Sunteți pe pagina 1din 111

I.

OPERAIUNI PRIVIND CONTABILITATEA CAPITALURILOR


1. Reflectarea modalitilor de e al!are a ca"ital!l!i #ocial - valoarea nominal reprezint raportul dintre valoarea capitalului social i numrul de titluri emise(aciuni sau pri sociale); Exemplu: La n iinarea unei societi cu rspundere limitat se constituie un capital social de !"" lei# divizat n $" de pri sociale. %aloarea nominal a unei pri sociale: !"" : $" & ' lei. - valoarea de pia sau cotaia titlurilor este valoare de v(nzare cumprare a titlurilo care se sta)ilete de re*ul prin ne*ociere la )ursa de valori pe )aza raportului dintre cerere i o ert. +reul de pia al unei aciuni depinde de mai muli actori cum ar i: mrimea dividendelor ateptate de acionari# sta)ilitatea inanciar a ntreprinderii# situaia *eneral a pieei de capital# rata do)(nzilor# etc. - preul de emisiune sau cursul este preul care tre)uie pltit de ctre persoanele care su)scriu aciunile sau prile sociale. +reul de emisiune poate i e*al# mai mare sau mai mic dec(t valoarea nominal. - valoarea financiar reprezint ec,ivalentul corespunztor capitalizrii dividendului anual pe o aciune la o rata medie a do)(nzii pe pia. %aloarea inanciar & dividendul distri)uit pe o aciune-rata medie a do)(nzii pe pia Exemplu: +entru o aciune s-a primit un dividend de '" lei# iar rata medie a do)(nzii este de $".. %aloarea inanciar&'": $"-!"" & $'" lei. - valoarea de randament este valoarea corespuunztoare pro itului net pe o aciune care se poate capitaliza n cursul exerciiului inanciar la o rata medie a do)(nzii. %aloarea de randament&(dividendul distri)uit pe o aciune / cota parte din pro it pe aciune ncorporat n rezerve) : rata medie a do)(nzii Exemplu: 0ividendul pe o aciune este de !" lei# partea din pro it ncorporata n rezerve este de $ lei pe aciune# iar rata do)(nzii este de $". pe an. %aloarea de randament&(!"/$) : $"-!"" & 1" lei. - valoarea contabil sau bilanier se calculeaz ca un raport ntre activul net conta)il i numrul de titluri; activul net conta)il & activ total 2 datorii 2 active ictive sau activul net conta)il & capitaluri proprii 2 active ictive

Exemplu: 34 456+7 38L prezint urmtoarea situaie a patrimoniului: 94:I% 3;6E +93I% Imo)ilizri corporale $.'"" 4apital social (!""" aciuni) 3tocuri ="" 8ezerve 4reane <"" +ro it 0isponi)iliti !.""" >urnizori 9ctive de re*ularizare ?"" 4redite )ancare :5:9L '.""" :5:9L -valoarea nominal: <."""-!."""& < lei; -valoarea conta)il: ('.""" 2 '"" 2 ?"")-!."""& ?#! lei. 3;6E <.""" '"" !.""" $"" <"" '."""

$. O"erai!%i "ri i%d co%#tit!irea ca"ital!l!i #ocial a& 'ormarea ca"ital!l!i la #ocietile de "er#oa%e Exemplu: 3e constituie o microntreprindere su) orma unei sociei n nume colectiv cu un capital social su)scris de '.""" lei# vrsat inte*ral nainte de nmatriculare ast el: - numerar depus la )anc: $.'"" lei; - un utila@ evaluat la: $.?"" lei; - materii prime evaluate la valoarea de: !"" lei. . '!$! $!<! <"! & !"!$ '.""" $.'"" $.?"" !""

(& 'ormarea ca"ital!l!i la )RL Exemplu: 3e constituie o ntreprindere mic su) orma unei 38L cu un capital social su)scris de '.""" lei# vrsat la )anc inte*ral nainte de nmatricularea societii la 8e*istrul 4omerului. '!$! & !"!$ '."""

c& 'ormarea ca"ital!l!i la #ocietile de ca"ital!ri Exemplu: 3e constituie o ntreprindere mi@locie su) orma unei 39 cu un capital su)scris de $".""" lei divizat in $".""" aciuni. La n iinare s-a depus la )anc contravaloarea a !$.""" aciuni i s-au adus aporturi n natur su) orma unui depozit evaluat la suma de '.""" lei# pentru care s-au acordat '.""" aciuni. 8estul capitalului social s-a depus n contul )ancar n termen de !$ luni de la n iinare. - su)scrierea capitalului

?'1

&

!"!!

$"."""

- vrsarea capitalului n momentul n iinrii . & ?'1 !A.""" '!$! !$.""" $!$ '.""" - trecerea capitalului su)scris nevrsat la capital su)scris vrsat !"!! & !"!$ !A.""" - vrsarea ulterioar a capitalului '!$! & ?'1 <.""" - trecerea capitalului su)scris nevrsat la capital su)scris vrsat !"!! & !"!$ <.""" d& 'ormarea ca"ital!l!i c! "rim de emi#i!%e Exemplu: 3e emit !.""" aciuni noi cu valoarea de emisiune de A lei i valoarea nominal de ' lei# care se ncaseaz n numerar. - emisiunea aciunilor ?'1 & . A.""" !"!! '.""" !"?! $.""" - se ncaseaz n numerar valoarea aciunilor '<!! & ?'1 A.""" - trecerea capitalului su)scris nevrsat la capital su)scris vrsat !"!! & !"!$ '.""" e& 'ormarea ca"ital!l!i la )A* "ri% #!(#crieri mi+te ,% lei -i ,% al!t Exemplu: 3e constituie o ntreprindere su) orma unei 39 cu un capital su)scris de '"".""" lei divizat n '".""" aciuni. La n iinare s-a depus la )anc contravaloarea a $".""" aciuni n lei i contravaloarea a !".""" aciuni n euro. - su)scrierea capitalului ?'1 & !"!! '"".""" - vrsarea capitalului n momentul n iinrii . & ?'1 <"".""" '!$! $"".""" '!$? !"".""" - trecerea capitalului su)scris nevrsat la capital su)scris vrsat !"!! & !"!$ <""."""

<

.. O"erai!%i "ri i%d ma/orarea ca"ital!l!i #ocial CRE0TEREA CAPITALULUI PRIN ATRA1EREA DE NOI RE)UR)E )TR2INE E3TERIOARE UNIT2II a& 4a/orarea ca"ital!l!i "ri% emi#i!%ea de %oi aci!%i Exemplu: 9dunarea *eneral extraordinar a acionarilor ,otrte a@orarea capitalului social prin emisiunea unui nou pac,et de '.""" aciuni cu valoarea nominal de ! lei# care se vor ac,ita ulterior n numerar. - su)scrierea aciunilor '.""" B ! & '.""" lei ?'1 & !"!! '.""" - e ectuarea vrsmintelor de ctre acionari '<!! & ?'1 '.""" - trecerea capitalului su)scris nevrsat la capital su)scris vrsat !"!! & !"!$ '.""" (& 4a/orarea ca"ital!l!i "ri% a"ort!ri ,% %at!r Exemplu: 9dunarea *eneral extraordinar a acionarilor ,otrte ma@orarea capitalului social prin acceptarea unui nou aport n natur concretizat ntr-un camion evaluat la valoarea de '".""" lei. - su)scrierea aportului n natur ?'1 & !"!! '".""" - intrarea n patrimoniu a aportului su)scris $!<< & ?'1 '".""" - trecerea capitalului su)scris nevrsat la capital su)scris vrsat !"!! & !"!$ '".""" CRE0TEREA CAPITALULUI PRIN I4OBILI5AREA UNOR RE)UR)E INTERNE a& 4a/orarea ca"ital!l!i "ri% ,%cor"orarea re6e elor* a "rofit!l!i* a re6er elor di% ree al!are -i a "rimelor de ca"ital Exemplu: 5 ntreprindere decide ma@orarea capitalului social prin ncorporarea unor elemente de capitaluri proprii ast el: . & !"!$ !".""" !"1= !.""" !$C $.""" !!A '.""" !"' !.""" !"?! '"" !"?$ '"" (& 4a/orarea ca"ital!l!i #ocial "ri% emi#i!%e de dre"t!ri de atri(!ire 7DA& -i aci!%i 8rat!ite

CRE0TEREA CAPITALULUI PRIN CONVER)IA UNOR DATORII 9N ACIUNI a& 4a/orarea ca"ital!l!i #ocial "ri% co% er#ia datoriilor ordi%are ale f!r%i6orilor Exemplu: 3e ,otrte ma@orarea capitalului social cu suma de ?.""" lei prin compensarea unei datorii a de un urnizor ?"! & !"!$ ?.""" (& 4a/orarea ca"ital!l!i "ri% co% er#ia !%or credite "e terme% l!%8 Exemplu: 3e ma@oreaz capitalul prin ncorporarea unui credit )ancar pe termen lun* n valoare de $".""" lei !1$! & !"!$ $".""" c& 4a/orarea ca"ital!l!i #ocial "ri% co% er#ia !%or o(li8ai!%i emi#e ,% aci!%i Exemplu: 3e ma@oreaz capitalul social prin conversia a '.""" o)li*aiuni cu valoarea nominal de 1 lei# n ?.""" aciuni cu valoare nominal de A lei. !1! & . <".""" !"$$ $=.""" !"?? $.""" d& 4a/orarea ca"ital!l!i "ri% co% er#ia di ide%delor ,% aci!%i Exemplu: 3e repartizeaz la dividende pro itul reportat din anii precedeni in sum de $.""" lei. 0in acest sum !.""" lei sunt ncorporai pentru ma@orarea capitalului social. - repartizarea rezultatului la dividende !!A & ?'A $.""" - ma@orarea capitalului social ?'A & !"!$ !.""" :. O"erai!%i "ri i%d red!cerea ca"ital!l!i #ocial a& Red!cerea ca"ital!l!i #ocial ,% ca6 de "ierdere Exemplu: 3e ,otrte diminuarea capitalului social cu $.""" lei n vederea acoperirii unor pierderi reportate din exerciiile precedente !"!$ & !!A $.""" (& R#c!m"rarea "ro"riilor aci!%i Exemplu: Dn vederea reducerii capitalului social# o societate rscumpr cu numerar !.""" aciuni cu preul de ?#' lei )ucata# pe care ulterior le anuleaz. %aloarea nominal a aciunilor este de ' lei. - rscumprarea aciunilor proprii '"$ & '<!! ?.'"" - anularea aciunilor rscumprate

'

!"!$

&

. '"$ A1=

'.""" ?.'"" '""

c& Red!cerea ca"ital!l!i #ocial "ri% ram(!r#area !%ei "ri ctre a#ociai Exemplu: ;n asociat se retra*e din a acere i i se restituie n numerar contravaloarea aportului social n sum de '.""" lei. - suma ac,itat asociatului care se retra*e ?'1 & '<!! '.""" - diminuarea capitalului social !"!$ & ?'1 '.""" d& Co%ta(ilitatea amorti6rii ca"ital!l!i CONTABILITATEA UNOR CAPITALURI PROPRII TE4PORARE ;. O"erai!%i "ri i%d co%ta(ilitatea "rimelor le8ate de ca"ital a& )!(#crierea aci!%ilor c! "rime7de emi#i!%e* de a"ort* de f!6i!%e* de co% er#ie a o(li8ai!%ilor emi#e ,% aci!%i&

E+em"l! 1: 3e emit '"" de aciuni noi cu valoare de emisiune de $ lei i valoarea nominal de !#' lei# care se ncaseaz n )anc. ;lterior# primele de emisiune se ncorporeaz n capitalul social. - emisiunea aciunilor ?'1 & . !.""" !"!! A'" !"?! $'" - incasarea valorii aciunilor '!$! & ?'1 !.""" - trecerea capitalului su)scris nevrsat la capital su)scris vrsat !"!! & !"!$ A'" - ncorporarea primei de emisiune la capitalul social !"?! & !"!$ $'" E+em"l!l $< 5 38L ,otrte ma@orarea capitalului printr-un aport reprezentat de un utila@ evaluat la valoarea de $".""" lei# care este remunerat cu != pri sociale cu valoarea de !.""" lei iecare. - su)scrierea capitalului ?'1 & . $".""" !"!! !=."""

!"?<

$."""

- depunerea capitalului su)scris $!<! & ?'1 $".""" - trecerea capitalului su)scris nevrsat la capital su)scris vrsat !"!! & !"!$ !=.""" E+em"l!l .< Dn urma uziunii# societatea comercial a)sor)ant preia activul societii a)sor)ite reprezentat de maini i utila@e evaluate la suma de <".""" lei i disponi)iliti )neti n conturile )ancare de $.""" lei. 3e ,otrte ca n sc,im)ul activului preluat s se emit <.""" actiuni cu valoarea nominal de !" lei. +rima de uziune se inte*reaz ulterior n capitalul social. - valoarea conta)il a activelor preluate: <$.""" lei - valoarea nominal a aciunilor: <".""" lei - prima de uziune: <$.""" 2 <".""" & $.""" lei. - su)scrierea capitalului ?'1 & . <$.""" !"!! <".""" !"?$ $.""" - preluarea activelor aduse prin uziune . & ?'1 <$.""" $!<! <".""" '!$! $.""" - re*ularizarea capitalului !"!! & !"!$ <".""" - ncorporarea primei de iziune la capitalul social !"?$ & !"!$ $.""" E+em"l!l :< 3e ma@oreaz capitalul social prin conversia a '.""" o)li*aiuni cu valoarea nominal de 1 lei# n ?.""" aciuni cu valoare nominal de A lei. !1! & . <".""" !"$$ $=.""" !"?? $.""" (& 9%cor"orarea "rimelor la ca"ital #a! re6er e E+em"l! 1: 3e ncorporeaz la capital primele de uziune i de conversie n valore de !.""" lei# respectiv !.'"" lei . & !"!$ $.'"" !"?$ !.""" !"?? !.'""

E+em"l!l $: 3e ncorporeaz la alte rezerve primele de emisiune i de aport n valoare de '"" lei# respectiv <'" lei. . & !"1= ='" !"?! '"" !"?< <'" =. O"erai!%i "ri i%d co%ta(ilitatea re6er elor di% ree al!are a& Co%#tatarea difere%ei re6!ltate ,% !rma ree al!rii diferitelor acti e imo(ili6ate E+em"l!: Dn exerciiul inanciar $""! se reevalueaz un utila@ la valoarea @ust de C.""" lei# in(ndu-se seama de *radul de uzur izic i moral al acestuia. %aloarea de intrare a utila@ului este de =.""" lei# iar valoarea amortizrii cumulate (expresia valoric a uzurii i morale) este de $.""" lei. - valoarea conta)il net: valoarea conta)il 2 amortizarea calculat & =.""" 2 $."""& 1.""" lei: - rezerva din reevaluare: valoarea @ust 2 valoarea conta)il net & C.""" 2 1.""" & <.""" lei $!<! & !"' <."""

(& 9%cor"orarea la ca"ital a ace#tor difere%e di% ree al!are !"' & !"!$ <.""" >. O"erai!%i "ri i%d co%ta(ilitatea re6er elor a& Co%#tit!irea re6er elor 7re6er e le8ale* re6er e #tat!tare #a! co%tract!ale* re6er e "e%tr! aci!%i "ro"rii* alte re6er e& E+em"l!l !: 5 ntreprindere E constituie rezerve le*ale pe )aza urmtoarelor in ormaii extrase din evidena conta)il de la s (ritul exerciiului inanciar: - capital social: !.""" lei; - venituri o)inute: $.""" lei; - c,eltuieli e ectuate: !.$"" lei. +ro itul )rut: $.""" 2 !.$"" & ="" lei 8ezerva le*ala repartizat din pro itul )rut: ="" B '.& ?" lei !$C & !"1! ?"

E+em"l!l $< 3e constituie din pro itul net al exerciiului curent# respectiv din pro itul reportat rezerve statutare n sum de $"" lei# respectiv <"" lei.

. !$C !!A

&

!"1<

'"" $"" <""

E+em"l!l .< 9dunarea *eneral extraordinar ,otrte rscumprarea a '"" aciuni proprii. 0o)(ndirea acestora se ace cu plata n numerar# la preul de $ lei aciunea. 3ursa de procurare a aciunilor este pro itul distri)ui)il acionarilor. - rscumprarea n numerar a aciunilor proprii '"$ & '<!! !.""" - constituirea rezervelor pentru aciuni proprii din pro itul exerciiului curent# n sum e*al cu valoarea aciunilor proprii rscumprate !$C & !"1$ !.""" E+em"l!l :< 3e constituie alte rezerve prin ncorporarea unei pri din pro itul net al exerciiului curent n sum de '"" lei i a primelor de emisiune n valoare de $"" lei. . & !"1= A"" !$C '"" !"?! $"" (& Utili6area ace#tor re6er e E+em"l!l 1< 3e utilizeaz rezerve le*ale pentru acoperirea unor pierderi reportate n valoare de ?" lei. !"1! & !!A ?" E+em"l!l $< 3e utilizeaz rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi din exerciiul precedent n suma de $"" lei# iar di erena de !"" se ncorporeaz la capitalul social. !"1< & . <"" !$! $"" !"!$ !"" E+em"l!l .< 3e disponi)ilizeaz rezervele pentru aciuni proprii prin trans erarea acestora la rezltatul reportat. !"1$ & !!A !.""" E+em"l!l :< 3e ma@oreaz capitalul social prin ncorporarea altor rezerve n sum de ?"" lei. !"1= & !"!$ ?"" ?. O"erai!%i "ri i%d co%ta(ilitatea re6!ltatelor a& Utili6area co%t!l!i 1$1 @Profit -i "ierdereA

E+em"l!: +e )aza datelor din )alana 34 6989 38L# realizez urmtoarele note conta)ile:

- nc,iderea conturilor de c,eltuieli !$! & . !1.""" 1"A !".""" 1'= '.""" 111 !.""" - nc,iderea conturilor de venituri . & !$! $".""" A"A !'.""" A1= '.""" - repartizarea pro itului net pe destinaii !$C & . <.<1" !!A !.'"" pierdere reportat din anii precedeni !"1! '"" !"1< '"" !!A =1" pro it reportat pentru exerciiul urmtor - re*ularizarea conturilor la nceputul exerciiului urmtor privind pro itul repartizat la s (ritul exerciiului precedent !$! & !$C <.<1" (& Utili6area co%t!l!i 1$B @Re"arti6area "rofit!l!iA - repartizarea pro itului net pe destinaii !$C & . <.<1" !!A !.'"" pierdere reportat din anii precedeni !"1! '"" !"1< '"" !!A =1" pro it reportat pentru exerciiul urmtor - re*ularizarea conturilor la nceputul exerciiului urmtor privind pro itul repartizat la s (ritul exerciiului precedent !$! & !$C <.<1" (& Utili6area co%t!l!i 11> @Re6!ltat!l re"ortatA E+em"l!< 3e acoper din pro itul net al exerciiului curent pierderea de '"" lei# iar di erena de !.A"" lei se reporteaz pentru exerciiul viitor. Dn anul urmtor se repartizeaz dividende de ="" lei# iar pentru salariai '"" lei. - repartizarea pro itului din exerciiul curent !$C & . $.$"" !!A '"" pierdere reportat !!A !.A"" pro it reportat - acordarea de dividende i stimulente salariailor !!A & . !.<"" ?'A ="" ?$? '"" B. O"erai!%i "ri i%d co%ta(ilitatea #!( e%iilor "e%tr! i% e#tiii

!"

a& E ide%ierea "rimirii #!( e%iilor de la (!8et!l #tat!l!i (& E ide%ierea "l!#!l!i co%#tatat la i% e%tarierea imo(ili6rilor c& E ide%ierea irrii la e%it!ri a #!( e%iei E+em"l!< 5 societate comercial E primete n contul )ancar o su)venie de <.""" lei pentru procurarea unui utila@. 0up ac,iziionarea utila@ului n valoare de '.""" lei# plus :%9 se ac,it actura prin )anc. 0rata normal de utilizare a utila@ului este de ' ani. - nre*istrarea su)veniei de primit ??' & !<! <.""" - primirea su)veniei '!$! & ??' <.""" - ac,iziionarea utila@ului . & ?"? '.C'" $!<! '.""" ??$1 C'" - plata datoriei a de urnizorul de imo)ilizri ?"? & '!$! '.C'" - amortizarea lunar a utila@ului 1=!! & $=!< =<#<< - trecerea la venituri a parii corespunztoare su)veniei !<! & A'=? '" 1C. O"erai!%i "ri i%d co%ta(ilitatea "ro i6ioa%elor "e%tr! ri#c!ri -i cDelt!ieli a& Pro i6ioa%e "e%tr! liti8ii Exemplu: 5 societate comercial constituie un provizion n sum de !.""" lei pentru penalitile pro)a)ile care vor i suportate n exerciiul urmtor# ca urmare a neac,itrii la termen a unor datorii. Dn exerciiul urmtor riscul survine# iind ac,itate cu ordin de plat penaliti n sum de ="" lei. - constituirea provizionului 1=!$ & !'!! !.""" - ac,itarea penalitailor 1'=! & '!$! ="" - anularea provizionului !'!! & A=!$ !.""" (& Pro i6ioa%e "e%tr! 8ara%ii acordate clie%ilor Exemplu: 5 societate comercial livreaz n cursul exerciiului produse inite n valoare de ?.""" lei plus :%9# pentru care acord *aranii pe o perioad de ! an. 4ota medie de

!!

c,eltuieli cu remedierile produselor n perioada de *aranie realizat n exerciiul precedent este de ?.. - constituirea provizionului ?."""B?.&!1" lei 1=!$ & !'!$ !1" - anularea provizionului la expirarea perioadei de *aranie !'!$ & A=!$ !1" 11. O"erai!%i "ri i%d co%ta(ilitatea ,m"r!m!t!rilor -i datoriilor a#imilate a& Utili6area co%t!l!i 1=1 @9m"r!m!t!ri di% emi#i!%e de o(li8ai!%iA E+em"l!< 5 societate comercial E emite un pac,et de !.""" o)li*aiuni care se v(nd la valoarea nominal de !" lei )ucata. 0o)(nda anual este de $'.. 0up doi ani o)li*aiunile se rscumpr la valoarea nominal i se anuleaz. - emisiunea de o)li*aiuni ?1! & !1! !".""" - ncasarea n numerar a valorii nominale a o)li*aiunilor '<!! & ?1! !".""" - c,eltuielile cu do)(nda a erente celor doi ani 111 & !1=! $.'"" an ! 111 & !1=! $.'"" an $ - ac,itarea prin )anc a do)(nzilor a erente celor $ ani !1=! & '!$! '.""" - rscumprarea n numerar a o)li*aiunilor la scaden '"' & '<!! !".""" - anularea o)li*aiunilor rscumprate !1! & '"' !".""" (& Utili6area co%t!l!i 1=B APrime "ri i%d r#c!m"rarea o(li8ai!%ilorA E+em"l!< 5 societate comercial emite un pac,et de !.""" o)li*aiuni cu valoarea nominal de <#' lei# care se v(nd prin )anc la preul de < lei. La scaden mprumutul se ram)urseaz# iar primele de ram)ursare se amortizeaz. - valoarea nominal a o)li*aiunilor: !."""B<#' & <.'"" - valoarea de emisiune (ram)ursare): !.""" B < & <.""" - emisiunea de o)li*aiuni cu prim de ram)ursare . & !1! <.'"" ?1! <.""" !1C '""

!$

- ncasarea valorii de v(nzare a o)li*aiunilor '!$! & ?1! <.""" - ram)ursarea mprumutului !1! & '!$! <.'"" - amortizarea primelor de ram)ursare a o)li*aiunilor 1=1= & !1C '"" 1$. O"erai!%i "ri i%d co%ta(ilitatea creditelor (a%care "e terme% l!%8 -i a do(E%6ilor afere%te a& O"erai!%i "ri (& O"erai!%i "ri c& O"erai!%i "ri d& O"erai!%i "ri i%d "rimirea creditelor de la (%ci i%d do(E%6ile afere%te ace#tor credite i%d tra%#ferarea ratelor la credite re#ta%te 7!tili6area co%t!l!i 1=$$& i%d ram(!r#area creditelor -i do(E%6ilor afere%te

E+em"l!< 5 ntreprindere mi@locie F contracteaz i primete n contul de disponi)il un credit pe ? ani# (n sum de $?.""" lei# care se ram)urseaz n trane lunare e*ale. 0o)(nda anual este de <".# se calculeaz i se ac,it lunar. 3e nre*istreaz n conta)ilitate operaiile e ectuate n primele $ luni. - ncasarea creditului '!$! & !1$! $?.""" - calcularea i nre*istrarea do)(nzii n prima lun $?."""B<".-!$ luni & 1"" lei 111 & !1=$ 1"" - ram)ursarea primei rate lunarea !1$! & '!$! '"" - calcularea i nre*istrarea do)(nzii n luna a doua $<.'""B<".-!$ luni&'=A#'" lei 111 & !1=$ '=A#'" - ac,itarea ratei i a do)(nzii n luna a doua . & '!$! !"=A#'" !1$! '"" !1=$ '=A#'" - n cea de a treia lun creditul devine restant !1$! & !1$$ '"" 1.. O"erai!%i "ri i%d datoriile ce "ri e#c imo(ili6rile fi%a%ciare

!<

a& O"erai!%i "ri i%d ,%ca#area #!melor ce "ri e#c ,m"r!m!t!rile "rimite de la #ocieti la care ,%tre"ri%derea e#te acio%ar (& O"erai!%i "ri i%d do(E%6ile afere%te ace#tor ,m"r!m!t!ri c& O"erai!%i "ri i%d ram(!r#area #!melor -i a do(E%6ilor datorate E+em"l!< 5 ilial primete de la societatea mam un mprumut n sum de =.""" lei# care se restituie dup != luni# c(nd se ac,it i do)(nda n sum de !.'"" lei. - primirea mprumutului '!$! & !11! =.""" - do)(nda datorat de ilial 111 . !11! !1=' & !1=' !.'""

ac,itarea do)(nzii i a mprumutului & '!$! C.'"" =.""" !.'""

1:. O"erai!%i "ri i%d co%ta(ilitatea altor ,m"r!m!t!ri -i datorii a#imilate a& O"erai!%i "ri i%d "rel!area ,% locaie de 8e#ti!%e a !%!i mi/loc fi+ di% cate8oria F I%#talaii teD%ice* mi/loace de tra%#"ort* a%imale -i "la%taii (& O"erai!%i "ri i%d rede e%ele a%!ale datorate c& O"erai!%i "ri i%d acDitarea "ri% (a%c a rede e%ei a%!ale -i a do(E%6ilor afere%te d& O"erai!%i "ri i%d re#tit!irea mi/loc!l!i fi+ la e+"irarea co%tract!l!i E+em"l!< 5 societate F de leasin* nc,eie cu un a*ent economic un contract de leasin* inanciar pentru un autocamion care are preul de cumprare de <1.""" lei plus :%9 i durata de uncionare de 1 ani. 0urata contractului este de ? ani# iar do)(nda medie inter)ancar sta)ilit este de <1. pe an. La expirarea contractului utilizatorul restituie autocamionul. - primirea autocamionului $!<< & !1A <1.""" ?A! do)(nzile totale datorate & !1=A '!.=?" evidenierea extra)ilanier a imo)ilizrii# inclusiv a do)(nzilor

!?

="<1

&

=A.=?"

- primirea acturii de la locator pentru redevena lunar . & ?"? !1A' !1A '"" !1=A !"=" ??$1 C' - diminuarea extra)ilanier a redevenelor lunare acturate & ="<1 !.'=" - amortizarea lunar a autocamionului 1=!! & $=!< '"" - includerea n c,eltuieli a do)(nzii acturate 111 & ?A! !"=" - ac,itarea acturii privind redevena lunar ?"? & '!$! !1A' - restituirea camionului dup cei patru ani !1A & $!<< !$.""" - soldarea contului extra)ilanier & ="<1 !$."""

II. OPERAIUNI PRIVIND CONTABILITATEA I4OBILI52RILOR 1. O"erai!%i "ri i%d co%ta(ilitatea imo(ili6rilor %ecor"orale a& O"erai!%i "ri i%d i%trarea ,% "atrimo%i! a imo(ili6rilor %ecor"orale - ac,iziie pe )az de actur Exemplu: 3e ac,iziioneaz un teren cu vad comercial )un. . & ?"? ?A.1"" $!!! <".""" $"A !".""" ??$1 A.1"" -o)inute din producia proprie E+em"l!< 3e realizeaz cu c,eltuieli proprii un studiu pentru m)untirea procesului de producie i se recepioneaz n cursul exerciiului la o valoare de '.""" lei. $"< & A$! '."""

!'

primirea ca aport la capitalul social

E+em"l!< 3e primete ca aport un pro*ram in ormatic evaluat la valoarea de 1.""" lei. - su)scriere la capital ?'1 & !"!! 1.""" - aport e ectiv $"= & ?'1 1.""" - re*ularizarea capitalului !"!! & !"!$ 1.""" - primirea cu titlu *ratuit (donaii) Exemplu: 3e primete prin donaie un )revet n estimat la valoarea de !".""" lei $"' & !<! !".""" (& O"erai!%i "ri i%d ie-irea di% "atrimo%i! a imo(ili6rilor %ecor"orale - scoaterea din unciune (casare) a acestor imo)ilizri complet amortizate Exemplu: 3e scot din eviden c,eltuieli de constituire complet amortizate n valoare de !.'"" lei. $="! & $"! !.'"" - cesiunea (v(nzarea sau cedarea cu titlu *ratuit) a imo)ilizrilor parial amortizate - creana din v(nzarea imo)ilizrilor necorporale E+em"l!< 3e vinde ctre un ter o marca comercial amortizat n proporie de <".# cu o valoare de '.'"" lei# valoarea conta)ila de 1.""" lei. - nre*istrarea acturii de v(nzare ?1! & . 1.'?' A'=< '.'"" ??$A !."?' - descarcarea marcii din evidena conta)il . & $"' '.'"" $="' !#1'" 1'=< <.='" - ncasarea valorii acturii prin virament )ancar '!$! & ?1! 1.'?' c& O"erai!%i "ri i%d de"recierea acti elor %ecor"orale - deprecierea ireversi)il (de initiv) su) orma amortizrii 1=!! & . '.""" $="! !.""" $="< !.""" $="' !.""" $="A !.""" $="= !.""" - deprecierea reversi)il su) orma provizioanelor pentru depreciere

!1

1=!< $C"

- constituirea provizioanelor & $C" !.'"" - anularea provizionului & A=!< !.'""

$. O"erai!%i "ri i%d co%ta(ilitatea imo(ili6rilor cor"orale a& O"erai!%i "ri i%d i%trarea ,% "atrimo%i! a imo(ili6rilor cor"orale ac,iziie pe )az de actur

E+em"l!< 3e ac,iziioneaz un utila@ de la un urnizor extern $!<! & ?"? '".""" o)inute prin producie proprie

E+em"l!: 3e realizeaz cu ore proprii o cldire care se recepioneaz in anul curent n valoare de !""."""# av(nd n vedere c n exerciiile precedente s-a recepionat o valoare de ='.""" lei. $!$ & . !"".""" $<! ='.""" A$$ !'."""

primirea ca aport la capitalul social

E+em"l!< ;n asociat aduce ca aport la capitalul societii un camion evaluat la valoarea de ?".""" lei# pentru care primete un numr de <.="" aciuni cu valoarea nominal de !" lei. - su)scrierea la capital ?'1 & . ?".""" !"!! <=.""" !"?< $.""" - aportarea e ectiv $!<< & ?'1 ?".""" - re*ularizarea capitalului !"!! & !"!$ <=.""" primirea cu titlu *ratuit

E+em"l!< 3e primete ca donaie un teren evaluat la suma de $".""" lei $!!! & !<! $".""" (& O"erai!%i "ri i%d ie-irea di% "atrimo%i! a imo(ili6rilor cor"orale

!A

scoaterea din unciune a unei imo)ilizri complet amortizate

E+em"l!< 3e caseaz un utila@ complet amortizat # valoare de intrare !'.""" lei $=!< & $!<! !'.""" - cesiunea imo)ilizrilor parial amortizate - creana din v(nzarea imo)ilizrilor corporale B v(nzarea ctre un ter a unui autoturism la valoarea de =.""" lei# plus :%9# cu valoarea de intrare de !".""" lei# amortizare calculat i nre*istrat de <.'"" lei. - nre*istrarea acturii de v(nzare ?1! & . C.'$" A'=< =.""" ??$A !.'$" - descrcarea *estiunii conta)ile . & $!<< !".""" $=!< <.'"" 1'=< 1.'"" B cedarea cu titlu *ratuit a unui teren ce are valoarea conta)il de $'.""" lei - nre*istrarea donaiei 1'=$ & $!!! $'.""" imo)ilizri corporale distruse de calamiti

E+em"l!< 3e nre*istreaz scoaterea din eviden a unui depozit distrus de inundaii care are valoarea conta)il de 1.""" lei# amortizare cumulat de $.""" lei. . & $!$ 1.""" $=!$ $.""" 1A! ?.""" c& O"erai!%i "ri i%d de"recierea acti elor cor"orale - deprecierea ireversi)il (de initiv) su) orma amortizrii E+em"l!< La o societate n cursul unei luni se nre*istreaz amortizare pentru imo)ilizrile corporale din patrimoniu ast el: 1=!! & . 1.'"" $=!$ ?.$"" $=!< $.<"" - deprecierea reversi)il su) orma provizioanelor pentru depreciere B constituirea provizionului 1=!< & $C! ="" B anularea provizionului $C! & A=!< =""

!=

.. O"erai!%i "ri i%d imo(ili6rile ,% c!r# a& O"erai!%i "ri i%d imo(ili6rile cor"orale ,% c!r# E+em"l!< 5 ntreprindere E ,otrte construirea n re*ie proprie a unei ma*azii. Dn prima lun nre*istreaz c,eltuieli cu materiale auxiliare n suma de <.""" lei i c,eltuieli cu salariile de $.1"" lei. Dn a doua lun mai c,eltuiete !.""" cu materiale# dup care lucrarea se recepioneaz. - c,eltuieli cu materiale auxiliare 1"$! & <"$! <.""" - c,eltuieli cu salarii 1?! & ?$! $.1"" - recepia lucrrii la s (ritul primei luni $<! & A$$ '.1"" - c,eltuielile cu materiale n a doua lun 1"$! & <"$! !.""" $!$ recepia lucrrii & . 1.1"" $<! '.1"" A$$ !."""

(& O"erai!%i "ri i%d a a%#!rile acordate "e%tr! imo(ili6ri cor"orale E+em"l!< 5 societate a ac,itat un avans pentru procurarea unui autoturism n valoare de =.""" lei. >actura inal conine o valoare de !'.""" lei plus :%9. - acordarea avansului $<$ & '!$! =.""" - nre*istrarea acturii . & ?"? !A.='" $!<< !'.""" ??$1 $.='" - plata acturii i re*ularizarea avansului ?"? & . $<$ '!$! !A.='" =.""" C.='"

c& O"erai!%i "ri i%d imo(ili6rile fi%a%ciare ,% c!r#

!C

E+em"l!< 5 societate comercial E realizeaz cu ore proprii un proiect de in*inerie te,nolo*ice# e ectu(ndu-se c,eltuieli materiale de !.'"" lei i cu resursele umane de !.<"" lei# n prima lun. Dn a doua lun se inalizeaz proiectul c,eltuinduse nc '"" lei pentru materiale. - consumul de materiale auxiliare 1"$! & <"$! !.'"" - c,eltuieli salariale 1?! & ?$! !.<"" - recepia proiectului dup prima lun $<< & A$! $.="" - c,eltuieli materiale n luna a doua 1"$! & <"$! '"" - recepia inal a proiectului $"< & . <.<"" A$! '"" $<< $.="" d& O"erai!%i "ri i%d a a%#!rile acordate "e%tr! imo(ili6ri %ecor"orale E+em"l!< 5 irma 999 acord un avans pentru ac,iziionarea unui pro*ram in ormatic n sum de $.""" lei. >actura inal conine o valoare de <.'A" lei# inclusiv :%9. - acordarea avansului $<? & '<!! $.""" - primirea acturii . & ?"? <.'A" $"= <.""" ??$1 'A" - plata acturii i re*ularizarea avansului ?"? & . <.'A" '<!! !.'A" $<? $."""

:. O"erai!%i "ri i%d imo(ili6rile fi%a%ciare a& O"erai!%i "ri i%d i%trarea ,% "atrimo%i! a imo(ili6rilor fi%a%ciare E+em"l! 1< 5 societate mam ac,iziioneaz de la o ilial din cadrul *rupului $".""" aciuni cu preul de ! leu )ucata. 3e ac,it suma de !'.""" prin virament )ancar# restul sumei se va ac,ita ulterior. - ac,iziionarea titlurilor $1! & . $".""" '!$! !'.""" $1C '.""" - ac,itarea ulterioar a vrsmintelor nee ectuate

$"

$1C

&

'!$!

'."""

E+em"l! $< 5 societate mama acord unei iliale din cadrul *rupului la care se dein titluri de participare un mprumut de !".""" lei pe o durat de $ ani cu o do)(nd pre erenial de !". pe an. - acordarea mprumutului prin )anc $1A! & '!$! !".""" - ncasarea do)(nzii n primul an '!$! & A1< !.""" - ram)ursarea primei rate a mprumutului '!$! & $1A! '.""" E+em"l!l .< 5 societate comercial vireaz prin )anc o *aranie la 0I3:8IG9F n sum de !.""" lei. $1A= & '!$! !.""" (& O"erai!%i "ri i%d ie-irea di% "atrimo%i! a imo(ili6rilor fi%a%ciare E+em"l!l 1< 5 societate care a )ene iciat de un mprumut de la societatea mama nu-l poate ram)ursa. Dn conta)ilitatea societii mam se va nre*istra: - includerea la pierderi a do)(nzii nerecuperate 11< & $1A$ '"" - includerea la pierderi a ratei nerecuperate 11< & $1A! '.""" E+em"l!l $< 3e restituie n numerar *arania depus la 0I3:8IG9F. '<!! & $1A= !.""" E+em"l!l .< 3e ncaseaz prin )anc contravaloarea mprumutului i a do)(nzii a erente# acordate unui ter. '!$! & . 1.""" $1A< ?.'"" $1A? !.'""

$!

III. OPERAIUNI PRIVIND CONTURILE PRODUCIA 9N CUR) DE E3ECUIE

DE

)TOCURI

0I

1. Reflectarea ,% co%ta(ilitate a o"erai!%ilor "ri i%d materiile "rime -i materialele a& Reflectarea ,% co%ta(ilitatea a o"erai!%ilor ,% ca6!l !tili6rii i% e%tar!l!i "erma%e%t - 6aterii prime# materiale consuma)ile# materiale de natura o)iectelor de inventar evaluate la cost de ac,iziie; - 6aterii prime# materiale consuma)ile# materiale de natura o)iectelor de inventar evaluate la cost (pre) standard (prin re lectarea conturilor de di erene de pre a erente) ; - 6odaliti de intrare i ieire de materii prime# materiale consuma)ile# materiale de natura o)iectelor de inventar n i din *estiunea unitii patrimoniale (pentru evaluarea elementelor de stocuri a erente la ieirea din patrimoniu s se utilizeze metodele : 46+# >I>5# LI>5) E+em"l!l 1: 5 ntreprindere care ine evidena stocurilor la cost de ac,iziie prezint urmtoarele date privind materiile prime : $$

stoc iniial evaluat la costul de ac,iziie de = lei-H* : $"" H* ; Dn cursul lunii se e ectueaz urmtoarele operaiuni privind materiile prime : cumprare de materii prime : 1"" H* la preul de acturare de !" lei-H* plus :%9# ac,itate prin )anc ; c,eltuieli de transport : 1"" lei plus :%9# care se ac,it n numerar ; consum de materii prime : A"" H*# evaluat dup metoda LI>5 ac,iziionarea de materii prime con orm acturii iscale: . & ?"! A.!?" <"! 1.""" ??$1 !.!?" c,eltuieli de transport con orm acturii de transport: . & ?"! A!? <"! 1"" ??$1 !?" calculul costului de ac,iziie unitar al materiilor prime cumprate: (1.""" / 1"") : 1"" & !! lei-H* ac,itarea cu ordin de plat a contravalorii materiilor prime: ?"! & '!$! A.!?" ac,itarea pe )az de c,itan a acturii de transport: ?"! & '<!! A!? consum de materii prime con om )onului de consum: 1"" H* x !! / !"" H* x = 1"! & <"! A.?""

E+em"l!l $ : 5 ntreprindere care ine evidena stocurilor la pre standard preint la nceputul lunii urmtoarea siruaie privind materialele auxiliare : stoc iniial de materiale# evaluate la preul standard de $ lei-H* : $""H* ; di erene de pre a erente stocului iniial : $" lei ; Dn cursul lunii se e ectueaz urmtoarele operaiuni privind materialele auxiliare : cumprare cu plata n numerar de materiale# con orm acturii : '"" H* cu preul de acturare de $#!" lei-H* plus :%9 ; consum de materiale : 1"" H* - ac,iziionarea de materiale auxiliare# con orm acturii iscale nre*istrate la preul standard de $ lei-H* : . & ?"! !.$?C#'" <"$! !.""" <"= '" ??$1 !CC#'" - ac,itarea cu numerar a acturii# con orm c,itanei nre*istrate n re*istrul de cas : ?"! & '<!! !.$?C#'" - consum de materiale nre*istrate la pre standard# con orm )onului de consum : 1"$! & <"$! !.$""

$<

calculul coe icientului privind di erenele de pre: I&(3i<"=/8d<"=)(3i<"$/8d<"$)& & A"-!?""&"#""' repartizarea di erenelor de pre asupra consumului de materiale : !.$"" x "#"' 1"$! & <"= 1"

E+em"l!l . < 5 ntreprindere care ine evidena stocurilor la pre standard precare ine evidena stocurilor la pre standard prezint la nceputul lunii urmtoarea situaie privind materiile prime : stoc iniial de materii prime# evaluate la preul standard de $ lei-H* : $"" H* ; di erene de pret a erente stocului iniial : $" lei; Dn cursul lunii se e ectueaz urmtoarele operaiuni privind materiile prime : cumprare de materii prime# con orm acturii iscale : '"" H* cu preul de acturare de !#=" lei-H* plus :%9# ac,itate prin virament )ancar; consum de materii prime : 1"" H* - ac,iziionarea de materii prime# nre*istrate la preul standard de $ lei-H* : . & ?"! !."A! <"! !.""" <"= !"" ??$1 !A! - ac,itarea cu ordin de plat a acturii : ?"! & '!$! !."A! - consum de materii prime# nre*istrate la pre standard : 1"" H* x $ lei-H* 1"! & <"! !.$"" - calcularea coe icientului privind di erenele de pre: I & (3i<"=/8d<"=)-(3i<"!/8d<"!)& -="-!.?""& - "#'A! - repartizarea di erenelor de pre a erente consumului de materii prime :-"."'A! x !.$"" 1"! & <"= 1=#'$ E+em"l!l : < 3e ac,iziioneaz !" aparate de msur cu preul de acturare de ?"" lei-)ucata plus :%9# care se ac,it dintr-un avans de trezorerie. 4,eltuielile de transport sunt de $"" lei plus :%9 i se ac,it cu numerar. 3e dau n olosin ? aparate. 0up uzura lor complet se caseaz# rezult(nd piese de sc,im) evaluate la suma de !"" lei. Evidena o)iectelor de inventar se ine la cost de ac,iziie. - ac,iziionarea o)iectelor de inventar ac,itate din avansul de trezorerie# con orm acturii iscale i decontului de c,eltuieli: . & '?$ ?.A1" <"< ?.""" ??$1 A1" - c,eltuieli de transport ac,itate cu numerar con orm acturii iscale i c,itanei din re*istrul de cas: . & '<!! $<= <"< $"" ??$1 <= - determinarea costului de ac,iziie unitar al unui aparat de msur: ?.$""-!"&?$" lei - darea n olosin a aparatelor de msur pe )az de proces ver)al: $?

1"< & <"< !.1=" evidena extra)ilanier a aparatelor de msur date n olosin: ="<C & !.1=" scoaterea din evidena extraconta)il a aparatelor de msur casate: & ="<C !.1=" recuperarea pieselor de sc,im) din procesul de dezmem)rare: <"$? & A'== !""

E+em"l!l ;< 3e ac,iziioneaz ec,ipament de lucru cu preul de acturare de $.""" lei plus :%9# care se ac,it cu ordin de plat. Ec,ipamentul se distri)uie salariailor# care vor suporta '". din costul de ac,iziie# care se va reine din salarii. Evidena materialelor de natura o)iectelor de inventar se ine la cost de e ectiv. - ac,iziionarea ec,ipamentului: . & ?"! $.<=" <"< $.""" ??$1 <=" - ac,itarea acturii cu ordin de plat evidena acturii cu ordin de plat evideiat n extrasul de cont: ?"! & '!$! $.<=" - distri)uirea ec,ipamentului de lucru ctre salariai: . & <"< $.""" 1"< !.""" ?$=$ !.""" - :%9 a erent valorii ec,ipamentului suportat de salariai: ?$=$ & ??$A !C" - reinerea din salarii a creanei a de salariai: ?$! & ?$=$ !.!C" E+em"l!l ;< Dntreprinderea J9K doneaz ntreprinderii JLK materii prime n valoare de $"" lei. Dntreprinderea JLK utilizeaz )unurile primite ca materiale auxiliare. - n conta)ilitatea ntreprinderii J9K 1'=$ & <"! $"" - n conta)ilitatea ntreprinderii JLK <"$! & A'=$ $"" E+em"l!l =< La inventariere se constat un minus de materii prime n valoare de !"" lei care se imput *estionarului la valoarea actual de !$" lei plus :%9. 3uma imputat se ncaseaz n numerar. - nre*istrarea minusului de materii prime: 1"! & <"! !"" - imputarea minusului de materii prime la valoarea actual: ?$=$ & . !?$#=" A'=! !$" ??$A $$#=" - ncasarea cu numerar a creanei a de *esionar: '<!! & ?$=$ !?$#="

$'

(& Reflectarea ,% co%ta(ilitate a o"erai!%ilor ,% ca6!l !tili6rii i% e%tar!l!i i%termite%t E+em"l!l 1< 5 ntreprindere care ine evidena stocurilor la cost de ac,izi 5 ntreprindere care ine evidena stocurilor la cost de ac,iziie# cu a@utorul inventarului intermitent# e ectueaz n cursul lunii urmtoarele operaiuni privind com)usti)ilii: stoc iniial de com)usti)ili# evaluat la costul de ac,iziie# care se include n c,eltuieli: $'" lei; cumprare de com)usti)ili: '"" lei plus :%9# cu plata prin )anc. La inventarierea de la s (ritul lunii se constat un sold de com)usti)ili de !"" lei. includerea n c,eltuieli a soldului iniialde com)usti)ili# pornind de la premisa c se vor consuma n cursul lunii: 1"$$ & <"$$ $'" ac,iziionarea de com)usti)ili# n )aza acturii iscale . & ?"! 'C' 1"$$ '"" ??$1 C' ac,itarea com)usti)ilului prin virament )ancar ?"! & '!$! 'C' nre*istrarea stocului inal de com)usti)il sta)ilit la inventariere <"$$ & 1"$$ !"" sau 1"$$ & <"$$ !""

E+em"l!l $< 5 microntreprindere care ine evidena stocurilor la cost de ac,iziie# cu a@utorul inventarului intermitent# e ectueaz n cursul lunii urmtoarele operaiuni privind materiile prime: stoc iniial de materii prime# evaluate la costul de ac,iziie de C lei-litrul: ?"" litri# care se include n c,eltuieli; cumprare de materii prime: 1"" litri la preul de acturare de !" lei-litrul plus :%9# ac,itate dintr-un avans de trezorerie ; c,eltuieli de transport: !"" lei plus :%9# care se ac,it n numerar. La inventarierea de la s (ritul lunii se constat un stoc de materii prime de $"" litri# care se evaluaeaz potrivit metodei costului mediu ponderat. - stornarea soldului iniial de materii prime: 1"! & <"! <.1"" - recepia materiilor prime ac,itate dintr-un avans de trezorerie: . & '?$ A.!?" 1"! 1.""" ??$1 !.!?" - c,eluieli de transport ac,itate n numerar . & '<!! <'A 1"! <"" ??$1 'A $1

costul e ectiv unitar al materiilor prime intrate: 1.<""-1""&!"#'" lei-litrul costul unitar mediu ponderat: (<.1""/1.<"")-!.""" litri&C#C" lei-litru nre*istrarea stocului inal de materii prime sta)ilit la inventariere: $"" x C#C" &!.C=" <"! & 1"! !.C=" sau 1"! & <"! !.C="

$. Reflectarea ,% co%ta(ilitate a o"erai!%ilor "ri i%d "rod!#ele -i "rod!cia ,% c!r# de e+ec!ie a& Reflectarea ,% co%ta(ilitate a o"erai!%ilor ,% ca6!l !tili6rii i% e%tar!l!i "erma%e%t - +roduse (semi a)ricate# produse inite# produse reziduale) evaluate la cost de producie; - +roduse (semi a)ricate# produse inite# produse reziduale) evaluate la cost standard (prin re lectarea conturilor de di erene de pre a erente); - 6odaliti de intrare i ieire de produse (semi a)ricate# produse inite# produse reziduale) n i din *estiunea unitii patrimoniale; - +roducia n curs de execuie evaluat la cost de producie (prin evidenierea stocurilor de produse# lucrri i servicii n curs de execuie existente la s (ritul perioadei).

(& Reflectarea ,% co%ta(ilitate a o"erai!%ilor ,% ca6!l !tili6rii i% e%tar!l!i i%termitte%t E+em"l!l 1< 5 ntreprindere are la nceputul lunii un stoc de produse inite de $"" )uci nre*istrate la costul de producie de !" lei-)uc. Dn cursul lunii s-au mai a)ricat '"" de )uci# e ectu(ndu-se n acest scop urmtoarele c,eltuieli: cu materiile prime: <.""" lei; cu materialele auxiliare: !.'"" lei; cu cola)oratorii: 1"" lei; cu ener*ia electric acturat de ctre urnizor: ?"" lei# plus :%9 ac,itat cu numerar. 3e livreaz 1"" de )uci cu preul de v(nzare de !' lei-)ucat plus :%9# creana ncas(nduse prin )anc. 3coaterea din eviden a produselor livrate se ace olosind metoda >I>5. 9. ;nitatea utilizeaz metoda inventarului permanent - c,eltuieli cu materiile prime 1"! & <"! <.""" - c,eltuilei cu materialele auxiliare $A

1"$! & <"$! !.'"" c,letuieli cu cola)oratorii 1$! & ?"! 1"" c,eltuieli cu ener*ia ac,itat n numerar . & ?"! ?A1 1"' ?"" ??$1 A1 o)inerea de produse inite evaluate la cost de producie e ectiv cost de producie total: <."""/!.'""/1""/?""&'.'"" cost unitar: '.'""-'""&!! lei-)ucata <?' & A!! '.'"" livrarea produselor inite ctre clieni n )aza acturii iscale ?!!! & . !".A!" A"! C.""" ??$A !.A!" scoaterea din eviden a produselor inite: $"" x !" / ?"" x !! & 1.?"" A!! & <?' 1.?"" ncasarea contravalorii produselor v(ndute '!$! & ?!!! !".A!" nc,iderea conturilor de c,eltuilei la s (ritul lunii: !$! &

. '.'"" 1"! <.""" 1"$! !.'"" 1"' ?"" 1$! 1"" - nc,iderea contului de venituri din v(nzarea produselor: A"! & !$! C.""" - nc,iderea contului de vnituri din producia stocat: 80-84&1.?""-'.'""&C"" lei# care reprezint sold de)ior# de aceea contul se nc,ide precum conturile de c,eltuieli !$! & A!! C"" L. ;nitatea utilizeaz metoda inventarului intermittent - scoaterea din *estiune a produselor a late n stoc la nceputul lunii: A!! & <?' $.""" - v(nzarea produselor ?!!! & . !".A!" A"! C.""" ??$A !.A!" - ncasarea contravalorii produselor v(ndute '!$! & ?!!! !".A!" - sta)iliea prin inventariere a stocului inal de produse inite: !"" )uc x !! lei-)uc +roducia o)init: 3> / IEMI8I 2 3I & !"" /1"" -$"" & '"" )uci <?' & A!! !.!""

$=

E+em"l!l $< 5 irm are la nceputul lunii un stoc de produse inite de <"" H* evaluate la preul standard de 1lei-H*# di erentele de pre a erente stocului iniial iind de $"" lei. Dn cursul lunii unitatea a)ric A"" H* produse inite# e ectu(ndu-se n acest scop urmtoarele c,eltuieli: cu materiile prime: $.'"" lei; cu materialele auxiliare: A"" lei; cu salariile: !.<<" lei. 3e livreaz ="" H* produse inite la preul de v(nzare de !" lei-H* plus :%9# actura ncas(ndu-se prin )anc. - c,eltuieli cu materiile prime 1"! & <"! $.'"" - c,eltuilei cu materialele auxiliare 1"$! & <"$! A"" - c,letuieli cu salariile 1?! & ?$! !.<<" - o)inerea de produse inite la preul standard de 1 lei-H*: A""x1&?.$"" <?' & A!! ?.$"" - di erenele de pre a erente produciei o)inute: cost de producie-cost standard ?.'<" 2 ?.$"" & <<" lei <?= & A!! <<" - v(nzarea produselor inite: ="" H*x!" lei-H*&=.""" ?!!! & . C.'$" A"! =.""" ??$A !.'$" - scoaterea din eviden a produselor livrate la pre standard: ="" x 1 lei-H* A!! & <?' ?.="" - determinarea coe icientului de repartizare a di erenelor de pre I & (3i<?=/8d<?=)-(3i<?'/8d<?=)&'<"-1."""&"#"==< - di erenele de pre a erente produciei livrate: valoarea la pre standard a produselor livrate x I& ?.="" x "#"==<&?$<#=? A!! & <?= ?$<#=? - ncasarea acturii '!$! & ?!!! C.'$" E+em"l!l .< 5 societate comercial are la nceputul lunii un stoc de semi a)ricate de !"" )uci evaluate la costul standard de = lei-)icata# di erenele de pre a erente stocului iniial iind de !"" lei. Dn cursul lunii unitatea a produs ="" de )uci de semi a)ricate# e ectu(nduse n acest scop urmtoarele c,eltuieli: cu materiile prime: <.'"" lei; cu materialele auxiliare: !.'"" lei; cu cola)oratorii: !.!"" lei. 3e livreaz terilor ?"" )uci d semi a)ricate la preul de v(nzare de !" lei-)ucata plus :%9# actura ncas(ndu-se prin )anc. - c,eltuieli cu materiile prime $C

1"! & <"! <.'"" - c,eltuilei cu materialele auxiliare 1"$! & <"$! !.'"" - c,eltuieli cu cola)oratorii 1$! & ?"! !.!"" - o)inerea de semi a)ricate evaluate la preul standard: ="" )uc x = lei-)ucata <?! & A!! 1.?"" - di erenele de pre a erente produciei o)inute: 1.!"" 2 1.?"" & -<"" <?= & A!! <"" - v(nzarea semi a)ricatelor ?!!! & . ?.A1" A"$ ?.""" ??$A A1" - scoaterea din eviden a semi a)ricatelor livrate: ?"" x = A!! & <?! <.$"" - coe icientul de repartizare a di erenelor de pre: I&(3i<?=/8d<?=)-(3I<?!/8d<?!)& &-$""-A.$""&-"#"$AA - di erenele de pre a erente produciei v(ndute: -"#"$AAx<.$""&-==#1? A!! & <?= ==#1? - ncasarea acturii '!$! & ?!!! ?.A1"

E+em"l!l :< 3e o)in semi a)ricate evaluate la costul de producie e ectiv de ="" lei. ;lterior# se eli)ereaz pentru prelucrare n alte secii# semi a)ricate n valoare de A"" lei. - recepia semi a)ricatelor o)inute din producie proprie <?! & A!! ="" - eli)erarea de semi a)ricate pentru prelucrarea acestora n alte secii A!! & <?! A"" E+em"l!l ;< 0in procesul de producie rezult materiale recupera)ile (deeuri# re)uturi) evaluate la suma de ?"" lei. ;lterior# acestea se v(nd cu preul de '"" lei plus :%9# ncasarea c(ndu-se n numerar. - recepia produselor reziduale <?1 & A!! ?"" - valori icarea produselor reziduale prin v(nzare ?!!! & . 'C' A"< '"" ??$A C' - descrcarea *estiunii de produsele reziduale v(ndute A!! & <?1 ?"" - ncasarea n numerar a acturii cu produsele reziduale v(ndute '!$! & ?!!! 'C'

<"

E+em"l!l =< La inventariere se constat un minus de produse inite de =" lei care se imput ma*azionerului la valoarea actual de !"" lei plus :%9. 3uma se ncaseaz ulterior n numerar. - minusul de produse inite constatat la invetariere A!! & <?' =" - imputarea pa*u)ei *estionarului ?$=$ & . !!C A'=! !"" ??$A !C - ncasarea imputaiei n numerar '<!! & ?$=$ !!C E+em"l!l >< 3e nre*istreaz n conta)ilitate urmtoarele operaii: - produse inite n valoare de ?"" lei# o erite *ratuit 1'=$ & <?' ?"" sau A!! & <?' ?"" i 1'=$ & A"! ?"" - produse inite acordate salariailor ca plat n natur n sum de '" lei ?$! & <?' '" sau A!! & <?' '" i ?$! & A"! '" 1<' & ??$A C#'" - produse inite n valoare de <"" lei trans erate la ma*azinul propriu <A! & <?' <"" sau A!! & <?' <"" <A! & A"! <"" - produse reziduale n valoare de 1" lei distruse de inundaii 1A! & <?1 1" sau A!! & <?1 1" i 1A! & A"< 1" E+em"l!l ?< La inventarierea de la s (ritul lunii se constat n seciile de )az produse n curs de execuie evaluate la costul e ectiv de '"" lei. - nre*istrarea produciei n curs de execuie sta)ilite la inele lunii <<! & A!! '"" - stornarea la ncepul lunii urmtoare a stocului de producie neterminat A!! & <<! '""

.. Reflectarea ,% co%ta(ilitate a o"erai!%ilor "ri i%d #toc!rile aflate la teri a& Reflectarea ,% co%ta(ilitate a o"erai!%ilor "ri i%d #toc!rile aflate la teri 7materii -i materiale* "rod!#e* a%imle* mrf!ri* am(ala/e aflate la teri& - )toc!ri acDitate -i l#ate ,% c!#todia f!r%i6or!l!i

<!

- )toc!ri date #"re "rel!crare 7re"arare& la teri - )toc!ri "redate terilor "e%tr! E%6are ,% co%#i8%aie - )toc!ri trimi#e "e%tr! de"o6itare tem"orar la teri7,% ederea trimiterii la o e+"oiie& - )toc!ri aflate ,% c!r# de a"ro i6io%are* fii%d acDitate* dar %e#o#ite #a! #toc!ri #o#ite* dar %erece"io%ate E+em"l!l 1< 5 ntreprindere F de prelucrarea lemnului trimite la teri pentru asonare lemn rotund n valoare de !.""" lei. +reul prelucrrii materiei prime ese de '" lei plus :%9. ;lterior# materiile prime prelucrate se returneaz. - trimiterea materiilor prime pentru prelucrare pe )az de aviz de nsoire a mr ii <'! & <"! !.""" - costul prelucrrii con orm acturii . & ?"! 'C#'" <"! '" ??$1 C#'" - rentoarcerea de la prelucrarea materiilor prime <"! & <'! !."""

E+em"l!l $< 3e ac,iziioneaz# con orm acturii# materiale consuma)ile n sum de ?"" lei plus :%9# care din motive o)iective nu se pot recepina imediat. ;lterior se ace recepia lotului de materiale intrate. - sosirea materialelor . & ?"! ?A1 <'! ?"" ??$1 A1 - recepia materialelor <"! & <'! ?"" E+em"l!l .< 3e trimite la teri pentru reparare un aparat de msur n valoare de <"" lei a lat n depozit. 5stul reparaiei ac,itat cu un avans de trezorerie este de 1" lei plus :%9. 0up reparare# aparatul este adus n unitate. - trimiterea aparatului de msur la reparat <'! & <"< <"" - ac,itarea reparaiei . & '?$ A!#?" 1!! 1" ??$1 !!#?" - aducerea aparatului reparat

<$

<"<

&

<'!

<""

E+em"l!l :< 0atorit lipsei spaiilor de depozitare se trimit la teri pentru depozitare temporar produse inite n valoare de '"" lei. 4,iria perceput este de $" lei plus :%9 i se ac,it cu numerar. ;lterior# produsele sunt aduse n unitate. - trimiterea la teri a produselor inite <'? & <?' '"" - ac,itarea c,iriei . & '<!! $<#=" 1!$ $" ??$1 <#=" - aducerea produselor n unitate <?' & <'? '"" E+em"l!l ;< 5 erm ac,iziionez# con orm acturii# porci pentru n*rat n valoare de !'.""" lei# plus :%9# care se las o perioad n custodia urniorului# dup cae se aduc n unitate. - ac,iziionarea porcilor i lsarea acestora n custodia urnizorului . & ?"! !A.='" <'1 !'.""" ??$1 A.='" - aducerea animalelor de la urnizor <1! & <'1 !'.""" E+em"l!l =< 3e trimite un lot de produse inite nre*istrat la costul de producie de $"" lei pentru a i v(ndut n consi*naie la valoarea de <"" lei. 0up v(nzarea produselor# se trimite actura i se ncaseaz n numerar. - trimiterea produselor n consi*naie pe )az de aviz de nsoire a mr ii <'? & <?' $"" - trimiterea acturii dup v(nzarea produselor ?!!! & . <'A A"! <"" ??$A 'A - scoaterea din eviden a produselor v(ndute A!! & <?' $"" - ncasarea acturii '<!! & ?!!! <'A E+em"l!l >< 3e a,iziioneaz un lot de mr uri n valoare de $.""" li plus :%9# care se expediaz cu trenul. 3e nre*istreaz actura privind mr urile n curs de aprovizionare. ;lterior se nre*istreaz sosirea mr urilor n unitate. - nre*istrarea mr urilor n curs de aprovizionare . & ?"! $.<=" <'A $.""" ??$1 <=" - sosirea i recepionarea mr urilor

<<

<A!

&

<'A

$."""

E+em"l!l ?< 3e trimit unei uniti nepltitoare de :%9 am)ala@e n valoare de !"" lei pentru a i recondiionate. 4ostul recondiionrii n valoare de !" lei se ac,it n numerar. ;lterior# am)ala@ele reintr n unitate. - trimiterea am)ala@elor pentru recondiionare <'= & <=! !"" - ac,itarea costului recondiionrii 1!! & '<!! !" - rentoarcerea am)al@elor recondiionate <=! & <'= !""

:. Reflecarea ,% co%ta(ilitate a o"erai!%ilor "ri i%d co%ta(ilitatea a%imalelor a& Reflectarea ,% co%ta(ilitate a o"erai!%ilor "ri i%d i%trarea -i ie-irea ,% -i di% 8e#ti!%e a a%imalelor 7a%imale ti%ere de orice fel F iei* miei* "!rcei* mE%/i -.a. G a%imale la ,%8r-at* de#ti%ate #acrificrii #a! E%6rii* a%imale "e%tr! "rod!cie F lE%* la"te* (la%* o!* colo%ii de al(i%e 9nimale ac,iziionate de la urnizori# evaluate la cost de ac,iziie 9nimale ac,iziionate de la urnizori evaluate la pre standard (prin re lectarea conturilor de di erene de pre a erente) 9nimale pentru n*rat o)inute din producia proprie la cost e ectiv de producie 9nimale din producia proprie# evaluate la cost standard (prin re lectarea conturilor de di erene de pre a erente) 4olonii de al)ine ac,iziionate n vederea o)inerii de miere (mierea iind un produs init)

(& Reflectarea ,% co%ta(ilitate a o"erai!%ilor "ri i%d cre-terea l!%ar ,% 8re!tate 7,%re8i#trarea #"or!l!i l!%ar de cre-tere ,% 8re!tate& - 4reterea n *reutate evaluat la cost de producie - 4reterea n *reutate evaluat la cost standard E+em"l!l 1< 3e ac,iziioneaz de la urnizori animale pentru n*rat la costul de ac,iziie de !".""" lei plus :%9# care se ac,it prin ordin de plat. 4reterea lunar n *reutate se <?

nre*istreaz la costul de producie de $.""" lei. 0up trei luni se v(nd ca animale vii cu preul de v(nzare de $".""" lei plus :%9# actura ncas(ndu-se prin )anc. - ac,iziionarea animalelor . & ?"! !!.C"" <1! !".""" ??$1 !.C"" - ac,itarea acturii ?"! & '!$! !!.C"" - sporul lunar de cretere n *reutate <1! & A!! $.""" - livrarea animalelor vii ?!!! & . $<.="" A"! $".""" ??$A <.="" - descrcarea *estiunii de animale v(ndute costul de ac,iziie: !"."""; sporul total de *reutate: < x $.""" . & <1! !1.""" 1"1 1.""" A!! !".""" - ncasarea acturii '!$! & ?!!! $<.="" E+em"l!l $< 3e o)in din producie proprie animale pentru n*rat nre*istrate la costul de producie e ectiv de !".""" lei. 3porul lunar n *reutate este calculat la costul de producie de !.""" lei. 0up !$ luni# animalele sunt sacri icate# iar produsele o)inute sunt trecute la ma*azinul propriu de des acere. - o)inerea de animale pentru n*rat <1! & A!! !".""" - sporul lunar de cretere n *reutate <1! & A!! !.""" - trecerea produselor rezultate dup sacri icare la ma*azinul propriu <A! & <1! $$.""" sau A!! <A! & & <1! A"! $$.""" $$.""" i

E+em"l!l .< 3e ac,iziioneaz o amilie de al)ine la preul de '"" lei plus :%9# care se ac,it din avansuri de trezorerie. Dn cursul lunii se o)ine miere la costul de producie de $' lei# care se livreaz la preul de v(nzare de ?" lei plus :%9# care se ncaseaz n numerar. - ac,iziionarea al)inelor . & '?$ 'C' <1! '"" ??$1 C' - o)inerea produselor inite <?' & A!! $'

<'

- v(nzarea mierii ?!!! & . ?A#1" A"! ?" ??$A A#1" - descrcarea *estiunii d produsele v(ndute A!! & <?' $' - ncasarea acturii '<!! & ?!!! ?A#1" E+em"l!l :< 3e o)in din producie proprie ? animale pentru n*rat# nre*istrate la preul standard de '"" lei-)ucata# costul e ectiv iind de '1" lei. 3porul lunar de cretere n *reutate este de ?" lei-)ucata la pre standard# respectiv '" lei-)ucata la cost e ectiv. 0up zece luni se v(nd < animale cu preul de !.'"" lei plus :%9. - animale nou-nscute nre*istrate la pre standard: ? x '"" & $.""" <1! & A!! $.""" - di erene de pre a erente animalelor nou-nscute: ? x 1" & $?" <1= & A!! $?" - sporul lunar de cretere n *reutate la pre standard: ? x ?" & !1" <1! & A!! !1" - di erene de pre a erente sporului lunar n *reutate: ('" 2 ?") x ? & ?" <1= & A!! ?" - v(nzarea animalelor ?!!! & . '.<'' A"! ?.'"" ??$A ='' - descrcarea din *estiune a animalelor v(ndute preul standard: ('"" / ?" x !" luni) x < animale & $.A"" A!! & <1! $.A"" - coe icientul di erenelor de pre: I & (3i <1= / 8d <1=)-(3i<1! / 8d<1!) & ($?"/?" x !")-($.""" / !1" x !")&1?"-<1""&"#!AAA - di ernele de pre a erente animalelor v(ndute: $.A"" x "#!AAA&?AC#AC A!! & <1= ?AC#AC E+em"l!l ;< 3e o)in din producie proprie viei# care se evalueaz la costul de producie de !'.""" lei. ;lterior# se nre*istreaz creterea n *reutate n sum de !".""" lei. La maturitate# animalele se trans er n cate*oria imo)ilizrilor corporale# iind utilizate ca animale de reproducie. - o)inerea de animale din producia proprie <1! & A!! !'.""" - sporul de cretere n *reutate <1! & A!! !".""" - trans erarea animalelor n cate*oria imo)ilizrilor corporale $!<? & <1! $'.""" sau A!! $!<? & & <1! A"! $'.""" $'.""" i

<1

;. Reflectarea ,% co%ta(ilitate a o"erai!%ilor "ri i%d mrf!rile a& Reflectarea ,% co%ta(ilitate a o"erai!%ilor ,% ca6!l !tili6rii i% e%tar!l!i "erma%e%t - 6r uri evaluate la cost de ac,iziie - 6r uri evaluate la pre de v(nzare cu amnuntul (at(t pentru uniti pltitoare de :%9 c(t i pentru cele nepltitoare de :%9) - 6r uri v(ndute cu plata n rate (cu re lectarea nre*istrrilor at(t n conta)ilitatea urnizorului c(t i n conta)ilitatea clientului) - 5peraiuni privind importul i exportul de mr uri - 5peraiuni privind comerul n consi*naie (mr uri a late i v(ndute n consi*naie cu re lectarea nre*istrrilor n conta)ilitatea deponentului i n conta)ilitatea consi*naiei) - 9lte modaliti de intrare i ieire de mr uri n i din patrimoniu - 8e lectarea reducerilor comerciale i inanciare primite n cazul cumprrilor de mr uri (& Reflectarea ,% co%ta(ilitate a o"erai!%ilor ,% ca6!l !tili6rii i% e%tar!l!i i%termite%t E+em"l!l 1< 5 societate comercial care ine evidena mr urilor la cost de ac,iziie ac,iziioneaz un lot de mr uri n valoare de <.""" lei plus :%9# care se ac,it cu ordin de plat. Dn cursul lunii se livreaz mr uri n valoare de $.""" lei plus :%9# la pre de v(nzare# ncasarea c(ndu-se cu ordin de plat. 4ostul de ac,iziie al mr urilor livrate este de !.'"" lei. - nre*istrarea acturii privind mr urile ac,iziionate . & ?"! <.'A" <A! <.""" ??$1 'A" - ac,itarea acturii ?"! & '!$! <.'A" - livrarea mr urilor ?!!! & . $.<=" A"A $.""" ??$A <=" scoaterea din *estiune a mr urilor v(ndute 1"A & <A! !.'"" ncasarea acturii '!$! & ?!!! $.<="

<A

E+em"l!l $< 5 ntreprindere mic prezint la nceputul lunii un sold de mar evaluat la preul de v(nzare cu amnuntul de !.?$= lei (!.""" lei preul de acturare# $"" lei adaosul comercial# $$= lei :%9 neexi*i)il). 3e ac,iziioneaz mr uri la pre de cumprare de $.""" lei plus :%9# care se ac,it prin )anc. 4ota de adaos comercial este de <". din preul de cumprare. 3e v(nd n numerar mr uri n valoare de $.!?$ lei# inclusiv :%9 colectat. 3e scot din eviden mr urile livrate. 8ecepia mr urilor pe )aza NI8-ului - nre*istrarea acturii privind mr urile ac,iziionate . & ?"! $.<=" <A! $.""" ??$1 <=" - nre*istrarea adaosului comercial i a :%9 neexi*i)ile 9daosul comercial: $.""" x <". & 1"" lei :%9 neexi*i)il: ($.""" / 1"") x !C. & ?C? lei <A! & . !."C? <A= 1"" ??$= ?C? - ac,itarea acturii ctre urnizor ?"! & '!$! $.<=" - ncasri n numerar din v(nzarea mr urilor venituri: $.!?$ x !""-!!C & !.="" :%9 colectat: $.!?$ x !C-!!C & <?$ '<!! & . $.!?$ A"A !.="" ??$A <?$ - determinarea coe icientului de repartizare a di erenelor de pre: I&(3i<A=/8c<A=)(3i<A!/8d<A!-3i??$=-8c??$=)&=""-<=""&"#$!"' - descrcarea *estiunii de mr urile v(ndute adaosul comercial: !.="" x "#$!"' & <A=#C" c,eltuieli privind mr urile: !.="" 2 <A=#C" & !?$!#!" :%9 neexi*i)il: <?$ . & <A! $.!?$ 1"A !.?$!#!" <A= <A=#C" ??$= <?$ E+em"l!l .< 5 ntreprindere mi@locie deine la nceputul lunii un sold de mar evaluat la preul de v(nzare cu amnuntul de A.!?" lei ('.""" lei preul de acturare# !.""" lei adaosul comercial# !.!?" lei :%9 neexi*i)l). 4,eltuielile de transport a erente stocului iniial sunt de !"" lei. 3e ac,iziioneaz mr uri la preul de cumprare de !'.""" lei plus :%9. 4,eltuielile de transport a erente intrrilor de mr uri i acturate de cru sunt de <"" lei plus :%9. 4ota de adaos comercial este de <".. 3e v(nd n numerar mr uri n valoare de C.'$" lei# inclusiv :%9. ;nitatea utilizeaz conturi analitice distincte pentru evidena mr urilor i a c,eltuielilor de transport-aprovizionare i anume# contul <A!.! J6r uriK i <A!.$ J4,eltuieli de transport privind mr urileK. 8ecepia mr urilor

<=

nre*istrarea acturii privind mr urile ac,iziionate . & ?"! !A.='" <A!.! !'.""" ??$1 $.='" nre*istrarea adaosului comercial i a :%9 neexi*i)ile 9daos comercial: !'.""" x <".& ?.'"" lei :va neexi*i)il: (!'.""" / ?.'"") x !C.&<.A"' <A!.! & . =.$"' <A= ?.'"" ??$= <.A"' c,eltuieli de transport acturate de ctre o unitate . & ?"! <'A <A!.$ <"" ??$1 'A ncasri n numerar din v(nzarea mr urilor# con orm monetarelor venituri: C.'$" x !""-!!C & =.""" :%9 colectat: C.'$" 2 =.""" & !.'$" '<!! & . C.'$" A"A =.""" ??$A !.'$" coe icienul I&'.'""-$'.'""&"#$!'1 descrcarea *estiunii de mr urile v(ndute adaosul comercial: =.""" x "#$!'1&!.A$?#=" c,eltuieli privind mr urile: =.""" 2 !.A$?#=" & 1.$A'#$" . & <A!.! C.'$" 1"A 1.$A'#$" <A= !.A$?#=" ??$= !.'$" coe icientul c,eltuileilor de transport: I&?""-$"."""&"."$ c,eltuieli de transport a erente mr urilor livrate: "#"$ x 1.$A'#$"&!$'#'"? 1"A & $A!.$ !$'#'"?

E+em"l!l :< 5 unitate de des acere a mr urilor are un sold iniial de mr uri evaluate la preul de v(nzare r :%9 de !.$"" lei (!.""" lei preul de cumprare / $"" lei adaos comercial). Dn cursul lunii se recepioneaz un lot d mr uri la preul de acturare de $.""" lei plus :%9. 4ota de adaos comercial este de $".. 3e v(nd n numerar mr uri la preul de v(nzare de !.1"" lei. ;NI:9:E9 N; E3:E +L9:I:598E 0E :%9. 8ecepia mr urilor - nre*istrarea mr urilor la cost de ac,iziie# n care se include :%9 acturat de ctre urnizor# care este pltitor de :%9: $."""/<="&$.<=" <A! & ?"! $.<=" - nre*istrarea adaosului comercial: $.<=" x $".&?A1 <A! & <A= ?A1 - v(nzarea mr urilor n numerar '<!! & A"A !.1"" - coe icientul de repartizare a di erenelor de pre: I&1A1-?."'1&"#!111

<C

descrcarea *estiunii de mr urile v(ndute adaosul comercial: !.1"" x "#!111 & $11#'1 c,eltuieli privind mr urile: !.1"" 2 $11#'1 & !.<<<#?? . & <A! !.1"" 1"A !.<<<#?? <A= $11#'1

E+em"l!l ;< ;n ntreprinztor livreaz la nceputul lunii unei irme un lot de mr uri cu plata n patru rate lunare n valoare de $.""" lei plus :%9# la pre de v(nzare. 4ostul de ac,iziie al mr urilor este de !.="" lei. 0o)(nda lunar este de $.. 0econtrile se ac cu ordin de plat la s (ritul iecrei luni. 9daosul comercial al cumprtorului este de $'.. a) Dn conta)ilitatea urnizului - livrarea mr urilor cu plata n rate do)(nda cuvenit: $.""" x $. / !.'"" x $. / !.""" x $. / '"" x $.&!"" lei ?!!! & . $.?=" A"A $.""" ??$= <=" ?A$ !"" - scoaterea din eviden a mr urilor v(ndute 1"A & <A! !.="" - ncasarea primei rate: $.<="-? / $.""" x $.&1<' '!$! & ?!!! 1<' - :%9 a erent ratei ncasate# care devine exi*i)il (coOectat): <="-?&C' ??$= & ??$A C' - Includerea n venituri a do)(nzii ncasate n prima lun ?A$ & A11 ?" )) Dn onta)ilitatea cumprtorului - recepia mr urilor ac,iziionate cu plata n rate . & ?"! $.?=" <A! $.""" ??$= <=" ?A! !"" - adaosul comercial a erent mr urilor intrate: $.""" x $'.&'"" <A! & <A= '"" - :%9 neexi*i)il a erent mr urilor intrate: $.'"" x !C.&?A' <A! & ??$= ?A' - ac,itarea primei rate: ?"! & '!$! 1<' - :%9 a erent primei rate ac,itate# care devine exi*i)il ??$1 & ??$= C' - :recerea la c,eltuieli a do)(nzii incluse n rata pltit 111 & ?A! ?" E+em"l!l =< 5 ntreprindere care are ca o)iect de activitate comercializarea mr urilor cu ridicata import mr uri la preul extern de !.""" euro la cursul de <#?" lei-euro. :axele vamale sunt de !".# iar comisionul vamal de "#'". din preul extern al mr urilor. :axele

?"

vamale# comisionul i :%9 se ac,it prin virament )ancar# n lei. 6r urile se evalueaz la costul de ac,iziie. 6r urile se ac,i prin )anc la costul de ac,iziie. 8ecepia mr urlior importate - preul extern: !.""" euro x <#?" & <.?"" <A! & ?"! <.?"" - taxele vamale: <.?"" x !".& <?" <A! & ??1 <?" - comisionul vamal: <.?"" x "#'". & !A <A! & ??1 !A - :%9 ac,itat prin )anc: (<.?""/<?"/!A) x !C.&A!<#=< ??$1 & '!$! A!<#=< - 9c,itarea accizelor i a comisionului vamal ??1 & '!$! <'A - 9c,itarea mr urilor la cursul de <#'" lei-euro . & '!$? <.'"" ?"! <.?"" 11' !"" E+em"l!l >< 5 ntreprindere care are ca o)iect de activitate comercializarea mr urilor cu ridicata ac,iziioneaz mr uri n valoare de !.'"" lei plus :%9# pe care ulterior le export la preul extern de !.""" euro la cursul de <#'" lei-euro. La acelai curs se ac,it n numerar asi*urarea pe parcursul extern de ?" euro i transportul pe parcurs extern de 1" euro. >actura privind mr urile se ncaseaz prin )anc la cursul de <#'' lei-euro. :%9 deducti)il ac,itat urnizorului se recupereaz de la )u*et. - 8ecepia mr urilor . & ?"! !.A=' <A! !.'"" ??$1 $=' - 9c,itarea prin )anc a mr urilor cumprate n lei ?"! & '!$! !.A=' - 9c,itarea n valut a asi*urrii 1!< & '<!? !?" - 9c,itarea n valut a transportului 1$? & '<!? $!" - Livrarea la eport a mr urilor +reul extern: !.""" euro x <#'"&<.'"" 9si*urarea / transportul: !?"/$!"&<'" ?!!! & . <.='" A"A <.'"" A"= <'" - 0escrcarea *estiunii de mr urile v(ndute 1"A & <A! !.'"" - Incasarea n valut a creanei externe '!$? & . <.C1" ?!!! <.='" A1' !!"

?!

8e*ularizarea contului de :%9 la s (ritul lunii ??$? & ??$1 $=' 8ecuperarea de la )u*et a :%9 ac,itat urnizorului '!$! & ??$? $='

E+em"l!l ?< 5 persoan izic depune pentru a i v(ndute n consi*nie mr uri din patrimoniul personal n valoare de !"" lei. 4omisionul practicat de consi*naie este de !".. 0up v(nzare se ac,it deponentului contravaloarea mr urilor. - +rimirea mr urilor n consi*naie nre*istrate la preul deponentului ="<< & !"" - %(nzarea n numerar a mr urilor primite n consi*naie '<!! & . !!!#C" ?1$ !"" A"= !" ??$A !#C" - 9c,itarea n numerar a m urilor v(ndute ?1$ & '<!! !"" - 3coaterea din eviden a mr urilor v(ndute & ="<< !"" E+em"l!l B< ;N comerciant cu ridicata trimite un lot de mr uri n valoare de !.""" lei evaluate la cost de ac,iziie pentru a i v(ndute n consi*naie la valoarea de v(nzare de !.$"" lei plus :%9. 4omisionul practicat de consi*naie este de $".. 0up v(nzarea n numerar a mr urilor# comerciantul cu ridicata emite actura# care se ncaseaz de la consi*naie prin )anc. a) Dn conta)ilitatea deponentului - depunerea mr urilor n consi*naie <'A & <A! !.""" - emiterea acturii dup ce consi*naia a v(ndut mr urile . !.?$= A"A !.$"" ??$A $$= - descrcarea *estiunii de mr urile v(ndute 1"A & <'A !.""" - ncasarea acturii privind mr urile v(ndute n consi*naie '!$! & ?!!! !.?$= )) Dn conta)ilitatea consi*naiei - primirea mr urilor n consi*naie la preul deponentului ="<< & !.$"" - v(nzarea mr urilor '<!! & . !.A!<#1" A"A !.??" ??$A $A<#1" ?!!! &

?$

nre*istrarea intrrii scriptice n *estiune a mr urilor . & ?"! !.?$= <A! !.$"" ??$1 $$= evidena comisionului consi*naiei <A! & . '!<#1" <A= $?" ??$= $A<#1" descrcarea *estiunii de mr urile v(ndute . & <A! !A!<#1" 1"A !.$"" <A= $?" ??$= $A<#1" scoaterea din evidena extra)ilanier a mr urilor v(ndute & ="<< !.$"" ac,itarea n numerar a mr urilor v(ndute ?"! & '!$! !.?$=

E+em"l!l 1C< 3e nre*istreaz o donaie de mr uri la costul de ac,iziie de $"" lei# n condiiile n care adaosul commercial practica este de $".. - nre*istrarea n cazul unui comerciant ce ine evidena mr urilor la cost de ac,iziie 1'=$ & <A! $"" - o unitate nepltitoare de :%9# care ine evidena mr urilor la preul cu amnuntul . & <A! $?" 1'=$ $"" <A= ?" - o unitate pltitoare de :%9 care ine evidena mr urilor la preul cu amnuntul . & <A! $='#1" 1'=$ $"" <A= ?" ??$= ?'#1" E+em"l!l 11< 3e nre*istraz primirea su) orm de donaie a unor mr uri n valoare de <"" lei. <A! & A'=$ <"" E+em"l!l 1$< 5 ntreprindere nre*istreaz o lips de mr uri la inventariere# evaluate la preul de v(nzare cu amnuntul de ?A1 lei# care se imput *estionarului la suma de '"" lei# plus :%9. 9daosul comercial practicat de unitate este de $". din costul de ac,iziie. :%9 neexi*i)il a erent mr urilor lips: ?A1 x !C-!!C&A1 :rans omarea cotei de adaos n cot de ra)at: ($"x!"")($"/!"")x!""&!1#1A. 9daosul comercial a erent mr urilor lips: (?A1-A1)x!1#1A.&11#1= 4,eltuieli privind mr urile: ?""-11#1=&<<<#<$ ?<

. & <A! ?A1 1"A <<<#<$ <A= 11#1= ??$= A1 imputarea pa*u)ei v(nztorului ?$=$ & . 'C' A'=! '"" ??$A C' reinerea de)itului pe statul de salarii ?$! & ?$=$ 'C'

=. Reflectarea ,% co%ta(ilitate a o"erai!%ilor "ri i%d am(ala/ele n cazul utilizrii inventarului intermitent a) 8e lectarea n conta)ilitate a operaiunilor privind am)ala@ele ac,iziionate evaluate la cost de ac,iziie i la cost standard# re lect(nd di erenele de pre a erente - am)ala@e de transport care circul dup principiul restituirii# re lectate n conta)ilitate urnizorului i n conta)ilitatea clientului - am)al@e de transport care circul dup principiul v(nzrii 2 cumprrii - am)ala@e de transport care circul n re*im de consi*natare (re*im prin decontare)# re lectate n conta)ilitatea urnizorului (v(nztorului) i n conta)ilitatea clientului - am)al@e de transport care se consi*nateaz unui client contra unei *aranii# re lectate n conta)ilitatea urnizoruilui i n conta)ilitatea clientului - am)ala@e speci ice ac,iziionate care se v(nd odat cu produsele inite complexe# re lectate n conta)ilitatea urnizorului i n conta)ilitatea clientului )) 8e lectarea n conta)ilitate a operaiunilor privind am)ala@ele o)inute din producie proprie evaluate la cost de producie i la cost standard# re lect(nd di erenele de pre a erente - am)ala@e speci ice o)inute din producie care se v(nd odat cu produsele inite complexe re lectate n conta)ilitatea urnizorului i n conta)ilitatea clientului c) 8e lectarea n conta)ilitate a operaiunilor privind materialele de am)alat olosite n des acerea mr urilor v(ndute cu amnuntul ctre consumatorul inal - materiale de am)alat al cror cost se suport de ctre unitatea patrimonial - materiale de am)alat al cror cost se suport de ctre consumator d) 8e lectarea n conta)ilitate a altor operaiuni privind intrrile i ieirile n i din *estiunea unitii patrimoniale e) 8e lectarea n conta)ilitate a operaiunilor a erente inventarului intermitent la am)ala@e

??

E+em"l!l 1< 3e recepioneaz am)al@e nre*istrate la costul de ac,iziie de '"" lei plus :%9# ac,itate din avansuri de trezorerie. ;lterior# se v(nd am)ala@e la costul de ac,iziie de $"" lei# ncasarea c(ndu-se cu ordin de plat. 9m)ala@ele v(ndute se scot din eviden. - ac,iziionarea am)ala@elor . & '?$ 'C' <=! '"" ??$1 C' - v(nzarea am)ala@elor ?!!! & . $<= A"= $"" ??$A <= - scoaterea din eviden a am)ala@elor v(ndute 1"= & <=! $"" - ncasarea creanei '!$! & ?!!! $<=

E+em"l!l $< 3e ac,iziioneaz materii prime la costul e ectiv de 1"" lei plus :%9# am)alte n lzi# care se actureaz distinct n valoare de $" lei plus:%9. >actura se ac,it cu ordin de plat. ;lterior# am)ala@ele se caseaz# rezult(nd produse reziduale evaluate la !" lei# care se v(nd n numerar. - ac,iziionarea materiilor prime i a am)ala@elor . & ?"! A<A#=" <"! 1"" <=! $" ??$1 !!A#=" - ac,itarea acturii ?"! & '!$! A<A#=" - casarea am)ala@elor i trans erul acestora la produse reziduale 1"= & <=! $" <?1 & A!! !" - v(nzarea produselor reziduale '<!! & . !!#C" A"< !" ??$A !#C" - descrcarea *estiunii de produsele reziduale v(ndute A!! & <?1 !" E+em"l!l .< 3e livreaz mr uri ()uturi rcoritoare) n valoare de !.""" lei plus :%9. +e un aviz de nsoire a mr ii se nre*istreaz am)ala@ele a erente# care circul n sistem de restituire# n valoare de ?" lei. 4lientul reine pentru sine am)ala@e n valoare de !" li# pe care urnizorul le actureaz ulterior. n conabilitatea furnizrului

?'

livrarea mr urilor# mpreun cu am)ala@ele ?!!! & . !.!C" A"A !.""" ??$A !C" ?!!! & ?!C ?"

<'= & <=! ?" restituirea am)ala@elor de ctre client ?!C & ?!!! <" <=! & <'= <" acturarea am)ala@elor nerestituite ?!C & A"= !" ?!!! & ??$A !#C" scoaterea din eviden a am)ala@elor nerestituite 1"= & <'= !"

n contabilitatea clientului - ac,iziionarea mr urilor i am)ala@elor . & ?"! !.$<" <A! !.""" ??$1 !C" ?"C ?" ="<< & ?" restituirea am)ala@elor ?"! & ?"C <" & ="<< <" primirea acturii privind am)ala@ele nerestituite <=! & ?"C !" ??$1 & & ?"! ="<< !#C" !"

E+em"l!l :< 3e o)in din producie proprie am)ala@e nre*istrate la costul de producie de C" lei# care ulterior se v(nd cu !"" lei# mpreun cu mr urile livrate. - o)inerea de am)ala@e din producie proprie <=! & A!! C" - v(nzarea am)ala@elor ?!!! & . !!C A"= !""

?1

??$A !C scoaterea din eviden a am)al@elor v(ndute A!! & <=! C"

E+em"l!l ;< 3e ac,iziioneaz materiale pentru am)alat (pun*i de plastic) n valoare de ?" lei# plus :%9# care se ac,it din avansuri de trezorerie. 6aterialele se utilizeaz inte*ral pentru am)alarea mr urilor v(ndute cu amnuntul. 3e nre*istreaz operaiilr n dou variante: Costul materialelor de ambalat se suport de ctre unitate - ac,iziionarea materialelor de am)alat ac,itate dintr-un avans de trezorerie - consumul de materiale utilizate pentru am)alarea mr urilor 1"$< & <"$< ?" Costul materialelor de ambalat se suport de ctre cumprtori - ac,iziionarea materialelor de am)alt ac,itate dintr-un avans de trezorerie . & '?$ ?A#1" <"$< ?" ??$1 A#1" - ncasarea de la cumprtor a valorii materialelor pentru am)alat '<!! & . ?A#1" A"= ?" ??$A A#1" - consumul de materiale utilizate pentru am)alarea mr urilor 1"$< & <"$< ?"

>. Reflectarea ,% co%ta(ilitate a o"erai!%ilor "ri i%d a/!#trile "e%tr! de"recierea #toc!rilor a) Dnre*istrri privind a@ustrile pentru deprecierea stocurilor i a produciei n curs de execuie E+em"l!l 1< 3e ac,iziioneaz materii prime n cantitate de !.""" H* nre*istrate la costul de ac,iziie de $lei-H* plus :%9. Dn cursul anului se dau n consum ?"" H*. La s (ritul anului se constat c preul materiilor prime respective a sczut la !#=" lei-H*. ;lterior# preul materiilor prime crete la $#'" lei-H*. - recepia materiilor prime . & ?"! $.<=" <"! $.""" ??$1 <=" - consum de materii prime n anul curent 1"! & <"! ="" - constituirea unui provizion pentru deprecierea materiilor prime 1=!? & <C! !$" - anularea provizionului datori creterii preurilor <C! & A=!? !$"

?A

E+em"l!l $< 3e ac,izioneaz cu plata n numerar materiale de natura o)iectelor de inventar nre*istrate la preul de acturare de ?"" lei plus :%9. La s (ritul anului se constat c preul de pe pia al o)iectelor de inventar a late n depozit a sczut la <1" lei. La inventarierea de la s (ritul anului urmtor preul materialelor a sczut n continuare la <'" lei. Dn urmtorul an se dau n olosin o)iectele de inventar. - cumprarea mateialelor de natura o)iectelor de inventar . & '<!! ?A1 <"< ?"" ??$1 A1 - constituirea provizionului la inele primului an 1=!? & <C$ ?" - 6a@orarea provizionului la inele anului urmtor 1=!? & <C$ !" - Eli)erarea o)iectelor de inventar din depozit pentru exploatare 1"< & <"< ?"" - 9nularea provizionului# care rm(ne r o)iect <C$ & A=!? '" - evidena extra)ilaniar a o)iectelor de inventar ="<C & ?"" E+em"l!l .< 3e cumpr am)ala@e la preul de $"" lei plus :%9# ac,itate din avansuri de trezorerie. La inventarierea de la s (ritul anului se constat c preul am)ala@elor este de !1" lei. La s (ritul anului urmtor# preul am)ala@elorera de !C" lei. ;lterior am)ala@ele de v(nd cu numerar la preul de v(nzare de !=" lei plus :%9. - cumprarea am)ala@elor . & '?$ $<= <=! $"" ??$1 <= - constituirea provizionului la s (ritul primului an 1=!? & <C= ?" - diminuarea provizionului la s (ritul anului al doilea <C= & A=!? <" - v(nzarea cu ncasarea n numerar a am)ala@elor '<!! & . $!?#$" A"= !=" ??$A <?#$" - descrcarea *estiunii cu am)ala@ele v(ndute 1"= & <=! $"" - anularea provizionului <C= & A=!? !"

?=

IV. CONTABILITATEA DECONT2RILOR CU TERII


1. O"eraii "ri i%d co%ta(ilitatea deco%trilor c! f!r%i6orii - 4umprri de stocuri pe credit comercial clasic (re lectarea conturilor ?"! i ?"?) E+em"l!< Dntreprinderea P9Q livreaz ntreprinderii PLQ semi a)ricate (pentru urnizor)# respectiv materii prime (pentru client) la preul de '.""" lei plus :%9# actura ncas(ndu-se ulterior cu ordin de plat. +reul de nre*istrare la urnizor al semi a)ricatelor livrate este de <.""" lei. Dnre*istrrile din conta)ilitatea clientului (ntreprinderea PLQ) B ac,iziionarea materiilor prime . <"! ??$1 & ?"! '.C'" '.""" C'"

B ac,itarea datoriei ?"! & '!$! '.C'"

- 4umprri de stocuri pe credit cam)ial (re lectarea conturilor ?"< i ?"')

?C

E+em"l!< Dntreprinderea P9Q livreaz pe )az de actur ntreprinderii PLQ produse inite (pentru urnizor)# respectiv materiale auxiliare (pentru client) la preul de ?.'"" lei# exclusiv :%9. >urnizorul accept ca decontarea s se ac pe )aza unui )ilet la ordin ntocmit de client. 0up primirea e ectului comercial# urnizorul l depune n )anc i se ncaseaz la scaden. +reul de nre*istrare la urnizor al produselor inite livrate este de $.="" lei. Dnre*istrrile din conta)ilitatea clientului (ntreprinderii PLQ) B ac,iziionarea materialelor auxiliare . & ?"! '.<'' <"$! ?.'"" ??$1 ='' B emiterea )iletului la ordin ?"! & ?"< '.<'' B ac,itarea e ectului comercial ?"< & '!$! '.<'' E+em"l!< 5 societate comercial ac,iziioneaz un autoturism n valoare de $'.""" lei# exclusiv :%9# pentru care emite o il cec# acceptat de urnizor. La scaden se deconteaz e ectul de comer. B ac,iziionarea autoturismului pe )az de actur iscal . & ?"? $C.A'" $!<< $'.""" ??$1 ?.A'" B emiterea ilei cec ?"? & ?"' $C.A'" B decontarea la scaden ?"' & '!$! $C.A'" - 4umprri de )unuri i servicii pe )az de aviz de nsoire a mr ii 2 cumprri de )unuri pentru care nu s-a primit actura (conturile ?"= i ??$=) E+em"l!< Dntreprinderea P9Q livreaz ntreprinderii PLQ# pe )az de aviz de nsoire a mr ii# produse inite (pentru urnizor)# respectiv piese de sc,im) (pentru client) la preul de !.""" lei plus :%9. Dn luna urmtoare se ntocmete# se trimite i se decontez actura prin )anc. +reul de nre*istrare al produselor inite livrate este de 1'" lei. Dnre*istrrile din conta)ilitatea clientului (ntreprinderii PLQ) B ac,iziionarea pieselor de sc,im) pe )aza avizului de nsoire a mr ii . & ?"= !.!C" <"$? !.""" ??$= !C" B primirea acturii iscale

'"

?"= ??$1

& &

?"! ??$=

!.!C" !C"

B ac,itarea datoriei ?"! & '!$! !.!C"

- 4umprri de )unuri pe credit comercial n valut E+em"l!< 3e import materii peime n valoare de '.""" euro# la cursul de <#'$$" lei-euro. 0econtarea se ace la cursul de <#'<=" lei-euro. :%9 se ac,it prin virament )ancar. B ac,iziionarea materiilor prime: '.""" euroB<#'$$" <"! & ?"! !A.1!"

B ac,itarea :%9 a erent materiilor prime importate: !A.1!"leiB!C. ??$1 & '!$! <.<?'#C"

B ac,itarea datoriei externe - valoarea actual a datoriei: '."""B<#'<=" & !A.1C" lei - valoarea nominal a datoriei: '."""B<#'$$"& !A.1!" lei - c,eltuieli din di erene de curs valutar: =" lei . ?"! 11' & '!$? !A.1C" !A.1!" ="

4umprri de )unuri av(nd la )az practica avansurilor comerciale ( contul ?"C)

E+em"l!< 4on orm contractului# clientul acord urnizorului un avans cu ordin de plat n sum de $.<=" lei# iar n termen de trei zile urnizorul emite i trimite actura a erent avansului primit. ;lterior# urnizorul livreaz clientului mr uri# respectiv com)usti)ili n valoare '.""" lei plus :%9. +reul de nre*istrare la urnizor al mr urilor este de <.="" lei. 0econtarea acturii se ace prin )anc# in(ndu-se seama de avansul acordat Dnre*istrrile din conta)ilitatea clientului (Dntreprinderii PLQ) B acordarea avansului ?"C & '!$! $.<="

Bprimirea acturii privind avansul acordat i nre*istrarea :%9 a erent avansului: ??$1 & ?"C <=" 0ac actura se ntocmete n momentul acordrii avansului se nre*istreaz:

'!

. ?"C ??$1

&

'!$!

$.<=" $.""" <="

B ac,iziionarea com)usti)ililor . <"$$ ??$1 & ?"! '.C'" '.""" C'"

B ac,itarea datoriei# mai puin avansul acordat anterior ?"! & '!$! <.'A"

B re*ularizarea avansului acordat anterior ?"! & . ?"C ??$1 $.<=" $.""" <="

4umprarea de )unuri mpreun cu am)ala@e care circul n sistem de restituire (contul ?"C)

E+em"l!: 3e livreaz mr uri ()uturi rcoritoare) n valoare de !.""" lei# exclusiv :%9. +e un aviz de nsoire a mr ii se nre*istraz am)ala@ele a erente# care circul n sistem de restituire# n valoare de !"" lei. 4lientul reine pentru sine am)ala@e n valoare de <" lei# pe care urnizorul le actureaz ulterior. Dnre*istrrile n conta)ilitatea clientului B ac,iziionarea mr urilor i am)ala@elor . & ?"! !.!C" <A! !.""" ??$1 !C" ?"C ="<< & & ?"! !"" !""

B restituirea am)ala@elor ?"! & & ?"C ="<< A" A"

B primirea acturii privind am)ala@ele nerestituite

'$

<=! ??$1

& & &

?"C ?"! ="<<

<" '#A" <"

$. O"eraii "ri i%d co%ta(ilitatea deco%trilor c! clie%ii Livrri de )unuri i servicii pe credit comercial clasic (contul ?!!!)

Exemplu: Dntreprinderea P9Q livreaz ntreprinderii PLQ semi a)ricate (pentru urnizor)# respectiv materii prime (pentru client) la preul de '.""" lei plus :%9# actura ncas(ndu-se ulterior cu ordin de plat. +reul de nre*istrare la urnizor al semi a)ricatelor livrate este de <.""" lei. Dnre*istrrile din conta)ilitatea urnizorului (ntreprinderea P9Q) B livrarea semi a)ricatelor pe )az de actur iscal ?!!! & . A"! ??$A '.C'" '.""" C'"

B descrcarea *estiunii de semi a)ricatele v(ndute A!! & <?! <."""

B ncasarea creanei '!$! & ?!!! '.C'"

Livrri de )unuri i servicii pe credit cam)ial (contul ?!<)

E+em"l!: Dntreprinderea P9Q livreaz pe )az de actur ntreprinderii PLQ produse inite (pentru urnizor)# respectiv materiale auxiliare (pentru client) la preul de ?.'"" lei# exclusiv :%9. >urnizorul accept ca decontarea s se ac pe )aza unui )ilet la ordin ntocmit de client. 0up primirea e ectului comercial# urnizorul l depune n )anc i se ncaseaz la scaden. +reul de nre*istrare la urnizor al produselor inite livrate este de $.="" lei. Dnre*istrrile din conta)ilitatea urnizorului (ntreprinderii P9Q) B livrarea produselor inite pe )az de actur iscal ?!!! & . A"! '.<'' ?.'""

'<

??$A

=''

B descrcarea *estiunii de produsele inite v(ndute A!! & <?' $.=""

B acceptarea )iletului la ordin ?!< & ?!!! '.<''

B primirea e ectului comercial i depunerea acestuia la )anc pentru ncasare '!!< & ?!< '.<''

B ncasarea e ectului comercial la scaden '!$! & '!!< '.<''

Livrri de )unuri care au determinat ulterior apariia de creane incerte (contul ?!!=)

E+em"l!< 3e livreaz produse inite n sum de $.""" lei plus :%9# la pre de v(nzare# care au ost nre*istrate n conta)ilitate la costul de producie de !.!"" lei. ;lterior creana nu se mai poate ncasa din cauza insolva)ilitii clientului. B livrarea produselor inite pe )az de actur iscal ?!!! & . A"! ??$A $.<=" $.""" <="

B descrcarea *estiunii de produsele inite v(ndute A!! & <?' !.!""

B separarea creanei incerte ?!!= & ?!!! $.<="

B constituirea unui provizion pentru deprecierea creanelor 1=!? & ?C! $."""

B scoaterea din activ a creanei incerte . 1'? & ?!!= $.<=" $."""

'?

??$A

<="

B anularea provizionului pentru deprecierea creanelor ?C! & A=!? $."""

Livrri de )unuri i servicii pentru care nu s-au ntocmit acturi (conturile ?!= i ??$=)

E+em"l!< Dntreprinderea P9Q livreaz ntreprinderii PLQ# pe )az de aviz de nsoire a mr ii# produse inite (pentru urnizor)# respectiv piese de sc,im) (pentru client) la preul de !.""" lei plus :%9. Dn luna urmtoare se ntocmete# se trimite i se decontez actura prin )anc. +reul de nre*istrare al produselor inite livrate este de 1'" lei. Dnre*istrrile din conta)ilitatea urnizorului (ntreprinderii P9Q) B livrarea produselor inite pe )az de aviz de nsoire a mr ii ?!= & . A"! ??$= !.!C" !.""" !C"

B descrcarea *estiunii de produsele inite v(ndute A!! & <?' 1'"

B emiterea acturii iscale ?!!! ??$= & & ?!= ??$A !.!C" !C"

B ncasarea creanei '!$! & ?!!! !.!C"

Livrri de )unuri av(nd la )az practica avansurilor comerciale (pentru avansurile primite de la clieni 2 contul ?!C)

E+em"l!< 4on orm contractului# clientul acord urnizorului un avans cu ordin de plat n sum de $.<=" lei# iar n termen de trei zile urnizorul emite i trimite actura a erent avansului primit. ;lterior# urnizorul livreaz clientului mr uri# respectiv com)usti)ili n valoare '.""" lei plus :%9. +reul de nre*istrare la urnizor al mr urilor este de <.="" lei. 0econtarea acturii se ace prin )anc# in(ndu-se seama de avansul acordat

''

Dnre*istrrile din conta)ilitatea urnizorului (ntreprinderii P9Q) B ncasarea avansului de la client '!$! & ?!C $.<="

B emiterea acturii privind avansul primit i nre*istrarea :%9 a erent avansului ?!C & ??$A <=" 0ac actura se ntocmete n momentul primirii avansului se nre*istreaz: '!$! & . ?!C ??$A $.<=" $.""" <="

B livrarea mr urilor pe )az de actur iscal ?!!! & . A"A ??$A '.C'" '.""" C'"

B descrcarea *estiunii de mr urile v(ndute 1"A & <A! <.=""

B ncasarea creanei# mai puin avansul primit anterior '!$! & ?!!! <.'A"

B re*ularizarea avansului primit anterior . ?!C ??$A & ?!!! $.<=" $.""" <="

Livrri de )unuri pe credit comercial n valut

E+em"l!< 3e export produse inite n valoare de !".""" euro# la cursul de <.?C1" lei-euro. 0econtarea se ace la cursul de <#'!'' lei-euro. Exportatorul a nre*istrat produsele livrate la preul de $$.'"" lei. B livrarea produselor inite pe )az da actur iscal: !"."""B<#?C1" ?!!! & A"! <?.C1"

B descrcarea *estiunii de produsele inite v(ndute A!! & <?' $$.'""

'1

B ncasarea creanei externe - valoarea actual a creanei: !"."""B<#'!'' & <'.!'' lei - valoarea nominal a creanei: !"."""B<#?C1" & <?.C1" lei - venituri din di erene de curs valutar: !C' lei '!$? & . ?!!! A1' <'.!'' <?.C1" !C'

Livrri de )unuri mpreun cu am)ala@ele care circul n sistem de restituire (contul ?!C)

E+em"l!< 3e livreaz mr uri ()uturi rcoritoare) n valoare de !.""" lei# exclusiv :%9. +e un aviz de nsoire a mr ii se nre*istraz am)ala@ele a erente# care circul n sistem de restituire# n valoare de !"" lei. 4lientul reine pentru sine am)ala@e n valoare de <" lei# pe care urnizorul le actureaz ulterior. Dnre*istrrile din conta)ilitatea urnizorului B Livrarea mr urilor# mpreun cu am)ala@ele ?!!! & . A"A ??$A ?!C <=! !.!C" !.""" !C" !"" !""

?!!! <'=

& &

B restituirea am)ala@elor de ctre client ?!C <=! & & ?!!! <'= A" A"

B acturarea am)ala@elor nerestituite ?!C ?!!! & & A"A ??$A <" '#A"

B scoaterea din eviden a am)ala@elor nerestituite 1"= & <'= <"

'A

.. O"eraii "ri i%d co%ta(ilitatea deco%trilor c! "er#o%al!l -i c! a#i8!rrile #ociale E ectuarea calculelor privind c,eltuielile i reinerile salariale precum i impozitul pe salarii (at(t cele ale unitii c(t i cele ale salariatului)

'=

)TAT DE )ALARII PENTRU LUNA APRILIE $CC=


Nume i prenume E 7 F R :5:9L 3alariul de ncadrare '"" ''" ?'" ="" $<"" 3poruri !"" !$" '" $A" 3alariul )rut 1"" 1A" '"" ="" $'A" 493 C#'. 'A 1? ?= A1 $?' >ond de oma@ !. ' 1 ' = $? 4933 1#'. <C ?? << '$ !1= 0educeri $'" ?'" <'" $'" !<"" %enit impoza)il $?C !"1 1? ?!? =<< Impozit ?" !A !" 11 !<< 9vans $"" $"" !'" <"" ='" 8est de plata $'C <<C $'? $C= !!'"

0atoriile an*a@ailor - 493 C#'. - $?' - M569S !. - $? - 4933 1#'. - !1= - I6+5FI: 2 !<<

0atoriile an*a@atorului - 493 !C#A'. - '"= ($.'A" E !C#A'.) - M569S $#'. - 1? ($.'A" x $#'.) - 4933 A. - !=" ($.'A" E A.) - >5N0 0E 8I34 !#!?'. - $C ($.'A" E !#!?'.) - >N;933 "#A'. - !C ($.'A" E "#A'.) - 456I3I5N I:6 "#A'. - !C ($.'A" E "#A'.)

'C

- 5peraii privind c,eltuielile salariale suportate de ctre ntreprindere B nre*istrarea ondului de salarii realizat 1?! & ?$! $.'A"

B nre*istrarea contri)uiei unitii la asi*urrile sociale 1?'! & ?<!! '"=

B nre*istrarea contri)uiei unitii la ondul de oma@ 1?'$ & ?<A! 1?

B nre*istrarea contri)uiei unitii la asi*urrile sociale de sntate 1?'< & ?<!< !="

B nre*istrarea comisionului datorat Inspectoratului :eritorial de 6unc 1$$ & ??A.! !C

B nre*istrarea contri)uiei unitii pentru accidente de munc i )oli pro esionale 1<' & ??A.$ $C

B nre*istrarea contri)uiei unitii la ondul naional unic de asi*urri sociale de sntate 1<' & ??A.< !C

- 5peraii privind reinerile din salarii suportate de ctre salariai B plata avansului c,enzinal ?$' & '<!! ='"

B nre*istrarea contri)uiei personalului la asi*urrile sociale ?$! & ?<!$ $?'

B nre*istrarea contri)uiei personalului la ondul de oma@ ?$! & ?<A$ $?

B nre*istrararea contri)uiei an*a@ailor la asi*urrile sociale de sntate

1"

?$!

&

?<!?

!1=

B nre*istrarea impozitului pe venituri de natura salariilor ?$! & ??? !<<

B nre*istrarea avansurilor reinute ?$! & ?$' ='"

B ac,itarea n numerar a restului de plat ?$! & '<!! !.!'"

B ac,itarea contri)uiilor a erente salariilor . & ?<!! ?<!$ ?<!< ?<!? ?<A! ?<A$ ??? ??A.! ??A.$ ??A.< '!$! !.<=C '"= $?' !=" !1= 1? $? !<< !C $C !C

5peraii privind decontrile cu personalul an*a@at pe )az de convenei (statele de salarii i plata datoriilor privind cola)oratorii)

E+em"l!: Dn ta)elele de mai @os sunt redate in ormaii despre cola)oratorii unei societi comerciale: Numele i prenumele 0repturi )neti 9vans primit 9lte reineri EE ?'" $"" =" 77 $1" 3tatul de plat pe luna aprilie $""1 pentru cola)oratori: Nemele i 0repturi %enit 4933 %enit Impozit 9vans 9lte 8est de prenumele n )ani )rut 1#'. impoza)il reineri plat EE ?'" ?'" $C ?$! 1A $"" =" A? 77 $1" $1" !A $?< <C $"? :5:9L A!" A!" ?1 11? !"1 $"" =" $A=

1!

B nre*istrarea plii avansului acordat cola)oratorilor ?$' & '<!! $""

B nre*istrarea veniturilor )rute datorate cola)oratorilor 1$! & ?"! A!"

B nre*istrarea contri)uiei unitii la asi*urrile sociale de sntate: A!"xA.& '" 1?'< & ?<!< '"

B nre*istrarea contri)uiei cola)oratorilor la asi*urrile sociale de sntate ?"! & ?<!? ?1

B nre*istrarea impozitului datorat ?"! & ??? !"1

B nre*istrarea avansului acordat cola)oratorilor ?"! & ?$' $""

B nre*istrarea altor reineri ?"! & ?$A ="

B ac,itarea n numerar a restului de plat ?"! & '<!! $A=

B ac,itarea contri)uiilor i reinerilor din sumele datorate cola)oratorilor . ?<!< ?<!? ??? ?$A & '!$! $=$ '" ?1 !"1 ="

- 5peraii privind statu de plat al unui salariat a lat n concediu de incapacitate temporar de munc pentru o lun (concediu medical) i ac,itarea contri)uiilor a erente

1$

E+em"l!< 3e ntocmete statul de salarii pentru un salariat a lat n luna aprilie $""1 n concediu medical pentru incapacitate temporar de munc. 4oncediul medical calculat este de $A" lei# salariul de ncadrare este de <'" lei i are o persoan n ntreinere. Indemnizaia se suport !"' lei de ctre ntreprindere# iar di erena din )u*etul asi*urrilor sociale de sntate.
Nume prenume 99 i 3alariu ncadrare de <'" Indemnizaii $A" %enit Lrut $A" 493 C#'. <! 3oma@ !. ? 4933 1#'. " 0educeri <'" %enit Impoza)il " Impozit " 8est de plat $<'

B re*istrarea indemnizaiei suportate de ctre unitate 1?'= & ?$< !"'

B indemnizaia suportat din )u*etul asi*urarilor sociale de sntate (din contri)uia la >N;933) ??A & ?$< !1'

B nre*istrarea contri)uiei la )u*et asi*urrilor sociale (C#'.x<<") ?$< & ?<!$ <!

B nre*istrarea contri)uiei la ondul de oma@ ?$< & ?<A$ ?

B ac,itarea n numerar a restului de plat ?$< & '<!! $<'

B ac,itarea contri)uiilor a erente indemnizaiei . ?<!$ ?<A$ & '!$! <' <! ?

5peraii privind participarea personalului la pro it (contul ?$?)

E+em"l!< 9dunarea *eneral a asociailor ,otrte acordarea celor trei salariai a unor premii de c(te '"" lei# av(nd ca surs pro itul net. 3tatul de plat privind premiile acordate Nr. crt Numele %enit )rut Impozitul !1. 8est de plat !. EE '"" =" ?$" $. FF '"" =" ?$" <. %% '"" =" ?$" :5:9L !.'"" $?" !.$1"

1<

B repartizarea pro itului pentru stimulentele acordate !$C & !!A !.'""

B ntocmirea documentelor pentru acordarea stimulentelor din pro it !!A & ?$? !.'""

B impozitul reinut ?$? & ??? $?"

B ac,itarea n numerar a premiilor ?$? & '<!! !.$1"

B vrsarea ctre )u*etul de stat a impozitului ??? & '!$! $?"

- 5peraii privind drepturile de personal neridicate (contul ?$1) E+em"l!< ;n salariat al unei ntreprinderi nu-i ridic la termen c,enzina a $-a n sum de <'" lei. B drepturi de personal neridicate n termen le*al ?$! & ?$1 <'"

B ac,itarea ulterioar a salariului ?$1 & '<!! <'"

B sau prescrierea salariului neridicat de ctre an*a@at ?$1 & A'== <'"

- 5peraii privind avanta@ele n natur acordate salariailor (contul ?$!) E+em"l!< 5 ntreprindere acord lunar salariailor si avanta@e n natur reprezent(nd produse inite la preul de v(nzare de $.""" lei# plus :%9# preul de nre*istrare n conta)ilitate iind de !.?"" lei. B c,eltuieli salariale privind avanta@ele acordate salariailor n natur 1?! & ?$! $."""

1?

B diminuarea datoriilor salariale cu valoarea avanta@elor n natur acordate ?$! & A"! $."""

B :%9 a erent 1<' & ??$A <="

B descrcarea *estiunii de produsele acordate ca avanta@e n natur A!! & <?' !.?""

- 5peraii privind alte creane n le*tur cu personalul (contul ?$=$) E+em"l!< ;n salariat a nc,iriat un spaiu deza ectat din ntreprinderea n care lucreaz# pltind o c,irie lunar de <"" lei plus :%9. B nre*istrarea creanei privind c,iria de ncasat ?$=$ & . A"1 ??$A <'A <"" 'A

B ncasarea n numerar a creanei '<!! & ?$=$ <'A

B sau reinerea pe statul de plat a creanei ?$! & ?$=$ <'A

- 5peraii privind alte datorii i creane sociale (conturile ?$=!# ?<=!# ?<=$) E+em"l!< La s (ritul exerciiului N se nre*istreaz indemnizaii pentru concedii de odi,n nee ectuate n sum de !.'"" lei. Dn exerciiul N se nre*istreaz: B indemnizaii pentru concedii de odi,n nee ectuate 1?! & ?$=! !.'""

B contri)uia unitii la )u*ete

1'

. 1?'! 1?'$ 1?'< 1<'

&

?<=!

?1= $C1 <= !"' $=

Dn exerciiul N/! se nre*istreaz B includerea indemnizaiilor n statul de salarii n luna n care se pltesc ?$=! & ?$! !.'""

B includerea contri)uiilor a erente indemnizaiilor n o)li*aiile lunii curente ?<=! & . ?<!! ?<A! ?<!< ??A ?1= $C1 <= !"' <=

E+em"l!< 3e constat c n exerciiul precedent s-au vrsat n plus contri)uii ale unitii la ondul de asi*urri de sntate n sum de '"" lei. B nre*istrarea creanelor privind contri)uia unitii la asi*urrile sociale de sntate ?<=$ & A'== '""

B compensarea creanelor cu datoriile privind contri)uia unitii la asi*urrile sociale de sntate ?<!< & ?<A$ '""

:. O"eraii "ri i%d co%ta(ilitatea deco%trilor c! (!8et!l #tat!l!i - 5peraii privind impozitul pe pro it (contul ??!) E+em"l!< Dn trimestrul I al anului $""1 s-au nre*istrat urmtoarele ce,ltuieli i venituri: - c,eltuieli privind mr urile: =.""" lei; - c,eltuieli de sponsorizare: ?"" lei; - c,eltuieli privind penalitaile de nt(rziere: !"" lei; - venituri din v(nzarea mr urilor: !<.""" lei; - venituri din titluri de participare: <"" lei. +ierderea iscal din exerciiul precedent este de ?"" lei. 0eterminarea rezultatului impoza)il: - rezultatul conta)il & venituri 2 c,eltuieli & !<.<"" 2 =.'"" & ?.="" lei; - c,eltuieli nededucti)ile de sponsorizare & ?"" 2 (!<.<"" 2 =.!"")x$. & $C1 lei;

11

- c,eltuieli nededucti)ile totale & $C1 / !"" & <C1 lei - deduceri iscale & <"" / ?"" & A"" lei; - rezultatul impoza)il & ?.="" / <C1 -A"" & ?.?C1 lei 0eterminarea impozitului pe pro it: ?.?C1 x !1. & A!C lei B nre*istrarea impozitului pe pro it datorat pentru trimestrul I 1C! & ??! A!C

B virarea ctre )u*et a impozitului datorat ??! & '!$! A!C

E+em"l!< 5 micrntreprindere P4Q a nre*istrat venituri impoza)ile n valoare de !".""" lei. B calcularea i nre*istrarea impozitului pe venit !".""" x <. & <"" lei 1C= & ??! <""

B virarea ctre )u*et a impozitului ??! & '!$! <""

5peraii privind taxa pe valoare adu*at (re lectarea conturilor ??$<# ??$?# ??$1# ??$A# ??$=)

E+em"l!< 5 ntreprindere pltitoare de :%9 ac,iziioneaz materii prime n valoare de !.""" lei plus :%9. Dn cursul lunii se livreaz produse inite la preul de v(nzare de <.""" lei plus :%9. +reul de nre*istrare al produselor v(ndute este de $.!"" lei. La s (ritul lunii se ace re*ularizarea :%9. B ac,iziionarea de materii prime . & ?"! !.!C" <"! !.""" ??$1 !C" B livrarea produselor inite ?!!! & . A"! ??$A <.'A" <.""" 'A"

B scoaterea din eviden a produselor v(ndute A!! & <?' $.!""

1A

B re*ularizarea :%9 la s (ritul lunii ??$A & . ??$1 ??$< 'A" !C" <="

B ac,itarea :%9 de plat ??$< & '!$! <="

E+em"l!< 5 ntreprindere pltitoare de :%9 ac,iziioneaz materiale auxiliare n valoare de '"" lei plus :%9# ac,itate dintr-un avans de trezorerie. Dn cursul lunii actureaz servicii n valoare de <"" lei plus :%9. Dn luna urmtoare se calculeaz :%9 de plat n sum de 1" lei. La s (ritul iecrei luni se ace re*ularizarea :%9. B ac,iziionarea materialelor auxiliare . <"$! ??$1 & ?"! 'C' '"" C'

B acturarea serviciilor e ectuate ?!!! & . A"? ??$A <'A <"" 'A

B re*ularizarea :%9 la s (ritul lunii . ??$A ??$? & ??$1 C' 'A <=

B compensarea la s (ritul lunii urmtoare a :%9 de recuperat cu :%9 de plat ??$< & ??$? <=

B ac,itarea n numerar a :%9 rmas de plat ??$< & '<!! $$

1=

E+em"l!< Dntreprinderea P9Q livreaz ntreprinderii PLQ# pe )az de aviz de nsoire a mr ii# produse inite (pentru urnizor)# respectiv piese de sc,im) (pentru client) la preul de !.""" lei plus :%9. Dn luna urmtoare se ntocmete# se trimite i se decontez actura prin )anc. +reul de nre*istrare al produselor inite livrate este de 1'" lei. Dnre*istrrile din conta)ilitatea clientului (ntreprinderii PLQ) B ac,iziionarea pieselor de sc,im) pe )aza avizului de nsoire a mr ii . & ?"= !.!C" <"$? !.""" ??$= !C" B primirea acturii iscale ?"= ??$1 & & ?"! ??$= !.!C" !C"

B ac,itarea datoriei ?"! & '!$! !.!C"

E+em"l!< 3e import materii peime n valoare de '.""" euro# la cursul de <#'$$" lei-euro. 0econtarea se ace la cursul de <#'<=" lei-euro. :%9 se ac,it prin virament )ancar. B ac,iziionarea materiilor prime: '.""" euroB<#'$$" <"! & ?"! !A.1!"

B ac,itarea :%9 a erent materiilor prime importate: !A.1!"leiB!C. ??$1 & '!$! <.<?'#C"

B ac,itarea datoriei externe - valoarea actual a datoriei: '."""B<#'<=" & !A.1C" lei - valoarea nominal a datoriei: '."""B<#'$$"& !A.1!" lei - c,eltuieli din di erene de curs valutar: =" lei . ?"! 11' & '!$? !A.1C" !A.1!" ="

- 5peraii privind su)veniile de primit (contul ??') E+em"l!< 5 ntreprindere produce i comercializeaz produse pentru care se acord su)venii pentru acoperirea di erenei de pre dintre costul e ectiv (mai mare) i preul de v(nzare (mai mic). 0in documentaia depus la or*anele competente rezult o crean n sum de ?.""" lei. ;lterior su)venia se ncaseaz prin )anc.

1C

B su)venia de exploatare de primit ??' & A?! ?.""" ?."""

B ncasarea creanei '!$! & ??' -

5peraii privind datoriile din alte impozite# taxe i vrsminte asimilate (impozitul pe dividende# accizele# imozitele i taxele locale 2 contul ??1)

B se nre*istreaz n conta)ilitate accize n valoare de '"" lei# care intr n costul de ac,iziie al materiilor prime importate <"! & ??1 '""

B ac,itarea cu ordin de plat a accizelor ??1 & '!$! '""

B nre*istrarea impozitului pe cldiri 1<' & ??1 $""

B ac,itarea n numerar a impozitului pe cldiri ??1 & '<!! $""

E+em"l!< +e )aza procesului ver)al ntocmit n urma unui control al or*anelor iscale se nre*istreaz ma@orri n sum de !"" lei pentru neplata la termen a impozitului pe pro it i diminuri de penaliti n sum de 1" lei privind :%9 de plat# care au ost calculate i vrsate n anul precedent. B ma@orri de nt(rziere pentru neplata la termen a impozitului pe pro it 1'=! & ??=! !""

B creane privind diminuarea penalitilor ??=$ & A'=! 1"

A"

;. O"eraii "ri i%d co%ta(ilitatea deco%trilor ,% cadr!l 8r!"!l!i -i c! a#ociaii 5peraii privind decontrile n cadrul *rupului (conturile ?'!!# ?'!=)

E+em"l!< 3ocietatea mam acord unei iliale din cadrul *rupului un a@utor inanciar pe 1 luni n sum de !".""" lei# cu o do)(nd lunar de !.# care se deconteaz n exerciiul inanciar urmtor. Dn conta)ilitatea societii mam B acordarea a@utorului inanciar ?'!! & '!$! !"."""

B nre*istrarea do)(nzilor de ncasat !".""" x !. x 1 luni & 1"" lei ?'!= & A11 1""

B ncasarea mprumutului i a do)(nzilor a erente '!$! . !".1"" ?'!! !".""" ?'!= 1"" Dn conta)ilitatea ilialei B primirea a@utorului inanciar '!$! & ?'!! !".""" &

B nre*istrarea do)(nzilor de pltit 111 & ?'!= 1""

B ac,itarea mprumutului i a do)(nzilor a erente . ?'!! ?'!= & '!$! !".1"" !".""" 1""

- 5peraii a erente decontrilor privind interesele de participare (conturile ?'$!# ?'$=) E+em"l!< 3ocietatea comercial P9Q acord societii comerciale PLQ un a@utor inanciar# incluz(nd un interes de participare n sum de '.""" lei# cu o do)(nd de =. pe an. 0up un an se ncaseaz prin virament )ancar do)(nzile i se convertete mprumutul n aciuni su) orm de interese de participare# emise de ctre societatea comercial PLQ. Dn conta)ilitatea societii P9Q B acordarea a@utorului inanciar

A!

?'$!

&

'!$!

'."""

B nre*istrarea do)(nzilor de ncasat: '."" x =. & ?"" lei ?'$= & A11 ?""

B ncasarea do)(nzilor '!$! & ?'$= ?"" B conversia a@utorului inanciar n aciuni su) orm de interese de participare $1< & ?'$! '."""

Dn conta)ilitatea societii PLQ B primirea a@utorului inanciar '!$! & ?'$! '."""

B nre*istrarea do)(nzilor de pltit 111 & ?'$= ?""

B ac,itarea do)(nzilor ?'$= & '!$! ?""

B conversia a@utorului inanciar n aciuni ?'$! & !"!$ '."""

5peraii privind decontrile cu asociaii (conturile ?''!# ?''=# ?'1# ?'A)

E+em"l!< ;n asociat mprumut societatea cu un numerar de ?.""" lei pentru e ectuarea unor pli ctre urnizori. 0up 1 luni asociatului i se restituie suma n numerar# mpreun cu do)(nda de <"" lei. B sume depuse de asociat i lsate temporar la dispoziia unitii '<!! & ?''! ?."""

B do)(nzi a erente sumelor depuse de asociat 111 & ?''= <""

B restituirea sumelor ctre asociat i ac,itarea do)(nzilor a erente

A$

. ?''! ?''=

&

'<!!

?.<"" ?.""" <""

E+em"l!< 3e constituie o ntreprindere su) orma unei societi comerciale cu rspundere limitat cu un capital su)scris de <.""" lei# care se vars ast el: - teren evaluat la valoarea de !.'"" lei; - numerar depus la )anc: !.'"" lei. ;lterior se retra*e un acionar i i se ac,it n numerar suma de '"" lei# reprezent(nd contravaloarea prilor sociale depuse. B su)scrierea capitalului ?'1 & !"!! <."""

B vrsarea capitalului social . $!!! '!$! & ?'1 <.""" !.'"" !.'""

B re*ularizarea capitalului !"!! & !"!$ <."""

B suma ac,itat asociatului care se retra*e ?'1 & '<!! '""

B diminuarea capitalului social !"!$ & ?'1 '""

E+em"l!< 3e repartizeaz la dividende pro itul reportat din anii precedeni n sum de !.""" lei. 0up reinerea i virarea impozitului pe dividende cu ordin de plat# dividendele nete se las temporar de ctre asociat la dispoziia unitii. B repartizarea rezultatului reportat la dividende !!A & ?'A !."""

B reinerea impozitului pe dividende ?'A & ??1 '"

B virarea cu ordin de plat a impozitului pe dividende ??1 & '!$! '"

A<

B dividende nete lsate de asociai la dispoziia unitii ?'A & ?''! C'"

5peraii privind asocierile n participaie (conturile ?'=!# ?'=$)

E+em"l!< 0ou ntreprinderi se asociaz pentru cumprarea i des acerea n comun a unui lot de mar . 4ota de participare a iecrui asociat este de '".. >iecare participant ac,it prin )anc asociaiei suma de <.""" lei. 3e ac,iziioneaz mr uri n valoare de 1.""" lei# plus :%9# care se ac,it cu ordin de plat. 6r urile se livreaz la valoarea de =.""" lei plus :%9# ncasarea c(ndu-se cu ordin de plat. 9sociaia transmite asociailoe pe )az de decont cotaparte din veniturile i c,eltuielile a erente a acerii. 9sociaia restituie asociailor prin )anc sumele ncasate iniial i ac,it pro itul )rut. Dn conta)ilitatea asociaiei B ncasarea sumelor de la asociai '!$! & . 1.""" ?'=!-9 <.""" ?'=!-L <."""

B ac,iziionarea mr urilor . <A! ??$1 & ?"! A.!?" 1.""" !.!?"

B plata urnizorului ?"! & '!$! A.!?"

B livrarea mr urilor ?!!! & . A"A ??$A C.'$" =.""" !.'$"

B scoaterea din eviden a mr urilor livrate 1"A & <A! 1."""

B ncasarea creanei

A?

'!$!

&

?!!!

C.'$"

B transmiterea c,eltuielilor ctre asociai pe )az de decont: 1."""-$ & <.""" lei . & 1"A 1.""" ?'=!-9 <.""" ?'=!-L <.""" B transmiterea veniturilor ctre asociai pe )az de decont: =."""-$ & ?.""" lei A"A & . =.""" ?'=!-9 ?.""" ?'=!-L ?."""

B restituirea sumelor primite anterior i plata pro itului )rut ctre asociai . & ?'=!-9 ?'=$-L '!$! =.""" ?.""" ?."""

Dn conta)ilitatea asociatului P9Q B ac,itarea sumelor ctre asociaie ?'=$ & '!$! <."""

B primirea c,eltuielilor prin trans er 1"A & ?'=$ <."""

B primirea veniturilor prin trans er ?'=$ & A"A ?."""

B primirea sumelor restituite anterior i a pro itului )rut '!$! & ?'=$ ?."""

=. O"eraii "ri i%d co%ta(ilitatea deco%trilor c! de(itorii -i creditorii di er-i E+em"l!< 5 societate comercial ac,iziioneaz !"" de aciuni cu preul de $ lei-aciune. ;lterior vinde $" aciuni cu preul de $#'" lei-aciune. 0econtrile se ac prin )anc. B ac,iziionarea titlurilor de plasament !"" x $ & $"" lei '"< & ?1$ $""

B ac,itarea datoriei privind aciunile ac,iziionate

A'

?1$

&

'!$!

$""

B v(nzarea aciunilor

?1!

&

. '"< A1?$

$'" $"" '"

B ncasarea creanelor din v(nzarea aciunilor '!$! & ?1! $'"

>. O"eraii "ri i%d co%ta(ilitatea co%t!rilor de re8!lari6are - 5peraii privind c,eltuielile nre*istrate n avans (contul ?A!) E+em"l!< 5 ntreprindere ac,it cu numerar n decem)rie anul $""' un a)onament la revista PEconomistulQ pentru anul $""1 n valoare de !$" lei plus :%9. Dn anul $""1 se include lunar n rezultat cota/parte din valoarea a)onamentului Dn conta)ilitatea ntreprinderii: B ac,itarea a)onamentului . ?A! ??$1 & '<!! !<"#=" !$" !"#="

B includerea lunar n rezultat a unei pri din valoarea a)onamentului 1$= & ?A! !"

5peraii privind veniturile nre*istrate n avans (contul ?A!)

Dn conta)ilitatea redaciei:< B ncasarea a)onamentului '<!! & . ?A$ ??$A !<"#=" !$" !"#="

B includerea lunar n rezultat a unei pri din valoarea a)onamentului

A1

?A$

& -

A"!

!"

5peraii privind evidena sumelor n curs de clari icare (contul ?A<)

E+em"l!< 3e constat o lips de materii prime n valoare de !"" lei din motive nc neclari icate. ;lterior se sta)ilete c rspunderea pentru aceast lips revine unei societi de transport# creia i se imput valoarea actual a metriilor prime de !!" lei plus :%9. 4reana se ncaseaz n numerar. B lipsuri de materii prime din cauze neclari icate ?A< & <"! !""

B includerea n c,eltuieli a materiilor prime lips: 1"! & ?A< !""

B suma imputat societii de transport ?1! & . A'=! ??$A !<"#C" !!" $"#C"

B ncasarea creanei n numerar '<!! & ?1! !<"#C"

E+em"l!< 3e ncaseaz n mod eronat n contul )ancar suma de ?"" lei. ;lterior# suma se restituie destinatarului. B ncasarea din eroare a sumei n contul )anca '!$! & ?A< ?""

B restituirea sumei ?A< & '!$! ?""

?. O"eraii "ri i%d co%ta(ilitatea deco%trilor ,% cadr!l !%itii - 5peraii privind decontrile ntre unitate i su)uniti E+em"l!< 5 unitate trimite unei su)uniti piese de sc,im) n valoare de '" lei i i vireaz cu ordin de plat suma de $"" lei. ;lterior# su)unitatea ac,it unitii un numerar de !"" lei. Dn conta)ilitatea unitii

AA

B trans erul pieselor de sc,im) i a sumei de )ani ?=! & . <"$? '!$! $'" '" $"" !""

B ncasarea sumei '<!! & ?=!

Dn conta)ilitatea su)unitii B primirea valorilor materiale i )neti . <"$? '!$! & ?=! $'" '" $""

B ac,itarea numerarului ?=! & '<!! $'"

5peraii privind decontrile ntre su)uniti (contul ?=$)

E+em"l!< 3u)unitatea P9Q transmite su)unitii PLQ mr uri n valoare de <$" lei i suma de C" lei ac,itat n numerar. ;lterior# su)unitatea PLQ restituie su)unitii P9Q suma de <'" lei cu ordin de plat. Dn conta)ilitatea su)unitii P9Q B trans erul mr urilor i a sumelor de )ani ?=$ & . <A! '<!! ?!" <$" C"

B ncasarea sumei '!$! & ?=$ <'"

Dn conta)ilitatea su)unitii PLQ B primirea valorilor materiale i )neti . <A! '<!! & ?=$ ?!" <$" C"

B ac,itarea sumei ?=$ & '!$! <'"

A=

B. O"erai!%i "ri i%d co%ta(ilitatea "ro i6ioa%elor "e%tr! de"recierea crea%elor 5peraiuni privind provizioanele pentru deprecierea creanelor 2 clieni (contul ?C!)

E+em"l!< 5 societate comercial livreaz produse inite la preul de v(nzare de 1"" lei plus :%9# preul de nre*istrare al acestora iind de ?"" lei. 5 ,otr(re @udectoreasc declar starea de aliment a clientului. Dn urma ,otr(rii @udectoreti de initive care atest imposi)ilitatea ncasrii creanei# aceasta este scoas din activ. ;lterior se recupereaz n numerar $'. din valoarea creanei. B livrarea produselor inite ?!!! & . A"! ??$A A!? 1"" !!?

B scoaterea din eviden a produselor inite livrate A!! & <?' ?""

B trans erul creanei la clieni inceri ?!!= & ?!!! A!?

B constituirea provizionului pentru deprecierea creanei 1=!? & ?C! 1""

B nre*istrarea pierderii din creane . 1'? ??$1 & ?!!= A!? 1"" !!?

B anularea provizionului care rm(ne r o)iect ?C! & A=!? A!?

B urmrirea n continuare a creanei p(n la prescripie ="<? & A!?

B reactivarea a $'. din valoarea iniial a creanei

AC

?1!

&

. A'? ??$A

!A=#'" !'" $=#'"

B ncasarea n numerar a creanei '<!! & ?1! !A=#'"

B scoaterea din evidena extra)ilanier a creanei ncasate & ="<? !A=#'"

5peraii privind provizioanele pentru deprecierea creanelor 2 decontri n cadrul *rupului i cu asociaii (contul ?C')

E+em"l!< 3ocietatea mam acord unei iliale din cadrul *rupului un a@utor inanciar n sum de '.""" lei. 0in cauza insolva)ilitii ilialei# creana se a l n situaia pro)a)il de a nu mai putea i ncasat. ;lterior# situaia inanciar a ilialei se redreseaz# iar creana este ncasat. 0econtrile se ac prin )anc. B acordarea mprumutului ?'!! & '!$! '."""

B constituirea provizionului pentru deprecierea creanei 1=1? & ?C' '."""

B ncasarea creanei '!$! & ?'!! '."""

B anularea provizionului ?C' & A=1? '."""

5peraii privind provizioanele pentru deprecierea creanelor 2 de)itori diveri (contul ?C1)

E+em"l!< 3e vinde un depozit cu preul de ?".""" lei# exclusiv :%9. %aloarea conta)il a depozitului este de <".""" lei# iar amortizarea cumulat este de !'.""" lei. 4reana devine

="

incert din cauza situaiei inanciare precare a de)itorului. 5 instan @udectoreasc declar imposi)ilitatea ncasrii creanei din cauza alimentului de)itorului. ;lterior creana se recupereaz# ncas(ndu-se cu ordin de plat. B v(nzarea depozitului ?1! & . A'=< ??$A ?A.1"" ?".""" A.1""

B scoaterea din eviden a depozitului v(ndut . $=!$ 1'=< & $!$ <".""" !'.""" !'."""

B constituirea provizionului pentru deprecierea creanei 1=!? & ?C1 ?"."""

B nre*istrarea pierderii din creane . 1'? ??$1 & ?1! ?A.1"" ?".""" A.1""

B anularea provizionului care rm(ne r o)iect ?C1 & A=!? ?"."""

B urmrirea n continuare a creanei# p(n la prescripie ="<? & ?A.1""

B rectivarea creanei ?1! & . A'? ??$A ?A.1"" ?".""" A.1""

B ncasarea creanei '!$! & ?1! ?A.1""

B scoaterea din eviden a creanei ncasate & ="<? ?A.1""

=!

V. CONTABILITATEA TRE5ORERIEI
1. O"eraii "ri i%d co%ta(ilitatea i% e#tiiilor "e terme% #c!rt 5peraii privind titlurile de plasament (conturile '"!# '"$# '"<# '"'# '"1# '"=# '"C) a& C!m"rarea #a! r#c!m"rarea titl!rilor de "la#ame%t (& VE%6area titl!rilor de "la#ame%t la !% "re mai mare decEt "re!l de c!m"rare c& A%!larea aci!%ilor "ro"rii r#c!m"rate la !% "re mai mic dect aloarea %omi%al d& VE%6area titl!rilor de "la#ame%t la !% "re mai mic decEt "re!l de c!m"rare e& A%!larea aci!%ilor "ro"rii r#c!m"rate la !% "re mai mare decEt aloarea %omi%al f& A%!larea o(li8ai!%ilor emi#e -i r#c!m"rate E+em"l!l 1: 5 ilial ac,iziioneaz n scop speculativ un pac,et de '"" aciuni emise de ctre o alt ilial din cadrul aceluiai *rup la costul de ac,iziie de $ lei-aciunie# pe care le ac,it prin )anc. ;lterior se v(nd n numerar ?"" de aciuni cu preul de $#'" lei-aciune i !"" aciuni cu preul de !#=" lei-aciune. B ac,iziionarea aciunilor: '"" x $ & !.""" lei '"! & '"C !."""

B ac,itarea aciunilor '"C & '!$! !."""

B v(nzarea cu c(ti* a aciunilor: ?"" x $#'" & !.""" lei '<!! & . '"! A1?$ !.""" ="" $""

B v(nzarea cu pierdere a aciunilor: !"" x !#=" & !=" lei . '<!! 11?$ & '"! $"" !=" $"

E+em"l!l $< Dn vederea reducerii capitalului social se rscumpr prin intermediul unei societi de valori mo)iliare (3%6) un pac,et de !.""" de aciuni proprii cu preul de ! lei-)ucata# care se anuleaz. 4omisionul 3%6 este de !. din valoarea tranzaciei.

=$

%arianta I: %aloarea nominal a aciunilor este de "#C" lei-)ucata; %arianta II: %aloarea nominal a aciunilor este de !#!" lei-)ucata. B rscumprarea aciunilor proprii '"$ & '!$! !."""

B ac,itarea comisionului datorat 3%6: !.""" x !. & !" lei 1$A & '!$! !"

B %arianta I: anularea aciunilor rscumprate . !"!$ 11= & '"$ !.""" C"" !""

B %arianta II: anularea o)li*aiunilor rscumprate !"!$ & . '"$ A1= !.!"" !.""" !""

E+em"l!l .< 3e cumpr cu numerar '"" de aciuni cu preul de !"lei-)ucata. ;lterior se v(nd !"" de aciuni cu preul de !$ lei-)ucata i '" de aciuni cu preul de C lei-)ucata. Dncasarea creanelor se ace prin )anc. B ac,iziionarea cu numerar a aciunilor '"< & '<!! '."""

B v(nzarea cu c(ti* a aciunilor ?1! & . '"< A1?$ !.$"" !.""" $""

B v(nzarea cu pierdere a aciunilor . ?1! 11?$ & '"< '"" ?'" '"

B ncasarea prin )anc a aciunilor v(ndute '!$! & ?1! !.1'"

=<

E+em"l!l :< 3e contracteaz un mprumut din emisiuni de o)li*aiuni n valoare de 1.""" lei# care de v(nd n numerar. La scaden se rscumpr n numerar o)li*aiunile emise la valoarea nominal. B su)scrierea mprumutului ?1! & !1! 1."""

B v(nzarea o)li*aiunilor emise '<!! & ?1! 1."""

B rscumprarea o)li*aiunilor emise '"' & '<!! 1."""

B anularea o)li*aiunilor emise !1! & '"' 1.""" E+em"l!l ;< 3e ac,iziioneaz 1"" de o)li*aiuni cu preul de ' lei-)ucata. $"" de o)li*aiuni se ac,it imediat cu numerar# restul se vor ac,ita prin )anc. +entru o)li*aiunile deinute# unitii i se cuvine o do)(nd de $"" lei# care se ncaseaz n numerar. ;lterior se v(nd cu numerar <"" de o)li*aiuni cu preul de 1 lei-)ucata i !"" de o)li*aiuni cu preul de ? lei-)ucata. B ac,iziionarea o)li*aiunilor '"1 & . '<!! '"C <.""" !.""" $."""

B ac,itarea celor ?"" de o)li*aiuni '"C & '!$! $."""

B nre*istrarea do)(nzii cuvenite '"== & A1$ $""

B ncasarea do)(nzii '<!! & '"== $""

B v(nzarea cu c(ti* a o)li*aiunilor '<!! & . '"1 A1?$ !.="" !.'"" <""

=?

B v(nzarea cu pierdere a o)li*aiunilor . & '"1 '"" '<!! ?"" 11?$ !"" $. O"eraii "ri i%d co%ta(ilitatea alorilor de ,%ca#at a& (& c& a& (& c& d& a& (& 5peraii privind cecurile de ncasat (contul '!!$) 'act!rarea de (!%!ri Primirea de cec!ri de ,%ca#at 9%ca#area cec!rilor O"eraii "ri i%d efectele de ,%ca#at "rimite de la clie%i 7co%t!l ;11.& 'act!rarea de (!%!ri Acce"tarea !%!i (ilet la ordi% de ctre f!r%i6or Primirea -i de"!%erea efect!l!i comercial la (a%c 9%ca#area la #cade% a (ilet!l!i la ordi% O"eraii "ri i%d efectele remi#e #"re #co%tare 7co%t!l ;11:& Primirea !%!i efect de comer -i de"!%erea ace#t!ia #"re #co%tare )co%tarea "ro"ri!G6i# a efect!l!i de comer

E+em"l!l 1: Dntreprinderea P9Q e ectueaz pentru ntreprinderea PLQ lucrri de reparaii n valoare de $.""" lei# plus :%9. 0econtarea acturii se ace pe )aza unui cec emis de ctre societatea PLQ. B emiterea acturii privind lucrrile e ectuate ?!!! & . A"? ??$A $.<=" $.""" <="

B primirea cecului i depunerea lui la )anc pentru ncasare '!!$ & ?!!! $.<="

B ncasarea cecului '!$! & '!!$ $.<="

E+em"l!l $< 5 ntreprindere livreaz produse inite la preul de '.""" lei plus :%9# pe )az de actur. >urnizorul accept ca decontarea s se ac pe )aza unui )ilet la ordin ntocmit de client. 0up primirea e ectului comercial# urnizorul l depune la )anc i se ncaseaz la scaden. +reul de nre*istrare la urnizor al produselor inite livrate este de <.'"" lei.

='

B livrarea produselor inite pe )az de actur ?!!! & . A"! ??$A '.C'" '.""" C'"

B descrcarea *estiunii de produsele inite v(ndute A!! & <?' <.'""

B acceptarea )iletului la ordin de ctre urnizor ?!< & ?!!! '.C'"

B primirea i depunerera e ectului comercial la )anc '!!< & ?!< '.C'"

B ncasarea )iletului la ordin la scaden '!$! & '!!< '.C'"

E+em"l!l .< 5 societate deine un )ilet la ordin n valoare de !.'"" lei cu o scaden de <"zile. 3ocietatea opteaz pentru scontarea e ectului de comer contra unei taxe de scont de <" lei. B remiterea )iletului la ordin spre scontare '!!? & '!!< !.'""

B ncasarea )iletului la ordin nainte de scaden# mai puin taxa de scont . '!$! 111 & '!!? !.'"" !.?A" <"

.. O"eraii "ri i%d co%ta(ilitatea ,%ca#rilor -i "lilor efect!ate "ri% co%t!rile (a%care a& (& c& d) 5peraii privind conturile curente la )nci O"eraii "ri i%d co%t!rile la (%ci ,% lei 7co%t!l ;1$1& O"eraii "ri i%d co%t!rile la (%ci ,% al!t 7co%t!l ;1$:& O"eraii "ri i%d #!mele ,% c!r# de deco%tare 7co%t!l ;1$;& O"eraii "ri i%d do(E%6ile de ,%ca#at afere%te di#"o%i(ilitilor (%e-ti aflate ,% co%t!l de di#"o%i(il 7co%t!l ;1?>& -i do(E%6ile de "ltit (%cii "e%tr! creditele de tre6orerie "rimite "ri% co%t!l c!re%t 7co%t!l ;1?=&

=1

E+em"l!l 1< 3e export produse inite n valoare de !".""" ;30 la cursul de $#C'!" lei-;30. 0econtarea se ace la cursul de $#C1<' lei-;30. Exportatorul a nre*istrat produsele livrate la preul de $<.""" lei. La s (ritul lunii n care s-a ncasat actura# cursul era de $.CA'" lei# c(nd se calculeaz di erenele de curs valutar. 3e consider aceleai date i n cazul unui importator de materii prime. Dn conta)ilitatea exportatorului B livrarea produselor inite ?!!! & A"? $C.'!"

B descrcarea *estiunii de produsele inite livrate A!! & <?' $<."""

B ncasarea creanei n valut '!$? & . ?!!! A1' $C.1<' $C.'!" !$'

B di erenele de curs valutar la s (ritul lunii: !".""" ;30 x ($#CA'" 2 $#C1<') & !!' '!$? & A1' !!'

Dn conta)ilitatea importatorului B ac,iziionarea materiilor prime <"! & ?"! $C.'!"

B ac,itarea :%9 n vama ??$1 & '!$! '.1"1#C"

B ac,itarea datoriei n valut . ?"! 11' & '!$? $C.1<' $C.'!" !$'

E+em"l!l $< 5 societate comercial expediaz prin pot mr uri n valoare de !.""" lei# plus :%9# costul de ac,iziie al acestora iind de A'" lei. 3e primete mandatul potal care atest decontarea creanei# ns suma nu a intrat n contul )ancar. ;lterior suma este consemnat n extrasul de cont. B livrarea mr urilor

=A

?!!!

. !.!C" A"A !.""" ??$A !C" B descrcarea *estiunii de mr urile livrate 1"A & <A! A'"

&

B primirea mandatului potal '!$' & ?!!! !.!C"

B intrarea sumei n contul )ancar '!$! & '!$' !.!C"

E+em"l!l .: 3e vireaz suma de !.'"" lei ntr-un cont distinct n vederea cumprrii de euro. 3e cumpr ?"" euro la cursul de <#''$" lei-euro# comisionul ac,itat iind de $' lei. 3uma rmas se trans er n contul de disponi)il n lei. La s (ritul lunii cursul era de <#'='" lei-euro# c(nd se nre*istraz di erene de curs valutar. B virarea sumei ntr-un cont distinct '!$' & '!$! !.'""

B cumprarea valutei: ?"" x <#''$" & !.?$"#=" lei '!$? & '!$' !.?$"#="

B ac,itarea comisionului 1$A & '!$! $'

B virarea n contul de disponi)il a sumei rmase '!$! & '!$' AC#$"

B di erene de curs valutar la s (ritul lunii: ?"" E;8 x (<#'='" 2 <#''$") & !<#$" '!$? & A1' !<#$"

E+em"l!l :< 3e nre*istreaz n conta)ilitate urmtoarele operaii privind do)(nzile a erente soldului de)itor sau creditor al contului '!$!. B do)(nzi ac,itate n sum de !"" lei# con orm extrasului de cont 111 & '!$! !""

B do)(nzi datorate# dar neac,itate n luna curent n sum de '" lei

==

111

&

'!=1

'"

B ac,itarea do)(nzilor restante '!=1 & '!$! '"

B do)(nzi ncasate n sum de ?" lei# con orm extrasului de cont '!$! & A11 '"

B do)(nzi de ncasat a erente lunii curente n sum de $" lei# neaprute n extrasul de cont p(n la s (ritul lunii '!=A & A11 $"

B do)(nzi a erente lunii precedente# aprute n extrasul de cont n luna curent '!$! & '!=A $"

- 5peraii privind creditele )ancare pe termen scurt a& O"eraii "ri i%d creditele (a%care "e terme% #c!rt acordate -i ram(!r#ate #a! tra%#ferate la credite re#ta%te 7co%t!l ;1B1& (& O"eraii "ri i%d creditele (a%care "e terme% #c!rt %eram(!r#ate la #cade% "rec!m -i cele re#ta%te ram(!r#ate 7co%t!l ;1B$& c& O"eraii "ri i%d do(E%6ile afere%te creditelor (a%care "e terme% #c!rt datorate -i cele acDitate (%cii 7co%t!l ;1B?& E+em"l!l 1< 3e primete un credit )ancar pe $ luni n sum de C.""" lei# care tre)uie ram)ursat n dou rate lunare e*ale. 0o)(nda este de $". pe an i tre)uie ac,itat lunar. 0in cauza unor di iculti inanciare# rata i do)(nda a erente ultimei luni se ac,it n luna urmtoare. B primirea creditului pe $ luni n sum de C.""" lei '!$! & '!C! C."""

B ac,itarea do)(nzii n prima lun: C.""" x $". -!$ luni & !'" 111 & '!$! !'"

B ram)ursarea primei rate a creditului '!C! & '!$! ?.'""

B do)(nzi neac,itate la scaden a erente ultimei luni ?.'"" x $".-!$ luni & A'

=C

111

&

'!C=

A'

B nre*istrarea creditului restant '!C! & '!C$ ?.'""

B ac,itarea n luna urmtoare a do)(nzii restante i a creditului restant . '!C= '!C$ & '!$! ?.'A' A' ?.'""

:. O"eraii "ri i%d co%ta(ilitatea deco%trilor ,% %!merar 5peraii privind decontrile n numerar n lei 2 ncasri i pli (contul '<!!) 5peraii privind decontrile n numarar n valut 2 ncasri i pli (contul '<!?)

E+em"l!< 3e export semi a)ricate n valoare de !.""" E;8 la cursul de <#'<'" lei-E;8. 0econtarea se ace n numerar la cursul de <#'!!" lei-E;8# iar suma se depune n contul )ancar. Exportatorul a nre*istrat produsele livrate la preul de $.1'" lei. 3e iau n considerare aceleai date pentru a nre*istra un import de mr uri. Dn conta)ilitatea exportatorului B livrarea semi a)ricatelor ?!!! & A"$ <.'<'

B descrcarea *estiunii de semi a)ricatele livrate A!! & <?' $.1'"

B ncasarea n numerar a creanei externe . '<!? 11' & ?!!! <.'<' <.'!! $?

B depunerea la )anc a numerarului n valut '=! & '<!? <.'!! '!$? & '=! <.'!!

Dn conta)ilitatea importatorului B ac,iziionarea mr urilor <A! & ?"! <.'<'

C"

B ac,itarea n numerar a datoriei externe ?"! & . <.'<' '<!? <.'!! A1' $? ;. O"eraii "ri i%d co%ta(ilitatea altor alori de tre6orerie 5peraii privind ac,iziionarea i consumarea (utilizarea) tim)relor iscale i potale (contul '<$!) 5peraii privind ac,iziionarea i consumarea (utilizarea) )iletelor de tratament i odi,n (contul '<$$) 5peraii privind ac,iziionarea i consumarea (utilizarea) tic,etelor i )iletelor de cltorie (conul '<$<) 5peraii privind ac,iziionarea i consumarea (utilizarea) tic,etelor de mas# )onurilor valorica i a altor valori (contul '<$=)

E+em"l!l 1< 3e ac,iziioneaz n numerar tim)re potale n valoare de <" lei# care ulterior se utilizeaz pentru trimiterea corespondenei. B cumprarea tim)relor potale '<$! & '<!! <"

B utilizarea tim)relor 1$1 & '<$! <"

E+em"l!l $: 3e ac,iziioneaz )onuri de com)usti)ili n valoare de !"" lei# plus :%9# ac,itate cu numerar. Lonurile se utilizeaz pentru cumprarea de com)usti)ili# care ulterior se d n consum. B ac,iziionarea )onurilor de com)usti)il . '<$= ??$1 & '<!! !!C !"" !C

B utilizarea )onurilor pentru cumprarea de com)usti)il <"$$ & '<$= !""

B consumul com)usti)ililor 1"$$ & <"$$ !""

C!

E+em"l!l .< 3e ac,iziioneaz )ilete de tratament ac,itate n numerar n valoare de <"" lei# care se repartizeaz unor salariai ce vor urma un tratament. B ac,iziionarea )iletelor de tratament '<$$ & '<!! <"" B utilizarea )iletelor 1?'= & '<$$ <"" Exemplul ?: 3e ac,iziioneaz tic,ete de mas cu valoarea nominal de '"" lei# costul imprimatelor iind de '" lei plus :%9# care se ac,it prin )anc. :ic,etele se acord salariailor. ;lterior se restituie tic,ete cu valoarea nominal de <" lei. :ic,etele neutilizate se returneaz unitii emitente# decontarea acturii ac(ndu-se n numerar. B ac,iziionrea tic,etelor de mas . '<$= 1$= ??$1 & ?"! ''C#'" '"" '" C#'"

B decontarea acturii ?"! & '!$! ''C#'"

B includerea n c,eltuieli a valorii nominale a tic,etelor 1"? & '<$= '""

B restituirea de ctre salariai a tic,etelor neutilizate '<$= & A'== <"

B returnarea ctre unitatea emitent a tic,etelor neutilizate ?1! & '<$= <"

B ncasarea cu numerar a creanei '<!! & ?1! <"

=. O"eraii "ri i%d co%ta(ilitatea acrediti elor a) )) c) 5peraii privind acreditivele n lei (contul '?!!) 5peraii privind desc,iderea acreditivelor n lei 5peraii privind ac,itarea datoriilor din acreditivul desc,is 5peraii privind virarea n contul de disponi)il a acreditivului neutilizat (retra*erea acreditivului neutilizat)

C$

a& (& c&

5peraii privind acreditivele n valut (contul '?!$) O"eraii "ri i%d de#cDiderea acrediti elor ,% al!t O"eraii "ri i%d acDitarea datoriilor di% acrediti !l de#cDi# O"eraii "ri i%d irarea ,% co%t!l de di#"o%i(il a acredit! !l!i %e!tili6at 7retra8erea acrediti !l!i %e!tili6at&

E+em"l!l 1< 5 societate comercial desc,ide un acreditiv n sum de !.""" lei# din care se ac pli ctre urnizori n valoare de C'" lei. 9creditivul neutilizat se vireaz n contul de disponi)il. B desc,iderea acreditivului '=! '?!! & & '!$! '=! !.""" !."""

B ac,itarea datoriilor a de urnizori ?"! & '?!! C'"

B retra*erea acreditivului neutilizat '=! '!$! & & '?!! '=! '" '"

E+em"l!l $< 5 societate comercial nc,eie un contract pentru un import de mr uri n valoare de $.""" euro. +entru ac,itarea datoriei se desc,ide un acreditiv n valoare de $.""" euro# la cursul de <#''1" lei-euro. 6r urile se import la cursul de <#'!!" lei-euro. 9ccizele n cot de !". din valoarea mr urilor# precum i :%9 se ac,it cu ordin de plat# n lei. +lata datoriei se ace la cursul de <#'1!" lei-euro. B desc,iderea acreditivului n valut '=! '?!$ & & '!$? '=! A.!!$ A.!!$

B ac,iziionarea mr urilor din import: $.""" E;8 x <#'!!" & A."$$ <A! & ?"! A."$$

B nre*istrarea accizelor datorate <A! & ??1 A"$#$"

B ac,itarea :%9 i a accizelor

C<

. ??$1 ??1

&

'!$!

$.!1C#=" !.?1A#1" (A."$$ / A"$#$") x !C. A"$#$"

B ac,itarea datoriei externe . & '?!$ A.!$$ ?"! A."$$ 11' !"" B di erena de curs valutar a erent acredituivului la data utilizrii acestuia '?!$ & A1' !" $""" eur x (<#'1!" 2 <#''1")

>. O"eraii "ri i%d co%ta(ilitatea a a%#!rilor de tre6orerie 5peraii privind acordarea avansurilor de trezorerie 5peraii privind ac,itarea di eritelor c,eltuieli din avansul de trezorerie 5peraii privind restituirea avansului neutilizat

E+em"l!l 1< 3e acord un avans de trezorerie unui salariat n sum de $'" lei# din care se ac,it urmtoarele: - materiale consuma)ile: !"" lei# plus :%9 - )ilete 4>8: <'#A" lei# :%9 inclus - c,eltuieli cu cazarea: '" lei plus :%9 - c,eltuieli cu diurna: !" lei. B acordarea avansului '?$ & '<!! $'"

B ac,itarea materialelor consuma)ile . <"$ ??$1 & '?$ !!C !"" !C

B ac,itarea )iletelor de transport . 1$' ??$1 & '?$ <'#A" <" '#A"

C?

B ac,itarea cazrii . 1$' ??$1 & '?$ 'C#'" '" C#'"

B c,eltuieli cu diurna 1$' & '?$ !"

B restituirea avansului neutilizat '<!! & '?$ $'#="

?. O"eraii "ri i%d co%ta(ilitatea irame%telor i%ter%e 7co%t!l ;?1& 5peraii privind sumele virate dintr-un cont de trezorerie n alt cont de trezorerie 5peraii privind sumele intrate ntr-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie

3e nre*istreaz at(t n extrasele de cont# c(t i n re*istrul de cas ormulele conta)ile privind urmtoarele operaii: B ridicarea de la )anc a sumei de !"" lei i depunerea la casierie EXTRASUL DE CO T DE D!S"O !#!L '=! & '!$! !"" RE$!STRUL DE CAS% '<!! & '=! !""

B ridicarea de la casierie a sumei de '"" lei i depunerea ei la )anc EXTRASUL DE CO T DE D!S"O !#!L '!$! & '=! '"" RE$!STRUL DE CAS% '=! & '<!! '""

B desc,iderea unui acreditiv n sum de !".""" lei EXTRASUL DE CO T DE D!S"O !#!L '=! & '!$! !".""" EXTRASUL DE CO T DE ACRED!T!& '?!! & '=! !"."""

B se restituie n contul de disponi)il un acreditiv n sum de '"" lei EXTRASUL DE CO T DE D!S"O !#!L '!$! & '=! '"" EXTRASUL DE CO T DE ACRED!T!& '=! & '?!! '""

C'

B. O"eraii "ri i%d co%ta(ilitatea "ro i6ioa%elor "e%tr! de"recierea co%t!rilor de tre6orerie 5peraii privind constituirea i ma@orarea# respectiv anularea i diminuarea provizioanelor pentru deprecierea investiiilor la societi din cadrul *rupului (contul 'C!) 5peraii privind constituirea i ma@orarea# respectiv anularea i diminuarea provizioanelor pentru deprecierea aciunilor proprii (contul 'C$) 5peraii privind constituirea i ma@orarea# respectiv anularea i diminuarea provizioanelor pentru deprecierea aciunilor (contul 'C<) 5peraii privind constituirea i ma@orarea# respectiv anularea i diminuarea provizioanelor pentru deprecierea o)li*aiunilor emise i rscumprate (contul 'C') 5peraii privind constituirea i ma@orarea# respectiv anularea i diminuarea provizioanelor pentru deprecierea o)li*aiunilor (contul 'C1)

E+em"l!< La s (ritul exerciiului inanciar N se constituie provizioane pentru deprecierea investiiilor inanciare pe termen scurt# care sunt prezentate n ta)elul de mai @os: Investiii inanciare pe termen scurt Investiii inanciare la societi din cadrul *rupului 9ciuni proprii rscumprate 9ciuni emise de ctre teri 5)li*aiuni proprii rscumprate 5)li*aiuni emise ctre teri B constituirea provizioanelor 1=1? & . 'C! 'C$ 'C< 'C' 'C1 <.<"" !.""" '"" !.'"" !"" $"" %alori intrare de %alori actuale $.'"" <.'"" 1.""" A.'"" <.""" !.'"" <.""" ?.'"" A.?"" $.="" 6inusuri valoare de !.""" '"" !.'"" !"" $""

Dn exerciiul N/! au loc urmtoarele operaiuni B se v(nd cu numerar investiiile inanciare la societi din cadrul *rupului pentru suma de !.="" lei# ocazie cu care se anuleaz provizioanele a erente . '<!! & '"! $.'"" !.=""

C1

11?$ 'C! & A=1?

A"" !."""

B se anuleaz aciunile proprii care au ost anterior rscumprate la valoarea nominal i se anuleaz provizionul pentru deprecierea aciunilor proprii !"!$ & '"$ <.'""

'C$ & A=1? '"" B se v(nd prin )anc aciunile emise de ctre teri la suma de 1.'"" lei i se anuleaz provizionul pentru deprecierea aciunilor '!$! & . '"< A1?$ A=1? 1.'"" 1.""" '"" !.'""

'C<

&

B se anuleaz o)li*aiunile emise i rscumprate# concomitent cu anularea provizionului a erent acestor o)li*aiuni !1! 'C' & & '"' A=1? A.'"" !""

B la s (ritul exerciiului inanciar N/! valoarea de pia a o)li*aiunilor emise de ctre teri i pstrate n porto oliul unitii este de <.'"" lei# ocazie cu care se anuleaz provizionul a erent acestor o)li*aiuni. 'C1 & A=1? $""

CA

VI. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR* PRE5ENTAREA )ITUAIILOR 'INANCIARE

VENITURILOR

0I

)C CO4PI )RL este o microntreprindere ce a luat iin la s (ritul anului $""'. 9 ost nre*istrat la 8e*istrul 4omerului din 3uceava su) numrul S<<-!"==-$""'# iar codul iscal este 8 !1A==C"!. 3ocietatea are sediul n comuna Gainesti# @udeul 3uceava. 5)iectul principal de activitate l constituie urnizarea de lacuri i adezivi marca pro esionala P9S9EQ# pentru ntreinerea curateniei. 3ituaia iniial a societii la nceputul lunii decem)rie $""1 se prezint ast el: 94:I% +93I% 4,eltuieli de constituire =""#'1 4apital social 6i@loace de transport $<.ACC#"A 9mortizarea imo)ilizrilor 6r uri '.!C=#<< 0i erene de pre la mr uri :%9 de recuperat =$=#"= +ersonal 2 remuneraii datorate 4onturi la )nci n lei !''#?" 4ontri)uii salariale 4asa n lei !=#<! Impozite :%9 neexi*i)il 9sociai 2 conturi curente 0econtri din operaii n curs de clari icare +ro it i pierdere :otal <".ACC#A' :otal

$""#"" 11$#"" !!"$#"" ''#"" <A#"" !<#"" =$C#C< <<."CC#"A !#'" - '.!CC#A' <".ACC#A'

Dn cursul lunii decem)rie $""1 au avut loc urmtoarele operaiuni economico- inanciare: - pe data de "$.!$.$""1 se vnd lacuri n valoare de !.'=?#!" lei plus :%9; - pe data de "<.!$.$""1 se ncasez contravaloarea lacurilor cu numerar; - n data de "1.!$.$""1 se ac,it cu numerar comisionul de < lei ctre I:6 3uceava; - n data de !C.!$.$""1 se ac,it cu numerar contri)uiile a erente salariilor lunii noiem)rie# n valoare de ?= lei; - n data de $".!$.$""1 se ac,it salariul a erent lunii noiem)rie; - n data de $!.!$.$""1 se livreaz ctre un client lacuri n valoare de !AC=#"1 plus :%9; se actureaz transport n valoare de '"#?$ lei plus :%9 - n data de $$.!$.$""1 se ncaseaz cu numerar contravaloarea acturii; - n data de $<.!$.$""1 se ac,it taxa privind mi@loacele de transport n valoare de =1#$" lei i se percep do)(nzi i penaliti de nt(rziere de C#=" lei; - n data de $<.!$.$""1 se nre*istreaz c,eltuielile cu salariile; - n data de $=.!$.$""1 se nc,eie asi*urarea 849 n valoare de $1A#=? lei; - n data de $C.!$.$""1 se ac,iziioneaz pe )az de actur iscala lacuri n valoare de !=?#== lei# plus :%9. 0econtarea se ace cu numerar pe data de <".!$.$""1; C=

n data de <".!$.$""1 asociatul unic retra*e din mprumutul adus suma de <.""" lei; n data de <".!$.$""1 se actureaz ctre un client lacuri n valoare de $."1" plus :%9 i transport de $.""" lei# plus :%9; n data de <!.!$.$""1 se primete extrasul de cont de la )anc i se nre*istreaz do)(nda i comisionul; se nre*istreaz amortizarea a erent mi@locului de transport deinut de irm; se analizeaz c,eltuielile cu asi*urarea i se constat c sunt a erente exerciiului urmtor; se nc,id conturile de venituri i c,eltuieli; se re*ularizez :%9; se calculeaz i se nre*istreaz impozitul pe veniturile microntreprinderilor.

)C CO4PI )RL
7UNITATEA&

RE1I)TRUL F JURNAL

Nr. crt. !. $. <. ?.

0ata nre*istrrii "$.!$.$""' "<.!$.$""' "1.!$.$""' !C.!$.$""'

0ocument ( el# nr.# dat) >act. A!$$1"$ 4,it. A?"$A"! 4,it. $A'$A 4,it. <1"'"'$

Explicaii %(nzare m(r uri Dncasare +lat comis. +lat datorii salariale

3im)ol conturi
0e)itoare 4reditoare

3ume
0e)itoare 4reditoare

?!!! '<!! ??A< . ?<!! ?<!$ ?<!< ?<!? ?<A! ?<A$ ??? ??A! ?$! ?!!!

. A"A ??$A ?!!! '<!! '<!!

!=='#"= !=='#"= <#"" !A#"" A#"" '#"" '#"" $#"" !#"" !"#"" !#"" ''#"" $!CC#1C !'=?#!" <""#C= !=='#"= <#"" ?=#""

'. 1.

$".!$.$""' $!.!$.$""'

0+ nr. !A >act. A!$$1"<

3alariu Nov %(nzare mr uri / transport Dncasare :axa mi@loc transport i penaliti 0repturi salariale 493 $$. 4933 A. 3569S <. Impozit salrii

A. =. C. !". !!. !$. !<.

$$.!$.$""' $<.!$.$""' $<.!$.$""' $<.!$.$""' $<.!$.$""' $<.!$.$""' $<.!$.$""'

4,it. A?"$A"$ 4,it. $='? 3tat de salarii 3tat de salarii 3tat de salarii 3tat de salarii 3tat de salarii

'<!! . 1<' 1'=! 1?! 1?'! 1?'< 1?'$ ?$!

'<!! . A"A A"? ??$A ?!!! '<!! ?$! ?<!! ?<!< ?<A! ???

''#"" !AC=#"1 '"#?$ <'!#$! $!CC#1C C1#"" A=#"" !A#"" '#"" $#"" !"#""

$!CC#1C =1#$" C#=" A=#"" !A#"" '#"" $#"" !"#""

CC

!?. !'. !1. !A. !=. !C. $". $!. $$. $<.

$<.!$.$""' $<.!$.$""' $<.!$.$""' $<.!$.$""1 $<.!$.$""' $=.!$.$""' $C.!$.$""' <".!$.$""' <".!$.$""' <".!$.$""'

3tat de salarii 3tat de salarii 3tat de salarii 3tat de salarii 3tat de salarii 4,it. A===1"? >act. ?A!!1"" 4,it. $1$<<<< 0+ nr. != >act. A!$$1"C

4933 1#'. 493 C#'. 3oma@ !. 4omision >ond risc 849 4umprare mr uri 9c,itare 8etras aport %(nzare mr uri i transport 0o)(nda 4omision 0escrcare *estiune 9mortizare 8e*ularizare c,eltuieli 8e*ularizare :%9 8e*ularizare ?A< Dnc,idere conturi c,elt

?$! ?$! ?$! 1$$ 1<' 1!< . <A! ??$1 ?"! ?''! ?!!!

?<!? ?<!$ ?<A$ ??A< ??A! '<!! ?"! '<!! '<!! . A"A A"? ??$A A11 '!$! <A!

'#"" A#"" !#"" !#"" !#"" $1A#=? !=?#== <'#!< $$"#"! <"""#"" ?=<!#?"

'#"" A#"" !#"" !#"" !#"" $1A#=? $$"#"! $$"#"! <"""#"" $"1"#"" $"""#"" AA!#?" "#"< <#1C '!C=#<<

$?. $'. $1.

<!.!$.$""' <!.!$.$""' <!.!$.$""'

Extras de cont Extras de cont Nota conta)il

$A. $=. $C.

<!.!$.$""' <!.!$.$""' <!.!$.$""'

Nota conta)il Nota conta)il Nota conta)il

'!$! 1$A . 1"A <A= ??$= 1=!! ?A! ??$A

"#"< <#1C <$11#?" !!"$#"" =$C#C< <<!#"" $1<=#A? !?$<#'C

$=!< 1!< . ??$1 ??$< ??$? A'== . 1"A 1!< 1$$ 1$A 1<' 1?! 1?'! 1?'$ 1?'< 1'=! 1=!! !$!

<<!#"" $1<=#A? <'#!< '1"#1= =$=#"= !#'" <$11#?" -$<A"#C" !#"" <#1C =A#$" A=#"" !A#"" $#"" '#"" C#=" <<!#"" A?C?.!!

<". <!.

<!.!$.$""' <!.!$.$""'

Nota conta)il Nota conta)il

?A< !$!

!#'" !?<"#!C

<$.

<!.!$.$""'

Nota conta)il

Dnc,idere conturi venituri Impozit microntrepri nderi Dnc,idere cont 1C=

<<. <?.

<!.!$.$""' <!.!$.$""'

Nota conta)il Nota conta)il

. A"? A"A A'= A11 1C= !$!

??! 1C=

$"'"#?$ '??$#!1 !#'" "#"< $$'#"" $$'#"" <?!C=#<$

$$'#"" $$'#"" <?!C=#<

0e reportat

!""

RE1I)TRUL CARTEA G 4ARE 0 3i 1"A 1!< 1$$ 1$A 1<' 1?! 1?'! 1?'$ 1?'< 1'=! 1=!! 1C= 3>4 !$! P+ro it i pierdereQ '!CC#A' <$11#?" A"? -$<A"#C" A"A !#"" A'= <#1C A11 =A#$" A=#"" !A#"" $#"" '#"" C#=" <<!#"" $$'#"" !1''#!C 1<C#!A 4 $"'"#?$ '??$#!1 !#'" "#"< 0 $=!< Q9mortizareQ 3i 1=!! 4 11$#"" <<!#""

A?C?#!! 3>4 CC<#""

<<!#""

0 3i ?"!

<A! P6r uriQ '!C=#< < <A= !=?#== ??$= 1"A

4 !!"$#"" =$C#C< <$11#?" <A!

<A= P0i . pre la m Q 4 3i !!"$#" !!"$#" " "

!=?#== 3>0

'!C=#<< !=?#==

!!"$#" " "#""

"#""

!"!

0 '<!!

?"! P>urnizoriQ $$"#"! <A! ??$1

4 !=?#== <'#!<

0 ??$A A"? A"A

?!!! P4lieniQ !?$<#'C '<!! $"'"#?$ '??$#!1

4 ?"=?#AA

$$"#"! "#""

$$"#"! "#""

=C!1#!A 3>0

?"=?#AA ?=<!#?"

0 ?<!$ ?<!? ?<A$ ??? '<!!

?$! P+ersonal rem datorate 4 3I ''#"" A#"" 1?! A=#"" '#"" !#"" !"#"" ''#""

0 '<!!

?<!! P 493 unitateQ 4 3I !A#"" 1?'!

!A#"" !A#""

A=

A= !"$

!A#""

!A#""

3>4

''#""

3>4

!A#""

?<!$ P493 9n*a@aiQ 3I '<!! A#"" ?$!

4 A#"" A#""

0 ??$?

??$< P:%9 de platQ 4 =$=#"= ??$A !<==#?1

3>4 0 ??$< ??$1

A#"" A#"" ??$A P:%9 colectatQ !<==#?1 ?!!! <'#!<

A#"" 3>4 4 !?$<#'C 0 3I ?!!!

=$=#"= '1"#<= '<!! P4asa n leiQ !=#<! ?"=?#AA ?"! ?$! ?<!! ?<!$ ?<!< ?<!? ?<A! ?<A$ ??? ??A! ??A< ?''! 1!< 1<' 1'=! ?"=?#AA 3>0

!<==#?1

$$"#"! ''#"" !A#"" A#"" '#"" '#"" $#"" !#"" !"#"" !#"" <#"" <"""#"" $1A#=A =1#$" C#=" <1=C#=' ?!<#$<

!?$<#'C "#""

!?$<#'C "#""

!"<

)C CO4PI )RL BALANA DE VERI'ICARE .1.1$.$CC;

3im)ol cont !"!$ !$! $"! $!<< $=!< <A! <A= ?"! ?!!! ?$! ?<!! ?<!$ ?<!< ?<!? ?<A! ?<A$ ??! ??$< ??$? ??$1 ??$A ??$= ??? ??A! ??A< ?''! ?A! ?A< '!$! '<!!

0enumire cont 4apital vrsat +ro it i pierdere 4,eltuieli de constit. 6i@loace de transp. 9mortizarea 6r uri 0i . pre la mr uri >urnizori 4lieni +ersonal-salarii dat. 4ontri). unit la asi* 493 personal 4933 unitate 4933 personal 3oma@ unitate 3oma@ personal Impozit micro :%9 de plat :%9 de recuperat :%9 deducti)il :%9 colectat :%9 neexi*i)il Impozit pe salarii >ond de risc 4omision I:6 9sociai 2 ct. curent 4,elt. nre* avans 0econtri din oper 4onturi la )nci lei 4asa n lei

8ula@e precedente 0e)itoare 4reditoare "#"" '$""#CA =""#'1 $<ACC#"A "#"" '!C=#<< "#"" '$!A#=" "#"" =!C#"C !A?#'" A<#CC '<#=C '!#?A $$#'$ C#<' "#"" "#"" =$=#"= =$=#"= "#"" "#"" !"?#?C C#11 A#?= "#"" "#"" !#"C ?!"!#$$ '?""#"" $""#"" !#$$ "#"" "#"" 11$#"" "#"" !!"$#"" '$!A#=" "#"" =A?#"C !C!#'" ="#CC '=#=C '1#?A $?#'$ !"#<' "#"" "#"" "#"" =$=#"= "#"" =$C#C< !!?#?C !"#11 C#?= <<"CC#"A "#"" $#'C <C?'#=$ '<=!#1C

8ula@e curente 0e)itoare 4reditoare "#"" !1''#!C "#"" "#"" "#"" !=?#== !!"$#"" $$"#"! =C!1#!A A=#"" !A#"" A#"" '#"" '#"" $#"" !#"" "#"" =$=#"= "#"" <'#!< !?$<#'C =$C#C< !"#"" !#"" <#"" <"""#"" $1<=#A? !#'" "#"< ?"=?#AA "#"" A?C?#!! "#"" "#"" <<!#"" '!C=#<< "#"" $$"#"! ?"=?#AA A=#"" !A#"" A#"" '#"" '#"" $#"" !#"" $$'#"" !<==#?1 =$=#"= <'#!< !?$<#'C "#"" !"#"" !#"" !#"" "#"" "#"" "#"" <#1C <1=C#='

:otal sume 0e)itoare 4reditoare $""#"" 1='1#!1 =""#'1 $<ACC#"A "#"" '<=<#$! !!"$#"" '?<A#=! =C!1#!A =CA#"C !C!#'" ="#CC '=#=C '1#?A $?#'$ !"#<' "#"" =$=#"= =$=#"= =1<#$! !?$<#'C =$C#C< !!?#?C !"#11 !"#?= <"""#"" $1<=#A? $#'C ?!"!#$' C?=?#AA $""#"" A?C'#<< "#"" "#"" CC<#"" '!C=#<< "#"" '?<A#=! ?"=?#AA C'$#"C $"=#'" =A#CC 1<#=C 1!#?A $1#'$ !!#<' $$'#"" !<==#?1 =$=#"= =1<#$! !?$<#'C =$C#C< !$?#?C !!#11 !"#?= <<"CC#"A "#"" $#'C <C?C#'! C"A!#'?

3olduri inale 0e)itoare 4reditoare "#"" "#"" =""#'1 $<ACC#"A "#"" !=?#== "#"" "#"" ?=<!#?" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" $1<=#A? "#"" !'!#A? ?!<#$< $""#"" 1<C#!A "#"" "#"" CC<#"" "#"" "#"" "#"" "#"" ''#"" !A#"" A#"" '#"" '#"" $#"" !#"" $$'#"" '1"#<= "#"" "#"" "#"" "#"" !"#"" !#"" "#"" <""CC#"A "#"" "#"" "#"" "#""

!"?

'<!? 4asa n devize 1"? 4,elt mat nestocate 1"A 4,elt mr uri 1!< 4,elt prime asi*urar 1$$ 4,elt comisioane 1$< 4,elt protocol 1$1 4,elt potale 1$A 4,elt serv )ancare 1$= 9lte c,elt serv 1<' 4,elt alte impozite 1?! 4,elt salarii persona 1?'! 4ontri) unit asi* soc 1?'$ 4onti) unit soma@ 1?'< 4ontri) an*a@ sanat 1'=! 0espa*# amenzi 1=!! 4,elt amortizare 1C= 9lte c,elt cu impoz A"? %en servicii prestate A"A %en v(nzare m A'== 9lte ven expl A'' %en din do)(nzi :5:9L GENE89L

$<ACC#"A $'#<$ "#"" $<A"#C" =#1< ?$#=" $11#!' '=#AC <1C#1C $?1#1C =A?#"C !C!#'" $?#'$ '=#=C !#"" 11$#"" "#"" "#"" "#"" "#"" !#$$ !"''"!#CA

$<ACC#"A $'#<$ "#"" $<A"#C" =#1< ?$#=" $11#!' '=#AC <1C#1C $?1#1C =A?#"C !C!#'" $?#'$ '=#=C !#"" 11$#"" "#"" "#"" "#"" "#"" !#$$ !"''"!#CA

"#"" "#"" <$11#?" -$<A"#C" !#"" "#"" "#"" <#1C "#"" =A#$" A=#"" !A#"" $#"" '#"" C#=" <<!#"" $$'#"" $"'"#?$ '??$#!1 !#'" "#"< <?!C=#<$

"#"" "#"" <$11#?" -$<A"#C" !#"" "#"" "#"" <#1C "#"" =A#$" A=#"" !A#"" $#"" '#"" C#=" <<!#"" $$'#"" $"'"#?$ '??$#!1 !#'" "#"< <?!C=#<$

$<ACC#"A $'#<$ <$11#?" "#"" C#1< ?$#=" $11#!' 1$#?= <1C#1C <<<#=C C'$#"C $"=#'" $1#'$ 1<#=C !"#=" CC<#"" $$'#"" $"'"#?$ '??$#!1 !#'" !#$' !<CA""#$C

$<ACC#"A $'#<$ <$11#?" "#"" C#1< ?$#=" $11#!' 1$#?= <1C#1C <<<#=C C'$#"C $"=#'" $1#'$ 1<#=C !"#=" CC<#"" $$'#"" $"'"#?$ '??$#!1 !#'" !#$' !<CA""#$C

"#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" <$=!C#1$

"#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" "#"" <$=!C#1$

DIRECTOR* BALAN EU1EN

CONTABIL 0E'* 1HEOR1HE 4ILUCA

!"'

Sudetul: <<--3;4E9%9 +ersoana @uridica: 34 456+7 38L 9dresa: localitatea Gainesti# str. 39: Gainesti# nr. !# tel. "?<$"!=''' Numar din re*istrul comertului: S<<-!"==-$""' >orma de proprietate: <'--3ocietati comerciale cu raspundere limitata 9ctivitatea preponderenta (cod si denumire clasa 49EN): 1"$?--:ransporturi rutiere de mar uri 4od de identi icare iscala: !1A==C"! LIL9N: la data de <!.!$.$""' >ormularul !" - lei TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT U 0enumirea indicatorului UNr.U 35L0 L9 U U Urd.UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU U U U "!."!.$""' U <!.!$.$""' U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU U 9 ULU ! U $ U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U9. 94:I%E I65LILIF9:E U U U U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU UI. I65LILIF98I NE458+589LE U "!U "U =""U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU UII. I65LILIF98I 458+589LE U "$U "U $$="1U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU UIII.I65LILIF98I >IN9N4I98E U "<U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U94:I%E I65LILIF9:E - :5:9L (rd. "! la "<) U "?U "U $<1"1U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU UL. 94:I%E 4I84;L9N:E U U U U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU UI. 3:54;8I U "'U "U !='U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU UII. 48E9N:E U "1U "U ?=<!U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU UIII.IN%E3:I:II >IN9N4I98E +E :E86EN 34;8: U "AU "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU UI%. 4939 3I 45N:;8I L9 L9N4I U "=U "U '1'U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U94:I%E 4I84;L9N:E - :5:9L (rd. "' la "=) U "CU "U ''=!U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U4. 4VEL:;IELI IN 9%9N3 U !"U "U $1<CU UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U0. 09:58II 4E :8EL;IE +L9:I:E U !!U "U <"C=AU UIN:8-5 +E8I5909 0E +9N9 L9 ;N 9N U U U U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU UE. 94:I%E 4I84;L9N:E NE:E# 8E3+E4:I% U !$U "U -$$A1AU U09:58II 4;8EN:E NE:E (rd. "C/!"-!!-!=) U U U U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U>. :5:9L 94:I%E 6IN;3 09:58II 4;8EN:E U !<U "U =<CU U(rd. "?/!$-!A) U U U U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU UG. 09:58II 4E :8EL;IE +L9:I:E IN:8-5 U !?U "U "U U+E8I5909 69I 698E 0E ;N 9N U U U U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU UV. +85%IFI59NE +EN:8; 8I34;8I 3I 4VEL:;IELI U !'U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU UI. %ENI:;8I IN 9%9N3 (rd. !A/!=)# din care: U !1U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U - su)ventii pentru investitii U !AU "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U - venituri inre*istrate in avans U !=U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU US. 49+I:9L 3I 8EFE8%E U U U U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU UI. 49+I:9L (rd. $" la $$)# din care: U !CU "U $""U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU :ipul sit. inanciare: 6I - 6icrointreprindere

!"1

U - capital su)scris nevarsat U $"U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U - capital su)scris varsat U $!U "U $""U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U - patrimoniul re*iei U $$U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU UII. +8I6E 0E 49+I:9L U $<U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU UIII.8EFE8%E 0IN 8EE%9L;98E ------- 3old 4 U $?U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U ------- 3old 0 U $'U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU UI%. 8EFE8%E U $1U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U%. 8EF;L:9:;L 8E+58:9: ------- 3old 4 U $AU "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U ------- 3old 0 U $=U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U%I.8EF;L:9:;L EEE84I:I;L;I ------- 3old 4 U $CU "U 1<CU UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U >IN9N4I98 ------- 3old 0 U <"U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U8epartizarea pro itului U <!U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U49+I:9L;8I +85+8II - :5:9L U <$U "U =<CU UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U+atrimoniul pu)lic U <<U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U49+I:9L;8I - :5:9L (rd. <$/<<) U <?U "U =<CU UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU

AD4INI)TRATOR* N!mele #i "re%!mele Bala% E!8e%

INTOC4IT* N!mele #i "re%!mele 7calitatea ) 1Deor8De 4il!ca


(<--raspunderea administratorului) 3emnatura

3emnatura 3tampila unitatii

!"A

45N:;L 0E +85>I: 3I +IE80E8E la data de <!.!$.$""' >ormularul $" - lei TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT U UNr.U 8E9LIF98I 9>E8EN:E U U Urd.U +E8I590EI 0E 89+58:98E U U 0EN;6I8E9 IN0I49:58;L;I U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU U U U <!.!$.$""? U <!.!$.$""' U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTU U 9 ULU ! U $ U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U!. 4i ra de a aceri neta (rd. "$ la "?) U "!U "U A?C$U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U+roductia vanduta U "$U "U $"'"U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U%enituri din vanzarea mar urilor U "<U "U '??$U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U%enituri din su)ventii de exploatare a erente U "?U "U "U Uci rei de a aceri nete U U U U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U$. %ariatia stocurilor ------- 3old 4 U "'U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U ------- 3old 0 U "1U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U<. +roductia imo)ilizata U "AU "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U?. 9lte venituri din exploatare U "=U "U $U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U%ENI:;8I 0IN EE+L59:98E - :5:9L U "CU "U A?C?U U(rd. "!/"'-"1/"A/"=) U U U U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U'. a) 4,eltuieli cu materiile prime si materialeleU !"U "U "U Uconsuma)ile U U U U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U9lte c,eltuieli materiale U !!U "U $'U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U )) 9lte c,eltuieli din a ara(cu ener*ie si apa)U !$U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U c) 4,eltuieli privind mar urile U !<U "U <$11U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U1. 4,eltuieli cu personalul (rd. !'/!1)# din care:U !?U "U !$'!U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U a) 3alarii U !'U "U C'$U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U )) 4,eltuieli cu asi*urarile si protectia U !1U "U $CCU Usociala U U U U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU UA. a) 9mortizari si provizioane pentru depreciereaU !AU "U CC<U Uimo)ilizarilor corporale si necorporale (rd.!=-!C)U U U U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U a.!) 4,eltuieli U !=U "U CC<U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U a.$) %enituri U !CU "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U )) 9@ustarea valorii activelor circulante U $"U "U "U U(rd. $!-$$) U U U U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U ).!) 4,eltuieli U $!U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U ).$) %enituri U $$U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U=. 9lte c,eltuieli de exploatare (rd. $? la $1) U $<U "U !"C1U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU

!"=

U =.!. 4,eltuieli privind prestatiile externe U $?U "U A'!U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U =.$. 4,eltuieli cu alte impozite# taxe si U $'U "U <<?U Uvarsaminte asimilate U U U U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U =.<. 4,eltuieli cu despa*u)iri# donatii si U $1U "U !!U Uactivele cedate U U U U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U9@ustari privind provizioanele pentru riscuri si U $AU "U "U Uc,eltuieli (rd. $=-$C) U U U U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U - 4,eltuieli U $=U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U - %enituri U $CU "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U4VEL:;IELI 0E EE+L59:98E - :5:9L U <"U "U 11<!U U(rd. !" la !?/!A/$"/$</$A) U U U U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U8EF;L:9:;L 0IN EE+L59:98E - +ro it (rd. "C-<") U <!U "U =1<U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U - +ierdere (rd. <"-"C) U <$U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU UC. %enituri din interese de participare U <<U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U - din care# in cadrul *rupului U <?U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U!". %enituri din alte investitii inanciare si U <'U "U "U Ucreante care ac parte din activele imo)ilizate U U U U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U - din care# in cadrul *rupului U <1U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U!!. %enituri din do)anzi U <AU "U !U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U - din care# in cadrul *rupului U <=U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U9lte venituri inanciare U <CU "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U%ENI:;8I >IN9N4I98E - :5:9L (rd. <</<'/<A/<C) U ?"U "U !U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U!$. 9@ustarea valorii imo)ilizarilor inanciare U ?!U "U "U Usi a investitiilor inanciare detinute ca active U U U U Ucirculante (rd. ?$-?<) U U U U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U - 4,eltuieli U ?$U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U - %enituri U ?<U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U!<. 4,eltuieli privind do)anzile U ??U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U - din care# in cadrul *rupului U ?'U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U9lte c,eltuieli inanciare U ?1U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U4VEL:;IELI >IN9N4I98E - :5:9L (rd. ?!/??/?1) U ?AU "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U8EF;L:9:;L >IN9N4I98 - +ro it (rd. ?"-?A) U ?=U "U !U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U - +ierdere (rd. ?A-?") U ?CU "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U!?. 8EF;L:9:;L 4;8EN: - +ro it (rd. "C/?"-<"-?A)U '"U "U =1?U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U - +ierdere (rd. <"/?A-"C-?")U '!U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U!'. %enituri extraordinare U '$U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U!1. 4,eltuieli extraordinare U '<U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U!A. 8EF;L:9:;L EE:89580IN98 - +ro it (rd. '$-'<)U '?U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U - +ierdere (rd. '<-'$)U ''U "U "U

!"C

UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U%ENI:;8I :5:9LE (rd. "C/?"/'$) U '1U "U A?C'U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U4VEL:;IELI :5:9LE (rd. <"/?A/'<) U 'AU "U 11<!U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U!=. 8EF;L:9:;L L8;: - +ro it (rd. '1-'A) U '=U "U =1?U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U - +ierdere (rd. 'A-'1) U 'CU "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U!C. I6+5FI:;L +E +85>I: U 1"U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U$". 9lte c,eltuieli cu impozite care nu apar in U 1!U "U $$'U Uelementele de mai sus U U U U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U$!. 8EF;L:9:;L NE: 9L EEE84I:I;L;I >IN9N4I98 U U U U U - +ro it (rd. '=-'C-1"-1!) U 1$U "U 1<CU UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU U - +ierdere (rd. 'C/1"/1!-'=) U 1<U "U "U UTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTUTTTUTTTTTTTTTTTTTTTUTTTTTTTTTTTTTTTU

AD4INI)TRATOR* N!mele #i "re%!mele Bala% E!8e%

INTOC4IT* N!mele #i "re%!mele 7calitatea& 1Deor8De 4il!ca

3emnatura 3tampila unitatii

(<--raspunderea administratorului) 3emnatura

!!"

!!!