Sunteți pe pagina 1din 119

2

Alberto Villoldo, Ph.D

Saman, Vindecator, Intelept


Copyright Alberto Villoldo, 2000 Titlul in limba engleza Shaman, Healer, Sage, how to Heal Yoursel and !thers with the "nergy #edi$ine o the Ameri$as A$easta tradu$ere a ost publi$ata in in%elegere $u Harmony &oo's, un departament al (andom House Copyright 2008 EDITURA FOR OU Coperta) *+, Ad-ertising Tehnoreda$tare) .eli$ia +ragu/in (e erent de spe$ialitate) "lena Co$is0 +es$rierea C1* a &ibliote$ii 2ationale a (omaoiei V133!3+!, A3&"(T! saman, -inde$ator, intelept 4 Alberto Villoldo 50 5 &u$uresti) .or You, 2006 1S&2 78657895:80:59952 27:0;:2 Toate drepturile asupra -ersiunii in limba romana apartin "diturii .or You0 (eprodu$erea integrala sau partiala, sub ori$e orma, a te<tului din a$easta $arte este posibila numai $u a$ordul prealabil al "diturii .or You0 Tel04 a<0 02:4;;=;229> 08??9=27;9> 09::00:?==, 082?2:2;70 e5mail moni$a0-isan@b0astral0ro> editura oryou@b0astral0ro> edituraA oryou@yahoo0$om site) http)44www0editura5 oryou0ro *rinted in (omania 1S&2 78657895:80:59952 Copyright Alberto Villoldo, 2000 Titlul in limba engleza Shaman, Healer, Sage, how to Heal Yoursel and !thers with the "nergy #edi$ine o the Ameri$as A$easta tradu$ere a ost publi$ata in in%elegere $u Harmony &oo's, un departament al (andom House Copyright 2008 EDITURA FOR OU Coperta) *+, Ad-ertising Tehnoreda$tare) .eli$ia +ragu/in (e erent de spe$ialitate) "lena Co$is0 +es$rierea C1* a &ibliote$ii 2ationale a (omaoiei V133!3+!, A3&"(T! saman, -inde$ator, intelept 4 Alberto Villoldo 50 5 &u$uresti) .or You, 2006 1S&2 78657895:80:59952 27:0;:2 Toate drepturile asupra -ersiunii in limba romana apartin "diturii .or You0 (eprodu$erea integrala sau partiala, sub ori$e orma, a te<tului din a$easta $arte este posibila numai $u a$ordul prealabil al "diturii .or You0 Tel04 a<0 02:4;;=;229> 08??9=27;9> 09::00:?==, 082?2:2;70 e5mail moni$a0-isan@b0astral0ro> editura oryou@b0astral0ro> edituraA oryou@yahoo0$om site) http)44www0editura5 oryou0ro *rinted in (omania 1S&2 78657895:80:59952

Alberto Villoldo, Ph.D

Saman, Vindecator, Intelept


$um sa te -inde$i si $um sa ii -inde$i pe $eilalti, olosind medi$ina energeti$a a amerindienilor Tradu$ere Julia Kretsch

"+1TB(A .!( Y!B

Helenei Kriel Cu toata dragostea mea

Multumiri
2u e<ista su i$iente $u-inte pentru a5mi e<prima re$unostinta ata de persoanele $are au a$ut posibila $rearea a$estei $arti0 #ai in5tai, dores$ sa5i multumes$ mentorului meu, +on Antonio, $are a a-ut rabdarea, -iziunea si rezistenta de a instrui un tanar antropolog o$$idental in artele samani$e0 "ditorul meu, *atty ,i t, de la (andom House, si5a apro undat $unostintele medi$ale, a$ompaniindu5ma pe $ei mai inalti munti din Anzi, pentru a lu$ra impreuna $u ultimii inte5lepti in$asi0 1i datorez re$unostinta in inita pentru $a a transpus a$eas5ta $arte in realitate0 #ultumiri pro unde 3aurei Cood si lui 2ormandi "llis, $are m5au aDutat sa dau orma manus$risului> lui Stanley Erip5pner, pentru $a a $rezut in mine si mi5a spriDinit $er$etarile in anii mei de in$eput> si agentului meu, Sue &erger, pentru in$uraDarea ei stator5ni$a0 1n ine, -reau sa mentionez $ontributiile studentilor si a$ultatii Heabng the 3ight &ody S$hool Fs$oala Vinde$arii Trupului de 3uminaG in ormularea tehni$ilor si pra$ti$ilor dis$utate ai$i, dupa $um dores$ sa ii multumes$ si 3isei Summerlot, pentru dragostea si spriDinul neobosit0

Prolog
A$easta $arte este rezultatul $alatoriilor mele si al pregatirii $u samanii in$asi0 Bna dintre marile $i-ilizatii ale Ameri$ii si $onstru$tori ai impunatorului #a$hu *i$$hu, in$asii, au trait in orase ridi$ate prin5tre nori, $u strazi din piatra, $are erau $uratate in ie$are noapte, prin eliberarea apei din sistemul de $anale al orasului0 samanii in$asi au pra$ti$at medi$ina energeti$a -reme de mai bine de $in$i mii de ani, transmitand a$easta $unoastere de la o generatie la alta, prin interme5diul traditiei orale0 Vreme de douaze$i si $in$i de ani, am studiat im5preuna $u $ei mai buni -inde$atori in$asi, barbati si emei0 (itualurile $arora m5 am supus in muntii Anzi si in Amazon iz-orau din traditia anti$a si, uneori, ne$esitau luni intregi de pregatire0 A$estea eliminau din -iata u$eni$ului ri$a, la$omia, -iolenta si se<ualitatea de tip animali$0 1n $autarile mele, am ost ghidat de un in$as batran, pe nume Antonio #orales0 A-enturile pe $are le5am trait in Amazon si pe inaltimile Anzilor, impreuna $u +on Antonio sunt prezentate in $artile mele pre$edente, Dance of the Four Winds (Dansul celorPatru Vanturi) si Island of the Sun (Insula Soarelui). Tehni$ile pentru -inde$area $u aDutorul Spiritului si a 3uminii din a$easta $arte sunt propriile mele reinterpretari $ontemporane, ale pra$ti$ilor stra-e$hi de -inde$are0 Versiuni ale elului de a -edea al samanilor 5 pe $are eu le numes$ a +oua Constienta si *ro$esul de "<tragere 5 sunt in$a olosite in Ameri$a de 2ord si Ameri$a de Sud0 (iturile mortii isi au originea in Amazon si a$ parte dintr5o suma de $unostinte des$operite de barbati si emei $are au depasit notiunile noastre de timp si moarte0 Am dez-oltat *ro$esul de 1luminare ;

impreuna $u mentorul meu, +on Antonio, pornind de la ramasitele unei pra$ti$i in$age aproape uitate de -inde$are prin intermediul Campului "nergeti$ de 3umina0 A$este tehni$i sunt e<traordinar de puterni$e si de e i$iente0 Trebuie olosite doar in $onditiile unui $od eti$ si ale
unei integritati de nestramutat0 *artea 1 prezinta $adrul sistemului de $redinte $e $onstituie baza a$estor tehni$i0 *artea a 1l5a urnizeaza tehni$ile pentru in-atarea elului de a -edea al samanilor si pentru $rearea spatiului sa$ru, pre$um si pra$ti$a pe $are o puteti e<perimenta pentru propria -inde$are0 Va rugam, nu le olositi asupra altora ara a primi o pregatire ade$-ata de la un maestru pra$ti$ian0 *artea a 1115a des$rie tehni$i a-an5 sate, $are trebuie apli$ate de un maestru pra$ti$ian, o persoana $are a tre$ut prin u$eni$ie sub supra-egherea unui pro esor pri$eput0 A$este $apitole des$riu pro$edurile olosite pentru deblo$area raspunsului imun, pentru e<tragerea energiilor si a entitatilor intruse, pre$um si pentru asistarea unei persoane dragi, $are a$e $alatoria de intoar$ere la lumea Spiritelor0 "<ista peri$ole aso$iate $u -inde$area energeti$a, atat pentru $lient, $at si pentru -inde$ator0 #ult prea multi pra$ti$ieni prost pre5gatiti se o$upa de -inde$area energeti$a, ara sa inteleaga me$anismul $ampului energeti$ uman0 Am -azut oameni diagnosti$ati $u $an$er primind H-inde$are energeti$aI pentru tumoarea lor, rezultatul iind raspandirea $an$erului in intregul organism0 Spre uimirea lor, au des5$operit $a $elulele $an$eroase se hranes$ din anumite orme de ener5gie0 Am -azut, de asemenea, persoane $are su ereau de probleme psi5hologi$e gra-e si $are au ost tratate de -inde$atori ne$ali i$ati, situatia pa$ientilor e<a$erbandu5se, iar simptomele ne-rozelor sau dis un$tiile de per$eptie a$utizandu5 se0 1ntr5unul dintre $azuri, o emeie a -e5nit sa ma -ada dupa $e si5a pierdut $opila intr5un a$$ident de automo5bil0 #ersese la un $lar-azator, $are i5a spus $a etita ei s5a a lat tot tim5pul alaturi si $a nu trebuie de$at Hsa ie des$hisaI pentru a simti prezenta ii$ei sale0 .emeia s5a simtit imediat usurata0 Totusi, $ate-a zile mai tarziu, a in$eput sa su ere de insomnie0 +upa o saptamana de nesomn, a -enit sa ma -ada pe mine0 *rimul lu$ru pe $are :5a spus a ost $a -rea sa moara si $a este pregatita sa5si ia -iata0 Cand am testat5o pentru a des$operi prezenta unei entitati intruse F-ezi Capitolul 6G, rezultatele testului au ost poziti-e0 Spiritul etei se atasase de $ampul "nergeti$ de 3ununa al mamei sale, $autand un re ugiu in ata $on uziei Ji agitaKiei pe $are le e<perimenteazL $ine-a Mn urma unei

morKi traumatizante0 S atul -inde$Ltorului de Ha i des$hisLI, $hiar da$L bine intenKionat, le5 a Kinut atNt pe mamL, $Nt Ji pe ii$L Mntr5o stare de stres emoKional Ji durere izi$L0 Mn prima noastrL JedinKL, mama a eliberat5o pe ii$L -inde$Ltorilor Mntru 3uminL, $are a-eau sL o poarte spre 3umina lumii Spiritului0 15a ost greu sL renunKe0 Mn timpul *ro$esului de 1luminare, a -Lzut moartea $a pe o uJL des$hisL nemLrginirii0 Oi5a dat seama $L ii$a era despLrKitL de ea doar printr5un -Ll in0 3a s$urt timp dupL a$eea, a Mn$eput sL doarmL din nou LrL probleme0 Apoi am sigilat des$hiderea spre CNmpul "nergeti$ de 3uminL, prin $are intrase spiritul etiKei0 Asemenea unei rLni des$hise, a$eastL isurL Mn $Nmpul ei energeti$ a ost o in-itaKie pentru entitLKi spirituale oportuniste Ji energii perturbatoare0 Am olosit urmLtoarele JedinKe pentru a5i -inde$a tristeKea0 Am Mn$uraDat5o sL -adL un psihoterapeut spe$ializat Mn tratarea persoanelor $are au su erit o pierdere0 Sunt $on-ins $L a$eastL mamL s5ar i sinu$is da$L ar i $ontinuat s atul a$elui $lar-LzLtor0 AstLzi, ea este un -inde$Ltor $u har Ji $ompasiune, $are Mi asistL pe $ei $are au su erit pierderi ireparabile0

Magia neagr i alb


*e $Nnd a-eam -reo douLze$i de ani, mL pregLteam pentru o e<pediKie Mn Amazon, $Nnd am primit un tele on de la undaKia $are Mmi sponsoriza $er$etLrile0 A-eau ne-oie de un antropolog $are sL Mn$heie un studiu despre -inde$Ltorii Voodoo din Haiti0 Am Jo-Lit, pen5 tru $L Jtiam oarte puKine despre pra$ti$ile de -inde$are de origine a ri$anL din Haiti0 .un$Kionarul de la undaKie a e<pli$at $L este -orba despre doar ze$e zile 5 timp Mn $are -oi i asistentul unui antropolog senior $e se -a o$upa de proie$t 5 Ji m5a $on-ins atun$i $Nnd a pre$izat $L Mmi re-izuia $ererea de a mL Mntoar$e Mn Amazon0 Cin$i zile mai tNrziu, am aterizat Mn *ort5au5*rin$e0 Antropologul senior a-ea aproape patruze$i de ani Ji MJi petre$use o mare parte a ultimului an Mn Haiti0 #i5a e<pli$at $L ran$ezii $are $olonizaserL insula useserL $ei mai rLi stLpNni de s$la-i din 3umea 2ouL0 +a$L speranKa de -iaKL a unui 8

s$la- a ri$an, dupL -enirea Mn Ameri$a, era de treize$i de ani, speranKa de -iatL a unui s$la$are a-ea nenoro$ul sa aDungL Mn Haiti, era de doar doi ani0 "l a $ontinuat e<pli$Nndu5mi $L Voodoo a ost la bazL o pra$ti$L de -inde$are din A ri$a subsaharianL Ji $L, Mn Haiti, a ost, de asemenea, olositL pentru a a$e rLu duJmanilor, Mn spe$ial stLpNnilor $are se purtau LrL milL $u s$la-ii0 Tehni$ile erau identi$e, mi5a e<pli$at el0 *ra$ti$ile pe $are le oloseai $a sL -inde$i pe $ine-a puteau i olosite pentru a a$e rLu0 A$eleaJi tehni$i $are erau olosite pentru a stimula sistemul imunitar, pentru eliminarea tumorilor $an$eroase, puteau i utilizate Ji pentru a distruge sistemul imunitar, ast el Mn$Nt -i$tima sL moarL de pneumonie, Mn doar $Nte-a sLptLmNni0 A-Nnd Mn Dur de douLze$i de ani, eram $on-ins $L Jtiu despre $e este -orba0 #agia neagrL, am presupus, putea un$Kiona doar asupra $elor $are $redeau Mn ea0 +a$L nu te supuneai a$elui sistem de $redinKe, nu te putea a e$ta0 Mmi adu$ aminte $L Mi e<puneam a$eastL teorie antropologului senior, pe $Nnd stLteam la o $a enea mi$uKL, $u -edere la apL0 #5a pri-it Ji a zNmbit) H*ot sL pun pariuI, am spus0 HS5a L$utI, mi5a repli$at el0 Am pariat pe o sutL de dolari $L Voodoo nu mL poate a e$ta0 2e5am Mndreptat spre $asa unui preot Voodoo, alLturi de $are lu$rase el0 &LtrNnul lo$uia Mntr5o $o$ioabL din lemn, pe -Nr ul dealului, de unde se -edea Mntregul oraJ0 +upL prezentLrile de rigoare, Mn $reola haitianL a lo$ului, pe $are $olegul meu o -orbea luent, a$esta a Mn$eput sL5i e<pli$e bLrbatului $L eu eram un s$epti$, $e $onsiderL magia sa drept o L$LturL Ji $L dorea sL5mi dea o le$Kie0 MnKelegeam destulL ran$ezL $Nt sL prind $Nte-a $u-inte0 H2u5i a$e rLuI, a spus el0 &LtrNnul s5a Mntors spre mine Ji a zNmbit0 HVrei $reziPI a Mntrebat el Mntr5o englezL stNl$itL Ji a rNs zgomotos0 Am $on-enit $L a-ea sL5Ji a$L magia Mn ziua de luni a sLptLmN5 nii urmLtoare, dupL $are m5am Mntors Mn Cali ornia0 Mn ziua $u pri$ina, am luat $ina $u prietenii, pentru a le po-esti despre e<perienKa mea haitianL Ji despre puterile -inde$Ltoare ale Voodoo0 *redi$am despre importanKa ingredientului $redinKL Mn Mntreaga e$uaKie, atNt pentru -inde$area $elor bolna-i, $Nt Ji pentru a le a$e rLu duJmanilor0 +a$a trLiai Mn a ara unui sistem de $redinte, am e<pli$at eu, pur Ji simplu nu un$Kiona, iar eu eram do-ada -ie, de -reme $e, $hiar Mn a$ea searL, $el mai pri$eput preot Voodoo din Haiti a$Kiona asupra mea 5 MnsL, inutil0 ToatL lumea Ji5a ridi$at paharul Mn sLnLtatea mea0 A$easta s5a MntNmplat luni seara0 #arKi Ji mier$uri m5am simKit bine, dar Doi dupL5amiazL am simKit o durere de $ap, $are, pNnL seara, s5a trans ormat Mn migrenL0 3a ora opt, simKeam deDa un nod Mn stoma$, a-eam spasme intestinale Ji -omam in$ontrolabil0 3a miezul nopKii, am primit un tele on de la antropologul din Haiti0 2u reuJiserL sL a$Kioneze asupra mea luni, aJa $um $on-enisem, dar o L$userL Mn a$eastL zi0 "l to$mai se Mntorsese de la $eremonie la hotel Ji -oia sL Jtie da$L simt $e-a0 Am gemut Mn tele on Ji i5am spus sL se Mntoar$L la preotul Voodoo Ji sL5i $earL sL des a$L -raDa pe $are o L$use, Mn a$el moment, $hiar Ji moartea ar i ost o uJurare pentru mine0 +ar, Mn dimineaKa urmLtoare, m5am simKit bine Ji am reuJit sL mL $on-ing $L mL pri$opsisem $u -reun -ierme intestinal0 Am mers la $entrul medi$al al uni-ersitLKii, unde do$torul meu mi5a L$ut o serie de teste Ji a $onstatat $L nu a-eam ni$iun el de paraziKi0 A$eastL le$Kie m5a $ostat o sutL de dolari, $are, la -remea respe$ti-L, reprezentau o sumL $onsiderabilL pentru un student, Ji una dintre $ele mai Mngrozitoare nopKi din -iaKa mea0 Am des$operit $L, aJa $um poKi aDuta oamenii olosind -inde$area energeti$L, le poKi a$e Ji rLu0 #ai tNrziu, a-eam sL a lu $L -inde$area energeti$L pra$ti$atL de o persoanL slab pregLtitL este adesea egalL $u magia neagrL, indi erent $Nt de bine intenKionat este -inde$Ltorul0 #agia neagrL nu este pra$ti$atL doar Mn Haiti Ji pe malurile mlLJtinoase din 3ouisiana, $i oriunde indi-izi bine intenKionaKi, dar prost pregLtiKi, Mn$ear$L sL -inde$e alte persoane Ji, LrL sL Jtie, le transmit energie to<i$L0 StudenKii $omenteazL $NteodatL $L a$est lu$ru nu se poate MntNmpla, da$L Mi transmiKi iubire altei persoane, de -reme $e a$eastL energie este purL 6

Ji s NntL0 3e amintes$ a$estor studenKi despre durerea pe $are le5o pri$inuim altora, Mn numele iubirii0 Cu timpul, am des$operit un alt el de magie neagrL pe $are o pra$ti$Lm asupra noastrL) gNndurile negati-e Ji $redinKele $are ne despart de puterea noastrL personalL Ji ne distrug sistemul imunitar0 Cea mai importantL le$Kie pentru mine, Mn a$ea noapte, a ost rolul $ru$ial al eti$ii Ji intenKiei -inde$Ltorului0 0 mare parte din Mndelungata pregLtire a Jamanului este dedi$atL dobNndirii unei eti$i superioare, a unui sistem de -alori bazat pe o pro undL re-erenKL Mn aKa a tot $eea $e MnseamnL -iaKL0 +oar atun$i, tehni$ile pot i stLpNnite $um se $u-ine0 Mn a$elaJi el, unui do$tor spe$ializat Mn medi$ina o$$identalL Mi trebuie $el puKin $in$i ani pentru a deprinde tehni$ile ne$esare0 Ar i oare prudent sL5mi las sLnLtatea pe mNna $ui-a $are a L$ut doar un $urs de medi$inL energeti$L Mntr5un wee'endP "ste un lu$ru de neMnKeles pentru -esti$ii $are a$ o pregLtire super i$ialL Mn medi$ina energeti$L sau Jamanism0 +a$L a-eKi $hemare pentru pra$ti$area medi$inii energeti$e, pregLtiKi5-L $u pro esori ale $Lror integritate, MnKelep$iune Ji $unoJtinKe tehni$e -L -or aDuta sL -L dez-oltaKi propriul dar spiritual0 +rumul meu pe $alea Jamanismului a ost ghidat de propria5mi dorinKL de a mL Mmplini0 Vinde$Nndu5mi rLnile su letului, am Mn-LKat sL mL iubes$ pe mine Ji sL5i iubes$ Ji pe $eilalKi0 Am mers pe $alea -inde$Ltorului rLnit Ji am Mn-LKat sL trans orm durerea, tristeKea, uria Ji ruJinea $are sLlLJluiau Mn mine Mn surse ale puterii Ji $ompasiunii0 Am reuJit sL MnKeleg durerea unei alte persoane, pentru $L Jtiam $um este sL su eri0 3a O$oala Vinde$Lrii Trupului de 3uminL, ie$are student porneJte Mntr5o $LlLtorie a auto-inde$Lrii Ji MJi trans ormL rLnile su letului Mn surse ale puterii0 StudenKii Mn-aKL $L a$esta este unul dintre $ele mai mari daruri pe $are le -or a$e apoi $lienKilor) Jansa de a des$operi puterea as$unsL Mn durere0 StudenKii Mn-aKL, de asemenea, $L -inde$area este un drum pe $are porneJte $lientul, Ji nu o pro$edurL pe $are o e e$tueazL -inde$Ltorul0 Mn ine, -reau sL subliniez aptul $L metodele de -inde$are din a$eastL $arte reprezintL o sintezL Ji propria mea interpretare a pra$ti$ilor anti$e de -inde$are0 2u -orbes$ Mn numele pro esorilor mei, al in$aJilor ori al Jamanilor amerindieni0 Cu toate $L am a-ut pri-ilegiul sL a$ pregLtire $u $ei mai buni -inde$Ltori in$aJi, nu pretind $L reprezint -reuna dintre tradiKiile lor0 *ra$ti$ile de -inde$are des$rise Mn $artea de aKL sunt $ele Mn-LKate Mn timpul pregLtirii $a Jaman Ji Mmi asum Mntreaga responsabilitate pentru rumuseKea Ji neaDunsurile lor0

Cartea nt i
NVTURILE AMANILOR
Oamanii amerindieni au pra$ti$at medi$ina energeti$L -reme de mai bine de $in$i mii de ani0 Bnii -inde$Ltori $onsiderL $L des$endenKa lor spiritualL MJi are originile Mn -remuri Mn$L mai MndepLrtate0 "i MJi amintes$ po-eJti pe $are buni$ile lor le5au Mn-LKat de la buni$ile lor Ji Mn $are se -orbeJte despre perioada Mn $are *LmNntul era tNnLr0 Chiar da$L primii lo$uitorii ai Ameri$ii a-eau $unoJtinKe a-ansate despre astronomie, matemati$L Ji arhite$turL, s$risul nu s5a dez-oltat ni$iodatL Mn a$eastL regiune $a Mn altele0 !amenii Mn-LKaKi au tre$ut $u -ederea tradiKiile spirituale ale amerindienilor, Mn a-oarea iudaismului, $reJtinismului Ji budismului, $are au lLsat Mn urmL di erite Mns$risuri0 +e e<emplu, da$L teologii -esti$i studiazL budismul de mai bine de douL se$ole, de abia Mn ultimii patruze$i de ani s5au aple$at $u interes asupra studiului spiritualitLKii amerindienilor0 Studiul Jamanismului a ost lLsat pe seama antropologilor $are, $u -reo $Nte-a e<$epKii notabile, pre$um #argaret #ead, n5au ost MndeaDuns de pregLtiKi pentru a studia a$este aspe$te0 +istrugerea $i-ilizaKiei indienilor nord5ameri$ani de $Ltre $oloniJtii europeni i5a orKat pe amerindieni sL se stabileas$L Mn rezer-aKii unde se MmbolnL-eau pe $apete Ji Mn $are Mn-LKaKii pLzeau $u griDL tradiKia spiritualL0 "ste de la sine MnKeles $L MnKelepKii nu au dorit sL5Ji MmpLrtLJeas$L tradiKiile $elor $are Mi $otropiserL0 2i$i indienii din *eru nu au a-ut o soartL mai
bunL0 Con$histadorii spanioli au -enit Mn *eru Mn $Lutarea aurului Ji, prin urmare, nu au inter-enit oarte mult asupra tradiKiilor spirituale in$aJe0 TotuJi, $eea $e $on$histadorii au tre$ut $u -ederea, au reuJit sL distrugL misionarii0 CLutLtorii de aur $are au aDuns pe teritoriul Ameri$ii de Sud au adus $u ei o serie de $redinKe de neMnKeles pentru indieni0 *rima $redinKL era $L toatL hrana din lume aparKinea prin drept +i-in oamenilor 5 mai $on$ret, europenilor 5 $are erau stLpNni peste animalele Ji plantele *LmNntului0 Cea de5a doua se re erea la aptul $L oamenii nu pot -orbi $u rNurile, $u animalele, $u munKii sau $u +umnezeu0 1ar $e5a de5a treia era $L oamenii trebuie sL aJtepte pNnL la s NrJitul -ea$urilor pentru a e<perimenta nemLrginirea0 2imi$ nu li se pLrea mai absurd amerindienilor0 +a$L europenii $redeau $L au ost alungaKi din ,rLdina miti$L a "denului, amerindienii se $onsiderau administratorii Ji MngriDitorii ,rLdinii0 "i Mn$L -orbeau $u rNurile Mn-olburate Ji $u munKii Ji Mn$L auzeau -o$ea lui +umnezeu Mn Joapta -Nntului0 Croni$arii spanioli din *eru po-estes$ $L, atun$i $Nnd $on$histadorul *izarro :5a MntNlnit pe $ondu$Ltorul in$aJ Atahualpa, i5a MnmNnat &iblia Ji i5a e<pli$at $L a$easta era $u-Nntul lui +umnezeu0 1n$aJul a dus -olumul la ure$he, a as$ultat $u griDL $Nte-a momente Ji apoi a arun$at $artea s NntL, e<$lamNnd) HCe el de +umnezeu este a$esta $are nu -orbeJtePI *e lNngL tL$erea +umnezeului "uropean, pe amerindieni i5a uimit Ji genul a$estuia0 Con$histadorii au adus $u ei o mitologie patriarhalL, $are a intimidat tradiKiile eminine amerindiene0 Mnainte de sosirea spaniolilor, #ama *LmNnt Ji ormele sale eminine 5 peJterile, lagunele Ji $elelalte des$hideri ale Terrei 5 reprezentau prin$ipii +i-ine0 "uropenii au impus prin$ipiul +i-in mas$ulin 5

:0

alusul, sau $opa$ul -ieKii0 &iseri$ile au Mn$eput sL se ridi$e pNnL la $er0 *LmNntul eminin nu a mai ost di-inizat ori respe$tat0 Copa$ii, animalele Ji pLdurile au rLmas la bunul pla$ al De uitorilor0 AstLzi, Mn$L trLim prinJi Mn $hingile a$estei -iziuni despre lume0 ConsiderLm $L $eea $e nu respirL, nu se miJ$L Ji nu $reJte, nu este $e-a -iu0 *er$epem energia prin prisma surselor de $ombustibil pe

$are le olosim, pre$um lemnul, petrolul ori $Lrbunele0 Mn -remurile MndepLrtate, energia era $onsideratL materia -ie a Bni-ersului0 "nergia era $reaKia mani estatL0 *oate $L $ea mai importantL e<primare $ontemporanL a a$estei $redinKe a ost ormulatL de Albert "instein, atun$i $Nnd a des$ris relaKia dintre energie Ji materie Mn e$uaKia sa, " Q #C 20 Mn Vest, ne identi i$Lm $u latura materialL, $are este initL prin natura sa0 Oamanii se identi i$L MnsL $u latura energeti$L, in initL prin natura sa0 #ai e<istL o di erenKL undamentalL Mntre -e$hii amerindieni Ji ameri$anii de astLzi0 Mn zilele noastre, ne bazLm pe per$epKie0 Suntem o so$ietate $ondusL prin reguli, $are se bazeazL pe do$umente pre$um ConstituKia, $ele Re$e *orun$i sau legi impuse de politi$ienii aleJi sL ne punL ordine Mn -iaKL0 2e s$himbLm per$eptele Fregulile sau legileG atun$i $Nnd -rem sL s$himbLm lumea0 ,re$ii anti$i, pe de altL parte, erau oameni ai $on$eptelor0 2u erau interesaKi de reguli, $i mai degrabL de idei0 Considerau $L o singurL idee poate s$himba lumea Ji $L nu e<istL nimi$ mai puterni$ de$Nt o idee emisL la timpul potri-it0 Oamanii sunt oameni ai per$eptelor0 Atun$i $Nnd -or sL s$himbe lumea, ei produ$ niJte s$himbLri per$ep5tuale, $are le s$himbL relaKia $u -iaKa0 "i pre-Ld posibilul, iar lumea e<terioarL se s$himbL0 1atL de $e un grup de MnKelepKi in$aJi -a medita, gNndindu5se $e el de lume -or sL lase drept moJtenire nepoKilor0 Bn moti- pentru $are pra$ti$a -inde$Lrii energeti$e a ost pLzitL $u atNta strLJni$ie a ost re$-enta $on uzie $u un set de tehni$i, la el $um medi$ina -esti$L este uneori per$eputL $a un set de pro$eduri, Mn mod greJit $onsiderLm $L putem stLpNni -inde$area energeti$L da$L Mn-LKLm niJte reguli0 *entru Jaman, nu este -orba despre reguli sau idei0 "ste -orba despre -iziune Ji Spirit0 Oi, da$L pra$ti$ile de -inde$are -ariazL adesea de la un sat la altul, Spiritul nu se s$himbL ni$iodatL0 Ade-Lrata -inde$are nu este de$Nt o trezire, a -iziunii despre na5 tura noastrL per e$tL Ji e<perienKa nemLrginirii0

Capitolul l Vindecarea i nemrginirea


Mer!eam "e #os de $ile ntre!i% l&am s"us lui 'ntonio c( nu m( deran#a s( lu(m auto)u$ul sau chiar un ta*i. Dar el nici nu +oia s( aud(. ,u m&a l(sat s( nchirie$ ni-te cai. .Po"orul meu a mers ntotdeauna "e #os/% a s"us el. i "lace s( scoat( n e+iden0(1a"tul c( m( ntrece la mers% chiar dac( are a"roa"e -a"te$eci de ani. ::

Mi&am scos "antofii% c nd am a#uns la Sillustani -i mi&am nmuiat "icioarele n lacul rece ca !hea0a. 2ste un loc )i$ar% un cimitir ntins "e mai )ine de trei$eci de 3ilometri% "recum Valea 4e!ilor din 2!i"t. Doar -amanii% re!ii -i re!inele sunt n!ro"a0i aici% n turnuri !i!antice din "iatr(% la mar!inea 5acului 6iticaca. Cei mai )uni "ietrari "ro+in din aceste locuri. Cum s&a de$+oltat aceast( tehnolo!ie aici% l n!( lacul din + rful lumii7 'ntonio mi&a e*"licat c( turnurile funerare sau chul"a nu doar comemorea$( -amanii mor0i% ci sunt -i casele lor tem"orare atunci c nd se ntorc s( ne +i$ite$e lumea. Sunt s"irite eli)erate% "uternice% care se "ot materiali$a oric nd doresc. 'cest lucru nu mi&a dat mai mult( lini-te. Venisem aici s( "etrecem noa"tea% "entru o ceremonie n onoarea acestor -amani str(+echi. .2i au "(-it dincolo de tim"/% a s"us el. Mi&a e*"licat c(% n ca$ul n care credin0a mea se )a$ea$( "e ideea c( tim"ul cur!e ntr&o sin!ur( direc0ie% atunci +oi fi distrus de orice e*"erien0( a +iitorului meu. .2ste ne+oie de mult( m(iestrie "entru a te )ucura de +iitor% f(r( s( le "ermi0i cuno-tin0elor des"re acesta s(&0i afecte$e ac0iunile sau "re$entul/.Am MmbrLKiJat o $arierL Mn psihologie Ji, mai tNrziu, Mn antropologia medi$alL, pentru $L mintea umanL mL as$ineazL0 Mn anii S60, mi5am petre$ut sute de ore Mn laboratoarele de anatomie0 +oream sL Jtiu $um poate mintea sL in luenKeze $orpul, $reNnd atNt sLnLtate, $Nt Ji boalL0 Mn a$el moment mL interesa oarte puKin spiritualitatea, ie ea tradiKionalL, ori 2ew Age0 "ram $on-ins $L JtiinKa este singura metodL demnL de Mn$redere pentru dobNndirea $unoJtinKelor0 Mntr5o zi, la Bni-ersitatea din Cali ornia, se$Kionam o probL de Kesut $erebral, pregL5tindu5 mL sL e<aminez lamele la mi$ros$op0 Creierul este $el mai uluitor organ al $orpului0 Cre-asele sale Ml a$ sL semene $u o nu$L de un 'ilogram Ji DumLtate0 A$este -Li Ji $ir$um-oluKiuni au reprezentat singura $ale prin $are natura a putut potri-i stratul e<tins al neo$orte<u5lui F$u-Nntul MnseamnL H$reier nouIG Mn $apetele noastre, LrL a mLri dimensiunea $raniului0 "-oluKia umanL a MntNlnit deDa un obsta$ol anatomi$ insurmontabil, Mn Mn$er$area de a a-ea un $reier mai inteligent) aptul $L $entura pel-ianL nu poate tolera ieJirea prin $analul de naJtere a unui $ap de dimensiuni mai mari0 3a mi$ros$op se pot obser-a milioanele de sinapse $are a$ legLtura Mntre $elulele neuronale, Mntr5o reKea e<traordinarL de ibre -ii0 A$este reKele neuronale transmit $antitLKi uriaJe de in ormaKii motri$e Ji senziti-e0 TotuJi as$inaKia pentru $reier le aparKine Mn Mntregime -esti$ilor0 "giptenii nu a-eau ne-oie de aJa $e-a0 +upL moarte, $reierul era li$he iat Ji s$os din $utia $ranianL, $hiar da$L restul organelor erau mumi i$ate0 Mntrebarea $u $are ne5am $on runtat Mn a$ea zi, Mn laborator, a ost da$L mintea omului este $on$entratL Mn $orpul omenes$, respe$ti- Mn $reier0 Otiam $L, Mn $azul Mn $are $reierul ar i uJor de MnKeles, atun$i noi am i atNt de simpli Mn$Nt nu l5am putea MnKelege0 Cu toate a$estea, indi erent $Nt de meti$ulos e<aminLm se$Kiunile neuronale, mintea $ontinuL sL ie o enigmL pentru noi0 Cu $Nt Mn-LK mai multe despre $reier, $u atNt sunt mai $on uz Mn $eea $e pri-eJte mintea0 Am $onsiderat $L rasa umanL a reuJit sL supra-ieKuias$L -reme de milioane de ani Mnainte de apariKia medi$inii moderne, deoare$e trupul Ji mintea au $unos$ut $alea prin $are MJi pot pLstra sLnLtatea0 Am supra-ieKuit unor rLni $are s5au in e$tat, dar Ji ra$turilor de oase, dobNndite Mn urma $LzLturilor0 *NnL a$um =0 de ani, a merge la do$tor era mai peri$ulos pentru sLnLtate, de$Nt a rLmNne a$asL Ji a te -inde$a Mn mod natural0 3a Mn$eputul se$olului al TT5lea, medi$ina a e<$elat doar Mn aria diagnosti$elor0 Mn$L lipseau tehni$ile de -inde$are, medi$amentele e i$iente Ji inter-enKiile $hirurgi$ale, $are s5au dez-oltat de abia Mn timpul $elui de5al +oilea (Lzboi #ondial0 *eni$ilina, de e<emplu, primul antibioti$, a ost administrat de abia din anii S?00 +atL iind starea medi$inii de dinainte de :700, ne MntrebLm $um au reuJit strLmoJii noJtri sL supra-ieKuias$L atNtea mii de ani0 !are so$ietLKile indigene Jtiau $e-a despre minte Ji trup, $e-a $e noi am uitat Ji Mn$er$Lm sL redes$operim a$um Mn laboratorP :2

Con$eptul bolii la ni-el psihosomati$ este a$um bine stabilit, dar la Mn$eput a ost aso$iat $u ipohondria 5 Htotul se MntNmplL Mn mintea taI0 " e$tele reale ale minKii asupra trupului au ost $on irmate de $er$etLrile ulterioare0 Mntr5un el, $u toKii am de-enit e<perKi Mn dez-ol5 tarea unor boli psihosomati$e, Mn$L de la Mn$eputul -ieKii0 3a -Nrsta de Jase ani, puteam $rea simptomele rL$elii Mn $Nte-a minute, da$L nu -oiam sL merg la J$oalL0 &olile psihosomati$e se Mmpotri-es$ ori$Lrui instin$t de supra-ieKuire, $are a ost programat Mn $orp de $ele trei sute de milioane de ani de e-oluKie0 CNt de puterni$L trebuie sL ie mintea $a sL Mn-ingL a$este me$anisme ale supra-ieKuirii Ji auto$onser-LriiU 1maginaKi5-L $L aKi putea stLpNni a$este resurse, ast el Mn$Nt sL -L $reaKi sLnLtatea psihosomati$LU Mn ultimele $Nte-a de$enii, domeniul psihoneuroimunologiei F*21G, $are studiazL elul Mn $are stLrile, gNndurile Ji emoKiile noastre ne in luenKeazL sLnLtatea, a progresat0 Cer$etLtorii *21 au des$operit $L mintea nu este lo$alizatL Mn $reier, $i Mn Mntregul $orp0 +r0 Candan$e *ert Ji5a dat seama $L neuropeptidele 5 mole$ulele $e tre$ permanent prin sNngele nostru, umplNnd spaKiile dintre $elule 5 rLspund aproape instantaneu la ie$are stare Ji dispoziKie, trans ormNnd Mntregul $orp Mntr5o HminteI -ibrantL, pulsatorie0 Corpul nostru e<perimenteazL ie$are emoKie pe $are o trLim0 +is$repanKa dintre minte Ji $orp a ost re5 zol-atL odatL $u des$operirea unei singure mole$ule0 Am a lat, de asemenea, $um un$KioneazL bolile psihosomati$e0 Otim $L, atun$i $Nnd suntem deprimaKi, ie$are mole$ulL a $orpului nostru simte a$ea stare, la el Ji sistemul nostru de apLrare0 (is$ul de a ne MmbolnL-i $reJte0 Otim $L rNsul, $hiar da$L nu este $el mai bun medi$ament, ori$um, se a lL Mn -Nr ul listei0 Cer$etLtorii *21 au des$operit $eea $e Jamanii Jtiu de multL -reme, anume $L mintea Ji $orpul sunt unul Ji a$elaJi lu$ru0 +ar $er$etLtorii noJtri au pierdut din -edere elementul $ru$ial al tuturor -inde$Lrilor Jamani$e) Spiritul0 CUTA !A S"I ITU#UI *e $Nnd a-eam douLze$i Ji $in$i de ani, eram $el mai tNnLr pro esor de la Bni-ersitatea de Stat din San .ran$is$o0 Mmi $ondu$eam propriul laborator, 3aboratorul de &iologie Autoreglatoare, in-estigNnd elul Mn $are medi$ina energeti$L Ji -izualizarea pot s$himba $himia $reierului0 Am reuJit sL $reJtem $u =0V produ$Kia de endor ine, substanKele pe $are le produ$e $reierul pentru a redu$e durerea Ji a $rea stLri e<tati$e, olosind tehni$ile -inde$Lrii energeti$e0 MmpreunL $u studenKii mei, am L$ut des$operiri as$inante0 Cu toate a$estea, am de-enit tot mai nemulKumit0 *uteam in luenKa substanKele produse de $reier, dar nu a-eam ni$i $ea mai mi$L idee $um sL aDutLm o persoanL gra- bolna-L sL5Ji re$apete sLnLtatea0 "ram $a niJte $opii $are au des$operit $L, da$L ameste$L apL Ji pLmNnt, obKin noroi0 Voiam mai mult de$Nt atNt0 Voiam sL des$opLr $um se pot $onstrui $ase din $hirpi$i sau mL$ar sL a$ niJte -ase din lut0 Mntr5o zi, Mn laboratorul de biologie, mi5am dat seama $L in-estigaKiile mele trebuiau sL5Ji lLrgeas$L aria de a$operire, Mn lo$ sL o restrNngL0 #i$ros$opul nu era instrumentul potri-it pentru a gLsi rLspuns la MntrebLrile mele0 Trebuia sL gLses$ un sistem mai -ast de$Nt reKelele neurale ale $reierului0 #ulKi alKii studiau deDa e$hipamentul0 Voiam sL Mn-LK sL programez sistemul0 +a$L e<istau e<perKi $are Jtiau $um sL oloseas$L e<traordinarele abilitLKi ale minKii umane pentru a -inde$a trupul, -oiam sL Mi gLses$0 Trebuia sL a lu $e Jtiu ei0 *o-eJtile antropologilor sugerau $L e<istL oameni $are susKin $L Jtiu asemenea lu$ruri, in$lusi- aborigenii din Australia Ji in$aJii din *eru0 CNte-a sLptLmNni mai tNrziu, mi5am dat demisia de la uni-ersitate0 Colegii mei au $onsiderat $L sunt nebun, $L arun$ la gunoi o $arierL a$ademi$L promiKLtoare0 #i5am dat laboratorul pe o pere$he de bo$an$i si un bilet sprere Amazon0 Am pornit sL Mn-LK de 5' cercetatorii a $Lror -iziune nu usese obKinutL $u aDutorul mi$ros$opului, de la oameni ale :9

$Lror $unoJtinKe depLJeau domeniul mLsurabil, lumea materialL despre $are Mn-LKasem $L este singura realitate0 Voiam sL MntNlnes$ oamenii $are simKeau spaKiile dintre lu$ruri Ji per$epeau irele luminoase $are animau tot $eea $e MnseamnL -iaKL0 Voiam sL Mn-LK Mm5 preunL $u $er$etLtorii $are $unoJteau latura energeti$L a e$uaKiei lui "instein, " Q #C20 Mn $ele din urmL, $er$etLrile mele m5au purtat din pLdurile Amazonului Mn munKii Anzi, Mn *eru, unde l5am $unos$ut pe +on Antonio, pe atun$i Mn -NrstL de aproape Japteze$i de ani0 +upL standardele -esti$ilor, era un om sLra$0 2u a-ea tele-izor Ji ni$i ele$tri$itate0 +ar susKinea $L a e<perimentat nemLrginirea0 HSuntem iinKe luminoase pe drumul spre steleI, mi5a spus +on Antonio, odatL0 H+ar trebuie sL e<perimentezi nemLrginirea, pentru a MnKelege a$est lu$ru0I Mmi adu$ aminte $L am zNmbit atun$i $Nnd -ra$iul mi5a spus pentru prima oarL $L suntem niJte $LlLtori printre stele, $are au e<istat de la Mn$eputul timpurilor0 .ol$lor $iudat, am gNndit eu, meditaKii ale unui bLtrNn $are ezitL Mn aKa siguranKei propriei morKi0 Credeam $L ideile lui +on Antonio erau asemLnLtoare stru$turilor arhetipale ale psihi$ului des$ris de Carl Wung0 MnsL Antonio interpreta miturile ad litteram, nu Mn mod sim5 boli$, aJa $um L$eam eu0 +ar nu l5am pro-o$at atun$i0 #L gNndeam $um ar i sL Mn$er$ sL5 i e<pli$ buni$ii mele, $atoli$L MmpLtimitL, $L .e$ioara #aria nu a ost to$mai -irginL atun$i $Nnd a nLs$ut Ji $L a$easta era doar o meta orL a naJterii Mntru 3uminL a lui Hristos, .iul lui +umnezeu, Mn ade-Lratul sens al $u-Nntului0 25ar i a$$eptat ni$iodatL aJa $e-a0 *entru ea, naJterea neprihLnitL era un lu$ru do-edit de istorie0 Consideram $L a$elaJi lu$ru era -alabil Ji Mn $azul re le$Kiilor lui +on Antonio despre nemLrginire0 Mn $azul amNndurora, o rumoasL meta orL se trans ormase Mn dogmL0 Spe$ialistul Mn mitologie Woseph Campbell obiJnuia sL spunL $L realitatea este $reatL din a$ele mituri a $Lror semni i$aKie nu o MnKelegem0 1atL de $e este atNt de uJor sL studiezi, $a antropolog, o altL $ulturL 5 totul este transparent pentru $el -enit din a arL, asemenea noilor haine ale MmpLratului0 CNteodatL, Mn$er$am sL5i arLt toi Antonio $L MmpLratul era dezbrL$at, $L tinde sL $on unde mitologia $u aptele0 Asta, pNnL $Nnd am stat lNngL el, atun$i $Nnd a aDutat o misionarL sL moarL0

'-e$at "e o latur( a dealului% satul fusese ridicat n #urul -i "rintre ni-te ruine incase. Sec0iunile $idurilor de !ranit ale ora-ului fuseser( t(iate si m)inate cu at ta m(iestrie% nc t doar fric0iunea le men0inuse la locul lor at tea secole. 5 n!( mar!inea "latoului% inca-ii construiser( un c(tun% un a+an"ost al satului% In curte se hr(neau "uii% "orcii -i o lama. 8 femeie indian( m(cina m(laiul ntr&un mo1ar. 9n )(r)at )(tr n ne&a condus la una dintre coli)e. 9m)rele cre-teau -i ne&a tre)uit un moment "entru ca ochii no-tri s( se acomode$e cu ntunericul din camer(. 8 femeie% a+ nd ca"ul aco"erit cu un -al ne!ru% st(tea n "icioare% 0inea a lum nare n m n( -i murmura ce+a la ca"ul "atului% o saltea de "aie% sus0inut( de dou( cutii din lemn% era a-e$at( n centrul camerei. Pe saltea se afla ntins( o femeie% cu a "(tur( indian( tras( " n( la )(r)ie. 2ra im"osi)il s( 0i dai seama ce + rst( a+ea% at t era de sl()it(. Pielea fe0ei era !al)en( de icter -i foarte tras(. '+ea "(rul scurt% !ri&$onat. 8chii ndre"ta0i ns"re ta+an "ri+eau n !ol. ,u se mi-ca% nu d(dea niciun semn c( este con-tient(% c( -i&a dat seama de "re$en0a noastr(. 'ntonio s&a ntors -i a "ri+it s"re mine% mi&a ntins lum narea% iar eu m&am a"ro"iat -i am luat&o. :i&a trecut m na "este fa0a femeii% iar ochii acesteia au r(mas fi*a0i n ta+an. '+ea la ! t un ro$ariu% de ca"(tul c(ruia at rna un crucifi*% a-e$at "e "ie"t. %; misionar(<% a -o"tit el. ' fost adus( aici% n urm( cu dou( $ile% de indienii de #os.< ' ar(tat ns"re satul de "e deal -i dincolo de acesta% ns"re #un!l(. %=&a cedat ficatul<% am s"us. rCred c( e n com(.<

:?

5&am ntre)at ce "utem face. %,imic Va muri n aceast( noa"te. Putem doar s&o a#ut(m s(&-i eli)ere$e s"in ful.< Dou($eci sau trei$eci de lum n(ri transformaser( coli)a din chir"ici ntr&un fel de ca"el( M&am a-e$at "e un sac de "(nu-i de "orum)% l n!( u-(% -i l&am "ri+it "e to+ar(-ul meu% a-e$at de cealalt( "arte a camersi Camera se nc(l$ise de =P numeroasele lum n(ri% fiind i$olat( de r(ceala serii "rin "ere0ii !ro-i% din chir"ici. 2l s&a a"ro"iat de ca"ul "atului -i% cu )l nde0e% i&a ridicat ca"ul -i a scos ro$ariul din #urul ! tului ei. ' "us m(t(niile n "alma m inii ei st n!i -i i&a nchis de!etele n #urul acestora. 'ntonio mi&a f(cut semn s( stin! lum n(rile. 'm mers l n!( "olicioara "rins( de&a lun!ul "ere0ilor camerei% n tim" ce )(tr nul Indian murmura un c ntec. 'm "ri+it "este um(r -i am +($ut c( a+ea ochii nchi-i. -i "usese m na "e fruntea femeii% iar )u$ele i se mi-cau a"roa"e im"erce"ti)il. 6rei lum n(ri erau nc( a"rinse% iar fumul acestora "lutea n aer. Don 'ntonia -i&a "us m inile la c 0i+a centimetri deasu"ra inimii ei. Cu "rimele dou( de!ete ntinse% a nce"ut s( fac( o mi-care circular(% n sensul in+ers acelor de ceasornic -i -i&a retras a"oi m na% nc( descriind mi-carea circular(% ridic nd&o n aer. Cha3ra inimii. ' f(cut asta de trei ori% a"oi a nce"ut s( ac0ione$e asu"ra cha3rei a treia% nce" nd din&tr&un "unct aflat la c 0i+a centimetri de deasu"ra "le*ului solar% un cerc "erfect% cu un diametru de > centimetri% ncet% a"oi mai re"ede% cu aceea-i mi-care n cerc. :i&a concentrat a"oi aten0ia asu"ra !olului de la )a$a ! tului% asu"ra frun0ii -i a"oi n + rful ca"ului. %9ite<% a s"us el. Mi&am luat ochii de la fata lui -i am "ri+it cor"ul femeii% mi-carea a"roa"e insesi$a)il( a "ie"tului ei. 'tunci 'ntonio m&a "ocnit n ca". S&a nt m"lat cu ra"iditatea ful!erului. Cotul lui mi&a lo+it fruntea cu "utere. 'm ame0it "entru o cli"(. M na mea s&a dus instincti+ la locul cu "ricina. %9iter% a s"us el din nou. ' fost o chestiune de o secund(% nimic mai mult. Ce+a a str(lucit la su"rafa0a car"ului ei% ce+a l("tos -i translucid% la c 0i+a centimetri de conturul car"ului. '"oi a dis"(rut. 2l m&a luat de )ra0 cu fermitate -i m&a dus la ca"ul "atului. %9it(&te acum. Dar nu&0i fi*a "ri+irea.< :i am +($ut. Dac( nu "ri+eam fi*% "uteam +edea o lumin( su)til(% la c 0i+a centimetri de "ielea ei% ca -i cum un mula# str(lucitor i&ar fi ie-it din tru". ' tre)uit s( m( concentre$% ca s( nu "ri+esc fi*. 'm sim0it un fior in+oluntar "e -ira s"in(rii. %2ste real ceea ce +(d7<% am -o"tit. %;% da% "rietene<% a r(s"uns )(tr nul indian.< 8 ima!ine "e care noi am uitat&o% care a fost -tears( de tim" -i ra0iune.<
,Ce este?'

%2ste ea. 2ste esen0a ei% tru"ul ei luminos. 2a i&ar s"une suflet. Vrea s( "lece 'ntonia a mai lucrat nc( o or(. ' re"etat "rocedura la care asistasem mai de+reme% cu aceea-i intensitate r()d(toare% f(r( s( e$ite +reun "ic% dedicat cu totul. '"oi sa a"lecat asu"ra ca"ului ei% cu )u$ele a"roa"e de urechea ei -i i&a -o"tit ce+a. ?rusc% "ie"tul ei a tres(ltat -i femeia a ! f it% c nd aerul i&a intrat n "l(m ni. ' r(mas acolo. %2*"ir(@< ' urmat un horc(it lun!% ca un oftat. ' fost ultima ei suflare. Deodat(% cu coada ochiului% am +($ut cum conturul acela de lumin( l("toas( s&a ridicat -i s&a transformat n ce+a amorf% f(r( form(% ce+a translucid -i l("tos% ca un o"al% ce "lutea deasu"ra "ie"tului ei. 'm +($ut forma aceea "lutindu&i deasu"ra ! tului% a"oi deasu"ra ca"ului% du"( care a dis"(rut. 9n sentiment uria- de "ace a cu"rins nc("erea. %Ce&a fost asta7<% am -o"tit. %' fost ceea ce inca-ii numesc wira$o$ha0S ' nchis "leoa"ele femeii% cu + rful de!etelor. %M( )ucur c( ai +($ut totul.< din Villoldo -i Jendresen% Dansul celor "atru + nturi AstLzi, dupL mai bine de douLze$i de ani, am aDuns sL5: MnKeleg pe bLtrNnul indian, dupL $um am aDuns sL MnKeleg Ji $e -oia sL spunL prin e<perienKa nemLrginirii0 Am a lat $L e<perienKa nemLrginirii ne poate -inde$a Ji ne poate trans orma0 2e poate elibera de lanKurile temporale $are ne Kin blo$aKi Mn boalL Ji bLtrNneKe0 Mn de$ursul $elor douL de$enii petre$ute MmpreunL $u Jamanii, Mn

:=

DunglL Ji Mn MnalKii munKi ai Anzilor, am des$operit $L sunt mai mult de$Nt un trup din $arne, $L

sunt, L$ut din Spirit Ji 3uminL0 A$eastL MnKelegere a a-ut e$ou Mn ie$are $elulL a trupului meu0 Sunt $on-ins $L a s$himbat elul Mn $are mL -inde$, MmbLtrNnes$ Ji -oi muri0 "<perienKa nemLrginirii se a lL Mn $entrul *ro$esului de 1luminare, pra$ti$a esenKialL de -inde$are din a$eastL $arte0 VI$%!CA ! V! SUS &$S$T'(I ! Mn timpul studiilor mele alLturi de Jamani, am des$operit $L e<istL o di erenKL Mntre MnsLnLtoJire Ji -inde$are0 MnsLnLtoJirea Kine de remedii Ji impli$L rezol-area problemelor e<terne, $a atun$i $Nnd -ul$anizezi un $au$iu$, tratezi o muJ$LturL de Jarpe sau oloseJti $hi5mioterapia pentru a $ontrola o tumoare0 "a nu te aDutL sL e-iKi $uiele de pe Josea, Jerpii din pLdure Ji ni$i boala $are a $auzat tumoarea0 Vinde$area este mult mai e<tinsL 5 este globalL Ji $ompletL0 Vinde$area trans ormL -iaKa omului Ji, adesea 5 $hiar da$L nu Mntotdeauna 5 produ$e o tLmLduire izi$L0 Am -Lzut multe $azuri de MnsLnLtoJire medi$alL, Mn $are -inde$area nu a sur-enit0 +e asemenea, am -Lzut $azuri Mn $are s5a produs -inde$area, dar pa$ientul a murit0 Vinde$area rezultL din e<perimentarea nemLrginirii0 Vinde$Nndu5ne, mLsurLm su$$esul printr5o stare sporitL de bine, printr5un nou sentiment de pa$e, putere Ji $omuniune $u tot $eea $e MnseamnL -iaKL0 3a $Nte-a sLptLmNni dupL e-enimentul $u misionara, pe $Nnd mergeam prin munKii de lNngL #a$hu *i$$hu, m5am ales $u o pneumonie0 Antibioti$ele nu m5au aDutat sL $ontrolez in e$Kia, iar a$$esele de tuse nu mai Mn$etau0 +e $Nte ori tuJeam, muJ$hii abdominali mi se $utremurau de spasme0 Am aDuns la +on Antonio, $u dureri groazni$e0 &LtrNnul indian mi5 a $erut sL mL lunges$ pe o blanL pe $are o Kinea la $apul patului0 "l s5a aJezat pe o pernL la $LpLtNiul meu Ji a Mn$eput ritualul de -inde$are0 A adresat $hemLri spre $ele patru pun$te $ardinale, apoi a in-o$at Cerul Ji *LmNntul0 +upL a$easta, Ji5a ridi$at braKele, $a Ji $um ar i MmpLrKit aerul de deasupra $apului, apoi le5a $oborNt Mn$et pe lNngL trup, de par$L ar i e<tins marginile unui $er$ in-izibil0 A repetat miJ$area 5 de a$eastL datL, e<tinzNnd marginile $er$ului in-izibil, ast el Mn$Nt sL mL a$opere $a o pLturL0 Am a-ut imediat senti5 mentul de siguranKL Ji $on ort0 AgitaKia din mintea mea a Mn$etat Ji am $Lzut Mntr5o stare de
amorKealL Jl liniJte, pe $are n5am mai simKit5o de$Nt prin meditaKie0 *uteam auzi -o$ea lui Antonio, de unde-a de departe0 #L instruia sL respir Mn a$elaJi ritm $u el Ji mi5am simKit respiraKia a$$elerNndu5se0 15am simKit degetele rotindu5se Mn dire$Kia opusL a$elor de $easorni$, la baza gNtului meu, s$oKNnd o substanKL lipi$ioasL, pre$um -ata de zahLr0 Am obser-at a$este lu$ruri $u detaJare, de par$L i s5ar i MntNmplat alt$ui-a, sau le5aJ i -Lzut Mntr5un -is, LrL $a $e-a sa mL s$oatL din starea a$eea de $alm0 Apoi, mNna mea stNngL a Mn$eput sL tresare in-oluntar0 H"ste energia to<i$L, $e MKi pLrLseJte organismulI, a spus +on Antonio0 H2u te teme0 3asL lu$rurile sL $urgL de la sine0I Con-ulsia s5a rLspNndit apoi spre umLrul stNng Ji pi$iorul drept0 #iJ$area era $omplet in-oluntarL, asemenea smu$iturilor bruJte pe $are le e<perimentLm $NteodatL, Mnainte sL adormim 5 doar $L, Mn $azul despre $are -L po-estes$, intensitatea $ontinua sL $reas$L0 Apoi a Mn$etat, la el de brus$ pe $Nt Mn$epuse Ji am adormit0 A tre$ut aproape o orL, pNnL $Nnd m5am trezit Ji m5am uitat la $eas0 Antonio stLtea lNngL mine, KinNndu5mi $apul Mn palme0 #5a Mntrebat $um mL simt0 #i5am analizat trupul Ji mi5am dat seama $L nu puteam sL mL miJ$0 Mn mod $iudat, a$est lu$ru nu m5a deranDat0 #5am simKit $a Ji $um aJ i plutit Mntr5o mare $aldL Ji tL$utL0 Antonio a Mn$eput sL5mi maseze s$alpul Ji, dupL $Nte-a $lipe, am putut sL5mi Mntind mNinile Ji pi$ioare, $a apoi sL mL ridi$0 #L simKeam de par$L aJ i a-ut un somn straJni$, de noapte, iar durerea din pieptul meu dispLruse0 35am Mntrebat pe Antonio $e L$use0 HSe numeJte Aam"e% sau -inde$are energeti$LI, mi5a e<pli$at el0 HXi5ai petre$ut ultima orL Mn nemLrginireI, a adLugat el $u un zNmbet, Hdar a$easta este doar o igurL de stil, pentru $L nu poKi petre$e o anumitL perioadL de timp, a$olo unde timpul nu e<istL0I A mai e e$tuat o singurL JedinKL de -inde$are Ji am s$Lpat imediat de tuse0 Sistemul meu imunitar Ji5a re-enit Ji am simKit $L Mn$ep sL mL MnsLnLtoJes$0 +ar Ji mai importantL a ost o -inde$are mai

:;

pro undL, $are a depLJit rezultatele unei simple JedinKe de -inde$are0 +upL $e s5a Mn$heiat, am a-ut un sentiment de $alm Ji seninLtate, pe $are Ml pot des$rie doar $a pe o stare de graKie Ji iertare, $are a rLmas $u mine -reme de ani buni0 "<perimentasem eliberarea din lanKurile $are mL KinuserL legat de tre$ut, de po-estea mea dureroasL, de -inL, de regret, $Nt Ji de speranKele Ji teama de -iitor0 TrLisem sentimentul de pa$e0 .usesem $res$ut sL $red $L o asemenea stare de graKie se poate obKine doar prin intermediul rugL$iunii Ji al iubirii generoase a lui +umnezeu0 H"u nu a$ord graKie +i-inL ori $e-a de genul Lsta, nimLnuiI, mi5a e<pli$at +on Antonio0 H25am L$ut de$Nt sL5Ki o er un spaKiu sa$ru, Mn $are tu ai trLit e<perienKa in initului0 Tu MnsuKi ai L$ut totul0I #L anunKa ast el $L el $rease spaKiul sa$ru Mn $are a-usese lo$ -inde$area0 "nergia din a$el spaKiu Ji asistenKa iinKelor luminoase din lumea Spiritului mi5au dat puterea de a mL -inde$a singur0 Calea Jamanului 5 am des$operit eu 5 este o $ale a puterii, a angaDLrii dire$te $u orKele Spiritului0 2u mai e<perimentasem ni$iodatL $alea puterii0 Mn $opilLria mea de $reJtin, Mn-LKasem sL mL rog Ji sL re$it rugL$iuni absolut Mn ie$are searL0 #ai tNrziu, am studiat meditaKia0 AtNt rugL$iunea, $Nt Ji meditaKia au rLmas pra$ti$i importante Mn -iaKa mea0 +ar $alea puterii este di eritL0 "a ne$esitL e<perienKa dire$tL $u Spiritul, pe domeniul a$estuia, Mn nemLrginire0 Atun$i $Nnd $omuni$Lm $u puterni$ele energii ale +imensiunii 3uminii, au lo$ -inde$Lri e<traordinare0 Mn $ursul a$estui pro$es, renunKi la propria identitate Ji la eu5: tLu limitat, e<perimentNnd o unime nelimitatL $u Creatorul Ji CreaKia0 *ra$ti$ile de -inde$are pe $are le5am Mn-LKat Ji le5am Jle uit MmpreunL $u mentorul meu indian sunt tehni$i anti$e, menite sL $reeze spaKii sa$re, Mn $are mira$olele pot a-ea lo$0 A$estea Mi permit omului sL pLJeas$L Mn nemLrginire Ji sL e<perimenteze 1luminarea Mn a ara timpului0 *ro$esul de 1luminare este pra$ti$a Jamani$L de -inde$are $e stL la baza a$estei $LrKi, Atun$i $Nnd pLtrundem Mn in init, Mn nemLrginire, tre$utul Ji -iitorul nu mai e<istL, iar $eea $e rLmNne este doar aici Ji acum. 2u mai suntem legaKi de po-eJtile dureroase din tre$utul nostru, iar -iitorul nu se mai $lLdeJte Mn un$Kie de tre$ut0 2u se poate spune $L tre$utul este $u desL-NrJire Jters0 *ierderile, durerea Ji tristeKea pe $are le5am trLit rLmNn doar $a o amintire, $are nu ne mai de ineJte iinKa, $ine suntem0 2e dLm seama $L noi nu suntem po-eJtile noastre0 1ar e<perienKa nemLrginirii spulberL iluzia morKii, a bolii Ji a bLtrNneKii0 A$esta nu este un pro$es stri$t psihologi$ ori spiritual> ie$are $elulL din $orpul nostru este in ormatL Ji reMnnoitL0 Sistemul nostru imunitar

este des$LtuJat, iar -inde$area izi$L si emoKionalL au lo$ Mntr5un ritm a$$elerat0 #ira$olele de-in $e-a obiJnuit, iar remisiile spontane 5 a$ele metode misterioase Ji uluitoare de -inde$are, $e produ$ $on uzii Mn medi$inL 5 de-in e<perienKe la ordinea zilei Ji are lo$ o eliberare spiritualL, sau 1luminarea0 *uJi Mn aKL $u nemLrginirea, suntem $apabili sL e<perimentLm $eea $e am ost Mnainte sL ne nLJtem Ji $ine -om i dupL $e murim0 Oamanul alLturi de $are am studiat nutrea $redinKa $L poate da de urma esenKei sale de luminL 5 $eea $e noi numim su let 5 prin intermediul timpului, Mn a$elaJi el Mn $are poate urmLri o $LprioarL prin pLdure0 "l susKinea $L a urmLrit irele luminoase ale iinKei sale, pNnL la &ig &ang, la Mn$eputul timpurilor, dar Ji Mn -iitor, a lNnd $e a-ea sL de-inL 5 Ji Mn$L mai departe, pNnL la momentul Mn $are uni-ersul nostru se -a Mntoar$e din nou la a$ea singularitate din $are a ost $reat0 "<perienKa nemLrginirii nu trebuie $on undatL $u eternitatea0 "ternitatea semni i$L un numLr nes NrJit de zile0 "ternitatea este legatL de timp, de MmbLtrNnire Ji de moarte0 2emLrginirea este anterioarL timpului MnsuJi, e<istNnd de dinainte de naJterea a$estuia0 Oi, de -reme $e nu s5a nLs$ut ni$iodatL, nemLrginirea nu poate muri0 Sinele nostru in init este anterior -ieKii Ji morKii Ji nu intrL ni$iodatL Mn $urentul timpului MnsuJi0 2u s5a nLs$ut odatL $u trupul nostru Ji ni$i nu -a muri, atun$i $Nnd trupul nostru se -a dezintegra, Mn nemLrginire, ieJi din $ursul timpului linear Ji tre$i Mn sa$ru0 *entru $L nu te mai identi i$i, Mn e<$lusi-itate, ni$i $u timpul Ji ni$i $u o ormL izi$L $e MmbLtrNneJte Ji piere, moartea nu te mai ameninKL0 A$eastL stare de eliberare stL la baza multora dintre tradiKiile misti$e ale lumii0 Oamanii au des$operit metodele pra$ti$e pentru a atinge a$est s$op0 #entorul meu a MnKeles $L esenKa sa de luminL este etern0 2oi -rem Ji $hiar Mn$linLm sL $redem a$est lu$ru, dar, $u toate :8

a$estea, puKini dintre noi au $ertitudinea aptului Mn sine0 A $iti despre asta Mntr5o $arte, nu este rele-ant0 Antonio mi5a e<pli$at odatL $L, pentru Jaman, e<istL o di erenKL Mntre a obKine in ormaKii Ji a deKine $unoaJterea ade-LratL0 1n ormaKia este $Nnd MnKelegi $L apa este $om5 pusL din doi atomi de hidrogen Ji un atom de o<igen, H200 CunoaJterea este MnKelegerea Mn pro unzime a naturii apei, ast el Mn$Nt sL poKi adu$e ploaia0 +e5a lungul anilor, +on Antonio Ji $u mine am dez-oltat Ji am ra inat *ro$esul de 1luminare, $are se bazeazL pe o pra$ti$L de -inde$are $e a ost aproape distrusL de $on$histadori Ji de &iseri$L0 *ro$esul de 1luminare ne permite sL e<perimentLm nemLrginirea Ji sL ne reMnnoim de la sursa $are animL Ji urnizeazL in ormaKie $Ltre tot $eea $e MnseamnL -iaKL0 +esigur, da$L te lo-eJti la pi$ior, nu e ne-oie sL ai e<perienKa unei epi anii0 *ur Ji simplu, pui un bandaD peste ranL0 +ar, da$L sistemul tLu imun nu rLspunde sau da$L o persoanL iubitL su erL de o boalL gra-L, poate $L este timpul sL pri-eJti din$olo de $e e $on$ret, din$olo de init, $Ltre o pra$ti$L de -inde$are bazatL pe e<perienKa nemLrginirii0

Capitolul 2

Vindectorii ntru Lumin


n tim"ul "r n$ului% Profesorul 5ancho ne&a s"us "o+estea nsemnelor uria-e de "e "latoul din de-ert. Ca arheolo! -ef al re!iunii ,a$ca% este cel mai "uternic om din $on(. 2l a"ro)( fiecare s("(tur( arheolo!ic( -i are n su)ordine un echi"a# de "oli0ie% care are !ri#( ca -antierele arheolo!ice s( nu fie "r(date. l cunosc de ani )uni. 'tunci c nd arestea$( ho0i% le confisc( -i "rada% care a#un!e ntr&un mu$eu re!ional. Jefuitorii de morminte a#un! la nchisoare. 9nele dintre "iesele "e care le sco0ia i+eal( din "(m nt au o +echime de mii de ani. 'tunci c nd d( "este artefacte care crede c( mi +or "l(cea% le "(strea$( "entru mine. '-a mer! lucrurile n 'merica 5atin(. 2l nu re"re$int( le!ea. 2l este le!ea. :i suntem "rieteni. 'st($i% mi&a dat un cadou% ntr&o cutie de "antofi. .,ici m(car mu$eele nu au a-a ce+a/% mi&a s"us el. C nd am deschis cutia% am !(sit )ra0ul unei mumii. ncheietura m inii era tatuat( cu nsemnele unei nalte "reotese -amane. 5ancho mi mai d(duse artefacte interesante -i n trecut% dar acesta le&a ntrecut "e toate. 'ntonio a fost nemul0umit de "rofanarea morm ntului -amanic. n aceast( sear(% +om or!ani$a o ceremonie l n!( desenul uria- al unei "(s(ri coli)ri. Voi aduce )ra0ul cu mine -i l +oi n!ro"a% ntor& c ndu&l n "(m nt% acolo unde tre)uie s( se afle% de fa"t. 'm ncheiat ceremonia% la mie$ul no"0ii. Merseser(m "e #os " n( la nsemnele !i!antice de "e "latou% "entru a "rimi ener!ia "(s(rii coli)ri% care ntruchi"ea$( calit(0ile "e care tre)uie s( le ai)( -amanii% n c(l(toria lor e"ic(. 'm "us )ra0ul mumificat n ca"(tul altarului% "e o " n$( 0esut( sim"lu% unde se aflau -i "ietrele medicinale ale lui 'ntonio. C nd am "ri+it m na "e ntuneric% de!etele acesteia au "(rut s( se mi-te% chem ndu&ne. 'ntonio -i&a nchis ochii -i a nce"ut s( c nte% scutur ndu&-i $orn(itoarea. S&a ntors s"re :6

mine. 8chii s(i c("rui% "rieteno-i% erau transfi!ura0i -i mi s&a"(rut c( "ri+esc n ochii unui uliu. .2a sufer(/% a s"us el% cu o +oce ferm(. .Se chinuie "entru oamenii ei% care au fost masacra0i de s"anioli n acest loc% cu mul0i ani n urm(. 6re)uie s( o a#ut(m./ ' "ornit din nou ceremonia -i a nce"ut s( fluiere -i s( c nte% "entru a chema s"iritele acestora. 5ui 'ntonio nu&i +enea s(&-i cread( ochilor. 9n -ir de entit(0i a a"(rut n fa0a noastr( & +reo dou($eci de s"irite aliniate n de-ert% n fa0a altarului. 'ntonio i&a ndrumat% s"un ndu&i fiec(ruia c( este tim"ul s( se odihneasc(% s( se ntoarc( n casa din 5umea S"iritului. ' chemat un neam de +raci% )(r)a0i -i femei & s"irite de 5umin( & care s( i asiste -i% unul c te unul% oamenii au fost eli)era0i din durerea lor. . 2a nu&-i "oate !(si "acea% " n( c nd nu -tie c( oamenii ei au fost #eli0i -i +indeca0i/% a s"us el. 'm "utut sim0i durerea fiec(rui s"irit care s&a a"ro"iatB un co"il care -i&a "ierdut "(rin0ii% o t n(r( femeie care -i&a "ierdut iu)itul% un )(r)at care -i&a "ierdut c(minul. 5ucrurile au decurs astfel% ntrea!a noa"te. n $ori% du"( ce ultimul s"irit a fost +indecat% 'ntonio mi&a s"us s( n!ro" )ra0ul. .'cum ea -i "oate !(si "acea/% a s"us el. .5at( de ce arheolo!ul 0i&a dat 0ie aceast( m n(. 2a a aran#at totul% din lumea de dincolo. :tia c( +om +eni aici -i i +om a#uta "e oameni s( se +indece/. Ciudate sunt c(ile s"iritului... Am ost primul antropolog nord5ameri$an $are a stabilit un $onta$t Mndelungat $u poporul YSero, ultimii in$aJi, $are trLies$ pe -Nr urile izolate ale Anzilor0 A$eJtia Mn$L -orbes$ limba purL YSe$hua Ji, Mn ultimele $in$i sute de ani, au a-ut puKine $onta$te $u &iseri$a ori $u Statul0 *ra$ti$ile lor Jamani$e au rLmas inta$te Mn$L din -remea $u$eririi, nediluate de predi$ile misionarilor0 &LJtinaJii YSero sunt pLstrLtorii legendari ai pro eKiilor in$aJe0 Vra$ii lor, printre $are Ji mentorul meu, +on Antonio, $red $L tradiKia lor spiritualL MJi are originea $u o sutL de mii de ani Mn urmL0 "i MJi amintes$ istorisiri, transmise de la bu5 ni$L la ii$L, despre -remurile de dinaintea apariKiei oamenilor0 MnKelep$iunea spiritualL a strLbunilor in$ludeau le$Kii despre -iaKL, $LlLtoria de din$olo de moarte, Mn nemLrginire, pre$um Ji tehni$ile pentru -inde$are, prin intermediul CNmpului "nergeti$ de 3uminL0 +istrugerea lumii indienilor de $Ltre primii $oloniJti a reprezentat Jtergerea tradiKiilor spirituale ale grupurilor de bLJtinaJi0 *ra$ti$ile de -inde$are $e au supra-ieKuit geno$idului asupra indienilor au ost pLzite $u stri$teKe0 "ste de MnKeles $L Jamanii amerindieni au de-e5 nit reKinuKi Mn a le MmpLrtLJi albilor $unoaJterea lor0 Con$histadorii spanioli Ji misionarii $are i5au a$ompaniat au distrus J$olile de -inde$are din Cus$o0 Templele au ost demolate Ji Mn lo$urile respe$ti-e au ost $onstruite biseri$i, olosindu5se pietrele pro-enite de la temple0 TradiKiile in$aJe de -inde$are nu au mai ost menKinute de $Ltre un ordin de preoKi Jamani, $are au ost perse$utaKi asiduu de 1n$hiziKie0 *ra$ti$ile in$aJe spirituale Ji de -inde$are au ost transmise pe $ale oralL0 Atun$i $Nnd &iseri$a Catoli$L a interzis ritualurile Ji $eremoniile pLgNne, tehni$ile spirituale au de-enit asemenea unei tapiserii bL5 tute de -Nnturile timpului0 Tot $e a rLmas dupL $in$i sute de ani au ost ragmente pLzite $u strLJni$ie de Jamanii -inde$Ltori rLmaJi0 2e gNndim la 1n$hiziKie, $a la $e-a de domeniul tre$utului0 ConsiderLm $L a$eastL organizaKie brutalL a dispLrut odatL $u 1luminismul 5 iar a$est lu$ru este, Mn mare parte, ade-Lrat0 1n$hiziKia Ji5a Mn$his HbirourileI $u multL -reme Mn urmL, $u e<$epKia unei singure KLri, *eru, tLrNmul in$aJilor0 *NnL Mn ziua de astLzi, ultimul sediu rLmas Mn$L mai opereazL sub dire$Kia +omini$anilor, ordinul $atoli$ $e a $ondamnat5o la moarte pe 1oana dSAr$0 "ste $unos$ut sub numele de ! i$iul pentru StNrpirea 1dolatriei0 "l rezistL Mn Anzi, deoare$e a$esta este singurul tLrNm al $ontinentelor Ameri$ane, Mn $are pra$ti$ile Jamani$e Mn$L mai e<istL la s$arL largL0 AstLzi, *eru este o KarL $atoli$L, a-Nnd douLze$i Ji patru de milioane de lo$uitori0 *este douLze$i de milioane dintre ei sunt 1ndio, $are au ost $on-ertiKi la $atoli$ism Ji $are, totuJi, $ontinuL sL $aute -inde$area la Jamani Ji Ml -enereazL pe 1nti, zeul Soarelui 5 la el $um o L$eau Mn urmL $u $in$i sute de ani0 :7

.aptul $L 1n$hiziKia Ji5a pLstrat un sediu a$ti- Mn *eru a ost destul $a sL5mi stNrneas$L atenKia asupra des$endenKilor $elor $are au $onstruit #a$hu *i$$hu, 1deea $L a$eJti -ra$i Mn$L
mai dis$utL $u rNurile Ji $opa$ii Ji poartL $on-ersaKii $u +umnezeu, i5a L$ut Ji mai atrLgLtori0 *osibilitatea $a Jamanii sL deKinL $heile pra$ti$ilor anti$e pentru -inde$area minKii Ji a trupului i5a L$ut de5a dreptul irezistibili0 Ast el a Mn$eput o $LlLtorie nes NrJitL, $are m5a purtat prin grLdinile primiti-e ale Dunglei Amazonului, pNnL pe $ele mai Mnalte $ulmi ale An5zilor0 A$olo am des$operit o pra$ti$L spiritualL strL-e$he, potri-it $Lreia ie$are dintre noi este $apabil sL e<perimenteze nemLrginirea 5 iar a$eastL e<perienKL ne MntregeJte> *LmNntul nu ne aparKine, $i noi aparKinem *LmNntului> Mn$L putem -orbi $u +umnezeu Ji putem auzi -o$ea Sa, Mn Mntreaga CreaKie0 CLlLuzit de +on Antonio, m5am Mntors la rLdL$inile $i-ilizaKiei in$aJe, pentru a strNnge -estigiile medi$inii energeti$e, -e$hi de $in$i mii de ani, $are -inde$L prin intermediul Spiritului Ji al 3uminii0 (LspNndiKi printre rLmLJiKele imperiului, se mai a lau niJte MnKelepKi $are $unoJteau -e$hile $Li0 +on Antonio Ji $u mine am $LlLtorit prin nenumLrate sate Ji $Ltune, MntNlnindu5ne $u ze$i de -ra$i, bLrbaKi Ji emei0 Am studiat esenKa ritualurilor lor, +in lipsa in ormaKiilor s$rise, ie$are sat a adLugat propria sa-oare Ji propriul stil pra$ti$ilor $are supra-ieKuiserL0 Am $LlLtorit Mn Amazon Ji, -reme de mai bine de ze$e ani, m5am pregLtit alLturi de -ra$ii din DunglL0 Am $LlLtorit pe $oasta peruanL, de la 2azga 5 situl arheologi$ unde se a lL giganti$ele simboluri, reprezentNnd animale Ji orme geometri$e 5 pNnL Mn legendarele lagunele Shimbe din nord, $Lminul unora dintre $ei mai renumiKi -rLDitori ai KLrii0 3NngL 3a$ul Titi$a$a 5 #area din VNr ul 3umii 5 am adunat po-eJtile Ji pra$ti$ile de -inde$are ale oamenilor din $are, spune legenda, s5au nLs$ut in$aJii0 Atun$i $Nnd mentorul meu a de-enit prea bLtrNn pentru a mai $LlLtori, am $ontinuat $er$etLrile de unul singur, Antonio Ji $u mine am re L$ut multiplele iKe ale tradiKiilor in$aJe de -inde$are0 "l le5a $omparat $u reKeserea unei tapiserii -e$hi, uzate de timp Ji de $u$eririle europenilor0 A$easta era tapiseria pe $are $on$histadorii MJi imaginaserL $L o distruseserL Ji o rLspNndiserL Mn $ele patru $olKuri ale destrLmatului imperiu in$aJ0 +upL mai bine de douLze$i Ji $in$i de ani de $er$etare, nu a mai trebuit de$Nt sL Mnno5dLm a$este ire la gherghe ul $unoaJterii Jamanilor de astLzi Ji sL re

Kesem pLrKile $are useserL to$ite de timp0 Ceea $e a rezultat a ost un set de tehni$i sa$re, $are trans ormL $orpul, -inde$L su letul Ji pot s$himba elul Mn $are trLim Ji murim0 "i spun $L suntem Mn$onDuraKi de un CNmp "nergeti$ de 3uminL, a $Lrui sursL este lo$alizatL Mn nemLrginire 5 o matri$e $are menKine sLnLtatea Ji -italitatea $orpului izi$0 *rintre MnKelepKii alLturi de $are am lu$rat au ost +ona 3aura, o emeie -ra$i din -Nr ul munKilor Ji +on #anuel Yuispe, $el mai -Nrstni$ -ra$i YSero0 .ie$are dintre a$eJti MnKelepKi reprezenta una dintre rLdL$inile in$aJilor, ai $Lror strLmoJi au -enit de pe $oastL, din DunglL Ji de pe $reasta munKilor0 +e atun$i Mn$oa$e, mulKi dintre a$eJti maeJtri au de$edat, dar +on #anuel, la -Nrsta de nouLze$i de ani, a rLmas pro esorul meu Ji astLzi0 Ca antropolog, $red $L este important $a sursele sL ie -eri i$abile Ji $lare0 A$easta a ost obie$Kia mea, Mn $azul autorilor ale $Lror lu$rLri nu sunt $redibile, de -reme $e nimeni nu se aJteaptL $a ei sL i aDuns la sursL0 Mn urmLtoarele pagini, -reau sL -i5i prezint pe -ra$ii $are mi5au ghidat pregLtirea0 .ie$are dintre a$eJti oameni este un Jaman Mmplinit prin orKele proprii0 #un$a lor a de-enit legendarL0 "i au ost pro esorii mei0 D8, ',68,I8 M84'52S Antonio a L$ut parte din $orpul pro esoral al Bni-ersitLKii din Cus$o0 CLutam un translator $are sL mL aDute Mn $er$etLrile mele, $ine-a $are sL -orbeas$L luent YSe$hua, limba in$aJilor Ji $are sL MnKeleagL Ji sL5mi tradu$L nuanKele subtile olosite de Jamani0 *ro esorul #o5rales s5a potri-it per e$t ne-oilor mele0 A$est bLrbat slab, ira-, purta $ostume la mNna a doua, abri$ate Mn anii S?0 Ji a-ea o husL din plasti$ pentru stilou, Mn buzunarul de la piept al $LmLJii0 2u -orbea doar luent Mn YSe$hua, $i era $apabil sL des$i reze poezia Ji ilozo ia bLJtinaJilor0 2umai $L antipatiza pro und antropologii, pe $are Mi $onsidera $on$histadori moderni, -eniKi sL De uias$L darurile poporului sLu0 3a Mn$eput nu am a-ut habar de $e a a$$eptat sL lu$reze $u mine0 A re uzat sL primeas$L -reun ban pentru ser-i$iile de 20

tradu$ere, a$$eptNnd doar $azare Ji masL, atun$i $Nnd $LlLtoream0 +upL mai mulKi ani, am MnKeles0 "u urma sL iu translatorul sLu0 #5a $onsiderat un pod, prin intermediul $Lruia putea adu$e Mn-LKLturile Jamanilor Mn lumea -esti$L0 +e abia $Nnd s5a MntNmplat in$identul $u misionara, am des$operit $L +on Antonio du$ea o -iaKL dublL) pro esor uni-ersitar pentru ci+iliCados% Jaman5-inde$Ltor pentru indieni0 #Nnuia o zornLitoare Ji o panL, $u a$eeaJi de<teritate $u $are olosea stiloul0 *ro esor respe$tat, Jaman temut 5 Ji, Mn a$elaJi timp, iubit 5 a ost -inde$Ltorul pe $are l5am $Lutat, iar el a ost $el $are m5a gLsit0 Antonio a rLmas or an la o -NrstL oarte ragedL Ji a ost $res$ut de $LlugLriKe0 Mn $opilLrie, L$ea $urat Mn biseri$ile din Cus$o, pe timpul zilei, iar nopKile Ji le petre$ea Mn-LKNnd sL $iteas$L Ji sL s$rie0 Mn timpul iernii, perioadL se$etoasL Mn Anzi, el ple$a Mn satul *au$artambo, unde MJi $ontinua studiile asupra metodelor de -inde$are0 "<istL numeroase $Li prin $are un Jaman este $hemat pe drumul sLu0 Cea mai dire$tL, dar Ji $umplitL, o reprezintL moartea0 Antonio a ost lo-it de ulger, la -Nrsta de doispreze$e ani0 Oi5a pierdut o parte din pa-ilionul ure$hii stNngi Ji a rLmas $u o $i$atri$e $are Mi tra-erseazL pieptul, MntinzNndu5se la de umLrul stNng, pNnL la $oapsa dreaptL0 Vreme de aproape doi ani nu a -orbit, iar $LlugLriKele au ost $on-inse $L a rLmas debil mintal0 Cu toate a$estea, pNnL la -Nrsta de $in$ispreze$e ani a $itit toKi $lasi$ii -esti$i Ji a de-enit un bun -orbitor de latinL Ji spaniolL0 .ulgerul a s$himbat elul Mn $are se e e$tuau $one<iunile Mn $reier Ji a trezit $apa$itLKile latente, $are i5au permis sL se alLture amerindienilor Ji indienilor $u studii uni-ersitare0 Sunt $on-ins $L ulgerul i5a a$ordat $reierul, :5a L$ut sL semene $u un automobil per ormant, $are un$KioneazL doar pe bazL de $arburant $u $i rL o$tani$L mare0 A$easta MnseamnL $L nu putea tolera al$ool Ji se $her5$helea dupL doar o DumLtate de bere0 3imba i se dezlega Ji Mn$epea sL Mmi po-esteas$L despre tinereKea lui0 Mn asemenea momente, Mmi rLspundea la toate MntrebLrile0 Singura problemL era $L, dupL $e MJi termina berea se oprea $u totul din -orbit Ji adormea0 Antonio este $ea mai neobiJnuitL persoanL pe $are am $unos5$ut5o -reodatL0 2u Ml -Lzusem -reme de mai mulKi ani, $Nnd m5am Mntors Mn Cus$o MmpreunL $u un grup de studenKi de5ai mei0 Auzise $L mL a lu Mn oraJ Ji pornise din satul sLu, la ora trei dimineaKa, pentru a -eni sL mL -adL0 Chiar Ji la -Nrsta de Japteze$i de ani, re uza sL ia autobuzul Ji a-ea puterea Ji agilitatea unei pisi$i0 A aDuns la hanul rusti$
Mn $are lo$uiam, puKin dupL ora Jase dimineaKa0 A intrat Mn $amerL LrL sL bata, Mn$er$Nnd sL mL surprindL0 Am pri-it dinspre $abina de duJ Ji l5am -Lzut sLrind prin aer, $a o pisi$L, Ji aterizNnd peste $olegul meu de $amerL, Hans, prieten Ji maestru Mn artele marKiale, $are Mn$L dormea0 Am Mn$his o$hii, gNndindu5mL $u groazL $e se -a MntNmpla $u bLtrNnul meu maestru0 CNnd i5am des$his, i5am -Lzut pe amNndoi stNnd pe pat, dNnd mNna Ji rNzNnd $a niJte -e$hi prieteni0 Antonio a-ea ni-elul al Japtelea, 3ura3 a3uCe3% $el mai Mnalt grad pe $are Ml poate obKine un Jaman0Z #L luase drept dis$ipol Ji, $u toate a$estea, mL $onsidera egalul sLu, Mn $eea $e pri-eJte $unoaJterea $e aparKinea lumii o$$identale0 "ra $on-ins $L Jamanismul nu mai aparKinea stri$t indienilor Ji $L -estul a-ea ne-oie de a$este Mn-LKLturi sa$re, pentru a nLs$o$i o nouL ilozo ie Ji e$ologie pentru se$olul al TT15lea0 Spera $L eu -oi do-edi $L are dreptate0 I*rimul ni-el al Jamanismului andin este aCni 3ar"aC% Mn $are dis$ipolul stabileJte o relaKie potri-itL $u natura Ji nu este $onsiderat Mn$L Jaman0 Cel de5al doilea ni-el este "am"amesaCo3. Pam"a se re erL la zona de $Nmpie0 Mesa este altarul Jamanilor, iar Co3 MnseamnL putere0 3a a$est ni-el, dis5 $ipolul de-ine un purtLtor al mesa. Oi5a adunat deDa obie$tele $are Mi ser-es$ Mn pro$esul de -inde$are, iar datoria sa este sL ser-eas$L *LmNntul0 Cel de5al treilea ni-el este altomesaCo3% sau marele purtLtor al mesa. (esponsabilitatea altomesaCo3 este aKL de a"us% munKii sa$ri, Ji aKL de Mn-LKLturile despre -inde$are0 "<istL trei grade Mn $adrul a$estui ni-el Ji, pe mLsurL $e puterea Ji MnKelep$iunea $res$, $el de a$est ni-el intrL sub prote$Kia munKilor mai MnalKi0 Cel de5al patrulea ni-el este 3ura3 a3uCe3. Cu-Nntul 3ura3 MnseamnL Hmai MnKeleptI, iar a3uCe3 MnseamnL Ha meste$aI sau Ha masti$aI0 Asemenea unei mame $are meste$L mNn$area, Mnainte de a o da bebeluJului sLu, la a$est ni-el, Jamanul Hmeste$LI $unoJtinKele, ast el Mn$Nt $eilalKi sL le poatL HdigeraI0 *oate dura o -iaKL MntreagL sL aDungi la a$est ni-el, unde trebuie sL MKi MndeplineJti datoria aKL de stele0 *uKini Jamani

2:

aDung ai$i0 2i-elele de deasupra a$estuia sunt $unos$ute drept In3a Mail3u sau bLtrNnul zilelor> Sa"ha ln3a% sau $el a $Lrui strLlu$ire se re-arsL Mn a arL> Ji 6aitanchis 4anti% adi$L $el $are strLlu$eJte, a-Nnd 3umina lui +umnezeu Mn el0 .ie$are dintre a$este ni-ele este mai ra inat de$Nt $ele de dedesubt Ji este re$unos$ut dupL puterile pe $are Jamanul le dobNndeJte0 20 A0 D8, M',925 D9ISP2 +on #anuel Yuispe are nouLze$i de ani Ji este $el mai bLtrNn -ra$i in$aJ0 Am $itit pentru prima oarL despre +on #anuel, Mntr5un numLr spe$ial al ,ational Eeo!ra"hic despre *eru, din :7;2, Mn $are era des$ris, la -Nrsta de $in$ize$i Ji doi de ani, drept $el mai -Nrstni$ dintre Jamanii YSero Ji singurul $are MJi amintea $um se numLrL $u Fui"u% inelul $u s ori $olorate Mnnodate, $u aDutorul $Lruia se $al$ula Mn imperiul in$aJ0 *NnL sL5: $unos$ eu, Mn :767, nu putea olosi Fui"u% de$Nt pentru a spune po-eJti0 Bitase sistemul de $al$ul matemati$ al in$aJilor, Mn mintea lui nu mai rLmLseserL de$Nt legendele0 +on #anuel s5a nLs$ut Mn $omunitatea YSero, $a iu al unui ermier0 3a -Nrsta de $in$ispreze$e ani, s5a MmbolnL-it oarte rLu0 TatLl sLu :5a dus la -ra$ii din satul sLu Ji ni$iunul nu a reuJit sL5: -inde$e 5ni$i mL$ar do$torii de la dispensarul din Cus$o0 *e $Nnd MJi adu$ea iul slLbit, Mnapoi Mn YSero, s5a oprit la san$tuarul Huan$a, un lo$ s Nnt, Mn $are puterile naturii se unes$0 San$tuarul de la Huan$a era idolatrizat Mn asemenea mLsurL de $Ltre in$aJi, Mn$Nt preoKii $atoli$i au $onstruit o biseri$L deasupra lui, pentru a5i $on-erti pe indieni0 A a-ut lo$ un mira$ol, iar +on #anuel a Mn$eput sL mLnNn$e Ji sL5Ji re$apete puterile0 Huan$a este lo$alizat la DumLtatea -ersantului sudi$ al #untelui *a$hatusan, al $Lrui nume MnseamnL Ha<a lumiiI0 Spiritele muntelui l5au instruit pe #anuel sL $LlLtoreas$L pNnL la un alt a"u% sau munte sa$ru, numit Bruru, $hiar din$olo de -ale0 TNnLrul #anuel Ji5a petre$ut primele luni Mntr5o peJterL, asemenea unui pustni$, bNnd apa $are se iltra prin pereKi Ji L$Nnd plimbLri lungi Mn munKi, de unul singur0 Ai$i a Mn$eput pentru prima oarL sL5i -orbeas$L lui a"u. #untele MnsuJi a de-enit Mn-LKLtorul sLu0 .usese oarte aproape de moarte, e<perimentase $ontinuitatea -ieKii de din$olo Ji -enise Mnapoi0 3a Mntoar$erea Mn YSero, Ji5a inalizat u$eni$ia, Mn-LKNnd ritualurile tre$erii, sub Mndrumarea unuia dintre Jamanii legendari ai neamului0 CNnd l5am $unos$ut, MJi pierduse deDa toKi dinKii din aKL0 Ml $unoJtea pe mentorul meu, Antonio, Ji a a$$eptat sL mL Mn-eKe0 Tot $e -oia de la mine era un rNnd nou de dinKi0 Mn$er$area a ost mai $ompli5 $atL de$Nt Mmi imaginasem0 +entistul a ost ne-oit sL5i e<tragL dinKii rLmaJi, unul $Nte unul, iar durerea persista -reme de $Nte-a zile dupL

inter-enKie0 +e douL ori a ost pe pun$tuS de a muri din pri$ina anestezi$ului0 #anuel m5a $onsiderat responsabil pentru ie$are e<tra$Kie dureroasL0 Mn $ele din urmL, Ji5a obKinut noua danturL, s5a pri-it Mn oglindL Ji a zNmbit0 Mn sLptLmNna $are a urmat, a Mn$eput sL mL Mn-eKe tot $e Jtia0 Am mers MmpreunL pe #untele Ausangate Ji a$olo mi5a dat hatun 3ar"aC% sau marea transmisie0 Apoi mi5a spus sL sar Mn !toron5go Carmi Co$ha, laguna Daguarului emelL0 35am pri-it neMn$rezLtor0 HCe sL a$PI HSL sari Mn lagunLI, mi5a rLspuns el0 Asta este pentru toatL durerea pe $are am Mndurat5o, $Nnd mi s5au e<tras dinKii0 2e a lam la o altitudine de patru mii trei sute de metri, era Mn miezul iernii Ji ningea0 Termometrul din ru$sa$ul meu arLta minus ze$e grade0 Apa lagunei pro-enea dintr5un gheKar albastru, a lat Mn miDlo$ul iazului0 A-Nnd Mn -edere temperatura Ji altitudinea, eram $on-ins $L a-eam sL a$ in ar$t0 H2u5i -ina mea $L dentistul nu Ki5a dat destul anestezi$, am spus, Mn$er$Nnd sL5: $on-ing sL gLseas$L alt test pentru mine0 H"u aproape am murit la poalele muntelui, Mnainte $a a"u sL5mi dea -iaKa MnapoiI, a spus el, un zNmbet subKire dez-elindu5i strLlu$itorii dinKi noi0 H"u MKi dau 3ar"aC. SL -edem da$L a"u MKi dL -iaKa0I
+upL a$eea, +on #anuel rai5a e<pli$at iniKierea Jamanului andin0 "<istL Japte ni-ele sau ritualuri maDore ale iniKierii0 Vinde$Ltorul are ne-oie doar de primele douL ni-ele0 #aestrul Jaman are ne-oie de patru0 .oarte puKini oameni reuJeau sL depLJeas$L toate ni-elele0 +on #anuel, +ona 3aura Ki +on Antonio erau singurii dintre Jamanii rLmaJi, $are atinseserL toate $ele Japte ni-ele ale iniKierii0

22

Atun$i $Nnd se a lL la primul ni-el, -ra$iul primeJte $ele Japte arhetipuri sau prin$ipii dupL $are este organizat uni-ersul, $are Mntru$hipeazL spiritul Jarpelui, al Daguarului, al pLsLrii $olibri Ji al $ondorului, Mn $ele patru $ha're in erioare0 Mn $ha'rele superioare, dis$ipolul primeJte trei iinKe luminoase, prin$ipiile organizatoare ale lumilor de Dos, din miDlo$ Ji de sus0 "i obKin, de asemenea, Hbenzile puteriiI, o prote$Kie pentru -inde$Ltor, ast el Mn$Nt sL nu ia ni$i un el de energie to<i$L de la $lienKii sLi0 BrmeazL un ritual, haGa3% $e des$hide o$hii spre elul Jamani$ de a -edea0 Am trans ormat a$est ritual Mntr5o tehni$L pentru a trezi $ea de5a +oua AtenKie Fa se -edea Capitolul =G, $are Mi permite indi-idului sL per$eapL latura luminoasL a -ieKii0 Cel de5al doilea ni-el andin este "am"amesaCo3. Mn timpul a$estui ritual, Jamanul primeJte un neam de -ra$i, bLrbaKi Ji emei, dedi$aKi ser-irii *LmNntului Ji tuturor $reaturilor sale simKitoare0 +upL a$est ritual al tre$erii, -inde$Ltorul nu lu$reazL ni$iodatL singur0 "ste spriDinit de o $omunitate a spiritelor de luminL, $are Ml asistL Mn -inde$are0 A$este spirite de luminL trans$end $ultura Ji timpul0 (itualul te $one$teazL la des$endenKa -inde$Ltorilor Mntru 3uminL, $are te re$unos$ Ji rLspund $hemLrii tale0 H2u a ost, de apt, ne-oie sL sari Mn lagunLI, mi5a spus +on #anuel, Mn timp $e eu stLteam tremurNnd, Mn$er$Nnd sL5mi pun hainele0 HTestam doar $Nt eJti de hotLrNt0I Mn noaptea a$eea, Mn timp $e +on "manuel dormea, am intrat Mn $ortul sLu Ji i5am as$uns pla$a dentarL0 A a-ut ne-oie de douL zile $a sL o gLseas$L0 Vreme de aproape Japte ani, pNnL $Nnd a de-enit prea bLtrNn pentru a $LlLtori, +on #anuel Ji $u mine au predat $Lile 3ura3 a3u&Ce3% studenKilor mei din Ameri$a de 2ord0 *un$tul $ulminant al $LlLtoriilor noastre a ost atun$i $Nnd am e e$tuat o $eremonie pentru -inde$area *LmNntului, la altarul prin$ipal al Catedralei S 0 1oan +i-inul,

din 2ew Yor', $ea mai mare $atedralL goti$L din lume0 Sute de oameni au parti$ipat0 +on #anuel a zNmbii tot timpul0 2u Ji5a imaginat ni$iodatL $L -a o i$ia o $eremonie la un altar $reJtin0 D8,' 5'94' +ona 3aura a ost partenera lui Antonio Mntr5ale medi$inei0 Au Mn-LKat Mn munKi, de la a$eiaJi pro esori0 "l s5a mutat Mn oraJ0 "a a Mnaintat mai mult Mn munKi Ji a lo$uit deasupra zLpezilor de lNngL #untele Ausangate, muntele in$aJ s Nnt0 "ra o $otoroanKL aprigL, unul dintre $ei mai MnspLimNntLtori oameni pe $are i5am $unos$ut -reodatL0 *utea pri-i de5a dreptul prin tine, iar, la lumina lumNnLrii, trLsLturile ei pLreau sL se s$himbe, nasul Mi de-enea $oroiat $a un $io$, iar o$hii pLreau de -ultur0 2u a ost de a$ord $a Antonio sL mL Mn-eKe Ji :5a mustrat, spunNndu5i $L a$estea sunt $Lile de $unoaJtere ale indienilor0 +e abia dupL $e mi5am Mn$heiat ritualurile tre$erii, dupL $e am de-enit eu Mnsumi un 3ura3 a3uCe3% a Mn$etat sL mL mai numeas$L HbLieteI Ji am de-enit prieteni0 2u i5am luat ni$iodatL dispreKul $a pe o $hestiune personalL0 "ra ioroasL $u proprii studenKi, Mi bLtea $u bLKul, atun$i $Nnd $omiteau greJeli prosteJti0 A obKine un zNmbet de la ea, ori$Nt de e emer ar i el, Mnsemna mai mult de$Nt ori$e laudL primitL de la $eilalKi pro e5 sori0 "ra Je a so$ietLKilor de medi$inL, a-Nnd a$elaJi statut Ji a$elaJi rang $u +on Antonio0 Oi MJi putea s$himba orma0 +a$L maDoritatea Jamanilor puteau $LlLtori sub orma spiritului unui -ultur sau al unui Daguar, Mn -is, 3aura putea sL a$L a$est lu$ru Mn stare de trezie, ziua, Mn amiaza mare0 MJi putea uni spiritul $u al unui $ondor Ji putea determina pasLrea sL zboare a$olo unde -oia ea, sL $oboare Mn prLpLstii sau sL se ridi$e la mulKi 'ilometri deasupra *LmNntului, $ontemplNnd peisaDul0 !datL, la poalele #untelui Ausangate, a ost pro-o$atL de unul dintre studenKii ei, un indian s$und Ji Mndesat, pe nume #ariano, $are a-ea mult umor Ji $Lruia Mi plL$ea sL strNngL plante medi$inale, numai $L ori$e alt$e-a Mi ieJea pe dos0 H+e unde Jtii $L eJti Mn trupul $ondorului Ji $L nu MKi imaginezi doarPI, a Mntrebat el0 "u mL a lam la -reo trei metri distanKL, Mn tabLra noastrL, MmpreunL $u +on Antonio0 Am simKit brus$ Mn$Lr$Ltura ele$tri$L din aer Ji am -Lzut un zNmbet pe buzele lui 29

Apoi mi5a e<pli$at $L trebuia sL ating $u buzele gheaKa de pe undul iazului0 Chiar da$L gheKarul albastru se a la la doar doi metri sub apL, mL Mndoiam $L Mmi -oi putea Kine respiraKia MndeaDuns $a sL aDung la und0 H2u sta Mn apL mult timpI, a spus el0 Sunt "rea )(tr n "entru a-a ce+a% am gNndit eu0 +ar $e-a din interiorul meu preluase $ontrolul Ji m5am trezit dezbrL$Nndu5mL) gea$L de munte, pantaloni de lNnL, lenDerie de $orp groasL0 .rigul Mmi pLtrundea pNnL Mn oase0 #5am ur$at pe un bolo-an deasupra apei MngheKate, strNngNndu5mi braKele la piept0 *ielea mi se L$use $a de gLinL0 2u mL aDuta delo$ sL mL gNndes$ la $e urma0 Am sLrit Mn iaz Ji am simKit $L mi se taie respiraKia din $auza apei MngheKate0 Am reuJit sL Mnot pNnL Mn $entru, dar nu mi5am putut Kine respiraKia destul de mult timp, Mn$Nt sL mL deplasez pe sub apL0 Apoi m5am s$u undat, $a Mntr5un -is, Ji am sLrutat gheKarul0
Antonio0 2oi Jtiam $L nu este $azul sL o pro-o$Lm pe bLtrNnL0 Am aJteptat $u toKii rLspunsul ei0 H"<istL -reo di erenKL Mntre realitate Ji imaginaKiePI, a rLspuns ea, pe un ton blNnd0 2e5am uitat dezamLgiKi unii la alKii0 Se apropia amurgul Ji -reo Jase dintre noi ple$asem sL $ulegem -reas$uri Ji masto% balegL us$atL de lamL, $are e olositL drept $ombustibil ai$i, Mn munKi0 ! DumLtate de orL mai tNrziu, ne MntorseserLm $u toKii Mn tabLrL, mai puKin #ariano0 #aDoritatea studenKilor 3aurei erau emei0 A$estea le dLduserL $elor doi u$eni$i bLrbaKi nume emeieJti, pe $are le oloseau atun$i $Nnd ei nu se a lau prin preaDmL0 HBnde este #ariaPI, au Mntrebat ele, Mn Doa$L0 H*oate $L s5a rLtL$itI0 Mmi dLdeam seama $L Antonio era MngriDorat0 "ra iarnL Ji ne a lam pe $el de5al doilea munte $a MnLlKime din Ameri$a de Sud0 Mntr5o DumLtate de orL, temperatura a-ea sL s$adL sub zero grade0 2e5a Mndemnat, pe mine Ji pe un alt bLrbat, sL ple$Lm Mn $Lutarea lui0 *e $Nnd porneam, l5am obser-at pe #ariano -enind, $lLtinNndu5se, Mnspre tabLrL0 A-ea aKa plinL de sNnge Ji de abia mai putea sta Mn pi$ioare0 Am adus o trusL de prim aDutor, pe $are o Kineam la undul ru$sa$ului, pentru situaKii $a a$easta0 #entorului meu nu Mi plL$ea sL oloseas$L medi$amente o$$identale, dar plantele nu $reJteau la altitudinea a$eea0 2e a lam atNt de sus, Mn$Nt nu se zLrea ni$i un el de -egetaKie0 "ram Mn$onDuraKi de un peisaD sterp Ji MngheKat, pun$tat i$i5$olo de stNn$i0 35am adus pe #ariano Mn $ortul nostru Ji am -Lzut $L partea din spate a Da$hetei sale usese tLiatL0 CLptuJeala albL se MnroJise de la sNnge0 A-ea trei rLni adNn$i pe spinare, pro-o$ate par$L de ghearele unui animal0 35am Mntrebat pe #ariano $e s5a MntNmplat, dar el nu a L$ut de$Nt sL s$uture din $ap, spunNndu5ne $L alune$ase Ji MJi tLiase aKa Mn gheaKL0 #ai tNrziu, Mn noaptea a$eea, l5am auzit $erNndu5i iertare +onei 3aura0 Se pLrea $L un $ondor uriaJ $oborNse din $er Ji Mn$er$ase sL5l du$L departe0 Se Jtie $L a$este pLsLri sunt Mn stare sL rLpeas$L oi mature, zburNnd sute de metri $u ele Mn gheare, apoi lLsNndu5le sL $adL pe stNn$i0 +e5a lungul anilor, +ona 3aura Ki $u mine am de-enit prieteni, Mntr5o zi, mi5a spus $L se$retul s$himbLrii ormei este sL MKi dai seama $L nu eJti $u nimi$ di erit aKL de tot $eea $e e<istL Mn uni-ers -inde$Ltorilor Mntru 3uminL 5 ni$i mai bun, ni$i mai rLu0 Atun$i $Nnd MnKelegi pNnL Mn adNn$ul $elulelor tale $L eJti e<a$t la Pl $a restul, $L nu eJti mai important de$Nt o inse$tL Ji ni$i mai puKin important de$Nt Soarele, te poKi trans orma Mn ori$e doreJti, poKi lua orma unui $ondor sau a unui $opa$0 *oKi $hiar sL de-ii in-izibil pentru $eilalKi0 #i5a e<pli$at $L Jamanul trebuie sL stLpNneas$L arta de a de-eni in-izibil, pentru a nu atrage atenKia asupra sa0 Antonio stLpNnea a$eastL artL0 "ra in-izibil pentru &iseri$a Catoli$L0 2imeni nu Jtia $ine este, aJa $L era liber sL s$himbe lumea0 H*oKi obKine ori$e doreJtiI, mi5a spus ea odatL, HatNta -reme $Nt eJti dispus sL5i laJi pe $eilalKi sL5Ji asume meritele pentru asta0I %'$ !%UA %' "duardo Calderon era pes$ar0 3o$uia Mn regiunea $oastei de nord, lNngL lagunele Shimbe, Ji a-ea darul de a -edea esenKa de luminL a -ieKii0 "duardo se trLgea din indienii #o$he, mLreaKa $i-ilizaKie, atNt de prosperL Mn urmL $u un mileniu0 Oi5a dez-oltat $apa$itLKile, prin mulKi ani de pra$ti$L0 *utea sL te pri-eas$L Ji sL des$rie Mntreaga po-este a -ieKii tale 5 atNt $ea de la supra aKL, pe $are o a iJai, $Nt Ji $ea intimL, plinL de se$rete, aJa $um a-em $u toKii0 (eputaKia de $lar-LzLtor Ji -inde$Ltor a lui +on "duardo s5a rLspNndit Mn Mntregul *eru0 Chiar Ji membrii Senatului -eneau sL5: -adL0

2?

Mn mai multe o$azii, Antonio menKionase $L trebuia sL $LlLtores$ pentru a lu$ra MmpreunL $u +on "duardo0 Oamanii de pe $oastL erau renumiKi pentru $apa$itatea lor de a -edea lumea Spiritului0 A$easta era o artL $are, Mn Anzi, se pierduse0 #aDoritatea se bazau, $u destul de puKinL MndemNnare, pe $itirea runzelor de $o$a0 "u nu am rLspuns $u oarte mult entuziasm la sugestia lui Antonio0 "ram oarte o$upat, Mntru$Nt mL pregLteam $u el Ji deDa petre$eam mult timp Mn Amazon, Mn-LKNnd (itualurile #orKii Ji $LlLtoria din$olo de moarte0 Apoi, Antonio a dispLrut0 #L Mntorsesem Mn *eru, pentru a petre$e trei luni de $LlLtorii prin munKi, alLturi de el0 MJi luase un $on$ediu plLtit de la uni-ersitate Ji nimeni nu Jtia unde ple$ase, ori $Nnd a-ea sL se Mntoar$L0 "ra sezonul ploilor Mn Amazon, $eea $e L$ea imposibilL o $LlLtorie a$olo0 #i5am Mmpa$hetat bagaDele Mn silL Ji am mers sL5: -izitez pe +on "duardo, $u $are mai lu$rasem $u $e-a ani Mnainte0 Mn ziua Mn $are am aDuns, el a-ea Mn program o i$ierea unei $eremonii de -inde$are0 "rau Mn Dur de douLze$i Ji $in$i5treize$i de oameni, bolna-ii Ji amiliile a$estora, adunaKi Mntr5un $er$, noaptea, pe plaDL0 "duardo a-ea doi asistenKi $are Mi stLteau alLturi, de o parte Ji de $ealaltL0 +upL apro<imati- o orL, am simKit ne-oia sL a$ puKinL miJ$are, aJa $L am mers pe plaDL0 CNnd m5am Mntors la $er$, am obser-at $L unul dintre asistenKii lui +on "duardo dispLruse0 &Lrbatul se MmbolnL-ise Ji stLtea Mntins, Mn LJurat Mntr5o pLturL0 "duardo mi5a L$ut semn sL -in lNngL el, $a sL5: Mnlo$uies$ pe asistent0 +e MndatL $e m5am aJezat lNngL +on "duardo, am simKit $L am intrat Mntr5o altL lume, mai lu$idL Ji mai $larL0 "ra $a Ji $um $ine-a ar i aprins lumina Ji a$um puteam -edea0 .ormele luminoase pe $are le -Lzusem Mn Anzi, MmpreunL $u +on Antonio, pLleau Mn $omparaKie $u a$eastL e<perienKL0 CNnd m5am MndepLrtat $NKi-a paJi, lumea s5a umplut din nou de negrul nopKii0 CNmpul "nergeti$ de 3uminL al lui +on "duardo mL L$ea sL -Ld limpede0 Apoi s5a Mntors spre mine Ji mi5a spus $L am un dar, MnsL $L trebuie sL mL antrenez, pentru a -edea $u pre$izie Ji $laritate0 Mn noaptea a$eea, am -Lzut pentru prima datL o entitate intrusL0 A$est spirit se $uibLrise Mn CNmpul "nergeti$ de 3uminL al unei emei0 "ntitatea parazitL Mi sugea orKa -ieKii0 .emeia -enise la "duardo, plNngNndu5se $L era deprimatL, disperatL0 Vinde$Ltorul s5a ridi$at, a luat o sabie Ji un $ristal de pe altarul sLu Ji a Mn$eput sL e<tragL entitatea nedoritL, $are pro-o$ase MmbolnL-irea emeii0 HVa trebui sL -inde$Lm entitateaI, a spus el, Mntor$Nndu5se spre mine0 H"ste ratele ei, $are a ost u$is Mntr5un a$$ident de maJinL, Mn urmL $u mai multe luni0 2u Jtie $L e mort Ji a -enit la sora lui, $a sL $aute aDutor0I Apoi, a o i$iat o $eremonie de -inde$are pentru ratele de$edat, $a sL5: aDute sL se trezeas$L din $oJmar Ji sL5Ji Mn$heie $LlLtoria $Ltre lumea Spiritului0 HBn preot ar i L$ut un e<or$ism Ji i5ar i arun$at su letul Mnapoi Mn Mntuneri$I, a spus +on "duardo0 Mn noaptea a$eea am des$his o$hii $Ltre o lume pe $are, anterior, re uzasem sL o a$$ept0 Crezusem, $u nai-itate, $L doar Mngerii Ji iinKele de 3uminL populeazL lumea Spiritului0 Bltimul lu$ru pe $are -oisem sL5: des$opLr era $L stLrile izi$e Ji emoKionale pot i pro-o$ate de entitLKi spirituale in-azi-e0 2u -oiam sL am de5a a$e $u Helementele in erioareI ale lumii Spiritului, dar -oiam sL Mn-LK sL -Ld, iar +on "duardo era maestru Mn a$eastL pri-inKL0 Ceea $e am -Lzut m5a Mn-LKat $L o persoanL nu de-ine neapLrat s NntL, doar pentru $L a murit0 "<istL la el de mulKi oameni tulburaKi Mn lumea $ealaltL, $a Ji Mn lumea izi$L0 "duardo m5a Mn-LKat ritualurile tre$erii, $are trezes$ abilitatea indi-idului de a -edea Mn lumea in-izibilL0 A$easta a ost piesa din puz5zle5ul pe $are Antonio Ji $u mine o $Lutasem atNta 5 3aGa3 sau ritualurile H$lar-LzLtoruluiI0

2=

!"itolul #

$m"ul Energetic de Lumin

'm desco"erit c( "o0iunea San Pedro nu reu-e-te dec t s(&mi fac( r(u. 5ichidul acesta de$!ust(tor mi aminte-te de mucus -i m( nec% atunci c nd ncerc s(&l n!hit. 6re)uie s( fie o chestiune de o)i-nuin0(... 'm studiat con0inutul -i nu e*ist( suficient in!redient acti+ n "o0iune% "entru ca eu -i oricare alt "artici"ant la ceremonie s( a+em +i$iuni. Sunt con+ins c( starea nou( n care m( aflu este creat( de c ntecele lui Don 2duardo. :i a"oi mai este ener!ia care & sus0ine el & intr( n s"a0iul ceremonial% atunci c nd cheam( s"iritul -ar"elui% al #a!uarului% al "(s(rii coli)ri -i al condorului. ,u sunt con+ins c( nu e +or)a doar des"re o form( su)til( de hi"no$(% c( nu ne +r(#e-te "e to0i% iar clien0ii lui se fac )ine "entru c( -i doresc acest lucru -i "rimesc "ermisiunea -amanului. Su!estie "osthi"notic(. 'm +($ut odat( un )(r)at care s&a de$)r(cat " n( la chilo0i n fa0a "u)licului% n urma unei su!estii "osthi"notice. Ceea ce nu "ot e*"lica este fa"tul c( +(d ener!ie. Se nt m"l( doar atunci c nd stau l n!( Don 2duardo. Dac( m( nde"(rte$ c 0i+a "a-i de el% nu mai simt nimic. 2ste ca -i cum ar fi ncon#urat de un s"a0iu electric% n care aerul realmente $) rn ie. 'tunci c nd m( aflu n acest s"a0iu% +(d tot ceea ce +ede -i el. ,oa"tea trecut(% trata o t n(r( femeie. 'ceasta st(tea n fa0a noastr(% 0in ndu&-i co"ilul% iar 2duardo a nce"ut s( c nte. ?rusc% am +($ut cinci sau -ase tentacule% la fel cu cele ale unei caracati0e% ie-ind din )urta femeii. 9nul dintre aceste )ra0e s&a ntins -i s&a conectat cu )urta unei forme l("toase "e care am +($ut&o al(turi de ea 2duardo a descris aceast( entitate dre"t fostul ei so0% care ncerca sa "reia custodia fiicei femeii. .'cest )(r)at 0i face r(uI a s"us 2duardo. .S&a unit cu tine% "rin intermediul uterului t(u./ Cu toate c( era un )(r)at + n#os% -amanul a s(rit din s"atele "ietrelor sale medicinale% a luat una dintre s()iile din altar -i a ateri$at l n!( femeie. C nd a atins cu + rful s()iei a)domenul femeii% ntre!ul ei c m" de 5umin( s&a a"rins. ' fost cea mai ciudat( +i$iune% asemenea unei l(m"i cu la+( care fusese )rusc "ornit(% iar sferele se n+ rteau n curen0i lumino-i -i ntuneca0i% cur! nd la c 0i+a centimetri de su"rafa0a "ielii ei. '"oi% cu o lo+itur( de sa)ie% el a t(iat cordonul ntunecat% care s&a retras imediat n a)domenul entit(0ii. Chiar n m(runtaiele sale. 2duardo a nce"ut s( e*tra!( celelalte tentacule ntunecate din )urta femeii% a)sor)ind cu $!omot firele to*ice cu !ura sa. ' f(cut acest lucru tim" de a"roa"e un minut% a"oi s&a o"rit n afara cercului. l au$eam cum se for0ea$( s( +omite. C nd am "ri+it&o din nou "e femeie% toate fi)rele ntunecate dis"(ruser(. 'm "utut +edea cum cea de&a doua cha3r( se rotea alene -i a"oi a"rins +ite$(% rearan# ndu&se ntr&o form( conic(. '"oi% Don 2duardo s&a ntors la altar -i s&a "r()u-it l n!( mine% e"ui$at. .'i +($ut% $ompadrePI, m&a ntre)at el.
Jurnale

Cu toKii posedLm un CNmp "nergeti$ de 3uminL $are ne Mn$onDoarL $orpul izi$ Ji ne in ormeazL $orpul, Mn a$elaJi el Mn $are $Nmpurile energeti$e ale unui magnet organizeazL pilitura de ier, pe o bu$atL de sti$lL0 CNmpul "nergeti$ de 3uminL a e<istat de dinainte de Mn$eputul timpurilor0 A ost una $u 3umina nemani estatL a $reaKiei Ji -a dura la in init0 "l 2;

sLlLJluieJte Mn a ara timpului, dar se mani estL Mn $adrul timpului, $reNnd noi $orpuri izi$e, -iaKL dupL -iaKL0 1maginaKi5-L $L sunteKi Mn-LluiKi Mntr5o s erL multi$olorL, translu$idL, $are -ibreazL Mn nuanKe de albastru, -erde, roJu purpuriu Ji galben, a-Nnd raza de apro<imati- un metru0 Chiar deasupra pielii, Ju-oaie de luminL aurie strLlu$es$ Ji $urg de5a lungul meridianelor, prin pun$tele de a$upun$tura0 Mntre pielea -oastrL Ji membrana CNmpului "nergeti$ de
3uminL se Mn-Nrtes$ $urenKi splendizi, $are se unes$ Mntr5o -Nltoare de 3uminL0 A$est rezer-or de orKL -italL este o mare de energie a -ieKii, indispensabilL pentru sLnLtatea noastrL, asemenea o<igenului Ji nutrienKilor purtaKi de sNnge0 Sunt energiile CNmpului "nergeti$ de 3uminL, $el mai pur Ji mai preKios $ombustibil al -ieKii0 Atun$i $Nnd rezer-ele -itale ale CNmpului "nergeti$ de 3uminL sunt epuizate din $auza -iruJilor, a a$torilor de poluare a mediului sau a stresului, ne MmbolnL-im0 2e putem asigura sLnLtatea Ji -italitatea, dupL $um putem Ji spori numLrul anilor de -iaKL a$ti-L Ji sLnLtoasL, prin realimentarea $u a$est $ombustibil esenKial0 #isti$ii indieni Ji tibetani, $are au atestat e<istenKa CNmpului "nergeti$ de 3uminL Mn urmL $u mii de ani, l5au des$ris $a pe o aurL sau un halou Mn Durul $orpului izi$0 3a Mn$eput, a pLrut $iudatL gLsirea a$eluiaJi $on$ept de $Nmp energeti$ uman, atNt Mn DunglL, $Nt Ji la Jamanii din $ontinentele ameri$ane0 +upL $e am asimilat uni-ersalitatea $Nmpului energeti$ uman, am MnKeles $L ie$are $ulturL trebuie sL Ml i des$operit0 Mn "st, mandalele Ml Mn LKiJeazL pe &uddha Mn-Lluit Mn benzi de o$ albastre Ji aurii0 Mn Vest, Hristos Ji apostolii sunt pi$taKi $u halouri luminoase $are Mi Mn$onDoarL0 Mn literatura misti$L se spune $L apostolul Toma emana a$eeaJi strLlu$ire $a Ji Hristos0 3egendele amerindienilor -orbes$ despre persoane $are strLlu$es$ noaptea, $a Ji $um ar i luminate de un o$ interior0 *o-estirile andine -orbes$ despre $ondu$Ltorul *a$ha$ute', $onsiderat a i Copilul Soarelui, $are strLlu$ea $a lumina rLsLritului0 .ie$are $reaturL de pe *LmNnt este $ompusL din 3uminL0 *lantele absorb lumina dire$t de la soare Ji o trans ormL Mn -iaKL, iar animalele mLnNn$L plante -erzi, $are se hrLnes$ $u 3uminL, ast el $L 3umina reprezintL baza -ieKii0 Suntem legaKi prin 3uminL, de materia -ie0 .ie$are element -iu din Durul nostru este $onstituit din 3uminL, aranDatL Mn di erite orme Ji -ibraKii0 .izi$ienii $are studiazL parti$ulele subatomi$e Jtiu $L, atun$i $Nnd analizezi materia Mn amLnunt, des$operi $L Mntregul uni-ers este $onstituit din -ibraKie Ji 3uminL0 ,reJim da$L ne imaginLm $L relatLrile despre 3umina $are Mi Mn$onDura pe &uddha sau pe Hristos sunt doar mituri Ji legende0 +upL $um ni$i nu putem pune a$eastL strLlu$ire pe seama -reunei $iudate

biolumines$enKe produse de $orp, $a un e e$t de li$uri$i0 &uddha ne5a arLtat $alea spre 1luminare0 2e5a Mn-LKat sL ne olosim propriu 3uminL, pentru a atinge eliberarea din su erinKL0 Se spune $L o luminL orbitoare a apLrut deasupra lui Hristos, atun$i $Nnd a ost botezat Mn apa 1ordanului0 Atun$i $Nnd $redem $L Hristos strLlu$ea datoritL 3uminii propriei Sale iubiri, dar $redem $L noi nu suntem Mn stare de a$est lu$ru, Mi negLm Mn-LKLturile0 "l a spus) HVeKi a$e lu$ruri mai mLreKe de$Nt am L$ut euI0 Mn general, $onsiderLm $L a$este re erinKe despre 3uminL sunt pure meta ore0 CLutLm 1luminarea $a pe o ormL de MnKelegere mai MnaltL0 1n-estigaKiile mele m5au $on-ins $L re erinKele la 3uminL, L$ute de $ei din anti$hitate, sunt apte $are pot i -eri i$ate prin intermediul e<perienKei0 Apoi, atun$i $Nnd MnKelegem propria naturL luminoasL, putem e-ita $ap$anele lumii materiale Ji putem trLi e<perienKa nemLrginirii0 MnsL, mai MntNi, a-em ne-oie sL MnKelegem anatomia CNmpului "nergeti$ de 3uminL0 ','68MI' S9F526959I CNmpul "nergeti$ de 3uminL este o matri$e in-izibilL, $are Mi transmite $orpului in ormaKii0 *e $Nnd mL a lam Mn gimnaziu, eram uluit de rumoasele orme o-ale pe $are pilitura de ier le lua pe o bu$atL de geam, $u aDutorul $Nmpului in-izibil al unui magnet0 Am obser-at $L da$L miJ$Lm magnetul sub sti$lL, pilitura de ier Ml urma $onJtiin$ioasL, asemenea unei $ara-ane de urni$i metali$e0 #utNnd pilitura $u degetul, am obser-at $L, atun$i $Nnd Mmi 28

luam mNna, iriJoarele de ier se grLbeau sL se aJeze Mn poziKiile iniKiale0 "ra $a Ji $um ar i a-ut o minte a lor0 Ce anume L$ea $a pilitura de ier sL se Mntoar$L la modelul iniKialP #ulKi ani mai tNrziu, am MnKeles $L medi$ina -esti$L, Mn e ortul ei de a s$himba $orpul izi$, nu reuJea de$Nt sL mute pilitura de ier pe supra aKa sti$lei0 Chirurgia Ji medi$aKia adu$eau adesea s$himbLri -iolente Ji traumatizante Mn $orp0 A$eastL abordare mi s5a pLrut Jo$ant de $rudL Ji de in-azi-L, asemenea piliturii de ier rL-LJite de mNna mea 5 Mn lo$ul mutLrii ei $u aDutorul magnetului, pe sub geam0 A$est e<periment a de-enit pentru mine o meta orL a elului Mn $are materia Ji $onJtiinKa sunt legate Mntre ele printr5un $Nmp energeti$ in-izibil0 Am -Lzut $um, dupL $e un $hirurg
e<$iza o tumoare, $an$erul re-enea, dupL $Nte-a luni sau doar $Nte-a sLptLmNni0 +a$L masa izi$L, tumoarea, este eliminatL, CNmpul "nergeti$ de 3uminL $onKine Mn$L planul bolii0 "ste doar o $hestiune de timp pNnL la reapariKia bolii, $are se grLbeJte sL5Ji restabileas$L poziKia, potri-it modelului e<istent0 Atun$i $Nnd ne -inde$Lm prin intermediul CNmpului "nergeti$ de 3uminL, s$himbLm parti$ulele de ier din $orp, prin modi i$area $Nmpurilor energeti$e $are le organizeazL0 +a$L -inde$Lm CNmpul "nergeti$ de 3uminL, $orpul izi$ se -a MnsLnLtoJi la rNndul sLu0 CNmpul "nergeti$ de 3uminL are patru straturi, $are pornes$ di!"pre #orp, $! %&%r'. A$estea sunt) :0 Cauzal FSpiritulG 20 *sihi$ Fsau eteri$ 5 Su letulG 90 #ental5emoKional FminteaG ?0 .izi$ FtrupulG .ie$are strat pLstreazL un tip di erit de energie0 Cel mai MndepLrtat sto$heazL energia $are alimenteazL $orpul izi$0 Stratul de dedesubt inmagazineazL energia $are susKine -italitatea noastrL mentalL Ji emoKionalL0 Sub a$est strat se a lL energii psihi$e ra inate, iar oarte aproape de piele se a lL $ea mai subtilL energie dintre toate, rezer-ele noastre de $ombustibil spiritual0 3iteratura misti$L numeJte a$este straturi H$orpuri subtileI0 Mn realitate, a$estea nu sunt separate unul de altul, Mn a$elaJi el Mn $are $ulorile $ur$ubeului nu sunt despLrKite, $i mai degrabL se dizol-L una Mntr5alta0 CNmpul "nergeti$ de 3uminL $onKine o arhi-L $ompletL a tuturor amintirilor noastre personale Ji an$estrale, a traumelor din timpul -ieKii prezente Ji $hiar elemente dureroase din -ieKi anterioare0 A$este MnregistrLri sunt sto$ate $u toatL $uloarea Ji intensitatea emoKiei0 MnregistrLrile sunt asemenea programelor de $omputer latente $are, atun$i $Nnd sunt a$ti-ate, ne Mmping Mnspre $omportamente, relaKii, a$$idente Ji boli $are imitL situaKia negati-L iniKialL0 Tre$utul nostru se repetL $u ade-Lrat0 MnregistrLri ale traumei psihi$e sunt sto$ate Mn stratul e<tern al CNmpului "nergeti$ de 3uminL0 MnregistrLrile emoKionale sunt sto$ate Mn $el de5al patrulea Ji $el mai pro und strat0 MnregistrLrile din CNmpul "nergeti$ de 3uminL ne predispun sL urmLm anumite drumuri Mn -iaKL0 A$estea or$hestreazL in$identele, e<perienKele Ji oamenii pe $are Mi atragem Mnspre noi0 2e stimuleazL sL re$reLm drame dureroase Ji MntNlniri $are ne rNng inima0 Oi totuJi, Mn $ele din urmL, ne ghideazL Mnspre situaKii Mn $are ne putem -inde$a strL-e$hile rLni ale su letului0 2u sunt oarte preo$upat de stratul Mn $are este lo$alizatL Mnregistrarea, tot aJa $um nu mL intereseazL prea mult ni$i unde este sto$atL o anumitL s$risoare Mn memoria $omputerului meu0 #L intereseazL editarea Ji s$himbarea $onKinutului s$risorii0 Mn a$elaJi el, Mn timpul *ro$esului de 1luminare, mL preo$upL eliminarea $onKinutului negati- al unei MnregistrLri0 Toate MnregistrLrile $onKin in ormaKii $are aDung Mn $ha're0 A$estea, la rNndul lor, organizeazL lumea noastrL izi$L Ji emoKionalL0 1n ormaKia dintr5o Mnregistrare organizeazL CNmpul "nergeti$ de 3uminL, $are, mai apoi, organizeazL materia0 CNmpul "nergeti$ de 3uminL $onKine un Jablon al elului Mn $are trLim, MmbLtrNnim, ne -inde$Lm Ji murim0 Atun$i $Nnd nu e<istL ni$i o Mnregistrare a bolii Mn CNmpul "nergeti$ de 3uminL, re$uperarea Mn urma unei boli are lo$ e<trem de rapid0 Mn a$elaJi el, MnregistrLrile bolilor pot a e$ta sistemul imunitar Ji poate dura oarte mult pNnL $Nnd ne re$LpLtLm sLnLtatea0 2imeni nu doreJte sL petrea$L luni bune Mn $on-ales$enKL, $Nnd s5ar putea -inde$a Mn doar $Nte-a zile sau sLptLmNni0 Atun$i $Nnd Jtergem MnregistrLrile negati-e $are au pro-o$at su erinKa, sistemul imunitar poate Mn-inge rapid boala0

26

ST ATU I#! C)M"U#UI !$! *!TIC %! #UMI$ ,eorge, un bLrbat atleti$, a-Nnd Mn Dur de douLze$i de ani, su erea din pri$ina unui rini$hi blo$at0 !datL $e a ost gLsit un donator, ,eorge a mers la Centrul #edi$al al Bni-ersitLKii Cali ornia din San .ran$is$o, pentru transplant0 Cu o zi Mnainte de operaKie i s5au dat medi$amente $are sL5i suprime sistemul imunitar, ast el Mn$Nt organismul sL nu respingL rini$hiul strLin0 Ca mLsurL de pre$auKie, Mnainte de ori$e transplant, do$torii au e<aminat organul $u mare atenKie, pentru a se asigura $L nu e<istL ni$i o $elula $an$eroasL prinsL de a$esta0 TotuJi, $Nte-a $elule $an$eroase s5au stre$urat Mn $orpul sLu Ji, Mntr5o sLptLmNnL, a$estea s5au dez-oltat pNnL au aDuns la dimensiunea unor grape ruit0 ,eorge arLta Mngrozitor Ji su erea $umplit0 +o$torii au oprit administrarea de medi$amente imunosupri5mante0 3eu$o$itele Ji5au L$ut apariKia Mn zona a e$tatL Ji, Mn $Nte-a zile, tumorile au ost eradi$ate0 *roblema era $L organismul respingea rini$hiul0 1munosuprimantele au ost administrate din nou, rini$hiul a ost a$$eptat, dar tumorile au reapLrut0 Totul a durat $Nte-a sLptLmNni, timp Mn $are tumorile s5au mLrit de Japte ori0 +upL douL luni de reluLri Ji Mntreruperi ale tratamentului, organismul lui ,eorge a a$$eptat, Mn s NrJit, rini$hiul Ji s5a putut renunKa la medi$amente, iar $an$erul a dispLrut0 Cred $L ,eorge s5a re$uperat atNt de rapid, pentru $L nu a a-ut planul $an$erului Mn CNmpul "nergeti$ de 3uminL0 Sistemul sLu imunitar a eliminat rapid tumorile, de MndatL $e administrarea imu5nosuprimantelor a ost opritL0 Can$erul nu a mai re-enit ni$iodatL0

)U I#! %! #UMI$ CNmpul "nergeti$ de 3uminL are orma unei gogoJi F$unos$utL Mn geometrie sub denumirea de toroidG $u o a<L ori tunel Mn $entru, de dimensiuni mai mi$i de$Nt ale unei mole$ule0 Mn

limbaDul in$aJ, este $unos$utL ca "o"o sau balonul luminos0 *ersoanele $are au trLit e<pe5 rienKe la limita dintre -iaKL Ji moarte des$riu tre$erea prin a$est tunel, Mn $LlLtoria lor Mnapoi Mnspre 3uminL0 CNmpul energiei umane este o oglindL a $Nmpului magneti$ al *LmNntului, $are porneJte de la *olul 2ord, a$operL Mntreg *LmNntul Ji reintrL prin *olul Sud0 Mn mod similar, liniile lu<ului sau ce3e ale CNmpului "nergeti$ de 3uminL $LlLtores$ pornind din -Nr ul $apului Ji par$urgNnd Mntregul nostru $orp luminos, ormNnd un o-al $u raza de apro<imati- un metru0 CNmpurile noastre energeti$e penetreazL *LmNntul la o adNn$ime de apro<imati- treize$i $m Ji reintrL Mn $orp prin pi$ioare0 Cu toate $L intensitatea $Nmpului magneti$ al *LmNntului s$ade rapid, pe mLsurL $e ne MndepLrtLm de planetL, el nu aDunge ni$iodatL la zero0 Mnainte de a5Ji diminua puterea, el se 27

e<tinde la sute de 'ilometri Mn spaKiu Ji $LlLtoreJte $u -iteza luminii, 27708720?=6 m4s, pNnL Mn $apLtul Bni-ersului0 CNmpul energiei umane pare sL se e<tindL la doar apro<imati- un metru, pentru $L, asemenea $Nmpului magneti$ al *LmNntului, MJi diminueazL oarte rapid puterea0 TotuJi, Ji el $LlLtoreJte $u -iteza luminii, $one$tNndu5ne la #atri$ea de 3uminL a Mntregului Bni-ers, $unos$utL de in$aJi sub denumirea de te*emuCo sau reKeaua $are pLtrunde peste tot0 Supra aKa planetei este strLbLtutL de linii energeti$e, sau ce3e% asemLnLtoare meridianelor din a$upun$tura, $are $one$teazL $ha're5le maDore ale *LmNntului0 #eridianele *LmNntului tra-erseazL globul, transportNnd energie Ji in ormaKie dintr5o parte a planetei Mn alta0 Oa5 manii susKin $L pot $omuni$a unii $u alKii prin intermediul #atri$ei 3uminoase ormate de liniile energeti$e ale *LmNntului0 Vra$iul este $apabil sL simtL Ji uneori sL -adL (eKeaua 3uminoasL a Bni-ersului, $are tre$e din$olo de *LmNnt, pNnL Mn gala<ii0 #ulKi oameni din so$ietatea noastrL tehni$izatL sunt de$one$taKi de la #atri$ea Bni-ersului0 Adesea, des$opLr $L oamenii $are -in sL mL -adL Ji su erL de simptome ale unei oboseli $roni$e s5au de$one$tat $omplet de la naturL0 "i nu merg sL se plimbe prin pLdure, nu $ulti-L roJii Mn grLdinL Ji ni$i mL$ar nu se opres$ sL miroasL lorile0 A$easta nu MnseamnL $L o plimbare prin pLdure i5ar s$Lpa de sindromul oboselii, $are este o boalL
$omple<L0 Cu toate a$estea, oamenii $are su erL din a$eastL pri$inL au ne-oie -italL de re$one$tare la #atri$ea naturii, $a parte a pro$esului de -inde$are0 Tot aJa $um liniile energeti$e strLbat supra aKa *LmNntului, meridianele $orpului uman par$urg epiderma, $one$tNnd Mntre ele pun$tele de a$upun$tura F$are sunt, Mn esenKL, niJte $ha're oarte mi$iG0 A$este meridiane energeti$e sunt asemLnLtoare sistemului $ir$ulator din organism0 Sunt -enele Ji arterele CNmpului "nergeti$ de 3uminL0 Vra$ii din Ameri$a $unos$ meridianele sub denumirea de rios de lu$% adi$L rNuri de luminL $are $urg Mn interiorul $orpului de luminL0 3e5 gendele spun $L, Mn urmL $u $in$i mii de ani, primii pra$ti$anKi ai a$u5pun$turii erau $apabili sL -adL meridianele $a pe o reKea la supra aKa $orpului0 Chiar Ji astLzi, $ei mai mulKi a$upun$turiJti renumiKi din Waponia sunt orbi0 "i pot stabili diagnosti$e $u mare pre$izie, pentru $L nu Mi distrage aspe$tul izi$0 Capabili sL urmLreas$L lu<ul chi $u degetele, ei Mi simt ritmul Ji pulsul, de5a lungul meridianelor energeti$e0 SesizNnd unde chi&ul este blo$at Ji unde $urge $u putere, ei sunt Mn stare sL punL un diagnosti$0 TradiKiile misti$e abundL Mn relatLri despre indi-izi $are pot per$epe CNmpul "nergeti$ de 3uminL0 *rintre in$aJi, ei sunt $unos$uKi drept 3aGa3% $lar-LzLtorii0 Mn $Nmpiile 2az$a, din sudul deJertului peruan, se a lL un oraJ abandonat, numit Eawa$hi Fnumele semni i$L Hlo$ul -LzLtorilorIG, un Mntreg oraJ $e este dedi$at pregLtirii oamenilor pentru $a a$eJtia sL poatL per$epe natura luminoasL a -ieKii0 +e5a lungul anilor, mi5am dez-oltat $apa$itatea de a sesiza -alurile de 3uminL $are $urg prin $orpul luminos Ji de a $iti MnregistrLrile legate de sLnLtate Ji boalL0 Cred $L a$easta este o abilitate MnnLs$utL, pe $are o a-em $u toKii, dar pe $are ie nu o apro undam, ie o pierdem Mn Durul -Nrstei de Japte5opt ani, pentru $L suntem Mn-LKaKi sL $redem $L lumea materialL este singura lume HrealLI0 Oamanii din $ele douL Ameri$i se bazeazL pe puterea lor de a per$epe tLrNmul energeti$0 Mn urmL $u apro<imati- douLze$i de ani, pe $Nnd -izitam $apitala imperiului in$aJ, Cus$o, am a-ut o$azia sL obser- un -inde$Ltor pe nume #a<imo, Mn timp $e Mndruma o emeie indianL0 &LtrNna su erea de astm Ji era $uprinsL de a$$ese de tuse la $el mai mi$ e ort, $um

ar i ur$atul $Nte-a s$Lri0 +upL $e a primit5o Ji a L$ut prezentLrile de rigoare, #a<imo i5a $erut emeii sL se aJeze Ji sL5Ji des$heie bluza0 A des$ris $er$uri $u mNna pe spatele ei, dupL $are a Mn$eput sL urmLreas$L o linie in-izibilL $u degetul, de o parte a $oloanei -ertebrale0 Se oprea, apLsa degetul adNn$ Mn $arnea ei Ji Mi spunea sL se rela<eze0 Vin5 de$Ltorul a $ontinuat sL urmLreas$L liniile energeti$e de pe spatele emeii, presNnd Mn anumite lo$uri, Mn timp $e ea tresLrea de durere0 #a<imo stimulase e<a$t pun$tele olosite Mn a$upun$tura, pentru tratamentul astmului0 +upL terapie, mi5am e<primat uimirea, iar rLspunsul -inde$Ltorului m5a uluit Ji mai mult0 A susKinut $L nu auzise Mn -iaKa lui despre a$upun$tura, ori despre asemenea pun$te0 #i5a e<pli$at $L a Mn-LKat tehni$ile de la buni$a lui, $are i5a arLtat $um sL -adL rNurile de luminL 90

sau ce3e% de5a lungul supra eKei pielii Ji sL maseze pun$tele Mn $are e<istau blo$aDe, ast el Mn$Nt 3umina sL $urgL din nou0 Mn timp $e ultimul sLu pa$ient pentru ziua a$eea ple$a, l5am Mntrebat pe #a<imo da$L Mmi poate des$rie rNurile de 3uminL, ast el Mn$Nt sL le pot MnKelege mai bine0 A zNmbit Ji mi5a $erut sL5mi dau pantalonii Dos0 Cu un ruD roJu, aparKinNnd soKiei sale, Anita, a Mn$eput sL traseze rNurile de 3uminL pe $orpul meu0 StLteam Mn pi$ioare, pe masa din su ragerie, iar #a<imo mL otogra ia, $Nnd Anita Ji $ele douL ii$e au intrat Mn $amerL0 Au Mn$eput sL Kipe Ji au luat5o la goanL0 A-eam sL a lu mai tNrziu $L nu erau Jo$ate de imaginea unui bLrbat semidezbrL$at, $are stLtea pe masa din su ragerie, $i de aptul $L olosisem uni$ul ruD al Anitei0 3a Mntoar$erea Mn Cali ornia, am $omparat otogra iile $u imagini ale meridianelor energeti$e olosite Mn a$upun$tura $hinezL Ji am $onstatat $L sunt identi$e0 *entru #a<imo Ji $eilalKi Jamani din Ameri$a, rNurile de 3uminL ale $orpului sunt Ju-oaie $are MJi e<trag substanKa din marile rNuri luminoase de la supra aKa *LmNntului0 CA'K4252 !amenii sunt adesea surprinJi sL des$opere $L $ha'rele e<istL Mn tradiKiile amerindienilor0 HCredeam $L $ha'rele aparKin hinduJilorI, mi se spune adesea0 Cha'rele a$ parte din anatomia CNmpului "nergeti$ de 3uminL0 +oar pentru $L rini$hii au ost numiKi ast el de
$Ltre europeni, nu MnseamnL $L rini$hii sunt e<$lusi- europeni0 Mn mod similar, $ha'rele nu sunt e<$lusi- hinduse0 .ie$are iinKL -ie are $ha're0 ,reierii au, $Lprioarele au, la el Ji -e-eriKele Ji oamenii0 *NnL Ji $opa$ii au $ha're0 Cha'rele animalelor sunt dispuse de5a lungul $oloanei, la el $a Mn $azul oamenilor0 *e de altL parte, $ha'rele unui $opa$ sunt mobile, pentru $L a$estuia Mi lipseJte $oloana -ertebralL0 *oKi s$ana supra aKa unui $opa$, olosindu5Ki mNinile0 Atun$i $Nnd ai o senzaKie de gNdiliturL, $are indi$L prezenKa unei $ha're, $uprinde lo$ul a$ela $u ambele mNini F$ha'rele au dimensiunea unei mingi de bas$hetG0 #iJ$Nndu5i $u blNndeKe $ha'ra, pentru a o alinia $u una dintre $ha'rele tale, te poKi $one$ta energeti$ la a$el $opa$0 Mn anumite pLrKi ale Ameri$ii de Sud, $ha'rele sunt $unos$ute drept o#os de lu$ sau o$hii 3uminii0 #entorul meu in$aJ le numea pu53ios% sau NntNnile de 3uminL0 *rin $ha'rele noastre primim impresii despre lume Ji per$epem iubirea Mn inima noastrL0 Se<ualitatea, ri$a Ji peri$olul sunt per$epute mai Dos de ombili$ F$ea de5a doua $ha'rLG Ji Mn $ha'ra din dreptul runKii F$ea de a JaseaG0 Mntr5o situaKie dezagreabilL, $ea de5a doua $ha'rL poate intra Mn spasme Ji putem simKi un gol Mn stoma$0 +in e<perienKa de netLgLduit a sentimentelor resimKite prin $entrul inimii, am aDuns sL aso$iem iubirea $u inima, sau sL spunem $L a-em inima rNntL, atun$i $Nnd suntem triJti0 Mn tradiKiile esti$e, e<istL presupunerea $L $ha'rele sunt $onKinute Mn $orpul uman0 *entru Jaman, MnsL, $ha'rele se e<tind, din ele pornind ire luminoase sau huas3a% $e depLJes$ limitele $orpului, $o5ne$tNndu5ne la $opa$i, rNuri Ji pLduri0 A$este ibre luminoase se e<tind pNnL Mn lo$urile Mn $are ne5am nLs$ut Ji trLim, $uprinzNnd Ji istoria noastrL personalL Ji destinul0 +a$L tradiKia hindusL des$rie Japte $ha're, Jamanii $are m5au pregLtit m5au Mn-LKat sL per$ep alte douL adiKionale) $ea de5 a opta $ha'rL, a latL deasupra $orpului luminos, dar Mn $adrul CNmpului "nergeti$ de 3uminL, $unos$utL sub denumirea de Giracocha% sau sursL a sa$rului Ji $ea de5a noua $ha'rL, Mn a ara $orpului, una $u toatL CreaKia Ji situatL Mn nemLrginire, Mn lumea Spiritului, $unos$utL drept causaC% pun$tul CreaKiei nemani estate 5 nemLrginirea0 Vom e<plora sistemul $ha'relor Mn detaliu, Mn Capitolul ;0

Cha'rele sunt organele Campului "nergeti$ de 3uminL0 Sunt dis$uri rotitoare, $u guri mari, $are se Mn-Nrt la $NKi-a $entimetri Mn a ara $orpului, prin $are MJi e<trag $ombustibilul radiant, sto$at Mn $orpul luminos, pentru a ne hrLni spiritual, emoKional Ji $reati-0 VNr ul Mn5 gust, de orma unei pNlnii, este prins $hiar de $oloana -ertebralL0 Cha 'rele Mi transmit sistemului ner-os in ormaKiile despre traume Ji du reri tre$ute, pLstrate Mn MnregistrLrile CNmpului "nergeti$ de 3uminL0 Cha'rele in ormeazL sistemul nostru neuro iziologi$, in luenKNn5du5ne starea emoKionalL Ji izi$L0 "le se $one$teazL, de asemenea, la glandele endo$rine $are regleazL Mntregul $omportament uman0 9:

64HI2:62 M956 :I 4'DI',6 Atun$i $Nnd CNmpul "nergeti$ de 3uminL de-ine to<i$, Mn urma poluanKilor din mediu Ji a $elor emoKionali, $ha'rele se Mn undL0 *ro$esul este analog unui motor ale $Lrui pistoane sunt blo$ate Mn mo$irlL0 Cha'rele se Mn undL $u reziduuri Ji Mn$ep sL se Mn-Nrteas$L alene, ast el Mn$Nt nu mai a-em energie Ji de-enim uJor iritabili sau deprimaKi, Mn $ele din urmL, ele se Mn$hid, iar sistemul nostru imunitar $edeazL0 Calitatea rezer-elor de $ombustibil din CNmpul "nergeti$ de 3uminL ne in luenKeazL longe-itatea0 Atun$i $Nnd rezer-ele noastre de energie de-in to<i$e, $ha'rele transportL a$este to<ine Mnspre sistemul ner-os $entral Ji ne MmbolnL-im sau $hiar sL murim0 " i$ienKa $u $are ne Mnnoim rezer-ele de energie determinL $Nt de a$ti-i Ji de sLnLtoJi rLmNnem0 Calitatea rezer-elor noastre de energie de 3uminL in luenKeazL pNnL Ji elul Mn $are MmbLtrNnim0 !amenii de JtiinKL $are studiazL MmbLtrNnirea au des$operit $L $easurile biologi$e din $orp nu a$KioneazL dupL timpul liniar0 Celulele noastre nu au un numLr limitat de ani0 Mn s$himb, au un numLr limitat de -ieKi, un numLr limitat de daKi Mn $are se pot multipli$a Ji MJi pot a$e $opii idele0 SL spunem, de e<emplu, $L $elulele i$atului MJi pot a$e o sutL de $opii, Mnainte de a Mn$epe sL $edeze0 +a$L ai MngheKa niJte $elule hepati$e dupL patruze$i Ji nouL de repli$Lri, ele ar $ontinua sL se di-idL de Mn$L $in$ize$i Ji unu de ori0 Chiar da$L ie$are $elulL poate a-ea o sutL de -ieKi, obi$eiurile tale alimentare Ji stilul de -iaKL -or a-ea mare
in luenKL asupra $alitLKii a$estei -ieKi0 +a$L -ei $onsuma $antitLKi mari de al$ool, -ei redu$e durata de -iaKL a i$atului0 Tot atNt de importantL pentru longe-itate, $a Ji stilul de -iaKL Ji dieta, este $alitatea rezer-elor din CNmpul "nergeti$ de 3uminL0 Chiar da$L ni$i o probL de laborator nu $oreleazL rezer-ele $Nmpului luminos $u durata de -iaKL a $elulelor, Jamanii $onsiderL $L puritatea Ji $alitatea a$estor energii -itale este o determinantL a longe-itLKii0 Atun$i $Nnd ne a lLm Mntr5o stare de stres emoKional sau izi$, ne irosim oarte repede rezer-ele de $ombustibil, $are s$ad Mn mod peri$ulos0 CNmpul "nergiei 3uminoase, asemenea unei baterii, poate opera la $apa$itate ma<imL, doar pNnL $Nnd de-ine in$apabil sL se regenereze0 Cu toKii $unoaJtem oameni $are au MmbLtrNnit brus$, dupL o traumL su eritL Mn -iaKL 5 sL spunem, dupL un di-orK ori pierderea unei persoane dragi0 +e $Nt de bine pLstrLm Ji ne regenerLm rezer-ele de 3uminL, depind durata Ji $alitatea -ieKii noastre0 ! $ale de a ne spori rezer-ele Mn CNmpul "nergeti$ de 3uminL este prin intermediul *ro$esului de 1luminare, des$ris Mn Capitolul 80 ! altL $ale o reprezintL $urLKarea $ha'relor, $are se pra$ti$L dimineaKa, la duJ0 XineKi5-L mNna stNngL la baza $oloanei -ertebrale Ji, $u mNna dreaptL, la :05:2 $m de piele, $LutaKi sL -L simKiKi prima $ha'rL0 FVedeKi Capitolul ?, Mn $are sunt des$rise lo$aKiile $ha'relorG0 Mn-NrtiKi Mn sensul in-ers al a$elor de $easorni$ FimaginaKi5-L $L trupul este $adranul unui $easG de trei sau patru ori, a-Nnd griDL $a -Nr urile degetelor sL des$rie un $er$0 ClLtiKi5-L degetele $u apL0 Mn a$est el, eliminaKi reziduurile Ji to<inele $are aderL de pereKii $ha'rei0 (epetaKi a$eastL tehni$L pentru toate $ele Japte $ha're, asigurNndu5-L $L -L $lLtiKi bine mNinile Mntre operaKiuni0 Mn$er$aKi sL simKiKi energia densL 5 asemenea -atei de zahLr 5 de pe $ha're0 A$um re-eniKi la prima $ha'rL, rLsu$ind Mn sensul a$elor de $easorni$, de trei sau patru ori0 (epetaKi miJ$area pentru toate $ele Japte $ha're0 A$est e<er$iKiu $reJte -iteza $ha'relor, permiKNndu5i ie$Lrui -orte< de energie sL se Mn-NrtL la re$-enKa optimL0 ! $ha'rL $uratL este $apabilL sL atragL energie naturalL, pentru a umple rezer-ele din CNmpul "nergiei 3uminase, pLs5trNndu5ne sLnLtatea Mntr5o stare e<$epKionalL0

*ro$esul de Fluminare poate i, de asemenea, olosit pentru a atinge superlonge-itatea0 &iologii $omparL $NteodatL pro$esul de MmbLtrNnire a $elulelor, $u e e$tuarea unei oto$opii a unei oto$opii a unei oto$opii0 3a $ea de5a 775a oto$opie, imaginea Mn$epe sL de-inL ne$larL0 CNnd ne apropiem de -Nrsta de patruze$i de ani, pielea noastrL Mn$epe sL MJi piardL elasti$itatea, ridurile super i$iale din Durul o$hilor de-in tot mai pronunKate Ji Mn$ep sL aparL ridurile adNn$i0 Ce bine ar i da$L am putea gLsi imaginea originarL, $a sL5i a$em o $opieU *rin *ro$esul de 1luminare putem a$e o $opie a primei imagini0 2e putem in orma $orpurile de la a$ea sursL originarL, $are in ormeazL tot $eea $e MnseamnL -iaKL0 A$eeaJi 92

sursL $are in ormeazL $opa$ii Ji Calea 3a$tee ne poate in orma Ji pe noi, atun$i $Nnd pra$ti$Lm -inde$area prin intermediul CNmpului "nergeti$ de 3uminL0 I,42EIS64H4I52 D2SP42 SH,H6'62 :I ?8'5H CNmpul "nergeti$ de 3uminL $onKine in ormaKii $are ne pot u$ide sau ne pot -inde$a, Mn a$elaJi el Mn $are A+25ul $odi i$L, Mn spirala sa dublL, ormula longe-itLKii, pre$um Ji starea de sLnLtate moJtenitL0 "l $onKine planul $orpului nostru, la el $um s$hiKa unui arhi5 te$t $onKine planul unei $ase0 +ar, spre deosebire de un plan izi$, separat 5 $e rLmNne inta$t, pe mLsurL $e $asa MmbLtrNneJte 5 Jablonul nostru luminos este $ontinuu in ormat de in$identele poziti-e Ji negati-e pe $are le trLim de5a lungul -ieKii0 Traumele psihologi$e Ji spirituale nerezol-ate sunt gra-ate, asemenea unor s$riDelituri, Mn $Nmpurile noastre 3uminoase0 *a$ea Ji liniJtea pe $are le des$operim prin intermediul pra$ti$ilor noastre spirituale reprezintL $ombustibilul pentru $ele mai pro unde straturi ale CNmpului "nergeti$ de 3uminL, $are dL energie su letului Ji spiritului0 *lanul $are ne5a ormat Ji ne5a modelat, Mn$L de $Nnd ne a lam Mn pNnte$ul mamei, $onKine amintirile tuturor -ieKilor noastre anterioare 5 elul Mn $are am su erit, am iubit, ne5am MmbolnL-it Ji am murit0 1n "st, a$este MnregistrLri poartL numele de 'armL Ji sunt orKe $are tre$ prin -iaKa noastrL $a o maree uriaJL, de $are nu putem s$Lpa0 MnregistrLrile $onKin instru$Kiuni $e ne predispun la repetarea anumitor e-enimente din tre$ut0 +orim sL Mn-LKLm
unde sunt lo$alizate a$este MnregistrLri energeti$e Mn CNmpul "nergeti$ de 3uminL 5 Ji $um sL le Jtergem, ast el Mn$Nt $orpul, mintea Ji spiritul sL se poatL Mntoar$e la starea de sLnLtate0 Mn stratul e<terior al CNmpului "nergeti$ de 3uminL se a lL membrana sau HpieleaI $orpului luminos0 A$eastL membranL ser-eJte drept $o$on de ensi- 5 Mn a$elaJi el Mn $are pielea este membrana prote$toare a $orpului0 MnregistrLrile traumelor izi$e Ji ale bolilor sunt imprimate Mn a$eastL membranL, pre$um modelele gra-ate de pe pahare0 Atun$i $Nnd lu$rez $u un $lient $are su erL de o boalL prelungitL, aproape Mntotdeauna gLses$ o Mnregistrare energeti$L $e a e$teazL sis5 temul imunitar0 +a$L Mnregistrarea nu este JtearsL, re$uperarea poate dura luni sau ani, iar persoana nu numai $L -a i predispusL la o re$urenKL a bolii, dar -a purta a$eastL Mnregistrare Ji Mn -iaKa urmLtoare, MnregistrLrile prinse Mn stratul emoKional5mental al CNmpului "nergeti$ de 3uminL ne determinL sL trLim Mntr5un anumit el Ji sL im atraJi de anumiKi oameni Ji de anumite relaKii0 A$este MnregistrLri di$teazL $ursul -ieKilor noastre emoKionale0 "ste oarte di i$il sL ne s$himbLm stilul de -iaKL, da$L nu ne eliberLm de MnregistrLrile din a$est strat0 MnregistrLrile sto$ate Mn stratul eteri$, sau al su letului, ne in ormeazL Ji ne organizeazL realitatea izi$L0 MnregistrLrile din stratul $auzal sau spiritual ne or$hestreazL $LlLtoria prin -iaKL, in$lusi- ni-elul de pa$e spiritualL Ji Mmplinire pe $are Ml -om atinge0 Mntre o Mnregistrare sto$atL Mn $Nmpul luminos Ji o s$risoare sto$atL Mn memoria unui $omputer e<istL asemLnLri0 *oKi lua o JurubelniKL Ji poKi aDunge pNnL la hard5dis', dar, $u toate a$estea, ori$Nt de mult ai $Luta, nu -ei gLsi propoziKii, semne de pun$tuaKie sau paragra e0 3imbaDul $omputerelor este binar Fse oloses$ $i rele 0 Ji :, Mn$Lr$ate magneti$G0 CNmpul "nergeti$ de 3uminL este $odi i$at Mntr5un mod similar0 Abuzul asupra unui $opil nu este Mnregistrat $a o imagine a unui $opil abuzat0 +e asemenea, $an$erul nu apare $a o um lLturL Mn matri$ea energeti$L0 Ambele apar $a niJte rezer-oare $u energie Mntune$atL, stagnantL, pentru $ei $are o pot -edea0 Atun$i $Nnd o Mnregistrare este a$ti-atL, ea MJi pune Mn un$Kiune programele, alimentNn5du5le de la rezer-ele de energie din CNmpul "nergeti$ de 3uminL0 "ste

aproape imposibil de oprit0 " ca Ji $um ai intra $u pluta pe un rNu0 !da5tL pornit pe $ursul apei, nu mai e<istL $ale de Mntoar$ere0 Trebuie sL -NsleJti prin apa tumultuoasL, pNnL $Nnd gLseJti un mal pe $are sL poKi ieJi0 MnregistrLrile se ormeazL atun$i $Nnd emoKiile negati-e $are MnsoKes$ trauma nu sunt -inde$ate0 ! $lientL a a-ut o Mnregistrare e<trem de puterni$L, produsL atun$i $Nnd tatLl Ji mama ei s5au separat0 Susan a-ea Japte ani la -remea respe$ti-L Ji $redea $L ea este -ino-atL de ple$area tatLlui, iind $on-insL $L L$use $e-a greJit0 S5a luptat din greu sL5Ji reprime sentimentul de abandon0 Totul a ieJit la supra aKL 99

abia la doi ani dupL $LsLtorie, $Nnd Mnregistrarea a ost a$ti-atL brus$0 Mn $iuda aptului $L MJi iubea soKul, iar a$esta nu Mi dLduse ni$i5un moti- de suspi$iune, Susan era $on-insL $L nu se poate baza pe el Fsau pe ori$are alt bLrbatG Ji $L a$esta nu5i -a i alLturi la ne-oie0 SoKul ei nu putea a$e nimi$ pentru a o $on-inge de $ontrariu0 Atun$i $Nnd i5am s$anat CNmpul "nergeti$ de 3uminL, am dete$tat o bu$lL de ire Mnnodate, asemenea unui ghem $u lNnL, deasupra umLrului drept0 Atun$i $Nnd o Mnregistrare este a$ti-L, Mn$epe sL pulseze Mn $adrul CNmpului "nergeti$ de 3uminL0 Cea a lui Susan -ibra deasupra umLrului0 Ani Mntregi de psihoterapie o aDutaserL sL5Ji MnKeleagL problemele legate de abandon, dar terapia nu putea Jterge Mnregistrarea0 *roblemele ieJeau la supra aKL Ji se proie$tau asupra ori$Lrui bLrbat din -iaKa ei0 Crizele ori stresul emoKional de$lanJau s$enariul $onKinut Mn Mnregistrare, iar a$easta se derula din nou0 +upL trei JedinKe, Susan a Mn$eput sL aibL Mn$redere $L soKul ei Mi -a sta alLturi la ne-oie0 Oi5a iertat tatLl Ji a reluat relaKia $u a$esta0 TotuJi, am -Lzut $lienKi $are au su erit un abuz izi$ ori emoKional 5 $um ar i -iolul sau tortura Mn timpul rLzboiului 5 $are nu Ji5au $reat MnregistrLri Mn CNmpul "nergeti$ de 3uminL0 A$eJtia au reuJit sL MJi -inde$e durerea Ji emoKiile negati-e $are au a$ompaniat trauma0 Cu toKii $unoaJtem oameni $are au su erit o pierdere Mngrozitoare Ji $are au a$$eptat pro-o$Lrile Ji le$Kiile -ieKii, Mn-LKNnd din ele0 CunoaJtem, de asemenea, persoane $are au ost Mn permanenKL mar$ate de durere Ji traumL0 A$estea rLmNn pro und rLnite, pline de amLrL$iune Ji resentimente0 Cum a reuJit psihiatrul Werome .ran' sL mai gLseas$L MnKeles Ji s$op Mn -iaKL, pe $Nnd se a la Mntr5un lagLr de $on$entrare, Mn $el de5al +oilea (Lzboi
#ondial, dupL $e amilia sa a ost u$isL de naziJtiP +a$L reuJim sL -inde$Lm $omponenta emoKionalL a unei situaKii dureroase, $hiar atun$i $Nnd a$easta e Mn plinL des LJurare, nu se $reeazL o Mnregistrare Mn CNmpul "nergeti$ de 3uminL0 +a$L des$operim $ompasiunea Ji iertarea $hiar Mn miDlo$ul durerii, ni$io energie to<i$L rezidualL nu este absorbitL Mn CNmpul "nergeti$ de 3uminL0 MnregistrLrile din CNmpul "nergeti$ de 3uminL pot aranDa e-enimente $iudate Ji aparent LrL ni$io legLturL, Mn lumea e<terioarL0 A$estea pot or$hestra MntNlnirea $u parteneri de $uplu $are posedL a$eleaJi trLsLturi negati-e de personalitate0 2e pot atrage Mn $ele mai $iudate lo$uri, pentru a MntNlni persoane pe $are am ost destinaKi sL le $unoaJtem0 2e pot programa sL ne a lLm Mntr5un automobil $are -a i impli$at Mntr5un a$$ident 5 sau, dimpotri-L, sL ne a lLm Mn $el $are to$mai a s$Lpat de a$$ident0 *o-estea #agdei ilustreazL elul Mn $are MnregistrLrile din stratul eteri$, sau al su letului din CNmpul "nergeti$ de 3uminL, pot organiza lumea izi$L, la el de prompt $um pot $rea o boalL Mn interiorul organismului0 #agda a -enit sL mL -adL, deoare$e su erea de $eea $e ea numea Hghinion MngrozitorI0 "ra o mamL singurL, atun$i $Nnd uni$ul ei iu, Mn -NrstL de Japtespreze$e ani la -remea respe$ti-L, a ost impli$at Mntr5un a$$ident tragi$ de maJinL0 Mn ie$are an, Mn ziua Mn $are $omemora moartea a$estuia, #agda se trezea Mn miDlo$ul unei situaKii peri$uloase, Mntr5un an, maJina ei a ost lo-itL Mn spate, $Nnd a oprit la un sema or, Ji a trebuit sL ie operatL de urgenKL0 Mn anul urmLtor, un $az de indigestie a obligat5o sL meargL la $amera de gardL a spitalului, unde i s5a administrat o soluKie oralL $u bariu, pentru o e<aminare0 +o$torii au des$operit $L era alergi$L la bariu, abia $Nnd inima i s5a oprit0 3u$rurile au $ontinuat Mn a$elaJi el, -reme de $in$i ani $onse$uti-i0 #agda nu putea MnKelege de $e trLia a$este e<perienKe aproape letale, numai Mn zilele de 2; ebruarie0 Atun$i $Nnd #agda a pLJit pentru prima datL Mn biroul meu, a e<$lamat) H+e $e n5am murit euP +e $e trebuie sL trLies$ Mn $ontinuarePI Se $ondamna pentru $L Mi permisese iului sL ple$e $u maJina MmpreunL $u prietenii lui, Mn a$ea searL0 .LrL el, se simKea singurL, LrL s$op Mn -iaKL Ji LrL ni$i un moti- sL $ontinue sL trLias$L0 Mn timpul *ro5

$esului de 1luminare, #agda a simKit spasme Ji $rampe mus$ulare, dar a trLit Ji sentimentul de eliberare0 +e Japte ori a plNns Mn$etiJor, Mn timp $e $orpul ei tremura0 Spre s NrJitul uneia dintre JedinKele noastre, a de$larat $L trLieJte un sentiment de pa$e Ji $L iul ei este liniJtit, Ml simKea lNngL ea, Mn$er$Nnd sL o aline0 +upL o serie de mai multe JedinKe, am Jters MnregistrLrile $are o predispuneau la a$este a$$idente, $unos$ute Mn psihiatrie drept He e$tul de ani-ersareI0 MnKelesese $L su letele lor erau unite0 "ra $on-insL $L nu se -a separa ni$iodatL de iul ei0 #agda a putut atun$i sL plNngL pierderea iului Ji nu i5a mai repus 9?

a$$identul Mn s$enL, an de an0 A petre$ut urmLtoarea zi de 2; ebruarie LrL ni$i un in$ident0 Atun$i $Nnd Jablonul energeti$ a ost distrus, lumea din Durul ei s5a s$himbat0 Atun$i $Nnd o Mnregistrare este a$ti-atL, energia sa to<i$L se s$urge Mntr5o $ha'rL, $reNnd haos emoKional sau $ompromiKNnd rea$Kia sistemului nostru imunitar0 Mn $azul #agdei, su erinKa ei a $res$ut asemenea unor nori Mntune$aKi de urtunL, $are s5au des$Lr$at la $o5 memorarea morKii iului sLu0 CNnd studiez o Mnregistrare Mn CNmpul "nergeti$ de 3uminL, obser- MntNi norii de urtunL $are orbiteazL Mn Durul a$estuia0 A$este energii negati-e indi$L Mntotdeauna prezenKa unei MnregistrLri a$ti-e0 Atun$i $Nnd a$easta Mn$epe sL se a$ti-eze, gra5 -itLm Mn Durul unor oameni Ji situaKii $are ne permit sL retrLim $ir$umstanKele traumei iniKiale, Mn Mn$er$area de a o -inde$a0 &$ !*IST I C! ATI$* *!$! A+II &$T !*I Mn Dungla amazonianL, -ra$ii -orbes$ despre blestemele $are $ad asupra amiliilor Ji $are sunt transmise de la o generaKie la alta0 Mn anii Mn $are am studiat alLturi de Jamani, am des$operit $L a$eJti -inde$Ltori se re ereau la MnregistrLri $are sunt transmise Mntre generaKii0 Cea mai $omunL ormL de MnregistrLri $e a$KioneazL pe par$ursul generaKiilor o reprezintL $ara$teristi$ile izi$e pe $are le moJtenim de la pLrinKii noJtri0 Otim $L bolile de inimL Ji $an$erul la sNn se transmit din generaKie Mn generaKie0 +a$L mama Ji buni$a -oastrL au murit din $auza unui in ar$t, a-eKi a$tori geneti$i de ris$ $e -L predispun la a e$Kiuni ale
inimii0 A$este $ondiKii ereditare sunt, de asemenea, arhi-ate Mn CNmpul "nergeti$ de 3uminL0 1niKial, Een a -enit sL mL -adL pentru o problemL legatL de mariaDul sLu0 3ui Ji soKiei le era greu sL se obiJnuias$L $u noua -iaKL MmpreunL Ji au $Lutat $onsiliere0 Mn timpul inter-iului nostru, am obser5 -at un pun$t Mntune$at Mn $Nmpul energeti$ al lui Een, la $in$ispreze$e $m de pieptul sLu0 Am analizat $u atenKie Ji am simKit $e-a asemLnLtor unei rLdL$ini, $are pornea din a$el lo$ Mntune$at Ji du$ea spre inimL0 35am Mntrebat da$L Mn amilia lui usese $ine-a bolna- de inimL0 #i5a spus $L toate rudele sale stau bine $u inima Ji $L nimeni nu a murit din pri$ina -reunei boli $oronariene0 A susKinut $u tLrie $L se simte puterni$ Ji Mn ormL0 Am ost surprins, pentru $L Mn-LKasem sL am Mn$redere Mn $eea $e -edeam0 35am Mn$uraDat pe Een sL a$L un $ontrol medi$al amLnunKit al inimii, sL elimine $arnea roJie din dietL, sL a$L e<er$iKii Ji sL aibL griDL de inima lui0 Am lu$rat asupra $ha'rei inimii, mintea mea raKionalL spunNndu5mi $L probabil su erea din pri$ina stresului emoKional, pe $are eu Ml interpretam drept o a e$Kiune a inimii0 Trei zile mai tNrziu, Een m5a sunat sL5mi spunL $L ratele sLu to$mai su erise patru bypass5uri $oronariene0 Mn timpul unei e<aminLri de rutinL, do$torii au des$operit $L inima ratelui sLu era pe pun$tul de a $eda0 Analizeze lui Een a arLtat $L inima lui era Mn regulL0 Cu toate a$estea, Jtiam $L Mn CNmpul "nergeti$ de 3uminL apar stLri $e se -or mani esta Mn $orpul izi$, abia peste $Nte-a luni sau ani0 35am Mn$uraDat pe Een sL $ontinue sL ia mLsuri pentru a5Ji MntLri inima0 +e asemenea, am a-ut griDL sL primeas$L o 1luminare, pentru a elimina starea $hiar la sursL, Mnainte sL se mani este Mn plan izi$0 Een s5a -inde$at Mnainte sL ie ne-oie sL su ere o operaKie de bypass0 (A"T! *!$! A+II MnregistrLrile pot i, de asemenea, aso$iate $ara$teristi$ilor psihologi$e pe $are le moJtenim de la pLrinKii noJtri0 Mn $artea lui 2an$y .riday, MC Mother% MCself(Mama mea% eu ns(mi)% ea a des$operit $L retrLieJte -iaKa mamei sale, Mn $iuda Mn$er$Lrilor disperate de a a$e to$mai $ontrariul0 Bneori, s NrJim du$Nnd a$eleaJi bLtLlii Ji urmNnd a$eleaJi drumuri $a Ji pLrinKii noJtri0 +a$L

buni$a Ji mama ta a a-ut de5a a$e $u bLrbaKi -iolenKi, este posibil sL ii predispusL la a$elaJi gen de relaKie0 Chiar Ji &iblia spune $L pL$atele tatLlui -or i moJtenite de Japte generaKii0 A$este pL$ate nu reprezintL Dude$LKi Mmpotri-a des$endenKilor ne-ino-aKi, $i energii negati-e $are sunt tre$ute de la o generaKie la alta0 *sihologii $red $L ideile Ji $omportamentele pe $are le moJtenim de la pLrinKii noJtri sunt $odi i$ate Mn $ir$uitele $reierului nostru Ji $L singura $ale de a reprograma a$este $ir$uite o reprezintL psi5 9=

hoterapia0 Sunt $on-ins $L a$este Jabloane Ji obi$eiuri negati-e sunt $odi i$ate Ji Mn CNmpul "nergiei 2egati-e Ji $L *ro$esul de 1luminare poate rezol-a, Mntr5o JedinKL, $eea $e, adesea, se rezol-L Mn ani buni prin intermediul psihoterapiei0 Adesea, psihoterapia prin -orbire nu este su i$ientL pentru -inde$are0 *sihologia $onsiderL $L, atun$i $Nnd de-ii $onJtient de H$omple<eleI Ji HimpulsurileI in$onJtientului, te eliberezi de in luenKa lor ne astL0 Con orm Jamanilor MnsL, $onJtientizarea intele$tualL de abia da$L zgNrie supra aKa Ji nu este su i$ientL pentru a adu$e -inde$area0 Otiind $L a ost abuzatL se<ual Mn $opilLrie, o emeie MJi -a MnKelege neMn$rederea Mn bLrbaKi, dar a$eastL MnKelegere Mi -a permite rareori sL aibL o relaKie intimL0 MnKelegem $u toKii $L trebuie sL a$em mai multe e<er$iKii izi$e, sL mNn$Lm mai puKine dul$iuri Ji sL meditLm mai des0 Cu toate a$estea, de multe ori trebuie sL ne orKLm sL a$em lu$rurile $are Jtim $L ne sunt bene i$e0 #intea raKionalL are o oarte mi$L in luenKL asupra emoKiilor, impulsurilor, ri$ilor Ji dorinKelor noastre0 3u$rurile se pot rezol-a prin *ro$esul de 1luminare, deoare$e a$esta opereazL la ni-elul $auzal al CNmpului "nergeti$ de 3uminL0 Terapia prin -orbire lu$reazL doar la ni-el mental Ji este in$apabilL sL JteargL sau sL rein ormeze MnregistrLrile -e$hi din CNmpul "nergeti$ de 3uminL0 #ai e<istL o ormL de Mnregistrare $e tre$e de la o generaKie la alta, de la tatL la iu Ji de la mamL la ii$L0 &uni$ul meu a pierdut totul Mn timpul marii $rize e$onomi$e, la -Nrsta de patruze$i Ji $in$i de ani0 *e $Nnd tatLl meu a-ea patruze$i Ji $in$i de ani Ji era un a-o$at prosper Mn Ha-ana, Ji5a pierdut sluDba Ji toatL a-erea, odatL $u preluarea puterii de $Ltre $omuniJti0 TatLl meu MJi mLsurase Mntotdeauna su$$esul prin posesiunile materiale 5 $asa Mn $are lo$uia, $Nt $NJtiga, la $e J$oli mergeau $opiii sLi0 CNnd am ugit din Cuba, dupL re-oluKie,
era hotLrNt sL re$onstruias$L Ji sL re$NJtige ni-elul de $on ort material de $are se bu$urase $Nnd-a0 Mn urmLtorii douLze$i Ji $in$i de ani, a mun$it zi Ji noapte, -LzNndu5Ji amilia oarte rar Ji lipsindu5 se de plL$erile -ieKii0 Mn $ele din urmL, pe la -Nrsta de Japteze$i de ani, s5a pensionat, du$Nnd o -iaKL de $on ort relati-0 3a $Nte-a luni dupL pensionare, m5a sunat Ji mi5a spus $L s5a trezit Mn a$ea dimineaKL Ji Ji5a dat seama $L nu Jtie unde i5a zburat -iaKa0 Mn a$ea zi a hotLrNt sL Mn$eapL sL5Ji trLias$L -iaKa Ji $urNnd a pornit Mntr5o $LlLtorie prin "uropa, China Ji alte lo$uri pe $are dorise dintotdeauna sL le -adL0 Cu toate a$estea, a pierdut un s ert de se$ol0 CNnd ratele meu a Mmplinit patruze$i Ji opt de ani, do$torii i5au des$operit o tumoare malignL Mn $reier0 Mn $iuda radiaKiilor Ji a $hemo5terapiei, a murit la $Nte-a luni dupL stabilirea diagnosti$ului, Mn loarea -Nrstei, lLsNnd Mn urmL o soKie Ji doi $opii minunaKi0 3a -Nrsta de patruze$i Ji $in$i de ani, am ost Ji eu pus Mn aKa situaKiei de a pierde tot $eea $e iubeam0 CLrKile mele anterioare L$userL sL iu oarte soli$itat $a pro esor Ji $on erenKiar0 *atru zile pe sLptLmNnL $LlLtoream pentru a Kine prelegeri despre medi$ina energeti$L Ji despre Jamanism, Mmi rLmLsese oarte puKin timp pentru amilie0 Mn $iuda Mn$er$Lrilor de a5mi pLstra $Lsni$ia, totul s5a dus de rNpL0 SoKia mea Ji $u mine ne5 am separat Ji, la s$urt timp, ii$a mea de Jaispreze$e ani a $Lzut de pe $al Ji a trebuit sL ie operatL de urgenKL, pentru $L MJi isurase i$atul0 CNnd s5a MntNmplat a$est lu$ru, $ondu$eam o e<pediKie Mn Amazon, -izitNnd un -ra$i renumit, +on 1gna$io0 Oamanul era un mare $lar-LzLtor Ji $Nnd i5am e<pli$at $e mi s5a MntNmplat Mn ultimele Jase luni din -iaKL, a des$ris o masL Mntune$atL $e Mmi a$operea inima0 H"ste durerea pe $are o simtI, i5am spus0 H2uI, a rLspuns el, punNndu5Ji mNna $u blNndeKe deasupra inimii mele0 H"ste nenoro$ul buni$ului tLu0I Apoi a Mn$eput sL des$rie $um buni$ul meu distrusese $ariera unui alt bLrbat Ji atrLsese mNnia a$estuia asupra sa0 H&lestemulI s5a transmis tatLlui meu, ratelui meu Ji apoi a -enit asupra mea0

HTe poKi -inde$a, luptNndu5te $u ad-ersarii din lume, tot restul -ieKii taleI, a e<pli$at +on 1gna$io, Hsau MKi poKi -inde$a inima, iar lumea e<terioarL te -a urma0I Mn seara a$eea, +on 1gna$io m5a aDutat sL5mi -inde$ inima0 A Jters norul Mntune$at de deasupra $ha'rei inimii Ji Mnregistrarea dusL de5a lungul generaKiilor, $are usese imprimatL Mn CNmpul "nergeti$ de 3uminL0 Mn dimineaKa urmLtoare, am zburat Mnapoi Mn Statele Bnite0 CNte-a zile mai tNrziu ii$a mea a ost s$oasL din se$Kia de terapie intensi-L, Ji Ji5a re-enit $omplet0 "ra prea tNrziu sL5mi mai sal-ez $Lsni$ia, dar relaKia $u $opiii mei se MmbunLtLKise $onsiderabil0 AstLzi suntem oarte buni prieteni0 #5au Mn-LKat $um sL de-in un tatL 9;

e<traordinar0 +e atun$i Mn$oa$e, mi5am dat seama $um o Mnregistrare poate i tre$utL de la o generaKie la alta0 Atun$i $Nnd -inde$Lm a$este stLri din interiorul nostru, le -inde$Lm atNt pentru pLrinKii, $Nt Ji pentru $opiii noJtri0 Cred $L l5am s$utit pe iul meu de o $rizL maDorL la -Nrsta de patruze$i Ji Jase de ani, prin $are sL rezol-e o problemL $e se transmitea de5a lungul mai multor generaKii0 Cum pot i sigur de astaP Otiu $L am supra-ieKuit, iar amilia mea a rLmas inta$tL, $hiar da$L mariaDul a luat s NrJit0 Spre deosebire de tatLl meu, nu am a-ut ne-oie de douLze$i de ani pentru a5mi re-eni0 42I,42EIS64'42' Pentru noi% fi$icienii credincio-i% deose)irea dintre trecut% "re$ent -i +iitor este doar o ilu$ie care "ersist(.
Albert !instein

Oamanul este interesat de e<tragerea energiei emoKionale din5tr5o Mnregistrare Ji de Jtergerea MnregistrLrii0 *rimele stadii ale pregLtirii $a Jaman $onstau Mn $urLKarea pro undL sau HrLzuireaI CNmpului "nergeti$ de 3uminL0 Oamanul nu se mai identi i$L $u istoria sa personalL0 Ast el, emeia 2a-aDo -ra$i este $apabilL sL spunL) H#untele sunt eu, rNurile sunt euI0 Chiar da$L Jamanii au su erit pierderi, oame, durere Ji abuz, ei MnKeleg $L, mai presus de toate, sunt drumeKi Mntr5o $LlLtorie e<traordinarL prin nemLrginire0
A$esta este s$opul -inde$Lrii prin *ro$esul de 1luminare0 "u nu sunt oarte interesat sL lu$rez $u pe po-eJtile $lientului, aJa $um este psi5hoterapeutui0 #L intereseazL sL Mi aDut pe oameni sL MnKeleagL $L ei nu sunt po-eJtile lor, nu sunt a$tori Mntr5un s$enariu s$ris de pLrinKii lor, de $ulturL sau de -remurile Mn $are se MntNmplL sL trLias$L0 "i sunt doar $ei $are spun po-eJtile0 *entru a a$e a$est lu$ru, trebuie sL am a$$es la Mnregistrarea de bazL din CNmpul "nergeti$ de 3uminL, $are este oarte greu de a$$esat dire$t0 "ste $a Ji $um ai Mn$er$a sL -ezi un ilm, trLgNnd banda din $asetL0 *utem sL aDungem la ilm doar prin inter aKL 5 Mn a$est $az, -ideoplayer5ul Ji e$ranul tele-izorului0 1nter aKa dintre lumea noastrL materialL Ji CNmpul "nergeti$ de 3uminL o reprezintL $ha'rele0 Mntr5 un el, putem $onsidera $L a$este -orte<uri de energie $are se Mn-Nrtes$ stau deasupra semnului egal din e$uaKia lui "instein, " Q #C20 Cha'rele oloses$ energie pentru a organiza materia izi$L a $orpului, pentru a $rea boalL ori sLnLtate Ji pentru a da ormL lumii din Durul nostru0 *rin intermediul $ha'relor, suntem $apabili sL tre$em din lumea materiei, Mn s era energiei0

98

Cartea a doua
LUMEA %E LUMIN
O$olile misterelor din tre$ut au transmis peste timp se$retele naturii noastre trans$endente0 A$este J$oli au ost ondate de $Ltre -izionari din zonele lu-iilor Tigru Ji "u rat Ji de $Ltre Jamanii din China Ji Tibet0 Mn-LKLturile lor e<istL Ji astLzi0 #ulKi oameni au studiat Eabala, 1 Ching, Tantra Ji &udismul tibetan0 Mn plus, e<istL e<$elente pra$ti$i de -inde$are, predate de maeJtrii (ei'i Ji alKi pra$ti$anKi ai medi$inii energeti$e0 A-em la dispoziKie o bogLKie de pra$ti$i spirituale 5 in$lusiCo!a Ji meditaKia 5 $are ne pot aDuta mult Mn drumul nostru0 O$oli similare ale misterelor au e<istat Ji Mn $ele douL Ameri$i, printre maiaJi, indienii Hopi, in$aJi Ji alte grupuri de bLJtinaJi0 "i au des$ris $ele nouL porKi sau intrLri prin $are tre$e o persoanL, pe par$ursul drumului spre MnKelep$iune0 .ie$are dintre a$este porKi $orespunde unei $ha're0 Oamanii in$aJi, alLturi de $are am studiat eu, identi i$au nouL $ha're0 .ie$are dintre a$eJti $entri reprezenta o poartL prin $are MnKeleptul tre$e Mn drumul sLu $Ltre $unoaJterea Ji realizarea de sine0 Oapte dintre a$eJti $entri se a lL Mn $orp0 CeilalKi doi sunt plasaKi Mn CNmpul "nergeti$ de 3uminL0 Mn a$este douL $ha're, Jamanii intrL Mntr5o realitate transpersonalN0 Capitolele urmLtoare des$riu anatomia CNmpului "nergeti$ de 3uminL, din perspe$ti-a unui Jaman0 "le in$lud e<er$iKii pentru trezirea $apa$itLKii noastre de a per$epe lumea in-izibilL a energiei0 "u numes$ a$este e<er$iKii pentru a obKine $lar-edere, Cea de5a +oua Trezire, pentru a le di erenKia de trezirea obiJnuitL, de zi $u zi0 Sunt metode pra$ti$e puterni$e, prin $are se Mn-aKL per$eperea spaKiilor dintre lu$ruri Ji a realitLKii luminoase din Durul nostru0 Capitolul ; prezintL $on$eptul de spaKiu sa$ru0 #entorul meu obiJnuia sL5mi spunL sL des$hid spaKiul sa$ru Ji sL mL dau deoparte din drum0 "l se re erea la uriaJul aDutor spiritual la $are a-em a$$es prin -inde$Ltorii din lumea in-izibilL0 +upL $e am Mn-LKat a$este pra$ti$i, am des$operit $L nu trebuie sL a$ totul de unul singur0 "<ploraKi tehni$ile din Capitolul ;, pentru a $rea spaKii Mn $are Spiritul sL poatL atingL $orpul Ji sL5: in uzeze $u MnKelep$iune0 MnsL, mai presus de toate, e<perimentaKi pra$ti$ile din a$eastL parte a $LrKii0 Calea Jamanului este un pro$es de des$operire0 Mn $ele din urmL, e<perienKele pe $are le a-eKi Mn a$este domenii sunt sursa de $unoaJtere Mn $are puteKi a-ea $ea mai mare Mn$redere0

96

C%pitol(l )

&A'RELE
,oa"tea trecut( am studiat $e'e5le, filamentele luminoase ale celei de&a doua cha3re. ,e aflam ntr&o +ale lu*uriant(% "lin( cu eucali"0i -i "ini. Du"( cin(% am "lecat n ceea ce eu credeam c( +a fi o "lim)are scurt(% dar 'ntonio a continuat s( m( duc( de"arte% n "(dure. 2ra a"roa"e lun( "lin( -i% c nd norii s&au risi"it% am "utut !(si foarte u-or drumul. C nd luna intra n nori% eram arunca0i ntr&o )e$n( crunt(. 'm a#uns ntr&un lumini-% iar el mi&a cerut s( m( a-e$ "e un )olo+an -i s( m( conecte$ la un "in nalt% aflat la +reo $ece metri de"(rtare. 'm nchis ochii -i mi&am ima!inat c( ntind m na s"re co"ac. .,u&0i folosi ca"ul% nino/% a s"us el. Detest c nd m( nume-te . co"ile/% iar el -tie acest lucru. Sunt con+ins c( acesta este moti+ul "entru care mi se adresea$( astfel% atunci c nd de$a"ro)( ce fac. . Cu stomacul/% a s"us el. .2*tinde un lu#er de lumin( din $os5$o Jcea de&a doua cha3r( % " n( la co"ac./ C nd am f(cut asta% am sim0it o le!(tur( +isceral( cu "inul% ca -i cum ne&amfi atins. 'm "utut sim0i te*tura scoar0ei -i chiar am "utut s( intru n interiorul co"acului. 'tunci c nd 'ntonio mi&a s"us s( deschid ochii% am +($ut firul de lumin( care ie-ea din )urta mea. .'cum decu"lea$(&te de la co"ac -i ;conectea$(&te la "rima ta amintire. ncearc( s( te ntorci la +remea c nd erai )e)elu-% nainte s( "o0i mer!e% -i lea!( acest fir luminos de co"il/% a s"us el. 6re)uie c( am "etrecut o ntrea!( or( ncerc nd s( fac ce mi&a s"us. mi d(deam seama c( 'ntonio de+enea ner()d(tor. .E nde-ti/% a $is. .,u te mai ! ndi. Pur -i sim"lu% f(&o./ 'tunci am reu-it. Puteam sim0i "ielea acelui co"il% la fel cum am reu-it s( simt scoar0a co"acului% mai de+reme. Puteam sim0i !usturile% a-a cum le sim0ea -i el & iar lumea era la fel de mare -i "entru mine. 6oate sim0urile mele de+eniser( acti+e -i eram a"roa"e co"le-it. Cel care atin!ea -i sim0ea nu mai eram eu 5 acea "ersoan( "e care o cuno-team & ci eu mai n + rst(% tot at t de familiar mie% ca -i eu mai t n(r. 'tunci% 'ntonio mira cerut s( urme$ firul de lumin(% s( mer! de&a lun!ul lui% "ermi0 ndu& le ima!inilor -i sentimentelor s( m( inunde. Mi&am ima!inat c( mer! de&a lun!ul acestui fir% ca "e un drum% -i am $(rit ima!ini din co"il(rie -i adolescen0(% la care nu m( mai ! ndisem de $eci de aniB costumul de AalloGeen% "e care "(rin0ii mei m( "useser( s(&l"ort la + rsta de cinci ani% iu)irea "e care o nutrisem "entru "rofesoara mea din clasa a III& lea% momentul n care c inele nostru a murit. Foarte ciudat. ,u numai c( +edeam ima!inile% dar m( in+adau -i emo0iile. Vedeam fiecare moment +esel -i trist al +ie0ii mele. '"oi% 'ntonio m&a )(tut "e um(r. .Data +iitoare/% a s"us% .te +ei conecta la cel care +ei fi "este $ece mii de ani./
,urnale

*otri-it $redinKelor indienilor Hopi, Homul este $reat per e$t Mn imaginea Creatorului sLuI0 Mn 6he ?oo3 of the Ao"i (Cartea indienilor Ao"i)% .ran' Caters emite $redinKa $L Htrupul -iu al omului Ji $el al *LmNntului sunt $onstruite Mn a$elaJi el0 *rin ie$are tre$e o a<L0 Cea a omului este $oloana -ertebralL, $are $ontroleazL e$hilibrul miJ$Lrilor Ji un$Kiile sale0 +e5 a lungul a$estei a<e se a lL mai mulKi $entri -ibratori, $are sunt e$oul sunetului primordial al -ieKii prin uni-ersI (e erinKe la $ha're se pot gLsi printre indienii Hopi, in$aJi Ji maiaJi, pre$um Ji la multe alte $ulturi aborigene din Mntreaga lume0 +es$rierile $ha'relor $are ne sunt $ele mai amiliare pro-in din yoga0 O$olile de yoga ne Mn-aKL $L $ha'rele sunt terenul de Doa$L al dorinKei omului0 .ie$are $entru energeti$ simbolizeazL plL$erile Ji durerile $are ne Kin legaKi de 'armL0 +e e<emplu, prima $ha'rL 97

semni i$L ataJamentul nostru aKL de lumea materialL, Mn timp $e $ea de5a doua reprezintL plL$erile se<uale0 Yoga este o $ale a -irtuKii Ji puritLKii0 Mn yoga, omul trebuie sL MJi depLJeas$L Mn$Nntarea simiturilor, pentru a des$operi $eea $e tre$e din$olo de ele0 Ko!a este un $u-Nnt sans$rit, $are MnseamnL HuniuneI, a-Nnd $onotaKia de Ha uni $eea $e a ost despLrKitI0 Corpul Ji su letul sunt reunite0 3umes$ul Ji +i-inul de-in una0 *rin $ontrast, Jamanii din $ontinentele ameri$ane trLies$ Mntr5o lume Mn $are Creatorul nu este separat de CreaKie, Cerul nu este separat de *LmNnt, iar Spiritul Ji materia se MntrepLtrund0 "i nu $red Mn di-iziunea dintre trup Ji su let, sau dintre lumea -izibilL, a ormei Ji $ea in-izibilL, a energiei0 2u e<istL nimi$ de trans$ens Ji nimi$ de unit0 "i nu se desprind de propriile dorinKe, sau de iluminarea personalL0 Mn timp $e unele J$oli de yoga susKin $L tu nu eJti $orpul tLu, Jamanii spun $L tu eJti, Mntr5ade-Lr, $orpul tLu 5 Ji mult mai mult de$Nt atNt0 "i Jtiu $L lumea -izibilL Ji $ea in-izibilL se MntrepLtrund0 #oti-ul pentru $are $u toKii am a$$eptat atNt de rapid -ersiunea esti$L a $ha'relor este a$ela $L se potri-eJte mitului izgonirii din grLdina (aiului0 Am $res$ut $u gNndul $L suntem separaKi de naturL0 Su letul poate i gLzduit de $orp, dar este $omplet detaJat de a$esta0 .ilozo ii o$$identali numes$ asta ruptura dintre minte Ji $orp0 F#ulte J$oli hinduse, in$lusi- Tantra Ji Ad-ita, re$unos$ aptul $L nu e<istL ni$io rupturL minte4$orp, dupL $um nu e<istL ni$io $one<iune permanentL $u naturaG0 A$este douL mari orientLri teologi$e au $oe<istat -reme de milenii 5 Ji nu Mntotdeauna Mn pa$e0 *rimele stLri ale materiei Ji ale Spiritului au ost separate0 Spiritul a $reat materia, dar nu sLlLJluieJte Mn ea0 A$eastL J$oalL de gNndire a $reat religiile bazate pe un +umnezeu din $eruri 5 $redinKe Mn $are e<istL un Creator +i-in, bLrbat, separat Ji distanKat de CreaKie Fde e<emplu, Reus ori 1eho-aG0 Cea de5a doua orientare susKine $L Mntreaga materie este o mani estare a Spiritului Ji este insu latL de Spirit0 A$eastL J$oalL de gNndire a-anseazL religiile unei zeiKe a *LmNntului 5 o Creatoare a *LmNntului, emeie, a $Lrei prezenKL strLbate Mntreaga Sa CreaKie Fde e<emplu, Hera, 1nana sau *a5$hamamaG0 Oamanii pro-in din $ea de5a doua J$oalL de gNndire0 Cei mai a-ansaKi maeJtri trans$end limitLrile propriilor $redinKe Ji MJi dau seama $L ambele orientLri a$ parte dintr5un Mntreg mai mare0 Cha'rele reprezintL $alitLKile elementare ale omului0 Mn lo$ sL MJi suprime dorinKele instin$tuale Ji pasiunea, Jamanii le trans ormL Mn instrumente bine a$ordate0 "u $red $L ri$a
este $ompasiunea sub ormL de sLmNnKL0 Vinde$L5Ki ri$a 5 Ji $ompasiunea iese la i-ealL0 "ul instin$tual nu trebuie sL de-inL duJman0 .uria, lL$omia Ji dorinKa $arnalL sunt toate resurse as$unse, $are pot i trans ormate Mn iubire, limpezime a gNndirii, MnKelep$iune Ji $uraD0 Tot $eea $e se a lL Mn naturL este s Nnt Ji ie$are $ha'rL deKine seminKele 1luminLrii noastre Ji a $eea $e -om de-eni0 A$AT'MIA CHAK !#' 1ndi erent unde s5a nLs$ut, ie$are om are un s$helet $u e<a$t a$elaJi numLr de oase0 Mn mod similar, $u toKii a-em o anatomie luminoasL, $are in$lude $ha'rele Ji meridianele $unos$ute Mn a$upun$tura0 Cu-Nntul cha3ra MnseamnL HroatLI Mn sans$ritL0 Cha'rele sunt dis$uri rotitoare de energie0 "le sunt $one$tate la $oloana -ertebralL Ji sistemul ner-os $entral Ji se e<tind la ze$e5$in$ispreze$e $m Mn a ara $orpului0 Cha'rele sunt o $ondu$tL dire$tL $Ltre reKeaua neuronalL umanL0 "le se rotes$ Mn sensul a$elor de $easorni$, Mn a$eeaJi dire$Kie Mn $are se Mn-Nrtes$ Ji braKele gala<iei0 .ie$are $ha'rL are o re$-enKL uni$L, pe $are o per$epem printr5o $uloare a $ur$ubeului0 Cha'rele unui nou5nLs$ut prezintL $ulorile lor pure 5 de la roJu Mn prima $ha'rL la -iolet Mn $ea de5a Japtea0 *e mLsurL $e MmbLtrNnim, $ulorile se atenueazL0 Traumele Ji pierderile din -iaKa noastrL lasL Mn urmL reziduuri to<i$e, $are se lipes$ de o $ha'rL Ji nu Mi permit sL -ibreze la re$-enKa sa purL, iar MmbLtrNnirea izi$L se a$$elereazL0 Atun$i $Nnd un Jaman MJi Mn$heie pro$esul de -inde$are, $ha'rele sunt $urLKate0 Se Mn-Nrt liber Ji -ibreazL, din nou, $u puritatea lor de la Mn$eput0 Oamanii din Amazon $red $L, atun$i $Nnd MKi $ureKi toate $ha'rele, obKii un H$orp $ur$ubeuI0 .ie$are $entru -ibreazL la re$-enKa sa naturalL Ji radiazL Mn $ele Japte $ulori ale $ur$ubeului0 *otri-it legendelor, atun$i $Nnd obKii $orpul $ur$ubeu, poKi a$e $LlLtoria din$olo de moarte, Mn lumea

?0

Spiritului0 "Jti $apabil sL5i aDuKi pe $eilalKi sL se -inde$e Ji poKi sL mori $onJtient, de -reme $e $unoJti deDa drumul Mnapoi spre $asL0 Oamanii din DunglL $red $L moartea este un mare prLdLtor $are ne urmLreJte pe toKi0 "i spun $L multe boli sunt $auzate de moartea $are supureazL Mn noi0 A$eJti -ra$i $onsiderL $L moartea Fsau lipsa de -iaKL, $um pre er eu sL5i spunG ne a$apareazL Mn$etul $u Mn$etul pNnL $Nnd, Mntr5o zi, ne dLm seama $L suntem mai mult morKi de$Nt -ii0 Am -Lzut a$est lu$ru MntNmplNndu5se multor persoane Ji $red $L o asemenea situaKie este de nestL-ilit Mn Ameri$a de astLzi0 Atun$i $Nnd $ha'rele sunt $urate, nu mai eJti urmLrit de moarte0 "Jti a$aparat de -iaKL Ji, prin urmare, moartea nu te mai poate pretinde0 Steagul naKiunii in$aJilor este $ur$ubeul, $are deKine un lo$ oarte spe$ial Mn mitologia lor0 Ml puteKi -edea luturNnd deasupra a$operiJurilor din Cus$o, $hiar Ji Mn zilele noastre0 Mn timp $e pra$ti$anKii de yoga re$unos$ doar Japte $ha're, +on Antonio m5a Mn-LKat $L a-em nouL $ha're0 Oapte dintre ele sunt lo$alizate Mn interiorul $orpului, iar $elelalte douL, Mn a ara trupului0 "l numea $ea de5a opta $ha'rL Giracocha% $are este numele Creatorului sau al #arelui Spirit F$u-Nntul MnseamnL HsursL sa$rLIG0 Cea de5a opta $ha'rL se a lL Mn $adrul CNmpului "nergeti$ de 3uminL0 Se Mn-NrteJte deasupra $apului, asemenea unui soare rotitor0 "a reprezintL legLtura noastrL $u #arele Spirit, lo$ul unde +umnezeu sLlLJluieJte Mn noi0 Ci&+ili$ados Falbii Ji indienii $are au adoptat $redinKele o$$identaleG au un soare palid Ji murdar, drept $ha'ra a opta0 H"ste din $auzL $L ci+ili& $ados au ost alungaKi din ,rLdinLI, mi5a e<pli$at una dintre emeile -ra$i0 Mn mod $urios, $u-Nntul spaniol Indio MnseamnL Huna $u +umnezeuI0 *entru indienii $are nu au subs$ris mitologiei -esti$e, $ha'ra a opta strLlu$eJte pre$um un dis$ auriu0 Vedem a$eastL $ha'rL ilustratL $a o luminL, Mn Durul lui Hristos, Ji $a un o$ deasupra apostolilor, Mn ziua de (usalii, atun$i $Nnd au primit darul S Nntului +uh0 CNnd murim, $ea de5a opta $ha'rL se mLreJte, de-enind un glob luminos $are Mn-Lluie $elelalte Japte $ha're Mntr5o s erL de 3uminL0 +upL o perioadL de ispLJire Ji puri i$are, $ea de5a opta $ha'rL produ$e un alt $orp, aJa $um a L$ut de atNtea !ri, Mn atNtea -ieKi0 2e $ondu$e $Ltre pLrinKii noJtri biologi$i Ji spre $ea mai bunL -iaKL Fnu $ea mai uJoarLUG, Mn $are sL trLim e<perienKele de $are a-em ne-oie pentru a $reJte spiritual0 Amintirile puterni$e ale traumelor din Mn$arnLrile tre$ute sunt transmise Mn $orpul urmLtor, $a MnregistrLri din CNmpul "nergeti$ de 3uminL0

Sursa $elei de5a opta $ha're este Spiritul, $ea de5a noua $ha'rL0 "a se a lL Mn a ara CNmpului "nergeti$ de 3uminL Ji se e<tinde Mn Mntregul $osmos0 "ste inima uni-ersului, una $u #arele Spirit0 #entorul meu $redea $L $ea de5a opta $ha'rL se a lL a$olo unde +umnezeu sLlLJluieJte Mn noi, iar $ea de5a noua este partea din noi $are sLlLJluieJte Mn Creator0 Cha'ra a opta $orespunde $on$eptului $reJtin al su letului, $are este personal Ji init0 Cea de5a noua $orespunde Spiritului, $are este impersonal Ji in init0 Su letul a ost Mntotdeauna Mn $entrul preo$upLrilor religioase, $are $autL sL5: sal-eze0 *entru $L su letul este personal, pare sL ie autonom0 *resupunem $L putem i ori una $u spiritul, ori de$one$taKi de la a$esta0 Cea de5a noua $ha'rL este una $u Mntreaga CreaKie, in initL Ji eternL, Mn $ontrast $u su letul init Ji personal0 #L -oi re eri la a$est $entru $a la $ea de5a opta $ha'rL, dat iind $L denumirea de suflet are atNtea $onotaKii di erite pentru noi 5 de la un gen de muzi$L, la olosirea lui in di-erse e<presii Ji la mult5dezbLtuta noKiune de sine0 Cha'ra a opta se mani estL Mn timp0 "giptenii o numeau Ka. Cha'ra a noua este prezentL Mntr5un acum atemporal 5 un pun$t LrL timp, des$LtuJat de istorie0 "ste imanentL Ji trans$endentL, nu moare ni$iodatL Ji nu s5a nLs$ut ni$iodatL0 "giptenii se re erL la ea $u denumirea de Khu. Cha'rele metabolizeazL energiile -ieKii din naturL0 Toate energiile noastre -in din $in$i surse) F:G plantele Ji animalele, F2G apa, F9G aerul, F?G lumina soarelui Ji F=G energia biomagneti$L (chi Mn "st Ji causaC la in$aJiG0 A$eJti nutrienKi -ariazL de la hrana materialL, $ompusL din animale Ji plante, la $ea subtilL 5 3uminL purL Ji energie0 Ab5sorbim hrana $ompusL din animale, plante Ji apL prin tra$tul digesti-, o<igenul prin plLmNni, lumina soarelui prin piele Ji causaC prin $ha5're0 "nergiile luminoase $ir$ulL prin $ha're, tot aJa $um apa Ji mNn$area, energiile izi$e, $ir$ulL prin $orpul nostru0 Atun$i $Nnd tra$tul ?:

digesti- este blo$at, nu putem absorbi nutrienKii din hranL0 Mn mod similar, atun$i $Nnd $ha'rele sunt blo$ate, nu putem asimila causaC sto$at Mn CNmpul "nergeti$ de 3uminL0 Cha'rele e<tind ire luminoase $are merg din$olo de $orp, $o5ne$tNndu5ne la $opa$i, rNuri, pLduri Ji la $eilalKi oameni0 "le sunt $u5 plate la $orpul nostru doar pentru o s$urtL perioadL de timp0 Atun$i $Nnd murim, ele se retrag din $orpul izi$ Ji se alLturL $elei de5a opta $ha're, iar $LlLtoria noastrL $ontinuL Mn lumea in-izibilL0 CA'K4252 PHML,6959I Cele $in$i $ha're din partea de Dos 5 de la $ha'ra rLdL$inL pNnL la gNt 5 sunt hrLnite de *LmNnt0 1maginaKi5-L un $opa$ ale $Lrui rLdL$ini sunt adNn$ Mn ipte Mn pLmNnt0 2utrienKii pe $are Mi e<trage din pLmNnt sunt purtaKi prin trun$hi, pNnL la ramurile $ele mai Mnalte0 3umi5 na soarelui absorbitL de runze este trans ormatL Mn energie 5 $are, la rNndul ei, este trans eratL pNnL la rLdL$ini0 Cele patru $ha're din partea de sus sunt hrLnite de energiile Soarelui, steaua noastrL0 (eligiile $are au Mn $entru un +umnezeu $elest pun a$$entul pe dez-oltarea $ha'relor superioare, negliDNndu5le pe $ele in erioare0 Ci-ilizaKiile Mn $are s5a adoptat o ast el de religie au per e$tat tehnologia, raKiunea Ji logi$a0 (eligiile bazate pe o ReiKL a *LmNntului subliniazL importanKa $ha'relor in erioare, Mn detrimentul $elor superioare0 A$este $i-ilizaKii au rLmas $ulturi agrare, puKin interesate de progresul Mn stil o$$idental, dobNndind MnsL progrese Mn astronomie, iloso ie Ji arhite$turL F$hinezii au des$operit pra ul de puJ$L, dar l5au olosit doar pentru arti i$ii> europenii au ost $ei $are l5 au utilizat Mn rLzboiG0 Mn zilele noastre, $red $L ar trebui sL ne dez-oltLm atNt darul $ha'relor pLmNntene, $Nt Ji pe $el al $ha'relor $eleste0 Asemenea organelor din $orp, ie$are $ha'rL are o un$Kie uni$L0 *rima Ji $ea de5a doua digerL energiile emoKionale, pentru a e<trage nutrienKii0 *ot metaboliza energiile din traumele izi$e Ji emoKionale, trans ormNndu5le Mn surse ale puterii Ji ale 3uminii0 AJa $um sistemul digesti- e<trage nutrienKii din mNn$are Ji Mntoar$e resturile nedigerate Mn pLmNnt, $ha'rele in erioare Mi returneazL pLmNntului energiile grosiere, $are nu pot i metabolizate Ji trans ormate Mn $ombustibil0 Atun$i $Nnd prima $ha'rL este de$one$tatL de la pLmNnt, $entri in eriori sunt in$apabili sL elimine reziduurile emoKionale0 2u e<istL un $anal de s$urgere0 A$este reziduuri de-in to<i$e Ji aderL la pereKii $ha'rei, Mn$etinindu5i rotirea0 Atun$i $Nnd se ormeazL depozite reziduale Mn $ea de5a doua $ha'rL Fa$olo unde se a lL rea$Kia la stresG, per$epem lumea $a iind ostilL Ji agresi-L0 *le<ul solar, inima Ji $ha'ra gNtului Fa
treia, a patra Ji a $in$eaG sunt hrLnite de energiile mai Mnalte ale iubirii, $ompasiunii Ji empatiei0 "le nu sunt dotate sL digere emoKii de -reun el0 FA-em probleme, atun$i $Nnd Mn$er$Lm sL digerLm emoKii puterni$e Ji sentimente $u $ha'ra inimii 5 ne distrugem emoKionalG0 Cha'rele $eleste sunt hrLnite de $ea mai subtilL energie spiritualL0 Mn timpul pregLtirii mele $a Jaman, am ost iniKiat Mntr5un ritual, $unos$ut drept Hbenzile puteriiI, Mn $are mentorul meu a Kesut benzi in-izibile Mn Durul $orpului meu0 Am griDL $a studenKii de la O$oala Vinde$Lrii Trupului de 3uminL sL primeas$L a$elaJi ritual, pentru $L urnizeazL o prote$Kie spiritualL oarte importantL pentru -inde$Ltor0 Mn a$est ritual sunt instalate $in$i benzi, la di erite ni-ele are $orpului0 *rima bandL este neagrL, reprezentNnd pLmNntul bogat Ji negru, Ji este KesutL deasupra primei $ha're0 Cea de5a doua bandL este roJie, reprezintL apa, sNngele pLmNntului, Ji este KesutL peste $ha'rele a doua Ji a treia0 BrmLtoarea bandL este aurie, reprezintL o$ul, Ji $uprinde inima0 &anda a patra este argintie, reprezintL -Nntul, Ji este KesutL Mn Durul gNtului0 Bltima bandL este $reatL din luminL albL purL, reprezentNnd causaC% Ji este KesutL peste $ha'ra $elui de5al treilea o$hi0 &enzile sunt o legLturL $u $ele $in$i elemente Ji hrLnes$ dire$t $ha'rele $u pLmNnt, aer, o$, apL Ji causaC.

?2

PRI*A C+A,RA "lement) *LmNnt Culoare) (oJu Aspe$te izi$e) temelie izi$L> eliminarea reziduurilor> re$t, pi$ioare, labele pi$ioarelor> testosteron Ji estrogen0 1nstin$t) Supra-ieKuire, pro$reare0 Aspe$te psihologi$e) HranL, adLpost, siguranKL, $apa$itatea de a se MntreKine0 ,lande) !-are Ji testi$ule0 "ste sediul pentru) Eundalini, abundenKL0 #ani estare negati-L) Comportament de prLdLtor, -iolenKL instin$tualL, obosealL $roni$L, traumL la naJtere, probleme legate de abandon0

*rima $ha'rL este lo$alizatL la baza $oloanei -ertebrale, Mntre anus Ji organele genitale0 "ste poarta $Ltre eminin, $are e<tinde ire luminoase Mnspre pi$ioarele noastre, pNnL Mn bios erL0 Asemenea unei rLdL$ini $are aDunge Mn lo$urile Dila-e Ji bogate ale #amei *LmNnt, prima $ha'rL ne urnizeazL nutrienKii esenKiali0 2e stabilizeazL Ji este temelia pe $are se spriDinL sistemul energiei noastre luminoase0 Atun$i $Nnd ne de$one$tLm de la *LmNnt, Mn$epem sL ne luLm hrana ne$esarL de la supra aKL0 Ca rezultat, de-enim asemenea unui $opa$, ale $Lrui rLdL$ini slabe Ji rLspNndite nu Ml pot susKine sL nu se rLstoarne Mn timpul unei urtuni0 2e pierdem stabilitatea, baza Ji siguranKa0 Atun$i $Nnd prima $ha'rL este de$one$tatL de *LmNntul eminin, ne simKim or ani0 *rin$ipiul mas$ulin predominL Ji $LutLm siguranKa Mn lu$rurile materiale0 1ndi-idualitatea predominL Mn aKa relaKiilor, iar impulsurile egoiste trium L Mn detrimentul amiliei, al so$ietLKii Ji al responsabilitLKii globale0 Cu $Nt ne separLm mai mult de *LmNnt, $u atNt de-enim mai ostili Mn aKa laturii eminine0 2e renegLm pasiunea, $reati-itatea Ji se<ualitatea0 Mn $ele din urmL, *LmNntul MnsuJi de-ine un lo$ plin de -enin0 Mmi adu$ aminte $e mi5a spus o emeie -ra$i din Amazon) HOtii de $e distrug oamenii, Dungla amazonianLP *entru $L este umedL, Mntune$atL, Mn$Nl$itL Ji emininLI0 1mpulsurile de la prima $ha'rL sunt primare Ji instin$tuale0 CLutLm adLpost Ji mNn$are, ne luptLm sL supra-ieKuim Mn $ele mai -itrege $ondiKii0 *ro$reLm0 A$este ne-oi sunt instin$te undamentale0 Mn a$elaJi el Mn $are ne Kinem respiraKia 5 dar nu5i putem ordona $orpului sL se opreas$L din respirat 5 nu putem ni$i sL ne Mn-ingem instin$tul de supra-ieKuire0 Cele patru porniri instin$tuale 5 ri$L, hrLnire, luptL Ji se< 5sunt oglindite Mn programele primelor douL $ha're in erioare0 A$estea sunt programele de bazL ne$esare pentru supra-ieKuirea izi$L Ji emoKionalL0 Mn$linaKia de a mNn$a prea mult, de a strNnge bani sau Du$Lrii, sunt e<presii negati-e ale instin$tului hrLnim0 SimKim $L nu a-em ni$iodatL destul0 +eze$hilibrul primei $ha're se mani estL prin sentimentul de lipsL0 Chiar Ji $ei $are au oarte multe posesiuni, simt ri$a de a nu Ji le pierde0 Mn mod ironi$, sLra$ii sunt adesea mai generoJi de$Nt bogaKii0 !datL $e prima $ha'rL este $urLKatL, ideea de lipsuri dispare0 ADungem
sL ne dLm seama $L nu ne lipseJte nimi$ Ji $L du$em o -iaKL MmbelJugatL0 2u este su i$ient sL MnKelegem la ni-el intele$tual0 Trebuie sL Jtim $u ie$are $elulL a $orpului nostru, $L Bni-ersul are griDL de noi Ji ne spriDinL0 +a$L prima $ha'rL este a e$tatL, simKim ne-oia de a ne $onstrui garduri $are sL ne proteDeze posesiunile de -e$ini0 CNnd $ea de5a doua $ha'rL nu este sLnLtoasL, ridi$Lm sti-e de pietroaie, pentru a ne apLra de ei0 Testosteronul Ji estrogenul sunt hormonii aso$iaKi primei $ha5're0 Studiile de laborator au demonstrat $L testosteronul produ$e douL rea$Kii primare la bLrbaKi) se<ul Ji agresiunea0 Atun$i $Nnd emeile au ost inDe$tate $u testosteron, s5au plNns $L nu a$ alt$e-a de$Nt sL se gNndeas$L la se<0 Bn deze$hilibru al primei $ha're poate e<a$erba e e$tele testosteronului, L$Nnd $a bLrbatul sL

?9

ameste$e impulsurile instin$tuale produse de a$est hormon0 CNnd se MntNmplL a$est lu$ru, el Mn$epe sL o rLneas$L pe emeia pe $are o iubeJte Ji, Mn $ele din urmL, distruge intimitatea din relaKia sa de iubire0 Se aDunge la abuzuri se<uale, $are sunt atNt de rLspNndite nu doar Mn Ameri$a, $i Mn Mntreaga lume, Mn spe$ial Mn KLrile $are a$ tranziKia de la o so$ietate ruralL la una urbanL0 Mn A ri$a de Sud, $are se a lL Mntr5o asemenea tranziKie, la ie$are douLze$i Ji Jase de se$unde este -iolatL o emeie0 Atun$i $Nnd lu$rez $u emei $are au ost abuzate se<ual, Mn perioade Mn $are erau oarte tinere, des$opLr adesea un blo$aD al primei $ha're, de $ele mai multe ori dintr5o ri$L sub$onJtientL $L ar putea sL le a$L rLu altora, la el $um tatLl ei sau un alt bLrbat din amilie i5au L$ut ei rLu0 "strogenul, $are e produs de o-are, este esenKial pentru menKinerea $onKinutului mineral al oaselor0 *rodu$Kia de estrogen se opreJte dramati$ dupL menopauzL, $eea $e predispune emeia la osteopo5 rozL 0 Mn so$ietLKile neindustrializate, in$idenKa osteoporozei la emei nu este atNt de ridi$atL, $a Mn $azul Ameri$ii0 Bnii $er$etLtori e<pli$L a$est lu$ru prin aptul $L emeile din lumea a treia nu trLies$ la el de mult Ji, prin urmare, nu apu$L sL su ere pierderi semni i$ati-e ale mineralelor din oase0 "u sunt $on-ins $L mai e<istL un moti-) de5a lungul Mntregii -ieKi, emeile din a$este so$ietLKi menKin o legLturL a$ti-L $u *LmNntul eminin0 *rima $ha'rL le indu$e emeilor dorinKa puterni$L de a hrLni, de a a-ea relaKii Ji de a pro$rea0 +eze$hilibrele a$estei $ha5 're pot a-ea ca rezultat preo$uparea e<ageratL a emeii pentru siguranKa relaKiei, $hiar $u preKul propriei autonomii0 Culturile tribale e<e$utL ritualuri legate de prima $ha'rL, pentru a $elebra intrarea Mn maturitate a unui tNnLr sau a unei tinere0 Ceremonia Mn$uraDeazL renunKarea la legLturile parentale0 Mn timpul $eremoniei, tNnLrul a irmL $L *LmNntul este mama $are nu Ml -a pLrLsi ni$iodatL, iar Cerul este tatLl statorni$ Ji rezistent, pe $are se poate baza0 Ast el, e<istL siguranKa $L tNnLra persoanL -a $ontinua sL ie o$rotitL 5 dar, de a$um Mnainte, de $Ltre puteri mai mari de$Nt pLrinKii sLi biologi$i0 TNnLrul poate a$um sL parti$ipe la $eremonii Ji o rande aduse Cerului Ji *LmNntului Ji sL menKinL ast el o legLturL $onJtientL $u a$eJti pLrinKi $osmi$i0 +at iind $L nu tre$ prin a$este ritualuri de tre$ere la pubertate, -esti$ii sunt or ani din pun$t de -edere spiritual0 2e luptLm sL tre$em prin -iaKL, simKindu5ne lipsiKi de spriDinul mamei Ji al tatLlui, $a mai apoi sL des$operim $L nu Jtim sL im pLrinKi demni de Mn$redere0 Bn indi-id $are a$KioneazL din prima $ha'rL se a lL Mntr5o stare de uziune primarL $u lumea0 "l este absorbit de simKuri Ji se angaDeazL e<$lusi- Mn lumea materialL0 Crede $L lumea Mi datoreazL $e-a, iar $ei din Durul sLu ar trebui sL re$unoas$L aptul $L el este o persoanL spe$ialL0 +e-ine ego$entri$ Ji nar$isist0 2u poate e<perimenta iubirea autenti$L, deoare$e nu se poate pune Mn lo$ul $eluilalt0 "ste in$apabil sL HsL se punL Mn pielea altei persoaneI0 A$est $entru $orespunde primilor Japte ani de -iaKL0 Traumele trLite Mn a$eJti ani 5 in$lusi- $ele de la naJtere Ji Mnainte de ea, sunt Mnregistrate Mn a$eastL $ha'rL, ormNnd $omple<e psihologi$e $are Mntrerup dez-oltarea ulterioarL0 Asemenea unui $opil, o persoanL moti-atL Mn primul rNnd de prima $ha'rL -a i preo$upatL de supra-ieKuire Ji distra$Kie0 Atun$i $Nnd este ameninKatL, poate de-eni -iolentL 5 izi$ sau emoKional 5 Mn aKa primeDdiei per$epute0 *ersoana $on$entratL pe prima $ha'rL -a $Luta, $u ori$e preK, re$ompense senzuale temporare0 Adesea, nu MJi dL seama unde se terminL $orpul sLu Ji unde Mn$epe lumea, ast el Mn$Nt $eilalKi Mn$ep sL de-inL o e<tensie a sa Ji Mn$eteazL sL mai $onteze Mn o$hii sLi0 Atun$i $Nnd -Ld un $lient $are a su erit un abuz Mn $opilLrie, sau a ost abandonat de unul dintre pLrinKi, sau de amNndoi, Mn$er$ sL a lu impli$area primei $ha're0 Traumele din -ieKile anterioare sunt adesea lo$alizate Mn prima sau Mn a doua $ha'rL0 +e5a lungul istoriei, di$tatorii $are au $Lutat sL domine au ost mNnaKi de in luenKele negati-e ale primei $ha're0 "<istL Ji atribute poziti-e remar$abile ale primei $ha're0 1nstin$tul de supra-ieKuire asigurL perpetuarea spe$iei0 2e Mmpinge sL pro$reLm Ji sL $reJtem $opii0 Mn a$elaJi timp, le permite oamenilor sL perse-ereze, $hiar Ji Mn $ele mai -itrege $ondiKii0 Mn sans$ritL, prima $ha'rL este $unos$utL sub numele de muladhara% $are MnseamnL H undament, bazL, temelieI0 Casa noastrL energeti$L trebuie $onstruitL pe o undaKie puterni$L0 Mn yoga, a$eastL $ha'rL este $onsideratL $asa energiei Eundalini0 Simbolul sLu este un Jarpe Mn$olL$it, adormit la baza unei $oloane -erti$ale0 Eundalini este -Lzut $a puterea a$ti-L a marii zeiKe Sha'ti, orKa $are animL Mntreaga $reaKie0 *entru Jaman, a$easta este Jarpele primordial, $are MJi Mnghite propria $oadL, !uro5boros, Ji reprezintL imaginea unei stLri in$onJtiente de absorbire Mn sine0 *entru oamenii din Amazon, a$eastL putere este reprezentatL de sachamama% Jarpele boa de apL0 Mn Ameri$a de 2ord, este ilustratL de Jarpele

??

$u $lopoKei0 *e mLsurL $e ne Jtergem MnregistrLrile din prima $ha'rL, energia Eundalini este trezitL0 Oarpele primar se des$olL$eJte, iar energia emininL tre$e prin $ha're0 Oamanii din $ele douL Ameri$i, din 1ndia Ji din Tibet $red de oarte mult timp $L toate $reaturile se miJ$L, trLies$, pro$reeazL Ji prosperL prin puterea emininului primar0 2u este ni$io surprizL $L Jarpele a ost $el $are ne5a adus ru$tul din $opa$ul $unoaJterii, Mn ,enezL0 "nergia sa, $are sLlLJluieJte Mn stare latentL Mn ie$are dintre noi, este energia *LmNntului Ji bLtaia inimii #amei5 *lanetL0 C+A,R- A DOUA "lement) ApL Culoare) *orto$aliu Aspe$te izi$e) +igestie, intestine, rini$hi, tra$tul urinar, potenKa se<ualL, adrenalina, durerile lombare, durerile menstruale, pierderea apetitului 1nstin$t) Se<ualitatea

Aspe$te psihologi$e) *utere, bani, se<, $ontrol, ri$L, luptL, pasiune, respe$t de sine, abuz se<ual sau emoKional, probleme parentale moJtenite, in$est0 ,lande) Suprarenale "ste sediul pentru) Creati-itate, $ompasiune, amilie #ani estare negati-L) .ri$L, luptL0 Cea de5a doua $ha'rL este lo$alizatL la patru degete mai Dos de buri$ Ji a$e legLtura $u rini$hii Ji $u elementul apL0 "a a$ti-eazL glandele suprarenale, $are produ$ adrenalina0 Corte<ul suprarenalian, partea e<terioarL a glandei, produ$e peste o sutL de steroizi di eriKi, in$lusi- hormoni ai se<ului0 #edula sau se$Kiunea interioarL, produ$e adrenalina, $ea $are Mi di$teazL i$atului sL $reas$L ni-elul de zahLr din sNnge, pentru a ne menKine -igilenKi0 Adrenalina este hormonul $are mediazL rea$Kia Mntr5o situaKie de $rizL0 Am menKionat, mai de-reme, $L prima $ha'rL $onstruieJte gardul de prote$Kie, iar $ea de5a doua $ha'rL sti-uieJte pietrele pentru apLrare0 *roblema este $L mereu a-em ne-oie de pietre mai puterni$e0 Ad-ersarul pare Mntotdeauna sL aibL o sti-L mai MnaltL de$Nt noi Ji per$epem $L ameninKarea este tot mai mare0 (Lzboiul (e$e a ost un e<emplu per e$t al modului de gNndire a<at pe $ha'rL a doua, numai $L la ni-el global0 Atun$i $Nnd Statele Bnite au intrat Mn (Lzboiul (e$e, mulKi oameni erau $on-inJi $L ruJii a-eau -apoare Ji a-ioane mai puterni$e de$Nt noi0 Mn realitate, lota rusL era $ompusL din na-e ruginite, $are se s$u undau uJor, iar a-ioanele nu se puteau $ompara $u ale noastre0 TeroriJtii Ji laJii a$KioneazL din $ea de5a doua $ha'rL0 &ra-ada Ji aroganKa sunt inspirate de a$eastL $ha'rL0 1maginaKi5-L, da$L -reKi, o gorilL $are MJi dez-eleJte dinKii Ji se bate $u pumnii Mn piept0 Cea de5a doua $ha'rL metabolizeazL nutrienKii energeti$i din CNmpul "nergeti$ de 3uminL0 Toate ormele de energie reprezintL hranL pentru ea 5 pro$eseazL energia *LmNntului preluatL de prima $ha'rL Ji digerL energiile emoKionale din sistemul ner-os0 Atun$i $Nnd a$eastL $ha'rL un$KioneazL bine, ea poate distruge emoKiile negati-e, pre$um uria Ji ri$a, eliminNndu5le $a deJeuri prin prima $ha'rL0 +ar $Lnd a$eastL $ha'rL este deze$hilibratL, emoKiile negati-e se e<tind Mn interiorul nostru, stau Mn intestinele noastre Ji se des$ompun
Mn$et0 Cu toKii $unoaJtem oameni in$apabili sL renunKe la ura, $are poartL resentimentele mult timp 5 uneori, $hiar ani Mntregi0 A$este emoKii negati-e se lo$alizeazL Mn $ea de5a doua $ha'rL Ji de-in to<i5 $e, Mn $ele din urmL, to<inele emoKionale sunt asimilate Mn CNmpul "nergeti$ de 3uminL0 Cea de5a doua $ha'rL este Ji lo$aKia pasiunii0 "a se e<primL prin intermediul $reati-itLKii Ji intimitLKii0 Mn prima $ha'rL, ne reprodu$em0 Mn $ea de5a doua, a$em dragoste $u persoana iubitL0 2umele sans$rit pentru a$est $entru este s+adhisthana% $are MnseamnL Hlo$ul Mn $are sLlLJluieJte eulI0 Cronologi$, a$eastL $ha'rL $orespunde perioadei de -NrstL dintre opt Ji paispreze$e ani0 +orinKa adoles$entinL de a a-ea a-enturi romanti$e MJi are originea Mn $reJterea a$ti-itLKii $elei de5a doua $ha're0 A$eastL $ha'rL este eroti$L, plinL de dorinKe Ji antezii, stimulNnd a-enturi romanti$e $e stimuleazL adrenalina0 +a$L adoles$entul nu MJi dez-oltL un simK $lar Ji poziti- al "u5lui Mn timpul pubertLKii, dez-oltarea $elei de5a doua $ha're poate i blo$atL0 "l nu MJi -a $rea graniKe emoKionale puterni$e Ji -a i in$apabil sL MnKeleagL $L dorinKele $elorlalKi pot di eri de ale lui Ji e supLrat din $auza relaKiilor so$iale Ji a oamenilor $are nu Mi satis a$ ni$iodatL dorinKele0

?=

"<presiile negati-e ale $elei de5a doua $ha're sunt uria Ji ri$a0 Oamanii $red $L ri$a este marele nostru duJman0 "a este un ad-ersar -i$lean, $u $are nu trebuie sL te pui, deoare$e, Mn momentul Mn $are o a$i, te -a se$Ltui de -lagL Ji -a ieJi Mn-ingLtor0 1deea este sL aDungi sL MKi $unoJti ri$a Ji sL te MmprieteneJti $u ea0 .oloseJte5o $a pe un me$anism de a-ertizare Ji nu $a pe un de$lanJator al rea$Kiei de autoapLrare0 #entorul meu obiJnuia sL5mi spunL $L ri$a MnseamnL absenKa iubirii0 Am ost derutat0 15am spus $L Jamanii din Amazon, $a parte a dis$iplinei lor, merg singuri Mn DunglL, noaptea, pentru a5Ji MntNlni ri$a0 Singura datL Mn $are am Mn$er$at, am rLmas Mngrozit0 *Lrul de la $ea L mi5a rLmas ridi$at Mntreaga noapte0 Cred $L am ost urmLrit de un $arni-or de mari dimensiuni Ji de toate spiritele $are bNntuiau lo$ul0 &LtrNnul mi5a zNmbit0 A spus $L a$easta reprezenta o pra$ti$L destul de interesantL, dar pro-o$area ade-LratL pentru un Jaman era sL5Ji MmbrLKiJeze ri$a0 HAtun$i $Nnd MnKelegi $L Daguarul pe $are l5ai auzit Ji antomele pe $are le5ai simKit se a lau Mn mintea ta, te poKi dispen5

sa de eleI, a spus el0 H1ar $Nnd te5ai golit de ri$L, poKi MntNlni un Daguar ade-Lrat Ji MKi dai seama $L nu este di erit de tine prin nimi$, $L amNndoi sunteKi e<presia a$eleiaJi orKe -itale0I Sunt -egetarian de oarte multL -reme, Mn prin$ipal pentru $L nu dores$ sL mLnNn$ nimi$ din $e nu sunt dispus sL u$id0 FAm des$operit, de asemenea, $L abilitLKile mele sunt Mn$etinite, da$L in$lud $arnea roJie Mn dietLG0 Mn timpul pregLtirii $u Jamanii din Amazon, mi s5a $erut sL urmLres$, sL omor, Mn $adrul unui $eremonial, Ji sL mLnNn$ un animal, ale $Lrui puteri trebuia sL mi le MnsuJes$0 Animalul pe $are pro esorul meu :5a ales pentru mine era un Jarpe boa de apL (Sa chamama)% o $reaturL magni i$L, maro $u galben, $are trLieJte Mn a luenKii Amazonului0 Chiar da$L nu a-eam o regulL stri$tL $are sL Mmi interzi$L sL $onsum $arne Fam mNn$at atun$i $Nnd Jamanii pe $are i5am -izitat mi5au pregLtit5o $u o o$azie spe$ialLG, -reme MndelungatL am re uzat sL a$ a$est e<er$iKiu0 &a $hiar am pLrLsit Dungla Ji m5am Mntors Mn Statele Bnite, gNndindu5mL $L, da$L pregLtirea mea ne$esita u$iderea unui animal, nu a-eam de gNnd sL merg mai departe0 Cu toate a$estea, $e-a m5a atras Mnapoi Mn Amazon Ji m5am hotLrNt sL pun Mn pra$ti$L, mL$ar partea $u urmLrirea animalului0 A-eam sL -Ld mai tNrziu da$L Ml puteam u$ide Ji mNn$a0 Oerpii boa pot a-ea dimensiuni uriaJe, $el mai mare aDungNnd pNnL la Jaize$i de metri Mn lungime Ji $NntLrind peste 2,8 tone0 Sunt destul de uJor de zLrit Mn apL sau pe us$at, dar greu de urmLrit, pentru $L sunt oarte -i$leni Ji pot rLmNne s$u undaKi -reme MndelungatL0 Am MnKeles $L sachamama reprezintL pasiunea Ji se<ualitatea, pre$um Ji $reati-itatea Ji $apa$itatea de a -edea din$olo de supra aKa lu$rurilor0 Am urmLrit Jerpi boa, -reme de mai multe zile, nereuJind sL mL apropii su i$ient pentru a a$e otogra ii0 .rustrat, m5am aJezat pe malul rNului0 Am s$os o pungL $u un ameste$ de $ereale, alune, sta ide Ji bomboane Ji am $ontemplat apa $are $urgea tL$utL0 #5am Mntrebat de $e eram atNt de Jo-Litor Mn aKa ideii de a u$ide pentru mNn$are0 "ram pur Ji simplu dezgustat de ideea de a u$ide un animal atNt de rumos, $um e un boa de apL0 Mn re-eria mea, am Mn$eput sL mL gNndes$ la iubirea $u $are un Daguar sare la gNtul $Lprioarei pe $are urmeazL sL o mLnNn$e0 2u e<ista ni$iun el de rLutate aso$iatL a$estui a$t0 &rus$, mi5am dat seama $L u$iderea Jarpelui boa era un a$t -iolent, doar pentru $L mL $onsideram separat de uriaJul animal0 AtNta -reme $Nt eram despLrKiKi, mNn$Nndu5:, Mi luam -iaKa pentru a mL putea hrLni 5 Ji, prin urmare, a$esta era un a$t -iolent0 #i5am dat seama $L Jarpele Ji $u mine eram mani estLri ale a$eleiaJi orKe a -ieKii0 2u eram di eriKi0 "ra -iaKa $are se hrLnea din ea MnsLJi0 Oarpele $ontinua sL trLias$L Mn mine Ji, Mn a$el moment, amNndoi a-eam sL de-enim parte dintr5o orKL mult mai puterni$L0 Am ieJit din re-erie Ji pri-irea mi s5a plimbat spre un tu iJ din apropiere, Mn $are se re le$ta lumina0 Am -Lzut un Jarpe boa lung de peste doi metri, $are to$mai se ospLtase $u un rozLtor de dimensiuni apre$iabile Ji a-ea a$eeaJi re-erie $u pri-ire la mine0 2u5mi -enea sL5mi $red o$hilor0 Oarpele stLtea Mn$olL$it, digerNnd mNn$area, $u o um lLturL de -reo treize$i de $entimetri Mn $orp0 Bn Jarpe de asemenea dimensiuni mLnNn$L doar o datL la $Nte-a ?;

sLptLmNni0 +upL $e se hrLneJte, de-ine inert, Mn timp $e MJi digerL mNn$area, nu se poate miJ$a0 A-eam rLspunsul la $eea $e $Lutam0 Am luat Jarpele, $are mi s5a Mn$olL$it leneJ Mn Durul braKelor Ji umerilor0 #5am Mntors la $oliba emeii Jaman Ji i5am prezentat, $u mNndrie, animalul0 "a a Mn$eput sL rNdL0 A $hi$otit $Nte-a minute bune0 Mn$epeam sL mL pli$tises$0 Am Mntrebat de $e a-eam ne-oie sL mLnNn$ Jarpele, pentru a primi darul puterii a$estuia0 HCunoJtinKele nu se absorb uJor prin tra$tul digesti-I, mi5a spus bLtrNna0 Apoi a rNnDit Ji m5a Mndrumat sL gLses$ un lo$ proteDat, lNngL apL, Mn $are Jarpele sL ie Mn siguranKL0 Cu timpul, am des$operit $L -iolenKa era $e-a $e trebuia sL Mn-ing Mn mine, nu Mn a ara mea, prin $rearea unor reguli despre $eea $e puteam Ji nu puteam sL mLnNn$0 Mn-LKasem le$Kia pe $are -enisem sL o Mn-LK0 TulburLrile de personalitate legate de $ea de5a doua $ha'rL pot i oarte pro unde0 A$eJti oameni trLies$ Mntr5o lume Mn $are plouL, pentru $L $erul doreJte, personal, sL5i ude0 CNteodatL, ei au impresia $L Mntreaga lume $onspirL Mmpotri-a lor0 Mntr5ade-Lr, uneori plouL pentru noi, dar plouL Ji pentru $opa$i, plante, animale Ji pietre, dupL $um plouL, pur Ji simplu0 0 ast el de persoanL adesea $onsiderL $L are dreptul la ori$e0 +a$L MJi -inde$L $ea de5a doua $ha'rL, des$operL $L lumea nu Mi datoreazL nimi$0 +impotri-L, ea Mi este datoare -ieKii0 Sub Mndrumarea $ha'rei a doua, $entrul iubirii eroti$e, ne e<plorLm pasiunea Ji des$operim intimitatea0 +is un$Kiile a$estei $ha're pot a$e $a persoana sL $on unde se<ul, $u dragostea0 #area sar$inL a $elei de5a doua $ha're este sL trans orme se<ul Mn dragoste, situaKii romanti$e, Mn intimitate0 2u e o sar$inL uJoarL, pentru $L impulsurile negati-e ale a$este $ha're sunt reprezentate de ne-oia de a5i $ontrola pe $eilalKi, prin intermediul banilor, puterii Ji se<ului0 Cha'ra a doua tre$e $hiar prin abdomen, a$olo unde ia naJtere -iaKa0 A$est $entru germineazL seminKele pasiunii Ji $reati-itLKii, $are se -or dez-olta Mn $ha'rele superioare0 C+A,RA A TREIA "lement) .o$0 Culoare) ,alben0 Aspe$te izi$e) Stoma$, abdomen, i$at, pan$reas, sto$area Ji eliberarea energiei, splinL0 1nstin$t) *utere0 Aspe$te psihologi$e) CuraD, putere, e<primare Mn lume0 ,lande) *an$reas0 "ste sediul pentru) Autonomie, indi-idualism, altruism, Mndeplinirea -iselor, longe-itate0 #ani estare negati-L) *robleme gastrointestinale, anore<ie, regrete, mNndrie, e<a$erbare a ego5ului, simptome ale ne-rozei, energie s$LzutL, mentalitate de -i$timL, a$$ese de urie, ruJine A treia $ha'rL este situatL Mn ple<ul solar Ji este aso$iatL $u pan$reasul0 A$eastL glandL este ban$a de energie a $orpului0 ,lu$oza reprezintL moneda sa de s$himb0 F*an$reasul produ$e insulina, $are adu$e glu$oza din sNnge, Mn $elule, unde poate i olositL drept $ombustibilG0 Atun$i $Nnd $ha'ra a treia un$KioneazL bine, $orpul are destulL energie pentru toate a$ti-itLKile0 +e -reme $e $reierul este $el mai mare $onsumator de energie din $orp, e$hilibrul $ha'rei a treia este esenKial pentru a putea gNndi limpede0 "a in luenKeazL Ji i$atul, $are este depozitul de energie al trupului0 1ndi-izii $are prezintL dis un$Kii ale a$estei $ha're au adesea un ni-el s$Lzut al energiei0 Hrana pe $are o ingereazL este eliminatL
Mnainte $a nutrienKii sL aDungL Mn sNnge0 *roblemele de MntreKinere pot apLrea Ji la ni-el psihologi$ Ji spiritual0 CNnd $ha'ra a treia nu un$KioneazL $um trebuie, persoana dL greJ Mn Mn$er$Lrile sale0 Chiar da$L are la MndemNnL toate resursele su$$esului, nu are destulL -italitate pentru a aDunge la linia de sosire0 Cha'ra a treia este $entrul puterii Mn sistemul "nergiei 3uminoase0 *uterea sa poate i olositL Mn mod $onstru$ti-, pentru a materializa aspiraKiile noastre Mn lume0 Atun$i $Nnd este olositL distru$ti-, ea poate ne reprima natura primarL, sau libidoul, $eea $e se mani estL sub orma unor

?8

simptome ne-roti$e, in$lusi- ruJinea Ji -ina0 A$eastL $ha'ra $orespunde -Nrstei $uprinse Mntre paispreze$e Ji douLze$i Ji unu de ani 5 anii $are pre$ed maturitatea0 *uterea emininL a primei $ha're Ji energia se<ualL primordialL a $ha'rei a doua sunt trans ormate Mntr5un $ombustibil in, pe $are $ha'ra a treia Ml utilizeazL pentru a ne du$e -isele la Mndeplinire0 A$eastL $ha'ra re a$e rezer-ele din CNmpul "nergeti$ de 3uminL0 Atun$i $Nnd Mi trezim puterea, e<perimentLm lipsa ri$ii Ji o ermitate $are nu poate i des$uraDatL de ni$io nenoro$ire0 !bsta$olele din $alea noastrL dispar0 *eri$olul Ml reprezintL e<a$erbarea ego5ului0 Mn$epem sL $redem $L suntem singurii autori ai destinului nostru Ji $L putem s$himba lumea dupL pla$ul nostru0 2e simKim Mn stare sL $reLm sau sL distrugem lumea Ji de-enim di$tatoriali Ji manipulatori, $LutNnd puterea Ji aima $u ori$e preK0 1ndi-izii seduJi de puterea $ha'rei a treia $autL adesea sL5i $ontroleze pe $eilalKi, prin intimidare0 Atun$i $Nnd a$eastL $ha'ra este $urLKatL, situaKia amilialL Ji relaKiile interpersonale se stabilizeazL0 Comuni$Lm $u e i$ienKL Ji des$operim puterea $u-Nntului rostit Ji s$ris0 A$est $entru ne aDutL sL im sin$eri aKL de noi MnJine0 S$opul -ieKii noastre de-ine $lar Ji ne putem urma drumul0 "<istL po-eJti despre luptLtori in$aJi, a $Lror $ha'ra a treia strLlu$ea $a un dis$ galben0 3egendele spun $L nu puteau i u$iJi0 Con$histadorii trLgeau $u mus$hetele Mn ei, dar gloanKele MJi ratau Mntot5 deauna Kinta0 "<istL legende similare Ji printre indienii din Ameri$a de 2ord, despre oameni $uraDoJi pe $are $a-aleria nu Mi putea ni$iodatL Kinti0 MnKelepKii in$aJi ne spun $L, atun$i $Nnd a$eJti luptLtori de

luminL isi u$ideau ad-ersarul, Ml onorau pe ceilalKi, lLsNnd sL $urgL pe pLmNnt, $Nte-a pi$Lturi din propriul sNnge0 "i Jtiau $L, Mn alte $ir$umstanKe, ar i stat MmpreunL Mn Durul o$ului Ji ar i spus po-eJti0 A$eJti bLrbaKi Ji a$este emei $redeau $L, da$L intri Mn bLtLlie urios ori Mn ri$oJat, eJti deDa mort0 *e $Nnd s$riam Dance of the Four Winds (Dansul celor "atru + nturi)% am mers la (io de Waneiro MmpreunL $u $oautorul $LrKii, pentru $Nte-a sLptLmNni de mun$L liniJtitL0 To$mai Mn$heiasem o e<pediKie Mn Amazon Ji un prieten Mmi o erise apartamentul sLu de pe plaDL, Mn ultima searL, dupL $e am sLrbLtorit $u o $inL, ne plimbam pe plaDL, MndreptNndu5ne spre apartament, $Nnd am ost ata$aKi de patru bLrbaKi0 *e $Nnd ne luptam, timpul a pLrut sL Mn$etineas$L Ji, brus$, am MnKeles Mn-LKLturile 3uptLtorilor Mntru 3uminL0 #5am oprit din luptL Ji am strigat) H!priKi5-LUI StrigLtul a strLpuns noaptea Ji toatL lumea s5a oprit0 #5am Mntors spre liderul lor Ji i5am o erit $easul, spunNndu5i $L trebuie sL s$himbe bateriile, o datL la doi ani0 Apoi i5am dat buletinul meu0 #5am Mntors spre altul Ji l5am Mntrebat $Nt poartL la panto i0 #i5a rLspuns $L poartL mLrimea ??0 15am spus $L a-em a$eeaJi mLrime Ji i5am $erut sL Mn$er$e panto ii mei0 Se potri-eau oarte bine Ji bLrbatul a zNmbit0 *rietenului meu, "ri$, nu5i -enea sL5Ji $readL o$hilor Ji a Mn$eput din nou sL se lupte0 1mediat, trei dintre bLrbaKi l5au pus Dos0 Am mers la "ri$ Ji i5am e<pli$at $L a$eJti bLrbaKi erau sLra$i Ji a-eau ne-oie de $easurile noastre, de porto ele, panto i Ji $urele0 3a s NrJit, liderul mi5a strNns mNna Ji apoi ie$are dintre hoKi ne5a mulKumit0 3e5am L$ut $u mNna Ji le5am urat numai de bine0 3a ple$are, l5am Mntrebat pe lider da$L are maJinL0 2u a-ea Ji atun$i i5am spus $L probabil nu a-ea ne-oie de permisul meu de $ondu$ere0 A zNmbit Ji mi :5a Mnapoiat0 2u putea olosi ni$i $LrKile de $redit, aJa $L mi le5a dat Mnapoi0 A L$ut la el Ji $u paJaportul Ji a$tele de $LlLtorie0 "ri$ era uluit0 HoKii ne dLdeau Mnapoi lu$rurile0 Chiar da$L eram uraKi, am e-itat agresiunea0 Am pra$ti$at non-iolenKa Ji, ast el, am reuJit sL s$himbLm Mntregul ton al MntNlnirii0 Am e-itat o rea$Kie negati-L a $ha'rei a doua Ji am rLspuns din $ha'ra a treia0 .un$Kia $elei de5a treia $ha're este sL transpunL -iziunea Mn realitate0 1n sans$ritL, numele a$estei $ha're este mani"ura% $are Mn seamanL Hpalatul biDuteriilorI Ji $are a$e re erire la
abilitatea de a trans orma -isele Mn $omori -ii0 Oamanul MnKelege $L poKi -isa lumea, trans ormNnd5o Mn realitate0 A$est $entru este alambi$ul Mn $are -isele sunt trans ormate Mn aur, prin al$himie0 Atun$i $Nnd -rei sL MmbunLtLKeJti lumea din Durul tLu, e$hilibreazL5Ki $ha'ra a treia0 1nstrumentul a$estui $entru este -izualizarea 5 ie Mn meditaKie, ie pe plaDL, Mn timp $e eJti prLdat0 "lementul o$ului, $are o gu-erneazL, o erL $ombustibilul pentru materializarea -iselor0 A-eKi griDL sL nu

?6

olosiKi a$eastL putere pentru $NJtigul personal, $i pentru binele tuturor0 "<presia5$heie a a$estei $ha're este a te "une n ser+iciul altora. C+A,RA A PATRA "lement) Aer Culoare)Verde Aspe$te izi$e) Sistemul $ir$ulator, plLmNni, sNni, inimL, astm, de i$ienKe imunitare0 1nstin$t) 1ubire0 Aspe$te psihologi$e) 1ubire, speranKL, $edare Mn aKa altuia, $ompasiune, intimitate0 ,lande) Timus "ste sediul pentru) 1ubire lipsitL de egoism, iertare0 #ani estare negati-L) "<a$erbarea ego5ului, tristeKe, singurLtate, abandon, trLdare0 Cha'ra inimii este lo$alizatL Mn ple<ul solar, Mn $entrul pieptului Ji nu Mn dreptul inimii0 "ste a<a sistemului $ha'relor0 AJa $um abdomenul reprezintL $entrul gra-itLKii pentru $orpul izi$, inima se a lL Mn $entrul $orpului luminos0 ,landa timus este reglatL de $ha'ra inimii0 Timusul este responsabil de imunitatea $elularL0 "l este unul dintre prin$ipalii Du$Ltori Mn $adrul sistemului imunitar, oarte important Mn dez-oltarea $elulelor lim o$itare & Ji T, H$elulele u$igaJeI ale $orpului0 *ersoanele $u un sistem imunitar slLbit rea$KioneazL e<$elent, atun$i $Nnd $ha'ra inimii este $urLKatL prin *ro$esul de 1luminare0 +enumirea sans$ritL pentru $ha'ra inimii este anahata% $are MnseamnL HnelimitatI0 Se re erL la aptul $L ne eliberLm de aspe$tele materiale ale su$$esului0 &anii, maJinile, aima Ji a-erea Mn$eteazL sL mai ie unitLKi de mLsura ale Mmplinirii0 3ibertatea, bu$uria Ji pa$e statorni$L de-in Mnsemnele unei persoane $on$entrate pe $entrul inimii0 +in pun$t de -edere $ronologi$, $ha'ra inimii este aso$iatL $u -Nrsta $uprinsL Mntre douLze$i Ji unu Ji douLze$i Ji opt de ani0 "ste $entru din $are ne ormLm amiliile Ji des$operim iubirea, alLturi de su letul5pere$he Ji de $opii0 *rin $entrul inimii MmpLrtLJim Ji e<perimentLm iubirea0 A$easta este $ea mai greJit MnKeleasL $ha'ra din $orp, deoare$e $alitatea iubirii $ha'rei inimii nu este ni$i a a-ea a e$Kiune aKL de $eilalKi, ni$i a ne MndrLgosti0 Cha'ra inimii se $on$entreazL asupra iubirii de CreaKie 5 a$eeaJi iubire pe $are o nutres$ lorile pentru ploaie, sau Daguarul pentru antilopa din $are se hrLneJte0 A$est tip de iubire nu se $on$entreazL asupra unui obie$t, dupL $um nu este dependent ni$i de altL persoanL, pentru a e<ista0 2u este o iubire sentimentalL0 "ste impersonalL0 Teologii $reJtini o numes$ a!a"e. 1n$aJii Mi spun munaC. Tipul a$est de iubire nu urmLreJte o inalitate0 2u du$e la $LsLtorie sau la o relaKie0 "ste un s$op Mn sine0 *e $Nnd $LlLtoream prin Anzi, Mn urmL $u mai mulKi ani, to-arLJii mei Ji $u mine am ost prinJi Mntr5 un -is$ol puterni$0 MnsoKeam o emeie indianL, $are MJi du$ea bebeluJul Mn -NrstL de trei luni, la o $li5 ni$L din -ale0 2e5am re ugiat Mntr5o $olibL abandonatL, $are ne5a proteDat de zLpadL Ji de grindinL, $hiar da$L -Nntul urla nemilos prin gLurile pereKilor de piatrL0 2e5am strNns unul lNngL altul, iar #aria Ji5a lipit $opilul de piept0 Mntreaga noapte, emeia a Mn$er$at sL5Ji hrLneas$L bebeluJul, des$hizNndu5Ji bluza Ji du$Nndu5i buzele la sNn0 Spre dimineaKL, urtuna a $edat0 +ealurile erau a$operite $u o pLturL de nea0 3a rLsLritul soarelui, am ieJit $a sL ne mai Mn$Llzim puKin0 CNnd #aria Ji5a des LJat $opilul, am des$operit $L etiKa murise Mn timpul nopKii0 2e5am Mntors Mn sat, unde o emeie -ra$i a bine$u-Nntat $opilul Ji a o i$iat ritualurile morKii0 Apoi, am a$ompaniat5o pe tNnLra mamL pe un deal Ji am Mn$er$at sL o $onsolez, Mn timp $e sLpam o groapL mi$uKL Mn pLmNntul MngheKat0 AmNndoi a-eam o$hii MnlL$rimaKi Ji ne rugam $Ltre *a5$hamama, #ama *LmNnt, sL5i primeas$L prun$ul0 CNnd am terminat, am a$operit mo-ila $u pietre Ji ne5am Mntors Mn sat0 +ouL zile mai tNrziu, #ana lu$ra pe pLmNnturile amiliei0 A Nna solul, pentru a5: pregLti de MnsLmNnKare0 "u eram Mn$L trist Ji Mmi petre$usem ziua anterioarL Delind moartea $opilului0 CNnd #aria a -Lzut $Nt sunt de supLrat, a -enit la mine, m5a MmbrLKiJat Ji a spus) HSL nu ii trist0 Copilul meu s5a Mntors a$um la mama saI0 Comentariul ei mi5a eliminat tristeKea0 Am mers la rNul din $apLtul satului, m5am dezbrL$at Ji am intrat Mn apa MngheKatL0 Oo$ul mi5a alungat sentimentalismul0 #aria m5a dus apoi la emeia -ra$i $are o i$iase ritualurile de MngropL$iune ale $opilului0 &LtrNna Ji5a pus mNna peste inima mea Ji, $u o pri-ire blNndL, mi5a spus $L nu am ni$iun moti- sL iu trist0 2u Mmi -enea sL $red0 Mn$er$a sL mL aline0 #ai tNrziu, Mn a$ea searL, amilia mi5a mulKumit pentru $L am MnsoKit5o pe #aria Mn a$ea noapte MngheKatL0 +eJi -izibil triJti, erau oarte $alzi Ji plini de $ompasiune0 2u mai $unos$usem ni$iodatL o iubire atNt de altruistL0 "go$entrismul, $hiar da$L ar dori sL parL lipsitL de egoism, poate $rea deze$hilibre $umplite Mn $ea de5a patra $ha'rL0

?7

*entru a e<perimenta iubirea altruistL, trebuie sL moarL $eea $e am ost noi Mn tre$ut0 Ast el, Jamanii au nLs$o$it pra$ti$i $omple<e pentru eliminarea ego5ului Ji a ego$entrismului0 TotuJi, $a sL e<perimentLm iubirea $ha'rei inimii, nu e ne-oie sL e e$tuLm ritualurile $ompli$ate ale morKii, $a $ele pe $are le pra$ti$L Jamanii din DunglL0 "ste su i$ient sL ne predLm Mn aKa iubirii 5 sL a$em $a iubirea sL de-inL dintr5un sentiment, pra$ti$L Ji meditaKie0 Trebuie sL Mn$etLm sL ne mai MndrLgostim, $i sL de-enim iubirea MnsLJi0 Atun$i $Nnd MKi simKi inima bLtNnd, aminteJte5Ki $L iubirea este $ea $are bate ast el0 Bna dintre e<presiile negati-e ale a$estei $ha're este MndrLgostirea de sine0 Cu toKii $unoaJtem oameni $are pretind $L Hiubirea este totulI Ji bLlmLDes$ tot elul de $liJee despre iubire0 A$eJti indi-izi sunt mai interesaKi sL5Ji demonstreze HiluminareaI, de$Nt sL punL Mn pra$ti$L iubirea altruistL ori generozitatea0 ! altL e<primare negati-L a instin$tului iubirii este in$apa$itatea de a da do-adL de $ompasiune aKL de noi MnJine0 Atun$i $Nnd iubirea de sine este absentL, rLmNnem la ni-elul de auto$riti$L Ji ruJine0 ! $ha'rL a inimii deze$hilibratL ne a$e in$apabili sL ne dedi$Lm unei relaKii intime0 *ersoana $are se a lL Mn a$eastL situaKie -a ugi $Nnd se -a simKi -ulnerabilL 5 adesea olo5 sind mun$a, ori alte s$uze, pentru a sta departe de persoana iubitL0 ! $ha'rL a inimii e$hilibratL ne permite sL ne impli$Lm Mn relaKia intimL0 "a integreazL prin$ipiile mas$ulin Ji eminin Mn interiorul nostru, ast el Mn$Nt sL nu ne mai $LutLm Mn a arL HDumLtatea lipsLI0 &lNndeKea Ji duritatea, re$epti-itatea Ji $reati-itatea Mn$eteazL sL mai ie aspe$te opuse, pentru $L a$este prin$ipii sunt Mmbinate Mntr5o armonie deli$atL0 Centrul inimii ne permite sL readu$em o ino$enKL $are ne a$e sL ne Du$Lm Ji sL a-em inspiraKie0 Otim $ine suntem Ji ne a$$eptLm pe noi MnJine 5 iar a$est lu$ru ne adu$e bu$urie Ji pa$e0 C+A,RA A CI.CEA "lement) 3uminL Culoare) Albastru Aspe$te izi$e) ,NtleD, gurL, gNt, eso ag0 1nstin$t) "<primare parapsihi$L Aspe$te psihologi$e) #ani estLri ale -isului, $reati-itate, $omuni$are, Mn$redere0 ,lande) TiroidL, paratiroidL0 "ste sediul pentru) *utere personalL, Mn$redere, dorinKL0 #ani estare negati-L) TrLdare, dependenKe, psihoze, probleme $u somnul, min$iuni, ri$a de a -orbi, bNr L, to<i$itate Cha'rL a $in$ea este lo$alizatL Mn dreptul gNtului Ji in luenKeazL glanda tiroidL, reglatorul de temperaturL al $orpului0 (eglarea ritmului metabolismului, adi$L a ritmului Mn $are $ombustibilul este ars Mn organism, a e$teazL greutatea $orporalL Ji apro-izionarea $u -itamine0 +enumirea sans$ritL a a$estei $ha're este +ishuda% $are MnseamnL HpuritateI0 Cele mai -e$hi te<te yoghine, s$rise Mn urmL $u o mie $in$i sute de ani de *atanDali, -orbes$ despre siddhis% sau puterile magi$e pe $are le are $el $are Ji5a trezit a$est $entru luminos0 A$este puteri in$lud bilo$aKia, $apa$itatea de a de-eni in-izibil, de a pri-i Mn tre$ut Ji de a desluJi lu$rLrile destinului0 Cha'ra a $in$ea este $entrul nostru parapsihi$, responsabil de $lar-iziune, $laraudiKie, psihometrie Ji abilitatea de a $omuni$a LrL $u-inte0 Atun$i $Nnd a$eastL $ha'rL nu un$KioneazL bine, pot a-ea lo$ e<perienKe psihi$e nedorite, $hiar Ji o tulburare de personalitate de tip borderline, $are se

poate trans orma uJor Mn psihozL ori ne-rozL0 .anteziile unei ast el de persoane intrL Mn -iaKa de zi $u zi Ji ea nu o mai poate deosebi de realitate0 TulburLrile de somn sunt re$-ente, atun$i $Nnd e<istL un deze$hilibru al a$estei $ha're0 Cronologi$, a $in$ea $ha'rL $orespunde perioadei dintre douLze$i Ji opt Ji treize$i Ji $in$i de ani, $Nnd Mn$epem sL MnsemnLm $e-a Mn lume0 Atun$i $Nnd $ha'ra a $in$ea este $uratL, Mn$epem sL obKinem re$unoaJtere Ji mLiestrie Mn pro esia aleasL0 "<perienKa Ji $unoaJterea ne de ines$ statutul Mn lume0 Cea de5a $in$ea $ha'rL ne o erL posibilitatea de a -edea $e ne o erL -iitorul Ji de a a$Kiona $on orm -iziunii noastre0 VL imaginaKi $ine puteKi de-eni Ji simKiKi libertatea de a a-ea posibilitLKi nelimitate0 Mn a$est $entru, ade-Lrata introspe$Kie de-ine posibilL, $L$i plenitudinea lumii noastre interioare ne este pusL la dispoziKie pentru prima oarL0 Cha'ra a $in$ea ne permite sL pri-im Mn noi, sL de-enim $onJtienKi de pro$esele noastre interioare0 +ez-oltLm un -o$abular pentru -iaKa noastrL emoKionalL, psihologi$L Ji spiritualL0 A$est -o$abular spiritual -a $reJte Mn dimensiuni, Mn $ha'ra a Jasea, MmpreunL $u =0

abilitatea de a $Luta resursele interioare, ori$Nnd simKim ne-oia de a s$himba lumea e<terioarL0 Mn $ha'ra a $in$ea Mn$epem sL dez-oltLm o perspe$ti-L globalL0 2u mai rLmNnem i<aKi Mntr5un grup, un trib sau o $ulturL0 2e identi i$Lm $u toKi oamenii 5 indi erent de rasL ori lo$ de naJtere0 Mn prima $ha'rL, ne dobNndim identitatea de la mamL> Mn a doua, a$easta pro-ine de la amilie> Mn a treia, ne re-oltLm Mmpotri-a pLrinKilor Ji ne identi i$Lm $u un grup so$ial> Mn a patra, ne identi i$Lm $u naKia sau $ultura F ie ea pop ori alt elG0 Mn $ea de5a $in$ea $ha'rL, de-enim $etLKeni planetari0 Cha'ra a $in$ea dL glas trLirilor inimii0 "a e<primL iubirea, bunLtatea Ji iertarea noastrL0 Mn a$est $entru, $ele patru elemente ale $ha5'relor in erioare 5 pLmNnt, apL, o$ Ji aer 5 sunt $ombinate Mntr5o energie purL, $are o erL matri$ea sau $adrul pentru -isele noastre 5 ase5 menea agurelui, $are Mi dL ormL stupului de albine0 Cha'ra din regiunea gNtului lanseazL a$eastL matri$e Mn Durul $Lreia ne $reLm lumea0 Atun$i $Nnd $ha'ra a $in$ea este trezitL, ne sin$ronizLm $u -iaKa0 Cu toKii am a-ut dimineKi Mn $are ne5am gNndit $L ar i mai bine sL rLmNnem Mn pat, $L$i totul pLrea sL meargL Mmpotri-a noastrL0 1ntri Mn bu$LtLrie Ji des$operi $L nu mai sunt $ereale0 *le$i $u masina Ji prinzi toate sema oarele, pNnL aDungi la ser-i$iu0 Atun$i $Nnd uni-ersul pare un ad-ersar, $Nnd lu$rurile nu se sin$ronizeazL, putem re-eni la o stare de sin$ronizare $u -iaKa, $urLKNndu5ne $ea de5a $in$ea $ha'rL, eliminNnd reziduurile Ji energiile dense $are o blo$heazL0 Cha'ra a $in$ea a$KioneazL asemenea unui $oJ de lo$omoti-L pentru toate $elelalte $entre, eliberNnd energiile -olatile $are nu sunt eliminate Mn pLmNnt, de $Ltre prima $ha'rL0 0 simplL $ale de a $urLKa $ha'ra a $in$ea este sL o lo-im de trei ori $u -Nr urile degetelor, uJor0 "u a$ a$est lu$ru de mai multe ori pe zi, mai ales dupL $e am lu$rat $u un $lient oarte Hto<i$I0 0 mani estare negati-L a a$estei $ha're o reprezintL into<i$area $u propria $unoaJtere0 A$eJti oameni nu Mi as$ultL pe $eilalKi, Mn timpul unei $on-ersaKii0 *entru ei, a-ea dreptate este mai important de$Nt a5: MnKelege pe $elLlalt0 *eri$olul Ml reprezintL tendinKa de a trans5 orma spiritualitatea Mn dogmL0 *atologia $ha'rei a $in$ea a a e$tat naKiuni Ji biseri$i, dupL $um au demonstrat a$Kiunile 1n$hiziKiei Ji intoleranKa religioasL din lumea de astLzi0 *entru oamenii obiJnuiKi, $ha'ra a $in$ea ser-eJte drept $oJ pentru eliminarea energiilor arse de $ha'rele in erioare0 *entru a $omuni$a ne-oile emoKionale ale $elorlalte $ha're, maDoritatea oamenilor MJi oloses$ aproape e<$lusi- -o$ea0 Cu $Nt de-enim mai $onJtienKi de resursele noastre psihologi$e Ji spirituale, $u atNt a$eastL $ha'rL de-ine mai puterni$L0 2e des$operim -o$ea ade-LratL0 CHAE("3" C"(B3B1 Mn $ha'ra a Jasea, a Japtea, a opta Ji a noua, dez-oltarea de-ine transpersonalL0 "<plorLm domenii tot mai subtile0 +e ai$i Mn$olo dLm de ne$azuri0 Curentul spiritual 2ew Age introdu$e noKiunea unui +umnezeu $are se a lL Mntr5o altL lume Ji nu dau atenKie spiritualitLKii pra$ti$e, a *LmNntului eminin0 Cha'rele $erului sunt spriDinite de $Ltre $ha'rele *LmNntului 5 la el $um $rengile unui $opa$ sunt susKinute de rLdL$ini0 +arurile $ha'relor superioare sunt e<traordinar de $on$rete Ji se mani estL Mn aceast( lume0 2u pro-in din altL lume0 A$est ade-Lr a ost re$unos$ut de ie$are Mn-LKLtor spiritual important0 Atun$i $Nnd Hristos ne5a Mn-aKat $L HMmpLrLKia Cerurilor este aproapeI, se re erea la aptul $L Cerul
si *LmNntul sunt una, indi-izibile0 Suntem amiliarizaKi $u idei despre $ha'rele legate de *LmNnt, din psihoterapie Ji din propria dez-oltare personalL0 Cu toKii am a-ut probleme legate de pLrinKi, urie, ruJine, ri$L, se<, dorinKL Ji ne-oia de siguranKL0 Mn $ha'rele $erului, intrLm pe un teritoriu mai puKin amiliar0 A$este $ha're deKin atribute $are, uneori, sunt greu de MnKeles, Mn unele $azuri, deosebirea dintre atributele a douL $ha're poate i doar o $hestiune de intensitate0 ,NndiKi5-L la iubirea pe $are o simte un $opil pentru mama sa, -ersus iubirea pe $are o simte mai tNrziu, pentru pere$hea sa0 Chiar da$L ambele

=:

sentimente intrL Mn $ategoria iubirii, sunt e<perienKe $omplet di erite FMn $iuda a $eea $e psihologia -rea sL ne a$L sL $redem 5 Ji anume, $L oamenii s NrJes$ prin a se $LsLtori $u o $opie a pLrintelui de se< opusG0 3a el se MntNmplL Ji $u le$Kiile Ji MnsuJirile spirituale ale $ha'relor superioare0 Atun$i $Nnd studiam MmpreunL $u mentorul meu, domeniul $ha'relor $erului, am identi i$at atributele $are $orespundeau a$estor $entri0 Tre$erea din$olo de moarte era atributul $ha'rei a Jasea0 StLpNnirea timpului era spe$i i$L $elei de5a Japtea0 1n-izibilitatea $orespundea $ha'rei a opta, iar de $apa$itatea de a pLstra un se$ret rLspundea $ha'ra a noua0 C+A,RA A /A0EA "lement) 3uminL purL0 Culoare) 1ndigo0 Aspe$te izi$e) Creier, o$hi, sistem ner-os0 1nstin$t) Ade-Lr0 Aspe$te psihologi$e) (aKiune Ji logi$L, inteligenKL, empatie, depresie, probleme legate de stres, negare0 ,lande) *ituitarL0 "ste sediul pentru) 1luminare, auto5realizare0 #ani estare negati-L) 1luzie, ne-roze, nepotri-ire, ata$uri de apople<ie0 Cha'ra a Jasea Fsau $el de5al treilea o$hiG este lo$alizatL Mn miDlo$ul runKii0 Mn tradiKiile hinduse este $onsideratL $el de5al treilea o$hi al lui Shi-a, $are o erL $unoaJterea ade-Lrului per e$t Ji al non5dualitLKii0 +enumirea sans$ritL a a$estui $entru este a#na% sau Hputerea nelimitatLI0 Mn a$eastL $ha'ra aDungem sL $unoaJtem $L suntem inseparabili de +umnezeu0 "<primLm +i-inul din noi Ji -edem +i-inul din $eilalKi0 Atun$i $Nnd ne a lLm Mn prezenKa unei persoane $are a aDuns la un asemenea ni-el, a-em un pro und sentiment de $alm Ji de pa$e0 MKi dai seama $L eJti o iinKL eternL, $are lo$uieJte un $orp temporal0 ! persoanL $are Ji5a trezit $ha'ra a Jasea MJi dL seama $L "u5: autenti$ trebuie sL nu5Ji gLseas$L identitatea e<$lusi- prin intermediul e<perienKelor izi$e Ji mentale0 Tre$em din$olo de trup Ji minte, MnsL, $u toate a$estea, le primim pe ambele Mn $Nmpul $onJtientei noastre0 *e mLsurL $e analizLm mintea, putem pLJi Mn stLri trans5 personale0 BrmLm mintea $u multL $uriozitate, dar LrL sL im absorbiKi de ea0 Mndoiala dispare, atun$i $Nnd tre$i din$olo de minte, iar dorinKa Ji dorul Mn$eteazL sL mai ie orte determinante0 1ntrLm pe tLrNmurile $unoaJterii, $are pot i e<perimentate, dar nu Ji po-estite0 Asta nu pentru $L a$este tLrNmuri se a lL din$olo de domeniul $u-intelor, $i mai degrabL pentru $L nu e<istL nimi$ alt$e-a de$Nt e<perienKe0 Oamanii spun $L a$esta este un tLrNm $are nu poate i gLsit prin $Lutare, dar $L numai $ei $are $autL, l5ar putea gLsi0 "ste $a Mn $azul a doi iubiKi pe $are nu Mi mai separL un singur sLrut, $i mai degrabL Mi uneJte0 Atun$i $Nnd nu e<istL un e<perimentator, $e se poate spune despre e<perienKLP Mn momentul Mn $are e po-estitL, ea dispare0 "ste $a Ji $um te5ai trezi dintr5un -is0 Mn $lipa Mn $are MKi dai seama $L ai -isat, -isul nu mai poate i amintit0 Atun$i $Nnd $ha'ra a Jasea nu un$KioneazL $um trebuie, indi-idul a$e o $on uzie Mntre in ormaKie Ji $unoaJtere0 Simte $L a atins marile ade-Lruri spirituale, $Nnd, de apt, nu are de$Nt o $ole$Kie de in ormaKii0 Oamanii Jtiu $um sL adu$L ploaia, LrL sL e<pli$e $L apa este $ompusL din atomi de hidrogen Ji o<igen0 #aterialismul spiritual este o dis un$Kie endemi$L a $elei de5a treia $ha're0 A$este persoane e<er$itL adesea o mare putere Ji in luenKL Mn lume, LrL sL5Ji asume res5 ponsabilitatea de a a-ea griDL de ea0 Mn lumea noastrL $ondusL de media, $u al sLu $ult pentru $elebritate, energiile $ha'rei a Jasea pot i de ormate, a-Nnd $a rezultat aroganKa spiritualL Ji megalomania0 Ca antropolog, am Mn-LKat $a ie$are $onta$t pe $are Ml ai $u un grup indigen a e$teazL $ultura pe $are o studiezi0 #Nn$area pe $are o adu$i $u tine, aparatul oto Ji $elelalte instrumente, pNnL $hiar Ji hainele o$$identale pot reprezenta un a$tor disturbator0 1n$aJii alLturi de $are am studiat, in$lusi+ona 3aura si +on #anuel, Mn$L Kes lNnL Ji MJi a$ singuri hainele0 "i nu au ni$iunul dintre a$$esoriile din Vest0 TotuJi, dupL $e am ost martor la moartea $opilului #ariei, am renunKat la ideea antropologilor, $are spune sL nu inter-ii0 Am Mn$eput sL adun haine de la studenKii mei, $a sL le du$ muntenilor in$aJi0 +atoritL donaKiilor generoase, am reuJit sL dLm Da$hete Ji haine pentru iarnL tuturor $opiilor din Jase sate de munte0 Mn :772, am Mn$eput sL trimitem e$hipe medi$ale, $are sL5i aDute pe sLteni0 Cu toate $L a-useserL rareori $onta$t $u Vestul, preluaserL bolile a$estora0 Am o erit asistenKL medi$alL unui numLr de peste trei mii de adulKi Ji $opii, Mn ie$are an, Mntr5un $ort

=2

$are ser-ea drept $lini$L ambulantL0 Mntr5un an, oamenii $are $itiserL despre mun$a noastrL au $LlLtorit pNnL Mn a$este sate MndepLrtate, Mntr5o e<pediKie otogra i$L, Ji au lLsat Mn urmL $Nte-a $utii $u mNn$are pentru bebeluJi, pe $are mai multe emei au Mn$eput sL o oloseas$L Mn lo$ul alLptLrii0 CNte-a luni mai tNrziu, o emeie a -enit la $lini$a noastrL ambulantL Ji ne5a arLtat $opilul ei Mn -NrstL de patru luni0 "ra numai piele Ji oase0 CNntLrea sub 9,; 'ilograme0 (LmLsese LrL mNn$are pentru bebeluJ Mn urmL $u trei sLptLmNni, iar laptele Mi se$ase0 15am dat toate suplimentele de mNn$are pe $are le a-eam Ji am Mn$uraDat5o sL5i permitL uneia dintre -e$ine sL5i alLpteze $opilul, pNnL $Nnd a$esta Mn$epea sL mLnNn$e hranL solidL0 A$eJti $LlLtori bine intenKionaKi lLsaserL daruri peri$uloase Mn urma lor0 #i5am dat seama $L trebuie sL des$operim Jamanul din noi0 15am Mn-LKat pe studenKii mei $L, ori$Nte $LlLtorii ar a$e MmpreunL $u indienii, nu -or dobNndi propria MnKelep$iune Ji propria putere0 Am des$operit $L, adesea, se MntNmplL e<a$t opusul, $are ne distrage de la o ade-LratL MntNlnire $u Spiritul0 Oamanul este o persoanL auto5reali5zatL0 +es$operL $alea Spiritului prin intermediul trezirii interioare0 Antonio Mmi tot amintea $L &uddha nu era budist, iar Hristos nu era $reJtin0 Bnul a stat sub un $opa$, pNnL $Nnd a atins iluminarea0 CelLlalt a mers Mn deJert -reme de patruze$i de zile0 Mn $ea de5a Jasea $ha5 'rL e<perimentLm propria trezire0 Arun$Lm pon$ho5urile0 tobele, zornLitoarele Ji penele Ji toate $elelalte elemente ale e<teriorului0 Bn al treilea o$hi des$his Mi permite Jamanului sL Jtie $ine este0 Mi o erL $unoaJterea tre$utului Ji a prezentului, permiKNndu5i sL -izualizeze destine alternati-e0 Bnele legende spun $L $ei $are MJi trezes$ a$eastL $ha'rL pot obKine $hiar nemurirea izi$L0 2u mai MmbLtrNnes$ Ji nu se mai MmbolnL-es$, iind $apabili sL5Ji pLstreze tinereKea, puterea Ji -italitatea0 Toate dorinKele unei persoane $u $el de5al treilea o$hi des$his se trans ormL Mn realitate Ji, da$L mai mulKi -inde$Ltori au a$eeaJi -iziune, a$easta de-ine realitate pentru planetL0 (eligiile bLJtinaJilor pun de multL -reme Mn pra$ti$L a$eastL tradiKie0 MnKelepKii din triburile indienilor Hopi Ji -ra$ii in$aJi stau Mn meditaKie, -izualizNnd o lume pe $are Ji5ar dori sL o moJteneas$L strLnepoKii0 C+A,RA A /APTEA "lement) "nergie purL0 Culoare) Violet0 Aspe$te izi$e) *iele, $reier, e$hilibru hormonal0 1nstin$t) "ti$L uni-ersalL0 Aspe$te psihologi$e) Altruism, integritate, MnKelep$iune0 ,lande) *inealL0 "ste sediul pentru) Trans$endenKL, 1luminare0 #ani estare negati-L) *sihoze, regresie, $inism0 Cha'ra $oroanL, situatL Mn -Nr ul $apului, este portalul nostru $Ltre Ceruri, Mn a$elaJi el Mn $are prima $ha'rL este portalul $Ltre *LmNnt0 .ire luminoase pornes$ din a$est $entru Ji aDung pNnL la stele Ji pNnL la destinele noastre0 *LmNntul ne proteDeazL Ji ne hrLneJte $u orKa sa -italL, iar Cerul ne propulseazL spre propria de-enire0 SeminKele Mn$olKes$ doar atun$i $Nnd se a lL Mn pLmNntul bogat, Mntune$at Ji umed, dar $res$ la lumina Soarelui0 +upL germinare, toate plantele se Mntor$ dupL soare, pentru a lua -iaKL de la el0 Mn mod similar, -iaKa noastrL spiritualL germineazL Mn prima $ha'rL, legatL de pLmNnt, iar 3umina Cerurilor intrL prin $oroanL pentru a hrLni Mntregul sistem al $ha'relor0 Mn sans$ritL, numele a$estei $ha're este sahasrara% $are MnseamnL HspaKiu golI0 *ersoanele $are au dobNndit darurile pe $are le o erL a$est $entru, nu mai au ne-oie de ormL izi$L0 .iind $apabile sL $LlLtoreas$L prin spaKiu Ji timp, ele sunt una $u Cerul Ji *LmNntul0 3e$Kia $ha'rei a Japtea este stLpNnirea timpului0 Atun$i $Nnd ne eliberLm de timpul linear, $auzal, nu mai suntem prinJi Mn strNnsoarea tirani$L a tre$utului0 Riua de astLzi nu mai este rezultatul unui in$ident anterior Ji e<perimentLm eliberarea de $auzL Ji e e$t0 TrLim $u un pi$ior Mn lumea obiJnuitL Ji $u $elLlalt Mn lumea spiritualL Ji ne dLm seama $L a$estea Mmpart domenii $omune0 +a$L prin $ha'ra a Jasea -inde$Ltorul obKine $unoaJterea e-enimentelor din tre$ut Ji -iitor, atun$i $Nnd trezeJte $ha'ra a Japtea, este $apabil sL in luenKeze a$ele e-enimente0 *oate -inde$a e-enimente din

=9

tre$ut Ji MJi poate aDuta $lientul sL sele$teze un -iitor alternati- 5 poate unul Mn $are sL ie eliberat de durere Ji sL du$L o -iaKL mai MmplinitL0 Mn $ha'ra a Japtea, Jamanul este eliberat de dorinKL, speranKL sau regret0 *e rNul #adre de +ios, lNngL graniKa dintre *eru Ji &razilia, lo$uieJte un -ra$i bLtrNn, un maestru lu$rului $u aCahuasca 5 o poKi5une din DunglL, $are MKi permite, da$L eJti bine ghidat, sL trLieJti o e<perienKL Mn lumile de din$olo de moarte0 A$est bLtrNn rareori mai -orbeJte 5 nu are ne-oie de $u-inte0 Mn timpul $eremoniei, el luierL Ji intoneazL $Nnte$e rNului Ji plantelor medi$inale, iar tu de-ii una $u Dungla din Durul tLu0 Tu Ji rNul nu mai sunteKi separaKi0 Tu Ji greierii sunteKi note $Nntate de a$elaJi laut0 Mn $ea de5a Japtea $ha'ra, MnKelegem $L -iaKa este o reKea $ompli$atL de ire luminoase, $L ie$are dintre noi este unul dintre a$este ire 5 dar Ji $L suntem, Mn a$elaJi timp, Mntreaga reKea0 Mmi adu$ aminte $Nnd am lu$rat pentru MntNia oarL $u un Jaman0 Tre$userL peste $in$i ani de $Nnd luasem pentru ultima oarL aCahuasca. Otiam la $e sL mL aJtept de la a$est ameste$ de plate, pentru $L Ml Mn$er$asem de multe ori0 Sau aJa $redeam0 +upL apro<imati- o orL de la ingerarea plantei, am a-ut o -iziune0 #5am -Lzut mort0 #i5am -Lzut $orpul Mn aKa mea, lipsit de -iaKL, Ji Ml analizam de la distanKL0 Otiam $L identitatea mea este inta$tL0 "u eram obser-atorul, nu $ada-rul0 Atun$i mi s5a L$ut rLu0 Am ugit Mn DunglL Ji am -omitat0 Tot $e se a la Mn Durul meu pulsa de -iaKL) lianele uriaJe, $opa$ii $olosali $are o ereau a$operLmNntul pentru tot $eea $e Mnsemna -egetaKie0 Totul era -iu 5 $u e<$epKia mea0 +e-enisem un $ada-ru -iu, nu mai eram un obser-ator0 Am simKit durerea -ieKii .ele Ji pierderea $elor dragi0 "ram Mnpietrit de amLrL$iune0 Apoi am rede-enit obser-ator Ji m5am simKit liber0 *e par$ursul urmLtoarei hal$i de eternitate, am tot pendulat Mntre a$este douL -ariante) durere Ji pa$e, s$la-ie Ji libertate, -iaKL Ji moarte, pNnL $Nnd am MnKeles $L toate erau unul Ji a$elaJi lu$ru0 Mn $ea de5a Japtea $ha'ra, nu mai e<istL subie$t Ji obie$t0 Totul parti$ipL0 Aparentele $ontradi$Kii se $ontopes$ Mntr5un singur lu$ru) -iaKa Mn moarte, pa$ea Mn durere, libertatea Mn s$la-ie0 "<presia negati-L a $ha'rei a Japtea MnseamnL regresia spiritualL, $are se pre a$e a i 1luminare0 +eJi este ade-Lrat $L, pentru a trLi e<perienKa trans$enderii, trebuie sL MKi depLJeJti ego5ul, adesea $redem $L ie$are stare $e nu impli$L ego5ul este trans$endentL0 CredinKa $L, da$L s$api de ego, $apeKi Spirit este departe de ade-Lr0 3a di erite ni-ele e<istL multe stLri non5ego0 +e e<emplu, sentimentul pe $are Ml are un $opil mi$ aKL de sine Ji aKL de mediul Mn$onDurLtor este a$elaJi0 Mn psihoterapie, lipsa graniKelor ego5ului este $onsideratL nesLnLtoasL0 "go5ul oamenilor $u boli mentale gra-e, pre$um s$hizo renia, sunt atNt de ragmentate, Mn$Nt nu mai poate un$Kiona0 Mn $ulturile tradiKionale, pro$esul de iniKiere este $on$eput $u griDL, pentru a se asigura $a studentul Ji5a $lLdit un solid simK despre propria5i iinKL, Mnainte de a Mn$er$a sL distrugL ego5ul Ji sL atingL a$est ni-el0 Mn a$eastL $ulturL Mn $are -rem sL primim re$ompense imediate, $LutLtorii spirituali -or adesea sL sarL peste e<er$iKiile pentru $ha5'rele in erioare0 Bnii sunt atraJi de promisiunea unor e<perienKe e<oti$e0 AlKii sunt pur Ji simplu nerLbdLtori, sau nu sunt $onJtienKi pe deplin $L trebuie sL MJi $ureKe $ha'rele in erioare, Mn $adrul pregLtirii pentru a$est pro$es0 CNteodatL, ni$i mL$ar pro esorii lor nu l5au dus pNnL la $apLt Ji nu sunt $onJtienKi de ne$esitatea lui0 "i $red $L, ori$are ar i ni-elul de dez-oltare pe $are Ml ating, a$esta MnseamnL 1luminare Ji resping des$his sugestia $L mai este drum de par$urs0 A$eastL $on$epKie spiritualL greJitL este predominantL astLzi0 Cei $are stLpNnes$ $ea de5a Japtea $ha'ra obKin puteri neobiJnuite, printre $are amintiri strL-e$hi din $onJtiinKa $ole$ti-L a omenirii0 +ona 3aura obisnuia sL5mi spunL $L testul inal al Jamanului $are Mn$ear$L sL aDungL la a$est ni-el este sL MJi aminteas$L prima po-este spusL -reodatL0 H*e $Nnd timpul era Mn$L tNnLr, Mnainte de apariKia patrupedelor sau a plantelor, prima po-este spusL -reodatL a aparKinut !amenilor *ietreiI, a spus ea0 H1atL de $e punem un $er$ din pietre Mn Durul o$ului0I Am implorat5o sL spunL mai multe0 HMntreabL pietreleI, mi5a spus ea0 *NnL $Nnd, Mntr5o zi, mi5am amintit0 Bn alt dar al $elei de5a Japtea $ha're este $apa$itatea de a5Ki s$himba orma0 A$eJti Jamani MnKeleg $L nu sunt prin nimi$ di eriKi de pietre, plante sau pLmNnt0 3aura a apLrut odatL, la una dintre MntNlnirile noastre, sub orma unei indien$e tinere Ji rumoase0 #5am simKit oarte atras de ea Ji m5 am MndrLgostit de o$hii Ji de zNmbetul ei0 3a un moment dat, Mn timpul serii, a mers Mn spatele unui

=?

bolo-an, iar persoana $are s5a Mntors o se$undL mai tNrziu a ost +ona 3aura, Mntru$hiparea emeii $asni$e0 H2u mL mai $onsideri rumoasLPI, a Mntrebat ea, zNmbind0 *ersoanele $are stLpNnes$ darurile a$estei $ha're MnKeleg $L rNul -ieKii $urge din$olo de ormL Ji de lipsa ormei, din$olo de e<istenKL Ji none<istenKL0 "i $unos$ nemLrginirea, independent de timp sau ormL0 C+A,RA A OPTA "lement) Su let0 Culoare) Auriu0 Aspe$te izi$e) Arhite$tul $orpului0 1nstin$t) Trans$endenKa0 Aspe$te psihologi$e) 2i$iunul0 ,lande) 2i$iuna0 "ste sediul pentru) 2on5timp0 #ani estare negati-L) #atri$ele bolilor, groaza $osmi$L0 +on Antonio numea $ha'ra a opta Giracocha sau Hsursa sa$ruluiI0 A$esta era un modul uni$ de a des$rie a$est $entru, pentru $L eu nu am mai auzit alKi -ra$i sL5: numeas$L aJa0 A$eastL $ha'rL se a lL la $NKi-a $entimetri deasupra $apului Ji, atun$i $Nnd este trezitL, strLlu$eJte pre$um un soare, Mn interiorul CNmpului "nergeti$ de 3uminL0 Atun$i $Nnd o persoanL MJi mutL $onJtienta Mn $ea de5a opta $ha'rL, poate a$$esa amintirile an$estrale0 MJi aminteJte lu$ruri pe $are nu le5a trLit ni$iodatL dire$t0 +e e<emplu, MJi poate aminti, Mn mod spontan, $um stLtea Mn preerie, Mn Durul o$ului, $u un bi-ol Mn spatele sLu, sau rugNndu5se Mn templele de piatrL din munKii MnzLpeziKi0 Mn-LKLturile tuturor Jamanilor $are au trLit Mnainte Mi stau la dispoziKie0 Vo$ile lor de-in -o$ea lui, iar a$eJti pro esori strL-e$hi trLies$ Mn interiorul sLu0 A$est $entru este legat de domeniul arhetipal, de imaginile originare Ji de amintirile $are aparKin $ole$ti-itLKii umane0 CNmpurile in ormaKionale din $ha'ra a opta a$KioneazL $a un Jablon, pentru a $rea $orpul izi$0 A$eastL $ha'rL este $a un tNmplar $are $onstruieJte un s$aun F$orpul izi$G, iar mai tNrziu Ml arde Mn sobL0 TNmplarul nu simte ni$io pierdere, Mntru$Nt Jtie $L poate $onstrui un alt s$aun, dintr5o bu$atL nouL de lemn0 Cha'ra a opta nu este a e$tatL de moartea $orpului0 +a$L Mn a$eastL $ha'rL e<istL Mnregistrarea unei boli, este $a Ji $um un de e$t de proie$tare ar i reprodus Mn ie$are s$aun nou0 Mn $ha'ra a opta e<perimentLm o uniune pro undL nu doar $u tot $eea $e MnseamnL CreaKie 5 lu$ru $are se MntNmplL Mn $ha'ra a Japtea 5 $i $u MnsuJi Creatorul0 Creatorul este ine abil Ji nu poate i $u5 prins Mntr5o imagine pe $are simKurile noastre sL o per$eapL0 A$este MntNlniri sunt adesea per$epute prin prisma $ulturii0 Bn $reJtin poate a-ea e<perienKa uniunii $u Creatorul sub orma uziunii $u un Mnger, un s Nnt sau $u Christos0 Bn budist o poate e<perimenta $a pe o $omuniune $u &uddha, iar un Jaman in$aJ, $a pe o $ontopire $u steaua noastrL, Soarele0 +e-enim una $u Creatorul Ji per$epem $hipurile arhetipale ale +i-inului, $are e<istL Mn a$est tLrNm0 A$estea sunt imagini ale lui +umnezeu, $are au ost s$riDelite, s$ulptate Ji pi$tate de MnaintaJii noJtri, -reme de sute de mii de ani0 #ani estarea negati-L a a$estei $ha're este groaza $osmi$L, aJa $um este trLitL de $ei prinJi Mntre lumea spiritului Ji $ea a materiei0 2e5 iind ni$i morKi, ni$i -ii, ei sunt prinJi Mntr5un tLrNm de $oJmar, de $are nu pot s$Lpa0 3a ni-el spiritual, a$esta este purgatoriul, $eea $e budiJ tii numes$ planurile )ardo. "ntitLKile destrupate, $are se agaKL de oameni sau de lo$uri de pe *LmNnt, sunt prinse Mn a$est plan0 +e asemenea, persoanele $are su erL o trezire spontanL, dar deze$hilibratL a 0a$estui $entru, pot rLmNne prinse Mn a$est spaKiu0 #ulKi se a lL Mn spitalele de boli psihi$e0 Bnii su erL singuri, Mn $asele lor, iar alKii aDung sL a$L parte din $ulte pseudomisti$e bizare0 Atributul $ha'rei a opta este in-izibilitatea0 Mn a$est $entru, de-enim $onJtienKi de !bser-ator F$unos$ut Mn budism drept #artorulG 5un Sine $are a ost prezent Mn$L de la Mn$eputul $LlLtoriei noastre spirituale0 +esprins de minte, el este $apabil sL5i prezinte minKii toate dramele, LrL sL se impli$e Mn ele0 !bser-atorul este martorul des LJurLrii -ieKii noastre Ji MnKelege $L toate po-eJtile pe $are le olosim pentru a ne des$rie pe noi MnJine sunt doar atNt) po-eJti0 Tot $eea $e $redem $L Jtim

==

despre noi MnJine, nu are legLtura $u "u5: real0 !bser-atorul Jtie $L ori$e poate i -Lzut sau apu$at nu este real0 *entru !bser-ator $onteazL misterul Ji nu mani estarea0 !bser-atorul per$epe totul, dar nu poate i per$eput, pentru $L nu este trans ormat Mntr5un obie$t al per$epKiei0 !bser-atorul este in-izibil, pentru $L nu poate i obser-at0 !datL, pe $Nnd mL plimbam pe malul unui rNu, MmpreunL $u o emeie -ra$i Ji $u soKul a$esteia, am aDuns Mntr5o zonL de riJatL0 "l mi5au spus) HAlberto, mergi Mnainte Ji -ezi $e se MntNmplL0I Am L$ut primul pas spre DunglL Ji am obser-at $L este plinL de $Nnte$0 *apagalii $NrNiau, $elelalte pLsLri $Nntau, iar maimuKele murmurau Mntre ele0 3a $el de5al treilea pas pe $are l5am L$ut, sunetele Dunglei au Mn$etat0 .emeia, $are mL urmase la $NKi-a paJi Mn urmL, a -enit lNngL mine Ji a spus) HAu tL$ut, din $auzL $L toate $reaturile Jtiu $L ai ost alungat din ,rLdinL0 +e a$eea au tL$ut0 Otiu $L ai ost alungat din *aradis0 2u mai -orbeJti $u +umnezeu0I Am ost $on-ins $L aiureazL0 Am par$urs $Nte-a sute de metri Mnapoi Ji am tre$ut pe lNngL doi indieni Shipebo, $are rigeau un Jarpe boa0 #5am Mntors Ji i5am Mntrebat da$L Mmi pot da din grLsimea de boa pe $are o $ole$tau Mntr5o $utie de tini$hea0 "ram $on-ins $L animalele Mmi mirosiserL deodorantul sau pasta de dinKi pe $are le olosisem Mn a$ea dimineaKL0 #i5am dat pantalonii Dos Ji mi5am uns $orpul $u grLsime de boa, hotLrNt sL miros $a un Jarpe $are se stre$oarL prin Dun5 , glL0 #5am Mntors Ji, la primul pas, nuzi$a Amazonului mi5a umplut ure$hile0 3a $el de5al treilea pas, tL$erea a $uprins din nou totul0 #ulKi ani mai tNrziu, dupL $e am Mn-LKat pra$ti$a in-izibilitLKii, am reuJit sL intru Mn DunglL Ji sL iu re$unos$ut $a aparKinNnd ,rLdinii, $a iinKL $are Mn$L -orbeJte $u natura0 Am obKinut in-izibilitatea, eliminNnd proie$tele $are mL $uprindeau pe HmineI Ji pra$ti$Nnd tL$erea, Mn $ele din urmL, !bser-atorul -a Mn$epe sL MJi re-eleze propria sursL, $are este Spirit sau $ha'ra a noua0 CHAE(A A 2!BA "lement) Spirit Culoare) 3uminL albL, translu$idL Aspe$te izi$e) 2i$iunul 1nstin$t) "liberare Aspe$te psihologi$e) 2i$iunul ,lande) 2i$iuna "ste sediul pentru) 2emLrginire #ani estare negati-L) 2i$iuna Cha'ra a noua se a lL Mn inima Bni-ersului0 "ste Mn a ara timpului Ji a spaKiului0 Se e<tinde prin -astitatea spaKiului Ji se $one$teazL de $ha'ra a opta, printr5un $ordon luminos0 Oamanul poate $LlLtori prin a$est $ordon, pentru a e<perimenta -asta Mntindere a CreaKiei0 .olosim termenul de $ha'ra pentru a$est $entru, deoare$e nu a-em o denumire mai bunL0 Mn realitate, a$esta este lL$aJul Spiritului0 "l e<istL din$olo de su letul personal $are ne Kine legaKi de $ontinuum5ul spa5Kiu5timp Ji sal-are, Ji $are este aso$iat $ha'rei a opta0 "ste spiritul ie$Lrui lu$ru din Bni-ers0 !bser-atorul se do-edeJte a i tot $eea $e este obser-at0 Cha'ra a noua este Sinele $are nu a ost ni$iodatL nLs$ut Ji nu -a muri ni$iodatL0 A$est Sine este anterior timpului Ji nu -a intra ni$iodatL Mn rNul prin $are $urge timpul0 "ste anterior spaKiului Ji a e<istat Mnainte de materializarea Bni-ersului0 "ste Sinele $are nu a pLrLsit ni$iodatL ,rLdina "denului0 Cha'ra a noua ne dL abilitatea de a pLstra un se$ret, $hiar Ji aKL de tine MnsuKi0 Se$retul este $L, Mn urmL $u oarte mult timp, a$ea .orKa 1mensL, pe $are o $unoaJtem drept +umnezeu, a hotLrNt din lo$ul SLu, a lat Mn -idul nemani estat, sL se e<perimenteze pe Sine0 Ast el, s5a mani estat Mn urmL $u douLspreze$e miliarde de ani, $a o singularitate din $are a ost ormatL Mntreaga materie din Bni-ers0 1mensa .orKL a $ontinuat sL se e<ploreze pe Sine prin toate ormele de -iaKL, $a lL$ustL, balenL, planete Ji asteroizi0 Cu toate a$estea, de -reme $e 1mensa .orKL era omniprezentL Ji omnis$ientL, ie$are dintre

=;

mani estLrile Sale poseda a$este $alitLKi0 *rin urmare, a trebuit sL pLstreze se$retul naturii Sale, $hiar aKL de Sine, pentru a se $unoaJte pe Sine, prin $ele ze$e mii de orme0 Atun$i $Nnd a$est $entru este trezit, un rNset puterni$, huruitor, strLbate $u e$ou munKii, tunNnd pe tot Cerul0

Capitolul = (elul de ! )ede! !l *!m!nilor

,a$ca este locul unde se afl( !i!anticele desene din de-ert. 'ici sunt nf(0i-ate% la dimensiuni colosale% "(s(ri coli)ri% "(ian#eni -i linii !eometrice care se ntind ns"re ori$ont. 2rich +on Da&ni3en le&a numit locurile de ateri$are ale $eilor din s"a0iul e*trate& restru. ,imic nu "oate fi mai de"arte de ade+(r. :amanii au schi0at mandate enorme% "entru a aduce un echili)ru ntre Ceruri -i P(m nt. Dre"tun!hiurile% triun!hiurile -i liniile fac "arte dintr&o !eometrie sacr(% acum uitat(. Dar "uterea acestor fi!uri r(m ne. De fiecare dat( c nd intru ntr&un desen% noa"tea% "ot s( +(d ener!ia. 5una tre)uie s( fie ntr&o anumit( "o& i$i0ie. 2ste ce+a foarte ciudat. 5a nce"ut am "erce"ut ce+a asem(n(tor unor am"rente ce "luteau "este nisi"% care s&au transformat n fi!uri. ?i$ar este c( am +($ut cu to0ii acela-i lucru. S( fi fost o halucina0ie de !ru"7 ,oa"tea trecut(% luna era "ro"ice. 2ram +reo dois"re$ece oameni -i lucram la mar!inea unei s"irale !i!antice din de-ert% asem(n(toare unui -ar"e. 2duardo ne&a e*"licat c(% "e m(sur( ce naintam c(tre s"iral(% renun0am la trecutul care ne ) ntuia. 'tunci c nd am ie-it din s"iral(% am cerut s( a"ar( ceea ce tocmai de+eneam. C nd -amanul a "(-it n fa0(% am +($ut o form( o"ac( n s"atele lui. 'm )(tut&o "e Isa)el"e um(r. 2ste cea mai + rstnic( student( a Donei 5aura -i cel mai )un clar+($(tor al !ru"ului. . Ce&i asta7/% am ntre)at&o eu. 2duardo "(-ea de&a lun!ul cur)ei s"iralei% a"ro"iindu&se. 'tunci am +($ut -i noi. 2ra cea mai hidoas( )estie "e care -i&o "oate ima!ina cine+a% o com)ina0ie de re"til(% !oril( -i om. 2ra o crea tur( demn( de "icturile lui AieronCmous ?osch. Se a"ro"ia de 2duardo% "rin$ ndu&l n !heare. '"oi a fost n!hi0it( de P(m nt. 2duardo a a#uns n mi#locul s"iralei -i -i&a ntins )ra0ele c(tre Cer. C nd a ie-it% ne&a descris ce am +($ut noi. .2ra 5e Chicon!a/% a s"us el. .2ste un animal cu "uteri elementare% "e care l&a creat unul dintre mae-trii mei% cu mult tim" n urm(. C nd maestrul a murit% 5a Chicon!a n&a mai a+ut st(" n -i a +enit la mine. ,u l&am mai +($ut de mul0i ani. M( )ucur c( a"lecat. /:tiam c( 2duardo se "re!(tise cu +r(#itori n tinere0e% nainte de a ale!e calea +indec(rii =8

-amanice. l mai au$isem +or)ind des"re 5a Chicon!a% dar credeam c( este doar o "o+este. 'ceste ener!ii "ot sta ata-ate de om% +reme ndelun!at(.
Jurnale

"<er$iKiile din a$est $apitol -L dez-oltL $apa$itatea de a -edea energia0 VeKi Mn-LKa sL simKiKi CNmpul "nergeti$ de 3uminL, sL per$e5peKi rNurile de 3uminL Ji sL $itiKi dis$urile rotitoare ale $ha'relor0 Atun$i $Nnd Mn-LKaKi elul de a -edea al Jamanilor, puteKi aDunge la originea rLnii $are a pro-o$at o Mnregistrare Mn CNmpul "nergeti$ de 3uminL0 VL permite, de asemenea, sL daKi de urma energiilor in-adatoare din $orp, sL dete$taKi Ji sL identi i$aKi prezenKa spiritelor in-a5zi-e, $are -L pot a$e rLu 5 atNt emoKional, $Nt Ji izi$0 Mn lu$rul meu $u $lienKii, per$ep un e-eniment traumati$ din tre$ut, $a Ji $um s5ar repeta Mn aKa o$hilor mei0 Adesea, aptele nu sunt $on$rete, dar teama Ji impa$tul emoKional asupra $lientului meu sunt $ore$te0 Mn $azul +ianei, am per$eput o tNnLrL impli$atL Mntr5un a$$ident auto0 Oi5a a$operit $apul $u mNinile Ji a strNns din o$hi0 A de-enit rigidL, iar apoi Ji5a pLrLsit $orpul izi$0 Spiritul a pLrut sL pluteas$L deasupra etei Ji mi5a spus $L nu a dorit sL se Mntoar$L0 Ai$i nu era un lo$ sigur pentru ea0 CNnd i5am po-estit a$este lu$ruri, +iane nu Ji5a putut aminti ni$iun a$$ident0 A trebuit sL o Mntrebe pe mama ei, $are i5a $on irmat mai tNrziu $L, Mntr5ade-Lr, a-usese lo$ un a$$ident, pe $Nnd +iane era mi$L Ji $L nimeni nu usese rLnit0 TotuJi, de atun$i, +iane trLise pe DumLtate Mn $orpul ei Ji pe DumLtate Mn a arL, nesimKindu5se ni$iodatL $on ortabil sau Mn siguranKL0 CNmpul "nergiei sale 3uminoase pLstrase inta$tL a$eastL in ormaKie0 #aiaJii, hinduJii, budiJtii, aborigenii, in$aJii si primii $reJtini au des$ris $u toKii CNmpul "nergiei 3uminoase, olosind a$eleaJi imagini0 Bn artist $are a de$orat mormNntul regelui Tutan'amon, Mn "gipt, Mn urmL $u $in$i mii de ani, l5a pi$tat pe zeul Toth $u un glob luminos deasupra $apului, o hierogli L semni i$Nnd luna, $are desemna energia a$estuia Ji abilitatea de a inter-eni Mn natura $i$li$L a timpului0 A$est halou este identi$ $ha'rei a opta, des$risL de Jamanii Amazonului0 !amenii din DunglL $red $L darurile a$estei $ha're sunt e<a$t $ele reprezentate de $Ltre miti$ul zeu egiptean 5 abilitatea de a ieJi Mn a ara timpului0 Mn mod similar, haloul de luminL desenat Mn Durul $apului lui Hristos este, Mn esenKL, a$elaJi $u $el $are Ml Mn$onDoarL pe &u5ddha, sau pe un Jaman #aori din 2oua ReelandL0 A$este imagini, reprezentate Mn piatrL, Mn lemn sau pe pNnzL, $on irmL e<istenKa -LzLtorilor, $apabili sL per$eapL o realitate supranaturalL0 Ai$i nu -orbim despre artiJti $are au olosit haloul doar pe post de simbol 5 ei erau $lar-LzLtori0 AsemLnarea dintre per$epKiile lor atestL abilitatea MnnLs$utL pe $are o a-em $u toKii, de a simKi $Nmpul energiei umane0 Chiar da$L re erinKele la CNmpul "nergeti$ de 3uminL sunt rLspNndite pe Mntregul glob Ji au apLrut Mn toate timpurie, maDoritatea gNnditorilor o$$identali a$$eptL $u greu a$eastL do-adL0 Credem $L, atun$i $Nnd s$ribii egipteni, s$ulptorii dogoni sau artizanii budiJti au desenat un halou de luminL Mn Durul $elor pe $are i5au prezentat, au L$ut o re erire alegori$L la un alt el de 1luminare0 2e imaginLm a$eastL 1luminare $a pe o stare interioarL pe $are o ating Ji MnKelepKii0 +at iind $L, Mn general, nu o putem per$epe $u o$hii, suntem $on-inJi $L nu este $e-a real0 #ai mult, JtiinKa nu a demonstrat e<istenKa CNmpului "nergeti$ de 3uminL, aJa $L nu putem $rede Mn realitatea a$estuia0 +a$L MnsL ne gNndim bine, ne dLm seama $L JtiinKa nu a putut mLsura gra-itaKia, pNnL $Nnd 2ewton a demonstrat $L este ; lege undamentalL a naturii0 Cu toate a$estea, -reme de mii Ji mii de ani, merele au $Lzut din $opa$i, iar apa a $urs la -ale0 Mn mod $ert, gra-itaKia este mai uJor de obser-at de$Nt CNmpul "nergeti$ de 3uminL 5 dar, pentru Jamanii din lumea MntreagL, lumea in-izibilL a energiei Ji a Spiritului este la el de tangibilL $a Ji apa $are $urge0 =6

Atun$i $Nnd o$$identalii MmbrLKiJeazL a$este pra$ti$i Jamani$e, apar anumite obsta$ole0 TrLim Mntr5 o $ulturL Mn $are oamenii $are susKin $L -Ld energiile sunt $onsideraKi nebuni sau deze$hilibraKi, $are au mare ne-oie de asistenKL de spe$ialitate0 Mmi amintes$ un asemenea in$ident, $are a a-ut lo$ pe $Nnd eram psiholog Ji L$eam pra$ti$L Mntr5un spital din nordul Cali orniei0 Mn ziua Mn $are am Mn$eput sL lu$rez, un pa$ient pe nume *ietro a -enit a mine Ji mi5a spus) HOtiu $ine eJti0 2u te poKi as$unde de mineI0 Apoi a Mn$eput sL des$rie in$idente din $opilLria mea, pe $are nimeni din a ara amiliei nu le putea $unoJtea0 Capa$itLKile parapsihi$e ale lui *ietro se dez-oltaserL Mn urma unei e<perienKe neplL$ute datoratL $onsumului de 3S+0 Se a la Mn spitalul de psihiatrie, pentru $L nu Jtia $um sL punL $apLt a$estui el de a -edea Ji speria oamenii $u obser-aKiile sale0 +o$torii Ji terapeuKii noJtri nu prea Jtiu $um sL aDute pe $ine-a $are au asemenea daruri 5 ie ele MnspLimNntLtoare Ji apLrute brus$, la el $a Mn $azul lui *ietro, ie blNnde Ji spontane, aJa $um apar uneori Mn $opilLrie sau adoles$enKL0 3ui *ietro i se administrau multe medi$amente Ji nu e<ista speranKa unei -inde$Lri0 Mntr5o $ulturL tribalL, ar i deKinut poziKia de asistent al unui Jaman, pentru diagnosti$area bolilor0 .elul de a -edea al Jamanilor este un talent $are trebuie dez-oltat0 Mn a$elaJi el Mn $are $ei $u talent muzi$al trebuie sL e<erseze Ji sL ie Mn$uraDaKi sL $Nnte la un instrument, Ji $ei $are dores$ sL -adL 3umea de 3uminL trebuie sL5Ji dez-olte Ji sL5Ji ra ineze a$eastL abilitate0 +e milenii, Jamanii din Mntreaga lume au desL-NrJit tehni$i pentru ampli i$area a$estor $apa$itLKi0 A$este tehni$i au ost dez-oltate Mn so$ietLKi $are au ridi$at la rang de onoare oamenii $are erau Mn stare sL zLreas$L lumea in-izibilL0 "u am adaptat $ele mai -aloroase dintre a$este pra$ti$i, pe $are le predau studenKilor de la O$oala Vinde$Lrii Trupului de 3uminL0 CUM V!%!M $'I VLzul este un pro$es mira$ulos, $Lruia i5au trebuit milioane de ani de e-oluKie pentru a se per e$Kiona0 *entru multe orme de -iaKL $omple<e 5 de la lL$uste la balene 5 este miDlo$ul prin$ipal de per$epKie0 VLzul uman se bazeazL pe trei $omponente) o$hii, ner-ul opti$ Ji $orte<ul -izual din $reier0 !$hii $on-ertes$ lumina Mn semnale ele$tri$e0 A$este semnale sunt purtate de $Ltre ner-ul opti$ Mn $orte<ul -izual, H$amera de -izualizareI a $reierului0 2er-ul opti$ transportL un Jir de ele$troni din o$hi pNnL la $reier, Mn a$elaJi el Mn $are un $ablu de tele-iziune poartL semnalul $Ltre un tele-izor0 Corte<ul -izual, lo$alizat Mn spatele ure$hilor, Mn $ea L, genereazL apoi o imagine0 +e apt, tot pro$esul -Lzului are lo$ Mn $ap, $hiar da$L ni se pare $L -edem lumea din a arL0 !$hii nu ne sunt de mare olos Mn per$eperea lumii in-izibile a energiei Ji a Spiritului0 (etinele noastre MnregistreazL doar o bandL MngustL din spe$trul ele$tromagneti$0 "le nu per$ep razele in raroJii ori ultra-iolete, de e<emplu, la $are pielea rLspunde0 2er-ul opti$ nu este ni$i el de aDutor, pentru $L e un $ablu $u o singurL ieJire, $are $one$teazL o$hii la $amera de -izualizare0 Camera de -izualizare, MnsL, este o stru$turL e<traordinarL0 Corte<ul -izual este $apabil sL tradu$L energia Fimpulsurile ele$tri$e de la ner-ul opti$G, Mn imagini -ii0 #e$anismul pentru a -edea energia este deDa instalat0 *entru a per$epe CNmpul "nergeti$ de 3uminL Ji po-eJtile $odi i$ate Mn a$esta, trebuie doar sL s$himbLm sursa semnalului Ji sL5i permitem $orte<ului -izual sL a$L $eea $e a ost desemnat de $Ltre naturL sL a$L 5 sL $reeze imagini0 Atun$i $Nnd medi$ul -L analizeazL inima, -L a$e o ele$tro$ardiogramL0 Senzorii ataJaKi pieptului trimit un semnal, printr5un ir, $Ltre o diagramL $are des$rie impulsurile inimii0 +a$L medi$ul doreJte sL -eri i$e temperatura din $rama lui de a$asL, poate, pur Ji simplu, sL atNrne termometrul de un perete, dar oloseJte a$elaJi sistem de Mnregistrare0 Cu senzorul Ji $ablul potri-ite, aparatul "E, poate mLsura ori$e tip de a$ti-itate 5 de la bLtLile inimii, la $utremure0 Mn $azul -ederii obiJnuite, o$hii sunt senzorii, ner-ul opti$ este $ablul, iar $orte<ul -izual este aparatul de Mnregistrare0 *entru a -edea Mn lumea energiei, trebuie sL deza$ti-Lm senzorii Fo$hiiG Ji $ablul Fner-ul opti$G, dar tot trebuie sL olosim aparatul de Mnregistrare, $orte<ul -izual0 Singura un$Kie a aparatului de Mnregistrare este a$eea a tradu$em semnalului Mntr5o imagine0 1atL de $e am numit5o $amera de -izualizare0 Suntem dotaKi $u senzorii de $are a-em ne-oie pentru a dobNndi elul de a -edea al Jamanilor 5 a$eJtia sunt $ha'ra a Jasea F$el de Hal treilea o$hiI miti$, din $entrul runKiiG Ji $ha'ra a patra, inima0 Cone$tNnd $ha'ra inimii Ji $el de5al treilea o$hi la $orte<ul -izual, putem -edea $u o$hii

=7

minKii Ji ai inimii0 S$opul este obKinerea unui H$abluI din a$este $ha're, pNnL la $amera de -izualizare din $ea L0 Ca student, am Mn-LKat la $ursurile de anatomie, despre reKeaua $reierului0 +upL $e legLturile neuronale din $reier sunt stabilite, este oarte greu sL le mai s$himbi0 "ste imposibil sL $reezi noi $Li neurologi$e $Ltre $orte<ul -izual0 +a$L ner-ul opti$ este tLiat, omul orbeJte Ji nu MJi mai re$upereazL -Lzul0 Cu toate a$estea, $ontinuL sL -iseze Mn $ulori Ji imagini0 Creierul nu poate re a$e semnalele $Ltre $orte<ul -izual0 *rin urmare, pentru a -edea $u o$hii inimii, trebuie sL $reLm o reKea e<tra$erebralL, din a ara $reierului0 (itualurile Jamanilor pot stabili legLturi e<tra$erebrale, $are $one$teazL inima Ji $el de5al treilea o$hi la $amera de -izualizare a $orte<ului -izual, pentru a obKine imagini multisenzoriale din 3umea de 3uminL0 Mn primul an din -iaKL, bebeluJii au de ze$e ori mai multe $one<iuni sinapti$e Mn $reier, de$Nt au adulKii0 Sinapsele sunt asemenea ramurilor $are pornes$ din $elulele ner-oase Ji merg Mn dire$Kii multiple, pNnL $Nnd gLses$ o altL ramurL de $are sL se lege0 Cone<iunile sinapti$e sunt $Lile prin $are pro$esLm in ormaKia0 *e $Nnd eram bebeluJi, puteam des$operi Jase $Li di erite de a apu$a paharul $u apL0 *e mLsurL $e Mn-LKLm $alea $ea mai ergonomi$L 5 in$lusi- $e MnseamnL stNnga Ji dreapta 5 $elelalte $Li se atenueazL Ji dispar0 Sinapsele $one$teazL $elulele $reierului Mntre ele Ji pot i $omparate $u niJte $LrLri din pLdure0 Bnele $LrLri sunt dire$te, prin paDiJte, Ji $ondu$ la rNu, de e<emplu0 Altele sunt mai o$olite, printre pNl$uri de plopi Ji ulmi, dar, Mn $ele din urmL, $ondu$ la a$elaJi rNu0 +upL $e ne $reLm harta realitLKii, 70 V din $one<iunile noastre sinapti$e mor0 +e-enim amiliarizaKi $u o singurL $ale de a aDunge la rNu0 (utele $elelalte sunt Jterse0 +a$L Mn-LKLm drumul prin paDiJte, uitLm $L plopii Ji ulmii e<istL0 *ri-im neMn$rezLtori la un $LlLtor $are ne po-esteJte despre $opa$ii minunaKi pe $are i5a -Lzut Mn drumul spre rNu0 Mn $ultura noastrL, $rearea unei hLrKi a lumii in-izibile nu este o prioritate0 A$est tLrNm spiritual nu este ni$i mL$ar re$unos$ut $a iind real0 2u e<ista ni$i un rNu, aJa $L de $e sL $reeze $Lrari pNnL la elP !$$identalii nu Ji5au dez-oltat $Li neurale, pentru a simKi energia0 AJadar, trebuie sL lLsLm a$este $Li Mn a ara $reierului0 VL puteKi gNndi la ele $a la niJte meridiane de luminL aurie, $are $ir$ulL Mn a ara $apului, $one$tNnd $el de5al treilea o$hi Ji inima, la $amera de -izualizare din spatele $raniului0 A$este $LrLri a$ s$himb de in ormaKii senzoriale, Mn multe moduri 5 imagini, te<turi, sunete, gusturi, per$epKii ta$tile Ji arome0 CUM S-+I "I! .I CA"U# (I S-+I !VII &$ SIM+I I 3umea in-izibilL nu poate i -LzutL $u o$hii logi$i ai raKiunii0 Trebuie sL reMn-iem starea de ino$enKL a $opilLriei Ji sL redes$operim per$epKia primarL, dire$tL0 Bn $opil $er$eteazL te<turile, distinge $ulorile, pri-eJte sub pietre Ji MntreabL Hde $eI, la tot pasul0 Totul este per$epKie imediatL, primarL0 Atun$i $Nnd Hristos a spus) H+e nu -eKi i pre$um prun$ii, nu -eKi intra Mn MmpLrLKia CerurilorI, a sugerat $L trebuie sL per$epem din nou lumea $u ino$enKL, neMmpo-LraKi de ideii pre5 $on$epute0 3imbaDul Ji raKiunea ne despart de e<perienKa dire$tL0 +enumirile Ji logi$a sunt pra$ti$e, dar ne Kin departe de misterul -ieKii0 "ste de dorit sL impli$Lm simKurile, Mnainte de a pra$ti$a e<er$iKiile $are urmeazL0 Altminteri, pra$ti$a de-ine o a$ti-itate intele$tualL Ji limitatL la $eea $e pot -edea o$hii0 Atun$i $Nnd impli$Lm simKurile, obKinem o per$epKie holisti$L a lumii, ast el Mn$Nt simKul ta$til, gustul, auzul Ji -Lzul nu ne mai separL de e<perienKL, $i ne a$ una $u $eea $e per$epem0 SimKim un par um Ji de-enim par umul, una $u el0 A$easta nu este o gen de $omuniune poeti$L0 "ste o MnKelegere pro undL a inter$one$tLrii0 +e e<emplu, atun$i $Nnd o emeie -ra$i MJi $u undL $ana Mn apele Amazonului, nu gNndeJte) 'ha% acum a"a asta e a mea. Mn s$himb, a irmL) 'cum% 'ma$onul cur!e "rin mine. "T"(C1X1B +" *"(C"*X1" 3uaKi5-L pulsul, dar nu pri-iKi la $eas0 2u -L numLraKi bLtLile inimii0 *ur Ji simplu, trLiKi e<perienKa $urenKilor Ji -alurilor de sNnge $are $urg prin -oi0 SimKiKi5-L ritmul pulsului0 A$esta este tempoul -ostru0 2imeni alt$ine-a nu are e<a$t a$elaJi ritm $u -oi0 3o$uitorii insulelor din 1ndonezia $red $a

;0

tot $eea $e este -iu are puls0 Mn urmL $u mii de ani, ei $reau tobe din bronz, de dimensiunea unui ele ant, Ji bLteau la ele ritmul CreaKiei, pentru a5Ji a$orda spiritul la tempoul Bni-ersului MnsuJi0 .olosiKi5-L imaginaKia0 Ce $uloare are sNngele -ostruP SunteKi sigur $L este roJuP +e $e Mn -enele -oastre pare albastruP CNnd MJi s$himbL $uloareaP +e $eP 2u -L gNndiKi la $ursurile de biologie L$ute la J$oalL0 Corpul -ostru $unoaJte rLspunsul0 MntrebaKi5:0 BrmaKi5-L sNngele pNnL Mn inimL Ji gLsiKi singuri rLspunsul0 1nima este primul organ $are primeJte sNngele roJu, plin de o<igen, din plLmNni Ji se hrLneJte $u el, Mnainte de a5: Mmpinge pentru a hrLni Ji restul $orpului0 A$um, i<aKi5-L $onJtienta asupra respiraKiei0 A$operiKi5-L MntNi o narL, apoi pe $ealaltL0 *rin $are narL respiraKiP (espirLm predominant printr5una dintre nLri, -reme de $Nte-a ore, dupL $are $ealaltL preia un$Kia0 AnalizaKi5-L respiraKia, aerul $are intrL Mn plLmNni0 Ce simKiKiP (espiraKi $u di i$ultate sau uJorP CNt de pro undL este respiraKia Ji $Nt dureazLP Apoi analizaKi5-L simKul ol a$ti-0 Care este mirosul -ostruP .ie$are om are un miros personal0 #irosiKi5-L mNinile, dupL $e aKi to$at usturoi sau busuio$0 1nhalaKi multe mirosuri di erite) par umul deli$at al lorilor, mirosul MnKepLtor al oKetului, izul laptelui a$rit, mireasma dul$e a la-andei0 #aDoritatea mami erelor se bazeazL MntNi Ji MntNi pe simKul mirosului0 Bn urs polar este Mn stare sL miroasL o o$L de la aproape $in$ize$i de 'ilometri0 #aimuKele se miros, atun$i $Nnd se MntNlnes$ pentru prima datL0 Bn leu $are stL la pNndL -L -a mirosi ri$a0 Apoi, obser-aKi5-L simKul ta$til0 *ielea este $el mai mare organ senziti- al $orpului0 "ste $ompusL din a$elaJi Kesut $a Ji $reierul Ji sistemul ner-os0 *ielea este -ie0 "rupe atun$i $Nnd este urioasL, strLlu$eJte atun$i $Nnd este rLs LKatL0 A$ordaKi5-L un moment Mn $are sL -L mNngNiaKi aKa0 SimKiKi5-L buzele, tre$eKi5-L -Nr urile degetelor peste Mntreaga lor $ir$um erinKL0 #NngNiaKi $hipul persoanei iubite0 Apoi, de-eniKi $onJtienKi de pi$ioarele -oastre0 #iJ$aKi5-L degetele pi$ioarelor Mn panto i0 Creierul uman lu$reazL prin inhibiKie0 Atun$i $Nnd -L puneKi panto ii dimineaKa, sunteKi $onJtienKi de temperaturL Ji simKiKi materialul din interiorul panto ilor0 +ar apoi $reierul inhibL a$eastL sen5 zaKie, pentru $L, la urma urmelor, nu -eKi sL -L simKiKi panto ii Mntreaga zi0 +oar da$L -L lo-iKi de un s$aun sau $Ll$aKi pe un $ui, de-eniKi din nou $onJtienKi de pi$ioarele -oastre0 +ata -iitoare $Nnd -L aJezaKi la masL, s$himbaKi mNna de $are -L olosiKi, Mn mod obiJnuit, pentru a mNn$a0 !bser-aKi $Nt de $iudat -i se pare Ji olosiKi a$eastL senzaKie pentru a de-eni $onJtienKi de ie$are Mmbu$LturL Ji de aroma mNn$Lrii0 AnalizaKi5-L simKul gustului0 Ce gust are pielea -oastrLP 3in5geKi5-L braKul0 "ste sLrat sau dul$eP Ce gust are sNngele -ostruP +ata -iitoare $Nnd -L tLiaKi din greJealL, de-eniKi $onJtienKi de gustul sNn5 gelui0 Apa $e gust areP Se spune adesea $L apa de la robinet nu are gust0 2u e ade-Lrat0 Apa are propriul ei gust Ji apele din oraJe sau rNuri di erite au gusturi distin$te0 &eKi Mn$et Ji gustaKi apa0 SimKiKi rL$eala apei Ji de-eniKi a$ea rL$ealL0 SimKiKi5o $um -L inundL gura Ji $um, de a$olo, radiazL Mn Mntregul $orp0 *ermiteKi5i a$estei senzaKii de rL$ealL sL -L $uprindL0 Mn ine, Mn$hideKi o$hii, inspiraKi adNn$ Ji as$ultaKi0 Care sunt sunetele din Durul -ostruP Mn$er$aKi sL identi i$aKi $Nt mai multe sunete naturale0 AuziKi -reo pasLre $NntNndP AuziKi albine bNzNindP Sunetele din Durul -ostru sunt produse, Mn Mntregime, de oameniP AuziKi -reun huruitP &ubuie $e-aP Se aude -reun s$heunat ori -reun KipLtP Atun$i $Nnd urmLriKi Daguari Mn Amazon, as$ultaKi pLsLrile0 Xipetele lor de a-ertizare -L anunKL prezenKa animalelor, $u mult Mnainte $a urmele lor sL de-inL -izibile0 *entru a e<ersa per$epKia primarL, Jamanii Ji5au dez-oltat un el de HsimK $omunI, $are uneJte toate simKurile0 "i sunt $apabili sL guste o$ul, sL atingL aroma unei lori Ji sL miroasL o imagine0 *ot per5 $epe imediat, Mnainte $a e<perienKa sL se di-idL Mn simKuri 5 abilitate $unos$utL sub denumirea de sinestezie0 A$est ameste$ de modalitLKi ale per$epKiei pare $iudat doar $elor $are s5au distanKat de o e<perienKL dire$tL Ji primordialL $u lumea naturalL0 #uzi$ienii de$larL adesea $L, atun$i $Nnd obser-L zborul unei pLsLri, aud $um aerul NJNie printre aripi0 A$est HsimK obiJnuitI, mar$a per$epKiei primare, este o $apa$itate pe $are maDoritatea am pierdut5o, odatL $u apariKia $i-ilizaKiei0 AJa $um s$ria ilozo ul #auri$e #erleau5*onty, Mn $artea Phe&nomenolo!C ofPerce"tion (Fenomenolo!ia "erce"0iei)B H*er$epKia sinestezi$L este regula Ji nu ne dam seama de a$est lu$ru, doar pentru $L JtiinKa a mutat $entrul de gra-itaKie al e<perienKei, aJa $L ne5am dez-LKat sL -edem, sL auzim Ji sL simKim, -orbind Mn general, pentru $a sL dedu$em, din modul Mn $are este organizat propriul nostru $orp, lumea aJa $um o $on$epe un izi$ian 5 Ji anume, $eea $e trebuie sL -edem, sL auzim Ji sL simKimI0 Sinestezia se dez-oltL de MndatL $e ne $onJtientizLm simKul ta$til, gustati- Ji auditi-0

;:

Bnul dintre e<er$iKiile mele pre erate de sinestezie impli$L HgustareaI emoKiilor0 +e-eniKi $onJtienKi de gustul din gura -oastrL0 "ste dul$eP A$ruP #etali$P A$um, amintiKi5-L un in$ident $are -5a L$ut sL -L simKiKi triJti0 !bser-aKi da$L gustul din gura -oastrL se s$himbL0 AmintiKi5-L o situaKie plL$utL Ji obser-aKi din nou $um -i se s$himbL gustul0 A$um, amintiKi5-L o o$azie Mn $are aKi simKit ri$L0 *uteKi dete$ta gustul ri$iiP Al iubiriiP Al bu$urieiP "T"(C1X1B *"2T(B C"A +"5A +!BA AT"2X1" "<er$iKiul pentru dez-oltarea $elei de5a doua atenKii impli$L miJ$area o$hilor Ji pare sL ne re$alibreze reKeaua neuralL0 "l ne rese5teazL la zero $oordonatele senzoriale 5 $a sL zi$em aJa 5 Mn mai puKin de treize$i de se$unde0 Altminteri, per$epKia noastrL senzorialL rLmNne blo$atL Mn prima atenKie pe $are o a$ordLm realitLKii obiJnuite0 Mn a$est e<er$iKiu iniKial, -om olosi pra$ti$a $elei de5a +oua AtenKii, pentru a ne elibera simKul 'inestezi$ Ji a per$epe meridianele de a$upun$tura0 +e MndatL $e simKiKi energie, puteKi tradu$e a$eastL senzaKie Mntr5o imagine, prin intermediul sinesteziei0 1maginaKi5-L $L o$hii -oJtri sunt $adranul unui $eas0 !$hii a$KioneazL pre$um un dispoziti- $are indi$L ora Ji trimite semnalul $Ltre regiunea din $reierul nostru pe $are o angaDLm pentru di erite a$ti-itLKi mentale0 +e e<emplu, mulKi oameni drepta$i pri-es$ Mnspre ora ze$e, atun$i $Nnd a$ niJte $al$ule matemati$e Ji Mnspre ora douL, atun$i $Nnd MJi adu$ aminte $Nnte$ul lor pre erat0 Veri i$aKi a$est lu$ru MmpreunL $u un $oleg0 CereKi5i sL adune 28 $u :7, apoi obser-aKi Mn $e dire$Kie MJi Mntoar$e o$hii0 .ie$are om rea$KioneazL di erit Ji, $u toate a$estea, o$hii lui se MndreaptL Mntotdeauna Mn a$eeaJi dire$Kie0 A$um $ereKi5i sL5Ji aminteas$L mirosul de pNine proaspLt $oaptL, sau un $Nn5 te$0 !bser-aKi Mn ce dire$Kie pri-es$ o$hii0 A$estea sunt $oordonatele per$eptuale ale primei atenKii, a$ordate realitLKii obiJnuite0 *ra$ti$a $elei de5a +oua AtenKii impli$L rotirea o$hilor $u pleoapele Mn$hise, pentru a Jterge e$ranul per$eptual0 Mn$hideKi o$hii Ji miJ$aKi5i F LrL sL daKi din $apG de la stNnga la dreapta, de sus Mn Dos, de la stNnga sus la dreapta Dos Ji -i$e-ersa0 A$um rotiKi o$hii Mntr5un $er$ mare, miJ$aKi5i de la stNnga la dreapta de trei ori Ji apoi de la dreapta la stNnga de trei ori0 (epetaKi Mn$L o datL, rotindu5-L o$hii Mn $er$uri mi$i, $u pleoapele Mn$hise0 BniKi5-L mNinile $a pentru rugL$iune0 FCele ze$e meridiane prin$ipale de a$upun$tura $urg prin Mntregul $orp, tre$Nnd prin mNini Ji -Nr ul degetelor, iar atun$i $Nnd ne MmpreunLm mNinile, Mn postura de rugL$iune, ne e$hilibrLm energiile $are $urg prin a$este meridiane0 *oate $L a$esta este moti-ul pentru $are a$eastL posturL e aso$iatL $u rugL$iunea, Mntru$Nt dorim sL ne pLstrLm e$hilibrul, atun$i $Nnd ne rugLmG0 A-eKi griDL sL e<iste un mi$ spaKiu Mntre degetele ie$Lrei mNini Ji doar buri$ele degetelor pere$hi sL se atingL0 #Ninile -oastre trebuie sL se spriDine uJor de piept0 1nspiraKi adNn$ de $Nte-a ori, Mn timp $e -L KineKi mNinile Mmpreunate0 A$um, separaKi5-L mNinile Ji s$uturaKi5le -iguros dintr5o parte Mn alta, -reme de treize$i de se$unde, rela<Nndu5-L Ji permiKNndu5le sL de-inL inerte0 Adu$eKi din nou mNinile Mn poziKia de rugL$iune0 ,radat, separaKi5-L palmele, KinNnd -Nr urile degetelor unite0 .iKi $onJtienKi de $eea $e simKiKi Mn mNini0 3e simKiKi re$iP CaldeP SimKiKi un -al de ele$tri$itate Mntre palmeP SeparaKi5-L mNinile Mn$et, $ontinuNnd sL -L $on$entraKi asupra -Nr urilor degetelor0 SimKiKi o gNdiliturL Mn -Nr ul degetelorP !bser-aKi $Nt de mult -L puteKi depLrta degetele, $ontinuNnd sL simKiKi a$eastL senzaKie de gNdiliturL sau ele$tri$itate0 1maginaKi5-L $L puteKi simKi irele luminoase $are -L $one$teazL -Nr urile degetelor, unele de $elelalte0 A$estea sunt e<tensii ale meridianelor de a$upun$tura0 "<ersaKi ast el de $Nte-a ori, pNnL $Nnd puteKi simKi meridianele $hiar Ji $Nnd Mntre mNini este o distanKL de treize$i de $entimetri0 !bser-aKi $are mNnL este mai sensibilL0 *uteKi simKi energia mai bine $u degetele de la mNna stNngL, ori $u $ele de la mNna dreaptLP SIM+I !A C)M"U#UI !$! *!TIC %! #UMI$ Mn $ontinuare, -eKi Mn-LKa $um sL s$anaKi membrana CNmpului "nergeti$ de 3uminL0 StNnd Mn pi$ioare, Mn$hideKi o$hii Ji e e$tuaKi e<er$iKiul $elei de5a +oua AtenKii0 +e-eniKi $onJtienKi de respiraKia -oastrL0 #editatorii Ren apeleazL la respiraKie pentru a5Ji menKine impli$atL mintea raKionalL, Mn timp $e e<ploreazL alte domenii olosindu5Ji $onJtienta0

;2

S$uturaKi5-L mNinile -iguros, -reme de $Nte-a se$unde Ji adu$e5Ki5le MmpreunL, Mn poziKia de rugL$iune0 Mn$et, Mntoar$eKi5-L mNinile, ast el Mn$Nt palmele sL ie orientate Mn a arL, nu Mnspre $orp0 Treptat, MmpingeKi mNinile, pNnL $Nnd se a lL la apro<imati- treize$i de $entimetri de stoma$0 #iJ$aKi5-L mNinile Mn sus Ji Mn Dos, Mn$et, $a Ji $um aKi Jterge un geam Ji Mn$er$aKi sL simKiKi membrana interioarL sau HpieleaI CNmpului "nergeti$ de 3uminL0 " netedL, sau are o te<turL anumeP "ste elasti$L, $edeazL uJor sau e ermLP " $aldL sau re$eP 0 puteKi Mntinde sau e<tindeP FMn oraJe, CNmpul "nergeti$ de 3uminL este strNns Mn Durul nostru, asemenea unui $o$on de mLtase> dupL $Nte-a zile petre$ute Mn naturL, se e<tinde pNnL la apro<imati- un metruG0 "<istL margini sau buzunareP A$estea indi$L, de obi$ei, lo$urile Mn $are membrana noastrL luminoasL este slLbitL, unde ne lipseJte energia sau unde poate i penetratL de $Ltre energiile Ji emoKiile $are aparKin $elorlalKi0 1maginaKi5-L $uloarea CNmpului -ostru "nergeti$ de 3uminL0 +upL $e terminaKi, Mntoar$eKi5-L mNinile Mn poziKia de rugL$iune Ji respiraKi adNn$ de $Nte-a ori, pentru a -L e$hilibra energia0 "<ersaKi ast el, pNnL $Nnt sunteKi Mn stare sL simKiKi $lar te<tura Ji membrana CNmpului "nergeti$ de 3uminL0 CITI !A CHAK !#' Vom olosi un e<er$iKiu similar, pentru a $iti $ha'rele0 Mn a$est e<er$iKiu, -om lu$ra asupra ie$Lreia dintre $ha'rele *LmNntului0 (epetaKi e<er$iKiul $elei de5a +oua AtenKii0 S$uturaKi5-L puterni$ mNinile, timp de $Nte-a se$unde Ji adu$eKi5le Mn poziKia de rugL$iune0 (LmNneKi atenKi la respiraKie0 A$um, adu$eKi palmele la apro<imati- ze$e $entimetri sub buri$, oarte aproape de piele0 Con$entraKi5-L asupra respiraKiei0 1maginaKi5-L $ha'rele $a pe niJte pNlnii de energie, $are se rotes$ Mn a ara pielii, asemenea unui -NrteD de luminL0 #arginea e<terioarL a pNlniei se a lL la ze$e5 doispreze$e $entimetri Mn a ara $orpului, Mn timp $e o mare parte din lungimea $ha'rei este Mn interiorul $orpului0 ,LsiKi marginea e<terioarL a pNlniei $elei de5a doua $ha're0 SimKiKi5i $ir$um er5 inKa Ji energia $are se Mn-Nrte Mn ea0 Atun$i $Nnd pun un deget Mntr5o $ha'rL, simt energia asemenea apei re$i, $are tre$e Mn-olburatL pe lNngL degetul meu0 Mn$et, adu$eKi degetul arLtLtor Mn $ha'rL, MmpingNnd Mnspre $orp5Ce simKiKiP (e$e, $ald sau neutruP Con$entraKi5-L atenKia asupra tuturor -Nr urilor degetelor Ji $onJtientizaKi $eea $e simKiKi0 ,NdilL, -i se pare deli$at sau aspruP Cha'rL din dreptul stoma$ului este aso$iatL rea$Kiei automate la stres0 Atun$i $Nnd simKim ri$L sau peri$ol, le MnregistrLm imediat Mn a$eastL $ha'rL0 Atun$i $Nnd atingeKi $ha'rL a doua $u -Nr ul degetului, amintiKi5-L $um a ost ultima oarL $Nnd -5a ost ri$L0 !bser-aKi -reo di erenKL ta$tilL ori de te<turLP .ie$are om simte energia, Mn mod di erit0 Ceea -oi $e per$epe $a oarte re$e, alt$ine-a poate sL simtL drept $ald0 Cha'rL a doua este uJor de $itit, Mntru$Nt este Ji lo$ul pasiunilor Ji al emoKiilor noastre, a-Nnd o Mn$Lr$LturL oarte puterni$L0 (epetaKi e<er$iKiul $u prima $ha'rL0 !bser-aKi te<tura Ji densitatea s$himbLrilor $ha'rei, atun$i $Nnd -L amintiKi o situaKie Mn $are -5aKi simKit Mn siguranKL Ji proteDaKi 5poate $e-a din $opilLrie0 A$um, amintiKi5-L un moment Mn $are nu -5aKi simKit Mn siguranKL, ori $Nnd -5aKi trezit dintr5un $oJmar0 *rin $e este di eritL a$eastL energieP A$um Mn$er$aKi sL simKiKi $ea de5a treia $ha'rL0 AmintiKi5-a o -reme Mn $are aKi ost re$unos$ut Ji apre$iat pentru o reuJitL0 Te<tura energiei pare sL se i s$himbatP AmintiKi5-L un moment Mn $are aKi sim Kit ruJine0 A$um mutaKi5-L la $ha'rL a patra0 (eadu$eKi5-L Mn minte -remea Mn $are eraKi MndrLgostiKi, $Nnd l5aKi MntNlnit pentru prima oara pe partenerul de -iaKL0 A$um, amintiKi5-L un moment Mn $are -5aKi simKit abandonat, ori $u inima rNntL0 !bser-aKi s$himbLrile Mn $alitatea energiei0 Mn $ontinuare, Mn$er$aKi sL simKiKi $ha'ra a $in$ea0 AmintiKi5-L un moment Mn $are aKi e<perimentat o pa$e interioarL e<traordinarL 5 poate Mn timpul meditaKiei0 A$um gNndiKi5-L la un moment Mn $are aKi simKit $L nu sunteKi auzit de persoana iubitL0 *rin $e di erL energiaP *NnL a$um am lu$rat $u mLsuri legate de $antitate0 "<er$iKiile pe $are le5aKi L$ut pNnL ai$i -L permit sL simKiKi te<tura Ji intensitatea energiei $ha'relor0 #aDoritatea -inde$Ltorilor nu tre$ de a$est stadiu0 "i simt puterea Ji slLbi$iunea energiei 5 Ji nimi$ mai mult0 2oi -rem sL tre$em la stadiul urmLtor, al mLsurLtorilor re eritoare la $alitate0 Ce in ormaKie $onKine energiaP Care sunt po-eJtile, bu$uria Ji durereaP !bKinem a$est lu$ru, prin intermediul $elei de5a +oua ConJtiente0

;9

*ra$ti$a $elei de5a +oua AtenKii -L elibereazL sistemele senzoriale0 Cea de5a +oua ConJtientL -L permite sL $itiKi po-eJtile $onKinute Mn energie0 !/! CI+IU# C!#!I %!-A %'UA C'$(TI!$T! Cea de5a +oua ConJtientL -L permite sL per$epeKi po-eJtile $onKinute de energie0 1nstalaKi ibre de luminL de5a lungul s$alpului, $are sL du$L in ormaKia de la $el de5al treilea o$hi, la $orte<ul -izual, unde pot i de$odi i$ate Ji prezentate Mn $ulori -ii0 AdLugLm la a$easta in ormaKiile $e -in dinspre inimL pe ibrele de luminL similare0 A$este $LrLri e<tra$erebrale indu$ pro unzime emoKionalL Ji spiritualL0 Cel de5al treilea o$hi MnregistreazL apte, Mn timp $e inima MnregistreazL sentimente0 Mn a$est el, modul -ostru de a -edea este temperat de $ompasiune0 +e sine stLtLtor, $el de5al treilea o$hi este re$e, lipsit de pasiune0 +e una singurL, inima este e<pansi-L Ji sentimentalL0 3u$rNnd MmpreunL, $ele douL de-in $ele mai puterni$e surse de $unoaJtere ale -inde$Ltorului0 2ouLze$i de pro$ente dintre studenKii mei sunt $apabili sL5Ji dez-olte a$eastL abilitate0 2u e un dar pe $are sL Ml aibL numai $NKi-a dintre noi0 Corte<ul -izual este $apabil sL -izualizeze ori$e0 #ai mult de$Nt atNt, el de$odi i$L in ormaKia, des$i rNnd imagini Mn$Lr$ate de simboluri Ji semni i$aKii0 AJezaKi5-L Mn postura de rugL$iune Ji pra$ti$aKi e<er$iKiul $elei de5a +oua AtenKii, inspirNnd pro und de $Nte-a ori0 Apoi, $u buri$ele degetelor de la ambele mNini, lo-iKi uJor $entrul pieptului, la ni-elul inimii0 3o-iKi $a Ji $Nnd aKi urmLri $onturul unui $olier de luminL imaginar, $are porneJte de la $ha'ra inimii Ji aDunge Mn $ea L, la $orte<ul -izual0 (epetaKi a$eastL miJ$are Mn$et Ji $onJtient, de trei sau patru ori0 Mn $ontinuare, lo-iKi uJor $ea de5a Jasea $ha'ra, din $entrul runKii, Ji o bandL imaginarL $are merge pNnL la baza $raniului, la $ea L0 BrmLriKi o linie $are tre$e $hiar deasupra ie$Lrei ure$hi0 (epetaKi de mai multe ori0 A$um lo-iKi din nou, uJor, $ha'ra a Jasea Ji urmLriKi o bandL imaginarL $are tre$e de5a lungul -Nr ului $apului Flo-ind $u degetele de la ambele mNini, de5a lungul medianeiG, pNnL la baza $raniului0 1maginaKi5-L $L -L puneKi o $oroanL de 3uminL pe $ap0 *e mLsurL $e -izualizaKi $oroana Ji $olierul de 3uminL, $eea $e a$eKi este sL instalaKi $Lile e<tra$erebrale Mn $orte<ul -izual al $reierului0 VizualizaKi energia $are $urge prin a$este $Li, pentru a le a$ti-a0 "u le -izualizez $a pe niJte ibre strLlu$itoare Ji Mmi imaginez o 3uminL aurie $are $urge prin ele 5 la Mn$eput Mn$et, apoi $res$Nnd Mn -itezL Ji intensitate, pNnL $Nnd Mntreaga reKea pulseazL de 3uminL0 Am des$operit $L unii studenKi MJi dez-oltL oarte repede abilitatea [ de a -edea0 CLile lor luminoase sunt instalate imediat Ji Mn$ep sL transmitL in ormaKii rapid0

*entru alKii, e ne-oie de luni sau $hiar de ani Mntregi0 ConJtienta a +oua nu poate i obKinutL prin Mn$er$Lri, Mntru$Nt este un a$t de -oinKL Ji aparKine lumii $onJtientei primare, $ea $omunL0 "nergizaKi $Lile e<tra$erebrale si lLsaKi $orte<ul -izual al $reierului sL a$L $eea $e a ost menit sL a$L0

;?

Mntr5o bunL zi, -L -eKi da seama $L deDa -edeKi de un timp Mn$oa$e0 #ie mi5a luat mai multe luni de pra$ti$L, Mn $are am energizat $Lile luminoase $e pornes$ din runte Ji din inimL Ji aDung pNnL Mn $ea L, pNnL am aDuns la rezultate pe $are m5am putut baza0 Mntr5o zi, am des$operit $L deDa -edeam CNmpul "nergeti$ de 3uminL de $Nte-a luni, doar $L nu usesem $apabil sL5: per$ep0 A ost o senzaKie $iudat de amiliarL0 3a Mn$eput, am putut -edea CNmpul "nergeti$ de 3uminL Ji $ha'rele, doar $u o$hii Mn$hiJi0 Mmi adu$eam mNinile Mn poziKia de rugL$iune, respiram adNn$ Ji obser-am rNurile de energie, Mn timp $e Mmi rLs iram degetele0 Apoi am reuJit sL5mi $on$entrez atenKia asupra unei $liente Ji sL5i per$ep $orpul luminos0 3a Mn$eput, -ederea obiJnuitL mL deranDa Ji Mmi distrLgea atenKia0 Cu timpul, am Mn-LKat sL -Ld Ji $u o$hii des$hiJi0 .oloses$ $ea de5a +oua ConJtientL, numai dupL $e obKin permisiunea $lientului Fsau Mnainte de a mL ur$a Mntr5un a-ion, pentru a mL asigura $L toatL lumea din Durul meu are un CNmp "nergeti$ de 3uminL sLnLtos 5 o indi$aKie per e$tL $L -om aDunge la destinaKie Mn siguranKLG0 "<ersaKi -ederea $Nmpului energeti$ din Durul plantelor Ji animalelor0 !bser-aKi ilamentele $are se e<tind de la un animal de $ompanie la stLpNnul sLu, ori de la plantele de $asL, la naturL Ji la CNmpul -ostru0 A re$unoaJte $L putem -edea lumea energiei Ji a Spiritului este $ea mai mare -alidare nu numai a abilitLKilor -oastre, dar Ji a realitLKii lumii in-izibile0 Susan a-ea Mn Dur de $in$ize$i de ani, $Nnd s5a Mns$ris la O$oala Vinde$Lrii Trupului de 3uminL0 Ca pro esor uni-ersitar, $LlLtorise MmpreunL $u mine Mn *eru, $u apro<imati- ze$e ani Mnainte0 2u ne mai -Lzusem de multL -reme0 Mn timpul $on-ersaKiei, mi5a spus $L aproape zilni$ a-ea migrene $umplite0 Atun$i $Nnd le a-ea, nu mai putea preda, nu mai putea ni$i mL$ar sL -orbeas$L, timp de apro<imati- o orL0 +o$torii ei nu gLsiserL nimi$ Mn neregulL din pun$t de -edere izi$ Ji, $u toate a$estea, migrenele persistau0 #5a Mntrebat da$L -reau sL5i s$anez CNmpul "nergeti$ de 3uminL, $a sL simt $are ar putea sL ie $auza0 Susan s5a spriDinit de un peretI alb din aKa mea0 Am mi$Jorat luminile din Mn$Lpere0 CentrNndu5mi pri-irea, mi5am adus mNinile Mn poziKie de rugL$iune Ji am intrat Mntr5o stare de $alm, pe $are Mn-LKa5 sem sL o aso$iez $u $ea de5a +oua ConJtientL0 1mediat, am simKit $L $ea de5a Japtea $ha'rL era blo$atL0 2i$i o energie nu pornea din a$eastL zonL Ji ni$i nu intra ai$i0 Mn mod obiJnuit, $ha'ra a Japtea este $a o NntNnL de energie, $are KNJneJte din -Nr ul $apului Ji tre$e prin CNmpul "nergeti$ de 3uminL0 CNmpuri energeti$e grosiere Ji Mntune$ate i se Mn-Nrteau deasupra runKii0 +in$olo de a$est pun$t, am obser-at o patL Mn ormL de ou0 Mntregul sistem pulsa, in$lusi- a$est pun$t Ji energia Mntune$atL din Durul lui0 Cu toate $L do$torii lui Susan nu gLsiserL ni$i un moti- medi$al pentru a5i e<pli$a problemele de sLnLtate, eu am simKit $L era -orba despre o stare izi$L, $e $rea un -al de presiune Mn interiorul $reierului0 Am e e$tuat o 1luminare, pentru a elimina MnregistrLrile a$estei maladii Ji pentru a e<trage energia Mntune$atL $e se Mn-Nrtea Mn Durul $apului Susanei0 Atun$i $Nnd am s$anat5o din nou, am obser-at $L $eea $e simKisem mai de-reme era Mn$L prezent0 Am insistat sL se Mntoar$L la medi$ul ei Ji sL a$L o s$anare prin rezonanKL magneti$L, pentru a a-ea o imagine mai detaliatL a interiorului $raniului0 +o$torii au Jo-Lit0 Au spus $L nu e<ista ni$i un moti- $are sL Dusti i$e o ast el de s$anare0 "ra o pro$edurL s$umpL Ji, da$L Susan insista, trebuia sL o plLteas$L din buzunarul propriu0 "a nu a $edat Ji, $u un zNmbet, le5a spus medi$ilor $L Jamanul ei Mi ordonase a$est lu$ru0 Atun$i $Nnd ilmele s5au Mntors, au arLtat o e<$res$enKL de mLrimea unui ou, lNngL glanda pituitarL, Mn $entrul $apului, Mntr5o $a-itate $are, iniKial, a-usese doar dimensiunea unui bob de mazLre0 Chistul $rea o presiune peri$uloasL pentru $reier0 +ouL zile mai tNrziu, $hirurgii l5au e<$izat $u su$$es Ji au des$operit $L nu era malign0 +upL operaKie, i5au e<pli$at lui Susan $L, datL iind dimensiunea $histului, ar mai i a-ut doar puKin timp de trLit0 1nter-enKia $hirurgi$alL a-usese lo$ $hiar la momentul potri-it0 P2 94M252 2,24EI2I Oamanii sunt maeJtri Mn urmLrirea energiei0 Mmi adu$ aminte $L mL a lam Mn pLdurea amazonianL, MmpreunL $u doi Jamani $u $are $L lLtorisem -reme de mai multe zile0 Mn a$ea dimineaKL, ne5am hotLrNt sL -izitLm un rNu din apropiere, lNngL $are $reJtea ananas0 #aimuKele $unoJteau a$est lo$ Ji, atun$i $Nnd ru$tele erau $oapte, $oborau din $opa$i pentru a se ospLta0 Waguarii $unoJteau Ji ei lo$ul Ji, la $Lderea serii, se apropiau pentru a urmLri maimuKele, hrana lor pre eratL0 2e interesa sL obser-Lm Daguarii Ji Jtiam $L da$L Mi pierdem, mL$ar putem sL ne dele$tLm $u ospLKul maimuKelor0

;=

#ergeam pe o $Lrare a$operitL $u runze ruginii, $Nnd unul dintre Jamani s5a oprit brus$0 A arLtat spre pLmNnt Ji a Joptit) HBrme de DaguarI0 #5am aple$at, dar nu am putut -edea de$Nt $o-orul de runze moi Ji pLmNntul sta$oDiu0 CelLlalt Jaman a Mn$u-iinKat tL$ut, apoi a arLtat spre un $opa$ a lat la apro<imati- Jase metri de noi Ji a e<$lamat) H*Lr de DaguarUI 2e5am apropiat de $opa$ Ji am gLsit douL ire de pLr, prinse Mntr5o $rLpLturL din s$oarKa $opa$ului, unde elina MJi as$uKise ghearele0 "u nu -Lzusem nimi$, pNnL $Nnd emeia Jaman a luat irele de pLr de pe a$el $opa$, $e arLta la el $a ori$are dintre sutele de $opa$i ai pLdurii0 2u am -Lzut ni$iun Daguar Mn a$ea zi, iar maimuKele MJi L$userL deDa plinul de ru$te0 +ar am obKinut douL le$Kii groza-e Mn materie de urmLrire0 Am Mn-LKat $L este ne-oie de atenKia ne$ondiKionatL a urmLritorului0 Atun$i $Nnd $auKi Daguari, nu5Ki $on$entrezi atenKia pe ni$i un alt lu$ru0 Mn a$est el, irele de pLr ale Daguarului ies Mn e-idenKL, asemenea unei bu$LKi de sti$lL $e re le$tL lumina soarelui Mn deJert0 Cea de5a doua le$Kie m5a Mn-LKat $L urmLrirea are lo$ Mn spaKiu Ji timp0 2oi am urmLrit e-enimentele $are a-useserL lo$ Mnainte0 Am $Lutat semnele lLsate de elinL prin pLdure, gLsind $Nte-a ire de pLr, $Nte-a urme Mn iarba umedL Ji, o$azional, un lo$ Mn $are se odihnise0 Mn prima zi, am a$operit drumul pe $are elina Ml par$ursese Mn trei zile, plimbNn5du5se agale prin pLdure0 .ie$are urmL pe $are am obser-at5o era mai re$entL Ji mai bine de initL de$Nt $ea anterioarL0 Mn $ea de5a doua zi, am dat de minunata $reaturL $u blana pLtatL0 StLtea lungitL pe marginea unui rNu Ji MJi L$ea toaleta, $omplet absorbitL de treaba ei0 CNnd ne5a simKit mirosul, a L$ut un salt Ji a dispLrut Mn DunglL, $a un abur0 Mn a$elaJi el, un -LzLtor Mn-aKL sL des$opere $auza bolii Ji a problemelor emoKionale sur-enite de5a lungul timpului0 VLzLtorul poate gLsi in$identul $are stL la baza bolii sau neplL$erilor unui $lient0 BrmLtoarea tehni$L -L permite sL daKi de urma rLnii initiale a $elui in-estigat, e-enimentul5sursL responsabil pentru o anumitL maladie0 A$eastL ranL poate i reprezentatL de un e-eniment re$ent, de o traumL din $opilLrie sau $hiar de o e<perienKL dintr5o -iaKL pre$edentL0 VLzLtorul trebuie sL $aute 5 Mnapoi Mn timp 5 in$identul originar $are a produs rana respe$ti-L0 Atun$i $Nnd se re erea la a$est aspe$t, mentorul meu, Ml numea gLsirea H eKeiI rLnite a pa$ientului0 Am Mn-LKat pra$ti$a, prin urmLrirea propriilor mele H eKeI rLnite0 CNnd am Mn$eput sL pra$ti$ a$est e<er$iKiu, eram $on-ins $L eKele pe $are le -Ld sunt subpersonalitLKi de5ale mele, multele "u $are lo$uies$ Mn mine0 2u eram $on-ins $L a$este eKe sunt unele dintre Mn$arnLrile mele tre$ute, de a$um o sutL sau o mie de ani0 +upL ani de pra$ti$L, am aDuns la $on$luzia $L di erenKa era mai mult o $hestiune de semanti$L, de$Nt de realitate0 2u e<istL ni$i o do-adL $on$ludentL $L am trLit alte -ieKi, iar a$est e<er$iKiu nu $onstituie do-ada Mn$arnLrilor anterioare0 .ie $L -in din a$eastL -iaKL, ie din altele, a$estea sunt po-eJti $are trLies$ Mn mine0 *entru mine, nu sunt ni$i mai mult ni$i mai puKin reale de$Nt po-estea $opilLriei mele0 !ri$are ar i originea a$estora, ele $onKin puterea de a -inde$a0 Bn asemenea pro$es de urmLrire ne$esitL un ni-el ridi$at al abilitLKilor Ji pra$ti$ii0 Cu toate a$estea, 70V dintre studenKii noJtri aDung la a$est ni-el, pNnL la Mn$heierea pregLtirii lor0 "! U M!#! 0'ST!#' $'AST ! SI$! +on Antonio m5a Mn-LKat $um sL5mi oloses$ intenKia de a urmLri0 Atun$i $Nnd -L a laKi Mn adNn$ul pLdurii Ji $LutaKi urme de Daguar, e<$ludeKi ori$e alt$e-a din orizontul per$eptual0 VedeKi runzele minunate de ma$au, purpurii Ji galbene, dar nu le daKi ni$io atenKie0 SunteKi $on$entraKi asupra Daguarilor Ji ori$e alt$e-a se estompeazL Mn undal0 2u $onteazL $L papagalii $NntL Ji maimuKele KipL0 VL intereseazL doar sunetele s$oase de eline0 Atun$i $Nnd a$eKi o urmLrire pentru a a la rLnile iniKiale ale unui $lient sau ale -oastre MnJi-L, a$easta este singura aKL $are -L atrage atenKia0 3a Mn$eputul sesiunii de urmLrire, stabiliKi5-L Mn mod $lar intenKia Ji lLsaKi Spiritul sL aibL griDL de detalii0 .aKa $are apare, nemiJ$atL Ji nes$himbatL dupL toate trans ormLrile anterioare, este aKa pe $are o urmLriKi0 !datL apLrutL, -L -a dez-Llui po-estea ei0 Mntr5o $amerL Mntune$atL, staKi la un metru Mn aKa unei oglinzi Ji puneKi o lumNnare pe o masL de alLturi0 3umNnarea trebuie plasatL Mn lateral Ji nu Mn aKa -oastrL0 AJezaKi5-L Mn poziKie de rugL$iune, e<e$utaKi e<er$iKiul Celei de5a +oua AtenKii Ji urmLriKi respiraKia0 Atun$i $Nnd sunteKi $omplet rela<aKi, pri-iKi Mn oglindL Mn o$hiul -ostru stNng0 *ri-irea nu trebuie sL ie intensL0 2umLraKi ie$are

;;

inspiraKie, pNnL $Nnd aDungeKi la ze$e Ji apoi Mn$epeKi din nou0 !bser-aKi Do$ul de lumini Ji umbre de pe $hipul -ostru Ji rLmNneKi $on$entraKi asupra o$hiului stNng0 *ro$esul de urmLrire are patru etape0 Mn primul etapL, obser-aKi $um $hipul -ostru este aJa $um l5aKi -Lzut Mntotdeauna0 6otul este a-a cum "are s( fie. A$esta este $hipul pe $are l5aKi pri-it Mn oglindL, de mii de ori0 Cea de5a doua etapL Mn$epe $Nte-a minute mai tNrziu0 Chipul -ostru poate lua di erite orme0 *uteKi per$epe $hipuri de animale $are se suprapun peste el sau aKa -L poate dispLrea Mn Mntregime, $u e<$epKia o$hilor0 n acest stadiu% nimic nu este ceea ce "are a fi. A$$eptaKi s$himbLrile, $on$entrNndu5-L asupra respiraKiei0 2u intraKi Mn pani$L, din $auza a $eea $e per$epeKi0 *ur Ji simplu, MnregistraKi -ariatele $hipuri $are apar, LrL sL -eniKi $u Dude$LKi sau interpretLri0 Bnele dintre ele pot a-ea mii de ani0 Bnele pot i -ieKi tre$ute, altele sunt animale de putere, ghizii noJtri din naturL0 Alte eKe sunt ghizii noJtri spirituali0 Mn $ea de5a treia etapL, apare un singur $hip, $are de-ine dominant0 'ici% totul este a-a cum tre)uie. A$easta este aKa pe $are o urmLriKi0 AKi obser-at toate eKele $are s5au s$himbat, pNnL $Nnd re$u5 noaJteKi $hipul $e rLmNne nemiJ$at0 Atun$i $Nnd apare imaginea, per5miteKi5i sL -L spunL $eea $e are de spus0 #enKineKi5o nemiJ$atL, $on$entrNndu5-L asupra respiraKiei, pri-ind Mn o$hiul stNng0 3LsaKi5o sL -L spunL po-estea ei0 Cine esteP +e unde -ineP Ce doreJte de la -oiP CNmpul "nergeti$ de 3uminL menKine amintirile tuturor "u5rilor, sinelor noastre tre$ute, in$lusi- $hipurile pe $are le5 am a-ut atun$i $Nnd am ost rLniKi0 Adesea, a$estea apar $a -ieKi anterioare, Mn $are e posibil sL i tre$ut prin mari dureri Ji su erinKe, ori aKi a-ut o moarte -iolentL0 +e $ele mai multe ori, a$estea sunt $hipurile $elor $are am ost, sau $are am i putut de-eni, Mn a$eastL -iaKL0 n cea de&a "atra eta"(% ima!inile dis"ar 5 -i $hiar Ji propriul -ostru $hip0 Mn a$est stadiu al e<er$iKiului, -edeKi natura luminoasL a realitLKii0 F"u o numes$ etapa Hho$us5po$usI, pentru $L totul dispareG0 "<istL doar Spirit Ji 3uminL0 *entru a Mn$heia e<er$iKiul de urmLrire, adu$eKi5-L mNinile Mn poziKie de rugL$iune Ji respiraKi adNn$ de $Nte-a ori, $u o$hii Mn$hiJi0 *e $Nnd Mn-LKam a$est e<er$iKiu MmpreunL $u +on Antonio, el mi5a $erut sL lu$rez $u un student 5 un $oleg pe $are Ml displL$eam pro und0 "ram un grup de doispreze$e oameni, pe $are el Mi sele$tase pentru a5i pregLti, dintre $ei mulKi $are soli$itaserL sL Mn-eKe $u el0 Carlos era un om Mn $are a-eam Mn$redere deplinL 5 $LlLtorisem prin munKi Ji prin DunglL MmpreunL 5 dar am re uzat sL iau $ina $u el0 #i se pLrea e<$esi- de pios Ji $u idei spirituale Mn-e$hite0 CNnd lu$rurile nu mergeau aJa $um -oia el, se Mmbu na Ji se $omporta asemenea unui $opil0 #i5am dat seama $L Ml Dude$am Mn el Ji $hip, dar nu mL puteam abKine0 Sentimentul era re$ipro$0 2e e-itam0 A$um, Antonio ne pusese pe amNndoi sL a$em e<er$iKiul urmLririi, pri-indu5ne o$hi Mn o$hi0 Mn primul stadiul al pro$esului, i5am -Lzut o$hii negri Ji trLsLturile indiene0 "ram -ag $onJtient de soarele $are apunea Ji de silueta munKilor din spate0 "l a-ea Mn Dur de treize$i Ji $in$i de ani, iar pLrul lung, negru, Mi $Ldea pe umeri0 Mn etapa a doua, $hipul sLu a Mn$eput sL se metamor ozeze0 Am -Lzut $um nasul i se trans ormL Mn $io$, iar o$hii se retrag Mn orbite0 Chiar Mn aKa mea s5a trans ormat Mntr5un -ultur minunat0 &rus$, am intrat Mn etapa a treia, iar $hipul sLu a de-enit $a al unui $opil de Jase ani0 3a$rimile Mi $urgeau pe obraDi0 *lNngea pentru mama sa $are era bolna-L0 &LieKelul arLta distrus Ji era $on-ins $L mama lui nu se -a mai Mntoar$e ni$iodatL a$asL0 *Lrea de ne$onsolat Ji am simKit dorinKa de a a5: mNngNia Ji alina0 Mn etapa a patra, i5am permis imaginii sL se dizol-e Mn energie purL0 *artenerul meu a dispLrut Ji tot $e am -Lzut au ost ultimele raze ale soarelui $are apunea Mn spatele sLu0 Antonio ne5a e<pli$at $L a$est ultim stadiu 5 $el mai di i$il 5 este ne$esar pentru a nu introdu$e imaginea persistentL, Mn realitatea izi$L0 A$est lu$ru e deosebit de important, atun$i $Nnd lu$rLm $u un $lient, pentru a gLsi urma unor posibilitLKi -iitoare0 2u ai -oie sL blo$hezi imaginea destinului $ui-a0 Atun$i $Nnd dizol-i imaginea, o predai dorinKei #arelui Spirit0 A ost di i$il sL dizol- imaginea bLieKelului deznLdLDduit0 2u mi5o puteam s$oate din minte0 A trebuit sL mL $on$entrez asupra respiraKiei Ji sL renunK la sentimentele intense pe $are a$eastL imagine mi le pro-o$a0 3a s NrJitul e<er$iKiului, Carlos Ji $u mine ne5am ridi$at Ji ne5am MmbrLKiJat $Llduros0 2u mai L$usem asta ni$iodatL0 15am e<pli$at imaginile pe $are le -Lzusem Ji sentimentul deli$at pe $are Ml simKisem aKL de el0 35am Mntrebat $e s5a MntNmplat $u mama lui, atun$i $Nnd el a-ea Jase ani0 Carlos era un bLrbat $are nu se destLinuia uJor Ji, de -reme $e ne e-itaserLm unul pe altul Mn toKi a$eJti ani, nu Jtiam nimi$ despre -iaKa personalL a $eluilalt0 #i5a e<pli$at $L mama lui

;8

murise $Nnd el a-ea doar un an, la naJterea surorii sale0 2u putea a$e ni$i o legLturL $u $eea $e -Lzusem eu0 3a s NrJitul JedinKei, +on Antonio a e<pli$at $L $eea $e -Lzusem ie$are pe $hipul $eluilalt era propria noastrL po-este0 Spre surpriza mea, $Nnd m5am Mntors a$asL Ji i5am pus niJte MntrebLri mamei, am des$operit $L usese spitalizatL aproape un an, pe $Nnd eu a-eam -Nrsta de Jase ani0 Mnainte de a Mn$er$a a$est e<er$iKiu $u un $lient, asiguraKi5-L $L aKi primit pregLtirea $orespunzLtoare Mn pra$ti$ile de -inde$are $u 3uminL0 #ai presus de toate, a$eKi e<er$iKiile din a$est $apitol, pentru a Mn-LKa sL -edeKi $u o$hii inimii0 *entru moment, olosiKi pra$ti$ile de urmLrire pentru a des$operi aKetele propriei -oastre iinKe0 .amiliarizaKi5-L $u $hipurile pe $are le purtaKi Mn -oi0 +a$L -edeKi un ast el de $hip la un $lient, asiguraKi5-L $L Ml re$unoaJteKi $a pe o proie$Kie proprie0 Adesea, $eilalKi oameni sunt o oglindL a noastrL, pentru a ne aDuta sL ne $unoaJtem a$ele pLrKi ale su letului pe $are le as$undem de noi MnJine0 Carl Wung se re erea la a$este pLrKi renegate, $a la o umbrL0 "ste la el $a atun$i $Nnd apele unui la$ sunt $omplet liniJtite, iar la$ul re le$tL per e$t $opa$ii, $erul Ji tot $e se a lL Mn Dur0 3a $ea mai uJoarL adiere, odatL $u $ea mai super i$ialL undL a apei, la$ul nu se mai re le$tL de$Nt pe el MnsuJi0 *entru a -edea pe alt$ine-a $u obie$ti-itate Ji $laritate, mai MntNi trebuie sL stLpNnim $almul per e$t0 Cea mai uJoarL de-iere de la raKiune sau interpretare a minKii raKionale -a $rea o undL, $are poate distruge Cea de5a +oua ConJtientL Ji ne Mntoar$e la per$epKia obiJnuita0 "! U M!#! VIIT'A !#' SI$! A$eastL tehni$L poate i olositL Ji pentru a pri-i Mn -iitor, pentru a a$$esa destinul Mn $are sunteKi -inde$aKi Ji a-eKi o -iaKL $reati-L, MmplinitL0 *ur Ji simplu, $on$entraKi5-L asupra -iitorului realizabil, Mn lo$ sL -L $on$entraKi asupra tre$utului0 2e stau la dispoziKie numeroase destine posibile0 ,NndiKi5-L la linia -ieKii, $a la un Jnur puterni$ de 3uminL, $are merge din prezent pNnL Mn tre$ut Ji se e<tinde Mn -iitor, sub orma unor ire luminoase, asemenea $elor de ibrL opti$L0 .ie$are ir reprezintL un -iitor posibil0 Mntr5un -iitor posibil, -eKi trLi o -iaKL lungL Ji sLnLtoasL, dar numai da$L du$eKi la bun s NrJit planul de a -L muta Mntr5un anumit oraJ, de a a$$epta o anumitL sluDbL ori poziKie, sau de a a$e o anumitL s$himbare Mn stilul de -iaKL0 Bn alt ir -L -a $ondu$e spre un destin mai puKin eri$it0 .izi$ianul Cerner Heisenberg a dez-oltat un prin$ipiu5$heie al me$ani$ii $uanti$e) a$ela $L se poate stabili $u a$urateKe ie -iteza, ie poziKia unui ele$tron, dar nu ambele0 *rin$ipiul in$ertitudinii al lui Heisenberg susKine $L a$tul de a obser-a un e-eniment in luenKeazL inalul sau destinul a$estuia0 +es$operirea lui Heisenberg pare sL indi$e aptul $L abilitatea de a s$himba lumea izi$L, prin intermediul e<er$iKiului -iziunii, este oarte limitatL, odatL $e energia s5a materializat Mn ormL0 Timpul $el mai potri-it pentru a s$himba lumea este Mnainte $a orma sL MJi a$L apariKia, Mnainte $a energia sL se mani este $a materie0 Ast el, multe dintre pra$ti$ile de -inde$are $reate de Jamani trateazL $ondiKiile, Mnainte $a a$estea sL se mani este Mn $orp, Mnainte $a -e$hile MnregistrLri din CNmpul "nergeti$ de 3uminL sL organizeze materia sub orma bolilor sau a ne eri$irii0 Bnii $lar-LzLtori sunt $apabili sL5Ji aDute $lienKii sL sele$teze un destin $are s ideazL Jansele lor de re$uperare0 Atun$i $Nnd lu$rez $u un $lient al $Lrui pronosti$ de MnsLnLtoJire este sumbru, $aut un -iitor alternati-, $are sL $uprindL o stare de -inde$are $e, $hiar da$L nu e probabilL, este permisibilL Mn $adrul legilor biologi$e Ji izi$e0 Atun$i $Nnd -Ld starea de -inde$are, pot aDuta $a Jansele de re$uperare sL $reas$L0 !datL identi i$atL starea, $LlLtoria spre MnsLnLtoJire poate Mn$epe0 *o-estea lui Ste-e aDutL la lLmurirea a$estui lu$ru0 Atun$i $Nnd a -enit sL mL -adL, Ste-e era izi$ian Ji lu$ra la A$$eleratorul 3iniar de la Bni-ersitatea din Stan ord0 "l Ji $olegii sLi analizaserL multe in ormaKii, $a sL determine da$L e<istL destulL materie Mn uni-ers pentru $a a$esta sL5Ji $ontinue dez-oltarea la in init, sau da$L atra$Kia gra-itaKionalL a stelelor este destul de puterni$L, ast el Mn$Nt uni-ersul sL se prLbuJeas$L Mn el MnsuJi0 A L$ut o pauzL Mn $er$etare, pentru a mL MnsoKi Mntr5o e<pediKie Mn Sud5Vest0 2e5am stabilit tabLra Mn Canionul Chelly din Arizona, astLzi teritoriul tribului 2a-aDo0 *rimii lo$uitori ai $anionului au trLit Mn lo$uinKe ridi$ate Mn -Nr ul munKilor, deasupra deJertului, pNnL Mn anul :200 e0n0 Atun$i $Nnd am aDuns la $anionul $u o singurL intrare, unde urma sL MnnoptLm, am a-ertizat grupul sL arate respe$tul $u-enit $imitirului dispus de5a lungul unui perete, lNngL stNn$L0 *e par$ursul se$olelor,

;6

ploaia Ji -Nntul s$oseserL la i-ealL mormintele0 Mn anumite lo$uri, $ioburi de -ase Ji ragmente de oase stLteau rLspNndite pe supra aKa aridL0 2i$i mL$ar a$tualii o$upanKi ai $anionului, indienii 2a-aDo, nu se a-enturau Mn a$el lo$0 "i erau de pLrere $L ghinionul Ml urmLreJte pe ori$ine deran5 DeazL -e$hile situri mortuare0 *e $Nnd Mmi puneam $ortul, l5am auzit pe Ste-e glumind $u alKi $NKi-a membri ai grupului, re$itNnd s$ena HVai, bietul Yori$'UI, din Hamlet0 Xinea un $raniu uman Mn mNini0 Am alergat la el Ji i5am $erut sL5: punL la lo$, pe mormNntul unde Ml gLsise0 ,hizii noJtri 2a-aDo au ost MngroziKi de gluma grotes$L a lui Ste-e Ji i5au sugerat sL spunL o rugL$iune, atun$i $Nnd aJeazL $raniul la lo$0 35au s Ltuit sL pLrLseas$L zona $Nt mai $urNnd0 +ouL luni mai tNrziu, am primit un tele on de la Ste-e0 HCum merg lu$rurile Mn domeniul $er$etLriiPI, l5am Mntrebat0 VeJtile erau bune0 Bni-ersul pLrea sL se a le Mn e$hilibru Ji sL e<iste -eJni$0 H+ar tu $e mai a$iPI Mn pri-inKa lui Ste-e, -eJtile nu erau Mn$uraDatoare0 .usese diagnosti$at, $u doar $Nte-a zile Mnainte, de lim om Mn stare oarte a-ansatL0 +o$torii de la Centrul #edi$al al Bni-ersitLKii Stan ord Ml anunKaserL $L mai are $el mult patru luni de trLit0 Ste-e era $on-ins $L in$identul legat de $raniul Anasazi era responsabil pentru boala sa0 Chiar da$L 5 Ji mai mult $a sigur 5 $an$erul MJi Mn$epuse e-oluKia Mnainte de e<pediKie, amNndoi am luat Mn $onsiderare sin$roni$itatea a$estor e-enimente0 Cone<iunea realL dintre $ele douL e-enimente nu este importantL0 Semni i$ati- este aptul $L Ste-e credea $L e<istL o $one<iune Mntre $ele douL0 MnKelegerea a$estei $one<iuni a-ea sL de-inL parte integrantL a $LlLtoriei sale Mntru -inde$are0 Am Mn$eput sL lu$rLm MmpreunL, imediat dupL diagnosti$are Ji de5a lungul perioadei de $himioterapie0 3a s NrJitul $elei de5a patru luni, $an$erul lui Ste-e era sub $ontrol0 Contrar pronosti$ului, era Mn$L Mn -iaKL0 *entru noi, a$est lu$ru Mnsemna $L e<ista posibilitatea sL mai trLias$L multL -reme0 Sigur, nu era oarte probabil, dar era totuJi posibil0 Am Mn$eput prin a urmLri $hipul "u5lui sLu -inde$at0 Am re$urs la tehni$a de urmLrire, dar i5am adLugat un element interesant0 Mn lo$ sL a$ eu urmLrirea pentru Ste-e, am stat, pur Ji simplu nemiJ$at, Mn aKa lui0 35am pus sL mL oloseas$L drept oglindL a lui MnsuJi0 Otiam $L el este $el $are trebuie sL5Ji gLseas$L Sinele -inde$at0 2imeni nu te poate -inde$a0 Tu MnsuKi te -inde$i0 Tot $e i5am putut o eri lui Ste-e erau indi$iile pe $are le Mn-LKasem, dar Jtiam $L o hartL nu Mnsemna teritoriul0 Trebuia $a el MnsuJi sL par$urgL terenul0 +e ie$are datL $Nnd ne MntNlneam, porneam Mn pro$esul de urmLrire0 3a s NrJitul ie$Lrei JedinKe, am e<e$utat o 1luminare, pentru a elimina MnregistrLrile aso$iate $u ori$are dintre eKele HrLniteI pe $are le des$operise0 *ropria mea nemiJ$are a ser-it $a instrument de a$ordare, ast el Mn$Nt sL nu se lase atras de imaginile rumoase ori Mngrozitoare pe $are le per$epea0 #aDoritatea erau eKe din propriul sLu tre$ut 5 $hipuri ale durerii, traumei, bu$uriei Ji pierderii0 A-ea douL etiKe Ji to$mai MntNlnise emeia pe $are o5$onsidera su letul sLu pere$he, Mn -ara urmLtoare MJi plani i$aserL sL se $LsLtoreas$L0 Mn $ele din urmL, Ste-e Ji5a des$operit propria nemiJ$are0 Apele sale au de-enit $alme Ji au Mn$eput sL re le$te "u5: sLu -inde$at0 Mn $ele din urmL, Mntr5o dimineaKL, m5am -Lzut re le$tat Mn o$hii lui Ji am Jtiut $L Ste-e gLsise $eea $e $Luta0 3a s NrJitul e<er$iKiului ne5am MmbrLKiJat, iar la$rimile ne $urgeau pe obraDi0 35am Mntrebat pe Ste-e $e -Lzuse, iar el mi5a e<pli$at $L usese martor la Tot0 Am insistat sL5mi e<pli$e, iar el a repetat) HTotul, $u T mare Ji eu MnsumiI0 Atun$i $Nnd Ste-e Ji5a gLsit Sinele -inde$at, Ji5a des$operit $hipul originar, natura sa esenKialL0 Mn a$ea -arL, eu am ost $el $are a o i$iat $eremonia de $LsLtorie a $uplului0 Ste-e a mai trLit opt ani0 Au ost $ei mai importanKi ani din -iaKa sa0 Cu un an Mnainte sL moarL, mi5a trimis un $olier pe $are era gra-atL o or$L, similarL moti-elor desenate de es$himoJi0 &iletul sosit MmpreunL $u biDuteria spunea $L a ales o or$L pentru $L, deJi sunt $unos$ute drept balene u$igaJe, de apt, or$ile sunt unele dintre $ele mai blNnde animale marine0 A$estea se s$u undL Mn adNn$urile o$eanului, la el $um a trebuit sL se s$u unde Ji el Mn adNn$urile propriului sLu su let0 "le sperie de moarte pe ori$ine se apropie0 3a el L$use Ji $an$erul sLu 5 dar, Mn realitate, Mi adusese darul -ieKii0 *uKini Jamani aDung la MnKelep$iunea Ji arta de a aDunge la destinul alt$ui-a0 +oar atun$i $Nnd -L $unoaJteKi propria naturL esenKialL, $Nnd aKi aDuns la propriul $hip originar, puteKi sL aDutaKi pe alt$ine-a, dNnd do-adL de absolutL detaJare Ji $ompasiune, aJa $um ne$esitL a$est el de urmLrire0 Totul Mn -iaKL MJi lasL urma Mn timp0

;7

Capitolul ; 0p%1i(l
I.VOCARE

0%#r(

C(tre + nturile Sudului. #are Jarpe, rLsu$eJte5Ki spiralele de 3uminL Mn Durul nostru, Mn-aKL5ne sL ne lepLdLm de tre$ut, aJa $um tu te lepezi de propria5Ki piele, Ji sL pLJim uJor pe *LmNnt0 Mn-aKL5ne Calea .rumuseKii0 C(tre + nturile Vestului. #amL Daguar, proteDeazL5ne spaKiul -inde$Ltor0 Mn-aKL5ne $alea pL$ii, $alea de a trLi impe$abil Ji aratL5ne drumul din$olo de moarte0 C(tre + nturile ,ordului. Colibri, &uni$e Ji &uni$i, strLbunilor, -eniKi Ji Mn$LlziKi5-L mNinile la o$urile noastre, JoptiKi5ne prin adierea -Nntului0 VL respe$tLm pe -oi, MnaintaJii noJtri Ji pe -oi, $ei $are -eKi -eni dupL noi, $opiii $opiilor noJtri0 C(tre + nturile 2stului. #are -ultur, $ondor, -ino la noi, din lo$ul Soarelui $are rLsare, Kine5ne sub aripa ta, aratL5ne munKii la $are MndrLznim doar sL -isLm, Mn-aKL5ne sL zburLm alLturi de #arele Spirit0
Mam( P(m nt. 2e5am adunat pentru -inde$area tuturor $opiilor tLi, !amenii *ietre, !amenii *lante0 Cei $u patru pi$ioare, $ei $u douL pi$ioare, $ei $are se tNrLs$, $ei $u MnotLtoare, $ei $u blanL Ji $ei $u aripi, toKi $ei MnrudiKi $u noi0 6at( Soare% ?unic( 5un(% c(tre ,a0iunile Stelare. #are Spirit, tu $are eJti $unos$ut sub o mie de nume Ji tu, $are eJti Cel nenumit, MKi mulKumes$ pentru $L ne5ai adus la un lo$ Ji ne5ai permis sL $NntLm CNnte$ul VieKii0 4u!(ciune "entru crearea S"a0iului Sacru

80

Oamanii MJi Mn$ep Mntotdeauna $eremoniile de rugL$iune, prin des$hiderea SpaKiului Sa$ru0 Mn a$est spaKiu, noi lLsLm Mn urmL problemele -ieKii $otidiene, lumea or otitoare $u MntNlnirile Ji programele ei, Ji ne pregLtim sL MntNlnim +i-inul0 SpaKiul Sa$ru ne permite sL intrLm Mn lumea noastrL interioarL tL$utL, unde are lo$ -inde$area0 Ai$i, -iaKa $otidianL nu ne poate distrage atenKia Ji ie$are a$t este s inKit Ji deliberat> $u toate a$estea, SpaKiul Sa$ru nu este ni$i sobru, ni$i pli$ti$os0 Oamanii MJi iau mun$a oarte Mn serios, dar nu se iau delo$ Mn serios pe ei MnJiJi Ji, adesea, Mn timpul $eremoniilor rNd Ji se Doa$L0 Mn $adrul SpaKiului Sa$ru, e<perimentLm lumina propriei noastre iinKe0 AtNt rNsul, $Nt Ji la$rimile MJi a$ apariKia oarte uJor0 Alan Catts obiJnuia sL spunL $L moti-ul pentru $are Mngerii pot zbura este a$ela $L se pri-es$ pe ei MnJiJi $u multL detaJare0 Mn SpaKiul Sa$ru, po-erile noastre de-in mai uJoare Ji putem i atinJi de mNna Spiritului0 +upL $e ne Mn$heiem mun$a de -inde$are, SpaKiul Sa$ru trebuie Mn$his din nou, $u re$unoaJterea $elor patru dire$Kii, a Cerurilor Ji a *LmNntului0 Atun$i $Nnd Jamanii a$ a$est lu$ru, elibereazL energiile arhetipale in-o$ate, $are se reintegreazL Mn naturL0 SpaKiul Sa$ru este o s erL de -inde$are, purL, s NntL Ji sigurL0 #i5o imaginez $a pe o $upolL strLlu$itoare, deasupra zonei Mn $are e e$tuez -inde$Lrile0 ToKi $ei $are se gLses$ Mn a$est spaKiu sunt proteDaKi, iar $lientul meu poate sL se elibereze de tristeKe Ji durere Ji sL trL5 ias$L e<perienKa bu$uriei $are MnsoKeJte adesea pro$esul de -inde$are0 #aDoritatea ri$ilor Ji durerilor noastre deri-L din sentimentul $L lumea nu e un lo$ sigur pentru noi0 Atun$i $Nnd lumea este peri$uloasL Ji prLdLtoare, intrLm Mn de ensi-L0 Armura noastrL psihologi$L de-ine a$ti-L0 SpaKiul Sa$ru $reeazL un mediu Mn $are putem renunKa la sistemele noastre de apLrare Ji Mn $are ne putem e<plora zonele sensibile, -ulnerabile0 SpaKiul Sa$ru ne permite, de asemenea, sL a-em a$$es la -inde$Ltorii Mntru 3uminL 5 -ra$ii FbLrbaKi Ji emeiG, $are ne asistL din lumea Spiritului0 Suntem Mn-LKaKi de mi$i $L sa$rul poate i gLsit Mn temple, $atedrale sau poate Mntr5un lo$ rumos din naturL0 !are, $ei patru pereKi ai biseri$ii sunt $ei $are $reeazL SpaKiul Sa$ruP Sau rugL$iunile $are au ost rostite a$olo, de5a lungul anilorP +e $Nte rugL$iuni este ne-oie, pentru a $rea un SpaKiu Sa$ruP *oate $L o singurL rugL$iune rostitL din inimL este de aDuns0 *uteKi $rea -oi MnJi-L un SpaKiu Sa$ru, dupL $um puteKi in-o$a puterile -inde$Ltoare ale naturii, oriunde pe *LmNnt0 "u oloses$ in-o$area de la Mn$eputul a$estui $apitol0 2u am Mn-LKat5o de la nimeni, deJi $uprinde elemente 5 $a $ele patru pun$te $ardinale Ji animalele arhetipale $are le $orespund 5 $are sunt MmpLrtLJite de mulKi amerindieni0 "ste o $ombinaKie dintre nou Ji -e$hi0 ! puteKi olosi, pNnL $Nnd -i se dez-Lluie propria -oastrL rugL$iune0 Chiar da$L sunt ne$esare anumite $omponente pentru a $rea SpaKiul Sa$ru, $u timpul puteKi adu$e propria -oastrL $ontribuKie0 +e e<emplu, obser-aKi $L rugL$iunea este an$oratL Mn dire$Kiile spaKiale0 "a adreseazL o $hemare $Ltre $ele patru pun$te $ardinale, $Ltre $eea $e este deasupra Ji dedesubt0 Cele Jase dire$Kii plus Jamanul din $entru reprezintL $ele Japte prin$ipii de organizare a Bni-ersului0 Oarpele reprezintL prin$ipiul de legLturL> Daguarul este orKa reMnnoirii> pasLrea $olibri reprezintL $LlLtoria eroi$L a e-oluKiei Ji $reJterii> -ulturul sau $ondorul semni i$L prin$ipiul depLJirii propriilor limiteG0 Cerul este orKa $reati-L> *LmNntul este orKa re$epti-L0 Atun$i $Nnd le in-o$aKi, -L aliniaKi la orKele $are Mnsu leKeJte Mntreaga -iaKL0 Comuniunea Jamanului $u Spiritul $onstL Mn aptul $L, atun$i $Nnd Jamanul $heamL, Spiritul rLspunde0 Vra$ii puterni$i din lumea Spiritului apar sub orma unor iinKe de 3uminL, $are ne

aDutL Mn mun$a noastrL de -inde$are0 *ra$ti$, olosim $ele patru pun$te $ardinale, pentru a ne orienta Mn lumea materialL0 CLlLtorim spre nord pentru a -edea urJii polari> mergem Mn sud, da$L suntem Mn $Lutarea iernii> ori pornim spre est sau -est0 *entru Jaman, a$este dire$Kii personi i$L $alitLKile Ji energiile0 +a$L ne putem imagina miJ$area a$estor energii, asemeni modului Mn $are rubri$a meteo de la tele-izor ne aratL $um norii de ploaie se mutL dintr5o regiune Mntr5alta, atun$i putem MnKelege $um se miJ$L energia prin spaKiu0 CalitLKile ie$Lreia dintre $ele patru dire$Kii sunt reprezentate de animalele arhetipale0 A$este $reaturi sunt mai mult de$Nt simboluri0 Sunt energii sau spirite primordiale0 .ie$are arhetip are -iaKL Ji puteri proprii0 Animalele arhetipale ale pun$telor $ardinale -ariazL Mn un$Kie de $ultura nati-ilor din $ele douL Ameri$i0 *entru mine, pasLrea $olibri reprezintL dire$Kia 2ord, Mn timp $e pentru anumiKi indigeni din Ameri$a de 2ord, a$easta este reprezentatL de bi-ol0 Chiar da$L des$rierile -ariazL de la o $ulturL la alta, proprietLKile 8:

a$estor energii rLmNn a$eleaJi, pentru $L reprezintL a$eleaJi prin$ipii organizatoare ale naturii0 1mportante nu sunt denumirile pe $are le dLm a$estor energii, sau arhetipul pe $are Ml olosim, $i aptul $L aDungem sL le $unoaJtem atNt de bine Mn$Nt, atun$i $Nnd le $hemLm, ele ne rLspund0 Chemarea -ine din inimL, -o$ea este iubirea noastrL, iar Spiritul rLspunde0 Atun$i $Nnd in-o$Lm Mn $adrul SpaKiului Sa$ru, Bni-ersul lu$reazL spre binele nostru0 35am $unos$ut pe *Lrintele Ale<ander, un preot din Chi$ago, atun$i $Nnd m5am Mns$ris pentru programul de pregLtire0 3a doi ani dupL a$eea, a ost $hemat de epis$opul sLu sL preia o parohie al $Lrei preot se MmbolnL-ise0 &iseri$a tre$use printr5un proie$t maDor de restaurare0 +in pL$ate, preotul rLmLsese LrL onduri0 +in a$operiJ $urgea apa, iar erestrele din sti$lL pi$tatL a-eau ne-oie de reparaKii0 Chestiunea s5a $ompli$at Mn$L Ji mai mult, deoare$e $ongregaKia se mi$Jorase0 3ipsa spaKiului de par$are Mngreuna a$$esul enoriaJilor -Nrstni$i, pentru $are era di i$il sL meargL pe Dos pNnL la biseri$L, atun$i $Nnd drumul era a$operit de zLpadL ori gheaKL0 3a $Nte-a zile dupL sosirea la a$est post, $Nnd nimeni nu se a la Mn biseri$L, *Lrintele Ale<ander a des$his un SpaKiu Sa$ru deasupra altarului prin$ipal, adresNnd in-o$area Mn $ele patru dire$Kii, Mnspre Ceruri Ji Mnspre #ama *LmNnt0 SimKind $L se a la Mntr5o situaKie oarte di i$ilL, asemenea unui $Lpitan la bordul unui -as $are se s$u undL, a ost dispus sL Mn$er$e ori$e0 S5a hotLrNt sL lase spaKiul des$his -reme de o lunL MntreagL, pentru a -edea da$L apare -reo s$himbare0 Mn sLptLmNna urmLtoare, pe $Nnd el Ji un alt preot mergeau prin $amerele $omple<ului, au aDuns la o uJL $are nu se miJ$a din lo$0 Au $hemat un tNmplar, $are a s$os uJa din KNKNni0 Au des$operit $L era un pasaD $are du$ea la $lopotniKL, o $amerL $Nt DumLtate dintr5un teren de bas$het, $are i5a des$uraDat, deoare$e zL$ea MngropatL sub un $o-or al$Ltuit din e<$remente de lilia$0 *e lNngL peri$olul pentru sLnLtate, greutatea e<5 $rementelor ameninKa sL dLrNme $lopotniKa0 3u$rurile pLreau sL meargL din $e Mn $e mai rLu0 *Lrintele Ale<ander s5a Mndreptat spre altarul prin$ipal, a redes$his SpaKiul Sa$ru Ji a $hemat un e<pert $are sL rezol-e problema e<$rementelor de lilia$, adunate de5a lungul a ze$i de ani0 +upL e<aminarea muntelui de materii, bLrbatul :5a in ormat pe *Lrintele Ale<ander $L patruze$i de mii de dolari era $el mai bun preK pe $are Ml putea o eri0 *reotul a s$uturat din $ap, neMn$rezLtor0 "<pertul a rLmas nedumerit, apoi a e<pli$at $L era dispus sL plLteas$L patruze$i de mii de dolari pentru e<$remente0 Se pare $L a$estea reprezentau $el mai bun MngrLJLmNnt, MnsL era greu de obKinut, $hiar Ji Mn $antitLKi mi$i0 *Lrintele Ale<ander a ost Mn$Nntat0 Au reuJit sL repare a$operiJul, Mnainte de sosirea iernii0 CNte-a zile mai tNrziu, a $on-ins primLria sL permitL olosirea par$Lrii departamentului de poliKie de -iza-i, Mn zilele de dumini$L0 +rept rezultat, *Lrintele Ale<ander a de-enit oarte $Lutat Mn Arhidio$eza din Chi$ago0 *eriodi$ este $hemat sL aDute alte biseri$i $u probleme0 !ri de $Nte ori merge Mntr5o biseri$L nouL, des$hide un SpaKiu Sa$ru la altarul prin$ipal0 "ste $on-ins $L, pro$edNnd ast el, Spiritul Mi a$$eptL in-itaKia Ji Mi o erL mNna de aDutor mult doritL0 Mn $adrul SpaKiului Sa$ru, a-em parte de un aDutor spiritual e<traordinar0
A$IMA#!#! %! "UT! ! :'4P252 .ie$are dintre animalele arhetipale emanL un tip di erit de energie0 Oarpele din Sud, simbolizeazL $unoaJtere, se<ualitate Ji -inde$are0 *oate $el mai rLspNndit arhetip, Jarpele a reprezentat Mntot5 deauna puterea -inde$Ltoare a naturii0 Simbolul medi$inii, $adu$eul, este ormat din doi Jerpi Mn$olL$iKi Mn Durul unui toiag0 #oise purta un toiag $e s5a trans ormat Mn Jarpe Ji $u aDutorul $Lruia i5 a $ondus pe izraeliKi prin deJert0 Mn mitologia o$$identalL, un Jarpe ne5a adus ru$tul $unoaJterii0 Mn est, a-em Jarpele Mn$olL$it al energiei Eundalini0

82

Oarpele reprezintL o $one<iune primarL $u emininul Ji, prin urmare, este un simbol al ertilitLKii Ji al se<ualitLKii0 +ar Jarpele nu reprezintL se<ul propriu5zis0 A$easta este doar o preDude$atL larg rLs5 pNnditL0 #ai degrabL, simbolizeazL orKa esenKialL a -ieKii, a latL Mn $Lutarea unimii Ji a $reaKiei0 Otim $L ie$are $elulL din $orpul nostru $autL sL se di-idL Ji sL pro$reeze0 Mn naturL, e$unditatea este prin$ipiul $reati- al $osmosului0 *utem $hema prin$ipiul $reati- din Sud, in-o$Nnd arhetipul Jarpelui0 Atun$i $Nnd lu$rez $u o $lientL $are Ji5a pierdut po ta de -iaKL, $are Ji5a epuizat energia Ji entuziasmul, o $one$tez $u energiile Sudului Ji o trimit a$asL MnsoKitL de spiritul Jarpelui0 Otiu $L a$esta Mi -a reaprinde dorinKa de -iaKL0 J'E9'495 Animalul Vestului este Daguarul0 "l reMnnoieJte Ji trans ormL -iaKa pLdurii0 +a$L Jarpele reprezintL puterea -inde$Ltoare, $are este gradualL Ji $res$Ltoare, Daguarul semni i$L trans ormarea brus$L 5-iaKa Ji moartea0 *oate pLrea $iudat pentru noi aptul $L orKa trans ormLrii din Bni-ers este Ji ea aso$iatL $u moartea0 Cu toate a$estea, pentru bLJtinaJii Ameri$ii, $ele douL energii au a$eeaJi origine0 Ceea $e rezistL se a lL tot timpul Mn s$himbare Ji se reMnnoieJte0 Ceea $e rLmNne nes$himbat, piere0 "i Jtiau aptul $L stLrile stabile sunt doar temporare, deoare$e Mn Bni-ers totul $urge0 Mn Ameri$a de 2ord, Jamanii dLdeau o$ arbuJtilor nedez-oltaKi, eliberNnd sub ormL $ontrolatL orKele reprezentate de Daguar0 A$est lu$ru Mmpiedi$a aprinderea o$urilor din $auza ulgerelor, $eea $e ar i pro-o$at distrugerea Mntregii pLduri0 "i au re$unos$ut aptul $L haosul Ji ordinea, e<pansiunea Ji $ontra$tarea reprezintL $i$luri naturale ale -ieKii0 Atun$i $Nnd ne MmbolnL-im, a-em o$azia nu doar de a ne re$LpLta sLnLtatea, $i Ji de a a$e saltul la un ni-el mai Mnalt, din pun$tul de -edere al stLrii de bine0 Vinde$area a$e posibilL nu numai eliminarea simptomelor, dar Ji obKinerea unui ni-el sporit al stLrii de sLnLtate0 Am lu$rat $u $lienKi $are a-eau peste Jaize$i sau Japteze$i de ani Ji $are mi5au spus $L nu s5au simKit atNt de bine, Mn Mntreaga lor -iaKL0 A$easta este energia Daguarului0 Bn sistem stabil nu se s$himbL uJor0 Mn general, oamenii nu a$ s$himbLri, atun$i $Nnd lu$rurile merg bine, $i atun$i $Nnd merg rLu0 *rin urmare, o $rizL de-ine o oportunitate0 2e putem trans orma $orpul, ast el Mn$Nt sL se -inde$e mai rapid Ji sL MmbLtrNneas$L mai rumos, prin Mntruparea orKele reprezentate de Daguar0 Am aDuns sL $red Mn meta ora $on orm $Lreia a-em nouL -ieKi, asemenea pisi$ilor0 Atun$i $Nnd aDungem la $apLtul uneia dintre -ieKi F$eea $e alKii ar numi etape sau aze ale -ieKiiG, este important sL5i o erim ostului $orp o MnmormNntare de$entL, iar apoi sL sLrim asemenea unui Daguar, MntrupNndu5ne Mntr5o iinKL nouL0 Altminteri, putem petre$e ani Mntregi peti$ind Ji reparNnd un ost "u, pe $are l5am depLJit0 *isi$a Dunglei este supra-eghetorul pLdurii Ji pazni$ul porKii $Ltre moarte0 Waguarul aDutL la dezmembrarea a $eea $e trebuie sL moarL, pentru $a noul sL se poatL naJte0 Bn uragan MntrupeazL puterea haoti$L a Daguarului0 Bn stup sau o $olonie de urni$i, $u Mntreaga sa $omple<itate Ji rumuseKe, reprezintL puterea de organizator a Daguarului0 "nergia Daguarului poate un$Kiona la ni-elul unui sat, al unei organizaKii sau al unui indi-id0 Bneori, un mariaD trebuie des L$ut pentru $a pLrKile sL supra-ieKuias$L Ji sL ie sLnLtoase0 Alteori, un sat trebuie abandonat, pentru $a membrii sLi sL poatL prospera Mntr5o lo$aKie di eritL0 *e Mntreg $uprinsul Ameri$ilor, gLsim mLrturii arheologi$e ale unor sate $are au ost pLrLsite, aparent LrL ni$i un moti-0 S5a MntNmplat ast el, $a rLspuns la natura $i$li$L a ordinii Ji a haosului0 Anasazii din Sud5Vestul Ameri$ii, maiaJii Ji in$aJii MJi abandonau periodi$ lo$uinKele, pentru a $onstrui sate noi, altunde-a0 Mn urmL $u -reo $NKi-a ani, $Nnd un o$ a ieJit de sub $ontrol Mn Dungla din Durul #a$hu *i$$hu, pompierii s5au luptat zile Mntregi $u lL$Lrile0 .lL$Lrile n5au putut i $ontrolate Ji s5au e<tins de la o margine la alta, distrugNnd ze$i de mii de he$tare0 Se MntNmpla Mn timpul sezonului us$at, $Nnd nu plouL ni$iodatL Mn a$eastL parte a Anzilor0 Atun$i $Nnd o$ul a aDuns la $Nte-a sute de metri de #a$hu *i$$hu, o emeie -ra$i a sosit Ji a o i$iat o $eremonie la ruine0 ToatL lumea a luat parte la ritual, pNnL Ji arheologii0 Atun$i $Nnd o$ul a pLtruns Mn !raJul in$aJ al 3uminii, $erul s5a Mntune$at brus$ Ji a Mn$eput o ploaie $are a stins o$ul0 .emeia Jaman a susKinut $L MnsuJi spiritul pLdurii, sub orma unui Daguar, a rLspuns $hemLrii sale Ji a adus ploaia0 "u $red $L $eremonia a adus e$hilibru Mn a$ea zonL Ji ploaia Ji5a L$ut apariKia0 "<istL o legendL din &ali, despre un sat Mn $are nu plouase de Jase ani0 2i$iunul dintre Jamani nu reuJise sL readu$L ploaia 5 erau prea prinJi Mn Jabloanele lo$ului Ji, prin urmare, nu Ml puteau

89

in luenKa0 CNmpurile erau arse, iar sLtenii se saturaserL sL trLias$L din generozitatea -e$inilor0 ! emeie Jaman dintr5un sat a lat la doi munKi depLrtare a ost $hematL Mn aDutor0 CNnd a sosit, a obser-at tristeKea din Durul ei0 3e5a $erut sLtenilor o $olibL Mn $are sL KinL post Ji sL mediteze, Mn $ea de5a treia zi, $Nnd a ieJit din $olibL, $erul s5a Mntune$at Ji tunetele au Mn$eput sL rLsune Mn Mntreaga -ale0 CNte-a minute mai tNrziu, a Mn$eput sL plouL0 Mntregul sat a ieJit pentru a sLrbLtori0 ToatL lumea a dansat Mn ploaie0 Atun$i $Nnd -Nrstni$ii au Mntrebat5o $um a pro$edat, emeia a rLspuns) HCNnd am sosit, satul era atNt de deze$hilibrat, Mn$Nt eu MnsLmi mi5am pierdut e$hilibru0 1atL de $e a trebuit sL Kin post Ji sL mL rog0 Atun$i $Nnd eu mi5am regLsit e$hilibrul, Mntregul sat Ji5a re$LpLtat e$hilibrul Ji a -enit ploaiaI0 CNnd lu$rez $u un $lient Mn $rizL, $are simte $L nimi$ nu5i mai poate MmbunLtLKi -iaKa, Ml trimit a$asL $u un Daguar0 Adesea, $lientul $rede $L este doar o meta orL0 "u Jtiu $L prin$ipiul -ieKii Ji al morKii, reprezentat de Daguar, Ml -a aDuta sL permitL Mn$heierea a$elor pLrKi ale -ieKii $are trebuie sL disparL, dupL $um Ml -a aDuta sL5Ji re$apete speranKa Ji sL dobNndeas$L un nou e$hilibru din haos0 "nergia Daguarului poate i in-o$atL pentru a opri rLspNndirea haoti$L a $elulelor $an$eroase, ori a lL$Lrilor dintr5o pLdure0 *oate i in-o$atL sL aDute un muribund sL5Ji gLseas$L pa$ea, Mn haosul $are a$ompaniazL pro$esul morKii Ji sL5: ghideze Mn $LlLtoria Mnapoi Mn lumea Spiritului0 !amenii din DunglL respe$tL Daguarul Ji pentru $L el poate trans orma energiile Doase din $adrul CNmpului "nergeti$ de 3uminL0 3egendele spun $L, atun$i $Nnd Daguarul intrL Mntr5o $eremonie, el de-oreazL emoKiile negati-e reprezentate de urie, ri$L Ji tristeKe0 Waguarul se o$upL de $urLKenia spiritualL, trans ormNnd energiile grosiere, Mn 3uminL0 Ca prote$tor a tot $eea $e MnseamnL -iaKL, Daguarul pLzeJte spaKiul $eremonial de energiile negati-e, $are pot penetra $er$ul -inde$Lrii0 Atun$i $Nnd un $lient are ne-oie de prote$Kie spiritualL ori psihologi$L, eu Ml $one$tez la energia Daguarului0 Adesea, $lientul a irmL $L -ede Mn -is o pisi$L mare, -inde$Ltoare0 *entru a olosi a$eastL energie Mn -inde$are ori Mn e$hilibrarea -ieKii, trebuie sL a$em personal $unoJtinKL $u spiritul Daguarului0 P'SH42' C85I?4I Mn dire$Kia 2ordului, pasLrea $olibri reprezintL $uraDul ne$esar pentru Mmbar$area Mntr5o $LlLtorie eroi$L0 *LsLrile $olibri migreazL deasupra Atlanti$ului, $LlLtorind Mn ie$are an din &razilia, pNnL Mn Canada0 3a prima pri-ire, pLsLrile $olibri nu par a a-ea $onstituKia potri-itL unui zbor transatlanti$0 2u au aripile maiestuoase ale -ulturilor, iar $orpul lor nu poate sto$a multL mNn$are0 Cu toate a$estea, pLsLrile $olibri rLspund unei $hemLri an$estrale de a porni Mn a$eastL $LlLtorie0 Oi a$ asta Mn ie$are an, la el $um somonul se Mntoar$e Mn a-al, la lo$ul Mn $are a ost $reat0 Atun$i $Nnd lu$rez $u o $lientL $are s5a Mmbar$at Mntr5o $LlLtorie eroi$L, o aDut sL se $one$teze la energia pLsLrii $olibri0 2u este doar o meta orL pentru $LlLtorie, $i o $one<iune energeti$L la a$est prin$ipiu al naturii0 !datL atinJi de energiile a$estui arhetip, suntem propulsaKi Mn propria noastrL $LlLtorie, aDungNnd, Mn $ele din urmL, Mnapoi la sursL, a$olo unde a luat naJtere Spiritul nostru0 Mn a$el $Nmp an$estral $u lori, putem bea din ne$tarul propriei noastre -ieKi0 "nergia 2ordului ne aDutL sL ne Mmbar$Lm Mn $LlLtorii e<traordinare, Mn $iuda sortii potri-ni$e0 Atun$i $Nnd nu dispunem de timp su i$ient, de bani sau de $unoaJtere pentru a ne atinge un s$op, pasLrea $olibri ne poate urniza $uraDul Ji Mndrumarea ne$esare pentru a a-ea su$$es0 Arheologii Jtiu $L primii ameri$ani au tre$ut din$olo de strNmtoarea &ering, Mn urmL $u mii de ani0 Au tra-ersat Alas'a, apoi au $oborNt Mn $eea $e $unoaJtem astLzi drept Canada Ji Statele Bnite ale Ameri$ii0 Ce anume i5a determinat pe a$eJtia sL tra-erseze un strat de gheaKL, pentru a -eni Mn 3umea 2ouLP +e $e, dupL a$eastL tra-ersare grandioasL, nu au rLmas Mn Ameri$a de 2ord, unde au gLsit pLduri lu<uriante Ji -Nnat din abundenKL, $i au pornit Mntr5o $LlLtorie di i$ilL prin deserturile din nordul #e<i$ului, pentru a popula restul $ontinentului ameri$anP .iinKele -ii $autL sL e<ploreze Ji sL des$opere0 A$est instin$t un$KioneazL Mn ie$are dintre noi0 Atun$i $Nnd negLm $hemarea pLsLrii $olibri, Mn$epem sL murim0 Atun$i $Nnd pre erLm $on ortul Mn lo$ul des$operirii, sau $ompromitem dorinKa su letului de a e-olua, Mn$epem sL ne -eJteDim0 Atun$i $Nnd retrezim Mn noi mLreKul instin$t de a Mn-LKa Ji de a e<plora, -ieKile noastre de-in mai puKin tri-iale Ji lumeJti, de-in eroi$e0 V9569495

8?

+ire$Kia "stului este reprezentatL de -ultur Ji de $ondor, $are adu$ -iziune, $laritate Ji pre-iziune0 Vulturul per$epe Mntreaga panoramL a -ieKii, LrL sL rLmNnL blo$at Mn detalii0 "nergiile -ulturului ne aDutL sL gLsim -iziunea $LlLuzitoare Mn -iaKL, !$hii $ondorului -Ld Mn tre$ut Ji Mn -iitor, aDutNndu5ne sL a lLm de unde am -enit Ji Mn$otro mergem0 Atun$i $Nnd lu$rez $u o $lientL blo$atL Mn traumele tre$utului, o aDut sL se $one$teze la spiritul -ulturului sau al $ondorului0 *e mLsurL $e a$eastL energie in uzeazL spaKiul de -inde$are, $lienta mea este adesea $apabilL sL obKinL o nouL $laritate Ji -iziune0 A$eastL -iziune nu este de ordin intele$tual, $i mai degrabL o $hemare 5 ira-L la Mn$eput, rareori auzitL $onJtient0 *osibilitLKile o Mmbie Ji o s$ot din amLrL$iune, propulsNnd5o Mnspre destinul sLu0 Cred $L da$L toatL lumea are un -iitor, numai anumiKi oameni au un destin0 A a-ea un destin MnseamnL sL MKi trLieJti -iaKa la Mntregul potenKial uman00 2u ai ne-oie sL de-ii politi$ian sau poet aimos, $i destinul tLu trebuie sL aibL sens Ji s$op0 *oKi i mLturLtor 5 Ji sL5Ki trLieJti destinul0 *oKi i preJedintele unei mari $orporaKii Ji sL du$i o -iaKL lipsitL de sens0 *utem sL ne des$hidem propriului nostru destin, dar a$easta ne$esitL mult $uraD0 Altminteri, destinul tre$e pe lNngL noi, lLsNndu5ne lipsiKi de o Mmplinire $unos$utL de a$eia $are aleg un drum mai puKin bLtLtorit Vulturul ne permite sL ne ridi$Lm deasupra luptelor lumeJti, $are ne o$upL -iaKa Ji ne $onsumL energia Ji atenKia0 Vulturul ne dL aripi, pentru a ne ridi$a deasupra $on li$telor obiJnuite, de zi $u zi, ridi$Nndu5ne pe $ulmi din apropierea Cerurilor0 Vulturul Ji $ondorul reprezintL prin$ipiul autodepLJirii Mn naturL0 &iologii au identi i$at prin$ipiul autodepLJirii, $a pe unul dintre elementele primordiale ale e-oluKiei0 #ole$ulele $autL sL5Ji depLJeas$L starea, pentru a de-eni $elule, apoi organisme simple, $are mai tNrziu ormeazL Kesuturi Ji organe, e-olueazL, Mn $ele din urmL, Mn iinKe $omple<e $um sunt oamenii Ji balenele0 .ie$are salt de autodepLJire in$lude toate ni-elurile de dinainte0 Celulele in$lud mole$ulele Ji, $u toate a$estea, le trans$end0 !rganismele in$lud $elulele, deJi merg mult mai departe0 &alenele in$lud organele Ji, $u toate a$estea, nu pot i de inite prin a$estea, la el $um Mntregul trans$ende suma pLrKilor sale0 *rin$ipiul trans$enderii, reprezentat de -ultur, susKine $L problemele de la un anumit ni-el sunt $el mai bine rezol-ate $Nnd mai depLJeJti o etapL0 *roblemele $elulelor sunt $el mai bine rezol-ate de $Ltre organe, Mn timp $e ne-oile organelor sunt $el mai bine rezol-ate de un organism pre$um $el al unui luture ori al unui om0 A$elaJi prin$ipiu opereazL Mn -ieKile noastre0 ,NndiKi5-L la pLpuJile ruseJti0 2e-oile materiale sunt reprezentate de pLpuJi$a din $entru0 *roblemele emoKionale, simbolizate de urmLtoarea pLpuJL, sunt, la rNndul lor, $onKinute Mn stratul spiritual 5 adi$L pLpuJa de deasupra0 Mn a$est el, nu ne putem satis a$e ne-oile emoKionale $u lu$ruri materiale, dar le putem satis a$e la ni-el spiritual0 Atun$i $Nnd ur$Lm o treaptL, ne-oile noastre emoKionale sunt $uprinse Mn soluKie0 2e ridi$Lm deasupra dilemelor din -iaKa noastrL, pe aripile unui -ultur 5 Ji ne -edem -ieKile Mn perspe$ti-L0 C2495 :I PHML,695 Bltimele dire$Kii inale 5 $ea de deasupra Ji $ea de dedesubt 5reprezintL mas$ulinul Ji emininul0 Soarele este orKa $reati-L a -ieKii0 Anti$ii au obser-at $L, da$L $erul pare sL se modi i$e Mn timpul nopKii Ji al anotimpurilor, $onstelaKiile rLmNn Mntotdeauna Mn a$eeaJi relaKie unele $u $elelalte0 Soarele rLsare de la est, Mn a$elaJi lo$, la ie$are sols5tiKiu de -arL0 Mn tradiKiile in$aJilor, toate rugL$iunile sunt adresate mai MntNi Mn dire$Kia sudului, deoare$e Steaua Sudului este un pun$t

din $er $are rLmNne nes$himbat, Mn timp $e toate $elelalte stele se rotes$ noaptea0 FSteaua 2ordului nu este -izibilL din "mis era Sudi$L, aJa $L totul este orientat Mnspre sudG0 *uterea Cerului este nes$himbarea0 Oamanul o in-o$L pentru a pLstra Ji a perpetua, MnKelegNnd $L -iaKa este un e$hilibru deli$at Mntre s$himbare Ji nes$himbare0 1n$aJii sunt de pLrere $L su letul are trei pLrKi0 Atun$i $Nnd omul moare, o parte a su letului F$ea s$himbLtoareG se Mntoar$e Mn pLmNnt, pentru a i reabsor5bitL de naturL Ji a de-eni una $u tot $eea $e MnseamnL -iaKL0 ! altL parte Fputerea Ji MnKelep$iuneaG se Mntoar$e Mn munKii sa$ri, iar $ea de5 a treia parte F$ea nes$himbLtoareG se Mntoar$e la Soare0 #ulte dintre ritualurile a-ansate de 8=

tre$ere ale Jamanilor sunt menite sL ne aDute sL re$unoaJtem a$ea parte din noi $are se Mntoar$e la Soare Ji $are este perpetuL Ji nes$himbLtoare0 *LmNntul este prin$ipiul re$epti- Ji hrLnitor0 .un$Kia sa este $ea de a proteDa Ji de a reMnnoi0 .runzele -erii se Mntor$ Mnapoi Mn solul bogat0 Corpurile strLbunilor sunt absorbite Mnapoi Mn e$os erL Ji de-in una $u pomii, pLJunile Ji munKii0 SeminKele germineazL Mn pLmNnturile Mntune$ate Ji ertile ale #amei *LmNnt0 Mntreaga -iaKL ia naJtere Mn pNnte$ul sLu umed Ji este hrLnitL din abundenKa sa0 Su$$esiunea anotimpurilor reprezintL $alitatea *LmNntului de a se s$himba0 Mn $apitolul ,enezL, la Mn$eput, *LmNntul Ji Cerurile erau un singur tot0 Ast5 el, s$himbarea $onKine Mn ea Ji lipsa s$himbLrii0 *Nnte$ul Mntune$at al spaKiului $onKine soarele0 Chiar da$L runzele primL-erii se Mntor$ Mn pLmNnt toamna, se MntNmplL doar pentru a adu$e -iaKL nouL, dupL tre$erea iernii0 1n-o$Nnd energiile Cerului Ji ale *LmNntului, ne re$o5ne$tLm la $i$lurile naturale ale -ieKii noastre0 +ar, $el mai important este aptul $L a$est lu$ru ne permite sL5i MmbrLKiJLm pe #ama $are ne -a hrLni Mntotdeauna Ji pe TatLl $are nu ne -a pLrLsi ni$iodatL0 Mntoar$erea a$asL, la pLrinKii primordiali, reprezintL o -inde$are e<traordinarL pentru rLnile $opilLriei noastre0 #ulKi dintre $lienKii mei, $are au probleme legate de abandon, tre$ printr5o s$himbare uriaJL, doar pentru $L Mi MmbrLKiJeazL pe #ama *LmNnt Ji pe TatLl Cer, $a pLrinKi naturali0 Mntotdeauna Mmi aDut $lienKii sL se $one$teze la energiile Cerului Ji *LmNntului, indi erent de $ondiKia lor, sau de problema pentru $are au -enit sL mL -adL0 Atun$i $Nnd salutLm *LmNntul, re$unoaJtem relaKia noastrL $u toate $elelalte orme de -iaKL 5 de la $opa$i la peJti, pLsLri Ji pietre0 Atun$i $Nnd salutLm Cerul, ne re$unoaJtem raKii Ji surorile stele Ji Mi dedi$Lm e ortul de -inde$are #arelui Spirit, Creatorul a tot Ji toate0 %!SCHI%! !A S"A+IU#UI SAC U .olosiKi in-o$area de la Mn$eputul a$estui $apitol0 +a$L doriKi, -L puteKi aDuta de un mLnun$hi de sal-ie sau apL par umatL0 Mn timp $e a$ rugL$iuni, Jamanii de pe $ontinentele ameri$ane agitL mLnun$hiuri de sal-ie, aprind tLmNie, sau miJ$L o panL Mn dire$Kia potri-itL, MmpreunL $u $NKi-a stropi de apL par umatL, ori Kin mNinile ridi$ate $Ltre $er Ji salutL ie$are pun$t $ardinal0 "ste ne$esar sL JtiKi unde sunt pun$tele $ardinale0 Mn $azul Mn $are nu le $unoaJteKi deDa, puteKi sL olosiKi o busolL0 Mn$epeKi $u aKa spre Sud0 MndreptaKi mLnun$hiul, sau arun$aKi apa par umatL spre sud, apoi ridi$aKi5-L mNinile, $u palmele Mn sus0 (e$itaKi primul -erset, $hemNnd Jarpele0 *ro$edaKi la el $u toate dire$Kiile, pe rNnd0 AtingeKi *LmNntul sau ridi$aKi5-L pri-irea spre Cer, atun$i $Nnd -L MndreptaKi rugL$iunea Mntr5a$olo0 Mn$hideKi SpaKiul Sa$ru, mulKumindu5le Jarpelui, Daguarului, pLsLrii $olibri Ji -ulturului0 "liberaKi energiile a$estora Ji permiteKi5le sL se reMntoar$L Mn $ele patru $olKuri ale *LmNntului0 *entru a -L $one$ta la energia uneia dintre a$este dire$Kii, nu o Mn$hideKi0 Mn s$himb, $hemaKi a$el arhetip sL intre Mn -oi Ji sL -L MnsoKeas$L Mn drumul -ostru0 F"u a$ asta, Mntor$Nndu5mL spre "st, de e<emplu Ji, Mn lo$ sL Mn$hid a$ea dire$Kie, su lu spiritul a$elui arhetip Mn $ha'ra $oroanL a $lientului0 Mmi imaginez $um spiritul -ulturului intrL Mn el Ji Mi adu$e in ormaKiiG0 Apoi mulKumiKi5i #amei *LmNnt Ji TatLlui Cer0 !/TI$%! !A C)M"U#UI %! !$! *I! #UMI$'AS Mn a arL de in-o$area $Ltre $ele patru dire$Kii, mai e<istL o $ale puterni$L prin $are puteKi $rea SpaKiul Sa$ru0 2oi a$em a$est lu$ru, olosind 3umina $elei de5a opta $ha're, $ea de deasupra $apului0 *uterea SpaKiului Sa$ru este ampli i$atL de multe ori, atun$i $Nnd e<tindem
a$eastL s erL luminoasL Ji ne odihnim Mn interiorul sLu0 Cha'ra a opta se a lL Mn CNmpul "nergeti$ de 3uminL, Mn a ara $orpului izi$0 "a este a$ea parte din noi $are e Bna $u +umnezeu0 Atun$i $Nnd

8;

o e<tindem $a pe o $upolL de $ristal, putem realmente sL stLm Mn interiorul sLu, proteDNndu5ne de ele$tri$itatea stati$L a lumii0 1maginaKi5-L $ha'ra a opta $a pe un mi$ soare strLlu$itor, a lat deasupra $apului0 Bnii oameni au o senzaKie de ierbinte sau de re$e, atun$i $Nnd Mi simt membrana0 !bser-aKi pulsul Ji re$-enKa0 *are sL -ibrezeP Are un ritmP .olosiKi5-L imaginaKia pentru a -izualiza o s erL Mn $uloarea soarelui $are rLsare0 1maginaKi5-L $um strLlu$irea li$LreJte rLs5pNndindu5se pe Mntreaga supra aKL $a niJte -aluri, s$LldNndu5-L Mn luminL porto$alie Ji galbenL0 Adu$eKi5-L mNinile la piept, Mn poziKie de rugL$iune, Mn$et, ridi$aKi5le, tot Mn poziKie de rugL$iune, pNnL $Nnd le adu$eKi deasupra $apului0 SimKiKi $um degetele intrL Mn globul $elei de5a opta $ha're0 SimKiKi $um a$est soare rotitor se des$hide spre -oi0 .oarte Mn$et, asemenea unui pLun $are MJi des$hide penele, e<tindeKi $ir$um erinKa a$estei s ere strLlu$itoare, ast el Mn$Nt sL -L Mn-Lluie, rLsu$indu5-L palmele Mn a arL Ji depLrtNndu5-L braKele0 CoborNKi braKele, pNnL $Nnd mNinile ating s$aunul Ji MmbLiaKi5-L Mn 3umina $ha'rei a opta0 TrLiKi e<perienKa de a i Mn interiorul a$estei s ere luminoase0 SimKiKi $um liniJtea Ji nemiJ$area pLtrund Mn a$est spaKiu0 .iKi atenKi la respiraKie0 BrmLriKi5-L inspiraKia, apoi e<piraKi Mn$et0 "<ploraKi interiorul a$estei s ere strLlu$itoare, $u aDutorul $onJtientei0 Cum simKiKi $L este membrana interioarLP "u mi5o imaginez $a pe un balon uriaJ, $u -aluri de $uloare $e tre$ prin el, $u o strLlu$ire proprie distin$tL, asemenea unui soare0 A$esta este -asul $are -L gLzduieJte su letul, Mntre reMn$arnLri0 Atun$i $Nnd aKi e<plorat a$est spaKiu Ji sunteKi mulKumiKi, $u mNinile Mntinse lateral, adu$eKi5-L palmele Mn sus, Mn$et, $a un pLun $are MJi strNnge penele, pNnL $Nnd aKi strNns a$eastL $ha'ra luminoasL din nou deasupra $apului0 SimKiKi5i strLlu$irea0 CoborNKi din nou mNinile la piept, Mn poziKia de rugL$iune, pentru a Mn$heia e<er$iKiul0 +upL $e -5aKi Mn$heiat lu$rul, Mntotdeauna este important sL Mn$hideKi SpaKiul Sa$ru0 StrNngeKi s era luminoasL a $elei de5a opta $ha're Mn lo$ul sLu, deasupra $apului0 "liberaKi spiritele Jarpelui, Daguarului, pLsLrii $olibri Ji -ulturului0 #ulKumiKi5le Cerului Ji *LmNntului0 Atun$i $Nnd nu Mn$hideu SpaKiul Sa$ru, Ml $ontaminLm 5 $a Ji $Nnd am polua apa proaspLtL a unui iz-or0 Animalele arhetipale nu mai -in, iar orKele naturii Mn$eteazL sL rLspundL $hemLrii -oastre0 1n-o$aKi SpaKiul Sa$ru, $u adNn$ respe$t0 #enKinerea SpaKiului Sa$ru seamLnL $u menKinerea tonului unei singure note0 CNnte$ul -ostru trebuie sL ie sin$er Ji $ristalin, ast el Mn$Nt $alitatea a$estuia sL ie purL0 Atun$i $Nnd -L a laKi Mn prezenKa unui maestru Jaman, sau a unui mare pro esor spiritual, puteKi simKi di erenKa de $alitate a spaKiului0 "nergia este $uratL0 "<istL magnetism Mn $amerL0 "ste ne-oie de toatL iubirea Ji dorinKa noastrL, dar Ji de mult e<er$iKiu, pentru a menKine SpaKiul Sa$ru mai mult de$Nt $Nte-a $lipe0 TotuJi, prin pra$ti$L nu -eKi mai a$e e ort0 SpaKiul se susKine pe el MnsuJi0

88

Partea a treia
LU RRILE AMANILOR
nainte de a ncerca urmtoarele tehnici mpreun cu un client, asigurai-v c ai primit pregtirea necesar n practica vindecrii cu Lumin. Procesele de Iluminare i de !tracie necesit un grad nalt de miestrie, pe care l putei do"#ndi numai cu a$utorul unei practici supravegheate. Procesul de Iluminare meta"oli%ea% energiile grosiere care "lochea% o cha&r. 'rde re%iduurile to!ice i cur nregistrrile "olilor din C#mpul nergetic de Lumin. Insist ca studenii mei s dein arta meninerii (paiului (acru, nainte de a practica o Iluminare. 'cest lucru este echivalentul e!istenei unui c#mp steril, atunci c#nd are loc o operaie. )iciun *el de tehnici chirurgicale nu v vor *i de *olos, dac avei un c#mp contaminat. In*ecia i va *ace apariia, iar pacientul se va m"olnvi i mai ru. n mod similar, (paiul (acru creea% un mediu sigur, n care energiile negative nu pot penetra. Le spun studenilor mei c, atunci c#nd (paiul lor (acru se distruge, at#t ei, c#t i clienii lor pot *i n pericol. +eninei (paiul (acru, prin concentrarea asupra inteniei, lat de ce meditaia i ,oga sunt at#t de utile. Cei care meditea% au nvat s-i liniteasc mintea i s-i concentre%e contienta. ntr-un studiu e*ectuat n urm cu mai muli ani, cei care practicau meditaia -en erau capa"ili s-i menin nentrerupt starea al*a .n care undele creierului se menin cam la opt cicluri pe secund/. C#nd un %gomot puternic distrugea linitea, starea lor meditativ nceta, ns erau capa"ili s reintre n starea al*a, n c#teva secunde. Pe de alt parte, cei care nu practic meditaia n mod o"inuit i sunt distrai de un %gomot puternic, nu reuesc s-i recapete calmul dec#t dup mai multe minute, sau deloc. Procesul de !tracie v permite s eliminai energiile care s-au cristali%at i s-au ncastrat n corpul clientului vostru. 'ceast tehnic necesit un sim &ineste%ic *oarte de%voltat. 0e asemenea, este de a$utor dac vindectorul i-a de%voltat cea de-a 0oua Contient - calea amanului de a vedea.

86

Prin acest proces, sunt e!trase energiile sau entitile invadatoare care pot a*ecta clientul. 'm o"servat c muli oameni simt o aversiune la g#ndul energiilor i entitilor invadatoare. Pre*erm s ne g#ndim la lumea invi%i"il ca *iind populat de *iine luminoase, "ene*ice. mi ncura$e% studenii s nu le permit pre$udecilor s inter*ere%e cu e!perienele pe care le au. Poate *i ocant s reali%e%i c e!ist energii i entiti negative care ne pot *ace ru, dar este o mare uurare s tim c e!ist ci prin care cei su*erin%i din aceste pricini s poat *i vindecai. 'm descoperit c Procesul de !tracie poate reali%a, ntr-o singur edin, ceea ce adesea nu se poate o"ine n ani ntregi de psihoterapie. )u tre"uie s *ii amani, pentru a o*icia 1itualurile +orii. 0ar doresc din toat inima s nu avei niciodat nevoie s le o*iciai. 2otui, muli dintre noi tre"uie s asistm c#te o persoan iu"it n drumul su ctre lumea (piritului. (tudiai aceste ritualuri, ast*el nc#t s v de%voltai un sim special pentru ele. 'sistarea unui printe n trecerea *inal este cel mai mare dar pe care l putei *ace persoanei care v-a adus pe lume.

Capitolul 3 Proce+ul de Ilumin!re


Min "ost de trei $ile. 'm !(sit "e-tera a"roa"e din nt m"lare% du"( ce c(utasem "rin tufi-uri% ore ntre!i. nce"use s( "lou(% c nd am +($ut o s("(tur( n "iatr( care mi "utea ser+i dre"t ad("ost. 'ntonio m( trimisese s( !(sesc 6em"lul 5unii% n s"atele lui Machu Picchu. .'i !ri#( la +i"ere/% mi&a s"us el% f(c ndu&mi semn cu m na -i $ m)indu&mi. C teodat(% nu&i n0ele! sim0ul umorului. Chiar dac( nu am +($ut niciun -ar"e% sunt "lin de t(ieturi -i de + &n(t(i% din "ricina tufi-urilor "rin care am mers. 'ici nu e*ist( c(r(ri. Doar ni-te r(m(-i0e ale unor dale de !ranit ntr&un loc% ori o "lac( uria-( c($ut(% n alt loc. Pe-tera este de dimensiunea unui auto)u$ -colar% a+ nd uimitoare !ra+uri inca-e. Neci de ni-e sunt s("ate n "erete. n s"ate% acolo unde doi dintre "ere0i se nt lnesc% "ietrarii au t(iat "ietre triun!hiulare din ce n ce mai mici% care se "otri+esc "erfect f(r( mortar. Cea mai mic(% din + rf% este de dimensiunea unei cutii de chi)rituri. ntre!ul loc este aco"erit de mu-chi uscat. 'ntonio s"usese c( eu s( m( ocu" de )uruieni% iar el de !r(din(. M&a"us ntotdeauna s( lucre$ la re"ararea "ro"riilor mele !re-eli% "li+indu&mi r(nile ca "e ni-te )uruieni. Mi&a s"us c( nimic frumos nu cre-tea n !r(dina sufletului meu. ,u -tiam cum s( ud semin0ele s"iritului meu% ale celui care "uteam de+eni. '-a c( m&a trimis n aceast( "e-ter(% n c(utarea +i$iunii% urm nd s( 0in "ost% +reme de cinci $ile. 9ltimele dou( $ile le&am "etrecut cur(0ind "e-tera. Se "are c( m( "rice" )ine la asta. P(m ntul este acum curat% )o!at -i ne!ru -i se com"actea$( foarte u-or.

87

'$i diminea0a am aruncat )atonul de ciocolat( din fundul sacului. 5&am desf(cut la un moment dat% am "us am)ala#ul n )u$unar -i am aruncat ciocolata n #un!l(. n ultimele dou( $ile nu m&am ! ndit dec t la ea. 'ntonio a+ea dre"tate% sunt un "li+itor de )uruieni -i ntrea!a mea +ia0( este o #un!l( "lin( de liane ncurcate% mult "rea mari. Cresc tot soiul de lucruri n ea. C teodat(% "lante e*otice & dar% n ma#oritatea tim"ului% "lante c(0(r(toare% n care m( ncurc. mi consum ntrea!a ener!ie cur(0 nd "(m ntul de su) mine. Cum s( fac s( "lante$ "omii fructiferi -i florile "rintre care mi doresc s( m)(tr nesc7
Jurnale

#itologia -esti$L ne spune $L trLim Mntr5un uni-ers Mn $are suntem -NnaKi $onstant de mi$robi Ji Daguari lLmNnzi0 Vra$ii, pe de altL parte, $onsiderL $L trLim Mntr5un uni-ers blNnd0 3umea de-ine un asemeni unui animal de pradL, doar atun$i $Nnd noi ne pierdem e$hilibrul0 3umea de astLzi Ji5a pierdut e$hilibrul0 !amenii Ji re$oltele sunt asaltate de mi$robi Ji -irusuri0 Arsenalele noastre de antibioti$e se do-edes$ rapid ine i$iente0 *ro$esul de 1luminare ne readu$e Mn starea de e$hilibru, Mn $eea $e Jamanii in$aJi numes$ aCni% sau relaKia ade$-atL $u Daguarii, mi$robii Ji tot $eea $e MnseamnL -iaKL, ast el Mn$Nt Bni-ersul sL poatL un$Kiona din nou spre binele nostru0 *ro$esul de 1luminare produ$e -inde$area, Mn trei eluri0 #ai MntNi, distruge reziduurile Ji depozitele $are aderL la pereKii unei $ha5're0 A$est lu$ru promo-eazL longe-itatea Ji MntLreJte imunitatea0 Mn al doilea rNnd, arde energia to<i$L din Durul MnregistrLrilor izi$e Ji emoKionale dLunLtoare0 A$esta este $ombustibilul pe $are o Mnregistrare Ml oloseJte pentru a se e<prima0 Mn $el de5al treilea rNnd, $urLKL MnregistrLrile din CNmpul "nergeti$ de 3uminL0 *ro$esul de 1luminare adu$e -inde$area $hiar la sursL, la ni-elul de Mn$eput al iinKei noastre0 Atun$i $Nnd a$este MnregistrLri sunt Jterse, emoKiile Ji $omportamentele negati-e pot i rapid s$himbate0 *uterea sistemului imunitar este des$LtuJatL, ast el Mn$Nt -inde$area izi$L se a$$elereazL0 .ie$are Mnregistrare din CNmpul "nergeti$ de 3uminL este legatL de o $ha'rL, prin intermediul $Lreia MJi elibereazL in ormaKiile to<i$e Mnspre sistemul ner-os $entral0 Mnregistrarea este sursa, $ha'ra este $ondu$torul, iar sistemul ner-os este reKeaua de distribuKie0 .ie$are $ha'rL $onKine o hartL a tLrNmului izi$ Ji emoKional al -ietii -oastre0 AJa $um un lanK muntos poate i prezentat Mn mai multe eluri 5 printr5o o hartL aerianL, o hartL $are prezintL di eritele straturi ale pLmNntului, sau o hartL demogra i$L 5 tot ast el, $ha'rele $onKin hLrKi ale e<perienKei -ieKii noastre, interpretate Mn mod di erit0 Mn prima $ha'rL se a lL hLrKile pentru supra-ieKuire0 Mn $ea de5a doua sunt hLrKile emoKionale 5 Ji aJa mai departe0 Ca sL MnKeleg mai bine problema unui $lient, eu a$ o e-aluare a $ha'relor, pentru a determina $are $entru energeti$ este $el $ompromis0 Ast el, a lu prin $are $ha'rL o Mnregistrare din CNmpul "nergeti$ de 3uminL mL in ormeazL despre starea sa emoKionalL Ji izi$L0 '4D242' 2,24EII584 &u$'minster .uller obiJnuia sL spunL $L, aJa $um *LmNntul Mn$onDoarL Soarele, benzi de luminL solarL Mn$onDoarL ramurile Ji trun$hiurile $opa$ilor0 "l a e<pli$at $L, atun$i $Nnd aprindem un buJtean Mn Jemineu, eliberLm din nou a$ea luminL solarL0 Tot $eea $e este -iu reprezintL luminL $aptatL materie0 &alenele mLnNn$L plan$ton, $are se hrLneJte $u luminL0 2oi mNn$Lm plantele a $Lror hranL o $onstituie lumina0 Totul este L$ut din luminL, $hiar Ji energiile Mntune$ate $are blo$heazL $ha'rele Ji alimenteazL MnregistrLrile0 Asemenea unui buJtean $are trebuie pus Mn o$ pentru a5Ji elibera lumina, a$este energii trebuie aprinse Fori 60

e<trase, aJa $um -om Mn-LKa Mn urmLtorul $apitolG0 Oamanii din Anzi se re erL la a$est pro$es, olosind termenul mi&huC% $are MnseamnL Ha digeraI sau Ha ardeI0 Mn tradiKiile Jamani$e in$aJe, nu e<istL energii HreleI0 "<istL doar energii $are sunt HluminLI 5 Ji, prin urmare, aDutL -iaKa 5 Ji energii HgreleI, $are nu pot i digerate0 CNmpul "nergeti$ de 3uminL -L -a arde energiile Mn mod natural Ji automat, atun$i $Nnd Mn$onDuraKi un $lient $u el0 (eziduurile $are nu pot i arse -or re-eni Mn pLmNnt, asemenea $enuJii rezultate Mn Sa$ru0 3egendele spun $L spiritul Daguarului aDutL la trans ormarea a$estor energii Mn luminL0 3umina eliberatL prin ardere, din mihuC% este reabsorbitL de $Ltre $lient Ji umple din nou rezer-ele de $ombustibil ale CNmpului "nergeti$ de 3uminL0 *ro$esul de 1luminare trans ormL energiile grele Mn luminL0 A$easta este o meta orL pentru trans ormarea rLnilor emoKionale Mn surse de putere Ji de $unoaJtere0 Mn mitologie, a$easta este $alea -inde$Ltorului rLnit0 *rintr5un pro$es al$himi$ (mihuC)% -L puteKi trans orma rLnile Mntr5o sursL de $uraD Ji orKL0 .ie$are ranL emoKionalL $onKine le$Kii -aloroase0 !datL $e a$este le$Kii sunt Mn-LKate, $lientul nu mai are ne-oie sL retrLias$L e<perienKa dureroasL0 (Lnile Mn$eteazL sL mai di$teze realitatea Ji de-in daruri ale iubirii Ji puterii0 Ceea $e a ost $Nnd-a o po-este $umplitL se poate trans orma Mn pa$e Ji $ompasiune0 Vinde$Ltorul poate empatiza $u durerea alt$ui-a, pentru $L Jtie $um este sL su eri0 Mntru$Nt tre$utul nu mai reprezintL o in irmitate, -inde$Ltorul este inspirat de el, ori$Nt de greu ori dureros ar i ost0 Atun$i $Nnd sunt integrate, a$este e<perienKe tempereazL duritatea su letului0 Am $unos$ut5o pe ,ail, un psiholog din Houston, adept al $on$epKiilor lui Dung, atun$i $Nnd s5a Mns$ris la programul nostru de pregLtire Mn -inde$are0 Am ost imediat impresionat de generozitatea Ji $ompasiunea ei0 Mntotdeauna MJi L$ea timp pentru $ei ne-oiaJi Ji mereu a-ea un zNmbet Ji o -orbL bunL pentru toatL lumea0 Habar nu a-eam $L, Mn urmL $u doar $NKi-a ani, MJi pierduse ii$a de douLze$i Ji patru de ani, din pri$ina unei boli sur-enite brus$0 +upL a$eastL pierdere tragi$L, ,ail nu Ji5a mai pLrLsit $asa0 A pierdut dorinKa de a mai trLi Ji se hrLnea rugal, singurL Mn $amera ei0 SoKul ei nu putea a$e nimi$ pentru a5i alunga disperarea0 ,ail MJi petre$ea ore Mntregi pierdutL Mn gNnduri0 3a un an dupL moartea ii$ei, ,ail a ieJit din depresie0 A$el an de singurLtate o L$use sL realizeze $L destinul ei era de a aDuta $Nt mai mulKi oameni a laKi Mn ne-oie0 +e atun$i, a de-enit purtLtorul de $u5 -Nnt al lui +alai 3ama Mn Ameri$a0 A $ontribuit personal la stabilirea Mn Statele Bnite a unui numLr mare de tibetani0 Mn timpul a$elui an de su erinKL, ,ail a des$operit $uraDul de a adu$e o s$himbare Mn lume0 A s$himbat -iaKa a numeroJi oameni de peste tot0 +ar, mai presus de toate, reprezintL modelul unei emei $are a su erit pierderea si durerea Ji a de-enit mai puterni$L0 2u numai $L Ji5a MnsuJit le$Kiile pe $are -iaKa i le5a adus, dar a reuJit sL trans orme o legendL personalL, Mntr5o sursL de putere Ji $ompasiune0 3e$Kiile sunt integrate la un ni-el energeti$0 Atun$i $Nnd energiile to<i$e dintr5o $ha'rL sunt arse, seminKele naturale ale a$elei $ha're pot $reJte0 Atun$i $Nnd ri$a nu mai sLlLJluieJte Mn noi, Mn loreJte $ompasiunea0 Atun$i $Nnd sentimentul de lipsL nu5Ji mai are lL$aJul Mn prima $ha'rL, trLim e<perienKa iubirii abundente a Bni-ersului0 Atun$i $Nnd durerea nu ne mai o$upL $ea de5a treia $ha'rL, putem s$himba lumea0 Arhite$tura noastrL luminoasL se s$himbL0 +upL $Nte-a sLptLmNni, urmeazL MnKelegerea intele$tualL0 Mn mun$a noastrL, MnKelegerea urmeazL Mntotdeauna -inde$Lrii0 S$himbarea apare MntNi la ni-elul energeti$, apoi inter-ine intele$tul0 +impotri-L, Mn Vest insistLm $a MnKelegerea sL pre$eadL -inde$Lrii0 Mnainte sL a$em o s$himbare, despi$Lm irul Mn patru Ji analizLm absenta emoKionalL a mamei sau a tatL5lui0 1n -inde$area $u 3uminL, mintea poate MnKelege a$est lu$ru, de abia dupL $e $Nmpul energeti$ Ji $orpul se s$himbL, dar ade-Lrata trans ormare nu poate i ni$iodatL pre$edatL de intele$t0 *ro$esul de 1luminare trans ormL emoKiile grele aso$iate $u traume Ji boli, Mn energia hrLnitoare a -ieKii0 *rodusele rezultate din arderea lemnului, de e<emplu, sunt $Lldura Ji 6:

lumina0 "nergiile grosiere sunt $ompa$tate Mn grLmezi dense, $eea $e le a$e inutilizabile $a orKL -italL Ji $ombustibil0 3a el $um un buJtean nu ne poate Mn$Llzi, de$Nt dupL $e Mi dLm o$, nu putem $urLKa a$este energii dense, pNnL $Nnd *ro$esul de 1luminare nu des$LtuJeazL 3umina din interiorul lor0 *rimul pas este sL arzi reziduurile energeti$e Mn$astrate Mn $ha'rL0 A$este energii trebuie $urLKate, Mn a$elaJi el Mn $are $urLKaKi o ranL0 Atun$i $Nnd ne tLiem, spLlLm zona $u griDL,
$ha'ra de-ine o oglindL Mn CNmpul "nergeti$ de 3uminL Ji o putem $iti Mn detaliu0 Atun$i $Nnd apelez la Cea de5a +oua ConJtientL, pot distinge e-enimentul $are a $auzat rana originarL0 Vinde$area psihologi$L aDutL la eliberarea energiei emoKionale prinsL Mntr5o Mnregistrare, permiKNndu5ne sL MnKelegem in$identul dureros $are a $auzat5o0 +ar MnKelegerea intele$tualL nu $urLKL Mnregistrarea MnsLJi0 "ste $a Ji $um o ranL ar i $urLKatL, dar nu Ji bandaDatL0 Mn $Nte-a sLptLmNni sau luni, energia emoKionalL se strNnge din nou Mn Durul MnregistrLrii Ji o rea$ti-eazL0 *roblemele psihologi$e pe $are $redeam $L le5am rezol-at re-in la supra aKL, iar $omportamentele distru$ti-e reapar0 FA$easta este o posibilL e<pli$aKie pentru aptul $L unii oameni simt ne-oia sL $ontinue terapia prin -orbire, ani Mn Jir> ei simt ne-oia de a $ontinua sL $ureKe rana0 Oi de a$eea, Mn ultima -reme, pro$esul Jamani$ de -inde$are a stNrnit interesul psihologilorG0 +upL $e *ro$esul de 1luminare arde energiile din Durul MnregistrLrii, MnregistrLrile de bazL sunt Jterse0 2u mai e<istL ni$iun Jablon dupL $are sL se reorganizeze -e$hea realitate0 Trans ormarea energiilor emoKionale to<i$e Mn 3uminL este un bene i$iu esenKial al *ro$esului de 1luminare 5 dar nu este Mntregul remediu0 +upL $e reziduurile din $ha'rL Ji din Durul MnregistrLrii au ost arse, olosim 3uminL purL pentru a res$rie in ormaKia $onKinutL Mn Mnregistrare0 1atL de $e numes$ a$eastL tehni$L *ro$esul de 1luminare 5pentru $L, atun$i $Nnd 1luminLm $ha'ra, res$riem Mnregistrarea $u 3uminL purL0 S$riem peste Mnregistrare, $u energie de la soarele radiant al $ha'rei a opta0 *ul-erizaKi $ha'ra des$hisL a $lientului, $u un -al de 3uminL aurie0 Mn timpul a$estei aze, $lientul -a -orbi adesea despre sentimentul de pa$e Ji pro undL $omuniune $u Spiritul0 A$esta este gustul nemLrginirii0 *ro$esul de 1luminare poate s$oate la i-ealL amintiri dureroase0 XineKi minte $L a$esta nu este un pro$es psihologi$, Mn $are $lientul MJi aminteJte traumele din tre$ut Ji -orbeJte despre ele $u un terapeut0 1luminarea este un pro$es energeti$0 Mn lo$ sL5Ji reaminteas$L in$idente, $lientul MJi simte durerea sau tristeKea $a pe un -al de energie $are tre$e prin el0 3a s NrJitul sesiunii de -inde$are, persoana rLmNne $u sentimentul de pa$e Ji, adesea, de eri$ire supremL0 Mi $er $lientului sL5Ji aminteas$L intensitatea emoKionalL a traumei pe $are urmeazL sL o -inde$e0 "l simte intensitatea energiei, dar nu retrLieJte durerea e<perienKei Ji ni$i mL$ar nu Mmi dL Mntotdeauna toate detaliile, de$Nt dupL $e se terminL JedinKa de -inde$are0 +a$L lu$rez $u un $lient $are s5a simKit negliDat Mn $opilLrie, Mi $er sL5Ji aminteas$L sentimentul de abandon sau durerea pe $are a simKit5o Mn timpul in$identului0 A$easta Mmi permite sL merg pe urmele luminoase lLsate de a$est e-eniment, sL gLses$ $ha'ra a e$tatL Ji sL lo$alizez sursa MnregistrLrii Mn CNmpul "nergeti$ de 3uminL0 Mi in ormez pe $lienKi $L ei deKin Mntotdeauna $ontrolul asupra pro$esului0 CNteodatL, pot simKi emoKii intense, au $rampe Mn mNini sau pi$ioare, ori $orpul le tremurL ori se miJ$L in-oluntar0 +a$L la un moment dat a$est lu$ru Mi deranDeazL, ei pot Mn$etini pro$esul, Mn$ru$i5JNndu5Ji braKele pe piept, dreptul peste stNngul0 FA$easta este o tehni$L prezentL Mn toate $ulturile, pentru a Mntrerupe lu<ul energeti$0 .araonii din "gipt erau MngropaKi Mn a$eastL poziKie, pentru a i proteDaKi Mn $LlLtoria lor de dupL -iaKL Ji $hiar Ji maeJtrii artelor marKiale o oloses$ pentru a blo$a o lo-iturLG0 A$est lu$ru le permite $lienKilor mei sL Jtie $L MJi pot regla intensitatea e<perienKei Ji le o erL posibilitatea de a merge ori$Nt de pro und dores$, de a Mn$etini pro$esul sau de a5: opri $u totul0 P48C2S95 D2 I59MI,'42. P'S C'I P'S Mntregul pro$es dureazL apro<imati- o orL0 Mn $adrul unei JedinKe de 1luminare, se lu$reazL asupra unei singure -inde$Lri Ji asupra unei singure $ha're0 1atL paJii) :0 "-aluarea $lientului0 20 CLutarea MnregistrLrilor0 90 +es$hiderea SpaKiului Sa$ru, in-o$area $Ltre toate dire$Kiile0 ?0 Mn-LluiKi $lientul Mn CNmpul -ostru "nergeti$ de 3uminL0

62

=0 Apli$aKi pun$te de apro undare, timp de ze$e minute0 ;0 +es$hideKi $ha'ra $ompromisL0 80 Apli$aKi pun$te de eliberare timp de $in$i minute0 60 "<trageKi energiile dense din $ha'rL, s$uturNndu5le spre pLmNnt0 pentru $L, da$L lLsLm mizeria

sL se a$umuleze, ne in e$tLm, iar rana nu se mai -inde$L0 A$elaJi pro$es are lo$ Ji Mn CNmpul "nergeti$ de 3uminL0 Singura di erenKL este a$eea $L rana se $urLKL $u apL Ji 70
ChemaKi Daguarul sL -L aDute sL trans ormaKi energiile grosiere0 :00 1luminaKi pentru a $urLKa Mnregistrarea0 ::0 "$hilibraKi $ha'ra Ji Mn$hideKi CNmpul "nergeti$ de 3uminL0 :20 3u$raKi MmpreunL $u $lientul0 :90 Mn$hideKi dire$Kiile0 2V'59'42' C5I2,6959I 3a Mn$eputul ie$Lrei JedinKe, Mntreb $lientul de $e a -enit sL mL -adL0 +a$L Mi aud MntNi po-estea, mi5e mai uJor sL5i identi i$ problemele energeti$e0 Ml as$ult $u atenKie Ji Mi a$ord tot timpul ne$esar, ast el Mn$Nt sL simtL $L a ost as$ultat0 Adesea, dedi$ prima orL a$estui pas, dar nu permit sL se trans orme totul Mntr5o JedinKL de psihoterapie0 #L intereseazL po-estea lui, dar nu pentru a o analiza0 Mi studiez $u griDL limbaDul trupului, obser-Nnd miJ$Lrile mNinilor atun$i $Nnd MJi des$rie durerea sau problema, $LutNnd indi$ii Mn sub$onJtient, pre$um lo$aKia MnregistrLrii Ji $ha'ra aso$iatL a$esteia0 CH96'42' I,42EIS64H4I584 3a O$oala Vinde$Lrii Trupului de 3uminL, ne antrenLm studenKii sL gLseas$L MnregistrLrile din CNmpul "nergeti$ de 3uminL olosind 'inesiologia, $unos$utL Ji sub denumirea de testarea muJ$hilor0 A$eastL tehni$L a ost elaboratL de $Ltre dr0 Wohn +iamond, $hiar da$L -ariante ale testLrii muJ$hilor erau olosite Ji de Jamani0 A$eastL pro$edurL este adesea utilizatL de $Ltre $hiropra$tori Ji alKi izioterapeuKi, pentru a testa alinierea s$heletului Ji a muJ$hilor0 "u am adaptat5 o, pentru a des$operi MnregistrLrile din CNmpul "nergeti$ de 3uminL0 *NnL $Nnd -L des$operiKi abilitatea de a -edea $Nmpurile de $uloare Mn$hisL, aso$iate $u MnregistrLrile bolii, a$eastL tehni$L mi se pare $ea mai pra$ti$L Ji mai demnL de Mn$redere0 Atun$i $Nnd este olositL $u pre$izie, se poate $iti $u e<a$titate $ondiKia sistemelor energeti$e ale unui $lient0 +e -reme $e $orpul $lientului este $el $are rLspunde 5 Ji nu mintea raKionalL 5 puteKi obKine, Mn general, in ormaKii $ore$te0 AtNt -inde$Ltorul, $Nt Ji $lientul trebuie sL MndepLrteze obie$tele metali$e 5 biDuterii, $easuri et$0 CereKi5i apoi pa$ientului sL Mn$hidL o$hii Ji sL MntindL orizontal un braK Mn aKa sa, ast el Mn$Nt sL ie paralel $u pLmNntui0 ApLsaKi douL degete pe Mn$heietura lui, $erNndu5i sL opunL rezistenKL0 #aDoritatea oamenilor sunt Mn stare sL opunL rezistenKL Ji sL5Ji menKinL braKul Mntins Ji paralel $u pLmNntul0 Apoi, $ereKi5i sL5Ji aminteas$L de o persoanL iubitL Ji testaKi5i din nou orKa0 &raKul trebuie sL opunL mai multL rezistenKL, pentru $L oamenii $are iubes$ obKin o rea$Kie energi$L, puterni$L din $Nmpurile noastre energeti$e0 CereKi5i apoi $lientului sL5Ji aminteas$L o persoanL $are Mi produ$e neplL$ere sau teamL0 &raKul trebuie sL ie mai slLbit 5 ast el Mn$Nt, atun$i $Nnd e<er$itaKi presiune $u douL degete, braKul -a $oborM, deoare$e ri$a Ji Dude$ata au tendinKa sL ne epuizeze0 *entru a -eri i$a a$urateKea rLspunsului muJ$hilor, puneKi persoana sL5: -izualizeze pe +alai 3ama, pe &uddha, pe Hristos, pe +umnezeu sau pe ori$ine alt$ine-a simbolizeazL pentru ea, iubirea Ji $ompasiunea0 +in nou, muJ$hii trebuie sL rede-inL puterni$i0 Vizualizarea unei s-asti$i, pe $are am Mn-LKat sL o aso$iem $u lagLrele naziste, are $a rezultat slLbirea muJ$hilor, Mn $ele din urmL, $ereKi5i $lientului sL repete $u-Nntul da. &raKul trebuie sL ie puterni$, Mn timp $e $u-Nntul nu Ml slLbeJte0 Bltimul pas este oarte important pentru stabilirea raportului $u sistemele de reprezentare ale pa$ientului Ji $u pro$esele sale sub$onJtiente0 Bneori -eKi da peste $Nte un $lient $are prezintL semnale in-ersate, $az Mn $are braKul este puterni$ atun$i $Nnd ar trebui sL ie slab Ji -i$e-ersa0 Am des$operit a$eastL in-ersare la unu din ze$e pa$ienKi0 Sistemele lor neuroele$tri$e erau Mn$ru$iJate0 +e apt, $u toKii e<perimentLm a$eastL in-ersare la un moment dat Ji $itim greJit o mulKime de semnale pe $are le primim din lumea

69

e<terioarL0 A$eastL stare este uJor de s$himbat0 2e putem re$upera rea$Kia normalL, bLtNnd uJor $u -Nr urile degetelor pe glanda timus Flo$alizatL Mn partea de sus a sternuluiG, $Nt numLrLm pNnL la trei, -izualizNnd Mn a$est timp imaginea unei persoane iubite0 +upL a$eea, rea$Kia noastrL -a i bunL0 A$ti-area glandei timus reseteazL sistemul energeti$, adu$Nndu5: din nou la polaritatea $ore$tL0 *entru a gLsi urma unei MnregistrLri, ea trebuie mai MntNi ener5gizatL, readu$Nnd Mn memorie e-enimentul dureros aso$iat ei0 ! Mnregistrare ina$ti-L poate i di i$il de lo$alizat0 "ste $a un program ina$ti- din $omputerul -ostru0 Atun$i $Nnd o Mnregistrare este energizatL, -inde$Ltorul poate gLsi uJor lo$aKia Mn CNmpul "nergeti$ de 3uminL, dupL $um poate gLsi Ji $ha'ra aso$iatL0 "nergizarea unei MnregistrLri este $a lansarea unui program de $al$ulator0 Codul este a$ti-at Ji apare pe e$ran, MmpreunL $u toate operaKiunile Ji instru$Kiunile0 *entru a a$ti-a o Mnregistrare, $lientul trebuie sL5Ji aminteas$L $e sentimente a a-ut Mn momentul Mn $are a ost rLnit) durere, pLrere de rLu, tristeKe ori ruJine0 Amintirea stri$t la ni-elul intele$tului nu este su i$ientL0 *ersoana trebuie sL pLtrundL Mn intensitatea sentimentelor Ji sL le e<perimenteze din nou, -reme de $Nte-a se$unde0 A$est test Mi permite -inde$Ltorului sL determine prezenKa MnregistrLrii to<i$e0 #ai MntNi, testaKi puterea $lientului, $erNndu5i sL5Ji ridi$e braKul orizontal Mn aKL Ji apoi sL se gNndeas$L la un lo$ pre erat din naturL0 Atun$i $Nnd Mi apLsaKi Mn$heietura mNinii $u douL degete, braKul trebuie sL ie puterni$0 CereKi5i apoi sL5Ji aminteas$L un in$ident sau e-eniment dureros, pe $are sL5: e-aluaKi0 "u le $er $lienKilor mei sL Mn$hidL o$hii Ji sL ie oarte e<a$Ki0 +e e<emplu, Mntreb) HBnde ai simKit ruJinea Fsau durereaG Mn $orpP Bnde te5a durut Ji $um te5a durut, atun$i $Nnd a a-ut lo$ a$est e-enimentPI Sau) HAratL5mi, printr5o miJ$are sau o posturL, $eea $e ai simKitI0 Mn $azul Mn $are persoana nu5Ji aminteJte un e-eniment propriu5zis, Mi $er sL se $on$entreze asupra sentimentelor din a$el moment0 +a$L o Mnregistrare este aso$iatL a$estui in$ident, braKul sLu -a i slLbit0 +i erenKa -a i dramati$L, deoare$e -a pLrea $a Ji $um puterea izi$L i s5a s$urs din $orp0 Wohn este student la O$oala Vinde$Lrii Trupului de 3uminL0 Mntr5o dimineaKL, $Nnd demonstram a$eastL tehni$L, l5am in-itat sL ser-eas$L drept subie$t la $urs0 CNnd s5a apropiat, am obser-at $Nt era de mus$ulos Ji $Nt de mNndru pLJea0 2u a-ea de gNnd sL mL lase sL5i Mmping braKul Mn Dos, ori$Nt de mult aJ i Mn$er$at0 CNnd i5am $erut sL5Ji aminteas$L lo$ul sLu pre erat din naturL, braKul i5a de-enit puterni$ pre$um o barL de oKel0 +upL $e Ji5a amintit durerea resimKitL la re$entul di-orK Ji separarea de iul sLu, braKul i s5a trans ormat Mn plastilinL0 S5a uitat la mine uluit, deoare$e, pentru el, gradul de rezistenKL rLmLsese nes$himbat0 H#i s5a pLrut $L $ele douL degete ale tale $NntLres$ o sutL de 'ilograme0I Corpul nu minte0 Atun$i rNnd un $lient rLspunde poziti- Mn pri-inKa unei MnregistrLri, Mn$er$ sL a lu $are $ha'rL iese Mn e-idenKL, atun$i $Nnd Mnregistrarea este a$ti-L0 "<istL Mntotdeauna o $ha'rL aso5 $iatL unei MnregistrLri a$ti-e Ji este singura $ale prin $are Mnregistrarea MJi trans erL in ormaKia la sistemul nostru ner-os0 +e e<emplu, sL spunem $L Mnregistrarea unui $lient a ost $auzatL de aptul $L a ost negliDat Mn $opilLrie0 +a$L des$opLr $L $ea de5a doua $ha'rL este $ompromisL, Jtiu $L a$eastL Mnregistrare poate $rea probleme de respe$t de sine0 Mn $azul Mn $are $ha'ra $ompromisL este $ea din runte F$ha'ra a JaseaG, atun$i Jtiu $L in$identul a a e$tat abilitatea $lientului de a dis$erne dire$Kia Mn -iaKL, sau Mn$ear$L sL -inde$e o problemL emoKionalL, prin intermediul intele$tului0 Vinde$Ltorul trebuie sL testeze pe lo$ pentru $ha'ra $e are legLturL $u o Mnregistrare, $Nt timp CNmpul "nergeti$ de 3uminL al $lientului este Mn$L a e$tat de Jo$urile sur-enite Mn urma tristeKii sau durerii pe $are Ji le5a amintit0 Mi Mn-LK pe studenKii mei sL punL o mNnL deasupra primei $ha're, la $in$i $entimetri depLrtare de piele, Mn timp $e $lientul MJi menKine braKele Mntinse orizontal, $a Mnainte0 Apoi, sL MmpingL Mn Dos Mn$heietura mNinii, olosind inde<ul Ji degetele miDlo$ii ale $elei5 lalte mNini0 *ro$edura este repetatL pentru ie$are $ha'rL Mn parte 5de la rLdL$inL, pNnL la $oroanL0 3e spun studenKilor mei sL se opreas$L pentru o respiraKie Mntre $ha're, dar sL a$Kioneze repede, pentru $L undele $auzate de amintirile traumei se -or diminua rapid0 "<istL posibilitatea $a mai multe $ha're sL ie slabe, $eea $e MnseamnL $L a$ea Mnregistrare a e$teazL mai mulKi $entri energeti$i0 Trebuie identi i$atL $ea mai de Dos $ha'rL slLbitL, pentru $L a$olo se a lL rLdL$ina problemei0 A$eea este $ha'ra $ompromisL asupra $Lreia se -a lu$ra mai tNrziu, Mn timpul *ro$esului de 1luminare0 Atun$i $Nnd a$eastL $ha'rL este $urLKatL, iar Mnregistrarea este JtearsL din CNmpul "nergeti$ de 3uminL, $ha'rele mai Mnalte MJi re$apLtL singure e$hilibrul0 Cu toKii am tre$ut prin e<perienKe dureroase, $are nu Ji5au lLsat amprenta asupra CNmpului nostru "nergeti$ de 3uminL0 Atun$i $Nnd pro$esLm sentimentele Ji emoKiile, $hiar Mn timp $e e-enimentele se des LJoarL, ni$io Mnregistrare nu rLmNne Mn $orpul luminos0 Atun$i $Nnd testLm ast el de

6?

in$idente, $lientul se aratL Mntotdeauna puter ni$0 Mmi adu$ aminte $L am -Lzut un mun$itor din $onstru$Kii, $are MJi pierduse ambii pLrinKi Mntr5un a$$ident de maJinL $u un an Mnainte0 Atun$i $Nnd am testat prezenKa unei MnregistrLri, deDa petre$use luni Mntregi su erind Ji Mn$L le deplNngea moartea0 Spre surpriza amNndurora, s5a do-edit a i puterni$, indi$Nnd $L nu a-ea Mn $Nmpul luminos ni$io Mnregistrare $are sL ie aso$iatL a$estei pierderi0 TotuJi, $Nte-a sLptLmNni mai tNrziu, a -Lzut $um un $oleg de mun$L Ji5a retezat degetul arLtLtor, $u un ierLstrLu ele$tri$0 Apoi a pri-it $um bLrbatul a $Lzut Mn genun$hi, pentru aJi $Luta Mn pra degetul retezat, urlNnd de durere0 1n$identul :5a a e$tat atNt de puterni$ Mn$Nt, din a$el moment, nu a ost Mn stare sL mai lu$reze $u s$ule ele$tri$e0 Atun$i $Nnd l5am rugat sL5Ji aminteas$L $e a simKit $Nnd Ji5a -Lzut prietenul $LutNndu5Ji degetul, am simKit $L MJi pierde puterea0 Cum-a, a$est in$ident s5a imprimat Mn psihi$ul sLu0 +upL douL JedinKe de 1luminare, a ost $apabil sL lu$reze din nou $u s$ule ele$tri$e, LrL sL de-inL neliniJtit0 MnregistrLrile din CNmpul "nergeti$ de 3uminL pot i Jterse numai prin intermediul $ha'rei $ompromise0 "a este $ea $are $onKine durerea, tristeKea ori ruJinea pe $are $ine-a le5a purtat Mn

el, poate ani Mntregi0 Atun$i $Nnd a$$esez o Mnregistrare, prin intermediul $ha'rei $orespunzLtoare, $Nmpul emoKional Mn$epe sL aparL Ji pot simKi rana originarL $are a $auzat Mnregistrarea iniKialL0

%!SCHI%! !A S"A+IU#UI SAC U +es$hiderea SpaKiului Sa$ru este -italL Mnainte de Mn$eperea urmLtoarei lu$rLri energeti$e0 Vinde5 $Ltorul poate des$hide spaKiul la Mn$eputul zilei Ji Ml poate Mn$hide la ple$area ultimului $lient 5 sau poate des$hide spaKiul pentru ie$are $lient Mn parte0 Mn ori$are dintre $ele douL $azuri, $lientul Ji -inde$Ltorul se a lL Mn siguranKL, Mn-LluiKi Mn spaKiul proteDat0 .olosiKi rugL$iunea din Capitolul ;, pNnL $Nnd -L des$operiKi propria rugL$iune0 SpaKiul izi$ Mn $are -L des LJuraKi lu$rul este la el de important $a Ji spaKiul energeti$ pe $are Ml $reaKi0 Mn biroul meu, am lu$ruri $are indu$ starea de $alm, pre$um tLmNia, de$oraKiuni pe pereKi Ji $arpete Mn tonuri de $uloarea pLmNntului0 +ouL s$aune Ji o $anapea reprezintL zona Mn $are stau $lienKii mei, iar la un $apLt al $amerei este o masL de masaD, pe $are a$ 1luminLrile0 *e o masL DoasL am altarul 5 o $ole$Kie de pietre Ji obie$te de $eremonial, pe $are mi le5au dat pro esorii mei0 35am poziKionat mai dis$ret, Mn mod spe$ial, deoare$e mulKi dintre $lienKii mei sunt oameni de a a$eri, $are s5ar simKi stingheriKi Mntr5un mediu prea Hmisti$I0 Cu toate a$estea, spaKiul Mn $are lu$rez este peJtera mea de Jaman, iar de$orul are s$opul de a5i a$e pe $lienKi sL se simtL $on ortabil, Mn siguranKL Ji sL aibL sentimentul $L au intrat Mntr5un mediu $are Mi alinL, a lat Mn a ara lumii lor obiJnuite0

6=

&$V#UI+I-V C#I!$TU#UI &$ C)M"U# V'ST U !$! *!TIC %! #UMI$ +upL $e $reaKi un spaKiu $are in-itL puterile naturale ale pun$telor $ardinale Ji animalele arhetipale ale a$estora, $reaKi un SpaKiu Sa$ru interior, e<tinzNndu5-L propriul CNmp "nergeti$ de 3uminL asu5 pra $lientului0 Atun$i $Nnd a$eKi in-o$are Mn $ele patru dire$Kii, $reaKi un SpaKiu Sa$ru natural, Mn $are a-eKi a$$es la organizarea prin$ipiilor naturii0 Atun$i $Nnd -L Mn-LluiKi $lientul Mn CNmpul "nergiei -oastre 3uminoase, $reaKi o s erL sa$rL naturalL, prin $are puteKi a$$esa prin$ipiile organizatori$e ale naturii0 CNnd -L Mn-LluiKi $lientul Mn $Nmpul -ostru, $reaKi o s erL umanL distin$tL, prin $are puteKi a$$esa sursele de Mndrumare Ji $unoaJtere0 *rimul spaKiu ne Mn-Lluie Mn energiile $are in ormeazL e$os era 5 orKele naturale $are -inde$L trupul0 Cea de5a opta $ha'rL ne Mn-Lluie Mn energiile $are ne in ormeazL noos era 5 iinKele de 3uminL Ji maeJtrii luminaKi $u $are lu$rLm0 Atun$i $Nnd pra$ti$ *ro$esul de 1luminare, des$hid Mntotdeauna Ji spaKiul sa$ru natural, $Nt Ji pe $el uman0 Vrem sL im in ormaKi Ji de $Ltre orKele $are dau ormL gala<iilor Ji ierbii, dar Ji de $Ltre MnKelep$iunea spiritualL $are ne ghideazL e<perienKa umanL0 Atun$i $Nnd a$em a$est lu$ru, ne a lLm Mntr5un spaKiu de douL ori sa$ru0 Ast el, $lientul se simte $a Ji $um s5ar a la Mntr5o s erL asemLnLtoare unui pNnte$0 *entru Mn$eput, olosiKi 1n-o$aKia din Capitolul ;, apoi e<tinde5Ki5-L $ha'ra a opta deasupra -oastrL Ji a $lientului, Mn-Lluindu5: Mntr5o pLturL de 3uminL, pe Mntreaga duratL a sesiunii0 Clientul trebuie sL stea Mntins, $u aKa Mn sus, ie pe podea, ie pe o masL de masaD0 Vinde$Ltorul stL la $apul $lientului0 #asa de masaD pe $are o oloses$ se a lL la $in$ize$i de $entimetri de podea, permiKNndu5mi sL Jed $on ortabil pe un s$aun0 *a$ientul trebuie sL inspire pe nas Ji sL e<pire pe gurL, lLsNnd respiraKia sL5Ji gLseas$L propriul ritm0 3a un moment dat, a$easta -a de-eni mai rapidL, sau -a Mn$etini de la sine0 (espiraKia regleazL -iteza $ombustiei energiilor din $ha're0 "ste asemenea modului Mn $are -L o$upaKi de un o$0 Mn$etinind sau a$$elerNnd respiraKia, $lientul poate regala intensitatea propriului pro$es0 Bneori, Mi puteKi $ere $lientului sL -L urmLreas$L respiraKia, pentru a5Ji putea gLsi propriul ritm0 Mn timpul $e respiraKi, trebuie sL -L Mntoar$eKi uJor aKa Mn lateral, pentru a nu trimite aerul dire$t deasupra $lientului0 0'#'SI+I "U$CT!#! %! A" '0U$%A ! XineKi $apul $lientului Mn ambele mNini, apLsNnd Mn partea din spate a $raniului0 *resiunea asupra a$estor pun$te, $unos$ute Mn a$upun$tura drept poarta Cerului, aDutL $lientul sL atingL o stare

de transL luminoasL0

6;

"le sunt lo$alizate la baza $raniului, sub JanKul parieto5o$$ipi5tal0 CNnd KineKi Mn mNini $apul unui $lient, degetele -oastre se MndreaptL Mn mod natural spre a$est lo$0 1ntrodu$eKi $u blNndeKe mNinile sub $raniul $lientului0 Atun$i $Nnd apli$aKi presiune asupra a$estor douL pun$te, $lientul intrL Mntr5o stare de rela<are pro undL, Mn doar $Nte-a minute0 Cu $ele douL degete miDlo$ii, dispuse la apro<imati- doi $m Ji DumLtate de linia medianL a $raniului, apLsaKi $u blNndeKe, dar erm0 Capul $lientului trebuie sL rLmNnL rela<at Ji sL se odihneas$L pe o pernL tare0 #enKineKi apLsarea asupra pun$telor de apro undare, $el puKin ze$e minute0 Mn a$est timp, eu Mmi Mntreb $lientul 5 pe o -o$e JoptitL, abia per$eptibilL 5 $e simte0 Trebuie sL $omuni$aKi tot timpul $u $lientul, ast el Mn$Nt sL -L poatL o eri rea$Kii $u pri-ire la pro$esul prin $are tre$e0 *upilele persoanei pot Mn$epe sL se miJte sub pleoapele Mn$hise0 A$eastL miJ$are rapidL a o$hilor, $unos$utL $a ("# F(apid "ye #o-ementG, denotL, de obi$ei, o stare de -is0 Mn $adrul *ro$esului de 1luminare MnsL, denotL o transL uJoarL, Mn de$ursul $Lreia, mintea $are $enzureazL Ji $riti$L a eliberat $onJtiinKa din strNn5soare0 Bnele persoane spun $L se simt $a Mntr5un somn adNn$, dar Mn $are pot -orbi liber $u -inde$Ltorul0 "le de-in ast el martorii pro$esului energeti$ 5 Ji Ml pot obser-a LrL sL ie $opleJiKi0 %!SCHI%!+I CHAK A Sin$ronizaKi5-L respiraKia $u $ea a $lientului0 +upL $e menKineKi presiunea asupra pun$telor de apro undare, -reme de mai multe minute, Mn$er$aKi sL des$hideKi $ha'ra $ompromisL, KinNnd o mNnL la -reo ze$e $m deasupra, iar dupL $e simKiKi spirala de energie a dis$ului, rotiKi5o Mn sensul in-ers a$elor de $easorni$, de trei sau patru ori0 FCNteodatL, eu oloses$ o panL de -ultur pentru a$est pro$es, pentru $L Mmi permite sL aDung la $ha'rele in erioare, LrL sL5mi pLrLses$ lo$ul de lNngL $apul $lientuluiG0 +a$L a-eKi mNinile lungi, -L puteKi olosi degetele pentru a des$hide o $ha'rL in erioarL> altminteri, mergeKi pe o laturL a persoanei, dNnd drumul $apului Mn timpul a$estei etape Ji, apoi, Mntoar$eKi5-L imediat la poziKia din $apLtul mesei0 !ri$e metodL olosiKi, $on$entraKi5-L atenKia $u griDL0 +e MndatL $e $ha'ra este des$hisL, ea Mn$epe sL HspeleI 5 sL elimine depozitele Ji energiile to<i$e0 A$este energii ies Mn marea s erL luminoasL, $reatL de $Ltre $ha'ra a opta a -inde$Ltorului, unde sunt arse0 Adesea, eu per$ep $urenKi Mntune$aKi, $a niJte pangli$i groase, $are ies $a un -NrteD din $ha'ra0 Mn urmLtoarele minute, re5rotiKi $ha'ra pa$ientului de multe ori, Mn sensul in-ers a$elor de $easorni$, pentru $L se poate astupa Mn timpul $urLKLm0 Veri i$aKi $um se simte persoana0 Bneori, $lienKii Mmi semnaleazL o s$himbare a temperaturii $orpului, spasme mus$ulare in-oluntare ori tresLriri Ji des$Lr$Lri asemLnLtoare $elor ele$tri$e, Mn Mntregul $orp0 A$esta este un semn $L energiile din Durul MnregistrLm sunt arse Ji eliminate0 #iJ$Lrile spontane ale $orpului apar atun$i $Nnd sunt eliberate amintirile mus$ulare Ji $elulare0 CNnd energia unei MnregistrLri a ost e<primatL somati$ 5 adi$L asimilatL Mn Kesuturile $orpului 5 poate i $urLKatL doar prin a$eastL miJ$are spontanL, uneori ne$ontrolatL0 A$est lu$ru se MntNmplL atun$i $Nnd a e<istat o traumL izi$L Mn rana originarL 5 un abuz izi$, de e<emplu 5 pentru $L Kesuturile $orpului pLstreazL amintirile a$estor e-enimente0 Mn anumite $azuri, $lientul poate Mn$epe sL se zbatL asemenea unui peJte pe us$at, L$Nndu5Ji rLu0 "ste important sL mergeKi Mnainte $u pro$esul, grLbind sau Mn$etinind respiraKia, ast el Mn$Nt eliberarea sL se produ$L blNnd0 3e amintes$ pa$ienKilor $L MJi pot Mn$etini sau opri pro$esul ori$Nnd, doar Mn$ru$iJNnd braKele asupra pieptului0 0'#'SI+I "U$CT!#! %! !#I1! A ! A$est pro$es trebuie L$ut timp de $in$i minute Ji este oarte important sL nu5: tre$eKi $u -ederea0 Apli$area pun$telor de eliberare suplimenteazL des$Lr$area energiilor grele din Mnregistrare pre$um Ji a reziduurilor $are blo$heazL $ha'ra0 CurLKarea energiei din $ha'ra 68

blo$atL este asemenea $urLKLrii Ke-ilor de apL0 A $urLKa energia din Durul unei MnregistrLri este $a Ji $Nnd ai $urLKa iz-orul prin $are -ine apa de bLut0 3e obKineKi pe amNndouL, atun$i $Nnd olosiKi a$este pun$te de eliberare0 "le sunt lo$alizate Mn spatele $raniului, la DumLtatea distanKei dintre ure$hi Ji linia medianL a $apului0 3e gLsiKi du$Nndu5-L degetele :I apro<imati- 8,= $m Mn spatele ure$hilor0 Sunt $a niJte noduri pe JanKul o$$ipital0 Atun$i $Nnd sunt atinse $u blNndeKe, se produ$e o $urLKare pro undL, ast el Mn$Nt energiile prinse Mn Mnregistrare sunt deblo$ate Ji pot i arse0 !/T A*!+I !$! *II#! %!$S! Bneori, o Mnregistrare elibereazL reziduuri prea dense pentru a i arse $u uJurinKL0 "u per$ep a$este energii $a pe niJte bule de ulei Mn interiorul $ha'rei0 3e puteKi aduna $u mNna, Mn-Nrtind $ha'ra Mn sensul in-ers a$elor de $easorni$0 S$uturaKi5le apoi Mnspre pLmNnt, $u o miJ$are rapidL din Mn$heieturL0 *LmNntul trans ormL a$este energii Mn -iaKL, Mn a$elaJi el Mn $are trans ormL runzele Mn humus0 CH!MA+I ,A*UA U# "u $hem spiritul Daguarului sL mL asiste Mn trans ormarea energiilor grosiere0 Atun$i $Nnd Ml $hem, pot simKi o elinL uriaJL din DunglL, neagrL $a noaptea, $are intrL Mn spaKiu Ji $onsumL energiile to<i$e eliberate0 Waguarul trans ormL moartea Mnapoi Mn -iaKL0 Mn a$est stadiu, $lientul trLieJte e<perienKa $elor mai intense senzaKii izi$e, pentru $L energia se miJ$L rapid prin $orp0 Bnele persoane semnaleazL senzaKii asemLnLtoare $u niJte ulgere $are le strLbat $oloana -ertebralL0 Treptat, respiraKia $lientului de-ine oarte liniJtitL, MnsemnNnd $L stadiul de eliberare este $omplet0 I#UMI$A+I "!$T U A CU +A &$ !*IST A !A A$um, -inde$Ltorul e e$tueazL 1luminarea0 "u Mmi dau seama $L pro$esul a aDuns Mn a$est stadiu, pentru $L pa$ientul meu aDunge Mntr5o stare de eliberare naturalL0 *uteKi obser-a o s$himbare palpabilL a energiei0 1ntensitatea se diminueazL Ji un sentiment de pa$e Ml inundL pe $lient0 *uneKi5-L mNna asupra $ha'rei des$hise, pentru a -eri i$a da$L rotirea se a$e uJor Ji egal0 Apoi, du$eKi mNna dreaptL deasupra $apului -ostru Ji adu$eKi energia $ha'rei a opta pNnL la $ha'ra des$hisL a $lientului0 "u -izualizez un soare strLlu$itor deasupra $apului Ji Mmi -Ld mNna adunNnd 3uminL Ji inundNnd $ha'ra $u ea0 (epet a$est pas de trei ori0
1luminarea res$rie Mnregistrarea, $u 3uminL purL0 !CHI#I1 A+I CHAK A (I &$CHI%!+I C)M"U# !$! *!TIC %! #UMI$ +upL 1luminare, adu$eKi5-L din nou mNinile la baza JanKului o$$ipital al $lientului Ji apLsaKi asupra pun$telor de apro undare, -reme de $Nte-a minute0 A$est lu$ru Ml -a aDuta sL se rela<eze, Mn timp $e $Nmpul luminos stabileJte o nouL stru$turL, -inde$atL0 Clientul poate tresLri ori poate e<perimenta mi$i des$Lr$Lri energeti$e Mn timpul a$estei aze0 A$um, e$hilibraKi $ha'ra rotind5o de trei sau patru ori, Mn dire$Kia a$elor $easorni$ului0 Apoi Mn$hideKi5-L propriul CNmp "nergeti$ de 3uminL, adunNndu5: pNnL $Nnd de-ine un glob luminos deasupra $apului -ostru0 CNmpul "nergeti$ e<tins de 3uminL este $amera de $ombustie Mn $are ard energiile grele0 Atun$i $Nnd -L Mn$hideKi $Nmpul, diminuaKi a$est o$ Ji Ml Mn$hideKi Mn $ea de5a opta $ha'rL, unde se trans ormL Mn 3uminL purL0 Am -Lzut -inde$Ltori $are negliDeazL Mn$hiderea propriului $Nmp, dupL $e o 1luminare absoarbe energiile to<i$e din $lientul lor Ji ast el se MmbolnL-es$ ei MnJiJi0 " 'C!SA+I &M" !U$ CU C#I!$TU#

66

1n-itaKi $lientul sL se ridi$e, atun$i $Nnd este pregLtit, Ji $ereKi5i sL5Ji MmpLrtLJeas$L e<perienKa0 ToKi $ei $are tre$ prin e<perienKa *ro$esului de 1luminare o a$ Mn elul lor0 Bnii $lienKi semnaleazL aproape e<$lusi- senzaKii 5 de la tremur sau -aluri de energie $are le strLbat pi$ioarele, pNnL la urni$Lturi ale e<tremitLKilor0 AlKii sunt mai des$hiJi la imaginile $are apar, Mn mod spontan, Mn timpul pro$esului0 +ar mai sunt unii $are de$larL $L au doar un pro und sentiment de rela<are, sau se simt $a Ji $um ar i dormit0 *ro$esul de 1luminare -inde$L nu doar starea izi$L, $i Ji pe $ea psihi$L0 Atun$i $Nnd energiile to<i$e din Durul unei MnregistrLri sunt $urLKate, rea$Kia sistemului imunitar al $orpului este dezinhibat, iar -inde$area izi$L este a$$eleratL0 StLrile psihi$e sunt golite de energie, atun$i $Nnd MnregistrLrile Sor nu mai sunt a$ti-e0 +e multe ori, -inde$area sur-ine aproape spontan0 &$CHI%!+I %I !C+II#! Atun$i $Nnd des$hidem un SpaKiu Sa$ru, $reLm un mi$ro$osmos $are se des$hide deasupra lumii -izibile Ji a $elei in-izibile0 Mn a$est mi$ro$osmos sunt prezente Ji orKele $are susKin nar$isele, dar Ji braKele spiralate ale gala<iilor0 Atun$i $Nnd Mn$hidem SpaKiul Sa$ru, eliberLm a$este orKe naturale Ji animalele de putere, arhetipale, pentru a se Mntoar$e Mn starea lor iniKialL0 Mn$hideKi SpaKiul Sa$ru, Mndrep5tNndu5-L din nou spre $ele patru dire$Kii, Mn$epNnd $u Sudul Ji mergNnd Mn sensul a$elor de $easorni$, mulKumindu5i ie$Lruia dintre animalele arhetipale, $L a ost alLturi de -oi0 *ro$edaKi Mn a$elaJi el $u Cerul Ji *LmNntul0 Mn a$est timp, puteKi olosi apL aromatL, sal-ie sau tLmNie0 +a$L un Jaman simte ne-oia de a trimite unul dintre animalele arhetipale a$asL MmpreunL $u pa$ientul, -a lLsa dire$Kia des$hisL, $erNndu5i arhetipului sL aibL griDL de $lient Ji sL Ml -inde$e0

!"itolul , PRO E-UL %E E.TRA IE


2l "ur -i sim"lu s&a nco+oiat -i a c($ut "este o)iectele sale +indec(toare. 2u i asistam "e al0ii din !ru"ul nostru. -i nce"eau c(ut(rile +i$ionare la 'maru MachaC% o "e-ter( a ini0ierii% care era decorat( cu scul"turi ce re"re$entau -er"i -i #a!uari. 2ra ora == noa"tea% c nd l&am au$it "e 2duardo chem ndu&m( n -oa"t(. C nd am a#uns la el% a+ea s"um( la !ur(. 'm cre$ut c( are o cri$(. 67

. M&au "rins% com"adre/% a -o"tit el% "rintre horc(ituri. 6rans"ira a)undent% cu toate c( noa"tea era foarte rece. Mi&a s"us c( fusese lo+it de ma!ia nea!r(% n mi#locul ceremoniei. 'm sim0it cum mi se ridic( "(rul n ca". 2duardo este un -aman renumit de "e Coasta de ,ord a Peru. II cunosc de ani )uni -i i -tiu "uterea. Cum a reu-it cine+a s(&l atace "e acest )(r)at7 :tiu c( sunt mul0i oameni in+idio-i "e aten0ia "e care mass&media din Peru i& o acord(. Chiar -i "re-edintele 0(rii l&a consultat. .'m fost n#un!hiat/% a s"us. Mi&a ar(tat c( un "umnal fusese nfi"t n um(r% a"roa"e s(&i atin!( inima. 2u nu "uteam +edea nimic n acel loc. 'm ntins m na s"re o sticl( cu esen0e din flori din altarul s(u% am luat o n!hi0itur( -i a"oi mi&am li"it )u$ele de um(rul lui. 'm sim0it !ustul metalic n !ur(. 'm nce"ut s( su!% "entru a scoate acest o)iect. Sim0eam cum m( co"le-e-te !rea0a. ?rusc% o)iectul% asem(n(tor unui cu0it% a ie-it -i mi&a intrat n !ur(. 'm sim0it cum mi str()ate traheea -i mi a#un!e n stomac. 'm nce"ut & s( +omit incontrola&)il. ,u m&am "utut o"ri% " n( c nd nu mi&am !olit stomacul. 2duardo s&a ridicat% rec(" t ndu&-i s n!ele rece. . 0i mul0umesc mult% com"adre/% a s"us el. .Mi&ai sal+at +ia0a./ 'u trecut dou( $ile de la acest incident -i inc( simt durerea n stomac. 2ste ultima oar( c nd mai fac o asemenea e*trac0ie. S&ar fi "utut nt m"la doar n ?ra$ilia. Ce amestec eclectic de indieni% euro"eni -i africani & toate nuan0ele de culori umane "osi)ilei 5a hotelul situat l n!( cel n care eram ca$a0i% a+ea loc o conferin0( interna0ional( a oamenilor de afaceri. Pe "la#(% n acea diminea0(% mi&a trecut "rin minte c( e+olu0ia s&a )ifurcat% la un moment dat. la un ca"(t erau )ra$ilienii% ale c(ror tru"uri armonioase -i !ra0ioase "(reau s( "luteasc( deasu"ra "la#ei I"anema. 5a cel(lalt ca"(t al firului erau "artici"an0ii la conferin0(% "ali$i% su"ra"onderali% st nd ntin-i "e "la#( asemenea morselor% 0in nd n m ini "ahare e*otice cu um)relu0e. n ?ra$ilia "o0i fi orice dore-ti & chiar -i un medic ini0iat n tradi0iile afro&)ra$iliene. ,oa"tea trecut(% mi&am dus !ru"ul s(&l +i$ite$e "e doctor. 're un colecti+ de mediumi foarte )ine "re!(ti0i% e*"er0i n !(sirea urmelor% care accesea$( +ie0ile anterioare ale clientului "entru a le +indeca. 5a c te+a minute du"( ce 2sther &una dintre femeile din !ru"ul meu & s&a a-e$at% un medium a nce"ut s( "l n!( -i s( sus"ine% rostind cu o +oce de feti0(B .,u m( atin!e. 6e ro!% nu m( mai atin!e./ Sora lui 2sther se afla m"reun( cu noi n aceast( c(l(torie -i m&a"ri+it uluit(. Aa)ar nu a+ea ce se nt m"l(. '"oi% un alt medium a intrat n trans( -i a sus0inut c( este fratele decedat al lui 2sther. S&a ntors s"re ea -i i&a s"us c( nu&-i "oate !(si "acea% " n( c nd aceasta nu l iart(. ' nce"ut s(&-i cear( iertare "entru c( i&a f(cut r(u% "entru c( a a)u$at de ea% atunci c nd era mic(. M&am ntors s"re sora lui 2sther -i am ntre)at&o ce se nt m"l(. N("(cit(% ea mi&a e*"licat c( fratele lor% care murise cu un an nainte% o mo& lestase n mod re"etat "e 2sther% n co"il(rie. 2sther s&a ridicat -i a nce"ut s( m n! ie mediumul care sus"ina ca un co"il% n tim" ce +or)ea cu fratele s(u decedat. 2l i&a s"us c( sufer( -i c(&i"are rau c( a r(nit&o. 'u continuat
s( +or)easc( a"roa"e dou($eci de minute. 5a sf r-it% 2sther i&a s"us fratelui s(u&. .6e iert. Mer!i n "ace. 6e iu)esc./ n acel moment% ntr&o sincroni$are "erfect(% cei doi mediu&mi -i&au re+enit -i s&au ridicat% de "arc( nimic nu s&ar fi nt m"lat. 9nul dintre mediumi "rimise s"iritul lui 2sther&co"il% n tim" ce cel(lalt "rimise s"iritul fratelui "lecat% care o ) ntuia "e 2sther de c nd a murit% c(ut nd s( fie iertat. :i a fost iertat... n ?ra$ilia. #a<ima $on orm $Lreia ni$iun om nu este o insulLZ e ade-LratL0 Ca parte a unui $orp mai mare al lumii, suntem $u toKii inter$one$taKi0 Otim $L partea ele$tromagneti$L din CNmpul "nergeti$ de 3uminL se e<tinde dinspre $orp $u -iteza luminii0 CNmpul energeti$ al unei persoane se suprapune

70

$Nmpurilor energeti$e ale tuturor $elorlalKi oameni0 1maginaKi5-L $L arun$aKi o pietri$i$L Mntr5un bazin Ji -edeKi undele $are se propagL dinspre $entru0 A$um imaginaKi5-L $L arun$aKi o altL pietri$i$L Mn bazin0 Bndele produse de a$este douL pietri$ele se suprapun Ji $urNnd se -or interse$ta, $reNnd Mn apL a$eleaJi stru$turi de inter erenKL pe $are $Nmpurile noastre energeti$e le $reeazL Mn spaKiu0 2oi intera$KionLm energeti$ unii $u alKii, tot timpul0 2O64'E242' 2,24EII584 C4IS6'5IN'62 Mn timp $e *ro$esul de 1luminare arde maDoritatea energiilor din CNmpul "nergeti$ de 3uminL, unele energii to<i$e se pot $ristaliza, de-enind aproape obie$te, $are sunt imposibil de metabolizat prin *ro$esul de 1luminare0 "le sunt pre$um lemnul pietri i$at, $are nu mai Z aluzie la #editaKia nr TV11, s$risL de Wohn +onne, poet englez :=82:;9:0 2o man is an island, entire o itsel 0 "a$h is a pie$e o the $ontinent, A part o the main000000"a$h manSs death diminishes me, or 1 am in-ol-ed in man'ind0 There ore, send not to 'now or whom the bell tolls, it tolls or thee0 ,ici un om nu este o insul(% "rin el nsu-i. Fiecare este o "arte dintr&un continent% o "arte din ntre!. Moartea fiec(rui om m( m"u0inea$(% "entru c( sunt una cu omenirea. De aceea% s( nu trimi0i ca s( ntre)i "entru cine )ate clo"otul. 2l )ate "entru tine. 20 ed0 arde0 A$este energii $ristalizate se Mn$rustearL Mn $orpul izi$, luNnd orme pre$um pumnale, sLgeKi, suliKe Ji sLbii0 Oamanii din Amazon $red $L energiile $ristalizate sunt rezultatul magiei negre sau al -rLDitoriei0 "u am des$operit $L a$este energii pot i $auzate de uria, in-idia sau ura Mndreptate spre noi, de o altL persoanL0 +e asemenea, a$estea pot i uneori rLmLJiKe energeti$e 5 amintiri ale elului Mn $are am murit, am ost rLniKi sau u$iJi Mntr5o e<istenKL anterioarL0 "-ident $L amilia, prietenii Ji aso$iaKii noJtri 5 oamenii $ei mai apropiaKi nouL 5 au $el mai mare potenKial de a ne adu$e bu$urie, dar Ji su erinKL0 A$$esul lor dire$t la intimitatea noastrL ne a$e -ulnerabili la trLdarea, uria ori in-idia pe $are le mani estL0 Bn gNnd negati- din partea unei oste soKii ne poate penetra $orpul de luminL $a un pumnal0 Atun$i $Nnd intrL Mn noi, a$este energii $ir$ulL prin CNmpul "nergeti$ de 3uminL0 Sistemul nostru le re$unoaJte $a iind strLine Ji, Mn general, le distruge 5 la el $um sistemul imunitar distruge ba$teriile strLine0 TotuJi, atun$i $Nnd ne a lLm sub un bombardament $ontinuu de negati-ism, sistemele de apLrare ale Corpului de 3uminL pot i $opleJite0 "nergia negati-L dire$KionatL asupra noastrL se poate $ristaliza Ji poate rLmNne Mn$astratL Mn $orpul izi$0 A$est lu$ru se MntNmplL Mntr5o perioadL de $Nte-a sLptLmNni sau luni0 A$este energii nu ne aparKin0 Mntru$Nt energia a de-enit aproape materialL, trebuie e<trasL manual0 "<tra$Kia trebuie sL aibL lo$ doar dupL $e s5a $urLKat CNmpul "nergeti$ de 3uminL al $lientului, prin 1luminare0 Am obser-at o -ersiune a *ro$esului de "<tra$Kie la iz-oarele Amazonului, unde studiasem $u o emeie5Jaman din DunglL0 Clientul ei din a$ea searL era un proprietar de magazin, un bLrbat in luent, dintr5un oraJ apropiat0 A$esta $LlLtorise trei zile prin pLdure $a sL o -adL pe a$eastL emeie0 S5a plNns $L, Mn ultimele luni, s5a simKit slLbit, a a-ut $ontinuu probleme digesti-e Ji Ji5a pierdut po ta de -iaKL0 #ai mult, relaKia $u amilia s5a deteriorat, iar soKia a ameninKat $L Ml pLrLseJte0 .emeia5Jaman i5a $erut $lientului sL se MntindL0 A in-o$at $ele patru dire$Kii Ji Ji5a umplut pipa medi$inalL $u tutun huaman saCre &un tutun pentru -iziuni, $ulti-at Mn zona de sus a Amazonului0 A aprins pipa $u un $hibrit, a inhalat adNn$ Ji a o erit o rugL$iune #amei *LmNnt, urmatL de o altL rugL$iune pentru TatLl Cer0 A arun$at um spre silueta bLrbatului, s$anNndu5i $orpul luminos

prin a$est nor albLstrui0 +in $Nnd Mn $Nnd, Mi tre$ea mNna pe deasupra $orpului0 CNnd a terminat, i5a $erut sL se ridi$e0 .emeia :5a diagnosti$at $a iind un $az de dano% sau magie neagrL produsL de in-idie0 Apoi, emeia a luat Mn mNini $apul $lientului, $NntNndu5i Mn$et Ji $urLKNndu5i CNmpul "nergeti$ de 3uminL, $u aDutorul unui e-antai din pene de papagal0 Tot timpul, proprietarul magazinului s5a plNns de o durere Mn zona abdomenului0 Oamanul a a irmat $L a-ea o lan$e Mn iptL Mn el0 Bn bLrbat pe $are Ml aDutase Ml trLda, a mai spus emeia0 1ndi-idul pro itase de bunLtatea proprietarului Ji se $ul$a $u soKia lui, Mn timp $e era ple$at0 Apoi, Jamanul a Mntins mNna spre stoma$, Ji5a aJezat mNna Mn Durul unei lLn$i in-izibile Ji a Mn$eput sL tragL de ea0 7:

ApLsa $u o mNnL burta bLrbatului Ji trLgea de lan$ea in-izibilL $u $ealaltL mNnL, rLsu$ind5o uJor, deblo$Nnd5o $u blNndeKe0 &Lrbatul gemea, simKind $a Ji $um un piron i5ar i smuls din abdomen0 3a s NrJitul tratamentului, proprietarul magazinului a rLmas epuizat pe $o-orul de iarbL0 Oamanul a $ontinuat sL5: $onsilieze0 "ra important sL ie generos, i5a spus ea, dar era la el de important sL nu ie prost0 SuliKa din abdomen usese pro-o$atL de in-idia pe $are $elLlalt bLrbat o resimKea din $auza su$$esului sLu0 Atun$i $Nnd am Mntrebat5o pe emeia5Jaman de $e a e e$tuat o $urLKire energeti$L Mnainte de e<tra$Kie, mi5a e<pli$at $L energiile grosiere din Durul suliKei trebuiau arse, Mnainte de o e<trage0 Chiar da$L a$este energii nu erau solide $a Ji suliKa, MJi menKineau $u ermitate poziKia, asemenea mizeriei $are se strNnge Mn Durul unei KepuJe Mn ipte Mn pLmNnt0 .emeia ar i putut e e$tua e<tra$Kia sugNnd suliKa 5 pra$ti$L rLspNnditL Mn Amazon0 "ste MnsL o operaKiune peri$uloasL, pentru $L poate MnghiKi Mn mod a$$idental Ji energia Ji se poate MmbolnL-i0 *ro$esul Mn doi paJi 5 1luminare Ji "<tra$Kie 5 este mult mai sigur0 3a Mn$eput, am $rezut $L Jamanii din Amazon per$ep pumnalele, suliKele Ji sLgeKile Mn ipte Mn $lienKii lor, pentru $L asemenea obie$te a$ parte din -iaKa lor zilni$L0 CNnd m5am Mntors a$asL, m5am aJteptat sL gLses$ Mn CNmpul "nergeti$ de 3uminL al $lienKilor mei obie$te $are se potri-es$, mai mult sau mai puKin, $u armele moderne 5 pistoale Ji gloanKe0 Spre surpriza mea, am gLsit e<a$t a$eleaJi sim5 boluri pe $are le5au des$ris -inde$Ltorii din DunglL0 2u am MnKeles de $e e aJa, pNnL $Nnd m5 am gNndit $L sistemul limbi$ al $reierului a e-oluat Mn urmL $u mii de ani, Mn -remurile Mn $are strLmoJii noJtri -Nnau animale Ji se u$ideau Mntre ei, olosindu5se de $uKite Ji suliKe0 (epertoriul de imagini al a$estei stru$turi anti$e a $reierului a rLmas nes$himbat0 Creierul limbi$ per$epe a$este simboluri, ad litteram0 Atun$i $Nnd am ost trLdaKi, spunem $L am ost lo-iKi pe la spate, pentru $L, simboli$ -orbind, a$esta este ade-Lrul0 Asemenea a$te de trLdare Ji emoKiile intense $are le a$ompaniazL $reeazL un rezer-or de energie stagnantL Mn CNmpul "nergeti$ de 3uminL0 Cu $Nt dureazL mai mult re$uperarea Mn urma trLdLrii, $u atNt a$eastL energie dispune de mai mult timp pentru a se $ristaliza0 Mn $ele din urmL, Mn$epe sL ia orma unui pumnal Mn ipt Mn spinare, pentru $L a$esta este elul Mn $are sistemul limbi$ per$epe lu$rurile0 Atun$i $Nnd su erim de in ar$t, a$este energii pot lua orma unei benzi de metal $are strNnge inima, sau a unei $ap$ane din oKel, $are Kine sentimentele noastre prinse Mn strNn5soare0 Mn a$elaJi el, abuzul se<ual din primii ani ai $opilLriei apare adesea $a o sLgeatL $are strLpunge abdomenul, MnKepNnd $ha'ra Mn $are sLlLJluies$ se<ualitatea Ji stima de sine0 !datL, am gLsit un nod energeti$ Mn Durul gNtului unei $liente, $are se su o$a Mntr5un mariaD plin de abuzuri0 "ste important sL rLmNi des$his la minte, Mn a$eastL pri-inKL0 Atun$i $Nnd simt un obie$t dens, $ilindri$, Mn $orpul $lientului meu, nu de$id imediat $L este o suliKL0 Mn s$himb, obsersenzaKiile) Cald% cilindric% lun!% ri!id... Ji aJa mai departe0 *ot $on$luziona $L obie$tul tre5 buie sL ie un $uKit, doar dupL $e l5am e<tras Ji am -Lzut $L, Mntr5ade-Lr, este o lamL as$uKitL, $u un mNner0 Mmi Mn$uraDez studenKii sL e-ite sL $atalogheze propriile senzaKii, pentru $L a$esta este un a$t raKional $are ne separL de e<perienKL0 Mi a-ertizez sL nu e<tragL energii $ristalizate, pNnL $Nnd nu stLpNnes$ *ro$esul de 1luminare0 StudenKii de la O$oala Vinde$Lrii Trupului de 3uminL Mn-aKL sL5Ji dez-olte un in simK 'inestezi$, pentru a simKi $u a$urateKe energiile $ristalizate0 3a Mn$eput, este uJor sL $on unzi energiile dense $are se adunL Mn Durul unei MnregistrLri pentru energie Mn$astratL0
!$! *II C ISTA#I.AT! %I$ VI!+I A$T! I'A ! Mn timpul lu$rului $u -ra$ii, am Mn-LKat $L energiile $ristalizate $are s5au solidi i$at Mn trup MJi au adesea originea Mn -ieKi anterioare0 Se a lL Mn noi de atNt de mult timp, Mn$Nt s5au Mn$astrat Mn Kesuturile $orpului0 Mn timpul unei ast el de e<tra$Kii, $lienKii des$riu, Mn mod spontan, imagini dintr5

72

o epo$L di eritL 5 $Nmpul unei bLtLlii unde sunt abandonaKi morKii, ori $asele lor arse Ji rudele mL$elLrite0 Atun$i $Nnd a -enit sL mL -adL, *atri$ia era un a-o$at de su$$es Mn Chi$ago0 *NnL la $in$ize$i de ani, nu a-usese ni$iodatL o relaKie amoroasL $are sL dureze mai mult de$Nt $Nte-a luni0 "ra dependentL de se< Ji L$ea tratament psihologi$ de $e-a -reme0 H.oloses$ bLrbaKii $a pe Jer-eKelele Eleene<I, mi5a spus *atri$ia, $Nnd ne5am MntNlnit prima oarL0 #i5a po-estit $L MJi pierde interesul aKL de bLrbaKi, dupL $e a$e dragoste $u ei0 2u reuJea sL petrea$L o noapte MntreagL $u un iubit Ji Ml trimitea a$asL dupL $e L$eau se<0 Mn ultimul an a-usese relaKii $u $el puKin doispreze$e bLrbaKi, dar le gLsise $usururi tuturor Ji Mi abandonase $urNnd0 Terapeutul *atri$iei o trimisese la mine, iind$L simKea $L nu a$e ni$iun progres $u ea0 Mn timpul *ro$esului de 1luminare, m5am gNndit $L ar putea i -orba de o energie $ristalizatL0 CNnd i5am s$anat CNmpul "nergeti$ de 3uminL, am simKit mai multe obie$te Mnguste, asemLnLtoare unor sLgeKi, $are Mi ieJeau din inimL0 SemLnau $u Kepii unui ari$i Ji, $Nnd le5am analizat Mndeaproape, am simKit $L inima ei era asemenea unei perniKe $u a$e0 #5am Mntors la pun$tele de eliberare de la baza $raniului Ji le5am apLsat uJor0 Atun$i $Nnd pun$tele de eliberare sunt de$lanJate, s$ot la i-ealL Mntregul relie al unei $ha're, $u toate po-eJtile sale Ji $u toKi a$torii impli$aKi Mn ele0 +upL $e mi5am dus mNinile Mnapoi la pieptul ei, am simKit o mulKime de Kepi re$i, metali$i, $are Mi ieJeau din inimL0 CNnd a$este energii $ristalizate sunt atinse, amintirile lor se a$ti-eazL0 Am apu$at unul dintre Kepi, iar *atri$ia mi5a -orbit despre imaginea unui bLrbat tNnLr, Mn Dur de douLze$i de ani, a lat Mn pLdure0 .L$ea parte intr5un grup de amerindieni paJni$i, $are pes$uiau Ji adunau ru$te0 .emeia a -Lzut un grup de bLrbaKi adunaKi Mntr5un luminiJ, unde amilia lui MJi aJezase $ortul0 Toate $olibele useserL in$endiate Ji ea simKea mirosul de $arne arsL0 *atri$ia a Mn$eput apoi sL -adL lu$rurile din perspe$ti-a tNnLrului0 CNnd s5a apropiat Ji mai mult, el a -Lzut $L bLrbaKii Mi molestau sora mai mi$L0 TNnLrul a pus o sLgeatL Mn ar$ Ji a tras0 SLgeata :5a strLpuns pe -iolator Mn gNt0 1mediat, $eilalKi bLrbaKi au sLrit asupra lui Ji l5au prins0 *atri$ia a des$ris s$ena Mn detaliu, $a pe un ilm $are se derula Mn aKa o$hilor ei0 A -Lzut $L tNnLrul a ost -iolat de $riminalii $are Mi u$iseserL amilia0 Apoi a ost legat de un $opa$ Ji lLsat sL moarL de oame0 *atri$ia simKea uria Ji dezgustul tNnLrului0 A$eeaJi urie o simKea ea Mmpotri-a bLrbaKilor pe $are Mi olosea pentru se<0 Xepii de por$ spinos pe $are i5am per$eput erau sistemul ei de apLrare Mmpotri-a intimitLKii $u ori$e persoanL0 *e mLsurL $e e<trLgeam obie$tele asemLnLtoare Kepilor, *atri$ia plNngea Ji lo-ea $u pumnul Mn podea, urioasL0 Apoi am e e$tuat o 1luminare, pentru a s$himba $eea $e a atras a$este energii0 CNnd am dis$utat despre imaginile pe $are le5a -Lzut Mn timpul -inde$Lrii, *atri$ia a simKit $L ea usese a$est tNnLr, a $Lrui e<perienKL o dezgustase de bLrbaKi, Mn general0 "ste greu sL spunem $u siguranKL da$L imaginile unui bLiat -iolat Mn grup au aparKinut, Mntr5ade-Lr, unei -ieKi anterioare a *atri$iei0 +a$L a ost o Mn$arnare anterioarL sau o meta orL a -ieKii ei de astLzi, $hiar nu $onteazL0 "ste o po-este $are a rLmas Mn ea Ji a trimis in ormaKii0 "<istL ze$i de interpretLri psihologi$e pentru imaginile per$epute de *atri$ia0 TotuJi, a$este e<pli$aKii nu mi$JoreazL bene i$iile reale pe $are ea le5a primit Mn urma -inde$Lrii0 3a s$urt timp dupL a$eea, a Mn$eput sL aibL o relaKie stabilL $u un bLrbat0 *romis$uitatea ei a luat s NrJit0 Terapeutul m5a sunat, $Nte-a luni mai tNrziu, Ji mi5a spus $L *atri$ia L$ea progrese Mn MnKelegerea $omple<itLKii energeti$e pri-ind intimitatea0 Bnul dintre e<emplele mele pre erate pri-ind puterea *ro$esului de "<tra$Kie este din -iaKa mea0 #L Du$am pe plaDL, MmpreunL $u iul meu de nouL ani Ji to$mai Ml ridi$asem pe umeri, $Nnd un -al ne5a dLrNmat pe amNndoi, iar el a aterizat peste braKul meu rLsu$it0 #i5am F ra$turat umLrul drept0 +rept urmare, nu mai puteam sL5mi ridi$ braKul drept deasupra $apului0 Oase luni de izioterapie nu au a-ut ni$iun e e$t, iar do$torul mi5a sugerat sL mL gNndes$ la o operaKie0 *e $Nnd predam *ro$esul de "<tra$Kie Mn $adrul programului Vinde$Lrii Trupului de 3uminL, mi5a tre$ut prin minte $L a$est pro$es mi5ar putea aDuta umLrul0 35am rugat pe unul dintre pro esorii seniori ai a$ultLKii noastre, dr0 (i$hard Wones, sL5mi s$aneze umLrul Ji sL -adL da$L gLseJte energie $ristalizatL0 (i$hard mi5a e<aminat CNmpul "nergeti$ de 3uminL Ji mi5a spus $L a simKit un obie$t $are Mmi ieJea din subsuoarL0 A des$ris o piesL metali$L, intratL sub piele apro<imati- ze$e $m0 +upL $e m5a Mn-Lluit Mn CNmpul sLu "nergeti$ de 3uminL, a e e$tuat o 1luminare0 Mn miDlo$ul 1luminLrii, mi5a $erut sL mL ridi$ Ji a Mn$eput sL5mi e<tragL piesa metali$L0 *e $Nnd rLsu$ea obie$tul, am simKit o durere puterni$L $e Mmi strLbLtea $orpul pNnL Mn -Nr urile degetelor Ji se rLspNndea pNnL Mn zona gNtului0 "ra $a o lamL de $uKit rLsu$itL Mn omoplatul meu0 Am urmLrit durerea $are Mmi strLbLtea umLrul0 15a

79

luat apro<imati- $in$i minute lui (i$hard sL e<tragL obie$tul Mn$astrat, $are a-ea orma unui pumnal $u mNner triunghiular0 Arti$ulaKia umLrului mi s5a -inde$at Mn de$ursul unei luni Ji m5am re$uperat Mn totalitate0 Mn timpul pro$esului, nu am per$eput ni$io imagine Ji ni$iun indi$iu $u pri-ire la originea a$estei energii0 (i$hard a $onsiderat $L este -orba despre o ranL -e$he, aso$iatL $u o pierdere pe $are o su erisem, dar nu mi5a putut o eri detalii0 "u eram $on-ins $L a ost -orba despre un reziduu energeti$, pro-enit de la o e<tra$Kie pe $are i5am L$ut5o lui +on "duardo, $u -reo $NKi-a ani Mnainte0 (i$hard m5a Mn$uraDat sL rLmNn des$his interpretLrilor ulterioare0 Am re$unos$ut tema pierderii prezentL Mn -iaKa mea dar nu am putut stabili -reo legLturL $u o traumL din prezent ori tre$ut0 Adesea, $lientul nu per$epe sau nu5Ji aminteJte imagini Mn timpul *ro$esului de "<tra$Kie0 +ar imaginile pot apLrea $Nte-a zile sau sLptLmNni mai tNrziu, Mn stare de -is ori re-erie0 Am $ontinuat sL $uget la ideea pierderii0 Cu toate $L (i$hard este psiholog Mntr5un spital, nu m5a presat sL5mi e<pli$ e<perienKa prea repede Ji ni$i nu a legat -reo po-este a unei traume dintr5o -iaKL tre$utL, de -inde$area mea0 +upL o -reme, po-estea mi s5a dez-Lluit singurL, Mntr5un -is0 CLlLream printr5o pLdure Mntune$atL0 Cu $Nt mergeam mai adNn$, $u atNt pLdurea de-enea mai neagrL0 SimKeam $um $Lrarea se MngusteazL tot mai mult, pNnL $Nnd ramurile $opa$ilor m5au Mmpiedi$at sL Mnaintez0 2u a-eam lo$ ni$i pentru a Mntoar$e $alul, iar sL merg mai departe prin pLdure nu a-eam $um0 Atun$i Ji5a L$ut apariKia o emeie MnaltL, Mntr5o robL albastrL0 A apu$at rNiele $alului Ji mi5a spus $L trebuie sL5mi $ontinuu drumul pe Dos0 CNnd am Mn$er$at sL $obor de pe $al, am obser-at $L Mmi pierdusem $ontrolul braKului drept, $are Mmi atNrna inert0 .emeia a trebuit sL mL aDute Ji m5a $ondus a arL din pLdure, iar eu m5am spriDinit de ea0 CNnd m5am trezit, am MnKeles $L -isul Mmi spunea $L trebuie sL integrez un element eminin $are Mmi lipsea din -iaKL0 2u mL puteam baza pe braKul drept, latura mas$ulinL, $a sL mL du$L a$asL Mn siguranKL0 CNnd i5am po-estit a$est -is lui (i$hard, mi5a spus $L interpretarea mea i se pare $ore$tL0 2u mi5a impus propria5i analizL0 Mn a$ti-itatea noastrL, $lientul des$operL po-eJtile $e au $a rezultat propria -inde$are0 !/T A*! !A !$! *II#' &$T IT! Tehni$a urmLtoare este olositL pentru e<tragerea energiilor $are s5au $ristalizat Mn $orpul izi$0 *ro$esul de "<tra$Kie $onstL Mn mai mulKi paJi, $are in$lud s$anarea CNmpului "nergeti$ de 3uminL al $lientului, pre$um Ji identi i$area Ji e<tragerea energiei $ristalizate0 Mntotdeauna e e$tuaKi un *ro$esul de "<tra$Kie Mn $adrul unei 1lumi5nLri0 +a$L energia $ristalizatL nu se a lL la baza stratului e<terior al CNmpului "nergeti$ de 3uminL, poate i di i$il de per$eput0 Mn tipul unei 1luminLri, relie ul energeti$ al unei $ha're ni se dez-Lluie, iar energiile $ristalizate de la toate ni-elurile CNmpului "nergeti$ de 3uminL pot i uJor dete$tate0 #ai mult, *ro$esul de 1luminare arde energiile $are se adunL Mn Durul $ristalizLrii Ji rLmNn blo$ate Mn $orp0 1luminarea este e$hi-alentul $urLKLrii murdLriei dintr5o ranL, Mnainte de eliminarea aJ$hiilor de sti$lL Mn ipte Mn piele0 "nergiile negati-e sunt iniKial atrase de noi, pentru $L Mn noi e<istL a$eastL a initate0 2oi a-em re$eptorii pentru $aptarea energiilor, la el $um $reierul are re$eptori pentru anumite substanKe $himi$e0 Atragem a$este energii, Mn a$elaJi el Mn $are atragem anumite tipuri de oameni0 .ie$are ormL de energie are o re$-enKL Ji o -ibraKie0 .uria poate penetra CNmpul nostru "nergeti$ de 3uminL, doar atun$i $Nnd -ibraKia pentru urie e<istL Mn noi 5 iar ura ne poate a e$ta, doar atun$i $Nnd e<istL ura de sine0 0 situaKie Mn $are energie negati-L este dire$KionatL spre -oi 5 pre$um un di-orK, o -raDbL sau o mare dezamLgire 5 poate $rea o a initate0 Mn $onse$inKL, nu e su i$ient sL e<trageKi energiile $ristalizate $are -L a e$teazL $lientul0 A$este a initLKi trebuie s$himbate 5 -inde$area urii aKL de sine sau a uriei 5 ast el Mn$Nt $lientul sL nu mai atragL o energie similarL0 *ro$esul de 1luminare -inde$L a initLKile unui $lient pentru a$este energii, prin $urLKarea Ji ridi$area re$-enKei la $are se Mn-Nrte $ha'ra0 *e mLsurL $e ni-elul de -ibraKie al $ha'rei $reJte, Mn$epem sL atragem energii pure, bene i$e0 +upL e e$tuarea unei 1luminLri 5 dar Mnainte de Mn$hiderea $ha'rei 5 -inde$Ltorul e<e$utL *ro$esul de "<tra$Kie0 "<istL $in$i paJi, iar Mntregul pro$es dureazL apro<imati- douLze$i de minute0 :0 S$anaKi CNmpul "nergeti$ de 3uminL0 20 AtrageKi energiile grosiere0 90 Apli$aKi pun$tele de eliberare0

7?

?0 "<trageKi obie$tul0 =0 1luminaKi $ha'ra0 SCA$A+I C)M"U# !$! *!TIC %! #UMI$ " e$tuaKi pase $u mNna, la $NKi-a $entimetri deasupra $orpului $lientului, $a Ji $um aKi mNngNia $Nmpul sLu energeti$, miJ$Nndu5-L Mn$et Ji per$epNnd senzaKiile de $ald sau re$e0 VariaKiile de temperaturL indi$L adesea prezenKa unei energii $ristalizate0 Atun$i $Nnd simKiKi o ormL, a$eKi palma $LuJ Mn Durul a$esteia Ji Mn$er$aKi sL obKineKi o primL impresie0 *are a i metal, lemn sau piatrLP "-itaKi sL daKi nume> mai degrabL, rLmNneKi $on$entraKi asupra senzaKiilor0 !/T A*!+I !$! *II#! * 'SI! ! A$um e<trageKi energiile grosiere de la baza obie$tului, adu5nNndu5le $u -Nr urile degetelor Ji arun$Nndu5le $Ltre pLmNnt0 Ast el, obie$tul Mn$astrat Mn$epe sL se elibereze0 A"#ICA+I "U$CT!#! %! !#I1! A ! Apoi, menKineKi degetele asupra pun$telor de eliberare din spatele $raniului, pentru a produ$e eliberarea energiilor to<i$e rLmase Mn $ha'ra0 Se poate sL nu ie o relaKie dire$tL Mntre lo$ul unde se a lL energia $ristalizatL Ji $ha'ra $ompromisL0 "ste posibil sL gLsiKi o energie Mn$astratL Mn labele pi$ioarelor Ji $are sL impli$e $ha'ra inimii0 !/T A*!+I '1I!CTU# TrageKi a arL obie$tul, miJ$Nnd $u blNndeKe dintr5o parte Mn alta Ji rLsu$ind pentru a5: slLbi din strNnsoare0 1n-itaKi $lientul sL se $on$entreze asupra a$elui lo$ Ji sL -L per$eapL a$Kiunile, MntrebNndu5:) H#L miJ$ prea repedeP *rea Mn$etP +oarePI +e asemenea, puteKi sL5i $ereKi sL -L des$rie imaginile pe $are le per$epe0 I#UMI$A+I CHAK A 1luminaKi $ha'ra, s$LldNnd5o Mn 3uminL purL, pentru a5i $reJte -ibraKia Ji a5i s$himba a initatea0 Mn $ele din urmL, Mn$hideKi $ha'ra Ji lu$raKi MmpreunL $u $lientul0 "ste important sL simKiKi $u mNinile, pe tot par$ursul *ro$esului de "<tra$Kie0 Chiar da$L mL bazez Mn primul rNnd pe -iziune Ji -Ld a$este energii $ristalizate, s$anez $u griDL CNmpul "nergeti$ de 3uminL al $lientului, olosindu5mi mNinile0 1maginaKi5-L $L simKul -ostru ta$til se a$$entueazL atNt de mult, Mn$Nt puteKi per$epe -alurile de energie $are $urg prin CNmpul 3uminos0 AmintiKi5-L $L pielea este $el mai mare organ de per$epKie pe $are Ml a-em0 *e mLsurL $e studenKii mei MJi dez-oltL abilitLKile, simKul lor ta$til se as$ute0 Mi Mn-LK pe studenKi sL $readL Mn simKul lor neobiJnuit0 #ulKi semnaleazL imposibilitatea de a -edea energiile, dar MJi dez-oltL oarte mult simKul ta$til0 Atingerea este ne$enzuratL0 Ceea $e simKim este personal, intim, lLuntri$0 SimKirea ne permite sL urmLrim $u pre$izie energiile $ristalizate0 !$! *II#! (I !$TIT+I#! I$T US! 0 energie $ristalizatL se Mn$rusteazL Mn $orp0 ! entitate intrusL se Mn$rusteazL Mn sistemul ner-os $entral0 "nergiile Ji entitLKile intruse nu pot i e<trase olosind tehni$a pentru energii $ristalizate des$risL mai sus, deoare$e a$estea sunt luide Ji se pot miJ$a Mn $orp0 "ste $a Ji $um ai Mn$er$a sL apu$i apa0 *ur Ji simplu, nu ai $um sL o Kii Mn mNnL0 #ulte probleme psihologi$e Ji izi$e sunt

$auzate ori e<a$erbate de $Ltre entitLKile intruse0 A$est lu$ru produ$e adesea an<ietate, depresie, dependenKe, toane Ji o mulKime de alte simptome0 Bn semn $ara$teristi$ $are indi$L prezenKa unei entitLKi intruse este atun$i $Nnd $lientul prezintL o serie de simptome 7=

psihologi$e -ariabile, $are s ideazL $ategoriile de diagnosti$0 !datL $e entitatea intrusL este eliberatL, $lientul poate sL5Ji s$himbe mai repede $omportamentul Ji, adesea, se -inde$L spontan0 "ntitLKile intruse sunt spirite desMntrupate, prinse Mntre a$eastL lume Ji urmLtoarea0 Bneori, o entitate intrusL poate i una dintre ostele noastre -ieKi, $are a ost trezitL din sub$onJtientul nostru Ji -rea sL trLias$L din nou, luptNndu5se $u "ul nostru prezent, pentru a$$esul la sistemul ner-os $entral0 "ntitLKile intruse se ataJeazL de o $ha'rL Ji, prin intermediul ei, se $one$teazL la sistemul ner-os $entral, unde intrL Mntr5o relaKie parazitL $u gazda0 Sunt H orme de -iaKL in erioareI din lumea Spiritului, $are se hrLnes$ $u energia noastrL0 "nergiile intruse sunt Ji ele luide0 A$estea $urg prin CNmpul "nergeti$ de 3uminL, pre$um un -al Mntune$at0 "le $urg dintr5o $ha'rL Mn alta, tre$Nnd prin sistemul nostru ner-os0 "ntitLKile intruse sunt i<ate de o anumitL $ha'rL, prin $are se hrLnes$0 Adesea, o energie intrusL este atNt de puterni$L, Mn$Nt pare a a-ea o personalitate proprie Ji, prin urmare, $redem $L este o entitate0 Alteori, o entitate pare atNt de slabL, Mn$Nt suntem $on-inJi $L a-em de5a a$e doar $u o energie intrusL0 CNnd persoanele des$hise spiritual de-in deze$hilibrate emoKional, se trans ormL Mn Kinte uJoare pentru entitLKile parazite intruse0 A$este iinKe LrL trup sunt atrase de persoanele imprudente din pun$t de -edere spiritual, $a molia de la$LrL0 Terapia prin -orbire 5 ori$Nt de multL ar i 5 nu poate i e i$ientL Mn tratarea a$estei situaKii0 Atun$i $Nnd a$este energii sunt e<trase, -inde$area poate sur-eni oarte rapid0 Mntreaga energie are $onJtiinKL, $hiar Ji $ea primarL, ast el $L o energie intrusL poate pLrea sL aibL o personalitate asemLnLtoare omului0 Atun$i $Nnd un -inde$Ltor se a$ordeazL la ea, poate simKi uria, ura sau in-idia persoanei $are Ji5a dire$Kionat gNndurile Mmpotri-a $lientului0 Sunt $azuri Mn $are Mmi dau seama de di erenKL, numai $Nnd eliberez a$eastL energie Ji o arun$ Mnspre o$ 5 aJa $urLKLm $ristalele de e<tra$Kie0 ! energie intrusL se dizol-L Mnapoi Mn naturL, de -reme $e nu mai are un CNmp "nergeti$ de 3uminL, Mn $are sL poatL sLlLJlui0 "ste asimilatL Mn $opa$i, pietre sau Mn *LmNnt, unde se trans ormL Mn humus0 ! entitate intrusL este purtatL spre lumea Spiritului de $atre -inde$Ltorii Mntru 3uminL0 A$este iinKe de luminL aDutL su letul $on uz sL5Ji re$apete $onJtiinKa Ji sL se Mntoar$L la 3uminL0 "ntitLKile intruse apar mai des de$Nt ne5ar plL$ea sL $redem0 ! entitate intrusL poate apLrea sub douL eluri) un ost "u al nostru Fo ostL -iaKL, $are s5a trezit din mintea sub$onJtientLG sau o iinKL LrL $orp, $are ne5a penetrat CNmpul "nergeti$ de 3uminL0 "ntitatea intrusL poate i o rudL ori un prieten $are a de$edat Ji $are -ine la noi pentru a ne $ere aDutorul0 Atun$i $Nnd un om moare brus$ Mntr5un a$$ident, sau la spital sub medi$aKie, se poate rLtL$i Mntre a$eastL lume Ji $ealaltL0 "ste prins Mntr5un $oJmar din $are nu se poate trezi0 2u este $onJtient $L a murit Ji -ine la noi pentru a5: alina0 2oi Ml adu$em Mn siguranKa $orpului nostru luminos, Mn a$elaJi el Mn $are l5am adu$e a$asL, da$L ar i rLnit ori su erind0 "nergia lui se ameste$L ast el $u energia noastrL Ji Mn$epe sL adu$L dezastre Mn CNmpul nostru "nergeti$ de 3uminL0 "ste posibil $a persoana $are a murit sL nu aibL intenKii rele, dar ataJamentul sLu aKL de o persoanL -ie poate produ$e neaDunsuri0 Bneori, Mn$epem sL prezentLm a$elaJi simptome izi$e ori emoKionale pe $are le5a simKit persoana respe$ti-L, Mnainte de a muri0 Atun$i $Nnd e<trag o entitate intrusL din CNmpul "nergeti$ de 3uminL, simptomele izi$e Ji psihologi$e ale $lientului meu dispar adesea0 Mn $azul oamenilor $are -in sL mL -adL, $am un s ert au ost a e$taKi de energii sau entitLKi intruse0 CNteodatL, pot i spirite $are $hiar dores$ sL le a$L rLu, ele iind iinKe nedreptLKite Mn alt timp Ji spaKiu0 "ntitLKile intruse se hrLnes$ din energia $ha'relor Ji a sistemului ner-os $entral0 2u e<istL o altL ormL de energie, mai hrLnitoare0 "le se ataJeazL de mLdu-a spinLrii printr5o $ha'rL Ji sunt $apabile sL per$eapL gNndurile Ji sentimentele 7;

persoanei respe$ti-e0 *entru CNmpul "nergeti$ de 3uminL este greu sL elimine a$este energii strLine0 Spre deosebire de $orpul izi$, $are poate elimina elementele to<i$e prin urinL, materii e$ale, transpiraKie Ji respiraKie, a$esta nu are ni$io des$hidere0 Atun$i $Nnd a$este energii au intrat Mn sistemul ner-os $entral, trebuie sL le e<tragem olosind un $ristal0
C ISTAI!#! %! !/T AC+I! Cristalele sunt $ele mai stabile stru$turi din naturL0 Sunt trans5du$toare, $eea $e MnseamnL $L pot $on-erti un tip de energie Mn altul, $u multL uJurinKL0 1atL de $e sunt olosite Mn $ipurile ele$troni$e ale $omputerelor0 CuarKul translu$id este $el mai bun pentru e<tragerea energiilor Ji entitLKilor intruse0 CuarKul este un element atNt de stabil, Mn$Nt energia este atrasL de el, Mn mod natural0 0 piesL de $uarK $u douL $apete, per e$t inisatL, a-Nnd o lungime de :05:2,= $m, este unul dintre $ele mai bune instrumente din trusa unui -inde$Ltor0 A$este piese sunt tLiate manual, dintr5un $ristal de $uarK aproape per e$t Ji transparent0 Sunt oarte s$umpe0 Mmi s Ltuies$ studenKii sL in-esteas$L Mn $ele mai bune $ristale pe $are Ji le pot permite0 Cristalul de e<tra$Kie trebuie sL ie $lar Ji sL nu aibL isuri0 Atun$i $Nnd un $ristal este isurat, energia se poate s$urge Ji Ml poate $ontamina pe -inde$Ltor0 1ar da$L $ristalul are $e-a Mn interiorul lui, pete sau planuri interse$tate, entitatea intrusL poate simKi multL durere, atun$i $Nnd se -a a la Mn interiorul a$estuia0 XineKi minte $L entitatea pe $are o e<tra5 geKi poate i o rudL de$edatL sau o ostL Mn$arnare a $lientului -ostru0 "u nu -reau sL su ere ni$i entitatea4energia intrusL Ji ni$i $lientul sL aibL dureri0 Ca -inde$Ltor, trebuie sL -inde$aKi, indi erent de $are parte a lumii Spiritului se a lL $lientul0 Casa lor temporarL 5 $ristalul 5 trebuie sL ie un adLpost $on ortabil, altminteri se -or opune e<tra$Kiei0 +upL e<tragerea entitLKii intruse, Mmi aDut $lientul sL5Ji s$himbe a initLKile, ast el Mn$Nt sL nu mai atragL a$eastL entitate Fori altele similareG 5 Ji la el pro$edLm Mn $azul energiilor $ristalizate0 (epetLm operaKiunea Mn $adrul *ro$esului de 1luminare0 Mn a$est $az, -inde$Ltorul nu trebuie doar sL e<tragL entitatea deranDantL, $i sL Ji -inde$e0 Su letul pierdut poate i aDutat sL se trezeas$L din $oJmarul Mn $are este prins Ji sL se Mntoar$L la 3umina Ji 1ubirea din lumea Spiritului0 #edi$ii din Aso$iaKia #edi$alL SpiritistL a &raziliei F&razilSs Spiritist #edi$al Asso$iationG au des$operit $L aproape DumLtate dintre maladiile pa$ienKilor sunt $auzate de energii ori entitLKi intruse0 3a Jase luni dupL moartea buni$ii din partea tatLlui, am primit o bursL 0 de $er$etare, $eea $e Mmi permitea sL5i studiez pe a$eJti medi$i $are se strNngeau Mn Sao *aulo, Mn ie$are searL de -ineri, pentru JedinKe de -inde$are spiritualL0 Se aJezau Mn $er$ Mn Durul unui medium 5 o emeie atrLgLtoare, Mn -NrstL de apro<imati- treize$i de ani, $u pielea Mntune$atL 5 $are a Mn$orporat spiritele pa$ienKilor proaspLt de$edaKi, ast el Mn$Nt a$eJtia sL5Ji poatL re$LpLta $onJtiinKa, destul $Nt sL pri5 meas$L -inde$are din partea $elor -ii0 &uni$a Ji $u mine am ost oarte apropiaKi0 Mn $opilLrie, mi5 am petre$ut mai mult timp MmpreunL $u ea, de$Nt $u propria5mi mamL0 +e la moartea ei, sur-enitL $u -reo $Nte-a luni Mnainte, usesem oarte deprimat Ji mL gNndeam $L ar i ost minunat $a Ji ea sL poatL primi a$est el de tratament0 +upL douL ore lungi de $omuni$are $u spiritele $elor ple$aKi, a ost rostitL (ugL$iunea +omnului, pentru a se Mn$hide $er$ul de -inde$are0 &rus$, mediu5mul s5a $utremurat Ji a intrat din nou Mn transL0 A Mn$eput sL -orbeas$L Mn spaniolL, Mn lo$ de portugheza ei nati-L0 Vinde$Ltorul a reluat JedinKa0 2imeni nu -oia sL lase a$est spirit sL su ere Mn $ontinuare0 HBnde mL a luP +umnezeu sL mL aDuteI, a spus ea, pe o -o$e slabL, tremuratL0 Mn medium se Mntrupase spiritul unei emei bLtrNne, dezorientatL Ji MndureratL, $are spunea $L are buzele us$ate Ji $rLpate, din pri$inL $L respira printr5un tub0 Voia sL i se permitL sL moarL0 Bnul dintre medi$ii din $er$ i5a e<pli$at spiritului $L murise deDa0 15a spus $L, temporar, o$upa $orpul unui medium Ji a Mn$uraDat5o sL simtL a$est $orp0 *e mLsurL $e mNinile se miJ$au pe ro$hie, Mn Dos, -inde$Ltorul a Mntrebat) HA$estea sunt mNinile taleP A$eJtia sunt sNnii tLiPI H2u, este un $orp tNnLr000I Spiritul nu5Ji dLdea seama $L murise0 Se a la Mn$L Mn $amera de spital, prinsL de tuburile pentru respiraKie Ji hranL0 .usese adusL ai$i pentru a i eliberatL dintr5un lo$ unde nu putea simKi ni$i bu$uria -ieKii, ni$i pa$ea morKii0 As$ultNnd, mi5am dat seama $L su erea0 3a un moment dat, mediumul a ridi$at pri-irea spre mine Ji a gemut) HAlber, tu eJti, mi$uKul meuP ADutL5mL, aDutL5mL, te rog0I Am auzit a$este lu$ruri $a prin -is0 +oar buni$a mea Mmi spunea ast el0 Vinde$Ltorul i5a $erut apoi emeii sL obser-e $elelalte spirite $are se a lau a$olo $a sL o aDute0 A Mn$eput sL5i $heme pe mama

78

ei, tatLl ei, soKul 5 buni$ul meu0 Am rLmas mut de uimire0 Bnul dintre medi$i i5a e<pli$at $L a$um pLrLsea Kinutul de $oJmar dintre lumi Ji se trezea Mn lumea Spiritului, Mn 3uminL, unde era MntNmpinatL de $ei dragi0 \n lumea Spiritului, poKi a-ea ori$e -NrstL doreJti, pentru $L su letul nu are -NrstL0 Spiritul a spus $L durerea Ji dis$on ortul o pLrLses$ Ji $L se simte mai tNnLrL Ji mai puterni$L0 Mnainte de a ple$a, a spus) H#ulKumes$ pentru $L m5aKi adus ai$i0I Apoi s5a Mntors spre mine) HVoi i totdeauna $u tine, Alber0I 2imeni nu Jtia despre buni$a mea, #aria 3uisa, ori despre moartea ei0 Mmi pla$e sL $red $L a ost $u mine, Mntr5ade-Lr, Ji $L a ost asistatL Mn pro$esul de tranziKie din a$eastL lume, Mn urmLtoarea0 Mn de$urs de o sLptLmNnL, am s$Lpat de depresie0 #ai tNrziu, unul dintre -inde$Ltori mi5a e<pli$at $L spiritul buni$ii, Mn $on uzia lui, se ataJase de mine, $LutNnd re ugiu la persoana de $are se simKea $el mai legatL0 .aptul $L eu eram des$his spiritual a L$ut sL5Ji poatL gLsi mult mai uJor alinare la mine0 "u i5am simKit su erinKa, tradusL Mn depresie Ji pierderea interesului pentru -iaKL0 "ntitLKile intruse sunt rareori spirite Mntune$ate ori male i$e0 Mn general, sunt su lete $are MJi $autL -inde$area, aJa $um pot0 +ar e<istL Ji e<$epKii0 CNteodatL daKi peste spirite pe $are eu le numes$ Hobrazni$eI0 Vom dis$uta mai tNrziu despre elul Mn $are trebuie abordate0 Ca Ji Mn $azul buni$ii mele, a$estea pot i rude -enite sL ne $earL aDutorul0 Cu $Nt e mai mare numLrul oamenilor din a$eastL lume, $are -in la -oi pentru asistenKL, $u atNt -a i mai mare numLrul spiritelor din $ealaltL lume, $are -L -or $ere aDutorul0 #ulte dintre a$este spirite nu ne penetreazL ni$iodatL CNmpul "nergiei Spirituale, pentru $L nu a-em ni$io a initate sau legLturL spiritualL $u ele0 Atun$i $Nnd $hiar ne penetreazL sistemele de apLrare luminoase, de-enim neaDutoraKi0 2e lipses$ tehni$ile spirituale pe $are le putem gLsi Mn $ulturile tradiKionale din &razilia, Amazon ori Tibet0 Bn Jaman mi5a spus, odatL, $L el nu $rede $L o$$identalii MJi MngroapL morKii0 35am Mntrebat $e anume Ml a$e sL $readL un lu$ru atNt de absurd Ji mi5a rLspuns $L Mn spatele ie$Lruia dintre noi sunt ze$i de HnemorKiI, $um Mi numea el0 A$eJtia erau strLbunii noJtri, $are nu useserL DeliKi $um se $u-ine, dupL moartea lor0 A$est lu$ru nu se MntNmplL pentru $L nu ne pasL de ei, $i iind$L nu a-em $unoJtinKele $u pri-ire la $eea $e se MntNmplL $u su letul dupL moarte0 Vom dis$uta detaliat despre a$est pro$es, Mn $apitolul urmLtor0 1ronia este $L atun$i $Nnd nu ne onorLm Ji Delim strLbunii, a$eJtia $ontinuL sL trLias$L prin noi0 "i mor a-Nnd o mulKime de probleme nerezol-ate Mn a$eastL lume0 !/T A*! !A !$TIT+I#' (I A !$! *II#' I$T US! *entru *ro$esul de 1luminare Ji maDoritatea tehni$ilor $u energie, este su i$ient un singur -inde$Ltor $are sL lu$reze $u $lientul0 +ar pentru e<tragerea energiilor4entitLKilor intruse, este bine sL e<iste doi urmLritori $are sL Ml asiste pe -inde$Ltor0 #aDoritatea dintre noi nu5Ji pot permite lu<ul de a a-ea doi asistenKi Ji trebuie sL Mn-LKLm sL e e$tuLm toate tehni$ile, simultan0 +a$L are su i$ientL pra$ti$L, -inde$Ltorul poate stLpNni a$eastL artL0 A-eKi griDL) $lientul trebuie sL i primit Mnainte o 1luminare0 A$est pro$es are Japte etape Ji dureazL apro<imati- treize$i de minute0 :0 TestaKi pentru a des$operi energia4entitatea intrusL0 20 TrimiteKi energie Mn $orpul $lientului, pentru a deblo$a energia4entitatea0 90 ,LsiKi urma energiei4entitLKii din $orpul $lientului0 ?0 "<trageKi energia4entitatea0 =0 3u$raKi MmpreunL $u $lientul0 ;0 " e$tuaKi o 1luminare pentru a s$himba a initLKile Ji Mn$heiaKi pro$esul de -inde$are0 80 CurLKaKi $ristalul pentru a elibera energia4entitatea0 T!STA+I "!$T U A %!SC'"! I !$! *IA2!$TITAT!A I$T US 2oi olosim pro$edura de testare a muJ$hilor, des$risL Mn Capitolul 8, pentru stabili da$L este prezentL -reo entitate sau energie0 Clientul trebuie sL stea Mn pi$ioare, sL5Ji lipeas$L palmele Ji sL5Ji KinL braKele Mn aKL, paralele $u pLmNntul0 Apoi, Mi $er sL opunL rezistenKL, Mn timp $e Mn$er$ sL5i Mmping braKele Mn Dos, e<er$itNnd presiune asupra Mn$heieturii, $u mNna mea dreaptL0 2i-elul de orKL pe $are Ml $onstat Mn timpul testLrii muJ$hilor -a indi$a pun$tul de re erinKL al ni-elului stLrii CNmpului "nergeti$ de 3uminL al $lientului0

76

T IMIT!+I !$! *I! &$ C' "U# C#I!$TU#UI StaKi Mn spatele $lientului, $u mNna dominantL la baza $oloanei -ertebrale a a$estuia, peste $o$$is0 CealaltL mNnL stL la baza gNtului0 +e -reme $e eu sunt drepta$i, Mmi pun mNna dreaptL la baza $oloanei Ji pe $ea stNngL la baza gNtului0 !amenii stNnga$i -or pro$eda in-ers0 TrimiteKi energie Mntre mNinile -oastre, de Dos Mn sus0 "u -izualizez o energie roJie, ierbinte, $are $urge prin $oloana -ertebralL a $lientului meu0 TrimiteKi a$eastL energie timp de mai multe minute, pNnL $Nnd o simKiKi $urgNnd prin $oloanL Ji prin mNna -oastrL, a latL pe gNtul $lientului0 A$eastL energie ierbinte $a o$ul dislo$L temporar ori$e energie4entitate intrusL ataJatL de mLdu-a spinLrii0 Atun$i $Nnd simKiKi $L energia $urge $u putere, retestaKi5-L $lientul0 +a$L puterea a$estuia este la el de mare sau mai mare de$Nt etalonul, ni$io energie4entitate nu este prezentL Ji nu -a i ne$esarL ni$io "<tra$Kie0 +a$L puterea este substanKial mai s$LzutL de$Nt etalonul, atun$i este ne$esarL o "<tra$Kie0 Atun$i $Nnd o energie4entitate este dislo$atL din sistemul ner-os $entral, puterea CNmpului "nergeti$ de 3uminL e distrusL temporar0 Oi puterea izi$L dispare, pentru o $lipL0 Atun$i $Nnd nu e<istL ni$io energie4entitate intrusL, CNmpul "nergeti$ de 3uminL este MntLrit de energia pe $are -inde$Ltorul o trimite prin sistemul ner-os $entral al $lientului0 *SI+I U MA !$! *I!I2!$TIT+II +a$L -inde$Ltorul are doi asistenKi, atun$i el -a e e$tua "<tra$Kia, Mn timp $e unul dintre asistenKi -a a$e urmLrirea, iar $elLlalt -a trimite energie0 *ersoana $are emite -a trimite energie de5a lungul $o5 loanei -ertebrale a $lientului, atNt Mn timpul pro$esului de testare, $Nt Ji Mn "<tra$Kia propriu5zisL0 BrmLritorul lo$alizeazL Ji monitorizeazL poziKia energiei4entitLKii de5a lungul pro$esului0 +eoare$e a$eastL energie4entitate este luidL, poate migra Mn di erite $ha're, Mn susul Ji Mn Dosul $oloanei0 Cel $are e<trage -a a-ea ne-oie de $ristalul de e<tra$Kie, $are trebuie sL aibL douL $apete, sL ie $Nt se poate de $lar Ji sL ie, in mod ideal, lung de :05:2,= $m0 BrmLritorul stL alLturi de $lient, $u o mNnL pe umLrul lui Ji $ealaltL pe talia a$estuia0 "miKLtorul de energie Mn$epe sL trimitL -aluri de energie de5a lungul $oloanei -ertebrale a $lientului0 .iind $el $are e<trage -inde$Ltorul stL Mn aKa $lientului, $u ata spre el0 #Ninile $lientului atNrnL liber, Mn lateral0 XinNnd $ristalul Mntr5o palmL -inde$Ltorul ia mNinile $lientului Mntr5ale sale0 Apoi Mn$epe sL legene mNinile $lientului, miJ$Nndu5le Mn sus Ji Mn Dos, a$ordNndu5se simultan la energie4entitate0 Vinde$Ltorul nu se grLbeJte Mn timpul a$estui pro$es, tolosindu5Ji respiraKia pentru a rLmNne $alm Ji $entrat0 Mi $ere $lientului sa semnaleze ori$e sentimente ori imagini per$epute0 !/T A*!+I !$! *IA2!$TITAT!A "<tra$Kia propriu5zisL trebuie sL ie e e$tuatL Mn de$urs de $in$i minute dupL energizarea $oloanei -ertebrale, Mnainte $a energia4entitatea sa adere din nou la a$easta0 Vinde$Ltorul $ontinuL sL s$uture mNinile $lientului Ji Mn$epe sL tragL energia4entitatea Mn propriile mNini0 AJteaptL $a emiKLtorul sL anunKe $L energia $urge $u putere de5a lungul $oloanei -ertebrale0 Atun$i, urmLritorul Mi spune unde per$epe intruziunea0 #onitorizeazL energia4entitatea, pe mLsurL $e a$easta se dislo$a din $oloanL Ji se miJ$L spre o altL $ha'rL, sau Mn$ear$L sL se as$undL in $orpul $lientului0 Adesea, energia4entitatea MJi dL seama $L este e<trasa Ji a$e tot posibilul sL se agate de gazda sa0 BrmLritorul monitorizeazL progresul Ji Mi dL -inde$Ltorului eedba$' $u pri-ire la lo$aKie Ji intensitate0 Sar$ina mea, $a -inde$Ltor $e e e$tueazL *ro$esul de "<tra$Kie este sa H$on-ingI energia4entitatea sL iasL0 Otiu $L este speriatL Ji $on uza0 1i -orbes$ uneori Mn$et, alteori tare, spunNndu5i $L -a i Mn siguranKa, $a $ine-a -a a-ea griDL de ea, $L nu -a mai su eri Ji $L totul -a i bine0 1i spun $L mL a lu ai$i pentru a o aDuta sL se -inde$e Ji o asigur $a nu -a su eri Mn ni$iun el0 Adesea Mi -orbes$ energiei4entitLKii aJa $um ma adresez $opiilor mi$i0 MnKeleg $L su erL Ji -reau sL o aDut sL s$ape de durere0 *e mLsurL $e o $on-ing sL iasL, simt $um energia Mmi intra in braKe0 2u5i permit sL trea$L din$olo de $oate0 FChiar da$L -in de$Ltorul nu are a initLKi pentru energie, a$easta tot Mi poate

a e$ta CNmpul "nergeti$ de 3uminLG0 +e MndatL $e simt $L iese din $lient, o atrag Mn $ristal0 77

Sunt momente Mn $are energia4entitatea re uzL sL pLrLseas$L $lientul0 Alteori, a$esta nu prea -rea sL lase entitatea intrusL sL ple$e0 "l o poate re$unoaJte Mn mod in$onJtient $a pe o rudL, sau $a pe o ostL -iaKL proprie, nedorind sL o elibereze0 Mn a$este $azuri, oloses$ o tehni$L $e Ml a$e sL tresarL0 Mi $er $lientului sL numere des$res$Ltor, Mn$epNnd $u 20 sau sL re$ite al abetul in-ers 5 ori$e Mi -a distrage mintea raKionalL0 Atun$i $Nnd simt $L energia4entitatea Mn$epe sL se miJte Mn braKul meu, strig) HHaUI Ji Mmi unes$ mNinile, $apturNnd energia4entitatea Mn $ristal0 Apoi Mi $er lLmuriri urmLritorului0 A ost e<tra$Kia $ompletLP #ai e ne-oie de -reo altL pasLP " mai mult de$Nt o energie4entitateP Vinde$Ltorul poate sL a$L din nou testarea muJ$hilor, pentru a $on irma $L e<tra$Kia a a-ut su$$es0 Claire este o asistentL din Canada, $are s5a Mns$ris la J$oala noastrL0 Mntr5o zi, mi5a $erut sL5i demonstrez *ro$esul de "<tra$Kie, olosind5o $a material dida$ti$0 Am Jo-Lit, pentru $L nu simKeam $L are -reo problemL0 Claire era o persoanL e$hilibratL, a-ea un mariaD eri$it Ji doi $opii0 .ie$are aspe$t al -ieKii ei un$Kiona LrL $usur, spre pro5priai satis a$Kie0 Voiam sL a$ demonstraKia $u $ine-a pe $are5: suspe$tam $L su erL de o energie intrusL0 TotuJi, ea a insistat, iar eu am a$$eptat0 Spre surpriza mea, testul a ieJit poziti-0 CNnd am iniKiat e<tra$5 Kia, Clare a Mn$eput sL tremure, iar genun$hii i sau Mnmuiat0 *ersoana $are Mi transmitea energie Ji $are stLtea Mn spatele ei a trebuit sL o KinL dreaptL, $L$i ea de-enise moale $a o pLpuJL de $NrpL0 *e $Nnd e<trLgeam energia, $orpul lui Claire a z-N$nit Mn sus0 A strigat) H2uU Otiu $L asta e o pL$LlealLUI Apoi s5a Mndoit de miDlo$ Ji a Mn$eput sL plNngL LrL $ontrol0 Am simKit $um o energie Mntune$atL, respingLtoare Mmi intrL Mn mNini Ji am arun$at5 o Mn $ristal, strigNnd $u putere0 Claire s5a prLbuJit la pLmNnt0 Apoi, Mntregul ei aspe$t s5a s$himbat0 3e5a e<pli$at $olegilor de $lasL $L tatLl ei murise $u patru ani Mnainte Ji $L, de atun$i, simKea $L Ml poartL peste tot $u ea0 +upL e<tra$Kie, s5a simKit epuizatL Ji a trebuit sL rLmNnL MntinsL pNnL seara, $Nnd am eliberat energia4entitatea intrusL Mn o$ l5am $erut lui Claire sL5Ji ia adio de la tatLl ei, sau sL5i transmitL mesaDul dorit0 "u nu a-eam $um sL iu sigur $L energia pe $are o e<trLsesem era, Mntr5ade-Lr, tatLl ei0 #5am bazat pe intuiKia lui Claire Ji, da$L a-ea dreptate, am Jtiut $L -a i important pentru ea sL punL $apLt a$estei situaKii $are Ml pri-ea pe tatLl ei ple$at0 Clare i5a -orbit entitLKii $u blNndeKe, Mn timp $e Kinea $ristalul Ji Ml Mn-Nrtea Mn mNini0 15a spus tatLlui ei $Nt de mult Mi du$ea dorul, $L regreta iind$L nu reuJise sL5: $unoas$L $u ade-Lrat Ji $Nt Mi era de re$unos$Ltoare pentru toate amintirile din $opilLrie0 Apoi am eliberat energia4entitatea intrusL0 Am obser-at $L spaKiul din Durul o$ului a Mn$eput sL strLlu$eas$L Ji o brizL $aldL a tre$ut prin aerul re$e al nopKii0 Ambele semne mi5au indi$at $L se des$hidea un spaKiu dintre lumi0 Am putut simKi prezenKa iinKelor luminoase, oamenii -ra$i din lumea Spiritelor, $are au -enit sL aDute un su let su erind0 "ntitatea intrusL a ost primitL $u multL iubire Ji dusL a$asL0 3ui Claire i5a trebuit aproape o sLptLmNnL sL5Ji re-inL0 Mn a$est timp, a spus $L simKea $um bu$uria se Mntor$ea la ea) nu o mai simKise de la moartea tatLlui0 +a$L -inde$Ltorul -a e e$tua un *ro$es de "<tra$Kie LrL asistenKi, -a trebui sL Mndeplineas$L singur toate sar$inile0 !datL $e energia Mn$epe sL $urgL de5a lungul $oloanei -ertebrale, -inde$Ltorul se mutL Mn aKa $orpului $lientului Ji Mn$epe "<tra$Kia0 Ai$i trebuie oarte mare griDL, pentru $L Mn a$elaJi timp se a$e Ji urmLrirea Ji e<tragerea0 "u Mmi oloses$ simKul 'inestezi$ Fta$tilG ast el Mn$Nt sL pot simKi energia $are Mmi $oboarL Mn braKe Ji merge Mn $ristal0 +ialoghez $u $lientul Ji $u energia4entitatea Ji urmLres$ energia, pe mLsurL $e se miJ$L prin $orpul $lientului0 Bn -inde$Ltor poate Mn-LKa sL e e$tueze a$este tehni$i simultan, dar e ne-oie de pra$ti$L Ji poate i oarte obositor0 Mi Mn-LK pe studenKi sL stLpNneas$L ie$are dintre a$este tehni$i separat, lu$rNnd Mn $adrul unei e$hipe de trei oameni0 Ast el, $ei trei pot $ombina a$este abilitLKi, atun$i $Nnd trebuie sL e e$tueze singuri o "<tra$Kie0 TotuJi, da$L des$opLr $L energia4entitatea intrusL este una Hobrazni$LI Ji nu :00

iese de$Nt $u greutate, $hem Mntotdeauna doi -inde$Ltori sL mL asiste 5 unul $are sL trimitL energie Ji altul $are sL urmLreas$L0
#UC A+I &M" !U$ CU C#I!$TU# Mntotdeauna Mi des$riu $lientului meu $e am per$eput atun$i $Nnd urmLream energia4entitatea Ji ori$e in ormaKie pe $are a$easta mi5a o erit5o0 MntrebLrile pe $are le pun, Mn general, energiei4entitLKii sunt a$estea) de unde a -enit, de $Nt timp se a lL $u $lientul meu, $e anume a atras energia4entitatea la $lientul meu, $e -rea de la el0 StudenKii mL MntreabL uneori $um poate -orbi $ine-a $u energia0 Are a$easta -o$eP *entru Jaman, tot $e e<istL Mn naturL are -o$e 5 rNurile, $opa$ii Ji energia0 +e asemenea, -reau sL Jtiu $e a simKit $lientul meu0 Cum se simte a$umP Ce a initLKi are pentru a$eastL intruziuneP +e $e a ost atrasL energia4entitatea de el, pNnL la urmLP Ce trebuie L$ut pentru a pre-eni o problemL similarL Mn -iitorP !0!CTUA+I ' I#UMI$A ! "!$T U A &$CH!IA VI$%!CA !A A doua 1luminare trebuie sL urmeze Mntotdeauna dupL o "<tra$Kie0 A$easta s$himbL ori$e a initate pentru energie4entitate Ji Mn$heie pro$esul de -inde$are0 +a$L a initatea nu este s$himbatL, o altL energie4entitate -a $Luta $lientul0 Mntr5un el, o "<tra$Kie este $a un di-orK0 *oKi sL s$api de o relaKie pLgubitoare, dar, da$L nu MKi s$himbi a initLKile, -ei s NrJi $LsLtorindu5te $u o persoanL asemLnLtoare0 2u e posibilL ni$io nego$iere $u o energie4entitate intrusL, dupL $um nu e<istL o $ale de a Mn-LKa sL trLim MmpreunL0 "<istL doar un lo$ Mn $are a$easta poate merge 5 Mn naturL sau Mn lumea Spiritului0 Atun$i $Nnd o entitate intrusL este o persoanL iubitL a latL Mn di i$ultate, Mmi Mntreb $lientul $e probleme nerezol-ate mai are $u a$eastL rudL0 Vreau sL5: aDut sL des$opere $are este rolul sLu Mn a$est Do$ Ji, Mn primul rNnd, de $e parti$ipL la el0 "ste -remea sL spunem HTe iubes$I Ji HTe iertI0 Atun$i $Nnd a initatea este s$himbatL, $lientul nu -a mai i deranDat Mn -iitor0 CU +A+I C ISTA#U# (# !#I1! A+I !$! *IA2!$TITAT!A Clientul trebuie sL MnsoKeas$L -inde$Ltorul, atun$i $Nnd $urLKL $ristalul Mn o$0 #ai MntNi, Mmi Mntreb $lientul da$L este gata sL renunKe la a$eastL energie4entitate0 Apoi Ml in-it sL5Ji ia la re-edere aJa $um $onsiderL de $u-iinKL, sL5i multumeas$L pentru le$Kii, indi erent $Nt au ost de dureroase0 Aprind un o$ Mn biroul meu, Mntr5un -as de alamL, $u sLruri "psom Ji al$ool pentru re$Kii0 Vasul metali$ trebuie sL nu aibL MmbinLri, deoare$e $Lldura -a sparge un -as L$ut din mai multe bu$LKi0 Am des$operit $L un -as din aluminiu, L$ut dintr5o singurL bu$atL, este la el de bun0 Bmplu -asul $u un strat Fde un degetG de sLruri "psom0 Apoi, torn douL linguri de al$ool pentru re$Kii Mn -as Ji Ml aprind $u griDL0 Se -a produ$e un o$ oarte ierbinte, $are -a arde timp de trei minute0 2u mai adLugaKi al$ool Mn o$ul aprins Ji aJteptaKi sL se stingL singur, iar -asul sL se rL$eas$L, Mnainte de a5: reaprinde0 .lL$Lrile produse de al$ool sunt oarte ierbinKi Ji greu de -Lzut la lumina zilei0 S$ad lumina din $amera de -inde$are, pentru a le -edea mai bine, atun$i $Nnd tre$ $ristalul prin o$0 A-eKi mare griDL $Nnd aDungeKi la a$eastL etapL, deoare$e -L puteKi arde uJor0 Vinde$Ltorii tradi5 Kionali oloses$ un o$ mare, Mn aer liber, $are se aprinde noaptea0 "i des$hid SpaKiul Sa$ru, apoi $hem spiritele $are au ne-oie de -inde$are sL -inL sL se Mn$Llzeas$L la o$ Ji sL primeas$L $eea $e au ne-oie0 Clientul este instruit sL pregLteas$L o sLgeatL a morKii, un beKiJor pe $are a Mn$rustat sau desenat, Mn mod simboli$, pLrKile $are trebuie sL moarL 5 trLsLturile de $ara$ter, simptomele Ji $omportamentele $are nu mai sunt ne$esare 5 asupra $Lrora se roagL Ji apoi le arun$L Mn o$0 +e asemenea, pentru a $urLKa un $ristal, puteKi sL aprindeKi un o$ Mn $urte sau Mntr5un Jemineu0 "ste important $a $ristalul sL trea$L e e$ti- prin lL$Lri0 "u tre$ $ristalul de trei ori prin o$, apoi mL Mntor$ spre Sud, $u $lientul alLturi0 Su lu Mn $ristal $Ltre dire$Kia sudului, apoi spre -est, spre nord Ji spre est0 +upL a$eea, $urLK $ristalul $u apL re$e0 Atun$i $Nnd -eKi tre$e $ristalul de $uarK prin lL$Lri energia4entitatea -a simKi $Lldura puterni$L0 .o$ul o -a alunga din $ristal0 Mn a$est moment Mmi dau seama da$L este -orba despre o energie sau o entitate0 ! entitate -a i per$eputL de $Ltre -inde$Ltorii Mntru 3uminL din lumea Spiritului, $are intrL Mn siguranKa SpaKiului -ostru Sa$ru0 ! energie intrusL -a i arsL de o$, lumina Ji $Lldura a$esteia iind eliberate Mn naturL0

:0:

!datL, am ost martorul e<tra$Kiei unei entitLKi dintr5un $lient, operaKiune e e$tuatL de un -rLDitor din DunglL0 VrLDitorul a Kinut apoi $ristalul oarte aproape de lL$Lri, pentru $a entitatea sL su ere din pri$ina $Lldurii intense0 "l $redea $L entitatea usese trimisL de un -rLDitor ri-al pentru a5i rLni $lientul Ji a-ea de gNnd sL5: Mn-eKe o le$Kie usturLtoare0 2oi nu pro$edLm aJa0 .lL$Lrile elibereazL o entitate sL se Mntoar$L Mn lumea Spiritului, unde poate, Mn s NrJit, sL obKinL pa$ea0 Bneori, -eKi des$operi $L o entitate intrusL se as$unde Mn spatele unei energii intruse0 +upL $e Mn$hei e<tra$Kia Ji testul muJ$hilor, $lientul trebuie sL se do-edeas$L puterni$0 +a$L este tot slab, re-in Ji repet urmLrirea0 0 asemenea e<perienKL am a-ut5o Mn $azul Theresei0 Therese era membra unei biseri$i $atoli$e din Cin$innati, atun$i $Nnd s5a Mns$ris Mn programul Vinde$Lrii Trupului de 3uminL0 Am de$is sL Kinem sesiunea inalL de pregLtire la *ar$ul 2aKional Canyon de Chelly, din rezer-aKia naKionalL 2a-aDo0 Vreme de mulKi ani, Therese se simKise negliDatL de &iseri$L0 ToatL lumea re$unoJtea $L ea era orKa uni i$atoare din $adrul $ongregaKiei sale0 +ar, pentru $L era o emeie, Mn $adrul religiei $atoli$e nu a-ea drepturile Ji pri-ilegiile unui preot $are o i$iazL $eremoniile spirituale, Mn $iuda studiilor sale apro undate de teologie0 *otri-it dogmei $atoli$e, i se permitea sL se adreseze $ongregaKiei doar la des$hiderea sluDbei preotului0 SimKea $L ea, Mn spe$ial 5 Ji emeile, Mn general 5 erau $etLKeni de mNna a doua, Mn $adrul &iseri$ii0 "ram Mn$onDuraKi de stNn$i roJii, oarte Mnalte0 Mn miDlo$ul unei stNn$i se a lau ruinele anti$ei aJezLri Anasazi0 35am pus pe unul dintre studenKi sL trimitL energie de5a lungul $oloanei -ertebrale a Theresei, Mn timp $e doi urmLritori monitorizau lo$aKia Ji miJ$Lrile energiei intruse0 +upL $Nte-a momente de energizare, urmLritorii au semnalat o masL Mntune$atL $are a ri$oJat Mn interiorul CNmpului sLu "nergeti$ de 3uminL0 *Lrea $a o $ometL Mntune$atL, $e se a-Nnta Mn interiorul trupul ei0 Mn$et, am Mn$eput sL e<trag energia prin -Nr urile degetelor sale, Mn $ristalul de e<tra$Kie0 2u s5a opus oarte mult0 #asa Mntune$atL a $urs Mn $ristal, unde a ost Mn$hisL Mn siguranKL0 BrmLritorii au $on irmat $L masa Mntune$atL a dispLrut0 Apoi, am retestat5o pe Therese0 Mn timpul "<tra$Kiei, de$larase $L nu simte nimi$ neobiJnuit0 A$um simKea greaKL0 Spre surprinderea mea, era slLbitL0 +e abia MJi putea menKine braKul suspendat Mn aer0 15am $erut asistentului meu sL5i trimi5 tL din nou energie0 CNnd i5am s$anat din nou CNmpul "nergeti$ de 3uminL, ani per$eput un bLrbat MmbrL$at Mn -eJminte negre, $a $ele purtate de preoKii $atoli$i0 Am simKit o $omuni$are Mn mintea mea, $a Ji $um el ar i rNs Ji ar i spus) H"a e a mea, aJa $L, da$L MKi Mn$hipui $L poKi sL o iei, trebuie sL te lupKi0I A ost $a Ji $um ea ar i auzit a$este $u-inte din interiorul minKii mele Ji i5ar i simKit ura Ji dispreKul din ton0 0 entitate intrusL stLtea as$unsL Mn spatele energiei pe $are o e<trLsesem0 15am des$ris Theresei $e -Lzusem0 A simKit $L a$est bLrbat Mi L$use -iaKa un $al-ar, Mntr5un tre$ut MndepLrtat0 S5a -Lzut pedepsitL pentru $L era o emeie MnKeleaptL Ji usese per$eputL $a o ameninKare pentru &iseri$L0 A$est bLrbat o torturase izi$ Ji L$use din su erinKa ei o $auzL personalL0 Spiritul lui $ontinua sL o $hinuie pe Therese0 +a$L ar i ost Mntrupat, a$est bLrbat ar i ost atras de Therese Ji ar i de-enit impli$at Mn -iaKa ei, Mntr5o mLsurL la el de distru$ti-L0 +e apt, ea MJi mani estase a$eeaJi dilemL -iza-i de &iseri$L0 "ra Mn$L per$eputL $a o ameninKare0 +esigur $L instrumentele de torturL de astLzi sunt mult mai subtile 5 ruJine, izgonire sau re uzul re$unoaJterii meritelor, Mn $adrul $omunitLKii0 Mn a$est $az, spiritul era oarte Hobrazni$I0 "l $onsidera $L o posedL pe Therese Ji Mi absorbea energia -italL prin $ea de5a treia $ha'rL0 2u e $e-a neobiJnuit $a o entitate parazitL sL simtL $L MJi HposedLI gazda0 "l era prins de $oloana -ertebralL a emeii, Mn LJurNndu5Ji tenta$ulele de energie Mntune$atL Mn Durul ner-ilor $e porneau din mLdu-a spinLrii0 1dentitatea sa de-enise $omplet MntreKesutL Mn a ei0 .ie$are entitate intrusL su erL Ji are ne-oie de -inde$are0 Atun$i $Nnd am Mn-LKat *ro$esul de "<tra$Kie, de abia aJteptam sL am de5a a$e $u o entitate HintrusLI0 Consideram $L, ast el, Mmi pot testa abilitLKile0 A$um am aDuns sL MnKeleg $L trebuie sL iubim a$este entitLKi 5 ori$Nt de Mntune$ate ar pLrea0 Oi ele au -enit la noi pentru -inde$are0 Atun$i $Nnd le predLm -inde$Ltorilor Mntru 3uminL din lumea Spiritului, ne Mntor$ re$unoJtinKa Ji dragostea Ji, o$azional, ulterior ne asistL Mn timpul unei "<tra$Kii di i$ile0 Am Kinut mNinile Theresei Ji am Mn$eput sL atrag entitatea Mn e<terior, spunNndu5i $L mL a lu ai$i pentru a o aDuta sL punL $apLt propriei su erinKe0 "ntitatea ni$i n5a -rut sL audL0 A rNs Ji m5a batDo$orit0 Mntre timp, genun$hii Theresei s5au Mndoit, iar urmLritorul din spatele ei a trebuit sL5i susKinL greutatea0 *uterea ei izi$L dispLruse Ji simKeam $L i se -a a$e rLu, dintr5o $lipL Mn alta0 Am Mntrebat entitatea $e a anume Mi trebuia de la Therese0 #i5a rLspuns $L o ura pe ea Ji tot $eea $e

:02

reprezenta ea 5 eminitate, $uraD Ji spiritualitate0 15am e<pli$at $L poate gLsi a$este $alitLKi Mn el MnsuJi, da$L este re$epti- la -inde$are0 "ntitatea a rNs din nou0 Atun$i am Mn$eput sL am o senzaKie de greaKL0 #L lua $u ameKealL Ji simKeam un gust metali$ Mn gurL0 15am $erut Theresei sL numere des$res$Ltor de la 20 Ji, $Nnd a aDuns pe la miDlo$ul numLrLtorii, am s$os entitatea0 Therese s5a prLbuJit la pLmNnt0 ,reaKa mi5a tre$ut imediat0 Am simKit $um $ristalul se Mn ierbNntL Ji Mn$epe sL z-N$neas$L Mn mNna mea0 Am tre$ut $ristalul $elorlalKi, $a sL simtL energia dinLuntrul lui0 ToatL lumea a simKit ierbinKeala Ji intensitatea emanate de $uarK0 +upL o "<tra$Kie, $ristalul trebuie Kinut Mn sus0 A-eKi griDL sL nu5: Mn5 dreptaKi Mnspre -oi, pentru $L energia4entitatea poate sL s$ape uneori Ji sL intre Mntr5una dintre $ha'rele -oastre, da$L a-eKi a$eastL a initate, Ji atun$i -eKi a-ea ne-oie de o "<tra$Kie0 Mn$L de la primul $onta$t $u a$est pro$es Mmi a-ertizez studenKii $L pot sL ie atraJi Mn mod in$onJtient sL lu$reze $u un alt student $are are probleme psihologi$e similare Ji $L energia4entitate poate sL5Ji s$himbe gazda 5 pur Ji simplu, pLrLsind $lientul Ji L$Nndu5Ji adLpost Mn -inde$Ltor0 15am MnmNnat $ristalul Theresei, $are se a la la pLmNnt Ji plNngea Mn$etiJor0 HA$easta a ost lupta mea Mntreaga -iaKLI, a spus ea0 HMntotdeauna m5am gNndit $L m5am nLs$ut, Mn mod greJit, emeie0I Am Mntrebat5o pe Therese $um -oia sL pro$edeze $u a$eastL entitate0 HSimt $L aJ -rea sL5: Kin un pi$ deasupra o$ului Ji sL5: pNrDoles$ puKin, sL5: a$ sL simtL o parte din durerea pe $are mi5a pro-o$at5o mie, atNKia ani0I 15am $erut Theresei sL KinL $ristalul Mn urmLtoarele zile Ji sL mediteze asupra a $eea $e primea din partea entitLKii0 "<istL Mntotdeauna bene i$ii au<iliare, pe $are o entitate intrusL le o erL $lientului0 Bneori, este sentimentul s$opului, ori o $auzL pentru $are sL lupKi, sau o oglindL distorsionatL, Mn $are MJi poate -edea propria re le<ie0 +ouL zile mai tNrziu, Theresa a -enit la mine Ji mi5a spus $L a MnKeles $um o aDuta entitatea0 "l era sursa propriei sale urii aKL de instituKia &iseri$ii Ji, Mn multe eluri, aKL de partea mas$ulinL0 A$eastL urie Mi dLduse puterea sL5Ji $reas$L singurL $ele douL ii$e Ji sL spriDine emoKional emeile din $ongregaKia ei0 "ra gata sL o ierte Ji sL5i mulKumeas$L pentru le$Kiile -aloroase pe $are le Mn-LKase0 +a$L Therese ar i Mn$er$at sL se -inde$e prin intermediul psihoterapiei $lasi$e, ar i aDuns la a$eeaJi $on$luzie0 +oar $L tratamentul psihologi$ nu o erL o trans ormare0 "ntitatea intrusL ar i rLmas $on ortabil Mn interiorul CNmpului ei "nergeti$ de 3uminL0 Mn a$ea searL, am aprins un o$ mare0 Am $hemat strL-e$hii lo$uitori ai aJezLrii din $anion sL -inL Ji sL ia parte la $eremonia noastrL0 Apoi i5am $erut Theresei sL mL MnsoKeas$L lNngL o$ Ji sL5Ji ia adio de la a$eastL iinKL $are usese $u ea atNta -reme0 "ra pregLtitL sL5: ierte Ji :5a eliberat0 Am tre$ut de trei ori $ristalul prin lL$Lri0 Atun$i $Nnd am arun$at energia din $ristal Mnspre sud, am simKit un glob de o$ ieJind din $uarK0 ToatL lumea a simKit prezenKa spiritelor $ereJti $are primeau a$est su let rLnit0 35au Kinut $u tandreKe, $a o mamL $e5Ji proteDeazL $opilul Ji l5au $ondus spre 3uminL0 +e atun$i, Therese a de-enit ea MnsLJi un -inde$Ltor talentat0 A de-enit $unos$utL Mn $omunitatea $reJtinL Ji este oarte soli$itatL sL ia parte la $eremonii maritale Ji alte ritualuri de tre$ere0

:09

Capitolul 7

MOARTE/ A (I PE MOARTE -I %IN OLO %E MOARTE


'uto)u$ul ne&a l(sat ntr&un loc n care -oseaua "r(fuit( se intersecta cu o al)ie secat(. De aici% mai a+eam de mers dou( $ile "e #os " n( la casa lui 2l Vie#o% n+(0(torul lui 'ntonio% acum n + rst( de "este nou($eci de ani. Cum+a% mentorul meu "rimise +or)( c( )(tr nul era "e moarte -i to0i studen0ii s(i se adunau "entru a&i onora trecerea dincolo. 'ntonio m( in+itase s(&l nso0esc. 'm "re!(tit tot echi"amentul necesarB cort% sac de dormit% filtru "entru a"(% m ncare uscat( -i un ara!a$ de cam"anie% toate + r te n rucsacul meu. 'ntonio a $ m)it% c nd a +($ut ceea ce consideram eu a fi o)iectele de .strict( necesitate/ "entru aceast( c(l(torie. 2l-i&a luat doar"oncho&ul -i o !eant( mic(% n care a+ea Fui&noa & ni-te !r(un0e "e care inca-ii nce"user( s( le culti+e% cu secole n urm(. ,ici urm( de rucsac ori de sac de dormit. ,u ducea nicio "o+ar( "e um(r. 'm a#uns ultimii. 2l Vie#o st(tea ntins "e o )lan(% n centru nc("erii din coli)a de chir"ici -i "iatr(. Peste tot se aflau lum n(ri% iar mirosul de cear( era "uternic. 9ltimele ra$e de soare "(trundeau "e fereastr( -i% n aceast( lumin( "alid(% am +($ut chi"urile )(tute de + nt ale )(r)a0ilor -i femeilor care se adunaser( acolo. Cu to0ii "urtau "oncho& uri% unii a+eau c(m(-i -i "ulo+ere% iar al0ii +e-minte 0esute manual% cu nsemne ale satelor din care "ro+eneau. Cu to0ii a+eau + rste cu"rinse ntre cinci$eci -i -a"te$eci de ani. ntr& un col0% un )(r)at% cel mai t n(r din !ru"% c nta la un fluier din )am)us. Cu to0ii aduseser( daruri "entru 2l Vie#o &flori% "ietre medicinale% 3ero&uri din lemn% +ase ceremoniale. ?(tr nul urma s( treac( dincolo% n acea sear(. M&am a-e$at n col0% l n!( c nt(re0ul din fluier -i am ncercat s( de+in in+i$i)il% dar 'ntonio mi&a sur"rins "ri+irea -i mi&a dat de n0eles c( ar tre)ui s( +in al(turi de el% l n!( muri)und. 2l 0inea m na lui 2l Vie#o -i "e chi"ul )(tr nului am "utut +edea o )un(tate -i o nenfricare cum nu mai +($usem niciodat(. ?(tr nul a ncu+i&in0at% iar 'ntonio mi&a indicat c( m( "ot ntoarce n col0ul meu. 9nul c te unul% fiecare dintre studen0ii lui 2l Vie#o l&au s(rutat "e )(tr n. 2l i&a dat fiec(ruia c te o "iatr( din altarul s(u -i o )inecu+ ntare. 5ui 'ntonio i&a dat un o)iect str(lucitor% care% mai t r$iu% am desco"erit c( era o )ufni0( din aur. Str(+eche. Preco& lum)ian(. Pro)a)il transmis( de la "rofesor la student% +reme de !enera0ii ntre!i. '"oi a ins"irat ad nc% din !reu% iar calmul -i "acea i s&au nti"(rit "e fi!ur(. C nd a e*"irat% mentorul meu -i&a li"it )u$ele de ale )(tr nului% "rimindu&i ultima res"ira0ie -i a"oi -i&a atins )u$ele de femeia de l n!( el. n acest fel% res"ira0ia lui 2l Vie#o a fost trecut( din !ur( n !ur(% de #ur m"re#urul camerei. '"oi% cine+a a deschis fereastra -i ultima "ersoan( care a "rimit res"ira0ia a eli)erat&o ns"re soarele care a"unea. 2l Vie#o era li)er. ViaKa se Mn$heie $u o ultimL respiraKie, tot aJa $um Mn$epe $u prima0 #ulKi dintre noi $reJtem $u ideea $L, atun$i $Nnd murim, mergem Mn (ai, da$L am ost buni 5 iar da$L am ost rLi, mergem Mn 1ad0 Con$eptele de (ai Ji 1ad aparKin stri$t spaKiului european0 *entru Jaman nu e<istL un (ai supranatural0 "<istL numai lumile naturale, $u tLrNmurile lor -izibile Ji in-izibile, printre $are se gLseJte Ji lumea Spiritului0 +e asemenea, Mn Bni-ers nu e<istL ni$iun prin$ipiu rLu-oitor independent0 Mn s$himb, trLim Mntr5un Bni-ers bine-oitor, a $Lrui preo$upare spe$ialL este sL ne ie bine0 (Lul e<istL doar Mn inimile bLrbaKilor Ji emeilor0 2u e o orKL e<ternL, prLdLtoare, de $are trebuie sL ne apLrLm0 Atun$i $Nnd misionarii au Mn$eput sL predi$e despre 1ad, indienii i5au Mntrebat unde este lo$alizat0 *reoKii au rLspuns $L a$esta nu se a lL Mn lumea -izibilL0 Cea mai apropiatL analogie pe $are Ji5au :0?

putut5o imagina pentru a des$rie lo$aKia 1adului, a ost prin indi$area spaKiului de sub pLmNnt0 A$est lu$ru le5a produs $on uzie amerindienilor, pentru $L ei Jtiau $L -iaKa -ine din pLmNnt0 *e mLsurL $e $orpul izi$ se Mntoar$e Mn pLmNnt, su letul se pregLteJte pentru marea sa $LlLtorie spre $asL0 Atun$i $Nnd $reierul nu mai un$KioneazL, $Nmpul ele$tromagneti$ produs de sistemul ner-os $entral se dizol-L, iar CNmpul "nergeti$ de 3uminL se desprinde de osta sa $asL0 CNnd se MntNmplL a$est lu$ru, CNmpul "nergeti$ de 3uminL se trans ormL Mntr5un torus translu$id, Mn ormL de ou, $e $onKine $ele Japte $ha're Ji $are $ontinuL sL strLlu$eas$L, asemenea pun$telor de 3uminL, Mn primele ore de dupL moarte0 +a$L totul de$urge bine, a$eastL s erL luminoasL 5 $are este esenKa sau su letul indi-idului 5$LlLtoreJte apoi prin a<a Corpului de 3uminL, pentru a de-eni din nou una $u Spiritul0 A$easta se MntNmplL oarte repede, de MndatL $e CNmpul "nergeti$ de 3uminL este eliberat din $orp0 Torusul CNmpului "nergeti$ de 3uminL se stre$oarL prin portalul $reat de propria a<L $entralL, asemenea unei gogoJi $are se stre$oarL prin propria gaurL0 Atun$i $Nnd o persoanL $are moare MJi pLstreazL $onJtiinKa dupL moarte, intrL Mn 3uminL $u uJurinKL0 #entorul meu $ompara a$eastL 3uminL $u rLsLritul unei dimineKi LrL nori 5 o stare de puritate primordialL imensL, MntinsL, s idNnd ori$e posibilitate de a o des$rie0 Mntune$imea morKii, $auzatL de dispariKia simKurilor, se retrage Ji este risipitL de 3umina Spiritului0 !amenii din tribul Hua$hipayre, din zona de nord a Amazonului, $onsiderL $L pot $LlLtori Mn tLrNmurile de din$olo de moarte atun$i $Nnd ingerL aCahuasca 5 o plantL halu$inogenL, $onsideratL sa$rL0 Mn timpul $eremoniei, au adesea -iziuni Mn ri$oJLtoare despre propria lor moarte0 Mn unele $azuri, des$riu $um sunt dezmembraKi de un Daguar sau MnghiKiKi de un ana$onda uriaJ0 !datL, pe $Nnd lu$ram $u ei, mi5am simKit aKa $iugulitL de un -ultur uriaJ0 +e ie$are datL $io$ul sLu Mmi pLtrundea Mn $arne, pro-o$Nndu5mi o durere as$uKitL0 #ulte dintre ritualurile de iniKiere din -e$hime, in$lusi- $ele ale egiptenilor, gre$ilor Ji sirienilor erau desemnate sL5: poarte pe iniKiat printr5un pro$es similar al morKii simboli$e, prin $are Mn$eta sL se identi i$e $u ego5ul muritor0 Mn pregLtirea mea $u -ra$ii din Amazon, am e<perimentat ritualuri mortuare $ompli$ate, $are m5au eliberat de propriul ego0 Mn timpul $eremoniilor $u aCahuasca% am ost Mngrozit, Mn moduri $are nu mi se pLruserL ni$iodatL posibile0 ToKi demonii imaginabili mi5au apLrut Mn aKa o$hilor0 Corpul meu a ost dezmembrat Mntr5o sutL de eluri di erite0 Apoi am ost MnghiKit de o 3uminL albL Ji am de-enit inseparabili0 +e5a lungul anilor, m5am Mntors adesea pentru a lu$ra MmpreunL $u Jamanii aCahuasca Ji, Mntr5o zi, am des$operit $L nu mai am ne-oie sL tre$ prin stadiul de ri$L, pentru a e<perimenta 3umina in initL0 Mn a$ea searL, +on Antonio s5a Mntors spre mine Ji a spus) H#oartea nu mai trLieJte Mn interiorul tLu0 Ai e<or$izat5o din tine0 #oartea nu te mai poate $ere ni$iodatLI0 #entorul meu s5a pregLtit Mntreaga -iaKL pentru a$eastL $LlLtorie0 Cu puKin timp Mnainte de a muri, mi5a e<pli$at $L etapele $LlLtoriei erau di erite pentru el, $a Jaman, aKL de $ine-a $are nu era pregLtit sL5Ji MntNlneas$L moartea0 "l se aJtepta oarte mult sL obKinL libertatea, $eea $e e posibil Mn $lipa morKii, atun$i $Nnd apare 3umina Spiritului, Mn a$el moment, mi5a e<pli$at el, per$epi rLsLritul de par$L te5ai a la Mn -Nr ul lumii0 "Jti mai Mnalt de$Nt $el mai semeK dintre munKi0 (LsLritul soarelui nu are lo$ doar Mn a ara ta, $i Ml simKi simultan Mn abdomen Mn timp $e Mntreaga CreaKie se agitL Mn tine0 (e$unoJti aptul $L eJti una $u 3umina rLsLritului0 Te predai 3uminii din Durul tLu, eJti Mn$on5 Durat de ea Ji de-ii una $u ea0 Mn timpul a$estui stadiu, MntNlneJti iinKele de 3uminL, -ra$ii $are te asistL Mn $lipa Mn $are te abandonezi 3uminii0 3egendele in$aJe spun $L suntem $u toKii $LlLtori printre stele Ji $L, Mn a$est moment din pro$esul morKii, ne putem Mmbar$a din nou Mn marea noastrL $LlLtorie prin Calea 3a$tee0 +a$L persoana nu reuJeJte sL re$unoas$L rLsLritul $a iind trezirea propriei $onJtiinKe, soarele $ontinuL sL se ridi$e Mntr5un milion de $ulori orbitoare, uimitoare0 Mntreaga naturL de-ine -ie, Mntr5un spe$ta$ol e<traordinar de sunet Ji luminL0 "ste $a Ji $um prima zi a CreaKiei s5ar des LJura din nou0 Mn a$est stadiu, orKele naturii se mani estL Mn esenKa lor purL0 +eDa, Bni$ul s5a separat Mn mai mulKi0 Apa apare $a luminL luidL> *LmNntul apare $a luminL> toate elementele sunt reprezentate Mn luminozitatea lor Ji se unes$ Mn mingi de energie0 \n a$est stadiu a-em o a doua o$azie de a ne re$unoaJte natura luminoasL, de a -edea $L nu suntem separaKi de lumina orbitoare Ji de energiile din Durul nostru0 Bn Jaman $are s5a pregLtit Mntreaga -iaKL pentru a$est moment poate obKine eliberarea prin des$LtuJarea $ompletL a $onJtiinKei, Mn timpul primelor douL stadii ale morKii0 TotuJi, alKii pot e<perimenta un moment de totalL 1luminare, $a apoi sL $adL Mnapoi Mn in$onJtienKL0 *entru ei, pro$esul -a tre$e Mntr5o strL ulgerare de luminL orbitoare0 *oate ni$i nu -or realiza prin $e au tre$ut0

:0=

Braganul morKii este atNt de puterni$, Mn$Nt mulKi oameni de-in in$onJtienKi Ji se trezes$ de abia Mn $el de5al treilea stadiu al $LlLtoriei0 !bser-Lm $L a-em Mn$L o ormL, $L suntem bLrbat sau emeie, $L putem i tineri Ji nea e$taKi de boalL0 +ar zorii $onJtiinKei au tre$ut, iar a$um ne a lLm Mn $repus$ulul zilei0 Culorile nu sunt la el de puterni$e sau de bine de inite, deJi $onJtienta noastrL este semni i$ati- mai as$uKitL0 SimKurile noastre obiJnuite nu sunt separate unele de altele0 SimKim Mn mod sinteti$, Mn Mntregimea iinKei noastre 5 Ji totul Mn Durul nostru este -iu0 Mn a$est stadiu, a-em o imagine panorami$L a Mntregii noastre -ieKi, Mn $are ie$are a$Kiune, ie$are $u-Nnt Ji aptL ne apar Mn aKa o$hilor Ji trebuie sL dLm so$otealL pentru ele0 +upL pro$esul de re-edere a -ieKii, ne MntNlnim $u $ei $are au murit Mnaintea noastrL, in$lusipLrinKi, prieteni Ji oameni $Lrora le5am L$ut rLu sau pe $are i5am rLnit Mntr5un el0 #entorul meu mi5a e<pli$at $L a$est domeniu are ni-eluri -ariate, ie$are dintre ele -ibrNnd la o re$-enKL mai MnaltL de$Nt pre$edentul0 2i-elurile mai Doase sunt oarte dense, aso$iate domeniilor !amenilor *ietrelor Ji !amenilor *lantelor0 *ersoanele prinse Mn a$este domenii tre$ prin pro$esul de puri i$are Mntr5o lume a Mntuneri$ului, unde nu au o$hi $u $are sL -adL Ji ni$i mNini $u $are sL simtL0 Au doar -ag per$epKia $elorlalKi0 *entru oameni, a$estea sunt domeniile legate de *LmNnt F$u toate $L sunt lo$uri oarte plL$ute pentru !amenii *ietrelorG0 Ai$i ne retrLim durerea Ji su erinKa0 2i-elele mai Mnalte sunt pline de bu$urie Ji de pa$e0 2e reMntNlnim $u $ei iubiKi Ji ne Mn$Llzim la 3umina Spiritului, pNnL la urmLtoarea noastrL reMn$arnare0 ,ra-itLm Mn mod natural spre un ni-el sau altul, Mn un$Kie de elul Mn $are ne5am trLit -iaKa0 Mi putem -edea pe $ei din ni-elele de mai Dos, dar nu putem i -LzuKi de a$eJtia, Ji putem -orbi Ji intera$Kiona doar $u $ei din ni-elul nostru0 Cel de5al patrulea ni-el este $asa noastrL spiritualL, Mn $are ne MntNlnim strLbunii Ji amiliile0 3umea a $in$ea este domeniul iinKelor de 3uminL, $are se dedi$L aDutorLrii Mntregii omeniri0 Oamanii $are sunt maeJtri ai $LlLtoriei din$olo de moarte se Mntor$ la a$est ni-el0 Cu mult timp Mn urmL, $Nnd au ost $reate ritualurile Jamani$e ale morKii, a$est ni-el era greu de atins0 AstLzi, este mult mai a$$esibil0 Au ost trasate $LrLri de $Ltre MnaintaJii noJtri $uraDoJi0 *ro eKiile indienilor Hopi Ji ale in$aJilor -orbes$ despre drumul Mntregii noastre planete $Ltre lumea a $in$ea0 "i se re erL la intrarea noastrL Mn domeniile Mngerilor0 #entorul meu obiJnuia sL5mi spunL) H2u ne a lLm ai$i doar pentru a $reJte porumb, $i pentru a $reJte zeiI0 Sunt $on-ins $L a$esta este e<a$t MnKelesul -orbelor sale0 '69,CI CL,D M94IM Bn enomen e<traordinar are lo$ Mn momentul morKii0 Atun$i $Nnd a$ti-itatea neuralL Mn$eteazL, iar $reierul se opreJte din un$Kiune, Mntre dimensiuni se des$hide un *ortal0 Voalurile dintre lumi dispar, permiKNnd persoanei moarte sL intre Mn lumea Spiritului0 Atun$i $Nnd o persoanL are o problemL nerezol-atL Mn a$eastL lume, este in$apabilL sL pLJeas$L uJor prin *ortal0 *arabola bibli$L a $Lmilei $are tre$e prin ure$hea unui a$, mai repede de$Nt reuJeJte un bogat sL intre Mn MmpLrLKia Cerului a$e re erire, Mn a$elaJi timp, la di i$ultLKile MntNmpinate de $ei $are Ji5au negliDat dimensiunea spiritualL, Mn $Lutarea mulKumirii materiale0 2u ne putem lua din$olo identitatea noastrL lumeas$L0 0 persoanL trasL Mnapoi de bagaDul emoKional greu rLmNne legatL de *LmNnt0 +e MndatL $e aDunge din$olo, a$est su let trebuie sL trea$L printr5o -izionare e<trem de intensL a propriei -ieKi0 Bnii oa5 meni $are au a-ut e<perienKe la limita dintre -iaKL Ji moarte MJi adu$ aminte $L le5a tre$ut -iaKa prin aKa o$hilor 5 o zi a Dude$LKii, oarte detaliatL Ji $larL 5 $hiar da$L e<perienKa a durat doar $Nte-a minute, dupL timpul pLmNntean0 Atun$i $Nnd persoana nu se Mntoar$e Mn $orpul izi$, re-ederea -ieKii poate pLrea $L dureazL ani Mntregi, pentru $L energiile to<i$e din CNmpul "nergeti$ de 3uminL trebuie arse Mntr5o atmos erL Mn $are e<istL puKin aer, $eea $e a$e $a a$eastL puri i$are sL ie mai di i$il de realizat0 +upL moarte, CNmpul "nergeti$ de 3uminL se de$upleazL de la $orpul izi$0 +ouL orKe Ml leagL de $orp0 *rima este $Nmpul ele$tromagneti$ generat de sistemul ner-os0 Atun$i $Nnd intensitatea $Nmpului s$ade la zero, pe mLsurL $e a$ti-itatea ele$tri$L din $reier Mn$eteazL, orKa ele$tromagneti$L primarL $e leagL Corpul 3uminos de $orpul izi$ se dizol-L0 Cea de5a doua legLturL o reprezintL $ha'rele, $are asigurL legLtura dintre CNmpul "nergeti$ de 3uminL Ji $oloana -ertebralL, Mn timpul (itualurilor .inale, eliberLm ie$are dintre $ele Japte $ha're, separLm CNmpul

:0;

3uminos de $el izi$ Ji sigilLm $ha'rele, ast el Mn$Nt su letul sL nu se poatL ataJa din nou de $orp0 Atun$i $Nnd desprindem $ha'rele de $orpul izi$, ne putem Mntoar$e Ji pe *LmNnt, $are a aparKinut Mntotdeauna naturii 5 Ji Mn Ceruri, $are au aparKinut Mntotdeauna Spiritului0 +e mai multe ori pe $Nnd mL pregLteam $u mentorul meu, am a-ut o$azia de a -izita o $asL unerarL, pentru a obser-a CNmpul "nergeti$ de 3uminL al unei persoane de$edate0 +e ie$are datL am obser-at $L $orpul luminos rLmNnea $one$tat de trup, Mn zona abdomenului0 CNte-a zile mai tNrziu, $Nnd am -izitat $imitirul, am des$operit $orpul luminos Mn$L plutind deasupra mormNntului, ataJat de un $orp izi$ a lat Mn des$ompunere, $are nu Mi mai era $asL0 3a s$urt timp dupL moarte, se des$hide o poartL Mntre lumi0 Oamanul $u $are m5am pregLtit $redea $L, la patruze$i de ore dupL ultima su lare, a$est *ortal se Mn$hide0 Apoi, su letul trebuie sL trea$L prin toate planurile Mn $are se puri i$L $ei $are nu au murit Mn mod $onJtient0 " !*TI !A "!$T U "AC! Simt $L oamenilor ar trebui sL li se permitL sL moarL a$asL, unde le e mult mai bine Ji unde sunt Mn$onDuraKi de un mediu amiliar0 Mn zilele noastre, nu mai este un lu$ru atNt de obiJnuit $a oamenii sL moarL a$asL0 Adesea, moartea are lo$ la spital0 #ulKi do$tori Ji multe asistente sunt la el de nLu$iKi Mn aKa morKii, $a Ji noi $eilalKi, dar au de-enit blazaKi, pentru $L zilni$ au de5a a$e $u a$est enomen0 Asigu5raKi5-L $L personalul spitalului $unoaJte Ji respe$tL dorinKele muri5 bundului Ji ale amiliei a$estuia0 Atun$i $Nnd personalul spitalului nu a primit instru$Kiuni e<pli$ite de la muribund ori de la apropiaKii a$estuia, trebuie sL ia toate mLsurile ne$esare pentru a5i prelungi -iaKa0 A$est mandat legal este desemnat sL proteDeze spitalul de posibilele pro$ese Ji nu sL asigure $alitatea -ieKii muribundului sau a amiliei sale0 +a$L o persoanL dragL -ouL este Mn spital, odatL $e JtiKi $L nu se mai poate a$e nimi$ din pun$t de -edere medi$al, soli$itaKi o $amerL pri-atL Ji de$one$taKi toate monitoarele0 AsiguraKi5-L $L Mn iJa medi$alL e<istL instru$Kiuni spe$i i$e, $are indi$L dorinKa muribundului de a nu i resus$itat, ori de a se lua mLsuri e<traordinare pentru a i readus la -iaKL0 1nstru$Kiunile -oastre s$rise Ji hotLrNrea de $are daKi do-adL -or anunKa personalul $L nu este ne-oie de ni$iun a$t eroi$0 Atun$i $Nnd persoana se a lL Mn ultimele stadii ale pro$esului morKii, soli$itaKi $a toate inDe$Kiile Ji pro$edurile in-azi-e sL ie oprite, $u e<$epKia medi$aKiei $are eliminL durerea0 *ro$edurile medi$ale in-azi-e Mi pot produ$e muribundului durere, urie Ji $on uzie0 +a$L sunteKi rudL $u bolna-ul, a-eKi autoritatea de a instrui medi$ul sL administreze su i$iente medi$amente pentru atenuarea durerii 5 dar nu atNt de multe, Mn$Nt $el drag sL de-inL in$onJtient0 !amenilor trebuie sL li se permitL sL moarL liniJtiKi0 ! moarte Mn pa$e este $el mai preKios dar pe $are Ml putem o eri unei persoane iubite0 SimKurile persoanei respe$ti-e de-in mai as$uKite 5 Mn spe$ial simKul auzului0 Chiar Ji zgomotele uJoare Ml pot deranDa, $reNndu5i stLri de neliniJte Ji $on uzie0 .a$eKi $a a$eastL di i$ilL tranziKie sL ie $Nt mai blNndL posibil0 Mn momentul tre$erii din$olo, $amera Mn $are se a lL persoana dragL trebuie sL ie un templu al pL$ii0 VorbiKi5i des Ji $u iubire0 +a$L se a lL Mn $omL Ji $hiar dupL $e a Mn$etat sL mai respire, su letul sLu -L poate auzi sunetul -o$ii0 1ubirea -oastrL poate aDunge la ea, Mn dimensiuni pe $are nu -i le5aKi putea imagina ni$iodatL0 A-eKi griDL $a, dupL moarte, trupul sL nu ie deranDat $Nt mai mult timp posibil0 "ste un lu$ru di i$il Mntr5un spital, dar, $u $e-a $reati-itate Ji ingeniozitate, puteKi sL5i asiguraKi $el puKin $Nte-a ore de $alm0 CNmpul "nergeti$ de 3uminL al persoanei de$edate are un lu< e<traordinar, atun$i $Nnd se desprinde de $ha're0 Corpul luminos se e<tinde Mntr5un -NrteD de energie Ji apoi se $ontra$tL -iolent Mn $orpul izi$, deJi nu Ml poate reanima0 Mn Tibet, $orpul este -egheat timp de trei zile0

(egulile spitali$eJti nu5i permit $orpului sL rLmNnL neMnbLlsLmat atNta timp, moti- pentru $are urmLtoarele pro$eduri sunt oarte importante0 Atun$i $Nnd tatLl meu a murit, i5am simKit $orpul luminos plutind Mn aer -reme de douL zile, pNnL la ser-i$iul unerar, $hiar da$L se eliberase de rLmLJiKele izi$e0 #ama mea organizase un ser-i$iu simplu, la o biseri$L lo$alL, iar la s NrJitul $eremoniei am simKit un -Nnt uJor tre$Nnd peste altar0 35am simKit pe tatLl meu ple$Nnd rapid, Mn 3uminL0 CNnd am aDuns la $imitir, o orL mai tNrziu, am simKit $L si$riul era lipsit de energie0 :08

ITUA#U I#! M' +II Am Mn-LKat a$eastL tehni$L de la +ona 3aura, Mn Anzi0 "ra mai mult de$Nt o soKie dLruitL Ji un Jaman pri$eput) oamenii o $Lutau adesea pentru e<perienKa ei Mn a $ondu$e oamenii Mn lumea Spiritului, MmpreunL $u un alt student de5al ei, am asistat5o ori de $Nte ori am a-ut o$azia0 Mntr5un asemenea $az, $u peste douLze$i de ani Mn urmL, am des$operit $Nt de importante sunt a$este ritualuri0 Mena#era au$ise c( cine+a a murit -i Dona 5aura ne&a trimis "e mine -i "e Juan n ora-% "entru . a +edea/. 'cesta era a doua mea c(l(torie de acest !en -i nu eram ner()d(tor s( str()at drumul " n( la Cusco% ntr&un auto)u$ ca o ca"can( "entru -o)olani% de&a lun!ul unui drum "r(fuit% sus% n 'n$i. n!ri#itorul de la uneraria, un adolescent% cur(0a murd(ria "e care o aduseser( ceilal0i% n tim"ul $ilei. 2ra a"roa"e mie$ul no"0ii -i mai r(m(seser( dou( "ersoane care se ocu"au de ser+iciul funerar. Juan -i cu mine am "ri+it&o "e cea mai + rstnic( dintre cele dou( femei. :i&a"us un -al ne!ru "e umeri% i&a dat o moned( )(iatului -i s&a ndre"tat s"re u-(. 5&am l(sat "e Juan s( +or)easc(. Du"( c te+a momente% )(iatul ne&a condus n camera n care decedatul st(tea ntins ntr&o cutie sim"l( din lemn% "e care era nscris( 4u!(ciunea Domnului. ?(iatul a ncu+iin0at -i a nchis u-a. Cole!ul meu a scos din rucsac trei lum n(ri din cear( de al)ine -i le&a "us n #urul cutiei din lemn. 'm mers na"oi -ase "a-i% ne&am a-e$at "e scaune -i am "racticat e*erci0iul Celei de&' Doua Con-tiente. ,ici n&am nce"ut )ine% c( Juan a scos un 0i"(t% s"eriindu&m( at t de tare nc t am s(rit de "e scaun. ,u luasem niciodat( "arte la funeralii -i m( sim0eam ciudat s( m( strecor aici% "retin$ nd c( sunt o rud( nde"(rtat(. . 9ite/% a s"us el. Mi&am mi#it ochii n direc0ia sicriului% dar nu "uteam +edea dec t lic(rul lum n(rilor. . 9ite cum str(luce-te deasu"ra sicriului@/ Juan era u-or im"resiona)il% iar eu nce"eam s( m( ener+e$% "entru c( nu "uteam +edea nimic. M&am ridicat% m&am a"ro"iat de co-ciu!ul deschis -i am "ri+it cu aten0ie% a-te"t ndu&m( s( +(d un )(tr n% asemenea celui "e care l +($usem n +i$ita anterioar(% n schim)% am +($ut o fat( indianc(% de cel mult dois"re$ece ani. '+ea ro-u n o)ra#i -i o rochie nou(% tot ro-ie. 5acrimile au nce"ut s(&mi cur!( de&a lun!ul o)ra#ilor. 'm n!enunchiat "e strana de al(turi -i m&am ru!at "entru ea% cum -tiam eu mai )ine. . S( mer!em/% am s"us% "ornind s"re Juan. '"oi m&am ntors -i am +($ut C m"ul 2ner!etic de 5umin(% un !lo) auriu "lutind deasu"ra sicriului deschis. ?a$a !lo)ului era conectat( nc( de cor"ul fi$ic% unde+a ntre inim( -i a)domen. .Ve$i asta7/% l&am ntre)at "e Juan. . Claro/% a s"us el. 'dic(% desi!ur. .Ce +om face7/% am ntre)at. .,imic/% mi&a r(s"uns Juan. Mi&a reamintit c( 'ntonio s"ecificase clar c( ne aflam acolo doar "entru a studia cor"ul luminos care se des"rinde -i "entru a s"une o ru!(ciune% dac( dorim. n a+entura "recedent(% Juan -i cu mine urm(risem o "ersoan( recent decedat( " n( la cimitir -i am "utut +edea literalmente cum cor"ul luminos ie-ea din "(m nt% nc( ata-at de cel fi$ic. 5aura ne&a e*"licat c(% atunci c nd o "ersoan( moare n mod incon-tient% cor"ul s(u luminos st( nc( le!at de o form( fi$ic(% li"sit( de +ia0(. 9n +raci% a mai s"us ea% l&ar fi "utut a#uta s( se des"rind( de cor"ul s(u fi$ic. ' fost ne+oie de multe ru!(min0i% dar Juan a acce"tat s( ncerc(m s( o eli)er(m "e feti0(% Juan a lucrat deasu"ra tru"ului micu0% deconect nd fiecare dintre cha3re. 2u am r(mas l n!( "icioare. Du"( c te+a momente% am f(cut c 0i+a "a-i na"oi -i am "ri+it. C m"ul 2ner!etic de 5umin( era acum un !lo) care "ulsa -i str(lucea deasu"ra fi$icului% a+ nd :06

a"roa"e o )(taie de inim( "ro"rie. 'm dat din ca" unul s"re cel(lalt% mul0umi0i. Sufletul ei era li)er. C nd ne&am ntors la casa mentorului% l&am !(sit st nd la mas( -i +or)ind ncet cu Dona 5aura% la lumina unei lum n(ri. De ndat( ce am intrat n camer(% s&au ntors s"re noi -i ne&au ntre)at ce f(cusem. .,imic/% am r(s"uns noi% la unison. .2i )ine% am luat o cer+e$a% o )ere% du"( ce am "lecat de la funeralii% am e*"licat eu% -tiind c( Don 'ntonio era foarte strict n aceast( "ri+in0(% inter$ic ndu&ne )(utura. .'sta nu contea$(/% a r(s"uns el. 'tunci% 5aura a ntre)atB .Pe cine a0i adus m"reun( cu +oi7/ Sufletul fetei ne urmase " n( acas(. 'ntonio -i 5aura o "uteau +edea "lutind deasu"ra noastr(. Dac( Juan -i cu mine n+(0asem s( des"rindem C m"ul 2ner!etic de 5umin( de cor"ul fi$ic% nc( nu -tiam ritualurile finale. 'ntonio ne&a "ri+it cu se+eritate -i ne&a s"us s( st(m cu 5aura n restul no"0ii% n tim" ce ea o a#uta "e fat( s(&-i continue c(l(toria% na"oi n nem(r!inire. (itualurile #orKii aDutL persoana muribundL sL se Mntoar$L la nemLrginire0 Bn ast el de ritual are trei etape) :0 (e$apitularea Ji iertarea0 20 A$ordarea permisiunii de a muri0 90 (itualurile .inale0 !CA"ITU#A !A (I I! TA !A +orim sL aDutLm o persoanL iubitL sL5Ji Mn$heie problemele, Mnainte de a muri0 "ste la el de greu sL spui Hte iertI din lumea Spiritului, iar o persoanL -ie sL audL, pe $Nt este de greu sL spui Hte iertI $ui-a Mn -is, iar persoana realL sL te audL0 Atun$i $Nnd o persoanL MJi Mn$heie $onturile $u e<istenKa lumeas$L, tre$e LrL e orturi prin do5 meniile de din$olo de moarte0 Mmplinirea -ieKii este obKinutL prin re$apitulare Ji iertare0 Mn a$est mod, e-enimentele din tre$ut nu trebuie sL ie iertate, Mn timp $e le tre$em Mn re-istL, $Nnd aDungem din$olo0 #aDoritatea relatLrilor din literatura despre e<perienKele la limita dintre -iaKL Ji moarte des$riu e<perienKe poziti-e0 Cu toate a$estea, $ardiologul #auri$e (awlings a inter-ie-at persoane pe masa de operaKie, imediat dupL $e au ost resus$itate Ji a des$operit $L aproape DumLtate dintre ele des$riau MntNlniri in ernale0 (awlings a aDuns la $on$luzia $L mulKi oameni au -iziuni MnspLimNntLtoare, pe $are le reprimL Mn zilele de dupL resus$itare0 AlKi $er$etLtori $red $L a$este -iziuni pot i autoinduse0 (aymond #oody, unul dintre $ei mai importanKi in-estigatori ai e<perienKelor din preaDma morKii, susKine) Wude$ata, Mn $azurile pe $are le5am studiat, nu a -enit din partea iinKei de 3uminL, $are pLrea sL5i iubeas$L Ji sL5i a$$epte ori$um pe a$eJti oameni, $i mai degrabL din partea persoanei Dude$ateI0 2oi suntem a$uzatul, a-o$atul, Dude$Ltorul Ji Duriul, Mn a$elaJi timp0 CNt suntem de pregLtiKi sL ne iertLm pe noi MnJineP 1ertarea Ji Mn$heierea $onturilor, Mn timp $e suntem Mn$L Mn -iaKL, reprezintL esenKa (e$apitulLrii0 "ste important $a amilia sL5Ji de$lare iertarea Ji iubirea $are nu au ost e<primate Mn timpul -ieKii0 MmpL$area $u amilia este esenKialL, ast el Mn$Nt persoana sL poatL ple$a Mn pa$e0 AKi i surprinJi sL a laKi puterea -inde$Ltoare a unui simplu Hte iubes$I, din partea unui pLrinte muribund $Ltre $opilul sLu 5 ori -i$e-ersa0 +esigur $L nu e Mntotdeauna uJor0 Cu toate a$estea, o mulKime de greJeli pot i reparate prin iertarea a$ordatL la s NrJitul unei -ieKi0 (e$apitularea Mi o erL persoanei iubite oportunitatea de a -L spune po-estea sa0 A$eastL relatare are puteri liniJtitoare Ji de -inde$are0 "ste e$hi-alentul re$apitulLrii -ieKii, Mnainte de a muri e e$ti-0 (e$apitularea nu MnseamnL un moment pentru Mn-inuiri legate de e-eni5 mente tre$ute0 "ste un moment pentru a as$ulta po-estea persoanei dragi0 Cu $Nt se a$e :07

mai repede (e$apitularea Ji $u $Nt re-ederea -ieKii este mai e<tinsL, $u atNt -a i mai uJoarL tranziKia0 Bneori, este di i$il sL Mn$epi a$eastL $on-ersaKie, Mn spe$ial da$L nu ai a-ut de multL -reme un dialog intim $u persoana dragL0 ,LsiKi un subie$t prin $are sL des$hideKi dis$uKia0 +e e<emplu, $ereKi5i mamei sL5Ji aminteas$L ziua Mn $are :5a $unos$ut pe tatLl
-ostru, $um Ji5au L$ut $urte sau $um a ost prima lor MntNlnire0 1mpli$aKi5i sentimentele, punNnd MntrebLri $on$rete0 Cu $e era MmbrL$at -iitorul ei soK Mn ziua a$eeaP Otia $L el este alesul, atun$i $Nnd :5a MntNlnitP As$ultaKi $u griDL Ji puneKi MntrebLri0 VeKi i surprinJi $Nt de uJor MJi deapLnL $ine-a po-estea, Mn aKa unei persoane $are se aratL interesatL0 MntrebaKi persoana dragL despre pLrinKii sLi Ji despre $opilLrie0 Bnde a mers la J$oalLP Cum se MmbrL$aP +e $ine s5a MndrLgostit pe $Nnd era la li$euP Cum era -iaKa sa de a$asLP Condu$eKi Mn$et $on-ersaKia spre subie$te mai personale0 *e $ine are ne-oie sL ierteP AmintiKi5i $L poate ierta pe ori$ine, printr5o rugL$iune sau o bine$u-Nntare0 3a urma urmelor, persoana muribundL trebuie sL se ierte pe sine Ji sL Jtie $L este Mn Mntregime iertatL de -iaKL0 3a s NrJit, MntrebaKi5o $um Ji5ar dori sL ie KinutL minte0 Care sunt po-eJtile pe $are Ji5ar dori $a nepoKii ei sL Ji le aminteas$L despre eaP (e$apitularea adu$e Mn$heierea so$otelilor, prin iertare0 ADutaKi persoana dragL sL renunKe la ori$e sentimente legate de gNndul $L a nedreptLKit pe $ine-a, sau $L a ost nedreptLKitL de $Ltre alKii0 Mn sLptLmNnile de dinaintea morKii tatLlui meu, am stat MmpreunL Mn ie$are zi, iar el mi5a spus po-estea -ieKii sale0 3a Mn$eput a ezitat, dar $urNnd a ost inundat de imagini din tre$ut0 A ost $a Ji $um s5ar i spart un baraD, iar $omentariile Ji sentimentele au nL-Llit Mn -oia lor0 Am Mn$eput $u un e<er$iKiu de imaginaKie ghidatL, Mn $are ne5am imaginat stNnd pe un pietroi uriaJ, lNngL un rNu0 #i5a des$ris imaginile pe $are le5a -Lzut plutind Mn Dos, pe rNu0 #ai MntNi, apa a ost gri Ji murdarL0 Apoi, dupL $Nte-a zile, unele s$ene din $opilLria sa au Mn$eput sL se JteargL Ji mi le5a des$ris de par$L le5 ar i -Lzut Mntr5un -is0 Bneori, plNngea Mn$etiJor0 #ai tNrziu, mi5a -orbit despre un bLrbat pe $are Ml nedreptLKise Mn timpul adoles$enKei, dar la $are nu se mai gNndise de ze$i de ani0 35am Mn$uraDat sL se simtL iertat Ji sL Ml ierte, la rNndul sLu0 Mn $ele din urmL, au apLrut imagini $u mama mea Ji $opiii lor0 Oi5a amintit toate a$estea Mn detaliu, Mnainte de a adormi liniJtit0 A$esta era un pro$es intim, MmpLrtLJit de doar noi doi Ji totuJi, la s Nr5Jit, Ji5a $hemat Mntreaga amilie Ji ne5a spus ie$Lruia Mn parte $Nt de mult ne iubeJte0 A$easta a ost prima datL $Nnd l5am auzit spunNnd $ui-a ,0te iubes$I0 Mntreaga sa -iaKL dorise sL spunL a$est lu$ru, dar nu reuJise pNnL atun$i0 Mn $adrul (e$apitulLrii se poate ierta e<trem de mult0 +ar nu -L aJteptaKi sL a$eKi mira$ole Ji nu -L gNndiKi $L, Mn $Nte-a ore, puteKi obKine -inde$area pe $are n5aKi obKinut5o o -iaKL MntreagL0 !amenii au tendinKa de a muri Mn a$elaJi el Mn $are au trLit0 "ste normal $a $el drag -ouL sL simtL urie, atun$i $Nnd e pus Mn aKa propriului s NrJit Ji puteKi de-eni uJor Kinta resentimentelor sale0 A-eKi griDL sL nu rea$KionaKi, ori sL luaKi lu$rurile $a pe un ata$ la persoanL0 MnKelegerea pro undL -ine adesea mai greu, pe mLsurL $e $ine-a se apropie de moarte0 +e e<emplu, MnKelegem $L am i putut trLi di erit, am i putut iubi pe deplin Ji am i putut ierta mai repede0 A$eastL urie nu este dire$KionatL Mnspre -oi, Mn mod deosebit0 +aKi5i o$azia persoanei iubite sL5Ji e<prime sentimentele Ji rLspundeKi uriei sale prin mNngNieri pe $orpul izi$ Ji spriDin moral0 XineKi5o de mNnL atun$i $Nnd plNnge ori $Nnd MJi e<primL mNnia0 .iKi o sursL ne$lintitL de iubire Ji spriDin ne$ondiKionat, $hiar Mn timpul unui -al de urie0 Cu $Nt persoana iubitL este mai dispusL sL se ierte pe sine, $u atNt mai repede uria ei se -a trans orma Mn $ompasiune0 +a$L starea ei este $riti$L Ji nu a ost in ormatL despre a$est lu$ru, a-eKi griDL sL5i spuneKi0 #aDoritatea oamenilor Jtiu ori$um0 "i pot simKi s$himbarea de atitudine a $elor prezenKi 5 momente de tL$ere, -o$i Joptite, zNmbete orKate0 "ste $el mai bine sL iKi dire$Ki 5 dar, Mn a$elaJi timp, blNnzi Ji plini de $ompasiune0 Sin$eritatea -oastrL Mi -a o eri permisiunea de a se des$hide Ji de a -L a$e mLrturisiri0 Va Jti $L se poate baza pe -oi, pentru $L Mi spuneKi ade-Lrul0 A '0! I "! MISIU$!A %! A MU I *oate $el mai important pas din (itualurile #orKii Ml $onstituie a$ela de a5i o eri persoanei iubite, permisiunii de a muri0 3LsaKi5o sL Jtie $L nu are ni$iun moti- sL5Ji a$L griDi pentru $ei $e rLmNn Mn urmL0 0 studentL de5a mea, +iane, stLtea lNngL mama ei, $are de $Nte-a sLptLmNni era pe moarte0 .emeia nu reuJea sL se desprindL, Mn $iuda aptului $L a-ea mari dureri Ji nu mai mNn$a0 +iane a e e$tuat mai multe 1luminLri asupra mamei sale Ji atNt ea $Nt Ji sora ei au Mn$eput sL se ierte Ji sL5Ji

::0

-inde$e rLnile din tre$ut0 Mn $ele din urmL, lui +iane i5a tre$ut prin minte $L ar i bine $a amNndouL sL5i spunL mamei lor $L poate sL ple$e liniJtitL0 Mn $ele din urmL, +iane a spus) H#amL, suntem ai$i, $u tine, Ji te iubim oarte mult0 Vrem sL Jtii $L ne -a i bine0 Vom a-ea griDL una de alta Ji -om menKine amilia unitL0 Vom pLstra Mn amintire toate momentele rumoase pe $are le5am trLit MmpreunL, dar nu -rem $a tu sL mai su eri sau sL $ontinui sL te agLKi de -iaKL0 Ai Mntreaga Ji deplina noastrL permisiune de a muri0 Otii $L te -om iubi Mntotdeauna0I CNte-a ore mai tNrziu, mama ei Ji5a dat ultima su lare Ji a murit Mn pa$e0 .LrL permisiunea de a muri, persoana dragL se poate agLKa de -iaKL luni Mn Jir, $hinuindu5se inutil Ji $reNnd mare tristeKe amiliei0 *ermisiunea trebuie sL -inL din partea amiliei apropiate Ji ideal ar i sL e<iste $onsens0 +a$L se a lL -reun membru al amilie $are nu -rea sL renunKe, Mn$uraDaKi5: sL5Ji e<prime totuJi iubirea Ji iertarea0 Am obser-at $L $ei $are au a-ut $ele mai mari probleme sL5i permitL $ui-a sL moarL sunt a$ele persoane $are se tem $el mai mult de propria lor moarte, sau au Mn$L probleme nerezol-ate $u muribundul0 Trebuie Kinut $ont de ie$are -o$e din $amerL0 +a$L lu$raKi $u un $lient, asigu5raKi5-L $L toate rudele apropiate MJi e<primL sentimentele aKL de mu5 ribund0 Ca -inde$Ltori, -L puteKi adLuga $onsimKLmNntul, dar KineKi minte $L permisiunea din partea $elor apropiaKi $NntLreJte $el mai mult, $hiar da$L a$esta e un prieten personal ori un $on ident Ji nu un membru apropiat al amiliei0 ITUA#U I#! 0I$A#! 2u este ne-oie sL iKi Jaman sau preot, pentru a o i$ia (itualurile .inale0 *uteKi $rea ori$um un spaKiu Mn $are o persoanL dragL sL ie atinsL de mNna Spiritului0 (itualurile inale $uprind douL pLrKi) *ro$esul de 1luminare Ji eliberarea CNmpului "nergeti$ de 3uminL0 #ulKi $lienKi mi5au spus $L, Mn timpul *ro$esului de 1luminare, au simKit Mn Durul lor prezenKa rudelor de$edate, pre$um Ji niJte iinKe de 3uminL0 "ste $a Ji $um moaJele spirituale din lumea de din$olo s5ar pregLti sL primeas$L persoana $are moare0 *rin intermediul *ro$esului de 1luminare puteKi $rea un spaKiu Mn $are persoana iubitL sL poatL a-ea e<perienKa ,raKiei +i-ine Ji a eliberLrii0 "ste uJor sL te simKi $opleJit de ideea $L trebuie sL par$urgi -inde$area unei Mntregi -ieti, Mn doar $Nte-a zile0 "ste Mn$L Ji mai $o-NrJitor aptul $L persoana iubitL este pe $ale sL moarL0 Cu toate a$estea, amintiKi5-L $L nu este ni$iodatL prea tNrziu pentru -inde$are0 Atun$i $Nnd moartea de-ine un e-eniment imediat, ne dLm seama $L nu e timp de pierdut0 2u mai e<istL o zi de mNine, Mn $are sL ne o$upLm de -inde$area pe $are am amNnat5o Mntreaga -iaKL0 Bn prieten, $are este preot romano5$atoli$, mi5a spus odatL $L $ea mai importantL $on esiune este $ea a muribundului, pentru $L este $ea mai sin$erL0 VeKi a la $L a$eastL -inde$are reprezintL $ea mai puterni$L e<perienKL a -ieKii -oastre0 "ste $el mai bine sL Mn$epeKi *ro$esul de 1luminare $u $e-a timp Mnainte de moartea persoanei dragi, deoare$e poate i ne-oie de mai multe sesiuni, pentru a $urLKa energia to<i$L din Durul unei -ieKi Mntregi de MnregistrLri0 2u -L temeKi $L -eKi prelua reziduurile to<i$e $are aderL la $ha'rele persoanei, pentru $L a$estea sunt arse Ji trans ormate Mn 3uminL0 2u -L a laKi Mn ni$iun el de peri$ol0 *ro$esul are lo$ la ni-el energeti$ Ji nu psihi$, ast el $L a$este energii nu apar $a urie Ji resentimente0 Mn $azul Mn $are $redinKele religioase ale persoanei dragi nu5i permit sL e<perimenteze o 1luminare, nu o orKaKi0 2u -L a laKi a$olo pentru a $on-erti pe $ine-a la $redinKele -oastre0 SunteKi a$olo pentru a aDuta persoana sL des$opere puterea, $alea Ji orKa spiritualL, de a se Mmbar$a Mn $ea mai mare $LlLtorie a -ieKii sale0 Mmi adu$ aminte $L l5am asistat pe tatLl unui prieten, un bLrbat oarte religios, $are tre$use de optze$i de ani0 Atun$i $Nnd prietenul meu i5a e<pli$at pro$esul de -inde$are pe $are Ml pra$ti$asem, tatLl :5a pri-it neMn$rezLtor0 &LtrNnul i5a mulKumit iului, dar :5a anunKat $L preotul sLu -enea Mn ie$are zi Mn $amera de spital, pentru a se ruga MmpreunL, iar a$est lu$ru Mi era su i$ient0 TatLl sLu era un om umblat Ji am Mn$eput o $on-ersaKie despre o pLdure peru-ianL, pe $are o -izitase Mn tinereKe0 Am Mn$eput sL po-estim despre pLdurile amazoniene0 A adormit dupL $Nte-a minute de $on-ersaKie0 Mn $ea de5a treia -izitL, l5am Mntrebat da$L l5ar deranDa sL mL rog MmpreunL $u el0 #i5a L$ut semn $L este Mn regulL, aJa $L i5am luat mNna Ji am Mn$his o$hii pentru rugL$iune0 !bser-asem $L soKia lui era singura persoanL $are Ml atingea0 ToKi $opiii pLstrau distanKa, $hiar Ji $Nnd luau parte la $on-ersaKii animate0 "ra $a Ji $um s5ar i temut $L moartea este $ontagioasL Ji nu

:::

-oiau sL riJte sL se in e$teze prin $onta$tul izi$0 +e ie$are datL $Nnd Mn$hideam o$hii pentru a ne ruga, el Mmi lua mNna Ji adormea Mn $Nte-a minute0 "ste esenKial sL obKineKi permisiunea persoanei iubite, Mnainte de a e e$tua o 1luminare sau ori$e altL parte a (itualurilor #orKii0 TatLl prietenului meu mi5a dat permisiunea de a mL ruga MmpreunL $u el0 A ost tot $e mi5a trebuit pentru a e e$tua o 1luminare0 Ar i ost greu sL aDung $u mNinile Mn spatele $apului sLu, pentru a atinge pun$tele de apro undare Ji de eliberare, pentru $L patul de spital era lipit de zid0 Am e e$tuat 1luminarea stNnd Mntr5o parte, KinNndu5: de mNnL, pur Ji simplu, Ji $erNndu5 i Mn tL$ere minKii sale sL a$ti-eze pun$tele de apro undare, ori de $Nte ori apLsam un anumit pun$t de pe mNna sa Ji sL a$ti-ele pun$tele de eliberare, atun$i $Nnd apLsam un alt pun$t0 Clientul meu era gata sL parti$ipe la propria5i -inde$are0 #intea sa s5a $on ormat rapid, L$Nnd legLtura luminoasL ne$esarL dintre pun$tele din mNnL Ji partea dorsalL a $apului0 *un$tele de la Mn$heietura mNinii asupra $Lrora lu$rez se a lL pe a$eleaJi meridiane de a$upun$tura $a Ji pun$tele de apro undare Ji de eliberare0 *un$tele de apro undare de la mNnL sunt lo$alizate Mn a ara Mn$heieturii, pe $uta $reatL de Mmbinare0 *un$tele de eliberare sunt lo$alizate la apro<imati2,= $m deasupra Mn$heieturii, deasupra Ji dedesubtul braKului0 Am des$his $ha'ra asupra $Lreia lu$ram Ji am Mn$his5o atun$i $Nnd am terminat0 TatLl prietenului meu se trezea dupL ie$are 1luminare Ji Mmi spunea $Nt de bine dormise Ji $e -isase0 #i5am Mn-LKat prietenul sL o i$ieze (iturile .inale asupra tatLlui sLu, pentru $L eu trebuia sL ple$0 3a Mntoar$ere, am a lat $L bLtrNnul a murit Mn timpul somnului0 *ro$esul de 1luminare aprinde energia din $ha're Ji Jterge MnregistrLrile din CNmpul "nergeti$ de 3uminL0 A$est lu$ru alinL pro$esul de re-edere a -ieKii Mn lumea Spiritului, pentru $L mare parte din Mn$Lr$LturL a ost eliminatL din amintirile emoKionale0 +e -reme $e -eKi 1lumina toate $ele Japte $ha're, nu a-eKi ne-oie sL a$eKi un test pentru a des$operi o $ha'rL $ompromisL0 Atun$i $Nnd aKi $urLKat reziduurile din prima $ha'rL, e$hilibraKi5o prin rotirea Mn sensul a$elor de $easorni$ Ji tre$eKi la $ha'ra a doua, urmNnd a$elaJi proto$ol Mn *ro5 $esul de 1luminare0 *robabil $L nu -eKi reuJi sL 1luminaKi toate $ele Japte $ha're, Mntr5o singurL sesiune 5 pro$esul poate i Mndelungat0 Corpul Jtie $um sL moarL, Mn a$elaJi el Mn $are Jtie $um sL se nas$L0 Mn nouL din ze$e $azuri, CNmpul "nergeti$ de 3uminL se Mntoar$e uJor Mn lumea Spiritului0 Mn mod similar, nouL din ze$e naJteri sunt lipsite de $ompli$aKii0

Mn timpul unei naJteri, un $az din ze$e nu prezintL un ni-el de ris$ Ji $hiar Ji naJterile naturale sunt Mn general plani i$ate sL aibL lo$ Mntr5un spital, sub supra-eghere medi$alL0 +esprinderea $ha'relor Mn timpul (itualurilor .inale este ne$esarL doar atun$i $Nnd pro$esul nu sur-ine Mn mod natural0 A$estea sunt ritualuri pe $are le -eKi e e$tua dupL
moartea persoanei0 "liberaKi CNmpul "nergeti$ de 3uminL Ji sigilaKi $ha'rele imediat dupL moarte, ast el Mn$Nt $orpul luminos sL nu reintre Mn $o$hilia izi$L sau sL de-inL $ontaminat de reziduurile energeti$e din $orp0

::2

2. De"#hide1i 0p%1i(l 0%#r(, i!3o#4!d to%te #ele p%tr( dire#1ii, Cer(l 5i P'64!t(l Fa se -edea Capitolul ;G0 2. E7ti!de1i #orp(l l(6i!o" de%"(pr% 3o%"tr' 5i % per"o%!ei. "ste important sL lu$raKi Mn $adrul a$estui spaKiu de douL ori sa$ru0 SpaKiul Sa$ru proteDeazL persoana de energiile e<terioare $are distrag0 3egendele oamenilor din pLdure spun $L, Mn momentul morKii, antomele lLmNnde ale tuturor $elor pe $are i5a rLnit ori Dignit muribundul se adunL la patul a$estuia Ji MJi $er partea0 "i Ml urmeazL pe de$edat, pNnL $Nnd Ji5au atins s$opul0 "u pre er sL interpretez a$este antome lLmNnde $a pe niJte demoni psihi$i, $e reprezintL toate prob5 lemele noastre neterminate din tre$ut0 1atL de $e e atNt de important sL ne Mn$heiem $onturile $u -iaKa0 CNnd a$em a$est lu$ru, antomele lLmNnde dispar0 1ertarea le dizol-L, pur Ji simplu0 Atun$i $Nnd -L e<tindeKi $Nmpul luminos asupra persoanei dragi, $reaKi o insulL a liniJtii, Mn miDlo$ul unei urtuni0 Mn a$eastL insulL, rudele $are au murit Ji -inde$Ltorii din lumea Spiritului asistL muribundul0 Oamanii din partea de nord a Amazonului au o -orbL) s$opul Mntregii lor pregLtiri este de a Mn-LKa $um sL pLrLseas$L a$eastL -iaKL, -ii0 Asta nu MnseamnL $L ei intenKioneazL sL5Ji ia $orpurile izi$e $u ei, $i $L dores$ sL5Ji menKinL $onJtiinKa inta$tL Mn timpul $LlLtoriei0 90 D(p' #e per"o%!% $!#ete%8' "' re"pire, de#(pl%1i #h%9:rele. Mn mod ideal, a$eastL etapL ar trebui e e$tuatL imediat dupL moartea persoanei Ji, Mn ori$e $az, nu mai tNrziu de patruze$i de ore de la ultima su lare0 1mediat dupL moarte, $ha'rele Mn$ep sL emitL ire luminoase $are le5au $one$tat $Nnd-a la e-enimentele din tre$ut0 (itmul lor se s$himbL0 CreJterea re$-enKei Ji -ibraKiei ie$Lrei $ha're poate i simKitL0 Cha'rele Mn$ep sL se desprindL de $orp, dar sunt stingherite de reziduurile din interior0 *entru $L energia $ha'relor se s$himbL oarte rapid, le desprindem urmNnd un anumit tipar, Mn$epNnd $u $ha'ra inimii0 *uneKi5-L mNna pe $ha'ra inimii persoanei, apoi Mn-NrtiKi $u degetele Mn sensul ::9

in-ers a$elor de $easorni$ de trei sau patru ori, pentru a des$olL$i a$est $entru0 ContinuaKi $u ple<ul solar, apoi la gNt, dupL $are la $ha'ra a doua, apoi la a Jasea, la $ha'ra rLdL$inL Ji, ultima, $ha'ra $oroanL, Mn paJii des$riJi mai Dos0 *e mLsurL $e desprindeKi $ha'rele, imaginaKi5-L $reNnd o mare spiralL, $u inima Mn $entru0 BrmaKi a$eJti paJi, $u griDL0 ?0 De"e!%1i #( 64!% %r#(l (!ei "pir%le, pe 6'"(r' #e tre#e1i l% % trei% #h%:r%, "%( ple7(l "ol%r, repet4!d pro#ed(r% de 6%i "(". Atun$i $Nnd aKi des$olL$it $ha'ra a treia, Mntoar$eKi5-L la inimL, simKiKi $ha'ra Ji retrasaKi ar$ul spiralei Mn Dos, pNnL la a treia $ha'ra Ji Mn sus, la $ha'ra gNtului0 ;. Repet%1i #( &ie#%re #h%:r% $! p%rte, $!tor#4!d(93' l% i!i6', d(p' #e de#o!e#t%1i &ie#%re #e!tr( e!ergeti#. Bltima $ha'ra pe $are o eliberaKi -a i $oroana0 *NnL a$um aKi desenat de mai multe ori o spiralL mare, deasupra $orpului0 CNmpul luminos al persoanei dragi poate ieJi prin ori$are dintre $ele Japte $ha're0 <. $6pi!ge1i e!ergie pri! pi#io%rele per"o%!ei, pe!tr( % =% d% (! i6bold> #orp(l l(6i!o" 5i %l eliber%. *uneKi5-L palmele pe tLlpile persoanei, ast el Mn$Nt palma dreaptL sL stea pe talpa stNngL Ji in-ers0 VizualizaKi $um energia iese din mNinile -oastre Ji intrL Mn trup0 CNteodatL, CNmpul "nergeti$ de 3uminL aderL la $ha're, $hiar Ji dupL $e a$estea au ost des$olL$ite0 A$est pas Mmpinge CNmpul "nergeti$ de 3uminL Ji Ml elibereazL de $orp0 Mn maDoritatea $azurilor, $orpul luminos iese imediat dupL desprinderea $ha'relor, iar e e$tuarea a$estui pas, ori a urmLtorului, de-ine inutilL0 80 De"e!%1i #orp(l l(6i!o". #utaKi5-L la $apul persoanei Ji KineKi5: pe palme $u blNndeKe, -reme de $Nte-a $lipe, transmiKNndu5i $L poate ple$a liniJtitL0 SpuneKi5i $L totul e Mn regulL Ji $L o iubiKi0 XineKi minte $L -L poate Mn$L auzi0 (ostiKi a$este $u-inte $u blNndeKe, dar $u ermitate0 (etrageKi5-L mNinile, e<er$itNnd o presiune uJoarL asupra $apului ei Ji e<trageKi $orpul luminos prin $ha'ra $oroanL0 VeKi simKi o des$Lr$are uriaJL de energie, atun$i $Nnd CNmpul "nergeti$ de 3umin5L se -a elibera din $orp0 Bn student mi5a de$larat $L el Ji raKii sLi au tre$ut de la disperare la la$rimi de bu$urie, atun$i $Nnd Corpul 3uminos al mamei lor a de-enit liber0 Mntreaga $amerL s5a umplut $u o pa$e pe $are nu Ji5au putut5o e<pli$a0 Corpul luminos nu iese Mntotdeauna prin $oroanL, $i prin $ha'ra rea mai pregLtitL0 Am -Lzut $azuri Mn $are $orpul luminos a ple$at prin a doua $ha'rL, sau prin $ha'ra inimii0 8. 0igil%1i #h%:rele, &'#4!d "e6!(l #r(#ii #( deget(l 6%re de%"(pr% &ie#'r(i #e!tr(. Sigilarea $ha'relor nu lasL $orpul luminos sL se mai Mntoar$L la $orpul izi$, lipsit de -iaKL0 *entru a$easta, puteKi olosi apL s inKitL ori uleiuri esenKiale0 XineKi minte $L simbolul $ru$ii este anterior $reJtinLtLKii0 "l reprezintL sigilarea unei uJi, Mntr5un $orp izi$ $e nu -a mai i ni$iodatL olosit0 1n tradiKiile $reJtine, putem gLsi o pra$ti$L asemLnLtoare, aso$iatL $u ritualurile morKii, numai $L sensul ei a ost de multL -reme uitat0 *reotul unge $u ulei runtea Ji inima, L$Nnd semnul $ru$ii deasupra lor, $u apL s inKitL0 "ste sigur $L nu5Ji dL seama $L prinde $aptiCNmpul "nergeti$ de 3uminL Mn $orpul izi$, legNnd spiritul de materie, Mntr5o $o$hilie lipsitL de -iaKL0 Atun$i $Nnd se MntNmplL a$est lu$ru, persoana poate $ontinua sL se identi i$e $u trupul izi$, intrat Mn des$ompunere0 +a$L a$e parte dintre $ei :0V $are nu s5 au Mntors Mn lumea Spiritului Mn mod natural, s5ar putea sL nu se elibereze pNnL $Nnd $orpul nu se des$ompune Mn Mntregime Ji nu mai e<istL materie de $are $orpul luminos sL adere0 Am o i$iat (itualurile #orKii pentru prima datL 5 Mn a ara o$aziilor Mn $are l5am asistat pe mentorul meu 5 atun$i $Nnd mi5a murit tatLl0 CNnd a intrat Mn $omL, mL a lam MmpreunL $u el0 Sora mea, mama Ji $u mine am rLmas de -eghe lNngL pat, KinNndu5: de mNnL zile Mntregi Ji spunNndu5i $L este iubit, $L se -a a la Mn siguranKL, $L nu trebuie sL MJi a$L griDi pentru noi0 3a s NrJitul uneia dintre a$este sesiuni, sora mea Ji $u mine am ieJit pentru a ne lua $e-a de mNn$are0 3a Mntoar$ere, am -Lzut $L Mn$etase sL mai respire0 Bn tNnLr preot roma5 no5$atoli$ stLtea lNngL pat, e e$tuNnd ritualurile inale0 35am s$os $u blNndeKe din $amerL Ji am Mn$uiat uJa0 *e $Nnd desprindeam $ha'rele tatLlui meu, am obser-at $um $orpul luminos ::?

i5a iest prin inimL0 +e MndatL $e $ha'rele au ost eliberate, $orpul sLu luminos s5a desprins de trup0 25a ost ne-oie de$Nt sL5i transmit un -al de iubire prin tLlpi0 Atmos era din $amerL s5a s$himbat0 Am simKit o pa$e pe $are am aso$iat5o mai mult $u $atedralele, de$Nt $u spitalele0 #ama a Mn$etat sL mai plNngL Ji toKi trei ne5am MmbrLKiJat0 Am simKit prezenKa tatLlui meu Mn $amerL Ji aptul $L se eliberase de durerea Mngrozitoare Mn $are se a la de un an0 15am sigilat $ha'rele, am des$his uJa Ji l5am in-itat pe tNnLrul preot sL5Ji Mn$heie $eremonialul0 A,UT' U# S"I ITUA# Vinde$Ltorul trebuie sL o ere asistenKL spiritualL muribundului, Mntr5o manierL $Nt mai dis$retL0 XineKi minte $L toatL lumea din Durul -ostru are ne-oie de -inde$are, Ji nu doar muribundul0 CNteodatL, amilia -a dori sL -L asumaKi rolul de lider, pur Ji simplu pentru a e-ita sL aibL de5a a$e $u moartea0 A-eKi griDL sL nu iKi prinJi Mn a$eastL situaKie neplL$utL0 Cea mai importantL sar$inL a -inde$Ltorului este de a menKine SpaKiul Sa$ru0 Mn timpul pro$esului morKii, ie$are sentiment este ampli i$at0 "-enimentele dureroase din tre$ut, $on uzia morKii Ji su erinKa membrilor amiliei din $amerL nu a$ de$Nt sL ampli i$e haosul0 Atun$i $Nnd menKineKi o persoanL dragL Mn CNmpul -ostru "nergeti$ de 3uminL, $reaKi o oazL de pa$e0 Mn a$est $alm, este posibil $a muribundul sL5Ji re-inL, sL5i re$unoas$L pe $ei dragi Ji sL des$opere -inde$Ltorii Mntru 3uminL, $are Ml aJteaptL de partea $ealaltL0 M8'462' SIM1'#IC Oamanii Mn-aKL $LlLtoria de din$olo de moarte, prin intermediul Rborului Spiritului0 "i $red $L este important sL Mn-eKi $alea $Ltre nemLrginire a$um, $Nt Mn$L mai a-em un trup la $are sL ne Mntoar$em0 "i e e$tueazL ritualuri Mn $are mor Mn mod simboli$ Ji $LlLtores$ Mn lumea de din$olo de moarte, unde primes$ daruri -inde$Ltoare, Mn$Lr$ate $u putere0 *ra$ti$Nnd Rborul Spiritului FMn -est este numit e<perienKL Mn a ara $orpuluiG Ji meditaKia, -ra$iul Mn-aKL harta -ieKii de din$olo0 +e partea $ealaltL a -ieKii, ei des$operL doar -iaKL0 CLlLtoria din$olo de moarte a de-enit un simbol arhetipal al trans ormLrii Ji se gLseJte Mn ie$are $ulturL din lume0 A$eastL $LlLtorie Mntr5o realitate +i-inL este ilustratL de Hristos, $are Ji5a petre$ut trei zile printre morKi, Mnainte de a reapLrea pe *LmNnt0 TradiKiile orale are indigenilor abundL Mn po-eJti $are des$riu pro-o$Lrile $Lrora le a$e aKL $el pornit Mn $LlLtoria $Ltre 3uminL0
A$este teste $onKin MntNlniri $u iguri demoni$e, monJtri $u mai multe $apele, -Nr$ola$i, antome Ji nLlu$i 5 pe s$urt, toate personaDele din5tr5un $oJmar Mngrozitor0 #itologia ne urnizeazL nu doar des$rieri detaliate ale a$estor MntNlniri, dar Ji strategii olosite pentru a le rezol-a0 +a$L studiaKi po-eJtile $u atenKie, -eKi des$operi $L eroul obKine su$$esul s$himbNndu5Ji $onJtienta Ji nu prin bLtLlie0 Atun$i $Nnd Her$ule s5a MntNlnit $u Hidra, Jarpele $u mai multe $apete, a des$operit $L, de ie$are datL $Nnd tLia un $ap, rLsLreau alte douL0 Bn Jaman din Amazon mi5a po-estit despre MntNlnirea sa $u o ana$onda giganti$L, Mn timpul unui Rbor al Spiritului0 !ri$Nt de repede ugea, Jarpele $ontinua sL $NJtige teren0 Mn $ele din urmL, a aDuns Mn aKa lui Ji Ji5a des$his gura $a o $a-er5 nL0 Oamanul a -Lzut $erul gurii animalului Ji a ost $on-ins $L a$esta Ml -a de-ora0 Mn a$est moment, tremurNnd de ri$L, a sLrit Mn gNtul ana$ondei Ji a ost MnghiKit de marele animal0 Corpul lui a ost strNns, pNnL $Nnd toate oasele i s5au rNnt0 Apoi a des$operit $L era $apabil sL -adL prin o$hii Jarpelui Ji sL simtL te<tura pLmNntului de sub burta animalului0 Oi5a Mn$heiat $LlLtoria sub orma uriaJului Jarpe, iar a$um animalul Ml ghideazL, ori de $Nte ori porneJte Mn Rborul Spiritului0 .ie$are religie are o lu$rare $e des$rie $LlLtoria din$olo de moarte, MnsoKitL de instru$Kiuni despre elul Mn $are poKi obKine eliberarea Ji detalii despre $e anume -ei gLsi, $Nnd -ei aDunge a$olo0 Cele mai $unos$ute sunt s$rierile din Cartea TibetanL a #orKilor, $are, asemenea omoloagei sale egiptene, este preKuitL nu doar pentru des$rierea detaliatL a lumii Spiritului, $i Ji pentru $L re-eleazL se$retul -ieKii0 HLrKile sunt olositoare Mn moarte, dar ne aDutL mai mult sL MnKelegem misterul de a i -ii0 !datL $e MnKelegem $ontinuitatea -ieKii prin eternitate, obKinem eliberarea0 #oartea Mn$eteazL sL ne bNntuie Ji des$operim un "u $are sLlLJluieJte Mn nemLrginire0

::=

EPILO0
#a$hu *i$$hu a ost $onstruit de *a$ha$ute', $el de5al nouLlea rege in$aJ, $are a $ondus un imperiu de dimensiunile Statelor Bnite0 2umele sLu MnseamnL HMnnoitorul lumiiI Ji Mntru$hipeazL esenKa pro eKiilor in$aJe, $are anunKL perioada de reMnnoire de la s NrJitul timpului, sau "achacuti. Cu-Nntul "acha Mn limba in$aJilor MnseamnL H*LmNntI sau HtimpI0 Cuti semni i$L Ha Mntoar$e $u susul Mn DosI0 Pacha&cuti% prin urmare, se re erL la un timp de mari rLsturnLri pe *LmNnt0 Bltimul pa$ha$uti a a-ut lo$ odatL $u sosirea $on$histadorilor spanioli, atun$i $Nnd lumea indienilor a ost MntoarsL $u susul Mn Dos, iar ordinea a ost Mnlo$uitL de haos0 (egii Ji Je ii au ost u$iJi, -ra$ii au ost trans ormaKi Mn s$la-i, iar indienii au ost puJi sL lu$reze din greu, pe plantaKii Ji Mn mine0 9rm(torul "achacuti% $on orm Jamanilor in$aJi, a Mn$eput deDa, iar momentele de rLsturnare Ji haos $ara$teristi$e a$estei perioade -or dura pNnL Mn anul 20:20 Mn a$est timp, lumea -a i din nou MntoarsL pe dos0 *aradigma prLdLrii Ji De uirii *LmNntului de $Ltre $i-ilizaKia europeanL se -a s NrJi, iar $alea oamenilor *LmNntului -a re-eni0 Con$histadorul -a muri de propria5i sabie0 *LmNntul MJi -a re$LpLta e$hilibrul0 *entru in$aJi, a$est "achacuti MnseamnL s NrJitul lumii, aJa $um o $unoaJtem0 Chiar da$L pro eKiile menKioneazL posibilitatea unei distrugeri totale, ele promit, de apt, zorii unui mileniu de pa$e, $are Mn$epe dupL a$eastL perioadL haoti$L0 Bn lu$ru oarte important pen5 tru Jamani este $L pro eKiile -orbes$ despre o rupturL a HmaterialuluiI din $are e al$Ltuit timpul 5 o ereastrL Mn -iitor, prin $are o nouL spe$ie umanL MJi -a a$e apariKia0 +on Antonio obiJnuia sL spunL $L Aomo sa"iens a dispLrut Ji $L un nou om, Aomo luminus% se naJte $hiar Mn a$est moment, pe planeta noastrL0 1nteresant este aptul $L mentorul meu $redea $L e-oluKia are lo$ Mn $ursul generaKiilor 5 nu Mntre gene raKii, aJa $um $red biologii0
A$easta MnseamnL $L noi suntem a$el om nou0 2oi suntem $ei pe $are i5am aJteptat0 Mntrebarea nu mai este da$L putem a$e un salt Mnspre $eea $e de-enim, $i da$L MndrLznim sL5: a$em0 +on #anuel Yuispe a aDuns la o perspe$ti-L $u ade-Lrat globalL0 "l a MnKeles $L destinele oamenilor de pe *LmNnt sunt MntreKesute0 "l $redea $L pro eKiile in$aJilor 5 $a Ji ale indienilor Hopi ori ale maiaJilor 5 se apli$au la oamenii de toate $ulorile Ji la toate naKiile0 "le a-eau $a undament munaC 5 puterea absolutL a iubirii0 +e5a lungul anilor, +on #anuel m5a primit la $ele mai pri-ate $eremonii ale sale0 Mmi adu$ aminte $L l5am MntNlnit pe $el mai bLtrNn -ra$i in$aJ 5 e$hi-alentul lui +alai 3ama 5 Mn timpul unei $eremonii de lNngL Cus$o0 StLteam Mntr5o ruinL in$aJL, Mn$onDuraKi de pis$uri $are se MnLlKau la peste un 'ilometru Ji DumLtate deasupra noastrL, deJi ne a lam deDa la o altitudine de trei mii trei sute de metri0 Oamanul a Kinut trei runze de $o$a Mntre degete Ji a Mn$eput sL se roage0 Oi5a su lat ru5 gL$iunile Mn runze Ji a $hemat spiritul munKilor Ji al #amei *LmNnt0 A-eam senzaKia $L pis$urile a$operite $u zLpadL erau prezente la $eremonia noastrL0 &rus$, nu se mai a lau Mn Dur Ji deasupra mea, $i $hiar lNngL mine 5 sau poate $L eu mL a lam lNngL ele, Mn -Lile lor -erzi0 Vra$iul $redea $L

::;

$eremoniile de -inde$are Ji $unoaJterea bLJtinaJilor 1ndio aparKin Mntregii planete0 A$est lu$ru mi5a ost $lari i$at Mn timpul unei e<pediKii la muntele s Nnt, Ausangate0 2e a lam la *a$hanta *ampa, pregLtindu5ne pentru ultima porKiune de drum pNnL la tabLra noastrL, a latL la patru mii douL sute de metri0 Mn urmLtoarele Jase zile, a-eam sL trLies$, sL mLnNn$ Ji sL iau parte la $eremonii, alLturi de MnKelepKii in$aJi0 #untele Ausangate se a lL la apro<imati- Jase mii Japte sute de metri deasupra ni-elului mLrii Ji este $unos$ut drept Hmuntele Mn-Lluit Mn urtunLI0 CoborNrea noastrL a a-ut lo$ Mn iulie, Mn miDlo$ul iernii din Ameri$a de Sud0 *otri-it legendei, norii $are Mn-Lluie muntele $ontinuu dispar, atun$i $Nnd Jamanii -in pentru $eremonie la huaca% un lo$ al puterii, a lat $hiar Mn inima muntelui0 HTrebuie sL a$operi o$hii $alului, Mnainte de a te ur$a pe elI, mi5a e<pli$at indianul, Mntr5un ameste$ de spaniolL Ji Yue$hua0 HSe sperie uJor0I #5am uitat la $alul meu, niKel mai mare de$Nt un ponei Ji la bandana $are Mi a$operea o$hii, apoi am murmurat Mn barbL) H.irSar sL ieUI H" un tal bunI, a $ontinuat indianul, obser-Nndu5mi ezitarea0 H#i$, dar bun0 Caii mari MJi dau su letul, la a$eastL altitudine0I Am ridi$at pri-irea Ji n5am -Lzut ni$iun peti$ de albastru pe $er0 +e apt, arLta de par$L urma sL ningL dintr5un moment Mntr5altul0 2u pLrea ziua mea noro$oasL0 #5am Mntors $Ltre bLrbatul $are Mmi Kinea $alul Ji am spus) HCred $L -oi merge pe Dos0 Muchas!racias./ Auaca sunt lo$uri s inte, dar peri$uloase, unde -oalul dintre lumi se subKiazL, unde per$epKiile obiJnuite despre timp Ji spaKiu de-in Jterse0 "<istL lo$uri unde causaC 5 energia originarL a CreaKiei 5se s$urge Mn lumea noastrL, unde Jamanii pot in luenKa e-enimentele $are au a-ut lo$ Mn tre$ut Ji unde pot $iti destinul0 Cele mai puterni$e huaca in$aJe se a lL pe #untele Ausangate0 Mn ie$are an, Japteze$i de mii de pelerini 5 mulKi dintre ei -ra$i, atNt emei, $Nt Ji bLrbaKi 5 se MntNlnes$ pe a$est munte, pentru $ea mai mare sLrbLtoare indianL din $ontinentele ameri$ane, Collor (Siti, SLrbLtoarea Stelei RLpezii0 .esti-itatea se Kine Mn zona Hpubli$LI a muntelui0 2oi mergeam Mn inima muntelui, Mntr5o lo$aKie de la pi$ioarele gheKarului $unos$ut doar de +on #anuel Ji de alKi $NKi-a MnKelepKi0 #ergeam sL im martori la $itirea pro eKiilor in$aJe, despre -remurile $e -or -eni0 3a patru mii douL sute d metri, ie$are pas este o meditaKie0 +upL $e am mers trei ore pe Dos, am regretat $L nu am luat $alul, ie el Ji legat la o$hi0 &ine$u-Nntarea neaJteptatL a reprezentat5o aptul $L am mers pe Dos MmpreunL $u peste $in$ize$i de Jamani0 AlLturi de mine se a la +on "manuel0 "l mi5a e<pli$at $L in$aJii nu merg pe $ai0 HSunt spanioliI, a spus0 CeilalKi membri ai grupului o luaserL pe un drum mai lung, potri-it pentru $ai0 2oi am luat5o pe o $Lrare $e ne obliga sL intrLm pNnL la genun$hi Mn rNuri re$i $a gheaKa0 Cizmele mele $u membranL ,ore5Te< erau ude Ji, pentru $L s$NrKNiau la ie$are pas, emeile rNdeau Ji arLtau $L sandalele lor, L$ute din benzi de $au$iu$, erau mult mai bune0 Se us$au rapid la aer0 H2oi am trLit Mn munKi de la Mn$eputurile timpuluiI, a e<pli$at #anuel, H$hiar de dinainte de ondarea oraJului Cus$o0 +upL $e 2au5pa (una, iinKele de dinainte de lume, au ost izgonite de Copiii Soarelui, MnaintaJii noJtri Ji5au L$ut adLpost pe -Nr urile munKilor0 Mntotdeauna am trLit $u

a"us% munKii sa$ri0I Mn timpul $u$eririi spaniole, un grup de Jamani in$aJi s5a Mntors Mn MnLlKimile munKilor, pentru a s$Lpa de &iseri$L Ji de $on$histadori0 Vreme de se$ole Mntregi s5a $rezut $L sunt o legendL, un mit din tre$utul MndepLrtat0 Apoi, Mn urmL $u aproape $in$ize$i de ani, au $oborNt la sLrbLtoarea Collor (Siti Ji au ost re$unos$uKi de -ra$i, $a iind ultimii Copii ai Soarelui0 3egenda spune $L, atun$i $Nnd au apLrut pentru prima datL, purtNndu5Ji pon$ho5urile $u emblema regalL a Soarelui, marea de oameni s5a MmpLrKit Mn douL pentru a le a$e lo$, iar MnKelepKi i5au MntNmpinat spunNnd) HVL aJteptLm de $in$i sute de aniI0 Atun$i $Nnd l5am Mntrebat pe +on #anuel de $e au $oborNt din munKii lor MnalKi, mi5a spus $L a$est lu$ru usese pre-Lzut Mn pro eKii0 Vreme de $in$i sute de ani au pri-it $e au L$ut $on$histadorii 5 $um au poluat rNurile, au $onstruit oraJe, au determinat s$himbarea -remii Ji alte semne0 #i5a e<pli$at $L lor li se Mn$redinKase o pro eKie $are anunKa s NrJitul timpului0 H!ri$ine poate i prezi$LtorI, a e<pli$at +on #anuel0 H2oi a ost pLstrLtorii unor pro$ese Ji ritualuri $are e<pli$L $ine de-enim $a oameni, $a planetL0 A$este pro$ese nu aparKin doar indienilor, $i Mntregii lumi0 Sunt $unos$ute drept moso3 3ar"aC% ritualurile -remurilor $e -or -eni0I ::8

15am $erut lui +on #anuel sL5mi e<pli$e Mn $e $onstau a$este pro$ese0 H*ro eKiile noastre sunt Mns$rise Mn piatrLI, a spus el0 H2oi nu a-em un limbaD s$ris, aJa $um a-eKi -oi0 2oi a-em doar KesLturile Ji pietrele noastre0 +a$L MnKelegi #a$hu *i$hu Ji pietrele din a$el oraJ strL-e$hi, atun$i MnKelegi Cus$o0 #a$hu *i$$hu este o miniaturL a lui Cus$o0 +a$L MnKelegi Cus$o, MnKelegi Mntregul imperiu in$aJ0I Mn a$el moment, a L$ut o pauzL Ji am pro itat de prileD, pentru a mL spriDini de un bolo-an, $a sL5mi trag su larea0 2e a lam la mai bine de un 'ilometru depLrtare de Azul$o$ha, tabLra noastrL de la 3aguna AlbastrL, din inima muntelui0 Mn Durul nostru se a lau a"achetas% sti-e din pietre de rugL$iune, $onstruite de pelerinii $are L$userL a$eeaJi $LlLtorie $a Ji noi0 *ietrele useserL aJezate $u griDL unele peste altele, $reNnd turnuri Mnalte de pNnL la doi metri0 &olo-anul de $are mL spriDineam a-ea una dintre a$este a"achetas deasupra, iar +on #anuel mi5a arLtat $L mar$au intrarea Mntr5un spaKiu interior, inima muntelui0 "l s5a lLsat pe -ine lNngL mirP Ji Ji5a des$his mesa% $ole$Kia de pietre Ji obie$te Mn$Lr$ate $u putere, pe $are ie$are Jaman le poartL $u el0 H+a$L MnKelegi mesa/% a spus el, des L$Nnd $u griDL bo$$eluKa Ji s$oKNnd la i-ealL pietrele dinLuntru, HMnKelegi #a$hu *i$$hu Ji pro eKiileI0 Oamanul MJi $NJtigL mesa Mn de$ursul propriei -inde$Lri0 .ie$are piatrL reprezintL o ranL $are a ost trans ormatL Mntr5o sursL de MnKelep$iune Ji $uraD0 Mn a$est pro$es, el MJi $urLKL MnregistrLrile 'ar5mi$e din CNmpul "nergeti$ de 3uminL Ji reziduurile to<i$e $are Mi blo$heazL $ha'rele0 "liberat din strNnsoarea MnregistrLrilor tre$utului, el poate i in ormat de $eea $e -a de-eni0 +in $ha'rele sale pornes$ ire luminoase $are des$hid Hte<turaI timpului Ji se an$oreazL Mn nemLrginire0 *rin a$este ire de luminL $urg MnKelep$iunea Ji Mn-LKLturile despre tre$ut Ji -iitor0 Oamanul MJi aminteJte po-eJtile strL-e$hi Ji pe $ele $are nu au ost spuse Mn$L0 MJi poate $onstrui un $orp $are MmbLtrNneJte, se -inde$L Ji moare Mn mod di erit0 *oate de-eni un in$aJ, un $opil al soarelui, Aomo luminus. Sf r-itul tiraniei e*ercitate de tim"... 6oate reli!iile din lume +or)esc des"re asta. n iudaism% Mesia +a +eni la sf r-itul tim"ului. n cre-tinism% tim"ul s&a ncheiat o dat( cu +enirea lui Aristos -i se +a nchide din nou% la sf r-itul tim"ului% c nd%% +iii -i mor0ii se +or ridica -i +or fi #udeca0i/. 2ste interesant cum toate "resu"un c( tim"ul se scur!e ntr&o sin!ur( direc0ie% c( sf r-itul tim"ului este ce+a care se +a nt m"la atunci c nd +om r(m ne f(r( minute -i secunde. 2u am desco"erit c(% "entru 'ntonio% 5aura% Manuel -i ai lor% a"a-i afar( din tim" este un "roces -i nu ce+a care se +a nt m"la ntr&un +iitor nde"(rtat. In!redientul s(u cheie l re"re$int( Procesul de Iluminare. n loc s( 0in( deschis un S"a0iu Sacru% +reme de c te+a minute -i s( aduc( ener!ia causaC "entru +indecare% ei intr( n s"a0iu -i se ntorc la sursa "e care o numesc te<emuyo0 Prietenul meu% "reotul ie$uit% m&a tot )(tut la ca" s(&l iau cu mine la aceast( ceremonie% dar am refu$at. 'ici% -amanul -i re!(se-te acel Sine care nu a "(r(sit niciodat( Er(dina 2denului% care nc( +or)e-te cu Dumne$eu% care nu moare. Sunt lucruri destul de !reu de acce"tat. 6oat( lumea a-tea"t( eternitatea% iar -amanii s"unB .Ce $ici de disear 7/ Pro)lema cu tim"ul% a-a cum l cunoa-tem noi% o re"re$int( fa"tul c( este le!at de cau$alitate. Cau$( -i efect. Cine sunt eu ast($i este re$ultatul a ceea ce s&a nt m"lat ieri% sau n urm( cu $ece ani. Printre )lestemele care +in al(turi de cau$alitate se num(r( "siholo!ii. 'ce-tia cule! )uruieni care au fost sem(nate n tim"ul co"il(riei noastre% ru" nd frun$ele -i t(ind tul"inile% dar f(r( s( smul!( +reodat( r(d(cinile. 2i continu( s( recolte$e "atolo!ie% uit nd s( "lante$e semin0ele "osi)ilit(0ilor +iitoare. Cau$alitatea te condamn( la )anal -i o)i-nuit. M( interesea$( aceast( idee a rela0iilor noncau$ale. 'ntonio s"une c( el a fost cel care ne& a orchestrat nt lnirea. ' sus0inut c( ar fi fost im"osi)il s(&l !(sesc doar "ri+ind. n cinci sute de ani% conchistadorii -i misionarii nu l&au !(sit & du"( cum nu i&au !(sit nici "e oamenii lui 5 a-a c( cine m( credeam eu% ca s( reu-esc ::6

acest lucru.<<@ Seara aceasta este tocmai )un( "entru a "a-i n afara tim"ului. ,em(r!inirea este r()d(toare -i la fel -i infinitul.
,urnale

UPRIN*rolog00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000; *artea 1 \2V]T]TB(13" OA#A213!(00000000000000000000000000000000000000000:0 Capitolul : Vinde$area Ji nemLrginirea0000000000000000000000000000000000000000000000000000:: Capitolul 2 Vinde$Ltorii luminoJi0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000:6 Capitolul 9 CNmpul "nergeti$ de 3uminL00000000000000000000000000000000000000000000000002; *artea a 115a 3B#"A +" 3B#12]00000000000000000000000000000000000000000000000000000000096 Capitolul ? Cha'rele000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000097 Capitolul = .elul de a -edea al Jamanilor00000000000000000000000000000000000000000000000=8 Capitolul ; SpaKiul sa$ru000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000080 *artea a 1115a 3BC(](13" OA#A213!(0000000000000000000000000000000000000000000000086 Capitolul 8 *ro$esul de 1luminare0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000087 Capitolul 6 *ro$esul de e<tra$Kie000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000067 Capitolul 7 #oarte, a i pe moarte Ji din$olo de moarte000000000000000000000000:0? "pilog00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000::;

::7