Sunteți pe pagina 1din 249

CUPRINS \PITOLUL 1. Contractul de vnzare-cumprare..........................................8 Noiunea, nsemntatea i caracterele juridice ale contractului ; vnzare-cumprare.........................................................................................8 Elementele contractului de vnzare-cumprare.................................................1 !

repturile i o"li#aiile prilor n contractul de vnzare-cumprare...................1$ Obligaiile vnztorului...................................................................................%$ Obligaiile cumprtorului...............................................................................&1 'ontractul de vnzare-cumprare cu amnuntul................................................&& Noiunea, caracterele juridice i elementele contractului ', vnzare-cumprare cu amnuntul....................................................................&& Coninutul contractului de vnzare-cumprare cu amnuntul............................&( Drepturile con umatorului !n cazul procurrii unui bun cu vicii...........................&) 'ontractul de vnzare-cumprare a "unurilor imo"ile...................................&8 'ontractul de vnzare-cumprare a ntreprinderii ca un comple* patrimonial ...&+ 'ontractul de vnzare-cumprare la "ursele de mr,uri.................................$1 'ontractul de vnzare-cumprare la licitaie.................................................$$ -lte varieti ale contractului de vnzare-cumprare......................................$. $. 'ontractul de ac/iziie de mr,uri pentru necesitile statului......................$0 1. 'ontractul de ,urnizare a #azelor naturale i a ener#iei electrice..................$+ PITOLUL !. Contractul de "c#$m%..............................................................($ .Noiune i caractere juridice...........................................................................($ . 1e#ulile aplica"ile sc/im"ului.........................................................................($ & PITOLUL '. Contractul de dona($e.............................................................(. .Noiunea i caracterele juridice ale contractului de donaie...............................(. . Elementele contractului de donaie...................................................................() . 'oninutul contractului de donaie....................................................................(8 .1evocarea donaiilor.......................................................................................(+ & PITOLUL ). Contractul de rent.......................................'..........................1 . Noiunea, caracterele juridice i elementele contractului de rent.........................1 .'oninutul contrarului de rent..........................................................................& * PITOLUL +. Contractul de ,n"tr$nare a %unulu$ cu cond$($a $tre($ner$$ pe v$a(.............................................................................................( . Noiunea i caracterele contractului de nstrinare a "unului u condiia ntreinerii pe via. !elimitarea lui ,aa de alte contracte.......................( 2. Elementele i coninutul contractului de ntreinere............................................... .3odi,icarea i rezoluiunea contractului de ntreinere.......................................)

4C PITOLl-L .. Contractul de ,mprumut.......................................................8


1. Noiunea, caracterele juridice i elementele contractului de mprumut..............8 &. 'oninutul contractului de mprumut...............................................................+

/C PITOLUL 0. Contractul de comodat..........................................................)1


1. Noiunea, caracterele juridice i elementele contractului de comodat...............)1 &. 'oninutul contractului de comodat.................................................................)&

1C PITOLUL 2. Contractul de loca($une..........................................................)( t- 1. Noiunea i caracterele juridice ale contractului de locaiune.............................)( &. Elementele contractului de locaiune...............................................................)( $. 'oninutul contractului de locaiune................................................................)) (. 'ontractul de su"locaiune i de cesiune a contractului ..................................)+ .. ncetarea locaiunii ........................................................................................01 C PITOLUL 3. Contractul de arend.............................................................0$
1. Noiunea i elementele contractului de arend.................................................0$ &. 'oninutul contractului. ncetarea lui.............................................................0(

*C PITOLUL 14. Contractul de lea"$n5...........................................................00


1. Noiunea contractului de leasin# i natura lui juridic......................................00 &. Elementele contractului de leasin#...................................................................0+ $. 'oninutul contractului de leasin#...................................................................8 (. 'lasi,icare;5 operaiunilor de leasin#................................................................8& 4 C PITOLUL 11. Contractul de conce"$une.....................................................8(

4l. Noiunea i caracterele juridice ale contractului de concesiune. 6ormele concesiunii...........................................................................................8( &. Elementele contractului de concesiune............................................................8) $. E,ectele contractului de concesiune.................................................................80 C PITOLUI 1!. ntrepr$za 6$ pre"tr$le de "erv$c$$.......................................8+ '"# i. Noiunea i caracterele juridice ale contractului de antrepriz. !elimitarea lui ,a de alte contracte....................................................................8+ &. Elementele ion7ractului de antrepriz..............................................................+1 $. 'oninutul contractului de antrepriz..............................................................+& (. 'ontractul de prestri servicii..........................................................................+) C PITOLUI 1'. Contractul de tran"port.......................................................++
1. Noiunea, c;iraclerelc juridice i tipurile contractului de transport...................++ &. Elementele contractului de transport de ncrcturi..........................................1 1

8 $. 'ontractul de transport auto de ncrcturi....................................................1 $ a5 De$iniia i !nc%eierea contractului de tran port auto de !ncrcturi..............1 $ "5 Drepturile ss9 obligaiile prilor la punctul de pornire con$orm contractului de tran port auto de !ncrcturi.......................................................1 ( (

c5 Drepturile i obligaiile prilor !n cur ul depla rii !ncrcturii ....................1 0 d5 Drepturile i obligaiile ubiectelor la punctul de de tinaie...............................1 + e5 & punderea con$orm contractului de tran port auto de !ncrcturi .................11

(. 'ontractul de transport ,eroviar de ncrcturi..................................................11$ :.. 'ontractul de transport maritim de ncrcturi..................................................11) a5 Noiunea i $ormele contractului de tran port maritim........................................11) "5 Coninutul contractului de tran port maritim. & punderea panilor................11+ ). 'ontractul de transport aerian de ncrcturi...................................................1&1 0. ;ransportul succesiv i com"inat.....................................................................1&& 8. 1eclamaii i aciuni izvorte din contractul de transport..................................1&( +. 'ontractul de transport de cltori i "a#aj......................................................1&) a' Noiunea, caracterele juridice i !nc%eierea contractului de tran port de cltori.......................................................................................1&) "5 Coninutul contractului de tran port de cltori...............................................1&0 c5 Contractul de tran port de bagaje....................................................................1&+ 4 C PITOLUL 1). Contractul de mandat..........................................................1$&
1. Noiunea, caracterele juridice i elementele contractului de mandat..................1$& &. 'oninutul contractului de mandat..................................................................1$$

$.ncetareacontractuluidemandat.....................................................................1$. C PITOLUL 1+. Contractul de e7ped$($e........................................................1$0


1. Noiunea, caracterele juridice i elementele contractului de e*pediie...............1$0 &. E,ectele contractului de e*pediie....................................................................1$8

( C PITOLUL 1.. Contractul de adm$n$"trare 8$duc$ar..................................1( 1. Noiunea, caracterele juridice i particularitile contractului de administrare ,iduciar....................................................................................1( &. Elementele contractului de administrare ,iduciar...........................................1(1 $. E,ectele contractului de administrare ,iduciar ...............................................1($
(

C PITOLUL 10. Contractul de com$"$on.......................................................1(.

4 1. Noiunea, caracterele juridice i elementele contractului de comis .ou.................1(. .&. 'oninutul contractului de comision................................................................1() $. 'ontractul de consi#naie................................................................................1(8 4 C PITOLUL 12. Contractul de depoz$t...........................................................1.1 1. Noiunea i caracterele juridice ale contractului de depozit !elimitarea de alte contracte...............................................................................1.1 &. Elementele contractului de depozit..................................................................1.& $. 'oninutul contractului de depozit................................................................... .$ (. !epozitul /otelier i sec/estrul........................................................................1.. .. 3a#azinajul....................................................................................................1.)

8c C PITOL9 :; 1+. Contractul de "erv$c$$ tur$"t$ce............................................ 1.8 1. Noiunea < .2lemcntele contractului de servicii turistice,,,, ====,===.....,===....... 1.8
& ' oninutul 7 nnl m eiului de servicii turistice. 1 ezilierea lui .............................................. 1 . +

> ' - ? @ @ AB @ & 'ontractul de ,ranc/isin#.................................................... 1)&


1. Noiunea t/inc/isin#ului i a contractului de ,ranc/isin#.................................. 1)& &. Elementele contractului de ,ranc/isin#............................................................ 1)$ $. 'oninutul contractului de ,ranc/isin#............................................................. 1).

C PITOLUI !1. Contractede$ntermed$ere.................................................... 1)0


1. 'ontractul d2 intermediere.............................................................................. 1)0 &. 'ontractul do a#enie...................................................................................... 1)8

C PITOLUI !!. Contracte 6$ opera($un$ %ancare........................................... 101 1. 'ontractul de depozit "ancar........................................................................... C&. 'ontractul de cont "ancar................................................................................ C$. 'ontractul di4 credit "ancar.............................................................................. (. Darania "ancar............................................................................................. .. Ardinul de plat.............................................................................................. ). E,ectuarea plailor prin cec.............................................................................. 0. E,ectuarea pli lor prin cam"ie i prin "ilet la ordin........................................... E. E,ectuarea pli lor prin acreditiv documentar................................................... +. E,ectuarea plailor prin incasoul documentar................................................... 1 . E,ectuarea 2F@jiGFr prin crd "ancar................................................................ 11. 'ontractul de,actorin#.................................................................................. - I . Noiunea asi#urrii......................................................................................... &. ?rincipalele noiuni n asi#urare....................................................................... $. 'lasi,icarea nsi#urrilor.................................................................................. (. Noiunea, cai act erele juridice i elementele contractului de asi#urare................. .. 3odul de neneicre i ,orma contractului de asi#urare....................................... ). 'oninutul contractului de asi#urare................................................................. 0. -si#urarea d2 "unuri....................................................................................... 8. -si#urarea de persoane................................................................................... +. -si#urarea de rspundere civil....................................................................... 1 . -si#urarea o"li#atorie de rspundere civil...................................................
1. Noiunea, cC ir; i cterelc j uridice i condili ile de validitate ale contractului de tranzacie

101 10$ 10. 100 108 18 18& 18. 18) 188 18+ 1+1 1+& 1+( 1+0 & &1 & . & 0 & + &1 &1$

H8 C PITOLUI !'. Contractul de a"$5urare....................................................... 1+1

C PITOLUL <. Contractul de tranzac($e....................................................... &1$


&. E,ectele eoni raci ului de tranzacie................................................................... &1(

v C PITOLUL !+. Contractul de "oc$etate c$v$l............................................... &1)


1. Noiunea i cu rac lerele juridice ale contractului de societate civil...................... &1) &. Elementele contractului de societate civil....................................................... &10 $. 'ontri"uia i patrimoniul social...................................................................... &18
6

(. 6uncionarea societii civile..........................................................................&1+ .. 1ezilierea contractului de societate civil. !izolvarea societii.........................&&

C PITOLUL !.. ctul 6$ 8aptul =ur$d$c un$lateral ca $zvor dt o%l$5a($$. >ocur$ 6$ par$ur$................................................................................................&&&
1. ?romisiunea pu"lic de recompens................................................................&&& &. Iocuri i pariuri...............................................................................................&&( $. Destiunea de a,aceri........................................................................................&&. (. m"o#irea ,r just cauz............................................................................&&)

C PITOLUL &0. R"punderea c$v$l del$ctual..............................................&&+ 11. 'onsideraii #enerale cu privire la rspunderea delictual..................................&&+ &. 6unciile rspunderii delictuale. !elimitarea de rspundere;uonti actual..........&$ > $. 'ondiiile an#ajrii rspunderii delictuale.........................................................&$$ (. 3odalitile reparrii prejudiciului..................................................................&$0 .. 1spunderea pentru prejudiciul cauzatn comun.............................................&$+ ). 1spunderea comitentului pentru ,apta prepusului...........................................&( > 0. 1spunderea pentru prejudiciul cauzat de o autoritate pu"l ic sau de o persoan cu ,uncie de rspundere........................................................&(1 jt 8. 1spunderea statului pentru prejudiciul cauzat prin erori judiciare de anc/et .... &(& > +. 1spunderea pentru prejudiciul cauzat de minori i persoane uie;.pa"ile.............&(( > 1 . 1spunderea pentru prejudiciul cauzat de un izvor de pericol sporit..................&() 11. 1spunderea pentru prejudiciul cauzat de animale..........................................&(8 1&. 1spunderea pentru ruina construciei...........................................................&(+ ) 1$. 1spunderea pentru prejudiciul cauzat prin vtmarea sniiini sau prin deces... &.1 1(. 1eparaiaprejudiciului cauzat prin vtmarea sntii sau prin vluces.............&.$ 1.. 1spunderea pentru prejudiciul cauzat de produse de,ectuoase ....................&.( C PITOLUL !2. ?reptul "ucce"oral..............................................................&.0 J% 1. Noiunea ,elurile motenirii.........................................................................&.0 4J &. !esc/iderea succesiunii.................................................................................&.+ $. 'ondiiile cerute pentru a putea moteni..........................................................&) > (. 3otenirea testamentar.................................................................................&)& a5 Di poziii generale cu privire la motenirea te tamentara.......................,..........&)& "5 *orma te tamentului.......................................................................................&)( c5 +odi$icarea, revocarea, caducitatea i nulitatea te tamcnunui .......................&)) d5 ,-ecutarea te tamentului................................................................................&)0 e'.egatul...........................................................................................................&)+ a .. 3otenirea le#al...........................................................................................&0 ). 1ezerva succesoral.......................................................................................&0& 0. Apiunea succesoral......................................................................................&0$ / a' 0cceptarea ucce iunii...................................................................................&0$ 1 b' &enunarea la ucce iune................................................................................&0) 8. 1esponsa"ilitatea motenitorilor de pasivul succesoral.....................................&00 C+. mprirea motenirii i con,irmarea dreptului lamotenm,.1 .............................&08

C PITOLUL 1. Contractul de vnzare-cumprare


1. Noiunea, nsemntatea i caracterele juridice ale contractului de vnzarecum parare &. Elemeniele contractului de vnzare-cumprare $. !repturile i o"li#aiile prilor n contractul de vnzare-cumprare a' Obligaiile vnztorului b' Obligaiile cumprtorului (. 'ontractul de vnzare-cumprare cu amnuntul a' Noiunea, caracterele juridice i elementele contractului de vnzarecumprare cu amnuntul b' Coninutul contractului de vnzare-cumprare cu amnuntul c' Drepturile con umatorului !n cazul procurrii unui bun cu vicii .. 'ontractul de vnzare-cumprare a "unurilor imo"ile ). 'ontraciul de vnzare-cumprare a ntreprinderii ca un comple* patrimonial 0. 'ontractul de vnzare-cumprare la "ursele de mr,uri 8. 'ontraciul de vnzare-cumprare la licitaie +. -lte varieti ale contractului de vnzare-cumprare 1 . 'ontractul de ac/iziie de mr,uri pentru necesitile statului 11. 'ontractul de ,urnizare a #azelor naturale i a ener#iei electrice

1. No($unea; ,n"emntatea 6$ caracterele =ur$d$ce ale contractulu$ de vnzare-cumprare. !ei nu este cel mai vec/i contract, vnzarea-cumpararea este ,r ndoial cel mai rspndit astzi, permind des,urarea vieii cotidiene a ,iecrei persoane. Ea remarcat c/iar o e*pansiune a vnzrilor, odat cu creterea nivelului de trai i a mo"ilitii persoanelor. ?rin intermediul contractului de vnzare-cumprare se realizeaz nstrinarea sau do"ndirea dreptului de proprietate sau a altor drepturi asupra "unurilor a,late n circuitul civil. 'ontractul de vnzare-cumprare constituie una dintre instituiile tradiionale ale dreptului civil, avnd un istoric i o evoluie ndelun#at. !eja n dreptul roman clasic e*ista contractul consensual emptio et venditio, prin care o persoan -vnztorul - se o"li#a s transmit altei persoane - cumprtorului - un "un, iar cumprtorul st2 o"li#a s plteasc pentru acest "un o sum determinat de "ani 2premium'. 'lauzele cu privire la "un i pre constituiau condiii eseniale ale contractului. !reptul roman cunotea i contractul de vnzare a recoltei viitoare, acest contract considerndu-se nc/eiat su" condiie suspensiv. 'ontractul de vnzare-cumprare putea avea ca o"iect i un "un necorporal 2re incorporali ', adic un drept patrimonial1. ?rin c o n t r a c t u l de vnzare-cumprare, o parte 7vnztor5 se o"li# s predea un "un n proprietate celeilalte pri 7cumprtor5, iar aceasta se

?B3'Koe lacrnoe ripaua L<e)BBK 34oj- pe,l. B.M. BoMBiucoro, ti.'. Bepe;epcicoro. -3ocKMa, 1++).

o"li#a s preia "unul i s plteasc preul convenit 7art. 0.$ 'od civil, adoptat la ) iunie & &, n vi#oare de la 1 ianuarie & $&5. !up cum rezult din de,iniia contractului, vnzarea cumprarea este un contract sinala#matic, cu titlu oneros, comutativ, consensual i translativ de proprietate. Nnzare-cumprarea este un contract inalagmatic 7"ilau-ral-o"li#aional5, deoarece prin nc/eierea sa d natere @a o"li#aii reciproce . interdependente pentru am"ele pri. -st,el, vnztorul are n principal o"li#aia tic a preda "unul i de a-1 #aranta pe cumprtor, iar ultimul de a plti preul 5i H i e a ridica "unul. 6iecare din o"li#aiile uneia din pri i are cauza n o"li#aia celeilalte. 6iind un contract sinala#matic, vnzrii-cumprrii i se vor aplica e,eF lele speciale ale acestei cate#orii de contracte 7art. 0 (-011 'od civil52 se poale HFpune e*cepia de nee*ecutare a contractului, se poate cere rezolui unea pciitru nee*ecutarea culpa"il a o"li#aiilor de ctre cealalt parte. Nnzare-cumprarea este un contract cu titlu onero , deoarece am"ele pri urmresc anumite interese patrimoniale, adic primirea unui ec//alent n sc/im"ul prestaiei la care se o"li#. -st,el, vnztorul urmrete s pi uneasc preul n sc/im"ul "unului vndut, iar cumprtorul s primeasc "unul cumprat n sc/im"ul preului. Nnzarea-cumpararea este un contract comutativ, deoa i ece e*istena i ntinderea drepturilor i o"li#aiilor reciproce sunt cunoscute de pri la nc/eierea contractului i nu depind de un eveniment viitor i incert, ca n cazul contractelor aleatorii$. Nnzarea-cumprarea este un contract con en ual, ,iind v;Fla"il nc/eiat din momentul n care prile au realizat un acord asupra tuturor condiiilor eseniale ale contractului. Nu este necesar ndeplinirea nici unei ,ormalii.ii i nu se cere predarea "unului i plata preului n momentul nc/eierii contractului. ?otrivit alin.&, art. )0+ 'od civil, sunt eseniale clauzele caie sunt sta"ilite ca atare prin le#e, care reies din natura contractului 7de e*emplu, si opul n contractul de societate civil, riscul asi#urat n contractul de asi#urare5 sau asupra crora, la cererea uneia din pri, tre"uie realizat un acord. Nnzare-cumprarea este un contract tran lativ de proprietate. -ceasta nseamn c prin e,ectul realizrii acordului de voin i, potriva re#ulii #enerale, transmiterea "unului opereaz trans,erul dreptului de proprieti de la vnztor la cumprtor. ?otrivit art. $&1 'od civil, dreptul de propriei.ite este transmis do"nditorului n momentul predrii "unului mo"il, dac le#ea sau contractul nu prevede alt,el. Norma respectiv are un caracter dispozitiv, ast,rl nct prile pot sta"ili un alt moment la care se va produce e,ectul translai/ de proprietate al contractului de vnzare-cumprare. @n cazul "unurilor imo"ile re#lementrile sunt imperative, dreptul de proprietate trecnd la cumprtor din momentul nscrierii acestuia n re#istrul "unurilor imo"ile. 1iscul pieirii sau deteriorrii ,ortuite a "unului este trans,erat cumprtorului n momentul n care vnztorul i-a e*ecutat o"li#aiile contractuale privind punerea "unului la dispoziia cumprtorului, dac contractul nu prevede alt,el 7art. 0.+ 'od civil5.
& $

3onitorul o,icial al 13.-& &.-nr.8&-8). !. 3acovei. !rept civil. 'ontracte. - @ai, 1++), p. 1&.

'nd contractul de vnzare-cumprare implic transportul "unului, le#ea permite prilor s sta"ileasc n contract locul predrii "unului ctre cru i, respectiv momentul trans,erului riscului ctre cumprtor. n acest caz riscul trece la cumprtor dup remiterea "unului cruului n locul sta"ilit n contract. !ac vnztorul nu este o"li#at s predea "unul ntr-un loc determinat, riscul trece la cumprtor de la remiterea lui ctre primul cru. 'ine poate ,i considerat primul cru n situaia respectiv8 1spunsul la aceast ntre"are nu prezint di,iculti atunci cnd n operaiunea de transport sunt implicai mai muli crui care transport "unul n temeiul di,eritor documente de transport. @n situaia n care transportul "unului este asi#urat de un sin#ur cru sau de mai muli crui 7transport com"inat5 n temeiul unui sin#ur document de transport, aceast e*presie nu este adecvat. 'a urmare a acestui ,apt, considerm c riscul va trece la cumprtor din momentul remiterii "unului ctre primul cru c/iar i atunci cnd "unul este transportat de un sin#ur cru sau de mai muli crui n temeiul unui sin#ur document de transport pentru ntre#ul parcurs. n cazul vnzrii "unului pe parcurs 7n special prin transmiterea conosamentului sau a unui alt act de dispoziie asupra "unului5, riscurile sunt trans,erate cumprtorului n momentul nc/eierii contractului, dac acesta nu prevede altceva, !ac contractul este nc/eiat dup predarea "unurilor, riscurile cunoscute vnztorului sau a cror e*isten nu putea s nu o cunoasc la nc/eierea contractului rmn ale vnztorului. n cazul vnzrii "unurilor determinate #eneric, riscul trece la cumprtor numai dup individualizarea lor. @ndividualizarea se ,ace, de re#ul, prin predarea "unului vndut cumprtorului, dar nu se con,und cu aceasta; individualizarea se poate ,ace i prin alte metode care asi#ur identi,icarea "unurilor, de e*emplu prin etic/etarea coletelor, numrarea, cntrirea "unului etc. !. @lementele contractulu$ de vnzare-cumprare aA 6rile contractului de vnzare-cumprare sunt vnztorul i cumprtorul. ?otrivit re#ulii #enerale, vnztorul tre"uie s ,ie proprietarul "unului sau s dein un alt drept real care-i permite nstrinarea "unului. -st,el de mputerniciri au titularii dreptului de #estiune economic 7ntreprinderile de stat i cele municipale5, care, au dreptul de a dispune de "unurile atri"uite n limitele sta"ilite de le#e. n cazurile prevzute e*pres de le#e sau contract calitatea de vnztor o poate do"ndi i o alt persoan dect titularul dreptului de proprietate. -st,el, n cazul vnzrii unui "un n temeiul unui contract de comision calitatea de vnztor o are nu proprietarul, ci comisionarul. 3ana#erul ,iduciar de asemenea are dreptul s nc/eie contracte de vnzare-cumprare din nume propriu n privina patrimoniului pe care 1-a primit n administrare ,iduciar. Cumprtor poate ,i orice persoan ,izic sau juridic. 'umprnd un "un prin contractul de vnzare-cumprare, cumprtorul, potrivit re#ulii #enerale, devine proprietarul aerstuia @n cazurile prevzute e*pres de le#e sau contract cumprtorul nu do"ndete dreptul de proprietate asupra "unului cumprat. -ici atri"uim ntreprinderile de stat i cele municipale, care dispun de dreptul de 1

#es,iune economic asupra patrimoniului atri"uit. nc/eind contract de vnzarecumprare n calitate de cumprtor, aceste ntreprinderi do"ndesc dreptul de #estiune economic, iar dreptul de proprietate este do"ndit de proprietarul patrimoniului atri"uit acestor ntreprinderi. H, Nu devin proprietari ai "unurilor cumprate persoanele ,izice i juridice mputernicite s nc/eie contracte de vnzare cumprare din nume propriu n "aza contractului de comision sau de administrare ,iduciar. n principiu, nc/eierea unui contract de vnzare-cumpnraie reprezint un act de dispoziie, de aceea se cere a ,i ndeplinit condiia capacitii depline de e*erciiu pentru am"ele pri. ?ersoanele lipsite de capacitatea -ie e*erciiu sau cu capacitate restrns pot nc/eia contracte de vnzare cumprare numai prin reprezentantul le#al sau cu ncuviinarea acestuia. -ceste peisoane pot nc/eia personal contracte de vnzare-cumparare de mic valoare, C. are se e*ecut la momentul nc/eierii lor 7art. &1-&& 'od civil5. ?entru contractul de vnzare-cumprare le#ea prevede anumite incapaciti speciale. -ceste incapaciti sunt interdicii de a vinde sau du a i umpra. -st,el2 15 ;utorele i curatorul, soul i rudele acestora pn la #radul al patrulea inclusiv nu au dreptul s nc/eie convenii 7inclusiv coniracte de vnzarecumprare5 cu persoana pus su" tutel sau curatel 7alin. $, art. ($ 'od civil5, nclcarea acestei interdicii are ca e,ect nulitatea contrai, lului de vnzarecumprare. &5 3andatarii nsrcinai s vnd un "un nu l pot cumpra 7art. &.1 'od civil5. Este vor"a att de reprezentanii le#ali, ct i de cei convenionali. 1aiunea acestei interdicii este de a evita con,lictul de interese ntre calitatea de vnztor i cea de cumprtor. $5 Iudectorii, avocaii, notarii, procurorii i e*ecutorii judectoreti nu pot procura drepturi liti#ioase su" sanciunea nulitii a"solute 7art. EA1 'od civil5. "5 Obiectul contractului de vnzare-cumprare. Obiectul ju7idic al contractului de vnzare-cumprare const n aciunile vnztorului ndreptate spre transmiterea dreptului de proprietate asupra "unului cumprtorului .i0 lespectiv, aciunile cumprtorului n vederea prelurii "unului i ac/itrii preului < onvenit. Obiectul material al contractului de vnzare-cumprare ii ,i Frmeaz "unurile(. A"iectul este o condiie esenial a contractului de vnzare cumprare. 'lauza cu privire la o"iect se consider respectat dac contractul permite de a determina denumirea i cantitatea "unului. 'on,orm alin. (, art. 00( 'od c i vi l, n cazul n care nu este sta"ilit cantitatea "unului sau modul de determinare a icesteia, contractul este nul. Munul vndut tre"uie s ndeplineasc urmtoarele condiii; s ,ie n circuitul civil; s e*iste n momentul nc/eierii contractului sau s poat e*ista pe viitor; s ,ie determinat sau determina"il. ?rima condiie creia tre"uie s-i corespund o"iectul matei ial este ca bunul a $ie !n circuitul civil. Nu pot constitui o"iect al contractului de vnzare-cumprare "unurile inaliena"ile care ,ac parte din domeniul pu"lic al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale 7"unurile proprietate e*clusiv a stitului5. @n sc/im",
npaMA 96@o,a pej. '.,l. 6pBiuaeMa. - 3A'KM $, 1+++, p. +1.

11

"unurile din domeniul privat al statului i al unitilor administrativ-teritoriale sunt supuse dispoziiilor de drept comun, putnd ,i nstrinate n mod li"er, dac le#ea special nu prevede alt,el. ?entru unele cate#orii de "unuri a,late n circuitul civil, din motive de ordine pu"lic, le#ea a prevzut c acestea pot ,i vndute sau cumprate numai cu respectarea unor condiii prevzute de le#e. ?rintre acestea pot ,i amintite armele, muniiile.. - doua condiie pentru validitatea contractului este ca bunul e-i te la momentul !nc%eierii contractului au, poat e-i ta pe viitor. Nnzarea este vala"il dac are ca o"iect un "un viitor, care nu e*ist la momentul nc/eierii contractului, dar poate e*ista n viitor 7de e*emplu "unul ce se va con,eciona5. !intre "unurile viitoare, numai motenirea nedesc/is nu poate ,orma o"iectul unui contract 7art. )0. 'od civil5. - treia condiie este ca bunul $ie determinat au determinabil. @n cazul "unurilor certe determinarea se ,ace prin precizarea caracterelor lor individuale . -st,el, "unul va ,i individualizat prin precizarea naturii sale 7autoturism, televizor etc5, a poziiei acestuia n spaiu sau a elementelor de identi,icare 7loc de situare, numr cadastral, marc, numr de nmatriculare etc5. Oa "unurile #enerice determinarea se ,ace prin indicarea speciei i a cantitii acestor "unuri, deci prin elemente prin care se ,ace posi"il individualizarea "unurilor vndute pentru predare i trans,erul proprietii asupra acestora. !eterminarea poate ,i ,cut n mod precis la nc/eierea contractului sau s ,ie indicate doar unele elemente pentru a putea ,i determinat o"iectul n viitor 7de e*emplu, s se vnd recolta o"inut de pe un anumit teren5. ?ot constitui o"iect al contractului de vnzare-cumprare "unurile mo"ile i cele imo"ile, "unurile individual determinate i cele determinate #eneric, "unurile consumpti"ile i cele neconsumpti"ile, "unurile divizi"ile i cele indivizi"ile, "unurile corporale i cele incorporale 7drepturile reale, de crean5 . Nu pot ,orma o"iectul contractului de vnzare-cumprare drepturile personale nepatrimoniale i cele patrimoniale care au un caracter strict personal 7dreptul de uzu,ruct - art. $+8 'od civil, dreptul de uz i de a"itaie - art. (&. 'od civil5 sau care sunt prevzute de le#e ori contractate intuiii per onae 7de e*emplu, dreptul la ncasarea pensiei alimentare, la repararea prejudiciului cauzat vieii i sntii persoanei5. c5 6reul reprezint principalul o"iect al contrapre stat iei cumprtorului. ?reul reprezint o condiie esenial a contractului de vnzare-cumprare n cazurile prevzute de le#e, de e*emplu n contractele de vnzare-cumprare nc/eiate ntre necomerciani. ?entru validitatea unui contract de vnzare-cumprare se cere ca preul s ndeplineasc urmtoarele condiii28
1

Nezi Oe#ea privind controlul asupra armelor individuale din 18 mai 1++( 993onitorul o,icial al 13. 1++(. -nr. (. ) 3. 3urean. 'ontracte civile speciale. Noi. 1. - 'luj-Napoca, 1++8, p.&). 0 1. @. 3otica, 6. 3oiti. 'ontractul de vnzare-cumprare. ;eorie i practic judiciar. OP3@N- OEQ, 1+++, p.0 . 8 '. ;oader. 3anual de contracte civile speciale. Noi 1. - ME'K, & , p. &). 1&

415 $ie e-primat !n bani. Eta"ilirea preului su" ,orma unei sume de "ani este de esena vnzrii. !ac nstrinarea unui "un se ,ace nu - ontra "ani, ci n sc/im"ul unui alt "un sau n sc/im"ul unei alte prestaii, contrat i u l nu mai poate ,i cali,icat ca vnzare-cumprare, ci un sc/im", contract de ntreinere sau alt contract; &5 $ie determinat au determinabil. ?reul este determin.it dac cuantumul @ui este sta"ilit de pri la momentul nc/eierii contractului. !eterminarea preului nu presupune sta"ilirea modalitii de plat 7de e*emplu, printr-o sin#ur prestaie sau n rate5 ori a termenului plii. -ceste elemente nu a,ecteaz vala"ilitatea contractului, ci numai e*ecutarea lui i rspunderea prilor puitru nee*ecutarea o"li#aiilor contractuale. Este ns posi"il ca la momentul nc/eierii contractului prile sa sta"ileasc doar elementele pe "aza crora preul s ,ie determinat n viiter 7preul curent al pieei, cotaia de "urs5, caz n care preul este determina"il, l%otrivit alin. $, art. 0.$ 'od civil, dac preul nu este indicat direct n contractul de vnzarecumprare, prile pot conveni asupra modului de determinare a l u i . ?reul va ,i determina"il i atunci, cnd sta"ilirea lui este lisat la aprecierea unui ter, ales de comun acord de pri. Adat ce acest ter va sta"ili preul, pre care ,ace parte din contract de la nc/eierea lui, acesta va ,i o"li#atoriu pentru prile contractului. n orice caz, sta"ilirea preului nu poate ,i lsat la aprecierea ulterioar a prilor ori s depind de voina e*clusiv a uneia din pri. !e asemenea preul nu va putea ,i sta"ilit de instana de judecat. Pltima condiie nu necesit a ,i respectat n cazul vnzni-cumprrii ntre comerciani. !ac n contractul de vnzare-cumprare nc/eiat ntre comerciani preul "unului nu este determinat sau determina"il, se va considera c prile s-au re,erit tacit la preul practicat n mod o"inuit n momentul nc/eierii contractului n ramura comercial respectiv pentru aceleai "unuri vndute n mprejurri compara"ile. @n cazul n care nu e*ist contracte similare, se va considera c prile s-au re,erit n mod tacit la un pre practicat la data predrii "unurilor 7ai t. 0.) 'od civil5. n unele cazuri, n condiiile tranziiei la economia de pia, n cazul produselor de,icitare 7ener#ie electric, #aze naturale5, pentru .i asi#ura protecia social, statul poate interveni i poate sta"ili preuri le#ale cari4 vor ,i o"li#atorii pentru pri+. $. ?reptur$le 6$ o%l$5a($$le pr($lor ,n contractul de vnBare-cumprare. a' Obligaiile vnztorului " Obligaia vnztorului de a tran mite bunul !n termen. 7F"li#aia de "az a vnztorului este de a preda "unul cumprtorului n termenul -ta"ilit n contract. !ac n contractul de vnzare-cumprare nu este sta"ilit alt,el, vin9torul se o"li#
+

Nezi Botrrea Duvernului 13 cu privire la msurile de coordonare -i re#lementare de stat a preurilor din ( au#ust 1++. 993onitorul o,icial al 13.-1++.E-ni .$-.(.

1$

2 ; R- % R- J 2;i <.;-. 8 .-...9., IAN umenteie re,eritoare la "un, prevzute de le#e sau contract 7alin. &, art. 0.$ 'od civil5. Oista documentelor re,eritoare la "un de cele mai dese ori se speci,ic n contract. ?utem evidenia dou cate#orii de asemenea documente2 a5 documente necesare pentru plata "unului - documente de transport 7conosament, scrisoare de trsur etc5, certi,icat de calitate, polia de asi#urare; "5 documentaia te/nic, su" ,orma de sc/eme, instruciuni, necesar pentru ,olosirea "unului potrivit destinaiei. !ac n contractul de vnzare-cumprare nu s-a sta"ilit termenul predrii "unului, vnztorul tre"uie s predea "unul la data care poate ,i dedus din contract. !ata predrii "unului se deduce din contract atunci cnd acesta conine clauze de tipul - vnztorul va preda "unul cumprtorului n termen de zece zile din momentul desc/iderii acreditivului sau o"inerii #araniei "ancare, n termen de $ de zile din momentul o"inerii licenei de e*port etc.1 !eseori termenul de predare a "unului se sta"ilete su" ,orma unei anumite perioade de timp. n acest caz vnztorul tre"uie s predea "unul n orice moment n cursul perioadei sta"ilite n contract sau determinate prin re,erire la contract 7de e*emplu, prima decad a lunii5, cu e*cepia cazului n care din mprejurri rezult c ale#erea datei revine cumprtorului. !ac prile nu au convenit n contract asupra termenului de predare a "unului i dac acesta nu se deduce din contract, vnztorul tre"uie s predea "unul ntr-un termen rezona"il calculat de la data nc/eierii contractului 7art. 0.0 'od civil5. 'ontractul de vnzare-cumprare poate ,i nc/eiat cu clauze de e*ecutare strict la data sta"ilit. 'ontractul de vnzare-cumprare se consider nc/eiat cu clauze de e*ecutare strict la data sta"ilit dac din contract rezult clar c, la nclcarea acestui termen, cumprtorul pierde interesul ,a de e*ecutarea contractului 7alin. &, art. 0.0 'od civil5. n acest caz vnztorul nu poate e*ecuta contractul nainte de termen sau dup el ,r acordul cumprtorului, c/iar dac acesta nu a e*ercitat dreptul de a renuna la e*ecutarea contractului. !rept e*emplu de contract cu e*ecutare strict la data sta"ilit poate servi contractul de vnzare-cumprare a "razilor. 1emiterea de ctre vnztor a unor asemenea "unuri cumprtorului dup -nul Nou este lipsit de sens. 3omentul e*ecutrii o"li#aiei de predare a "unului se determin ast,el2 a5 dac contractul conine clauza cu privire la o"li#aia vnztorului de a transporta "unul, o"li#aia se consider e*ecutat la data predrii "unului ctre cumprtor sau ctre persoana indicat de el; "5 dac "unul urmeaz a ,i predat la locul a,lrii lu i . o"li#aia se consider e*ecutat la data punerii "unului la dispoziia cumprtorului sau a persoanei indicate de el. liunul se consider pus la dispoziia cumprtorului dac este individualizat prin marcare sau n alt mod 7n cazul "unurilor determinate #eneric5 i dac este pre#tit de predare n termenul sta"ilit 7n cazul "unurilor individual determinate5, iai cumprtorul este in,ormat despre aceasta potrivit clauzei contractuale;

MeB'Kaa KABM'BPBI@ A noroMopa* 3eK.zrLBapo,aBAB KLnjin-npAiiaKB ;oeapoM. Ko33eB;apBB. - 3A'KMS@, 1++(, p. +(.

1)

H85 n toate celelalte cazuri o"li#aia se consider e*ecutat de la data predrii "unului ctre cru sau o,iciul potal pentru a ,i transportat la cumprtor 7art. 0) 'od civil5. '/eltuielile de predare a "unului mo"il, n particular de msurare, cntrire i am"alare, sunt puse n sarcina vnztorului, iar c/eltuielile de primire i transportare a "unului din locul nc/eierii contractului de vnzare-cumprare n alt loc sunt puse n sarcina cumprtorului, dac contractul nu prevede alt,el. Neremiterea de ctre vnztor a "unului cumprtorului n termenul sta"ilit sau remiterea ntrziat constituie nee*ecutare sau e*ecutare necorespunztoare a o"li#aiilor contractuale, cu consecinele prevzute de 'odul civil pentru nclcarea prevederilor contractuale. -st,el, cumprtorul va ,i ndreptii, s cear de @a vnztor desp#u"iri pentru prejudiciul cauzat potrivit art. ) & 'od civil. 'umprtorul, de asemenea, este n drept s cear transmiterea "unului n natur dac o asemenea crean este ndreptit pentru pri i pentru protecia drepturilor cumprtorului, dac este vor"a de "unuri unice, individual determinate sau alte "unuri pe care cumprtorul nu le poate ac/iziiona de la alte persoane sau dac aceste aciuni de ac/iziionare nu au e,ect 7art.08& 'od civil5. > Obligaia de e-pediere a bunului. !ac, n con,ormitate cu contractul, vnztorul pred "unul ctre un cru i dac "unul nu este clar individualizat, potrivit contractului, prin aplicarea unui semn distinctiv pe el, prin documentele de transport sau prin orice alt mijloc, vnztorul tre"uie s transmit cumprtorului un aviz de e*pediie care speci,ic "unul. -st,el, vnztorul este o"li#at s transmit cumprtorului aviz de e*pediie atunci cnd "unul nu este clar individualizat. @ndividualizarea este posi"il pe calea marcrii "unului, potrivit unei clauze contractuale, care include urmtoarele date2 denumirea vnztorului i a cumprtorului, numrul contractului, #reutatea "rut i net. @ndividualizarea "unului poate ,i ,cut i prin indicarea datelor corespunztoare n documentele de transport. -st,el, n conosament sau n scrisoarea de trsur se ,ac meniuni cu privire la vnztor i cumprtor, la "unul transportat, cantitatea lui, marcaj etc. @n cazul n care este o"li#at s ia msuri pentru transportul "unurilor, vnztorul tre"uie s nc/eie contracte necesare pentru ca transportul s ,ie e,ectuat pn la locul prevzut, cu ve/icule adecvate circumstanelor i n condiiile o"inuite pentru un ast,el de transport 7art. 0.8 'od civil5. n asemenea situaii vnztorul tre"uie s alea# mijlocul de transport adecvat, innd cont de mprejurrile concrete. n a,ar de aceasta, vnztorul este o"li#at s nc/eie contract de transport n condiii o"inuite pentru o ast,el de transportare, adic el tre"uie s in cont nu numai de conjunctura preurilor e*istent pe pia, ci i de practica nc/eierii unor contracte de transport. > Obligaia vnztorului de a tran mite bunul $r vicii de natur juridic. ?otrivit art. 0)( 'od civil, vnztorul este o"li#at s predea "unul ,r vicii de natur juridic 7li"er de drepturile unui ter asupra @ui5, cu e*cepia cazului cnd cumprtorul a consimit s nc/eie contractul cunoscnd drepturile terului asupra "unului. @n acest caz se are n vedere situaia cnd "unurile vndute anterior au ,ost #ajate, date n locaiune ori cnd asupra lor s-a instituit un drept de servitute. Ee consider viciu de natur juridic i situaia n care n re#istrul "unurilor imo"ile este nscris un drept ine*istent.

> Obligaia vnztorului de a-i garanta pe cumprtor !mpotriva eviciunii. !ac un ter, n temeiul dreptului su asupra unui "un aprut nainte de nc/eierea contractului de vnzare-cumparare, intenteaz o aciune de eviciune mpotriva cumprtorului, acesta din urm este o"li#at s atra# n calitate de coprt pe vnztor i poate opune terului toate e*cepiile pe care le-ar ,i putut opune vnztorul 7art. 0)) 'od civil5. Neatra#erea vnztorului n calitate de coprt l eli"ereaz pe acesta de rspundere ,a de cumprtor dac va dovedi c atra#erea sa ar ,i prevenit eviciunea cumprtorului. n literatura de specialitate eviciunea a ,ost de,init ca ,iind pierderea proprietii "unului 7n tot sau n parte5 sau tul"urarea cumprtorului n e*ercitarea prero#ativelor de proprietar % ca urmare a valori,icrii de ctre o ter persoan a unui drept asupra "unului vndut. A"li#aia de #aranie a vnztorului e*ist dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii2 s ,ie vor"a despre o tul"urare de drept, cauza eviciunii s ,ie anterioar vnzrii, cauza eviciunii s nu ,i ,ost cunoscut de cumprtor la momentul nc/eierii contractului . a5 Nnztorul este o"li#at s #aranteze cumprtorul mpotriva eviciunii numai dac tul"urarea din partea terului este o tul"urare de drept. El nu rspunde pentru simpla tul"urare de ,apt, care nu are temei juridic. !reptul invocat de tera persoan poate s ,ie un drept real, cum ar ,i dreptul de proprietate, de servitute sau de uzu,ruct. n a,ara drepturilor reale asupra "unului, eviciune poate e*ista i n cazul invocrii de ctre ter a unui drept de crean 7de e*emplu, n cazul locaiunii5. "5 Nnztorul este #arantat numai dac tul"urarea din partea terului are o cauz anterioar vnzrii. Nnztorul nu poate ,i o"li#at la #arania pentru eviciune pentru drepturile nscute n ,avoarea terului evin#tor dup vnzare, ntruct, dup vnzare, cumprtorul este proprietar i suport riscurile "unului cumprat. c5 - treia condiie este necunoaterea cauzei eviciunii de ctre cumprtor. 1spunderea vnztorului pentru eviciune nu se aplic dac cumprtorul a consimit cumprarea "unului #revat cu drepturi ale terului 7art. 0)0 'od civil5. !ac cumprtorul a avut cunotin de pericolul eviciunii, nseamn c a acceptat riscul i pro"lema rspunderii vnztorului nu se pune. A"li#aia de #aranie pentru eviciune a vnztorului e*ist att ,a de cumprtor, ct i ,a de succesorii acestuia. !ac contractul de vnzarecumprare se nc/eie printr-un intermediar 7de e*emplu, mandatar5, atunci rspunderea pentru eviciune revine vnztorului, i nu mandatarului. @n cazul eviciunii cumprtorului n "aza drepturilor unui ter, vnztorul repar prejudiciul cauzat cumprtorului. E,ectele eviciunii depind i de ,aptul dac eviciunea a ,ost total sau parial. @n cazul eviciunii totale vnztorul este o"li#at s restituie inte#ral preul primit, valoarea ,ructelor pe care cumprtorul a ,ost o"li#at s le napoieze terului evin#tor, sporul de valoare do"ndit de "un ntre momentul nc/eierii contractului i producerii eviciunii, c/eltuielile de judecat i alte c/eltuieli necesare i utile suportate de cumprtor.
11 1&

6. !eaG. ;ratat de drept civil. 'ontracte speciale. - Mucureti, 1++), p..0. '. ;oader. Eviciunea n contractele civile. - -OO, 1++0, p. ((.

1)

3n cazul eviciunii pariale cumprtorul are dreptul ,ie de a cere rezoluiunea contractului, ,ie meninerea lui cu desp#u"iri. 1ezoluiunea se poate cere dac eviciunea unei pri din "un este att de important, nct cumprtorul n-ar ,i cumprat, dac ar ,i putut s-o prevad. > Cantitatea bunurilor. Nnztorul este o"li#at s transmit "unul n cantitatea sta"ilit n contractul de vnzare-cumprare 7art. 00(5. 'antitatea "unului poate ,i determinat n contract n uniti de msur corespunztoare 7metri, uniti, G# etc.5 sau n e*presie "neasc. ?rile pot sta"ili n contract numai modul de determinare a cantitii "unurilor ce urmeaz a ,i transmise cumprtorului. -st,el, n cazul contractului de ,urnizare a ener#iei electrice consumatorului casnic cantitatea ener#iei electrice ce urmeaz a ,i consumat nu se determin n contract, ci potrivit datelor preluate de la instalaiile de msurare a consumului de ener#ie electric. !ac prile ne#lijeaz prevederile le#ale i nu sta"ilesc n contract cantitatea "unului sau modul de determinare a acesteia, contractul de vnzare-cumprare se consider nul. n situaia n care vnztorul pred o cantitate de "unuri mai mic dect cea prevzut n contract, cumprtorul este n drept s re,uze recepionarea "unului. !ac, totui, cumprtorul accept primirea "unului ntr-o cantitate mai mic dect cea prevzut n contract, el va plti proporional preului contractual. !ac vnztorul pred o cantitate mai mare dect cea prevzut n contract, cumprtorul este n drept s preia "unul ntr-o ast,el de cantitate, ,iind o"li#at s plteasc proporional preului sta"ilit n contract sau s preia numai cantitatea prevzut n contract, iar surplusul s-1 restituie din contul vnztorului. > 0 ortimentul, completivitatea i garnitura bunului. 'ontractul de vnzarecumprare poate prevedea transmiterea "unului n corelaie dup modele, varieti, msuri, culori sau alte particulariti 7asortiment5. @n acest caz vnztorul este o"li#at sa transmit "unul n asortimentul stipulat n contract 7art. 00. 'od civil5. E*ist situaii cnd reieind din coninutul o"li#aiei rezult cert c "unurile comandate urmeaz a ,i remise cumprtorului ntr-un anumit asortiment 7de e*emplu, atunci cnd se procur un lot de m"rcminte pentru a ,i realizat n reeaua de comer cu amnuntul5, c/iar n lipsa clauzei contractuale cu privire la asortiment. @n acest caz vnztorul va remite "unuri n asortimentul ce corespundea necesitilor cumprtorului, dac vnztorul le cunotea @a data nc/eierii contractului. n cazul predrii "unurilor ntr-un asortiment ce nu corespunde contractului, cumprtorul este n drept s nu le primeasc i s nu plteasc preul, iar dac acesta este pltit, s cear restituirea sumei pltite. !aca, odat cu "unurile n asortimentul stipulat n contract sunt transmise i alte "unuri, cumprtorul poate re,uza recepionarea "unurilor nestipulate n contract sau poate recepiona toate "unurile, ac/itnd costul la preul convenit cu vnztorul 7art. 00) 'od civil5. Nnztorul este o"li#at s transmit cumprtorului "unurile con,orm contractului de vnzare-cumprare n completivitatea asortimentului, iar n lipsa unei asemenea clauze, n completivitatea determinat de uzanele circuitului de a,aceri sau de alte cerine naintate tradiional. ?rin completivitatea "unului nele#em totalitatea detaliilor, pieselor i a altor elemente separate componente ale "unului, care ,ormeaz un tot ntre# utilizat dup

17

destinaie unic1$. 'ompleivitatea este o noiune compati"il "unurilor te/nice comple*e, cum ar ,i instalaiile, mainile i electrocasnicele. 'ompletivitatea poate ,i determinat n contract prin enumerarea elementelor componente ce ,ormeaz acest "un sau prin menionarea standardului sau a altui document te/nico-normativ ce determin completivitatea "unului. !ac vnztorul este o"li#at s transmit cumprtorului o #arnitur de "unuri complet, o"li#aia se consider e*ecutat la data predrii tuturor o"iectelor din #arnitur. n cazul n care n contract nu se stipuleaz transmiterea unei anumite #arnituri de "unuri, vnztorul este o"li#at s predea concomitent toate o"iectele incluse n #arnitur dac din esena contractului nu rezult alt,el 7art. 008 'od civil5. Darnitura complet constituie o totalitate de "unuri distincte care nu sunt condiionate de utilizarea lor potrivit unei destinaii unice. @ncluderea unor mr,uri n #arnitur se tace la dorina prilor. Oe#ea sta"ilete consecine ne#ative pentru vnztor n cazul nclcrii clauzei cu privire la #arnitura complet de "unuri. -st,el, dac vnztorul livreaz "unuri necomplete, cumprtorul este n drept s cear completarea "unurilor ntr-un termen rezona"il sau reducerea preului de cumprare. !ac vnztorul nu completeaz "unul ntr-un termen rezona"il, cumprtorul poate solicita sc/im"area "unurilor necomplete cu "unuri complete sau poate s nu e*ecute contractul i s cear restituirea sumelor pltite pentru "un. > 0mbalajul bunului. !ac din contract sau din esena o"li#aiei nu rezult alt,el, vnztorul este o"li#at s predea cumprtorului "unurile am"alate. -m"alarea "unului este necesar pentru a asi#ura inte#ritatea lui n timpul transportrii, depozitrii sau strmutrii. 'erinele cu privire la am"alaj se sta"ilesc n contract. !ac contractul nu sta"ilete cerine ,a de am"alaj, "unul tre"uie am"alat n mod o"inuit pentru acest tip de "unuri, iar n cazul lipsei de uzane, ntr-un am"alaj care s asi#ure inte#ritatea "unurilor n condiii de transportare i pstrare o"inuite pentru acest tip de "unuri 7art. 00+ 'od civil5. @n anumite cazuri "unul poate ,i predat cumprtorului ,r am"alaj. @n primul rnd o"li#aia vnztorului de a preda "unul n am"alaj poate ,i e*clus prin contract. !e asemenea predarea "unului ,iir am"alaj poate rezulta din esena o"li#aiei, de e*emplu atunci cnd o"iectul contractului de vnzare-cumprare l constituie un "un a,lat deja n posesia i ,olosina cumprtorului. Ti n s,rit, unele "unuri, dup caracterul lor, nu necesit am"alaj 7"unurile n vrac, vra, etc5. Nee*ecutaaa de ctre vnztor a o"li#aiei de a preda "unul ntr-un am"alaj corespunztor #enereaz consecine ne#ative. @n acest caz cumprtorul este n drept s cear vnztorului am"alarea "unului, dac din esena o"li#aiei 7de e*emplu, contractul prevede o"li#aia vnztorului de a transporta mo"il la domiciliul cumprtorului i de a o asam"la5 sau din caracterul "unului nu rezult alt,el 7o"iectul contractului const n produse alimentare consumate de cumprtor5. Uinnd cont de ,aptul c am"alajul deseori poate determina calitile de consum ale "unului, art. 00+ 'od civil prevede dreptul cumprtorului, n loc de

11

Ko33eB;apu,i K 6pa<,laB'KA3L Kone*cL ?$F, iacV M;A?AB 9A;M';. pe,l. A.B. -3ocKMa, 1++0, p. $..

12

cer/ia privind am"alarea "unului, la ale#erea sa, sa nainteze vnztorului pretenii care rezult din predarea unui "un cu vicii, i anume2 > 1educerea preului ntr-un volum ec/ivalent c/eltuielilor de remediere a viciului; > 1emedierea viciilor am"alajului ntr-un termen rezona"il; > 1ezoluiunea contractului dac nee*ecutarea contractului este esenial. > Calitatea bunului. Nnztorul este o"li#at s transmit "unul, calitatea cruia corespunde prevederilor contractului sau destinaiei sta"ilite n contract. !ac contractul nu conine clauza cu privire la calitate, vnztorul tre"uie s-i predea "unul, calitatea cruia corespunde utilizrii o"inuite i prezint caracteristici care e*ist n mod o"inuit la "unuri de acelai ,el i pe care cumprtorul le poate atepta innd cont de ,elul "unului. Oa aceste caracteristici se adau# i cele pe care cumprtorul le poate atepta con,orm speci,icaiilor pu"lice ale vnztorului, productorului i ale reprezentanilor acestora, ndeose"i prin reclam 7alin. &. art. 0)$ 'od civil5. !ac re#lementrile n vi#oare conin careva cerine cu privire la calitate, vnztorul tre"uie s remit "unul, calitatea cruia corespunde acestor cerine. 'erinele o"li#atorii cu privire la calitate sunt determinate de standardele de stat. -st,el, potrivit art. $ al Oe#ii cu privire la standardizare adoptat la && septem"rie 1++. :, standardizarea are ca scop2 a5 asi#urarea con,ormiiii produselor cu destinaia lor; "5 protecia intereselor consumatorilor prin asi#urarea calitii produselor, caracterului ino,ensiv al acestora pentru viaa i sntatea oamenilor i pentru mediul nconjurtor; c5 asi#urarea uni,icrii produselor. A importan deose"it au normele cu privire la #arania calitii sau caracteristicilor "unului. ?otrivit art. 00& 'od civil, n cazul n care vnztorul, productorul sau un ter #aranteaz caracteristicile unui "un, cumprtorul "ene,iciaz de drepturile din #aranie n condiiile indicate n declaraia de #aranie i n reclama respectiv ,a de cel care a acordat #arania. ;ermenul de #aranie ncepe a cur#e din momentul predrii "unului de ctre vnztor dac contractul nu prevede altceva. Darania sta"ilit pentru "unurile principale este aplica"il i accesoriilor dac n contract nu este prevzut alt,el. !e #aranie tre"uie deose"it termenul de vala"ilitate a "unului, adic termenul sta"ilit prin le#e, standarde sau alte dispoziii o"li#atorii, dup e*pirarea cruia "unul este considerat nesuscepti"il de utilizare. Nnztorul este o"li#at s transmit "unul cu termen de vala"ilitate ast,el, nct cumprtorul s l poat utiliza dup destinaie pn la e*pirarea acestui termen 7art. 00$ 'od civil5. !ac, potrivit contractului, vnztorul este o"li#at s controleze calitatea "unului, el tre"uie s prezinte cumprtorului dovezi de e,ectuare a controlului calitii "unului. 4 Obligaia vnztorului de a preda bunul $r vicii materiale. Nnztorul este o"li#at s predea "unul ,r vicii materiale. Munul este ,r vicii materiale dac, la trans,erarea riscurilor, are caracteristicile convenite. E*ist vicii materiale nu numai atunci cnd "unul nu corespunde caracteristicilor convenite, ci i atunci cnd2 a5 asam"larea convenit contractual a ,ost realizat de,ectuos de ctre
1(

3onitorul o,icial al 13.-1++).-nr.l 1-1&.

1+

vnztor; "5 cnd "unul a ,ost asam"lat de,ectuos de cumprtor din cauza indicaiilor de asam"lare eronate; c5 cnd vnztorul pred numai o parte a "unului, un alt "un, "unul ntr-o cantitate mai mic dect cea convenit sau cnd este viciat numai o parte a "unului, cu e*cepia cazurilor cnd viciul nu e*ercit o in,luen su"stanial asupra utilizrii "unului 7art. 0)$ 'od civil5. n cazul in care "unul prezint vicii, cumprtorul poate cere remedierea, solicitnd ,ie nlturarea viciului, ,ie livrarea unui "un ,r vicii, ,ie reducerea preului ntr-un volum ec/ivalent c/eltuielilor de remediere a viciului, ,ie rezoluiunea contractului. ;otodat, vnztorul poate re,uza remedierea viciilor dac aceasta necesit c/eltuieli neproporional de mari. !ac n locul remedierii viciilor livrea9 un "un ,r vicii, vnztorul poate cere cumprtorului restituirea "unului cu vicii 7art. 0)8 'od civil5. !ac nu poale restitui vnztorului "unurile n starea n care le a primit, cumprtorul pierde dreptul de a declara rezoluiunea contractului sau de a cere predarea unor "unuri de nlocuire, cu e*cepia cazurilor n care imposi"ilitatea de restituire se datoreaz ,aptei vnztorului sau inutilitii "unurilor, dac alterarea lor este o consecin a nerespectrii condiiilor de predare i am"alare ori dac "unurile au ,ost utilizate pn a se constata necon,ormitatea lor. > Obligaia vnztorului de con ervare a bunului vndut. Nnztorul este o"li#at s ia msuri rezona"ile, n ,uncie de mprejurri, pentru a conserva "unul a,lat n posesiunea sau su" controlul su, atunci cnd cumprtorul ntrzie s preia "unul predat sau nu pltete preul, dac plata preului i predarea tre"uie s se ,ac simultan. n asemenea cazuri vnztorul l poate depozita la o ter persoan, pe contul cumprtorului, dac prin aceasta nu se vor ,ace c/eltuieli disproporionate. Nnztorul are dreptul de retenie asupra "unului att timp, ct cumprtorul nu-i va plti o recompens pentru pstrare 7art. 08 'od civil5. Munurile suscepti"ile de pieire, alterare sau deteriorare rapid pot ,i vndute imediat. @mediat, se vor vinde "unurile a cror conservare #enereaz c/eltuieli disproporionate. Nnztorul va vinde "unul la un pre convena"il i n cazul n care cumprtorul ter#iverseaz e*a#erat preluarea lui sau plata c/eltuielilor de conservare, tnstiinndu-1 n preala"il despre intenia de a vinde "unul. !up vinderea "unului vnztorul remite cumprtorului suma ncasat, reinnd c/eltuielile rezona"ile de conservare i vnzare. > ;ermenul de !naintare a preteniilor i aciunilor privind viciile bunului. @n cazul n care descoper careva vicii la "unul vndut, cumprtorul are dreptul s nainteze pretenii. ?otrivit art. 08$ 'od civil, cumprtorul poate s nainteze pretenii vnztorului cu privire la viciile "unului nedeclarate de acesta la vnzare, ndat ce a descoperit aceste vicii, dar nu mai trziu de termenul sta"ilit n contract. !ac n contract nu este sta"ilit un anumit termen, preteniile pot ,i naintate n cel mult < luni din ziua predrii "unurilor, iar n privina imo"ilelor, n cel mult un an. n cazul n care este imposi"il de a sta"ili ziua de predare a "unului care urmeaz s ,it2 nre#istrat sau dac "unul este predat cumprtorului nainte de nc/eierea contracuilui, termenul de naintare a preteniilor ncepe a cur#e din ziua nre#istrrii "unului n modul sta"ilit. n cazurile sus-n urnite este vor"a despre vicii ascunse 7care nu pot ,i constatate printr-o e*aminare e*terioar a "unului5. ?otrivit alin, 1, art. 0). 'od civil, 20

drepturile cumprtorului n privina viciilor sunt e*cluse daca, n momentul nc/eieri contractului, cunotea aceste vicii. 'u toate acestea, cumprtorul poate nainta pretenii cu privire la viciul "unului, pe care nu 1-a cunoscut din culpa sa #rav, dac vnztorul a trecut su" tcere n mod dolosiv viciul sau a acordat o #aranie pentru e*istena unei caracteristici. n situaia n care "unul vndut are termen de #aranie, preteniile pentru viciile depistate pot ,i naintate n acest termen. !ac "unul cu termen de #aranie a ,ost dat n posesiunea cumprtorului pn la nc/eierea contractului i nu se poate determina data predrii, termenul de naintare a preteniilor se calculeaz de la data nc/eierii contractului, iar dac "unul a ,ost transportat, de la data e*pedierii @ui la adresa cumprtorului 7art. 08(5. E*ist situaii cnd vnztorul sau productorul sta"ilesc termen de #aranie di,erit pentru "unul principal i pentru cel accesoriu. !ac prin contract s-a sta"ilit c termenul de #aranie a "unului accesoriu este mai mic dect cel al "unului principal, cumprtorul este n drept s nainteze pretenii re,eritoare la viciile accesoriilor n perioada de #aranie a "unului principal. !ac. ns, pentru accesorii sunt sta"ilite termene de #aranie mai mari dect pentru "unul principal, cumprtorul este n drept s nainteze pretenii cu privire la viciile "unurilor accesorii n perioada termenului lor de #aranie. -ciunea cu privire la viciile "unului poate ,i intentata n termen de un an din data naintrii preteniilor, iar dac nu au ,ost naintate pretenii sau nu poate ,i sta"ilit data naintrii lor, dup e*pirarea termenului de ) luni n cazul "unurilor mo"ile sau un an n cazul celor mo"ile. b' Obligaiile cumprtorului > Obligaia de plat a preului. !ac n contract nu s-a prevzut alt,el, cumprtorul este o"li#at s plteasc preul n momentul n care i se ,ace predarea "unului vndut. n cazul n care prile au nc/eiat un contract de vnzare-cum parare pe credit, sta"ilind un termen pentru plata preului, la scaden, cumprtorul tre"uie s plteasc preul n ntre#ime. Nnzarea "unului poate ,i tcut cu plata preului n rate. @n acest caz preul va ,i pltit ,racionat la di,erite termene succesive. A"li#aia cumprtorului de a plti preul include luarea unor msuri i respectarea unor ,ormaliti necesare pentru a e,ectua plile potrivit contractului 7desc/iderea acreditivului, acordarea #araniei "ancare etc.5. !ac cumprtorul nu pltete preul, vnztorul poaie cere o"li#area cumprtorului la e*ecutarea n natur a o"li#aiei, ceea ce este ntotdeauna posi"il, deoarece are ca o"iect o sum de "ani. Nnztorul nu este ns o"li#at s ceara e*ecutarea silit. El poate, renunnd la aceast posi"ilitate, s invoce e*cepia de nee*ecutare Wdac "unul vndut nu a ,ost predat cumprtorului5, ,ie -dac "unul a ,ost predat, s cear rezoluiunea contractului pentru neplata preului. > Obligaia de primire a bunului i de veri$icare a calitii lui. 'orelativ cu o"li#aia de predare a vnztorului, cumprtorul este o"li#ai s ia n primire "unul vndut n termenul la care vnztorul este o"li#at s-1 predea. 'umprtorul va suporta c/eltuielile de primire i transportare a "unului mo"il d i n locul nc/eierii contractului de vnzare-cumprare n alt loc dac contractul nu prevede alt,el. @n &1

cazul n care contraciul de vnzare-cumprare a unui "un mo"il tre"uie autenti,icat i nre#istrat, cumprtorul suport costul autenti,icrii notariale, al nscrierii n re#istruX pu"lic respectiv i al trans,erului proprietii. !ac cumpr un teren sau un alt "un imo"il, cumprtorul va suporta c/eltuielile de ntocmire, autenti,icare notarial i de nscriere a contractului de vnzare-cumprare n re#istrul "unurilor imo"ile, precum i c/eltuielile de preluare a documentelor necesare 7art. 0.. 'od civil5. 'umprtorul care este comerciant tre"uie s veri,ice sau s pun pe cineva s veri,ice "unul ntr-un termen att de scurt, ct permit mprejurrile. 'umprtorul e,ectueaz veri,icarea "unului con,orm cantitii i calitii de sine stttor. Neri,icarea se e,ectueaz n con,ormitate cu datele indicate n marcaj, n documentele di% nsoire i cele de transport, care con,irm cantitatea i calitatea mr,ii livrate, precum i n con,ormitate cu condiiile contractului 7pct. 11 1e#ulamentul cu privire la recepionarea mr,urilor con,orm cantitii i calitii n 13 adoptat prin Botrrea Duvernului 13 din & octom"rie & 1. 7n continuare 1e#ulament din & .1 .& 55. !ac n procesul veri,icrii "unului cumprtorul constat e*istena unor vicii, el este o"li#at s-1 in,ormeze nentrziat pe vnztor 7alin. $, art. 0). 'od civil5, pentru ca reprezentantul acestuia s participe la ntocmirea actului "ilateral. 'onstatarea e*istenei viciului "unului poate ,i e,ectuat de ctre cumprtor unilateral n ca9uY n care vnztorul a consimit acest ,apt. !ac reprezentantul vnztorului nu se prezint la c/emarea cumprtorului n termenele sta"ilite, veri,icarea cantitii "unului se ,ace cu participarea unui e*pert al unei or#anizaii specializate n acest domeniu sau al unui or#an al controlului de stat, iar veri,icarea calitii mr,ii - cu participarea reprezentantului or#anelor care e,ectueaz controlul de stat al calitii mr,ii 7'entrele de i#ien i epidemiolo#ie etc. 7pct. 1( 1e#ulament din & .1 .& 55. 'umprtorul pierde dreptul de a invoca viciul dac nu 1-a comunicat vnztorului ntr-un termen rezona"il din momentul n care a constatat sau tre"uia s constate viciul si ,elul lui, cu e*cepia cazului n care vnztorul a trecut su" tcere n mod dolnsiv viciul. ?rile, prin contract, pot sta"ili un termen n care cumprtorul tre"uie s-1 in,ormeze pe vnztor despre viciile constatate. 'umprtorul este o"li#at s ia msurile corespunztoare pentru conservare n cazul n care a primit "unul, ns, n mod ndreptit, dorete s-1 restituie 7de e*emplu, are Z i c i i , nu corespunde calitii convenite etc5. El poate reine "unul pn n momentul n care vnztorul i pltete c/eltuielile rezona"ile suportate n le#tur cu conservarea lui. ). Contractul de vnzare-cumprare cu amnuntul a' Noiunea, caracterele juridice i elementele contractului de vnzarecumprare cu amnuntul. 'on,orm =-antractului de vnzare - cumprare cu amnuntul, ntreprinderea de comer cu amnuntul se o"li# s-i transmit n proprietate consumatorului
1.

3onitorul otNial al 13.-&

.-nr. 1$0-1$8.

&&

mr,uri de calitate adecvat, s-i o,ere in,ormaie autentic i serviciile prevzute de contract, s-i asi#ure o deservire comercial la nivel, iar consumatorul se o"li# s plteasc o anumit sum de "ani 7art. 10 Oe#ea cu privire la comerul interior din &$ ,e"ruarie 1++.1)5. n a,ar de caracterele juridice comune oricrui contract de vnzarecumprare, contractului de vnzare-cumprare cu amnuntul i sunt speci,ice unele caractere particulare. Nnzarea-cumpararea cu amnuntul este un contract de adeziune, deoarece numai vnztorul redacteaz n ntre#ime sau aproape n ntre#ime clauzele contractului, ,r ca cumprtorul s le poat modi,ica. 'umprtorul, acceptnd aceste clauze, pur i simplu ader la un contract care a ,ost preredactat. Nnzarea-cumprarea cu amnuntul este un contract public, deoarece vnztorul nu poate re,uza ,r motive temeinice nc/eierea contractului. ?otrivit alin. &, art. ))+ 'od civil, persoanelor care o"in "unuri n scopuri necomerciale nu li se poate re,uza ,r motive temeinice nc/eierea unui contract dac cealalt parte acioneaz n vederea e*ercitrii pro,esiei sau des,oar activitate de ntreprinztor. @n a,ar de aceasta, preul, alte clauze eseniale ale contractului de vnzare-cumprare cu amnuntul se sta"ilesc n mod e#al pentru toi cumprtorii 7art. 8 0 'od civil5. 'ontractul de vnzare-cumprare cu amnuntul se nc/eie in rezultatul o,ertei pu"lice. ?otrivit art. 8 . 'od civil, e*punerea "unului cu etic/ete n vitrin, pu"licitatea "unului, descrierea lui n cataloa#e i alte propuneri adresate unui cerc nedeterminat de persoane se consider o,ert pu"lic pentru nc/eierea unui contract de vnzare-cumprare de "unuri pentru consum, indi,erent dac se indic preul "unului i alte clauze eseniale pentru nc/eierea contractului. Epeci,ic este i componena ubiectiv a contractului de vnzare-cumprare cu amnuntul. !up cum rezult din prevederile art. ( al Oe#ii cu privire la comerul interior, calitatea de vnztor o pot avea persoanele ,izice i juridice care des,oar, n modul sta"ilit, activitate comercial, iar cumprtor - orice persoan. -st,el, s,era de aplicare a normelor ce re#lementeaz vnzarea-cum pra rea cu amnuntul, din punct de vedere al componenei su"iective, este mai lar# dect cea a normelor ce se conin n Oe#ea privind protecia consumatorilor, adoptat la &. mai 1++$.10 ?otrivit acestei le#i, precum i potrivit art. 1 al Oe#ii cu privire la comerul interior, consumator este persoana ,izic care do"ndete, utilizeaz ori consum "unuri, ca destinatar ,inal, pentru ,olosin personal, casnic sau ,amilial. !up cum se e*plic n alin. &, pct. & al Botrrii ?lenului 'urii Eupreme de Iustiie a 13 din 1 iulie 1++0 =!espre practica aplicrii le#islaiei privind protecia consumatorilor la e*aminarea dosarelor civileR 7n continuare - Botrrea ?'EI din 1 . 0.1++0518, aciunea Oe#ii privind protecia consumatorilor nu se e*tinde asupra raporturilor dintre cetenii care intr n relaii contractuale ntre ei cu scopul satis,acerii cerinelor vitale, de asemenea asupra relaiilor aprute n le#tur cu procurarea de ctre ceteanul-antreprenor a mr,urilor nu pentru necesitile personale, dar pentru 4
1)

3onitorul o,icial al 13.-1++).-nr. $1. 3onitorul parlamentului 13.-1++$.-nr. 1 . 18 Muletinul 'urii Eupreme de Iustiie a 13.-1++0.-nr. +.
10

23

n,ptuirea activitii de ntreprinztor sau n le#tur cu procurarea mr,urilor n scopul satis,acerii necesitilor persoanelor juridice. Obiectul contractului de vnzare-cumprare cu amnuntul de asemenea este speci,ic. -ceste contract are ca o"iect "unuri procurate pentru ,olosin personal, casnic sau ,amilial.1 'ontractul de vnzare-cumprare cu amnuntul se consider nc/eiat dac prile s-au neles asupra o"iectului contractului, preului i a altor clauze asupra coordonrii crora insist mcar una din pri. 'ontractul de vnzare-cumprare cu utilizarea aparatului automat se consider nc/eiat n momentul e,ecturii aciunilor necesare pentru recepionarea "unului. 'ontractul de vnzare-cumprare cu amnuntul, e*ecutat la momentul nc/eierii, se nc/eie verbal, indi,erent de costul mr,ii, iar cel care urmeaz s ,ie e*ecutat dup nc/eierea lui - dup ,orma sta"ilit pentru ast,el de contracte. !rept con,irmare a contractului de vnzare-cumprare cu amnuntul este "onul de cas sau contul eli"erat cumprtorului 7art. 18 al Oe#ii cu privire la comerul interior5. ;re"uie de menionat c "onul de cas sau contul nu constituie ,orma scris a contractului respectiv, ci un mijloc de pro" a plii preului sta"ilit. ?ierderea documentelor care atest nc/eierea contractului de vnzare-cumprare cu amnuntul sau neprimirea lor la procurarea mr,urilor i imposi"ilitatea resta"ilirii celor pierdute nu-1 lipsesc pe consumator de dreptul de a dovedi prin martori nc/eierea contractului 7alin &, pct. 11 Botrrea ?'EI din 1 . 0.1++05. b' Coninutul contractului de vnzare-cumprare cu amnuntul. A"li#aia de "az a vnztorului const n predarea "unului. ?rodusele comercializate tre"uie s corespund documentaiei te/nice normative 7standarde, condiii te/nice, norme sanitare ce se re,er la calitate5 n vi#oare, iar dac aceasta lipsete, acestea tre"uie s corespund caracteristicilor produselor similare. Ee interzice comercializarea produselor ,alsi,icate 7contra,cute5 i a celor a cror utilizare n condiii normale pune n pericol viaa, sntatea sau securitatea consumatorilor 7art. ) din Oe#ea privind protecia consumatorilor5. A alt o"li#aie important a vnztorului este cea de a in,orma consumatorul despre produs i productorul lui. ?otrivit art. 1( al Oe#ii privind protecia consumatorilor, vnztorul este o"li#at de a in,orma veridic consumatorul despre sortimentul produselor, preurile lor, calitatea, ino,ensivitatea i caracteristicile calitative, condiiile de procurare, #arania acordat de vnztor sau productor, alte date necesare pentru in,ormarea complet despre produse. @n,ormarea consumatorului despre produsele o,erite se realizeaz prin elemente de identi,icare a acestora, care se nscriu, dup caz, pe produs, pe etic/et, am"alaj de vnzare. n cazul n care dimensiunile am"alajului i ale etic/etei sunt mici, in,ormaia necesar se nscrie pe o pa#in ane*at la unitatea de produs 7ane*a nr. 1 la Botrrea Duvernului 13 cu privire la unele msuri de protecie a consumatorilor din &8 aprilie 1+++ 5. @n,ormaia despre produse se nscrie n lim"a de stat.

6paFK,laB'Koe npaMA. ;A3 &. r;ojrL;A3 1. 9A;M';. pea. E.-. 'L*aBAM. - 3ocKsa, & p. &&+. < 3onitorul o,icial al 13.-1+++.- nr. (&-((.

1+

24

,urnizarea in,ormaiei complete despre produse asi#ur realizarea dreptului consumatorului la ale#erea mr,ii necesare. ?roductorul sau vnztorul sin#ur tre"uie s sta"ileasc volumul in,ormaiei pe care urmeaz s o ,urnizeze consumatorului&1. Nee*ecutarea de ctre vnztor a o"li#aiei de ,urnizare a in,ormaiei veridice i depline despre produs are consecine ne#ative pentru acesla. -st,el, potrivit art. 1+ Oe#ea privind protecia consumatorilor, n cazul n care produsul procurat nu poate ,i utilizat con,orm destinaiei din cauza in,ormaie i incomplete sau neautentice, consumatorul este n drept s rezoluioneze contractul n termen de $ de zile de la data ac/iziionrii i s cear repararea ntre#ului prejudiciu. Nnztorul este o"li#at s vnd produsele numai n cadrul termenului de #aranie i vala"ilitate 7alin. $, art. ) Oe#ea privind protecia consumatorilor5. > ;ermenul de garanie este perioada de timp sta"ilit de ctre productor sau vnztor, n cadrul creia produsul ac/iziionat tre"uie s-i pstreze caracteristicile calitative prescrise, iar consumatorul are dreptul la remedierea sau nlocuirea #ratuit a acestuia, dac de,icienele nu-i sunt imputa"ile. ;ermenul de #aranie se indic n documentul de nsoire al produselor sau pe etic/eta lor, ori n alt document care se eli"ereaz cumprtorului. Darania tre"uie s conin2 a5 trimiterea la drepturile le#ale ale consumatorului i la ,aptul c prin #aranie acestea nu vor ,i limitate; "5 toate meniunile necesare pentru a se putea "ene,icia de #aranie, ndeose"i durata i aplica"ilitatea n spaiu a proteciei prin #aranie, numele sau denumirea i adresa celui care acord #arania 7alin. &, art. 8 ( 'od civil5. ;ermenul de #aranie ncepe a cur#e de la data vnzrii produsului. n cazul n care data cumprrii produsului nu este indicat, termenul de #aranie cur#e de la data ,a"ricrii. ;impul de ne,uncionare din cauza de,icienelor aprute n cadrul termenului de #aranie prelun#ete n mod corespunztor termenul de #aranie i cur#e din momentul sesizrii vnztorului pn la aducerea produsului n stare de utilizare normal. > ;ermenul de valabilitate este perioada de timp sta"ilit de ctre productor n care produsul poate ,i consumat i n care acesta tre"uie s-i menin caracteristicile calitative prescrise, dac au ,ost respectate condiiile de transportare, manipulare, depozitare i e*ploatare. ;ermenul de vala"ilitate se indic pe etic/et sau n alte documente care se eli"ereaz n momentul cumprrii i ncepe a cur#e din momentul ,a"ricrii produsului. ;ermenul de vala"ilitate se sta"ilete pentru produsele alimentare, medicamente, produsele c/imice etc. > Durata medie de utilizare este intervalul de timp sta"ilit n documentele te/nice normative, n contract sau declarat de productor, n cadrul cruia produsele, altele dect cele cu termen de vala"ilitate, tre"uie s-i menin caracteristicile calitative prescrise. !up e*pirarea duratei de utilizare, ,olosirea produsului devine periculoas pentru viaa i sntatea consumatorilor sau pentru mediul nconjurtor 7art. &$ al Oe#ii privind protecia consumatorilor5.
&1

.,l.E. @lapuBB. A $amB;e npas no;pe)B;ejie,i. A ';ai[ap;B$aunn. A LenLr. - 3o'KMa, 1++0, p. .0.

!+

'umprtorul are dreptul ca, n decursul a 1( zile din momentul recepionrii "unului nealimentar s presc/im"e "unul la locul cumprrii lui sau n alt loc sta"ilit de vnztor, cu un "un similar de o alt mrime, ,orm, #a"arit, model, culoare sau completare etc, cu e,ectuarea, n cazul di,erenei de pre, a recalculrii 7art. 8 8 'od civil5. Nu pot ,i presc/im"ate "unurile indicate n ane*a la 1e#ulile de presc/im"are a mr,urilor nealimentare, procurate n reeaua de comer cu amnuntul, adoptate prin Botrrea Duvernului din &$ mai 1++. 7n continuare -1e#ulile din &$. ..1++.5&&. ?resc/im"area mr,urilor nealimentare de calitate adecvat poate ,i ,cut, deci, dac acestea nu pot ,i ,olosite de cumprtor din anumite motive. !ac la momentul adresrii lipsete "unul necesar pentru presc/im"are, cumprtorul are dreptul s restituie "unul cumprat, iar vnztorul este o"li#at s-i restituie suma pltit. !reptul consumatorului la presc/im"area "unului de calitate adecvat sau la restituire poate ,i realizat dac "unul nu este utilizat, nu i-a pierdut calitile de consum i dac e*ist pro"e c a ,ost cumprat de la vnztorul respectiv. c' Drepturile con umatorului !n cazul procurrii unui bun cu vicii. !up cum am menionat anterior, persoana ,izic - cumprtor "ene,iciaz nu numai de drepturile prevzute de 'odul civil, ci i de cele o,erite consumatorului con,orm Oe#ii privind protecia consumatorilor i alte acte normative su"ordonate le#ii. -st,el persoana ,izic - consumator, atunci cnd procur un "un din reeaua de comer cu amnuntul, "ene,iciaz de o protecie mai sporit dect alte persoane. -ceast protecie are att aspecte materiale, ct i procesuale&$. Oa msurile materiale se re,er remedierea viciilor constatate i repararea prejudiciului cauzat. ?otrivit art. 11 al Oe#ii privind protecia consumatorilor i pct. ( 1e#ulile din &$. ..1++., n cazul constatrii unor de,iciene despre care consumatorul nu a ,ost in,ormat, acesta are dreptul de a pretinde, n cadrul termenului de #aranie sau de vala"ilitate, la discreia sa2 a5 remedierea #ratuit a de,icienelor sau recuperarea c/eltuielilor n le#tur cu remedierea acestora de ctre consumator. @n cazul n care consumatorul a ales aceast opiune, vnztorul sau productorul este o"li#at s nlture de,icienele constatate n termen de 1( zile de la data primirii reclamaiei. @n caz contrar acesta va plti consumatorului o amend n mrime de &\ din preul de livrare pentru ,iecare zi de ntrziere; "5 reducerea corespunztoare a preului de cumprare a "unului. Oa cererea consumatorului privind reducerea preului mr,ii, noul pre se sta"ilete prin nele#erea prilor, iar n caz de liti#iu - prin e*pertiz. n acest caz noul pre poate ,i sta"ilit prin scderea din preul iniial a costului reparaiei sau a sumei reducerii prevzute n actul de e*pertiz; c5 presc/im"area #ratuit a mr,ii cu vicii cu o mar,a similar de calitate adecvat. 1ealizarea acestei posi"iliti prezint anumite #aranii pentru consumator. -st,el, dac se presc/im" o mar,a cu de,eciuni cu o alt mar,a de calitate adecvat, al crei pre s-a sc/im"at, recalcularea valorii ei nu se e,ectueaz.
>> &$

3onitorul o,icial al 13.-1++..-nr. $8-$+. 3.B. MparBB'KBB, M.M. MB;?I@B'KBB . 9IoroMopBoe npaso. KBBraM;opaa. 9@proMAp"i o B3Lmec;Ma. - 3ocKMa, & , p. +(.

&)

'er,trea consumatorului privind presc/im"area mr,ii viciate cu una de calitate adecvat se satis,ace imediat, iar dac vnztorul nu dispune de o asemenea mar,a - n termen de & luni din ziua naintrii reclamaiei. !ac vnztorul nu satis,ace cerinele consumatorului n termen de & luni, ultimul are dreptul s e*ercite alte opiuni prevzute de le#e; d5 rezilierea contractului i desp#u"irea pierderilor su,erite. @n cazul rezoluiunii contractului consumatorului i se va restitui valoarea mr,ii potrivit preurilor e*istente la data depunerii reclamaiei, iar dac preul ei s-a redus, se va lua n calcul valoarea mr,ii n momentul cumprrii. ;otodat, n caz de restituire a mr,ii cu vicii, amortizarea n perioada termenului de #aranie nu se ia n consideraie 7pct. 11 Botrrea ?'EI din 1 . 0.1++05. !ac s-a constatat c preul mr,ii nu poate ,i sta"ilit, atunci el se ,i*eaz prin nele#erea prilor, iar n caz de nenele#ere - pe cale judiciar; e5 compensarea prejudiciului moral. ?rin prejudiciu moral nele#em pierderile cu caracter nepatrimonial, care au ,ost suportate de consumator n urma su,erinelor morale i ,izice, survenite din cauza aciunilor sau inaciunilor ilicite ale a#entului economic. 'uantumul desp#u"irii, ce are ca scop compensarea prejudiciului moral, se sta"ilete de instana de judecat i nu depinde de e*istena i mrimea daunei materiale. Oa sta"ilirea acestui cuantum instana va ine cont de caracterul su,erinelor cauzate, circumstanele concrete ale cazului, #radul de vinovie a cumprtorului sau productorului, #ravitatea su,erinelor i alte circumstane. @n cazul n care constat e*istena viciilor n cadrul termenului de #aranie, consumatorul nainteaz preteniile sale n ,orm scris. ?reteniile consumatorului se e*clud dac se dovedete c de,eciunile mr,ii au aprut ca urmare a nclcrii de ctre acesta a re#ulilor de utilizare i pstrare. @n cazul necesitii e,ecturii controlului calitii, n termen de 1( zile de la naintarea preteniilor, mar,a se supune e*pertizei. ?lata pentru e*pertiz o ac/it vnztorul 7productorul5. !ac se sta"ilete c de,eciunea s-a produs din vina consumatorului ca urmare a nclcrii de ctre el a re#ulilor de utilizare sau pstrare, consumatorul recupereaz vnztorului 7productorului5 costul e*pertizei. ;ransportarea mr,urilor de mare #a"arit 7cu #reutatea de peste 1 G#5 ctre vnztor 7productor5 pentru reparaie, reducerea preului, presc/im"area i returnarea acestor mr,uri ctre consumatori se e,ectueaz cu ,orele i mijloacele ntreprinderii, creia i s-a adresat consumatorul 7pct. 1 1e#ulile din &$. ..1++.5. ?rintre msurile procesuale o,erite consumatorului, putem meniona urmtoarele. @n primul rnd, consumatorul se poate adresa cu preteniile sale, nscute din vnzarea unui "un cu vicii, vnztorului, productorului sau ntreprinderii ce e*ercit ,unciile lor @a locul de trai al consumatorului. @n al doilea rnd, n acest caz le#iuitorul a sc/im"at sarcina pro"aiunii. ?otrivit art. 8 $ 'od civil, dac un consumator cumpr de la un ntreprinztor un "un mo"il i, n termen de ) luni de la trans,erul riscului, constat un viciu al "unului, se prezum c "unul a ,ost viciat n momentul trans,erului riscului. > inztorul sau productorul pot nltura aceast prezumie pro"nd c viciul a irut ulterior trans,errii riscului i este imputa"il consumatorului. n al treilea rnd, pretenii i aciuni nscute din vinderea unui "un cu vicii pot lainta att consumatorii, ct i asociaiile consumatorilor 7urt. &) din Oe#ea rrivind protecia consumatorilor5 i or#anele de stat mputernicite s protejeze drepturile consumatorilor. 27

+. Contractul de vnzare-cumprare a %unur$lor $mo%$le a' ?nzarea-cumprarea terenurilor. Uinnd cont de natura "unurilor care ,ormeaz o"iectul acestui contract, le#iuitorul a instituit re#uli deose"ite pentru nstrinarea terenurilor. -ceste re#uli di,er, dup cum este vor"a despre vnzarea terenurilor proprietate pu"lic sau a celor proprietate privat. 6rile. n calitate de vnztor apare proprietarul, n cazul terenurilor proprietate privat, sau autoritile administraiei pu"lice, n cazul vnzrii terenurilor proprietate pu"lic 7art. $ al Oe#ii privind preul normativ i modul de vnzare-cumprare a pmntului din &.. 0.1++0,&( n continuare Oe#ea din &.. 0.1++05. 'umprtori ai terenurilor pot ,i persoanele ,izice, persoanele juridice ale 13 i investitorii strini. ;erenurile cu destinaie a#ricol, cele ale ,ondului silvic i @oturile pomicole pot ,i procurate numai de ctre persoanele ,izice i juridice auto/tone. @n cazul n care cetenii strini sau apatrizii devin proprietari de terenuri cu destinaie a#ricol sau ale ,ondului silvic prin motenire, ei au dreptul de a le nstrina prin acte juridice ntre vii numai cetenilor 13 7art. ) al Oe#ii din &.. 0.1++05. 'etenii strini i apatrizii pot nc/eia contract de vnzare-cumprare a terenurilor i a altor "unuri imo"ile numai dac dispun de adeverin de imi#rant permanent 7art. $ al Oe#ii cu privire la mi#raiune din ).@&.& &&.5. Nnzarea-cumprarea terenurilor a,erente o"iectelor privatizate sau care se privatizeaz i ntreprinderilor private se e,ectueaz de ctre autoritile administraiei pu"lice locale, n teritoriul crora este situat terenul a,erent. !ac terenul respectiv nu se a,l n lista ntreprinderilor privatizate crora li se apro" vnzarea-cumprarea terenurilor a,erente 7apro"at de !epartamentul privatizrii5, va , necesar 2Fi acordul !epartamentului privatizrii 7pct. + al 1e#ulamentului cu privire la vnzarea-cumprarea terenurilor a,erente o"iectelor privatizate sau care se privatizeaz i ntreprinderilor private 5. ;erenul a,erent poate ,i cumprat de ctre proprietarul o"iectului privatizat, de ctre cumprtorul ce intenioneaz s ac/iziioneze la licitaie o"iectul supus privatizrii sau de ctre ntreprinderea privat. n cazul n care dreptul de proprietate asupra ncperilor privatizate dintr-o construcie aparine mai multor proprietari, terenul se cumpr de ctre toi coproprietarii proporional cotei lor din o"iect. *orma. 'ontractul de vnzare-cumprare a terenului se autenti,ic notarial i se nre#istreaz la or#anul cadastral teritorial n termen de $ luni. Nerespectarea acestor cerine duce la nulitatea contractului. 6reul. Nnzarea-cumprarea terenurilor proprietate privat se e,ectueaz la pre li"er, iai a celor proprietate pu"lic - la pre normativ. ?reul terenului proprietate pu"lic se ac/it imediat 7n termen de o lun de la nc/eierea contractului5 sau in rate. n acest ultim caz, la nc/eierea contractului cumprtorul
&( &.

1epu"licat n 3onitorul o,icial al 13.-& 1.-nr. 1(0-1(0. 3onitorul o,icial al 13.-& $.-nr.l-&. -R BD din &$. li 1.1++) 993onitorul o,icial al 13.-1++).-nr. 0.-0).

ac/,t &.\ din preul terenului, iar restul plii poate ,i ealonat pe un termen de pn la 1 ani i de pn la . ani pentru terenurile neutilizate n procesul te/nolo#ic a,erente o"iectelor privatizate sau care se privatizeaz. 1utele periodice se vor ac/ita trimestrial i se vor inde*a n ,uncie de rata in,laiei 7alin.(, art. ( al Oe#ii din &.. 0.+0.5;erenurile pe care sunt amplasate construcii, instalaii in#inereti, plantaii multianuale i alte "unuri imo"ile se vnd concomitent cu nstrinarea "unurilor imo"ile. n acest caz preul de vnzare se constituie din preul terenului plus preul "unurilor imo"ile amplasate pe acest teren. b' ?nzarea-cumprarea !ncperilor de locuit. ?ot constitui o"iect al acestui contract casele de locuit, apartamentele procurate, privatizate sau do"ndite n proprietate de ctre mem"rii cooperativei de construcie a locuinelor dup ac/itarea inte#ral a prii sociale, o parte a acestora cu condiia c ,ormeaz o ncpere izolat. ncperea izolat este partea interioar a unei construcii capitale, separat de alte pri adiacente ale acestei construcii, avnd ieire separat pe palierul scrii, n coridor comun, n curte sau n strad 7art. & al Oe#ii cadastrului "unurilor imo"ile din &.. &.1++8&05. Oe#ea a instituit unele re#uli deose"ite n ce privete vnzarea-cumprarea apartamentelor privatizate. -ceste re#lementri di,er dup cum apartamentul a ,ost privatizat de ctre mem"rii ,amiliei n proprietate comun pe cote pri sau n devlmie. @n primul caz, toate persoanele care au participai la privatizare se indic n contractul de vnzare-cumprare, transmitere-primire a locuinei n calitate de cumprtori, iar pentru vnzarea apartamentului, este necesar acordul tuturor coproprietarilor. !ac apartamentul se privatizeaz n proprietate comun n devlmie, contractul de vnzare-cumprare, transmitere-primire a locuinei se nc/eie cu unul dintre soi cu acordul celorlali mem"rii majori. nstrinarea ulterioar a apartamentului se e,ectueaz cu consimmntul n scris al tuturor mem"rilor majori ai ,amiliei care au participat la privatizare. @n,ormaia cu privire la persoanele care au participat o o"inem de la a#eniile teritoriale ale departamentului privatizrii, care eli"ereaz un certi,icat n acest sens. Nnzarea apartamentelor la privatizarea crora au participat indirect copiii minori poate ,i e,ectuat numai cu consimmntul autoritii tutelare 7art. 1. al Oe#ii privatizrii ,ondului de locuine din 1 . $.1++$&85. nstrinarea apartamentului privatizat de ctre tutore 7curator5 n numele copiilor minori or,ani poate ,i e,ectuat numai la atin#erea de ctre acetia a majoratului. ). Contractul de vnzare-cumprare a ,ntrepr$nder$$ ca un comple7 patr$mon$al
n "aza c o n t r a c t u l u i de v n z a r e - c u m p r a r e a n t r e p r i n d e r i i , vnztorul se o"li# s dea n proprietaie cumprtorului ntreprinderea n calitate de comple* patrimonial unic, cu e*cepia drepturilor i 2 "li#aiilor inaliena"ile 7art. 810 'od civil5. 3onitorul o,icial al 13.-1++8.-nr.((-(). 1epu"licat n 3onitorul o,icial al 13.-& .-nr..-0.

&+

- ca ubiect de drept civil - persoan juridic, care, pentru a do"ndi calitatea de su"iect de drept i, respectiv, capacitate juridic, tre"uie s ,ie nre#istrat n re#istrul de stat; - ca obiect al dreptului de proprietate ce se prezint su" ,orma unui comple* patrimonial unic utilizat pentru practicarea activitii de ntreprinztor. @n acest sens ntreprinderea va ,i recunoscut "un imo"il ce poate constitui o"iectul material al contractului de vnzare-cumprare. Nu tre"uie de con,undat cumprarea ntreprinderii ca un "un imo"il comple* i procurarea dreptului de control asupra ei 7cumprarea aciunilor sau a prii sociale5, deoarece re#ulile aplica"ile sunt di,erite. -st,el, dac n cazul vnzrii ntreprinderii ca "un se sc/im" proprietarul acesteia, n cazul vnzrii aciunilor sau a prii sociale proprietarul ntreprinderii nu se sc/im". -sociatul unei societi comerciale nstrineaz dreptul de proprietate asupra aciunilor sau asupra prii sociale i ca urmare a acestui ,apt, se va sc/im"a doar componena societii. @nstituirea unor re#lementri speciale pentru contractul de vnzare-cumprare a ntreprinderii ca comple* patrimonial unic este condiionat de ,aptul c ntreprinderea reprezint un "un deose"it, caracterizat prin particulariti speci,ice. -st,el, ntreprinderea ca o"iect al dreptului de proprietate este indivizi"il i poate ,i atri"uit la "unurile comple*e. 'on,orm art. &+0 'od civil, dac mai multe "unuri ,ormeaz un tot ntre# care este destinat ,olosinei comune atri"uite de natura uni,icrii, ele sunt considerate un sin#ur "un 7"un comple*5. ntreprinderea este un "un indivizi"il, dar indivizi"ilitatea este una le#al, i nu natural&+. ntreprinderea ca comple* patrimonial unic reprezint un "un imo"il comple*, ce include att elemente materiale, ct i elemente nemateriale, precum i totalitatea drepturilor i o"li#aiilor patrimoniale, privite ca o sum de valori active i pasive strns le#ate ntre ele. Oa elementele materiale ale ntreprinderii atri"uim terenul, cldirile, instalaiile, utilajul, materia prim etc, iar la cele nemateriale -reputaia, secretul comercial, reclama, clientela etc. !up cum rezult din coninutul ari. 810 'od civil, dac contractul nu prevede alt,el, cumprtorului i se transmit dreptul la denumirea de ,irm, la mrcile de producie i la alte mijloace de individualizare a ntreprinderii i produciei acesteia, a lucrrilor i serviciilor, precum i dreptul de ,olosin asupra acestor mijloace de individualizare ce-i aparin n "a9a licenei. Epeci,ic pentru contractul de vnzare-cumprare a ntreprinderii este ,aptul c vnzarea acesteia este ntotdeauna nsoit, pe de o parte, de cesiunea creanelor vnztorului ctre cumprtor, iar pe de alt parte, de preluarea datoriilor vnztorului de ctre cumprtor. A alt particularitate a contractului de vnzare-cumprare a ntreprinderii se re,er la ordinea deose"it de nc/eiere a contractului. Oe#ea o"li# prile s svreasc anticipat anumite aciuni necesare pentru nc/eierea ulterioar a contractului de vnzare a ntreprinderii. -st,el prile tre"uie s determine componena ntreprinderii i valoarea ei n "aza actului de inventariere. @nventarierea are urmtoarele sarcini2

>@

PleprneBeMPB @ .A. ]BeEBiiK pLccKoro rpaaLiaB'KAro npaMa. - 3ocKMa, 1++., p. +.. '4

4a5 sta"ilirea e*istenei e,ective a mijloacelor ,i*e, terenurilor, activelor nemateriale, stocurilor de mr,uri i materiale, volumului produciei, creanelor i datoriilor etc; "5 controlul asupra inte#ritii activelor; c5 sta"ilirea "unurilor care i-au pierdut calitatea iniial i a celor neutilizate; d5 veri,icarea realitii valorii de "ilan a elementelor componente ale ntreprinderii 7pct. ( 1e#ulament privind inventarierea$ 5. !e asemenea, pn la semnarea contractului prile tre"uie s e*amineze actul de inventariere, "ilanul conta"il, concluzia auditorului independent asupra componenei i valorii ntreprinderii, lista datoriilor vnztorului incluse n componena ntreprinderii cu indicarea creditorilor, caracterul datoriei, cuantumul i termenele de e*ecutare a o"li#aiilor 7art. 81+ 'od civil5. 'ontractul de vnzare-cumprare a ntreprinderii n calitate de comple* patrimonial unic se nc/eie n ,orm autentic i se nre#istreaz la 'amera nre#istrrii de Etat. E*ecutarea o"li#aiilor nscute din contractul de vnzare-cumprare a ntreprinderii presupune svrirea de ctre vnztor a unor aciuni speci,ice. !ac contractul nu prevede alt,el, vnztorul este o"li#at pe cont propriu s pre#teasc ntreprinderea pentru predare, s pre#teasc i s prezinte cumprtorului pentru semnare actul de predare. @n actul de predare neaprat se indic datele despre "unurile predate, viciile ntreprinderii, precum i ,aptul ntiinrii creditorilor. !in momentul semnrii actului de predare de ctre pri, se consider c ntreprinderea a ,ost predat ctre cumprtor. !in acest moment riscul pieirii sau deteriorrii ,ortuite a ntreprinderii trece la cumprtor 7art. 8&1 'od civil5. 3omentul predrii ntreprinderii coincide cu trans,erul proprietii. -st,el, dac n contract nu este prevzut alt,el, dreptul de proprietate asupra ntreprinderii trece la cumprtor la data predrii acesteia, urmnd a ,i nre#istrat imediat. Nnztorul tre"uie s in,ormeze creditorii si, pn la predarea ntreprinderii ctre cumprtor, despre ,aptul c ntreprinderea a ,ost vndut. 'umprtorul rspunde solidar cu vnztorul, n limita activelor care i-au ,ost transmise, pentru datoriile vnztorului e,ectuate pn la vnzarea ntreprinderii. Z^orma respectiv este imperativ cu consecina c rspunderea solidar a ;umprtorului i vnztorului pentru datorii nu poate ,i e*clus sau limitat prin icordul prilor 7art. 8& 'od civil5. 0. 'ontractul de vnzare-cumprare la "ursele de mr,uri

<
t ;

' o n t r a c t u l de v n z a r e - c u m p r a r e la " u r s este contractul nc/eiat n incinta "ursei de ctre intermediarii autorizai ai "ursei. con,orm re#ulilor comerului de "urs i uzanelor "ursiere su" suprave#/erea unei autoriti. @nstituia n incinta creia se nc/eie i se realizeaz tranzaciile "ursiere este "ursa. Mursa este o pia, dar ea nu mai este o pia ori#inar, unde se vnd i se -doptat de 3inisterul 6inanelor al 13 la . martie & 1 93onitorul o,icial al 13.-2 1.-nr. $.-$8. 31

cumpr mr,uri ilzice, ci o pia derivat, unde se vnd i se cumpr titluri asupra mr,urilor. Epre deose"ire de piaa o"inuit, "ursa se individualizeaz prin elementele sale de,initorii, care i las amprenta i asupra vnzrii-cumprrii la "urs, i anume2 a5 "ursa este o pia selectiv de mr,uri. -ici se comercializeaz numai anumite cate#orii de mr,uri, care tre"uie s dispun de urmtoarele caracteristici2 15 sunt determinate #eneric; &5 sunt ,un#i"ile, adic pot ,i nlocuite unele cu altele; $5 sunt standardizate, n sensul c o anumit cate#orie de mar,a are o calitate omo#en pe o perioad de timp i este mprit n loturi intersc/im"a"ile; (5 tre"uie s ,ie depozita"ile; .5 s ai" un #rad redus de prelucrare, ca o condiie a meninerii caracterului de produs de mas, omo#en. Oa "ursele de mr,uri nu se comercializeaz "unurile imo"ile, o"iectele proprietii intelectuale i drepturile patrimoniale 7alin. (, art. 0 Oe#ea privind "ursele de mr,uri din &) ,e"ruarie 1++0 %5; "5"ursa este o pia or#anizat, n sensul c tranzaciile se realizeaz con,orm unor principii, norme i re#uli "ursiere; c5 "ursa este o pia dematerializat, deoarece aici nu se comercializeaz "unuri ,izice i prezenie la locul contractrii, ci pe "aza unor documente reprezentative, care atest dreptul de proprietate asupra mr,ii. @n cadrul "ursei se nc/eie contracte ntre pri, iar identi,icarea i circulaia mr,urilor se realizeaz n a,ara ei; d5 "ursa este o pia sim"olic, deoarece majoritatea tranzaciilor se lic/ideaz ,r livrarea e,ectiv a o"iectului contractului. Oic/idarea tranzaciilor se ,ace pe calea compensrii ,iecrei tranzacii printr-o operaiune 7tranzacie5 nou de sens opus sau prin plata n numerar a di,erenei dintre preul sta"ilit n tranzacie i cel conjuncturaY. e5 la "aza ne#ocierilor la "urs st metoda licitaiilor; ,5 realizarea contractelor se ,ace prin casa de clirin# sau de compensaie; #5 nc/eierea tranzaciilor la "urs se ,ace, de re#ul, de a#enii "ursei. E*ist dou cate#orii de a#eni de "urs - intermediarii de bur 7"roGeri5, care nc/eie tranzacii n numele i pe seama clientului ori n nume propriu dar pe seama clientului, i comercianii de bur 7dealer5, care nc/eie contracte n numele i pe seama sa n scopul revnzrii la "urs. !up scopul e,ecturii tranzaciile la "urs pot ,i clasi,icate n mai multe tipuri. ;ranzaciile . peculative sunt acele prin care se urmrete o"inerea unui pro,it din di,erena de preuri ntre momentul nc/eierii i e*ecutrii contractului. ;ranzaciile de arbitraj sunt tranzaciile n care se cumpr mar,a 7contracte5 la o "urs uncie aceasta se coteaz mai ie,tin i se revinde concomitent pe o alt piaa mai scump. ;ranzaciile de acoperire 7/ed#in#5 sunt tranzaciile prin intermediul crora cel ce le realizeaz dorete s se acopere 7asi#ure5 mpotriva riscului de pre, urmrind conservarea valorii mr,ii, i nu o"inerea pro,itului. ?otrivit alin. $, art. + Oe#ea privind "ursele de mr,uri participanii la "urs pot e,ectua mai multe cate#orii de tranzacii de vnzare-cumparare. ;ranzaciile ca % sunt contractele care se e*ecut imediat prin transmiterea titlului asupra mr,ii i plata preului. ;ranzaciile $orAard 7anticipate5. 'ontractul ,or[ard este un contract de vnzare-cum parare a unei cantiti determinate dintr-o mar,a, la un pre sta"ilit la
$1

3onitorul o,icial al 13.-1++8.- nr. 0 .

$&

momentul nc/eierii contractului, livrarea i plata urmnd a ti tcute la o dat viitoare. n contractul ,or[ard o"iectul, preul i scadena sunt determinate n momentul per,ectrii tranzaciei, rmne ns incert valoarea acestuia la lic/idare, innd cont de ,aptul c, ntre momentul nc/eierii contractului i cel al e*ecutrii, preul mr,ii se modi,ic pe pia. Nnztorul sau cumprtorul vor suporta di,erene de pre 7pro,it sau pierdere5, dup cum preul la lic/idare este mai mic sau mai mare dect cel al contractului. -cest contract urmeaz a ,i lic/idat numai la scaden. -ceste dou cate#orii de contracte n prezent sunt mai rar ntlnite n practica "urselor, deoarece ele urmresc ca scop e*ecutarea real prin livrarea mr,ii. ?entru "ursele moderne este speci,ic caracterul speculativ al tranzaciilor. Pn rol deose"it la "urse au cptat operaiunile cu titluri ,inanciare derivate - contractele ,utures i opiunileR . Contractul $uture este un acord de voin de a cumpra JJ% vinde o cantitate determinat dintr-o mar,a ia un pre sta"ilit la momentul nc/eierii contractului cu lic/idarea la o dat viitoare. Epeci,ic pentru contractele ,utures este ,aptul c condiiile cu privire ,a cantitate i calitate sunt standardizate 7unice5. 'ontractele ,utures care sunt reciproc su"stitui"ile pentru o"iectul lor omo#en i care au aceeai scaden sunt denumite contracte standardizate. 'ontractele ,utures sunt strict tipizate, deoarece ele se ntocmesc pe ,ormulare tip ela"orate de "urs. ?reul contractului ,utures este e*presia raportului dintre cerere i o,ert i variaz zilnic n ,uncie de condiiile pieei. -st,el, valoarea contractului nu mai este ,i*at, ci varia"il. Epre deose"ire de contractul ,or[ard care poate ,i lic/idat numai la scaden, contractul ,utures poate ,i lic/idat i nainte de scaden i nu numai prin livrare, dar i prin compensare. ;ranzaciile cu opiuni. Apiunea este un acord prin care una din pri, vnztorul opiunii, vinde celeilalte pri, cumprtorului, dreptul dar nu i o"li#aia de a cumpra o mar,a de la el sau de a-i vinde lui o mar,a n anumite condiii. Apiunea, n calitate de contract standardizat presupune urmtoarele elemente$$2 - preul de e*ercitare. -cesta este preul mr,ii ,i*at la nc/eierea contractului; - durata opiunii, este perioada de timp n care cumprtorul i poate e*ercita dreptul de cumprare ^ vnzare do"ndit; - preul opiunii. @n sc/im"ul dreptului o,erit prin opiune, cumprtorul pltete vnztorului o prim la momentul nc/eierii contractului. 2. Contractul de vnzare-cumparare la l$c$ta($e Nnzarea-cumprarea la licitaie constituie o varietate a contractului de vnzare-cumprare, care se caracterizeaz prin aceea c "unul care urmeaz a ,i vndut este pus n vnzare n mod pu"lic i cu respectarea unor proceduri speciale, ,iind vndut aceluia dintre participani la licitaie care o,er preul cel mai ,avora"il$(.
2&

% 1. ?opa. Mursa. Noi. 1. - Mucureti, 1++$, p. $.. 1 KapaiLeM -.6. P,eBB"ie )L3ara. MB-3 B pa$B M3(B ';B. - 3ocKMa. 1++8, p. & . E. Ea,ta-1omano. 'ontracte civile. nc/eiere, e*ecutare, ncetare. - /i_i, 1+++, p. )(.

33

Nnzarea-cumprarea la licitaie poate ,i "enevol i silit 7art. 8 + 'od civil5. Nnzarea la licitaie silit are loc n scopul realizrii unui titlu e*ecutoriu i se e,ectueaz de ctre e*ecutorul judectoresc. Normele ce se conin n 'odul civil re#lementeaz vnzarea silit n msura n care nu e*ist alte re#lementri speciale. Nnzarea-cumprarea prin licitaie "enevol se ,ace la dorina persoane care dorete s vnd9cumpere un "un i este ,recvent utilizat n procesul privatizrii sau vinderii patrimoniului de stat, precum i n scopul lic/idrii coproprietarii, cnd o"iectul coproprietii nu poate ,i mprit n natur. 'a i "ursa, licitaia este o pia specializat unde se ne#ociaz mr,uri pe "aza concentrrii cererii i o,ertei. .icitaiile e cla i$ic dup mai multe criterii. a5 n ,uncie de numrul participanilor, e*ist licitaie desc/is i nc/is. @n acest ultim caz persoanele pot participa la licitaie numai n "aza unei invitaii din partea adjudectorului. "5 !up natura lor e*ist licitaii or#anizate de vnztor i licitaii or#anizate de cumprtor. c5 @n ,uncie de modul de or#anizare, e*ist licitaii periodice, or#anizate de ntreprinderi specializate n licitaii, i licitaii ocazionale, or#anizate de vnztor sau cumprtor. Oa licitaie Fe pot ,olosi dou metode de des,urare2 metoda stri#rii preului minim ca pre de pornire i metoda stri#rii preului ma*im ca pre de pornire 7licitaie cu reducere5. n procesul des,urrii licitaiei, putem evidenia mai multe etape. @niial, are loc pu"licarea n preala"il a comunicatului in,ormativ cu privire la or#anizarea licitaiei, care de ,apt constituie o o,ert pu"lic de nc/eiere a contractului. Epeci,ic este ,aptul c o,ertantul nu are dreptul s-i retra# o,erta 7art. 81& 'od civil5. Plterior are loc ,amiliarizarea participanilor cu condiiile te/nice ale o"iectului propus spre vn9are 7calitate, cantitate etc.5 i cu condiiile comerciale ale vnzrii, ce se re,er la termenul de livrare, condiiile i modalitile de plat, penalitile de ntrziere, transportul, am"alarea, marcarea, recepionarea mr,ii etc. Oa urmtoarea etap are loc nscrierea participanilor, ac/itarea ta*ei de nscriere i a acontului. -contul este o sum de "ani ce #aranteaz nc/eierea contractului de ctre adjudecatar. !ac adjudecatarul re,uz s nc/eie contractul, acontul nu i se restituie. Oa a patra etap are loc des,urarea licitaiei, unde are loc prezentarea o,ertelor i selectarea celei mai ,avora"ile. Nnzarea-cumprarea la licitaie este nc/eiat prin adjudecarea "unului de ctre adjudector ultimului o,ertant. Nnzarea "unului ctre o,ertantul cti#tor se pro"eaz prin nscrierea n re#istrul adjudectorului a numelui sau denumirii adjudecatarului i a o,ertei acestuia, iar dac lipsete o asemenea nscriere, prin pro"a cu martori 7art. 81$ 'od civil5. !up nc/eierea licitaiei vnztorul i adjudecatarul unui "un imo"il tre"uie s ntocmeasc contractul de vnzare-cumprare n termen de 1 zile la cererea celeilalte pri. !ac adjudecatarul nu ac/it preul n condiiile sta"ilite n contract, adjudectorul are dreptul s revnd "unul la licitaia urmtoare numai dup noti,icarea corespunztoare a adjudecatarului. -djudecatarul nu are ns dreptul s participe din nou la licitaie i este o"li#at s plteasc di,erena dintre preul cu care "unul i-a ,ost vndut i preul cu care a ,ost revndut, dac acesta este mai mic.

34

;3 .

l t e v a r $ e t ( $ a l e c o n t r adcet u v lun $z a r e - c u m p r a r e

a ' ? n z a r e a d e p r o b a u l a vN ed ern e . z a r e ad e p r o " e s t e u n contract nc/eiat din momentul realizrii acordului de voin, in care se prevede condiia suspensiv a ncercrii "unului de ctre cumprtor. 'ontractul de vnzare de pro" se consider nc/eiat din momentul realizrii acordului de voin ntre pri i produce e,ecte dup ce cumprtorul, n urma pro"rii "unului 7veri,icrii ,uncionrii la parametri proiectai i convenii n contract5, a dat rspuns pozitiv. 'umprtorul este li"er s consimt asupra o"iectului cumprat. 1spunsul poate ,i dat n termenul sta"ilit n contract, iar dac acesta nu a ,ost sta"ilit, pn la trecerea unui termen su,icient pentru aprecierea calitilor "unului. ;cerea cumprtorului dup e*pirarea acestui termen se consider consimire 7art. 0++ 'od civil5. 6iind vor"a despre o condiie suspensiv, pn la ndeplinirea condiiei 7consimirea5 - dei contractul a ,ost nc/eiat din momentul realizrii acordului de voin - riscul pieirii ,ortuite a "unului este pus n sarcina vnztorului, deoarece vnzarea su" condiie suspensiv nu este translativ de proprietate% . !up ndeplinirea condiiei cumprtorul devine proprietar al "unului n mod retroactiv, adic din ziua predrii "unului. @n perioada n care deine "unul pentru pro", cumprtorul rspunde pentru pstrarea lui. "5 ?nzarea cu pact de r cumprare. ?rin v n z a r e cu p a c t de r s c u m p r a r e se nele#e acel contract prin care vnztorul i rezerv dreptul de a relua "unul vndut, restituind cumprtorului preul i c/eltuielile vnzrii 7condiie rezolutorie5%1 . Nnzarea cu pact de rscumprare poate interveni atunci, cnd un proprietar care are nevoie de "ani, dar nu vrea s-i nstrineze "unul, l vinde n sperana c, ndat ce va do"ndi "ani l va rscumpra. Oa rndul su, cumprtorul care, posi"il, speculnd lipsa de "ani a vnztorului, a dat un pre mai mic, sper c vnztorul nu va putea do"ndi "ani i, deci, "unul va rmne al su. !reptul vnztorului la rscumprare poate ,i e*ercitat prin declaraia acestuia adresat cumprtorului. !eclaraia de rscumprare poate ,i ,cut de vnztor n termenul sta"ilit n contract, care nu poate ,i mai mare de 1 ani pentru terenuri i de . ani pentru alte "unuri 7art. 0+1 'od civil5. Oe#ea nu cere ca declaraia de rscumprare s m"race ,orma sta"ilit pentru contractul de vnzare-cumprare, cu consecina c depunerea ei poate ,i dovedit prin orice mijloc de pro". 'umprarea i rscumprarea ,ormeaz deci o sin#ur operaiune, dreptul de rscumprare ,iind prevzut c/iar n coninutul contractului de vnzare-cumprare iniial. 1scumprarea nu este o nou vnzare, ci doar o reznluiune a vnzrii intervenit, de aceea ne,iind necesar nici o nou transmitere a dreptului de proprietate. Nnztorul rmne proprietar a "unului vndut, dar su" condiie suspensiv a e*ercitrii dreptului de rscumprare, iar cumprtorul do"ndete
$. $)

6r. !eaG. Ap. cit., p. 81. '. ;oader. 3anual de contracte civile speciale, p. (..

$.

dreptul de proprietate asupra "unului, su" condiie rezolutorie. n momentul n care vnztorul i e*ercit dreptul de rscumprare, vinderea este des,iinat i "unul se ntoarce n patrimoniul su$0. 1eluarea "unului rscumprat are e,ect retroactiv att mpotriva cumprtorului, ct i mpotriva terelor persoane care au do"ndit drepturi asupra "unului vndut. ?otrivit art. 0+ 'od civil, dac, pn la e*ercitarea dreptului de rscumprare, a dispus de o"iectul contractului, cumprtorul este o"li#at s nlture drepturile terilor asupra "unului. -st,el, pactul de rscumprare poate ,i e*ercitat nu numai contra primului cumprtor, dar, n ipoteza unor vnzri ulterioare, i contra terilor ac/izitori ai "unului vndut, c/iar dac pactul de rscumprare n-a ,ost declarat n contractul lor, ntruct avnd un drept supus des,iinrii, cumprtorul n-a putut transmite mai multe drepturi dect avea n realitate. !ac vnztorul a e*ercitat dreptul de rscumprare, revnztorul este o"li#at s-i predea "unul mpreun cu toate accesoriile. !ac "unul pe care tre"uie s l restituie a ,ost dotat cu un accesoriu 7separa"il5, cumprtorul l poate reine dac nu duneaz "unului. 1scumprarea "unului se ,ace la preul de vnzare. 1evnztorul este n drept s cear compensarea c/eltuielilor a,erente "unului cumprat pn la rscumprare, n cuantum e#al cu creterea valorii "unului datorit acestor c/eltuieli. 1evnztorul rspunde pentru prejudiciu dac, naintea e*ercitrii dreptului de rscumprare, "unul cumprat a su,erit o nrutire, a pierit sau nu poate ,i restituit din alt motiv 7art. 08+ 'od civil5. c5 ?nzarea drepturilor litigioa e i retractai litigio . ?otrivit art. 8 'od civil, un drept este liti#ios n cazul n care este incert, contestat sau contesta"il de de"itor sau n cazul n care a ,ost intentat o aciune ori se poate prezuma c aciunea va ,i necesar. Pn asemenea drept poate ,orma o"iectul vnzrii 7cesiunii5 indi,erent c este un drept real sau de crean. ntruct aceast vnzare are ca o"iect ansele cti#rii-pierderii procesului, contractul este aleatoriu, ast,el nct, spre deose"ire de cesiunea de drept comun, vnztorul nu #aranteaz e*istena dreptului cedat. !ac s-a ,cut o ast,el de vnzare, de"itorul care are de a ,ace cu cumprtorul dreptului liti#ios poate retracta 7relua5 dreptul de la acesta pentru sine, stin#ndu-1 prin con,uziune. -ceast operaiune se numete retract litigio , iar cel care l e*ercit - retractant. ?entru retractarea dreptului retractantul tre"uie s-i plteasc cumprtorului preul vnzrii, c/eltuielile de vnzare i do"nda pentru pre i pentru c/eltuielile de vnzare calculat de la data cnd c/eltuielile au ,ost pltite 7art. 8 & 'od civil5. 1aiunea instituirii de ctre le#iuitor a retractului liti#ios este de a zdrnici ncercrile de specul pe care le poate ,ace cesionarul, cci acesta, cumprnd de la vnztor un drept liti#ios la un pre mic, l va urmri pe de"itor la valoarea nominal a creanei. 1etractul liti#ios poate ,i e*ercitat de de"itor cu respectarea urmtoarelor condiii$82
$0

-. Nocolae, N 'rciun. 'onsideraii asupra vala"ilitii actuale a contractului de vnzare-cumprare cu pact de rscumprare 99!reptul.-& l.-nr. $, p. 10. n !. 3acovei. Ap. cit. p. 1 (. 36

a. s se cedeze un drept liti#ios. 1etractul nu poate ,i e*ercitat dac e*ist o /otrre judectoreasc prin care se con,irm dreptul liti#ios sau dac acest drept a ,ost sta"ilit; ". nstrinarea dreptului s ,ie ,cut n sc/im"ul unui pre. @n cazul n care dreptul liti#ios a ,ormat o"iectul unui contract de sc/im", donaie, de ntreinere etc, retractul liti#ios nu mai este posi"il, ntruct lipsete preul i nici nu mai poate ,i vor"a de o operaie speculativ din partea cesionarului; c. de"itorul s-i mani,este intenia de a e*ercita retractul liti#ios. -rt. 8 & 'od civil prevede cteva situaii n care retractul liti#ios nu este posi"il, i anume2 1. cnd vnzarea s-a ,cut ,a de un coproprietar sau ,a de un motenitor al "unului care este o"iectul dreptului liti#ios. -ceast interdicie se justi,ic prin ,aptul c vnzarea dreptului liti#ios este le#itimat de dorina cumprtorului de a nceta indiviziunea sau coproprietatea; &. cnd vnzarea s-a ,cut ,a de un creditor pentru a i se plti ceea ce i se cuvine; $. cnd vnzarea se ,ace n relaiile dintre comerciani. 1etractul liti#ios are ca e,ect des,iinarea cu e,ect retroactiv al vnzrii dreptului liti#ios ,a de retractant 7de"itor5. @n a,ar de aceasta, retractul liti#ios nceteaz procesul, deoarece retractantul do"ndete dreptul liti#ios de la oponentul su din proces 7cumprtor5, ast,el c se su"stituie n drepturile acestuia cumulnd calitile de reclamant i prt, caliti incompati"ile. 14. Contractul de ac#$z$($e de mr8ur$ pentru nece"$t($le "tatulu$ 1aporturile aprute n procesul ac/iziiei de mr,uri pentru necesitile statului sunt re#lementate de le#islaia civil ca o varietate a contractului de vnzarecumprare. Uinnd cont de statutul special al cumprtorului i de scopul cumprrii "unului, le#iuitorul a instituit o re#lementare deose"it pentru contractul de ac/iziii de mr,uri, nlturnd normele de drept comun aplica"ile vnzrii-cumprrii. Contractul de ac%iziie de mr$uri pentru necesitile statului este contractul nc/eiat ntre "ene,iciarul de stat i o,ertantul cti#tor con,orm rezultatului procedurii de ac/iziie, prin care ,urnizorul se o"li# s transmit "ene,iciarului de stat mar,a, iar ultimul se o"li# s recepioneze mar,a i s plteasc preul sta"ilit 7art. 1 al Oe#ii ac/iziiei de mr,uri, lucrri i servicii pentru necesitile statului din $ aprilie 1++0, n continuare - Oe#e5. Bubiectele contractului. n calitate de cumprtor apare "ene,iciarul de stat -autoritatea administraiei pu"lice, instituia, a#entul economic care e,ectueaz ac/iziia mr,urilor cu "ani pu"lici. n cadrul raporturilor de ac/iziie particip i o instituie de stat - -#enia naional pentru ac/iziii pu"lice. -#enia e,ectueaz re#lementarea de stat i coordonarea interramural n domeniul ac/iziiilor pu"lice, apro" contractele de ac/iziie nc/eiate de "ene,iciarii de stat.
$+

3onitorul o,icial al 13.-1++0.-nr. )0-)8.

$0

6urnizor poate ,i orice a#ent economic din 13 sau din strintate, or#anizai i dotai corespunztor pentru realizarea ac/iziiei pu"lice. ?entru a ,i admis @a procedura de ac/iziie, ,urnizorul tre"uie s prezinte documente care certi,ic2 competena mana#erial, prezena personalului, capacitatea ,inanciar, dotarea te/nic, "onitatea 7solva"ilitatea5, plata re#ulat a impozitelor. Obiectul contractului este determinat de pri prin speci,icarea nomenclatorului sortimental, cantitativ i calitativ al mr,urilor necesare. 3r,urile se procur prin intermediul ac/iziiilor pu"lice dac valoarea lor total depete 1 mii lei 7alin.&, art. ( Oe#e5. !ac contractul este nc/eiat pentru un termen ndelun#at, prile tre"uie s prevad n contract modul i condiiile de precizare periodic 7lunar, trimestrial etc, n limita alocaiilor "u#etare prevzute n planul de ,inanare5 a nomenclatorului mr,urilor ce urmeaz a ,i livrate 7pct. . 1e#ulamentul cu privire la contractul de ac/iziie a mr,urilor i serviciilor pentru "ene,iciarii de stat , n continuare - 1e#ulament5. 6reul mr,urilor livrate este sta"ilit n lei sau ntr-o valut strin, dac prile convin ast,el. ?lata preului se ,ace n lei, cu e*cepia contractelor nc/eiate cu ,urnizorii strini, cnd plata poate ,i ,cut i n valut strin. ;ermenul contractului. 'ontractul de ac/iziie se nc/eie pentru o anumit perioad, reieind din volumul i termenele de e*ecutare a an#ajamentelor, de re#ul pe un an. ;ermenele de e*ecutare a an#ajamentelor sunt stipulate n contract, ,i*ndu-se perioada 7luna, trimestrul etc.5 n decursul creia an#ajamentul tre"uie s ,ie realizat sau data calendaristic. n cazul cnd e*ecutarea an#ajamentului este determinat de perioada de livrare, ,urnizorul are dreptul s-i onoreze an#ajamentul n orice zi n limita acestei perioade, iar "ene,iciarul de stat este o"li#at s accepte aceste condiii. 3odul nc/eierii contractului de ac/iziie depinde de procedura de ac/iziie aleas. @n situaia n care este aleas metoda ac/iziiei dintr-o sin#ur surs sau cererea o,ertelor de preuri, contractul se nc/eie prin ne#ocieri directe. !ac este aleas metoda licitaiei, metod pre,era"il, procedura nc/eierii contractului include cteva etape, i anume2 - pu"licarea n Muletinul ac/iziiilor pu"lice a invitaiei de participare la licitaie; - des,urarea 7nu neaprat5 procedurii de preselecie, care are drept scop identi,icarea ,urnizorilor cali,icai nainte de prezentarea o,ertelor; - des,urarea licitaiei, unde are loc prezentarea o,ertelor de ctre ,urnizori; - evaluarea, compararea i selectarea o,ertei cti#toare; - nc/eierea contractului. ;emeiul nc/eierii contractului de ac/iziie l constituie rezultatul des,urrii unei proceduri de ac/iziie. 'ontractul se nc/eie ntre pri pn la e*pirarea termenului de vala"ilitate a o,ertei sau pn la e*pirarea termenului prelun#it de vala"ilitate a o,ertei. Mene,iciarul de stat, n termen de $ zile din ziua n care a determinat o,erta cti#toare, tre"uie s invite ,urnizorul n scris, menionnd data i ora semnrii contractului. 'ontractul tre"uie s ,ie semnat n termen de & de zile de la data
(

Botrrea -#eniei naionale pentru ac/iziii pu"lice din 10 noiem"rie 1+++ 993onitorul o,icial al 13.-& .-nr. 1-(.

$8

ntiinrii acestuia. 'ontractul de ac/iziie se nc/eie n scris, con,orm modelului ce se conine n ane*a nr. 1 la 1e#ulament. 'ontractul intr in vi#oare la data apro"rii lui de ctre -#enia naional ac/iziii pu"lice i nre#istrrii lui la ;rezoreria de Etat. 'ontractele de ac/iziie neapro"ate i nenre#istrate n modul sta"ilit sunt nule 7art. &. Oe#e5. 11. Contractul de ,urnizare a #azelor naturale i a ener#iei electrice 3n baza contractului de $urnizare a gazelor naturale .i a energiei electrice ,urnizorul se o"li# s ,urnizeze consumatorului #aze naturale sau ener#ie electric, iar acesta se o"li# s plteasc #azele sau ener#ia consumat i s respecte re#imul de consum prevzut de contract. 'ontractul de ,urnizare a #azelor naturale sau a ener#iei electrice, ca o varietate a contractului de vnzare-cumprare, dispune de re#lementri speciale condiionate de speci,icul o"iectului - #azele naturale sau ener#ia electric. 6urnizarea #azelor naturale sau a ener#iei electrice se deose"ete de vnzarea "unurilor prin ,aptul c transmiterea #azelor sau a ener#iei electrice consumatorului se realizeaz prin reele de distri"uie. 'ontractul de ,urnizare a #azelor naturale sau a ener#iei electrice dispune de re#lementri di,erite dup cum consumatorul este casnic sau de alt cate#orie. 'ontractul de ,urnizare a #azelor sau a ener#iei electrice nc/eiai cu un consumator casnic 7persoan ,izic care utilizeaz #azele naturale n locuina, pentru necesiti casnice5 este un contract de adeziune. ?revederile contractului-cadru nc/eiat ntre ,urnizor i consumatorul casnic sunt o"li#atorii pentru am"ele pri i nu pot ,i e*cluse sau modi,icate 7pct. (.+ 1e#ulamentul pentru ,urnizarea i utilizarea #azelor naturale, n continuare - 1e#ulament din ). .. & 5. -cestui contract i se vor aplica prevederile Oe#ii privind protecia consumatorilor. 'ontractul de ,urnizare a #azelor naturale sau a ener#iei electrice este un contract public, deoarece ,urnizorul nu va discrimina n nici un mod pe nici unul din solicitani i este o"li#at sa nc/eie contract de ,urnizare a #azelor naturale sau a ener#iei electrice cu orice solicitant. 6urnizorul poate re,uza nc/eierea contractului numai dac e*ist motive serioase. Eolicitantul are dreptul s se adreseze la -#enia Naional pentru re#lementarea n ener#etic 7-N1E5 n privina re,uzului. !ecizia -N1E este o"li#atorie pentru am"ele pri i poate , contestat numai n judecat 7pct. (.1$ 1e#ulament din ). .. & i pct. (.1$ 1e#ulament pentru ,urnizarea i utilizarea ener#iei electrice(%, n continuare -1e#ulament din ). $. &5. 6rile contractului de ,urnizare a #azelor naturale sau a ener#iei electrice sunt2 ,urnizorul - persoan juridic deintoare de licen, i consumatorul - orice persoan ,izic sau juridic. @n dependen de scopul contractrii #azelor naturale sau a ener#iei electrice, deose"im consumatori casnic, care utilizeaz #aze sau
(1

Botrrea 'onsiliului de administraie al -N1E din ) mai & & 993onitorul o,icial al 13.-& &.-nr. ()-(8. (& B o tr rea ' o nsiliului d e a d m inistra ie a l - N 1 E d in . m a rtie & & 993 o n ito ru l o ,ic ia l a l 1 3 .-& & .-n r. $ ) -$ 8 .

$+

ener#ie electric pentru necesiti casnice, i alte cate#orii de consumatori 7industriali, a#ricoli, comerciali, "u#etari5. Obiectul contractului de ,urnizare a #azelor naturale sau a ener#iei electrice l ,ormeaz #azele naturale sau ener#ia electric. 'alitatea #azelor sau a ener#iei electrice ,urnizate se determin con,orm standardelor. Nolumul contractat de #aze naturale sau ener#ie electric se va sta"ili innd cont att de necesarul de #aze sau de ener#ie solicitat de consumator, ct i de posi"ilitile te/nice ale unitii de distri"uie. 'ontractul de ,urnizare a #azelor naturale sau a ener#iei electrice poate ,i nc/eiat pe un anumit termen sau pe termen nedeterminat. !ac contractul este nc/eiat pe termen determinat, ,urnizorul este o"li#at s prentmpine consumatorul despre e*pirarea termenului de vala"ilitate a contractului cu cel puin 1. zile nainte de e*pirarea termenului. 6reul #azelor naturale sau a ener#iei electrice se determin con,orm tari,elor apro"ate de -N1E potrivit unei metodolo#ii presta"ilite. 3etodolo#ia calculrii i aplicrii tari,elor @a #aze se ela"oreaz i se apro" de -N1E pentru anumite perioade de timp 7art. $( Oe#ea cu privire la #aze din 10 septem"rie 1++8($ i art. $) Oe#ea cu privire la ener#ia electric din 10 septem"rie 1++8((5. Coninutul contractului. 6urnizorul are urmtoarele o"li#aii2 - s asi#ure ,urnizarea continu a #azelor naturale sau a ener#iei electrice consumatorilor; - s repare prejudiciile materiale i morale cauzate consumatorului n cazul nerespectrii o"li#aiilor contractuale; - s anune consumatorul, cu cel puin $ zile nainte, despre ntreruperile pro#ramate i limitrile la ,urnizarea de #aze; - s ntrein i s nlocuiasc pe cont propriu reelele de #aze ce-i aparin n caz de de#radare, cu e*cepia cazurilor n care acestea au ,ost de#radate de consumator. 'onsumatorul este o"li#at s respecte re#ulile de utilizare a #azelor naturale sau a ener#iei electrice i s plteasc la timp consumul de #aze sau de ener#ie. ?lata #azelor naturale sau a ener#iei electrice consumat de consumatorii casnici se va e,ectua n "a9a ,acturii emise lunar de ctre ,urnizor i e*pediat consumatorului. ?lata pentru consumul de #aze de ctre alte cate#orii de consumatori se va ,ace n modul i termenele sta"ilite n contract. !ac consumatorul nu pltete la timp ,actura, ,urnizorul are dreptul s aplice o penalitate pentru ,iecare zi ntrziere. 6actura de plata se va emite n con,ormitate cu indicaiile ec/ipamentului de msurare. !ac ec/ipamentul de msurare s-a de,ectat nu din vina consumatorului, determinarea consumului de #aze se va ,ace con,orm consumului mediu zilnic nre#istrat pe pai cursul perioadei similare de ,acturare 7pct. 1 .1) 1e#ulament din ). .. &5. @n ca9ul n care se depisteaz consum ,raudulos de #aze naturale sau ener#ie electric de ctre consumator, ,urnizorul va calcula consumul con,orm sistemului paual. 3onitorul o,icial al 13.-1++8.-nr. 111-11$. 3onitorul o,icial al 13.-1++8.-nr. 111-11$. 40

..6urnizorul va sista imediat ,urnizarea #azelor naturale n urmtoarele cazuri2 - depistarea consumului ,raudulos; - nclcarea te/nicii securitii i re#ulilor de utilizare a #azelor 7,olosirea instalaiilor neautorizate etc5. 6urnizorul este n drept s sisteze ,urnizarea #azelor naturale sau a ener#iei electrice consumatorului, prentmpinat prin aviz de deconectare, n urmtoarele cazuri2 - neac/itarea, n decurs de 1 zile calendaristice de la data indicat n ,actur, a plilor pentru #azele naturale consumate sau & de zile n cazul neac/itrii plilor pentru ener#ia electric consumat; - re,uzul repetat i documentat de a permite accesul reprezentanilor ,urnizorului pentru citirea indicaiilor i controlul ec/ipamentului de msurare; - la cererea consumatorului n termen de 0 zile de la data nre#istrrii cererii 7pct. 8.&-8.$ 1e#ulament din ). .. &5. Ee interzice sistarea ,urnizrii #azelor naturale sau a ener#iei electrice n cazul cnd consumatorul ateapt decizia ,urnizorului, -N1E sau a instanei de judecat privind reclamaia sa. n cazul sistrii ,urnizrii #azelor naturale, ,urnizorul va suspenda contractul pentru 1. zile calendaristice din ziua deconectrii. !ac pe parcursul acestei perioade, consumatorul nu a nlturat motivele pentru care a ,ost sistat ,urnizarea #azelor naturale, atunci ,urnizorul este n drept s rezilieze contractul n mod unilateral. 'ontractul de ,urnizare a #azelor naturale sau a ener#iei electrice poate ,i reziliat sau poate ,i suspendat aciunea lui, la cererea n scris a consumatorului, depus cu 0 zile pn la data rezilierii sau suspendrii aciunii contractului 7pct. (.&$ 1e#ulament din ). .. & i 1e#ulament din .. $. &.5. 6urnizorul rspunde pentru sistarea nepro#ramat a ,urnizrii de #aze naturale sau ener#ie electric, precum i pentru calitatea #azelor ,urnizate sau a ener#iei electrice. n acest caz consumatorul este n drept s depun reclamaie ,urnizorului in decurs de . zile de la data depistrii nclcrii parametrilor sau resta"ilirii ,urnizrii #azelor sau $ zile de la data depistrii nclcrii parametrilor de calitate a ener#iei electrice. 6urnizorul este o"li#at s e*amineze reclamaia care se re,er la sistarea nepro#ramat sau calitatea #azului ,urnizat n decurs de 1 zile de la primire, respectiv - 0 zile pentru reclamaia cu privire @a calitatea ener#iei electrice. -lte cate#orii de reclamaii ce decur# din contractul de ,urnizare a #azelor naturale sau a ener#iei electrice se e*amineaz de ,urnizor n termen de 1 . zile. !ac consumatorul nu a primit nici un rspuns de la ,urnizor sau dac nu este satis,cut de msurile ntreprinse de acesta, atunci el este n drept s prezinte o reclamaie la -N1E. !ac -N1E sta"ilete c aciunile ntreprinse de reclamat sau soluiile propuse reclamantului sunt corecte, atunci ea, n termen de cel mult 1 zile de la data depunerii reclamaiei, va e*pedia reclamantului un rspuns prin care va jr#umenta corectitudinea aciunilor ntreprinse de reclamant. !ac se sta"ilete c aciunile ntreprinse de reclamat sau soluiile propuse reclamantului sunt incorecte, ea. n termen de cel mult 1. zile de la data depunerii reclamaiei, va adopta o decizie prin care va impune msuri corective reclamatului. (1

!ecizia -N 1E este o"li#atorie pentru e*ecutare de partea reclamatului 7pct. ..&-..$ 1e#ulament cu privire la modul de e*aminare i soluionare de ctre -N1E a reclamaiilor consumatorilor de ener#ie electric i #aze naturale, precum i a liti#iilor aprute ntre titularii de licene din sectoarele elecroener#etic i de #aze naturale( 5. -ceast decizie poate ,i contestat n instana de judecat de partea care nu este de acord cu ea. Oiteratura recomandat2 1. 6rancisc !eaG ;ratat de drept civil. 'ontracte speciaie. - Mucureti, 1++). &. !umitru 3acovei. !rept civil. 'ontracte. - @ai, 1++). $. 1adu @. 3otica, 6lorin 3oiu. 'ontractul de vnzare-cumprare. ;eorie i practic judiciar. - OP3@N- OEQ, 1+++. (. 3. 3urean. 'ontracte civile speciale. Noi. 1. - 'luj-Napoca, 1++8. .. -. Nocolae, N 'rciun. 'onsideraii asupra vala"ilitii actuale a contractului de vnzare-cumprare cu pact de rscumprare 99!reptul.-& 1.-nr. $. ). @oan ?opa. Mursa. Noi. 1. - Mucureti, 1++$. 0. Eu#eniu Ea,ta 1omano. 'ontracte civile. nc/eiere, e*ecutare, ncetare. - @ai, 1+++. 8. 'amelia ;oadcr. 3anual de contracte civile speciale. Noi 1. - ME'K, & . +. 'amelia ;oadcr. 69viciunea n contractele civile. - -OO, 1++0. 1 . 3.B. MparmicKBB, M.M. MB;?BB'KBB. I@oroMopBoe npaMA. KBBra M;Apa,l. 9IproMop"i o rrepejiaBB B3Lmec;Ma. - 3ocKMa, & .
11. MeB'Kajr KABMeBPBB o ,loroMopa* +emjjCiiapojiDoi! KLnIiB-npo,o,aFKB ;AMapAM. Ko33eB;apBB. - 3ocKMa, 1++(. 1&. 6paBtaaB'Koc npaMA 96@A- pe9i,. '.6@. 6pBuiaeMa. - 3ocKMa, 1+++. 1$. rpaFK,laB'Koe npaMA. ;A3 &. 6@o<L;A3 1. 9ArMe;. pej. E.-. 'L*aBAM. 3ocKMa, & . 1(. Kapa*LeM -.6. Benutie EL3ara. EAjibi B pa$B MB,lB ';B. - 3ocKMa, 1++8. 1.. Ko33eB;ap[K K 6paacaaB'KA3L Ko<eKcL ?$5, 3acra M;Apo,i 9A;M';. pe9. A.B. 'ajrnKAM. - 3ocKMa, 1++0. 1). ,l.E. 6lapPBB. A $am,B;e npaM no;pe)n;ejieB. A c;annap;B$auBB. A cep;B7I5BKaiiBB ripo-LKPBB B Lc<Lr. - 3ocKMa, 1++0. 10. lilepmeBeMB%i r.7t`. LneDBBK pLccKoro rpaK-aB'Koro npaMa. - 3ocKMa, 1++..

(.

!ecizia directorului #eneral al -N1E din 8 iunie & 1 993onitorul o,icial al 13.-& 1.-nr. 8)-88.

42

C PITOLUL !. Contractul de "c#$m% 1. Noiune i caractere juridice &. 1e#ulile aplica"ile sc/im"ului 1. No($une 6$ caractere =ur$d$ce Ec/im"ul de "unuri ntre oameni era practicat din cele mai vec/i timpuri, cnd moneda n-a aprut nc, cunoscut ,iind su" denumirea de troc i a precedat contractul de vnzare-cumprare. !e alt,el, sc/im"ul este in multe privine asemntor contractului de vnzare-cumprare, unele re#uli ale vnzrii ,iind aplica"ile contractului de sc/im". E c / i m " u l este un contract prin care prile - numite copermutani - au o"li#aia de a transmite reciproc dreptul de proprietate asupra unui "un 7art. 8&$ 'od civil5. !eci n "aza acestui contract prile i transmit reciproc proprietatea unui "un sau alt drept real sau de crean. Munurile pe care copermutanii le sc/im" ntre ei pot ,i de acelai ,el - de e*emplu o cas pentru alta - dar, de re#ul, ele sunt di,erite, com"inaiile ,iind ,oarte diverse. !e re#ul, "unurile care se sc/im" ntre ele sunt numai cele care pot ,orma i o"iectul contractului de vnzare-cumprare. Ec/im"ul, ca i vnzarea-cumprarea, este un contract im dogmatic, cu titlu onero , comutativ i con en ual. !e asemenea, sc/im"ul este un contract translativ de proprietate, dar ca i vnzarea, poate mijloci i transmiterea altor drepturi reale sau de crean. !ac ec/ivalentul este o o"li#aie de a ,ace sau de a nu ,ace, contractul nu mai este sc/im", ci unul nenumit. Ec/ivalentul nu poate ,i nici o sum de "ani sau crean "neasc, n caz contrar contractul este de vnzarecumprare(). 'u toate asemnrile e*istente ntre contractele de vn9are-cumprare i sc/im", ele sunt contracte speciale distincte. !in punct de vedere juridic, sc/im"ul nu poate ,i analizat ca o varietate a contractului de vnzare-cumprare i nici ca o du"l vnzare nsoit de compensarea preurilor, deoarece nstrinarea se ,ace nu oentru pre, ci pentru un alt "un. !. Re5ul$le apl$ca%$le "c#$m%ulu$ Ec/im"ul a ,ost primul contract prin intermediul cruia o persoan putea do"ndi proprietatea unui "un n sc/im"ul proprietii altui "un. Adat cu apariia "anilor, importan primordial a cptat vnzarea-cumprarea, re#ulile prevzute pentru acest contract ,iind e*tinse i asupra sc/im"ului. -st,el ,iind, 'odul civil prevede pentru sc/im" numai cteva re#uli speciale, in rest sc/im"ul ,iind #uvernat de re#uli prevzute pentru contractul de vnzarecumprare. ?otrivit art. 8&( 'od civil, asupra contractului de sc/im" se aplic n
1

6. !eaG. ;ratat de drept civil. 'ontracte speciale. - Mucureti, 1++), p 88.

($

modul corespunztor re#ulile contractului de vnzare-cumprare. Mineneles, pot ,i aplicate numai acele norme de la vnzare-cumprare care corespund cu speci,icul contractului de sc/im", adic cu natura i e,ectele acestuia, de e*emplu cele re,eritoare la condiiile de vala"ilitate, la "unul vndut etc, nu i cele re,eritoare la pre. !ac ns valoarea "unurilor nu este e#al i ec/ivalena se resta"ilete prin plata unei sume de "ani, numit sult, pentru o"li#aia de plat a sultei se aplic dispoziiile privind plata preului. n nici un caz sulta nu poate depi valoarea "unului sc/im"ai 7alin.&, art. 8&. 'od civil5, cci n acest caz operaia nu ar mai ,i sc/im", ci o vnzare cu dare n plat accesorie plii preului. Pnele re#uli ale vnzrii-cumprrii nu pot ,i aplicate datorit ,aptului c n cazul sc/im"ului ,iecare din pri este i vnztor i cumprtor. -st,el, nu poate ,i aplicat re#ula suportrii c/eltuielilor contractului de ctre cumprtor, n cazul vnzrii-cumprrii "unurilor imo"ile 7se suport de am"ele pri n mod e#al dac contractul nu prevede alt,el5. -rt. 8&) 'od civil conine o re#ul speci,ic contractului de sc/im" potrivit creia partea care poate demonstra c cealalt parte nu este proprietar al "unului are dreptul, c/iar i dup ce a primit "unul, s re,uze e*ecutarea prestaiei la care sa o"li#at. n acest caz partea poate ,i o"li#at s restituie doar ceea ce a primit n "aza contractului. !eci, n nici un caz, un copermutant nu poate da n sc/im" "unul altuia. 'ontractul prin care copermutantul d n sc/im" "unul altuia este nul i prin aceasta sc/im"ul se deose"ete de vnzare unde acest lucru este admis.

44

C PITOLUL '.Contractul de dona($e. 1. Noiunea i caracterele juridice ale contractului de donaie &. Elementele contractului de donaie $. 'oninutul contractului de donaie (. 1evocarea donaiilor 1. No($unea 6$ caracterele =ur$d$ce ale contractulu$ de dona($e ?rin c o n t r a c t d e d o n a i e , o parte 7donator5 se o"li# s mreasc din contul patrimoniului su, cu titlu #ratuit, patrimoniul celeilalte pri 7donatar 7art. 8&0 'od civil55. !in de,iniia dat rezult c donaia este un contract unilateral, esenialmente #ratuit, translativ de proprietate, real, dar poate ,i i consensual, n principiu, irevoca"il. !onaia este un contract unilateral obligaional, deoarece el d natere la o"li#aii numai pentru donator. !onatarul nu i asum nici o o"li#aie ,a de donator; el are o ndatorire de recunotin ,a de donator care rezult din le#e i nu din contract, ,iind sancionat cu revocarea donaiei, n cazul n care donatarul mani,est in#ratitudine ,a de donator. 'are va ,i ns situaia n cazul n care donaia este cu sarcina, deoarece sarcina este o o"li#aie impus donatarului, care - dup acceptarea donaiei - tre"uie s o e*ecute8 !up cum se a,irm n literatura de specialitate, n msura sarcinilor stipulate, donaia oneroas este un adevrat contract sinala#matic . !onaia este un contract e enialmente gratuit, deoarece donatorul i micoreaz patrimoniul su cu un drept 7real sau de crean5, mrind patrimoniul donatarului cu acelai drept, ,r a urmri s primeasc ceva n sc/im". !onaia, ca varietate a contractelor cu titlu #ratuit, reprezint o li"eralitate, deoarece are ca e,ect micorarea patrimoniului donatorului cu "unul donat, spre deose"ire de contractele dezinteresate 7de e*emplu, comodatul, mandatul #ratuit etc5, prin care nu se micoreaz patrimoniul celui care presteaz altuia un ,olos n literatura de specialitate s-au dus controverse cu privire la caracterul oneros sau #ratuit al donaiei cu sarcin sau condiionat de realizarea unui scop. Ecopul poate ,i i de utilitate pu"lic. n acest ultim caz suntem n prezena donaiei ,ilantropice 7art. ) al Oe#ii cu privire la ,ilantropie i sponsorizare din $1.1 .& &(85. Pnii autori a,irm c acordul dintre pri care prevede o"li#aia donatarului de a svri careva aciuni n ,olosul donatorului nu poate ,i considerat contract de donaie, ci o convenie ,ictiv(+. ?otrivit unei alte opinii, la care ne raliem, n cazul donaiei cu sarcin, contractul este oneros in limitele valorii sarcinii i este #ratuit numai n limitele valorii "unurilor donate care depesc
'. ;urianu, '. ;urianu. 'ontracte speciale. ?ractica judiciar adnotai - Mucureti, 1++8, p. &&+. iM 3onitorul o,icial al 13.-& &.-nr.l8.-18+. R4 rpaac,laB'Koe npaeo ?A''BB. 3ac;" Miopas2 AEjMa;eji"';MeBBoe npuMo. 9A;M. pe9i. A.B. 3ocKea, 1++0, p. 1)+.

(.

valoarea sarcinii 1. 'on,orm alin. 1, art. 8$( 'od civil, va constitui donaie numai partea e*cedentar c/eltuielilor de e*ecutare a sarcinii sau de atin#ere a scopului. ?otrivit re#ulii #enerale donaia este un contract real, deoarece con,orm art. 8&8 'od civil ci se consider nc/eiat n momentul transmiterii "unului. !ar tre"uie s inem cont de ,aptul c simpla transmitere a "unului nu constituie o donaie. !up tuni pe "un dreptate s-a a,irmat, donaia ,iind un contract, presupune nu numai voina donatorului, ci i acordul donatarului n vederea recepionrii "unului . @n cazul n care un "un mo"il este transmis ,r acordul celeilalte pri, transmitorul poate sta"ili acesteia un termen rezona"il n interiorul cruia tre"uie s declare c accept sau c re,uz s accepte donaia. Oa e*pirarea termenului, contractul se consider nc/eiat dac cealalt parte nu a re,uzat s accepte donaia, n acest caz le#ea cali,ic tcerea donatarului ca mani,estare de voin n vederea acceptrii donaiei. Este con en ual contractul de donaie care conine promisiunea de a transmite n viitor un "un, precum i cel care stipuleaz o"li#aia privind susinerea material su" ,orm de plti periodice. 'ontractul de donaie este, n principiu, irevocabil, ast,el c donatorul nu mai poate lua napoi ceea ce a donat. ?rin e*cepie, de la principiul revoca"iliti donaiilor pot ,i revocate donaiile de "unuri viitoare, cele cu condiie i pentru in#ratitudinea donatarului. !. @lementele contractulu$ de dona($e 6rile contractului sunt donatorul i donatarul. ?entru vala"ilitatea contractului de donaie, donatorul tre"uie s ai" capacitatea de a dispune cu titlu #ratuit, iar donatarul tre"uie s posede capacitatea de a primi cu titlu #ratuit. Oe#islaia n vi#oare conine anumite dispoziii speciale cu privire la capacitatea prilor contract;mte, sta"ilind anumite incapaciti speciale de a dispune i de a primi prin intermediul contractului de donaie. 3ncapaciti de a di pune prin donaie. ?ersoanele incapa"ile nu pot nc/eia contract de donaie, n calitate de donatori, nici prin reprezentanii le#ali i nici personal 7pct. a, art. 8$& 'od civil5. -ceast incapacitate de a dispune este o incapacitate de ,olosin, nclcarea ei ,iind sancionat cu nulitatea a"solut a donaiei. Eunt permise donaiile nensemnate, pentru realizarea unor o"li#aii morale, ,cute, de e*emplu, de un minor cu ocazia unei aniversri, dac corespund cu posi"ilitile sale. 3ncapaciti de a primi prin donaie. ?otrivit art. 8$& 'od civil, este interzis donaia, cu e*cepia donaiei nensemnate, pentru realizarea unor o"li#aii morale2 a5 proprietarilor, administratorilor sau lucrtorilor din instituii medicale educative, de asisten social i din alte instituii similare din partea persoanei care se a,l n ele sau din partea soului sau rudelor acesteia de pn la #radul patrinclusiv. -ceast re#ul nu se aplic n relaiile dintre rudele de pn la #radu patru inclusiv;
.

! . 3 a co v ei. ! c ir v ep i tl ' . o n tracte. 7N o i. 1 5 - @ai, 1 + + ) , p . 1 ) & . A/. '/i"ac, -. '/iriac. 'urs succint de prele#eri la drept civil. ?artea 1. - '/iinu, 1++0, p. )&.
.1

46

aa5 n relaiile dintre persoanele juridice cu scop lucrativ. 6uncionarii pu"lici nu au dreptul s primeasc daruri pentru ndeplinirea atri"uiilor de serviciu, cu e*cepia semnelor de atenie sim"olic, con,orm normelor de politee i ospitalitate recunoscute 7art. 11, alin. $, pct. , Oe#ea serviciului pu"lic din ( mai 1++..&5. 3inorii i persoanele incapa"ile au dreptul de a primi donaii. !onaia ,cut acestora se accept prin reprezentanii le#ali sau cu ncuviinarea acestora, cu e*cepia celor prevzute n alin.&, art. && 'od civil. Obiectul contractului de donaie. A"iectul juridic al contractului de donaie constituie aciunile donatorului ndreptate spre transmiterea darului, remiterea de datorie. A"iectul material constituie "unul, care tre"uie s se aile n circuitul civil, s ,ie posi"il, licit i s e*iste sau s poat e*ista n viitor. !intre "unurile viitoare numai succesiunile nedesc/ise nu pot ,orma o"iectul contractului de donaie. Munul care ,ormeaz o"iectul contractului de donaie tre"uie s ,ie determinat iau determina"il. ?otrivit art. 8&0, alin. & 'od civil, contractul de donaie prin care donatorul se o"li# s transmit n viitor ntre# patrimoniul actual sau o ,raciune din el, ,r a speci,ica "unurile care urmeaz s ,ie predate este nul. A"iectul contractului de donaie se poate e*prima n una din urmtoarele ,orme2 a5 transmiterea unui "un n proprietatea donatarului constituie cel mai tipic j"iect al contractului de donaie; "5 transmiterea donatarului unui drept patrimonial 7de crean5 al donatorului ,a de o ter persoan se e,ectueaz pe calea cesiunii creanei cu titlu #ratuit cu respectarea re#ulilor ce re#lementeaz cesiunea. -cest tip de donaie este numit n literatura de specialitate donaie indirect.(. @n "aza acestui tip de donaie nu pot ,i transmise drepturile personale, cum ar ,i dreptul la pensie alimentar, dreptul la desp#u"ire pentru prejudiciul cauzat prin vtmarea sntii; c5 remiterea de datorie, prin care donatorul-creditor renun, total sau n parte, cu titlu #ratuit la valori,icarea unui drept de crean ,a de donatarul-de"itor. n acest caz donatarul realizeaz un ,olos #ratuit, o m"o#ire, care corespunde cu valoarea creanei ce ar ,i tre"uit s plteasc donatorului; d5 eli"erarea donatarului de o o"li#aie patrimonial ,a de o ter persoan. -cest lucru se realizeaz prin e*ecutarea de ctre donator a o"li#aiei donatarului ,a de tera persoan. *orma contractului de donaie. 'odul civil nu a instituit re#uli deose"ite pentru ,orma contractului de donaie. ?otrivit art. 8&+ 'od civil, dac o"iect al donaiei este un "un pentru a crui vnzare 7nstrinare5 esie prevzut o anumit ,orm a contractului, aceast ,orm este cerut i pentru donaie. 'ontractul de donaie care conine promisiunea de a transmite n viitor un "un tre"uie nc/eiat n ,orm autentic. Nerespectarea ,ormei autentice nu a,ecteaz vala"ilitatea donaiei dacbpromisiunea este ndeplinit, cu e*cepia contractelor care au ca o"iect "unuri pentru a cror nstrinare se cere ,orma autentic.
.&

3onitorul o,icial al 13.-1++..-nr. )1. FF 3.B. MparBB'KBK, M.M. MB;?EB'KBBZ 9IoroMopBoe npaMA. KtiBra M;opaa. 9IoroMopu o aepeaace B3Lmec;Ma. - 3ocKMa, & , p. $(&. .( 6. !eaG. ;ratat de drept civil. 'ontracte speciale. - Mucureti, 1++), p. 11(.

47

'. Con($nutul contractulu$ de dona($e Obligaiile donatorului. @n cazul contractului de donaie care conine promisiunea de a transmite n viitor un "un, donatorul este o"li#at s predea "unul druit potrivit clauzelor sta"ilite. @n anumite mprejurri donatorul poate re,uza predarea "unului promis, ,r careva consecine ne#ative. -st,el, donatorul poate re,uza ndeplinirea promisiunii de a transmite un "un dac i este imposi"il, innd cont de celelalte o"li#aii ale sale, s ndeplineasc promisiunea, ,r ca prin aceasta s-i pericliteze propria ntreinere corespunztoare sau e*ecutarea o"li#aiilor sale le#ate de ntreinere a unor alte persoane. @n acest caz donatarul nu poate cere desp#u"iri 7alin. &, art. 8$ 'od civil5. n principiu, donatorul nu datoreaz #aranie pentru eviciune i nici pentru viciile ascunse, deoarece contractul este cu titlu #ratuit. ?rin e*cepie, donatorul va rspunde pentru daunele rezultnd din viciile ascunse cunoscute de el i necomunicate cu viclenie, care au cauzat un prejudiciu donatarului 7art. 8$8 'od civil5. Obligaiile donatarului. 'nd donaia este pur #ratuit, donatarul nu are nici o o"li#aie, ci numai o ndatorire, denumit tradiional =de recunotinR, care, n cazurile sta"ilite de le#e, este sancionat prin posi"ilitatea o,erit donatorului de a revoca donaia pentru in#ratitudine. !ac contractul nu prevede alt,el, donatarul nu este o"li#at sa plteasc datoriile donatorului. ntinderea i natura datoriilor care nu e*ist la momentul nc/eierii contractului i care urmeaz a ,i pltite de donatar tre"uie s ,ie stipulate n contract, su" sanciunea nulitii a"solute a acestuia. -lt,el se pune pro"lema dac donaia este cu sarcin sau este condiionat de realizarea unui scop. Earcina este o o"li#aie impus donatarului, care dup acceptarea donaiei este inut s o e*ecute. !ei sarcina se aseamn cu o condiie rezolutorie 7am"ele nu a,ecteaz naterea dreptului i, n caz de realizare a condiiei sau de revocare a donaiei pentru nee*ecutarea sarcinii, e,ectele sunt retroactive5, ele nu tre"uie s ,ie con,undate, deoarece re#imul lor juridic este di,erit su" mai multe aspecte2 - n cazul condiiei rezolutorii nu se creeaz nici o o"li#aie pentru donatar, cci condiia este numai o modalitate care, n caz de realizare, des,iineaz dreptul a,ectat de ea. @n sc/im" sarcina o"li# pe donatar, iar n caz de nee*ecutare se poate recur#e la msuri de e*ecutare; - condiia re9olutorie opereaz de drept, n sc/im" revocarea donaiei pentru nee*ecutarea sarcinii tre"uie s ,ie cerut pe cale judiciar. Earcina nu tre"uie s ,ie imposi"il, ilicit i amoral. Ea poate ,i prevzut ,ie n ,avoarea donatorului 7de e*emplu, plata unei datorii5, ,ie n ,avoarea unei tere persoane. , ,ie n ,avoarea donatarului nsui 7de e*emplu, procurarea unei case cu "anii donai5. ndeplinirea sarcinii poate ,i cerut de donator sau de tera persoan n ,avoarea creia este stipulat.
GG

n acest caz ndeplinirea sarcinii poate ,i cerut att de donator, ct i de orice persoan n al crei interes este stipulat sarcina.

(8

). Revocarea dona($$lor ?rile pot stipula n contract - cu respectarea principiului irevoca"ilitii -anumite clauze 7condiii5 care pot duce la des,iinarea contractului. @ndependent de aceste clauze prevzute e*pres de prile contractante, le#ea prevede cteva cazuri de revocare, numite cauze le#ale de revocare, deoarece opereaz rar a ,i prevzute n contract2 revocarea pentru nee*ecutarea sarcinii, pentru in#ratitudine i n cazul strii de nevoie. -ceste trei cauze nu contravin principiului irevoca"ilitii donaiilor i nu reprezint e*cepii de la acest principiu, deoarece interveni rea lor nu depinde de voina donatorului. &evocarea donaiei pentru ingratitudine. @n#ratitudinea este antonimul recunotinei pe care donatarul s-ar cuveni s o ai" ,a de donator. Este vinovat de in#ratitudine persoana care nu-i mani,est recunotin pentru serviciile i avantajele primite. n literatura de specialitate s-a precizat c recunotina nu constituie o o"li#aie pozitiv, dar ea impune donatarului a"inerea de la svrirea unei ,apte necorespunztoare la adresa donatorului.). ?otrivit art. 8$. 'od civil, donaia poate ,i revocat2 1. !ac donatarul a atentat la viaa donatorului sau a unei rude apropiate a acestuia. ?entru ca donaia s ,ie revocat n "aza acestui teniei, nu se cere ca donatarul s ,ie condamnat penal, este su,icient s se sta"ileasc de ctre instana de judecat intenia de a ucide, c/iar dac intenia nu a ,ost realizat. !eci, prin atentat la viaa donatorului sau a unei rude apropiate acestuia vom nele#e voina donatarului de a ucide pe acetia; &. !ac donatarul se ,ace vinovat de o alt ,apt ilicit ,a de donator sau ,a de o rud apropiat a acestuia. n acest caz este vor"a de acte de cruzime ce vizeaz inte#ritatea corporal sau sntatea persoanei, injuriile care atluc atin# onoarea, demnitatea sau reputaia donatorului ori a rudelor apropiate acestuia, #ravitatea crora se apreciaz de ctre instana de judecat; $. !ac donatarul re,uz ,r motive ntemeiate s acorde donatorului ntreinerea datorat. 1e,uzul de acordare a ntreinerii presupune c donatorul a avut nevoie i a cerut ntreinere de la donatar, iar acesta, dei a avut posi"ilitate, a re,uzat ,r o temeinic justi,icare. -ciunea de revocare pentru in#ratitudine este o pedeaps civil i se caracterizeaz prin urmtoarele2 a5 Este o aciune strict personal i deci poate ,i intentat numai de donator. 3otenitorii donatorului pot intenta o asemenea aciune numai dac donatorul a decedat nainte de e*pirarea termenului n care aciunea putea ,i intentat. "5^ 6iind vor"a de aplicarea unei pedepse, ceea ce nu se produce de drept, ;itularul aciunii l poate ierta pe donatar. @ertarea se prezum dac a trecut un an Iin ziua svririi ,aptului sau din ziua cnd donatorul 7motenitorii lui5 au luat cunotin de acest ,apt, ,r ca n cadrul acestui termen s ,i cerut revocarea. !. '/iric. !rept civil. 'ontracte speciale. - 'luj-Napoca, 1++(, p. I00.

(+

c5 -ciunea de revocare nu poate ,i naintat doar mpotriva autorului ,aptei de in#ratitudine. !ac el moare ,r ca aciunea s ,i ,ost intentat sau terminat, ea se stin#e, adic nu poate ,i pornit i nici continuat mpotriva motenitorilor donatarului. d5 -dmiterea aciunii de revocare a donaiei pentru in#ratitudine l o"li# pe donatar s restituie "unul donat. -dmiterea aciunii nu produce e,ecte retroactive ,a de terele persoane. !repturile do"ndite de teri nainte de intentarea aciunii rmn neatinse. !ac "unul a ,ost nstrinat unei tere persoane, donatarul tre"uie s restituie valoarea acestuia. &evocarea donaiei pentru ne!ndeplinirea arcinii poate ,i cerut de donator alunei cnd donatarul nu e*ecut o"li#aia impus prin contract. 1evocarea donaiei pentru nendeplinirea sarcinii opereaz n aceleai condiii i are aceleai e,ecte ca rezoluliunea contractelor sinala#matice. -st,el, revocarea donaiei nu poate opera deci n cazul n care nendeplinirea sarcinii din partea donatarului este imputa"il acestuia.0. -ciunea n revocare poate ,i intentat att de donator, ct i de succesorii si in drepturi. @n cazul n tare sarcina a ,ost stipulat n ,avoarea unui ter, acesta, ne,iind parte la contract- nu are dreptul de a cere revocarea, acest lucru putndu-1 ,ace numai donatorul%4. &evocarea donaiei !n cazul trii de nevoie. ?otrivit art. 8$) 'od civil, dac donatorul, dup e*ecutarea donaiei, nu mai este n stare s-i asi#ure o ntreinere corespunztoare Fi s-i ndeplineasc o"li#aiile le#ale de ntreinere ,a de teri, el poate cere de la donatar restituirea "unurilor donate pe care acesta @e mai posed. 1estituirea n "a9a acestui temei este e*clus dac "unurile au ,ost nstrinate de ctre donatar unei tere persoane sau au pierit din alte motive, precum i atunci cnd donatorul i a provocat intenionat sau prin culp #rav starea de nevoie.

L$teratura recomandat&
1. D/. '/i"ac, Z. 7%/iriac. 'urs succint de prele#eri la drept civil. ?artea 1. -

'/iinu, 1d. &.!. '/iric. !rept civil. 'ontracte speciale. -'luj-Napoca, 1++(. $.!. '/iric. !rept civil. 'ontracte speciale. - Mucureti, 1++0. (.6rancisc !eaG. ;ratat de drept civil. 'ontracte speciale. - Mucureti, 1++). ..!umitru 3acovei. !rept civil. 'ontracte. 7Noi. t5-@ai, 1++). ). 'ristiana ;urianu, '. ;urianu. 'ontracte speciale. ?ractica judiciar adnotat. -Mucureti, 1++8. 0. 'ristiana ;urianu. 'ontractul de donaie re,lectat n literatura juridic i practica judiciar 99!reptul.-& l.-nr. 1.
8. 3.B. MparBiicKBB, M.M. MB;?E;B'KBB. <oroMApBoe npaMo. KBBra M;opaa. ,!,oroMAp"5 o uepe<ane B3Lmec;Ma. - 3ocKMa, & . +. 6paFKe,aB'Koe npaMA ?A''BB. Bac;t M;opaa2 A)a$a;eji"';MeBBoe npaMA. 9A;M. pe,n. A.B. 'a9iBKAM. - 3ocKMa, 1++0. '. ;urianu. 'ontractul de donaie re,lectat n literatura juridic i practica judiciar 99!reptu@.-& 1.-nr 1, p. 1(.. .8 !. '/iric. !rept civil. 'ontracte speciale. - Mucureti, 1++0, p. 1)$.
10

C PITOLUL ). Contractul de rent 1. Noiunea, caracterele juridice i elementele contractului de rent &. 'oninutul contratului de rent 1. No($unea; caracterele =ur$d$ce 6$ elementele contractulu$ de rent n "aza c o n t r a c t u l u i de r e n t o parte 7dc"irentier5 se o"li# s plteasc periodic, cu titlu #ratuit sau oneros, o redeven celeilalte pri 7credirentier 7art. 8(0 'od civil55. 'ontractul de rent poate ,i att onero , ct i gratuit. 1enta este #ratuit atunci cnd de"irentierul pltete redeven ,r a primi ceva n sc/im". @n cazul n care renta a ,ost constituit cu titlu #ratuit contractul este o li"eralitate. 1enta constituie o li"eralitate i n cazul n care renta se stipuleaz nu n ,avoarea persoanei care a nstrinat "unul, ci n ,avoarea unei tere persoane. 1enta este un contract oneros atunci cnd n sc/im"ul redevenei pltite de"irentierul primete un "un sau o sum de "ani. 'ontractul de rent via#er 7renta este via#er n cazul n care durata ei este limitat prin durata vieii unei sau mai multor persoane - alin. 1, art. 8(8 'od civil5 cu titlu oneros este aleatoriu, deoarece la momentul nc/eierii contractului nu se cunoate ntinderea prestaiei de"irentierului, ast,el nct e*ist ans de cti# - pierdere pentru am"ele pri, aceste anse depinznd de un eveniment viitor i incert; perioada ct va tri credirentierul. !ac prestaia periodic se pltete pe un timp determinat, contractul au mai este aleatoriu i deci nu este rent via#er. 'ontractul de rent oneros este un contract inalagmatic, ntruct nate o"li#aii pentru am"ele pri, iar cel #ratuit este unilateral obligaional, deoarece nate o"li#aii numai pentru de"irentier. 1enta este un contract con en ual, deoarece se consider nc/eiat din momentul n care prile au realizat un acord asupra tuturor condiiilor eseniale ale contractului. 'ontractul de rent oneros este tran lativ de proprietate, deoarece "unul trece n proprietatea de"irentierului, care i suport riscul pieirii sau deteriorrii lui ,ortuite. 6rile contractului. ?ersoana care nstrineaz "unul, pltete suma de "ani i9sau care urmeaz s primeasc redeven se numete credirentier 7creditorul rentei5, iar persoana care se o"li# s plteasc periodic redeven se numete de"irentier 7de"itorul rentei.5. @n cazul contractului de rent via#er, calitatea de credirentier sau de"irentier o poate avea numai o persoan ,izic, innd cont de ,aptul c durata lui este limitat prin durata vieii unei persoane.

.1

!ac renta este constituit n ,avoarea unei tere persoane, prile contractante se numesc2 constituitor 7stipulant5 i de"irentier 7promitent5, iar terul "ene,iciar are calitatea de crcdirentier.+. Obiectul contractului de rent constituie, pe de o parte, redevena ce urmeaz a ,i pltit, iar pe de alt parte - "unul pe care credirentierul l transmite n proprietate de"irentierului sau suma de "ani . *orma. 'ontractul de rent prin care se promite o rent tre"uie nc/eiat n scris i autenti,icat notarial, su" sanciunea nulitii lui 7art. 8(+ 'od civil5. ;ermenul. ' ontractul de rent via#er este nc/eiat pe durata vieii crcdirentierului. ?rile pot ,i*a un anumit termen pentru care contractul va ,i vala"il. @n caz de du"iu, contractul se consider nc/eiat pe durata vieii cred i ren ,ierului 7iirt. 8(8 'od civil5. !. Con($nutul contractulu$ de rent 6lata rentei. !e"irentierul este o"li#at s plteasc renta. 1enta se sta"ilete de ctre pri n e*presie "neasc sau n natur. 1atele de rent tre"uie s ,ie pltite de de"irentier con,orm periodicitii i scadenei sta"ilite prin acordul prilor, lundu-se n consideraie ,orma rentei. -st,el, renta via#era se pltete n avans. 1enta n "ani se pltete n avans pentru trei luni dac n contract nu este prevzut alt,el 7alin. $, art. 8.1 'od civil5. @n caz de moarte a de"irentierului, o"li#aia de plat a rentei se transmite la motenitorii lui. deoarece aceast o"li#aie nu este le#at de o calitate personal a de,unctului i nici contractat intuitu per onae. @n cazul n care succesorii renun la "un, acesta este transmis credirentierul ui, iar contractul nceteaz 7art. 8.8 'od civil5. !ac plata rentei este prevzut pn la moartea de"irentierului, succesorii datoreaz ratele de rent scadente i neac/itate de de"irentier n timpul vieii, o"li#aia stin#ndu-se prin moartea lui. A"li#aia de"irentierului de a plti rent nu se stin#e prin pieirea ori deteriorarea ,ortuit a "unului care i-a ,ost transmis n le#tur cu constituirea rentei 7art. 8.( 'od civil5. Uinnd cont de ,aptul c o"li#aia de plat a rentei este succesiv, le#iuitorul a instituit unele re#uli cu privire la asi#urarea e*ecutrii ei. -st,el, potrivit art. 8.& 'od civil, n timpul vieii credirentierului, de"irentierul nu poate, ,r acordul primului, nstriiui, ipoteca, sau #reva n alt ,el "unurile transmise de persoana care a constituit renta. !ac de"irentierul a primit un "un imo"il, interdicia respectiv se nscrie n re#istrul "unurilor imo"ile. Nu se admite, de asemenea, e*ecutarea silit asupra acestor "unuri pentru alte o"li#aii ale de"irentierului. &ezilierea contractului. !ac nu se e*ecuta o"li#aiile contractuale sau dac e*ist alte motive temeinice, att de"irentierul, ct i credirentierul pot cere
.+ )

6. !eaG. ;ratat dt- drept civil. 'ontracte speciale. - Mucureti, 1++), p. (.&. ; p a a c j i a B ' K o e n p;aAs3 o@.@ . @ @ o j i L ; A 3 1 . & - e m a a 9A B;n M.e p . e a . E .- . ' L * a B A M . 3 ocKMa, & , p. $.(.

.&

rezilierea contractului de rent, atunci cnd continuarea acestor raporturi nu mai este posi"il 7art. 8.) 'od civil5. @n caz de reziliere de"irentierul tre"uie s restituie "unul primit. @n ceea ce privete ratele de rent pltite, ele nu se restituie n caz de reziliere dac n contract nu este prevzut alt,el. 'ontractul de rent poate ,i contestat de terul care are dreptul de a ,i ntreinut de de"irentier dac acesta, din cauza rentei, nu-i poate ndeplini o"li#aiile ,a de ter 7art. 8.. 'od civil5. 9rmrirea rentei de ctre creditori. ?otrivit art. 8.0 'od civil, numai renta constituit cu titlu #ratuit poate ,i declarat insesiza"il prin contract. n acest caz creditorii nu pot protesta, cci de"itorul lor 7credirenticrul5 nu a dat nimic n sc/im"ul rentei insesiza"ile i deci nu i-a micorat patrimoniul su. !ac renta n-a ,ost declarat insesiza"il, va putea ,i urmrit de orice creditor, iar renta constituit cu titlu oneros nici nu poate ,i declarat insesiza"il, deoarece reprezint ec/ivalentul "unului nstrinat i cu acest mijloc un de"itor de rea-credin s-ar putea sustra#e de la e*ecutarea o"li#aiilor sale L$teratura recomandat& 1. 6rancisc !eaG. ;ratat de drept civil. 'ontracte speciale. - Mucureti, 1++). &. 6paaLaB'Koe npaMo. ;A3 @@. nojiLro3 1. &-e B$-aBne. 9A;M. pe,n- E.-. 'L*aBAM. - 3ocKMa, & .

.$

C PITOLUL +. Contractul de ,n"tr$nare a %unulu$ cu cond$($a ,ntre($ner$$ pe v$a(.


1. Noiunea i caracterele contractului de nstrinare a "unului cu condiia ntreinerii pe vi;i. !elimitarea lui ,a de alte contracte &. Elementele i coninutul contractului d ntreinere $. 3odi,icarea i rezoluiunea contractului de ntreinere

1. No($unea 6$ caracterele contractulu$ de ,n"tr$nare a %unulu$ cu cond$($a ,ntre($ner$$ pe v$a(. ?el$m$tarea lu$ 8a( de alte contracte n "aza c o n t r a c t u l u i de n s t r i n a r e a "unului cu condiia ntreinerii pe via 7 n continuare - contractul de ntreinere5, o parte 7"ene,iciarul ntreinerii5 se o"li# s dea celeilalte pri 7do"nditor5 n proprietate un "un imo"il sau mo"il, iar do"nditorul se o"li# s asi#ure "ene,iciarului ntreinere n natur - locuin, /ran, n#rijire i ajutorul necesar pe timpul ct va tri, precum i nmormntare 7art. 8$+ 'od civil5. 'ontractul de ntreinere este un contract cu titlu onero aleatoriu, ina!agmatic, tran lat iv de proprietate i con en ual. 'u toate c n acest caz 7spre deose"ire de renta via#er5 nu e*ist dispoziii care e*pres s prevad posi"ilitatea constituirii ntreinerii pe calea stipulaiei pentru altul 7n ,avoarea unei alte persoane dect cea care nstrineaz "unul5, nu e*ist motive pentru care s se e*clud posi"ilitatea constituirii ntreinerii pe aceast cale. !ac n contract e*ist o pluralitate de pri 7mai muli "ene,iciari i9sau do"nditori5, o"li#aia de ntreinere este indivizi"il att activ, ct i pasiv 7alin. &, art. 8$+ 'od c i v i l 5. -st,el, n caz de pluralitate de "ene,iciari, ea nu este considerat ndeplinit dac nu s-a e*ecutat, inte#ral, ,a de toi creditorii, ntinderea i valoarea prestaiei ,iind n ,uncie de necesitile i durata vieii tuturor "ene,iciarilor. n caz de pluralitate de do"nditori, ,iecare 7oricare5 dintre ei poate ,i o"li#at s e*ecute o"li#aia de ntreinere, n sc/im" i prestarea ntreinerii de ctre oricare din ei este li"eratorie pentru toi. 'reana de ntreinere este trict per onal i nu poate ,i transmis unei alte persoane 7alin. $. art. 8$+ 'od civil5. n sc/im" o"li#aia de ntreinere nu nceteaz odat cu decesul do"nditorului, ci trece la succesorii lui. Deo ebiri $a de contractul de rent. 'u toate asemnrile e*istente ntre caracterele contractelor de rent i de ntreinere, cele dou contracte nu tre"uie con,undate, ele ,iind contracte distincte. ?rincipalele deose"iri constau n ,aptul c2 a5 contractul de rent cuprinde o o"li#aie de a da, n timp ce contractul de ntreinere o o"li#aie de a ,ace; "5 renta este transmisi"il, n sc/im" creana de ntreinere este esenialmente personal i nu poate ,i transmis unei alte persoane; c5 renta este, de re#ul, sesiza"il, n sc/im" ntreinerea nu poate ,i urmrit de creditori. .(

HDelimitare $aa de contractul de donaie. 'ontractul de ntreinere nu tre"uie s ,ie con,undat cu contractul de donaie, c/iar dac la moartea "ene,iciarului ntreinerii se constat c valoarea "unului nstrinat n sc/im"ul ntreinerii este mult rnai mare dect valoarea ntreinerii e,ectiv prestate. Epre deose"ire de donaie, contractul de ntreinere este oneros, dei are caracter aleatoriu, n sensul c valoarea prestaiilor uneia din pri este varia"il n raport de durata vieii "ene,iciarului. -cesta este ns un caracter speci,ic al oricrui contract aleatoriu, care nu-i poate pierde, prin aceast mprejurare, caracterul su de contract cu titlu oneros. 'ontractul de ntreinere nu tre"uie s ,ie con,undat nici cu donaia cu sarcini; n cazul donaiilor sarcinile impuse donatarului sunt n disproporie cu valoarea superioar a "unului donat, ast,el nct prile contracteaz cu inientia de a ,ace i-a primi o li"eralitate. @n sc/im", n contractul de ntreinere prile contracteaz n scopul de a-i asi#ura ,iecare cte un avantaj, i anume, una - de a primi un "un, iar cealalt - ntreinere pe via. !. @lementele 6$ con($nutul contractulu$ de ,ntre($nere ,lementele contractului de !ntreinere. ?rile contractului sunt "ene,iciarul ntreinerii i do"nditorul. 'alitatea de "ene,iciar o poate do"ndi numai persoana ,izic, deoarece contractul de ntreinere se nc/eie pe timpul cal acesta va tri. A"iectul contractului de ntreinere are un du"lu aspect, incluznd, pe de o parte, "unul imo"il sau mo"il transmis do"nditorului i, pe de alt parte, ntreinerea n natur ce urmeaz a ,i acordat "ene,iciarului%1%. 'ontractul de ntreinere se nc/eie n ,orm scris. !ac pentru nstrinarea "unului se cere ,orma autentic, contractul de ntreinere se nc/eie n ,orm autentic 7art. 8( 'od civil5. ;ermenul de vala"ilitate al contractului este determinat de natura lui i este e#al cu timpul ct va tri "ene,iciarul. Coninutul contractului de !ntreinere. A"li#aia de "az a persoanei care constituie ntreinerea este de a transmite n proprietate do"nditorului "unului ce ,ormeaz o"iectul contractului. !o"nditorul este o"li#at s acorde ntreinerea n natur n condiiile prevzute n contract. ?ieirea "unului nu-1 de#reveaz pe do"nditor de o"li#aiile pe care i @e-a asumat n "az de contract 7art. 8($ 'od civil5. n scopul asi#urrii e*ecutrii o"li#aiei de ntreinere le#iuitorul a instituit o re#ul potrivit creia do"nditorul nu are dreptul s nstrineze "unul n timpul vieii "ene,iciarului ntreinerii. @n cazul "unurilor imo"ile aceast interdicie se nscrie n re#istrul "unurilor imo"ile. Dajarea sau #revarea n alt mod a "unul se permite numai cu acordul "ene,iciarului ntreinerii 7art. 8(& 'od civil5.

)1

D/. '/i"ac, -. '/iriac. 'urs succint de prele#eri la drept civil. - '/iinu, 1++), p. )).

++

'. <od$8$carea i rezolu($unea contractulu$ de ,ntre($nere &ezoluiunea contractului de !ntreinere. ?otrivit alin. 1, art. 8(( 'od civil, "ene,iciarul ntreinerii este n drept s cear rezoluiunea contractului n cazul nerespectrii o"li#aiilor contractuale de ctre do"nditor. Ee pune pro"lema dac aciunea n rezoluiunea contractului pentru nee*ecutarea o"li#aiei de ntreinere poate sau nu s ,ie intentat de motenitorii "ene,iciarului ntreinerii8 ntruct dreptul la ntreinere este un drept personal i, ca atare, netransmisi"il prin succesiune 7stin#ndu-se la moartea "ene,iciarului5, motenitorii nu pot cere ca prestaia s continue n persoana lor sau ca prestaia nee,ectuat n timpul vieii "ene,iciarului s ,ie e*ecutat n persoana lor. -cest caracter personal al creanei de ntreinere nu in,lueneaz ns caracterul patrimonial al aciunii n rezoiuiunea contractului. -st,el ,iind, dreptul la aciune se transmite motenitorilor, care l pot e*ercita n cadrul termenului de prescripie. !o"nditorul poate cere rezoluiunea contractului n cazul imposi"ilitii e*ecutrii o"li#aiilor contractuale n virtutea unor circumstane independente de voina lui. -censta se ntmpl de cele mai dese ori atunci cnd situaia material a do"nditorul ui s-a sc/im"at ast,el, nct el nu mai este n stare s acorde ntreinere "ene,iciarului. ,$ectele rezoluiunii contractului de !ntreinere. @n cazul rezoluiunii contractului de ctre "ene,iciarul ntreinerii, acesta are dreptul s cear ,ie restituirea "unului, ,ie plata valorii lui. Naloarea ntreinerii prestate de do"nditor nu tre"uie restituit 7art. 8(. 'od civil5. Eoluia contrar ar duce la imposi"ilitatea pentru "ene,iciarul ntreinerii de a cere rezoluiunea contractului din culpa do"nditorului ori de cte ori prestaiile primite cu titlu de ntreinere ar e#ala valoarea "unului sau c/iar ar depi-o. -st,el, "ene,iciarul ar ,i lsat la discreia do"nditorului, care ar putea s nu mai e*ecute contractul, tiind c nu va mai ,i o"li#at s restituie "unul, deoarece "ene,iciarul nu ar mai avea interes s o"in rezoluiunea din cauza sumei pe care ar tre"ui s-o restituie drept contravaloare a ntreinerii prestate. E-ar ajun#e ast,el la nlturarea e,ectelor aleatorii ale contractului, dndu-se posi"ilitate do"nditorului de rea-credin s nu mai e*ecute o"li#aia de ntreinere ori de cte ori valoarea prestaiilor e,ectuate depete valoarea "unului. +odi$icarea contractului de !ntreinere. @n caz de nee*ecutare a o"li#aiei de ntreinere "ene,iciarul are dreptul, dar nu i o"li#aia, de a cere rezoluiunea contractului. El are posi"ilitatea s opteze pentru e*ecutarea contractului. !ac creditorul a optat n acest sens, dar e*ecutarea n natur a ntreinerii este imposi"il din cauza atitudinii do"nditorului, instana, la cererea "ene,iciarului poate sta"ili o"li#aia de ntreinere prin e,ectuarea unor pli periodice n "ani. Eta"ilirea o"li#aiei de ntreinere printr-o sum de "ani se poate ,ace i prin acordul prilor 7art. 8(1 'od civil5. ;rans,ormarea n "ani a o"li#aiei de ntreinere de ctre instana de judecat, care este o o"li#aie de a ,ace, este o consecin a imposi"ilitii e*ecutrii ei n mod silit. Euma de "ani sta"ilit constituie desp#u"iri periodice i ec/ivalente .)

pentru prestaia n natur prevzut n contractul de ntreinere. !up cum corect sa a,irmat n literatura de specialitate)&, desp#u"irile ec/ivalente, e#ale cu valoarea ntreinerii, nu trans,orm contractul de ntreinere ntr-un contract de rent via#er, c/iar dac ele reprezint o o"li#aia de a da, di,erit de o"li#aia iniial, care era o o"li#aie de a ,ace. Euma nu reprezint dect ec/ivalentul cu titlu de desp#u"ire al o"li#aiei iniiale, o aplicaie a re#ulii c o"li#aia de a ,ace nu dispare dac nu este e*ecutat, ea se trans,orm n desp#u"iri. ntruct ntreinerea tre"uie acordat pe tot timpul vieii "ene,iciarului, este ,iresc ca i desp#u"irile s capete aspectul unei rente, ,r s trans,orme contractul iniial ntr-un contract de rent via#er, toate celelalte caracteristici ale contractului de ntreinere rmnnd neatinse. ;rans,ormarea n "ani a o"li#aiei de ntreinere printr-o /otrre judectoreasc, ,r acordul prilor, nu valoreaz novaie, raporturile dintre pri ,iind #uvernate n continuare de re#ulile aplica"ile contractului de ntreinere. Numai dac o"li#aia de ntreinere a ,ost trans,ormat prin acordul prilor, ea valoreaz o novaie, noua datorie se su"stituie celei vec/i care se stin#e.

%J @. Ne#ru. 'u privire la trans,ormarea n "ani a o"li#aiei de a ,ace, rezultat din contractul ie ntreinere 99!reptul, & 1.-nr.$, p. $8. 57

C PITOLUL .. Contractul de ,mprumut


1. Noiunea, caracterele juridice i elementele contractului de mprumut &. 'oninutul contractului de mprumut 1. No($unea; caracterele =ur$d$ce 6$ elementele contractulu$ de ,mprumut N o i u n e i c a r a c ?t er ri cn e o j u n r i t d ir c ea . d c e t m u p l r u o m parte u t 7mprumuttor5 se o"li# s dea n proprietate celeilalte pri 7mprumutatul5 "ani sau alte "unuri ,un#i"ile, iar aceasta se o"li# sa restituie "anii n aceeai sum sau "unuri de acelai #en, calitate i cantitate la e*pirarea termenului pentru care iau ,ost date 7art. 8)0 'od civil5. 'ontractul de mprumut este un contract con en ual, ,iind vala"il nc/eiat din momentul realizrii acordului prilor asupra tuturor condiiilor eseniale. mprumutul este un contract inalagmatic, dnd natere la o"li#aii reciproce pentru am"ele pri. mprumutul este un contract cu titlu gratuit dac le#ea sau contractul nu prevede alt,el. mprumutul acordat de lom"ard sau de asociaiile de economii i mprumut ale cetenilor este ntotdeauna oneros, n virtutea prevederilor le#ale. mprumutul este un contract translativ de proprietate, mprumutatul devenind proprietarul "unurilor mprumutate i suportnd riscurile pieirii ,ortuite. Oe#islaia n vi#oare prevede posi"ilitatea acordrii mprumutului ,r a speci,ica destinaia, precum i acordarea mprumuturilor cu destinaie special. -st,el, asociaiile de economii i mprumut ale cetenilor acord mprumuturi cu destinaie speciala 7alin. 1, pct. a, art. $ din Oe#ea privind asociaiile de economii i mprumut ale cetenilor din 18 ,e"ruarie 1++8 7n continuare - Oe#ea din 18. &.+8)$55. n acest caz mprumurtorul are posi"ilitatea s suprave#/eze utilizarea mprumutului dup destinaie de ctre mprumutat)(. ,lementele contractului. ?rile contractului sunt mprumuttorul i mprumutatul. !eoarece contractul este translativ de proprietate, mprumuttorul tre"uie s ai" capacitatea, respectiv, s ndeplineasc condiiile cerute de le#e pentru actele de dispoziie i s ,ie proprietarul "unului care ,ormeaz o"iectul contractului. n unele cazuri mprumuttorul tre"uie s ai" o calitate special -lom"ard sau -sociaie de economii i mprumut ale cetenilor 7n continuare --sociaie5. mprumutatul tre"uie s ai" i el capacitatea i s ndeplineasc condiiile cerute de le#e pentru acte de dispoziie. -ceast cerin se e*plic prin ,aptul c acesta va ,i o"li#at, dup consumarea "unurilor mprumutate, s restituie din patrimoniul su o valoare ec/ivalent.

)$

3onitorul o,icial.-1++8.-nr. $8-$+.


)(

rpaK ,laB ' K oe npaM o. A EM a; eji"' ; ae B B oe p0 a .M A . ] i e f B B K . ( a c ; " & 9 6 l o a . p e j i . M . M . $ajre' K o r o . - 3 o c K M a . 1 + + 8 , p . $n$

+2

4n cazul mprumutului acordat de lom"ard calitatea de mprumutat o pot avea numai cetenii 13 i cetenii strini 7pct. 18 din 1e#ulamentul cu privire la modul de or#anizare, ,uncionare i liceniere a activitii lom"ardurilor adoptat prin BD 13 din &8 martie 1++.)$ 7n continuare - 1e#ulament55, iar -sociaiile acord mprumuturi numai mem"rilor si. A"iectul contractului de mprumut l constituie "anii sau alte "unuri ,un#i"ile. 'ontractul de mprumut nc/eiat cu lom"ardul sau -sociaia are ca o"iect numai "ani. Oom"ardul acord mprumuturi cu amanetarea anumitor "unuri. 3rimea mprumutului eli"erat cu amanet nu tre"uie s ,ie mai mic de 0.\ din suma evalurii o"iectelor de uz personal i casnic amanetate. Oa amanetarea o"iectelor din metale i pietre preioase mprumutul tre"uie s constituie cel puin + \ din suma evalurii 7pct. &) 1e#ulament5. ?reul, denumit do"nd, apare ca element al contractului numai atunci cnd le#ea sau contractul prevd plata ei. !o"nda sta"ilit de pri tre"uie s se a,le ntr-o relaie rezona"il cu rata de re,nanare a Mncii Naionale a 3oldovei. ?rin rata de re,inanare nele#em rata aplicat de Manca Naional la creditarea altor "nci. n caz de nclcare a acestor prevederi clauza cu privire la do"nd este nul J art. 8)+ 'od civil5. 'odul civil nu conine re#uli speciale cu privire @a ,orma contractului de mprumut, urmnd a ,i respectate re#ulile #enerale cu privire la ,orma conveniei, mprumutul acordat de -sociaie se per,ecteaz n scris, iar cel acordat de lom"ard - prin ntocmirea "iletului nominativ de amanet 7c/itan de amanet n varianta art. (.8 'od civil5, indi,erent de mrimea sumei acordate. !. Con($nutul contractulu$ de ,mprumut mprumuttorul este o"li#at s transmit mprumutatului "ani sau "unurile potrivit contractului. n cazul n care mprumuttorul nu e*ecut o"li#aia de a da ;u mprumut, mprumutatul poate cere doar repararea prejudiciului cauzat 7art. 8)8 'od civil5. mprumuttorul are dreptul s renune la ndeplinirea o"li#aiilor n cazul n care situaia material a mprumutatului se nrutete su"stanial, ,apt ce ar periclita restituirea mprumutului, c/iar dac nrutirea s-a produs nainte de nc/eierea contractului i a devenit cunoscut mprumuttorul ui ulterior 7art. 80 'od civil5. mprumuttorul poart rspundere pentru viciile "unului, aprnd prejudiciul cauzat mprumutatului, dac a ascuns aceste vicii intenionat sau din culp #rav. ?rincipala o"li#aie a mprumutatului este de a restitui mprumutul n termenul i n modul sta"ilit n contract. n cazul n care n contract nu s-au sta"ilit do"nzi, mprumutatul are dreptul s restituie mprumutul i pn la e*pirarea termenului. !ac n contractul de mprumut nu este sta"ilit nici termenul de restituire, nici termenul de preaviz, mprumutul tre"uie restituit n decursul a $ de zile de la data la care mprumutatul a primit cererea de restituire 7art. 801 'od civil5. 3onitorul o,icial.-1++..-nr. &$.

.+

n cazul n care mprumutatul nu restituie n termen mprumutul, mprumuttorul poate cere pentru ntrea#a sum datorat o do"nd n mrimea prevzut de art. )1+ 'od civil dac le#ea sau contractul nu prevede alt,el. !ac n contract este prevzut restituirea mprumutului n rate i mprumutatul nu restituie n modul sta"ilit nici cel puin o rat, mprumuttorul poate cere restituirea imediat a ntre#ului mprumut i a do"nzii a,erente 7art. 80& 'od civil5. !ac dup e*pirarea termenului prevzut n contract mprumutatul nu restituie mprumutul, lom"ardul este n drept s-i satis,ac creanele din valoarea "unurilor amanetate, n modul sta"ilit de art. (.8 'od civil. !in suma ncasat de la vnzarea o"iectelor amanetate se ac/it mprumutul i do"nda a,erent, c/eltuielile de vnzare, iar partea rmas se restituie posesorului "iletului nominativ de amanet 7pct. $ -$1 1e#ulament5. mprumutatul tre"uie s restituie "unuri de calitatea i n cantitatea "unurilor primite i nimic mai mult, c/iar dac preurile au crescut ori au sczut. !ac nu poate restitui "unul, mprumutatul tre"uie s plteasc valoarea acestuia calculat n ,uncie de locul i timpul e*ecutrii o"li#aiei. n cazul n care a mprumutat o sum de "ani, mprumutatul are o"li#aia de a restitui suma nominal ,r a ine cont de variaiile valorii nominale. n cazul contractelor de mprumut cu titlu oneros, mprumutatul este o"li#at s plteasc do"nd. ;ermenul de plat a do"nzii - lunar, trimestrial, anual - se sta"ilete n contract. n lipsa unei asemenea nele#eri do"nda se pltete la e*pirarea ,iecrui an pentru perioada dintre momentul nc/eierii contractului i cel al restituirii mprumutului. Nu se e*clude posi"ilitatea prilor de a mri sau micora cuantumul do"nzii, ori de a o e*clude. n caz de modi,icare a do"nzii prile ar tre"ui s indice momentul de la care do"nda se calculeaz potrivit unei noi rate)). n cazul n care mprumutatul nu pltete do"nda n termen, mprumuttorul poate cere restituirea imediat a mprumutului i a do"nzii a,erente 7alin. (, art. 8)+ 'od civil5 'ontractul de mprumut poate prevedea prezentarea de ctre mprumutat a #araniilor restituirii "unului. n cazul n care mprumutatul nu-i respect o"li#aiile privind #arantarea restituirii "unului, mprumuttorul poate cere restituirea lui imediat i a do"nzii a,erente 7art. 80$ 'od civil5. !ac mprumutul este acordat cu destinaie special, mprumutatul tre"uie s-i asi#ure mprumut toni lui posi"ilitatea de a veri,ica ,olosirea mprumutului dup destinaie) . L$teratura recomandat&
1. 6paK-aB'Koe npaMA. A)B$a;eji"';MeiiBoe npaMo. ]Be)BBK. Bac;" & 9;@A-pe,l. M.M. $ajiecKoro. - 3ocKMa, 1++8. &. E.,l. $aMB<oM. 9$,oroMop"i KpeiB;BA-7I5BBaBcoMAB cHI5ep"i. - 3ocKMa, 1++0. $. npaMAMoe perLjiBpoMaBBe )aBKAM'K B jjea;eji"Boc;B. 79oj-. pcI. E.-. 'L*aBAMa. - 3ocKMa, 1++0.
))

, l p a M A M o e p e r L j i B p o M a B j i e ) a B K A M ' K A B , l e s r r e j i " B A ' ; B . 9, l o a . p e - - E . - . ' L * a B A M a . 3 ocKMa, 1++0, p. 1 (. )0 M . ,l. $ aM B ,lA M 9Io roM o p " i K p e,lB ; B o-c p B B a B ' A M A cij5ep " i. - 3 o c K M a , 1 + +0 , p . ( 1 .

.4

C PITOLUL 0. Contractul de comodat


1. Noiunea, caracterele juridice i elementele contractului de comodat &. 'oninutul contractului de comodat 1. No($unea; caracterele =ur$d$ce 6$ elementele contractulu$ de comodat Noiune i caractere juridice. ?rin contract de comodat o parte 7comodant5 d cu titlu #ratuit un "un n ,olosin celeilalte pri 7comodatar5, iar aceasta se o"li# s restituie "unul la e*pirarea termenului pentru care i-a ,ost dat 7art. 8.+ 'od civil5. 1eieind din de,iniie, comodatul este un contract real. !ac inem cont de prevederile alin. &, art. 8) 'od civil, potrivit cruia n cazul n care comodantul nu e*ecut o"li#aia de a da "unul, comodatarul poate cerc doar repararea prejudiciului, contractul este con en ual, ,iind vala"il nc/eiat pnn simplul acord al prilor. -ceast concluzie rezult din ,aptul c n cazul contractelor reale transmiterea "unului este o condiie necesar pentru nc/eierea contractului i nu in act de e*ecutare a acestuia. 'omodatul este un contract esenialmente gratuit. n cazul in care n contract tjrile ar stipula o contravaloare pentru ,olosina "unului, nu am mai ,i n prezena comodatului, cu a unui contract de locaiune. !in caracterul esenialmenete #ratuit iJ contractului rezult c comodatarul nu este o"li#at s plteasc nici contravaloarea uzurii "unului rezultat din ,olosirea acestuia con,orm destinaiei speci,icate. Dratuitatea contractului nu este nlturat dac prile ar conveni ca 2omodatarul s plteasc - pe parcursul e*ecutrii contractului sau la ,inele .acestuia - o anumit sum de "ani ce ar reprezenta contravaloarea uzurii "unului ,olosit. Euportarea contravalorii uzurii de ctre comodatar nu trans,orm comodatul ntr-un contract cu titlu oneros, ci reprezint o concretizare a o"li#aiei de restituire j "unului n starea n care a ,ost predat. 'omodatul este un contract inalagmatic, deoarece nate o"li#aii corelative centru am"ele pri. 'ontractul de comodat este un contract tran lativ de $olo in, ,r a se constitui un drept real n ,avoarea comodatarului. !in aceast caracteristic decur# jnntoarele consecine 2 a5 comodantul rmne a ,i n continuare proprietarul "unului transmis n rolosin, ast,el c el va suporta riscul pieirii ,ortuite a acestuia; "5 comodatarul do"ndete doar deteniunea "unului 7devine posesor5, ,iind o"li#at s-1 restituie. ,lementele contractului de comodat. ?rile n contractul de comodat sunt2 zomodantul - cel care remite "unul altuia, i comodatarul - cel cruia i se pred -unul. -cest contract se poate nc/eia att ntre persoane ,izice ct i ntre acestea

!. 3acovei. !rept civil. 'ontracte. - @ai, 1++), p. $ (.

)1

i persoane juridice, precum i, n condiiile respectrii principiului specialitii capacitii de ,olosin, ntre persoane juridice. A"iectul contractului de comodat pot ,i "unuri mo"ile i imo"ile. Munurile tre"uie s ,ie ne,un#i"ile 7individual-detenninate5, pentru c numai n acest caz pot ,i restituite n individualitatea lor)+. -st,el ,iind, pot constitui o"iectul contractului "unurile neconsumpti"ile, ,olosirea crora nu implic consumarea su"stanei printr-un sin#ur act. Pneori, caracterul ne,un#i"il al "unurilor poate rezulta din voina prilor, ,iind posi"il ca "unuri ,un#i"ile prin natura lor s ,ie considerate de pri ca ne,un#i"ile. @n aceste cazuri, "unurile contractate sunt ntre"uinate con,orm unei destinaii speciale prevzute de pri n contract 7de e*emplu, o cantitate de ,ructe este ntre"uinat nu pentru consumare, ci pentru a ,i e*pus ntr-o e*poziie5 . ncperile de locuit pot ,orma o"iectul contractului de comodat, n msura n care se nc/iriaz o locuin i nu se percepe c/irie. !. Con($nutul contractulu$ de comodat Obligaiile comodatarului. 'omodatarul tre"uie s pstreze i s n#rijeasc "unul cu dili#enta unui "un proprietar. El este o"li#at s ,oloseasc "unul numai n scopul sta"ilit n contract sau determinat prin natura "unului 7alin. 1, art. 8)& 'od civil5. 'omodatarul este o"li#at s suporte c/eltuielile necesare ,olosinei "unului, neavnd dreptul s cear restituirea lor. 'omodatarul are dreptul s cear numai compensarea c/eltuielilor e*traordinare, necesare i ur#ente, pe care a ,ost nevoit s le ,ac pentru conservarea "unului. 'omodatarul nu poate da "unul n ,olosin unui ter dect cu acordul comodantului. !ac comodatarul nu ndeplinete o"li#aiile sus-numite, comodantul poate cere imediat restituirea "unului i reparaia prejudiciului cauzat. @n a,ar de aceasta, comodatarul rspunde i pentru cazul ,ortuit dac nu dovedete c prejudiciul ar ,i survenit c/iar dac el i-ar ,i ndeplinit o"li#aiile 7art. 8)$ 'od civil5. !e e*emplu, dac "unul, cu nclcarea pro/i"iiei sta"ilite, a ,ost transmis n ,olosin unei tere persoane ,r consimmntul comodantului i a ,ost deteriorat, rspunderea i va reveni comodatarului c/iar dac acesta nu are nici o vin. 'omodatarul este o"li#at s restituie, la e*pirarea termenului contractului, "unul primit n ,olosin #ratuit. n cazul n care n contract nu s-a sta"ilit un termen, comodatarul este o"li#at s restituie "unul la s,ritul valori,icrii lui n scopul menionat n contract. 'omodantul poate cere restituirea "unului dac a trecut o perioad su,icient pentru valori,icarea lui. !ac termenul contractului nu poate ,i sta"ilit n "aza scopurilor de utilizare a "unului, comodantul este n drept s cear restituirea "unului n orice moment 7art. 8)( 'od civil5.

)+ 0

N. Dionea. 'ui s de drept civil. - Mucureti, 1++), p. &10. 3. 3urean. 'ontracte civile speciale. Noi. &. - 'luj-Napoca, 1+++, p. +).

)&

4'omodatarul are dreptul de retenie a "unului att timp cal comodantul nu-i compenseaz c/eltuielile e*traordinare, necesare i ur#ente, ,cute pentru conservarea "unului. 'omodatarul rspunde pentru deteriorarea sau pieirea, n lot sau n parte, a "unului. @n caz de pluralitate de comodatari, acetia rspund solidar ,a de comodant. 'omodatarul nu rspunde pentru modi,icarea sau nrutirea strii "unului dac aceasta survine n urma ,olosirii lui n con,ormitate cu destinaia sta"ilit n contract. Obligaiile comodantului. 'omodatul are o"li#aia de a transmite "unul n ,olosina comodatarului. n caz de nee*ecutare a acestei o"li#aii comodantul nu poate ,i constrns s transmit "unul, ci numai s repare dauna cauzat ast,el. 'omodantul este o"li#at s restituie comodatarului c/eltuielile e*traordinare, necesare i ur#ente, ,cute n vederea conservrii "unului. -ceast se nate din #estiunea intereselor altuia, deoarece comodatarul ndeplinete, ,r nsrcinare preala"il, un act n interesul altei persoane. 'omodantul nu este o"li#at s repare comodatarului daunele provocate de viciile "unului transmis n ,olosin #ratuit, cu e*cepia cazului cnd a ascuns viciile "unului cu viclenie 7alin. $, art. 8) 'od civil5. &ezilierea contractului. 'omodantul poate rezilia contractul de comodat dac2 a5 n virtutea unor circumstane neprevzute, comodantul nsui are nevoie de "un; "5 comodatarul ,olosete "unul necon,orm destinaiei sta"ilite n contract, d "unul, ,r acordul comodantului, n ,olosin unui ter sau supune "unul unui aericol mare, ca urmare a nemani,estrii prudenei cuvenite; c5 comodatarul a decedat; d5 comodatarul persoan juridic i-a ncetat activitatea Wart. 8)) 'od civil5. L$teratura recomandat 1. Nasile Dionea. 'urs de drept civil. - Mucureti, 1++). &. !umitru 3acovei. !rept civil. 'ontracte. - lai, 1++). $. 3. 3urean. 'ontracte civile speciale. Noi. &. - 'luj-Napoca, 1+++.

)$

C PITOLUL 2. Contractul de loca($une


O Noiunea i caracterele juridice ale contractului de locaiune &. Elementele contractului de locaiune $. 'oninutul contractului de locaiune (. 'ontractul de su"locaiune i de cesiune a contractului .. ncetarea locaiunii 1. No($unea 6$ caracterele =ur$d$ce ale contractulu$ de loca($une ?rin c o n t r a c t u l de l o c a i u n e , o parte 7locator5 se o"li# s dea celeilalte pri 7locatar5 un "un determinat individual n ,olosin temporar sau n ,olosin i posesie temporar, iar aceasta se o"li# s plteasc c/irie 7art. 80. 'od civil5. Oocaiunea este un contract inalagmatic, ntruct d natere @a drepturi i o"li#aii pentru am"ele pri2 locatorul se o"li# s asi#ure ,olosina temporar a "unului nc/iriai, iar locatarul se o"li# s plteasc c/irie. Oocaiunea este un contract cu titlu onero , ntruct n sc/im"ul ,olosinei "unului se pltete o c/irie determinat sau cel puin determina"il. @n cazul n care ,olosina "unului ar ,i dat ,r o"li#aia plii unei c/irii, nu am mai ,i n prezena contractului de locaiune, ci a unui contract de comodat. Oocaiunea este un contract comutativ, n care e*istena i ntinderea o"li#aiilor nu depinde de ntmplare i deci nu e*ist anse de cti# sau pierdere pentru pri. 'ontractul de locaiune este un contract con en ual, care se nc/eie prin acordul de voin a prilor, ,r vreo ,ormalitate. 'ontractul de locaiune este un contract cu e-ecutare ucce iv, n timp. !urata ,olosirii "unului este de esena locaiunii; locatorul asi#ur ,olosirea "unului pn la ncetarea contractului, iar c/iria este calculat dup durata ,olosinei i timpul se are n vedere c/iar dac ea s-a ,i*at n mod #lo"al. Oocaiunea este un contract tran lativ de $olo in. Epre deose"ire de contractul de vnzare-cumprare, locaiunea nu transmite un drept real, ci doar un drept de crean, constnd n ,olosina unui "un neconsumpti"il. !. @lementele contractulu$ de loca($une 6rile contractului de locaiune sunt locatorul i locatarul. @n calitate de locator pot aprea proprietarul, uzu,ructuarul i alte persoane mputernicite s nc/irieze un "un. ?roprietarul, avnd posesia, dispoziia i ,olosina n persoana sa, poate transmite locatarului dou dintre atri"utele dreptului2 posesia i ,olosina "unului. Pzu,ructuarul, avnd dreptul de a se ,olosi de "un i de a-i cule#e ,ructele, poate transmite dreptul su de ,olosin locatarului n condiiile prevzute n art. $+8 'od civil. ?ersoanele mputernicite s nc/irieze "unuri strine sunt ntreprinderile de stat i alte instituii ,inanate de la "u#etul de stat. Munurile a,late n #estiunea lor operativ pot ,i nc/iriate doar cu acordul or#anului de stat competem )(

7!epartamentul privatizrii 7pct. + 1e#ulamentul cu privire la modul de dare n arend a patrimoniului de stat0155. -si#urarea ,olosinei temporare a unui "un este cali,icat drept un act de administrare, ast,el nct locatorul tre"uie s ai" capacitatea pentru a nc/eia acte de administrare0&. Obiectul contractului poate ,i un "un individual determinat mo"il sau imo"il, neconsumpt"il, adic cel care nu se distru#e sau nu se consum prin ,olosin con,orm destinaiei. Nu pot constitui o"iect al contractului de locaiune valorile nemateriale2 inveniile, in,ormaia comercial, denumirea de ,irm, mrcile etc, deoarece transmiterea dreptului de valori,icare a lor se ,ace n "aza altor contracte 7de licen, ,ranc/isin# etc5. ?rezint particulariti nc/irierea ntreprinderii ca un comple* patrimonial unic, ce include att "unuri neconsumpti"ile, ct i "unuri consumpti"ile. @n asemenea situaii suntem n prezena unui contract comple*, care include elemente speci,ice contractului de locaiune 7transmiterea n ,olosin a "unurilor individual determinate - cldiri, terenuri, instalaii etc.5 i a celui de mprumut 7transmiterea ,ondurilor circulante care ,ac parte din componena ntreprinderii - materia prima, mar,a ,a"ricat etc5. -ceast concluzie rezult din coninutul art. $ din Oe#ea pentru interpretarea art. 1+ din Oe#ea cu privire la arend R%, potrivit cruia n cazul ncetrii e,ectelor contractului de locaiune a ntreprinderii, ca comple* patrimonial unic, locatorului tre"uie s i se restituie "unurile neconsumpti"ile n starea n care erau la momentul nc/eierii contractului, innd cont de uzura normal, daca contractul nu prevede alt,el, i alte "unuri consumpti"ile, care ,ac parte din comple*ul patrimonial, n volumele ,i*ate la momentul nc/irierii lui. n cazul imposi"ilitii restituirii "unurilor consumpti"ile, valoarea lor se recupereaz la preurile n vi#oare la data ncetrii e,ectelor contractului. Munurile din proprietatea statului pot ,i nc/iriate cu respectarea cerinelor prevzute n le#e special. Nu pot ,i nc/iriate "unurile i ntreprinderile statului enumerate n Oista ntreprinderilor i or#anizaiilor de stat a cror arend nu se admite, i Oista tipurilor de "unuri ale statului ce nu pot ,i date n arend0(. 6reul pe care locatarul l pltete n sc/im"ul ,olosinei "unului se numete ;/irie. '/iria se ,i*eaz n raport cu durata contractului, ,io #lo"al, ,ie pe uniti de ;imp 7luna, trimestrul, anul etc5 se pltete la termenele stipulate, de re#ul n mod succesiv. '/iria tre"uie s ,ie determinat la momentul nc/eierii contractului sau determina"il 7cnd reprezint un anumit procent din venitul realizat de locatar5. ?entru "unurile proprietate de stat modul de determinare a c/iriei i tari,ele minime

-doptat prin Ardinul 3inisterului Economiei i 1e,ormelor din 1& iulie & 993onitorul o,icial al 13.-& .-nr. 11)-118. 2 1. @. 3otica, 6. 3oiu. 'ontracte civile speciale. ;eorie i practic judiciar. -OP3@NOEQ, & , p. +8. $ -doptat @a 1( noiem"rie 1++. 993onitorul o,icial al 13.-1++..-nr. 9 . ( -pro"ate prin !ecretul ?reedintelui 13 din ) ianuarie 1++( 993onitorul parlamentului 13.-1++(.-nr. 1.
65

ale acesteia se determin con,orm le#ii "u#etului pentru anul curent 7art. + Oe#ea cu privire la arend din 1( ianuarie 1++& , n continuare -Oe#ea din 1(. 1.+&5. *orma contractului. ?otrivit art. 80) 'od civil, contractul de locaiune a unui "un imo"il tre"uie s ,ie ntocmit n scris. !ac contractul de locaiune a unui "un imo"il se nc/eie pe un termen mai mare de $ ani, el tre"uie nre#istrat n re#istrul "unurilor imo"ile. Nerespectarea acestei re#uli are ca e,ect inopoza"ilitatea contractului ,a de teri. !reptul de locaiune asupra "unurilor imo"ile pe un termen mai mic de $ ani se nre#istreaz la primria localitii pe teritoriuY creia se a,l "unul 7art. 0%1 Oe#ea din 1(. 1.+&5. ;ermenul contractului. 'ontractul de locaiune poate ,i nc/eiat pentru un anumit termen s;iu inr indicarea termenului. n acest ultim caz ,iecare parte poate rezilia oricnd contractul cu un preaviz de $ luni pentru imo"ile i 1 lun pentru mo"ile. @n orice caz contractul de locaiune nu poate ,i nc/eiat pe un termen mai mare de ++ ani 7art. 800 'od civil5. '. Con($nutul contractulu$ de loca($une 1) Obligaiile locatorului. ;oate o"li#aiile locatorului decur# din principiul c el tre"uie si asi#ure locatarului ,olosina "unului n tot timpul locaiunii 7o"li#aia de a ,ace5. ?entru a asi#ura ,olosina "unului, locatorul este o"li#at s-@ predea i s-1 menin n stare de ntre"uinare. ?otrivit art. 808. alin. 1 'od civil, locatorul este o"li#at s predea locatarului "unul n starea corespunztoare, con,orm destinaiei convenite prin contract, i s menin "unul in aceast stare pe durata locaiunii. ?redarea "unului dat n locaiune tre"uie ,cut la termenul convenit de pri, iar dac nu s-a prevzut un termen - imediai. @n caz de nerespectare a acestei o"li#aii, locatarul este n drept s cear predarea "unului i repararea prejudiciului sau rezilierea contractului i repararea prejudiciului cauzat ast,el 7art. 88( 'od civil5. ?rejudiciul n asemenea caz poate aprea su" ,orma daunei reale 7e,ectuarea c/eltuielilor suplimentare n le#tur cu nc/irierea unui "un similar5 i a venitului neo"inut 7pierderile aprute n le#tur cu staionarea neproductiv, cauzat de nepredarea "unului nc/iriat50). Epre deose"ire de vnzare-cumprare, unde "unul tre"uie s ,ie predat n starea e*istent ia nc/eierea contractului, n materia contractului de locaiune, "unul tre"uie predat ntr-o stare corespunztoare destinaiei n vederea creia a ,ost nc/iriat, locatorul ,iind o"li#at s e,ectueze toate reparaiile necesare n acest scop nainte de preluarea "unului de ctre locatar00. Oocatorul esie o"li#at s predea "unul li"er de orice viciu materiaY sau juridic 7alin. &, art. 808 'od civil5. Munul este considerat li"er de orice viciu material cnd are caracteristicile convenite. !ac in contract prile nu au convenit asupra caracteristicilor "unului, acesta va ,i li"er de vicii atunci cnd poate ,i ,olosit con,orm destinaiei sta"ilite n contract, iar dac nu s-a sta"ilit nici destinaia, con,orm destinaiei o"inuite a unor asemenea "unuri
3onitorul parlamentului 13.-1++&.-nr. 1. '-. KajiaceMa. Zpen.aa BAKBI@3Q no3emeBBii. - 3ocKMa, 1++8, p. 0. 00 '. ;oader. 3anual de contracte civile speciale. Noi. 1. - ME'K, & , p. 00.

66

>>Munul este considerat li"er de orice viciu juridic dac nici un ter nu poate valori,ica drepturi asupra acestui "un n perioada pentru care a ,ost nc/eiat contractul. !ac "unul dat n c/irie este a,ectat de un viciu ascuns, locatarul este eli"erat de plata unei pri din c/irie proporional diminurii ,olosinei "unului. !reptul de a plti o c/irie redus nceteaz cnd viciul este remediat 7art. 80+ 'od civil5. !ac un viciu care diminueaz ,olosina "unului e*ist n momentul nc/eierii contractului sau apare ulterior dintr-o cauz pentru care este rspunztor locatorul sau dac acesta este n ntrziere n privina o"li#aiei sale de a remedia viciul, locatorul poate cere i desp#u"iri pentru prejudiciul cauzat 7art. 88 'od civil5. Oocatorul rspunde c/iar dac a ,ost de "un credin la nc/eierea contractului 7nu a cunoscut Liciile5 i indi,erent dac viciile e*istau n momentul nc/eierii contractului sau provin din cauze ulterioare, pentru care este rspunztor locatorul, deoarece o"li#aia locatorului de a si#ura ,olosina "unului este succesiv. ?rile pot, prin acord comun, s nlture sau s diminueze rspunderea locatorului pentru vicii, cu e*cepia cazului n care locatorul trece cu viclenie viciul su" tcere. @n acest ultim caz clauza de nerspundere este nul 7art. 88& 'od civil5. Oocatarul poate e*ercita drepturile sale aprute n le#tur cu viciile "unului nc/iriat, dac 1-a in,ormat pe locator despre viciile depistate i dac la momentul nc/eierii contractului nu tia despre viciile "unului. Oocatorul este o"li#at s #aranteze locatarului ,olosina linitit i util a "unului. Oocatorul este o"li#at s se a"in de la orice ,apt, care ar avea drept consecin tul"urarea locatarului n ,olosina "unului, tul"urare de ,apt sau de drept. ?otrivit art. 88. 'od civil, locatorul nu are dreptul s sc/im"e ,orma 7prin trans,ormarea material a "unului5 sau destinaia "unului n timpul locaiunii. !ac tul"urarea ,olosinei provine de la un ter, le#ea distin#e ntre tul"urarea de ,apt i cea de drept. Oocatorul nu rspunde de tul"urarea cau9at prin ,apta unui ter care nu invoc vreun drept asupra "unului. ?otrivit art. 88$ 'od civil, locatorul este o"li#at s repare prejudiciul care rezult din pertur"area de ctre un ter a ,olosirii "unului numai n cazul n care terul este un locatar sau dac locatorul i-a permis ,olosina "unului sau accesul la el. @n toate cazurile cnd locatarul este tul"urat n ,olosin prin ,aptul e*ercitrii de ctre un ter 7inclusiv un alt locatar5 a unui drept asupra "unului, locatorul va rspunde de pierderea sau reducerea ,olosinei. @n acest caz locatarul are dreptul de a cere, n dependen de circumstane, o reducere a c/iriei sau rezilierea contractului dac ntiineaz locatorul despre nclcrile ce i a,ecteaz ,olosina i dac acestea persist. @n a,ar de aceasta locatarul poate cere de @a locator repararea prejudiciului, cu e*cepia cazului cnd ultimul demonstreaz c a acionat cu pruden i dili#ent. Oocatorul se poate ntoarce mpotriva locatarului vinoval de prejudiciu 7art. 8+ 'od civil5. Oocatorul este o"li#at s e,ectueze reparaia capital a "unului nc/iriat dac Je#ea sau contractul nu prevede alt,el 7art. 8+8 'od civil5 'apital tre"uie considerat acea reparaie care necesit c/eltuieli considera"ile i n cadrul creia se e,ectueaz sc/im"ul ori resta"ilirea detaliilor sau elementelor de "az ale nunului nc/iriat . 1eparaia capital se e,ectueaz n termenul sta"ilit n contract 8au cnd reiese dintr-o necesitate ur#ent. D/.'/i"ac, -. '/iriac. 'urs succint de prele#eri la drept civil. - '/iinu, 1++0, p. 0(.

)0

!ac locatorul nu e,ectueaz reparaia capital a "unului nc/iriat n cursul locaiunii, locatarul are dreptul s e,ectueze reparaia capital i s treac c/eltuielile de reparaie n contul c/iriei. &5 Obligaiile locatarului. Oocatarul este o"li#at s ,oloseasc "unul la destinaie i n con,ormitate cu prevederile contractului. !ac locatarul nu ntre"uineaz "unul - total sau parial - potrivit destinaiei, locatorul va putea cere rezilierea contractului. Oocatarul esie o"li#at s ntre"uineze "unul ca un "un proprietar. -ceasta implic o"li#aia de a pstra i a asi#ura inte#ritatea "unului, de a acoperi c/eltuielile curente de ,olosire i ntreinere n stare normal a "unului, de a e,ectua reparaia curent a "unului 7art. 888 'od civil5. Oocatarul este o"li#at s plteasc c/irie. ?otrivit art. 88) 'od civil, plata c/iriei poate ,i e,ectuat la e*pirarea termenului sta"ilit n contract. !ac plata c/iriei este sta"ilit pentru anumite perioade de timp, ea tre"uie e,ectuat la e*pirarea lor. '/iria poate ,i sta"ilit n ansam"lu pentru toate "unurile nc/iriate sau aparte, pentru ,iecare o"iect, n natur, n "ani sau n ,orm mi*t 7art. + Oe#ea din 1(. 1.+&5. '/iria poate ,i sta"ilit su" ,orma2 unei sume #lo"ale, unui anumit procent din venitul o"inut de locatar ca urmare a ,olosirii "unului nc/iriat, prestrii unor servicii locatorului etc. ?otrivit re#ulii #enerale, cuantumul c/iriei poate ,i modi,icat numai cu acordul prilor. @n cazurile e*pres prevzute de le#e sau contract c/iria poate ,i modi,icat i la cererea unei pri. -st,el, locatarul poate cere reducerea c/iriei n cazul n care condiiile, stipulate n contract, de ,olosire a "unului sau starea lui s-au nrutit considera"il n virtutea unor circumstane independente de voina locatarului. Oocatorul, la rndul su, poate cere modi,icarea c/iriei numai o dat n an i numai n cazul n care condiiile economice ,ac ca neajustarea s ,ie inec/ita"il 7art. 880 'od civil5. n cazul n care "unul este nc/iriat ctre mai muli locatari, locatarul are o"li#aia de a aciona ntr-o manier care s nu mpiedice ,olosirea normal a "unului de ctre ali locatari. @n caz de nee*ecutare a acestei o"li#aii, locatarul este inut ,a de locator i de ceilali locatari s repare prejudiciul 7art. 88+ 'od civil5. !up ncetarea raporturilor contractuale, locatarul este o"li#at s restituie "unul nc/iriat n starea n care i-a ,ost dat sau n starea prevzut de contract 7art. + 8 'od civil5. !ac. dup ncetarea raporturilor contractuale, locatarul nu restituie "unul nc/iriat, locatorul are dreptul s cear plata c/iriei pentru toat durata ntrzierii i repararea prejudiciului n partea neacoperit de c/irie. 1estituirea "unului ctre locator dup ncetarea raporturilor contractuale pune pro"lema apartenenei m"untirilor e,ectuate "unului nc/iriat. Eoarta m"untirilor depinde de caracterul lor i de ,aptul e,ecturii lor cu sau ,r acordul locatorului. !in punct de vedere al caracterului lor, m"untirile pot ,i separa"ile 7cele c.ire pot ,i separate tar a deteriora "unul nc/iriat5 i insepara"ile. ?otrivit art. %% + 'od civil, la e*pirarea termenului sau la rezilierea contractului de locaiune, locntarul are dreptul s separe m"untirile separa"ile, e,ectuate cu permisiunea locatorului ori s cear compensarea valorii lor de ctre locator dac le#ea sau contractul nu prevd alt,el. m"untirile insepara"ile e,ectuate cu permisiunea locatorului trec n proprietatea lui, locatarul avnd dreptul s cear compensarea valuri; lor. )8

locatarul are dreptul s separe m"untirile separa"ile e,ectuate @ar permisiunea locatorului dac acesta re,uz s compenseze valoarea lor. @n ce privete m"untirile insepara"ile e,ectuate ,r acordul locatorului, ele devin proprietate a locatorului. !ac locatarul a ,cut unele construcii neautorizate, la cererea locatorului ele urmeaz a ,i demolate. @n situaia n care locatarul re,uz s le demoleze, locatorul le poate demola pe contul locatarului. Oocatarul este o"li#at s repare prejudiciul cauzat prin nrutirea strii "unului dac nu dovedete lipsa vinoviei sale. Oocatarul poart rspundere n aceeai msur pentru nrutirea admis de mem"rii ,amiliei sale, de su"locatar sau de teri, crora le-a permis accesul la "unul nc/iriat. A"li#aia de a ntreine i a restitui "unul n starea primit mai ,ace rspunztor pe locatarul unui "un imo"il de daunele pricinuite prin incendiu. ?otrivit alin. &, art. 8+& 'od civil, n cazul n care "unul nc/iriat este un imo"il, locatarul nu rspunde de prejudiciul cauzat prin incendiu dac nu se va demonstra c el se datoreaz ,aptei locatarului sau a persoanelor, crora acesta le-;i permis ,olosina sau accesul 7a imo"il. -ceast re#lementare reprezint o aplicare a dreptului comun in materie de pro"aiune, n sensul c locatorul va tre"ui s pro"eze vinovia locatarului pentru a an#aja rspunderea acestuia pentru prejudiciul cauzat %mo"ilului nc/iriat prin incendiu. Oa e*pirarea contractului de locaiune, locatarul are dreptul prioritar la inc/eierea contractului pe un nou termen dac2 - i-a onorat anterior o"li#aiile contractuale; - "unul se d n locaiune pe un nou termen; - este de acord cu noile condiii contractuale sta"ilite de locator 7alin. &, art. + ( 'od civil5. ). Contractul de "u%loca($une 6$ de ce"$une a contractulu$ Bublocaiunea. @n principiu, contractul de locaiune nu este un contract Jnc/eiat in!uitu per onae. -st,el ,iind, drepturile prilor contractante pot ti transmise altor persoane ,ie prin acte ntre vii, ,ie prin acte pentru cauz de moarte. @n acest sens, le#ea prevede e*pres posi"ilitatea pentru locatar de a transmite dreptul de ,olosin asupra unui "un n "aza unui contract de su"locaiune. 'ontractul de su"locaiune este un acord de voine, n temeiul cruia locatarul gare a do"ndit ,olosina temporar asupra unui "un pe "aza unui contract de ocaiune, su"nc/iriaz acel "un unui ter, care se o"li# s-i plteasc c/irie . Eu"locaiunea este permis cu respectarea urmtoarelor condiii2 a5 ;ransmiterea ,olosinei s nu ,ie interzis prin contractul principal. -ceast nterdicie trans,orm locaiunea ntr-un contract nc/eiat intui tu per onae. ;re"uie de menionat c locatarul nu poate aduce ca aport social ntr-o societate civil sau comercial dreptul de ,olosin dac su"locaiunea a ,ost interzis, ntruct aducerea ca aport ec/ivaleaz cu o su"locaiune . 3. 'ostin, 3. 3urean. N. Prsa. !icionar de drept civil. - Mucureti 1+8 , p. 1$+. 6. !eaG. ;ratat de drept civil. 'ontracte speciale. -Mucureti, 1+\, JJ 1.$.

"5 E e*iste consimmntul locatorului la su"locaiune. ?entru a primi un asemenea consimmnt, locatarul este o"li#at s-1 in,ormeze pe locator despre intenia sa i s indice numele sau denumirea, adresa persoanei creia intenioneaz s-i su"/c/irieze "unul. !ac nu consimte su"locaiunea, locatorul este o"li#at s comunice, n termen de 1. zile, locatarului motivele; de alt,el se consider c a consimit n principiu, locatorul nu poate s nu dea consimmntul la su"nc/iriere dac, dup nc/eierea contractului de locaiune, se nate interesul le#itim pentru locatar de a da "unul, inte#ral sau parial, unui ter. Oocatorul poate, totui, s nu consimt su"locaiunea dac persoana terului constituie un impediment, spaiul nc/iriat devine suprancrcat sau dac are alte motive temeinice 7alin. &, art. 8+( 'od civil5. c5 Eu"locaiunea s nu ,ie convenit n condiii care s contravin condiiilor din contractul piincipal 7de e*emplu, autove/iculul care a ,ost nc/iriat pentru transportul de persoane nu poate ,i su"nc/iriat pentru a transporta ncrcturi5. n aceste limite, su"locaiunea poate ,i convenit n condiii di,erite ,a de contractul principal 7c/irie mai mare etc5. ;ermenul contractului de su"locaiune nu poate depi termenul contractului de locaiune. Eu"locaiunea nc/eiat cu respectarea condiiilor sus-artate este vala"il i produce e,ecte ntre pri ca orice contract de locaiune. ntruct locatorul nu este parte contractant, su"locaiunea nu produce e,ecte ,a de el; drepturile i o"li#aiile dintre locator i locatarul principal rmn neatinse. n a,ar de aceasta, n cazul su"locaiunii locatarul i pstreaz rspunderea ,a de locator. !ac locatorul nu-i e*ecut o"li#aiile, su"locatarul poate e*ercita drepturile locatarului pentru a-1 o"li#a s-i e*ecute o"li#aiile 7art. 8+0 'od civil5. Oocatorul, la rndul su, poate cere rezilierea contractului de su"locaiune n cazul n care nee*ecutarea unei o"li#aii de ctre su"locatar cauzeaz un prejudiciu esenial locatorului sau altor locatari. Ce iunea. n condiiile n care poate interveni su"locaiunea, este permis i cesiunea locaiunii de ctre locatar. ;e*tul le#al care permite cesiunea i su"locaiunea 7art. 8+( 'od civil5 nu ,ace nici o distincie ntre cele dou instituii juridice. 'u toate acestea, n "aza principiilor care #uverneaz cele dou instituii, se admite c - spre deose"ire de su"locaiune care este un nou contract de locaiune - cesiunea constituie o vnzare a dreptului de ,olosin, de unde urmtoarele consecine2 - ntruct let2ea nu cunoate cesiunea o"li#aiilor, o"iectul cesiunii l ,ormeaz drepturile locatarului. !e aceea considerm c prevederea coninut n alin. 0, art. 8+( 'od civil, potrivii creia cesiunea locaiunii eli"ereaz locatarul anterior de o"li#aii, este ,ormulat ,oiirte nereuit. Uinnd cont de ,aptul c cesiunea are ca o"iect numai drepturi, locatarul ar tre"ui s rmn n continuare o"li#at ,a de locator; - ntruct contractul de cesiune este cu e*ecutare dintr-o dat, locatarul-cedent #aranteaz numai e*istena dreptului de ,olosin n condiiile e*istente la momentul nc/eierii contractului, dar nu i e*ecutarea o"li#aiilor de ctre locator, n sc/im" cesionarul are aciune direct mpotriva locatorului pentru a cere e*ecutarea contractului de locaiune sau rezilierea lui pentru nee*ecutare; - prin intermediul cesiunii cesionarul ia locul cedentului; n sc/im" su"locatarul poute do"ndi drepturi di,erite de cele ale locatarului principal, evident ,r a contraveni condiiilor din contractul principal.

70

.. ,ncetarea loca($un$$ ?e ln# acordul de voin al prilor 7rezilierea convenional5, contractul de ocaiune nceteaz prin2 a5 denunare unilateral; "5 e*pirarea termenului; c5 rezilierea contractului pentru nee*ecutare; d5 pieirea "unului, c5 e*proprierea "unului nc/iriat. n ce privete transmisiunea prin acte pentru cauz de moarte a locaiunii, nici moartea locatorului, i nici acea a locatarului nu atra#e dup sine ncetarea contractului. ?otrivit art. + & 'od civil, locaiunea nu nceteaz prin decesul .ocatarului, nici prin cel al locatorului dac n contract nu este prevzut alt,el sau dac, n ,uncie de circumstane, contractul nu mai poate ,i meninut. 1ezult c drepturile i o"li#aiile trec la motenitori, potrivit re#ulilor #enerale n materie de o"li#aii patrimoniale care nu sunt contractate intuim per onae, cu e*cepia cazului cnd prile nu s-au neles alt,el 7de e*emplu, prin sta"ilirea termenului locaiunii n ,uncie de moartea locatorului5 sau dac motenitorul uneia dintre pri 7decedate5 este cealalt parte, caz n care o"li#aiile reciproce se stin# prin con,uziune. Denunarea unilateral. !ac prile n-au determinat durata locaiunii, contractul nceteaz prin rezilierea unilateral de ctre oricare dintre pri, cu condiia respectrii termenului de preaviz. ?rin termen de preaviz se nele#e intervalul de timp dintre mani,estarea voinei de a des,ace contractul i data la care contractul urmeaz s nceteze n urma rezilierii. -cest termen de preaviz poate ,i sta"ilit prin convenia dintre pri, iar n lipsa unei asemenea nele#eri constituie $ luni pentru imo"ile i o lun pentru "unurile imo"ile 7alin. 1, art. + . 'od civil5. Eta"iliiea termenului de preaviz are ca scop asi#urarea posi"ilitii celeilalte pri s #seasc un locatar 7dac preavizul a ,ost dat de locatar5 sau un "un similar pe care s-1 ia n locaiune i dac preavizul a ,ost dat de locator5. 3ani,estarea de voin de a des,ace contractul este un act unilateral de voin i produce e,ecte c/iar dac n-a ,ost acceptat de cealalt parte, care tre"uie s suporte rezilierea contractului. 1ezilierea contractului de locaiune tre"uie ,cut prin declaraie scris adresat celeilalte pri. ,-pirarea termenului. !ac termenul locaiunii a ,ost determinat prin acordui prilor, locaiunea nceteaz de drept prin e*pirarea termenului, ,r s mai ,ie nevoie de o ntiinare preala"il. !ac raporturile contractuale continu n mod tacii dup e*pirarea 7termenului5 contractului de locaiune, acesta se considera prelun#it pe un termen nedeterminat 7art. + ( 'od civil5. n acest caz suntem n prezena rennoirii locaiunii prin tacita relocaiune. ntruct tacita relocaiune opereaz un nou contract de locaiiune, tre"uie s ,ie ndeplinite condiiile cerute de le#e pentru nc/eierea unui imu contract. ;acita relocaiune va avea loc n condiiile sta"ilite n primul contract, Iar se va considera nc/eiat ,r termen. &ezilierea pentru nee-ecutare. 1ezilierea contractului de locaiune pentru nee*ecutare tre"uie ,cut respectnd re#ulile #enerale care se re,er la rezilierea contractelor cu e*ecutare succesiv. ;otodat, tre"uie s inem cont de ,aptul c le#ea ,ace o enumerare enuniativ a cazurilor n care contractul poate ,i reziliat la cererea unei pri pentru nee*ecutare.
71

?otrivit art. + ) 'od civil, locatorul este n drept s cear rezilierea contractului dac locatarul2 - nu ,olosete "unul nc/iriat la destinaie sau n con,ormitate cu prevederile contractului; - admite intenionat sau din culp nrutirea strii "unului ori creeaz un pericol real pentru o asemenea nrutire; - nu pltete c/iria pe parcursul a $ luni dup e*pirarea termenului de plat dac n contract nu este prevzut alt,el; - nc/eie un contract de su"locaiune ,r acordul locatorului; - n alte cazuri prevzute de le#e sau contract. Oocatarul poale cere rezilierea contractului, n a,ar de cazurile de nee*ecutare a o"li#aiilor de c,ttre locator, pe care le-am e*pus anterior, i n cazul intervenirii unor mprejurri o"iective care ,ac imposi"il continuarea raporturilor contractuale. ?otrivit art. + 0 'od civil, locatarul este n drept s cear rezilierea contractului n cazul n care2 - i-a pierdut capacitatea de munc i nu poate ,olosi "unul nc/iriat; - este privat de li"ertate i nu-i poate continua o"li#aiile contractuale. 6ieirea bunului !nc%iriat. !ac pieirea este total 7"unul nu mai poate ,i ,olosit potrivit destinaiei5, contractul este des,cut de drept, cci locatorul nu mai poate asi#ura locatarului ,olosina "unului i nici nu poate ,i o"li#at la re,acerea sau nlocuirea lu$. 'ontractul nceteaz indi,erent dac pieirea "unului este ,ortuit sau culpa"il, cci locaiunea nu poate ,i conceput ,r un o"iect asupra cruia s se e*ercite. ,-proprierea %unului !nc%iriat. ?otrivit art. + 1 'od civil, e*proprierea total a "unului nc/iriat stin#e locaiunea de @a data la care e*propriatorul are dreptul s ia "unul n posesiune. !ac e*proprierea "unului este parial, locatarul poate, dup mprejurri, o"ine reducerea c/iriei sau rezilierea contractului. ;re"uie de menionat c nstrinarea "unului nc/iriat unui ter, dup predarea lui locatarului, nu c onstituie temei pentru modi,icarea sau rezilierea contractului de iocaiune. ;erul do"nditor al "unului nc/iriat se su"ro# locatorului n drepturile i o"li#aiile decur#nd din locaiune 7art. + 'od civil5. L$teratura recomandat 1. D/.'/i"ac, -. '/iriac. 'urs succint de prele#eri la drept civil. - '/iinu, 1++0. &. 3trcea 'ostin, 3ircea 3urean, Nictor Prsa. !icionar de drept civil. Mucureti, 1+8 . $. 6rancisc !eaG. 1 ratat de drept civil. 'ontracte speciale. - Mucureti, 1++). (. 1adu @. 3otica, 6lorin 3oiu. 'ontracte civile speciale. ;eorie i practic judiciar. - OP3@N- OEQ, & . .. 'amelia ;oader. 3anual de contracte civile speciale. Noi. 1. - ME'K, & . ). '-. KajaneMa. -pen9ia BencBji"i* no3eujeBBB. - 3ocKMa, 1++8.

72

C PITOLUL 3. Contractul de arend 1. Noiunea i elementele contractului de arend &. 'oninutul contractului. ncetarea lui 1. No($unea 6$ elementele contractulu$ de arend Noiunea i caracterele juridice. -renda este contractul nc/eiat ntre o parte -proprietar, uzu,ructuar sau un alt posesor le#al de terenuri i de alte "unuri a#ricole i arendator5 - i alt parte 7arenda5 cu privire la e*ploatarea acestora pe o durat determinat la un pre sta"ilit de pri 7art. +11 'od civil5.
fii

!up cum corect s-a a,irmat , contractul de arend este o varietate a contractului de locaiune a "unurilor destinate e*ploatrii a#ricole. !in aceste considerente, dispoziiile cu privire la locaiune se aplic n modul corespunztor contractului de arend, n msura n care normele care re#lementeaz arenda nu prevd alt,el 7alin. $, art. +11 'od civil5. -renda este un contract inalagmatic, cu titlu onero , con en ual, cu e-ecutare ucce iv i tran lativ de $olo in. 'ontractul de arend este comutativ, cci din momentul nc/eierii prile cunosc ntinderea prestaiilor la care se o"li#. A eventual susinere a caracterului aleatoriu al contractului, motivat prin ,aptul c in cazul terenurilor mrimea recoltei depinde de ,actori naturali imprevizi"ili, ar ,i, desi#ur, #reit . ,lementele contractului de arend. Obiectul contractului de arend constituie terenurile i alte "unuri a#ricole. ?rin "unuri a#ricole care pot 11 arendate se nele# terenurile cu destinaie a#ricol 7ara"ile, viile, livezile, pomicole etc.5 terenurile ocupate cu construcii i instalaii a#rozoote/nice, amenajri piscicole, spaii de depozitare care servesc nevoilor produciei a#ricole, animalele, mainile, utilajele i altele asemenea "unuri destinate e*ploatrii a#ricole. Munurile a#ricole care ,ormeaz o"iectul contractului tre"uie s ,ie complete i precis determinate. ?otrivit art. +1$ 'od civil, arendatorul i aiendaul tre"uie s ntocmeasc, la nceputul arendei, un act n care se descrie "unul arendat i starea in care se a,l la momentul predrii. -cest act tre"uie s cuprind data ntocmirii i s ,ie semnat de am"ele pri. !ac nu se arendeaz toate "unurile a#ricole deinute de arendator, tre"uie sa se speci,ice n contract supra,aa de teren i orice alt "un a#ricol ce se va reine de acesta. n toate cazurile, pentru a ,i n prezena unui contract de arend, "unurile menionate tre"uie s ,ie destinate produciei a#ricole. !ac ,olosina unor "unuri a#ricole se transmite n alte scopuri 7de e*emplu, terenul n scopuri turistice sau

6. !eaG. 'ontracte civile i asi#urri. - Mucureti, 1++., p. 1$0. R -. 'ojocaru, M. ?tracu. 'ontractul de arendare. Noiune. ?ri. 'aractere juridice 99 1evista de drept comercial.-1++..-nr. ), p. 1&).
s

73

sportive5, contractul nu va mai ,i supus re#lementrilor privind arenda, ci re#ulilor locaiunii Z 6reul n contractul de arend este denumit arend. -renda se sta"ilete de pri n "ani, n natur sau n natur i "ani. -renda n natur se sta"ilete ntr-o cantitate determinat de produse sau ntr-un procent din producie. ?rodusele cu care se pltete arenda se sta"ilesc de pri n ,uncie de speci,icul activitii a#ricole i de zon 7alin. $, art. +1) 'od civil5. Elementele n ,uncie de care se determin arenda pentru ,iecare cate#orie de ,olosin a "unului pot ,i2 supra,aa terenului, potenialul de producie, structura parcelar, relie,ul i #radul posi"ilitii de e,ectuare a mecanizrii, posi"ilitile de acces, distana ,a de locurile de depozitare, industrializare i de comercializare, starea cldirilor, amenajrilor sau altor dotri, #radul de amortizare a te/nicii a#ricole arendate. ;ermenul. Epre deose"ire de contractul de locaiune care poate ,i nc/eiat ,r indicarea termenului, durata contractului de arend tre"uie s ,ie determinat n contract. ?otrivit art. +1. 'od civil, termenul arendei nu poate ,i mai mic de un an. -rendaul este cointeresat s asi#ure e*ploatarea raional a "unurilor arendate, s menin potenialul lor productiv numai dac durata arendei este mai ndelun#at. !ac, cu nerespectarca acestei dispoziii, contractul s-a nc/eiat pe o perioad mai scurt de 1 an, considerm c termenul va ,i cel minimal sta"ilit de le#e. *orma. 'ontractul de arend se nc/eie n scris 7art. +1& 'od civil5. 'ontractul de arend a "unurilor imo"ile pe un termen mai mare de $ ani se nre#istreaz n re#istrul "unurilor imo"ile. 'ontractul de arend a terenului pe un termen mai mic de $ ani se nre#istreaz de ctre primria satului 7comunei5, oraului, municipiului, n al crei teritoriu este situat terenul i care va ine re#istrul unor asemenea contracte 7alin. &, art. (1715 'odul ,unciar din &. decem"rie 1++18(5. !. Con($nutul contractulu$. ,ncetarea lu$ Coninutul contractului. 'a i n cazul locaiunii, arendatorul este o"li#at s predea "unurile arendate n termenul i condiiile sta"ilite, s #aranteze pe arenda de linitita ,olosin a "unului, s transmit "unul li"er de vicii materiale sau juridice i s e*ecute loate celelalte o"li#aii asumate prin contract. -rendaul esie o"li#at s ,oloseasc "unurile arendate ca un "un proprietar, potrivit destinaiei speci,icate n contract, de a pstra i ntreine aceste "unuri, de a le restitui la ncetarea contractului. !ei dreptul arendaului presupune un contact material cu "unurile, el nu do"ndete un drept real asupra acestora 8. ci numai posesia i ,olosinia.

O. Oe,terac/e, 7%. 3. 'rciunescu. Oe#ea arendrii. - --O, 1++), p. $$. 1epu"licat n 3onitorul o,icial al 13.-& @.-nr. 1 0. 8-1 3-O. Melu 3a#do. 'ontractul de arendare n viziunea Oe#ii Nr. 1)91++( 991evista de drept comercial.-1+4%..-nr. ), p. +(.
8(

8$

74

Qrendaul tre"uie s plteasc arenda n natur i9sau n "ani n termenul i n locul sta"ilit de pri. -rendaul are dreptul s cear reducerea proporional a plii arendei dac mai mult de jumtate din ,ructele o"inute prin arendare pier ,ortuit 7art. +10 'od civil5. Buportarea ri curilor. ?otrivit art. +& 'od civil, n contractul de arend prile contractante pot sta"ili, de comun acord, cazurile i limitele suportrii prejudiciilor cauzate de calamiti naturale. !e asemenea, de comun acord, prile pot s prevad repartizarea pierderilor totale sau pariale a "unurilor arendate ca urmare a unor cazuri ,ortuite sau de ,or major. !up cum se poate o"serva, prin aceste dou dispoziii le#ea nu a rezolvat nimic n pro"lema suportrii riscurilor n materia contractului de arend, prevznd numai posi"ilitatea prilor de a se nele#e n aceast privin, iar aceasta posi"ilitate ar ,i e*istat i n lipsa te*tului. nainte de analiza acestor re#uli, se mai impune o precizare terminolo#ic. @n art. +& , alin. 1 'od civil se ,ace re,erire la calamiti naturale, iar n alin. & la cazuri ,ortuite sau de ,or major, ca i cum aceste dou noiuni ar ,i di,erite din punct de vedere juridic. @n realitate calamitile naturale reprezint i ele cazuri ,ortuite sau de ,or major, n prezena crora se pune pro"lema suportrii riscurilor. Ee pare c le#iuitorul, ,olosind o terminolo#ie imprecis, a avut n vedere cele dou aspecte ale pro"lematicii riscurilor, riscul "unului i riscul contractului de arendare. 1iscul "unului, adic dauna rezultat din pieirea ,ortuit a "unurilor arendate, se suport, potrivit re#ulilor #enerale 7art. $18 'od civil5, de ctre proprietarul arendator. !ac contractul a ,ost nc/eiat n calitate de arendator de ctre un alt titular de drepturi reale asupra "unului arendat 7de e*emplu, uzu,ructuar5, va suporta i el riscul "unului, corespunztor cu dreptul pe care l are asupra "unuluiR. n domeniuX contractului de arend pro"lema privind riscul contractului 7soarta 2,oZi#atiei aendauPii de a pNti, arenda5 se pvme su" dou aspecte, i amime2 a5 n caz de pieire ,ortuit a "unurilor arendate, riscul contractului este suportat ie arendator, n calitate de de"itor al o"li#aiei 7de a asi#ura ,olosina5 imposi"il de e*ecutat, care nu mai poate cere arendaului plata arendei. "5 @n caz de pieire ,ortuit a recoltei, produciei, ,ructelor nscu, se suport dRe am"ele pri. ?otrivit art. +10 'od civil, dac mai mult de jumtate din ,ructele o"inute prin arendare pier ,ortuit, arendaul poate cere reducerea proporional a plii arendei. !ncetarea contractului. Uinnd cont de ,aptul c contractului de arend i se aplic re#ulile locaiunii, acesta nceteaz n "aza acelorai temeiuri ca i locaiune, -u unele dero#ri sta"ilite e*pres. -st,el denunarea unilateral nu este aplica"il contractului de arendare, deoarece el se nc/eie pe o durat determinat. ncetarea contractului de arendare la e*pirarea termenului necesit o analiz special, deoarece e*ist re#lementri deose"ite. ?otrivit art. +& @ 'od civil, arenda nceteaz odat cu e*pirarea termenului pentru care a ,ost convenit. ?entru aceasta ins arendatorul tre"uie s in,ormeze printr-un preaviz arendaul despre nedorina

0+

de a prelun#i contractul cu $ luni nainte de e*pirarea arendei. !ac termenul arendei e*pir, i;ir arendatorul nu cere s i se predea terenul i arendaul continu e*ploatarea lui, contractul de arend se consider prelun#it cu un an 7art. +1. 'od civil5. 'ontractul de arend nceteaz i prin rezilierea lui pentru nee*ecutare. n cazul contractului de arend le#ea prevede temeiuri suplimentare care acord prilor dreptul de a rezilia contractul. -st,el, arendatorul poate cere rezilierea anticipat a contractului n urmtoarele condiii2 - nrutirea intenionat a calitii terenului arendat; - ridicarea construciilor neautorizate pe terenul arendat; - ne,olosirea terenului timp de un an de la darea lui n arend dac contractul nu prevede alt,el 7alin. 1, art. (17$5 'odul ,unciar5. !ac rezilierea contractului de arend a unui teren a#ricol are loc pn la nc/eierea anului a#ricol, arendatorul este o"li#at s plteasc arendaului valoarea ,ructelor care, dc8i nc neseparate, vor putea ,i separate nainte de s,ritul anului n condiiile unei #ospodriri normale 7art. +&& 'od civil5. L$teratura recomandat& 1. 3-O. Melu 3a#do. 'ontractul de arendare n viziunea Oe#ii Nr. 1)91++( 991evista de drept comercial.-1++..-nr. ). &. -. 'ojocaru, M. ?tracu. 'ontractul de arendare. Noiune. ?ri. 'aractere juridice 991evista de drept comercial.-1++..-nr. ). $. 6rancisc !eaG. 'ontracte civile i asi#urri. - Mucureti, 1++.. (. Oavinia Oe,terac/e, 'ristiana-3i/aela 'rciunescu. Oe#ea arendrii. - --O, 1++).

76

C PITOLUL 14; Contractul de lea"$n5 1. Noiunea contractului de leasin# i natura lui juridic &. Elementele contractului de leasin# $. 'oninutul contractului de leasin# (. 'lasi,icarea operaiunilor de leasin# 1. No($unea contractulu$ de lea"$n5 6$ natura lu$ =ur$d$c Noiunea i caracterele juridice, 7n condiiile crizei ,inanciare, ec/iparea Rntreprinderilor cu ec/ipament nou a ridicat pro"leme ,inanciare deose"ite. @n scopul soluionrii acestor pro"leme a aprut o te/nic ori#inal de asi#urare cu ec/ipament necesar - leasin#ul - con,orm creia orice ntreprindere poate ,olosi rc/ipamentul cel mai modern ,r a ,i nevoit s plteasc inte#ral costul la ;iomentul nc/eierii contractului. Oeasin#ul este o metod de ,inanare a ntreprinderilor care doresc s-i ac/iziioneze utilaje i ec/ipamente, dar care nu au posi"iliti ,inanciare. -ceast re/nic permite ,inanarea inte#ral a unei investiii cu mijloace e*terioare pentru ntreprinderile care nu pot o"ine credite de la "nci ori nu doresc s #reveze 8 unurile sale. Oeasin#ul asi#ur ,inanarea inte#ral a unei investiii ,r ca -ene,iciaruY s ,e nevoit s constituie msuri asi#urtorii. ?rin c o n t r a c t u l de l e a s i n # creditorul ,inanator 7locatorul5 se o"li# F do"ndeasc n proprietate sau s produc "unul mo"il speci,icat n contract i s-1 2ea n posesiune i ,olosin locatarului, pentru o perioad determinat n contract, ir locatarul se o"li# la plata n rate a unei sume de "ani 7art. +&$ 'od civil5. 'ontractul de leasin# este un contract con en ual, cu titlu onero , inalagmatic, cu e-ecutare ucce iv. n literatura de specialitate nu e*ist unanimitate de preri cu privire la caracteml "ilateral sau tripartit 7din punct de edere al voinelor pe care le ntrunete5 al contractului de leasin#. Pnii autori 2onsider c contractul de leasin# este tripartit, deoarece la el particip vnztorul, datorul i locatarul 8). ?otrivit unei alte opinii, la care ne raliem, contractul de sasin# este un act juridic "ilateral care se nc/eie ntre locator i locatar80. '/iar 2ac admitem caracterul tripartit al contractului de leasin#, considerm c acesta rste vremelnic, deoarece se epuizeaz prin ,urnizarea "unului de ctre vnztor. h dat cu ,urnizarea "unului contractul de vnzare-cum pr a re nceteaz, iar tperaiunea de leasin# se trans,orm ntr-un contract "ilateral. -ceast lans,ormare este o consecin a di,erenei de natur dintre cele dou contracte i -nume2 vnzarea-cumpararea este un contract cu e*ecutare imediat, pe cnd ..antractul de leasin# este un contract cu e*ecutare succesiv. '/iar i n timpul jes,aurrii ,azei iniiale de ne#ocieri nu e*ist o verita"il participare tripartit, ci n realitate sunt dou contracte. ntre aceste contracte e*ist o cone*itate, deoarece Ucatorul nu va procura "unul dect dac va avea certitudinea c a l va da n leasin#
3. -. rpa[,laB'KA-npaMAMoe perL9inpoMaBBe jiB$BBra M ?H!. -M;Ape(5.

, 1++8, p. 0. !. 'locotici, D/. D/eor#/iu. Aperaiunile de leasin#. OP3;N- OE.K, 1++8, p. .8.

77

locatarului i, invers, contractul de leasin# va ,i nc/eiat numai dup ,inalizarea tratativelor de procurare a "unului ntre vnztor i locator. Natura juridic a contractului de lea ing. Oeasin#ul este un contract comple*, deoarece conine trsturile unor contracte de drept civil tradiionale2 de vnzarecumprare, de locaiune, de mprumut, de #aranie . !in aceste considerente el pune multe ntre"ri relative la natura sa juridic. 3ulte ncercri au euat tocmai datorit tendinei de a ncadra, c/iar n mod ,orat i ne,iresc, operaiunile de leasin# n unul din modelele de contracte tradiionale. Uinnd eoni de ,aptul c locatarul primete "unul n posesie i ,olosin temporar, leasin#ul este e*aminat ca o varietate a contractului de locaiune, care dispune de trsturile sale speci,ice. 'a urmare a acestui ,apt, contractul de leasin# nu are dreptul la o e*isten autonom . -utorii care critic aceast opinie a,irm c leasin#ul dispune de asemenea particulariti care nu pot , cali,icate ca trsturi speci,ice ale contractului de locaiune+ . 'ontractul de leasin# se deose"ete de locaiune prin particularitile sale speci,ice, i anume2 a5 o"iectul contractului este un "un mo"il ce urmeaz a ,i ,olosit n activitatea de ntreprinztor; "5 "unurile sunt cumprate sau produse de locator cu scopul de a ,i transmise n leasin#; c5 "unul se procur de @a vnztorul indicat de locatar i se ,urnizeaz direct acestuia; d5 contractul se nc/eie pe o perioad determinat, ce tre"uie s corespund duratei economice de utilizare a "unului, n care nici una din pri nu are dreptul s rezilieze contractul; e5 ratele c/iriei sunt sta"ilite ast,el, nct permit locatorului recuperarea investiiilor ,cute i o"inerea unui "ene,iciu pe termenul aciunii contractului; ,5 include opiunea locatarului de a cumpra "unul la s,ritul contractului; #5 drepturile cumprtorului ce reies din contractul de vnzare-cumprare nc/eiat ntre vnztor i locator le e*ercit locatarul. Oeasin#ul, n ,orma sa clasic, se aseamn cu un credit de investiii. Epre deose"ire de credit, care necesit #arania ram"ursrii lui, n cazul leasin#ului #arania este c/iar dreptul de proprietate asupra "unului procurat. @n cazul creditului clientul primete o sum de "ani de la mprumuttor, pe cnd n cazul leazin#ului locatorul nu acord mijloace "neti, ci ,inaneaz procurarea unui "un pe care ulterior l d n posesie i ,olosin temporar locatarului. Oeasin#ul se deose"ete de vnzarea cu plata preului n rate. @n cazul vnzrii cu plata preului n rate transmiterea dreptului de proprietate i a riscurilor se ,ace de la momentul nc/eierii contractului, cu unele restricii ce pot reveni cumprtorului Hte a nu nstrina "unul. @n cazul leasin#ului locatorul pstreaz proprietatea asupra "unului, iar toate celelalte o"li#aii, inclusiv riscurile, revin locatarului. ?lile de leasin# nu constituie rate de plat a preului, ns vor ,i deduse n cazul n care locatarul i mani,est opiunea de a cumpra "unul ,olosit.

4 E. 3iasnicov. N.ituni juridic a contractului de leasin#991evista naional de drept& 1.-nr. ), p.&0.


8+

3 . 3 . E p a n i B ' K BM B. ,M . M B ; ? S @ B ' K B. B< o r A M o p B o e n p a M A . 9 I o r o M o p t i o n e p e < a < e B3 Lm ec;Ma. - 3 ocKMa. & , p. )1.-) 1). + K a ) a r o M a E .M . Iln $ n m 2 n p a M A M o e p e r L jiB p o M a B n e , n p a K ; B K a . - 3 oc K M a , 1 + + 8 , p . $ $ .

78

C!. @lementele contractulu$ de lea"$n5 6rile contractului de leasin# sunt locatorul i locatarul. Oocatorul este persoana care practic activitate de ntreprinztor i care procur n proprietate un "un de la un anumit vnztor pentru a-1 da n leasin# 7vezi art. . Oe#ea cu privire la leasin# din 1. ,e"ruarie 1++) 5. @n calitate de locator poate aprea2 a5 instituia ,inanciar 7"anca5 care dispune de licen pentru ,inanarea operaiunilor de leasin#; "5 societatea ,inanciar de leasin#, creat pentru e,ectuarea operaiunilor de leasin#, ,uncia crei este ,inanarea operaiunii de leasin#; c5 societatea de leasin# specializat. -ceste societi asi#ur i ntre#ul comple* de servicii ne,inanciare, precum2 ntreinerea i reparaia "unului nc/iriat, asi#urarea lui, ,urnizarea in,ormaiei cu privire la e*ploatare +&; d5 orice alt persoan care practic activitate de ntreprinztor. Oocatar este persoana care primete n posesie i ,olosina temporar "unul comandat la ale#erea sa de la vnztorul indicat de el. n calitate de su"iect al operaiunii de leasin# apare i vnztorul "unului. Nnztorul este ntreprinderea productoare sau un alt comerciant care vinde locatorului n proprietate un "un pentru ca acesta s-1 dea n posesie i ,olosin temporar unui ter. Obiectul contractului de leasin# constituie "unurile mobi%- necon umptibile. A"iectul leasin#ului are urmtoarele particulariti2 a5 nu tre"uie s ,ie ,olosit n scopuri personale, ,amiliale sau casnice 7alin. ., art. +&$ 'od civil5; "5 tre"uie s ,ie un "un mo"il neconsumpti"il; c5 tre"uie s ,ie identi,icat. *orma. 'ontractul de leasin# tre"uie nc/eiat n scris 7alin. l, art. +&( 'od civil5. 6reul, denumit plile de leasin#, cuprinde urmtoarele pri componente2 a5 Fuma care recupereaz inte#ral sau apro*imativ valoarea "unului la momentul !rocurrii lui. @n contract neaprat tre"uie de indicat costul "unului; "5 suma pltit toctorului pentru ram"ursarea creditului i plata do"nzii, dac acesta nu a ,olosit -nijloace proprii pentru ,inanarea investiiei; c5 comisionul pltit locatorului; d5 ilte c/eltuieli e,ectuate de locator i prevzute de contractul de leasin# precum2 c/eltuieli de asi#urare a "unului, de reparaie i ntreinere a acestuia 7art. 1 Oe#ea 2u privire la leasin#5. ?lile de leasin# se sta"ilesc de pri n e*presie "neasc, natural sau mi*t 4u" ,orma unor rate periodice. !ac contractul de leasin# nu prevede scadena -aelor periodice, suma anual total se mparte n 1& rate e#ale, ,iecare urmnd a ,i cltit n prima decad a lunii. ?lile de leasin# pot ,i sta"ilite su" ,orm de2 a5 pli periodice uni,orme pe ntrea#a perioad a contractului; "5 pli descresctoare. -ceast ,orm se aplic ,recvent n situaia n care toctorul a ,inanat procurarea "unului din contul mijloacelor mprumutate. -st,el, n prima perioad a contractului plile de leasin# sunt mari, deoarece suma ;;editului per,ectat de locator este mare i, respectiv, do"nda inclus n aceste

3onitorul o,icial al 13.-1++).-nr. (+-. . K5. QapB;ABAMa. IIoroMAp jin$BBra. - 3ocKMa, & &, p. 1().

0+

pli este mare. Adat cu ram"ursarea creditului, se micoreaz t do"nda, ,apt ce determin descreterea cuantumului plilor de leasin#; c5 pli pro#resive. @n acest caz, iniial se ac/it cotaii mici, care treptat se mresc odat cu creterea intensitii valori,icrii "unului i lr#irii volumului de producie. -ceast modalitate este convena"il pentru antreprenorii nceptori cu un capital limitat. !eose"irea dintre plile de leasin# i c/irie 7n contractul de locaiune5 const n ,aptul c ele nu constituie pli pentru dreptul de ,olosin a o"iectului contractului, ci reprezint suma inte#ral a c/eltuielilor ,cute de locator, a mijloacelor investite n operaiunea de leasin#, plus un "ene,iciu. ;ermenul contractului de leasin# se sta"ilete de pri i corespunde cu termenul de amortizare a "unului sau este apro*imativ acestui termen 7art. 0, pct. , Oe#ea cu privire la leasin#5. Epre deose"ire de contractul de locaiune, care poate , nc/eiat i pentru o perioad nedeterminat, contractul de leasin# tre"uie nc/eiat pe un termen deierminat. n procesul sta"ilirii termenului de amortizare prile tre"uie s ia n consideraie i perioada ,iscal de amortizare, adic un interval de timp ,i*at de le#e n care proprietarii pot deduce la c/eltuieli o cot de amortizare neimpozita"il+ $. Con($nutul contractulu$ de lea"$n5 ?e durata contractului locatorul i locatarul au drepturi i o"li#aii speci,ice sta"ilite pe cale le#al i pe cale convenional. ;re"uie de menionat c raporturile dintre pri nere#lementate prin capitolul Q 'od civil sunt re#lementate de normele locaiunii. -st,el, locatorul are urmtoarele o"li#aii2 - s nu intervin n ale#erea "unului i a vnztorului pe care o ,ace locatarul. Numai cu acordul locatarului locatorul poate s alea# "unul i vnztorul. !ac, nclcnd aceast o"li#aie, locatorul a intervenit n ale#erea "unului i a vnztorului acestuia, el va rspunde pentru modul n care vnztorul e*ecut contractul de viinzare-cumprare i pentru prejudiciul cauzat terelor persoane n procesul ,olosim "unului 7alin.(, art. 1( Oe#ea cu privire la leasin#5; - s nc/eie, din nsrcinarea locatarului, contract de vnzare-cumprare. Oocatorul tre"uie s sta"ileasc cu vnztorul caracteristicile economico-te/nice ale "unului prescrise de locatar, termenul i locul ,urnizrii. Snc/eind contract de vnzare-cumprare. locatorul este o"li#at s in,ormeze vnztorul cu privire la contractul de leasin# e*istent sau care urmeaz a ,i nc/eiat; - s ncredineze locatarului e*ecutarea o"li#aiilor sale privind recepionarea "unului, ,ormularea cerinelor care izvorsc din acest contract, dac contractul de leasin# nu prevede alt,el;

Nezi 1e#ulamentul cu privire la modul de calculare a uzurii mijloacelor ,i*e n scopul impozitrii adoptat prin ordinul 3inistrului 6inanelor din &. decem"rie 1++0 993onitorul o,icial al 13.-O+HF0.-nr. 88-+1.

+$

4- s acorde locatarului un drept de posesie i ,olosin asupra "unului ac/iziionat. ;otodat, locatorul i menine dreptul de proprietate asupra "unului dat n posesie i ,olosin. Adat cu predarea posesiei "unului, asupra locatorului se trans,er i riscurile pieirii acestuia dac contractul nu prevede alt,el. -ceasta constituie o dero#are de la re#ula de drept comun. Oocatarul i asum riscul pieirii sau deteriorrii ,ortuite a "unului utilizat i continuarea plilor de leasin# pn la ac/itarea inte#ral a valorii contractului de leasin#. !eci, nu mai ,uncioneaz re#ula din dreptul comun potrivit creia riscurile contractului sunt n sarcina de"itorului o"li#aiei imposi"il de e*ecutat din motive ,ortuite. -lt,el spus, locatorul, care are o"li#aia de a asi#ura locatarului ,olosina "unului pe tot timpul locaiuni, n situaia n care nu mai poate asi#ura, din motive ,ortuite, ,olosina, nu mai suport el riscul contractului, riscul urmnd a ,i suportat de locatar, el ,iind o"li#at s continue plile de leasin#+(. n cazul n care "unul este asi#urat 7n ,avoarea locatorului5, riscul trece asupra unei alte persoane. n consecin, locatorul, ncasnd desp#u"irea de asi#urare nu mai are nici un prejudiciu nu mai poate o"ine a doua oar o desp#u"ire pentru acelai prejudiciu. Oocatarul este deci automat e*onerat de continuarea plilor de leasin# din moment ce locatorul a ,ost desp#u"it prin ncasarea desp#u"irii de asi#urare; - dup ncetarea contractului, este o"li#at s primeasc "unul dac locatarul nu-i e*ercit dreptul de a-1 procura n proprietate sau de a prelun#i contractul. Oocatorul poate cesiona sau dispune n alt mod de drepturile sale asupra "unului sau de drepturile care rezult din contractul de leasin#. nstrinarea "unului nu constituie temei pentru modi,icarea sau rezilierea contractului de leasin#, iar cesiunea, avnd ca o"iect drepturi, nu-1 eli"ereaz pe locator de o"li#aiile care rezult din contract 7art. +$ 'od civil5. Oocatarul are urmtoarele o"li#aii2 - s prezinte locatorului in,ormaia cu privire la "un i la vnztorul lui; - s coordoneze cu locatorul proiectul contractului de vnzare-cumprare; - s ,oloseasc "unul potrivit destinaiei i prevederilor contractului; - s ntrein, s repare i s asi#ure "unul, suportnd toate c/eltuielile i,erente; - pe durata contractului de leasin#, s asi#ure inte#ritatea "unului i meninerea lui n stare de ,uncionare; - s ac/ite plile de leasin# n modul i termenele sta"ilite n contract. ?rile pot sta"ili n contract c plile de leasin# urmeaz a ,i ac/itate din momentul ,urnizrii "unului ori dup montarea lui, punerea n ,unciune sau dup o"inerea jprimu9ui venit din activitatea de e-ploatare a bunuluiK - s recepioneze "unul de la vnztor, suportnd c/eltuielile de recepie, ili,itepionarea "unului se poate per,ecta printr-un act de recepie, care con,irm =JK#ritatea lui i corespunderea indicilor economico-te/nici prevzui n contractul ie Cnzare-cumprare. Necon,ormitile depistate n procesul e*aminrii "unului N. ?tulea. 1iscul contractului n operaiunile de leasin# 99!reptul.-& &.-nr. ., p. 0 .

81

se consemneaz n actul de recepie. n orice caz locatarul tre"uie s-1 in,ormeze pe locator despre corespunderea sau necorespunderea "unului prevederilor contractului de vnzare-cumprare; - dup ncetarea contractului, s restituie "unul locatorului dac nu e*ercit alte opiuni acordate de le#e. ?otrivit re#ulii #enerale, locatarul are dreptul de a ale#e "unul care urmeaz a ,i procurat i dat n leasin#, precum i vnztorul acestuia. n acest caz el nu va putea nainta careva pretenii locatorului dac ec/ipamentul ,urnizat de vnztor nu corespunde contractului de leasin# sau este predat cu ntrziere. Uinnd cont de ,aptul c vnztorul ,urnizeaz "unul direct locatarului, acesta va e*ercita drepturile cumprtorului nscute din contractul de vnzare-cumprare nc/eiat ntre locator i vnztor, cu e*cepia dreptului de a rezilia sau modi,ica acest contract 7art. @// H Rod civil5. 'u acordul locatorului locatarul poate cesiona unui ter dreptul de ,olosin asupra "unului Oa ncetarea contractului de leasin# nc/eiat pe un termen e#al cu termenul de amortizare a "unului, locatarul do"ndete dreptul de proprietate asupra "unului. !aca "unul este nc/iriat pentru o perioad mai mic dect termenul de amortizare, la e*pirarea termenului contractului de leasin# locatarul are dreptul prioritar ,ie s-1 cumpere la valoarea rezidual 7valoarea rmas dup deducerea procentului de amortizare a "unului5, ,ie s continue contractul de leasin# 7alin. (, art. +&$ 'od civil5. ?rin e*cepie, dreptul de a cumpra "unul poate ,i e*ercitat i pn la e*pirarea termenului contractului dac locatarul i mani,est voina. (. 'lasi,icarea operaiunilor de leasin# @n literatura de specialitate leasin#ul a primit mai multe clasi,icri dup mai multe criterii. a5 ?otrivit plilor ac/itate societii de leasin#, distin#em leasin# ,inanciar i leasin# operaional sau ,uncional. .ea ingul operaional presupune c n cadrul termenului contractului locatorul primete numai o parte din costul "unului nc/iriat. Munul se transmite locatarului n posesie i tolosin pe un termen mai mic dect termenul de amortizare. @n virtutea acestui ,apt, locatorul tre"uie s dea "unul n leasin# de mai multe ori, riscnd s nu primeasc valoarea rezidual a acestuia n cazul lipsei cererii. !e aceea i plile de leasin# sunt mai ridicate dect n cazul leasin#ului ,inanciar . n cadrul leasin#ului operaional nu se asi#ur compensarea tuturor c/eltuielilor suportate de locator n le#tur cu procurarea i ntreinerea "unului. Oocatorul i asum, de o"icei, riscurile uzurii morale i o"li#aiile de ntreinere i reparaie a "unului. !up ncetarea contractului "unul se restituie, de re#ul, locatorului. .ea ingul $inanciar presupune c n perioada contractului se recupereaz locatorului costul "unului i alte c/eltuieli suportate. n acest caz termenul contractului coincide cu termenul de amortizare a "unului. ;otodat, riscurile
121

'. Ko$3a. 3;A ;aKoe jiB$BBr8 991evista naional de drept.-&

.-nr. 1, p. )0.

2!

eco/omico-,inanciare, precum i o"li#aia de asi#urare, ntreinere i reparaie sunt puse n sarcina locatarului. @n cadrul leasin#ului ,inanciar este implicat i vnztorul, care este ales de locatar; locatarul ale#e i "unul. Oa e*pirarea termenului contractului "unul trece n proprietatea locatarului sau este rscumprat de acesta. "5 @n dependen de poziia ,urnizorului n contractul de leasin#, distin#em leasin# direct i leasin# indirect. .ea ingul direct se realizeaz prin nc/eierea contractului ntre productorul "unului i locatar, ,inanarea "unului asi#urndu-se de productor. .ea ingul indirect este realizat de societi specializate de leasin#, care preiau ,uncia de ,inanare. c5 !up tipul de service asi#urat, deose"im leasin# "rut i leasin# net. n cazul lea ingului brut locatorul se o"li# s ntrein "unul, s-1 asi#ure, s ac/ite impozitele i alte pli o"li#atorii a,erente "unului, s repare "unul, s instruiasc personalul locatarului n pro"leme ce in de e*ploatarea lu i . @n cadrul lea ingului net aceste o"li#aii revin locatarului, locatorul prestnd servicii pur ,inanciare. d5 !up tipul de ,inanare a contractului, distin#em2 - lea ing cu auto$inanarea locatorului. n acest caz locatorul dispune de ntrea#a sum necesar procurrii "unului; - lea ing multiplicativ. n acest caz locatorul mprumut o parte din "anii necesari procurrii "unului sau c/iar toat suma, ,olosind contractul de leasin# ca o #aranie pentru ram"ursarea creditului. e5 @n ,uncie de te/nicile de realizare, distin#em2 - lea e-bacL 7vinde i renc/iriaz5 cuprinde operaiunea prin care proprietarul unui "un, avnd di,iculti ,inanciare, vinde "unul unei societi de leasin# i l nc/iriaz. @n acest caz calitatea de ,urnizor i locatar o ntrunete aceeai persoan. -ceast operaiune are ca scop trans,ormarea ,ondurilor ,i*e n ,onduri circulante 7mijloace "neti5 disponi"ile. - lea e time- %aring. n acest caz un "un este nc/iriat, n acelai timp, mai multor locatari care ,olosesc "unul n anumite perioade de timp, ,r a avea o"li#aia de plat a c/iriei pentru timpul n care nu-1 utilizeaz. @n contract sunt prevzute perioadele distincte de ,olosire a "unului de ctre ,iecare locator, n scopul utilizrii inte#rale a capacitii de ,uncionare a "unului. -ceast operaiune permite locatarului de a ,olosi un "un, de re#ul care are o u9ur moral sporit 7calculatoare5, pltind o c/irie mai mic dect cea normal. Oiteratura recomandat2 1. !orin 'locotici, D/. D/eor#/iu. Aperaiunile de leasin# - OP3@N- OEQ, 1++8. &. E. 3iasnicov. Natura juridic a contractului de leasin# 91evista naional dedrept.-& 1.-nr. ). $. 3.B. MpaiBB'KBB, M.M.MB;?BB'KB3. 9IoroMopuoe rrpaMA. 9oroMop"i o nepe<ane B3Lmec;Ma. - 3ocKMa, & . (. Ka)a;AMa E.M. I1B$BB;2 npaMAMoe perLjiBpoMaBBe, npaK;BKa. - 3ocKMa, 1++8. .. '. Ko$tvia. 3;A ;aKoe IiB$BBr8 991evista naional de drept.-& .-nr. 1. ).K5. QapB;ABAMa. 9IoroMop IiB$BBra. - 3ocKMa, & &. 8$

C PITOLUL 11. Contractul de conce"$une


1. Noiunea i caracterele juridice ale contractului de concesiune. 6ormele concesiunii &. Elementele contractului de concesiune $. E,ectele contractului de concesiune

1. No($unea 6$ caracterele =ur$d$ce ale contractulu$ de conce"$une. Dormele conce"$un$$ ' o n c e s i u n e a este un c o n t r a c t prin care statul concesioneaz unui investitor, n .sc/im"ul unei redevene, dreptul de a des,ura activitate de prospectare, e*plorare, valori,icare sau resta"ilire a resurselor naturale pe teritoriul 13, de a presta servicii pu"lice, de a e*ploata o"iecte proprietate de stat 7municipal5 care sunt scoase inte#ral sau parial din circuitul civil, precum i dreptul de a des,ura anumite #enuri de activitate, inclusiv cele care constituie monopolul statului, prelund #estiunea o"iectului concesiunii, riscul i rspunderea patrimonial 7art 1 al Oe#ii cu privire la concesiuni din 1$. 0.1++. , n continuare - Oe#e5. 'ontractul de concesiune este o instituie juridic cu trsturi distincte, avnd o natur juridic "ivalent de drept pu"lic, administrativ i de drept civil. Etructura contractului cuprinde o parte ,ormal, dictat de autoritatea administrativ supus unui anumit re#im juridic, i o parte pur contractual, ce cuprinde clauze ce pot ,i ne#ociate de pri i care este #uvernat de re#ulile de drept civil+0. 'oncesiunea este un contract con en ual, inalagmatic, cu titlu onero 7concesionarul urmrete o"inerea unui pro,it, iar concedentul urmrete, n primul rnd, satis,acerea unui interes #eneral5, comutativ i cu e-ecutare ucce iv. 'oncesiunea este un contract intuitu per onae, concesionarul ,iind o"li#at s e*ecute personal o"li#aiile i neavnd dreptul s transmit unui ter o"iectul concesiunii 7art. 10 Oe#e5. n cazul atri"uirii n concesiune a activitilor economice i a "unurilor ntreprinderilor de stat, contractul de concesiune este un contract ,orat. 1eieind din de,iniie, putem deose"i trei variante ale contractului de concesiune2 concesiunea de servicii pu"lice, concesiunea de "unuri i concesiunea de activiti economice. Conce iunea de ervicii publice. Noiunea de concesiune a serviciilor pu"lice este strns le#at de noiunea de serviciu pu"lic. Eerviciul pu"lic are o du"l accepiune. @n sens or#anic, prin serviciu pu"lic se nele#e or#anismul sta"ilit de stat sau de autoritile administraiei pu"lice locale i care este destinat s satis,ac un interes pu"lic n sens material, prin serviciu pu"lic se nele#e activitile des,urate n vederea satis,acerii unui interes pu"lic+8.

+) +0

3onitorul o,icial al 13.-1++..-nr. )0. ;. ;oma. !rept civil. 'ontracte. - @ai, 1++8, p. 1$). 3. Aroveanu. ;eoria #eneral a serviciului pu"lic 99Etudiu de drept romnesc-1++(.-nr. $, p. &1+-&&).
84

Nu e*ist o list e*/austiv a activitilor ce intr n s,era serviciului pu"lic. Etatul i autoritile administraiei pu"lice locale sunt sin#urele care pot constata e*istena unui interes #eneral i care au dreptul de a or#aniza un serviciu pu"lic i de a-i sta"ili condiiile de ,uncionare. n ,uncie de o"iectul lor, serviciile pu"lice au ,ost clasi,icate n2 - servicii pu"lice industriale i comerciale, care presupun des,urarea unor activiti n sc/im"ul crora utilizatorul sau "ene,iciarul este o"li#at s plteasc o ta* prestatorului de servicii; - servicii pu"lice administrative, care au ca scop satis,acerea unui interes pu"lic, sursele ,inanciare ,iind asi#urate de la "u#et. Numai serviciile pu"lice de prima cate#orie pot ,i concesionate. Eerviciile pu"lice pot ,i #estionate direct sau indirect. n cadrul #estiunii directe, autoritile pu"lice i asum toate sarcinile i responsa"ilitile privind or#anizarea, conducerea i administrarea serviciilor pu"lice, iar n cazul #estiunii indirecte aceste ,uncii sunt concesionate . 'oncesiunea de servicii pu"lice se deose"ete de alte contracte sau instituii juridice, motiv pentru care se impun urmtoarele delimitri. 'ontractul de concesiune se aseamn cu contractul de ac/iziii prin aceea c prin am"ele contracte i se ncredineaz unei persoane private e,ectuarea de lucrri necesare pentru des,urarea unui serviciu pu"lic 7de e*emplu, construcia unei autostrzi5. Epre deose"ire de contractul de ac/iziii, prin contractul de concesiune de servicii pu"lice, concesionarului i se ncredineaz att e,ectuarea lucrrii, ct i e*ploatarea serviciului pentru care lucrarea a ,ost realizata. !e asemenea, concesionarul i recupereaz investiia din redevenele pltite de utilizatorii serviciului pu"lic, pe cnd n cazul contractului de ac/iziii plata investiiei se ,ace din "u#et1 . Conce iunea de bunuri, alturi de nc/iriere, permite unei persoane private s posede i s ,oloseasc un "un scos din circuitul civil, aparinnd statului sau unitilor administrativ-teritoriale. -ceast varietate a concesiunii se deose"ete de dreptul de #estiune economic prin aceea c titularul dreptului de concesiune este o persoan privat, iar titularul dreptului de #estiune este ntreprinderea de stat sau 2ea municipal. n a,ar de aceasta, dreptul de #estiune economic se constituie 8 rin act administrativ, iar dreptul de concesiune apare n "aza contractului. Conce iunea de activiti economice permite unei persoane private posi"ilitatea de a des,ura anumite activiti de e*ploatare a resurselor naturale.

Il

Nezi art. 10-1+ ale Oe#ii serviciilor pu"lice de #ospodrie comunal d i n &(.1 .& & 3onitorul o,icial al 13.-& $.-nr.1(410. !ei le#ea vizat privete serviciile pu"lice de #ospodrie comunal, aceste modaliti de #estionare se aplic tuturor cate#oriilor de servicii pu"lice. [ -. Ee"eni. Natura contractului de concesiune i nc/eierea acestuia 99!reptul.-1+++.-nr. > .p . + .

8.

!. @lementele contractulu$ de conce"$une 6rile. 'ontractul de concesiune se nc/eie ntre o autoritate pu"lic, numit concedent, i o persoan privat, numit concesionar. 6n calitate de concedent apare Duvernul, reprezentat de or#anul administraiei pu"lice centrale mputernicit, n cazul concesionrii terenurilor i altor resurse naturale, sau or#anele centrale de specialitate i autoritile administraiei pu"lice locale, n cazul concesionrii ntreprinderilor de stat sau municipale, a altor o"iecte economice 7art. ( Oe#e5. Norma n cauz este e*trem de nereuit, pentru motivul c atri"uie calitatea de concedent autoritilor nemputernicite s #estioneze un "un sau activitate, iar n ce privete serviciile pu"lice, nu determin concedentul. 'redem c concedent tre"uie s ,ie autoritile administraiei pu"lice centrale, n cazul concesionrii "unurilor proprietate pu"lic a statului, activitilor i serviciilor de interes naional i autoritile administraiei pu"lice locale, n cazul concesionrii "unurilor proprietate pu"lic a unitilor administrativ teritoriale, activitilor i serviciilor de interes local. 'oncesionar poate ,i orice persoan ,izic sau juridic, cu orice ,orm or#anizatorico-juridic, e*ceptnd ntreprinderea de stat i cea municipal. Obiectul contractului de concesiune. A"iectul contractului de concesiune de servicii pu"lice l constituie serviciile pu"lice de interes naional sau local 7transportul pu"lic, construcia i ntreinerea strzilor, podurilor, tunelurilor, distri"uia apei i a #azelor naturale, colectarea i depozitarea deeurilor etc5. n principiu, orice serviciu pu"lic poate ,i concesionat, cu e*cepia serviciilor care presupun e*erciiul suveranitii de stat 7de e*emplu, aprarea naional, justiia, colectarea impozitelor etc5. A"iectul concesiunii de "unuri sunt terenurile pu"lice, cu e*cepia celor destinate ocrotirii naturii, de valoare istorico-cultural i cele ale ,ondului silvic, alte "unuri ale statului i autoritilor pu"lice locale. 3ajoritatea "unurilor se concesioneaz concomitent cu concesionarea serviciului pu"lic i ca un accesoriu al acesteia. ;ermenul. 'ontractul de concesiune se nc/eie pe o durat ce nu va depi . de ani. Oa e*pirarea termenului concesionarul are dreptul pre,erenial de a prelun#i contractul dac au ,ost respectate clauzele lui. &edevena constituie o sum de "ani pltit de ctre concesionar concedentului n sc/im"ul ncredinrii e*ploatrii unui serviciu pu"lic, a unei activiti economice sau a unor "unuri proprietate pu"lic. 1edevena se sta"ilete n "ani, n natur sau n ,orm mi*t su" ,orm de pli de o sin#ur dat 7"onus5, arend, pli pentru e*tracia resurselor naturale sau pentru ,a"ricarea produciei 7roLaltL5. ?lile "onus sunt sume ,i*e care se pltesc anticipat pentru concesionarea o"iectului respectiv. 1oLaltL reprezint pli periodice ce se ac/it din momentul nceperii e*traciei resurselor naturale sau ,a"ricrii produciei, su" ,orma de de,alcri din costul produciei sau su" ,orma de ta*e pe unitate de produs 7art. 1. Oe#e5.

8)

(-*orma i !nc%eierea contractului de conce iune. 'ontractul de concesiune se nc/eie n ,orm scris, potrivit contractului-model 7vezi ane*a nr. & la BD despre msurile pentru e*ecutarea Oe#ii cu privire la concesiuni din &0. &.1++)1 15. n principiu, iniiativa concesionrii aparine autoritilor pu"lice centrale sau locale. !ei le#ea nu prevede n mod e*pres, considerm c investitorii interesai pot propune att concesionarea unui serviciu pu"lic e*istent, cat i or#anizarea i concesionarea unui nou serviciu pu"lic. @niiatorul concesionrii pre#tete propunerea de concesionare, ela"oreaz studiul de ,undamentare te/nico-economic a oportunitii concesionrii i clauzele o"li#atorii ale contractului de concesiune 7art. + Oe#e5. -utoritile administraiei pu"lice centrale prezint Duvernului spre e*aminare propunerea de concesionare, iar cele locale - autoritilor reprezentative ale unitii administrativ-teritoriale, care n termen de & de zile ia decizia privind oportunitatea lor. Plterior, lista o"iectelor propuse spre concesionare i clauzele o"li#atorii ale contractului, con,irmate de Duvern, sunt apro"ate de parlament. -pro"area de ctre parlament constituie temei pentru or#anizarea tenderelor internaionale i nc/eierea, n "aza rezultatelor acestora, a contractelor de concesiune. '. @8ectele contractulu$ de conce"$une !atorit naturii sale du"le 7de drept civil i drept administrativ5, contractul de concesiune produce e,ecte speci,ice n raport cu re#ulile de diept comun. -ceste particulariti se rezum la posi"ilitatea concedentului unilateral de a modi,ica i rezilia contractul. Drepturile i obligaiile concedentului. 'oncedentul are urmtoarele o"li#aii2 a5 s acorde concesionarului, la timp i n volum deplin, drepturile asupra o"iectelor concesiunii; "5 s predea concesionarului o"iectele concesiunii n starea i termenele prevzute n contract; c5 s pstreze secretul comercial al concesionarului i s nu intervin n activitatea economic i operativ a acestuia 7alin.&, art. 18 Oe#e5. 'oncedentul are dreptul s modi,ice n mod unilateral clau9ele contractului de concesiune, n cazul n care apar circumstane deose"ite de cele e*istente la data nc/eierii contractului 7art. 1( Oe#e5. -ceast posi"ilitate a concedentului se ,undamenteaz pe dreptul su e*clusiv de a constata modi,icarea interesului #eneral i de a adapta serviciul pu"lic. n msura n care concedentul constat o modi,icare a interesului #eneral, acesta poate prin acte administrative, s modi,ice condiiile de des,urare a serviciului pu"lic1 . !ei le#ea nu speci,ic, credem c concedentul are dreptul s modi,ice n mod unilateral partea re#lementar a contractului de concesiune. ?artea re#lementar a contractului de concesiune cuprinde prevederile care se re,er la or#anizarea, ,uncionarea i condiiile de e*ploatare a serviciului pu"lic1 $. Numai n acest caz poate ,i justi,icat modi,icarea unilateral a contractului de ctre concedent, ,undamentat pe modi,icarea interesului #eneral.

51

3onitorul o,icial al 13.-1++).-nr. $&-$$

1&

E. D/er#/ina, -. Ee"eni. E,ectele i ncetarea contractului de concesiune 99!reptul.1+++.-nr.ll,p. (. 1 $ E. !avid. 'ontractul de concesiune 99!reptul.-1++1.-nr. 1 , p. ($.

20

'lauzele ,inanciare, re,eritoare la termen, @a dreptul de rscumprare nu se re,er la partea re#lementar a contractului i se modi,ic potrivit re#ulilor de drept comun. !ac modi,icarea unilateral a clauzelor contractului cauzeaz prejudicii concesionarului, el are dreptul s cear acoperirea acestor prejudicii, inclusiv a "ene,iciului nerealizat. Este de menionat c, dei desp#u"irea acordat tre"uie s ,ie adecvat, ea nu tre"uie s ,ie i preala"il. 'oncedentul are dreptul de control a activitii concesionarului. 'ontrolul e,ectuat are ca scop veri,icarea modului n care este satis,cut interesul #eneral prin serviciul prestat de concesionar. El are dreptul s primeasc sau s procure n mod prioritar o parte din producia ,a"ricat de concesionar dac contractul nu prevede alt,el. Drepturile F9 obligaiile conce ionarului. 'oncesionarul are urmtoarele drepturi2 - la independena activitii economice i la or#anizare proprie; - de a presta serviciul pu"lic sau de a e*ploata o"iectul concesiunii; - la rscumprarea o"iectului concesiunii la e*pirarea termenului contractului; - are dreptul de proprietate asupra produselor o"inute ca urmare a e*ploatrii o"iectului concesiunii. 'oncesionarul este o"li#at s realizeze personal serviciul pu"lic. ?otrivit art. 10 Oe#e, transmiterea inte#ral sau parial a o"iectului concesiunii unor teri este interzis. 'oncesionarul este o"li#at s presteze serviciul pu"lic n re#im de continuitate. @n consecin, concesionarul nu va putea invoca e*cepia de nee*ecutare atunci cnd concedentul nu-i onoreaz o"li#aiile sale . 'oncesionarul este o"li#at s acorde tuturor utilizatorilor posi"ilitatea de a "ene,icia de seniciul pu"lic i s aplice tari,e e#ale utilizatorilor. !up ncetarea contractului, concesionarul este o"li#at s restituie concedentului o"iectul concesiunii. !ncetarea contractului. 'ontractul de concesiune nceteaz la e*pirarea termenului, n cazul rezilierii @ui nainte de termen, lic/idrii concesionarului, prejudicierii o"iectului concesiunii sau cnd acesta devine inutiliza"il 7alin. ., art. 1( Oe#e5. 1ezilierea anticipat a contractului de concesiune are @oc n cazul nclcrii condiiilor acestuia. 'oncedentul are dreptul s rezilieze unilateral contractul atunci cnd consider c modul n care este realizat serviciul pu"lic nu mai corespunde interesului #eneral. L$teratura recomandat& 1. E. !avid. 'ontractul de concesiune 99!reptul.-1++l.-nr. 1 . &. E. D/er#/ina, -. Ee"eni. E,ectele i ncetarea contractului de concesiune 99!reptul.-l;A.-nr.ll. $. 3. Aroveanu. 'oncesiunea serviciului pu"lic 99Etudiu de drept romnesc.1++..-nr.&. (. -. Ee"eni. Natura contractului de concesiune i nc/eierea acestuia 99!reptul.1+++.-nr. 8. .. ;. ;oma. !ivpt civil, 'ontracte. - @ai, 1++8.
1 (

3. Aroveanu. 'oncesiunea serviciului pu"lic99Etudiu de drept romnesc.-1++..-nr.&, p. 1.8.

88

ntrepr$za 6$ pre"tr$le de "erv$c$$ Z 1. Noiunea i caracterele juridice ale contractului de antrepriz. !elimitarea lui ,a de alte contracte &. Elementele contractului de antrepriz $. 'oninutul contractului de antrepriz (. 'ontractul de prestri servicii 1. No($unea 6$ caracterele =ur$d$ce ale contractulu$ de antrepr$z. ?el$m$tarea lu$ 8a( de alte contracte Noiunea i caracterele juridice. ?rin contractul de antrepriz o parte 7antreprenor5 se o"li# s e,ectueze pe riscul su o anumit lucrare celeilalte pri i client5, iar aceasta se o"li# s recepioneze lucrarea i s plteasc preul convenit iart. +() 'od civil5. -ntrepriza este un contract inalagmatic, cu titlu onero , comutativ, cu e-ecutare ucce iv i con en ual. Epre deose"ire de alte contracte consensuale, care pot ,i e*ecutate n momentul nc/eierii lor, n cazul antreprizei aceast posi"ilitate este e*clus, deoarece pentru e*ecutarea lucrrii este necesar de a consuma un anumit interval de timp. 'aracterul consensual al contractului se menine i atunci, cnd antreprenorul ncepe e*ecutarea lucrrii imediat dup nc/eierea contractului sau o e*ecut n prezena clientului. '/iar i n aceste situaii e*ecutarea lucrrii este anticipat de nc/eierea contractului, prin care se determin o"iectul contractului1 .. n principiu, antrepriza este un contract nc/eiat iniuitu per onae. -cest caracter vizeaz numai or#anizarea i conducerea lucrrii de ctre antreprenor, iar nu i e*ecutarea ei e,ectiv. -ntreprenorul va ,i o"li#at s e*ecute personal lucrarea numai dac contractul prevede acest ,apt sau dac aceasta rezult din mprejurri. ?otrivit art. +$) 'od civil, antreprenorul este o"li#at s e*ecute lucrarea personal doar atunci cnd aceast o"li#aie reiese din contract, din mprejurri sau din natura lucrrii. n orice caz antreprenorul conserv suprave#/erea i rspunderea. Delimitarea de alte contracte. !atorit ,aptului c antrepriza se aseamn cu anumite contracte, este necesar s o deose"im de aceste contracte 7translative de proprietate, de munc5, ntruct re#ulile aplica"ile sunt di,erite. -tunci cnd antreprenorul se o"li# s procure materialul necesar pentru con,ecionarea "unului care ,ormeaz o"iectul contractului, preul sta"ilit cuprinznd i contravaloarea materialului, operaiunea juridic se aseamn cu vnzarea unui "un viitor ce urmeaz a ,i con,ecionat. @n acest caz, contractul va ,i cali,icat antrepriz, dac procurarea materialului de ctre antreprenor nu constituie dect o clauz accesorie a contractului, al crui o"iect este realizarea lucrrii, privit ca rezultat. !ac, din contra, materialul procurat de antreprenor este elementul esenial al contractului, depind vdit valoarea muncii, operaiunea
. 6paamaB'Koe npaMA. Bacr" &. ]3eEBBK. $ilon. pezi. -.,O 'epreeMa. K5.K. ;onc;oro. -3ocKMa, 1++8, p. $ 0.

CC PITOLUL 1!.

8+

tre"uie cali,icat vnzare a unui "un viitor. ?otrivit alin. $ art. +$8 'od civil, este contract de vnzure-cumprare, nu contract de antrepriz, n cazul n care lucrrile nu sunt dect un accesoriu n raport cu "unurile ,urnizate. Epre deose"ire de contractele translative de proprietate orientate spre transmiterea proprietii asupra unui "un, antrepriza are ca scop principal re#lementarea procesului de munc, nsoit de crearea unui rezultat material determinat. ?otrivit art. +() alin. & 'od civil, o"iectul contractului de antrepriz este producerea, trans,ormarea unui "un sau o"inerea unor alte rezultate prin e,ectuarea de lucrri. -st,el o"iectul contractului de antrepriz este un "un individual-deterniinat, n cazul producerii, sau un alt rezultat material privitor la un "un individul-determinat, n cazul trans,ormrii sau e*ecutrii altor lucrri . 'ontractul de antrepriz tre"uie deose"it de contractul de prestri de servicii, dei 'odul civil conine norme ce se aplic n e#al msur am"elor contracte. !ac n cazul contractului de antrepriz rezultatul lucrrii antreprenorului are e*presie material, n cazul prestrii de servicii activitatea prestatorului i rezultatul ei nu au o e*presie material i sunt insepara"ile de personalitatea acestuia. 'ontractul de antrepriz se aseamn cu contractul de munc prin ,aptul c am"ele re#lementeaz procesul de munc. ntre aceste contracte e*ist deose"iri eseniale. -st,el, dac n cazul contractului de munc o"iectul contractului este ndeplinirea de ctre salariat a unei lucrri de o anumit specialitate i cali,icare, n cazul antreprizei o"iect al contractului este rezultatul muncii. Ealariatul se pltete dup cantitatea MN calitatea muncii, iar antreprenorul se pltete dup rezultatul muncii predat clientului. Ealariatul i e*ecut o"li#aiile de serviciu ,iind n dependen- su"ordonare juridic - total a de patron i este o"li#at s respecte re#ulile sta"ilite de acesta 7pro#ram de lucru, re#ulament de ordine interioar etc.5- Eta"ilindu-se n raporturi de su"ordonare, patronul rspunde pentru prejudiciul cauzat de salariat n e*erciiul ,unciilor ncredinate. n sc/im" antreprenorul dispune de independen juridic n ce privete modul de e*ecutare a lucrrii n con,ormitate cu comanda primit de la client. ?otrivit an. +$1 'od civil, antreprenorul este li"er n ale#erea modului de e,ectuare a lucrrilor. ntre antreprenor i client nu e*ist nici o le#tur de su"ordonare. ntruct lipsete raportul de su"ordonare, clientul nu rspunde de daunele cauzate de antreprenor terelor persoane n le#tur cu e*ecutarea lucrrii. Epre deose"ire de salariat, antreprenorul e*ecut lucrarea pe risc propriu. -st,el, antreprenorul risc s nu primeasc remuneraie dac o"iectul contractului a pierit ,ortuit sau dac terminarea lucrrii devine imposi"il nu din vina prilor. 1iscul contractului este suportat, n toate cazurile, de antreprenor, deoarece el s-a o"li#at pe riscul su i este de"itorul o"li#aiei imposi"il de e*ecutat. ?rin urmare, dac e*ecutarea contractului devine imposi"il datorit cazului ,ortuit sau ,orei majore, antreprenorul nu are dreptul la plata preului, cci nu a predat clientului lucrarea. 'lientul va ,i o"li#at s plteasc preul dac ntrzie s recepioneze lucrarea i a ,ost pus n ntrziere sau dac imposi"ilitatea terminrii lucrrii se datoreaz lui.
1 71 ,paac,laB'Koe npaMA. ;A3 @@. @;ojrL;A3 1. 9A;Me*. pea. E.-. 'L*aBAM. - 3ocKMa, & p. . &.

90

4n s,rit toate "unurile create de salariat n "aza contractului de munc aparin patronului. Munurile create n "aza contractului de antrepriz aparin antreprenorului pn la predarea lor clientului. !. @lementele contractulu$ de antrepr$z 6rile contractului sunt antreprenorul i clientul. @n materia antreprizei sunt aplica"ile re#ulile de drept comun n ce privete capacitatea prilor de a contracta, nee*istnd unele re#uli speciale. n cazul e*ecutrii unor lucrri comple*e, n special a celor de construcie, poate ,i aplicat sistemul antreprizei #enerale. n cadrul acestui sistem antreprenorul atra#e la e*ecutarea lucrrii tere persoane 7nc/eind cu acestea contracte de su"antrepriz5, ncredinndu-le e*ecutarea unor pri din lucrare. 'a urmare a acestui ,apt, antreprenorul do"ndete calitatea de antreprenor #eneral, iar terele persoane - de su"antreprenori. @n raporturile dintre antreprenor i su"antreprenor se aplic re#ulile prevzute pentru antrepriz, su"antreprenorul avnd - n cadrul acestor raporturi - rolul de antreprenor. !ac mai muli antreprenori - coantreprenori - se o"li# s e*ecute o lucrare comple*, contractnd direct cu clientul, ei nu vor avea calitatea de su"antreprenori, c/iar dac unul dintre ei are rolul de coordonator i i reprezint pe ceilali n raporturile cu clientul n cursul e*ecutrii lucrrii, liind antreprenori, ,iecare va rspunde pentru partea de lucrare e*ecutat i are dreptul la partea corespunztoare din pre. Obiectul contractului de antrepriz este producerea, trans,ormarea unui "un sau o"inerea unor alte rezultate prin e,ectuarea de lucrri 7alin. &, art. +() 'od civil5. -ceast prevedere d temei de a concluziona c contractul de antrepriz se nc/eie nu pentru e*ecutarea nemijlocit a lucrrii, ci pentru o"inerea rezultatului dorit. 'onsiderm c o"iectul contractului de antrepriz este att lucrarea, ct i rezultatul acesteia. Oucrarea i rezultatul ei sunt detaate n timp 7iniial se e*ecut lucrarea, iar apoi apare rezultatul5. @n acelai timp ntre ele e*ist o interdependen, acestea ,ormnd un tot ntre#. Oucrarea e*ecutat presupune crearea unui anumit rezultat, iar rezultatul nu este o"inut ,r e*ecutarea lucrrii. 1ezultatul lucrrii are ntotdeauna e*presie material. 6reul n contractul de antrepriz este retri"uia pe care clientul se o"li# s o plteasc antreprenorului pentru lucrarea e*ecutat. 1etri"uia se determin prin acordul prilor prin indicarea unei sume de "ani sau a modului de determinare a ei. !ac prile n-au convenit n contract asupra retri"uiei, se consider c s-a convenit, n cazul e*istenei unor tari,e, asupra retri"uiei tari,are, iar n cazul ine*istenei unor tari,e, asupra retri"uiei o"inuite 7alin. &, art. +$& 'od civil5. ?reul n contractul de antrepriz este ,ormat din retri"uia cuvenit antreprenorului i alte c/eltuieli suportate de acesta. Oa c/eltuieli se atri"uie sumele pltite de antreprenor terelor persoane pentru materialele procurate i serviciile contractate. !ac contractul de antrepriz prevede e*ecutarea unor lucrri comple*e, preul e determin prin ntocmirea devizului. !evizul se ntocmete, de re#ul, de ctre +1

antreprenor de comun acord cu clientul i constituie un calcul al materialelor ce urmeaz a ,i utilizate i al lucrrilor ce urmeaz a ,i e*ecutate1 0. ?rile pot ntocmi deviz estimativ sau pre ,or,etar. !ac la momentul nc/eierii contractului s-a putut determina cu certitudine preul i volumul lucrrilor, se ntocmete pre ,or,etar 7sum #lo"al5. n acest caz clientul nu poate pretinde o reducere a retri"uiei, iar antreprenorul nu poate cere majorarea retri"uiei pe moiiv c lucrarea a solicitat mai puin lucru sau c/eltuieli, respectiv mai mult lucru sau c/eltuieli dect se preconizau. ?reul ,or,etar rmne acelai c/iar dac au ,ost aduse modi,icri termenelor i condiiilor iniiale de e*ecutare dac prile nu au convenit alt,el 7art. +$. 'od civil5. !ac la momentul nc/eierii contractului este imposi"il de a determina cu certitudine volumul i preul lucrrilor, se ntocmete deviz estimativ. !evizul estimativ poate ti majorat, dar pentru aceasta antreprenorul tre"uie s justi,ice majorarea. 'lientul va ,i o"li#at s plteasc majorarea devizului estimativ dac ea rezult din lucrrile sau c/eltuielile pe care antreprenorul nu le-a putut prevedea la momentul nc/eierii contractului 7art. +$$ 'od civil5. ;ermenul. ;ermenul de e*ecutare a lucrrilor se sta"ilete prin acordul prilor. ?otrivit art. +.( 'od civil, prile contractante pot conveni asupra unui termen #eneral de e*ecutare, iar n caz de necesitate, i asupra termenului de demarare a lucrrilor, asupra termenului de e*ecutare a unei pri din lucrare i asupra termenului de ,inisare a lucrrii. 1ezult c n contractul de antrepriz prile pot sta"ili trei cate#orii de termene, i anume2 a5 termen #eneral de e*ecutare a lucrrii 7perioada de timp n care lucrarea tre"uie ,inisat inte#ral, iar rezultatul ei predat clientului5; "5 termenul de e*ecutare a unor lucrri, care poate ,i preLentat i su" ,orma unui #ra,ic de e*ecutare a lucrrilor; c5 termenul ,inal, la care lucrarea tre"uie terminat i predat clientului. n msura n care aceste termene au ,ost prevzute n contract, ele devin o"li#atorii pentru pri, iar nclcarea lor atra#e rspunderea prilor. $. Con($nutul contractulu$ de antrepr$z Drepturile i obligaiile antreprenorului. -ntreprenorul este o"li#at, nainte de nc/eierea contractului, s ,urnizeze clientului, n msura n care circumstanele o permit, toate in,ormaiile re,eritoare la natura lucrrii, la "unurile i termenul necesare lucrrii lart. +$0 'od civil5. !up cum rezult din de,iniia le#al dat contractului de antrepriz, antreprenorul se o"li# s e,ectueze pe riscul su o anumit lucrare clientului. n le#tur cu acest ,apt. 'odul civil a re#lementat n mod special repartizarea riscului aprut n cursul e*ecutrii contractului, pe care urmeaz s-1 suporte prile. 1iscul 7sarcina suportrii de ctre o parte contractant a daunelor aprute ntmpltor5 se re,er la "unurile necesare e*ecutrii contractului 7materialele din care se e*ecut lucrarea i "unul transmis antreprenorului pentru trans,ormare5 i la o"iectul acestuia
1 0

BaLBBo-npaK;B3ecKB, KA33eB;apBB K 6paKjiaB'KA3L KoaeKcL 3''?. 9A;Me;. pe,l. .BKAMIieM M.B., 9IaB"i,lAM M.3. - KnmiineM, 1+80, p. $.0.

3!

?otrivit art. +( 'od civil, riscul pieirii sau deteriorrii ,ortuite a "unurilor necesare e*ecutrii contractului l suport cel care le-a ,urnizat dac n contract nu este prevzut alt,el. Uinnd cont de ,aptul c, potrivit re#ulii #enerale, le#ea o"li# antreprenorul s prezinte "unurile necesare e*ecutrii lucrrii, acesta i va suporta de cele mai dese ori riscul pieirii sau deteriorrii lor ,ortuite. 1iscul pieirii sau deteriorrii ,ortuite a o"iectului contractului pn la recepionarea lui l suport antreprenorul 7art. +.) 'od civil5. -ceast re#ul se justi,ic prin ,aptul c, pn la recepionarea lucrrii, proprietar este considerat antreprenorul, care i tre"uie s suporte riscul pieirii ,ortuite a acesteia. !ac ns clientul ntrzie recepionarea lucrrii, riscul trece asupra lui de la data la care s-a pus n ntrziere. -ntreprenorul este o"li#at s e*ecute lucrarea cu materialele, mijloacele i ,orele sale. ?otrivit alin.i, art. +$8 'od civil, antreprenorul este o"li#at s ,urnizeze toate "unurile necesare e*ecutrii contractului dac nu a ,ost stipulat alt,el. Munurile necesare pentru e*ecutarea lucrrii tre"uie s ,ie de o calitate "un. -ntreprenorul datoreaz pentru "unuri aceleai #aranii pe care le datoreaz vnztorul, ,iind responsa"il pentru viciile materiale i juridice ale acestora. -st,el, n cazul n care lucrarea nu s-a e*ecutat sau s-a e*ecutat necorespunztor, antreprenorul nu poate invoca viciile "unurilor pentru a ,i e*onerat de rspundere1 8. @n cazul n care "unurile sunt ,urnizate de client, antreprenorul este o"li#at s le ,oloseasc cu #rij i s in evidena ,olosirii lor 7alin.i, art. +$+ 'od civil5. ?rimind de la client "unurile necesare e*ecutrii contractului, antreprenorul este o"li#at s le veri,ice. !ac constat c aceste "unuri sunt improprii ,olosirii la destinaie sau sunt a,ectate de un viciu evident sau ascuns care devine cunoscut, antreprenorul este o"li#at imediat s-1 in,ormeze pe client n caz contrar antreprenorul va rspunde pentru prejudiciul care poate surveni din ,olosirea unor asemenea "unuri. !up e*ecutarea lucrrii antreprenorul este o"li#at s prezinte clientului o dare de seam despre modul de ,olosire a "unurilor ,urnizate de acesta i s-i restituie cartea rmas. -ntreprenorul este o"li#at s-1 in,ormeze pe client despre ,aptul c2 - materialul prezentat de client este inutiliza"il sau necalitativ; - viciile materialelor vor ,ace ca produsul ,inal s ,ie a,ectat de vicii; - respectarea indicaiilor clientului amenin trinicia i utilitatea lucrrii; - e*ist alte circumstane care nu depind de antreprenor i care amenin Rrinicia i utilitatea lucrrii 7art. +. 'od civil5. !ac antreprenorul nu e*ecut iceast o"li#aie in,ormativ, clientul are dreptul s cear repararea prejudiciului. !ac clintul, ,iind in,ormat de ctre antreprenor la timp i n modul ;orespunztor, nu nlocuiete n termenul convenit materialul inutiliza"il sau -2ecalitattv, nu sc/im" indicaiile re,eritoare la modul de e*ecutare a lucrrii sau -u nltur alte circumstane care amenin trinicia i utilitatea lucrrii, intreprenorul are dreptul s cear rezilierea contractului i repararea prejudiciului ;auzat 7art. +.1 'od civil5.

4 3.B. Mpart,B'KB3. IIoroMAp nozipaaa B noao.B"ie e3L aoroMopa. - 3ocKMa, 1+++, p. ...

+$

-ntreprenorul este o"li#at s e,ectueze lucrarea personal doar atunci cnd acesta o"li#aie reiese din contract, din mprejurri sau din natura prestaiei. @n celelalte cazuri antreprenorul are dreptul s ncredineze e*ecutarea unor pri din lucrare su"antreprenorilor. !eoarece su"antreprenorii contracteaz numai cu antreprenorul, clientul nu are nici o aciune contractual mpotriva lor. @n sc/im", antreprenorul rspunde ,a de client pentru toate lucrrile e*ecutate de su"antreprenori. -ntreprenorul este o"li#at s-1 in,ormeze pe client despre necesitatea depirii considera"ile a devizului 7art. +(+ 'od civil5. Nerespectarea acestei o"li#aii acord clientului dreptul de a cere rezilierea contractului i repararea prejudiciului cauzat sau eli"erarea lui de o"li#aia acoperirii c/eltuielilor ce depesc devizul convenit. 'lientul, ,iind in,ormat despre necesitatea depirii considera"ile a devizului, este n drept s cear rezilierea contractului sau s accepte aceast depire. !ac clientul ale#e aceast ultim opiune, antreprenorul va avea dreptul numai la c/eltuielile suplimentare suportate i numai dac necesitatea depirii considera"ile a devizului a ,osl imprevizi"il la momentul nc/eierii contractului. -ntreprenorul este o"li#at s transmit clientului lucrarea li"er de orice viciu material sau juridic 7art. +(8 'od civil5. Oucrarea nu arc vicii juridice atunci cnd nici un ter nu poate valori,ica drepturi mpotriva clientului. Oucrarea nu are vicii materiale dac are calitile prevzute n contract. @n cazul n care prile nu au convenit asupra unor caliti, lucrarea nu are vicii materiale dac este corespunztoare utilizrii presupuse n "aza contractului sau, dac nu se poate deduce o asemenea utilizare, utilizrii o"inuite. -ntreprenorul are dreptul la o desp#u"ire corespunztoare dac clientul nu accept lucrarea sau cnd nu ndeplinete alte aciuni necesare lucrrii. 'uantumul desp#u"irii se determin n ,uncie de durata ntrzierii i de cuantumul retri"uiei, cu deducerea a ceea ce antreprenorul economisete n urma ntrzierii sau re,uzului ori a ceea ce a putut do"ndi prin utilizarea n alt mod a ,orei sale de munc 7art. +(1 'od civil5. -ntreprenorul are dreptul de retenie i de #aj asupra "unului mo"il produs sau m"untit de el att timp, ct clientul i datoreaz careva sume. Drepturile Mi obligaiile clientului. !up e*ecutarea lucrrii, clientul este o"li#at sa recepioneze lucrarea n modul, locul i termenul sta"ilit de le#islaie sau contract 7alin.l, art. +.0 'od civil5. !ac n contract nu s-a sta"ilit termenul de recepionare, lucrarea urmeaz a ,i recepionat de client imediat dup ce a ,ost ntiinat de ctre antreprenor despre terminarea lucrrii. 1ecepionarca este o declaraie prin care clientul accept lucrarea, cu sau ,r rezerve. Oa recepionare particip am"ele pri contractante. !aca o"iectul contractului de antrepriz este o construcie, recepionarea se ,ace de ctre comisia de recepie potrivit 1e#ulamentului de recepie a construciilor i 1 + instalaiilor a,erente

-doptat prin Botrrea Duvernului din &$ mai 1++) 993onitorul o,icial al 13.-1++).-nr. (&-((.

+(

Mac n procesul recepionrii se constat vicii sau alte a"ateri de la condiiile contractului, acestea tre"uie stipulate n actul de recepionare semnat de am"ele pri sau ntocmit unilateral. @n acest act se sta"ilete modul, condiiile i termenele de nlturare a viciilor i a"aterilor constatate 7art. +.8 'od civil5. Mineneles c, n acest caz, este vor"a numai despre vicile vdite, care pot ,i constatate printr-o e*aminare e*terioar a lucrrii. n ce privete viciile ascunse, clientul i poate e*ercita drepturile dup recepionare, c/iar dac a acceptat lucrarea ,r rezerve. n cazul n care lucrarea primit are vicii, clientul poate cere ,ie rezilierea contractului i repararea prejudiciului cauzat, ,ie remedierea viciului de ctre antreprenor, ,ie s remedieze el nsui viciul. ?entru e*ercitarea drepturilor susnumite, clientul are dreptul s rein din retri"uie o sum su,icient pentru a acoperi rezervele pe care le-a ,cut la recepionare privind viciile lucrrii, pn vor ,i ,cute reparaiile sau coreciile necesare. 'lientul nu-i poate e*ercita acest drept dac antreprenorul acord su,iciente #aranii e*ecutrii o"li#aiilor sale 7alin. &-$, art. +)) 'od civil5. !ac clientul pretinde remedierea viciului, antreprenorul poate ale#e ,ie remedierea, ,ie e*ecutarea unei noi lucrri. n cazul n care ale#e prima posi"ilitate, antreprenorul va suporta c/eltuielile necesare remedierii, n special c/eltuielile de transport, de deplasare, de munc, precum i preul materialelor. !ac ale#e a doua posi"ilitate, antreprenoprul poate cere clientului restituirea lucrrii a,ectate de vicii. -ntreprenorul poate re,uza remedierea, pltind desp#u"ire, dac este posi"il doar cu c/eltuieli disproporionate 7art. +) 'od civil5. 'lientul are dreptul, dup e*pirarea ,r rezultat a termenului sta"ilit de el pentru remediere, s remedieze el nsui viciul i s cear compensarea c/eltuielilor necesare dac antreprenorul nu re,uz remedierea viciilor din cauza c/eltuielilor disproporionale. 'lientul care nu a cerut remedierea viciului dup e*pirarea lermenului sta"ilit in acest scop de antreprenor i nici nu a reziliat contractul poate doar reduce retri"uia cu o sum corespunztoare diminurii valorii lucrrii din cauza viciului = art. +)( 'od civil5. -ciunea cu privire la viciile lucrrii sau a"aterile de la condiiile contractului poate ,i intentat n termen de 1 an din momentul recepionrii lucrrii, iar cea care se re,er la construcii - n termen de . ani. !up recepionarea lucrrii, clientul este o"li#at s plteasc retri"uia convenit de pri, dac le#islaia sau contractul nu prevd plata n rate sau n alt mod 7alin. 1, art. +)) 'od civil5. A"li#aia de a plti retri"uia se pstreaz, dac imposi"ilitatea terminrii lucrrii are loc din cauza materialului necalitativ prezentat de client sau a indicaiilor acestuia, cu condiia c antreprenorul i-a e*ecutat o"li#aiile in,ormaionale. 'lientul este o"li#at s plteasc inte#ral retri"uia, c/iar dac antreprenorul a redus costul lucrrii n raport cu cel stipulat n contract, ,r a reduce cantitatea i calitatea lucrrii. -cesta norm este dispozitiv, ast,el nct prile pot sta"ili un alt mod de repartizare a economiei ,cute de antreprenor 7art. +)0 'od civil5. 'lientul are dreptul s rezilieze oricnd contractul pn la realizarea complet a lucrrii, ,iind o"li#at s plteasc antreprenorului retri"uia pentru lucrrile e,ectuate i s repare prejudiciul cauzat prin reziliere 7art. +(& 'od civil5.

+.

(. 'ontractul de prestri servicii ?rin c o n t r a c t u l de p r e s t r i s e r v i c i i , o parte 7prestator5 se o"li# s presteze celeilalte pri 7"ene,iciar5 anumite servicii, iar aceasta se o"li# s plteasc retri"uia convenit 7art. +0 'od civil5. 'ontractul de prestri servicii este un contract sinala#matic, cu titlu oneros, comutativ, cu e*ecutare succesiv i consensual. 'a i n cazul antreprizei, contractul de prestri servicii este intuitu per onae su" aspectul or#anizrii i conducerii activitii de prestare a serviciilor de ctre prestator. 6rile contractului sunt prestatorul i "ene,iciarul. Normele 'odului civil dedicate prestrii serviciilor nu conin careva re#lementri speciale re,eritoare la componena su"iectiv a contractului prestri servicii, ,iind aplica"ile normele #enerale cu privire la capacitatea persoanelor de a contracta. Obiectul contractului de prestri servicii constituie serviciile de orice natur 7alin. &, art. +0 'od civil5. A"iectul contractului respectiv constituie ,ie svrirea unor aciuni de ctre prestator 7de e*emplu, recepionarea i distri"uirea trimiterilor potale, e,ectuarea interveniilor c/irur#icale ori a altor proceduri medicale n cazul prestrii serviciilor medicale5, ,ie des,urarea unei anumite activiti 7de e*emplu, analiza conta"il, prestarea serviciilor n domeniul nvmntului, a celor /oteliere etc.5. Nu toate activitile de prestare a serviciilor cad su" incidena seciunii respective din 'odul civil dedicat contractului de prestri servicii, care conine norme de drept comun n aceast materie. -st,el, prestarea serviciilor "ancare, de intermediere, de depozitare, turistice, de transport se per,ecteaz juridic prin alte contracte 7contracte de cont sau credit "ancar, de depozit etc5, distincte de contractul de prestri de servicii. -ctivitatea de prestare a unor cate#orii de servicii 7potale, de tele,onie5, dei cade su" incidena normelor 'odului civil ce re#lementeaz contractul de prestrii servicii, este re#lementat i de norme speciale ce nu se conin n 'odul civil . Epeci,ic pentru servicii este ,aptul c ele nu au e*presie material i nu sunt separa"ile de activitatea prestatorului. 6reul este retri"uia ce se cuvine prestatorului pentru serviciile prestate. 'uantumul retri"uiei se sta"ilete n contract prin acordul prilor. !ac prile nu au tcut acest lucru, se consider c au convenit, n cazul e*istenei unor tari,e, asupra retri"uiei tari,are, iar n cazul ine*istenei unor tari,e, asupra retri"uiei o"inuite 7alin. &, art. +$& 'od civil5. 'a i n ca9ul antreprizei, prile pot sta"ili un pre ,or,etar, ce nu poate ,i redus sau majorat la cererea unei pri, i un deviz estimativ care poate ,i majorat, dac majorarea rezult din prestaiile i c/eltuielile pe care prestatorul nu le-a putut prevedea la momentul nc/eierii contractului.

11

n acest sens vezi2 1e#ulamentul prestrii serviciilor de tele,onie mo"il celular DE3 din &+. ..& 1 993onitorul o,icial al 13.-& 1.-nr. 1 ); 1e#ulamentul prestrii serviciilor de tele,onie ,i* din 1). 8.& 1 993onitorul o,icial al 13.-& &.-nr. 1-$; 1e#ulile privind prestarea serviciilor potale din 18. ).& & 993onitorul o,icial al 13.-& &.-nr. +1-+(.

+)

2Coninutul contractului de pre tri ervicii. ?restatorul este o"li#at, nainte de nc/eierea contractului, s ,urnizeze "ene,iciarului toate in,ormaiile re,eritoare @a natura prestaiei, la "unurile i termenul necesare prestaiei. A"li#aia de "az a prestatorului este de a presta servicii. Epre deose"ire de antreprenor, prestatorul presteaz servicii nu pe riscul su. -ceasta se e*plic prin ,aptul c rezultatul activitii prestatorului nu are e*presie material. ?restatorul este o"li#at sa ,urnizeze toate "unurile necesare e*ecutrii contractului dac nu a ,ost stipulat alt,el. Munurile ,urnizate tre"uie s ,ie de o calitate "un pentru prestarea serviciilor. !ac "unurile sunt ,urnizate de "ene,iciar, prestatorul este o"li#at s le ,oloseasc cu #rij i s in evidena ,olosirii lor. @n cazul n care "unurile sunt evident improprii ,olosirii la destinaie sau au un viciu ev idem sau ascuns care devine cunoscut, prestatorul este o"li#at s-1 in,ormeze imediat pe "ene,iciar. ?restatorul este o"li#at s presteze servicii personal doar atunci, cnd aceast o"li#aie reiese din contract, din mprejurri sau din natura prestaiei. ?restatorul are dreptul de a cere o desp#u"ire corespunztoare, ,r a ,i o"li#at la o prestaie ulterioar, dac "ene,iciarul nu accept prestaia o,erit sau nu ndeplinete aciunile necesare prestaiei 7art. +(1 'od civil5. Mene,iciarul este o"li#at s plteasc serviciile prestate. ?lata pentru servicii se e,ectueaz dup prestarea serviciilor. !ac plata pentru servicii se calculeaz pe anumite perioade, sumele vor ,i acordate dup nc/eierea ,iecrei perioade n parte i art. +01 'od civil5. Mene,iciarul este o"li#at s preia serviciile prestate. n cazul n care "ene,iciarul ntrzie s preia serviciile prestate, prestatorul este ndreptit s solicite plata sumei convenite pentru serviciile care nu au putut ,i e,ectuate din cauza ntrzierii i nu este o"li#at s presteze servicii pentru aceast sum. El ire"uie s accepte ca din suma de plat s se scad contravaloarea pentru economiile pe care le-a ,cut prin nee,ectuarea serviciilor sau pentru veniturile o"inute prin prestarea de servicii ,a de alii n aceeai perioad, sau pentru serviciile pe care nu le presteaz cu rea-credin 7art. +0& 'od ciZ ii5. Mene,iciarul, n cazul n care este rspunztor, tre"uie s amenajeze i s ntrein ast,el spaiile, ec/ipamentele i aparatele pe care tre"uie s le procure centru prestarea serviciilor i s re#lementeze ast,el prestare.i serviciilor care 2re"uie e,ectuate su" conducerea i n con,ormitate cu dispoziiile sale, nct prestatorul s ,ie protejat contra riscurilor pentru via i sntate !ncetarea contractului. 'ontractul de prestri servicii nceteaz la e*pirarea 2ermenului pentru care a ,ost nc/eiat, !ac relaiile dintre pri vor continua, cu ,iina celeilalte pri, i dup e*pirarea termenului, contractul de prestri de servicii se consider prelun#it pe termen nelimitat n msura n care cealalt parte -.u respin#e imediat aceast prelun#ire 7art. +00 'od civil5. !ecesul sau incapacitatea prestatorului nu atra#e ncetare.t contractului, cu e*cepia cazului n care contractul a ,ost nc/eiat datorit calitilor personale ale acestuia sau nu poate ,i continuat ntr-o manier adecvat de ctre succesorul n activitate, caz n care "ene,iciarul are dreptul s rezilieze contractul.

97

'ontractul de prestri de servicii nceteaz i prin reziliere. !ac contractul s-a nc/eiat ,r indicarea termenului ori dac din natura ori scopul serviciilor nu rezult un termen, ,lecare parte poate s rezilieze contractul. 'ontractul de prestri de servicii poate ,i reziliat2 a5 zilnic, ncepnd cu s,ritul zilei urmtoare, dac plata se ,ace pe zi; "5 cel mai trziu n prima zi lucrtoare din cursul unei sptmni, ncepnd cu s,ritul urmtoarei zile de sm"t, dac plata se calculeaz pe sptmn; c5cel mai trziu pe data de 1. a lunii, ncepnd cu s,ritul lunii calendaristice, dac plata se calculeaz pe lun; d5 cu respectarea termenului de preaviz de ) sptmni, ncepnd cu s,ritul unui trimestru calendaristic, dac plata se calculeaz pe trimestre sau pe perioade mai mari; e5 oricnd dac plata nu se ,ace n dependen de intervale de timp. @n cazul n care relaiile privind prestarea de servicii ocup tot timpul de lucru al prestatorului, termenul pentru preaviz tre"uie s ,ie de & sptmni 7art. +0. 'od civil5. !ac contractul de prestri de servicii este nc/eiat pe perioade mai lun#i de . ani, prestatorul poate rezilia contractul dup . ani, respectnd termenul de preaviz de ) luni. n cazul n care contractul de prestri de servicii se reziliaz imediat din motive ntemeiaie 7art. 0(8 'od civil5, prestatorul poate solicita o parte din retri"uie pentru serviciile prestate pn n momentul rezilierii. ?restatorul nu are acest drept dac contractul se reziliaz nu n le#tur cu nclcarea lui de ctre "ene,iciar, ci n rezultatul nclcrii o"li#aiilor de ctre prestator. n cazul n care rezilierea contractului are loc din cauza nclcrii condiiilor contractului de ctre cealalt parte, aceasta este o"li#at s repare dauna cauzat prin rezilierea contractului 7art. +08 'od civil5. L$teratura recomandat& 1. 3.3. MparBB'KB3. 9IoroMAp noapjma B no,ao)B"ie e3L jjoroMApa. 3ocKMa, 1+++. &. 6paacaaB'Koe npaMo. 3ac;" &. Lne)BBK. 96io,l. pej-. -.n. 'epreeMa, O'.O. ;ojicroro. -3ocKMa, 1++8. $. 6paFK,aaB'Koe npaMo. ;A3 @@. ,loIiL;A3 1. 7O;EP;. pe<. E.-. 'L*aBAM. 3ocKMa, & .
(. BaL3BA-npaK;B3ecKBB KA33eB*apBB K rpaKjaB'KA3L KAjjeKcL 3''?. 9A;M';. pe:. .BKAKIieiI M.B., ,laM"moM M.B. - KBPI3B'M , 1+80.

32

C PITOLUL 1'. Contractul de tran"port 1. Noiunea, caracterele juridice i tipurile contractului de transport &. Elementele contractului de transport de ncrcturi $. 'ontractul de transport auto de ncrcturi a' De$iniia i !nc%eierea contractului de tran port auto de !ncrcturi b' Drepturile i obligaiile prilor la punctul de pornire con$orm contractului de tran port auto de !ncrcturi c' Drepturile i obligaiile prilor !n cur ul depla rii !ncrcturii d' Drepturile i obligaiile ubiectelor la punctul de de tinaie e' & punderea con$orm contractului de tran port auto de !ncrcturi (. 'ontractul de transport ,eroviar de ncrcturi .. 'ontractul de transport maritim de ncrcturi a' Noiunea i $ormele contractului de tran port maritim "5 Coninutul contractului de tran port maritim. & punderea prilor ). 'ontractul de transport aerian de ncrcturi 0. ;ransportul succesiv i com"inat 8. 1eclamaii i aciuni izvorte din contractul de transport +. 'ontractul de transport de cltori i "a#aje a5 Noiunea, caracterele juridice i !nc%eierea contractului de tran port de .ltori b' Coninutul contractului de tran port de cltori c' Contractul de tran port de bagaje 1. No($unea; caracterele =ur$d$ce 6$ t$pur$le contractulu$ de tran"port. ;ransportul mr,urilor ntre persoane ,izice i juridice e*peditoare i destinatare, a persoanelor i "a#ajelor se realizeaz pe "aza de contract de 2ransport. !ispoziiile le#ale ce re#lementeaz contractul de transport se conin att in 'odul civil, ct i n alte acte normative speciale. -ceste acte normative distin# mai multe tipuri de contracte, n domeniul transportului. @n a,ar de noiunea dat in 'odul civil contractului de transport propriu-zis, normele ce re#lementeaz transportul menioneaz i alte tipuri de contracte care contri"uie la realizarea transportrii, i anume2 contractul de navlosire 7c/arter5, acorduri nc/eiate ntre di,erii crui care particip la transportul com"inat, contractul de or#anizare a iransporturilor. 'ontractele sus-numite, pe de o parte, se deose"esc dup destinaia juridic, 2omponena su"iectiv i o"iect, iar, pe de alt parte, se aseamn prin ,aptul c au ;a scop ,nal re#lementarea relaiilor aprute n procesul transportrii Rncarcturilor, cltorilor i "a#ajelor. !e aceea, n condiiile actuale ar ,i corect s or"im nu despre contractul de transport, ci despre un comple* de contracte care .ontri"uie la realizarea transportului. ' o n t r a c t u l de t r a n s p o r t de n c r c a t u l i este contractul n "aza cruia cruul este o"li#at s transporte ncrctura la @ncul de destinaie, ar e*peditorul se o"li# s plteasc remuneraia convenit art. l`8 'od civil5. 'ontractul de transport de ncrcturi are urmtoarele caractere juridice2 @@

a5 'ontractul de transport de ncrcturi este un contract bilateral 7sinala#matic5. deoarece d natere la o"li#aii reciproce i interdependente pentru am"ele pri contractante, i anume2 cruul se o"li# s transporte ncrctura la destinaie, iar e*peditorul s plteasc ta*a de transport convenit. "5 'ontractul de transport de ncrcturi este un contract cu titlu onero , deoarece ,iecare parte urmrete s o"in un ec/ivalent, o contraprestaie n sc/im"ul o"li#aiei asumate. c5 'ontractul de transport de ncrcturi este un contract con en ual, deoarece el se nc/eie vala"il prin simplul consimmnt al prilor. 'onsensualitatea contractului de transport de ncrcturi rezult din de,iniia le#al dat acestui contract. n actele normative anterioare adoptrii noului 'od civil, contractul de transport era re#lementat ca un contract real, ast,el nct pentru nc/eierea lui vala"il era necesar att consimmntul prilor, ct i transmiterea 7preluarea5 mr,ii. 'aracterul real al contractului de transport de ncrcturi nu poate ,i acceptat n prezent, deoarece nu e*plic apariia o"li#aiilor prilor pn la preluarea ncrcturii de ctre cru 7o"li#aia e*peditorului de a pre#ti ncrctura pentru transportare i o"li#aia cruului de a pune la dispoziia clientului mijlocul de transport comandat5. 'ontractul de transport de ncrcturi ,ace parte din cate#oria contractelor de pre tri ervicii, avnd ca o"iect deplasarea n spaiu a ncrcturii. ;re"uie su"liniat ,aptul c nu orice deplasare de mr,uri ,ormeaz o"iectul unui contract de transport. -st,el transportul in,ormaional, transportul prin conducte nu pot ,orma o"iectul unei activiti de transport, n special n cazurile cnd aceste activiti se realizeaz prin instalaii proprii, ne,iind necesare unele operaiuni speci,ice transportului cum ar ,i preluarea de ctre cru a mr,ii, paza ei i predarea destinatarului. 'ontractul de remorcaj de asemenea are o natur juridic di,erit de aceea a contractului de transport, deoarece nu presupune preluarea mr,urilor la punctul de e*pediie i predarea lor la punctul de destinaie, ci numai deplasarea n lar# sau n rada portului a unui vas remorcat sau a unei instalaii plutitoare. ' o n t r a c t u l de t r a n s p o r t de p e r s o a n e este contractul n "aza cruia cruul este o"li#at s transporte pasa#erul la locul de destinaie n sc/im"ul remuneraiei convenite. ' o n t r a c t u l de n a v l o s i r e 7c/arter5 este contractul prin care armatorul se o"lic s pun la dispoziia navlositorului, contra plat, nava pentru o anumit perioad n vederea transportului de mr,uri, de pasa#eri sau n alte scopuri ce in de domeniul navi#aiei comerciale 7art. & ., alin.l 'odul navi#aiei maritime comerciale al 13 5. 'ontractul di4 navlosire se deose"ete de contractul de transport de ncrcturi i de persoane prin o"iectul su. @n cazul contractului de navlosire armatorul nu se o"li# s primeasc de la e*peditor ncrctura sau s transporte pasa#erul @a punctul de destinaie, ci s pun la dispoziia navlositorului ntrea#a nav sau o anumit ncpere din ea.
111

-doptat prin Oe.Lea 13 din $ septem"rie 1+++ 993onitorul o,icial al 13.-& 1.-nr. 1-(.

' o n t r a c t u l de o r # a n i z a r e a t r a n s p o i t u r i l o r este contractul n "aza cruia cruul se o"li# n termenul sta"ilit s primeasc, iar e*peditorul s prezinte spre transportare mr,uri n volumul sta"ilit 7pct. 0 1e#ulamentul transporturilor auto de mr,uriR & i art. 1$$, alin. $ din 'odul navi#aiei maritime comerciale5. n contractul de or#anizare a transporturilor se determin volumul, termenele i alte condiii care privesc prezenii rea mijlocului de transport i a ncrcturii pentru transportare, alte condiii ce se re,er la or#anizarea transportrii ncrcturii. -cest contract nu are ca o"iect transportarea ncrcturii, ci o"li#ativitatea nc/eierii contractului de transport propriu-zis. !up mijloacele de transport ,olosite, deose"im contract de transport auto, ,eroviar, maritim, naval i aerian. @n dependen de o"iectul contractului de transport, distin#em contractul de transport de ncrcturi i cel de persoane. n transportul auto mai deose"im2 a5 contract de transport auio !n tra$ic urban, care se e*ecut cu un autove/icul pe teritoriul unei localiti; "5 contract de transport auto !n tra$ic uburban, care se e*ecut cu un autove/icul ntre localitile situate la o distan de cel mult . Gm; c5 contract de transport auto !n tra$ic interurban, care se e*ecuta ntre localitile situate @a o distan de peste . Gm H pct. $ 1e#ulamentul transporturilor auto de mr,uri5. &. @lementele contractulu$ de tran"port de ,ncrctur$ 'ontractul de transport de ncrcturi, ca i orice alt contract civil, are urmtoarele elemente2 prile, o"iectul, preul, ,orma i termenul. 'aracterizm ,iecare element n parte. 6rile contractului de transport de ncrcturi sunt e*peditorul 7clientul5 i cruul. @n calitate de e-peditor poate activa, n principiu, orice su"iect de drept civil, care are dreptul de proprietate asupra ncrcturii sau este mputernicit de proprietar s e*pedieze ncrctura 7mandatar sau comisionar5. Cruul este persoana ,izic sau juridic care i asum o"li#aia s transporte incrctura la punctul de destinaie. n transportul ,eroviar calitatea de cru o are 'alea ,erat n calitate de ntreprindere de stat monopolist, iar n transportul maritim - proprietarul navei sau o alt persoan care deine nava n posesie i ,olosin 7armatorul5. ;ransportul aerian poate ,i e*ecutai numai de ctre o oersoan care posed un certi,icat de operator aerian i o autorizaie de e*ploatare a rutei respective, eli"erate de -dministraia de Etat a -viaiei 'ivile a 13 7art. 10 Oe#ea aviaiei civile din + iulie 1++05m. n cazul n care transportul de ncrcturi se ,ace n ,olosul unei alte persoane iect aceea a e*peditorului, n calitate de su"iect al contractului apare i destinatarul. !estinatarul, dei nu este parte la contract, do"ndete un ir de
&

-pro"at de 3inistrul ;ransporturilor i 'omunicaiilor al 13 la 75 decem"rie 1+++ %3onitorul o,icial al 13.-& .-nr.(&-((. - 3onitorul o,icial al 13.-1++0.-nr.)+-0 .

1 1

drepturi i o"li#aii din contractul respectiv, motiv pentru care pro"lema clari,icrii juridice a poziiei destinatarului a #enerat ample discuii, n literatura de specialitate emindu-se mai multe opinii. A prim concepie e*plic poziia juridic a destinatarului n temeiul unei ce iuni de drepturi. ?otrivit acesteia, drepturile care izvorsc din contractul de transport trec de la e*peditor la destinatar prin cesiune n momentul sosirii ncrcturii la punctul de destinaie. !up o alt opinie, poziia juridic a destinatarului poate ,i e*plicat numai prin intermediul contractului nc/eiat n ,olosul unei tere persoane, unde destinatarul apare n calitate de ter persoan, n ,olosul creia e*peditorul i cruul au nc/eiat contract de transport de ncrcturi11(. -ceast opinie nu poate ,i acceptat, deoarece suntem n prezena a dou situaii distincte, care se deose"esc prin urmtoarele2 a5 n cazul contractului nc/eiat n ,olosul unei tere persoane, terul "ene,iciar do"ndete drepturile sale din momentul nc/eierii contractului dintre stipulant i promitem, pe cnd n cazul contractului de transport de ncrcturi, destinatarul do"ndete dreptul de a cere eli"erarea ncrcturii numai din momentul sosirii ci la punctul de destinaie; "5 terul "ene,iciar poate do"ndi numai drepturi prin contractul nc/eiat n ,olosul unei tere persoane, deoarece nu poate ,i o"li#at printr-un act de voin strin, pe cnd destinatarul din contractul de transport poate avea att drepturi, ct i o"li#aii. !atorit ,aptului ca le#islaia n vi#oare atri"uie un rol activ tuturor prilor din contractul de transport de ncrcturi, inclusiv destinatarului, n literatura de specialitate s-a a,irmat c ar ,i mai "ine s se adopte un nou punct de vedere, potrivit cruia acest contract s ,ie considerat tripartit11.. !i,icultile pe care le ntmpin opiniile sus-numite denot ,aptul c poziia juridic a destinatarului prezint o anumit ori#inalitate. !e aceea ne raliem opiniei potrivit creia destinatarul poate ,i considerat ca titular de drepturi autonome, nscute nemijlocit d i n contractul de transport11). !estinatarul do"ndete drepturi i o"li#aii de la data nc/eierii contractului, ns ele sunt su"ordonate unui termen suspensiv i unei condiii rezolutorii. ntr-adevr, destinatarul do"ndete drepturi i o"li#aii numai din momentul sosirii ncrcturii la punctul de destinaie. ?e de alt parte e*peditorul poate modi,ica destinatarul n cursul transportrii ncrcturii, aceasta ,iind condiia rezolutorie. Obiectul contractului de transport de ncrcturi l ,ormeaz serviciile de deplasare n spaiu a ncrcturii. -ceste servicii includ nu numai transportarea propriu-zis a ne,ircturii, ci i alte operaiuni accesorii transportului 7ncrcarea i descrcarea mr,ii, pstrarea ei n cursul transportrii etc5. 6reul, denumit ta* de transport, se sta"ilete, de re#ul, la acordul prilor n transportul nere#ulat i potrivit tari,elor apro"ate de cru sau de or#anele de stat M. ;oroMop nepeM $KB. - 3ocKMa, & 1, p. &8(. ll2F O. ;/eodoru. 'ontractele economice anuale de prestaii de transport ,eroviar 991.1.!.-1++..-nr.l&,p. 8. RD A. 'pn. 'ontractul comercial de transport. - Mucureti, 1++., p. ((.

1&

- -

competente n cazul transporturilor re#ulate. -st,el, tari,ele in transportul de mr,uri pe calea ,erat sunt re#lementate de 3inisterul ;ransporturilor i 'omunicaiilor 7vezi ane*a nr. & la Botrrea #uvernului 13 cu privire la msurile de coordonare i re#lementare de ctre stat a preurilor 7tari,elor5 din ( au#ust 1++.1105. n cazul transportului nere#ulat, determinarea cuantumului ta*ei de transport se ,ace avnd n vedere2 ,elul mr,ii, #reutatea, capacitatea mijlocului de transport, distana, viteza, parcursul n #ol, tipul mijlocului de transport. *orma. 'ontractul de transport de ncrcturi se nc/eie in lorrn scris, prin ntocmirea documentului respectiv de transport 7scrisoare de trsur, conosament etc5. ;ermenul. 'ontractul de transport de ncrcturi poate ,i nc/eiat pe un anumit termen sau ,r indicarea termenului. n ultimul caz cruul este o"li#at s transporte ncrctura la destinaie ntr-un termen rezona"il 7art. +8( 'od civil5. $. Contractul de tran"port auto de ,ncrctur$ a' De$iniia i !nc%eierea contractului de tran port auto de !ncrcturi 'on,orm c o n t r a c t u l u i de t r a n s p o r t a u t o de n c r c t u r i 2ruul se o"li# s transporte mr,urile ncredinate de e*peditorul de mr,uri n runctul de destinaie i s le transmit destinatarului mr,urilor indicat n ,actura de e*pediie, iar e*peditorul de mr,uri sau o alt persoan conlirmata prin contract de transportare se o"li# s ac/ite plata sta"ilit pentru transportarea mr,urilor 7pct. .$ 1e#ulamentul transporturilor auto de mr,uri5. ?entru nc/eierea contractului de transport auto e*peditorul piezint cruului comand de transportare a mr,urilor ntocmit n ,orm scris, dac e*ist contract 2e or#anizare a transporturilor. !ac nu s-a nc/eiat contract de or#anizare a -ansporturilor, ceea ce n momentul de ,a tinde s devin re#ul, e*peditorul i rrezint cruului cerere unic, prin care se solicit nc/eierea unui contract de ;ransport de mr,uri. 'ererea individual a e*peditorului va ti acceptat de cru n limita capacitii de transport disponi"ile, acordndu-se prioritate transporturilor ;e mr,uri perisa"ile 7art.&) 'odul transporturilor auto 5. ?otrivit art. +81 'od .ivii, cruul care ,ace pu"lic o,erta de transport de "unuri este o"li#at s nc/eie -a contract de transport, cu e*cepia cazurilor n care e*ist un motiv serios pentru ; re,uza. 'on,orm contractului de or#anizare a transporturilor, cruul se o"li# n rrmenul sta"ilit s primeasc, iar e*peditorul de mr,uri s pre9inte la transport -lr,urile n volumul convenit 7p.0 1e#ulamentul transporturilor ,iulo de mr,uri5. @- contractul de or#anizare a transporturilor se determin volumul, termenele i alte undiii ce privesc prezentarea mijlocului de transport i a mr,urilor pentru ansportare, e,ectuarea plilor i alte condiii cu privire la or#anizarea unor ansporturi viitoare. !ac s ne re,erim la importana i s,era de aplicare a contractului de r#anizare a transporturilor, tre"uie de menionat ,aptul c acesta constituie o 2 rm optimal de re#lementare pe termen ndelun#at a relaiilor dintre e*peditor i
3onitorul o,icial al 13.-1++..-nr..$-.(. Oepea din 1+ iulie 1++8 993onitorul o,icial al 13.-1++8.-nr.+ -+l

1 $

cru. 'ontractul de or#anizare a transporturilor, neavnd ca o"iect transportarea de mr,uri, re#lementeaz volumul minim i ma*im al mr,urilor ce urmeaz a ,i prezentate i transportate; #ra,icul prezentrii mijloacelor de transport, tipul i capacitatea lor; cerinele cu privire la am"alaj i marcare; instalaiile utilizate pentru ,i*area i stivuirea ncrcturii etc. @n ceea ce privete ,orma contractului de transport auto de mr,uri, nc/eierea se ,ace n ,orm scris, prin ntocmirea documentului de transport denumit cri oare de tr ur 7'odul civil5, "uletin de nsoire 7'odul transporturilor auto5, ,actur de e*pediie 71e#ulamentul transporturilor auto de mr,uri5. Aptm pentru scrisoare de trsur, denumire ,olosit n 'odul civil pentru a desemna documentul de transport. Ecrisoarea de trsur este de ,apt un contract-model, al crui cuprins este presta"ilit i o"li#atoriu pentru pri. Ecrisoarea de trsur se ntocmete de ctre e*peditor, dac prile nu au convenit alt,el, pentru ,iecare destinatar n parte cu completarea o"li#atorie a tuturor rec/izitelor necesare. 'ruilor li se interzice s primeasc pentru transport mr,urile tar per,ectarea documentelor de transport 7pct. 8$ 1e#ulamentul transporturilor auto de mr,uri.5. Ecrisoarea de trsur se ntocmete n trei e-emplare originale, care se semneaz de ctre e*peditor i de ctre cru. ?rimul e*emplar va ,i pstrat de ctre e*peditor, al doilea nsoete ncrctura i se eli"ereaz destinatarului, iar al treilea va ,i transmis cruului 7art.++., alin. 1-& 'od civil5. -ceeai norm prevede c dac ncrctura va ,i ncrcat n mai multe ve/icule sau dac este vor"a de ncrcturi de ,eluri di,erite ori repartizate n locuri di,erite, att cruul ct i clientul pot cere ntocmirea unui numr de scrisori de trsur e#al cu numrul ve/iculelor utilizate sau cu numrul cate#oriilor ncrcturilor ori al locurilor de unde se e*pediaz aceste ncrcturi. ;ransportul de mr,uri omo#ene de la un e*peditor n adresa aceluiai destinatar, pe una i aceeai distan, pot ,i le#alizate printr-o sin#ur scrisoare de trsur pentru lucrul e*ecutat cu mijlocul de transport auto n decursul unei ture. Ecrisoarea de trsur are urmtoareiz $uncii8 - este ,orma o"li#atorie scris a contractului de transport auto de ncrcturi, deoarece tar ntocmirea ei contractul se consider nenc/eiat; - atest nc/eierea contractului de transport auto de ncrcturi i coninutul lui; - pro"eaz preluarea ncrcturii de ctre cru pentru a ,i transportat; - nsoete mar,a la punctul de destinaie, le#itimnd dreptul cruului asupra mr,ii; - n "aza ei se nainteaz pretenii i aciuni ce reies din contractul de transport auto de mr,uri; - n "aza ei se e,ectueaz decontrile cu cruul. b' Drepturile i obligaiile prilor la punctul de pornire con$orm contractului de tran port auto de !ncrcturi. E*peditorul de mr,uri are urmtoarele drepturi i o"li#aii la punctul de pornire. E*peditorul este o"li#at s predea mar,a n vederea transportrii n locul, timpul i n cantitatea prevzut n contract. n transportul auto mr,urile se predau 1 (

spre transportare, de re#ul, la locui a,lrii lor. !ata 7eventual, ora5 convenit pentru predarea mr,ii, sta"ilit prin contractul de transport, tre"uie respectat cu strictee. Arice ntrziere l o"li# pe e*peditor s plteasc penaliti. 'antitatea mr,ii tre"uie sta"ilit anticipat de ctre e*peditor i declarat cruului pentru ca acesta s poat ale#e mijlocul de transport cu capacitate corespunztoare. Oa predarea de ctre e*peditor a mr,urilor transportate n vra,, vrac, turnate, lic/ide i n containere, tre"uie s ,ie determinat i indicat n scrisoarea de trsur #reutatea acestor mr,uri. 3r,urile am"alate i cu "ucata se predau spre transportare prin indicarea #reutii i a numrului de "uci. nscrierea #reutii mr,urilor n scrisoarea de trsur se tace de ctre e*peditorul de mr,uri 7pct. $$ 1e#ulamentul transporturilor auto de mr,uri5. !eterminarea #reutii mr,urilor se e,ectueaz n comun de ctre e*peditor i cru cu ajutorul mijloacelor te/nice ale e*peditorului de mr,uri. 3r,urile, care au #reutatea "rut sau net marcat nu se supun recntririi. 'antitatea mr,urilor necomerciale 7re,eritor la care nu se ine evidena de depozit5 se determin con,orm actelor de msurare sau cntrire 3r,urile care necesit am"alaj suplimentar pentru a ,i protejate de pierdere, alterare sau deteriorare n timpul transportrii sau strmutrii, tre"uie prezentate ntr-un am"alaj corespunztor. Oa prezentarea mr,urilor n am"alaj i a celor cu "ucata n loturi mici e*peditorul este o"li#at s marc/eze @n preala"il ,iecare lot de mar,a. E*peditorul este de asemenea o"li#at s aplice marcajul special, care indic particularitile ncrcturii, metodele de manipulare a lor n procesul de ncrcare-descrcare, transportare i pstrare. E*peditorul este o"li#at s ncarce mr,urile n mijlocul de transport, s asi#ure ,i*area i acoperirea lor 7pct. )8 1e#ulamentul transporturilor auto de mr,uri5. 'ruul poate, prin contract, s-i asume o"li#aia de a ncrca mar,a. 3r,urile tre"uie stivuite 7aranjate corect n interiorul mijlocului de transport5 i ,i*ate n aa mod, ca s nu s se deplaseze, s nu cad sau s se deterioreze n timpul transportrii. !ispozitivele necesare pentru ,i*area i acoperirea mr,urilor 7prelatele, suporturile etc.5 tre"uie s ,ie puse la dispoziie i instalate de ctre e*peditorul de mr,uri. E*peditorul tre"uie s ncarce mr,urile n termenul sta"ilit in contract. ;impul sosirii automo"ilului pentru ncrcare se calculeaz din momentul prezentrii de ctre o,er a ,oii de parcurs n punctul de ncrcare. E*peditorul este o"li#at s e,ectueze ncrcarea materialului rulant, utiliznd deplin capacitatea lui, ns nedepind capacitatea. -utove/iculele acoperite i remorcile, containerele i cisternele adresate unui destinatar tre"uie s ,ie plom"ate de ctre e*peditor, indicndu-se acest ,apt n scrisoarea de trsur 7pct. .$ 1e#ulamentul transporturilor auto de mr,uri5. ?lom"ele tre"uie s ,ie aplicate ast,el, nct s nu permit nlocuirea sau violarea lor ,r urme vizi"ile. @nte#ritatea plom"elor la punctul de destinaie este o pro" c cruul sau o alt ter persoan nu a avut acces la mar,a, asi#urndu-se ast,el inte#ritatea ei. ?rednd mar,a spre transportare, e*peditorul are dreptul s declare valoarea ei 7pct. &+ 1e#ulamentul transporturilor auto de mr,uri5. ?entru transportarea 1 .

mr,urilor cu valoarea declarat de ctre e*peditor, cruul percepe o ta* suplimentar, sta"ilit la acordul prilor. Naloarea declarat nu tre"uie s depeasc costul real al mr,urilor. @n caz de diver#ene ntre e*peditor i cru, valoarea mr,ii se sta"ilete prin e*pertiz. Nu se admite declararea valorii mr,urilor transportate n vra,, vrac, turnate, lic/ide cu plom"a e*peditorului, a mr,urilor perisa"ile i periculoase. ?e de alt parte, e*peditorul este o"li#at s declare valoarea o"iectelor de uz casnic, a metalelor i pietrelor preioase, a o"iectelor de art i anticariat, precum i a altor "unuri la care preurile nu sunt apro"ate. E*peditorul este o"li#at s ntocmeasc i s pun la dispoziia cruului scrisoarea de trsur pentru mr,urile comerciale transmise spre transportare. E*peditorul poart rspundere pentru datele eronate, ine*acte i incomplete din scrisoarea de trsur. E*peditorul, de asemenea, tre"uie s ane*eze la scrisoarea de trsur documentele necesare trecerii prin vam ori altor operaiuni similare, anterioare momentului livrrii, sau s pun aceste documente la dispoziia cruului cu toate indicaiile necesare 7art. +++ 'od civil5. 'ruul nu este o"li#at s veri,ice dac aceste documente sau indicaii sunt corespunztoare i su,iciente. n cazul n care se primesc spre transportare mr,uri perisa"ile, e*peditorul va ane*a la scrisoarea de trsura2 certi,icatul de con,ormitate, de calitate, i#ienic i ,itosanitar, certi,icatul veterinar etc. 7pct. +, alin. & 1e#ulamentul transporturilor auto de mr,uri perisa"ile11+5. ?otrivit art. +Q., alin. & 'od civil, ta*a de transport se ac/it anticipat de ctre e*peditor, dac prile prin contract nu s-au neles alt,el. ?rin dero#are de la aceste prevederi le#ale, o"li#aia de a plti ta*a de transport poate ,i pus, n totalitate sau n parte, n sarcina destinatarului printr-o clauz contractual e*pres. 'ruul, la rndul su, are urmtoarele drepturi i o"li#aii. El este o"li#at sa pun la dispoziia e*peditorului de mr,uri pentru ncrcare mijlocul de transport auto prevzut n siarc "un, utiliza"il pentru transportarea mr,urilor de cate#oria dat n termenul convenit cu e*peditorul. ?rezentarea unui mijloc de transport inutiliza"il pentru transportarea mr,ii prevzute n contract ec/ivaleaz cu neprezentarea mijlocului de transport. 'ruul este o"li#at s primeasc mr,urile la transport. ?reluarea ncrcturii pentru transportare se atest prin semntura cruului pus pe scrisoarea de trsur. @n lipsa de re9erve consemnate n scrisoarea de trsur, acceptarea mr,ii i semnarea scrisorii de trsur de ctre cru constituie premisa material c datele nscrise n ea re,eritor la ncrctur corespund realitii, ,iind e*acte. ?otrivit art. 1 , alin. & 'od civil, dac scrisoarea de trsur nu cuprinde rezerve motivate ale cruului, se pre9um, pn la pro"a contrarie, c ncrctura i am"alajul erau la preluare n stare "un, iar numrul, cantitatea i semnele coletelor corespundeau datelor din scrisoarea de trsur. Oa preluarea ncrcturii cruul este o"li#at s veri,ice2 a5 corespunderea datelor din scrisoarea de trsur cu numrul, cantitatea i semnele coletelor; "5 aspectul e*terior al ncrcturii i am"alajului; c5 modul de ncrcare i aranjare a
nc

-pro"at de 3inistrul ;ransporturilor i 'omunicaiilor al 13 la + decem"rie 1+++ 993onitorul o,icial al 13.-& .-nr.$+-(1.

1)

ncrcturii n ve/icul. !ac cruul nu dispune de mijloace corespunztoare pentru a veri,ica datele sus-numite 7de pild n transporturile masive de mr,uri5, el va nscrie rezervele sale cu motivare n scrisoarea de trsur 7art. <+0 'od civil5. 1ezervele constituie un mod e,icient de aprare al cruului mpotriva rspunderii pe care i o asum de a asi#ura inte#ritatea mr,ii supus transportrii. Eu" aspectul e,ectelor pe care le produc, deose"im rezerve unilaterale i "ilaterale1& . ?rimele e*prim punctul de vedere e*clusiv al cruului, putnd ,i nlturate prin pro"a contrar ,cut de e*peditor sau destinatar. 1ezervele "ilaterale sunt meniuni ,cute n scrisoarea de trsur de cru, cu acordul e*peditorului, care le semneaz ia rndul su. n acest caz, ,ac dovada deplin re,eritoare ia starea mr,ii i a am"alajului, care nu poate ,i nlturat de pri. 'ruul este o"li#at, la cererea e*peditorului, s veri,ice #reutatea "rut sau cantitatea e*primat n alt mod a ncrcturii, precum i coninutul coletelor. 1ezultatul veri,icrii se va nscrie n scrisoarea de trsur. @n acest caz cruul are dreptul la compensarea c/eltuielilor suportate. 'ruul poate re,uza preluarea ncrcturii pentru transportare n urmtoarele cazuri2 a5 mr,urile care necesit am"alaj sunt necorespunztor am"alate; "5 mr,urile au ,ost ncrcate ,r respectarea re#ulilor te/nice de ncrcare i ,i*are; c5 sunt prezentate la transport mr,uri interzise pentru transportare; d5 e*peditorul prezint la transportare mar,a neprevzut n contract sau indic alt punct de destinaie. c' Drepturile i obligaiile prilor !n cur ul depla rii !ncurcturii. @n cursul ;ransportrii ncrcturii, e*peditorul, ,iind n ateptare, nu are nici o o"li#aie. ?rin e*cepie totui, e*peditorul poate ,i o"li#at s pun la dispoziia cruului unul sau mai muli nsoitori n czui transportrii unor mr,uri care necesit n#rijiri speciale 2n cursul transportrii. !esemnarea unui nsoitor de ctre e*peditor l eli"ereaz pe cru de o"li#aia de a asi#ura paza ncrcturii n cursul transportrii. 'ontractul de transport auto de ncrcturi prezint unele deose"iri eseniale ,a de re#imul de drept comun al e*ecutrii contractelor civile. -cestea, n principiu, nu pot ,i modi,icate sau reziliate dect prin acordul prilor care l-au nc/eiat. @n cazul contractului de transport auto de ncrcturi e*ist dero#ri de la aceast re#ul, ast,el nct prile pot modi,ica sau rezilia unilateral contractul. @ntradevar, art. 1 1 'od civil admite modi,icarea sau rezilierea contractului de ;ransport auto de ncrcturi prin voina unilateral a e*peditorului, e*primat ntrin act juridic denumit contraordin. 3odi,icarea contractului const n dispoziia dictat de mprejurri ce impun sc/im"area interesului e*peditorului sau apariia unor piedici n cursul ransportrii1&1. 'ontraordinul e*peditorului de modi,icare sau reziliere a contractului poate consta n2 retra#erea mr,ii n punctul de pornire i renunarea la transport; oprirea ;ir,ii n cursul transportrii; sc/im"area punctului de destinaie, eli"erarea mr,ii iltui destinatar dect celui indicat n scrisoarea de trsur.

II

A. 'pn. 'ontractul comercial de transport, p. +&. R D/. 6ilip. !reptul transporturilor. - Mucureti, 1++), p. 11(.

1 0

E*peditorul, in calitate de persoan mputernicit s dispun de ncrctur, i poate e*ercita dreptul de modi,icare sau reziliere a contractului de transport auto de ncrcturi att timp. ct cruul nu i-a nmnat destinatarului cel de-al doilea e*emplar al scrisorii de trsur. !up nmnarea scrisorii de trsur destinatarului, ultimul do"ndete dreptul de a dispune de ncrctur, inclusiv pe calea modi,icrii sau rezilierii contractului. !reptul de dispoziie se nate pentru destinatar din momentul ntocmirii scrisorii de trsur n cazul n care e*peditorul nscrie n ea o not n acest sens 7alin. $, art.1 1 'od civil5. ?entru a dispune de ncrctur, persoana mputernicit tre"uie s prezinte cruului primul e*emplar al scrisorii de trsur, n care urmeaz a ,i nscrise noile indicaii 7alin. ., art. 1 1 'od civil5. ;otodat, persoana mputernicit tre"uie s-i restituie cruului toate c/eltuielile suportate n le#tur cu e*ecutarea ordinului acestuia i s-i repare prejudiciul cauzat. @ndicaiile dale de ctre persoana mputernicit s dispun de ncrctur sunt o"li#atorii pentru cru. 'ruul poate, totui, re,uza ndeplinirea indicaiilor e*peditorului privind modi,icarea contractului, dac nu le poate ndeplini, dac acestea cauzeaz daune ailor clieni sau destinatari, ntiinnd e*peditorul despre aceasta. 'ruul este o"li#at s transporte ncrctura pe calea cea mai scurt i rezona"il i n termenul sta"ilit n contract sau le#e. !ac asemenea termene lipsesc, cruul va transporta ncrctura ntr-un termen rezona"il 7art. +8( 'od civil5. @n cazul transportrii mr,urilor perisa"ile termenul de transportare nu tre"uie s ,ie mai mare dect termenul de transporta"ilitate a lor. @n a,ar de aceasta, dac n cazul transportrii unor mr,uri perisa"ile prile nu au sta"ilit prin contract termenul de transportare, acesta se determin innd cont de viteza de transportare. ?otrivit pct. 80 1e#ulamentul transporturilor de mr,uri perisa"ile, cruii sunt o"li#ai s transporte mr,urile uor altera"ile la destinaie, reieind din parcursul mediu de $. Gm n &( ore. 'ruul este o"li#at s pstreze mr,urile n cursul transportrii, asimilnduse cu un depozitar. 3odi,icarea conlractului de transport auto de ncrcturi poate ,i ,cut i de ctre cru n cazul apariiei unor o"stacole de natur o"iectiv, n cursul deplasrii, ntrerupnd sau mpiedicnd transportarea ei. ?otrivit art. 1 $ 'od civil, dac nainte de ajun#erea ncrcturii la locul de destinaie e*ecutarea contractului n condiiile sta"ilite n scrisoarea de trsur este sau devine imposi"il, cruul tre"uie s cear indicaii de la cel ndreptit s dispun de ncrctur 7e*peditorul sau destinatarul5. @n cazul sus numit cruul poate descrca ncrctura pe contul celui ndreptit s dispun de ea, ,iind o"li#at s o pstreze. El poate s o transmit la pstrare unei tere persoane, rspunznd numai pentru ale#erea depozitarului. ?ersoana ndreptit s dispun de ncrctur, ,iind ntiinat de cru despre imposi"ilitatea transportrii n condiiile sta"ilite n scrisoarea de trsur, este o"li#at s dea cruului indicaii cu privire la transportarea ncrcturii potrivit unor noi condiii. n cazul n care cruul nu primete indicaii ntr-un termen corespunztor de la cel ndreptit s dispun de ncrctur, el are dreptul s or#anizeze vnzarea mr,ii. 'ruul va or#aniza vnzarea ncrcturii, ,r a mai atepta indicaii de la cel ndreptit s dispun de mar,a, n cazul n care este 1 8

vor"a de mr,uri perisa"ile sau dac costul pstrrii este disproporonal ,a de valoarea mr,ii. ?reul o"inut va ,i pus la dispoziia celui ndreptit s dispun de ncrctur dup scderea costurilor care au #revat ncrctura. !ac e*ecutarea transportului este posi"il n condiii di,erite de cele sta"ilite n scrisoarea de trsur i cruul nu putea o"ine n timp corespunztor indicaii de la cel ndreptit, el tre"uie s ia acele msuri care ar corespunde n msura cea mai mare intereselor celui ndreptit s dispun de ncrctur. d' Drepturile i obligaiile ubiectelor la punctul de de tinaie. Oa punctul de destinaie, cruul este o"li#at s-1 ntiineze pe destinatar despre sosirea ncrcturii i s-o predea. ;ransmiterea ncrcturii i a scrisorii de trsur se ,ace contra unei recipise de primire. !in momentul primirii scrisorii de trsur dreptul de dispoziie trece de la e*peditor la destinatar, dac n ea nu s-a prevzut un alt moment. 'ruul poate re,uza predarea ncrcturii destinatarului alt timp ct acesta nu pltete sumele datorate potrivit contractului. -st,el, con,orm art.1 ) 'od civil, cruul are dreptul de retenie asupra ncrcturii att timp ct poate dispune de ncrctur, pentru toate costurile care decur# din contractul de transport. -ceste costuri includ ta*a de transport restant, precum i alte c/eltuieli suportate de cru n cursul transportrii 7cele de depozitare etc5. Dreptul de retenie const n dreptul cruului de a re,uza, ct timp nu este pltit, eli"erarea ncrcturii persoanei mputernicite de a o primi. !reptul de retenie apare ca o #aranie instituit n ,olosul cruului, ce urmrete scopul de a asi#ura dinamismul transporturilor, precum i de a evita calea liti#iilor, soluie ndelun#at i neconvena"il. 3r,urile sosite n automo"ile, remorci, containere i cisterne intacte cu plom"ele intacte ale e*peditorului, se predau destinatarului tar eontrolul #reutii, strii mr,urilor i numrului de locuri. n celelalte cazuri, veri,icarea #reutii, strii mr,ii i a numrului de locuri este necesar. !ac n timpul veri,icrii la destinaie a #reutii, strii mr,ii i a numrului de locuri se descoper lipsa, alterarea sau vtmarea mr,urilor sau dac aceste circumstane sunt ,i*ate ntr-un act ntocmit pe parcursul transportrii, cruul este o"li#at s determine cuantumul prejudiciului cauzat. @n cazul n care este necesar e,ectuarea e*pertizei pentru constatarea mprejurrilor sus-numite, cruul este o"li#at s invite e*peri. !ac destinatarul re,uz s preia ncrctura, cruul are dreptul s dispun de ea ,r a prezenta primul e*emplar al scrisorii de trsur. Ml poate descrca ncrctura pe contul celui ndreptit s dispun de ncrctur, ,iind o"li#at s o !streze personal sau prin intermediul unui ter. ncrcturile perisa"ile i cele a cror pstrare necesit c/eltuieli disproporionale pot ,i vndute de ctre cru. !estinatarul poate, c/iar i n cazul re,uzului de a prelua ncrctura, s mai cear livrarea acesteia de ctre cru, att timp ct acesta nu a primit o indicaie contrar de la e*peditor sau nu a dispus de ncrctur 7alin. &, an. 1 ( 'od civil5. !estinatarul este o"li#at s primeasc mr,urile sosite n adresa sa i s le > eri,ice su" aspect cantitativ i calitativ. !estinatarul va ,i o"li#at s descarce nr,urile din mijloacele de transport, s scoat dispozitivele de ,i*are i acoperire a

1 +

ncrcturii. !up descrcarea mr,urilor, destinatarul tre"uie s curee automo"ilele i containerele. !estinatarul este o"li#at, de asemenea, s ac/ite ta*ei de transport restant i s restituie cruului c/eltuielile suportate n cursul transportrii ncrcturii. e' & punderea con$orm contractului de tran port auto de !ncrcturi. @n caz de nee*ecutare sau e*ecutare necorespunztoare a o"li#aiilor nscute din contractul de transport auto, se an#ajeaz rspunderea su"iectelor. Oimitarea sau nlturarea rspunderii cruului poate avea loc numai n cazurile i condiiile prevzute de le#e 7alin. $, art. 1 0 'od civil5. & punderea e-peditorului i a de tinatarului. E*peditorul rspunde pentru pierderea, distru#erea sau deteriorarea ncrcturii, precum i pentru alte prejudicii datorate2 - ,olosirii unui am"alaj necorespunztor. ?otrivit art. ++8 'od civil, e*peditorul rspunde pentru prejudiciul cauzat prin am"alarea necorespunztoare a ncrcturii, dac aceste de,iciene nu erau evidente i dac nu erau cunoscute la preluare de cru, ,r ca acesta s ,ac rezerve; - nerespectrii normelor te/nice de ncrcare, ,i*are i stivuire a mr,ii n mijlocul de transport. E*peditorul va rspunde pentru prejudiciul cauzat prin indicarea n scrisoarea de trsur a unor date eronate, ine*acte sau incomplete, precum i cel cauzat prin erori sau prin caracterul incomplet al documentelor ane*ate la scrisoarea de trsur. E*peditorul va rspunde pentru neprezentarea mr,urilor la transportare. ?entru reinerea vinovat a mijloacelor de transport prezentate pentru ncrcare 7descrcare5 peste termenul sta"ilit, e*peditorul sau destinatarul va ac/ita cruului amend pentru ,iecare minut de staionare neproductiv n mrimea sta"ilit n contract. & punderea cruului. 'ruul care a primit ncrctura la transport i scrisoarea de trsur este rspunztor de e*ecutarea transportului pe ntre#ul parcurs, din momentul primirii n punctul de e*pediie i pn la cel al eli"errii la destinaie. Epre deose"ire de le#islaia precedent, care prevedea an#ajarea rspunderii cruului numai n cazurile i mrimea prevzut de le#e, su" sanciunea nulitii clauzelor ndreptate spre modi,icarea unei asemenea rspunderi, actuala le#islaie a permis prilor s sporeasc rspunderea cruului i s e*tind cazurile prevzute de le#e n care rspunderea acestuia se an#ajeaz. 'u toate acestea, prile sunt pro/i"ite s dero#e de la prevederile 'odului civil, care se re,er la e*onerarea cruului de rspundere, precum i limitarea rspunderii acestuia. 'on,orm art 1 0 'od civil, cruul rspunde pentru distru#erea, pierderea total sau pariala ori pentru deteriorarea ncrcturii, n msura n care distru#erea, pierderea sau deteriorarea a avut loc ntre momentul prelurii i cel al livrrii, precum i pentru depirea termenului de livrare. 'ruul este inut s repare prejudiciul cauzai n rezultatul nee*ecutrii altor o"li#aii contractuale. !up cum putem o"serva, mai nti de toate, cruul rspunde pentru distru#erea, pierderea total sau parial a ncrcturii, precum i pentru deteriorarea ei. @n conte*tul dat, termenul pierdere are un sens mai lar#, incluznd, n a,ara di,erenelor cantitative, rtcirea sau predarea ei altei persoane dect adevratului destinatar. 11

>J?ierderea este total cnd mar,a n-a ,ost predat destinatarului, a ,ost distrus sau ,urat, cnd lipsete ntre#ul transport. ?ierderea este parial n cazul lipsei unei pri, a unor colete sau loturi din totalul ncrcturii sau a unei pri din coninutul coletului. 'el ndreptit s dispun de ncrctur 7e*peditorul sau destinatarul5 poate considera pierdut ncrctura, ,r a mai ,i nevoit s aduc alte pro"e, dac aceasta n-a ,ost livrat n decurs de treizeci de zile de la termenul de livrare, iar dac nu s-a convenit un asemenea termen, n decurs de aizeci de zile de la preluarea ncrcturii de ctre cru 7art. 1 11, alin. 1 'od civil5. 'redem c aceste termene sunt e*a#erat de mari i nu pot ,i aplicate n special n transportul ur"an i su"ur"an. Eunt mai reale termenele, n care ncrctura poate ,i considerat pierdut, prevzute n art. (&, alin. $ din 'odul transporturilor auto. ?otrivit acestuia, e*peditorul sau destinatarul pot considera ncrctura pierdut i cere repararea prejudiciului, dac nu au ,ost eli"erate la cererea lui - n transportul ur"an i su"ur"an - n decurs de 1 zile de la data primirii mr,ii @a transport. 'el ndreptit s dispun de ncrctur, poate cere n scris, la primirea desp#u"irii pentru ncrctura pierdut, s ,ie imediat noti,icat dac ncrctura va ,i re#sit n decurs de un an de la plata desp#u"irii. -ceast cerere tre"uie con,irmat n scris de ctre cru. @n cazul n care cel ndreptit sa dispun a ,ost noti,icat despre re#sirea ncrcturii, el are dreptul n decurs de treizeci de zile de la data primirii noti,icrii s cear ca ncrctura s-i ,ie livrat. -cest drept poate ,i e*ercitat cu condiia c cel ndreptit s dispun de ncrctura va ac/ita cruului toate plile a,erente transportului, i va restitui desp#u"irea primit. n cazul pierderii totale sau pariale a ncrcturii, precum i n cazul distru#erii ei, cruul repar prejudiciul n mrimea valorii reale. ?entru deteriorarea ncrcturii cruul pltete o desp#u"ire e#al cu diminuarea valorii ei 7art. 1 1. 'od civil5. !esp#u"irea calculat n cazul deteriorrii ncrcturii nu poate s depeasc suma care ar ,i tre"uit pltit n situaia pierderii totale. !esp#u"irea se va calcula n ,uncie de valoarea ncrcturii la locul i n momentul prelurii. Naloarea ncrcturii se determin n "aza preului la "urs, iar n iipsa unui asemenea pre, n "aza preului de pia, sau n lipsa unor asemenea preuri, dup preul o"inuit al "unurilor avnd aceleai caracteristici 7an. 1 1( 'od civil5. !ac valoarea ncrcturii a ,ost declarat de ctre e*peditor i nscris n scrisoarea de trsur, atunci desp#u"irea se determin n ,uncie de aceast valoare. !esp#u"irea pentru pierderea, distru#erea sau deteriorarea ncrcturii poate depi valoarea ei dac e*peditorul a nscris n scrisoarea de trsur, contra unui supliment la ta*a de transport, suma care reprezint pentru el interesul ca ncrctura s nu ,ie pierdut, distrus sau deteriorat. n a,ar de plata desp#u"irilor pentru pierderea sau deteriorarea ncrcturii, cruul va ,i o"li#at s restituie ta*ele de transport, ta*ele vamale i alte c/eltuieli a,erente transportului, i anume2 n cazul pierderii totale a ncrcturii - n ntre#ime; n cazul pierderii pariale - n parte. 'ruul va rspunde de asemenea pentru depirea termenului de transportare i ncrcturii. ?entru ntrzierea transportrii ncrcturii la punctul de destinaie ;ruul poart rspundere n mrime de 1 \ a ta*ei de transport i este o"li#at si repare prejudiciul cauzat 7alin. &, art. 1 0 'od civil5. !esp#u"irea pentru 111

prejudiciul cauzal ast,el nu poate depi valoarea transportului. !esp#u"iri mai mari pot ,i pretinse doar atunci cnd un interes special n privina livrrii la timp este consemnat n scrisoarea de trsur potrivit art. 1 1) 'od civil. ;ermenul de livrare se consider depit atunci cnd ncrctura nu a ,ost livrat n cursul termenului convenit sau. n. cazul n care nu s-a convenit asupra unui termen, cnd durata e,ectiv a transportului, cu luarea n consideraie a mprejurrilor, depete durata care poate ,i acordat, n mod rezona"il unui cru dili#ent. n msura in care e*peditorul sau destinatarul au dovedit e*istena prejudiciului, cruul se prezumeaz vinovat pentru pierderea, deteriorarea sau distru#erea ncrcturii. ?otrivit art. 1 8 'od civil, cruul este e*onerat de rspundere n cazul n care demonstreaz c pierderea, deteriorarea sau depirea termenului de transportare se datoreaz2 a5 vinoviei celui ndreptit s dispun de ncrctur We*peditorului sau destinatarului5. 'ruul se va e*onera de rspundere dac va dovedi c prejudiciul a aprut ca urmare a nendeplinirii o"li#aiilor de ctre e*peditor sau destinatar, cum ar ,i2 meniuni #reite n scrisoarea de trsur, nerespectarea re#ulilor te/nice de ncrcare i ,i*are etc; "5 indicaiilor celui ndreptit s dispun de ncrctur, dac nu au ,ost provocate de cru. @ndicaiile persoanei ndreptite s dispun de ncrctur cu privire la modi,icarea destinatarului sau a punctului de destinaie pot prejudicia ncrctura, o"li#ndu-1 la repararea daunei; c5 unui viciu propriu al ncrcturii. Este vor"a despre predarea @a transport a unei ncrcturi care necesit luarea unor msuri speciale de pstrare i deplasare, ,apt necunoscut cruului; d5 perisa"ilitii naturale a ncrcturii. Oipsa ncrcturii se poate produce ca urmare a perisa"ilitii naturale a unor mr,uri. Normele perisa"ilitii naturale pentru toate cate#oriile de mr,uri sunt sta"ilite n Botrrea cu privire la apro"area normelor perisa"ilitii naturale i a @nstruciunii privind aplicarea lor din $ septem"rie 1++)1 R; e5 reprezentantul clientului a nsoit ncrctura. ?otrivit art. 1 8, alin $ 'od civil, cruul este e*onerat de rspundere dac pierderea, deteriorarea sau distru#erea ncrcturii este datorat uneia sau mai multora din mprejurrile de mai jos 7prezumia nevinoviei cruului52 a5 utilizarea unor ve/icule desc/ise, ,r prelat, dac aceast utilizare a ,ost convenit e*pres i consemnat n scrisoarea de trsur. !ac mr,urile sunt prevzute a ,i transportate n ve/icule nc/ise dar se transport n ve/icule desc/ise, rspunderea revine prii care a ales mijlocul respectiv 7n special e*peditorului5; "5 lipsa sau de,ectele am"alajului. !up cum am menionat mai sus, mr,urile care necesit am"alaj tre"uie prezentate ntr-un am"alaj corespunztor, care ar asi#ura transportarea i strmutarea lor ,r deteriorri sau pierderi. ?redarea ncrcturii ntr-un am"alaj necorespunztor sau cu de,ecte eli"ereaz cruul de rspundere dac aceste de,iciene nu au putut ,i o"servate de ctre cru la %R 3onitorul o,icial al 13.-1++0.-nr. &&-&$. 11&

printirea mr,ii. !up cum tim, n cazul n care constat e*istena unor de,eciuni la am"alaj, cruul poate re,uza primirea ncrcturii sau poate- nscrie rezervele sale n scrisoarea de trsur. !ac nu a procedat n acest ,el, cruul, pentru a ,i e*onerat de rspundere, tre"uie s dovedeasc c pierderea sau deteriorarea mr,ii se datoreaz strii am"alajului, care nu a putut ,i o"servat dup aspectul su e*terior 7vicii ascunse ale am"alajului51$$; c5 manipularea, ncrcarea, aranjarea sau descrcarea ncrcturilor au ,ost e,ectuate de ctre client, destinatar sau ter care acioneaz pentru client sau destinatar. -cest punct constituie un caz particular de mani,estare a vinoviei e*peditorului sau destinatarului, re,erindu-se la nerespectarea normelor te/nice de ncrcare, ,i*are sau stivuire a ncrcturii. Nu credem c este justi,icat instituirea de ctre le#iuitor a prezumiei de nevinovie a cruului atunci cnd ncrctura a ,ost pierdut sau deteriorat ca urmare a mprejurrilor sus-numite. @n asemenea situaii, anume cruul ar tre"ui s pro"eze nevinovia sa pentru a ,i e*onerat de rspundere; d5 pa#u"ele sunt rezultatul caracteristicilor naturale ale anumitor ncrcturi, din cauza crora acestea din urm au ,ost e*puse pieirii totale sau pariale ori deteriorrii, in special prin rupere, coroziune, alterare interioar, uscare, vrsare, pierdere normal n #reutate sau atacului insectelor ori roztoarelor. 'aracteristicile naturale deose"ite ale unor mr,uri a,ecteaz inte#ritatea ncrcturii, nectnd la msurile luate de cru, i de aceea acesta se e*onereaz de rspundere n acest caz. e5 transportarea animalelor vii. 'ruul nu poate invoca dispoziiile sus-numite, care e*clud sau limiteaz rspunderea sa ori rstoarn sarcina pro"ei, dac prejudiciul a ,ost cauzat intenionat sau din culp #rav 7art. 1 1+ 'od civil5. 'ircumstanele care pot servi ca temei pentru atra#erea @a rspundere a cruului, e*peditorului sau destinatarului se con,irm prin nscrieri ,cute n scrisoarea de trsur i acte de ,orm sta"ilit 7art. 11. 'odul transporturilor auto5. ). Contractul de tran"port 8erov$ar de ,ncrctur$ 'ontractul de transport ,eroviar de ncrcturi, n a,ar de ,aptul c este e*ecutat de ctre calea ,erat 7ntreprindere de stat monopolist in acest domeniu5, prezint particulariti i su" aspectul re#lementrii juridice. Oa moment nu e*ist un act normativ special care ar re#lementa relaiile aprute n procesul transportrii incrcturilor pe calea ,erat, ele ,iind re#lementate numai de ctre normele de drept comun ce se conin n 'odul civil, aplica"ile tuturor tipurilor de transport de ncrcturi. -ceste norme nu sunt su,iciente, deoarece nu le,lect speci,icul transportului ,eroviar. @n aceste condiii, se impun dou soluii2 ,ie aplicarea normelor prin analo#ie, ,ie recur#erea la un act normativ al ,ostei P1EE, i anume la Etatutul cilor ,erate a P1EE din ) aprilie 1+)( 7n continuare - Etatut5 R . -cceptarea celei de a doua soluie se justi,ic prin ,aptul c acest Etatut este aplica"il n prezent de ctre instanele noastre de judecat n procesul soluionrii
&$ &(

D/. 6ilip. Ap. cit., p. 1$8. Netile-. 1+)(.-nr. ..

11$

liti#iilor nscute d i n contractul de transport ,eroviar de ncrcturi. Etatutul respectiv poate i'J aplicat pe teritoriul 1. 3oldova prin prisma p. ) din !eclaraia suveranitii 1. 3oldova1R., care prevede c actele normative unionale n vi#oare ce contravin suveranitii 3oldovei se suspend. 'onsiderm c acest Etatut nicidecum nu a,ecteaz suveranitatea 1. 3oldova i urmeaz a ,i aplicat n msura n care nu contravine re#lementrilor naionale. @n "aza contractului de tran port $eroviar de !ncrcturi calea ,erat se o"li# s transporte mr,urile ncredinate de e*peditor n punctul de destinaie i s le eli"ereze persoanei mputernicite de a le primi, iar e*peditorul se o"li# s plteasc ta*a sta"ilil 7pct. $0 Etatut5. 'a i alte contracte de transport de ncrcturi, coniractul de transport ,eroviar este un contract consensual, sinala#matic i cu titlu oneros. n continuare ne propunem s analizm particularitile speci,ice contractului de transport ,eroviar de ncrcturi, ,r a repeta re#lementrile comune tuturor tipurilor de contracte de transport de ncrcturi. 'ontractul de transport ,eroviar de ncrcturi se nc/eie n ,orm scris, acordul de voin al prilor concretizndu-se ntr-un document de ,orm sta"ilit - cri oare de tr ur. ?entru nc/eierea contractului de transport e*peditorul de mr,uri prezint cruului comand. @n a,ar de scrisoarea de trsur, n transportul ,eroviar se mai ntocmete un document special, numit c%itan de mr$uri. '/itana de mr,uri se eli"ereaz de ctre cru e*peditorului i atest primirea ncrcturii la transport 7pct. $8 Etatut5. E*peditorul este o"li#at s predea ncrctura la transport n locui, timpuY i cantitatea prev9ut de contract. E*peditorul este o"li#at s ncarce mr,urile n urmtoarele cazuri2 a5 atunci cnd ncrcarea se ,ace pe liniile de uzin; "5 atunci cnd ncrcarea se ,ace n #ar sau alte locuri special amenajate ale cii ,erate, ,iind vor"a despre mr,uri periculoase sau perisa"ile, mr,uri #rele 7uniti peste . G#5, precum i cele care se transport n vra,, vrac, turnate. n celelalte cazuri ncrcarea mr,ii se ,ace de ctre calea ,erat 7pct. (. Etatut5. nainte de ncrcare e*peditorul este o"li#at s veri,ice dac mijlocul de transport este corespunztor unei "une transportri. -ceast o"li#aie i revine e*peditorului atunci cnd ncarc mr,urile, precum i atunci cnd ncrctura urmeaz a ,i transportat n containere, cisterne, indi,erent de ,aptul cine o ncarc 7alin. ., pct. () Etatut5. E*peditorul veri,ic utilitatea mijlocului de transport n sens comercial. ?rin utilitate comercial nele#em aa o stare a mijlocului de transport care asi#ur transportarea ncrcturii ,r pierderi sau deteriorri . n cazul n care depisteaz careva vicii vdite ale mijlocului de transport, e*peditorul are dreptul s re,uze ncrcarea mr,urilor. E*peditorul este o"li#at s ncarce mr,urile ntr-un volum nu mai mic dect norma te/nic. Norma te/nic de ncrcare este cantitatea optimal de mr,uri care poate ,i ncrcata n mijlocul de transport respectiv. n cazul lipsei normei te/nice e*peditorul este o"li#at s ncarce mr,urile, ,olosind ntrea#a capacitate a mijlocului de transport. Nerespectarea o"li#aiei de ncrcare pn la norma te/nic
l&i

Botrrea parlamentului 13 din &$ iunie 1++ 99Netile.-1++ .-nr. 8. 1&) Ko33eB;apn,i K LcianL 5Kejie$B"i* aopor '''? 7Don. pea. 7 3ocKMa, 1+8), p. %$. 6.M. -c;anoM'Koro. -

11(

, are drtspt consecin ta*area pentru ntre#ul volum al mijlocului de transport, cu e*cepia cazului cnd natura mr,ii nu permite ,olosirea ntre#ii capaciti. Nu se admite nici depirea limitelor de ncrcare. Euprancrcarea atra#e o"li#aia e*peditorului de a descrca suprancrctura, la cererea cruului ncrcnd mr,urile, e*peditorul tre"uie s le stivuiasc, s le ,i*eze i consolideze, ,olosind instalaii proprii. -ceste instalaii se eli"ereaz destinatarului mpreun cu ncrctura. E*peditorul tre"uie s determine cantitatea ncrcturii predate spre transportare, indicnd-o n scrisoarea de trsur. !ac ncrctura necesit am"alaj, e*peditorul tre"uie s-o prezinte ntr-un am"alaj corespunztor, care ar asi#ura transportarea i strmutarea ei ,r deteriorri sau pierderi. @n cazul cnd ncrctura se transport n va#oane acoperite, containere sau cisterne, dup ncrcarea mr,urilor e*peditorul este o"li#at s aplice pe sistemul de nc/idere plom"e proprii. ?lom"ele tre"uie aplicate ast,el, nct s nu permit nlocuirea sau violarea lor ,r urme vizi"ile. @nte#ritatea plom"elor la destinaie atest ,aptul c cruul a asi#urat inte#ritatea ncrcturii1&0. !ac mr,urile sunt transportate n mijloace de transport desc/ise, e*peditorul tre"uie s le marc/eze ast,el, nct sustra#erea lor s nu ,ie posi"il @ar urme vizi"ile. E*peditorul este o"li#at s ntocmeasc i s prezinte cruului scrisoarea de trsur, documentele care nsoesc ncrctura, s ac/ite ta*a de transport. n timpul transportrii ncrcturii e*peditorul poate ,i o"li#at s pun la dispoziia cruului un nsoitor n cazul transportrii unor mr,uri care necesit n#rijiri speciale in cursul transportrii. E*peditorul are de asemenea dreptul s modi,ice contractul prin modi,icarea destinatarului n condiiile prevzute de 'odul civil. 'ruul este o"li#at s pun la dispoziia e*peditorului mijlocul de transport comandat. 'ruul tre"uie s-1 ntiineze pe e*peditor despre prezentarea mijlocului de transport cu cel puin dou ore nainte, iar atunci cnd ncrcarea se ,ace n #ar, este o"li#at s ncarce mr,urile, e,ectund toate operaiunile a,erente ncrcrii 7cntrirea, ,i*area, stivuirea, consolidarea, plom"area ctc5. 'ruul este o"li#at s transporte ncrctura pe ruta sta"ilit sau pe ruta cea mai scurt n termenul sta"ilit. Oa punctul de destinaie cruul este o"li#at s identi,ice destinatarul i s-1 ntiineze despre sosirea ncrcturii. ?otrivit pct. .8 Etatut cruul este o"li#at s-1 ntiineze pe destinatar despre sosirea ncrcturii n ziua sosirii, dar nu mai trziu de ora dousprezece a zilei urmtoare. !ac descrcarea ncrcturii se ,ace n #ar, o"li#aia de descrcare i aparine cruului; n celelalte cazuri destinatarul va ,i o"li#at s descarce mr,urile. Oa punctul de destinaie cruul este o"li#at s veri,ice cantitatea, #reutatea i starea ncrcturii n cazurile2 a5 sosirii ncrcturii n mijloace de transport deteriorate, cu plom"e deteriorate sau cu plom"ele unei staii intermediare; "5 sosirii ncrcturi cu semne vizi"ile de pierdere sau deteriorare, dac transportarea s-a ,cut n mijloace de transport desc/ise sau n mijloace de transport nc/ise tar plom"e; c5 sosirii unor mr,uri perisa"ile cu nclcarea termenului de transportare sau a re#imului de temperatur; d5 sosirii mr,urilor ncrcate de cru.
.27

;paBcnop;BA3L Lc;aML Kejie$Bi.i* aopor ?H$F lJ JojM.M. IlaB-peca. - 3ocKMa, 1++8, p. ) .


K

;.E. -EAMAB ,

11.

!ac n procesul veri,icrii #reutii, cantitii sau a strii ncrcturii se va constata pierdere;Y sau deteriorarea ei ori dac aceste mprejurri au ,ost sta"ilite printr-un act comercial ntocmit n cursul transportrii, staia de la punctul de destinaie este o"li#at s determine cuantumul prejudiciului cauzat 7pct. )) Etatut5. !estinatarul este o"li#at s primeasc ncrctura sosit n adresa sa, s o e*amineze su" aspectul cantitii, #reutii i a strii, s plteasc ta*a de transport restant i alte pli a,erente transportului. !estinatarul poate re,uza primirea ncrcturii numai atunci cnd calitatea ei, n rezultatul deteriorrii, care a avut loc din vina cruului, s-a sc/im"at ntr-att, nct se e*clude posi"ilitatea ,olosirii ei dup destinaie. @n ce privete rspunderea prilor pentru nee*ecutarea sau e*ecutarea necorespunztoare a o"li#aiilor contractuale, se vor aplica re#ulile de drept comun ce se conin n 'odul civil 7vezi rspunderea prilor con,orm contractului de transport auto de ncrcturi5. mprejurrile care pot servi ca temei pentru an#ajarea rspunderii cruului, destinatarului sau e*peditorului se con,irm prin acte comerciale sau acte de ,orm #eneral ntocmite de staiile cit ,erate 7pct. 1)8 Etatut5. 'alea ,erat ntocmete act comercial sau act de ,orm #eneral din o,iciu, dac constat nclcarea prevederilor contractuale sau la cererea e*peditorului sau destinatarului. E*peditorul sau destinatarul nu particip la ntocmirea actului comercial, acesta ,iind deci un act unilateral, soluie criticat n literatura de specialitate1&8. +. Contractul de tran"port mar$t$m de ,ncrctur$ a' Noiunea Mi $ormele contractului de tran port maritim. ;ransportul maritim de ncrcturi se clasi,ic n dou cate#orii, i anume2 a5 tran port cu nave de linie 7denumit i transport maritim n comun5. -cest transport are un caracter re#ulat i permanent ntre anumite porturi de e*pediere i destinaie, dup un orar i itinerar presta"ilit, cunoscut de clientel. 3r,urile care se transport cu navele de linie sunt n loturi mici i nu necesit ,olosirea ntre#ii capaciti a navei @n cazul transportului maritim n comun cruii tre"uie s ,ac pu"lice tari,ele i condiiile de transport maritim, i, ca urmare a acestui ,apt, sunt o"li#ai s recepioneze orice mar,a dac sunt spaii li"ere i dac mar,a respectiv poate ,i transportat iar a prejudicia mr,urile primite anterior 7art. 1$( 'odul navi#aiei maritime comerciale5. A alt consecin care decur#e din caracterul pu"lic al transportului n comun l o"li# pe cru s nu acorde pre,erin unei persoane la recepionarea mr,ii i la sta"ilirea condiiilor de tra,ic. "5 tran port cu nave tramp. -cest transport este un transport nere#ulat, ,r porturi de e*pediere i destinaie cunoscute dinainte, nu are un itinerar i orar presta"ilit. ?rin c o n t r a c t u l de t r a n s p o r t m a r i t i m de m r , u r i , cruul se o"li# s transporte spre portul de destinaie mr,urile ncredinate de e*peditor i s le predea persoanei le#al mputernicite pentru a le primi
1&8

Ko33eB;apBB K LcniML FKejie$B"i* jiopor '''?9 Qlon, pe,n. 6.M. -c;aBAM'Koro, p. $8(. 11)

7destinatarului5, iar e*peditorul sau navlositorul se o"li# s ac/ite pentru aceasta ta*a convenit, denumit navlu 7art. 1$8 'odul navi#aiei maritime comerciale5. 'orespunztor celor dou ,orme de transport 7de linie i tramp5, contractul de transport maritim de mr,uri poate ,i nc/eiat n una din urmtoarele ,orme2 1. A prim ,orm este cea a contractului de tran port maritim propriu-zi , adic pentru transporturile e*ecutate cu nave de linie. n acest caz mr,urile se predau la transport ,r condiia nc/irierii navei sau a unei ncperi din ea. &. A alt ,orm a contractului de transport maritim este aceea a contractului de navlo ire, prin care armatorul pune la dispoziia navlositorului pentru transport o nav, pri din ea sau o ncpere. ?otrivit alin. &, art. 1$8 din 'odul navi#aiei maritime comerciale, contractul de transport maritim poate ,i nc/eiat cu stipularea nc/irierii 7navlosirii5 navei n ntre#ime, a unei pri din ea sau a anumitor spaii pentru transportul de mr,uri 7c/arter5. 'on,orm contractului de navlosire, armatorul se o"li# s pun la dispoziia navlositorului contra plat 7navlu5 nava pentru o anumit perioad n vederea transportului de mr,uri, de pasa#eri sau n alte scopuri ce in de domeniul navi#aiei comerciale 7art. & . 'odul navi#aiei maritime comerciale5. 'ontractul de navlosire poate ,i n unele situaii contract de nc/iriere 7art. & . 'odul navi#aiei maritime comerciale5, iar n alte situaii contract de transport 7alin. &, art. 1$8 'odul navi#aiei maritime comerciale5. -cesi ultim contract de navlosire-transport ntrunete att caracteristicile unui contract de nc/iriere, ct i ale unui contract de transport, ntruct mr,urile se transmit spre transport cu condiia nc/irierii navei sau a unei ncperi din ea1&+. 'ontractul de navlosire, care este numai contract de nc/iriere, poate ,i nc/eiat n una din urmtoarele ,orme2 a5 contract de navlo ire pe timp 7time c/arter5. @n cazul dat armatorul se o"li# s pun la dispoziia navlositorului nava n "un stare de navi#a"iltate, pe un termen determinat pentru a transporta mr,uri sau persoane. -rmatorul suport c/eltuielile le#ate de ntreinerea navei i a ec/ipajului. Navlositorul e,ectueaz con,orm contractului - e*ploatarea navei, are dreptul s nc/eie n nume propriu contracte de transport maritim i este responsa"il pentru oale o"li#aiunile ce decur# din conosamentele semnate de cpitanul navei; "5 contract de navlo ire a navei nude 7"are"oat c/arter5. @n situaia respectiv armatorul nc/iriaz navlositorului nava neutilat i ,r ec/ipaj. Nava intr n #estiunea administrativ i economic a navlositorului. Navlositorul ec/ipeaz nava, suport c/eltuielile le#ate de ntreinerea navei i a ec/ipajului. 'ontractul de navlosire, care este numai contract de nc/iriere a navei, include urmtoarele date2 denumirea prilor; scopul contractului; denumirea navei; parametrii te/nici i comerciali ai navei; zona de navi#a"ilitate2 mrimea navlului; termenul contractului; locul de preluare i de predare a navei 7art. & 8 'odul navi#aiei maritime comerciale5. 1aporturile dintre armator i navlositor sunt concretizate n contractul c/arter sau alt document scris, cele dintre e*peditor i cruul cu nave de linie, n

1&+

1. Etoian, 1. ?encea, O. Mrotac. ;e/nici de comer internaional. - Mucureti, 1++&, p. $ 1.

110

contractul de transport, precum i, n am"ele cazuri, n conosament 1 . !ac n cazul contractului c/arter conosamentul re#lementeaz relaiile dintre cru i destinatar, n ca9ul contractului de transport maritim el re#lementeaz i raporturile cruului cu e*peditorul de mr,uri. -st,el, potrivit art. 1( 'odul navi#aiei maritime comerciale, raporturile dintre transportator i destinatarul mr,urilor care nu este parte la contractul de transport se speci,ic n conosament. 'lauzele c/arterului sunt o"li#atorii pentru destinatar numai dac n conosament s-a ,cut trimitere la ele. 'ondiiile conosamentului ce se re,er la raporturile dintre transportator i navlositor se aplic n cazul n care nu vin n contradicie cu clauzele c/arterului. Cono amentul este o adeverin semnat de cru sau de persoana mputernicit 7cpitanul navei5, prin care se dovedete c mr,urile indicate n acest document au ,ost ncrcate pe nav pentru a ,i transportate n puntul de destinaie n scopul de a ,i predate persoanei nominate sau posesorului conosamentului. 'onosamentul are urmtoarele ,uncii2 a5 dovedete c mr,urile indicate n conosament au ,ost recepionate pentru a $i transportate; "5 este dovada nc/eierii contractului de transport maritim; c5 este un titlu reprezentativ al mr,urilor care se transport pe nav. ?osesorul conosamentului este considerat proprietar al ncrcturii. ?otrivit art. 1($ 'odul navi#aiei maritime comerciale, n conosament se vor indica o"li#atoriu2 denumirea navei i a cruului, sediul lui; locul i data primirii sau ncrcrii mr,urilor de ctre transportator; - numele e*peditorului i sediul lui; locul de destinaie al mr,urilor sau, n cazul c/arterului, locul de destinaie sau direcia navei, - numele destinatarului sau meniunea eli"errii conosamentului =la ordinul e*peditorului sau destinataruluiR, ori meniunea eli"errii conosamentului =la purttorR; - denumirea mr,urilor, mrcile aplicate pe ele, #reutatea sau cantitatea e*primat n alt mod, aspectul e*terior i calitile speci,ice; navlul i cine urmeaz s-1 plteasc; - data i lotul ntocmirii conosamentului, numrul de e*emplare. @n ,uncie de procedura de transmitere deose"im conosament nominativ, la ordin i la purttor. @n conosamentului nominativ se menioneaz numele destinatarului, i acesta urmeaz a ,i transmis unei tere persoane prin andosare nominal n ,olosul persoanei numite sau n alte modaliti respectnd re#ulile cesiunii de crean, cu noti,icarea cpitanului navei. n cazul conosamentului la ordin, se nscrie n coninutul lui ,ormula =eli"erai mr,urile persoanei indicate sau, la ordinul ei, altei persoaneR. ;ransmiterea acestui conosament se tace prin nscrierea pe versou a noului proprietar, procedur denumit andosare.

no

D/.6ilip. Ap.cit ,p. &...

118

'onosamentul la purttor nu conine meniuni cu privire la destinatar, mr,urile urmnd a ,i eli"erate posesorului conosamentului. ;ransmiterea lui se ,ace printr-o simpl nmnare. n ,uncie de continuitatea transportului, distin#em21$1 a5 conosamentul cu trans"ordare. Ee re,er la loturi mici de mi ,uri, care urmeaz a ,i duse pn ntr-un anumit port, de unde urmeaz s ,ie preluate de alte nave; "5 conosamentul ,r trans"ordare. Ee re,er la transportul direct din portul de e*pediie la cel de destinaie, tar ,olosirea unui port intermediar n care mar,a s ,ie trans,erat pe alt nav. !in punct de vedere al strii mr,ii sau a am"alajului speci,icate n conosament, deose"im2 a5 cono ament curat, care presupune ine*istena vreunei nere#uli cu privire la mar,a sau am"alajul acesteia; "5 cono amentul ptat au murdar conine meniuni privind starea necorespunztoare a mr,ii sau a am"alajului. b' Coninutul contractului de tran port maritim. & punderea prilor. !in contractul de transport rezult o"li#aia cruului de a pune la dispoziia e*peditorului 7navlositorului5 nava sta"ilit n "un stare de navi#a"ilitate, adic s reziste la navi#aia i riscurile pe care le implic parcur#erea rutei sta"ilite 7art. 1(+ 'odul navi#aiei maritime comerciale5. ?n la sosirea navei n portul de ncrcare, comandantul navei tre"uie s ntiineze e*peditorul despre ziua apro*imativ a sosirii, pentru ca ultimul s pre#teasc mar,a pentru ncrcare. !up acostarea navei n port, cruul tre"uie s noti,ice n scris e*peditorul ca nava este #ata de ncrcare. E*pedierea noti,icrii atest c nava este #ata de ncrcare din toate punctele de vedere i c cruul i-a ndeplinit toate o"li#aiile ce-i reveneau pentru a ncepe e*ecutarea contractului de transport. n momentul acceptrii noti,icrii de ctre e*peditor 7ncrctor5 ncepe a cur#e termenul de ncrcare, denumit timpul talii. Etaliile se sta"ilesc numai n cazul contractelor de navlosire, nu i n cel al contractelor de transport cu nave de linie. ;impul stalii se determin n contract prin acordul prilor, iar n lipsa unui ast,el de acord, prin uzanele portului de ncrcare 7art. 1.( 'odul navi#aiei maritime comerciale5. Etaliile se calculeaz n zile, ore i minute de munc ncepnd cu ziua imediat urmtoare zilei n care a ,ost prezentat noti,icarea privind punerea navei la dispoziie spre ncrcare. ;impul economisit n cadrul staliilor, e*primat n zile sau ore, poart denumirea de zile de despac/. ?entru terminarea ncrcri nainte de e*pirarea staliilor poate ,i sta"ilit navlositorului, prin acordul prilor, o indemnizaie, denumit de pac%. n lipsa unui acord ntre pri, despac/-ul va ,i e#al cu jumtate din ta*a de staionare a navei peste timpul stalii. !up e*pirarea perioadei de stalii, ntre#ul timp necesar pentru nc/eierea operaiunilor de ncrcare, ct i sumele ce se pltesc cruului de ctre ncrctor se numesc contra talii. ?otrivit art. 1.. 'odul navi#aiei maritime comerciale prile pot sta"ili, prin acord, contrastalii, care nseamn timp suplimentar pentru
1$1

O. Dri"incea. !reptul comerului internaional. - '/iinu, 1++<, p. &.(.

11+

continuarea ncrcrii mr,urilor dup e*pirarea staliilor, precum i o indemnizaie de ntrziere, denumit demurrage, ce se cuvine transportatorului pentru staionarea navei !ac lipsete un acord ntre pri, contrastaliile i indemnizaia de ntrziere se sta"ilesc n ,uncie de uzanele portului de ncrcare. !ac dup e*pirarea timpului de contrastalii ncrcarea nu s-a nc/eiat, cruul are dreptul2 a5 s e*pedieze nava n curs, c/iar dac nu toat mar,a a ,ost ncrcat, ncasnd inte#ral navlul; "5 s dispun rmnerea navei pentru ncrcare, ncasnd upercontra talii 7de re#ul mai mult cu . \ dect contrastaliile5. ?otrivit art. 1.1 'odul navi#aiei maritime comerciale, e*peditorul sau uavlositorul plaseaz din contul su mr,urile de-a lun#ul navei. A"li#aia de ncrcare i stivuire i revine cruului, acesta suportnd c/eltuielile a,erente. 'redem c aceast re#ul va ,i aplicat n principal n cazul transportului cu nave de linie, iar n ca9.ul transportului cu nave tramp prile pot dero#a de la ea, ast,el nct i navlositorul poate ,i o"li#at prin contract s ncarce mar,a. E*peditorul sau navlositorul este o"li#at s prezinte toate documentele nsoitoare ale mr,ii i s ac/ite navlul. Navlul se sta"ilete prin acordul prilor, iar n lipsa unui asemenea acord, navlul se calculeaz dup tari,ele n vi#oare n locul i timpul ncrcrii mr,ii 7art. 10$ 'odul navi#aiei maritime comerciale5. 'ruul este o"li#at s transporte ncrctura n termenul i pe ruta sta"ilit, iar dac acestea nu sunt sta"ilite, s le transporte n termene uzuale i pe drumuri de navi#aie o"inuite. Oa punctul de destinaie cruul e*ecut aceleai o"li#aii ca i la cel de e*pediere. 'a i n cazul celorlalte tipuri de transport, cruul rspunde pentru distru#erea, pierderea sau deteriorarea ncrcturii, pentru ntrzierea transportrii ei. dac nu va dovedi e*istena unor mprejurri care l e*onereaz de rspundere. ?otrivit art. $8$ 'odul navi#aiei maritime comerciale, circumstanele care pot servi ca temei pentru rspunderea navlositorul ui, cruului, e*peditorului i destinatarului se constat prin act comercial sau prin alte acte similare. A situaie deose"it e*ist n cazul producerii daunei n rezultatul avariei comune. Ee consider avarie comun sacri,iciul sau c/eltuielile e*traordinare ,cute intenionat i raional pentru salvarea navei, caricului 7ncrctura util a navei5 i navlului de un pericol comun 7art. &81 'odul navi#aiei maritime comerciale5. n ceea ce privete avaria comun, tre"uie de precizat c le#iuitorul ,olosete impropriu termenul de =comuneR, deoarece nu avaria poate ,i caracterizat ca comun, ci contri"uia prilor interesate la acoperirea c/eltuielilor este comun. -st,el, daunele cauzate n urma avariei comune se suport de ctre navlu, nav i carie n mod proporional cu valoarea lor net. ?entru a ,i n prezena avariei comune, tre"uie ndeplinite urmtoarele condiii21$& a5 s e*iste un pericol #rav, actual i iminent care amenin nava sau ncrctura; "5 sacri,iciul tre"uie s ,ie ,cut n mod contient, adic pentru a prentmpina o pa#u" mai mare care amenin nava sau ncrctura; c5 acest pericol s ,ie determinat de mprejurri e*cepionale ce nu sunt proprii unei navi#aii normale. D/. 6ilip. Ap. cit. p. &8..
1$&

1&

(E. Contractul de tran"port aer$an de ,ncrctur$ ;ransportul aerian de ncrcturi prezint particulariti, n primul rnd su" aspectul re#lementrii juridice. Oa moment, nu e*ist un act normativ naional menit s re#lementeze transportul aerian intern de ncrcturi, motiv pentru care se va aplica 'odul aerian al ,ostei P1EE din 11 mai 1+8$ 1$% 7n continuare - 'od aerian5 prin prisma !eclaraiei suveranitii 1. 3oldova. Uinnd cont de ,aptul c dtran sporturi le aeriene interne sunt cele e*ecutate n limitele teritoriale ale statului nostru, ,r escal pe un aeroport situat pe teritoriul unui stal strin, aplicarea acestui tip de transport i a re#ulilor care l #uverneaz va ,i destul de limitat. !in aceste considerente, credem c mai important este transportul aerian n tra,ic internaional i re#lementrile care se conin n 'onvenia de la '/ica#o privind aviaia civil 1$( din 0 decem"rie 1+(( 7n continuare - 'onvenie5 cu amendamentele corespunztoare. n "aza contractului de transport aerian de ncrcturi cruul se o"li# s transporte mr,urile ncredinate de e*peditor n punctul de destinaie i s le eli"ereze persoanei mputernicite a le primi 7destinatarului5, iar e*peditorul de mr,uri se o"li# s plteasc ta*a de transport con,orm tari,ului sta"ilit. 'ontractul de transport aerian de ncrcturi se nc/eie n ,orm scris prin ntocmirea scrisorii de trsur. Ecrisoarea de transport aerian se ntocmete n trei e*emplare ori#inale i mai multe copii 7n ,uncie de necesitile e*peditorului5. ?rimul e*emplar este destinat cruului, al doilea - destinatarului i al treilea - e*peditorului. 'opiile scrisorii de trsur sunt ,olosite pentru a con,irma primirea mr,ii de ctre destinatar, pentru ndeplinirea ,ormalitilor vamale i realizarea decontrilor. Ecrisoarea de transport aerian tre"uie s cuprind urmtoarele meniuni2 a5 punctele de plecare i de destinaie; "5 denumirea mr,ii, cantitatea i volumul ei, numrul de colete i dimensiunea lor, marcajul i nsuirile speci,ice ale mr,ii; c5 documentele ane*ate la scrisoarea de trsur; d5 denumirea i adresa e*peditorului i a destinatarului; e5 meniuni n le#tur cu modul de plat a ta*elor de transport i a celor accesorii. 'ruul are dreptul s veri,ice veridicitatea acestor meniuni. E*peditorul rspunde pentru e*actitatea datelor privitoare la mar,a nscrise n scrisoarea de trsur i va suporta orice daun pe care o poate aZea transportatorul aerian din cauza declaraiilor ine*acte sau insu,iciente. -a dup cum s-a mai artat, scrisoarea de transport aerian ,ace dovada nc/eierii i coninutului contractului, pe "aza ei e*peditorul putnd e*ercita dreptul de modi,icare a contractului i de prezentare a reclamaii lor cruului. 'ontractul de transport aerian de mr,uri poate avea ,orma unui transport cu aeronavele de linie 7curse re#ulate5 sau a unui transport pe "aza unui contract de navlosire 7c/arter5. @n "aza contractului c/arter 7de navlosire5 navlosantui se o"li# s pun la dispoziia navlositorului, contra plat, toat nava sau o ncpere din ea pentru una sau mai multe curse n scopul transportrii de mr,uri, pasa#eri i "a#aje 7art. 1$( 'od aerian5. 'ruul are o"li#aia s ncarce mar,a pe aeronav la primire i s o descarce la punctul de destinaie. A"li#aia de "az a cruului este de a transporta
J $ Netile P1EE.-1+8$.-nr. ).
u

1. 3oldova a aderat la aceast 'onvenie prin Botrrea parlamentului 1.3. din 1& mai 1++( 993onitorul parlamentului 13.-1++(.-nr...

121

ncrctura ia destinaie, n "une condiii i n termenul sta"ilit. ;ermenul de transportare ncepe a cur#e din momentul primirii ncrcturii la transport i nre#istrrii ei i se nc/eie odat cu eli"erarea mr,ii destinatarului. E*peditorul este o"li#at s prezinte cruului documentul de transport i cele care nsoesc ncrctura, s pre#teasc mar,a pentru transportare i s o pun la dispoziia cruului. E*peditorul este o"li#at anticipat s plteasc ta*a de transport. E*cepional, cruul poate admite plata ta*ei la destinaie, dac e*peditorul #aranteaz plata ta*elor de ctre destinatar. Oa punctul de destinaie cruul are o"li#aia de a aviza i a eli"era mr,urile destinatarului indicat n scrisoarea de trsur. 'ruul rspunde pentru distru#erea, pierderea, deteriorarea ncrcturii, precum i pentru depirea termenului de livrare. Oa acest capitol tre"uie de menionat c prevederile art. 1 11 'od civil, potrivit crora cel ndreptit s dispun poate considera pierdut ncrctura care nu a ,ost livrat n decursul a $ de zile de la e*pirarea termenului de livrare, nu ar tre"ui de aplicat, deoarece n transportul aerian acest termen este prea mare. n acest sens, este mai accepta"il termenul de 1 zile sta"ilit n alin. $, art. 1 1 'od aerian. Pn termen redus e*ist i n le#islaia 1omanici. -st,el, dac ncrctura n-a ,ost livrat n termen de apte zile dup data la tare ar ,i tre"uit s soseasc, destinatarul sau e*peditorul o poate considera pierduii1$.. mprejurrile care pot constitui ca temei pentru an#ajarea rspunderii e*peditorului, cruului sau destinatarului se con,irm prin acte comerciale. 0. Tran"portul succesiv i com%$nat. ?e ln# deplasrile de persoane sau de mr,uri pe care le putem denumi tradiionale, de,inite prin ,olosirea unui mijloc de transport de acelai ,el 7auto, ,eroviar, aerian, maritim5, e*ist i operaiuni de transport mai comple*e la care particip mai multe tipuri de transport. Ele poart denumirea de transporturi succesive i com"inate. -cestea apar su" di,erite ,orme, principalele ,iind urmtoarele1$)2 a5 tran porturi ucce ive i combinate e$ectuate de crui independeni unuR de altul. n aceast situaie deplasarea este e,ectuat de di,erii crui pe4 distane di,erite. 6iecare cru nc/eie cu clientul contracte distincte, e*ecutndu-i o"li#aiile independent. "5 tran porturi ucce ive i combinate e$ectuate prin intermediul unui intermediar 2per oana care pre teaz ervicii de e-pediie'. n acest caz cruii e,ectueaz transportul tot independent unul de altul, pe distanele ce le revin. 'ontractele de tiansport sunt de asemenea multiple i distincte, n ,uncie de numrul cruilor, numai c nc/eierea lor are loc ntre cru Ti e*peditorul clientului. E*peditorul activeaz n raport cu cruii n temeiul contractului de e*pediie pe care l-a nc/eiat cu clientul su. -ceste dou cate#orii de transport nu prezint careva particulariti n ce privete re#imul juridic, ,iecare cru ,iind responsa"il pentru e*ecutarea o"li#aiilor sale distincte.
135 136

D/.6ilip.Ap.ciup. 180. A. 'pn. Ap cit , p.

&+(. 1&&

c5 tran porturi ucce ive i combinate e$ectuate !n temeiul unui document unic de tran port. @n acest caz raporturile apar ntre client i cruii succesivi n "aza unui document unic de transport. 'odul civil ,ace distincie ntre transportul succesiv i cel com"inat. ;ransportul ucce iv este acela care este e,ectuat de mau muli crui care se succed utiliznd acelai mod 7mijloc5 de transport. ;ransportul com"inat este acela n care transportatorii se succed utiliznd di,erite moduri 7mijloace5 de transport 7art. +8& 'od civil5. ;ransportul succesiv i com"inat 7n continuare - transportul succesiv5 prezint anumite avantaje pentru clientela or#anizaiilor de transport. n acest caz e*peditorul este scutit de o"li#aia de a primi ncrctura n punctul de trans"ordare i de a o preda urmtorului cru, de a per,ecta documentele corespunztoare pentru ,iecare tip de transport1$0. !ezavantajul pe care l prezint acest transport este lipsa unei re#lementri detaliate a raporturilor respective, n special a celor care se re,er la or#anizarea activitii cruilor succesivi i a persoanelor care vor e,ectua trans"ordarea ncrcturii. E,ectuarea transportului succesiv presupune e*istena a dou cate#orii de contracte, i anume2 contractul de transport succesiv i acordul nc/eiat ntre cruii succesivi, care re#lementeaz or#anizarea activitii lor n transportul succesiv. !ei art. 1 &$ 'od civil prevede c relaiile dintre cruii succesivi sunt re#lementate de scrisoarea de trsur, credem c e*istena unui contrat de or#anizare a transportului succesiv nc/eiat ntre crui pe un termen ndelun#at ar ,i mai ,avora"il. Epeci,ic pentru transportul succesiv este i o"iectul material al acestuia. n le#tur cu ,aptul c transportul succesiv presupune trans"ordarea ncrcturii 7descrcarea dintr-un mijloc de transport i ncrcarea concomitent n altul5, pot ,i predate spre transportare numai mr,urile suscepti"ile de trans"ordare. -st,el, potrivit pct. 1 & Etatutul cilor ,erate, nu se primesc la transportare n transportul succesiv mr,urile n vrac, vra,, e*plozi"ile i cele otrvitoare. 'ontractul de transport succesiv se nc/eie ntre e*peditor i cruul de la punctul de pornire, denumit operatorul transportului succesiv. -cest operator nc/eie contract de transport succesiv cu e*peditorul, iar apoi de sinestttor atra#e ali crui . !ar prin aceasta nu se epuizeaz cercul participanilor la acest contract. ?otrivit art. 1 &&, alin. & 'od civil, cel de-al doilea cru, precum i orice cru care urmeaz devin, prin preluarea ncrcturii i a scrisorii de trsur, pri n contract, n msura condiiilor sta"ilite n scrisoarea de trsur. 'ruul care preia ncrctura i va nscrie numele i adresa sa pe cel de-al doilea e*emplar al scrisorii de trsur. 'ruul care preia ncrctura de la cruul anterior tre"uie s nmneze acestuia o adeverin de primire datat i semnat. -ceast adeverin prezint importan pentru delimitarea rspunderii cruilor succesivi, deoarece din momentul transmiterii-primirii ncrcturii rspunderea trece la urmtorul cru.
v

ErBa$apoM M.-. ;paBcnop-raoe npaMo2 L<eEBoe noco)Be. - 3ocKMa, 1+++, p. 11$. JJ% ?paK9iaB'Koe npaMo ?A''BB. Bacn. M;opaa. A),l$a;eji"';MeBBoe npuso. 9A;M. pe<. A. B. 'ajiBKAM. - 3ocKMa, 1++0, p. $8 .

1&$

'ruul care primete ncrctura poate s nscrie o"ieciile i rezervele sale n scrisoarea de trnsur i adeverina de primire a ncrcturii n cazul n care depisteaz carev;i de,iciene la ncrctur sau cnd nu are posi"ilitatea s veri,ice e*actitatea datelor din scrisoarea de trsur asupra cantitii i strii mr,ii. A"li#aia do"ndit de cruii succesivi este o o"li#aie solidar, deoarece, potrivit art. 1 && 'od civil, ,iecare din cru rspunde pentru e*ecutarea ntre#ului transport. !ac un cru a pltit desp#u"iri, el are drept de re#res con,orm urmtoarelor re#uli2 a5 dac pierderea sau deteriorarea a ,ost cauzat de un cru, acesta tre"uie sin#ur s suporte desp#u"irile pltite de el sau de un alt cru; "5 dac pierderea sau deteriorarea a ,ost cauzat de doi sau mai muli crui, ,iecare va suporta o parte din desp#u"ire proporional cu partea sa de rspundere. !ac nu se poate de sta"ilit partea de rspundere a ,iecruia, cruii vor rspunde n raport cu partea care @e-a revenit din ta*a de transport. c5 n cazul n care este imposi"il de a sta"ili care din crui rspunde pentru prejudiciu, ,iecare va suporta o parte din desp#u"ire, proporional cu ta*a de transport primit 7art. 1 &. 'od civil5. !ac un cru este n incapacitate de plat, partea care i revine din desp#u"ire i cnre nu a ,ost pltit de el, va ,i suportat de ceilali crui n proporie cu partea ce le revine din ta*a de transport. ?reteniile prin care e*peditorul sau destinatarul cer desp#u"iri pentru pierderea, deteriorarea sau depirea termenului de livrare pot ,i valori,icate numai mpotriva primului cru, a ultimului sau a aceluia care a e*ecutat acea parte a transportului n care s-a produs evenimentul sau ,aptul care a cauzat pierderea, deteriorarea sau ntrzierea. -ciunea poate ,i intentat oricrui cru succesiv, de la care i se ncaseaz inte#ral desp#u"irea. Pltimul, pltind desp#u"irea e*peditorului sau destinatarului, do"ndete o aciune de re#res mpotriva cruului sau cruilor vinovai de cauzarea prejudiciului. 2. Reclama($$ 6$ ac($un$ $zvorte d$n contractul de tran"port ?otrivit art. 1 & 'od civil, n cazul nerespectrii o"li#aiilor contractuale prile sunt o"li#ate s nainteze n preala"il o reclamaie. 1eclamaia constituie o cale procedural o"li#atorie de soluionare preala"il a liti#iilor rezultate din nee*ecutarea sau e*ecutarea necorespunztoare a o"li#aiilor nscute din contractul de transport. Ea apare ca o modalitate de rezolvare operativ a unor pretenii, evitnd instana de judecat, i se soluioneaz de ctre cru ,r a ,i necesar prezena reclamantului. !ac reclamantul se adreseaz n judecat cu aciune, ,r a prezenta n preala"il reclamaie, judectorul va re,uza primirea cererii, iar dac cererea a ,ost primit, ea va ,i scoas de pe rol. 1eciamaia se adreseaz n scris, la ea ane*ndu-se documentul de transport 7scrisoarea de trsur5, precum i cel care atest pierderea, deteriorarea ncrcturii, ntrzierea transportrii ei sau alte nclcri ale contractului de transport 7act comercial sau act de ,orm #eneral5. Oa reclamaiile re,eritoare la pierderea sau deteriorarea ncrcturii se ane*eaz un act care certi,ic costul mr,urilor e*pediate. 1&(

civil nu conine careva re#uli cu privire la locul unde reclamaiile urmeaz a ,i prezentate, ast,el nct ele vor ,i prezentate la sediul cruului. ;otodat, tre"uie s inem cont de ,aptul c n cazul contractului de transport a pasa#erilor i "a#ajelor, n calitate de client apare persoana ,izic consumator de servicii, care ar tre"ui ,avorizat i din punctul de vedere al prezentrii -eclamaiilor i aciunilor. -st,el credem c sunt justi,icate i urineaz a ,i aplicate re#ulile sta"ilite n art. $8$ 'odul navi#aiei maritime comerciale, potrivit cruia reclamaiile a,erente transportului de pasa#eri i "a#aje pot ,i e*puse cruului, portului de plecare sau celui de destinaie, la discreia reclamantului, i pct. 10 Etatutul cilor ,erate, con,orm cruia reclamaiile ce izvorsc din contractul de rransport de cltori i "a#aje pot ,i e*puse staiei de la punctul de pornire sau celei de la punctul de destinaie, la discreia reclamantului. -celeai re#uli se conin i n cazul transportului aerian de persoane i "a#aje. 1eclamaia cu privire la pierderea sau deteriorarea ncrcturii, care pot ,i o"servate la o e*aminare e*terioar, poate ,i prezentat cel trziu la recepionarea ncrcturii. 1eclamaia cu privire la viciile ascunse ale ncrcturii, care nu pot ,i recunoscute la e*aminarea e*terioar, urmeaz a ,i prezentat in termen de apte zile lucrtoare de la data recepionrii ei. n caz de nclcare a termenului de transportare reclamaia se depune n termen de &1 de zile din momentul n care ncrctura a ,ost pus la dispoziia destinatarului 7art. 1 & 'od civil5. Oa calcularea acestor termene nu se ia n consideraie ziua recepionrii i ziua n care ncrctura a ,ost pus la dispoziia destinatarului. 'u prere de ru, 'odul civil nu sta"ilete termene n care reclamaiile urmeaz a ,i e*aminate i soluionate. n aceste mprejurri credem c sta"ilirea termenului de e*aminare a reclamaiei se va ,ace ,ie de ctre reclamant i se va ,i*a in reclamaie ,ie de ctre pri n contract. !ac acest lucru nu s-a ,cut, se vor aplica termenele le#ale sta"ilite n 'odurile i Etatutele de transport respective. -st,el, potrivit art. $80 'odul navi#aiei maritime comerciale, transportatorul este o"li#at s e*amineze n termen de $ luni reclamaiile a,erente transportului maritim i n termen de ) luni cele a,erente transportului mi*t. 'on,orm pct. 10. Etatutul cilor ,erate, calea ,erat este o"li#at s e*amineze reclamaia i s dea rspuns n termen de $ luni, ) luni n cazul preteniilor a,erente transportului mi*t i (. de zile in cazul reclamaiilor cu privire la plata amenzii. !ac reclamaia nu a ,ost soluionat n termenul sta"ilit, a ,ost soluionat parial sau respins, reclamantul se poate adresa instanei judectoreti cu aciune. -ciunea poate ,i naintat n cadrul termenului de prescripie. ?otrivit art.1 &1 'od civil, termenul de prescripie n raporturile de transport este de un an. n cazul inteniei sau culpei #rave termenul de prescripie este de trei ani. ;ermenul de prescripie ncepe a cur#e2 a5 n caz de pierdere parial, de deteriorare a ncrcturii sau de nclcare a termenului de transportare - din ziua predrii ncrcturii destinatarului; "5 n cazul distru#erii sau pierderii totale - n a treizecea zi de la e*pirarea termenului de transportare, iar dac acest termen nu este sta"ilit de pri sau de le#islaie - n cea de a aizecea zi din ziua prelurii ncrcturii de ctre cru.

1&.

!up cum am menionat i anterior, termenul de treizeci de zile, dup e*pirarea cruia ncrctura poate ,i considerat pierdut dac nu a ,ost predat destinatarului, este prea e*a#erat n transportul auto ur"an, su"ur"an i cel aerian. !e aceea, n cazul transportului auto ur"an i su"ur"an termenul de prescripie ar tre"ui s nceap a cur#e n a zecea zi din momentul prelurii ncrcturii de ctre cru la punctul de e*pediie, iar n cazul celui aerian - n a zecea zi din momentul n care ncrctura urma s ,ie predat destinatarului. c5 @n toate celelalte cazuri - n ziua e*pirrii unui termen de trei luni de la data nc/eierii contractului de transport. 3. Contractul de tran"port de cltor$ 6$ %a5a=e a' Noiunea, caracterele juridice i !nc%eierea contractului de tran port a cltorilor. ?rin contractul de transport de cltori i "a#aje cruul se o"li# s transporte cltorul mpreun cu "a#ajele la punctul de destinaie, iar cltorul se o"li# s plteasc remuneraia convenit 7art. +8 'od civil5. ;rsturile speci,ice contractului de transport a cltorilor, ce permit individualizarea lui n raport cu contractul de transport de ncrcturi, se re,er la
1^0

o"iect i @a componena su"iectiv. Obiectul contractului de transport de cltori const n aciunile cruului ndreptate spre transportarea cltorului n punctul de destinaie, iar dac acesta pred "a#aj - transportarea "a#ajului la destinaie i eli"erarea lui persoanei mputernicite a-1 primi, precum i aciunile cltorului n vederea plii ta*ei de transport. Epeci,icul componenei su"iective a contractului de transport de cltori const n aceea c n calitate de cltor apar persoanele ,izice. !up cum cunoatem, n situaiile n care n cadrul o"li#aiei o parte este cetean, care procur servicii pentru consum personal, acesta va "ene,icia de drepturile consumatorului prevzute n Oe#ea privind protecia consumatorilor din &. mai 1++$1( i alte acte normative su"ordonate le#ii. Uinnd cont de ,aptul c contractului de transport re#ulat a pasa#erilor i se aplic prevederile le#islaiei privind protecia consumatorilor, cruii au un ir de o"li#aii menite s creeze condiii necesare pentru deservirea corespunztoare a cetenilor, care intenioneaz s "ene,icieze de serviciile unui transportator. !up cum corect s-a menionat, cruul are unele o"li#aii ,a de potenialul cltor nainte de nc/eierea contractului de transport a cltorilor. -ceste o"li#aii, care aparin cruilor, sunt re#lementate n 'odurile i Etatutele de transport. -st,el, potrivit pct. 18 1e#ulamentul transporturilor auto de cltori i "a#aje1(&, auto#rile i
1$+ 1(

M . MB ; ? E B ' K B B A p . cit., p . & +( . 3onitorul parlamentului 13.-1++$-.nr. 1 , p. &. 1(1 $aneccKBB M.M A -iamme npaM naccaac[pa M o;BoiueBBs* c ;paBcnop;BAB praBB$auBeB-nepeM ;iBK 3 996@paMA B $KABA3BKa.-& .-K& +, p. 1.. 1(& - pro"at prin ordinul 3 inistrului transporturilor i com unicaiilor din + decem "rie 1+++

993onitorul o,icial al 13.-&

.-nr. 1$0-1$8.

1&)

staiile auto tre"uie s ai" case de "ilete, camere de pstrare a "a#ajelor, sli de ateptare etc. Este evident c aceste o"li#aii se nasc numai atunci cnd vor"im despre transporturi re#ulate de cltori, e*ecutate con,orm periodicitii sta"ilite dup un anumit orar i itinerar. !in de,iniia le#al dat mai sus rezult c acestui contract i sunt proprii urmtoarele caractere juridice2 a5 caracterul con en ual al contractului de cltori rezult din ,aptul c, pentru nc/eierea sa vala"il, este necesar i su,icient simplul acord de voin al prilor; "5 caracterul inalagmatic al acestui contract rezult din ,aptul c, prin nc/eierea lui, d natere la o"li#aii pentru am"ele pri; pentru cru - o"li#aia de a transporta cltorul la destinaie n termen, iar pentru cltor - de a plti ta*a de transport, a respecta re#ulile sta"ilite etc; c5 caracterul onero al contractului rezult din ,aptul c ,iecare parte urmrete o contraprestaie n sc/im"ul celei la care s-a o"li#at; d5 este un contract de adeziune, deoarece condiiile l u i sunt determinate n "aza actelor normative departamentale, o"li#atorii pentru cltor; cltorul nu poate dect s adere la aceste condiii. !up cum am menionat mai sus, contractul de transport de cltori este un contract consensual, ,iind vala"il nc/eiat din momentul n care prile au realizat un acord asupra condiiilor eseniale. ;otodat, ordinea de nc/eiere a acestui contract este speci,ic. ?ropunerea care reiese de la transportatoi poate ,i cali,icat ca o,ert pu"lic, deoarece conine toate condiiile eseniale ale contractului i din care rezult voina transportatorului de a nc/eia contract cu orice solicitant. n a,ar de aceasta, cruul care ,ace pu"lic o,erta de transport de persoane este o"li#at s nc/eie un contract de transport cu orice solicitant, cu e*cepia cazurilor in care e*ist un motiv serios de a re,uza 7ari +81 'od civil5. -cceptarea o,ertei de ctre persoana care procur "ilet se ,ace prin svrirea aciunilor concludente indreptate spre e*ecutarea condiiilor contractului de transport ce se conin n o,ert - plata ta*ei de transport5. 'ontractul de transport de cltori se nc/eie ver"al i se con,irm prin "ilet art. +8) 'od civil5. Miletul poate ,i eli"erat transmisi"il sau intransmisi"il. n transportul maritim "iletul poate ,i numai nominal 7art. 18+ 'odul navi#aiei maritime comerciale5. Miletul este un document care dovedete plata ta*ei de transport, acord cltorului dreptul de a se deplasa cu mijlocul de transport %espectiv pn la punctul de destinaie i con,irma e*istena asi#urrii o"li#atorii a cltorului. b' Coninutul contractului de tran port de cltori. 'ontractul de transport de cltori l o"li# pe cru s transporte cltorul @a destinaie n termenul sta"ilit i in "une condiii. ?otrivit art. +8( 'od civil, cruul este o"li#at s transporte cltorul n termenele sta"ilite de le#e sau contract, iar n lipsa unor ast,el de termene, ntr-un termen rezona"il. 'ruul nu va repara prejudiciul care rezult din ntrzierea transportrii, dac alt,el nu s-a convenit n mod e*pres sau dac cruul nu a acionat cu intenie sau culp #rav. 'ruul nu va repara prejudiciul dac acesta se datoreaz ,orei majore, strii sntii cltorului sau ,aptei acestuia 1&0

7art. +88 'od civil5. ;re"uie de menionat c orice clauz contractual prin care rspunderea cruului este e*clus sau limitat este nul. Oimitarea sau e*cluderea rspunderii cruului poate ,i apro"at numai de ctre Duvern. A"li#aia de "az a cltorului este de a plti ta*a de transport. !e re#ul, aceast o"li#aie este e*ecutat de cltor n momentul procurrii "iletului, adic n momentul nc/eierii contractului. ?otrivit alin.&, art. +8. 'od civil, ta*a de transport se pltete pn la transportarea cltorului dac le#ea sau contractul nu prevede altceva. @n transporturile re#ulate ta*a de transport se pltete con,orm tari,elor apro"ate de cru sau or#anele de stat competente. -st,el, n transportul aerian internaional de cltori tari,ele se sta"ilesc con,orm metodolo#iei apro"ate de -dministraia de Etat a -viaiei 'ivile. 1($ n transportul auto de cltori, cu e*cepia ta*imetrelor i transportului n comun, tari,ele sunt sta"ilite de 3inisterul Economiei de comun acord cu 3inisterul ;ransporturilor i 'omunicaiilor, iar n transportul n comun - de ctre autoritile pu"lice locale 7vezi ane*a nr. & la Botrrea Duvernului 13 cu privire la msurile de coordonare i re#lementare de ctre stat a preurilor 7tari,elor55. 'ltorul este de asemenea o"li#at2 a5 s pstreze "iletul pn la punctul de destinaie i s-1 prezinte la cererea reprezentanilor or#anelor de control; "5 s respecte ordinea de urcare i co"orre din mijlocul de transport; c5 s respecte re#ulile transportrii cltorilor i "a#ajelor, precum i ordinea pu"lic. 'ltorul rspunde pentru prejudiciul cauzat cruului prin comportamentul su, prin natura i starea "a#ajului, cu e*cepia cazului n care prejudiciul a aprut n po,ida comportamentului dili#ent al cltorului 7art. ++1 'od civil5. @n a,ar de aceasta, cltorul poate ,i e*pulzat din mijlocul de transport pentru nclcarea ordinii pu"lice, nerespectarea re#ulilor de transportare a cltorului, precum i pentru orice prejudiciu cauzat din vina lui 7pct. + 1e#ulamentul transporturilor auto de cltori i "a#aje5. 'ltorul are dreptul de a ,i transportat din staia de plecare la cea de destinaie, pe un anumit parcurs, n mijlocul de transport i clasa indicat n "ilet. 'ltorul are dreptul s restituie "iletul i s primeasc inte#ral costul n cazul neacordrii locului indicat n "ilet sau dac i s-a acordat un loc de clasa in,erioar dect cea prevzut n "ilet. !ac cltorul accept un loc de o clas mai joas, i se restituie di,erena dintre suma pltit i plata cuvenit pentru cltoria n aceste condiii. !ac cltorului i se acord un loc de o clas superioar, el are dreptul s cltoreasc ,r a plti o ta* suplimentar. 'ltorul arc dreptul s transporte copii #ratuit, dac ei nu ocup un loc separat, sau cu reduceri de tari,. n transportul auto cltorul are dreptul s ,ie nsoit de un copil n vrst de pn la 0 ani, care va cltori #ratis, dac el nu ocup un loc separat, iar n cazul cnd este nsoit de civa copii n vrst de pn la 0 ani pentru ,iecare copil, n a,ar de unul transportat #ratuit, s ac/ite . \ din
1($

Ardinul directorului #eneral al administraiei de stat a aviaiei civile din 10 decem"rie & 1 privind apro"area 1e#ulamentului cu privire la modul de apro"are a tari,elor pentru transporturile aeriene internaionale de pasa#eri 993onitorul o,icial al 13.-& &.-nr. ()-(8.

1&8

costul total al cltoriei. 'ltoria copiilor n vrst de la 0 pn la 1 ani inclusiv este ac/itat n mrime de . \ din tari,. n transportul ,eroviar cltorul are dreptul s ,ie nsoit de un copil n vrst de pn la . ani, dac acesta nu ocup un loc separat. 'ltorul are dreptul s primeasc costul cltoriei pentru distana neparcurs n cazul sistrii ,orate a cltoriei din cauza "olii sau accidentului. n cazul ntrzierii la auto"uz n decursul a $ ore, iar n cazul ntrzierii din motive de "oal sau accident - n decursul a 0& de ore din momentul plecrii mijlocului de transport, el are dreptul s nnoiasc documentele de cltorie, ac/itnd suplimentar &.\ din costul "iletului sau s primeasc costul cltoriei minus &.\ din costul "iletului i comisionul ac/itat. ?asa#erul poate rezilia contractul n orice moment, dae prin aceasta nu cauzeaz ntrzieri, ,iind o"li#at s plteasc cruului desp#u"irile cauzate de reziliere. -ceast norm de drept comun nu este ,avora"il cruului, deoarece el, n ,iecare caz n parte, va tre"ui s pro"eze e*istena prejudiciului atunci cnd pretinde desp#u"iri de la cltor. !e aceea n situaia n care e*ist norme speciale care prevd o sum ,i* ce urmeaz a ,i ncasat de cru de la cltor n cazul rezilierii contractului, urmeaz sa aplicm aceste re#lementri speciale. -st,el, n cazul ntoarcerii "iletului ,r un anumit motiv nu mai trziu dect cu & ore pn la plecarea auto"uzului, cltorul are dreptul s primeasc costul deplin al cltoriei, minus comisionul ac/itat pentru vnzarea preliminar, iar la ntoarcerea "iletului mai trziu de acest termen, ns nu mai trziu dect cu 1. minute pn la plecarea auto"uzului, sa primeasc costul cltoriei minus 1.\ din costul "iletului i comisionul ac/itat pentru vnzarea preala"il. 'ltorul poate rezilia contractul, ,r a plti desp#u"iri, atunci cnd este previzi"il c vor avea loc ntrzieri n comparaie cu timpul i durata convenit 7art. ++& 'od civil5. c' Contractul de tran port de bagaje Ma#ajele sunt "unuri de uz personal i alte o"iecte pe care @e ia o persoan cu sine n cltorie. ?otrivit re#lementrilor n vi#oare, "a#ajele se pot clasi,ica ast,el2 - "a#aje nenre#istrate 7de mn5, a,late n paza cltorului; - "a#aje nre#istrate. Ma#ajele din prima cate#orie sunt acelea care prin volumul lor redus sau prin #reutatea mic se transport #ratuit, nu se predau cruului, rmnnd n paza cltorului. -st,el, n transportul auto "a#ajele de mn sunt acelea, #reutatea crora nu depete $ G# i cu #a"arite nu mai mari de ) *( *& . ?otrivit alin. &, art. +8+ 'od civil, cruul nu este rspunztor pentru pierderea "a#ajelor de mn care au rmas su" suprave#/erea cltorului, cu e*cepia cazului cnd ultimul va demonstra vinovia cruului. Ma#ajele nre#istrate ,ormeaz o"iectul material al contractului de transport de "a#aje. -ceste "a#aje ,ie depesc volumul sau #reutatea prevzute pentru "a#ajele de man, ,ie, dei nu depesc aceste limite, cltorul nu dorete s le ai" n paza sa, nc/eind un ast,el de contract.

1&+

Natura juridic i autonomia contractului de transport de "a#aje, n raport cu cel de transport de cltori, au #enerat controverse n literatura de specialitate. -st,el, unii autori a,irm c contractul de transport de "a#aje, dei completeaz contractul de transport de cltori, nu este cuprins de acesta, avnd o e*isten autonom. @n cazul transportrii cltorilor i "a#ajului se nc/eie dou contracte, di,erite dup natura lor juridic1((. -li autori, cu care suntem de acord, consider c contractul de transport de "a#aje nu are o e*isten de sine stttoare, avnd o un caracter ,acultativ transportului de cltori1(.. ntr-adevr, 'odul civil atunci cnd de,inete contractul de transport de cltori, nu d o noiune special contractului de transport de "a#aje. @n a,ar de aceasta, o"li#aia cruului de a transporta "a#ajul la destinaie i de a-1 eli"era persoanei mputernicite s-@ primeasc depinde n e*clusivitate de aciunile cltorului svrite dup nc/eierea contractului de transport de cltori 7dup procurarea "iletului5. !ac cltorul i realizeaz dreptul su de a transmite "a#ajul spre transportare, apare o"li#aia cruului de a-1 transporta la destinaie; n caz contrar aceast o"li#aie a cruului nu apare. -ceasta ne permite s tra#em concluzia c o"li#aia cruului de a transporta "a#ajul la destinaie are caracter ,acultativ, ,iind cuprins de contractul de transport de cltori. 'ontractul de transport de "a#aje se nc/eie prin predarea "a#ajului n secia de "a#aje pentru a ,i transportat la punctul de destinaie, plata ta*ei de "a#aje i eli"erarea unui jeton cu numr 7etic/et5, duplicatul 7cotorul5 cruia se ,i*eaz pe "a#aj 7pct. $$ 1e#ulamentul transporturilor auto de cltori i "a#aje5. Ietonul respectiv ,ace dovada nc/eierii i coninutului contractului, iar n caz de liti#iu, ,ace dovada predrii corespunztoare la transport a "a#ajului. ?rednd "a#ajul la transport, cltorul are dreptul s declare valoarea @ui, ac/itnd ta*a sta"ilit. Naloarea declarat nu tre"uie s depeasc costul real al "a#ajului. @n caz c valoarea "a#ajului declarat de cltor este prea mare, cruul are dreptul s cear de la cltor prezentarea spre e*aminare a coninutului "a#ajului i s sta"ileasc valoarea real a "a#ajului sau s re,uze primirea "a#ajului cu valoarea declarat. 'ruul este o"li#at s transporte "a#ajul la destinaie nu mai trziu de ziua sosirii cltorului la destinaie con,orm orarului sta"ilit. Oa punctul de destinaie cruul va eli"era "a#ajul cltorului sau altei persoane care prezint c/itana de "a#aje sau jetonul cu numr. Ma#ajul neridicat la sosirea mijlocului de transport se transmite spre pstrare responsa"il pe contul cltorului. 'on,orm pct. 1$) Etatutul cilor ,erate, "a#ajul neridicat n termen de $ de zile urmeaz a ,i comercializat. !eintorul c/itanei de "a#aje poate, n termen de ) luni din momentul comercializrii, s primeasc costul "a#ajului, minus sumele ce se cuvin cruului.

Ko33eB;apBB K Ko9ieKcL ;oproMoro 3openjiaMamm 6=I 7Q3S& pSj-. ;;. 3ocKMa, & , p. $$&. 1(1 M. MB;pBB'KBB. Ap. 'it., p. $1(.

130

'ruul rspunde pentru pierderea, distru#erea sau deteriorarea "a#ajelor care i-au ,ost ncredinate de pasa#er, cu e*cepia cazului cnd va dovedi ,ora major, viciuY propriu al "unului sau vina cltorului. 'ruul nu rspunde pentru pierderea documentelor, "anilor sau a altor "unuri de mare valoare, cu e*cepia cazului cnd i s-a declarat natura i valoarea "unului i el a acceptat s-1 transporte 7art. +8+ 'od civil5. 'ltorul poate considera "a#ajul pierdut i are dreptul s cear compensarea costului lui dac "a#ajul nu va sosi n punctul de destinaie n decursul a 1 zile dup nc/eierea termenului de transportare. !ac "a#ajul pierdut va ,i re#sit ulterior, cltorul are dreptul s cear eli"erarea lui, restituind desp#u"irea primit pentru pierderea lui. 'ruul va repara prejudiciul n urmtoarele proporii2 a5 pentru pierderea sau distru#erea "a#ajului cu valoarea declarat - n mrimea valorii declarate, dac nu se va dovedi c aceasta nu corespunde valorii lui reale; "5 pentru pierderea sau distru#erea "a#ajului primit la transport tar declararea valorii - n mrimea valorii reale; c5 pentru deteriorarea "a#ajului - n mrimea sumei cu care a diminuat valoarea lui 7art. ($ 'odul transporturilor auto5. ?entru transportarea cu ntrziere a "a#ajului n transportul auto cruul ac/it o amend n mrime de 1 \ din ta*a de transport pentru ,iecare zi complet sau incomplet, ns nu mai mult de . \ din ta*a de transport. L$teratura recomandat& 1. Actavian 'pn. 'ontractul comercial de transport. Mucureti, 1++.. &. D/eor#/e 6ilip. !reptul transporturilor. Mucureti, 1++). $. Oilia Dri"incea. !reptul comerului internaional. '/iinu, 1+++. (. @on Etoian, 1adu ?encea, Oeonida Mrotac. ;e/nici de comer internaional. Noi. &. Mucureti, 1++&.
.. M.M.MB;?S@B'KBB. ,B,oroMop nepeMA$KB. 3ocKMa, & 1. ). 6paK9iaB'Koe npaMA. ]Be)BBK. (. & 79o$l,. pe;i. -.,l.'epreeMa, lA.K.;ojic;Aro. 3ocKMa, 1++8. 0. 6paK,laB'Koe npaMA. Lne)BBK. ;A3 &, no.iL*o3 &. 7O;ES;. pe9. E.-.'L*aBAM. 3ocKMa, & . 8. Erna$apoM M.-. ;paB'nop;BAc npaMA2 LneEBoe nocoime - 3ocKMa, 1+++. +. Ko33eB;apBB K Lc;aML FKejie$B"i* <opor '''?. 96lo<. pej-- 6.M. -c;aBAM'Koro. 3ocKMa, 1+8). 1 . Ko33eB;apBS K ;pancnop;BA3N Lc;aeL accjie$B"i* ,;,opor ? . 9rio<.pe-. ;.E.-) AMAB , M.M.IlaB<epca. 3ocKMa, 1++8. 1 l.Ko33eB;apn K Ko<eKcL ;oproMoro 3opeiinaMaBBB ?%@F 96loa pe,a- @;%. 3ocKMa, & .

131

C PITOLUL 1). Contractul de mandat $. Noiunea, i aracterele juridice i elementele contractului de mandat &. 'oninutul contractului de mandat $. ncetarea contractului de mandat 1. No($unea; caracterele =ur$d$ce 6$ elementele contractulu$ de mandat E*ercitarea drepturilor i e*ecutarea o"li#aiilor pot ,i 7acute personal sau prin intermediul reprezentantului. 1aporturile de reprezentare apar n "aza di,eritor temeiuri, inclusiv n "aza contractului. ?rintre contractele ce dau natere raporturilor de reprezentare cel mai rspndit este cel de mandat. ?rin c o n t r a c t u l de m a n d a t o parte 7mandant5 mputernicete cealalt parte 7mandatar5 de a o reprezenta la nc/eierea de acte juridice, iar aceasta, prin acceptarea mandatului, se o"li# s acioneze n numele i pe contul mandantului 7art. 1 $ 'od civil5. 'ontractul de mandat este o ,orm de reprezentare, deoarece e,ectele actelor juridice nc/eiate de mandatar se produc asupra mandantului. -ceasta se e*plic prin ,aptul c mandatarul acioneaz n numele i pe contul mandantului. 3andatul esie un contract inalagmatic, con en ual, cu titlu gratuit sau onero . !ei mandatul este, n principiu, un contract cu titlu #ratuit, le#ea nu interzice ca mandatarul s ,ie remunerat dac e*ist stipulaie e*pres n acest sens. -st,el, dac le#ea sau contractul prevede o"li#aia mandantului de a plti remuneraie, contractul de mandat este cu titlu oneros. !ac mandatarul este pro,esionist, contractul de mandat este prezumat cu titlu oneros 7alin. &, art. 1 $$ 'od civil5. n cazul n c;ire mandatul este cu titlu oneros, el se aseamn cu contractul de munc i contractul de antrepriz. ?rincipala deose"ire const n aceea c mandatul are ca o"iect nc/eierea de acte juridice cu tere persoane i mandatarul este reprezentantul mandanlului, n timp ce contractul de munc sau de antrepriz are ca o"iect acte sau ,apte materiale i intelectuale prestate pentru cealalt parte contractant, iar salariatul, respectiv antreprenorul, nu are calitatea de reprezentant. 3andatul este un contract consensual, deoarece ia natere prin simplul acord de voin al prilor. @n acest caz consimmntul mandatarului poate ,i dat n mod e-pre sau tacit. 3andatul tacit rezult din acele mprejurri de ,apt care ,ace nendoielnic intenia prilor. n cazul mandatului tacit acceptarea o,ertei rezult din actele sau c/iar din tcerea mandatarului 7art. 1 $1 'od civil5. 3andatul poate ,i dat n ,orm scris sau c/iar ver"al. @n practic mandatul este constatat, de re#ul, printr-un nscris numit procur 7mputernicire5. ntocmirea unui nscris este necesar pentru ca terii s veri,ice puterile con,erite mandatarului de ctre mandanl, precum i limitele n care acesta poate contracta n numele mandantului1(). 'nd actul juridic pe care urmeaz s-1 nc/eie mandatarul este autentic, atunci i procura tre"uie autenti,icat notarial.
1()

1. @. 3otica, 6. 3oiu. 'ontracte civile speciale. ;eorie i practic judiciar. - OP3@NOEQ, & , p. &18 1$&

16rile contractului de mandat sunt inandantul i mandatarul. 3andantul tre"uie s ai" el nsui capacitatea de a nc/eia actul pe care urmeaz s-l ndeplineasc mandatarul. !eci, capacitatea mandantului se apreciaz n ,uncie de natura actului juridic care urmeaz a ,i nc/eiat prin mandatar 7act de conservare, de administrare, de dispoziie5. 3andatarul tre"uie s ai" capacitate de e*erciiu deplin, cci n actele pe care le nc/eie n numele mandantului tre"uie s se e*prime un consimmnt vala"il, lipsa consimmntului sau viciile de voin ,iind apreuate nu numai n persoana mandantului, dar i n acea a mandatarului. Obiectul mandatului. 'ontractul de mandat are ca o"iect nc/eierea de acte juridice de ctre mandatar, actele materiale putnd avea numai un caracter accesoriu 7de e*emplu, veri,icarea "unului cumprat etc5. Nu pot constitui o"iect al contractului actele juridice care, potrivit le#ii, pot ,i nc/eiate numai personal 7de e*emplu, testamentul5. !in punct de vedere al o"iectului, mandatul poate ,i special sau #eneral. 3andatul este special cnd se d pentru o sin#ur operaie juridic sau pentru anumite operaii determinate 7pentru o a,acere sau pentru .inumite a,aceri5. 3andatul este #eneral cnd mandatarul primete mputernicirea de a se ocupa de toate a,acerile mandantului 7art. 1 $& 'od civil5. ?entru nc/eierea actelor de dispoziie se cere un mandat special, cu e*cepia mandatului autenti,icat notarial i dat n avans pentru incapacitatea mandantului. -ctele de conservare sau de administrare pot ,i nc/eiate de mandatar n "aza unui mandat #eneral. 6reul apare numai n cazul mandatului oneros. 1eiri"uia cuvenit mandatarului se sta"ilete prin contract, le#e, prin uzane sau m dependen de valoarea serviciilor acordate 7alin $, art. 1 $$ 'od civil5. !. Con($nutul contractulu$ de mandat Drepturile i obligaiile mandatarului. ?rincipala o"li#aia a mandatarului este de a e*ecuta mandatul. Nee*ecutarea sau e*ecutarea necorespunztoare a acestei o"li#aii atra#e rspunderea mandatarului. !ac mandatul este cu titlu #ratuit, mandatarul rspunde numai pentru actele sale intenionate sau pentru culp #rav. ;re"uie de precizat c prin e*ecutarea mandatului nu tre"uie neleas neaprat nc/eierea actului. !ac mandatarul, cu toat dili#enta depus, nu poate nc/eia actul n condiiile sta"ilite de mandant, rspunderea lui nu va ,i .m#ajat. -ceasta deoarece o"li#aia mandatarului de a nc/eia acte juridice este o o"li#aie de pruden i dili#ent 7vezi art. 1 $. 'od civil5, n care o"inerea rezultatului nu poate ,i #arantat. !ac pentru nc/eierea unui act juridic sunt desemnai mai muli mandatari, ei urmeaz s nc/eie mpreun toate actele prevzute n mandat, dac alt,el nu este stipulat sau nu rezult din mandat, rspunznd solidar pentru e*ecutarea o"li#aiilor. Ee consider c mandatarul a depit mputernicirile in cazul n care ci nc/eie sin#ur actul juridic pe care urma s-l nc/eie mpreun cu o alt persoan, cu e*cepia cazului cnd nc/eie actul n condiii mai avantajoase pentru mandant dect cele convenite 7art. 1 $0 'od civil5. 1$$

3andatarul este o"li#at s e*ecute mandatul n limita mputernicirilor primite, mputernicirile mandatarului nu se limiteaz la prevederile e*prese ale mandatului, ci se e*tind asupra a tot ce poate ,i dedus din cuprinsul i esena acestuia, cu e*cepia actelor de dispoziie care tre"uie prevzute e*pres n mandat, mputernicirile date unei persoane pentru a nc/eia acte care in de pro,esia sau ,uncia pe care o e*ercit nu tre"uie s ,ie stipulate e*pres 7art. 1 $( 'od civil5. Uinnd cont de ,aptul c mandatarul nc/eie acte n numele i pe contul mandantului, ele este o"li#at s e*ecute mandatul n con,ormitate cu indicaiile primite. -"aterea de la indicaiile mandantului constituie nclcare i an#ajeaz rspunderea mandatarului, cu e*cepia cazurilor cnd admiterea a"aterilor este n ,avoarea mandantului. ?otrivit art. 1 ( 'od civil, mandatarul este n drept s se a"at de la indicaiile mandantului dac, n ,uncie de circumstane, poate presupune c mandantul, avnd cunotin de situaia creat, ar ,i apro"at o asemenea a"atere. nainte de a admite o a"atere de la indicaiile mandantului, mandatarul este o"li#at s-1 noti,ice despre noile circumstane i s atepte decizia lui, cu e*cepia cazurilor cnd amnarea prezint un pericol pentru e*ecutare. !ac e*ecutarea mandatului n con,ormitate cu indicaiile mandantului duce evident la dezavantajarea acestuia, mandatarul tre"uie s e*ecute indicaiile doar dup ce a comunicai mandantului dezavantajele posi"ile, iar acesta insist asupra indicaiilor. 3andatarul este o"li#at s evite apariia con,lictelor ntre interesele sale personale i interesele mandantului. 'a urmare a acestui ,apt, mandatarul nu are dreptul s nc/eie acte juridice n numele reprezentantului cu sine nsui, cu e*cepia cazului cnd este autorizat e*pres sau cnd mandantul cunoate ,aptul i nu o"iecteaz mpotriva lui. n cazul n care mandatarul accept s reprezinte, pentru nc/eierea aceluiai act, persoane ale cror interese sunt sau ar putea ,i n con,lict, el este o"li#at s in,ormeze ,iecare mandant, cu e*cepia cazului cnd uzanele sau cunoaterea de ctre mandani a du"lei reprezentri e*clude aceast o"li#aie 7art. 1 $8 'od civil5. n principiu, mandatarul tre"uie s e*ecute mandatul personal, deoarece contractul de mandat este nc/eiat intuitu per onae, avnd la "az ncrederea mandantului n mandatar. 3andatarul poate transmite mputernicirile ctre un ter 7su"stituit5 dac transmiterea este permis prin contract, precum i n cazul n care o cer interesele mandantului, dac din cauza unor circumstane imprevizi"ile, nu poate e*ecuta mandatul i nu are posi"ilitatea s-1 in,ormeze despre aceasta pe mandant n timp util. !ac nu sunt ntrunite cerinele sus-indicate, mandatarul va rspunde pentru aciunile su"stituitului ca pentru actele proprii. n celelalte cazuri, mandatarul rspunde doar pentru ale#erea su"stituitului 7atunci cnd a transmis mputernicirile unei persoane cunoscut ca nedestoinic sau insolva"il5 i pentru modul n care i-a transmis instruciunile 7art. 1 $) 'od civil5. 3andatarul este o"li#at s nu divul#e in,ormaia care i-a devenit cunoscut n cadrul activitii sale dac mandantul are un interes justi,icat n pstrarea secretului sau dac dezvluirea nu este permis de mandant. !e asemenea, mandatarul nu are 1$(

dreptul s ,oloseasc n avantajul su in,ormaia pe care o o"ine sau "unurile !rimite de la mandant ori adresate acestuia, dac nu are consimmntul mandantului sau dac dreptul de ,olosin nu decur#e din le#e sau mandat. n cazul nclcrii acestei o"li#aii, mandatarul este o"li#at s repare prejudiciul cauzat, s plteasc mandantului pentru ,olosirea in,ormaiei o sum ec/ivalent cu m"o#irea sa datorit ,olosirii ei, pentru ,olosirea "unului - o c/irie -orespunztoare, iar pentru ,olosirea "anilor - do"nd 7art. 1 (( 'od civil5. 3andatarul este o"li#at s dea mandantului socoteala despre e*ecutarea mandatului. n virtutea acestei o"li#aii, mandatarul este d;itor s transmit mandantului toate in,ormaiile necesare, s dea lmuririle cerute asupra e*ecutrii mandatului, s-i prezinte o dare de seam la cererea acestuia. 3andatarul este o"li#at s remit mandantului tot ceea cu a primit pentru e*ecutarea mandatului i nu a utilizat n acest scop, precum i tot ce a do"ndit n le#tur cu e*ecutarea mandatului 7art. 1 ($ 'od civil5. 3andatarul are dreptul s rein din sumele pe care tre"uie s le remit mandantului sau ncredinate de acesta pentru e*ecutarea mandantului ceea ce acesta i datoreaz pentru e*ecutarea mandatului. Obligaiile mandantului. 3andantul este o"li#at s compenseze c/eltuielile pe care mandatarul le e,ectueaz pentru e*ecutarea mandatului i pe care, n ,uncie de mprejurri, acesta le consider necesare, cu e*cepia cazului cnd c/eltuielile jrmeaz a ,i compensate din remuneraie. '/eltuielile se consider compensate prin remuneraie dac restituirea lor nu se ,ace n mod o"inuit sau dac acest lucru este prevzut de contract. 3andantul nu poate re,uza restituirea acestor c/eltuieli c/iar dac operaia n vederea creia a ,ost dat mandatul nu a putut ,i e,ectuat. 'nd mandatul este cu titlu oneros, mandantul este o"li#at s plteasc retri"uia convenit. 3andantul este o"li#at s repare prejudiciul produs @ar vina sa, pe care mandatarul 1-a su,erit n e*ecutarea mandantului, dac prejudiciul este rezultatul unui pericol le#at de o"li#aia contractual ori s-a produs n urina e*ecutrii unei indicaii a mandantului, cu e*cepia cazului n care acesta este acoperit prin remuneraie. !e e*emplu, pa#u"a produs ca urmare a unui accident ntmplat cu ocazia dirijrii unor lucrri ,cute pentru mandant. @n acest caz, tre"uie s avem n vedere numai daunele su,erite de mandatar - ,r culp din partea sa ^ i care sunt n cone*iune cu activitatea de e*ecutare a mandatului 7art. 1 (0 7Rod civil5. $. ,ncetarea contractulu$ de mandat n a,ar de cauzele #enerale de stin#ere a o"li#aiilor contractuale 7de e*emplu, prin e*ecutare, e*pirarea termenului5, mandatul se stin#e prin revocarea lui, renunarea mandatarului i prin decesul sau incapacitatea uneia din pri. -ceste cauze particulare de ncetare se e*plic prin ,aptul c mandatul se nc/eie intuitu per onae i are la "az ncrederea reciproc dintre pri. 3andatul este, n principiu, revoca"il; mandantul poate revoca mandatul oricnd, c/iar dac este cu termen. 1evocarea mandatului tre"uie noti,icat 1$.

mandatarului i terelor persoane atunci cnd acordarea mputernicirilor s-a ,cut prin e*primarea voinei ,a de terele persoane n a cror privin va avea loc reprezentarea. 1evocarea mandatului noti,icat numai mandatarului nu este opoza"il terilor care, ,r a ti despre revocare, au contractat cu "un credin cu mandatarul 7alin. &, art. 1 . 'od civil5. ?n la noti,icarea revocrii mandnatul va rspunde ,a de ieri i de "un credin, ns cu drept de re#res ,a de mandatar. !up revocare mandantul este o"li#at s-i compenseze mandatarului toate c/eltuielile aprute n e*ecutarea mandatului. !ac contractul este cu titlu oneros, mandantul tre"uie s plteasc mandatarului remuneraia convenit. !ac are un motiv ntemeiat, mandatarul poate renuna necondiionat @a mandat. @n lipsa unui asemenea motiv, el poate renuna la mandat doar n aa ,el nct s ,ie posi"il pentru mandant s se n#rijeasc n continuare de actele asupra crora s-a contractat. 'ontractul de mandat nceteaz prin decesul sau prin incapacitatea mandantului numai dac aceasta este prevzut n contract sau rezult din coninutul o"li#aiei contractuale. @n acest caz, ,a de mandatar, contractul se consider vala"il pn n momentul n care acesta ia cunotin ori tre"uie s cunoasc motivul ncetrii. !ac contractul nceteaz prin decesul sau incapacitatea mandantului, mandatarul tre"uie s continue e*ecutarea o"li#aiilor contractuale dac amnarea ar ,i le#at de pericolul unor pierderi pentru mandant sau pentru succesorii lui. E*ecutarea mandatului continu pn cnd succesorul sau reprezentantul le#al al mandantului poate lua toate msurile necesare 7art. 1 .1 'od civil5. 'ontractul de mandat nceteaz i prin decesul mandatarului dac nu s-a convenit alt,el ori dac nu rezult alt,el din o"li#aia contractual. n acest caz motenitorii mandatarului tre"uie s in,ormeze nentrziat mandantul despre decesul mandatarului i s ia msurile necesare pentru protecia drepturilor mandantului. n caz de ncetare a mandatului mandatarul este o"li#at s restituie mandantului procura primit 7dac este cazul5 i s-i predea orice alte acte 7titluri de proprietate etc 5 sau "unuri primite n cursul e*ecutrii mandatului. !up ncetarea mandatului mandatarul nu mai poate aciona n numele i pe seama mandantului, cu e*cepia prevzut de art. 1 .1, alin. & 'od civil. !ac mandatarul nu a cunoscut cauza care a dus la ncetarea mandatului, actele nc/eiate de el sunt vala"ile i e*ecutorii n privina terilor de "un credin.

1$)

C PITOLUL 1+. Contractul de e7ped$($e 1. Noiunea, caracterele juridice i elementele contractului de e*pediie &. E,ectele contractului de e*pediie 1. No($unea; caracterele =ur$d$ce 6$ elementele contractulu$ de e7ped$($e ;ransportul de mr,uri, ndeose"i cel com"inat, este o oper.iiune comple*, care include att deplasarea ncrcturii, ct i e,ectuarea unor alte operaiuni accesorii le#ate de e*pedierea sau primirea ei 7de e*emplu, marcarea, am"alarea, ncrcarea, descrcarea, asi#urarea mr,ii etc5 ce nlesnesc or#anizarea deplasrii. -ceste operaiuni pot ,i ,cute nemijlocit de ctre clientela or#anizaiilor de transport, dar mai e,icace este e,ectuarea lor de ctre intermediari specializai, care presteaz servicii de e*pediie. ?restarea serviciilor de ctre aceii intermediari se ,ace n temeiul unui contract de e*pediie. ?rin c o n t r a c t u l de e * p e d i i e e*peditorul se o"li#, pe contul i in numele clientului sau n nume propriu, s nc/eie un contract de transport i s e,ectueze actele necesare n vederea e,ecturii transportrii, iar clientul se o"li# s ac/ite remuneraia convenit 7art. 1 0. 'od civil5. E*pediia este un contract sinala#matic, oneros, consensual. 'ontractul de e*pediie este un accesoriu transportului de ncrcturi, deoarece contri"uie la e*ecutarea acestuia. E*peditorul, de ,apt, acord servicii suplimentare clientelei or#anizaiilor de transport care, de re#ul, nu are mijloace de transport proprii. Uinnd cont de ,aptul c o"iectul contractului de e*pediie este asemntor cu cel al contractului de mandat 7acte juridice i materiale5, le#iuitorul a e*tins asupra e*pediiei re#ulile mandatului. ?otrivit alin. $, art. 1 0. 'od civil, raporturilor din contractul de e*pediie se aplic n modul corespunztor dispoziiile re,eritoare la mandat dac prezentul capitol nu prevede alt,el. 6rile contractului de e*pediie sunt e*peditorul i clientul. n calitate de e*peditor activeaz ,ie intermediari specializai n prestarea unor servicii de e*pediie, ,ie transportatorul. 6aptul c transportatorul poate do"ndi calitatea de e*peditor se e*plic prin semni,icaia lar# atri"uit de le#iuitor contractului de e*pediie. @n sens lar#, operaiunea de e*pediie com"in contraciul de transport cu cel de e*pediie. @n acest caz e*peditorul se o"li# s nc/eie contractul de transport i s ndeplineasc operaiunile accesorii e*pedierii, putnd e,ectua el nsui transportul cu mijloace proprii sau cu ale altora1(0. @n ceea ce ne privete, optm pentru semni,icaia restrns a contractului de e*pediie. @n acest sens e*peditorul se o"li# s nc/eie contract de transport, s n,ptuiasc msurile necesare n scopul e*ecutrii deplasrii. -ceast semni,icaie este atri"uit contractului de e*pediie n ='ondiiile #enerale ale e*pediionaruluiR, ela"orate de 6ederaia @nternaional a -sociaiilor de ;ranzitri A. 'pn. !reptul transporturilor. 'ontractul de e*pediie a mr,urilor. - OP3@NOEQ, 1++0, p. 1+.
147

1$0

@nternaionali 76 @.-.;.-.5- ?otrivit acestor condiii, e*peditor este persoana care, n corespundere cu statutul su i contra remuneraie, asi#ur transportarea ncrcturii, netiind cru. -st,el, n practica internaional este acceptat principiuY c cruul nu tre"uie s ,ie e*peditor. -ceasta este le#at de ,aptul c e*peditorul, n calitate de reprezentant al clientului, activeaz din nsrcinarea acestuia i-i apr interesele n raport cu cruul. E,ectuarea e*pediiei de ctre cru e*clude aprarea intereselor clientului i provoac con,licte de interese ntre client i cru. Obiectul contractului de e*pediie constituie totalitatea actelor juridice i materiale necesare n scopul e*ecutrii deplasrii. -nume din punct de vedere a lo"iectului su, contractul de e*pediie se deose"ete de contractul de mandat i de cel de comision. *orma. 'ontractul de e*pediie se nc/eie n ,orm scris. 'lientul i va eli"era e*peditorului i o procur dac aceasta este necesar pentru e*ecutarea o"li#aiilor contractuale 7alin. &, art. 1 0. 'od civil5. !. @8ectele contractulu$ de e7ped$($e E*peditorul este or#anizator al transportului, ,r ca - de re#ul - s e,ectueze el nsui deplasarea mr,ii. n calitate de or#anizator, lui i revine o"li#aia s alea# n mod li"er 7respectnd indicaiile clientului5 ,elul transportului, cruul, tari,ul i condiiile deplasrii. E*ecutnd aceast o"li#aie, e*peditorul tre"uie s mani,este dili#ent i s in seama de interesele clientului 7art. 1 0) 'od civil5. E*peditorul este autorizat s e*ecute el nsui transportul, dac prin contract nu s-a e*clus acest drept. n acest caz e*peditorul va do"ndi n acelai timp drepturile i o"li#aiile cruului 7art. 1 8& 'od civil5. !esemnnd transportatorul, e*peditorul tre"uie s-i comunice instruciunile necesare pentru ;i e*ecuta deplasarea mr,ii n "une condiii. @nstruciunile date cruului tre"uie s corespund indicaiilor primite de la client. E*peditorul este o"li#at s nc/eie contract de transport in nume propriu sau n numele clientului !ac a primit o indicaie e*pres de la client, el este o"li#at s asi#ure "unul ce urmeaz a ,i transportat. ?e ln# or#anizarea transportului, e*peditorul este o"li#at s e,ectueze i alte operaiuni cone*e, i anume2 depozitarea mr,ii, o"inerea documentelor necesare pentru import sau e*port, ntocmirea declaraiilor i ,ormalitilor vamale, controlul mr,urilor, ncrcarea i descrcarea mr,ii, nsoirea ei etc.1(8. Oa cererea clientului, e*peditorul este o"li#at s-i transmit acestuia preteniile sale ,a de tera persoan participant la e*ecutarea contractului, care a cauzat un prejudiciu clientului. -ceast o"li#aie se e*clude atunci cnd, potrivit contractului, e*peditorul urmeaz s valori,ice, pe contul i pe riscul clientului, preteniile mpotriva terei persoane care a cauzat prejudiciu.
1(8

6pa[ziaB'Koe npaMo. O@. >. 7DO&. peji. -.n. 'epreeMa, B$.K. ;oji';oro. - 3ocKMa, 1++8, p. (1).

1$8

n principiu, re#imul de drept comun al rspunderii contractuale se aplic i e*peditorului. !e re#ul, e*peditorul rspunde pentru prejudiciul cauzat prin nee*ecutarea o"li#aiilor doar n cazul vinoviei proprii sau a ajutoarelor sale. @n cazul n care, potrivit contractului, el #aranteaz e*ecutarea o"li#aiilor de ctre tera 7cru5, el va rspunde i pentru prejudiciul cauzat prin ,apta acestuia. 'lientul este o"li#at, la cererea e*peditorului, s i ,urnizeze in,ormaii asupra "unului ce urmeaz a ,i transportat, in,ormaii pentru ntocmirea documentelor de transport, precum i ndeplinirea procedurilor vamale i alte ,ormaliti. 'lientul se o"li# s transmit e*peditorului mr,urile ce urmeaz a ,i transportate. @n scopul artat, se cere ca mar,a s ,ie am"alat, marcat, etic/etat ast,el nct s poat ,i strmutat i transportat n "une condiii. @ Fac marcajul sau am"alajul are de,ecte evidente, e*peditorul tre"uie s ,ormuleze clientului o"iecii; n caz contrar clientul se e*onereaz de rspundere pentru prejudiciul ast,el cauzat. Adat cu remiterea mr,ii, clientul tre"uie s pun la dispoziia e*peditorului documentele necesare e,ecturii transportului i instruciunile a,erente. n cazul n care urmeaz a , e*pediate "unuri periculoase, o"li#aiile prilor sunt mai comple*e, comportnd msuri speci,ice de precauie. @n asemenea situaii clientul tre"uie s atra# atenia e*peditorului asupra naturii pericolului i asupra msurilor de precauie care tre"uie de luat. Nee*ecutarea sau e*ecutarea necorespunztoare de ctre client a o"li#aiilor sus-numite an#ajeaz rspunderea acestuia 7art. 1 00 'od civil5. 'lientul este o"li#at s plteasc e*peditorului remuneraie. 1emuneraia jrmeaz a ,i pltit n momentul n care e*peditorul a predat "unul transportatorului 7art. 1 8. 'od civil5. 1emuneraia cuvenit e*peditorului include2 a5 preul serviciilor prestate de ctre e*peditor; "5 c/eltuielile suportate de e*peditor pentru e*ecutarea contractului. L$teratura recomandat& 1. Actavian 'pn. !reptul transporturilor. 'ontractul de e*pediie a mr,urilor.-OP3@N- OEQ, 1++0. &. 6paac<aB'Koe npaMA. B. &. 7;loj-- pe,n,. -.n. 'epreeMa, K5.K. ;ojic;oro. 3ocnea, 1++8.

1$+

'-?@;AOPO 1). 'ontractul de administrare ,iduciar 1. Noiunea, caracterele juridice i particularitile contractului de administrare ,iduciar &. Elementele contractului de administrare ,iduciar $. E,ectele contractului de administrare ,iduciar 1. Noiunea, caracterele juridice i particularitile contractului de administrare ,iduciar ?rin c o n t r a c t u l de a d m i n i s t r a r e , i d u c i a r , o parte 7,ondator al administrrii, ,iduciant5 pred "unuri n administrare ,iduciar celeilalte pri 7administrator ,iduciar, ,iduciar5, iar aceasta se o"li# s administreze patrimoniul n interesul ,ondatorului administrrii 7art. 1 .$ 'od civil5. ?otrivit re#ulii #enerale, raporturile de administrare ,iduciar se nasc din contract nc/eiat de pri prin li"er consimmnt. n a,ar de aceasta, administrarea liduciar se poate constitui i pe motivele prevzute de le#e 7cnd este necesar de a administra permanent "unurile persoanei puse su" tutel sau disprut var veste - art. (( i . 'od civil5. n asemenea cazuri raporturile de administrare ,iduciar apar de asemenea n "aza contractului, cu particularitatea c calitatea de ,ondator o ntrunete nu proprietarul, ci o alt persoan. -dministrarea ,iduciar este un contract inalagmatic, con en ual, gratuit sau onero dac le#ea sau contractul prevd plata remuneraiei. -dministrarea ,iduciar este un contract cu e-ecutare ucce iva, deoarece mana#erul svrete acte juridice i materiale pe toat perioada contractului. -dministrarea ilduciar se atri"uie @a cate#oria contractelor de prestri de servicii1(+. -dministratorul presteaz servicii de administrare a "unurilor n interesul ,ondatorului sau "ene,iciarului administrrii. -ceste servicii nu au ca o"iect acte materiale sau juridice determinate, ci activitatea de administrare a "unului. 'ontractul c administrare ,iduciar are urmtoarele particulariti2 a5 este un contract de administrare a "unului n interesul ,ondatorului sau "ene,iciarului administrrii, deoarece acetia din urm cule# ,oloasele o"inute de administrator n urma e*ploatrii lui; "5 acest coniract #enereaz raporturi o"li#aionale ntre pri. n consecin, transmiterea "unului n administrare ,iduciar nu are ca e,ect trecerea dreptului de proprietate asupi.i acestui "un la ,iduciar. 6ondatorul nu transmite ,iduciarului atri"utele proprietii, ci l mputernicete de a le e*ercita din nume propriu. ;otodat, ,ondatorul este lipsit de posi"ilitatea de a e*ercita atri"utele proprietii asupra "unului transmis n administrare ,iduciar pe perioada vala"ilitii contractului. !reptul ,iduciarului de a administra "unul nu este un drept real. deoarece administrarea se ,ace pe contul ,ondatorului;

[44

3ti*eeMa I@.K5. ,%I,ABepn;eji"Boe LnpaMIieBiie B3Lm.ec;MA3. - 3ocKMa, 1+++, p. 01.

1(

c5 transmiterea "unului n administrare ,iduciar constituie numai o premis care permite ,iduciarului de a-i e*ecuta o"li#aiile sale nscute din contract. ?rin aceasta contractul de administrare ,iduciar se deose"ete de contractele translative de "unuri 7de proprietate sau de posesie i ,olosin5, n care transmiterea "unului ec/ivaleaz cu e*ecutarea o"li#aiilor de ctre o parte1. . 'ontractul de administrare ,iduciar are tan#ene cu contractele de mandat i comision, deoarece ,iduciarul, n procesul administrrii "unului, poate svri acte juridice. Epre deose"ire de aceste contracte, care au ca o"iect acte juridice, ,iduciarul poate svri att acte juridice, ct i acte materiale. @3 a,ar de aceasta ,iduciarul apare n circuitul civil din nume propriu, in,ormnd turtele persoane c activeaz n calitate de ,iduciar. 'ontractul de administrare ,iduciar tre"uie deose"it de dreptul de #estiune economic, care aparine ntreprinderilor de stat i celor municipale, deoarece n am"ele cazuri are loc e*ercitarea atri"utelor proprietii de ctie o alt persoan dect proprietarul. Epre deose"ire de administrarea ,iduciar, unde atri"utele proprietii sunt e*ercitate n interesele ,ondatorului, dreptul de #estiune economic se e*ercit n interes propriu 7drept real5. n a,ar de aceasta, dreptul de #estiune economic este le#at de ,ormarea unei persoane juridice, pe cnd transmiterea "unului n administrare ,iduciar se poate ,ace tar constituirea unui nou su"iect. mputernicirile ,iduciarului n vederea administrrii "unului rezult d i n contract, sunt sta"ilite prin contract i sunt temporare. mputernicirile titularului dreptului de #estiune economic sunt sta"ilite n primul rnd de le#e i nu au un termen determinat. !. @lementele contractulu$ de adm$n$"trare 8$duc$ar 6rile contractului sunt ,ondatorul i ,iduciarul. @n calitate de ,ondator apare proprietarul "unului. ;itularul altui drept real asupra "unului nu poate ,i ,ondator, deoarece nu poate transmite ,iduciarului toate atri"utele proprietii n msura n care sin#ur nu le deine. @n cazul n care n administrare ,iduciar se transmit o"iecte ale proprietii intelectuale, ,ondator este recunoscut litularul dreptului e*clusiv asupra unui asemenea o"iect. n anumite situaii calitatea de ,ondator o are o alt persoan dect proprietarul "unului. -st,el, atunci cnd administrarea ,iduciar se instituie potrivit le#ii 7n interesul minorului sau persoanei declarate disprut var veste5, ,ondator este autoritatea tutelar sau o alt persoan menionai n le#e 7alin. ., art. 1 .$ 'od civil5. n cazul transmiterii n administrare ,iduciar a patrimoniului de stat, ,ondator va ,i !epartamentul privatizrii 7pct. & al 1e#ulamentului cu privire la transmiterea patrimoniului de stat n administrare ,iduciar, adoptat prin BD din &&. 1.1++8 , n continuare - 1e#ulament5.

< M.M. Mi-i;pnB'KBB. 9Iorosop ,lAMepu;eji"Boro LnpaMIieBBB B3N@@@'';BA3. -& &, p. .1. .1 3onitorul o,icial al 13.-1++8.-nr. &&-&$.

1(1

6iduciar poale ,i orice persoan cu capacitate de e*erciiu deplin, cu e*cepia autoritilor pu"lice 7alin. $, art. 1 .$ 'od civil5. n cazul transmiterii n administrare ,iduciar a patrimoniului de stat, ,iduciarul se selecteaz prin concurs or#anizat de o comisie special creat de !epartamentul privatizrii. !ac administrarea ,iduciar se instituie n ,olosul unei tere persoane, ca su"iect al raporturilor de administrare ,iduciar apare "ene,iciarul. Mene,iciarul se desemneaz de ctre ,ondator la nc/eierea contractului. n asemenea caz administrarea ,iduciar apare ca un contract nc/eiat n ,olosul terei persoane, cu consecina c "ene,iciarul poate cere ,iduciarului e*ecutarea contractului. Nu poate ,i desemnat n calitate de "ene,iciar ,iduciarul. 'ontractul de administrare ,iduciar nc/eiat pe motive prevzute de le#e ntotdeauna apare ca un contract nc/eiat n ,olosul unei tere persoane. n asemenea cazuri, neaprat va participa "ene,iciarul 7minorul sau persoana disprut var veste5. Obiectul juridic al contractului de administrare ,iduciar sunt actele materiale i juridice svrite de ,iduciar n procesul administrrii "unului. A"iectul material ai contractului este "unul. !up cum rezult din coninutul alin. 1, art. 1 .. 'od civil, poate ,i dat n administrare ,iduciar orice "un, o universalitate de "unuri, "unuri e*istente la momentul nc/eierii contractului sau do"ndite n viitor, inclusiv "unurile do"ndite de ,iduciar n le#tur cu e*ecutarea contractului. !in coninutul acestei norme rezult c orice "un poate ,i transmis n administrare ,iduciar. ns, potrivit alin. ( al aceluiai articol "unurile date n administrare ,iduciar tre"uie separate de alte "unuri ale ,ondatorului, precum i de "unurile ,iduciarului. n scopul respectrii acestei e*i#ene, tra#em concluzia c n administrare ,iduciar pot ,i transmise numai "unurile suscepti"ile de separare 7indiZ idualizare5 de alte "unuri ale ,ondatorului i ,iduciarului. Nu sunt suscepti"ile separrii "unurile determinate #eneric, cu consecina c ele nu pot ,i transmise n administrare ,iduciar, cu e*cepia cazului n care ele ,ac parte dintr-o universalitate de "unuri 7de e*emplu, ntreprindere5. 3ijloacele "neti nu pot ,i date separat n administrare ,iduciar, cu e*cepia cazurilor prevzute de le#e 7alin. $, art. 1 .. 'od civil5. Pnii autori a,irm c administrarea ,iduciar a "anilor nu se include n construcia juridic a contractului de administrare ,iduciar, care prevede administrarea "unului de ctre ,iduciar pe o perioad determinat n interesul ,ondatorului sau "ene,iciarului, dup e*pirarea creia "unul se restituie ,ondatorului1.&. ?ot ,i transmise n administrare ,iduciar i o"iectele proprietii intelectuale, n special cele ce individualizeaz mr,urile, serviciile i persoanajuridic. *orma. 'ontractul de administrare ,iduciar se nc/eie n scris 7art. 1 .( 'od civil5. 'ontractul de administrare ,iduciar a patrimoniului de stat se nc/eie dup contractul-model ce se conine n ane*a 1e#ulamentului, se autenti,ic notarial i se nre#istreaz /i !epartamentul privatizrii 7pct. 1+ 1e#ulament5. ?atrimoniul de stat se transmite n administrare ,iduciar pe un termen determinat, sta"ilit la acordul prilor, care nu poate depi . ani.
1.&

M.M. MB;pBB'Kut,. 9lor AMAp ,lAMepB;ejitBoro LnpaMjieBna B3Lmec;MA3, p-8+.

1(&

6reul. 'ontractul de administrare ,iduciar este un contraci cu titlu #ratuit, remuneraia urmnd a ,i pltit ,iduciarului numai dac aceasta este prevzut de le#e sau contract. n acest ultim caz remuneraia poate ,i e*primat ,ie ntr-o sum ,i* de "ani, ,ie n procente ,a de venitul o"inut de ,iduciar din administrarea "unurilor, ,ie n ,orm de procurare a unei pri a "unurilor administrate de ,iduciar ian. 1 .0 'od civil5. '. @8ectele contractulu$ de adm$n$"trare 8$duc$ar 6iduciarul este o"li#at s administreze "unul n interesele ,ondatorului sau "ene,iciarului administrrii i s asi#ure inte#ritatea lui. -dministrnd "unul, ,iduciarul poate svri orice act juridic sau material n limita mputernicirilor primite. Oe#ea sau contractul pot prevedea anumite limitri n ce privete svrirea unor acte de ctre ,iduciar. ?otrivit alin.(, art. 1 .) 'od civil, ,iduciarul poate dispune de un "un imo"il doar n cazurile prevzute de le#e sau contract. 6iduciarul este o"li#at s repare prejudiciul cauzat dac nu mani,est ,a de interesele ,ondatorului dili#enta de care d dovad n a,acerile proprii. 6iduciarul este o"li#at s administreze personal "unul. E*ecutarea acestei o"li#aii poate ,i transmis unei tere persoane dac se admite prin contract sau dac mprejurrile o cer. E,ectele su"stituirii ,iduciarului sunt similare cu cele sta"ilite pentru mandat, deoarece, potrivit art. 1 ) 'od civil, raporturilor de administrare ,iduciar li se aplic n modul corespunztor dispoziiile re,eritoare la mandat. Uinnd cont de ,aptul c ,iduciarul administreaz patrimoniul pe riscul i pe contul ,ondatorului, el este o"li#at s transmit acestuia tot ce a o"inut n le#tur 2u administrarea "unului. !up ncetarea contractului ,iduciarul tre"uie s restituie "unul ,ondatorului ;au altei persoane desemnate de acesta. Munul se restituie n starea n care a ,ost transmis, inndu-se cont de uzura lui normal. Munul tre"uie restituit cu toate accesoriile i m"untirile e*istente la data ncetrii contractului @n raport cu terele persoane ,iduciarul acioneaz din nume propriu, personal do"ndind drepturi i asumndu-i o"li#aii. @n consecin, ,iduciarul rspunde personal pentru o"li#aiile asumate ,a de terele persoane, n limita mputernicirilor con,erite de contract 7art. 1 .8 'od civil5. n cazul n care riduciarul i-a asumat o"li#aii cu depirea mputernicirilor, el va rspunde cu propriul patrimoniu. 6ondatorul sau "ene,iciarul vor rspunde pentru aciunile ,iduciarului numai dac au acionat ilicit 7de e*emplu, au intervenit n activitatea ,iduciarului, nclcnd prevederile contractului5. 1spunderea ,iduciarului se limiteaz @a "unurile primite n administrare ,iduciar. Munurile care ,ormeaz o"iectul contractului pol ,i urmrite de la persoana care le-a primit dup ncetarea contractului pentru preteniile nscute n le#tur cu administrarea ,iduciar. @n procesul administrrii "unului ,iduciarul este o"li#at s ,;ic pu"lic ,aptul reparrii "unurilor luate n administrare ,iduciar de "unurile sale i s menin 1($

aceast pu"licitate. -ceast pu"licitate este necesar pentru ca terele persoane, contractnd cu ,iduciarul, s cunoasc n privina cror "unuri el acioneaz, n limita cror active 7"unuri5 acesta i poate onora o"li#aiile. 6iduciarul rspunde pentru dezavantajele, pierderile i prejudiciile care rezult din con,uziunea celor dou patrimonii 7alin.$, art 1 .) 'od civil5. !ei acioneaz di n nume propriu, ,iduciarul este o"li#at s indice n actul juridic nc/eiat cu terele persoane c acioneaz n calitate de ,iduciar. -ceast condiie se consider respectat dac2 a5 la nc/eierea actului juridic cealalt parte tia sau tre"uia s tie c contracteaz cu ,iduciar; "5 n actul juridic nc/eiat n scris s-a introdus, dup numele sau denumirea ,iduciarului, meniunea =-.6.R 7art. 1 .+ 'od civil5. !ac ,iduciarul nu a e*ecutat aceast o"li#aie, toate o"li#aiile rezultate din acte se nasc pentru acesta i el va rspunde ,aa de teri cu propriul patrimoniu. @n le#tur cu ,aptul c ,iduciarul acioneaz pe contul ,ondatorului, toate drepturile o"inute de acesta n urma administrrii se includ n componena patrimoniului administrat, iar o"li#aiile asumate se e*ecut din contul acestui patrimoniu. 6ondatorul este o"li#at s transmit "unul n administrare ,iduciarului i sa nu intervin n activitatea operativ a acestuia. 6ondatorul este o"li#at s restituie ,iduciarului c/eltuielile suportate de acesta n le#tur cu administrarea "unului, iar n cazurile prevzute de le#e sau contract -s-i plteasc remuneraie. L$teratura recomandat&
1. M.M. MurpBB'KBB. 9IoroMop <oMepB;eji"Boro LnpaMIieBBB B3Lmec;MA3. ';a;Lr, & &. &. 33*eeMa I@.1A. 9IoMepB;eji"Boe LnpaMIieBBe B3Lmec;MA3. - 3ocKMa,

1+++.

1((

C PITOLUL 10. Contractul de com$"$on 1. Noiunea, caracterele juridice i elementele contractului de comision &. 'oninutul contractului de comision $. 'ontractul de consi#naie 1. No($unea; caracterele =ur$d$ce 6$ elementele contractulu$ de com$"$on n relaiile civile, mandatul apare, de multe ori, un procedeu te/nic prea ri#uros; el presupune cunoaterea de ctre teri a persoanei mandantului, precum i limitele mputernicirii date de acesta mandatarului. 3ai avantajos pentru teri este contractul de comision, care este tot un mandat, dar tar reprezentare sau cu o reprezentare indirect1.$. ?rin c o n t r a c t u l de c o m i s i o n comisionarul se o"li# s nc/eie acte juridice n nume propriu, dar pe contul comitentului, iar acesta s plteasc o remuneraie 7art. 1 )1 'od civil5. !in de,iniia dat rezult c contractul de comision esie inalagmatic, deoarece d natere la o"li#aii pentru am"ele pri, con en ual, deoarece ia natere prin simplul acord de voin, i cu titlu onero , deoarece am"ele pri urmresc o"inerea unui ec/ivalent n sc/im"ul prestaiei la care se o"li#. 'ontractul de comision se aseamn cu contractul de mandat prin o"iectul lor comun - acte juridice, ce se nc/eie cu terele persoane pe contul altei persoane, care a dat mputernicirea. !eose"irea dintre cele dou contracte privete structura lor; n cazul mandatului, mandatarul apare n calitate de reprezentant i deci el nc/eie actele juridice n numele i pe contul mandantului; n cazul comisionului, comisionarul nu are drept de reprezentare i, n consecin, el nc/eie acte juridice n nume propriu, dar pe contul comitentului. nc/eind acte juridice din nume propriu, dar pe seama comitentului, comisionarul acioneaz ca un mandatar ,Pr reprezentaie. -st,el, dei comisionarul acioneaz n "aza mputernicirii comitentului, e,ectele actelor juridice nc/eiate se rs,rn# asupra lui. -ctul juridic nc/eiat de comisionar cu un 2er d natere unor drepturi i o"li#aii numai pentru comisionar, c/iar i n cazul 2n care comitentul este numit sau a participat la e*ecutarea actului juridic 7alin. &, art. 1 )1 'od civil5. 1ezult c prin actul nc/eiat de comisionar cu un ter nu se sta"ilesc nici un ,el de raporturi ntre comitent i ter. 'omitentul nu poate nainta pretenii terelor persoane cu care a contractat comisionarul si nici acestea nu pot Jnainta careva pretenii comitentului. 6rile contractului de comision sunt comitentul i comisionarul. 'omitentul ire"uie sa ai" capacitatea de a nc/eia el nsui actele juridice pe care urmeaz s e nc/eie comisionarul. 'omisionarul tre"uie s ai" capacitate deplin de e*erciiu. E. !. 'rpenaru. !rept comercial romn. - -OO, 1++), p. (1).

1(.

Obiectul contractului constituie activitatea comisionarului n vederea nc/eierii actelor juridice cu tera persoan, precum i e*ecutarea o"li#aiilor i e*ercitarea drepturilor rezultate din aceste acte . 'omisionarul poate nc/eia toate actele juridice, cu e*cepia celor care, potrivit le#ii, pot ,i nc/eiate numai personal. 6reul, denumit comision, este remuneraia ce urmeaz a ,i pltit comisionarului. 'omisionul se sta"ilete n contract su" ,orma unei sume ,i*e sau unui anumit procent din valoarea actului juridic nc/eiat, iar n lipsa unei asemenea clauze contractuale - potrivit uzanelor 7art. 1 )$ 'od civil5. !. Con($nutul contractulu$ de com$"$on E*ecutarea contractului de comision creeaz dou cate#orii de raporturi juridice2 ntre comitent i comisionar 7raporturi interne5 i ntre comisionar i ter 7raporturi e*terne5. ntruct, n temeiul contractului de comision, comitentul l mputernicete pe comisionar s nc/eie anumite acte juridice pe contul comitentului, nire pri se nasc o"li#aii asemntoare celor izvorte din contractul de mandat n raporturile dintre mandant i mandatar. ?otrivit alin. $, art. 1 )1 'od civil, ntre comitent i comisionar e*ist aceleai drepturi i o"li#aii ca ntre mandant i mandatar, cu deose"irile sta"ilite de capitolul QN. -st,el, raporturile interne dintre comitent i comisionar sunt #uvernate de re#ulile mandatului, dac nu sunt instituite re#uli speciale pentru comision. !in contractul de comision rezult anumite drepturi i o"li#aii pentru comisionar. -st,el, comisionarul este o"li#at s e*ecute mandatul ncredinat de comitent. @n "az;i mputernicirii primite, comisionarul este o"li#at s nc/eie actele juridice n condiii ct mai ,avora"ile pentru comitent. A"li#aia comisionarului nu se reduce la nc/eierea actelor juridice; el este inut s ndeplineasc toate actele necesare pentru realizarea actului juridic nc/eiat cu tera persoan 7de e*emplu, comisionarul vnztor este o"li#at s remit "unul i s ncaseze preul5. @n e*ecutarea contractului comisionarul tre"uie s respecte indicaiile primite de la comitent. ndeplinirea acestei o"li#aii tre"uie apreciat n ,uncie de caracterul indicaiilor, care pot ,i imperative, indicative sau ,acultative. @ndicaiile determin ,elul actului juridic, condiiile nc/eierii i realizrii @ui. 'omisionarul are dreptul s se a"at de @a indicaiile comitentului n urmtoarele ca9uri2 a5 dac o cer interesele comitentului; "5 dac nu are posi"ilitatea de a cere apro"area preala"il a comitentului; c5 dac a cerut apro"area comitentului, dar nu a primit rspuns n timp util. -"aterile admise de comisionar se pot re,eri la unele clauze ale actului juridic care urmeaz a ,i nc/eiat, dar nu la esena mputernicirii. -st,el, comisionarul mputernicit s nc/eie un contract de vnzare-cumprare nicidecum nu va putea nc/eia un contract de sc/im" sau un alt contract .

l8(

-.A. 'o*BAM'/iiB. Ko3BccBABBaa ;oproMIia. @;paMAM"ie Monpoc,ei. - 3ocKMa, 1+8+, p. -.A. 'AQBAM'KB1. i"idem, p. 1+.

8.
1211

1()

'odul civil conine anumite dispoziii prin care se sta"ilesc e,ectele actelor nc/eiate cu nclcarea indicaiilor 7art. 1 )(5. -st,el, cnd comisionarul a vndut "unurile la un pre mai mic dect cel indicat de comitent, el tre"uie s acopere di,erena. -ceast o"li#aie este nlturat dac comisionarul va dovedi c vnzarea la preul sta"ilit nu se putea ,ace i c prin vinderea "unului la un pre mai mic s-a evitat dunarea comitentului 7de e*emplu, dovedete c "unurile s-ar ,i depreciat dac nu erau vndute ntr-un termen scurt5. n cazul n care comisionarul cumpr un "un la un pre mai mare dect cel indicat, comitentul poate re,uza actul juridic, n a,ar de cazul cnd comisionarul este de acord s plteasc di,erena de pre. 'omitentul, ,iind in,ormat despre cumprarea "unului la un pre mai mare, este o"li#at imediat s declare comisionarului c re,uz acest act juridic. 'omisionarul tre"uie s e*ecute toate o"li#aiile i s e*ercite toate drepturile care rezult din actul juridic nc/eiat cu tera persoan 7art. i )0 'od civil5. ?entru nerespectarea o"li#aiilor din actul juridic nc/eiat ntre comisionar i ter, rspunderea aparine prii vinovate. -ceasta nseamn c pentru nee*ecutarea o"li#aiilor de ctre ter nu va rspunde comisionarul, ci terul. Evident, terul va rspunde ,a de comisionar, iar nu ,a de comitent, cu care nu are raporturi juridice. n mod e*cepional, comisionarul va rspunde pentru nee*ecutarea o"li#aiilor de ctre ter numai atunci cnd a #arantat n ,aa comitentului e*ecutarea o"li#aiilor de ctre ter 2del credere'. -sumndu-i o asemenea o"li#aie de #aranie, comisionarul va ,i o"li#at personal ,a de comitent pentru e*ecutarea o"li#aiilor rezultate din actul juridic nc/eiat ntre comisionar i ter. !el credere reprezint un serviciu suplimentar prestat de ctre comisionar1), pentru care se pltete o remuneraie special, numit provi ion. n cazul n care terul a nclcat o"li#aiile, comisionarul tre"uie s-1 in,ormeze imediat pe comitent i s adune pro"ele necesare. Oa cererea comitentului, comisionarul i cesioneaz drepturile care rezult din actul juridic nc/eiat ntru e*ecutarea contractului de comision. 'esiunea drepturilor ctre comitent se va ,ace respectnd re#ulile cesiunii de crean. 'esiunea se e*clude dac drepturile sunt prevzute de le#e sau sunt contractate intuim per onae/G/. 'omisionarul este o"li#at s asi#ure "unurile primite de la comitent sau pentru comitent dac aceasta este stipulat n contract sau rezult din uzane. !up ncetarea contractului comisionarul este o"li#at s ptedea comitentului tot ce a primit n "aza contractul i s prezinte o dare de seam. @ Fac actul juridic a ,ost nc/eiat n condiii mai avantajoase dect cele stipulate de comitent, "ene,iciile se mpart e#al ntre pri dac contractul nu prevede alt,el. ntruct actul juridic este nc/eiat cu terul pe contul comitentului, ultimul are drept de proprietate asupra "unului predat comisionarului sau primit de acesta pentru comitent 7art. 1 ). 'od civil5.
3.3. EparBB'KBB, M.M. MB;?BB'K3B. 9IorAMopBoe npaMA. Kuma ;pe;"a, 9orAMop"i o M"mojiBeBBB pa)o; B AKa$$BBB LcjrLr. - 3ocKMa, & &, p. ($.. 1 6paFK,aaB'Koe npaMA. ;A3 @@. BojiL;A3 &. 99A;M';. pejj. E.-. '5ZaBHFM. - 3ocKMa, & , p.
O)

1 $. 147

'omisionarul poate rezilia contractul de comision2 a5 n cazurile prevzute de contract; "5 n cazul ine*istenei posi"ilitii de a e*ecuta o"li#aia asumat; c5 n cazul n care comitentul nu e*ecut o"li#aiile contractuale 7art. 1 0$ 'od civil5. 'omitentul este o"li#at s recepioneze de la comisionar tot ce a e*ecutat acesta n "aza contractului i s e*amineze "unurile primite, iar dac constat vicii s-@ in,ormeze pe acesta despre vicii 7art. 1 0 'od civil5. Nee*ecutarea acestei o"li#aii l priveaz pe comitent de dreptul de a invoca pe viitor aceste vicii. @n cazul n care are o"iecii ,a de darea de seam, comitentul este o"li#at sa-1 in,ormeze pe comisionar n termen de 1. zile de la data primirii drii de seam, dac contractul nu prevede un alt termen. @n caz contrar, darea de seam se consider primit ,r o"iecii. 'omitentul arc o"li#aia s plteasc remuneraia 7comisionul5 cuvenit comisionarului. 'omisionul se pltete c/iar dac e*ecutarea actului juridic nu a avut loc, dar ,aptul acesta se datoreaz vinoviei comitentului sau se a,l n le#tur cu personalitatea lui 7art. 1 )$ 'od civil5. 'omitentul este o"li#at s compenseze toate c/eltuielile utile suportate de comisionar n le#tur cu e*ecutarea contractului. Numai n cazurile prevzute de le#e sau contraci comisionarul poate pretinde restituirea c/eltuielilor de pstrare a "unurilor primite de la comitent sau pentru acesta 7art. 1 01 'od civil5. !ac comitentul nu pltete remuneraie sau nu restituie c/eltuielile, comisionarul este n drept s rein "unurile care tre"uie s le predea comitentului sau persoanelor indicate de acesta. 'omitentul are dreptul s rezilieze contractul n orice moment. @n acest caz el este o"li#at s plteasc comisionarului, pentru actele nc/eiate, remuneraia stipulat i s^i repare prejudiciul cauzat prin rezilierea contractului. @n caz de reziliere a contractului comitentul este o"li#at, n termen de o lun din momentul noti,icrii, s dispun de "unurile a,late la comisionar. !ac nu se e*ecut aceast o"li#aie, comisionarul are dreptul s predea aceste "unuri la pstrare unei tere persoane pe contul comitentului sau s le vnd la un pre ct mai convena"il pentru comitent 7art. 1 0( 'od civil5. '. Contractul de con"$5na($e 'ontractul de consi#naie este o varietate a contractului de comision, dar se individualizeaz prin o"iect, su"iecte i coninut speci,ic. @n "aza acestui contract comisionarul se o"li# s e,ectueze din nsrcinarea comitentului, dar n nume propriu, una sau mai multe tranzacii de vnzare cu amnuntul pentru o anumit recompens 7pet 1 din 1e#ulile comerului de consi#naie, adoptate prin BD din $1.1 .1++01.8, n continuare - 1e#uli5. n cadrul contractului de consi#naie comisionar este ntreprinderea comerului cu amnuntul, cate comercializeaz mr,uri pe principii de consi#naie.

1.8

3onitorul o,ici;il al 13.-1++0,-nr.0+-8 .

1(8

A"iectul juridic al contractului de consi#naie este nc/eierea unuia sau rnai multor contracte de vnzare cu amnuntul, iar o"iectul material - mr,urile. ?otrivit pct. 11 1e#uli, la consi#naie se primesc mr,uri noi nealimentare i alimentare am"alate, precum i mr,uri nealimentare care au ,ost n uz, dar sunt nc utiliza"ile, nu necesit reparaie sau restaurare i corespund normelor sau cerinelor sanitare. 3ijloacele de transport supuse nmatriculrii se primesc la consi#naie cu condiia prezentrii documentului ce con,irm dreptul de proprietate i a certi,icatului privind radierea. 'ontractul de consi#naie se ntocmete n ,orm scris 7conl"rm contractului model ce se conine n ane*a la 1e#uli5, n dou e*emplare, ,iecrei pri revenindu-i cte un e*emplar. n cazul cnd la consi#naie se primesc mr,uri noi, n contractul de consi#naie se vor meniona condiiile presc/im"rii mr,urilor de calitate adecvat prevzute de Oe#ea privind protecia consumatorilor, pe care comitentul le va accepta prin semntur. ;ermenul de comercializare a mr,urilor se sta"ilete de pri n contract i ncepe a cur#e din ziua lucrtoare ce urmeaz dup data ntocmirii contractului. !ac mr,urile nu au ,ost vndute o anumit perioad de timp, comisionarul are dreptul s ,ac reevaluarea lor. ?otrivit pct. &0 1e#uli, comisionarul are dreptul s reduc cu & \ preul mr,urilor nevndute n decurs de & de zile lucrtoare. !up e*pirarea a nc & de zile lucrtoare dup prima reevaluare comisionarul reduce cu $ \ preul sta"ilit dup prima reevaluare. !ac aceste mr,uri nu au ,ost vndute nici n urmtoarele & de zile lucrtoare dup a doua reevaluare, comisionarul reduce cu . \ preul sta"ilit dup a doua reevaluare. @n cazul n care mr,urile nu au ,ost vndute nici dup a treia reevaluare, comisionarul le depreciaz pn la preul de comercializare si#ur. ?n la e*pirarea primului termen de reevaluare, preul mr,urilor predate la consi#naie poate ,i redus cu cel puin 1 \ dintr-o dat la cerere` comitentului. 1eevaluarea mr,urilor se ,ace ,r participarea comitentului i se per,ecteaz prin act de reevaluare. ?reul de vnzare a mr,urilor primite la consi#naie se sta"ilete de ctre comitent i se indic n lista mr,urilor recepionate la consi#naie, pe etic/eta ,iecrui o"iect sau pe indicatorul de preuri. ?reul, denumit comision, se sta"ilete n contractul de consi#naie n procente ,at de preul la care a ,ost vndut mar,a. 'omisionarul este o"li#at s e*pun n sala comercial mr,urile primite la consi#naie cel trziu a doua zi dup recepionare. @n caz de net*ecutare a acestei o"li#aii el va plti comitentului o desp#u"ire n mrimea sta"ilit n contract, dar nu mai puin de $\ din comision pentru ,iecare zi ntrziere. ;otodat comitentul poate cere comisionarului rentocmirea contractului de consi#naie pentru un nou termen sau restituirea mr,urilor 7pct. &8 1e#uli5. 'omisionarul este o"li#at s ia msurile necesare pentru asi#urarea inte#ritii mr,urilor primite la consi#naie, purtnd rspundere ,a de comitent pentru pierderea sau deteriorarea lor.

1(+

n cazul n care depisteaz unele vicii ascunse la mr,urile primite la consi#naie, comisionarul nu @e va pune n vnzare, iar dac au ,ost e*puse spre vnzare - le va retra#e din vnzare i, n termen de $ zile, va in,orma comitentul printr-un aviz scris. !up vnzarea mr,ii comisionarul este o"li#at s ac/ite comitentului "anii n cel trziu 1 zile. @n caz de nee*ecutare a acestei o"li#aii comisionarul va plti comitentului o desp#u"ire n mrimea sta"ilit n contract, dar nu mai puin de ,.\ din suma restant pentru ,iecare zi ntrziere 7pct. $$ 1e#uli5. 'omitentul are dreptul n orice moment s cear rezilierea contractului i restituirea mr,i nevndute, recupernd comisionarului c/eltuielile pentru pstrare i pltind o amend n mrime de 1\ din preul iniial pentru ,iecare lun complet sau incomplet de a,lare a mr,ii n vnzare. ?lata pentru pstrare nu se ncaseaz n cazul restituirii mr,ii cu vicii ascunse care nu au ,ost depistate n timpul recepionarii.

L$teratura recomandat& 1. Etanciu !. 'rpenaru. !rept comercial romn. - -OO, 1++). &. 3.B. EparmicKBB, M.M. M B;?BB'KBB . 9oroMopBoe npaMo. KBBra 9oroMop"i o M"iiiojnieBBB pa)or B oKa$aBBB LcjiLr. - 3ocKMa, & &. $. 6pan#iaB'Koe npaMo. ;A3 @@. nojiLro3 &. 77O;ES; . pej-. E.-. 'L*aBAM. 3ocKMa, & . (.-.A. 'AQBAM'KBB . Ko3Bcc[oBBa,l ;oproMIia. ripaMAM"ie Monpoc"i. -3ocKMa, 1+8+.

1.

FC PITOLUL GS. Contractul de depoz$t


1. Noiunea i caracterele juridice ale contractului de depozit !elimitarea de alte contracte &. Elementele contractului de depozit $. 'oninutul contractului de depozit (. !epozitul /otelier i sec/estrul .. 3a#azinajul

1. No($unea 6$ caracterele =ur$d$ce ale contractulu$ de depoz$t. ?el$m$tarea N o i u n e i c a r a ? c r t i e ncr e o n j u t r i r d i ac e dc . de t e u p l o depozitarul se o"li# s pstreze "unul mo"il predat de deponent, o perioad determinat sau nedeterminat i s-1 restituie la cerere 7ari. 1 8) 'od civil5. 1eieind din de,iniia data, depozitul pare a ,i un contrai9t real, deoarece depozitarul se o"li# s pstreze "unul predat de deponent. !up cum rezult, ns, din coninutul art.1 80 'od civil 7re,uzul de a preda sau de a primi "unul5, contractul de depozit este con en ual, deoarece n cazul contractelor reale nu se pune pro"lema re,uzului de a preda sau de a primi "unul la pstrare pentru c predarea9primirea "unului constituie o condiie necesar pentru nc/eierea contractului. !ac "unul n-a ,ost predat, contractul se consider nenc/eiat. -lt,el stau lucrurile n cazul contractelor consensuale, unde predarea "unului nu este o condiie necesar pentru nc/eierea contractului, ci un act de e*ecutare a o"li#aiilor contractuale. @n concluzie, putem a,irma c depozitul este un contract consensual, deoarece produce e,ecte prin simplul acord al priloi !epozitul poate ,i cu titlu gratuit sau cu titlu onero . !epozitul este un contract #ratuit dac le#ea sau contractul nu prevede plata remuneraiei depozitarului. !ac depozitarul des,oar activitate de psirare cu caracter pro,esional 7nu ocazional5, contractul de depozit este preznmat cu titlu oneros. n asemenea caz, se consider c prile au convenit asupra remuneraiei n mod tacit 7alra.l.art. 1 88 'od civil5. !epozitul #ratuit este un contract unilateral, ntruct d natere la o"li#aii numai pentru depozitar. !ei n cadrul acestui contract o"li#aii are i deponentul 7de a preda "unul la pstrare5, acest contract nu este sina/i#matic, deoarece o"li#aiile prilor nu sunt corelative. Pn contract este sinala#inatic dac ,iecare din pri se o"li# reciproc, ast,el nct o"li#aia ,iecreia d i n ele s ,ie corelativ o"li#aiei celeilalte pri 7art. 0 ( 'od civil5. !epozitul #ratuit rmne un contract unilateral c/iar daca - ulterior nc/eierii -se nasc anumite o"li#aii i pentru deponent datorit unui ,apt posterior i accidental, care nu deriv din voina comun a prilor 7de e*emplu, prejudiciul cauzat depozitarului prin viciile "unului depozitai5, cJ dintr-o cauz e*tracontractual 7delict sau #estiunea intereselor altei persoane5, aceste o"li#aii ne,iind nici interdependente cu o"li#aiile depozitarului1.%.
/G

6r. !eaG. ;ratat de drept civil. 'ontracte speciale. - Mucureti. lHF+) p $1+. 1.1

'ontractul de depozit cu titlu oneros este inalagmatic, deoarece din momentul nc/eierii sale d;i natere la o"li#aii reciproce i interdependente pentru am"ele pri. Delimitarea de alte contracte. 'ontractul de depozit are tan#ene cu contractele de locaiune i comodat. 'omun pentru aceste contracte este ,aptul c ele presupun tian.smilerea temporar a unui "un n posesia altei persoane. !eose"irea dinlre aceste contracte const n ,aptul c locaiunea i comodatul prevd transmiterea posesiei i ,olosinei, pe cnd depozitul - numai predarea posesiei asupra "unului. !elimitarea acestor contracte se ,ace i dup scopul urmrit. -st,el, dac locaiunea i comodatul se nc/eie n ,olosul persoanei care primete posesiii i ,olosina "unului, depozitul se nc/eie n ,avoarea persoanei care pred "unul, i anume n ,avoarea deponentului1) . ?entru calillcarea corect a relaiilor aprute n procesul predrii posesiei "unului unui ter, tre"uie s inem cont i de posi"ilitatea transmitorului de a avea sau nu acces nelimitat @a "un. -st,el, n cazul n care transmitorul are acces la "un numai cu concursul persoanei creia i-a ,ost transmis, suntem n prezena locaiunii 7de e*emplu, n cazul nc/irierii unui sei,5. !ac transmitorul are acces la "un n orice moment ,r participarea persoanei creia i-a ,ost transmis, relaiile vor ,i cali,icate ca depozit. !epozitul tre"uie deose"it de prestarea serviciilor de paz, deoarece am"ele contracte au ca scop asi#urarea inte#ritii "unurilor. -cest scop se realizeaz di,erit; dac n cazul contractului de depozit "unul se transmite n posesia depozitarului, n cazul prestrii serviciilor de paz "unul nu se transmite n posesia prestatorului de servicii, ci rmne la "ene,iciarul acestuia 1 %. @n consecin, prestarea serviciilor de paz nu presupune predarea-primirea "unului de ctre prestatorul de servicii. n a,ar de aceasta, contractul de depozit are ca o"iect "unuri mo"ile, pe cnd paza poate ,i prestat i n privina "unurilor imo"ile. !. @lementele contractulu$ de depoz$t 6rile contractului de depozit sunt deponentul i depozitarul. !eponentul tre"uie s ai" C.apucitatea pentru a nc/eia acte de administrare. n calitate de deponent poate aprea proprietarul "unului, alt titular al unui drept real asupra "unului 7uzu,ructuarul sau creditorul #ajist5, precum i persoana mputernicit de proprietar sau de le#e s depoziteze "unul. n cazul depozitului prestat de lom"ard sau de camerele de pstrare ale #rilor sau staiilor auto, deponent este persoana ,izic, iar depozitar - lom"ardul sau camera de pstrare a #rii respective. 'ontractul de depozit poate avea ca obiect "unuri mo"ile corporale. ?ot ,orma o"iectul contractului i creanele constatate printr-un titlu la purttor, asimilate cu "unurile mo"ile la purttor. ntruct depozitarul este o"li#at s restituie "unul depozitat, o"iectul contractului tre"uie s ,ie individual determinat 7depozit re#ulat5. 160
161

@ @ .

3.3. EpaniB'KPB. 9toroMop *paBeBB,l. - 3ocKMa, 1+++, p. .(. OI,"i)LjieBK $.B Anasa;eji"';Ma *paBeBBB M 'AM';'KA3 rpa[jjancKA3 npaMe. -' a p a r o M , 1 + 8

, p.

1.&

!epozitul poate avea ca o"iect i "unuri determinate #eneric 2depozit neregulat'. n asemenea caz, depozitarul va ,i o"li#at s restituie deponentului alte "unuri de acelai #en, aceeai calitate i cantitate 7art. 11 ( 'od civil5. !epozitarul devine proprietar al "unurilor determinate #eneric predate de deponent, va cule#e ,ructele, suportnd i riscul pieirii ,ortuite. !epozitul nere#ulat se deose"ete de mprumut n ,uncie de scopul principal urmrit de pri, i anume2 pstrarea "unurilor n interesul deponentului sau prestarea unui serviciu mprumutatului prin predarea unor "unuri1RR. !epozitul prestat de camerele de pstrare are ca o"iect "a#aje 7pct. $( 1e#ulamentul transporturilor auto de cltori i "a#aje1)$5, i.ir cel prestat de lom"ard - "unuri de uz personal i casnic. Oom"ardul nu are dreptul s primeasc la pstrare valut strin, valori mo"iliare, "unuri imo"ile, o"iecte de anticariat, monede din metale preioase, metale i pietre preioase, care constituie materie prim, mijloace de transport 7pct. 1+ 1e#ulamentul cu privire la modul de or#anizare, ,uncionare i liceniere a activitii lom"ardurilor, adoptat prin BD din &8. $.1++.i)(, n continuare - 1e#ulament din &8. $.1++.5. 6reul, denumit remuneraie, apare ca element al conlraciului atunci cnd depozitul este cu titlu oneros. 1emuneraia urmeaz a ,i pltit depozitarului dac este prevzut de contract sau dac depozitarul depoziteaz "unul n cadrul unei activiti pro,esionale. 1emuneraia se sta"ilete prin acordul prilor. !aca n contract lipsete o asemenea clauz, se consider c prile au convenit asupra remuneraiei tari,are, n cazul e*istenei unui tari, sta"ilit, iar n lipsa tari,ului se va plti o remuneraie o"inuit 7alin. &, art. 1 88 'od civil5. !epozitul prestat de camerele de pstrare i lom"ard este oneros, remuneraia pltindu-se potrivit tari,elor. Oom"ardul percepe anticipat plata pentru pstrare. *orma. 'odul civil nu conine prevederi speciale cu privire la ,orma contractului de depozit, urmnd a ,i aplicate prevederile #enerale cu privire la ,orma conveniei. !epozitul prestat de camerele de pstrare se atest prin c/itan de "a#aje sau jeton, iar cel prestat de lom"ard - prin c/itan nominativ de depozit. ;ermenul contractului de depozit. !up cum rezult din de,iniia le#al dat contractului de depozit, acesta poate ,i nc/eiat pe o perioad determinat sau nedeterminat. 'amerele de pstrare primesc "unuri la pstrare pe o anumit perioad, dar nu mai mare de $ de zile. Oom"ardul de asemenea nc/eie contract de pstrare a "unurilor pe o perioad determinat de timp. $. Con($nutul contractulu$ de depoz$t Drepturile i obligaiile depozitarului. !epozitarul este o"li#at s primeasc la pstrare "unurile. nclcarea acestei o"li#aii an#ajeaz rspunderea pentru prejudiciul cauzat deponentului. !epozitarul este o"li#at s pstreze "unul primit la pstrare -ceast o"li#aie se realizeaz di,erit, dup cum depozitul este oneros sau #ratuit. !ac depozitul
1.& 1)$

!. 3acovei. !rept civil. 'ontracte. - @ai, 1++), p. $$8. Ardinul 3inistrului ;ransporturilor i 'omunicaiilor al 13 din +.1&.1+++ 993onitorul o,icial al 13.-& .-nr. 1$0-1$8. 164 3onitorul o,icial al 13.-1++..-nr.&$.

+'

este #ratuit, depozitarul tre"uie s pstreze "unu< ca pe aZ su propriu. !eponentul nu poate pretinde depozitarului s pstreze "unul depozitat cu mai mare #rij dect propriile "unuri. !epozitarul va ,i e*onerat de rspundere pentru prejudiciul cauzat prin pierderea, distru#erea sau deteriorarea "unurilor depozitate dac va pro"a c le-a pstrat ca pe ale sale proprii. @n cazul depozitului cu titlu oneros depozitarul este o"li#at s asi#ure inte#ritatea "unului cu prudena i dili#enta unui "un pro,esionist 7art. 1 8+ 'od civil5. @n asemenea caz depozitarul va ,i e*onerat de rspundere dac va dovedi nevinovia sa. A"li#aia de pstrare nu-1 ndreptete pe depozitar s ,oloseasc "unul depozitat. !epozitarul va putea ,olosi "unul depozitat cu permisiunea deponentului sau cnd aceasta este necesar conservrii "unului 7art. 1 +& 'od civil5. !epozitarul este o"li#at personal s e*ecute o"li#aia de pstrare a "unului. -ceasta se e*plic prin ,aptul c deponentul, de re#ul, nc/eie contractul avnd n vedere calitile personale ale depozitarului 7dili#enta pe care acesta o mani,est ,a de "unurile sale, solva"ilitatea lui etc5. El poate transmite unei tere persoane "unul spre depozitare numai cu permisiunea deponentului. n asemenea caz depozitarul va rspunde doar pentru ale#erea terului i a locului de depozitare 7art. 1 +1 'od civil5. !epozitarul este o"li#at s respecte condiiile de pstrare prevzute de contract. @n virtutea di,eritor mprejurri poate aprea necesitatea de a modi,ica aceste condiii. !epozitarul poate modi,ica condiiile depozitrii numai dac l-a ntiinat pe deponent i a primit acordul acestuia 7alin. 1, art. 1 +$ 'od civil5. !ac depozitarul a sc/im"at condiiile depozitrii ,r ncuviinarea deponentului, el va suporta consecinele ne#ative, inclusiv scumpirea depozitrii1).. !e la aceasta re#ul e*ist o e*cepie, atunci cnd modi,icarea condiiilor depozitului este necesar pentru nlturarea riscului de distru#ere, pierdere sau deteriorare a "unului. @n asemenea caz depozitarul poate modi,ica modul, locul i alte condiii de pstrare, ,r a cere deponentului ncuviinarea. @n cazul apariiei unui pericol real de deteriorare sau de#radare a "unului ori a unor alte condiii care amenin si#urana pstrrii "unului, depozitarul are dreptul s vnd "unul la un pre determinat de situaia creat. Nnzarea "unului se va ,ace numai dac deponentul, ,iind in,ormat despre aceste mprejurri, nu poate ntreprinde vreo aciune 7alin. $, art. 1 +$ 'od civil5. !epozitarul tste o"li#at s restituie "unul n natur, mpreun cu ,ructele pe care le-a perceput. 1estituirea n natur se ,ace n starea n care se a,l "unul n momentul restituirii, riscul pieirii sau deteriorrii ,ortuite aparinnd deponentului, n caz de nee*ecutare a o"li#aiei de restituire, depozitarul este o"li#at s repare prejudiciul cauzat deponentului. !ac depozitarul moare, o"li#aia de restituire a "unului trece la motenitorii acestuia. !e la aceast re#ul e*ist o e*cepie2 dac motenitorii vnd "unul depozitat cu "un-credin, socotind c ,ace parte din masa succesoral, rspunderea lor se rezum la restituirea preului sau, dac preul nu s-a pltit, ei sunt o"li#ai s dde9e deponentului creana lor contra cumprtorului 7art. 1 +. 'od civil5.

1).

3.B. EparciB'KPB. 9oiAMop *paBeBB,l, p. 1 ..

1.(

!epozitarul este o"li#at s restituie "unul depozitat deponentului sau persoanei indicate de acesta 7inclusiv mandantului5, neavnd dreptul s cear dovada proprietii asupra "unului. n caz de moarte a deponentului, "unul se va restitui motenitorilor acestuia. ?otrivit art. 1 +8 'od civil, "unul depozitat se restituie la locul unde a ,ost predat depozitarului dac contractul nu prevede alt,el. !ac contractul s-a nc/eiat pe o perioad nedeterminat, depozitarul poate cere oricnd deponentului s-i ridice "unul depozitat. ;otodat, el tre"uie s-i acorde deponentului un termen su,icient, pentru ca acesta s poat depozita "unul n alt loc, cu e*cepia cazurilor cnd e*ist motive ntemeiate pentru a pretinde ridicarea imediat 7art. 1 +0 'od civil5. Obligaiile deponentului. !eponentul este o"li#at s predea "unul la pstrare n termenul prevzut n contract. @n caz de nee*ecutare a acestei o"li#aii deponentul va ,i o"li#at s repare prejudiciul cauzat depozitarului intenionat sau din culp #rav. Epeci,ic este ,aptul c depozitarul este lipsit de dreptul de a cere de @a deponent predarea "unului. !e asemenea depozitarul poale re,uza primirea "unului dac nu i-a ,ost predat n termenul sta"ilit 7art. 1 80 'od civil5. !eponentul este o"li#at s compenseze depozitarului c/eltuielile necesare pstrrii "unului i s-i repare prejudiciul cauzat prin caracieristicile "unului depozitat dac le cunotea sau tre"uia s le cunoasc. 1spunderea deponentului pentru prejudiciul cauzat prin caracteristicile "unului se e*clude dac le-a comunicat depozitarului sau dac acesta le cunotea 7art. 1 +( 'od civil5. @n cazul contractului cu titlu oneros deponentul este o"li#at s plteasc depozitarului remuneraie. !ac contractul nu prevede alt,el, remuneraia se pltete la ncetarea acestuia. E*ecutarea o"li#aiilor sus numite de ctre deponent este #arantat prin dreptul de retenie, pe care l are depozitarul asupra "unului depozitat. El poate re,uza restituirea "unului pn la plata inte#ral a sumelor datorate de deponent. !eponentul are dreptul s cear restituirea oricnd, c/iar dac contractul prevede un termen de depozitare 7art. 1 +) 'od civil5, deoarece termenul este stipulat n interesul deponentului. !ac termenul a ,ost stipulat i n interesul depozitarului 7de e*emplu, depozit remunerat n ,uncie de durat sau depozitarul are dreptul s ,oloseasc "unul depozitat5, deponentul este o"li#at s repare prejudiciul cauzat prin preluarea anticipat a "unului. !eponentul este o"li#at s ridice "unul depozitat la ncetarea contractului. ). ?epoz$tul #otel$er 6$ "ec#e"trul a' Depozitul %otelier. ?otrivit art. 11 . 'od civil, /otelurile, cminele, sanatoriile, casele de odi/n i alte asemenea rspund pentru pierderea sau deteriorarea "unurilor persoanelor ,izice, pe care acestea le au cu ele n ncperile rezervate lor, c/iar dac "unurile nu au ,ost predate n depozit n mod special. Epeci,ic pentru depozitul /otelier este ,aptul c el apare n le#tur cu nc/eierea contractului de prestri de servicii de ctre instituiile respective. -st,el, depozitul /otelier este, de ,apt, un accesoriu al contractului /otelier, al contractului de servicii turistice ori al altor raporturi juridice. Oe#ea nu ,ace o enumerare e*/austiv a instituiilor care cad su" incidena depozitului /otelier, ast,el nct dispoziiile art. 11 . 'od civil se vor aplica i in 1..

cazul restaurantelor sau altor uniti de alimentaie pu"lic, localurilor de spectacole, ,rizeriilor, "i"liotecilor etc, dar numai n privina "unurilor depuse la #ardero", vestiare sau alte locuri destinate n mod special pentru paza "unurilor. !epozitul /otelier poate ,i dovedit prin orice mijloc de pro". !eponentul va tre"ui s pro"eze c "unurile au ,ost aduse - de el nsui sau de o alt persoan pentru el - n ncperile respective, c au ,ost pierdute sau deteriorate. 1spunderea depozitarului nu se an#ajeaz pentru pierderea sau deteriorarea "anilor, titlurilor de valoare i "ijuteriilor. -ceste "unuri tre"uie predate n special la pstrare. !epozitarul se e*onereaz de rspundere dac prejudiciul s-a cauzat de o ,or major, de un oaspete al clientului sau de proprietile "unului. b' Bec%e trul. !epozitul sec/estru este un contract prin care prile remit un "un asupra cruia e*ist un liti#iu la pstrare unui ter, care se o"li# s-1 restituie, dup terminarea procesului, prii care are dreptul asupra lui 7art. 11 ) 'od civil5. ?rile n contractul de depozit sec/estru sunt2 ec%e trul - persoana care primete "unul la pstrare i ec%e trantul - persoana care depune "unul spre pstrare. n calitate de sec/estru poate aprea una din pri sau o ter persoan aleas de pri prin acord comun. !ac prile nu ajun# la un acord comun privind depozitarul, acesta va ti desemnat de ctre instana de judecat, la cererea lor. !epozitul sec/estru poate ,i convenional i judiciar. !epozitul sec/estru este convenional cnd pstrarea "unului n liti#iu este ncredinat de ctre dou sau mai multe persoane a,late n liti#iu. !epozitul sec/estru este judiciar cnd este instituit de instana de judecat. -cest depozit esie re#lementat de normele 'odului de procedur civil, precum i de re#ulile 'odului civil dac nu conin re#lementri di,erite 7art. 1111 'od civil5. n cazul depozitului sec/estru depozitarul nu are dreptul s ,ac careva c/eltuieli sau acte n privina "unului, cu e*cepia actelor de conservare. !epozitarul poale ,ace c/eltuieli i acte prevzute de contract sau dac este autorizat de ctre instana de judecat. 'u autorizaia instanei de judecat depozitarul poate vinde "unurile dac depozitarea lor implic c/eltuieli disproporionate n raport cu valoarea lor. !epozitarul este o"li#at, @a cererea prilor sau a instanei de judecat, s prezinte o dare do seam la s,ritul depozitului sau pe parcursul lui. !up soluionarea liti#iului depozitarul este o"li#at s restituie "unul depozitat prii care a avui cti# de cauz. ?n la soluionarea liti#iului depozitarul poate restitui "unul doar cu consimmntul tuturor prilor sau n "aza autorizaiei instanei de judecat, dac e*ist un motiv ntemeiat 7art. 11 + 'od civil5. +. <a5az$na=ul 3 a # a z i n a j u l este o varietate a contractului de depozit, care prevede predarea "unurilor spre pstrare la un depozit de mr,uri. 1aporturilor de ma#azinaj li se ;iplic dispoziiile re,eritoare la depozit dac nu e*ist re#lementri speciale 7art. 111& 'od civil5. 3a#azinajul poate avea ca o"iect "unuri individuale determinate, ct i "unuri determinate #eneric. n cazul nma#azinrii unor "unuri determinate #eneric, ma#azinerul arc dreptul s le amestece cu "unuri de acelai ,el doar dac i s-a permis. !ac s-a admis amestecul, proprietarii "unurilor amestecate sunt considerai coproprietari pe cote pri. 1.)

?rimind "unurile la pstrare, ma#azinerul nu este o"li#at, dac contractul nu prevede alt,el, s constate cantitatea 7numrul, #reutatea5, #enul, ,elul i alte caracteristici. -tunci cnd, printr-o e*aminare e*terioar, constat deprecierea sau deteriorarea "unului, ma#azinerul este o"li#at s-1 anune imediat pe deponent, s asi#ure pro"ele necesare constatrii prejudiciului i naintrii preteniilor cruului; n caz contrar, el va ,i o"li#at s repare prejudiciul cauzat prin nee*ecutarea acestei o"li#aii 7art. 111( 'od civil5. 3a#azinerul este o"li#at s asi#ure pstrarea "unurilor cu dili#enta unui "un pro,esionist, ,iind responsa"il de distru#erea, pierderea ori deteriorarea lor. 3a#azinerul este o"li#at s in,ormeze ultimul deintor al lecipisei cunoscut de el n caz de sc/im"are a locului de nma#azinare, a caracteristicilor "unului sau dac asemenea sc/im"ri urmeaz s se produc. 3a#azinerul poate or#aniza vnzarea "unului la licitaie atunci cnd "unul este e*pus de#radrii sau cnd e*ist un pericol de depreciere. Nnzarea poate ,i or#anizat dac nu mai este timp pentru prevenirea prejudiciului sau dac proprietarul, ,iind in,ormat, n-a luat msurile corespunztoare ntr-un timp util 7art. 111+ 'od civil5. 3a#azinerul este o"li#at s permit, pe parcursul orelor de lucru, deponentului sau unei alte persoane s ia mostre sau s inspecteze "unurile. El poate cere ridicarea "unului numai dup e*pirarea termenului convenit, iar n lipsa termenului, numai dup e*pirarea a $ luni de la nma#azinare. !ac deponentul nu ridic "unul la e*pirarea termenului de ma#azinaj, ma#azinerul are dreptul s vnd "unul la licitaie, dar numai dup e*pirarea unei luni dup somarea proprietarului. !up satis,acerea creanelor ma#azinerului, suma o"inut se pred posesorului le#itim al recipisei de ma#azinaj 7art. 11$ 'od civili. 3a#azinajul se atest prin recipi de magazinaj eli"erat de ma#aziner la primirea "unurilor. !up cum rezult din coninutul prevederilor le#ale, recipis de ma#azinaj poate ,i emis nominativ, @a purttor i @a ordin. 1ecipis de ma#azinaj este o valoare mo"iliar i un titlu de dispoziie asupra "unului. 'a i alte valori mo"iliare, recipis de ma#azinaj atest un drept patrimonial1)). 1ecipis de ma#azinaj con,irm primirea "unului la pstrare, precum i apartenena acestui "un. n "aza acestui document "unul depozitat poate ,i nstrinat. ?osesorul recipisei de ma#azinaj poate #reva "unul nma#azinat n calitate de #aranie pentru o alt crean. L$teratura recomandat& 1. 6r. !eaG. ;ratat de drept civil. 'ontracte speciale. - Mucuieti, 1++). &. !. 3acovei. !rept civil. 'ontracte. - @ai, 1++). $. 3.B. EparuB'KBB. ,loroMop *paBeBBIi. - 3ocKMa, 1+++. (. 3. BAMBK. npo)j;e3ti o)pameBB,l 'KIia,l'KB* cMB(ere.n1.c;M. 99QA$S@B';MA 3 npaMo.-& 1.-nr.(. .. lX,"i)LjieBK $.B. A)a$a;e.n"';Ma *paBeB3,l M 'AM';'KA3 npaMe. - 'apa;AM, 1+8 .
3. BAMBK. ,lpoEiie3"i oEpamemia & 1.-nr.(, p. .(.
1))

'MB9ie;eu"';M. 99QA$CB';MA B npaMA-

1.0

C PITOLUL 13. Contractul de "erv$c$$ tur$"t$ce 1. Noiunea i elementele contractului de servicii turistice &. 'oninutul contractului de servicii turistice. 1ezilierea lui 1. No($unea 6$ elementele contractulu$ de "erv$c$$ tur$"t$ce ?rin c o n t r a c t de s e r v i c i i t u r i s t i c e a#entul turistic se o"li# s acorde turistului serviciile stipulate, iar acesta se o"li# s ac/ite costul lor 7art. 11$1 'od civil5. 'ontractul de servicii turistice este un contract consensual, sinala#matic, oneros i cu e*ecutare succesiv. 6rile contractului sunt a#entul turistic i turistul. @n calitate de a#ent turistic pot activa societile comerciale ce posed licen de turism 7art. 11 al Oe#ii turismului din 11. &.& 1)05. Oicena atest capacitatea i dreptul titularului de a presta servicii turistice n condiii de calitate i si#uran pentru turiti. !up cum rezult din coninutul prevederilor le#ale n materia respectiv, n calitate de turist poate aprea numai persoana ,izic. ;urist este persoana ,izic care i prsete locul de trai permanent pe o durat de peste &( de ore, cu scopul de a vizita o alt ar sau localitate 7pct. ) al 1e#ulamentului cu privire la modul de aplicare a vouc/erului turistic 1 , n continuare - 1e#ulament5. n consecin credem c este corect a,irmaia potrivit creia noiunile ="ene,iciar al serviciilor turisticeR i =consumatorR coincid . !e aceea "ene,iciarii serviciilor turistice, n calitate de consumatori, vor dispune i de mijloacele de protecie juridic prevzute de le#islaia privind protecia consumatorilor. 'ltoria unei persoane n a,ara mediului ei o"inuit de trai nu constituie turism i nu cade su" incidena contractului de servicii turistice dac depete termenul de un an sau dac are ca scop e*ercitarea unei activiti remunerate 7art. & al Oe#ii turismului5. Obiectul. A"iectul contractului de servicii turistice, dup cum rezult din de,iniia le#al, ii constituie serviciile turistice. Eerviciile turistice includ cazarea, masa i transportul turitilor, servicii de a#rement, tratamentul "alnear, asistena turistic i alte servicii suplimentare. 6aptul c a#entul turistic nu ntotdeauna presteaz personal serviciile turistice, ci contracteaz eu alte persoane, le-a permis unor autori s tra# concluzia c o"iectul prezentului contract nu sunt serviciile turistice, ci dreptul de a "ene,icia de asemenea servicii. 1 i -ceast a,irmaie nu poate ,i acceptat ca adevrat din
3onitorul o,ici.il al 13.-& .-nr. .(-.). Ardinul -#eniei naionale de turism din 11. &.& & 993onitorul o,icial al 13.-& &.nr. ()-(8.
m
1)+

1)0

0 . ,la p u B B . %! e a c p a ji" B " iB $a K A B = ) o c B ;N A?M B' a; *' K 1 A ,les; eji"B A ' ; B M ? H F %4 7;loc;a;eB B "iB B av cB o-npaK ; B iecK B B K A 3 3 eB 99Q ;a Ap $B BB tt '5 ; M AB n p a M o .- 1 + + 8 .- K 0e , p.

&).
10

M . ' epreeM . 9IoroM op oo A K a$aB B B 3 e[ jiLB ;N a?pBo',;l ' BK"BL iQ* c j r L r 9Q 9 A $ CS S ' ; M AB np aM A .-1 + + 8 .-K 0 .i Yp .1 & 1 .

1.8

urmtoarele considerente2 n primul rnd, a#entul turistic nu este o"li#at s presteze personal serviciile turistice, dac contractul nu prevede alt,el; in al doilea rnd, ,aptul c a#entul turistic, n procesul prestrii serviciului, contracteaz cu tere persoane nu nltur rspunderea acestuia ,a de turist. 6reul este remuneraia ce se cuvine a#entului turistic pentru serviciile prestate. 'ontractul tre"uie s ,ac re,erire la pre, posi"ilitatea de modi,icare a acestuia i la costul anumitor servicii suplimentare 7ta*a de m"arcare i de"arcare n porturi i aeroporturi etc.5 neinclus n preul unic al cltoriei. *orma. 'ontractul de servicii turistice se nc/eie n scris, potrivit modelului ce se conine n ane*a nr. 1 a Botrrii Duvernului 13 cu privire la introducerea contractului turistic, vouc/erului turistic i a ,iei de eviden staiistic a circulaiei turitilor la ,rontiera 13 din &0.1&. & 1m. 'ontractul de servicii turistice tre"uie s includ urmtoarele clauze2 a5 itinerarul, locul de destinaie i termenul de a,lare, cu indicarea datelor; "5 ve/iculele i clasele lor, data i locul plecrii i sosirii; c5 in,ormaii despre cazare, cate#oria sau nivelul de con,ort, serviciile de alimentare; d5 vizitele, e*cursiile i alte servicii incluse n preul unic al cltoriei; e5 denumirea i adresa or#anizatorului i a asi#urtorului, dup caz; ,5 preul cltoriei. -ceste clauze tre"uie prezentate clientului n scris nainte de nc/eierea contractului 7art. 11$( 'od civil5. Nouc/erul turistic este parte inte#rant a contractului turistic ce cuprinde ntre#ul volum de in,ormaii despre serviciile turistice prestate i plata unor servicii concrete, cum ar ,i2 transportul, cazarea, deservirea e*cursionisi etc, i servete drept "az pentru o"inerea acestor servicii 7pct. ) 1e#ulament5. Oa cltoria individual vouc/erul se per,ecteaz individual ,iecrei persoane, iar la cea de ,amilie - pentru ntrea#a ,amilie. Oa cltoria n #rup vouc/erul se per,ecteaz pe numele conductorului #rupului, la care se ane*eaz lista tuturor mem"rilor #rupului. !. Con($nutul contractulu$ de "erv$c$$ tur$"t$ce. Rez$l$erea lu$ @n le#tur cu ,aptul c n calitate de turist apare persoana lzic-consumator, le#iuitorul a pus n sarcina a#entului turistic unele o"li#aii, n special de natur in,ormativ, pe care acesta urmeaz s le respecte pn la nc/eierea contractului. -st,el, or#anizatorul este o"li#at s ntocmeasc n aa ,el anunul pu"licitar, o,erta sau alt in,ormaie despre serviciile turistice, nct s se e*clud interpretarea lor eronat. 'u att mai mult, condiiile incluse n anu sau o,ert sunt o"li#atorii pentru or#anizator dac clientul nu a ,ost noti,icat despre modi,icarea lor nainte de nc/eierea contractului 7art. 11$& 'od civil5. 1e#ula respectis este menit s e*clud pu"licitatea neveridic n scopul atra#erii clienilor, sancionnd ast,el or#anizatorul. ?n la nc/eierea contractului or#anizatorul este o"li#ai s pun la dispoziia clientului, n scris sau n orice ,orm adecvat, o in,ormaie despre re#imul de vize 3onitorul o,iciaY al 13.-& 1.-nr. 1)1.

1.+

i paapoarte, precum i despre cerinele de asi#urare a sntii. !e asemenea, or#anizatorul este o"li#at, pn la nceperea cltoriei, s prezinte clientului, n scris sau n orice ,orm adecvat, o in,ormaie despre2 a5 timpul i locul staionrilor intermediare i al jonciunilor de transport, precum i detaliile amplasrii clientului n interiorul ve/iculului; "5 numele, adresa i numrul de tele,on al reprezentanilor locali ai or#anizatorului sau, n a"sena acestora, datele de identi,icare aG- a#eniei locale creia i se va adresa clientul n caz de necesitate; c5 posi"ilitatea procurrii poliei de asi#urare care s acopere, n caz de accident sau "oal, rspunderea clientului, pentru ,aptul c a renunat la cltorie, precum i alte c/ltuieli. !ac n virtutea unor mprejurri este nevoit s modi,ice considera"il clauzele eseniale ale contracliilui nainte de nceputul cltoriei, a#entul turistic este o"li#at imediat s-1 noti,ice pe turist despre acest ,apt. ?reul, potrivit re#ulii #enerale, poate ,i modi,icat numai dac aceast posi"ilitate este prevzut n contract. ?rin e*cepie, se admite modi,icarea unilateral a preului, la cererea a#entului turistic, n cazul sc/im"rii preurilor pentru transport, a ta*elor pentru anumite servicii. 3odi,icarea unilateral a preului este justi,icat de intervenia unor mprejurri imprevizi"ile la data nc/eierea contractului, care ,ac inec/ita"il din punct de vedere economic meninerea contractului n condiiile iniiale. n orice caz, preul nu poate ,i majorat n termen de & de zile pn la data nceperii cltoriei 7art. 11$) 'od civil5. 'lientul, ,iind in,ormat despre necesitatea modi,icrii considera"ile a clauzelor eseniale ale contractului, are dreptul ,ie s rezilieze contractul, ,ie s accepte modi,icarea lui. in,ormndu-1 imediat pe or#anizator. Ar#anizatorul este o"li#at s or#anizeze ast,el cltoria, nct s ai" calitile promise i s nu ,ie a,ectat de lipsuri care i-ar diminua valoarea sau utilitatea dedus din contract sau din practica o"inuit 7art. 11$0 'od civil5. n cazul n care depisteaz neajunsuri n timpul cltoriei, turistul are dreptul s cear2 - nlturarea lor ntr-un anumit termen. Nu se sta"ilete termen n cazul n care a#entul turistic re,uz s nlture neajunsurile sau turistul este interesat ca acestea s ,ie nlturate imediat. @n cazul n care a#entul turistic nu nltur neajunsurile n termenul sta"ilit de lurist, acesta poate s le nlture sin#ur pe contul a#entului. -#entul turistic poate re,uza nlturarea neajunsurilor dac aceasta este posi"il numai cu c/eltuieli disproporionate; - reducerea corespunztoare a preului. -ceast posi"ilitate se e*clude dac turistul, intenionat sau din culp #rav, nu 1-a anunat pe or#anizator ntr-un termen rezona"il despre neajunsul depistat 7art. 11$8 'od civil5. - rezilierea contractului. 1ezilierea este admis dac2 a5 neajunsurule cltoriei prejudiciaz n mod considera"il turistul; "5 dintr-un motiv important nu i se poate pretinde s ,ac aceast cltorie; c5 or#anizatorul nu a remediat neajunsul n termenul sta"ilit. n cazul rezilierii contractului or#anizatorul pierde dreptul asupra preului, "ene,iciind de o indemnizaie corespunztoare pentru serviciile prestate deja i pentru cele necesare n vederea nc/eierii cltoriei, cu e*cepia cazului n 1)

care4Raceste servicii nu prezint interes pentru turist. El de asemenea este o"li#at s i-a msurile necesare pentru a-1 transporta napoi pe turist, suportnd c/eltuielile a,erente. ;uristul poate cere repararea prejudiciului cauzat prin nendeplinirea contractului de ctre or#anizator, c/iar dac nu a solicitat reducerea preului sau rezilierea contractului. -ceast prevedere se aplic n msura n care contractul nu conine clauze de nerspundere, prin care or#anizatorul i limiteaz rspunderea la triplul pre al cltoriei. -semene clauze nu se admit n materia prejudiciului cauzat prin vtmarea corporal i a celui cauzat din intenie sau culp #rav 7art. 11(& 'od civil5. ;uristul poate nainta pretenii n le#tur cu serviciile prestate n decursul unei luni din momentul prevzut n contract pentru nc/eierea cltoriei. ;ermenul de prescripie este de ) luni calculat din ultima zi a cltoriei, iar dac s-a naintat pretenii - din ziua n care or#anizatorul respin#e pretenia 7art. @ 1(1 'od civil5. nainte de nceperea cltoriei turistul are dreptul s cear ca un ter s preia drepturile i ndatoririle sale din contractul de servicii turistice, acoperind c/eltuielile suplimentare suportate prin nlocuirea cu terul. Ar#anizatorul poate re,uza cererea turistului dac terul nu corespunde condiiilor cltoriei. ;uristul poate rezilia oricnd contractul nainte de nceperea cltoriei. n acest caz or#anizatorul pierde dreptul asupra preului, putnd cere doar o desp#u"ire corespunztoare. 6iecare parte poate cere rezilierea contractului ,r nici o condiie n cazul n care cltoria este n#reuiat, periclitat sau prejudiciat din cauza unei ,ore majore. @n asemenea caz or#anizatorul are dreptul la o indemnizaie pentru serviciile prestate deja i pentru cele necesare n vederea nc/eierii cltoriei, ,iind o"li#at s ia msurile necesare pentru a-1 transporta napoi pe turist. 'osturile de transportare vor ,i suportate de am"ele pri n mod e#al 7art. 11(( 'od civil5.

1)1

C PITOLUL !4. Contractul de 8ranc#$"$n5 1. Noiunea ,ranc/isin#ului i a contractului de ,ranc/isin# &. Elementele contractului de ,ranc/isin# $. 'oninutul contractului de ,ranc/isin# 1. No($unea 8ranc#$"$n5ulu$ 6$ a contractulu$ de 8ranc#$"$n5 6ranc/isin#ul constituie una dintre cele mai moderne i recente ,orme ale distri"uiei de mr,uri i servicii. 6ranc/isin#ul este un sistem de comercializare a produselor i9sau serviciilor i9sau te/nolo#iilor, "azat pe o cola"orare strns i continu ntre dou ntreprinderi distincte i independente juridic i ,inanciar, prin care ,rancizorul acord ,rancizatuiui dreptul i impune o"li#aia de a e*ploata o ntreprindere n con,ormitate cu conceptul ,rancizorului1 . E-a mai a,irmat c ,ranc/isin#ul este o licen prin care proprietarul unei mrci comerciale sau ;il unui nume comercial concesioneaz altuia dreptul de a vinde un
1T \

produs sau un serviciu su" acel nume sau marc Z -plicarea ,ranc/isin#ului n raporturile comerciale prezint avantaje pentru am"ele pri. ?rin ,uncia sa economic, ,ranc/isin#ul ,ace posi"il pentru ,rancisor rezolvarea pro"lemei comercializrii produselor i9sau serviciilor sale, n timp ce ,rancizatul are posi"ilitatea e*ercitrii unei activiti comerciale cu riscuri limitate. ntr-adevr, ,rancizorul poate s-i dezvolte ntreprinderea sa, ,acndu-i marca mai cunoscut. El i e*tinde "usinessul su, ,iind scutit de necesitatea de a ,inana investiiile corespunztoare, de a desc/ide un numr imens de ,iliale i ntreprinderi n alte ri sau localiti. 6rancizatul. la rndul su, evit incertitudinile lansrii unei a,aceri i poate s devin distri"uitor al unei mrci cu renume ,r a avea o e*perien comercial preala"il. El se strduiete sa convin# clienii si c ei procur mr,uri sau "ene,iciaz de servicii identice cu cele ale ,rancizorului. E*ist mai multe tipuri i ,orme de ,ranc/isin#. 6ranc/isin#ul poate ,i corporativ sau comercial 7art. ) al Oe#ii cu privire la ,ranc/isin# din 1.1 .1++0 5. 6ranc/isin#ul comercial presupune comercializarea mr,urilor sau prestarea serviciilor ,rnt izorului de ctre ,rancizat pe un teritoriu determinat, ,olosind marca comercial a primului. 6ranc/isin#ul corporativ include participarea ,rancizatuiui la ntre#ul ciclu de producie al ,rancizorului. @n literatura de specialitate sunt evideniate urmtoarele tipuri de ,ranc/isin#2

-ceasta este de,iniia ,rancizei ce se conine n 'odul deontolo#ic european al ,rancizei, intrat n vi#oare l.i @ ianuarie 1++1, ela"orat de 6ederaia european a ,rancizei, vezi N. ?tulea. Etudiu comparativ n ceea ce privete ,ranciza99!reptul.-& -nr.1 , p. .(. 101 3.'. 'ostin. 'ontractul de ,ranc/isin# 991evista de drept comercial.-1++8.-nr. 11, p. 1$&. 10( 3onitorul o,icial al 13.-1++0.-nr. 8&-8$. 1)&

10&

a54;ranc/isin# industrial. -cest tip de ,ranc/isin# este o operaiune comple* prin care ,rancizatul ,a"ric el nsui, respectnd indicaiile ,rancizorului, anumite mr,uri, pe care le vinde su" marca acestuia. -ceast operaiune presupune trans,er de in,ormaie comercial secret, de marc i licene, de asisten i c/iar livrare de ,urnituri, in#rediente i materii prime; "5 ,ranc/isin# de distri"uie. -cesta presupune dreptul ,rancizatului de a comercializa pe un anumit teritoriu mr,urile ,rancizorului su" numele i cu marca acestuia; c5 ,ranc/isin# de servicii. @n acest caz ,rancizatul presteaz servicii su" marca i numele comercial al ,rancizorului. ?rin c o n t r a c t de , r a n c / i s i n # ,rancizorul i ,rancizatul, ntreprinderi autonome, se o"li# reciproc s promoveze comercializarea de "unuri i servicii prin e,ectuarea, de ctre ,iecare, a unor prestaii speci,ice 7art. 1101 'od O ivii5. Oiteratura de specialitate conine de,iniii date contractului de ,ranc/isin# mult mai reuite dect cea le#al. ?otrivit unei opinii, ,ranc/isin#uY este un contract prin care ,rancizorul acord dreptul de a vinde anumite "unuri sau de a presta servicii i de a "ene,icia de un sistem de relaii, care cuprinde marca, renumele. Gno[-/o[-ul i asistena ,rancizatului, n sc/im"ul unui pre. 6ranc/isin#ul este un contract inalagmatic, con en ual, cu titlu onero i cu e-ecutare ucce iv. El este un contract mi-t ui generi , care inte#reaz caracterele unor operaiuni de vnzare-cumprare, licen, reprezentare, leasin# etc, i totodat are o con,i#uraie particular .. n calitate de contract comple*, el include elemente speci,ice contractului de licen 7prevede transmiterea ,olosinei drepturilor e*clusive5, prestri de servicii 7asisten te/nic i consultaii5, de vnzare-cumprare i leasin#. 'ontractul de ,ranc/isin# tre"uie deose"it de contractul de concesiune e*clusiv 7denumit i vnzare sau distri"uie e*clusiv5. 'ontractul de concesiune e*clusiv este contractul prin care concedentul se o"li# ca, nlr-o zon anumit, s vnd mr,urile sale numai concesionarului, care le cumpr spre a le revinde ulterior clienilor si n nume i pe cont propriu. Epre deose"ire de concesionar, ,rancizatul vinde "unuri sau presteaz servicii ,olosind numele i marca ,rancizorului. !. @lementele contractulu$ de 8ranc#$"$n5 6rile contractului sunt ,rancizorul i ,rancizatul. 6rancizor este ntreprinderea productoare, reputat pe o anumit pia, care dispune de marc proprie 7art. & al Oe#ii cu privire la ,ranc/isin#5. ?otrivit 'odului de deontolo#ie al 6ederaiei ,ranceze de ,rancizaj 71+885, ,rancizorul este un antiepienor independent care tre"uie2 s ,ie titular al drepturilor, printre acestea a,lndu-se n mod necesar o marc protejat; s o,ere un ansam"lu de produse i9sau servicii i9sau te/nolo#ii
10.

N. Ne#ar. 6ranc/isin# - o nou ,orm contractual n le#islaia K3 Oe#ea i viaa.1++8.-nr.8, p. 18.

1)$

,rancizatului, cruia i asi#ur o pre#tire iniial pentru e*ploatarea mrcii respective, utiliznd personal i mijloace ,inanciare proprii n vederea promovrii i inovrii produsului10). 6rancizorul tre"uie s ,ie, n primul rnd, titularul dreptului asupra unei mrci nre#istrate, drept pe care tre"uie s-1 menin cel puin pe durata contractului de ,ranc/isin#. 6rancizatul, denumit i "ene,iciar, este persoana ,izic sau juridic, comerciant independent din punct de vedere juridic i ,inanciar, care primete posi"ilitatea de a utiliza drepturile e*clusive ale ,rancizorului. Obiectul contractului de ,ranc/isin# constituie, mai nti de toate, un comple* de drepturi e*clusive ce individualizeaz ,rancizorul, mr,urile i serviciile acestuia100. A"iectul ,ranc/isin#ului const n concesiunea mrcii mpreun cu asistena te/nic <i comercial, precum i comunicarea ctre ,rancizat a Gno[-/o[ului 7cunotine le/nice, practic, secretul produciei i alt in,ormaie comercial secret5 n vederea des,urrii activitii potrivit modelului conceput de ,rancizor. !up cum putem o"serva, o"iectul contractului de ,ranc/isin# include att o"iecte protejate juridic, ct i o"iecte neprotejate 7de e*emplu, Gno[-/o[-ul5. *orma. 'ontractul de ,ranc/isin# tre"uie nc/eiat n scris. Nerespectarea ,ormei duce la nulitatea contractului 7art. 110& 'od civil5. -cest contract tre"uie nre#istrat la -#enia de Etat pentru ?rotecia ?roprietii @ndustriale 7alin. (, art. 0 al Oe#ii cu privire la ,ranc/isin#5. ;ermenul. 'ontractul de ,ranc/isin# se nc/eie pe o anumit durat de timp sta"ilit de pri sau pentru o perioad nedeterminat, cu luarea n consideraie a cerinelor des,acerii "unurilor i a serviciilor asupra crora s-a convenit 7art. 110) 'od civil5. 6ranc/isin#ul se nc/eie, de re#ul, pe un termen ndelun#at ast,el nct s permit ,rancizatului restituirea c/eltuielilor suportate 7pentru procurarea de imo"il, inventar i alte "unuri5 pn la nceputul des,urrii activitii. 6reul - reprezint redevena prevzut de contract, care se acord ,rancizorului ca plat pentru utilizarea drepturilor e*clusive acordate. 1edevena se sta"ilete n contract n e*presie "neasc sau natural i include & pri componente2 a5 plata iniial unic - se ac/it pentru dreptul de ,olosire a mrcii pe teritoriul determinat, precum i pentru compensarea c/eltuielilor e,ectuate de ,rancizor, inclus/ pentru instruirea personalului i acordarea de consultaii; "5 roLaltL - constituie pli periodice, proporionale cu venitul o"inut de ,rancizat sau cu volumul de mr,uri sau servicii distri"uite 7art. 11 al Oe#ii cu privire la ,ranc/isin#5.

10) 100

N. ?tulea. Ap. ut, p. .1. ' L * a B A M E . - . K o 3 3 e B ;Ka ; pK B S? i A . K o 3 3 e p i e c K a a K A B u e c c B 4 9 9 Q oB$ , l c ; M A n p a M A . - 1 + + ) . - IlNi. p . 1 0 .

164

$. Con($nutul contractulu$ de 8ranc#$"$n5 !repturile i o"li#aiile prilor pot ,i e*aminate n ,uncie de etapele raporturilor contractuale, i anume2 etapa precontractual, contractual i postcontractual. *aza precontractual permite ,iecreia dintre pri s se decid cu privire la cola"orare. Oa aceast ,az prile au o"li#aia de a se in,orma in mod desc/is i complet despre circumstanele care vizeaz ,ranc/isin#ul i de a pune la dispoziia celeilalte pri in,ormaia necesar 7art. 110. 'od civil5. n particular, ,rancizorul i remite ,rancizatului in,ormaia cu privire la2 e*periena do"ndita i trans,era"il, condiiile ,inanciare ale contractului 7redevenele iniiale, redevenele proporionale, determinarea tari,elor la mr,urile i serviciile distri"uite5, o"iectele i ntinderile e*clusivitilor, durata contractului, condiiile de rennoire, de reziliere i de cesiune etc. ?rile, de asemenea, sunt o"li#ate s pstreze secretul asupra datelor con,ideniale c/iar dac contractul nu se mai nc/eie. *aza contractual. 6rancizorul este o"li#at s pun la dispoziia ,rancizatului o totalitate de "unuri incorporale, de drepturi, de mrci de producie, de modele, de concepte asupra aprovizionrii, des,acerii i or#anizrii, precum i alte date sau cunotine utile promovrii vnzrilor. El este o"li#at s protejeze pro#ramul comun de prestare a ,ranc/izei mpotriva interveniilor unor teri, s-l per,ecioneze pe parcurs i s sprijine ,rancizatul n activitatea acestuia prin ndrumare, in,ormare i per,ecionare pro,esional 7art, 110$ 'od civil5. -st,el, principala o"li#aie a ,rancizorului const n asi#urarea posi"ilitii ,rancizatului de a utiliza drepturile e*clusive ale primului104 sau un proces e*istent de ,a"ricaie i distri"uie. -ceast o"li#aie implic ndatorirea @rancizorului de a transmite ,rancizatului documentaia te/nic i comercial, de ai acorda asisten 7te/nic, juridic, ,inanciar5 n domeniul pre#tirii pro,esionale, de a-l instrui n pro"leme le#ate de realizarea drepturilor e*clusive primite. A alt o"li#aie a ,rancizorului const n ,urnizarea in,ormaiei i practicii comerciale, instruirea personalului ,rancizatului pe tot termenul contractului n ce privete or#anizarea activitii, administrarea ntreprinderii, deservirea clientelei, e*ploatarea ec/ipamentului etc. 6rancizorul are dreptul s suprave#/eze i s veri,ice, n scopul asi#urrii calitii, procesul de producie i de des,acere a mr,urilor, de prestare a serviciilor. 6rancizatul, la rndul su, are urmtoarele o"li#aii2 - s utilizeze drepturile e*clusive n con,ormitate cu contractul i indicaiile ,rancizorului; - s nu divul#e terelor persoane in,ormaia comercial secret ,urnizat de ,rancizor 7secretele procesului de producere i de prestare a serviciilor etc5;

108

EM,lAKB3AMa M. ApaBPiB$a B noroMAp KA33ep3ecKoii 0Qo$,l,tc;Mo B npaM .-1++0.-INe 1&. p. 1$.

KABP'''BB

JO ?H$F

1).

- s utilizeze n mod activ pro#ramul de prestare a ,rancizei i cu dili#enta unui "un ntreprinztor, precum i s procure "unuri i servicii prin intermediul ,rancizorului sau a unei persoane desemnate de acesta; - s acorde ,rancizorului dreptul de control privind respectarea te/nicilor de comercializare sau prestare de servicii, precum i calitatea acestora; - s respecte zona teritorial atri"uit potrivit contractului. @n contract poate ,i prevzut e*clusivitatea ,rancizatului de a presta servicii sau comercializa mr,uri ntr-o anumit zon teritorial; - s plteasc ,rancizorului redevenele periodice sta"ilite potrivit contractului. 'u permisiunea ,rancizorului, ,ranczatul poate transmite unei tere persoane ,olosina drepturilor e*clusive prin intermediul contractului de su",ranc/isin# sau de concesiune. !ac durata contractului nu este determinat sau depete 1 ani, ,iecare parte are dreptul s rezilieze contractul cu respectarea unui termen de preaviz de 1 an. !ac nici una d i n pri nu e*ercit dreptul sus-numit, contractul se prelun#ete de ,iecare dat pentru & ani 7art. 110) 'od civil5. *aza po tcontractua!. !up ncetarea contractului, relaiile postcontractuale sunt ,ondate pe re#ulile unei concurene loiale. 6rancizorul poate impune vec/iului ,rancizat orice o"li#aie care s permit2 a5 protejarea caracterului con,idenial al LnoA-%oA-ului, n special neutilizarea acestuia de o reea concurent; "5 desc/iderea unui nou punct de vnzare pe teritoriul vec/iului ,rancizat. E@ poate impune ,rancizatului pe plan local interdicia de concuren care nu poate depi un an 7art. 1100 'od civil5. !ac aceast interdicie pericliteaz activitatea pro,esional a ,rancizatului, ,rancizorul tre"uie s-i plteasc o compensaie ,inanciar corespunztoare.

L$teratura recomandat& 1. I. Mlan. 'ontractul de ,ranciz99!reptul.-1++8.-nr.l. &. 3.' 'ostin. 'ontractul de ,ranc/isin# 991evista de drept comercial.-1++8.nr. 11. $. N. Ne#ar 6ranc/isin# - o nou ,orm contractual n le#islaia 13 99Oe#ea i viaa.-1++8.-nr.8. (. N. ?tulea Etudiu comparativ n ceea ce privete ,ranciza 99!reptul.-& .nr.1 .
.. EM,lAKB3AMa @ S . 7I5paBPIB$a B <A;AMAp KA33epBe'KA,t KABPe''BB M ;O ?A 99QA$B3';MA B npaMo.-1++0.-INe 1&. ). 'L*aBAM E-. Ko33eB;apBB K ?O ?HtF. Ko33epnecKaa KABueccBE 99Qo$,lB';MA B npaMo.-1++).-INo 11. 0. 'ocna '. BoMoe M rpaKjjaB'KA3 npaMe2 ApaBBa,"3Br 996ocL-apc;MA B npaMA.-1++0.-Qo 0.

166

H PITOLUL !1. Contracte de $ntermed$ere 1. 'ontractul de intermediere &. 'ontractul de a#enie 1. Contractul de $ntermed$ere ?rin c o n t r a c t de i n t e r m e d i e r e , o parte 7inteimediar5 se o"li# ,a de cealalt parte 7client5 s acioneze n calitate de mijlocitor la nc/eierea unui sau mai multor contracte ntre aceasta i un ter 7art. 110+ 'od ciZ ii5. !up cum rezult din de,iniia sus-numit, intermediei ea are ca scop mijlocirea nc/eierii unui contract din nsrcinarea am"elor pri sau a uneia din ele, ,r ca intermediarul s participe la nc/eierea lui. Earcina intermediarului este de a determina prile s nc/eie contractul avut n vedere. @ntermediarul nu este un reprezentant al prilor; el nu are mputerniciri de a nc/eia acte iuridice n numele i pe seama prilor. @ntermedierea este un contract con en ual, inalaginatic, onero i cu e-ecutare ucce iv. ?rile contractului sunt intermediarul i clientul. 'lientul tre"uie s ai" capacitatea de a nc/eia contractul pe care l mijlocete intermediarul, iar intermediarul tre"uie s ai" capacitate de e*erciiu deplin. A"iectul contractului constituie serviciile de mijlocire prestate de intermediar. -ceste servicii constau n selectarea potenialilor contractani i determinarea lor la nc/eierea contractului sau indicarea ocaziei de nc/eiere a contractului. @ntermediarul se o"li# s acioneze n vederea determinrii nc/eierii contractului sau indicrii ocaziilor de nc/eiere a acestuia. !ac, ca urmare a activitii depuse, prile nc/eie contractul avut n vedere, intermediarul are dreptul la remuneraie, de la am"ele pri ori numai de la una din ele, dup caz. !reptul la remuneraie se nate numai dac prile au nc/eiat contractul, iar nc/eierea lui este rezultatul dili#entelor intermediarului. !aca contractul a ,ost nc/eiat su" o condiie suspensiv, dreptul la remuneraie se nate doar la ndeplinirea condiiei. Eu" sanciunea nulitii, prile nu pot conveni asupra unui avans din remuneraia prevzut de contract 7art. 118 'od civil5. n cazul n care tratativele purtate de intermediar se ntrerup i contractul avut n vedere nu se nc/eie, intermediarul nu are dreptul la remuneraie. n asemenea caz el poate pretinde o remuneraie pentru serviciile de inteimediar care nu se raporteaz la activitatea de intermediere 7studierea conjuncturii de pia etc5, dar sunt prevzute de contract. n a,ara de intermedierea o"inuit, e*ist i intermediere e*clusiv. n cadrul intermedierii e*clusive clientul se o"li#, pe o perioad determinat, s se a"in de la an#ajarea altui intermediar. !ac se ncalc aceast o"li#aie i se nc/eie contract cu un ter printr-un alt intermediar, clientul este o"li#at s desp#u"easc prejudiciul cauzat. n contract se poate sta"ili i o amenda pentru nclcarea

167

o"li#aiei respective, dar ea nu poate depi &,.\ din preul vnzrii, dac o"iectul intermedierii const n nc/eierea unui contract de vnzare-cumparare 7art. 118& 'od civil5. 'ontractul de intermediere nc/eiat pentru un anumit termen nceteaz la e*pirarea termenului. n lipsa clauzei cu privire la termen ,iecare parte poate rezilia oricnd contractul, iar preaviz. @ntermedierea e*clusiv se nc/eie numai pentru c perioad determinat de timp i de aceea rezilierea acestui contract poate avea loc doar n prezena unor motive temeinice i cu respectarea unui termen de preaviz de & sptmni. !. Contractul de a5en($e ?rin c o n i a c t de a # e n i e se nele#e contractul nc/eiat ntre o persoan ,izic ntreprinztor independent 7a#ent comercial5 i principal, n temeiul cruia a#entul se o"li#, n sc/im"ul unei remuneraii, s acioneze n calitate de mijlocitor sau s nc/eie contracte comerciale cu "unuri i servicii n numele i pe contul principalului. Epeci,ic n cazul contractului de a#enie este calitatea intermediarului. -st,el, n calitate de a#ent apare persoana ,izic ntreprinztor care are mputerniciri permanente de la principal. Nu se consider a#ent comercial persoana care2 a5 ,iind un an#ajat al principalului, are atri"uii de nc/eiere a contractelor; "5 ,iind partener, are dreptul de a nc/eia contracte o"li#atorii pentru partenerii si; c5 este administratorul procedurii de reor#anizare sau al procedurii de lic/idare n procesul de insolva"ilitate, d5 activeaz la "ursele de mr,uri 7alin.&, art. 11++ 'od civil5. -#entul comercial poate ,i mputernicit s presteze servicii de intermediere ori s nc/eie contracte comerciale. @n primul caz, a#entul este un mijlocitor avnd ca sarcin indicarea ocaziei de nc/eiere a contractului sau determinarea prilor s nc/eie contracte @n al doilea caz, a#entul nc/eie contracte cu terele persoane n numele i pe seama principalului. !eci, n acest caz, a#entul este un reprezentant al principalului. 'ontractul de a#enie este onero , a#entul avnd dreptul la remuneraie pentru serviciile prestate. 'uantumul remuneraiei se sta"ilete prin contract, iar n lipsa unei asemenea clauze, se consider c prile au convenit asupra unei remuneraii o"inuite pentru ucest domeniu. n cazul imposi"ilitii de a sta"ili o remuneraie o"inuit, a#entul va primi o remuneraie rezona"il 7art. 1& & 'od civil5. 1emuneraia poate ,i sta"ilit i su" ,orma comisionului, adic un anumit procent din valoarea contractelor comerciale. 'ontractul de a#enie poate ,i nc/eiat !n cri au verbal 7art. 1& 0 'od civil5. Durata contractului. 'ontractul de a#enie poate ,i nc/eiat pe un anumit termen sau pe un termen nedeterminat. !ac dup e*pirarea termenului prile continu s-i e*ecute o"li#aiile, contractul se consider prelun#it pe un termen nedeterminat. 'ontractul de a#enie nc/eiat pe un termen nedeterminat poate ,i reziliat la cererea ,iecrei pri, prin noti,icare. ;ermenul noti,icrii nu poate ,i mai mic de o lun pe parcursul primului an, de & luni pe parcursul celui de-al doilea an i de $ luni pe parcursul celui de-al treilea i al urmtorilor ani 7art. 1& + 'od civil5. 1)8

Coninutul contractului de agenie. ?rincipala o"li#aie a a#entului este de a ndeplini mputernicirea primit de la principal 7s ntreprind msurile corespunztoare n cadrul ne#ocierilor i s nc/eie contracte5. -ctivitatea lui presupune onestitate i "un credin. A important o"li#aie a a#entului este de a se con,orma instruciunilor primite de la principal i de a-i ,urniza toate in,ormaiile n le#tur cu e*ecutarea contractului. -#entul este o"li#at de a depune toate e,orturile pentru a ne#ocia sau a nc/eia contracte n numele i pe contul principalului n cele mai "une condiii. ?entru aceasta, a#entul este inut s #seasc clientela necesar cutat de principal . El tre"uie s asi#ure promovarea n cele mai "une condiii a produselor principalului pe teritoriul unde acioneaz. n cazurile prevzute n contract, a#entul nu are dreptul s ,ac reclam ori s produc el nsui produse care le-ar concura pe cele ale principalului. -#entul tre"uie s or#anizeze un sistem n care s des,oare vnzarea, iar cnd este cazul, are ndatorirea s asi#ure i service-ul necesar e*ecutrii o"li#aiilor sale contractuale pe ansam"lul teritoriului pe care acioneaz. 'a i orice mandatar, a#entul are o"li#aia de a da socoteala principalului n mod periodic pe parcursul derulrii contractului i dup e*ecutarea lui despre modul n care se nc/eie i se des,oar tranzaciile pe care a ,osi mputernicit de a le ne#ocia sau nc/eia. ;otodat, a#entul are ndatorirea de a restitui tot ce a primit pentru principal n vederea e*ecutrii contractului. A"li#aia de "az a principalului este de a plti comision. -ceast o"li#aie este scadent n momentul i n msura n care actul juridic nc/eiat a ,ost e*ecutat. -#entul va avea dreptul la remuneraie dac actul juridic nc/eiaY cu tera persoan n-a ,ost e*ecutat din vina principalului. ?rile pot conveni ca dreptul a#entului la remuneraie s apar n momentul naterii o"li#aiei principalului de a e*ecuta actul juridic nc/eiat cu un ter sau n momentul e*ecutrii acestuia de ctre ter. 'omisionul tre"uie pltit cel trziu n ultima zi a lunii n care a#entul a o"inut dreptul la el 7art. 1& ( 'od civil5. ?rincipalul este o"li#at s-i prezinte n scris a#entului calculul comisionului. El tre"uie s-i transmit a#entului toate in,ormaiile necesare pentru ne#ocierea sau nc/eierea contractului 7documentele care privesc produsul, listele de preuri, crile te/nice etc.5 i s-i acorde asisten. !ac n contract este prevzut e*clusivitatea teritorial a a#entului, principalul se o"li# s nu autorizeze o alt persoan s-1 reprezinte ori s-i vnd produsele. El poate trata direct cu clienii a,lai pe teritoriu, ,r a mai ,olosi intermedierea a#entului, dar cu condiia de a-1 anuna n preala"il. ?entru ,iecare asemenea vnzare a#entul are dreptul la comision.

10+

N .N e # a r . ' o n t r a c t e d e i n t e r m e d i e r e n c o m e r u l i n t e r n a i o n a l . - ' / i i n u , & 1(.. 18 !. 'locotici, D/. D/eor#/iu. Pnele consideraii privind contractul comercial de a#ent, n conte*tul relaiilor comerciale internaionale 991evista de drept comercial.-1++..-nr.&, p. 8(.

, p.

1)+

?rincipalul tre"uie s pun la dispoziia a#entului toate documentele care privesc produsele ce ,ormeaz o"iectul contractului, ct i in,ormaiile de care a#entul are nevoie pentru a-i e*ecuta o"li#aiile. Oa ncetarea raporturilor contractuale principalul este o"li#at s plteasc a#entului o indemnizaie 7indemnizaie de clientel5 corespunztoare pentru clientela do"ndit. @ndemnizaia se pltete atunci cnd2 a5 a#entul a atras pentru principal clieni noi sau a majorat considera"il volumul tranzaciilor comerciale cu clienii e*isteni, iar principalul urmeaz s o"in un pro,it esenial de pe urma tranzaciilor cu acetia; "5 plata acestei indemnizaii este ec/ita"il n raport cu toate circumstanele, n special cu pierderile comisionului de ctre a#entul comercial. @ndemnizaia nu poate depi remuneraia a#entului pentru un an, calculat n mrime medie pentru ultimii . ani de activitate a a#entului. !ac durata raporturilor contractuale este mai scurt, se va determina mrimea medie a remuneraiei pentru perioada respectiv 7alin. &, art. 1&11 'od civil5. ?rincipalul este o"li#at s repare a#entului comercial prejudiciul cauzat prin ncetarea raporturilor contractuale, cu e*cepia cazului n care a#entul a primit indemnizaie pentru clientel. @ndemnizaia sau desp#u"irea pot ,i o"inute de a#ent n termen de 1 an dup ncetarea raporturilor contractuale. !reptul a#entului de a pretinde desp#u"ire sau indemnizaie se e*clude dac raporturile contractuale au ncetat din vina sau iniiativa @ui ,ar motive temeinice, precum i dac a#entul transmite unui ter drepturile i o"li#aiile sale stipulate n contractul de a#enie. n msura n care contractul de a#enie conine o clauz de concuren, a#entul nu are dreptul s des,oare activitate n acelai domeniu n care activeaz principalul, dup ncetarea raporturilor contractuale. 'lauza de concuren tre"uie nc/eiat n ,orm scris i nu este vala"il pe o perioad mai mare de & ani de la ncetarea raporturilor contractuale 7art. 1&1 'od civil5. L$teratura recomandat. 1. !. 'locotici, D/. D/eor#/iu. Pnele consideraii privind contractul comercial de a#ent, n conte*tul relaiilor comerciale internaionale 991evista de drept comercial.-1++..-nr.&. &. 3. Ene. 7 ontractul de a#enie comercial n Pniunea European 991evista de drept comercial.-& 1.-nr. 11. $. N. Ne#ar. 'ontracte de intermediere n comerul internaional. - '/iinu, & .

170

C PITOLUL !!. Contracte 6$ opera($un$ %ancare 1. 'ontractul de depozit "ancar &. 'ontractul de cont "ancar $. 'ontractul de credit "ancar (. Darania "ancar .. Ardinul de plat ). E,ectuarea plilor prin cec 0. E,ectuarea plilor prin cam"ie i prin "ilet la ordin 8. E,ectuarea plilor prin acreditiv documentar +. E,ectuarea plilor prin incasoul documentar 1 . E,ectuarea plilor prin crd "ancar 11. 'ontractul de,actorin# 1. Contractul de depoz$t %ancar a5 N o i u n e a i c a r a ?c rt ie cnr e o l e n j u t r r i d a i c dced e. t e u p l o z "ancar, "anca sau o alt instituie ,inanciar primete de la clientul su 7deponent5 sau de la un ter n ,olosul deponentului o sum de "ani pe care se o"li# s o restituie deponentului dup un anumit termen 7depozit la termen5 sau la cerere 7depozit la vedere5 7art. 1&&& 'od civil5. !epozitul "ancar este un contract comple-, deoarece include elemente speci,ice tontractului de mprumut i de cont "ancar. n consecin, prevederile re,eritoare la mprumut i la cont curent "ancar se aplic su"sidiar contractului de depozit "ancar 7alin. &, art. 1&&& 'od civil5. 'ontul "ancar apare ca o premis necesar pentru depunerea sumei de "ani, ast,el c acest contract mai este denumit cont de depozit. 'u toate acestea, suntem de acord cu a,irmaia, potrivit creia contractul de depozit este un contract autonom, dei are tan#ene cu mprumutul i depozitul nere#ulat181. !epozitul "ancar nu poate ,i e*aminat ca un depozit tradiional, deoarece "anca nu pstreaz "anii n sensul direct al cuvntului, ci i utilizeaz n activitatea sa. @n cazul depozitului "ancar do"nd pltete "nea ca depozitar, pe cnd n contractul de depozit tradiional i oneros deponentul pltete pentru pstrare. 1eieind din de,iniie, depozitul apare ca un contract real, deoarece pentru nc/eierea lui este necesar ca deponentul s transmit suma "ncii. !ac inem cont de prevederile art. 8)8 'od civil 7n cazul n care mprumuttorul nu e*ecut o"li#aia de a da cu mprumut, mprumutatul poate cere doar repararea prejudiciului5, norm aplica"il i depozitului "ancar, acesta este un contract con en ual. !epozitul este un contract inalagmatic, poate ,i att onero ct i cu titlu gratuit. "5 ,lementele contactului de depozit bancar.
110

6rile. ?otrivit art. 1& al Oe#ii instituiilor ,inanciare din. &..1&. 1++. , nici o persoan, cu e*cepia "ncilor, nu poate accepta depozite personale 7de la persoane ,izice5.
181

18&

@lpaMAMoe perLjiBpoMaBBe EaBKAM'Ko,t 9lesi;eji"Boc;B 79on- pezi. E.-. 'L*aBAMa. -3ocKMa, 1++0, p. 1$(.

3onitorul o,icial al 13.-1++).-nr. 1.

101

n calitate ile deponent poate activa orice persoan ,izica sau juridic. ?ersoanele ,izice pot ,ace depuneri la instituiile ,inanciare de la vrsta de 1( ani 7art. &1 'od civil5. !eponentul poate depune suma depozitului personal sau s primeasc pe contul su mijloace "neti de la tere persoane, care cunosc date despre depozitul deponentului. Ee admite nc/eierea contractului de depozit i n ,avoarea unei tere persoane. @n asemenea caz, n calitate de su"iect apare i "ene,iciarul depozitului, care are dreptul de a cere restituirea lui. 6reul, denumit do"nd, se pltete de ctre "anc deponentului, dac prin contract nu s-a e*clus plata ei. @n acest ultim caz contractul de depozit "ancar este #ratuit. 3rimea do"nzii se sta"ilete n contract, iar n lipsa unei asemenea clauze do"nda se sta"ilete potrivit prevederilor art. )1+ 'od civil. 'ontractul poate prevedea o do"nd ,i* sau varia"il. @ndi,erent de tipul do"nzii, "anca o poate reduce unilateral numai n cazurile prevzute de le#e sau contract, respectnd un preaviz de cel puin 1. zile 7art. 1&&( 'od civil5. !o"nda pentru depozitul "ancar se calculeaz ncepnd cu ziua urmtoare zilei e,ecturii depozitului pn n ziua precedent restituirii sumei depuse sau decontrii acesteia n "aza altor temeiuri. @n lipsa unei alte nele#eri, do"nda se pltete la e*pirarea ,iecrui trimestru, iar do"nzile neridicate n acest termen se adau# la suma depozitului pentru care se calculeaz do"nd n continuare. *orma. 'ontractul de depozit "ancar tre"uie s ,ie nc/eiat n scris. 6orma scris se consider respectat dac "anca eli"ereaz deponentului un li"ret de economii, un certi,icat de depozit sau orice alt document care atest depunerea "anilor i care corespunde cerinelor le#ii sau uzanelor "ancare 7art. 1&&$ 'od civil5. 'erti,icatul de depozit sau de economii este o adeverin scris a "ncii despre depunerea mijloacelor "neti, care le#alizeaz dreptul deponentului sau a succesorului juridic de a primi la e*pirarea termenului sta"ilit suma depozitului i a do"nzii 7pct. & al 1e#ulamentului cu privire la emiterea i circulaia certi,icatelor de depozit i economii18$, n continuare - 1e#ulament5. 'erti,icatele de depozit se eli"ereaz numai persoanelor juridice nre#istrate n 13, iar certi,icatele de economii - numai locuitorilor 13. 'on,orm termenului de circulaie certi,icatele tre"uie s ,ie la termen. ;ermenul de circulaie al certi,icatului de depozit se limiteaz @a un an, iar termenul de circulaie al certi,icatului de economii poate depi un an. !ac termenul certi,icatului a e*pirat ,r ca deponentul s primeasc suma depozitului, alunei un ast,el de certi,icat se consider la cerere 7pct. 0 1e#ulament5. 'erti,icatele pot ,i nominative i la purttor. 'erti,icatele la purttor constituie titluri de valoare (. ;ransmiterea dreptului asupra certi,icatului la purttor se ,ace printr-o simpl nmnare a acestuia. 'esiunea certi,icatului nominativ se per,ecteaz pe versoul acestuia printr-un acord "ilateral al cedentului i cesionarului 7pct &$ 1e#ulament5. ;ermenul. 'ontractul de depozit poate ,i nc/eiat pentru o anumit perioad determinat 7depozit la termen5 sau ,r indicarea termenului 7depozit la 18$ vedere5. Botrrea '- a MN din &..1&.1++&993onitorul o,icial.-1++..-nr. &&.
18(

$aMBI1 M E. 91,A@ AMAp,al Kpe,lB;B -(FBBaB' M B 'H5ep"l. - 3o'KMa, 1++0, p. 0).

10&

@ndi,erent de tipul depozitului, "anca este o"li#at s restituie, la prima cerere a deponentului, inte#ral sau parial, suma depus respectnd un lermen de preaviz con,orm acordului prilor sau uzaneior "ancare 7art. 1&&0 'od civil5. @n cazul n care deponentului i se restituie suma depus nainte de e*pirarea termenului convenit, do"nda se calculeaz n mrimea prevzut pentru depozitele @a vedere dac n contract nu este prevzut alt,el. !. Contractul de cont %ancar
?rin c o n t r a c t de c o n t c u r e n t " a n c a r , "anca se o"li# s primeasc i s nre#istreze n contul titularului de cont 7client5 sumele "neti depuse de acesta sau de un ter n numerar sau trans,erate din conturile altor persoane, s e*ecute, n limitele disponi"ilului din cont, ordinele clientului privind trans,erul unor sume ctre alte persoane, retra#erile de numerar, precum i s e,ectueze alte operaiuni n contul clientului din nsrcinarea l u i @n con,ormitate cu le#ea, cu contractul sau cu uzanele "ancare, iar clientul s ac/ite o remuneraie pentru prestarea serviciilor menionate 7art. 1&&8 'od civil5.

'ontul "ancar este un contract con en ual, inalagmatic, onero , cu e-ecutare ucce iv. 'ontul "ancar este un contract acce oriu, deoarece se nc/eie n vederea e*ecutrii altui contract sau altor contracte 7contract de credit, de vnzare de mr,uri, de prestri de servicii etc.5 . 'ontractul de cont "ancar este un contract comple*, cuprinznd elemente ale contractelor de depozit, mprumut i mandat. 6rile contractului sunt "anca i clientul. 'on,orm art. &) al Oe#ii instituiilor ,inanciare, desc/iderea conturilor este o activitate ce constituie monopolul "ncilor. ?otrivit re#ulii #enerale, persoanele rezidente pot desc/ide conturi numai la "ncile din 13. ?rin e*cepie, persoanele juridice rezidente pot desc/ide cont @a o "anc din strintate cu autorizaia MN3, atunci cnd "anca unde persoana respectiv are cont nu poate e,ectua ast,el de operaiuni 7a se vedea @nstruciunea cu privire la desc/iderea, #estiunea i nc/iderea de conturi persoanelor rezidente n "ncile de peste /otare1 5. n calitate de client poate aprea orice persoan ,izic sau juridic. 'lienii ntreprinderi, instituii i or#anizaii, indi,erent de ,orma or#an izatorico-juridic sunt o"li#ai s pstreze mijloacele "neti la "nci 7pct. $ al 1e#ulamentului privind desc/iderea i nc/iderea conturilor la "ncile din 13@B0, n continuare -1e#ulament5. 6iecare persoan poate desc/ide mai multe conturi n valut naional i9sau n valut strin n orice "anc, indi,erent de amplasarea administrai v-ter itorial a. @n a,ar de contul curent "ancar, e*ist cont curent provizoriu i cont de mprumut. Contul de !mprumut se desc/ide pentru nre#istrarea creditelor acordate. 'ontul curent provizoriu se desc/ide pentru acumularea mijloacelor "neti destinate ,ormrii capitalului social. !up nre#istrarea societii, pentru virarea mijloacelor "neti din contul provizoriu n cel curent desc/is n ordinea sta"ilit, titularul de cont prezint ,ia cu specimene de semnturi i amprenta tampilei 7pct. 8 1e#ulament5.
ln e

18. 18)
187

@. ;urcu. Aperaiuni i contracte "ancare. - Oumina Oe*, 1++0, p. $ $. Botrrea '- al MN3 din $ . 8.1++. 993onitorul o,icial al 13.1++.Nnr. )1. Botrrea '- al MN3 din $ .1&.1+++ 993onitorul o,icial al 13.-& .-nr. 8-+.

10$

De c%iderea contului. 'ontractul de cont "ancar se nc/eie n ,orm scris. 6orma este direci le#at cu procedura de nc/eiere a contractului i desc/idere a contului. ?rocedura de desc/idere a conturilor di,er dup cum este vor"a de persoane juridice rezidente sau nerezidente ori persoane ,izice. ?entru a per,ecta desc/iderea contului, persoanele juridice rezidente prezint "ncii urmtoarele documente2 - cererea de desc/idere a contului semnat de ctre conductorul titularului de cont; - copia certi,icatului de nre#istrare sau alt document care certi,ic nre#istrarea de stat, autenti,icat notarial; - copia documentelor de constituire i cea a certi,icatului de atri"uire a codului ,iscal, autenti,icate notarial; - e*trasul din 1e#istrul comercial de stat ce con,irm persoana mputernicit s administreze ntreprinderea; - ,ia cu specimene de semnturi i amprenta tampilei, autenti,icat notarial 7pct. ( 1e#ulament5. 6ia include specimene de semnturi ale persoanelor autorizate s #estioneze contul i s aplice semnturi pe documentele de decontare. Ea mai include amprenta tampilei, numrul de cont, adresa titularului de cont i codul ,iscal. 6iFa conine semntura conductorului titularului de cont i a persoanei mputernicite s in evidena conta"il. !ac personalul scriptic nu prevede e*istena persoanei care ine evidena conta"il, ,ia se prezint numai cu o sin#ur semntur 7pct. 1& 1e#ulament5. ?ersoanele juridice nerezidente prezint copia documentului care con,irm statutul le#al n 13. ?ersoanele ,izice care practic activitate de ntreprinztor sau alt tip de activitate prezint, n principiu, aceleai documente, ca i persoanele juridice. ?ersoanele ,izice ce nu practic activitate de ntreprinztor prezint cererea i actul de identitate. -ceste persoane aplic semntura lor pe un ,ormular ela"orat de "anc n prezenii lucrtorului "ancar mputernicit. 'ontul se desc/ide n "aza inscripiei apro"atoare a conductorului "ncii sau a altei persoane mputernicite, ,cut pe cerere. Ea constituie temei pentru nc/eierea contractului de cont "ancar. ,$ectele contractului de cont bancar. Manca este o"li#at s asi#ure pstrarea mijloacelor "neti ale clientului, iar n cazurile prevzute de contract s-i plteasc do"nd. Ea este inut s e,ectueze operaiunile n contul clientului numai la ordinul lui, cu e*cepia cazurilor prevzute de le#e sau contract 7ncasarea incontesta"il a sumelor din contul clientului ,r acordul lui5. Manca e,ectueaz operaiunile n contul clientului innd cont de indicaiile acestuia; n caz contrar ea va ,i o"li#at s plteasc desp#u"iri. A sum de"itat incorect n contul clientului tre"uie nre#istrat din nou n credit 7art. 1&$ 'od civil5. Manca ine conta"ilitatea contului prin nre#istrarea n creditul sau n de"itul lui a operaiunilor e,ectuate. Ea este o"li#at s transmit clientului e*trase din cont asupra situaiei lui i s-1 in,ormeze despre orice operaiune e,ectuat. Manca este o"li#at s pstreze con,idenialitatea in,ormaiilor asupra operaiunilor clientului i a altor ,apte pe care le-a a,lat ca urmare a le#turilor de a,aceri cu clientul. -ceast o"li#aie su"zist i dup ncetarea relaiilor contractuale 7art 1&$( 'od civil5.

10(

A"li#aia de "az a clientului este de a plti serviciile "ancare. El are dreptul s dispun n orice moment de sumele "neti din contul su dac prin contract nu s-a sta"ilit un termen de preaviz. 'lientul poate revoca indicaiile privind dispunerea de sumele "neti din contul su dac acestea nu au ,ost e*ecutate de "anc. 'ontractul de cont "ancar nceteaz2 a5 la e*pirarea termenului pentru care a ,ost nc/eiat; "5 prin reziliere unilateral. 'ontractul nc/eiat pe termen nedeterminat poate ,i reziliat n orice moment de oricare din pri, cu un preaviz de 1. zile dac contractul sau uzanele "ancare nu sta"ilesc un alt termen. Manca poate e*ercita acest drept numai dac clientul poate "ene,icia n alt mod de posi"ilitatea e,ecturii decontrilor prin virament, cu e*cepia cazurilor cnd e*ist un motiv temeinic pentru reziliere 7art. 1&$( 'od civil5; c5 n "aza /otrrii instanei de judecat. '. Contractul de cred$t %ancar ?rin c o n t r a c t u l de c r e d i t "ancar, o "anc 7creditor5 se o"li# s pun la dispoziia unei persoane 7de"itor5 o sum de "ani 7credit5, iar de"itorul se o"li# s restituie suma primit i s plteasc do"nda i alte sume a,erente prevzute de contract 7art. 1&$) 'od civil5. 'reditul "ancar este un contract consensual, sinala#matic i cu titlu oneros. El se deose"ete de contractul de mprumut dup mai multe criterii, i anume2 este cu titlu oneros, are ca o"iect mijloace "neti. @n a,ar de aceasta, "anca mprumut "anii deponenilor sau cei mprumutai de la alte "nci, iar mprumuttorul mprumut "anii si proprii188. 6rile contractului sunt "anca i de"itorul. @n scopul creditrii unor proiecte care necesit c/eltuieli mari, "ncile i pot asocia resursele creditoare i acorda credite de consoriu. n asemenea caz persoana care dorete s o"in un credit mare determin independent "anca care i asum responsa"ilitatea pentru or#anizarea consoriului "ancar i e*ercit ,unciile de conducere n a,acerea de credit 7"anca coordonatoare5. Manca coordonatoare e,ectueaz analiza e,icienei acordrii creditului de consoriu i selecteaz celelalte "nci participante. ?entru prestarea serviciilor de or#anizare a consoriului "ancar, "anca coordonatoare ncaseaz o remuneraie deose"it. 'reditul de consoriu se per,ecteaz printr-un acord de credit ntre "anca coordonatoare i "ncile participante la creditul de consoriu i contract de credit nc/eiat ntre client i ,iecare "anc participant 7pct. . al 1e#ulamentului cu privire la acordarea de ctre "ncile comerciale a creditelor de consoriu18+5. Obiectul contractului l constituie mijloacele "neti acordate de"itorului, ?otrivit re#ulii #enerale, creditele se acord n valut naional. Mncile pot acorda credite n valut strin, n condiiile i pentru scopurile sta"ilite de le#e. Ee interzice acordarea creditelor n valut strin persoanelor ,izice ce nu practic activitate de ntreprinztor 7pct. $.1 al @nstruciunii privind ordinea de acordare a creditelor n valut strin1 5.
188 18+ 1+

1. ;urcu. Ap. cit., p. 1 &. l Botrrea '- al MN3 din $. &.1++. 993onitorul o,icial al 13.-1+ F..-nr. $8-$+. Botrrea '- al MN3 din &. &.1++) 993onitorul o,icial al 13.-1+\.-nr. 11-1&.

10.

*orma. 'ontractul de credit se nc/eie n ,orm scris 7alin.&, art. 1&$) 'od civil5. ;emei pentru nc/eierea contractului constituie decizia comitetului de credit mputernicit s decid asupra acordrii creditului 7pct. $.. al 1e#ulamentului cu privire la activitatea de creditare a "ncilor care opereaz n 13 5. ?entru acordarea creditelor =mariR se cere apro"area preliminar a mem"rilor consiliului de administraie 7capitolul $ al 1e#ulamentului cu privire la credite =mariR 1+&5. 'reditul mare constituie datoria net a unei persoane sau a unui #rup de persoane acionnd n comun 7e*puse aceluiai risc datorit ,aptului c una din ele o controleaz pe alta5, alctuind 1 \ i mai mult din capitalul normativ total al "ncii. 6reul - constituie do"nda pe care clientul o pltete "ncii pentru mijloacele "neti acordate. !o"nda pentru ,iecare tip de credit este sta"ilit de comitetul de credit sau de or#anul de administrare al "ncii. @n a,ar de do"nd, prile pot conveni asupra unui comision pentru serviciile prestate n le#tur cu utilizarea creditului. ?rile contractului pot sta"ili o do"nd ,i* sau ,lotant. n acest ultim caz do"nda poate ,i modi,icat prin acordul prilor. !o"nda poate ,i modi,icat unilateral de ctre "anc, n cazurile prevzute de contract, n ,uncie de rata de re,inanare a MN3, de rata in,laiei i de evoluia pieei. Manca tre"uie s anune n scris clientul despre modi,icarea ratei do"nzii cu cel puin 1 zile nainte de modi,icare 7art. 1&$0 'od civil5. ,$ectele contractului de credit. Manca este o"li#at s pun la dispoziia clientului mijloacele "neti. n cazul nee*ecutrii acestei o"li#aii, clientul poate pretinde plata unor penaliti de ntrziere n modul i n mrimea prevzute de contract, precum i desp#u"irea prejudiciului cauzat. 'lientul nu poate cere e*ecutarea silit a acestei o"li#aii 7art. 8)8 'od civil5. Manca are dreptul s re,uze e*ecutarea o"li#aiei de a pune la dispoziia clientului creditul dac, dup nc/eierea contractului de credit2 a5 au aprut circumstane care indic cu certitudine incapacitatea viitoare a de"itorului de a ram"ursa creditul; "5 de"itorul sau terul ncalc o"li#aia de a acorda #aranii; c5 de"itorul nu ndeplinete condiiile contractului re,eritoare la trana sau tranele precedente, atunci cnd contractul prevede acordarea creditului n trane 7art. 1&(1 'od civil5. 'lientul este o"li#at s plteasc n termen do"nd. n cazul creditului acordat prin punere la dispoziia clientului a unei sume de "ani 7linie de credit5, acesta va plti do"nd n ,uncie de suma creditului utilizat e,ectiv ntr-o anumit perioad. !ac contractul prevede acest ,apt, clientul tre"uie s o,ere #aranii de ram"ursare a creditului. @n cazul prezentrii unor #aranii insu,iciente, "anca are dreptul s cear constituirea unor #aranii suplimentare. Nee*ecutarea acestei o"li#aii de ctre client i acord "ncii dreptul de a reduce suma creditului proporional reducerii #araniei sau de a rezilia contractul 7art. 1&( 'od civil5. !ac creditul este acordat potrivit unei destinaii, clientul este o"li#at s acorde "ncii posi"ilitatea de a veri,ica utilizarea mijloacelor potrivit destinaiei %.
1+1 1+& 1+$

Botrrea '- ;tl MN3 din &..1&.1++0 993onitorul o,icial al 13.-1++8.-nr. 8. Botrrea '- ai MN3 din 1.1&.1++. 993onitorul o,icial al 13.-1++).-nr. 0 . $ a* ap o M a. B . K p en B ; B tiB - oroM A p . 6 p aaH na B ' K A -np a M A M " ie acneicr" i. - 3 ocK M a , 1

p.$..

10)

'lientul este o"li#at s ram"urseze creditul la scaden. n ca9 de nee*ecutare a acestei o"li#aii, precum i a celei de plat a do"nzii, "anca poate pretinde plata unor penaliti de ntrziere n modul i mrimea prevzute de le#e sau contract. @n lipsa unei clauze contractuale n acest sens, pentru suma datorat se ncaseaz o do"nd cu .\ mai mare dect rata do"nzii prevzute n contract 7art. 1&($ 'od civil5. 'lientul nu are dreptul s ram"urseze creditul nainte de termen. !aca, totui, ram"urseaz creditul nainte de scaden, el este o"li#at s repare prejudiciul cauzat "ncii, cu deducerea sumelor economisite, lundu-se n considerai ie creditul ce s-ar ,i putut acorda din contul acestor mijloace 7art. 1&(. 'od civil5. !e"itorul are dreptul s re,uze creditul parial sau total, ,iind o"li#at s plteasc "ncii o remuneraie pentru punerea la dispoziie a creditului i s-o noti,ice ntr-un termen rezona"il. &ezilierea contractului. Manca poate rezilia contractul i cere restituirea creditului i a sumelor a,erente dac de"itorul2 a5 a devenit insolva"il; "5 nu a o,erit #araniile cerute sau a redus #araniile o,erite; c5 nu pltete do"nda @a scaden; d5 nu a e*ecutat o"li#aia de restituire a cel puin & trane ale creditului, atunci cnd contractul prevede restituirea creditului n rate, precum i n alte cazuri prevzute de le#e sau contract. 1ezilierea contractului suspend imediat utilizarea creditului, ns "anca va acorda clientului un termen de cel puin 1. zile pentru restituirea sumelor utilizate i a sumelor a,erente 7art. 1&(& 'od civil5. !e"itorul poate rezilia n orice moment contractul care prevede o do"nd ,lotant, noti,icnd "anca n termen de 0 zile de la primirea noti,icrii despre modi,icarea do"nzii. 'ontractul nc/eiat pe un anumit termen cu do"nd ,i* poate ,i reziliat, cu un termen de preaviz de 1. zile, numai dac o"li#aia de plat a do"nzii nceteaz naintea termenului sta"ilit pentru restituirea creditului i nu se convine asupra unei alte do"nzi. ). Iaran($a %ancar D a r a n i a " a n c a r este un an#ajament scris, asumat de o "anc sau de o alt instituie ,inanciar 7#arant5, la cererea unei alte persoane 7ordonator5, de a plti creditorului ordonatorului 7"ene,iciarului5 o sum de "ani n "aza cererii scrise a "ene,iciarului 7art. 1&() 'od civil5. !up cum rezult din de,iniia sus-numit, n calitate de #arant poate aprea "anca sau o alt instituie ,inanciar. @nstituia ,inanciar este persoana juridic care accept depozite i utilizeaz mijloacele "neti pentru a acorda credite sau a ,ace investiii pe propriul cont i risc. Darania "ancar este un mijloc de #arantare a e*ecutrii o"li#aiilor, dar spre deose"ire de alte mijloace de #arantare ea d natere unei o"li#aii independente a "ncii ,a de "ene,iciar. A"li#aia ,a de "ene,iciar, constituit prin #aranie "ancar, este independent de datoria principal pentru #arantarea creia a ,ost constituit 7alin. (, art. 1&() 'od civil5. !e aici rezult urmtoarele consecine2 a5 #arania "ancar nu nceteaz odat cu stin#erea datoriei principale. !ac dup stin#erea o"li#aiei principale ordonatorul repet dispoziia de a plti, #arantul este o"li#at s plteasc 7alin.&, art. 1&.& 'od civil5; "5 #arantul nu poate invoca "ene,iciarului e*cepiile pe care le poate invoca ordonatorul. 177

Darania "ancar se per,ecteaz m $orm cri 7scrisoare de #aranie5 n "aza cererii scrise a ordonatorului. Ea produce e,ecte din momentul eli"errii, dac #arania nu prevede alt,el 7art. 1&(+ 'od civil5. Ea poate prevedea producerea e,ectelor la o anumit dat sau la momentul acceptrii ei de ctre "ene,iciar. Darania "ancara este irevocabil i netran mi ibil dac nu s-a dispus alt,el. Cererea de plat. !ac a survenit cazul #arantat, "ene,iciarul tre"uie s-i reclame n scris drepturile, s ane*eze documentele cuvenite, indicnd n ce const nendeplinirea o"li#aiei de ctre ordonator. !repturile pot ,i e*ercitate numai n cadrul termenului sta"ilit n #aranie. @n cazul n care reclamaia "ene,iciarului a ,ost primit dup e*pirarea termenului #araniei, #arantul are drepiiY s re,uze piaa, deoarece o"li#aia lui s-a stins. ?rimind reclamaia, #arantul este o"li#at s Zeri,ice in timp util i cu dili#enta cuvenit dac sunt ntrunite condiiile necesare pentru a plti 7n special documentele5. El are dreptul s re,uze satis,acerea preteniilor ce rezult din #aranie, in,ormndu-l imediat pe "ene,iciar despre aceasta, dac nu s-a produs cazul #arantat sau dac documentele prezentate nu sunt corespunztoare 7art. 1&.& 'od civil5. jmediat dup primirea reclamaiei "ene,iciarului, #arantul este o"li#at s-1 noti,ice pe ordonator. Nendeplinirea acestei o"li#aii poate avea e,ecte asupra dreptului de re#res a #arantului ,a de ordonator. A"li#aia #arantului ,a de "ene,iciar se limiteaz la plata sumei #arantate. -st,el, dac ,idejusorul rspunde n aceeai msur ca i de"itorul principal, #arantul rspunde numai n limita sumei #arantate. @n cazul n care #arantul nu a e*ecutat sau a e*ecutat necorespunztor o"li#aiile sale ,a de "ene,iciar, el va rspunde pentru aciunile sale n "aza temeiurilor #enerale 7reparnd prejudiciul i pltind do"nd le#al, deoarece o"li#aia lui are e*presie "neasc5. Ardonatorul este o"li#at s plteasc #arantului remuneraia convenit i s-i restituie suma pltit n "aza #araniei "ancare 7art. 1&.. 'od civil5. Darantul nu va avea dreptul la recuperarea sumelor pltite "ene,iciarului cu nclcarea condiiilor #araniei. El de asemenea nu va pretinde de la ordonator restituirea sumelor pltite "ene,iciarului n le#tur cu nclcarea o"li#aiilor sale 7desp#u"iri i do"nzi pltite pentru ntrzierea e*ecutrii o"li#aiei ,a de "ene,iciar5. Btingerea obligaiei garantului. ?otrivit art. 1&.( 'od civil, o"li#aia #arantului ,a de "ene,iciar se stin#e2 a5 prin plata sumei #arantate; "5 prin e*pirarea termenului de #aranie; c5 prin renunarea "ene,iciarului; d5 prin con,irmarea scris a #arantului c "ene,iciarul a renunat. Darantul tre"uie s-l ntiineze imediat pe ordonator despre stin#erea #araniei. .. Ord$nul de plat
A r d i n u l de p l a t 7dispoziie de plat5 este dispoziia dat de o persoan 7ordonator5 unei "nci 7"anca ordonatoare5 de a plti o anumit sum n ,avoarea unei alte persoane 7"ene,iciar5 pentru stin#erea unei o"li#aii "neti a ordonatorului ,a de "ene,iciar 7art. 1&.) 'od c i v i l 5 .

!econtrile prin ordin de plat este ,orma cea mai ,recvent utiliza"il i se mai numete dispoziie de plat trans,er. ;rans,erul poate ,i intern, cnd se realizeaz ntre & conturi desc/ise la aceeai "anc, sau e*tern, cnd se e,ectueaz ntre & conturi desc/ise la "nci di,erite. !in punctul de vedere al modalitilor de ncasare, ordinul de plat poate ,i2 - simplu, dac ncasarea lui nu este condiionat de prezentarea vreunui document cu privire la scopul plii; - documentar, cnd ncasarea sumei este condiionat de prezentarea de ctre "ene,iciar a unor documente cerute de ordonator 7art. 1&.) 'od c i v i l 5 . P!ii#aia ue oaza a "aneu ordonatoare este de a e*ecuta ordinul de plat prin trans,erul sumei indicate I i n contul ordonatorului n contul "ene,iciarului. Manca Za e*ecuta ordinul ri termenul sta"ilit prin le#e, acordul prilor sau prin uzanele "ancare. !aunele cauzate ordonatorului n le#tur cu e*ecutarea cu ntrziere a ordinului de ctre "anc se compenseaz de ctre aceasta n con,ormitate cu prevederile acordului nc/eiat ntre pri 7pct. 1$91 al 1e#ulamentului privind decontrile tar numerar n 13, - n continuare 1e#ulament din 1&. )-+).5. ?lata n "aza ordinului de plat se ,ace ,ie din disponi"ilul a,lat n contul ordonatorului 7prin de"itarea acestui cont5, ,ie prin ncasarea sumei de @a ordonator 7n numerar5. n cazul n care disponi"ilul a,lat n contul emitentului nu este su,icient pentru trans,erarea sumei indicate, "anca re,uz primirea dispoziiei de plat, dac nu acord ordonatorului mijloace "neti cu t i t l u de credit. Ardonatorul poate modi,ica sau revoca ordinul de plat att timp ct "anca nu 1-a e*ecutat 7art. 1&.0 'od civil5. ?entru e*ecutarea unei dispoziii de plata de ctre "anc este necesar ca aceasta s corespund cerinelor le#ale din punct de vedere al coninutului 7art. 1&.8 'od civiY5 i ,ormei 7,ormular tip potrivit ane*ei nr. 1 la 1e#ulamentul din 1&. ).+).5. !ispoziia de plat se primete spre ndeplinire n decurs de o zi lucrtoare de la data emiterii. Ea se ntocmete ntr-un numr de e*emplare necesar prilor 7patru e*emplare5, ,iecare avnd o anumit destinaie 7pcl. && 1e#ulament din 1&. ).+).5 i se semneaz de ctre persoanele autorizate s #estioneze contul. !ispoziia de plat trezorerial se utilizeaz la decontrile privind acumularea veniturilor i e,ectuarea c/eltuielilor "u#etului de stat, "u#etelor unitilor administrativ-teritoriale, mijloacelor i ,ondurilor e*tra"u#etare 7plata impozitelor i ta*elor, trans,erul plilor pentru mr,urile l i v r a t e i serviciile prestate instituiilor pu"lice ele.5. Oe#islaia 13 prevede trans,erul mijloacelor "neti d i n contul titularului de cont rar acordul lui n "aza di poziiei inca. u 7dispoziie incaso trezorerial5. !ispoziia incaso este dispoziia "ene,iciarului privind virarea incontesta"ila a unei anumite <ume din contul pltitorului tar consimmntul l u i . n "aza documentelor e*ecutorii i ec/ivalente ior, care prevd dreptul virrii incontesta"ile. !ocumentele n "a9a crora se e,ectuea9 virarea incontesta"ila simt2 - i t l u i i l e e*ecutorii eli"erate de instanele judectoreti i d u p l i c a t e l e lor;

llouirreaCA a! BNV1 din 12

o 1!"##$oni%orul n%iual al &$.-l' .-nr

108

- documentele ec/ivalente la perceperea restanelor la Mu#etul de stat i ,ondul social; - deciziile or#anelor, de a cror competen ine e*aminarea cauzelor privind contraveniile administrative i aplicarea sanciunilor ,inanciare 7pct. 11. 1e#ulament din 1&. ).+).5. Mene,iciarul prezint dispoziia incaso 7n ( e*emplare5 la "anca "ene,iciar mpreun cu documentele e*ecutorii. Manca "ene,iciar, la rndul su, le remite "ncii pltitoare. Manca pltitoare ncaseaz de la pltitor suma necesar, c*pediindu-i al patrulea e*emplar al dispoziiei. ?ti<pi-icd, in "uza Ioi-uiiiciiOciot c[-uOo,ii, i i i lavotircd uiiur ..cu<ni aparte se e,ectueaz numai prin intermediuY e*ecutorului judectoresc, in raza ncmitii cruia se a,la "anca pltitoare. ?lata se e,ectueaz ,ie n contul judecii, ,ie direct n contul "ene,iciarului 7pct. 1&&-1&$ 1e#ulament din 1&. ).+).5. !ispoziia incaso trezorerial se ,olosete ta perceperea mijloacelor "neti n mod incontesta"il din contul contri"ua"ilului sau ;rezoreriei de Etat, ,r consimmntul lor, n "aza documentelor e*ecutorii. ). E,ectuarea plilor prin cec ' e c u l este un titlu ne#ocia"il ce reprezint o crean scris, ntocmit con,orm prevederilor le#ii, cuprinznd ordinul necondiionat dat de emitent 7tr#tor5 ctre pltitor 7tras5 de a plti la vedere o anumit sum prezentatorului de cec sau persoanei indicate n cec, sau la ordinul acestei persoane 7art. 1&.+ 'od civil5. @n raportul juridic de cec particip trei su"iecte2 - trgtorul 7emitentul5, persoana care d ordinul de plata prin care dispune e,ectuarea plii din disponi"ilul e*istent la "anc; - tra ul 7pltitorul5, cel care e,ectueaz plata i care este ntotdeauna o "anc sau o alt instituie ,inanciar; - bene$iciarul, persoana n ,avoarea creia se ,ace plata. n calitate de "ene,iciar penate aprea o ter persoan sau tr#torul. 'ecul se aseamn cu cam"ia prin prezena celor trei su"iecte. El se deose"ete de cam"ie prin aceea c2 a5 este ntotdeauna plti"il numai la vedere; "5 nu este un titlu de credit, ci numai un instrument de plata . Emiterea cecului este o operaiune comple*, care include mai multe ,aze2 a5 completarea cecului pe ,ormular; "5 predarea cecului ctre "ene,iciar. &edactarea cecului se ,ace n mod o"li#atoriu pe ,ormularul eli"erat de "anc. Emiterea cecului se "azeaz pe o acoperire, reprezentnd o sum a,lat ntr-un cont de depozit sau depus n numerar 7pct. )$ 1e#ulament din 1&. ).+).5'ecul tre"uie s cuprind urmtoarele meniuni o"li#atorii 7art. Y&) 'od civil52 a5 denumirea =cec1R, nserat n titlu; %R% N Murac. !rept "ancar. >-'/iinu, & 1, p. &&$.

"5 propunerea simpl i necondiionat de a plti o st,m determinat prezentatorului cecului sau persoanei indicate n cec, sau la ordinul acestei persoane; c5 numele sau denumirea i domiciliuY sau sediul trasului; d5 locul e,ecturii plii; e5 data i locul emiterii; ,5 numele sau denumirea, domiciliul sau sediul tr#torului; #5 semntura tr#torului. 'ecul poate ,i considerat piti"il n urmtoarele variante 7art. 1&)$ 21ori cF J% J - nominativ, atunci cnd pe titlu este nscris "ene,iciarul i meniunea ..nu ta ordinR, cu consecina c poate Ri iran sinii respectnd re#ulile cesiunii de cicuiiu. - iu purttor, atunci cnd nu se indic "ene,iciarul. Sncasarea acestui cec se ,ace de ctre prezentatorul lui, iar transmiterea se ,ace prin simpla tradiiune; - la ordin, atunci cnd se indic drept "ene,iciar o anumit persoan i cuprinde meniunea =la ordinul 1R. -cest cec este transmis prin #ir. Dirul poate ti ,cut n ,olosul unei tere persoane sau c/iar n ,olosul tr#torului. Dirul tre"uie s ,ie necondiionat i s includ data #irului. Dirul transmite toate creanele ce rezult din cec. Dirul parial i cel semnat de tras sunt nule. Dirul se nscrie pe versoul cecului sau pe alonj i se semneaz de #irant 7art. 1&)( 'od civil5. 0valul cecului. Darantarea plii unui cec prin aval, pentru ntrea#a sum sau pentru o parte, poate ,i dat de o ter persoan sau c/iar de un semnatar al cecului 7avalist5. -valul se ,ace pe cec sau pe alonj i se e*prim prin meniunea =ca avalist pentru ...R. -valistul tre"uie s menioneze suma avalului i persoana pentru care #aranteaz. @n lipsa ultimei meniuni, avalul se consider dat pentru tr#tor 7art. 1&0 'od civil5. -valistul este rspunztor ca i toate persoanele o"li#ate prin cec. ?ltind suma, avalistul do"ndete drepturile rezultnd din cec mpotriva persoanei pentru care a #arantat i mpotriva celor o"li#ai ,a de aceasta n temeiul cecului. 6lata cecului. 'ecul este plti"il la vedere. ;ermenul de prezentare a cecului pentru e,ectuarea plii este de 8 zile din momentul emiterii. @n caz de neprezentare a cecului pentru plata n termenul sta"ilit, acesta poate ,i revocat. !ac cecul nu este revocat, trasul l poate plti i dup e*pirarea termenului de prezentare pentru plat 7art. 1&0& 'od civil5. Oa e,ectuarea plii trasul are dreptul s cear e*emplarul cecului, precum i con,irmarea scrisa a primirii sumei pltite. !ac plata s-a ,cut parial, trasul poate cere de @a deintorul cecului con,irmarea scris a e,ecturii plii pariale. 6rote tul i regre ul. @n situaia n care trasul nu pltete cecul prezentat n termen, titularul cecului poate e*ercita dreptul de re#res mpotriva tr#torului, #irantului i celorlali o"li#ai 7avalitilor5. 1e#resul se poate e*ercita dac re,uzul de plat este pro"at2 a5 prin ,ormularea unui act autentic 7protest5; "5 printr-o declaraie a trasului, n care se @ndic data declaraiei i data prezentrii cecului pentru plat 7art. 1&0( 'od civil5 ?rotestul sau constatarea ec/ivalent tre"uie s ,ie ntocmite inamic .le e*pirarea termenului de prezentare a cecului pentru plata. !ac cecul este piu9em.i @n ultima 9i a termalului, protestul poate ,i ntocmii n a doua zi lucrtoare

18

n caz de re,uz de plat titularul cecului tre"uie s noti,ice #irantul i tr#torul despre aceasta n decursul a ( zile lucrtoare care urmeaz dup ziua ntocmirii protestului, iar n cazul meniunii n cec =circulaie ,r ntrziereR, n ziua care urmeaz dup ziua prezentrii cecului. 6iecare #irant noti,ic, n termen de & zile lucrtoare, #irantul precedent, iar dac plata a ,ost #arantat, i avalistul. ?ersoana care nu-@ va in,orma pe contra#entul su nu pierde dreptul ce decur#e din cec, ci va purta rspundere pentru prejudiciul cauzat prin nee*ecutarea o"li#aiei de in,ormare, n limita valorii cecului. ;r#torul, #irantul sau avalizatorul pot, prin intermediul meniunii =,r protestR sau a unei alte meniuni similare, i-l eli"ereze pe titular de o"li#aia ntocmirii protestului sau oricrui alt act similar necesar realizrii dreptului de re#res. ?otrivit art. 1&00 'od civil, toate persoanele o"li#ate con,orm cecului sunt de"itori solidari ,a de deintorul cecului. !eintorul cecului poate intenta aciune mpotriva tuturor acestor persoane sau mpotriva uneia din ele. ?rin aceast aciune titularul cecului poate pretinde2 suma indicat n cec, do"nzi de )\ pentru perioada de neplat, alte c/eltuieli 7de ntocmire a protestului, de e*pediere a noti,icrilor etc5. ?ersoana care a pltit cecul poate cere aceleai sume de la ceilali de"itori n ordine de re#res. -ciunile sus-numite se prescriu n termen de ) luni. 0. E,ectuarea pl($lor pr$n cam"ie 6$ pr$n %$let la ord$n ' a m " i a 7trata5 este un titlu de credit care reprezint o crean scris, ntocmit con,orm prevederilor le#ii, cuprinznd ordinul necondiionat dat de tr#tor 7emitent5 ctre tras 7pltitor5 de a plti imediat sau la scaden o sum anumit prezentatorului cam"iei sau persoanei indicate n cam"ie, sau la ordinul acestei persoane 7art. 1&0+ 'od civil5. 'am"ia are ,uncia de in trument de pia i de titlu de credit. n calitate de titlu de credit ea amn plata pe care tre"uie s o ,ac trasul tr#torului, nscut dintr-un raport juridic ,undamental sta"ilit ntre ei. -st,el, plata preului se ,ace pe "az de credit acordat de tr#tor trasului pe o anumit perioad i cu o anumit do"nd. 6uncia <e instrument de plat rezid din posi"ilitatea utilizrii ei pentru stin#erea unei datorii pe care tr#torul o are ,a de o ter persoan. Pltima, la rndul su, poate o"ine valoarea cam"iei prin vnzarea ei. ,miterea cambiei. 'am"ia implic participarea2 tr#torului 7emitent, creditor5, trasului 7pltitor sau de"itor5 i a "ene,iciarului. 'reana tr#torului ctre tras reprezint proviziunea sau acoperirea cam"iei, iar creana "ene,iciarului contra tr#torului reprezint valoarea ,urnizat. 'am"ia tre"uie s cuprind urmtoarele meniuni; denumirea cam"iei trecut n te*tul titlului, propunerea simpl i necondiionat de a plti o sum determinat, scadena, locul plii, numele persoanei creia sau la ordinul creia tre"uie ,cut plata 7"ene,iciarul5, data i locul emiterii, semntura tr#torului 7art. ( al Oe#ii cam"iei din &&. ).1++$1\5.

Pirul cambiei. Arice cam"ie poate ,i transmis prin #ir. Dirul4ste un ordin de plat pe care-1 d "ene,iciarul trasului de a plti unui nou "ene,iciar. 'el care d ordinul se numete #irant, iar noul "ene,iciar - #iratar. !ac tr#torul a nscris n cam"ie cuvintele =nu la ordinR, cam"ia poate ,i transmis dup re#ulile unei cesiuni ordinare 7art. 11 al Oe#ii cam"iei5. Dirul se nscrie pe versoul cam"iei sau pe alonj, purtnd semntura #irantului. Dirul tre"uie s ,ie simplu i necondiionat i poate ,i ,cut n ,olosul trasului, tr#torului sau al oricrei alte persoane. Dirul poate s nu desemneze persoana n ,avoarea creia este ,cut 7#ir n al"5. ?rin #ir se transmit toate drepturile ce decur# din cam"ie, 7jirantui netr#tor rspunde de plata, avalul sau acceptul cam"iei. Dirantul devine ast,el code"itor solidar al o"li#aiei cam"iale. 0cceptarea cambiei. ;rasul nu particip la emiterea cam"iei, dei lui i se adreseaz ordinul de plat. !e aceea ordinul de a plti nu-i este opoza"il. -"ia dup acceptarea cam"iei el devine de"itorul "ene,iciarului. -cceptarea cam"iei este con,irmarea ,cut pe titlu, prin care trasul de"itor recunoate o"li#aia sa de a plti cam"ia la scaden. !in momentul acceptrii cam"iei trasul do"ndete o"li#aia de a plti la scaden suma acceptat 1+0. ;rasul este o"li#at solidar cu tr#torul, #irantul i avalistul, cu particularitatea c acetia din urm vor ,i inui s plteasc numai n cazul re,uzului de plat din partea trasului. ?rezentarea cam"iei spre acceptare nu este o"li#atorie 7art. 18 al Oe#ii cam"iei5. ;r#torul sau un #irant pot sta"ili n cam"ie o"li#ativitatea acceptrii ei, stipulnd sau nu un termen de acceptare. n acest caz, neprezentarea cam"iei @a acceptare n termenul sta"ilit are drept e,ect pierderea dreptului de re#res ,a de toi de"itorii cam"iali. 'am"ia cu scadena la un anumit termen de la vedere tre"uie s ,ie prezentat la acceptare n termen de 1 an de la emitere. -cceptul se ,ace prin nscrierea pe cam"ie a meniunii =acceptatR sau prin orice alt ec/ivalent semnarea ei de ctre tras 7art. &1 al Oe#ii cam"iei5. -cceptul tre"uie s ,ie simplu i necondiionat. @n caz de imposi"ilitate de acceptare, trasul comunic acest ,apt prezentatorului n termen de $ zile de @a prezentare. ?osesorul, pentru a pstra dreptul de re#res ,a de tr#tor i #irani tre"uie s constate neacceptarea cam"iei printr-un protest autentic 7ane*a nr. $ la Oe#ea cam"iei5. ?rotestul de neacceptare tre"uie ,cut n cadrul termenului sta"ilit pentru prezentarea la acceptare. 0valul cambiei. -valul este o #aranie de plat a cam"iei. -valul poate ,i ,cut n ,olosul tr#torului, trasului sau #irantului. ?ersoana care #aranteaz plata se numete avalist, iar de"itorul #arantat este avalizat. -valistul este rspunztor la ,el ca i toate persoanele o"li#ate prin cam"ie. 'nd avalistul pltete cam"ia, el do"ndete drepturile ce decur# din cam"ie ,a de persoana pentru care a #arantat 7art. &8 Oe#ea cam"iei5. 6lata cambiei. 'am"ia tre"uie prezentat spre plat trasului la scaden. !in punct de vedere al scadenei, cam"iile pot ,i emise2 a5 la vedere. -ceast cam"ie este plti"il la prezentare i tre"uie prezentat spre plat n termen de 1 an de la emitere;
M'@@AM M.-. MeK'eji"Boe

3onitorul parlamentului.-1++$.-nr. IA.

18&

?A''BB 3ocnea,

1+++, p. 1.8

18$

"5 la un anumit termen de la vedere. Ecadena ei este determinat ,ie de data acceptrii, ,ie de data protestului; c5 la un anumit termen de la emitere sau ,a o dat ,i*. 'am"iile enumerate n pct. "5 i c5 tre"uie s ,ie prezentate la plat n ziua scadenei sau n cele dou zile lucrtoare ce urmeaz 7art. $$ Oe#ea cam"iei5. . A"li#aia de plat a cam"iei i revine trasului pltitor. ?lata ,cut de tras stin#e o"li#aia cam"ial. !ac "ene,iciarul cam"iei dorete s primeasc suma ei nainte de scaden, el o poate vinde unei "nci, care va e,ectua scontarea cam"iei contra unui comision. Oa scontarea cam"iilor "anca pltete posesorului ei suma la care a ,ost eli"erat cu reinerea do"nzii. ;ransmiterea cam"iei ctre "anc se ,ace prin #ir 7pct. 1.(.&. al 1e#ulamentului privind modul de e,ectuare de ctre "nci a operaiunilor cu cam"ii1+85. &e$uzul de plat i regre ul. ;r#torul, #iranii i avalitii #aranteaz acceptarea i plata cam"iei de ctre tras. 1e,uzul trasului de a plti tre"uie constatat printr-un protest de neplat ntocmit n termenele prevzute de art. $+ Oe#ea cam"iei. Nerespectarea termenului decade "ene,iciarul din dreptul de re#res. 1e#resul poate ,i e*ercitat, de re#ul, numai la scaden. ?rin e*cepie, re#resul poate ,i e*ercitat i nainte de scaden n urmtoarele cazuri2 - dac acceptul a ,ost re,uzat total sau parial; - n cazul insolva"ilitii trasului; - n cazul insolva"ilitii tr#torului unei cam"ii care nu necesit acceptare 7art. $8 al Oe#ii cam"iei5. nainte de e*ercitarea re#resului posesorul cam"iei tre"uie s avizeze #irantul, tr#torul i avalistul despre neacceptare sau neplat potrivit re#ulilor sta"ilite pentru cec. ;oi cei care au emis, acceptat, #irat sau avalizat cam"ia sunt rspunztori solidar n ,aa posesorului ei. ?osesorul poate intenta aciune mpotriva ,iecruia n parte sau mpotriva tuturor concomitent. ?rin aceast aciune posesorul cam"iei poate pretinde2 a5 suma cam"iei mpreun cu do"nda, dac a ,ost stipulat; "5 c/eltuielile de protest, de avizare i alte c/eltuieli; c5 amenda de ntrziere n mrime de ,1\ pentru ,iecare zi ntrziere 7pct. & al Botrrii '- a MN3 din 1+.1&.1++) cu privire ia sta"ilirea amenzii pentru neac/itarea cam"iei1++5. 'el care a pltit are dreptul de a cere sumele4 sus-numite de @a persoanele o"li#ate. M i l e t u l la o r d i n este un titlu de credit prin care tr#torul se o"li# s plteasc imediat sau la scaden o sum anumit prezentatorului titlului sau persoanei indicate n titlu sau la ordinul acestei persoane. Miletul la ordin intervine ntre dou persoane, i nu trei ca n cazul cam"iilor. Epre deose"ire de cam"ie, el nu conine ordinul de plat adresat altei persoane ci numai asumarea propriei o"li#aii de plat. -rt. ). al Oe#ii cam"iei enumr dispoziiile re,eritoare @a cam"ie aplica"ile i "iletului la ordin. Emitentul unui "ilet la ordin este inut n acelai mod ca acceptantul unei cam"ii.
Botrrea '- al MN3 din &. ).& 993onitorul o,icial al 13.-& 3onitorul o,icial al 13.-1++).-nr 8$. .-nr. 08 QA

2. @8ectuarea pl($lor pr$n acred$t$v documentar - c r e d i t i v u l d o c u m e n t a r este un aranjament prin care o "anc 7"anca emitent5, acionnd @a cererea clientului su 7ordonatorului5 i con,orm instruciunilor acestuia, e,ectueaz o plat ctre un ter 7"ene,iciar5 ori la ordinul acestuia sau accept i pltete cam"ii trase de ctre "ene,iciar, sau autorizeaz o alt "anc s e,ectueze o ast,el de plat ori s accepte i s plteasc asemenea cam"ii 7art. 1&8 'od civil5. -vantajul acreditivului const n o,erirea #araniei ac/itrii preului pentru serviciile prestate sau "unurile ,urnizate. @n acest ,el creditorul nu mai depinde de posi"ilitile de plat ale de"itorului, avnd #arania c va ,i pltit de "anc. n raportul de acreditiv%sunt implicai urmtorii participani2 - ordonatorul, care iniiaz raportul de acreditiv prin cererea de acreditiv; - banca emitent, adic "anca care, n "aza cererii de acreditiv, i asum an#ajamentul de a e,ectua plata "ene,iciarului. Manca emitent poate i sin#ur s ndeplineasc toate ,ormalitile de desc/idere i realizare a acreditivului, dar mai des apeleaz la serviciile altor "nci, i anume2 a5 "anca noti,icatoare - "anca care avizeaz "ene,iciarul despre desc/iderea acreditivului; "5 "anca con,irmatoare "anca care, la an#ajamentul de plat asumat de "anca emitent, adau# an#ajamentul su; c5 "anca pltitoare - "anca ter, de re#ul "anca "ene,iciarului, care e*ecut instruciunile "ncii emitente de a e,ectua plata n condiiile indicate n cererea de acreditiv; - bene$iciarul acreditivului, adic persoana care va ncasa suma acreditivului n cazul prezentrii documentelor necesare. *ormele acreditivului documentar. !in punct de vedere al ,ormei juridice, distin#em acreditiv revocabil i irevocabil. -creditivul irevoca"il nu poate ,i modi,icat sau anulat ,r acordul "ncii emitente i a "ene,iciarului, dect n cazurile e*pres prevzute de le#e, iar cel revoca"il poate ,i modi,icat sau anulat de "anca emitent n orice moment ,r o avizare preala"il a "ene,iciarului 7art. 1&81 'od civil5. 0creditiv con$irmat i necon$irmat. -creditivul irevoca"il poate ,i con,irmat de ctre o alt "anc 7"anca con,irmatoare5 pe "aza autorizrii sau la cererea "ncii emitente. 'on,irmarea este un an#ajament ,erm al "ncii con,irmatoare, adu#at la cel al "ncii emitente, de a plti @a prezentarea documentelor corespunztoare. -creditivul irevoca"il necon,irmat o"li# "anca "ene,iciarului la o simpl ntiinare a acestuia despre desc/iderea acreditivului. Manca "ene,iciarului 7noti,icatoare5 nu-i asum nici o o"li#aie de a plti. 0creditiv acoperit i neacoperit. -coperit este acreditivul, la desc/iderea cruia "anca emitent trans,er "ncii pltitoare suma acreditivului pe un cont special. @n cazul acreditivului neacoperit "anca emitent nu trans,er "ncii pltitoare "anii, dar i d ordinul de a sconta suma din contul ei a,lat la "anca pltitoare. n ,uncie de modul de utilizare, deose"im2 a5 acreditiv cu plat la vedere. n acest caz "ene,iciarul va primi plata imediat la prezentarea documentelor corespunztoare2 18.

18(

"5 acreditiv cu plat amnat. Mene,iciarul nu ncaseaz plata la data prezentrii documentelor, ci la o dat ulterioar; c5 acreditivul cu plat prin acceptare este utilizat ca o modalitate de acordare de ctre "ene,iciar a unui credit ordonatorului. @n acest caz "ene,iciarul prezint documentele nsoite cu o cam"ie tras, care urmeaz a ,i acceptat de "anca acceptant 7"anca care recepioneaz documentele5. 'am"ia ast,el acceptat se remite "ene,iciarului, ea nlocuind preul. 0creditiv tran $erabil i ce ionat. -creditivul poate ,i trans,erat doar dac este desemnat de "anca emitent n mod e*pres ca trans,era"il 7art. 1&8( 'od civil5. -cest acreditiv o,er "ene,iciarului posi"ilitatea de a trans,era ,urnizorului au drepturile do"ndite printr-un acreditiv irevoca"il. ;rans,erul se ,ace n "aza ordinului "ene,iciarului dat "ncii sale de a trans,era creditul ctre ,urnizorul su, care ndeplinete rolul de al doilea "ene,iciar. ?entru trans,er "ene,iciarul iniial pltete "ncii un comision. -creditivul cesionat i o,er "ene,iciarului dreptul de a cesiona o parte sau ntrea#a valoare a acreditivului unui ter - "ene,iciarului cesiunii. 6rocedura de c%iderii i realizrii acreditivului. !econtrile n "aza acreditivului se aplic dac aceast ,orm este prevzut n contractul de "az nc/eiat ntre ordonator i "ene,iciar. ?remisa apariiei raportului de acreditiv este cererea de acreditiv adresat de ordonator "ncii emitente 7n ( e*emplare, ,iecare avnd o anumit destinaie - vezi pct. .( 1e#ulament din 1&. 0.1++)5. ?rin aceast cerere ordonatorul solicit "ncii s-i asume an#ajamentul de a-1 plti pe "ene,iciar. 'ererea de acreditiv cuprinde instruciunile pe care ordonatorul le d "ncii emitente, i anume2 numele ordonatorului i a "ene,iciarului, suma de plat, ,orma acreditivului, denumirea documentelor pe care tre"uie s le prezinte "ene,iciarul, data e*pirrii acreditivului. Manca emitent, acceptnd cererea, desc/ide acreditiv din contul mijloacelor ordonatorului a,late n cont sau din contul creditului acordat de "anc. Plterior ea e*pediaz e*emplarul al &-lea i al $-lea al cererii de acreditiv "ncii pltitoare, prin intermediul Mncii Naionale, unde e*emplarul al . $-lea se remite "ene,iciarului drept con,irmare a desc/iderii acreditivului, iar al &-lea servete ca temei pentru nre#istrarea sumei ntr-un cont special 7pct. .( 1e#ulament din 1&. 0.1++)5. Manca pltitoare, primind tererea de acreditiv, noti,ic "ene,iciarul despre desc/iderea unui acreditiv n adresa acestuia. Mene,iciarul, ia rndul su, adreseaz "ncii documentele solicitate i9sau prezint cam"ii pentru acceptare. Manca pltitoare tre"uie s veri,ice minuios toate documentele pentru a se convin#e c ele corespund condiiilor prevzute n acreditiv. !ocumentele care urmeaz a ,i prezentate depind de natura tranzaciei care a #enerat plata i de instruciunile ordonatorului. - +. E,ectuarea plailor prin incasoul documentar @ n c a s o u l d o c u m e n t a r este un aranjament prin c;ire o "anc 7"anca remitent5 se o"li# s manipuleze, con,orm instruciunilor date de clientul 7emitentul5 su, documente ,inanciare 7cam"ii, "ilete la ordin, cecuri i alte 18)

instrumente similar utilizate pentru a o"ine e,ectuarea p,eii5, nsoite de documente comerciale 7,acturi, documente de transport, titluri de valoare, alte documente similare care nu sunt documente ,inanciare5, pentru a o"ine, inclusiv prin intermediul altei "nci 7"anca nsrcinat cu ncasarea5, plata sau acceptarea cam"iilor emise ori pentru a eli"era documente contra pli sau contra acceptrii cam"iilor emise 7art. 1&8. 'od civil5. Epre deose"ire de acreditivul documentar, tinde "ncile i asum rolul de a plti, n cazul incasoului ele i rezerv rolul opus, acela de a ncasa. @ncasoul documentar const n esen n aceea c o "anc se o,er s ncaseze, pentru creditor, suma datorat de de"itor. @ncasouY documentar prezint urmtoarele avantaje2 - de"itorul nu poate intra n posesia mr,ii nainte de a plti sau de a accepta cam"ia emis de creditor; - "ncile nu-i asum nici o o"li#aie de plat; - este mai puin costisitor dect acreditivul. n raportul de incaso documentar particip2 emitentul, care este creditorul plii; banca remitent - "anca care ncaseaz plata. Manca remitent poate o"ine plata i prin intermediul altei "nci - banca !n rcinat cu !nca areaK tra ul -de"itorul plii. @ncasoul documentar se des,oar n mai multe etape. Oa prima etap se atri"uie acordul prilor 7de"itorului i creditorului5 a upra condiiilor de e$ectuare a operaiunii de inca o documentar. 'lauza de plat prin incaso documentar se poate ,ormula n dou variante2 1. ?redarea documentelor contra plat. Manca pred documentele trasului numai contra plii imediate; &. ?redarea documentelor contra acceptrii cam"iei. @n acest caz "anca pred documentele contra acceptrii cam"iei trase de emitent. Manca tre"uie s veri,ice dac ,orma de acceptare a cam"iei este complet i corect, ne,iind ns responsa"il de autenticitatea semnturilor celor care accept cam"ia 7alin. $, art. 1&8) 'od civil5. Oa a doua etap are loc emiterea in truciunii de inca o i prezentarea documentelor. @nstruciunea de incaso se emite pe ,ormularul "ncii i tre"uie s cuprind clauzele enumerate n alin.&, art. 1&8. 'od civil. Oa instruciune se ane*eaz documentele necesare. Manca remitent este o"li#at s veri,ice con,ormitatea documentelor primite cu cele din instruciunea de incaso, iar dac descoper lipsa unor documente sau prezentarea altor documente dect cele enumerate n instruciune, este o"li#at @mediat s avizeze emitentul. Manca remitent transmite documentele, mpreun cu instruciunile necesare, "ncii ncasatoare. Pltima prezint documentele trasului, care dup ce le veri,ic e,ectueaz plata. ?lata parial se admite numai dac se speci,ic ast,el n instruciunile de incaso. n asemenea caz documentele se eli"ereaz doar dup e,ectuarea inte#ral a plii 7art. 1&80 'od civil5. Mncile participante au dreptul la comision pentru serviciile prestate, precum i la compensarea c/eltuielilor suportate, n lipsa altor stipulaii, acestea sunt suportate de emitent. Mncile pot solicita plata n avans a comisioanelor i a altor c/eltuieli 7art. 1&88 'od civil5. 180

-14. @8ectuarea pl($lor pr$n crd %ancar ' r d u l " a n c a r este un instrument de plat emis de o "anc 7emitent5, care permite titularului crdului s retra# "ani n numerar, s e,ectueze trans,er de sume "neti n limitele disponi"ilului su n "anca emitent ori din contul liniei de credit acordat de aceasta 7art. 1&8+ 'od civil5. ?lile cu crduri se e,ectueaz prin virament. @n situaia n care deintorul crdului e,ectueaz plata n numerar, crdul este ,olosit pentru o"inerea numerarului de la distri"uitorul automat de numerar, ce permite doar retra#erea disponi"ilului de pe cont. sau #/ieul automat de "anc, ce permite i accesul la alte servicii ale "ncii 7trans,erul de ,onduri, acceptarea depozitelor5. ?otrivit ,unciilor pe care le ndeplinesc, crdurile se mpart in urmtoarele #rupe; a5 crduri de debit, care permit deintorului s plteasc mr,urile ac/iziionate9serviciile consumate sau retra#erea sumelor prin de"itarea contului a,lat n "anc; "5 crduri de credit, care indic c deintorilor le sunt desc/ise linii de credit, n limita unui pla,on sta"ilit n preala"il; c5 crduripoli$unciona!e, care m"in ,unciile crdurilor sus-numite 7art. + al 1e#ulamentului privind or#anizarea de ctre "nci a plilor cu crduri pe teritoriul 13& , n continuare - 1e#ulament5. E,ectuarea plilor prin intermediul crdurilor "ancare presupune e*istena mai multor su"iecte2 - emitent de crduri este "anca participant ntr-un sistem "ancar de pli cu crduri 7o asociaie de "nci care emit crduri su" un nume sau o marc comun5, ,ie c este proprietar a mrcii su" care sunt emise crdurile, ,ie c a primit de la proprietarul mrcii dreptul de a emite crduri su" marca acestuia; - deintorul crdului - orice persoan pe numele creia este emis crdul; - comerciant-o persoan care, con,orm contractului nc/eiat cu emitentul accept crdurile ca mijloc de plat la comercializarea mr,urilor sau prestarea serviciilor; - banca comerciantului - "anca ce are o"li#aii reciproce cu comerciani, cu scopul ca acetia s accepte la plat crdurile. Ea asi#ur trans,erul mijloacelor n contul comercianilor n "aza "onurilor colectate de la ei. ?entru des,urarea plilor cu crduri, toi participanii la plile cu crduri sunt datori s nc/eie contracte ce re#lementeaz relaiile reciproce. -st,el, emitentul tre"uie s nc/eie cont4act cu deintorul de crd 7contract aderent sau de crd "ancar5. A"iectul acestui contract va ,i sta"ilirea re#ulilor de utilizare a crdului, drepturile i o"li#aiile prilor. Emitentul tre"uie s nc/eie contract cu "anca comerciantului, prin care va , re#lementat procedura de autorizare a plilor cu crduri i de ram"ursare a plilor avansate de "anca comerciantului din contul deintorului de crd desc/is la emitent, precum i cu comerciantul. ?rin acest contract, se vor sta"ili re#ulile de acceptare a crdurilor pentru plat de ctre comerciani. 'a urmare a e*istenei acestor raporturi contractuale, n raportul clasic dintre consumator i comerciant se interpune emitentul crdului. 'onsumatorul nu mai pltete direct comerciantului, ci prezint crdul. Oa e,ectuarea tranzaciei comerciantul va realiza o eviden i cel puin o copie su" ,orm de c/itan. - R Botrrea '- al MN3 din &&. ..1++0993onitorul o,icial al 13.-1++0.-nr. $8-$%I.

,actur sau alt ,orm scris care tre"uie s cuprind meniunile pij#vzute n art. && 1e#ulament. -ceast copie se prezint "ncii comerciantului, care trans,er suma comerciantului, ncasnd-o ulterior din contul deintorului crdului prin intermediul emitentului. 11. Contractul de 8actor$n5 ?rin c o n t r a c t de , a c t o r i n # , o parte, care este ,urnizorul de "unuri i servicii 7aderent5, se o"li# s cedeze celeilalte pri, care este o ntreprindere de ,actorin# 7,actor5, creanele aprute sau care Zor aprea n [itor din contractele de vnzri de "unuri, prestri de servicii i e,ectuare de lucrri cu teri, iar ,actorul i asum cel puin dou din urmtoarele ,uncii2 a5 ,inanarea aderentului, inclusiv prin mprumuturi i-pli n avans; "5 inerea conta"ilitii creanelor; c5 asi#urarea e,ecturii procedurilor de somare i de ncasare a creanelor; d5 asumarea riscului insolva"ilitii de"itorului pentru creanele preluate 7delcredere5 7art. 1&+ 'od civil5. 6actorin#ul este un contract sinala#matic, consensual, oneros i cu e*ecutare succesiv. El este un contract comple-, incluznd elemente speci,ice creditului, prestrii serviciilor ,inanciare i cesiunii de crean.& 1 'ontractului de ,actorin# i se aplic prevederile re,eritoare la cesiunea de crean, compati"ile cu natura lui 7alin. ., art. 1&+ 'od civil5. Cla i$icarea operaiunilor de $actoring. @n dependen de prezena sau lipsa elementului de creditare n contract, deose"im2 - ,actorin# tradiional, cnd ,actorul pltete aderentului imediat toate ,acturile 7creanele5 nainte de scadena acestora; - ,actorin# la scaden. n acest caz ,actorul pltete ,acturile a"ia la scaden. @n dependen de in,ormarea sau nu a de"itorului, e*ist ,actorin# desc/is 7acoperit5 i con,idenial. @n cazul ,actorin#ului con,idenial de"itorul nu va ,i in,ormat despre ,aptul c creanele au ,ost sau vor ,i cedate ,actorului con,orm contractului de ,actorin#. @n consecin, de"itorul pltete direct aderentului, care va transmite plata ,actorului. 6actorin#ul desc/is prevede o"li#aia prilor de a in,orma de"itorul despre trans,erul creanei. !ac de"itorul n-a ,ost in,ormat despre trans,erul creanei, ,actorului i se poate opune plata ,cut ctre aderent. -derentul este o"li#at s predea imediat ,actorului suma o"inut 7art. 1&++ 'od civil5. 6rile contractului de ,actorin# sunt ,actorul - ntreprinderea care do"ndete creanele de @a contra#entul su, prestnd i alte servicii ,inanciare, i aderentul -,urnizorul de "unuri i servicii. Obiecia contractului de ,actorin# l constituie creanele cesionate sau alte servicii prestate de ,actor. ?otrivit alin. (, art. 1&+ 'od civil, prile sunt o"li#ate s precizeze mrimea, volumul, domeniul i caracteristicile creanelor care ,ac o"iectul contractului. ?ot ,i cesionate creanele e*istente sau viitoare, precum i cele condiionate.

188

ApaMAMoe peiLjinpoM aBBe

)$BKAM'KAB

18+

'ontractul de ,actorin# poate prevedea trans,erul tuturor creanelor aderentului sau numai al unora din ele 7art. 1&+& 'od civil5. 'esiunea creanelor aderentului ctre ,actor se va realiza c/iar dac ntre aderent i de"itor e*ist o convenie ce interzice o ast,el de cesiune. @n asemenea caz, aderentul va ,i inut s repare prejudiciul cauzat de"itorului prin cesiunea e,ectuat contrar prevederilor contractului. 'ontractul de ,actorin# se nc/eie n ,orm cri a. 6reul este comisionul ce se cuvine ,actorului pentru serviciile prestate. 'omisionul constituie un anumit procent din creanele cesionate, plus ta*a sta"ilit pentru delcredere i alte servicii. Coninutul contractului de jactoring. 6actorul este o"li#at s preia creanele i J ,1 p3tOZi-.c aderentului tuatc ,.ivPiile pe care ic-a apro"at in preala"il. ?entru a-1 pi,in JO .uieienl, 7actorul ii pi3te desc/ide un cont curent. -tG%,viiiul ;nc o"li#aia de a plti comisionul convenit. !e asemenea, el este o"li#ai sa #arante9c ldoiului e*istena creanei, in,ormndu-l despre toate cauzele c;ue ;ir putea a,ecta creana. -derentul rspunde pentru prejudiciul cauzat prin nee*ecutarea acestei o"li#aii, precum i pentru ndeplinirea o"li#aiilor ,a de de"itor 7art. 1&+( 'od civil5. @n cazul n care riscul nu a ,ost preluat de ctre ,actor, aderentul rspunde i pentru capacitatea de plat a de"itorului. !e"itorul are datoria de a plti ,actorului, cu condiia c a ,ost in,ormat de c 7re aderent sau ,actor despre cesiune. !e"itorul poate opune ,actorului toate o"ieciile i e*cepiile pe care le are ,a de aderent. El poate cere ,actorului compensarea creanei sale ,a de aderent dac aceast crean este scadent la momentul trans,erului creanei ctre ,actor. n caz de nendeplinire a o"li#aiilor nscute din contractul nc/eiat ntre aderent i de"itor, ultimul are dreptul s cear repararea daunei de la aderent, dac acesta a ,ost pltit de ,actor. ?rin e*cepie, de"itorul poate cere repararea unui asemenea prejudiciu de la ,actor daca acesta a pltit aderentul, dei tia c el nu i-a ndeplinit o"li#aiile ,a de de"itor 7art. 1&+8 'od civil5. L$teratura recomandat& 1. Nictor Murac. !rept "ancar. - '/iinu, & 1. &. @on ;urcu. Aperaiuni i contracte "ancare. - Oumina Oe*, 1++0. $. MejiAM M-. MeKceji"BAe $aKABoaa;eji"';MA ?A''BB. - 3ocKMa, 1+++.
(. $aMB9ioM M. 9oroMop"i Kpe9iB;BA-7jhBBaB'AMAB ct"ep"i. - 3ocKMa, 1++0. .. $a*apoMa. B. KpejB;B"i,l .aoroMop. 6paK9aii'Ko-npaMAM"ie acnetcr"i. 3ocKMa, 1++0. ). 6;paMAMoe perLjmpAMaBBe )anKAM'KAB jjea;e9i"BA';ii 9,lo,l. pa#. E.-. 'L*anoMa. - 3ocKMa, 1++0.

C PITOLUL !'. Contractul de a"$5urare

1. Noiunea asi#urrii &. ?rincipalele noiuni n asi#urare $. 'lasi,icarea asi#urrilor (. Noiunea, caracterele juridice i elementele contractului de asi#urare .. 3odul de nc/eiere i ,orma contractului de asi#urare ). 'oninutul contractului de asi#urare 0. -si#urarea de "unuri 8 -si#urarea Io persoane +. -si#urarea de rspundere civil 1 -si#urarea o"li#atorie de rspundere civil 1. No($unea a"$5urr$$ E*ist o serie de ,enomene viitoare, incerte i imprevizi"ile, necontrolate de om, producerea crora poate periclita viaa, sntatea ori "unurile persoanei. ?rintre aceste ,enomene putem aminti2 inundaiile, seceta, cutremurele de pmnt, alunecrile de teren, incendiile etc. !eclanarea unor ,enomene naturale provoac mari daune i pertur"ri, tul"urnd des,urarea normal a procesului de producie, punnd de multe ori n pericol capacitatea de munc i c/iar viaa oamenilor. -ctivitatea economico-social poate ,i in,luenat ne#ativ i de di,erite accidente, provocate de conduita mem"rilor societii sau independente de comportarea i voina acestora. -st,el de accidente pot ,i2 accidentele de munc, de circulaie, e*ploziile, avariile la maini i utilaje, into*icaiile etc. ?roducerea unor ast,el de evenimente naturale sau accidentale a #enerat preocuparea permanent a oamenilor de a se proteja pe sine i "unurile lor mpotriva riscurilor. Pna din modalitile de protejare mpotriva riscurilor este asi#urarea. -si#urarea presupune ,ormarea unui ,ond "nesc n mod descentralizat, prin plata unor sume de "ani de ctre persoanele interesate, care pot apela la acest ,ond n scopul protejrii mpotriva eventualelor riscuri . -si#urarea a ,ost instituit ca urmare a e*istenei unor riscuri comune, a cror producere cauzeaz daune patrimoniului persoanei sau provoac alte consecine ne#ative persoanelor. -si#urarea poate ,i de,init su" aspect economic i juridic. !in punct de vedere juridic, asi#urarea constituie un sistem de relaii menite s protejeze interesele personale i patrimoniale ale persoanei ,izice i juridice 7asi#urat5 prin ,ormare de ,onduri "neti din contul primelor de asi#urare, pltite de asi#urat, n sc/im"ul crora asi#urtorul i asum o"li#aia ca, la producerea cazului asi#urat, s plteasc asi#uratului suma asi#urat sau desp#u"irea de asi#urare 7art. & al Oe#ii cu privire la asi#urri din 1. iunie 1++$& $5.

1+

&& & $

' . @ lie s cu . ' o n tra ctu l d e a si# u ra r e d e " u n u ri n 1 o m n ia . - - O O M E ' K , 1 + + + , p . 8 . 3onitorul o,icial al 13.-l++(.-nr..

1+1

!in punct de vedere economic, asi#urarea include o totalitate de ,orme i metode de ,ormare a ,ondurilor "neti i distri"uire a lor n scopul reparrii daunei sau ajutorrii persoanelor n cazul producerii anumitor evenimente . -si#urarea ndeplinete urmtoarele ,uncii2 a5 ,ormarea ,ondului de asi#urare. 6ondul de asi#urare este un ,ond constituit descentralizat, numai su" ,orm "neasc, din primele de asi#urare ncasate de la asi#urai. Adat constituit, ,ondul de asi#urare se a,l n. #estiunea asi#urtorului, care poate investi mijloacele "neti pe propriul risc. 6ondul de asi#urare este utilizat pentru plata sumelor asi#urare i a desp#u"irilor de asi#urare, pentru ,inanarea aciunilor de prevenire i com"atere a daunelor, "5 ,uncia de control. -ceast ,uncie se concretizeaz n controlul ce l e,ectueaz asi#urtorul n vederea identi,icrii cauzelor ce produc daune. n constatarea i evaluarea daunelor; c5 ,uncia de compensare a daunelor cauzate "unurilor i de plat a sumelor asi#urate n cazul asi#urrii de persoane ca urmare a survenirii evenimentelor cuprinse n asi#urare; d5 ,uncia de prevenire a daunelor - cuprinde msurile de prevenire, limitare i com"atere a daunelor de ctre asi#urat. 1ealizarea acestei ,uncii se ,ace prin ,inanarea de ctre asi#urtor a msurilor de prevenire i limitare a daunelor provocate, precum i prin impunerea unor condiii de asi#urare care s-i o"li#e pe asi#urai la o conduit preventiv. -si#urarea prezint avantaje pentru am"ele pri. ?rin intermediul asi#urrii asi#uraii urmresc repararea rapid i deplin a daunelor cauzate persoanei sau "unurilor acesteia n rezultatul di,eritor circumstane ntmpltoare sau acumularea unor mijloace "neti pe termen ndelun#at. -si#urarea apare uneori ca unicul mod de reparare a daunei.. ?entru asi#urtor asi#urarea constituie un tip al activitii de ntreprinztor. -st,el, asi#urtorul, ncasnd prime de asi#urare, o"ine un anumit venit, deoarece nu n ,iecare contract nc/eiat survine cazul asi#urat i, respectiv, o"li#aia de plat a sumei asi#urate sau a desp#u"irii de asi#urare. !. Pr$nc$palele no($un$ ,n a"$5urare ?entru a nele#e normele te re#lementeaz asi#urarea este necesar s clari,icm n preala"il semni,icaia juridic a noiunilor speciale ntre"uinate. &i cul a igurat. ?otrivit alin.l, art. 1$ 0 'od civil, riscul asi#urat este un eveniment viitor, posi"il, dar incert, la care sunt e*puse viaa, sntatea sau patrimoniul persoanei. -st,el, riscul asi#urat este un eveniment viitor i care posi"il se va produce. Nu constituie risc asi#urat evenimentul producerea cruia este imposi"il, precum i cel care s-a produs nainte de nceputul asi#urrii. 1iscul asi#urat este in eveniment incert. @ncertitudinea poate privi ndeplinirea sau nendeplinirea evenimentului - ,iind o condiie sau numai data ndeplinirii - ,iind un termen incert 7de e*emplu, decesul este un ,apt inevita"il, dar momentul cnd va surveni nu este cunoscut5. !e re#ul, evenimentele care constituie risc asi#urai
&(

sunt ntmpltoare i imprevizi"ile. Nu se poate cunoate dinainte dac un ast,el de eveniment v-a surveni ntr-adevr ntr-un anumit loc, dac el va produce sau nu daune anumitor persoane. Cazul a igurat. 'on,orm alin.$, art. 1$ 0 'od civil, cazul asi#urat este evenimentul pentru nlturarea consecinelor cruia s-a ,cut asi#urarea i la producerea cruia apare o"li#aia asi#urtorului s plteasc suma asi#urat sau desp#u"irea. 'azul asi#urat este evenimentul asi#urat pentru nlturarea consecinelor cruia s-a ,cut asi#urarea i care ntr-adevr s-a produs. Epre deose"ire de risc, care este un eveniment ce se poate ivi, cazul asi#urat este un eveniment `.dre a-a prudus. Adau eu producerea uzului asi#urat, <e najte o"li#aia asi#urtorului de a plti suma asi#urat sau desp#u"irea de asi#urare, cu e*cepia cazurilor n care asi#urtorul poate re,uza plata potrivit le#ii. 3ntere ul a igurat - constituie acea valoare ce poate ,i pierdut de ctre asi#urat ca urmare a producerii cazului asi#urat. ?ersoana nu poate do"ndi calitatea de asi#urat n msura n care nu are interes asi#urat. -cest ,apt, dei nu este prevzut e*pres, rezult din coninutul normei cuprinse n alin. &, art.1$&& 'od civil, potrivit cruia, dac interesul asi#urat nu e*ist @a data nceperii asi#urrii .... asi#uratul este eli"erat de o"li#aia plii primei de asi#urare. @n asi#urarea de "unuri interesul asi#urat constituie dauna e,ectiv, evalua"il n "ani, pe care asi#uratul o poate su,eri n caz de distru#ere sau deteriorare a "unului asi#urat. @nteresul asi#urat tre"uie s ,ie patrimonial i licit. Nu se admite asi#urarea unor interese ilicite, deoarece asi#uratul sau "ene,iciarul asi#urrii ar putea conta pe o"inerea unei indemnizaii c/iar dac va aciona ilicit. @n unele cazuri, se interzice i asi#urarea unor interese licite, i anume2 se interzice asi#urarea prejudiciului su,erit prin participarea la loterii, jocuri i pariuri, precum i eventualele c/eltuieli la care poate ,i supus persoana n scopul eli"errii ostaticilor 7alin.&, art. 1$ 0 'od civil5. @n asi#urarea de rspundere civil interesul const n evitarea micorrii patrimoniului asi#uratului ca urmare a tra#erii lui la rspundere civil ,a de persoanele pe care le-a prejudiciat prin ,apta sa ilicit. n asi#urarea de persoane interesul asi#urat este le#at de evenimentul privind persoana - deces, invaliditate, atin#erea unei vrste etc. - la producerea cruia asi#urtorul pltete suma asi#urat. ?rin urmare, n cazul asi#urrilor de persoane interesul asi#urat are o importan mai mic sau n #enere nu prezint importan , ntruct suma asi#urat se pltete de asi#urtor la producerea cazului asi#urat, independent de e*istena daunelor. !e aceea, asi#uratul sau "ene,iciarul asi#urrii nu tre"uie s dovedeasc c are interes asi#urat pentru a primi de @a asi#urtor suma asi#urat. Buma a igurat este suma "neasc n limitele creia asi#urtorul este o"li#at s e,ectueze plata la survenirea cazului asi#urat 7art. 1& al Oe#ii cu privire ta asi#urri5. @n limita sumei asi#urate, asi#urtorul rspunde la producerea cazului asi#urat. !eterminarea sumei asi#urate este necesar i pentru calcularea primei, deoarece cuantumul sumei asi#urate in,lueneaz n mod corespunztor mrimea primei.
. - 3ocKMa, 1++0, p. 10.

M-1. PIa*oM. 'rpa*oMaune.

1+&

6.Y5eaG. ;ratat de drept aviY.

'ontracte speciale -- Mucureti. 1++). p. $8..

1+$

n asi#urarea de "unuri suma asi#urata poate ,i e#al sau mai mic dect valoarea real a "unului asi#urat la data nc/eierii contractului, dar n nici un caz superioar valorii reale a "unului. Eupraasi#urarea nu se admite, deoarece aceasta ar duce la plata unor desp#u"iri mai mari dect daunele e,ectiv suportate de asi#urai, precum i la provocarea intenionat a cazului asi#urat. ?entru asi#urarea de persoane i de rspundere civil, care nu au valoare asi#urat, suma asi#urat se determin pe "aza propunerii asi#uratului, ne,iind limitat la un anumit pla,on. 6rima de a igurare este suma de "ani pe care asi#uratul este o"li#at s o plteasc anticipat asi#urtorului pentru preluarea riscului con,orm contractului de asi#urare. ?rima de asi#urare, numit prima "rut, ac compune din prima 9ici, din care se ,ormeaz ,ondul necesar pentru plata indemnizaiilor de asi#urare, i prima adaos, destinat acoperirii c/eltuielilor 7de #estiune, de ,inanare a msurilor de prevenire a daunelor5 i pro,itului asi#urtorului. ?rimele de asi#urare pot ,i periodice i unice. ?rimele periodice se pltesc lunar, trimestrial, semestrial sau anual. -ceste prime pot ,i constante 7la ,el de mari pe toat perioada asi#urrii5 i varia"ile 7mai mari ia nceput i mai mici ctre s,ritul perioadei de asi#urare sau invers5. ?rimele unice se pltesc o sin#ur dat pentru ntrea#a perioad de asi#urare& ). 3ndemnizaia de a igurare 7desp#u"irea de asi#urare sau suma asi#urat5 este suma de "ani pe care asi#urtorul o pltete asi#uratului sau "ene,iciarului @a survenirea cazului asi#urat. @n asi#urarea de daune indemnizaia de asi#urare - numit desp#u"ire - se pltete n limita daunei cauzate i nu poate depi valoarea "unului din momentul producerii cazului asi#urat i nici suma asi#urat. n asi#urarea de persoane - ntruct indemnizaia de asi#urare nu are caracter de desp#u"ire i nu depinde de dauna su,erit, ci numai de suma asi#urat -indemnizaia de asi#urare, numit din aceast cauz sum asi#urat, coincide cu suma asi#urat. Dauna de a igurare - prejudiciul su,erit de asi#urat n urma producerii cazului asi#urat. -ceast noiune se aplic numai n cazul asi#urrilor de daune. n asi#urarea de persoane dauna nu ne intereseaz, deoarece suma asi#urat nu are caracter de desp#u"ire i se pltete independent de e*istena i cuantumul daunei. '. Cla"$8$carea a"$5urr$lor -si#urrile se clasi,ic dup mai multe criterii. !up modul de e,ectuare e*ist dou moduri de asi#urare2 prin e$ectul legii 2obligatorie' i $acultativ 2benevol' 7art. ( aY Oe#ii cu privire la asi#urri5. n asi#urarea ,acultativ raporturile dintre asi#urat i asi#urtor se sta"ilesc prin contractul de asi#urare nc/eiat de pri prin li"era lor voin. ;ot prin acordul prilor se sta"ilesc i condiiile contractului. n asi#urarea o"li#atorie raporturile de asi#urare se sta"ilesc prin contractul de asi#urare nc/eiat ntre asi#urtor i asi#urat, cu particularitatea c am"ele pri au
&11)

D/ !. Mistriceanu, 6@. Mercea, ,. @. 3acovei. !icionar de asi#urri. - '/iinu, 1 +$, p &0).

o"li#aia de a contracta. Oe#ea sta"ilete cercul persoanelor o"licate s-i asi#ure anumite interese, precum i, de re#ul, toate condiiile asi#urrii. -si#urarea o"li#atorie se introduce pentru protejarea unor interese care prezint importan att pentru societate, ct i pentru titularii lor sau pentru protejarea unor persoane a,late, n numr mare, su" posi"ila aciune a unor riscuri cu ,recven sau intensitate deose"it. n ,uncie de o"iectul asi#urat, asi#urarea se mparte n a igurare de per oane i a igurare de daune 7art. 1$ & 'od civil5. -si#urarea de daune, care include asi#urarea de "unuri i de rspundere civil, are drept scop repararea prejudiciului jart amenina patrimoniul asi#uratului, ,ie prin pierderea total sau parial a "unului asi#urat 7n asi#urarea de "unuri5, ,ie prin plata desp#u"irilor datorate terelor persoane ca urmare a svririi de ,apte ilicite cauzatoare de daune ce antreneaz rspunderea asi#uratului 7n asi#urarea de rspundere civil5. -ceste asi#urri au caracter de desp#u"ire. n consecin, desp#u"irea de asi#urare se pltete de asi#urtor numai n situaia n care e*ist prejudiciu, are ca scop repararea prejudiciului i nu poate depi cuantumul acestuia. -si#urarea de persoane nu are caracter de desp#u"ire, deoarece plata sumei asi#urate nu depinde de e*istena i ntinderea prejudiciului. -si#urarea de persoane constituie o msur de prevedere i acumulare a unor sume de "ani. !ac n raporturile de asi#urare particip mai muli asi#urtori, suntem n prezena coa igurarii. ?otrivit art. 1) al Oe#ii cu privire la asi#urri, o"iectul asi#urrii poate ,i asi#urat n comun de civa asi#urtori, aceasta constituind o aciune de coasi#urare. 'oasi#urarea apare n cazul asi#urrii unor riscuri mari 7"unuri de mare valoare, riscuri nucleare etc5, cnd nici unul dintre asi#urtori nu se poate o"li#a sin#ur la plata desp#u"irilor de asi#urare. 'a urmare a acestui ,apt, asi#uratul contracteaz cu doi sau mai muli asi#urtori, ntre care se mparte o"li#aia de plat a desp#u"irii de asi#urare, ,iecare asumndu- numai o cot-parte din risc. 'oasi#urarea tre"uie deose"it de a igurarea dubl - ,orm a asi#urrii care apare atunci cnd, pentru acelai o"iect, n aceeai perioad de timp i mpotriva acelorai riscuri, se nc/eie dou contracte de asi#urare @a doi asi#urtori di,erii. n asi#urarea de daune asi#urarea du"l nu tre"uie s duc @a supraasi#urare, deoarece aceast asi#urare are caracter de desp#u"ire, cu consecina c indemnizaia de asi#urare nu poate depi dauna i nici nu poate ,i ncasat de mai multe ori. ?entru evitarea supraasi#urrii n asemenea situaii, le#ea o"li# asi#uraii s in,ormeze asi#urtorul despre alte contracte de asi#urare nc/eiate la o"iectul respectiv 7art. 1$1) 'od civil5. !ac prin asi#urarea du"l s-a admis asi#urarea unui "un peste valoarea lui, desp#u"irile de asi#urare nu tre"uie s depeasc n ansam"lu valoarea real a "unului i a daunei. 6iecare asi#urtor va plti o parte din desp#u"ire proporional cu suma asi#urat indicat n contractul de asi#urare 7alin.$, art. 1& al Oe#ii cu privire la asi#urri5. ;re"uie de menionat c, dei le#ea vizeaz e*istena mai multor contracte de asi#urare nc/eiate pentru acelai "un, mprirea proporional a desp#u"irii ntre asi#urtori va avea loc dac este vor"a nu numai de acelai "un, dar i de acelai risc. !ac asi#urarea du"l are ca o"iect acelai "un, dar riscuri di,erite, desp#u"irea va ,i pltit de asi#urtorul care i-a asumat riscul cc s-a produs. 1+.

1!4

n asi#urarea de persoane pro"lema supraasi#urrii nu se pune, deoarece viaa i sntatea nu au valoare asi#urat. Nici pro"lemele pe care le ridic asi#urarea du"l nu apar, ntruct suma asi#urat se pltete indi,erent de e*istena i ntinderea daunei. n consecin, dac asi#uratul a nc/eiat mai multe contracte de asi#urare de persoane i se produce cazul asi#urat, acesta sau "ene,iciarul va avea dreptul s ncaseze de la ,iecare asi#urtor suma asi#urat. n dependen de calitatea asi#urtorului, deose"im a igurare comercial i necomercial 2mutual'>)T. n asi#urarea comercial riscurile sunt preluate de o societate de asi#urare ntreprinztor, care urmrete scopul de a o"ine venit. @n asi#urarea mutual acumularea primelor de asi#urare, administrarea ,ondului de asi#urare i distri"uirea acestuia se ,ace de societatea de asi#urare mutual. -ceste societi nu urmresc realizarea de "ene,icii, ci numai partajarea riscurilor ntre asociai. -si#urarea mutual se realizeaz ntre mai multe persoane e*puse unor riscuri similare, toi asociaii o"li#ndu-se la plata primei de asi#urare, numit cotizaie, n vederea constituirii unui ,ond comun, din care urmeaz s se plteasc indemnizaia de asi#urare asociatului la survenirea cazului asi#urat. Epre deose"ire de celelalte asi#urri n care asi#uratul i asi#urtorul snt persoane distincte i cu interese deose"ite, asi#urarea mutual se caracterizeaz prin ,aptul c ,iecare asociat are du"la calitate de asi#urat i asi#urtor. !up cum rezult din coninutul art. 1$11 'od civil, prin asi#urare mutual se poate e,ectua numai asi#urarea de "unuri. Eocietile de asi#urare mutual, de re#ul, asi#ur riscurile care privesc asociaii si i din aceast cauz snt societi necomerciale. 'alitatea de asi#urat a persoanei se atest prin certi,icat de participare la o societate de asi#urri mutuale. 'redem c prin actul de constituire a societii se poate admite i nc/eierea contractului de asi#urare ntre societatea de asi#urri mutuale i asociat-asi#urat. n ,uncie de su"iectele raporturilor de asi#urare, se distin# a igurri directe i rea igurri. n asi#urarea direct raporturile de asi#urare apar ntre asi#urtor i asi#urat, iar n reasi#urare raporturile apar ntre asi#urtor i reasi#urator. !up cCm rezult din coninutul art. 1$ . 'od civil, prin contractul de reasi#urare reasi#uratorul primete prime de asi#urare, n sc/im"ul crora contri"uie, potrivit o"li#aiilor preluate, la suportarea indemnizaiilor pe care reasi#uratul le pltete la producerea riscului care a constituit o"iectul reasi#urrii. 1easi#urarea constituie o asi#urare a asi#urtorului, avnd drept scop asi#urarea sta"ilitii ,inanciare i #arantarea plii desp#u"irilor i sumelor de asi#urare. ?rin reasi#urare se divizeaz i se disperseaz riscurile ntre mai muli asi#urtori. 1easi#urarea poate ,i "enevol 7contractul se nc/eie la dorina prilor5 i o"li#atorie, atunci cnd asi#urtorul nu acoper o"li#aiile asumate potrivit contractelor de asi#urare prin mijloacele i rezervele proprii 7pct. 1.$ din 1e#ulamentul privind modul de e,ectuare a operaiilor de reasi#urare & 85. n am"ele cazuri raporturile dintre pri se nasc n "aza contractului de reasi#urare.
% @A. Aorci"coB. Msenemie u ';pa*oMAe npaMA. - 3ocKMa, 1+++, p. ($. & E Botrrea Eerviciului de sat pentru suprave#/erea asi#urrilor din &&- &.1+++ 993onitorul o,icial al 13, l+++.-nr. &&-&$.

'ontractul de reasi#urare poate avea ca o"iect riscuri asumt,te de reasi#urat prin asi#urare de daun sau de persoane. Oe#ea nu prevede nici o limitare n acest sens. n toate cazurile contractul de reasi#urare este o asi#urare de daune, i anume, o asi#urare a patrimoniului reasi#uratului, care urmeaz a ,i completat cu o parte a indemnizaiei de asi#urare pltit de el asi#urailor. 'ontractul de reasi#urare produce e,ecte numai ntre asi#urtor i reasi#urator 7alin. &, art. 1$ . 'od civil5. 1easi#urarea nu stin#e o"li#aiile asi#urtorului i nu sta"ilete nici un raport juridic ntre asi#urat i reasi#urator. -st,el, asi#uratul nu poate cere plata indemnizaiei de asi#urare de la reasi#urator. ?rin reasi#urare riscurile sunt preluate nu de la asi#urat, ci de la asi#urtor. (. Noiunea, caracterele juridice i elementele contractului de asi#urare ?rin c o n t r a c t u l de a s i # u r a r e , asi#uratul se o"li# s plteasc asi#urtorului prima de asi#urare, iar acesta se o"li# s plteasc, la producerea riscului asi#urat, asi#uratului sau unui ter 7"ene,iciarului asi#urrii5 suma asi#urat ori desp#u"irea, n limitele i n termenele convenite 7art. 1$ 1 'od civil5. 'ontractul de asi#urare este inalagmat!c, deoarece am"ele pri i asum o"li#aii reciproce2 asi#uratul se o"li# s plteasc prim de asi#urare, s-l in,ormeze pe asi#urtor despre producerea cazului asi#urat etc, iar asi#urtorul se o"li# s plteasc indemnizaia de asi#urare. -si#urarea este un contract cu e-ecutare ucce ivK asi#uratul se o"li# s plteasc primele de asi#urare n termenele sta"ilite, iar n acelai interval de timp asi#urtorul se an#ajeaz s acorde protecia sa prin acoperirea eventualului risc asi#urat. -si#urarea este un contract onero , ntruct asi#uratul pltete prime de asi#urare, iar asi#urtorul preia riscul asi#urat i la producerea cazului asi#urat pltete indemnizaia de asi#urare. 'ontractul de asi#urare este aleatoriu, deoarece ntinderea i c/iar e*istena o"li#aiei pentru asi#urtor nu se cunoate n momentul nc/eierii contractului, ,iindc depinde de un eveniment viitor i incert, incertitudinea re,erindu-se la realizarea sau nerealizarea evenimentului 7,iind o condiie5 ori numai @a momentul ndeplinirii 7,iind termen incert5. -st,el, n contractul de asi#urare e*ist anse de pierdere - cti# pentru am"ele pri. -ceste anse nu pot ,i evaluate la momentul nc/eierii contractului, ci numai n momentul ndeplinirii sau nendeplinirii evenimentului. -si#urarea este un contract con en ual, deoarece, pentru a produce e,ecte juridice este necesar consimmntul prilor. 3omentul nc/eierii contractului nu tre"uie de con,undat cu data de la care ncepe suportarea riscurilor de ctre asi#urtor, ntruct aceste momente nu coincid. ?otrivit alin.O art. 1$1$ 'od civil, asi#urarea ncepe din momentul ac/itrii primei de asi#urare sau a primei trane a acesteia. -ceast re#ul nu este imperativ, prile putnd sta"ili un alt moment de la care ncepe asi#urarea. -st,el, prile pot sta"ili c asi#urarea ncepe nainte dt4 ac/itarea primei de asi#urare. @n asemenea caz asi#urarea va @@ vala"il cu condiia neproducerii cazului asi#urat nainte de plata primei de asi#urare. 1!7

1+)

-si#urarea, n #eneral, este un contract de adeziune. -cest caracter rezid din ,aptul c unele clauze ale contractului sunt presta"ilite de ctre asi#urtor, asi#uratul putnd accepta contractul sau re,uza nc/eierea lui. -ceste clauze presta"ilite se conin n condiiile asi#urrii. 6rile contractului de asi#urare sunt asi#urtorul i asi#uratul. -si#urtorul este persoana juridic constituit, inclusiv cu participarea capitalului strin, avnd orice structur or#anizatoric i juridic prevzut de le#islaie, pentru a des,ura activiti de asi#urare pe "az de licen. -si#urtorul tre"uie s dispun de licen. Oicenele pentru des,urarea activitii de asi#urare se eli"ereaz pe ,iecare tip de aji<urjre n parte. ?entru a primi licen, solicitantul tre"uie s depun2 a5 copia documentului "ancar ce con,irm ac/itarea capitalului social minim n mrime de & milioane lei. depus su" ,orm de mijloace "neti; "5 condiiile #enerale de asi#urare ela"orate n con,ormitate cu le#islaia n vi#oare i coordonate cu @nspectoratul de stat pentru suprave#/erea asi#urrilor i ,onduri nestatale de pensii; c5 condiiile speciale de asi#urare pentru ,iecare tip de asi#urare separat 7cu ane*area modelelor contractelor i polielor de asi#urare, tari,elor de asi#urare i structurii lor5 coordonate cu acelai @nspectorat 7pct. & din 'ondiiile de liceniere i lista documentelor suplimentare ce se ane*eaz @a cererea de eli"erare a licenei& 5. -si#urat este persoana care a nc/eiat contract cu asi#urtorul sau care a devenit asi#urat prin e,ectul le#ii 7art. 8 al Oe#ii cu privire @a asi#urri5. -si#uratul este titularul interesului asi#urat. !ac evenimentul care provoac pentru asi#urtor o"li#aia de plat a indemnizaiei de asi#urare privete persoana sau patrimoniul unei alte persoane dect cea care a nc/eiat contract, se numete asi#urat titularul interesului asi#urat, iar persoana care a nc/eiat contract de asi#urare i se o"li# s plteasc prime de asi#urare se numete contractant. ?otrivit art. 1$ ) 'od civil, persoanele din 13 nc/eie contracte de asi#urare cu societile de asi#urare din 13, cu e*cepia cazurilor n care asi#urrile solicitate nu se practic pe piaa intern. Norma respectiv este menit s protejeze intereselor prestatorilor interni care presteaz servicii de asi#urare. @nstituind aceast pro/i"iie, art. 1$ ) 'od civil nu conine careva #aranii ce ar permite realizarea ei. -st,el, nu este prevzut or#anul care ar putea pune pro"lema sancionrii contractului nc/eiat de o persoan din 13 cu un asi#urtor strin, nu snt prevzute nici consecinele juridice. @n raporturile de asi#urare mai poate interveni i bene$iciarul a igurrii. Mene,iciarul asi#urrii este persoana n ,olosul creia s-a nc/eiat contractul i creia asi#urtorul urmeaz s-i plteasc suma asi#urat la producerea cazului asi#urat. ?otrivit art. $& al Oe#ii cu privire la asi#urri, asi#uratul poate desemna una sau mai multe persoane care vor ncasa suma asi#urat n cazul decesului su. Mene,iciarul asi#urrii nltur succesorii de la motenirea sumei asi#urate. Mene,iciarul, dei nu este parte ta contract, do"ndete un ir de drepturi. El poate cere e*ecutarea contractului de la asi#urtor. !esemnarea "ene,iciarilor nu
Ardinul 3inistrului economiei i al directorului 'amerei de liceniere din 1) septem"rie & & 993onitorul o,icial al 13.-& &.-nr. 1()-1(8.

are ca e,ect e*cluderea asi#uratului din contract. -ceasta se e*plic prin ,aptul c dreptul "ene,iciarului este au*iliar&1 . ?entru ca dreptul a"stract al "ene,iciarului s se trans,orme ntr-un drept su"iectiv, este necesar ca acesta s in,ormeze prile contractului despre acceptarea stipulaiei. ?n la acest moment titularul dreptului su"iectiv este asi#uratul, care n orice moment poate revoca sau modi,ica stipulaia n ,avoarea "ene,iciarilor. Oa raporturile de asi#urare pot participa i intermediarii de a igurare. ?otrivit art. + al Oe#ii cu privire la asi#urri, nc/eierea i ndeplinirea contractului de asi#urare se e,ectueaz prin intermediar de asi#urare - a#ent de asi#urare, comisar Ic a-arie, misit de asi#urare -#entul de asi#urare este persoana care. din mputernicirea societilor de asi#urare, e,ectueaz operaiunile de asi#urare. -#entul de asi#urare acioneaz pe contul i din numele asi#urtorului 7n calitate de mandatar5, ,ie din nume propriu 7n calitate de comisionar5. 'omisarul de avarie este o persoan a asi#urtorului, avnd calitatea de reprezentant sau mandatar, autorizat s constate realitatea, mrimea, cauzele i mprejurrile producerii daunei. ;oate datele rezultate din constatarea e,ectuat de comisarul de avarie se trec n documentul pe care acesta l ntocmete - certi,icatul de avarie. 3isitul de asi#urare este un intermediar independent care des,oar activitate n "aza unui contract de intermediere nc/eiat cu asi#urtorul sau asi#uratul. 3isitul nu particip la nc/eierea contractului, ci #sete prile i le determin s nc/eie contract. ;ermenul contractului de a igurare. !up cum rezult din coninutul art. 1$1$ 'od civil, contractul de asi#urare poate ,i nc/eiat pentru un anumit termen sau pe termen nelimitat. n cazul n care contratul de asi#urare este nc/eiat pentru o anumit perioad el nceteaz prin e*pirarea termenului sau prin reziliere. 6iecare parte poate rezilia contractul de asi#urare nc/eiat pe o perioad mai mare de . ani la nc/eierea celui de-al cincilea an sau a ,iecruia dintre anii urmtori. 1ezilierea se ,ace prin declaraie de reziliere scris e*pediat celeilalte pri. ?entru a putea rezilia contractul, ,iecare parte tre"uie s e*pedieze celeilalte pri un preaviz cu cel puin $ luni nainte. !ac contractul de asi#urare este nc/eiat pe termen nelimitat, am"ele pri au dreptul s rezilieze oricnd contractul, noti,icnd cealalt parte despre aceasta cu cel puin o lun nainte, dar nu mai mult de $ luni nainte 7alin.(, art. 1$1$ 'od civil5. 'ontractul de asi#urare poate prevedea prelun#irea tacit a contractului dup e*pirarea termenului, de e*emplu prin plata primelor de asi#urare de ctre asi#urat i acceptarea acestora de ctre asi#urtor. n acest caz termenul contractului poate ,i prelun#it pe o perioad de cel mult un an. -cordul prilor prin care contractul se consider prelun#it tacit pe o perioad mat mare de un an este nul. n contractul de asi#urare, n special atunci cnd este nc/eiat pe termen nelimitat, prezint importana perioada de asi#urare. ?erioada de asi#urare este
3 B rFparsiB'Kn,i. IoroMop ';pa*AMauBs. - 3ocK1a, & , p. $8.

1+8

1++

intervalul de timp, considerat ca unitate de timp, pentru care s-a sta"ilit prima de asi#urare 7alin. ), art. 1$1$ 'od civil5. ?erioada de asi#urare este de un an, dar poate ,i i mai mic 7trimestru, semestru5. +. <odul de ,nc#e$ere 6$ 8orma contractulu$ de a"$5urare ?entru nc/eierea contractului de asi#urare solicitantul tre"uie s ,ac o o,ert de contract, prezentnd asi#urtorului cerere scris n care indic interesul propriu sau cel a "ene,iciarului asi#urrii 7alin. @, art. 1$ 8 'od civil5. @n cazul n care am"ele pri sunt prezente, propunerea de inciieiere a contractului poate ti lacut i ver"al. !ei le#ea prevede c iniiativa nc/eierii contractului de asi#urare aparine asi#uratului, nu se e*clude posi"ilitatea nc/eierii contractului n urma propunerii ,cute de asi#urtor. 'ontractul de asi#urare se nc/eie n scris. El nu poate ,i dovedit prin martori c/iar dac e*ist nceput de dovad scris. 6orma scris este cerut de le#e, indi,erent de valoarea contractului, numai pentru pro"area acestuia. !e aceea, consimmntul prilor poate ,i dovedit nu numai cu nscrisul constatator al contractului, ci i cu alte nscrisuri, cum ar ,i cererea de plat a primei, cu nscrisul prin care se constat primirea acestei pli sau cu orice alt nscris din care reiese voina asi#urtorului de a nc/eia contractul, numit document de asi#urare 7poli sau certi,icat de asi#urare5. 1ezult c contractul de asi#urare poate ,i pro"at printr-un document unic semnat de am"ele pri 7contract5 sau prin sc/im" de documente care atest mani,estarea voinei n vederea nc/eierii contractului. -si#urtorul este o"li#at s remit asi#uratului un e*emplar, semnat de el, al poliei de asi#urare. n polia de asi#urare se indic2 numele sau denumirea, domiciliul sau sediul prilor contractante; o"iectul asi#urrii2 "un, persoan sau rspundere civil; riscurile ce se asi#ur; nceputul i durata asi#urrii; sumele asi#urate; primele de asi#urare, locul i termenele de plat; alte date, con,orm le#ii sau acordului dintre pri 7art. 1$ + 'od civil5. ?olia de asi#urare este un document unilateral semnat de asi#urtor, care conine promisiunea acestuia de a plti o anumit indemnizaie la producerea evenimentului n cadrul perioadei sta"ilite. ?olia de asi#urare nu este contract de asi#urare, ci numai un document care atest nc/eierea contractului. !in punct de vedere aY coninutului, polia de asi#urare tre"uie s corespund destinaiei - s pro"eze nc/eierea contractului de asi#urare. !e aceea polia de asi#urare tre"uie s conin toate clauzele o"li#atorii pe care le conine contractul de asi#urare. ?olia de asi#urare nu este valoare mo"iliar 7valoarea mo"iliar este un titlu ,inanciar care con,irm drepturile patrimoniale sau nepatrimoniale ale unei persoane n raport cu alt persoan5. Epre deose"ire de valoarea mo"iliar, care o,er deintorului dreptul de a cere e*ecutarea creanei ce se conine n ea, polia nu o,er asemenea posi"iliti deintorului. E*ercitarea dreptului de a cere plata indemnizaiei menionate n poli depinde de un ir de mprejurri 7ac/itarea la timp a primelor, e*ecutarea tuturor o"li#aiilor contractuale de ctre asi#urat5 .
>li

?olia de asi#urare este un accesoriu al dreptului asi#uratului de a cere plata desp#u"irii. ?olia urmrete soarta juridic a creanei i nu invers. !e aceea dreptul asupra poliei de asi#urare apare odat cu apariia raportului de asi#urare i nceteaz odat cu ncetarea acestuia. !in coninutul art. 1$1& 'od civil rezult c poliele de asi#urare pot ,i emise nominative, la ordin ori @a purttor. ;ransmiterea poliei de asi#urare ctre alte persoane se ,ace potrivit re#ulilor sta"ilite pentru transmiterea valorilor mo"iliare. ?olia nominativ poate ,i transmis unei tere persoane, respectnd re#ulile cesiunii de crean. ?olia la ordin se transmite prin nscrierea pe verso a numelui sau denumirii noului proprietar de ctre asi#urat, iar cea la purttor prin simpla nmnare. @n cazul transmiterii poliei de asi#urare unei tere persoane, asi#urtorul, @a prezentarea ei, poate opune posesorului ei toate e*cepiile pe care le putea opune asi#uratului iniial 7art. 1$1& 'od civil5. n cazul n care asi#urtorul este in,ormat de ctre posesorul poliei despre cesiunea drepturilor care rezult din asi#urare, primul este o"li#at imediat s comunice posesorului e*cepiile pe care le putea opune asi#uratului iniial; n caz contrar, asi#urtorul nu va putea opune aceste e*cepii noului posesor al poliei. Uinnd cont de ,aptul c polia de asi#urare este un document unilateral semnat de ctre asi#urtor, le#ea conine re#uli de soluionare a diver#enelor aprute ntre coninutul acesteia i coninutul copiilor de pe propunerile scrise depuse de asi#urat pe care asi#urtorul este o"li#at s le remit asi#uratului. n cazul apariiei diver#enelor ntre coninutul poliei de asi#urare i cel al propunerii, se acord prioritate ultimei dac asi#urtorul, @a momentul primirii propunerii i remiterii poliei de asi#urare, nu indic asi#uratului, printr-un document scris aparte, c ntre aceste documente e*ist diver#ene. @n acest ultim caz coninutul poliei de asi#urare va avea prioritate ,a de cel al propunerii asi#uratului 7art. 1$1 'od civil5. ). Con($nutul contractulu$ de a"$5urare a) Obligaiile a igurtorului. 'ontractul de asi#urare #enereaz pentru asi#urtor un ir de o"li#aii. Oa etapa nc/eierii contractului asi#urtorul este o"li#at s aduc la cunotina asi#uratului, ntr-o ,orm adecvat, condiiile asi#urrii 7art. 1$1. 'od civil5. 'ondiiile asi#urrii determin coninutul de "az al unor domenii de asi#urare, identice ca o"iect, risc etc. 'ondiiile de asi#urare sunt ela"orate de ctre asi#urtor, tre"uie s conin clauzele indicate n art. $1 al Oe#ii cu privire la asi#urri i se nre#istreaz la @nspectoratul de stat pentru suprave#/erea asi#urrilor i ,onduri nestatale de pensii. @nspectoratul veri,ic dac condiiile prezentate de asi#urtor corespund prevederilor le#ale i nu a#raveaz situaia asi#uratului n raport cu le#islaia n vi#oare. 'lauzele de aa natur sunt nule 7art. &8 al Oe#ii cu privire la asi#urri5. Oa nc/eierea contractului de asi#urare asi#urtorul i asi#uratul pot modi,ica sau nltura unele prevederi ale condiiilor asi#urrii. -si#urarea, potrivit condiiilor asi#urrii, este un drept al asi#urtorului, ci nu o o"li#aie a acestuia. n consecin, prile pot nc/eia contract de asi#urare potrivit unor clauze ne#ociate, di,erite de cele ce se conin n condiiile asi#urrii. !ac prile au convenit c 201

M.B. 'epe)poM'KBB, l-"paBB"ie ;pLn"i no Bacjie-';MeniiA3N B c;pa*oMA3L npaaL. -3ocKMa, 1++0, p. (10.

200

asi#urarea se va ,ace potrivit condiiilor asi#urrii, acestea vor deveni parte inte#rant a contractului i vor ,i o"li#atorii. -si#urtorul este o"li#at s e,ectueze plata, la apariia dreptului asi#uratului sau al "ene,iciarului asi#urrii de a ncasa suma asi#urat sau desp#u"irea de asi#urare, n termenul sta"ilit n condiiile de asi#urare. @ndemnizaia de asi#urare se pltete asi#uratului sau "ene,iciarului asi#urrii. n cazul decesului asi#uratului, dac nu s-a desemnat un "ene,iciar, suma asi#urat se pltete motenitorilor asi#uratului, n calitate de "ene,iciari. -ceast o"li#aie nu este scadent imediat, deoarece asi#urtorul are nevoie de un interval de timp pentru a constata producerea cazului asi#urat, iar in asi#urarea de daune - ntinderea prejudiciului. ?otrivit art. 1$&8 'od civil, asi#urtorul datoreaz indemnizaia de asi#urare din momentul nc/eierii activitii de constatare a cazului asi#urat i a ntinderii indemnizaiei. n situaia n care cercetrile e,ectuate de asi#urtor dureaz mai mult de o lun, asi#uratul poate cere plata unui avans din indemnizaia de asi#urare. -vansul poate ,i pltit asi#uratului numai atunci cnd e*istena o"li#aiei asi#urtorului de a plti indemnizaie i mrimea ei sunt certe. !ac asi#urtorul ntrzie plata indemnizaiei de asi#urare, el va ,i o"li#at s plteasc asi#uratului sau "ene,iciarului asi#urrii do"nd de ntrziere, potrivit art. )1+ 'od civl. nele#erea prin care o"li#aia asi#urtorului de a plti do"nd de ntrziere la indemnizaia de asi#urare este e*clus nu produce e,ecte. -si#urtorul este n drept s re,uze plata deplin sau parial a indemnizaiei de asi#urare dac2 a5 riscul asi#urat s-a produs ca urmare a unor aciuni premeditate ale asi#uratului, ale mem"rilor majori ai ,amiliei lui sau ale "ene,iciarului, orientate spre provocarea sau ,acilitarea producerii cazului asi#urat. E*cepie de la aceast re#ul e*ist n asi#urarea de rspundere civil, cnd asi#uratul cauzeaz prejudiciul printr-o ,apt culpa"il&1&; "5 asi#uratul a comunicat intenionat asi#urtorului in,ormaii ,alse sau nu a comunicat date cunoscute de el, ce vizeaz interesul asi#urat, dac circumstanele tinuite se a,l n raport de cauzalitate cu producerea cazului asi#urat; c5 asi#uratul nu a ntiinat la timp asi#urtorul, dei a avut posi"ilitate, c s-a produs cazul asi#urat. -cest ternei poate ,i invocat numai dac, prin necomunicare, interesele asi#urtorului au ,ost a,ectate n mod serios 7de e*emplu, cnd asi#urtorul, ca urmare a nein,ormrii la timp, nu poate constata cauzele producerii cazului asi#urat sau e,ectele pe care acesta le-a produs5; d5 asi#uratul nu a luat msurile dependente de el pentru evitarea producerii cazului asi#urat sau pentru limitarea oportun a daunelor 7alin. 1-&, art. &. al Oe#ii cu privire la asi#urri5. ?otrivit aceluiai articol, nu sunt desp#u"ite prejudiciile aprute ca urmare a aciunilor militare, instituirii strii de rz"oi sau strii e*cepionale, dezordinilor cu caracter de mas, aciunii ener#iei nucleare. -si#urtorul este o"li#at s compenseze asi#uratului c/eltuielile a,erente evitrii producerii cazului asi#urat sau limitrii oportune a prejudiciilor pasi"ile de
&1&

desp#u"ire. 'ompensarea acestor c/eltuieli se ,ace din 6ondul pentru msurile preventive ale or#anizaiilor de asi#urare l$. -si#urtorul este o"li#at s pstreze con,idena in,ormaiei despre asi#urat i a persoanelor asi#urate, de care a luat cunotin n procesul asi#urrii. -si#urtorul care divul# in,ormaia o"inut despre asi#urat, "ene,iciar, despre starea sntii lor, despre patrimoniul ce le aparine va rspunde pentru prejudiciul cauzat. b' Obligaiile a iguratului. -si#uratul este o"li#at s in,ormeze asi#urtorul, la nc/eierea contractului, despre toate circumstanele eseniale re,eritoare la mrimea riscului ce se asi#ur i s indice toate mprejurrile importante pentru pictarea riscului asi#urat. Euni importante aceie mprejurri care ar in,luena decizia asi#urtorului de a nc/eia contractul ori de a nc/eia contractul n condiiile convenite 7art. 1$10 'od civil5. !eseori asi#urtorul transmite asi#uratului un c/estionar cu ntre"ri la care acesta tre"uie s rspund i care i permit primului s ia cunotin despre toate mprejurrile importante. n caz de du"ii asupra unei mprejurri re,eritor la care asi#urtorul a ,ormulat ntre"ri, aceasta se consider important. @n lipsa unor ntre"ri ,ormulate de asi#urtor, asi#uratul va determina cercul mprejurrilor care au importan pentru preluarea riscului asi#urat, dei aceast sarcin ar tre"ui sa-i revin asi#urtorului. !ac asi#uratul a omis s indice mprejurri importante la nc/eierea contractului, asi#urtorul poate rezilia contractul. -si#urtorul are dreptul s rezilieze contractul i atunci cnd n privina unei mprejurri importante s-a ,cut o meniune ine*act 7art. 1$18 'od civil5. ?osi"ilitatea rezilierii contractului se e*clude dac lipsete vinovia asi#uratului 7de e*emplu, acesta nu a cunoscut i nici nu putea s cunoasc aceast mprejurare5, precum i atunci cnd mprejurarea respectiv era cunoscut asi#urtorului. -si#urtorul poate rezilia contractul n decurs de o lun din momentul n care a luat cunotin c nu a ,ost in,ormat despre unele mprejurri importante sau c asupra acestora s-a ,cut o meniune #reit. ;ermenul de o lun este un termen de perimare. @n cadrul acestui termen asi#urtorul tre"uie s e*ercite dreptul la rezilierea contractului su" sanciunea decderii din acest drept. 1ezilierea se ,ace printr-o declaraie scris adresat asi#uratului 7art. 1$1+ 'od civil5. 1ezilierea produce e,ecte pentru viitor, ne,iind retroactiv. E,ectele produse de contractul de asi#urare pn la data rezilierii rmn vala"ile, adic ,iecare parte i pstreaz prestaiile ce i s-au e,ectuat n temeiul contractului. -si#uratul este o"li#at s in,ormeze asi#urtorul despre alte contracte de asi#urare nc/eiate la o"iectul respectiv. !ei le#ea nu speci,ic, credem c aceasta o"li#aie este aplica"il numai n asi#urarea de daune, iar n asi#urarea "unurilor este necesar nu numai dac este vor"a de acelai "un, ci i de acelai risc. @n,ormarea este necesar pentru ca, prin metoda asi#urrii du"le, asi#uratul s nu ,ac o supraasi#urare i s nu ncaseze desp#u"iri peste valoarea daunei. n asi#urarea de persoane aceast o"li#aie este e*clus, deoarece suma asi#urat nu
tl 1

M.'. Eeji"i*. B.M. KpiiMoiiiecM. 'rpa*oMoe npaMo. - 3ocKMa, &

&, p. 180. &

&

R 1e#ulamentul privind 6ondul pentru msurile preventive ale or#anizaiilor de asi#urare adoptat prin Botrrea Eerviciului de stat pentru suprave#/erea asi#urrilor din &8. 1.& & 993onitorul A,icial aO-1.3oldova.-& &.-nr.( -(&.

203

are caracter de desp#u"ire. !ac asi#uratul a nc/eiat mai multe contracte de asi#urare de persoane i se produce cazul asi#urat, el va avea dreptul s ncaseze de la ,iecare asi#urtor ntrea#a sum asi#urat. -si#uratul este o"li#at s plteasc @a timp primele de asi#urare. A"li#aia asi#uratului de a plti prima de asi#urare este scadent la eli"erarea poliei de asi#urare 7art. 1$&& 'od civil5. -si#urarea poate e*ista att timp i dac asi#uratul are interes asi#urat. @n consecin, dac asi#uratul nu avea interes asi#urat la data nceperii asi#urrii sau acesta nu va aprea ulterior, el este li"er de plata primei de asi#urare. !eseori dup nc/eierea cuntraaului de asi#urare asi#uratul pierde interesul asi#urai n %. irtutea unor mprejurri 7de e*emplu, distru#erea "unului asi#urat pentru caz de incendiu de ctre o ter persoan5- @n asemenea cazuri asi#uratul va ,i o"li#at s plteasc doar acea parte din prim care corespunde duratei riscului. @n toate aceste cazuri asi#urtorul poate pretinde de la asi#urat restituirea c/eltuielilor suportate n le#tur cu nc/eierea contractului 7de e*emplu, c/eltuielile suportate n le#tur cu evaluarea i e*aminarea "unului asi#urat5. ?rin contractul de asi#urare prile pot sta"ili prime de asi#urare unice sau periodice. ?rimele periodice se pltesc ealonat n timp pentru ntrea#a durat a asi#urrii. n cazul n care asi#uratul ntrzie cu plata unei trane a primei periodice, asi#urtorul poate sta"ili un termen de & sptmni pentru ac/itarea acesteia. ;ermenul de & sptmni este denumit termen de psuire. ;ermenul de psuire este termenul pe care asi#urtorul l poate acorda asi#uratului pentru plata tranelor de prim restante, pentru ca raporturile de asi#urare s poat continua i, deci, s nu ,ie reziliat contractul de asi#urare. Eta"ilind termen de psuire, asi#urtorul tre"uie s in,ormeze asi#uratul despre consecinele ce se vor produce n cazul neac/itrii n termen a tranei restante. !ac dup e*pirarea termenului de psuire de & sptmni se produce cazul asi#urat, iar asi#uratul este pus n ntrziere, potrivit art. )10 'od civil, n ce privete plata primei i a do"nzilor a,erente ei, asi#urtorul este eli"erat de o"li#aia de a plti indemnizaia de asi#urare. !ac asi#uratul se a,l n ntrziere cu plata unei trane a primei de asi#urare, asi#urtorul poate rezilia contractul cu respectarea unui termen de preaviz de o lun 7art. 1$&( 'od civil5. -si#uratul este o"li#at s in,ormeze de ndat pe asi#urtor asupra mprejurrilor periculoase aprute sau despre care a luat cunotin dup nc/eierea contractului 7art. 1$&) 'od civil5. A"li#aia asi#uratului de a in,orma asi#urtorul despre toate mprejurrile periculoase, aprute dup nc/eierea contractului sau cunoscute ulterior, tre"uie e*ecutat imediat dup ce asi#uratul a luat cunotin de aceste mprejurri. -si#uratul tre"uie s comunice asi#urtorului numai mprejurrile periculoase, care pot a,ecta pro"a"ilitatea producerii cazului asi#urat. in cazul apariiei sau constatrii e*istenei unor noi mprejurri periculoase dup nc/eierea contractului de asi#urare, ce a#raveaz riscul asi#urat, asi#urtorul are dreptul s modi,ice contractul n sensul majorrii primelor de asi#urare. -si#urtorul poate rezilia contractul de asi#urare ,r preaviz dac apariia mprejurrii periculoase a ,ost provocat intenionat de ctre asi#urat sau dac mprejurarea periculoas e*istent la momentul nc/eierii contractului na ,ost cunoscut din vina asi#uratului.

-si#uratul are o"li#aia de a ntreprinde aciuni dependente de k1 pentru a evita producerea cazului asi#urat sau pentru a limita pa#u"ele cauzate de producerea lui. -si#uratul este o"li#at s-1 anune de ndat pe asi#urtor despre producerea cazului asi#urat 7art. 1$&0 'od civil5. 6iind la timp in,ormat, asi#urtorul poate lua msuri n vederea reducerii daunei2 el poate salva "unul asi#urat cu mijloace proprii sau poate da indicaii n acest sens asi#uratului, poate or#aniza cutarea "unului sustras. n a,ar de aceasta, in,ormarea imediat a asi#urtorului permite acestuia de a e*amina imediat "unul asi#urat, pentru a constata cuantumul daunei cauzate n urma producerii cazului asi#urat. 'ontractul sau condiiile asi#urm pot prevedea un termen nuntrul cruia asi#uratul tre"uie sa in,ormeze asi#urtorul despre producerea cazului asi#urat. @n lipsa unei asemenea clauze, asi#uratul va in,orma asi#urtorul despre producerea cazului asi#urat imediat ce a a,lat. 3odalitatea de in,ormare a asi#urtorului poate ,i di,erit2 ntiinare scris sau ver"al, tele,on, ,a* etc. @n procesul constatrii cauzelor producerii cazului asi#urat, a e*istenei i cuantumului prejudiciului de ctre asi#urtor, asi#uratul nu tre"uie s adopte un comportament pasiv, ci este o"li#at s ,urnizeze asi#urtorului toat in,ormaia solicitat.
0. "$5urarea de %unur$

n "aza contractului de asi#urare de "unuri, asi#urtorul, n sc/im"ul primei de asi#urare pltit de asi#urat, se o"li# la survenirea cazului asi#urat s plteasc desp#u"ire de asi#urare n limitele sumei asi#urate. n asi#urare de "unuri a iguratul poate ,i orice persoan care are un interes n asi#urarea unor "unuri, interes asi#urat are proprietarul "unului, precum i orice persoan care deine posesia acestuia, inclusiv detentorul precar. !ac asi#uratul care a nc/eiat contract de asi#urare a "unurilor decedeaz, drepturile i o"li#aiile lui trec la motenitorii acestor "unuri. n situaia n care persoana juridic care a nc/eiat contract de asi#urare de "unuri nceteaz, drepturile i o"li#aiile ei trec la succesorii de drept cu consimmntul asi#urtorului. -lt,el stau lucrurile n cazul nstrinrii "unurilor prin acte ntre vii. @n cazul trecerii "unurilor asi#urate n proprietatea unui ter, drepturile i o"li#aiile asi#uratului pot ,i preluate de noul proprietar, cu consimmntul asi#uratului i a asi#urtorului 7aln.l, art.&$ al Oe#ii cu privire la asi#urri5. @n asemenea caz asi#uratul i terul sunt o"li#ai s in,ormeze asi#urtorul despre nstrinarea "unului n termen de o lun de la nstrinare. -si#urtorul, ,iind in,ormat despre aceasta are dreptul s rezilieze contractul n termen de o lun 7art. $ al Oe#ii cu privire la asi#urri5. Obiectul a igurrii constituie "unurile e*istente la momentul nc/eierii contractului, ct i "unurile viitoare. -si#uratul este o"li#at s ntrein "unul asi#urat n "une condiii. n scopul prevenirii producerii cazului asi#urat. -si#urtorul are dreptul s veri,ice, cu acordul asi#uratului, condiiile de ntreinere a "unurilor asi#urate 7alin. +-1 , art. $. al Oe#ii cu privire la asi#urri5.

204

205

Buma a igurat se sta"ilete prin acordul prilor i poate ,i mai mic sau e#al cu valoare "unului, dar nici ntr-un caz nu tre"uie s depeasc valoarea real a acestuia % . -si#urtorul i poate rezerva dreptul de a sta"ili valoarea real a "unului numind o e*pertiz &1.. Euma asi#urat nu poate ,i contestat, cu e*cepia cazurilor n care asi#urtorul va demonstra c a ,ost indus intenionat n eroare de ctre asi#urat 7alin. (, art. $. al Oe#ii cu privire la asi#urri5. De pgubirea de a igurare se sta"ilete de asi#urtor n ,uncie de starea "unurilor la data producerii cazului asi#urat 7valoarea "unului la data nc/eierii contractului poate ,i di,erit de cea de la data producerii cazului asi#urat ca urmare a uzrii sau deteriorrii acestuia5 in mrimea daunei cauzate, dar nu poate depi suma asi#urat. @n procesul sta"ilirii desp#u"irii de asi#urare prezint importan i sistemul de acoperire aplicat. Eistemul de acoperire n asi#urare prezint importan numai atunci, cnd "unul nu a ,ost asi#urat la ntrea#a lui valoare, adic cnd suma asi#urat este mai mic dect valoarea "unului la data nc/eierii contractului. !ac "unul s-a asi#urat la ntrea#a valoare, desp#u"irea de asi#urare va ,i e#al cu valoarea "unului, ast,el c sistemul de acoperire n asi#urare nu are nici o importan pentru determinarea cuantumului desp#u"irii. E*ist mai multe i teme de acoperire !n a igurare. @n cadrul sistemului primului risc, asi#urtorul va plti desp#u"ire e#al cu dauna n limitele sumei asi#urate. 1aportul dintre suma asi#urat i valoarea "unului nu are nici o importan. n cadrul sistemului acoperirii proporionale desp#u"irea de asi#urare reprezint aceeai parte din daun, pe care o reprezint suma asi#urat ,a de valoarea "unului. -st,el, dac suma asi#urat constituie ) \ din valoarea "unului, desp#u"irea de asi#urare va constitui de asemenea ) \ din daun. Oe#islaia n vi#oare nu conine o re#ul e*pres care ar determina sistemul ce urmeaz a ,i aplicat, dac prile nu au convenit nimic n acest sens, la determinarea desp#u"irii de asi#urare. 'on,orm alin. ), art. $. al Oe#ii cu privire la asi#urri, n cazul n care suma asi#urat este mai mic dect valoarea real a "unului asi#urat,, desp#u"irea de asi#urare poate ,i redus corespunztor raportului dintre suma prevzut n contract i valoarea "unului. 1ezult c, n lipsa stipulaiei contrare, la determinarea desp#u"irii de asi#urare urmeaz s se aplice sistemul acoperirii proporionale. -tt sistemul acoperirii proporionale, ct i sistemul primului risc poate ,i com"inat cu sistemul acoperirii limitate, potrivit cruia asi#urtorul pltete desp#u"ire de asi#urare numai dac dauna depete o anumit limit, numit ,raniz, determinat n sum ,i* sau su" ,orm de cot procentual. 6raniza poate ,i deducti"il, care se deduce in orice daun, sau nededucti"il, care nu se deduce din daun dac cuantumul ei depete valoarea ,ranizei. Bubrogarea a igurtorului. @n cazul n care prejudiciul a ,ost cauzat de o ter persoan, asi#uratul ar putea cere desp#u"ire de la aceasta. -si#uratul are ns dreptul de a cere plata desp#u"irii de asi#urare de la asi#urtor. -m"ele aceste drepturi nu pot ,i e*ercitale de ctre asi#urat, deoarece el ar o"ine o desp#u"ire
R l ( '. @liescu. 'ontractul de asi#urare de "unuri n 1omnia, p, . 1 &11 33. EparBB'KB,i. -d%AMop c;pa*cmaBB3, p. 1 +,

mai mare dect valoarea "unului sau cuantumul daunei, ceea cp este inadmisi"il n asi#urarea de "unuri. !e aceea asi#urtorul, n limitele desp#u"irii pltite i din momentul plii, n asi#urarea de "unuri, este su"ro#at - de drept i ,r nici o ,ormalitate - n toate drepturile asi#uratului sau "ene,iciarului asi#urrii contra persoanei responsa"ile de cauzarea daunei. ?otrivit art. 1$&+ 'od civil, asi#urtorul care a pltit desp#u"irea de asi#urare preia, n limitele acestei sume, dreptul de crean pe care asi#uratul sau o alt persoan care a ncasat desp#u"irea de asi#urare l deine n raport cu terul responsa"il de producerea pa#u"ei dac le#ea sau contractul nu prevede alt,el. Eu"ro#area este, deci, su"stituirea asi#urtorului in luate drepturile asi#uratului sau "ene,iciarului asi#urrii - n limitele desp#u"irii de asi#urare -contra celor rspunztori de producerea daunei. Eu"ro#area urmrete meninerea ec/ili"rului ,inanciar al asi#urtorului ntre cuantumul primelor ncasate i desp#u"irile pltite, iar su" aspectul social, o"li#area celui care, n mod ile#al, a provocat o daun s contri"uie la repararea ei &1 . Eu"ro#area nu poate avea loc n asi#urarea de persoane. ?entru ca su"ro#area s poat aprea, tre"uie ca asi#urtorul s ,i pltit asi#uratului desp#u"irea de asi#urare cuvenit. ?lata desp#u"irii constituie "aza i msura su"ro#rii. ?e calea su"ro#rii, asi#urtorul do"ndete dreptul asi#uratului cu toate #araniile i accesoriile sale. !e asemenea, n cazul su"ro#rii termenul de prescripie rmne acelai care @-ar ,i avut asi#uratul. @n cazul n care desp#u"irea de asi#urare acoper dauna parial, asi#uratul va putea pretinde persoanei responsa"ile repararea prii rmase. '/iar i n cazul n care desp#u"irea de asi#urare acoper dauna inte#ral, asi#uratul va putea cere de la persoana responsa"il repararea "ene,iciului ratat, neacoperit prin asi#urare. Norma cu privire la su"ro#area asi#urtorului n drepturile asi#uratului este dispozitiv, ast,el nct prile prin contract pot e*clude su"ro#area. E*ercitarea de ctre asi#urtor a dreptului ,a de persoana responsa"il, o"inut prin su"ro#are, poate s nu ,ie posi"il din vina asi#uratului, i anume atunci cnd acesta a renunat la drepturile sale ,a de asemenea persoan. @n acest caz asi#urtorul nu va plti acea parte din desp#u"ire, pe care ar ,i putut s o primeasc de ia tera persoan responsa"il de daun 7alin. &, art. 1$&+ 'od civil5. 2. "$5urarea de per"oane ?rin contractul de asi#urare de persoane asi#uratul se o"li# s plteasc prim de asi#urare, iar asi#urtorul se o"li# s plteasc suma asi#urat n caz de deces, ajun#ere la o anumit vrst, incapacitate de munc, accidente sau alte evenimente. -si#urrile de persoane se mpart n asi#urare asupra vieii i asi#urare de accidente. -si#urarea asupra vieii poate ,i de dou ,eluri2 asi#urare de deces i asi#urare pentru caz de supravieuire 7alin. (, art. $( al Oe#ii cu privire la asi#urri5. -si#urarea de deces, @a rndul su, se mparte n asi#urare temporar de deces i asi#urare via#er de deces. 0 igurarea temporar de dece se nc/eie pe un
%D/. Mistriceanu, 6@- Mcrcea. E.@. 3acovei. Ap. c i l -, p. $&&

& )

207

anumit termen, asi#urtorul ,iind` o"li#at s plteasc suma asi#urat dac asi#uratul moare n perioada pentru care s-a nc/eiat contractul. !ac asi#uratul va ,i n via la e*pirarea contractului, asi#urtorul nu va plti suma asi#urat. 0 igurarea viager de dece se nc/eie pn la s,ritul vieii asi#uratului, asi#urtorul ,iind o"li#at s plteasc suma asi#urat "ene,iciarului la decesul asi#uratului, oricare ar ,i data. 0 igurarea de upravieuire este o ,orm de asi#urare care d dreptul la ncasarea sumei asi#urate numai dac asi#uratul este n via la s,ritul perioadei pentru care s-a nc/eiat contractul de asi#urare. 0 igurarea de accidente se caracterizeaz prin ,aptul c asi#urtorul pltete suma asi#urat sau un procent din ea n caz de producere a unui accident n perioada asi#urrii, care are drept urmare decesul sau invaliditatea asi#uratului ori alte consecine prevzute de contract. @n asi#urarea de accidente se cuprind mai multe evenimente su"ite, survenite independent de voina asi#uratului, cum sunt2 lovirea, arsura, aciunea curentului electric, trsnetul etc. Nu se consider accidente care #enereaz o"li#aia asi#urtorului de a plti suma asi#urat toate ,ormele de m"olnvire, into*icaiile provocate prin recur#erea premeditat la su"stane to*ice 7alin. 1 , art. $( al Oe#ii cu privire la asi#urri5. !ac a survenit o invaliditate permanent, total, asi#urtorul pltete asi#uratului ntrea#a sum asi#urat; n cazul unei invaliditi permanente pariale, asi#uratul, de re#ul, primete numai o parte din suma asi#urat, sta"ilit n ,uncie de #radul de invaliditate. E*ist i a igurare mi-t de via n care asi#urtorul pltete suma asi#urat la e*pirarea termenului contractului de asi#urare dac asi#uratul va ,i atunci n via; n caz de deces nainte de e*pirarea contractului de asi#urare suma asi#urat se pltete "ene,iciarului sau motenitorilor. -si#urarea de persoane reprezint o msur de prevedere i, de re#ul, un mijloc de economisire pe termen ndelun#at 7n special, atunci cnd producerea riscului asi#urat este cert5. Ea nu are ca scop repararea daunei cauzate i, deci, suma asi#urat nu are caracter de desp#u"ire. @n asi#urarea de persoane suma asi#urat nu este limitat la o anumit valoare, deoarece viaa i sntatea nu au valoare asi#urat. ;ot ast,el, la producerea cazului asi#urat suma asi#urat se pltet# independent de e*istena i cuantumul daunei cauzate. Epeci,ic pentru asi#urarea de deces este ,aptul c asi#urtorul va plti suma asi#urat dac cazul asi#urat a ,ost provocat prin sinuciderea asi#uratului dup e*pirarea a & ani de la data nc/eierii contractului 7alin. ), art. $( al Oe#ii cu privire la asi#urri5. @n asi#urarea de persoane asi#urtorul nu se su"ro# n dreptul pe care asi#uratul l are n raport cu persoana responsa"il de cauzarea prejudiciului. n acest sens, le#ea prevede c suma asi#urat se pltete asi#uratului independent de sumele ce i se cuvin con,orm asi#urrilor sociale de stat, independent de desp#u"irea primit de la persoana responsa"il de cauzarea prejudiciului 7alin. 0, art. 1& al Oe#ii cu privire la asi#urri5. Ea poate ,i cumulat i cu sumele cuvenite asi#uratului din asi#urarea o"li#atorie de rspundere civil.

3. "$5urarea de r"pundere c$v$l ?otrivit alin. 1, art. $) al Oe#ii cu privire la asi#urri, n asi#urarea de rspundere civil asi#urtorul se o"li# s plteasc desp#u"ire pentru prejudiciul de care asi#uratul rspunde ,a de persoanele p#u"ite, n "aza le#ii, i pentru c/eltuielile ,cute de asi#urat n aciunea civil. -ceast norm are n vedere numai rspunderea delictual a asi#uratului 7vezi sinta#ma =n "aza le#iiR5, nu i aceea contractual. -si#urarea de rspundere civil cuprinde nu numai rspunderea pentru prejudiciul cauzat prin ,apta proprie a asi#uratului, dar i rspunderea pentru ,apta altuia 7prepus, copil minorele5, precum i rspunderea pentru prejudiciul cauzat de construcie sau animal. ?rin contractul de asi#urare se poate cuprinde n asi#urarea de rspundere civil i rspunderea altor persoane 7de e*emplu, a mem"rilor ,amiliei asi#uratului5. @n asi#urare de rspundere civil nu e*ist valoare asi#urat, de aceea suma asi#urat se sta"ilete pe "aza cererii asi#uratului. ?rimele de asi#urare sunt, de re#ul, anuale i di,ereniate n ,uncia de cate#oria de asi#urai 7persoane ,izice sau juridice5, ,elul activitii etc. !esp#u"irea de asi#urare datorat persoanei vtmate se sta"ilete printr-o convenie ntre asi#urat, asi#urtor i persoana vtmat. !ac aceast convenie nu se nc/eie din cauza diver#enelor intervenite, desp#u"irea se sta"ilete pe cale judiciar 7alin. 0, art. $) al Oe#ii cu privire la asi#urri5. ?ersoana vtmat e*ercit drepturile sale mpotriva celui rspunztor de cauzarea daunei n condiiile dreptului comun. Ea "ene,iciaz i de o aciune direct mpotriva asi#urtorului. @n acest caz asi#urtorul va ,i o"li#at s plteasc persoanei vtmate desp#u"ire n condiiile i limitele 7suma asi#urat5 prevzute n contract. !ac desp#u"irea de asi#urare nu acoper dauna cauzat, persoana vtmat poate nainta aciune asi#uratului pentru partea rmas. -si#urtorul pltete desp#u"ire de asi#urare nemijlocit persoanei vtmate i aceasta nu poate ,i urmrit de creditorii asi#uratului 7alin. $, art. $) al Oe#ii cu privire la asi#urri5. Numai dac asi#uratul dovedete c a desp#u"it persoana vtmat, asi#urtorul este o"li#at s plteasc desp#u"irea asi#uratului. -si#urtorul poate re,uza plata desp#u"irii de asi#urare persoanei vtmate sau asi#uratului dac riscul asi#urat a ,ost produs prin comiterea cu intenie de ctre asi#urat a unor ,apte #rave prevzute n condiiile de asi#urare. !up producerea cazului asi#urat contractul de asi#urare de rspundere civil poate ,i reziliat de orice parte n decursul unei luni dac asi#urtorul a pltit desp#u"irea de asi#urare ori re,uz s-o plteasc. n asi#urarea de rspundere civil asi#urtorul se su"ro# n drepturile asi#uratului n limita desp#u"irii pltite, putnd nainta aciune de re#res celor responsa"ili de cauzarea prejudiciului. -st,el, dac dauna a ,ost cauzat de un prepus al asi#uratului, asi#urtorul se va su"ro#a n drepturile asi#uratului, recupernd suma pltit de la prepus.

& 8

& +

1 . -si#urarea o"li#atorie de rspundere civil


a' 0 igurarea obligatorie de r pundere civil a tran portatorilor $a de cltori. -si#urat n raporturile respective este persoana care e,ectueaz transportarea or#anizat a cltorilor cu transportul auto, ,eroviar, aerian i ,luvial, e*ceptnd transportul auto ur"an i su"ur"an, ta*imetrele, transportul electric i cel cu "acul 7art. ( al Oe#ii cu privire la asi#urarea o"li#atorie de rspundere civil a transportatorilor ,a de cltori din &. ,e"ruarie 1++8&10, n continuare - Oe#e5. 'ontractul de asi#urare de rspundere civil a transportatorilor se nc/eie pe termen de un an. ?rima de asi#urare se sta"ilete in cuantum de pn la un procent din suma volumului anual de transportare a cltorilor. ;ermenele ac/itrii primelor se sta"ilesc n contractul de asi#urare. Epeci,ic este ,aptul c c/eltuielile de asi#urare se includ de ctre transportator n costul cltoriei pe care l ac/it cltorul. A"iectul asi#urrii este rspunderea civil a transportatorilor pentru prejudiciul cauzat vieii, sntii i "unurilor cltorilor. 'ltorii pot "ene,icia de desp#u"ire de asi#urare pentru prejudiciul cauzat din momentul m"arcrii lor n mijlocul de transport la staia de plecare i pn la momentul co"orrii la staia terminus, inclusiv n timpul trans"ordrii. !esp#u"irea se pltete cltorilor care au document de transport sau care le#itimeaz cltoria ,r ac/itarea ta*ei. Euma asi#urat constituie - n cazul vtmrii corporale sau decesului cltorului - ec/ivalentul a 1 mii dolari EP-, iar n cazul distru#erii sau deteriorrii "unurilor - ec/ivalentul a & dolari EP- pentru 1 G# #reutate dar nu mai mult dect ec/ivalentul a o mie dolari EP-. n cazul vtmrii corporale sau decesului victimei desp#u"irea de asi#urare va acoperi urmtoarele prejudicii2 a5 cti#ul ratat n perioada incapacitii de munc, dar nu mai mult dect ec/ivalentul a & dolari EP- pentru ,iecare zi de incapacitate; "5 c/eltuielile pentru tratament; c5 c/eltuielile de ,unerarii; d5 venitul pe care l-au pierdut, ca urmare a decesului victimei, persoanele inapte de munc ntreinute de ea sau care aveau dreptul la ntreinere. @n cazu3eteriorrii sau distru#erii "unurilor n urma accidentului n transport, desp#u"irea va acoperi dauna cauzat n limita sumei asi#urate. Nu se repar prejudiciul cauzat prin pierderea sau distru#erea valorilor mo"iliare, "anilor, documentelor, manuscriselor, pietrelor preioase, articolelor din aur, platin, ar#int etc. dac nu au ,ost declarate. !esp#u"irea nu se pltete de asi#urtor, ci de transportator n cazul transportrii unui numr de cltori ce depete numrul de locuri, transportrii cltorilor ,r documente de cltorie sau n caz de e*ploatare a mijloacelor de transport de,ectate 7alin.&, art. + din Oe#e5. !e re#ul, desp#u"irea de asi#urare se pltete de ctre asi#urtor persoanelor vtmate, iar n cazul decesului acestora - motenitorilor. !ac transportatorul pro"eaz c a reparat prejudiciul persoanei vtmate, el va primi desp#u"irea de asi#urare.

b' 0 igurarea obligatorie de r pundere civil a deintorilor de autove%icule i de ve%icule electrice urbane. -si#urarea o"li#atorie de rspundere civil a deintorilor de autove/icule are ca obiect rspunderea deintorilor de autove/icule, prevzut de le#e, pentru daunele cauzate vieii, sntii i "unurilor terelor persoane p#u"ite n urma accidentelor rutiere. Bunt obligai s-i asi#ure rspunderea sa deintorii de autove%icule supuse nmatriculrii n 13 sau care se ,olosesc pe teritoriul 13, ,iind nmatriculate n strintate. ?ersoanele care intr pe teritoriul 13 cu autove/icule nmatriculate n strintate nu au o"li#aia de a asi#ura rspunderea sa dac. a5 posed documente de asi#urare de rspundere civil internaional, vala"ile i pe teritoriul 13; "5 dac contractul lor de asi#urare de rspundere civil este vala"il i pe teritoriul 13 n "aza acordului de acceptare reciproc a polielor de asi#urare. Uinnd cont de ,aptul c prin asi#urare se urmrete, n special, protejarea victimelor accidentelor de circulaie prin repararea prejudiciului cauzat, asi#urarea va cuprinde nu numai dauna cauzat de asi#urat, ci i cea cauzat de o alt persoan care avea o procur de la asi#urat 7pct. $. din 'ondiiile asi#urrii o"li#atorii de rspundere civil a deintorilor de autove/icule i de ve/icule electrice ur"ane adoptate prin BD din &8.1&.1++(&18, n continuare -'ondiii5. 'ontractul de asi#urare de rspundere civil a deintorilor de autove/icule se nc/eie !n cri i se atest prin poli i certi,icat de asi#urare. ?olia i certi,icatul de asi#urare se eli"ereaz numai dup ac/itarea primei de asi#urare. ?rimele de asi#urare se sta"ilesc de Duvern 7vezi ane*a nr. & ia 'ondiii5. Cazul a igurat const n accidentul rutier ce a cauzat daune terelor persoane i pentru care se an#ajeaz rspunderea asi#uratului sau a persoanei care conducea autove/iculul. ?otrivit pct. $( din 'ondiii, asi#urarea cuprinde accidentele de autove/icule care au avut loc pe drumurile de uz comun att n timpul circulaiei, ct i n timpul staionrii autove/iculelor. @n le#tur cu producerea accidentului, le#ea prevede o"li#aia asi#urailor de a in,orma imediat or#anele de poliie despre accident, cernd ntocmirea actelor cu privire la cauzele i circumstanele producerii accidentului, precum i de a ntiina n scris, n termen de &( de ore din momentul cnd a luat cunotin, asi#urtorul despre producerea cazului asi#urat. -si#urtorul poate re,uza plata desp#u"irii de asi#urare dac, din cauza nee*ecutrii acestor o"li#aii, nu poate sta"ili cauzele i circumstanele producerii cazului asi#urat i cuantumul daunei 7pct. )& 'ondiii5. De pgubirea de a igurare - n cazul vtmrii corporale sau deces al p#u"itului - nu se limiteaz la un anumit pla,on, acoperind inte#ral prejudiciul cauzat, i anume2 venitul ratat de persoana vtmat n urma invaliditii sau incapacitii temporare de munc, c/eltuielile de tratament, venitul pierdut de persoanele inapte de munc ntreinute sau care aveau dreptul la ntreinere din partea victimei, c/eltuielile de nmormntare. n cazul deteriorrii sau distru#erii "unurilor, desp#u"irea de asi#urare va acoperi inte#ral prejudiciul cauzat, ns nu poate depi 1 mii salarii minime,

-%% 3onitorul o,icial al 13.- 1++8.-nr. $8-$+.

218

&1

3 oni tor ul

o,icial al 13.-1++..-nr.

&11

indi,erent de numrul persoanelor vinovate sau p#u"ite n acelai accident 7pct. $ 'ondiii5. !ac cuantumul daunei su,erite de mai multe persoane n acelai accident depete suma asi#urat, desp#u"irea se pltete ,iecrei persoane vtmate, n limitele sumei asi#urate, proporional cu prejudiciul su,erit. !esp#u"irea de asi#urare se acord numai pentru prejudiciul cauzat persoanelor sau "unurilor a,late n a,ara autove/iculului care a produs accidentul 7pct.$)-$0 'ondiii5. Ea se pltete n termen de $ de zile, dup%ce asi#urtorul ,inalizeaz cercetrile proprii sau intrarea n vi#oare a /otrrii judiciare. @n vederea lic/idrii operative a daunelor, le#ea permite sta"ilirea desp#u"irilor printr-un acord nc/eiat ntre asi#urat, asi#urtor i persoana vtmat 7alin. 1, art. (& al Oe#ii cu privire la asi#urri5, cu e*cepia cazurilor prevzute n pct. () 'ondiii, cnd o ast,el de sta"ilire nu se admite. !ac un asemenea acord nu poate ,i realizat, desp#u"irea se sta"ilete pe cale judiciar. ?ersoana vtmat printr-un accident i poate e*ercita dreptul @a repararea daunei direct mpotriva asi#urtorului de rspundere civil, dac nu a ,ost desp#u"it de asi#urat. n cazul n care prejudiciul s-a reparat de asi#urat, desp#u"irea de asi#urare se pltete de ctre asi#urtor acestuia 7art. ($ al Oe#ii cu privire la asi#urri5. -si#urtorul nu acord desp#u"iri pentru daunele produse n urma aciunilor premeditate sau ne#lijenei persoanei vtmate. -si#urarea de rspundere civil a deintorilor de autove/icule nu acoper2 a5 prejudiciul cauzat persoanelor i "unurilor a,late n interiorul autove/iculului care a produs accidentul; "5 prejudiciul care nu depete 1 salarii minime la data producerii accidentului; c5 prejudiciul cauzat ca urmare a dispariiei ori distru#erii valorilor mo"iliare, "anilor, actelor, manuscriselor, o"iectelor din metale i pietre preioase etc. 7pct. (1 'ondiii5. L$teratura recomandat& 1. D/. ;I. Mistriceanu, 6@. Mercea, E. 1. 3acove. !icionar de asi#urri. '/iinu, 1++$. &. 6. !eaG. ;ratat de drept c<vil. 'ontracte speciale. - Mucureti, 1++). $. '. @liescu. 'ontractul de asi#urare de "unuri n 1omnia. - LL ME'K, 1+++.
(. M.'. MeIi"i*, B.M. KpBMAiueeM. 'rpa*oMoe npaMA. - 3ocKMa, & &. .. 3.3. MparBB'KIi,i. 9orAMAp ';pa*oMaBBs. - 3ocKMa, & . ). M.B. 'epeEpoM'KBB. B$)paBBt.ie ;pL<"i no Bacne<c;MeBBA3L crpa*oMA3L npaML. - 3ocKMa, 1++0. 0. @A. Aorej;"coB. MMe9eBBe M c;pa*oMoe npaMA. - 3ocKMa, 1+++. 8. M.M. OIIa*oM. 'rpa*oMaBBe. L3e)BBK. ^ 3ocKMa, 1++0. +. -.K. OPBQAM . '*pa*oMoe ripaso. - 3ocKMa, & $.

C PITOLUL !). Contractul de tranzac($e

>

1. Noiunea, caracterele juridice i condiiile de validitate ale contractului de tranzacie &. E,ectele contractului de tranzacie 1. No($unea; caracterele =ur$d$ce 6$ cond$($$le de val$d$tate ale contractulu$ de tranzac($e ; r a n z a c i a este contractul prin care prile previn un proces ce poate s nceap, termin un proces nceput sau rezolv di,icultile ce apar in procesul e*ecutrii unei /otrri judectoreti 7art. 1$$1 'od civil5. ;ranzacia apare ca o modalitate de soluionare a liti#iului prin instrumente ale dreptului material, situndu-se la #rania dintre dreptul material i cel procesual. Ea a ,ost denumit o judecat privat a liti#iului, ,cut ns de pri i nu de o instan de judecat& . ;ranzacia presupune2 - e*istena unui drept liti#ios i9sau ndoielnic; de natur s dea natere unui proces; - intenia prilor de a nceta liti#iul e*istent, de a prentmpina naterea unui liti#iu sau de a rezolva di,icultile ce pot aprea n procesul e*ecutrii unei /otrri judectoreti; - e*istena unor concesii reciproce 7renunri reciproce la pretenii, prestaii promise de o parte n sc/im"ul renunrii de ctre cealalt parte la dreptul care este liti#ios sau ndoielnic5. !ac lipsesc concesiile reciproce, va ,i vor"a despre recunoaterea preteniei sau renunarea la o pretenie, ,r ca aceast renunare sau recunoatere s ai" ca ec/ivalent o recunoatere, renunare sau o prestaie nou reciproc. Caractere juridice. ;ranzacia este un contract consensual, sinala#matic i cu titlu oneros. ;ranzacia este un contract con en ual, ,iind vala"il nc/eiat prin simplu acord de voin al prilor. ;ranzacia este un contract inalagmatic, deoarece prile i asum o"li#aii reciproce 7de a nu continua sau ncepe procesul, n sc/im"ul concesiilor sau prestaiilor ,cute de cealalt parte5. Epre deose"ire de aceasta, renunarea i recunoaterea preteniilor sunt acte unilaterale, neo"li#nd cu nimic cealalt parte. ;ranzacia este un contract cu titlu onero i comutativ, deoarece ,iecare parte urmrete un avantaj patrimonial 7evitarea pierderii procesului5, ce nu depinde de un eveniment viitor i incert. ;ranzacia poate implica i elemente de #ratuitate, atunci cnd dezec/ili"rul dintre prestaii este ,oarte mare i intenia uneia din pri a ,ost de a ceda o parte important din dreptul sau n sc/im"ul unei valori mai mici.

2l,l

!. Nduv. !e,iniia i e,ectul declarativ al contractului de tranzacie 99!reptul.-& &.-nr. $, p. 18.

&1&

213

Condiii de validitate. ?entru nc/eierea contractului de tranzacie prile tre"uie s ai" capacitatea necesar de a dispune de o"iectul tranzaciei 7alin.&, art. 1$$1 'od civil5. -st,el, prile tre"uie s ai" capacitatea de a dispune de dreptul care ,ormeaz o"iectul concesiei sau de prestaia promis de o parte n sc/im"ul renunrii ,cute de cealalt parte. ;ranzacia poate avea ca obiect numai "unuri a,late n circuitul civil 7drepturi reale sau de crean, contractuale sau delictuale5. A"iectul tranzaciei este comple*, cuprinznd un aspect material 7dreptul su"iectiv liti#ios5 i unul procedural 7contestaiile i aciunile n instan e*istente asupra dreptului5 'ontestaiile i aciunile nu pot rmne n a,ara o"iectului tranzaciei, deoarece sunt o mani,estare a elementelor dreptului su"iectiv 7prero#ativa de aprare a dreptului su"iectiv5 sau s nu ,ie re,lectate n e,ectele contractului. Nu se poate ,ace tranzacie asupra capacitii persoanei sau asupra altor c/estiuni care intereseaz ordinea pu"lic 7de e*emplu, dreptul la via i sntate5. Ee poate nc/eia o tranzacie asupra unei aciuni civile ce deriv dintr-o in,raciune 7art. 1$$& 'od civil5, de e*emplu, asupra desp#u"irilor provocate prntr-o in,raciune. Nulitatea tranzaciei. ;ranzacia poate ,i declarat nul pentru temeiurile #enerale de nulitate a actelor juridice. Eroarea de drept nu este un temei de nulitate a tranzaciei 7art. 1$$( 'od civil5. Este nul tranzacia nc/eiat pentru e*ecutarea unui titlu nul, cu e*cepia cazului cnd prile au acoperit n mod e*pres nulitatea, ori pentru ncetarea unui proces soluionat printr-o /otrre judectoreasc de,initiv, n a,ar de cazurile n care prile sau una din ele au nc/eiat-o n cunotin de cauz. Dreelile de calcul comise de una din pri nu constituie motive de anulare, urmnd a ,i corectate. !. @8ectele contractulu$ de tranzac($e n rezultatul concesiilor reciproce ,cute de pri asupra dreptului liti#ios se pot nate trei tipuri de o"li#aii, i anume2 a5 prile renun reciproc la aciuni; "5 ,iecare renun @a o parte dintre%preteni n sc/im"ul renunrii celeilalte pri la aciunea n justiie; c5 una din pri renun la aciunea n justiie n sc/im"ul o"li#aiei pe care i-o asum cealalt parte de a da, de a ,ace sau de a nu ,ace ceva cu privire la un drept su"iectiv strin de liti#iu. ?rimele dou tipuri de o"li#aii produc e,ect e*tinctiv i declarativ, prile determnndu-i reciproc drepturile su"iective i renunnd la dreptul la aciune n justiie. -l treilea tip de raport creeaz o"li#aii noi, re,eritoare la un drept su"iectiv, altul dect cel liti#ios, alturi de e,ectul e*tinctiv i declarativ asupra dreptului liti#ios.

,$ecte e-tinctive. ;ranzacia ntre pri are autoritatea luc,ului judecat 7art. 1$$$ 'od civil5. ?rin tranzacie prile stin# reciproc dreptul la contestaie i aciuneR . Eli"erat de ele, dreptul su"iectiv do"ndete certitudine. ;ranzacia mpiedic prile s ,ormuleze din nou pretenii cu privire la drepturile liti#ioase. -cest ,apt este posi"il, deoarece 'odul civil asimileaz puterea tranzaciei cu puterea unei /otrri judectoreti de,initive. !esi#ur, aceast asimilare nu este complet, ,iindc tranzacia este un contract civil o"inuit i, ca atare, nu constituie titlu e*ecutoriu. !ac ns tranzacia este omolo#at de ctre instana de iudecat. ea este suscepti"il de e*ecutare silit , al i n T. art ?;4 'od civil5. ,$ecte declarative. ;ranzacia produce, de re#ul, e,ecte declarative, i nu constitutive sau translative, ntruct nu #enereaz pentru pri drepturi noi. Ea are ca scop recunoaterea drepturilor pree*istente sau consolidarea lor&&1. ?rin tranzacie prile sc/im" raportul ndoielnic ntr-un raport cert, determinat. @n consecin, prile pot e*ercita nestin#/erit drepturile care, mai nainte, erau mai mult sau mai puin paralizate prin contestaiile i ndoielile asupra dreptului. n anumite cazuri tranzacia poate produce i e,ecte constitutive sau translative de drepturi. -st,el se ntmpl n cazurile n care, n sc/im"ul renunrilor tcute de o parte, cealalt parte e,ectueaz sau promite s e,ectueze anumite prestaii 7de a plti o sum de "ani sau de a transmite un "un5.

R N. 3. 7Rio"anu. ;ratat teoretic i practic de procedur civil, vot. l p.E-+. 88l !. '/iric. !rept civil. 'ontracte speciale, - Mucureti, 1++0, p. $

luciireti. @7d).

&1(

&1.

C PITOLUL !+. Contractul de "oc$etate c$v$l 1. Noiunea i caracterele juridice ale contractului de societate civil &. Elementele contractului de societate civil $. 'ontri"uia i patrimoniul social (. 6uncionarea societii civile .. 1ezilierea contractului de societate civil. !izolvarea societii 1. No($unea 6$ caracterele =ur$d$ce ale contractulu$ de "oc$etate c$v$l ?rin c o n t r a c t de s o c i e t a t e c i v i l , dou sau mai multe persoane 7asociai, participani5 se o"li# reciproc s urmreasc n comun scopuri economice ori alte scopuri, ,r a constitui o persoan juridic, mprind ntre ele ,oloasele i pierderile 7art. 1$$+ 'od civil5. 'ontractul de societate civil se individualizeaz prin urmtoarele caractere juridice2 a5 caracter bi- au plurilateral, deoarece implic participarea a dou sau mai multe persoane care lucreaz n interes propriu; "5 caracterul lucrativ 7patrimonial5 este de esena societii, deoarece mem"rii ei urmresc realizarea unor ,oloase patrimoniale pe care s le mpart ntre ei. !ei 'odul civil ,ace re,erire @a alte scopuri pe care le pot urmri asociaii, ,r a speci,ica natura lor, credem c societatea civil nu poate ,i constituit pentru realizarea altor scopuri dect cele patrimoniale. Noiunea de scop lucrativ nu tre"uie s ,ie interpretat n sensul realizrii de "ene,icii "neti. 6olosul patrimonial urmrit de asociai poate ,i i de alt natur, de e*emplu construcia unui drum, unei conducte etc, care servete intereselor patrimoniale comune ale asociailor; c5 caracterul inalagmatic, deoarece ,iecare asociat i asum o"li#aii reciproce i interdependente. -cest caracter rezult din ,aptul c ,iecare asociat se o"li# ,a de ceilali s-i aduc aportul social i s des,oare activitatea @a care sa o"li#at. Ei se deose"ete de celelalte contracte sinala#matice prin ,aptul c o"li#aiile ,iecruia dintre asociai coincid, n esen Wnu neaprat ca ntindere5, cu cele ale celorlali, ntruct scopul comun le uneteRR &. !in aceste considerente persoanele ntre care se nc/eie contractul nu se numesc de"itori i creditori, ci asociai. Oa alte contracte sinala#matice o"li#aiile sunt di,erite, ntruct i scopul urmrit este di,erit; d5 Eocietatea civil este un contract cu titlu onero , ntruct ,iecare asociat urmrete scopul de a o"ine o cot predeterminat din cti#ul prezuma"il, cu particularitatea c asociatul o"li#at s contri"uie cu aport social nu primete un ec/ivalent n sc/im" de la ceilali ,a de care s-a o"li#at, ci va "ene,icia alturi de ei de ,oloasele rezultate. Pnii autori consider c contractul de societate civil este un

contract #ratuit, deoarece lipsesc prestaiile reciproce &&$. -li autori, ne#nd aceast tez, e*amineaz aporturile participanilor ca o contraprestae uigeneri >>:. Eocietatea civil este un contract cu titlu oneros comutativ, deoarece nc din momentul nc/eierii contractului prile cunosc ntinderea drepturilor pe care @e do"ndesc i a o"li#aiilor pe care i le asum. 6aptul c, n urma activitii des,urate n comun, se pot o"ine nu numai "ene,icii, ci i eventuale pierderi, nu trans,orm contractul de societate ntr-o operaiune aleatorie; e5 Eocietatea civil este un contract con en ual, putnd ,i nc/eiat prin simplul acord de voin al prilor; ,5 'aracterul 4.;%;99 al contractului de iocieiate c i v i l urmeaz a ,i su"liniat pentru a-1 deose"i de societile comerciale. Epre deose"ire de societile comerciale, care sunt persoane juridice, societatea civil nu are personalitate juridic. Eocietatea civil este o comunitate de persoane. Ea este considerat o indiviziune ui generi , care se compune, pe de o parte, dintr-o comunitate de persoane, unite prin scopul a crui ndeplinire l urmresc, iar, pe de alt parte, dintr-o mas de "unuri a,ectate realizrii scopului prevzut n contract &&.. #5 Eocietatea civil este un contract cu e*ecutare succesiv, asociaii ,iind o"li#ai pe toat durata societii; /5 Eocietatea civil este un contract nc/eiat intuitu per onae, ncadrndu-se n cate#oria societilor de persoane. @n consecin, nici unul dintre asociai nu poate ceda unor teri drepturile decur#nd din contract ,r ncuviinarea celorlali asociai 7art. 1$(( 'od civil5. !. @lementele contractulu$ de "oc$etate c$v$l Eu"iectele acestui contract sunt denumii a ociai sau participani. -ceasta nicidecum nu nseamn c n cadrul contractului de societate civil lipsete de"itorul i creditorul. 6iecare asociat are du"la calitate - de de"itor i de creditor n raport cu ceilali asociai. -sociaii tre"uie s-i mani,este consimmntul n vederea constituirii societii. ?rin aceasta se deose"ete societatea civil de o simpl asociere 7asocierea a dou persoane n vederea procurrii unui "un care va deveni proprietatea lor comun5 n vederea realizrii unor interese comune, dar care, n lipsa inteniei de a crea o societate, nu reprezint un contract de societate civil. ?rin e,ectele pe care le creeaz, contractul de societate civil tre"uie asimilat unui act de dispoziie, deoarece conduce la nstrinarea din patrimoniul persoanei a unui "un sau a altor valori. ?rin urmare, prile tre"uie s ai" capacitatea de a nc/eia acte de dispoziie.
&&$ >>:

B och 5(5e A .' . ' oM e ; c*oe rpaacnaB ' K o e n paso. -IleB 3 B rpaa, 1+) 1 , p. ( .0. 3 acjiaeM 0 + . , 3 a c n s e M B . - . I o r o M o' pA o M3 '' ;B A 3 , l e , l * e j i " B A ' ;MB' A M ' ; ' K A 3 rpaF K aaB ' K A 3 npaM e . - 3 ocK M a, 1+88, p. 18.
&o

R R 6. !eaG ;ratat de drept civil. 'ontracte speciale. - Mucureti, 1++), p, $) .

!.-- ?opescu- Natura juridic i condiiile #enerale de vala"ilitate ale contractului de societate991evista de drept comercial.-1++$.-nr. ., p. +..

&1)

217

n literatura de specialitate se apreciaz c pot nc/eia contracte de societate civil att persoanele ,izice cu capacitate de e*erciiu deplin, ct i cele cu capacitate de e*erciiu restrns cu condiia ncuviinrii preala"ile din partea reprezentantului le#al&). 'onsiderm c doar persoanele cu capacitate deplin de e*erciiu pot nc/eia asemenea contract. 3inorul sau persoana incapa"il nu ar putea nc/eia contractul nici prin reprezentant le#al, soluie care rezult din caracterul intuim per onae i din dispoziia re,eritoare @a ncetarea societii prin lipsirea unui asociat de capacitatea de e*erciiu. 'ontractul de societate civil poate ,i nc/eiat oral au !n cri 7art. 1$(1 'od civil5. Obiectul contractului de societate civil l constituie ansam"lul de operaiuni pe care asociaii urmeaz s le ndeplineasc n vederea realizrii de "ene,icii. 'ontractul de societate civil tre"uie s ai" un o"iect licit, constituit n interesul comun al asociailor. A"iectul tre"uie s ndeplineasc condiiile #enerale de validitate. Durata ocietii. !urata n timp este de esena societii civile, deoarece contractul pin care aceasta se constituie nu poate ,i e*ecutat instantaneu. Eocietatea civil poate ,i constituit pentru o anumit perioad de timp sau pe termen nedeterminat. !urata societii poate rezulta i din particularitile o"iectului ei. '. Contr$%u($a 6$ patr$mon$ul "oc$al Contribuia. @n "aza contractului de societate ,iecare asociat tre"uie s verse contri"uiile convenite prin contract. n lipsa unor dispoziii contractuale n acest sens, ei sunt o"li#ai la plata unor contri"uii e#ale 7art. 1$(& 'od civil5. 'ontri"uia unui participant nu poate ,i majorat ,r consimmntul acestuia. 'ontri"uiile pot consta ntr-o sum de "ani, alte "unuri 7mo"ile i imo"ile, consumpti"ile i neconsumpti"ile5, drepturi patrimoniale sau anumite servicii 7prestaii 4in munc5. !ac contri"uia const ntr-o sum de "ani care nu a ,ost depus, asociatul este n ntrziere de drept, unmnd s plteasc do"nda sta"ilit la art. )1+ 'od civil i s repare prejudiciul cauzat. -ceast re#ul se aplic i n privina sumelor preluate pentru scopuri personale din casa societii, a cror do"nd se calculeaz din ziua prelurii 7alin.&, art. 1$($ 'od civil5. !ac contri"uia are ca o"iect un "un, asociatul rspunde con,orm re#ulilor privind rspunderea vnztorului 7pentru viciile de natur juridic i cele materiale5. @n cazul "unurilor individual determinate i ne,un#"ile, asociatul poate transmite proprietatea sau numai ,olosina lor. !ac dreptul de ,olosin se stin#e anterior termenului pentru care a ,ost transmis, asociatul este o"li#at s compenseze n "ani costul ,olosinei de care s-a lipsit societatea.

-sociaii care s-au o"li#at s depun n comun prestaii n munc predau societii toate cti#urile o"inute prin prestaiile care ,ac o"iectul contractului. ?restaiile n munc aduse ca contri"uie nu tre"uie s ,ie con,undate cu activitatea comun des,urat n cadrul administrrii societii. ?restaiile n munc sunt acte i ,apte care pot aduce ,oloase societii n virtutea aptitudinilor speciale sau a pro,esiei asociatului respectiv. !ac prin contract nu s-a dispus alt,el, contri"uiile devin proprietate comun a participanilor. 1iscul peirii ,ortuite a "unurilor aduse ca contri"uie este suportat de ctre societate. 6atrimoniul ocial. 'ontri"uiile asociailor, drepturile i o"li#aiile contractate ulterior constituirii societii ,ormeaz - n raporturile dintre asociai -un patrimoniu propriu, distinct de acela al ,iecruia dintre ei. '/iar dac societatea civil nu este su"iect de drept, ea i poate realiza scopurile pentru care s-a constituit numai dac dispune de un patrimoniu. !e patrimoniul social aparine i ceea ce s-a do"ndit ca desp#u"ire pentru distru#erea, pierderea sau deteriorarea unui o"iect din el 7alin.$, art. 1$(& 'od civil5. 'otele-pri din patrimoniul social nu pot ,i transmise terilor ,r ncuviinarea celorlali asociai. Pltimii nu au dreptul de a respin#e ncuviinarea dac nu au un motiv temeinic. n cazul nstrinrii unei cote-pri din patrimoniul social, ceilali asociai au dreptul de preemiune 7art. 1$(( 'od civil5. ). Dunc($onarea "oc$et($$ c$v$le 0dmini trarea i reprezentarea ocietii. 3odul de administrare i reprezentare a societii poate ,i determinat prin acordul asociailor. @n lipsa unei asemenea clauze contractuale, asociaii #estioneaz mpreun actele societii i reprezint mpreun societatea n e*terior 7art. 1$(. 'od civil5. 6iecare asociat are dreptul s participe @a emiterea deciziilor comune, dac nu este e*clus din conducerea societii. n acest ultim caz asociatul poate cere oricnd in,ormaii celor care e*ercit conducerea. -dministrarea societii poate ,i ncredinat unuia sau mai multor asociai. !ac administrarea a ,ost ncredinat mai multor asociai, ,r a li se determina atri"uiile i ,r a se arta c ei tre"uie s acioneze n comun, atunci ,iecare are dreptul s acioneze de unul sin#ur. Arice asociat poate o"iecta la nc/eierea actului juridic n numele societii. !ac administrarea s-a ncredinat unui sin#ur asociat printr-o clauz din contractul de societate, el va putea e,ectua toate actele necesare ,r consimmntul celorlali, avnd i mputerniciri de reprezentare. 6uncia acordat prin contract unuia dintre asociai poate ,i retras doar prin decizie unanim n cazul nee*ecutrii o"li#aiilor sale. !ac administratorul a ,ost desemnat posterior nc/eierii contractului, el va putea ,i revocat, ca orice mandatar prin votul asociailor.

&&)

@. ;urcu. !reptul a,acerilor. - lai, 1++&, p. +$. &18

&1+

!repturile i o"li#aiile participantului la societatea civil care are mputerniciri de administrare i reprezentare se determin n con,ormitate cu normele privind contractul de mandat, dac n contract nu este prevzut alt,el 7alin. ), art. 1$(. 'od civil5. , ; &aporturile cu terii.n relaiile cuterii societatea nu e*ist ca su"iect de drept, deoarece contractul de societate civil nu nate o nou persoan juridic. @n consecin, asociaii rspund pentru o"li#aiile societii n mod solidar, indi,erent de contri"uia adus de ,iecare. -ceast dispoziie se e*plic prin ,aptul c terii nu sunt o"li#ai s cunoasc partea ,iecrui asociat. n raporturile interne, ntinderea rspundem se sta"ilete dup cotele-pri din patrimoniul social dac in contract nu este prevzut alt,el 7art. 1$.1 'od civil5. 6articiparea la venituri i pierderi. 1epartizarea veniturilor i a pierderilor se poate ,ace la ncetarea sau n cursul ,uncionrii societii. !ac nu s-a prevzut alt,el n contract, asociaii particip la venituri i suport pierderile proporional cotelor-pri ce le revin din patrimoniul social 7art. 1$() 'od civil5. !ei asociaii au posi"ilitatea s sta"ileasc modul de participare la venituri i pierderi, le#ea declar nul clauza contractual care atri"uie unui asociat toate veniturile o"inute de societate sau l eli"ereaz de toate pierderile, care e*clude un asociat de la mprirea venitului sau pune n sarcina acestuia toate pierderile. Concurena creanelor. @n cazul n care este creditorul unei sume e*i#i"ile al unei persoane care este de"itor cu o sum e*i#i"il i ,a de societate, asociatul este o"li#at ca ceea ce primete de la un ast,el de de"itor s repartizeze att n creditul societii, ct i n al su propriu, proporional am"elor creane. -ceast o"li#aie e*ist c/iar dac n c/itan s-a speci,icat ,aptul c primirea s-a ,cut numai pe seama creditului asociatului 7art. 1$(0 'od civil5. .. Rez$l$erea contractulu$ de "oc$etate c$v$l. ?$zolvarea "oc$et($$ &ezilierea contractului. 'ontractul de societate civil nc/eiat pentru o durat nedeterminat poate ,i reziliat oricnd de ,iecare asociat cu un preaviz de $ luni. 1ezilierea nu poate avea loc, n momentul sau n mprejurrile n care s-ar prejudicia societatea civil 7art. 1$.& 'od ci vii5. !ac n contract este sta"ilit un anumit termen, rezilierea anticipat este admisi"il doar pentru un motiv ntemeiat. 1etra#erea unui asociat, ca urmare a rezilierii contractului, are drept consecin dizolvarea societii dac prin contract nu s-a prevzut c retra#erea duce doar la eliminarea lui. n ultimul caz cota-parte n capitalul social a celui care a reziliat majoreaz corespunztor cotele asociailor rmai. -sociatul care a reziliat contractul are dreptul la valoarea n "ani a cotei sale pri. !ac, la momentul retra#erii, valoarea patrimoniului societii civile nu este su,icient pentru acoperirea datoriilor comune, cel care se retra#e este o"li#at s plteasc celorlali asociai o suma proporional cotei sale pri din patrimoniu pentru acoperirea de,icitului. 220

Dizolvarea ocietii civile. ;emeiurile dizolvrii societii ,civile sunt2 - e*pirarea termenului pentru care a ,ost constituit. nainte de e*pirarea termenului, vala"ilitatea contractului poate ,i prelun#it prin acordul unanim al asociailor, neopernd rennoirea tacit; - decizia asociailor; - declanarea procedurii lic/idrii judiciare asupra patrimoniului societii civile; - imposi"ilitatea urmririi n continuare a scopului 7art. 1$.$ 'od civil5. !ac contractul nu prevede alt,el, =unJ 0c asemenea temeiuri de dizolvare a societii civile2 a5 moartea unuia dintre asociai. ?rin contract se poate prevedea continuarea societii de ctre motenitorii asociatului decedat sau ntre asociaii rmai n via. @n acest ultim caz tre"uie s ,i rmas n via cel puin doi asociai, cci societatea civil nu poate su"zista cu asociat unic; "5 declanarea lic/idrii judiciare a patrimoniului unuia dintre asociai; c5 lipsirea unui asociat de capacitatea de e*erciiu; d5 rezilierea contractului. Adat cu dizolvarea, societatea civil tre"uie lic/idat 7se ncaseaz creanele i se pltesc datoriile5. Ee ntocmete un inventar i partenerii dez"at n privina patrimoniului. @n cursul dez"aterii tre"uie lic/idate datoriile societii. !ac patrimoniul nu este su,icient, asociaii au o"li#aia de a acoperi de,icitul proporional cotelor-pri din patrimoniu. E*cedentele se mpart ntre parteneri proporional acestor cote-pri 7art. 1$.( 'od civil5. 6iecare asociat are dreptul prioritar ,a de ali asociai de a primi "unul pe care 1-a dat n calitate de contri"uie.

C PITOLUL !.. ctul 6$ 8aptul =ur$d$c un$lateral ca $zvor de o%l$5a($$. >ocur$ 6$ par$ur$ 1. ?romisiunea pu"lic de recompens &. Iocuri i pariuri $. Destiunea de a,aceri (. m"o#irea ,r just cauz 1. ?romisiunea pu"lic de recompens ?ersoana care a tcut promisiune pu"lic de acordare a unei recompense pentru svrirea ntr-un anumit termen a unei aciuni licite, indicate n anun, este o"li#at sa acorde recompensa oricrei persoane care a svrit aciunea n condiiile sta"ilite 7art. 1$01 'od civil5. ?romisiunea pu"lic de recompens poate ,i de,init ca ,iind an#ajamentul unilateral prin care o persoan 7promitent5 se o"li# n mod pu"lic s plteasc o recompens persoanei 7"ene,iciar5 care va ndeplini prestaia sta"ilit de promitent. ?romisiunea pu"lic este un act unilateral, su"iectiv 7deoarece coninutul acestuia este determinat de promitent5, supus comunicrii 7se adreseaz pu"licului, deci unei persoane nedeterminate5, cu titlu onerosR 0. @n calitate de act juridic unilateral, promisiunea pu"lic o"li# promitentul de a plti recompensa dac terul ndeplinete condiiile impuse. Ea nu #enereaz careva o"li#aii pentru terii care e*ecut prestaia, acetia putnd renuna oricnd. Numai dup svrirea aciunii indicate n anun terii do"ndesc dreptul de a cere

L$teratura recomandat& 1. 6. !eaG. ;ratat de drept civil. 'ontracte speciaie. - Mucureti, 1++). &. !.-. ?opescu. Natura juridic i condiiile #enerale de vala"ilitate ale contractului de societate 991evista de drept comercial.-1++$.-nr. .. $. Bo<e A.'. 'ose;'Koe rpaa#jaB'Koe npaMA. - IleBBBrpaa, 1+)1. (. 3acjiaeM -.3., 3aonneM B.-. 9IoroMop o coM3ec;BAB <ea;e<tBA';B M coMereKA3 rpa*c-aB'KA3 npase. - 3ocKMa, I+88.

plata recompensei de @a promitent. -st,el, promitentul apare n calitate de de"itor, iar "ene,iciarul - de creditor. ?romisiunea de recompens tre"uie ,cut pu"lic, ast,el nct s permit identi,icarea cu certitudine a promitentului. ?ersoana care dorete s svreasc aciunea n sc/im"ul recompensei promise este n drept s cear con,irmarea n scris a promisiunii; n caz contrar ea va suporta riscul constatrii ,aptului c autorul promisiunii nu este persoana indicat n anun 7alin.&, art. 1$01 'od civil5. ?romisiunea pu"lic de recompens poate sau nu indica mrimea recompensei. @n acest ultim caz recompensa @e sta"ilete de "ene,iciar de comun acord cu promitentul, iar n caz de liti#iu, de instana de judecat. 1ecompensa poate ,i promis numai pentru svrirea unor aciuni licite. !ac anunul de recompens nu sta"ilete sau, din caracterul aciunii indicate, nu reiese alt,el, corespunderea aciunii svrite condiiilor e*puse n anun se sta"ilete de promitent, iar n caz de liti#iu, de instana de judecat. Mene,iciarul are dreptul s cear plata recompensei n cazul n care a svrit aciunea indicat n anun, c/iar dac a acionat ,r a ine cont de promisiunea pu"lic de recompens. !ac aciunea este svrit de mai multe persoane, dreptul la recompens l are persoana care a svrit prima aciunea, n cazul n care este imposi"il s se determine care dintre ele a svrii prima aciunea, precum i n
>>/

&&1

3. -vram. Natura juridic a promisiunii pu"lice de recompens 7premiu5 99!reptul.-& 1.-nr. ),p.&+.

cazul n care aciunea este svrit concomitent de mai rr,tilte persoane, recompensa se mparte ntre aceste persoane n pri e#ale sau n modul sta"ilit de comunul lor acord. !ac recompensa este indivizi"il sau dac, n con,ormitate cu condiiile anunului, ea tre"uie pltit unei sin#ure persoane, aceasta se ale#e prin tra#ere la sori 7art. 1$0& 'od civil5. n cazul n care mai multe persoane au contri"uit la svrirea aciunii pentru care este promis recompensa, aceasta se mparte lor de ctre promitent n ,uncie de #radul de participare a ,iecreia la atin#erea scopului, iar n caz de liti#iu, de <;re instana Ie judecat. Concur ul. 'oncursul este anunul pu"lic de acordare a recompensei su" ,orm de premiu pentru cea mai "un e*ecutare a unei lucrri. -st,el, spre deose"ire de promisiunea pu"lic de recompens, concursul se caracterizeaz prin contradictorialitate. n aceste condiii, dreptul de a cere recompens nu are orice persoan care a e*ecutat lucrarea, ci numai acea care a ,ost recunoscut cti#toare a concursului. -nunul despre or#anizarea concursului tre"uie s sta"ileasc termenul de e*ecutare a lucrrii; n caz contrar el se consider nul 7art. 1$0$ 'od civil5. Este "inevenit ca acest anun s conin i condiiile concursului. !ecizia cu privire la

acordarea premiului tre"uie adoptat n termenul i ordinea sta"ilit n condiiile concursului. !reptul de a decide asupra corespunderii concursului des,urat condiiilor concursului sau asupra sta"ilirii lucrrii cti#toare aparine persoanei indicate n anun, iar n cazul n care aceasta nu este indicat, persoanei care a anunat recompensa. !eterminarea cti#torului i acordarea premiului, de re#ul, nu nceteaz raportul juridic respectiv. Oucrrile e*ecutate pot avea o valoare deose"it i de aceea tre"uie determinat apartenena lor. ?romitentul poate cere s i se remit dreptul de proprietate asupra lucrrilor e*ecutate n condiiile concursului doar n cazul n care o atare clauz a ,i#urat n anunul pu"lic. !reptul de autor aparine n orice caz autorului lucrrii. Ar#anizatorul concursului este o"li#at s restituie participanilor la concurs lucrrile dac anunul 2 2

privitor la concurs nu prevede alt,el. &evocarea promi iunii. ?romitentul este n drept s revoce promisiunea n acelai mod n care a ,cut-o, cu e*cepia cazului n care2 a5 anunul conine sau din el rezult cu certitudine inadmisi"ilitatea revocrii; "5 este indicat un anumit termen pentru svrirea aciunii pentru care se promite recompensa; c5 n momentul revocrii promisiunii, aciunea indicat n anun este deja svrit i autorul ei pretinde recompensa promis. 1evocarea promisiunii pu"lice de recompens acord persoanelor care au rspuns la anun dreptul de a cere compensarea c/eltuielilor pe care le-au suportat la svrirea aciunii respective, n limita recompensei anunate 7art, 1$0( 'od civil5.

!. >ocur$ 6$ par$ur$ ?rin j o c de n o r o c se nele#e jocul, des,urat con,orm re#ulilor, participarea la care permite a cti#a "ani, alte "unuri sau drepturi patrimoniale, iar rezultatul este #enerat, n ntre#ime sau parial, de evenimente aleatorii 7art. & al Oe#ii cu privire la jocurile de noroc din 18 ,e"ruarie 1+++&&8, n continuare - Oe#e5. 1aporturile dintre or#anizatorul jocurilor i juctori se per,ecteaz prin contract de joc sau de loterie 7art. 1$0) 'od civil5. -ceste contracte se nc/eie n scris, prin transmiterea de ctre or#anizator ctre participant a "iletului de loterie, a c/itanei sau a unui alt document, dac re#ulile de or#anizare a jocurilor prevu acest ,apt. ?ropunerea de nc/eiere a contractului tre"uie s conin clauze privind termenul de des,urare a jocurilor, modul de determinare a cti#ului i a mrimii acestuia. Ar#anizatorul tre"uie s ,ac pu"lice re#ulile de des,urare a jocurilor. !ac or#anizatorul re,uz s des,oare jocul n termenul sta"ilit, participanii la joc sunt n drept s cear repararea prejudiciului real cauzat de contramandarea sau anularea jocului. @n calitate de or#anizator al jocurilor pot aprea persoanele juridice rezidente titulare ale licenelor. 'ota total a ,ondatorilor strini nu poate depi (+\ din capitalul social. Iuctor este persoana care a pltit participarea sa la joc. Ee interzice participarea la joc a persoanelor care nu au mplinit 18 ani. Ar#anizatorul nu are dreptul s participe la jocul de noroc des,urat de el personal. -ceast interdicie se e*tinde i asupra acionarilor, asociailor, mem"rilor comitetului de conducere a or#anizatorului, asupra persoanelor a cror atri"uie de serviciu este des,urarea jocului sau e*ercitarea controlului asupra lui 7art. 11, alin. & al Oe#ii5. n cazul des,urrii jocurilor de noroc, cti#ul o"inut de persoana cti#toare tre"uie s i se acorde n mrimea, n ,orma i n termenele prevzute n condiiile jocului, iar dac nu este prevzut un termen de plat, nu mai trziu de 1& zile de la anunarea rezultatelor jocului. ?ersoana cti#toare tre"uie s prezinte "iletul de lotetie, ,ia, alt document sau o"iect ce con,irm dreptul de a participa la joc i de a primi cti#ul n termenul sta"ilit. !ac acestea au ,ost pierdute, juctorul nu poate ,ormula pretenii or#anizatorului. ?reteniile re,eritoare la des,urarea jocurilor de noroc vor ,i primite de or#anizator n termenul sta"ilit de re#ulile jocului, care cuprinde un interval de la o lun pn la ) luni 7art. 1$ Oe#e5. Iocurile de noroc se clasi,ic n2 a5 jocuri de an , al cror rezultat este #enerat n ntre#ime de elemente aleatorii. -ici se atri"uie cazinoul, automatele de joc i loteria. "5 pariuri, al cror rezultat este #enerat parial de elemente aleatorii, cnd juctorul mizeaz pe caracterul real sau ireal al unui eveniment sau pe rezultatul unui eveniment discuta"il. ?ariurile se or#anizeaz dup sistemul mutual i cel "ooGmaGer.
Rs 3onitorul o,icial al 13.-1+++.-nr.. -.&. &&(

Eistemul mutual se "azeaz pe miz nemijlocit ntre juctori, n ceea ce privete rezultatul unui eveniment discuta"il. 3rimea cti#ului depinde de suma total a mizelor dup reinerea comisionului ce se cuvine or#anizatorului. Eistemul "ooGmaGer este o ,orm a pariului cnd or#anizatorul jocului #aranteaz juctorului, n caz de cti#, plata sumei sta"ilite. 3rimea cti#ului se sta"ilete prin acordul ntre pri 7art. $+-( Oe#e5. c5 jocuri de abilitate, al cror rezultat depinde parial de a"ilitatea ,izic a juctorului. $. Ie"t$unea de a8acer$. D e s t i u n e a de a , a c e r i este un ,apl juridic licit care const n aceea c o persoan, numit #erant, din proprie iniiativ i ,r a ,i primit mputernicire, #estioneaz interesele altei persoane, numit #erat. Condiiile ge tiunii de a$aceri. ?entru a produce e,ecte juridice, #estiunea de a,aceri tre"uie s ndeplineasc urmtoarele condiii2 a5 s e*iste o #estiune a intereselor altuia, adic #erantul s nc/eie acte juridice sau s svreasc ,apte materiale utile #eratuiui. ?rin aceasta #estiunea de a,aceri se deose"ete de mandat, deoarece mandatarul nc/eie numai acte juridice n numele i pe seama mandantului. -ctele juridice de #estiune pot ,i diverse2 plata unei datorii, nc/eierea unui contract cu un ter pentru e,ectuarea reparaiei, c/emarea unui medic n caz de "oal etc. Derantul nu poate nc/eia acte juridice n care o persoan nu poate ,i reprezentat. 6aptele materiale pot consta n2 descrcarea unor mr,uri, stin#erea unui incendiu, repararea unui "un sau e,ectuarea altor lucrri. "5 actele i ,aptele s ,ie utile #eratuiui, n sensul c prin svrirea lor s se evite o pierdere patrimonial. c5 actele de #estiune s ,ie svrite din propria iniiativ a #erantului, ,r mputernicire i ,r tirea #eratuiui. !ac #eratul cunoate operaiunea respectiv i nu se opune, aceasta s-ar putea interpreta ca un mandat tacit. d5 actele i ,aptele s ,ie ,cute cu intenia de a #era interesele altuia. Nu vom ,i n prezena #estiunii de a,aceri dac persoana svrete aciuni n interesul altei persoane cu convin#erea c #estioneaz propriile interese, precum i n cazul aciunilor svrite de autoritile pu"lice, pentru care ast,el de acte in de domeniul lor de activitate 7art. 1$88 'od civil5. !e e*emplu, dac o persoan repar un "un pe care, din eroare, l consider al lui, ea are dreptul de a cere restituirea c/eltuielilor de la proprietarul "unului pe temeiul m"o#irii ,r just cauz. Derantul tre"uie s ai" capacitate de e*erciiu, iar #eratul nu tre"uie s ndeplineasc nici o condiie de capacitate. -ceasta se e*plic prin ,aptul c #erantul acioneaz ,r tirea #eratuiui, mani,estarea de voin a ultimului ne,iind necesar. ,$ectele ge tiunii de a$aceri. !ac sunt ntrunite condiiile analizate, #estiunea de a,aceri nate un raport juridic ntre #erat i #erant, raport ce cuprinde n coninutul su drepturi i o"li#aii. Derantul are urmtoarele o"li#aii2 a5 s acioneze n con,ormitate cu interesele #eratuiui, lund n considerare voina real sau prezumtiv a acestuia i dnd dovad de dili#enta unui "un

!!+

proprietar. n consecin, #erantul va rspunde ,a de #erat doar pentru prejudiciul cauzat din intenie sau din culp #rav. n cazul n care tia sau tre"uia s tie c acioneaz contrar voinei reale sau prezumtive a #eratului, #erantul este o"li#at s repare prejudiciul cauzat prin #estiunea a,acerii c/iar dac nu are o alt vin. El nu va rspunde dac, contrar voinei #eratului, e*ecut o"li#aia acestuia privind ntreinerea persoanelor pe care #eratul este o"li#at s le ntrein con,orm le#ii 7art. 1$08 'od civil5; "5 s-1 in,ormeze, imediat ce va ,i posi"i, pe #erat despre preluarea #estiunii i s continue actele ncepute att timp, ct este necesar #eratului pentru a le prelua. !ac nu-1 poate in,orma pe #erat despre preluarea #estiunii, #erantul este o"li#at s duca la capt actele ncepute 7art. 1$0+ 'od civil5. Deratul ,iind in,ormat, poate apro"a, tacit sau e*pres, #estiunea de a,aceri @n acest caz raportului respectiv i se vor aplica dispoziiile cu privire la mandat. -ctele svrite de #erant, dup ce a ,ost ntiinat despre neacceptarea acestora de ctre #erat, nu #enereaz pentru #erat o"li#aii nici ,a de #erant, nici ,a de teri 7art. 1$81 'od civil5; c5 s prezinte #eratului o dare de seam despre actele sale, precum i s predea tot ceea ce a primit ca rezultat al #estiunii. Deratul are o"li#aia de a compensa #erantului c/eltuielile a,erente realizrii #estiunii n msura n care pot ,i considerate, n raport de mprejurri, ca necesare i utile. El va compensa c/eltuielile c/iar dac #erantul nu a reuit s pstreze "unurile i s apere interesele #eratului. dei actele ntreprinse au ,ost utile i a lipsit vinovia. @n nici un caz c/eltuielile compensa"ile nu pot depi valoarea "unurilor pentru a cror pstrare sunt ntreprinse actele respective 7art. 1$8& 'od civil5. Deratul poate re,uza compensarea c/eltuielilor dac actele de #estiune sunt ,cute contrar voinei lui ori dac nu corespund intereselor acestuia, cu e*cepia cazului n care voina #eratului este contrar le#ii 7de e*emplu, actele svrite n scopul nlturrii unui pericol ce amenin viaa unei persoane sau e*ecutarea o"li#aiilor #eratului privind ntreinerea persoanelor pe care acesta este o"li#at s le ntrein potrivit le#ii5. !repturile i o"li#aiile ce izvorsc din actele juridice nc/eiate de #erant iau natere pentru #erat. 'a urmare a acestui ,apt, #eratul va ,i inut, ,a de teri, s e*ecute toateZo"li#aiile izvorte din aceste actele. (. m"o#irea ,r just cauz a' Noiunea i condiiile !mbogirii $r ju t cauz. ?ersoana care, ,r temei le#al sau contractual, a do"ndit ceva 7acceptant5 ca urmare a e*ecutrii unei prestaii de ctre o alt persoan 7prestator5 sau a realizat n alt mod o economie din contul altuia este o"li#at s restituie acestei alte persoane ceea ce a primit sau a economisit 7art. 1$8+ 'od civil5. m"o#irea ,r justa cauz este un ,apt juridic licit prin care are loc mrirea patrimoniului unei persoane prin micorarea corelativ a patrimoniului altei persoane, ,r ca pentru aceasta s e*iste un temei juridicRR . !in acest ,apt juridic se nate un raport de o"li#aii, coninutul cruia const n o"li#aia acceptantului de a restitui prestatorului valoarea m"o#irii. RR O. ?op. ;eoria #eneral a o"li#aiilor. - Oumina Oe*. 1++8, p 1((.
226

?entru ca m"o#irea ,r just cauz s dea natere raportului de o"li#aii, ea tre"uie s ndeplineasc anumite condiii materiale i juridice. Condiii7c materiale sunt2 15 E e*iste o m"o#ire a acceptantului. m"o#irea poate consta n mrirea patrimoniului prin do"ndirea unui "un sau a unei creane. !o"ndirea "unului poate avea loc i ca urmare a e*ecutrii, din eroare, a unei prestaii n ,olosul acceptantului la care prestatorul nu era o"li#at. m"o#irea poate avea loc i prin economisirea 7reinerea5 ,r just cauz 7de e*emplu, plata unei datorii a acceptantului. prestarea unei munci sau a unui <crZi c i u . ,olosirea unui /un <trir etc 5 @n cnzu% econnri<rn iccep,iin%iY% dcmi urma s ,ac careva c/eltuieli, nu le-a ,cut ca urmare a aciunilor prestatorului ori a "ene,iciat de anumite servicii din partea acestuia tar a @c plti. Nu este relevant ,aptul dac m"o#irea ,r just cauz a avut loc ca rezultat al comportamentului uneia din pri 7plata nedatorat5, a unui ter 7eli"erarea ncrcturii de ctre cru unei alte persoane dect destinatarului5 sau ca urmare a unei cauze independente de voina lor. &5 E e*iste o micorare a patrimoniului prestatorului. 3icorarea poate rezulta dintr-o pierdere economic, cum ar ,i2 ieirea unui "un din patrimoniu, prestarea unei munci sau unor servicii neremunerate, e,ectuarea altor c/eltuieli n ,avoarea acceptantului etc. $5 E e*iste o le#tur ntre sporirea unui patrimoniu i diminuarea celuilalt, adic cele dou ,enomene s ai" o cauz unic. Condiiile juridice sunt2 a5 Oipsa unui temei le#al sau contractual al mririi patrimoniului unei persoane n detrimentul alteia. m"o#irea este ,r just cauz atunci, cnd nu are la "az un act juridic, o /otrre judectoreasc sau alte temeiuri le#ale. !o"ndirea sau economisirea vor ,i considerate ,r just cauz i atunci, cnd la momentul m"o#irii e*ista temei juridic, dar acesta ulterior a deczut. -st,el, vom ,i n prezena m"o#irii ,r just cauz dac temeiul raportului o"li#aional a deczut ulterior ori o"li#aia este "locat de o e*cepie care e*clude pe termen lun# e*ecutarea ei 7alin.&, art. 1$8+ 'od civil5. "5 -"sena oricrui alt mijloc juridic pentru restituirea pierderii su,erite. -ciunea n restituire ntemeiat pe m"o#irea ,r just cauz are caracter su"sidiar i poate ,i e*ercitat numai dac lipsete oricare alt mijloc de recuperare a pierderii. !ac reclamantul are la dispoziie aciunea "azat pe contract, delict sau alt izvor de o"li#aii, nu se poate intenta aciunea "azat pe m"o#irea ,r just cauz. -st,el, proprietarul unui "un individual determinat poate cere restituirea lui de la posesorul ile#al pe calea aciunii n revendicare. b' ,$ectele !mbogirii $r ju t cauz. m"o#irea ,r just cauz d natere unui raport o"li#aional ntre prestator i acceptant. 'oninutul acestui raport include drepturile i o"li#aiile prilor. A"li#aia de "az a acceptantului este de a restitui valoarea m"o#irii. Munul do"ndit ,r just cauz tre"uie restituit @n natur 7ait. 1$+& 'od civil5. -cccptantul va rspunde pentru toate lipsurile sau deteriorrile "unurilor o"inute ,r just cauz, inclusiv pentru cele accidentale, care au survenit dup ce 227

acceptantul a a,lat sau tre"uia s a,le despre lipsa justei cauze pentru prestaia acceptat. ?n la acest moment, el rspunde doar pentru intenie sau culp #rav. !ac este imposi"il de a restitui n natur "unul o"inut ,r just cauz, acceptantul tre"uie s restituie prestatorului preul "unului din momentul do"ndirii, precum i s-i repare prejudiciul cauzat prin diminuarea ulterioar a preului "unului dac nu a restituit preul imediat dup ce a a,lat despre lipsa justei cauze pentru prestaia acceptat. !ac a dispus de "un, iar actul de dispoziie este opoza"il prestatorului, acceptantul este o"li#at s restituie tot ceea ce a primit n urma actului de dispoziie. !ac actui de dispoziie are un caracter #ratuit, ooii#aia 2Fe pune in sarcina persoanei care a o"inut nemijlocit pro,it n temeiul acestui act. -cceptantul care s-a ,olosit temporar i ,r just cauz de "unul altuia ,r intenia de a-l procura sau de servicii strine, tre"uie s remit prestatorului ceea ce a economisit n urma acestei utilizri, la preul e*istent n momentul i n locul nc/eierii utilizrii 7art. 1$+$ 'od civil5. !ac raportul de m"o#ire ,r just cauz a aprut ca urmare a transmiterii de ctre prestator a unui drept al su, prin cesiune de crean sau n alt mod, n temeiul unei creane ine*istente sau nevala"ile, prestatorul poate cere resta"ilirea situaiei anterioare, precum i restituirea documentelor care certi,ic dreptul transmis. ?ersoana care presteaz ceva altuia nu pentru e*ecutarea unei o"li#aii, ci cu intenia, recunoscut de acceptant, de a-l determina pe acesta la o anumit conduit poate cere restituirea prestaiei dac acceptantul nu a avut conduita urmrit de pretator. ?retenia de restituire a prestaiei condiionate este e*clus dac2 a5 atin#erea scopului era imposi"il de la nceput i prestatorul cunotea aceasta; "5 prestatorul, contrar principiilor "unei credine, a mpiedicat atin#erea scopului 7art. 1$+ 'od civil5. -cceptantul este o"li#at s transmit sau s compenseze prestatorului toate ,ructele pe care le-a o"inut sau tre"uia s le o"in din momentul n care a a,lat sau tre"uia s a,le despre lipsa temeiului prestaiei acceptate. ?entru sumele datorate el va plti o do"nd n con,ormitate cu art. )1+ 'od civil. ?restator`Y este o"li#at s restituie acceptantului, odat cu restituirea "unurilor sau recuperarea valorii lor, c/eltuielile utile i necesare de ntreinere i pstrare a "unurilor, suportate din momentul<cnd era o"li#at s restituie veniturile, lund n calcul "ene,iciile pe care le-a o"inut. -ceast o"li#aie se e*clude dac acceptantul reine intenionat patrimoniul suscepti"il ntoarcerii 7art. 1$+) 'od civil5. n anumite situaii restituirea patrimoniului do"ndit ,r just cauz este e*clus. ?otrivit alin.$, art. 1$8+ 'od civil, pretenia de restituire este e*clus dac2 a5 prestaia a corespuns unei o"li#aii morale; "5 acceptantul va dovedi c prestatorul tia despre ine*istena o"li#aiei, dar a e*ecutat totui prestaia sau c acesta a prestat n scopuri ,ilantropice sau de "ine,acere; c5 pretenia de restituire a celor prestate ntru e*ecutarea unui contract nul ar contraveni scopului protector al normei care a instituit nulitatea.

'-?@;AOPO &0. 1spunderea civil delictual

1. 'onsideraii #enerale cu privire la rspunderea delictual &. 6unciile rspunderii delictuale. !elimitarea de rspunderea contractual $. 'ondiiile an#ajrii rspunderii delictuale (. 3odalitile reparrii prejudiciului .. 1spunderea pentru prejudiciul cauzat n comun ). 1spunderea comitentului pentru ,apta prepusului 0. 1spunderea pentru prejudiciul cauzat de o autoritate pu"lic sau de o persoan cu ,<icic Ic rspundere 8. 1spunderea statului pentru prejudiciul cauzat prin erori judiciare i de anc/eta +. 1spunderea pentru prejudiciul cauzat de minori i persoane incapa"ile 1 . 1spunderea pentru prejudiciul cauzat de un izvor de pericol sporit 11. 1spunderea pentru prejudiciul cauzat de animale 1&. 1spunderea pentru ruina construciei 1$. 1spunderea pentru prejudiciul cauzat prin vtmarea sntii sau prin deces 1(. 1eparaia prejudiciului cauzat prin vtmarea sntii sau prin deces 1..1spunderea pentru prejudiciul cauzat de produse de,ectuoase 1. 'onsideraii #enerale cu privire @a rspunderea delictuala 1 s p u n d e r e a d e l i c t u a l constituie un raport de o"li#aii n temeiul cruia o persoan are ndatorirea s repare prejudiciul cauzat altuia prin ,apta sa ori, n cazurile prevzute de le#e, prejudiciul pentru care este rspunztoare&$ . Uinnd cont de ,aptul c rspunderea delictual se concretizeaz ntr-un raport de o"li#aii, n le#islaie i n practica judiciar ea mai este denumit i o"li#aie delictual. A"li#aiile delictuale sunt o varietate a o"li#aiilor civile i dispun de toate elementele speci,ice oricrui raport o"li#aional, i anume - su"iecte, o"iect i coninut. Bubiectele 7prile5 o"li#aiei delictuale sunt creditorul 7persoana vtmat5 i de"itorul 7autorul prejudiciului5. Creditor este persoana care a ,ost prejudiciat i9sau care are dreptul la repararea prejudiciului cauzat. 'alitatea de persoan vtmat o pot do"ndi persoanele ,izice, persoanele juridice, autoritile pu"lice locale, precum i statul. ?ersoanele ,izice pot do"ndi calitatea de persoan vtmat indi,erent de vrst i capacitatea de e*erciiu. Nu ntotdeauna una i aceeai persoan ntrunete calitatea de creditor i persoan vtmat. E*ist situaii cnd are loc modi,icarea titularului dreptului de crean n cadrul o"li#aiei delictuale. -cest lucru se ntmpl atunci, cnd creditorul persoan ,izic decedeaz ori cnd persoana vtmat primete desp#u"irea nu de la autorul prejudiciului, ci de la o alt persoan o"li#at s repare prejudiciul nu n temeiul rspunderii delictuale.
3. Eliescu. 1spunderea c i v i l delictual. - Mucureti, 1+0&, p. 0.

&&8

&&+

-st,el, n cazul decesului persoanei ,izice creditor, dreptul%de a primi desp#u"ire trece la motenitorii acesteia. !ac prejudiciul a ,ost cauzat prin vtmarea sntii, modi,icarea titularului dreptului de crean nu arc loc, deoarece dreptul de a cere desp#u"ire pentru vtmarea sntii este un drept intuiii per onae, care nu se transmite prin motenire. 3odi,icarea su"iectului din partea creditorului are loc i n cazul reor#anizrii persoanei juridice. Eu"ro#area persoanei vtmate de ctre asi#urtor duce @a modi,icarea componenei su"iective a o"li#aiilor delictuale. ?otrivit alin.@, art.&) al Oe#ii cu privire la asi#urri, asi#urtorul care a pltit desp#u"irea de asi#urare preia n limitele vestei sume dreptul de creana drept pe care asi#uratul sau o alt persoan care a ncasat desp#u"irea de asi#urare l deine n raport cu o ter persoan responsa"il de producerea prejudiciului. ?rin su"ro#are asi#urtorul ia locul persoanei vtmate n cadrul o"li#aiei delictuale. Debitor este persoana care a svrit ,apta ilicit i9sau care este o"li#at s repare prejudiciul cauzat. Nu ntotdeauna calitatea de autor al prejudiciului i de persoan o"li#at s-@ repare o ntrunete aceeai persoan. -st,el prejudiciul cauzat de prepus, n ,unciile care i s-au ncredinat, se repar de ctre comitent. ?rejudiciul cauzat de minorii care n-au mplinit paisprezece ani se repar de ctre prini, adoptatori sau tutori. @n calitate de de"itor apar persoanele ,izice, persoanele juridice, autoritile pu"lice locale precum i statul. ?ersoana ,izic repar personal prejudiciul, do"ndind calitatea de de"itor, dac are capacitate delictual. 'apacitatea delictual apare la vrsta de paisprezece ani. Etatul i unitile administraiv-teritonale pot do"ndi calitatea de de"itor, deoarece sunt su"iecte ale raporturilor juridice civile. Epeci,ic este ,aptul c aceti de"itori rspund numai n cazurile i n mrimea e*pres prevzute de le#e & %. -st,el, n situaia cauzrii prejudiciului prin erori judiciare, n calitate de de"itor apare statul sau unitile administratv-teritoriale, desp#u"irea pltindu-se din "u#etul de stat sau cel local. Obiectul o"li#aiei delictuale este desp#u"irea pe care de"itorul tre"uie s o acorde persoanei vtmate. -ceasta const n resta"ilirea n natur a strii materiale a persoanei vtmate sau acordarea unei compensaii "neti, menite s acopere prejudiciul cauzat. Coninutul o"li#aiei delictuale l ,ormeaz dreptul creditorului de a cere repararea inte#ral a prejudiciului4 i o"li#aia persoanei vtmate de a svri aciuni ndreptate spre repararea prejudiciului. &. 6unciile rspunderii delictuale. !elimitarea de rspunderea contractual *unciile r punderii delictuale. ntrea#a doctrin juridic susine c rspunderea delictual ndeplinete dou ,uncii importante2 ,uncia compensatorie i educativ-preventiv. 6unciile sus-numite 7educativ-preventiv i reparatorie5 rezult din esena i ,inalitatea rspunderii civile. ntre ele e*ist o strns le#tur n sensul c una o presupune pe cealalt, neputnd ,i concepute n mod separat.

Este nendoelnic ,aptul, c rspunderea civil are, alturi de celelalte ,eluri de rspundere juridic, o important ,uncie educativ, prin in,luena pe care o e*ercit asupra oamenilor. -ceast ,uncie este determinat de natura juridic a rspunderii civile, care este o sanciune speci,ic dreptului civil, cu caracter reparator, ndreptat mpotriva patrimoniului persoanelor care svresc ,apte ilicite cauzatoare de prejudiciu. !e aceea ea are un scop educativ i, implicit, preventiv . g% g . , -st,el, prin teama pe care eventualitatea o"li#rii la reparaii o poate provoca n contiina oamenilor, rspunderea civil contri"uie @a diminuarea numrului ,aptelor ilicite p#u"itoare i ia respectarea o"li#aiilor asumateR . Uinnd cont de ,uncia preventiv a rspunderii delictuale, le#iuitorul a admis intentarea aciunii n vederea prevenirii prejudiciului. ?otrivit art. 1( 'od civil, pericolul cauzrii n viitor a unui prejudiciu d temei interzicerii ,aptelor care pot #enera un ast,el de pericol. ?osi"ilitatea producerii n viitor a unui prejudiciu constituie motiv su,icient pentru a se putea adresa instanei de judecat, cernd suprimarea aciunilor ce creeaz un asemenea pericol. !ac prejudiciul este o consecin a e*ploatrii ntreprinderii, instituiei sau a unei activiti de producie ce continu s cauzeze daune sau s amenine cu producerea unui nou prejudiciu, instana de judecat poate s o"li#e prtul, pe ln# repararea prejudiciului, s-i nceteze activitatea dac ncetarea nu contravine interesului pu"lic 7alin.&, art. 1( 'od civil5. 1spunderea civil constituie un mijloc de insu,lare n contiina oamenilor a necesitii de a aciona cu #rij sporit, de a nu prejudicia pe alii, de a respecta drepturile i interesele celorlali. -adar, pe ln# scopul su preventiv, rspunderea civil ndeplinete i unul educativ. ntruct rspunderea civil se concretizeaz ntr-o o"li#aie de desp#u"ire, pus n sarcina autorului prejudiciului, ea ndeplinete i o ,uncie reparatorie. A"li#aia de reparare a prejudiciului constituie un mijloc de nlturare a consecinelor nclcrii dreptului; aadar, se poate spune c rspunderea civil este un mijloc e,icace de aprare i resta"ilire a drepturilor su"iective i a intereselor tuturor persoanelor ,izice i juridice. 6uncia reparatorie a rspunderii civile este relativ, deoarece ea se realizeaz numai n raporturile dintre su"iectele o"li#aiei de reparare a prejudiciului. '/iar i n aceste raporturi, orict de mare ar ,i rspunderea, nc nu se poate a,irma c valorile deteriorate sau distruse, pot ,i ntotdeauna recuperate pe deplin n materialitatea lor. Delimitarea r punderii delictuale de r punderea contractual. 1spunderea civil m"rac dou ,orme2 rspunderea civil delictual i contractual. 6iind ,orme ale rspunderii civile, rspunderea delictual i contractual au nu numai deose"iri, dar i asemnri n re#lementarea juridic. ntre cele dou rspunderi nu e*ist deose"iri de esen. 'ondiiile n prezena crora se an#ajeaz sunt aceleai. -vnd n vedere comunitatea de scop i comunitatea de condiii, n literatura de specialitate s-a pus pro"lema - dac cele
R R O. ?op. !rept civil romn. ;eoria #eneral a o"li#aiilor. - Mucureti, 1++8, p. 10 . R 3. Eliescu. Ap. cit., p.&+.

R % rion3KAM B.B. Aiue;';MeBuocri, no oo,lja;eji"crua3 McncacrMtie 3A'KMB, 1++8. p. 1$.

ispcia

230

&$1

dou ,orme ale rspunderii civile pot ,i considerate ca alctuind o sin#ur instituie juridic sau tre"uie privite ca dou ,eluri de rspundere, ,undamental i esenial deose"ite una ,a de cealalt. 1spunsul a ,ost di,erit, conturndu-se dou teorii principale i anume2 teoria dualitii t teoria unitii rspunderii civile. -depii teoriei dualitii rspunderii civile consider c ntre rspunderea delictual i cea contractual e*ist deose"iri ,undamentale i ireducti"ile. ?otrivit teoriei unitii rspunderii civile, intre cele dou ,orme ale rspunderii nu e*ist deose"iri de esen. 'onsiderm c teoria unitii rspunderii civile nu este su,icient de ,undamentat, de aceea ne alturm susintorilor teoriei dualitii rspunderii civile. ?rincipalele deose"iri ntre rspunderea delictual i cea contractual sunt urmtoarele2 a5 - n cazul rspunderii delictuale, o"li#aia nclcat este o o"li#aie le#al cu caracter #eneral, care revine tuturor - de a nu leza drepturile altora prin ,apte ilicite. n cazul rspunderii contractuale o"li#aia este o o"li#aie concret, sta"ilit prin contractul pree*istent ntre cele dou su"iecte ale rspunderii. 1spunderea contractual se "azeaz pe un raport relativ pree*istent ntre de"itor i creditor sau pe nclcarea unei o"li#aii izvorte din act unilateral administrativ. nsi rspunderea contractual apare n rezultatul nclcrii unor drepturi relative. !in contra, n cazul rspunderii delictuale prejudiciul se cauzeaz de o persoan care nu se a,l n raporturi o"li#aionale cu persoana vtmat ori n a,ara acestor raporturi. ?rin ,apta sa ilicit, delicventul nu ncalc o o"li#aie activ, ci o"li#aia pasiv ce aparine tuturor - de a se a"ine de la lezarea drepturilor su"iective ale terelor persoane . 1spunderea delictual se nate prin nclcarea unor drepturi a"solute ale persoanei vtmate 7dreptul de proprietate, dreptul la via, sntate5. !e aceea rspunderea pentru dauna cauzat persoanei umane poate avea numai caracter delictual, independent de ,aptul se a,la sau nu persoana vtmat n raporturi contractuale cu delicventul. "5 - A alt deose"ire ine de caracterul normelor ce re#lementeaz aceste ,orme ale rspunderii. -st,el, normele juridice ce re#lementeaz rspunderea contractual sunt dispozitive, de aceea e*istena i ntinderea rspunderii depinde, n principiu, de voina prilor. Normele ce re#lementeaz rspunderea delictual sunt imperative, ,apt ce lipsete prile de posi"ilitatea de a sta"ili condiiile i ntinderea acestei rspunderi&$ . ( c5 - in cazul acestor ,orme ale rspunderii se deose"ete i ntinderea reparaiei. ?rincipiul reparrii inte#rale este vala"il att n domeniul rspunderii contractuale, ct i n domeniul rspunderii delictuale. -cest principiu se realizeaz ns di,erit. -st,el, desp#u"irea contractual poate depi prejudiciul cauzat creditorului sau poate ,i mai mic dect prejudiciul 7rspunderea limitat5 cauzat, n a,ar de aceasta, rspunderea contractual poate surveni i n lipsa prejudiciului, pe cnd rspunderea delictual se e*clude n lipsa prejudiciului.
I '3B?BAM M.;.. 'oo<aK -.-. AEuiee LieBBe o ne9i[c;B"i* o)4na;e.n"';Ma*. IleBBBrpan. 1+8$, p. 1 . EejiaKAMa -.3. 6paFK-an'KonpaMAMaa A;Me;';MeBBA';" sa npuBBBemie upejia. 3ocKMa, 1+8), p.&).

d5 - n ce privete capacitatea de a rspunde n materie del<tual, rspund toate persoanele care au atins vrsta de paisprezece ani i au discernmnt. n materie contractual, capacitatea de a rspunde este identic cu capacitatea de e*erciiu i se do"ndete, de re#ul, odat cu atin#erea majoratului. '. Cond$($$le an5a=r$$ r"punder$$ del$ctuale 1eieind din coninutul art 1$+8 'od civil, tra#em concluzia c condiiile #enerale ale rspunderii delictuale sunt2 prejudiciul, ,apta ilicit, raportul de cauzalitate ntre ,apta ilicita .i prejudiciu, Zir,[ZWia autorului ,aptei i Eicile 8i prejudicia"ile. -ceste condiii sunt necesare dac le#iuitorul nu e*tinde cercul lor sau nu e*clude o condiie. n cazurile e*pres prevzute de le#e, se va repara prejudiciul cauzat printr-o ,apt licit sau tar vinovie. a5 Pre=ud$c$ul i ,ormele lu$. ?rejudiciul poate ,i de,init ca ,iind consecinele ne#ative cu caracter patrimonial sau nepatrimonial ale ,aptei ilicite, aprute ca urmare a lezrii drepturilor su"iective patrimoniale i personal nepatrimoniale ale persoanei &$). ?rejudiciul se clasi,ic n ,uncie de mai multe criterii. n dependen de posi"ilitatea evalurii "neti a consecinelor ,aptei ilicite, deose"im prejudiciu patrimonial i nepatrimonial 7moral5. ?rejudiciul patrimonial este acela care are coninut economic, putnd ,i evaluat pecuniar. 6rejudiciul moral constituie consecinele duntoare care nu pot ,i evaluate n "ani i rezult, de re#ul, din lezarea drepturilor personale, ,r coninut economic. El constituie o ,orm distinct a prejudiciului civil, care declaneaz rspunderea delictual. 'a urmare a acestui ,apt, prejudiciul moral se compenseaz indi,erent de e*istena i ntinderea prejudiciului patrimonial. ?rejudiciul moral reprezint su,erine psi/ice i ,izice, cauzate prin ,apte ce atenteaz @a drepturile personale nepatrimoniale ale persoanei, iar n cazurile prevzute de le#e, i la alte drepturi 7art. 1(&& 'od civil5. 1ezult c e*ist un raport direct ntre natura valorilor lezate i natura prejudiciului. -st,el, prejudiciul este moral numai dac este urmarea nclcrii unor valori de aceeai natur. 'onsiderm, de rnd cu ali autori, c nu ntotdeauna e*ist o corelaie direct ntre natura drepturilor lezate i prejudiciul cauzat, ast,el nct prejudiciul moral poate ,i urmarea lezrii unor drepturi patrimoniale. ?rejudiciul patrimonial poate aprea su" ,orma prejudiciului e$ectiv i a venitului ratat. -ceast clasi,icare decur#e din coninutul alin.&, art. 1( 'od civil, potrivit cruia se consider prejudiciu c/eltuielile pe care persoana lezat @e-a suportat sau urmeaz s le suporte la resta"ilirea dreptului nclcat, pierderea sau deteriorarea "unurilor sale 7prejudiciu e,ectiv5, precum i "ene,iciul neo"inut prin nclcarea dreptului 7venitul ratat5. Mene,iciul ratat constituie neo"inerea unor "unuri patrimoniale sau a venitului "nesc pe care partea vtmat le-ar ,i putut o"ine n condiiile circuitului civil,

232

0. Mloenco. 1spunderea civil delictual. - '/iinu, & &, p. (+. D/. Nintil, '. 6urtun. !aune morale. Etudiu de doctrin i jurispruden. & &, p. 10.
&$0

9<

Mucureti, 233

dac nu ar ,i ,ost svrit ,apta ilicit. Mene,iciul ratat se caracterizeaz prin nesporirea patrimoniului, dei acesta putea i tre"uia s sporeasc, dac nu ar ,i ,ost svrit ,apta ilicit. A trstur esenial a acestei ,orme de prejudiciu este aceea c veniturile despre care vor"im, de ,apt, nu au ,ost primite de creditor, dar ele puteau ,i o"inute n rezultatul e*ploatrii normale a patrimoniului n limita unui pla,on ma*im&$8. ?entru a o"ine repararea "ene,iciului ratat, persoana vtmat tre"uie s pro"eze c a putut i tre"uia s primeasc anumite venituri i numai nclcarea dreptului su de ctre autorul ,aptei ilicite a ,ost cauza neo"inern acestui vemt. !ispunnd ncasarea "ene,iciului ratat, tre"uie s inem cont n primul rnd de ,aptul c posi"ilitatea o"inerii acestui "ene,iciu a e*istat n calitate de realitate o"iectiv i nu ca reprezentare su"iectiv. ?osi"ilitatea o"iectiv de a o"ine "ene,iciu ratat se dovedete prin e*istena mijloacelor i resurselor care ar asi#ura des,urarea activitii respective de producie i comer, prin e*istena tuturor premiselor necesare o"inerii produciei - prezena materiei prime, a resurselor de munc. ?artea vtmat tre"uie s pro"eze de asemenea mrimea venitului neo"inut n rezultatul svririi ,aptei ilicite. Oa determinarea mrimii "ene,iciului ratat tre"uie s reieim din condiiile reale ale circuitului civil i renta"ilitatea medie a persoanei vtmate. "5 Dapta $l$c$t. ?entru o"li#area unei persoane @a plata desp#u"irilor este necesar ca prejudiciul s ,i ,ost produs printr-o ,apt ilicit. 6apta ilicit este orice ,apt prin care, nclcndu-se normele dreptului o"iectiv, se cauzeaz prejudiciu dreptului su"iectiv ce aparine unei persoane sau anumitor interese ale acesteia. 6apta ilicit, nclcnd normele dreptului o"iectiv, ncalc totodat i un drept su"iectiv. nclcarea le#ii n sens lar#, n mod necesar, tre"uie nsoit i de lezarea dreptului su"iectiv. !repturile i interesele le#itime ale persoanei sunt numeroase i diverse, de aceea i ,aptele ce pot aduce atin#ere acestor drepturi i care pot cauza prejudiciu sunt ,r numr. n consecin, la determinarea caracterului ilicit al ,aptei tre"uie s inem cont de sistemul delictului #eneral, potrivit cruia orice ,apt prejudicia"il se prezum ilicit pn la pro"a contrarie. 6apta ilicit poate s apar si<" ,orma aciunii sau inaciunii ilicite. 6apta ilicit apare su" ,orma inaciunii n acele situaii, cnd, potrivit le#ii, o persoan este o"li#at s ndeplineasc o activitate sau s svreasc o anumit aciune. -"inerea de la ndeplinirea acestei activiti sau de la svrirea aciunii, prevzut de normele imperative, constituie o ,apt ilicit. E*ist anumite situaii n care, dei ,apta provoac un prejudiciu altei persoane, caracterul ilicit al ,aptei este nlturat. n aceste situaii autorul ,aptei este =mputernicitR s cauzeze prejudiciu. 'auzele care nltur caracterul ilicit al ,aptei sunt2 @5 .egitima aprare. ?otrivit art. 1( 1 'od civil, nu este pasi"il de reparare prejudiciul cauzat de o persoan n stare de le#itim aprare. Oe#itima aprare este

cauz care nltur caracterul ilicit al ,aptei i, deci, o"li#ata de reparare a prejudiciului cauzat ast,el. 'auzarea prejudiciului cu depirea limitelor le#itimei aprri se consider a ,i ilicit. !ac n timpul aprrii mpotriva unui atac injust s-a cauzat prejudiciu unui ter, prejudiciul urmeaz s ,ie reparat de atacator. &5 ,-trema nece itate. 'auzarea prejudiciului n caz de e*trem necesitate, dei este considerat licit, nu nltur o"li#aia autorului ,aptei prejudicia"ile de a1repara. ?rejudiciul cauzat de o persoan n caz de e*trem necesitate urmeaz a ,i reparat de ea 7art. 1( & 'od civil5. in 3iuaia in care prejudiciul "-d cauzai tu scopul ocrotim intereselor ailor persoane, instana poate lua o alt soluie. Ound n consideraie mprejurrile n care a ,ost cauzat prejudiciul, instana de judecat poate o"li#a la repararea lui terul n al crui interes a acionat autorul prejudiciului sau poate e*onera de o"li#aia de reparare, inte#ral sau parial, att autorul prejudiciului, ct i tera persoan. ?ersoana care acioneaz n stare de e*trem necesitate i cauzeaz prejudiciu n le#tur cu stin#erea sau localizarea unui incendiu, se e*onereaz de o"li#aia de reparare a prejudiciului ast,el cauzat. Earcina reparrii prejudiciului n asemenea caz revine autorului incendiului. $5 !ndeplinirea unei activiti impu e ori permi e de lege. 6apta prejudicia"il svrit n ndeplinirea unei ndatorii le#ale sau numai permise de le#e, precum i ,apta svrit n e*ecutarea unui ordin dat de o autoritate pu"lic le#itim i competent, dac acel ordin nu este vdit ile#al, nu este ilicit i nu an#ajeaz rspunderea delictual&$+. !in cele e*puse, rezult dou cate#orii de ,apte care e*clud rspunderea delictual2 ,aptele svrite n ndeplinirea unei o"li#aii impuse de le#e 7cazul pompierilor care, pentru a mpiedica e*tinderea unui incendiu, sunt nevoii s distru# "unurile a,late n apropiere5; ,apte svrite n e*ecutarea unui ordin dat de o autoritate pu"lic competent 7e*ecutarea unei sentine de,initive5. (5 ,-ercitarea unui drept. 6apta prejudicia"il nu este ilicit dac a ,ost svrit de o persoan n e*ercitarea normal a unui drept su"iectiv ce-i aparine. E*ercitarea drepturilor su"iective n alt scop dect acela n vederea cruia au ,ost recunoscute de le#e sau peste limitele lor, sau cu rea-credin constituie o ,apt ilicit, un a"uz de drept. .5 Con immntul per oanei vtmate. 'aracterul ilicit al ,aptei se e*clude dac prejudiciul a ,ost cauzat la ru#mintea sau cu consimmntul persoanei vtmate 7alin.(, art. 1$+8 'od civil5. Euntem n prezena unei clauze de nerspundere. ?rin aceast clauz, persoana i d consimmntul nu la cauzarea prejudiciului, ci @a svrirea unei ,apte, la des,urarea unei activiti, care potenial ar putea produce un prejudiciu. 'lauzele de nerspundere nu sunt admise in materia rspunderii delictuale dac contravin normelor de etic i moral. 'a urmare a acestui ,apt, clauza de nerspundere nu va eli"era delincventul de rspundere n materia prejudiciului cauzat ,iinei umane prin vtmarea sntii sau a inte#ritii corporale.

118

Mac"KBB M. A M $3emeBBn peaji"Boro Lmep)a B LnLmeBBo,i Mtiroa"i 99Qo$,l,tctMA B npaMo.-1++(.-QC$, p.11).

234

O. ?opAp. cit., p. $)(.

&$.

cA Raportul de cauzal$tate. ?entru antrenarea rspunderii civile este necesar ca ntre ,apta ilicit i prejudiciu s e*iste un raport de cauzalitate. -st,el, prejudiciul cauzat tre"uie s ,ie consecina ,aptei ilicite. 1aportul de cauzalitate ntre ,apta ilicit i prejudiciu este o condiie o"iectiv a rspunderii i nu tre"uie con,undat cu vinovia. ?utem a,irma c ,r raport de cauzalitate nu e*ist rspundere delictual. 1aportul de cauzalitate este i condiia n ,uncie de care se determin mrimea desp#u"irii. Ee repar numai prejudiciul care este consecina direct a ,aptei ilicite. !e cele mai dese ori e*istena raportului de cauzalitate este uor de sta"ilit, le#tura dintre lapta ilicit _i prejudiciu litnd igiar. -ltcuii, importul de cduzuliiati. este mai #reu de sta"ilit, mai ales cnd prejudiciul a ,ost precedat de mai multe aciuni sau mprejurri, care pot ,i succesive sau comitente, imediate sau mediate. principale sau secundare, alctuind un comple* de mprejurri, dintre care unele au rol de cauze, iar altele de condiii. @n aceste cazuri este di,icil de a constata care dintre ele se a,l ntr-un raport de cauzalitate su,icient pentru producerea prejudiciului dat. d5 Ninovia. ?otrivit re#ulii #enerale, rspunderea delictual se antreneaz numai pentru cauzarea prejudiciului printr-o ,apt vinovat. 1spunderea delictual pentru prejudiciul cauzat ntmpltor, adic ,r vinovie, se admite, prin e*cepie, n cazurile prevzute e*pres de le#e. Ninovia constituie atitudinea psi/ic pe care autorul a avut-o la momentul svririi ,aptei ilicite sau la momentul imediat anterior svririi acesteia ,a de ,apt i urmrile acesteia . 6orma i #ravitatea vinoviei nu prezint, de re#ul, interes pentru rspunderea delictual, ,iindc ea are la "az principiul reparrii inte#rale a prejudiciului. 1spunderea delictual este antrenat pentru cea mai uoar ,orm a vinoviei. -ceasta nicidecum nu nseamn c ,orma i #ravitatea vinoviei nu prezint nici un interes n materia rspunderii delictuale. -st,el, n cazul vinoviei comune a autorului prejudiciului i a persoanei vtmate, #radul de vinovie al celor doi se ia drept criteriu pentru sta"ilirea ntinderii desp#u"irii datorate de autor. ?otrivit ar. 1(10 'od civil, prejudiciul cauzat din intenia persoanei vtmate nu se repar. !ac culpa #rav a persoanei vtmate a contri"uit la producerea prejudiciului sau la a#ravarea lui, desp#u"irea se reduce potrivit #radului de vinovie a persoanei vtmate. Norma respectiv opereaz cu noiunea =culpa #ravR, ns nu o de,inete. n ncercarea de a de,ini culpa #rav tre"uie s apelm la un criteriu o"iectiv -mprejurrile concrete aie cazului ce nu depind de calitile autorului - i altul su"iectiv, care se re,er la personalitatea autorului prejudiciului. -plicnd aceste criterii, putem a,irma c, n cazul culpei #rave, se ncalc cerinele o"inuite, elementare, pe care nu le-ar ,i nclcat nici cel mai mr#init, reieind din mprejurrile concrete ale cazului. 'ulpa #rav nu constituie ternei pentru reducerea desp#u"irii n cazul n care persoana vtmat este minor care nu a mplinit 1( ani sau persoan declarat
li)

incapa"il. -ceasta se e*plic prin ,aptul c minorii care nu au mplinit 1( ani i persoanele declarate incapa"ile nu au capacitate delictual i de aceea ,apta lor nu poate ,i svrit din culp #rav. Ninovia, pentru a ,i imputa"il, presupune discernmnt, iar minorii care nu au mplinit 1( ani i persoanele declarate incapa"ile nu au discernmnt. Nici culpa #rav a persoanelor responsa"ile pentru prejudiciul cauzat de minorii care nu au mplinit 1( ani i de persoanele declarate incapa"ile nu constituie temei pentru reducerea desp#u"irii, deoarece art. 1(10 'od civil are n vedere culpa #rav a persoanei vtmate, i nu pe cea a persoanelor o"li#ate s repare prejudiciul cauzat prin ,apta altuia. in czui prejudiciului cauzat prin erori judiciare i de anc/et, culpa #rava a persoanei vtmate care a contri"uit la producerea prejudiciului sau la a#ravarea lui nu constituie temei pentru-reducerea desp#u"irii. n materia respectiv le#ea a instituit o mprejurare special - autocalomnia intenionat - care e*clude dreptul la repararea prejudiciului. (. <odal$t($le reparr$$ pre=ud$c$ulu$ n situaia n care sunt ntrunite condiiile #enerale ale rspunderii civile delictuale, instana de judecat poate sta"ili msuri pentru repararea e,ectiv a prejudiciului. &epararea prejudiciului patrimonial. n principiu, prejudiciul tre"uie s ,ie reparat de re#ul i cu prioritate n natur. ?otrivit alin.&, art. 1(1) 'od civil, instana de judecat, adoptnd /otrre cu privire la reparaia prejudiciului, o"li# autorul prejudiciului s pun la dispoziie un "un de acelai #en i de aceeai calitate sau s repare "unul pe care 1-a deteriorat. !ac repararea n natur a prejudiciului nu este posi"il, acesta se repar prin ec/ivalent "nesc. n asemenea caz desp#u"irea tre"uie sta"ilit nu prin apreciere, ci n raport cu prejudiciul su,erit de persoana vtmat. 'uantumul reparaiei prin ec/ivalent "nesc tre"uie sta"ilit n raport cu valoarea daunei ia data pronunrii /otrrii judectoreti, deoarece numai ast,el se asi#ur persoanei vtmate posi"ilitatea de a-i resta"ili, ia preul zilei, situaia patrimonial pe care o avea nainte de prejudiciere. !ac dup acordarea desp#u"irilor prin /otrre judectoreasc de,initiv se ,ace dovada unui nou prejudiciu, avnd drept cauz aceeai ,apt ilicit, se pot o"ine desp#u"iri suplimentare, ,r a se putea invoca autoritatea de lucru judecat a /otrrii pronunate anterior. 1epararea prejudiciului prin ec/ivalent "nesc se ,ace prin ncasarea unei sume #lo"ale n ,olosul persoanei vtmate sau prin sta"ilirea unei redevene 7alin. (, art. 1(1) 'od civil5. 6elul desp#u"irii se sta"ilete de instana de judecat, innd cont de cererea persoanei vtmate i circumstanele concrete. @nstana poate sta"ili o desp#u"ire di,erit de cererea persoanei vtmate numai dac e*ista motive ntemeiate. Compen area prejudiciului moral. ?rejudiciul moral, dei nu este suscepti"il de evaluare pecuniar, se compenseaz prin ec/ivalent "nesc. !reptul la compensarea prejudiciului moral l au numai persoanele ,izice. ?ersoanele juridice nu pol cere compensarea prejudiciului moral, cu e*cepia 237

l-!. 1omoan. Ninovia n dreptul civil romn. - Mucureti, 1+++, p. 1>

236

cazului cnd numele sau reputaia pro,esional de care se "ucur au ,ost lezate. !i,erena de structur juridic ntre persoana 6izica i persoana juridic 7,ormaiune ,ictiv5 e*plic de ce ultimei nu i se pot cauza su,erine ,izice i psi/ice. !reptul la compensarea "neasc a prejudiciului moral l au nu numai persoanele prejudiciate direct, ci i persoanele apropiate acesteia. Este posi"il de a acorda desp#u"iri "neti pentru prejudiciul moral a,ectiv cauzat terelor persoane apropiate persoanei vtmate, le#ate de aceasta printr-o relaie a,ectiv, ,amilial. ?otrivit art. 1(&$ 'od civil, mrimea compensaiei pentru prejudiciu moral se determin de ctre instana de judecat n ,uncie de caracterul i #ravitatea sutennelor psi/ice sau ,izice cauzate persoanei vtmate, de #raIui Ic viuuvjic al autorului prejudiciului, dac vinovia este o condiie a rspunderii, i de msura n care aceast compensare poate aduce satis,acie persoanei vtmate. Eta"ilind cuantumul compensaiei pentru prejudiciul moral, instana de judecat tre"uie s evalueze att desp#u"irea destinat reparrii acestuia, ct i prejudiciul moral su,erit de persoana vtmat 7caracterul i #ravitatea su,erinelor ,izice sau psi/ice5. Evaluarea prejudiciului moral nu presupune determinarea =preului su,erinelor ,izice i psi/iceR, care sunt inestima"ile, ci aprecierea multilateral a tuturor consecinelor ne#ative ale prejudiciului i a implicaiilor acestora pe toate planurile vieii sociale ale persoanei vtmate. ;re"uie s se aprecieze ce a pierdut persoana vtmat pe plan ,izic, psi/ic, social, pro,esional i ,amilial att pentru moment, ct
&( I

limitat n materia respectiv, deoarece ne#lijeaz re#ulile i principiile rspunderii delictuale. ?otrivit acestui criteriu, persoana care a suportat un prejudiciu moral minim va primi o desp#u"ire considera"il dac autorul a comis ,apta cu vinovie #rav, n timp ce alt persoan va primi o desp#u"ire mic, dei a su,erit un prejudiciu moral mare, dac autorul a comis ,apta cu o vinovie mai uoar. Etatutul i mediul social din care persoana vtmat ,ace parte in,lueneaz prejudiciul moral su,erit. Educaia, cultura, standardul de moralitate care snt speci,ice unor cate#orii de persoane, #rupuri ,ac mai puin suporta"il un prejudiciu care ar putea trece neo"servat pentru o alt cate#orie de persoane. .. 1spunderea pentru prejudiciul cauzat n comun ?otrivit art. 1(1( 'od civil, dac dauna a ,ost cauzat n comun de mai multe persoane, acestea poart rspundere solidar. 'auzarea daunei n comun #enereaz, n virtutea le#ii, rspunderea solidar a coautorilor. -ceast mprejurare i ,ace pe coautori code"itori n cadrul o"li#aiei solidare pasive de reparare a prejudiciului. ?rin o"li#aie solidar pasiv nele#em acea o"li#aie cu mai muli de"itori, la care creditorul este ndreptit s cear oricrui code"itor e*ecutarea inte#ral a prestaiei 7repararea daunei5 care ,ormeaz o"iectul o"li#aiei. A"li#aia solidar pasiv a coautorilor care au cauzat o daun n comun este numit rspundere solidar. 'aracterul solidar al rspunderii delictuale este condiionat, de re#ul, de dou mprejurri2 a5 cauzarea daunei prin ,apta comun a coautorilor; "5 caracterul indivizi"il al rezultatului duntor. Pltima mprejurare se e*clude n cazul o"li#aiilor delictuale divizi"ile. -ceste dou noiuni se caracterizeaz reciproc, deoarece de cele mai dese ori rezultatul duntor indivizi"il apare ca urmare a ,aptei comune a coautorilor. n cazurile prevzute e*pres de le#e rspunderea solidar se an#ajeaz n lipsa ,aptei comune a coautorilor, de e*emplu n cazul an#ajrii rspunderii solidare a posesorului le#al i a posesorului ile#al al izvorului de pericol sporit. Nu va ,i an#ajat rspunderea solidar a prinilor, tutorilor sau curatorilor i-a altor persoane pentru prejudiciul cauzat de minori sau persoane incapa"ile, deoarece rspunderea solidar se an#ajeaz numai atunci, cnd prejudiciul a ,ost cauzat prin ,apta comun a coautorilor, nu prin cea a persoanelor o"li#ate, potrivit le#ii, s repare prejudiciul. ?oart rspundere solidar nu doar autorul ,aptei ilicite, ci i insti#atorul sau susintorul lui. @nsti#ator este persoana care, prin orice metode, determin o alt persoan s svreasc o ,apt ilicit. Eusintor este persoana care contri"uie la cauzarea prejudiciului prin s,aturi, indicaii, consurtaii, ,urnizare de in,ormaii etc. ?ersoana care n mod contient a "ene,iciat de un ,olos n urma daunei cauzate altuia va rspunde de rnd cu autorul. 'uantumul din desp#u"ire ce va reveni acestor persoane va ,i mai mic dect cel ce revine autorului ,aptei prejudicia"ile, deoarece ,apta lor nu este cauza apariiei prejudiciului, ci numai o condiie care a contri"uit la producerea lui. 1spunderea solidar are ca e,ect o"li#aia ,iecrui de"itor de a repara prejudiciul n nlre#ime. 6iecare coautor al ,aptei ilicite poate ,i c/emat n judecat &$+

i pentru viitor . Oa determinarea compensaiei pentru prejudiciul moral tre"uie s inem cont de importana valorii morale lezate pentru persoana vtmat. n cazul suportrii unui prejudiciu moral ,iecare persoan vtmat acord o preuire di,erit valorilor lezate. ?ersoana vtmat preuiete acele valori sau activiti care i satis,ac anumite necesiti sau aspiraii. !e e*emplu, un prejudiciu estetic este mai important n cazul n care persoana vtmat este o prezentatoare ;N, actri etc. dect n cazul unei persoane o"inuite. Oa aprecierea importanei prejudiciului moral tre"uie s avem n vedere vrsta, pro,esia, ,uncia, nivelul de pre#tire i de cultur #eneral al persoanei vtmate, tocmai datorit ,aptului c ,iecare individ acord valorilor o preuire di,erit n ,uncie de aspiraiile sale. 'uantumul compensaiei acordate depinde de durata meninerii consecinelor vtmrii, precum i de intensitatea durerilor ,izice sau psi/ice. Eta"ilind cuantumul compensaiei pentru prejudiciul moral, instana de judecat tre"uie s in cont de msura n care aceast compensaie poate acorda persoanei vtmate o anumit satis,acie. !esp#u"irea are i rolul unei satis,aciuni o,erite persoanei vtmate, care, prin intermediul sumei alocate, poate s procure alt satis,acie a#rea"il, capa"il s nlocuiasc pierderea su,erit. n asemenea caz instana va tre"ui s aprecieze posi"ilitatea pe care o are persoana vtmat de a-i procura satis,acii mai mult sau mai puin ec/ivalente, care ast,el vor compensa su,erinele suportate. Oa sta"ilirea indemnizaiei "neti instana de judecat tre"uie s in cont de #radul de vinovie a autorului prejudiciului. -cest criteriu va avea o aplicare
8(1

@. Prs 1epararea daunelor morale. - Mucureti, & 1, p. 1++. &$8

pentru a repara inte#ral prejudiciul care constituie o"iectul o"li#aiei delictuale. ?ersoana vtmat poate cere repararea prejudiciului de la acel de"itor, pe care 1-a ales. 1epararea inte#ral a prejudiciului de ctre un de"itor i eli"ereaz de rspundere solidar pe ceilali de"itori. n situaia n care, reieind din mprejurrile cazului, se poate sta"ili cu certitudine n ce msur ,iecare coautor a contri"uit la cauzarea daunei 7n acest caz rezultatul duntor nu este indivizi"il5 prin ,apta sa i innd cont de #radul de vinovie, ,iecare din ei va repara o cot-parte din prejudiciu. !ac rezultatul duntor este indivizi"il, de"itorii solidari vor repara prejudiciul n cote e#ale. ). 1spunderea comitentului pentru ,apta prepusului ?otrivit art. 1( $ 'od civil, comitentul rspunde de prejudiciul cauzat cu vinovie de prepusul su n ,unciile care i s-au ncredinat.. 1spunderea comitentului se an#ajeaz n prezena condiiilor #enerale ale rspunderii delictuale, precum i a unor condiii speciale. Eunt necesare urmtoarele condiii #enerale2 ,apta ilicit a prepusului, prejudiciul, raportul cauzal ntre ,apta prepusului i prejudiciu, precum i vinovia acestuia. ?entru an#ajarea rspunderii comitentului pentru prejudiciul cauzat din vina prepusului sunt necesare i unele condiii speciale2 raportul de prepuenie; svrirea ,aptei prejudicia"ile de ctre prepus n cadrul ,unciilor ncredinate. &aporturile de prepuenie sunt acele raporturi n care comitenii au dreptul s dea ordine, dispoziii i instruciuni prepuilor n vederea ndeplinirii pentru ei a unor ,uncii sau activiti, pe care prepuii se o"li# s le realizeze. ?entru an#ajarea rspunderii comitentului este necesar ca raportul de prepuenie s e*iste la-momentul svririi ,aptei prejudicia"ile de ctre prepus. -st,el, comitentul va repara prejudiciul c/iar dac, n momentul depunerii cererii de ctre persoana vtmat sau e*aminrii cauzei de ctre instana de judecat, autorul prejudiciului a ncetat de a mai ,i prepusul su. @zvorul principal al raporturilor de su"ordonare este contractul de munc. -cestui contract i este speci,ic raportul de su"ordonare a salariatului, n procesul des,urrii activitii sale, ,a de an#ajator. E*istena contractului de munc ,ace numai s se prezume, pn la pro"a contrar, e*istena raportului de prepuenie. -st,el, nu ntotdeauna raportul de prepuene e*ist ntre an#ajator t salariat. n asemenea cazuri are loc o scindare ntre contractul de munc i raportul de prepuenie&( . -st,el, n cazul n care a avut loc o detaare a salariatului la o alt ntreprindere, pe o anumit perioad de timp, raportul de prepuenie se sta"ilete ,a de persoana care are dreptul de a da indicaii salariatului n vederea ndeplinirii lucrrii respective. ?rejudiciul se va repara de persoana la care s-a ,cut detaarea, deoarece ea e*ercit e,ectiv suprave#/erea i controlul activitii celui detaat. Ee consider, de asemenea, c atunci cnd o persoan nc/iriaz alteia un utilaj, nsoit de deserventul su, are loc un trans,er al calitii de deservent de la prima persoan la a doua, deoarece aceasta din urma, primind n c/irie utilajul, dispune ce lucrri urmeaz a ,i e*ecutate i suprave#/eaz modul n care se e*ecut.

6rejudiciul e con ider cauzat de ctre prepu !n cgdrul $unciilor !ncredinate de comitent dac prepusul a acionat, atunci cnd a svrit ,apta prejudicia"il, n interesul comitentului, n limitele ,unciilor i nsrcinrilor ncredinate i cu respectarea instruciunilor i ordinelor date de comitent. !ac este ntrunit aceast condiie, se e*clude dreptul de re#res al comitentului mpotriva prepusului. ?entru a e*clude re#resul prepusul tre"uie s pro"eze c, cauznd prejudiciu, s-a con,ormat ntocmai instruciunilor comitentului 7alin.&, art. 1( $ 'od civil5. 'omitentul nu va rspunde pentru prejudiciul cauzat de e*ecutant prin ,aptele
te Iiu du nici u ic#diuin -Fu iuin.j.3 iiii-lRcdiPWdtd, "iliar iidC.a ele .iu iu<i a<di<iit m

timpul e*ercitrii acesteia. 0. 1spunderea pentru prejudiciul cauzat de o autoritate pu"lic sau de o persoan cu ,uncie de rspundere ?otrivit art. 1( ( 'od civil, prejudiciul cauzat printr-un act administrativ ile#al sau prin nesoluionarea n termenul le#ai a unei cereri de ctre o autoritate pu"lic sau de ctre o persoan cu ,uncie de rspundere din cadrul ei se repar inte#ral de autoritatea pu"lic. 'ondiiile i modalitile e*ercitrii acestui drept se sta"ilesc att de normele 'odului civil, ct i de cele cuprinse n Oe#ea contenciosului administrativ din 1 . &.& &($. ?entru an#ajarea rspunderii pentru prejudiciul cauzat printr-un act administrativ sau nesoluionarea n termenul le#al a unei cereri sunt necesare condiiile #enerale ale rspunderii delictuale, i anume2 prejudiciul, ,apta ilicit, raportul cauzal i vinovia. n materia respectiv ,apta ilicit dispune de unele particulariti. Ea poate s apar su" ,orma aciunii sau inaciunii. 6apta ilicit este o aciune atunci cnd prejudiciul se cauzeaz persoanei prin emiterea unui act administrativ ile#al care a ,ost anulat de instana de judecat. 6apta ilicit este inaciune atunci cnd drepturile su"iective se lezeaz prin re,uzul nejusti,icat de a rezolva o cerere. -utoritatea pu"lic nu rspunde pentru prejudiciul cauzat prin adoptarea unui act normativ sau omisiunea de a-1 adopta, sau prin omisiunea de a pune n aplicare o le#e 7alin. ., art. 1( ( 'od civil5. -ceasta se e*plic prin ,aptul c actele normative adoptate e*prim voina ntre#ului popor, neputnd ,ace o"iectul vreunei aciuni n rspundere civil !ac sunt ntrunite condiiile rspunderii persoana prejudiciat poate pretinde repararea pa#u"ei e*clusiv de la autoritatea pu"lic. ?ersoana cu ,uncie de rspundere va rspunde solidar cu autoritatea pu"lic n cazul n care se pro"eaz c ea intenionat sau din culp #rav a svrit ,apta ilicit prejudicia"il.

$(&

E- Oipcanu. 1spunderea comitentului pentru ,apta prepusului. - Mucureti, 1+++, p & &(

RR 3onitorul o,icial al 13.-& .-nr. .0-.8. N. ?tulea. 1spunderea autoritilor pu"lice pentru vtmrile produse cetenilor prin actele lor99!reptul.-1++0.-nr.(, p. & .
&(I

&(1

!reptul la repararea prejudiciului l au att persoanele ,izice, ct i persoanele juridice. ?ersoanele juridice pot pretinde numai repararea prejudiciului patrimonial, pe cnd persoanele ,izice au dreptul i la compensarea daunei morale. ?ersoana vtmat poate cere repararea daunei odat cu anularea actului ile#al. n acest caz competena de soluionare a cererii de reparare a daunei aparine instanei de contencios administrativ. n cazul n care persoana vtmat a cerut anularea actului administrativ ,r a cere desp#u"iri, cererea cu privire @a repararea prejudiciului se soluioneaz de ctre instana de drept comun. !reptul la repararea prejudiciului se e*clude n situaia n care persoana vtmat a oir.' , intenionat sau d i n ciilp #rav, - ;ni$turc prejud<iu1 p r i n mijloace le#ale 7alin.$, art. 1( ( 'od civil5. -ceasta este o sanciune speci,ic aplicat ,a de persoana vtmat pentru nee*ecutarea o"li#aiei de a lua msuri raionale care ar contri"ui la evitarea producerii prejudiciului. -tunci cnd se emite un act administrativ ile#al sau nu se soluioneaz n termen o cerere, persoan vtmat tre"uie s ntreprind msuri preventive de nlturare a prejudiciului. 3surile de nlturare a prejudiciului se rezum la svrirea unor aciuni raionale n mprejurrile date. -lin. ( art. 1( ( 'od civil conine un caz particular de mani,estare a ,aptei prejudicia"ile su"9,orma inaciunii ilicite. Epeci,ic n acest caz este calitatea de"itorului, precum i sarcina pro"aiunii. !e"itor este autoritatea pu"lic o"li#at s ia msuri mpotriva riscului de producere a unui anumit ,el de prejudiciu. @n ce privete sarcina pro"aiunii, le#iuitorul a dero#at de la re#ulile #enerale, instituind prezumia de vinovie a autoritii pu"lice. n consecin, persoana vtmat nu este o"li#at s dovedeasc vinovia autoritii pu"lice n producerea daunei, aceasta considerndu-se vinovat de cauzarea prejudiciului dac nu va dovedi c a mani,estat dili#ent rezona"il n e*ecutarea o"li#aiei. 2. R"punderea "tatulu$ pentru pre=ud$c$ul cauzat pr$n eror$ =ud$c$are 6$ de anc#et ?otrivit art. 1( . 'od civil, prejudiciul cauzat persoanei ,izice prin condamnare ile#al, atra#ere ile#al la rspundere penal, aplicare ile#al a msurii preventive su" ,orma arestului preventiv sau su" ,orma declaraiei scrise de a nu prsi localitatea, prin aplicare ile#al n calitate de sanciune administrativ a arestului se repar de ctre stat inte#ral, indi,erent de vinovia persoanelor de rspundere ale or#anelor de cercetare penal, de anc/et preliminar, ale procuraturii i ale instanelor de judecat. -ceast norm este completat de prevederile Oe#ii privind modul de reparace a prejudiciului cauzat prin aciunile ilicite ale or#anelor de cercetare penal i de anc/et preliminar, ale procuraturii i ale instanelor judectoreti din &.. &.1++8 &(., n continuare - Oe#ea din &.. &.+85. !e"itor n cadrul o"li#aiei de reparare a prejudiciului cauzat prin erori judiciare i de anc/et este statul, reprezentat de 3inisterul 6inanelor, iar calitatea

de persoan vtmat o poate avea numai persoana ,izic, dei Oe#ea din &.. &.+8 o,er i persoanelor juridice posi"ilitatea de a cere repararea prejudiciului cauzat. ?entru an#ajarea rspunderii statului pentru prejudiciul cauzat prin erori judiciare i de anc/et sunt necesare unele condiii speciale. 6apta ilicit, n calitate de condiie #eneral a rspunderii delictuale, are particulariti n materia respectiv. -st,el, nu orice aciune ilicit a or#anelor de anc/et i judecat atra#e rspundere statului, ci numai cele enumerate e*/austiv n art. 1( . 'od civil. -ctul de rea"ilitare este o alt condiie necesar pentru an#ajarea rspunderii statului pentru prejudiciul cauzat prin erori judiciare. -ctul de rea"ilitare atest
admiterea cror;, j<Ii<iarc M/ prcjudivit,cd ncjmciiitiau =- pc,iudiiti .
S%PP@N@O

Htn. (

Oe#ea din &.. &.+8 dreptul la repararea prejudiciului apare n cazul2 a5 pronunrii sentinei de ac/itare; "5. clasrii dosarului penal dat ,iind a"sena ,aptului in,raciunii, a elementelor in,raciunii sau a pro"elor ce dovedesc c persoana a participat la svrirea in,raciunii; c5 adoptrii de ctre instana de judecat a /otrrii cu privire la anularea arestului administrativ; d5 adoptrii de ctre 'urtea European pentru !repturile Amului a /otrrii cu privire la repararea prejudiciului. 1spunderea statului pentru prejudiciul cauzat prin erori judiciare i de anc/et este o rspundere o"iectiv, ast,el nct se produce n lipsa vinoviei persoanelor cu ,uncie de rspundere din cadrul or#anelor de anc/et i judecat. ?rejudiciul, n calitate de condiie a rspunderii statului pentru prejudiciul cauzat prin erori judiciare, nu dispune de particulariti, cu e*cepia ,aptului c Oe#ea din &.. &.+8, n art. ., enumera cate#oriile de prejudicii suscepti"ile reparrii. ?otrivit acestuia persoanei rea"ilitate i se repar2 salariul i alte venituri provenite din munc, pensia sau indemnizaia a crei plat a ,ost sistat, averea con,iscat i cea sec/estrat, amenzile percepute ca urmare a e*ecutrii sentinei, c/eltuielile de judecat suportate de persoana vtmat, sumele pltite pentru asisten juridic, c/eltuielile pentru tratament. !reptul la repararea prejudiciului cauzat prin erori judiciare i de anc/et nu se nate n msura n care persoana vtmat, intenionat i "enevol, a contri"uit la producerea prejudiciului prin autodenun 7alin. &, art. 1( . 'od civil5. ?rivarea de dreptul la repararea prejudiciului apare n acest caz ca o sanciune pentru ,alsa recunoatere a svririi unei in,raciuni. ?entru a e*clude dreptul la repararea prejudiciului, autodenunul tre"uie s ntruneasc urmtoarele condiii2 a5 s ,ie intenionat, adic persoana tre"uie s contientizeze nsemntatea ,aptelor sale i consecinele posi"ile i s doreasc producerea lor; "5 s ,ie "enevol. -utodenunul o"inut n urma unui tratament violent, aplicrii ameninrilor i a altor aciuni ilicite nu e*clude dreptul la repararea prejudiciului. !reptul la repararea prejudiciului cauzat prin erori judiciare i de anc/et apare din momentul adoptrii actului de rea"ilitare. Ar#anul care a adoptat actul de rea"ilitare este o"li#at s remit persoanei vtmate un aviz n ,orm scris, prin care i se comunic c are dreptul la repararea prejudiciului i i se e*plic procedura de e*ercitare a acestui drept.

&(.

3onitorul o,icial al 13.-1++8.-nr. . -.1.

Il.-. Mo$3euieune Lmep)a, iipnBBBennoro npaMoo*paBB;eii"B"i* opraBA1. - 3ocKMa, 1++0, p. & .

&(&

243

'ererea cu privire la restituirea pensiei sau indemnizaiei a crei plat a ,ost sistat se depune la or#anele de asisten social de la locul de trai al persoanei vtmate, iar plata lor se ,ace din contul "u#etului asi#urrilor sociale. -verea con,iscat i cea sec/estrat se restituie de ctre or#anul ,inanciar n a crui raz de aciune se a,l aceasta, n termen de o lun de la data depunerii cererii. !ac restituirea n natur a acestei averi este imposi"il, se restituie valoarea ei potrivit preurilor e*istente la data restituirii. !ei Oe#ea din &.. &.+8 sta"ilete o procedur special pentru e*ercitarea dreptului la repararea altor cate#orii de prejudicii 7procedur irealiza"il i inaplica"il n practica or#anelor de anc/et i a instane"r de judecat5, credem c cererea de reparare a acestora se depune la instana de judecat potrivit re#ulilor de drept comun. +. 1spunderea pentru prejudiciul cauzat de minori i persoane incapa"ile & punderea pentru prejudiciul cauzat de un minor care nu a !mplinit /: ani. ?entru a do"ndi calitatea de de"itor n cadrul o"li#aiei delictuale, persoana ,izic tre"uie s dispun de capacitate delictual, care apare odat cu mplinirea vrstei de 1( ani. 3inorul care nu a mplinit 1( ani nu are capacitate delictual i nu repar prejudiciul cauzat. !e aceea prejudiciul cauzat de un minor care nu a mplinit 1( ani se repar de prini 7adoptatori5 sau de tutorii lui dac nu demonstreaz lipsa vinoviei lor n suprave#/erea sau educarea minorului 7art. 1( ) 'od civil5. A"li#aia de a repara prejudiciul cauzat de un minor care nu a mplinit 1( ani aparine am"ilor prini, indi,erent de ,aptul locuiesc mpreun cu copilul sau separat. ?rintele care locuiete separat de copii poate ,i e*onerat de rspundere numai n cazurile n care, din vina altui printe, a ,ost lipsit de posi"ilitatea de a participa la educarea copilului 7vezi pct. && din Botrrea ?lenului 'urii Eupreme de Iustiie a 13 ='u privire la practica aplicrii le#islaiei ce re#lementeaz repararea daunei cauzate sntiiR din &$. &.1++8 &(05. 'opiii nscui ntr-o cstorie declarat nul sunt ec/ivalai n drepturi cu copiii nscui dintr-o cstorie vala"il. n consecin, prinii unui asemenea copil vor rspunde n e#al msur pentru prejudiciul cauzat. !ac asupra minorului care nu a mplinit 1( ani este instituit o tutel, n ordinea prevzut de le#e, rspunderea revine tutorelui. Nu vor repara prejudiciul cauzat de un minor care nu a mplinit 1( ani persoanele care temporar l suprave#/eaz, ne,iind o"li#ate s-1 suprave#/eze n virtutea le#ii 7rudele minorului5. n cazul n care minorul care nu a mplinit 1( ani a cauzat prejudiciu cnd se a,la su" suprave#/erea unei instituii de nvmnt, de educaie sau curativ ori a unei persoane o"li#ate s-l suprave#/eze n "az de contract, acestea rspund pentru prejudiciul cauzat. Ee poate an#aja i rspunderea comun pe cote pri a prinilor 7tutorilor5 i a instituiilor sus-numite atunci cnd ,apta prejudicia"il se comite ca urmare a e*ercitrii suprave#/erii neadecvate de ctre instituiile respective i educrii necorespunztoare de ctre prini sau tutori.
[

MuletinuY'EI.-1++8.-nr. (.

n msura n care un minor care nu a mplinit 1( ani a cauza,cun prejudiciu, n "aza art. 1( ) 'od civil se declaneaz trei prezumii2 a5 prezumia c prinii 7tutorii5 sau instituiile respective nu au e*ecutat sau au e*ecutat necorespunztor educarea i9sau suprave#/erea minorului 7,apta ilicit5; "5 prezumia e*istenei raportului de cauzalitate dintre suprave#/erea i educarea necorespunztoare i svrirea de ctre minor a ,aptei ilicite duntoare; c5 prezumia vinoviei prinilor 7tutorilor5 sau a instituiilor respective n nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a ndatoririlor ce le revin. ?ersoana o"li#at s repare prejudiciul cauzat de un minor care nu a mplinit 1( ani se poate e*onera de rspundere dovedind nevinovia ba, _i anume - c i-a e*ecutai in mod ireproa"il o"li#aiile ue suprave#/ere i educare a copilului, c nclcarea o"li#aiei de educare i9sau suprave#/ere nu se a,l n raport cauzal cu ,apta prejudicia"il a minorului. A"li#aia prinilor 7adoptatorilor5, tutorilor, a instituiilor de nvmnt, de educaie sau curative de a repara prejudiciul cauzat de un minor nu nceteaz odat cu atin#erea majoratului acestuia sau odat cu do"ndirea unor "unuri su,iciente pentru repararea prejudiciului 7alin.$, art. 1( ) 'od civil5. -ceasta se e*plic prin ,aptul c prinii 7tutorii5 sau instituiile respective rspund pentru propria ,apt vinovat. & punderea pentru prejudiciul cauzat de un minor !ntre /: i /U ani. 3inorul ntre 1( i 18 ani dispune de capacitate delictual i este o"li#at s repare personal prejudiciul cauzat dac sunt ntrunite condiiile #enerale ale rspunderii delictuale 7art. 1( 0 'od civil5. @n situaia n care minorul ntre 1( i 18 ani nu are venituri sau "unuri su,iciente pentru repararea prejudiciului, partea nereparat se pune n sarcina prinilor 7adoptatorilor5 sau curatorului. 1spunderea prinilor sau a curatorului este su"sidiar, deoarece se an#ajeaz numai atunci cnd minorul nu are mijloace su,iciente pentru repararea daunei. Ti n acest caz le#iuitorul a instituit prezumia vinoviei prinilor sau curatorului. ?otrivit acesteia, n msura n care minorul ntre 1( i 18 ani a cauzat prejudiciu, se declaneaz prezumia vinoviei prinilor sau a curatorului n nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a o"li#aiei de suprave#/ere a minorului dac acetia nu vor pro"a contrariul. 6iind su"sidiar, rspunderea prinilor sau a curatorului nceteaz atunci cnd autorul prejudiciului a atins majoratul sau cnd, nainte de majorat a do"ndit mijloace su,iciente pentru repararea daunei. Adat cu atin#erea majoratului autorul prejudiciului devine unicul de"itor n cadrul o"li#aiei delictuale, indi,erent dac are sau nu mijloace necesare pentru repararea prejudiciului 7alin. $, art. 1( 0 'od civil5. & punderea pentru prejudiciul cauzat de per oane incapabile. ?otrivit art. 1( 8 'od civil, pentru prejudiciul cauzat de o persoan lipsit de capacitate de e*erciiu rspunde tutorele sau instituia o"li#at s o suprave#/eze dac nu demonstreaz c prejudiciul s-a produs nu din vina lor. ?entru aplicarea art. 1( 8 'od civil, nu este su,icient ca persoana ce a cauzat prejudiciu s ,ie alienat mintal. Este necesar ca autorul prejudiciului s ,i ,ost declarat incapa"il, n ordinea prevzut de le#e, nainte de svrirea ,aptei ilicite i prejudicia"ile. 'ondiiile an#ajrii rspunderii pentru prejudiciul cauzat de persoane incapa"ile sunt identice cu cele necesare pentru antrenarea rspunderii pentru 245

&((

dauna cauzat de un minor care nu a mplinit 1( ani. Epeci,ic este numai vinovia tutorelui sau instituiei respective, care const n nee*ecutarea sau e*ecutarea necorespunztoare a o"li#aiei de suprave#/ere. 1spunderea tutorelui sau a instituiei poate ,i nlturat dac acetia dovedesc c i-au e*ecutat n mod ireproa"il o"li#aia de suprave#/ere a persoanei incapa"ile. A"li#aia tutorelui sau a instituiei respective de a repara prejudiciul se menine n cazul n care autorul prejudiciului i-a redo"ndit ulterior capacitatea de e*erciiu deplin. ?rin e*cepie, autorul prejudiciului poate ,i tras la rspundere pentru prejudiciul cauzat n prezena unor condiii, i anume2 a5 responsa"il de repararea prejudiciului s tie tutorele persoanei incapa"ile, b' tuiureie ` ,i I*eIdi sau s nu ai" mijloace su,iciente pentru repararea prejudiciului; c5 s ,ie vor"a despre dauna cauzata vieii i sntii persoanei; d5 autorul prejudiciului s dispun de mijloace su,iciente pentru repararea prejudiciului; e5 pro"lema an#ajrii rspunderii autorului prejudiciului s ,ie soluionat de ctre instana de judecat, innd cont de starea lui material, de starea material a persoanei vtmate i de alte circumstane 7alin. $, art. 1( 8 'od civil5. & punderea pentru prejudiciul cauzat de o per oan a$lat !n impo ibilitatea de a contientiza aciunile ale ori de a le dirija. ?otrivit art. 1( + 'od civil, persoana cu capacitate de e*erciiu care a cauzat un prejudiciu a,lndu-se n imposi"ilitatea de a contientiza sau dirija aciunile sale nu rspunde pentru prejudiciu. ?ersoana care a cauzat prejudiciul a,lndu-se n imposi"ilitatea de a contientiza sau dirija aciunile sale va ,i o"li#at s-1 repare dac ea nsui este vinovat de ,aptul c a ajuns ntr-o ast,el de stare. !e asemenea, ca i n cazul prejudiciului cauzat de ctre o persoan declarat incapa"il, instana de judecat poate o"li#a autorul prejudiciului cauzat vieii sau sntii, care la momentul cauzrii nu avea discernmnt, s-1 repare inte#ral sau parial, innd cont de starea material a acestuia i a persoanei vtmate, precum i de alte circumstane. n acest caz este vor"a despre un caz particular de rspundere delictual o"iectiv, care se an#ajeaz n lipsa vinoviei autorului prejudiciului. 14. R"punderea pentru pre=ud$c$ul cauzat de un $zvor de per$col "por$t ?otrivit art. 1(1 'od civil, persoanele a cror activitate este le#at de un izvor de pericol sporit pentru lumea nconjurtoare 7e*ploatarea ve/iculelor, a instalaiilor, mecanismelor, ,olosirea ener#iei electrice, a su"stanelor e*plozi"ile, e,ectuarea lucrrilor de construcii etc.5 au o"li#aia s repare prejudiciul cauzat de izvorul de pericol sporit dac nu demonstreaz c prejudiciul se datoreaz unei ,ore majore 7cu e*cepia cazurilor n care dauna a survenit ca urmare a e*ploatrii navelor aeriene5 sau din intenia persoanei vtmate. 1spunderea pentru prejudiciul cauzat de un izvor de pericol sporit este #uvernat de re#uli speciale, innd cont de ,aptul, c dauna se cauzeaz printr-o activitate sau nsuiri periculoase ale unor o"iecte, ce nu pot ,i controlate pe deplin de ctre om. 'a urmare a acestui ,apt, rspunderea pentru prejudiciul cauzat de un izvor de pericol sporii se an#ajeaz !n lip a vinoviei. Oe#ea nu d o de,iniie le#al izvorului de pericol sporit i nu conine nici criterii e*acte n ,uncie de care un "un sau o activitate s-ar atri"ui la izvorul de 246

pericol sporit. 1eieind din coninutul art. 1(1 'od civil, putem de,ini izvorul de pericol sporit ca ,iind o"iectele lumii materiale ce dispun de nsuiri periculoase i care n procesul e*ploatrii nu pot ,i controlate pe deplin de ctre om, crend prin aceasta un #rad sporit de cauzare a prejudiciului. -st,el, izvorul de pericol sporit tre"uie s ntruneasc cumulativ urmtoarele trsturi2 - s ,ie un o"iect al lumii materiale. Oe#ea nu enumera e*/austiv "unurile care constituie izvor de pericol sporit, innd cont de ,aptul c pro#resul te/nicotiini,lc permanent d natere o"iectelor de aa cate#orie; - o"iectul s dispun de nsuiri cantitative i calitative periculoase pentru lumea nconiurtoare 'aracteristica calitativ a RRHuirid o"iectelor .e e*prim '.8. aptitudinea lor de a se deplasa cu o anumit vitez, de a radia, e*ploda etc. -nume din aceste considerente, aceste o"iecte prezint un pericol sporit pentru lumea nconjurtoare; - o"iectul s se a,le n activitate, e*ploatare. -ctivitatea de e*ploatare a o"iectelor ce prezint pericol sporit tre"uie interpretat n sens lar#, ast,el nct s includ utilizarea lor activ 7de e*emplu, prelucrarea5, ct i pe cea pasiv 7stocarea, depozitarea etc5. Este evident c autove/iculul parcat sau construcia a,lat n conservare nu prezint pericol sporit pentru lumea nconjurtoare; - s e*clud controlul deplin din partea omului. n virtutea unor cauze o"iective i a nsuirilor periculoase ale acestor o"iecte, omul nu poate coordona i direciona pe deplin activitatea de e*ploatare a acestora. @n cazul o"li#aiei delictuale de reparare a prejudiciului cauzat de un izvor de pericol sporit, le#iuitorul a instituit dou mprejurri speciale care nltur rspunderea. -st,el, dac prejudiciul a ,ost cauzat de un izvor de pericol sporit ca urmare a inteniei persoanei vtmate sau a unui eveniment de ,or major, rspunderea se nltur. 6ora major nu nltur rspunderea pentru prejudiciul cauzat de navele aeriene, n calitate de izvor de pericol sporit. !e"itor n cadrul o"li#aiei de reparare a prejudiciului cauzat de un izvor de pericol sporit este posesorul izvorului. ?osesor este persoana care e*ploateaz i posed izvorul de pericol sporit n "aza dreptului de proprietate sau n alt temei le#al 7drept de #estiune economic, contract, procur, n "aza /otrrii or#anelor competente cu privire ia transmiterea izvorului de pericol sporit n ,olosin temporar - vezi pct. &. al Botrrii ?lenului 'EI ='u privire la practica aplicrii le#islaiei ce re#lementeaz repararea daunei cauzate sntiiR5- Nu se consider posesor al izvorului de pericol sporit persoana care e,ectueaz e*ploatarea acestuia n virtutea raporturilor de munc. !ei art. 1(1 'od civil prevede n calitate de posesor i persoana care i-a asumat paza izvorului de pericol sporit, credem c aceast persoan nu poate ,i recunoscut posesor, deoarece ea nu e,ectueaz e*ploatarea acestuia. 1spunderea se an#ajeaz nu pentru deinerea izvorului de pericol sporit, ci pentru cauzarea prejudiciului n procesul e*ploatrii lui. ?osesorul le#al al izvorului de pericol sporit se sc/im" numai atunci cnd transmiterea izvorului se per,ecteaz juridic. !ac transmiterea s-a per,ectat juridic, dar izvorul nu a ,ost predat do"nditorului, se va considera posesor transmitorul, deoarece acordul de voin al prilor nu are ca e,ect trans,erul posesiei asupra izvorului. -st,el, persoana care, de ,apt, nu a do"ndit posesia izvorului de pericol sporit nu l poate e*ploata i nu poate ,i o"li#at s repare prejudiciul cauzat de acesta. 247

n situaia n care izvorul de pericol sporit se a,l n proprietatea comun a dou sau mai multe persoane, de"itor 7posesor5 va ,i acel coproprietar care l poseda e*ploata n momentul cauzrii prejudiciului. 'oproprietarii care nu e*ploatau izvorul de pericol sporit n momentul cauzrii prejudiciului nu tre"uie o"li#ai la repararea prejudiciului, deoarece lipsete ,apta lor ilicit ca condiie a rspunderii delictuale. !eterminarea de"itorului, n situaia n care prejudiciul a ,ost cauzat de un izvor de pericol sporit deinut de un posesor ile#al, se ,ace di,erit, n dependen de mprejurrile n care acesta a ieit din posesia posesorului le#al. !ac izvorul de pericol sporit a ieit din posesia posesorului le#ai iar vuiud d<caiuid i in iipoa vinoviei @ui, o"li#aia de reparare a prejudiciului va ,i pus n sarcina posesorului ile#al, care n procesul e*ploatrii lui a cauzat prejudiciu 7alin.$, art. 1(1 'od civil5. ?entru a ,i e*onerat de rspundere, posesorul le#at va tre"ui s pro"eze nevinovia, i anume va tre"ui s dovedeasc c a ,uat toate msurile necesare pentru paza "unului i, cu toate acestea, a ,ost deposedat ca urmare a aciunilor ilicite ale terei persoane. !ac, ns, izvorul de pericol sporit a ieit din posesia posesorului le#al nu numai ca urmare a aciunilor ilicite ale terei persoane, ci i ca urmare a omisiunii vinovate a posesorului le#al, va ,i an#ajat rspunderea lor solidar. 1spunderea pentru prejudiciul cauzat prin interaciunea a dou izvoare de pericol sporit se an#ajaz di,erit, n dependen de ,aptul cine a ,ost prejudiciat. -st,el, n ipoteza n care, n urma coliziunii a dou izvoare de pericol sporit, s-a prejudiciat o ter persoan, coautorii vor rspunde n mod solidar. -lt,el se va an#aja rspunderea n situaia n care n urma interaciunii a dou izvoare de pericol sporit s-a cauzat prejudiciu numai posesorilor acestor izvoare. @n asemenea ipotez se va an#aja rspunderea posesorului vinovat de cauzarea prejudiciului potrivit dispoziiilor art. 1$+8 'od civil. 11. 1spunderea pentru prejudiciul cauzat de animale ?otrivit art. 1(11 'od civil, proprietarul unui animal sau persoana care se servete de animal n timpul serviciului rspunde de prejudiciul cauzat de acesta, ,ie c se a,l n paza sa, ,ie c a scpat de su" paz. 1spunderea pentru prejudiciul <cauzat de animale a cptat o re#lementare deose"it, datorit calitii deose"ite a de"itorului i a autorului prejudiciului. -ceast rspundere se aplic numai n cazul prejudiciului cauzat de animalele care se a,l n paza juridic a unei persoane, asupra lor putnd ,i e*ercitat o putere de direcie, control i suprave#/ere. !in aceast cate#orie ,ac parte animalele care pot ,i apropiate ntr-o ,orm oarecare i care pot ,i e,ectiv suprave#/eate, i anume -animalele domestice, indi,erent de specie, precum i animalele sl"atice care triesc n stare de captivitate, din #rdinile zoolo#ice, circuri etc. 1spunderea pentru prejudiciul cauzat de animale revine persoanei care, la momentul cauzrii prejudiciului, avea paza juridic a animalului- ?rin paza juridic se nele#e puterea de direcie, control i suprave#/ere, pe care o persoan o poate e*ercita asupra unui animal, adic posi"ilitatea =pzitorului juridicR% de a stpni L utiliza direct i personal sau prin intermediul altor persoane. &(8

?aza juridic decur#e, de re#ul, din dreptul pe care l are o per.soan de a se ,olosi de animalul respectiv, care implic prero#ativa de comand, direcie i suprave#/ere asupra animalului. -ici putem atri"ui proprietarul animalului ori persoana creia proprietarul i-a transmis ,olosina animalului n temeiul unui drept de uzu,ruct, al unui contract de locaiune, comodat etc. E*ist ns situaii cnd un animal cauzeaz o daun, a,lndu-se, de ,apt, n puterea de direcie, control i suprave#/ere a unei persoane ,r nici un temei le#itim, mpotriva voinei pzitorului de drept al acestuia, cum ar ,i cazul celui ce a ,urat animalul. n acest caz prejudiciul va ,i reparat de persoana care i-a nsuit de direcie, ,r un temei juridic Z e#/ere independent a ar.irr.a3ui altuia ?roprietarul este prezumat. n primul rnd. pzitor al animalului, putnd nltura aceast prezumie dovedind c animalul, n momentul cauzrii prejudiciului, se a,la n paza juridic, le#itim sau nele#itim, a unei alte persoane. ?roprietarul i menine calitatea de paznic juridic i n cazul n care a pierdut animalul sau @-a a"andonat, att timp ct o alt persoan n-a do"ndit puterea de a e*ercita direcia, controlul i suprave#/erea. !ac animalul aparine n coproprietate, pe cote-pri ori n devlmie, mai multor proprietari, paza juridic se prezum c aparine solidar tuturor coproprietarilor. 1spunderea lor de asemenea va ,i solidar. ?rezumia c toi coproprietarii sunt pzitori juridici ai animalului poate ,i nlturat atunci cnd se dovedete c numai unul sau numai unii dintre ei au e*ercitat de ,apt puterea de direcie, control i suprave#/ere 7de e*emplu, atunci cnd prin acord coproprietarii au transmis ,olosina animalului unuia din ei5. ?ersoana care deine paza juridic a animalului rspunde pentru prejudiciul cauzat indi,erent de vinovia sa, deoarece art. 1(11 'od civil nu conine o re#lementare special privind posi"ilitatea acesteia de a pro"a contrariul, spre a nltura temeiurile rspunderii. n situaia n care prejudiciul a ,ost cauzat de un animal domestic predestinat activitii pro,esionale, de ntreprinztor sau o"inerii de mijloace pentru ntreinerea proprietarului, le#iuitorul instituie prezumia de vinovie a acestuia. ?roprietarul se poate e*onera de rspundere n acest caz ,dovedind c a mani,estat #rija cuvenit pentru suprave#/erea animalului i, cu toate acestea, dauna s-a produs. !e"itor n cadrul o"li#aiei de reparare a prejudiciului este i persoana care, dei la momentul cauzrii prejudiciului nu avea paza juridic a animalului, era o"li#at s-1 suprave#/eze n temeiul unui contract nc/eiat cu posesorul animalului 7alin.&, art. 1(11 'od civil5. n acest caz le#ea instituie prezumia vinoviei suprave#/etorului. -cesta se poate e*onera de rspundere pro"nd nevinovia sa. 1&. 1spunderea pentru ruina construciei ?otrivit art. 1(1& 'od civil, proprietarul este o"li#at s repare prejudiciul cauzat prin surparea, n ntre#ime sau a unei pri, a construciei cnd surparea este rezultatul lipsei de ntreinere corespunztoare sau al unui viciu de construcie. Eta"ilirea domeniului de aplicare a acestei rspunderi depinde de de,inirea noiunilor la care se re,er aceast norm, i anume2 nelesul noiunilor de 24!
1

construcie, de surpare. ?rin construcie nele#em orice iucrare realizat de om prin asam"larea trainic a unor materiale care se incorporeaz solului devenind ast,el, prin aezarea sa dura"il, un imo"il prin natura sa. Nu intr n aceast noiune alte imo"ile, care nu sunt rezultatul incorporrii, prin munca omului, a unor materiale, cum ar ,i de e*emplu, stncile, ar"orii etc. 8. !e asemenea nu sunt cuprinse lucrrile provizorii, care nu sunt ,i*ate la sol. 1spunderea survine n cazul surprii construciei ca urmare a ntreinerii necorespunztoare sau a unui viciu de construcie. ?rin surpare se nele#e drmarea complet sau parial a construciei. Eurparea se poate produce datorit propriei #reuti, a #reutii oamenilor 2Fau a "unuriiui aiaie in construcie, sau su" aciunea ,orelor naturale. Nu constituie surpare drmarea voluntar i nici cea provocat de incendiu. Eurparea construciei antreneaz rspunderea proprietarului numai dac este rezultatul lipsei de ntreinere corespunztoare sau a ,ost provocat de un viciu de construcie. 1spunderea pentru prejudiciul cauzat prin surparea unei construcii revine, potrivit re#ulii #enerale, proprietarului. n caz de coproprietate pe cote-pari ori n devlmie, rspunderea coproprietarilor va ,i solidar. n situaia n care o ter persoan s-a o"li#at prin contract ,a de proprietar s ntrein construcia 7de e*emplu, antreprenorul prin contractul de antrepriz5 sau este o"li#at s o ntrein n temeiul dreptului de ,olosin ce i s-a acordat 7drept de a"itaie, de ,olosin nscut prin contractul de locaiune etc5, aceast persoan va rspunde solidar cu proprietarul pentru prejudiciul cauzat prin surparea construciei 7alin.&, art. 1(1& 'od civil5. 1spunderea pentru prejudiciul cauzat prin surparea construciei este o rspundere o"iectiv, ast,el nct se produce n lipsa vinoviei. ?ersoana o"li#at s repare prejudiciul nu poate nltura aceast rspundere dovedind c a luat toate msurile pentru asi#urarea ntreinerii construciei ori pentru prevenirea oricror vicii ale construciei. !e"itorul se poate e*onera de rspundere dac pro"eaz e*istena altor cauze care au determinat surparea construciei i deci producerea prejudiciului, cauze n lipsa crora surparea nu s-ar ,i produs, c/iar dac ntreinerea era necorespunztoare. -semenea cauze e*oneratoare de rspundere sunt2 ,apta persoanei vtmate sau a<unui ter, cauza de ,or major. !ac prejudiciul s-a produs prin ,aptul c din construcie a czut ori a curs ceva, rspunde persoana care are construcia n posesiune 7art. 1(1$ 'od civil5. !e"itor n cadrul o"li#aiei de reparare a prejudiciului cauzat prin cderea sau cur#erea din construcie revine posesorului construciei. ?osesor al construciei este proprietarul, alt titular al unui drept real sau de crean 7c/iriaul, locatarul etc5. 1spunderea pentru prejudiciul cauzat prin cderea sau scur#erea din construcie este o rspundere o"iectiv, an#ajndu-se indi,erent de vinovia posesorului construciei. ?osesorul se poate e*onera de rspundere pro"nd e*istena unor cauze strine care au dus la cauzarea prejudiciului, i anume2 ,ora major sau vina persoanei prejudiciate.

1$. 1spunderea pentru prejudiciul cauzat prin vtmarea sntii sau prin deces
& punderea pentru prejudiciul cauzat prin vtmare a integritii corporale au prin alt vtmare a ntii. ?otrivit art. 1(18 'od civil, n caz de vtmare a inte#ritii corporale sau de alt vtmare a sntii, autorul prejudiciului are o"li#aia s compenseze persoanei vtmate salariul sau venitul ratat din cauza pierderii sau reducerii capacitii de munc, precum i c/eltuielile suportate n le#tur cu vtmarea sntii - de tratament, de alimentaie suplimentar, de proiczare, de n#rijire strin, de cumprarea unui ve/icul specia%, de reciclare pro,esional etc. Eta"ilirea prejudiciului su" ,orma venitului ratat se ,ace di,erit, dup cum vtmarea sntii n-a avut consecine de durat sau a avut drept urmare pierderea ori reducerea capacitii de munc. n situaia n care vtmarea inte#ritii corporale sau o alt vtmare a sntii are e,ecte de scurt durat, persoana vtmat va primi di,erena dintre veniturile o"inute i sumele primite pe durata concediului medical, ori retri"uia de care persoana vtmat a ,ost lipsit n acest interval de timp. n ipoteza n care vtmarea inte#ritii corporale sau o alt vtmare a sntii are ca e,ect pierderea sau reducerea capacitii de munc, sta"ilirea prejudiciului se va ,ace di,erit, dup cum persoana vtmat este ncadrat n munc; este major, dar nencadrat n munc; este minor. n cazul n care persoana vtmat este.ncadrat n munc, ea va avea dreptul de a o"ine di,erena dintre veniturile o"inute anterior i cele primite dup prejudicierea sa. ?entru a determina corect aceast di,eren, este necesar de sta"ilit venitul lunar al persoanei vtmate o"inut pn la vtmarea sntii. n situaia n care persoana vtmat era ncadrat n munc prin contract, venitul ei mediu poate ,i calculat potrivit 3odului de calculare a salariului mediu adoptat prin BD din 1(. 1.1++( . Oa determinarea venitului ratat tre"uie s inem cont nu numai de venitul pe care e,ectiv l o"inea persoana vtmat anterior vtmrii sntii, ci i de venitul care cert putea ,i o"inut 7alin.&, art. ) 0 'od civil5. !up determinarea venitului mediu pe care persoana vtmat l primea sau putea s-1 primeasc, se determin nemijlocit venitul ratat n dependen de procentul de pierdere a capacitii pro,esionale de munc. n situaia n care persoana vtmat era major, nencadrat n munc, la calcularea desp#u"irii se va ine cont de evoluia previzi"il i con,orm ateptrilor raionale a veniturilor ei 7alin. &, art. ) 0 'od civil5. -st,el, dac aceast persoan are o anumit specialitate, se poate de inut cont de salariul pe care ea ar ,i putut s-1 o"in prin an#ajare. !ac ea nu are o specialitate am putea ine cont de valoarea real a prestaiilor persoanei vtmate n #ospodria casnic. !ac persoana vtmat era un minor care nu era an#ajat n munc, acesteia i se repara c/eltuielile de tratament. Plterior se pot sta"ili desp#u"iri pentru

&

@. Oul. A"servaii asupra rspunderii civil-delictuale pentru ruina edi,iciului 99!reptul. .-nr.$, p. ().

&.

3onitorul parlament ului.@++(.-nr.@.

&.1

pierderea ori reducerea capacitii de munc a acestei persoane, innd cont de posi"ilitile an#ajrii ei n cmpul muncii, de specialitatea do"ndit. ?ersoana vtmat are dreptul la repararea c/eltuielilor suportate n le#tur cu vtmarea sntii 7c/eltuieli suplimentare5 - de tratament, n#rijire, alimentaie suplimentar etc. !ac persoana vtmat a pierdut inte#ral capacitatea pro,esional de munc, ea poate pretinde de @a autorul prejudiciului c/eltuielile le#ate de reciclarea pro,esional. n situaia n care persoana vtmat este asi#urat pe linia asi#urrilor sociale de stat, ea va primi pensie de invaliditate. n actuala re#lementare pensia de invaliditate pltit persoanei vtmate nu are caracter%de desp#u"ire i nu are ca scop repararea prejudiciului, deoarece cuantumul ei depinde de #radul de invaliditate, ci nu de ntinderea daunei. n consecin, persoana vtmat va putea cumula desp#u"irea primit de la persoana responsa"il de cauzarea daunei cu pensia de invaliditate, indemnizaia sau alte sume pltite pe linia asi#urrilor sociale de stat. & punderea !n caz de dece a per oanei vtmate. n cazul decesului persoanei ca urmare a vtmrii #rave a inte#ritii corporale sau a altei vtmri a sntii, dreptul la desp#u"ire i au2 a5 persoanele inapte de munc care erau ntreinute de de,unct sau care, la data decesului acestuia, aveau dreptul la ntreinere; "5 copilul persoanei nscut dup decesul ei; c5 unul dintre prini, soul sau un alt mem"ru al ,amiliei de,unctului, indi,erent dac este apt pentru munc sau nu, care nu lucreaz i n#rijete de copiii, ,raii i surorile care erau ntreinui de de,unct i care nu au mplinit vrsta de 1( ani sau care, dei au mplinit o ast,el de vrst, au nevoie de n#rijire din cauza sntii, con,orm avizului or#anelor medicale a"ilitate; d5 persoanele care erau ntreinute de de,unct i care au devenit inapte pentru munc pe parcursul a . ani de la decesul lui 7art. 1(1+ 'od civil5. !in coninutul normei respective rezult c dreptul la desp#u"ire l au personale inapte de munc care erau ntreinute de de,unct la data decesului acestuia 7c/iar dac nu aveau dreptul la ntreinere din partea acestuia potrivit le#ii5, precum i persoanele inapte de munc care, dei nu erau ntreinute de de,unct la data decesului, ntruneau condiiile le#ale pentru a "ene,icia de ntreinere din partea acestuia. !reptul de a primi desp#u"ire se pstreaz pentru minori i n cazul n,ierii lor ulterioare sau atin#erii majoratului dac. la mplinirea acestei vrste, ei au devenit invalizi, precum i pentru soul de,unctului, n cazul recstoririi acestuia 7pct. &$ al Botrrii ?lenului 'EI =O.u privire la practica aplicrii le#islaiei ce re#lementeaz repararea daunei cauzate sntiiR5. !reptul la desp#u"ire se recunoate2 a5 minorilor, pn la mplinirea vrstei de 18 ani; "5 elevilor i studenilor care au mplinit 18 ani, pn la ,inalizarea studiilor 7cu e*cepia studiilor e,ectuate la ,r ,recven5 n instituii de nvmnt, dar cel mult pn la mplinirea vrstei de &$ de ani; c5 ,emeilor care au mplinit vrsta de .. de ani i "r"ailor care au mplinit vrsta de ) de `ni - pe via;

d5 invalizilor, pe durata invaliditii; e5 unuia dintre prini, soului sau unui alt mem"ru al ,amiliei de,unctului, ce n#rijete de copiii, ,raii i surorile care erau ntreinui de de,unct, pn la mplinirea vrstei de 1( ani sau pn la m"untirea strii sntii, con,irmat prin aviz de or#anele medicale a"ilitate. ?ersoana care e,ectiv a suportat c/eltuielile de nmormntare necesare, innd cont de statutul social al de,unctului i de o"iceiurile locale, are dreptul la repararea ior de la persoana responsa"il dac aceste c/eltuieli nu au ,ost acoperite prin sumele primite pe calea asi#urrilor sociale de stat 7alin.(, art. 1(1+ 'od civil5. 1(. 1eparaia prejudiciului cauzat prin vtmarea sntii sau prin deces !esp#u"irile acordate pentru prejudiciul cauzat prin vtmare a inte#ritii corporale sau prin alt vtmare a sntii ori<prin deces se sta"ilesc su" ,orma unor pli lunare innd cont de ,aptul c suntem n prezena unui prejudiciu viitor imposi"il de sta"ilit cu anticipaie 7art. 1(& 'od civil5. ?rin e*cepie, instana de judecat poate sta"ili desp#u"irea pentru prejudiciul cauzat prin vtmare a inte#ritii corporale sau prin alt vtmare a sntii ori prin deces su" ,orma unei sume #lo"ale, dar nu mai mult dect pentru $ ani, dac e*ist motive ntemeiate invocate de creditor. -semenea motive pot ,i2 plecarea creditorului sau de"itorului peste /otare pentru o perioad ndelun#at, starea material #rea a persoanei vtmate, o"inerea veniturilor neconstante de ctre de"itor etc. n asemenea caz instana de judecat tre"uie s in cont i de posi"ilitile materiale ale persoanei responsa"ile. !esp#u"irile sta"ilite pentru repararea prejudiciului cauzat prin vtmare a inte#ritii corporale sau prin alt vtmare a sntii se consider a ,i provizorii i se menin nesc/im"ate att timp ct nu se sc/im" capacitatea de munc a persoanei vtmate. 'apacitatea persoanei vtmate poate, ns, s se amelioreze sau s se a#raveze ,a de previziunile ,cute n momentul adoptrii /otrrii. -ceast a#ravare sau ameliorare constituie temei pentru revizuirea desp#u"irii sta"ilite. Botrrea prin care s-a sta"ilit desp#u"irea nu poate ,i invocat ulterior ca avnd putere de lucru judecat. n cazul a#ravrii prejudiciului iniiativa revizuirii desp#u"irii revine persoanei vtmate. !ac, din cauza vtmrii inte#ritii corporale sau a altei vtmri a sntii, capacitatea de munc a sczut ulterior ,a de capacitatea pe care persoana vtmat a avut-o n momentul cnd i s-a atri"uit desp#u"irea, ea are dreptul sa cear un spor corespunztor al cuantumului desp#u"irii 7art. 1(&1 'od civil5 @n cazul ameliorrii capacitii de munc persoan responsa"il are dreptul s cear reducerea corespunztoare a desp#u"irii. Eumele datorate pentru repararea prejudiciului cauzat prin vtmare a inte#ritii corporale sau prin alt vtmare a sntii ori prin deces vor ,i inde*ate con,orm le#ii. !e ,apt, aceste sume se inde*eaz n dependen de rata in,laiei 7alin. ., art. ) + 'od civil5. ?otrivit re#ulii #enerale, persoana vtmat are dreptul la recuperarea c/eltuielilor suplimentare suportate n le#tur cu re,acerea sntii i con,irmate

corespunztor. !eseori, n virtutea strii materiale di,icile, persoana vtmat nu poate e,ectua aceste c/eltuieli, dei ele sunt necesare. n asemenea cazuri instana poate dispune compensarea cu anticipaie a c/eltuielilor suplimentare pe care persoana vtmat cu certitudine urmeaz s le suporte. Necesitatea suportrii unor asemenea c/eltuieli se con,irm prin avizul or#anului medical a"ilitat. n caz de deces aY de"itorului persoan ,izic sau de reor#anizare a persoanei juridice o"li#aia de plat a ratelor lunare trece la succesorii juridici. !ac de"itorul persoan juridic se lic/ideaz, ratele lunare se capitalizeaz 7vezi Oe#ea cu privire la capitalizarea plailor periodice din $ . 0.1++8 &. 5. ?rin capitalizarea plilor periodice nele#em trans,erul datoriilor de"itorului la ,ondul social n cazul lic/idrii acestuia, din contul patrimoniului de"itorului. Euma ce se capitalizeaz se determin n ,uncie de mrimea plilor periodice e,ectuate n ,olosul persoanei vtmate i de termenul pentru care aceste pli au ,ost sta"ilite 71e#ulamentul cu privire la modul de calculare a plilor periodice capitalizate adoptat prin BD din 1.. &.& A &.%5. 1+. R"punderea pentru pre=ud$c$ul cauzat de produ"e de8ectuoa"e 1spunderea pentru prejudiciul cauzat prin produse de,ectuoase poate avea o natur contractual sau delictual, n ,uncie de relaia dintre persoana vtmat i autorul prejudiciului i de natura prejudiciului. !e re#ul, pentru a do"ndi produse, consumatorul nc/eie un contract. !ei, n mod tradiional, ar tre"ui s se an#ajeze rspunderea contractual, n acest domeniu poate interveni i rspunderea delictual, c/iar dac prile se a,l n raporturi contractuale. 'riteriile de determinare a domeniului de aplicare a rspunderii contractuale i a celei delictuale le-am e*pus anterior. -st,el, cnd proprietatea persoanei este prejudiciat 7e*ceptnd produsul de,ectuos nsui5, se va an#aja rspunderea delictual. @n caz de lezare a vieii, sntii sau a inte#ritii corporale se an#ajeaz rspunderea delictual, deoarece aceste valori nu pot ,ace o"iectul ne#ocierii contractuale. -ctuala re#lementare n domeniul rspunderii pentru prejudiciul cauzat de produce de,ectuoase este identic cu cea cuprins n !irectiva nr. 8.9$0( '.E.E. din 1+8. cu privire la apropierea dispoziiilor le#islative, re#ulamentare i administrative ale statelor mem"re n materia rspunderii pentru produsele de,ectuoase. !in coninutul art. 1(&. 'od civil, rezult c rspunderea pentru prejudiciul cauzat de produce de,ectuoase este o rspundere o"iectiv. ?entru an#ajarea acesteia, sunt necesare trei condiii, prejudiciul, ,apu ili<il 7dc,i*tul produsului5, le#tura de cauzalitate dintre de,ect i prejudiciu. -ceast concluzie decur#e i d i n coninutul art. 1(&8 'od civil, potrivit cruia cel prejudiciat tre"uie s aduc pro"a viciului, prejudiciului i a le#turii cauzale dintre ele. 6rejudiciul cauzat de un produs de,ectuos poate ,i att patrimonial, ct i moral 7ultima posi"ilitate admis i de Oe#ea privind protecia consumatorilor5.
&. &.1

De$ectul produ ului. ?rin produs se nele#e orice "un mo"il, c/iar i atunci cnd constituie o parte a unui alt "un mo"il ori a unui "un imo"il. Munurile mo"ile pot ,i att corporale, ct i incorporale. Electricitatea, de asemenea, este considerat produs. !e,ecte ale electricitii ,urnizate pot ,i creterea "rusc a tensiunii, care pot prejudicia proprietatea. Nu sunt considerate ast,el produsele a#ricole ale solului, ale zoote/niei, ale apiculturii sau ale pescuitului 7produse a#ricole naturale5 care nu sunt supuse unei prelucrri primare i nici vnatuY 7alin.l, art. 1(&) 'od civil5. Nu sunt e*cluse produsele a#ricole i de vntoare care au ,ost supuse unei prime trans,ormri; laptele pasteurizat, untul, ,ructele conservate etc. -cestea reprezint produse ce pot cauza prejudicii, deoarece au trecut printr-un proces industrial nainte de a ,i puse n circulaie. Pn produs este de,ectuos atunci cnd nu #aranteaz si#urana scontat, lunduse n consideraie toate mprejurrile, cum ar ,i de e*emplu2 a5 modul de prezentare a produsului 7daca productorul unei vopsele o prezint ca to*ic n instruciunile sale, el nu va putea ,i tras la rspundere dac nu s-au respectat instruciunile i ast,el a ,ost cauzat prejudiciu5; < "5 ,olosina care putea ,i prevzut n mod rezona"il 7productorul va rspunde dac utilizeaz o vopsea to*ic la o jucrie, care n mod normal nu este destinat pentru a ,i ,olosit drept suzet, neinnd cont de pre,erinele copiilor de a duce la #ur orice jucrie5; c5 momentul punerii n circulaie a produsului. !e,ectul produsului se apreciaz n ,uncie de momentul punerii lui n circulaie. -st,el produsul nu poate ,i considerat de,ectuos doar prin ,aptul c, ulterior, un alt produs, m"untit, este pus n circulaie 7art. 1(&0 'od civil5. E*ist trei tipuri de de,ecte care determin rspunderea productorului2 de,ectul de ,a"ricaie, de concepie a produsului i de,ectul constnd n lipsa de in,ormare &.&. 1spunderea pentru prejudiciul cauzat de produse de,ectuoase revine productorului. 6roductor este cel care a realizat un produs ,init, o materie prim ori o parte component a unui produs. -cesta este productorul real. !ac la realizarea produsului au contri"uit mai multe persoane, rspunderea lor va ,i solidar 7art. 1(&+ 'od civil5. Este productor i persoana care se prezint ca productor prin adu#area numelui su, a semnelor sale de comer sau a altor semne distinctive, precum i cel care, n cadrul activitii sale comerciale, import sau cumpr un produs n scop de vnzare, nc/iriere sau distri"uire n o alt ,orm 7alin.&-$, art. 1(&) 'od civil5. !uc productorul nu pnatc ,i sta"ilit, orice persoan care a livrat produsul se consider productor dac, n termen de o lun din momentul n care a luat cunotin de pretenii, nu indic productorul ori persoana care ia livrat produsul. ?roductorul poate ,i e*onerat de rspundere dac dovedete c2 a5 nu a pus produsul respectiv n circulaie. El nu rspunde cnd produsul a ,ost sustras sau remis unui ter pentru a-1 ncerca; %RR%R '. ;. Pn#ureanu. !rept internaional privat. ?rotecia consumatorilor i rspunderea pentru produse nocive. - Mucureti, 1+++, p. 1$8.

3onitorul o,icial al 13.-1++8.-nr. 8.-8). 3onitoru/o,icial al 13.-& .-nr. 1+-& .

"5 se poate considera, n ,uncie de mprejurri, c produsul nu avea viciul cauzator de pa#u"e n momentul n care productorul 1-a pus n circulaie; c5 produsul nu este realizat nici pentru vnzare, nici pentru o alt ,orm de valori,icare economic i nu este vndut n cadrul activitii pro,esionale e*ercitate de productor; d5 viciul const n ,aptul c produsul, n momentul punerii n circulaie, corespundea unor dispoziii le#ale o"li#atorii. @n asemenea caz culpa se datoreaz autoritilor pu"lice care au sta"ilit re#uli imprudente i, ca urmare, au dus la punerea n circulaie a produselor de,ectuoase; e5 stadiul de dezvoltare a tiinei i te/nicii nu a permis productorului s identi,ice viciul n momentul punerii n circulaie a produsului. ?roductorul unei pri componente a produsului se poate e*onera de rspundere n cazul n care viciile se datoreaz modului de asam"lare 7construcie5 a produsului n care este incorporat partea component ori adu#irilor i cone*iunilor ,cute de realizatorul produsului ,inal. -ceast prevedere se aplic i productorului de materie prim 7art. 1(&. 'od civil5. 1spunderea productorului poate ,i redus sau e*clus dac, la cauzarea prejudiciului, a contri"uit vina celui prejudiciat ori a persoanei pentru care rspunde cel prejudiciat. !ac productorul nu poate dovedi mprejurrile sus-numite, el va ,i o"li#at s repare prejudiciul cauzat. ;ermenul de prescripie este de $ ani i ncepe a cur#e din momentul n care cel prejudiciat a luat cunotin sau tre"uia s ia cunotin de prejudiciu i de identitatea productorului. n cazul n care pentru repararea prejudiciului nu este sta"ilit nici un termen, prejudiciul se repar dac a aprut pe parcursul a 1 ani din momentul ,a"ricrii produsului 7art. 1($ 'od civil5. Oiteratura recomandat2 1. -. Mloenco. 1spunderea civil delictual. - '/iinu, & &. &. 3. Eliescu. 1spunderea civil delictual. - Mucureti, 1+0&. $. E. Oipcanu. 1spunderea comitentului pentru ,apta prepusului. - Mucureti, 1+++. (. O. ?op. !rept civil romn. ;eoria #eneral a o"li#aiilor. - Mucureti, 1++8, p.10 . .. @-!. 1omoan. Ninovia n dreptul civil romn. - Mucureti, 1+++. ).1. Prs. 1epararea daunelor morale. - Mucureti, & 1, 0. '. ;. Pn#ureanu. !rept internaional privat. ?rotecia consumatorilor i rspunderea pentru produse nocive. - Mucureti, 1+++. 8. D/. Nintil, '. 6urtun. !aune morale. Etudiu de doctrin i jurispruden. Mucureti, & &.
+. EejiBKAMa -.3. 6paFKji.aB'KA-npaMAMaa A;Merc;MeBBA';" $a

'-?@;AOPO &8. !reptul succesoral 1. Noiunea i ,elurile motenirii &. !esc/iderea succesiunii $. 'ondiiile cerute pentru a putea moteni (. 3otenirea testamentar a' Di poziii generale cu privire la motenirea te tamentar b' *orma te tamentului c' +odi$icarea, revocarea, caducitatea i nulitatea te tamentului d' ,-ecutarea te tamentului e' .egatul .. 3otenirea le#al ). 1ezerva succesoral< 0. Apiunea succesoral a' 0cceptarea ucce iunii "5 &enunarea la ucce iune ( 8. 1esponsa"ilitatea motenitorilor de pasivul succesoral +. mprirea motenirii i con,irmarea dreptului la motenire Z 1. Noiunea i ,elurile motenirii patrimoniului unei persoane ,izice decedate 7cel ce a lsat motenirea5 ctre succesorii si 7alin.l, art. 1($& 'od civil5. !up cum rezult din de,iniie, motenirea are anumite particulariti care o deose"esc de celelalte moduri de transmitere a drepturilor i o"li#aiilor, cunoscute dreptului civil. @ndividualizarea motenirii se ,ace prin caracterele juridice speci,ice acesteia. 3otenirea ca o transmisiune de patrimoniu are urmtoarele caractere juridice2 este o transmisiune pentru cauz de moarte, universal, unitar i indivizi"il 7alin. &, art. 1($& 'od civil5. +otenirea e te o tran mi iune pentru cauz de moarte, deoarece se produce numai n urma decesului unei persoane ,izice. ?rin urmare, normele dreptului succesoral sunt aplica"ile doar n cazul decesului persoanei ,izice, nu i n cazul dizolvrii persoanelor juridice. Normele care re#lementeaz transmisiunea succesoral sunt, n principiu, aplica"ile i persoanelor juridice sau statului, n cazurile n care ei do"ndesc calitatea de motenitor. +otenirea e te o tran mi iune univer al, ntruct are ca o"iect patrimoniul persoanei ,izice decedate, ca o universalitate juridic. ?atrimoniul succesoral include att drepturile patrimoniale 7activul succesoral5 ct i o"li#aiile patrimoniale 7pasivul succesoral5 pe care cel ce a lsat motenirea ie avea la momentul decesului <art 1((( 'nd civili !repturile i o"li#aiile nepatrimoniale, n principiu, nu se transmit prin motenire. Epunem n principiu, deoarece motenitorii vor do"ndi dreptul de protecie a inviola"ilitii operei, de a autoriza pu"licarea ei, precum i dreptul de a o"ine "revet asupra inveniei 7alin.$, pct. && al Botrrii ?lenului 'EI ='u privire la e*aminarea liti#iilor judiciare n cauzele despre succesiuneR din 1 . ).1++8R , n continuare - Botrrea ?'EI din 1 . ).1++85.
Muletinul 'EI.- 1++8.-nr.8. N oiunea i caracterele m3 o toe n i r it i . e n i r ee s t a e transm iterea

Mpe9ia. - 3ocKMa, 1+8). 1 . 6lojiaKAM 3.B. ArMe;';MeBBA';" no oojna;e9i"';Ma3 Mpe-a. - 3ocKMa, 1++8. 11. npotcv-BBa I@.-. Mo$3eiueBne Liuep)a, npn(BBeBnor npaMoo*paBB;eji"B"i* opraBAM. - 3ocKMa, 1++0. 1&. '3BpBAM M.;. 'A)3$K -. -, ADmee LneBBe o o)jna;e.,i"';Ma*. - IleBBurpa-, 1+8$.

n patrimoniul succesoral nu se includ drepturile i o"li#aiile patrimoniale care poart caracter personal 7contractate ori prevzute de le#e intui!u per onae, cum ar ,i dreptul de uz sau de a"itaie, creana de ntreinere5 i nici drepturile i o"li#aiile, prevzute de le#e sau contract, care sunt vala"ile numai n timpul vieii celui ce a lsat motenirea i care nceteaz la decesul lui 7art. 1(() 'od civil5. !ei le#islaia noastr admite transmiterea patrimoniului att prin acte ntre vii 7art. )0$ 'od civil5, ct i prin acte pentru cauz de moarte, credem c unicul domeniu de aplicare a contractului de transmitere a patrimoniului actual este cel al nstrinrii unei moteniri sau a unei poriuni din ea. Oa acest capitol tre"uie de precizat c, de rnd cu ali autori &.(, considerm c, atunci cnd un motenitor vinde motenirea, contractul va avea ca o"iect dreptul de motenire privit izolat dei acest drept privete o universalitate sau o cot indiviz din aceasta. +otenirea e te o tran mi iune unitar, deoarece transmiterea patrimoniului prin succesiune se ,ace dup aceleai re#uli, ,r a ,ace vreo distincie dup natura i proveniena "unurilor succesorale . +otenirea e te o tran mi iune indivizibil. 'a o consecin a caracterului indivizi"il al patrimoniului, i transmisiunea succesoral este indivizi"il, n sensul c nu poate avea loc o acceptare sau o renunare parial @a o motenire. ?rin e*cepie de la acest caracter, motenitorul c/emat la motenirea mai multor cote succesorale n temeiuri di,erite poate accepta o cot i poate renuna la alta 7alin.l, art. 1.&8 'od civil5. -cest caracter e*plic de ce, n cazul renunrii la motenire de ctre unul sau mai muli motenitori, precum i n cazul nedemnitii ori ine,icacitii testamentelor, partea din motenire care l se cuvenea va reveni motenitorilor acceptani n temeiul dreptului de acrescmnt. *elurile motenirii. 'on,orm art. 1($& 'od civil, motenirea are loc con,orm testamentului 7succesiune testamentar5 i n temeiul le#ii 7succesiune le#al5. ?rin urmare, n ,uncie de izvor, motenirea poate ,i le#al sau testamentar. n cazul motenirii le#ale, patrimoniul succesoral, succesorii, ordinea n care sunt c/emai la motenire, cotele succesorale ce le revin etc. sunt sta"ilite de le#e. Ea intervine n cazul i n msura n care de,unctul nu a dispus prin testament. -ceeai situaie va ,i i atunci cnd e*ist testament, dar el nu cuprinde dispoziii re,eritoare la transmiterea patrimoniului succesoral, ci numai alte dispoziii, de e*emplu cu privire la% numirea unui e*ecutor testamentar, cu privire la dezmotenirea unor persoane etc. ?ersoanele care do"ndesc motenirea n temeiul le#ii sunt motenitori universali, c/iar dac, atunci cnd4 e*ist mai muli motenitori, ei "ene,iciaz numai de o ,raciune din motenire. 3otenirea este testamentar n czut i n msura n care transmiterea patrimoniului succesoral are loc n temeiul voinei celui ce a lsat motenirea, e*primat prin testament. 3otenitorii c/emai la motenire prin testament pot ,i univer ali, cnd cule# tot patrimoniul de,unctului; cu titlu univer al, cnd do"ndesc doar o ,raciune din patrimoniul succesoral; cu titlu particular, cnd cule# numai un "un sau anumite "unuri determinate. 'ele dou ,orme ale motenirii nu se e*clud reciproc, ci, dimpotriv, motenirea le#al poate coe*ista cu cea testamentar. -st,el, dac testatorul a testat numai o parte din motenire, partea rmas se atri"uie motenitorilor le#ali.

!. ?e"c#$derea "ucce"$un$$

?rin desc/iderea succesiunii se produce e,ectul juridic al transmisiunii succesorale. ?n la desc/iderea succesiunii nu poate ,i vor"a despre motenitori ori patrimoniu succesoral, persoana n via ,iind titularul patrimoniului. ?otrivit art. 1(( cod civil, succesiunea se desc/ide n urma decesului persoanei ,izice sau declarrii morii ei de ctre instana de judecat. !in punct de vedere juridic, desc/iderea succesiunii presupune analiza a dou aspecte2 data i locul desc/iderii succesiunii. Data 2momentul' de c%iderii ucce iunii. ?otrivit art. 1(( 'od civil, momentul desc/iderii succesiunii se consider cel al decesului persoanei care a lsat motenirea sau data rmnerii de,initive a /otrrii judectoreti privind declararea morii lui. 3otenitorii 7le#ali sau testamentari5 tre"uie s dovedeasc moartea, precum i data sau momentul morii celui ce a lsat motenirea. !ata morii persoanei se pro"eaz prin act de deces, ntocmit n temeiul certi,icatului medical constatator al decesului, eli"erat de o unitate sanitar, sau /otrrii judectoreti privind declararea morii persoanei 7art. .( al Oe#ii privind actele de stare civil din &). (.& 1R 5. n am"ele cazuri, deci att n cazul morii ,izic constatate, ct i n cazul declarrii judectoreti a morii, momentul decesului poate ,i dovedit prin orice mijloace de pro". Eta"ilirea e*act a momentului 7datei5 desc/iderii succesiunii prezint importan din urmtoarele motive2 - n ,uncie de acest moment se determin cercul motenitorilor le#ali i testamentari; - @a aceast dat se determin componena i valoarea patrimoniului succesoral; - de @a aceast dat ncepe a cur#e termenul de ) luni pentru opiunea succesoral; - pn la aceast dat produce e,ecte acceptarea i renunarea la succesiune; - n cazul unui con,lict n timp a unor le#i, n ,uncie de aceast dat se determin le#ea aplica"il. -st,el, determinarea cercului de motenitori, c/emai s culea# motenirea, se va e,ectua con,orm normelor e*istente la data desc/iderii succesiunii . -ctele ulterioare desc/iderii succesiunii, cum ar ,i acceptarea sau renunarea la succesiune ori partajul averii succesorale, vor ,i #uvernate de le#ea n vi#oare la data svririi lor. .ocul de c%iderii ucce iunii. Oocul desc/iderii succesiunii este ultimul domiciliu al celui care a lsat motenirea 7art. 1(($ 'od civil5. !omiciliul persoanei se sta"ilete potrivit art. $ -$1 'od civil. !ovada ultimului domiciliu al de,unctului se poate ,ace prin orice mijloace de pro". ?ractic, dovada ultimului domiciliu se ,ace cu meniunile din "uletinul de identitate sau actul de deces al persoanei care las motenirea.

&.(

6. !eaG. ;ratat de drept succesoral. - Mucureti, 1+++. p. 1.. &2 !. '/iric !rept civil. Euccesiuni. - Mucureti, 1++), p. 0.

3onitorul o,icial al 13.-& 1.-nr. +0-++. A. 1o"u. !ata desc/iderii succesiunii i importana ci 991evista naional de drept.& 1.-nr.&, p. (&.

&.)

258

&.+

n situaia n care ultimul domiciliu al de,unctului nu este cunoscut, locul desc/iderii succesiunii este locul unde se a,l "unurile succesorale. !ac "unurile succesorale se a,l n di,erite locuri, cel al desc/iderii succesiunii va ,i considerat locul unde se a,l partea cea mai valoroas a "unurilor imo"ile, iar n lipsa "unurilor imo"ile - locul unde se a,l partea principal ca valoare a "unurilor mo"ile. Oocul desc/iderii succesiunii prezint importan pentru determinarea or#anelor competente teritorial s rezolve di,erite pro"leme privind motenirea . ?rocedura succesoral este de competena notarului de la locul desc/iderii succesiunii 7alin. $, art. $. al Oe#ii cu privire la notariat din 8.11.& &R 5. 'a urmare, declaraia de acceptare sau renunare la succesiune se depune @a acest notar. Notarul de la locul desc/iderii succesiunii ia msuri pentru paza averii succesorale i eli"ereaz certi,icat de motenitor. $. 'ondiiile cerute pentru a putea moteni ?entru ca o persoan s poat moteni, este necesar s ai" capacitate succesoral s nu ,ie nedemn de a moteni. Capacitatea ucce oral. ?otrivit art. 1($$ 'od civil, pot ,i motenitori2 a5 n cazul succesiunii testamentare - persoanele care se a,lau n via la momentul decesului celui ce a lsat motenirea, precum i cele care au ,ost concepute n timpul vieii lui i s-au nscut vii dup decesul acestuia, indi,erent de ,aptul dac sunt sau nu copiii lui, precum i persoanele juridice care au capacitate juridic civil la momentul desc/iderii succesiunii; "5 n cazul succesiunii le#ale - persoanele care se a,lau n via la momentul decesului celui ce a lsat motenirea, precum i copiii lui concepui n timpul vieii i nscui vii dup decesul acestuia. Etatul dispune de capacitate succesoral testamentar, precum i de capacitate succesoral asupra patrimoniului succesoral vacant. !in coninutul acestei norme rezult c orice persoan care e*ist la momentul desc/iderii succesiunii are capacitate succesoral, adic capacitatea de a moteni. E*istena persoanei la momentul desc/iderii succesiunii va ,i dovedit de motenitorul n cauz sau de ctre succesorii si, cnd el a decedat dup desc/iderea succesiunii. !ovada e*istenei persoanei ,izice se ,ace cu actele de stare civil, iar n caz de deces al motenitorului care se a,la n via la momentul desc/iderii succesiunii, cu actul de deces. ?ersoana disprut are capacitate succesoral, ,iind prezumat de le#e n via. 'apacitatea succesoral a persoanei disprute se des,iineaz retroactiv dac se constat c nu mai e*ista la momentul desc/iderii succesiunii. -u capacitate succesoral i persoanele concepute, dar nenscute la momentul desc/iderii succesiunii. 'opiii concepui n timpul vieii celui ce a lsat motenirea au capacitate succesoral dac s-au nscut vii dup decesul acestuia. Nu prezint importan ct timp a trit copilul dup natere.
Y.E

A. 1o"u. Oocul i importana desc/iderii succesiunii 991evista naional de drept.-& 1.nr. (, p. .). /G@ 3onitorul o,iciat al 13.-& &.-nr. 1.(-1.0.

Nu au capacitate succesoral persoanele juridice care nu e*istau la momentul desc/iderii succesiunii, precum i persoanele ,izice predecedate. ?artea din motenire care s-ar ,i cuvenit persoanei predecedate va ,i culeas - n cadrul motenirii le#ale -de descendenii si n condiiile prevzute pentru reprezentarea succesoral. Comorienii i codecedaii. 'omorieni sunt persoanele cu vocaie succesoral reciproc sau unilateral care au murit n aceeai mprejurare 7accident n transport, calamiti naturale etc.5 ,r a se putea sta"ili dac una a supravieuit alteia, prezumndu-se c au murit concomitent 7alin.$, pct. ( Botrrea ?'EI din 1 . ).1++85. Eunt comorieni i persoanele declarate moarte de ctre instana de judecat n urma dispariiei ,r veste n aceleai circumstane. n acest caz nu prezint importan momentul intrrii in vi#oare a /otrrii privind declararea morii acestor persoane 7art. 1((& 'od civil5. 'odecedai sunt persoanele cu vocaie succesoral reciproc sau unilateral care decedeaz n acelai timp 7nu n aceeai mprejurare5 ,r a se putea sta"ili ordinea deceselor, prezumndu-se c au decedat concomitent. -st,el, sunt codecedai persoanele care au decedat n aceeai zi i or, dar nu i n aceeai mprejurare, ci din cauza "olilor de care su,ereau, iar minutul morii nu poate ,i sta"ilit. ?ersoanele sus-numite nu se motenesc reciproc, dei au capacitate succesoral, ntruct, nesupravieuind una ,a de alta nu au capacitate succesoral. 3otenirea lsat de ,iecare comorient sau codecedat va ,i culeas de propriii motenitori 7art. 1((1 'od civil5. Nedemnitatea ucce oral. Nedemnitatea este decderea motenitorului din dreptul de a cule#e o motenire determinat, inclusiv rezerva succesoral, pentru svrirea unei ,apte #rave ,a de cel ce a lsat motenirea sau ,a de memoria acestuia. Nedemnitatea succesoral, ca pedeaps civil, are urmtoarele caractere juridice8 a5 se aplic numai n cazul svririi ,aptelor e*pres i limitativ prevzute de le#e; "5 opereaz numai n temeiul /otrrii instanei de judecat prin care se constat circumstana care constituie temeiul nedemnitii. -ciunea n constatarea nedemniti poate ,i intentat de orice persoan pentru care decderea succesorului nedemn din dreptul la succesiune are consecine patrimoniale 7art. 1($. 'od civil5. -ciunea n declararea persoanei ca succesor nedemn tre"uie s ,ie intentat n termen de un an din data desc/iderii succesiunii; c5 se aplic i produce e,ecte att ,a de autorul ,aptei, ct i ,a de motenitorii lui. -st,el, nu se admite reprezentarea nedemnului 7alin.$, art. 1. ( 'od civil5; d5 nedemnitatea nu se e*tinde ,a de toate motenirile, ci opereaz numai ,a de motenirea celui ,a de care au ,ost svrite ,aptele. -st,el, dac ,apta a ,ost comis ,a de un printe, autorul ,aptei va putea moteni cellalt printe; e5 nedemnul tre"uie s ,i svrit ,aptele cu discernmnt, deoarece nu se poate vor"i de vinovie n lipsa discernmntului; ,5 ,iind vor"a despre o pedeaps civil, cel.ce a lsat motenire l poate ierta pe motenitorul nedemn. ?otrivit art. 1($) 'od civil, persoana culpa"il de svrirea unor aciuni ce atra# decderea din dreptul la succesiune poate ,i c/emat la motenire dac cel ce a lsat motenirea o iart e*primnd acest lucru n mod e*pres n testament. Cazurile de nedemnilate. Nu poate ,i succesor testamentar sau le#al persoana care2 a5 a comis intenionat o in,raciune sau o ,apt amoral mpotriva ultimei voine, e*primate n testament, a celui ce a lsat motenirea;

&)

&)1

"5 a pus intenionat piedici n calea realizrii ultimei voine a celui ce a lsat motenirea i a contri"uit ast,el ia c/emarea sa la succesiune ori a persoanelor apropiate sau la majorarea cotelor succesorale ale tuturor acestora. ?entru ca un motenitor s ,ie nlturat de la motenire n "aza acestor temeiuri, tre"uie s ,i svrit ,aptele sus numite cu intenie. 6aptele care constituie temei pentru nedemnitate pot ,i svrite att mpotriva celui ce a lsat motenirea, ct i mpotriva motenitorilor acestuia . Nu pot ,i succesori le#ali ai copiilor lor prinii deczui din drepturile printeti care, la data desc/iderii succesiunii, nu sunt resta"ilii n aceste drepturi i nici prinii 7adoptatorii5 i copiii maturi 7inclusiv cei adoptai5 care s-au esc/ivat cu rea-credin de la e*ecutarea o"li#aiei de ntreinere a celui ce a lsat motenirea 7art. 1($( 'od civil5. !ac, dup primirea succesiunii, este declarat de instana de judecat ca succesor nedemn, persoana este o"li#at s restituie tot ceea ce a primit ca motenire, inclusiv ,ructele o"inute 7art. 1($0 'od civil5. (. 3otenirea testamentar a5 !ispoziii #enerale cu privire la motenirea testamentar Noiunea de te tament. ;estamentul este un act juridic solemn, unilateral, revoca"il i personal prin care testatorul dispune cu titlu #ratuit, pentru momentul ncetrii sale din via, de toate "unurile sale sau de o parte din ele 7art. 1((+ 'od civil5. ;estamentul are urmtoarele caractere juridice2 a5 ;estamentul este un act juridic, deoarece cuprinde mani,estarea de voin a testatorului cu intenia de a produce e,ecte juridice i, pentru a ,i vala"il, tre"uie s ndeplineasc condiiile de validitate ale actelor juridice; "5 ;estamentul este un act juridic unilateral, ntruct e*prim numai voina testatorului. El produce e,ecte indi,erent de atitudinea motenitorilor i nainte de acceptarea de ctre ei a motenirii. 'ele dou acte - testamentul i acceptarea motenirii - sunt acte unilaterale distincte, cu e,ecte proprii