Sunteți pe pagina 1din 144

MINISTERUL ECONOMIEI I FINANELOR

ORDIN Nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementrilor contabile pentru per oanele !uridice "r cop patrimonial
M.Of. nr. 846 din 10.12.2007 n temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 386/2007 privind or ani!area "i #un$%ionarea &ini'terului ($onomiei "i )inan%elor* $u modi#i$rile "i $ompletrile ulterioare* +n ,a!a prevederilor art. 4 alin. (1) "i (2) din -e ea $onta,ilit%ii nr. 82/1..1* repu,li$at* $u modi#i$rile "i $ompletrile ulterioare* ministrul economiei i finanelor emite urmtorul ordin/ Art. 1 (1) 0e apro, 1e lementrile $onta,ile pentru per'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial* $uprin'e +n ane3a nr. 1 4) $are #a$e parte inte rant din pre!entul ordin. (2) 1e lementrile $onta,ile prev!ute la alin. (1) 'unt o,li atorii pentru a'o$ia%ii* #unda%ii 'au alte or ani!a%ii de a$e't #el* partide politi$e* patronate* or ani!a%ii 'indi$ale* $ulte reli ioa'e* pre$um "i pentru alte per'oane 2uridi$e +n#iin%ate +n ,a!a unor le i 'pe$iale* +n '$opul de'#"urrii de a$tivit%i #r '$op patrimonial* $are au o,li a%ia* potrivit le ii* ' $ondu$ $onta,ilitatea +n partid du,l "i ' +nto$mea'$ 'itua%ii #inan$iare anuale. (3) 1e lementrile $onta,ile prev!ute la alin. (1) 'e re#er +n prin$ipal la a$tivit%ile #r '$op patrimonial* in$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial* de'#"urate de $tre per'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial* "i +n 'u,'idiar la a$tivit%ile e$onomi$e de'#"urate* potrivit le ii* de $tre a$e'te per'oane 2uridi$e. 5entru a$tivit%ile e$onomi$e de'#"urate* potrivit le ii* de $tre per'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial* a$e'te re lementri 'e $ompletea!* dup $a!* $u 1e lementrile $onta,ile $on#orme $u 6ire$tiva a 789a a :omunit%ilor ($onomi$e (uropene* prev!ute +n ane3a la ;rdinul mini'trului #inan%elor pu,li$e nr. 1.7<2/200<* $u modi#i$rile "i $ompletrile ulterioare. Art. 2 0e apro, 1e lementrile $onta,ile privind or ani!area "i $ondu$erea $onta,ilit%ii +n partid 'impl de $tre per'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial* $uprin'e +n ane3a nr. 2 4) $are #a$e parte inte rant din pre!entul ordin. Art. 3 0itua%iile #inan$iare anuale ale per'oanelor 2uridi$e #r '$op patrimonial de utilitate pu,li$* potrivit le ii* 'unt 'upu'e auditului #inan$iar* $are 'e e#e$tuea! de $tre auditori #inan$iari* per'oane #i!i$e 'au 2uridi$e autori!ate* +n $ondi%iile le ii* $u re'pe$tarea re lementrilor $onta,ile apli$a,ile per'oanelor 2uridi$e #r '$op patrimonial. Art. 4 5re!entul ordin intr +n vi oare la data de 1 ianuarie 2008. Art. 5 -a data intrrii +n vi oare a pre!entului ordin 'e a,ro / = ;rdinul mini'trului #inan%elor pu,li$e nr. 1.82./2003 privind apro,area 1e lementrilor $onta,ile pentru per'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial* pu,li$at +n &onitorul ;#i$ial al 1omniei* 5artea 7* nr. 66 "i 66 ,i' din 27 ianuarie 2004* $u modi#i$rile "i $ompletrile ulterioare> = ;rdinul mini'trului #inan%elor pu,li$e nr. 2.32./2001 pentru apro,area ?ormelor metodolo i$e privind or ani!area "i $ondu$erea $onta,ilit%ii +n partid 'impl de $tre per'oanele 2uridi$e #r '$op lu$rativ* pu,li$at +n &onitorul ;#i$ial al 1omniei* 5artea 7* nr. 20 din 1< ianuarie 2002> = ori$e alte di'po!i%ii $ontrare pre!entului ordin. Art. 6 5re!entul ordin 'e pu,li$ +n &onitorul ;#i$ial al 1omniei* 5artea 7. p. &ini'trul e$onomiei "i #inan%elor* Ctlin Doica, 'e$retar de 'tat ANEXA Nr. 1 R#$%#&#N'(RI )ON'*+I%# pentru per oanele !uridice "r cop patrimonial CAP. 1 *RI* D# *,%I)*+I%I'*'# -I &ON#D* D# R*,OR'*R# 1. (1) 5re!entele re lementri prevd #ormatul "i $on%inutul 'itua%iilor #inan$iare anuale* prin$ipiile $onta,ile "i re ulile de evaluare* pre$um "i re ulile de +nto$mire* apro,are* auditare* dup $a!* "i pu,li$are a 'itua%iilor #inan$iare anuale pentru per'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial. (2) 5re!entele re lementri 'unt $orelate $u prevederile re lementrilor $onta,ile $on#orme $u dire$tivele europene* apro,ate prin ;rdinul mini'trului #inan%elor pu,li$e nr. 17<2/200< pentru apro,area re lementrilor $onta,ile $on#orme $u dire$tivele europene* $u modi#i$rile "i $ompletrile ulterioare* +n mod $ore'pun!tor* re'pe$tiv adaptat la 'pe$i#i$ul a$tivit%ilor #r '$op patrimonial "i a$tivit%ilor $u de'tina%ie 'pe$ial de'#"urate* potrivit le ii* de per'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial. (3) 5re!entele re lementri 'e apli$ pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial "i a$tivit%ile e$onomi$e de'#"urate* potrivit le ii* de $tre a'o$ia%ii* #unda%ii 'au alte or ani!a%ii de a$e't #el* partide politi$e* patronate* or ani!a%ii 'indi$ale* $ulte reli ioa'e* pre$um "i pentru altele a'emenea +n#iin%ate +n ,a!a unor le i 'pe$iale +n '$opul de'#"urrii de a$tivit%i #r '$op patrimonial* $are au o,li a%ia* potrivit le ii* ' $ondu$ $onta,ilitatea +n partid du,l "i ' +nto$mea'$ 'itua%ii #inan$iare anuale. 2. (1) :onta,ilitatea 'e %ine +n lim,a romn "i +n moneda na%ional. :onta,ilitatea opera%iunilor e#e$tuate +n valut 'e %ine att +n moneda na%ional* $t "i +n valut.

(2) 5entru ne$e'it%ile proprii de in#ormare* per'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial pot opta pentru +nto$mirea 'itua%iilor #inan$iare anuale "i +ntr9o alt moned. :ur'ul de '$@im, utili!at pentru $onver'ia +n moneda na%ional a 'itua%iilor #inan$iare anuale +nto$mite +ntr9o alt moned e'te $ur'ul de '$@im, valutar $omuni$at de Aan$a ?a%ional a 1omniei* vala,il pentru data ,ilan%ului. B$e't $ur' 'e pre!int +n notele e3pli$ative. CAP. 2 .OR&*'/% -I )ON0IN/'/% 1I'/*0II%OR .IN*N)I*R# *N/*%# SECIUNEA 1 DI1,O2I0II $#N#R*%# ,RI3IND 1I'/*0II%# .IN*N)I*R# *N/*%# 3. (1) = 5er'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial +nto$me'$ 'itua%ii #inan$iare anuale $are $uprind/ = ,ilan%* = $ontul re!ultatului e3er$i%iului* = notele e3pli$ative la 'itua%iile #inan$iare anuale. (2) ;r ani!a%iile patronale "i 'indi$ale* pre$um "i alte or ani!a%ii #r '$op patrimonial* $are nu de'#"oar a$tivit%i e$onomi$e* +nto$me'$ 'itua%ii #inan$iare anuale 'impli#i$ate $are $uprind/ = ,ilan% pre'$urtat* = $ontul pre'$urtat al re!ultatului e3er$i%iului* = notele e3pli$ative la 'itua%iile #inan$iare anuale 'impli#i$ate. (3) 0itua%iile #inan$iare anuale* re'pe$tiv 'itua%iile #inan$iare anuale 'impli#i$ate $on'tituie un tot unitar. (4) 5otrivit le ii $onta,ilit%ii* 'itua%iile #inan$iare anuale tre,uie +n'o%ite de o de$lara%ie '$ri' de a'umare a r'punderii $ondu$erii per'oanei 2uridi$e pentru +nto$mirea 'itua%iilor #inan$iare anuale +n $on#ormitate $u 1e lementrile $onta,ile pentru per'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial. 4. = 0itua%iile #inan$iare anuale ale per'oanelor 2uridi$e #r '$op patrimonial 'unt 'upu'e* potrivit le ii* veri#i$rii de $tre $en!ori 'au de $tre auditori #inan$iari* dup $a!. 5. = 5$t. 3 alin. (2) din pre!entele re lementri nu 'e apli$ de $tre per'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial de utilitate pu,li$. 6. = 0itua%iile #inan$iare anuale 'e +nto$me'$ +n mod $lar "i +n $on$ordan% $u prevederile pre!entelor re lementri. 7. = 0itua%iile #inan$iare anuale o#er o ima ine #idel a a$tivelor* datoriilor* po!i%iei #inan$iare* e3$edentului 'au de#i$itului privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial "i a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial. 8. = 6a$ apli$area prevederilor pre!entelor re lementri nu e'te 'u#i$ient pentru a o#eri o ima ine #idel +n +n%ele'ul p$t. 7* tre,uie pre!entate in#orma%ii 'uplimentare. . = 6a$* +n $a!uri e3$ep%ionale* apli$area unei prevederi din pre!entele re lementri 'e dovede"te $ontrar o,li a%iei prev!ute la p$t. 7* tre,uie ' 'e #a$ a,atere de la a$ea prevedere* +n vederea o#eririi unei ima ini #idele* +n +n%ele'ul p$t. 7. ;ri$e a't#el de a,atere tre,uie pre!entat +n notele e3pli$ative* +mpreun $u o e3pli$a%iea motivelor a$e'teia "i o 'itua%ie privind e#e$tele a,aterii a'upra a$tivelor* datoriilor* po!i%iei #inan$iare "i a e3$edentului 'au de#i$itului. 1!. = 0u,unit%ile #r per'onalitate 2uridi$* $are apar%in per'oanelor 2uridi$e #r '$op patrimonial $u 'ediul 'au domi$iliul +n 1omnia or ani!ea! "i $ondu$ $onta,ilitatea proprie pn la nivel de ,alan% de veri#i$are* #r a +nto$mi 'itua%ii #inan$iare anuale. B$tivitatea de'#"urat +n 'trintate de 'u,unit%ile #r per'onalitate 2uridi$* "i $are apar%in per'oanelor 2uridi$e #r '$op patrimonial $u 'ediul 'au domi$iliul +n 1omnia* 'e in$lude +n 'itua%iile #inan$iare ale per'oanei 2uridi$e romne "i 'e raportea! pe teritoriul 1omniei* potrivit pre!entelor re lementri. :ur'ul de '$@im, utili!at pentru $onver'ia +n moneda na%ional a ,alan%elor de veri#i$are +nto$mite +ntr9o alt moned e'te $ur'ul de '$@im, valutar $omuni$at de Aan$a ?a%ional a 1omniei* vala,il pentru data ,ilan%ului. B$e't $ur' 'e pre!int +n notele e3pli$ative. 11. = Butorit%ile de re lementare pot 'oli$ita pre!entarea +n 'itua%iile #inan$iare anuale a unor in#orma%ii 'uplimentare #a% de $ele $are tre,uie pre!entate +n $on$ordan% $u pre!entele re lementri. 12. = )ormatul ,ilan%ului "i al $ontului re!ultatului e3er$i%iului* +n 'pe$ial +n $eea $e prive"te #orma adoptat pentru pre!entarea a$e'tora* nu poate #i modi#i$at de la un e3er$i%iu #inan$iar la altul. n $a!uri e3$ep%ionale* 'unt permi'e a,ateri de la a$e't prin$ipiu. ;ri$e a't#el de a,atere tre,uie men%ionat +n notele e3pli$ative* +mpreun $u o e3pli$a%ie a motivelor $are au determinat9o. 13. = n ,ilan% "i +n $ontul re!ultatului e3er$i%iului* elementele prev!ute la p$t. 1.* 20 "i 34 tre,uie pre!entate 'eparat* +n ordinea indi$at. ; 'u,$la'i#i$are mai detaliat a elementelor 'e poate #a$e numai +n notele e3pli$ative. 14. = )ormatul* 'u$$e'iunea "i terminolo ia elementelor din ,ilan% "i din $ontul re!ultatului e3er$i%iului $are 'unt pre$edate de $i#re ara,e tre,uie adaptate* +n $a!ul +n $are natura 'pe$i#i$ a unei per'oane 2uridi$e #r '$op patrimonial impune a$e't lu$ru. B't#el de adaptri tre,uie e#e$tuate atun$i $nd 'unt $erute prin re lementri 'pe$iale emi'e de Butorit%ile de re lementare. 15. (1) 5entru #ie$are element de ,ilan% "i de $ont al re!ultatului e3er$i%iului tre,uie pre!entat valoarea a#erent elementului $ore'pondent pentru e3er$i%iul #inan$iar pre$edent. (2) 6a$ valorile prev!ute la alin. (1) nu 'unt $ompara,ile* a,'en%a $ompara,ilit%ii tre,uie pre!entat +n notele e3pli$ative* +n'o%it de $omentarii relevante. 16. Cn element de ,ilan% "i de $ont al re!ultatului e3er$i%iului pentru $are nu e3i't valoare nu tre,uie pre!entat* $u e3$ep%ia $a!ului +n $are e3i't un element $ore'pondent pentru e3er$i%iul #inan$iar pre$edent* +n +n%ele'ul p$t. 1< alin. (1). 17. = Ailan%ul e'te do$umentul $onta,il de 'inte! prin $are 'e pre!int elementele de a$tiv* datorii "i $apital propriu ale per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar* pre$um "i +n $elelalte 'itua%ii prev!ute de le e. 18. (1) n ,ilan% elementele de a$tiv "i datorii 'unt rupate dup natur "i li$@iditate* re'pe$tiv natur "i e3i i,ilitate. (2) n +n%ele'ul pre!entelor re lementri/ a) un a$tiv repre!int o re'ur' $ontrolat de $tre per'oana 2uridi$ #r '$op patrimonial $a re!ultat al unor evenimente tre$ute* de la $are 'e a"teapt ' enere!e ,ene#i$ii e$onomi$e viitoare pentru a$ea'ta "i al $rui $o't poate #i evaluat +n mod $redi,il>

") o datorie repre!int o o,li a%ie a$tual a per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial $e de$ur e din evenimente tre$ute "i prin de$ontarea $reia 'e a"teapt ' re!ulte o ie"ire de re'ur'e $are +n$orporea! ,ene#i$ii e$onomi$e. SECIUNEA 2 .OR&*'/% +I%*N0/%/I 1 . = )ormatul ,ilan%ului e'te urmtorul/ #. B$tive imo,ili!ate $. 7mo,ili!ri ne$orporale 1. :@eltuieli de $on'tituire 2. :@eltuieli de de!voltare 3. :on$e'iuni* ,revete* li$en%e* mr$i $omer$iale* drepturi "i a$tive 'imilare* da$ a$e'tea au #o't a$@i!i%ionate $u titlu onero' 4. )ondul $omer$ial* +n m'ura +n $are a$e'ta a #o't a$@i!i%ionat $u titlu onero' 5. Bvan'uri "i imo,ili!ri ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie $$. 7mo,ili!ri $orporale 1. Derenuri "i $on'tru$%ii 2. 7n'tala%ii te@ni$e "i ma"ini 3. Blte in'tala%ii* utila2e "i mo,ilier 4. Bvan'uri "i imo,ili!ri $orporale +n $ur' de e3e$u%ie $$$. 7mo,ili!ri #inan$iare 1. B$%iuni de%inute la entit%ile a#iliate 2. mprumuturi a$ordate entit%ilor a#iliate 3. 7ntere'e de parti$ipare 4. mprumuturi a$ordate entit%ilor de $are unitatea e'te le at +n virtutea intere'elor de parti$ipare 5. 7nve'ti%ii de%inute $a imo,ili!ri 6. Blte +mprumuturi %. B$tive $ir$ulante $. 0to$uri 1. &aterii prime "i materiale $on'uma,ile 2. 5rodu$%ia +n $ur' de e3e$u%ie 3. 5rodu'e #inite "i mr#uri 4. Bvan'uri pentru $umprri de 'to$uri $$. :rean%e (0umele $are urmea! ' #ie +n$a'ate dup o perioad mai mare de un an tre,uie pre!entate 'eparat pentru #ie$are element.) 1. :rean%e $omer$iale 2. 0ume de +n$a'at de la entit%ile a#iliate 3. 0ume de +n$a'at de la entit%ile de $are unitatea e'te le at +n virtutea intere'elor de parti$ipare 4. Blte $rean%e $$$. 7nve'ti%ii pe termen '$urt 1. B$%iuni de%inute la entit%ile a#iliate 2. Blte inve'ti%ii pe termen '$urt $&. :a'a "i $onturi la ,n$i C. :@eltuieli +n avan' D. 6atorii/ 'umele $are tre,uie pltite +ntr9o perioad de pn la un an 1. mprumuturi din emi'iunea de o,li a%iuni 2. 0ume datorate in'titu%iilor de $redit 3. Bvan'uri +n$a'ate +n $ontul $omen!ilor 4. 6atorii $omer$iale = #urni!ori 5. (#e$te de $omer% de pltit 6. 0ume datorate entit%ilor a#iliate 7. 0ume datorate entit%ilor de $are unitatea e'te le at +n virtutea intere'elor de parti$ipare 8. Blte datorii* in$lu'iv datoriile #i'$ale "i datoriile privind a'i urrile 'o$iale '. B$tive $ir$ulante nete/datorii $urente nete (. Dotal a$tive minu' datorii $urente ). 6atorii/ 'umele $are tre,uie pltite +ntr9o perioad mai mare de un an 1. mprumuturi din emi'iunea de o,li a%iuni 2. 0ume datorate in'titu%iilor de $redit 3. Bvan'uri +n$a'ate +n $ontul $omen!ilor 4. 6atorii $omer$iale = #urni!ori 5. (#e$te de $omer% de pltit 6. 0ume datorate entit%ilor a#iliate 7. 0ume datorate entit%ilor de $are unitatea e'te le at +n virtutea intere'elor de parti$ipare 8. Blte datorii* in$lu'iv datoriile #i'$ale "i datoriile privind a'i urrile 'o$iale *. 5rovi!ioane 1. 5rovi!ioane pentru pen'ii "i o,li a%ii 'imilare 2. 5rovi!ioane pentru impo!ite 3. Blte provi!ioane $. 8enituri +n avan' +. :apital "i re!erve $. :apital $$. 1e!erve din reevaluare $$$. 1e!erve

1. 1e!erve le ale 2. 1e!erve 'tatutare 'au $ontra$tuale 3. 1e!erve repre!entnd 'urplu'ul reali!at din re!erve din reevaluare 4. Blte re!erve $&. (3$edentul/pro#itul 'au de#i$itul/pierderea reportat() &. (3$edentul/pro#itul 'au de#i$itul/pierderea e3er$i%iului #inan$iar 2!. = )ormatul ,ilan%ului pre'$urtat e'te urmtorul/ #. B$tive imo,ili!ate $. 7mo,ili!ri ne$orporale $$. 7mo,ili!ri $orporale $$$. 7mo,ili!ri #inan$iare %. B$tive $ir$ulante $. 0to$uri $$. :rean%e (0umele $are urmea! ' #ie +n$a'ate dup o perioad mai mare de un an tre,uie pre!entate 'eparat pentru #ie$are element.) $$$. 7nve'ti%ii pe termen '$urt $&. :a'a "i $onturi la ,n$i C. :@eltuieli +n avan' D. 6atorii/ 'umele $are tre,uie pltite +ntr9o perioad de pn la un an '. B$tive $ir$ulante nete/datorii $urente nete (. Dotal a$tive minu' datorii $urente ). 6atorii/ 'umele $are tre,uie pltite +ntr9o perioad mai mare de un an *. 5rovi!ioane $. 8enituri +n avan' +. :apital "i re!erve $. :apital $$. 1e!erve din reevaluare $$$. 1e!erve $&. (3$edentul/pro#itul 'au de#i$itul/pierderea reportat() &. (3$edentul/pro#itul 'au de#i$itul/pierderea e3er$i%iului #inan$iar 21. = 6a$ un a$tiv 'au o datorie are le tur $u mai mult de un element din #ormatul de ,ilan%* rela%ia 'a $u alte elemente tre,uie pre!entat +n notele e3pli$ative* da$ o a'emenea pre!entare e'te e'en%ial pentru +n%ele erea 'itua%iilor #inan$iare anuale. 22. = B$%iunile de%inute la entit%ile a#iliate tre,uie pre!entate numai +n $adrul elementelor prev!ute +n a$e't '$op. 23. = Doate an a2amentele 'u, #orma aran%iilor de ori$e #el tre,uie* +n $a!ul +n $are nu e3i't o,li a%ia de a le pre!enta $a datorii* ' #ie +n mod $lar pre!entate +n notele e3pli$ative* "i tre,uie #$ut di'tin$%ie +ntre di#eritele tipuri de aran%ii re$uno'$ute de le i'la%ia na%ional. 6e a'emenea* tre,uie #$ut o pre!entare 'eparat a ori$rei aran%ii valori$e $are a #o't prev!ut. Bn a2amentele de a$e't tip $are e3i't +n rela%ia $u entit%ile a#iliate tre,uie pre!entate di'tin$t. SECIUNEA 3 ,R#3#D#RI R#.#RI'O*R# %* #%#&#N'#%# D# +I%*N0 24. = 5re!entarea a$tivelor $a a$tive imo,ili!ate 'au $a a$tive $ir$ulante depinde de '$opul $ruia +i 'unt de'tinate. 25. = B$tivele imo,ili!ate $uprind a$ele a$tive de'tinate utili!rii pe o ,a! $ontinu* +n '$opul de'#"urrii a$tivit%ilor per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial. 26. (1) &i"$rile diver'elor elemente de imo,ili!ri 'e pre!int +n notele e3pli$ative. n a$e't '$op* 'e pre!int di'tin$t* +n$epnd $u $o'tul de a$@i!i%ie 'au $o'tul de produ$%ie* pentru #ie$are element de imo,ili!are* pe de o parte* $re"terile* $edrile "i tran'#erurile +n $ur'ul e3er$i%iului #inan$iar* iar* pe de alt parte* a2u'trile $umulate de valoare la +n$eputul e3er$i%iului #inan$iar "i la data ,ilan%ului* pre$um "i re$ti#i$rile e#e$tuate +n $ur'ul e3er$i%iului #inan$iar a'upra a2u'trilor de valoare din e3er$i%iile #inan$iare pre$edente. B2u'trile de valoare 'e pre!int +n ,ilan% $a dedu$eri $lare din elementele $ore'pun!toare. (2) 6a$* atun$i $nd 'itua%iile #inan$iare anuale 'e +nto$me'$ $on#orm pre!entelor re lementri pentru prima oar* pre%ul de a$@i!i%ie 'au $o'tul de produ$%ie al unei imo,ili!ri nu poate #i determinat #r $@eltuieli 'au +ntr!ieri e3a erate* valoarea re!idual de la +n$eputul e3er$i%iului #inan$iar poate #i tratat drept pre% de a$@i!i%ie 'au $o't de produ$%ie. ;ri$e apli$are a a$e'tei prevederi tre,uie pre!entat +n notele e3pli$ative. (3) Btun$i $nd 'e e#e$tuea! reevaluarea imo,ili!rilor $orporale* mi"$rile diver'elor elemente de imo,ili!ri* prev!ute la alin. (1)* 'e pre!int +n$epnd $u pre%ul de a$@i!i%ie 'au $o'tul de produ$%ie* re!ultat din reevaluare. n a$e't '$op* valoarea reevaluat 'e 'u,'tituie valorii de intrare a imo,ili!rilor $orporale. 27. = 6repturile a'upra propriet%ilor imo,iliare "i alte drepturi 'imilare* a"a $um 'unt de#inite de le i'la%ia na%ional* tre,uie pre!entate la EDerenuri "i $on'tru$%iiF. 28. = n 'en'ul pre!entelor re lementri* prin intere'e de parti$ipare 'e +n%ele e drepturile +n $apitalul altor entit%i* repre!entate 'au nu prin $erti#i$ate* $are* prin $rearea unei le turi dura,ile $u a$e'te entit%i* 'unt de'tinate ' $ontri,uie la a$tivit%ile entit%ii. 6e%inerea unei pr%i din $apitalul unei alte entit%i 'e pre'upune $ repre!int un intere' de parti$ipare* atun$i $nd dep"e"te un pro$enta2 de 20G. 2 . (1) :@eltuielile e#e$tuate +n $ur'ul e3er$i%iului #inan$iar* dar $are 'unt a#erente unui e3er$i%iu #inan$iar ulterior* tre,uie pre!entate 'u, titlul de E:@eltuieli +n avan'F. (2) 8eniturile $are* de"i 'e re#er la e3er$i%iul #inan$iar +n $au!a* nu 'e +n$a'ea! pn la e3pirarea a$e'tuia* tre,uie pre!entate la E:rean%eF. n $a!ul +n $are a't#el de venituri 'unt 'emni#i$ative* a$e'tea tre,uie pre!entate "i +n notele e3pli$ative. 3!.

(1) B2u'trile de valoare $uprind toate $ore$%iile de'tinate ' %in 'eama de redu$erile valorilor a$tivelor individuale* 'ta,ilite la data ,ilan%ului* indi#erent da$ a$ea redu$ere e'te 'au nu de#initiv. (2) B2u'trile de valoare pot #i/ a2u'tri permanente* denumite +n $ontinuare amorti!ri* "i/'au a2u'trile provi!orii* denumite +n $ontinuare a2u'tri pentru depre$iere 'au pierdere de valoare* +n #un$%ie de $ara$terul permanent 'au provi!oriu al a2u'trii valorii a$tivelor. 31. 5rovi!ioanele 'unt de'tinate ' a$opere datoriile a $ror natur e'te $lar de#init "i $are la data ,ilan%ului e'te pro,a,il ' e3i'te* 'au e'te $ert $ vor e3i'ta* dar $are 'unt in$erte +n $eea $e prive"te valoarea 'au data la $are vor aprea. 32. 5rovi!ioanele nu pot #i utili!ate pentru a2u'tarea valorilor a$tivelor. 33. (1) 8eniturile de +n$a'at +nainte de data ,ilan%ului* dar $are 'e re#er la un e3er$i%iu #inan$iar ulterior* tre,uie pre!entate 'u, titlul de E8enituri +n avan'F. (2) :@eltuielile $are* de"i 'e re#er la e3er$i%iul #inan$iar +n $au!* 'e vor plti numai +n $ur'ul e3er$i%iului #inan$iar ulterior* tre,uie pre!entate la E6atoriiF. n $a!ul +n $are a't#el de $@eltuieli 'unt 'emni#i$ative* ele tre,uie pre!entate "i +n notele e3pli$ative. SECIUNEA 4 .OR&*'/% )ON'/%/I R#2/%'*'/%/I #4#R)I0I/%/I 34. = )ormatul $ontului re!ultatului e3er$i%iului e'te urmtorul/ $. 8enituri din a$tivit%ile #r '$op patrimonial $$. :@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial $$$. 1e!ultatul a$tivit%ilor #r '$op patrimonial $&. 8enituri din a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial &. :@eltuieli privind a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial &$. 1e!ultatul a$tivit%ilor $u de'tina%ie 'pe$ial &II. 8enituri din a$tivit%ile e$onomi$e &$$$. :@eltuieli privind a$tivit%ile e$onomi$e $,. 1e!ultatul a$tivit%ilor e$onomi$e ,. 8enituri totale ,$. :@eltuieli totale ,$$. (3$edentul/pro#itul de#i$itul/pierderea e3er$i%iului #inan$iar (H 9 H7> H7 9 H) SECIUNEA 5 ,RIN)I,II )ON'*+I%# $#N#R*%# 35. = (lementele pre!entate +n 'itua%iile #inan$iare anuale 'e evaluea! +n $on#ormitate $u prin$ipiile $onta,ile enerale prev!ute +n pre!enta 'e$%iune* $on#orm $onta,ilit%ii de an a2amente. B't#el* e#e$tele tran!a$%iilor "i ale altor evenimente 'unt re$uno'$ute atun$i $nd tran!a$%iile "i evenimentele 'e produ$ ("i nu pe m'ur $e tre!oreria 'au e$@ivalentul 'u e'te +n$a'at 'au pltit) "i 'unt +nre i'trate +n $onta,ilitate "i raportate +n 'itua%iile #inan$iare ale perioadelor a#erente. 36. = 5rin$ipiul $ontinuit%ii a$tivit%ii. Dre,uie ' 'e pre!ume $ per'oana 2uridi$ #r '$op patrimonial +"i de'#"oar a$tivitatea pe ,a!a prin$ipiului $ontinuit%ii a$tivit%ii. B$e't prin$ipiu pre'upune $ entitatea +"i $ontinu +n mod normal #un$%ionarea* #r a intra +n 'tare de li$@idare 'au redu$ere 'emni#i$ativ a a$tivit%ii. 6a$ admini'tratorii unei entit%i au luat $uno"tin% de unele elemente de ne'i uran% le ate de anumite evenimente $are pot du$e la in$apa$itatea a$e'teia de a9"i $ontinua a$tivitatea* a$e'te elemente tre,uie pre!entate +n notele e3pli$ative. n $a!ul +n $are 'itua%iile #inan$iare anuale nu 'unt +nto$mite pe ,a!a prin$ipiului $ontinuit%ii* a$ea't in#orma%ie tre,uie pre!entat* +mpreun $u e3pli$a%ii privind modul de +nto$mire a a$e'tora "i motivele $are au 'tat la ,a!a de$i!iei $on#orm $reia entitatea nu +"i mai poate $ontinua a$tivitatea. 37. = 5rin$ipiul permanen%ei metodelor. &etodele de evaluare tre,uie apli$ate +n mod $on'e$vent de la un e3er$i%iu #inan$iar la altul. 38. = 5rin$ipiul pruden%ei. (valuarea tre,uie #$ut pe o ,a! prudent "i* +n 'pe$ial/ a) poate #i in$lu' numai e3$edentul/pro#itul reali!at la data ,ilan%ului> ") tre,uie ' 'e %in $ont de toate datoriile aprute +n $ur'ul e3er$i%iului #inan$iar $urent 'au al unui e3er$i%iu #inan$iar pre$edent* $@iar da$ a$e'tea devin evidente numai +ntre data ,ilan%ului "i data +nto$mirii a$e'tuia> c) tre,uie ' 'e %in $ont de toate datoriile previ!i,ile "i de#i$itele/pierderile poten%iale aprute +n $ur'ul e3er$i%iului #inan$iar $urent 'au al unui e3er$i%iu #inan$iar pre$edent* $@iar da$ a$e'tea devin evidente numai +ntre data ,ilan%ului "i data +nto$mirii a$e'tuia> -) tre,uie ' 'e %in $ont de toate depre$ierile* indi#erent da$ re!ultatul e3er$i%iului #inan$iar e'te de#i$it/pierdere 'au e3$edent/pro#it. 3 . = 5rin$ipiul independen%ei e3er$i%iului. Dre,uie ' 'e %in $ont de veniturile "i $@eltuielile a#erente e3er$i%iului #inan$iar* indi#erent de data +n$a'rii 'au pl%ii a$e'tor venituri "i $@eltuieli. 4!. = 5rin$ipiul evalurii 'eparate a elementelor de a$tiv "i de datorii. :on#orm a$e'tui prin$ipiu* $omponentele elementelor de a$tiv 'au de datorii tre,uie evaluate 'eparat. 41. = 5rin$ipiul intan i,ilit%ii. Ailan%ul de de'$@idere pentru #ie$are e3er$i%iu #inan$iar tre,uie ' $ore'pund $u ,ilan%ul de +n$@idere al e3er$i%iului #inan$iar pre$edent. 42. = 5rin$ipiul ne$ompen'rii. ;ri$e $ompen'are +ntre elementele de a$tiv "i de datorii 'au +ntre elementele de venituri "i $@eltuieli e'te inter!i'. (ventualele $ompen'ri +ntre $rean%e "i datorii ale per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial #a% de a$eea"i entitate pot #i e#e$tuate* $u re'pe$tarea prevederilor le ale* numai dup +nre i'trarea +n $onta,ilitate a veniturilor "i $@eltuielilor la valoarea inte ral. 43. = B,ateri de la prin$ipiile $onta,ile enerale prev!ute +n pre!enta 'e$%iune pot #i e#e$tuate +n $a!uri e3$ep%ionale. ;ri$e a't#el de a,ateri tre,uie pre!entate +n notele e3pli$ative* pre$um "i motivele $are le9au determinat* +mpreun $u o evaluare ae#e$tului a$e'tora a'upra a$tivelor* datoriilor* "i a e3$edentului/pro#itului 'au de#i$itului/pierderii. SECIUNEA 6 R#$/%I D# #3*%/*R# 6.1. 1(GC-7 G(?(1B-( 6( (8B-CB1(

44. = (lementele pre!entate +n 'itua%iile #inan$iare anuale 'e evaluea!* +n eneral* pe ,a!a prin$ipiului $o'tului de a$@i!i%ie 'au al $o'tului de produ$%ie. n 'itua%ia +n $are '9a optat pentru reevaluarea imo,ili!rilor $orporale 'e apli$ prevederile 'u,'e$%iunii 6.2.< din pre!entele re lementri. 6.1.1. (valuarea la data intrrii +n entitate 45. (1) -a data intrrii +n entitate* ,unurile 'e evaluea! "i 'e +nre i'trea! +n $onta,ilitate la valoarea de intrare* $are 'e 'ta,ile"te a't#el/ a) la $o't de a$@i!i%ie = pentru ,unurile pro$urate $u titlu onero'> ") la $o't de produ$%ie = pentru ,unurile produ'e +n entitate> c) la valoarea de aport* 'ta,ilit +n urma evalurii = pentru ,unurile repre!entnd aport la $apital> -) la valoarea 2u't = pentru ,unurile o,%inute $u titlu ratuit. n $a!urile men%ionate la lit. $) "i d)* valoarea de aport "i* re'pe$tiv* valoarea 2u't* 'e 'u,'tituie $o'tului de a$@i!i%ie. (2) 5rin valoare 2u't 'e +n%ele e 'uma pentru $are a$tivul ar putea #i '$@im,at de ,unvoie +ntre pr%i a#late +n $uno"tin% de $au! +n $adrul unei tran!a$%ii $u pre%ul determinat o,ie$tiv. 46. (1) :o'tul de a$@i!i%ie al ,unurilor $uprinde pre%ul de $umprare* ta3ele de import "i alte ta3e ($u e3$ep%ia a$elora pe $are per'oana 2uridi$ #r '$op patrimonial le poate re$upera de la autorit%ile #i'$ale)* $@eltuielile de tran'port* manipulare "i alte $@eltuieli $are pot #i atri,ui,ile dire$t a$@i!i%iei ,unurilor re'pe$tive. (2) 1edu$erile $omer$iale a$ordate de #urni!or nu #a$ parte din $o'tul de a$@i!i%ie. 47. (1) :o'tul de produ$%ie al unui ,un $uprinde $o'tul de a$@i!i%ie a materiilor prime "i materialelor $on'uma,ile "i $@eltuielile de produ$%ie dire$t atri,ui,ile ,unului. (2) :o'tul de produ$%ie 'au de prelu$rare al 'to$urilor* pre$um "i $o'tul de produ$%ie al imo,ili!rilor $uprind $@eltuielile dire$te a#erente produ$%iei* "i anume/ materiale dire$te* ener ie $on'umat +n '$opuri te@nolo i$e* manoper dire$t "i alte $@eltuieli dire$te de produ$%ie* pre$um "i $ota $@eltuielilor indire$te de produ$%ie alo$at +n mod ra%ional $a #iind le at de #a,ri$a%ia a$e'tora. (3) n $o'tul de produ$%ie poate #i in$lu' o propor%ie re!ona,il din $@eltuielile $are 'unt indire$t atri,ui,ile ,unului* +n m'ura +n $are a$e'tea 'unt le ate de perioada de produ$%ie. (4) Crmtoarele repre!int e3emple de $o'turi $are nu tre,uie in$lu'e +n $o'tul 'to$urilor* $i 'unt re$uno'$ute drept $@eltuieli ale perioadei +n $are au 'urvenit* a't#el/ = pierderile de materiale* manopera 'au alte $o'turi de produ$%ie +nre i'trate pe'te limitele normal admi'e> = $@eltuielile de depo!itare* $u e3$ep%ia $a!urilor +n $are a$e'te $o'turi 'unt ne$e'are +n pro$e'ul de produ$%ie* anterior tre$erii +ntr9o nou #a! de #a,ri$a%ie> = re iile ($@eltuielile) enerale de admini'tra%ie $are nu parti$ip la adu$erea 'to$urilor +n #orma "i lo$ul #inal> = $o'turile de de'#a$ere. 48. (1) 6o,nda la $apitalul +mprumutat pentru #inan%area a$@i!i%iei* $on'tru$%iei 'au produ$%iei de a$tive $u $i$lu lun de #a,ri$a%ie poate #i in$lu' +n $o'turile de produ$%ie* +n m'ura +n $are a$ea'ta e'te le at de perioada de produ$%ie. n $a!ul in$luderii do,n!ii +n valoarea a$tivelor* a$ea'ta tre,uie pre!entat +n notele e3pli$ative. (2) n 'en'ul pre!entelor re lementri* prin a$tiv $u $i$lu lun de #a,ri$a%ie 'e +n%ele e un a$tiv $are 'oli$it +n mod ne$e'ar o perioad 'u,'tan%ial de timp pentru a #i ata +n vederea utili!rii. 6.1.2. (valuarea $u o$a!ia inventarierii 4 . = (valuarea elementelor de a$tiv "i de pa'iv $u o$a!ia inventarierii 'e #a$e potrivit pre!entelor re lementri "i normelor emi'e +n a$e't 'en' de &ini'terul ($onomiei "i )inan%elor. 6.1.3. (valuarea la +n$@eierea e3er$i%iului #inan$iar 5!. (1) -a +n$@eierea e3er$i%iului #inan$iar* elementele de a$tiv "i de pa'iv de natura datoriilor 'e evaluea! "i 'e re#le$t +n 'itua%iile #inan$iare anuale la valoarea de intrare* pu' de a$ord $u re!ultatele inventarierii. (2) n a$e't '$op* valoarea de intrare 'e $ompar $u valoarea 'ta,ilit pe ,a!a inventarierii* denumit valoare de inventar. n a$e't $a!* 'e vor avea +n vedere* printre altele/ a) 5entru elementele de a$tiv* di#eren%ele $on'tatate +n minu' +ntre valoarea de inventar "i valoarea $onta,il net a elementelor de a$tiv 'e +nre i'trea! +n $onta,ilitate pe 'eama unei amorti!ri 'uplimentare* +n $a!ul a$tivelor amorti!a,ile pentru $are depre$ierea e'te irever'i,il 'au 'e e#e$tuea! o a2u'tare pentru depre$iere 'au pierdere de valoare* atun$i $nd depre$ierea e'te rever'i,il* a$e'te elemente men%inndu9'e* de a'emenea* la valoarea lor de intrare. 5rin valoare $onta,il net 'e +n%ele e valoarea de intrare* mai pu%in amorti!area "i a2u'trile pentru depre$iere 'au pierdere de valoare* $umulate. ") 5entru elementele de pa'iv de natura datoriilor* di#eren%ele $on'tatate +n plu' +ntre valoarea de inventar "i valoarea de intrare a elementelor de pa'iv de natura datoriilor 'e +nre i'trea! +n $onta,ilitate* pe 'eama elementelor $ore'pun!toare de datorii. 51. (1) -a #ie$are dat a ,ilan%ului/ a) (lementele monetare e3primate +n valut (di'poni,ilit%i "i alte elemente a'imilate* $um 'unt a$reditivele "i depo!itele ,an$are* $rean%e "i datorii +n valut) tre,uie evaluate "i raportate utili!nd $ur'ul de '$@im, $omuni$at de Aan$a ?a%ional a 1omniei "i vala,il la data +n$@eierii e3er$i%iului #inan$iar. 6i#eren%ele de $ur' valutar* #avora,ile 'au ne#avora,ile* +ntre $ur'ul de la data +nre i'trrii $rean%elor 'au datoriilor +n valut 'au $ur'ul la $are au #o't raportate +n 'itua%iile #inan$iare anuale anterioare "i $ur'ul de '$@im, de la data +n$@eierii e3er$i%iului #inan$iar* 'e +nre i'trea!* la venituri 'au $@eltuieli #inan$iare* dup $a!. ") 5entru $rean%ele "i datoriile* e3primate +n lei* a $ror de$ontare 'e #a$e +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* eventualele di#eren%e #avora,ile 'au ne#avora,ile* $are re!ult din evaluarea a$e'tora 'e +nre i'trea! la venituri 'au $@eltuieli #inan$iare* dup $a!. 6eterminarea di#eren%elor de valoare 'e e#e$tuea! 'imilar prevederilor lit. a). c) (lementele nemonetare a$@i!i%ionate $u plata +n valut "i +nre i'trate la $o't i'tori$ (imo,ili!ri* 'to$uri) tre,uie raportate utili!nd $ur'ul de '$@im, de la data e#e$turii tran!a$%iei.

-) (lementele nemonetare a$@i!i%ionate $u plata +n valut "i +nre i'trate la valoarea 2u't tre,uie raportate utili!nd $ur'ul de '$@im, e3i'tent la data determinrii valorilor re'pe$tive. (2) 5rin elemente monetare 'e +n%ele e di'poni,ilit%ile ,ne"ti "i a$tivele/datoriile de primit/de pltit +n 'ume #i3e 'au determina,ile. 52. = (venimentele $are apar dup data ,ilan%ului pot #urni!a in#orma%ii 'uplimentare re#eritoare la perioada raportat* #a% de $ele $uno'$ute la data ,ilan%ului. 6a$ 'itua%iile #inan$iare anuale nu au #o't apro,ate* a$e'tea tre,uie a2u'tate pentru a re#le$ta "i in#orma%iile 'uplimentare. 6.1.4. (valuarea la data ie"irii din entitate 53. = -a data ie"irii din entitate 'au la darea +n $on'um* ,unurile 'e evaluea! "i 'e '$ad din e'tiune la valoarea lor de intrare. (venimente ulterioare datei ,ilan%ului 54. (1) (venimentele ulterioare datei ,ilan%ului 'unt a$ele evenimente* #avora,ile 'au ne#avora,ile* $are au lo$ +ntre data ,ilan%ului "i data la $are 'itua%iile #inan$iare anuale 'unt autori!ate pentru pu,li$are. (2) 5ot #i identi#i$ate dou 'itua%ii/ a) entit%ile o,%in in#orma%ii 'uplimentare #a% de $ele e3i'tente la data ,ilan%ului* pentru evenimente $are avu'e'er de2a lo$ la data ,ilan%ului. 6a$ in#orma%iile 'uplimentare $ondu$ la ne$e'itatea +nre i'trrii +n $onta,ilitate a unor venituri 'au $@eltuieli* pentru pre!entarea unei ima ini #idele* tre,uie e#e$tuate a$e'te +nre i'trri> ") entit%ile o,%in in#orma%ii pentru evenimente petre$ute ulterior datei 'itua%iilor #inan$iare anuale* dar a $ror pre!entare e'te ne$e'ar pentru utili!atorii de in#orma%ii. n a$ea't 'itua%ie* in#orma%iile re'pe$tive 'e pre!int +n notele e3pli$ative* #r e#e$tuarea unor +nre i'trri +n $onta,ilitate. (3) Cn e3emplu de eveniment ulterior datei ,ilan%ului* $are tre,uie re#le$tat +n 'itua%iile #inan$iare anuale e'te re!olvarea unui liti iu ulterior datei ,ilan%ului* $are impune a2u'tarea unui provi!ion de2a re$uno'$ut 'au re$unoa"terea unui nou provi!ion. (4) Cn e3emplu de eveniment ulterior datei ,ilan%ului pentru $are nu 'e #a$ a2u'tri ale 'itua%iilor #inan$iare anuale e'te diminuarea valorii de pia% a valorilor mo,iliare* +n intervalul de timp dintre data ,ilan%ului "i data la $are 'itua%iile #inan$iare anuale 'unt autori!ate pentru pu,li$are. (5) Btun$i $nd evenimentele au o a'emenea importan% +n$t nepre!entarea lor ar putea a#e$ta $apa$itatea utili!atorilor 'itua%iilor #inan$iare anuale de a #a$e evaluri "i de a lua de$i!ii $ore$te* o entitate tre,uie ' pre!inte urmtoarele in#orma%ii pentru #ie$are $ate orie 'emni#i$ativ de a't#el de evenimente/ a) natura evenimentului> "i ") o e'timare a e#e$tului #inan$iar 'au o men%iune $on#orm $reia o a't#el de e'timare nu poate ' #ie #$ut. :ore$tarea erorilor $onta,ile 55. (1) :ore$tarea erorilor $on'tatate +n $onta,ilitate 'e e#e$tuea! pe 'eama re!ultatului reportat. (2) (rorile din perioadele anterioare 'unt omi'iuni "i de$lara%ii eronate $uprin'e +n 'itua%iile #inan$iare anuale ale entit%ii pentru una 'au mai multe perioade anterioare re!ultnd din re"eala de a utili!a* 'au de a nu utili!a* in#orma%ii $redi,ile $are/ a) erau di'poni,ile la momentul la $are 'itua%iile #inan$iare anuale pentru a$ele perioade au #o't apro,ate 'pre a #i emi'e> ") ar #i putut #i o,%inute +n mod re!ona,il "i luate +n $on'iderare la +nto$mirea "i pre!entarea a$elor 'itua%ii #inan$iare anuale. B't#el de erori in$lud e#e$tele re"elilor matemati$e* re"elilor de apli$are a politi$ilor $onta,ile* i norrii 'au interpretrii re"ite a evenimentelor "i #raudelor. (3) n $a!ul $ore$trii de erori $are enerea! de#i$it $onta,il reportat* a$e'ta tre,uie a$operit +nainte de e#e$tuarea ori$rei reparti!ri de e3$edent. n notele la 'itua%iile #inan$iare anuale tre,uie pre!entate in#orma%ii 'uplimentare $u privire la erorile $on'tatate. (4) :ore$tarea erorilor a#erente e3er$i%iilor #inan$iare pre$edente nu determin modi#i$area 'itua%iilor #inan$iare ale a$elor e3er$i%ii. (5) n $a!ul erorilor a#erente e3er$i%iilor #inan$iare pr$edente* $ore$tarea a$e'tora nu pre'upune a2u'tarea in#orma%iilor $omparative pre!entate +n 'itua%iile #inan$iare. 7n#orma%ii $omparative re#eritoare la po!i%ia #inan$iar "i per#orman%a #inan$iar* re'pe$tiv modi#i$area po!i%iei #inan$iare* 'unt pre!entate +n notele e3pli$ative. 6.2. B:D78( 7&;A7-7IBD( 6.2.1. 1e uli de evaluare de ,a! 56. (1) B$tivele imo,ili!ate 'unt a$tive eneratoare de ,ene#i$ii "i de%inute pe o perioad mai mare de un an. (le tre,uie evaluate la $o'tul de a$@i!i%ie 'au la $o'tul de produ$%ie* $u re'pe$tarea prevederilor p$t. <7 "i <8. (2) Aene#i$iile e$onomi$e viitoare repre!int poten%ialul de a $ontri,ui* dire$t 'au indire$t* la #lu3ul de tre!orerie 'au de e$@ivalente de tre!orerie $tre entitate. 5oten%ialul poate #i unul produ$tiv* #iind parte a a$tivit%ilor de e3ploatare ale entit%ii. 57. = Bmorti!area valorii a$tivelor imo,ili!ate $u durate limitate de utili!are e$onomi$ 'e e#e$tuea! +n mod 'i'temati$* redu$ndu9'e valoarea $onta,il a a$e'tora. 8aloarea $onta,il a a$e'tor a$tive e'te valoarea $are e'te pe!entat +n ,ilan%* #iind repre!entat de $o'tul de a$@i!i%ie* $o'tul de produ$%ie 'au alte valori $are 'u,'tituie $o'tul* diminuate $u amorti!area $umulat pn la a$ea dat* pre$um "i $u pierderile $umulate din depre$iere. n +n%ele'ul pre!entelor re lementri* prin durata de utili!are e$onomi$ 'e +n%ele e durata de via% util* a$ea'ta repre!entnd/ a) perioada +n $are un a$tiv e'te prev!ut a #i di'poni,il pentru utili!are de $tre o entitate> 'au ") numrul unit%ilor produ'e 'au a unor unit%i 'imilare $e 'e e'timea! $ vor #i o,%inute de entitate prin #olo'irea a$tivului re'pe$tiv. 58. (1) Btun$i $nd 'e $on'tat pierderi de valoare pentru imo,ili!rile #inan$iare* tre,uie #$ute a2u'tri pentru pierderea de valoare* a't#el +n$t a$e'tea ' #ie evaluate la $ea mai mi$ valoare atri,uit a$e'tora la data ,ilan%ului.

(2) 7mo,ili!rile tre,uie ' #a$ o,ie$tul a2u'trilor de valoare* indi#erent da$ duratele lor de utili!are e$onomi$ 'unt limitate 'au nu* a't#el +n$t a$e'tea ' #ie evaluate la $ea mai mi$ valoare atri,ui,il a$e'tora la data ,ilan%ului* da$ 'e e'timea! $ redu$erea valorii a$e'tora e'te permanent. (3) B2u'trile de valoare prev!ute la alin. (1) "i (2) tre,uie +nre i'trate +n $ontul re!ultatului e3er$i%iului "i pre!entate di'tin$t +n notele e3pli$ative* da$ a$e'tea nu au #o't pre!entate 'eparat +n $ontul re!ultatului e3er$i%iului. (4) (valuarea la valorile minime* potrivit alin. (1) "i (2)* nu poate #i $ontinuat da$ nu mai 'unt apli$a,ile motivele pentru $are au #o't #$ute a2u'trile re'pe$tive. 5 . = 6a$ a$tivele imo,ili!ate #a$ o,ie$tul a2u'trilor e3$ep%ionale de valoare e3$lu'iv +n '$op #i'$al* +n notele e3pli$ative 'e pre!int valoarea a2u'trilor "i motivele pentru $are a$e'tea au #o't e#e$tuate. 6.2.2. 7mo,ili!ri ne$orporale 1e$unoa"terea imo,ili!rilor ne$orporale 6!. = Cn a$tiv ne$orporal e'te un a$tiv identi#i$a,il* nemonetar* #r 'uport material "i de%inut pentru utili!are +n a$tivit%ile de'#"urate de per'oana 2uridi$ #r '$op patrimonial 'au pentru '$opuri admini'trative. 61. = Cn a$tiv ne$orporal tre,uie re$uno'$ut +n ,ilan% da$ 'e e'timea! $ va enera ,ene#i$ii e$onomi$e pentru entitate "i $o'tul a$tivului poate #i evaluat +n mod $redi,il. 62. (1) n $adrul imo,ili!rilor ne$orporale privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* 'e $uprind/ = $@eltuielile de $on'tituire> = $@eltuielile de de!voltare> = $on$e'iunile* ,revetele* li$en%ele* mr$ile $omer$iale* drepturile "i a$tivele 'imilare* $u e3$ep%ia $elor $reate intern de entitate> = alte imo,ili!ri ne$orporale> "i = avan'urile "i imo,ili!rile ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie. (2) n $adrul imo,ili!rilor ne$orporale privind a$tivit%ile e$onomi$e* 'e $uprind imo,ili!rile $orporale de natura $elor prev!ute la alin. (1) "i* +n plu'* #ondul $omer$ial. B$tive de natura $@eltuielilor de $on'tituire 63. = :@eltuielile de $on'tituire 'unt $@eltuielile o$a!ionate de +n#iin%area 'au de!voltarea per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial (ta3e "i alte $@eltuieli de +n'$riere* $@eltuieli privind emi'iunea "i vn!area de o,li a%iuni* $@eltuieli de pu,li$itate* pre$um "i alte $@eltuieli de a$ea't natur* le ate de +n#iin%area "i e3tinderea a$tivit%ii entit%ii). 64. (1) ; entitate poate in$lude $@eltuielile de $on'tituire la EB$tiveF* $a! +n $are poate imo,ili!a $@eltuielile de $on'tituire. n a$ea't 'itua%ie* $@eltuielile de $on'tituire tre,uie amorti!ate +n $adrul unei perioade de ma3imum $in$i ani. (2) n 'itua%ia +n $are $@eltuielile de $on'tituire nu au #o't inte ral amorti!ate* nu 'e #a$e ni$i o di'tri,uire din e3$edente/pro#ituri* $u e3$ep%ia $a!ului +n $are 'uma re!ervelor di'poni,ile pentru di'tri,uire "i a e3$edentului/pro#itului reportat e'te $el pu%in e al $u $ea a $@eltuielilor neamorti!ate. 65. = 0umele +nre i'trate la E:@eltuieli de $on'tituireF tre,uie e3pli$ate +n note. B$tive de natura $@eltuielilor de de!voltare 66. (1) 7mo,ili!rile de natura $@eltuielilor de de!voltare 'unt enerate de apli$area re!ultatelor $er$etrii 'au a altor $uno"tin%e* +n '$opul reali!rii de produ'e 'au 'ervi$ii noi 'au +m,unt%ite 'u,'tan%ial* +naintea 'ta,ilirii produ$%iei de 'erie 'au utili!rii. (2) (3emple de a$tivit%i de de!voltare 'unt/ a) proie$tarea* $on'tru$%ia "i te'tarea produ$%iei intermediare 'au #olo'irea intermediar a prototipurilor "i modelelor> ") proie$tarea uneltelor "i matri%elor $are impli$ te@nolo ie nou> c) proie$tarea* $on'tru$%ia "i operarea unei u!ine pilot $are nu e'te #e!a,il din pun$t de vedere e$onomi$ pentru produ$%ia pe '$ar lar > -) proie$tarea* $on'tru$%ia "i te'tarea unei alternative ale'e pentru aparatele* produ'ele* pro$e'ele* 'i'temele 'au 'ervi$iile noi 'au +m,unt%ite. 67. (1) :@eltuielile de de!voltare privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial 'e amorti!ea! +ntr9o perioad de $el mult $in$i ani* $u apro,area admini'tratorului entit%ii. (2) :@eltuielile de de!voltare privind a$tivit%ile e$onomi$e 'e amorti!ea! pe perioada $ontra$tului 'au pe durata de utili!are* dup $a!. n $a!ul +n $are durata $ontra$tului 'au durata de utili!are dep"e"te $in$i ani* a$ea'ta tre,uie pre!entat +n notele e3pli$ative* +mpreun $u motivele $are au determinat9o. (3) n 'itua%ia +n $are $@eltuielile de de!voltare nu au #o't inte ral amorti!ate* nu 'e #a$e ni$i o di'tri,uire din e3$edente/pro#ituri* $u e3$ep%ia $a!ului +n $are 'uma re!ervelor di'poni,ile pentru di'tri,uire "i a e3$edentului/pro#itului reportat e'te $el pu%in e al $u $ea a $@eltuielilor neamorti!ate. (4) 0umele +nre i'trate la E:@eltuieli de de!voltareF tre,uie e3pli$ate +n notele e3pli$ative. :on$e'iunile* ,revetele* li$en%ele* mr$ile $omer$iale* drepturile "i a$tivele 'imilare 68. (1) :on$e'iunile* ,revetele* li$en%ele* mr$ile $omer$iale* drepturile "i a$tivele 'imilare repre!entnd aport* a$@i!i%ionate 'au do,ndite pe alte $i* 'e +nre i'trea! +n $onturile de imo,ili!ri ne$orporale la valoarea de aport 'au $o'tul de a$@i!i%ie* dup $a!. n a$ea't 'itua%ie valoarea de aport 'e a'imilea! valorii 2u'te. (2) :on$e'iunile primite 'e re#le$t $a imo,ili!ri ne$orporale atun$i $nd $ontra$tul de $on$e'iune 'ta,ile"te o durat "i o valoare determinate pentru $on$e'iune. Bmorti!area $on$e'iunii urmea! a #i +nre i'trat pe durata de #olo'ire a a$e'teia* 'ta,ilit potrivit $ontra$tului. n $a!ul +n $are $ontra$tul prevede plata unei $@irii* "i nu o valoare amorti!a,il* +n $onta,ilitatea entit%ii $are prime"te $on$e'iunea* 'e re#le$t $@eltuiala repre!entnd $@iria* #r re$unoa"terea unei imo,ili!ri ne$orporale. (3) Arevetele* li$en%ele* mr$ile $omer$iale* drepturile "i a$tivele 'imilare* a$@i!i%ionate 'au do,ndite pe alte $i 'e amorti!ea! pe durata prev!ut pentru utili!area lor de $tre per'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial $are le de%in. )ondul $omer$ial 6 .

(1) )ondul $omer$ial* atun$i $nd 'e re$unoa"te* repre!int di#eren%a dintre $o'tul de a$@i!i%ie "i valoarea la data tran!a$%iei* a pr%ii din a$tivele nete a$@i!i%ionate de per'oana 2uridi$ #r '$op patrimonial pentru a$tivit%ile e$onomi$e. (2) n $a!ul +n $are #ondul $omer$ial e'te tratat $a un a$tiv = $a urmare a a$@i!i%iei de $tre o entitate a a$%iunilor altei entit%i = 'e au +n vedere urmtoarele prevederi/ a) #ondul $omer$ial 'e amorti!ea!* de re ul* +n $adrul unei perioade de ma3imum $in$i ani> ") totu"i* entit%ile pot ' amorti!e!e #ondul $omer$ial +n mod 'i'temati$ +ntr9o perioad de pe'te $in$i ani* $u $ondi%ia $a a$ea't perioad ' nu dep"ea'$ durata de utili!are e$onomi$ a a$tivului "i ' #ie pre!entat "i 2u'ti#i$at +n notele e3pli$ative. Blte imo,ili!ri ne$orporale* avan'urile "i imo,ili!rile ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie 7!. (1) n $adrul avan'urilor "i altor imo,ili!ri ne$orporale 'e +nre i'trea! avan'urile a$ordate #urni!orilor de imo,ili!ri ne$orporale* pro ramele in#ormati$e $reate de entitate 'au a$@i!i%ionate de la ter%i* pentru ne$e'it%ile proprii de utili!are* pre$um "i alte imo,ili!ri ne$orporale. (2) 5ro ramele in#ormati$e $reate* a$@i!i%ionate 'au do,ndite pe alte $i 'e amorti!ea! +n #un$%ie de durata pro,a,il de utili!are* $are nu poate dep"i o perioad de $in$i ani* $u apro,area admini'tratorului entit%ii. (3) 7mo,ili!rile ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie repre!int imo,ili!rile ne$orporale neterminate pn la '#r"itul perioadei* evaluate la $o'tul de produ$%ie 'au $o'tul de a$@i!i%ie* dup $a!. (valuarea ini%ial a imo,ili!rilor ne$orporale 71. = Cn a$tiv ne$orporal 'e +nre i'trea! ini%ial la $o'tul de a$@i!i%ie 'au de produ$%ie* a"a $um 'unt de#inite +n pre!entele re lementri. 72. = Cn element ne$orporal raportat drept $@eltuial +ntr9o perioad nu poate #i re$uno'$ut ulterior $a parte din $o'tul unui a$tiv ne$orporal. :@eltuieli ulterioare 73. (1) :@eltuielile ulterioare e#e$tuate $u un a$tiv ne$orporal dup $umprarea 'au #inali!area a$e'tuia 'e +nre i'trea! +n $onturile de $@eltuieli* atun$i $nd 'unt e#e$tuate. (2) :@eltuielile ulterioare vor ma2ora $o'tul a$tivului ne$orporal atun$i $nd e'te pro,a,il $ a$e'te $@eltuieli vor permite a$tivului ' enere!e ,ene#i$ii e$onomi$e viitoare pe'te per#orman%a prev!ut ini%ial "i pot #i evaluate $redi,il. (valuarea la data ,ilan%ului 74. = Cn a$tiv ne$orporal tre,uie pre!entat +n ,ilan% la valoarea de intrare* mai pu%in a2u'trile $umulate de valoare. :edarea 75. = Cn a$tiv ne$orporal tre,uie '$o' din eviden% la $edare 'au atun$i $nd ni$i un ,ene#i$iu e$onomi$ viitor nu mai e'te a"teptat din utili!area 'a ulterioar. 76. = :"ti urile 'au pierderile $are apar o dat $u +n$etarea utili!rii 'au ie"irea unui a$tiv ne$orporal 'e determin $a di#eren% +ntre veniturile enerate de ie"irea a$tivului "i valoarea 'a neamorti!at* in$lu'iv $@eltuielile o$a!ionate de $edarea a$e'tuia* "i tre,uie pre!entate $a venit 'au $@eltuial* dup $a!* +n $ontul re!ultatului e3er$i%iului. 6.2.3. 7mo,ili!ri $orporale 1e$unoa"terea imo,ili!rilor $orporale 77. = 7mo,ili!rile $orporale repre!int a$tive $are/ a) 'unt de%inute pentru a #i utili!ate +n a$tivit%ile de'#"urate de per'oana 2uridi$ #r '$op patrimonial 'au pentru a #i #olo'ite +n '$opuri admini'trative> "i ") 'unt utili!ate pe par$ur'ul unei perioade mai mari de un an. 78. = 7mo,ili!rile $orporale privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial $uprind/ terenuri "i $on'tru$%ii> in'tala%ii te@ni$e "i ma"ini> alte in'tala%ii* utila2e "i mo,ilier> avan'uri "i imo,ili!ri $orporale +n $ur' de e3e$u%ie. 7 . (1) :onta,ilitatea terenurilor 'e %ine pe dou $ate orii/ terenuri "i amena2ri de terenuri. (2) n $onta,ilitatea analiti$* terenurile pot #i eviden%iate pe urmtoarele rupe/ terenuri a ri$ole* terenuri 'ilvi$e* terenuri #r $on'tru$%ii* terenuri $u !$minte* terenuri $u $on'tru$%ii "i altele. 8!. (1) 7mo,ili!rile $orporale de%inute +n ,a!a unui $ontra$t de lea'in 'e eviden%ia! +n $onta,ilitate +n #un$%ie de natura $ontra$tului de lea'in * 'ta,ilit potrivit le ii. (2) -a re$unoa"terea +n $onta,ilitate a $ontra$telor de lea'in vor #i avute +n vedere prevederile $ontra$telor +n$@eiate +ntre pr%i* pre$um "i le i'la%ia +n vi oare. nre i'trarea +n $onta,ilitate a amorti!rii ,unului $e #a$e o,ie$tul $ontra$tului 'e e#e$tuea! +n $a!ul lea'in ului #inan$iar de $tre lo$atar/utili!ator* iar +n $a!ul lea'in ului opera%ional* de $tre lo$ator/#inan%ator. B$@i!i%iile de ,unuri imo,ile "i mo,ile* +n $a!ul lea'in ului #inan$iar* 'unt tratate $a inve'ti%ii* #iind 'upu'e amorti!rii pe o ,a! $on'e$vent $u politi$a normal de amorti!are pentru ,unuri 'imilare. (3) n +n%ele'ul pre!entelor re lementri* termenii de mai 2o' au urmtoarele 'emni#i$a%ii/ a) $ontra$t de lea'in e'te un a$ord prin $are lo$atorul $edea! lo$atarului* +n '$@im,ul unei pl%i 'au 'erii de pl%i* dreptul de a utili!a un ,un pentru o perioad 'ta,ilit> ") lea'in #inan$iar e'te opera%iunea de lea'in $are tran'#er $ea mai mare parte din ri'$urile "i avanta2ele a#erente dreptului de proprietate a'upra a$tivului> c) lea'in opera%ional e'te opera%iunea de lea'in $e nu intr +n $ate oria lea'in ului #inan$iar. (4) Cn $ontra$t de lea'in poate #i re$uno'$ut $a lea'in #inan$iar da$ +ndepline"te $el pu%in una dintre urmtoarele $ondi%ii/ a) lea'in ul tran'#er lo$atarului titlul de proprietate a'upra ,unului pn la '#r"itul duratei $ontra$tului de lea'in > ") lo$atarul are op%iunea de a $umpra ,unul la un pre% e'timat a #i 'u#i$ient de mi$ +n $ompara%ie $u valoarea 2u't la data la $are op%iunea devine e3er$ita,il* a't#el +n$t* la +n$eputul $ontra$tului de lea'in * e3i't +n mod re!ona,il $ertitudinea $ op%iunea va #i e3er$itat> c) durata $ontra$tului de lea'in a$oper* +n $ea mai mare parte* durata de via% e$onomi$ a ,unului* $@iar da$ titlul de proprietate nu e'te tran'#erat>

-) valoarea total a ratelor de lea'in * mai pu%in $@eltuielile a$$e'orii* e'te mai mare 'au e al $u valoarea de intrare a ,unului* repre!entat de valoarea la $are a #o't a$@i!i%ionat ,unul de $tre #inan%ator* re'pe$tiv $o'tul de a$@i!i%ie> e) ,unurile $e $on'tituie o,ie$tul $ontra$tului de lea'in 'unt de natur 'pe$ial* a't#el +n$t numai lo$atarul le poate utili!a #r modi#i$ri ma2ore. 81. = n $adrul imo,ili!rilor $orporale 'unt eviden%iate +n mod di'tin$t imo,ili!rile $orporale +n $ur' de e3e$u%ie. (valuarea ini%ial a imo,ili!rilor $orporale 82. = ; imo,ili!are $orporal re$uno'$ut $a a$tiv tre,uie evaluat ini%ial la $o'tul 'u determinat potrivit re ulilor de evaluare din pre!entele re lementri* +n #un$%ie de modalitatea de intrare +n entitate. :@eltuieli ulterioare 83. (1) :@eltuielile ulterioare a#erente unei imo,ili!ri $orporale tre,uie re$uno'$ute* de re ul* drept $@eltuieli +n perioada +n $are au #o't e#e$tuate. (2) :@eltuielile e#e$tuate +n le tur $u imo,ili!rile $orporale utili!ate +n ,a!a unui $ontra$t de +n$@iriere* lo$a%ie de e'tiune 'au alte $ontra$te 'imilare 'e eviden%ia! +n $onta,ilitatea entit%ii $are le9a e#e$tuat* la imo,ili!ri $orporale 'au drept $@eltuieli +n perioada +n $are au #o't e#e$tuate* +n #un$%ie de ,ene#i$iile e$onomi$e a#erente* 'imilar $@eltuielilor e#e$tuate +n le tur $u imo,ili!rile $orporale proprii. 84. (1) :o'tul repara%iilor e#e$tuate la imo,ili!rile $orporale* +n '$opul a'i urrii utili!rii $ontinue a a$e'tora* tre,uie re$uno'$ut $a o $@eltuial +n perioada +n $are e'te e#e$tuat. (2) 0unt re$uno'$ute $a o $omponent a a$tivului inve'ti%iile e#e$tuate la imo,ili!rile $orporale* 'u, #orma $@eltuielilor ulterioare. B$e'tea tre,uie ' ai, $a e#e$t +m,unt%irea parametrilor te@ni$i ini%iali ai a$e'tora "i ' $ondu$ la o,%inerea de ,ene#i$ii e$onomi$e viitoare* 'uplimentare #a% de $ele e'timate ini%ial. ;,%inerea de ,ene#i$ii 'e poate reali!a #ie dire$t prin $re"terea veniturilor* #ie indire$t prin redu$erea $@eltuielilor de +ntre%inere "i #un$%ionare. 85. (1) 7mo,ili!rile $orporale +n $ur' de e3e$u%ie repre!int inve'ti%iile neterminate e#e$tuate +n re ie proprie 'au +n antrepri!. B$e'tea 'e evaluea! la $o'tul de produ$%ie 'au $o'tul de a$@i!i%ie* dup $a!. (2) 7mo,ili!rile $orporale +n $ur' de e3e$u%ie 'e tre$ +n $ate oria imo,ili!rilor #inali!ate dup re$ep%ia* darea +n #olo'in% 'au punerea +n #un$%iune a a$e'tora* dup $a!. (3) :o'tul unei imo,ili!ri $orporale $on'truite +n re ie proprie e'te determinat #olo'ind a$elea"i prin$ipii $a "i pentru un a$tiv a$@i!i%ionat. B't#el* da$ entitatea produ$e a$tive 'imilare* +n '$opul $omer$iali!rii* +n $adrul unor tran!a$%ii normale* atun$i $o'tul a$tivului e'te de o,i$ei a$ela"i $u $o'tul de $on'truire a a$elui a$tiv de'tinat vn!rii. 5rin urmare* ori$e pro#ituri interne 'unt eliminate din $al$ulul $o'tului a$e'tui a$tiv. n mod 'imilar* $@eltuiala repre!entnd re,uturi* manopera 'au alte re'ur'e pe'te limitele a$$eptate $a #iind normale* pre$um "i pierderile $are au aprut +n $ur'ul $on'tru$%iei +n re ie proprie a a$tivului nu 'unt in$lu'e +n $o'tul a$tivului. (valuarea la data ,ilan%ului 86. = ; imo,ili!are $orporal tre,uie pre!entat +n ,ilan% la valoarea de intrare* mai pu%in a2u'trile $umulate de valoare. Bmorti!area 87. (1) Bmorti!area 'e 'ta,ile"te prin apli$area $otelor de amorti!are a'upra valorii de intrare a imo,ili!rilor $orporale. (2) Bmorti!area imo,ili!rilor $orporale 'e $al$ulea! pe ,a!a unui plan de amorti!are* de la data punerii +n #un$%iune a a$e'tora "i pn la re$uperarea inte ral a valorii lor de intrare* $on#orm duratelor de utili!are e$onomi$ "i $ondi%iilor de utili!are a a$e'tora. 88. (1) Bmorti!area imo,ili!rilor $orporale $on$e'ionate* +n$@iriate 'au +n lo$a%ie de e'tiune 'e $al$ulea! "i 'e +nre i'trea! +n $onta,ilitate de $tre entitatea $are le are +n proprietate. (2) 0e 'upun* de a'emenea* amorti!rii inve'ti%iile e#e$tuate la imo,ili!rile $orporale luate $u $@irie* pe durata $ontra$tului de +n$@iriere. -a e3pirarea $ontra$tului de +n$@iriere* valoarea inve'ti%iilor e#e$tuate "i a amorti!rii $ore'pun!toare 'e $edea! proprietarului imo,ili!rii. n #un$%ie de $lau!ele $uprin'e +n $ontra$tul de +n$@iriere* tran'#erul poate repre!enta o vn!are de a$tive 'au o alt modalitate de $edare. nre i'trarea +n $onta,ilitate a opera%iunilor 'e e#e$tuea! $on#orm pr!entelor re lementri. 8 . (1) 5er'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial amorti!ea! imo,ili!rile $orporale privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial utili!nd $a re im de amorti!are* amorti!area liniar. (2) 7mo,ili!rile $orporale privind a$tivit%ile e$onomi$e de'#"urate* potrivit le ii* de per'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial 'e amorti!ea! +n $ontinuare +n $on#ormitate $u re lementrile vala,ile pentru a en%ii e$onomi$i. (3) Bmorti!area a#erent imo,ili!rilor $orporale 'e +nre i'trea! +n $onta,ilitate $a o $@eltuial. (4) Derenurile nu 'e amorti!ea!. 7nve'ti%iile e#e$tuate pentru amena2area la$urilor* ,l%ilor* ia!urilor* terenurilor "i pentru alte lu$rri 'imilare 'e re$uperea! pe $alea amorti!rii* prin in$luderea +n $@eltuielile de e3ploatare +ntr9o perioad @otrt de $on'iliul de admini'tra%ie 'au re'pon'a,ilul $u e'tiunea patrimoniului. :edarea "i $a'area !. = ; imo,ili!are $orporal tre,uie '$oa' din eviden% la $edare 'au $a'are* atun$i $nd ni$i un ,ene#i$iu e$onomi$ viitor nu mai e'te a"teptat din utili!area 'a ulterioar. 1. = :"ti urile 'au pierderile o,%inute +n urma $a'rii 'au $edrii unei imo,ili!ri $orporale tre,uie determinate $a di#eren% +ntre veniturile enerate de '$oaterea din eviden% "i valoarea 'a neamorti!at* in$lu'iv $@eltuielile o$a!ionate de a$ea'ta "i tre,uie pre!entate $a venit 'au $@eltuial* dup $a!* +n $ontul re!ultatului e3er$i%iului. :ompen'a%ii de la ter%i 2.

(1) n $a!ul di'tru erii totale 'au par%iale a unor imo,ili!ri $orporale* $rean%ele 'au 'umele $ompen'atorii +n$a'ate de la ter%i* le ate de a$e'tea* pre$um "i a$@i!i%ionarea 'au $on'tru$%ia ulterioar de a$tive noi 'unt opera%iuni e$onomi$e di'tin$te "i tre,uie +nre i'trate $a atare pe ,a!a do$umentelor 2u'ti#i$ative. B't#el* depre$ierea a$tivelor 'e eviden%ia! la momentul $on'tatrii a$e'teia* iar dreptul de a +n$a'a $ompen'a%iile 'e eviden%ia! pe 'eama veniturilor $on#orm $onta,ilit%ii de an a2amente* +n momentul 'ta,ilirii a$e'tuia. (2) (3emple de a'emenea $ompen'a%ii pot #i +nre i'trate +n urmtoarele 'itua%ii/ a) 'ume pltite/de pltit de $tre $ompaniile de a'i urare pentru depre$ierea 'au pierderea unor imo,ili!ri $orporale $au!at* de e3emplu* de de!a'tre naturale 'au #urt> ") 'ume a$ordate de uvern* +n '$@im,ul unor imo,ili!ri $orporale* de e3emplu* terenuri $are au #o't e3propriate. 6.2.4. 7mo,ili!ri #inan$iare 3. = 7mo,ili!rile #inan$iare $uprind a$%iunile de%inute la entit%ile a#iliate* +mprumuturile a$ordate entit%ilor a#iliate* intere'ele de parti$ipare* +mprumuturile a$ordate entit%ilor de $are per'oana 2uridi$ #r '$op patrimonial e'te le at +n virtutea intere'elor de parti$ipare* alte inve'ti%ii de%inute $a imo,ili!ri* alte +mprumuturi. 4. = n $onturile de $rean%e repre!entnd +mprumuturi a$ordate 'e +nre i'trea! 'umele a$ordate ter%ilor +n ,a!a unor $ontra$te pentru $are entitatea per$epe do,n!i* potrivit le ii. 5. (1) -a alte +mprumuturi a$ordate 'e $uprind aran%iile* depo!itele "i $au%iunile depu'e de entitate la ter%i. (2) (ntit%ile $are au eviden%iate +n $ontul de $rean%e imo,ili!ate "i alte $rean%e imo,ili!ate $u '$aden%a mai mare de un an* vor pre!enta +n ,ilan%* la imo,ili!ri #inan$iare* numai partea $u '$aden%a mai mare de 12 luni* di#eren%a urmnd a #i re#le$tat la $rean%e. (valuarea ini%ial 6. = 7mo,ili!rile #inan$iare re$uno'$ute $a a$tiv 'e evaluea! la $o'tul de a$@i!i%ie 'au valoarea determinat prin $ontra$tul de do,ndire a a$e'tora. (valuarea la data ,ilan%ului 7. = 7mo,ili!rile #inan$iare 'e pre!int +n ,ilan% la valoarea de intrare mai pu%in a2u'trile $umulate pentru pierdere de valoare. 6.2.5. 1eevaluarea imo,ili!rilor $orporale 8. (1) (ntit%ile pot pro$eda la reevaluarea imo,ili!rilor $orporale e3i'tente la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar* a't#el +n$t a$e'tea ' #ie pre!entate +n $onta,ilitate la valoarea 2u't* $u re#le$tarea re!ultatelor a$e'tor reevaluri +n 'itua%iile #inan$iare +nto$mite pentru a$el e3er$i%iu. Bmorti!area $al$ulat pentru imo,ili!rile $orporale a't#el reevaluate 'e +nre i'trea! +n $onta,ilitate +n$epnd $u data de 1 ianuarie anul urmtor $elui pentru $are '9a e#e$tuat reevaluarea. (2) n $a!ul e#e$turii reevalurii imo,ili!rilor $orporale* a$e't lu$ru tre,uie pre!entat +n notele e3pli$ative* +mpreun $u elementele 'upu'e reevalurii* metoda prin $are '9au $al$ulat valorile pre!entate* pre$um "i elementul a#e$tat din $ontul re!ultatului e3er$i%iului. . (1) 1eevaluarea imo,ili!rilor $orporale 'e #a$e la valoarea 2u't de la data ,ilan%ului. 8aloarea 2u't 'e determin pe ,a!a unor evaluri e#e$tuate* de re ul* de pro#e'ioni"ti $ali#i$a%i +n evaluare* mem,ri ai unui or ani'm pro#e'ional +n domeniu* re$uno'$ut na%ional "i interna%ional. (2) -a reevaluarea unei imo,ili!ri $orporale* amorti!area $umulat la data reevalurii e'te tratat +n unul din urmtoarele moduri/ a) re$al$ulat propor%ional $u '$@im,area valorii $onta,ile ,rute a a$tivului* a't#el +n$t valoarea $onta,il a a$tivului* dup reevaluare* ' #ie e al $u valoarea 'a reevaluat. B$ea't metod e'te #olo'it* de'eori* +n $a!ul +n $are a$tivul e'te reevaluat prin apli$area unui indi$e> 'au ") eliminat din valoarea $onta,il ,rut a a$tivului "i valoarea net* determinat +n urma $ore$trii $u a2u'trile de valoare* e'te re$al$ulat la valoarea reevaluat a a$tivului. B$ea't metod e'te #olo'it* de'eori* pentru $ldirile $are 'unt reevaluate la valoarea lor de pia%. 1!!. (1) n $a!ul +n $are* ulterior re$unoa"terii ini%iale $a a$tiv* valoarea unui a$tiv imo,ili!at e'te determinat pe ,a!a reevalurii a$tivului re'pe$tiv* valoarea re!ultat din reevaluare va #i atri,uit a$tivului* +n lo$ul $o'tului de a$@i!i%ie/$o'tului de produ$%ie 'au al ori$rei alte valori atri,uite +nainte a$elui a$tiv. n a't#el de $a!uri* re ulile privind amorti!area 'e vor apli$a a$tivului avnd +n vedere valoarea a$e'tuia* determinat +n urma reevalurii. (2) (lementele dintr9o rup de imo,ili!ri $orporale 'e reevaluea! 'imultan pentru a 'e evita reevaluarea 'ele$tiv "i raportarea +n 'itua%iile #inan$iare anuale a unor valori $are 'unt o $om,ina%ie de $o'turi "i valori $al$ulate la date di#erite. (3) 6a$ un a$tiv imo,ili!at e'te reevaluat* toate $elelalte a$tive din rupa din $are #a$e parte tre,uie reevaluate* $u e3$ep%ia 'itua%iei $nd nu e3i't ni$i o pia% a$tiv pentru a$el a$tiv. (4) ; rup de imo,ili!ri $orporale $uprinde a$tive de a$eea"i natur "i utili!ri 'imilare* a#late +n e3ploatarea unei entit%i. (5) (3emple de rupe de imo,ili!ri $orporale 'unt/ terenuri> $ldiri> ma"ini "i e$@ipamente> nave> aeronave et$. (6) 1eevalurile tre,uie #$ute $u 'u#i$ient re ularitate* a't#el +n$t valoarea $onta,il ' nu di#ere 'u,'tan%ial de $ea $are ar #i determinat #olo'ind valoarea 2u't de la data ,ilan%ului. (7) 6a$ un a$tiv dintr9o rup de a$tive nu poate #i reevaluat din $au! $ nu e3i't o pia% a$tiv pentru a$el a$tiv* a$tivul tre,uie pre!entat +n ,ilan% la $o't* minu' a2u'trile $umulate de valoare. (8) ; pia% a$tiv e'te o pia% unde 'unt +ndeplinite $umulativ urmtoarele $ondi%ii/ a) elementele $omer$iali!ate 'unt omo ene> ") pot #i 'i%i +n permanen% $umprtori "i vn!tori intere'a%i> "i c) pre%urile 'unt $uno'$ute de $ei intere'a%i. ( ) 6a$ valoarea 2u't a unei imo,ili!ri $orporale nu mai poate #i determinat prin re#erin% la o pia% a$tiv* valoarea a$tivului pre!entat +n ,ilan% tre,uie ' #ie valoarea 'a reevaluat la data ultimei reevaluri* din $are 'e '$ad a2u'trile $umulate de valoare. 1!1.

(1) n $a!ul +n $are 'e e#e$tuea! reevaluarea imo,ili!rilor $orporale* di#eren%a dintre valoarea re!ultat +n urma reevalurii "i valoarea la $o't i'tori$ tre,uie pre!entat la re!erva din reevaluare* $a un 'u,element di'tin$t +n E:apital "i re!erveF. Dratamentul +n '$op #i'$al al re!ervei din reevaluare tre,uie pre!entat +n notele e3pli$ative. (2) 7ndi#erent da$ valoarea re!ervei a #o't modi#i$at 'au nu +n $ur'ul e3er$i%iului #inan$iar* entit%ile tre,uie ' pre!inte +n notele e3pli$ative urmtoarele in#orma%ii/ a) valoarea re!ervei din reevaluare la +n$eputul e3er$i%iului #inan$iar> ") di#eren%ele din reevaluare tran'#erate la re!erva din reevaluare +n $ur'ul e3er$i%iului #inan$iar> c) 'umele $apitali!ate 'au tran'#erate +ntr9un alt mod din re!erva din reevaluare +n $ur'ul e3er$i%iului #inan$iar* pre!entndu9'e natura ori$rui a't#el de tran'#er* $u re'pe$tarea le i'la%iei +n vi oare> -) valoarea re!ervei din reevaluare la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar. (3) 0urplu'ul din reevaluare in$lu' +n re!erva din reevaluare e'te $apitali!at prin tran'#erul dire$t +n re!erve* la $edarea 'au $a'area a$tivului. (4) 6a$ re!ultatul reevalurii e'te o $re"tere #a% de valoarea $onta,il net* atun$i a$ea'ta 'e tratea! a't#el/ = $a o $re"tere a re!ervei din reevaluare pre!entat +n $adrul elementului E:apital "i re!erveF* da$ nu a e3i'tat o de'$re"tere anterioar re$uno'$ut $a o $@eltuial a#erent a$elui a$tiv> 'au = $a un venit $are ' $ompen'e!e $@eltuiala $u de'$re"terea re$uno'$ut anterior la a$el a$tiv. (5) 6a$ re!ultatul reevalurii e'te o de'$re"tere a valorii $onta,ile nete* a$ea'ta 'e tratea! $a o $@eltuial $u +ntrea a valoare a depre$ierii* atun$i $nd +n re!erva din reevaluare nu e'te +nre i'trat o 'um re#eritoare la a$el a$tiv ('urplu' din reevaluare) 'au $a o '$dere a re!ervei din reevaluare pre!entat +n $adrul elementului E:apital "i re!erveF* $u minimul dintre valoarea a$elei re!erve "i valoarea de'$re"terii* iar eventuala di#eren% rma' nea$operit 'e +nre i'trea! $a o $@eltuial. (6) 0umele repre!entnd di#eren%e de natura veniturilor "i $@eltuielilor re!ultate la reevaluare tre,uie pre!entate 'eparat +n $ontul re!ultatului e3er$i%iului. (7) ?i$i o parte din re!erva din reevaluare nu poate #i di'tri,uit* dire$t 'au indire$t. (8) :u e3$ep%ia $a!urilor prev!ute la alin. (3) "i (<)* re!erva din reevaluare nu poate #i redu'. 1!2. = B2u'trile de valoare 'e $al$ulea! +n #ie$are e3er$i%iu #inan$iar pe ,a!a valorii atri,uite imo,ili!rii pentru a$el e3er$i%iu #inan$iar. 1!3. = n $a!ul +n $are 'e e#e$tuea! reevaluarea* +n notele e3pli$ative tre,uie pre!entate* 'eparat pentru #ie$are element din ,ilan% de natura imo,ili!rilor $orporale reevaluate* urmtoarele in#orma%ii/ a) valoarea la $o't i'tori$ a imo,ili!rilor reevaluate "i 'uma a2u'trilor $umulate de valoare> 'au ") valoarea la data ,ilan%ului a di#eren%ei dintre valoarea re!ultat din reevaluare "i $ea repre!entnd $o'tul i'tori$ "i* atun$i $nd e'te $a!ul* valoarea $umulat a a2u'trilor 'uplimentare de valoare. 6.3. B:D78( :71:C-B?D( 6.3.1. Generalit%i 1e$unoa"terea a$tivelor $ir$ulante 1!4. (1) Cn a$tiv 'e $la'i#i$ $a a$tiv $ir$ulant atun$i $nd/ a) e'te a$@i!i%ionat 'au produ' pentru a #i utili!at +n a$tivit%ile de'#"urate de per'oana 2uridi$ #r '$op patrimonial "i 'e a"teapt ' #ie reali!at +n termen de 12 luni de la data ,ilan%ului> ") e'te repre!entat de $rean%e a#erente $i$lului de e3ploatare> c) e'te repre!entat de tre!orerie 'au e$@ivalente de tre!orerie a $ror utili!are nu e'te re'tri$%ionat. (2) :i$lul de e3ploatare al unei entit%i repre!int perioada de timp dintre a$@i!i%ionarea materiilor prime $are intr +ntr9un pro$e' de tran'#ormare "i #inali!area a$e'tora +n tre!orerie 'au 'u, #orma unui e$@ivalent de tre!orerie. (3) ($@ivalentele de tre!orerie repre!int inve'ti%iile #inan$iare pe termen '$urt* e3trem de li$@ide* $are 'unt u"or $onverti,ile +n numerar "i 'unt 'upu'e unui ri'$ ne'emni#i$ativ de '$@im,are a valorii. 1!5. = n $ate oria a$tivelor $ir$ulante 'e $uprind/ a) 'to$uri* in$lu'iv valoarea 'ervi$iilor pre'tate pentru $are nu a #o't +nto$mit #a$tur> ") $rean%e> c) inve'ti%ii pe termen '$urt> -) $a'a "i $onturi la ,n$i. (valuarea a$tivelor $ir$ulante 1!6. (1) B$tivele $ir$ulante tre,uie evaluate la $o'tul de a$@i!i%ie 'au $o'tul de produ$%ie* dup $a!* $u re'pe$tarea prevederilor alin. (2) de mai 2o'. (2) B2u'trile de valoare 'e #a$ pentru a$tivele $ir$ulante +n vederea pre!entrii a$e'tora la $ea mai mi$ valoare de pia% 'au* +n $ir$um'tan%e 'pe$iale* la o alt valoare minim atri,ui,il a$e'tora la data ,ilan%ului. 1!7. = (valuarea e#e$tuat $on#orm prevederilor de la p$t. 106 alin. (2) nu poate #i $ontinuat da$ motivele pentru $are au #o't #$ute a2u'trile de valoare nu mai 'unt apli$a,ile. 5rin urmare* +n 'itua%ia +n $are a2u'tarea devine total 'au par%ial #r o,ie$t* +ntru$t motivele $are au du' la re#le$tarea a$e'teia au +n$etat ' mai e3i'te +ntr9o anumit m'ur* atun$i a$ea a2u'tare tre,uie reluat $ore'pun!tor la venituri. 1!8. = 6a$ a$tivele $ir$ulante #a$ o,ie$tul a2u'trilor de valoare $u $ara$ter e3$ep%ional* e3$lu'iv +n '$op #i'$al* 'uma a2u'trilor "i motivele pentru $are a$e'tea au #o't e#e$tuate tre,uie pre!entate +n notele e3pli$ative. 6.3.2. 0to$uri 1! . = 0to$urile 'unt a$tive $ir$ulante/ a) de%inute pentru a #i utili!ate pe par$ur'ul de'#"urrii normale a a$tivit%ii> ") +n $ur' de produ$%ie pentru a #i utili!ate +n pro$e'ul de'#"urrii normale a a$tivit%ii> 'au c) 'u, #orm de materii prime* materiale "i alte $on'uma,ile $are urmea! ' #ie #olo'ite +n a$tivit%ile #r '$op patrimonial "i a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial. 11!. (1) n $adrul 'to$urilor privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial "i a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial 'e $uprind/ a) materiile prime* $are parti$ip dire$t la reali!area a$tivit%ilor #r '$op patrimonial "i a$tivit%ilor $u de'tina%ie 'pe$ial "i 'e re 'e'$ +n ,unurile materiale reali!ate inte ral 'au par%ial* #ie +n 'tarea lor ini%ial* #ie tran'#ormat>

") materialele $on'uma,ile (materiale au3iliare* $om,u'ti,ili* materiale pentru am,alat* pie'e de '$@im,* 'emin%e "i materiale de plantat* #ura2e "i alte materiale $on'uma,ile)* $are parti$ip 'au a2ut la reali!area a$tivit%ilor #r '$op patrimonial "i a$tivit%ilor $u de'tina%ie 'pe$ial #r a 'e re 'i* de re ul* +n ,unurile materiale reali!ate> c) materialele de natura o,ie$telor de inventar> -) animalele "i p'rile* re'pe$tiv animalele n'$ute "i $ele tinere de ori$e #el (vi%ei* miei* pur$ei* mn2i "i altele) $re'$ute "i #olo'ite pentru mun$ "i reprodu$%ie* animalele "i p'rile la +n r"at pentru a #i valori#i$ate +n a$tivit%ile #r '$op patrimonial* $oloniile de al,ine* pre$um "i animalele pentru o,%inerea de ln* lapte "i ,lan +n vederea valori#i$rii +n a$tivit%ile #r '$op patrimonial> e) am,ala2ele* $are in$lud am,ala2ele re #olo'i,ile* a$@i!i%ionate 'au #a,ri$ate* de'tinate a$tivit%ilor #r '$op patrimonial "i $are +n mod temporar pot #i p'trate de ter%i* $u o,li a%ia re'tituirii +n $ondi%iile prev!ute +n $ontra$te> (2) n $adrul 'to$urilor privind a$tivit%ile e$onomi$e de'#"urate de per'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial* potrivit le ii* 'e $uprind 'to$uri de natura $elor prev!ute la alin. (1) "i* +n plu'* urmtoarele/ a) mr#urile* "i anume ,unurile pe $are entitatea le $umpr +n vederea revn!rii 'au produ'ele predate 'pre vn!are ma a!inelor proprii> ") produ'ele* "i anume/ = 'emi#a,ri$atele* prin $are 'e +n%ele e produ'ele al $ror pro$e' te@nolo i$ a #o't terminat +ntr9o 'e$%ie (#a! de #a,ri$a%ie) "i $are tre$ +n $ontinuare +n pro$e'ul te@nolo i$ al altei 'e$%ii (#a!e de #a,ri$a%ie) 'au 'e livrea! ter%ilor> = produ'ele #inite* adi$ produ'ele $are au par$ur' +n +ntre ime #a!ele pro$e'ului de #a,ri$a%ie "i nu mai au nevoie de prelu$rri ulterioare +n $adrul entit%ii putnd #i depo!itate +n vederea livrrii 'au e3pediate dire$t $lien%ilor> = re,uturile* materialele re$upera,ile "i de"eurile> c) produ$%ia +n $ur' de e3e$u%ie* repre!entnd produ$%ia $are nu a tre$ut prin toate #a!ele ('tadiile) de prelu$rare* prev!ute +n pro$e'ul te@nolo i$* pre$um "i produ'ele ne'upu'e pro,elor "i re$ep%iei te@ni$e 'au ne$ompletate +n +ntre ime. n $adrul produ$%iei +n $ur' de e3e$u%ie 'e $uprind* de a'emenea* lu$rrile "i 'ervi$iile* pre$um "i 'tudiile +n $ur' de e3e$u%ie 'au neterminate. (3) n $adrul 'to$urilor 'e in$lud "i ,unurile a#late +n $u'todie* pentru prelu$rare 'au +n $on'i na%ie la ter%i* $are 'e +nre i'trea! di'tin$t +n $onta,ilitate pe $ate orii de 'to$uri. 111. (1) 6e%inerea* $u ori$e titlu* de ,unuri materiale* pre$um "i e#e$tuarea de opera%iuni e$onomi$e* #r ' #ie +nre i'trate +n $onta,ilitate* 'unt inter!i'e. (2) n apli$area alin. (1) e'te ne$e'ar ' 'e a'i ure/ a) re$ep%ionarea tuturor ,unurilor materiale intrate +n entitate "i +nre i'trarea a$e'tora la lo$urile de depo!itare. Aunurile materiale primite pentru prelu$rare* +n $u'todie 'au +n $on'i na%ie 'e re$ep%ionea! "i +nre i'trea! di'tin$t $a intrri +n e'tiune. n $onta,ilitate* valoarea a$e'tor ,unuri 'e +nre i'trea! +n $onturi +n a#ara ,ilan%ului> ") +n 'itua%ia unor de$ala2e +ntre aprovi!ionarea "i re$ep%ia ,unurilor $are 'e dovede'$ a #i +n mod $ert +n proprietatea entit%ii* 'e pro$edea! a't#el/ = ,unurile 'o'ite #r #a$tur 'e +nre i'trea! $a intrri +n e'tiune att la lo$ul de depo!itare* $t "i +n $onta,ilitate* pe ,a!a re$ep%iei "i a do$umentelor +n'o%itoare> = ,unurile 'o'ite "i nere$ep%ionate 'e +nre i'trea! di'tin$t +n $onta,ilitate $a intrare +n e'tiune> c) +n $a!ul unor de$ala2e +ntre vn!area "i livrarea ,unurilor* a$e'tea 'e +nre i'trea! $a ie"iri din entitate* nemai#iind $on'iderate proprietatea a$e'teia* a't#el/ = ,unurile vndute "i nelivrate 'e +nre i'trea! di'tin$t +n e'tiune* iar +n $onta,ilitate +n $onturi +n a#ara ,ilan%ului> = ,unurile livrate* dar ne#a$turate* 'e +nre i'trea! $a ie"iri din e'tiune att la lo$urile de depo!itare* $t "i +n $onta,ilitate* pe ,a!a do$umentelor $are $on#irm ie"irea din e'tiune potrivit le ii> -) ,unurile aprovi!ionate 'au vndute $u $lau!e privind dreptul de proprietate 'e +nre i'trea! la intrri "i* re'pe$tiv* la ie"iri* att +n e'tiune* $t "i +n $onta,ilitate* potrivit $ontra$telor +n$@eiate. :o'tul 'to$urilor 112. (1) :o'tul 'to$urilor tre,uie ' $uprind toate $o'turile a#erente a$@i!i%iei "i prelu$rrii* pre$um "i alte $o'turi 'uportate pentru a adu$e 'to$urile +n #orma "i +n lo$ul +n $are 'e 'e'$. (2) :o'tul de produ$%ie 'au de prelu$rare al 'to$urilor* pre$um "i $o'tul de produ$%ie al imo,ili!rilor $uprind $@eltuielile dire$te a#erente produ$%iei* "i anume/ materiale dire$te* ener ie $on'umat +n '$opuri te@nolo i$e* manoper dire$t "i alte $@eltuieli dire$te de produ$%ie* pre$um "i $ota $@eltuielilor indire$te de produ$%ie alo$at +n mod ra%ional $a #iind le at de #a,ri$a%ia a$e'tora. (3) :o'tul 'to$urilor unui pre'tator de 'ervi$ii $uprinde manopera "i alte $@eltuieli le ate de per'onalul dire$t an a2at +n #urni!area 'ervi$iilor* in$lu'iv per'onalul +n'r$inat $u 'uprave @erea* pre$um "i re iile $ore'pun!toare. 113. = &ateriile prime "i materialele $on'uma,ile $are 'unt +n mod $on'tant +nlo$uite "i a $ror valoare total e'te de o importan% 'e$undar pentru entitate pot #i pre!entate la EB$tiveF la o valoare "i $antitate #i3e* da$ valoarea* $antitatea "i 'tru$tura a$e'tora nu varia! +n mod 'emni#i$ativ. 114. (1) :o'tul 'to$urilor $are nu 'unt de o,i$ei #un i,ile "i al a$elor ,unuri 'au 'ervi$ii produ'e "i de'tinate unor $omen!i di'tin$te tre,uie determinat prin identi#i$area 'pe$i#i$ a $o'turilor individuale. (2) Aunurile #un i,ile 'unt ,unuri de ori$e natur $are nu 'e pot di'tin e +n mod 'u,'tan%ial unele de altele. (3) 7denti#i$area 'pe$i#i$ a $o'tului pre'upune atri,uirea $o'turilor 'pe$i#i$e elementelor identi#i$a,ile ale 'to$urilor. B$e't tratament $onta,il e'te ade$vat pentru a$ele elemente $are #a$ o,ie$tul unei $omen!i di'tin$te* indi#erent da$ au #o't $umprate 'au produ'e. (4) 7denti#i$area 'pe$i#i$ nu poate #i #olo'it +n $a!urile +n $are 'to$urile $uprind un numr mare de elemente* $are 'unt de re ul #un i,ile. 115. (1) n #un$%ie de 'pe$i#i$ul a$tivit%ii* pentru determinarea $o'tului poate #i #olo'it* de a'emenea* metoda $o'tului 'tandard* +n a$tivitatea de produ$%ie 'au metoda pre%ului $u amnuntul* +n $omer%ul $u amnuntul.

(2) :o'tul 'tandard ia +n $on'iderare nivelurile normale ale materialelor "i $on'uma,ilelor* manoperei* e#i$ien%ei "i $apa$it%ii de produ$%ie. B$e'te niveluri tre,uie revi!uite periodi$ "i a2u'tate* da$ e'te ne$e'ar* +n #un$%ie de $ondi%iile e3i'tente la un moment dat. (3) 6i#eren%ele de pre% #a% de $o'tul de a$@i!i%ie 'au de produ$%ie tre,uie eviden%iate di'tin$t +n $onta,ilitate* #iind re$uno'$ute +n $o'tul a$tivului. (4) 1eparti!area di#eren%elor de pre% a'upra valorii ,unurilor ie"ite "i a'upra 'to$urilor 'e e#e$tuea! $u a2utorul unui $oe#i$ient $are 'e $al$ulea! a't#el/ 0oldul ini%ial al K 6i#eren%e de pre% a#erente intrrilor +n $ur'ul di#eren%elor de pre% perioadei* $umulat de la +n$eputul e3er$i%iului #inan$iar pn la #inele perioadei de re#erin% :oe#i$ient de reparti!are 1) J 0oldul ini%ial al 'to$urilor K 8aloarea intrrilor +n $ur'ul perioadei la pre% de L 100 la pre% de +nre i'trare +nre i'trare* $umulat de la +n$eputul e3er$i%iului #inan$iar pn la #inele perioadei de re#erin% B$e't $oe#i$ient 'e +nmul%e"te $u valoarea ,unurilor ie"ite din e'tiune la pre% de +nre i'trare* iar 'uma re!ultat 'e +nre i'trea! +n $onturile $ore'pun!toare +n $are au #o't +nre i'trate ,unurile ie"ite. (5) :oe#i$ien%ii de reparti!are a di#eren%elor de pre% pot #i $al$ula%i la nivelul $onturilor 'inteti$e de radul 7 "i 77* prev!ute +n planul de $onturi* pe rupe 'au $ate orii de 'to$uri. (6) -a '#r"itul perioadei* 'oldurile $onturilor de di#eren%e 'e $umulea! $u 'oldurile $onturilor de 'to$uri* la pre% de +nre i'trare* a't#el +n$t a$e'te $onturi ' re#le$te valoarea 'to$urilor la $o'tul de a$@i!i%ie 'au $o'tul de produ$%ie* dup $a!. (7) 6i#eren%ele de pre% 'e +nre i'trea! propor%ional att a'upra valorii ,unurilor ie"ite* $t "i a'upra ,unurilor rma'e +n 'to$. (8) n $omer%ul $u amnuntul poate #i utili!at metoda pre%ului $u amnuntul* pentru a determina $o'tul 'to$urilor de arti$ole numeroa'e "i $u mi"$are rapid $are au mar2e 'imilare "i pentru $are nu e'te pra$ti$ ' 'e #olo'ea'$ alt metod. n a$ea't 'itua%ie* $o'tul ,unurilor vndute 'e $al$ulea! prin dedu$erea valorii mar2ei ,rute din pre%ul de vn!are al 'to$urilor. ;ri$e modi#i$are a pre%ului de vn!are pre'upune re$al$ularea mar2ei ,rute. 116. (1) -a ie"irea din e'tiune a 'to$urilor "i altor a$tive #un i,ile* a$e'tea 'e evaluea! "i +nre i'trea! +n $onta,ilitate prin apli$area uneia din urmtoarele metode/ a) metoda primul intrat = primul ie"it = )7);> ") metoda $o'tului mediu ponderat = :&5> c) metoda ultimul intrat = primul ie"it = -7);. (2) 6a$ valoarea pre!entat +n ,ilan%* re!ultat dup apli$area metodelor 'pe$i#i$ate +n alin. (1)* di#er +n mod 'emni#i$ativ* la data ,ilan%ului* de valoarea determinat pe ,a!a ultimei valori de pia% $uno'$ute +nainte de data ,ilan%ului* valoarea a$e'tei di#eren%e tre,uie pre!entat +n notele e3pli$ative $a total pe $ate orie de a$tive. (3) 5otrivit metodei Eprimul intrat = primul ie"itF ()7);)* ,unurile ie"ite din e'tiune 'e evaluea! la $o'tul de a$@i!i%ie 'au de produ$%ie al primei intrri (lot). 5e m'ura epui!rii lotului* ,unurile ie"ite din e'tiune 'e evaluea! la $o'tul de a$@i!i%ie 'au de produ$%ie al lotului urmtor* +n ordine $ronolo i$. (4) &etoda E$o'tului mediu ponderatF (:&5) pre'upune $al$ularea $o'tului #ie$rui element pe ,a!a mediei ponderate a $o'turilor elementelor 'imilare a#late +n 'to$ la +n$eputul perioadei "i a $o'tului elementelor 'imilare produ'e 'au $umprate +n timpul perioadei. &edia poate #i $al$ulat periodi$ 'au dup #ie$are re$ep%ie. (5) 5otrivit metodei Eultimul intrat = primul ie"itF (-7);)* ,unurile ie"ite din e'tiune 'e evaluea! la $o'tul de a$@i!i%ie 'au de produ$%ie al ultimei intrri (lot). 5e m'ura epui!rii lotului* ,unurile ie"ite din e'tiune 'e evaluea! la $o'tul de a$@i!i%ie 'au de produ$%ie al lotului anterior* +n ordine $ronolo i$. (6) &etoda alea' tre,uie apli$at $u $on'e$ven% pentru elemente 'imilare de natura 'to$urilor "i a a$tivelor #un i,ile de la un e3er$i%iu #inan$iar la altul. 6a$* +n 'itua%ii e3$ep%ionale* admini'tratorii de$id ' '$@im,e metoda pentru un anumit element de 'to$uri 'au alte a$tive #un i,ile* +n notele e3pli$ative tre,uie ' 'e pre!inte urmtoarele in#orma%ii/ = motivul '$@im,rii metodei* "i = e#e$tele 'ale a'upra re!ultatului. (7) ; entitate tre,uie ' utili!e!e a$elea"i metode de determinare a $o'tului pentru toate 'to$urile $are au natur "i utili!are 'imilare. 5entru 'to$urile $u natur 'au utili!are di#erit* #olo'irea unor metode di#erite de $al$ul al $o'tului poate #i 2u'ti#i$at. 117. (1) :onta,ilitatea 'to$urilor 'e %ine $antitativ "i valori$ 'au numai valori$ prin #olo'irea inventarului permanent 'au a inventarului intermitent. (2) n $ondi%iile #olo'irii inventarului permanent* +n $onta,ilitate 'e +nre i'trea! toate opera%iunile de intrare "i ie"ire* $eea $e permite 'ta,ilirea "i $unoa"terea +n ori$e moment a 'to$urilor* att $antitativ* $t "i valori$. (3) 7nventarul intermitent $on't +n 'ta,ilirea ie"irilor "i +nre i'trarea lor +n $onta,ilitate pe ,a!a inventarierii 'to$urilor la '#r"itul perioadei. n a$e't $a!* ie"irile 'e determin $a di#eren% +ntre valoarea 'to$ului ini%ial plu' valoarea intrrilor "i valoarea 'to$ului #inal* determinat pe ,a!a inventarierii. (4) 5rodu$%ia +n $ur' de e3e$u%ie 'e determin prin inventarierea produ$%iei neterminate la '#r"itul perioadei* prin metode te@ni$e de $on'tatare a radului de #inali!are 'au a 'tadiului de e#e$tuare a opera%iilor te@nolo i$e "i evaluarea a$e'teia la $o'turile de produ$%ie. 118. (1) B$tivele de natura 'to$urilor nu tre,uie re#le$tate +n ,ilan% la o valoare mai mare de$t valoarea $are 'e poate o,%ine prin utili!area 'au vn!area lor. n a$e't '$op* valoarea 'to$urilor 'e diminuea! pn la valoarea reali!a,il net* prin re#le$tarea unei a2u'tri pentru depre$iere. (2) n +n%ele'ul pre!entelor re lementri* prin valoare reali!a,il net 'e +n%ele e pre%ul de vn!are e'timat $are ar putea #i o,%inut pe par$ur'ul de'#"urrii normale a a$tivit%ii* minu' $o'turile e'timate pentru #inali!area ,unului* atun$i $nd e'te $a!ul* "i $o'turile e'timate ne$e'are vn!rii. 6.3.3. 7nve'ti%ii pe termen '$urt

11 . = :onta,ilitatea tre!oreriei a'i ur eviden%a e3i'ten%ei "i mi"$rii a$%iunilor de%inute la entit%ile a#iliate* altor inve'ti%ii pe termen '$urt* di'poni,ilit%ilor +n $onturi la ,n$i/$a'ierie* $reditelor ,an$are pe termen '$urt "i altor valori de tre!orerie. 12!. = Blte inve'ti%ii pe termen '$urt repre!int o,li a%iunile emi'e "i r'$umprate* o,li a%iunile a$@i!i%ionate "i alte valori mo,iliare a$@i!i%ionate +n vederea reali!rii unui e3$edent +ntr9un termen '$urt. 121. (1) -a intrarea +n entitate* inve'ti%iile pe termen '$urt 'e evaluea! la $o'tul de a$@i!i%ie* prin $are 'e +n%ele e pre%ul de $umprare* 'au la valoarea 'ta,ilit potrivit $ontra$telor. (2) -a ie"irea din e'tiune a inve'ti%iilor pe termen '$urt 'e apli$ prevederile p$t. 116. 122. (1) 5entru depre$ierea inve'ti%iilor de%inute $a a$tive $ir$ulante* la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar* $u o$a!ia inventarierii* pe 'eama $@eltuielilor 'e re#le$t a2u'tri pentru pierdere de valoare. (2) -a '#r"itul #ie$rui e3er$i%iu #inan$iar* a2u'trile pentru pierderile de valoare re#le$tate 'e 'uplimentea!* diminuea! 'au anulea!* dup $a!. -a ie"irea din entitate a inve'ti%iilor pe termen '$urt* eventualele a2u'tri pentru pierderi de valoare 'e anulea!. 6.3.4. :a'a "i $onturi la ,n$i 123. (1) :onturile la ,n$i $uprind/ di'poni,ilit%ile +n lei "i valut* $reditele ,an$are pe termen '$urt* pre$um "i do,n!ile a#erente di'poni,ilit%ilor "i $reditelor a$ordate de ,n$i +n $onturile $urente. (2) 0umele virate 'au depu'e la ,n$i ori prin mandat po"tal* pe ,a! de do$umente pre!entate entit%ii "i neaprute +n$ +n e3tra'ele de $ont* 'e +nre i'trea! +ntr9un $ont di'tin$t. (3) :onturile $urente la ,n$i 'e de!volt +n analiti$ pe #ie$are ,an$. (4) 6o,n!ile de +n$a'at* a#erente di'poni,ilit%ilor a#late +n $onturi la ,n$i* 'e +nre i'trea! di'tin$t +n $onta,ilitate* #a% de $ele de pltit* a#erente $reditelor a$ordate de ,n$i +n $onturile $urente* pre$um "i $ele a#erente $reditelor ,an$are pe termen '$urt. (5) 6o,n!ile de pltit "i $ele de +n$a'at* a#erente e3er$i%iului #inan$iar +n $ur'* 'e +nre i'trea! la $@eltuieli #inan$iare 'au venituri din a$tivit%ile #r '$op patrimonial* dup $a!. 124. (1) :onta,ilitatea di'poni,ilit%ilor a#late +n ,n$i/$a'ierie "i a mi"$rii a$e'tora* $a urmare a +n$a'rilor "i pl%ilor e#e$tuate* 'e %ine di'tin$t +n lei "i +n valut. (2) :onta,ilitatea di'poni,ilit%ilor +n valut a#late +n ,n$i/$a'ierie "i a mi"$rii a$e'tora* 'e %ine di'tin$t (analiti$e di'tin$te) pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial "i a$tivit%ile e$onomi$e. 125. (1) ;pera%iunile privind +n$a'rile "i pl%ile +n valut 'e +nre i'trea! +n $onta,ilitate la $ur'ul !ilei* $omuni$at de Aan$a ?a%ional a 1omniei. (2) ;pera%iunile de vn!are9$umprare de valut 'e +nre i'trea! +n $onta,ilitate la $ur'ul utili!at de ,an$a $omer$ial la $are 'e e#e$tuea! li$ita%ia $u valut* #r $a a$e'tea ' enere!e +n $onta,ilitate di#eren%e de $ur' valutar. 126. = -a +n$@eierea e3er$i%iului #inan$iar* di#eren%ele de $ur' valutar re!ultate din evaluarea di'poni,ilit%ilor +n valut "i a altor valori de tre!orerie* $um 'unt titluri de 'tat +n valut* a$reditive "i depo!ite pe termen '$urt +n valut* la $ur'ul de '$@im, $omuni$at de Aan$a ?a%ional a 1omniei* vala,il la data +n$@eierii e3er$i%iului #inan$iar* 'e +nre i'trea! +n $onturile de venituri 'au $@eltuieli din di#eren%e de $ur' valutar* dup $a!. 127. = n vederea a$@itrii unor o,li a%ii #a% de #urni!ori* entit%ile pot 'oli$ita de'$@iderea de a$reditive la ,n$i* +n lei 'au +n valut* +n #avoarea a$e'tora. 128. = 0umele depu'e la ,n$i "i 'umele +n numerar* pu'e la di'po!i%ia per'onalului 'au a ter%ilor* +n vederea e#e$turii unor pl%i +n #avoarea entit%ii* 'e +nre i'trea! +n $onta,ilitate +n $onturi di'tin$te. 12 . = n $ontul de viramente interne 'e +nre i'trea! tran'#erurile de di'poni,ilit%i ,ne"ti +ntre $onturile la ,n$i* pre$um "i +ntre $onturile la ,n$i "i $a'ieria entit%ii. 13!. ;pera%iunile #inan$iare +n lei 'au +n valut 'e e#e$tuea! $u re'pe$tarea re ulamentelor emi'e de Aan$a ?a%ional a 1omniei "i a altor re lementri emi'e +n a$e't '$op. 6.4. D(1M7 131. = :onta,ilitatea ter%ilor a'i ur eviden%a datoriilor "i $rean%elor entit%ii +n rela%iile a$e'teia $u #urni!orii* per'onalul* a'i urrile 'o$iale* ,u etul 'tatului* entit%ile a#iliate* de,itorii "i $reditorii diver"i. 132. = n $onta,ilitatea #urni!orilor 'e +nre i'trea! opera%iunile privind $umprrile* de ,unuri* lu$rri e3e$utate "i 'ervi$ii pre'tate. 133. = Bvan'urile a$ordate #urni!orilor 'e +nre i'trea! +n $onta,ilitate +n $ont di'tin$t. 134. = ;pera%iunile privind $umprrile de ,unuri* lu$rri e3e$utate "i 'ervi$ii pre'tate e#e$tuate pe ,a!a e#e$telor $omer$iale 'e +nre i'trea! +n $onta,ilitate +n $ontul e#e$te de pltit. 135. = (#e$tele $omer$iale tre,uie ' +ndeplinea'$ $ondi%iile de #orm "i #ond prev!ute de le i'la%ia +n vi oare* #r de $are validitatea lor poate #i $onte'tat 'au anulat. 136. (1) :rean%ele "i datoriile +n valut 'e +nre i'trea! +n $onta,ilitate att +n lei* la $ur'ul de '$@im, de la data e#e$turii opera%iunilor* $omuni$at de Aan$a ?a%ional a 1omniei* $t "i +n valut. (2) ;pera%iunile +n valut tre,uie +nre i'trate +n momentul re$unoa"terii ini%iale +n moneda de raportare (leu)* apli$ndu9'e 'umei +n valut $ur'ul de '$@im, dintre moneda de raportare "i moneda 'trin* la data e#e$turii tran!a$%iei. (3) n $on#ormitate $u prevederile art. 6 alin. (1) din le ea $onta,ilit%ii* ori$e opera%iune e$onomi$o9#inan$iar e#e$tuat 'e $on'emnea! +n momentul e#e$turii ei +ntr9un do$ument $are 't la ,a!a +nre i'trrilor +n $onta,ilitate* do,ndind a't#el $alitatea de do$ument 2u'ti#i$ativ. (4) 6in pun$t de vedere $onta,il* e#e$tuarea opera%iunii e$onomi$o9#inan$iare e'te pro,at de ori$e do$ument +n $are 'e $on'emnea! a$ea'ta. (5) n $a!ul ,unurilor a$@i!i%ionate +n'o%ite de #a$tur 'au de avi! de +n'o%ire a mr#ii* urmnd $a #a$tura ' 'o'e'$ ulterior* $ur'ul valutar utili!at la +nre i'trarea +n $onta,ilitate e'te $ur'ul de la data re$ep%iei ,unurilor. 137.

(1) :onta,ilitatea #urni!orilor "i $lien%ilor* a $elorlalte datorii "i $rean%e 'e %ine pe $ate orii* pre$um "i pe #ie$are per'oan #i!i$ 'au 2uridi$. n a$e't 'en'* +n $onta,ilitatea analiti$* #urni!orii "i $lien%ii 'e rupea! a't#el/ interni "i e3terni* iar +n $adrul a$e'tora pe termene de plat* re'pe$tiv de +n$a'are. (2) n $adrul $onturilor de #urni!ori "i $lien%i* 'e rupea! di'tin$t datoriile "i $rean%ele re!ultate din tran!a$%iile $u $lau!e de re!erv de proprietate. 138. = :rean%ele in$erte 'e +nre i'trea! di'tin$t +n $onta,ilitate. 13 . = :onta,ilitatea de$ontrilor $u per'onalul $uprinde drepturile 'alariale* 'porurile* adao'urile* premiile din #ondul de 'alarii* indemni!a%iile pentru $on$ediile de odi@n* pre$um "i $ele pentru in$apa$itate temporar de mun$* pltite din #ondul de 'alarii "i alte drepturi +n ,ani "i/'au +n natur datorate de entitate per'onalului pentru mun$a pre'tat. 14!. = n $onta,ilitate 'e +nre i'trea! di'tin$t alte drepturi "i avanta2e $are* potrivit le i'la%iei +n vi oare* nu 'e 'uport din #ondul de 'alarii (ma'a $ald* alimente antidot et$.)* pre$um "i alte drepturi a$ordate potrivit le ii. 141. = 6repturile de per'onal neridi$ate +n termenul le al 'e +nre i'trea! +ntr9un $ont di'tin$t* pe per'oane. 142. = 1e%inerile din 'alariile per'onalului pentru $umprri $u plata +n rate* $@irii 'au pentru alte o,li a%ii ale 'alaria%ilor* datorate ter%ilor (popriri* pen'ii alimentare "i altele)* 'e e#e$tuea! numai +n ,a!a unor titluri e3e$utorii 'au $a urmare a unor rela%ii $ontra$tuale. 143. = 0umele datorate "i nea$@itate per'onalului ($on$ediile de odi@n "i alte drepturi de per'onal)* re'pe$tiv eventualele 'ume $are urmea! ' #ie +n$a'ate de la a$e'ta* a#erente e3er$i%iului +n $ur'* 'e +nre i'trea! $a alte datorii "i $rean%e +n le tur $u per'onalul. 144. = 6e,itele provenite din avan'uri de tre!orerie nede$ontate* din di'tri,uiri de uni#orme "i e$@ipamente de lu$ru* pre$um "i de,itele provenite din pa u,e materiale* amen!ile "i penalit%ile 'ta,ilite +n ,a!a unor @otrri ale in'tan%elor 2ude$tore"ti* "i alte $rean%e #a% de per'onalul entit%ii 'e +nre i'trea! $a alte $rean%e +n le tur $u per'onalul. 145. (1) :onta,ilitatea de$ontrilor privind $ontri,u%iile 'o$iale $uprinde o,li a%iile pentru $ontri,u%ia la a'i urri 'o$iale* $ontri,u%ia la a'i urri 'o$iale de 'ntate* la $on'tituirea #ondului pentru a2utorul de "oma2 et$. (2) (ventualele 'ume datorate 'au $are urmea! ' #ie +n$a'ate +n perioadele urmtoare* a#erente e3er$i%iului +n $ur'* 'e +nre i'trea! $a alte datorii "i $rean%e 'o$iale. 146. = n $adrul de$ontrilor $u ,u etul 'tatului "i #ondurile 'pe$iale 'e $uprind/ impo!itul pe venituri de natura 'alariilor* 'u,ven%iile de primit* alte impo!ite* ta3e "i vr'minte a'imilate et$. 147. = 7mpo!itul pe venituri de natura 'alariilor* $are 'e +nre i'trea! +n $onta,ilitate* $uprinde totalul impo!itelor individuale* $al$ulate potrivit le ii. 148. = -a alte impo!ite* ta3e "i vr'minte datorate ,u etului de 'tat 'au ,u etelor lo$ale 'e $uprind/ impo!itul pe $ldiri* impo!itul pe terenuri* ta3a a'upra mi2loa$elor de tran'port* ta3e pentru #olo'irea terenurilor proprietate de 'tat "i alte impo!ite "i ta3e. B$e'tea 'e de#al$ +n $onta,ilitatea analiti$ pe #eluri de impo!ite* ta3e "i vr'minte datorate ,u etului de 'tat 'au ,u etelor lo$ale. 14 . = 0u,ven%iile primite 'au de primit de $tre entitate 'e +nre i'trea! +n $onta,ilitate +ntr9un $ont di'tin$t. 15!. = :onta,ilitatea de$ontrilor +ntre entit%ile din $adrul rupului $uprinde opera%iile $are 'e +nre i'trea! re$ipro$ "i +n a$eea"i perioad de e'tiune* att +n $onta,ilitatea entit%ii de,itoare* $t "i a $elei $reditoare. 151. = :rean%ele/datoriile entit%ii #a% de al%i ter%i* al%ii de$t per'onalul propriu* $lien%ii "i #urni!orii* 'e +nre i'trea! +n $onturile de de,itori/$reditori diver"i. 152. = ;pera%iunile $are nu pot #i +nre i'trate dire$t +n $onturile $ore'pun!toare* pentru $are 'unt ne$e'are $lari#i$ri ulterioare* 'e +nre i'trea!* provi!oriu* +ntr9un $ont di'tin$t. 0umele +nre i'trate +n a$e't $ont tre,uie $lari#i$ate de $tre entitate +ntr9un termen de $el mult trei luni de la data $on'tatrii. 153. (1) 6i#eren%ele de $ur' valutar $are apar $u o$a!ia de$ontrii $rean%elor "i datoriilor +n valut la $ur'uri di#erite #a% de $ele la $are au #o't +nre i'trate ini%ial pe par$ur'ul perioadei 'au #a% de $ele la $are au #o't raportate +n 'itua%iile #inan$iare anuale anterioare tre,uie re$uno'$ute $a venituri 'au $@eltuieli +n perioada +n $are apar. (2) Btun$i $nd $rean%a 'au datoria +n valut e'te de$ontat +n de$ur'ul a$eluia"i e3er$i%iu #inan$iar +n $are a 'urvenit* +ntrea a di#eren% de $ur' valutar e'te re$uno'$ut +n a$el e3er$i%iu. Btun$i $nd $rean%a 'au datoria +n valut e'te de$ontat +ntr9un e3er$i%iu #inan$iar ulterior* di#eren%a de $ur' valutar re$uno'$ut +n #ie$are e3er$i%iu #inan$iar* $are intervine pn +n e3er$i%iul de$ontrii* 'e determin %innd 'eama de modi#i$area $ur'urilor de '$@im, 'urvenit +n $ur'ul #ie$rui e3er$i%iu #inan$iar. 154. (1) :@eltuielile e#e$tuate "i veniturile reali!ate +n e3er$i%iul #inan$iar $urent* dar $are prive'$ e3er$i%iile #inan$iare urmtoare* 'e +nre i'trea! di'tin$t +n $onta,ilitate* la $@eltuieli +n avan' 'au venituri +n avan'* dup $a!. (2) n a$e'te $onturi 'e +nre i'trea!* +n prin$ipal* urmtoarele $@eltuieli "i venituri/ $@iriile* a,onamentele "i alte $@eltuieli e#e$tuate anti$ipat* re'pe$tiv veniturile din a$tivit%i #r '$op patrimonial a#erente perioadelor 'au e3er$i%iilor urmtoare. 155. = 5entru depre$ierea $rean%elor din $onturile de $lien%i* de$ontri +n $adrul rupului "i de,itori* $u o$a!ia inventarierii la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar* 'e re#le$t a2u'tri pentru depre$iere. :onta,ilitatea an a2amentelor "i a altor elemente e3tra,ilan%iere 156. (1) 6repturile "i o,li a%iile* pre$um "i unele ,unuri $are nu pot #i inte rate +n a$tivele "i pa'ivele entit%ii 'e +nre i'trea! +n $onta,ilitate +n $onturi +n a#ara ,ilan%ului. n a$ea't $ate orie 'e $uprind an a2amente ( iruri* aran%ii* $au%iuni) a$ordate 'au primite +n rela%iile $u ter%ii* imo,ili!ri $orporale luate $u $@irie* valori materiale primite 'pre prelu$rare 'au reparare* +n p'trare 'au $u'todie* de,itori '$o"i din a$tiv urmri%i +n $ontinuare* redeven%e* lo$a%ii de e'tiune* $@irii "i alte datorii a'imilate* e#e$te '$ontate nea2un'e la '$aden%* pre$um "i alte valori. (2) n $adrul elementelor e3tra,ilan%iere 'unt $uprin'e "i a$tivele "i datoriile $ontin ente. (3) Cn a$tiv $ontin ent e'te un a$tiv poten%ial $are apare $a urmare a unor evenimente anterioare datei ,ilan%ului "i a $ror e3i'ten% va #i $on#irmat numai prin apari%ia 'au neapari%ia unuia 'au mai multor evenimente viitoare ne'i ure* $are nu pot #i +n totalitate 'u, $ontrolul entit%ii.

Cn e3emplu +n a$e't 'en' +l repre!int un drept de $rean% $e poate re!ulta dintr9un liti iu +n in'tan% (de e3. o de'p u,ire)* +n $are e'te impli$at entitatea "i al $rui re!ultat e'te in$ert. B$tivele $ontin ente 'unt enerate* de o,i$ei* de evenimente neplani#i$ate 'au nea"teptate* $are pot ' enere!e intrri de ,ene#i$ii e$onomi$e +n entitate. B$tivele $ontin ente nu tre,uie re$uno'$ute +n $onturile ,ilan%iere. B$e'tea tre,uie pre!entate +n notele e3pli$ative +n $a!ul +n $are e'te pro,a,il apari%ia unor intrri de ,ene#i$ii e$onomi$e. B$tivele $ontin ente nu 'unt re$uno'$ute +n 'itua%iile #inan$iare anuale* deoare$e ele nu 'unt $erte iar re$unoa"terea lor ar putea determina un venit $are ' nu 'e reali!e!e ni$iodat. n $a!ul +n $are reali!area unui venit e'te 'i ur* a$tivul a#erent nu e'te un a$tiv $ontin ent "i tre,uie pro$edat la re$unoa"terea lui +n ,ilan%. B$tivele $ontin ente 'unt evaluate $ontinuu pentru a a'i ura re#le$tarea $ore'pun!toare +n 'itua%iile #inan$iare anuale a modi#i$rilor 'urvenite. B't#el* da$ intrarea de ,ene#i$ii e$onomi$e devine $ert* a$tivul "i venitul $ore'pun!tor vor #i re$uno'$ute +n 'itua%iile #inan$iare anuale a#erente perioadei +n $are au 'urvenit modi#i$rile. n '$@im,* da$ e'te doar pro,a,il o $re"tere a ,ene#i$iilor e$onomi$e* entitatea va pre!enta +n notele e3pli$ative a$tivul $ontin ent. (4) ; datorie $ontin ent e'te/ a) o o,li a%ie poten%ial* aprut $a urmare a unor evenimente tre$ute* anterior datei ,ilan%ului "i a $rei e3i'ten% va #i $on#irmat numai de apari%ia 'au neapari%ia unuia 'au mai multor evenimente viitoare in$erte* $are nu pot #i +n totalitate 'u, $ontrolul entit%ii> 'au ") o o,li a%ie $urent aprut $a urmare a unor evenimente tre$ute* anterior datei ,ilan%ului* dar $are nu e'te re$uno'$ut deoare$e/ = nu e'te 'i ur $ vor #i ne$e'are ie"iri de re'ur'e pentru 'tin erea a$e'tei datorii> 'au = valoarea datoriei nu poate #i evaluat 'u#i$ient de $redi,il. ; entitate nu va re$unoa"te +n ,ilan% o datorie $ontin en%* a$ea'ta #iind pre!entat +n notele e3pli$ative. n 'itua%ia +n $are o entitate are o o,li a%ie an a2at +n $omun $u alte pr%i* partea a'umat de $elelalte pr%i e'te pre!entat $a o datorie $ontin en%. 6atoriile $ontin ente 'unt $ontinuu evaluate pentru a determina da$ a devenit pro,a,il o ie"ire de re'ur'e $are +n$orporea! ,ene#i$iile e$onomi$e. 6a$ 'e $on'ider $ e'te ne$e'ar ie"irea de re'ur'e* enerat de un element $on'iderat anterior datorie $ontin en%* 'e va re$unoa"te* dup $a!* o datorie 'au un provi!ion +n 'itua%iile #inan$iare anuale a#erente perioadei +n $are a intervenit modi#i$area +n$adrrii evenimentului. (5) 6atoriile $ontin ente 'e di'tin de provi!ioane prin #aptul $/ a) provi!ioanele 'unt re$uno'$ute $a datorii (pre'upunnd $ pot #i reali!ate e'timri $ore$te)* deoare$e $on'tituie o,li a%ii $urente la data ,ilan%ului "i e'te pro,a,il $ vor #i ne$e'are ie"iri de re'ur'e pentru 'tin erea o,li a%iilor> "i ") datoriile $ontin ente nu 'unt re$uno'$ute $a datorii* deoare$e 'unt/ = o,li a%ii po'i,ile* dar pentru $are tre,uie ' 'e $on#irme da$ entitatea are o o,li a%ie $urent $are poate enera o ie"ire de re'ur'e> 'au = o,li a%ii $urente $are nu +ndepline'$ $riteriile de re$unoa"tere +n ,ilan% (deoare$e #ie nu e'te pro,a,il ' #ie ne$e'ar o redu$ere a re'ur'elor entit%ii pentru 'tin erea o,li a%iei* #ie nu poate #i reali!at o e'timare 'u#i$ient de $redi,il a valorii o,li a%iei). 6.5. 6BD;177 5( D(1&(? 0:C1D/ 0C&(-( :B1( D1(AC7( 5-ND7D( ?D19; 5(17;B6N 6( 5O?N -B C? B? 157. (1) ; datorie tre,uie $la'i#i$at $a datorie pe termen '$urt* denumit "i datorie $urent* atun$i $nd/ a) 'e a"teapt ' #ie de$ontat +n $ur'ul normal al $i$lului de e3ploatare al entit%ii> 'au ") e'te e3i i,il +n termen de 12 luni de la data ,ilan%ului. (2) Doate $elelalte datorii tre,uie $la'i#i$ate $a datorii pe termen lun . 6.6. 6BD;177 5( D(1&(? -C?G/ 0C&(-( :B1( D1(AC7( 5-ND7D( ?D19; 5(17;B6N &B7 &B1( 6( C? B? 158. = :onta,ilitatea +mprumuturilor "i datoriilor a'imilate a$e'tora 'e %ine pe urmtoarele $ate orii/ +mprumuturi din emi'iuni de o,li a%iuni "i prime de ram,ur'are a a$e'tora* $redite ,an$are pe termen lun "i mediu* 'umele datorate entit%ilor a#iliate "i entit%ilor de $are entitatea e'te le at prin intere'e de parti$ipare* alte +mprumuturi "i datorii a'imilate* pre$um "i do,n!ile a#erente a$e'tora. 159. = +mprumuturile din emi'iunile de o,li a%iuni repre!int $ontravaloarea o,li a%iunilor emi'e potrivit le ii. 16!. (1) 6atoriile privind $on$e'iunile "i alte datorii 'imilare 'e re#er la ,unurile preluate $u a$e't titlu de $tre entitatea primitoare* potrivit $ontra$telor +n$@eiate. (2) -a '#r"itul duratei $ontra$tului de $on$e'iune* ,unurile 'e re'tituie proprietarului* 'itua%ie +n $are are lo$ anularea datoriilor $ore'pun!toare privind $on$e'iunea. 161. = (ntit%ile tre,uie ' men%in $la'i#i$area datoriilor pe termen lun purttoare de do,nd +n a$ea't $ate orie $@iar "i atun$i $nd a$e'tea 'unt e3i i,ile +n 12 luni de la data ,ilan%ului* da$/ a) termenul ini%ial a #o't pentru o perioad mai mare de 12 luni> "i ") e3i't un a$ord de re#inan%are 'au de ree"alonare a pl%ilor* $are e'te +n$@eiat +nainte de data ,ilan%ului. 162. (1) Btun$i $nd 'uma de ram,ur'at pentru datorii e'te mai mare de$t 'uma primit* di#eren%a 'e +nre i'trea! +ntr9un $ont de a$tiv. B$ea'ta tre,uie pre!entat +n ,ilan%* $a o $ore$%ie a datoriei* pre$um "i +n notele e3pli$ative. (2) 8aloarea a$e'tei di#eren%e tre,uie amorti!at printr9o 'um re!ona,il +n #ie$are e3er$i%iu #inan$iar* a't#el +n$t ' 'e amorti!e!e $omplet* dar nu mai tr!iu de data de ram,ur'are a datoriei. 6.7. 51;87I7;B?( 163. = 5rovi!ioanele nu pot dep"i din pun$t de vedere valori$ 'umele $are 'unt ne$e'are 'tin erii o,li a%iei $urente la data ,ilan%ului. 164. (1) Cn provi!ion e'te o datorie $u e3i i,ilitate 'au valoare in$ert. (2) Cn provi!ion va #i re$uno'$ut numai +n momentul +n $are/ = o entitate are o o,li a%ie $urent enerat de un eveniment anterior> = e'te pro,a,il $a o ie"ire de re'ur'e ' #ie ne$e'ar pentru a onora o,li a%ia re'pe$tiv> "i = poate #i reali!at o e'timare $redi,il a valorii o,li a%iei.

6a$ a$e'te $ondi%ii nu 'unt +ndeplinite* nu va #i re$uno'$ut un provi!ion. (3) 5rovi!ioanele 'e pot di'tin e de alte datorii* $um ar #i datoriile din $redite $omer$iale 'au $@eltuielile an a2ate* dar nepltite* datorit #a$torului de in$ertitudine le at de e3i i,ilitatea 'au valoarea viitoarelor $@eltuieli ne$e'are 'tin erii datoriei. 0pre deo'e,ire de a$e'tea/ a) datoriile din $redite $omer$iale $on'tituie o,li a%ii de plat a ,unurilor 'au 'ervi$iilor $e au #o't primite de la 'au e3pediate de #urni!ori "i $are au #o't #a$turate* 'au a $ror plat a #o't $onvenit +n mod o#i$ial $u #urni!orii> "i ") $@eltuielile an a2ate 'unt o,li a%iile de plat pentru ,unuri "i 'ervi$ii $are au #o't primite de la 'au e3pediate de #urni!ori* dar $are nu au #o't +n$ pltite* #a$turate 'au nu '9a $onvenit o#i$ial a'upra pl%ii lor $u #urni!orul* in$lu'iv 'alariile datorate an a2a%ilor (de e3emplu* 'umele a#erente $on$ediului pltit). 6e"i uneori e'te ne$e'ar o e'timare a valorii 'au e3i i,ilit%ii a$e'tor datorii* elementul de in$ertitudine e'te = +n eneral = mult mai redu' de$t +n $a!ul provi!ioanelor. Bn a2amentele entit%ilor 'unt pre!entate* de re ul* $a parte a datoriilor re!ultate din $redite $omer$iale 'au din alte a$tivit%i* +n timp $e provi!ioanele 'unt raportate 'eparat. 165. (1) ?u 'e re$uno'$ provi!ioane pentru pierderile viitoare din e3ploatare. (2) 0e vor re$unoa"te $a provi!ioane doar a$ele o,li a%ii enerate de evenimente anterioare $are 'unt independente de a$%iunile viitoare ale entit%ii (de e3emplu* modul de de'#"urare a a$tivit%ii +n viitor). (3emple de a't#el de o,li a%ii 'unt amen!ile 'au $o'turile de eliminare a e#e$telor ne ative* produ'e mediului* pedep'ite de le e* am,ele enernd ie"iri de re'ur'e $are +n$orporea! ,ene#i$ii e$onomi$e* indi#erent de a$%iunile viitoare ale entit%ii. 166. (1) 5rovi!ioanele 'e $on'tituie pentru elemente $um 'unt/ a) liti ii* amen!i "i penalit%i* de'p u,iri* daune "i alte datorii in$erte> ") $@eltuielile le ate de a$tivitatea de 'ervi$e +n perioada de aran%ie "i alte $@eltuieli privind aran%ia a$ordat $lien%ilor> c) a$%iunile de re'tru$turare> -) pen'ii "i o,li a%ii 'imilare> e) impo!ite> f) alte provi!ioane. (2) :onta,ilitatea provi!ioanelor 'e %ine pe #eluri* +n #un$%ie de natura* '$opul 'au o,ie$tul pentru $are au #o't $on'tituite. (3) 5rovi!ioanele pentru re'tru$turare 'e pot $on'titui +n urmtoarele 'itua%ii/ a) vn!area 'au +n$etarea a$tivit%ii unei pr%i a a#a$erii> ") +n$@iderea unor 'edii ale entit%ii> c) modi#i$ri +n 'tru$tura $ondu$erii* de e3emplu* eliminarea unui nivel de $ondu$ere> -) reor ani!ri #undamentale $are au un e#e$t 'emni#i$ativ +n natura "i '$opul a$tivit%ilor entit%ii. (4) 5rovi!ioanele pentru impo!ite 'e $on'tituie pentru 'umele viitoare de plat datorate ,u etului de 'tat* +n $ondi%iile +n $are 'umele re'pe$tive nu apar re#le$tate $a datorie +n rela%ia $u 'tatul. 167. (1) 5rovi!ioanele tre,uie ' #ie 'tri$t $orelate $u ri'$urile "i $@eltuielile e'timate. (2) 5entru 'ta,ilirea e3i'ten%ei unei o,li a%ii $urente la data ,ilan%ului* tre,uie luate +n $on'iderare toate in#orma%iile di'poni,ile. 168. = 8aloarea re$uno'$ut $a provi!ion tre,uie ' $on'tituie $ea mai ,un e'timare la data ,ilan%ului a $o'turilor ne$e'are 'tin erii o,li a%iei $urente. 16 . = :"ti urile re!ultate din $edarea pre$oni!at a a$tivelor nu tre,uie luate +n $on'iderare +n evaluarea unui provi!ion. 17!. = 6a$ 'e e'timea! $ o parte 'au toate $@eltuielile le ate de un provi!ion vor #i ram,ur'ate de $tre o ter% parte* ram,ur'area tre,uie re$uno'$ut numai +n momentul +n $are e'te 'i ur $ va #i primit. 1am,ur'area tre,uie $on'iderat $a un a$tiv 'eparat. 171. (1) 5rovi!ioanele tre,uie revi!uite la data #ie$rui ,ilan% "i a2u'tate pentru a re#le$ta $ea mai ,un e'timare $urent. n $a!ul +n $are pentru 'tin erea unei o,li a%ii nu mai e'te pro,a,il o ie"ire de re'ur'e* provi!ionul tre,uie anulat prin reluare la venituri. (2) 5rovi!ionul va #i utili!at numai pentru '$opul pentru $are a #o't ini%ial re$uno'$ut. 172. = 5rovi!ioanele pre!entate +n ,ilan% la EBlte provi!ioaneF tre,uie de'$ri'e +n notele e3pli$ative* da$ a$e'tea 'unt 'emni#i$ative. 6.8. 0CA8(?M77 173. (1) n $ate oria 'u,ven%iilor 'e $uprind 'u,ven%iile a#erente a$tivelor "i 'u,ven%iile a#erente veniturilor. B$e'tea pot #i primite de la/ uvernul propriu9!i'* a en%ii uvernamentale "i alte in'titu%ii 'imilare na%ionale "i interna%ionale. (2) n $adrul 'u,ven%iilor 'e re#le$t di'tin$t/ = 'u,ven%ii uvernamentale> = +mprumuturi neram,ur'a,ile $u $ara$ter de 'u,ven%ii> = alte 'ume primite $u $ara$ter de 'u,ven%ii. 174. (1) 0u,ven%iile a#erente a$tivelor repre!int 'u,ven%ii pentru a$ordarea $rora prin$ipala $ondi%ie e'te $a entitatea ,ene#i$iar ' $umpere* ' $on'truia'$ 'au a$@i!i%ione!e a$tive imo,ili!ate. (2) ; 'u,ven%ie uvernamental poate +m,r$a #orma tran'#erului unui a$tiv nemonetar* $a! +n $are 'u,ven%ia "i a$tivul 'unt $onta,ili!ate la valoarea 2u't. (3) n $onturile de 'u,ven%ii pentru inve'ti%ii 'e $onta,ili!ea! "i dona%iile pentru inve'ti%ii* pre$um "i plu'urile la inventar de natura imo,ili!rilor $orporale "i ne$orporale. 175. = 0u,ven%iile a#erente veniturilor $uprind toate 'u,ven%iile* altele de$t $ele pentru a$tive. 176. = 0u,ven%iile 'e re$uno'$* pe o ,a! 'i'temati$* drept venituri ale perioadelor $ore'pun!toare $@eltuielilor a#erente pe $are a$e'te 'u,ven%ii urmea! ' le $ompen'e!e. 177. (1) 0u,ven%iile nu tre,uie +nre i'trate dire$t +n $onturile de $apital "i re!erve.

(2) 0u,ven%iile pentru a$tive* in$lu'iv 'u,ven%iile nemonetare la valoarea 2u't* 'e +nre i'trea! +n $onta,ilitate $a 'u,ven%ii pentru inve'ti%ii "i 'e re$uno'$ +n ,ilan% $a venit amnat. 8enitul amnat 'e +nre i'trea! +n $ontul re!ultatului e3er$i%iului pe m'ura +nre i'trrii $@eltuielilor $u amorti!area 'au la $a'area ori $edarea a$tivelor. 178. (1) 1e'tituirea unei 'u,ven%ii re#eritoare la un a$tiv 'e +nre i'trea! prin redu$erea 'oldului venitului amnat $u 'uma ram,ur'a,il. (2) 1e'tituirea unei 'u,ven%ii a#erente veniturilor 'e e#e$tuea! #ie prin redu$erea veniturilor amnate da$ e3i't* #ie* +n lip'a a$e'tora* pe 'eama $@eltuielilor. (3) n m'ura +n $are 'uma ram,ur'at dep"e"te venitul amnat 'au da$ nu e3i't un a'emenea venit* 'urplu'ul* re'pe$tiv valoarea inte ral re'tituit* 'e re$unoa"te imediat $a o $@eltuial. 6. . :B57DB- P7 1(I(18( 17 . (1) :apitalul "i re!ervele ($apitaluri proprii) repre!int totalitatea 'ur'elor de #inan%are 'ta,ile a#late la di'po!i%ia per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial* dup dedu$erea tuturor datoriilor. (2) :apitalurile proprii $uprind/ aporturile de $apital* re!ervele* re!ultatul reportat* re!ultatul e3er$i%iului #inan$iar. 6. .1. :apital 18!. (1) :apitalul (aporturile de $apital) repre!int $ontri,u%iile +n numerar "i/'au +n natur ale mem,rilor la $on'tituirea patrimoniului 'o$ial al per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial. (2) :apitalul (aporturile de $apital) 'e +nre i'trea! di'tin$t +n $onta,ilitate* pe ,a!a a$telor de $on'tituire a per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial "i a do$umentelor 2u'ti#i$ative privind vr'mintele de $apital. (3) :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe #eluri de aporturi. 181. = ;pera%iunile $e 'e +nre i'trea! +n $onta,ilitate $u privire la ma2orarea 'au mi$"orarea $apitalului 'unt $ele prev!ute de le e 'au a$tele de $on'tituire a per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial. 6. .2. 1e!erve din reevaluare 182. (1) 5lu'ul 'au minu'ul re!ultat din reevaluarea imo,ili!rilor $orporale* +n $on#ormitate $u prevederile pre!entelor re lementri* tre,uie re#le$tat +n de,itul 'au $reditul $ontului E1e!erve din reevaluareF* dup $a!* di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial "i a$tivit%ile e$onomi$e* $u re'pe$tarea prevederilor privind reevaluarea imo,ili!rilor $orporale din pre!entele re lementri. (2) 6iminuarea re!ervelor din reevaluare poate #i e#e$tuat numai +n limita 'oldului $reditor e3i'tent. (3) 1e!ervele din reevaluarea imo,ili!rilor $orporale au $ara$ter nedi'tri,ui,il. 6iminuarea re!ervelor din reevaluare 'e poate e#e$tua numai $u re'pe$tarea prevederilor 'u,'e$%iunii 6.2.<. E1eevaluarea imo,ili!rilor $orporaleF din pre!entele re lementri. 6. .3. Blte re!erve 183. (1) :onta,ilitatea re!ervelor 'e %ine pe $ate orii de re!erve/ re!erve le ale* re!erve 'tatutare 'au $ontra$tuale "i alte re!erve. (2) 1e!ervele le ale 'e $on'tituie anual din e3$edentul/pro#itul entit%ii* +n $otele "i limitele prev!ute de le e* "i din alte 'ur'e prev!ute de le e. (3) 1e!ervele le ale pot #i utili!ate numai +n $ondi%iile prev!ute de le e. (4) 1e!ervele 'tatutare 'au $ontra$tuale 'e $on'tituie anual din e3$edentul/pro#itul entit%ii* $on#orm prevederilor din a$tul $on'titutiv al a$e'teia. (5) Blte re!erve neprev!ute de le e 'au de 'tatut pot #i $on'tituite #a$ultativ pe 'eama e3$edentului/pro#itului pentru a$operirea de#i$itelor/pierderilor $onta,ile 'au +n alte '$opuri* potrivit @otrrii adunrii enerale* $u re'pe$tarea prevederilor le ale. 6. .4. 1e!ultatul reportat* re!ultatul e3er$i%iului #inan$iar* reparti!area re!ultatului e3er$i%iului #inan$iar 184. (1) :onta,ilitatea re!ultatului reportat "i a re!ultatului e3er$i%iului #inan$iar 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial* potrivit le ii* "i a$tivit%ile e$onomi$e. (2) :onta,ilitatea reparti!rii re!ultatului e3er$i%iului #inan$iar 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial "i a$tivit%ile e$onomi$e. (3) 1e!ultatul #inan$iar privind a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial nu 'e reparti!ea!. 6.1!. 8(?7DC17 P7 :H(-DC7(-7 185. (1) :ontul re!ultatului e3er$i%iului $uprinde veniturile "i $@eltuielile e3er$i%iului #inan$iar* pe #eluri de a$tivit%i* rupate dup natura lor* pre$um "i re!ultatul e3er$i%iului #inan$iar (e3$edent/pro#it 'au de#i$it/pierdere). (2) n +n%ele'ul pre!entelor re lementri* termenii de mai 2o' au urmtoarele 'emni#i$a%ii/ a) veniturile $on'tituie $re"teri ale ,ene#i$iilor e$onomi$e +nre i'trate pe par$ur'ul perioadei $onta,ile* 'u, #orm de intrri 'au $re"teri ale a$tivelor ori redu$eri ale datoriilor* $are 'e $on$reti!ea! +n $re"teri ale $apitalurilor proprii> ") $@eltuielile $on'tituie diminuri ale ,ene#i$iilor e$onomi$e +nre i'trate pe par$ur'ul perioadei $onta,ile 'u, #orm de ie"iri 'au '$deri ale valorii a$tivelor ori $re"teri ale datoriilor* $are 'e $on$reti!ea! +n redu$eri ale $apitalurilor proprii. 186. (lementele e3traordinare 'unt veniturile 'au $@eltuielile re!ultate din evenimente 'au tran!a$%ii $are 'unt $lar di#erite de a$tivit%ile $urente "i $are* prin urmare* nu 'e a"teapt ' 'e repete +ntr9un mod #re$vent 'au re ulat* de e3emplu e3proprieri 'au de!a'tre naturale. 6.1!.1. 8enituri 187. (1) n $ate oria veniturilor 'e in$lud att 'umele 'au valorile +n$a'ate 'au de +n$a'at +n nume propriu din a$tivit%i $urente* $t "i $"ti urile din ori$e alte 'ur'e. (2) B$tivit%ile $urente 'unt ori$e a$tivit%i de'#"urate de o entitate* $a parte inte rant a o,ie$tului 'u de a$tivitate* pre$um "i a$tivit%ile $one3e a$e'tora. (3) :"ti urile repre!int $re"teri ale ,ene#i$iilor e$onomi$e $are pot aprea 'au nu $a re!ultat din a$tivitatea $urent* dar nu di#er $a natur de veniturile din a$ea't a$tivitate.

(4) 8eniturile din a$tivit%i $urente 'e pot re 'i 'u, di#erite denumiri* $um ar #i/ vn!ri* $omi'ioane* do,n!i* dividende. (5) 0umele $ole$tate de o entitate +n numele unor ter%e pr%i* in$lu'iv +n $a!ul $ontra$telor de mandat 'au $omi'ion* nu repre!int venit din a$tivitatea $urent. n a$ea't 'itua%ie veniturile din a$tivitatea $urent 'unt repre!entate de $omi'ioanele $uvenite. (6) 0uma veniturilor re!ultate dintr9o tran!a$%ie e'te determinat* de o,i$ei* printr9un a$ord +ntre vn!torul "i $umprtorul/utili!atorul a$tivului* %innd $ont de 'uma ori$ror redu$eri $omer$iale. (7) :onta,ilitatea veniturilor per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial 'e %ine di'tin$t pe #eluri de a$tivit%i* re'pe$tiv a$tivit%i #r '$op patrimonial* a$tivit%i $u de'tina%ie 'pe$ial potrivit le ii "i a$tivit%i e$onomi$e* iar +n $adrul a$e'tora pe #eluri de venituri* dup natura lor. (8) 8eniturile din a$tivit%ile #r '$op patrimonial $uprind/ = venituri din $oti!a%iile "i $ontri,u%iile ,ne"ti 'au +n natur ale mem,rilor "i 'impati!an%ilor> = venituri din ta3ele de +nre i'trare 'ta,ilite potrivit le i'la%iei +n vi oare> = venituri din dona%ii "i 'ume 'au ,unuri primite prin 'pon'ori!are> = venituri din do,n!ile "i dividendele o,%inute din pla'area di'poni,ilit%ilor re!ultate din a$tivit%ile #r '$op patrimonial> = venituri pentru $are 'e datorea! impo!it pe 'pe$ta$ole> = re'ur'e o,%inute de la ,u etul de 'tat "i/'au de la ,u etele lo$ale "i 'u,ven%ii pentru venituri> = venituri din a$%iuni o$a!ionale* utili!ate +n '$op 'o$ial 'au pro#e'ional* potrivit 'tatutului de or ani!are "i #un$%ionare> = venituri re!ultate din $edarea a$tivelor $orporale a#late +n proprietatea per'oanelor 2uridi$e #r '$op patrimonial* altele de$t $ele $are 'unt 'au au #o't #olo'ite +n a$tivitatea e$onomi$> = alte venituri din a$tivit%ile #r '$op patrimonial* $are $uprind/ = venituri din $ote9pr%i primite potrivit 'tatutului> = a2utoare "i +mprumuturi neram,ur'a,ile din %ar "i din 'trintate "i 'u,ven%ii pentru venituri> = venituri din de'p u,iri de a'i urare = pa u,e "i din 'u,ven%ii pentru evenimente e3traordinare "i altele 'imilare> = venituri din di#eren%e de $ur' valutar re!ultate din a$tivit%ile #r '$op patrimonial> = venituri din provi!ioane "i a2u'tri pentru depre$iere privind a$tivitatea de e3ploatare> = venituri #inan$iare din a2u'tri pentru pierdere de valoare> = venituri o,%inute din vi!e* ta3e "i penalit%i 'portive 'au din parti$iparea la $ompeti%ii "i demon'tra%ii 'portive> = veniturile o,%inute din re$lam "i pu,li$itate* potrivit le i'la%iei +n vi oare> = alte venituri din a$tivit%ile #r '$op patrimonial. ( ) 8eniturile $u de'tina%ie 'pe$ial* $uprind venituri re lementate de le i 'pe$iale "i $uprind/ venituri $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului literar* $inemato ra#i$* teatral* mu!i$al* #ol$lori$* al artelor pla'ti$e* al ar@ite$turii "i de diverti'ment "i alte venituri $u de'tina%ie 'pe$ial* potrivit le ii. (1!) 8eniturile din a$tivit%i e$onomi$e $uprind/ a) venituri din e3ploatare/ = venituri din vn!area de produ'e "i mr#uri* e3e$utri de lu$rri "i pre'tri de 'ervi$ii> = venituri din varia%ia 'to$urilor* repre!entnd varia%ia +n plu' ($re"tere) 'au +n minu' (redu$ere) dintre valoarea la $o't de produ$%ie e#e$tiv a 'to$urilor de produ'e "i produ$%ie +n $ur' de la '#r"itul perioadei "i valoarea 'to$urilor ini%iale ale produ'elor "i produ$%iei +n $ur'* nelund +n $al$ul a2u'trile pentru depre$iere re#le$tate> = venituri din produ$%ia de imo,ili!ri* repre!entnd $o'tul lu$rrilor "i $@eltuielilor e#e$tuate de entitate pentru ea +n'"i* $are 'e +nre i'trea! $a a$tive imo,ili!ate $orporale "i ne$orporale> = venituri din 'u,ven%ii de e3ploatare* repre!entnd 'u,ven%iile pentru a$operirea di#eren%elor de pre% "i pentru a$operirea pierderilor* pre$um "i alte 'u,ven%ii de $are ,ene#i$ia! entitatea> = alte venituri din e3ploatarea $urent* $uprin!nd veniturile din $rean%e re$uperate "i alte venituri din e3ploatare. 8aria%ia 'to$urilor de produ'e #inite "i +n $ur' de e3e$u%ie pe par$ur'ul perioadei* repre!int o $ore$%ie a $@eltuielilor de produ$%ie pentru a re#le$ta #aptul $ #ie produ$%ia a ma2orat nivelul 'to$urilor* #ie vn!rile 'uplimentare au redu' nivelul 'to$urilor. 8eniturile din produ$%ia 'to$at 'e +n'$riu* alturi de $elelalte venituri* +n $ontul re!ultatului e3er$i%iului* $u 'emnul plu' ('old $reditor) 'au minu' ('old de,itor). ") venituri #inan$iare/ = venituri din imo,ili!ri #inan$iare> = venituri din inve'ti%ii pe termen '$urt> = venituri din $rean%e imo,ili!ate> = venituri din inve'ti%ii #inan$iare $edate> = venituri din di#eren%e de $ur' valutar> = venituri din do,n!i> = venituri din '$onturi primite +n urma unor redu$eri #inan$iare> = alte venituri #inan$iare. c) venituri e3traordinare (de e3emplu* venituri re!ultate din $ompen'a%iile primite pentru $@eltuieli 'au pierderi din $alamit%i 'au alte evenimente e3traordinare). )i"ra de a"aceri net privind activit5ile economice6 +n 'en'ul pre!entelor re lementri* 'e $al$ulea! prin +n'umarea veniturilor re!ultate din livrrile de ,unuri* e3e$utrile de lu$rri "i pre'trile de 'ervi$ii "i alte venituri din e3ploatare* mai pu%in redu$erile $omer$iale a$ordate $lien%ilor. Btun$i $nd* +n ,a!a unor prevederi le ale e3pre'e* +n $onturile de venituri au #o't $uprin'e 'ume repre!entnd diver'e impo!ite "i ta3e re#le$tate $on$omitent +n $onturi de $@eltuieli* $u o$a!ia +nto$mirii $ontului re!ultatului e3er$i%iului* la $i#ra de a#a$eri net 'e vor +n'$rie 'umele repre!entd veniturile men%ionate* $ore$tate $u $@eltuielile $ore'pun!toare a$elor impo!ite. 3enituri din v7n8ri de bunuri privind activit5ile economice n $onta,ilitate* veniturile din vn!ri de ,unuri 'e +nre i'trea! +n momentul predrii ,unurilor $tre $umprtori* al livrrii lor pe ,a!a #a$turii 'au +n alte $ondi%ii prev!ute +n $ontra$t* $are ate't tran'#erul dreptului de proprietate a'upra ,unurilor re'pe$tive* $tre $lien%i. 8eniturile din vn!area ,unurilor 'e re$uno'$ +n momentul +n $are 'unt +ndeplinite urmtoarele $ondi%ii/

a) entitatea a tran'#erat $umprtorului ri'$urile "i avanta2ele 'emni#i$ative $are de$ur din proprietatea a'upra ,unurilor> ") entitatea nu mai e'tionea! ,unurile vndute la nivelul la $are ar #i #a$ut9o* +n mod normal* +n $a!ul de%inerii +n proprietate a a$e'tora "i ni$i nu mai de%ine $ontrolul e#e$tiv a'upra lor> "i c) veniturile "i* re'pe$tiv* $@eltuielile o$a!ionate de tran!a$%ie pot #i $uanti#i$ate. 3enituri din pre tarea de ervicii privind activit5ile economice 8eniturile din pre'tri de 'ervi$ii 'e +nre i'trea! +n $onta,ilitate pe m'ura e#e$turii a$e'tora. 5re'trile ne#a$turate pn la '#r"itul perioadei 'e eviden%ia! +n $ontul de E-u$rri "i 'ervi$ii +n $ur' de e3e$u%ieF* pe 'eama veniturilor din produ$%ia 'to$at. 3enituri din dob7n8i6 redeven5e 9i dividende privind activit5ile economice 8eniturile din do,n!i* redeven%e "i dividende 'e re$uno'$ a't#el/ a) do,n!ile 'e re$uno'$ periodi$* +n mod propor%ional* pe m'ura enerrii venitului re'pe$tiv* pe ,a!a $onta,ilit%ii de an a2amente> ") redeven%ele 'e re$uno'$ pe ,a!a $onta,ilit%ii de an a2amente* $on#orm $ontra$tului> c) dividendele 'e re$uno'$ atun$i $nd e'te 'ta,ilit dreptul a$%ionarului de a le +n$a'a. 8eniturile din reluarea provi!ioanelor* re'pe$tiv a a2u'trilor pentru depre$iere 'au pierdere de valoare 'e eviden%ia! di'tin$t* +n #un$%ie de natura a$e'tora. 6iminuarea 'au anularea provi!ioanelor $on'tituite* re'pe$tiv a a2u'trilor pentru depre$iere 'au pierdere de valoare re#le$tate 'e e#e$tuea! prin +nre i'trarea la venituri +n $a!ul +n $are nu 'e mai 2u'ti#i$ men%inerea a$e'tora* are lo$ reali!area ri'$ului 'au $@eltuiala devine e3i i,il. 6.1!.2. :@eltuieli 188. (1) :@eltuielile entit%ii repre!int valorile pltite 'au de pltit* a#erente a$tivit%ilor #r '$op patrimonial* a$tivit%ilor $u de'tina%ie 'pe$ial* potrivit le ii "i a$tivit%ilor e$onomi$e* pentru/ = $on'umuri de 'to$uri* lu$rri e3e$utate "i 'ervi$ii pre'tate de $are ,ene#i$ia! entitatea> = $@eltuieli $u per'onalul> = e3e$utarea unor o,li a%ii le ale 'au $ontra$tuale et$. (2) 5ierderile repre!int redu$eri ale ,ene#i$iilor e$onomi$e "i pot re!ulta 'au nu $a urmare a de'#"urrii a$tivit%ii $urente a entit%ii. B$e'tea nu di#er $a natur de alte tipuri de $@eltuieli. (3) +n $adrul $@eltuielilor e3er$i%iului #inan$iar 'e $uprind* de a'emenea* provi!ioanele* amorti!rile "i a2u'trile pentru depre$iere 'au pierdere de valoare re#le$tate. 18 . (1) :onta,ilitatea $@eltuielilor privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial "i a$tivit%ile e$onomi$e 'e %ine pe #eluri de $@eltuieli* dup natura lor* a't#el/ a) $@eltuieli de e3ploatare* $are $uprind/ = $@eltuieli $u materiile prime "i materialele $on'uma,ile> $o'tul de a$@i!i%ie al o,ie$telor de inventar $on'umate> $o'tul de a$@i!i%ie al materialelor ne'to$ate* tre$ute dire$t a'upra $@eltuielilor> $ontravaloarea ener iei "i apei $on'umate> valoarea animalelor "i p'rilor> $o'tul mr#urilor vndute "i al am,ala2elor> = $@eltuieli $u lu$rrile "i 'ervi$iile e3e$utate de ter%i* redeven%e* lo$a%ii de e'tiune "i $@irii> prime de a'i urare> 'tudii "i $er$etri> $@eltuieli $u alte 'ervi$ii e3e$utate de ter%i ($ola,oratori)> $omi'ioane "i onorarii> $@eltuieli de proto$ol* re$lam "i pu,li$itate> tran'portul de ,unuri "i per'onal> depla'ri* deta"ri "i tran'#erri> $@eltuieli po"tale "i ta3e de tele$omuni$a%ii* 'ervi$ii ,an$are "i altele> = $@eltuieli $u per'onalul ('alariile* a'i urrile "i prote$%ia 'o$ial "i alte $@eltuieli $u per'onalul* 'uportate de entitate)> = alte $@eltuieli de e3ploatare (pierderi din $rean%e "i de,itori diver"i> de'p u,iri* amen!i "i penalit%i> dona%ii "i alte $@eltuieli 'imilare> a2utoare "i +mprumuturi neram,ur'a,ile> $@eltuieli privind a$tivele $edate "i alte opera%ii de $apital et$.)> ") $@eltuieli #inan$iare* $are $uprind/ pierderi din $rean%e le ate de parti$ipa%ii> $@eltuieli privind inve'ti%iile #inan$iare $edate> di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar> do,n!ile privind e3er$i%iul #inan$iar +n $ur'> '$onturile a$ordate $lien%ilor> pierderi din $rean%e de natur #inan$iar "i altele> c) $@eltuieli e3traordinare ($alamit%i "i alte evenimente e3traordinare). (2) :@eltuielile $u provi!ioanele* amorti!rile "i a2u'trile pentru depre$iere 'au pierdere de valoare* pre$um "i $@eltuielile $u impo!itul pe pro#it "i alte impo!ite* $al$ulate potrivit le ii* 'e eviden%ia! di'tin$t* +n #un$%ie de natura lor. 1 !. (1) n $adrul $ate oriilor de $@eltuieli dup natura lor* $onturile de $@eltuieli 'e de!volt o,li atoriu +n analiti$e di'tin$te pe #eluri de a$tivit%i* re'pe$tiv a$tivit%i #r '$op patrimonial* a$tivit%i $u de'tina%ie 'pe$ial potrivit le ii* "i a$tivit%i e$onomi$e* iar +n $ontinuare 'e pot de!volta +n analiti$ +n #un$%ie de ne$e'it%ile impu'e de anumite re lementri 'au potrivit ne$e'it%ilor proprii ale per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial> (2) :onturile de venituri 'e pot de!volta +n $onturi analiti$e* +n #un$%ie de ne$e'it%ile impu'e de anumite re lementri 'au potrivit ne$e'it%ilor proprii ale entit%ii> (3) :@eltuielile "i veniturile determinate de opera%iunile a'o$ierilor +n parti$ipa%ie 'e $onta,ili!ea! di'tin$t de $tre unul din a'o$ia%i* $on#orm prevederilor $ontra$tului de a'o$iere. -a '#r"itul perioadei de raportare* $@eltuielile "i veniturile +nre i'trate pe naturi 'e tran'mit pe ,a! de de$ont #ie$rui a'o$iat* +n vederea +nre i'trrii a$e'tora +n $onta,ilitatea proprie. n $a!ul a'o$ierilor +n parti$ipa%ie +n$@eiate +ntre o per'oan 2uridi$ romn "i o per'oan 2uridi$ 'trin* $onta,ilitatea 'e %ine de $tre per'oana 2uridi$ romn* $are r'punde potrivit le ii. 1 1. (1) n $onta,ilitate* e3$edentul/pro#itul 'au de#i$itul/pierderea 'e 'ta,ile"te $umulat de la +n$eputul e3er$i%iului #inan$iar. (2) 1e!ultatul de#initiv al e3er$i%iului #inan$iar 'e 'ta,ile"te la +n$@iderea a$e'tuia "i repre!int 'oldul #inal al $ontului de re!ultat. (3) 1eparti!area e3$edentului/pro#itului 'e +nre i'trea! +n $onta,ilitate pe de'tina%ii* dup apro,area 'itua%iilor #inan$iare anuale. 1eparti!area e3$edentului/pro#itului 'e e#e$tuea! +n $on#ormitate $u prevederile le ale +n vi oare. (4) 0umele repre!entnd re!erve $on'tituite din e3$edentul/pro#itul e3er$i%iului #inan$iar $urent* +n ,a!a unor prevederi le ale* 'e +nre i'trea! prin arti$olul $onta,il 12. E1eparti!area e3$edentului/pro#ituluiF J 106 E1e!erveF.

(3$edentul/pro#itul $onta,il rma' dup a$ea't reparti!are 'e preia la +n$eputul e3er$i%iului #inan$iar urmtor $elui pentru $are 'e +nto$me'$ 'itua%iile #inan$iare anuale +n $ontul 117 E1e!ultatul reportatF* de unde urmea! a #i reparti!at pe $elelalte de'tina%ii le ale. (viden%ierea +n $onta,ilitate a de'tina%iilor e3$edentului/pro#itului $onta,il 'e e#e$tuea! dup adunarea eneral $are a apro,at reparti!area e3$edentului/pro#itului* prin +nre i'trarea 'umelor repre!entnd re!erve "i alte de'tina%ii* potrivit le ii. (ntit%ile nu pot reveni a'upra +nre i'trrilor e#e$tuate $u privire la reparti!area e3$edentului/pro#itului. (5) 6e#i$itul/pierderea $onta,il() reportat() 'e a$oper din e3$edentul/pro#itul e3er$i%iului #inan$iar "i $el reportat* din re!erve "i $apital* potrivit @otrrii adunrii enerale* $u re'pe$tarea prevederilor le ale. n lip'a unor prevederi le ale e3pre'e* ordinea 'ur'elor din $are 'e a$oper de#i$itul/pierderea $onta,il() e'te la latitudinea adunrii enerale* re'pe$tiv a $on'iliului de admini'tar%ie. (6) +n$@iderea $onturilor 121 "i 12. 'e e#e$tuea! la +n$eputul e3er$i%iului #inan$iar urmtor $elui pentru $are 'e +nto$me'$ 'itua%iile #inan$iare anuale. :a urmare* $ele dou $onturi apar $u 'oldurile $ore'pun!toare +n ,ilan%ul +nto$mit pentru e3er$i%iul #inan$iar la $are 'e re#er 'itua%iile #inan$iare anuale. SECIUNEA 7 )ON0IN/'/% NO'#%OR #4,%I)*'I3# %* 1I'/*0II%# .IN*N)I*R# *N/*%# 1 2. = ?otele e3pli$ative tre,uie/ a) ' pre!inte in#orma%ii de'pre re lementrile $onta,ile $are au 'tat la ,a!a +nto$mirii 'itua%iilor #inan$iare anuale "i de'pre politi$ile $onta,ile #olo'ite> ") ' o#ere in#orma%ii 'uplimentare $are nu 'unt pre!entate +n ,ilan% "i $ontul re!ultatului e3er$i%iului* dar 'unt relevante pentru +n%ele erea ori$rora dintre a$e'tea. 7.1. 5;-7D7:7 :;?DBA7-( 1 3. (1) 5oliti$ile $onta,ile repre!int prin$ipiile* ,a!ele* $onven%iile* re ulile "i pra$ti$ile 'pe$i#i$e apli$ate de o entitate la +nto$mirea "i pre!entarea 'itua%iilor #inan$iare anuale. (3emple de politi$i $onta,ile 'unt urmtoarele/ amorti!area imo,ili!rilor (ale erea metodei "i a duratei de amorti!are)* reevaluarea imo,ili!rilor $orporale 'au p'trarea $o'tului i'tori$ al a$e'tora* $apitali!area do,n!ii 'au re$unoa"terea a$e'teia drept $@eltuial* ale erea metodei de evaluare a 'to$urilor et$. (2) :ondu$erea #ie$rei entit%i tre,uie ' 'ta,ilea'$ politi$i $onta,ile pentru opera%iunile derulate. B$e'te politi$i tre,uie ela,orate avnd +n vedere 'pe$i#i$ul a$tivit%ii* de $tre 'pe$iali"ti +n domeniul e$onomi$ "i te@ni$* $uno'$tori ai a$tivit%ii de'#"urate "i ai 'trate iei adoptate de entitate. (3) -a ela,orarea politi$ilor $onta,ile tre,uie re'pe$tate prin$ipiile $onta,ile enerale prev!ute de pre!entele re lementri. (4) 5oliti$ile $onta,ile tre,uie ela,orate a't#el +n$t ' 'e a'i ure #urni!area* prin 'itua%iile #inan$iare anuale* a unor in#orma%ii $are tre,uie ' #ie/ a) relevante pentru nevoile utili!atorilor +n luarea de$i!iilor> "i ") $redi,ile +n 'en'ul $/ = repre!int #idel a$tivele* datoriile* po!i%ia #inan$iar "i re!ultatul e3er$i%iului> = 'unt neutre> = 'unt prudente> = 'unt $omplete 'u, toate a'pe$tele 'emni#i$ative. 1 4. (1) &odi#i$area politi$ilor $onta,ile e'te permi' doar da$ e'te $erut de le e 'au are $a re!ultat in#orma%ii mai relevante 'au mai $redi,ile re#eritoare la opera%iunile entit%ii. (2) (ntit%ile tre,uie ' men%ione!e +n notele e3pli$ative ori$e modi#i$ri ale politi$ilor $onta,ile* pentru $a utili!atorii ' poat apre$ia da$ noua politi$ $onta,il a #o't alea' +n mod ade$vat* e#e$tul modi#i$rii a'upra re!ultatelor raportate ale perioadei "i tendin%a real a re!ultatelor a$tivit%ii entit%ii. (3) ?u 'e $on'ider modi#i$ri ale politi$ilor $onta,ile/ a) adoptarea unei politi$i $onta,ile pentru evenimente 'au tran!a$%ii $are di#er $a #ond de evenimentele 'au tran!a$%iile produ'e anterior> ") adoptarea unei politi$i $onta,ile pentru evenimente 'au tran!a$%ii $are nu au avut lo$ anterior 'au $are au #o't ne'emni#i$ative. 7.2. ?;D( (H5-7:BD78( 7.2.1. 5revederi enerale 1 5. (1) 5e ln in#orma%iile $erute $on#orm prevederilor din $elelalte 'e$%iuni ale pre!entelor re lementri* notele e3pli$ative tre,uie ' $uprind "i in#orma%ii re#eritoare la a'pe$tele prev!ute de pre!enta 'e$%iune. (2) ?otele e3pli$ative 'e pre!int 'i'temati$. 5entru #ie$are element 'emni#i$ativ din 'itua%iile #inan$iare anuale tre,uie ' e3i'te in#orma%ii a#erente +n notele e3pli$ative. 1 6. = ?otele e3pli$ative tre,uie ' $uprind in#orma%ii privind metodele de evaluare apli$ate di#eritelor elemente din 'itua%iile #inan$iare anuale "i metodele utili!ate pentru $al$ularea a2u'trilor de valoare. 5entru elementele in$lu'e +n 'itua%iile #inan$iare anuale $are 'unt 'au au #o't ini%ial e3primate +n moned 'trin (valut)* tre,uie pre!entate ,a!ele de $onver'ie utili!ate pentru a le e3prima +n moneda na%ional. 1 7. = n notele e3pli$ative tre,uie $uprin'e* de a'emenea* urmtoarele in#orma%ii/ a) denumirea "i 'ediul 'o$ial ale #ie$reia dintre entit%ile +n $are entitatea de%ine #ie dire$t* #ie printr9o per'oan $are a$%ionea! +n nume propriu* dar +n $ontul entit%ii* intere'e de parti$ipare repre!entnd un pro$ent de $apital de $el pu%in 20G* pre!entnd/ propor%ia de $apital de%inut* valoarea $apitalului "i re!ervelor* pro#itul 'au pierderea entit%ii re'pe$tive pentru ultimul e3er$i%iu #inan$iar pentru $are au #o't apro,ate 'itua%iile #inan$iare anuale. 7n#orma%iile privind $apitalul* re!ervele "i pro#itul 'au pierderea entit%ii +n $are 'e de%ine intere'ul de parti$ipare pot #i omi'e da$ 'unt doar de o importan% ne li2a,il +n +n%ele'ul p$t. 7> ") denumirea* 'ediul prin$ipal 'au 'ediul 'o$ial "i #orma 2uridi$ ale #ie$reia dintre entit%ile la $are entitatea e'te a'o$iat $u r'pundere nelimitat. B$e'te in#orma%ii pot #i omi'e da$ 'unt doar de o importan% ne li2a,il +n +n%ele'ul p$t. 7.

1 8. = Dre,uie ' 'e men%ione!e* totodat* da$ 'itua%iile #inan$iare anuale au #o't +nto$mite +n $on#ormitate $u -e ea $onta,ilit%ii nr. 82/1..1* repu,li$at* $u modi#i$rile "i $ompletrile ulterioare "i $u prevederile $uprin'e +n pre!entele re lementri. 1 . = Crmtoarele in#orma%ii tre,uie pre!entate $u $laritate "i repetate ori de $t ori e'te ne$e'ar* pentru ,una lor +n%ele ere/ a) denumirea entit%ii $are #a$e raportarea> ") #aptul $ 'itua%iile #inan$iare anuale 'unt proprii a$e'teia "i nu rupului> c) data la $are '9au +n$@eiat 'au perioada la $are 'e re#er 'itua%iile #inan$iare anuale> -) moneda +n $are 'unt +nto$mite 'itua%iile #inan$iare anuale> e) e3primarea $i#relor in$lu'e +n raportare (de e3emplu* lei). 200. (1) ; entitate pre!int urmtoarele date* +n $a!ul +n $are ele nu au #o't pre!entate +n 'itua%iile #inan$iare anuale/ a) lo$ul prin$ipal unde +"i de'#"oar a$tivitatea* da$ e'te di#erit de 'ediul o#i$ial> ") o de'$riere a naturii a$tivit%ii de'#"urate "i prin$ipalele domenii de a$tivitate> c) ori$e alt in#orma%ie $are* +n opinia dire$torilor "i admini'tratorilor* a2ut la pre!entarea unei ima ini #idele a'upra entit%ii. (2) ?otele e3pli$ative pre!int natura "i '$opul an a2amentelor entit%ii* $are nu 'unt in$lu'e +n ,ilan%* "i impa$tul #inan$iar al a$elor an a2amente a'upra entit%ii* atun$i $nd ri'$urile 'au ,ene#i$iile provenind din a'emenea an a2amente 'unt 'emni#i$ative "i +n m'ura +n $are pre!entarea unor a'emenea ri'$uri 'au ,ene#i$ii e'te ne$e'ar pentru evaluarea po!i%iei #inan$iare a entit%ii. 1ela%iile $u entit%ile a#iliate 2!1. (1) 6a$ au e3i'tat tran!a$%ii +ntre entit%ile a#iliate* entitatea raportoare tre,uie ' pre!inte natura rela%iilor dintre a$e'tea* tipurile de tran!a$%ii* pre$um "i valoarea tran!a$%iilor. (2) 0e pre!int tran!a$%iile +n$@eiate $u entit%ile le ate* in$lu'iv 'uma a$e'tor tran!a$%ii* natura rela%iei $u entitatea le at "i alte in#orma%ii re#eritoare la tran!a$%ii* ne$e'are pentru o +n%ele ere a po!i%iei #inan$iare a entit%ii raportoare* da$ a'emenea tran!a$%ii 'unt 'emni#i$ative "i nu au #o't +n$@eiate +n $ondi%ii normale de pia%. 7n#orma%iile re#eritoare la tran!a$%ii individuale pot #i a re ate dup natura lor* $u e3$ep%ia $a!ului $nd in#orma%ia 'eparat e'te ne$e'ar pentru o +n%ele ere a e#e$telor tran!a$%iilor $u entitatea le at* a'upra po!i%iei #inan$iare a entit%ii raportoare. 7.2.2. 7n#orma%ii re#eritoare la elementele de ,ilan% 2!2. = ?otele e3pli$ative tre,uie ' $uprind/ a) duratele de via% util 'au ratele de amorti!are utili!ate> ") metodele de amorti!are utili!ate> c) $re"terile de valoare a imo,ili!rilor* $u indi$area 'eparat a a$elora aprute din pro$e'ul de de!voltare intern> -) valoarea imo,ili!rilor ne$orporale +n $ur'. 2!3. = Btun$i $nd imo,ili!rile ne$orporale pre!entate +n ,ilan% $uprind $@eltuieli de de!voltare* +n notele e3pli$ative tre,uie pre!entate urmtoarele in#orma%ii/ a) perioada pe par$ur'ul $reia valoarea $@eltuielilor imo,ili!ate e'te 'au urmea! ' #ie amorti!at> "i ") motivele $are au determinat re$unoa"terea a$e'tora $a a$tive (,ene#i$ii e$onomi$e viitoare et$). 2!4. (1) ?otele e3pli$ative tre,uie ' pre!inte* pentru #ie$are rup de imo,ili!ri $orporale* urmtoarele in#orma%ii/ a) ,a!ele de evaluare #olo'ite +n determinarea valorii $onta,ile ,rute ($o't i'tori$ 'au valoare reevaluat). 6a$ '9au #olo'it ,a!e di#erite de evaluare* atun$i tre,uie pre!entat pentru #ie$are rup +n parte valoarea $onta,il ,rut a re'pe$tivei rupe> ") metodele de amorti!are #olo'ite> c) valoarea imo,ili!rilor $orporale +n $ur'. (2) n $a!ul +n $are elementele imo,ili!rilor $orporale 'unt e3primate la valori reevaluate* tre,uie pre!entate data "i $ondi%iile de e#e$tuare a reevalurii. 2!5. (1) 0e men%ionea! e3i'ten%a ori$ror $erti#i$ate de parti$ipare* valori mo,iliare 'au drepturi 'imilare* $u indi$area numrului a$e'tora "i a drepturilor pe $are le $on#er. (2) 5re!entarea +n notele e3pli$ative a in#orma%iilor de la alin. (1) la imo,ili!ri #inan$iare 'au inve'ti%ii pe termen '$urt 'e #a$e +n #un$%ie de inten%ia entit%ii $u privire la durata de%inerii titlurilor de valoare* de pn la un an 'au mai mult de un an. 2!6. = 0e 'pe$i#i$ toate 'itua%iile +n $are entitatea a depu' aran%ii 'au a a2at* re'pe$tiv a ipote$at a$tive proprii pentru arantarea unor o,li a%ii +n #avoarea unui ter%* men%ionndu9'e* de a'emenea "i valoarea a$e'tora. 2!7. (1) 0e pre!int +n notele e3pli$ative $o'tul de a$@i!i%ie 'au $o'tul de produ$%ie al 'to$urilor eviden%iate +n ,ilan% "i metodele de evaluare a 'to$urilor. (2) 6a$* +n 'itua%ii e3$ep%ionale* admini'tratorii de$id ' '$@im,e metoda de evaluare pentru un anumit element de 'to$uri 'au alte a$tive #un i,ile* tre,uie pre!entate urmtoarele in#orma%ii/ a) motivul '$@im,rii metodei> "i ") e#e$tul #inan$iar a'upra re!ultatului e3er$i%iului #inan$iar. (3) 6e a'emenea* tre,uie pre!entat "i valoarea 'to$urilor a2ate +n $ontul datoriilor. 2!8. = ; entitate tre,uie ' pre!inte +n notele e3pli$ative 'u,$la'i#i$ri ale $rean%elor pre!entate +n ,ilan%* $la'i#i$ate +ntr9o manier $ore'pun!toare a$tivit%ii de'#"urate* iar 'umele de +n$a'at de la entit%ile a#iliate "i +ntreprinderile a'o$iate tre,uie pre!entate 'eparat. 2! . = n notele e3pli$ative 'e men%ionea! 'umele datorate de entitate $are devin e3i i,ile dup o perioad mai mare de $in$i ani* pre$um "i valoarea total a datoriilor entit%ii a$operite $u aran%ii reale depu'e de a$ea'ta* $u indi$area naturii "i #ormei aran%iilor. B$e'te in#orma%ii tre,uie pre!entate di'tin$t pentru #ie$are element ,ilan%ier de natura datoriilor* potrivit #ormatului de ,ilan% prev!ut de pre!entele re lementri. 21!. (1) n $a!ul +n $are entitatea a emi' pe par$ur'ul e3er$i%iului #inan$iar valori mo,iliare* 'e pre!int urmtoarele in#orma%ii/

a) tipul valorilor mo,iliare emi'e> ") pentru #ie$are $ate orie de valori mo,iliare emi'e/ valoarea de emi'iune "i 'uma primit. (2) n $a!ul +n $are o,li a%iunile emi'e de o entitate 'unt de%inute de o per'oan nominali!at 'au +mputerni$it de $tre a$ea entitate* +n notele e3pli$ative 'e men%ionea! valoarea nominal a o,li a%iunilor re'pe$tive "i valoarea $onta,il a a$e'tora. 211. = n $a!ul o,li a%iilor pentru $are nu '9au $on'tituit provi!ioane* 'e pre!int urmtoarele in#orma%ii/ a) valoarea e3a$t 'au e'timat a a$elei o,li a%ii> ") natura 2uridi$ a o,li a%iei "i e#e$tul a$e'teia> c) da$ entitatea a depu' o aran%ie 'emni#i$ativ $u privire la a$ea o,li a%ie "i* +n $a! a#irmativ* natura a$elei aran%ii. 212. (1) 6e a'emenea* 'e pre!int in#orma%ii re#eritoare la alte o,li a%ii #inan$iare viitoare pentru $are nu '9au $on'tituit provi!ioane* dar $are 'unt relevante pentru a apre$ia 'itua%ia e$onomi$ a entit%ii. (2) 5entru ori$e aran%ie 'emni#i$ativ $are a #o't $on'tituit tre,uie #$ut o pre!entare detaliat. 8aloarea total a ori$ror an a2amente #inan$iare* +n $a!ul +n $are nu +ndepline'$ $ondi%iile pentru a #i re$uno'$ute +n ,ilan%* tre,uie ' #ie pre!entate +n mod $lar +n notele e3pli$ative* +n m'ura +n $are a$e'te in#orma%ii 'unt utile pentru evaluarea po!i%iei #inan$iare a entit%ii. (3) ;ri$e an a2amente privind pen'iile "i entit%ile a#iliate tre,uie pre!entate di'tin$t. 213. = 6a$ +n timpul e3er$i%iului #inan$iar o 'um e'te tran'#erat la 'au de la provi!ioane* urmtoarele in#orma%ii 'e pre!int +n notele e3pli$ative/ a) valoarea provi!ioanelor la +n$eputul e3er$i%iului #inan$iar> ") 'umele $u $are provi!ioanele au #o't ma2orate 'au diminuate +n $ur'ul e3er$i%iului #inan$iar> c) natura* 'ur'a 'au de'tina%ia ori$ror a't#el de tran'#eruri> -) valoarea provi!ioanelor la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar. 214. = 1e#eritor la $apitalul entit%ii 'e o#er urmtoarele in#orma%ii/ a) da$ entitatea nu are $apital autori!at* valoarea $apitalului aportat> ") da$* $on#orm a$tului de +n#iin%are* entitatea are $apital autori!at* valoarea a$e'tuia* pre$um "i valoarea $apitalului aportat +n momentul +n#iin%rii entit%ii 'au +n momentul autori!rii entit%ii pentru +n$eperea a$tivit%ii "i +n momentul ori$rei modi#i$ri a $apitalului autori!at. n +n%ele'ul pre!entelor re lementri* prin $apital autori!at 'e +n%ele e 'uma ma3im a $apitalului aportat potrivit 'tatutului 'au adunrii enerale. 215. = 5entru #ie$are $ate orie de re!erve in$lu' +n $apitalurile proprii* 'e de'$rie natura 'a "i '$opul pentru $are a #o't $on'tituit. 7.2.3. 7n#orma%ii re#eritoare la elementele din $ontul re!ultatului e3er$i%iului 216. (1) ?otele e3pli$ative tre,uie ' $uprind in#orma%ii privind veniturile "i $@eltuielile e3er$i%iului #inan$iar* rupate dup natura lor pe #eluri de a$tivit%i re'pe$tiv* a$tivit%i #r '$op patrimonial* a$tivit%i $u de'tina%ie 'pe$ial "i a$tivit%i e$onomi$e* pre$um "i in#orma%ii privind $on'titurea "i utili!area #ondurilor privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. (2) 0e pre!int m'ura +n $are $al$ularea e3$edentului/pro#itului 'au de#i$itului/pierderii e3er$i%iului #inan$iar a #o't a#e$tat de o evaluare a elementelor $are* prin dero are de la prin$ipiile $onta,ile enerale "i re ulile de evaluare prev!ute de pre!entele re lementri* a #o't e#e$tuat +n e3er$i%iul #inan$iar $urent 'au +ntr9un e3er$i%iu #inan$iar pre$edent. (3) n notele e3pli$ative tre,uie ' 'e pre!inte 'eparat propunerea de reparti!are a e3$edentului/pro#itului net pe de'tina%ii* a't#el/ a) 'umele reparti!ate la re!erve> ") 'umele reparti!ate pentru a$operirea de#i$itelor/pierderilor $onta,ile din anii pre$eden%i> c) alte reparti!ri. SECIUNEA 8 )ON0IN/'/% R*,OR'/%/I *D&INI1'R*'ORI%OR 217. (1) :on'iliul de admini'tra%ie ela,orea! pentru #ie$are e3er$i%iu #inan$iar un raport* denumit +n $ontinuare raportul admini'tratorilor* $are $uprinde $el pu%in o pre!entare #idel a de!voltrii "i per#orman%ei a$tivit%ilor entit%ii "i a po!i%iei 'ale #inan$iare* +mpreun $u o de'$riere a prin$ipalelor ri'$uri "i in$ertitudini $u $are 'e $on#runt. (2) 5re!entarea de mai 'u' e'te o anali! e$@ili,rat "i $uprin!toare a de!voltrii "i per#orman%ei a$tivit%ilor entit%ii "i a po!i%iei 'ale #inan$iare* $orelat $u dimen'iunea "i $omple3itatea a$tivit%ilor. (3) n m'ura +n $are e'te ne$e'ar pentru a +n%ele e de!voltarea entit%ii* per#orman%a 'au po!i%ia 'a #inan$iar* anali!a $uprinde indi$atori #inan$iari "i* atun$i $nd e'te $a!ul* indi$atori ne#inan$iari9$@eie de per#orman%* relevan%i pentru a$tivit%i 'pe$i#i$e* in$lu'iv in#orma%ii de'pre a'pe$te privind mediul +n$on2urtor "i an a2a%ii. (4) n #urni!area anali!ei 'ale* raportul admini'tratorilor in$lude* atun$i $nd e'te $a!ul* re#eriri "i e3pli$a%ii 'uplimentare privind 'umele raportate +n 'itua%iile #inan$iare anuale. 218. = 1aportul admini'tratorilor o#er* de a'emenea* in#orma%ii de'pre/ a) evenimente importante aprute dup '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar> ") de!voltarea previ!i,il a entit%ii> c) a$tivit%ile din domeniul $er$etrii "i de!voltrii> -) e3i'ten%a de 'u$ur'ale ale entit%ii> 21 . (1) &em,rii or anelor de admini'tra%ie* $ondu$ere "i 'uprave @ere ale entit%ii au o,li a%ia $ole$tiv de a a'i ura $a 'itua%iile #inan$iare anuale "i raportul admini'tratorilor ' #ie +nto$mite "i pu,li$ate +n $on#ormitate $u le i'la%ia na%ional. (2) = 1aportul admini'tratorilor 'e apro, de $on'iliul de admini'tra%ie "i 'e 'emnea! +n numele a$e'tuia de pre"edintele $on'iliului. SECIUNEA 9 3#RI.I)*R#* 1*/ */DI'*R#* 1I'/*0II%OR .IN*N)I*R# *N/*%# 22!.

(1) 0itua%iile #inan$iare anuale ale per'oanelor 2uridi$e #r '$op patrimonial 'e veri#i$ potrivit prevederilor le i'la%iei +n materie. (2) = B$tul $on'titutiv poate prevedea numirea unui $en!or 'au a unei $omi'ii de $en!ori. (3) = 1e ulile enerale de or ani!are "i #un$%ionare a $omi'iei de $en!ori 'e apro, de adunarea eneral. :omi'ia de $en!ori +"i poate ela,ora un re ulament intern de #un$%ionare. 221. (1) 0itua%iile #inan$iare anuale ale per'oanelor 2uridi$e #r '$op patrimonial 'e pot audita de $tre una 'au mai multe per'oane #i!i$e 'au 2uridi$e autori!ate +n $ondi%iile le ii. (2) Buditorii #inan$iari +"i e3prim o opinie re#eritoare la radul de $on#ormitate a raportului admini'tratorilor $u 'itua%iile #inan$iare anuale pentru a$ela"i e3er$i%iu #inan$iar. 222. (1) 1aportul auditorilor #inan$iari $uprinde/ a) men%ionarea 'itua%iilor #inan$iare anuale $are #a$ o,ie$tul auditului #inan$iar* +mpreun $u $adrul de raportare #inan$iar $are a #o't apli$at la +nto$mirea a$e'tora> ") o de'$riere a ariei auditului #inan$iar* re'pe$tiv a 'tandardelor de audit $on#orm $rora a #o't e#e$tuat auditul #inan$iar> c) o opinie de audit $are e3prim +n mod $lar opinia auditorilor #inan$iari potrivit $reia 'itua%iile #inan$iare anuale o#er o ima ine #idel $on#orm $adrului relevant de raportare #inan$iar "i* dup $a!* da$ 'itua%iile #inan$iare anuale re'pe$t $erin%ele le ale> opinia de audit e'te #r re!erve* $u re!erve* o opinie $ontrar 'au* da$ auditorii #inan$iari nu au #o't +n m'ur ' e3prime o opinie de audit* impo'i,ilitatea e3primrii unei opinii> -) o re#erire la a'pe$tele a'upra $rora auditorii #inan$iari atra aten%ia* printr9un para ra# di'tin$t* #r $a opinia de audit ' #ie $u re!erve> e) o opinie privind radul de $on#ormitate a raportului admini'tratorilor $u 'itua%iile #inan$iare anuale pentru a$ela"i e3er$i%iu #inan$iar. (2) 1aportul 'e 'emnea! de $tre auditori #inan$iari* per'oane #i!i$e* +n numele a$e'tora 'au al auditorilor per'oane 2uridi$e autori!ate* dup $a!* "i 'e datea!. SECIUNEA 10 *,RO+*R#*6 1#&N*R#* -I ,/+%I)*R#* 1I'/*0II%OR .IN*N)I*R# *N/*%# 223. (1) 0itua%iile #inan$iare anuale 'e +nto$me'$ "i 'e pu,li$* potrivit le ii* +n moneda na%ional. (2) 0itua%iile #inan$iare anuale au +n'$ri'e $lar numele "i prenumele per'oanei $are le9a +nto$mit* $alitatea a$e'teia (dire$tor e$onomi$* $onta,il "e# 'au alt per'oan +mputerni$it ' +ndeplinea'$ a$ea't #un$%ie* per'oan autori!at potrivit le ii* mem,r a :orpului (3per%ilor :onta,ili "i :onta,ililor Butori!a%i din 1omnia)* pre$um "i numrul de +nre i'trare +n or ani'mul pro#e'ional* da$ e'te $a!ul. 224. = 0itua%iile #inan$iare anuale* +n'o%ite de raportul admini'tratorilor pentru e3er$i%iul #inan$iar +n $au!* 'unt 'upu'e apro,rii adunrii enerale* potrivit le i'la%iei +n vi oare. 225. = 0itua%iile #inan$iare anuale* apro,ate +n mod $ore'pun!tor* "i raportul admini'tratorilor* +mpreun $u raportul de audit 'au raportul de veri#i$are* dup $a!* 'e pu,li$ +n $on#ormitate $u le i'la%ia +n vi oare. CAP. 3 ,R#3#D#RI .IN*%# 226. = 5entru a'i urarea in#orma%iilor de'tinate 'i'temului in'titu%ional al 'tatului* &ini'terul ($onomiei "i )inan%elor poate 'oli$ita entit%ilor depunerea unor 'eturi de in#orma%ii la unit%ile 'ale teritoriale. CAP. 4 ,%*N/% D# )ON'/RI $#N#R*% 227. (1) :onturile 'inteti$e din planul de $onturi 'e pot de!volta pe $onturi analiti$e +n #un$%ie de ne$e'it%ile impu'e de anumite re lementri 'au potrivit ne$e'it%ilor proprii ale #ie$rei entit%i. (2) :onturile pot avea #un$%iune $onta,il de a$tiv (B)* pa'iv (5) 'au 'unt ,i#un$%ionale (B/5). (3) 5entru or ani!area $onta,ilit%ii de e'tiune* $onturile din $la'a . E:onturi de e'tiuneF nu 'unt o,li atorii. 228 = 5lanul de $onturi eneral e'te urmtorul/ 1imbol )ont )la a 1 1 10 101 10< 10<0 10<0.01 10<0.02 10<1 10<1.01 10<1.02 10<2 10<2.01 10<2.02 $rupa 1intetic gr. I 2 : gr. II ; *nalitic gr. I < 6 :;?DC17 6( :B57DB-C17 :B57DB- P7 1(I(18( :apital 1e!erve din reevaluare 1e!erve din reevaluarea terenurilor 1e!erve din reevaluarea terenurilor pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial 1e!erve din reevaluarea terenurilor pentru a$tivit%ile e$onomi$e 1e!erve din reevaluarea amena2rilor de terenuri 1e!erve din reevaluarea amena2rilor de terenuri pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial 1e!erve din reevaluarea amena2rilor de terenuri pentru a$tivit%ile e$onomi$e 1e!erve din reevaluarea $on'tru$%iilor 1e!erve din reevaluarea $on'tru$%iilor pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial 1e!erve din reevaluarea $on'tru$%iilor pentru a$tivit%ile e$onomi$e Denumirea contului

10<3 10<3.01 10<3.02 10<4 10<4.01 10<4.02 10<< 10<<.01 10<<.02 10<6 10<6.01 10<6.02 10<7 10<7.01 10<7.02 106 1061 1063 106< 1068 11 113 114 11< 116 117 1171 1171.01 1171.02 1172 1174 12 121 1211 1211.01 1211.02 1212 12. 12.1 12.1.01 12.2 13 131 132 133 134

1e!erve din reevaluarea e$@ipamentelor te@nolo i$e (ma"ini* utila2e "i in'tala%ii de lu$ru) 1e!erve din reevaluarea e$@ipamentelor te@nolo i$e (ma"ini* utila2e "i in'tala%ii de lu$ru) pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial 1e!erve din reevaluarea e$@ipamentelor te@nolo i$e (ma"ini* utila2e "i in'tala%ii de lu$ru) pentru a$tivit%ile e$onomi$e 1e!erve din reevaluarea aparatelor "i in'tala%iilor de m'urare* $ontrol "i re lare 1e!erve din reevaluarea aparatelor "i in'tala%iilor de m'urare* $ontrol "i re lare pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial 1e!erve din reevaluarea aparatelor "i in'tala%iilor de m'urare* $ontrol "i re lare pentru a$tivit%ile e$onomi$e 1e!erve din reevaluarea mi2loa$elor de tran'port 1e!erve din reevaluarea mi2loa$elor de tran'port pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial 1e!erve din reevaluarea mi2loa$elor de tran'port pentru a$tivit%ile e$onomi$e 1e!erve din reevaluarea animalelor "i planta%iilor 1e!erve din reevaluarea animalelor "i planta%iilor pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial 1e!erve din reevaluarea animalelor "i planta%iilor pentru a$tivit%ile e$onomi$e 1e!erve din reevaluarea mo,ilierului* aparaturii ,iroti$e* e$@ipamentelor de prote$%ie a valorilor umane "i materiale "i altor a$tive $orporale 1e!erve din reevaluarea mo,ilierului* aparaturii ,iroti$e* e$@ipamentelor de prote$%ie a valorilor umane "i materiale "i altor a$tive $orporale pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial 1e!erve din reevaluarea mo,ilierului* aparaturii ,iroti$e* e$@ipamentelor de prote$%ie a valorilor umane "i materiale "i altor a$tive $orporale pentru a$tivit%ile e$onomi$e 1e!erve 1e!erve le ale 1e!erve 'tatutare 'au $ontra$tuale 1e!erve repre!entnd 'urplu'ul reali!at din re!erve din reevaluare Blte re!erve );?6C17 51787?6 B:D787DNM7-( )N1N 0:;5 5BD17&;?7B- P7 1(IC-DBDC- 1(5;1DBD )ondul 'o$ial al mem,rilor :a'elor de B2utor 1e$ipro$ (:.B.1.) )ondul pentru a2utor +n $a! de de$e' al mem,rilor :a'elor de B2utor 1e$ipro$ (:.B.1.) )ondul de rulment al mem,rilor a'o$ia%iilor de proprietari Blte #onduri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial 1e!ultatul reportat 1e!ultatul reportat repre!entnd e3$edentul nereparti!at 'au de#i$itul nea$operit privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial 1e!ultatul reportat repre!entnd e3$edentul nereparti!at 'au de#i$itul nea$operit privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial 1e!ultatul reportat repre!entnd e3$edentul nereparti!at 'au de#i$itul nea$operit privind a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial 1e!ultatul reportat repre!entnd pro#itul nereparti!at 'au pierderea nea$operit privind a$tivit%ile e$onomi$e 1e!ultatul reportat provenit din $ore$tarea erorilor $onta,ile 1(IC-DBDC- (H(1:7M7C-C7 )7?B?:7B1 (3$edent/pro#it 'au de#i$it/pierdere (3$edent 'au de#i$it privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial (3$edent 'au de#i$it privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial (3$edent 'au de#i$it privind a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial 5ro#it 'au pierdere privind a$tivit%ile e$onomi$e 1eparti!area e3$edentului/pro#itului 1eparti!area e3$edentului privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial 1eparti!area e3$edentului privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial 1eparti!area pro#itului privind a$tivit%ile e$onomi$e 0CA8(?M77 5(?D1C 7?8(0D7M77 0u,ven%ii uvernamentale pentru inve'ti%ii mprumuturi neram,ur'a,ile $u $ara$ter de 'u,ven%ii pentru inve'ti%ii 6ona%ii pentru inve'ti%ii 5lu'uri de inventar de natura imo,ili!rilor

138 1< 1<1 1<11 1<12 1<14 1<1< 1<16 1<18 16 161 1614 161< 1617 1618 162 1621 1622 1623 1624 162< 1626 1627 166 1661 1663 167 168 1681 1682 168< 1686 1687 16. 2 20 201 2011 2012 203 2031 2032 20< 20<1 20<2 207 208 2081 2082 21 211 2111 2111.01 2111.02 2112 2112.01 2112.02 212 2121 2121.01

Blte 'ume primite $u $ara$ter de 'u,ven%ii pentru inve'ti%ii 51;87I7;B?( 5rovi!ioane 5rovi!ioane pentru liti ii 5rovi!ioane pentru aran%ii a$ordate $lien%ilor 5rovi!ioane pentru re'tru$turare 5rovi!ioane pentru pen'ii "i o,li a%ii 'imilare 5rovi!ioane pentru impo!ite Blte provi!ioane &51C&CDC17 P7 6BD;177 B07&7-BD( mprumuturi din emi'iuni de o,li a%iuni mprumuturi e3terne din emi'iuni de o,li a%iuni arantate de 'tat mprumuturi e3terne din emi'iuni de o,li a%iuni arantate de ,n$i mprumuturi interne din emi'iuni de o,li a%iuni arantate de 'tat Blte +mprumuturi din emi'iuni de o,li a%iuni :redite ,an$are pe termen lun :redite ,an$are pe termen lun :redite ,an$are pe termen lun neram,ur'ate la '$aden% :redite e3terne uvernamentale :redite ,an$are e3terne arantate de 'tat :redite ,an$are e3terne arantate de ,n$i :redite de la tre!oreria 'tatului :redite ,an$are interne arantate de 'tat 6atorii $are prive'$ imo,ili!rile #inan$iare 6atorii #a% de entit%ile a#iliate 6atorii #a% de entit%ile de $are $ompania e'te le at prin intere'e de parti$ipare Blte +mprumuturi "i datorii a'imilate 6o,n!i a#erente +mprumuturilor "i datoriilor a'imilate 6o,n!i a#erente +mprumuturilor din emi'iuni de o,li a%iuni 6o,n!i a#erente $reditelor ,an$are pe termen lun 6o,n!i a#erente datoriilor #a% de entit%ile a#iliate 6o,n!i a#erente datoriilor #a% de entit%ile de $are $ompania e'te le at prin intere'e de parti$ipare 6o,n!i a#erente altor +mprumuturi "i datorii a'imilate 5rime privind ram,ur'area o,li a%iunilor :;?DC17 6( 7&;A7-7IN17 7&;A7-7IN17 ?(:;15;1B-( :@eltuieli de $on'tituire :@eltuieli de $on'tituire privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial :@eltuieli de $on'tituire privind a$tivit%ile e$onomi$e :@eltuieli de de!voltare :@eltuieli de de!voltare privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial :@eltuieli de de!voltare privind a$tivit%ile e$onomi$e :on$e'iuni* ,revete* li$en%e* mr$i $omer$iale* drepturi "i a$tive 'imilare :on$e'iuni* ,revete* li$en%e* mr$i $omer$iale* drepturi "i a$tive 'imilare privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial :on$e'iuni* ,revete* li$en%e* mr$i $omer$iale* drepturi "i a$tive 'imilare privind a$tivit%ile e$onomi$e )ond $omer$ial Blte imo,ili!ri ne$orporale Blte imo,ili!ri ne$orporale privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial Blte imo,ili!ri ne$orporale privind a$tivit%ile e$onomi$e 7&;A7-7IN17 :;15;1B-( Derenuri "i amena2ri de terenuri Derenuri Derenuri pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial Derenuri pentru a$tivit%ile e$onomi$e Bmena2ri de terenuri Bmena2ri de terenuri pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial Bmena2ri de terenuri pentru a$tivit%ile e$onomi$e :on'tru$%ii :on'tru$%ii :on'tru$%ii pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial

213 2131

2132

2133

2134

214 2141

23 231 2311 2312 232 233 2331 2332 234 26 261 263 26< 267 2671 2672 2673 2674 267< 2676 2678 267. 26. 26.1 26.2 26.3 28 280 2801

2803

280<

2121.02 :on'tru$%ii pentru a$tivit%ile e$onomi$e 7n'tala%ii te@ni$e* mi2loa$e de tran'port* animale "i planta%ii ($@ipamente te@nolo i$e (ma"ini* utila2e "i in'tala%ii de lu$ru) ($@ipamente te@nolo i$e (ma"ini* utila2e "i in'tala%ii de lu$ru) pentru 2131.01 a$tivit%ile #r '$op patrimonial ($@ipamente te@nolo i$e (ma"ini* utila2e "i in'tala%ii de lu$ru) pentru 2131.02 a$tivit%ile e$onomi$e Bparate "i in'tala%ii de m'urare* $ontrol "i re lare Bparate "i in'tala%ii de m'urare* $ontrol "i re lare pentru a$tivit%ile #r '$op 2132.01 patrimonial Bparate "i in'tala%ii de m'urare* $ontrol "i re lare pentru a$tivit%ile 2132.02 e$onomi$e &i2loa$e de tran'port 2133.01 &i2loa$e de tran'port pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial 2133.02 &i2loa$e de tran'port pentru a$tivit%ile e$onomi$e Bnimale "i planta%ii 2134.01 Bnimale "i planta%ii pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial 2134.02 Bnimale "i planta%ii pentru a$tivit%ile e$onomi$e &o,ilier* aparatur ,iroti$* e$@ipamente de prote$%ie a valorilor umane "i materiale "i alte a$tive $orporale &o,ilier* aparatur ,iroti$* e$@ipamente de prote$%ie a valorilor umane "i materiale "i alte a$tive $orporale &o,ilier* aparatur ,iroti$* e$@ipamente de prote$%ie a valorilor umane "i 2141.01 materiale "i alte a$tive $orporale pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial &o,ilier* aparatur ,iroti$* e$@ipamente de prote$%ie a valorilor umane "i 2141.02 materiale "i alte a$tive $orporale pentru a$tivit%ile e$onomi$e 7&;A7-7IN17 ? :C10 P7 B8B?0C17 5(?D1C 7&;A7-7IN17 7mo,ili!ri $orporale +n $ur' de e3e$u%ie 7mo,ili!ri $orporale +n $ur' de e3e$u%ie privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial 7mo,ili!ri $orporale +n $ur' de e3e$u%ie privind a$tivit%ile e$onomi$e Bvan'uri a$ordate pentru imo,ili!ri $orporale 7mo,ili!ri ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie 7mo,ili!ri ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial 7mo,ili!ri ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie privind a$tivit%ile e$onomi$e Bvan'uri a$ordate pentru imo,ili!ri ne$orporale 7&;A7-7IN17 )7?B?:7B1( B$%iuni de%inute la entit%ile a#iliate 7ntere'e de parti$ipare Blte titluri imo,ili!ate :rean%e imo,ili!ate 0ume datorate de entit%ile a#iliate 6o,nd a#erent 'umelor datorate de entit%ile a#iliate :rean%e le ate de intere'ele de parti$ipare 6o,nda a#erent $rean%elor le ate de intere'ele de parti$ipare mprumuturi a$ordate pe termen lun 6o,nda a#erent +mprumuturilor a$ordate pe termen lun Blte $rean%e imo,ili!ate 6o,n!i a#erente altor $rean%e imo,ili!ate 8r'minte de e#e$tuat pentru imo,ili!ri #inan$iare 8r'minte de e#e$tuat privind a$%inile de%inute la entit%ile a#iliate 8r'minte de e#e$tuat privind intere'ele de parti$ipare 8r'minte de e#e$tuat pentru alte imo,ili!ri #inan$iare B&;1D7IN17 51787?6 7&;A7-7IN17-( Bmorti!ri privind imo,ili!rile ne$orporale Bmorti!area $@eltuielilor de $on'tituire Bmorti!area $@eltuielilor de $on'tituire privind a$tivit%ile #r '$op 2801.01 patrimonial 2801.02 Bmorti!area $@eltuielilor de $on'tituire privind a$tivit%ile e$onomi$e Bmorti!area $@eltuielilor de de!voltare Bmorti!area $@eltuielilor de de!voltare privind a$tivit%ile #r '$op 2803.01 patrimonial 2803.02 Bmorti!area $@eltuielilor de de!voltare privind a$tivit%ile e$onomi$e Bmorti!area $on$e'iunilor* ,revetelor* li$en%elor* mr$ilor $omer$iale*

280<.01 280<.02 2807 2807.02 2808 2808.01 2808.02 281 2811 2811.01 2811.02 2812 2812.01 2812.02 2813 2813.01 2813.02 2814 2814.01 2814.02 281< 281<.01 281<.02 2816 2816.01 2816.02 2817 2817.01 2817.02 2. 2.0 2.1 2.3 2.6 3 30 301 302 3021 3022 3023 3024 302< 3026 3028 303 308 33 331 332 34

drepturilor "i a$tivelor 'imilare Bmorti!area $on$e'iunilor* ,revetelor* li$en%elor* mr$ilor $omer$iale* drepturilor "i a$tivelor 'imilare privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial Bmorti!area $on$e'iunilor* ,revetelor* li$en%elor* mr$ilor $omer$iale* drepturilor "i a$tivelor 'imilare privind a$tivit%ile e$onomi$e Bmorti!area #ondului $omer$ial Bmorti!area #ondului $omer$ial privind a$tivit%ile e$onomi$e Bmorti!area altor imo,ili!ri ne$orporale Bmorti!area altor imo,ili!ri ne$orporale privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial Bmorti!area altor imo,ili!ri ne$orporale privind a$tivit%ile e$onomi$e Bmorti!ri privind imo,ili!rile $orporale Bmorti!area amena2rilor de terenuri Bmorti!area amena2rilor de terenuri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial Bmorti!area amena2rilor de terenuri privind a$tivit%ile e$onomi$e Bmorti!area $on'tru$%iilor Bmorti!area $on'tru$%iilor privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial Bmorti!area $on'tru$%iilor privind a$tivit%ile e$onomi$e Bmorti!area e$@ipamentelor te@nolo i$e (ma"ini* utila2e "i in'tala%ii de lu$ru) Bmorti!area e$@ipamentelor te@nolo i$e (ma"ini* utila2e "i in'tala%ii de lu$ru) privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial Bmorti!area e$@ipamentelor te@nolo i$e (ma"ini* utila2e "i in'tala%ii de lu$ru) privind a$tivit%ile e$onomi$e Bmorti!area aparatelor "i in'tala%iilor de m'urare* $ontrol "i re lare Bmorti!area aparatelor "i in'tala%iilor de m'urare* $ontrol "i re lare privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial Bmorti!area aparatelor "i in'tala%iilor de m'urare* $ontrol "i re lare privind a$tivit%ile e$onomi$e Bmorti!area mi2loa$elor de tran'port Bmorti!area mi2loa$elor de tran'port privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial Bmorti!area mi2loa$elor de tran'port privind a$tivit%ile e$onomi$e Bmorti!area animalelor "i planta%iilor Bmorti!area animalelor "i planta%iilor privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial Bmorti!area animalelor "i planta%iilor privind a$tivit%ile e$onomi$e Bmorti!area mo,ilierului* aparaturii ,iroti$e* e$@ipamentelor de prote$%ie a valorilor umane "i materiale "i altor a$tive $orporale Bmorti!area mo,ilierului* aparaturii ,iroti$e* e$@ipamentelor de prote$%ie a valorilor umane "i materiale "i altor a$tive $orporale privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial Bmorti!area mo,ilierului* aparaturii ,iroti$e* e$@ipamentelor de prote$%ie a valorilor umane "i materiale "i altor a$tive $orporale privind a$tivit%ile e$onomi$e BQC0DN17 5(?D1C 6(51(:7(1(B 0BC 57(16(1(B 6( 8B-;B1( B 7&;A7-7IN17-;1 B2u'tri pentru depre$ierea imo,ili!rilor ne$orporale B2u'tri pentru depre$ierea imo,ili!rilor $orporale B2u'tri pentru depre$ierea imo,ili!rilor +n $ur' de e3e$u%ie B2u'tri pentru pierderea de valoare a imo,ili!rilor #inan$iare :;?DC17 6( 0D;:C17 P7 51;6C:M7( ? :C10 6( (H(:CM7( 0D;:C17 6( &BD(177 517&( P7 &BD(17B-( &aterii prime &ateriale $on'uma,ile &ateriale au3iliare :om,u'ti,ili &ateriale pentru am,alat 5ie'e de '$@im, 0emin%e "i materiale de plantat )ura2e Blte materiale $on'uma,ile &ateriale de natura o,ie$telor de inventar 6i#eren%e de pre% la materii prime "i materiale 51;6C:M7B ? :C10 6( (H(:CM7( 5rodu'e +n $ur' de e3e$u%ie -u$rri "i 'ervi$ii +n $ur' de e3e$u%ie 51;6C0(

341 34< 346 348 3< 3<1 3<4 3<6 3<7 3<8 36 361 368 37 371 378 38 381 388 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.< 3.6 3.7 3.8 4 40 401 403 404 40< 408 40. 40.1 40.2 41 411 4111 4118 413 418 41. 42 421 422 423 424 42< 426 427 428 4281 4282 43 431 4311 4312 4313 4314

0emi#a,ri$ate 5rodu'e #inite 5rodu'e re!iduale 6i#eren%e de pre% la produ'e 0D;:C17 B)-BD( -B D(1M7 &aterii "i materiale a#late la ter%i 5rodu'e a#late la ter%i Bnimale a#late la ter%i &r#uri a#late la ter%i Bm,ala2e a#late la ter%i B?7&B-( Bnimale "i p'ri 6i#eren%e de pre% la animale "i p'ri &N1)C17 &r#uri 6i#eren%e de pre% la mr#uri B&AB-BQ( Bm,ala2e 6i#eren%e de pre% la am,ala2e BQC0DN17 5(?D1C 6(51(:7(1(B 0D;:C17-;1 P7 51;6C:M7(7 ? :C10 6( (H(:CM7( B2u'tri pentru depre$ierea materiilor prime B2u'tri pentru depre$ierea materialelor B2u'tri pentru depre$ierea produ$%iei +n $ur' de e3e$u%ie B2u'tri pentru depre$ierea produ'elor B2u'tri pentru depre$ierea 'to$urilor a#late la ter%i B2u'tri pentru depre$ierea animalelor B2u'tri pentru depre$ierea mr#urilor B2u'tri pentru depre$ierea am,ala2elor :;?DC17 6( D(1M7 )C1?7I;17 P7 :;?DC17 B07&7-BD( )urni!ori (#e$te de pltit )urni!ori de imo,ili!ri (#e$te de pltit pentru imo,ili!ri )urni!ori = #a$turi ne'o'ite )urni!ori = de,itori )urni!ori9de,itori pentru $umprri de ,unuri de natura 'to$urilor )urni!ori9de,itori pentru pre'tri de 'ervi$ii "i e3e$utri de lu$rri :-7(?M7 P7 :;?DC17 B07&7-BD( :lien%i :lien%i :lien%i in$er%i 'au +n liti iu (#e$te de primit de la $lien%i :lien%i = #a$turi de +nto$mit :lien%i = $reditori 5(10;?B- P7 :;?DC17 B07&7-BD( 5er'onal = 'alarii datorate 5en'ionari = pen'ii datorate 5er'onal = a2utoare materiale datorate 5rime repre!entnd parti$iparea per'onalului la pro#it 4) Bvan'uri a$ordate per'onalului 6repturi de per'onal neridi$ate 1e%ineri din 'alarii "i din alte drepturi datorate ter%ilor Blte datorii "i $rean%e +n le tur $u per'onalul Blte datorii +n le tur $u per'onalul Blte $rean%e +n le tur $u per'onalul B07GC1N17 0;:7B-(* 51;D(:M7B 0;:7B-N P7 :;?DC17 B07&7-BD( B'i urri 'o$iale :ontri,u%ia unit%ii la a'i urrile 'o$iale :ontri,u%ia per'onalului la a'i urrile 'o$iale :ontri,u%ia an a2atorului pentru a'i urrile 'o$iale de 'ntate :ontri,u%ia an a2a%ilor pentru a'i urrile 'o$iale de 'ntate

437 4371 4372 4373 438 4381 4382 44 441 442 4423 4424 4426 4427 4428 444 44< 44<1 44<2 44<8 446 447 448 4481 4482 4< 4<1 4<11 4<18 4<3 4<31 4<38 4<8 4<81 4<82 46 461 462 47 471 472 473 48 481 482 48. 4. 4.1 4.< 4.6 < <0 <01 <0< <06 <08 <081 <088 <0. <0.1 <0.2

B2utor de "oma2 :ontri,u%ia unit%ii la #ondul de "oma2 :ontri,u%ia per'onalului la #ondul de "oma2 :ontri,u%ia an a2atorului la #ondul de arantare pentru plata $rean%elor 'alariale Blte datorii "i $rean%e 'o$iale Blte datorii 'o$iale Blte $rean%e 'o$iale ACG(DC- 0DBDC-C7* );?6C17 05(:7B-( P7 :;?DC17 B07&7-BD( 7mpo!itul pe pro#it Da3a pe valoarea adu at Da3a pe valoarea adu at de plat Da3a pe valoarea adu at de re$uperat Da3a pe valoarea adu at dedu$ti,il Da3a pe valoarea adu at $ole$tat Da3a pe valoarea adu at nee3i i,il 7mpo!itul pe venituri de natura 'alariilor "i din alte drepturi 0u,ven%ii 0u,ven%ii uvernamentale mprumuturi neram,ur'a,ile $u $ara$ter de 'u,ven%ii Blte 'ume primite $u $ara$ter de 'u,ven%ii Blte impo!ite* ta3e "i vr'minte a'imilate )onduri 'pe$iale = ta3e "i vr'minte a'imilate Blte datorii "i $rean%e $u ,u etul 'tatului Blte datorii #a% de ,u etul 'tatului Blte $rean%e privind ,u etul 'tatului G1C5 P7 B0;:7BM7 6e$ontri +ntre entit%ile a#iliate 6e$ontri +ntre entit%ile a#iliate 6o,n!i a#erente de$ontrilor +ntre entit%ile a#iliate 6e$ontri privind intere'ele de parti$ipare 6e$ontri privind intere'ele de parti$ipare 6o,n!i a#erente de$ontrilor privind intere'ele de parti$ipare 6e$ontri din opera%ii +n parti$ipa%ie 6e$ontri din opera%ii +n parti$ipa%ie = pa'iv 6e$ontri din opera%ii +n parti$ipa%ie = a$tiv 6(A7D;17 P7 :1(67D;17 678(1P7 6e,itori diver"i :reditori diver"i :;?DC17 6( 1(GC-B17IB1( P7 B07&7-BD( :@eltuieli +nre i'trate +n avan' 8enituri +nre i'trate +n avan' 6e$ontri din opera%ii +n $ur' de $lari#i$are 6(:;?DN17 ? :B61C- C?7DNM77 6e$ontri +ntre unitate "i 'u,unit%i 6e$ontri +ntre 'u,unit%i 6e$ontri +ntre a$tivit%ile #r '$op patrimonial "i a$tivit%ile e$onomi$e BQC0DN17 5(?D1C 6(51(:7(1(B :1(B?M(-;1 B2u'tri pentru depre$ierea $rean%elor = $lien%i B2u'tri pentru depre$ierea $rean%elor = de$ontri +n $adrul rupului "i $u a'o$ia%ii B2u'tri pentru depre$ierea $rean%elor = de,itori diver"i :;?DC17 6( D1(I;1(17( 7?8(0D7M77 5( D(1&(? 0:C1D B$%iuni de%inute la entit%ile a#iliate ;,li a%iuni emi'e "i r'$umprate ;,li a%iuni Blte inve'ti%ii pe termen '$urt "i $rean%e a'imilate Blte titluri de pla'ament 6o,n!i la o,li a%iuni "i titluri de pla'ament 8r'minte de e#e$tuat pentru inve'ti%iile pe termen '$urt 8r'minte de e#e$tuat pentru a$%iunile de%inute la entit%ile a#iliate 8r'minte de e#e$tuat pentru alte inve'ti%ii pe termen '$urt

<1 <11 <112 <113 <114 <12 <121 <124 <124.01 <124.02 <12< <18 <186 <187 <1. <1.1 <1.2 <1.3 <1.4 <1.< <1.6 <1.7 <1.8 <3 <31 <311 <314 <314.01 <314.02 <32 <321 <322 <323 <328 <4 <41 <411 <412 <412.01 <412.02 <42 << <<0 <<01 <<01.01 <<01.02 <<01.03 <<01.04 <<01.0< <<01.06 <<01.07 <<01.08 <<0. <<0..01 <<0..04 <8 <81 <. <.1

:;?DC17 -B AN?:7 8alori de +n$a'at :e$uri de +n$a'at (#e$te de +n$a'at (#e$te remi'e 'pre '$ontare :onturi $urente la ,n$i :onturi la ,n$i +n lei :onturi la ,n$i +n valut 6i'poni,il +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial 6i'poni,il +n valut privind a$tivit%ile e$onomi$e 0ume +n $ur' de de$ontare 6o,n!i 6o,n!i de pltit 6o,n!i de +n$a'at :redite ,an$are pe termen '$urt :redite ,an$are pe termen '$urt :redite ,an$are pe termen '$urt neram,ur'ate la '$aden% :redite e3terne uvernamentale :redite e3terne arantate de 'tat :redite e3terne arantate de ,n$i :redite de la tre!oreria 'tatului :redite interne arantate de 'tat 6o,n!i a#erente $reditelor ,an$are pe termen '$urt :B0B :a'a :a'a +n lei :a'a +n valut :a'a +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial :a'a +n valut privind a$tivit%ile e$onomi$e Blte valori Dim,re #i'$ale "i po"tale Ailete de tratament "i odi@n Di$@ete "i ,ilete de $ltorie Blte valori B:1(67D78( B$reditive B$reditive +n lei B$reditive +n valut B$reditive +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial B$reditive +n valut privind a$tivit%ile e$onomi$e Bvan'uri de tre!orerie 44) 6705;?7A7- :C 6(0D7?BM7( 05(:7B-N 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului literar* $inemato ra#i$* teatral* mu!i$al* #ol$lori$* al artelor pla'ti$e* al ar@ite$turii "i de diverti'ment 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului literar 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului $inemato ra#i$ 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului teatral 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului mu!i$al 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului #ol$lori$ 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului artelor pla'ti$e 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului ar@ite$turii 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului de diverti'ment 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din alte venituri $u de'tina%ie 'pe$ial 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din alte venituri $u de'tina%ie 'pe$ial +n$a'ate +n lei 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din alte venituri $u de'tina%ie 'pe$ial +n$a'ate +n valut 871B&(?D( 7?D(1?( 8iramente interne BQC0DN17 5(?D1C 57(16(1(B 6( 8B-;B1( B :;?DC17-;1 6( D1(I;1(17( B2u'tri pentru pierderea de valoare a a$%iunilor de%inute la entit%ile a#iliate

<.< <.6 <.8 6 60 601 602 6021 6022 6023 6024 602< 6026 6028 603 604 60< 606 607 608 61 611 612 613 614 62 621 622 623 624 62< 626 627 628 63 63< 64 641 642 64< 64<1 64<2 64<3 64<6 64<8 6< 6<4 6<< 6<<1 6<<2 6<6 6<7 6<71 6<72 6<8 6<81 6<82 6<83 6<88

B2u'tri pentru pierderea de valoare a o,li a%iunilor emi'e "i r'$umprate B2u'tri pentru pierderea de valoare a o,li a%iunilor B2u'tri pentru pierderea de valoare a altor inve'ti%ii pe termen '$urt "i $rean%e a'imilate :;?DC17 6( :H(-DC7(-7 444) :H(-DC7(-7 51787?6 0D;:C17-( :@eltuieli $u materiile prime :@eltuieli $u materialele $on'uma,ile :@eltuieli $u materialele au3iliare :@eltuieli privind $om,u'ti,ilul :@eltuieli privind materialele pentru am,alat :@eltuielile privind pie'ele de '$@im, :@eltuieli privind 'emin%ele "i materialele de plantat :@eltuieli privind #ura2ele :@eltuieli privind alte materiale $on'uma,ile :@eltuieli privind materialele de natura o,ie$telor de inventar :@eltuieli privind materialele ne'to$ate :@eltuieli privind ener ia "i apa :@eltuieli privind animalele "i p'rile :@eltuieli privind mr#urile :@eltuieli privind am,ala2ele :H(-DC7(-7 :C -C:1N17-( P7 0(187:77-( (H(:CDBD( 6( D(1M7 :@eltuieli $u +ntre%inerea "i repara%iile :@eltuieli $u redeven%ele* lo$a%iile de e'tiune "i $@iriile :@eltuieli $u primele de a'i urare :@eltuieli $u 'tudiile "i $er$etrile :H(-DC7(-7 :C B-D( 0(187:77 (H(:CDBD( 6( D(1M7 :@eltuieli $u $ola,oratorii :@eltuieli privind $omi'ioanele "i onorariile :@eltuieli de proto$ol* re$lam "i pu,li$itate :@eltuieli $u tran'portul de ,unuri "i per'onal :@eltuieli $u depla'ri* deta"ri "i tran'#erri :@eltuieli po"tale "i ta3e de tele$omuni$a%ii :@eltuieli $u 'ervi$iile ,an$are "i a'imilate Blte $@eltuieli $u 'ervi$iile e3e$utate de ter%i :H(-DC7(-7 :C B-D( 7&5;I7D(* DBH( P7 8N10N&7?D( B07&7-BD( :@eltuieli $u alte impo!ite* ta3e "i vr'minte a'imilate :H(-DC7(-7 :C 5(10;?B-C:@eltuieli $u 'alariile per'onalului :@eltuieli $u ti$@etele de ma' a$ordate 'alaria%ilor :@eltuieli privind a'i urrile "i prote$%ia 'o$ial :ontri,u%ia unit%ii la a'i urrile 'o$iale :ontri,u%ia unit%ii pentru a2utorul de "oma2 :ontri,u%ia an a2atorului pentru a'i urrile 'o$iale de 'ntate :ontri,u%ia an a2atorului la #ondul de arantare pentru plata $rean%elor 'alariale Blte $@eltuieli privind a'i urrile "i prote$%ia 'o$ial B-D( :H(-DC7(-7 6( (H5-;BDB1( 5ierderi din $rean%e "i de,itori diver"i :oti!a%ii "i $ontri,u%ii datorate de per'oana 2uridi$ #r '$op patrimonial :oti!a%ii "i $ontri,u%ii la or ani'me din %ar :oti!a%ii "i $ontri,u%ii la or ani'me interna%ionale :@eltuieli privind $ote9pr%i datorate potrivit 'tatutului B2utoare "i +mprumuturi neram,ur'a,ile tran'#erate altor per'oane 2uridi$e #r '$op patrimonial B2utoare "i +mprumuturi neram,ur'a,ile din %ar tran'#erate altor per'oane 2uridi$e #r '$op patrimonial B2utoare "i +mprumuturi neram,ur'a,ile din 'trintate tran'#erate altor per'oane 2uridi$e #r '$op patrimonial Blte $@eltuieli de e3ploatare 6e'p u,iri* amen!i "i penalit%i 6ona%ii "i 'u,ven%ii a$ordate :@eltuieli privind a$tivele $edate "i alte opera%ii de $apital Blte $@eltuieli de e3ploatare

66 663 664 6641 6642 66< 666 667 668 67 671 68 681 6811 6812 6813 6814 686 6863 6864 6868 6. 6.1 7 70 701 702 703 704 70< 706 707 708 71 711 72 721 722 73 731 7311 7312 732 733 7331 7332 734 7341 7342 73< 736 737

:H(-DC7(-7 )7?B?:7B1( 5ierderi din $rean%e imo,ili!ate :@eltuieli privind inve'ti%iile #inan$iare $edate :@eltuieli privind imo,ili!rile #inan$iare $edate 5ierderi din inve'ti%iile pe termen '$urt $edate :@eltuieli din di#eren%e de $ur' valutar :@eltuieli privind do,n!ile :@eltuieli privind '$onturile a$ordate Blte $@eltuieli #inan$iare :H(-DC7(-7 (HD1B;167?B1( :@eltuieli privind $alamit%ile "i alte evenimente e3traordinare :H(-DC7(-7 :C B&;1D7IN17-(* 51;87I7;B?(-( P7 BQC0DN17-( 5(?D1C 6(51(:7(1( 0BC 57(16(1( 6( 8B-;B1( :@eltuieli de e3ploatare privind amorti!rile* provi!ioanele "i a2u'trile pentru depre$iere :@eltuieli de e3ploatare privind amorti!area imo,ili!rilor :@eltuieli de e3ploatare privind provi!ioanele :@eltuieli de e3ploatare privind a2u'trile pentru depre$ierea imo,ili!rilor :@eltuieli de e3ploatare privind a2u'trile pentru depre$ierea a$tivelor $ir$ulante :@eltuieli #inan$iare privind amorti!rile "i a2u'trile pentru pierdere de valoare :@eltuieli #inan$iare privind a2u'trile pentru pierderea de valoare a imo,ili!rilor #inan$iare :@eltuieli #inan$iare privind a2u'trile pentru pierderea de valoare a a$tivelor $ir$ulante :@eltuieli #inan$iare privind amorti!area primelor de ram,ur'are a o,li a%iunilor :H(-DC7(-7 :C 7&5;I7DC- 5( 51;)7D :@eltuieli $u impo!itul pe pro#it :;?DC17 6( 8(?7DC17 :7)1B 6( B)B:(17 ?(DN 8enituri din vn!area produ'elor #inite 8enituri din vn!area 'emi#a,ri$atelor 8enituri din vn!area produ'elor re!iduale 8enituri din lu$rri e3e$utate "i 'ervi$ii pre'tate 8enituri din 'tudii "i $er$etri 8enituri din redeven%e* lo$a%ii de e'tiune "i $@irii 8enituri din vn!area mr#urilor 8enituri din a$tivit%i diver'e 8B17BM7B 0D;:C17-;1 8aria%ia 'to$urilor 8(?7DC17 67? 51;6C:M7B 6( 7&;A7-7IN17 8enituri din produ$%ia de imo,ili!ri ne$orporale 8enituri din produ$%ia de imo,ili!ri $orporale 8(?7DC17 67? B:D787DNM7-( )N1N 0:;5 5BD17&;?7B8enituri din $oti!a%iile mem,rilor "i $ontri,u%iile ,ne"ti 'au +n natur ale mem,rilor "i 'impati!an%ilor 8enituri din $oti!a%iile "i ta3ele de +n'$riere ale mem,rilor 8enituri din $ontri,u%iile ,ne"ti 'au +n natur ale mem,rilor "i 'impati!an%ilor 8enituri din ta3ele de +nre i'trare 'ta,ilite potrivit le i'la%iei +n vi oare 8enituri din dona%ii "i 'ume 'au ,unuri primite prin 'pon'ori!are 8enituri din dona%ii 8enituri din 'umele 'au ,unurile primite prin 'pon'ori!are 8enituri din do,n!ile "i dividendele o,%inute din pla'area di'poni,ilit%ilor re!ultate din a$tivit%ile #r '$op patrimonial 8enituri din do,n!ile o,%inute din pla'area di'poni,ilit%ilor re!ultate din a$tivit%ile #r '$op patrimonial 8enituri din dividendele o,%inute din pla'area di'poni,ilit%ilor re!ultate din a$tivit%ile #r '$op patrimonial 8enituri pentru $are 'e datorea! impo!it pe 'pe$ta$ole 1e'ur'e o,%inute de la ,u etul de 'tat "i/'au de la ,u etele lo$ale "i 'u,ven%ii pentru venituri 8enituri din a$%iuni o$a!ionale* utili!ate +n '$op 'o$ial 'au pro#e'ional* potrivit

738 73. 73.1 73.2 73.3 73.4 73.< 73.6 73.7 73.8 73.. 74 741 7411 7412 7413 7414 741< 7416 7417 7418 7< 7<4 7<8 7<81 7<82 7<83 7<84 7<88 76 761 7611 7613 762 763 764 7641 7642 76< 766 767 768 77 771 78 781 7812 7813 7814 786 7863 7864

'tatutului de or ani!are "i #un$%ionare 8enituri re!ultate din $edarea a$tivelor $orporale a#late +n proprietatea per'oanelor 2uridi$e #r '$op patrimonial* altele de$t $ele $are 'unt 'au au #o't #olo'ite +n a$tivitatea e$onomi$ Blte venituri din a$tivit%ile #r '$op patrimonial 8enituri din $ote9pr%i primite potrivit 'tatutului B2utoare "i +mprumuturi neram,ur'a,ile din %ar "i din 'trintate "i 'u,ven%ii pentru venituri 8enituri din de'p u,iri de a'i urare = pa u,e "i din 'u,ven%ii pentru evenimente e3traordinare "i altele 'imilare 8enituri din di#eren%e de $ur' valutar re!ultate din a$tivit%ile #r '$op patrimonial 8enituri din provi!ioane "i a2u'tri pentru depre$iere privind a$tivitatea de e3ploatare 8enituri #inan$iare din a2u'tri pentru pierdere de valoare 8enituri o,%inute din vi!e* ta3e "i penalit%i 'portive 'au din parti$iparea la $ompeti%ii "i demon'tra%ii 'portive 8enituri o,%inute din re$lam "i pu,li$itate* potrivit le i'la%iei +n vi oare Blte venituri din a$tivit%ile #r '$op patrimonial 8(?7DC17 67? 0CA8(?M77 6( (H5-;BDB1( 8enituri din 'u,ven%ii de e3ploatare 8enituri din 'u,ven%ii de e3ploatare a#erente $i#rei de a#a$eri 4444) 8enituri din 'u,ven%ii de e3ploatare pentru materii prime "i materiale $on'uma,ile 8enituri din 'u,ven%ii de e3ploatare pentru alte $@eltuieli e3terne 8enituri din 'u,ven%ii de e3ploatare pentru plata per'onalului 8enituri din 'u,ven%ii de e3ploatare pentru a'i urri "i prote$%ia 'o$ial 8enituri din 'u,ven%ii de e3ploatare pentru alte $@eltuieli de e3ploatare 8enituri din 'u,ven%ii de e3ploatare a#erente altor venituri 8enituri din 'u,ven%ii de e3ploatare pentru do,nda datorat B-D( 8(?7DC17 67? (H5-;BDB1( 8enituri din $rean%e rea$tivate "i de,itori diver"i Blte venituri din e3ploatare 8enituri din de'p u,iri* amen!i "i penalit%i 8enituri din dona%ii "i 'u,ven%ii primite 8enituri din vn!area a$tivelor "i alte opera%ii de $apital 8enituri din 'u,ven%ii pentru inve'ti%ii Blte venituri din e3ploatare 8(?7DC17 )7?B?:7B1( 8enituri din imo,ili!ri #inan$iare 8enituri din a$%iuni de%inute la entit%ile a#iliate 8enituri din intere'e de parti$ipare 8enituri din inve'ti%ii #inan$iare pe termen '$urt 8enituri din $rean%e imo,ili!ate 8enituri din inve'ti%ii #inan$iare $edate 8enituri din imo,ili!ri #inan$iare $edate :"ti uri din inve'ti%ii pe termen '$urt $edate 8enituri din di#eren%e de $ur' valutar 8enituri din do,n!i 8enituri din '$onturi o,%inute Blte venituri #inan$iare 8(?7DC17 (HD1B;167?B1( 8enituri din 'u,ven%ii pentru evenimente e3traordinare "i altele 'imilare 8(?7DC17 67? 51;87I7;B?( P7 BQC0DN17 5(?D1C 6(51(:7(1( 0BC 57(16(1( 6( 8B-;B1( 8enituri din provi!ioane "i a2u'tri pentru depre$iere privind a$tivitatea de e3ploatare 8enituri din provi!ioane 8enituri din a2u'tri pentru depre$ierea imo,ili!rilor 8enituri din a2u'tri pentru depre$ierea a$tivelor $ir$ulante 8enituri #inan$iare din a2u'tri pentru pierdere de valoare 8enituri #inan$iare din a2u'tri pentru pierderea de valoare a imo,ili!rilor #inan$iare 8enituri #inan$iare din a2u'tri pentru pierderea de valoare a a$tivelor $ir$ulante

7. 7.1 7.11 7.11.01 7.11.02 7.11.03 7.11.04 7.11.0< 7.11.06 7.11.07 7.11.08 7.1. 8 80 801 8011 8018 802 8021 8028 803 8031 8032 8033 8034 803< 8036 8037 8038 80< 80<1 80<2 8. 8.1 8.2 . .0 .01 .02 .03 .2 .21 .22 .23 .24 .2< .3 .31 .33

8(?7DC17 :C 6(0D7?BM7( 05(:7B-N 8enituri $u de'tina%ie 'pe$ial 8enituri $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului literar* $inemato ra#i$* teatral* mu!i$al* #ol$lori$* al artelor pla'ti$e* al ar@ite$turii "i de diverti'ment 8enituri $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului literar 8enituri $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului $inemato ra#i$ 8enituri $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului teatral 8enituri $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului mu!i$al 8enituri $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului #ol$lori$ 8enituri $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului artelor pla'ti$e 8enituri $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului ar@ite$turii 8enituri $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului de diverti'ment Blte venituri $u de'tina%ie 'pe$ial :;?DC17 05(:7B-( :;?DC17 ? B)B1B A7-B?MC-C7 Bn a2amente a$ordate Giruri "i aran%ii a$ordate Blte an a2amente a$ordate Bn a2amente primite Giruri "i aran%ii primite Blte an a2amente primite Blte $onturi +n a#ara ,ilan%ului 7mo,ili!ri $orporale luate $u $@irie 8alori materiale primite 'pre prelu$rare 'au reparare 8alori materiale primite +n p'trare 'au $u'todie 6e,itori '$o"i din a$tiv* urmri%i +n $ontinuare 0to$uri de natura o,ie$telor de inventar date +n #olo'in% 1edeven%e* lo$a%ii de e'tiune* $@irii "i alte datorii a'imilate (#e$te '$ontate nea2un'e la '$aden% Blte valori +n a#ara ,ilan%ului 6o,n!i a#erente $ontra$telor de lea'in "i altor $ontra$te a'imilate* nea2un'e la '$aden% 6o,n!i de pltit 6o,n!i de +n$a'at A7-B?M Ailan% de de'$@idere Ailan% de +n$@idere :;?DC17 6( G(0D7C?( 44444) 6(:;?DN17 7?D(1?( 6e$ontri interne privind $@eltuielile 6e$ontri interne privind produ$%ia o,%inut 6e$ontri interne privind di#eren%ele de pre% :;?DC17 6( :B-:C-BM7( :@eltuielile a$tivit%ii de ,a! :@eltuielile a$tivit%ilor au3iliare :@eltuieli indire$te de produ$%ie :@eltuieli enerale de admini'tra%ie :@eltuieli de de'#a$ere :;0DC- 51;6C:M7(7 :o'tul produ$%iei o,%inute :o'tul produ$%iei +n $ur' de e3e$u%ie

CAP. 5 ./N)0I/N#* )ON'/RI%OR 2= 22 . = )un$%iunea $onturilor e'te urmtoarea/ )%*1* 1 >)ON'/RI D# )*,I'*%/RI? $R/,* 10 >)*,I'*% -I R#2#R3#? )ontul 101 >)apital? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a aporturilor de $apital* di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial "i a$tivit%ile e$onomi$e* +n natur "i/'au +n numerar* pentru $on'tituirea patrimoniului 'o$ial al per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial* pre$um a "i ma2orrii 'au redu$erii aporturilor* potrivit re lementrilor le ale. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe #eluri de aporturi. :ontul 101 E:apitalF e'te un $ont de .asi/. :ontul 101 E:apitalF se crediteaz prin de,itul $onturilor/ 106 >Re8erve? = $u re!ervele de'tinate ma2orrii patrimoniului 'o$ial* potrivit re lementrilor le ale.

117 >Re8ultatul reportat = $u e3$edentele reali!ate +n e3er$i%iile #inan$iare pre$edente utili!ate $a 'ur'e de ma2orare a $apitalului* potrivit re lementrilor le ale (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial). 20< >)once iuni6 brevete6 licen5e6 mrci comerciale6 drepturi 9i active imilare? = $u valoarea imo,ili!rilor ne$orporale repre!entnd ,revete* li$en%e "i alte drepturi "i a$tive 'imilare aportate. 20@ >*lte imobili8ri necorporale? = $u valoarea altor imo,ili!ri ne$orporale aportate. 211 >'erenuri 9i amena!ri de terenuri? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale repre!entnd terenuri "i amena2ri de terenuri aportate. 212 >)on truc5ii? = $u valoarea $on'tru$%iilor aportate. 21: >In tala5ii teAnice6 mi!loace de tran port6 animale 9i planta5ii? = $u valoarea in'tala%iilor te@ni$e* mi2loa$elor de tran'port* animalelor "i planta%iilor aportate. 21; >&obilier6 aparatur birotic6 ecAipamente de protec5ie a valorilor umane 9i materiale 9i alte active corporale? = $u valoarea mo,ilierului* aparaturii ,iroti$e* e$@ipamentelor de prote$%ie a valorilor umane "i materiale "i altor a$tive $orporale aportate. 2:1 >Imobili8ri corporale Bn cur de eCecu5ie? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale +n $ur' de e3e$u%ie aportate. 2:: >Imobili8ri necorporale Bn cur de eCecu5ie? = $u valoarea imo,ili!rilor ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie aportate. :01 >&aterii prime? = $u valoarea 'to$urilor repre!entnd materii prime aportate. :02 >&ateriale con umabile? = $u valoarea 'to$urilor repre!entnd materiale $on'uma,ile aportate. :0: >&ateriale de natura obiectelor de inventar? = $u valoarea 'to$urilor repre!entnd materiale de natura o,ie$telor de inventar aportate. :61 >*nimale 9i p ri? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a animalelor "i p'rilor aportate. :@1 >*mbala e = $u valoarea 'to$urilor repre!entnd am,ala2e aportate. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele depu'e $a aport +n $ontul de di'poni,il. <:1 >)a a? = $u 'umele depu'e $a aport +n numerar. :ontul 101 E:apitalF se debiteaz prin $reditul $onturilor/ 117 >Re8ultatul reportat? = $u de#i$itele reali!ate +n e3er$i%iile #inan$iare pre$edente* $are redu$ $apitalul (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial). <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele virate* potrivit le ii* la +n$etarea a$tivit%ii. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int valoarea aporturilor de $apital la patrimoniul 'o$ial. )ontul 10< >Re8erve din reevaluare? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a re!ervelor din reevaluarea imo,ili!rilor $orporale* e#e$tuat $on#orm prevederilor le ale* di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :ontul 10< E1e!erve din reevaluareF e'te un $ont de .asi/. :ontul 10< E1e!erve din reevaluareF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 211 >'erenuri 9i amena!ri de terenuri? 212 >)on truc5ii 21: >In tala5ii teAnice6 mi!loace de tran port6 animale 9i planta5ii? 21; >&obilier6 aparatur birotic6 ecAipamente de protec5ie a valorilor umane 9i materiale 9i alte active corporale? = $u $re"terea de valoare re!ultat din reevaluarea imo,ili!rilor $orporale. :ontul 10< E1e!erve din reevaluareF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 106 >Re8erve? = $u 'urplu'ul din reevaluare tran'#erat dire$t +n $apitalul propriu* atun$i $nd a$e't 'urplu' repre!int $"ti reali!at* re'pe$tiv la '$oaterea din eviden% a a$tivului pentru $are '9a $on'tituit re!erva din reevaluare 'au pe m'ura #olo'irii a$tivului de $tre entitate. 211 >'erenuri 9i amena!ri de terenuri? 212 >)on truc5ii? 21: >In tala5ii teAnice6 mi!loace de tran port6 animale 9i planta5ii? 21; >&obilier6 aparatur birotic6 ecAipamente de protec5ie a valorilor umane 9i materiale 9i alte active corporale? = $u de'$re"terile #a% de valoarea $onta,il net* re!ultate din reevaluarea imo,ili!rilor $orporale. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int re!erva din reevaluarea imo,ili!rilor $orporale e3i'tente +n eviden%a entit%ii. )ontul 106 >Re8erve? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a re!ervelor $on'tituite. :onta,ilitatea re!ervelor 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial)* pe $onturile 'inteti$e de radul 77* potrivit planului de $onturi. :ontul 106 E1e!erveF e'te un $ont de .asi/. :ontul 106 E1e!erveF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 10< >Re8erve din reevaluare?

= $u 'urplu'ul din reevaluare tran'#erat dire$t +n $apitalul propriu* atun$i $nd a$e't 'urplu' repre!int $"ti reali!at* re'pe$tiv la '$oaterea din eviden% a a$tivului pentru $are '9a $on'tituit re!erva din reevaluare 'au pe m'ura #olo'irii a$tivului de $tre entitate. 1171 >Re8ultatul reportat repre8ent7nd eCcedentul nereparti8at au de"icitul neacoperit privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u e3$edentele reali!ate +n e3er$i%iile #inan$iare pre$edente* reparti!ate la re!erve potrivit di'po!i%iilor le ale (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial). 1291 >Reparti8area eCcedentului privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u re!ervele $on'tituite* potrivit prevederilor le ale* din e3$edentul reali!at +n e3er$i%iul #inan$iar $urent (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial). 261 >*c5iuni de5inute la entit5ile a"iliate din cadrul grupului? 26: >Intere e de participare? 26< >*lte titluri imobili8ate? = $u di#eren%a dintre valoarea parti$ipa%iilor primite $a urmare a parti$iprii +n natur la $apitalul altor entit%i "i valoarea neamorti!at a imo,ili!rilor $orporale "i ne$orporale $are #a$ o,ie$tul parti$ipa%iei> = $u ma2orarea valorii parti$ipa%iilor de%inute +n $apitalul altor entit%i* $a urmare a +n$orporrii re!ervelor +n $apitalul a$e'tora. :ontul 106 E1e!erveF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 101 >)apital? = $u re!ervele de'tinate ma2orrii patrimoniului 'o$ial* potrivit re lementrilor le ale. 1171 >Re8ultatul reportat repre8ent7nd eCcedentul nereparti8at au de"icitul neacoperit privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u re!ervele utili!ate pentru a$operirea de#i$itelor reali!ate +n e3er$i%iile #inan$iare pre$edente (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial). 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patri!o"#al = $u di#eren%a dintre valoarea parti$ipa%iilor primite $a urmare a parti$iprii +n natur la $apitalul altor entit%i "i valoarea neamorti!at a imo,ili!rilor $orporale "i ne$orporale $are au #$ut o,ie$tul parti$ipa%iei* tran'#erate la venituri $u o$a!ia $edrii parti$ipa%iilor re'pe$tive. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int re!ervele e3i'tente "i neutili!ate. $R/,* 11 >.OND/RI ,RI3IND *)'I3I'(0I%# .(R( 1)O, ,*'RI&ONI*% -I R#2/%'*'/% R#,OR'*'? )ontul 11: >.ondul ocial al membrilor )a elor de A utor $e%#pro% &CA$' :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a #ondului 'o$ial al mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:B1)* $on'tituit +n $on#ormitate $u prevederile le ale. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe #ie$are mem,ru :.B.1. :ontul 113 E)ondul 'o$ial al mem,rilor :a'elor de B2utor 1e$ipro$ (:.B.1.F e'te un $ont de .asi/. :ontul 113 E)ondul 'o$ial al mem,rilor :a'elor de B2utor 1e$ipro$ (:.B.1.)F 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 1291 >Reparti8area eCcedentului privind activit5ile "r c op patr#!o"#al = $u e3$edentul reali!at +n e3er$i%iul #inan$iar $urent de $a'ele de a2utor re$ipro$ (:.B.1.)* reparti!at la #ondul 'o$ial al mem,rilor a$e'tora* $on#orm prevederilor le ale. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele +n$a'ate de la ter%i 'au $omuni$ate de ter%i pe ,a! de do$umente neaprute +n$ +n e3tra'ele de $ont* repre!entnd depuneri la #ondul 'o$ial al mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.)> = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il* repre!entnd depuneri ale mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.) la #ondul 'o$ial al mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.). <:1 >)a a? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar* repre!entnd depuneri la #ondul 'o$ial al mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.). 666 >)Aeltuieli privind dob7n8ilor? = $u do,n!ile $al$ulate lunar la #ondul 'o$ial al mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.)* $on#orm prevederilor le ale. :ontul 113 E)ondul 'o$ial al mem,rilor :a'elor de B2utor 1e$ipro$ (:.B.1.)F 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 267 >)rean5e imobili8ate? = $u 'umele repre!entnd +mprumuturi re'tituite de mem,rii $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.) prin $ompen'area $u #ondul 'o$ial al a$e'tora> = $u 'umele repre!entnd do,n!ile 'uportate de mem,rii $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.) la +mprumuturile re'tituite prin $ompen'area $u #ondul 'o$ial al a$e'tora. ;62 >)reditori diver9i? = $u 'umele repre!entnd #ondul 'o$ial neridi$at de mem,rii $a'elor de a2utor re$ipro$ (:B1)* retra"i. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele virate la alte $a'e de a2utor re$ipro$ (:.B.1.)* repre!entnd #ondul 'o$ial al mem,rilor tran'#era%i. <:1 >)a a? = $u 'umele pltite repre!entnd re'tituirea #ondului 'o$ial al mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:B1). 0oldul $reditor al $ontului repre!int #ondul 'o$ial al mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:B1)* e3i'tent. )ontul 11; >.ondul pentru a!utor Bn ca8 de dece al membrilor )a elor de *!utor Reciproc D).*.R.=? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a #ondului pentru a2utor +n $a! de de$e' al mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.)* $on'tituit +n $on#ormitate $u prevederile le ale. :ontul 114 E)ondul pentru a2utor +n $a! de de$e' al mem,rilor :a'elor de B2utor 1e$ipro$ (:.B.1.)F e'te un $ont de .asi/. :ontul 114 E)ondul pentru a2utor +n $a! de de$e' al mem,rilor :a'elor de B2utor 1e$ipro$ (:.B.1.)F 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 1291 >Reparti8area eCcedentului privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele de'tinate $on'tituirii #ondului pentru a2utor +n $a! de de$e' al mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.) din e3$edentul reali!at +n e3er$i%iul #inan$iar $urent* +n $on#ormitate $u prevederile le ale. <12 >)onturi curente la bnci?

= $u 'umele +n$a'ate de la ter%i 'au $omuni$ate de ter%i pe ,a! de do$umente neaprute +n$ +n e3tra'ele de $ont* repre!entnd depuneri la #ondul pentru a2utor +n $a! de de$e' al mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.). <:1 >)a a? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar* repre!entnd depuneri la #ondul pentru a2utor +n $a! de de$e' al mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.). :ontul 114 E)ondul pentru a2utor +n $a! de de$e' al mem,rilor :a'elor de B2utor 1e$ipro$ (:.B.1.)F 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;62 >)reditori diver9i? = $u 'umele repre!entnd a2utor +n $a! de de$e'* neridi$ate de urma"ii le ali ai mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.). <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele pltite prin virament urma"ilor le ali ai mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.)* repre!entnd a2utor +n $a! de de$e' al mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.). <:1 >)a a? = $u 'umele pltite +n numerar urma"ilor le ali ai mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.)* repre!entnd a2utor +n $a! de de$e' al mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.). 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int #ondul pentru a2utor +n $a! de de$e' al mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.)* neutili!at. )ontul 11< >.ondul de rulment al membrilor a ocia5iilor de proprietari? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a #ondului de rulment al mem,rilor a'o$ia%iilor de proprietari* $on'tituit +n $on#ormitate $u prevederile le ale +n vi oare. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe #ie$are mem,ru al a'o$ia%iei de proprietari. :ontul 11< E)ondul de rulment al mem,rilor a'o$ia%iilor de proprietariF e'te un $ont de .asi/. :ontul 11< E)ondul de rulment al mem,rilor a'o$ia%iilor de proprietariF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele +n$a'ate de la ter%i 'au $omuni$ate de ter%i pe ,a! de do$umente neaprute +n$ +n e3tra'ele de $ont* repre!entnd depuneri la #ondul de rulment al mem,rilor a'o$ia%iilor de proprietari. <:1 >)a a? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar* repre!entnd depuneri la #ondul de rulment al mem,rilor a'o$ia%iilor de proprietari. :ontul 11< E)ondul de rulment al mem,rilor a'o$ia%iilor de proprietariF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;61 >Debitori diver9i? = $u valoarea de,itelor mem,rilor a'o$ia%iilor de proprietari* '$!ute din eviden% prin $ompen'area $u #ondul de rulment al a$e'tora* +n 'itua%ia re'tituirii #ondului de rulment +n $on#ormitate $u prevederile le ale. ;62 >)reditori diver9i? = $u 'umele repre!entnd #ondul de rulment neridi$at de mem,rii a'o$ia%iei de proprietari* +n 'itua%ia re'tituirii #ondului de rulment +n $on#ormitate $u prevederile le ale. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele pltite prin virament* repre!entnd re'tituirea #ondului de rulment al mem,rilor a'o$ia%iilor de proprietari +n $on#ormitate $u prevederile le ale. <:1 >)a a? = $u 'umele pltite +n numerar* repre!entnd re'tituirea #ondului de rulment al mem,rilor a'o$ia%iilor de proprietari +n $on#ormitate $u prevederile le ale. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int #ondul de rulment al mem,rilor a'o$ia%iilor de proprietari* e3i'tent. )ontul 116 >*lte "onduri privind activit5ile "r cop patrimonial? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a altor #onduri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial)* $on'tituite +n $on#ormitate $u prevederile le ale. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe #eluri de #onduri. :ontul 116 EBlte #onduri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonialF e'te un $ont de .asi/. :ontul 116 EBlte #onduri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonialF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 1171 >Re8ultatul reportat repre8ent7nd eCcedentul nereparti8at au de"icitul neacoperit privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u e3$edentele reali!ate +n e3er$i%iile #inan$iare pre$edente* reparti!ate pentru $on'tituirea altor #onduri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial)* +n $on#ormitate $u prevederile le ale. 1291 >Reparti8area eCcedentului privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele de'tinate $on'tituirii altor #onduri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial) din e3$edentul reali!at +n e3er$i%iul #inan$iar $urent* +n $on#ormitate $u prevederile le ale. ;61 >Debitori diver9i? = $u 'umele datorate de mem,rii per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial pentru $on'tituirea altor #onduri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial)* +n $on#ormitate $u prevederile le ale. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il* repre!entnd $ontri,u%ii ale mem,rilor per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial pentru $on'tituirea altor #onduri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial)* +n $on#ormitate $u prevederile le ale. <:1 >)a a? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar* repre!entnd $ontri,u%ii ale mem,rilor per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial pentru $on'tituirea altor #onduri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial)* +n $on#ormitate $u prevederile le ale. :ontul 116 EBlte #onduri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonialF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;62 >)reditori diver9i? <12 >)onturi curente la bnci? <:1 >)a a?

= $u 'umele neutili!ate din alte #onduri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial)* re'tituite mem,rilor per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial +n $on#ormitate $u prevederile le ale. 644 >)Aeltuieli ..........? = la '#r"itul perioadei $u totalul $@eltuielilor e#e$tuate +n $ur'ul perioadei $e 'e 'uport din alte #onduri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial)* +n $on#ormitate $u prevederile le ale. 6;< >)Aeltuieli privind a igurrile 9i protec5ia ocial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului repre!entnd $@eltuieli $u pen'iile "i alte drepturi $uvenite pen'ionarilor* potrivit le ii. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int #ondurile neutili!ate. )ontul 1171 >Re8ultatul reportat repre8ent7nd eCcedentul nereparti8at au de"icitul neacoperit privind activit5ile "r cop patrimonial? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a re!ultatului 'au pr%ii din re!ultatul e3er$i%iului #inan$iar pre$edent nereparti!at de adunarea eneral* re'pe$tiv a de#i$itului nea$operit. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial "i a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial. :ontul 1171 E1e!ultatul reportat repre!entnd e3$edentul nereparti!at 'au de#i$itul nea$operit privind a$tivit%ile #r '$op patrimonialF e'te un $ont "ifuncional. :ontul 1171 E1e!ultatul reportat repre!entnd e3$edentul nereparti!at 'au de#i$itul nea$operit privind a$tivit%ile #r '$op patrimonialF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 101 >)apital? = $u e3$edentele reali!ate +n e3er$i%iile #inan$iare pre$edente* utili!ate $a 'ur' de ma2orare a $apitalului* potrivit re lementrilor le ale (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial). 106 >Re8erve? = $u e3$edentele reali!ate +n e3er$i%iile #inan$iare pre$edente* reparti!ate la re!erve potrivit di'po!i%iilor le ale (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial). 116 >*lte "onduri privind activit5ile "r cop patr#!o"#al = $u e3$edentele reali!ate +n e3er$i%iile #ina$iare pre$edente* reparti!ate pentru $on'tituirea altor #onduri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial)* +n $on#ormitate $u prevederile le ale. 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u de#i$itele reali!ate +n e3er$i%iul #inan$iar +n$@eiat* tran'#erate a'upra re!ultatului reportat. :ontul 1171 E1e!ultatul reportat repre!entnd e3$edentul nereparti!at 'au de#i$itul nea$operit privind a$tivit%ile #r '$op patrimonialF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 101 >)apital? = $u de#i$itele reali!ate +n e3er$i%iile #inan$iare pre$edente* $are redu$ $apitalul (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial). 106 >Re8erve? = $u re!ervele utili!ate pentru a$operirea de#i$itelor reali!ate +n e3er$i%iile #inan$iare pre$edente (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial). 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u e3$edentele reali!ate +n e3er$i%iul #inan$iar +n$@eiat* nereparti!ate. ;01 >.urni8ori? = $u datoriile a#erente e3er$i%iilor #inan$iare anterioare* pre'$ri'e 'au anulate. ;0; >.urni8ori de imobili8ri? = $u datoriile a#erente e3er$i%iilor #inan$iare anterioare* pre'$ri'e 'au anulate. ;26 >Drepturi de per onal neridicate? = $u drepturile de per'onal neridi$ate* a#erente e3er$i%iilor #inan$iare anterioare* pre'$ri'e. ;2@ >*lte datorii 9i crean5e Bn legtur cu per onalul? = $u 'umele pre'$ri'e 'au anulate repre!entnd alte datorii +n le tur $u per'onalul* a#erente e3er$i%iilor #inan$iare anterioare. ;:1 >* igurri ociale? = $u 'umele anulate repre!entnd datorii privind a'i urrile 'o$iale* a#erente e3er$i%iilor #inan$iare anterioare. ;:7 >*!utor de 9oma!? = $u 'umele anulate repre!entnd datorii privind a2utorul de "oma2* a#erente e3er$i%iilor #inan$iare anterioare. ;:@ >*lte datorii 9i crean5e ociale? = $u 'umele anulate repre!entnd alte datorii privind a'i urrile 'o$iale* a#erente e3er$i%iilor #inan$iare anterioare. ;;; >Impo(#tul pe )e"#tur# *e "atura +alar##lor = $u 'umele anulate repre!entnd impo!itul pe venituri de natura 'alariilor* a#erent e3er$i%iilor #inan$iare anterioare. ;;6 >*lte impo8ite6 taCe 9i vr minte a imilate? = $u 'umele anulate repre!entnd alte impo!ite* ta3e "i vr'minte a'imilate* a#erente e3er$i%iilor #inan$iare anterioare. ;;7 >.onduri peciale E taCe 9i vr minte a imilate? = $u 'umele anulate repre!entnd #onduri 'pe$iale = ta3e "i vr'minte a'imilate* a#erente e3er$i%iilor #inan$iare anterioare. ;;@ >*lte datorii 9i crean5e cu bugetul tatului? = $u 'umele anulate repre!entnd alte datorii $u ,u etul 'tatului* a#erente e3er$i%iilor #inan$iare anterioare. ;62 >)reditori diver9i? = $u 'umele anulate repre!entnd datorii #a% de $reditori diver"i* a#erente e3er$i%iilor #inan$iare anterioare. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int de#i$itul nea$operit* iar soldul $reditor* e3$edentul nereparti!at. )ontul 117; >Re8ultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a re!ultatului provenit din $ore$tarea erorilor $onta,ile* di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial "i a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial. :ontul 1174 E1e!ultatul reportat provenit din $ore$tarea erorilor $onta,ileF e'te un $ont "ifuncional. :ontul 1174 E1e!ultatul reportat provenit din $ore$tarea erorilor $onta,ileF se debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;01 >.urni8ori? ;62 >)reditori diver9i?

*lte conturi Bn care urmea8 e eviden5ie8e corectarea erorilor = $u re!ultatul ne#avora,il provenit din $ore$tarea erorilor $onta,ile* a#erente anilor pre$eden%i. :ontul 1174 E1e!ultatul reportat provenit din $ore$tarea erorilor $onta,ileF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ ;61 >Debitori diver9i? *lte conturi Bn care urmea8 e eviden5ie8e corectarea erorilor = $u re!ultatul #avora,il provenit din $ore$tarea erorilor $onta,ile* a#erente anilor pre$eden%i. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int re!ultatul ne#avora,il din $ore$tarea erorilor $onta,ile* iar soldul $reditor* re!ultatul #avora,il din $ore$tarea erorilor $onta,ile. $R/,* 12 >R#2/%'*'/% #4#R)I0I/%/I .IN*N)I*R? )ontul 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a e3$edentului 'au a de#i$itului reali!ate +n e3er$i%iul #inan$iar $urent pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* in$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial "i a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial. :ontul 1211 E(3$edent 'au de#i$it privind a$tivit%ile #r '$op patrimonialF e'te un $ont "ifuncional. :ontul 1211 E(3$edent 'au de#i$it privind a$tivit%ile #r '$op patrimonialF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 1171 >Re8ultatul reportat repre8ent7nd eCcedentul nereparti8at au de"icitul neacoperit privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u de#i$itele reali!ate +n e3er$i%iul #inan$iar +n$@eiat* tran'#erate a'upra re!ultatului reportat. )la a 7 >)onturi de venituri? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldurile $reditoare ale $onturilor din $la'a a 79a* privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :ontul 1211 E(3$edent 'au de#i$it privind a$tivit%ile #r '$op patrimonialF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 1171 >Re8ultatul reportat repre8ent7nd eCcedentul nereparti8at au de"icitul neacoperit privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u e3$edentele reali!ate +n e3er$i%iul #inan$iar +n$@eiat* nereparti!ate. 1291 >Reparti8area eCcedentului privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u e3$edentul reali!at +n e3er$i%iul #inan$iar +n$@eiat $are a #o't reparti!at $on#orm prevederilor le ale (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial). )la a 6 >)onturi de cAeltuieli? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldurile de,itoare ale $onturilor din $la'a a 69a* privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int e3$edentele reali!ate* iar soldul de,itor de#i$itele reali!ate. )ontul 1291 >Reparti8area eCcedentului privind activit5ilor "r cop patrimonial? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a reparti!rii e3$edentului reali!at +n e3er$i%iul #inan$iar $urent* privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial). :ontul 12.1 E1eparti!area e3$edentului privind a$tivit%ile #r '$op patrimonialF e'te un $ont de a$tiv. :ontul 12.1 E1eparti!area e3$edentului privind a$tivit%ile #r '$op patrimonialF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 106 >Re8erve? = $u re!ervele $on'tituite* potrivit prevederilor le ale* din e3$edentul reali!at +n e3er$i%iul #inan$iar $urent (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial). 11: >.ondul ocial al membrilor )a elor de *!utor Reciproc D)*R=? = $u e3$edentul reali!at +n e3er$i%iul #inan$iar $urent de $a'ele de a2utor re$ipro$ (:.B.1.)* reparti!at la #ondul 'o$ial al mem,rilor a$e'tora* $on#orm prevederilor le ale. 11; >.ondul pentru a!utor Bn ca8 de dece al membrilor )a elor de *!utor Reciproc D).*.R.=? = $u 'umele de'tinate $on'tituirii #ondului pentru a2utor +n $a! de de$e' al mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.) din e3$edentul reali!at +n e3er$i%iul #inan$iar $urent* +n $on#ormitate $u prevederile le ale. 116 >*lte "onduri privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele de'tinate $on'tituirii altor #onduri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial) din e3$edentul reali!at +n e3er$i%iul #inan$iar $urent* +n $on#ormitate $u prevederile le ale. :ontul 12.1 E1eparti!area e3$edentului privind a$tivit%ile #r '$op patrimonialF se crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u e3$edentul reali!at +n e3er$i%iul #inan$iar +n$@eiat $are a #o't reparti!at $on#orm prevederilor le ale (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial). 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int e3$edentul reparti!at a#erent anului +n $ur' (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial). $R/,* 1: >1/+3#N0II ,#N'R/ IN3#1'I0II? )ontul 1:1 >1ubven5ii guvernamentale pentru inve ti5ii? )ontul 1:2 >Fmprumuturi nerambur abile cu caracter de ubven5ii pentru inve ti5ii? )ontul 1:: >Dona5ii pentru inve ti5ii? )ontul 1:; >,lu uri de inventar de natura imobili8rilor? )ontul 1:@ >*lte ume primite cu caracter de ubven5ii pentru inve ti5ii? :u a2utorul $onturilor din a$ea't rup 'e %ine eviden%a 'u,ven%iilor uvernamentale pentru inve'ti%ii* a +mprumuturilor neram,ur'a,ile $u $ara$ter de 'u,ven%ii pentru inve'ti%ii* a dona%iilor pentru inve'ti%ii* plu'urilor de inventar de natura imo,ili!rilor "i a altor 'ume primite $u $ara$ter de 'u,ven%ii pentru inve'ti%ii. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe #eluri de 'u,ven%ii* dup de'tina%ie* rupate pe #ie$are unitate #inan%atoare. :onturile din a$ea't rup 'unt $onturi de pa'iv. :onturile din a$ea't rup se crediteaz prin de,itul $onturilor/ 20: >)Aeltuieli de de8voltare? 20< >)once iuni6 brevete6 licen5e6 mrci comerciale 9i alte drepturi 9i valori imilare? 20@ >*lte imobili8ri necorporale? = $u valoarea imo,ili!rilor ne$orporale primite drept 'u,ven%ii uvernamentale> = $u valoarea imo,ili!rilor ne$orporale primite $u titlu ratuit 'au $on'tatate plu' de inventar. 211 >'erenuri 9i amena!ri de terenuri?

212 >)on truc5ii? 21: >In tala5ii teAnice6 mi!loace de tran port6 animale 9i planta5ii? 21; >&obilier6 aparatur birotic6 ecAipamente de protec5ie a valorilor umane 9i materiale 9i alte active corporale? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale primite drept 'u,ven%ii uvernamentale> = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale primite $u titlu ratuit 'au $on'tatate plu' de inventar. ;;< >1ubven5ii? = $u valoarea 'u,ven%iilor pentru inve'ti%ii* de primit (opera%iune prin $onturile 131* 132* 138). :onturile din a$ea't rup 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;62 >)reditori diver9i? = $u partea din 'u,ven%ia pentru inve'ti%ii de re'tituit. <12 >)onturi curente la bnci? = $u partea din 'u,ven%ia pentru inve'ti%ii re'tituit. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u $ota9parte a 'u,ven%iilor pentru inve'ti%ii tre$ut la venituri* $ore'pun!tor amorti!rii $al$ulate. 0ol-ul $reditor al $onturilor din a$ea't rup repre!int 'u,ven%iile pentru inve'ti%ii* netran'#erate la venituri (venituri amnate). $R/,* 1< >,RO3I2IO*N#? )ontul 1<1 >,rovi8ioane? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a provi!ioanelor pentru liti ii* pentru re'tru$turare* pen'ii "i o,li a%ii 'imilare* a provi!ioanelor pentru impo!ite* pre$um "i a altor provi!ioane* potrivit di'po!i%iilor le ale. :onta,ilitatea 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe #eluri* +n #un$%ie de natura* '$opul 'au o,ie$tul pentru $are au #o't $on'tituite. :ontul 1<1 E5rovi!ioaneF e'te un $ont de .asi/. :ontul 1<1 E5rovi!ioaneF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 6@1 >)Aeltuieli de eCploatare privind amorti8rile 9i a!u trile pentr u p#er*ere *e )aloare = $u valoarea provi!ioanelor $on'tituite. :ontul 1<1 E5rovi!ioaneF 'e debiteaz prin $reditul $ontului/ 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele repre!entnd diminuarea 'au anularea provi!ioanelor. 0oldul $reditor al $ontului repre!int provi!ioanele $on'tituite. $R/,* 16 >F&,R/&/'/RI -I D*'ORII *1I&I%*'#? )ontul 161 >Fmprumuturi din emi iuni de obliga5iuni? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a +mprumuturilor din emi'iunea de o,li a%iuni potrivit di'po!i%iilor le ale. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe #eluri de +mprumuturi. :ontul 161 Emprumuturi din emi'iuni de o,li a%iuniF e'te un $ont de .asi/. :ontul 161 Emprumuturi din emi'iuni de o,li a%iuniF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 169 >,rime privind rambur area obliga5iunilor? = $u 'uma primelor de ram,ur'are a#erente +mprumuturilor din emi'iuni de o,li a%iuni. ;61 >Debitori diver9i? = $u 'uma +mprumuturilor de primit din emi'iuni de o,li a%iuni. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'uma +mprumuturilor primite din emi'iuni de o,li a%iuni. 66< >)Aeltuieli din di"eren5e de cur valutar? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea datoriilor +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. :ontul 161 Emprumuturi din emi'iuni de o,li a%iuniF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ <0< >Obliga5iuni emi e 9i r cumprate? = $u valoarea o,li a%iunilor emi'e "i r'$umprate* anulate. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'uma +mprumuturilor din emi'iuni de o,li a%iuni ram,ur'ate. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea datoriilor +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar* pre$um "i din de$ontarea datoriilor +n valut. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int +mprumuturile din emi'iuni de o,li a%iuni neram,ur'ate. )ontul 162 >)redite bancare pe termen lung? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $reditelor ,an$are pe termen lun primite de entitate. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe o,ie$tive $reditate. :ontul 162 E:redite ,an$are pe termen lun F e'te un $ont de .asi/. :ontul 162 E:redite ,an$are pe termen lun F 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'uma $reditelor pe termen lun primite. 66< >)Aeltuieli din di"eren5e de cur valutar? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea $reditelor +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. :ontul 162 E:redite ,an$are pe termen lun F 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'uma $reditelor pe termen lun ram,ur'ate. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea datoriilor +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar* pre$um "i din de$ontarea datoriilor +n valut. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int $reditele ,an$are pe termen lun neram,ur'ate. )ontul 166 >Datorii care prive c imobili8rile "inanciare?

:u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a datoriilor entit%ii #a% de entit%ile a#iliate* re'pe$tiv entit%ile de $are unitatea e'te le at prin intere'e de parti$ipare. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe #eluri de datorii. :ontul 166 E6atorii $are prive'$ imo,ili!rile #inan$iareF e'te un $ont de .asi/. :ontul 166 E6atorii $are prive'$ imo,ili!rile #inan$iareF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = $u 'umele de +n$a'at de la entit%ile a#iliate. ;<: >Decontri privind intere ele de participare? = $u 'umele de +n$a'at de la entit%ile de $are unitatea e'te le at prin intere'e de parti$ipare <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele +n$a'ate de la entit%ile a#iliate* re'pe$tiv de la entit%ile de $are unitatea e'te le at prin intere'e de parti$ipare. 66< >)Aeltuieli din di"eren5e de cur valutar? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea datoriilor +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. :ontul 166 E6atorii $are prive'$ imo,ili!rile #inan$iareF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele re'tituite entit%ilor a#iliate* re'pe$tiv $elor de $are unitatea e'te le at prin intere'e de parti$ipare. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea datoriilor +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar* pre$um "i din de$ontarea datoriilor +n valut. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int 'umele primite "i nere'tituite. )ontul 167 >*lte Bmprumuturi 9i datorii a imilate? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a altor +mprumuturi "i datorii a'imilate* $um 'unt/ depo!ite* aran%ii primite "i alte datorii a'imilate. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe #eluri de +mprumuturi "i datorii a'imilate. :ontul 167 EBlte +mprumuturi "i datorii a'imilateF e'te un $ont de .asi/. :ontul 167 EBlte +mprumuturi "i datorii a'imilateF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 20< >)once iuni6 brevete6 licen5e6 mrci comerciale6 drepturi 9i active imilare? = $u valoarea $on$e'iunilor primite. 212 >)on truc5ii? 21: >In tala5ii teAnice6 mi!loace de tran port6 animale 9i planta5ii? 21; >&obilier6 aparatur birotic6 ecAipamente de protec5ie a valorilor umane 9i materiale 9i alte active corporale? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale primite +n lea'in #inan$iar* $on#orm prevederilor $ontra$tuale. ;0; >.urni8ori de imobili8ri? = 'umele repre!entnd aran%iile de ,un e3e$u%ie re%inute* $on#orm $ontra$telor +n$@eiate. ;61 >Debitori diver9i? = $u 'umele de +n$a'at repre!entnd alte +mprumuturi "i datorii a'imilate. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele +n$a'ate repre!entnd alte +mprumuturi "i datorii a'imilate. 66< >)Aeltuieli din di"eren5e de cur valutar? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea altor +mprumuturi "i datorii a'imilate +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. :ontul 167 EBlte +mprumuturi "i datorii a'imilateF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 20< >)once iuni6 brevete6 licen5e6 mrci comerciale6 drepturi 9i active imilare? = $u valoarea ,unurilor preluate +n $on$e'iune "i re'tituite* $on#orm $ontra$telor +n$@eiate. ;0; >.urni8ori de imobili8ri? = $u valoarea ratelor pe ,a!a #a$turilor emi'e de lo$ator* +n $a!ul lea'in ului #inan$iar. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'uma altor +mprumuturi "i datorii a'imilate ram,ur'ate> = $u aran%iile de ,un e3e$u%ie re'tituite ter%ilor. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea datoriilor +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar* pre$um "i din de$ontarea datoriilor +n valut. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int alte +mprumuturi "i datorii a'imilate nere'tituite. )ontul 16@ >Dob7n8i a"erente Bmprumuturilor 9i datoriilor a imilate? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a do,n!ilor datorate* a#erente +mprumuturilor din emi'iunea de o,li a%iuni* $reditelor ,an$are pe termen lun * datoriilor #a% de entit%ile a#iliate* re'pe$tiv entit%ile de $are unitatea e'te le at prin intere'e de parti$ipare* pre$um "i $elor a#erente altor +mprumuturi "i datorii a'imilate. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe o,ie$tive #inan%ate din +mprumuturi "i datorii a'imilate. :ontul 168 E6o,n!i a#erente +mprumuturilor "i datoriilor a'imilateF e'te un $ont de .asi/. :ontul 168 E6o,n!i a#erente +mprumuturilor "i datoriilor a'imilateF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 66< >)Aeltuieli din di"eren5e de cur valutar? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar a#erente do,n!ilor datorate +n valut* re!ultate din evaluarea a$e'tora la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. 666 >)Aeltuieli privind dob7n8ile? = $u valoarea do,n!ilor datorate* a#erente +mprumuturilor "i datoriilor a'imilate. :ontul 168 E6o,n!i a#erente +mprumuturilor "i datoriilor a'imilateF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ <12 >)onturi curente la bnci?

= $u 'uma do,n!ilor pltite* a#erente +mprumuturilor "i datoriilor a'imilate. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea datoriilor +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar* pre$um "i din de$ontarea datoriilor +n valut. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int do,n!ile datorate "i nepltite a#erente +mprumuturilor "i datoriilor a'imilate. )ontul 169 >,rime privind rambur area obliga5iunilor? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a primelor de ram,ur'are repre!entnd di#eren%a dintre valoarea de ram,ur'are a o,li a%iunilor "i valoarea de emi'iune a a$e'tora. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe #eluri de +mprumuturi. :ontul 16. E5rime privind ram,ur'area o,li a%iunilorF e'te un $ont de acti/. :ontul 16. E5rime privind ram,ur'area o,li a%iunilorF 'e debiteaz prin $reditul $ontului/ 161 >Fmprumuturi din emi iuni de obliga5iuni? = $u 'uma primelor de ram,ur'are a#erente +mprumuturilor din emi'iuni de o,li a%iuni. :ontul 16. E5rime privind ram,ur'area o,li a%iunilorF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 6@6 >)Aeltuieli "inanciare privind amorti8rile 9i a!u trile pentru pierdere de valoare? = $u valoarea primelor de ram,ur'are a o,li a%iunilor* amorti!ate. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int valoarea primelor de ram,ur'are a o,li a%iunilor* neamorti!ate. )%*1* 2 >)ON'/RI D# I&O+I%I2(RI? $R/,* 20 >I&O+I%I2(RI N#)OR,OR*%#? )ontul 201 >)Aeltuieli de con tituire? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor o$a!ionate de +n#iin%area 'au de!voltarea per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial (ta3e "i alte $@eltuieli de +n'$riere le ate de +n#iin%area "i e3tinderea a$tivit%ii per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial). :onta,ilitatea 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :ontul 201 E:@eltuieli de $on'tituireF e'te un $ont de acti/. :ontul 201 E:@eltuieli de $on'tituireF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;0; >.urni8ori de imobili8ri? = $u $@eltuielile o$a!ionate de +n#iin%area 'au de!voltarea per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial. ;62 >)reditori diver9i? = $u $@eltuielile o$a!ionate de +n#iin%area 'au de!voltarea per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele pltite din $ont repre!entnd $@eltuieli o$a!ionate de +n#iin%area 'au de!voltarea per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial. <:1 >)a a? = $u 'umele pltite +n numerar repre!entnd $@eltuieli o$a!ionate de +n#iin%area 'au de!voltarea per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial. :ontul 201 E:@eltuieli de $on'tituireF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 2@0 >*morti8ri privind imobili8rile necorporale? = $u valoarea amorti!rii a#erent imo,ili!rilor ne$orporale '$oa'e din eviden%. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int valoarea $@eltuielilor de $on'tituire e3i'tente. )ontul 20: >)Aeltuieli de de8voltare? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a imo,ili!rilor de natura $@eltuielilor de de!voltare. :onta,ilitatea 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe $ate orii de lu$rri 'au o,ie$tive. :ontul 203 E:@eltuieli de de!voltareF e'te un $ont de acti/. :ontul 203 E:@eltuieli de de!voltareF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 1:1 >1ubven5ii guvernamentale pentru inve ti5ii? 1:2 >Fmprumuturi nerambur abile cu caracter de ubven5ii pentru inve ti5ii? 1:: >Dona5ii pentru inve ti5ii? 1:; >,lu uri de inventar de natura imobili8rilor? 1:@ >*lte ume primite cu caracter de ubven5ii pentru inve ti5ii? = $u valoarea imo,ili!rilor ne$orporale primite drept 'u,ven%ii uvernamentale> = $u valoarea imo,ili!rilor ne$orporale primite $u titlu ratuit 'au $on'tatate plu' de inventar. 2:: >Imobili8ri necorporale Bn cur de eCecu5ie? = $u valoarea lu$rrilor "i proie$telor de de!voltare +n $ur' de e3e$u%ie* e#e$tuate pe $ont propriu. ;0; >.urni8ori de imobili8ri? = $u valoarea lu$rrilor "i proie$telor de de!voltare a$@i!i%ionate de la ter%i. ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = $u valoarea lu$rrilor "i proie$telor de de!voltare a$@i!i%ionate de la entit%ile a#iliate. ;<: >Decontri privind intere ele de participare? = $u valoarea lu$rrilor "i proie$telor de de!voltare a$@i!i%ionate de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u valoarea lu$rrilor "i proie$telor de de!voltare e#e$tuate pe $ont propriu. :ontul 203 E:@eltuieli de de!voltareF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 20< >)once iuni6 brevete6 licen5e6 mrci comerciale6 drepturi 9i active imilare? = $u $@eltuielile de de!voltare a#erente ,revetelor* li$en%elor "i altor drepturi "i a$tive 'imilare. 2@0 >*morti8ri privind imobili8rile ne%orporale = $u valoarea amorti!rii a#erent imo,ili!rilor ne$orporale '$oa'e din eviden%. 6<@ >*lte cAeltuieli de eCploatare? = $u valoarea neamorti!at a lu$rrilor "i proie$telor de de!voltare '$oa'e din eviden%. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int valoarea imo,ili!rilor de natura $@eltuielilor de de!voltare e3i'tente.

)ontul 20< >)once iuni6 brevete6 licen5e6 mrci comerciale6 drepturi 9i active imilare? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $on$e'iunilor re$uno'$ute $a imo,ili!ri ne$orporale* ,revetelor* li$en%elor* mr$ilor $omer$iale* pre$um "i a altor drepturi "i a$tive 'imilare adu'e $a aport* a$@i!i%ionate 'au do,ndite pe alte $i. :onta,ilitatea 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe $ate orii de $on$e'iuni* ,revete* li$en%e* mr$i $omer$iale et$. :ontul 20< E:on$e'iuni* ,revete* li$en%e* mr$i $omer$iale* drepturi "i a$tive 'imilareF e'te un $ont de acti/. :ontul 20< E:on$e'iuni* ,revete* li$en%e* mr$i $omer$iale* drepturi "i a$tive 'imilareF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 101 >)apital? = $u valoarea imo,ili!rilor ne$orporale repre!entnd ,revete* li$en%e "i alte drepturi "i a$tive 'imilare aportate. 1:1 >1ubven5ii guvernamentale pentru inve ti5ii? 1:2 >Fmprumuturi nerambur abile cu caracter de ubven5ii pentru inve ti5ii? 1:: >Dona5ii pentru inve ti5ii? 1:; >,lu uri de inventar de natura imobili8rilor? 1:@ >*lte ume primite cu caracter de ubven5ii pentru inve ti5ii? = $u valoarea imo,ili!rilor ne$orporale primite drept 'u,ven%ii uvernamentale> = $u valoarea imo,ili!rilor ne$orporale primite $u titlu ratuit 'au $on'tatate plu' de inventar. 167 >*lte Bmprumuturi 9i datorii a imilate? = $u valoarea $on$e'iunilor primite. 20: >)Aeltuieli de de8voltare? = $u $@eltuielile de de!voltare a#erente ,revetelor* li$en%elor "i altor drepturi "i a$tive 'imilare. ;0; >.urni8ori de imobili8ri? = $u valoarea ,revetelor* li$en%elor "i altor drepturi "i a$tive 'imilare a$@i!i%ionate de la ter%i. ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = $u valoarea ,revetelor* li$en%elor "i altor drepturi "i a$tive 'imilare a$@i!i%ionate de la entit%ile a#iliate. ;<: >Decontri privind intere ele de participare? = $u valoarea ,revetelor* li$en%elor "i altor drepturi "i a$tive 'imilare a$@i!i%ionate de la entit%ile le ate prin intere'e de parti$ipare. :ontul 20< E:on$e'iuni* ,revete* li$en%e* mr$i $omer$iale* drepturi "i a$tive 'imilareF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 167 >*lte Bmprumuturi 9i datorii a imilate? = $u valoarea ,unurilor preluate +n $on$e'iune "i re'tituite* $on#orm $ontra$telor +n$@eiate. 261 >*c5iuni de5inute la entit5ile a"iliate din cadrul grupului? 26: >Intere e de participare? 26< >*lte titluri imobili8ate? = $u valoarea ,revetelor* li$en%elor "i altor drepturi "i a$tive 'imilare depu'e $a aport la $apitalul altor entit%i* +n '$@im,ul do,ndirii de parti$ipa%ii la $apitalul a$e'tora. 2@0 >*morti8ri privind imobili8rile necorporale? = $u valoarea amorti!rii a#erent imo,ili!rilor ne$orporale '$oa'e din eviden%. 6<@ >*lte cAeltuieli de eCploatare? = $u valoarea neamorti!at a ,revetelor* li$en%elor "i altor drepturi "i a$tive 'imilare '$oa'e din eviden%. 0oldul debitor al $ontului repre!int $on$e'iunile re$uno'$ute $a imo,ili!ri ne$orporale* ,revetele* li$en%ele* mr$ile $omer$iale "i alte drepturi "i a$tive 'imilare e3i'tente. )ontul 20@ >*lte imobili8ri necorporale? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a pro ramelor in#ormati$e $reate de entitate 'au a$@i!i%ionate de la ter%i* pre$um "i a altor imo,ili!ri ne$orporale. :onta,ilitatea 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe #eluri de imo,ili!ri ne$orporale. :ontul 208 EBlte imo,ili!ri ne$orporaleF e'te un $ont de acti/. :ontul 208 EBlte imo,ili!ri ne$orporaleF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 101 >)apital? = $u valoarea altor imo,ili!ri ne$orporale aportate. 1:1 >1ubven5ii guvernamentale pentru inve ti5ii? 1:2 >Fmprumuturi nerambur abile cu caracter de ubven5ii pentru inve ti5ii? 1:: >Dona5ii pentru inve ti5ii? 1:; >,lu uri de inventar de natura imobili8rilor? 1:@ >*lte ume primite cu caracter de ubven5ii pentru inve ti5ii? = $u valoarea imo,ili!rilor ne$orporale primite drept 'u,ven%ii uvernamentale> = $u valoarea imo,ili!rilor ne$orporale primite $u titlu ratuit 'au $on'tatate plu' de inventar. 2:: >Imobili8ri necorporale Bn cur de eCecu5ie? = $u valoarea altor imo,ili!ri ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie* re$ep%ionate. ;0; >.urni8ori de imobili8ri? = $u valoarea altor imo,ili!ri ne$orporale a$@i!i%ionate de la ter%i. ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = valoarea pro ramelor in#ormati$e "i a altor imo,ili!ri ne$orporale a$@i!i%ionate de la entit%ile a#iliate. ;<: >Decontri privind intere ele de part#%#pare = valoarea pro ramelor in#ormati$e "i a altor imo,ili!ri ne$orporale a$@i!i%ionate de la entit%ile le ate prin intere'e de parti$ipare. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u valoarea pro ramelor in#ormati$e "i a altor imo,ili!ri ne$orporale reali!ate pe $ont propriu. :ontul 208 EBlte imo,ili!ri ne$orporaleF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 261 >*c5iuni de5inute la entit5ile a"iliate din cadrul grupului?

26: >Intere e de participare? 26< >*lte titluri imobil#(ate = $u valoarea altor imo,ili!ri ne$orporale depu'e $a aport la $apitalul altor entit%i* +n '$@im,ul do,ndirii de parti$ipa%ii la $apitalul a$e'tora. 2@0 >*morti8ri privind imobili8rile necorporale? = $u valoarea amorti!rii a#erent imo,ili!rilor ne$orporale '$oa'e din eviden%. 6<@ >*lte cAeltuieli de eCploatare? = $u valoarea neamorti!at a altor imo,ili!ri ne$orporale '$oa'e din eviden%. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int valoarea altor imo,ili!ri ne$orporale e3i'tente. $R/,* 21 >I&O+I%I2(RI )OR,OR*%#? )ontul 211 >'erenuri 9i amena!ri de terenuri? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a terenurilor "i a amena2rilor de terenuri (ra$ordarea lor la 'i'temul de alimentare $u ener ie* +mpre2muirile* lu$rrile de a$$e' et$.)* di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe $ate orii de terenuri* re'pe$tiv pe #eluri de amena2ri de terenuri. :ontul 211 EDerenuri "i amena2ri de terenuriF e'te un $ont de acti/. :ontul 211 EDerenuri "i amena2ri de terenuriF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 101 >)apital? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale repre!entnd terenuri "i amena2ri de terenuri aportate. 10< >Re8erve din reevaluare? = $u $re"terea de valoare re!ultat din reevaluarea imo,ili!rilor $orporale. 1:1 >1ubven5ii guvernamentale pentru inve ti5ii? 1:2 >Fmprumuturi nerambur abile cu caracter de ubven5ii pentru inve ti5ii? 1:: >Dona5ii pentru inve ti5ii? 1:; >,lu uri de inventar de natura imobili8rilor? 1:@ >*lte ume primite cu caracter de ubven5ii pentru inve ti5ii? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale primite drept 'u,ven%ii uvernamentale> = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale primite $u titlu ratuit 'au $on'tatate plu' de inventar. 2:1 >Imobili8ri corporale Bn cur de eCecu5#e = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale +n $ur' de e3e$u%ie* re$ep%ionate $a amena2ri de terenuri. ;0; >.urni8ori de imobili8ri? = $u valoarea terenurilor "i amena2rilor de terenuri a$@i!i%ionate. ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = $u valoarea terenurilor a$@i!i%ionate de la entit%i a#iliate. ;<: >Decontri privind intere ele de participare? = $u valoarea terenurilor a$@i!i%ionate de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonia l = $u valoarea la $o't de produ$%ie a amena2rilor de terenuri reali!ate pe $ont propriu. :ontul 211 EDerenuri "i amena2ri de terenuriF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 10< >Re8erve din reevaluare? = $u de'$re"terile #a% de valoarea $onta,il net* re!ultate din reevaluarea imo,ili!rilor $orporale. 261 >*c5iuni de5inute la entit5ile a"iliate din cadrul grupului? 26: >Intere e de participare? 26< >*lte titluri imobili8ate? = $u valoarea terenurilor "i a amena2rilor de terenuri $are #a$ o,ie$tul parti$iprii +n natur la $apitalul altor entit%i* +n '$@im,ul do,ndirii de parti$ipa%ii la $apitalul a$e'tora. 2@1 >*morti8ri privind imobili8rile corporale? = $u valoarea amorti!rii imo,ili!rilor $orporale '$oa'e din eviden%. 6<@ >*lte cAeltu#el# *e e,ploatare = $u valoarea neamorti!at a imo,ili!rilor $orporale '$oa'e din eviden%. 671 >)Aeltuieli privind calamit5ile 9i alte evenimente eCtraordinare? = $u valoarea pierderilor din $alamit%i "i a e3proprierilor de a$tive. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int valoarea terenurilor "i $o'tul amena2rilor de terenuri e3i'tente. )ontul 212 >)on truc5ii? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a e3i'ten%ei "i mi"$rii $on'tru$%iilor* di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :ontul 212 E:on'tru$%iiF e'te un $ont de acti/. :ontul 212 E:on'tru$%iiF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 101 >)apital? = $u valoarea $on'tru$%iilor aportate. 10< >Re8erve din reevaluare? = $u $re"terea de valoare re!ultat din reevaluarea imo,ili!rilor $orporale. 1:1 >1ubven5ii guvernamentale pentru inve ti5ii? 1:2 >Fmprumuturi nerambur abile cu caracter de ubven5ii pentru inve ti5ii? 1:: >Dona5ii pentru inve ti5ii? 1:; >,lu uri de inventar de natura imobili8rilor? 1:@ >*lte ume primite cu caracter de ubven5ii pentru inve ti5ii? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale primite drept 'u,ven%ii uvernamentale> = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale primite $u titlu ratuit 'au $on'tatate plu' de inventar. 167 >*lte Bmprumuturi 9i datorii a imilate? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale primite +n lea'in #inan$iar* $on#orm prevederilor $ontra$tuale. 2:1 >Imobili8ri corporale Bn cur de eCecu5ie? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale +n $ur' de e3e$u%ie de natura $on'tru$%iilor* re$ep%ionate.

2@1 >*morti8ri privind imobili8rile corporale? = $u valoarea amorti!rii inve'ti%iilor e#e$tuate de $@iria"i la imo,ili!rile $orporale primite $u $@irie "i re'tituite proprietarului. ;0; >.urni8ori de imobili8ri? = $u valoarea $on'tru$%iilor a$@i!i%ionate. ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = $u valoarea $on'tru$%iilor a$@i!i%ionate de la entit%i a#iliate. ;<: >Decontri privind intere ele de participare? = $u valoarea $on'tru$%iilor a$@i!i%ionate de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u valoarea la $o't de produ$%ie a $on'tru$%iilor reali!ate pe $ont propriu. :ontul 212 E:on'tru$%iiF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 10< >Re8erve din reevaluare? = $u de'$re"terile #a% de valoarea $onta,il net* re!ultate din reevaluarea imo,ili!rilor $orporale. 261 >*c5iuni de5inute la entit5ile a"iliate din cadrul grupului? 26: >Intere e de participare? 26< >*lte titluri imobili8ate? = $u valoarea $ldirilor $are #a$ o,ie$tul parti$iprii +n natur la $apitalul altor entit%i* +n '$@im,ul do,ndirii de parti$ipa%ii la $apitalul a$e'tora. 2@1 >*morti8ri privind imobili8rile corporale? = $u valoarea amorti!rii imo,ili!rilor $orporale '$oa'e din eviden%. 6<@ >*lte cAeltuiel# *e e,ploatare = $u valoarea neamorti!at a imo,ili!rilor $orporale '$oa'e din eviden%. 671 >)Aeltuieli privind calamit5ile 9i alte evenimente eCtraordinare? = $u valoarea pierderilor din $alamit%i "i a e3proprierilor de a$tive. 0oldul de,itor al $ontului repre!int valoarea $on'tru$%iilor e3i'tente. )ontul 21: >In tala5ii teAnice6 mi!loace de tran port6 animale 9i planta5ii? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a e3i'ten%ei "i mi"$rii in'tala%iilor te@ni$e* mi2loa$elor de tran'port* animalelor de reprodu$%ie "i mun$ "i planta%iilor* di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :ontul 213 E7n'tala%ii te@ni$e* mi2loa$e de tran'port* animale "i planta%iiF e'te un $ont de acti/. :ontul 213 E7n'tala%ii te@ni$e* mi2loa$e de tran'port* animale "i planta%iiF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 101 >)apital? = $u valoarea in'tala%iilor te@ni$e* mi2loa$elor de tran'port* animalelor "i planta%iilor aportate. 10< >Re8erve din reevaluare? = $u $re"terea de valoare re!ultat din reevaluarea imo,ili!rilor $orporale. 1:1 >1ubven5ii guvernamentale pentru inve ti5ii? 1:2 >Fmprumuturi nerambur abile cu caracter de ubven5ii pentru inve ti5ii? 1:: >Dona5ii pentru inve ti5ii? 1:; >,lu uri de inventar de natura imobili8rilor? 1:@ >*lte ume primite cu caracter de ubven5ii pentru inve ti5ii? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale primite drept 'u,ven%ii uvernamentale> = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale primite $u titlu ratuit 'au $on'tatate plu' de inventar. 167 >*lte Bmprumuturi 9i datorii a+#!#late = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale primite +n lea'in #inan$iar* $on#orm prevederilor $ontra$tuale. 2:1 >Imobili8ri corporale Bn cur de eCecu5ie? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale +n $ur' de e3e$u%ie* re$ep%ionate $a in'tala%ii te@ni$e* mi2loa$e de tran'port* animale "i planta%ii. 2@1 >*morti8ri privind imobili8rile corporale? = $u valoarea amorti!rii inve'ti%iilor e#e$tuate de $@iria"i la imo,ili!rile $orporale primite $u $@irie "i re'tituite proprietarului. ;0; >.urni8ori de imobili8ri? = $u valoarea in'tala%iilor te@ni$e* mi2loa$elor de tran'port* animalelor "i planta%iilor a$@i!i%ionate. ;;6 >*lte impo8ite6 taCe 9i vr minte a imilate? = $u valoarea ta3elor vamale a#erente aprovi!ionrilor din import. ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = $u valoarea in'tala%iilor te@ni$e* mi2loa$elor de tran'port* animalelor "i planta%iilor a$@i!i%ionate de la entit%i a#iliate. ;<: >Decontri privind intere ele de participare? = $u valoarea in'tala%iilor te@ni$e* mi2loa$elor de tran'port* animalelor "i planta%iilor a$@i!i%ionate de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u valoarea la $o't de produ$%ie a in'tala%iilor te@ni$e* mi2loa$elor de tran'port* animalelor "i planta%iilor reali!ate pe $ont propriu. :ontul 213 E7n'tala%ii te@ni$e* mi2loa$e de tran'port* animale "i planta%iiF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 10< >Re8erve din reevaluare? = $u de'$re"terile #a% de valoarea $onta,il net* re!ultate din reevaluarea imo,ili!rilor $orporale. 261 >*c5iuni de5inute la entit5ile a"iliate din cadrul grupului? 26: >Intere e de participare? 26< >*lte titluri imobili8ate? = $u valoarea in'tala%iilor te@ni$e* mi2loa$elor de tran'port* animalelor "i planta%iilor $are #a$ o,ie$tul parti$iprii +n natur la $apitalul altor entit%i* +n '$@im,ul do,ndirii de parti$ipa%ii la $apitalul a$e'tora. 2@1 >*morti8ri privind imobili8rile corporale? = $u valoarea amorti!rii imo,ili!rilor $orporale '$oa'e din eviden%.

6<@ >*lte cAeltuieli de eCploatare? = $u valoarea neamorti!at a imo,ili!rilor $orporale '$oa'e din eviden%. 671 >)Aeltuieli privind calamit5ile 9i alte evenimente eCtraordinare? = $u valoarea pierderilor din $alamit%i "i a e3proprierilor de a$tive. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int valoarea in'tala%iilor te@ni$e* mi2loa$elor de tran'port* animalelor "i planta%iilor* e3i'tente. )ontul 21; >&obilier6 aparatur birotic6 ecAipamente de protec5ie a valorilor umane 9i materiale 9i alte active corporale :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a e3i'ten%ei "i mi"$rii mo,ilierului* aparaturii ,iroti$e* e$@ipamentelor de prote$%ie a valorilor umane "i materiale "i a altor a$tive $orporale* di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :ontul 214 E&o,ilier* aparatur ,iroti$* e$@ipamente de prote$%ie a valorilor umane "i materiale "i alte a$tive $orporaleF e'te un $ont de acti/. :ontul 214 E&o,ilier* aparatur ,iroti$* e$@ipamente de prote$%ie a valorilor umane "i materiale "i alte a$tive $orporaleF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 101 >)apital? = $u valoarea mo,ilierului* aparaturii ,iroti$e* e$@ipamentelor de prote$%ie a valorilor umane "i materiale "i altor a$tive $orporale aportate. 10< >Re8erve din reevaluare? = $u $re"terea de valoare re!ultat din reevaluarea imo,ili!rilor $orporale. 1:1 >1ubven5ii guvernamentale pentru inve ti5ii? 1:2 >Fmprumuturi nerambur abile cu caracter de ubven5ii pentru inve ti5ii? 1:: >Dona5ii pentru inve ti5ii? 1:; >,lu uri de inventar de natura imobili8rilor? 1:@ >*lte ume primite cu caracter de ubven5ii pentru inve ti5ii? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale primite drept 'u,ven%ii uvernamentale> = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale primite $u titlu ratuit 'au $on'tatate plu' de inventar. 167 >*lte Bmprumuturi 9i datorii a imilate? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale primite +n lea'in #inan$iar* $on#orm prevederilor $ontra$tuale. 2:1 >Imobili8ri corporale Bn cur de eCecu5ie? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale +n $ur' de e3e$u%ie* re$ep%ionate $a mo,ilier* aparatur ,iroti$* e$@ipament de prote$%ie "i alte a$tive $orporale. 2@1 >*morti8ri privind imobili8rile corporale? = $u valoarea amorti!rii inve'ti%iilor e#e$tuate de $@iria"i la imo,ili!rile $orporale primite $u $@irie "i re'tituite proprietarului. ;0; >.urni8ori de imobili8ri? = $u valoarea mo,ilierului* aparaturii ,iroti$e* e$@ipamentelor de prote$%ie a valorilor umane "i materiale "i altor a$tive $orporale a$@i!i%ionate. ;;6 >*lte impo8ite6 taCe 9i vr minte a imilate = $u valoarea ta3elor vamale a#erente aprovi!ionrilor din import. ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = $u valoarea mo,ilierului* aparaturii ,iroti$e* e$@ipamentelor de prote$%ie a valorilor umane "i materiale "i altor a$tive $orporale a$@i!i%ionate de la entit%i a#iliate. ;<: >Decontri privind intere ele de participare? = $u valoarea mo,ilierului* aparaturii ,iroti$e* e$@ipamentelor de prote$%ie a valorilor umane "i materiale "i altor a$tive $orporale a$@i!i%ionate de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u valoarea la $o't de produ$%ie a altor a$tive $orporale reali!ate pe $ont propriu. :ontul 214 E&o,ilier* aparatur ,iroti$* e$@ipamente de prote$%ie a valorilor umane "i materiale "i alte a$tive $orporaleF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 10< >Re8erve din reevaluare? = $u de'$re"terile #a% de valoarea $onta,il net* re!ultate din reevaluarea imo,ili!rilor $orporale. 261 >*c5iuni de5inute la entit5ile a"ilia te din cadrul grupului 26: >Intere e de participare? 26< >*lte titluri imobili8ate? = $u valoarea mo,ilierului* aparaturii ,iroti$e* e$@ipamentelor de prote$%ie "i altor a$tive $orporale $are #a$ o,ie$tul parti$iprii +n natur la $apitalul altor entit%i* +n '$@im,ul do,ndirii de parti$ipa%ii la $apitalul a$e'tora. 2@1 >*morti8ri privind imobili8rile corporale? = $u valoarea amorti!rii imo,ili!rilor $orporale '$oa'e din eviden%. 6<@ >*lte cAeltuieli de eCploatare? = $u valoarea neamorti!at a imo,ili!rilor $orporale '$oa'e din eviden%. 671 >)Aeltuieli privind calamit5ile 9i alte evenimente eCtraordinare? = $u valoarea pierderilor din $alamit%i "i a e3proprierilor de a$tive. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int valoarea mo,ilierului* aparaturii ,iroti$e* e$@ipamentelor de prote$%ie "i a altor a$tive $orporale* e3i'tente. $R/,* 2: >I&O+I%I2(RI FN )/R1 -I *3*N1/RI ,#N'R/ I&O+I%I2(RI? )ontul 2:1 >Imobili8ri corporale Bn cur de eCecu5ie? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a imo,ili!rilor $orporale +n $ur' de e3e$u%ie. :onta,ilitatea 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe #eluri de imo,ili!ri $orporale +n $ur' de e3e$u%ie. :ontul 231 E7mo,ili!ri $orporale +n $ur' de e3e$u%ieF e'te un $ont de acti/. :ontul 231 E7mo,ili!ri $orporale +n $ur' de e3e$u%ieF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 101 >)apital?

= $u valoarea imo,ili!rilor $orporale +n $ur' de e3e$u%ie aportate. ;0; >.urni8ori de imobili8ri? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale +n $ur' de e3e$u%ie a$@i!i%ionate. ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale +n $ur' de e3e$u%ie a$@i!i%ionate de la entit%i a#iliate. ;<: >Decontri privind intere ele de participare? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale +n $ur' de e3e$u%ie a$@i!i%ionate de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale +n $ur' de e3e$u%ie reali!ate pe $ont propriu. :ontul 231 E7mo,ili!ri $orporale +n $ur' de e3e$u%ieF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 211 >'erenuri 9i amena!ri de terenuri? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale +n $ur' de e3e$u%ie* re$ep%ionate $a amena2ri de terenuri. 212 >)on truc5ii? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale +n $ur' de e3e$u%ie de natura $on'tru$%iilor* re$ep%ionate. 21: >In tala5ii teAnice6 mi!loace de tran port6 animale 9i planta5ii? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale +n $ur' de e3e$u%ie* re$ep%ionate $a in'tala%ii te@ni$e* mi2loa$e de tran'port* animale "i planta%ii. 21; >&obilier6 aparatur birotic6 ecAipamente de protec5ie a valorilor umane 9i materiale 9i alte active corporale? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale +n $ur' de e3e$u%ie* re$ep%ionate $a mo,ilier* aparatur ,iroti$* e$@ipamente de prote$%ie "i alte a$tive $orporale. 6<@ >*lte cAeltuieli de eCploatare? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale +n $ur' de e3e$u%ie '$oa'e din eviden%. 671 >)Aeltuieli privind calamit5ile 9i alte evenimente eCtraordinare = $u valoarea pierderilor din $alamit%i "i a e3proprierilor de a$tive. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int valoarea imo,ili!rilor $orporale +n $ur' de e3e$u%ie. )ontul 2:2 >*van uri acordate pentru imobili8ri corporale? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a avan'urilor a$ordate #urni!orilor de imo,ili!ri $orporale. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe #ie$are #urni!or. )urni!orii 'e rupea! +n #urni!ori interni "i #urni!ori e3terni. :ontul 232 EBvan'uri a$ordate pentru imo,ili!ri $orporaleF e'te un $ont de acti/. :ontul 232 EBvan'uri a$ordate pentru imo,ili!ri $orporaleF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;0; >.urni8ori de imobili8ri? = $u valoarea avan'urilor a$ordate #urni!orilor de imo,ili!ri $orporale. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar a#erente avan'urilor +n valut a$ordate #urni!orilor de imo,ili!ri $orporale privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar. 791 >3enituri cu de tina5ie pecial? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar a#erente avan'urilor +n valut a$ordate #urni!orilor de imo,ili!ri $orporale privind a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial* la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar. :ontul 232 EBvan'uri a$ordate pentru imo,ili!ri $orporaleF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ ;0; >.urni8ori de imobili8ri? = $u valoarea avan'urilor a$ordate #urni!orilor de imo,ili!ri $orporale* de$ontate. 66< >)Aeltuieli din di"eren5e de cur valutar? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar a#erente avan'urilor +n valut a$ordate #urni!orilor de imo,ili!ri $orporale* la de$ontarea a$e'tora 'au la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int avan'urile a$ordate #urni!orilor de imo,ili!ri $orporale* nede$ontate. )ontul 2:: >Imobili8ri necorporale Bn cur de eCecu5ie? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a imo,ili!rilor ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie. :onta,ilitatea 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe #eluri de imo,ili!ri ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie. :ontul 233 E7mo,ili!ri ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ieF e'te un $ont de acti/. :ontul 233 E7mo,ili!ri ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ieF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 101 >)apital? = $u valoarea imo,ili!rilor ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie aportate. ;0; >.urni8ori de imobili8ri? = $u valoarea imo,ili!rilor ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie a$@i!i%ionate. ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = $u valoarea imo,ili!rilor ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie a$@i!i%ionate de la entit%ile a#iliate. ;<: >Decontri privind intere ele de participare? = $u valoarea imo,ili!rilor ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie a$@i!i%ionate de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u valoarea imo,ili!rilor ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie e#e$tuate +n re ie proprie. :ontul 233 E7mo,ili!ri ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ieF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 20: >)Aeltuieli de de8voltare? = $u valoarea lu$rrilor "i proie$telor de de!voltare +n $ur' de e3e$u%ie* e#e$tuate pe $ont propriu. 20@ >*lte imobili8ri necorporale? = $u valoarea altor imo,ili!ri ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie* re$ep%ionate. 6<@ >*lte cAeltuieli de eCploatare? = $u valoarea imo,ili!rilor ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie '$oa'e din eviden%. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int valoarea imo,ili!rilor ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie. )ontul 2:; >*van uri acordate pentru imobili8ri necorporale?

:u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a avan'urilor a$ordate #urni!orilor de imo,ili!ri ne$orporale. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe #ie$are #urni!or. )urni!orii 'e rupea! +n #urni!ori interni "i #urni!ori e3terni. :ontul 234 EBvan'uri a$ordate pentru imo,ili!ri ne$orporaleF e'te un $ont de acti/. :ontul 234 EBvan'uri a$ordate pentru imo,ili!ri ne$orporaleF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;0; >.urni8ori de imobili8ri? = $u valoarea avan'urilor a$ordate #urni!orilor de imo,ili!ri ne$orporale. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar a#erente avan'urilor +n valut a$ordate #urni!orilor de imo,ili!ri ne$orporale privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar. 791 >3enituri cu de tina5ie pecial? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar a#erente avan'urilor +n valut a$ordate #urni!orilor de imo,ili!ri ne$orporale privind a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial* la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar. :ontul 234 EBvan'uri a$ordate pentru imo,ili!ri ne$orporaleF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ ;0; >.urni8ori de imobili8ri? = $u valoarea avan'urilor a$ordate #urni!orilor de imo,ili!ri ne$orporale* de$ontate. 66< >)Aeltuieli din di"eren5e de cur valutar? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar a#erente avan'urilor +n valut a$ordate #urni!orilor de imo,ili!ri ne$orporale* la de$ontarea a$e'tora 'au la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int avan'urile a$ordate #urni!orilor de imo,ili!ri ne$orporale* nede$ontate. $R/,* 26 >I&O+I%I2(RI .IN*N)I*R#? )ontul 261 >*c5iuni de5inute la entit5ile a"iliate *#" %a*rul -rupulu# :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a a$%iunilor de%inute la entit%ile a#iliate. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe $ate orii "i #eluri (valori) de titluri* rupate pe unit%i emitente. :ontul 261 EB$%iuni de%inute la entit%ile a#iliate din $adrul rupuluiF e'te un $ont de acti/. :ontul 261 EB$%iuni de%inute la entit%ile a#iliate din $adrul rupuluiF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 106 >Re8erve? = $u di#eren%a dintre valoarea parti$ipa%iilor primite $a urmare a parti$iprii +n natur la $apitalul altor entit%i "i valoarea neamorti!at a imo,ili!rilor $orporale "i ne$orporale $are #a$ o,ie$tul parti$ipa%iei> = $u ma2orarea valorii parti$ipa%iilor de%inute +n $apitalul altor entit%i* $a urmare a in$orporrii re!ervelor +n $apitalul a$e'tora. 20< >)once iuni6 brevete6 licen5e6 mrci comerciale6 drepturi 9i active imilare? = $u valoarea ,revetelor* li$en%elor "i altor drepturi "i a$tive 'imilare depu'e $a aport la $apitalul altor entit%i* +n '$@im,ul do,ndirii de parti$ipa%ii la $apitalul a$e'tora. 20@ >*lte imobili8ri necorporale? = $u valoarea altor imo,ili!ri ne$orporale depu'e $a aport la $apitalul altor entit%i* +n '$@im,ul do,ndirii de parti$ipa%ii la $apitalul a$e'tora. 211 >'erenuri 9i amena!ri de terenur# = $u valoarea terenurilor "i a amena2rilor de terenuri $are #a$ o,ie$tul parti$iprii +n natur la $apitalul altor entit%i* +n '$@im,ul do,ndirii de parti$ipa%ii la $apitalul a$e'tora. 212 >)on truc5ii? = $u valoarea $ldirilor $are #a$ o,ie$tul parti$iprii +n natur la $apitalul altor entit%i* +n '$@im,ul do,ndirii de parti$ipa%ii la $apitalul a$e'tora. 21: >In tala5ii teAnice6 mi!loace de tran port6 animale 9i planta5ii? = $u valoarea in'tala%iilor te@ni$e* mi2loa$elor de tran'port* animalelor "i planta%iilor $are #a$ o,ie$tul parti$iprii +n natur la $apitalul altor entit%i* +n '$@im,ul do,ndirii de parti$ipa%ii la $apitalul a$e'tora. 21; >&obilier6 aparatur birotic6 ecAipamente de protec5ie a valorilor umane 9i materiale 9i alte active %orporale = $u valoarea mo,ilierului* aparaturii ,iroti$e* e$@ipamentelor de prote$%ie "i altor a$tive $orporale $are #a$ o,ie$tul parti$iprii +n natur la $apitalul altor entit%i* +n '$@im,ul do,ndirii de parti$ipa%ii la $apitalul a$e'tora. 269 >3r minte de e"ectuat pentru imobili8ri "inanciare? = $u 'umele datorate pentru a$@i!i%ionarea de imo,ili!ri #inan$iare. <12 >)onturi curente la bnci? = $u valoarea imo,ili!rilor #inan$iare a$@i!i%ionate $u plata prin virament. <:1 >)a a? = $u valoarea imo,ili!rilor #inan$iare a$@i!i%ionate $u plata +n numerar. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u valoarea a$%iunilor primite $a urmare a ma2orrii $apitalului 'o$ial al entit%ilor a#iliate la $are 'e de%in parti$ipa%ii* prin +n$orporarea pro#itului. :ontul 261 EB$%iuni de%inute la entit%ile a#iliate din $adrul rupuluiF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 66; >)Aeltuieli privind inve ti5iile "inanciare cedate? = $u valoarea imo,ili!rilor #inan$iare '$oa'e din eviden%. 0oldul de,itor al $ontului repre!int valoarea a$%iunilor de%inute la entit%ile a#iliate. )ontul 26: >Intere e de participare? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a titlurilor 'u, #orma intere'elor de parti$ipare* pe $are entitatea le de%ine +n $apitalul entit%ilor a'o$iate. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe $ate orii "i #eluri (valori) de titluri* rupate pe unit%i emitente. :ontul 263 E7ntere'e de parti$ipareF e'te un $ont de acti/. :ontul 263 E7ntere'e de parti$ipareF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 106 >Re8erve?

= $u di#eren%a dintre valoarea parti$ipa%iilor primite $a urmare a parti$iprii +n natur la $apitalul altor entit%i "i valoarea neamorti!at a imo,ili!rilor $orporale "i ne$orporale $are #a$ o,ie$tul parti$ipa%iei> = $u ma2orarea valorii parti$ipa%iilor de%inute +n $apitalul altor entit%i* $a urmare a +n$orporrii re!ervelor +n $apitalul a$e'tora. 20< >)once iuni6 brevete6 licen5e6 mrci comerciale6 drepturi 9i active imilare? = $u valoarea ,revetelor* li$en%elor "i altor drepturi "i a$tive 'imilare depu'e $a aport la $apitalul altor entit%i* +n '$@im,ul do,ndirii de parti$ipa%ii la $apitalul a$e'tora. 20@ >*lte imobili8ri necorporale? = $u valoarea altor imo,ili!ri ne$orporale depu'e $a aport la $apitalul altor entit%i* +n '$@im,ul do,ndirii de parti$ipa%ii la $apitalul a$e'tora. 211 >'erenuri 9i amena!ri de terenuri? = $u valoarea terenurilor "i a amena2rilor de terenuri $are #a$ o,ie$tul parti$iprii +n natur la $apitalul altor entit%i* +n '$@im,ul do,ndirii de parti$ipa%ii la $apitalul a$e'tora. 212 >)on truc5ii? = $u valoarea $ldirilor $are #a$ o,ie$tul parti$iprii +n natur la $apitalul altor entit%i* +n '$@im,ul do,ndirii de parti$ipa%ii la $apitalul a$e'tora. 21: >In tala5ii teAnice6 mi!loace de tran port6 animale 9i planta5ii? = $u valoarea in'tala%iilor te@ni$e* mi2loa$elor de tran'port* animalelor "i planta%iilor $are #a$ o,ie$tul parti$iprii +n natur la $apitalul altor entit%i* +n '$@im,ul do,ndirii de parti$ipa%ii la $apitalul a$e'tora. 21; >&obilier6 aparatur birotic6 ecAipamente de protec5ie a valorilor umane 9i materiale 9i alte active corporale? = $u valoarea mo,ilierului* aparaturii ,iroti$e* e$@ipamentelor de prote$%ie "i altor a$tive $orporale $are #a$ o,ie$tul parti$iprii +n natur la $apitalul altor entit%i* +n '$@im,ul do,ndirii de parti$ipa%ii la $apitalul a$e'tora. 269 >3r minte de e"ectuat pentru imobili8ri "inanciare? = $u 'umele datorate pentru a$@i!i%ionarea de imo,ili!ri #inan$iare. <12 >)onturi curente la bnci? = $u valoarea imo,ili!rilor #inan$iare a$@i!i%ionate $u plata prin virament. <:1 >)a a? = $u valoarea imo,ili!rilor #inan$iare a$@i!i%ionate $u plata +n numerar. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u valoarea parti$ipa%iilor primite $a urmare a ma2orrii $apitalului 'o$ial al entit%ilor a'o$iate la $are 'e de%in parti$ipa%ii* prin +n$orporarea pro#itului. :ontul 263 E7ntere'e de parti$ipareF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 66; >)Aeltuieli privind inve ti5iile "inanciare cedate = $u valoarea imo,ili!rilor #inan$iare '$oa'e din eviden%. 0ol-ul de,itor la $ontului repre!int valoarea imo,ili!rilor #inan$iare* de%inute $a intere'e de parti$ipare. )ontul 26< >*lte titluri imobili8ate? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a altor titluri de valoare de%inute pe o perioad +ndelun at. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe $ate orii "i #eluri (valori) de titluri* rupate pe unit%i emitente* +n $apitalul 'o$ial al altor entit%i* di#erite de entit%ile a#iliate "i entit%ile a'o$iate. :ontul 26< EBlte titluri imo,ili!ateF e'te un $ont de acti/. :ontul 26< EBlte titluri imo,ili!ateF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 106 >Re8erve? = $u di#eren%a dintre valoarea parti$ipa%iilor primite $a urmare a parti$iprii +n natur la $apitalul altor entit%i "i valoarea neamorti!at a imo,ili!rilor $orporale "i ne$orporale $are #a$ o,ie$tul parti$ipa%iei> = $u ma2orarea valorii parti$ipa%iilor de%inute +n $apitalul altor entit%i* $a urmare a +n$orporrii re!ervelor +n $apitalul a$e'tora. 20< >)once iuni6 brevete6 licen5e6 mrci comerciale6 drepturi 9i active imilare? = $u valoarea ,revetelor* li$en%elor "i altor drepturi "i a$tive 'imilare depu'e $a aport la $apitalul altor entit%i* +n '$@im,ul do,ndirii de parti$ipa%ii la $apitalul a$e'tora. 20@ >*lte imobili8ri necorporale? = $u valoarea altor imo,ili!ri ne$orporale depu'e $a aport la $apitalul altor entit%i* +n '$@im,ul do,ndirii de parti$ipa%ii la $apitalul a$e'tora. 211 >'erenuri 9i amena!ri de terenuri? = $u valoarea terenurilor "i a amena2rilor de terenuri $are #a$ o,ie$tul parti$iprii +n natur la $apitalul altor entit%i* +n '$@im,ul do,ndirii de parti$ipa%ii la $apitalul a$e'tora. 212 >)on truc5ii? = $u valoarea $ldirilor $are #a$ o,ie$tul parti$iprii +n natur la $apitalul altor entit%i* +n '$@im,ul do,ndirii de parti$ipa%ii la $apitalul a$e'tora. 21: >In tala5ii teAnice6 mi!loace de tran port6 animale 9i planta5ii? = $u valoarea in'tala%iilor te@ni$e* mi2loa$elor de tran'port* animalelor "i planta%iilor $are #a$ o,ie$tul parti$iprii +n natur la $apitalul altor entit%i* +n '$@im,ul do,ndirii de parti$ipa%ii la $apitalul a$e'tora. 21; >&obilier6 aparatur birotic6 ecAipamente de protec5ie a valorilor umane 9i materiale 9i alte active corporale? = $u valoarea mo,ilierului* aparaturii ,iroti$e* e$@ipamentelor de prote$%ie "i altor a$tive $orporale $are #a$ o,ie$tul parti$iprii +n natur la $apitalul altor entit%i* +n '$@im,ul do,ndirii de parti$ipa%ii la $apitalul a$e'tora. 269 >3r minte de e"ectuat pentru imobili8ri "inanciare? = $u 'umele datorate pentru a$@i!i%ionarea de imo,ili!ri #inan$iare. <12 >)onturi curente la bnci? = $u valoarea altor titluri imo,ili!ate a$@i!i%ionate $u plata prin virament. <:1 >)a a? = $u valoarea altor titlurilor imo,ili!ate a$@i!i%ionate $u plata +n numerar.

7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u valoarea altor titluri imo,ili!ate primite $a urmare a ma2orrii $apitalului 'o$ial al altor entit%i la $are 'e de%in parti$ipa%ii* prin +n$orporarea pro#itului. :ontul 26< EBlte titluri imo,ili!ateF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 66; >)Aeltuieli privind inve ti5iile "inanciare cedate? = $u valoarea imo,ili!rilor #inan$iare '$oa'e din eviden%. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int alte titluri imo,ili!ate e3i'tente. )ontul 267 >)rean5e imobili8ate? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $rean%elor imo,ili!ate 'u, #orma +mprumuturilor a$ordate pe termen lun altor entit%i* pre$um "i a altor $rean%e imo,ili!ate* $um 'unt depo!ite* aran%ii "i $au%iuni depu'e de entit%i la ter%i* +mprumuturile a$ordate mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.) et$.* di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe #eluri de $rean%e rupate pe unit%i. :ontul 267 E:rean%e imo,ili!ateF e'te un $ont de acti/. :ontul 267 E:rean%e imo,ili!ateF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;72 >3enituri Bnregi trate Bn avan ? = $u do,n!ile $al$ulate la +mprumuturile a$ordate mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.)* $on#orm $ontra$telor de +mprumut 'au* dup $a!* $u do,n!ile $al$ulate* a#erente e3er$i%iului #inan$iar $urent* +n 'itua%ia +n $are do,n!ile $al$ulate $on#orm $ontra$telor de +mprumut au #o't +nre i'trate +n $ont +n a#ara ,ilan%ului. <12 >)onturi curente la bnc# = $u 'umele virate repre!entnd +mprumuturi a$ordate altor entit%i. <:1 >)a a? = $u 'umele pltite +n numerar repre!entnd +mprumuturi a$ordate. 7:; >3enituri din dob7n8ile 9i dividendele ob5inute din pla area di ponibilit5ilor re8ultate din activit5ile "r cop patrimonial? = $u do,n!ile a#erente $rean%elor imo,ili!ate. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar a#erente $rean%elor +n valut* re!ultate din evaluarea a$e'tora la $ur'ul de la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. :ontul 267 E:rean%e imo,ili!ateF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 11: >.ondul ocial al membrilor )a elor de *!utor Reciproc D).*.R.=? = $u 'umele repre!entnd +mprumuturi re'tituite de mem,rii $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.) prin $ompen'area $u #ondul 'o$ial al a$e'tora> = $u 'umele repre!entnd do,n!ile 'uportate de mem,rii $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.) la +mprumuturile re'tituite prin $ompen'area $u #ondul 'o$ial al a$e'tora. <12 >)onturi curente la ./"%# = $u valoarea $rean%elor imo,ili!ate "i a do,n!ilor a#erente* pre$um "i $u valoarea aran%iilor re'tituite de ter%i. <:1 >)a a? = $u valoarea $rean%elor imo,ili!ate "i a do,n!ilor a#erente* +n$a'ate +n numerar. 66: >,ierderi din crean5e imob#l#(ate = $u valoarea pierderilor din $rean%e imo,ili!ate. 66< >)Aeltuieli din di"eren5e de cur valutar? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma li$@idrii $rean%elor +n valut 'au evalurii a$e'tora la $ur'ul de la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int valoarea +mprumuturilor a$ordate "i a altor $rean%e imo,ili!ate. )ontul 269 >3r minte de e"ectuat pentru imobili8ri "inanciare? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a vr'mintelor de e#e$tuat $u o$a!ia a$@i!i%ionrii imo,ili!rilor #inan$iare. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe unit%ile emitente de imo,ili!ri #inan$iare. :ontul 26. E8r'minte de e#e$tuat pentru imo,ili!ri #inan$iareF e'te un $ont de .asi/. :ontul 26. E8r'minte de e#e$tuat pentru imo,ili!ri #inan$iareF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 261 >*c5iuni de5inute la entit5ile a"iliate din cadrul grupului? 26: >Intere e de participare? 26< >*lte titluri imobili8ate? = $u 'umele datorate pentru a$@i!i%ionarea de imo,ili!ri #inan$iare. 66< >)Aeltuieli din di"eren5e de cur valutar? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar* re!ultate din li$@idarea datoriilor +n valut> = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar* re!ultate din evaluarea datoriilor +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. :ontul 26. E8r'minte de e#e$tuat pentru imo,ili!ri #inan$iareF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele pltite prin virament pentru imo,ili!rile #inan$iare a$@i!i%ionate. <31 0Ca+a = $u 'umele pltite +n numerar pentru imo,ili!rile #inan$iare a$@i!i%ionate. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? 791 >3enituri cu de tina5ie pecial? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar* re!ultate din li$@idarea datoriilor +n valut> = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar* re!ultate din evaluarea datoriilor +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int 'umele datorate pentru imo,ili!rile #inan$iare. $R/,* 2@ >*&OR'I2(RI ,RI3IND I&O+I%I2(RI%#? )ontul 2@0 >*morti8ri privind imobili8rile necorporale? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a amorti!rii imo,ili!rilor ne$orporale* potrivit le ii. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe $ate orii (#eluri) de imo,ili!ri ne$orporale.

:ontul 280 EBmorti!ri privind imo,ili!rile ne$orporaleF e'te un $ont de .asi/ :ontul 280 EBmorti!ri privind imo,ili!rile ne$orporaleF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 6@1 >)Aeltuieli de eCploatare privind amorti8rile6 provi8ioanele 9i a!u trile pentru depreciere? = $u valoarea amorti!rii imo,ili!rilor ne$orporale. :ontul 280 EBmorti!ri privind imo,ili!rile ne$orporaleF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 201 >)Aeltuieli de constituire 20: >)Aeltuieli de de8voltare? 20< >)once iuni6 brevete6 licen5e6 mrci comerciale6 drepturi 9i active imilare? 20@ >*lte imobili8ri necorporale? = $u valoarea amorti!rii a#erent imo,ili!rilor ne$orporale '$oa'e din eviden%. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int amorti!area imo,ili!rilor ne$orporale. )ontul 2@1 >*morti8ri privind imobili8rile corporale? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a amorti!rii imo,ili!rilor $orporale* potrivit le ii. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe $ate orii (#eluri) de imo,ili!ri $orporale. :ontul 281 EBmorti!ri privind imo,ili!rile $orporaleF e'te un $ont de .asi/. :ontul 281 EBmorti!ri privind imo,ili!rile $orporaleF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 212 >)on truc5ii? 21: >In tala5ii teAnice6 mi!loace de tran port6 animale 9i planta5ii? 21; >&obilier6 aparatur birotic6 ecAipamente de protec5ie a valorilor umane 9i materiale 9i alte active corporale? = $u valoarea amorti!rii inve'ti%iilor e#e$tuate de $@iria"i la imo,ili!rile $orporale primite $u $@irie "i re'tituite proprietarului. 6@1 >)Aeltuielile de eCploatare privind amorti8rile6 provi8ioanele 9i a!u trile pentru depreciere? = $u valoarea amorti!rii imo,ili!rilor $orporale. :ontul 281 EBmorti!ri privind imo,ili!rile $orporaleF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 211 >'erenuri 9i amena!ri de terenuri? 212 >)on truc5ii? 21: >In tala5ii teAnice6 mi!loace de tran port6 animale 9i planta5ii? 21; >&obilier6 aparatur birotic6 ecAipamente de protec5ie a valorilor umane 9i materiale 9i alte active corporale? = $u valoarea amorti!rii imo,ili!rilor $orporale '$oa'e din eviden%. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int amorti!area imo,ili!rilor $orporale. $R/,* 29 >*G/1'(RI ,#N'R/ D#,R#)I#R#* 1*/ ,I#RD#R#* D# 3*%O*R# * I&O+I%I2(RI%OR? )ontul 290 >*!u tri pentru deprecierea imobili8rilor necorporale? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a a2u'trilor pentru depre$ierea imo,ili!rilor ne$orporale* potrivit di'po!i%iilor le ale. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe #eluri de imo,ili!ri ne$orporale 'upu'e depre$ierii. :ontul 2.0 EB2u'tri pentru depre$ierea imo,ili!rilor ne$orporaleF e'te un $ont de .asi/. :ontul 2.0 EB2u'tri pentru depre$ierea imo,ili!rilor ne$orporaleF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 6@1 >)Aeltuieli de eCploatare privind amorti8rile6 provi8ioanele 9i a!u trile pentru depreciere? = $u 'umele repre!entnd $on'tituirea 'au 'uplimentarea a2u'trilor pentru depre$ierea imo,ili!rilor ne$orporale. :ontul 2.0 EB2u'tri pentru depre$ierea imo,ili!rilor ne$orporaleF 'e debiteaz prin $reditul $ontului/ 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele repre!entnd diminuarea 'au anularea a2u'trilor pentru depre$ierea imo,ili!rilor ne$orporale. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int valoarea a2u'trilor a#erente imo,ili!rilor ne$orporale. )ontul 291 >*!u tri pentru deprecierea imobili8rilor corporale? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a a2u'trilor pentru depre$ierea imo,ili!rilor $orporale* potrivit di'po!i%iilor le ale. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe #eluri de imo,ili!ri $orporale 'upu'e depre$ierii. :ontul 2.1 EB2u'tri pentru depre$ierea imo,ili!rilor $orporaleF e'te un $ont de .asi/. :ontul 2.1 EB2u'tri pentru depre$ierea imo,ili!rilor $orporaleF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 6@1 >)Aeltuieli de eCploatare privind amorti8rile6 provi8ioanele 9i a!u trile pentru depreciere? = $u 'umele repre!entnd $on'tituirea 'au 'uplimentarea a2u'trilor pentru depre$ierea imo,ili!rilor $orporale. :ontul 2.1 EB2u'tri pentru depre$ierea imo,ili!rilor $orporaleF 'e debiteaz prin $reditul $ontului/ 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele repre!entnd diminuarea 'au anularea a2u'trilor pentru depre$ierea imo,ili!rilor $orporale. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int valoarea a2u'trilor a#erente imo,ili!rilor $orporale. )ontul 29: >*!u tri pentru deprecierea imobili8rilor Bn cur de eCecu5ie? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a a2u'trilor pentru depre$ierea imo,ili!rilor ne$orporale "i $orporale +n $ur' de e3e$u%ie* potrivit di'po!i%iilor le ale. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe #eluri de imo,ili!ri $orporale "i ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie* 'upu'e depre$ierii. :ontul 2.3 EB2u'tri pentru depre$ierea imo,ili!rilor +n $ur' de e3e$u%ieF e'te un $ont de .asi/. :ontul 2.3 EB2u'tri pentru depre$ierea imo,ili!rilor +n $ur' de e3e$u%ieF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 6@1 >)Aeltuieli de eCploatare privind amorti8rile6 provi8ioanele 9i a!u trile pentru depreciere? = $u 'umele repre!entnd $on'tituirea 'au 'uplimentarea a2u'trilor pentru depre$ierea imo,ili!rilor +n $ur' de e3e$u%ie. :ontul 2.3 EB2u'tri pentru depre$ierea imo,ili!rilor +n $ur' de e3e$u%ieF 'e debiteaz prin $reditul $ontului/ 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele repre!entnd diminuarea 'au anularea a2u'trilor pentru depre$ierea imo,ili!rilor +n $ur' de e3e$u%ie.

0ol-ul $reditor al $ontului repre!int valoarea a2u'trilor a#erente imo,ili!rilor +n $ur' de e3e$u%ie. )ontul 296 >*!u tri pentru pierderea de valoare a imobili8rilor "inanciare? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a a2u'trilor pentru pierderea de valoare a imo,ili!rilor #inan$iare* potrivit di'po!i%iilor le ale. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe #eluri de imo,ili!ri #inan$iare 'upu'e pierderii de valoare. :ontul 2.6 EB2u'tri pentru pierderea de valoarea a imo,ili!rilor #inan$iareF e'te un $ont de .asi/ :ontul 2.6 EB2u'tri pentru pierderea de valoare a imo,ili!rilor #inan$iareF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 6@6 >)Aeltuieli "inanciare privind amorti8rile 9i a!u trile pentru pierdere de valoare? = $u 'umele repre!entnd $on'tituirea 'au 'uplimentarea a2u'trilor privind pierderea de valoare a imo,ili!rilor #inan$iare. :ontul 2.6 EB2u'tri pentru pierderea de valoare a imo,ili!rilor #inan$iareF 'e debiteaz prin $reditul $ontului/ 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele repre!entnd diminuarea 'au anularea a2u'trilor pentru pierderea de valoare a imo,ili!rilor #inan$iare. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int valoarea a2u'trilor a#erente imo,ili!rilor #inan$iare. )%*1* : >)ON'/RI D# 1'O)/RI -I ,ROD/)0I# FN )/R1 D# #4#)/0I#? $R/,* :0 >1'O)/RI D# &*'#RII ,RI&# -I &*'#RI*%#? )ontul :01 01ater## pr#!e :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a e3i'ten%ei "i mi"$rii 'to$urilor de materii prime. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial "i* dup $a!* pe #eluri 'au rupe ($ate orii) de materii prime* rupate pe ma a!ii ( e'tiuni)* potrivit metodei de eviden% a 'to$urilor prev!ut de le e* utili!at +n #un$%ie de 'pe$i#i$ul a$tivit%ii "i ne$e'it%ile proprii ale per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial. :ontul 301 E&aterii primeF e'te un $ont de acti/. :ontul 301 E&aterii primeF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ a) n situaia aplicrii inventarului permanent: 101 >)apital? = $u valoarea 'to$urilor repre!entnd materii prime aportate. :0@ >Di"eren5e de pre5 la materii prime 9i materiale? = $u di#eren%ele de pre% +n minu' 'au #avora,ile* a#erente materiilor prime a$@i!i%ionate. :<1 >&aterii 9i materiale a"late la ter5i? = $u valoarea materiilor prime intrate +n e'tiune* adu'e de la ter%i. ;01 >.urni8ori? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime a$@i!i%ionate de la ter%i> = $u valoarea 'ervi$iilor pre'tate a#erente materiilor prime intrate +n e'tiune* adu'e de la ter%i. ;0@ >.urni8ori E "acturi ne o ite? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime a$@i!i%ionate de la ter%i. ;;6 >*lte impo8ite6 taCe 9i vr minte a imilate? = $u valoarea ta3elor vamale a#erente aprovi!ionrilor din import. ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime primite de la entit%ile a#iliate. ;<: >Decontri privind intere ele de participare? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime primite de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime primite de unitate de la 'u,unit%i (+n $onta,ilitatea unit%ii) 'au $ele primite de 'u,unit%i de la unitate (+n $onta,ilitatea 'u,unit%ilor). ;@2 >Decontri Bntre ubunit5i? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime primite de la 'u,unit%i. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime a$@i!i%ionate din avan'uri de tre!orerie. 601 >)Aeltuieli cu materiile prime? = $u valoarea materiilor prime $on'tatate plu' la inventar. 7:1 >3enituri din coti8a5iile membrilor 9i contribu5iile bne9ti au Bn natur ale membrilor 9i impati8an5ilor? = $u valoarea materiilor prime repre!entnd $ontri,u%ii ale mem,rilor "i 'impati!an%ilor. 733 >3enituri din dona5ii 9i ume au bunuri prim#te pr#" +po"+or#(are = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime primite $u titlu ratuit. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u valoarea materiilor prime re!ultate din de!mem,rarea imo,ili!rilor. ") n situaia aplicrii inventarului intermitent: 601 >)Aeltuieli cu materiile prime? = la '#r"itul perioadei* $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime e3i'tente +n 'to$* 'ta,ilit pe ,a!a inventarului. :ontul 301 E&aterii primeF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ a) n situaia aplicrii inventarului permanent: :<1 >&aterii 9i materiale a"late la ter5i? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime a#late la ter%i. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime livrate 'u,unit%ilor (+n $onta,ilitatea unit%ii) 'au unit%ii (+n $onta,ilitatea 'u,unit%ilor). ;@2 >Decontri Bntre ubunit5i? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime livrate 'u,unit%ilor.

601 >)Aeltuiel# %u !ater##le pr#!e = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime in$lu'e pe $@eltuieli* $on'tatate lip' la inventar* pre$um "i pierderile din depre$ieri irever'i,ile. 6<@ >*lte cAeltuieli de eCploatare? = $u valoarea materiilor prime donate. 671 >)Aeltuieli privind calamit5ile 9i alte evenimente eCtraordinare? = $u valoarea pierderilor din $alamit%i "i a e3proprierilor de a$tive. ") n situaia aplicrii inventarului intermitent: 601 >)Aeltuieli cu materiile prime? = la +n$eputul perioadei* $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime e3i'tente +n 'to$ la '#r"itul perioadei* 'ta,ilit pe ,a!a inventarului. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int valoarea materiilor prime e3i'tente +n 'to$. )ontul :02 >&ateriale con umabile? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a e3i'ten%ei "i mi"$rii 'to$urilor de materiale $on'uma,ile (materiale au3iliare* $om,u'ti,ili* materiale pentru am,alat* pie'e de '$@im,* 'emin%e "i materiale de plantat* #ura2e "i alte materiale $on'uma,ile). :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial "i* dup $a!* pe #eluri 'au rupe ($ate orii) de materiale $on'uma,ile* rupate pe ma a!ii ( e'tiuni)* potrivit metodei de eviden% a 'to$urilor prev!ut de le e* utili!at +n #un$%ie de 'pe$i#i$ul a$tivit%ii "i ne$e'it%ile proprii ale per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial. :ontul 302 E&ateriale $on'uma,ileF e'te un $ont de acti/. :ontul 302 E&ateriale $on'uma,ileF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ a) n situaia aplicrii inventarului permanent: 101 >)apital? = $u valoarea 'to$urilor repre!entnd materiale $on'uma,ile aportate. :0@ >Di"eren5e de pre5 la materii prime 9i materiale? = $u di#eren%ele de pre% +n minu' 'au #avora,ile* a#erente materialelor $on'uma,ile a$@i!i%ionate. :<1 >&aterii 9i materiale a"late la ter5i? = $u valoarea materialelor $on'uma,ile intrate +n e'tiune* adu'e de la ter%i. ;01 >.urni8ori? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile a$@i!i%ionate de la ter%i> = $u valoarea 'ervi$iilor pre'tate a#erente materialelor $on'uma,ile intrate +n e'tiune* adu'e de la ter%i. ;0@ >.urni8ori E "acturi ne o ite? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile a$@i!i%ionate de la ter%i. ;;6 >*lte impo8ite6 taCe 9i vr minte a imilate? = $u valoarea ta3elor vamale a#erente aprovi!ionrilor din import. ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile primite de la entit%ile a#iliate. ;<: >Decontri privind intere+ele *e part#%#pare = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile primite de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile primite de unitate de la 'u,unit%i (+n $onta,ilitatea unit%ii) 'au $ele primite de 'u,unit%i de la unitate (+n $onta,ilitatea 'u,unit%ilor). ;@2 >Decontri Bntre ubunit5i? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile primite de la 'u,unit%i. <:2 >*lte valori? = $u valoarea $ar,uran%ilor pro$ura%i pe ,a! de ,onuri valori$e. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile a$@i!i%ionate din avan'uri de tre!orerie. 602 >)Aeltuieli %u !ater#alele %o"+u!a.#le = $u valoarea materialelor $on'uma,ile $on'tatate plu' la inventar. 7:1 >3enituri din coti8a5iile membrilor 9i contribu5iile bne9ti au Bn natur ale membrilor 9i impati8an5ilor? = $u valoarea materialelor $on'uma,ile repre!entnd $ontri,u%ii ale mem,rilor "i 'impati!an%ilor. 7:: >3enituri din dona5ii 9i ume au bunuri primite prin pon ori8are? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile primite $u titlu ratuit. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u valoarea materialelor $on'uma,ile re!ultate din de!mem,rarea imo,ili!rilor> = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile repre!entnd a2utoare din 'trintate. ") n situaia aplicrii inventarului intermitent: 602 >)Aeltuieli cu materialele con umabile? = la '#r"itul perioadei* $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile e3i'tente +n 'to$* 'ta,ilit pe ,a!a inventarului. :ontul 302 E&ateriale $on'uma,ileF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ a) n situaia aplicrii inventarului permanent: :<1 >&aterii 9i materiale a"late la ter5i? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile a#late la ter%i. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile livrate 'u,unit%ilor (+n $onta,ilitatea unit%ii) 'au unit%ii (+n $onta,ilitatea 'u,unit%ilor)* pre$um "i a materialelor $on'umate pentru reali!area a$tivit%ilor #r '$op patrimonial prev!ute +n ,u etul unit%ii (+n $onta,ilitatea 'u,unit%ilor). ;@2 >Decontri Bntre ubunit5i?

= $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile livrate 'u,unit%ilor. 602 >)Aeltuieli cu materialele con umabile? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile in$lu'e pe $@eltuieli* $on'tatate lip' la inventar* pre$um "i pierderile din depre$ieri irever'i,ile. 6<7 >*!utoare 9i Bmprumuturi nerambur abile tran "erate altor per oane !uridice "r cop patrimonial? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile tran'#erate altor per'oane 2uridi$e #r '$op patrimonial* repre!entnd a2utoare din 'ur'e interne 'au e3terne. 6<@ >*lte cAeltuieli de eCploatare? = $u valoarea materialelor $on'uma,ile donate. 671 >)Aeltuieli privind calamit5ile 9i alte evenimente eCtraordinare? = $u valoarea pierderilor din $alamit%i "i a e3proprierilor de a$tive. ") n situaia aplicrii inventarului intermitent: 602 >)Aeltuieli cu materialele con umabile? = la +n$eputul perioadei* $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile e3i'tente +n 'to$ la '#r"itul perioadei* 'ta,ilit pe ,a!a inventarului. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int valoarea materialelor $on'uma,ile e3i'tente +n 'to$. )ontul :0: >&ateriale de natura obiectelor de inventar :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a e3i'ten%ei* mi"$rii "i u!urii materialelor de natura o,ie$telor de inventar. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial "i* dup $a!* pe #eluri 'au rupe ($ate orii)* rupate pe ma a!ii ( e'tiuni)* potrivit metodei de eviden% a 'to$urilor prev!ut de le e* utili!at +n #un$%ie de 'pe$i#i$ul a$tivit%ii "i ne$e'it%ile proprii ale per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial. :ontul 303 E&ateriale de natura o,ie$telor de inventarF e'te un $ont de acti/. :ontul 303 E&ateriale de natura o,ie$telor de inventarF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 101 >)apital? = $u valoarea 'to$urilor repre!entnd materiale de natura o,ie$telor de inventar aportate. :0@ >Di"eren5e de pre5 la materii prime 9i materiale? = $u di#eren%ele de pre% +n minu' 'au #avora,ile* a#erente materialelor de natura o,ie$telor de inventar a$@i!i%ionate. :<1 >&aterii 9i materiale a"late la ter5i? = $u valoarea materialelor de natura o,ie$telor de inventar intrate +n e'tiune* adu'e de la ter%i. ;01 >.urni8ori? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor de natura o,ie$telor de inventar a$@i!i%ionate de la ter%i> = $u valoarea 'ervi$iilor pre'tate a#erente materialelor de natura o,ie$telor de inventar intrate +n e'tiune* adu'e de la ter%i. ;0@ >.urni8ori E "acturi ne o ite? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor de natura o,ie$telor de inventar a$@i!i%ionate de la ter%i. ;;6 >*lte impo8ite6 taCe 9i vr minte a imilate? = $u valoarea ta3elor vamale a#erente aprovi!ionrilor din import. ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor de natura o,ie$telor de inventar primite de la entit%ile a#iliate. ;<: >Decontri privind intere ele de part#%#pare = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor de natura o,ie$telor de inventar primite de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor de natura o,ie$telor de inventar primite de unitate de la 'u,unit%i (+n $onta,ilitatea unit%ii) 'au $ele primite de 'u,unit%i de la unitate (+n $onta,ilitatea 'u,unit%ilor). ;@2 >Decontri Bntre ubunit5i? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor de natura o,ie$telor de inventar primite de la 'u,unit%i. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor de natura o,ie$telor de inventar a$@i!i%ionate din avan'uri de tre!orerie. 60: >)Aeltuieli privind mater#alele *e "atura o.#e%telor *e #")e"tar = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor de natura o,ie$telor de inventar $on'tatate plu' la inventar. 7:1 >3enituri din coti8a5iile membrilor 9i contribu5iile bne9ti au Bn natur ale membrilor 9i impati8an5ilor? = $u valoarea materialelor de natura o,ie$telor de inventar repre!entnd $ontri,u%ii ale mem,rilor "i 'impati!an%ilor. 7:: >3enituri din dona5ii 9i ume au bunuri primite prin pon ori8are? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor de natura o,ie$telor de inventar primite $u titlu ratuit. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u valoarea materialelor de natura o,ie$telor de inventar re!ultate din de!mem,rarea imo,ili!rilor> = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor de natura o,ie$telor de inventar repre!entnd a2utoare din 'trintate. :ontul 303 E&ateriale de natura o,ie$telor de inventarF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ :<1 >&aterii 9i materiale a"late la ter5i? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor de natura o,ie$telor de inventar a#late la ter%i. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor de natura o,ie$telor de inventar livrate 'u,unit%ilor (+n $onta,ilitatea unit%ii) 'au unit%ii (+n $onta,ilitatea 'u,unit%ilor). ;@2 >Decontri Bntre ubunit5i? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor de natura o,ie$telor de inventar livrate 'u,unit%ilor. 60: >)Aeltuieli privind materialele de natura obiectelor *e #")e"tar = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor de natura o,ie$telor de inventar in$lu'e pe $@eltuieli* $on'tatate lip' la inventar* pre$um "i pierderile din depre$ieri irever'i,ile. 6<7 >*!utoare 9i Bmprumuturi nerambur abile tran "erate altor per oane !uridice "r cop patrimonial? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor de natura o,ie$telor de inventar tran'#erate altor per'oane 2uridi$e #r '$op patrimonial* repre!entnd a2utoare din 'ur'e interne 'au e3terne.

6<@ >*lte %2eltu#el# *e e,ploatare = $u valoarea materialelor de natura o,ie$telor de inventar donate. 671 >)Aeltuieli privind calamit5ile 9i alte evenimente eCtraordinare? = $u valoarea pierderilor din $alamit%i "i a e3proprierilor de a$tive. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int valoarea materialelor de natura o,ie$telor de inventar e3i'tente +n 'to$. )ontul :0@ >Di"eren5e de pre5 la materii prime 9i materiale? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a di#eren%elor (+n plu' 'au ne#avora,ile* re'pe$tiv +n minu' 'au #avora,ile) +ntre pre%ul de +nre i'trare 'tandard (pre'ta,ilit) "i $o'tul de a$@i!i%ie* a#erente materiilor prime* materialelor $on'uma,ile "i materialelor de natura o,ie$telor de inventar. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :ontul 308 E6i#eren%e de pre% la materii prime "i materialeF e'te un $ont "ifuncional* re$ti#i$ativ al valorii de +nre i'trare a materiilor prime* materialelor $on'uma,ile "i materialelor de natura o,ie$telor de inventar. :ontul 308 E6i#eren%e de pre% la materii prime "i materialeF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;01 >.urni8ori? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente materiilor prime* materialelor $on'uma,ile "i materialelor de natura o,ie$telor de inventar intrate +n e'tiune. ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile* a#erente materiilor prime* materialelor $on'uma,ile "i materialelor de natura o,ie$telor de inventar a$@i!i%ionate de la entit%i a#iliate. ;<: >Decontri privind intere ele de participare? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile* a#erente materiilor prime* materialelor $on'uma,ile "i materialelor de natura o,ie$telor de inventar a$@i!i%ionate de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente materiilor prime* materialelor $on'uma,ile "i materialelor de natura o,ie$telor de inventar intrate +n e'tiune. 601 >)Aeltuieli cu materiile prime = $u di#eren%ele de pre% +n minu' 'au #avora,ile a#erente materiilor prime ie"ite din e'tiune. 602 >)Aeltuieli cu materialele con umabile? = $u di#eren%ele de pre% +n minu' 'au #avora,ile a#erente materialelor $on'uma,ile ie"ite din e'tiune. 60: >)Aeltu#el# pr#)#"* !ater#alele *e "atura o.#e%telor *e #")e"tar = $u di#eren%ele de pre% +n minu' 'au #avora,ile a#erente materialelor de natura o,ie$telor de inventar ie"ite din e'tiune. :ontul 308 E6i#eren%e de pre% la materii prime "i materialeF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ :01 >&aterii prime? = $u di#eren%e de pre% +n minu' 'au #avora,ile* a#erente materiilor prime a$@i!i%ionate. :02 >&ateriale con umabile? = $u di#eren%ele de pre% +n minu' 'au #avora,ile* a#erente materialelor $on'uma,ile a$@i!i%ionate. :0: >&ateriale de natura obiectelor de inventar? = $u di#eren%ele de pre% +n minu' 'au #avora,ile* a#erente materialelor de natura o,ie$telor de inventar a$@i!i%ionate. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u di#eren%ele de pre% +n minu' 'au #avora,ile* a#erente materiilor prime* materialelor $on'uma,ile "i materialelor de natura o,ie$telor de inventar a$@i!i%ionate. 601 >)Aeltuieli cu materiile prime? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente materiilor prime ie"ite din e'tiune. 602 >)Aeltuieli cu materialele con umabile? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente materialelor $on'uma,ile ie"ite din e'tiune. 60: >)Aeltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente materialelor de natura o,ie$telor de inventar ie"ite din e'tiune. 0ol-ul $ontului repre!int di#eren%ele de pre% a#erente materiilor prime* materialelor $on'uma,ile "i materialelor de natura o,ie$telor de inventar e3i'tente +n 'to$. $R/,* :< >1'O)/RI *.%*'# %* '#R0I? )ontul :<1 >&aterii 9i materiale a"late la ter5i? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a e3i'ten%ei "i mi"$rii 'to$urilor de materii prime* materiale $on'uma,ile "i materiale de natura o,ie$telor de inventar trimi'e la ter%i* pentru prelu$rare 'au +n $u'todie. :onta,ilitatea analiti$ a materiilor prime* materialelor $on'uma,ile "i materialelor de natura o,ie$telor de inventar trimi'e la ter%i 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe unit%i* iar +n $adrul a$e'tora* pe #eluri 'au rupe de materiale. :ontul 3<1 E&aterii "i materiale a#late la ter%iF e'te un $ont de acti/. :ontul 3<1 E&aterii "i materiale a#late la ter%iF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ :01 >&aterii prime? :02 >&ateriale consumabile :0: >&ateriale de natura obiectelor de inventar? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime* materialelor $on'uma,ile "i a materialelor de natura o,ie$telor de inventar a#late la ter%i. :ontul 3<1 E&aterii "i materiale a#late la ter%iF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ :01 >&aterii prime? :02 >&ateriale con umabile? :0: >&ateriale de natura obiectelor de inventar? = $u valoarea materiilor prime* materialelor $on'uma,ile "i materialelor de natura o,ie$telor de inventar intrate +n e'tiune* adu'e de la ter%i. 601 >)Aeltuieli cu materiile prime? 602 >)Aeltuieli cu materialele con umabile? 60: >)Aeltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar?

= '$derea din e'tiune a materiilor prime* materialelor $on'uma,ile "i materialelor de natura o,ie$telor de inventar a#late la ter%i* $on'tatate lip' la inventar. 671 >)Aeltuieli privind calamit5ile 9i alte evenimente eCtraordinare? = '$derea din e'tiune a materiilor prime* materialelor $on'uma,ile "i materialelor de natura o,ie$telor de inventar a#late la ter%i* di'tru'e de $alamit%i. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int valoarea materiilor prime* materialelor $on'uma,ile "i materialelor de natura o,ie$telor de inventar a#late la ter%i. )ontul :<6 >*nimale a"late la ter5i? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a animalelor "i p'rilor trimi'e la ter%i. :onta,ilitatea analiti$ a animalelor "i p'rilor a#late la ter%i 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe unit%i* iar +n $adrul a$e'tora* pe 'pe$ii "i* dup $a!* pe $ate orii de vr't. :ontul 3<6 EBnimale a#late la ter%iF e'te un $ont de acti/. :ontul 3<6 EBnimale a#late la ter%iF 'e debiteaz prin $reditul $ontului/ :61 >*nimale 9i p ri? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a animalelor "i p'rilor a#late la ter%i. :ontul 3<6 EBnimale a#late la ter%iF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ :61 >*nimale 9i p ri? = $u valoarea animalelor "i p'rilor intrate +n e'tiune* adu'e de la ter%i. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int valoarea animalelor "i p'rilor a#late la ter%i. )ontul :<@ >*mbala!e a"late la ter5i? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a e3i'ten%ei "i mi"$rii 'to$urilor de am,ala2e trimi'e la ter%i* pentru prelu$rare 'au +n $u'todie. :onta,ilitatea analiti$ a am,ala2elor a#late la ter%i 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe unit%i* iar +n $adrul a$e'tora* pe #eluri 'au rupe de am,ala2e. :ontul 3<8 EBm,ala2e a#late la ter%iF e'te un $ont de acti/. :ontul 3<8 EBm,ala2e a#late la ter%iF 'e debiteaz prin $reditul $ontului/ :@1 >*mbala!e? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a am,ala2elor a#late la ter%i. :ontul 3<8 EBm,ala2e a#late la ter%iF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ :@1 >*mbala!e? = $u valoarea am,ala2elor intrate +n e'tiune* adu'e de la ter%i. 60@ >)Aeltuieli privind ambala!ele? = $u valoarea am,ala2elor a#late +n $on'i na%ie la ter%i* pentru $are au #o't emi'e do$umentele de vn!are. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int valoarea am,ala2elor a#late la ter%i. $R/,* :6 >*NIMALE )ontul :61 >*nimale 9i p ri? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a e#e$tivelor de animale "i p'ri de natura 'to$urilor* re'pe$tiv animalele n'$ute "i $ele tinere de ori$e #el (vi%ei* miei* pur$ei* mn2i et$.)* +n vederea $re"terii "i #olo'irii lor pentru mun$ "i reprodu$%ie* animalele "i p'rile la +n r"at pentru valori#i$are +n a$tivit%ile #r '$op patrimonial* $oloniile de al,ine* pre$um "i animalele pentru o,%inerea de ln* lapte "i ,lan +n vederea valori#i$rii +n a$tivit%ile #r '$op patrimonial. 6e a'emenea* $u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a e#e$tivelor de animale "i p'ri de natura 'to$urilor pentru repre!enta%ie ('pe$ta$ole)* e3punere (+n par$uri "i rdini !oolo i$e) et$. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe 'pe$ii "i* dup $a!* pe $ate orii de vr't. :ontul 361 EBnimale "i p'riF e'te un $ont de acti/. :ontul 361 EBnimale "i p'riF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 101 >)apital? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a animalelor "i p'rilor aportate. :<6 >*nimale a"late la ter5i? = $u valoarea animalelor "i p'rilor intrate +n e'tiune* adu'e de la ter%i. :6@ >Di"eren5e de pre5 la animale 9i p ri? = $u di#eren%ele de pre% +n minu' 'au #avora,ile a#erente animalelor "i p'rilor a$@i!i%ionate de la ter%i. ;01 >.urni8ori? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a animalelor "i p'rilor a$@i!i%ionate de la ter%i> = $u valoarea 'ervi$iilor pre'tate a#erente animalelor "i p'rilor intrate +n e'tiune* adu'e de la ter%i. ;0@ >.urni8ori E "acturi ne o ite? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a animalelor "i p'rilor a$@i!i%ionate de la ter%i. ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a animalelor "i p'rilor primite de la entit%ile a#iliate. ;<: >Decontri privind intere ele de participare? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a animalelor "i p'rilor primite de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a animalelor "i p'rilor primite de unitate de la 'u,unit%i (+n $onta,ilitatea unit%ii)* 'au $ele primite de 'u,unit%i de la unitate (+n $onta,ilitatea 'u,unit%ilor). ;@2 >Decontri Bntre ubunit5i? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a animalelor "i p'rilor primite de la 'u,unit%i. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a animalelor "i p'rilor a$@i!i%ionate din avan'uri de tre!orerie. 7:1 >3enituri din coti8a5iile membrilor 9i contribu5iile bne9ti au Bn natur ale membrilor 9i impati8an5ilor? = $u valoarea animalelor "i p'rilor repre!entnd $ontri,u%ii ale mem,rilor "i 'impati!an%ilor.

7:: >3enituri din dona5ii 9i ume au bunuri primite prin pon ori8are? = $u valoarea animalelor "i p'rilor primite $u titlu ratuit. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a animalelor "i p'rilor o,%inute pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* 'porurile de reutate "i plu'urile de inventar. :ontul 361 EBnimale "i p'riF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ :<6 >*nimale a"late la ter5i? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a animalelor "i p'rilor a#late la ter%i. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a animalelor "i p'rilor livrate 'u,unit%ilor (+n $onta,ilitatea unit%ii) 'au unit%ii (+n $onta,ilitatea 'u,unit%ilor). ;@2 >Decontri Bntre ubunit5i? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a animalelor "i p'rilor livrate 'u,unit%ilor. 606 >)Aeltuieli privind animalele 9i p rile? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a animalelor "i p'rilor ie"ite din e'tiune* $on'tatate lip' la inventariere 'au tre$ute la imo,ili!ri $orporale. 671 >)Aeltuieli privind calamit5ile 9i alte e)e"#!e"te e,traor*#"are = $u valoarea pierderilor din $alamit%i. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int valoarea la pre% de +nre i'trare a animalelor "i p'rilor e3i'tente +n 'to$ la '#r"itul perioadei. )ontul :6@ >Di"eren5e de pre5 la animale 9i p ri? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a di#eren%elor* +n plu' 'au ne#avora,ile* re'pe$tiv +n minu'* 'au #avora,ile* +ntre pre%ul 'tandard (pre'ta,ilit) "i $o'tul de a$@i!i%ie* re'pe$tiv $o'tul de produ$%ie. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :ontul 368 E6i#eren%e de pre% la animale "i p'riF e'te un $ont "ifuncional* re$ti#i$ativ al valorii de +nre i'trare a animalelor "i p'rilor. :ontul 368 E6i#eren%e de pre% la animale "i p'riF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;01 >.urni8ori? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente animalelor "i p'rilor a$@i!i%ionate de la ter%i. ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente animalelor "i p'rilor a$@i!i%ionate de la entit%ile a#iliate. ;<: >Decontri privind intere ele de participare? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente animalelor "i p'rilor primite de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente animalelor "i p'rilor a$@i!i%ionate din avan'uri de tre!orerie. 606 >)Aeltuieli privind animalele 9i p rile? = $u di#eren%ele de pre% +n minu' 'au #avora,ile a#erente valorii animalelor "i p'rilor in$lu'e pe $@eltuieli. :ontul 368 E6i#eren%e de pre% la animale "i p'riF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ :61 >*nimale 9i p ri? = $u di#eren%ele de pre% +n minu' 'au #avora,ile a#erente animalelor "i p'rilor a$@i!i%ionate de la ter%i. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u di#eren%ele de pre% +n minu' 'au #avora,ile a#erente animalelor "i p'rilor a$@i!i%ionate din avan'uri de tre!orerie. 606 >)Aeltuieli privind animalele 9i p rile? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente valorii animalelor "i p'rilor in$lu'e pe $@eltuieli. 0ol-ul $ontului repre!int di#eren%ele de pre% a#erente animalelor "i p'rilor e3i'tente +n 'to$. $R/,* :@ >*&+*%*G#? )ontul :@1 >*mbala!e? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a e3i'ten%ei "i mi"$rii 'to$urilor de am,ala2e. :onta,ilitatea analiti$ a am,ala2elor 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial "i* dup $a!* pe ma a!ii ( e'tiuni) "i +n $adrul a$e'tora pe #eluri 'au rupe de am,ala2e* potrivit metodei de eviden% a 'to$urilor prev!ut de le e* utili!at +n #un$%ie de 'pe$i#i$ul a$tivit%ii "i ne$e'it%ile proprii ale per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial. :ontul 381 EBm,ala2eF e'te un $ont de acti/. :ontul 381 EBm,ala2eF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 101 >)apital? = $u valoarea 'to$urilor repre!entnd am,ala2e aportate. :<@ >*mbala!e a"late la ter5i? = $u valoarea am,ala2elor intrate +n e'tiune* adu'e de la ter%i. :@@ >Di"eren5e de pre5 la ambala!e? = $u di#eren%ele de pre% +n minu' 'au #avora,ile a#erente am,ala2elor a$@i!i%ionate. ;01 >.urni8ori? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a am,ala2elor a$@i!i%ionate> = $u valoarea am,ala2elor adu'e de la ter%i. ;0@ >.urni8ori E "acturi ne o ite? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a am,ala2elor a$@i!i%ionate. ;09 >.urni8ori E debitori? = $u valoarea am,ala2elor $are $ir$ul +n 'i'tem de re'tituire* nere'tituite #urni!orilor* re%inute +n 'to$. ;;6 >*lte impo8ite6 taCe 9i vr minte a imilate? = $u valoarea ta3elor vamale a#erente aprovi!ionrilor din import. ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a am,ala2elor primite de la entit%i a#iliate. ;<: >Decontri privind intere ele de participare?

= $u valoarea la pre% de +nre i'trare a am,ala2elor primite de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a am,ala2elor primite de unitate de la 'u,unit%i (+n $onta,ilitatea unit%ii) 'au $ele primite de 'u,unit%i de la unitate (+n $onta,ilitatea 'u,unit%ilor). ;@2 >Decontri Bntre ubunit5i? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a am,ala2elor primite de o 'u,unitate de la alt 'u,unitate. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a am,ala2elor a$@i!i%ionate. 60@ >)Aeltuieli privind ambala!ele? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a am,ala2elor $on'tatate plu' la inventar. 7:1 >3enituri din coti8a5iile membrilor 9i contribu5iile bne9ti au Bn natur ale membrilor 9i impati8an5ilor? = $u valoarea am,ala2elor repre!entnd $ontri,u%ii ale mem,rilor "i 'impati!an%ilor. 7:: >3enituri din dona5ii 9i ume au bunuri primite prin pon ori8are? = $u valoarea am,ala2elor primite $u titlu ratuit. :ontul 381 EBm,ala2eF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ :<@ >*mbala!e a"late la ter5i? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a am,ala2elor a#late la ter%i. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a am,ala2elor livrate 'u,unit%ilor (+n $onta,ilitatea unit%ii) 'au unit%ii (+n $onta,ilitatea 'u,unit%ilor). ;@2 >Decontri Bntre ubunit5i? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a am,ala2elor predate de o 'u,unitate altei 'u,unit%i. 60@ >)Aeltuieli privind ambala!ele? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a am,ala2elor $on'umate "i lip'urile $on'tatate la inventar. 6<@ >*lte cAeltuieli de eCploatare? = $u valoarea dona%iilor. 671 >)Aeltuieli privind calamit5ile 9i alte evenimente eCtraordinare? = $u valoarea pierderilor din $alamit%i "i a e3proprierilor de a$tive. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int valoarea la pre% de +nre i'trare a am,ala2elor e3i'tente +n 'to$ la '#r"itul perioadei. )ontul :@@ >Di"eren5e de pre5 la ambala!e? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a di#eren%elor (+n plu' 'au ne#avora,ile* re'pe$tiv +n minu' 'au #avora,ile) +ntre pre%ul de +nre i'trare 'tandard (pre'ta,ilit) "i $o'tul de a$@i!i%ie* a#erente am,ala2elor. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :ontul 388 E6i#eren%e de pre% la am,ala2eF e'te un $ont "ifuncional* re$ti#i$ativ al valorii de +nre i'trare a am,ala2elor. :ontul 388 E6i#eren%e de pre% la am,ala2eF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;01 >.urni8ori? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente am,ala2elor a$@i!i%ionate. ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente am,ala2elor a$@i!i%ionate de la entit%i a#iliate. ;<: >Decontri privind intere ele de participare? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente am,ala2elor a$@i!i%ionate de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente am,ala2elor a$@i!i%ionate. 60@ >)Aeltuieli pr#)#"* a!.ala ele = $u di#eren%ele de pre% +n minu' 'au #avora,ile a#erente am,ala2elor in$lu'e pe $@eltuieli. :ontul 388 E6i#eren%e de pre% la am,ala2eF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ :@1 >*mbala!e? = $u di#eren%ele de pre% +n minu' 'au #avora,ile a#erente am,ala2elor a$@i!i%ionate. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u di#eren%ele de pre% +n minu' 'au #avora,ile a#erente am,ala2elor a$@i!i%ionate. 60@ >)Aeltuieli privind ambala!ele? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente am,ala2elor ie"ite din e'tiune. 0ol-ul $ontului repre!int di#eren%ele de pre% a#erente am,ala2elor e3i'tente +n 'to$ la '#r"itul perioadei. $R/,* :9 >*G/1'(RI ,#N'R/ D#,R#)I#R#* 1'O)/RI%OR -I ,ROD/)0I#I FN )/R1 D# #4#)/0I#? 6in rupa 3. EB2u'tri pentru depre$ierea 'to$urilor "i produ$%iei +n $ur' de e3e$u%ieF #a$ parte $onturile/ :91 >*!u tri pentru deprecierea materiilor prime? :92 >*!u tri pentru deprecierea materialelor? :9< >*!u tri pentru deprecierea tocurilor a"late la ter5i? :96 >*!u tri pentru deprecierea animalelor :9@ >*!u tri pentru deprecierea ambala!elor? :u a2utorul $onturilor din a$ea't rup 'e %ine eviden%a $on'tituirii* de re ul la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar* a a2u'trilor pentru depre$ierea 'to$urilor de materii prime* materiale $on'uma,ile* materiale de natura o,ie$telor de inventar* animale* am,ala2e* pre$um "i a 'uplimentrii* diminurii 'au anulrii a$e'tora* potrivit politi$ilor adoptate de unitate. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe #eluri de 'to$uri 'upu'e depre$ierii. :onturile din rupa 3. EB2u'tri pentru depre$ierea 'to$urilor "i produ$%iei +n $ur' de e3e$u%ieF 'unt $onturi de .asi/. :onturile din rupa 3. EB2u'tri pentru depre$ierea 'to$urilor "i produ$%iei +n $ur' de e3e$u%ieF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 6@1 >)Aeltuieli de eCploatare privind amorti8rile6 provi8ioanele 9i a!u trile pentru depreciere? = $u valoarea a2u'trilor pentru depre$ierea 'to$urilor* $on'tituite 'au 'uplimentate* pe #eluri de a2u'tri.

:onturile din rupa 3. EB2u'tri pentru depre$ierea 'to$urilor "i produ$%iei +n $ur' de e3e$u%ieF 'e debiteaz prin $reditul $ontului/ 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele repre!entnd diminuarea 'au anularea a2u'trilor pentru depre$ierea 'to$urilor. 0ol-ul $reditor al $onturilor repre!int valoarea a2u'trilor $on'tituite* la '#r"itul perioadei. )%*1* ; >)ON'/RI D# '#R0I? $R/,* ;0 >./RNI2ORI -I )ON'/RI *1I&I%*'#? )ontul ;01 >.urni8ori? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a datoriilor "i a de$ontrilor +n rela%iile $u #urni!orii* al%ii de$t entit%ile a#iliate "i entit%ile le ate prin intere'e de parti$ipare* pentru aprovi!ionrile de ,unuri* lu$rrile e3e$utate 'au 'ervi$iile pre'tate. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe #ie$are #urni!or. )urni!orii 'e rupea! +n #urni!ori interni "i #urni!ori e3terni. :ontul 401 E)urni!oriF e'te un $ont de .asi/. :ontul 401 E)urni!oriF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 117; >Re8ultatul reportat provenit din %ore%tarea eror#lor %o"ta.#le = $u re!ultatul ne#avora,il provenit din $ore$tarea erorilor $onta,ile* a#erente anilor pre$eden%i. :01 >&aterii prime? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime a$@i!i%ionate de la ter%i> = $u valoarea 'ervi$iilor pre'tate a#erente materiilor prime intrate +n e'tiune* adu'e de la ter%i. :02 >&ateriale con umabile? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile a$@i!i%ionate de la ter%i> = $u valoarea 'ervi$iilor pre'tate a#erente materialelor $on'uma,ile intrate +n e'tiune* adu'e de la ter%i. :0: >&ateriale de natura obiectelor de inventar? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor de natura o,ie$telor de inventar a$@i!i%ionate de la ter%i> = $u valoarea 'ervi$iilor pre'tate a#erente materialelor de natura o,ie$telor de inventar intrate +n e'tiune* adu'e de la ter%i. :0@ >Di"eren5e de pre5 la materii prime 9i materiale? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente materiilor prime* materialelor $on'uma,ile "i materialelor de natura o,ie$telor de inventar intrate +n e'tiune. :61 >*nimale 9i p ri? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a animalelor "i p'rilor a$@i!i%ionate de la ter%i> = $u valoarea 'ervi$iilor pre'tate a#erente animalelor "i p'rilor intrate +n e'tiune* adu'e de la ter%i. :6@ >Di"eren5e de pre5 la animale 9i p ri? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente animalelor "i p'rilor a$@i!i%ionate de la ter%i. :@1 >*mbala!e? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a am,ala2elor a$@i!i%ionate> = $u valoarea am,ala2elor adu'e de la ter%i. :@@ >Di"eren5e de pre5 la ambala!e? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente am,ala2elor a$@i!i%ionate. ;0@ >.urni8ori E "acturi ne o ite? = $u valoarea #a$turilor primite* +n $a!ul +n $are a$e'tea au #o't eviden%iate $a #a$turi ne'o'ite. ;09 >.urni8ori E debitori? = $u valoarea avan'urilor #a$turate> = $u valoarea am,ala2elor $are $ir$ul +n 'i'tem de re'tituire* #a$turate la #urni!ori. ;71 >)Aeltuieli Bnregi trate Bn avan ? = $u 'umele repre!entnd a,onamentele* $@iriile "i alte $@eltuieli e#e$tuate anti$ipat. <:2 >*lte valori? = $u valoarea ,onurilor valori$e* tim,relor #i'$ale "i po"tale* ,iletelor de tratament "i odi@n* ti$@etelor "i ,iletelor de $ltorie* ti$@etelor de ma' "i a altor valori a$@i!i%ionate. 601 >)Aeltuieli cu materiile prime? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime a$@i!i%ionate* +n $a!ul #olo'irii metodei inventarului intermitent. 602 >)Aeltuieli cu materialele con umabile? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile a$@i!i%ionate* +n $a!ul #olo'irii metodei inventarului intermitent. 60: >)Aeltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar? = $u valoare ala pre% de +nre i'trare a materialelor de natura o,ie$telor de inventar a$@i!i%ionate* +n $a!ul #olo'irii metodei inventarului intermitent. 60; >)Aeltuieli privind materialele ne tocate? = $u valoarea materialelor ne'to$ate aprovi!ionate* in$lu'e dire$t pe $@eltuieli. 60< >)Aeltuieli privind energia 9i apa = $u valoarea $on'umului de ener ie "i ap. 60@ >)Aeltuieli privind ambala!ele? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a am,ala2elor a$@i!i%ionate* +n $a!ul #olo'irii metodei inventarului intermitent. 611 >)Aeltuieli cu Bntre5inerea 9i repara5iile? = $u valoarea lu$rrilor de +ntre%inere "i repara%ii e3e$utate de ter%i. 612 >)Aeltuieli cu redeven5ele6 loca5iile de ge tiune 9i cAiriile? = $u $@eltuielile $u redeven%ele* lo$a%iile de e'tiune "i $@iriile datorate ter%ilor. 61: >)Aeltuieli cu primele *e a+#-urare = $u valoarea primelor de a'i urare datorate ter%ilor $on#orm $ontra$telor de a'i urare. 61; >)Aeltuieli cu tudiile 9i cercetrile? = $u valoarea 'tudiilor "i $er$etrilor e3e$utate de ter%i. 621 >)Aeltuieli cu colaboratorii? = $u 'umele datorate $ola,oratorilor pentru pre'ta%iile e#e$tuate. 622 >)Aeltuieli privind comi ioanele 9i onorariile?

= $u valoarea $omi'ioanelor "i onorariilor datorate ter%ilor. 62: >)Aeltuieli de protocol6 reclam 9i publicitate? = $u $@eltuielile de proto$ol* re$lam "i pu,li$itate datorate ter%ilor. 62; >)Aeltuieli cu tran portul de bunuri 9i de per onal? = $u $@eltuielile pentru tran'portul de ,unuri "i tran'portul $ole$tiv de per'onal datorate ter%ilor. 62< >)Aeltuieli cu depla ri6 deta9ri 9i tran "erri? = $u $@eltuielile repre!entnd depla'ri* deta"ri "i tran'#erri (in$lu'iv tran'portul) datorate ter%ilor. 626 >)Aeltuieli po9tale 9i taCe de telecomunica5ii? = $u valoarea 'ervi$iilor po"tale "i a ta3elor de tele$omuni$a%ii datorate ter%ilor. 62@ >*lte cAeltuieli cu erviciile eCecutate de ter5i? = $u 'umele datorate pentru alte 'ervi$ii e3e$utate de ter%i. 6<@ E*lte cAeltuieli de eCploatare? = $u valoarea de'p u,irilor* amen!ilor "i penalit%ilor datorate ter%ilor. 66< >)Aeltuieli din di"eren5e de cur+ )alutar = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma evalurii 'oldului +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. 66@ >*lte cAeltuieli "inanciare? = $u di#eren%ele ne#avora,ile a#erente #urni!orilor $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar. :ontul 401 E)urni!oriF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 1171 >Re8ultatul reportat repre8ent7nd eCcedentul nereparti8at au de"icitul neacoperit privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u datoriile a#erente e3er$i%iilor #inan$iare anterioare* pre'$ri'e 'au anulate. ;0: >#"ecte de pltit? = $u valoarea a$$eptat a e#e$telor $omer$iale de pltit. ;09 >.urni8ori E debitori? = $u valoarea avan'urilor a$ordate #urni!orilor* $u o$a!ia re ulari!rii pl%ilor $u a$e"tia> = $u valoarea am,ala2elor $are $ir$ul +n 'i'tem de re'tituire* +napoiate #urni!orilor. ;:1 >* igurri ociale? = $u $ontri,u%ia de a'i urri 'o$iale datorat de $ola,oratori* potrivit le ii> = $u $ontri,u%ia pentru a'i urri 'o$iale de 'ntate datorat de $ola,oratori* potrivit le ii. ;;; >Impo8itul pe venituri de natura alariilor? = $u 'umele re%inute repre!entnd impo!it datorat de $tre $ola,oratorii unit%ii pentru pl%ile e#e$tuate $tre a$e"tia. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele pltite #urni!orilor din $ontul de di'poni,il> = $u 'umele nete a$@itate $ola,oratorilor. <:1 >)a a? = $u 'umele +n numerar pltite #urni!orilor> = $u 'umele nete a$@itate $ola,oratorilor. <;1 >*creditive? = $u 'umele pltite #urni!orilor din a$reditive. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u 'umele pltite #urni!orilor din avan'uri de tre!orerie. <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u 'umele pltite #urni!orilor din $ontul de di'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma li$@idrii datoriilor +n valut 'au $u o$a!ia evalurii la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int 'umele datorate #urni!orilor. )ontul ;0: >#"ecte de pltit? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a o,li a%iilor de pltit pe ,a! de e#e$te $omer$iale (,ilet la ordin* $am,ie et$.). :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe $ate orii de e#e$te $omer$iale. :ontul 403 E(#e$te de pltitF e'te un $ont de .asi/. :ontul 403 E(#e$te de pltitF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ ;01 >.urni8ori? = $u valoarea a$$eptat a e#e$telor $omer$iale de pltit. 66< >)Aeltuieli din di"eren5e de cur valutar? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar $on'tatate la li$@idarea e#e$telor $omer$iale de pltit +n valut 'au din evaluarea a$e'tora la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. :ontul 403 E(#e$te de pltitF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ <12 >)onturi curente la bnci? = $u pl%ile e#e$tuate la '$aden% pe ,a! de e#e$te $omer$iale. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar $on'tatate la li$@idarea e#e$telor $omer$iale de pltit +n valut 'au din evaluarea a$e'tora la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int valoarea e#e$telor $omer$iale de pltit. )ontul ;0; >.urni8ori de imobili8ri? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a o,li a%iilor de plat #a% de #urni!orii de imo,ili!ri $orporale 'au ne$orporale* al%ii de$t entit%ile a#iliate "i entit%ile le ate prin intere'e de parti$ipare. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe #ie$are #urni!or. )urni!orii de imo,ili!ri 'e rupea! +n #urni!ori interni "i #urni!ori e3terni. :ontul 404 E)urni!ori de imo,ili!riF e'te un $ont de .asi/.

:ontul 404 E)urni!ori de imo,ili!riF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 167 >*lte Bmprumuturi 9i datorii a imilate? = $u valoarea ratelor pe ,a!a #a$turilor emi'e de lo$ator* +n $a!ul lea'in ului #inan$iar. 201 >)Aeltuieli de con tituire? = $u $@eltuielile o$a!ionate de +n#iin%area 'au de!voltarea per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial. 20: >)Aeltuieli de de8voltare? = $u valoarea lu$rrilor "i proie$telor de de!voltare a$@i!i%ionate de la ter%i. 20< >)once iuni6 brevete6 licen5e6 mrci comerciale6 drepturi 9i active imilare? = $u valoarea ,revetelor* li$en%elor "i altor drepturi "i a$tive 'imilare a$@i!i%ionate de la ter%i. 20@ >*lte imobili8ri necorporale? = $u valoarea altor imo,ili!ri ne$orporale a$@i!i%ionate de la ter%i. 211 >'erenuri 9i amena!ri de terenuri? = $u valoarea terenurilor "i amena2rilor de terenuri a$@i!i%ionate. 212 >)on truc5ii? = $u valoarea $on'tru$%iilor a$@i!i%ionate. 21: >In tala5ii teAnice6 mi!loace de tran port6 animale 9i planta5ii? = $u valoarea in'tala%iilor te@ni$e* mi2loa$elor de tran'port* animalelor "i planta%iilor a$@i!i%ionate. 21; >&obilier6 aparatur birotic6 ecAipamente de protec5ie a valorilor umane 9i materiale 9i alte active corporale? = $u valoarea mo,ilierului* aparaturii ,iroti$e* e$@ipamentelor de prote$%ie a valorilor umane "i materiale "i a altor a$tive $orporale a$@i!i%ionate. 2:1 >Imobili8ri corporale Bn cur de eCecu5ie? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale +n $ur' de e3e$u%ie a$@i!i%ionate. 2:2 >*van uri acordate pentru imobili8ri corporale? = $u valoarea avan'urilor a$ordate #urni!orilor de imo,ili!ri $orporale. 2:: >Imobili8ri necorporale Bn cur de eCecu5ie? = $u valoarea imo,ili!rilor ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie a$@i!i%ionate. 2:; >*van uri acordate pentru imobili8ri necorporale? = $u valoarea avan'urilor a$ordate #urni!orilor de imo,ili!ri ne$orporale. 6<@ >*lte cAeltuieli de eCploatare? = $u valoarea de'p u,irilor* amen!ilor "i penalit%ilor datorate ter%ilor. 66< >)Aeltuieli din di"eren5e de cur valutar? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea 'oldului +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. 666 >)Aeltuieli privind dob7n8ile? = $u do,nda datorat pentru ratele de lea'in #inan$iar. 66@ >*lte cAeltuieli "inanciare? = $u di#eren%ele ne#avora,ile a#erente #urni!orilor de imo,ili!ri $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar. :ontul 404 E)urni!ori de imo,ili!riF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 1171 >Re8ultatul reportat repre8ent7nd eCcedentul nereparti8at au de"icitul neacoperit privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u datoriile a#erente e3er$i%iilor #inan$iare anterioare* pre'$ri'e 'au anulate. 167 >*lte Bmprumuturi 9i datorii a+#!#late = $u 'umele repre!entnd aran%iile de ,un e3e$u%ie re%inute* $on#orm $ontra$telor +n$@eiate. 2:2 >*van uri acordate pentru imobili8ri corporale? = $u valoarea avan'urilor a$ordate #urni!orilor de imo,ili!ri $orporale* de$ontate. 2:; >*van uri acordate pentru imobili8ri necorporale? = $u valoarea avan'urilor a$ordate #urni!orilor de imo,ili!ri ne$orporale* de$ontate. ;0< >#"ecte de pltit pentru imobili8ri? = $u valoarea a$$eptat a e#e$telor $omer$iale de pltit pentru imo,ili!ri. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele pltite #urni!orilor de imo,ili!ri din $ontul de di'poni,il. <:1 >)a a? = $u 'umele pltite +n numerar #urni!orilor de imo,ili!ri. <;1 >*creditive? = $u 'umele pltite #urni!orilor de imo,ili!ri din a$reditive. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u 'umele pltite #urni!orilor de imo,ili!ri din avan'uri de tre!orerie. <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u 'umele pltite #urni!orilor de imo,ili!ri din $ontul de di'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma li$@idrii datoriilor +n valut 'au $u o$a!ia evalurii la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int 'umele datorate #urni!orilor de imo,ili!ri. )ontul ;0< >#"ecte de pltit pentru imobili8ri? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a o,li a%iilor de plat $tre #urni!orii de imo,ili!ri* 'ta,ilite pe ,a! de e#e$te $omer$iale (,ilet la ordin* $am,ie et$.). :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe $ate orii de e#e$te $omer$iale. :ontul 40< E(#e$te de pltit pentru imo,ili!riF e'te un $ont de .asi/. :ontul 40< E(#e$te de pltit pentru imo,ili!riF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ ;0; >.urni8ori de imobili8ri? = $u valoarea a$$eptat a e#e$telor $omer$iale de pltit pentru imo,ili!ri

66< >)Aeltuieli din di"eren5e de cur valutar? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma evalurii 'oldului +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. :ontul 40< E(#e$te de pltit pentru imo,ili!riF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ <12 >)onturi curente la bnci? = $u pl%ile e#e$tuate $tre #urni!orii de imo,ili!ri pe ,a! de e#e$te $omer$iale* la '$aden%a a$e'tora. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea datoriilor +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar* pre$um "i din de$ontarea datoriilor +n valut. 0oldul $reditor al $ontului repre!int valoarea e#e$telor de pltit pentru imo,ili!rile a$@i!i%ionate. )ontul ;0@ >.urni8ori E "acturi ne o ite? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a de$ontrilor $u #urni!orii pentru aprovi!ionrile de ,unuri* lu$rrile e3e$utate "i pre'trile de 'ervi$ii* pentru $are nu '9au primit #a$turi. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe #ie$are #urni!or. )urni!orii 'e rupea! +n #urni!ori interni "i #urni!ori e3terni. :ontul 408 E)urni!ori = #a$turi ne'o'iteF e'te un $ont de .asi/. :ontul 408 E)urni!ori = #a$turi ne'o'iteF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ :01 >&aterii prime? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime a$@i!i%ionate de la ter%i. :02 >&ateriale con umabile? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile a$@i!i%ionate de la ter%i. :0: >&ateriale de natura obiectelor de inventar? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor de natura o,ie$telor de inventar a$@i!i%ionate de la ter%i. :61 >*nimale 9i p ri? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a animalelor "i p'rilor a$@i!i%ionate de la ter%i. :@1 >*mbala!e? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a am,ala2elor a$@i!i%ionate. 60; >)Aeltuieli privind materialele ne tocate? = $u valoarea materialelor ne'to$ate aprovi!ionate* in$lu'e dire$t pe $@eltuieli. 60< >)Aeltuieli privind energia 9i apa? = $u valoarea $on'umului de ener ie "i ap. 611 >)Aeltuieli cu Bntre5inerea 9i repara5iile? = $u valoarea lu$rrilor de +ntre%inere "i repara%ii e3e$utate de ter%i. 612 >)Aeltuieli cu redeven5ele6 loca5iile de ge tiune 9i cAiriile? = $u $@eltuielile $u redeven%ele* lo$a%iile de e'tiune "i $@iriile datorate ter%ilor. 61: >)Aeltuieli cu primele de a igurare? = $u valoarea primelor de a'i urare datorate ter%ilor $on#orm $ontra$telor de a'i urare. 61; >)Aeltuieli cu tudiile 9i cercetrile? = $u valoarea 'tudiilor "i $er$etrilor e3e$utate de ter%i. 622 >)Aeltuieli privind comi ioanele 9i onorariile? = $u valoarea $omi'ioanelor "i onorariilor datorate ter%ilor. 62: >)Aeltuieli de protocol6 reclam 9i publicitate? = $u $@eltuielile de proto$ol* re$lam "i pu,li$itate datorate ter%ilor. 62; >)Aeltuieli cu tran portul de bunuri 9i de per onal? = $u $@eltuielile pentru tran'portul de ,unuri "i tran'portul $ole$tiv de per'onal datorate ter%ilor. 62< >)Aeltuieli cu depla ri6 deta9ri 9i tran "erri? = $u $@eltuielile repre!entnd depla'ri* deta"ri "i tran'#erri (in$lu'iv tran'portul) datorate ter%ilor. 626 >)Aeltuieli po9tale 9i taCe de telecomunica5ii? = $u valoarea 'ervi$iilor po"tale "i a ta3elor de tele$omuni$a%ii datorate ter%ilor. 62@ >*lte cAeltuieli cu erviciile eCecutate de ter5i? = $u 'umele datorate pentru alte 'ervi$ii pre'tate de ter%i. 66< >)Aeltuieli din di"eren5e de cur valutar? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar +nre i'trate la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. :ontul 408 E)urni!ori = #a$turi ne'o'iteF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;01 >.urni8ori? = $u valoarea #a$turilor primite* +n $a!ul +n $are a$e'tea au #o't eviden%iate $a #a$turi ne'o'ite. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar +nre i'trate la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int 'umele datorate #urni!orilor pentru $are nu '9au primit #a$turi. )ontul ;09 >.urni8oriHdebitori? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a avan'urilor a$ordate #urni!orilor pentru $umprri de ,unuri* e3e$utri de lu$rri "i pre'tri de 'ervi$ii. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe #ie$are #urni!or = de,itor. )urni!orii = de,itori 'e rupea! +n #urni!ori interni "i #urni!ori e3terni. :ontul 40. E)urni!ori = de,itoriF e'te un $ont de acti/. :ontul 40. E)urni!ori = de,itoriF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;01 >.urni8ori? = $u valoarea avan'urilor #a$turate> = $u valoarea am,ala2elor $are $ir$ul +n 'i'tem de re'tituire* #a$turate la #urni!ori. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar +nre i'trate la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar* a#erente avan'urilor a$ordate #urni!orilor.

:ontul 40. E)urni!ori = de,itoriF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ :@1 >*mbala!e? = $u valoarea am,ala2elor $are $ir$ul +n 'i'tem de re'tituire* nere'tituite #urni!orilor* re%inute +n 'to$. ;01 >.urni8ori? = $u valoarea avan'urilor a$ordate #urni!orilor* $u o$a!ia re ulari!rii pl%ilor $u a$e"tia> = $u valoarea am,ala2elor $are $ir$ul +n 'i'tem de re'tituire* +napoiate #urni!orilor. 60@ >)Aeltuieli privind ambala!ele? = $u valoarea am,ala2elor $are $ir$ul +n 'i'tem de re'tituire* de radate. 66< >)Aeltuieli din di"eren5e de cur valutar? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar a#erente avan'urilor +n valut a$ordate #urni!orilor* la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar 'au la de$ontarea a$e'tora. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int avan'uri a$ordate #urni!orilor* nede$ontate. $R/,* ;2 >,#R1ON*% -I )ON'/RI *1I&I%*'#? )ontul ;21 >,er onal E alarii datorate? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a de$ontrilor $u per'onalul pentru drepturile 'alariale $uvenite a$e'tuia +n ,ani 'au +n natur* in$lu'iv a 'porurilor* adao'urilor* premiilor din #ondul de 'alarii. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine $u a2utorul 'tatelor de plat a 'alariilor* di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :ontul 421 E5er'onal = 'alarii datorateF e'te un $ont de .asi/. :ontul 421 E5er'onal = 'alarii datorateF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 6;1 >)Aeltuieli cu alariile per onalului? = $u 'alariile "i alte drepturi $uvenite per'onalului. :ontul 421 E5er'onal = 'alarii datorateF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;2< >*van uri acordate per onalului? = $u 'umele re%inute pe 'tatele de 'alarii repre!entnd avan'uri a$ordate. ;26 >Drepturi de per onal neridicate? = $u 'alariile "i alte drepturi 'alariale neridi$ate +n termenul le al de plat. ;27 >Re5ineri din alarii datorate ter5ilor? = $u 'umele re%inute per'onalului* datorate ter%ilor* repre!entnd $@irii* $umprri $u plata +n rate "i alte o,li a%ii #a% de ter%i. ;2@ >*lte datorii 9i crean5e Bn legtur cu per onalul = $u 'umele re%inute din 'alarii pentru 'tin erea de,itelor datorate per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial> = $u aran%iile re%inute per'onalului. ;:1 >* igurri ociale? = $u $ontri,u%ia per'onalului la a'i urrile 'o$iale> = $u $ontri,u%ia per'onalului pentru a'i urrile 'o$iale de 'ntate. ;:7 >*!utor de 9oma!? = $u $ontri,u%ia datorat de per'onal pentru a2utorul de "oma2. ;;; >Impo8itul pe venituri de natura alariilor? = $u 'umele repre!entnd impo!itul pe venituri de natura 'alariilor* re%inute din drepturile ,ne"ti $uvenite per'onalului* potrivit le ii. <12 >)onturi curente la bnci? <:1 >)a a? <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u 'umele nete a$@itate per'onalului repre!entnd 'alarii "i alte drepturi 'alariale. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int drepturile 'alariale datorate. )ontul ;22 >,en ionari E pen ii datorate? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a de$ontrilor $u pen'ionarii pentru pen'iile "i alte drepturi $uvenite* potrivit le ii. :ontul 422 E5en'ionari = pen'ii datorateF e'te un $ont de .asi/. :ontul 422 E5en'ionari = pen'ii datorateF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 6;< >)Aeltuieli privind a igurrile 9i protec5ia ocial? = $u pen'iile "i alte drepturi $uvenite pen'ionarilor* potrivit le ii. :ontul 422 E5en'ionari = pen'ii datorateF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;26 >Drepturi de per onal neridicate? = $u pen'iile "i alte drepturi neridi$ate +n termenul le al de plat. ;27 >Re5ineri din alarii 9i din alte drepturi datorate ter5ilor? = $u 'umele re%inute pen'ionarilor* datorate ter%ilor. ;2@ >*lte datorii 9i crean5e Bn legtur cu per onalul? = $u 'umele re%inute pen'ionarilor pentru 'tin erea de,itelor datorate per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial. ;;; >Impo8itul pe venituri de natura alariilor 9i din alte drepturi? = $u 'umele re%inute pen'ionarilor repre!entnd impo!itul pe venitul din pen'ie* potrivit le ii. <12 >)onturi curente la bnci? <:1 >)a a? = $u 'umele a$@itate pen'ionarilor repre!entnd pen'ii "i alte drepturi $uvenite* potrivit le ii. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int pen'iile "i alte drepturi datorate pen'ionarilor. )ontul ;2: >,er onal E a!utoare materiale datorate? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a a2utoarelor de ,oal pentru in$apa$itate temporar de mun$* a $elor pentru +n ri2irea $opilului* a a2utoarelor de de$e' "i a altor a2utoare a$ordate. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine $u a2utorul 'tatelor de plat privind a$ordarea a2utoarelor* di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :ontul 423 E5er'onal = a2utoare materiale datorateF e'te un $ont de .asi/. :ontul 423 E5er'onal = a2utoare materiale datorateF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/

;:1 >* igurri ociale? = $u 'umele datorate per'onalului* $e 'e 'uport din a'i urri 'o$iale. 6;< >)Aeltuieli privind a igurrile 9i protec5ia ocial? = $u 'umele a$ordate per'onalului* potrivit le ii* pentru prote$%ia 'o$ial. :ontul 423 E5er'onal = a2utoare materiale datorateF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;2< >*van uri acordate per onalului? = $u 'umele re%inute pe 'tatele de plat pentru a2utoare materiale repre!entnd avan'uri a$ordate. ;26 >Drepturi de per onal neridicate? = $u a2utoarele materiale neridi$ate +n termenul le al de plat. ;27 >Re5ineri din alarii datorate ter5ilor? = $u 'umele re%inute per'onalului* datorate ter%ilor* repre!entnd $@irii* $umprri $u plata +n rate "i alte o,li a%ii #a% de ter%i. ;2@ >*lte datorii 9i crean5e Bn legtur cu per onalul? = $u 'umele re%inute din a2utoare materiale pentru 'tin erea de,itelor datorate per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial. ;:1 >* igurri ociale? = $u $ontri,u%ia per'onalului la a'i urrile 'o$iale> = $u $ontri,u%ia per'onalului la a'i urrile 'o$iale de 'ntate. ;:7 >*!utor de 9oma!? = $u $ontri,u%ia datorat de per'onal pentru a2utorul de "oma2. ;;; >Impo8itul pe venituri de natura alariilor? = $u 'umele repre!entnd impo!itul pe venituri de natura 'alariilor* re%inute din drepturile ,ne"ti $uvenite per'onalului* potrivit le ii. <12 >)onturi curente la bnci? <:1 >)a a? <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u 'umele a$@itate per'onalului repre!entnd a2utoare materiale. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int a2utoare materiale datorate. )ontul ;2< >*van uri acordate per onalului? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a avan'urilor a$ordate per'onalului. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine $u a2utorul li'telor de plat* di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :ontul 42< EBvan'uri a$ordate per'onaluluiF e'te un $ont de acti/. :ontul 42< EBvan'uri a$ordate per'onaluluiF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ <12 >)onturi curente la bnci? <:1 >)a a? = $u 'umele a$@itate per'onalului* repre!entnd avan'uri din 'alarii "i alte drepturi 'alariale. :ontul 42< EBvan'uri a$ordate per'onaluluiF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ ;21 >,er onal E alarii datorate? = $u 'umele re%inute pe 'tatele de 'alarii repre!entnd avan'uri a$ordate. ;2: >,er onal E a!utoare materiale datorate? = $u 'umele re%inute pe 'tatele de plat pentru a2utoare materiale repre!entnd avan'uri a$ordate. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int avan'urile a$ordate. )ontul ;26 >Drepturi de per onal neridicate? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a drepturilor de per'onal* pen'iilor "i alte drepturi neridi$ate +n termenul le al de plat. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe #ie$are 'alariat 'au pen'ionar. :ontul 426 E6repturi de per'onal neridi$ateF e'te un $ont de .asi/. :ontul 426 E6repturi de per'onal neridi$ateF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ ;21 >,er onal E alarii datorate? = $u 'alariile "i alte drepturi 'alariale neridi$ate +n termenul le al de plat. ;22 >,en ioari E pen ii datorate? = $u pen'iile "i alte drepturi neridi$ate +n termenul le al de plat. ;2: >,er onal E a!utoare materiale datorate? = $u a2utoarele materiale neridi$ate +n termenul le al de plat. :ontul 426 E6repturi de per'onal neridi$ateF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 1171 >Re8ultatul reportat repre8ent7nd eCcedentul nereparti8at au de"icitul neacoperit privind activit5ile "r cop patrimonial = $u drepturile de per'onal neridi$ate* a#erente e3er$i%iilor #inan$iare anterioare* pre'$ri'e. <12 >)onturi curente la bnci? <:1 >)a a? = $u 'umele a$@itate per'onalului. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int drepturi de per'onal "i alte drepturi neridi$ate. )ontul ;27 >Re5ineri din alarii 9i din alte drepturi datorate ter5ilor? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a re%inerilor "i popririlor din 'alarii* pen'ii "i alte drepturi* datorate ter%ilor. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe #ie$are ter%. :ontul 427 E1e%ineri din 'alarii "i din alte drepturi datorate ter%ilorF e'te un $ont de .asi/. :ontul 427 E1e%ineri din 'alarii "i din alte drepturi datorate ter%ilorF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ ;21 >,er onal E alarii datorate? ;2: >,er+o"al 3 a utoare !ater#ale *atorate = $u 'umele re%inute per'onalului* datorate ter%ilor* repre!entnd $@irii* $umprri $u plata +n rate "i alte o,li a%ii #a% de ter%i. ;22 >,en ionariE pen ii datorate?

= $u 'umele re%inute pen'ionarilor* datorate ter%ilor. :ontul 427 E1e%ineri din 'alarii "i din alte drepturi datorate ter%ilorF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ <12 >)onturi curente la bnci? <:1 >)a a? <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u 'umele a$@itate ter%ilor repre!entnd re%ineri 'au popriri. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int 'umele re%inute* datorate ter%ilor. )ontul ;2@ >*lte datorii 9i crean5e Bn legtur cu per onalul? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a altor datorii "i $rean%e +n le tur $u per'onalul. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe #eluri de datorii "i $rean%e. :ontul 428 EBlte datorii "i $rean%e +n le tur $u per'onalulF e'te un $ont "ifuncional. :ontul 428 EBlte datorii "i $rean%e +n le tur $u per'onalulF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ ;21 >,er onal E alarii datorate? = $u 'umele re%inute din 'alarii pentru 'tin erea de,itelor datorate per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial> = $u aran%iile re%inute per'onalului. ;22 >,en ionari E pen ii datorate? = $u 'umele re%inute pen'ionarilor pentru 'tin erea de,itelor datorate per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial. ;2: >,er onal E a!utoare materiale datorate? = $u 'umele re%inute din a2utoare materiale pentru 'tin erea de,itelor datorate per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial. ;:@ >*lte datorii 9i crean5e ociale? = $u 'umele datorate per'onalului. <12 >)onturi curente la bnci? <:1 >)a a? = $u 'umele +n$a'ate de la per'onal repre!entnd 'ume datorate de a$e'ta. 6;1 >)Aeltuieli cu alariile per onalului? = $u 'umele datorate per'onalului* pentru $are nu '9au +nto$mit 'tate de plat* determinate de a$tivitatea e3er$i%iului #inan$iar $are urmea! ' 'e +n$@id* in$lu'iv indemni!a%iile pentru $on$ediile de odi@n nee#e$tuate pn la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. :ontul 428 EBlte datorii "i $rean%e +n le tur $u per'onalulF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 1171 >Re8ultatul reportat repre8ent7nd eCcedentul nereparti8at au de"icitul neacoperit privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele pre'$ri'e 'au anulate repre!entnd alte datorii +n le tur $u per'onalul* a#erente e3er$i%iilor #inan$iare anterioare. ;:@ >*lte datorii 9i crean5e ociale? = $u 'umele repre!entnd a2utoare a$@itate +n plu' per'onalului. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele a$@itate per'onalului* eviden%iate anterior $a datorie #a% de a$e'ta. <:1 >)a a? = $u 'umele a$@itate per'onalului* eviden%iate anterior $a datorie #a% de a$e'ta> = $u 'umele re'tituite e'tionarilor repre!entnd aran%iile "i do,nda a#erent. <:2 >*lte valori? = $u valoarea ,iletelor de tratament "i odi@n* a ti$@etelor "i ,iletelor de $ltorie "i a altor valori a$ordate per'onalului. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u avan'urile de tre!orerie ne2u'ti#i$ate. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int 'umele $uvenite per'onalului* iar soldul de,itor* 'umele datorate de per'onal. $R/,* ;: >*1I$/R(RI 1O)I*%#6 ,RO'#)0I* 1O)I*%( -I )ON'/RI *1I&I%*'#? )ontul ;:1 >* igurri ociale? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a de$ontrilor privind $ontri,u%ia per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial "i a per'onalului la a'i urrile 'o$iale "i a $ontri,u%iei pentru a'i urrile 'o$iale de 'ntate. :ontul 431 EB'i urri 'o$ialeF e'te un $ont de .asi/. :ontul 431 EB'i urri 'o$ialeF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ ;01 >.urni8ori? = $u $ontri,u%ia de a'i urri 'o$iale datorat de $ola,oratori* potrivit le ii> = $u $ontri,u%ia pentru a'i urri 'o$iale de 'ntate datorat de $ola,oratori* potrivit le ii. ;21 >,er onal E alarii datorate? ;2: >,er onal E a!utoare materiale datorate? = $u $ontri,u%ia per'onalului la a'i urrile 'o$iale> = $u $ontri,u%ia per'onalului pentru a'i urrile 'o$iale de 'ntate. 6;< >)Aeltuieli privind a igurrile 9i protec5ia ocial? = $u $ontri,u%ia an a2atorului la a'i urrile 'o$iale> = $u 'umele repre!entnd $ontri,u%ii privind $on$ediile "i alte drepturi de a'i urri 'o$iale* potrivit le ii> = $u $ontri,u%ia an a2atorului pentru a'i urrile 'o$iale de 'ntate> = $u $ontri,u%ia de a'i urare pentru a$$idente de mun$ "i ,oli pro#e'ionale datorat de an a2ator* potrivit le ii. :ontul 431 EB'i urri 'o$ialeF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 1171 >Re8ultatul reportat repre8ent7nd eCcedentul nereparti8at au de"icitul neacoperit privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele anulate repre!entnd datorii privind a'i urrile 'o$iale* a#erente e3er$i%iilor #inan$iare anterioare. ;2: >,er onal E a!utoare materiale datorate? = $u 'ume datorate per'onalului* $e 'e 'uport din a'i urri 'o$iale. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele virate a'i urrilor 'o$iale "i a'i urrilor 'o$iale de 'ntate.

<<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u 'umele virate a'i urrilor 'o$iale "i a'i urrilor 'o$iale de 'ntate. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele anulate repre!entnd datorii privind a'i urrile 'o$iale* a#erente e3er$i%iului #inan$iar $urent. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int 'umele datorate a'i urrilor 'o$iale. )ontul ;:7 >*!utor de 9oma!? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a de$ontrilor privind a2utorul de "oma2* datorat de an a2ator "i de per'onal "i #ondul de arantare pentru plata $rean%elor 'alariale* potrivit le ii. :ontul 437 EB2utor de "oma2F e'te un $ont de .asi/. :ontul 437 EB2utor de "oma2F 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ ;21 >,er onal E alarii datorate? ;2: >,er onal E a!utoare materiale datorate? = $u $ontri,u%ia datorat de per'onal pentru a2utorul de "oma2. 6;< >)Aeltuieli privind a igurrile 9i protec5ia ocial? = $u $ontri,u%ia unit%ii la $on'tituirea #ondului pentru a2utorul de "oma2> = $u $ontri,u%ia unit%ii la $on'tituirea #ondului de arantare pentru plata $rean%elor 'alariale. :ontul 437 EB2utor de "oma2F 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 1171 >Re8ultatul reportat repre8ent7nd eCcedentul nereparti8at au de"icitul neacoperit privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele anulate repre!entnd datorii privind a2utorul de "oma2* a#erente e3er$i%iilor #inan$iare anterioare. <12 >)onturi curente la bnci? <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u 'umele virate la ,u etul a'i urrilor pentru "oma2. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? 791 >3enituri cu de tina5ie pecial? = $u 'umele anulate repre!entnd datorii privind a2utorul de "oma2* a#erente e3er$i%iului #inan$iar $urent. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int a2utorul de "oma2 datorat. )ontul ;:@ >*lte datorii 9i crean5e ociale? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a datoriilor de a$@itat 'au a $rean%elor de +n$a'at +n $ontul a'i urrilor 'o$iale* pre$um "i plata a$e'tora. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe #eluri de datorii "i $rean%e. :ontul 438 EBlte datorii "i $rean%e 'o$ialeF e'te un $ont "ifuncional. :ontul 438 EBlte datorii "i $rean%e 'o$ialeF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ ;2@ >*lte datorii 9i crean5e Bn legtur cu per onalul? = $u 'umele repre!entnd a2utoare a$@itate +n plu' per'onalului. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele +n$a'ate de la a'i urrile 'o$iale re#le$tate $a alte $rean%e 'o$iale. :ontul 438 EBlte datorii "i $rean%e 'o$ialeF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 1171 >Re8ultatul reportat repre8ent7nd eCcedentul nereparti8at au de"icitul neacoperit privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele anulate repre!entnd alte datorii privind a'i urrile 'o$iale* a#erente e3er$i%iilor #inan$iare anterioare. ;2@ >*lte datorii 9i crean5e Bn legtur cu per onalul? = $u 'umele datorate per'onalului. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele virate a'i urrilor 'o$iale re#le$tate $a alte datorii 'o$iale. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele anulate repre!entnd alte datorii 'o$iale* a#erente e3er$i%iului #inan$iar $urent. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int 'umele datorate ,u etului a'i urrilor 'o$iale* iar sol-ul de,itor* 'umele $e urmea! a 'e +n$a'a de la ,u etul a'i urrilor 'o$iale. G1C5B 44 EACG(DC- 0DBDC-C7* );?6C17 05(:7B-( P7 :;?DC17 B07&7-BD(F )ontul ;;; >Impo8itul pe venituri de natura alariilor 9i din alte drepturi? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a impo!itelor pe veniturile de natura 'alariilor "i din alte drepturi* datorate ,u etului 'tatului. :ontul 444 E7mpo!itul pe venituri de natura 'alariilor "i din alte drepturiF e'te un $ont de .asi/. :ontul 444 E7mpo!itul pe venituri de natura 'alariilor "i din alte drepturiF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ ;01 >.urni8ori? = $u 'umele re%inute repre!entnd impo!it datorat de $tre $ola,oratorii unit%ii pentru pl%ile e#e$tuate $tre a$e"tia. ;21 >,er onal E alarii datorate? ;2: >,er onal E a!utoare materiale datorate? = $u 'umele repre!entnd impo!itul pe venituri de natura 'alariilor* re%inute din drepturile ,ne"ti $uvenite per'onalului* potrivit le ii. ;22 >,en ionari E pen ii datorate? = $u 'umele re%inute pen'ionarilor repre!entnd impo!it pe venitul din pen'ie* potrivit le ii. :ontul 444 E7mpo!itul pe venituri de natura 'alariilor "i din alte drepturiF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 1171 >Re8ultatul reportat repre8ent7nd eCcedentul nereperti8at au de"icitul neacoperit privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele anulate repre!entnd impo!itul pe venituri de natura 'alariilor* a#erent e3er$i%iilor #inan$iare anterioare. <12 >)onturi curente la bnci? <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u 'umele virate la ,u etul 'tatului repre!entnd impo!itul pe veniturile de natura 'alariilor "i a altor drepturi 'imilare. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int 'umele datorate ,u etului 'tatului.

)ontul ;;< >1ubven5ii? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a de$ontrilor privind 'u,ven%iile a#erente a$tivelor "i a $elor a#erente veniturilor* di'tin$t pe 'u,ven%ii uvernamentale* +mprumuturi neram,ur'a,ile $u $ara$ter de 'u,ven%ii "i alte 'ume primite $u $ara$ter de 'u,ven%ii. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe #eluri de 'u,ven%ii. :ontul 44< E0u,ven%iiF e'te un $ont de acti/. :ontul 44< E0u,ven%iiF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 1:1 >1ubven5ii guvernamentale pentru inve ti5ii? 1:2 >Fmprumuturi nerambur abile cu caracter de ubven5ii pentru inve ti5ii? 1:@ >*lte ume primite cu caracter de ubven5ii pentru inve ti5ii? = $u valoarea 'u,ven%iilor pentru inve'ti%ii* de primit. ;72 >3enituri Bnregi trate Bn avan ? = $u valoarea 'u,ven%iilor pentru venituri* a#erente perioadelor viitoare> = $u valoarea 'u,ven%iilor pentru venituri din 'trintate* a#erente perioadelor viitoare. 7:6 >Re ur e ob5inute de la bugetul de tat 9i/ au de la bugetele locale 9i ubven5ii pentru venituri? = $u valoarea 'u,ven%iilor pentru venituri* a#erente perioadei. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u valoarea 'u,ven%iilor pentru venituri din 'trintate* a#erente perioadei> = $u valoarea 'u,ven%iilor pentru evenimente e3traordinare "i altele 'imilare* a#erente perioadei. :ontul 44< E0u,ven%iiF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ <12 >)onturi curente la bnci? = $u valoarea 'u,ven%iilor +n$a'ate. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int 'u,ven%iile de primit. )ontul ;;6 >*lte impo8ite6 taCe 9i vr minte a imilate? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a de$ontrilor $u ,u etul 'tatului 'au $u ,u etele lo$ale privind impo!itele* ta3ele "i vr'mintele a'imilate $um 'unt/ impo!itul pe $ldiri* impo!itul pe terenuri* ta3a pentru #olo'irea terenurilor proprietate de 'tat* alte impo!ite "i ta3e. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru ,u etul 'tatului "i ,u etele lo$ale* iar +n $adrul a$e'tora* pe #eluri de impo!ite. :ontul 446 EBlte impo!ite* ta3e "i vr'minte a'imilateF e'te un $ont de .asi/. :ontul 446 EBlte impo!ite* ta3e "i vr'minte a'imilateF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 21: >In tala5ii teAnice6 mi!loace de tran port6 animale 9i planta5ii? 21; >&obilier6 aparatur birotic6 ecAipamente de protec5ie a valorilor umane 9i materiale 9i alte active corporale? :01 >&aterii prime? :02 >&ateriale con umabile? :0: >&ateriale de natura obiectelor de inventar? :@1 >*mbala!e? = $u valoarea ta3elor vamale a#erente aprovi!ionrilor din import. 6:< >)Aeltuieli cu alte impo8ite6 taCe 9i vr minte a imilate? = $u valoarea altor impo!ite* ta3e "i vr'minte a'imilate* $um 'unt/ impo!itul pe $ldiri "i impo!itul pe terenuri* ta3a pentru #olo'irea terenurilor proprietate de 'tat* pre$um "i alte impo!ite "i ta3e* datorate ,u etului 'tatului 'au ,u etelor lo$ale* dup $a!. :ontul 446 EBlte impo!ite* ta3e "i vr'minte a'imilateF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 1171 >Re8ultatul reportat repre8ent7nd eCcedentul nereparti8at au de"icitul neacoperit privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele anulate repre!entnd alte impo!ite* ta3e "i vr'minte a'imilate* a#erente e3er$i%iilor #inan$iare anterioare. <12 >)onturi curente la bnci? <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u 'umele virate ,u etului 'tatului 'au ,u etelor lo$ale* dup $a!* repre!entnd alte impo!ite* ta3e "i vr'minte a'imilate. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? 791 >3enituri cu de tina5ie pecial? = $u 'umele anulate repre!entnd alte impo!ite* ta3e "i vr'minte a'imilate* a#erente e3er$i%iului #inan$iar $urent. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int 'umele datorate ,u etului 'tatului 'au ,u etelor lo$ale repre!entnd alte impo!ite* ta3e "i vr'minte a'imilate. )ontul ;;7 >.onduri peciale E taCe 9i vr minte a imilate? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a datoriilor "i vr'mintelor e#e$tuate $tre alte or ani'me pu,li$e* potrivit le ii. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe #eluri de #onduri 'pe$iale* ta3e "i vr'minte a'imilate. :ontul 447 E)onduri 'pe$iale = ta3e "i vr'minte a'imilateF e'te un $ont de .asi/. :ontul 447 E)onduri 'pe$iale = ta3e "i vr'minte a'imilateF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 6:< >)Aeltuieli cu alte impo8ite6 taCe 9i vr minte a imilate? = $u datoriile "i vr'mintele de e#e$tuat* $on#orm prevederilor le ale* $tre alte or ani'me pu,li$e. :ontul 447 E)onduri 'pe$iale = ta3e "i vr'minte a'imilateF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 1171 >Re8ultatul reportat repre8ent7nd eCcedentul nereparti8at au de"icitul neacoperit privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele anulate repre!entnd #onduri 'pe$iale9ta3e "i vr'minte a'imilate* a#erente e3er$i%iilor #inan$iare anterioare. <12 >)onturi curente la bnci? <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u 'umele virate $tre or ani'mele pu,li$e repre!entnd ta3e "i vr'minte a'imilate. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial?

791 >3enituri cu de tina5ie pecial? = $u 'umele anulate repre!entnd #onduri 'pe$iale9ta3e "i vr'minte a'imilate* a#erente e3er$i%iului #inan$iar $urent. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int 'umele datorate or ani'melor pu,li$e. )ontul ;;@ >*lte datorii 9i crean5e cu bugetul tatului? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a altor datorii "i $rean%e $u ,u etul 'tatului. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe #eluri de datorii "i $rean%e. :ontul 448 EBlte datorii "i $rean%e $u ,u etul 'tatuluiF e'te un $ont "ifuncional. :ontul 448 EBlte datorii "i $rean%e $u ,u etul 'tatuluiF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele +n$a'ate de la ,u et repre!entnd vr'minte e#e$tuate +n plu'. 6<@ >*lte cAeltuieli de eCploatare? = $u valoarea de'p u,irilor* amen!ilor "i penalit%ilor datorate ,u etului. :ontul 448 EBlte datorii "i $rean%e $u ,u etul 'tatuluiF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 1171 >Re8ultatul reportat repre8ent7nd eCcedentul nereparti8at au de"icitul neacoperit privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele anulate repre!entnd alte datorii $u ,u etul 'tatului* a#erente e3er$i%iilor #inan$iare anterioare. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele virate ,u etului repre!entnd alte datorii. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? 791 >3enituri cu de tina5ie pecial? = $u 'umele $uvenite entit%ii* datorate de ,u etul de 'tat* altele de$t impo!ite "i ta3e> = $u 'umele anulate repre!entnd alte datorii $u ,u etul 'tatului* a#erente e3er$i%iului #inan$iar $urent. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int 'umele datorate de entitate ,u etului 'tatului* iar soldul de,itor* 'umele $uvenite de la ,u etul de 'tat. $R/,* ;< >$R/, -I *1O)I*0I? )ontul ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a opera%iilor +ntre entit%ile a#iliate. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe unit%i "i pe #eluri de de$ontri. :ontul 4<1 E6e$ontri +ntre entit%ile a#iliateF e'te un $ont "ifuncional. :ontul 4<1 E6e$ontri +ntre entit%ile a#iliateF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 166 >Datorii care prive c imobili8rile "inanciare? = $u 'umele de +n$a'at de la entit%ile a#iliate. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele virate entit%ilor a#iliate. <:1 >)a a? = $u 'umele a$@itate repre!entnd de$ontri +ntre entit%ile a#iliate. 7:; >3enituri din dob7n8ile 9i dividendele ob5inute din pla area di ponibilit5ilor re8ultate din activit5ile "r cop patrimonial? = $u do,n!ile a#erente +mprumuturilor a$ordate> = $u dividendele o,%inute din pla'area di'poni,ilit%ilor re!ultate din a$tivit%ile #r '$op patrimonial. 7:@ >3enituri re8ultate din cedarea activelor corporale a"late Bn proprietatea per oanelor !uridice "r cop patrimonial6 altele dec7t cele care unt au au "o t "olo ite Bn activitatea economic? = $u veniturile re!ultate din $edarea $tre entit%ile a#iliate a a$tivelor $orporale a#late +n proprietatea per'oanelor 2uridi$e #r '$op patrimonial* altele de$t $ele $are 'unt 'au au #o't #olo'ite +n a$tivitatea e$onomi$. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma li$@idrii datoriilor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial> = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma +n$a'rii $rean%elor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial> = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea datoriilor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar> = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea $rean%elor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar> = $u valoarea $rean%elor privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* rea$tivate> = $u valoarea de'p u,irilor* amen!ilor "i penalit%ilor datorate de entit%ile a#iliate> = $u di#eren%ele #avora,ile a#erente datoriilor #a% de entit%ile a#iliate* $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* la de$ontarea a$e'tora ($ont 73..)> = $u di#eren%ele #avora,ile a#erente 'oldului de$ontrilor #a% de entit%ile a#iliate* $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar ($ont 73..). :ontul 4<1 E6e$ontri +ntre entit%ile a#iliateF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 20: >)Aeltuieli de de8voltare? = $u valoarea lu$rrilor "i proie$telor de de!voltare a$@i!i%ionate de la entit%ile a#iliate. 20< >)once iuni6 brevete6 licen5e6 mrci comerciale6 drepturi 9i active imilare? = $u valoarea ,revetelor* li$en%elor "i altor drepturi "i a$tive 'imilare a$@i!i%ionate de la entit%ile a#iliate. 20@ >*lte imobili8ri necorporale? = $u valoarea pro ramelor in#ormati$e "i a altor imo,ili!ri ne$orporale a$@i!i%ionate de la entit%ile a#iliate. 211 >'erenuri 9i amena!ri de terenuri? = $u valoarea terenurilor a$@i!i%ionate de la entit%i a#iliate. 212 >)on truc5ii? = $u valoarea $on'tru$%iilor a$@i!i%ionate de la entit%i a#iliate. 21: >In tala5ii teAnice6 mi!loace de tran port6 animale 9i planta5ii? = $u valoarea in'tala%iilor te@ni$e* mi2loa$elor de tran'port* animalelor "i planta%iilor a$@i!i%ionate de la entit%i a#iliate.

21; >&obilier6 aparatur birotic6 ecAipamente de protec5ie a valorilor umane 9i materiale 9i alte active corporale? = $u valoarea mo,ilierului* aparaturii ,iroti$e* e$@ipamentelor de prote$%ie a valorilor umane "i materiale "i altor a$tive $orporale a$@i!i%ionate de la entit%ile a#iliate. 2:1 >Imobili8ri corporale Bn cur de eCecu5ie? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale +n $ur' de e3e$u%ie a$@i!i%ionate de la entit%ile a#iliate. 2:: >Imobili8ri necorporale Bn cur de eCecu5ie? = $u valoarea imo,ili!rilor ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie a$@i!i%ionate de la entit%ile a#iliate. :01 >&aterii prime? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime primite de la entit%ile a#iliate. :02 >&ateriale con umabile? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile primite de la entit%ile a#iliate. :0: >&ateriale de natura obiectelor de inventar? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor de natura o,ie$telor de inventar primite de la entit%ile a#iliate. :0@ >Di"eren5e de pre5 la materii prime 9i materiale? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile* a#erente materiilor prime* materialelor $on'uma,ile "i materialelor de natura o,ie$telor de inventar a$@i!i%ionate de la entit%i a#iliate. :61 >*nimale 9i p ri? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a animalelor "i p'rilor primite de la entit%ile a#iliate. :6@ >Di"eren5e de pre5 la animale 9i p ri? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente animalelor "i p'rilor a$@i!i%ionate de la entit%ile a#iliate. :@1 >*mbala!e? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a am,ala2elor primite de la entit%i a#iliate. :@@ >Di"eren5e de pre5 la ambala!e? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente am,ala2elor a$@i!i%ionate de la entit%i a#iliate. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele +n$a'ate de la entit%ile a#iliate. <:1 >)a a? = $u 'umele +n$a'ate repre!entnd de$ontri +ntre entit%ile a#iliate. 6<; >,ierderi din crean5e 9i debitori diver9i? = $u valoarea de,itelor '$!ute din eviden%. 6<< >)oti8a5ii 9i contribu5ii datorate de per oana !uridic "r cop patrimonial? = $u $@eltuielile repre!entnd $oti!a%ii "i $ontri,u%ii datorate* potrivit 'tatutului. 66< >)Aeltuieli din di"eren5e de cur valutar? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma li$@idrii datoriilor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial> = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma +n$a'rii $rean%elor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial> = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea datoriilor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar> = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea $rean%elor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. 666 >)Aeltuieli privind dob7n8ile? = $u do,n!ile datorate* a#erente +mprumuturilor primite de la entit%ile a#iliate. 66@ >*lte cAeltuieli "inanciare? = $u di#eren%ele ne#avora,ile a#erente $rean%elor #a% de entit%ile a#iliate* $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* $u o$a!ia de$ontrii a$e'tora> = $u di#eren%ele ne#avora,ile a#erente 'oldului de$ontrilor $u entit%ile a#iliate* $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int $rean%ele entit%ii* iar soldul $reditor* datoriile entit%ii +n rela%iile $u entit%ile a#iliate. )ontul ;<: >Decontri privind intere ele de participare? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a de$ontrilor privind intere'ele de parti$ipare. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe unit%i "i pe #eluri de de$ontri. :ontul 4<3 E6e$ontri privind intere'ele de parti$ipareF e'te un $ont "ifuncional. :ontul 4<3 E6e$ontri privind intere'ele de parti$ipareF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 166 >Datorii care prive c imobili8rile "inanciare? = $u 'umele de +n$a'at de la entit%ile de $are unitatea e'te le at prin intere'e de parti$ipare. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele virate entit%ilor le ate prin intere'e de parti$ipare. <:1 >)a a? = $u 'umele a$@itate repre!entnd de$ontri +ntre entit%ile le ate prin intere'e de parti$ipare. 7:; >3enituri din dob7n8ile 9i dividendele ob5inute din pla area di ponibilit5ilor re8ultate din activit5ile "r cop patrimonial? = $u do,n!ile a#erente +mprumuturilor a$ordate> = $u dividendele o,%inute din pla'area di'poni,ilit%ilor re!ultate din a$tivit%ile #r '$op patrimonial. 7:@ >3enituri re8ultate din cedarea activelor corporale a"late Bn proprietatea per oanelor !uridice "r cop patrimonial6 altele dec7t cele care unt au au "o t "olo ite Bn activitatea economic? = $u veniturile re!ultate din $edarea $tre entit%ile le ate prin intere'e de parti$ipare a a$tivelor $orporale a#late +n proprietatea per'oanelor 2uridi$e #r '$op patrimonial* altele de$t $ele $are 'unt 'au au #o't #olo'ite +n a$tivitatea e$onomi$. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial?

= $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma li$@idrii datoriilor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial> = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma +n$a'rii $rean%elor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial> = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea datoriilor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar> = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea $rean%elor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar> = $u valoarea $rean%elor privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* rea$tivate> = $u valoarea de'p u,irilor* amen!ilor "i penalit%ilor datorate de entit%ile le ate prin intere'e de parti$ipare> = $u di#eren%ele #avora,ile a#erente datoriilor #a% de entit%ile le ate prin intere'e de parti$ipare* $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* la de$ontarea a$e'tora ($ont 73..)> = $u di#eren%ele #avora,ile a#erente 'oldului de$ontrilor #a% de entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare* $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar ($ont 73..). :ontul 4<3 E6e$ontri privind intere'ele de parti$ipareF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 20: >)Aeltuieli de de8voltare? = $u valoarea lu$rrilor "i proie$telor de de!voltare a$@i!i%ionate de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. 20< >)once iuni6 brevete6 licen5e6 mrci comerciale6 drepturi 9i active imilare? = $u valoarea ,revetelor* li$en%elor "i altor drepturi "i a$tive 'imilare a$@i!i%ionate de la entit%ile le ate prin intere'e de parti$ipare. 20@ >*lte imobili8ri necorporale? = $u valoarea pro ramelor in#ormati$e "i a altor imo,ili!ri ne$orporale a$@i!i%ionate de la entit%ile le ate prin intere'e de parti$ipare. 211 >'erenuri 9i amena!ri de terenuri? = $u valoarea terenurilor a$@i!i%ionate de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. 212 >)on truc5ii? = $u valoarea $on'tru$%iilor a$@i!i%ionate de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. 21: >In tala5ii teAnice6 mi!loace de tran port6 animale 9i planta5ii? = $u valoarea in'tala%iilor te@ni$e* mi2loa$elor de tran'port* animalelor "i planta%iilor a$@i!i%ionate de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. 21; >&obilier6 aparatur birotic6 ecAipamente de protec5ie a valorilor umane 9i materiale 9i alte active corporale? = $u valoarea mo,ilierului* aparaturii ,iroti$e* e$@ipamentelor de prote$%ie a valorilor umane "i materiale "i altor a$tive $orporale a$@i!i%ionate de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. 2:1 >Imobili8ri corporale Bn cur de eCecu5ie? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale +n $ur' de e3e$u%ie a$@i!i%ionate de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. 2:: >Imobili8ri necorporale Bn cur de eCecu5ie? = $u valoarea imo,ili!rilor ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie a$@i!i%ionate de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. :01 >&aterii prime? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime primite de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. :02 >&ateriale con umabile? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile primite de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. :0: >&ateriale de natura obiectelor de inventar? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor de natura o,ie$telor de inventar primite de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. :0@ >Di"eren5e de pre5 la materii prime 9i materiale? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile* a#erente materiilor prime* materialelor $on'uma,ile "i materialelor de natura o,ie$telor de inventar a$@i!i%ionate de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. :61 >*nimale 9i p ri? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a animalelor "i p'rilor primite de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. :6@ >Di"eren5e de pre5 la animale 9i p ri? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente animalelor "i p'rilor primite de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. :@1 >*mbala!e? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a am,ala2elor primite de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. :@@ >Di"eren5e de pre5 la ambala!e? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente am,ala2elor a$@i!i%ionate de la entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare. <12 >)onturi curente la bnci? <:1 >)a a? = $u 'umele +n$a'ate de la entit%ile le ate prin intere'e de parti$ipare. 6<; >,ierderi din crean5e 9i debitori diver9i? = $u valoarea de,itelor '$!ute din eviden%. 66< >)Aeltuieli din di"eren5e de cur valutar? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma li$@idrii datoriilor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial> = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma +n$a'rii $rean%elor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial> = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea datoriilor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar> = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea $rean%elor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar.

666 >)Aeltuieli privind dob7n8ile? = $u do,n!ile datorate* a#erente +mprumuturilor primite de la entit%ile le ate prin intere'e de parti$ipare. 66@ >*lte cAeltuieli "inanciare? = $u di#eren%ele ne#avora,ile a#erente $rean%elor #a% de entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare* $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* $u o$a!ia de$ontrii a$e'tora> = $u di#eren%ele ne#avora,ile a#erente de$ontrilor $u entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare* $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int $rean%ele privind intere'ele de parti$ipare* iar soldul $reditor* datoriile privind intere'ele de parti$ipare. $R/,* ;6 >D#+I'ORI -I )R#DI'ORI DI3#R-I? )ontul ;61 >Debitori diver9i? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a de,itorilor proveni%i din pa u,e materiale $reate de ter%i* alte $rean%e provenite din e3i'ten%a unor titluri e3e$utorii "i a altor $rean%e* altele de$t entit%ile a#iliate "i entit%ile le ate prin intere'e de parti$ipare. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe #ie$are de,itor. :ontul 461 E6e,itori diver"iF e'te un $ont de acti/. :ontul 461 E6e,itori diver"iF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 116 >*lte "onduri privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele datorate de mem,rii per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial pentru $on'tituirea altor #onduri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial)* +n $on#ormitate $u prevederile le ale. 117; >Re8ultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile? = $u re!ultatul #avora,il provenit din $ore$tarea erorilor $onta,ile* a#erente anilor pre$eden%i. 161 >Fmprumuturi din emi iuni de obliga5iuni? = $u 'uma +mprumuturilor de primit din emi'iuni de o,li a%iuni. 167 >*lte Bmprumuturi 9i datorii a imilate? = $u 'umele de +n$a'at repre!entnd alte +mprumuturi "i datorii a'imilate. ;72 >3enituri Bnregi trate Bn avan ? = $u valoarea veniturilor +nre i'trate +n avan'. <01 >*c5iuni de5inute la entit5ile a"iliate? = $u pre%ul de $e'iune al a$%iunilor de%inute pe termen '$urt la entit%ile a#iliate* $edate. <06 >Obliga5iuni? = $u pre%ul de $e'iune al o,li a%iunilor de%inute. <0@ >*lte inve ti5ii pe termen curt 9i crean5e a imilate? = $u pre%ul de $e'iune al altor inve'ti%ii pe termen '$urt. 7:; >3enituri din dob7n8ile 9i dividendele ob5inute din pla area di ponibilit5ilor re8ultate din activit5ile "r cop patrimonial? = $u do,n!ile a#erente 'umelor datorate de $tre de,itorii diver"i> = $u dividendele de +n$a'at a#erente titlurilor imo,ili!ate 'au $elor pe termen '$urt. 7:@ >3enituri re8ultate din cedarea activelor corporale a"late Bn proprietatea per oanelor !uridice "r cop patrimonial6 altele dec7t cele care unt au au "o t "olo ite Bn activitatea economic? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale $on'tatate lip' 'au deteriorate* imputate ter%ilor> = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale $edate. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u valoarea $rean%elor privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* rea$tivate> = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea $rean%elor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar> = $u di#eren%ele #avora,ile a#erente $rean%elor privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* $u o$a!ia evalurii a$e'tora la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar ($ont 73..)> = $u valoarea de'p u,irilor* amen!ilor "i penalit%ilor privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* datorate de ter%i> = $u valoarea imo,ili!rilor #inan$iare a$@i!i%ionate din di'poni,ilit%i re!ultate din a$tivit%ile #r '$op patrimonial* $edate> = $u di#eren%a #avora,il dintre pre%ul de $e'iune "i pre%ul de a$@i!i%ie a inve'ti%iilor pe termen '$urt a$@i!i%ionate din di'poni,ilit%i re!ultate din a$tivit%ile #r '$op patrimonial* $edate. :ontul 461 E6e,itori diver"iF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 11< >.ondul de rulment al membrilor a ocia5iilor de proprietari? = $u valoarea de,itelor mem,rilor a'o$ia%iilor de proprietari* '$!ute din eviden% prin $ompen'area $u #ondul de rulment al a$e'tora* +n 'itua%ia re'tituirii #ondului de rulment +n $on#ormitate $u prevederile le ale. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele +n$a'ate de la de,itori +n $ontul de di'poni,il. <:1 >)a a? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar de la de,itori. <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u 'umele +n$a'ate de la de,itori +n $ontul de di'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial. 6<; >,ierderi din crean5e 9i debitori diver9i? = $u 'umele tre$ute pe $@eltuieli $u o$a!ia '$derii din eviden% a de,itorilor. 66< >)Aeltuieli din di"eren5e de cur valutar? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma li$@idrii $rean%elor +n valut 'au la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar. 667 >)Aeltuieli privind conturile acordate? = $u valoarea '$onturilor a$ordate de,itorilor. 66@ >*lte cAeltuieli "inanciare?

= $u di#eren%ele ne#avora,ile a#erente $rean%elor $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* $u o$a!ia de$ontrii a$e'tora 'au la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int 'umele datorate entit%ii de $tre de,itori. )ontul ;62 >)reditori diver9i? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a 'umelor datorate ter%ilor* pe ,a! de titluri e3e$utorii 'au a unor o,li a%ii ale entit%ii #a% de ter%i provenind din alte opera%ii* al%ii de$t entit%ile a#iliate "i entit%ile le ate prin intere'e de parti$ipare. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe #ie$are $reditor. :ontul 462 E:reditori diver"iF e'te un $ont de .asi/. :ontul 462 E:reditori diver"iF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 11: >.ondul ocial al membrilor )a elor de *!utor Reciproc D).*.R.=? = $u 'umele repre!entnd #ondul 'o$ial neridi$at de mem,rii $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.)* retra"i. 11; >.ondul pentru a!utor Bn ca8 de dece al membrilor )a elor de *!utor Reciproc D).*.R.=? = $u 'umele repre!entnd a2utor +n $a! de de$e'* neridi$ate de urma"ii le ali ai mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.). 11< >.ondul de rulment al membrilor a ocia5iilor de proprietari? = $u 'umele repre!entnd #ondul de rulment neridi$at de mem,rii a'o$ia%iilor de proprietari* +n 'itua%ia re'tituirii #ondului de rulment +n $on#ormitate $u prevederile le ale. 116 >*lte "onduri privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele neutili!ate din alte #onduri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial)* re'tituite mem,rilor per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial +n $on#ormitate $u prevederile le ale. 117; >Re8ultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile? = $u re!ultatul ne#avora,il provenit din $ore$tarea erorilor $onta,ile* a#erente anilor pre$eden%i. 1:1 >1ubven5ii guvernamentale pentru inve ti5ii? 1:2 >Fmprumuturi nerambur abile cu caracter de ubven5ii pentru inve ti5ii? 1:: >Dona5ii pentru inve ti5ii? 1:; >,lu uri de inventar de natura imobili8rilor? 1:@ >*lte ume primite cu caracter de ubven5ii pentru inve ti5ii? = $u partea din 'u,ven%ia pentru inve'ti%ii de re'tituit. 201 >)Aeltuieli de con tituire? = $u $@eltuielile o$a!ionate de +n#iin%area 'au de!voltarea per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial. ;72 >3enituri Bnregi trate Bn avan ? = $u partea din 'u,ven%ii a#erente veniturilor* de re'tituit. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il* ne$uvenite> = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il pentru opera%iuni $are 'e e#e$tuea! +n $ontul ter%ilor* potrivit di'po!i%iilor le ale. <:1 >)a a? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar* ne$uvenite> = $u 'umele +n$a'ate +n numerar pentru opera%iuni $are 'e e#e$tuea! +n $ontul ter%ilor* potrivit di'po!i%iilor le ale. <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial* ne$uvenite. 6<< >)oti8a5ii 9i contribu5ii datorate de per oana !uridic "r cop patrimonial? = $u $@eltuielile repre!entnd $oti!a%ii "i $ontri,u%ii datorate* potrivit 'tatutului. 6<7 >*!utoare 9i Bmprumuturi nerambur abile tran "erate altor per oane !uridice "r cop patrimonial? = $u 'umele datorate de unitatea primitoare altor per'oane 2uridi$e #r '$op patrimonial. 6<@ >*lte cAeltuieli de eCploatare? = $u 'umele datorate ter%ilor repre!entnd de'p u,iri "i penalit%i> = $u 'umele datorate mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.) repre!entnd re'tituiri de $oti!a%ii "i $ontri,u%ii* potrivit le ii. 66< >)Aeltuieli din di"eren5e de cur valutar? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma li$@idrii datoriilor +n valut 'au din evaluare la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. 66@ >*lte cAeltuieli "inanciare? = $u di#eren%ele ne#avora,ile a#erente $reditorilor $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar. :ontul 462 E:reditori diver"iF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 1171 >Re8ultatul reportat repre8ent7nd eCcedentul nereparti8at au de"icitul neacoperit privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele anulate repre!entnd datorii #a% de $reditori diver"i* a#erente e3er$i%iilor #inan$iare anterioare. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele a$@itate $reditorilor din $ontul de di'poni,il. <:1 >)a a? = $u 'umele a$@itate +n numerar $reditorilor. <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u 'umele a$@itate $reditorilor din $ontul de di'poni,il. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma li$@idrii datoriilor +n valut 'au $u o$a!ia evalurii la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar> = $u 'umele anulate repre!entnd datorii #a% de $reditori diver"i* a#erente e3er$i%iului #inan$iar $urent> = $u valoarea '$onturilor o,%inute de la $reditori diver"i> = $u di#eren%ele #avora,ile a#erente $reditorilor diver"i $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* la de$ontarea a$e'tora 'au la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar.

0ol-ul $reditor al $ontului repre!int 'umele datorate $reditorilor diver"i. $R/,* ;7 >)ON'/RI D# R#$/%*RI2*R# -I *1I&I%*'#? )ontul ;71 >)Aeltuieli Bnregi trate Bn avan ? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor e#e$tuate +n avan' $are urmea! a 'e 'uporta e"alonat pe $@eltuieli* pe ,a!a unui '$aden%ar* +n perioadele/e3er$i%iile viitoare. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe #eluri de $@eltuieli. :ontul 471 E:@eltuieli +nre i'trate +n avan'F e'te un $ont de acti/. :ontul 471 E:@eltuieli +nre i'trate +n avan'F 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;01 >.urni8ori? <12 >)onturi curente la bnci? <:1 >)a a? <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u 'umele repre!entnd a,onamentele* $@iriile "i alte $@eltuieli e#e$tuate anti$ipat. :ontul 471 E:@eltuieli +nre i'trate +n avan'F 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 60< >)Aeltuieli privind energia 9i apa? = $u 'umele reparti!ate +n perioadele/e3er$i%iile #inan$iare urmtoare pe $@eltuieli* $on#orm '$aden%arelor. 611 >)Aeltuieli cu Bntre5inerea 9i repara5iile? 612 >)Aeltuieli cu redeven5ele6 loca5iile de ge tiune 9i cAiriile? 61: >)Aeltuielile cu primele de a igurare? 61; >)Aeltuieli cu tudiile 9i cercetrile? 621 >)Aeltuieli cu colaboratorii? 622 >)Aeltuieli privind comi ioanele 9i onorariile? 62: >)Aeltuieli de protocol6 reclam 9i publicitate? 62; >)Aeltuieli cu tran portul de bunuri 9i de per onal? 62< >)Aeltuieli cu depla ri6 deta9ri 9i tran "erri? 626 >)Aeltuieli po9tale 9i taCe de telecomunica5ii? 627 >)Aeltuieli cu erviciile bancare 9i a imilate? 62@ >*lte cAeltuieli cu erviciile eCecutate de ter5i? 6<@ >*lte cAeltuieli de eCploatare? 666 >)Aeltuieli privind dob7n8ile? 66@ >*lte cAeltuieli "inanciare? = $u 'umele reparti!ate +n perioadele/e3er$i%iile #inan$iare urmtoare pe $@eltuieli* $on#orm '$aden%arelor. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int $@eltuielile e#e$tuate +n avan'. )ontul ;72 >3enituri Bnregi trate Bn avan ? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a veniturilor +nre i'trate +n avan'. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe #eluri de venituri. :ontul 472 E8enituri +nre i'trate +n avan'F e'te un $ont de .asi/. :ontul 472 E8enituri +nre i'trate +n avan'F 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 267 >)rean5e imobili8ate? = $u do,n!ile $al$ulate la +mprumuturile a$ordate mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.)* $on#orm $ontra$telor de +mprumut 'au* dup $a!* $u do,n!ile $al$ulate* a#erente e3er$i%iului #inan$iar $urent* +n 'itua%ia +n $are do,n!ile $al$ulate $on#orm $ontra$telor de +mprumut au #o't +nre i'trate +n $ont +n a#ara ,ilan%ului. ;;< >1ubven5ii? = $u valoarea 'u,ven%iilor pentru venituri* a#erente perioadelor viitoare> = $u valoarea 'u,ven%iilor pentru venituri din 'trintate* a#erente perioadelor viitoare. ;61 >Debitori diver9i? = $u valoarea veniturilor +nre i'trate +n avan'. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele +n$a'ate +n avan' "i $are prive'$ e3er$i%iile #inan$iare urmtoare. <:1 >)a a? = $u 'umele +n$a'ate +n avan' "i $are prive'$ e3er$i%iile #inan$iare urmtoare. :ontul 472 E8enituri +nre i'trate +n avan'F 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;62 >)reditori diver9i? = $u partea din 'u,ven%ii a#erente veniturilor* de re'tituit. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele +n$a'ate +n avan'* re'tituite> = $u partea din 'u,ven%iile a#erente veniturilor* re'tituite. <:1 >)a a? = $u 'umele +n$a'ate +n avan'* re'tituite. 7:1 >3enituri din coti8a5iile membrilor 9i contribu5iile bne9ti au Bn natur ale membrilor 9i impati8an5ilor? 7:2 >3enituri din taCele de Bnregi trare tabilite potrivit legi la5iei Bn vigoare? 7:; >3enituri din dob7n8ile 9i dividendele ob5inute din pla area di ponibilit5ilor re8ultate din activit5ile "r cop patrimonial? = $u veniturile +nre i'trate +n avan' a#erente perioadei $urente 'au e3er$i%iului #inan$iar +n $ur'. 7:6 >Re ur e ob5inute de la bugetul de tat 9i/ au de bugetele locale 9i ubven5ii pentru venituri? = $u valoarea 'u,ven%iilor pentru venituri* +nre i'trate anterior $a venituri +n avan'. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u veniturile +n$a'ate +n avan' a#erente perioadei $urente 'au e3er$i%iului #inan$iar +n $ur'> = $u valoarea 'u,ven%iilor pentru venituri din 'trintate* +nre i'trate anterior $a venituri +n avan'. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int veniturile +nre i'trate +n avan'. )ontul ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare?

:u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a 'umelor +n $ur' de $lari#i$are* $e nu pot #i +nre i'trate pe $@eltuieli/venituri* 'au +n alte $onturi +n mod dire$t* #iind ne$e'are $er$etri "i lmuriri 'uplimentare. :ontul 473 E6e$ontri din opera%ii +n $ur' de $lari#i$areF e'te un $ont "ifuncional. :ontul 473 E6e$ontri din opera%ii +n $ur' de $lari#i$areF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ <12 >)onturi curente la bnci? = $u pl%ile pentru $are +n momentul e#e$turii 'au $on'tatrii a$e'tora nu 'e pot lua m'uri de +nre i'trare de#initiv +ntr9 un $ont* ne$e'itnd $lari#i$ri 'uplimentare> = $u 'umele re'tituite din $ontul de di'poni,il* ne$uvenite unit%ii. <:1 >)a a? = $u 'umele re'tituite +n numerar* ne$uvenite unit%ii. <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u pl%ile pentru $are +n momentul e#e$turii 'au $on'tatrii a$e'tora nu 'e pot lua m'uri de +nre i'trare de#initiv +ntr9 un $ont* ne$e'itnd $lari#i$ri 'uplimentare> = $u 'umele re'tituite din $ontul de di'poni,il* ne$uvenite unit%ii. :ontul 473 E6e$ontri din opera%ii +n $ur' de $lari#i$areF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il $are ne$e'it $lari#i$ri 'uplimentare. <:1 >)a a? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar* ne$uvenite unit%ii. <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il $are ne$e'it $lari#i$ri 'uplimentare. )onturile din grupele 60E6< = $u 'umele $lari#i$ate +nre i'trate pe $@eltuieli. 0ol-ul $ontului repre!int 'umele +n $ur' de $lari#i$are. $R/,* ;@ >D#)ON'(RI FN )*DR/% /NI'(0II? )ontul ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a de$ontrilor +ntre unitate "i 'u,unit%ile 'ale #r per'onalitate 2uridi$* $are $ondu$ $onta,ilitate proprie. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe 'u,unit%i #r per'onalitate 2uridi$* $u $onta,ilitate proprie "i pe #eluri de de$ontri. :ontul 481 E6e$ontri +ntre unitate "i 'u,unit%iF e'te un $ont "ifuncional. :ontul 481 E6e$ontri +ntre unitate "i 'u,unit%iF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ :01 >&aterii prime? :02 >&ateriale con umabile? :0: >&ateriale de natura obiectelor de inventar? :61 >*nimale 9i p ri? :@1 >*mbala!e? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime* materialelor $on'uma,ile* materialelor de natura o,ie$telor de inventar* animalelor "i p'rilor* "i am,ala2elor livrate 'u,unit%ilor (+n $onta,ilitatea unit%ii) 'au unit%ii (+n $onta,ilitatea 'u,unit%ilor). :02 >&ateriale con umabile? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'umate pentru reali!area a$tivit%ilor #r '$op patrimonial prev!ute +n ,u etul unit%ii (+n $onta,ilitatea 'u,unit%ilor). <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele virate din $ontul de di'poni,il +n $adrul de$ontrilor re$ipro$e. <:1 >)a a? = $u 'umele pltite +n numerar +n $adrul de$ontrilor re$ipro$e. <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u 'umele virate din $ontul de di'poni,il +n $adrul de$ontrilor re$ipro$e. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele de +n$a'at pentru a$operirea $@eltuielilor proprii privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :ontul 481 E6e$ontri +ntre unitate "i 'u,unit%iF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ :01 >&aterii prime? :02 >&ateriale con umabile? :0: >&ateriale de natura obiectelor de inventar? :61 >*nimale 9i p ri? :@1 >*mbala!e? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime* materialelor $on'uma,ile* materialelor de natura o,ie$telor de inventar* animalelor "i p'rilor* "i am,ala2elor primite de unitate de la 'u,unit%i (+n $onta,ilitatea unit%ii) 'au $ele primite de 'u,unit%i de la unitate (+n $onta,ilitatea 'u,unit%ilor). <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele primite +n $ontul de di'poni,il +n $adrul de$ontrilor re$ipro$e. <:1 >)a a? = $u 'umele primite +n numerar +n $adrul de$ontrilor re$ipro$e. <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u 'umele primite +n $ontul de di'poni,il +n $adrul de$ontrilor re$ipro$e. 602 >)Aeltuieli cu materialele con umabile? 60; >)Aeltuieli privind materialele ne tocate? 611 >)Aeltuieli cu Bntre5inerea 9i repara5iile? 612 >)Aeltuieli cu redeven5ele6 loca5iile de ge tiune 9i cAiriile? 621 >)Aeltuieli cu colaboratorii? 62: >)Aeltuieli de protocol6 reclam 9i publicitate? 62; >)Aeltuieli cu tran portul de bunuri 9i de per onal?

62< >)Aeltuieli cu depla ri6 deta9ri 9i tran "erri? 626 >)Aeltuieli po9tale 9i taCe de telecomunica5ii? 627 >)Aeltuieli cu erviciile bancare 9i a imilate? 62@ >*lte cAeltuieli cu erviciile eCecutate de ter5i? 6:< >)Aeltuieli cu alte impo8ite6 taCe 9i vr minte a imilate? 6;< >)Aeltuieli privind a igurrile 9i protec5ia ocial? 6<6 >)Aeltuieli privind coteHpr5i datorate potrivit tatutului? = $u $@eltuielile repre!entnd $ote9pr%i datorate potrivit 'tatutului. 6<@ >*lte cAeltuieli de eCploatare? = $u $@eltuielile de$ontate de 'u,unit%i pentru reali!area a$tivit%ilor #r '$op patrimonial prev!ute +n ,u etul unit%ii (+n $onta,ilitatea unit%ii). 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int 'umele de +n$a'at* iar soldul $reditor* 'umele datorate pentru opera%iuni din $adrul unei entit%i $u 'u,unit%i #r per'onalitate 2uridi$. )ontul ;@2 >Decontri Bntre ubunit5i? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a de$ontrilor +ntre 'u,unit%ile #r per'onalitate 2uridi$ din $adrul a$eleia"i unit%i* $are $ondu$ $onta,ilitate proprie. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe 'u,unit%i #r per'onalitate 2uridi$* $u $onta,ilitate proprie "i pe #eluri de de$ontri. :ontul 482 E6e$ontri +ntre 'u,unit%iF e'te un $ont "ifuncional. :ontul 482 E6e$ontri +ntre 'u,unit%iF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ :01 >&aterii prime? :02 >&ateriale con umabile? :0: >&ateriale de natura obiectelor de inventar? :61 >*nimale 9i p ri? :@1 >*mbala!e? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime* materialelor $on'uma,ile* materialelor de natura o,ie$telor de inventar* animalelor "i p'rilor* "i am,ala2elor predate de o 'u,unitate altei 'u,unit%i. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele virate din $ontul de di'poni,il +n $adrul de$ontrilor re$ipro$e. <:1 >)a a? = $u 'umele pltite +n numerar +n $adrul de$ontrilor re$ipro$e. :ontul 482 E6e$ontri +ntre 'u,unit%iF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ :01 >&aterii prime? :02 >&ateriale con umabile? :0: >&ateriale de natura obiectelor de inventar? :61 >*nimale 9i p ri? :@1 >*mbala!e? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime* materialelor $on'uma,ile* materialelor de natura o,ie$telor de inventar* animalelor "i p'rilor* "i am,ala2elor primite de o 'u,unitate de la alt 'u,unitate. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele primite +n $ontul de di'poni,il +n $adrul de$ontrilor re$ipro$e. <:1 >)a a? = $u 'umele primite +n numerar +n $adrul de$ontrilor re$ipro$e. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int 'umele de +n$a'at de la alte 'u,unit%i* iar soldul $reditor 'umele datorate pentru opera%iuni #a% de 'u,unit%i ale a$eleia"i entit%i. )ontul ;@9 >Decontri Bntre activit5ile "r cop patrimonial 9i activit5ile economice? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a raporturilor de de$ontare +ntre a$tivit%ile #r '$op patrimonial (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial) "i a$tivit%ile e$onomi$e* de'#"urate +n $adrul unit%ii* privind $ota de $@eltuieli $omune $e 'e reparti!ea! la #inele lunii. :ontul 48. E6e$ontri +ntre a$tivit%ile #r '$op patrimonial "i a$tivit%ile e$onomi$eF e'te un $ont de acti/. :ontul 48. E6e$ontri +ntre a$tivit%ile #r '$op patrimonial "i a$tivit%ile e$onomi$eF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ )onturi din cla a 6 (analiti$e di'tin$te privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial) = la #inele lunii* $u $@eltuielile reparti!ate a'upra a$tivit%ilor e$onomi$e. :ontul 48. E6e$ontri +ntre a$tivit%ile #r '$op patrimonial "i a$tivit%ile e$onomi$eF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ )onturi din cla a 6 (analiti$e di'tin$te privind a$tivit%ile e$onomi$e) = la #inele lunii* $u $@eltuielile reparti!ate a'upra a$tivit%ilor e$onomi$e. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. $R/,* ;9 >*G/1'(RI ,#N'R/ D#,R#)I#R#* )R#*N0#%OR? )ontul ;9< >*!u tri pentru deprecierea crean5elor E decontri Bn cadrul grupului 9i cu a ocia5ii? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a a2u'trilor $on'tituite pentru depre$ierea $rean%elor eviden%iate +n $onturile de de$ontri +n $adrul rupului "i $u a'o$ia%ii* potrivit di'po!i%iilor le ale. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe #eluri de $rean%e 'upu'e depre$ierii. :ontul 4.< EB2u'tri pentru depre$ierea $rean%elor = de$ontri +n $adrul rupului "i $u a'o$ia%iiF e'te un $ont de .asi/. :ontul 4.< EB2u'tri pentru depre$ierea $rean%elor = de$ontri +n $adrul rupului "i $u a'o$ia%iiF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 6@6 >)Aeltuieli "inanciare privind amorti8rile 9i a!u trile pentru pierdere de valoare? = $u valoarea a2u'trilor pentru depre$iere de natur #inan$iar* $on'tatate +n $adrul $onturilor de de$ontri +n $adrul rupului "i $u a'o$ia%ii privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :ontul 4.< EB2u'tri pentru depre$ierea $rean%elor = de$ontri +n $adrul rupului "i $u a'o$ia%iiF 'e debiteaz prin $reditul $ontului/

7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u valoarea a2u'trilor pentru depre$iere de natur #inan$iar din $onturile de de$ontri +n $adrul rupului "i $u a'o$ia%ii privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* diminuate 'au anulate. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int valoarea a2u'trilor $on'tituite pentru depre$ierea $rean%elor = de$ontri +n $adrul rupului "i $u a'o$ia%ii. )ontul ;96 >*!u tri pentru deprecierea crean5elor E debitori diver9i? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a a2u'trilor $on'tituite pentru depre$ierea $rean%elor = de,itori diver"i* potrivit di'po!i%iilor le ale. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe #eluri de $rean%e 'upu'e depre$ierii. :ontul 4.6 EB2u'tri pentru depre$ierea $rean%elor = de,itori diver"iF e'te un $ont de .asi/. :ontul 4.6 EB2u'tri pentru depre$ierea $rean%elor = de,itori diver"iF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 6@1 >)Aeltuieli de eCploatare privind amorti8rile6 provi8ioanele 9i a!u trile pentru depreciere? = $u valoarea a2u'trilor $on'tituite pentru depre$ierea $rean%elor din $onturile de de,itori diver"i privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :ontul 4.6 EB2u'tri pentru depre$ierea $rean%elor = de,itori diver"iF 'e debiteaz prin $reditul $ontului/ 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u valoarea a2u'trilor pentru depre$ierea $rean%elor din $onturile de de,itori diver"i privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* diminuate 'au anulate. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int valoarea a2u'trilor $on'tituite pentru depre$ierea $rean%elor = de,itori diver"i. )%*1* < >)ON'/RI D# 'R#2OR#RI#? $R/,* <0 >IN3#1'I0II ,# '#R&#N 1)/R'? )ontul <01 >*c5iuni de5inute la entit5ile a"iliate? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a a$%iunilor de%inute la entit%ile a#iliate* $umprate +n vederea o,%inerii de venituri #inan$iare +ntr9un termen '$urt. :ontul <01 EB$%iuni de%inute la entit%ile a#iliateF e'te un $ont de acti/. :ontul <01 EB$%iuni de%inute la entit%ile a#iliateF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ <09 >3r minte de e"ectuat pentru inve ti5iile pe termen curt? <12 >)onturi curente la bnci? <:1 >)a a? = $u valoarea la $o't de a$@i!i%ie a a$%iunilor $umprate de la entit%ile a#iliate. :ontul <01 EB$%iuni de%inute la entit%ile a#iliateF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ ;61 >Debitori diver9i? <12 >)onturi curente la bnci? <:1 >)a a? = $u pre%ul de $e'iune al a$%iunilor de%inute pe termen '$urt la entit%ile a#iliate* $edate. 66; >)Aeltuieli privind inve ti5iile "inanciare cedate? = $u di#eren%ele ne#avora,ile dintre valoarea $onta,il a a$%iunilor de%inute pe termen '$urt la entit%ile a#iliate "i pre%ul lor de $e'iune. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int valoarea a$%iunilor de%inute pe termen '$urt la entit%ile a#iliate. )ontul <0< >Obliga5iuni emi e 9i r cumprate? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a o,li a%iunilor emi'e "i r'$umprate. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe $ate orii "i #eluri (valori) de o,li a%iuni. :ontul <0< E;,li a%iuni emi'e "i r'$umprateF e'te un $ont de acti/. :ontul <0< E;,li a%iuni emi'e "i r'$umprateF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ <09 >3r minte de e"ectuat pentru inve ti5iile pe termen curt? = $u 'umele datorate pentru inve'ti%ii pe termen '$urt $umprate. <12 >)onturi curente la bnci? = $u valoarea o,li a%iunilor emi'e "i r'$umprate a$@itate din $ontul de di'poni,il. <:1 >)a a? = $u valoarea o,li a%iunilor emi'e "i r'$umprate a$@itate +n numerar. :ontul <0< E;,li a%iuni emi'e "i r'$umprateF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 161 >Fmprumuturi din emi iuni de obliga5iuni? = $u valoarea o,li a%iunilor emi'e "i r'$umprate* anulate. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int valoarea o,li a%iunilor emi'e "i r'$umprate* neanulate. )ontul <06 >Obliga5iuni? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a o,li a%iunilor $umprate. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe $ate orii "i #eluri (valori) de o,li a%iuni* rupate pe unit%ile emitente. :ontul <06 E;,li a%iuniF e'te un $ont de acti/. :ontul <06 E;,li a%iuniF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ <09 >3r minte de e"ectuat pentru inve ti5iile pe termen curt? <12 >)onturi curente la bnci? <:1 >)a a? = $u valoarea la $o't de a$@i!i%ie a o,li a%iunilor $umprate. :ontul <06 E;,li a%iuniF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ ;61 >Debitori diver9i? <12 >)onturi curente la bnci? <:1 >)a a? = $u pre%ul de $e'iune al o,li a%iunilor de%inute. 66; >)Aeltuieli privind inve ti5iile "inanciare cedate? = $u di#eren%ele ne#avora,ile dintre valoarea $onta,il a o,li a%iunilor de%inute "i pre%ul lor de $e'iune.

0ol-ul de,itor al $ontului repre!int valoarea o,li a%iunilor e3i'tente. )ontul <0@ >*lte inve ti5ii pe termen curt 9i crean5e a imilate? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a altor inve'ti%ii pe termen '$urt "i $rean%e a'imilate* $umprate. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe $ate orii "i #eluri (valori)* rupate pe unit%ile emitente. :ontul <08 EBlte inve'ti%ii pe termen '$urt "i $rean%e a'imilateF e'te un $ont de acti/. :ontul <08 EBlte inve'ti%ii pe termen '$urt "i $rean%e a'imilateF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ <09 >3r minte de e"ectuat pentru inve ti5iile pe termen curt? <12 >)onturi curente la bnci? <:1 >)a a? = $u valoarea la $o't de a$@i!i%ie a altor inve'ti%ii pe termen '$urt "i $rean%e a'imilate $umprate. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar a#erente altor valori de tre!orerie $um 'unt depo!itele pe termen '$urt +n valut* la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. :ontul <08 EBlte inve'ti%ii pe termen '$urt "i $rean%e a'imilateF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ ;61 >Debitori diver9i? <12 >)onturi curente la bnci? <:1 >)a a? = $u pre%ul de $e'iune al altor inve'ti%ii pe termen '$urt. 66; >)Aeltuieli privind inve ti5iile "inanciare? = $u di#eren%ele ne#avora,ile dintre valoarea $onta,il a altor inve'ti%ii pe termen '$urt "i pre%ul lor de $e'iune. 66< >)Aeltuieli din di"eren5e de cur valutar? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar a#erente altor valori de tre!orerie $um 'unt depo!ite pe termen '$urt +n valut* la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar 'au li$@idarea lor. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int valoarea altor titluri de inve'ti%ii pe termen '$urt "i $rean%e a'imilate* e3i'tente. )ontul <09 >3r minte de e"ectuat pentru inve ti5iile pe termen curt? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a vr'mintelor de e#e$tuat pentru inve'ti%iile pe termen '$urt* $umprate. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe unit%ile emitente. :ontul <0. E8r'minte de e#e$tuat pentru inve'ti%iile pe termen '$urtF e'te un $ont de .asi/. :ontul <0. E8r'minte de e#e$tuat pentru inve'ti%iile pe termen '$urtF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ <01 >*c5iuni de5inute la entit5ile a"iliate? = $u valoarea la $o't de a$@i!i%ie a a$%iunilor $umprate de la entit%ile a#iliate. <0< >Obliga5iuni emi e 9i r cumprate? = $u 'umele datorate pentru inve'ti%ii pe termen '$urt $umprate. <06 >Obliga5iuni? = $u valoarea la $o't de a$@i!i%ie a o,li a%iunilor $umprate. <0@ >*lte inve ti5ii pe termen curt 9i crean5e a imilate? = $u valoarea la $o't de a$@i!i%ie a altor inve'ti%ii pe termen '$urt "i $rean%e a'imilate $umprate. 66< >)Aeltuieli din di"eren5e de cur valutar? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar* re!ultate +n urma evalurii datoriilor +n valut* repre!entnd vr'minte de e#e$tuat pentru inve'ti%iile pe termen '$urt* la $ur'ul de +n$@idere a e3er$i%iului #inan$iar. :ontul <0. E8r'minte de e#e$tuat pentru inve'ti%iile pe termen '$urtF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele a$@itate din $ontul de di'poni,il pentru inve'ti%iile pe termen '$urt $umprate. <:1 >)a a? = $u 'umele pltite +n numerar pentru inve'ti%iile pe termen '$urt $umprate. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar* re!ultate +n urma evalurii datoriilor +n valut* repre!entnd vr'minte de e#e$tuat pentru inve'ti%iile pe termen '$urt* la $ur'ul de +n$@idere a e3er$i%iului #inan$iar 'au +n urma a$@itrii a$e'tora. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int valoarea datorat pentru inve'ti%iile pe termen '$urt $umprate. $R/,* <1 >)ON'/RI %* +(N)I? )ontul <12 >)onturi curente la bnci? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a di'poni,ilit%ilor +n lei "i +n valut a#late +n $onturi la ,n$i* a 'umelor +n $ur' de de$ontare* pre$um "i a mi"$rii a$e'tora. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe $onturile $urente de'$@i'e la ,n$i* iar pentru di'poni,ilit%ile +n valut 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :ontul <12 E:onturi $urente la ,n$iF e'te un $ont "ifuncional. :ontul <12 E:onturi $urente la ,n$iF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 101 >)apital? = $u 'umele depu'e $a aport +n $ontul de di'poni,il. 11: >.ondul ocial al membrilor )a elor de *!utor Reciproc D).*.R.=? = $u 'umele +n$a'ate de la ter%i 'au $omuni$ate de ter%i pe ,a! de do$umente neaprute +n$ +n e3tra'ele de $ont* repre!entnd depuneri la #ondul 'o$ial al mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.)> = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il* repre!entnd depuneri ale mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.) la #ondul 'o$ial al mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.). 11; >.ondul pentru a!utor Bn ca8 de dece al membrilor )a elor de *!utor Reciproc D).*.R.=? = $u 'umele +n$a'ate de la ter%i 'au $omuni$ate de ter%i pe ,a! de do$umente neaprute +n$ +n e3tra'ele de $ont* repre!entnd depuneri la #ondul pentru a2utor +n $a! de de$e' al mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.). 11< >.ondul de rulment al membrilor a ocia5iilor de proprietari? = $u 'umele +n$a'ate de la ter%i 'au $omuni$ate de ter%i pe ,a! de do$umente neaprute +n$ +n e3tra'ele de $ont* repre!entnd depuneri la #ondul de rulment al mem,rilor a'o$ia%iilor de proprietari. 116 >*lte "onduri privind activit5ile "r cop patrimonial?

= $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il* repre!entnd $ontri,u%ii ale mem,rilor per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial pentru $on'tituirea altor #onduri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial)* +n $on#ormitate $u prevederile le ale. 161 >Fmprumuturi din emi iuni de obliga5iuni? = $u 'uma +mprumuturilor primite din emi'iuni de o,li a%iuni. 162 >)redite bancare pe termen lung? = $u 'uma $reditelor pe termen lun primite. 166 >Datorii care prive c imobili8rile "inanciare? = $u 'umele +n$a'ate de la entit%ile a#iliate* re'pe$tiv de la entit%ile de $are unitatea e'te le at prin intere'e de parti$ipare. 167 >*lte Bmprumuturi 9i datorii a imilate? = $u 'umele +n$a'ate repre!entnd +mprumuturi "i datorii a'imilate. 267 >)rean5e imobili8ate? = $u valoarea $rean%elor imo,ili!ate "i a do,n!ilor a#erente* pre$um "i $u valoarea aran%iilor re'tituite de ter%i. ;2@ >*lte datorii 9i crean5e Bn legtur cu per onalul? = $u 'umele +n$a'ate de la per'onal repre!entnd 'ume datorate de a$e'ta. ;:@ >*lte datorii 9i crean5e ociale? = $u 'umele +n$a'ate de la a'i urrile 'o$iale re#le$tate $a alte $rean%e 'o$iale. ;;< >1ubven5ii? = $u valoarea 'u,ven%iilor +n$a'ate. ;;@ >*lte datorii 9i crean5e cu bugetul tatului? = $u 'umele +n$a'ate de la ,u et repre!entnd vr'minte e#e$tuate +n plu'. ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = $u 'umele +n$a'ate de la entit%ile a#iliate. ;<: >Decontri privind intere ele de participare? = $u 'umele +n$a'ate de la entit%ile le ate prin intere'e de parti$ipare. ;61 >Debitori diver9i? = $u 'umele +n$a'ate de la de,itori +n $ontul de di'poni,il. ;62 >)reditori diver9i? = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il* ne$uvenite> = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il pentru opera%iuni $are 'e e#e$tuea! +n $ontul ter%ilor* potrivit di'po!i%iilor le ale. ;72 >3enituri Bnregi trate Bn avan ? = $u 'umele +n$a'ate +n avan' "i $are prive'$ e3er$i%iile #inan$iare urmtoare. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il $are ne$e'it $lari#i$ri 'uplimentare. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u 'umele primite +n $ontul de di'poni,il +n $adrul de$ontrilor re$ipro$e. ;@2 >Decontri Bntre ubunit5i? = $u 'umele primite +n $ontul de di'poni,il +n $adrul de$ontrilor re$ipro$e. <01 >*c5iuni de5inute la entit5ile a"iliate? = $u pre%ul de $e'iune al a$%iunilor de%inute pe termen '$urt la entit%ile a#iliate* $edate. <06 >Obliga5iuni? = $u pre%ul de $e'iune al o,li a%iunilor de%inute. <0@ >*lte inve ti5ii pe termen curt 9i crean5e a imilate? = $u pre%ul de $e'iune al altor inve'ti%ii pe termen '$urt. <1@ >Dob7n8i? = $u do,n!ile +n$a'ate a#erente di'poni,ilit%ilor a#late +n $onturile $urente. <19 >)redite bancare pe termen curt? = $u $reditele ,an$are pe termen '$urt* a$ordate de ,an$ pentru nevoi temporare* prin $onturi ,an$are di'tin$te. <@1 >3iramente interne? = $u 'umele intrate +ntr9un $ont de tre!orerie din alt $ont de tre!orerie. 7:1 >3enituri din coti8a5iile membrilor 9i contribu5iile bne9ti au Bn natur ale membrilor 9i impati8an5ilor? = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il repre!entnd $oti!a%iile mem,rilor "i $ontri,u%iile ,ne"ti ale mem,rilor "i 'impati!an%ilor. 7:2 >3enituri din taCele de Bnregi trare tabilite potrivit legi la5iei Bn vigoare? = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il* repre!entnd venituri din ta3ele de +nre i'trare 'ta,ilite potrivit le i'la%iei +n vi oare. 7:: >3enituri din dona5ii 9i ume au bunuri primite prin pon ori8are? = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il repre!entnd dona%ii "i 'pon'ori!ri primite. 7:; >3enituri din dob7n8ile 9i dividendele ob5inute din pla area di ponibilit5ilor re8ultate din activitatea "r cop patrimonial? = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il* repre!entnd do,n!i "i dividende o,%inute din pla'area di'poni,ilit%ilor re!ultate din a$tivit%ile #r '$op patrimonial. 7:< >3enituri pentru care e datorea8 impo8it pe pectacole? = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il* repre!entnd venituri pentru $are 'e datorea! impo!it pe 'pe$ta$ole. 7:6 >Re ur e ob5inute de la bugetul de tat 9i/ au de la bugetele locale 9i ubven5ii pentru venituri? = $u 'umele primite de la ,u et +n $ontul de di'poni,il. 7:7 >3enituri din ac5iuni oca8ionale6 utili8ate Bn cop ocial au pro"e ional6 potrivit tatutului de organi8are 9i "unc5ionare? = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il.

7:@ >3enituri re8ultate din cedarea activelor corporale a"late Bn proprietatea per oanelor !uridice "r cop patrimonial6 altele dec7t cele care unt au au "o t "olo ite Bn activitatea economic? = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il repre!entnd alte venituri din a$tivit%ile #r '$op patrimonial> = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar a#erente opera%iunilor e#e$tuate +n valut* +n $ur'ul e3er$i%iului #inan$iar> = la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar* $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar a#erente di'poni,ilit%ilor +n valut. :ontul <12 E:onturi $urente la ,n$iF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 101 >)apital? = $u 'umele virate* potrivit le ii* la +n$etarea a$tivit%ii. 11: >.ondul ocial al membrilor )a elor de *!utor Reciproc D).*.R.=? = $u 'umele virate la alte $a'e de a2utor re$ipro$ (:.B.1.)* repre!entnd #ondul 'o$ial al mem,rilor tran'#era%i. 11; >.ondul pentru a!utor Bn ca8 de dece al membrilor )a elor de *!utor Reciproc D).*.R.=? = $u 'umele pltite prin virament urma"ilor le ali ai mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.)* repre!entnd a2utor +n $a! de de$e' al mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.). 11< >.ondul de rulment al membrilor a ocia5iilor de proprietari? = $u 'umele pltite prin virament* repre!entnd re'tituirea #ondului de rulment al mem,rilor a'o$ia%iilor de proprietari +n $on#ormitate $u prevederile le ale. 116 >*lte "onduri privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele neutili!ate din alte #onduri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial)* re'tituite mem,rilor per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial +n $on#ormitate $u prevederile le ale. 1:1 >1ubven5ii guvernamentale pentru inve ti5ii? 1:2 >Fmprumuturi nerambur abile cu caracter de ubven5ii pentru inve ti5ii? 1:@ >*lte ume primite cu caracter de ubven5ii pentru inve ti5ii? = $u partea din 'u,ven%ia pentru inve'ti%ii re'tituit. 161 >Fmprumuturi din emi iuni de obliga5iuni? = $u 'uma +mprumuturilor din emi'iuni de o,li a%iuni ram,ur'ate. 162 >)redite bancare pe termen lung? = $u 'uma $reditelor pe termen lun ram,ur'ate. 166 >Datorii care prive c imobili8rile "inanciare? = $u 'umele re'tituite entit%ilor a#iliate* re'pe$tiv $elor de $are unitatea e'te le at prin intere'e de parti$ipare. 167 >*lte Bmprumuturi 9i datorii a imilate? = $u 'uma altor +mprumuturi "i datorii a'imilate ram,ur'ate> = $u aran%iile de ,un e3e$u%ie re'tituite ter%ilor. 16@ >Dob7n8i a"erente Bmprumuturilor 9i datoriilor a imilate? = $u 'uma do,n!ilor pltite* a#erente +mprumuturilor "i datoriilor a'imilate. 201 >)Aeltuieli de con tituire? = $u 'umele pltite din $ont repre!entnd $@eltuieli o$a!ionate de +n#iin%area 'au de!voltarea per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial. 261 >*c5iuni de5inute la entit5ile a"iliate din cadrul grupului? 26: >Intere e de participare? = $u valoarea imo,ili!rilor #inan$iare a$@i!i%ionate $u plata prin virament. 26< >*lte titluri imobili8ate? = $u valoarea altor titluri imo,ili!ate a$@i!i%ionate $u plata prin virament. 267 >)rean5e imobili8ate? = $u 'umele virate repre!entnd +mprumuturi a$ordate altor entit%i. 269 >3r minte de e"ectuat pentru imobili8ri "inanciare? = $u 'umele pltite prin virament pentru imo,ili!ri #inan$iare a$@i!i%ionate. ;01 >.urni8ori? = $u 'umele pltite #urni!orilor din $ontul de di'poni,il> = $u 'umele nete a$@itate $ola,oratorilor. ;0: >#"ecte de pltit? = $u pl%ile e#e$tuate la '$aden% pe ,a! de e#e$te $omer$iale. ;0; >.urni8ori de imobili8ri? = $u 'umele pltite #urni!orilor de imo,ili!ri din $ontul de di'poni,il. ;0< >#"ecte de pltit pentru imobili8ri? = $u pl%ile e#e$tuate de $tre #urni!orii de imo,ili!ri pe ,a! de e#e$te $omer$iale* la '$aden%a a$e'tora. ;21 >,er onal E alarii datorate? = $u 'umele nete a$@itate per'onalului repre!entnd 'alarii "i alte drepturi 'alariale. ;22 >,en ionari E pen ii datorate? = $u 'umele a$@itate pen'ionarilor repre!entnd pen'ii "i alte drepturi $uvenite* potrivit le ii. ;2: >,er onal E a!utoare materiale datorate? = $u 'umele a$@itate per'onalului repre!entnd a2utoare materiale. ;2< >*van uri acordate per onalului? = $u 'umele a$@itate per'onalului* repre!entnd avan'uri din 'alarii "i alte drepturi 'alariale. ;26 >Drepturi de per onal neridicate? = $u 'umele a$@itate per'onalului. ;27 >Re5ineri din alarii datorate ter5ilor? = $u 'umele a$@itate ter%ilor repre!entnd re%ineri 'au popriri. ;2@ >*lte datorii 9i crean5e Bn legtur cu per onalul? = $u 'umele a$@itate per'onalului* eviden%iate anterior $a datorie #a% de a$e'ta. ;:1 >* igurri ociale?

= $u 'umele virate a'i urrilor 'o$iale "i a'i urrilor 'o$iale de 'ntate. ;:7 >*!utor de 9oma!? = $u 'umele virate la ,u etul a'i urrilor pentru "oma2. ;:@ >*lte datorii 9i crean5e ociale? = $u 'umele virate a'i urrilor 'o$iale re#le$tate $a alte datorii 'o$iale. ;;; >Impo8itul pe venituri de natura alariilor? = $u 'umele virate la ,u etul 'tatului repre!entnd impo!itul pe veniturile de natura 'alariilor "i a altor drepturi 'imilare. ;;6 >*lte impo8ite6 taCe 9i vr minte a imilate? = $u 'umele virate ,u etului 'tatului 'au ,u etelor lo$ale* dup $a!* repre!entnd alte impo!ite* ta3e "i vr'minte a'imilate. ;;7 >.onduri peciale E taCe 9i vr minte a imilate? = $u 'umele virate $tre or ani'mele pu,li$e repre!entnd ta3e "i vr'minte a'imilate. ;;@ >*lte datorii 9i crean5e cu bugetul tatului? = $u 'umele virate ,u etului repre!entnd alte datorii. ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = $u 'umele virate entit%ilor a#iliate. ;<: >Decontri privind intere ele de participare? = $u 'umele virate entit%ilor le ate prin intere'e de parti$ipare. ;62 >)reditori diver9i? = $u 'umele a$@itate $reditorilor din $ontul de di'poni,il. ;71 >)Aeltuieli Bnregi trate Bn avan ? = $u 'umele repre!entnd a,onamentele* $@iriile "i alte $@eltuieli e#e$tuate anti$ipat. ;72 >3enituri Bnregi trate Bn avan ? = $u 'umele +n$a'ate +n avan'* re'tituite> = $u partea din 'u,ven%iile a#erente veniturilor* re'tituite. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u pl%ile pentru $are +n momentul e#e$turii 'au $on'tatrii a$e'tora nu 'e pot lua m'uri de +nre i'trare de#initiv +ntr9 un $ont* ne$e'itnd $lari#i$ri 'uplimentare> = $u 'umele re'tituite din $ontul de di'poni,il* ne$uvenite unit%ii. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u 'umele virate din $ontul de di'poni,il +n $adrul de$ontrilor re$ipro$e. ;@2 >Decontri Bntre ubunit5i? = $u 'umele virate din $ontul de di'poni,il +n $adrul de$ontrilor re$ipro$e. <01 >*c5iuni de5inute la entit5ile a"iliate? = $u valoarea la $o't de a$@i!i%ie a a$%iunilor $umprate de la entit%ile a#iliate. <0< >Obliga5iuni emi e 9i r cumprate? = $u valoarea o,li a%iunilor emi'e "i r'$umprate a$@itate din $ontul de di'poni,il. <06 >Obliga5iuni? = $u valoarea la $o't de a$@i!i%ie a o,li a%iunilor $umprate. <0@ >*lte inve ti5ii pe termen curt 9i crean5e a imilate? = $u valoarea la $o't de a$@i!i%ie a altor inve'ti%ii pe termen '$urt "i $rean%e a'imilate $umprate. <09 >3r minte de e"ectuat pentru inve ti5iile pe termen curt? = $u 'umele a$@itate din $ontul de di'poni,il pentru inve'ti%iile pe termen '$urt $umprate. <1@ >Dob7n8i? = $u do,n!ile pltite* a#erente +mprumuturilor primite. <19 >)redite bancare pe termen curt? = $u $reditele ,an$are pe termen '$urt re'tituite* in$lu'iv do,n!ile pltite. <@1 >3iramente interne? = $u 'umele virate dintr9un $ont de tre!orerie +n alt $ont de tre!orerie. 611 >)Aeltuieli cu Bntre5inerea 9i repara5iile? = $u valoarea lu$rrilor de +ntre%inere "i repara%ii e3e$utate de ter%i. 612 >)Aeltuieli cu redeven5ele6 loca5iile de ge tiune 9i cAiriile? = $u 'umele a$@itate repre!entnd redeven%e* lo$a%ii de e'tiune "i $@irii. 61: >)Aeltuieli cu primele de a igurare? = $u valoarea primelor de a'i urare a$@itate $on#orm $ontra$telor de a'i urare. 61; >)Aeltuieli cu tudiile 9i cercetrile? = $u valoarea 'tudiilor "i $er$etrilor e3e$utate de ter%i. 622 >)Aeltuieli privind comi ioanele 9i onorariile? = $u valoarea $omi'ioanelor "i onorariilor a$@itate. 62: >)Aeltuieli de protocol6 reclam 9i publicitate? = $u 'umele a$@itate $are prive'$ a$%iunile de proto$ol* re$lam "i pu,li$itate. 62; >)Aeltuieli cu tran portul de bunuri 9i de per onal? = $u 'umele a$@itate $e prive'$ tran'portul de ,unuri "i tran'portul $ole$tiv de per'onal. 62< >)Aeltuieli cu depla ri6 deta9ri 9i tran "erri? = $u 'umele a$@itate repre!entnd $@eltuieli $u depla'ri* deta"ri "i tran'#erri (in$lu'iv tran'portul). 626 >)Aeltuieli po9tale 9i taCe de telecomunica5ii? = $u valoarea 'ervi$iilor po"tale "i a ta3elor de tele$omuni$a%ii a$@itate. 627 >)Aeltuieli cu erviciile bancare 9i a imilate? = $u valoarea 'ervi$iilor ,an$are "i a'imilate pltite. 62@ >*lte cAeltuieli cu erviciile eCecutate de ter5i? = $u 'umele a$@itate pentru alte 'ervi$ii pre'tate de ter%i. 6<@ >*lte cAeltuieli de eCploatare?

= $u 'umele pltite mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.) din $ontul de di'poni,il repre!entnd re'tituiri de $oti!a%ii "i $ontri,u%ii* potrivit le ii> = $u valoarea dona%iilor a$ordate> = $u valoarea de'p u,irilor* amen!ilor "i penalit%ilor pltite ter%ilor "i ,u etului. 66< >)Aeltuieli din di"eren5e de cur valutar? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar* a#erente opera%iunilor +n valut* e#e$tuate +n $ur'ul anului* 'au di'poni,ilit%ilor a#late +n $onturi la ,an$ +n valut* la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. 666 >)Aeltuieli privind dob7n8ile? = $u valoarea do,n!ilor pltite* a#erente $reditelor a$ordate de ,n$i +n $onturile $urente. 667 >)Aeltuieli privind conturile acordate? = $u valoarea '$onturilor re%inute de ,n$i. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int di'poni,ilit%ile +n lei "i +n valut* iar 'oldul $reditor* $reditele primite. )ontul <1@ >Dob7n8i? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a do,n!ilor datorate* pre$um "i a do,n!ilor de +n$a'at* a#erente $reditelor a$ordate de ,n$i +n $onturile $urente* re'pe$tiv di'poni,ilit%ilor a#late +n $onturile $urente. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe $onturi $urente rupate pe ,n$i. :ontul <18 E6o,n!iF e'te un $ont "ifuncional. :ontul <18 E6o,n!iF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ <12 >)onturi curente la bnci? = $u do,n!ile pltite* a#erente +mprumuturilor primite. 7:; >3enituri din dob7n8ile 9i dividendele ob5inute din pla area di ponibilit5ilor re8ultate din activit5ile "r cop patrimonial? = $u do,n!ile de +n$a'at a#erente di'poni,ilit%ilor a#late +n $onturile $urente. :ontul <18 E6o,n!iF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ <12 >)onturi curente la bnci? = $u do,n!ile +n$a'ate a#erente di'poni,ilit%ilor a#late +n $onturile $urente. 666 >)Aeltuieli privind dob7n8ile? = $u do,n!ile datorate* a#erente $reditelor a$ordate de ,n$i +n $onturile $urente. 0ol-ul de,itor repre!int do,n!ile de primit* iar soldul $reditor* do,n!ile de pltit. )ontul <19 >)redite bancare pe termen curt? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $reditelor a$ordate de ,n$i pe termen '$urt. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe o,ie$tive $reditate. :ontul <1. E:redite ,an$are pe termen '$urtF e'te un $ont de .asi/. :ontul <1. E:redite ,an$are pe termen '$urtF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ <12 >)onturi curente la bnci? = $u $reditele ,an$are pe termen '$urt* a$ordate de ,an$ pentru nevoi temporare* prin $onturi ,an$are di'tin$te. 666 >)Aeltuieli privind dob7n8ile? = $u do,n!ile datorate pentru $reditele ,an$are primite pe termen '$urt. :ontul <1. E:redite ,an$are pe termen '$urtF 'e debiteaz prin $reditul $ontului/ <12 >)onturi curente la bnci? = $u $reditele ,an$are pe termen '$urt re'tituite* in$lu'iv do,n!ile pltite. 0ol-ul $reditor al $ontului repre!int $reditele ,an$are pe termen '$urt* nere'tituite. $R/,* <: >)*1*? )ontul <:1 >)a a? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a numerarului a#lat +n $a'ieria entit%ii* pre$um "i a mi"$rii a$e'tuia* $a urmare a +n$a'rilor "i pl%ilor e#e$tuate. :onta,ilitatea analiti$ a di'poni,ilit%ilor +n valut e3i'tente +n $a'ierie 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :ontul <31 E:a'aF e'te un $ont de acti/. :ontul <31 E:a'aF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 101 >)apital? = $u 'umele depu'e $a aport +n numerar. 11: >.ondul ocial al membrilor )a elor de *!utor Reciproc D).*.R.=? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar* repre!entnd depuneri la #ondul 'o$ial al mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.). 11; >.ondul pentru a!utor Bn ca8 de dece al membrilor )a elor de *!utor Reciproc D).*.R.=? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar* repre!entnd depuneri la #ondul pentru a2utor +n $a! de de$e' al mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.). 11< >.ondul de rulment al membrilor a ocia5iilor de proprietari? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar* repre!entnd depuneri la #ondul de rulment al mem,rilor a'o$ia%iilor de proprietari. 116 >*lte "onduri privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar* repre!entnd $ontri,u%ii ale mem,rilor per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial pentru $on'tituirea altor #onduri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial)* +n $on#ormitate $u prevederile le ale. 267 >)rean5e imobili8ate? = $u valoarea $rean%elor imo,ili!ate "i a do,n!ilor a#erente* +n$a'ate +n numerar. ;2@ >*lte datorii 9i crean5e Bn legtur cu per onalul? = $u 'umele +n$a'ate de la per'onal repre!entnd 'ume datorate de a$e'ta. ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = $u 'umele +n$a'ate repre!entnd de$ontri +ntre entit%ile a#iliate. ;<: >Decontri privind intere ele de participare? = $u 'umele +n$a'ate de la entit%ile le ate prin intere'e de parti$ipare.

;61 >Debitori diver9i? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar de la de,itori. ;62 >)reditori diver9i? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar* ne$uvenite> = $u 'umele +n$a'ate +n numerar pentru opera%iuni $are 'e e#e$tuea! +n $ontul ter%ilor* potrivit di'po!i%iilor le ale. ;72 >3enituri Bnregi trate Bn avan ? = $u 'umele +n$a'ate +n avan' "i $are prive'$ e3er$i%iile #inan$iare urmtoare. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar* ne$uvenite unit%ii. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u 'umele primite +n numerar +n $adrul de$ontrilor re$ipro$e. ;@2 >Decontri Bntre ubunit5i? = $u 'umele primite +n numerar +n $adrul de$ontrilor re$ipro$e. <01 >*c5iuni de5inute la entit5ile a"iliate? = $u pre%ul de $e'iune al a$%iunilor de%inute pe termen '$urt la entit%ile a#iliate* $edate. <06 >Obliga5iuni? = $u pre%ul de $e'iune al o,li a%iunilor de%inute. <0@ >*lte inve ti5ii pe termen curt 9i crean5e a imilate? = $u pre%ul de $e'iune al altor inve'ti%ii pe termen '$urt. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u 'umele re'tituite +n numerar repre!entnd avan'uri de tre!orerie neutili!ate. <@1 >3iramente interne? = $u 'umele intrate +ntr9un $ont de tre!orerie din alt $ont de tre!orerie. 7:1 >3enituri din coti8a5iile membrilor 9i contribu5iile bne9ti au Bn natur ale membrilor 9i impati8an5ilor? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar repre!entnd $oti!a%iile mem,rilor "i $ontri,u%iile ,ne"ti ale mem,rilor "i 'impati!an%ilor. 7:2 >3enituri din taCele de Bnregi trare tabilite potrivit legi la5iei Bn vigoare? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar* repre!entnd venituri din ta3ele de +nre i'trare 'ta,ilite potrivit le i'la%iei +n vi oare. 7:: >3enituri din dona5ii 9i ume au bunuri primite prin pon ori8are? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar repre!entnd dona%ii "i 'pon'ori!ri primite. 7:< >3enituri pentru care e datorea8 impo8it pe pectacole? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar* repre!entnd venituri pentru $are 'e datorea! impo!it pe 'pe$ta$ole. 7:7 >3enituri din ac5iuni oca8ionale6 utili8ate Bn cop ocial au pro"e ional6 potrivit tatutului de organi8are 9i "unc5ionare? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar. 7:@ >3enituri re8ultate din cedarea activelor corporale a"late Bn proprietatea per oanelor !uridice "r cop patrimonial6 altele dec7t cele care unt au au "o t "olo ite Bn activitatea economic? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar repre!entnd alte venituri din a$tivit%ile #r '$op patrimonial> = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar a#erente opera%iunilor +n valut* +n $ur'ul e3er$i%iului #inan$iar> = la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar* $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar a#erente di'poni,ilit%ilor +n valut. 791 >3enituri cu de tina5ie pecial? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar repre!entnd venituri $u de'tina%ie 'pe$ial. :ontul <31 E:a'aF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 11: >.ondul ocial al membrilor )a elor de *!utor Reciproc D).*.R.=? = $u 'umele pltite repre!entnd re'tituirea #ondului 'o$ial al mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.). 11; >.ondul pentru a!utor Bn ca8 de dece al membrilor )a elor de *!utor Reciproc D).*.R.=? = $u 'umele pltite +n numerar urma"ilor le ali ai mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.)* repre!entnd a2utor +n $a! de de$e' al mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.). 11< >.ondul de rulment al membrilor a ocia5iilor de proprietari? = $u 'umele pltite +n numerar* repre!entnd re'tituirea #ondului de rulment al mem,rilor a'o$ia%iilor de proprietari +n $on#ormitate $u prevederile le ale. 116 >*lte "onduri privind activit5ile "r cop patrimonial? = $u 'umele neutili!ate din alte #onduri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial)* re'tituite mem,rilor per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial +n $on#ormitate $u prevederile le ale. 201 >)Aeltuieli de con tituire? = $u 'umele pltite +n numerar repre!entnd $@eltuieli o$a!ionate de +n#iin%area 'au de!voltarea per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial. 261 >*c5iuni de5inute la entit5ile a"iliate din cadrul grupului? 26: >Intere e de participare? = $u valoarea imo,ili!rilor #inan$iare a$@i!i%ionate $u plata +n numerar. 26< >*lte titluri imobili8ate? = $u valoarea altor titluri imo,ili!ate a$@i!i%ionate $u plata +n numerar. 267 >)rean5e imobili8ate? = $u 'umele pltite +n numerar repre!entnd +mprumuturi a$ordate. 269 >3r minte de e"ectuat pentru imobili8ri "inanciare? = $u 'umele pltite +n numerar pentru imo,ili!ri #inan$iare a$@i!i%ionate. ;01 >.urni8ori? = $u 'umele +n numerar pltite #urni!orilor> = $u 'umele nete a$@itate $ola,oratorilor.

;0; >.urni8ori de imobili8ri? = $u 'umele pltite +n numerar #urni!orilor de imo,ili!ri. ;21 >,er onal E alarii datorate? = $u 'umele nete a$@itate per'onalului repre!entnd 'alarii "i alte drepturi 'alariale. ;22 >,en ionari E pen ii datorate? = $u 'umele a$@itate pen'ionarilor repre!entnd pen'ii "i alte drepturi $uvenite* potrivit le ii. ;2: >,er onal E a!utoare materiale datorate? = $u 'umele a$@itate per'onalului repre!entnd a2utoare materiale. ;2< >*van uri acordate per onalului? = $u 'umele a$@itate per'onalului* repre!entnd avan'uri din 'alarii "i alte drepturi 'alariale. ;26 >Drepturi de per onal neridicate? = $u 'umele a$@itate per'onalului. ;27 >Re5ineri din alarii datorate ter5ilor? = $u 'umele a$@itate ter%ilor repre!entnd re%ineri 'au popriri. ;2@ >*lte datorii 9i crean5e Bn legtur cu per onalul? = $u 'umele a$@itate per'onalului* eviden%iate anterior $a datorie #a% de a$e'ta> = $u 'umele re'tituite e'tionarilor repre!entnd aran%iile "i do,nda a#erent. ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = $u 'umele a$@itate repre!entnd de$ontri +ntre entit%ile a#iliate. ;<: >Decontri privind intere ele de participare? = $u 'umele a$@itate repre!entnd de$ontri +ntre entit%ile le ate prin intere'e de parti$ipare. ;62 >)reditori diver9i? = $u 'umele a$@itate +n numerar $reditorilor. ;71 >)Aeltuieli Bnregi trate Bn avan ? = $u 'umele repre!entnd a,onamentele* $@iriile "i alte $@eltuieli e#e$tuate anti$ipat. ;72 >3enituri Bnregi trate Bn avan ? = $u 'umele +n$a'ate +n avan'* re'tituite. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u 'umele re'tituite +n numerar* ne$uvenite unit%ii. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u 'umele pltite +n numerar +n $adrul de$ontrilor re$ipro$e. ;@2 >Decontri Bntre ubunit5i? = $u 'umele pltite +n numerar +n $adrul de$ontrilor re$ipro$e. <01 >*c5iuni de5inute la entit5ile a"iliate? = $u valoarea la $o't de a$@i!i%ie a a$%iunilor $umprate de la entit%ile a#iliate. <0< >Obliga5iuni emi e 9i r cumprate? = $u valoarea o,li a%iunilor emi'e "i r'$umprate a$@itate +n numerar. <06 >Obliga5iuni? = $u valoarea la $o't de a$@i!i%ie a o,li a%iunilor $umprate. <0@ >*lte inve ti5ii pe termen curt 9i crean5e a imilate? = $u valoarea la $o't de a$@i!i%ie a altor inve'ti%ii pe termen '$urt "i $rean%e a'imilate $umprate. <09 >3r minte de e"ectuat pentru inve ti5iile pe termen curt? = $u 'umele pltite +n numerar pentru inve'ti%iile pe termen '$urt $umprate. <:2 >*lte valori? = $u 'umele pltite +n numerar pentru pro$urarea de alte valori. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u avan'urile de tre!orerie a$ordate +n numerar. <@1 >3iramente interne? = $u 'umele virate dintr9un $ont de tre!orerie +n alt $ont de tre!orerie. 612 >)Aeltuieli cu redeven5ele6 loca5iile de ge tiune 9i cAiriile? = $u 'umele a$@itate +n numerar repre!entnd redeven%e* lo$a%ii de e'tiune "i $@irii. 61: >)Aeltuieli cu primele de a igurare? = $u valoarea primelor de a'i urare a$@itate +n numerar $on#orm $ontra$telor de a'i urare. 622 >)Aeltuieli privind comi ioanele 9i onorariile? = $u valoarea $omi'ioanelor "i onorariilor a$@itate +n numerar. 62: >)Aeltuieli de protocol6 reclam 9i publicitate? = $u 'umele a$@itate +n numerar $are prive'$ a$%iunile de proto$ol* re$lam "i pu,li$itate. 62; >)Aeltuieli cu tran portul de bunuri 9i de per onal? = $u 'umele a$@itate $e prive'$ tran'portul de ,unuri "i tran'portul $ole$tiv de per'onal. 62< >)Aeltuieli cu depla ri6 deta9ri 9i tran "erri? = $u 'umele a$@itate +n numerar repre!entnd $@eltuieli $u depla'ri* deta"ri "i tran'#erri (in$lu'iv tran'portul). 626 >)Aeltuieli po9tale 9i taCe de telecomunica5ii? = $u valoarea 'ervi$iilor po"tale "i a ta3elor de tele$omuni$a%ii a$@itate +n numerar. 62@ >*lte cAeltuieli cu erviciile eCecutate de ter5i? = $u 'umele a$@itate +n numerar pentru alte 'ervi$ii pre'tate de ter%i. 6<@ >*lte cAeltuieli de eCploatare? = $u 'umele pltite +n numerar mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.) repre!entnd re'tituiri de $oti!a%ii "i $ontri,u%ii* potrivit le ii> = $u valoarea dona%iilor a$ordate> = $u valoarea de'p u,irilor* amen!ilor "i penalit%ilor pltite ter%ilor "i ,u etului. 66< >)Aeltuieli din di"eren5e de cur valutar? = la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar* $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar a#erente di'poni,ilit%ilor +n valut>

= $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar* re!ultate +n urma a$@itrii datoriilor +n valut. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int numerarul e3i'tent +n $a'ierie. )ontul <:2 >*lte valori? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a ,onurilor valori$e* tim,relor #i'$ale "i po"tale* ,iletelor de tratament "i odi@n* ti$@etelor "i ,iletelor de $ltorie* ti$@etelor de ma'* a altor valori* pre$um "i a mi"$rii a$e'tora. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial "i pe #eluri de valori. :ontul <32 EBlte valoriF e'te un $ont de acti/. :ontul <32 EBlte valoriF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;01 >.urni8ori? = $u valoarea ,onurilor valori$e* tim,relor #i'$ale "i po"tale* ,iletelor de tratament "i odi@n* ti$@etelor "i ,iletelor de $ltorie* ti$@etelor de ma' "i a altor valori a$@i!i%ionate. <:1 >)a a? = $u 'umele pltite +n numerar pentru pro$urarea de alte valori. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u 'umele pltite pentru pro$urarea de alte valori din avan'uri de tre!orerie. :ontul <32 EBlte valoriF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ :02 >&ateriale con umabile? = $u valoarea $ar,uran%ilor pro$ura%i pe ,a! de ,onuri valori$e. ;2@ >*lte datorii 9i crean5e Bn legtur cu per onalul? = $u valoarea ,iletelor de tratament "i odi@n* a ti$@etelor "i ,iletelor de $ltorie "i a altor valori a$ordate per'onalului. 62; >)Aeltuieli cu tran portul de bunuri 9i de per onal? = $u valoarea ti$@etelor "i ,iletelor de $ltorie #olo'ite pentru tran'portul de per'onal. 62< >)Aeltuieli cu depla ri6 deta9ri 9i tran "erri? = $u valoarea ,iletelor de $ltorie repre!entnd $@eltuieli $u depla'rile* deta"rile "i tran'#errile per'onalului. 626 >)Aeltuieli po9tale 9i taCe de telecomunica5ii? = $u valoarea tim,relor po"tale $on'umate. 6;2 >)Aeltuieli cu ticAetele de ma acordate alaria5ilor? = $u valoarea ti$@etelor de ma' a$ordate 'alaria%ilor. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int alte valori e3i'tente. $R/,* <; >*)R#DI'I3#? )ontul <;1 >*creditive? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a a$reditivelor de'$@i'e +n ,n$i pentru e#e$tuarea de pl%i +n #avoarea ter%ilor. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe #eluri de a$reditive* di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :ontul <41 EB$reditiveF e'te un $ont de acti/. :ontul <41 EB$reditiveF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ <@1 >3iramente interne? = $u 'umele intrate +ntr9un $ont de tre!orerie din alt $ont de tre!orerie. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar* $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar a#erente di'poni,ilit%ilor +n valut. :ontul <41 EB$reditiveF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ ;01 >.urni8ori? = $u 'umele pltite #urni!orilor din a$reditive. ;0; >.urni8ori de imobili8ri? = $u 'umele pltite #urni!orilor de imo,ili!ri din a$reditive. <@1 >3iramente interne? = $u 'umele virate dintr9un $ont de tre!orerie +n alt $ont de tre!orerie. 66< >)Aeltuieli din di"eren5e de cur valutar? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar* a#erente opera%iunilor e#e$tuate +n valut +n $ur'ul e3er$i%iului #inan$iar 'au 'oldului privind a$reditivele de'$@i'e +n valut* la +n$@eierea e3er$i%iului #inan$iar 'au la li$@idarea a$e'tora. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int valoarea a$reditivele de'$@i'e +n ,n$i* e3i'tente. )ontul <;2 >*van uri de tre8orerie? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a avan'urilor de tre!orerie. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe #ie$are titular de avan'uri de tre!orerie. :ontul <42 EBvan'uri de tre!orerieF e'te un $ont de acti/. :ontul <42 EBvan'uri de tre!orerieF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ :0@ >Di"eren5e de pre5 la materii prime 9i materiale? = $u di#eren%ele de pre% +n minu' 'au #avora,ile* a#erente materiilor prime* materialelor $on'uma,ile "i materialelor de natura o,ie$telor de inventar a$@i!i%ionate. :6@ >Di"eren5e de pre5 la animale 9i p ri? = $u di#eren%ele de pre% +n minu' 'au #avora,ile a#erente animalelor "i p'rilor a$@i!i%ionate din avan'uri de tre!orerie. :@@ >Di"eren5e de pre5 la ambala!e? = $u di#eren%ele de pre% +n minu' 'au #avora,ile a#erente am,ala2elor a$@i!i%ionate. <:1 >)a a? = $u avan'urile de tre!orerie a$ordate +n numerar. 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? = la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar* $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar a#erente avan'urilor de tre!orerie +n valut. :ontul <42 EBvan'uri de tre!orerieF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ :01 >&aterii prime? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime a$@i!i%ionate din avan'uri de tre!orerie. :02 >&ateriale con umabile? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile a$@i!i%ionate din avan'uri de tre!orerie.

:0: >&ateriale de natura obiectelor de inventar? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor de natura o,ie$telor de inventar a$@i!i%ionate din avan'uri de tre!orerie. :0@ >Di"eren5e de pre5 la materii prime 9i materiale? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente materiilor prime* materialelor $on'uma,ile "i materialelor de natura o,ie$telor de inventar intrate +n e'tiune. :61 >*nimale 9i p ri? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a animalelor "i p'rilor a$@i!i%ionate din avan'uri de tre!orerie. :6@ >Di"eren5e de pre5 la animale 9i p ri? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente animalelor "i p'rilor a$@i!i%ionate din avan'uri de tre!orerie. :@1 >*mbala!e? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a am,ala2elor a$@i!i%ionate. :@@ >Di"eren5e de pre5 la ambala!e? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente am,ala2elor a$@i!i%ionate. ;01 >.urni8ori? = $u 'umele pltite #urni!orilor din avan'uri de tre!orerie. ;0; >.urni8ori de imobili8ri? = $u 'umele pltite #urni!orilor de imo,ili!ri din avan'uri de tre!orerie. ;2@ >*lte datorii 9i crean5e Bn legtur cu per onalul? = $u avan'urile de tre!orerie ne2u'ti#i$ate. <:1 >)a a? = $u 'umele re'tituite +n numerar repre!entnd avan'uri de tre!orerie neutili!ate. <:2 >*lte valori? = $u 'umele pltite pentru pro$urarea de alte valori din avan'uri de tre!orerie. 602 >)Aeltuieli cu materialele con umabile? = $u valoarea materialelor $on'uma,ile a$@itate din avan'uri de tre!orerie. 60; >)Aeltuieli privind materialele ne tocate? 60< >)Aeltuieli privind energia 9i apa? 611 >)Aeltuieli cu Bntre5inerea 9i repara5iile? 612 >)Aeltuieli cu redeven5ele6 loca5iile de ge tiune 9i cAiriile? 61: >)Aeltuieli cu primele de a igurare? 61; >)Aeltuieli cu tudiile 9i cercetrile? 622 >)Aeltuieli privind comi ioanele 9i onorariile? 62: >)Aeltuieli de protocol6 reclam 9i publicitate? 62; >)Aeltuieli cu tran portul de bunuri 9i de per onal? 62< >)Aeltuieli cu depla ri6 deta9ri 9i tran "erri? 626 >)Aeltuieli po9tale 9i taCe de telecomunica5ii? 62@ >*lte cAeltuieli cu erviciile eCecutate de ter5i? = $u $@eltuielile de$ontate din avan'urile de tre!orerie primite. 66< >)Aeltuieli din di"eren5e de cur valutar? = la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar* $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar a#erente avan'urilor de tre!orerie +n valut> = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate din li$@idarea avan'urilor de tre!orerie. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int 'umele a$ordate $a avan'uri de tre!orerie* nede$ontate. $R/,* << >DI1,ONI+I% )/ D#1'IN*0I# 1,#)I*%(? )ontul <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a di'poni,ilit%ilor a#late +n $onturi la ,n$i* repre!entnd veniturile $u de'tina%ie 'pe$ial +n$a'ate* potrivit le ii* de $tre per'oana 2uridi$ #r '$op patrimonial* pre$um "i a mi"$rii a$e'tora. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe $onturile de'$@i'e la ,n$i* pe #eluri de venituri $u de'tina%ie 'pe$ial. :ontul <<0 E6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ialF e'te un $ont de acti/. :ontul <<0 E6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ialF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;61 >Debitori diver9i? = $u 'umele +n$a'ate de la de,itori +n $ontul de di'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial. ;62 >)reditori diver9i? = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial* ne$uvenite. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il $are ne$e'it $lari#i$ri 'uplimentare. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u 'umele primite +n $ontul de di'poni,il +n $adrul de$ontrilor re$ipro$e. <@1 >3iramente interne? = $u 'umele intrate +ntr9un $ont de tre!orerie din alt $ont de tre!orerie. 791 >3enituri cu de tina5ie pecial? = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il repre!entnd venituri $u de'tina%ie 'pe$ial> = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar a#erente opera%iunilor e#e$tuate +n valut privind a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial* +n $ur'ul e3er$i%iului #inan$iar> = la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar* $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar a#erente di'poni,ilit%ilor +n valut. :ontul <<0 E6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ialF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ ;01 >.urni8ori? = $u 'umele pltite #urni!orilor din $ontul de di'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial. ;0; >.urni8ori de imobili8ri? = $u 'umele pltite #urni!orilor de imo,ili!ri din $ontul de di'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial. ;21 >,er onal E alarii datorate? = $u 'umele nete a$@itate per'onalului repre!entnd 'alarii "i alte drepturi 'alariale.

;2: >,er onal E a!utoare materiale datorate? = $u 'umele a$@itate per'onalului repre!entnd a2utoare materiale. ;27 >Re5ineri din alarii datorate ter5ilor? = $u 'umele a$@itate ter%ilor repre!entnd re%ineri 'au popriri. ;:1 >* igurri ociale? = $u 'umele virate a'i urrilor 'o$iale "i a'i urrilor 'o$iale de 'ntate. ;:7 >*!utor de 9oma!? = $u 'umele virate la ,u etul a'i urrilor pentru "oma2. ;;; >Impo8itul pe venituri de natura alariilor? = $u 'umele virate la ,u etul 'tatului repre!entnd impo!itul pe veniturile de natura 'alariilor "i a altor drepturi 'imilare. ;;6 >*lte impo8ite6 taCe 9i vr minte a imilate? = $u 'umele virate ,u etului 'tatului 'au ,u etelor lo$ale* dup $a!* repre!entnd alte impo!ite* ta3e "i vr'minte a'imilate. ;;7 >.onduri peciale E taCe 9i vr minte a imilate? = $u 'umele virate $tre or ani'mele pu,li$e repre!entnd ta3e "i vr'minte a'imilate. ;62 >)reditori diver9i? = $u 'umele a$@itate $reditorilor din $ontul de di'poni,il. ;71 >)Aeltuieli Bnregi trate Bn avan ? = $u 'umele repre!entnd a,onamentele* $@iriile "i alte $@eltuieli e#e$tuate anti$ipat. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u pl%ile pentru $are +n momentul e#e$turii 'au $on'tatrii a$e'tora nu 'e pot lua m'uri de +nre i'trare de#initiv +ntr9 un $ont* ne$e'itnd $lari#i$ri 'uplimentare> = $u 'umele re'tituite din $ontul de di'poni,il* ne$uvenite unit%ii. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u 'umele virate din $ontul de di'poni,il +n $adrul de$ontrilor re$ipro$e. <@1 >3iramente interne? = $u 'umele virate dintr9un $ont de tre!orerie +n alt $ont de tre!orerie. 612 >)Aeltuieli cu redeven5ele6 loca5iile de ge tiune 9i cAiriile? = $u 'umele a$@itate repre!entnd $@irii. 61: >)Aeltuieli cu primele de a igurare? = $u valoarea primelor de a'i urare a$@itate $on#orm $ontra$telor de a'i urare. 62: >)Aeltuieli de protocol6 reclam 9i publicitate? = $u 'umele a$@itate $are prive'$ a$%iunile de proto$ol* re$lam "i pu,li$itate. 62; >)Aeltuieli cu tran portul de bunuri 9i de per onal? = $u 'umele a$@itate $e prive'$ tran'portul de ,unuri "i tran'portul $ole$tiv de per'onal. 62< >)Aeltuieli cu depla ri6 deta9ri 9i tran "erri? = $u 'umele a$@itate repre!entnd $@eltuieli $u depla'ri* deta"ri "i tran'#erri (in$lu'iv tran'portul). 626 >)Aeltuieli po9tale 9i taCe de telecomunica5ii? = $u valoarea 'ervi$iilor po"tale "i a ta3elor de tele$omuni$a%ii a$@itate. 627 >)Aeltuieli cu erviciile bancare 9i a imilate? = $u valoarea 'ervi$iilor ,an$are "i a'imilate pltite. 62@ >*lte cAeltuieli cu erviciile eCecutate de ter5i? = $u 'umele a$@itate pentru alte 'ervi$ii pre'tate de ter%i. 66< >)Aeltuieli din di"eren5e de cur valutar? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar* a#erente opera%iunilor +n valut* e#e$tuate +n $ur'ul anului* 'au di'poni,ilit%ilor a#late +n $onturi la ,an$ +n valut* la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. 0ol-ul de,itor al $ontului repre!int di'poni,ilul e3i'tent +n $ont. $R/,* <@ >3IR*&#N'# IN'#RN#? )ontul <@1 >3iramente interne? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a viramentelor de di'poni,ilit%i +ntre $onturile de tre!orerie. :ontul <81 E8iramente interneF e'te un $ont de acti/. :ontul <81 E8iramente interneF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ <12 >)onturi curente la bnci? <:1 >)a a? <;1 >*creditive? <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u 'umele virate dintr9un $ont de tre!orerie +n alt $ont de tre!orerie. :ontul <81 E8iramente interneF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ <12 >)onturi curente la bnci? <:1 >)a a? <;1 >*creditive? <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u 'umele intrate intr9un $ont de tre!orerie din alt $ont de tre!orerie. 6e re ul* $ontul nu pre!int 'old. $R/,* <9 >*G/1'(RI ,#N'R/ ,I#RD#R#* D# 3*%O*R# * )ON'/RI%OR D# 'R#2OR#RI#? 6in rupa <. EB2u'tri pentru pierderea de valoare a $onturilor de tre!orerieF #a$ parte $onturile/ <91 >*!u tri pentru pierderea de valoare a ac5iunilor de5inute la entit5ile a"iliate? <9< >*!u tri pentru pierderea de valoare a obliga5iunilor emi e 9i r cumprate? <96 >*!u tri pentru pierderea de valoare a obliga5iunilor? <9@ >*!u tri pentru pierderea de valoare a altor inve ti5ii pe termen curt 9i crean5e a imilate?

:u a2utorul $onturilor din a$ea't rup 'e %ine eviden%a $on'tituirii a2u'trilor pentru pierderea de valoare a inve'ti%iilor #inan$iare la entit%i a#iliate* a o,li a%iunilor emi'e "i r'$umprate* o,li a%iunilor "i a altor inve'ti%ii #inan$iare "i $rean%e a'imilate* pre$um "i a 'uplimentrii* diminurii 'au anulrii a$e'tora* dup $a!. :onta,ilitatea 'e %ine di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* pe #eluri* +n #un$%ie de natura* '$opul 'au o,ie$tul pentru $are au #o't $on'tituite. :onturile din rupa <. EB2u'tri pentru pierderea de valaore a $onturilor de tre!orerieF 'unt $onturi de .asi/. :onturile din rupa <. EB2u'tri pentru pierderea de valaore a $onturilor de tre!orerieF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 6@6 >)Aeltuieli "inanciare privind amorti8rile 9i a!u trile pentru pierdere de valoare? = $u valoarea a2u'trilor pentru pierderea de valoare a $onturilor de tre!orerie* $on'tituite 'au 'uplimentate* dup $a!. :onturile din rupa <. EB2u'tri pentru pierderea de valaore a $onturilor de tre!orerieF 'e debiteaz prin $reditul $ontului/ 7:9 >3enituri "inanciare din a!u tri pentru pierdere de valoare? = $u 'umele repre!entnd diminuarea 'au anularea a2u'trilor pentru pierdere de valoare a $onturilor de tre!orerie. 0ol-ul $reditor al $onturilor repre!int valoarea a2u'trilor $on'tituite pentru pierderile de valoare* e3i'tente la '#r"itul perioadei. )%*1* 6 >)ON'/RI D# )I#%'/I#%I? $R/,* 60 >)I#%'/I#%I ,RI3IND 1'O)/RI%#? )ontul 601 >)Aeltuieli cu materiile prime? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor $u materiile prime. :ontul 601 E:@eltuieli $u materiile primeF e'te un $ont de acti/. :ontul 601 E:@eltuieli $u materiile primeF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ :01 >&aterii prime? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime in$lu'e pe $@eltuieli* $on'tatate lip' la inventar* pre$um "i pierderile din depre$ieri irever'i,ile> = la +n$eputul perioadei* $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime e3i'tente +n 'to$ la '#r"itul perioadei* 'ta,ilit pe ,a!a inventarului (+n 'itua%ia apli$rii inventarului intermitent). :0@ >Di"eren5e de pre5 la materii prime 9i materiale? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente materiilor prime ie"ite din e'tiune. :<1 >&aterii 9i materiale a"late la ter5i? = '$derea din e'tiune a materiilor prime a#late la ter%i* $on'tatate lip' la inventar. ;01 >.urni8ori? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime a$@i!i%ionate* +n $a!ul #olo'irii metodei inventarului intermitent. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u 'umele $lari#i$ate +nre i'trate pe $@eltuieli. :ontul 601 E:@eltuieli $u materiile primeF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :01 >&aterii prime? = $u valoarea materiilor prime $on'tatate plu' la inventar> = la '#r"itul perioadei* $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime e3i'tente +n 'to$* 'ta,ilit pe ,a!a inventarului (+n 'itua%ia apli$rii inventarului intermitent). :0@ >Di"eren5e de pre5 la materii prime 9i materiale? = $u di#eren%ele de pre% +n minu' 'au #avora,ile a#erente materiilor prime ie"ite din e'tiune. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 602 >)Aeltuieli cu materialele con umabile? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor $u materialele $on'uma,ile. :ontul 602 E:@eltuieli $u materialele $on'uma,ileF e'te un $ont de acti/. :ontul 602 E:@eltuieli $u materialele $on'uma,ileF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ :02 >&ateriale con umabile? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile in$lu'e pe $@eltuieli* $on'tatate lip' la inventar* pre$um "i pierderile din depre$ieri irever'i,ile> = la +n$eputul perioadei* $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile e3i'tente +n 'to$ la '#r"itul perioadei* 'ta,ilit pe ,a!a inventarului (+n 'itua%ia apli$rii inventarului intermitent). :0@ >Di"eren5e de pre5 la materii prime 9i materiale? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente materialelor $on'uma,ile ie"ite din e'tiune. :<1 >&aterii 9i materiale a"late la ter5i? = '$derea din e'tiune a materialelor $on'uma,ile a#late la ter%i* $on'tatate lip' la inventar. ;01 >.urni8ori? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile a$@i!i%ionate* +n $a!ul #olo'irii metodei inventarului intermitent. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u 'umele $lari#i$ate +nre i'trate pe $@eltuieli. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u $@eltuielile de$ontate de 'u,unit%i pentru reali!area a$tivit%ilor #r '$op patrimonial prev!ute +n ,u etul unit%ii (+n $onta,ilitatea unit%ii). <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u valoarea materialelor $on'uma,ile a$@itate din avan'uri de tre!orerie. :ontul 602 E:@eltuieli $u materialele $on'uma,ileF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :02 >&ateriale con umabile? = $u valoarea materialelor $on'uma,ile $on'tatate plu' la inventar>

= la '#r"itul perioadei* $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile e3i'tente +n 'to$* 'ta,ilit pe ,a!a inventarului (+n 'itua%ia apli$rii inventarului intermitent). :0@ >Di"eren5e de pre5 la materii prime 9i materiale? = $u di#eren%ele de pre% +n minu' 'au #avora,ile a#erente materialelor $on'uma,ile ie"ite din e'tiune. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 60: >)Aeltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor privind materialele de natura o,ie$telor de inventar* la darea +n #olo'in% a a$e'tora. :ontul 603 E:@eltuieli privind materialele de natura o,ie$telor de inventarF e'te un $ont de activ. :ontul 603 E:@eltuieli privind materialele de natura o,ie$telor de inventarF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ :0: >&ateriale de natura obiectelor de inventar? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor de natura o,ie$telor de inventar in$lu'e pe $@eltuieli* $on'tatate lip' la inventar* pre$um "i pierderile din depre$ieri irever'i,ile. :0@ >Di"eren5e de pre5 la materii prime 9i materiale? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente materialelor de natura o,ie$telor de inventar ie"ite din e'tiune. :<1 >&aterii 9i materiale a"late la ter5i? = '$derea din e'tiune a materialelor de natura o,ie$telor de inventar a#late la ter%i* $on'tatate lip' la inventar. ;01 >.urni8ori? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor de natura o,ie$telor de inventar a$@i!i%ionate* +n $a!ul #olo'irii metodei inventarului intermitent. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u 'umele $lari#i$ate +nre i'trate pe $@eltuieli. :ontul 603 E:@eltuieli privind materialele de natura o,ie$telor de inventarF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :0: >&ateriale de natura obiectelor de inventar? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor de natura o,ie$telor de inventar $on'tatate plu' la inventar. :0@ >Di"eren5e de pre5 la materii prime 9i materiale? = $u di#eren%ele de pre% +n minu' 'au #avora,ile a#erente materialelor de natura o,ie$telor de inventar ie"ite din e'tiune. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 60; >)Aeltuieli privind materialele ne tocate? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor privind materialele ne'to$ate. :ontul 604 E:@eltuieli privind materialele ne'to$ateF e'te un $ont de acti/. :ontul 604 E:@eltuieli privind materialele ne'to$ateF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;01 >.urni8ori? = $u valoarea materialelor ne'to$ate aprovi!ionate* in$lu'e dire$t pe $@eltuieli. ;0@ >.urni8ori E "acturi ne o ite? = $u valoarea materialelor ne'to$ate aprovi!ionate* in$lu'e dire$t pe $@eltuieli. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u 'umele $lari#i$ate +nre i'trate pe $@eltuieli. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u $@eltuielile de$ontate de 'u,unit%i pentru reali!area a$tivit%ilor #r '$op patrimonial prev!ute +n ,u etul unit%ii (+n $onta,ilitatea unit%ii). <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u $@eltuielile de$ontate din avan'urile de tre!orerie primite. :ontul 604 E:@eltuieli privind materialele ne'to$ateF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 60< >)Aeltuieli privind energia 9i apa? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor privind $on'umurile de ener ie "i ap. :ontul 60< E:@eltuieli privind ener ia "i apaF e'te un $ont de acti/. :ontul 60< E:@eltuieli privind ener ia "i apaF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;01 >.urni8ori? = $u valoarea $on'umului de ener ie "i ap. ;0@ >.urni8ori E "acturi ne o ite? = $u valoarea $on'umului de ener ie "i ap. ;71 >)Aeltuieli Bnregi trate Bn avan ? = $u 'umele reparti!ate +n perioadele urmtoare/e3er$i%iile #inan$iare urmtoare pe $@eltuieli* $on#orm '$aden%arelor. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u 'umele $lari#i$ate +nre i'trate pe $@eltuieli. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u $@eltuielile de$ontate din avan'urile de tre!orerie primite. :ontul 60< E:@eltuieli privind ener ia "i apaF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 606 >)Aeltuieli privind animalele 9i p rile? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor $u animalele "i p'rile ie"ite din unitate. :ontul 606 E:@eltuieli privind animalele "i p'rileF e'te un $ont de acti/. :ontul 606 E:@eltuielile privind animalele "i p'rileF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/

:61 >*nimale 9i p ri? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a animalelor "i p'rilor ie"ite din e'tiune* $on'tatate lip' la inventariere 'au tre$ute la imo,ili!ri $orporale. :6@ >Di"eren5e de pre5 la animale 9i p ri? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente valorii animalelor "i p'rilor in$lu'e pe $@eltuieli. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u 'umele $lari#i$ate +nre i'trate pe $@eltuieli. :ontul 606 E:@eltuieli privind animalele "i p'rileF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :6@ >Di"eren5e de pre5 la animale 9i p ri? = $u di#eren%ele de pre% +n minu' 'au #avora,ile a#erente valorii animalelor "i p'rilor in$lu'e pe $@eltuieli. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 60@ >)Aeltuieli privind ambala!ele? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor privind am,ala2ele. :ontul 608 E:@eltuieli privind am,ala2eleF e'te un $ont de acti/. :ontul 608 E:@eltuieli privind am,ala2eleF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ :<@ >*mbala!e a"late la ter5i? = $u valoarea am,ala2elor a#late +n $on'i na%ie la ter%i* pentru $are au #o't emi'e do$umentele de vn!are. :@1 >*mbala!e? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a am,ala2elor $on'umate "i lip'urile $on'tatate la inventar. :@@ >Di"eren5e de pre5 la ambala!e? = $u di#eren%ele de pre% +n plu' 'au ne#avora,ile a#erente am,ala2elor ie"ite din e'tiune. ;01 >.urni8ori? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a am,ala2elor a$@i!i%ionate* +n $a!ul #olo'irii metodei inventarului intermitent. ;09 >.urni8ori E debitori? = $u valoarea am,ala2elor $are $ir$ul +n 'i'tem de re'tituire* de radate. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u 'umele $lari#i$ate +nre i'trate pe $@eltuieli. :ontul 608 E:@eltuieli privind am,ala2eleF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :@1 >*mbala!e? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a am,ala2elor $on'tatate plu' la inventar. :@@ >Di"eren5e de pre5 la ambala!e? = $u di#eren%ele de pre% +n minu' 'au #avora,ile a#erente am,ala2elor in$lu'e pe $@eltuieli. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. $R/,* 61 >)I#%'/I#%I )/ %/)R(RI%# -I 1#R3I)II%# #4#)/'*'# D# '#R0I? )ontul 611 >)Aeltuieli cu Bntre5inerea 9i repara5iile? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor $u +ntre%inerea "i repara%iile e3e$utate de ter%i. :ontul 611 E:@eltuieli $u +ntre%inerea "i repara%iileF e'te un $ont de acti/. :ontul 611 E:@eltuieli $u +ntre%inerea "i repara%iileF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;01 >.urni8ori? = $u valoarea lu$rrilor de +ntre%inere "i repara%ii e3e$utate de ter%i. ;0@ >.urni8ori E "acturi ne o ite? = $u valoarea lu$rrilor de +ntre%inere "i repara%ii e3e$utate de ter%i. ;71 >)Aeltuieli Bnregi trate Bn avan ? = $u 'umele reparti!ate +n perioadele/e3er$i%iile #inan$iare urmtoare pe $@eltuieli* $on#orm '$aden%arelor. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u 'umele $lari#i$ate +nre i'trate pe $@eltuieli. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u $@eltuielile de$ontate de 'u,unit%i pentru reali!area a$tivit%ilor #r '$op patrimonial prev!ute +n ,u etul unit%ii (+n $onta,ilitatea unit%ii). <12 >)onturi curente la bnci? = $u valoarea lu$rrilor de +ntre%inere "i repara%ii e3e$utate de ter%i. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u $@eltuielile de$ontate din avan'urile de tre!orerie primite. :ontul 611 E:@eltuieli $u +ntre%inerea "i repara%iileF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 612 >)Aeltuieli cu redeven5ele6 loca5iile de ge tiune 9i cAiriile? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor $u redeven%ele* lo$a%iile de e'tiune "i $@iriile. :ontul 612 E:@eltuieli $u redeven%ele* lo$a%iile de e'tiune "i $@iriileF e'te un $ont de acti/. :ontul 612 E:@eltuieli $u redeven%ele* lo$a%iile de e'tiune "i $@iriileF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;01 >.urni8ori? = $u $@eltuielile $u redeven%ele* lo$a%iile de e'tiune "i $@iriile datorate ter%ilor. ;0@ >.urni8ori E "acturi ne o ite? = $u $@eltuielile $u redeven%ele* lo$a%iile de e'tiune "i $@iriile datorate ter%ilor. ;71 >)Aeltuieli Bnregi trate Bn avan ? = $u 'umele reparti!ate +n perioadele/e3er$i%iile #inan$iare urmtoare pe $@eltuieli* $on#orm '$aden%arelor.

;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u 'umele $lari#i$ate +nre i'trate pe $@eltuieli. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u $@eltuielile de$ontate de 'u,unit%i pentru reali!area a$tivit%ilor #r '$op patrimonial prev!ute +n ,u etul unit%ii (+n $onta,ilitatea unit%ii). <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele a$@itate repre!entnd redeven%e* lo$a%ii de e'tiune "i $@irii. <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u 'umele a$@itate repre!entnd $@irii. <:1 >)a a? = $u 'umele a$@itate +n numerar repre!entnd redeven%e* lo$a%ii de e'tiune "i $@irii. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u $@eltuielile de$ontate din avan'urile de tre!orerie primite. :ontul 612 E:@eltuieli $u redeven%ele* lo$a%iile de e'tiune "i $@iriileF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 61: >)Aeltuieli cu primele de a igurare? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor $u primele de a'i urare. :ontul 613 E:@eltuieli $u primele de a'i urareF e'te un $ont de acti/. :ontul 613 E:@eltuieli $u primele de a'i urareF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;01 >.urni8ori? = $u valoarea primelor de a'i urare datorate ter%ilor $on#orm $ontra$telor de a'i urare. ;0@ >.urni8ori E "acturi ne o ite? = $u valoarea primelor de a'i urare datorate ter%ilor $on#orm $ontra$telor de a'i urare. ;71 >)Aeltuieli Bnregi trate Bn avan ? = $u 'umele reparti!ate +n perioadele/e3er$i%iile #inan$iare urmtoare pe $@eltuieli* $on#orm '$aden%arelor. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u 'umele $lari#i$ate +nre i'trate pe $@eltuieli. <12 >)onturi curente la bnci? = $u valoarea primelor de a'i urare a$@itate $on#orm $ontra$telor de a'i urare. <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u valoarea primelor de a'i urare a$@itate $on#orm $ontra$telor de a'i urare. <:1 >)a a? = $u valoarea primelor de a'i urare a$@itate +n numerar $on#orm $ontra$telor de a'i urare. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u $@eltuielile de$ontate din avan'urile de tre!orerie primite. :ontul 613 E:@eltuieli $u primele de a'i urareF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 61; >)Aeltuieli cu tudiile 9i cercetrile? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor $u 'tudiile "i $er$etrile. :ontul 614 E:@eltuieli $u 'tudiile "i $er$etrileF e'te un $ont de acti/. :ontul 614 E:@eltuieli $u 'tudiile "i $er$etrileF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;01 >.urni8ori? = $u valoarea 'tudiilor "i $er$etrilor e3e$utate de ter%i. ;0@ >.urni8ori E "acturi ne o ite? = $u valoarea 'tudiilor "i $er$etrilor e3e$utate de ter%i. ;71 >)Aeltuieli Bnregi trate Bn avan ? = $u 'umele reparti!ate +n perioadele/e3er$i%iile #inan$iare urmtoare pe $@eltuieli* $on#orm '$aden%arelor. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u 'umele $lari#i$ate +nre i'trate pe $@eltuieli. <12 >)onturi curente la bnci? = $u valoarea 'tudiilor "i $er$etrilor e3e$utate de ter%i. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u $@eltuielile de$ontate din avan'urile de tre!orerie primite. :ontul 614 E:@eltuieli $u 'tudiile "i $er$etrileF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. $R/,* 62 >)I#%'/I#%I )/ *%'# 1#R3I)II #4#)/'*'# D# '#R0I? )ontul 621 >)Aeltuieli cu colaboratorii? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor $u $ola,oratorii. :ontul 621 E:@eltuieli $u $ola,oratoriiF e'te un $ont de acti/. :ontul 621 E:@eltuieli $u $ola,oratoriiF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;01 >.urni8ori? = $u 'umele datorate $ola,oratorilor pentru pre'ta%iile e#e$tuate. ;71 >)Aeltuieli Bnregi trate Bn avan ? = $u 'umele reparti!ate +n perioadele/e3er$i%iile #inan$iare urmtoare pe $@eltuieli* $on#orm '$aden%arelor. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare?

= $u 'umele $lari#i$ate +nre i'trate pe $@eltuieli. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u $@eltuielile de$ontate de 'u,unit%i pentru reali!area a$tivit%ilor #r '$op patrimonial prev!ute +n ,u etul unit%ii (+n $onta,ilitatea unit%ii). :ontul 621 E:@eltuieli $u $ola,oratoriiF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 622 >)Aeltuieli privind comi ioanele 9i onorariile? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor repre!entnd $omi'ioanele datorate pentru $umprarea 'au vn!area titlurilor de valoare imo,ili!ate 'au a $elor de pla'ament* $omi'ioanele de intermediere* onorariile de $on'iliere* $onten$io'* e3perti!are* pre$um "i a altor $@eltuieli 'imilare. :ontul 622 E:@eltuieli privind $omi'ioanele "i onorariileF e'te un $ont de acti/. :ontul 622 E:@eltuieli privind $omi'ioanele "i onorariileF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;01 >.urni8ori? = $u valoarea $omi'ioanelor "i onorariilor datorate ter%ilor. ;0@ >.urni8ori E "acturi ne o ite? = $u valoarea $omi'ioanelor "i onorariilor datorate ter%ilor. ;71 >)Aeltuieli Bnregi trate Bn avan ? = $u 'umele reparti!ate +n perioadele/e3er$i%iile #inan$iare urmtoare pe $@eltuieli* $on#orm '$aden%arelor. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u 'umele $lari#i$ate +nre i'trate pe $@eltuieli. <12 >)onturi curente la bnci? = $u valoarea $omi'ioanelor "i onorariilor a$@itate. <:1 >)a a? = $u valoarea $omi'ioanelor "i onorariilor a$@itate +n numerar. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u $@eltuielile de$ontate din avan'urile de tre!orerie primite. :ontul 622 E:@eltuieli privind $omi'ioanele "i onorariileF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 62: >)Aeltuieli de protocol6 reclam 9i publicitate? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor de proto$ol* re$lam "i pu,li$itate. :ontul 623 E:@eltuieli de proto$ol* re$lam "i pu,li$itateF e'te un $ont de acti/. :ontul 623 E:@eltuieli de proto$ol* re$lam "i pu,li$itateF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;01 >.urni8ori? = $u $@eltuielile de proto$ol* re$lam "i pu,li$itate datorate ter%ilor. ;0@ >.urni8ori E "acturi ne o ite? = $u $@eltuielile de proto$ol* re$lam "i pu,li$itate datorate ter%ilor. ;71 >)Aeltuieli Bnregi trate Bn avan ? = $u 'umele reparti!ate +n perioadele/e3er$i%iile #inan$iare urmtoare pe $@eltuieli* $on#orm '$aden%arelor. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u 'umele $lari#i$ate +nre i'trate pe $@eltuieli. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u $@eltuielile de$ontate de 'u,unit%i pentru reali!area a$tivit%ilor #r '$op patrimonial prev!ute +n ,u etul unit%ii (+n $onta,ilitatea unit%ii). <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele a$@itate $are prive'$ a$%iunile de proto$ol* re$lam "i pu,li$itate. <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u 'umele a$@itate $are prive'$ a$%iunile de proto$ol* re$lam "i pu,li$itate. <:1 >)a a? = $u 'umele a$@itate +n numerar $are prive'$ a$%iunile de proto$ol* re$lam "i pu,li$itate. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u $@eltuielile de$ontate din avan'urile de tre!orerie primite. :ontul 623 E:@eltuieli de proto$ol* re$lam "i pu,li$itateF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 62; >)Aeltuieli cu tran portul de bunuri 9i de per onal? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor privind tran'portul de ,unuri "i per'onal* e3e$utate de ter%i. :ontul 624 E:@eltuieli $u tran'portul de ,unuri "i de per'onalF e'te un $ont de acti/. :ontul 624 E:@eltuieli $u tran'portul de ,unuri "i de per'onalF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;01 >.urni8ori? = $u $@eltuielile pentru tran'portul de ,unuri "i tran'portul $ole$tiv de per'onal datorate ter%ilor. ;0@ >.urni8ori E "acturi ne o ite? = $u $@eltuielile pentru tran'portul de ,unuri "i tran'portul $ole$tiv de per'onal datorate ter%ilor. ;71 >)Aeltuieli Bnregi trate Bn avan ? = $u 'umele reparti!ate +n perioadele/e3er$i%iile #inan$iare urmtoare pe $@eltuieli* $on#orm '$aden%arelor. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u 'umele $lari#i$ate +nre i'trate pe $@eltuieli.

;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u $@eltuielile de$ontate de 'u,unit%i pentru reali!area a$tivit%ilor #r '$op patrimonial prev!ute +n ,u etul unit%ii (+n $onta,ilitatea unit%ii). <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele a$@itate $e prive'$ tran'portul de ,unuri "i tran'portul $ole$tiv de per'onal. <:1 >)a a? = $u 'umele a$@itate $e prive'$ tran'portul de ,unuri "i tran'portul $ole$tiv de per'onal. <:2 >*lte valori? = $u valoarea ti$@etelor "i ,iletelor de $ltorie #olo'ite pentru tran'portul de per'onal. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u $@eltuielile de$ontate din avan'urile de tre!orerie primite. <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u 'umele a$@itate $e prive'$ tran'portul de ,unuri "i tran'portul $ole$tiv de per'onal. :ontul 624 E:@eltuieli $u tran'portul de ,unuri "i de per'onalF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 62< >)Aeltuieli cu depla ri6 deta9ri 9i tran "erri? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor $u depla'rile* deta"rile "i tran'#errile per'onalului. :ontul 62< E:@eltuieli $u depla'ri* deta"ri "i tran'#erriF e'te un $ont de acti/. :ontul 62< E:@eltuieli $u depla'ri* deta"ri "i tran'#erriF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;01 >.urni8ori? = $u $@eltuielile repre!entnd depla'ri* deta"ri "i tran'#erri (in$lu'iv tran'portul) datorate ter%ilor. ;0@ >.urni8ori E "acturi ne o ite? = $u $@eltuielile repre!entnd depla'ri* deta"ri "i tran'#erri (in$lu'iv tran'portul) datorate ter%ilor. ;71 >)Aeltuieli Bnregi trate Bn avan ? = $u 'umele reparti!ate +n perioadele/e3er$i%iile #inan$iare urmtoare pe $@eltuieli* $on#orm '$aden%arelor. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u 'umele $lari#i$ate +nre i'trate pe $@eltuieli. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u $@eltuielile de$ontate de 'u,unit%i pentru reali!area a$tivit%ilor #r '$op patrimonial prev!ute +n ,u etul unit%ii (+n $onta,ilitatea unit%ii). <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele a$@itate repre!entnd $@eltuieli $u depla'ri* deta"ri "i tran'#erri (in$lu'iv tran'portul). <:1 >)a a? = $u 'umele a$@itate +n numerar repre!entnd $@eltuieli $u depla'ri* deta"ri "i tran'#erri (in$lu'iv tran'portul). <:2 >*lte valori? = $u valoarea ,iletelor de $ltorie repre!entnd $@eltuieli $u depla'rile* deta"rile "i tran'#errile per'onalului. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u $@eltuielile de$ontate din avan'urile de tre!orerie primite. <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u 'umele a$@itate repre!entnd $@eltuieli $u depla'ri* deta"ri "i tran'#erri (in$lu'iv tran'portul). :ontul 62< E:@eltuieli $u depla'ri* deta"ri "i tran'#erriF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 626 >)Aeltuieli po9tale 9i taCe de telecomunica5ii? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor po"tale "i a ta3elor de tele$omuni$a%ii. :ontul 626 E:@eltuieli po"tale "i ta3e de tele$omuni$a%iiF e'te un $ont de acti/. :ontul 626 E:@eltuieli po"tale "i ta3e de tele$omuni$a%iiF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;01 >.urni8ori? = $u valoarea 'ervi$iilor po"tale "i a ta3elor de tele$omuni$a%ii datorate ter%ilor. ;0@ >.urni8ori E "acturi ne o ite? = $u valoarea 'ervi$iilor po"tale "i a ta3elor de tele$omuni$a%ii datorate ter%ilor. ;71 >)Aeltuieli Bnregi trate Bn avan ? = $u 'umele reparti!ate +n perioadele/e3er$i%iile #inan$iare urmtoare pe $@eltuieli* $on#orm '$aden%arelor. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u 'umele $lari#i$ate +nre i'trate pe $@eltuieli. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u $@eltuielile de$ontate de 'u,unit%i pentru reali!area a$tivit%ilor #r '$op patrimonial prev!ute +n ,u etul unit%ii (+n $onta,ilitatea unit%ii). <12 >)onturi curente la bnci? = $u valoarea 'ervi$iilor po"tale "i a ta3elor de tele$omuni$a%ii a$@itate. <:1 >)a a? = $u valoarea 'ervi$iilor po"tale "i a ta3elor de tele$omuni$a%ii a$@itate +n numerar. <:2 >*lte valori? = $u valoarea tim,relor po"tale $on'umate. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u $@eltuielile de$ontate din avan'urile de tre!orerie primite. <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u valoarea 'ervi$iilor po"tale "i a ta3elor de tele$omuni$a%ii a$@itate. :ontul 626 E:@eltuieli po"tale "i ta3e de tele$omuni$a%iiF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/

1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 627 >)Aeltuieli cu erviciile bancare 9i a imilate? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor $u 'ervi$iile ,an$are "i a'imilate. :ontul 627 E:@eltuieli $u 'ervi$iile ,an$are "i a'imilateF e'te un $ont de acti/. :ontul 627 E:@eltuieli $u 'ervi$iile ,an$are "i a'imilateF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;71 >)Aeltuieli Bnregi trate Bn avan ? = $u 'umele reparti!ate +n perioadele/e3er$i%iile #inan$iare urmtoare pe $@eltuieli* $on#orm '$aden%arelor. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u 'umele $lari#i$ate +nre i'trate pe $@eltuieli. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u $@eltuielile de$ontate de 'u,unit%i pentru reali!area a$tivit%ilor #r '$op patrimonial prev!ute +n ,u etul unit%ii (+n $onta,ilitatea unit%ii). <12 >)onturi curente la bnci? = $u valoarea 'ervi$iilor ,an$are "i a'imilate pltite. <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u valoarea 'ervi$iilor ,an$are "i a'imilate pltite. :ontul 627 E:@eltuieli $u 'ervi$iile ,an$are "i a'imilateF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu repre!int 'old. )ontul 62@ >*lte cAeltuieli cu erviciile eCecutate de ter5i? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a altor $@eltuieli $u 'ervi$iile e3e$utate de ter%i. :ontul 628 EBlte $@eltuieli $u 'ervi$iile e3e$utate de ter%iF e'te un $ont de acti/. :ontul 628 EBlte $@eltuieli $u 'ervi$iile e3e$utate de ter%iF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;01 >.urni8ori? = $u 'umele datorate pentru alte 'ervi$ii e3e$utate de ter%i. ;0@ >.urni8ori E "acturi ne o ite? = $u 'umele datorate pentru alte 'ervi$ii pre'tate de ter%i. ;71 >)Aeltuieli Bnregi trate Bn avan ? = $u 'umele reparti!ate +n perioadele/e3er$i%iile #inan$iare urmtoare pe $@eltuieli* $on#orm '$aden%arelor. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u 'umele $lari#i$ate +nre i'trate pe $@eltuieli. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u $@eltuielile de$ontate de 'u,unit%i pentru reali!area a$tivit%ilor #r '$op patrimonial prev!ute +n ,u etul unit%ii (+n $onta,ilitatea unit%ii). <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele a$@itate pentru alte 'ervi$ii pre'tate de ter%i. <:1 >)a a? = $u 'umele a$@itate +n numerar pentru alte 'ervi$ii pre'tate de ter%i. <;2 >*van uri de tre8orerie? = $u $@eltuielile de$ontate din avan'urile de tre!orerie primite. <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u 'umele a$@itate pentru alte 'ervi$ii pre'tate de ter%i. :ontul 628 EBlte $@eltuieli $u 'ervi$iile e3e$utate de ter%iF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. $R/,* 6: >)I#%'/I#%I )/ *%'# I&,O2I'#6 '*4# -I 3(R1(&IN'# *1I&I%*'#? )ontul 6:< >)Aeltuieli cu alte impo8ite6 taCe 9i vr minte a imilate? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor $u alte impo!ite* ta3e "i vr'minte a'imilate datorate ,u etului 'tatului 'au altor or ani'me pu,li$e. :ontul 63< E:@eltuieli $u alte impo!ite* ta3e "i vr'minte a'imilateF e'te un $ont de acti/. :ontul 63< E:@eltuieli $u alte impo!ite* ta3e "i vr'minte a'imilateF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;;6 >*lte impo8ite6 taCe 9i vr minte a imilate? = $u valoarea altor impo!ite* ta3e "i vr'minte a'imilate* $um 'unt/ impo!itul pe $ldiri "i impo!itul pe terenuri* ta3a pentru #olo'irea terenurilor proprietate de 'tat* pre$um "i alte impo!ite "i ta3e* datorate ,u etului 'tatului 'au ,u etele lo$ale* dup $a!. ;;7 >.onduri peciale E taCe 9i vr minte a imilate? = $u datoriile "i vr'mintele de e#e$tuat* $on#orm prevederilor le ale* $tre alte or ani'me pu,li$e. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u 'umele $lari#i$ate +nre i'trate pe $@eltuieli. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u $@eltuielile de$ontate de 'u,unit%i pentru reali!area a$tivit%ilor #r '$op patrimonial prev!ute +n ,u etul unit%ii (+n $onta,ilitatea unit%ii). :ontul 63< E:@eltuieli $u alte impo!ite* ta3e "i vr'minte a'imilateF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. $R/,* 6; >)I#%'/I#%I )/ ,#R1ON*%/%?

)ontul 6;1 >)Aeltuieli cu alariile per onalului? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor $u 'alariile per'onalului. :ontul 641 E:@eltuieli $u 'alariile per'onaluluiF e'te un $ont de acti/. :ontul 641 E:@eltuieli $u 'alariile per'onaluluiF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;21 >,er onal E alarii datorate? = $u 'alariile "i alte drepturi $uvenite per'onalului. ;2@ >*lte datorii 9i crean5e Bn legtur cu per onalul? = $u 'umele datorate per'onalului* pentru $are nu '9au +nto$mit 'tate de plat* determinate de a$tivitatea e3er$i%iului #inan$iar $are urmea! ' 'e +n$@id* in$lu'iv indemni!a%iile pentru $on$ediile de odi@n nee#e$tuate pn la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u 'umele $lari#i$ate +nre i'trate pe $@eltuieli. :ontul 641 E:@eltuieli $u 'alariile per'onaluluiF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 6;2 >)Aeltuieli cu ticAetele de ma acordate alaria5ilor? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor $u ti$@etele de ma' a$ordate 'alaria%ilor. :ontul 642 E:@eltuieli $u ti$@etele de ma' a$ordate 'alaria%ilorF e'te un $ont de acti/. :ontul 642 E:@eltuieli $u ti$@etele de ma' a$ordate 'alaria%ilorF 'e debiteaz prin $reditul $ontului/ <:2 >*lte valori? = $u valoarea ti$@etelor de ma' a$ordate 'alaria%ilor. :ontul 642 E:@eltuieli $u ti$@etele de ma' a$ordate 'alaria%ilorF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul perioadei* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 6;< >)Aeltuieli privind a igurrile 9i protec5ia ocial? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor privind a'i urrile "i prote$%ia 'o$ial. :onta,ilitattea $@eltuielilor $u pen'iile "i alte drepturi $uvenite pen'ionarilor* potrivit le ii* 'e %ine $u a2utorul $ontului 'inteti$ de radul 77 = 64<8 EBlte $@eltuieli privind a'i urrile "i prote$%ia 'o$ial.F. :ontul 64< E:@eltuieli privind a'i urrile "i prote$%ia 'o$ialF e'te un $ont de acti/. :ontul 64< E:@eltuieli privind a'i urrile "i prote$%ia 'o$ialF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;22 >,en ionari E pen ii datorate? = $u pen'iile "i alte drepturi $uvenite pen'ionarilor* potrivit le ii. ;2: >,er onal E a!utoare materiale datorate? = $u 'umele a$ordate per'onalului* potrivit le ii* pentru prote$%ia 'o$ial. ;:1 >* igurri ociale? = $u $ontri,u%ia an a2atorului la a'i urrile 'o$iale> = $u 'umele repre!entnd $ontri,u%ii privind $on$ediile "i alte drepturi de a'i urri 'o$iale* potrivit le ii> = $u $ontri,u%ia an a2atorului pentru a'i urrile 'o$iale de 'ntate> = $u $ontri,u%ia de a'i urare pentru a$$idente de mun$ "i ,oli pro#e'ionale datorat de an a2ator* potrivit le ii. ;:7 >*!utor de 9oma!? = $u $ontri,u%ia unit%ii la $on'tituirea #ondului pentru a2utorul de "oma2> = $u $ontri,u%ia unit%ii la $on'tituirea #ondului de arantare pentru plata $rean%elor 'alariale. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u 'umele $lari#i$ate +nre i'trate pe $@eltuieli. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u $@eltuielile de$ontate de 'u,unit%i pentru reali!area a$tivit%ilor #r '$op patrimonial prev!ute +n ,u etul unit%ii (+n $onta,ilitatea unit%ii). :ontul 64< E:@eltuieli privind a'i urrile "i prote$%ia 'o$ialF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 116 >*lte "onduri privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului repre!entnd $@eltuieli $u pen'iile "i alte drepturi $uvenite pen'ionarilor* potrivit le ii. 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. $R/,* 6< >*%'# )I#%'/I#%I D# #4,%O*'*R#? )ontul 6<; >,ierderi din crean5e 9i debitori diver9i? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a pierderilor din $rean%e. :ontul 6<4 E5ierderi din $rean%e "i de,itori diver"iF e'te un $ont de acti/. :ontul 6<4 E5ierderi din $rean%e "i de,itori diver"iF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? ;<: >Decontri privind intere ele de participare? =$u valoarea de,itelor '$!ute din eviden%. ;61 >Debitori diver9i? = $u 'umele tre$ute pe $@eltuieli $u o$a!ia '$derii din eviden% a de,itorilor. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u 'umele $lari#i$ate +nre i'trate pe $@eltuieli. :ontul 6<4 E5ierderi din $rean%e "i de,itori diver"iF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial.

-a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 6<< >)oti8a5ii 9i contribu5ii datorate de per oana !uridic "r cop patrimonial? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a 'umelor repre!entnd $oti!a%ii "i $ontri,u%ii datorate* potrivit 'tatutului* de per'oana 2uridi$ #r '$op patrimonial la or ani'mele la $are a$ea'ta e'te a#iliat. :ontul 6<< E:oti!a%ii "i $ontri,u%ii datorate de per'oana 2uridi$ #r '$op patrimonialF e'te un $ont de acti/. :ontul 6<< E:oti!a%ii "i $ontri,u%ii datorate de per'oana 2uridi$ #r '$op patrimonialF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = $u $@eltuielile repre!entnd $oti!a%ii "i $ontri,u%ii datorate* potrivit 'tatutului. ;62 >)reditori diver9i? = $u $@eltuielile repre!entnd $oti!a%ii "i $ontri,u%ii datorate* potrivit 'tatutului. :ontul 6<< E:oti!a%ii "i $ontri,u%ii datorate de per'oana 2uridi$ #r '$op patrimonialF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 6<6 >)Aeltuieli privind coteHpr5i datorate potrivit tatutului? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $otelor9pr%i datorate* potrivit 'tatutului* de 'u,unit%i pentru a$operirea $@eltuielilor proprii ale unit%ii 'au de unitate pentru a$operirea $@eltuielilor proprii ale 'u,unit%ilor* privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :ontul 6<6 E:@eltuieli privind $ote9pr%i datorate potrivit 'tatutuluiF e'te un $ont de acti/. :ontul 6<6 E:@eltuieli privind $ote9pr%i datorate potrivit 'tatutuluiF 'e debiteaz prin $reditul $ontului/ ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u $@eltuielile repre!entnd $ote9pr%i datorate potrivit 'tatutului. :ontul 6<6 E:@eltuieli privind $ote9pr%i datorate potrivit 'tatutuluiF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 6<7 >*!utoare 9i Bmprumuturi nerambur abile tran "erate altor per oane !uridice "r cop patrimonial? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a a2utoarelor "i +mprumuturilor neram,ur'a,ile din %ara "i din 'trintate tran'#erate de unitatea primitoare altor per'oane 2uridi$e #r '$op patrimonial* potrivit $lau!elor 'tipulate +n $onven%iile +n$@eiate $u partenerii interni 'au e3terni* dup $a!. :ontul 6<7 EB2utoare "i +mprumuturi neram,ur'a,ile tran'#erate altor per'oane 2uridi$e #r '$op patrimonialF e'te un $ont de acti/. :ontul 6<7 EB2utoare "i +mprumuturi neram,ur'a,ile tran'#erate altor per'oane 2uridi$e #r '$op patrimonialF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ :02 >&ateriale con umabile? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile tran'#erate altor per'oane 2uridi$e #r '$op patrimonial* repre!entnd a2utoare din 'ur'e interne 'au e3terne. :0: >&ateriale de natura obiectelor de inventar? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor de natura o,ie$telor de inventar tran'#erate altor per'oane 2uridi$e #r '$op patrimonial* repre!entnd a2utoare din 'ur'e interne 'au e3terne. ;62 >)reditori diver9i? = $u 'umele datorate de unitatea primitoare altor per'oane 2uridi$e #r '$op patrimonial. :ontul 6<7 EB2utoare "i +mprumuturi neram,ur'a,ile tran'#erate altor per'oane 2uridi$e #r '$op patrimonialF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 6<@ >*lte cAeltuieli de eCploatare? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a altor $@eltuieli de e3ploatare. :ontul 6<8 EBlte $@eltuieli de e3ploatareF e'te un $ont de acti/. :ontul 6<8 EBlte $@eltuieli de e3ploatareF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 20: >)Aeltuieli de de8voltare? = $u valoarea neamorti!at a lu$rrilor "i proie$telor de de!voltare '$oa'e din eviden%. 20< >)once iuni6 brevete6 licen5e6 mrci comerciale6 drepturi 9i active imilare? = $u valoarea neamorti!at a ,revetelor* li$en%elor "i altor drepturi "i a$tive 'imilare '$oa'e din eviden%. 20@ >*lte imobili8ri necorporale? = $u valoarea neamorti!at a altor imo,ili!ri ne$orporale '$oa'e din eviden%. 211 >'erenuri 9i amena!ri de terenuri? = $u valoarea neamorti!at a imo,ili!rilor $orporale '$oa'e din eviden%. 212 >)on truc5ii? = $u valoarea neamorti!at a imo,ili!rilor $orporale '$oa'e din eviden%. 21: >In tala5ii teAnice6 mi!loace de tran port6 animale 9i planta5ii? = $u valoarea neamorti!at a imo,ili!rilor $orporale '$oa'e din eviden%. 21; >&obilier6 aparatur birotic6 ecAipamente de protec5ie a valorilor umane 9i materiale 9i alte active corporale? = $u valoarea neamorti!at a imo,ili!rilor $orporale '$oa'e din eviden%. 2:1 >Imobili8ri corporale Bn cur de eCecu5ie? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale +n $ur' de e3e$u%ie '$oa'e din eviden%. 2:: >Imobili8ri necorporale Bn cur de eCecu5ie?

= $u valoarea imo,ili!rilor ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie '$oa'e din eviden%. :01 >&aterii prime? = $u valoarea materiilor prime donate. :02 >&ateriale con umabile? = $u valoarea materialelor $on'uma,ile donate. :0: >&ateriale de natura obiectelor de inventar? = $u valoarea materialelor de natura o,ie$telor de inventar donate. :@1 >*mbala!e? = $u valoarea dona%iilor. ;01 >.urni8ori? = $u valoarea de'p u,irilor* amen!ilor "i penalit%ilor datorate ter%ilor. ;0; >.urni8ori de imobili8ri? = $u valoarea de'p u,irilor* amen!ilor "i penalit%ilor datorate ter%ilor. ;;@ >*lte datorii 9i crean5e cu bugetul tatului? = $u valoarea de'p u,irilor* amen!ilor "i penalit%ilor datorate ,u etului. ;62 >)reditori diver9i? = $u 'umele datorate ter%ilor repre!entnd de'p u,iri "i penalit%i> = $u 'umele datorate mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.) repre!entnd re'tituiri de $oti!a%ii "i $ontri,u%ii* potrivit le ii. ;71 >)Aeltuieli Bnregi trate Bn avan ? = $u 'umele reparti!ate +n perioadele/e3er$i%iile #inan$iare urmtoare pe $@eltuieli* $on#orm '$aden%arelor. ;7: >Decontri din opera5ii Bn cur de clari"icare? = $u 'umele $lari#i$ate +nre i'trate pe $@eltuieli. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u $@eltuielile de$ontate de 'u,unit%i pentru reali!area a$tivit%ilor #r '$op patrimonial prev!ute +n ,u etul unit%ii (+n $onta,ilitatea unit%ii). <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele pltite mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.) din $ontul de di'poni,il repre!entnd re'tituiri de $oti!a%ii "i $ontri,u%ii* potrivit le ii> = $u valoarea dona%iilor a$ordate> = $u valoarea de'p u,irilor* amen!ilor "i penalit%ilor pltite ter%ilor "i ,u etului. <:1 >)a a? = $u 'umele pltite +n numerar mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.) repre!entnd re'tituiri de $oti!a%ii "i $ontri,u%ii* potrivit le ii> = $u valoarea dona%iilor a$ordate> = $u valoarea de'p u,irilor* amen!ilor "i penalit%ilor pltite ter%ilor "i ,u etului. :ontul 6<8 EBlte $@eltuieli de e3ploatareF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. $R/,* 66 >)I#%'/I#%I .IN*N)I*R#? )ontul 66: >,ierderi din crean5e imobili8ate? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a pierderilor din $rean%e imo,ili!ate. :ontul 663 E5ierderi din $rean%e imo,ili!ateF e'te un $ont de acti/. :ontul 663 E5ierderi din $rean%e imo,ili!ateF 'e debiteaz prin $reditul $ontului/ 267 >)rean5e imobili8ate? = $u valoarea pierderilor din $rean%e imo,ili!ate. :ontul 663 E5ierderi din $rean%e imo,ili!ateF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 66; >)Aeltuieli privind inve ti5iile "inanciare cedate? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor privind inve'ti%iile #inan$iare $edate. :ontul 664 E:@eltuieli privind inve'ti%iile #inan$iare $edateF e'te un $ont de acti/. :ontul 664 E:@eltuieli privind inve'ti%iile #inan$iare $edateF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 261 >*c5iuni de5inute la entit5ile a"iliate din cadrul grupului? 26: >Intere e de participare? 26< >*lte titluri imobili8ate? = $u valoarea imo,ili!rilor #inan$iare '$oa'e din eviden%. <01 >*c5iuni de5inute la entit5ile a"iliate? = $u di#eren%ele ne#avora,ile dintre valoarea $onta,il a a$%iunilor de%inute pe termen '$urt la entit%ile a#iliate "i pre%ul lor de $e'iune. <06 >Obliga5iuni? = $u di#eren%ele ne#avora,ile dintre valoarea $onta,il a o,li a%iunilor de%inute "i pre%ul lor de $e'iune. <0@ >*lte inve ti5ii pe termen curt 9i crean5e a imilate? = $u di#eren%ele ne#avora,ile dintre valoarea $onta,il a altor inve'ti%ii pe termen '$urt "i pre%ul lor de $e'iune. :ontul 664 E:@eltuieli privind inve'ti%iile #inan$iare $edateF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 66< >)Aeltuieli din di"eren5e de cur valutar? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor privind di#eren%ele de $ur' valutar.

:ontul 66< E:@eltuieli din di#eren%e de $ur' valutarF e'te un $ont de acti/. :ontul 66< E:@eltuieli din di#eren%e de $ur' valutarF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 161 >Fmprumuturi din emi iuni de obliga5iuni? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea datoriilor +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. 162 >)redite bancare pe termen lung? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea $reditelor +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. 166 >Datorii care prive c imobili8rile "inanciare? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea datoriilor +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. 167 >*lte Bmprumuturi 9i datorii a imilate? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea altor +mprumuturi "i datorii a'imilate +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. 16@ >Dob7n8i a"erente Bmprumuturilor 9i datoriilor a imilate? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar a#erente do,n!ilor datorate +n valut* re!ultate din evaluarea a$e'tora la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. 2:2 >*van uri acordate pentru imobili8ri corporale? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar a#erente avan'urilor +n valut a$ordate #urni!orilor de imo,ili!ri $orporale* la de$ontarea a$e'tora 'au la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. 2:; >*van uri acordate pentru imobili8ri necorporale? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar a#erente avan'urilor +n valut a$ordate #urni!orilor de imo,ili!ri ne$orporale* la de$ontarea a$e'tora 'au la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. 267 >)rean5e imobili8ate? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma li$@idrii $rean%elor +n valut 'au evalurii a$e'tora la $ur'ul de la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. 269 >3r minte de e"ectuat pentru imobili8ri "inanciare? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar* re!ultate din li$@idarea datoriilor +n valut> = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar* re!ultate din evaluarea datoriilor +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. ;01 >.urni8ori? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma evalurii 'oldului +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. ;0: >#"ecte de pltit? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar $on'tatate la li$@idarea e#e$telor $omer$iale de pltit +n valut 'au din evaluarea a$e'tora la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. ;0; >.urni8ori de imobili8ri? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea 'oldului +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. ;0< >#"ecte de pltit pentru imobili8ri? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma evalurii 'oldului +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. ;0@ >.urni8ori E "acturi ne o ite? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar +nre i'trate la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. ;09 >.urni8ori E debitori? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar a#erente avan'urilor +n valut a$ordate #urni!orilor* la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar 'au la de$ontarea a$e'tora. ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? ;<: >Decontri privind intere ele de participare? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma li$@idrii datoriilor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial> = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma +n$a'rii $rean%elor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial> = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea datoriilor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar> = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea $rean%elor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. ;61 >Debitori diver9i? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma li$@idrii $rean%elor +n valut 'au la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar. ;62 >)reditori diver9i? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma li$@idrii datoriilor +n valut 'au din evaluare la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. <0@ >*lte inve ti5ii pe termen curt 9i crean5e a imilate? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar a#erente altor valori de tre!orerie $um 'unt depo!ite pe termen '$urt +n valut* la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar 'au li$@idarea lor. <09 >3r minte de e"ectuat pentru inve ti5iile pe termen curt? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar* re!ultate +n urma evalurii datoriilor +n valut* repre!entnd vr'minte de e#e$tuat pentru inve'ti%iile pe termen '$urt* la $ur'ul de +n$@idere a e3er$i%iului #inan$iar. <12 >)onturi curente la bnci? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar* a#erente opera%iunilor +n valut* e#e$tuate +n $ur'ul anului* 'au di'poni,ilit%ilor a#late +n $onturi la ,an$ +n valut* la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. <:1 >)a a? = la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar* $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar a#erente di'poni,ilit%ilor +n valut> = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar* re!ultate +n urma a$@itrii datoriilor +n valut. <;1 >*creditive?

= $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar* a#erente opera%iunilor e#e$tuate +n valut +n $ur'ul e3er$i%iului #inan$iar 'au 'oldului privind a$reditivele de'$@i'e +n valut* la +n$@eierea e3er$i%iului #inan$iar 'au la li$@idarea a$e'tora. <;2 >*van uri de tre8orerie? = la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar* $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar a#erente avan'urilor de tre!orerie +n valut> = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar* re!ultate din li$@idarea avan'urilor de tre!orerie. <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u di#eren%ele ne#avora,ile de $ur' valutar* a#erente opera%iunilor +n valut* e#e$tuate +n $ur'ul anului* 'au di'poni,ilit%ilor a#late +n $onturi la ,an$ +n valut* la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. :ontul 66< E:@eltuieli din di#eren%e de $ur' valutarF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 666 >)Aeltuieli privind dob7n8ile? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor privind do,n!ile. :ontul 666 E:@eltuieli privind do,n!ileF e'te un $ont de acti/. :ontul 666 E:@eltuieli privind do,n!ileF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 11: >.ondul ocial al membrilor )a elor de *!utor Reciproc D).*.R.=? = $u do,n!ile $al$ulate lunar la #ondul 'o$ial al mem,rilor $a'elor de a2utor re$ipro$ (:.B.1.)* $on#orm prevederilor le ale. 16@ >Dob7n8i a"erente Bmprumuturilor 9i datoriilor a imilate? = $u valoarea do,n!ilor datorate* a#erente +mprumuturilor "i datoriilor a'imilate. ;0; >.urni8ori de imobili8ri? = $u do,nda datorat pentru ratele de lea'in #inan$iar. ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = $u do,n!ile datorate* a#erente +mprumuturilor primite de la entit%ile a#iliate. ;<: >Decontri privind intere ele de participare? = $u do,n!ile datorate* a#erente +mprumuturilor primite de la entit%ile le ate prin intere'e de parti$ipare. ;71 >)Aeltuieli Bnregi trate Bn avan ? = $u 'umele reparti!ate +n perioadele/e3er$i%iile #inan$iare urmtoare pe $@eltuieli* $on#orm '$aden%arelor. <12 >)onturi curente la bnci? = $u valoarea do,n!ilor pltite* a#erente $reditelor a$ordate de ,n$i +n $onturile $urente. <1@ >Dob7n8i? = $u do,n!ile datorate* a#erente $reditelor a$ordate de ,n$i +n $onturile $urente. <19 >)redite bancare pe termen curt? = $u do,n!ile datorate pentru $reditele ,an$are primite pe termen '$urt. :ontul 666 E:@eltuieli privind do,n!ileF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 667 >)Aeltuieli privind conturile acordate? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor privind '$onturile a$ordate de,itorilor 'au ,n$ilor. :ontul 667 E:@eltuieli privind '$onturile a$ordateF e'te un $ont de acti/. :ontul 667 E:@eltuieli privind '$onturile a$ordateF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;61 >Debitori diver9i? = $u valoarea '$onturilor a$ordate de,itorilor. <12 >)onturi curente la bnci? = $u valoarea '$onturilor re%inute de ,n$i. :ontul 667 E:@eltuieli privind '$onturile a$ordateF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 66@ >*lte cAeltuieli "inanciare? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor #inan$iare* altele de$t $ele +nre i'trate +n $elelalte $onturi din a$ea't rup. :ontul 668 EBlte $@eltuieli #inan$iareF #un$%ionea! 'imilar $u $elelalte $onturi din rupa 66 E:@eltuieli #inan$iareF. :ontul 668 EBlte $@eltuieli #inan$iareF e'te un $ont de acti/. :ontul 668 EBlte $@eltuieli #inan$iareF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ ;01 >.urni8ori? = $u di#eren%ele ne#avora,ile a#erente #urni!orilor $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar. ;0; >.urni8ori de imobili8ri? = $u di#eren%ele ne#avora,ile a#erente #urni!orilor de imo,ili!ri $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar. ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = $u di#eren%ele ne#avora,ile a#erente $rean%elor #a% de entit%ile a#iliate* $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* $u o$a!ia de$ontrii a$e'tora> = $u di#eren%ele ne#avora,ile a#erente 'oldului de$ontrilor $u entit%ile a#iliate* $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar. ;<: >Decontri privind intere ele de participare? = $u di#eren%ele ne#avora,ile a#erente $rean%elor #a% de entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare* $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* $u o$a!ia de$ontrii a$e'tora>

= $u di#eren%ele ne#avora,ile a#erente de$ontrilor $u entit%i le ate prin intere'e de parti$ipare* $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar. ;61 >Debitori diver9i? = $u di#eren%ele ne#avora,ile a#erente $rean%elor $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* $u o$a!ia de$ontrii a$e'tora 'au la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. ;62 >)reditori diver9i? = $u di#eren%ele ne#avora,ile a#erente $reditorilor $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar. ;71 >)Aeltuieli Bnregi trate Bn avan ? = $u 'umele reparti!ate +n perioadele/e3er$i%iile #inan$iare urmtoare pe $@eltuieli* $on#orm '$aden%arelor. :ontul 668 EBlte $@eltuieli #inan$iareF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. $R/,* 67 >)I#%'/I#%I #4'R*ORDIN*R#? )ontul 671 >)Aeltuieli privind calamit5ile 9i alte evenimente eCtraordinare? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor e3traordinare. :ontul 671 E:@eltuieli privind $alamit%ile "i alte evenimente e3traordinareF e'te un $ont de acti/. :ontul 671 E:@eltuieli privind $alamit%ile "i alte evenimente e3traordinareF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 211 >'erenuri 9i amena!ri de terenuri? 212 >)on truc5ii? 21: >In tala5ii teAnice6 mi!loace de tran port6 animale 9i planta5ii? 21; >&obilier6 aparatur birotic6 ecAipamente de protec5ie a valorilor umane 9i materiale 9i alte active corporale? 2:1 >Imobili8ri corporale Bn cur de eCecu5ie? :01 >&aterii prime? :02 >&ateriale con umabile? :0: >&ateriale de natura obiectelor de inventar? = $u valoarea pierderilor din $alamit%i "i a e3proprierilor de a$tive. :<1 >&aterii 9i materiale a"late la ter5i? = '$derea din e'tiune a materiilor prime* materialelor $on'uma,ile "i a materialelor de natura o,ie$telor de inventar a#late la ter%i* di'tru'e de $alamit%i. :61 >*nimale 9i p ri? = $u valoarea pierderilor din $alamit%i. :@1 >*mbala!e? = $u valoarea pierderilor din $alamit%i "i a e3proprierilor de a$tive. :ontul 671 E:@eltuieli privind $alamit%ile "i alte evenimente e3traordinareF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. $R/,* 6@ >)I#%'/I#%I )/ *&OR'I2(RI%#6 ,RO3I2IO*N#%# -I *G/1'(RI%# ,#N'R/ D#,R#)I#R# 1*/ ,I#RD#R# D# 3*%O*R#? )ontul 6@1 >)Aeltuieli de eCploatare privind amorti8rile6 provi8ioanele 9i a!u trile pentru depreciere? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor de e3ploatare privind amorti!rile* provi!ioanele "i a2u'trile pentru depre$iere. :ontul 681 E:@eltuieli de e3ploatare privind amorti!rile* provi!ioanele "i a2u'trile pentru depre$iereF e'te un $ont de acti/. :ontul 681 E:@eltuieli de e3ploatare privind amorti!rile* provi!ioanele "i a2u'trile pentru depre$iereF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 1<1 >,rovi8ioane? = $u valoarea provi!ioanelor $on'tituite. 2@0 >*morti8ri privind imobili8rile necorporale? = $u valoarea amorti!rii imo,ili!rilor ne$orporale. 2@1 >*morti8ri privind imobili8rile corporale? = $u valoarea amorti!rii imo,ili!rilor $orporale. 290 >*!u tri pentru deprecierea imobili8rilor necorporale? = $u 'umele repre!entnd $on'tituirea 'au 'uplimentarea a2u'trilor pentru depre$ierea imo,ili!rilor ne$orporale. 291 >*!u tri pentru deprecierea imobili8rilor corporale? = $u 'umele repre!entnd $on'tituirea 'au 'uplimentarea a2u'trilor pentru depre$ierea imo,ili!rilor $orporale. 29: >*!u tri pentru deprecierea imobili8rilor Bn cur de eCecu5ie? = $u 'umele repre!entnd $on'tituirea 'au 'uplimentarea a2u'trilor pentru depre$ierea imo,ili!rilor +n $ur' de e3e$u%ie. :91 >,rovi8ioane pentru deprecierea materiilor prime? :92 >,rovi8ioane pentru deprecierea materialelor? :9< >,rovi8ioane pentru deprecierea tocurilor a"late la ter5i? :96 >,rovi8ioane pentru deprecierea animalelor? :9@ >,rovi8ioane pentru deprecierea ambala!elor? = $u valoarea a2u'trilor pentru depre$ierea 'to$urilor* $on'tituite 'au 'uplimentate* pe #eluri de a2u'tri. ;96 >*!u tri pentru deprecierea crean5elor E debitori diver9i? = $u valoarea a2u'trilor $on'tituite pentru depre$ierea $rean%elor din $onturile de de,itori diver"i privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :ontul 681 E:@eltuieli de e3ploatare privind amorti!rile* provi!ioanele "i a2u'trile pentru depre$iereF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial.

-a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 6@6 >)Aeltuieli "inanciare privind amorti8rile 9i a!u trile pentru pierdere de valoare? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a $@eltuielilor #inan$iare $u amorti!rile "i a2u'trile pentru pierdere de valoare. :ontul 686 E:@eltuieli #inan$iare privind amorti!rile "i a2u'trile pentru pierdere de valoareF e'te un $ont de acti/. :ontul 686 E:@eltuieli #inan$iare privind amorti!rile "i a2u'trile pentru pierdere de valoareF 'e debiteaz prin $reditul $onturilor/ 169 >,rime privind rambur area obliga5iunilor? = $u valoarea primelor de ram,ur'are a o,li a%iunilor* amorti!ate. 296 >*!u tri pentru pierderea de valoare a imobili8rilor "inanciare? = $u 'umele repre!entnd $on'tituirea 'au 'uplimentarea a2u'trilor privind pierderea de valoare a imo,ili!rilor #inan$iare. ;9< >*!u tri pentru deprecierea crean5elor E decontri Bn cadrul grupului 9i cu a ocia5ii? = $u valoarea a2u'trilor pentru depre$iere de natur #inan$iar* $on'tatate +n $adrul $onturilor de de$ontri +n $adrul rupului "i $u a'o$ia%ii privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. <91 >*!u tri pentru pierderea de valoarea a ac5iunilor de5inute la entit5ile a"iliate? <9< >*!u tri pentru pierderea de valoare a obliga5iunilor emi e 9i r cumprate? <96 >*!u tri pentru pierderea de valoare a obliga5iunilor? <9@ >*!u tri pentru pierderea de valoare a altor inve ti5ii pe termen curt 9i crean5e imilare? = $u valoarea a2u'trilor pentru pierderea de valoare a $onturilor de tre!orerie* $on'tituite 'au 'uplimentate* dup $a!. :ontul 686 E:@eltuieli #inan$iare privind amorti!rile "i a2u'trile pentru pierdere de valoareF 'e crediteaz prin de,itul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul de,itor al $ontului de $@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )%*1* 7 >)ON'/RI D# 3#NI'/RI? $R/,* 7: >3#NI'/RI DIN *)'I3I'(0I%# .(R( 1)O, ,*'RI&ONI*%? )ontul 7:1 >3enituri din coti8a5iile membrilor 9i contribu5iile bne9ti au Bn natur ale membrilor 9i impati8an5ilor? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a veniturilor din $oti!a%iile mem,rilor "i $ontri,u%iile ,ne"ti 'au +n natur ale mem,rilor "i 'impati!an%ilor privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :ontul 731 E8enituri din $oti!a%iile mem,rilor "i $ontri,u%iile ,ne"ti 'au +n natur ale mem,rilor "i 'impati!an%ilorF e'te un $ont de .asi/. :ontul 731 E8enituri din $oti!a%iile mem,rilor "i $ontri,u%iile ,ne"ti 'au +n natur ale mem,rilor "i 'impati!an%ilorF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ :01 >&aterii prime? = $u valoarea materiilor prime repre!entnd $ontri,u%ii ale mem,rilor "i 'impati!an%ilor. :02 >&ateriale con umabile? = $u valoarea materialelor $on'uma,ile repre!entnd $ontri,u%ii ale mem,rilor "i 'impati!an%ilor. :0: >&ateriale de natura obiectelor de inventar? = $u valoarea materialelor de natura o,ie$telor de inventar repre!entnd $ontri,u%ii ale mem,rilor "i 'impati!an%ilor. :61 >*nimale 9i p ri? = $u valoarea animalelor "i a p'rilor repre!entnd $ontri,u%ii ale mem,rilor "i 'impati!an%ilor. :@1 >*mbala!e? = $u valoarea am,ala2elor repre!entnd $ontri,u%ii ale mem,rilor "i 'impati!an%ilor. ;72 >3enituri Bnregi trate Bn avan ? = $u veniturile +nre i'trate +n avan' a#erente perioadei $urente 'au e3er$i%iului #inan$iar +n $ur'. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il repre!entnd $oti!a%iile mem,rilor "i $ontri,u%iile ,ne"ti ale mem,rilor "i 'impati!an%ilor. <:1 >)a a? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar repre!entnd $oti!a%iile mem,rilor "i $ontri,u%iile ,ne"ti ale mem,rilor "i 'impati!an%ilor. :ontul 731 E8enituri din $oti!a%iile mem,rilor "i $ontri,u%iile ,ne"ti 'au +n natur ale mem,rilor "i 'impati!an%ilorF 'e debiteaz prin $reditul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul $reditor al $ontului de venituri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 7:2 >3enituri din taCele de Bnregi trare tabilite potrivit legi la5iei Bn vigoare? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a veniturilor reali!ate din ta3ele de +nre i'trare 'ta,ilite potrivit le i'la%iei +n vi oare. :ontul 732 E8enituri din ta3ele de +nre i'trare 'ta,ilite potrivit le i'la%iei +n vi oareF e'te un $ont de .asi/. :ontul 732 E8enituri din ta3ele de +nre i'trare 'ta,ilite potrivit le i'la%iei +n vi oareF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ ;72 >3enituri Bnregi trate Bn avan ? = $u veniturile +nre i'trate +n avan' a#erente perioadei $urente 'au e3er$i%iului #inan$iar +n $ur'. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il* repre!entnd venituri din ta3ele de +nre i'trare 'ta,ilite potrivit le i'la%iei +n vi oare. <:1 >)a a? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar* repre!entnd venituri din ta3ele de +nre i'trare 'ta,ilite potrivit le i'la%iei +n vi oare. :ontul 732 E8enituri din ta3ele de +nre i'trare 'ta,ilite potrivit le i'la%iei +n vi oareF 'e debiteaz prin $reditul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial?

= la '#r"itul perioadei* $u 'oldul $reditor al $ontului de venituri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 7:: >3enituri din dona5ii 9i ume au bunuri primite prin pon ori8are? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a veniturilor din dona%ii "i din 'pon'ori!ri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :ontul 733 E8enituri din dona%ii "i 'ume 'au ,unuri primite prin 'pon'ori!riF e'te un $ont de .asi/. :ontul 733 E8enituri din dona%ii "i 'ume 'au ,unuri primite prin 'pon'ori!riF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ :01 >&aterii prime? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materiilor prime primite $u titlu ratuit. :02 >&ateriale con umabile? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile primite $u titlu ratuit. :0: >&ateriale de natura obiectelor de inventar? = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor de natura o,ie$telor de inventar primite $u titlu ratuit. :61 >*nimale 9i p ri? = $u valoarea animalelor "i p'rilor primite $u titlu ratuit. :@1 >*mbala!e? = $u valoarea am,ala2elor primite $u titlu ratuit. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il repre!entnd dona%ii "i 'pon'ori!ri primite. <:1 >)a a? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar repre!entnd dona%ii "i 'pon'ori!ri primite. :ontul 733 E8enituri din dona%ii "i 'ume 'au ,unuri primite prin 'pon'ori!areF 'e debiteaz prin $reditul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul $reditor al $ontului de venituri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 7:; >3enituri din dob7n8ile 9i dividendele ob5inute din pla area di ponibilit5ilor re8ultate din activit5ile "r cop patrimonial? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a veniturilor din do,n!ile "i dividendele o,%inute din pla'area di'poni,ilit%ilor re!ultate din a$tivit%ile #r '$op patrimonial. :ontul 734 E8enituri din do,n!ile "i dividendele o,%inute din pla'area di'poni,ilit%ilor re!ultate din a$tivit%ile #r '$op patrimonialF e'te un $ont de .asi/. :ontul 734 E8enituri din do,n!ile "i dividendele o,%inute din pla'area di'poni,ilit%ilor re!ultate din a$tivit%ile #r '$op patrimonialF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 267 >)rean5e imobili8ate? = $u do,n!ile a#erente $rean%elor imo,ili!ate. ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = $u do,n!ile a#erente +mprumuturilor a$ordate> = $u dividendele o,%inute din pla'area di'poni,ilit%ilor re!ultate din a$tivit%ile #r '$op patrimonial. ;<: >Decontri privind intere ele de participare? = $u do,n!ile a#erente +mprumuturilor a$ordate> = $u dividendele o,%inute din pla'area di'poni,ilit%ilor re!ultate din a$tivit%ile #r '$op patrimonial. ;61 >Debitori diver9i? = $u do,n!ile a#erente 'umelor datorate de $tre de,itorii diver"i> = $u dividendele de +n$a'at a#erente titlurilor imo,ili!ate 'au $elor pe termen '$urt. ;72 >3enituri Bnregi trate Bn avan ? = $u veniturile +nre i'trate +n avan' a#erente perioadei $urente 'au e3er$i%iului #inan$iar +n $ur'. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il* repre!entnd do,n!i "i dividende o,%inute din pla'area di'poni,ilit%ilor re!ultate din a$tivit%ile #r '$op patrimonial. <1@ >Dob7n8i? = $u do,n!ile de +n$a'at a#erente di'poni,ilit%ilor a#late +n $onturile $urente. :ontul 734 E8enituri din do,n!ile "i dividendele o,%inute din pla'area di'poni,ilit%ilor re!ultate din a$tivit%ile #r '$op patrimonialF 'e debiteaz prin $reditul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul $reditor al $ontului de venituri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 7:< >3enituri pentru care e datorea8 impo8it pe pectacole? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a veniturilor reali!ate pentru $are 'e datorea! impo!itul pe 'pe$ta$ole. :ontul 73< E8enituri pentru $are 'e datorea! impo!it pe 'pe$ta$oleF e'te un $ont de .asi/. :ontul 73< E8enituri pentru $are 'e datorea! impo!it pe 'pe$ta$oleF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il* repre!entnd venituri pentru $are 'e datorea! impo!it pe 'pe$ta$ole. <:1 >)a a? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar* repre!entnd venituri pentru $are 'e datorea! impo!it pe 'pe$ta$ole. :ontul 73< E8enituri pentru $are 'e datorea! impo!it pe 'pe$ta$oleF 'e debiteaz prin $reditul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul $reditor al $ontului de venituri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 7:6 >Re ur e ob5inute de la bugetul de tat 9i/ au de la bugetele locale 9i ubven5ii pentru venituri? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a 'umelor primite de la ,u etul de 'tat "i/'au de la ,u etele lo$ale* repre!entnd 'u,ven%ii pentru venituri "i alte re'ur'e pentru #inan%area $@eltuielilor privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* potrivit le ii.

:onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe 'ur'e "i pe #eluri de 'u,ven%ii. :ontul 736 E1e'ur'e o,%inute de la ,u etul de 'tat "i/'au de la ,u etele lo$ale "i 'u,ven%ii pentru venituriF e'te un $ont de .asi/. :ontul 736 E1e'ur'e o,%inute de la ,u etul de 'tat "i/'au de la ,u etele lo$ale "i 'u,ven%ii pentru venituriF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ ;;< >1ubven5ii? = $u valoarea 'u,ven%iilor pentru venituri* a#erente perioadei. ;72 >3enituri Bnregi trate Bn avan ? = $u valoarea 'u,ven%iilor pentru venituri* +nre i'trate anterior $a venituri +n avan'. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele primite de la ,u et +n $ontul de di'poni,il. :ontul 736 E1e'ur'e o,%inute de la ,u etul de 'tat "i/'au de la ,u etele lo$ale "i 'u,ven%ii pentru venituriF 'e debiteaz prin $reditul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul $reditor al $ontului de venituri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 7:7 >3enituri din ac5iuni oca8ionale6 utili8ate Bn cop ocial au pro"e ional6 potrivit tatutului de organi8are 9i "unc5ionare? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a veniturilor din a$%iuni o$a!ionale* utili!ate +n '$op 'o$ial 'au pro#e'ional* potrivit 'tatutului de or ani!are "i #un$%ionare. :ontul 737 E8enituri din a$%iuni o$a!ionale* utili!ate +n '$op 'o$ial 'au pro#e'ional* potrivit 'tatutului de or ani!are "i #un$%ionareF e'te un $ont de .asi/. :ontul 737 E8enituri din a$%iuni o$a!ionale* utili!ate +n '$op 'o$ial 'au pro#e'ional* potrivit 'tatutului de or ani!are "i #un$%ionareF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il. <:1 >)a a? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar. :ontul 737 E8enituri din a$%iuni o$a!ionale* utili!ate +n '$op 'o$ial 'au pro#e'ional* potrivit 'tatutului de or ani!are "i #un$%ionareF 'e debiteaz prin $reditul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul $reditor al $ontului de venituri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 7:@ >3enituri re8ultate din cedarea activelor corporale a"late Bn proprietatea per oanelor !uridice "r cop patrimonial6 altele dec7t cele care unt au au "o t "olo ite Bn activitatea economic? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a veniturilor re!ultate din $edarea a$tivelor $orporale a#late +n proprietatea per'oanelor 2uridi$e #r '$op patrimonial* altele de$t $ele $are 'unt 'au au #o't #olo'ite +n a$tivitatea e$onomi$. :ontul 738 E8enituri re!ultate din $edarea a$tivelor $orporale a#late +n proprietatea per'oanelor 2uridi$e #r '$op patrimonial* altele de$t $ele $are 'unt 'au au #o't #olo'ite +n a$tivitatea e$onomi$F e'te un $ont de .asi/. :ontul 738 E8enituri re!ultate din $edarea a$tivelor $orporale a#late +n proprietatea per'oanelor 2uridi$e #r '$op patrimonial* altele de$t $ele $are 'unt 'au au #o't #olo'ite +n a$tivitatea e$onomi$F 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = $u veniturile re!ultate din $edarea $tre entit%ile a#iliate a a$tivelor $orporale a#late +n proprietatea per'oanelor 2uridi$e #r '$op patrimonial* altele de$t $ele $are 'unt 'au au #o't #olo'ite +n a$tivitatea e$onomi$. ;<: >Decontri privind intere ele de participare? = $u veniturile re!ultate din $edarea $tre entit%ile le ate prin intere'e de parti$ipare a a$tivelor $orporale a#late +n proprietatea per'oanelor 2uridi$e #r '$op patrimonial* altele de$t $ele $are 'unt 'au au #o't #olo'ite +n a$tivitatea e$onomi$. ;61 >Debitori diver9i? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale $on'tatate lip' 'au deteriorate* imputate ter%ilor> = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale $edate. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il. <:1 >)a a? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar. :ontul 738 E8enituri re!ultate din $edarea a$tivelor $orporale a#late +n proprietatea per'oanelor 2uridi$e #r '$op patrimonial* altele de$t $ele $are 'unt 'au au #o't #olo'ite +n a$tivitatea e$onomi$F 'e debiteaz prin $reditul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul $reditor al $ontului de venituri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )ontul 7:9 >*lte venituri din activit5ile "r cop patrimonial? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a altor venituri reali!ate din a$tivit%ile #r '$op patrimonial ($ote9pr%i primite potrivit 'tatutului* a2utoare "i +mprumuturi neram,ur'a,ile din %ar "i din 'trintate "i 'u,ven%ii pentru venituri din 'trintate* de'p u,iri de a'i urare9pa u,e "i din 'u,ven%ii pentru evenimente e3traordinare "i altele 'imilare* di#eren%e de $ur' valutar re!ultate din a$tivit%ile #r '$op patrimonial et$.). :ontul 73. EBlte venituri din a$tivit%ile #r '$op patrimonialF e'te un $ont de .asi/. :ontul 73. EBlte venituri din a$tivit%ile #r '$op patrimonialF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 106 >Re8erve? = $u di#eren%a dintre valoarea parti$ipa%iilor primite $a urmare a parti$iprii +n natur la $apitalul altor entit%i "i valoarea neamorti!at a imo,ili!rilor $orporale "i ne$orporale $are au #$ut o,ie$tul parti$ipa%iei* tran'#erate la venituri $u o$a!ia $edrii parti$ipa%iilor re'pe$tive.

1:1 >1ubven5ii guvernamentale pentru inve ti5ii? 1:2 >Fmprumuturi nerambur abile cu caracter de ubven5ii pentru inve ti5ii? 1:: >Dona5ii pentru inve ti5ii? 1:; >,lu uri de inventar de natura imobili8rilor? 1:@ >*lte ume primite cu caracter de ubven5ii pentru inve ti5ii? = $u $ota9parte a 'u,ven%iilor pentru inve'ti%ii tre$ut la venituri* $ore'pun!tor amorti!rii $al$ulate. 1<1 >,rovi8ioane? = $u 'umele repre!entnd diminuarea 'au anularea provi!ioanelor. 161 >Fmprumuturi din emi iuni de obliga5iuni? 162 >)redite bancare pe termen lung? 166 >Datorii care prive c imobili8rile "inanciare? 167 >*lte Bmprumuturi 9i datorii a imilate? 16@ >Dob7n8i a"erente Bmprumuturilor 9i datoriilor a imilate? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea datoriilor +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar* pre$um "i din de$ontarea datoriilor +n valut. 20: >)Aeltuieli de de8voltare? = $u valoarea lu$rrilor "i proie$telor de de!voltare e#e$tuate pe $ont propriu. 20@ >*lte imobili8ri necorporale? = $u valoarea pro ramelor in#ormati$e "i a altor imo,ili!ri ne$orporale reali!ate pe $ont propriu. 211 >'erenuri 9i amena!ri de terenuri? = $u valoarea la $o't de produ$%ie a amena2rilor de terenuri reali!ate pe $ont propriu. 212 >)on truc5ii? = $u valoarea la $o't de produ$%ie a $on'tru$%iilor reali!ate pe $ont propriu. 21: >In tala5ii teAnice6 mi!loace de tran port6 animale 9i planta5ii? = $u valoarea la $o't de produ$%ie a in'tala%iilor te@ni$e* mi2loa$elor de tran'port* animalelor "i planta%iilor reali!ate pe $ont propriu. 21; >&obilier6 aparatur birotic6 ecAipamente de protec5ie a valorilor umane 9i materiale 9i alte active corporale? = $u valoarea la $o't de produ$%ie a altor a$tive $orporale reali!ate pe $ont propriu. 2:1 >Imobili8ri corporale Bn cur de eCecu5ie? = $u valoarea imo,ili!rilor $orporale +n $ur' de e3e$u%ie realia!at pe $ont propriu. 2:2 >*van uri acordate pentru imobili8ri corporale? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar a#erente avan'urilor +n valut a$ordate #urni!orilor de imo,ili!ri $orporale privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. 2:: >Imobili8ri necorporale Bn cur de eCecu5ie? = $u valoarea imo,ili!rilor ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie e#e$tuate +n re ie proprie. 2:; >*van uri acordate pentru imobili8ri necorporale? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar a#erente avan'urilor +n valut a$ordate #urni!orilor de imo,ili!ri ne$orporale privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar. 261 >*c5iuni de5inute la entit5ile a"iliate din cadrul grupului? = $u valoarea a$%iunilor primite $a urmare a ma2orrii $apitalului 'o$ial al entit%ilor a#iliate la $are 'e de%in parti$ipa%ii* prin +n$orporarea pro#itului. 26: >Intere e de participare? = $u valoarea parti$ipa%iilor primite $a urmare a ma2orrii $apitalului 'o$ial al entit%ilor a'o$iate la $are 'e de%in parti$ipa%ii* prin +n$orporarea pro#itului. 26< >*lte titluri imobili8ate? = $u valoarea altor titluri imo,ili!ate primite $a urmare a ma2orrii $apitalului 'o$ial al altor entit%i la $are 'e de%in parti$ipa%ii* prin +n$orporarea pro#itului. 267 >)rean5e imobili8ate? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar a#erente $rean%elor +n valut* re!ultate din evaluarea a$e'tora la $ur'ul de la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. 269 >3r minte de e"ectuat pentru imobili8rile "inanciare? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar* re!ultate din li$@idarea datoriilor +n valut> = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar* re!ultate din evaluarea datoriilor +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. 290 >*!u tri pentru deprecierea imobili8rilor necorporale? = $u 'umele repre!entnd diminuarea 'au anularea a2u'trilor pentru depre$ierea imo,ili!rilor ne$orporale. 291 >*!u tri pentru deprecierea imobili8rilor corporale? = $u 'umele repre!entnd diminuarea 'au anularea a2u'trilor pentru depre$ierea imo,ili!rilor $orporale. 29: >*!u tri pentru deprecierea imobili8rilor Bn cur de eCecu5ie? = $u 'umele repre!entnd diminuarea 'au anularea a2u'trilor pentru depre$ierea imo,ili!rilor +n $ur' de e3e$u%ie. 296 >*!u tri pentru pierderea de valoare a imobili8rilor "inanciare? = $u 'umele repre!entnd diminuarea 'au anularea a2u'trilor privind pierderea de valoare a imo,ili!rilor #inan$iare. :01 >&aterii prime? = $u valoarea materiilor prime re!ultate din de!mem,rarea imo,ili!rilor. :02 >&ateriale con umabile? = $u valoarea materialelor $on'uma,ile re!ultate din de!mem,rarea imo,ili!rilor> = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor $on'uma,ile repre!entnd a2utoare din 'trintate. :0: >&ateriale de natura obiectelor de inventar? = $u valoarea materialelor de natura o,ie$telor de inventar re!ultate din de!mem,rarea imo,ili!rilor> = $u valoarea la pre% de +nre i'trare a materialelor de natura o,ie$telor de inventar repre!entnd a2utoare din 'trintate. :61 >*nimale 9i p ri?

= $u valoarea la pre% de +nre i'trare a animalelor "i p'rilor o,%inute pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* 'porurile de reutate "i plu'urile de inventar. :91 >*!u tri pentru deprecierea materiilor prime? :92 >*!u tri pentru deprecierea materialelor? :9< >*!u tri pentru deprecierea tocurilor a"late la ter5i? :96 >*!u tri pentru deprecierea animalelor? :9@ >*!u tri pentru deprecierea ambala!elor? = $u 'umele repre!entnd diminuarea 'au anularea a2u'trilor pentru depre$ierea 'to$urilor. ;01 >.urni8ori? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma li$@idrii datoriilor +n valut 'au $u o$a!ia evalurii la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar. ;0: >#"ecte de pltit? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar $on'tatate la li$@idarea e#e$telor $omer$iale de pltit +n valut 'au din evaluarea a$e'tora la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. ;0; >.urni8ori de imobili8ri? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma li$@idrii datoriilor +n valut 'au $u o$a!ia evalurii la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar. ;0< >#"ecte de pltit pentru imobili8ri? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea datoriilor +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar* pre$um "i din de$ontarea datoriilor +n valut. ;0@ >.urni8oriH"acturi ne o ite? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar +nre i'trate la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. ;09 >.urni8oriHdebitori? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar +nre i'trate la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar* a#erente avan'urilor a$ordate #urni!orilor. ;:1 >* igurri ociale? = $u 'umele anulate repre!entnd datorii privind a'i urrile 'o$iale* a#erente e3er$i%iului #inan$iar $urent. ;:7 >*!utor de 9oma!? = $u 'umele anulate repre!entnd datorii privind a2utorul de "oma2* a#erente e3er$i%iului #inan$iar $urent. ;:@ >*lte datorii 9i crean5e ociale? = $u 'umele anulate repre!entnd alte datorii 'o$iale* a#erente e3er$i%iului #inan$iar $urent. ;;< >1ubven5ii? = $u valoarea 'u,ven%iilor pentru venituri din 'trintate* a#erente perioadei> = $u valoarea 'u,ven%iilor pentru evenimente e3traordinare "i altele 'imilare* a#erente perioadei. ;;6 >*lte impo8ite6 taCe 9i vr minte a imilate? = $u 'umele anulate repre!entnd alte impo!ite* ta3e "i vr'minte a'imilate* a#erente e3er$i%iului #inan$iar $urent. ;;7 >.onduri peciale E taCe 9i vr minte a imilate? = $u 'umele anulate repre!entnd #onduri 'pe$iale9ta3e "i vr'minte a'imilate* a#erente e3er$i%iului #inan$iar $urent. ;;@ >*lte datorii 9i crean5e cu bugetul tatului? = $u 'umele $uvenite entit%ii* datorate de ,u etul de 'tat* altele de$t impo!ite "i ta3e> = $u 'umele anulate repre!entnd alte datorii $u ,u etul 'tatului* a#erente e3er$i%iului #inan$iar $urent. ;<1 >Decontri Bntre entit5ile a"iliate? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma li$@idrii datoriilor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial> = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma +n$a'rii $rean%elor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial> = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea datoriilor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar> = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea $rean%elor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar> = $u valoarea $rean%elor privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* rea$tivate> = $u valoarea de'p u,irilor* amen!ilor "i penalit%ilor datorate de entit%ile a#iliate> = $u di#eren%ele #avora,ile a#erente datoriilor #a% de entit%ile a#iliate* $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* la de$ontarea a$e'tora ($ont 73..)> = $u di#eren%ele #avora,ile a#erente 'oldului de$ontrilor #a% de entit%ile a#iliate* $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar ($ont 73..). ;<: >Decontri privind intere ele de participare? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma li$@idrii datoriilor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial> = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma +n$a'rii $rean%elor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial> = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea datoriilor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar> = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea $rean%elor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar> = $u valoarea $rean%elor privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* rea$tivate> = $u valoarea de'p u,irilor* amen!ilor "i penalit%ilor datorate de entit%ile le ate prin intere'e de parti$ipare> = $u di#eren%ele #avora,ile a#erente datoriilor #a% de entit%ile le ate prin intere'e de parti$ipare* $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* la de$ontarea a$e'tora ($ont 73..)> = $u di#eren%ele #avora,ile a#erente 'oldului de$ontrilor #a% de entit%ile le ate prin intere'e de parti$ipare* $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar ($ont 73..). ;61 >Debitori diver9i?

= $u valoarea $rean%elor privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* rea$tivate> = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate din evaluarea $rean%elor +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar> = $u di#eren%ele #avora,ile a#erente $rean%elor privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* $u o$a!ia evalurii a$e'tora la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar ($ont 73..)> = $u valoarea de'p u,irilor* amen!ilor "i penalit%ilor privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* datorate de ter%i> = $u valoarea imo,ili!rilor #inan$iare a$@i!i%ionate din di'poni,ilit%i re!ultate din a$tivit%ile #r '$op patrimonial* $edate> = $u di#eren%a #avora,il dintre pre%ul de $e'iune "i pre%ul de a$@i!i%ie a inve'ti%iilor pe termen '$urt a$@i!i%ionate din di'poni,ilit%i re!ultate din a$tivit%ile #r '$op patrimonial* $edate. ;62 >)reditori diver9i? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma li$@idrii datoriilor +n valut 'au $u o$a!ia evalurii la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar> = $u 'umele anulate repre!entnd datorii #a% de $reditori diver"i* a#erente e3er$i%iului #inan$iar $urent> = $u valoarea '$onturilor o,%inute de la $reditori diver"i> = $u di#eren%ele #avora,ile a#erente $reditorilor diver"i $u de$ontare +n #un$%ie de $ur'ul unei valute* la de$ontarea a$e'tora 'au la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. ;72 >3enituri Bnregi trate Bn avan ? = $u veniturile +n$a'ate +n avan' a#erente perioadei $urente 'au e3er$i%iului #inan$iar +n $ur'> = $u valoarea 'u,ven%iilor pentru venituri din 'trintate* +nre i'trate anterior $a venituri +n avan'. ;@1 >Decontri Bntre unitate 9i ubunit5i? = $u 'umele de +n$a'at pentru a$operirea $@eltuielilor proprii privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. ;9< >*!u tri pentru deprecierea crean5elorHdecontri Bn cadrul grupului 9i cu a ocia5ii? = $u valoarea a2u'trilor pentru depre$iere de natur #inan$iar din $onturile de de$ontri +n $adrul rupului "i $u a'o$ia%ii privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* diminuate 'au anulate. ;96 >*!u tri pentru deprecierea crean5elor E debitori diver9i? = $u valoarea a2u'trilor pentru depre$ierea $rean%elor din $onturile de de,itori diver"i privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial* diminuate 'au anulate. <0@ >*lte inve ti5ii pe termen curt 9i crean5e a imilate? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar a#erente altor valori de tre!orerie $um 'unt depo!itele pe termen '$urt +n valut* la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. <09 >3r minte de e"ectuat pentru inve ti5iile pe termen curt? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar* re!ultate +n urma evalurii datoriilor +n valut* repre!entnd vr'minte de e#e$tuat pentru inve'ti%iile pe termen '$urt* la $ur'ul de +n$@idere a e3er$i%iului #inan$iar 'au +n urma a$@itrii a$e'tora. <12 >)onturi curente la bnci? = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il repre!entnd alte venituri din a$tivit%ile #r '$op patrimonial> = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar a#erente opera%iunilor e#e$tuate +n valut* +n $ur'ul e3er$i%iului #inan$iar> = la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar* $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar a#erente di'poni,ilit%ilor +n valut. <:1 >)a a? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar repre!entnd alte venituri din a$tivit%ile #r '$op patrimonial> = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar a#erente opera%iunilor e#e$tuate +n valut* +n $ur'ul e3er$i%iului #inan$iar> = la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar* $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar a#erente di'poni,ilit%ilor +n valut. <;1 >*creditive? = la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar* $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar a#erente di'poni,ilit%ilor +n valut. <;2 >*van uri de tre8orerie? = la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar* $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar a#erente avan'urilor de tre!orerie +n valut. <91 >*!u tri pentru pierderea de valoare a ac5iunilor de5inute la entit5ile a"iliate? <9< >*!u tri pentru pierderea de valoare a obliga5iunilor emi e 9i r cumprate? <96 >*!u tri pentru pierderea de valoare a obliga5iunilor? <9@ >*!u tri pentru pierderea de valoare a altor inve ti5ii pe termen curt 9i crean5e a imilate? = $u 'umele repre!entnd diminuarea 'au anularea a2u'trilor pentru pierderea de valoare a $onturilor de tre!orerie. :ontul 73. EBlte venituri din a$tivit%ile #r '$op patrimonialF 'e debiteaz prin $reditul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul $reditor al $ontului de venituri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. $R/,* 79 >3#NI'/RI )/ D#1'IN*0I# 1,#)I*%(? )ontul 791 >3enituri cu de tina5ie pecial? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a veniturilor $u de'tina%ie 'pe$ial* +n$a'ate +n $on#ormitate $u prevederile le ale +n vi oare. :onta,ilitatea analiti$ 'e %ine pe #eluri de venituri. :ontul 7.1 E8enituri $u de'tina%ie 'pe$ialF e'te un $ont de .asi/. :ontul 7.1 E8enituri $u de'tina%ie 'pe$ialF 'e crediteaz prin de,itul $onturilor/ 2:2 >*van uri acordate pentru imobili8ri corporale? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar a#erente avan'urilor +n valut a$ordate #urni!orilor de imo,ili!ri $orporale privind a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial* la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar. 2:; >*van uri acordate pentru imobili8ri necorporale? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar a#erente avan'urilor +n valut a$ordate #urni!orilor de imo,ili!ri ne$orporale privind a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial* la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar. 269 >3r minte de e"ectuat pentru imobili8ri "inanciare? = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar* re!ultate din li$@idarea datoriilor +n valut> = $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar* re!ultate din evaluarea datoriilor +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar. ;:7 >*!utor de 9oma!?

= $u 'umele anulate repre!entnd datorii privind a2utorul de "oma2* a#erente e3er$i%iului #inan$iar $urent. ;;6 >*lte impo8ite6 taCe 9i vr minte a imilate? = $u 'umele anulate repre!entnd alte impo!ite* ta3e "i vr'minte a'imilate* a#erente e3er$i%iului #inan$iar $urent. ;;7 >.onduri peciale E taCe 9i vr minte a imilate? = $u 'umele anulate repre!entnd #onduri 'pe$iale9ta3e "i vr'minte a'imilate* a#erente e3er$i%iului #inan$iar $urent. ;;@ >*lte datorii 9i crean5e cu bugetul tatului? = $u 'umele $uvenite entit%ii* datorate de ,u etul de 'tat* altele de$t impo!ite "i ta3e> = $u 'umele anulate repre!entnd alte datorii $u ,u etul 'tatului* a#erente e3er$i%iului #inan$iar $urent. <:1 >)a a? = $u 'umele +n$a'ate +n numerar repre!entnd venituri $u de'tina%ie 'pe$ial. <<0 >Di ponibil cu de tina5ie pecial? = $u 'umele +n$a'ate +n $ontul de di'poni,il repre!entnd venituri $u de'tina%ie 'pe$ial> = $u di#eren%ele de $ur' valutar a#erente opera%iunilor e#e$tuate +n valut privind a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial* +n $ur'ul e3er$i%iului #inan$iar> = la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar* $u di#eren%ele #avora,ile de $ur' valutar a#erente di'poni,ilit%ilor +n valut. :ontul 7.1 E8enituri $u de'tina%ie 'pe$ialF 'e debiteaz prin $reditul $ontului/ 1211 >#Ccedent au de"icit privind activit5ile "r cop patrimonial? = la '#r"itul perioadei* $u 'oldul $reditor al $ontului de venituri $u de'tina%ie 'pe$ial. -a '#r"itul lunii* $ontul nu pre!int 'old. )%*1* @ >)ON'/RI 1,#)I*%#? 6in $la'a 8 E:onturi 'pe$ialeF #a$ parte dou rupe de $onturi/ rupa 80 E:onturi +n a#ara ,ilan%uluiF "i rupa 8. EAilan%F. 5entru rupa 80 E:onturi +n a#ara ,ilan%uluiF 'e #olo'e"te metoda de +nre i'trare +n partid 'impl* $on#orm $reia +nre i'trrile 'e #a$ +n de,itul "i $reditul unui 'in ur $ont* #r #olo'irea de $onturi $ore'pondente. :onturile din rupa 8. EAilan%F #un$%ionea! +n partid du,l* intrnd +n $ore'ponden% $u $onturile de a$tiv "i pa'iv. $R/,* @0 >)ON'/RI FN *.*R* +I%*N0/%/I? )ontul @01 >*nga!amente acordate? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a an a2amentelor a$ordate de $tre entitate ( iruri* $au%iuni* aran%ii* alte an a2amente a$ordate)* re#le$tnd eventuala datorie a entit%ii #a% de ter%i* enerat de an a2amentele a'umate. n debitul $ontului 801 EBn a2amente a$ordateF 'e +nre i'trea! valoarea an a2amentelor +n momentul a$ordrii lor de $tre entitate* iar +n credit* valoarea an a2amentelor +n momentul +n$etrii lor. 0ol-ul $ontului repre!int $ontravaloarea an a2amentelor a$ordate de $tre entitate* e3i'tente la un moment dat. )ontul @02 >*nga!amente primite? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a an a2amentelor primite de $tre entitate ( iruri* $au%iuni* aran%ii* alte an a2amente primite)* re#le$tnd eventuala $rean% a entit%ii #a% de ter%i* enerat de an a2amentele primite. n debitul $ontului 802 EBn a2amente primiteF 'e +nre i'trea! valoarea an a2amentelor +n momentul primirii lor de $tre entitate* iar +n credit* valoarea an a2amentelor +n momentul +n$etrii lor. 0ol-ul $ontului repre!int $ontravaloarea an a2amentelor primite de $tre entitate* e3i'tente la un moment dat. )ontul @0:1 >Imobili8ri corporale luate cu cAirie? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a imo,ili!rilor $orporale luate $u $@irie de la ter%i* +n ,a!a $ontra$telor +n$@eiate +n a$e't '$op. n debitul $ontului 8031 E7mo,ili!ri $orporale luate $u $@irieF 'e +nre i'trea!* pe ,a!a $ontra$telor 'au pro$e'elor9ver,ale de +n$@iriere* valoarea de inventar a imo,ili!rilor $orporale re'pe$tive luate $u $@irie* iar +n credit* valoarea a$elora"i imo,ili!ri $orporale re'tituite titularilor pe ,a!a pro$e'elor9ver,ale de predare. 0ol-ul $ontului repre!int valoarea de inventar a imo,ili!rilor $orporale luate $u $@irie la un moment dat. )ontul @0:2 >3alori materiale primite pre prelucrare au reparare? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a materiilor prime* materialelor "i altor valori materiale (imo,ili!ri $orporale* o,ie$te pre%ioa'e et$.) apar%innd ter%ilor* primite pentru prelu$rare* #ini'are 'au reparare* pe ,a! de $ontra$t. n debitul $ontului 8032 E8alori materiale primite 'pre prelu$rare 'au reparareF 'e +nre i'trea!* la pre%urile prev!ute +n $ontra$t* valorile materiale primite pentru prelu$rare* #ini'are 'au reparare* iar +n credit 'e +nre i'trea!* la a$elea"i pre%uri* valorile materiale #ini'ate 'au reparate* re'tituite titularilor. 0ol-ul $ontului repre!int valorile materiale primite 'pre prelu$rare 'au reparare. )ontul @0:: >3alori materiale primite Bn p trare au cu todie? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a valorilor materiale (materii prime "i materiale* mr#uri* imo,ili!ri $orporale et$.) primite temporar 'pre p'trare 'au +n $u'todie pe ,a! de a$t de predare9primire ('$oatere) din $u'todie* +n$@eiat +n a$e't '$op. n debitul $ontului 8033 E8alori materiale primite +n p'trare 'au $u'todieF 'e +nre i'trea!* la pre%urile prev!ute +n do$umentele +n$@eiate* valorile materiale primite +n $u'todie 'au p'trare temporar* iar +n credit* la a$elea"i pre%uri* valorile materiale ie"ite din $u'todie 'au p'trare $a urmare a re'tituirii* a$@i!i%ionrii pentru nevoile entit%ii* di'tru erii din $au!a $alamit%ilor* lip'urile de inventar et$. 0ol-ul $ontului repre!int valoarea materialelor primite +n p'trare 'au $u'todie* e3i'tente la un moment dat. )ontul @0:; >Debitori co9i din activ6 urmri5i Bn continuare? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a de,itorilor $are au #o't '$o"i din a$tivul entit%ii* $a in'olva,ili 'au di'pru%i* $are* +n $on#ormitate $u di'po!i%iile le ale* tre,uie urmri%i +n $ontinuare pn la rea$tivare 'au +mplinirea termenului de pre'$rip%ie. n debitul $ontului 8034 E6e,itori '$o"i din a$tiv* urmri%i +n $ontinuareF 'e +nre i'trea! 'umele datorate de de,itorii in'olva,ili 'au di'pru%i* '$o"i din a$tiv* iar +n credit* 'umele rea$tivate $a urmare a revenirii de,itorilor la 'tarea de 'olva,ilitate 'au 'umele ale $ror termene de urmrire '9au pre'$ri'. 0ol-ul $ontului repre!int 'umele datorate de de,itorii in'olva,ili 'au di'pru%i* '$o"i din a$tiv* nerea$tivate. )ontul @0:< >1tocuri de natura obiectelor de inventar date Bn "olo in5? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a 'to$urilor de natura o,ie$telor de inventar date +n #olo'in%.

n debitul $ontului 803< E0to$uri de natura o,ie$telor de inventar date +n #olo'in%F 'e +nre i'trea! valoarea 'to$urilor de natura o,ie$telor de inventar date +n #olo'in%* iar +n credit* a$elea"i 'to$uri* +n momentul '$oaterii lor din #olo'in%. 0ol-ul $ontului repre!int valoarea 'to$urilor de natura o,ie$telor de inventar date +n #olo'in%. )ontul @0:6 >Redeven5e6 loca5ii de ge tiune6 cAirii 9i alte datorii a imilate? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a imo,ili!rilor primite +n lea'in * a $ontra$telor de +n$@iriere* $@iriilor "i altor datorii a'imilate* datorate de $tre entitate pentru ,unurile luate +n $on$e'iune* lo$a%ii 'au $@irie. n debitul $ontului 8036 E1edeven%e* lo$a%ii de e'tiune* $@irii "i alte datorii a'imilateF 'e +nre i'trea! 'umele repre!entnd redeven%e* lo$a%ii de e'tiune* $@irii "i alte datorii a'imilate* iar +n credit* valoarea datoriilor de a$e't en* e#e$tiv pltite de $tre entitate. 0ol-ul $ontului repre!int $ontravaloarea redeven%elor* lo$a%iilor de e'tiune* $@iriilor "i altor datorii a'imilate pe $are entitatea le are de pltit la un moment dat. )ontul @0:7 >#"ecte contate nea!un e la caden5? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a e#e$telor '$ontate depu'e la ,an$* dar nea2un'e la '$aden%. n debitul $ontului 8037 E(#e$te '$ontate nea2un'e la '$aden%F 'e +nre i'trea! e#e$tele '$ontate* dar nea2un'e la '$aden%* depu'e la ,an$* iar +n credit* e#e$tele '$ontate a2un'e la termen. 0ol-ul $ontului repre!int e#e$tele '$ontate depu'e la ,an$* nea2un'e la '$aden%. )ontul @0:@ >*lte valori Bn a"ara bilan5ului? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a ,unurilor predate +n lea'in #inan$iar "i altor valori +n a#ara ,ilan%ului de$t $ele $uprin'e +n $onturile 8031=8037. n debitul $ontului 8038 EBlte valori +n a#ara ,ilan%uluiF 'e +nre i'trea! alte valori +n a#ara ,ilan%ului e3i'tente +n entitate* iar +n credit* 'tin erea o,li a%iilor entit%ii +n le tur $u a$e'te valori. 0ol-ul $ontului repre!int alte valori +n a#ara ,ilan%ului* e3i'tente +n entitate la un moment dat. )ontul @0<1 >Dob7n8i de pltit? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a do,n!ilor de pltit* a#erente $ontra$telor de lea'in "i altor $ontra$te a'imilate* nea2un'e la '$aden%. n debitul $ontului 80<1 E6o,n!i de pltitF e'te eviden%iat valoarea do,n!ilor de pltit a#erente $ontra$telor de lea'in "i altor $ontra$te a'imilate* nea2un'e la '$aden%* iar +n credit* $ele a2un'e la '$aden%* tre$ute pe $@eltuieli. 0ol-ul $ontului repre!int valoarea do,n!ilor de pltit a#erente $ontra$telor de lea'in "i altor $ontra$te a'imilate* nea2un'e la '$aden%. )ontul @0<2 >Dob7n8i de Bnca at? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e %ine eviden%a do,n!ilor de +n$a'at* a#erente $ontra$telor de lea'in "i altor $ontra$te a'imilate* nea2un'e la '$aden%. n debitul $ontului 80<2 E6o,n!i de +n$a'atF e'te eviden%iat valoarea do,n!ilor de +n$a'at* a#erente $ontra$telor de lea'in "i altor $ontra$te a'imilate* nea2un'e la '$aden%* iar +n credit* $ele a2un'e la '$aden%* tre$ute pe venituri. 0ol-ul $ontului repre!int valoarea do,n!ilor de +n$a'at a#erente $ontra$telor de lea'in "i altor $ontra$te a'imilate* nea2un'e la '$aden%. $R/,* @9 >+I%*N0? )ontul @91 >bilan5 de de cAidere? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e a'i ur de'$@iderea tuturor $onturilor. n debitul $ontului 8.1 EAilan% de de'$@idereF 'e +nre i'trea! 'oldurile $onturilor de pa'iv (prin $reditarea a$e'tora)* iar +n credit* 'oldurile $onturilor de a$tiv (prin de,itarea a$e'tora). 6up e#e$tuarea a$e'tor +nre i'trri* $ontul 'e 'oldea!. )ontul @92 >bilan5 de BncAidere? :u a2utorul a$e'tui $ont 'e a'i ur +n$@iderea tuturor $onturilor. n debitul $ontului 8.2 EAilan% de +n$@idereF 'e +nre i'trea! 'oldurile $onturilor de a$tiv (prin $reditarea a$e'tora)* iar +n credit* 'oldurile $onturilor de pa'iv (prin de,itarea a$e'tora). 6up e#e$tuarea a$e'tor +nre i'trri* $ontul 'e 'oldea!. CAP. 6 1'R/)'/R* 1I'/*0II%OR .IN*N)I*R# *N/*%# 23!. = 0tru$tura 'itua%iilor #inan$iare anuale e'te urmtoarea/ SECIUNEA 1 +I%*N0/% 1.1. A7-B?MC0tru$tura ,ilan%ului e'te urmtoarea/ B$tivit%i de'#"urate/ = )r '$op patrimonial :od $la' :B(? RSRSRSRSR (#e$tivul de per'onal RSRSRSRSR Qude%ul RSRSR = ($onomi$ 'au #inan$iar :od $la' :B(? RSRSRSRSR (#e$tivul de per'onal RSRSRSRSR (ntitate = 6urata e#e$tiv de #un$%ionare +n anul .......... (+n luni) RSRSR :odul de +nre i'trare #i'$al RSRSRSRSRSRSRSRSRSRSR Bdre'a/ lo$alitatea 'e$torul S 'tr. ,l. * nr. * '$. * ap.

Dele#on )a3 +I%*N0 la data de.......... E leiE Denumirea elementului Nr. 1old laJ rd. Fnceputul 1"7r9itul eCerci5iului

eCerci5iului "inanciar * + 1 *. *)'I3# I&O+I%I2*'#E 'O'*% 01 (rd. 02 K 0< K 08) 02 I. IMOBILIZRI NECOR OR!LE (rd 03 K 04) = privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial 0: ($t. 2011 K 2031 K 20<1 K 2081 K 2331 K 234 9 2801.01 9 2803.01 9 280<.01 9 2808.01 9 2.0 9 2.3 4 ) 9 privind a$tivit%ile e$onomi$e 0; ($t. 2012 K 2032 K 20<2 K 207 K 2082 K 2332 K 234 9 2801.02 9 2803.02 9 280<.02 9 2807.02 9 2808.02 9 2.0 9 2.3 4 ) 0< II. IMOBILIZRI COR OR!LE (rd 06 K 07) 9 privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial 06 ($t. 2111.01 K 2112.01 K 2121.01 K 2131.01 K 2132.01 K 2133.01 K 2134.01 K 2141.01 K 2311 K 232 9 2811.01 9 2812.01 9 2813.01 9 2814.01 9 281<.01 9 2816.01 9 2817.01 9 2.1 9 2.3 4 ) = privind a$tivit%ile e$onomi$e 07 (2111.02 K 2112.02 K 2121.02 K 2131.02 K 2132.02 K 2133.02 K 2134.02 K 2141.02 K 2312 K 232 9 2811.02 9 2812.02 9 2813.02 9 2814.02 9 281<.02 9 2816.02 9 2817.02 9 2.1 9 2.3 4 ) III. I&O+I%I2(RI .IN*N)I*R# 0@ ($t. 261 K 262 K 263 K 26< K 267 9 2.6) +. *)'I3# )IR)/%*N'# E 'O'*% 09 (rd. 10 K 11 K 12 K 13) I. 1'O)/RI 10 ($t. 301 K 302 K 303T308 K 331 K 332 K 341 K 34< K 346 T 348 K 3<1 K 3<4 K 3<6 K 3<7 K 3<8 K 361 T 368 K 371 T 378 K 381 T 388 9 3.1 9 3.2 9 3.3 9 3.4 9 3.< 9 3.6 9 3.7 9 3.8 K 40.1 9 4428) II. )R#*N0# 11 (0umele $e urmea! a #i +n$a'ate dup o perioad mai mare de un an tre,uie pre!entate 'eparat pentru #ie$are element.) ($t. 40.2 K 411 K 413 K 418 K 42< K 4282 K 431 44 K 437 44 K 4382 K 441 44 K 4424 K 4428 44 K 444 44 K 44< K 446 44 K 447 44 K 4482 K 4<1 44 K 4<3 44 K 4<82 K 461 K 473 44 9 4.1 9 4.< 4 9 4.6 K <187) III. IN3#1'I0II .IN*N)I*R# ,# '#R&#N 1)/R' 12 ($t. <01 K <0< K <06 K <08 K <113 K <114 9 <.1 9 <.< 9 <.6 9 <.8) I3. )*1* -I )ON'/RI %* +(N)I 1: ($t. <112 K <121 K <124 K <12< K <31 K <32 K <41 K <42 K <<01 K <<0.) 1; C. C"EL#$IELI %N !&!N' ($t. 471) D. D*'ORII )# 'R#+/I# ,%('I'# FN'RHO ,#RIO*D( 1< D# ,*N( %* /N *N ($t. 161 K 162 K 166 K 167 K 168 9 16. K 26. K 401 K 403 K 404 K 40< K 408 K 41. K 421 K 422 K 423 K 424 K 426 K 427 K 4281 K 431 444 K 437 444 K 4381 K 441 444 K 4423 K 4428 444 K 444 444 K 44< 444 K 447 444 K 4481 K 4<1 444 K 4<3 444 K 4<81 K 462 K 473 444 K <0. K <186 K <1.) #. *)'I3# )IR)/%*N'# N#'#6 R#1,#)'I3 D*'ORII 16 )/R#N'# N#'# (rd. 0. K 14 9 1< 9 22) (. #O#!L !C#I&E MIN$' D!#ORII C$REN#E (rd. 01 K 16 9 21) 17 $. D*'ORII )# 'R#+/I# ,%('I'# FN'RHO ,#RIO*D( 1@ &*I &*R# D# /N *N ($t. 161 K 162 K 166 K 167 K 168=16. K 26. K 401 K 403 K 404 K 40< K 408 K 41. K 421 K 422 K 423 K 424 K 426 K 427 K 4281 K 431 444 K 437 444 K 4381 K 441 444 K 4423 K 4428 444 K 444 444 K 44< 444 K 447 444 K 4481 K 4<1 444 K 4<3 444 K 4<31 K 462 K 473 444 K <0. K <186 K <1.) 19 ". RO&IZIO!NE EN#R$ RI'C$RI )I C"EL#$IELI ($t 1<1) 20 I. &ENI#$RI %N !&!N' (rd. 21 K 22)* din $are/ = 'u,ven%ii pentru inve'ti%ii ($t. 131 K 132 K 133 K 134 K 138) 21 = venituri +nre i'trate +n avan' ($t. 472) 22 G. )*,I'*%/RI ,RO,RII E 'O'*% 2: (rd. 24 K 2< K 26 K 27 9 28 K 3< 9 36 K 43) 2; I. C! I#!L ($t. 101)

"inanciar 2

II. R#2#R3# DIN R##3*%/*R# 2< ($t. 10<) III. R#2#R3# 26 ($t. 106) I3. #4)#D#N'/%/,RO.I'/% 1*/ 0old : 27 D#.I)I'/%/,I#RD#R#* R#,OR'*'D(= ($t 117) (rd. 2. K 31 K 33) 9 (30 K 32 K 34) (rd. 30 K 32 K 34) 9 (2. K 31 K 33) 0old 6 2@ 1e!ultatul reportat repre!entnd e3$edentul 0old : 29 nereparti!at 'au de#i$itul nea$operit privind a$tivit%ile 0old 6 :0 #r '$op patrimonial ($t. 1171.01) 1e!ultatul reportat repre!entnd e3$edentul 0old : :1 nereparti!at 'au de#i$itul nea$operit privind a$tivit%ile 0old 6 :2 $u de'tina%ie 'pe$ial ($t. 1171.02) 1e!ultatul reportat repre!entnd pro#itul nereparti!at 0old : :: 'au pierderea nea$operit privind a$tivit%ile 0old 6 :; e$onomi$e ($t. 1172) 3. #4)#D#N'/%/,RO.I'/% 1*/ 0old : :< D#.I)I'/%/,I#RD#R#* #4#R)I0I/%/I .IN*N)I*R ($t. 121) (rd. 37 K 3. K 41) 9 (38 K 40 K 42) (rd. 38 K 40 K 42) 9 (37 K 3. K 41) 0old 6 :6 (3$edent 'au de#i$it privind a$tivit%ile #r '$op 0old : :7 patrimonial ($t. 1211.01) 0old 6 :@ (3$edent 'au de#i$it privind a$tivit%ile $u de'tina%ie 0old : :9 'pe$ial ($t. 1211.02) 0old 6 ;0 5ro#it 'au pierdere privind a$tivit%ile e$onomi$e ($t. 0old : ;1 1212) 0old 6 ;2 1(5B1D7IB1(B (H:(6(?DC-C7/51;)7DC-C7 ($t. 12.) ;: (rd. 44 K 4<) 1eparti!area e3$edentului privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial ;; ($t. 12.1.01) 1eparti!area pro#itului privind a$tivit%ile e$onomi$e ($t. 12.2) ;< );?6C- 0;:7B- B- &(&A17-;1 :B0(-;1 6( BQCD;1 ;6 1(:751;: ($t. 113) );?6C- 5(?D1C BQCD;1 ? :BI 6( 6(:(0 B- &(&A17-;1 ;7 :B0(-;1 6( BQCD;1 1(:751;: ($t. 114) );?6C- 6( 1C-&(?D B- &(&A17-;1 B0;:7BM77-;1 6( ;@ 51;517(DB17 ($t. 11<) B-D( );?6C17 51787?6 B:D787DNM7-( )N1N 0:;5 ;9 5BD17&;?7B- ($t. 116) )*,I'*%/RI 'O'*% <0 (rd. 23 K 46 K 47 K 48 K 4.) *D&INI1'R*'OR6 FN'O)&I'6 ?umele "i prenumele 0emntura Ptampila unit%ii 1.2. A7-B?MC- 51(0:C1DBD 0tru$tura ,ilan%ului pre'$urtat e'te urmtoarea/ ?umele "i prenumele :alitatea 0emntura ?r. de +nre i'trare +n or ani'mul pro#e'ional B$tivit%i de'#"urate/ = )r '$op patrimonial :od $la' :B(? RSRSRSRSR (#e$tivul de per'onal RSRSRSRSR = ($onomi$ 'au #inan$iar :od $la' :B(? RSRSRSRSR (#e$tivul de per'onal RSRSRSRSR = 6urata e#e$tiv de #un$%ionare +n anul .......... (+n luni) RSRSR :odul de +nre i'trare #i'$al RSRSRSRSRSRSRSRSRSRSR

Qude%ul (ntitate Bdre'a/ lo$alitatea 'tr. * nr.

RSRSR

'e$torul

,l.

* '$.

* ap.

Dele#on )a3 +I%*N0 ,R#1)/R'*' la data de.......... EleiE 1old laJ Denumirea elementului ! !. Nr. rd. Fnceputul eCerci5iului "inanciar + *)'I3# I&O+I%I2*'# I. I&O+I%I2(RI N#)OR,OR*%# ($t. 201 K 203 K 20< K 207 K 208 K 233 K 234 9 280 9 2.0 9 2.3 4) ) 01 II. I&O+I%I2(RI )OR,OR*%# ($t. 211 K 212 K 213 K 214 K 231 K 232 9 281 9 2.1 9 2.3 4) ) 02 III. I&O+I%I2(RI .IN*N)I*R# ($t. 261 K 263 K 26< K 267 4) 9 2.6 4) ) 0: *)'I3# I&O+I%I2*'# E 'O'*% (rd. 01 la 03) 0; *)'I3# )IR)/%*N'# I. 1'O)/RI ($t. 301 K 302 K 303 K/9 308 K 331 K 332 K 341 K 34< K 346 K/9 348 K 3<1 K 3<4 K 3<6 K 3<7 K 3<8 K 361 K/9 368 K 371 K/9 378 K 381 K/9 388 9 3.1 9 3.2 9 3.3 9 3.4 9 3.< 9 3.6 9 3.7 9 3.8 K 40.1 9 4428) 0< II. )R#*N0# 4 (0umele $are urmea! ' #ie +n$a'ate dup o perioad mai mare de un an tre,uie pre!entate 'eparat pentru #ie$are element.) ($t. 267 4) 9 2.6 4) K 40.2 K 411 K 413 K 418 K 42< K 4282 K 431 44) K 437 44) K 4382 K 441 44) K 4424 K 4428 44) K 444 44) K 44< K 446 44) K 447 44) K 4482 K 4<1 44) K 4<3 44) K 4<82 K 461 K 473 44) 9 4.1 9 4.< 9 4.6 K <187) 06 III. IN3#1'I0II ,# '#R&#N 1)/R' ($t. <01 K <0< K <06 K <08 K <113 K <114 9 <.1 9 <.< 9 <.6 9 <.8) 07 I3. )*1* -I )ON'/RI %* +(N)I ($t. <112 K <12 K <31 K <32 K <41 K <42 K <<0) 0@ *)'I3# )IR)/%*N'# E 'O'*% (rd. 0< la 08) 09 )I#%'/I#%I FN *3*N1 ($t. 471) 10 D*'ORIIJ 1/&#%# )*R# 'R#+/I# ,%('I'# FN'RHO ,#RIO*D( D# ,KN( %* /N *N ($t. 161 K 162 K 166 K 167 K 168=16. K 26. K 401 K 403 K 404 K 40< K 408 K 41. K 421 K 422 K 423 K 424 K 426 K 427 K 4281 K 431 444) K 437 444) K 4381 K 441 444) K 4423 K 4428 444) K 444 444) K 446 444) K 447 444) K 4481 K 4<1 444) K 4<3 444) K 4<81 K 462 K 473 444) K <0. K <186 K <1.) 11 *)'I3# )IR)/%*N'# N#'#/D*'ORII )/R#N'# N#'# (rd. 0. K 10 9 11 9 18) 12 'O'*% *)'I3# &IN/1 D*'ORII )/R#N'# (rd. 04 K 12 9 17) 1: D*'ORIIJ 1/&#%# )*R# 'R#+/I# ,%('I'# FN'RHO ,#RIO*D( &*I &*R# D# /N *N ($t. 161 K 162 K 166 K 167 K 168=16. K 26. K 401 K 403 K 404 K 40< K 408 K 41. K 421 K 422 K 423 K 424 K 426 K 427 K 4281 K 431 444) K 437 444) K 4381 K 441 444) K 4423 K 4428 444) K 444 444) K 446 444) K 447 444) K 4481 K 4<1 444) K 4<3 444) K 4<81 K 462 K 473 444) K <0. K <186 K <1.) 1; ,RO3I2IO*N# ($t. 1<1) 1< 3#NI'/RI FN *3*N1 (rd. 17 "i 18)* din $are/ 16 ($t. 131 K 132 K 133 K 134 K 138) 17 1 1"7r9itul eCerci5iului "inanciar 2

B.

C. D.

E. (. *.

". I.

+.

($t. 472) 1@ )*,I'*% -I R#2#R3# I. )*,I'*% ($t. 101) 19 II. R#2#R3# DIN R##3*%/*R# ($t. 10<) 20 III. R#2#R3# ($t. 106) 21 I3. #4)#D#N'/%/,RO.I'/% 1*/ 0;-6 : 22 D#.I)I'/%/,I#RD#R#* 0;-6 6 R#,OR'*'D(= ($t. 117) 2: 3. #4)#D#N'/%/,RO.I'/% 1*/ 0;-6 : 2; D#.I)I'/%/,I#RD#R#* 0;-6 6 #4#R)I0I/%/I .IN*N)I*R ($t. 121) 2< 1eparti!area e3$edentului/pro#itului ($t. 12.) (rd. 27 K 28) 26 1eparti!area e3$edentului privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial ($t. 12.1.01) 27 1eparti!area pro#itului privind a$tivit%ile e$onomi$e ($t. 12.2) 2@ )*,I'*%/RI ,RO,RII E 'O'*% (rd. 1. K 20 K 21 K 22 9 23 K 24 9 2< 9 26) 29 )ondul 'o$ial al mem,rilor :a'elor de B2utor 1e$ipro$ (:.B.1.) ($t. 113) :0 )ondul pentru a2utor +n $a! de de$e' al mem,rilor :a'elor de B2utor 1e$ipro$ (:.B.1.) ($t. 114) :1 )ondul de rulment al mem,rilor a'o$ia%iilor de proprietari ($t. 11<) :2 Blte #onduri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial ($t. 116) :: )*,I'*%/RI E 'O'*% (rd. 2. K 30 la 33) :; *D&INI1'R*'OR6 FN'O)&I'6 ?umele "i prenumele 0emntura ?umele "i prenumele :alitatea 0emntura ?r. de +nre i'trare +n or ani'mul pro#e'ional

Ptampila unit%ii SECIUNEA 2 )ON'/% R#2/%'*'/%/I #4#R)I0I/%/I 1.1. :;?DC- 1(IC-DBDC-C7 (H(1:7M7C-C7 0tru$tura $ontului pre'$urtat al re!ultatului e3er$i%iului e'te urmtoarea/ )ON'/% R#2/%'*'/%/I #4#R)I0I/%/I la data de .......... D#N/&IR#* INDI)*'ORI%OR * I

E leiE Nr. rd. + ,revederi #Cerci5iul "inanciar anuale precedent BncAeiat 1 2 :

8enituri din a$tivit%ile #r '$op patrimonial = D;DB- (rd. 02 la 01 16) 8enituri din $oti!a%iile mem,rilor "i $ontri,u%iile ,ne"ti 'au +n 02 natur ale mem,rilor "i 'impati!an%ilor ($t. 731) 8enituri din ta3ele de +nre i'trare 'ta,ilite potrivit le i'la%iei +n 03 vi oare ($t. 732) 8enituri din dona%ii ($t. 7331) 04 8enituri din 'umele 'au ,unurile primite prin 'pon'ori!are ($t. 0< 7332) 8enituri din do,n!ile o,%inute din pla'area di'poni,ilit%ilor 06 re!ultate din a$tivit%ile #r '$op patrimonial ($t. 7341) 8enituri din dividendele o,%inute din pla'area di'poni,ilit%ilor 07 re!ultate din a$tivit%ile #r '$op patrimonial ($t. 7342) 8enituri pentru $are 'e datorea! impo!it pe 'pe$ta$ole ($t. 73<) 08 1e'ur'e o,%inute de la ,u etul de 'tat "i/'au de la ,u etele lo$ale 0. "i 'u,ven%ii pentru venituri ($t. 736) 8enituri din a$%iuni o$a!ionale* utili!ate +n '$op 'o$ial 'au 10

II

III

I3 3 3I

3II

pro#e'ional* potrivit 'tatutului de or ani!are "i #un$%ionare ($t. 737) 8enituri re!ultate din $edarea a$tivelor $orporale a#late +n 11 proprietatea per'oanelor 2uridi$e #r '$op patrimonial* altele de$t $ele $are 'unt 'au au #o't #olo'ite +n a$tivitatea e$onomi$ ($t. 738) 8enituri din $ote9pr%i primite potrivit 'tatutului ($t. 73.1) 12 B2utoare "i +mprumuturi neram,ur'a,ile din %ar "i din 13 'trintate "i 'unven%ii pentru venituri ($t. 73.2) 8enituri din de'p u,iri de a'i urare = pa u,e "i din 'u,ven%ii 14 pentru evenimente e3traordinare "i altele 'imilare ($t. 73.3) 8enituri din di#eren%e de $ur' valutar re!ultate din a$tivit%ile #r 1< '$op patrimonial* venituri din provi!ioane "i a2u'tri pentru depre$iere privind a$tivitatea de e3ploatare* venituri #inan$iare din a2u'tri pentru perderea de valoare* venituri o,%inute din vi!e* ta3e "i penalit%i 'portive 'au din parti$iparea la $ompeti%ii "i demon'tra%ii 'portive "i venituri o,%inute din re$lam "i pu,li$itate potrivit le i'la%iei +n vi oare ($t. 73.4 K 73.< K 73.6 K 73.7 K 73.8) Blte venituri din a$tivit%ile #r '$op patrimonial ($t. 73..) 16 )Aeltuieli privind activit5ile "r cop patrimonial E 17 'O'*% (rd. 18 K 1. K 20 K 22 K 23 K 2< K 28 K 31 K 32) :@eltuieli privind 'to$urile ($onturi din rupa 60) 18 :@eltuieli $u lu$rrile "i 'ervi$iile e3e$utate de ter%i ($onturi din 1. rupa 61) :@eltuieli $u alte 'ervi$ii e3e$utate de ter%i ($onturi din rupa 62) 20 = total* din $are/ = $@eltuieli $u $ola,oratorii ($t. 621) 21 :@eltuieli $u alte impo!ite* ta3e "i vr'minte a'imilate ($t. 63<) 22 :@eltuieli $u per'onalul ($onturi din rupa 64) = total* din $are/ 23 = $@eltuieli privind a'i urrile "i prote$%ia 'o$ial ($t. 64<) 24 Blte $@eltuieli de e3ploatare ($onturi din rupa 6<) = total* din 2< $are/ = $oti!a%ii "i $ontri,u%ii datorate de per'oana 2uridi$ #r '$op 26 patrimonial ($t. 6<<) = a2utoare "i +mprumuturi neram,ur'a,ile tran'#erate altor 27 per'oane 2uridi$e #r '$op patrimonial ($t. 6<7) :@eltuieli #inan$iare ($onturi din rupa 66) = total* din $are/ 28 = $@eltuieli din di#eren%e de $ur' valutar ($t. 66<) 2. = $@eltuieli privind do,n!ile ($t. 666) 30 :@eltuieli privind $alamit%ile "i alte evenimente e3traordinare 31 ($t. 671) :@eltuieli $u amorti!rile* provi!ioanele "i a2u'trile pentru 32 depre$iere 'au pierdere de valoare ($onturi din rupa 68) = total* din $are/ = $@eltuieli de e3ploatare privind amorti!rile* provi!ioanele "i 33 a2u'trile pentru depre$iere ($t. 681) = $@eltuieli #inan$iare privind amorti!rile "i a2u'trile pentru 34 pierdere de valoare ($t. 686) 1e!ultatul a$tivit%ilor #r '$op patrimonial (3$edent (rd. 01 9 17) 3< 6e#i$it (rd. 17 9 01) 36 8enituri din a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial = D;DB37 :@eltuieli privind a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial = D;DB38 1e!ultatul a$tivit%ilor $u de'tina%ie 'pe$ial (3$edent (rd. 37 9 38) 3. 6e#i$it (rd. 38 9 37) 40 8enituri din a$tivit%ile e$onomi$e = D;DB41 (rd. 42 K 44 9 4< K 46 K 47 K 48 K 4. K <2 K <3) :i#ra de a#a$eri ($onturi din r. 70) = total* din $are/ 42 = venituri din vn!area mr#urilor ($t. 707) 43 8aria%ia 'to$urilor 0olduri $reditoare 44 ($t. 711) 0olduri de,itoare 4<

8enituri din produ$%ia de imo,ili!ri ($onturi din rupa 72) 46 8enituri din 'u,ven%ii de e3ploatare ($t. 741) 47 Blte venituri din e3ploatare($onturi din rupa 7<) 48 8enituri #inan$iare ($onturi din rupa 76) = total* din $are/ 4. = venituri din di#eren%e de $ur' valutar ($t. 76<) <0 = venituri din do,n!i ($t. 766) <1 8enituri din 'u,ven%ii pentru evenimente e3traordinare "i altele <2 'imilare ($t. 771) 8enituri din provi!ioane "i a2u'tri pentru depre$iere 'au pierdere <3 de valoare ($onturi din rupa 78) <4 &III )Aeltuieli privind activit5ile economice E 'O'*% (rd. << K <7 K <8 K 60 K 61 K 63 K 64 K 67 K 68 K 71) :@eltuieli privind 'to$urile ($onturi din rupa 60) = total* din << $are/ = $@eltuieli privind mr#urile ($t. 607) <6 :@eltuieli $u lu$rrile "i 'ervi$iile e3e$utate de ter%i ($onturi din <7 rupa 61) :@eltuieli $u alte 'ervi$ii e3e$utate de ter%i ($onturi din rupa 62) <8 = total* din $are/ = $@eltuieli $u $ola,oratorii ($t. 621) <. :@eltuieli $u alte impo!ite* ta3e "i vr'minte a'imilate ($t. 63<) 60 :@eltuieli $u per'onalul ($onturi din rupa 64) = total* din $are/ 61 = $@eltuieli privind a'i urrile "i prote$%ia 'o$ial ($t. 64<) 62 Blte $@eltuieli de e3ploatare ($onturi din rupa 6<) 63 :@eltuieli #inan$iare ($onturi din rupa 66) = total* din $are/ 64 = $@eltuieli din di#eren%e de $ur' valutar ($t. 66<) 6< = $@eltuieli privind do,n!ile ($t. 666) 66 :@eltuieli privind $alamit%ile "i alte evenimente e3traordinare 67 ($t. 671) :@eltuieli $u amorti!rile* provi!ioanele "i a2u'trile pentru 68 depre$iere 'au pierdere de valoare ($onturi din rupa 68) = total* din $are/ = $@eltuieli de e3ploatare privind amorti!rile* provi!ioanele "i 6. a2u'trile pentru depre$iere ($t. 681) = $@eltuieli #inan$iare privind amorti!rile "i a2u'trile pentru 70 pierdere de valoare ($t. 686) :@eltuieli $u impo!itul pe pro#it ($t. 6.1) 71 Re8ultatul activit5ilor economice 72 I, 5ro#it (rd. 41 9 <4) 5ierdere (rd. <4 9 41) 73 3enituri totale (rd. 01 K 37 K 41) 74 , )Aeltuieli totale (rd. 17 K 38 K <4) 7< ,I 4II (3$edent/5ro#it (rd. 74 9 7<) 76 6e#i$it/5ierdere (rd. 7< 9 74) 77 B6&7?70D1BD;1* ?D;:&7D* ?umele "i prenumele .......... ?umele "i prenumele .......... 0emntura .......... :alitatea .......... Ptampila unit%ii 0emntura .......... ?r. de +nre i'trare +n or ani'mul pro#e'ional 1.2. :;?DC- 51(0:C1DBD B- 1(IC-DBDC-C7 (H(1:7M7C-C7 0tru$tura $ontului pre'$urtat al re!ultatului e3er$i%iului e'te urmtoarea/ )ON'/% ,R#1)/R'*' *% R#2/%'*'/%/I #4#R)I0I/%/I la data de.......... EleiE D#N/&IR#* INDI)*'ORI%OR ! I II III 8enituri din a$tivit%ile #r '$op patrimonial :@eltuieli privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial 1e!ultatul a$tivit%ilor #r '$op patrimonial (3$edent (rd. 01 9 02) 6e#i$it (rd. 02 9 01) Nr. ,revederi #Cerci5iul "inanciar rd. anuale ,recedent )urent + 01 02 03 04 1 2 :

I3 3 3I

8enituri din a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial :@eltuieli privind a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial 1e!ultatul a$tivit%ilor $u de'tina%ie 'pe$ial (3$edent (rd. 0< 9 06) 6e#i$it (rd. 06 9 0<) 3II 8enituri din a$tivit%ile e$onomi$e 4) 3III :@eltuieli privind a$tivit%ile e$onomi$e 4) I4 1e!ultatul a$tivit%ilor e$onomi$e 5ro#it (rd. 0. 9 10) 4) 5ierdere (rd. 10 9 0.) 4) 4 8enituri totale (rd. 01 K 0< K 0.) 4I :@eltuieli totale (rd. 02 K 06 K 10) 4II 1e!ultatul net al e3er$i%iului (3$edent/5ro#it (rd. 13 9 14) 6e#i$it/5ierdere (rd. 14 9 13) B6&7?70D1BD;1* ?umele "i prenumele.......... 0emntura.......... Ptampila unit%ii

0< 06 07 08 0. 10 11 12 13 14 1< 16 ?D;:&7D* ?umele "i prenumele.......... :alitatea.......... 0emntura.......... ?r. de +nre i'trare +n or ani'mul pro#e'ional..........

SECIUNEA 3 #4#&,%# D# ,R#2#N'*R# * NO'#%OR #4,%I)*'I3# %* 1I'/*0II%# .IN*N)I*R# *N/*%# = B$ea't 'e$%iune e3empli#i$ modul de pre!entare +n notele e3pli$ative a in#orma%iilor $erute de pre!entele re lementri. :a urmare* entit%ile 'ta,ile'$ #ormatul notelor e3pli$ative* $u $ondi%ia pre!entrii $el pu%in a in#orma%iilor 'oli$itate. (3emple de note e3pli$ative/ 1. B$tive imo,ili!ate 2. 5rovi!ioane 3. 1eparti!area re!ultatului e3er$i%iului #inan$iar 4. 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial 5. Bnali!a re!ultatului e3er$i%iului privind E8eniturile $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului..........U 6. 0itua%ia $rean%elor "i datoriilor 7. 5rin$ipii* politi$i "i metode $onta,ile 8. 7n#orma%ii privind 'alaria%ii "i mem,rii or anelor de admini'tra%ie* $ondu$ere "i de 'uprave @ere . Blte in#orma%ii ?ota 1 B$tive imo,ili!ate 0emni#i$a%ia $oloanelor din ta,elul de mai 2o' e'te urmtoarea/ B = 0old la +n$eputul e3er$i%iului #inan$iar A = 0old la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar E lei E Denumirea elementului imobili8are L= 3aloarea brut LL= de * )re9teri LLLL= )edri6 tran "eruri alte reduceri + *!u tri de valoare LLL= Damorti8ri 9i a!u tri pentru depreciere au pierdere de valoare= 9i * *!u tri Bnregi trate cur ul eCerci5iului "inanciar 6 Reduceri + Bn au reluri

; M 1 N 2< H:

@ M 1< N 6 H 71

Nota 2 ,rovi8ioane E lei E Denumirea provi8ionului L= 0 1old la Bnceputul 'ran "eruri LL= eCerci5iului Bn cont "inanciar 1 2 din cont : 1old la "7r9itul eCerci5iului "inanciar ;M1N2H:

Nota : Reparti8area re8ultatului eCerci5iului "inanciar 4) E lei E De tina5ia eCcedentului/pro"itului (3$edent/5ro#it net de reparti!at/ = re!erva le al = a$operirea de#i$itului/pierderii $onta,il(e) = alte reparti!ri prev!ute de le e (3$edent/5ro#it nereparti!at ?ota 4 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial DI1,ONI+I% )/ D#1'IN*0I# 1,#)I*%( 4) E lei E DEN$MIRE! INDIC!#ORILOR ! Di ponibil Nr. rd. Bnceputul anului + 1 la Fnca ri 2 ,l5i : Di ponibil la "7r9itul anului ; 1uma

Disp-ni.il cu /estinaie special 0 #O#!L (rd. 02 la 10) 01 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului literar 02 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului $inemato ra#i$ 0: 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului teatral 0; 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului mu!i$al 0< 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului #ol$lori$ 06 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului artelor pla'ti$e 07 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului ar@ite$turii 0@ 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului de diverti'ment 09 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial privind alte venituri $u de'tina%ie 'pe$ial* potrivit le ii 44) 10 ?ota < Bnali!a re!ultatului e3er$i%iului privind E8eniturile $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area tim,rului ..........F *N*%I2* R#2/%'*'/%/I #4#R)I0I/%/I 4) privind >3eniturile cu de tina5ie pecial din aplicarea timbrului ..........? E lei E DEN$MIRE! INDIC!#ORILOR ! Nr. rd. + ,revederi anuale 1 Reali8at 2

01 &ENI#$RI 0 #O#!L )I#%'/I#%I E 'O'*%6 din $are pentru/ 02 = 'u'%inerea unor proie$te $ulturale de intere' na%ional 0: = parti$iparea la $on$ur'uri de interpretare "i $rea%ie +n %ar "i +n 'trintate 0; = promovarea unor a$%iuni $u parti$iparea romnilor de pe'te @otare 0< = 'u'%inerea "i prote2area artei $inemato ra#i$e* teatrale "i mu!i$ale 06 = $ompletarea #ondurilor de'tinate 'u'%inerii a$tivit%ii tinerilor $reatori* interpre%i "i e3e$utan%i 07 = 'pri2inirea material a $reatorilor* interpre%ilor "i e3e$utan%ilor pen'ionari 0@ = 'pri2inirea material a revi'telor de 'pe$ialitate apar%innd uniunilor de $rea%ie 09 = 'pri2inirea +n'$rierii +n $ir$uitul na%ional " interna%ional a operelor 10

arti'ti$e de valoare = $in'tirea "i perpetuarea memoriei per'onalit%ilor $ulturii romne"ti "i ale minorit%ilor na%ionale* att +n %ar* $t "i +n 'trintate 11 = punerea +n valoare a patrimoniului #ol$lori$ "i etno ra#i$ din 1omnia 12 = 'u'%inerea #inan$iar a 'pe$ta$olelor +n $are 'unt pre!entate opere de $rea%ie ai $ror autori 'unt romni 'au repre!entan%i ai minorit%ilor na%ionale din 1omnia 1: = 'u'%inerea #inan$iar a premiilor a$odate $reatorilor "i interpre%ilor 1; = $@eltuieli de #un$%ionare a or ani'mului #inan$iar* dup $a! 1< E,CEDEN# (rd. 01 9 02) 16 DE(ICI#(rd. 02 9 01) 17 ?ota 6 0itua%ia $rean%elor "i datoriilor E lei E )rean5e 0 Dotal* din $are/ 1old la "inanciar 1M2N: "7r9itul eCerci5iului 'ermen de licAiditate 1ub 1 an 2 ,e te 1 an :

E lei E Datorii 0 Dotal* din $are/


L=

1old la "inanciar

"7r9itul

eCerci5iului 'ermen de eCigibilitate 1ub 1 an 2 1E< ani : ,e te < ani ;

1M2N:N;

?ota 7 5rin$ipii* politi$i "i metode $onta,ile 0e vor pre!enta/ a) 1e lementrile $onta,ile apli$ate la +nto$mirea "i pre!entarea 'itua%iilor #inan$iare anuale. ") B,aterile de la prin$ipiile "i politi$ile $onta,ile* metodele de evaluare "i de la alte prevederi din re lementrile $onta,ile* men%ionndu9'e/ = natura> = motivele> = evaluarea e#e$tului a'upra a$tivelor "i datoriilor* po!i%iei #inan$iare "i a pro#itului 'au pierderii. c) 6a$ valorile pre!entate +n 'itua%iile #inan$iare nu 'unt $ompara,ile* a,'en%a $ompara,ilit%ii tre,uie pre!entat +n notele e3pli$ative* +n'o%it de $omentarii relevante. -) 8aloarea re!idual pentru imo,ili!ri 'ta,ilit +n 'itua%ia +n $are nu 'e $unoa"te pre%ul de a$@i!i%ie 'au $o'tul de produ$%ie al a$e'teia. e) 0uma do,n!ilor in$lu'e +n $o'tul a$tivelor imo,ili!ate "i $ir$ulante $u $i$lu lun de #a,ri$a%ie. f) n $a!ul reevalurii imo,ili!rilor $orporale/ = elementele 'upu'e reevalurii* pre$um "i metodele prin $are 'unt determinate valorile re!ultate +n urma reevalurii> = valoarea la $o't i'tori$ a imo,ili!rilor reevaluate> = tratamentul +n '$op #i'$al al re!ervei din reevaluare> = modi#i$rile re!ervei din reevaluare/ = valoarea re!ervei din reevaluare la +n$eputul e3er$i%iului #inan$iar> = di#eren%ele din reevaluare tran'#erate la re!erva din reevaluare +n $ur'ul e3er$i%iului #inan$iar> = 'umele $apitali!ate 'au tran'#erate +ntr9un alt mod din re!erva din reevaluare +n $ur'ul e3er$i%iului #inan$iar* pre!entndu9'e natura ori$rui a't#el de tran'#er* $u re'pe$tarea le i'la%iei +n vi oare> = valoarea re!ervei din reevaluare la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar. 1) 6a$ a$tivele #a$ o,ie$tul a2u'trilor e3$ep%ionale de valoare e3$lu'iv +n '$op #i'$al* 'uma a2u'trilor "i motivele pentru $are a$e'tea au #o't e#e$tuate tre,uie pre!entate +n notele e3pli$ative. 2) 6a$ valoarea pre!entat +n ,ilan%* re!ultat dup apli$area metodelor )7);* :&5 'au -7);* di#er +n mod 'emni#i$ativ* la data ,ilan%ului* de valoarea determinat pe ,a!a ultimei valori de pia% $uno'$ute +nainte de data ,ilan%ului* valoarea a$e'tei di#eren%e tre,uie pre!entat +n notele e3pli$ative $a total* pe $ate orii de a$tive #un i,ile. ?ota 8 7n#orma%ii privind 'alaria%ii "i mem,rii or anelor de admini'tra%ie* $ondu$ere "i de 'uprave @ere 0e vor #a$e men%iuni $u privire la/ a) indemni!a%iile a$ordate mem,rilor or anelor de admini'tra%ie* $ondu$ere "i de 'uprave @ere>

") o,li a%iile $ontra$tuale $u privire la plata pen'iilor $tre #o"tii mem,ri ai or anelor de admini'tra%ie* $ondu$ere "i 'uprave @ere* indi$ndu9'e valoarea total a an a2amentelor pentru #ie$are $ate orie> c) valoarea avan'urilor "i a $reditelor a$ordate mem,rilor or anelor de admini'tra%ie* $ondu$ere "i de 'uprave @ere +n timpul e3er$i%iului/ = rata do,n!ii> = prin$ipalele $lau!e ale $reditului> = 'uma ram,ur'at pn la a$ea dat> = o,li a%ii viitoare de enul aran%iilor a'umate de entitate +n numele a$e'tora> -) 'alaria%i/ = numr mediu* $u de#al$area pe #ie$are $ate orie> = 'alarii pltite 'au de pltit* a#erente e3er$i%iului> = $@eltuieli $u a'i urrile 'o$iale> = alte $@eltuieli $u $ontri,u%iile pentru pen'ii. ?ota . Blte in#orma%ii 0e pre!int/ a) 7n#orma%ii $u privire la pre!entarea entit%ii raportoare* potrivit 0u,'e$%iunii 8.2. ") 7n#orma%ii privind rela%iile entit%ii $u #iliale* entit%ile a'o$iate 'au $u alte entit%i +n $are 'e de%in parti$ipa%ii* $erute potrivit 0u,'e$%iunii 8.2. c) Aa!ele de $onver'ie utili!ate pentru e3primarea +n moneda na%ional a elementelor de a$tiv "i de pa'iv* a veniturilor "i $@eltuielilor eviden%iate ini%ial +ntr9o moned 'trin. -) 7n#orma%ii re#eritoare la impo!itul pe pro#it/ = propor%ia +n $are impo!itul pe pro#it a#e$tea! re!ultatul din a$tivitatea $urent "i re!ultatul din a$tivitatea e3traordinar> = re$on$ilierea dintre re!ultatul e3er$i%iului "i re!ultatul #i'$al* a"a $um e'te pre!entat +n de$lara%ia de impo!it> = m'ura +n $are $al$ularea pro#itului 'au pierderii e3er$i%iului #inan$iar a #o't a#e$tat de o evaluare a elementelor $are* prin dero are de la prin$ipiile $onta,ile enerale "i re ulile $onta,ile de evaluare* a #o't e#e$tuat +n e3er$i%iul #inan$iar $urent 'au +ntr9un e3er$i%iu #inan$iar pre$edent +n vederea o,%inerii de #a$ilit%i #i'$ale> = impo!itul pe pro#it rma' de plat. e) :i#ra de a#a$eri/ = pre!entarea a$e'teia pe 'e mente de a$tivit%i "i pe pie%e eo ra#i$e. f) Btun$i $nd evenimentele ulterioare datei ,ilan%ului au o a'emenea importan% +n$t nepre!entarea lor ar putea a#e$ta $apa$itatea utili!atorilor 'itua%iilor #inan$iare de a #a$e evaluri "i de a lua de$i!ii $ore$te* o entitate tre,uie ' pre!inte urmtoarele in#orma%ii pentru #ie$are $ate orie 'emni#i$ativ de a't#el de evenimente/ = natura evenimentului> "i = o e'timare a e#e$tului #inan$iar 'au o men%iune $on#orm $reia o a't#el de e'timare nu poate ' #ie #$ut. 1) (3pli$a%ii de'pre valoarea "i natura/ = veniturilor "i $@eltuielilor e3traordinare> = veniturilor "i $@eltuielilor +nre i'trate +n avan'* +n 'itua%ia +n $are a$e'tea 'unt 'emni#i$ative. 2) 1atele a$@itate +n $adrul unui $ontra$t de lea'in . i) +n $a!ul unui lea'in #inan$iar* lo$atorul va pre!enta urmtoarele in#orma%ii/ = o de'$riere eneral a $ontra$telor 'emni#i$ative de lea'in > = do,nda de +n$a'at a#erent perioadelor viitoare. n $a!ul unui lea'in #inan$iar* lo$atarul va eviden%ia urmtoarele/ = o de'$riere eneral a $ontra$telor importante de lea'in * in$lu!nd* dar #r a 'e limita la* urmtoarele/ = e3i'ten%a "i $ondi%iile op%iunilor de re+nnoire 'au $umprare> = re'tri$%iile impu'e prin $ontra$tele de lea'in * $um ar #i $ele re#eritoare la datorii 'uplimentare "i alte opera%iuni de lea'in . = do,nda de pltit a#erent perioadelor viitoare. 3) ;norariile pltite auditorilor/$en!orilor "i onorariile pltite pentru alte 'ervi$ii de $erti#i$are* 'ervi$ii de $on'ultan% #i'$al "i alte 'ervi$ii de$t $ele de audit. 4) (#e$tele $omer$iale '$ontate nea2un'e la '$aden%. l) Btun$i $nd 'uma de ram,ur'at pentru datorii e'te mai mare de$t 'uma primit* di#eren%a 'e pre!int +n notele e3pli$ative. m) 6atoriile pro,a,ile "i an a2amentele a$ordate. n) Bn a2amentele 'u, #orma aran%iilor de ori$e #el tre,uie* +n $a!ul +n $are nu e3i't o,li a%ia de a le pre!enta $a datorii* ' #ie +n mod $lar pre!entate +n notele e3pli$ative* "i tre,uie #$ut di'tin$%ie +ntre di#eritele tipuri de aran%ii re$uno'$ute de le i'la%ia na%ional. 6e a'emenea* tre,uie #$ut o pre!entare 'eparat a ori$rei aran%ii valori$e $are a #o't prev!ut. Bn a2amentele de a$e't tip $are e3i't +n rela%ia $u entit%ile a#iliate tre,uie pre!entate di'tin$t. o) 6a$ un a$tiv 'au o datorie are le tur $u mai mult de un element din #ormatul de ,ilan%* rela%ia 'a $u alte elemente tre,uie pre!entat +n notele e3pli$ative* da$ o a'emenea pre!entare e'te e'en%ial pentru +n%ele erea 'itua%iilor #inan$iare anuale. .) ;ri$e detaliere a elementelor din 'itua%iile #inan$iare anuale* atun$i $nd a$e'te elemente 'unt 'emni#i$ative "i 'unt relevante utili!atorii 'itua%iilor #inan$iare. B6&7?70D1BD;1* ?D;:&7D* ?umele "i prenumele 0emntura Ptampila unit%ii ?umele "i prenumele :alitatea 0emntura ?r. de +nre i'trare +n or ani'mul pro#e'ional

CAP. 7 &ONO$R*.I# ,RI3IND FNR#$I1'R*R#* FN )ON'*+I%I'*'# * ,RIN)I,*%#%OR O,#R*0I/NI 231. = &ono ra#ia e'te urmtoarea/ #4,%I)*0I# )ON' D#+I'OR )ON' )R#DI'OR 1 2 : I. )*,I'*% -I R#2#R3# 1. *porturi = Bportul +n natur "i +n numerar la $on'tituirea patrimoniului 'o$ial G 101 20<* 208* 211*212 213*214* J 231* 233* 301* 302* 303* 361* 381* <12* <31 = &a2orarea patrimoniului 'o$ial din re!erve (e3$lu'iv 106 a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial) = 1edu$erea patrimoniului 'o$ial $u de#i$itele din 101 e3er$i%iile #inan$iare pre$edente (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial) 2. Re8erve = 1e!erve $on'tituite din e3$edentele +nre i'trate la 12. +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial) = 1e!erve $on'tituite din e3$edentele reportate din 117 e3er$i%iile #inan$iare pre$edente (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial) = 1e!erve utili!ate pentru a$operirea de#i$itelor din 106 e3er$i%iile #inan$iare pre$edente (e3$lu'iv a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial) :. 1ubven5ii pentru inve ti5ii = 0u,ven%ii pentru inve'ti%ii* de primit 44< = nre i'trarea 'u,ven%iei pentru inve'ti%ii* re'tituit ;. Fmprumuturi 9i datorii a imilate = mprumuturi de primit din emi'iuni de o,li a%iuni = 6o,n!i datorate a#erente emi'iunea de o,li a%iuni +mprumuturilor 131 461 din 666 J 101

117

106

106

117

J J J J

131 <12 161 168

= 1'$umprarea o,li a%iunilor emi'e "i r'$umprate = Bnularea o,li a%iunilor emi'e "i r'$umprate

<0< 161

J J J

<12* <31 <0< <12

= 5lata do,n!ilor a#erente +mprumuturilor "i datoriilor 168 a'imilate = nre i'trarea primelor de ram,ur'are +mprumuturilor din emi'iuni de o,li a%iuni a#erente 16.

161

= Dre$erea pe $@eltuieli a primelor de ram,ur'are a 686 o,li a%iunilor amorti!ate = :redite ,an$are pe termen lun primite <12

16.

J J

162 168

= 6o,n!i datorate a#erente +mprumuturilor Pi datoriilor 666 a'imilate = 1am,ur'area $reditelor ,an$are pe termen lun 162 <. %ea ing "inanciar Dlocatar= = 8aloarea imo,ili!rilor $orporale primite +n lea'in 212* 213

J J

<12 167

#inan$iar* $on#orm prevederilor $ontra$tuale = (viden%ierea do,n!ii a#erente $ontra$tului de lea'in "i 6e,it $ont 80<1 altor $ontra$te a'imilate* nea2un'e la '$aden% E6o,n!i de pltitF = nre i'trarea #a$turii pentru rata '$adent G = rata '$adent lea'in #inan$iar 167 = $@eltuiala $u do,nda datorat pentru ratele de lea'in 666 #inan$iar = B$@itarea #a$turii = 6iminuarea do,n!ii de pltit 404 :redit $ont 80<1 E6o,n!i de pltitF = nre i'trarea amorti!rii lunare 681 II. *)'I3# I&O+I%I2*'# 1. Intrarea imobili8rilor = 7mo,ili!ri ne$orporale "i $orporale a$@i!i%ionate de la G J ter%i pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial 201* 203* 20<* 208* 211* 212*213* 214* = 7mo,ili!ri #inan$iare a$@i!i%ionate = 5l%ile e#e$tuate a$@i!i%ionate pentru imo,ili!rile G 261* 263* 26< #inan$iare 26. J J 281 J 404

<12

404

26. G <12* <31 211* 212* 213* 214

= Ditluri primite $a urmare a parti$iprii +n natur la G $apitalul altor entit%i "i valoarea amorti!rii 261* 263* 26< imo,ili!rilor $orporale '$oa'e din eviden% 281 = Ditluri primite $a urmare a ma2orrii $apitalului 'o$ial G al entit%ilor a#iliate la $are 'e de%in parti$ipa%ii* prin 261* 263* 26< in$orporarea pro#itului 2. *morti8area imobili8rilor = Bmorti!area imo,ili!rilor ne$orporale "i $orporale 681 :. )rean5e imobili8ate = mprumuturi pe termen lun a$ordate altor entit%i "i 267 do,n!ile a#erente = n$a'area $rean%elor "i do,n!ilor a#erente* pre$um "i G valoarea aran%iilor re'tituite de ter%i <12* <31 = Garan%ii depu'e "i alte $rean%e imo,ili!ate la di'po!i%ia 267 ter%ilor ;. Ie9irea imobili8rilor = 8n!area imo,ili!rilor $orporale privind a$tivit%ile 461 #r '$op patrimonial = 0$oaterea din eviden% a imo,ili!rilor #inan$iare 664 III. 1'O)/RI = B$@i!i%ionarea de 'to$uri pentru a$tivit%ile #r '$op G patrimonial 301* 302* 303* 308 361* 368* 381* 388 = 0to$uri primite $u titlu de $ontri,u%ii 'au ratuit pentru G a$tivit%ile #r '$op patrimonial 301* 302* 303* 361*381 = 0to$uri re!ultate din de!mem,rarea imo,ili!rilor G 301* 302* 303 privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial = 5lu'uri de natura 'to$urilor pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial* $on'tatate la inventariere/

73.

G 280* 281 G <12* <31* 734 267

G <12* <31 G 738 261* 263* 26< 401

J J

731* 733

73.

= materii prime = materiale $on'uma,ile = materiale de natura o,ie$telor de inventar = animale "i p'ri = am,ala2e = :on'um de materii prime "i minu'urile de inventar

301 302 303 361 381 601

J J J J J J J

601 602 603 73. 608 301 302

= :on'um de materiale $on'uma,ile "i minu'urile de 602 inventar = :on'um de materiale de natura o,ie$telor de inventar "i 603 minu'urile de inventar = &inu'uri de inventar la animale "i p'ri 606

303

G 361* 368 381* 388

= &inu'uri de inventar la am,ala2e 608 I3. D#)ON'(RI )/ '#R0II 1. Decontri cu ter5ii = 6e$ontarea pe ,a! de e#e$te $omer$iale a datoriilor 401 #a% de ter%i = 6e$ontarea pe ,a! de e#e$te $omer$iale a datoriilor 404 #a% de ter%i = B$@itarea #urni!orilor 401* 404

403

40<

G <12* <31* <41* <42* <<0* 401 404

= Bvan'uri a$ordate #urni!orilor

40. G 232* 234

= 6e$ontarea avan'urilor a$ordate #urni!orilor

401 'au 404

J J

40. G 232* 234 73.

= 6i#eren%e #avora,ile de $ur' valutar re!ultate +n urma 401 li$@idrii datoriilor +n valut 2. Decontri cu per onalul6 a igurrile 9i protec5ia ocial = 0alarii datorate per'onalului 641 = 1e%ineri din 'alarii 421

J J

421 G 42<* 427* 428* 431* 437* 444 G <12* <31* <<0 G <12* <31 G <12* <31

= 8irarea re%inerilor $tre ter%i

427

= 5lata avan'urilor din 'alarii $uvenite per'onalului

42<

= B$@itarea 'alariilor nete datorate per'onalului

421

= (viden%ierea 'alariilor "i altor drepturi de per'onal G neridi$ate 421* 423 = B$@itarea drepturilor de per'onal neridi$ate 426

426

G <12* <31 423 G 42<* 427* 428* 431*437* 444 G <12* <31 G 431* 437 G <12* <<0 G <12* <<0 446

= (viden%ierea a2utoarelor materiale = 1e%ineri din a2utoare materiale

431 423

J J

= B$@itarea 'umelor nete repre!entnd a2utoare materiale 423

= :ontri,u%ia unit%ii la a'i urrile 'o$iale "i la ,u etul 64< a'i urrilor pentru "oma2 = 8irarea 'umelor datorate ,u etului a'i urrilor 'o$iale G "i ,u etului a'i urrilor pentru "oma2 431* 437 :. Decontri cu bugetul 9i alte "onduri peciale = B$@itarea impo!itelor "i ta3elor 444* 446 447* 448

= (viden%ierea altor impo!ite "i ta3e datorate (e3. 63< impo!itul pe $ldiri* impo!itul pe terenuri* et$.) = (viden%ierea datoriilor $tre alte or ani'me pu,li$e 63<

J J

447 448

= Blte datorii #a% de ,u etul 'tatului (amen!i* penalit%i 6<8 et$.) = 0umele datorate de ,u etul 'tatului entit%ii 448

G 73.* 7.1 448 <12

= n$a'area de la ,u etul 'tatului a 'umelor $uvenite

<12

J J

= 5lata $tre ,u etul 'tatului a 'umelor datorate 448 ;. Decontri cu entit5ile a"iliate6 debitori 9i creditori diver9i = 6e$ontri $u entit%ile a#iliate = virarea 'umelor 4<1 = +n$a'area 'umelor = 6o,n!i a#erente +mprumuturilor a$ordate = 6o,n!i a#erente +mprumuturilor primite = :ontri,u%ii "i $oti!a%ii datorate* potrivit 'tatutului = :ote9pr%i datorate potrivit 'tatutului = 5lata 'umelor $tre 'u,unit%i 'au unitate <12 4<1 666 6<< 6<6 481

J J J J J J J

<12 4<1 734 4<1 4<1*462 481 G <12*<31*<<0 481

= n$a'area 'umelor de la 'u,unit%i 'au unitate

G <12*<31*<<0 461

= 8aloarea de,itelor rea$tivate

J J

73. 461

= -i$@idarea de,itelor prin +n$a'are 'au '$!ute din G

eviden% $a in'olva,ile

<12*<31*<<0*6<4 J 734

= (viden%ierea dividendelor de +n$a'at din pla'area 461 di'poni,ilit%ilor re!ultate din a$tivit%ile #r '$op patrimonial = 6i'poni,ilit%i intrate +n $ont* neidenti#i$ate G <12*<<0 473

473

= 0ume re'tituite de entitate +n urma $lari#i$rii

G <12*<<0

= 6i#eren%e de $ur' valutar re!ultate $u o$a!ia evalurii de,itorilor diver"i +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar 'au la de$ontare/ = ne#avora,ile 66< = #avora,ile = 0ume +n$a'ate de la $reditori diver"i 461 G <12*<31*<<0 462

J J J

461 73. 462

= -i$@idarea datoriilor #a% de $reditorii diver"i

G <12*<31*<<0

= 6i#eren%e de $ur' valutar re!ultate $u o$a!ia evalurii $reditorilor diver"i +n valut la +n$@iderea e3er$i%iului #inan$iar 'au la de$ontare/ = ne#avora,ile 66< = #avora,ile 3. O,#R*0I/NI ,RI3IND 'R#2OR#RI# = 1idi$ri de numerar de la ,an$ 462 )ON'/RI%# D# <81

J J

462 73.

G <12*<<0 <81 <31 <81

<31 = 6epuneri de numerar la ,an$ <81 G <12*<<0 = B$ordarea avan'urilor de tre!orerie = 6e$ontarea avan'urilor de tre!orerie <42

J J J

<31 <42

G J 301 la 388* 401 404* <31* 601 la 628 666 <18 a#erente <18 J J J

= (viden%ierea do,n!ilor de pltit a#erente e3er$i%iului = B$@itarea do,n!ilor datorate = (viden%ierea do,n!ilor de +n$a'at di'poni,ilit%ilor a#late +n $onturi la ,n$i

<18 <12 734

= n$a'area do,n!ilor a#erente di'poni,ilit%ilor +n <12 $onturi la ,n$i = :umprarea de tim,re po"tale* ti$@ete "i ,ilete de <32 $ltorie "i alte valori = 6e'$@iderea a$reditivelor +n #avoarea ter%ilor <81 <41

G <18* 734 401

J J

<12 <81

= Ctili!area a$reditivelor

G 401*404 G <0<* <06* <08 161 461

<41

= B$@i!i%ionarea inve'ti%iilor #inan$iare pe termen '$urt

<0.*<12*<31

= Bnularea o,li a%iunilor emi'e "i r'$umprate = :edarea inve'ti%iilor #inan$iare pe termen '$urt

J J

<0< G <06* <08* <1.

= 0ume +n$a'ate repre!entnd $redite ,an$are pe termen <12 '$urt = 6o,n!i datorate a#erente $reditelor ,an$are pe termen 666 '$urt = 1e'tituirea $reditelor ,an$are pe termen '$urt "i a <1. do,n!ilor a#erente 3I. FN)IID#R#* )ON'/RI%OR D# 3#NI'/RI -I )I#%'/I#%I -I 1'*+I%IR#* R#2/%'*'#%OR = nre i'trarea la '#r"itul perioadei a 'oldurilor de,itoare ale $onturilor de $@eltuieli/ = a$tivit%i #r '$op patrimonial 1211 = nre i'trarea la '#r"itul perioadei a 'oldurilor $reditoare ale $onturilor de venituri/ = a$tivit%i #r '$op patrimonial G :onturile din $la'a 7 = 6e#i$itul reali!at +n e3er$i%iul #inan$iar pre$edent 1171

<1.

<12

G :onturile din $la'a 6

1211

1211

= (3$edentul reali!at +n e3er$i%iul #inan$iar pre$edent* 1211 J 1171 nereparti!at CAP. 8 'R*N1,/N#R#* 1O%D/RI%OR )ON'/RI%OR DIN +*%*N0* D# 3#RI.I)*R# %* :1.12.2007 FN NO/% ,%*N D# )ON'/RI $#N#R*% 232. = Dran'punerea e'te urmtoarea/ )ON'/RI NOI )ON'/RI 3#)II 1imbol cont Denumire cont 1imbol cont Denumire cont )%*1* 1 E )ON'/RI D# )*,I'*%/RI G1C5B 10 = :B57DB- P7 1(I(18( 101 :apital 102 10< 1e!erve din reevaluare 10< 10<0 1e!erve din reevaluarea terenurilor 10<0 10<0.01 1e!erve din reevaluarea terenurilor pentru 10<0.01 a$tivit%ile #r '$op patrimonial 10<0.02 1e!erve din reevaluarea terenurilor pentru 10<0.02 a$tivit%ile e$onomi$e 10<1 1e!erve din reevaluarea amena2rilor de 10<1 terenuri 10<1.01 1e!erve din reevaluarea amena2rilor de 10<1.01 terenuri pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial 10<1.02 1e!erve din reevaluarea amena2rilor de 10<1.02 terenuri pentru a$tivit%ile e$onomi$e 10<2 1e!erve din reevaluarea $on'tru$%iilor 10<2 10<2.01 1e!erve din reevaluarea $on'tru$%iilor 10<2.01 pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial 10<2.02 1e!erve din reevaluarea $on'tru$%iilor 10<2.02 pentru a$tivit%ile e$onomi$e 10<3 1e!erve din reevaluarea e$@ipamentelor 10<3

Bporturi 1e!erve din reevaluare 1e!erve din reevaluarea terenurilor 1e!erve din reevaluarea terenurilor pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial 1e!erve din reevaluarea terenurilor pentru a$tivit%ile e$onomi$e 1e!erve din reevaluarea amena2rilor de terenuri 1e!erve din reevaluarea amena2rilor de terenuri pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial 1e!erve din reevaluarea amena2rilor de terenuri pentru a$tivit%ile e$onomi$e 1e!erve din reevaluarea $on'tru$%iilor 1e!erve din reevaluarea $on'tru$%iilor pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial 1e!erve din reevaluarea $on'tru$%iilor pentru a$tivit%ile e$onomi$e 1e!erve din reevaluarea e$@ipamentelor

te@nolo i$e (ma"ini* utila2e "i in'tala%ii de te@nolo i$e (ma"ini* utila2e "i in'tala%ii de lu$ru) lu$ru) 10<3.01 1e!erve din reevaluarea e$@ipamentelor 10<3.01 1e!erve din reevaluarea e$@ipamentelor te@nolo i$e (ma"ini* utila2e "i in'tala%ii de te@nolo i$e (ma"ini* utila2e "i in'tala%ii de lu$ru) pentru a$tivit%ile #r '$op lu$ru)) pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial patrimonial 10<3.02 1e!erve din reevaluarea e$@ipamentelor 10<3.02 1e!erve din reevaluarea e$@ipamentelor te@nolo i$e (ma"ini* utila2e "i in'tala%ii de te@nolo i$e (ma"ini* utila2e "i in'tala%ii de lu$ru) pentru a$tivit%ile e$onomi$e lu$ru) pentru a$tivit%ile e$onomi$e 10<4 1e!erve din reevaluarea aparatelor "i 10<4 1e!erve din reevaluarea aparatelor "i in'tala%iilor de m'urare* $ontrol "i re lare in'tala%iilor de m'urare* $ontrol "i re lare 10<4.01 1e!erve din reevaluarea aparatelor "i 10<4.01 1e!erve din reevaluarea aparatelor "i in'tala%iilor de m'urare* $ontrol "i re lare in'tala%iilor de m'urare* $ontrol "i re lare pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial 10<4.02 1e!erve din reevaluarea aparatelor "i 10<4.02 1e!erve din reevaluarea aparatelor "i in'tala%iilor de m'urare* $ontrol "i re lare in'tala%iilor de m'urare* $ontrol "i re lare pentru a$tivit%ile e$onomi$e pentru a$tivit%ile e$onomi$e 10<< 1e!erve din reevaluarea mi2loa$elor de 10<< 1e!erve din reevaluarea mi2loa$elor de tran'port tran'port 10<<.01 1e!erve din reevaluarea mi2loa$elor de 10<<.01 1e!erve din reevaluarea mi2loa$elor de tran'port pentru a$tivit%ile #r '$op tran'port pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial patrimonial 10<<.02 1e!erve din reevaluarea mi2loa$elor de 10<<.02 1e!erve din reevaluarea mi2loa$elor de tran'port pentru a$tivit%ile e$onomi$e tran'port pentru a$tivit%ile e$onomi$e 10<6 1e!erve din reevaluarea animalelor "i 10<6 1e!erve din reevaluarea animalelor "i planta%iilor planta%iilor 10<6.01 1e!erve din reevaluarea animalelor "i 10<6.01 1e!erve din reevaluarea animalelor "i planta%iilor pentru a$tivit%ile #r '$op planta%iilor pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial patrimonial 10<6.02 1e!erve din reevaluarea animalelor "i 10<6.02 1e!erve din reevaluarea animalelor "i planta%iilor pentru a$tivit%ile e$onomi$e planta%iilor pentru a$tivit%ile e$onomi$e 10<7 1e!erve din reevaluarea mo,ilierului* 10<7 1e!erve din reevaluarea mo,ilierului* aparaturii ,iroti$e* e$@ipamentelor de aparaturii ,iroti$e* e$@ipamentelor de prote$%ie prote$%ie a valorilor umane "i materiale "i a valorilor umane "i materiale "i altor a$tive altor a$tive $orporale $orporale 10<7.01 1e!erve din reevaluarea mo,ilierului* 10<7.01 1e!erve din reevaluarea mo,ilierului* aparaturii ,iroti$e* e$@ipamentelor de aparaturii ,iroti$e* e$@ipamentelor de prote$%ie prote$%ie a valorilor umane "i materiale "i a valorilor umane "i materiale "i altor a$tive altor a$tive $orporale pentru a$tivit%ile #r $orporale pentru a$tivit%ile #r '$op '$op patrimonial patrimonial 10<7.02 1e!erve din reevaluarea mo,ilierului* 10<7.02 1e!erve din reevaluarea mo,ilierului* aparaturii ,iroti$e* e$@ipamentelor de aparaturii ,iroti$e* e$@ipamentelor de prote$%ie prote$%ie a valorilor umane "i materiale "i a valorilor umane "i materiale "i altor a$tive altor a$tive $orporale pentru a$tivit%ile $orporale pentru a$tivit%ile e$onomi$e e$onomi$e 106 1e!erve 106 1e!erve 1061 1e!erve le ale 1061 1e!erve le ale 1063 1e!erve 'tatutare 'au $ontra$tuale 1063 1e!erve 'tatutare 'au $ontra$tuale 106< 1e!erve repre!entnd 'urplu'ul reali!at din :ont nou re!erve din reevaluare 1068 Blte re!erve 1068 Blte re!erve G1C5B 11 = );?6C17 51787?6 B:D787DNM7-( )N1N 0:;5 5BD17&;?7B- P7 1(IC-DBDC- 1(5;1DBD 113 )ondul 'o$ial al mem,rilor :a'elor de 113 )ondul 'o$ial al mem,rilor :a'elor de B2utor B2utor 1e$ipro$ (:.B.1.) 1e$ipro$ (:.B.1.) 114 )ondul pentru a2utor +n $a! de de$e' al :ont nou mem,rilor :a'elor de B2utor 1e$ipro$ (:.B.1.) 11< )ondul de rulment al mem,rilor a'o$ia%iilor :ont nou de proprietari 116 Blte #onduri privind a$tivit%ile #r '$op :ont nou patrimonial 117 1e!ultatul reportat 117 1e!ultatul reportat 1171 1e!ultatul reportat repre!entnd 1171 1e!ultatul reportat al a$tivit%ilor #r '$op e3$edentul nereparti!at 'au de#i$itul patrimonial nea$operit privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial

1171.01

1e!ultatul reportat repre!entnd 1171.01 e3$edentul nereparti!at 'au de#i$itul nea$operit privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial 1171.02 1e!ultatul reportat repre!entnd 1171.02 e3$edentul nereparti!at 'au de#i$itul nea$operit privind a$tivit%ile $u de'tina%ie 'pe$ial 1172 1e!ultatul reportat repre!entnd pro#itul 1172 nereparti!at 'au pierderea nea$operit privind a$tivit%ile e$onomi$e 1174 1e!ultatul reportat provenit din $ore$tarea erorilor $onta,ile G1C5B 12 = 1(IC-DBDC- (H(1:7M7C-C7 )7?B?:7B1 121 (3$edent/pro#it 'au de#i$it/pierdere 120 1211 (3$edent 'au de#i$it privind a$tivit%ile #r 1201 '$op patrimonial 1211.01 (3$edent 'au de#i$it privind a$tivit%ile #r 1201.01 '$op patrimonial 1211.02 (3$edent 'au de#i$it privind a$tivit%ile $u 1201.02 de'tina%ie 'pe$ial 1212 5ro#it 'au pierdere privind a$tivit%ile 1202 e$onomi$e 12. 1eparti!area e3$edentului/pro#itului 12. 12.1 1eparti!area e3$edentului privind 12.1 a$tivit%ile #r '$op patrimonial 12.1.01 1eparti!area e3$edentului privind 12.1.01 a$tivit%ile #r '$op patrimonial 12.2 1eparti!area pro#itului privind a$tivit%ile 12.2 e$onomi$e G1C5B 13 = 0CA8(?M77 5(?D1C 7?8(0D7M77 131 0u,ven%ii uvernamentale pentru inve'ti%ii 131 132 mprumuturi neram,ur'a,ile $u $ara$ter de 'u,ven%ii pentru inve'ti%ii 133 6ona%ii pentru inve'ti%ii 134 5lu'uri de inventar de natura imo,ili!rilor 138 Blte 'ume primite $u $ara$ter de 'u,ven%ii pentru inve'ti%ii G1C5B 1< = 51;87I7;B?( 1<1 5rovi!ioane 1<1 1<11 5rovi!ioane pentru liti ii 1<11 1<12 5rovi!ioane pentru aran%ii a$ordate 1<12 $lien%ilor 1<14 5rovi!ioane pentru re'tru$turare 1<1< 5rovi!ioane pentru pen'ii "i o,li a%ii 'imilare 1<16 5rovi!ioane pentru impo!ite 1<18 Blte provi!ioane 1<18 G1C5B 16 = &51C&CDC17 P7 6BD;177 B07&7-BD( 161 mprumuturi din emi'iuni de o,li a%iuni 161 1614 mprumuturi e3terne din emi'iuni de o,li a%iuni arantate de 'tat 161< mprumuturi e3terne din emi'iuni de o,li a%iuni arantate de ,n$i 1617 mprumuturi interne din emi'iuni de o,li a%iuni arantate de 'tat 1618 Blte +mprumuturi din emi'iuni de o,li a%iuni 162 :redite ,an$are pe termen lun 162 1621 :redite ,an$are pe termen lun 1621 1622 :redite ,an$are pe termen lun 1622 neram,ur'ate la '$aden% 1623 :redite e3terne uvernamentale 1623 1624 :redite ,an$are e3terne arantate de 'tat 1624

1e!ultatul reportat al a$tivit%ilor #r '$op patrimonial 1e!ultatul reportat al a$tivit%ilor $u de'tina%ie 'pe$ial 1e!ultatul reportat al a$tivit%ilor e$onomi$e :ont nou

1e!ultatul e3er$i%iului 1e!ultatul a$tivit%ilor #r '$op patrimonial 1e!ultatul a$tivit%ilor #r '$op patrimonial 1e!ultatul a$tivit%ilor $u de'tina%ie 'pe$ial 1e!ultatul a$tivit%ilor e$onomi$e 1eparti!area re!ultatului e3er$i%iului 1eparti!area re!ultatului a$tivit%ilor #r '$op patrimonial 1eparti!area re!ultatului a$tivit%ilor #r '$op patrimonial 1eparti!area re!ultatului a$tivit%ilor e$onomi$e 0u,ven%ii pentru inve'ti%ii :ont nou :ont nou :ont nou :ont nou

5rovi!ioane pentru ri'$uri "i $@eltuieli 5rovi!ioane pentru liti ii 5rovi!ioane pentru aran%ii a$ordate $lien%ilor :ont nou :ont nou :ont nou Blte provi!ioane pentru ri'$uri "i $@eltuieli mprumuturi din emi'iuni de o,li a%iuni :ont nou :ont nou :ont nou :ont nou :redite ,an$are pe termen lun :redite ,an$are pe termen lun :redite ,an$are pe termen lun neram,ur'ate la '$aden% :redite e3terne uvernamentale :redite ,an$are e3terne arantate de 'tat

162< 1626 1627 166 1661 1663

:redite ,an$are e3terne arantate de ,n$i 162< :redite de la tre!oreria 'tatului 1626 :redite ,an$are interne arantate de 'tat 1627 6atorii $are prive'$ imo,ili!rile #inan$iare 166 6atorii #a% de entit%ile a#iliate 1661 6atorii #a% de entit%ile de $are $ompania 1662 e'te le at prin intere'e de parti$ipare 167 Blte +mprumuturi "i datorii a'imilate 167 168 6o,n!i a#erente +mprumuturilor "i 168 datoriilor a'imilate 1681 6o,n!i a#erente +mprumuturilor din 1681 emi'iuni de o,li a%iuni 1682 6o,n!i a#erente $reditelor ,an$are pe 1682 termen lun 168< 6o,n!i a#erente datoriilor #a% de entit%ile 168< a#iliate 1686 6o,n!i a#erente datoriilor #a% de entit%ile 1686 de $are $ompania e'te le at prin intere'e de parti$ipare 1687 6o,n!i a#erente altor +mprumuturi "i 1687 datorii a'imilate 16. 5rime privind ram,ur'area o,li a%iunilor 16. CL!'! 1 0 CON#$RI DE IMOBILIZRI G1C5B 20 = 7&;A7-7IN17 ?(:;15;1B-( 201 :@eltuieli de $on'tituire 201 2011 :@eltuieli de $on'tituire privind a$tivit%ile 2011 #r '$op patrimonial 2012 :@eltuieli de $on'tituire privind a$tivit%ile 2012 e$onomi$e 203 :@eltuieli de de!voltare 203 2031 :@eltuieli de de!voltare privind a$tivit%ile 2031 #r '$op patrimonial 2032 :@eltuieli de de!voltare privind a$tivit%ile 2032 e$onomi$e 20< :on$e'iuni* ,revete* li$en%e* mr$i 20< $omer$iale* drepturi "i a$tive 'imilare 20<1 :on$e'iuni* ,revete* li$en%e* mr$i 20<1 $omer$iale* drepturi "i a$tive 'imilare privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial 20<2 :on$e'iuni* ,revete* li$en%e* mr$i 20<2 $omer$iale* drepturi "i a$tive 'imilare privind a$tivit%ile e$onomi$e 207 )ond $omer$ial 207 208 Blte imo,ili!ri ne$orporale 208 2081 Blte imo,ili!ri ne$orporale privind 2081 a$tivit%ile #r '$op patrimonial 2082 Blte imo,ili!ri ne$orporale privind 2082 a$tivit%ile e$onomi$e G1C5B 21 = 7&;A7-7IN17 :;15;1B-( 211 Derenuri "i amena2ri de terenuri 211 2111 Derenuri 2111 2111.01 Derenuri pentru a$tivit%ile #r '$op 2111.01 patrimonial 2111.02 Derenuri pentru a$tivit%ile e$onomi$e 2111.02 2112 Bmena2ri de terenuri 2112 2112.01 Bmena2ri de terenuri pentru a$tivit%ile 2112.01 #r '$op patrimonial 2112.02 Bmena2ri de terenuri pentru a$tivit%ile 2112.02 e$onomi$e 212 :on'tru$%ii 212 2121 :on'tru$%ii 2121 2121.01 :on'tru$%ii pentru a$tivit%ile #r '$op 2121.01 patrimonial

:redite ,an$are e3terne arantate de ,n$i :redite de la tre!oreria 'tatului :redite ,an$are interne arantate de 'tat 6atorii $e prive'$ imo,ili!rile #inan$iare 6atorii $tre 'o$iet%ile din $adrul rupului 6atorii $tre 'o$iet%ile $are de%in intere'e de parti$ipare Blte +mprumuturi "i datorii a'imilate 6o,n!i a#erente +mprumuturilor "i datoriilor a'imilate 6o,n!i a#erente +mprumuturilor din emi'iunea de o,li a%iuni 6o,n!i a#erente $reditelor ,an$are pe termen lun 6o,n!i a#erente datoriilor $tre 'o$iet%ile din $adrul rupului 6o,n!i a#erente datoriilor $tre 'o$iet%ile $are de%in intere'e de parti$ipare 6o,n!i a#erente altor +mprumuturi "i datorii a'imilate 5rime privind ram,ur'area o,li a%iunilor

:@eltuieli de $on'tituire :@eltuieli de $on'tituire privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial :@eltuieli de $on'tituire privind a$tivit%ile e$onomi$e :@eltuieli de de!voltare :@eltuieli de de!voltare privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial :@eltuieli de de!voltare privind a$tivit%ile e$onomi$e :on$e'iuni* ,revete* li$en%e* mr$i $omer$iale "i alte drepturi "i valori 'imilare :on$e'iuni* ,revete* li$en%e* mr$i $omer$iale "i alte drepturi "i valori 'imilare privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial :on$e'iuni* ,revete* li$en%e* mr$i $omer$iale "i alte drepturi "i valori 'imilare privind a$tivit%ile e$onomi$e )ond $omer$ial Blte imo,ili!ri ne$orporale Blte imo,ili!ri ne$orporale privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial Blte imo,ili!ri ne$orporale privind a$tivit%ile e$onomi$e Derenuri "i amena2ri de terenuri Derenuri Derenuri pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial Derenuri pentru a$tivit%ile e$onomi$e Bmena2ri de terenuri Bmena2ri de terenuri pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial Bmena2ri de terenuri pentru a$tivit%ile e$onomi$e :on'tru$%ii :on'tru$%ii :on'tru$%ii pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial

2121.02 213

:on'tru$%ii pentru a$tivit%ile e$onomi$e 2121.02 :on'tru$%ii pentru a$tivit%ile e$onomi$e 7n'tala%ii te@ni$e* mi2loa$e de tran'port* 213 7n'tala%ii te@ni$e* mi2loa$e de tran'port* animale "i planta%ii animale "i planta%ii 2131 ($@ipamente te@nolo i$e (ma"ini* utila2e "i 2131 ($@ipamente te@nolo i$e (ma"ini* utila2e "i in'tala%ii de lu$ru) in'tala%ii de lu$ru) 2131.01 ($@ipamente te@nolo i$e (ma"ini* utila2e "i 2131.01 ($@ipamente te@nolo i$e (ma"ini* utila2e "i in'tala%ii de lu$ru) pentru a$tivit%ile #r in'tala%ii de lu$ru) pentru a$tivit%ile #r '$op '$op patrimonial patrimonial 2131.02 ($@ipamente te@nolo i$e (ma"ini* utila2e "i 2131.02 ($@ipamente te@nolo i$e (ma"ini* utila2e "i in'tala%ii de lu$ru) pentru a$tivit%ile in'tala%ii de lu$ru) pentru a$tivit%ile e$onomi$e e$onomi$e 2132 Bparate "i in'tala%ii de m'urare* $ontrol "i 2132 Bparate "i in'tala%ii de m'urare* $ontrol "i re lare re lare 2132.01 Bparate "i in'tala%ii de m'urare* $ontrol "i 2132.01 Bparate "i in'tala%ii de m'urare* $ontrol "i re lare pentru a$tivit%ile #r '$op re lare pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial patrimonial 2132.02 Bparate "i in'tala%ii de m'urare* $ontrol "i 2132.02 Bparate "i in'tala%ii de m'urare* $ontrol "i re lare pentru a$tivit%ile e$onomi$e re lare pentru a$tivit%ile e$onomi$e 2133 &i2loa$e de tran'port 2133 &i2loa$e de tran'port 2133.01 &i2loa$e de tran'port pentru a$tivit%ile 2133.01 &i2loa$e de tran'port pentru a$tivit%ile #r #r '$op patrimonial '$op patrimonial 2133.02 &i2loa$e de tran'port pentru a$tivit%ile 2133.02 &i2loa$e de tran'port pentru a$tivit%ile e$onomi$e e$onomi$e 2134 Bnimale "i planta%ii 2134 Bnimale "i planta%ii 2134.01 Bnimale "i planta%ii pentru a$tivit%ile #r 2134.01 Bnimale "i planta%ii pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial '$op patrimonial 2134.02 Bnimale "i planta%ii pentru a$tivit%ile 2134.02 Bnimale "i planta%ii pentru a$tivit%ile e$onomi$e e$onomi$e 214 &o,ilier* aparatur ,iroti$* e$@ipamente 214 &o,ilier* aparatur ,iroti$* e$@ipamente de de prote$%ie a valorilor umane "i materiale prote$%ie a valorilor umane "i materiale "i alte "i alte a$tive $orporale a$tive $orporale 2141 &o,ilier* aparatur ,iroti$* e$@ipamente 2141 &o,ilier* aparatur ,iroti$* e$@ipamente de de prote$%ie a valorilor umane "i materiale prote$%ie a valorilor umane "i materiale "i alte "i alte a$tive $orporale a$tive $orporale 2141.01 &o,ilier* aparatur ,iroti$* e$@ipamente 2141.01 &o,ilier* aparatur ,iroti$* e$@ipamente de de prote$%ie a valorilor umane "i materiale prote$%ie a valorilor umane "i materiale "i alte "i alte a$tive $orporale pentru a$tivit%ile a$tive $orporale pentru a$tivit%ile #r '$op #r '$op patrimonial patrimonial 2141.02 &o,ilier* aparatur ,iroti$* e$@ipamente 2141.02 &o,ilier* aparatur ,iroti$* e$@ipamente de de prote$%ie a valorilor umane "i materiale prote$%ie a valorilor umane "i materiale "i alte "i alte a$tive $orporale pentru a$tivit%ile a$tive $orporale pentru a$tivit%ile e$onomi$e e$onomi$e G1C5B 23 = 7&;A7-7IN17 ? :C10 P7 B8B?0C17 5(?D1C 7&;A7-7IN17 231 7mo,ili!ri $orporale +n $ur' de e3e$u%ie 231 7mo,ili!ri $orporale +n $ur' 2311 7mo,ili!ri $orporale +n $ur' de e3e$u%ie 2311 7mo,ili!ri $orporale +n $ur' privind privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial a$tivit%ile #r '$op patrimonial 2312 7mo,ili!ri $orporale +n $ur' de e3e$u%ie 2312 7mo,ili!ri $orporale +n $ur' privind privind a$tivit%ile e$onomi$e a$tivit%ile e$onomi$e 232 Bvan'uri a$ordate pentru imo,ili!ri 232 Bvan'uri a$ordate pentru imo,ili!ri $orporale $orporale 233 7mo,ili!ri ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie 233 7mo,ili!ri ne$orporale +n $ur' 2331 7mo,ili!ri ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie 2331 7mo,ili!ri ne$orporale +n $ur' privind privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial a$tivit%ile #r '$op patrimonial 2332 7mo,ili!ri ne$orporale +n $ur' de e3e$u%ie 2332 7mo,ili!ri ne$orporale +n $ur' privind privind a$tivit%ile e$onomi$e a$tivit%ile e$onomi$e 234 Bvan'uri a$ordate pentru imo,ili!ri 234 Bvan'uri a$ordate pentru imo,ili!ri ne$orporale ne$orporale G1C5B 26 = 7&;A7-7IN17 )7?B?:7B1( 261 B$%iuni de%inute la entit%ile a#iliate din 261 Ditluri de parti$ipare de%inute la #iliale din $adrul rupului $adrul rupului 263 7ntere'e de parti$ipare 263 7mo,ili!ri #inan$iare 'u, #orm de intere'e de parti$ipare 26< Blte titluri imo,ili!ate 262 Ditluri de parti$ipare de%inute la 'o$iet%i din a#ara rupului 26< Blte titluri imo,ili!ate

267 2671 2672

:rean%e imo,ili!ate 267 0ume datorate de entit%ile a#iliate 2671 6o,nda a#erent 'umelor datorate de 2672 entit%ile a#iliate 2673 :rean%e le ate de intere'ele de parti$ipare 267< 2674 6o,nda a#erent $rean%elor le ate de 2676 intere'ele de parti$ipare 267< mprumuturi a$ordate pe termen lun 2673 2676 6o,nda a#erent +mprumuturilor a$ordate 2674 pe termen lun 2678 Blte $rean%e imo,ili!ate 2678 267. 6o,n!i a#erente altor $rean%e imo,ili!ate 267. 26. 8r'minte de e#e$tuat pentru imo,ili!ri 26. #inan$iare 26.1 8r'minte de e#e$tuat privind a$%iunile de%inute la entit%ile a#iliate 26.2 8r'minte de e#e$tuat privind intere'ele de parti$ipare 26.3 8r'minte de e#e$tuat pentru alte imo,ili!ri #inan$iare G1C5B 28 = B&;1D7IN17 51787?6 7&;A7-7IN17-( 280 Bmorti!ri privind imo,ili!rile 280 ne$orporale 2801 Bmorti!area $@eltuielilor de $on'tituire 2801 2801.01 Bmorti!area $@eltuielilor de $on'tituire 2801.01 privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial 2801.02 Bmorti!area $@eltuielilor de $on'tituire 2801.02 privind a$tivit%ile e$onomi$e 2803 Bmorti!area $@eltuielilor de de!voltare 2803 2803.01 Bmorti!area $@eltuielilor de de!voltare 2803.01 privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial 2803.02 Bmorti!area $@eltuielilor de de!voltare 2803.02 privind a$tivit%ile e$onomi$e 280< Bmorti!area $on$e'iunilor* ,revetelor* 280< li$en%elor* mr$ilor $omer$iale* drepturilor "i a$tivelor 'imilare 280<.01 Bmorti!area $on$e'iunilor* ,revetelor* 280<.01 li$en%elor* mr$ilor $omer$iale* drepturilor "i a$tivelor 'imilare privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial 280<.02 Bmorti!area $on$e'iunilor* ,revetelor* 280<.02 li$en%elor* mr$ilor $omer$iale* drepturilor "i a$tivelor 'imilare privind a$tivit%ile e$onomi$e 2807 Bmorti!area #ondului $omer$ial 2807 2807.02 Bmorti!area #ondului $omer$ial privind 2807.02 a$tivit%ile e$onomi$e 2808 Bmorti!area altor imo,ili!ri ne$orporale 2808 2808.01 Bmorti!area altor imo,ili!ri ne$orporale 2808.01 privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial 2808.02 Bmorti!area altor imo,ili!ri ne$orporale 2808.02 privind a$tivit%ile e$onomi$e 281 Bmorti!ri privind imo,ili!rile $orporale 281 2811 Bmorti!area amena2rilor de terenuri 2811 2811.01 Bmorti!area amena2rilor de terenuri 2811.01 privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial 2811.02 Bmorti!area amena2rilor de terenuri 2811.02 privind a$tivit%ile e$onomi$e 2812 Bmorti!area $on'tru$%iilor 2812 2812.01 Bmorti!area $on'tru$%iilor privind 2812.01 a$tivit%ile #r '$op patrimonial 2812.02 Bmorti!area $on'tru$%iilor privind 2812.02 a$tivit%ile e$onomi$e 2813 Bmorti!area e$@ipamentelor te@nolo i$e 2813

:rean%e imo,ili!ate 0ume datorate de #iliale 6o,nda a#erent 'umelor datorate de #iliale :rean%e le ate de intere'ele de parti$ipare 6o,nda a#erent $rean%elor le ate de intere'ele de parti$ipare mprumuturi a$ordate pe termen lun 6o,nda a#erent +mprumuturilor a$ordate pe termen lun Blte $rean%e imo,ili!ate 6o,n!i a#erente altor $rean%e imo,ili!ate 8r'minte de e#e$tuat pentru imo,ili!ri #inan$iare :ont nou :ont nou :ont nou

Bmorti!ri privind imo,ili!rile ne$orporale Bmorti!area $@eltuielilor de $on'tituire Bmorti!area $@eltuielilor de $on'tituire privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial Bmorti!area $@eltuielilor de $on'tituire privind a$tivit%ile e$onomi$e Bmorti!area $@eltuielilor de de!voltare Bmorti!area $@eltuielilor de de!voltare privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial Bmorti!area $@eltuielilor de de!voltare privind a$tivit%ile e$onomi$e Bmorti!area $on$e'iunilor* ,revetelor* li$en%elor* mr$ilor $omer$iale "i altor drepturi "i valori 'imilare Bmorti!area $on$e'iunilor* ,revetelor* li$en%elor* mr$ilor $omer$iale "i altor drepturi "i valori 'imilare privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial Bmorti!area $on$e'iunilor* ,revetelor* li$en%elor* mr$ilor $omer$iale "i altor drepturi "i valori 'imilare privind a$tivit%ile e$onomi$e Bmorti!area #ondului $omer$ial Bmorti!area #ondului $omer$ial privind a$tivit%ile e$onomi$e Bmorti!area altor imo,ili!ri ne$orporale Bmorti!area altor imo,ili!ri ne$orporale privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial Bmorti!area altor imo,ili!ri ne$orporale privind a$tivit%ile e$onomi$e Bmorti!ri privind imo,ili!rile $orporale Bmorti!area amena2rilor de terenuri Bmorti!area amena2rilor de terenuri privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial Bmorti!area amena2rilor de terenuri privind a$tivit%ile e$onomi$e Bmorti!area $on'tru$%iilor Bmorti!area $on'tru$%iilor privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial Bmorti!area $on'tru$%iilor privind a$tivit%ile e$onomi$e Bmorti!area e$@ipamentelor te@nolo i$e

(ma"ini* utila2e "i in'tala%ii de lu$ru) (ma"ini* utila2e "i in'tala%ii de lu$ru) Bmorti!area e$@ipamentelor te@nolo i$e 2813.01 Bmorti!area e$@ipamentelor te@nolo i$e (ma"ini* utila2e "i in'tala%ii de lu$ru) privind (ma"ini* utila2e "i in'tala%ii de lu$ru) privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial a$tivit%ile #r '$op patrimonial 2813.02 Bmorti!area e$@ipamentelor te@nolo i$e 2813.02 Bmorti!area e$@ipamentelor te@nolo i$e (ma"ini* utila2e "i in'tala%ii de lu$ru) privind (ma"ini* utila2e "i in'tala%ii de lu$ru) privind a$tivit%ile e$onomi$e a$tivit%ile e$onomi$e 2814 Bmorti!area aparatelor "i in'tala%iilor de 2814 Bmorti!area aparatelor "i in'tala%iilor de m'urare* $ontrol "i re lare m'urare* $ontrol "i re lare 2814.01 Bmorti!area aparatelor "i in'tala%iilor de 2814.01 Bmorti!area aparatelor "i in'tala%iilor de m'urare* $ontrol "i re lare privind m'urare* $ontrol "i re lare privind a$tivit%ile a$tivit%ile #r '$op patrimonial #r '$op patrimonial 2814.02 Bmorti!area aparatelor "i in'tala%iilor de 2814.02 Bmorti!area aparatelor "i in'tala%iilor de m'urare* $ontrol "i re lare privind m'urare* $ontrol "i re lare privind a$tivit%ile a$tivit%ile e$onomi$e e$onomi$e 281< Bmorti!area mi2loa$elor de tran'port 281< Bmorti!area mi2loa$elor de tran'port 281<.01 Bmorti!area mi2loa$elor de tran'port 281<.01 Bmorti!area mi2loa$elor de tran'port privind privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial a$tivit%ile #r '$op patrimonial 281<.02 Bmorti!area mi2loa$elor de tran'port 281<.02 Bmorti!area mi2loa$elor de tran'port privind privind a$tivit%ile e$onomi$e a$tivit%ile e$onomi$e 2816 Bmorti!area animalelor "i planta%iilor 2816 Bmorti!area animalelor "i planta%iilor 2816.01 Bmorti!area animalelor "i planta%iilor 2816.01 Bmorti!area animalelor "i planta%iilor privind privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial a$tivit%ile #r '$op patrimonial 2816.02 Bmorti!area animalelor "i planta%iilor 2816.02 Bmorti!area animalelor "i planta%iilor privind privind a$tivit%ile e$onomi$e a$tivit%ile e$onomi$e 2817 Bmorti!area mo,ilierului* aparaturii 2817 Bmorti!area mo,ilierului* aparaturii ,iroti$e* ,iroti$e* e$@ipamentelor de prote$%ie a e$@ipamentelor de prote$%ie a valorilor umane valorilor umane "i materiale "i altor a$tive "i materiale "i altor a$tive $orporale $orporale 2817.01 Bmorti!area mo,ilierului* aparaturii 2817.01 Bmorti!area mo,ilierului* aparaturii ,iroti$e* ,iroti$e* e$@ipamentelor de prote$%ie a e$@ipamentelor de prote$%ie a valorilor umane valorilor umane "i materiale "i altor a$tive "i materiale "i altor a$tive $orporale privind $orporale privind a$tivit%ile #r '$op a$tivit%ile #r '$op patrimonial patrimonial 2817.02 Bmorti!area mo,ilierului* aparaturii 2817.02 Bmorti!area mo,ilierului* aparaturii ,iroti$e* ,iroti$e* e$@ipamentelor de prote$%ie a e$@ipamentelor de prote$%ie a valorilor umane valorilor umane "i materiale "i altor a$tive "i materiale "i altor a$tive $orporale privind $orporale privind a$tivit%ile e$onomi$e a$tivit%ile e$onomi$e G1C5B 2. = BQC0DN17 5(?D1C 6(51(:7(1(B 0BC 57(16(1(B 6( 8B-;B1( B 7&;A7-7IN17-;1 2.0 B2u'tri pentru depre$ierea imo,ili!rilor 2.0 5rovi!ioane pentru depre$ierea imo,ili!rilor ne$orporale ne$orporale 2.1 B2u'tri pentru depre$ierea imo,ili!rilor 2.1 5rovi!ioane pentru depre$ierea imo,ili!rilor $orporale $orporale 2.3 B2u'tri pentru depre$ierea imo,ili!rilor +n 2.3 5rovi!ioane pentru depre$ierea imo,ili!rilor $ur' de e3e$u%ie +n $ur' 2.6 B2u'tri pentru pierderea de valoare a 2.6 5rovi!ioane pentru depre$ierea imo,ili!rilor imo,ili!rilor #inan$iare #inan$iare CL!'! 2 0 CON#$RI DE '#OC$RI )I ROD$C3IE %N C$R' DE E,EC$3IE G1C5B 30 = 0D;:C17 6( &BD(177 P7 &BD(17B-( 301 &aterii prime 301 &aterii prime 302 &ateriale $on'uma,ile 302 &ateriale $on'uma,ile 3021 &ateriale au3iliare 3021 &ateriale au3iliare 3022 :om,u'ti,ili 3022 :om,u'ti,ili 3023 &ateriale pentru am,alat 3023 &ateriale pentru am,alat 3024 5ie'e de '$@im, 3024 5ie'e de '$@im, 302< 0emin%e "i materiale de plantat 302< 0emin%e "i materiale de plantat 3026 )ura2e 3026 )ura2e 3028 Blte materiale $on'uma,ile 3028 Blte materiale $on'uma,ile 303 &ateriale de natura o,ie$telor de inventar 303 &ateriale de natura o,ie$telor de inventar 308 6i#eren%e de pre% la materii prime "i 308 6i#eren%e de pre% la materii prime "i materiale materiale G1C5B 33= 51;6C:M7B ? :C10 6( (H(:CM7( 331 5rodu'e +n $ur' de e3e$u%ie 331 5rodu'e +n $ur' de e3e$u%ie 332 -u$rri "i 'ervi$ii +n $ur' de e3e$u%ie 332 -u$rri "i 'ervi$ii +n $ur' de e3e$u%ie 2813.01

G1C5B 34 = 51;6C0( 341 0emi#a,ri$ate 341 0emi#a,ri$ate 34< 5rodu'e #inite 34< 5rodu'e #inite 346 5rodu'e re!iduale 346 5rodu'e re!iduale 348 6i#eren%e de pre% la produ'e 348 6i#eren%e de pre% la produ'e G1C5B 3< = 0D;:C17 B)-BD( -B D(1M7 3<1 &aterii "i materiale a#late la ter%i 3<1 &aterii "i materiale a#late la ter%i 3<4 5rodu'e a#late la ter%i 3<4 5rodu'e a#late la ter%i 3<6 Bnimale a#late la ter%i 3<6 Bnimale a#late la ter%i 3<7 &r#uri a#late la ter%i 3<7 &r#uri a#late la ter%i 3<8 Bm,ala2e a#late la ter%i 3<8 Bm,ala2e a#late la ter%i G1C5B 36 = B?7&B-( 361 Bnimale "i p'ri 361 Bnimale "i p'ri 368 6i#eren%e de pre% la animale "i p'ri 368 6i#eren%e de pre% la animale "i p'ri G1C5B 37 = &N1)C17 371 &r#uri 371 &r#uri 378 6i#eren%e de pre% la mr#uri 378 6i#eren%e de pre% la mr#uri G1C5B 38 = B&AB-BQ( 381 Bm,ala2e 381 Bm,ala2e 388 6i#eren%e de pre% la am,ala2e 388 6i#eren%e de pre% la am,ala2e G1C5B 3. = BQC0DN17 5(?D1C 6(51(:7(1(B 0D;:C17-;1 P7 51;6C:M7(7 ? :C10 6( (H(:CM7( 3.1 B2u'tri pentru depre$ierea materiilor 3.1 5rovi!ioane pentru depre$ierea materiilor prime prime 3.2 B2u'tri pentru depre$ierea materialelor 3.2 5rovi!ioane pentru depre$ierea materialelor 3.3 B2u'tri pentru depre$ierea produ$%iei +n 3.3 5rovi!ioane pentru depre$ierea produ$%iei +n $ur' de e3e$u%ie $ur' de e3e$u%ie 3.4 B2u'tri pentru depre$ierea produ'elor 3.4 5rovi!ioane pentru depre$ierea produ'elor 3.< B2u'tri pentru depre$ierea 'to$urilor a#late 3.< 5rovi!ioane pentru depre$ierea 'to$urilor la ter%i a#late la ter%i 3.6 B2u'tri pentru depre$ierea animalelor 3.6 5rovi!ioane pentru depre$ierea animalelor 3.7 B2u'tri pentru depre$ierea mr#urilor 3.7 5rovi!ioane pentru depre$ierea mr#urilor 3.8 B2u'tri pentru depre$ierea am,ala2elor 3.8 5rovi!ioane pentru depre$ierea am,ala2elor CL!'! 4 0 CON#$RI DE #ER3I G1C5B 40 = )C1?7I;17 P7 :;?DC17 B07&7-BD( 401 )urni!ori 401 )urni!ori 403 (#e$te de pltit 403 (#e$te de pltit 404 )urni!ori de imo,ili!ri 404 )urni!ori de imo,ili!ri 40< (#e$te de pltit pentru imo,ili!ri 40< (#e$te de pltit pentru imo,ili!ri 408 )urni!ori = #a$turi ne'o'ite 408 )urni!ori = #a$turi ne'o'ite 40. )urni!ori = de,itori 40. )urni!ori = de,itori 40.1 )urni!ori9de,itori pentru $umprri de 40.1 )urni!ori9de,itori pentru $umprri de ,unuri ,unuri de natura 'to$urilor de natura 'to$urilor 40.2 )urni!ori9de,itori pentru pre'tri de 40.2 )urni!ori9de,itori pentru pre'tri de 'ervi$ii "i 'ervi$ii "i e3e$utri de lu$rri e3e$utri de lu$rri G1C5B 41 = :-7(?M7 P7 :;?DC17 B07&7-BD( 411 :lien%i 411 :lien%i 4111 :lien%i 4111 :lien%i 4118 :lien%i in$er%i 'au +n liti iu 4118 :lien%i in$er%i 'au +n liti iu 413 (#e$te de primit de la $lien%i 413 (#e$te de primit de la $lien%i 418 :lien%i = #a$turi de +nto$mit 418 :lien%i = #a$turi de +nto$mit 41. :lien%i = $reditori 41. :lien%i = $reditori G1C5B 42 = 5(10;?B- P7 :;?DC17 B07&7-BD( 421 5er'onal = 'alarii datorate 421 5er'onal = 'alarii datorate 422 5en'ionari = pen'ii datorate :ont nou 423 5er'onal = a2utoare materiale datorate 423 5er'onal = a2utoare materiale datorate 424 5rime repre!entnd parti$iparea 424 5arti$iparea per'onalului la re!ultatul per'onalului la pro#it a$tivit%ilor e$onomi$e 42< Bvan'uri a$ordate per'onalului 42< Bvan'uri a$ordate per'onalului 426 6repturi de per'onal neridi$ate 426 6repturi de per'onal neridi$ate 427 1e%ineri din 'alarii datorate ter%ilor 427 1e%ineri din 'alarii datorate ter%ilor 428 Blte datorii "i $rean%e +n le tur $u 428 Blte datorii "i $rean%e +n le tur $u per'onalul

per'onalul 4281 Blte datorii +n le tur $u per'onalul 4281 Blte datorii +n le tur $u per'onalul 4282 Blte $rean%e +n le tur $u per'onalul 4282 Blte $rean%e +n le tur $u per'onalul G1C5B 43 = B07GC1N17 0;:7B-(* 51;D(:M7B 0;:7B-N P7 :;?DC17 B07&7-BD( 431 B'i urri 'o$iale 431 B'i urri 'o$iale 4311 :ontri,u%ia unit%ii la a'i urrile 'o$iale 4311 :ontri,u%ia unit%ii la a'i urrile 'o$iale 4312 :ontri,u%ia per'onalului la a'i urrile 4312 :ontri,u%ia per'onalului la a'i urrile 'o$iale 'o$iale 4313 :ontri,u%ia an a2atorului pentru a'i urrile 4313 :ontri,u%ia an a2atorului pentru a'i urrile 'o$iale de 'ntate 'o$iale de 'ntate 4314 :ontri,u%ia an a2a%ilor pentru a'i urrile 4314 :ontri,u%ia an a2a%ilor pentru a'i urrile 'o$iale de 'ntate 'o$iale de 'ntate 437 B2utor de "oma2 437 B2utor de "oma2 4371 :ontri,u%ia unit%ii la #ondul de "oma2 4371 :ontri,u%ia unit%ii la #ondul de "oma2 4372 :ontri,u%ia per'onalului la #ondul de "oma2 4372 :ontri,u%ia per'onalului la #ondul de "oma2 4373 :ontri,u%ia an a2atorilor la #ondul de :ont nou arantare pentru plata $rean%elor 'alariale 438 Blte datorii "i $rean%e 'o$iale 438 Blte datorii "i $rean%e 'o$iale 4381 Blte datorii 'o$iale 4381 Blte datorii 'o$iale 4382 Blte $rean%e 'o$iale 4382 Blte $rean%e 'o$iale Grupa 44 = ACG(DC- 0DBDC-C7* );?6C17 05(:7B-( P7 :;?DC17 B07&7-BD( 441 7mpo!itul pe pro#it 441 7mpo!itul pe pro#it 442 Da3a pe valoarea adu at 442 Da3a pe valoarea adu at 4423 D8B de plat 4423 D8B de plat 4424 D8B de re$uperat 4424 D8B de re$uperat 4426 D8B dedu$ti,il 4426 D8B dedu$ti,il 4427 D8B $ole$tat 4427 D8B $ole$tat 4428 D8B nee3i i,il 4428 D8B nee3i i,il 444 7mpo!itul pe venituri de natura 'alariilor 444 7mpo!itul pe venituri de natura 'alariilor 44< 0u,ven%ii 44< 0u,ven%ii 44<1 0u,ven%ii uvernamentale :ont nou 44<2 mprumuturi neram,ur'a,ile $u $ara$ter de :ont nou 'u,ven%ii 44<8 Blte 'ume primite $u $ara$ter de 'u,ven%ii :ont nou 446 Blte impo!ite* ta3e "i vr'minte a'imilate 446 Blte impo!ite* ta3e "i vr'minte a'imilate 447 )onduri 'pe$iale = ta3e "i vr'minte 447 )onduri 'pe$iale = ta3e "i vr'minte a'imilate a'imilate 448 Blte datorii "i $rean%e $u ,u etul 'tatului 448 Blte datorii "i $rean%e $u ,u etul 'tatului 4481 Blte datorii #a% de ,u etul 'tatului 4481 Blte datorii #a% de ,u etul 'tatului 4482 Blte $rean%e privind ,u etul 'tatului 4482 Blte $rean%e privind ,u etul 'tatului G1C5B 4< = G1C5 P7 B0;:7BM7 4<1 6e$ontri +ntre entit%ile a#iliate 4<1 6e$ontri +n $adrul rupului 4<11 6e$ontri +ntre entit%ile a#iliate 4<11 6e$ontri +n $adrul rupului 4<18 6o,n!i a#erente de$ontrilor +ntre 4<18 6o,n!i a#erente de$ontrilor +n $adrul entit%ile a#iliate rupului 4<3 6e$ontri privind intere'ele de parti$ipare 4<2 6e$ontri privind intere'ele de parti$ipare 4<31 6e$ontri privind intere'ele de parti$ipare 4<21 6e$ontri privind intere'ele de parti$ipare 4<38 6o,n!i a#erente de$ontrilor privind 4<28 6o,n!i a#erente de$ontrilor privind intere'ele de parti$ipare intere'ele de parti$ipare 4<8 6e$ontri din opera%ii +n parti$ipa%ie 4<8 6e$ontri din opera%ii +n parti$ipa%ie 4<81 6e$ontri din opera%ii +n parti$ipa%ie9pa'iv 4<81 6e$ontri din opera%ii +n parti$ipa%ie9pa'iv 4<82 6e$ontri din opera%ii +n parti$ipa%ie9a$tiv 4<82 6e$ontri din opera%ii +n parti$ipa%ie9a$tiv G1C5B 46 = 6(A7D;17 P7 :1(67D;17 678(1P7 461 6e,itori diver"i 461 6e,itori diver"i 462 :reditori diver"i 462 :reditori diver"i G1C5B 47 = :;?DC17 6( 1(GC-B17IB1( P7 B07&7-BD( 471 :@eltuieli +nre i'trate +n avan' 471 :@eltuieli +nre i'trate +n avan' 472 8enituri +nre i'trate +n avan' 472 8enituri +nre i'trate +n avan' 473 6e$ontri din opera%ii +n $ur' de $lari#i$are 473 6e$ontri din opera%ii +n $ur' de $lari#i$are G1C5B 48 = 6(:;?DN17 ? :B61C- C?7DNM77 481 6e$ontri +ntre unitate "i 'u,unit%i 481 6e$ontri +ntre unitate "i 'u,unit%i

482 6e$ontri +ntre 'u,unit%i 482 G1C5B 4. = BQC0DN17 5(?D1C 6(51(:7(1(B :1(B?M(-;1 4.1 B2u'tri pentru depre$ierea $rean%elor9 4.1 $lien%i 4.< B2u'tri pentru depre$ierea $rean%elor9 4.< de$ontri +n $adrul rupului "i $u a'o$ia%ii 4.6 B2u'tri pentru depre$ierea $rean%elor9 4.6 de,itori diver"i CL!'! 5 0 CON#$RI DE #REZORERIE G1C5B <0 = 7?8(0D7M77 5( D(1&(? 0:C1D <01 B$%iuni de%inute la entit%ile a#iliate <01 <0< <06 <08 ;,li a%iuni emi'e "i r'$umprate <0< ;,li a%iuni <06 Blte inve'ti%ii pe termen '$urt "i $rean%e <03 a'imilate <08

6e$ontri +ntre 'u,unit%i 5rovi!ioane pentru depre$ierea $rean%elor9 $lien%i 5rovi!ioane pentru depre$ierea $rean%elor9 de$ontri +n $adrul rupului 'au unit%ii 5rovi!ioane pentru depre$ierea $rean%elor9 de,itori diver"i

7nve'ti%ii #inan$iare pe termen '$urt la 'o$iet%i din $adrul rupului ;,li a%iuni emi'e "i r'$umprate ;,li a%iuni B$%iuni Blte inve'ti%ii #inan$iare pe termen '$urt "i $rean%e a'imilate Blte titluri de pla'ament 6o,n!i la o,li a%iuni "i titluri de pla'ament 8r'minte de e#e$tuat #inan$iare pe termen '$urt :ont nou :ont nou pentru inve'ti%ii

<081 <088

Blte titluri de pla'ament <081 6o,n!i la o,li a%iuni "i titluri de <088 pla'ament <0. 8r'minte de e#e$tuat pentru inve'ti%iile <0. pe termen '$urt <0.1 8r'minte de e#e$tuat pentru a$%iunile de%inute la entit%ile a#iliate <0.2 8r'minte de e#e$tuat pentru alte inve'tit%ii pe termen '$urt G1C5B <1 = :;?DC17 -B AN?:7 <11 8alori de +n$a'at <11 <112 :e$uri de +n$a'at <112 <113 (#e$te de +n$a'at <113 <114 (#e$te remi'e 'pre '$ontare <114 <12 :onturi $urente la ,n$i <12 <121 :onturi la ,n$i +n lei <121 <124 :onturi la ,n$i +n valut <124 <124.01 6i'poni,il +n valut privind a$tivit%ile #r <124.01 '$op patrimonial <124.02 6i'poni,il +n valut privind a$tivit%ile <124.02 e$onomi$e <12< 0ume +n $ur' de de$ontare <12< <12< 0ume +n $ur' de de$ontare <126 <18 6o,n!i <18 <186 6o,n!i de pltit <186 <187 6o,n!i de +n$a'at <187 <1. :redite ,an$are pe termen '$urt <1. <1.1 :redite ,an$are pe termen '$urt <1.1 <1.2 :redite ,an$are pe termen '$urt <1.2 neram,ur'ate la '$aden% <1.3 :redite e3terne uvernamentale <1.3 <1.4 :redite e3terne arantate de 'tat <1.4 <1.< :redite e3terne arantate de ,n$i <1.< <1.6 :redite de la tre!oreria 'tatului <1.6 <1.7 :redite interne arantate de 'tat <1.7 <1.8 6o,n!i a#erente $reditelor ,an$are pe <1.8 termen '$urt G1C5B <3 = :B0B <31 :a'a <31 <311 :a'a +n lei <311 <314 :a'a +n valut <314 <314.01 :a'a +n valut privind a$tivit%ile #r '$op <314.01 patrimonial <314.02 :a'a +n valut privind a$tivit%ile e$onomi$e <314.02

8alori de +n$a'at :e$uri de +n$a'at (#e$te de +n$a'at (#e$te remi'e 'pre '$ontare :onturi $urente la ,n$i :onturi la ,n$i +n lei :onturi la ,n$i +n valut 6i'poni,il +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial 6i'poni,il +n valut privind a$tivit%ile e$onomi$e 0ume +n $ur' de de$ontare :arnete de $e$uri $u limit de 'um 6o,n!i 6o,n!i de pltit 6o,n!i de +n$a'at :redite ,an$are pe termen '$urt :redite ,an$are pe termen '$urt :redite ,an$are pe termen '$urt neram,ur'ate la '$aden% :redite e3terne uvernamentale :redite e3terne arantate de 'tat :redite e3terne arantate de ,n$i :redite de la tre!oreria 'tatului :redite interne arantate de 'tat 6o,n!i a#erente $reditelor ,an$are pe termen '$urt :a'a :a'a +n lei :a'a +n valut :a'a +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial :a'a +n valut privind a$tivit%ile e$onomi$e

<32 Blte valori <32 Blte valori <321 Dim,re #i'$ale "i po"tale <321 Dim,re #i'$ale "i po"tale <322 Ailete de tratament "i odi@n <322 Ailete de tratament "i odi@n <323 Di$@ete "i ,ilete de $ltorie <323 Di$@ete "i ,ilete de $ltorie <328 Blte valori <328 Blte valori G1C5B <4 = B:1(67D78( <41 B$reditive <41 B$reditive <411 B$reditive +n lei <411 B$reditive +n lei <412 B$reditive +n valut <412 B$reditive +n valut <412.01 B$reditive +n valut privind a$tivit%ile #r <412.01 B$reditive +n valut privind a$tivit%ile #r '$op patrimonial '$op patrimonial <412.02 B$reditive +n valut privind a$tivit%ile <412.02 B$reditive +n valut privind a$tivit%ile e$onomi$e e$onomi$e <42 Bvan'uri de tre!orerie <42 Bvan'uri de tre!orerie G1C5B << = 6705;?7A7- :C 6(0D7?BM7( 05(:7B-N <<0 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial <13 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial <<01 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din <131 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area apli$area tim,rului literar* $inemato ra#i$* tim,rului literar* $inemato ra#i$* teatral* teatral* mu!i$al* #ol$lori$* al artelor pla'ti$e* mu!i$al* #ol$lori$* al artelor pla'ti$e* al al ar@ite$turii "i de diverti'ment ar@ite$turii "i de diverti'ment <<01.01 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din <131.01 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area apli$area tim,rului literar tim,rului literar <<01.02 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din <131.02 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area apli$area tim,rului $inemato ra#i$ tim,rului $inemato ra#i$ <<01.03 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din <131.03 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area apli$area tim,rului teatral tim,rului teatral <<01.04 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din <131.04 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area apli$area tim,rului mu!i$al tim,rului mu!i$al <<01.0< 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din <131.0< 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area apli$area tim,rului #ol$lori$ tim,rului #ol$lori$ <<01.06 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din <131.06 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area apli$area tim,rului artelor pla'ti$e tim,rului artelor pla'ti$e <<01.07 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din <131.07 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area apli$area tim,rului ar@ite$turii tim,rului ar@ite$turii <<01.08 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din <131.08 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din apli$area apli$area tim,rului de diverti'ment tim,rului de diverti'ment <<0. 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din alte <13. 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din alte venituri $u de'tina%ie 'pe$ial venituri $u de'tina%ie 'pe$ial <<0..01 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din alte <13..01 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din alte venituri $u de'tina%ie 'pe$ial +n$a'ate +n lei venituri $u de'tina%ie 'pe$ial +n$a'ate +n lei <<0..04 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din alte <13..04 6i'poni,il $u de'tina%ie 'pe$ial din alte venituri $u de'tina%ie 'pe$ial +n$a'ate +n venituri $u de'tina%ie 'pe$ial +n$a'ate +n valut valut G1C5B <8 = 871B&(?D( 7?D(1?( <81 8iramente interne <81 8iramente interne G1C5B <. = BQC0DN17 5(?D1C 57(16(1(B 6( 8B-;B1( B :;?DC17-;1 6( D1(I;1(17( <.1 B2u'tri pentru pierderea de valoare a <.1 5rovi!ioane pentru depre$ierea inve'ti%iilor a$%iunilor de%inute la entit%ile a#iliate #inan$iare la 'o$iet%i din $adrul rupului <.< B2u'tri pentru pierderea de valoare a <.< 5rovi!ioane pentru depre$ierea o,li a%iunilor o,li a%iunilor emi'e "i r'$umprate emi'e "i r'$umprate <.6 B2u'tri pentru pierderea de valoare a <.6 5rovi!ioane pentru depre$ierea o,li a%iunilor o,li a%iunilor <.8 B2u'tri pentru pierderea de valoare a altor <.3 5rovi!ioane pentru depre$ierea a$%iunilor inve'ti%ii pe termen '$urt "i $rean%e a'imilate <.8 5rovi!ioane pentru depre$ierea altor inve'ti%ii #inan$iare "i $rean%e a'imilate CL!'! 6 0 CON#$RI ' ECI!LE G1C5B 80 = :;?DC17 ? B)B1B A7-B?MC-C7 801 Bn a2amente a$ordate 801 Bn a2amente a$ordate 8011 Giruri "i aran%ii a$ordate 8011 Giruri "i aran%ii a$ordate 8018 Blte an a2amente a$ordate 8018 Blte an a2amente a$ordate 802 Bn a2amente primite 802 Bn a2amente primite

8021 8028 803 8031 8032

Giruri "i aran%ii primite 8021 Giruri "i aran%ii primite Blte an a2amente primite 8028 Blte an a2amente primite Blte $onturi +n a#ara ,ilan%ului 803 Blte $onturi +n a#ara ,ilan%ului 7mo,ili!ri $orporale luate $u $@irie 8031 7mo,ili!ri $orporale luate $u $@irie 8alori materiale primite 'pre prelu$rare 'au 8032 8alori materiale primite 'pre prelu$rare 'au reparare reparare 8033 8alori materiale primite +n p'trare 'au 8033 8alori materiale primite +n p'trare 'au $u'todie $u'todie 8034 6e,itori '$o"i din a$tiv* urmri%i +n 8034 6e,itori '$o"i din a$tiv* urmri%i +n $ontinuare $ontinuare 803< 0to$uri de natura o,ie$telor de inventar 8038 0to$uri de natura o,ie$telor de inventar date +n #olo'in% 8036 1edeven%e* lo$a%ii de e'tiune* $@irii "i alte 8036 1edeven%e* lo$a%ii de e'tiune* $@irii "i alte datorii a'imilate datorii a'imilate 8037 (#e$te '$ontate nea2un'e la '$aden% 8037 (#e$te '$ontate nea2un'e la '$aden% 8038 Blte valori +n a#ara ,ilan%ului 803. Blte valori +n a#ara ,ilan%ului 80< 6o,n!i a#erente $ontra$telor de lea'in "i :ont nou altor $ontra$te* nea2un'e la '$aden% 80<1 6o,n!i de pltit :ont nou 80<2 6o,n!i de +n$a'at :ont nou G1C5B 8. = A7-B?M 8.1 Ailan% de de'$@idere 8.1 Ailan% de de'$@idere 8.2 Ailan% de +n$@idere 8.2 Ailan% de +n$@idere ANEXA N$. 2 R#$%#&#N'(RI )ON'*+I%# privind organi8area 9i conducerea contabilit5ii Bn partid impl de ctre per oanele !uridice "r cop patrimonial *N#4( la reglementrile contabile prev8ute Bn *neCa nr. 2 la ordin NO&#N)%*'OR/% privind principalele regi tre 9i "ormulare6 comune pe economie6 privind activitatea "inanciar 9i contabil6 utili8ate de per oanele !uridice "r cop patrimonial care organi8ea8 9i conduc contabilitatea Bn partid impl Nr. crt. Denumirea "ormularului )odul 0 1. 2. 3. 4. <. 1 2 1e i'trul92urnal 149191/B 1e i'trul9inventar 149192 1e i'trul numerelor de inventar 149291 )i"a mi2lo$ului #i3 149292 Aon de mi"$are a mi2loa$elor #i3e 149293B = 5ro$e'9ver,al de '$oatere din #un$%iune a mi2loa$elor #i3e/de de$la'are a unor 149293/aB ,unuri materiale ?ot de re$ep%ie "i $on'tatare de di#eren%e 149391B Aon de predare* tran'#er* re'tituire 149393B Aon de $on'um 149394B )i"a de ma a!ie 149398 )i"a de eviden% a materialelor de natura o,ie$telor de inventar +n #olo'in% 14939. )i"a pentru valori materiale 1493910/a -i'ta de inventariere 1493912 :@itan% 149491 :@itan% pentru opera%iuni +n valut 149491/a 6i'po!i%ie de plat/+n$a'are $tre $a'ierie 149494 1e i'tru de $a' 149497B = 1e i'tru de $a' (+n valut) 149497/aB Aorderou de a$@i!i%ie 1494913 0tat de 'alarii 149<91/a = -i'ta de avan' $@en!inal 149<91/d ;rdin de depla'are (dele a%ie) 149<94 6e$ont de $@eltuieli (pentru depla'ri e3terne) 149<9< Qurnal privind opera%iuni diver'e 1496917/$ )i"a pentru opera%iuni diver'e 1496922/, )i"a pentru opera%iuni diver'e 1496922/$ 1e i'trul pentru eviden%a #ondului de rulment (pentru a'o$ia%iile de proprietari) 149692</a 1e i'trul pentru eviden%a #ondului de repara%ii (pentru a'o$ia%iile de proprietari) 149692</,

6. 7. 8. .. 10. 11. 12. 13. 14. 1<. 16. 17. 18. 1.. 20. 21. 22. 23. 24. 2<.

26. 27. 28.

1e i'trul pentru eviden%a 'umelor 'pe$iale (pentru a'o$ia%iile de proprietari) 149692</$ 1e i'trul pentru eviden%a #ondului de penali!ri (pentru a'o$ia%iile de proprietari) 149692</d -i'ta de plat a $otelor de $ontri,u%ie la $@eltuielile a'o$ia%iei de proprietari (pentru 1496928 a'o$ia%iile de proprietari) 2.. 0itua%ia 'oldurilor elementelor de a$tiv "i de pa'iv 1496930/d 30. 6e$i!ie de imputare 149892 = Bn a2ament de plat 149892/a &odelele re i'trelor $onta,ile* modelele #ormularelor $onta,ile 'pe$i#i$e* pre$um "i normele de +nto$mire "i utili!are a a$e'tora 'unt pre!entate +n $ontinuare. R#$I1'R/%HG/RN*% Dcod 1;H1H1/*= 1. 0erve"te $a do$ument $onta,il o,li atoriu de +nre i'trare $ronolo i$ "i 'i'temati$ a modi#i$rii elementelor de a$tiv "i de pa'iv ale unit%ii. 2. 0e +nto$me"te de $tre per'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial $are or ani!ea! "i $ondu$ $onta,ilitatea +n partid 'impl* +ntr9un e3emplar* dup $e a #o't numerotat* "nuruit* para#at "i +nre i'trat +n eviden%a unit%ii. ?umerotarea #ilelor re i'trelor 'e va #a$e +n ordine $re'$toare* iar volumele 'e vor numerota +n ordinea $ompletrii lor. 0e +nto$me"te !ilni$ 'au lunar* dup $a!* prin +nre i'trarea $ronolo i$* #r "ter'turi "i 'pa%ii li,ere* a do$umentelor +n $are 'e re#le$t mi"$area elementelor de a$tiv "i de pa'iv ale unit%ii. n $a!ul +n $are unitatea #olo'e"te 2urnale au3iliare* totalul lunar al #ie$ruia 'e poate tre$e +n re i'trul92urnal. n $ondi%iile $ondu$erii $onta,ilit%ii $u a2utorul 'i'temelor in#ormati$e de prelu$rare automat a datelor* #ie$are opera%iune e$onomi$o9#inan$iar 'e va +nre i'tra +n mod $ronolo i$* dup data de +nto$mire 'au de intrare a do$umentelor +n unitate. n a$ea't 'itua%ie* 1e i'trul92urnal 'e editea! lunar* iar pa inile vor #i numerotate pe m'ura editrii lor. 1e i'trul92urnal va #i "nuruit* para#at "i +nre i'trat +n eviden%a unit%ii +n luna urmtoare $elei +n $are numrul de #ile editate e'te 100* 'au anual* da$ numrul #ilelor editate e'te 'u, 100* pentru un e3er$i%iu #inan$iar* $u re'pe$tarea prevederilor $ap. 2* lit. :* p$t. 3 din pre!entele re lementri. n $oloana 1 'e +n'$rie numrul $urent al opera%iunilor +nre i'trate +n$epnd de la 1 ianuarie* 'au de la +n$eputul a$tivit%ii* pn la 31 de$em,rie* 'au +n$etarea a$tivit%ii. n $oloana 2 'e tre$e data (anul* luna* !iua) $nd 'e #a$e +nre i'trarea. n $oloana 3 'e tre$e #elul do$umentului (#a$tura* $@itan%a* re i'trul de $a'* e3tra'ul de $ont la ,an$ et$.)* pre$um "i numrul "i data a$e'tuia. n $oloana 4 'e tre$e #elul opera%iunii* dndu9'e e3pli$a%iile +n le tur $u opera%iunea re'pe$tiv "i elemente de identi#i$are a a$e'teia. n $oloana < 'e tre$ 'umele totale din do$umentul re'pe$tiv. n 1e i'trul92urnal 'e tre$ toate opera%iunile e$onomi$e privind modi#i$area elementelor de a$tiv "i de pa'iv ale unit%ii* indi#erent da$ a$e'tea au lo$ +n numerar 'au prin $onturile de'$@i'e la ,n$i* ne%inndu9'e 'eama da$ a avut lo$ plata 'au +n$a'area a$e'tora. 3. ?u $ir$ul* #iind do$ument de +nre i'trare $onta,il. 4. 0e ar@ivea! la $ompartimentul #inan$iar9$onta,il* +mpreun $u do$umentele 2u'ti#i$ative $are au 'tat la ,a!a +nto$mirii lui. .......... ?r. pa in .......... (Cnitatea) R#$I1'R/%HG/RN*% Nr. Data Bnreg. Documentul #Cplica5ii 1uma crt. D"elul6 nr.6 data= 0 1 2 : ; 1eport/

nto$mit* 149191/B R#$I1'R/%HIN3#N'*R Dcod 1;H1H2= 1. 0erve"te $a do$ument $onta,il o,li atoriu de +nre i'trare a re!ultatelor inventarierii elementelor de a$tiv "i de pa'iv. 2. 0e +nto$me"te de $tre per'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial $are or ani!ea! "i $ondu$ $onta,ilitatea +n partid 'impl* +ntr9un e3emplar* dup $e a #o't numerotat* "nuruit* para#at "i +nre i'trat +n eviden%a unit%ii. 0e +nto$me"te la +n$eputul a$tivit%ii* '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar 'au $u o$a!ia +n$etrii a$tivit%ii* #r "ter'turi "i 'pa%ii li,ere* pe ,a!a datelor $uprin'e +n li'tele de inventariere "i pro$e'ele9ver,ale de inventariere* prin ruparea elementelor de a$tiv "i de pa'iv. 1e i'trul inventar 'e $ompletea! pe ,a!a inventarierii #apti$e a elementelor de a$tiv "i de pa'iv* rupate dup natura lor. n $oloana 1 'e +n'$rie numrul $urent al #ie$rei opera%iuni +nre i'trate +n re i'tru* $ronolo i$* de la de'$@iderea a$e'tuia pn la epui!area #ilelor 'au +n$etarea a$tivit%ii. n $oloana 2 vor #i re$apitulate elementele de a$tiv "i de pa'iv inventariate* detaliat dup natura lor* valorile materiale putnd #i de#al$ate pe e'tiuni. n $oloana 3 'e +n'$rie valoarea $onta,il a elementelor de a$tiv "i de pa'iv inventariate.

6e reportat/ 8eri#i$at*

n $oloana 4 'e +n'$rie valoarea de inventar a elementelor de a$tiv "i de pa'iv inventariate* 'ta,ilit de mem,rii $omi'iei de inventariere (pe ,a!a li'telor de inventariere "i a pro$e'elor9ver,ale de inventariere). n $oloana < 'e tre$ di#eren%ele din evaluare* de +nre i'trat* $al$ulate $a di#eren% +ntre valoarea $onta,il "i valoarea de inventar. n $oloana 6 'e men%ionea! $au!ele di#eren%elor (depre$ieri* de!a'ortri et$.). 3. ?u $ir$ul* #iind do$ument de +nre i'trare $onta,il. 4. 0e ar@ivea! la $ompartimentul #inan$iar9$onta,il* +mpreun $u do$umentele 2u'ti#i$ative $are 'tau la ,a!a +nto$mirii lui. .......... ?r. pa in .......... (Cnitatea) R#$I1'R/%HIN3#N'*R la data de .......... Di"eren5e din evaluare Dde Recapitula5ia 3aloarea 3aloarea de Bnregi trat= Nr. crt. elementelor contabil inventar inventariate 3aloarea )au8e di"eren5e 0 1 2 : ; <

nto$mit* 8eri#i$at* 149192 .I-* ,#N'R/ 3*%ORI &*'#RI*%# Dcod 1;H:H10/a= 1. 0erve"te la %inerea $onta,ilit%ii 'to$urilor ($antitativ "i valori$)* di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial "i a$tivit%ile e$onomi$e "i* dup $a!* pe #eluri 'au rupe ($ate orii) de 'to$uri* rupate pe ma a!ii ( e'tiuni). 2. 0e +nto$me"te de $tre per'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial $are or ani!ea! "i $ondu$ $onta,ilitatea +n partid 'impl* +ntr9un e3emplar* 'eparat pe #ie$are #el de material* 'emi#a,ri$at* produ'* mar# et$. 0e $ompletea! la +n$eputul anului pe ,a!a 'to$urilor "i a valorii a$e'tora de la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar pre$edent* iar +n $ur'ul anului* pe ,a!a do$umentelor de intrare "i ie"ire. -a '#r"itul #ie$rei luni* #i"ele pentru valori materiale 'e totali!ea! pe luna re'pe$tiv "i $umulat de la +n$eputul anului. 3. ?u $ir$ul* #iind do$ument de +nre i'trare $onta,il. 4. 0e ar@ivea! la $ompartimentul #inan$iar9$onta,il. .......... Nr. pag .......... D/nitatea= (I) EN#R$ &!LORI M!#ERI!LE pentru .......... )od .......... Data 0 1eport/ Document .el 1 2 //& .......... Intrri : ; Numr )antitate 3aloare ,re5 unitar .......... Ie9iri )antitate < 3aloare 6 $e tiunea .......... 1toc )antitate 7 3aloare @

6e reportat/ nto$mit* 1493910/a G/RN*% ,RI3IND O,#R*0I/NI DI3#R1# pentru .......... Dcod 1;H6H17/c= 1. 0erve"te $a 2urnal au3iliar pentru +nre i'trarea veniturilor* re'pe$tiv a $@eltuielilor privind a$tivit%ile e$onomi$e ale per'oanelor 2uridi$e #r '$op patrimonial $are or ani!ea! "i $ondu$ $onta,ilitatea +n partid 'impl. 2. 0e +nto$me"te lunar* +ntr9un e3emplar* pe ,a!a )i"elor pentru opera%iuni diver'e ($od 1496922/,). 0e +nto$me'$ mai multe 2urnale pentru $@eltuieli "i un 2urnal pentru venituri* di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial "i a$tivit%ile e$onomi$e. n $oloana 4 'e tre$* dup $a!* totalurile lunare din #i"ele de venituri "i de $@eltuieli privind a$tivit%ile e$onomi$e. 5entru $@eltuielile dedu$ti,ile pla#onat* +nainte de +nre i'trarea totalului din #i"a pentru opera%iuni diver'e* 'e va $al$ula $ota $are e'te dedu$ti,il "i numai a$ea'ta 'e va +nre i'tra +n 2urnalul privind opera%iuni diver'e pentru $@eltuieli.

6atele din 2urnale 'tau la ,a!a determinrii veniturilor din a$tivit%i e$onomi$e* a totalului $@eltuielilor dedu$ti,ile #i'$al "i a re!ultatului e3er$i%iului #inan$iar privind a$tivit%ile e$onomi$e (pro#it/pierdere). 3. ?u $ir$ul* #iind do$ument de +nre i'trare $onta,il. 4. 0e ar@ivea! la $ompartimentul #inan$iar9$onta,il. .......... Nr. pagin .......... D/nitatea= G/RN*% ,RI3IND O,#R*0I/NI DI3#R1# pentru .......... Nr. Documentul Data Bnregi trrii crt. D"elul6 numrul= 0 1 2 #Cplica5ii : 1eport/ 1uma ;

6e reportat/ nto$mit* 1496917/$ .I-( ,#N'R/ O,#R*0I/NI DI3#R1# pentru .......... Dcod 1;H6H22/b= 1. 0erve"te la %inerea $onta,ilit%ii veniturilor "i $@eltuielilor potrivit re lementrilor +n vi oare* di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial "i a$tivit%ile e$onomi$e. 2. 0e +nto$me"te +ntr9un e3emplar de $tre per'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial $are or ani!ea! "i $ondu$ $onta,ilitatea +n partid 'impl. 0e $ompletea! $u veniturile "i $@eltuielile a#erente e3er$i%iului #inan$iar +n $ur'. -a '#r"itul #ie$rei luni* #i"ele pentru opera%iuni diver'e 'e totali!ea! pe luna re'pe$tiv "i $umulat de la +n$eputul anului. 3. ?u $ir$ul* #iind do$ument de +nre i'trare $onta,il. 4. 0e ar@ivea! la $ompartimentul #inan$iar9$onta,il. .......... Nr. pagin .......... D/nitatea= .I-* ,#N'R/ O,#R*0I/NI DI3#R1# pentru .......... Nr. Data crt. documentului 0 1 Documentul D"elul6 numrul= 2 #Cplica5ii : 1eport/ 3aloare ;

6e reportat/ nto$mit* 1496922/, .I-( ,#N'R/ O,#R*0I/NI DI3#R1# pentru .......... Dcod 1;H6H22/c= 1. 0erve"te la %inerea $onta,ilit%ii opera%iunilor de $apital* a imo,ili!rilor* $u e3$ep%ia imo,ili!rilor $orporale de natura mi2loa$elor #i3e* a ter%ilor "i a tre!oreriei potrivit re lementrilor +n vi oare "i* dup $a!* di'tin$t pentru a$tivit%ile #r '$op patrimonial "i a$tivit%ile e$onomi$e. 2. 0e +nto$me"te +ntr9un e3emplar de $tre per'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial $are or ani!ea! "i $ondu$ $onta,ilitatea +n partid 'impl. 0e $ompletea! la +n$eputul anului* pe ,a!a 'oldurilor de la '#r"itul e3er$i%iului #inan$iar pre$edent* iar +n $ur'ul anului* pe ,a!a do$umentelor 2u'ti#i$ative re#eritoare la opera%iunile intervenite. -a '#r"itul #ie$rei luni #i"ele pentru opera%iuni diver'e 'e totali!ea! pe luna re'pe$tiv "i $umulat de la +n$eputul anului. 3. ?u $ir$ul* #iind do$ument de +nre i'trare $onta,il. 4. 0e ar@ivea! la $ompartimentul #inan$iar9$onta,il. .......... Nr. pagin .......... D/nitatea= .I-( ,#N'R/ O,#R*0I/NI DI3#R1# pentru ..........

Nr. Data crt. documentului 0 1

Documentul D"elul6 numrul= 2

#Cplica5ii : 1eport/

3aloare Intrri ; Ie9iri <

1old 6

6e reportat/ nto$mit* 1496922/$ R#$I1'R/% ,#N'R/ #3ID#N0* .OND/%/I D# R/%&#N' Dpentru a ocia5iile de proprietari E cod 1;H6H2</a= 1. 0erve"te $a do$ument pentru eviden%a #ondului de rulment al a'o$ia%iei de proprietari $on'tituit din $ontri,u%iile proprietarilor $on#orm $riteriilor "i $ondi%iilor 'ta,ilite de adunarea eneral a proprietarilor mem,ri ai a'o$ia%iei de proprietari. 2. 0e +nto$me"te +ntr9un e3emplar de $tre admini'tratorul a'o$ia%iei de proprietari* prin alo$area* pentru #ie$are proprietar* a uneia 'au mai multor pa ini ne$e'are $ompletrii pentru un an de !ile. 3. ?u $ir$ul* #iind do$ument de +nre i'trare $onta,il. 4. 0e ar@ivea! la admini'tra%ia a'o$ia%iei de proprietari. R#$I1'R/% ,#N'R/ #3ID#N0* .OND/%/I D# R#,*R*0II Dpentru a ocia5iile de proprietari E cod 1;H6H2</b= 1. 0erve"te $a do$ument pentru eviden%a #ondului de repara%ii al a'o$ia%iei de proprietari $on'tituit din $ontri,u%iile proprietarilor $on#orm $otelor9pr%i indivi!e. 2. 0e +nto$me"te +ntr9un e3emplar de $tre admini'tratorul a'o$ia%iei de proprietari* prin alo$area* pentru #ie$are proprietar* a uneia 'au mai multor pa ini ne$e'are $ompletrii pentru un an de !ile. 3. ?u $ir$ul* #iind do$ument de +nre i'trare $onta,il. 4. 0e ar@ivea! la admini'tra%ia a'o$ia%iei de proprietari. R#$I1'R/% ,#N'R/ #3ID#N0* 1/&#%OR 1,#)I*%# Dpentru a ocia5iile de proprietari E cod 1;H6H2</c= 1. 0erve"te $a do$ument pentru eviden%a 'umelor 'pe$iale ale a'o$ia%iei de proprietari $on'tituite din 'umele re!ultate din a$tivit%i e$onomi$e (+n$@irieri 'pa%ii $omune* ampla'are de re$lame pu,li$itare pe #a%ad* monta2 antene pe tera'* utili!area 'pa%iilor $omune de $tre #urni!orii de 'ervi$ii D8* internet et$.). 2. 0e +nto$me"te +ntr9un e3emplar de $tre admini'tratorul a'o$ia%iei de proprietari* prin alo$area* pentru #ie$are proprietar* a uneia 'au mai multor pa ini ne$e'are $ompletrii pentru un an de !ile. 3. ?u $ir$ul* #iind do$ument de +nre i'trare $onta,il. 4. 0e ar@ivea! la admini'tra%ia a'o$ia%iei de proprietari. R#$I1'R/% ,#N'R/ #3ID#N0* .OND/%/I D# ,#N*%I2(RI Dpentru a ocia5iile de proprietari E cod 1;H6H2</d= 1. 0erve"te $a do$ument pentru eviden%a #ondului de penali!ri al a'o$ia%iei de proprietari $on'tituit din penali!rile apli$ate proprietarilor re'tan%ieri $on#orm 'i'temului propriu al a'o$ia%iei de proprietari. 2. 0e +nto$me"te +ntr9un e3emplar de $tre admini'tratorul a'o$ia%iei de proprietari* prin alo$area* pentru #ie$are proprietar* a uneia 'au mai multor pa ini ne$e'are $ompletrii pentru un an de !ile. 3. ?u $ir$ul* #iind do$ument de +nre i'trare $onta,il. 4. 0e ar@ivea! la admini'tra%ia a'o$ia%iei de proprietari. R#$I1'R/% ,#N'R/ #3ID#N0* .OND/%/I D# R/%&#N' B0;:7BM7B 6( 51;517(DB17 .......... ?r. pa in .......... Bn .......... Dpentru a ocia5iile de proprietari E cod 1;H6H2</a= *,*R'*&#N'/0pa%iu NR. .......... 0upra#a%a util .......... m.p. :ota9parte indivi! ..........7 Opera5iuni Nr. crt. 1uma Numrul 9i data documentului de #Cplica5ii tabilire/Bnca are/re tituire 1 2 1tabilit 3 Fnca at 4 Re tituit 5 1eport/ 6 1old

6e reportat/

1;H6H2</a nto$mit* R#$I1'R/% ,#N'R/ #3ID#N0* .OND/%/I D# R#,*R*0II B0;:7BM7B 6( 51;517(DB17 .......... Dpentru a ocia5iile de proprietari E cod 1;H6H2</b= *,*R'*&#N'/0pa%iu NR. .......... 0upra#a%a util .......... m.p. :ota9parte indivi! ..........7 Opera5iuni Nr. crt. Numrul 9i data documentului de #Cplica5ii tabilire/Bnca are/plat 1 2

?r. pa in .......... Bn ..........

1uma 1tabilit 3 Bnca at 4 ,ltit pentru lucrri 5 1eport/ 1old

6e reportat/ 1;H6H2</b nto$mit* R#$I1'R/% ,#N'R/ #3ID#N0* 1/&#%OR 1,#)I*%# B0;:7BM7B 6( 51;517(DB17 .......... Dpentru a ocia5iile de proprietari E cod 1;H6H2</c= *,*R'*&#N'/0pa%iu NR. .......... 0upra#a%a util .......... m.p. :ota9parte indivi! ..........7 Opera5iuni Nr. crt. Numrul 9i documentului Bnca are/plat 1 data de #Cplica5ii 2

?r. pa in .......... Bn ..........

1uma Fnca at de ,ltit a ocia5ie de la lucrri ter5i 3 4 1eport/ pentru 1old

6e reportat/ 1;H6H2</c nto$mit* R#$I1'R/ ,#N'R/ #3ID#N0* .OND/%/I D# ,#N*%I2(RI B0;:7BM7B 6( 51;517(DB17 .......... Dpentru a ocia5iile de proprietari E cod 1;H6H2</d= *,*R'*&#N'/0pa%iu NR. .......... 5ro$ent penali!ri ..........G/!i de +ntr!iere Opera5iuni Nr. crt. 1uma Numrul 9i data documentului de #Cplica5ii aplicare/Bnca are 1 2 ,enali8are aplicat 3 1old Fnca at 4 Re tant 5 1eport/ 6

?r. pa in .......... Bn ..........

6e reportat/ 1;H6H2</d nto$mit* %I1'( D# ,%*'( * )O'#%OR D# )ON'RI+/0I# %* )I#%'/I#%I%# *1O)I*0I#I D# ,RO,RI#'*RI Dpentru a ocia5iile de proprietari E cod 1;H6H2@= 1. 0erve"te pentru determinarea $@eltuielilor $omune din #ie$are lun "i reparti!area lor pe proprietarii din a'o$ia%ie +n vederea +n$a'rii "i re+ntre irii #ondurilor a'o$ia%iei de proprietari. 2. 0e +nto$me"te +n dou e3emplare de $tre admini'tratorul a'o$ia%iei de proprietari. 3. :ir$ul/ = prin a#i"are la avi!ier (e3emplarul 1)> = la admini'tra%ia a'o$ia%iei de proprietari (e3emplarul 2). 4. 0e ar@ivea! la admini'tra%ia a'o$ia%iei de proprietari (e3emplarul 2). %I1'( D# ,%*'( * )O'#%OR D# )ON'RI+/0I# %* )I#%'/I#%I%# *1O)I*0I#I D# ,RO,RI#'*RI +%O) 1)*R* B0;:7BM7B 6( 51;517(DB17 A-;: 6BDB B)7PN177/ 6BDB 0:B6(?DN/ 6BDB 0:B6(?DN (#r );?6 6( 1C-&(?D)/ 5(17;B6B 6( B)7PB1(/ -una Bnul -70DN 6( 5-BDN 1I'/*0I* 1O%D/RI%OR #%#&#N'#%OR D# *)'I3 -I D# ,*1I3 L= Dcod 1;H6H:0/d= ,artea I ,artea a IIHa Nr. #lemente de activ crt. 1. 2. 3. 4. <. 6. 0old +n $a' 0old $onturi la ,n$i 0ume nea$@itate de proprietarii din a'o$ia%ie pentru li'ta de plat $urent 1e'tan%e e3i'tente la data +nto$mirii a$e'tei 'itua%ii 6e,itori* al%ii de$t mem,rii a'o$ia%iei B$tele de plat pe luna +n $ur'* nereparti!ate proprietarilor (#a$turi de ap* a!e* ener ie ele$tri$ 'au termi$* de repara%ii neprev!ute* 'tate de 'alarii* indemni!a%ii* premii* et$.) B$te de pl%i pentru $@eltuielile a#erente #ondurilor de repara%ii* 'pe$iale* de penali!ri $are nu au #o't +n$ '$!ute din #ondurile re'pe$tive 'O'*% ,*R'#* I 3alori Dlei= Nr. #lemente de pa iv crt. 1. 2. 3. 4. <. 6. 0old #ond de rulment 0old #ond de repara%ii 0old #ond 'ume 'pe$iale 0oldul altor #onduri le al 'ta,ilite (de penali!ri* de $@eltuieli admini'trative* de re$uperri de,ite et$.) )urni!ori pentru #a$turi nea$@itate (utilit%i* 'ervi$ii* livrri* pre'ta%ii* lu$rri et$.) :reditori diver"i 3alori Dlei=

7.

'O'*% ,*R'#* a IIHa

1496930/d ?ot/ 4) &odelul 'e re#er la a'o$ia%iile de proprietari. :elelalte per'oane 2uridi$e #r '$op patrimonial vor e#e$tua adaptrile $ore'pun!toare +n #un$%ie de 'pe$i#i$ul a$tivit%ii. :orela%ie/ total partea 7 J total partea a 779a. Cap#tolul 1 1"era de aplicare 1. :ate oriile de per'oane 2uridi$e #r '$op patrimonial $are pot or ani!a "i $ondu$e $onta,ilitatea +n partid 'impl* 'unt urmtoarele/ a) unit%ile de $ult> ") a'o$ia%iile de proprietari. 2. Bu o,li a%ia de a or ani!a "i $ondu$e $onta,ilitatea +n partid 'impl per'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial +n al $ror a$t normativ de +n#iin%are e3i't prevederi e3pre'e +n a$e't 'en'.

Cap#tolul 2 Organi8area contabilit5ii Bn partid impl #. Disp-8iii 9enerale 1. 0i'temul de $onta,ilitate +n partid 'impl* +n 'en'ul pre!entelor re lementri* repre!int an'am,lul re i'trelor "i do$umentelor $onta,ile* le al re lementate* $are 'erve'$ la +nre i'trarea +n $onta,ilitate* +n mod o,li atoriu $ronolo i$ "i 'i'temati$* a opera%iunilor e$onomi$e $on'emnate +n do$umentele 2u'ti#i$ative. 2. ?omen$latorul privind prin$ipalele re i'tre "i #ormulare* $omune pe e$onomie* privind a$tivitatea #inan$iar "i $onta,il* pre$um "i modelele re i'trelor $onta,ile* modelele #ormularelor $onta,ile 'pe$i#i$e "i normele de +nto$mire "i utili!are a a$e'tora* privind or ani!area "i $ondu$erea $onta,ilit%ii +n partida 'impl de $tre per'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial* 'unt prev!ute +n ane3a la pre!entele re lementri. 5er'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial pot utili!a toate #ormularele prev!ute +n ane3a la pre!entele re lementri* 'au numai o parte dintre a$e'tea* +n #un$%ie de elementele 'pe$i#i$e a$tivit%ii de'#"urate. 3. n #un$%ie de ne$e'it%i* per'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial pot utili!a "i $elelalte re i'tre "i #ormulare $omune pe e$onomie* privind a$tivitatea #inan$iar "i $onta,il* ela,orate de &ini'terul ($onomiei "i )inan%elor. 4. &odelele #ormularelor* $omune pe e$onomie* pot #i adaptate +n #un$%ie de 'pe$i#i$ul "i de ne$e'it%ile per'oanelor 2uridi$e #r '$op patrimonial* $u $ondi%ia re'pe$trii $on%inutului minimal de in#orma%ii "i a normelor metodolo i$e de +nto$mire "i utili!are a a$e'tora. 5. 5er'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial vor #olo'i "i alte #ormulare prev!ute +n mod e3pre' de a$te normative $are re lementea! a$tivit%i e$onomi$e 'pe$i#i$e. 6. n $ondi%iile utili!rii 'i'temelor in#ormati$e #inan$iar = $onta,ile* e'te ne$e'ar ' #ie re'pe$tate $riteriile minimale privind pro ramele in#ormati$e utili!ate +n domeniul #inan$iar = $onta,il* prev!ute de normele metodolo i$e de +nto$mire "i utili!are a re i'trelor "i #ormularelor $omune pe e$onomie privind a$tivitatea #inan$iar "i $onta,il* ela,orate de &ini'terul ($onomiei "i )inan%elor. 7. 5er'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial $are $ondu$ $onta,ilitatea +n partid 'impl nu +nto$me'$ 'itua%ii #inan$iare anuale. 8. 5entru veri#i$area +nre i'trrii $ore$te +n $onta,ilitate a opera%iunilor e#e$tuate* lunar 'e +nto$me"te E0itua%ia 'oldurilor elementelor de a$tiv "i de pa'ivF ($od 1496930/d)* pe ,a!a datelor +n'$ri'e "i totali!ate +n #i"e "i 2urnale $onta,ile. . 5revederile $apitolelor 1* 2 "i 3 din 1e lementrile $onta,ile pentru per'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial* prev!ute +n ordin la art. 1 alin. (1)* pre$um "i $ele men%ionate la art. 1 alin. (3)* din a$ela"i ordin* 'e apli$ +n mod $ore'pun!tor* re'pe$tiv adaptate la $erin%ele 'i'temului de $onta,ilitate +n partid 'impl* "i de $tre per'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial $are or ani!ea! "i $ondu$ $onta,ilitatea +n partid 'impl* potrivit pre!entelor re lementri. 1!. 5er'oanele $are au o,li a%ia e'tionrii patrimoniului per'oanelor 2uridi$e #r '$op patrimonial men%ionate la $apitolul 1 r'pund* potrivit le ii* pentru pre tirea* +n'u"irea "i apli$area $ore$t a a$e'tor re lementri* pre$um "i de tran'punerea $ore$t a 'oldurilor +n $a!urile men%ionate la $apitolul 2 litera A pun$tul 1<. %. N-rme 9enerale privin/ /-cumentele :usti;icative <i ;inanciar=c-nta.ile 1. 5otrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din -e ea $onta,ilit%ii nr. 82/1..1* repu,li$at* $u modi#i$rile "i $ompletrile ulterioare* ori$e opera%iune e$onomi$o9#inan$iar e#e$tuat 'e $on'emnea! +n momentul e#e$turii ei +ntr9un do$ument $are 't la ,a!a +nre i'trrilor +n $onta,ilitate* do,ndind a't#el $alitatea de do$ument 2u'ti#i$ativ. 2. n ,a!a prevederilor art. 6 alin. (2) din -e ea $onta,ilit%ii nr. 82/1..1* repu,li$at* $u modi#i$rile "i $ompletrile ulterioare* do$umentele 2u'ti#i$ative $are 'tau la ,a!a +nre i'trrilor +n $onta,ilitate an a2ea! r'punderea per'oanelor $are le9au +nto$mit* vi!at "i apro,at* pre$um "i a $elor $are le9au +nre i'trat +n $onta,ilitate* dup $a!. 3. 6o$umentele 2u'ti#i$ative tre,uie ' $uprind urmtoarele elemente prin$ipale/ = denumirea do$umentului> = denumirea "i* dup $a!* 'ediul unit%ii $are +nto$me"te do$umentul> = numrul do$umentului "i data +nto$mirii a$e'tuia> = $odul de +nre i'trare #i'$al ($nd e'te $a!ul)> = men%ionarea pr%ilor $are parti$ip la e#e$tuarea opera%iunii e$onomi$o9#inan$iare ($nd e'te $a!ul)> = $on%inutul opera%iunii e$onomi$o9#inan$iare "i* atun$i $nd e'te ne$e'ar* temeiul le al al e#e$turii a$e'teia> = datele $antitative "i valori$e a#erente opera%iunii e$onomi$o9#inan$iare e#e$tuate> = numele "i prenumele* pre$um "i 'emnturile per'oanelor $are le9au +nto$mit* vi!at "i apro,at* dup $a!> = alte elemente menite ' a'i ure $on'emnarea $omplet a opera%iunilor e#e$tuate. 4. 6o$umentele $are 'tau la ,a!a +nre i'trrilor +n $onta,ilitate pot do,ndi $alitatea de do$ument 2u'ti#i$ativ numai +n $ondi%iile +n $are #urni!ea! toate in#orma%iile prev!ute de normele le ale +n vi oare. 5. n'$rierea datelor +n do$umente 'e #a$e $u $erneal* $u pa't de pi3* 'au prin utili!area 'i'temelor in#ormati$e de prelu$rare automat a datelor* dup $a!. 6. n do$umentele 2u'ti#i$ative "i +n $ele $onta,ile nu 'unt admi'e "ter'turi* modi#i$ri 'au alte a'emenea pro$edee* pre$um "i l'area de 'pa%ii li,ere +ntre opera%iunile +n'$ri'e +n a$e'tea 'au #ile lip'. (rorile 'e $ore$tea! prin tierea $u o linie a te3tului 'au a $i#rei re"ite* pentru $a a$e'tea ' poat #i $itite* iar dea'upra lor 'e '$rie te3tul 'au $i#ra $ore$t. :ore$tarea 'e #a$e +n toate e3emplarele do$umentului 2u'ti#i$ativ "i 'e $on#irm prin 'emntura per'oanei $are a +nto$mit/$ore$tat do$umentul 2u'ti#i$ativ* men%ionndu9'e "i data e#e$turii $ore$turii. n $a!ul do$umentelor 2u'ti#i$ative la $are nu 'e admit $ore$turi* $um 'unt $ele pe ,a!a $rora 'e prime"te* 'e eli,erea! 'au 'e 2u'ti#i$ numerarul* 'au al altor do$umente pentru $are normele de utili!are prevd a'emenea re'tri$%ii* do$umentul +nto$mit re"it 'e anulea! "i rmne +n $arnetul re'pe$tiv (nu 'e deta"ea!)* $u e3$ep%ia ordinului de depla'are (dele a%ie)* pe ,a!a $ruia 'e prime"te 'au 'e re'tituie di#eren%a dintre $@eltuielile e#e$tive de depla'are "i avan'ul a$ordat. 7. 5entru a putea #i +nre i'trate +n $onta,ilitate* opera%iunile e$onomi$o9#inan$iare ale per'oanelor 2uridi$e #r '$op patrimonial tre,uie ' #ie 2u'ti#i$ate $u do$umente ori inale* +nto$mite 'au re$on'tituite potrivit prevederilor le ale. 8. n $a! de pierdere* 'u'tra ere 'au di'tru ere a unor do$umente 2u'ti#i$ative "i $onta,ile* per'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial vor lua m'uri de re$on'tituire a a$e'tora +n termen de ma3im 30 de !ile de la $on'tatare* potrivit re lementrilor emi'e +n a$e't '$op. . Br@ivarea "i p'trarea re i'trelor "i a do$umentelor 2u'ti#i$ative "i $onta,ile* pre$um "i re$on'tituirea do$umentelor 2u'ti#i$ative "i $onta,ile pierdute* 'u'tra'e 'au di'tru'e 'e e#e$tuea! +n $on#ormitate $u normele metodolo i$e de +nto$mire

"i utili!are a re i'trelor "i #ormularelor $omune pe e$onomie privind a$tivitatea #inan$iar "i $onta,il* ela,orate "i emi'e de &ini'terul ($onomiei "i )inan%elor. 1!. :onta,ilitatea opera%iunilor de $apital* a imo,ili!rilor* $u e3$ep%ia imo,ili!rilor $orporale de natura mi2loa$elor #i3e* a ter%ilor "i a tre!oreriei 'e %ine $u a2utorul )i"ei pentru opera%iuni diver'e ($od 1496922/$). :onta,ilitatea imo,ili!rilor $orporale de natura mi2loa$elor #i3e 'e %ine $u a2utorul )i"ei mi2lo$ului #i3 ($od 149292). :onta,ilitatea 'to$urilor 'e %ine $u a2utorul )i"ei pentru valori materiale ($od 1493910/a). 11. :onta,ilitatea $@eltuielilor 'e %ine pe #eluri de $@eltuieli* dup natura lor* di'tin$t pe #eluri de a$tivit%i* re'pe$tiv a$tivit%i #r '$op patrimonial* a$tivit%i $u de'tina%ie 'pe$ial potrivit le ii "i a$tivit%i e$onomi$e. 5entru #ie$are #el de $@eltuial 'e va +nto$mi o )i" pentru opera%iuni diver'e ($od 1496922/,)* +n $are 'e vor +nre i'tra toate do$umentele +n mod $ronolo i$. 12. :onta,ilitatea veniturilor 'e %ine pe #eluri de venituri* dup natura lor* di'tin$t pe #eluri de a$tivit%i* re'pe$tiv a$tivit%i #r '$op patrimonial* a$tivit%i $u de'tina%ie 'pe$ial potrivit le ii "i a$tivit%i e$onomi$e. 5entru #ie$are #el de venit 'e va +nto$mi o )i" pentru opera%iuni diver'e ($od 1496922/,)* +n $are 'e vor +nre i'tra toate do$umentele +n mod $ronolo i$. 13. :la'i#i$a%ia veniturilor "i $@eltuielilor per'oanelor 2uridi$e #r '$op patrimonial e'te prev!ut +n 1e lementrile $onta,ile pentru per'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial* $uprin'e +n ane3a nr. 1 la ordin* "i 't la ,a!a ela,orrii ,u etului propriu de venituri "i $@eltuieli. 14. :onta,ilitatea veniturilor "i $@eltuielilor* dup natura lor* 'e poate de!volta analiti$* +n $ontinuare* +n #un$%ie de ne$e'it%ile impu'e de anumite re lementri 'au potrivit ne$e'it%ilor proprii ale per'oanei 2uridi$e #r '$op patrimonial. 15. n $ondi%iile +n $are 'e tre$e de la $onta,ilitatea +n partid du,l la $onta,ilitatea +n partid 'impl* 'oldurile din ,alan%a de veri#i$are a anului pre$edent vor #i preluate $a 'olduri ini%iale +n #i"ele pentru opera%iuni diver'e pentru e3er$i%iul $urent. n $ondi%iile +n $are 'e tre$e de la $onta,ilitatea +n partid 'impl la $onta,ilitatea +n partid du,l* 'oldurile #i"elor pentru opera%iuni diver'e de la data de 31 de$em,rie a e3er$i%iului #inan$iar +n$@eiat vor repre!enta 'oldurile ini%iale ale ,alan%ei de veri#i$are pentru e3er$i%iul $urent. C. Re9istrele /e c-nta.ilitate 1. :onta,ilitatea +n partid 'impl la per'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial 'e %ine $u a2utorul urmtoarelor re i'tre $onta,ile o,li atorii/ = 1e i'trul92urnal ($od 149191/B)> = 1e i'trul9inventar ($od 149192). 2. 1e i'trele de $onta,ilitate 'e utili!ea! +n 'tri$t $on$ordan% $u de'tina%ia a$e'tora "i 'e pre!int +n mod ordonat "i a't#el $ompletate +n$t ' permit* +n ori$e moment* identi#i$area "i $ontrolul opera%iunilor $onta,ile e#e$tuate. 3. 1e i'trul92urnal ($od 149191/B) 'erve"te la +nre i'trarea operativ a tuturor opera%iunilor de'#"urate* pe ,a!a do$umentelor 2u'ti#i$ative. ;pera%iunile +nre i'trate +n 1e i'trul92urnal 'e totali!ea! att lunar* $t "i anual. 4. 1e i'trul9inventar ($od 149192) 'erve"te la +nre i'trarea tuturor elementelor de a$tiv "i de pa'iv* rupate +n #un$%ie de natura lor* inventariate potrivit normelor le ale. 5er'oanele 2uridi$e #r '$op patrimonial au o,li a%ia ' e#e$tue!e inventarierea eneral a elementelor de a$tiv "i de pa'iv* +n 'itua%iile prev!ute de le e* $u re'pe$tarea re lementrilor $onta,ile apli$a,ile "i a normele emi'e +n a$e't 'en' de &ini'terul ($onomiei "i )inan%elor.
4)

Bne3ele nr. 1 "i 2 'e pu,li$ ulterior +n &onitorul ;#i$ial al 1omniei* 5artea 7* nr. 846 ,i' +n a#ara a,onamentului* $are 'e poate a$@i!i%iona de la :entrul pentru vn!ri "i rela%ii $u pu,li$ul al 1e iei Butonome E&onitorul ;#i$ialF* Au$ure"ti* "o'. 5anduri nr. 1.
1)

-a $al$ularea pro$entului mediu de adao' $omer$ial* 'oldul ini%ial al $o'tului de mr#uri "i valoarea intrrilor de mr#uri nu vor in$lude D8B nee3i i,il.
44)

n a$e't $ont vor #i eviden%iate "i 'umele a$ordate prin 'i'temul de $arduri.
444)

:@eltuielile a$tivit%ilor #r '$op patrimonial* $@eltuielile a$tivit%ilor $u de'tina%ie 'pe$ial "i $@eltuielile a$tivit%ilor e$onomi$e 'e eviden%ia! din pun$t de vedere $onta,il di'tin$t (analiti$e di'tin$te +n $adrul $onturilor din $la'a 6).
4444)

0e ia +n $al$ul la determinarea $i#rei de a#a$eri.


44444)

5entru or ani!area $onta,ilit%ii de e'tiune* #olo'irea $onturilor din a$ea't $la' e'te op%ional.
2)

)un$%iunea $onturilor nu e'te limitativ "i nu poate $on'titui 'in ur ,a! pentru +nre i'trarea +n $onta,ilitate a opera%iunilor e$onomi$o9#inan$iare.
4

:onturi de reparti!at dup natura elementelor re'pe$tive


44

0olduri de,itoare ale $onturilor re'pe$tive


444

0olduri $reditoare ale $onturilor re'pe$tive