 $ile. *ratamentul pre'enti' al complicatiilor la distanta: Moldamin sau Retarpen A::.::: ui6sapt.la copilul mai mic de ,2 ani si ,.2::.::: ui6sapt. la copilul mai mare de ,2 ani" timp de minim 3 luni"uneori toata 'iata.. n ca$ de aler+ie le Penicilina se 'a adm. Eritromicina 9:m+61+6$i sau Claritormicina ,:m+61+6$i"Cefale/in 9: m+61+6$i"7 $ile. )& FARINGITA ACUTA *IRALA: Este o inflamatie acuta a mucoasei farin+iene de etiolo+ie 'irala. Clini!: fe#ra" tuse"rinoree seroasa. A+entul etiolo+ic cel mai frec'ent incriminat: '. Co/sac1ie 8. E" #enul lo! l: micro'e$icule la ni'elul pilierilor si a palatului moale" pe fondul unei mucoase con+estionate.?upa ,%2 $ile 'e$iculele se spar+ si apar ulceratii inconBurate de o $ona con+esti'a necaracteristica. E$olutie: 9%7 $ile. 2

Tr t #ent: simptomatic : % antipiretice"antiinflamatorii: Paracetamol" Aspirina" #uprofen. % de$infectante si de$o#struante na$ale5 % antial+ice5 % sedati'e. +& LARINGITELE ?efinitie: sunt inflamatii acute ale mucoasei larin+iene" de etiolo+ie 'irala sau #acteriana" caracteri$ate clinic prin dispnee inspiratorie" disfonie" tuse spastica"latratoare.

LAR N. *A )UPRA.L!* CA &EP .L!* *A( Este o afectiune f. +ra'a" cu risc letal. Etiologie: #acteriana. Principalul +ermen : H.influen$ae tip 8. -rec'ent la copii intre 3%7 ani" mai ales in anotimpurile reci. Clini!: % de#ut: #rusc" cu fenomene de insuficienta respiratorie o#structi'a5 fe#ra marcata"stare septica &paloare" astenie"e/tremitati reci" transpiratii" an/ietate("disfonie"dispnee inspirato%rie"tiraB suprasternal si intercostal" disfa+ie. Copilul are o sete acuta de aer" adopta o po$itie cu e/tensia capului si cu corpul aplecat in fata. )emnele de Resp.se a+ra'ea$a pro+resi'" cu instalarea ciano$ei" a comei profunde" apoi a decesului. P r !lini!: teste #iolo+ice de inflama%tie po$iti'e5 hemocultura 4 cu H.influen$ae tip 8. E/amen endoscopic al larin+elui: epi+lota marita de 'olum" de culoare rosu intens si edematiata. Tr t #ent: !2%terapie" anti#ioterapie i%' &Amo/icilina" cefalosporine(5 corticoterapie & HHC ,:%2: m+61+6$i" cu repetare(5 intu#atie larin+otraheala sau traheostomie"simptomatice"aerosoli"umidifierea aerului din salon.

LARINGITA ACUTA SUBGLOTICA ,CRUP *IRAL)pecifica pt. copilul de A luni%A ani. Este cea mai frec'enta cau$a de dispnee prin o#structie larin+iana la copil. Etiologie: 'irala: '.parainfluen$ae tip " adeno'irus"rino'irus"'.+ripal"'.sincitial respirator. Clini!: initial"infectie 'irala cu aspect de rinofarin+ita acuta. ?upa 3%9 $ile se instalea$a simptomatolo+ia specifica: dispnee inspiratorie"tiraB suprasternal"stridor larin+ian"tuse spastica"disfonie marcata. n formele +ra'e copilul de'ine an/ios" cianotic" cu transpiratii reci" sete de aer" #atai ale aripilor na$ale" coma"deces. n formele o#isnuite simptomatolo+ia durea$a 2=%=> ore. E/amenul clinic al larin+elui e'identia$a o mucoasa larin+iana con+esti'a"edematiata. )tetacustic pulmonar: raluri #ronsice: si#ilante si ronflante. Tr t #ent: % microclimat cald si umed5

nu se adm.anti#iotice decat in ca$urile de larin+ita difterica5 aerosoli cu corti$on"antihistaminice5 corticoterapie5 antihistaminice:Clorfeniramin"Claritine 3

!2 pe masca sau sonda endona$ala5 intu#atie orotraheala in ca$uri +ra'e.

LARINGITA CATARALA ,LARINGOSPAS(.CRUP ALERGICEste o manifestare acuta"cu e'olutie scurta si caracter recurent. Etiologie: 'irala&adeno'i'us"mi/o'irus" '.sincitial respirator"entero'irus(. ! infectie acuta de CR) 4 un teren constitutional de natura aler+ica C se declansea$a un spasm larin+ian. Clini!: de#ut de rinofarin+ita"apoi" dupa 3%= $ile apar #rusc: disfonie"tuse spastica"dispnee inspiratorie"stridor larin+ian"an/ietate. Tr t #ent:

microclimat cald si umed5 sedati'e5 antihistaminice5

corticoterapie.

/& OTITA (EDIE Definitie: este o afectiune inflamatorie acuta" de cau$a #acteriana"locali$ata la ni'elul urechii medii" cu tendinta la supu%ratii si perforarea timpanului. Este o complicatie #acteriana frec'enta a inflamatiei CR). Procesul inflamator difu%$ea$a catre urechea medie prin trompa lui Eustachio.Aceasta"la su+ar si copil mic pre$inta unele particularitati: este scurta" lar+a si cu drenaB insuficient 4 hiperpla$ia formatiunilor limfoide farin+ieneDinflama%tia mucoasei urechii medii si acumulare de secretii. Etiologie:


E.coli.

-actori fa'ori$anti: prematuritatea" 'arsta mica"distrofia"adenoidita cronica. -actori determinanti: H.influen$ae" Pneumococ")taf.auriu"Mora/ella catarralis" )treptococ" For#e !lini!e:

!tita medie con+esti'a &catarala(: este frec'ent complicatia unei rinofarin+ite acute. )imptome: a+itatie"cefalee"ameteli" otal+ii"semnul Eacher 4 &durere la compresiunea tra+usului(. E/. !RL: con+estia timpanului. La paracente$a: lichid seros sau serosan+'inolent. Tr t #ent:

antipiretice5 antial+ice5 =

tratament local : instilatii otice cu 8oramid incal$it 3%= pic.de 2%3 ori6$i. &copilul este culcat cu urechea afectata in sus" timp de 9 min.5 se lasa un tampon de 'ata sau tifon in conductul auditi'(. % anti#ioterapie: in ca$ de suprainfectie #acteriana.

OTITA (EDIE SUPURATA: Este o complicatie #acteriana a otitei catarale. Clini!: fe#ra"con'ulsii"a+itatie" otal+ii" cefalee"ameteli"sdr.dispeptic"stare to/ico%septica. ?aca se produce perforarea spontana a timpanului sau se practica paracente$a"prin conductul auditi' se scur+e o secretie seroasa sau purulenta"care patea$a perna. E/amenul #acteriolo+ic din secretia purulenta pune in e'identa a+entul etiolo+ic. ?.p.d.'. e'oluti':

o forma manifesta specifica su+arului cu reacti'itate #una5 o forma latenta"oli+osimptomatica% specifica su+arului distrofic si prematurului.

OTITA SUPURATA CRONICA: se manifesta prin otoree cronica" recidi%'anta"cu perioade de acuti$are alter%nand cu perioade oli+osimptomatice &otoreea si semnele clinice dispar(. Este o inflamatie cronica pe fondul careia se produce o proliferare epite%liala CFun +ranulom &colesteatom( prin impre+nare cu colesterol. Acest lucru 'a determina persistenta de secretii fetide si aparitia hipoacu$iei.

OTO(ASTOIDITA: se datorea$a trecerii inflamatiei din urechea medie catre celulele mastoidiene. OTO(ASTOIDITA LATENTA: apare la su+ar distrofic:2." su#fe#rilitate" 'arsaturi"diaree trenanta. OTO(ASTOIDITA ACUTA: apare la su+ar eutrofic: stare to/ico%septica" fe#ra septica" tumefactia dureroasa a re+iunii mastoidiene cu tendinta la a#cedare. CO(PLICATIILE (ASTOIDITELOR: se produc pe cale hemato+ena sau proliferare locala a supuratiei:

a#ces su#dural" trom#ofle#ita" menin+ita oto+ena" parali$ia de tip periferic a ner'ului facial. Tr t #ent: tratament i+ieno%dietetic: repaus la pat 3%= $ile"microclimat cald si umed" re+im HL@. tratament simptomatic: ?N- periodic" antitermice si anal+etice"sedati'e. 9

tratament local: paracente$a si drenaB $ilnic al secretiilor purulente" mese sterile plasate in conductul auditi'" schim#ate de 2%3 ori6$i5 spalaturi auriculare cu solutii sla# antiseptice &apa o/i+enata" Ri'anol(5 a#latia colesteatomului5 antrotomie cu drenaB in otomastoidite. tratament etiolo+ic: anti#ioterapie in functie de anti#io+rama" forma clinica si e'olutie: Amo/icilina 9: m+61+6$i5 Au+mentin 9: m+61+6$i5Cefalosporine timp de 7%,: $ile. n formele cronice: cefalosporine de +ener. " " i' sau im. OTITA E0TERNA: este o inflamatie a conductului auditi' e/tern produsa de : tarumatisme otice" corpi straini intraotic" dopuri de cerumen"lapte si alimente re$ul%tate din re+ur+itari"apa ramasa in conduct si neindepartata dupa spalare. *e+umentele din Burul conductului pre$inta o reactie ec$ematoasa. Tr t #ent lo! l: de$o#struarea conductu%lui auditi' e/tern" spalaturi auriculare cu solutii sla# antiseptice" tratarea ec$emei cu un+.cu corticosteroi$i. 1& ADENOIDITELE n re+iunea superioara a farin+elui se afla o masa de tesut limfatic &ami+da%la farin+iana Lusch1a(. Ea captuseste peretele posterior al farin+elui &rinofa%rin+e(. Normal are o +rosime de 2% 3mm. n ca$ul unei inflamatii acest tesut limfatic formea$a mase de =%A mm care determina o#structie na$ala. nflamatiile pot fi acute"su#acute sau cronice.

ADENOIDITA ACUTA ?e#ut: #rusc" cu fe#ra cu 'arf matinal. )tare +enerala : influentata"cu a+itatie si polipnee. ?.. CL N C: triada : o#structie na$ala%rinoree purulenta%fe#ra de tip septic. Eocea na$onata. Alimentatia se face cu dificultate5 su+arul a#andonea$a #i#eronul pt. a putea respira. La aceste simptome se pot asocia tul#urari di+esti'e: inapetenta" 'arsaturi" diaree. Complicatii: %rino#ronsite" %larin+ite" %adenite" %adenofle+moane cer'icale" %a#ces retrofarin+ian.

ADENOIDITA SUBACUTA Are caracter trenant sau recidi'ant. -e#ra% de tip in'ers5 persista 2%3 saptamani5 e'oluea$a in pusee5 este refractara la tratament. Clinic:%tul#urari di+esti'e"2."malnitritie. %la copilul mare"datorita compre%siei mecanice asupra trompei lui Eustachio"apar: hipoacu$ie"otal+ie tran$itorie.

ADENOIDITA CRONICA nfectiile repetate 'or produce o hipertrofie cronica a ami+dalei farin+iene care 'a depasi =% 9mm. Ea 'a o#strua permanent fosele na$ale. A

Clinic: tul#urare respiratorie cronica" cu hipo/ie cronica"ciano$a discreta peri%oro%na$ala. Respiratia este $+omotoasa"cu +ura intredeschisa" mai ales in timpul somnului. Copilul pre$inta -AC E) A?EN! ? AN: aspect GnaucitH5 +ura intredeschisa5 #u$e +roase5 torace deformat"insuficient de$'oltat5 intar$iere in de$'oltarea staturo%ponderala. *ratament:

n Adenoidita acuta: ?N-" antitermice" sedati'e"anti#iotice &Amo/icilina" Au+mentin"Cefaclorum"Claritromicina(.

n formele su#acute sau cronice: adenoidectomie. ?upa adenoidectomie simptomatolo+ia se remite treptat. Ee+etatiile se pot reface la un inter'al de timp de la inter'entia chirur+icala &luni6ani(. In2i! tii 2e 2enoi2e!to#ie:

nfectii ami+daliene repetate &peste A pusee6an(5 Ami+dalita cronica &cu e'olutie de peste A luni(5 Complicatii de 'ecinatate &adenite" otite medii"sinu$ite recidi'ante(5 -acies adenoidian5 Hipoacu$ie. 3& TRA4EOBRONSITA ACUTA

Definitie: inflamatie a mucoasei ar#o%relui traheo%#ronsic &acuta" recurenta sau cronica(. Etiologie: 'irala6#acteriana. Clini!: de#ut: la 3%= $ile dupa o rinofa%rin+ita acuta. % tusea este uscata"apoi producti'a5 % fe#ra usor crescuta5 % durere toracica su# forma de Bun+hi. P r !lini!: reactanti de fa$a acuta 45 acentuarea desenului hilar la e/amenul radiolo+ic5 i$olarea unui +ermen in e/udatul farin+ian sau la e/amenul sputei. Tr t #ent: % antitermice5antitusi'e5 antihistaminice5 anti#iotice in ca$ de suprainfectie #acteriana certa &Amo/icilina"Penicilina" Eritromicina" 8iseptol"Cefalosporine de +ener.a %a(.