Sunteți pe pagina 1din 93

DON MIGUEL RUIZ

CELE PATRU LEGMINTE CARTEA NELEPCIUNII TOLTECE

Traducere si adaptare: Svetlana Sauciuc EDITURAMIX BRA O!

DON MIGUEL RUIZ

Dedic aceast carte Cercului de Foc; Celor care au plecat dintre noi, Celor care sunt prezeni printre noi, i celor care urmeaz s se nasc

CELE PATRU LEGAMINTE

CUPRINS TOLTECII 5 Introducere 7 OGLINDA PRFUIT 7 CIVILIZAREA PLANETEI 11 I VISUL PLANETAR 11 r!"u# #e$%"&nt '( FII I)PECA*IL +N TOT CEEA CE SPUI '( ,# do!#e, #e$%"&"t -. NU CONSIDERA NI)IC CA FIIND PERSONAL -. ,# tre!#e, #e$%"&nt -/ S NU FACI PRESUPUNERI INUTILE -/ ,# ,tru#e, #e$%"&nt 55 F +NTOTDEAUNA TOT CE +0I ST +N PUTERI 1AC0IONEAZ I)PECA*IL2 55 c,#e, to#tec% , #!3ert%4!! (( +NCLCAREA VEC5ILOR LEG)INTE (( RAIUL PE PA)6NT /5 RUGCIUNI /7

DON MIGUEL RUIZ

CELE PATRU LEGAMINTE

TOLTECII Cu "ii #e ani $n u%"&' t(ltecii e%au cun()cu*i $n +a%tea #e )u# a Me,icului ca un +(+(% #e -.e"ei /i 0&%0a*i ai $n*ele+ciunii12 Ant%(+(l(3ii v(%0e)c #e)+%e t(lteci ca #e)+%e ( na*iune' ca #e)+%e ( %a)&' #a%' #e .a+t' t(ltecii e%au (a"eni #e /tiin*& /i a%ti/ti ca%e au .(%"at ( )(cietate ce )tu#ia /i +&)t%a cun(a/te%ea )+i%itual& /i +%acticile )t%&"(/il(% l(%2 Ei l(cuiau $"+%eun& 4 "ae/t%i (naguali) /i #i)ci+(li 4 la Te(ti5uacan' vec5iul (%a/ al +i%a"i#el(% )ituat $n a.a%a (%a/ului Me,ic( Cit6' l(c )t%&vec5i $n ca%e -O"ul #evenea Zeu12 De4a lun3ul "ileniil(%' nagualii au .()t .(%*a*i )& a)cun#& vec5ea $n*ele+ciune /i )&4i "en*in& e,i)ten*a $n (0)cu%itate2 Cuce%i%ea eu%(+ean&' $"+%eun& cu .(l()i%ea 3%e/it& a +ute%ii +e%)(nale a un(%a #int%e a#e+*i' a .&cut nece)a%& a)cun#e%ea cun(a/te%ii .a*& #e cei ca%e nu e%au +%e3&ti*i )& ( .(l()ea)c& cu $n*ele+ciune )au ca%e inten*i(nau )& ( .(l()ea)c& $n )c(+u%i +e%)(nale2 Din .e%ici%e' cun(a/te%ea e7(te%ic& t(ltec& a .()t +&)t%at& /i a t%ecut #e la ( 3ene%a*ie la alta +%in #i.e%ite linii #e naguali. Dat(%it& ace)t(%a a %&"a) *inut& $n )ec%et ti"+ #e )ute #e ani' ia% vec5ile +%(.e*ii v(% .i #e7v&luite $n "("entul $n ca%e va .i nece)a% ca $n*ele+ciunea )& )e $nt(a%c& la (a"eni2 Acu"' #(n Mi3uel Rui7' un nagual #in linia Cavale%il(% !ultu%ului' a .()t $n#%u"at )& ne $"+&%t&/ea)c& +ute%ea $nv&*&tu%il(% t(ltecil(%2 Cun(a/te%ea t(ltec& +%(vine #in aceea/i unitate e)en*ial& a a#ev&%ului ca /i celelalte t%a#i*ii )ac%e e7(te%ice #e +e 3l(02 Ea nu %e+%e7int& ( %eli3ie' #a% c(%e)+un#e $nv&*&tu%ii tutu%(% "ae/t%il(% ca%e au e,i)tat +e +&"8nt2 De/i e)te ( t%a#i*ie )+i%itual&' ea %e+%e7int&

DON MIGUEL RUIZ

t(t(#at& "(#ul c(%ect #e via*&' ( cale )i"+l& /i e.icace #e a a9un3e la .e%ici%e /i iu0i%e2

INTRODUCERE OGLINDA PRFUIT Cu t%ei "ii #e ani " u%"&' e,i)ta un (" la .el ca n(i t(*i ca%e t%&ia $n a+%(+ie%ea unui (%a/ $nc(n9u%at #e "un*i2 O"ul a )tu#iat +ent%u a #eveni #(ct(%' #a% nu e%a c("+let #e ac(%# cu t(t ceea ce $nv&*a2 In ini"a )a )i"*ea c& t%e0uie )& e,i)te ceva "ai "ult #ec8t e%a )c%i) $n acele c&%*i2 nt%4( 7i' c8n# a a#(%"it $nt%4( +e/te%&' el a vi)at c& /i4a v&7ut +%(+%iul c(%+ a#(%"it2 A ie/it #in +e/te%& $n n(a+tea cu lun& n(u&2 Ce%ul e%a )enin' ia% el +utea ve#ea "ili(ane #e )tele2 A+(i ceva )4a +et%ecut $n inte%i(%ul )&u' ceva ca%e i4a t%an).(%"at via*a +ent%u t(t#eauna2 El /i4a +%ivit "8inile' /i4a )i"*it c(%+ul' ia% a+(i /i4a au7it +%(+%ia v(ce )+un8n#: -Sunt cut din lumin; sunt cut din stele12 A +%ivit #in n(u la )tele /i a %eali7at c& nu )telele )unt cele ca%e c%eea7& lu"ina' ci lu"ina c%eea7& )telele2 -Totul este cut din lumin; eu sunt cut din stele, a spus el, !i spaiul dintre ele nu este gol12 i a /tiut c& t(t ceea ce e,i)t& e)te ( .iin*& vie' ia% lu"ina e)te "e)a3e%ul vie*ii' #e(a%ece e)te vie /i c(n*ine $n ea t(ate in.(%"a*iile2 A+(i a c(n/tienti7at c& /i el e%a .&cut #in )tele' #e/i nu +&%ea una cu acele )tele2 -Sunt $n )tele /i $nt%e ele1'

DON MIGUEL RUIZ

a 38n#it el2 Atunci' el )4a nu"it tonal, ia% lu"ina #int%e )tele nagual, /i a /tiut c& t(t ceea ce c%eea7& a%"(nia /i )+a*iul #int%e cele #(u& e)te "iaa )au #ntenia. ;&%& !ia*&' tonal$ul /i nagual$ul nu a% +utea e,i)ta2 !ia*a e)te .(%*a A0)(lutului' a Su+%e"ului' a Celui ca%e a c%eat t(tul2 Iat& #eci ce a #e)c(+e%it el: t(tul $n e,i)ten*& e)te ( "ani.e)ta%e a .iin*ei vii +e ca%e ( nu"i" Du"ne7eu2 T(tul e)te Du"ne7eu2 i a a9un) la c(nclu7ia c& +e%ce+*ia u"an& e)te #(a% lu"ina ce +e%ce+e lu"ina2 El a v&7ut c& "ate%ia e)te ( (3lin#& 4 t(tul e)te ( (3lin#& ca%e %e.lect& lu"ina /i c%eea7& i"a3inile acelei lu"ini 4 #8n# na/te%e lu"ii ilu7iei' "isul, ca%e )ea"&n& cu un .u" ce nu ne +e%"ite )& ve#e" cine )unte" cu a#ev&%at2 -%oi, cei ade&rai, suntem iu'ire pur, lumin pur1' a )+u) el2 Acea)t& %eali7a%e i4a t%an).(%"at via*a2 Dint%4( #at&' el a /tiut cine e)te cu a#ev&%at' )4a uitat $n 9u% la ceilal*i (a"eni /i la %e)tul natu%ii /i a %&"a) ui"it #e ceea ce a v&7ut2 El )4a %e3&)it +e el $n)u/i $n t(t ceea ce e,i)ta 4 $n .ieca%e .iin*& u"an&' $n .ieca%e ani"al' $n .ieca%e +("' $n a+&' $n +l(aie' $n n(%i' $n +&"8nt2 i a v&7ut c& via*a a"e)tec& tonal$ul cu nagual$ul $n #i.e%ite "(#u%i +ent%u a c%ea "i%ia#e #e "ani.e)t&%i ale !ie*ii2 n acele c8teva "("ente el a $n*ele) t(tul2 E%a .(a%te e"(*i(nat /i ini"a )a e%a +lin& #e +ace2 Cu 3%eu +utea )& a/te+te +ent%u a le )+une /i +%ietenil(% )&i ceea ce #e)c(+e%i)e2 Da% cu" a% .i +utut e,+lica t(ate ace)tea $n cuvinte< A $nce%cat )& le )+un& ce a #e)c(+e%it /i cel(%lal*i' #a% ei nu4= +uteau $n*ele3e2 Ei +uteau ve#ea #(a% c& )e t%an).(%"a)e' c& #in v(cea /i #in (c5ii )&i %a#ia ceva e,t%a(%#ina%2 Au (0)e%vat c& el nu "ai 9u#eca +e ni"eni /i ni"ic2 El #eveni)e alt.el2 Putea $n*ele3e +e (%icine .(a%te 0ine' #a% ni"eni nu4= +utea $n*ele3e +e el2 Ei c%e#eau c& el e%a ( $nca%na%e a lui Du"ne7eu' #a% el 78"0ea c8n# au7ea

CELE PATRU LEGAMINTE

acea)ta /i a+(i )+unea: -(ste ade&rat. (u sunt Dumnezeu. Dar !i &oi suntei Dumnezeu. Suntem la el, &oi !i cu mine. Suntem imagini ale luminii. Suntem una cu Dumnezeu12 Da% nici a/a (a"enii nu4= $n*ele3eau2 El a #e)c(+e%it c& el e%a ( (3lin#& +ent%u %e)tul +e%)(anel(%' ( (3lin#& $n ca%e el )e +utea ve#ea +e )ine2 -)ricine este o oglind1' a )+u) el2 El )4a v&7ut $n ceilal*i' #a% ni"eni nu =4a v&7ut +e el2 i a)t.el' a c(n/tienti7at c& t(at& lu"ea vi)a' #a% .&%& a .i c(n/tient& #e ace)t luc%u' .&%& a /ti cine )unt ei cu a#ev&%at2 Ei nu4= +uteau ve#ea +e el $n ei $n/i/i #e(a%ece e,i)ta un +e%ete #e cea*& )au #e .u" $nt%e (3lin7i2 i +e%etele #e cea*& e%a c%eat #e inte%+%eta%ea i"a3inil(% lu"inii 4 "isul (a"enil(%2 A+(i' a /tiut c& va uita cu%8n# t(t ceea ce $nv&*a)e2 D(%in# )&4/i a"intea)c& #e4a +u%u%i vi7iunea +e ca%e a avut4(' )4a #eci) )&4/i )+un& O3lin#a ;u"u%ie' a)t.el $nc8t $nt(t#eauna )& /tie c& "ate%ia e)te ( (3lin#&' ia% .u"ul e)te cel ca%e ne $"+ie#ic& )& /ti" cine )unte" cu a#ev&%at2 El a )+u): -Sunt o )glind Fumurie, deoarece m &d pe mine *n iecare dintre &oi, dar noi nu ne recunoa!tem unul pe cellalt din cauza umului dintre noi. +cel um este "isul, iar oglinda e!ti tu, &istorul12

DON MIGUEL RUIZ

10

(ste u!or s trie!ti cu oc,ii *nc,i!i, Fr s *nelegi ce&a din ceea ce &ezi.... John Lennon

11

CELE PATRU LEGAMINTE

CIVILIZAREA PLANETEI I VISUL PLANETAR Ceea ce ve#e" /i au7i" $n acea)t& cli+& e)te #(a% un vi)2 N(i vi)&" c5ia% acu"' #e/i c%eie%ul n()t%u e)te t%e7it2 !i)ul e)te +%inci+ala .unc*ie a "in*ii' a)t.el $nc8t +ute" )+une c& "intea vi)ea7& >? #e (%e +e 7i2 Ea vi)ea7& nu #(a% atunci c8n# c%eie%ul #(a%"e' #a% /i atunci c8n# ace)ta e)te t%e7it2 Di.e%en*a $nt%e cele #(u& )t&%i @#e vi) /i #e ve35eA c(n)t& $n .a+tul c& atunci c8n# c%eie%ul )e a.l& $n )ta%e #e ve35e' n(i e,+e%i"ent&" un ca#%u "ate%ial' ca%e ne .ace )& +e%ce+e" luc%u%ile $nt%4 ( "anie%& linia%&2 $n )ta%ea #e )("n ca#%ul "ate%ial %i3i# #i)+a%e' ia% vi)ul a%e ten#in*a #e a )e )c5i"0a $n "(# c(n)tant2 Oa"enii vi)ea7& t(t ti"+ul2 $nainte ca n(i )& ne .i n&)cut' (a"enii #inaintea n(a)t%& au c%eat un "a%e vi) e,te%i(% ca%e a #evenit vi)ul )(ciet&*ii )au &isul planetar. !i)ul +laneta% e)te un vi) c(lectiv alc&tuit #in "ilia%#e #e vi)e +e%)(nale "ai "ici' ca%e c%eea7& $"+%eun& vi)e ale .a"iliil(%' vi)e ale c("unit&*ii' vi)e ale (%a/el(%' vi)e ale *&%il(%' ia% $n .inal vi)ul $nt%e3ii u"anit&*i2 !i)ul +laneta% inclu#e t(ate %e3ulile )(ciale' t(ate c%e#in*ele' t(ate le3ile' t(ate %eli3iile' #i.e%itele

DON MIGUEL RUIZ

12

civili7a*ii /i "(#alit&*i #e "ani.e)ta%e' 3uve%nele' /c(lile' eveni"entele )(ciale /i vacan*ele2 N(i ne na/te" cu ca+acitatea #e a $nv&*a cu" )& vi)&"' ia% (a"enii ca%e au t%&it $naintea n(a)t%& ne4au $nv&*at cu" )& vi)&" vi)ul )(ciet&*ii2 !i)ul e,te%i(% a%e at8tea %e3uli $nc8t atunci c8n# )e na/te un (" n(u' vi)ul $i ca+tea7& aten*ia /i int%(#uce t(ate ace)te %e3uli $n "intea c(+ilului2 !i)ul e,te%i(% )e .(l()e/te #e +&%in*i' #e /c(al& /i #e %eli3ie' +ent%u a ne $nv&*a cu" )& vi)&"2 +tenia e)te ca+acitatea n(a)t%& #e #i)c%i"ina%e' +%in ca%e ne .(cali7&" nu"ai a)u+%a luc%u%il(% +e ca%e #(%i" )& le +e%ce+e"2 N(i +ute" +e%ce+e "ili(ane #e luc%u%i )i"ultan' #a% +%in .(l()i%ea aten*iei' nu +&)t%&" +e ec%anul "in*ii n(a)t%e #ec8t ceea ce #(%i" )& +e%ce+e"2 Pe c8n# e%a" c(+ii' a#ul*ii #in 9u%ul n()t%u ne4au ca+tat aten*ia /i ne4au in(culat $n "inte in.(%"a*ii' +%in %e+eti*ie2 Ace)ta e)te "(#ul $n ca%e $nv&*&" t(t ceea ce /ti"2 ;(l()in#u4ne #e "ecani)"ul aten*iei' a" $nv&*at ( $nt%ea3& %ealitate' un $nt%e3 vi)2 A" $nv&*at cu" )& ne c("+(%t&" $n )(cietateB ce )& c%e#e" /i ce )& nu c%e#e"B ce e)te acce+ta0il /i ce nu e)te acce+ta0ilB ce e)te 0ine /i ce e)te %&uB ce e)te .%u"() /i ce e)te u%8tB ce e)te c(%ect /i ce nu2 T(ate ace)te cun(/tin*e' t(ate ace)te %e3uli /i c(nce+te #e)+%e "(#ul $n ca%e t%e0uie )& ne c("+(%t&"' e%au #e9a +%e7ente $n acea)t& lu"e atunci c8n# ne4a" n&)cut n(i2 C8n# a" a9un) la /c(al&' ne4au a/e7at $nt%4( 0anc& /i ne4au .(%*at )& ne .(cali7&" aten*ia +ent%u a a)i"ila ceea ce #(%ea )& ne $nve*e +%(.e)(%ul2 La 0i)e%ic&' ne4 au )ilit )& a)cult&" cu aten*ie cuvintele +%e(tului2 La .el au )tat luc%u%ile cu "a"a /i cu tata' cu .%a*ii /i )u%(%ile n(a)t%e: cu t(*ii au $nce%cat )& ne ca+te7e aten*ia2 La %8n#ul n()t%u' a" $nv&*at )& ca+t&" /i n(i aten*ia alt(% (a"eni' #a% ne4a" c%eat t(t(#at& ( nev(ie #e aten*ie ca%e +(ate #eveni .(a%te c("+etitiv&2 C(+iii )e a.l& $n

13

CELE PATRU LEGAMINTE

c("+eti*ie +ent%u a le at%a3e aten*ia +&%in*il(% l(%' +%(.e)(%il(% l(%' +%ietenil(% l(%: --it$te la mine. -it$te la ceea ce ac. /ei, sunt aici12 La a#ul*i' nev(ia #e aten*ie #evine .(a%te +ute%nic& /i c(ntinu&2 !i)ul e,te%i(% ne ca+tea7& aten*ia /i ne $nva*& ce t%e0uie )& c%e#e"' $nce+8n# cu li"0a +e ca%e ( v(%0i"2 Li"0a9ul e)te c(#ul +%in ca%e (a"enii )e $n*ele3 /i c("unic& $nt%e ei2 ;ieca%e lite%&' .ieca%e cuv8nt #in .ieca%e li"0& e)te ( c(nven*ie' +e ca%e ( +ute" a)e"&na cu ( +a3in& #e ca%teB cuv8ntul pagin e)te ( c(nven*ie +e ca%e n(i ( $n*ele3e"2 O#at& ce a" $n*ele) c(#ul' aten*ia n(a)t%& e)te ca+tat& /i ene%3ia e)te t%an).e%at& #e la ( +e%)(an& la alta2 Nu n(i a" .()t cei ca%e au (+tat +ent%u li"0a en3le7&2 Ni"eni nu $/i ale3e %eli3ia /i val(%ile "(%ale 4 ele e%au #e9a aici $nainte ca n(i )& ne .i n&)cut2 N(i nu ave" nici(#at& (ca7ia #e a ale3e ce4)& c%e#e" )au ce )& nu c%e#e"2 Nu ale3e" nici(#at& nici c5ia% cea "ai "ic& #in ace)te c(nven*ii2 Nu ne ale3e" nici "&ca% nu"ele2 Ca /i c(+ii' nu a" avut (ca7ia )& ne ale3e" c%e#in*ele' #a% am ost de acord cu in.(%"a*iile ca%e ne4 au .()t t%an)"i)e #e vi)ul +laneta% +%in inte%"e#iul alt(% (a"eni2 Sin3u%a "(#alitate #e a $n"a3a7ina in.(%"a*iile e)te acce+ta%ea l(%2 !i)ul e,te%i(% ne +(ate ca+ta aten*ia' #a% #ac& nu )unte" #e ac(%# cu el' nu v(" $n"a3a7ina in.(%"a*ia2 $n "("entul $n ca%e )unte" #e ac(%# cu el' n(i credem $n el' ia% ace)t luc%u )e nu"e/te c%e#in*&2 A avea c%e#in*& $n)ea"n& a c%e#e nec(n#i*i(nat2 Ace)ta e)te +%(ce#eul +%in ca%e $nva*& c(+iii2 C(+iii c%e# t(t ceea ce )+un a#ul*ii2 Ei )unt #e ac(%# cu ei' ia% c%e#in*a l(% e)te at8t #e +ute%nic& $nc8t )i)te"ul #e c%e#in*e a9un3e )& c(nt%(le7e $nt%e3ul vi) al vie*ii2 N(i nu ne ale3e" ace)te c%e#in*eB ne4a" +utea %ev(lta $"+(t%iva l(%' $n)& nu )unte" )u.icient #e +ute%nici

DON MIGUEL RUIZ

14

+ent%u a c8/ti3a acea)t& lu+t&2 Re7ultatul e)te acce+ta%ea nec(n#i*i(nat& a ace)t(% c%e#in*e +%in li0e%ul n()t%u acce+t2 A" nu"it ace)t +%(ce): ci&ilizarea oamenilor. P%in ace)t +%(ce) #e civili7a%e n(i $nv&*&" cu" )& t%&i" /i cu" )& vi)&"2 $n +%(ce)ul #e civili7a%e a ("ului' in.(%"a*ia vi)ului e,te%i(% e)te c(nve%tit& $n vi)ul inte%i(%' c%e8n# $nt%e3ul n()t%u )i)te" #e c%e#in*e2 Mai $nt8i' c(+ilul e)te $nv&*at nu"ele luc%u%il(%: "a"a' tata' la+te' )ticl&2 Zi #e 7i' aca)&' la /c(al&' la 0i)e%ic&' +%in televi7iune' n(i )unte" $nv&*a*i cu" )& t%&i"' ce ti+ #e c("+(%ta"ent e)te acce+ta0il2 !i)ul e,te%i(% ne $nva*& cu" t%e0uie )& )e c("+(%te un ("2 C&+&t&" a)t.el ( $nt%ea3& vi7iune #e)+%e ceea ce e)te ( -.e"eie1 /i #e)+%e ceea ce e)te un -0&%0at12 Mai "ult' )unte" $nv&*a*i )& 9u#ec&": ne 9u#ec&" +e n(i' $i 9u#ec&" +e ceilal*i (a"eni' ne 9u#ec&" vecinii2 C(+iii )unt civili7a*i la .el cu" )unt #("e)ticite ani"alele2 Pent%u a $nv&*a un c8ine' n(i $l +e#e+)i" /i $i (.e%i" %ec("+en)e2 E,act la .el ne ant%en&" c(+iii' ca +e (%ica%e alt ani"al #("e)ticit: cu un )i)te" #e +e#e+)e /i #e %ec("+en)e2 $i )+une": -E/ti un 0&iat 0un @)au: e/ti ( .at& 0un&A atunci c8n# .aci ceea ce "a"a /i tata v(% ca tu )& .aci12 C8n# c(+ilul nu a)cult& $n)&' $i )+une": -E/ti un 0&iat %&u @)au ( .eti*& %eaA12 Atunci c8n# c(+ilul ac*i(nea7& $"+(t%iva %e3ulil(% el e)te +e#e+)itB c8n# ac*i(nea7& c(n.(%" %e3ulil(% el e)te %&)+l&tit2 Pe c8n# e%a" c(+ii' a" .()t +e#e+)i*i #e "ulte (%i +e 7i' #a% a" .()t /i %ec("+en)a*i #e "ulte (%i +e 7i2 ;(a%te %e+e#e a" $nv&*at )& ne .ie .%ic& #e +e#ea+)& /i #e .a+tul c& nu ne v(" +%i"i %ec("+en)a2 Rec("+en)a e)te aten*ia +e ca%e ( +%i"i" #e la +&%in*ii n(/t%i )au #e la ceilal*i (a"eni' cu" a% .i $nv&*&t(%ii' +%(.e)(%ii /i +%ietenii2 Ne4a" c%eat a)t.el nece)itatea #e a ca+ta aten*ia alt(% (a"eni +ent%u a +%i"i %ec("+en)a #(%it&2

15

CELE PATRU LEGAMINTE

Rec("+en)ele ne .ac )& ne )i"*i" 0ine' /i n(i c(ntinu&" )& .ace" ceea ce #(%e)c ceilal*i #e la n(i' +ent%u a (0*ine %ec("+en)a2 Cu tea"a #e a .i +e#e+)i*i /i cu .%ica #e a nu .i %ec("+en)a*i' $nce+e" )& +%etin#e" c& )unte" ceea ce nu )unte"' #(a% +ent%u a le .ace +l&ce%e cel(%lal*i' #(a% +ent%u a .i )u.icient #e 0uni +ent%u cei #in 9u%2 $nce%c&" )& le .ace" +l&ce%e "a"ei /i tat&lui' $nce%c&" )& le .ace" +l&ce%e +%(.e)(%il(% la /c(al&' $nce%c&" )& le .ace" +l&ce%e cel(% #e la 0i)e%ic&' /i a)t.el $nce+e" )& 9uc&" un a#ev&%at teat%u2 Ne +%e.ace" c& )unte" ceea ce nu )unte" #e(a%ece ne e)te tea"& c& v(" .i %e)+in/i2 ;%ica #e a .i %e)+in) #evine .%ica #e a nu .i )u.icient #e 0un2 $n cele #in u%"&' ne t%an).(%"&" $n cineva ca%e nu )unte" n(i $n/ine2 Acce+t&" c(nvin3e%ile "a"ei /i #eveni" c(+ia ei' acce+t&" c(nvin3e%ile tat&lui' ale )(ciet&*ii /i ale #(3"el(% %eli3i(a)e2 T(ate ten#in*ele n(a)t%e n(%"ale )e +ie%# $n +%(ce)ul #e e#uca*ie2 C8n# "ai c%e/te"' ia% "intea n(a)t%& $nce+e )& $n*elea3&' n(i $nv&*&" )& )+une" nu. A#ul*ii ne )+un: -Nu .a a)ta12 N(i ne %ev(lt&" /i )+une": -NuC12 Ne %ev(lt&" #e(a%ece ne a+&%&" li0e%tatea2 !%e" )& .i" n(i $n/ine' #a% )unte" +%ea "ici' ia% a#ul*ii )unt "a%i /i +ute%nici2 Du+& ( +e%i(a#& #e ti"+ ni )e .ace .%ic&' #e(a%ece /ti" c& #e .ieca%e #at& c8n# v(" .ace ceva 3%e/it v(" .i +e#e+)i*i2 Si)te"ul #e $n#(ct%ina%e e)te at8t #e +ute%nic $nc8t la un anu"it +unct #in via*a n(a)t%& nu "ai ave" nev(ie #e ni"eni +ent%u a ne e#uca2 Nu "ai ave" nev(ie #e "a"& )au #e tat&' #e /c(al& )au #e 0i)e%ic&' +ent%u a .i #%e)a*i2 A" .()t +%e3&ti*i at8t #e 0ine $nc8t a" #evenit +%(+%iii n(/t%i #%e)(%i2 Sunte" ni/te ani"ale aut(#("e)ticite2 Pute" c(ntinua )& ne $n#(ct%in&" )in3u%i' $n c(nc(%#an*& cu acela/i )i)te" #e c(nvin3e%i ca%e ne4au .()t (.e%ite' .(l()in# acela/i )i)te" #e

DON MIGUEL RUIZ

16

+e#e+)e /i #e %ec("+en)e2 Ne +e#e+)i" +e n(i $n/ine (%i #e c8te (%i nu u%"&" %e3ulile ca%e c(%e)+un# )i)te"ului n()t%u #e c%e#in*eB ne %ec("+en)&" atunci c8n# )unte" -un 0&iat 0un1 )au -( .at& 0un&12 Si)te"ul #e c(nvin3e%i e)te +%ecu" ( Ca%te a Le3ii ca%e ne c(n#uce "intea2 ;&%& )& ne "ai +une" $nt%e0&%i' t(t ce e,i)t& $n acea)t& Ca%te a Le3ii %e+%e7int& a#ev&%ul n()t%u2 Ne 0a7&" t(ate %a*i(na"entele +e Ca%tea Le3ii' c5ia% #ac& ace)te %a*i(na"ente )e $"+(t%ive)c natu%ii n(a)t%e inte%i(a%e2 C5ia% /i le3ile "(%ale +%ecu" Cele Zece P(%unci )unt +%(3%a"ate " "intea n(a)t%& +%in +%(ce)ul #e $n#(ct%ina%e2 Una c8te una' t(ate ace)te c(n#i*i(n&%i )unt )c%i)e " Ca%tea Le3ii' /i ele )unt cele ca%e ne 3uve%nea7& vi)ul2 E,i)t& $n "in*ile n(a)t%e cineva ca%e 9u#ec& +e t(at& lu"ea' inclu)iv v%e"ea' c&*elul' +i)ica' t(tul2 Du#ec&t(%ul inte%i(% .(l()e/te ceea ce e)te $n Ca%tea Le3ii n(a)t%e +ent%u a 9u#eca t(t ceea ce .ace" /i t(t ceea ce nu .ace"' t(t ceea ce 38n#i" /i t(t ceea ce nu 38n#i"' t(t ceea ce )i"*i" /i t(t ceea ce nu )i"*i"2 Ni"ic nu )ca+& ti%anici ace)tui Du#ec&t(%2 De .ieca%e #at& c8n# .ace" ceva ca%e c(nt%avine C&%*ii Le3ii' Du#ec&t(%ul )+une c& )unte" vin(va*i' c& t%e0uie )& .i" +e#e+)i*i' c& t%e0uie )& ne .ie %u/ine2 Ace)t luc%u )e +et%ece +%actic c(ntinuu' 7i #u+& 7i' +e $nt%e3 +a%cu%)ul vie*ii n(a)t%e2 E,i)t& " n(i /i ( alt& +a%te' ca%e +%i"e/te )entin*ele' ia% acea)t& +a%te e)te nu"it& !icti"a2 !icti"a )u+(%t& t(ate 9i3ni%ile' )enti"entele #e vin(v&*ie /i %u/inea2 Ea e)te acea +a%te inte3%ant& #in .iin*a n(a)t%& ca%e )+une: -Bietul #e "ine' nu )unt )u.icient #e 0un' nu )unt )u.icient #e inteli3ent' nu )unt )u.icient #e at%activ' nu )unt )u.icient #e +lin #e iu0i%e222 Bietul #e "ine12 Ma%ele Du#ec&t(% e)te #e ac(%# /i )+une: -Da' nu e/ti )u.icient #e 0un12 i t(ate

17

CELE PATRU LEGAMINTE

ace)tea )unt 0a7ate +e un )i)te" #e c(nvin3e%i $n ca%e nu a" ale) nici(#at& ce t%e0uie )& c%e#e" /i ce nu2 Ace)te c(nvin3e%i )unt at8t #e +ute%nice $nc8t c5ia% "ul*i ani "ai t8%7iu' c8n# ave" acce) la n(i c(nce+*ii /i u%"&%i" )& lu&" +%(+%iile n(a)t%e #eci7ii' #e)c(+e%i" c& ace)te c(nvin3e%i in(culate $n c(+il&%ie $nc& ne "ai c(nt%(lea7& via*a2 T(t ceea ce e)te $"+(t%iva C&%*ii Le3ii ne .ace )& )i"*i" ( )en7a*ie )t%anie $n +le,ul n()t%u )(la%' ca%e )e nu"e/te ric. nc&lca%ea )i)te"ului #e c(nvin3e%i #in Ca%tea Le3ii ne #e)c5i#e %&nile e"(*i(nale' ia% %eac*ia n(a)t%& i"e#iat& e)te #e a c%ea ( e"(*ie (t%&vit&2 T(t ceea ce e)te cu+%in) $n Ca%tea Le3ii t%e0uie )& .ie a#ev&%at' #e aceea (%ice luc%u ca%e +a%e )& 7#%uncine ace)t )i)te" #e c(nvin3e%i ne .ace )& ne )i"*i" ne)i3u%i2 C5ia% #ac& ceea ce e,i)t& $n Ca%tea Le3ii e)te 3%e/it' )i)te"ul n()t%u #e val(%i ne ace s ne simim *n siguran. De aceea' ave" nev(ie #e "ult cu%a9 +ent%u a 7#%uncina )i)te"ul n()t%u #e val(%i2 C5ia% #ac& /ti" c& nu n(i a" ale) ace)t )i)te" #e val(%i' nu e)te "ai +u*in a#ev&%at c& a" .()t $n $nt%e3i"e #e ac(%# cu el2 C(n#i*i(na%ea e)te at8t #e +ute%nic& $nc8t c5ia% #ac& $n*ele3e" c& ceea ce c%e#e" n(i nu e)te a#ev&%at' #ac& ne $"+(t%ivi" c(nvin3e%il(% n(a)t%e' ne )i"*i" vin(va*i /i %u/ina*i2 La .el cu" 3uve%nele au c&%*i ale le3ii cu ca%e c(n#uc vi)ul )(ciet&*ii' )i)te"ul n()t%u #e c(nvin3e%i e)te Ca%tea Le3ii ca%e 3uve%nea7& vi)ul n()t%u +e%)(nal2 T(ate ace)te le3i e,i)t& " "intea n(a)t%&' n(i c%e#e" $n ele' ia% Du#ec&t(%ul #in inte%i(%ul n()t%u ac*i(nea7& c(n.(%" ace)t(% %e3uli2 Du#ec&t(%ul #& )entin*e' ia% !icti"a )u.e%& #in cau7a vin(v&*iei /i a +e#e+)ei2 Da% cine )+une c& e,i)t& 9u)ti*ie $n ace)t vi)< A#ev&%ata 9u)ti*ie $n)ea"n& )& +l&te/ti +ent%u .ieca%e 3%e/eal& +e ca%e ( .aci2 A#ev&%ata in9u)ti*ie $n)ea"n& )& +l&te/ti #e

DON MIGUEL RUIZ

18

"ai "ulte (%i +ent%u .ieca%e 3%e/eal&2 De c8te (%i +l&ti" n(i +ent%u ( 3%e/eal&< R&)+un)ul e)te: #e "ii #e (%i2 O"ul e)te )in3u%ul ani"al #e +e +&"8nt ca%e +l&te/te #e "ii #e (%i +ent%u aceea/i 3%e/eal&2 Re)tul ani"alel(% +l&te)c ( #at& +ent%u .ieca%e 3%e/eal&2 Da% nu /i (a"enii2 N(i ave" ( "e"(%ie +ute%nic&2 ;ace" ( 3%e/eal&' ne 9u#ec&"' ne 3&)i" vin(va*i /i ne +e#e+)i"2 Dac& a% e,i)ta ( 9u)ti*ie' ace)t luc%u a% .i )u.icientB n(i nu a" "ai %e+eta +e#ea+)a2 Da% #e .ieca%e #at& c8n# ne a#uce" a"inte' n(i ne 9u#ec&" +e n(i $n/ine' ne 3&)i" #in n(u vin(va*i /i ne +e#e+)i" #in n(u' /i #in n(u' /i #in n(u2 Dac& ave" ( )(*ie )au un )(*' ace/tia ne %ea"inte)c 3%e/elile n(a)t%e' a)t.el $nc8t ne +ute" 9u#eca +e n(i $n/ine #in n(u' ne +e#e+)i" #in n(u /i ne 3&)i" vin(va*i #in n(u2 E)te ace)t luc%u c(%ect< De c8te (%i nu i4a" .&cut +e )(*ia n(a)t%&' +e c(+iii n(/t%i )au +e +&%in*ii n(/t%i )& +l&tea)c& +ent%u aceea/i 3%e/eal&< De .ieca%e #at& c8n# ne a"inti" 3%e/eala' n(i $i acu7&" #in n(u /i le t%i"ite" t(at& (t%ava n(a)t%& e"(*i(nal&' c(n/tien*i c& a" .()t ne#%e+t&*i*i' .&c8n#u4i a)t.el )& +l&tea)c& #in n(u +ent%u 3%e/eala c("i)&2 E)te acea)ta #%e+tate< Du#ec&t(%ul #in "intea n(a)t%& 3%e/e/te t(c"ai +ent%u c& )i)te"ul #e c(nvin3e%i 4 Ca%tea Le3ii 4 e)te 3%e/it2 EFG #in c(nvin3e%ile ca%e au .()t $n"a3a7inate $n "intea n(a)t%& nu )unt altceva #ec8t "inciuni' ia% n(i )u.e%i" #in cau7a .a+tului c& t%e0uie )& c%e#e" $n t(ate ace)te "inciuni2 !i)ul +lanetei e)te #e a/a "anie%& $nc8t (a"enil(% li )e +a%e n(%"al )& )u.e%e' )& t%&ia)c& $n .%ic& /i )& c%ee7e #%a"e e"(*i(nale2 !i)ul e,te%i(% nu e)te un vi) .%u"()B e)te un vi) al vi(len*ei' al .%icii' al %&70(iului' al ne#%e+t&*ii2 !i)ele +e%)(nale ale (a"enil(% va%ia7& #e la unul la altul' #a% la "(#ul 3l(0al el e)te a+%(a+e un c(/"a%2 Dac& ne uit&" la )(cietatea u"an&' ve#e" c& e)te at8t #e 3%eu #e t%&it t(c"ai +ent%u c& ea e)te

19

CELE PATRU LEGAMINTE

3uve%nat& #e .%ic&2 $n t(at& lu"ea ve#e" (a"eni )u.e%in#' ne%v(/i' .u%i(/i' %&70un&t(%i' vi(len*i +e )t%a#&' /i +%etutin#eni ve#e" H ne#%e+t&*i #e nei"a3inat2 In9u)ti*ia e,i)t& +e #i.e%ite nivele /i $n *&%i #i.e%ite #e +e 3l(0' #a% .%ica e)te cea ca%e ne c(nt%(lea7& vi)ul e,te%i(%2 Dac& v(" c("+a%a vi)ul )(ciet&*ii u"ane cu #e)c%ie%ea ia#ului #in %eli3iile ce au .()t +%("ul3ate +e +&"8nt' v(" #e)c(+e%i c& e,i)t& ( i#entitate +e%.ect&2 Reli3iile )+un c& ia#ul e)te un l(c al +e#e+)ei' un l(c al .%icii' al #u%e%ii /i al )u.e%in*ei' un l(c $n ca%e .(cul te a%#e2 ;(cul e)te 3ene%at #e e"(*iile ca%e +%(vin #in .%ic&2 De .ieca%e #at& c8n# )i"*i" e"(*ii +%ecu" "8nia' .u%ia' 3el(7ia' invi#ia )au u%a' n(i e,+e%i"ent&" un .(c ca%e a%#e $n n(i2 De aceea' +ute" )+une c& t%&i" $nt%4un vi) al ia#ului2 Dac& +%ivi" ia#ul ca +e ( )ta%e "ental&' atunci nu e)te 3%eu )& ne #&" )ea"a c& el e)te $n 9u%ul n()t%u2 De3ea0a ne "ai a"enin*& ceilal*i c& #ac& nu v(" .ace ceea ce )+un ei c& t%e0uie )& .ace"' v(" a9un3e $n ia#2 Ce )& )+une"' ce ve)te +%(a)t&C N(i )unte" #e9a $n ia#' #a% t(t ac(l( )unt /i cei ca%e ne a"enin*&2 Nici ( .iin*& u"an& nu ( +(ate c(n#a"na +e cealalt& )& a9un3& $n ia# #e(a%ece n(i )unte" #e9a ac(l(2 Ceilal*i ne +(t $"+in3e $nt%4un ia# "ai a#8nc' e)te a#ev&%at2 Da% ace)t luc%u e)te vala0il nu"ai +ent%u c& n(i le +e%"ite"2 ;ieca%e (" a%e vi)ul )&u +e%)(nal' #a% la .el ca /i vi)ul )(ciet&*ii' ace)ta e)te 3uve%nat #e .%ic&2 N(i $nv&*&" )& vi)&" ia#ul $n via*a n(a)t%&' $n vi)ul n()t%u +e%)(nal2 Evi#ent' acea)t& .%ic& )e "ani.e)t& #i.e%it +ent%u .ieca%e $n +a%te' #a% cu t(*ii e,+e%i"ent&" aceea/i "8nie' 3el(7ie' u%&' invi#ie /i alte e"(*ii ne3ative2 !i)ul n()t%u +e%)(nal +(ate #eveni un c(/"a% $n ca%e )u.e%i" /i t%&i" $nt%4( c(ntinu& )ta%e #e .%ic&2 Da% n(i nu t%e0uie )& vi)&" un c(/"a%2 E)te la .el #e

DON MIGUEL RUIZ

20

+()i0il )& ne 0ucu%&" #e un vi) +l&cut2 $nt%ea3a u"anitate caut& a#ev&%ul' #%e+tatea /i .%u"u)e*ea2 Sunte" cu t(*ii $nt%4( ete%n& c&uta%e a a#ev&%ului nu"ai +ent%u c& n(i c%e#e" #(a% $n "inciunile +e ca%e le4a" $n"a3a7inat $n "intea n(a)t%&2 Sunte" $n c&uta%ea #%e+t&*ii #in cau7& c& $n )i)te"ul n()t%u #e c(nvin3e%i nu 3&)i" nic&ie%i #%e+tatea2 Sunte" $n c&uta%ea .%u"u)e*ii #e(a%ece in#i.e%ent c8t #e .%u"(a)& a% .i ( +e%)(an&' ea nu c%e#e c& e)te .%u"(a)& cu a#ev&%at2 C&ut&" /i c&ut&"' #a% t(tul )e a.l& #e9a $n n(i2 Nu e,i)t& un alt a#ev&% ca%e t%e0uie 3&)it2 O%iun#e ne $nt(a%ce" ca+ul' t(t ceea ce ve#e" e)te a#ev&%at' #a% #in cau7a c%e#in*el(% /i a c(n#i*i(n&%il(% +e ca%e le4a" $n"a3a7inat $n "intea n(a)t%&' n(i nu ave" (c5i +ent%u ace)t a#ev&%2 N(i nu ve#e" a#ev&%ul +ent%u c& )unte" (%0i2 Ceea ce ne (%0e/te )unt acele .al)e c%e#in*e +e ca%e le ave" $n "intea n(a)t%&2 Si"*i" nev(ia )& /ti" c& n(i ave" #%e+tate' ia% t(*i ceilal*i 3%e/e)c2 C%e#e" $n c(nvin3e%ile n(a)t%e' #a% t(c"ai ele ne +%e3&te)c +ent%u )u.e%in*&2 E)te ca /i cu" a" t%&i $n "i9l(cul unei ce*i at8t #e #e)e $nc8t nu ne la)& )& ve#e" #inc(l( #e v8%.ul na)ului2 T%&i" $nt%4( cea*& ca%e nici "&ca% nu e)te %eal&2 Cea*a e)te un vi)' vi)ul n()t%u +e%)(nal' ca%e inclu#e t(t ceea ce c%e#e"' t(ate c(nce+*iile +e ca%e le ave" #e)+%e ceea ce )unte" cu a#ev&%at' t(ate c("+%("i)u%ile .&cute cu ceilal*i' cu n(i $n/ine /i c5ia% cu Du"ne7eu2 Mintea n(a)t%& nu e)te altceva #ec8t ( cea*& +e ca%e t(ltecii au nu"it4( mitote. Mintea n(a)t%& e)te un vi) $n ca%e "ii #e (a"eni v(%0e)c $n acela/i ti"+' #a% nici unul nu4= $n*ele3e +e cel&lalt2 Acea)ta e)te )ta%ea "in*ii u"ane 4 un "a%e mitote, ca%e ne $"+ie#ic& )& ve#e" cine )unte" cu a#ev&%at2 In#ienii nu"e)c ace)t mitote: ma0a, ceea ce $n)ea"n& ilu7ie2 E)te c%e#in*a +e%)(nalit&*ii c&: -Eu )unt12 T(t ceea ce c%e#e" #e)+%e

21

CELE PATRU LEGAMINTE

n(i /i #e)+%e lu"e' t(ate c(nce+*iile /i +%(3%a"&%ile +e ca%e le ave" $n "inte' t(ate )unt mitote. N(i nu +ute" ve#ea cine )unte" cu a#ev&%atB nu +ute" ve#ea c& nu )unte" li0e%i2 A/a )e e,+lic& #e ce (a"enii )e $"+(t%ive)c vie*ii2 De ni"ic nu )e te" "ai "ult (a"enii #ec8t #e a .i vii2 M(a%tea nu e)te cea "ai "a%e .%ic& a n(a)t%&B cea "ai "a%e .%ic& +e ca%e ( ave" e)te )& ne a)u"&" %i)cul #e a t%&i' %i)cul #e a .i vii /i #e a e,+%i"a ceea ce )unte" cu a#ev&%at2 A .i n(i $n/ine e)te cea "ai "a%e .%ic& a n(a)t%&' a (a"enil(%2 N(i a" $nv&*at )& ne t%&i" via*a $nce%c8n# )& le )ati).ace" cel(%lal*i ce%e%ile2 A" $nv&*at )& t%&i" $n .unc*ie #e vi7iunea cel(% #in 9u%' #in cau7a .%icii #e a nu .i acce+ta*i /i #e a nu .i )u.icient #e 0uni +ent%u ei2 n ti"+ul +%(ce)ului #e $n#(ct%ina%e' n(i ne4a" .(%"at ( i"a3ine #e)+%e ceea ce e)te +e%.ec*iunea' $n #(%in*a n(a)t%& #e a .i )u.icient #e 0uni2 Ne4a" c%eat a)t.el ( i"a3ine #e)+%e cu" a% t%e0ui )& .i" +ent%u a .i acce+ta*i #e t(at& lu"ea2 A" $nce%cat "ai ale) )& le .ace" +l&ce%e cel(% ca%e ne iu0e)c' "a"a /i tata' .%a*ii /i )u%(%ile "ai "a%i' +%e(*ii /i +%(.e)(%ii2 nce%c8n# )& .i" )u.icient #e 0uni +ent%u ei' ne4a" c%eat ( i"a3ine #e)+%e +e%.ec*iune' #a% n(i nu ne +(t%ivi" cu acea)t& i"a3ine' )au acea)ta nu ni )e +(t%ive/te $nt(t#eauna2 N(i a" c%eat ( i"a3ine' #a% i"a3inea nu e)te %eal&2 Nu v(" .i nici(#at& +e%.ec*i #in ace)t +unct #e ve#e%e2 Nici(#at&C Dat(%it& .a+tului c& nu )unte" +e%.ec*i' a" a9un) )& ne %e)+in3e" +%(+%ia +e%)(an&2 Ia% nivelul #e aut(%e)+in3e%e #e+in#e #e c8t #e e.icien*i au .()t a#ul*ii $n #i)t%u3e%ea i#entit&*ii n(a)t%e %eale2 Du+& $nc5eie%ea +%(ce)ului #e $n#(ct%ina%e' a .i )u.icient #e 0un +ent%u cei #in 9u% nu "ai e)te )u.icient2 N(i nu "ai )unte" )u.icient #e 0uni +ent%u n(i $n/ine' #e(a%ece a" a9un) )& nu "ai c(%e)+un#e"' )& nu ne "ai

DON MIGUEL RUIZ

22

$nca#%&" $n +%(+%ia n(a)t%& i"a3ine #e)+%e +e%.ec*iune2 N(i nu ne +ute" ie%ta #e(a%ece nu )unte" ceea ce a" #(%i )& .i"' )au "ai 0ine 7i)' nu )unte" una cu ceea ce c%e#e" c& a% t%e0ui )& .i"2 Nu ne +ute" ie%ta +ent%u c& nu )unte" +e%.ec*i2 N(i /ti" c& nu )unte" ceea ce c%e#e" c& t%e0uie )& .i" /i ne )i"*i" .al/i' .%u)t%a*i /i ne)ince%i2 $nce%c&" )& ne a)cun#e" /i +%etin#e" c& )unte" ceea ce nu )unte"2 Re7ultatul e)te c& nu ne )i"*i" autentici /i +u%t&" "&/ti )(ciale +ent%u a nu4i l&)a +e ceilal*i )& (0)e%ve ace)t luc%u2 Ne e)te at8t #e .%ic& #e .a+tul c& altcineva va (0)e%va c& nu )unte" ceea ce +%etin#e" a .i2 $i 9u#ec&" +e ceilal*i $n c(nc(%#an*& cu i"a3inea n(a)t%& #e)+%e +e%.ec*iune' #a% ei nu )e v(% %i#ica nici(#at& la nivelul a/te+t&%il(% n(a)t%e2 De "ulte (%i' a9un3e" c5ia% )& ne .ace" %&u' #(a% +ent%u a .ace +l&ce%e alt(% (a"eni2 Ne %&ni" t%u+ul .i7ic' #(a% +ent%u a .i acce+ta*i #e ceilal*i2 C8*i a#(le)cen*i nu iau #%(3u%i #(a% +ent%u a evita )& .ie %e)+in/i #e c&t%e ceilal*i a#(le)cen*i2 Ei nu $/i #au )ea"a c& a#ev&%ata l(% +%(0le"& e)te c& nu )e acce+t& )in3u%i +e ei $n/i/i' c& )e aut(%e)+in3 #e(a%ece nu )unt ceea ce +%etin# c& )unt2 Ei #(%e)c )& .ie $nt%4un anu"it "(#' #a% nu )unt' /i #in acea)t& cau7& )u.e%& #e vin(v&*ie /i %u/ine2 Oa"enii )e +e#e+)e)c la ne).8%/it #e(a%ece nu )unt ceea ce c%e# ei c& a% t%e0ui )& .ie2 Ei #evin .(a%te a0u7ivi .a*& #e +%(+%ia +e%)(an& /i $i .(l()e)c /i +e ceilal*i +ent%u a a0u7a #e ei2 Ni"eni nu a0u7ea7& $n)& #e n(i "ai "ult #ec8t n(i $n/ine' ia% aici a+a% Du#ec&t(%ul' !icti"a /i )i)te"ul #e c(nvin3e%i ca%e ne .ac )& +%(ce#&" $n ace)t .el2 Sunt (a"eni ca%e )+un c& )(*ia l(% )au )(*ul l(%' (%i "a"a )au tata' au a0u7at #e ei' #a% e)te evi#ent c& ei $/i .ac %&u )in3u%i2 M(#ul $n ca%e ne 9u#ec&" e)te cea "ai cu"+lit& 9u#ecat& #in c8te e,i)t&2 Dac& .ace" ( 3%e/eal& $n .a*a (a"enil(%' n(i $nce%c&" )& ne3&"

23

CELE PATRU LEGAMINTE

3%e/eala /i )& ( ac(+e%i"2 Da% atunci c8n# )unte" )in3u%i' Du#ec&t(%ul +%eia c("an#a' vin(v&*ia #evine at8t #e +ute%nic&' ia% n(i ne )i"*i" at8t #e +%(/ti' )au at8t #e %&i' )au at8t #e +u*in "e%itu(/iI$n $nt%ea3a n(a)t%& via*&' ni"eni nu a a0u7at #e n(i "ai "ult #ec8t a" a0u7at n(i $n/ine2 Ia% li"ita ace)t(% aut(a0u7u%i e)te e,act li"ita +e ca%e ( t(le%&" #in +a%tea cel(% #in 9u%2 Dac& cineva a0u7ea7& #e n(i #(a% un +ic "ai "ult #ec8t ( .ace" n(i $n/ine' +%(0a0il c& v(" .u3i #e acea +e%)(an&2 Da% #ac& cineva a0u7ea7& #e n(i "ai +u*in #ec8t ( .ace" n(i $n "(# (0i/nuit' v(" +&)t%a +%(0a0il %ela*ia /i ( v(" t(le%a la ne).8%/it2 Dac& n(i a0u7&" .(a%te "ult #e n(i $n/ine' +ute" t(le%a ca altcineva )& ne 0at&' )& ne u"ilea)c& /i )& ne t%ate7e ca +e un 3un(i2 De ce< De(a%ece )i)te"ul n()t%u #e c(nvin3e%i a.i%"&: -Me%it ace)t luc%u2 Acea)t& +e%)(an& $"i .ace #e .a+t ( .av(a%e' c&ci e)te al&tu%i #e "ine2 Nu "e%it #%a3()tea /i %e)+ectul ei2 Nu )unt )u.icient #e 0un12 N(i ave" nev(ie )& .i" acce+ta*i /i iu0i*i #e ceilal*i' #a% nu ne +ute" acce+ta /i iu0i +e n(i $n/ine2 Cu c8t ne iu0i" "ai "ult +e n(i $n/ine' cu at8t e,+e%i"ent&" "ai +u*ine a0u7u%i $n via*a n(a)t%&2 Aut(a0u7ul +%(vine #in aut(%e)+in3e%e' ia% aut(%e)+in3e%ea )e na/te #in .a+tul c& ave" ( i"a3ine a +e%.ec*iunii /i nu ne %i#ic&" nici(#at& la $n&l*i"ea ace)tui i#eal2 I"a3inea n(a)t%& #e)+%e +e%.ec*iune e)te "(tivul +ent%u ca%e ne %e)+in3e" )in3u%iB e)te "(tivul +ent%u ca%e nu ne acce+t&" a/a cu" )unte" 0a7ate +e .%ic& /i )& ne +%(cla"&" +%(+%ia +ute%e /i +ent%u ca%e nu4i acce+t&" +e ceilal*i a/a cu" )unt' +e%)(nal&2 C("+%("i)u%ile n&)cute #in .%ic& incu"0& ( "a%e +ie%#e%e #e ene%3ie #in +a%tea n(a)t%&' #a% le3&"intele ca%e )e na)c #in #%a3()te ne a9ut& )& ne c(n)e%v&" ene%3ia /i c5ia% )& c8/ti3&" "ai "ult& ene%3ie2 E,i)t& "ii #e c("+%("i)u%i +e ca%e le4a" .&cut2 ;ieca%e #int%e

DON MIGUEL RUIZ

24

n(i e)te n&)cut cu ( anu"it& cu n(i $n/ine' cu ceilal*i (a"eni' cu vi)ul n()t%u cantitate #e +ute%e +e%)(nal& +e ca%e ( %eca+&t& $n #e)+%e via*&' cu Du"ne7eu' cu )(cietatea' cu +&%in*ii' .ieca%e 7i' #u+& ce )e (#i5ne/te2 Din +&cate' n(i cu )(*ia' cu c(+iii2 Da% cele "ai i"+(%tante c5eltui" ( "a%e +a%te #in +ute%ea n(a)t%& +e%)(nal& c("+%("i)u%i )unt cele +e ca%e le .ace" cu n(i "ai $nt8i +ent%u a .ace acele c("+%("i)u%i' ia% a+(i $n/ine2 Ace)te c("+%("i)u%i ne )+un cine )unte" cu +ent%u a le %e)+ecta2 Pute%ea n(a)t%& +e%)(nal& e)te a#ev&%at' ce t%e0uie )& )i"*i"' ce t%e0uie )& c%e#e" #i)i+at& #e t(ate c("+%("i)u%ile +e ca%e le4a" c%eat' /i cu" t%e0uie )& ne c("+(%t&"2 Re7ultatul e)te ceea ia% %e7ultatul e)te c& ne )i"*i" .&%& +ute%e2 T(t ce ne ce n(i nu"i" +e%)(nalitatea n(a)t%&2 Ace)te "ai %&"8ne e)te #(a% at8ta +ute%e c8t )& )u+%avie*ui" c("+%("i)u%i a.i%"&: -Ace)ta )unt eu2 Acea)ta e)te $n .ieca%e 7i' c&ci %i)i+i" cea "ai "a%e +a%te #in ea ceea ce c%e# eu2 P(t .ace anu"ite luc%u%i' ia% alte +ent%u a +&)t%a c("+%("i)u%ile ca%e ne *in le3a*i #e luc%u%i nu le +(t .ace2 Acea)ta e)te %ealitate' ia% vi)ul +laneta%2 Cu" a" +utea t%an).(%"a $nt%e3ul vi) acea)ta e)te .ante7ieB ace)t luc%u e)te +()i0il' cel&laltHal vie*ii n(a)t%e c8n# nu ave" +ute%ea #e a )c5i"0a e)te i"+()i0il12 Un )in3u% c("+%("i) nu a% .i ( +%(0le"&' #a% $n ca7ul $n ca%e c(n/tienti7&" c("+%("i)u%ile e,i)t& "ulte a)e"enea c("+%("i)u%i ca%e ne .ac )& ca%e ne 3uve%nea7& via*a /i c(n)tat&" c& vi)ul vie*ii )u.e%i"' )& c&#e"' )& 3%e/i" $n via*&2 Dac& #(%i" )& n(a)t%e nu ne +lace' e)te nece)a% )& ne )c5i"0&" t%&i" ( via*& +lin& #e 0ucu%ie /i $"+lini%e' t%e0uie )& le3&"intele2 Dac& )unte" #i)+u/i )& .ace" ace)t ave" cu%a9ul )& %u+e" ace)te c("+%("i)u%i ca%e )unt luc%u' e,i)t& +at%u le3&"inte .(a%te +ute%nice ca%e ne v(% a9uta )& eli"in&" #in via*a n(a)t%& c("+%("i)u%ile /i c(n#i*i(n&%ile n&)cute #in .%ic& /i ca%e ne 3(le)c #e

25

CELE PATRU LEGAMINTE

ene%3ie2 Atunci c8n# %u+e" un c("+%("i)' c8n# #e+&/i" ( c(n#i*i(na%e' t(at& +ute%ea +e ca%e ( .(l()i" +ent%u a le c%ea )e $nt(a%ce la n(i2 Dac& v(" a#(+ta ace)te +at%u n(i le3&"inte' ele v(% 3ene%a )u.icient& +ute%e +e%)(nal& +ent%u a ne a9uta )& ne )c5i"0&" $nt%e3ul )i)te" al vec5il(% n(a)t%e c(nven*ii2 Pent%u a a#(+ta Cele patru legminte e)te nev(i #e "ult& v(in*&' #a% #ac& v(" $nce+e )& %e)+ect&" ace)te le3&"inte' t%an).(%"a%ea ca%e )e va +%(#uce $nH via*a n(a)t%& va .i inc%e#i0il&2 D%a"a ia#ului va #i)+&%ea cu%8n# #in .a*a (c5il(% n(/t%i2 n l(c )& t%&i" $nt%4un vi) al ia#ului' v(" +utea )& ne c%e&" un n(u vi)' vi)ul n()t%u +e%)(nal al %aiului2

DON MIGUEL RUIZ

26

PRIMUL LEGMNT

FII IMPECABIL N TOT CEEA CE SPUI P%i"ul le3&"8nt e)te cel "ai i"+(%tant #int%e t(ate' /i t(t(#at& cel "ai 3%eu #e %e)+ectat2 E)te at8t #e i"+(%tant' $nc8t #(a% +%in %e)+ecta%e a ace)tui +%i" le3&"8nt v(" +utea #eveni ca+a0ili )& t%ece" +e nivelul e,i)ten*ial +e ca%e eu =4a" nu"it %aiul +e +&"8nt2 P%i"ul Le3&"8nt e)te u%"&t(%ul: ii impeca'il *n 1tot ceea ce spui. Sun& .(a%te )i"+lu' #a% e)te ( le3e e,t%e" #e +ute%nic&2 De ce +(%ni" #e la cuvinte< Cuv8ntul e)te +ute%ea +%in ca%e n(i c%e&"2 Cuv8ntul e)te #a%ul ca%e vine #i%ect #e la Du"ne7eu2 $n Evan35elia #u+& I(an #in Bi0lie )e )+une' %e.e%it(% la c%ea%ea unive%)ului: -La $nce+ut a .()t cuv8ntul /i cuv8ntul e%a la Du"ne7eu' /i Du"ne7eu e%a cuv8ntul12 P%in cuv8nt' n(i ne e,+%i"&" +ute%ea c%eat(a%e2 P%in cuv8nt +ute" "ani.e)ta t(tul2 In#i.e%ent #e li"0a +e ca%e ( v(%0i"' inten*ia n(a)t%& )e "ani.e)t& +%in cuv8nt2 T(t ceea ce vi)&"' t(t ceea ce )i"*i" /i ceea ce )unte" cu a#ev&%at 4 t(ate ace)tea )e "ani.e)t& #(a% +%in +ute%ea

27

CELE PATRU LEGAMINTE

cuv8ntului2 Cuv8ntul nu e)te #(a% un )unet )au un )i"0(l )c%i)2 Cuv8ntul e)te ( .(%*&B e)te +ute%ea +e ca%e ( ave" #e a ne e,+%i"a /i #e a c("unica' #e a 38n#i /i #e a c%ea eveni"entele #in via*a n(a)t%&2 Sin3u% ("ul +(ate v(%0i2 Ce alt ani"al #e +e +lanet& +(ate v(%0i< Cuv8ntul e)te cea "ai +ute%nic& unealt& +e ca%e ( a%e ("ulB e)te unealta "a3iei2 Da%' la .el ca /i ( )+a#& cu #(u& t&i/u%i' cuv8ntul n()t%u +(ate c%ea cel "ai .%u"() vi)' #a% +(ate /i )& #i)t%u3& t(t ce e,i)t& $n 9u%ul n()t%u2 Un t&i/ al )&0iei $l c(n)tituie a/a#a% .(l()i%ea 3%e/it& a cuv8ntului' cea ca%e c%eea7& ia#ul +e +&"8nt2 Cel&lalt t&i/ $l c(n)tituie i"+eca0ilitatea cuv8ntului' ca%e c%eea7& #(a% .%u"u)e*e' iu0i%e /i %aiul +e +&"8nt2 $n .unc*ie #e "(#ul $n ca%e e)te .(l()it' cuv8ntul ne +(ate eli0e%a' )au ne +(ate $nl&n*ui "ai "ult #ec8t ne $nc5i+ui"2 $nt%ea3a "a3ie #e ca%e #i)+une" )e 0a7ea7& +e cuvintele n(a)t%e2 Cuv8ntul n()t%u e)te "a3ie +u%&' ia% .(l()i%ea lui 3%e/it& e)te "a3ie nea3%&2 Cuv8ntul e)te at8t #e +ute%nic $nc8t un )i"+lu cuv8nt +(ate )c5i"0a ( via*& )au +(ate #i)t%u3e vie*ile a "ili(ane #e (a"eni2 Cu c8*iva ani $n u%"& un (" #in Ge%"ania a "ani+ulat +%in .(l()i%ea cuv8ntului unul #int%e cele "ai inteli3ente +(+(a%e #in lu"e2 El i4a c(n#u) +e 3e%"ani $n ia#ul %&70(iului +%in )i"+la .(l()i%e a cuv8ntului2 I4a c(nvin) )& c("it& cele "ai at%(ce acte #e vi(len*&2 A activat .%ica (a"enil(% #(a% +%in +ute%ea cuv8ntului' ia% %e7ultatul au .()t c%i"ele /i un %&70(i "(n#ial2 Oa"enii #in $nt%ea3a lu"e au $nce+ut )& $i #i)t%u3& +e ceilal*i (a"eni #e(a%ece le e%a .%ic& unul #e cel&lalt2 Cuv8ntul lui Jitle%' 0a7at +e c(nvin3e%i /i c("+%("i)u%i 3ene%at(a%e #e .%ic&' va %&"8ne +ent%u t(t#eauna $n i)t(%ie2 Mintea u"an& e)te ca un )(l .e%til $n ca%e )unt +lantate c(ntinuu )e"in*e2 Se"in*ele )unt +&%e%i' i#ei /i

DON MIGUEL RUIZ

28

c(nce+te2 Plante7i ( )&"8n*&' un 38n#' /i ace)ta %(#e/te2 Cuv8ntul e)te ca ( )&"8n*&' ia% "intea u"an& e)te at8t #e .e%til&C D%a"a e)te c& (a"enii .(l()e)c +%ea #e) acea)t& .e%tilitate +ent%u a +lanta )e"in*ele .%icii2 ;ieca%e "inte u"an& e)te .e%til&' #a% nu"ai +ent%u acele )e"in*e +ent%u ca%e e)te +%e3&tit&2 E)te i"+(%tant )& (0)e%v&" +ent%u ce .el #e )e"in*e e)te .e%til& "intea n(a)t%&' +%e3&tin#4( a+(i +ent%u )e"in*ele iu0i%ii2 S& lu&" #e +il#& e,e"+lul lui Jitle%: ace)ta a t%i"i) $n e,te%i(% t(ate acele )e"in*e ale .%icii' ia% ele au c%e)cut .(a%te +ute%nice' +%(#uc8n# #i)t%u3e%i "a)ive2 C(n/tienti78n# .(%*a cuv8ntului' +ute" $n*ele3e ce +ute%e )e +(ate "ani.e)ta +%in cuv8ntul n()t%u2 O te"e%e )au ( $n#(ial& +lantat& $n "intea n(a)t%& +(ate c%ea ( #%a"& .&%& ).8%/it2 Un cuv8nt e)te ca un 0le)te"' ia% (a"enii .(l()e)c cuv8ntul la .el ca "a3icienii ne3%i' 0le)te"8n#u4)e inc(n/tient unii +e ceilal*i2 ;ieca%e (" e)te un "a3ician /i +(ate )& 0le)te"e +e cineva +%in cuv8ntul )&u' la .el cu" +(ate eli0e%a +e cineva #e un 0le)te"2 N(i $i 0le)te"&" a#e)e(%i +e al*ii +%in +&%e%ile +e ca%e le ave"2 Un e,e"+lu: ve#e" un +%ieten /i $i )+une" ( +&%e%e ca%e t(c"ai ne4a t%ecut +%in "inte2 $i )+une": -M"C !&# +e .a*a ta acea +al(a%e +e ca%e ( au #(a% (a"enii 0(lnavi #e cance%12 Dac& el va a)culta ace)te cuvinte /i va .i #e ac(%# cu ele' el )e va $"0(ln&vi #e cance% $n "ai +u*in #e un an2 Acea)ta e)te +ute%ea cuv8ntului2 n ti"+ul $n#(ct%in&%ii n(a)t%e' +&%in*ii /i +%(.e)(%ii n(/t%i ne4au )ilit )& le a)i"il&" +&%e%ile c5ia% .&%& )& )e 38n#ea)c& la acea)ta2 $n ace)t .el' nu a" c%e7ut $n ace)te +&%e%i /i a" t%&it cu .%ica +e ca%e au 3ene%at4( $n n(i' )+%e e,e"+lu: c& nu )unte" 0uni la $n(t' la )+(%t' )au la )c%i)2 Cineva $/i #& cu +&%e%ea /i )+une: -Uite' acea)t& .at& e)te u%8t&C1 ;ata a)cult&' c%e#e c& e)te u%8t& /i c%e/te cu i#eea c& e)te u%8t&2 Nu a%e

29

CELE PATRU LEGAMINTE

i"+(%tan*& c8t #e .%u"(a)& e)teB at8t ti"+ c8t ea /i4a a)u"at acea)t& +%e9u#ecat&' acea)t& c(n#i*i(na%e inte%i(a%&' ea va c%e#e c& e)te u%8t&2 Ace)ta e)te 0le)te"ul )u0 in.luen*a c&%uia )e a.l&2 P%in .i,a%ea aten*iei' cuv8ntul +(ate int%a $n "intea n(a)t%& /i +(ate )c5i"0a un $nt%e3 )i)te" #e c(nvin3e%i $n 0ine )au $n %8u2 Un alt e,e"+lu: +ute" c%e#e c& )unte" ni/te +%(/tiB eventual' +ute" c%e#e ace)t luc%u #e c8n# ne /ti"2 Acea)t& c(n#i*i(na%e inte%i(a%& +(ate .i .(a%te $n/el&t(a%e' )ilin#u4ne )& .ace" ( 3%&"a#& #e +%()tii nu"ai +ent%u a ne a)i3u%a c& )unte" +%(/ti2 De +il#&' .ace" ceva /i 38n#i": -C8t "i4a/ #(%i )& .iu inteli3ent' #a% t%e0uie )& .iu ta%e +%()t #e v%e"e ce a" .&cut ace)t luc%u12 Mintea alea%3& $n )ute #e #i%ec*ii #i.e%ite' ia% n(i +ute" +et%ece 7ile $nt%e3i )u0 5i+n(7a c%e#in*ei $n +%(+%ia n(a)t%& +%()tie2 i t(tul +8n& $nt%4( 7i c8n# altcineva ne ca+tea7& aten*ia /i ne )+une c& nu )unte" +%(/ti #el(c2 N(i c%e#e" ce )+une acea)t& +e%)(an& /i .ace" un n(u le3&"8nt2 $n c(n)ecin*&' nu ne "ai )i"*i" /i nu "ai ac*i(n&" ca ni/te +%(/ti2 nt%e3ul 0le)te" )4a #e)t%&"at' #(a% +%in +ute%ea cuv8ntului2 Inve%)' $n ca7ul $n ca%e c%e#e" c& )unte" ni/te +%(/ti /i cineva ne ca+tea7& aten*ia )+un8n#u4ne: -Da' e/ti cu a#ev&%at cea "ai +%(a)t& +e%)(an& +e ca%e a" $nt8lnit4(1' c(nvin3e%ea inte%i(a%& va .i $nt&%it& /i va #eveni c5ia% "ai +ute%nic&2 Jai#e*i )& ve#e" acu" ce $n)ea"n& cuv8ntul impeca'ilitate. #mpeca'ilitate $n)ea"n& -.&%& #e +&cat12 I"+eca0il vine #in latine)cul pecatus, ca%e $n)ea"n& -+&cat12 P%e.i,ul im #e la i"+eca0il $n)ea"n& -.&%&1' a/a c& i"+eca0il $n)ea"n& -.&%& #e +&cat12 Reli3iile v(%0e)c #e)+%e +&cat /i +&c&t(/i' #a% 5ai#e*i )& $n*ele3e" ce $n)ea"n& cu a#ev&%at a +&c&tui2 Un +&cat e)te (%ice .aci $"+(t%iva ta2 T(t ceea ce )i"*i )au c%e7i

DON MIGUEL RUIZ

30

$"+(t%iva ta e)te un +&cat2 E/ti $"+(t%iva ta atunci c8n# te 9u#eci )au c8n# te c%itici .&%& "(tiv2 C8n# e/ti i"+eca0il' tu e/ti %e)+(n)a0il +ent%u ac*iunile tale' #a% nu te 9u#eci /i nu te 0la"e7i2 Din ace)t +unct #e ve#e%e' $nt%e3ul c(nce+t #e +&cat )e )c5i"0&' t%an).(%"8n#u4)e #in ceva "(%al )au %eli3i() $nt%4un a)+ect #e 0un )i"*2 P&catul $nce+e cu %e)+in3e%ea +%(+%iei +e%)(ane2 Aut(%e)+in3e%ea e)te cel "ai "a%e +&cat +e ca%e4= +(*i c("ite2 In te%"eni %eli3i(/i' aut(%e)+in3e%ea @%e)+in3e%ea #e )ineA e)te un -+&cat "(%tal1' ca%e c(n#uce la "(a%te2 I"+eca0ilitatea' +e #e alt& +a%te' c(n#uce la via*&2 A .i i"+eca0il $n ceea ce )+ui $n)ea"n& a nu .(l()i cuvintele $"+(t%iva ta2 Dac& te v&# +e )t%a#& /i $*i )+un c& e/ti +%()t' ace)t luc%u +(ate a+&%ea ca ( .(l()i%e 3%e/it& a cuv8ntului $"+(t%iva ta2 Da%' #e .a+t' eu .(l()e)c cuv8ntul $"+(t%iva "ea' #e(a%ece tu "& vei u%$ +ent%u acea)ta' ia% u%a ta nu e)te 0un& +ent%u "ine2 De aceea' #ac& "& )u+&% /i +%in cuvintele "ele $*i t%i"it t(at& (t%ava "ea e"(*i(nal& *ie' eu .(l()e)c cuv8ntul $"+(t%iva "ea2 Dac& "& iu0e)c +e "ine $n)u"i' eu $"i v(i e,+%i"a acea)t& iu0i%e $n inte%ac*iunea cu tine' av8n# 3%i9& )& .iu i"+eca0il $n ceea ce )+un' #e(a%ece acea)t& ac*iune a "ea va +%(#uce' la %8n#ul ei' ( %eac*ie2 Dac& te iu0e)c' tu "& vei iu0i la %8n#ul t&u +e "ine2 Dac& te in)ult' /i tu "& vei in)ulta2 Dac&4*i )unt %ecun()c&t(%' /i tu $"i vei .i %ecun()c&t(%2 Dac& )unt e3(i)t' /i tu vei .i e3(i)t cu "ine2 Dac& .(l()e)c cuv8ntul /i te v(i 0le)te"a' "& vei 0le)te"a la %8n#ul t&u2 A .i i"+eca0il cu cuv8ntul t&u $n)ea"n& a4*i .(l()i c(%ect ene%3iaB $n)ea"n& a4*i .(l()i ene%3ia $n #i%ec*ia a#ev&%ului /i a iu0i%ii .a*& #e tine $n)u*i2 Dac& .aci un le3&"8nt cu tine $n)u*i' acela #e a .i i"+eca0il $n ceea ce )+ui' acea)t& )i"+l& inten*ie e)te )u.icient& +ent%u

31

CELE PATRU LEGAMINTE

ca a#ev&%ul )& )e "ani.e)te +%in tine /i )& cu%e*e t(at& (t%ava e"(*i(nal& ca%e e,i)t& $n .iin*a ta2 Da% a .ace ace)t le3&"8nt e)te #i.icil' #e(a%ece n(i a" $nv&*at )& .ace" e,act (+u)ul2 C("unica%ea cu ceilal*i ne4a $nv&*at )& "in*i"' ia% a+(i a" +%eluat acea)t& (0i/nuin*&' "in*in#u4ne c5ia% +e n(i $n/ine2 N(i nu )unte" i"+eca0ili $n ceea ce )+une"2 n ia#' +ute%ea cuv8ntului e)te .(l()it& c("+let 3%e/it2 N(i .(l()i" cuv8ntul +ent%u a 9i3ni' +ent%u a 0la"a' +ent%u a 3&)i vin(va*i' +ent%u a #i)t%u3e2 Bine$n*ele)' $l .(l()i" /i a/a cu" t%e0uie' #a% nu +%ea #e)2 Cel "ai a#e)ea .(l()i" cuv8ntul +ent%u a $"+%&/tia e"(*iile n(a)t%e (t%&vite' +ent%u a e,+%i"a .u%ia' 3el(7ia' invi#ia /i u%a2 Cuv8ntul e)te +u%& "a3ie' cel "ai +%e*i() /i "ai +ute%nic #a% +e ca%e4= a%e u"anitatea' #a% n(i $l .(l()i" $"+(t%iva n(a)t%&2 Pl&nui" %&70un&%i2 C%e&" 5a() +%in cuvintele n(a)t%e2 ;(l()i" cuv8ntul +ent%u a c%ea u%& $nt%e #i.e%ite %a)e' $nt%e #i.e%i*i (a"eni' $nt%e #i.e%ite .a"ilii' $nt%e na*iuni2 At8t #e #e) .(l()i" cuv8ntul $n "(# 3%e/it' $nc8t acea)t& .(l()i%e 3%e/it& a #evenit c5ia% "(#ul $n ca%e c%e&" /i +e%+etu&" vi)ul ia#ului2 ;(l()i%ea 3%e/it& a cuv8ntului e)te "(#ul $n ca%e n(i ne $"+in3e" unii +e ceilal*i $n 9()' "en*in8n#u4ne %eci+%(c cu ca+ul la .un#' $nt%4( )ta%e #e .%ic& /i #e $n#(ial&2 De(a%ece cuv8ntul e)te 0a35eta "a3ic& +e ca%e ( +()e#& ("ul' .(l()i%ea 3%e/it& a cuv8ntului $n)ea"n& "a3ie nea3%&' ia% n(i .(l()i" "a3ia nea3%& t(t ti"+ul' .&%& "&ca% )& ne #&" )ea"a #e ace)t luc%u2 De +il#&' a" cun()cut ( .e"eie ca%e e%a inteli3ent& /i avea un )u.let .(a%te 0un2 Ea avea ( .iic& +e ca%e ( iu0ea cu a#ev&%at .(a%te "ult2 $nt%4( n(a+te' ea a venit aca)& #u+& ( 7i #e "unc& .(a%te #i.icil&' (0()it&' +lin& #e ten)iuni e"(*i(nale /i cu ( #u%e%e #e ca+ te%i0il&2 T(t ce $/i #(%ea $n acea cli+& e%a ( )ta%e #e lini/te /i "ult& +ace' #a% .ata ei c8nta /i )&%ea .e%icit&

DON MIGUEL RUIZ

32

+%in ca)&2 ;iica ei nu e%a c(n/tient& #e "(#ul $n ca%e )e )i"*ea "a"a eiB ea e%a $n lu"ea ei' a/a c& )&%ea /i c8nta #in ce $n ce "ai ta%e' e,+%i"8n#u4/i 0ucu%ia /i #%a3()tea2 Ea c8nta at8t #e ta%e $nc8t a .&cut ca #u%e%ea #e ca+ a "a"ei )ale )& )e $nte*ea)c&' ia% la un "("ent #at "a"a ei /i4a +ie%#ut c(nt%(lul2 Su+&%at&' ea )4a uitat la .%u"(a)a )a .eti*& /i i4a )+u): -TaciC Ai ( v(ce u%8t&2 Nu +(*i )& taci (#at& #in 3u%&<1 A#ev&%ul e)te c& la acea (%&' "a"a )a nu a% .i )u+(%tat nici un .el #e 73("(t 4 nici#ecu" .a+tul c& v(cea .etei e%a u%8t&2 Da% .ata a c%e7ut ceea ce i4a )+u) "a"a ei /i $n acel "("ent ea a luat ( 5(t&%8%e .a*& #e ea $n)&/i2 Du+& acea)ta nu a "ai c8ntat nici(#at&' c(nvin)& c& v(cea ei e%a u%8t& /i c& va #e%an9a +e (%icine ( va au7i2 Ea a #evenit %u/in(a)& la /c(al&' ia% #ac& e%a %u3at& )& c8nte' %e.u7a $nt(t#eauna2 C5ia% /i #i)cu*iile cu ceilal*i au #evenit #i.icile +ent%u ea2 T(tul )4 a )c5i"0at +ent%u .eti*& #in cau7a ace)tui n(u le3&"8nt +e ca%e =4a .&cut' #in cau7a ace)tei n(i c(n#i*i(n&%i: ea c%e#ea c& t%e0uie )&4/i %e+%i"e e"(*iile +ent%u a .i acce+tat& /i iu0it&2 De .ieca%e #at& c8n# au7i" ( +&%e%e +e ca%e ( acce+t&" /i ( c%e#e"' n(i .ace" un n(u le3&"8nt' ia% ace)ta #evine ( +a%te a )i)te"ului n()t%u #e val(%i2 Acea)t& .eti*& a c%e)cut' /i #e/i "ai t8%7iu a %eali7at c& avea ( v(ce .%u"(a)&' ea nu a "ai c8ntat nici(#at&2 Mai "ult' /i4a c%eat un $nt%e3 c("+le, #in cau7a 0le)te"ului2 Ace)t 0le)te" a .()t a%uncat a)u+%a ei #e c&t%e una #in +e%)(anele +e ca%e le iu0ea cel "ai "ult: "a"a )a2 Ma"a )a nu a (0)e%vat ceea ce a .&cut +%in cuvintele )ale2 Ea nu a (0)e%vat c& .&cu)e un act #e "a3ie nea3%& /i c& a +u) un 0le)te" a)u+%a +%(+%iei )ale .iice2 Ea nu e%a c(n/tient& #e .(%*a cuv8ntului )&u /i #e aceea nu t%e0uie acu7at&2 Ea a .&cut ceea ce4i .&cu)e%& /i ei c8n#va "a"a ei' tat&l ei /i t(*i ceilal*i #e at8tea (%i2 Ea a .(l()it 3%e/it cuv8ntul2

33

CELE PATRU LEGAMINTE

De c8te (%i nu .ace" /i n(i ace)te luc%u%i cu c(+iii n(/t%i< Le (.e%i" t(t .elul #e )u3e)tii' ia% c(+iii n(/t%i +(a%t& acea)t& "a3ie nea3%& a)u+%a l(% ani /i ani #e 7ile2 Oa"enii ca%e ne iu0e)c %eali7ea7& acte #e "a3ie nea3%& a)u+%a n(a)t%&' .&%& "&ca% )& .ie c(n/tien*i c& .ac ace)t luc%u2 De aceea' n(i t%e0uie )&4i ie%t&"B ei nu /tiu ce .ac2 Un alt e,e"+lu: )& )+une" c& te t%e7e/ti $nt%4( #i"inea*& /i te )i"*i .(a%te .e%icit&2 Te )i"*i "inunat /i %&"8i ( (%& )au #(u& $n .a*a (3lin7ii +ent%u a te .ace .%u"(a)&2 T(c"ai atunci' una #int%e +%ietenele tale cele "ai 0une )+une: -Ce *i )4a $nt8"+lat< A%&*i at8t #e u%8t2 Uit&4te la %(c5ia +e ca%e ( +(%*iB e/ti %i#ic(l&12 Ace)te cuvinte )unt )u.iciente +ent%u a te t%8nti la +&"8nt' +ent%u a te $"+in3e $n ia#2 P(ate acea)t& +%ieten& *i4a )+u) ce *i4a )+u) #(a% +ent%u a te %&ni2 i a %eu/it2 Ea *i4 a (.e%it ( +&%e%e ca%e e%a $nc&%cat& cu t(at& .(%*a cuv8ntului )&u2 Dac& tu $i acce+*i +&%e%ea' ea va #eveni un n(u le3&"8nt' +e ca%e $l vei $nc&%ca cu ( +a%te #in +ute%ea ta2 Acea)t& +&%e%e va #eveni un act #e "a3ie nea3%& Ace)te ti+u%i #e 0le)te"e )unt #i.icil #e #e+&/it2 Sin3u%a cale ca%e +(ate %u+e un 0le)te" c(n)t& $n a .ace n(i le3&"inte 0a7ate +e %ealitate2 A#ev&%ul e)te cea "ai i"+(%tant& +a%te a unei .iin*e i"+eca0ile $n cuvintele )ale2 De ( +a%te a )a0iei )unt "inciunile' ca%e c%eea7& "a3ia nea3%&' ia% #e cealalt& +a%te a )a0iei e)te a#ev&%ul' ca%e a%e +ute%ea #e a %u+e 0le)te"ul "a3iei ne3%e2 D(a% a#ev&%ul v& va eli0e%aC Dac& +%ivi" .elul $n ca%e inte%ac*i(n&" unii cu al*ii $n .ieca%e 7i' +ute" c(n)tata cu u/u%in*& #e c8te (%i a%unc&" 0le)te"e unul a)u+%a altuia #(a% +%in ni/te )i"+le cuvinte2 De4a lun3ul ti"+ului' acea)t& inte%ac*iune a #evenit cea "ai %ea #int%e t(ate .(%"ele #e "a3ie /i a .()t nu"it& 08%.a2 B8%.a e)te un act #e "a3ie nea3%& /i e)te .(a%te %ea #e(a%ece e)te (t%av& +u%&2 Cu t(*ii a" $nv&*at cu"

DON MIGUEL RUIZ

34

)& 08%.i" acce+t8n# 08%.a alt(%a2 C8n# e%a" c(+ii' $i au7ea" +e a#ul*ii #in 9u%ul n()t%u 08%.in# t(t ti"+ul' e,+%i"8n#u4/i +&%e%ea " "(# #e)c5i) #e)+%e alte +e%)(ane2 Ei e,+%i"au +&%e%i c5ia% /i #e)+%e +e%)(anele +e ca%e nu le cun(/teau2 Ot%ava e"(*i(nal& e%a t%an).e%at& (#at& cu acele +&%e%i' ia% n(i a" $nv&*at c& acea)ta e)te "(#alitatea n(%"al& #e c("unica%e2 B8%.a a #evenit +%inci+ala .(%"& #e c("unica%e $n )(cietatea u"an&2 A #evenit "(#alitatea #e a ne )i"*i a+%(a+e unul #e cel&lalt' #e(a%ece ne .ace )& ne )i"*i" "ai 0ine v&78n# c& altcineva )e )i"te la .el #e %&u +%ecu" ne )i"*i" /i n(i2 E,i)t& un vec5i +%(ve%0 ca%e )+une: -Su.e%in*ei nu4i +lace )& .ie )in3u%&1' ia% (a"enii ca%e )u.e%& $n ia# nu v(% )& .ie )in3u%i2 ;%ica /i )u.e%in*a )unt ( +a%te i"+(%tant& #in vi)ul +laneta%B ele )unt "(#alitatea +%in ca%e vi)ul +laneta% ne "en*ine +e un nivel c8t "ai 9() +()i0il2 ;(l()in# anal(3ia /i a)i"il8n# "intea u"an& cu un c("+ute%' 08%.a +(ate .i c("+a%at& cu vi%u)ul unui c("+ute%2 !i%u)ul unui c("+ute% e)te ( +a%te a li"0a9ului calculat(%ului' )c%i) $n acela/i li"0a9 cu celelalte c(#u%i' #a% cu ( inten*ie %ea' #&un&t(a%e2 Ace)t c(# e)te int%(#u) $n +%(3%a"ul c("+ute%ului t&u c8n# te a/te+*i "ai +u*in /i #e cele "ai "ulte (%i c8n# nici nu e/ti c(n/tient #e a)ta2 Du+& ce ace)t c(# a .()t int%(#u)' c("+ute%ul t&u nu "ai luc%ea7& c(%ect' )au nu "ai .unc*i(nea7& #el(c' #e(a%ece c(#u%ile c(n*in $n ele at8t #e "ulte "e)a9e c(n.lictuale' $nc8t ace)tea 0l(c5ea7& e.ectua%ea (+e%a*iil(% c(%ecte2 B8%.a u"an& .unc*i(nea7& e,act " acela/i "(#2 De e,e"+lu' $nce+i ( n(u& "ate%ie cu un n(u +%(.e)(% /i v%ei )& u%"e7i acea "ate%ie +ent%u ( +e%i(a#& "ai $n#elun3at&2 $n +%i"a 7i $n ca%e +a%tici+i la acel cu%)' te l(ve/ti #e cineva ca%e a u%"at acel cu%) /i ca%e4*i )+une: -O5' acel +%(.e)(% e)te un i3n(%ant ca%e nu /tie #e)+%e ce v(%0e/teB $n +lu)' "ai e)te /i un tic&l()' a/a

35

CELE PATRU LEGAMINTE

c& .ii atentC1 Tu e/ti i"e#iat "a%cat #e cuvinte /i #e c(#ul e"(*i(nal al +e%)(anei %e)+ective' #a% nu e/ti c(n/tient #e "(tiva*ia +e ca%e a avut4( atunci c8n# *i4a )+u) ace)te luc%u%i2 Acea)t& +e%)(an& +(ate .i .u%i(a)& #e(a%ece nu a +%("(vat $n anul u%"&t(%' )au .ace )i"+le +%e)u+une%i 0a7ate +e tea"& /i +%e9u#ec&*i' #a% $nt%uc8t tu ai $nv&*at )& acce+*i in.(%"a*ia la .el ca un c(+il "ic' ( +a%te #in tine c%e#e acea 08%.a2 A9un3i a+(i la cu%)ul %e)+ectiv2 O%i #e c8te (%i +%(.e)(%ul v(%0e/te' tu )i"*i cu" (t%ava ie)e #in inte%i(%ul t&u' #a% nu %eali7e7i c&4= ve7i +e +%(.e)(%i: +%in (c5ii +e%)(anei ca%e *i4a .u%ni7at %e)+ectiva 08%.a2 A+(i $nce+i )& v(%0e/ti /i cu ceilal*i c(le3i #e cla)& #e)+%e ace)t luc%u' ia% ei $nce+ )84= +%ivea)c& +e +%(.e)(% $n acela/i "(#: ca +e un i3n(%ant /i un tic&l()2 A9un3i c5ia% )& u%&/ti acea)t& "ate%ie' ia% $n cu%8n# te #eci7i )& %enun*i #e.initiv la ace)t cu%)2 *i 0la"e7i +%(.e)(%ul' #a% unicul luc%u +e ca%e a% t%e0ui )&4 = 0la"e7i e)te 08%.a2 i )in3u%a cau7& ca%e +%(v(ac& acea)t& ne$n*ele3e%e e)te un "ic vi%u) $n calculat(%2 O "ic& in.(%"a*ie 3%e/it& /i c("unica%ea #int%e (a"eni +(ate .i #i)t%u)&' in.ect8n# .ieca%e +e%)(an& ca%e e)te atin)& #e el' /i ca%e #evine a+(i ( .iin*& c(nta3i(a)& inclu)iv +ent%u ceilal*i2 I"a3ina*i4v& c& #e .ieca%e #at& c8n# ceilal*i v& 08%.e)c' ei int%(#uc un vi%u) #e c("+ute% $n "intea #u"neav(a)t%&' +%(#uc8n# ( "ic/(%a%e a cla%it&*ii #u"neav(a)t%& "entale2 A+(i i"a3ina*i4v& c& $n $nce%ca%ea #e a v& cu%&*a /i #e a eli"ina c(n.u7iile' $n#e+&%t8n# ( +a%te #in (t%av&' #u"neav(a)t%& 08%.i*i /i $"+%&/tia*i acea)t& (t%av& la cei #in 9u%2 I"a3ina*i4v& $n c(ntinua%e c& acea)t& +%(+a3a%e "e%3e la ne).8%/it' $nt%4un lan* ca%e une/te $nt%e ele t(ate .iin*ele #e +e ace)t +&"8nt2 Re7ultatul va .i ( lu"e +lin& #e (a"eni ca%e +(t citi in.(%"a*ia +%in

DON MIGUEL RUIZ

36

ci%cuite ca%e )unt a.ectate #e un vi%u) (t%&vit(% /i c(nta3i()2 $nc& ( #at&' ace)t vi%u) e)te ceea ce t(ltecii au nu"it mitote, 5a()ul "iil(% #e v(ci ca%e $ncea%c& )& v(%0ea)c& )i"ultan $n ca#%ul aceleia/i "in*i2 C5ia% "ai %&i )unt "a3icienii ne3%i )au ,ac2erii #e c("+ute%e ca%e $"+%&/tie vi%u)ul $n "(# inten*i(nat2 G8n#i*i4v& la ( +e%i(a#& $n ca%e e%a*i )u+&%at +e cineva /i #(%ea*i )& v& %&70una*i +e acea +e%)(an&2 Pent%u a v& %&70una +e ea' a*i )+u) ceva #e)+%e +e%)(ana %e)+ectiv& cu inten*ia #e a $"+%&/tia (t%av& /i a ( .ace )& )u.e%e2 A" .&cut cu t(*ii a)e"enea luc%u%i c8n# e%a" c(+ii' a#e)e(%i $n "(# inc(n/tient' #a% ca a#ul*i a" #evenit "ai calcula*i $n e.(%tu%ile n(a)t%e #e a4i #i)t%u3e +e ceilal*i2 A+(i a" $nv&*at )& ne "in*i" )in3u%i' )+un8n#u4ne c& +e%)(ana a +%i"it ( +e#ea+)& #%ea+t& +ent%u 3%e/elile )ale2 Atunci c8n# ve#e" lu"ea +%in vi%u)ul unui c("+ute% e)te u/(% )& ne 9u)ti.ic&" c5ia% /i cele "ai c%u#e c("+(%ta"ente2 Ceea ce nu ve#e" e)te .(l()i%ea 3%e/it& a cuvintel(% n(a)t%e ca%e ne $"+in3e t(t "ai a#8nc $n ia#2 Ti"+ #e ani #e 7ile a" +%i"it 08%.e /i 0le)te"e #e la ceilal*i' #a% ace)t luc%u a .()t +()i0il inclu)iv #at(%it& "(#ului $n ca%e n(i a" .(l()it cuvintele2 In "intea n(a)t%& e,i)t& un #ial(3 inte%i(% c(n)tant' /i #e cele "ai "ulte (%i ne )+une" )in3u%i luc%u%i +%ecu": -!ai' )unt 3%a)' )unt u%8t2 $"0&t%8ne)c' $"i ca#e +&%ul2 Sunt +%()t' nu a" $n*ele) nici(#at& ni"ic2 Nu v(i .i nici(#at& +e%.ect12 !e#e*i cu" .(l()i" cuvintele $"+(t%iva n(a)t%& < De aceea' e)te i"+(%tant )& $n*ele3e" ce e)te cuv8ntul /i ce +(ate .ace el2 Dac& acce+*i +%i"ul le3&"8nt /i #evii i"+eca0il cu cuvintele tale' $nce+i )& ve7i t(ate )c5i"0&%ile /i t%an).(%"&%ile ca%e +(t a+&%ea $n via*a ta2 A+a% "ai $nt8i )c5i"0&%i $n .elul $n ca%e te $n*ele3i +e tine' ia% "ai t8%7iu )c5i"0&%i $n "(#ul $n ca%e inte%ac*i(ne7i cu ceilal*i (a"eni' "ai ale) cu cei +e

37

CELE PATRU LEGAMINTE

ca%e4i iu0e/ti cel "ai "ult2 G8n#i*i4v& #e c8te (%i a*i 08%.it cu cei +e ca%e $i iu0i*i cel "ai "ult #(a% +ent%u a le #(ve#i 9u)te*ea +unctului #u"neav(a)t%& #e ve#e%e2 De c8te (%i nu a*i ca+tat aten*ia cel(%lal*i (a"eni /i a*i $"+%&/tiat (t%av& #e)+%e +e%)(ana +e ca%e ( iu0i*i' #(a% +ent%u a v& 9u)ti.ica +&%e%ea< P&%e%ea n(a)t%& nu e)te altceva #ec8t +unctul n()t%u #e ve#e%e2 Ea nu e)te nea+&%at /i a#ev&%at&2 P&%e%ea n(a)t%& )e na/te #in c%e#in*ele n(a)t%e' #in e3(4ul n()t%u /i #in vi)ul n()t%u2 N(i c%e&" t(at& (t%ava /i ( v&%)&" a)u+%a cel(%lal*i #(a% +ent%u ca )& ne )i"*i" 0ine $n ceea ce +%ive/te +unctul n()t%u #e ve#e%e2 Dac& a#(+t&" +%i"ul le3&"8nt /i #eveni" i"+eca0ili cu cuvintele n(a)t%e' (%ice (t%av& e"(*i(nal& va .i cu%&*at& #in "intea n(a)t%& /i #in "(#ul n()t%u #e c("unica%e inte%+e%)(nal&' luc%u vala0il inclu)iv $n ceea ce +%ive/te c("unica%ea n(a)t%& cu ( +i)ic& )au cu un c8ine2 I"+eca0ilitatea cuv8ntului ne va c(n.e%i i"unitate .a*& #e 0le)te"ele alt(%a' .a*& #e (%icine 38n#e/te ceva u%8t #e)+%e n(i2 Ni"eni nu +(ate %ece+ta ( i#ee ne3ativ& #ec8t #ac& "intea )a e)te un )(l .e%til +ent%u acea i#ee2 Atunci c8n# #evii i"+eca0il $n ceea ce )+ui' "intea ta nu "ai e)te un )(l .e%til +ent%u cuvintele ce +%(vin #in "a3ia nea3%&2 Ea )e #e)c5i#e $n)& @#evine .e%til&A +ent%u cuvintele ca%e )e na)c #in #%a3()te2 N(i +ute" "&)u%a i"+eca0ilitatea cuv8ntului n()t%u +%in nivelul iu0i%ii #e )ine2 Iu0i%ea #e )ine /i 0un&)ta%ea inte%i(a%& )unt #i%ect +%(+(%*i(nale cu calitatea /i inte3%itatea cuv8ntului n()t%u2 Atunci c8n# e/ti i"+eca0il $n ceea ce )+ui' te )i"*i 0ineB te )i"*i .e%icit /i $"+&cat2 N(i nu v(" +utea t%an)cen#e vi)ul ia#ului #ec8t lu8n# #eci7ia #e a .i i"+eca0ili $n ceea ce )+une"2 Eu +lante7 acu" ( )&"8n*& $n "intea #u"neav(a)t%&2

DON MIGUEL RUIZ

38

Dac& )&"8n*a va c%e/te )au nu #e+in#e #e c8t #e .e%til& e)te "intea #u"neav(a)t%& la )e"in*ele #e iu0i%e2 De+in#e #e #u"neav(a)t%& #ac& ve*i .ace ace)t le3&"8nt cu #u"neav(a)t%& $n/iv&: sunt impeca'il *n tot ceea ce spun. J%&ni*i acea)t& )&"8n*&' /i +e "&)u%& ce va c%e/te $n "intea #u"neav(a)t%&' ea va 3ene%a "ai "ulte )e"in*e #e iu0i%e ca%e v(% $nl(cui )e"in*ele .%icii2 P%i"ul le3&"8nt va )c5i"0a ti+ul )e"in*el(% .a*& #e ca%e e)te .e%til& "intea #u"neav(a)t%&2 ;i*i i"+eca0il cu cuv8ntul #u"neav(a)t%&2 Ace)ta e)te +%i"ul le3&"8nt +e ca%e t%e0uie )&4= .ace*i #ac& #(%i*i )& .i*i li0e%' #ac& #(%i*i )& .i*i .e%icit' #ac& #(%i*i )& t%an)cen#e*i nivelul e,i)ten*ial al ia#ului2 Ace)t nivel e)te .(a%te +ute%nic2 El /tie )& )e .(l()ea)c& #e cuv8nt2 De aceea' .(l()i*i cuv8ntul +ent%u a $"+&%t&/i iu0i%ea #u"neav(a)t%&2 ;(l()i*i "a3ia al0&' $nce+8n# c5ia% cu #u"neav(a)t%& $n/iv&2 Re+eta*i4v& c8t )unte*i #e "inunat' c8t #e e,ce+*i(nal )unte*i2 S+une*i4v& c8t #e "ult v& iu0i*i2 ;(l()i*i cuv8ntul +ent%u a %u+e t(ate acele "ici le3&"inte ca%e v& .ac )& )u.e%i*i2 Ace)t luc%u e)te +()i0il2 E)te +()i0il #e(a%ece eu a" .&cut ace)t luc%u' ia% eu nu )unt "ai 0un ca #u"neav(a)t%&2 N(i' (a"enii' )unte" cu t(*ii la .el2 Ave" acela/i ti+ #e c%eie%' acela/i ti+ #e c(%+B )unte" (a"eni2 Dac& eu a" .()t ca+a0il )& "+ t(ate vec5ile le3&"inte /i )& c%ee7 altele n(i' atunci +ute*i .ace la .el2 Dac& eu +(t .i i"+eca0il $n ceea ce )+un' atunci #e ce nu a*i .i /i #u"neav(a)t%& i"+eca0ili $n ceea ce )+une*i< Ace)t )i"+lu le3&"8nt e)te )u.icient +ent%u a v& t%an).(%"a via*a2 I"+eca0ilitatea cuv8ntului v& +(ate c(n#uce c&t%e .e%ici%ea +e%)(nal&' c&t%e un "a%e )ucce) /i ( "a%e a0un#en*&B v& +(ate $nl&tu%a te"e%ile /i le +(ate t%an).(%"a $n 0ucu%ie /i iu0i%e2 T(t ce ave*i #e .&cut e)te )& v& i"a3ina*i ce ve*i +utea c%ea +%in i"+eca0ilitatea cuv8ntului2 I"+eca0ilitatea cuv8ntului e)te )u.icient& +ent%u a

39

CELE PATRU LEGAMINTE

t%an)cen#e vi)ul .%icii /i +ent%u a t%&i ( via*& #i.e%it&2 Pute*i t%&i $n %ai $n "i9l(cul a "ii #e (a"eni ca%e t%&ie)c $n ia#' #e(a%ece a*i #evenit i"un la t(t acel %8u2 Pute*i atin3e $"+&%&*ia lui Du"ne7eu #(a% +%in inte%"e#iul ace)tui +%i" le3&"8nt: ii impeca'il *n tot ceea ce spui.

DON MIGUEL RUIZ

40

AL DOILEA LEGMMT

NU CONSIDERA NIMIC CA FIIND PERSONAL U%"&t(a%ele t%ei le3&"inte #e%iv& #in +%i"ul2 Al #(ilea le3&"8nt e)te: nu considera nimic ca iind personal. O%ice )4a% +et%ece $n 9u%ul #u"neav(a)t%&' nu c(n)i#e%a*i c& e)te ceva +e%)(nal2 ;(l()in# un e,e"+lu ante%i(%' #ac& eu v&# +e cineva +e )t%a#& /i $i )+un: -E/ti un +%()t1' .&%& )&4= cun()c' a)ta nu $n)ea"n& c& e)te ceva $n ne%e3ul& cu el' ci cu "ine2 Dac& el va lua cuvintele "ele $n )e%i()' atunci +%(0a0il c& va c%e#e c& e)te $nt%4a#ev&% un +%()t2 P(ate c& va 38n#i: -Cu" #e /tie< O .i un cla%v&7&t(%' )au c5ia% +(ate ve#ea t(at& lu"ea c8t #e +%()t )unt<12 N(i nu ne4a" i"+lica +e%)(nal #ac& nu a" .i #e ac(%# cu ceea ce ni )e )+une2 I"e#iat ce ai .()t #e ac(%#' (t%ava )e %&)+8n#e/te $n inte%i(%ul t&u /i tu te la/i +%in) $n vi)ul ia#ului2 P%e"i)a ace)tei ca+cane e)te ceea ce nu"i" importana de sine. I"+(%tan*a #e )ine' )au .a+tul c& lu&" luc%u%ile la "(#ul +e%)(nal' e)te e,+%e)ia )u+%e"& a e3(i)"ului' #e(a%ece n(i .ace" +%e)u+une%ea c& t(t ce )e +et%ece $n 9u% a%e le3&tu%& cu n(i2 N(i $nv&*&" )& #eveni" )u0iectivi @)& inte%+%et&" t(tul la "(#ul +e%)(nalA $n ti"+ul e#uca*iei n(a)t%e' al $n#(ct%in&%ii n(a)t%e' c8n# a9un3e" )& c%e#e" c&

41

CELE PATRU LEGAMINTE

)unte" %e)+(n)a0ili +ent%u t(t2 Eu' eu' eu' $nt(t#eauna euC Ni"ic #in ceea ce .ac ceilal*i (a"eni nu e)te #in cau7a n(a)t%&2 E)te #in cau7a l(%2 T(*i (a"enii t%&ie)c $n +%(+%iul l(% vi)' $n "intea l(%B ei )e a.l& $nt%4( lu"e c("+let #i.e%it& #e cea $n ca%e t%&i" n(i2 Atunci c8n# inte%+%et&" +e%)(nal %ealitatea' n(i +(%ni" #e la +%e"i)a c& lu"ea n(a)t%& e)te cun()cut& #e ceilal*i /i $nce%c&" )& #("in&" lu"ea l(% cu lu"ea n(a)t%&2 C5ia% atunci c8n# ( )itua*ie +a%e cu a#ev&%at +e%)(nal&' c5ia% #ac& ceilal*i ne in)ult& #i%ect' ace)t luc%u nu a%e #e4a .ace cu n(i2 Ceea ce )+un ei' ceea ce .ac ei /i (+iniile +e ca%e le au )unt $nt%4( le3&tu%& #i%ect& cu le3&"intele +e ca%e le4au .&cut $n "in*ile l(%' cu +%(+%iile l(% #(3"e2 Punctul l(% #e ve#e%e )4a n&)cut #in t(ate +%(3%a"&%ile +e ca%e le4au +%i"it +e +a%cu%)ul $n#(ct%in&%ii l(%2 Dac& cineva $/i #& cu +&%e%ea #e)+%e #u"neav(a)t%& /i )+une: -!ai' e/ti ca" 3%a)1' nu t%e0uie )& lua*i ace)t luc%u la "(#ul +e%)(nal' #e(a%ece a#ev&%ul e)te c& acea +e%)(an& )e c(n.%unt& cu +%(+%iile )ale )enti"ente' c(nvin3e%i /i +&%e%i2 Acea +e%)(an& $ncea%c& )& v& t%i"it& ( (t%av&' #a% nu +(ate %eu/i ace)t luc%u #ec8t #ac& ve*i c(n)i#e%a +&%e%ea ei #%e+t un a.%(nt +e%)(nal' ca7 $n ca%e +%elua*i acea (t%av&' ca%e #evine +a%te inte3%ant& #in .iin*a #u"neav(a)t%&2 D8n# luc%u%il(% ( inte%+%eta%e +e%)(nal& #eveni*i ( +%a#& u/(a%& +ent%u acele ani"ale #e +%a#& ca%e )unt "a3icienii ne3%i2 Ace/tia v& +(t v%&9i u/(% cu ( "ic& +&%e%e' in(cul8n#u4v& a)t.el (%ice (t%av& #(%e)cB ac(%#8n# +&%e%ii l(% ( inte%+%eta%e +e%)(nal&' #u"neav(a)t%& $n35i*i*i (t%ava2 !& 5%&ni*i a)t.el cu 3un(iul l(% e"(*i(nal' ca%e #evine $n ace)t .el 3un(iul #u"neav(a)t%&2 $n ca7ul $n ca%e nu ac(%#a*i $n)& ace)t(% luc%u%i ( inte%+%eta%e +e%)(nal&' ve*i %&"8ne i"un $n "i9l(cul ia#ului2

DON MIGUEL RUIZ

42

I"unitatea la (t%ava #in "i9l(cul ia#ului e)te #a%ul ace)tui le3&"8nt2 ;elul $n ca%e +%ivi" ace)t .il" #e+in#e #i%ect #e le3&"intele +e ca%e le4a" .&cut cu via*a2 Punctul n()t%u #e ve#e%e e)te ceva .(a%te +e%)(nal2 El nu %e+%e7int& #ec8t a#ev&%ul n()t%u' nu /i al altcuiva2 A)t.el' #ac& cineva )e )u+&%& +e "ine' eu /tiu c& ace)t luc%u $l +%ive/te2 Eu )unt +%ete,tul +ent%u ca el )& )e ene%ve7e2 i el )e ene%vea7& #e(a%ece $i e)te .%ic&' #e(a%ece )e c(n.%unt& cu .%ica2 Dac& nu i4a% .i .%ic&' atunci nu a% avea #e ce )& )e ene%ve7e +e "ine2 Dac& nu i4a% .i .%ic& nu a% avea #e ce )& "& u%a)c&2 Dac& nu i4a% .i .%ic& nu a% avea #e ce )& .ie 3el() )au )u+&%at2 Dac& t%&ie/ti .&%& .%ic&' #ac& iu0e/ti' $n )u.letul t&u nu "ai e,i)t& nici un l(c +ent%u a)t.el #e e"(*ii' .iin# evi#ent .a+tul c& te )i"*i 0ine2 C8n# te )i"*i 0ine' t(tul $n 9u%ul t&u e)te 0ine2 C8n# t(tul $n 9u%ul t&u e)te e,celent' t(tul te .ace .e%icit2 Iu0e/ti t(tul $n 9u%ul t&u' #e(a%ece te iu0e/ti +e tine' #e(a%ece $*i +lace "(#ul $n ca%e e/ti' #e(a%ece e/ti "ul*u"it cu tine $n)u*i' #e(a%ece e/ti .e%icit cu via*a ta' #e(a%ece e/ti .e%icit cu .il"ul +e ca%e4= +%(#uci' #e(a%ece e/ti .e%icit cu le3&"intele +e ca%e le4ai .&cut .a*& #e via*&2 E/ti $"+&cat /i e/ti .e%icit2 T%&ie/ti $nt%4( )ta%e #e 0eatitu#ine " ca%e t(tul e)te "inunat2 $n )ta%ea #e 0eatitu#ine tu .aci #%a3()te t(t ti"+ul cu ceea ce +e%ce+i2 O%ice a% .ace (a"enii' (%ice a% 38n#i )au a% )+une ei' nu lua*i ace)te luc%u%i la "(#ul +e%)(nal2 Dac& ei v& )+un c& )unte*i "inunat' ei nu )+un ace)t luc%u #in cau7a #u"neav(a)t%&' ci nu"ai +ent%u a v& .ace +l&ce%e2 Tu /tii c& e/ti "inunat' (%icu"2 Nu e)te nece)a% )&4i c%e7i +e ceilal*i (a"eni ca%e4ti )+un c& e/ti "inunat2 Nu lua*i ni"ic la "(#ul +e%)(nal2 C5ia% #ac& cineva ia ( a%"& /i v& $"+u/c& $n ca+' nu a .()t ceva +e%)(nal2 A .()t #(a% ( ac*iune e,t%e"&2 Nici c5ia% +&%e%ile +e ca%e le ave" #e)+%e n(i

43

CELE PATRU LEGAMINTE

$n/ine nu )unt $n "(# nece)a% a#ev&%ateB #e aceea' n(i nu a% t%e0ui )& lu&" la "(#ul +e%)(nal nici c5ia% ceea ce 38n#i" n(i2 Mintea a%e ca+acitatea #e a v(%0i cu ea $n)&/i' #a% a%e /i ca+acitatea #e a (0*ine in.(%"a*ii #in alte lu"i )u0tile2 Se $nt8"+l& une(%i )& au7i" $n "inte ( v(ce /i )& ne $nt%e0&" #e un#e vine ea2 Acea)t& v(ce +(ate veni #int%4( alt& %ealitate' " ca%e e,i)t& .iin*e )i"ila%e cu "intea u"an&2 T(ltecii au nu"it ace)te .iin*e Alia*i2 n Eu%(+a' A.%ica /i In#ia' ele au .()t nu"ite Zei. Mintea n(a)t%& e,i)t& inclu)iv +e nivelul Zeil(%2 Ea t%&ie/te inclu)iv $n acea %ealitate /i +(ate +e%ce+e acea %ealitate2 Mintea ve#e cu (c5ii /i +e%ce+e t%e7i%ea ace)tei %ealit&*i2 Da%' la .el #e 0ine' ea +(ate ve#ea /i +e%ce+e .&%& a9ut(%ul (c5il(%B #e aceea ne e)te at8t #e 3%eu )& #eveni" c(n/tien*i #e acea)t& +e%ce+*ie2 Mintea t%&ie/te $n "ai "ulte #i"en)iuni2 In anu"ite "("ente n(i +ute" avea i#ei ca%e nu a+a%*in "in*ii n(a)t%e' #a% +e ca%e le +e%ce+e" cu "intea2 O%ice (" a%e #%e+tul )& c%ea#& )au )& nu c%ea#& $n ace)te v(ci' /i #%e+tul #e a *ine c(nt )au #e a nu lua $n c(n)i#e%a*ie ceea ce )+un ele2 N(i ave" #%e+tul #e a ale3e $nt%e a c%e#e )au nu v(cile +e ca%e le au7i" $n "in*ile n(a)t%e' t(t a/a cu" +ute" ale3e $nt%e a c%e#e /i a acce+ta )au nu vi)ul +laneta%2 Une(%i' "intea +(ate )& v(%0ea)c& /i )& )e a)culte +e ea $n)&/i2 Ea e)te #ivi7at&' la .el cu" /i c(%+ul n()t%u e)te #ivi7at2 T(t a/a cu" +ute" )+une: -A" ( "8n& +e ca%e ( +(t atin3e cu cealalt& "8n&1' "intea +(ate v(%0i cu ea $n)&/i2 O +a%te #in "inte v(%0e/te /i cealalt& +a%te a)cult&2 A#ev&%ata +%(0le"& a+a%e atunci c8n# ( "ie #e +&%*i ale "in*ii v(%0e)c $n acela/i ti"+2 A/a cu" )+unea"' t(ltecii au nu"it ace)t .en("en mitote. 3itote +(ate .i c("+a%at cu ( +ia*& .(a%te "a%c' $n ca%e "ii #e (a"eni v(%0e)c /i )e t8%3uie)c $n acela/i ti"+2 ;ieca%e #int%e ei a%e 38n#u%i /i )enti"ente

DON MIGUEL RUIZ

44

#i.e%iteB .ieca%e a%e un +unct #e ve#e%e #i.e%it2 $n +%(3%a"a%ea "ental&' t(ate le3&"intele +e ca%e le4a" .&cut' t(ate c(n#i*i(n&%ile +e ca%e le ave"' nu )unt nea+&%at c("+ati0ile unele cu altele2 ;ieca%e le3&"8nt' .ieca%e c(n#i*i(na%e e)te ca ( .iin*& vie )e+a%at&B a%e +%(+%ia )a +e%)(nalitate /i +%(+%ia )a v(ce2 E,i)t& le3&"inte c(n.lictuale ca%e )e $n#%ea+t& $"+(t%iva alt(% le3&"inte' /i a)t.el $n "intea n(a)t%& $nce+e un a#ev&%at %&70(i2 3itote e)te "(tivul +ent%u ca%e ("ul %eali7ea7& cu 3%eu ceea ce #(%e/te' )au atunci c8n# #(%e/te2 O"ul nu e)te #e ac(%# cu el $n)u/i #e(a%ece )unt +&%*i #in "intea )a ca%e #(%e)c un anu"it luc%u' /i alte +&%*i ca%e v(% e,act (+u)ul2 O +a%te #in "intea n(a)t%& a%e (0iec*ii .a*& #e anu"ite 38n#u%i /i ac*iuni' ia% ( alt& +a%te )+%i9in& ac*iunile 38n#u%il(% (+u)e2 T(ate ace)te "ici .iin*e vii c%eea7& un c(n.lict inte%i(%' t(c"ai #in cau7& c& )unt vii /i .ieca%e #int%e ele a%e ( v(ce2 N(i nu v(" +utea a+lana c(n.lictele #in "inte /i nu v(" %eu/i )& .ace" (%#ine $n ace)t 5a() nu"it mitote #ec8t .&c8n# un inventa% al c(n#i*i(n&%il(% n(a)t%e2 %u considerai nimic la modul personal, c&ci atunci c8n# lua*i luc%u%ile la "(#ul +e%)(nal v& e,+une*i la )u.e%in*& +ent%u ni"ic2 Oa"enii )unt #e+en#en*i #e )u.e%in*& +e #i.e%ite nivele /i la #i.e%ite inten)it&*i' #a% n(i ne )+%i9ini" unii +e al*ii $n "en*ine%ea ace)t(% #e+en#en*e2 Oa"enii )unt #e ac(%# )& )e a9ute unii +e al*ii +ent%u ca )& )u.e%e2 Dac& )i"*i nev(ia ca altcineva )& a0u7e7e #e tine' vei 3&)i i"e#iat +e cineva #i)+u) )& .ac& ace)t luc%u2 De e,e"+lu' #ac& te a.li $n c("+ania un(% (a"eni ca%e )i"t nev(ia )& )u.e%e' ceva #in tine te .ace )& a0u7e7i #e ei2 E)te ca /i cu" ei a% avea un a.i/ +e )+ate +e ca%e )c%ie: -!& %(3 )& "& l(vi*i12 Ei ce% 9u)ti.ic&%i +ent%u )u.e%in*a l(%2 De+en#en*a l(% #e )u.e%in*& nu e)te altceva #ec8t un le3&"8nt +e ca%e4= $nt&%e)c " .ieca%e 7i2

45

CELE PATRU LEGAMINTE

O%iun#e a" "e%3e v(" 3&)i (a"eni ca%e ne "int' ia% +e "&)u%& ce #eveni" "ai c(n/tien*i' (0)e%v&" cu" ne "in*i" )in3u%i2 De aceea' nu a% t%e0ui )& ne a/te+t&" ca (a"enii )& ne )+un& a#ev&%ul' #e(a%ece ei )e "int +e ei $n/i/i2 Cel "ai 0ine e)te )& ave" $nc%e#e%e $n )ine /i )& (+t&" )in3u%i $nt%e ceea ce #(%i" )& c%e#e" )au )& nu c%e#e"' atunci c8n# ni )e )+un #i.e%ite luc%u%i2 Atunci c8n# $i +%ive/ti +e ceilal*i (a"eni e,act a/a cu" )unt' .&%& a inte%+%eta ni"ic la "(#ul +e%)(nal' e)te i"+()i0il )& .ii %&nit #e ceea ce )+un )au .ac ei2 C5ia% #ac& ceilal*i te "int' ace)t luc%u nu te +(ate #e%an9a2 Ei te "int #e(a%ece le e)te .%ic&2 Le e)te tea"& c& tu vei #e)c(+e%i c& nu )unt +e%.ec*i2 Renun*a%ea la "a)ca )(cial& e)te $nt(t#eauna un +%(ce) #u%e%()2 Dac& (a"enii )+un una' #a% .ac alta' cel "ai 0ine e)te )& te iei #u+& .a+tele l(%B $n ca7 c(nt%a%' nu .aci altceva #ec8t te "in*i )in3u%2 Dac& e/ti )ince% cu tine $n)u*i' +(*i )& )cute/ti "ulte #u%e%i e"(*i(nale2 Recun(a/te%ea a#ev&%ului +(ate .i #u%e%(a)&' #a% n(i nu a% t%e0ui )& .i" ata/a*i #e #u%e%e2 !in#eca%ea )e va +%(#uce (%icu"' /i nu e)te #ec8t ( c5e)tiune #e ti"+ +8n& c8n# luc%u%ile )e v(% $n#%e+ta #e la )ine2 Dac& cineva nu ne t%atea7& cu #%a3()te /i %e)+ect' $n#e+&%ta%ea lui #e l8n3& n(i a+a%e ca ( 0ine.ace%e2 Dac& acea +e%)(an& nu +leac& #e l8n3& n(i' atunci v(" $n#u%a' cu )i3u%an*&' "ul*i ani #e )u.e%in*& al&tu%i #e el )au #e ea2 $n#e+&%ta%ea +(ate )& #(a%& +ent%u ( +e%i(a#& #e ti"+' #a% ini"a n(a)t%& )e va vin#eca2 Nu"ai a+(i v(" +utea ale3e ceea ce #(%i" cu a#ev&%at2 !(" #e)c(+e%i a)t.el c& nu t%e0uie )& ave" t(t at8ta $nc%e#e%e $n ceilal*i c8t $n n(i $n/ine +ent%u a .ace ceea ce t%e0uie2 Dac& ne v(" .ace un (0icei #in a nu lua luc%u%ile la "(#ul +e%)(nal' v(" evita "ulte )u+&%&%i $n via*&2 Su+&%a%ea' 3el(7ia /i invi#ia v(% #i)+&%ea' c5ia% /i

DON MIGUEL RUIZ

46

t%i)te*ea2 Dac& ne v(" .ace #in al #(ilea le3&"8nt ( (0i/nuin*&' v(" #e)c(+e%i c& ni"ic nu ne "ai +(ate a#uce $n ia#2 A+a%e a)t.el ( )ta%e #e "a%e li0e%tate inte%i(a%&2 N(i #eveni" i"uni la "a3icienii ne3%i /i nici un 0le)te" nu ne "ai +(ate a.ecta' (%ic8t #e +ute%nic a% .i2 $nt%ea3a lu"e +(ate )& 08%.ea)c& $n le3&tu%& cu n(i' #a% #ac& n(i nu +une" la )u.let' v(" #eveni i"uni la 08%.e2 Dac& cineva ne t%i"ite $n "(# inten*i(nat ( e"(*ie (t%&vit&' #a% n(i nu ( lu&" la "(#ul +e%)(nal' ea nu ne va a.ecta2 C8n# ("ul nu acce+t& e"(*ia (t%&vit&' acea)ta )e $nt(a%ce a)u+%a celui ca%e a t%i"i)4(' +e ca%e $l a.ectea7& #i%ect2 Ne #&" a)t.el )ea"a c8t #e i"+(%tant e)te ace)t le3&"8nt2 Deta/a%ea /i n(n4i"+lica%ea +e%)(nal& ne a9ut& )& %u+e" "ulte (0iceiu%i /i %utine ca%e ne "en*in $n vi)ul ia#ului /i ne +%(#uc )u.e%in*& inutil&2 Si"+la +%actica%e a ace)tui al #(ilea le3&"8nt ne +(ate +e%"ite eli0e%a%ea #e 7eci #e alte c(n#i*i(n&%i "ai "ici ca%e ne +%(#uc )u.e%in*&2 Ia% #ac& v(" +%actica )i"ultan +%i"ele #(u& le3&"inte' ne v(" eli0e%a #e KFG #in ace)te c(n#i*i(n&%i "&%unte ca%e ne "en*in $n ia#2 De aceea' n(ta*i ace)t le3&"8nt +e ( 0ucat& #e 58%tie /i li+i*i4( #e .%i3i#e%' +ent%u a v& %ea"inti #in c8n# $n c8n#: nu interpreta nimic la modul personal, Dac& ne v(" .ace un (0icei #in a nu c(n)i#e%a ni"ic ca .iin# +e%)(nal' n(i nu v(" "ai #e+in#e #e ceea ce .ac )au )+un ceilal*i2 Nu v(" "ai #e+in#e #ec8t #e n(i $n/ine /i #e %e)+(n)a0ilitatea +%(+%iil(% n(a)t%e ale3e%i2 Ni"eni nu e)te v%e(#at& %e)+(n)a0il +ent%u ac*iunile cel(%lal*iB (%ice (" e)te %e)+(n)a0il #(a% +ent%u el $n)u/i2 Cine $n*ele3e cu a#ev&%at ace)t luc%u' %e.u78n# )& inte%+%ete7e %ealitatea $nt%4( "anie%& +e%)(nal&' cu 3%eu "ai +(ate .i %&nit #e c&t%e ac*iunile )au c("enta%iile 9i3nit(a%e ale cel(%lal*i2

47

CELE PATRU LEGAMINTE

Dac& ve*i %e)+ecta ace)t le3&"8nt' ve*i +utea c&l&t(%i $n 9u%ul lu"ii cu ini"a c("+let #e)c5i)& /i ni"eni nu v& va +utea %&ni2 !e*i +utea )+une: -Te iu0e)c1 .&%& .%ica #e a .i %i#iculi7at )au %e)+in)2 !e*i +utea ce%c ceea ce ave*i nev(ie2 !e*i +utea )+une #a )au nu' (%ice ve*i #(%i' .&%& )& )i"*i*i v%e( vin& )au v%e( ten#in*& #e aut(9u#eca%e2 !e*i +utea (+ta +ent%u a v& u%"a ini"a $nt(t#eauna2 In ace)t .el' c5ia% #ac& v& ve*i a.la $n "i9l(cul ia#ului' ve*i avea )ta%ea inte%i(a%& #e +ace /i #e .e%ici%e2 !& ve*i +utea "en*ine $n )ta%ea #u"neav(a)t%& #e 0eatitu#ine' ia% ia#ul nu v& va "ai a.ecta #el(c

DON MIGUEL RUIZ

48

AL TREILEA LEGMNT

S NU FACI PRESUPUNERI INUTILE A t%eia +%("i)iune e)te u%"&t(a%ea: s nu aci presupuneri inutile. N(i ave" tendina de a .ace +%e)u+une%i a)u+%a (%ic&%ui luc%u2 Neca7ul e)te c& a9un3e" )& c%e#e" c& ele c5ia% )unt a#ev&%ate' c& )unt %ealit&*i2 N(i .ace" +%e)u+une%i a)u+%a a ceea ce .ac )au 38n#e)c ceilal*i' inte%+%et&" +%(+%iile n(a)t%e +%e7u"*ii la "(#ul +e%)(nal' #u+& ca%e $i 0la"&" +e ceilal*i /i %eac*i(n&" ne3ativ' t%an)"i*8n#u4le e"(*iile n(a)t%e (t%&vite /i %&nin#u4i +%in cuvintele n(a)t%e2 !e/nicele )cena%ii +e ca%e le c%e&" nu $n)ea"n& altceva #ec8t n(i +%(0le"e2 N(i .ace" +%e)u+une%i' $n*ele3e" 3%e/it' inte%+%et&" t(tul la "(#ul +e%)(nal /i ).8%/i" +%in a c%ea ( "a%e #%a"& +ent%u a0)(lut ni"ic2 T(ate )u+&%&%ile /i #%a"ele +e ca%e le4a" t%&it $n via*a n(a)t%& $/i au %&#&cinile $n .a+tul c& a" .&cut )cena%ii /i le4a" #at ( inte%+%eta%e +e%)(nal&2 G8n#i*i4 v& "&ca% ( cli+& la a#ev&%ul ace)tei a.i%"a*ii2 T(t ace)t aut(c(nt%(l al (a"enil(%' li+)a #e $nc%e#e%e %eci+%(c& $n %ela*iile #int%e ei' au la 0a7& )i"+le +%e)u+une%i /i inte%+%et&%i +e%)(nale2 nt%e3ul vi) al ia#ului )e 0a7ea7& +e acea)t& +%e"i)&2 N(i c%e&" .(a%te "ult& (t%av& e"(*i(nal& +%in )i"+lul .a+t c& .ace" +%e)u+une%i /i le #&" ( inte%+%eta%e +e%)(nal&' l&)8n#u4ne a.ecta*i #e ele' c&ci

49

CELE PATRU LEGAMINTE

#e cele "ai "ulte (%i n(i $nce+e" )& 08%.i" c5ia% $n le3&tu%& cu +%(+%iile n(a)t%e +%e)u+une%i2 S& ne a#uce" a"inte: "(#ul $n ca%e (a"enii c("unic& unul cu cel&lalt $n vi)ul %&ului' t%an).e%8n#u4/i (t%ava #e la unul la cel&lalt' e)te 08%.a2 Din cau7& c& ne e)te .%ic& )& $nt%e0&" +ent%u a ne l&"u%i' n(i .ace" +%e)u+une%i /i c%e#e" c& ave" #%e+tate $n le3&tu%& cu +%e)u+une%ile n(a)t%eB a+(i ne a+&%&" +%e)u4+une%ile /i $nce%c&" )& .ace" +e altcineva %&)+un7&t(%2 E)te $nt(t#eauna "ai 0ine )& nu .ace" +%e)u+une%i' $nt%uc8t +%e)u+une%ile +e ca%e le .ace" ne +%(#uc )u.e%in*&2 Ma%ea mitote #in "intea u"an& c%eea7& un 5a() c("+let' ca%e ne .ace )& inte%+%et&" t(tul /i )& $n*ele3e" 3%e/it t(tul2 N(i nu ve#e" #ec8t ceea ce #(%i" )& ve#e" /i nu au7i" #ec8t ceea ce #(%i" )& au7i"2 N(i nu +e%ce+e" luc%u%ile a/a cu" )unt ele cu a#ev&%at2 Ave" (0iceiul #e a vi)a .&%& nici ( 0a7& %eal&2 De .a+t' n(i c%e&" ( $nt%ea3& *e)&tu%& $n i"a3ina*ia n(a)t%&2 Atunci c8n# nu $n*ele3e" ceva' .ace" +%e)u+une%i #e)+%e )e"ni.ica*ia )a' ia% c8n# a#ev&%ul ie)e la iveal&' 0al(nul #e )+u"& #in vi)ele n(a)t%e )e )+a%3e /i n(i #e)c(+e%i" c& nu e%a #el(c ceea ce c%e7u)e%&" n(i2 S& lu&" un e,e"+lu: )& )+une" c& "e%3e" la "a3a7in /i ve#e" ( +e%)(an& ca%e ne +lace2 Ea )e $nt(a%ce c&t%e n(i, ne 78"0e/te /i +leac& "ai #e+a%te2 Pute" .ace ( "ul*i"e #e +%e)u+une%i a)u+%a ace)tei e,+e%ien*e2 ;(l()in#u4ne #e +%e7u"*ii' +ute" c%ea ( $nt%ea3& .ante7ie2 A+(i' #(%i" cu a#ev&%at )& c%e#e" $n acea)t& .ante7ie /i )& ( .ace" )& #evin& %ealitate2 i a)t.el' un $nt%e3 vi) $nce+e )& )e .(%"e7e: -O5' +e%)(ana %e)+ectiv& "& )i"+ati7ea7&12 $n "intea n(a)t%& $nce+e )& )e $nc5e3e ( $nt%ea3& .ante7ie' un .el #e Di)ne6lan#2 P(ate c5ia% ne v(" c&)&t(%i cu +e%)(ana $n cau7&222 Da% .ante7ia )&l&/luie/te $n "intea noastr, $n vi)ul n()t%u +e%)(nal2

DON MIGUEL RUIZ

50

$n %ela*iile #e cu+lu' +%e7u"*iile nu +(t a#uce altceva #ec8t +%(0le"e2 De "ulte (%i' n(i .ace" +%e)u+une%ea c& +a%tene%ii n(/t%i #e cu+lu /tiu la ce ne 38n#i" /i c& nu "ai t%e0uie )& le )+une" ce #(%i"2 N(i +(%ni" #e la +%e"i)a c& ei v(% .ace ceea ce a/te+t&" #e la ei' +ent%u c& ne cun()c at8t #e 0ine2 Dac& nu .ac ceea ce c%e#e" n(i c& a% t%e0ui )& .ac&' ne )i"*i" %&ni*i /i le )+une": -A% .i t%e0uit )& /tii22212 S& lu&" un alt e,e"+lu: #eci#e" )& ne c&)&t(%i" /i +(%ni" #e la +%e"i)a c& +a%tene%ul )au +a%tene%a n(a)t%& #e cu+lu ve#e c&)nicia $n acela/i .el ca /i n(i2 Du+& ce t%&i" ( v%e"e $"+%eun&' #e)c(+e%i" c& ace)t luc%u nu e)te a#ev&%at2 Se c%eea7& a)t.el un c(n.lict .(a%te ten)i(nat' #a% nici unul #in cei #(i +a%tene%i nu $ncea%c& )& cla%i.ice luc%u%ile2 S(*ul vine aca)& /i $/i 3&)e/te )(*ia #i)+e%at&' .&%& )& $n*elea3& #e ce2 P(ate c& ea a .&cut ( +%e)u+une%e' ia% el nu a c(%e)+un)2 Ea nu4i )+une ce #(%e/te #e la el' +(%nin# #e la +%e"i)a c& 4 (%icu" 4 ( cun(a/te at8t #e 0ine' c& /tie ce a/tea+t& #e la el' ca /i cu" el i4a% +utea citi 38n#u%ile2 Se )u+&%& a+(i +e el t(c"ai +ent%u c& nu i4a $"+linit a/te+t&%ile2 Ace)te +%e)u+une%i " %ela*iile #e cu+lu c(n#uc la nu"e%(a)e c(n.licte' ce%tu%i /i ne$n*ele3e%i' cu (a"enii +e ca%e )e +%e)u+une c& $i iu0i" cel "ai "ult2 In#i.e%ent #e ti+ul %ela*iei' n(i +(%ni" #e la +%e"i)a c& ceilal*i /tiu ce #(%i" #e la ei' a/a c& nu "ai t%e0uie )& le )+une" #e)c5i)2 Ei v(% .ace ce #(%i" +ent%u c& ne cun()c at8t #e 0ine2 Dac& nu .ac ceea ce a" +%e)u+u) n(i c& v(% .ace' ne )i"*i" %&ni*i /i ne 38n#i": -Cu" a +utut )& nu4/i #ea )ea"a< A% .i t%e0uit )& /tie22212 Da% /i acea)ta e)te ( alt& +%e)u+une%e2 N(i c%e&" a)t.el $nt%e3i #%a"e' #in cau7a .ante7iil(% $n ca%e t%&i" /i a i+(te7el(% +e ca%e le e"ite"' ca%e c(n#uc a+(i la alte i+(te7e' $nt%4un /i% ne).8%/it2 E)te .(a%te inte%e)ant )& )tu#ie" .elul $n ca%e (+e%ea7& "intea u"an&2 N(i )i"*i" nev(ia )&

51

CELE PATRU LEGAMINTE

9u)ti.ic&" t(tul' )& e,+lic&" /i )& $n*ele3e" t(tul' c&ci nu"ai a/a ne +ute" )i"*i $n )i3u%an*&2 Ave" "ili(ane #e $nt%e0&%i la ca%e t%e0uie )& %&)+un#e"' #e(a%ece )unt "ulte luc%u%i +e ca%e nu ni le +ute" e,+lica cu "intea %a*i(nal&2 Nu e)te i"+(%tant #ac& %&)+un)ul e)te c(%ectB )i"+lul .a+t c& 3&)i" un %&)+un) ne .ace )& ne )i"*i" $n )i3u%an*&2 A/a )e e,+lic& #e ce .ace" ace)te +%e)u+une%i2 Dac& ceilal*i ne )+un ceva' n(i e"ite" ( )e%ie #e +%e)u+une%i' ia% #ac& ei nu ne )+un ni"ic' .ace" acela/i luc%u' +ent%u a ne $"+lini nev(ia #e cun(a/te%e /i +ent%u a $nl(cui nev(ia #e c("unica%e2 Atunci c8n# au7i" ceva /i nu $n*ele3e" #e)+%e ce e)te v(%0a' n(i ne #&" cu +&%e%ea' #u+& ca%e a9un3e" )& t%an).(%"&"2 A+a%e a+(i ( cea%t&' ia% unul #in n(i e)te %&nit )u.lete/te2 Cu%8n#' #e)c(+e%i" ceea ce nu a" #(%it )& ve#e" $nainte' #a% acu" #e.ectul %e)+ectiv e)te a"+li.icat #e e"(*iile n(a)t%e (t%&vite2 Si"*i" acu" nev(ia )& ne 9u)ti.ic&" #u%e%ea e"(*i(nal& /i )&4 = 0la"&" +e cel&lalt +ent%u +%(+%ia n(a)t%& ale3e%e2 Nici un (" nu a% t%e0ui )&4/i 9u)ti.ice iu0i%eaB ea e,i)t& )au nu e,i)t&2 A#ev&%ata iu0i%e e)te acce+ta%ea t(tal& a celeilalte +e%)(ane' e,act a/a cu" e)te acea)ta' .&%& a u%"&%i nea+&%at )& ( t%an).(%"&"2 Atunci c8n# u%"&%i" )&4i t%an).(%"&" +e ceilal*i' acea)ta $n)ea"n& c& nu ne +lac cu a#ev&%at2 Bine$n*ele)' #ac& #eci7i )& t%&ie/ti cu cineva' e)te 0ine )& iei acea)t& 5(t&%8%e al&tu%i #e cineva ca%e e)te e,act $n "(#ul $n ca%e tu #(%e/ti )& .ie2 S& 3&)e/ti +e cineva +e ca%e )& nu t%e0uia)c& )&4= t%an).(%"i #el(c2 E)te "ai u/(% )& 3&)e/ti +e cineva ca%e e)te a/a cu" #(%e/ti tu )& .ie' #ec8t )& $nce%ci )&4= t%an).(%"i2 La .el' acea +e%)(an& t%e0uie )& te iu0ea)c& a/a cu" e/ti' #eci )& nu $nce%ce nici ea )& te t%an).(%"e2 Dac& cineva )i"te c& t%e0uie )& te t%an).(%"e' $n)ea"n& c& nu te iu0e/te a/a cu" e/ti2 De ce )& )tai atunci al&tu%i #e cineva ca%e

DON MIGUEL RUIZ

52

nu e)te "ul*u"it #e "(#ul $n ca%e te "ani.e/ti' #e .elul t&u #e a .i< N(i t%e0uie )& ne "ani.e)t&" e,act a/a cu" )unte"' nu t%e0uie )& +%e7ent&" ( i"a3ine .al)&2 Dac& "& iu0e/ti a/a cu" )unt' -;(a%te 0ine' 5ai )& )t&" $"+%eun&12 Dac& nu "& iu0e/ti a/a cu" )unt' -;(a%te 0ine' la %eve#e%e2 !(i 3&)i +e altcineva12 P(ate )& )une cinic' #a% ace)t ti+ #e c("unica%e $n)ea"n& c& %ela*iile n(a)t%e cu ceilal*i )unt cla%e /i i"+eca0ile2 I"a3ina*i4v& 7iua $n ca%e ve*i $nceta )& "ai .ace*i +%e)u+une%i $n le3&tu%& cu iu0itul )au cu iu0ita v(a)t%&' /i $n cele #in u%"& /i cu celelalte +e%)(ane #in via*a #u"neav(a)t%&2 M(#ul #u"neav(a)t%& #e c("unica%e )e va t%an).(%"a c("+let' ia% %ela*iile #u"neav(a)t%& nu v(% "ai )u.e%i c(n.licte c%eate #e +%e)u+une%i 3%e/ite2 Calea #e a $nceta )& "ai .ace" +%e)u+une%i c(n)t& $n a +une $nt%e0&%i' $n a c("unica2 N(i t%e0uie )& .i" )i3u%i c& .elul $n ca%e c("unic&" e)te cla%2 Dac& nu $n*ele3e*i ceva' $nt%e0a*i2 Ave*i cu%a9ul )& +une*i $nt%e0&%i +8n& c8n# v& cla%i.ica*i c("+let' ia% ulte%i(% nu +%e)u+une*i c& /ti*i t(tul #e)+%e ( anu"it& )itua*ie #at&2 O#at& ce au7i*i %&)+un)ul' nu va "ai t%e0ui )& .ace*i +%e)u+une%i' #e(a%ece ve*i /ti a#ev&%ul2 De a)e"enea' nu e7ita*i )& ce%e*i $n cuvinte ceea ce #(%i*i )au )& $nt%e0a*i #e)c5i) ceea ce #(%i*i )& a.la*i2 La .el' (%icine a%e #%e+tul )& v& $nt%e0e' ia% #u"neav(a)t%& ave*i #%e+tul #e a %&)+un#e +%in #a )au nu2 Dac& nu $n*ele3e*i ceva' e)te "ai 0ine +ent%u #u"neav(a)t%& )& $nt%e0a*i /i )& (0*ine*i un %&)+un) cla% #ec8t )& .ace*i ( +%e)u+une%e2 $n 7iua $n ca%e ve*i $nceta )& "ai .ace*i +%e)u+une%i ve*i $nce+e )& c("unica*i li"+e#e /i cla%' eli0e%8n#u4v& a)t.el #e "ulte e"(*ii (t%&vite2 ;&%& +%e)u+une%i' lu"ea #u"neav(a)t%& va #eveni i"+eca0il&2

53

CELE PATRU LEGAMINTE

P%int%4( c("unica%e cla%&' t(ate %ela*iile #u"neav(a)t%& )e v(% t%an).(%"a' nu #(a% cele cu iu0itul )au cu iu0ita #u"neav(a)t%&' ci cu t(at& lu"ea2 Nu va "ai t%e0ui )& .ace*i +%e)u+une%i' #e(a%ece t(tul va #eveni .(a%te cla%: iat& ce #(%e)c euB iat& ce #(%e/ti tu2 Dac& v(" c("unica a)t.el' $n cuvinte i"+eca0ile' nu v(% "ai e,i)ta %&70(aie' nu va "ai e,i)ta vi(len*&' nu v(% "ai e,i)ta ne$n*ele3e%i2 T(ate +%(0le"ele u"ane )4 a% %e7(lva #ac& a% e,i)ta ( c("unica%e cla%& /i c("+let&2 Ace)ta e)te a/a#a% cel #e4al T%eilea Le3&"8nt: nu acei presupuneri. Acea)t& a.i%"a*ie +a%e )i"+l&' #a% $n*ele3e%ea )a %eal&' /i "ai ale) +une%ea )a $n +%actic& e)te "ult "ai #i.icil&2 E)te #i.icil #e(a%ece #e cele "ai "ulte (%i n(i .ace" e,act (+u)ul2 Cu t(*ii ave" ace)te (0i/nuin*e #e ca%e nici "&ca% nu )unte" c(n/tien*i2 C(n/tienti7a%ea ace)t(% (0iceiu%i /i $n*ele3e%ea i"+(%tan*ei ace)tui le3&"8nt e)te +%i"ul +a) +e ca%e t%e0uie )&4= .ace"2 Si"+la $n*ele3e%e e)te i"+(%tant&' #a% nu /i )u.icient&2 In.(%"a*ia )au i#eea e)te #(a% un 3%&unte ce a .()t $n)&"8n*at " "intea n(a)t%&2 Cea ca%e c(n.e%& a#ev&%ata e.icien*& e)te ac*iunea2 Ac*i(n8n# "e%eu v& ve*i $nt&%i v(in*a' ve*i 5%&ni ace)te )e"in*e /i ve*i )ta0ili un .un#a"ent )(li# +ent%u ca n(ua (0i/nuin*& )& c%ea)c&2 P%actic8n# )u.icient #e #e) ace)t le3&"8nt el va #eveni a #(ua #u"neav(a)t%& natu%& /i ve*i ve#ea cu" "a3ia cuvintel(% #u"neav(a)t%& v& va t%an).(%"a #int%4un "a3ician ne3%u $nt%4un "a3ician al02 Un "a3ician al0 .(l()e/te cuv8ntul +ent%u c%ea*ie' #&%ui%e' $"+&%t&/i%e /i iu0i%e2 Pune%ea $n +%actic& a ace)tui le3&"8nt v& va t%an).(%"a %a#ical $nt%ea3a via*&2 P%in t%an).(%"a%ea $nt%e3ului vi) inte%i(%' "a3ia +&t%un#e " via*a n(a)t%&2 T(t ceea ce ne e)te cu a#ev&%at nece)a% )e %eali7ea7& inc%e#i0il #e %e+e#e'

DON MIGUEL RUIZ

54

#e(a%ece )+i%itul )e "i/c& li0e% +%in .iin*a n(a)t%&2 Acea)ta e)te "&ie)t%ia inten*iei' a )+i%itului' a iu0i%ii' a %ecun(/tin*ei' a%ta #e a t%&i2 Ace)ta e)te )c(+ul unui t(ltec. Acea)ta e)te calea c&t%e li0e%tatea +e%)(nal&2

55

CELE PATRU LEGAMINTE

AL PATRULEA LEGMNT

F NTOTDEAUNA TOT CE I ST N PUTERI !AC IONEAZ IMPECABIL" Ace)ta e)te ulti"ul le3&"8nt' #a% el e)te cel ca%e le +e%"ite cel(%lalte t%ei )& )e t%an).(%"e $n (0i/nuin*e a#8nc $n%&#&cinate2 Al +at%ulea le3&"8nt e)te a/a#a%: a *ntotdeauna tot ce *i st *n puteri. In#i.e%ent #e ci%cu")tan*e' .ace*i $nt(t#eauna t(t ce v& )t& $n +ute%i' nici "ai "ult nici "ai +u*in2 Nu t%e0uie )& uita*i $n)& c& %an#a"entul nu +(ate .i $nt(t#eauna acela/i2 T(t ce e,i)t& $n 9u%ul n()t%u e)te viu /i )e t%an).(%"& t(t ti"+ulB la .el' %an#a"entul n()t%u "a,i" +(ate .i une(%i la c(te .(a%te $nalte' ia% alte(%i nu va .i cel a/te+tat2 Atunci c8n# ne t%e7i" +%(a)+&t /i ene%3i7at #i"inea*a' %an#a"entul n()t%u va .i )u+e%i(% celui #e )ea%a' c8n# )unte" (0()i*i2 Ma,i"ul n()t%u va .i #i.e%it atunci c8n# )unte" )&n&t(/i #e cel c8n# )unte" 0(lnavi' )au atunci c8n# )unte" t%e9i #e cel c8n# )unte" 0e*i2 Ran#a"entul "a,i" #e+in#e #e )ta%ea n(a)t%&' #e .elul $n ca%e ne )i"*i"' .e%ici*i )au )u+&%a*i' ne%v(/i )au 3el(/i2 n via*a #e 7i cu 7i n(i t%ece" #e la ( )ta%e la alta' ceea ce .ace ca /i %an#a"entul n()t%u "a,i" )& )e )c5i"0e #e la un "("ent la altul2 La .el' %an#a"entul

DON MIGUEL RUIZ

56

"a,i" )e )c5i"0& #e4a lun3ul ti"+ului2 Ce%t e)te c& at8t ti"+ c8t ve*i a+lica cele +at%u le3&"inte' .&c8n# #in ele ni/te (0i/nuin*e' %an#a"entul #u"neav(a)t%& "a,i" )e va $"0un&t&*i .a*& #e cel #in "("entul +%e7ent2 In#i.e%ent #e calitatea .a+tel(% #u"neav(a)t%&' u%"&%i*i )& .ace*i t(t ce v& )t& $n +ute%i2 Dac& ve*i .ace e.(%tu%i +%ea "a%i' v& ve*i %i)i+i inutil ene%3ia' ia% $n cele #in u%"& %e7ultatul nu )e va %i#ica la $n&l*i"ea e.icien*ei #(%ite2 Cel ca%e e,a3e%ea7& cu .a+tele )ale' #e+&/in#u4/i +ute%ile .i%e/ti' $/i )u+%a)(licit& c(%+ul /i ac*i(nea7& a)t.el $"+(t%iva )aB #e alt.el' ace)t 3en #e ac*iune nu $l a9ut& cu ni"ic )& $/i atin3& )c(+ul2 Dac& .ace*i $n)& "ai +u*in #ec8t v& )t& $n +ute%i' v& ve*i )u+une a)t.el .%u)t%&%il(%' inc%i"in&%ii inte%i(a%e' vin(v&*iei /i %e3%etel(%2 De aceea' .ace*i t(t ce v& )t& $n +ute%i 4 $n t(ate $"+%e9u%&%ile vie*ii2 Nu c(ntea7& #ac& )unte*i 0(lnav )au (0()it' #ac& ve*i .ace $nt(t#eauna ceea ce v& )t& $n +ute%i nu va "ai e,i)ta nici ( "(#alitate +%in ca%e )& v& )i"*i*i vin(vat2 i #ac& nu v& ve*i )i"*i vin(vat' nu va "ai e,i)ta nici ( "(#alitate #e a )u.e%i #e %e"u/c&%i /i aut(+e#e+)i%e2 ;&c8n# $nt(t#eauna t(t ce v& )t& $n +ute%i' ve*i %i#ica a)t.el unul #in "a%ile 0le)te"e ca%e +lanea7& a)u+%a #u"neav(a)t%&2 Se )+une c& e%a (#at& un (" ca%e #(%ea )&4/i t%an)cean#& )ta%ea #e )u.e%in*&' a/a c& a "e%) la un te"+lu 0u#i)t +ent%u a 3&)i un "ae)t%u ca%e )&4= a9ute2 El a "e%) la "ae)t%u /i =4a $nt%e0at: -$nv&*&t(%ule' #ac& v(i "e#ita +at%u (%e +e 7i' c8t #e "ult $"i va lua +ent%u a %eu/i )& $"i t%an)cen# )u.e%in*a<12 Mae)t%ul =4a +%ivit /i a )+u): -Dac& vei "e#ita +at%u (%e +e 7i' +%(0a0il c& vei a9un3e la )ta%ea #e t%an)cen#en*& $n 7ece ani12 C(nvin) c& a% +utea .ace "ai "ult' ("ul a $nt%e0at: -O5' $nv&*&t(%ule' /i #ac& a/ "e#ita (+t (%e +e 7i' c8t

57

CELE PATRU LEGAMINTE

ti"+ $"i va .i nece)a% +ent%u a a9un3e la )ta%ea #e t%an)cen#en*&<12 Mae)t%ul =4a +%ivit /i a )+u): -Dac& vei "e#ita (+t (%e +e 7i' +%(0a0il c& vei a9un3e la )ta%ea #e t%an)cen#en*& $n >L #e ani#. -Da% #e ce $"i va lua "ai "ult #ac& v(i "e#ita "ai "ult<1 a $nt%e0at ("ul2 Mae)t%ul i4a %&)+un): -Tu nu te a.li aici +ent%u a4*i )ac%i.ica 0ucu%ia vie*ii2 Te a.li aici +ent%u a t%&i' +ent%u a .i .e%icit /i +ent%u a iu0i2 Dac& nu +(*i )& #ai un %an#a"ent "a,i" $n #(u& (%e #e "e#ita*ie' ci ai nev(ie #e (+t (%e +ent%u ace)t luc%u' vei (0()i' te vei $n#e+&%ta #e )c(+ /i nu te vei "ai 0ucu%a #e via*&2 Ac*i(nea7& cu e.icien*& /i vei a9un3e )&4*i #ai )ea"a c& in#i.e%ent #e ti"+ul al(cat "e#ita*iei' +(*i t%&i' +(*i iu0i' +(*i .i .e%icit12 Ac*i(n8n# cu %an#a"ent "a,i" $*i vei t%&i via*a .(a%te inten)2 !ei .i +%(#uctiv' vei .i 0un cu tine $n)u*i' #e(a%ece te vei #&%ui .a"iliei' c("unit&*ii' $nt%e3ii "ani.e)t&%i2 Ia% ac*iunea a%e #a%ul #e a te .ace e,t%e" #e .e%icit2 Atunci c8n# e/ti (0i/nuit )& ac*i(ne7i cu e.icien*& "a,i"&' e/ti +%e#i)+u) c&t%e ac*iune' +ent%u )i"+lul "(tiv c& iu0e/ti ac*iunea' nu +ent%u c& a/te+*i ( %ec("+en)&2 Cei "ai "ul*i (a"eni .ac e,act (+u)ul: ei ac*i(nea7&' ce4i #%e+t' #a% nu"ai +ent%u c& a/tea+t& ( %ec("+en)&' /i #e aceea nu )e 0ucu%& #e ac*iune2 i ace)ta e)te "(tivul +ent%u ca%e nu #au un %an#a"ent "a,i"2 De e,e"+lu' cei "ai "ul*i (a"eni "e%3 la )e%viciu $n .ieca%e 7i #(a% +ent%u c& )e 38n#e)c la 7iua #e )ala%iu' ia% 0anii +e ca%e4i v(% lua +ent%u )e%viciul +e ca%e $l +%e)tea7& )unt t(t ceea ce4i inte%e)ea7&2 Ei a/tea+t& cu ne%&0#a%e 7iua #e vine%i )au #e )8"0&t&' )au (%ice alt& 7i $n ca%e $/i v(% +%i"i )ala%iul /i v(% +utea )&4/i ia li0e%2 Ei "unce)c +ent%u %ec("+en)&' /i #%e+t u%"a%e' ei )e $"+(t%ive)c #e .a+t "uncii2 Ei $ncea%c& )&

DON MIGUEL RUIZ

58

evite ac*iunea' /i $n "(# .i%e)c' acea)ta #evine #in ce $n ce "ai #i.icil&' ia% ei nu "ai ac*i(nea7& la %an#a"entul "a,i"2 Ei "unce)c #in 3%eu +e +a%cu%)ul )&+t&"8nii' )unt #i)+u/i )& +%e)te7e anu"ite )e%vicii' )& ac*i(ne7e' #a% nu +ent%u c& le +lace ce .ac' ci +ent%u c& a/a c(n)i#e%& ei c& t%e0uie2 Ei /tiu c& t%e0uie )& "uncea)c& +ent%u c& t%e0uie )&4/i +l&tea)c& c5i%ia' +ent%u c& t%e0uie )&4/i $nt%e*in& .a"ilia2 Sunt +lini #e .%u)t%&%i' ia% #ac& nu4/i +%i"e)c 0anii' )unt ne.e%ici*i2 Au #(u& 7ile #e (#i5n& +ent%u a .ace ceea ce #(%e)c' #a% ce4/i #(%e)c cu a#ev&%at< Sin3u%ul luc%u +e ca%e4= $ncea%c& e)te )& eva#e7e2 Mul*i 0eau /i )e $"0at&' #e(a%ece nu )unt "ul*u"i*i #e ei $n/i/i2 Nu le +lace via*a l(%2 Sunt at8tea "(#u%i $n ca%e ne +ute" %&ni atunci c8n# nu ne +lace ceea ce )unte"2 Pe #e alt& +a%te' #ac& ac*i(na*i #(a% #in +l&ce%ea ac*iunii' .&%& a a/te+ta v%e( %ec("+en)&' ve*i #e)c(+e%i c& v& +ute*i 0ucu%a #e (%ice ac*iune ve*i .ace2 Rec("+en)a va veni' #a% nu ve*i "ai .i ata/a*i #e ea2 E)te +()i0il c5ia% )& +%i"i*i "ai "ult #ec8t v4a*i .i i"a3inat )in3u% c& a% +utea .i %ec("+en)a2 Dac& ne +lace ceea ce .ace"' #ac& ac*i(n&" $nt(t#eauna #8n# t(t ce e)te "ai 0un $n n(i' atunci $n)ea"n& c& ne 0ucu%&" cu a#ev&%at #e via*&2 Ne #i)t%&"' nu ne +licti)i"' nu )unte" .%u)t%a*i2 Atunci c8n# .aci t(t ce $*i )t& $n +ute%i' nu $i #ai Du#ec&t(%ului l&unt%ic (ca7ia #e a te 3&)i vin(vat )au a te c(n#a"na2 Dac& #ai t(t ce e)te "ai 0un $n tine' ia% Du#ec&t(%ul $ncea%c& )& te 9u#ece $n c(nc(%#an*& cu Ca%tea Le3ii' $i +(*i (.e%i %&)+un)ul: -A" .&cut t(t ce "i4 a )tat $n +ute%i12 Nu v(% e,i)ta %e3%ete2 A/a )e +et%ec $nt(t#eauna luc%u%ile atunci c8n# ac*i(ne7i la %an#a"entul "a,i"2 Nu e)te un le3&"8nt u/(% #e %e)+ectat' #a% e)te un le3&"8nt ca%e te eli0e%ea7& cu a#ev&%at2

59

CELE PATRU LEGAMINTE

Atunci c8n# ac*i(ne7i la "a,i"u"' $nve*i )& te acce+*i +e tine $n)u*i2 Da% t%e0uie )& .ii c(n/tient /i )& $nve*i #in 3%e/elile tale2 A $nv&*a #in 3%e/eli $n)ea"n& a +%actica' a +%ivi cu )ince%itate %e7ultatele' #a% "ai ale) a ac*i(na ne$ncetat2 Ace)t 3en #e ac*iune a"+li.ic& c(ntinuu 3%a#ul #e c(n/tienti7a%e2 Ac*iunea .&cut& cu +a)iune nu e)te %e)i"*it& ca ( "unc&' #e(a%ece te 0ucu%i #e (%ice ai .ace2 C8n# /ti" c& ac*i(n&" c(n.(%" ca+acit&*ii n(a)t%e "a,i"e< Atunci c8n# ne 0ucu%&" #e ac*iune )au c8n# nu a+a% nici un .el #e %e+e%cu)iuni ne3ative a)u+%a n(a)t%&2 N(i ac*i(n&" cu e.icien*& "a,i"& #e(a%ece #(%i" )& +%(ce#&" a)t.el' /i nu +ent%u c& ne +%(+une" )& )c&+&" #e c(n#a"na%ea Du#ec&t(%ului' nici +ent%u c& #(%i" )& le .ace" +e +lac alt(% (a"eni2 Dac& ac*i(n&" +ent%u c& a/a t%e0uie @#in nece)itateA' nici $nt%4un ca7 nu v(" ac*i(na cu e.icien*& "a,i"&2 $nt%4un a)e"enea ca7' cel "ai 0ine a% .i )& nu ac*i(n&" #el(c2 Sin3u%& ac*iunea #eta/at&' #in +u%& +l&ce%e' ne .ace )& ne )i"*i" .e%ici*i2 Atunci c8n# ac*i(n&" cu e.icien*& "a,i"& #in +u%& +l&ce%e' n(i .ace" ace)t luc%u #e(a%ece ne 0ucu%&" #e ceea ce .ace"2 Ac*iunea $n)ea"n& )& t%&ie/ti +lena%2 Inactivitatea e)te +%actic ( c(nte)ta%e a vie*ii2 Inactivitatea $n)ea"n& )& )tai $n .a*a televi7(%ului $n .ieca%e 7i' ani /i ani la %8n#' #e(a%ece te te"i )& .ii viu /i )&4*i a)u"i %i)cul #e a e,+%i"a ceea ce e/ti cu a#ev&%at2 E,+%i"a%ea #e )ine $n)ea"n& a ac*i(na2 P(*i avea "ulte i#ei .anta)tice $n ca+ul t&u' #a% )in3u%a ca%e c(ntea7& e)te ac*iunea2 ;&%& ac*iune' (%ice i#ee va %&"8ne a0)t%act& /i nu va e,i)ta nici ( "ani.e)ta%e' nici un %e7ultat /i nici ( %ec("+en)&2 Un 0un e,e"+lu +ent%u a ilu)t%a ace)t luc%u e)te +(ve)tea lui ;(%%e)t Gu"+2 Ace)t +e%)(na9 ciu#at nu a avut i#ei "&%e*e' #a% a ac*i(nat $n +e%"anen*&2 A .()t t(t ti"+ul .e%icit #e(a%ece a ac*i(nat $nt(t#eauna cu

DON MIGUEL RUIZ

60

#&%ui%e' in#i.e%ent #e ce .&cea2 A /i .()t %ec("+en)at #in +lin' #a% t(c"ai +ent%u c& nu a a/te+tat )& .ie %ec("+en)at #el(c2 A ac*i(na $n)ea"n& )& .ii viu2 $n)ea"n& )& te "ani.e/ti $n e,te%i(% /i )&4*i e,+%i"i vi)ul2 Acea)ta nu $n)ea"n& )&4*i i"+ui vi)ul t&u $n .a*a altcuiva' c&ci (%ice (" a%e #%e+tul #e a4/i e,+%i"a vi)ele $n e3al& "&)u%&2 A ac*i(na cu "a,i"u" #e inten)itate e)te ( (0i/nuin*& +e ca%e (%ice (" a% t%e0ui )4( cultive2 Eu ac*i(ne7 cu e.icien*& "a,i"& $n t(t ceea ce .ac /i $n t(t ceea ce )i"t2 Ac*iunea #&%uit& a #evenit un %itual $n via*a "ea' t(c"ai +ent%u c& a" .&cut acea)t& ale3e%e2 E)te ( c%e#in*& la .el ca (%ica%e alt& c%e#in*& +ent%u ca%e a" (+tat2 A" .&cut #in (%ice ac*iune un %itual /i $nt(t#eauna $"i c(n)ac%u t(ate +ute%ile ac*iunil(% "ele2 Un )i"+lu #u/ e)te un %itual +ent%u "ine' c&ci +%in acea)t& ac*iune $i )+un c(%+ului "eu c8t #e "ult $l iu0e)c2 Si"t /i "& 0ucu% #e a+a ca%e cu%3e +e c(%+ul "eu2 ;ac t(t ceea ce +(t +ent%u a $"+lini nece)it&*ile c(%+ului "eu2 R&)+un# cu #&%ui%e nece)it&*il(% c(%+ului "eu' /i #e aceea +%i"e)c cu 0ucu%ie t(t ceea ce $"i (.e%& ace)ta2 n In#ia )e +%actic& un %itual nu"it pu4a. $n ace)t %itual' in#ienii iau i#(lii ca%e4= %e+%e7int& +e Du"ne7eu $n #i.e%itele )ale .(%"e /i $i $"0&ia7&' $i 5%&ne)c /i le (.e%& t(at& iu0i%ea l(%2 Ei incantea7& c5ia% mantra$e ace)t(% i#(li2 I#(lii " )ine nu )unt i"+(%tan*i2 Ceea ce e)te i"+(%tant e)te ceea ce .ac ei +e +a%cu%)ul ace)tui %itual' .elul $n ca%e )+un: -Te iu0e)c' D(a"ne12 Du"ne7eu e)te via*&2 Du"ne7eu e)te via*a $n "ani.e)ta%e' #eci e)te ac*iune2 Cea "ai 0un& "(#alitate #e a )+une -Te iu0e)c' D(a"ne1 c(n)t& $n a %enun*a )& "ai t%&i" $n t%ecut' $nce+8n# )& t%&i" $n +%e7ent' $n .ieca%e "("ent' $n .ieca%e cli+&2 Dac& via*a v& %&+e/te ceva' %enun*a*i cu #%a3& ini"& la acel ceva2 C8n# v& a0an#(na*i /i %enun*a*i la t%ecut' v& +e%"ite*i

61

CELE PATRU LEGAMINTE

)& .i*i cu a#ev&%at viu $n ace)t "("ent2 A te #eta/a #e t%ecut $n)ea"n& )& te +(*i 0ucu%a #e vi)ul ca%e )e +et%ece c5ia% acu"2 Dac& t%&ie/ti $nt%4un vi) #in t%ecut' nu te vei 0ucu%a #e ceea ce )e +et%ece $n via*a ta c5ia% $n acea)t& cli+&' c&ci "e%eu vei #(%i ca +%e7entul )& .i alt.el #ec8t e)te2 At8ta ti"+ c8t e/ti viu' e)te a0)u%# )& %e3%e*i ceva )au +e cineva ca%e nu "ai e)te' c&ci nu ai ti"+ +ent%u a/a ceva2 A nu te 0ucu%a #e ceea ce )e +et%ece $n cli+a #e .a*& $n)ea"n& a t%&i $n t%ecut /i a .i #(a% +e 9u"&tate viu2 Ace)t +%(ce) c(n#uce la aut(c("+&ti"i%e' la )u.e%in*& /i la lac%i"i2 N(i a" .()t n&)cu*i )& .i" .e%ici*i2 Ne4a" n&)cut cu #%e+tul la #%a3()te' #e a ne 0ucu%a /i #e a ne $"+&%t&/i #%a3()tea2 E/ti viu' a/a c& 0ucu%&4te #e via*a ta' t%&in#4 ( +lena%2 Nu te (+une vie*ii /i nu ( l&)a )& t%eac& +e l8n3& tine' c&ci $n ace)t .el $l la/i +e Du"ne7eu )& t%eac& +e l8n3& tine2 Sin3u%a #(va#& a e,i)ten*ei lui Du"ne7eu e)te +%(+%ia ta e,i)ten*&2 Ea e)te cea ca%e #(ve#e/te e,i)ten*a vie*ii /i a ene%3iei2 Nu e)te nece)a% )& /ti" )au )& #(ve#i" ni"ic2 E)te )u.icient )& e,i)t&"' )& ne a)u"&" %i)cul /i )& ne 0ucu%&" #e via*a n(a)t%&B acea)ta e)te t(t ceea ce c(ntea7&2 S& )+ui nu c8n# v%ei )& )+ui nu' /i #a c8n# v%ei )& )+ui #a2 Ai #%e+tul )& .ii tu $n)u*i2 P(*i .i tu #(a% atunci c8n# ac*i(ne7i #8n# t(t ce e)te "ai 0un $n tine2 Acea)ta e)te )&"8n*a +e ca%e t%e0uie )& ( 5%&ni" $n "intea n(a)t%&2 Pent%u acea)ta nu e)te nev(ie #e "ult& cun(a/te%e )au #e "a%i vi7iuni .il(7(.ice2 Nu e)te nev(ie nici #e acce+ta%ea cel(%lal*i2 E)te ( e,+%e)ie a lui Du"ne7eu )& )+ui: -Jei' te iu0e)c12 P%i"ele t%ei le3&"inte v(% luc%a +ent%u v(i #(a% #ac& ve*i ac*i(na #8n# t(t ce e)te "ai 0un $n v(i2 Nu v& a/te+ta*i )& %eu/i*i )& .i*i $nt(t#eauna i"+eca0ili $n a.i%"a*iile v(a)t%e2 O0iceiu%ile %uinel(% 7ilnice )unt

DON MIGUEL RUIZ

62

.(a%te +ute%nic /i +%(.un# $n%&#&cinate $n "intea v(a)t%&2 Da% +ute*i )& ac*i(na*i la "a,i"u"2 Nu v& a/te+ta*i )& %eu/i*i )& v& #eta/a*i +e%.ect #e t(t /i #e t(ate' .&%& a lua ni"ic la "(#ul +e%)(nalB +ute*i $n)& )& ac*i(na*i cu e.icien*& "a,i"&2 Nu v& a/te+ta*i )& %eu/i*i )& nu "ai .ace*i nici(#at& v%e( +%e)u+une%e' #a% +ute*i )& v& i"+lica*i $n ceea ce $nt%e+%in#e*i cu t(at& .iin*a v(a)t%&2 Dac& ve*i ac*i(na $n ace)t .el' .&c8n# t(t ce v& )t& $n +ute%i' (0i/nuin*a #e a nu v& +&)t%a +%("i)iunile' inte%+%eta%ea %ealit&*ii la "(#ul +e%)(nal /i e"ite%ea #e +%e)u+une%i )e v(% e)t("+a /i v(% #eveni "ai +u*in .%ecvente $n ti"+2 Nu t%e0uie )& v& 9u#eca*i' )& v& )i"*i*i vin(vat )au )& v& +e#e+)i*i #ac& nu +ute*i *ine ace)t le3&"8nt2 Dac& .ace*i 4 $nt(t#eauna 4 t(t ceea ce v& )t& $n +ute%i' v8 ve*i )i"*i $"+&cat c5ia% #ac& ve*i "ai .ace $nc& +%e)u+une%i' c5ia% #ac& ve*i c(ntinua )& #a*i #in c8n# $n c8n# inte%+%et&%i +e%)(nale luc%u%il(%' c5ia% #ac& nu )unte*i $nc& i"+eca0il $n ceea ce a.i%"a*i2 Dac& v& ve*i i"+lica cu #&%ui%e $n ac*iunile #u"neav(a)t%&' "e%eu /i "e%eu' ve*i #eveni un a#ev&%at "ae)t%u al t%an).(%"&%ii2 Mae)t%ul )e na/te #in +%actic&2 Ac*i(n8n# $nt(t#eauna la ca+acitatea "a,i"& +ute*i #eveni un "ae)t%u2 T(t ceea ce a*i $nv&*at v%e(#at&' a*i $nv&*at +%in %e+eti*ie2 A*i $nv&*at )& )c%ie*i' )& c(n#uce*i' c5ia% /i )& "e%3e*i 4 +%in %e+eti*ie2 Un "a%e (%at(% @)au )c%iit(%A #evine un "ae)t%u al v(%0i%ii $n li"0a "ate%n& #e(a%ece a +%acticat .(a%te "ult2 Ac*iunea e)te )in3u%ul luc%u ca%e c(ntea7&2 Dac& vei .ace t(t ce4*i )t& $n +ute%i +ent%u a4*i #e)c(+e%i li0e%tatea +e%)(nal&' +ent%u a #e)c(+e%i iu0i%ea #e )ine' vei %eali7a $n cu%8n# c& nu e)te #ec8t ( c5e)tiune #e ti"+ $nainte #e a #e)c(+e%i ceea ce cau*i2 Nu e)te )u.icient $n)& )& vi)e7i cu (c5ii #e)c5i/i )au )& )tai (%e $nt%e3i $n "e#ita*ie2 T%e0uie )& te %i#ici /i )& ac*i(ne7i' #(ve#in# a)t.el c& e/ti ( .iin*& u"an&2

63

CELE PATRU LEGAMINTE

T%e0uie )& (n(%e7i .e"eia )au 0&%0atul ca%e e/ti tu2 Re)+ect&4*i c(%+ul' 0ucu%&4te #e el' iu0e/te4=' 5%&4 ne/te4=' cu%&*&4= /i vin#ec&4=2 ;& e,e%ci*ii .i7ice /i t(t ceea ce4i .ace +l&ce%e c(%+ului t&u2 Acea)ta e)te ( pu4a +ent%u c(%+ul t&u' ( cale #e c("uniune $nt%e tine /i Du"ne7eu2 Nu e)te )u.icient )& a#(%i ni/te i#(li' .ie ei ;eci(a%a Ma%ia' Ii)u) C5%i)t() )au Bu##5a2 P(*i .ace ace)t luc%u #ac& #(%e/ti' ia% #ac& te .ace )& te )i"*i 0ine' e)te c5ia% %ec("an#a0il2 T%e0uie )& $n*ele3i $n)& c& +%(+%iul t&u ti"+ e)te ( "ani.e)ta%e a lui Du"ne7eu' ia% #ac& $*i vei (n(%a c(%+ul t(tul )e va t%an).(%"a +ent%u tine2 C8n# .aci t(t +()i0ilul )&4i (.e%i iu0i%e .iec&%ei +&%*i a c(%+ului t&u' tu +lante7i )e"in*ele iu0i%ii $n "intea ta' ia% c8n# ace)tea )e v(% #e7v(lta' vei a9un3e )&4*i iu0e/ti' )&4*i (n(%e7i /i )&4*i %e)+ec*i la "a,i"u" c(%+ul2 ;ieca%e ac*iune a ta va #eveni a)t.el un %itual +%in ca%e tu $l )l&ve/ti +e Du"ne7eu2 Du+& acea)ta' u%"&t(%ul +a) e)te )&4= (n(%e7i +e Du"ne7eu cu .ieca%e 38n#' cu .ieca%e e"(*ie' cu .ieca%e c(nvin3e%e' /i c5ia% cu ceea ce e)te -0ine1 )au -%&u12 ;ieca%e 38n# #evine ( c("uniune cu Du"ne7eu' ia% tu vei t%&i un vi) $n ca%e nu vei "ai 9u#eca +e ni"eni' nu te vei "ai aut(c(n#a"n& /i te vei eli0e%a #e nev(ia #e a te 08%.i /i a4*i .ace )in3u% %&u2 Dac& +&)t%e7i ace)te +at%u le3&"inte' ia#ul #i)+a%e2 (ste imposi'il s mai trie!ti *n iad. Dac& e/ti i"+eca0il $n ceea ce )+ui' #ac& nu iei ni"ic +e%)(nal' #ac& nu .aci +%e)u+une%i inutile' #ac& $*i #ai $nt(t#eauna ()teneala )& .aci t(t ce $*i )t& $n +ute%i' atunci vei avea ( via*& .%u"(a)&2 $*i vei +utea c(nt%(la via*a $n +%(+(%*ie #e =LLG2 Cele Pat%u Le3&"inte %e+%e7int& )inte7a unei a%te a t%an).(%"&%ii +e ca%e a" "(/tenit4( #e la "ae/t%ii t(lteci2 O%ice (" ca%e le %e)+ect& +(ate t%an).(%"a ia#ul $n %ai2 !i)ul +laneta% )e va t%an).(%"a $n +%(+%iul

DON MIGUEL RUIZ

64

)&u vi) #e)+%e %ai2 Cun(a/te%ea e)te aiciB ea ne a/tea+t& )& ( .(l()i"2 Cele Pat%u Le3&"inte )unt aiciB t%e0uie #(a% )& a#(+t&" ace)te le3&"inte /i )& le %e)+ect&" )e"ni.ica*ia /i +ute%ea2 A/a#a%' t(t ce ave*i #e .&cut e)te )& %e)+ecta*i c8t +ute*i #e 0ine ace)te le3&"inte2 !& +ute*i lua ace)t an3a9a"ent c5ia% a)t&7i: ale3 )& %e)+ect cele Pat%u Le3&"inte2 Ele )unt at8t #e )i"+le /i #e l(3ice $nc8t c5ia% /i un c(+il le +(ate $n*ele3e2 E)te $n)& nev(ie #e ( v(in*& +ute%nic& +ent%u a +&)t%a ace)te le3&"inte2 De ce< De(a%ece (%iun#e a" "e%3e v(" #e)c(+e%i c& $n calea n(a)t%& ave" ( "ul*i"e #e (0)tac(le2 Cei #in 9u% ne v(% )a0(ta #eci7ia #e a %e)+ecta ace)te n(i le3&"inte2 Ia% t(tul $n 9u%ul n()t%u e)te #e a)e"enea natu%& $nc8t ne $"0ie )& le $nc&lc&"2 P%(0le"a e)te le3at& #e celelalte le3&"inte ca%e .ac +a%te #in vi)ul +laneta%2 Ele )unt vii /i )unt .(a%te +ute%nice2 De aceea' va t%e0ui )& #eveni*i un "a%e v8n&t(%' un "a%c lu+t&t(%' ca )& a+&%a*i ace)te Pat%u Le3&"inte cu via*a #u"neav(a)t%&2 ;e%ici%ea #u"neav(a)t%&' li0e%tatea #u"neav(a)t%&' $nt%e3ul #u"neav(a)t%& "(# #e via*& #e+in#e #e a)ta2 Sc(+ul lu+t&t(%ului e)te #e a t%an)cen#e acea)t& lu"e' #e a )c&+a #in ace)t ia# /i a nu )e "ai $nt(a%ce nici(#at&2 Du+& cu" )u)*in $nv&*&tu%ile t%a#i*i(nale t(ltece' %ec("+en)a c(n)t& $n t%an)cen#e%ca e,+e%ien*ei u"ane a )u.e%in*ei' #evenin# $nca%na%ea lui Du"ne7eu2 Acea)ta e)te %ec("+en)a2 Pent%u a %eu/i )& %e)+ect&" ace)te Pat%u Le3&"inte va t%e0ui )& utili7&" .ieca%e +ic&tu%& #e +ute%e +e ca%e ( ave"2 Pe%)(nal' la $nce+ut nu c%e#ea" )& +(t .ace ace)t luc%u2 A" c&7ut #e "ulte (%i' #a% "4 a" %i#icat /i a" c(ntinuat )& "e%3 "ai #e+a%te2 A" c&7ut #in n(u' #a% a" c(ntinuat )& "e%3 "ai #e+a%te2 Nu "i4a +&%ut %&u +ent%u "ine2 Mi4a" )+u) "e%eu: -Nu c(ntea7& c& a" c&7utB )unt )u.icient #e +ute%nic' )unt )u.icient #e inteli3ent +ent%u a %eu/iC12 M4a" %i#icat /i

65

CELE PATRU LEGAMINTE

a" c(ntinuat )& "e%32 A" c&7ut' #a% a" c(ntinuat )& "e%3' /i #e .ieca%e #at& a #evenit #in ce $n ce "ai u/(%' c5ia% #ac& la $nce+ut +&%ea at8t #e #i.icil2 De aceea' c5ia% #ac& ve*i c&#ea #in c8n# $n c8n#' nu v& 9u#eca*i +%ea a)+%u2 Nu4i (.e%i*i Du#ec&t(%ului #u"neav(a)t%& )ati).ac*ia #e a v& t%an).(%"a #in n(u $nt%4( victi"&2 Nu .i*i +%ea a)+%u cu #u"neav(a)t%&2 Ri#ica*i4v& /i .ace*i #in n(u le3&"8ntul2 -De ac(%#' "i4 a" $nc&lcat le3&"8ntul #e a .i i"+eca0il $n ceea ce )+un' #a% a" )4( iau #in n(u #e la $nce+ut2 A)t&7i $"i +%(+un )& %e)+ect cele Pat%u Le3&"inte2 A)t&7i v(i .i i"+eca0il $n ceea ce )+un' nu v(i lua ni"ic la "(#ul +e%)(nal' nu v(i "ai .ace +%e)u+une%i /i v(i u%"&%i )& .ac t(t ceea ce +(t "ai 0ine12 Dac& $nc&lca*i /i ace)t le3&"8nt' %e$nce+e*i #in n(u $n 7iua u%"&t(a%e' /i #in n(u $n cea ca%e u%"ea7&2 La $nce+ut va .i 3%eu' #a% $n .ieca%e 7i va #eveni #in ce $n ce "ai u/(%' +8n& c8n#' $nt%4( 0un& 7i' ve*i #e)c(+e%i c& v& ve*i c(n#uce via*a $n c(n.(%"itate cu cele Pat%u Le3&"inte2 i ve*i .i )u%+%in) #e "(#ul $n ca%e via*a #u"neav(a)t%& )4a t%an).(%"at2 Nu e)te i"+(%tant )& .i*i un (" %eli3i() )au )& "e%3e*i la 0i)e%ic& $n .ieca%e 7i2 Iu0i%ea /i %e)+ectul #e )ine v(% #eveni #in ce $n ce "ai "a%i2 Ace)t luc%u e)te +()i0il2 Dac& eu a" +utut )& .ac ace)t luc%u' la .el +ute*i .ace /i #u"neav(a)t%&2 Nu v& .ace*i +%(0le"e $n le3&tu%& cu viit(%ulB t%&i*i 7iua #e a)t&7i /i .i*i atent la cli+a +%e7ent&2 Pute*i t%&i #(a% cli+a +%e7ent&2 Facei tot ce & st *n puteri +ent%u a %e)+ecta ace)te le3&"inte /i cu%8n# ve*i #e)c(+e%i c& e)te .(a%te u/(%2 A)t&7i e)te $nce+utul unui n(u vi)2

DON MIGUEL RUIZ

66

CALEA TOLTEC A LIBERT II

NCLCAREA VEC$ILOR LEGMINTE T(at& lu"ea v(%0e/te #e)+%e li0e%tate2 $n t(at& lu"ea' #i.e%i*i (a"eni' #i.e%ite %a)e' #i.e%ite *&%i )e lu+t& +ent%u li0e%tate2 Da% ce e)te li0e%tatea< $n A"e%ica )e v(%0e/te #e)+%e via*a $nt%4( *a%& li0e%&2 Da% )unte" n(i cu a#ev&%at li0e%i< Sunte" n(i li0e%i )& ne "ani.e)t&" cu a#ev&%at +e%)(nalitatea< R&)+un)ul e)te nu' nu )unte" li0e%i2 A#ev&%ata li0e%tate e)te le3at& #e )+i%itul u"an 4 e)te li0e%tatea #e a .i cu a#ev&%at2 Cine ne (+%e/te )& .i" li0e%i< N(i c(n#a"n&" 3uve%nul' v%e"ea' +&%in*ii' %eli3ia' $l c(n#a"n&" +e Du"ne7eu2 Da% cine ne (+%e/te )& .i" li0e%i< N(i )unte" )in3u%ii ca%e ne (+une" ace)tei li0e%t&*i2 Ce $n)ea"n& )& .ii cu a#ev&%at li0e%< Une(%i ne c&)&t(%i" /i )+une" c& ne4a" +ie%#ut li0e%tatea' a+(i #iv(%*&" /i t(t nu )unte" li0e%i2 Ce ne (+%e/te< De ce nu +ute" .i n(i $n/ine< O%ice (" a%e a"inti%i $n#e+&%tate #e)+%e ( +e%i(a#& c8n# e%a" li0e%i /i c8n# iu0ea" acea)t& li0e%tate' #a% n(i a" uitat ce $n)ea"n& cu a#ev&%at li0e%tatea2 Dac& +%ivi" un c(+il #e #(i )au #e t%ei ani' v(" c(n)tata c& )unte" $n .a*a unei .iin*e u"ane cu a#ev&%at li0e%e2 De ce e)te c(+ilul at8t #e viu< De(a%ece el .ace e,act ceea ce #(%e/te )& .ac&2 El e)te

67

CELE PATRU LEGAMINTE

c("+let )&l0atic2 La .el ca ( .l(a%e' un c(+ac )au un ani"al' ca%e nu a .()t $nc& #("e)ticit' e)te +e%.ect natu%alC i #ac& (0)e%v&" c(+iii ca%e au #(i ani' #e)c(+e%i" c& "a9(%itatea au un 78"0et la%3 +e .a*& /i )e #i)t%ea7&2 Ei e,+l(%ea7& lu"ea2 L(% nu le e)te .%ic& )& )e 9(ace2 Le e)te .%ic& atunci c8n# )e %&ne)c' c8n# le e)te .(a"e' c8n# unele #in nev(ile l(% nu )unt $"+linite' #a% nu le e)te tea"& #e t%ecut /i nici nu le +a)& #e viit(%B ei t%&ie)c #(a% cli+a +%e7ent&2 C(+iil(% "ici nu le e)te tea"& )& e,+%i"e ceea ce )i"t2 Ei )unt at8t #e +lini #e iu0i%e $nc8t #ac& +e%ce+ #%a3()tea' ei )e t(+e)c $n ea2 L(% nu le e)te #el(c tea"& )& iu0ea)c&2 Acea)ta e)te' #e .a+t' #e)c%ie%ea unei .iin*e u"ane n(%"ale2 At8t ti"+ c8t )unte" c(+ii' n(u& nu ne e)te .%ic& #e viit(% /i nici nu ne e)te %u/ine #e t%ecutul n()t%u2 Sin3u%ele n(a)t%e ten#in*e )unt #e a ne 0ucu%a #e via*&' #e a ne 9uca' #e a e,+l(%a' #e a .i .e%ici*i /i #e a iu0i2 Da%' ce )e +et%ece cu ("ul ca%e a #evenit a#ult< De ce e)te el at8t #e #i.e%it< De ce nu "ai e)te natu%al< Dac& +%ivi" luc%u%ile #in +e%)+ectiva !icti"ei' a" +utea )+une c& ni )4a +et%ecut ceva .(a%te t%i)t' #a% #ac& le +%ivi" #in +e%)+ectiva Lu+t&t(%ului' +ute" )+une c& t(t ceea ce ni )4a +et%ecut e)te n(%"al2 Ceea ce ni )4a +et%ecut e)te .a+tul c& a" #e)c(+e%it Ca%tea Le3ii' +e Ma%ele Du#ec&t(% /i !icti"a ca%e ne 3uve%nea7& via*a2 N(i nu "ai )unte" li0e%i #e(a%ece Du#ec&t(%ul' !icti"a /i )i)te"ul #e c(nvin3e%i nu ne +e%"it )& ne "ani.e)t&" a/a cu" )unte" cu a#ev&%at' )& .i" n(i $n/ine2 Du+& ce "in*ile n(a)t%e au .()t $n#(ct%inate cu t(ate ace)te a0e%a*ii' n(i nu "ai )unte" .e%ici*i2 Ace)t lan* )e t%an)"ite #e la ( .iin*& u"an& la alta' #e la ( 3ene%a*ie la alta' .iin# +e%.ect n(%"al $n )(cietatea u"an&2 Nu t%e0uie )& ne acu7&" +&%in*ii +ent%u c& ne4au $nv&*at )& .i" la .el ca ei2 Ce +uteau )& ne $nve*e #ac& ei nu /tiau #ec8t ace)t luc%u%i< Ei au

DON MIGUEL RUIZ

68

.&cut t(t ceea ce au +utut "ai 0ine' ia% #ac& au avut une(%i un c("+(%ta"ent a0u7iv' ace)ta )4a #at(%at e#uca*iei l(%' te"e%il(% l(%' +%(+%iil(% l(% c(nvin3e%i2 Ei nu au avut nici un c(nt%(l a)u+%a $n#(ct%in&%ii e,te%i(a%e +e ca%e au +%i"it4(' a)t.el $nc8t ci nu a% .i +utut )& )e c("+(%te #i.e%it2 Nu t%e0ui )& ne acu7&" +&%in*ii )au +e altcineva ca%e a avut .a*& #e n(i ( atitu#ine a0u7iv&' nici c5ia% +e n(i $n/ine2 Da% e)te ti"+ul )& $ncet&" cu ace)te a0u7u%i2 E)te ti"+ul )& ne eli0e%&" #e ti%ania Du#ec&t(%ului +%in )c5i"0a%ea le3&"intel(% n(a)t%e2 E)te ti"+ul )& ne eli0e%&" #e %(lul !icti"ei2 A#ev&%ata n(a)t%& .iin*& e)te $nc& un c(+il ca%e nu a c%e)cut nici(#at&2 Une(%i' ace)t c(+il ie)e la )u+%a.a*&' atunci c8n# ne #i)t%&" )au c8n# ne 9uc&"' c8n# )unte" .e%ici*i' c8n# +ict&" )au c8n# )c%ie" +(e7ii' (%i c8n# c8nt&" la +ian' )au ne "ani.e)t&" cu a#ev&%at .iin*a inte%i(a%&2 Ace)tea )unt cele "ai .e%icite "("ente ale vie*ii n(a)t%e 4 $n ca%e %ealitatea ie)e la )u+%a.a*&' c8n# nu ne "ai +a)& #e t%ecut /i nu ne .ace" 3%i9i $n le3&tu%& cu viit(%ul2 Atunci )unte" e,act ca un c(+il2 Acea)ta e)te )ta%ea n(a)t%& natu%al&2 Da% ce anu"e ( .ace )& #i)+a%&< Ceea ce n(i nu"i" responsa'iliti. Du#ec&t(%ul )+une: -Jei' ce .aci< Ai ni/te %e)+(n)a0ilit&*i' ai "ulte luc%u%i #e .&cut' t%e0uie )& "unce/ti' t%e0uie )& "e%3i la /c(al&' t%e0uie )& c8/ti3i 0ani +ent%u ca )& t%&ie/ti12 T(ate ace)te %e)+(n)a0ilit&*i ne t%ec +%in "inte2 ;a*a n(a)t%& )e )c5i"0& atunci in)tantaneu /i #evine #in n(u )e%i(a)&2 Dac& $i +%ivi*i +e c(+ii atunci c8n# )e 9(ac& #e4a a#ul*ii' ve*i c(n)tata c& /i e,+%e)ia #e +e .e*ele l(% )e )c5i"0& /i #evine )e%i(a)&2 -Se 7ice" c& eu )unt un av(cat1' /i i"e#iat e,+%e)ia .e*ei )ale )e )c5i"0&B $i ia l(cul .a*a #e a#ult2 Dac& "e%3e" la t%i0unal' ace)ta e)te 3enul #e "i"ici +e ca%e le ve#e"' /i ele ne %e+%e7int&2 Sunte" $nc& c(+ii' #a% ne4a" +ie%#ut li0e%tatea2

69

CELE PATRU LEGAMINTE

Li0e%tatea +e ca%e ( c&ut&" e)te li0e%tatea #e a .i n(i $n/ine' #e a ne e,+%i"a li0e%2 Da% #ac& ne uit&" la vie*ile n(a)t%e' v(" ve#ea c& $n "a9(%itatea ti"+ului ac*i(n&" #(a% +ent%u a le .i +e +lac alt(%a' +ent%u a .i acce+ta*i #e ceilal*i' $n l(c )& ne t%&i" via*a /i )& ne .ace" +e +lac n(u& $n/ine2 Acela/i luc%u )e +et%ece /i cu li0e%tatea n(a)t%&2 i #u+& cu" +ute" ve#ea $n )(cietatea n(a)t%& /i $n t(ate )(ciet&*ile #in lu"e' #int%4 ( "ie #e (a"eni' EEE )unt c("+let -civili7a*i12 Cel "ai %&u e)te c& "a%ea "a9(%itate a (a"enil(% nu )unt c(n/tien*i #e .a+tul c& nu )unt li0e%i2 E,i)t& $n&unt%ul .iec&%ui (" ceva ca%e $i /(+te/te c& nu e)te li0e%' #a% el nu $n*ele3e #e)+%e ce e)te v(%0a /i #e ce nu e)te li0e%2 D%a"a "a9(%it&*ii (a"enil(% e)te c& ei $/i t%&ie)c vie*ile /i nu #e)c(+e%& nici(#at& c& Du#ec&t(%ul /i !icti"a le c(n#uc "intea' /i #e aceea nu au nici ( /an)& #e a .i li0e%i2 P%i"ul +a) c&t%e li0e%tatea +e%)(nal& e)te luci#itatea2 Pent%u a +utea %e7(lva ( +%(0le"&' e)te nece)a% )& ( c(n/tienti7&" "ai $nt8i2 C(n/tienti7a%ea e)te $nt(t#eauna +%i"ul +a) #e(a%ece #ac& nu e/ti c(n/tient' atunci nu +(*i t%an).(%"a ni"ic2 Dac& nu e/ti c(n/tient c& "intea ta e)te +lin& #e %&ni /i #e e"(*ii (t%&vite' nu +(*i $nce+e )& cu%e*i /i )8 vin#eci %&nile /i vei c(ntinua )& )u.e%i2 N(i nu ave" nici un "(tiv +ent%u a )u.e%i2 Dac& a" .i c(n/tien*i' ne4a" +utea %ev(lta /i a" +utea )+une: -GataC12 Pute" $nce+e (%ic8n# )& c&ut&" ( "(#alitate +%in ca%e )& ne vin#ec&" /i )& ne t%an).(%"&" vi)ul +e%)(nal2 !i)ul +lanetei e)te #(a% un vi)2 Nici "&ca% nu e)te %eal2 Dac& int%i $n vi) /i $nce+i )&4*i +ui la $n#(ial& c(nvin3e%ile' vei #e)c(+e%i c& "a9(%itatea c(nvin3e%il(% ca%e te c(n#uc c&t%e )u.e%in*& nici "&ca% nu )unt a#ev&%ate2 !ei #e)c(+e%i c& ai )u.e%it t(*i ace/ti ani #in cau7a unei #%a"e ca%e nici "&ca% nu e)te %eal&2 De ce< Din cau7& c& )i)te"ul #e c(nvin3e%i ca%e *i4a .()t )&#it

DON MIGUEL RUIZ

70

$n "inte )e 0a7ea7& +e "inciuni2 De aceea' e)te i"+(%tant )& #eveni" )t&+8nul +%(+%iului n()t%u vi)B a/a )e e,+lic& #e ce t(ltecii au #evenit "ae/t%i ai vi)el(%2 !ia*a ta e)te "ani.e)ta%ea vi)ului t&uB e)te ( (+e%& #e a%t&2 Dac& nu4*i "ai +lace vi)ul' +(*i )&4*i )c5i"0i via*a (%ic8n#2 Mae/t%ii vi)ului .ac #in via*& ( ca+(#(+e%&B ei c(nt%(lea7& vi)ul .&c8n# ale3e%i c(n/tiente2 O%ice ale3e%e a%e c(n)ecin*e' /i un "ae)t%u al vi)ului e)te c(n/tient #e c(n)ecin*e2 A .i t(ltec e)te un "(# #e via*&2 E)te "(#ul #e via*& $n ca%e nu e,i)t& c(n#uc&t(%i /i )u+u/i' $n ca%e .ieca%e $/i a%e +%(+%iul )&u a#ev&% /i $/i t%&ie/te +%(+%ia %ealitate2 Un t(ltec #evine $n*ele+t' #evine natu%al /i #evine li0e% #in n(u2 E,i)t& t%ei "(#alit&*i +%in ca%e (a"enii +(t #eveni t(lteci2 P%i"a e)te #e a .i un Mae)t%u al C(n/tiin*ei2 Acea)ta $n)ea"n& )& .ii c(n/tient #e cine e/ti cu a#ev&%at' cu t(ate +()i0ilit&*ile a.e%ente2 A #(ua c(n)t& $n a .i un Mae)t%u al T%an).(%"&%ii 4 $n a )tu#ia cu" te +(*i t%an).(%"a' ce +(*i .ace ca )& nu .ii $"0l8n7it2 A t%eia c(n)t& $n a .i un Mae)t%u al Inten*iei2 Din +e%)+ectiva t(ltecil(%' inten*ia e)te acel a)+ect al vie*ii ca%e .ace +()i0il& t%an).(%"a%ea ene%3ieiB e)te acea .iin*& vie ca%e #e*ine $n ca $nt%ea3a ene%3ie ne#i.e%en*iat& a lu"ii' )au ceea ce n(i nu"i" Du"ne7eu2 Inten*ia e)te c5ia% via*aB e)te iu0i%ea nec(n#i*i(nat&2 De aceea' Mae)t%ul Inten*iei e)te Mae)t%ul Iu0i%ii2 Atunci c8n# v(%0i" #e)+%e calea t(ltec& a eli0e%&%ii' ne #&" )ca"a c& e,i)t& ( $nt%ea3& 5a%t& ca%e ne 35i#ea7& +e%.ect c&t%e eli0e%a%ea #e -civili7a*ie12 T(ltecii c("+a%& Du#ec&t(%ul' !icti"a /i )i)te"ul #e c(nvin3e%i cu un +a%a7it ca%e inva#ea7& "intea u"an&2 Din +e%)+ectiva t(ltecil(%' t(ate .iin*ele ca%e )4au l&)at $"0l8n7it )unt 0(lnave2 Ele )unt 0(lnave #e(a%ece e,i)t& $n ei un +a%a7it ca%e le c(nt%(lea7& "intea /i

71

CELE PATRU LEGAMINTE

c%eie%ul2 J%ana +a%a7itului )unt e"(*iile ne3ative ca%e )e na)c #in .%ic&2 Dac& )tu#ie" .elul $n ca%e e)te #e)c%i) un +a%a7it' v(" #e)c(+e%i c& ace)ta e)te ( .iin*& vie ca%e t%&ie/te $n alte .iin*e' )u38n#u4le ene%3ia' #a% ca%e nu le a#uce $n )c5i"0 nici un .(l()B "ai "ult' +a%a7itul $/i uci#e 3a7#a $ncetul cu $ncetul2 "+%eun&' Du#ec&t(%ul' !icti"a /i )i)te"ul #e c(nvin3e%i )e +(t%ive)c +e%.ect #e)c%ie%ii ante%i(a%e2 Ele %e+%e7int& $nt%4a#ev&% ( .iin*& vie alc&tuit& #in ene%3ia +)i5ica )au e"(*i(nal&' ia% acea)t& ene%3ie e)te vie2 Evi#ent c& nu e)te ( ene%3ie "ate%ial&' #a% nici e"(*iile nu )unt ( ene%3ie "ate%ial&2 Nici vi)ele n(a)t%e nu %e+%e7int& ( ene%3ie "ate%ial&' #a% /ti" c& ele e,i)t&2 Una #in .unc*iile c%eie%ului n()t%u e)te aceea #e a t%an).(%"a ene%3ia "ate%ial& $n ene%3ie e"(*i(nal&2 C%eie%ul n()t%u e)te ( u7in& #e e"(*ii2 i a/a cu" a" a.i%"at la $nce+ut' +%inci+ala .unc*ie a "in*ii n(a)t%e e)te aceea #e a vi)a2 T(ltecii c%e# c& +a%a7itul 4 Du#ec&t(%ul' !icti"a /i )i)te"ul #e c(nvin3e%i 4 #e*ine c(nt%(lul a)u+%a "in*ii n(a)t%eB el ne c(nt%(lea7& vi)ele +e%)(nale2 Pa%a7itul vi)ea7& +%in inte%"e#iul "in*ii n(a)t%e /i $/i t%&ie/te via*a +%in inte%"e#iul c(%+ului n()t%u2 El )u+%avie*uie/te #at(%it& e"(*iil(% ce )e na)c #in .%ic& /i )e 5%&ne/te #in #%a"e /i #in )u.e%in*e2 Li0e%tatea +e ca%e ( c&ut&" $n)ea"n& )& ne .(l()i" "intea /i c(%+ul +ent%u a ne t%&i +%(+%ia via*&' nu )& t%&i" via*a unui )i)te" #e c(nvin3e%i2 Atunci c8n# #e)c(+e%i" c& "intea ne e)te c(nt%(lat& #e c&t%e Du#ec&t(% /i #e c&t%e !icti"&' ia% -eu4=1 n()t%u %eal e)te +u) la c(l*' nu ave" #ec8t #(u& +()i0ilit&*i2 Una c(n)t& $n a c(ntinua )& t%&i" $n "(#ul $n ca%e ne4a" (0i/nuit' )&4i )u)*ine" +e Du#ec&t(% /i +e !icti"&' )& c(ntinu&" )& t%&i" $n vi)ul +laneta%2 Cea #e4a #(ua c(n)t& $n a .ace ceea ce .&cea" atunci c8n# e%a" c(+ii' atunci c8n# +&%in*ii $nce%cau )& ne e#uce @a#ic& )& ne

DON MIGUEL RUIZ

72

$n#(ct%ine7eA2 Pute" )& ne %ev(lt&" /i )& )+une" -NuC12 Pute" #ecla%a %&70(i $"+(t%iva +a%a7itului' $"+(t%iva Du#ec&t(%ului /i !icti"ei' un %&70(i +ent%u in#e+en#en*&' un %&70(i +ent%u #%e+tul #e a ne utili7a "intea /i c%eie%ul a/a cu" c%e#e" n(i2 A/a )e e,+lic& #e ce $n t(ate t%a#i*iile /a"ane #in A"e%ica' #in Cana#a +8n& $n A%3entina' (a"enii )e nu"e)c lupttori, #e(a%ece ei )e a.l& $n %&70(i $"+(t%iva +a%a7i*il(%2 Ace)ta e)te a#ev&%atul $n*ele) al c(nce+tului #e lu+t&t(%2 Lu+t&t(% e)te acela ca%e )e %ev(lt& $"+(t%iva inva7iil(% +a%a7itului2 Lu+t&t(%ul )e %ev(lt& /i #ecla%& %&70(i2 Da% a .i un lu+t&t(% nu $n)ea"n& c& $nt(t#eauna c8/ti3&" %&70(iulB n(i +ute" $nvin3e )au +ute" +ie%#e' #a% #ac& .ace" t(t ce +ute"' ave" cel +u*in /an)a #e a .i li0e%i #in n(u2 Ale38n# ace)t #%u"' ne a%&t&" cel +u*in #e"nitatea #e a ne %ev(lta' #e"(n)t%8n# c& nu )unte" ni/te 0iete victi"e $n .a*a e"(*iil(% n(a)t%e ne3ative )au ca%e %eac*i(n&" la e"(*iile (t%&vite ale cel(%lal*i2 C5ia% #ac& ne v(" nu"&%a +%int%e victi"ele ina"icului n()t%u' +a%a7itul' cel +u*in nu v(" .i +%int%e victi"ele ca%e nu au %eac*i(nat2 T%an).(%"a%ea n(a)t%& $nt%4un lu+t&t(% ne #& /an)a #e a t%an)cen#e vi)ul +laneta% /i #e a ne )c5i"0a vi)ul +e%)(nal $nt%4un vi) +e ca%e $l +ute" nu"i +a%a#i)2 La .el ca /i ia#ul' +a%a#i)ul e)te un l(c ca%e e,i)t& $n inte%i(%ul "in*ii n(a)t%e2 E)te un l(c al 0ucu%iei' un l(c $n ca%e )unte" .e%ici*i' $n ca%e )unte" li0e%i )& iu0i" /i )& .i" cei ce )unte" cu a#ev&%at2 Pute" atin3e +a%a#i)ul c5ia% $n acea)t& via*&B nu t%e0uie )& a/te+t&" +8n& "u%i"2 Du"ne7eu e)te +%e7ent +%etutin#eni' ia% +a%a#i)ul e,i)t& +e)te t(t' #a% $nainte #e t(ate t%e0uie )& ave" (c5i /i u%ec5i +ent%u a ve#ea /i +ent%u a au7i ace)t a#ev&%2 T%e0uie )& ne eli0e%&" #e +a%a7it2 Pa%a7itul +(ate .i c("+a%at cu un "(n)t%u cu ( "ie #e ca+ete2 ;ieca%e ca+ al +a%a7itului e)te una #in

73

CELE PATRU LEGAMINTE

te"e%ile +e ca%e le ave"2 Dac& #(%i" )& .i" li0e%i' va t%e0ui )& #i)t%u3e" +a%a7itul2 O )(lu*ie e)te #e a ataca .ieca%e ca+ al +a%a7itului' ceea ce $n)ea"n& )& ne $n.%8n3e" .ieca%e tea"&' una c8te una2 Ace)ta e)te un +%(ce) lent' #a% .unc*i(nea7&2 De .ieca%e #at& c8n# ne $n.%8n3e" ( te"e%e )unte" +u*in "ai li0e%i2 O a #(ua "(#alitate #e a0(%#a%e a% .i )& $ncet&" )& 5%&ni" +a%a7itul2 Dac& nu4i "ai (.e%i" +a%a7itului nici un .el #e 5%an&' $l v(" uci#e +%in $n.("eta%e2 Pent%u a .ace ace)t luc%u t%e0uie )& ne c(nt%(l&" e"(*iile' a)t.el $nc8t )& nu "ai 3ene%&" e"(*ii ca%e )unt )t8%nite #e .%ic&2 U/(% #e 7i)' #a% .(a%te 3%eu #e .&cut2 E)te #i.icil #e(a%ece Du#ec&t(%ul /i !icti"a ne c(nt%(lea7& "intea2 O a t%eia )(lu*ie e)te a/a4nu"ita ini*ie%e +%in "(a%te2 Ini*ie%ea +%in "(a%te )e %e3&)e/te $n nu"e%(a)e t%a#i*ii /i /c(li e7(te%ice #in lu"e2 L %e3&)i" $n E3i+t' In#ia' G%ecia /i A"e%ica2 Acea)ta e)te "(a%tea )i"0(lic& ca%e ("(a%& +a%a7itul .&%& a +%(#uce nici un %&u c(%+ului n()t%u .i7ic2 C8n# c(%+ul .i7ic -"(a%e1 )i"0(lic' +a%a7itul t%e0uie #e a)e"enea )& "(a%&2 Acea)t& )(lu*ie e)te "ai %a+i#& #ec8t celelalte #(u& )(lu*ii' #a% /i "ai #i.icil& #ec8t ele2 E)te nece)a% )& ave" un "a%e cu%a9 +ent%u a $nt8"+ina $n3e%ul "(%*ii2 T%e0uie )& .i" .(a%te +ute%nici2 Jai#e*i )& +%ivi" "ai $n#ea+%(a+e .ieca%e #int%e ace)te )(lu*ii2
ARTA TRANSFORMARII% VISUL CELEI DE&A DOUA ATEM II

P8n& acu"' a" $nv&*at c& vi)ul +e ca%e4= t%&i" e)te %e7ultatul unui vi) e,te%i(% ca%e ne ca+tea7& aten*ia /i ne 5%&ne/te t(ate c(nvin3e%ile2 P%(ce)ul #e civili7a%e +(ate .i nu"it &isul primei atenii, #e(a%ece )e

DON MIGUEL RUIZ

74

%e.e%& la "(#ul $n ca%e ne4a .()t .(l()it& aten*ia +ent%u +%i"a #at& +ent%u a c%ea ace)t +%i" vi) #in via*a v(a)t%&2 Una #in c&ile +%in ca%e ne +ute" )c5i"0a c(nvin3e%ile c(n)t& $n a ne .(cali7a aten*ia a)u+%a ace)t(% #(3"e /i c(nvin3e%i' t%an).(%"8n# le3&"intele +e ca%e le4a" .&cut cu n(i $n/ine2 Alt.el )+u)' n(i ne +ute" .(l()i #e aten*ie +ent%u a #(ua (a%&' c%e8n# a)t.el vi)ul celei #e4a #(ua aten*ii' )au un n(u vi)2 Di.e%en*a c(n)t& $n .a+tul c& acu" nu "ai )unte" in(cen*i2 C8n# e%a" c(+ii' ace)t luc%u nu e%a a#ev&%atB atunci nu avea" alt& alte%nativ&2 Da% acu" nu "ai )unte" c(+ii2 Acu" #e+in#e nu"ai #e n(i ce c%e#e" )au ce nu c%e#e"2 Pute" .i li0e%i +ent%u (%ice .el #e c%e#in*&' inclu)iv +ent%u c%e#in*a $n n(i $n/ine2 P%i"ul +a) c(n)t& $n a #eveni c(n/tien*i #e cea*a ca%e e)te $n "intea n(a)t%&2 T%e0uie )& #eveni" c(n/tien*i c& vi)&" t(t ti"+ul2 Acea)ta e)te )in3u%a cale +%in ca%e ne +ute" t%an).(%"a vi)ul2 Dac& )unte" c(n/tien*i c& $nt%ea3a #%a"& a vie*ii n(a)t%e e)te %e7ultatul c(nvin3e%il(% n(a)t%e' ia% ceea ce c%e#e" nu e)te %eal' atunci +ute" $nce+e )& t%an).(%"&" ceva2 Mai #e+a%te' +ent%u a ne t%an).(%"a c(nvin3e%ile e)te nece)a% )& ne .(cali7&" aten*ia a)u+%a a ceea ce #(%i" )& t%an).(%"&"2 T%e0uie )& /ti" e,act la ce c(n#i*i(n&%i #(%i" )& %enun*&" /i ce anu"e #(%i" )& t%an).(%"&" $n .iin*a n(a)t%&2 A/a#a%' u%"&t(%ul +a) c(n)t& $n a #eveni #in ce $n ce "ai c(n/tien*i #e li"it&%ile n(a)t%e' #e te"e%ile 0a7ate +e c(nvin3e%i +e%)(nale ca%e ne .ac ne.e%ici*i2 Pute" .ace un inventa% al tutu%(% c(nvin3e%il(% n(a)t%e' al tutu%(% le3&"intel(% +e ca%e le4a" .&cut c8n#va' /i +%in ace)t +%(ce) +ute" $nce+e t%an).(%"a4%ea2 T(ltecii nu"eau ace)t +%(ce) A%ta T%an).(%"&%ii /i c(n)i#e%au c& )t&+8ni%ea ace)tei a%te nece)it& ( "a%e "&ie)t%ie2 O%ice (" +(ate atin3e "&ie)t%ia t%an).(%"&%ii +%in

75

CELE PATRU LEGAMINTE

$nl(cui%ea le3&"intel(% 0a7ate +e .%ic&' ce +%(#uc )u.e%in*&' /i a)ta #(a% +%in %e+%(3%a"a%ea "in*ii2 Una #in c&ile #e atin3e%e a ace)tei "&ie)t%ii c(n)t& " e,+l(%a%ea /i a#(+ta%ea un(% c(nvin3e%i alte%native' cu" a% .i )+%e e,e"+lu Cele Pat%u Le3&"inte2 Deci7ia #e a a#(+ta Cele Pat%u Le3&"inte e)te ( #ecla%a*ie #e %&70(i +ent%u a v& %ec8/ti3a li0e%tatea /i a v& eli0e%a #e +a%a7it2 Cele Pat%u Le3&"inte v& (.e%& +()i0ilitatea #e a +une ca+&t #u%e%ii e"(*i(nale' #e)c5i78n# a)t.el ( +(a%t& n(u& +%in ca%e +(ate )& +&t%un#& 0ucu%ia /i $nce+8n# a)t.el un n(u vi)2 De+in#e nu"ai #e #u"neav(a)t%& cu" ve*i e,+l(%a +()i0ilit&*ile vi)ului #u"neav(a)t%& +e%)(nal' #ac& )unte*i inte%e)at' $n "(# %eal' #e acea)ta2 Cele Pat%u Le3&"inte au .()t c%eate +ent%u a v& a9uta $n A%ta T%an).(%"&%ii' +ent%u a v& a9uta )& #e+&/i*i le3&"intele ce v& li"itea7&' +ent%u a c8/ti3a "ai "ult& +ute%e +e%)(nal& /i a #eveni "ai +ute%nici2 Cu c8t ve*i .i "ai +ute%nici' cu at8t "ai "ulte c(n#i*i(n&%i ve*i +utea %u+e' +8n& c8n# ve*i +utea +&t%un#e c5ia% $n "ie7ul tutu%(% c(n#i*i(n&%il(%2 P&t%un#e%ea " "ie7ul tutu%(% c(n#i*i(n&%il(% @le3&"intel(%A e)te un +%(ce) +e ca%e =4a" nu"it )i"0(lic ptrunderea *n de!ert. Atunci c8n# +&t%un7i $n #e/e%t' $*i +(*i $nt8lni #e"(nii .a*& $n .a*&2 La ie/i%ea #in #e/e%t' t(*i ace/ti #e"(ni #evin $n3e%i2 P%actica cel(% Pat%u Le3&"inte n(i %e+%e7int& un "a%e act #e +ute%e2 Renun*a%ea la v%a9a "a3iei ne3%e #in "intea n(a)t%& nece)it& ( "a%e +ute%e +e%)(nal&2 De .ieca%e #at& c8n# %u+i unul #int%e vec5ile le3&"inte' c8/ti3i ( +ute%e )u+li"enta%&2 !e*i +utea $nce+e +%in %u+e%ea un(% c(n#i*i(n&%i "ai "ici' "ai +u*in i"+(%tante' /i ca%e nece)it& ( +ute%e "ai "ic&2 Du+& %u+e%ea ace)t(% c(n#i*i(n&%i "&%unte' +ute%ea #u"neav(a)t%& +e%)(nal& va c%e/te +8n& la +unctul $n ca%e ve*i a9un3e )& v& c(n.%unta*i cu "a%ele #e"(n #in "intea v(a)t%&2

DON MIGUEL RUIZ

76

De e,e"+lu' .eti*a c&%eia "a"a ei i4a )+u) )& nu c8nte' a%e acu" >L #e ani /i c(ntinu& )& nu c8nte2 O "(#alitate ca ea )&4/i #e+&/ea)c& acea)t& c(nvin3e%e c& v(cea ei e)te u%8t& e)te #e a )+une: -Bine' $"i +%(+un )& c8nt' c5ia% #ac& nu c8nt at8t #e 0ine12 A+(i' ea +(ate +%etin#e c& e)te a+lau#at& #e (a"eni ca%e $i )+un: -O5C Ce .%u"() a .()t12 Ace)t luc%u a% +utea4( .ace )&4/i #e+&/ea)c& c(n#i*i(na%ea $nt%4( "&)u%& .(a%te "ic&' #a% acea)ta nu va #i)+&%ea $n nici un ca72 In)& acu" ea a%e ceva "ai "ult& +ute%e /i cu%a9 +ent%u a $nce%ca #in n(u /i #in n(u' +8n& c8n# va %u+e c("+let acea)t& c(n#i*i(na%e2 Acea)ta e)te ( "(#alitate #e a ie/i #in vi)ul ia#ului2 Da% .ieca%e c(n#i*i(na%e ca%e v& .ace )& )u.e%i*i /i +e ca%e ( #e+&/i*i va t%e0ui )& .ie $nl(cuit& cu un n(u le3&"8nt ca%e )& v& .ac& .e%ici*i2 Nu"ai a)t.el ve*i +utea $"+ie#ica vec5ile c(n#i*i(n&%i )& %evin&2 Dac& ve*i (cu+a acela/i )+a*iu cu un n(u le3&"8nt' atunci vec5ea c(n#i*i(na%e va #i)+&%ea +ent%u t(t#eauna' ia% $n l(cul ei va a+&%ea un le3&"8nt n(u #e c%e#in*&2 n "intea n(a)t%& e,i)t& at8t #e "ulte c%e#in*e +ute%nice $nc8t ace)t +%(ce) +(ate +&%ea c("+let li+)it #e )+e%an*&2 De aceea' t%e0uie )& ( lu&" 3%a#at /i )& ave" %&0#a%e cu n(i $n/ine' +ent%u c& ace)ta e)te un +%(ce) lent2 Ceea ce t%&i" acu" e)te %e7ultatul "ult(% ani #e civili7a%e2 Nu ne +ute" a/te+ta )& %u+e" lan*u%ile civili7a*iei $nt%4( )in3u%& 7i2 Ru+e%ea c(n#i*i(n&%il(% e)te .(a%te #i.icil&' c&ci n(i ne4a" $nt&%it .ieca%e le3&"8nt +e ca%e =4a" .&cut v%e(#at& +%in +ute%ea cuv8ntului n()t%u @ca%e e)te +ute%ea v(in*eiA2 De aceea' +ute%ea #e a #e+&/i ( c(n#i*i(na%e' #e a #e7le3a un le3&"8nt' t%e0uie )& .ie cel +u*in c("+a%a0il&2 Ni"eni nu +(ate )c5i"0a un le3&"8nt cu ( +ute%e "ai "ic& #ec8t cea inve)tit& $n acel le3&"8nt' ia% a+%(a+e t(at& +ute%ea n(a)t%& +e%)(nal& e)te inve)tit& $n +&)t%a%ea le3&"intel(% +e ca%e le4a" .&cut

77

CELE PATRU LEGAMINTE

cu n(i $n/ine2 Ace)t luc%u )e #at(%ea7& .a+tului c& n(i )unte" +ute%nic #e+en#en*i #e le3&"intele n(a)t%e2 Ne4a" c(n#i*i(nat )in3u%i )& .i" ceea ce )unte"2 Ne4 a" c(n#i*i(nat )& .i" 3el(/i' .u%i(/i /i )& ne .ie "il& #e n(i $n/ine2 Ne4a" c(n#i*i(nat )& c%e#e" $n c(nvin3e%i ca%e ne )+un: -Nu )unt )u.icient #e 0un' nu )unt )u.icient #e inteli3ent2 Ce %()t a%e )& "ai $nce%c< Se v(% 3&)i $nt(t#eauna al*ii ca%e v(% .ace ace)t luci4u "ai 0ine #ec8t "ine22212 T(ate ace)te vec5i le3&"inte ca%e ne c(n#uc vi)ul vie*ii )unt %e7ultatul .a+tului c& le4a" %e+etat la ne).8%/it2 De aceea' +ent%u a a#(+ta Cele Pat%u Le3&"inte' e)te nece)a% )& a+lic&" acela/i +%inci+iu al %e+eti*iei2 Pune%ea $n +%actic& a n(il(% le3&"inte va .ace ca via*a #u"neav(a)t%& )& )e $"0un&t&*ea)c& )i"*it(%2 Re+eti*ia e)te cea ca%e c%eea7& "&ie)t%ia2
DISCIPLINA LUPTTORULUI% CONTROLUL PROPRIULUI COMPORTAMENT

I"a3ina*i4v& c& $nt%4( #i"inea*& v& t%e7i*i #ev%e"e /i )unte*i +lin #e entu7ia)" +ent%u 7iua ca%e u%"ea7&2 !& )i"*i*i 0ine2 Sunte*i .e%icit /i +lin #e ene%3ie' 3ata )& .ace*i .a*& 7ilei ce va u%"a2 A+(i' la "icul #e9un v& ce%ta*i .(a%te ta%e cu )(*ia' /i )unte*i inun#at #e e"(*ii ne3ative2 !& ene%va*i /i $n ace)te e"(*ii ale .u%iei +ie%#e*i .(a%te "ult #in +ute%ea +e%)(nal&2 Du+& cea%t&' )unte*i e+ui7at /i #(%i*i #(a% )& +leca*i /i )& +l8n3e*i2 De .a+t' v& )i"*i*i at8t #e (0()it $nc8t "e%3e*i $n ca"e%a #u"neav(a)t%&' v& )i"*i*i #i)t%u) /i $nce%ca*i )& v& %eveni*i2 Pet%ece*i a+(i t(t %e)tul 7ilei cu.un#at $n ace)te e"(*ii ne3ative2 Nu "ai ave*i ene%3ie +ent%u a c(ntinua /i nu #(%i*i #ec8t )& .u3i*i #e t(t /i #e t(ate2 n .ieca%e 7i' n(i ne t%e7i" cu ( anu"it& cantitate #e ene%3ie "ental&' e"(*i(nal& /i +)i5ic& +e ca%e ( c5eltui" +e +a%cu%)ul 7ilei2 Dac& +e%"ite" e"(*iil(%

DON MIGUEL RUIZ

78

n(a)t%e )& ne .u%e ene%3ia' nu v(" "ai avea ene%3ie +ent%u a ne t%an).(%"a via*a )au +ent%u a ( #&%ui cel(%lal*i2 M(#ul $n ca%e +e%ce+e" lu"ea #e+in#e #e e"(*iile +e ca%e le )i"*i"2 Atunci c8n# )unte" )u+&%a*i' t(tul $n 9u%ul n()t%u +a%e 3%e/it' ni"ic nu e)te 0ine2 P8n& /i v%e"ea t%e0uie c(n#a"nat&B in#i.e%ent #ac& +l(u& )au #ac& )(a%ele )t%&luce/te' ni"ic nu ne "ul*u"e/te2 Atunci c8n# )unte" )u+&%a*i' t(tul $n 9u%ul n()t%u +a%e t%i)t /i ne .ace )& +l8n3e"2 !e#e" c(+acii /i ne )i"*i" )u+&%a*iB ve#e" +l(aia /i t(tul +a%e at8t #e t%i)t2 Une(%i' ne )i"*i" vulne%a0ili /i )i"*i" nev(ia )& ne +%(te9&"' #e(a%ece nu /ti" "("entul $n ca%e cineva va #(%i )& ne atace2 Nu ave" $nc%e#e%e $n ni"eni /i ni"ic #in 9u%ul n()t%u2 i t(tul #e(a%ece +%ivi" lu"ea +%in (c5ii .%iciiC I"a3ina*i4v& c& "intea u"an& e)te la .el ca +ielea2 Dac& ve*i atin3e ( +iele )&n&t(a)&' v& ve*i )i"*i "inunat2 Pielea e)te .&cut& +ent%u a +e%ce+e "inunata )en7a*ie a atin3e%ii2 Acu" i"a3ina*i4v& c& )unte*i %&nit' +ielea e)te t&iat& /i )e in.ectea7&2 Daca atin3e*i +ielea in.ectat&' acea)ta v& va +%(#uce ( )en7a*ie #e #u%e%e' a/a c& ve*i u%"&%i )& v& ac(+e%i*i /i )& v& +%(te9a*i +ielea2 Atin3e%ea nu v& va .ace nici ( +l&ce%e' #e(a%ece acu" #(a%e2 n c(ntinua%e' i"a3ina*i4v& c& t(*i (a"enii )u.e%& #e 0(li #e +iele2 Nici unul nu4= +(ate atin3e +e cel&lalt .&%& )&4= #(a%&2 T(at& lu"ea a%e %&ni +e +iele' a)t.el $nc8t in.ec*ia +a%e a .i ceva n(%"al' #u%e%ea .iin# c(n)i#e%at&' #e a)e"enea' n(%"al&B a/a c%e# (a"enii c& t%e0uie )& )tea luc%u%ileC !& +ute*i i"a3ina cu" ne4a" c("+(%ta unii cu ceilal*i #ac& t(*i (a"enii #in lu"e a% avea 0(li #e +iele< Evi#ent c& nu ne4a" "ai $"0%&*i/a unii cu ceilal*i' #e(a%ece a% .i #u%e%()2 Alt.el )+u)' a% .i nece)a% )& +une" ( #i)tan*& #e)tul #e "a%c $nt%e n(i2 Mintea u"an& e)te e,act ca acea)t& #e)c%ie%e a

79

CELE PATRU LEGAMINTE

+ielii in.ectate2 ;ieca%e (" a%e un c(%+ e"(*i(nal c("+let in.ectat #e %&ni2 ;ieca%e %an& e)te in.ectat& cu e"(*ii (t%&vite 4 cu (t%ava tutu%(% e"(*iil(% ca%e ne4au .&cut )& )u.e%i"' +%ecu" u%a' .u%ia' invi#ia /i )u+&%a%ea2 O ac*iune ne#%ea+t& #e)c5i#e ( %an& $n "inte /i n(i %eac*i(n&" cu ( e"(*ie (t%&vit& #in cau7a c(nce+tel(% /i c%e#in*el(% +e ca%e le ave" #e)+%e ceea ce e)te #%e+t /i ce nu2 Mintea e)te %&nit& /i +lin& #e (t%av& #in cau7a +%(ce)ului #e civili7a%e /i +ent%u c& t(at8 lu"ea #e)c%ie "intea %&nit& ca .iin# ceva n(%"al2 Ace)t luc%u e)te c(n)i#e%at n(%"al' #a% eu v& +(t )+une c& nu e)te a/a2 !i)ul n()t%u +laneta% e)te 3%e/it' ia% (a"enii )unt 0(lnavi "ental #e ( 0(al& ca%e )e nu"e/te .%ic&2 Si"+t("ele ace)tei 0(li )unt t(ate e"(*iile ca%e $i .ac +e (a"eni )& )u.e%e: .u%ia' u%a' )u+&%a%ea' invi#ia /i t%&#a%ea2 C8n# .%ica e)te +%ea "a%e' "intea %a*i(nal& ce#ea7&' ia% n(i nu"i" ace)t +%(ce) 0(al& +)i5ic&2 C("+(%ta"entul +)i5(tic a+a%e atunci c8n# "intea e)te at8t #e $n)+&i"8ntat& /i %&nile )unt at8t #e #u%e%(a)e' $nc8t "intea +%e.e%& )& %u+& c(ntactul cu lu"ea e,te%i(a%&2 Dac& ne4a" c(nte"+la "intea /i a" (0)e%va c& e)te 0(lnav&' a" +utea #e)c(+e%i c& e,i)t& un t%ata"ent2 Su.e%in*a nu e)te nece)a%&2 Mai $nt8i' e)te nece)a% )a ne #e)c5i#e" %&nile e"(*i(nale +%in inte%"e#iul a#ev&%ului' #u+& ca%e v(" +utea )c(ate (t%ava /i ne v(" +utea vin#eca %&nile c("+let2 Cu" +ute" .ace ace)t luc%u< Si"+lu: t%e0uie )&4i ie%t&" +e cei ca%e au 3%e/it .a*& #e n(i' nu nea+&%at +ent%u c& "e%it& )& .ie ie%ta*i' ci +ent%u c& n(i ne iu0i" +e n(i $n/ine at8t #e "ult $nc8t nu #(%i" )& "ai +l&ti" +ent%u ne#%e+tatea c("i)& #e al*ii2 Ie%ta%ea e)te )in3u%a "(#alitate #e vin#eca%e2 N(i +ute" (+ta +ent%u ie%ta%e +ent%u c& )i"*i" c("+a)iune +ent%u n(i $n/ine2 Pute" l&)a #e4( +a%te

DON MIGUEL RUIZ

80

%e)enti"entele /i +ute" )+une: -GataC Nu v(i "ai .i "a%ele Du#ec&t(% /i nu v(i "ai lu+ta $"+(t%iva "ea2 Nu v(i "ai a0u7a #e "ine /i nu "& v(i "ai t%ata cu vi(len*&2 Nu v(i "ai .i !icti"a12 !a t%e0ui )& $nce+e" +%in a ne ie%ta +&%in*ii' .%a*ii' )u%(%ile' +%ietenii /i +e Du"ne7eu2 Cine $l ia%t& +e Du"ne7eu )e +(ate ie%ta /i +e )ine2 Cine )e ia%t& +e )ine %enun*& +%actic la aut(%e)+in3e%ea #in "intea )a2 nce+e a)t.el un +%(ce) #e aut(acce+ta%e /i #e iu0i%e #e )ine' ca%e va c%e/te at8t #e "ult $nc8t $n .inal ("ul a9un3e )& )e acce+te e,act a/a cu" e)te2 Ace)ta e)te $nce+utul vie*ii #e (" li0e%2 Ie%ta%ea e)te c5eia2 Da% cu" +ute" /ti c8n# a" ie%tat +e cineva< Atunci c8n# c(n)tat&" c& nici el nici n(i nu "ai ave" nici ( %eac*ie e"(*i(nal&2 Au7i nu"ele +e%)(anei /i nu ai nici ( %eac*ie e"(*i(nal&2 C8n# cineva +(ate atin3e ceea ce e%a c8n#va ( %an& .&%& a "ai )i"*i nici ( #u%e%e' atunci +(ate .i )i3u% c& a ie%tat cu a#ev&%at /i #e.initiv2 A#ev&%ul e)te la .el ca un 0i)tu%iu2 El e)te #u%e%()' #e(a%ece #e)c5i#e t(ate %&nile ca%e )unt ac(+e%ite #e "inciuni' /i a)t.el ne +ute" vin#eca2 Ace)te "inciuni alc&tuie)c ceea ce eu nu"e)c sistemul negrii. Ace)t )i)te" al ne3&%ii nu e)te $n )ine ceva %&u' #e(a%ece ne +e%"ite )& ne ac(+e%i" %&nile /i )& .unc*i(n&" $n c(ntinua%e2 Da% #ac& %&nile )au (t%ava #i)+a%' n(i nu "ai t%e0uie )& "in*i"2 $n ace)t .el' nu "ai ave" nev(ie nici #e )i)te"ul ne3&%ii' c&ci ( "inte )&n&t(a)& e)te la .el cu ( +iele )&n&t(a)&2 E)te +l&cut )& ( atin3i2 Neca7ul cu cei "ai "ul*i #int%e (a"eni e)te c& $/i +ie%# c(nt%(lul e"(*iil(%2 E"(*iile )unt cele ca%e c(nt%(lea7& c("+(%ta"entul u"an' nu ("ul e)te cel ca%e c(nt%(lea7& e"(*iile2 Atunci c8n# ne +ie%#e" c(nt%(lul' n(i )+une" luc%u%i +e ca%e nu a" .i #(%it )& le )+une" /i .ace" luc%u%i +e ca%e nu a" .i v%ut )& le .ace"2 De aceea e)te at8t #e i"+(%tant )& #eveni"

81

CELE PATRU LEGAMINTE

i"+eca0ili $n 38n#i%e /i $n v(%0i%e' t%an).(%"8n#u4ne a)t.el $nt%4un lu+t&t(% )+i%itual2 N(i t%e0uie )& $nv&*&" )& ne c(nt%(l&" e"(*iile a)t.el $nc8t )& ave" )u.icient& +ute%e +e%)(nal& +ent%u a ne t%an).(%"a le3&"intele 0a7ate +e .%ic&' +ent%u a )c&+a #in ia# /i +ent%u a ne c%ea %aiul n()t%u +e%)(nal2 Da% cu" +ute" #eveni un lu+t&t(% )+i%itual< E,i)t& anu"ite t%&)&tu%i ale lu+t&t(%ului )+i%itual ca%e )unt a+%(,i"ativ la .el $n $nt%ea3a lu"e2 $nainte #e t(ate, lu+t&t(%ul )+i%itual e)te c(n/tient2 Ace)t luc%u e)te .(a%te i"+(%tant2 Sunte" c(n/tien*i c& "e%3e" la %&70(i' /i $n %&70(i "intea n(a)t%& nece)it& #i)ci+lin&2 Nu #i)ci+lina unui )(l#at' ci #i)ci+lina unui lu+t&t(%2 Nu ( #i)ci+lin& e,te%i(a%& ca%e )& ne )+un& ce )& .ace" /i ce )& nu .ace"' ci #i)ci+lina #e a .i n(i $n/ine' in#i.e%ent #e ceea ce )e +et%ece2 Lu+t&t(%ul )+i%itual #e*ine c(nt%(lul2 Nu c(nt%(lul a)u+%a unei alte .iin*e u"ane' ci c(nt%(lul a)u+%a +%(+%iil(% )ale e"(*ii' c(nt%(lul a)u+%a +%(+%iei )ale +e%)(ane2 E"(*iile )unt %e+%i"ate +%in +ie%#e%ea c(nt%(lului' nu +%in c(nt%(lul l(%2 Ma%ea #i.e%en*& #int%e lu+t&t(% /i victi"& c(n)t& $n .a+tul c& victi"a $/i %e+%i"& e"(*iile' $n ti"+ ce lu+t&t(%ul /i le #("in&2 !icti"a $/i %e+%i"& e"(*iile #e(a%ece $i e)te .%ic& )& /i le a%ate' #e(a%ece )e te"e #e ceea ce va )+une2 A c(nt%(la nu e)te acela/i luc%u cu a %e+%i"a2 A c(nt%(la $n)ea"n& a4 *i %e*ine e"(*iile /i a le e,+%i"a la "("entul (+(%tun' nici "ai #ev%e"e' nici "ai t8%7iu2 A/a )e e,+lic& #e ce lu+t&t(%ii )e c(n)i#e%& i"+eca0ili2 Ei au un c(nt%(l c("+let a)u+%a +%(+%iil(% l(% e"(*ii' /i i"+licit a)u+%a $nt%e3ului l(% c("+(%ta"ent2
INI IEREA PRIN MOARTE% MBRA IAREA NGERULUI MOR II

M(#alitatea )u+%e"& #e a atin3e li0e%tatea c(n)t&

DON MIGUEL RUIZ

82

$n a ne +%e3&ti +ent%u ini*ie%ea "(%*ii' " a c(n)i#e%a "(a%tea ca .iin# +%(.e)(%ul n()t%u2 $n3e%ul "(%*ii ne +(ate $nv&*a cu" )& .i" cu a#ev&%at vii2 Ni"eni nu /tie c8n# va "u%i2 De %e3ul&' (a"enii au ciu#ata i#ee c& "ai au "ul*i ani #e t%&it $n viit(%2 Da% (a%e c5ia% "ai ave"< Dac& "e%3e" la )+ital /i #(ct(%ul ne )+une c& "ai ave" ( )&+t&"8n& #e t%&it' ce v(" .ace atunci< A/a cu" a" )+u) "ai #ev%e"e' ave" #(u& ale3e%i #e .&cut2 Una e)te )& )u.e%i" #e(a%ece v(" "u%i /i )& le )+une" tutu%(%: -Bietul #e "ine' v(i "u%i1' ia% cealalt& e)te )& .(l()i" .ieca%e "("ent ca%e ne4a "ai %&"a) +ent%u a .i .e%icit' +ent%u a .ace ceea ce ne +lace cu a#ev&%at )& .ace" $n via*&2 Dac& "ai ave" #(a% #(u& )&+t&"8ni #e t%&it' 5ai )& ne 0ucu%&" #e via*&2 Jai )& t%&i"2 Pute" )+une: -De acu" $nainte v(i .i eu $n)u"i2 Nu v(i "ai $nce%ca )& t%&ie)c #(a% +ent%u a le .ace +e +lac alt(%a2 Nu4"i va "ai .i .%ic& #e ceea ce 38n#e)c ei #e)+%e "ine2 i ce #ac& v(i "u%i $nt%4( )&+t&"8n&< $n acea)t& )&+t&"8n& v(i .i eu $n)u"i12 n3e%ul "(%*ii ne +(ate $nv&*a cu" )& t%&i" $n .ieca%e 7i ca /i cu" a% .i ulti"a 7i a vie*ii n(a)t%e' ca /i cu" )4a% +utea )& nu "ai e,i)te un "8ine2 Pute" $nce+e .ieca%e 7i +%in a ne )+une: -Sunt t%ea7' v&# )(a%ele2 "i v(i a%&ta %ecun(/tin*a .a*& #e )(a%e' .a*& #e t(*i /i #e t(ate2 Mai a" $nc& ( 7i +ent%u a .i eu $n)u"i12 Acea)ta e)te "(#alitatea c(%ect& #e a +%ivi via*a' e)te ceea ce "4a $nv&*at $n3e%ul "(%*ii +e "ine 4 )& .iu c("+let #e)c5i)' )& /tiu c& nu e,i)t& ni"ic #e ca%e )& $*i .ie .%ic&2 Mai "ult' a" $nv&*at )& $i t%ate7 +e (a"enii +e ca%e4i iu0e)c cu "ult& #%a3()te' #e(a%ece acea)ta )4a% +utea )& .ie ulti"a 7i $n ca%e )& le +(t )+une c8t #e "ult $i iu0e)c2 Nu /tiu #ac& te v(i "ai ve#ea' a/a c8 nu v%eau )& "& lu+t cu tine2 Dac& "& v(i ce%ta $n3%(7it(% cu tine /i $"i v(i %ev&%)a a)u+%a ta e"(*iile (t%&vite +e ca%e le a" $"+(t%iva ta' /i tu vei "u%i "8ine< Nici(#at&C L'

83

CELE PATRU LEGAMINTE

D(a"ne' Du#ec&t(%ul "& va 9u#eca at8t #e a)+%u /i "& v(i )i"*i at8t #e vin(vat +ent%u t(t ceea ce *i4a" )+u)2 M& v(i )i"*i /i "ai vin(vat +ent%u c& nu *i4a" )+u) c8t #e "ult te iu0e)c2 D%a3()tea ca%e "& .ace .e%icit e)te #%a3()tea +e ca%e ( +(t $"+&%t&/i cu tine2 De ce )& ne3 c& te iu0e)c< Nu e)te i"+(%tant #ac& tu "& iu0e/ti la %8n#ul t&u2 S4a% +utea )& "(% "8ine )au )4a% +utea ca tu )& "(%i "8ine2 Ceea ce "& .ace .e%icit acu" e)te )&4 *i )+un c8t #e "ult te iu0e)c2 Cu t(*ii ne +ute" t%&i via*a $n ace)t .el' +%e3&tin#u4 ne +ent%u ini*ie%ea "(%*ii2 Ce )e +et%ece $n +%(ce)ul #e ini*ie%e a "(%*ii< !i)ul vec5i +e ca%e4= aveai " "intea ta "(a%e +ent%u t(t#eauna2 !ec5ile a"inti%i +a%a7ite' ale Du#ec&t(%ului' ale !icti"ei /i ale .()tel(% tale c(nvin3e%i nu #i)+a%' #a% +a%a7itul va .i "(%t2 lat& a/a#a% cine "(a%e $n +%(ce)ul #e ini*ie%e a "(%*ii: +a%a7itul2 Nu e)te u/(% )& acce+*i ini*ie%ea "(%*ii' #e(a%ece Du#ec&t(%ul /i !icti"a )e v(% lu+ta #in t(ate +ute%ile l(%2 Ei nu v(% #(%i )& "(a%&2 !(" )i"*i atunci c& n(i )unte" cei ce u%"ea7& )& "(a%& /i ne va .i .%ic& #e acea)t& "(a%te2 Atunci c8n# t%&i" $n vi)ul +laneta% n(i )unte" ca /i cu" a" .i "(%*i2 O%icine )u+%avie*uie/te ini*ie%ii "(%*ii +%i"e/te cel "ai "inunat #a% #int%e t(ate: $nvie%ea2 Pent%u a +%i"i $nvie%ea e)te nece)a% )& te %i#ici #in "(a%te' )& .ii viu' )& .ii tu $n)u*i #in n(u2 $nvie%ea $n)ea"n& )& .ii ca un c(+il' )& .ii )&l0atic /i li0e%' #a% cu ( )in3u%& #i.e%en*&2 Di.e%en*a e)te c& a" #evenit li0e%i +%in $n*ele+ciune' nu #in in(cen*&2 Sunte" ca+a0ili acu" )& #i)t%u3e" )i)te"ul #e civili7a%e' )& #eveni" li0e%i #in n(u /i )& ne vin#ec&" "intea2 Ne a0an#(n&" $n3e%ului "(%*ii /tiin# c& +a%a7itul va "u%i /i n(i v(i .i $nc& $n via*&' cu ( "inte )&n&t(a)& /i cu un %a*i(na"ent +e%.ect2 A+(i v(" .i li0e%i )& ne .(l()i" "intea /i )& ne c(n#uce" via*a a/a cu" #(%i"2 Acea)ta e)te' $n vi7iunea t(ltec&' ceea ce ne $nva*&

DON MIGUEL RUIZ

84

$n3e%ul "(%*ii2 $n3e%ul "(%*ii vine la n(i /i ne )+une: -!e7i tu' t(t ceea ce e,i)t& aici e)te al "euB nu e)te al t&u2 Ca)a ta' )(*ia ta' c(+iii t&i' "a/ina ta' ca%ie%a ta' 0anii t&i' t(tul e)te al "eu /i +(t )&4*i iau t(tul (%ic8n# #(%e)c' #a% +ent%u "("ent le +(*i .(l()i12 Dac& ne a0an#(n&" $n3e%ului "(%*ii' v(" .i .e%ici*i (#at& +ent%u t(t#eauna2 De ce< De(a%ece $n3e%ul "(%*ii ne ia t%ecutul +ent%u a .ace ca via*a )& c(ntinue2 Pent%u .ieca%e cli+& ca%e a t%ecut' $n3e%ul "(%*ii #& #e(+a%te ceea ce a "u%it /i ne .ace )& t%&i" $n +%e7ent2 Pa%a7itul #(%e/te )& ne #uce" t%ecutul cu n(i' ceea ce .ace ca via*a )& #evin& at8t #e #i.icil&2 Dac& nu $ncet&" )& t%&i" $n t%ecut' cu" +ute" )& ne 0ucu%&" #e +%e7ent< Dac& vi)&" la viit(%' #e ce t%e0uie )& #uce" cu n(i 3%eutatea t%ecutului< i atunci' c8n# v(" "ai t%&i $n +%e7ent< Ceea ce ne $nva*& $n3e%ul "(%*ii e)te )& t%&i" $n +%e7ent2

85

CELE PATRU LEGAMINTE

RAIUL PE PAMNT Uita*i t(t ceea ce a*i $nv&*at #e4a lun3ul vie*ii2 Ace)ta e)te $nce+utul unei n(i $n*ele3e%i' al unui n(u vi)2 !i)ul $n ca%e t%&i" e)te c%ea*ia n(a)t%&2 E)te +e%ce+*ia n(a)t%& a)u+%a %ealit&*ii +e ca%e ( +ute" )c5i"0a (%ic8n#2 N(i ave" +ute%ea #e a c%ea ia#ul' #a% /i +ute%ea #e a c%ea %aiul2 De ce nu a" vi)a un vi) #i.e%it < De ce nu ne4a" .(l()i "intea' i"a3ina*ia /i e"(*iile +ent%u a vi)a +a%a#i)ul < ;(l()i*i4v& i"a3ina*ia /i )e v(% +et%ece luc%u%i e,t%a(%#ina%e2 I"a3ina*i4v& c& ave*i ca+acitatea #e a ve#ea lu"ea cu (c5i #i.e%i*i' (%ic8n# #(%i*i ace)t luc%u2 De .ieca%e #at& c8n# #e)c5i#e*i (c5ii' +%ivi*i lu"ea #in 9u%ul v()t%u $nt%4un "(# #i.e%it2 $nc5i#e*i (c5ii' ia% a+(i #e)c5i#e*i4i /i +%ivi*i $n 9u%2 Ceea ce ve#e*i e)te #%a3()tea ca%e vine #in c(+aci' #%a3()tea ca%e vine #in ce%' #%a3()tea ca%e vine #in lu"in&2 Pe%ce+e*i #%a3()tea ca%e e"an& #in t(t ceea ce v& $nc(n9(a%&2 Acea)ta e)te )ta%ea #e $nc8nta%e' #e a%"(nie2 Pe%ce+e*i #i%ect #%a3()tea ce e"an& #e +%etutin#eni' inclu)iv cea ca%e +%(vine #in v(i /i #in alte .iin*e u"ane2 C5ia% atunci c8n# (a"enii )unt )u+&%a*i )au .u%i(/i' $n )+atele ace)t(% )enti"ente +ute*i ve#ea c& ei e"it /i "ult& #%a3()te2 ;(l()in#u4v& i"a3ina*ia /i #e)c5i78n#u4v& (c5ii $n .a*a n(il(% +e%ce+*ii' v& ve*i +utea ve#ea +e v(i t%&in# (

DON MIGUEL RUIZ

86

n(u& via*&' un n(u vi)' ( via*& $n ca%e nu t%e0uie )& v& 9u)ti.ica*i e,i)ten*a /i $n ca%e )unte*i li0e%i )& .i*i e,act a/a cu" )unte*i2 I"a3ina*i4v& c& ave*i +e%"i)iunea )& .i*i .e%ici*i /i )& v& 0ucu%a*i cu a#ev&%at #e via*&2 !ia*a v(a)t%& e)te li0e%& #e (%ice c(n.lict cu )ine /i cu ceilal*i2 I"a3ina*i4v& c& t%&i*i .&%& .%ica #e a v& e,+%i"a vi)ele2 ti*i ce #(%i*i' ce nu #(%i*i /i c8n# #(%i*i ceea ce #(%i*i2 Sunte*i li0e%i )& v& t%an).(%"a*i via*a $n .elul $n ca%e #(%i*i2 Nu v& e)te .%ic& )& ce%e*i ceea ce ave*i nev(ie' )& )+une*i #a )au nu .a*& #e (%icine )au (%ice2 I"a3ina*i4v& c& t%&i*i ( via*& .&%& .%ica #e a .i 9u#ecat #e ceilal*i2 $nceta*i )& v& "ai c(n#uce*i via*a $n .unc*ie #e ceea ce 38n#e)c ceilal*i #e)+%e v(i2 Nu "ai )unte*i %&)+un7&t(%i +ent%u +&%e%ea ni"&nui2 Nu "ai t%e0uie )& c(nt%(la*i +e ni"eni /i ni"eni nu v& "ai c(nt%(lea7& +e v(i2 I"a3ina*i4v& c& t%&i*i .&%& a4i 9u#eca +e ceilal*i2 Pute*i )&4i ie%ta*i u/(% +e ceilal*i /i +ute*i )& nu4i "ai 9u#eca*i2 Nu t%e0uie )& ave*i #%e+tate /i nu t%e0uie )& .ace*i +e altcineva )& )i"t& c& a 3%e/it2 !& %e)+ecta*i +e v(i /i +e cei #in 9u%' ia% ei v& %e)+ect& la %8n#ul l(%2 I"a3ina*i4v& c& t%&i*i .&%& .%ica #e a iu0i /i #e a nu .i iu0it2 Nu v& "ai e)te .%ic& #e .a+tul c& ve*i .i %e)+in/i /i nu "ai )i"*i*i nev(ia #e a .i acce+tat2 Pute*i )+une: -Te iu0e)c1 .&%& nici ( %u/ine /i .&%& nici ( 9u)ti.ica%e2 Pute*i "e%3e $n lu"e cu ini"a c("+let #e)c5i)& /i .&%& .%ica #e a .i %&nit2 I"a3ina*i4v& c& t%&i*i via*a .&%& tea"a #e a v& a)u"a %i)cu%i /i #e a e,+l(%a via*a cu a#ev&%at2 Nu v& .ie .%ic& #e .a+tul c& ve*i +ie%#e ceva2 Nu v& .ie .%ic& )& .i*i vii $n lu"e /i nu v& .ie .%ic& )& "u%i*i2 I"a3ina*i4v& c& v& iu0i*i e,act a/a cu" )unte*i2 !& iu0i*i c(%+ul e,act a/a cu" e)te /i v& iu0i*i e"(*iile e,act a/a cu" )unt ele2 Sunte*i c(n/tien*i c& )unte*i +e%.ec*i e,act a/a cu" )unte*i2

87

CELE PATRU LEGAMINTE

I"a3ina*i4v& ace)te luc%u%i +ent%u c& ele )unt +e%.ect +()i0ileC Pute*i t%&i vi)ul %aiului $n )ta%ea #e 3%a*ie' $n )ta%ea #e 0eatitu#ine2 Da% +ent%u a e,+e%i"enta ace)t vi)' t%e0uie "ai $nt8i )&4= $n*ele3e*i2 Sin3u%& iu0i%ea a%e ca+acitatea #e a v& .ace )& int%a*i $n )ta%ea #e 0eatitu#ine2 Sta%ea #e 0eatitu#ine $n)ea"n& a .i $n#%&3()tit2 A .i $n#%&3()tit $n)ea"n& a t%&i 0eatitu#inea2 Si"*i atunci c& +lute/ti +%int%e n(%i2 Pe%ce+i #%a3()tea (%iun#e te #uci2 E)te $n $nt%e3i"e +()i0il )& t%&i*i $n ace)t "(# t(t ti"+ul2 E)te +()i0il #e(a%ece /i al*ii au +utut' ia% ei nu )unt #i.e%i*i #e v(i2 Ei t%&ie)c $n 0eatitu#ine #e(a%ece /i4au )c5i"0at le3&"intele /i vi)ea7& un alt vi)2 Atunci c8n# )i"*i ce $n)ea"n& )& t%&ie/ti )ta%ea #e 0eatitu#ine' $nce+i )& ( iu0e/ti2 tii c& %aiul +e +&"8nt e)te un a#ev&%' c& %aiul e,i)t& cu a#ev&%at2 Du+& ce ai a.lat c& %aiul e,i)t&' c& e)te +()i0il )& te "en*ii ac(l(' #e+in#e #(a% #e tine )& .aci e.(%tul #e a te "en*ine' #e a %&"8ne ac(l(2 Cu #(u& "ii #e ani $n u%"&' Ii)u) le4a v(%0it (a"enil(% #e)+%e $"+&%&*ia lui Du"ne7eu' #e)+%e $"+&%&*ia iu0i%ii' #a% +u*ini =4au au7it' #e(a%ece (a"enii nu e%au +%e3&ti*i2 Ei )+uneau: -De)+%e ce v(%0e/ti < Ini"a "ea e)te 3(al&' nu )i"t iu0i%ea #e)+%e ca%e v(%0e/tiB nu )i"t +acea +e ca%e tu ( ai12 Nu .ace*i la .el2 I"a3ina*i4v& c& "e)a9ul iu0i%ii e)te +()i0il /i c& v(i ve*i 3&)i ceea ce vi )e cuvine2 Lu"ea e)te .%u"(a)& /i "inunat&2 !ia*a +(ate #eveni .(a%te u/(a%& atunci c8n# iu0i%ea #evine ( "anie%& #e a t%&i2 Iu0i%ea e)te +()i0il& t(t ti"+ul2 E)te ale3e%ea v(a)t%&2 C5ia% #ac& nu ave*i nici un "(tiv )& iu0i*i' +ute*i t(tu/i iu0i' +ent%u c& iu0i%ea v& .ace .e%ici*i2 ;e%ici%ea nu +(ate a+&%ea #ec8t ac(l( un#e e,i)t& iu0i%e $n ac*iune2 Iu0i%ea e)te )in3u%a ca%e +(ate )& v& (.e%e +acea inte%i(a%&2 Ea va t%an).(%"a +e%ce+*ia v(a)t%& #e)+%e lu"e2 Pute*i +%ivi $nt%ea3a lu"e +%in (c5ii iu0i%ii2 Pute*i .i

DON MIGUEL RUIZ

88

c(n/tien*i c& t(t ceea ce v& $nc(n9(a%& e)te iu0i%e2 Atunci c8n# t%&ie/ti a)t.el' cea*a #in "inte #i)+a%e2 3itote a +lecat $nt%4( vacan*& +e%"anent&2 Ace)ta e)te i#ealul +e ca%e $l caut& (a"enii #e )ute #e ani2 De "ii #e ani )unte" $n c&uta%ea .e%ici%ii2 ;e%ici%ea e)te +a%a#i)ul +ie%#ut2 Oa"enii au "uncit at8t #e 3%eu +ent%u a a9un3e $n ace)t +unct' #a% nu"ai ev(lu*ia "in*ii $i +(ate c(n#uce aici2 Ace)ta e)te viit(%ul u"anit&*ii2 Ace)t "(# #e via*& e)te +()i0il /i e)te $n "8inile v(a)t%e2 M(i)e =4a nu"it P&"8ntul ;&3&#uin*ei' Bu##5a =4a nu"it Ni%vana' Ii)u) =4a nu"it Rai' ia% T(ltecii =4au nu"it N(ul !i)2 Din +&cate' i#entitatea v(a)t%& e)te a"e)tecat& cu vi)ul +lanetei2 T(ate c%e#in*ele /i le3&"intele v(a)t%e )unt $n cea*&2 Si"*i*i +%e7en*a +a%a7itului /i v& i#enti.ica*i cu el2 Ace)t luc%u .ace ca %enun*a%ea la el' eli0e%a%ea #e +a%a7it /i c%ea%ea )+a*iului $n ca%e e)te e,+e%i"entat& iu0i%ea' )& .ie #i.icile2 Sunte*i ata/a*i #e Du#ec&t(% /i #e !icti"&2 Su.e%in*a v& .ace )& v& )i"*i*i $n )i3u%an*&' c&ci vaiC' ( cun(a/te*i at8t #e 0ine2 $n %ealitate' nu e,i)t& nici un "(tiv +ent%u ca%e )& )u.e%i*i2 Sin3u%ul "(tiv +ent%u ca%e )u.e%i" e)te +%(+%ia n(a)t%& (+*iune2 Dac& v& ve*i uita la via*a v(a)t%&' ve*i 3&)i "ulte +%ete,te +ent%u a )u.e%i' #a% nu ve*i 3&)i nici un "(tiv a#ev&%at2 Acela/i luc%u e)te a#ev&%at /i $n ceea ce +%ive/te .e%ici%ea2 Sin3u%ul "(tiv al .e%ici%ii e)te +%(+%ia n(a)t%& (+*iune2 ;e%ici%ea e)te ( ale3e%e' la .el ca /i )u.e%in*a2 P(ate c& nu +ute" )c&+a #e #e)tinul #e a .i (a"eni' #a% ave" t(tu/i la #i)+(7i*ie #(u& (+*iuni: #e a ne 0ucu%a #e #e)tinul n()t%u )au #e a )u.e%i #in cau7a lui2 A )u.e%i' )au a iu0i /i a .i .e%icit2 A t%&i $n ia# )au a t%&i $n %ai2 Ale3e%ea "ea a .()t #e a t%&i $n %ai2 Ca%e e)te ale3e%ea v(a)t%&<

89

CELE PATRU LEGAMINTE

RUGCIUNI nc5i#e*i +ent%u ( cli+& (c5ii' #e)c5i#e*i4v& ini"a /i )i"*i*i iu0i%ea ce vine #in ini"a v(a)t%&2 ;u7i(na*i cu ace)te %u3&ciuni $n "intea /i $n ini"a v(a)t%&' t(+i*i4v& $n iu0i%e2 $"+%eun&' v(" .ace ( %u3&ciune .(a%te )+ecial& +ent%u a e,+e%i"enta c("uniunea cu C%eat(%ul n()t%u2 ;(cali7a*i4v& aten*ia a)u+%a +l&"8nil(%' ca /i cu" ni"ic nu a% "ai e,i)ta #ec8t +l&"8nii2 Si"*i*i +l&ce%ea atunci c8n# +l&"8nii )e e,+an)i(nea7& +ent%u a $"+lini cea "ai "a%e nece)itate a c(%+ului u"an 4 %e)+i%a*ia2 Re)+i%a*i a#8nc /i )i"*i*i ae%ul ca%e v& u"+le +l&"8nii2 Si"*i*i c& ae%ul nu e)te altceva #ec8t iu0i%e2 O0)e%va*i le3&tu%a ca%e e,i)t& $nt%e ae% /i +l&"8ni' ( le3&tu%& #e iu0i%e2 U"+le*i4v& +l&"8nii cu ae% +8n& c8n# c(%+ul v()t%u )i"te nev(ia )& eli"ine acel ae%2 A+(i e,+i%a*i /i )i"*i*i #in n(u +l&ce%ea2 O%i #e c8te (%i $"+lini" ( nece)itate a c(%+ului u"an' ace)t +%(ce) ne +%(#uce +l&ce%e2 Atunci c8n# %e)+i%&" )i"*i" ( "a%e +l&ce%e2 Si"+la %e)+i%a*ie e)te )u.icient& +ent%u n(i +ent%u a +utea .i .e%ici*i' +ent%u a ne 0ucu%a #e via*&2 Si"+lul .a+t c& t%&i" e)te )u.icient2 Si"*i*i a/a#a% +l&ce%ea #e a .i viu' +l&ce%ea #e a )i"*i iu0i%ea222 RUGCUNE PENTRU LIBERTATE C%eat(% al Unive%)ului' ne %u3&" *ie )& vii +%int%e n(i /i )& $"+&%t&/e/ti cu n(i ( +ute%nic& c("uniune #e

DON MIGUEL RUIZ

90

iu0i%e2 N(i /ti" c& a#ev&%atul t&u nu"e e)te iu0i%e' c& a .i $n c("uniune cu tine $n)ea"n& a $"+&%t&/i aceea/i vi0%a*ie' aceea/i .%ecven*& ca%e ( ai tu' #e(a%ece tu e/ti )in3u%ul luc%u ca%e e,i)t& $n unive%)2 A)t&7i' a9ut&4ne )& .i" la .el ca tine' )& iu0i" via*a' )& .i" una cu ea' )& .i" iu0i%e2 A9ut&4ne )& iu0i" la .el cu" iu0e/ti tu' nec(n#i*i(nat' .&%& a/te+t&%i' .&%& (0li3a*ii' .&%& 9u#ec&*i2 A9ut&4ne )& iu0i" /i )& ne acce+t&" +e n(i $n/ine .&%& a ne 9u#eca' #e(a%ece #ac& ne 9u#ec&" +e n(i' ne v(" 3&)i vin(va*i /i va t%e0ui )& .i" +e#e+)i*i2 A9ut&4ne )& iu0i" t(t ceea ce ai c%eat tu' nec(n#i*i(nat' #a% "ai ale) +e celelalte .iin*e u"ane' $n#e()e0i +e cei ca%e t%&ie)c al&tu%i #e n(i' t(ate %u#ele n(a)t%e /i +e ceilal*i (a"eni +e ca%e $nce%c&" at8t #e "ult )&4i iu0i"2 De(a%ece atunci c8n# $i %e)+in3e" +e ei' n(i ne %e)+in3e" #e .a+t +e n(i $n/ine' ia% atunci c8n# ne %e)+in3e" +e n(i'2 te %e)+in3e" +e tine2 A9ut&4ne )&4i iu0i" +e ceilal*i a/a cu" )unt ei, nec(n#i*i(nat2 A9ut&4ne )&4i acce+t&" a/a cu" )unt' .&%& a4i 9u#eca' #e(a%ece #ac&4i 9u#ec&" +e ei' $i v(" 3&)i vin(va*i /i v(" )i"*i nev(ia #e a4i +e#e+)i2 A)t&7i' cu%&*&4ne ini"ile #e (%ice e"(*ie (t%&vit& +e ca%e ( "ai ave"' eli0e%ea7&4ne "intea #e (%ice 9u#ecat&' a)t.el $nc8t )& +ute" t%&i $n +ace /i iu0i%e2 A)t&7i e)te ( 7i .(a%te )+ecial&2 A)t&7i ne #e)c5i#e" ini"ile +ent%u a iu0i #in n(u' a/a c& ne +ute" )+une unul altuia: -Te iu0e)c1' .&%& nici ( .%ic&' /i c8n# )+un acea)ta ( )+un #in t(t )u.letul2 !in( la n(i' .(l()e/te v(cile n(a)t%e' .(l()e/te (c5ii n(/t%i' .(l()e/te "8inile n(a)t%e /i .(l()e/te4ne ini"ile +ent%u a ne (.e%i cel(%lal*i $nt%4( c("uniune #e iu0i%e cu t(at& lu"ea2 A)t&7i' C%eat(%ule' a9ut&4ne )& .i" la .el cu" e/ti tu2 $*i "ul*u"i" +ent%u t(t ceea ce +%i"i" a)t&7i' #a% "ai ale) +ent%u li0e%tatea #e a .i cei ca%e )unte" cu a#ev&%at2 A"in2

91

CELE PATRU LEGAMINTE

RUGCIUNE PEMTRU IUBIRE Jai#e*i )& t%&i" $"+%eun& un vi) .%u"() 4 un vi) $n ca%e tu vei iu0i t(t ti"+ul2 $n ace)t vi) tu e/ti $n "i9l(cul unei 7ile .%u"(a)e /i $n)(%ite #e va%&2 Au7i +&)&%ile' v8ntul /i un +8%8ia/2 Me%3i c&t%e %8u2 Pe "alul %8ului )t& un 0&t%8n $n "e#ita*ie' ia% tu ve7i c& #in ca+ul )&u e"an& %a7e #e lu"in& #e #i.e%ite cul(%i2 $*i +%(+ui )& nu4 = #e%an9e7i' #a% el $*i (0)e%v& +%e7en*a /i #e)c5i#e (c5ii2 A%e (c5ii +lini #e iu0i%e /i un 78"0et la%32 $l $nt%e0i cu" #e e)te ca+a0il )& %a#ie7e ( lu"in& at8t #e .%u"(a)&2 $l $nt%e0i #ac& te +(ate $nv&*a /i +e tine ceea ce .ace el2 El $*i %&)+un#e c& $n u%"& cu "ul*i' "ul*i ani el i4a +u) aceea/i $nt%e0a%e $nv&*&t(%ului )&u2 B&t%8nul $nce+e )&4*i +(ve)tea)c& +(ve)tea vie*ii )ale: -$nv&*&t(%ul "eu /i4a #e)c5i) +ie+tul /i /i4a )c() ini"a' a+(i a luat ( .lac&%& .%u"(a)& #in ini"a )a2 n c(ntinua%e' "i4a #e)c5i) +ie+tul' "i4a #e)c5i) ini"a /i a +u) acea "ic& .lac&%& $n ini"a "ea2 A+(i "i4a +u) ini"a $na+(i $n +ie+t /i $n cu%8n# $n ini"a "ea a $nce+ut )& )e "ani.e)te ( iu0i%e .(a%te inten)&' #e(a%ece .lac&%a +e ca%e ( +u)e)e $n ini"a "ea e%a c5ia% iu0i%ea lui2 ;lac&%a a c%e)cut $n ini"a "ea /i a #evenit un .(c "a%e' "a%e' un .(c ca%e nu a%#e' ci +u%i.ic& t(t ceea ce atin3e2 i acel .(c a atin) .ieca%e #in celulele c(%+ului "eu' ia% celulele #in c(%+ul "eu "i4au t%i"i) /i ele iu0i%ea l(%2 A" #evenit una cu c(%+ul "eu' #a% iu0i%ea "ea a c%e)cut "ai "ult #ec8t ace)ta2 Acel .(c a atin) .ieca%e e"(*ie a "in*ii "ele' ia% t(ate e"(*iile )4au t%an).(%"at $nt%4( iu0i%e +ute%nic& /i inten)&2 i "4a" iu0it +e "ine $n)u"i c("+let /i nec(n#i*i(nat2 Da% .(cul c(ntinua )& a%#& /i eu )i"*ea" nev(ia )&4"i $"+&%t&/e)c iu0i%ea2 A" #eci) )& +un c8te ( .&%8"& #in iu0i%ea "ea $n .ieca%e c(+ac' ia% c(+acii "i4 au %&)+un) /i a" #evenit una cu c(+acii' #a% iu0i%ea

DON MIGUEL RUIZ

92

"ea nu )4a (+%it aici' ci a c%e)cut /i "ai "ult2 A" +u) c8te ( .&%8"& #in iu0i%ea "ea $n .ieca%e .l(a%e' $n ia%0&' $n +&"8nt' /i ele "i4au %&)+un) /i "i4au t%an)"i) iu0i%ea l(% /i a" #evenit una cu ele2 Ia% iu0i%ea "ea a c%e)cut #in ce $n ce "ai "ult' +8n& c8n# a inclu) $n ea .ieca%e ani"al #e +e 3l(02 i ani"alele au %&)+un) iu0i%ii "ele /i a" #evenit una cu ele2 Da% iu0i%ea "ea a c(ntinuat )& c%ea)c& /i )& c%ea)c&2 A" +u) ( .&%8"& #in iu0i%ea "ea $n .ieca%e c%i)tal' $n .ieca%e +iat%& #e +e +&"8nt' $n +%a.' $n "etale' /i ele "i4au %&)+un) /i a" #evenit una cu +&"8ntul2 A+(i a" #eci) )& +un ( .&%8"& #in iu0i%ea "ea $n a+&' $n (ceane' $n %8u%i' $n +l(aie' $n 7&+a#&2 i ele "i4au %&)+un) /i a" #evenit una cu ele2 Da% iu0i%ea "ea a c%e)cut /i "ai "ult /i "ai "ult2 A" #eci) )& (.e% iu0i%ea "ea ae%ului' v8ntului2 A" )i"*it ( c("uniune +ute%nic& cu +&"8ntul' cu v8ntul' cu (ceanele' cu natu%a' /i iu0i%ea "ea a c(ntinuat )& c%ea)c&2 Mi4a" $n#%e+tat ca+ul c&t%e ce%' c&t%e )(a%e' c&t%e )tele' /i a" +u) ( .&%8"& #in iu0i%ea "ea $n .ieca%e )tea' $n lun&' $n )(a%e' /i ele "i4au %&)+un)2 i a" #evenit una cu luna' cu )(a%ele /i cu )telele' ia% iu0i%ea "ea a c(ntinuat )& c%ea)c& /i )& c%ea)c&2 i a" +u) ( .&%8"& #in iu0i%ea "ea $n .ieca%e (" /i a" #evenit una cu $nt%ea3a u"anitate2 O%iun#e "e%3ea"' cu (%icine "& $nt8lnea"' "& ve#ea" +e "ine $n (c5ii l(%' #e(a%ece eu )unt ( +a%te a t(tului' #e(a%ece iu0e)c12 Du+& ca%e' 0&t%8nul $/i #e)c5i#e +ie+tul' $/i )c(ate ini"a cu .lac&%a cea .%u"(a)& #in ea /i ( +une $n ini"a ta2 i acu"' acea iu0i%e c%e/te $n inte%i(%ul t&u2 Acu" tu e/ti una cu v8ntul' cu a+a' cu )telele' cu t(at& natu%a' cu t(ate ani"alele /i cu t(ate .iin*ele u"ane2 Si"*i c&l#u%a /i lu"ina ce e"an& #in .lac&%a #in ini"a ta2 $n 9u%ul ca+ului ai ( au%e(l& ca%e )t%&luce/te $n cul(%i nu"e%(a)e /i .(a%te .%u"(a)e2 Ra#ie7i #e )t%&luci%ea iu0i%ii /i te %(3i: $*i "ul*u"e)c *ie' C%eat(% al

93

CELE PATRU LEGAMINTE

Unive%)ului' +ent%u #a%ul vie*ii +e ca%e "i =4ai (.e%it2 $*i "ul*u"e)c +ent%u c& "i4ai (.e%it t(t ceea ce a" avut cu a#ev&%at nev(ie2 $*i "ul*u"e)c +ent%u /an)a #e a t%&i e,+e%ien*a ace)tui c(%+ "inunat /i a ace)tei "in*i "inunate2 $*i "ul*u"e)c +ent%u c& t%&ie/ti $n .iin*a "ea cu t(at& iu0i%ea ta' cu t(t )+i%itul t&u +u% /i ne"&%3init' cu t(at& lu"ina ta cal#& /i )t%&lucit(a%e2 $*i "ul*u"e)c +ent%u c& $"i .(l()e/ti cuvintele' +ent%u c& $"i .(l()e/ti (c5ii' +ent%u c& $"i .(l()e/ti ini"a +ent%u a4*i $"+%&/tia iu0i%ea (%iun#e a/ "e%3e2 Te iu0e)c a/a cu" e/ti' /i +ent%u c& eu )unt c%ea*ia ta' "& iu0e)c /i +e "ine a/a cu" )unt2 A9ut&4"& )& +&)t%e7 iu0i%ea /i +acea $n ini"a "ea /i )& .ac #in acea)t& iu0i%e ( n(u& via*&' ca%e )&4"i +e%"it& )& t%&ie)c $n iu0i%e t(t %e)tul vie*ii "ele2 A"in2