Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL EDUCAIEI NATIONALE

INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN BIHOR


Unitatea de nvmnt:Colegiul Tehnic ,,Alexandru Roman
Profeor: Ciuciu !onica
"#$C#P%#&A: 'C(&(!#' AP%#CATA
Tim): * or+)tmn
C(!P'T'&T' ,'&'RA%'
1. Utilizarea conceptelor specifice stiintelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoastere si explicare a unor fapte, evenimente, procese
din viata real;
2. Aplicarea cunostintelor specifice stiintelor sociale n rezolvarea unor situatii-problem, precum si n analizarea posibilittilor personale de
dezvoltare;
. !ooperarea cu ceilalti n rezolvarea unor probleme teoretice si practice, n cadrul diferitelor grupuri;
". #anifestarea unui comportament social activ si responsabil, adecvat unei lumi n sc$imbare
%. &articiparea la luarea deciziilor si la rezolvarea problemelor comunittii

-A%(R# '# AT#TU"#&#
libertate economic;
liber initiativ;
eficient economic n spatiul public si privat;
rationalitate n utilizarea resurselor;
comportament economic activ si responsabil;
spirit ntreprinztor
P%A&#.#CAR' CA%'&"AR#$T#C/ A&UA%/
1
MINISTERUL EDUCAIEI NATIONALE
INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN BIHOR
DISCIPLINA: ECONOMIE APLICAT
A&U% 0C(%AR 12*1312*4
Clasa a XII-a:E, F, G;
Unitatea de nvare Com)etene )ecifice Coninuturi
&umr de ore
alocate
$)tmna5
(6ervaii+
$emetrul
!ena7ele
1.1. (dentificarea caracteristicilor
mena)urilor si ale nevoilor specifice
acestora
2.1. Utilizarea instrumentelor
economice
necesare rezolvrii unor probleme
specifice spatiului privat
.1. Utilizarea cunostintelor economice
n rezolvarea unor probleme prin
cooperare cu persoane fizice *membrii
familiei, prieteni, vecini etc.+ si cu
institutii financiare, )uridice, de
consultant etc.
".1. Adecvarea comportamentului
propriu la cerintele de ordin economic
din cadrul unui mena).
,ec-ie introductiv
1 '1 #
#ena)ele. caracteristici
1 '2
/evoi 0i resurse specifice
mene)elor 1'piritul gospodresc
1 '
'urse de venituri 0i obiective de
c$eltuieli.
2ugetul personal 0i bugetul de
familie
1 '"
&roiecte ale mena)elor - alegere 0i
renun-are. cost de oportunitate
1 '%
2
MINISTERUL EDUCAIEI NATIONALE
INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN BIHOR
Unitatea de nvare Com)etene )ecifice Coninuturi
&umr de ore
alocate
$)tmna5
(6ervaii+
$emetrul
!ena7ele
(nstrumente de
economisire 0i de
investire specifice
persoanelor fizice
2.1. Utilizarea instrumentelor
economice
necesare rezolvrii unor probleme
specifice spatiului privat
.1. Utilizarea cunostintelor economice
n rezolvarea unor probleme prin
cooperare cu persoane fizice *membrii
familiei, prieteni, vecini etc.+ si cu
institutii financiare, )uridice, de
consultant etc.
(nstrumente de economisire 0i de
investire specifice persoanelor
fizice.
- depozit bancar;
- titluri de valoare;
2 '3-'4
!reditul ipotecar sau imobiliar 1 '5
!redit consum. !redit pentru
nevoi personale
1 '6
!ena7ele
7iscuri 0i asigurarea
persoanelor contra
riscurilor
".1. Adecvarea comportamentului
propriu la cerintele de ordin economic
din cadrul unui mena).
7iscuri 0i asigurarea persoanelor
contra riscurilor.
-asigurarea persoanelor fizice
2 '18-'11
-asigurri obligatorii 0i facultative; 1 '12
-asigurri de via-, de sntate, de
pensie, de bunuri aflate n
proprietate etc.
1 '1
8ntre)rin9torul :i
firma
9nfiin-area 0i
1.2. Utilizarea conceptelor specifice
economiei si antreprenoriatului n
activitatea de nfiintare si gestionare a
unei firme
:portunit-i 0i riscuri cu privire la
nfiin-area 0i gestionarea unei
firme 1 analiza ';:<
2 '1"-'1%

MINISTERUL EDUCAIEI NATIONALE


INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN BIHOR
Unitatea de nvare Com)etene )ecifice Coninuturi
&umr de ore
alocate
$)tmna5
(6ervaii+
$emetrul
gestionarea firmei
1.. (dentificarea oportunittilor si a
dificulttilor n activitatea firmei
#ar=etingul firmei.
-ciclul de via-a al produsului
-politica de produs
1 '13
Reca)itulare
$emetriala
1 '14
8ntre)rin9torul :i
firma
9nfiin-area 0i
gestionarea firmei
2.. 7ealizarea corect a
managementului afacerii
2.". Utilizarea rational a resurselor
financiare, materiale, informationale si
umane
2.%. !ompararea eforturilor cu
efectele, a c$eltuielilor cu rezultatele, a
costurilor cu beneficiile n scopul
rentabilizrii activittii firmei
>laborarea planului managerial;
structura planului
1 '15
##
2ugetul de venituri 0i c$eltuieli
pentru activit-ile propuse.
- veniturile firmei;
- c$eltuielile firmei
1 '16
%ocul :i rolul firmei
)e )ia
2.3. Aplicarea indicatorilor economici
n fundamentarea, derularea si
monitorizarea unei afaceri
.2. Utilizarea dialogului si a
negocierii n situatii economice
concrete
!onstituirea resurselor financiare.
- 'tudiul ofertelor de finan-are
pentru persoane )uridice, (##-uri.
1 '28
- &osibilit-i de finan-are pe pia-a
monetar 0i pe pia-a capitalurilor.
- 7ela-iile cu bncile, fondurile de
investi-ii, societ-ile de asigurare.
1 '21
"
MINISTERUL EDUCAIEI NATIONALE
INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN BIHOR
Unitatea de nvare Com)etene )ecifice Coninuturi
&umr de ore
alocate
$)tmna5
(6ervaii+
$emetrul
.. #anifestarea spiritului de ec$ip
n scopul optimizrii relatiilor ntre
firm si anga)ati, ntre firm si
parteneri.
".2. #anifestarea initiativei, a
spiritului ntreprinztor n domeniul
economic
Asigurarea resurselor materiale 1
rela-iile firmei cu furnizorii.
-aprovizionarea te$nico-material
-strategii de aprovizionare
te$nico-material
-rela-iile cu furnizorii
1 '22
Asigurarea resurselor umane
necesare firmei.
- Anga)a-ii firmei. criterii de
recrutare
1 '2
".. #anifestarea responsabilittii fat
de anga)ati, clienti si mediu
%.1. ,uarea deciziilor cu caracter
economic, potrivit rolurilor asumate
- 7ela-ii ntre salaria-i 0i firm;
fi0a postului
- 'alarizarea personalului firmei 0i
alte forme de venit pentru anga)a-i
1 '2"
%
MINISTERUL EDUCAIEI NATIONALE
INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN BIHOR
Unitatea de nvare Com)etene )ecifice Coninuturi
&umr de ore
alocate
$)tmna5
(6ervaii+
$emetrul
Aplicarea planului managerial.
?erularea activit-ilor firmei.
- consumul eficient de factori de
produc-ie
- indicatori de eficien-
*productivitate, costuri, profit+
2 '2%-'23
$)tmn ,,$/ 0T##
!A# !U%T', $/ .## !A#
;U&
1 '24
%.2. (nterrelationarea, n cadrul unei
ec$ipe, n vederea identificrii unor
solutii pentru problemele economice
ale comunittii
!omercializarea rezultatelor
activittii
1 '25
(maginea firmei.
- !rearea 0i promovarea imaginii
firmei
1 '26
- &romovarea produselor prin
reclam 0i publicitate
1 '8
Recapitulae a!ual" 1 '1
3
MINISTERUL EDUCAIEI NATIONALE
INSPECTORATUL COLAR JUDEEAN BIHOR
@'ptmAnile sunt numerotate n raport cu structura anului 0colar 281-281".
4

S-ar putea să vă placă și