Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC 1. Date generale Unitatea de nvtmnt - Colegiul Ec. Hermes Petrosani Profesor - chiopu Maria Data 11.

. 04. 2011 Clasa - a X-a C Disciplina - Educaie antreprenorial Unitate de nvare Ini ierea !i "erularea unei a#aceri Tema Evaluarea afacerii. Principii de evaluare a firmei Tipul leciei - mi$t%& "e 'eri#icare& transmitere "e cuno!tin e Timp alocat (0 min. 2. !iectivele instruirii" a# Competene generale" - )tili*area conceptelor speci#ice e"uca iei antreprenoriale pt. e$plicarea unor #apte& e'enimente& procese "in 'ia a real%. - +plicarea cuno!tin elor ,n re*ol'area unor situa ii pro-lem%& precum !i ,n anali*area posi-ilit% ilor personale "e "e*'oltare. - Cooperarea cu ceilal i ,n re*ol'area unor pro-leme teoretice !i practice. - Mani#estarea unui comportament social acti' !i responsa-il& a"ec'at unei lumi ,n schim-are. - .ormularea unor opinii re#eritoare la re*ol'area pro-lemelor comunit% ii& pri'in" ini ierea !i "erularea a#acerilor. - )tili*area a"ec'ata si e#icienta a resurselor& ,n #unc ie "e caracteristicile me"iului economico-social - .ormarea "e atitu"ini si e$ersarea "e comportamente "emocratice si antreprenoriale. - E'aluarea schim-%rilor si a ten"in elor care inter'in ,n me"iul "e a#aceri !# Competene specifice" C1 - )tili*area a"ec'ata a conceptelor speci#ice antreprenoriatului C2 - /e#inirea e'alu%rii !i a e'alu%rii unei ,ntreprin"eri C0 - Enumerarea principiilor #un"amentale "e e'aluare C4 1ta-ilirea ni'elurilor "e "iagnosticare a #irmei 1

C( /e#inirea lichi"it% ii& sol'a-ilit% ii& a ci#rei "e a#aceri C2 - +precierea mo"ului ,n care ,ntreprin"erea ,!i gospo"%re!te resursele C3 - E'aluarea posi-ilita ilor "e "erulare a unei a#aceri proprii si pro#ita-ile& lu4n" ,n consi"erare interesele comunit% ii

$. %trategia didactic a# &etode 'i procedee didactice" e$punerea& "e*-aterea& pre*entare po5er-point& con'ersa ia euristic%&e$plica ia& pro-lemati*area !# &i(loace de nvmnt" manual& #i!e "e lucru& #i!a "e #ee"--ac6& 'i"eoproiector )ocul de desf'urare7 sala "e clasa *orme de desf'urare a instruirii " #rontal& in"i'i"ual& pe grupe +i!liografia -E"uca ie antreprenorial% cls. a X-a& e". Cor'in -Programa !colar% pt. E"uca ie antreprenorial% cls. a X-a& nr. 4(89 : 01.09.2004 -Economia ,ntreprin"erii !i elemente "e legisla ie-manual pt. cls a XI-a& e". Economic% Preuni'ersitaria

,. Desf'urarea leciei M;ME<=E>E >EC=IEI 1


M;ME<= ;@A+<IC+=;@IC D 1 minE

C;M PE= 2

+C=I?I=+=E

P@;.E1;@

+C=I?I=+=E E>E? 4 Ele'ii r%spun" la au*ul numelui lor& preg%tesc pentru lec ie. 1unt solicita i sa se organi*e*e ,n 0 grupe ,n #unc ie "e stilul "e ,n'% are ME=;/E (

0 se sta-ile!te pre*en a. se asigura e$istenta -a*ei materiale se a!ea*% ele'ii pe grupe

1=@+=EAII .;@ME 2

MIB> 3

?E@I.IC+@E+ C)<;1=I<=E>;@ +<=E@I;+@E D(-3 minE

C1

1e reali*ea*% pe -a*% "e intre-ari7 - Ce este planul "e a#aceri !i care este importan a acestuiaF - Enumera i resursele necesare - ele'ii r%spun" la ,ntre-%ri reali*%rii unei a#aceri - Enumera i sursele "e o- inere a -anilor necesari pentru "emararea unei a#aceriF - Preci*a i elementele capitalului #i$ !i ale capitalului circulant.

Con'ersa ia

.rontal

C+P=+@E+ +=E<=IEI !i +<)<=+@E+ <;II =EME D1 minE

1e anun a titlul noii teme7 - ele'ii notea*% in caiete titlul GE'aluarea a#acerii. Principii "e lec iei. e'aluare a #irmeiH Evaluarea unei ntreprinderi - ele'ii "e#inesc e'aluarea a'4n" ,n presupune sta-ilirea 'alorii a#acerii 'e"ere cuno!tin ele inter"isciplinare la un moment "at& m%surarea a'u iei reale& a poten ialului acesteia "e a-!i 0 ?i"eoproiector

/I@IB+@E+ I<?+=+@II D00 minE

C2

m%ri -og% ia ,n perioa"a ime"iat urm%toare . Pro#esorul atrage aten ia asupra a cinci principii #un"amentale care stau la -a*a acti'it% ii "e e'aluare a a#acerii7 1.-aloarea ntreprinderii depinde direct de performana acesteia de a genera n viitor flu.uri po/itive. 0#lu$uri reale& "e -unuri !i ser'icii !i #lu$uri monetareE 2.Piaa determin rata de fructificare 0renta!ilitate# a capitalului a'teptat de investitor1 !tiut #iin" #aptul c% #or ele pie ei7 rata "o-4n*ii la cre"itele pe termen scurt !i lung& raportul cerere-o#ert% pe pia a in'esti iilor !i a ,ntreprin"erilor& categoria "e cump%r%tori& moti'a ia !i G#iloso#iaH lor "e a #ace in'esti ii& "etermin% ratele reale "e #ructi#icare a capitalului. $.-aloarea ntreprinderii este estimat la un moment dat de timp& ,n #unc ie "e in#orma iile e$istente !i "e pre'i*iunile #%cute ,n leg%tur% cu e'olu ia ,ntreprin"erii. #rontal 4

C0

- Ele'ii urm%resc pre*entarea 'i"eo Con'ersa ia Cei cu stil "e ,n'% are 'i*ual citesc cele cinci principii sesi*ate "e pro#esor. Ele'ii cu stil "e ,n'% are au"iti' pun ,ntre-%ri7 - >a ce se re#er% #lu$urile economice po*iti'eF Ele'ii cu stil "e ,n'% are practic r%spun" la ,ntre-%ri.

.rontal

?i"eoproiector

Ele'ii preci*ea*% care sunt #or ele pie ei Con'ersa ia @%spun" la ,ntre-%rile pro#esorului7 euristic% - Ce este "o-4n"aF - /e ce rata "o-4n*ii in#luen ea*% "emararea unei a#aceriF - Consumatorii pot in#luen a e$isten a unei a#aceriF

In"i'i"u al ?i"eoproiector

,.-aloarea ntreprinderii este ec2ivalent cu valoarea pre/ent a tuturor flu.urilor viitoare anticipate. Cu c4t incertitu"inea cu pri'ire la per#orman ele 'iitoare ale ,ntreprin"erii este mai mare& cu at4t riscul perceput este mai mare !i 'aloarea ,ntreprin"erii 'a #i mai mic%.

Ele'ii "au e$emple "e #irme nerenta-ile

3.Cu ct este mai mare valoarea activelor tangi!ile1 cu att este mai mare valoarea ntreprinderii. ?aloarea inclu"e contri-u ia terenurilor& cl%"irilor& ma!inilor& Ele'ii e$plic% ce sunt acti'ele E$plica ia echipamentelor& precum !i alte tangi-ile elemente intangi-ile Dgoo"5illE Pro#esorul enumer% ni'elurile "e "iagnosticare a #irmei7 a. comercial - estimare a pie ei actuale !i poten iale& a po*i iei #irmei pe pia %I !. (uridic - anali*a aspectelor legale pri'in" acti'itatea #irmei e'aluateI c. operaional anali*a #actorilor tehnici& a tehnologiilor "e #a-rica ie& precum !i a organi*%rii acti'it% ii opera ionaleI d. resurse umane 'i management ( Ele'ii cu stil "e ,n'% are practic "esenea*% la ta-la schema ni'elurilor "e "iagnosticare Meto"a ciorchinelui

#rontal

?i"eoproiector

C4

In"i'i"u al

=a-la

cunoa!terea "e c%tre e'aluator a resurselor umane !i a poten ialului "e management& gra"ul "e reali*are a criteriilor "e per#orman %I e. economico-financiar se anali*ea*% ,n ce m%sur% ,ntreprin"erea este renta-il% !i "ac% e$ist% posi-ilitatea "e*'olt%rii !i "i'ersi#ic%rii a#acerii. Pro#esorul enumer% in"icatorii "e e'aluare a a#acerii7 lichi"itate& "e acoperire #inanciar%& "e pro#ita-ilitate !i "e acti'itate

C(

Ele'ii calculea*% ci#ra "e a#aceri& pro#itul& rata pro#itului

pro-lemati*a rea

.i!e "e lucru

C2

1e "e#inesc !i se e$plic% in"icatorii "e e'aluare a a#acerii

@E+>IC+@E+ .EE/-J+CK-ului D10 MI<)=EE

1e "istri-uie #iec%rui ele' un test "e autoe'aluare. Pro# 'eri#ica testele si argumentea*% notele si sta-ile!te re*ultatele pe clasa DprocentualE Ele'ii re*ol'% testul C3 I"enti#ica i c%ile "e cre!tere a ci#rei "e a#aceri

=est "e autoe'aluare

=EM+ PE<=@) +C+1L D 1 MI<.E

S-ar putea să vă placă și