Sunteți pe pagina 1din 11

SECTIUNEA III CAIETAL DE SARCINI Comuna Goiesti, Judetul Dolj ,,Achizi{ionare utilaje :buldoexcavator, vidanja, tractor"

CPY

432621 00-8

buldoexcavator

CPV 16710000-5 tractor


CPY 34223340-1 vidanja

qi prezentarea ofertei Caietul de sarcini face parte integranta din documentalia pentru elaborarea gi constituie ansamblui cerinlelor pebazacdrora se elaboreazd de cdtre ofertant propunerea tehnicd. Caietul de sarcini conline, in mod obligatoriu, specificalii tehnice. in acest sens, orice oferta prezentatd,va fi luat6 in considerate, dar numai in mdsura in care bunuri cu propunerea tehnica se inscrie in limitele cerintelor din caietul de sarcini. ofertarea de de sarcini caracteristici tehnice care nu corespund caracteristicilor tehnice prev6zute in caietul atr age descalifi carea ofertantului.

SPEGI FICATII TEH NICE.BULDOEXCAVATOR LOTU L

Componente

Cerinte minime tehnice


Turbo diesel cu injectie directa de combustibil-conditie obligatorie
Putere motor

Motor

min l00CP

Respectarea reglementarilor Directivei UE 2004126/EC Stadiul

IIIA privind emisiile

de noxe-conditie

obligatorie

Rezervor de combustibil - min. 150


Sistem transmisie/

litri

Sistem cu sincronizare, ce permite schimbarea vitezelor in mers Cu minim patru trepte de vitezd,inainte/inapoi Schimbarea electro-hidraulici a modului de tracliune de la 4x2la

Cutie de viteze

4x4-conditie obligatorie
Y iteza deplasare

min. 40km/h

Directie
Punte fald

Complet hidrostaticd
Punte fata directoare, cu un unghi de bracare de 52 grade

Articula{ii gi bolturi care nu necesitd gresare


Construcfie robust, destinatd utilizdrii in condilii grele de lucru
Punte spate

Constructie cu trei camera separare de ulei(diferential qi frin6, qi transmisii finale)

Sistem cu auto-reglare
Diferential blocabil 100%
Frine
Selectare electrica pentru franarea pe toate rotile

Sistem hidraulic

Pompd hidraulicd cu pistoane axiale qi debit

triir6ll

Divizoare de debit hidraulic


Brale de ridicare divergente qi transversal de ranforsare Sistemul incarcator Mecanism articulatie paralelogram Cupa multifunctionala cu din{i Cupa cu perete curbat pentru incarcare optima Capacitate nominala - min. Latimea - min. 2.400 mm

mc

Furci stivuitor-kit complet ce con{ine urechi de prindere, sistem rabatabil gi furci


Sistem de revenire lapozilia de sdpare gi mentinerea poziliei cupei pe cursa de ridicare/coborire
Cupa incdrcdtor solidd confeclionatd din materialul cel mai gros

din industrie. sistem pentru amortizarea oscilatiilor cupei in timpul deplasdrilor


Sistemul excavator

Bratul de excavare curbat, cu ranforsdri, qi profil ingust pentru vizibilitate optimd


Balansier extensibil , cu adancimea de excavare min. 5,8m
Reglarea placutelor de uzura din exterior

Linie auxiliara hidraulica pentru picon cadru deplasare lateral fabricat prin turnare qi detensionarg cu cilindrii de blocare cu intrelinere din exterior, ftrd demontarea bralului de excavare
Cadru rotire fabricat prin turnare qi detensiorar" cu brcgi amovibile qi profil special de retinere a vasilinei qi sistem de amortizare a rotirii bra(ului la capdt de cursd.

Uabma/ Postul de

avertizare la deplasarea cu spatele

lucru Aer condilionat


Scaun cu suspensie si reglare pneumatica
.

Trus5 scule

Comenzi gi indicatoare de bord ergonomice, ,amplasate intuitiv

Lumini de lucru reglabile. Lumini si semnalizatoare pentru deplasarea pe sosele


Sistem de ventilatie qi incalzire
.

Atasamente

O cupa de excavare cu latime de min.300 mm O cupa de excavare cu latime de min. 600 mm

Larnapentru dezapezire hidraulica cu 6 grade de libertate


Cupa trapezoidala

Cupa taluzare

SPECIFICATII TEHNICE -TRACTOR LOTUL


Fabricat in CE Tractor omologat pentru Romania

II

Motor

Putere motor

minim 100 CP

Sistem de incalzire al combustibilului


Esapament de evacuare vertical in coltul

cabinei

Ventilator de racire pe substanta vascoasa


Rezervor combustibil 150 litri cu protectie inferioara

Transmisie:

Inversor electro-hidraulic pe mana stanga

Ambreiaj umed cu discuri actionat hydraulic


sistem mecanic de blocare a transmisiei

Discuri de frana in baie de ulei autoreglabile

PTO (priza de putere) spate: Axa fata, directie si franare:

Prizade outere soate cu ambreiai hidraulic Ax fata cu transmisie mecanica si directie


servoasistata Franare automata simultana a celor patru roti

Roti si anvelope:

Roti spate cu jenti reglabile Roti fata cu jenti reglabile

Aripi de noroi pe fata si extensii aripi noroi


spate

Hidraulica:

Pompa hidraulica in tandem cu centru deschis 3 prize hidraulice cu dubla actionare si cuple

rapide

Tiranti si elemente de tractare:

Sistem tiranti spate, legaturi superioare si inferioare cats..2 Bara de tractiune si cupla de remorcare

reglabila
Elemente de tractare omologate pentru Romania

Cabina de operare:

Aer conditionat si sistem de incalzire Scaun operator cu suspensie mecanica, scaun


pasager

Volan reglabil pe inlatime si inclinare

Oglinzi retrovizoare exterioare

Acceleratie de picior si de mana

Lumini si bord:

2 faruri de drum montate in capota


2 lumini de lucru fata,2lumini de lucru spate montate pe cabina Suport iluminat pentru numar de inmatriculare 2 lampi semnalizatoare de avarie/intoarcere/frana spate

Sistemul electric

Baterie incarcata umed Priza electrica cu 3 prnr Sistem de frinare oneumatic pentru remorci Trusa de scule

Diverse:

Sistem de franare pneumatic

ptr remorci

Manual de operare in Limba Romana

Remorci basculantfl in 3 plrfi pe 1 axi

Sarcind

utild minim 2300 kg

Sagiul gi cadranul platformei din profil de calitate Obloane din o{el

Cilindru basculare 3 tronsoane cu opritor la


capdt Frinare mecanic6 Platformi din placd de o[el

Anvelope:noi lnstala[ie electricS, bloc de semnalizare cu 5 comoartimente la 12V

SPECIFICATII TEHNICE.VIDANJA LOTUL III

. o . o o o o o o o o o o . o o o o

Rezervor zincat pe ambele parti Rezervor minim 6000 I Chepeng spate cu deschidere hidraulica Rezervor montat pe sasiu - cadru din profil dreptunghiular si elemente suplimentare de consolidare Sistem franare pneumatic
Frana de parcare

Carlig inferior pentru cuplare la tractor Motor 100 turbo compresor actionat de cardan de minim 1100 r/min Robinet cu vizor pentru protejarea compresorului impotriva inundarii Sifon cu capac metalic , cu vizor si robinet de golire Separator de ulei dublu cu amortizor de zgomot Pompa de apa ,presiune maxima de lucru a pompei:minim 180 bar / iesire minim20 l/min,sau alte functii necesare ptr. a obtine o curatare de canalizare. Pompa de apa cu unitate de motor hidraulic Unitate de inalta presiune cu tambur pentru furtun -minim 50m Robinet de golire principal in capacul din spate ,trapacu un diametru de minim 4", hidraulic 3 prize suplimentare de minim 4" Indicator flotant de umplere Furtun aspirare minim 4"

1. CONprTrr

G,EN4R$.LE

Utilajele vor fi noi. - 2013


La livrare, utilajele vor indeplini toate conditiile impuse de legislatia in vigoare pentru admiterea in circulatie pe drumurile publice.
Cerinta obligatorie

marcaj CE.

2.

CONDITII DE LIVRARE
Ofertantul va asigura si gestiona pe cheltuiala sa livrarea utilajelor la sediul autoritatii contractante. Livrarea se va efectuainbaza documentelor de insotire a marfii.
Predarea utilajelor trebuie insotita de urmatoarele documente:

manualul utilizatorului pentru fiecare utilaj in parte in limba romana; certificat de calitate pentru fiecare utilaj in parte. Aceste documente vor fi puse la dispozitia Achizitorului/Utilizatorului la datalivrarii produselor.

Termene de livrare Termenul de livrare va fi exprimat in zile calendaristice, incep6nd de la data Ordinului de incepere a contractului de livrare,termenul de livrare nu poate fi mai mare de 30 zile gi reprezintd pragul peste care oferta va fi declaratd neconformd.

maxim 30 zile de la data semnarii contractului de achizitie.

Grafic de livrare Nr. crt.

Denumirea produsului

CANT (BUC)

Perioada maxima de zile necesara livrarii, de la semnarea contractului


30 zile de la semnarea contractului

BULDOEXCAVATOR + ECHIPAMENTE OPTIONALE TRACTOR * Remorcl


basculant5

I
30 zile de la semnarea contractului

)
3

I
1

VIDANJA

30 zile de la semnarea contractului

3.

CONDITII TEHNICE

Cerintele impuse in prezentul caiet de sarcini sunt minimale. Orice oferta care se abate de la prevederile caietului de sarcini, nu va fi luata in considerare si trebuie sa respecte cerintelor

minimale din caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini atrage declararea ca neconforma a ofertei.
Toate echipamentele cu care sunt dotate utilajele trebuie sa fie omologate in conformitate cu standardele europene in vigoare la data livrarii si sa aiba toate autorizatiile necesare punerii in functiune. Propunerea tehnica va fi intocmita in asa fel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu cerintele tehnice ale caietului de sarcini.

Pentru conformitatea ofertei prezentate, ofertantii vor prezenta in mod obligatoriu pliante sau cataloage de produse din care sa rezulte caracteristicile tehnice ale utilajului sau echipamentului ofertat, acestea facand parte integranta a propunerii tehnice. Neprezentarea catalogului sau pliantului la deschiderea ofertelor, care sa ateste specificatiile tehnice ale produsului atrage dupa sine descalificarea operatorurui economic. Ofertele care nu corespund cerintelor minime solicitate
descalificate.

in caietul de sarcini vor fi

Receptia cantitativa si calitativa se va efectua la sediul autoritatii contractante , de catre comisia achizitorului, in prezenta delegatilor ofertantului, intocmindu-se un proces-verbal de receptie, care sa evidentieze eventualele lipsuri, deteriorari, defecte etc.

In

functionarea lor, existenta inventarului de complet etc.

programul receptiei produselor se

vor verifica aspectul exterior al

utilajelor,

Nu vor fi preluate de catre comisia autoritatii contractante uti laj el e pr ezentante la recepti cu lipsuri sau degradari.

toate costuril! aferente, in termen de maxim 30 (treizec de la data receptiei, daca partile nu convin altfel.

ofertantul se obliga sa repare sau sa inlocuiasca bunurile lipsa, defectele, deteriorarile' suportand

i)

sau

zilelucratoare

5. CONDITII GARANTIE I"Jq:,Hli:.:,T,Tmf[:fl:lg15:,ffi,3ilg,!ianupoatefimaimic5de12lunigi


Garantia va fi de cel putin 12 luni.
cu punct de lucru mobil pentru interventii rapide
6.

Furnizorul utilajului sau distribuitorul(agentul) trebuie sa dispuna de service specializat


RE

Testareasiinspectiit.-Effiptie,reprezentantiiachizitoruluivortestasiva
efectua inspectii in concordanta cu procedurile interne.

Vor fi realizate cel putin urmatoarele:

verificarivizualesi dimensionale. verificareaechipamentului. Pregatirea personalului

I zi de instruire a personalului Achizitorului, care include: operarea si mentenanta primara pentru fiecare utilaj in parte.

Intocmit Iliescu Mariana

NifrAndi

Balaci Teodorescu E

sk