Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea de Stat Alecu Russodin Bli Facultatea de tiine Reale, Economice i ale Mediului Specialiatatea Geografie i Biologie

Referat La tema:

Salarizarea n nvMNT

Elaborat de studenta anul IV Gr: GB 41-Z Bedni Adriana

Cuprins:

1 Oportunitati pentru tinerii specialist 2 Din ce se formeaza salariul integral al unui pedagog? 3 Salarizarea in timpul vacantelor 4 Salariul de ncadrare 5 Stabilirea salariului de ncadrare

In ultimele zile, la redactie ne-au venit mai multe mesaje de la cititori, in care acestia roaga sa fie explicata metodologia calcularii salariilor pentru pedagogi in legatura cu majorarile operate de guvern si recentele modificari din legislatia privind salarizarea. Unele cadre didactice cu experienta spun ca se considera defavorizate, pe cand cadrele tinere se declara satisfacute de marimea salariului pe care il primesc in prezent. Iata explicatia pe care ne-a oferit-o cu amabilitate ministra Muncii, Protectiei Sociale si Familiei, Valentina Buliga. In unele mijloace de informare in masa au aparut declaratii precum ca, in urma modificarilor recente ale legislatiei si, in special, a celor operate prin Hotararea Guvernului nr. 807 din 7 decembrie 2009, cadrele didactice nu vor beneficia de majorarea promisa a salariilor, ba mai mult, salariile acestora se vor reduce. Noi infirmam categoric aceste speculatii si reiteram pentru opinia publica si, in special, pentru cadrele didactice ca majorarea de la 1 septembrie 2009 a salariilor cadrelor didactice din toate formele de invatamant, preconizata initial un cuantum de 54% prin modificarea Legii nr. 276-XVI, din 18 decembrie 2008, nu a fost anulata, ci a fost reesalonata in trei etape: de la 1 septembrie 2009 - o majorare in medie cu 24%; de la 1 ianuarie 2011 - cu 12% si de la 1 septembrie 2011 - cu 10%. 1. Oportunitati pentru tinerii specialisti Incepand cu 1 septembrie 2009, salariile cadrelor didactice au fost recalculate prin stabilirea salariilor lunare prevazute de lege cu aplicarea coeficientului k=0,8 si aceste salarii vor fi in vigoare pe tot parcursul anului 2010. Spre exemplu, un profesor cu studii superioare si cu o vechime in munca de peste 25 ani, care pana la 1 septembrie 2009 avea un salariu lunar de 1470 lei pentru o sarcina didactica de 18 ore pe saptamana, in prezent are un salariu lunar de 1760 lei. De un salariu lunar de 1760 lei beneficiaza si profesorul incepator, care pana la 1 septembrie 2009 avea un salariu tarifar de doar 1146 lei. In acest mod, prin noile conditii de salarizare, se diminueaza discrepantele neintemeiate dintre nivelul de salarizare a pedagogilor incepatori si a celor cu o vechime mare in munca, dar care mai beneficiaza de sporuri semnificative pentru aceasta vechime. Astfel, noul sistem de salarizare creeaza pentru tinerii specialisti mai multe oportunitati si stimulente de incadrare in activitatea pedagogica. In afara de salariul lunar de baza, cadrele didactice mai beneficiaza de sporuri si suplimente pentru lucrul suplimentar sau cu caracter stimulator. Aceste sporuri si suplimente se stabilesc in marimi fixe sau in raport procentual fata

de salariul lunar si sunt reglementate prin Hotararea Guvernului nr. 381, din 13 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare. 2. Din ce se formeaza salariul integral al unui pedagog? Vom reflecta cele expuse privind majorarea salariilor cadrelor didactice prin calculul salariului unui profesor cu studii superioare, cu vechimea in munca de 22 ani, cu gradul didactic II, diriginte de clasa. Respectiv, pentru un tanar specialist in primul an de activitate, care nu beneficiaza de sporuri la salariu pentru vechime in munca, pentru grad didactic si pentru dirigentie salariul a fost majorat de la 1186 lei pana la 1800 lei, sau cu 614 lei (+51,8%). Exemplul adus demonstreaza concludent absurditatea afirmatiilor unor politicieni, inclusiv a unor deputati, privind reducerea salariilor cadrelor didactice. Oare suplimentarea fondului de salarizare a cadrelor didactice cu peste 148 mln. lei in trimestrul IV al anului 2009 si cu peste 445 mln. lei in anul 2010 este destinata reducerii salariilor? 3. Salarizarea in timpul vacantelor Multa demagogie se face si in jurul modalitatii de salarizare a pedagogilor in timpul vacantelor. Astfel, fara argumente intemeiate, se afirma despre o reducere drastica a salariilor in perioada de vacanta, despre vacante cu o durata de 100 zile, etc. In realitate, in Hotararea Guvernului nr. 807, din 7 decembrie 2009, este clar stipulat ca, pe durata vacantelor, care sunt trei pe parcursul anului scolar (in noiembrie, ianuarie si martie), profesorii si invatatorii vor beneficia de salariul lunar de baza si sporul pentru vechime in munca si nu vor beneficia de unele plati pentru prestarea muncii suplimentare care in timpul vacantei nu se efectueaza (dirigentie, controlul lucrarilor scrise, administrarea unui cabinet), precum si de sporul pentru grad didactic, care conform legii se plateste lunar doar pentru timpul efectiv lucrat in specialitatile pentru care au fost conferite gradele in cauza. Sa vedem care este reducerea reala a salariului in urma neefectuarii platilor pentru activitatile care nu se realizeaza in timpul vacantelor. ?inand cont de faptul ca, pe durata vacantei 1-10 ianuarie 2010 se contin trei zile lucratoare (4, 5 si 6 ianuarie) din totalul de 18 zile lucratoare in luna respectiva, si reiesind din datele din tabelul de mai sus, un profesor cu gradul II didactic (528 lei spor lunar), diriginte (150 de lei spor lunar), dispunand de un spor de 40 de lei pentru

controlul lucrarilor scrise si 50 lei pentru administrarea unui cabinet, va avea urmatoarele reduceri de salariu: -la sporul pentru grad didactic - 528 : 18 x 3 = 88 lei; -la sporul pentru dirigentie - 150 : 18 x 3 = 25 lei; -la sporul pentru controlul lucrarilor scrise - 40 : 18 x 3 = 6,67 lei; -la sporul pentru administrarea unui cabinet - 50 : 18 x 3 = 8,33 lei. Total: 88 + 25 + 6,67 + 8,33 = 128,0 lei. Astfel, salariul pedagogului de referinta, in luna ianuarie 2010, va fi cu 128 de lei mai mic decat in lunile fara vacanta si va constitui 3056,0 - 128,0 = 2928,0 lei. Acest salariu este cu 461,4 lei mai mare decat salariul pe care persoana in cauza il avea pana la 1 septembrie 2009. In aceleasi conditii, pedagogul incepator, care beneficiaza doar de sporul pentru controlul lucrarilor scrise in timpul vacantei, va pierde doar 6,67 lei (40 : 18 x 3 = 6,67 lei). inem sa atentionam cadrele didactice ca platile suplimentare nu se efectueaza doar in vacantele dintre trimestre si aceasta modalitate de calculare nu se refera la vacanta de vara in timpul careia pedagogii se afla in concediu de odihna platit conform salariului mediu constituit pe parcursul anului. In acelasi timp, mentionam ca modalitatea expusa de plata a salariilor in timpul vacantelor dintre trimestre se extinde doar asupra profesorilor si invatatorilor care activeaza in conditiile sarcinii didactice orare si nu se extinde asupra personalului din institutiile prescolare, internate si alte institutii care activeaza in regim de serviciu cu durata normala a timpului de munca, precum si asupra cadrelor didactice cu functii de conducere.

4. STABILIREA SALARIULUI DE INCADRARE Salariul de baza este compus dintr-o parte fixa si o parte variabila. Parte fixa a salariului de baza este SALARIUL DE INCADRARE sau SALARIUL FUNCTIEI

DIDACTICE (salariul din grila). Partea variabila a salariului de baza sunt sporurile, indemnizatiile si celelalte adaosuri care in unele cazuri pot dubla salariul de incadrare. SALARIUL DE INCADRARE este diferentiat pe : -functii didactice:profesor,institutor,invatator-educator,maistru instructor -nivel de studii:superioare de lunga durata,superioare de scurta durata.,medii -pe grade didactice:debutant,definitivat,gradul II,gradul I -pe trepte profesionale:debutant,treapta IV,treapta III,treapta II,treapta I,treapta IA(pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic). -pe transe de vechime:0-2 ani,2-6 ani,6-10 ani,10-14 ani,14-18 ani,18-22 ani,22-25 ani,25-30 ani,30-35 ani,35-40 ani,peste 40 ani. Pentru fiecare functie didactica,grad profesional,nivel de studii si transe de vechime,legea stabileste un anumit nivel al salariului calculat pe baza unui coeficient de ierarhizare stabilit. 5. Stabilirea SALARIULUI DE INCADRARE se face prin inmultirea coeficientului de ierarhizare a fiecarei functii didactice cu nivelul salariului corespunzator coeficientului 1 de salarizare . Incepind cu data de 1.10.2004 coeficientii de ierarhizare au fost majorati prin includerea in salariul de incadrare a sporului de suprasolicitare si a sporului de stabilitate in invatamint.

Exemplu vechime in invatamint

FUNC TIA

STUD Pina II la 2 ani

2-6 ani -

6-10 ani

10-14 ani

14-18 ani

18-22 ani 4,923

22-25 ani

25-30 ani

3035ani

35-40 Peste ani 6,04 8 40ani 6,366

Prof grad I Prof gra II Prof graDEF . Prof DEB.

4,174

5,327

3,875 5,070

3,159

Valoarea coeficientilor de salarizare 1 se modifica periodic prin indexare coeficient de ierarhizare coeficient de ierarhizare 1 ianuarie 2006- 210,807 lei 1 septembrie 2006-210,807 lei

SALARIUL DE INCADRARE al unui profesor cu gradul I si cu o vechime in invatamint intre 18-22 ani se calculeaza prin inmultirea coeficientului de ierarhizare cu valoarea coeficientului 1 de la data de 1 ianuarie 2006 SALARIUL DE INCADRARE = 4,923 x 210,807 lei =1037,80 lei 1 SEPTEMBRIE 2006 -Valoarea coeficientului de multiplicare 1.000 = 210,807 lei

Functia

Vechimea in invatamint pina la 2 ani 2-6 ani 6-10 ani 1014 ani 1418 ani 1822 ani 2225 ani 2530 ani 3035 ani 3540 ani peste 40 ani

Prof.S Grad I 4,293 4,885 5,085 5,199 5,483 5,735 6,019 6,332 6,650 905 Grad II 1030 1072 1096 1156 1209 1269 1335 1402

3,605 3,676 4,191 4,276 4,447 4,679 4,916 5.092 5,320 5,542 760 775 884 901 937 986 1036 1073 1122 1168

Definitiv

3,462 3,505 3,977 4,034 4,148 4,466 4,598 4,831 5,049 5,263 730 739 838 850 874 942 969 1018 1064 1109 -

Debutant 3,439 725 Prof.SSD Grad I -

3,676 4,100 4,257 4,371 4,603 4,888 5,087 5,343 5,628 775 864 897 921 970 1030 1072 1126 1186

Grad II

3,306 3,372 3,794 3,965 4,051 4,326 4,532 4,762 4,990 5,180 697 711 800 836 854 912 955 1004 1052 1092

Definitiv

3,296 3,320 3,652 3,709 3,794 3,908 4,060 4,236 4,416 4,700 695 700 770 782 800 824 856 893 931 991 -

Debutant 3,273 690 Instit. I S Grad I -

3,605 4,029 4,186 4,300 4,532 4,817 5,016 5,272 5,557

760 Grad II -

849

883

906

955

1016

1057

1111

1172

3,244 3,277 3,695 3,752 3,923 4,093 4,302 4,506 4,734 4,938 684 691 779 791 827 863 907 950 998 1041

Definitiv

3,092 3,130 3,581 3,638 3,723 3,923 3,989 4,141 4,373 4,601 652 660 755 767 785 827 841 873 922 970 -

Debutant 3,035 640 Instit.II SSD Grad I -

3,491 3,901 4,015 4,162 4,418 4,674 4,931 5,130 5,414 736 822 846 877 931 985 1040 1081 1141

Grad II

3,145 3,206 3,581 3,638 3,752 3,923 4,131 4,302 4,563 4,767 663 676 755 767 791 827 871 907 962 1005

Definitiv

3,050 3,073 3,524 3,581 3,638 3,837 3,875 4,051 4,231 4,430 643 648 743 755 767 809 817 854 892 934 -

Debutant 2,941 620

Invatator,Educatoare,Maistru instructor M Grad I 3,377 3,730 3,901 3,987 4,262 4,504 4,760 4,987 5,187 712 Grad II 786 822 841 898 950 1003 1051 1094

3,088 3,187 3,538 3,581 3,657 3,752 3,984 4,150 4,349 4,596 640 672 746 755 771 791 840 875 917 969

Definitiv

2,983 3,007 3,439 3,481 3,567 3,695 3,747 3,880 4,117 4,312 629 634 725 734 752 780 790 818 868 909

Debutant 2,936 619

Profesor,Invatator,Educatoare,Maistru instructor fara pregatire de specialitate M 2,039 2,110 2,158 2,561 2,609 2,656 2,703 2,751 2,798 2,893 3,045 429 445 455 540 550 560 570 580 590 610 642

Se considera vechime in invatamint pentru stabilirea SALARIULUI DE INCADRARE perioada in care cadrul didactic a functionat efectiv in invatamint in functii didactice sau didactice auxiliare si perioada in care a lucrat in alte sectoare de activitate si pentru care face dovada ca a profesat in specialitatea inscrisa pe diploma de studii. Sporul de stabilitate in invatamint se acorda personalului didactic si didactic auxiliar care are o vechime efectiv neintrerupta in invatamint de peste 10 ani,indiferent de perioada cind a fost acumulata aceasta vechime. Se considera vechime efectiv neintrerupta in invatamint perioada in care cadrul didactic a lucrat efectiv si neintrerupt numai in invatamint in functii didactice si didactice auxiliare si perioada in care personalul didactic a avut catedra rezervata. - pentru personalul didactic de predare incadrat la transele de vechime de pana la 10 ani, coeficientii de multiplicare din anexele nr. 1a, 1b, 2a si 2b la Ordonanta Guvernului nr. 4/2006 contin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihica si raman neschimbati.In cazul in care exista situatii cand acest personal didactic are vechime neintrerupta in invatamant de peste 10 ani, va primi si sporul de stabilitate, calculat prin inmultirea cu 1,15 a coeficientilor din ordonanta, fara a se rotunji dupa cele trei zecimale rezultate; - pentru personalul didactic de predare incadrat la transele de vechime de peste 10 ani, care indeplineste conditia de vechime neintrerupta in invatamant de peste 10 ani, conform legii, coeficientii de multiplicare prevazuti in anexele nr. 1a, 1b, 2a si 2b la Ordonanta Guvernului nr. 4/2006 vor ramane nemodificati;

-pentru personalul didactic de predare incadrat la transele de vechime de peste 10 ani, care nu indeplineste conditia de vechime in invatamant de peste 10 ani neintrerupti, conform legii, coeficientii de multiplicare prevazuti la transele de peste 10 ani, din anexele nr. 1a, 1b, 2a si 2b la Ordonanta Guvernului nr. 4/2006, se vor imparti la 1,15 fara a se rotunji dupa cele trei zecimale rezultate. Prin vechime neintrerupta in invatamant de peste 10 ani se intelege activitatea realizata atat in calitate de personal didactic de predare, personal didactic de conducere, indrumare si control, cat si in calitate de personal didactic auxiliar, cu contract de munca intr-o unitate/institutie de invatamant/inspectorat scolar. Se considera vechime neintrerupta si perioadele in care personalul didactic a avut catedra rezervata in invatamant. Sporul de stabilitate nu se acorda pentru vechime recunoscuta in invatamant personalului didactic care provine din alte sectoare de activitate. Sporul de stabilitate se acorda personalului didactic de predare, indiferent de perioada cand a fost acumulata vechimea efectiva a celor 10 ani neintrerupti in invatamant, conform celor de mai sus. Perioadele in care personalul didactic s-a aflat in concediu fara plata, conform Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, nu intrerup vechimea pentru acordarea sporului de stabilitate. Se recunosc ca vechime neintrerupta in invatamant pentru plata acestui spor perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani (3 ani) si perioada in care personalul didactic a efectuat stagiul militar, dupa care s-a reintors la catedra. Personalul didactic pensionat pentru limita de varsta, care functioneaza cu contract individual de munca in invatamant (cumul pensie cu salariu pe perioada determinata) si are vechime neintrerupta in sensul celor prevazute mai sus, beneficiaza de sporul de stabilitate prevazut de lege. Sporul prevazut de art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda si profesorilor (ingineri si subingineri) si maistrilor-

instructori care au desfasurat activitate in perioada 1984-1990 cu norma intreaga in invatamantul preuniversitar, dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate, si care au activat dupa anul 1990 si in prezent la catedra. 6. EXEMPLU: Doamna Ilies Elena este profesor de limba engleza cu gradul I si studii superioare de lunga durata,din carnetul de munca si din documentele aduse la secretariatul scolii rezulta ca a lucrat in urmatoarele locuri de munca: 1 iunie1956-31 august 1959-tehnician in cooperatie 1 sept.1959-31.august 1962-profesor suplinitor cu studii superioare 1 sept 1962-31 august 1963-casier la un liceu 1 sept 1963-31 august 1969-bibliotecar la un liceu 1 sept 1969-31 august 1974-inspector de personal la UCCOM 1 sept 1974-31.august 1990-profesor titular la liceu 1 sept 1990-31 august 1996-inspector de specialitate la ISJ 1 sept 1996- 31 august 2000-traducator la o firma 1 sept 2000-31 august 2004- profesor suplinitor la liceu Vechime recunoscuta in invatamint: 1 sept 1959-31 august 1962-3 ani 1 sept 1963-31 august1969-6 ani 1 sept 1974-31 august 1990-16 ani 39 ANI 1 sept 1990-31 august 1996-6 ani TOTAL

1 sept 1996-31 august 2000-4 ani 1 sept 2000-31 august 2004-4 ani Vechime efectiv neintrerupta in invatamint: 1 sept 1974 - 31 august 1996 ANI SALARIUL DE INCADRARE=6,048 x 210,807 lei=1274,96 lei } TOTAL 22

Perioadele in care personalul didactic si didactic auxiliar se afla in concediu fara plata nu intrerup vechimea pentru acordarea sporului de stabilitate,dar se exclud ca timp din calculul celor 10 ani de vechime neintrerupta in invatamint. Concediile medicale si concediile pentru ingrijirea copilului pina la doi ani se recunosc ca vechime neintrerupta in invatamint. EXEMPLU: Un profesor care are 8 ani vechime neintrerupta in invatamint, pleaca in concediu fara plata un an de zile,dupa ce expira acest concediu si revine la post el va avea tot 8 ani vechime neintrerupta in invatamint.