Sunteți pe pagina 1din 198

Kjell Ola Dahl

Al patrulea
Traducere de Maria Melania Goja Se va gsi timp s ucizi i s zmisleti Timp pentru toate lucrrile i zilele minilor care Ridic i las s cad n farfuria ta o ntrebare; Timp pentru mine i timp pentru tine i pentru o sut de ne otr!i nc" #entru o sut de viziuni i reviziune adnc" nainte de ceaca de ceai care vine" #rin sal trec femeile ntruna" o" $orbind de %ic elangelo&' T.S. Eliot (din (ntecul de dragoste al lui J. Alfred Prufrock) 1

Traducere de Aurel o!aci" din T&S& )liot" #oeme" Ed. Al#atro$" %ucure&ti" 1'().

1. Palatul &i Gr,dinile -e.ale *. Stortin.et (Parla/ent) +. Ma.a0inul lui %adir 1n Tor..ata 2. Gara entral, O$lo 3. 4oha!na (unde e .,$it 5ri/ul cada!ru) 6. 7a!re!eien (adre$a 5er$onal, a lui 8rank 8r9lich) (. %er.en$.ata (adre$a 5er$onal, a lui Gunnar$tranda) :. Eke#er. -id.e '. Pri/,ria 1). ;ni!er$itatea %linden

Partea nti PAS DE DEUX


1 ei doi #,r#a<i $e o5ri$er, 1n fa<a 5or<ii. Era ti/5ul $, !ad, ce=i cu ei. 8rank 8r9lich $,ri 5e$te ulti/ele dou, tre5te" trecu de 5oart, 5e l>n., cei doi #,r#a<i &i ie&i 1n $trad,. ?u a!ur, nicio reac<ie. Se .>ndi@ Trebuiau s fi reac!ionat& *e ce n+au fcut+o, A&i 1nde$, />inile ad>nc 1n #u0unarele de la jachet, &i continu, $, /ear., cu 5ri!irea 1ndre5tat, 1n jo$. An !itrina 5e$c,riei" un #,r#at a0!>rlea .hea<, cu lo5ata 1ntr=o cutie de 5oli$tiren. Arunc, re5ede o 5ri!ire 5e$te u/,r. ?iciunul dintre #,r#a<i nu 5,rea $, o#$er!e. Anc, $e /ai jucau cu /,r.elele ro0ariilor. ;nul dintre ei $5u$e ce!a &i a/>ndoi i0#ucnir, 1n r>$. ;n $u5ort ru.init de #iciclete $c>r<>i. O fe/eie 1&i 1/5in.ea #icicleta 1n el. Trecu 5e l>n., cutiile cu le.u/e eB5u$e. De$chi$e u&a de la /a.a0inul lui %adir. lo5o<elul de dea$u5ra u&ii $coa$e un clinchet. ;&a $e 1nchi$e 1n ur/a ei. 8rank 8r9lich $e $i/<i de 5arc, o ji!in, 1nce5u $,=i road, $to/acul 5e din,untru@ un client 1n /a.a0inC Of" a$ta nu tre#uia nicidecu/ $, $e 1nt>/5le. Dintr=un $alt" fu 1n $trad,. O /a&in, fr>n, #ru$c. Ma&ina din $5atele ace$teia claBon, &i a5roa5e $e ciocni de cealalt,. 8rank 8r9lich fu.i 5e trotuar. Trecu 5e l>n., #iciclet," 5e l>n., cutiile cu ciu5erci" $tru.uri" $alat, &i ardei D intr, 1n /a.a0inul care a!ea un i0 de 5i!ni<, 5lin, cu /ere $tricate co/#inat cu un /iro$ .re<o$=dulcea. de ulei. 8e/eia era $in.ur, 1n /a.a0in. A!ea un co& de cu/5,r,turi at>rnat de #ra< &i $e 5li/#a 1ncet 5rintre dou, rafturi cu />ncare. ?u $e /ai !edea ni/eni. ?u $t,tea ni/eni l>n., ca$a de /arcat. Dra5eria de la trecerea din $5atele ca$ei de /arcat $e /i&ca u&or. 8e/eia era /ic, de $tatur,. A!ea 5,rul ne.ru 5rin$ la $5ate. Era 1/#r,cat, 1n #lu.i &i o jachet, $curt,. A!ea un ruc$,cel at>rnat 5e u/,r. Purta /,nu&i ne.re &i <inea o con$er!, 1n />n,. itea eticheta. 8rank 8r9lich era la doi /etri de ea c>nd $e 1nt>/5l,. Se uit, 1n $t>n.a. Prin !itrina /a.a0inului !,0u /a&ina 5oli<iei 5e 5artea cealalt, a $tr,0ii. Ance5u$er,. %ru$c $e arunc, a$u5ra ei &i $e 5r,!,lir, 1/5reun, la 5,/>nt. O frac<iune de $ecund, /ai t>r0iu $e au0i un $c>r<>it de fr>ne. %,r#atul care $,ri 5e$te tej.hea era unul dintre cei doi cu /,r.elele de ro0ariu. Acu/ <inea o ar/, 1n />ini. 8u tra$ un foc. Se au0i un $unet de $ticl, $5art,. Standul 5e care erau eB5u$e <i.,ri &i tutun $e r,$turn,. Mai fu tra$ 1nc, un foc. Ei a5oi hao$. Sirene. Foci care r,cneau. %ocanci cl,/5,nind. G.o/ot de u&, &i .ea/ $5arte" cio#uri 1/5r,&tiindu=$e 1ntr=un &u!oi ne$f>r&it. 8e/eia $t,tea 1ntin$," ne/i&cat, 1n $5atele lui. Pe$te ei 3

c,0u o 5loaie de 5achete de <i.,ri. A!ea" 5ro#a#il" 1n jur de trei0eci de ani &i /iro$ea a 5arfu/. Ochii ei al#a&tri lic,reau ca $afirele. Antr=un t>r0iu" 8rank 8r9lich reu&i $,=&i $/ul., 5ri!irea de la ei. A5oi 1i de$co5eri />inile. 8a$cinat" r,/a$e locului" 5ri!indu=le /uncind frenetic. De.ete lun.i" 1/#r,cate 1n 5iele" />ini /ici 1nde$>nd cu .e$turi /a&inale 5achetele de <i.,ri 1n ruc$acul care $e de$f,cu$e 1n c,dere. A5oi de!eni con&tient de lini&tea din jur. Fenea curent 5rin u&, &i 5rin .ea/. H 8r9lichC Focea $e au0ea dintr=un /e.afon. H AiciI H 8e/eia e #ineC H Da. H E&ti 5oli<i$t" &o5ti fe/eia. A&i dre$e !ocea ca $, !or#ea$c,. 8r9lich a5ro#, &i 1n cele din ur/, 1i d,du dru/ul. H Atunci n=ar fi o idee 5rea #un, $, &ter5ele$c ce!a de 5e aici" nuC l,tin, din ca5 &i /ai fa$cinat de c>t de 5rice5ute erau />inile ei /ici $co<>nd <i.,rile din ruc$ac. Se ridic, 1n .enunchi. -,/a$er, acolo" uit>ndu=$e unul la altul. Era atr,.,toare" 1ntr=un fel cu/!a !ulnera#ilJ .ura ei a!ea ce!a deo$e#it. H Kart,=/," /ur/ur, el. ?u tre#uia $, $e 1nt>/5le a$ta. Ar fi tre#uit $, te o5rea$c, cine!a. u /ult 1nainte $, intri 1n /a.a0in. 8e/eia continu, $, $e uite fiB la el. H A fo$t o eroare 5e unde!a. Ea 1ncu!iin<, din ca5. H Te $i/<i #ineC D,du iar din ca5 &i=&i 5u$e />inile 1n &old. Pentru c, 1nc, nu $e uita$e 1n jur" a!u 5arte de o i/a.ine de an$a/#lu a $itua<iei. Au0i $unetul rece al c,tu&elor 5rin$e 1n jurul 1ncheieturilor &i 1njur,turile unuia dintre #,r#a<ii are$ta<i. -ici am a.uns" .>ndi el. % bazez pe al!ii& H Po<i $,=/i $5ui cu/ te chea/,C 1ntre#, cu o !oce li5$it, de e/o<ie. H A/ .re&it cu ce!aC H ?u" dar ai fo$t aici. Acu/ e&ti /artor. Gilele de toa/n, trecur,. Orele $e $cur.eau 1ntr=o 5o$o/oreal, cenu&ie" iar ti/5ul $e cri$tali0a 1n /unc,@ furturi D /,runte &i 1n$e/nate" cri/e" $inucideri" jafuri &i !iolen<, do/e$tic,J !ia<a de 0i cu 0i D o $erie de incidente" dintre care unele 1<i r,/>n 1n /inte" dar /ajoritatea $unt re5ede date uit,rii. on&tiin<a ta e in$truit, $, re5ri/e. A<i dore&ti din tot $ufletul o !acan<," dou, $,5t,/>ni !ara" 5e o in$ul, .recea$c, $au" 5e un ter/en /ai $curt" un Leekend 5relun.it 5e un feri#ot 1n Dane/arca. S, #ei" $, $tri.i" $, r>0i" $, flirte0i cu o fe/eie care are eBact r>$ul $,n,to$ la care te a&te5<i" 5ri!irea cald, &i crede c, 5antofii cu !>rful 6

a$cu<it $unt a#$olut /inuna<i. Dar 5>n, c>nd $e 1nt>/5l, a$ta@ 0ile ca ni&te dia5o0iti!e D i/a.ini care 5>l5>ie c>te!a $ecunde 1nainte de a di$5,rea" unele /ai u&or de re<inut dec>t altele" dar a5oi di$5ar &i acelea. ?u c, $=ar /ai fi .>ndit la ea. Sau 5oate c, daC Poate c, 1&i a/intea din c>nd 1n c>nd de ochii al#a&tri ca $afirele $au de tru5ul ei li5it de al lui D acolo" 5e jo$" 1n /a.a0inul lui %adir. Sau de #,r#atul care acu/ era 1ncet &i $i.ur t>r>t 5rin rechi0itorii" 5e cale $, fie conda/nat 5entru furt de carne &i <i.,ri &i 5entru o5unere la are$tare" co/5orta/ent a/enin<,tor" 5o$e$ie ile.al, de ar/, &i a&a /ai de5arte. are a!ea $, intre 1n $curt ti/5 1n r>ndul celor care $tau 1n a&te5tarea unei celule 5entru a=&i i$5,&i 5edea5$a. An ciuda ace$tor .>nduri care=i treceau 5rin /inte" 8rank 8r9lich &tia de$tul de clar un $in.ur lucru@ c, nu a!ea $=o /ai !ad, niciodat,. S=a 1nt>/5lat 1ntr=o du5,=a/ia0, 5loioa$, $5re $f>r&itul lui octo/#rie. Se l,$a 1ntunericulJ #,tea un !>nt rece 5e Gren$en" 1n centrul ora&ului O$lo. F>ntul $e a.,<a de hainele oa/enilor" re5roduc>nd 5icturile lui Munch@ u/#re de $iluete" 1ncerc>nd $, $e ad,5o$tea$c, de 5loaia 5uternic," $tr>n.>ndu=$e una 1n alta" folo$indu=&i u/#relele 5e 5o$t de $cut $au D dac, nu a!eau u/#rel, D 1nfund>ndu=&i />inile 1n #u0unar &i $,rind 5rin 5loaie 1n c,utarea !reunei $tre&ini $au /archi0e care $,=i 5roteje0e. A$faltul ud fura ulti/ele ra0e de lu/in, &i a5a care $e 5relin.ea 5rintre &inele de tra/!ai reflecta $tr,lucirea 5uternic, a neoanelor. 8rank 8r9lich ter/ina$e 5ro.ra/ul &i 1i era foa/e. A&a c, $e du$e la KafM ?orr9na. Anc,5erea /iro$ea a ciocolat, cald, cu fri&c,. K/ediat !ru &i el una &i $e a&e0, la r>nd. An fa<a ca$ei de /arcat" $e r,0.>ndi &i 1ntre#, care e $u5a 0ilei. H Ktalienea$c,. Mine$trone. Doa/na care $er!ea f,cea 5arte din cate.oria irita#il," cu o eB5re$ie acr, &i <inut, $tr>/#,. A&i lu, ta!a cu $u5, fier#inte" o chifl, &i un 5ahar de a5,. G,$i un loc la ferea$tr," $e l,$, 5e $caun &i $e uit, afar," la oa/enii care $e .r,#eau 5e Gren$en cu .ulerele ridicate. O fe/eie 1&i a5,$a #,r#ia 5e re!erul jachetei ca $=o <in, 1nchi$,. Ploaia $e 1nte<i. 4u/inile /a&inilor &i ale neoanelor $e de$f,&urau 5e$te 0idurile ca$elor. Oa/enii de 5e $trad, $e/,nau cu ni&te co5ii .he/ui<i" a$cun0>ndu=$e de o !oce tun,toare de unde!a de $u$. H %un,. 8rank 8r9lich 1&i 5u$e lin.ura jo$ &i $e 1ntoar$e. hi5ul ei a!ea ce!a cuno$cut. An jur de trei0eci de ani" $e .>ndi. A!ea 5,rul ne.ru" aco5erit 1n 5arte de o c,ciul, de l>n," a&e0at, ca o #eret,. A!ea tenul 5alid" #u0ele de un ro&u=a5rin$ &i $5r>ncenele ei erau 1n for/, de un.hi a$cu<it" dou, F=uri 1ntoar$e 1n $u$ 5e frunte. Ele.ant," .>ndi. Al fra5a fa5tul c, $=ar fi 5otri!it foarte #ine 1ntr=un fil/ /ut al#=ne.ru din anii 5atru0eci. Purta o fu$t, lun., de l>n," $tr>n$, 5e cor5 &i o jachet, $curt,. A/#r,c,/intea 1i $cotea 1n e!iden<, $ilueta D &olduri" coa5$e &i u/eri. (

H Tor..ata" $5u$e ea" 1nclin>ndu=&i ca5ul" de!enind u&or ner,#d,toare din cau0a li5$ei lui de reac<ie@ Marl#oro" Prince" <i.,ri. A5oi 1&i a/inti@ ochii &i 1n $5ecial .ura. are 1i d,dea un aer de !ulnera#ilitate. Dar ridurile fine din jurul .urii 1i $5u$er, c, e /ai 1n !>r$t, dec>t cre0u$e la 1nce5ut. Kn$tincti!" 1i c,ut, al#a$trul ochilor" f,r, $,=l 5oat, .,$i i/ediat. E din cau0a lu/inii" $e .>ndi" e din cau0a lu/inii ,$teia 5uternice de neon" care e$to/5ea0, al#a$trul. %ecurile din /a.a0inul lui %adir tre#uie $, fi fo$t din acelea o#i&nuite. H M=ai l,$at $, 5lec. Dintr=odat, $e $i/<i 1ncurcat &i c,ut, o cale de $c,5are. ?u /ai r,/,$e$e /are lucru din $u5, &i 5l,ti$e deja. e!a din 1nt>lnirea a$ta 1l lua$e 5e ne5re.,titeJ $itua<ia 1i acti!a$e o $en0a<ie uitat, unde!a 1ntr=un $ert,ra& al creierului. Fa tre#ui $,=i re$5in., a#ordarea" dar &o!,ia. St,tea 1n 5icioare de$tul de a5roa5e de el" uit>ndu=$e 1n ochii lui. S5u$e@ H 8ire&te. ?u f,cu$e&i ni/ic r,u. H ?u cre0i c, f,cu$e/C H Pofti/C H A/ luat trei 5achete de Marl#oro &i un #aton de Snicker$. A&i 1/5in$e ca$tronul de $u5, din fa<,. H Atunci e&ti o hoa<,. H Ai !,0ut" nu=i a&aC H e $, !,dC A&i lu, jacheta &i $e #,tu 5e$te #u0unar $, !erifice dac, 5ortofelul e acolo. H M=ai !,0ut 5e /ine. Pentru o frac<iune de $ecund," cu!intele 1l nelini&tir,. %+ai vzut pe mine& Ar fi 5utut $, $e eB5ri/e altfel" dar ,$ta era un /e$aj 5e care nu a!ea cu/ $,=l 1n<elea., .re&it. H Tre#uie $, 5lec" o anun<,. Toate cele #uneN Se .>ndi. ?u/ele ei. Ai $5u$e$e cu/ o chea/,. Ei $e chinui$e $, <in, /inte. An ulti/a cli5," nu/ele ei 1i ie&i la i!eal, din con&tiin<,. S5u$e@ H A<i dore$c o $ear, fru/oa$," Eli$a#eth. St,tu ne/i&cat c>te!a cli5e 1n ti/5 ce u&a de $ticl, $e 1nchidea 1n $5atele lui. F>ntul $e /ai 1/#l>n0i$e 5u<in" dar 1nc, 5loua cu .,leata. Ancheindu=&i jacheta" $e $cutur, ca &i cu/ ar fi !rut $, $ca5e de di$confortul 5e care i=l crea$e 1nt>/5larea. 8,cu cei c><i!a /etri $5re 5a$ajul $u#teran cu 5a$ iute. Aici" intr, 1n tran$a lui o#i&nuit, de /etrou" aco/5aniat de /iro$ul de .unoi" aer refolo$it" l>n, ud," toa/n, &i .ri5,J fe/eile 1n !>r$t, 1&i treceau de.etele 1n/,nu&ate 5e $u# na$" #,r#a<ii 1&i ridicau ochii $5re Du/ne0eu 1ntr=o ru., t,cut," $,=i $cutea$c, de un alt acce$ de an.hin," aici" 1n ace$t a/al.a/ de u/anitate" 1n care toat, lu/ea e oar#, 1n fa<a eBi$ten<ei celorlal<i. Se $trecur, &i $e $5rijini de unul din 5ere<ii de $ticl, ai !a.onului de /etrou" atin.>nd conden$ul de 5e .ea/J doar ca $, $e tre0ea$c, din :

tran$, c>nd $e 1nchi$er, u&ile la Malerud &i creatura docil, din el $e eli#er, din col<ul ei ca $, $e 1ndre5te $5re u&i" 5e /,$ur, ce trenul fr>na a5ro5iindu=$e de $ta<ia -Oen. ;&ile erau dou, #u0e /etalice care $e de$chi$er," .ata $,=l $cui5e afar,. 4a 1n,l<i/ea a$ta" 5loaia $e tran$for/a$e 1n 5ri/ele c,deri de #urni<, ale toa/nei. 8arurile /a&inilor $tr,luceau 5e a$faltul &o$elei de centur, &i erau 1n.hi<ite de 1ntuneric. ;rc, dealul cu .reutate" 1n ti/5 ce /a&inile $e .r,#eau $, treac,. e!a tre#uie $,=i fi re<inut aten<ia" un $unet $au o u/#r, neo#i&nuit," 1n ti/5 ce $e a5ro5ia de intrarea din cl,direa unde locuia. Se o5ri &i $e 1ntoar$e. 8elinarul de la #en0in,rie era chiar 1n $5atele ei" $co<>ndu=i 1n relief $ilueta 1n lu/ina .al#en,. St,tea ne/i&cat,. 4a fel &i el. 8iecare era atent la /i&c,rile celuilalt. A!ea />inile ad>nc 1nde$ate 1n #u0unarele jachetei $curte &i eB5re$ia fe<ei 1n u/#r,. P,rul i $e re!,r$a 5e u/eri" cu lu/ina de la felinarul $tradal ca o aur, dea$u5ra 5,l,riei de l>n," jacheta $tr>/t, &i fu$ta care=i aco5erea .enunchii. Erau doar ei doi D 1n 1ntuneric. ?i/eni 1n 5reaj/,. G.o/otul 1nde5,rtat al traficului. ;n felinar #>0>ia. P,&i 1n$5re ea cu 5a$ul hot,r>t. -,/a$e ne/i&cat,. o#or1 5e &o$ea" /er$e 1n jurul ei" o#li.>nd=o $,=l ur/,rea$c, din 5ri!iri &i $, $e 1ntoarc, $5re lu/in," ca $,=i 5oat, !edea fa<a. Pe toat, durata ace$tei /i&c,ri de caru$el" $e uitau fiB unul 1n ochii celuilalt. Detect, ce!a 1n 5ri!irea ei@ o for<," ce!a ce nu 5utea definit 1n cu!inte" ce!a ce era .reu de 1nfruntat f,r, a !or#i. H M, ur/,re&tiC H Ai 5refera $, n=o facC -,$5un$ul 1i t,ie r,$uflarea" din nou. An cele din ur/," 1&i co#or1 5ri!irea. H M=ai !,0ut" $5u$e ea. Acelea&i cu!inte" iar,&i. H EiC $5u$e el. St,teau a5roa5e unul de cel,lalt. Mer$e$e dre5t $5re ea" dar nu $e /i&ca$e deloc. Ai $i/<ea c,ldura re$5ira<iei 1n o#ra0. Ai lu, />inile 1ntr=ale ei. Mintea 1i 1n.he<,. A&i dre$e !ocea" dar nu $e /i&c,. A!ea 5leoa5e .rele &i .ene lun.i" 1ntoar$e. 4a ca5,tul fiec,rei .ene $e aduna$e o 5ic,tur, /inu$cul, de a5,. -e$5ira<ia 1i i0!ora ca o cea<, dintre #u0ele 1ntrede$chi$e" />n.>ind o#rajii lui" 1nainte $, $e ri$i5ea$c,. 8r9lich a!ea $en0a<ia c, !or#ele ei 1i atin. chi5ul. H e=ai $5u$C Doar at>t reu&i $, articule0e. Gura lui era doar la c><i!a centi/etri de a ei atunci c>nd ea &o5ti 1ncet@ H ?u uit 5e ni/eni dac, te $,rut. A5oi el 1&i eli#er, />inile &i=i cu5rin$e fa<a 5relun., 1n 5al/e. Anainte $, 5lece" ea 0,#o!i /ult, !re/e $u# du&. El $t,tea 1ntin$ 5e $5ate 1n '

5at a$cult>nd $u$urul a5ei. >nd 1nchi$e u&a de la intrare 1n ur/a ei" era 5atru di/inea<a. A5oi $e ridic, &i el &i /er$e la #aie. St,tu cu fruntea li5it, de faian<, 1n ti/5 ce a5a 1i />n.>ia u/erii. A!ea /intea 5lin, de orele care trecu$er,. 8elul 1n care tru5ul lui $e ridica$e 5e$te al ei. 8elul 1n care 1i $u$<inu$e 5ri!irea 1n ti/5 ce el in$5ira &i a5oi eB5ira 0.o/oto$" $acadat" iar &i iar. %ro#oanele de $udoare dintre $>nii ei" reflect>nd /ii de fa<ete. 8elul 1n care $>nii ei /oi urcau &i co#orau 1nainte $=o la$e cu re$5ira<ia t,iat,. Dorin<a 5ur," $,l#atic," fl,/>nd, D care la$, ru&ine" a!orturi" co5ii f,r, tat," 7KF du5, ce $e con$u/,. Anc, 1i /ai $i/<ea de.etele 1nfi5te 1n 5iele c>nd 1l 5rin$e$e cu 5utere de /ijloc" 0ece un.hii 1/5un.>ndu=l. Ea /ai !oia" totu&i 1&i <inea r,$uflarea" 5entru c, intuia dincolo de 5leoa5ele lui nu/,r,toarea in!er$, 1nainte de final. Du5, aceea" $in.ur" cu fruntea li5it, de faian<,@ 8rank 8r9lich r,$uce&te ro#inetul &i $e la$, o5,rit de a5a a5roa5e fiart, D a/intindu=&i de tatuajul $traniu de 5e coa5$a ei 1n ti/5 ce=l 1nc,leca$e cu $5atele. ?u $e 5oate .>ndi la a$ta f,r, $, $e $i/t, din nou eBcitat" $i/<ind ne!oia $=o fac, din nou" &tiind c, dac, ar fi intrat 1n cli5a aceea 5e u&," ar fi a0!>rlit=o 5e .re$ia din #aie $au acolo" 5e #irou" &i ar fi fo$t de neo5rit. A$tfel de .>nduri $unt ca un !iru$. An cele din ur/, di$5ar" dar a$ta cere ce!a ti/5. P>n, la ur/," totul trece. Trei 0ile" 5oate 5atru" o $,5t,/>n, D a5oi .>ndurile 1&i $l,#e$c $tr>n$oarea. An cele din ur/," tru5ul 1<i r,/>ne a/or<it &i 1nce5e $, func<ione0e nor/al" #ucuro$ c, $=a ter/inat. Trecur, &a$e 0ile. Era iar,&i 1n for/,. Dar a5oi 1i !i#r, telefonul /o#il de 5e #irou. ;n /e$aj. Al citi. ;n $in.ur cu!>nt@ $ino/ Kntrodu$e auto/at nu/,rul eB5editorului" ini<iind o c,utare 1n a.end,. Telefonul !i#r, din nou. ;n alt /e$aj. De data a$ta cu nu/ele &i adre$a eB5editorului@ )lisabet 0aremo& 8rank 8r9lich $e a&e0,. Tot tru5ul 1i ardea. A&i ridic, />na. ?u=i tre/ura. 8,r, 1ndoial," fe/eia acea$ta 1i atin$e$e o coard," 1&i i/a.ina$e c, nu are niciun $i/5to/" c, nu fu$e$e afectatJ 5re$u5unea c, $e 1/5,ca$e cu intoBica<ia. Dar nu. %u/I Era fe#ril. ?u era 1n $tare $, .>ndea$c,. ;n !al de ener.ie cre$c>nd,. Era 1nc,rcat. Din cau0a unui $in.ur cu!>ntI St,tu o !re/e uit>ndu=$e la /icul telefon cu ecranul ilu/inat. Ance5u $,=i !i#re0e 1n />n,. Suna. Acela&i nu/,r. H %un," Eli$a#eth" $5u$e el" $ur5rin$ de claritatea 5ro5riei !oci. Dou, $ecunde de lini&te. Suficient ti/5 $, .>ndea$c,@ -cum tie c i+am cutat numrul de telefon& tie ce efect are asupra mea" tie c poate rsuci un buton care s+mi creasc temperatura la limita febrei" printr+un simplu mesa.& Dar a5oi !eni !ocea cald, 5e care n=o au0i$e de c>te!a 0ile. H ;nde e&tiC H 4a /unc,. 1)

H ;ndeC H Sediul Poli<iei" Gr9nland. H Aha. Era r>ndul lui $, $5un, ce!a. A&i dre$e !ocea" dar a#ia a5uca$e $, tra., aer 1n 5ie5t" c>nd ea 1l 1ntreru5$e. H ?u ai 5au0, 1n cur>ndC H >t e cea$ulC 1ntre#, el" uit>ndu=$e la locul unde fu$e$e cea$ul" at>rnat dea$u5ra u&ii" 5>n, 1n ur/, cu c>te!a $,5t,/>ni. Acu/ erau doar dou, fire ie&ite din 5erete. H 7a#ar n=a/. E 1n jur de 5r>n0. H De unde $, te iauC H E&ti cu /a&inaC H Da. H O $, fiu 1n 5ia<a 4i$a Kri$toffer$en$" l>n., Fold$l9kka. H An 0ece /inute. ?u 5utea .>ndi. ?u /ai era loc 1n /intea lui 5entru ni/ic altce!a dec>t i/a.ini@ arcuirea $5atelui ei" rotunji/ea coa5$elor" 5,rul ne.ru re!,r$at 5e 5ern, D 5ri!irea al#a$tr, de $afir. A&i lu, jacheta &i 5lec, re5ede. An jo$ 5e $c,ri &i a5oi 1n $trad,. Porni /a&ina &i 5lec,. ?u=l /ai intere$a ni/ic altce!a 5e lu/ea a$ta" $e concentra 5ur &i $i/5lu $, nu lo!ea$c, 5ietonii. Acceler,. Pe c>nd conducea 5e Sta!an.er.ata" ea a5,ru de nic,ieri &i !eni 5,&ind $5re el 5e trotuar. Odat, cu ea" 1n /a&in, intr, o /irea$/, de toa/n, t>r0ie" 5arfu/ &i #o/#oane de tu$e. Se a&e0, f,r, $, $5un, un cu!>nt. 8rank 1&i fiB, 5ri!irea 5e o.linda lateral,. -e$5ir>nd nor/al" 1n ciuda 5arfu/ului ei. Se a$i.ur, 1n o.lind," rece" controlat. A&te5t, 5>n, c>nd $e f,cu li#er" a5oi $e/nali0, &i 5lec, D con&tient de 5ri!irea ei con$tant," 1ndre5tat, $5re 5rofilul lui i/5a$i#il. Ea 1&i d,du jo$ .eaca de 5iele /aro c,5tu&it,. An cele din ur/," du5, ce trecur, de inter$ec<ia cu ?Odalen" ru5$e t,cerea. H ?u te #ucuri $, /, !e0iC O 5ri!i $curt" 5e furi&. Era &ireat, ca o felin,. Doi ochi al#a&tri i/en&i" cu 5u5ile /ari" cu 5ri!ire de 5i$ic,. A&i $i/<ea 5ul$ul cre$c>nd. Ai 0!>cneau t>/5lele. Dar 1&i 5,$tr, /a$ca. H %ine1n<ele$ c, /, #ucur. H ?u $5ui ni/ic. M>na ei" 5e$te a lui" 5e $chi/#,torul de !ite0e. Pri!i 1n jo$ $5re />na ei D de.etele" a5oi tra$e iar cu ochiul $5re ea. H %un,. M, #ucur $, te !,d din nou. u!intele i $e o5rir, 1n .>t. onducea $5re Kjel$P$" %rekke &i Maridalen. (e fac, %u0e atin.>ndu=i o#ra0ul. M>na care aluneca$e de 5e />na lui &i $e $trecura$e $u# jachet,. Era ca &i cu/ ar fi u/5lut un /otor 5roa$5,t re.lat cu 11

co/#u$ti#il cu cifra octanic, ridicat, &i a5,$a$e 5e QStartR. Kni/a 1i #,tea at>t de 5uternic &i de re5ede" c, 1i 5ul$a $>n.ele 1n urechi. o5aci 5e a/#ele 5,r<i ale dru/ului" 1ncetini &i intr, 1ntr=o 5arcare" 5>n, la un cr>n." de5arte de &o$ea. O5ri. Scoa$e /a&ina din !ite0, &i l,$, /otorul $, /ear.,. An ti/5 ce 1i /ai arunca o 5ri!ire lateral, furi&," 1i aco5eri #u0ele cu ale ei. Trecu o or, 5>n, c>nd" 1ntr=un t>r0iu" !or#i ea. H Ai 5utea $, /, duci unde!aC H ;ndeC H %lindern. H e faci acoloC Antre#are .re&it,. Ochii ei $e 1n.u$tar,. At/o$fera $5ecial, $e ri$i5i. Tra$e aer 1n 5ie5t &i $e uit, la co5acii de afar, D $e adun," ca $, $e uite din nou la ea. Pu/nalele din 5ri!iri $e tran$for/a$er, 1ntr=o $cli5ire 5reocu5at, D 1l 5ri!ea dintr=o ca/er, $ecret, de unde nu !oia $,=i 1/5,rt,&ea$c, ni/ic. For#ele" i0!or>te de 5e ni&te #u0e reci" 0>/#itoare. H M, duc $,=/i caut de lucru. Tra$e 5e #ordur, &i o l,$, la Moltke Moe$ Fei. -,/a$e $=o 5ri!ea$c,. ;n /ic $trat de 0,5ad, c,0u$e 5e$te noa5teJ a#ia acu/ o#$er!, 5entru 5ri/a dat,. G,5ada $e to5i$e 1ntr=o 0loat, 1n care 5a&ii ei l,$au ur/e. 8e/eia care 5>n, nu de/ult fu$e$e una cu el era acu/ redu$, la o $iluet, $u#<ire" ce=&i ridica 5icioarele ca o 5i$icu<, care nu !rea $, $e ude 5e l,#u<e. Era 5o$i#ilC Silueta asta mic i aplecat" un simplu nimeni" mbrcat n bumbac" ln i piele este fiin!a care are putere deplin asupra mea" care+mi face inima s bat att de tare" c simt c+mi e1plodeaz pieptul, 0ugi/ *eparte/ $a fi o simpl amintire peste cteva sptmni" proiectat n spa!iu& Dar 1n ti/5 ce for/a $u5l, di$5,rea 1n cl,direa ?iel$ 7enrik A#el" o5ri /otorul" de$chi$e 5ortiera &i co#or1" 1nce5u $, o ur/,rea$c,. *e ce fac asta, #entru c vreau s tiu mai multe despre ea& Mer$e$e 5rin cl,dire 5>n, 5e 5artea cealalt,. O ur/,rea la cinci0eci de /etri 1n $5ate. ;n /initractor 1i ie&i 1n cale 5e 5a!ajul aco5erit de 0,5ad,. Se d,du 1ntr=o 5arte &i trecu 5e l>n., $tuden<ii care $t,teau de !or#, cu !oci joa$e" 1n .ru5uri de c>te doi=trei. Kntr, 1n cl,direa So5hu$ %u..e. Se o5ri la o di$tan<, #un, 1n $5atele ei" o#$er!>nd=o 5rin .ea/urile 1nalte 1n ti/5 ce di$5,rea 1n auditoriu. Dac, era $tudent," ce $tudiaC Kntr, 1n cl,dire 5rin u&ile .rele. ?u/ele lui -eidun Fe$tli do/ina orarul. Ea era cea care <inea cur$ul acu/. Se a&e0, &i lu, un 0iar 5e care=l .,$i 5e acolo. Era chinuit de 1ndoial,. e=ar face dac, ea ar ie&i acu/ &i l=ar !edeaC Anchi$e ochii. -m s+i spun direct& -m s+i spun c nu e destul s facem se1 ocazional ntr+o main parcat 2 vreau s tiu cine e" ce+i trece prin cap" de ce 1*

face ceea ce face3 *ar tu" tu tii de ce faci ceea ce faci, 8rank 8r9lich $t,tu o !re/e" uit>ndu=$e 1n .ol la 5ri/a 5a.in, a 0iarului. 8oto.rafia unei /a&ini de ar/at,. i!ili o/or><i. ;n incident care re<inu$e aten<ia oa/enilor din 1ntrea.a lu/e. *agsavisen 1i d,du$e $tatut de &tire de 5ri/, 5a.in," cre0>nd c, lui o $,=i 5e$e" c, o $, fie atra$ $, $e cufunde 1n toat, 5olilo.hia 5e care reu&i$er, $=o n,$cocea$c, de$5re ace$t incident. Dar lui nu=i 5,$a. ?i/ic nu a!ea nici cea /ai /ic, i/5ortan<, acu/" ni/ic" cu eBce5<ia lui Eli$a#eth" acea$t, D du5, 5,rerea lui D fe/eie co/5let anoni/, &i delicat," cu fa<a 5alid," #u0e ro&ii &i ochi de un al#a$tru cu/ nu /ai !,0u$e niciodat,. EBi$ten<a ei 1n$e/na ce!a" 1n$e/na foarte /ult. ?u a!ea nici cea /ai /ic, idee de ce. Etia doar c, a!ea un efect a$u5ra lui D fi0ic" dar &i /ental" un efect care n,&tea 1n el o dorin<, de$5re care doar citi$e 1n c,r<i" au0i$e de$5re ea" dar nu cre0u$e c, 5oate eBi$ta D iar acu/ o $5iona. O 1nt>lni$e de trei ori. Me$ajul acela telefonic@ $ino/ Mintea i $e .oli dintr=odat, de orice alte i/a.ini 1n afar, de cele ale tru5ului ei D #u0ele" ochii ei. Ei la /ai 5u<in de ju/,tate de or, du5, aceea" erau 1ncle&ta<i 1ntr=o i0#ucnire de 5a$iune cu/ rareori /ai eB5eri/enta$e 5>n, atunci. (uvntul 2 tia ce dezln!uise, 0cea asta inten!ionat, An $f>r&it" u&a $e de$chi$e. O /a$, unifor/, de $tuden<i $e re!,r$, afar,. Majoritatea 5urtau haine de $trad,. Se uit, la cea$. Era ora 5atru. ur$ul $e ter/ina$e. Ai tre/ura $to/acul de e/o<ie. *ac m vede, Acu/ ie&eau tot /ai 5u<ini $tuden<i. An cur>nd" $ala !a fi .oal,. Trecu$e 5e l>n., elC 8rank 8r9lich $e ridic, 1ncet. P,&i 5recaut $5re u&, &i o de$chi$e. Se afla 1n ca5,tul de $u$ al auditoriului" 1n $5atele &irurilor de $caune" uit>ndu=$e 1n jo$" $5re 5u5itru. Erau dou, 5er$oane acolo. Eli$a#eth era una dintre ele. ealalt, fe/eie 1i !or#ea cu o !oce tandr,. A!ea 1n jur de cinci0eci de ani" 5,rul ne.ru" cu un fel de tun$oare 5aj" &i 5urta o rochie lun.," nea.r,. St,teau foarte a5roa5e una de alta. Poate erau 5rietene foarte #une. Poate erau /a/, &i fiic,. Dar /a/ele nu=&i />n.>ie fiicele a$tfel. 8u$e$e de$co5erit. ele dou, fe/ei 1&i ridicar, 5ri!irile $5re el. A/#ele foarte cal/e" ca &i cu/ a&te5tau 5olitico$ ca el $, $e retra.,. ,ut, ce!a 1n ochii lui Eli$a#eth" dar nu .,$i niciun $e/n de recunoa&tere" niciun $enti/ent de !in, $au de ru&ine" ni/ic. Au $tat a&a c>te!a $ecunde" trei 5erechi de ochi 1nt>lnindu=$e 5e$te &iruri de $caune" 5>n, c>nd el $e d,du 1na5oi &i ie&i.

1+

2 Din c>nd 1n c>nd" 1ncerca $, $e 5ri!ea$c, din afar,. S, $e concentre0e 5e $u#iect D care 1i f,ceau o#rajii $, ard, de furie &i ru&ine. Mintea 1i era do/inat, de o $in.ur, dorin<,@ $, dea 1na5oi &i $, &tear., tot" $, $ca5e de o a$e/enea condi<ie jenant, &i a#ject,. Deci Eli$a#eth era doar o $tudent, 1ncurcat, cu un lector D care /ai era &i fe/eie 5e dea$u5ra. 8rank 8r9lich $e hot,r1@ niciodat,. S, nu $e /ai a5ro5ie de ea niciodat,. Dar !ocea ra<ional, din,untrul lui 5rote$t,. De ceC Pentru c, e 5ericuloa$,C %i$eBual,C Mi$terioa$,C Pentru c, $e 5ref,cu$e c, nu=l cunoa&teC Pentru c, fu$e$e u/ilit 1ntr=un a$e/enea halC ?u" .>ndi !ocea di$5re<uitoare" ca $, nu fie redu$, la t,cere. Era furio$ 5entru c, 1l 5u$e$e 5e jar. Pentru c,=l f,cu$e inca5a#il de ac<iune &i $la# D 1l 1n/uia$e. >nd 1l $un, data ur/,toare" nu r,$5un$e. St,tu ne/i&cat cu telefonul 1n />n,. Fi#ra de 5arc, o ini/ioar, #,tea 1n,untru. ?u/ele ei lic,rea 5e ecran. Dar r,/a$e neclintit. Al i.nor, de fiecare dat,. An cur>nd" 1nce5u $,=l $une aca$,. Era o far$,. 8u.ea la telefon &i citea nu/ele 5e ecran. ?u r,$5undea dac, era ea. ?u atin.ea telefonul dac, era un nu/,r anoni/. A$tfel $t,tea aca$, 1ntr=o $ear," t>r0iu" l,$>nd telefonul $, $une iar &i iar. ?u $e ridic," 5entru c, $una ea. At>ta 5utere a!ea a$u5ra lui D chiar &i c>nd era $in.ur" $e lu5ta $,=&i 5,$tre0e de.ajarea. S Trecu o $,5t,/>n,. 8rank 8r9lich $i/<ea c, fe#ra a5roa5e trecu$e &i era 5e dru/ul cel #un. Era joi du5,=a/ia0, acu/. Ter/ina$e /unca" $u5orta$e c,l,toria cu /etroul" care=i a/or<ea /intea ca de o#icei" &i /er$e 5e jo$ 5>n, la u&a din fa<,. ;na dintre doa/nele /ai 1n !>r$t, de la etajul al &a5telea $e uita 1n cutia ei 5o&tal, de 5e holul de intrare. 8r9lich era 1nc, 1n $tarea de tran$, din /etrou. Tinu de$chi$, u&a liftului 5entru fe/eia a5lecat, de $5ate" care nu era 1n niciun fel diferit, de celelalte fe/ei a5lecate 5e care le 1nt>lnea oca0ional 1n lift. >nd $e 1nchi$e u&a" a5,$, 5e #uton. Se uita 1n .ol unde!a 1n fa<," la #ecurile care ar,tau nu/,rul etajului. Ke&i din lift. Au0i 0.o/otul de 5lecare al liftului urc>nd" 1n ti/5 ce=&i di#uia cheile 5rin #u0unare. An.he<,. ;n detaliu /inu$cul la u&a de intrare 1l $coa$e din tran$,. Gaura cheii din u&, $tr,lucea .al#en. De o#icei era 1ntunecat,. ;ita$e $, $tin., lu/ina de 5e hol a0i=di/inea<,C 12

Antr=un final" $trecur, cheia 1n #roa$c," e0it," a5oi o r,$uci. ;&a $e de$chi$e f,r, un $unet. Se $trecur, 1n,untru. Anchi$e u&a 1ncet 1n ur/a lui. A&i <inu r,$uflarea. 4u/ina 5e hol era ce!a" dar u&a de$chi$, la ca/era de 0i era altce!a. li5a a$ta a!ea $, i $e i/5ri/e 1n con&tiin<, 5entru toat, !ia<a. Era cine!a 1n a5arta/ent. St,tu ne/i&cat" /intea 1i lucra fe#ril" 1n ti/5 ce tru5ul 1i a/or<ea 1ncet" i $e u$ca .ura &i 1&i $i/<ea />inile inerte. 8,r, $, $e .>ndea$c, la ce face" alunec, f,r, 0.o/ot $5re u&a de la ca/era de 0i. A&i 5ierdu$e controlul. Parc, $=ar fi 5ri!it din afar,@ $e !,0u ridic>nd o />n, &i a&e0>nd=o 5recaut 5e />ner" a5oi 1/5in.>nd u&a la o 5arte. Tra$e ad>nc aer 1n 5ie5t. Tru5ul" 1nc, a/or<it" ca du5, &oc. St,tea cu $5atele la el. Pe jo$. De0#r,cat," 5urt>nd doar o lenjerie turcoa0. u $5atele delicat a5lecat 1nainte. Dou, $e/ne din na&tere 5roe/inente 5e coloan,. De la di$tan<," tatuajul ei ar,ta ca o tr,$,tur, alun.it," nea.r," de condei. St,tea cu 5icioarele 1ncruci&ate 1n fa<a ca$etofonului &i a unit,<ii $tereo. ?u=l au0ea. A!ea c,&tile lui noi 5e urechi. Mu0ica din ca/er, $una ca !>ntul fo&nind 5rin frun0e u$cate. P,rea foarte fa/iliar, cu locul. P,trun$e$e ne5oftit, 1n $5a<iul lui &i a5oi $e 1nchi$e$e 1n lu/ea ei. D=uri &i 4P=uri erau 1/5r,&tiate 5e jo$. E/o<iile 1i 5u$e$er, un nod 1n $to/ac@ ten$iune" furie" curio0itate" 1&i f,cu$e dru/ cu for<a 1n a5arta/entul lui D /intea i=o lua$e la .oan,. ;na era intru0iunea fi0ic, D 5artea 5ractic," fa5tul c, Qchiar o f,cu$eR. ealalt, era intru0iunea /ental," for<>ndu=&i intrarea 1n cel /ai a$cun$ $anctuar al lui" c,/inul lui D &i f,c>nd a$ta 5ur &i $i/5lu" f,r, $,=l 1ntre#e" u0ur5>ndu=i dre5turile. ?u era 1n $tare $, ru5, !raja. ;n !al ne$t,5>nit de e/o<ii 1l $u#ju.,. Poate din cau0a curentului de la u&," 5oate o lic,rire 1n .ea/ul #ufetului" dar tre$,ri dintr=odat," 1&i $/ul$e c,&tile &i $,ri 1n $u$. H Du/ne0eule" ce /=ai $5eriatI An cli5a ur/,toare fu l>n., el. H %un,. H %un,. A&i ridic, 5ri!irea" $i/<indu=i $ure$citarea" i0!orul de $enti/ente contradictorii ce=l a$alta$er,. H ?u te #ucuri nici /,carN 5u<inC H u/ ai intratC H A/ 1/5ru/utat o cheie. H Ai 1/5ru/utat o cheieC H ;lti/a dat, c>nd a/ fo$t aici. H Deci" e&ti o hoa<,C Ecoul unei con!er$a<ii anterioare. o/5let netul#urat," $e uit, 1n ochii lui &i=i $5u$e@ H Etiai" nu=i a&aC 13

4a 1nce5ut 5ro!ocator" dar a5oi 1&i co#or1 5ri!irea D de 5arc, i=ar fi fo$t ru&ine. *e parc" 1&i re5et, 1n .>nd. *e parc/ H A/ 1/5ru/utat=o. Din #olul din #uc,t,rie. H Ai 1/5ru/utat cheiaC H Te deranjea0,C H Ai luat cheia din #uc,t,rie de la /ine data trecut, c>nd ai fo$t aici D f,r, $,=/i $5uiC H E&ti $u5,rat. H ?ici 5e de5arte. H ?u=<i 5lace .enul ,$ta de $ur5ri0,C H ?u $unt $i.ur c, Q5laceR e cu!>ntul 5otri!it. H A/ fo$t #ine inten<ionat," totu&i. H De ce n=ai /ai /ulte haine 5e tineC Focea ei $e 1ntunec,. H a $, /, 5o<i !edea /ai #ine. Scoa$e un chicotit c>nd el nu=i r,$5un$e. Era o !ulnera#ilitate inerent, 1n $t>njeneala ei. Dar $i/<i c, el o o#$er!a$e &i 1n!eli .oliciunea a$ta /ental, 1ntr=o 1/#r,<i&are /ai $tr>n$," ad,u.>nd .r,#it@ H ?u" nu 5entru a$ta. A/ f,cut un du&. Mi=era tare fri.. Al tra$e 1n$5re ea &i $e cri$5a u&or c>nd 1i $i/<i 1/5otri!irea. H Etiu c, a/ .re&it. S, 1/5ru/ut cheia f,r, $, 1ntre#. A/i 5are r,u. Ai d,du dru/ul &i $e 5li/#, 5rin ca/er," $5re #uc,t,rie. 7aina ei era 5e $caun" $u# .ea/. Se a5lec, $=o ia" <in>ndu=&i 5icioarele dre5te D o i/a.ine !ie dintr=o re!i$t, .lo$$O 5entru #,r#a<i. ,ut, 5rin #u0unare &i 1i ar,t, cheia" $cutur>ndu=&i 5e $5ate 5,rul ne.ru. Perla din #uric $cli5i" a5oi ajun$e iar a5roa5e de el. H Pro/it c, nu /ai fac. Mer$e 1n #uc,t,rie. Au0i clinchetul cheii 5e$te /onedele $tr,ine &i /,run<i&urile din #ol. Se 1ndre5t," 1&i $5rijini ca5ul de ra/a u&ii &i 1l $tudie. Si/<i ne!oia $, 1n.hit,. >nd $e /i&c, 1n$5re el" ar,ta de 5arc, ar fi 5,&it 5e un 5odiu/" un 5a$ 1naintea celuilalt. Se uit, 1n ochii lui tot dru/ul. %u0ele ei $5u$er,@ H M=a/ .>ndit c, o $, fii 1nc>ntat. Poate 5entru c, &i /ie 1/i 5lac $ur5ri0ele. M>na ei 1l atin$e &i 1&i ridic, ochii $5re el. H )ti 1nc>ntat. Tru5ul t,u e 1nc>ntat. H Dar cu/ ai reu&it $, .,$e&ti cheia 5otri!it,C Ai $l,#i cureaua" 1i $coa$e c,/a&a" de.etele ei de$f,cur, na$turele de la 5antalon. De.ete r,coroa$e alunec>ndu=i 5e #urt, 1n jo$. H De ce tre#uie $, !or#e&ti /ereu de$5re lucruri 5licticoa$e" do/nule Moroc,no$C ed, &i o $,rut,. 16

H E /entorul /eu" $5u$e ea $i/5lu. H ine e ceC H -eidun" lectorul de la ;ni!er$itatea %lindern" e /entorul /eu. H Acu/ tu e&ti cea care !or#e&te de$5re lucruri 5licticoa$e. Oricu/" 5,rea<i total cufundate una 1ntr=alta. H E$te. H E$te ceC H E 1ndr,.o$tit, de /ine. E0it, &i a5oi $e uit, $5re el. Ei nici tu" nici eu nu 5ute/ face ni/ic 1n le.,tur, cu a$ta" a&a=iC ?u $5u$e ni/ic. H Tre#uia $=o a$cult. A/i $5unea ce!a i/5ortant. Oricu/" n=a fo$t 5rea fru/o$ din 5artea ta $, /, ur/,re&ti" nu=i a&aC A&i <inu .ura. ?u era $i.ur dac, era fru/o$ $au nu. Tot $>n.ele din cor5 cur.ea 1n$5re />na ei r,coroa$,. %u0ele i $e arcuir, 1ntr=un 0>/#et &i erec<ia 1i cre$cu. ;n 0>/#et cu ochii 1nchi&iJ o 5arte din fardul de 5e 5leoa5e i $e u$ca$e" adun>ndu=$e 1n cute. Se l,$, 1ntr=un .enunchi. El 1&i 1nchi$e ochii &i tra$e ad>nc aer 1n 5ie5t. A&i trecu de.etele 5rin 5,rul ei. Ea 1&i ridic, 5ri!irea. Sunetul fo&nitor al c,&tilor de 5e jo$ re!eni. O 1ntre#,@ H Frei $, /er.e/ 1n dor/itorC H Ti=e tea/, c, ne !ede cine!aC H Te !reau toat,. O ridic," 1i 5urt, tru5ul $u5lu" u&or ca ful.ul" o arunc, 5e 5at 1n ti/5 ce r>dea" 1i $/ul$e lenjeria de cor5 &i o a5uc, de .le0ne. Knelul de aur de 5e de.etul ei /are $tr,luci 1n lu/ina $oarelui de du5,=a/ia0, ce 5,trundea 5rin ferea$tr,. O <inu $tr>n$. Ai 5l,cea $, fie $tr>n$, tare 1n #ra<e. An noa5tea aceea o ur/,ri. Era a5roa5e ora trei c>nd $e $trecur, afar,. Ai d,du a!an$ trei /inute 1nainte $, $e furi&e0e du5, ea. A!ea creierul r,!,&it. O 5arte din con&tiin<a lui $e 1ntindea ca o 5i$ic, la $oare" a/intindu=&i cu/ ea lua$e ce=i tre#uie" dar 1i &i d,du$e at>t de /ult 1na5oi. O alt, 5arte a creierului $,u $t,tea du5, un tufi& $u$5icio$" .elo$" te/>ndu=$e c, re5re0enta<ia fu$e$e o dece5<ie. A$ta 1l $coa$e afar," 1n 5loaia rece de toa/n," care=l f,cu $, $e furi&e0e 5e $tr,0i" la c>te!a $ute de /etri 1n $5atele ei" a$cun0>ndu=$e 1n 1ntuneric. 0aci asta pentru c ea avea de.a un plan secret s intre la tine n apartament" de prima dat cnd a venit acolo& - furat o c eie& - luat c eia" fir+ar s fie/ i intr la tine 2 de parc ar locui acolo& $orbete codificat" nu spune niciodat nimic despre ea" nu spune cu ce se ocup i evit s fie sincer" c iar i atunci cnd o ntrebi direct& %inimalizeaz rela!ia ei cu lectorul i inventeaz un prete1t oarecare& ) plin de minciuni/ Mer.ea 1n fa<a lui le.,nat" cu 5a&i /ari. Dintr=odat, $i/<i o !i#ra<ie 1n 1(

#u0unar. Telefonul /o#il. Al $coa$e &i $e uit, la ecranul lu/ino$" 1ncerc>nd $, $tea 1n u/#ra co5acilor care=l a$cundeau de lu/ina felinarelor. iti@ 4un" 0ran5" mul!umesc pentru o sear minunat& $ise plcute& Te srut& )lisabet & Se o5ri" in!oluntar" 1i o#$er!, $5atele $u#<ire" /ult 1n fa<a lui. De la di$tan<," 5,rea at>t de delicat," at>t de #ine inten<ionat,. e facC ;r/,re$c o fe/eie care /i=a d,ruit noa5tea !ie<ii /ele. Etii unde locuie&te. Mer.e $5re ca$,. St>nd acolo 1n 5loaia care 5icura" cu /o#ilul 1n />n," 1&i !eni 1n fire. Se uit, 1n $u$. Di$5,ru$e. Aler., 1n jo$ 5e -Oen#er.!eien. 4a ca5,tul $tr,0ii 1i 0,ri $ilueta din nou. ;n taBi cu o lu/in, a5rin$, 5e ca5ot, trecu 5e l>n., el. Ancetini" dar trecu /ai de5arte 5e l>n., ea" 5entru c, nu f,cu$e niciun .e$t $,=l o5rea$c,. A&adar" $5unea ade!,rul. Si/<i$e ne!oia $, $e 5li/#e" nu $, ajun., re5ede aca$,. 8u luat 5rin $ur5rindere c>nd !,0u co/5leBul de a5arta/ente unde locuia. hiar &i /ai $ur5rin$ c>nd citi nu/ele de la interfon. Era uluit. )lisabet i 6onn7 0aremo& 3 Era 1ntr=o nou, fa0, de con!ale$cen<,. Pri/a 0i@ fe#r,. A doua 0i@ fe#r,. A treia 0i" )(@+) D 1*@))@ f,r, fe#r,J 5er$5ecti!ele de 1n$,n,to&ire $unt #une. 1*@)+@ SMS@ $ino/ 1*@)+@ 8e#ra re!ineI 1*@)6@ Sun, /o#ilul. E nu/,rul ei. Al l,$, $, $une. St,tea la coada de la cantin, cu telefonul $un>ndu=i 1n />n,. Oa/enii $e 1ntorceau $, $e uite la el. 4e i.nor, 5ri!irile. Tran$5ira. A&i 1ncle&t, 5u/nii &i $e uit, 1n alt, 5arte. -e$tul 0ilei trecu ca 5rin cea<,. An a 5atra 0i" 5ri/ul lucru 5e care=l f,cu a fo$t $, !erifice ca0ierele. ,utarea $e finali0a cu o /are lo!itur,@ 6onn7 0aremo& K$toric@ trei conda/n,ri 5entru F. .G. (!,t,/are cor5oral, .ra!,) &i una 5entru jaf ar/at" una 5entru $5ar.erea de /a&ini &i furt. Durat, total, 1n $5atele .ratiilor@ trei0eci &i o5t de luni 5entru o conda/nare de cinci ani. Trecu$e 5rin 1nchi$orile Kla" Sar5$#or. &i MO$en. Tran$5ira<ia 1i cur.ea 5e $5ate. li5i de dou, ori" dar reu&i $, $e adune ca $, ti5,rea$c, 5a.ina. A5oi o nou, c,utare@ )lisabet 0aremo" nicio infrac<iune. ;n ca0ier ne5,tat. Dar dac, Eli$a#eth era /,ritat, cu JonnO 8are/o" 5utea $,=i fi luat nu/ele du5, c,$,torie. Poate era 1nre.i$trat, $u# un alt nu/e. K $e f,cu .rea<,. Ai !edea fa<a 1naintea lui. ?u" nu fa<a" doar tru5ul. M>na a5uc>nd=o $tr>n$ de .le0n," 5icioarele &i contururile fe<ei ei 5e 5atul 1n care $t,teau 1ntin&i. li5i din nou. n ce s+a bgat, ;&a $e de$chi$e. Utter.jerde intr, 1n 1nc,5ere. Utter.jerde cu #u0a lui de $nu$ 1:

D 5ri0a de tutun de $u# #u0a $u5erioar, 1l f,cea $, arate ca un ie5ure uria& cu un &ir de din<i defor/a<i D nera$" dar cu <ea$ta ra$,. Utter.jerde@ H SalutareI 8r9lich $i/<i cu/ ca5ul $,u $e 1nclin, dre5t r,$5un$. ?u a!ea chef de !or#, acu/" nu a!ea chef $, r>d, for<at la .lu/ele ne$,rate ale lui Utter.jerde" la #ancurile 5orcoa$e $au la 5o!e&tile de$5re a!enturile lui a/oroa$e. Miro$ul de colonie #,r#,tea$c, u/5lu ca/era. Utter.jerde /iro$ea 1ntotdeauna ca .u/a de /e$tecat. 8r9lich nu &tia cu/ de o/ul ,$ta 1l 5utea $uferi. H P,i" eu niciodat,. -idic, 5ri!irea. Utter.jerde $t,tea 1n fa<a i/5ri/antei. Tinea 1n />n, foaia ti5,rit, de$5re JonnO 8are/o. 8r9lich $i/<i cu/ 1l trece iar tran$5ira<ia D 5rin tot cor5ul" de data a$ta. li5i. A!ea ochii u$ca<i" co/5let u$ca<i. Ai !enea $, !o/ite. H Al &tiu 5e sta" /ur/ur, Utter.jerde. H Pe care 1l &tiiC H 8are/o" JonnO. e=a /ai f,cut de data a$taC 8r9lich tu&i. H Ferific doar ni&te nu/e. S, au0i/. H e $, au0iC H e &tii de$5re JonnO 8are/o. Pentru /ine" e doar un /acho cu &a5c, &i ochelari de $oare. H P,i $unt trei 1n .a&c,. Jaf ar/at" indi!i0i de acela&i $oi ca 1n /afia Sta!an.er D $til co/ando" ar/e auto/ate" ca.ule &i $alo5ete" 1/i a/inte$c o o5era<iune cu o du#i<, #lindat," acu/ cinci=&a$e ani. Aici $crie c, du#i<a a /er$ din V$tfold 1n O$lo. E o ade!,rat, 5aco$te. Mai 1nt>i lo!e&te" a5oi 5une 1ntre#,rile. Sunt unul dintre 5u<inii care au a!ut 5l,cerea $,=l 5ocnea$c, de c>te!a ori 1n fa<,. Era/ 1n echi5a care i=a are$tat c>nd au jefuit du#i<a #lindat,. H Ei=a f,cut 5or<ia cu /ult ti/5 1n ur/,. Mai &tii &i altce!aC Utter.jerde $e 1ntoar$e cu fa<a la el. 8r9lich continu, re5ede@ H Etiu c, locuie&te 1ntr=o 0on, de$tul de fi<oa$,. A5arta/ente tera$ate 5e Eke#er. -id.e. H Etii cu/ e. Kndi!i0ii ,&tia conduc /a&ini ra5ide &i #eau 7enne$$O c>nd nu $unt 1n,untru" de=aia $f>r&e$c acolo. H Deci a5arta/entul e doar de fa<ad,C H ?u" cred c, l=au /o&tenit. a$a e a lor. A/i a/inte$c c, la !re/ea aceea era un fa5t inconte$ta#il D 1n ti/5ul 5roce$ului. H Ei au /o&tenitC ine $unt eiC H El &i cu $ora lui. 4ocuie&te cu $ora lui. el 5u<in locuia D 5e !re/ea aia. 8ra/ 9u e mritat/ ) fratele ei/ 8r9lich" cu fa<a ineB5re$i!,@ 1'

H Ei eaC H EaC H E &i ea i/5licat,C H ?u cred. Pare /ai de.ra#, ca o /a/," de fa5t. u toate c, e /ai /ic,. Dar nu &tiu. Acolo unde e rahat" de o#icei e /ult /ai /ult 1n care $, te #,l,ce&ti" a&a cu/ $5unea unchiul /eu. Era fer/ier. Mult /ai /ult $, te #,l,ce&ti. li5i. H e !rei $, $5ui Qca o /a/,RC Utter.jerde cl,tin, din ca5 &i a5oi ridic, din u/eri. H A/ 0i$ &i io a&a. 7a#ar n=a/. De ce e&ti a&a de curio$C H 7//C Si/<ea cu/ 1l trece iar tran$5ira<ia. H 8are/o" $5u$e Utter.jerde ner,#d,tor. De ce e&ti a&a de curio$ 1n le.,tur, cu 8are/oC H ;n 5ont. ine!a /i=a $5u$ $, iau 1n con$iderare nu/ele lui. Utter.jerde $e 1ntoar$e" cu $5r>ncenele ridicate. M>inile lui 5uternice de$f,cur, do5ul de la o $ticl, de ola. 8r9lich cli5i. #une capt conversa!iei nainte s nceap s put pn n cerurile sfinte/ Utter.jerde" .>nditor" cu urechile ciulite. H ;n 5ontC H 4a$=o /oart,. A!ea/ doar ne!oie $, &tiu de$5re cine !or#e&ti. Ei cu/ /er.e trea#a altfelC Tot cu dr,.u<a taiLane0, cu care !or#eaiC H Do/nii 5refer, #londeleI H Deci a ter/inat=oC Utter.jerde 1&i folo$i de.etul ar,t,tor $, r>c>ie jo$ 5ri0a de tutun. ->nji" ar,t>ndu=&i din<ii 5lini de 5ete /aronii. H 7ei" la $ec<ie" eu $unt cel care ter/in, rela<iileI 8rank 8r9lich $e du$e la toalet, $, fie $in.ur &i $, .>ndea$c,. Era alar/at de 5ro5ria $a reac<ie" de #ucuria f,r, li/ite 5e care a $i/<it=o c>nd a aflat c, Eli$a#eth e $ora lui JonnO 8are/o" &i nu $o<ia lui. Dar fa5tul c, fratele ei era un cri/inal re5re0enta o 5ro#le/,. u/ ar fi fo$t cel /ai 5otri!it $, $e co/5orteC A&i 5ri!i i/a.inea reflectat, 1n o.lind,. A&i $5u$e cu !oce tare@ (el mai potrivit lucru e s+o confrun!i" s+o faci s vorbeasc despre fratele ei& 9u" trebuie s tai legtura& Se a&e0, 5e toalet, &i=&i roa$e 5u/nii. (are e cel mai potrivit lucru, S rup orice contact prin telefon, S bigui: tii c nu pot s am o rela!ie cu sora unui infractor/ 9umai ca s primeti rspunsul evident: 0ran5" cine te intereseaz" eu sau fratele meu, A&i trecu do$ul />inii 5e$te frunte. Era chiar at>t de neo#i&nuitC u $i.uran<, au /ai fo$t &i al<ii 1n $itua<ia a$ta. Ancerc, $, $e con$ole0e c,ut>nd eBe/5le. Eeful *)

de la 8i$c de$co5er, 1ntr=o 0i c, $o<ia lui fal$ifica #onuri de taBi &i le deducea din i/5o0it. ?u. Krele!ant. A$ta era le.at, de rela<ii. EBi$t, /e/#ri de 5artid $ociali$t care $e culc, cu /e/#ri de drea5ta &i !ice!er$a. Ofi<eri de 1nchi$oare fe/ei care 1nce5 rela<ii cu de<inu<ii. Acea$t, ulti/, analo.ie 1l face &i /ai /ult $, tran$5ire. ;n 5reot" care e 1/5otri!a fe/eilor 5reote$e" curtea0, o 5reotea$,. ;n /ilitant neona0i$t intr, 1ntr=un alt #ar din .re&eal, &i=&i d, $ea/a c, e ho/o$eBual. EBe/5le 5ro$te&ti. 0olosete+!i creierul/ Pre&edintele unui 5artid local eBtre/i$t de drea5ta afl, c, fiic,=$a $=a lo.odit cu un ne.ru" care" de fa5t" e un ti5 eBtraordinar. 8rank 8r9lich cl,tin, din ca5. *e+asta devin ngri.orat, #entru c de data asta e vorba de mine, ;are asta e panic nscut din paranoia mea" sau faptul c fratele ei a fost la nc isoare e adevrata problem, A&i i/a.in, con!er$a<ia din nou@ Trebuie s n!elegi" )lisabet & Sunt poli!ist/ 0ratele tu face parte din lumea interlop& <tia nu sunt oameni care sunt desc ii la flecreala obinuit despre servicii de protec!ie personalizate i noi nceputuri n via! cu trandafiri i viori& 6onn7 i amicii lui sunt criminali versa!i& $orbim de crim organizat aici/ l,tin, iar,&i din ca5. De 5arc, ea n=ar &ti deja toate lucrurile a$teaI P,i" da" dar nu e ,$ta /ie0ul 5ro#le/eiC Da" 5ro#le/a e c, ea &i=a <inut .ura. Etie c, $unt 5oli<i$t" a &tiut a$ta dintotdeauna. Pri/a dat, ne=a/ cuno$cut toc/ai 5entru c, $unt 5oli<i$t. A&a c, ar fi tre#uit $, $5un, ce!a de$5re fratele ei" de/ultI Ade!,rul crud al ace$tei conclu0ii 1l de$curaj, la 1nce5ut. Du5, aceea" $e $i/<i ca atunci c>nd ie&i din a5, du5, ce <i=ai <inut 1ndelun. re$5ira<ia. onclu0ia !a fi 5o0i<ia lui. Ai a$cun$e$e ade!,rul" 1l /ani5ula$e" trecu$e lucrurile $u# t,cere" $e juca$e cu el. K/ediat lu, o deci0ie. Se $5,l, 5e fa<, cu a5, rece" curat," $e &ter$e cu un &er!et de h>rtie &i $e 1ntoar$e 1n #irou. Gunnar$tranda ajun$e$e. Ai $5u$e@ H Ar,<i ca/ 5alid" 8r9lich. O#o$itC 8r9lich 1&i lu, jacheta" o arunc, 5e u/,r &i 5orni $5re u&,. H ?u" doar $,tul al nai#ii de at>ta /unc, de #irou. Gunnar$tranda 1l cercet, 5e$te ochelari. H Ka=o /ai u&or. A0i" />ine e r,ciunul. Kar 1n noa5tea de Ajun" 5ot $, jur c, !reun 5u&ti .elo$ o $,=&i cear, r,0#unarea cri/inal, 5entru c, a fo$t 1ncornorat. ->$ul &uier,tor al lui Gunnar$tranda 1l ur/, 5e coridor. >nd $un, data ur/,toare" 1i r,$5un$e la telefon. Toat, $tin.hereala 1i fu ri$i5it, 5e loc de !ocea ei cald," !oalat,. *1

Foia $, /ear., la cine/a. 8u de acord. Se 1nt>lnir, 1n fa<a cine/ato.rafului Sa.a. Mai 1nt>i" /er$er, la %ur.er Kin.. El 1&i lu, un ha/#ur.er cu &unc," iar ea 1&i lu, un /ilk$hake. ;n /ilk$hake cu !anilie. H Eu /,n>nc ha/#ur.eri nu/ai la McDonaldW$" $5u$e ea c>nd $e a&e0ar, la .ea/ul care d,dea 1n $trad,. A5roa5e c, nu erau deloc clien<i la etajul 1nt>i. An afar, de un tat, cu dou, fiice care f,ceau /i0erie &i 1&i 1ntindeau ketchu5 5e$te tot 5e haine. H Frei /ai #ine $, /er.e/ la McDonaldW$C H ?u. Acu/ !reau $, #eau un /ilk$hake. >nd !ii $, /, !i0ite0i" o $,=<i fac un /ilk$hake cu #anane. O $,=<i 5lac,. H Te=ai .>ndit $, /, in!i<i la tine aca$,C Ea" ridic>ndu=&i 5ri!irea@ H De ce nuC H Da" chiar" de ce nuC 4ini&te D o lini&te $tin.her,. Ei a5oi" de 5arc, ar fi citit ce!a 1n eB5re$ia de 5e fi.ura lui" de 5arc, $=ar fi $tin$ o lu/in, unde!a@ H e $=a 1nt>/5latC H 7//C H A/i dau $ea/a c, $=a 1nt>/5lat ce!a. S5une=/i de$5re ce e !or#a. Mai lu, o 1/#uc,tur,. 7a/#ur.erul a!ea .u$t de carton. Dar e /ai #ine $,=<i 1nde&i carton 1n .ur, dec>t $,=<i $ar, /u&tarul. An afar, de a$ta" nu &tia cu/ $, $e eB5ri/e. K $e f,cu i/ediat foarte cald &i fu cu5rin$ de nea$t>/5,r. ?u=i 5l,cea locul@ /iro$ul .reu de ulei 5r,jit" aerul $ufocant" 5ere<ii reci &i lu/ina 5uternic, ce d,dea 5ielii o nuan<, 5alid," ne$,n,toa$, &i unifor/i0a culoarea ochilor. H Tre#uie $, !or#e$c ce!a cu tine" $5u$e el re5ede. H A&tea5t," 0i$e ea. H %ine" 1ncu!iin<, el. H An 5ri/ul r>nd" a/ &i eu ce!a $,=<i $5un. An le.,tur, cu fratele /eu. A&i <inu r,$uflarea. A/i 5oate citi .>ndurileC H 8ratele /eu" JonnO. ElN -,/a$e 5e .>nduri juc>ndu=$e ner!oa$, cu &er!e<elul. H e=i cu fratele t,uC 1&i au0i 5ro5ria !oce 1n ti/5 ce ea=&i /u&ca #u0a de jo$. H 4ocui/ 1/5reun,. H EiC -u5$e &er!e<elul 1ncet 1n dou,. H JonnO aN a fo$t 1nchi$. Acu/ $e uita <int, la el. 8rank 1i $u$<inu 5ri!irea. ToBina di$5,ru$eJ narco0a care 1l f,cu$e $, $i/t, c, $e 5oart, $t>n.aci 1n 5re0en<a ei" inca5a#il de ac<iune **

1ntr=o lu/e a/or<it, de #u/#ac &i l>n," $e &ter$e$e. A&i $i/<ea tru5ul de 5arc, fu$e$e eli#erat dintr=un cocon. D,du$e jo$ o hain, $tr>/t," inco/od," je.oa$,. -e$5ira /ai u&or" ini/a nu=i /ai #,tea ca o to#," urechile nu=i /ai 5ul$au fier#in<i. Per$oana de 5e 5artea o5u$, a /e$ei era o creatur, fra.il," cu #u0e u$cate" ai c,rei ochi de culoarea $afirului 1l ocoleau" a&a cu/ fac 5ri0onierii care=&i co#oar, 5ri!irea" 1n ti/5 ce caut, frenetic fra./ente dintr=o 5o!e$te 5e care tre#uie $=o fa#rice 5e loc" a!>nd #u0ele u$cate" cu franjuri /inu$culi de 5iele at>rn>nd &i care=l u$tur," dar totu&i $i/te ne!oia $, &i le u/e0ea$c,. -sta atept& S+i umezeasc buzele i s+mi serveasc prima minciun& (e se ntmpl n capul ei, H JonnO a fo$t dintotdeauna 5u<in $,l#atic &i ne#un" dar nu/ai 5e el 1l a/. E cu 5atru ani /ai /are dec>t /ine &i e $in.urul frate 5e care=l a/. 8ratele /eu /ai /are eN cu/ $, $5unC E 5unctul fiB din uni!er$ul /eu. Dar tu e&ti 5oli<i$t. A/i dau $ea/a c, tre#uie $,=<i $5un c, a fo$t la 5u&c,rie. A f,cut /ai /ult de trei ani la un loc. JonnO 5oate $, /ear., 5e $trad, &i $, fie atacat oric>nd de #,r#a<i 1/#r,ca<i 1n haine o#i&nuite" nu/ai 5entru c, e JonnO D o !eche cuno&tin<, a 5oli<iei" a&a cu/ $e $5une la tele!i0or. Dar a$ta nu $chi/#, fa5tul c, e fratele /eu" 1n<ele.iC ?u 5ot $,=/i iu#e$c fratele /ai 5u<in 5entru c, a fo$t la 1nchi$oare. E $in.ura fa/ilie 5e care o a/. A/ fo$t /ereu noi doi. An<ele.i a$taC H Eli$a#eth" ce tot 1ncerci $,=/i $5uiC 8it+te n sus& =as+m s te vd& H Ancerc $,=<i $5un c, $=ar 5utea $, nu=<i 5lac, de fratele /eu. Dar a$ta nu 1n$ea/n, c, a/ /ai 5u<ine $enti/ente 5entru tine. 8a5tul c, e&ti 5oli<i$t nu tre#uie $, $chi/#e lucrurile. JonnO 1&i caut, o $luj#, nou,. Ancearc, $, $e rea#ilite0e. H JonnO &tie de$5re /ineC H 7//C ?u &tie ce $, $5un,. Ancearc, $, c>&ti.e ti/5. ;n 0.o/ot ri$i5i ten$iunea &i le d,du ce!a r,.a0. Pa&i tro5,ir, 5e $cara 1n for/, de $5iral, de l>n., 5eretele o5u$. ine!a urca. Era cine!a cuno$cut@ 4ena Sti.er$and" o cole., de la 5oli<ie. 4ena &i iu#itul ei ra$i$t urcau $c,rile" fiecare cu c>te o ta!, cu />ncare. Scara era la cinci /etri. An cur>nd" 4ena a!ea $, fie la acela&i ni!el &i cu fa<a $5re ei. O $,=l !ad, cu Eli$a#eth. H 8ratele t,u &tie de$5re noiC H ?u cred c, &tie. An cli5a aceea 4ena $e 1ntoar$e $, caute un loc unde $, $tea. Mai erau c>te!a $ecunde 1nainte $,=l 0,rea$c, 5e 8rank 8r9lich" 1n ora&" la /a$, cu o 5rieten, nou,J /ai erau c>te!a $ecunde 5>n, c>nd 0!onurile de$5re el !or fi 1/5r,&tiate. Eli$a#eth 0>/#i de0ar/ant. Pentru c, $e a#<inu $,=i r,$5und, cu un 0>/#et" de!eni $erioa$, &i $e uit, 1n *+

jo$. De.ete juc>ndu=$e. H ontea0,C H e $, conte0eC H De$5re JonnO. ontea0,C 4ena Sti.er$and $tri.,@ H Salut" 8rankI S=a ter/inat jocul. 8r9lich $e uit, $5re ea &i $e 5ref,cu $ur5rin$@ H Salut" 4enaI Eli$a#eth r,/a$e t,cut,. 4ena Sti.er$and !eni $5re el cu un 0>/#et" 1n$o<it, de idiotul ei de 5oli<i$t $u# aco5erire" care $i.ur &tia de JonnO 8are/o &i 5ro#a#il &tia &i c, JonnO a!ea o $or,. Acu/ a&te5tau a/>ndoi" l>n., /a$a unde $t,tea el cu Eli$a#eth" care $e concentra 5e /ilk$hake &i 5e 5aiul din el. 8r9lich 1&i dre$e .la$ul. H 4ena" ea e Eli$a#eth. Ai 1n!,lui 5e to<i at/o$fera u&or re0er!at, care $e creea0, atunci c>nd faci $chi/# de nu/e. G>/#ind" 4ena $5u$e@ H ?e=a/ /ai 1nt>lnit" Eli$a#eth. H Ah" daC re5lic, Eli$a#eth" nedu/erit,. 8r9lich 1<i a/inti 1nainte ca 4ena $, a5uce $, $5un, ce!a. A&a c, inter!eni &i=i $5u$e el. H An Tor..ata" /a.a0inul lui %adir. 4ena conducea o5era<iunea. 8a<a lui Eli$a#eth $e de$chi$e 1ntr=un 0>/#et. H Acolo ne=a/ 1nt>lnit 5ri/a dat," eu &i 8rank. 8a<a 4enei Sti.er$and era ca o $ticl, tran$5arent,. Fedea cu/ $e fac le.,turile 1n /intea ei. Pri!irea 5e care i=o arunc,. Detecti!ul" ofi<erul de 5oli<ie care f,cea coneBiuni" nu 5rietena dr,.u<, care $e 1nt>lne&te cu un #un cole. 1n ora&. 4ena &i 5artenerul ei $e du$er, la alt, /a$, &i ie&ir, din ra0a lor auditi!,. A&i h>r&>iau $caunele 1n ca5,tul cel,lalt al 1nc,5erii. 8rank 8r9lich 1/5in$e deo5arte ha/#ur.erul />ncat 5e ju/,tate. ?u era 1n $tare $, $e .>ndea$c, la />ncare. H Eli$a#ethN H DaC H Te=a/ 1ntre#at dac, fratele t,u &tie de$5re noi. H ?u &tiu. Tra$e ad>nc aer 1n 5ie5t. H Dac, i=ai $5u$ de$5re /ine" &tie. H ?u cred c, &tie de$5re tine. H ?u i=ai $5u$ fratelui t,u niciun cu!>nt de$5re /ineC *2

H Stai lini&tit. al/ea0,=teI Eli$a#eth a!ea acu/ lacri/i 1n ochi. H Tu e&ti cea care /, intere$ea0," $5u$e 8r9lich 5e un ton lini&titor. ?u /i=a/ 5ro5u$ niciodat, $, 1nce5 o rela<ie cu fratele t,u. 8a<a ei" toat, un 0>/#et &i ochi $cli5itori" din nou. Dar de ce era u&urat,C -eflect, &i .,$i r,$5un$ul@ era u&urat, 5entru c, $e 1ncheia$e con!er$a<ia. 4 8r9lich era la $er!iciu" $t>nd la #iroul lui. Se a5uc, de trea#,. P>n, acu/ fu$e$e a#$ent" cu /intea 1n alt, 5arte D cu ea. Se /ai a5uc, o dat, de trea#, c>nd Utter.jerde re5et,@ H Mai de5arte" 8rankieI St,tea &i $e uita la Utter.jerde. 7a#ar n=a!ea de$5re ce !or#i$er, 1n acele c>te!a $ecunde c>t a!u$e$e /intea 1n alt, 5arte. <sta sunt eu& ncep o conversa!ie i o ntrerup& (e se ntmpl, Ai re!eni /e/oria. -elu, $u#iectul 5e care 1l de$chi$e$e. H S5unea/ doar c, $unte/ 1n cur$ $, 1n!,<,/ de$5re c>inii aceia or#i. H 4i $e $5une c>ini c,l,u0itori. H Da" a&a. An!,<,/ de$5re cu/ $, recunoa&te/ $e/ne 5articulare la c>ini" acelea care ar 5utea fi 5otri!ite 5entru trea#a a$ta" de$5re felul lor de a fiN 8r9lich $e uit, la fa<a lui Utter.jerde" c>t 5e ce $, $e deconecte0e din nou" 1n ti/5 ce /intea 1i 5ornea 1ntr=o alt, direc<ie. Dar $e concentra 5uternic 5e $arcina 5e care o a!ea &i continu,@ H Ei ochii &i li/#ajul tru5ului" nu=i a&aC 4a fel e &i cu c>inii de dro.uri. ;nii $unt #uni" al<ii" nu. Utter.jerde a5ro#, entu0ia$t din ca5. Si/<ea c, $e a5ro5ie o !or#, de duh. H Deci" era/ acolo" uit>ndu=/, la c>inii ,&tia" folo$ind ce 1n!,<a$e/" da" &i con!in$ c, al$acianul din /ijloc" al$acianul acela era c>inele nu/ero uno" daN H DaC Utter.jerde a!ea un r>njet lar. 5e fi.ur," .ata 5re.,tit. A5roa5e c, r>dea" la o 5oant, 1nc, neter/inat,. ->njetul i $e alun.ea" <inut 1n fr>u de /u&chii 1ncorda<i ai o#ra0ului. )u stau aici" $e .>ndi" 1n ti/5 ce !>rful #,r#iei lui Utter.jerde 1i tre/ura 1n $u$ &i 1n jo$" a&te5t>nd .lu/a" &/echeria" fra0a final, care=i !a 5er/ite $, i0#ucnea$c, 1n r>$. (e fac, H Ei coordonatorul de cur$ $5une c, tre#uie $, de/on$tr,/ ce a/ 1n!,<at" &i eu $tau acolo" cre0>nd c, de$co5eri$e/ cel /ai #un c>ine c,l,u0, din 1ntrea.a ?or!e.ie" da" &i ridic />na" nuCN H DaC Ei /ai /ult r>$" #,r#ia &i /ai tre/ur,toare. *3

H Ei /, ridicN H DaC H M, 1ndre5t $5re c>ini" $5re c>ine" al$acianul din /ijlocN H DaC H Antind />na $5re elN H DaC 7ohotitul lui Utter.jerde 1i trecu$e de .>t" ajun$e$e deja 1n .ur,. H >inele $e n,5u$te&te &i /, 1n&fac, de />n," iar eu /, r,$torn 5e $5ateI St,tea &i=l 5ri!ea 5e Utter.jerde" care 1&i eli#era$e r>$ul. -sta e ceea ce vreau, -sta nseamn s ai competen!e sociale, -sta m definete oare ca om de succes, -sta e clipa pe care a putea+o pune n pericol din cauza unei micri greite, -sta e realitatea pe care o risc, ; realitate despre care nici mcar nu sunt sigur c mi face plcere& Utter.jerde 1&i &ter$e lacri/ile de r>$ din col<ul ochilor. H Of" Doa/neI f,cu el. A$ta e al nai#ii de ti5ic 5entru tine. Of" Doa/neN H G!onurile $unt ade!,rate" $5u$e 8r9lich 5e nea&te5tate. Utter.jerde" care nu &tia de$5re ce !or#e&te" $5u$e@ H e 0!onuriC H De$5re /ine &i fe/eia a$ta" $ora lui JonnO 8are/o. Mina lui Utter.jerde $e tran$for/, tre5tat" iar eB5re$ia a/u0at, de!eni una u&or ui/it,. Utter.jerde era 0druncinat" a&a cu/ $e $5une 1n cercurile de #oB. Era la fa0a 1n care &ocul 1&i f,cu$e efectul fi0ic" dar 1nc, nu 1nce5u$e $, 1n<elea., c, fu$e$e lo!it. H Deci acu/ &tii" $5u$e 8r9lich a$5ru. Tot ce $5un #,ie<ii e ade!,rat. A/ o rela<ie cu $ora lui JonnO 8are/o D acela&i JonnO 8are/o care a f,cut trei ani de 1nchi$oare 5entru jaf ar/at. A&i lu, haina &i 5lec,. 5 4a ca$etofon $e au0eau Si/5le Mind$. Focea c>nta QUou turned /e onR &i un 5ic /ai t>r0iu QAli!e and kickin.R. K/ediat ce !ocea ter/in," D 5laOer=ul o lu, de la 1nce5ut" un c>ntec nu/it Q7O5notO0edR. Foia $, /ear., /u0ica atunci c>nd f,ceau dra.o$te. Foia $5ecial /u0ica a$ta. Kar el nu a!ea ni/ic de o#iectat. Erau a/>ndoi acu/J el era 1n ea" ea era 1n el. Ochii ei nu tr,dau nici ne$i.uran<," nici a/,.ire" nici di$i/ulare. A&a c, 0.o/otul din jurul lor nu a!ea nicio i/5ortan<,J /u0ica 5ur &i $i/5lu de$,!>r&ea ta#loul" 1n acela&i fel 1n care #ri0ele de coa$t, $u#linia0, fa5tul c, aerul e ce!a ce $e re$5ir," iar u/e0eala 1<i $5une c, a5a e o /aterie 1n care 5o<i 1nota. Dar el nu a$culta teBtul c>ntecelor" nu au0ea #,t,ile to#elor $au !ocile care aco/5aniauJ *6

tru5ul lui 5ur &i $i/5lu dan$a cu al ei" $e concentra 5e dou, lu/ini" de a5roa5e" &i 1n acela&i ti/5 de5arte de tot" ochii ei al#a&tri. >nd re!eni de la #aie" ea $t,tea 1ntin$, 1n 5at" citind. H E aceea&i carteC 1ntre#, el. H Aceea&iC H Pare c, cite&ti /ereu aceea&i carte. O a&e0, 5e /,$u<a de l>n., 5at. H Ai au0it !reodat, 5e cine!a $, $5un, c, nu 5o<i intra 1n acela&i r>u de dou, oriC H 8ilo$ofia .reac,C Ai f,cu loc l>n., ea $u# 5ilot,. ;n 5ic /ai t>r0iu 1l 1ntre#,@ H De ce te=ai f,cut 5oli<i$tC H Pur &i $i/5lu. H ?ici tu nu cre0i a$ta. A&i 1ntoar$e ca5ul &i=i 5ri!i fa<a. G>/#i 1n loc $, r,$5und,. H A/ ajun$ cu/!a 5e un teritoriu 5ri!atC 1ntre#, ea. P,$tra<i di$tan<aI PericolI Aten<ie" c>ineI H A/ dat la ole.iul de Poli<ie du5, ce a/ ter/inat Dre5tul &i a/ intrat. H Du5, ce ai f,cut Dre5tulC Puteai $,=<i 1nce5i cariera 1ntr=un #irou de a!ocatur,. Puteai $, fii un a!ocat 5racticant &i $, c>&ti.i /ilioane. An loc de a$ta" ai fu.it de colo" colo" !>r>ndu=<i na$ul 1n tre#urile altora. H F>r>ndu=/i na$ul 1n tre#urile altoraC Kntona<ia. 8u$e$e o idee 5rea a$cu<it,. Dar era 5rea t>r0iu $=o /odere0e du5, ce ro$ti$e cu!intele. Ai arunc, o 5ri!ire. St,tea cu ca5ul 5e 5ie5tul lui" 1n ti/5 ce de.etele de la />na lui $t>n., ur/,reau /odelul ta5etului. Ai />n.>ie 5,rul cu cealalt, />n," &tiind c, ea 1ncerca $, c>nt,rea$c, at/o$fera. H A$ta $e 1nt>/5l," nu=i a&aC hiar 1<i !>ri na$ulC ?u r,$5un$e. H E&ti $u5,ratC H ?u. H el 5u<in nu e&ti judec,tor" a$ta e #ine. H are e 5ro#le/a cu judec,toriiC H A/ c>te!a 5ro#le/e cu judec,torii" fie din cau0a $luj#ei 5e care o a/" fie" 5ur &i $i/5lu" 5entru c, fac acte de judecat,. St,teau 1n lini&te. a5ul ei 5e #urta lui. El $t,tea a&a" juc>ndu=$e cu o &u!i<, din 5,rul ei ne.ru. Ea $5u$e@ H 4a ce te .>nde&tiC H 4a fa5tul c, a& fi 5utut $, fiu judec,tor. Poate c," din 5unct de !edere al carierei" ar fi tre#uit $=o fac. *(

Anc, $e /ai juca cu 5,rul ei. Ea $t,tea ne/i&cat,. 8r9lich ad,u.,@ H A/i 5lace /unca /ea. Ea 1&i 1n,l<, ca5ul@ H Dar de ceC H uno$c oa/eni. Te=a/ cuno$cut 5e tine. H Dar $i.ur a fo$t ce!a care te=a deter/inat $, te faci 5oli<i$t. 4a un /o/ent dat" $i.ur ai !rut $, de!ii a$ta" cu /ult ti/5 1n ur/,. H Dar de ce !rei $, &tiiC H A/i 5lac $ecretele. H Mi=a/ dat $ea/a. A&i a&e0, ca5ul din nou. H Era un 5oli<i$t care locuia 5e $trada noa$tr," $5u$e el. Tat,l unei fete dr,.u<e de la /ine din cla$," %eate. onducea un 8ord ortina. Modelul !echi" cu lu/inile de /ar&arier rotunde D 1n anii &ai0eci. H 7a#ar n=a/ de$5re ce /a&in, !or#e&ti" $5u$e ea" dar nu contea0,. H An a5arta/entul de dea$u5ra /ea era o fat, 5e care o che/a Fi!ian" care intra$e 1n joc" chiar dac, a!ea doar o5t$5re0ece=nou,$5re0ece ani. H Tu c><i ani a!eaiC H Freo 0ece" 5ro#a#il. 7a#ar n=a!ea/ ce 1n$ea/n, o 5ro$tituat,. ?ici cea /ai /ic, idee de$5re $eB. eilal<i #,ie<i !or#eau de$5re Fi!ian &i=/i ar,tau re!i$te 5orno.rafice cu fe/ei de0!elindu=&i or.anele $eBuale. Mie re!i$tele /i $e 5,reau re!olt,toare. H Erau 5o0e cu ea" cu Fi!ianC H ?u" dar #,ie<ii !oiau ca eu $, !,d ce face. Sau 5oate li $e $cula c>nd $e uitau 1n ea" cine &tie. 4a ca5itolul ,$ta" 5ri/ele cuno&tin<e le=a/ c,5,tat /ai t>r0iu. 4a 0ece ani" /, intere$au nu/ai 5e$cuitul" #icicleta &i che$tii din a$tea. Mi=o a/inte$c 5e Fi!ian ca 5e o fat, ca/ $ec,tuit," cu 5,rul ne.ru" cu o /ul<i/e de !a$e de $>n.e al#,$trui 5e 5icioare. Ei a!ea 5icioarele /ereu .,l#ejite. St,tea ade$ea 5e $car, &i fu/a. Oricu/" 1ntr=o 0i au !enit doi #,r#a<i. ;nul 5urta un 5alton &i a!ea 5,rul $lino$" lin$. el,lalt" cu #reton" 5urta ochelari &i o .eac, $curt, de 5iele. 8a<a i $e contracta 1ntruna. Juca/ rounders cu unul din #,ie<i 5e $trad," iar Fi!ian $t,tea 1n 5antalonii ei $eBO 5e $c,ri" fu/>nd. >nd au !enit cei doi #,r#a<i" $=a ridicat &i a intrat. A di$5,rut" 5ur &i $i/5lu. 8r9lich t,cu atunci c>nd telefonul 1nce5u $, $une. Ea 1l 5ri!i. H ?u=/i $5une c, acu/ o $, r,$5un0i la telefon. H Poate c, nu" $5u$e el &i 5ri!i telefonul f,r, $, i $e /i&te niciun /u&chi. Au $tat a$cult>nd cu/ $un," 5>n, c>nd $e o5ri. H Po!e$te&te=/i /ai de5arte" $5u$e ea. H ;nde r,/,$e$e/C H Doi #,r#a<i &i Fi!ian au 5lecat. *:

H Pe unul dintre #,ie<i 1l che/a Un.!e. A!ea o #iciclet, To/ahaLk" din aia cu &aua lun.,. Un.!e a ridicat o 5iatr, &i a aruncat=o c,tre cei doi #,r#a<i. Kar noi a/ intrat i/ediat 1n joc. ei doi #,r#a<i erau du&/anul" 1ntr=un fel. A5oi a/ cule$ /ai /ulte 5ietre. H Doi co5ii de 0ece aniC H Era/ 5ro#a#il !reo cinci=&a$e cu totul. Un.!e era cel /ai /are" a!ea 5ai$5re0ece ani. Prietenii /ei a!eau doi$5re0ece &i trei$5re0ece ani. Era/ cel /ai /ic &i=/i a/inte$c c, f,cea/ 5e /ine de fric,. ?u /ai fu$e$e/ niciodat, at>t de 1n$5,i/>ntat. %,r#atul cu ticul ner!o$ l=a atacat 5e Un.!e &i l=a l,$at 1ntr=o #alt, de $>n.e 5e $trad,. A tre#uit $,=l ia Sal!area du5, aceea" 1/i a/inte$c c, a/ aler.at 1n $5atele unui #loc de a5arta/ente" 5anicat de /oarte. M=a/ a$cun$ 1ntre to/#eroanele de .unoi &i /i $=a f,cut r,u" at>t /i=era de fric,. Se uit, 1n jo$" $5re 5ie5tul lui &i=i 1nt>lni ochii. G>/#i $ilit. Ea &o5ti@ H S5une /ai de5arte. H Tat,l lui %eate a f,cut ordine. El era re.ele indi$cuta#ilJ n=a $5u$ un cu!>nt" n=a $co$ nicio le.iti/a<ie $au in$i.n, de 5oli<ie" nu era 1n unifor/," a !enit 5ur &i $i/5lu &i a rein$taurat ordinea. red c, de acolo a 1nce5ut totul. Per$onajul ,$ta D un $i/#ol. H %ruce Xilli$" $ur>$e ea. H ?u era un o/ 5rea dr,.u<. H %ruce Xilli$C H Tat,l lui %eate. H e=a f,cutC D,du din u/eri. H %eate a de!enit de5endent, de heroin, &i a /urit acu/ c><i!a ani. 4a reuniunea de cla$, a fo$t $in.ura care n=a !enit &i toate fetele !or#eau de$5re fa5tul c, fu$e$e /altratat, &i a#u0at, ani de 0ile de tat,l ei. Se 1ntin$e. Klu0iile 5,le$c &i /or" $5u$e el $ec. Ea nu $5u$e ni/ic. H E inerent, 1n lu/e. Klu0ia" ce!a ce nu e real. H Mie 1/i $5ui. H e=<i 5laceC Se l,$, 5e $5ate .>nditor. H A/i 5lace $, c>nt Q4.A. Xo/anR de Door$" la chitar, rece. H E&ti at>t de 5licti$itor. 7aide. S5une ce=<i 5lace $, faci. Se 1ntin$e $u# 5ilot, &i $5u$e@ H A/i 5lace $, /, uit 5e ferea$tr, c>nd /, tre0e$c di/inea<a. H Mai $5une=/i" 1l ru., ea. H e $,=<i /ai $5unC *'

H e=<i /ai 5lace $, faci. H Tu 5ri/a. H A/i 5lace $, $tau 1ntin$, 1n iar#, &i $, !,d ce i/a.ini for/ea0, norii. H Altce!a. H S, co#or cu #icicleta de 5e /unte" 1ntr=o $ear, #l>nd, de !ar,. H Altce!a. H Acu/ e r>ndul t,u. H A/i 5lace $, co5ie0 titlurile al#u/elor /ele &i $, le a&e0 1n ordine alfa#etic,. H Serio$C H Da. H %ine. Se .he/ui $u# 5ilot,. E r>ndul r,u" &o5ti ea. H A/i 5lace $, $tau $in.ur 1ntr=un loc $5ecial. H Ei /ie. A&i ridic, fruntea de 5e 5ie5tul lui &i $e uit, 1n $u$. H O 5laj," &o5ti ea. Seara" c>nd $tau acolo" 1n cele din ur/, $e aude nu/ai cli5ocitul !alurilor 5e <,r/. Dac, !ine cine!a &i !or#e&te" nu=l au0i. H A&a e a5a" $5u$e el. A/ aceea&i $en0a<ie c>nd /er. la 5e$cuit" 5e r>uri $au 5>raie 1n!ol#urate. H ?u cred. Se uit, din nou la ea. P,rea u&or ofen$at,. H 8ie" /, dau #,tut. ?u e la fel. H >nd $5ui lucruri din a$tea 1/i 5iere cheful $, /ai 0ic ce!a" re5lic, ea. H 7aiI Se ridic, 1n ca5ul oa$elor" 5>n, c>nd li $e 1nt>lnir, 5ri!irile din nou. H ?u te $u5,raI H ?u /, $u5,r. H Ei cu/ $e nu/e&te 5laja taC G>/#i. H 7!ar. H e e a$taC H ?u/ele. 7!ar. H Al 5lajeiC H E o in$ul,. H ;nde eC A&i a&e0, ca5ul" f,r, $, r,$5und,. Ea 1i />n.>ie 5,rul &i c,$c,. Fa ador/i 1n cur>nd" $i/<ea a$ta &i era fericit. H A5ro5o" /ur/ur, &i c,$c, din nou. A/i 5lace /iro$ul de foc 1n aer li#er 5ri/,!ara. 4a un /o/ent dat 1n ti/5ul no5<ii" de$chi$e ochii &i nu /ai $i/<i .reutatea ca5ului ei. Au0i o !oce joa$, !or#ind. St,tea 5e $caunul de la ferea$tr, cu +)

telefonul /o#il la ureche. H ?u dor/iC 1ntre#, el. >t e cea$ulC H Fin i/ediat" &o5ti ea. ulc,=te la loc. Anchi$e ochii &i o $i/<i $trecur>ndu=$e $u# 5ilot,. Anainte $, a<i5ea$c, la loc $e uit, la 5,rul ei ne.ru re!,r$at 5e 5ern,.

Partea a doua AL PATRULEA


6 H A!e/ un client. H ri/,C H ;n #,r#at. -ece &i 1n<e5enit ca 5orcul de r,ciun" continu, Gunnar$tranda. An 4oen.a. 4inia fu 1ntreru5t,. ?u /ai era ni/ic de di$cutat. ?iciodat, nu fu$e$e ni/ic de di$cutat. 8rank 8r9lich $e 1ntoar$e 5e 5artea cealalt, 1n 5at. H Tre#uie $, 5lec" &o5ti r,.u&it &i $e o5ri #ru$c. ?u era acolo. Pilota cu care $e 1n!eli$e acu/ c>te!a ore era ju/,tate 5e jo$. Se ridic, 1n ca5ul oa$elor" 1&i frec, o#rajii &i o $tri., 5recaut@ H Eli$a#ethC ?iciun $unet. Se uit, la cea$. Era 5atru &i ju/,tate. Era noa5te. Se ridic, &i $e 5li/#, de colo" colo 5rin ca/era de 0i. 4ini&te &i 1ntuneric. A5rin$e lu/ina" $e $tro5i cu a5, 5e fa<, &i=&i 1nt>lni ochii o#o$i<i 1n o.lind,. De ce face a$taC De ce fu.eC >nd a 5lecatC De ceC EBact &a$e /inute /ai t>r0iu era 1n /a&in, &i conducea 1n jo$ 5e /untele -Oen#er.. Se f,cu$e fri.. O lun, ca de ar.int $tr,lucea 5e cerul 1n$telat. Ter/o/etrul de 5e #ord ar,ta D3Y . Ei $e .>ndi la Eli$a#eth 1n fu$ta ei /ulat, &i lenjeria /inu$cul," /er.>nd 1n jo$ 5e $trad, 5e fri.ul ,$ta. Afar, din 5at" afar, din ca$," di$5,rut,. An /a&in, era at>t de fri." c, $t,tea a5lecat 5e$te !olan" cu a/#ele />ini 1ncle&tate 5e el. auciucurile cu cra/5oane $coteau un $unet /etalic 5e a$falt &i dru/ul 1n.he<a$e la cur#e. Se l,$a$e cea<, 5e$te a5a din 5ort. At/o$fera 5erfect, 5entru o cri/," $e .>ndi el" 1n ti/5 ce intra 1n Ga/le.Oen. O /a&in, de 5oli<ie $t,tea 1n fa<a .ardului" cu .irofarurile 5ornite. Skoda Octa!ia lui Gunnar$tranda era 5arcat, de=a cur/e0i&ul 5e trotuar. Ei dincolo de .ardul de $>r/," un /ic cerc de oa/eni $t,teau 1n jurul unei for/e de 5e jo$. +1

8r9lich co#or1 din /a&in, du5, el &i intr, 5e 5oart," cu />inile !>r>te ad>nc 1n #u0unarele 5antalonilor. Era 1n.he<at &i jun.hiuri de foa/e 1l 1n<e5au 1n $to/ac. Silueta lui Gunnar$tranda !eni $5re el. u c,/a&a de $u# haina de toa/n, 1ncheiat, 5ro$t. O <i.ar, nea5rin$, i $e /i&ca de $u$ 1n jo$ 1n .ur,. H Pa0nic la Securita$. G,$it la +@2+ de un cole. de /unc,. Se/ne e!idente c, $=a 1ncercat $5ar.erea containerelor" ar,t, Gunnar$tranda. ;&ile unei container !erde de /etal erau lar. de$chi$e. ontainerul e 5ro5rietatea cui!a nu/it A.S. Ju5ro. ?u e clar ce au luat D dar 5re$u5une/ c, e !or#a de ce!a echi5a/ent electronic. De la di$tan<," /ortul $e/,na cu un $chior de $lalo/ incon&tient. St,tea 1ntr=o a&a=nu/it, 5o0i<ie lateral, $ta#il,. Purta un co$tu/ de 5rotec<ie. 8rank 8r9lich tre$,ri c>nd !,0u ca5ul de$fi.urat al #,r#atului &i tot $>n.ele din jur. H 4e.i&tii nu/e$c a$ta Qr,ni 5ro!ocate cu o ar/, al#,R" $5u$e Gunnar$tranda for/al. Tea$ta i=a fo$t $tri!it, 1n,untru. ?=o $, fie o trea#, 5rea .rea 5entru #,ie<i $, $ta#ilea$c, 5o$i#ila cau0, a dece$ului. Ar,t, 1n$5re o 5un., de 5la$tic 5,tat, de $>n.e l>n., cada!ru. %>t, de #a$e#all" alu/iniu. Se au0i un h>r>it #ru$c 1n $ta<ia unuia dintre 5oli<i&tii. O/ul i=l d,du lui Gunnar$tranda" care l,tr, for/al 1n el. 8r9lich nu 5utu decodifica /e$ajul care !eni h>r>it 1na5oi. Dar un Gunnar$tranda r>njind 5utu. H Anchide=i. Se 1ntoar$e &i $e uit, la cea$. H K=a/ 5rin$ &i acu/ /ai 5ute/ tra.e un 5ui de $o/n. Scu0e c, te=a/ tre0it la o or, at>t de inu/an," dar $luj#a=i $luj#," nu=i a&aC ?iciun ca0 nu $ea/,n, cu altul. O $, 5rind &i eu !reo dou, ore" ad,u., Gunnar$tranda. A5oi o $, face/ intero.area la o or, /ai 5,/>ntea$c,. O $, fie /inunat $,=/i arunc <ea$ta 5e 5ern,. H Pe cine a/ 5rin$C 1ntre#, 8r9lich uluit. H O .a&c, de duri" $5u$e Gunnar$tranda. ;n 5ont. Pro#a#il nu are 5rea /are !aloare" dar" 5e de alt, 5arte" e o 1n&iruire clar, de 1/5rejur,ri. Ar,t, $5re containerul de$chi$. %,ie<ii ,&tia co/iteau $5ar.erea" c>nd a ajun$ 5a0nicul cu /a&ina. Ar,t, $5re o du#i<, 8ord la c><i!a /etri de5,rtare. 4o.oul co/5aniei de 5a0, era de$enat lateral. Pa0nicul a !,0ut ce!a" a o5rit &i $=a du$ $, !erifice. Gunnar$tranda f,cu $e/n $5re un o#iect de l>n., containerul de$chi$. 4anterna lui D o Ma.lite D e acolo. Oa/enii au fo$t 5rin&i cu /><a=n $ac" $=a i$cat o 1nc,ierare. ;nul dintre ei are o #>t, de #a$e#all &i=l $no5e&te 1n #,taie. Pa0nicul cade acolo. Din 5,cate 5entru ,&tia trei" acu/ e /ort. H Ei &ti/ cine a f,cut=oC $5u$e 8rank 8r9lich cu un c,$cat. Gunnar$tranda d,du a5ro#ator din ca5. H Du5, cu/ a/ $5u$" un 5ont" &i a& fi foarte $ur5rin$ dac, nu e corect. Gunnar$tranda $coa$e o #ucat, de h>rtie din #u0unarul hainei &i citi cu !oce tare@ +*

Ji/ -on.$tad" Fidar %allo &iN 5o<i citi nu/ele celui de=al treileaC 1ntre#, 1ndre5t>ndu=&i ochelarii. 8r9lich citi 1nt>i 5entru el" 1nainte $, citea$c, cu !oce tare. H Scrie JonnO 8are/o.

8r9lich $i/<i$e fiara /u&c>ndu=l de $to/ac toat, di/inea<a &i $e hot,r1 $, afle ce $e 1nt>/5la$e la audierea de la tri#unal. u toate a$tea" 1n ti/5 ce aler.a 1n jo$ 5e $c,rile dintre tri#unal &i Kafe Ga#ler" $i/<i o e0itare 5uternic, $, /ai continue. A&adar" $e retra$e $5re Kri$tian Au.u$tu$ le.ate $, $tea &i $, a&te5te 5e trotuar. An cur>nd" un .ru5 de oa/eni $e adun, 1n fa<a intr,rii 1n tri#unal. Pu<in /ai t>r0iu" u&a $e de$chi$e. Eli$a#eth ie&i. Ai ur/,ri /i&c,rile. Plec, $in.ur," /er.>nd cu 5a&i /ici &i re5e0i" f,r, $, $e uite 1n $t>n.a $au 1n drea5ta. St,tu &i 1i ur/,ri $ilueta $u#<ire din $5ate" 5>n, c>nd trecu du5, col< &i di$5,ru. An cli5a 1n care Gunnar$tranda ie&i 5rin u&ile lar.i" 8r9lich $e ar,t, &i 5,&i 5e$te liniile de tra/!ai ca $, tra!er$e0e $trada. Gunnar$tranda $e deta&, din /ul<i/e 5e tre5te" c,lc, 5e trotuar &i tra!er$, &i el liniile de tra/!ai. 8r9lich i $e al,tur,. Gunnar$tranda 1&i continu, t,cut dru/ul 5e trotuar" cu 5a&i iu<i. 8r9lich 1&i dre$e .la$ul@ H u/ a /er$C H u/ a /er$ ceC H Audierea. H ?a&5a. H eea ce 1n$ea/n, c,C Gunnar$tranda $e o5ri" 1&i l,$, ochelarii $,=i alunece 5e na$ &i 5ri!i />nio$ 5e dea$u5ra lor. H Te 1ntre#i dac, fratele ei !a tre#ui $, /ear., la 1nchi$oareC Sau dac, !or /er.e cu to<iiC Sau te .>nde&ti la 5er$5ecti!ele taleC H S5une odat, cu/ a /er$. H El!i$ a 5,r,$it cl,direa. H 7aC H JonnO 8are/o /i=a dat /uie &i a 5lecat li#er. Pentru c, $ora lui" /uieru&ca de care te=ai 1ndr,.o$tit" 5retinde c, a fo$t cu fratele ei &i cu ceilal<i 1n a5arta/ent c>nd Arnfinn 7a.a a fo$t o/or>t. ;lti/ul cu!>nt fu aruncat cu un $tri.,t ca $, aco5ere tra/!aiul care trecu hodoro.ind 5e l>n., ei. 8r9lich a&te5t, $, $e fac, 5u<in, lini&te. H A $5u$ c, a fo$t 1n a5arta/ent cu fratele ei &i cu ceilal<i doi D du5, ce a fo$t cu /ineC H Da. ++

H Se $trecoar, afar, din a5arta/entul /eu c>nd 1nc, dor/" $e 5li/#, de ne#un, 1n /ie0ul no5<ii $5re ca$, unde $unt fratele ei" -o.n$tad &i indi!idul ,$ta" %allo" &i 5etrec 5>n, 1n 0oriC H Foi nu !or#i<i unul cu cel,lalt" 8r9lichC 8r9lich nu &tiu ce $, r,$5und,. Gunnar$tranda continu,. H JonnO 8are/o" Ji/ -o.n$tad &i Fidar %allo &iN iu#ita taN jucau 5oker la ei aca$,. A /en<ionat &i nu/ele t,u. 4ui 8r9lich 1i c,0u fa<a. H Al /euC H A dat detalii 5icante de$5re noa5tea 5etrecut, cu tine" 1nainte de acea$t, rund, de 5oker. 8r9lich 1&i /ai au0ea 1nc, 5ro5riul ecou r,$un>ndu=i 1n /inte. ?u/ele /euC T,cerea dintre ei $e 5relun.i. Oa/eni treceau 5e al,turi 1n a/#ele direc<ii. ;n taBi rul, 1ncet 5e l>n., ei. Eoferul ridic, 5ri!irea 1ntre#,tor. 8r9lich $5u$e@ H Doar n=ai 1n.hi<it 5o!e$tea cu jocul de 5oker. H 8ire&te c, nu. H De ce n=a/ fo$t che/at ca /artorC H Ai fi fo$t 1n $tare $, $5ui c>nd a 5lecatC Tonul lui Gunnar$tranda era acid. H A$cult," $5u$e 8r9lich" a#,tut. ?ici /ie nu=/i 5lace 5o!e$tea a$ta /ai /ult dec>t <ie. H M, 1ndoie$c. H ?u 1n<ele. de ce i=a acce5tat judec,torul /,rturia. Pare foarte .reu de cre0ut. H Ai fi 5utut $=o co/#a<iC H ?u. H Ei atunci de ce $, te fi che/at ca /artorC ?=a/ nici cea /ai !a., idee dac, judec,torul a cre0ut=o. he$tia e c, /,rturia ei ne conte$t, orice /oti! re0ona#il de $u$5iciune &i" 1n con$ecin<," eli#erarea lor e un $e/n clar 5entru /ine@ 1nainte de turul ur/,tor" caut, /ai /ulte do!e0i 1/5otri!a #andei lui 8are/o $au $u#/inea0, /,rturia lui Eli$a#eth. H De$5re ce or, a no5<ii !or#i/ noi de fa5tC Gunnar$tranda tra$e ad>nc aer 1n 5ie5t. H e=iC H Adun,=te" 8r9lich. H 7aC H Tu e&ti cel care are o rela<ie cu fe/eia a$ta. Tu e&ti cel cu care $=a culcat. Ei $tai aici ca un #ou &i /, 1ntre#i de ore. ?u te recuno$c. Ka=<i o 5au0,. Du=te 1n !acan<,. Ka=<i li#er. Ai c,l,rit" $cu0,=/i fran<u0ea$ca" $ora unui infractor 1nr,itN +2

c>t ti/5C >te!a $,5t,/>niC Din 5artea /ea 5oate $, fie nu/aW dra.o$te &i /u0ic, dulcea.," dar e&ti 5oli<i$t" 5entru nu/ele lui Du/ne0euI Ar 5utea fi o 1n$cenare. Dac, tu nu 5o<i $, !e0i a$ta" e de datoria /ea $,=<i ar,t c, eBi$t, acea$t, 5o$i#ilitate. An cur>nd" toat, unitatea de 5oli<ie o $, 1n<elea.,. Ei atunci o $, fii $u$5endat. Ei 5o<i $,=<i i/a.ine0i cu/ 1<i !or for/ula $u$5endarea" nu=i a&aC Direc<ia a$ta nu e #un, nici 5entru tine" nici 5entru /ine" nici 5entru unitatea de 5oli<ie. A&a c, d,=te din dru/ul elefan<ilor care !in tro$nind de du5, cotitur,. Dac, nu te dai la o 5arte" ai $, fii c,lcat 1n 5icioare. Ei orice $=ar 1nt>/5la" <i=ar 5rinde #ine o !acan<,. 8ir=ar $, fie" o/ule" ai ajun$ o u/#r,I 8rank 8r9lich $e uit, 1n ochii celuilalt. H e tot $5ui acoloC O 1n$cenareC H Sunt $i.ur c, fe/eia a$ta a a!ut ni&te 5lanuri de la #un 1nce5ut. H De ceC H Mi=ai $5u$ c, ai 5rotejat=o D 1n /a.a0inul lui %adir D ai dat=o la o 5arte c>nd 5oli<ia a intrat 1n ac<iuneC H ?u &tia ni/eni de$5re o5era<iune. Kntrarea ei 1n /a.a0in a fo$t o eroare. Ant>/5larea. H %ine" a intrat 1n /a.a0in din 5ur, 1nt>/5lare. Dar a5oi D 1n ti/5ul $chi/#ului de focuri &i c>nd ne#unii au fo$t are$ta<i D $5ui c,=&i 1nde$a <i.,ri 1n ruc$acC Poate a f,cut a$ta $,=<i c>&ti.e intere$ul. H ?=a/ nici cea /ai !a., idee de ce a f,cut a$ta. H A/inte&te=<i" nu are ca0ier. Dar c>nd 0#oar, .loan<e 5e dea$u5ra &i $t, $u# un 5oli<i$t 5e jo$ 1ntr=un /a.a0in &i $e a5uc, $, ciordea$c, D nu <i $e 5are un 5ic ciudatC Pe 8r9lich 1l trecea tran$5ira<ia. H Se 5rea 5oate $, fie ciudat" nu &tiu. H 8olo$e&te=<i ca5ul nu/ai. E&ti 1n rahat 5>n, 1n .>t. H Dar dac, toate a$tea au fo$t calculate &i 5l,nuite" nu 1n<ele. de ce tre#uia $,=&i !>nd, tru5ul luni 1ntre.i" f,c>nd cele /ai ne#une&ti 5lanuri cu /ine" nu/ai ca $,=i dea lui frate=$u un ali#i 5entru uciderea unui 5a0nic 1ntr=un 5ortC Du/ne0eule" Arnfinn 7a.a" un $tudent de dou,0eci &i doi de ani" care lucra ca 5a0nic $, /ai c>&ti.e un #an 5e l>n.,. ?u !e0i c, o teorie a con$5ira<iei e co/5let a#$urd,C H Deci tu cre0i c, e 1ndr,.o$tit, de tine &i afacerea cu fratele ei e 5ur, coinciden<," nu=i a&aC H Da" de fa5t &i de dre5t" a$ta cred. H 8r9lich" de c>t ti/5 lucr,/ 1/5reun, noi doiC H De /ult 5rea /ult ti/5. H Da" 5ro#a#il" dar ni $=au 1ntret,iat dru/urile 1n !reo c>te!a ca0uri 5>n, acu/. Ei chiar dac, niciun ca0 nu $ea/,n, cu cel,lalt" de data a$ta c>te!a lucruri #at la ochi. +3

H %ineI 5ufni 8r9lich. Dar &i a$ta e 5o$i#ilI H e e 5o$i#ilC H E 5o$i#il $, fi a!ut inten<ii onora#ile. H 8r9lichI ?u /ai fi at>t de nai!" #,.a=/i=a&I e!a nu e 1n re.ul, la fe/eiu&ca a$ta. ?u contea0, din ce direc<ie 5ri!e&ti fiecare /ic detaliu 5e care /i l=ai 5o!e$tit" toate duc $5re o $in.ur, conclu0ie@ e$crocherie. Gunnar$tranda o lu, iar din loc. Mer.ea cu iu<eal, 5e trotuar. 8r9lich 1l 5rin$e din ur/, &i $5u$e@ H %ine" $, 0ice/ c, ai dre5tate. Poate c, a a!ut un 5lan. Dac, e&ti at>t de al nai#ii de $i.ur" atunci ce ur/,reaC e 5l,nuia 1n /a.a0in" 1ntin$, 5e jo$C Dac, nu e !or#a de uciderea 5a0nicului de la Securita$" atunci de$5re ce e !or#aC E !or#a de a /, 5une 1n 1ncurc,tur,C Tre#uie $, eBi$te c,i /ai $i/5le de a da cui!a #,t,i de ca5 dec>t $, te a5uci de o/or>t oa/eni. Sin.urul lucru 5e care l=a o#<inut a fo$t $, /, 5un, 1ntr=o lu/in, 5roa$t, 1n fa<a unor cole.i care acu/ $e 1ndoie$c de 5uterea /ea de judecat, D &i care ar fi $co5ul 1n toat, 5o!e$tea a$taC EiC Po<i $,=/i $5uiC H ?u. H Ei atunci de ce h,r<uiala a$taC Gunnar$tranda $e o5ri din nou. Ai arunc, celuilalt #,r#at o 5ri!ire de .hea<,. H ?u h,r<uie$c 5e ni/eni. ?u 1/i $t, 1n o#icei. Tu e&ti cel care /, ur/,re&te. Tu e&ti cel care h,r<uie&te. Eti/ a/>ndoi c, $u$5ec<ii 5rinci5ali au 5lecat li#eri din tri#unal &i nu/ele t,u a fo$t folo$it 5entru a o#<ine ace$t re0ultat. A$ta 1n$ea/n, D dac, !rei $,=i $5un 5e nu/e D c, nu /ai 5o<i continua in!e$ti.a<ia 1n ca0ul ,$ta. Eu o $, in!e$ti.he0 uciderea lui Arnfinn 7a.a f,r, ajutorul t,u. An locul t,u" a& face dou, lucruri@ 1nt>i" /i=a& lua o $,5t,/>n, li#er ca $, e!it o 5at, 5e ca0ierul /eu. A5oi a& a!ea o di$cu<ie cu fata. A<i datore0i a$ta <ie 1n$u<i &i !iitorului t,u &i" nu 1n ulti/ul r>nd" fetei D dac, are 1ntr=ade!,r inten<ii onora#ile. Ei acu/" te ro. $, /, $cu0i. A/ o trea#, de f,cut. 8rank 8r9lich 1l 5ri!i 5lec>nd. 7aina de$cheiat, a lui Gunnar$tranda flutura ca o 5elerin, 1n ur/a lui. 4i#erC Su$5endareC u!intele 1i rico&au 5rin creier de colo=colo. S>n.ele 1i 5ul$a 1n urechi. F>r1 />na 1n #u0unar &i $coa$e un telefon /o#il. O $un, 5e Eli$a#eth. ?u r,$5un$e ni/eni. -,/a$e 5ri!ind ecranul telefonului. ?i/ic. Pentru c, ea nu r,$5undea. A$ta nu $e /ai 1nt>/5la$e niciodat,. Ancerc, din nou. Din nou niciun r,$5un$. Mai 1ncerc, &i a treia oar,. Telefonul ei era 1nchi$. ! Trei ore /ai t>r0iu $e ale$e$e cu o $,5t,/>n, li#er, &i era 1n /a&in, 1n dru/ +6

$5re Eke#er. -id.e. Kntr, cu /a&ina 5e aco5eri&ul care alc,tuia 5arcarea 5entru a5arta/entele de dede$u#t. O $car, ducea 1n jo$" 5e l>n., co/5leBul de cl,diri. ;n 5alier 5entru fiecare etaj. 8iecare 5alier ducea la dou, intr,ri. G,$i u&a a5arta/entului lui Eli$a#eth &i JonnO 8are/o. Sun, la u&," dar nu $e 1nt>/5l, ni/ic. A$cult,. ?u $e au0eau 5a&i 1n,#u&i<i dincolo de u&,. Totul era /ort" 1ntunecat" ne/i&cat. Sin.urul lucru care $e au0ea era /otorul unei /acarale care 1neca h>r>itul o#i&nuit de trafic de 5e $tr,0ile de dede$u#t. Aerul 1n.he<at" care 5>n, acu/ i $e 1nf,&ura$e 1n jurul tru5ului ca o 5iele r,coroa$," 1i 5,trun$e 5rin haine &i=l f,cu $, tre/ure. Sun, din nou. Pielea de 5e de.etul ar,t,tor $e al#i atunci c>nd a5,$, $oneria. %,tu din 5icioare ca $, $e 1nc,l0ea$c," a5oi c,ut, o ferea$tr, 5rin care $, $e uite. ;n #,r#at /ai 1n !>r$t," u&or .>r#o!it" cu #a$ton &i #eret, $t,tea 5e 5alier" uit>ndu=$e la el. H 8are/o" $5u$e 8r9lich. O/ul $coa$e o le.,tur, de chei &i 1ncerc, $=o .,$ea$c, 5e cea 5otri!it,. H El $au doa/naC H Pe a/>ndoi" de fa5t. %,tr>nul !>r1 cheia 1n #roa$ca a5arta/entului al,turat. H A 5lecat acu/ !reo ju/,tate de or,. Pro#a#il c, /er.ea 1n !acan<,. A!ea un ruc$ac &i o !ali0, cu ea. Pe JonnO nu l=a/ !,0ut de c>te!a 0ile. O/ul de$chi$e u&a. H A luat un taBiC H ?u" a luat=o 1n jo$" 5e acolo. %,r#atul ar,t, cu #a$tonul. A luat auto#u0ul" 5re$u5un. H A<i !,0ut=o urc>nd 1n auto#u0C H ?u. De ce te intere$ea0, a&a de tareC 8r9lich $e .>ndi $,=&i arate le.iti/a<ia" dar $e a#<inu. H Tre#uia $, ne 1nt>lni/" $5u$e el uit>ndu=$e la cea$. De$tul de i/5ortant. A$ta era acu/ ju/,tate de or,. H A" da" $5u$e #,r#atul" intr>nd 1n ca$,. 8r9lich a&te5t,. %,r#atul continua $, /ur/ure QA" da" a daR &i a5oi 1nchi$e u&a. 8r9lich $e t>r1 1ncet 5e $c,ri 5>n, la /a&in,. Toc/ai c>nd !oia $, urce" un Saa# '3 .ri=ar.intiu 5arc, 1ntr=unul din locurile re0er!ate. A&i 5u$e cheia 1n #u0unar &i o#$er!, cealalt, /a&in,. Eoferul nu $e .r,#ea. An cele din ur/, u&a $e de$chi$e. ;n #,r#at $e d,du jo$@ al#" 1nalt de ca/ un /etru nou,0eci" #ine f,cut D fie de la antrena/ent inten$i!" fie de la $teroi0i ana#olici D 5urta 5antaloni de ca/uflaj" #ocanci de /unte Gore=TeB" o .eac, $curt, de 5iele" /,nu&i de 5iele /aro" ochelari de $oare &i o &a5c, nea.r,. 8r9lich nu=l !,0u$e niciodat, 1n realitate" dar &tiu i/ediat cine e &i /er$e $5re el. A!eau aceea&i 1n,l<i/e" dar 8r9lich 5ro#a#il n=ar fi 5utut ridica at>tea +(

.reut,<i la a5arat ca eroul ,$ta clonat dintr=un fil/ de ac<iune. u toate ace$tea" c>nd 8are/o 1&i $coa$e ochelarii recuno$cu i/ediat tr,$,turile lui Eli$a#eth@ na$ul" fruntea" ochii. S5u$e@ H O caut 5e $ora ta. Se .>ndi@ %are greeal& Trebuia s m prezint" s fiu rece politicos" nu tupeist ca un puti& O/ul 1&i $coa$e /,nu&ile cu un oarecare efort &i 1ntin$e />na. H JonnO. H 8rank. H Deci e&ti 5rieten cu Eli$a#ethC H Da. A0i" /ai de!re/e" ai fo$t la tri#unal &i ai $c,5at 5entru c, $ora ta a !or#it de$5re un #,r#at 5e nu/e 8rank. Poate 1<i a/inte&tiC 8are/o r>nji. H Eu &i cu Eli$a#eth a/ di$cutat 1n trecere de$5re fa5tul c, e&ti 5oli<i$t. 8r9lich au0i cu!intele i/5ri/>ndu=i=$e 1n /inte@ )u i cu )lisabet am discutat n trecere3 8are/o continu,@ H A $u$<inut 1ntotdeauna c, nu e&ti un c,c,nar. JonnO 8are/o 1i 0>/#i rece" ironic" 1n ti/5 ce=&i 5re.,tea $arca$/ul@ N c, e&ti altfel. 8r9lich $e controla &i $e a#<inu $,=i dea un r,$5un$. H Etii unde e acu/C H ;n !ecin $u$<ine c, a 5lecat acu/ ju/,tate de or, cu un ruc$ac &i o alt, .eant,. H Atunci a&a o fi. H Dar tu tre#uie $, &tii unde $=a du$. H De ceC 8r9lich .>ndi@ #entru c e alibiul tu" tmpitule/ S5u$e@ H Deci nu &tiiC H Ar tre#ui $, la&i deo5arte $tilul Ge$ta5o c>nd !or#e&ti cu un /e/#ru al fa/iliei ei. H A/i cer $cu0e dac, te=a/ ji.nit" dar e i/5ortant 5entru /ine $, iau le.,tura cu ea. H Serio$C H Da. Serio$. Ti $e 5are $traniuC H Pu<in. H Ah" daC H Din c>te a/ 1n<ele$ de la $ora /ea" ea a fo$t cea care a a!ut ini<iati!a 1n rela<ia !oa$tr,. 8are/o $e lo!i cu /,nu&a 1n 5al/,. Dar acu/" c, a/ 5ro#le/e" te=ai tran$for/at 1ntr=un co5oi &i aler.i du5, ea. 8r9lich $5u$e@ +:

H Dac, o !e0i" te ro." $5une=i $, /, $une. Se 1ntoar$e $, 5lece. G,5ada #,t,torit, de 5e aco5eri&ul de #eton era alunecoa$,. Era c>t 5e ce $, cad," dar nu $e uit, 1n ur/,. >+a spus fratelui ei totul& Z$ta era $in.urul lucru la care $e .>ndea. JonnO 8are/o &tia Du/ne0eu=&tie=ce" iar 1n tot ti/5ul ,$ta" el 1i 5u$e$e 1ntre#,ri de$5re fratele ei. St,tu$e &i=&i feri$e c,r<ile ca un co5il 5rin$ tri&>nd. >nd ie&i 1n dru/ul 5rinci5al" 8are/o $e afla 1n acela&i loc" ur/,rindu=l 1ndea5roa5e. 8r9lich $e uit, la cea$. Era ora 5r>n0ului" dar n=ar fi 5utut 1n.hi<i o 1/#uc,tur,. Tra$e 5e /ar.ine &i o5ri 1nainte $, a5uce $, fac, cinci0eci de /etri. are e cel /ai #un 5lan de ac<iuneC S, afle unde 5leca$e Eli$a#eth $au $, $e concentre0e 5e fratele eiC u/ $, afle unde 5leca$eC ?u &tia 5rea /are lucru de$5re ea. A&i trecu />inile 5e$te !olan. S, nu fac, ni/icC S, $e duc, aca$, &i $, doar/," 5oateC P>n, la ur/," era 1n concediu. ?u tre#ui $, $e .>ndea$c, /ult. Saa#ul lui 8are/o trecu 5e l>n., el. 8r9lich r,$uci cheia 1n contact &i $e lu, du5, el. " Era du5,=a/ia0a t>r0iu c>nd 5arc, de=a lun.ul unui .ard de le/n de l>n., $ta<ia de tra/!ai de la 8or$knin.$5arken. De acolo" 1&i continu, dru/ul 5e jo$ $5re co/5leBul uni!er$itar care .,0duia 8acultatea de K$torie &i 8ilo$ofie. G>ndul la !i0ita a$ta era ne5l,cut. G>ndul de a o c,uta 5e Eli$a#eth 5e care n=o cuno&tea era ne5l,cut. u toate a$tea" ne5l,cerea 5e care o $i/<ea fa<, de acea$t, 5arte a ei 5,rea /ai 5u<in i/5ortant," at>ta ti/5 c>t nu 5utea nicidecu/ $, ia le.,tura cu ea" $=o .,$ea$c,. Foia $, aud, ce are de $5u$ de$5re jocul de 5oker" ali#iul D toate lucrurile 5e care nu le 5utea 5une ca5 la ca5. A&a c, i.nor, fiara care=i rodea $to/acul" intr, 1n cl,direa ?iel$ Tre$choL &i lu, liftul 1n $u$" c,tre cl,direa 1nalt,. %>ntui 5e coridoare la 1nt>/5lare" urc, 5e $c,ri &i /er$e la ni/ereal, 1nainte" citind nu/ele de 5e u&i. ;&a de la #iroul lui -eidun Fe$tli era 1ntrede$chi$,. %,tu &i 1/5in$e u&a. O fe/eie t>n,r," cu 5,rul #lond &i cu un /aBilar neo#i&nuit de 5uternic" 1&i ridic, ochii din co/5uter. H M, ierta<i" $5u$e 8rank 8r9lich. O caut 5e -eidun Fe$tli. H A 5lecat. T>n,ra $e uit, la cea$ul de la />n,. Acu/ !reo dou, ore. H Aca$,C H ?u $=a $i/<it #ine" a&a c, $=a du$ aca$,. %,r#ia 5uternic, $e de$5,r<i 1ntr=un 0>/#et al# &i lar.. 4a cur$ul de /a$ter ni $e d, !oie $,=i folo$i/ #iroul. E eBtraordinar," a&a. H E .ra!C H 7a#ar n=a/. ?u" nu cred. -eidun e rareori #olna!,. +'

-eidun Fe$tli 1&i f,cu$e #a.ajele &i 5leca$e acu/ !reo dou, ore. Eli$a#eth 1/5acheta$e &i 5leca$e acu/ !reo dou, ore. 8r9lich $5u$e@ H Tre#uie nea5,rat $, !or#e$c cu ea. A!ea/ o 1nt>lnire. %iroul lui -eidun Fe$tli era ordonatJ $in.urul o#iect care di$tona cu i/5re$ia de ordine /eticuloa$, era hanoracul $tudentei aruncat 5e /a$a din col<. 8e/eia din $5atele co/5uterului 5,rea $, fie la ea aca$, 1n #irou. H Pute<i 1ncerca $, o $una<i aca$, dac, e i/5ortant. H Da" $i.ur. A!e<i cu/!a nu/,rul ei" din 1nt>/5lareC Studenta $e .>ndi 5u<in. H -eidun e unul dintre 5u<inii 5rofe$ori care are carte de !i0it," $5u$e ea" tr,.>nd un $ertar de la /a$a de #irou. Etiu c, de o#icei are c>te!a la 1nde/>n, 5e aici. Pofti<i. %,r#ia 5uternic, $e de$5,r<i 1ntr=un alt 0>/#et 1n ti/5 ce=i 1n/>na cartea de !i0it,. Studie cartea de !i0it, 1n dru/ $5re lift. -eidun Fe$tli locuia 1n 4O$ejordet. 8or/, nu/,rul de aca$, i/ediat ce ajun$e din nou 1n /a&in,. Sun, de cinci ori. ?u r,$5un$e ni/eni. A5oi o 5au0, $curt, ce indica fa5tul c, a5elul era tran$ferat. Deci nu era aca$,. Mai $un, de dou, ori 1nainte $, r,$5und,. H -eidun la telefon. A!ea !ocea li/5edeJ 1n fundal" un fluierat u&or. 8r9lich &tia ce 1n$ea/n, a$ta. Era 1n /a&in,. H Sunt 8rank 8r9lich. A& dori $, !, !or#e$c. 4ini&te. H E !or#a de Eli$a#eth 8are/o. on!er$a<ia fu 1ntreru5t,. Se uit, la ecranul telefonului. A$ta era con!er$a<ia de care $e te/u$e" dar 5entru -eidun Fe$tli tre#uie $, fi fo$t &i /ai r,u. -efu0ul 5lin de 5anic, de a !or#i cu el 1l deter/in, $, $une din nou" in$tantaneu. Telefonul $un, 1ncontinuu. A5oi a5elul fu 5reluat de $er!iciul a#ona<i. Era $c>r#it. 8urio$ la cul/e. An cli5a a$ta" 1ntrea.a $itua<ie 1i 5,rea co/5let ridicol,. Au0ea 1n ca5 !ocea lui Gunnar$tranda 1n ti/5 ce conducea $5re ca$,. ; nscenare/ Sigur asta e" 0r?lic / O5ta$e $, 1&i ia o .r,/ad, de ti/5 li#er 5entru c,N de ce" de fa5tC Pentru c, Eli$a#eth 8are/o 1l aco5erea 5e fratele eiC Sau ca $, $e a$cund," $,=&i 1n.roa5e fa<a de ru&ineC ;n t>n,r fu$e$e uci$. Dar era posibil ca Eli$a#eth $, fi $5u$ ade!,rul. De ce nu 5utea fi ade!,rat ceea ce $5u$e$e eaC Eli$a#eth $e $trecura$e de fiecare dat, afar, din a5arta/entul lui 1n /ie0ul no5<ii. e $e 5utu$e 1nt>/5la erau ur/,toarele@ Eli$a#eth $e du$e$e aca$,. St,tu$e c>te!a ore trea0, cu fratele ei &i a5oi" dintr=odat," a $unat 5oli<ia la u&,. (u e1cep!ia pontului& Pro#le/a e c, nu 2)

&tia ni/ic de$5re 5ont. ine d,du$e 5ontul 5oli<iei &i din ce /oti!C Se a#,tu auto/at din dru/ul c,tre ca$,. Era o du5,=a/ia0, 1ntunecat, de iarn, &i o or, de !>rf. A&i lua$e li#er. ?i/ic de f,cut. e face un nor!e.ian c>nd nu are ni/ic de f,cutC Se duce la o #ere D $au cinci. 8rank 8r9lich $e 1ndre5t, $5re /all=ul din Man.lerud. 1# 4u, #arurile la r>nd. %,u !reo dou, #eri 1ntr=un #ar 1nre.i$trat $u# nu/ele de OlO/5en -e$taurant &i cuno$cut 5rin 0on, $u# nu/ele de 4o/5a" Trandafirul Gr9nlandului. 4ocul era 5e ju/,tate 5lin. Majoritatea clien<ilor erau din cate.oria o#o$it," care locuiau 1n a5ro5iere &i /er.eau 1n 4o/5a $, 5oarte con!er$a<ii 5rofunde cu 5aharul de #ere. 8rank 8r9lich $t,tea $in.ur la o /a$, 5ri!ind oa/enii din jur. %,r#a<i de&ira<i" /ajoritatea foarte ri.i0i du5, ani de 0ile de #,ut la .reu" c, ar,tau de 5arc, /er.eau 5e catali.e c>nd $e duceau la #aie. Se ridic, de acolo $, caute un #ar de care $, $e $5rijine. Se du$e la .ara 5rinci5al, din O$lo" 5e 5eronul doi" 1n !echiul V$t#anehalle. 4ocul era a.lo/erat. ,l,tori. ?a!eti&ti 1n dru/ $5re ca$," a&te5t>nd trenul ur/,tor. %,r#a<i &i fe/ei din Mo$$ &i Ski" cu !ali0ele" 1nc,l0indu=$e cu o #ere 1nainte $, 5rind, feri#otul $5re Dane/arca. An #oBe $e au0eau The 7ollie$ cu Q7e AinWt 7ea!O" 7eW$ MO %rotherR" iar un .ru5 de fe/ei 1/#r,cate 1n trenin.uri c>ntau 5e /elodie. 8r9lich $e $tudie 1n o.lind, &i $e $i/<i ca un /ar<ian 5e 5laneta Pluto. A&i #,u cea de=a treia a5oi a 5atra #ere" 5ri!ind cu/ dou, !echi cuno&tin<e ale 5oli<iei !indeau dro.uri unor adole$cente. 8r9lich 1&i ridic, 5aharul. Era 1n afara $er!iciului" ce /,=$aI ?u era trea#a lui. Dar !echile cuno&tin<e $unt la fel de alerte ca nurcile $,l#atice. Au $i/<it i/ediat $tarea 5a$i!, a lui 8r9lich &i erau .ata $=o inter5rete0e aiurea. 8r9lich 1&i #,u #erea &i 5lec, /ai de5arte" 1n $u$" 5e Karl Johan$. Se o5ri la inter$ec<ia cu Dronnin.en$.ate" la &irul ele #aruri o#$cure. Dar a5oi" o alt, cuno&tin<, !eche ie&i din u/#r, la Kirkeri$ten@ H 8rankie" ai chef de o #ereC 8r9lich cl,tin, din ca5 &i $e 1ntoar$e 5e jo$ $5re Jern#anetor.et. E 5o$i#il $, deca0i /ai tare dec>t $, ajun.i $,=<i fac, cin$te cu o #ere un indi!id 5e care l=ai are$tat de nenu/,rate oriC Se .>ndi@ cel /ai $i.ur loc $, te 5ile&ti 5are a fi /ai la !e$tul ora&ului. Prin$e 5ri/ul tra/!ai" $e <inu de #ar, 1n ti/5 tra/!aiul urca 1n$5re Prin$en$" co#or1 1n cel,lalt ca5,t al Kontra$kj[ret" tra!er$, $5re 5ia<a 8ridtjof ?an$en$ &i $e deci$e $, 1ncea5, din col< &i $, ia la r>nd toate ta!ernele din jurul 5ri/,riei. 8u o /unc, i$to!itoare. Dar nu $e $i/<ea #eatJ $i/<ea doar ne!oia $,=&i .olea$c, !e0ica din c>nd 1n c>nd. >te!a ore /ai t>r0iu" $e 1/5leticea 5rin rece5<ia 7otelului ontinental. Z$ta era un loc 1n care /ai de/ult erau eB5u$e ta#louri de Munch 5e 5ere<i" unde #,r#a<ii erau .enul de oa/eni care a&tea5t, cu ner,#dare Leekendul" ca $,=&i 1ncerce noii 5antaloni de .olf" iar doa/nele de 21

decor $unt fe/ei culti!ate cu un na$ fin 5entru !in de 5orto. Aici un 5oli<i$t ne#,r#ierit &i 1n 5er/i$ie 5oate intra inco.nito" .>ndi el" &i $e tr>nti 5e$te o cana5ea 1n /ijlocul 1nc,5erii. o/and, un Lhi$kO. Du5, ce /ai #,u unul" r,$turn, un 5ahar de #ere &i 1ncerc, $, &tear., /i0eria cu fa<a de /a$, de la /a$a !ecin," i $e ceru 5olitico$ $, 5,r,$ea$c, localul. Sunte/ 5e dru/ul cel #un" .>ndi el. Dac, 1/i joc #ine c,r<ile" o $, fiu du$ 1n celulele #e<i!ilor 1nainte de !enirea 0orilor. H ?u $unt #eat" 1i $5u$e fetei care 5ri/i$e $arcina ne5l,cut,. Doar $uf,r de ni&te 5ro#le/e de $incroni0are. Se ridic, 1n 5icioare" i/5re$ionat c, reu&i$e $, 5ronun<e un cu!>nt at>t de lun. &i co/5licat. Se t>r1 afar, &i a5roa5e $e ciocni de E/il Utter.jerde. Utter.jerde era &i el 5ro#a#il 1n /ijlocul ac<iunii de t>r>t 5rin #aruri" 5entru c, a!ea o $tr,lucire ro&ie" a5roa5e 5ur5urie 5e fa<, &i fu ne!oit $, $e <in, de $t>l5ul de ilu/inat c>t $tatur, conte/5l>ndu=$e unul 5e altul. A/5reun," d,dur, col<ul" 1/5leticindu=$e" $5re ;ni!er$itet$.ata. Erau &i acolo c>te!a #aruri. Ei 1nc, /ai a!ea ce!a #ani. Era $ear," 5oate noa5te" cel 5u<in /ulte ore /ai t>r0iu" c>nd el &i Utter.jerde $t,teau la o /a$, 1n ate 8ia$co. ?u" conclu0ion, el. Si.ur e noa5te. A&i #ea #erea &i $e $tr,duia din r,$5uteri $, nu alunece de 5e $caunul f,r, $5,tar" 1n ti/5 ce $e concentra a$u5ra .urii lui Utter.jerde. Mu0ica #u#uia 1ntruna &i tre#uia $, $tri.e $, $e fac, au0it 5rin 0ar!,. H Era din Ar.entina" 0#ier, Utter.jerde. 8r9lich 1&i 5u$e hal#a de ju/ate 5e /a$," $5er>nd din $uflet ca Utter.jerde $, tac, nai#ii din .ur, &i $, $e o5rea$c, din 0#ieratul 1n.ro0itor. H Dar a$ta a/ aflat=o a#ia /ai t>r0iu" 0#ier, Utter.jerde. H e $, fieC $tri., 8r9lich 1na5oi. H 8e/eia din Ar.entina. Era falit," 1n<ele.i" &i a/ <inut=o cu <i.,ri &i ce!a />ncare. Era/ futut 1n cur c>nd /=a/ urcat 1n auto#u0" la ora 5atru di/inea<a &i /, ducea/ la Milano. Oricu/" /=a/ a&e0at 1n auto#u0 &i ea a !enit &i $=a a&e0at l>n., /ine. A&i cheltui$e to<i #anii 5e /a&ini 1nchiriate &i hoteluri $cu/5e 1n Pari$ &i -o/a. A!ea ne!oie $, $tea unde!a" 5entru c, /ai erau dou, $,5t,/>ni 5>n, la 0#orul ei din Pari$" 1na5oi 5e$te Atlantic. Utter.jerde f,cu o 5au0, $,=&i tra., $ufletul &i $, ia o .ur, de #ere. H e tot 1ndru.i tu acoloC H Facan<a /ea" $5u$e Utter.jerde. 7aide" 1ncearc, $, /, ur/,re&ti. 8r9lich 1&i 1n,l<, ca5ul. Era i/5o$i#il $,=<i au0i .>ndurile. Mu0ica $e o5ri. Dar nu 5rea /ult. ine!a 5u$e o /elodie de S5rin.$teen. O coard," o $ec!en<, /u0ical,@ Q%orn in the ;SAR. 8r9lich toc/ai !oia $, $5un, ce!a. Doar ca $,=&i do!edea$c, $ie&i c, nu e 5e cale $, $e 5r,!,lea$c,. An loc de a$ta tre#ui $, $e lu5te $, nu cad, de 5e $caun. Se 5rin$e de 5aharul de #ere &i $5u$e@ H red c, tre#uie $, /, car" acu/. 2*

Utter.jerde nu=l au0i. A&i 5u$e 5aharul jo$" $e &ter$e la .ur, cu do$ul />inii &i r,cni 5rin /u0ic,@ H ?u 5utea/ !or#i cu ea de$5re $uede0i" 1n<ele.iC 8e/eia a$ta fu$e$e cu un $uede0 &i ,$ta o #urdu&i$e /ult, !re/e. Kar ea $e 5l>n.ea 1ntruna &i /, #,tea la ca5 D 5ro#a#il de a$ta $=a &i ter/inat D /, 1ntre#a toat, 0iua dac, /i=e #ine &i=/i $5unea c, di/inea<a ar,t eBtre/ de a.re$i!. De fa5t" ha#ar n=a/ cu/ ar,t di/inea<a" dar era/ $,tul $, fiu #,tut la ca5" 5e #une" era/ $,tul. Adic," n=a/ /ai au0it 5e ni/eni $,=/i $5un, c, 5ar a.re$i! 5>n, atunci. Oricu/" 1ntr=un final" /i=a/ 5ierdut cu/5,tul &i i=a/ $5u$ 1n en.le0a /ea de OBford c, nu $unt ner!o$. Dar" i=a/ $5u$" dac, nu 1ncete0i $, /, /ai 1ntre#i dac, $unt ner!o$" o $,=/i 5ierd cu/5,tul. Poate c, a/ fo$t 5u<in ca/ dur. Adic," nu e a&a de u&or $, 5rin0i nuan<ele !or#ind 1n en.le0a de OBford. Oricu/" &i=a luat t,l5,&i<a &i a fo$t ulti/a dat, c>nd a/ !,0ut=o. 4a fel de #ine" 5ro#a#il. Adic," era o afacere f,r, !iitor. Era/ 1n !acan<,. A/ $u5ortat=o &i a/ <inut=o cu <i.,ri ti/5 de 5atru 0ile D 1n ti/5 ce ea=&i d,dea toat, $ilin<a $, 5l,tea$c, 1n natur,. A$ta nu e o #a0, 5rea $,n,toa$, 5entru o rela<ie de durat,. 8r9lich $e ridic,. Anc,5erea $e le.,na. Era #eat cui. O $5u$e cu !oce tare@ H Sunt #eat cuiI H e !reau $, $5un e c," l,/uri Utter.jerde nea#,tut" lu/ea e 5lin, de fe/ei" 8rankie. Adic, oa/enii ca /ine" di!or<a<i" $e 5ot relaBa. Dar cei ca tine" care n=au 5urtat niciodat, #ila &i lan<ulC A/ un a/ic" de !reo trei0eci &i ce!a de ani" e 5lin de fe/ei 5>n,=n .>t. Ma/e $in.ure" 8rankie" c,l,tore&te cu feri#otul 1n Dane/arca" dan$ea0,. ?u tre#uie $, de!ii de5ri/at din cau0a fe/eii ,$teia. H Etiu c, e&ti #ine inten<ionat" $5u$e 8rank 8r9lich. Dar $in.urul lucru care=/i tre#uie la ora a$ta e un taBi &i un 5at 1n care $, /, arunc. H Da" du=te aca$," 8rankie. Dor/i #ine" $tai &i lene!e&te 1n 5at" uit, de fe/eia aia afuri$it,. ;lti/a dat, c>nd /=a/ $i/<it a&a a fo$t c>nd /=a/ du$ la #ordel 1n Munkade/$!ein" adic," nu/ai ca $, /ai eli#ere0 ce!a din 5re$iune. Dar cea la care a/ ni/erit era .enul ,la de 5i0d, &ireat,. Sunt $i.ur c, era /,ritat, $au lo.odit," &i atunci care=i $co5uW $, fii cur!," eiC Dac, toat, trea#a a$ta <i $e 5are re!olt,toare. EiC Ar,ta /i&to" dar a refu0at $, fac, altce!a 1n afar, de 5o0i<ia /i$ionarului" a&a c, /=a/ ener!at" nu=i a&aC ?u !reau $, fiu dificil" i=a/ $5u$ /atroanei de la rece5<ie" dar 5l,te$c o .r,/ad, de 5arale" a&a c, fe/eile a$tea ale tale ar tre#ui $, ofere ce!a $er!icii clien<ilor" nu=i a&a" a/ $5u$" &i a5oi /i $=a dat un !oucher. e 0ici de a$ta" 8rankieC Utter.jerde r>dea 1n hohote. Etii" a&a ar tre#ui $, fie &i 1n c,$nicie. S, 5ri/e&ti c>te un !oucher" 5ur &i $i/5luI 11 >nd $un, telefonul" 1ncerc, $, $tea ne/i&cat" ca $, nu=&i deranje0e tru5ul 2+

5arali0at. Judec>nd du5, lu/ina de afar," era du5,=a/ia0,. Dor/i$e #u&tean 5e cana5ea c>te!a ore #une. A&i 1ntoar$e ca5ul &i conte/5l, telefonul. Mi&carea adu$e du5, $ine o durere de ca5" a/e<eal, &i .rea<,. Durerea de ficat 1l 1njun.hia 1ntr=o 5arte ca 5atul de cuie al unui fachir D din interior. 0icatul mi+e o bil de durere" se gndi el" iar aerul" un cui" nu" soneria telefonului e ca un burg iu care+mi gurete tmplele& Se ridic, 1n ca5ul oa$elor &i $i/<i c, a/e<e&te din nou. Se ridic," a/e<it" <in>ndu=$e de tocul u&ii &i a5uc>nd rece5torul telefonului. H Deci e&ti aca$,. H e=<i i/a.inaiC H ?u $e &tie niciodat,. 8rank 8r9lich $e l,$, 5e cana5ea. >nd o $, /or" $e .>ndi" 1n.erul care !a !eni $, /, ia !a a!ea aceea&i !oce ca a lui Gunnar$tranda. O/ul ,$ta e ca o n,luc,. Te5ii continuau $,=i atace ficatul. Era inca5a#il $, .>ndea$c,J $5u$e@ H Deci /, $uni. Are !reo le.,tur, cu /unca $au <i=e nu/ai dor de /ineC H JonnO 8are/o e /ort. H MortC H Da" /ort. Anecat. 8rank 8r9lich nu /ai $i/<i$e niciodat, o ne!oie /ai /are $, #ea a5,. u!intele i $e contractau 1n .>t" 1n ca5. -eu&i $, articule0e@ H ;ndeC H 4a c><i!a kilo/etri dincolo de .rani<a ora&ului" 1n A$ki/. S=a 1necat 1n r>ul Glo//a &i a fo$t 5e$cuit de ni&te oa/eni care lucrau la centrala electric, Fa//a. Tru5ul 1i era 5rin$ 1ntr=o 5la$,. H O 5la$,C H A$ta 1n$ea/n, c, &tii unde e centrala electric, Fa//aC 4a dracu. Kntona<ia. H 7a#ar n=a/. ;nde e centrala electric, Fa//aC H P,i nu <i=a/ $5u$C 4a cinci0eci de kilo/etri de la /ar.inea ora&ului" $5re e$t. H Aha. H entralele electrice au tendin<a $, 5rind, #u&teni &i alte .unoaie 1n tur#ine. De aceea" acolo au o 5la$, care o5re&te che$tiile a$tea. 4=a 5rin$ &i 5e 8are/o noa5tea trecut,. H AccidentC H Dac, era !or#a de un accident" a/ a!ea un /unte de do!e0i circu/$tan<iale. An ca0ul ,$ta n=a!e/ ni/ic. H SinucidereC H P,i" e $i.ur c, $=a 1necat. H are e 5,rerea taC Gunnar$tranda chicoti 1n rece5tor. H P,rerea /eaC M=au $unat din Kri/5oliti$entralen" Kri5o$" acu/ !reo 0ece 22

/inute. Dar" nu" doar eu l=a/ adu$ 5e o/ 1n,untru &i l=a/ 5u$ $, a5ar, 1n fa<a tri#unalului $u$5ect de uciderea unui 5a0nic din 4oen.a. Ke$e D 5e #a0a unui ali#i la fel de $u#<ire ca 5,rul de 5i$ic,. Trec dou, 0ile &i a5oi e .,$it 5lutind cu 5l,/>nii 5lini de a5, 1n #arajul de l>n., o central, electric,. Poate c, era de5ri/at &i $=a aruncat 1n a5,C Dar de ce $, fi fo$t de5ri/atC Pentru c, te 1ncurca$e&i cu $or,=$aC Ei dac, ar fi fo$t a&a &i $=a du$ cu /a&ina $, $e o/oare" unde=i /a&inaC ;nde=i #iletul de $inuci.a&C H onduce un Saa# '3 .ri=ar.intiu. H De unde &tiiC Kntona<ia. Su$5iciunea. H A/" du5, cu/ $in.ur ai ar,tat deja" ce!a cuno&tin<e de$5re fa/ilia re$5ecti!,. H Dac, a fo$t aruncat 1n r>u" n=ar fi a!ut cine &tie ce &an$e. E toa/n, t>r0ie. uren<ii $unt 5uternici. Te/5eratura a5ei" cel /ult 5atru $au cinci .rade. H 8are/o e #ine f,cut. ;n 5achet de /u&chi. H ada!rul era 1ntr=o $tare foarte 5roa$t,. Medicul care a $cri$ certificatul de dece$ a folo$it" $e 5are" un feno/en local $, eB5lice de ce. E un loc nu/it Fran.fo$$ chiar dea$u5ra centralei. E o ra!en, 1n.u$t, &i chiar acolo r>ul cote&te. A$ta 1n$ea/n, c, la c><i!a /etri /ai $u$ de central, toat, a5a care cur.e lini&tit 1n r>ul Glo//a e co/5ri/at, &i canali0at, 5rin ra!en,. O ca$cad, ori0ontal," cu alte cu!inte un infern de a5, &i curen<i. Dac, 8are/o a ajun$ 1n r>u dea$u5ra ra!enei" tru5ul i=ar fi fo$t 1n!>rtit &i r,$ucit &i i0#it de fa<a $t>ncii /ult, !re/e 1nainte $, ia$, la $u5rafa<," la c>te!a 0eci de /etri /ai jo$. Majoritatea oa$elor din tru5ul lui 8are/o au fo$t" 5ur &i $i/5lu" f,cute terci. 8rank 8r9lich !,0u cu ochii /in<ii #,r#atul de un /etru nou,0eci" 1/#r,cat ca un $oldat co/ando" cu aceea&i eB5re$ie ca a $urorii lui. H Se &tie unde a c,0utC H ,0ut" 0iciC H Sau i $=a f,cut !>nt. Etii ce!a de locul cri/eiC H entrala a$ta D Fa//a D e ulti/a din trei centrale electrice la r>nd. ea /ai 1nalt, $e nu/e&te Sol#er.fo$$" 5u<in /ai jo$ e una nu/it, KOkkel$rud &i chiar 1n ca5,t e Fa//a" unde a fo$t 8are/o 5e$cuit dintr=un fel de 5la$, de colectare. Deci 5o<i $,=<i i/a.ine0i. A fo$t .,$it 1n fa<a ulti/ului #araj. Antinderea dintre centrala KOkkel$rud &i Fa//a e 5artea care ne intere$ea0,. 8r9lichC H DaC H ?u e&ti curio$ de ce $unC H ?u /=a/ .>ndit at>t de de5arte. H ?u e ca0ul /eu. Tine de juri$dic<ia 5oli<iei di$trictului 8olo &i $unt a$i$ta<i de Kri5o$. Fei fi ne!oit $, dai $ocoteal, de /i&c,rile tale din ulti/ele dou,0eci &i 5atru de ore. An $f>r&it i=a ie&it 5oru/#eluW. 23

H Ei de ce" /, ro.C H Etii de ce. H ?u" Gunnar$tranda" nu &tiu de ceI H ?u e ne!oie $, !or#e&ti 5e tonul ,$ta cu /ine. Eti/ a/>ndoi c, $e 5rea 5oate $, fi /urit 1n ur/a unui accident. Poate $e certa cu cine!a care l=a 1/5in$ D 5oate 5re/editat" 5oate $u# i/5ul$ul /o/entului. Ei ai fo$t deja !,0ut 1n ceea ce a fo$t nu/it o di$cu<ie a5rin$, 1n fa<a ca$ei lui. H Ai 5u$ $, fiu ur/,ritC H ?u" dar in!e$ti.he0 o cri/,. Ai o /ul<i/e de 5rieteni #uni aici" 8r9lich" dar ni/eni nu 5oate &i nici nu !rea $, /a$che0e ade!,rul. P>n, noa5tea trecut," JonnO 8are/o f,cea 5arte din .ru5ul de indi!i0i $u$5ecta<i de uciderea lui Arnfinn 7a.a. A/ 5u$ ca$a lui 8are/o $u# ur/,rire. Di$cu<ia ta cu 8are/o 1n 5arcare a fo$t 1nre.i$trat, cu/ $e cu!ine. H %ine" fie" dar ai $, /, cre0i dac,=<i $5un c, nu a!ea/ cu/ $, 1l arunc 5e 8are/o 1n r>uC H Pune=/, la 1ncercare. H eea ce $5ui e corect. A/ fo$t la ei la a5arta/ent. >nd 8are/o &i .a&ca lui au fo$t eli#era<i du5, audiere" a/ f,cut ce /i=ai $5u$. Mi=a/ luat li#er o $,5t,/>n,. A5oi /=a/ du$ direct la a5arta/entul lui 8are/o. A/ !or#it cu el" dar n=a/ ridicat deloc !ocea &i nu a/ a!ut o di$cu<ie a5rin$,. H Antre#area e$te@ ce ai f,cut du5, aceeaC 8rank 8r9lich $e uit, 1n .ol la 5erete. ?oa5tea trecut, $e du$e$e 5>n, la a5arta/entul lui 8are/o D dintr=un oarecare /oti! lua$e un taBi 5>n, acolo &i !o/ita$e 1ntr=un &an<. De ce /=a/ du$ acoloC e nai#a 1ncerca/ $, facC H Mai e&ti acoloC H Da. H Al<ii" 1n afar, de /ine" te !or 1ntre#a" 8r9lich. Eu 1<i dau doar un /ic a!an$. ?u /ai $i/<i .rea<," doar $ete. A/e<it" $e ridic, 1n 5icioare &i $e t>r1 1n #uc,t,rie. ?i/ic 1n fri.ider" 1n afar, de dou, cutii de #ere. ?u. Anchi$e u&a &i #,u a5, direct de la ro#inet. Se cl,tin, 5>n, 1n #aie. Su# du&" $e $,5uni" .>ndindu=$e la Eli$a#eth &i la felul 1n care de5u$e$e /,rturie 5entru fratele ei &i ceilal<i doi. O !edea 1n fa<a lui" c>nd ie&i$e .r,#it, din tri#unal" $5re Gren$en" f,r, $, 5ri!ea$c, 1n $t>n.a $au 1n drea5ta. De ce n=a/ o5rit=oC De ce n=a/ !or#it cu eaC A&i o5,ri tru5ul cu a5, fiart," concentr>ndu=$e a$u5ra i/a.inii ei" iu<ind 5a$ul c,tre ca$, c>t o <ineau 5icioarele. Silueta ei delicat, fu.ind de colo=colo 5rin a5arta/ent" de$chi0>nd $ertare" tr>ntindu=le la loc" arunc>nd haine &i alte lucruri 1n ruc$ac &i .eant,. ;n telefon la ureche. A&i lua$e t,l5,&i<a" dar unde D &i de ceC reierul i $e /i&ca 1ncet" /ult 5rea 1ncet. >nd el ajun$e$e la a5arta/ent" ea 26

di$5,ru$e deja. A5oi a !enit fratele. A&i lua$e t,l5,&i<a ca $, fu., de elC Ei dac, da" de ceC Ai d,du$e deja ali#iul 5entru cri/,. A&i a/inti 5ro5riile de.ete tre/ur>nde 1n ti/5 ce for/a nu/,rul lui -eidun Fe$tli@ $unetul clar al tran$ferului de a5el" $unetul 1nfundat al unui telefon /o#il. on!er$a<ia ce fu$e$e 1ntreru5t, i/ediat du5, ce $e 5re0enta$e. Dintr=odat, i $e 5,ru foarte i/5ortant $=o $une 5e Eli$a#eth. Tot ce $=a 1nt>/5lat e$te re0ultatul unei ne1n<ele.eri ridicole. Dac, $un acu/" o $, ridice telefonul &i o $,=/i dea o eB5lica<ie con!in.,toare de$5re toat, 5o!e$tea. O5ri a5a &i /er$e 1n ca/era de 0i f,r, $, $e &tear.,. Picioarele 1i l,$au ur/e ude 5e linoleu/. A&i .,$i /o#ilul &i o $un, 5e Eli$a#eth. Dar telefonul ei era 1nchi$. O $un, 5e -eidun Fe$tli. ?iciun r,$5un$. St,tea a&a" .ol" 5ri!indu=&i i/a.inea reflectat,. ?u /ai !,0u$e niciodat, ce!a /ai 5atetic. An cli5a aceea $un, $oneria. Se du$e 1n dor/itor" .,$i o 5ereche de 5antaloni cura<i &i un tricou &i /er$e $, de$chid, u&a. Era un #,r#at. 8r9lich nu=l /ai !,0u$e niciodat,@ u$c,<i!" un /etru o5t0eci" 5,r &aten de$chi$ &i ochi c,5rui. %,r#atul $5u$e@ H 8rank 8r9lichC H An 5er$oan,. H Sten Kn.e 4O$tad" Kri5o$. 8a<a #,r#atului era do/inat, de o .ur, difor/, care 1i 1/5ru/uta o 1nf,<i&are $tr>/#,. G>/#etul o#lic 1i 1/5,r<ea fa<a 1n dou," 1ntr=un fel $traniu" dar totu&i atr,.,tor. 8a<a lui 4O$tad era una 5e care nu a!eai cu/ $=o ui<i. 8r9lich 1&i $cor/oni /e/oria. 4O$tadN nu/ele 1i era fa/iliar" dar nu &i fi.ura. H An le.,tur, cu JonnO 8are/o. 8rank 8r9lich 1ncu!iin<, din ca5. H Tra.ic. H Deci &tii deja de$5re a$taC Ancu!iin<, din nou. H ine <i=a $5u$C H Sunt $i.ur c, &tii" eu lucre0 la 5oli<ie. Sunte/ cole.i. H Dar cine <i=a $5u$C H Gunnar$tranda. 4O$tad 0>/#i re0er!at. 8rank 8r9lich $e .>ndi@ nu+i place ntorstura pe care au luat+o lucrurile& (onversa!ia nu a luat+o n direc!ia la care se ateptase& 4ini&tea care ur/, era un $e/n clar c, 4O$tad !oia $, fie in!itat 1n,untru. Dar 8rank 8r9lich nu a!ea chef $, che/e 5e ni/eni 1n ca$," a&a c, 1l eBa/ina 5e 4O$tad 1n lini&te. H Ai fo$t de cur>nd aca$, la 8are/oC Partea 5o0iti!,@ nu $e a$cunde du5, de.ete. ?e.ati!,@ /etoda lui e $, 5,$tre0e di$tan<a" $, fie re0er!at. 2(

H Frei $, 0ici" la JonnO 8are/oC H Da" la JonnO 8are/o. H A/ fo$t acolo" adic," 1n fa<a ca$ei. A/ $unat la $onerie" acu/ !reo dou, 0ile" 1n aceea&i 0i 1n care a fo$t eli#erat din are$t. Tre#uia $, /, 1nt>lne$c cu $ora lui" Eli$a#eth. ?u &tiu dac, e&ti la curent cu 5o!e$tea a$ta. H Prefer $, &tiu c>t /ai 5u<in 5o$i#il" 1n afar, de ceea ce $=a 1nt>/5lat 1ntre tine &i JonnO 8are/o c>nd l=ai !,0ut ulti/a dat,. H An re.ul," $5u$e 8rank 8r9lich" .>ndind@ .rad 1nalt de ne$i/<ire. H Sora lui era aca$, c>nd ai $unatC H Eli$a#ethC Antre#area a$ta 1n$ea/n, c, totu&i intere$ul t,u /er.e dincolo de le.,turile /ele cu fratele eiC O u/#r, trecu 5e$te fa<a lui 4O$tad. ?u=i 5lace direc<ia 1n care o ia con!er$a<ia D 5o0iti!. H 8r9lich" a$cult,. H ?u" a$cult, tu. Sunt 5oli<i$t de /ult, !re/e. A/i dau $ea/a c, e&ti con&tient c, faci rahatul 5raf. Sunt &i 5ri/ul care 1n<ele.e c, nu=<i 5lace ceea ce tre#uie $, faci" dar nu e ne!oie $, lo!e&ti oa/enii 1n #oa&e" chiar dac, $tau $uficient de a5roa5e de tine. S5ui c, nu te 5ri!e&te re$tul 5o!e&tii. Ei #ine" /, 5ri!e&te 5e /ine" 1ntr=o /,$ur, con$idera#il,. Mi=a/ luat o .r,/ad, de concediu" din cau0a re$tului 5o!e&tii. A$ta ne=a adu$ 5e noi fa<, 1n fa<,. Deci" dac, nu te 5ri!e&te re$tul 5o!e&tii" nu /ai 1ntre#a de el. Ori te intere$ea0," ori nu. 4O$tad nu $5u$e ni/ic" &i 8r9lich continu,. H Fer$iunea /ea e c, a/ 1nce5ut o rela<ie cu o doa/n, care are le.,turi ne5otri!ite. 8ratele aceleia&i doa/ne acu/ e /ort. Dar $,=<i fie clar un $in.ur lucru@ nu /=a intere$at niciodat, JonnO 8are/o" nici atunci c>nd l=a/ 1nt>lnit" acu/ dou, 0ile" nici alt, dat,. >nd /=a/ du$ la el aca$, D du5, ce 8are/o a fo$t eli#erat din are$t D a fo$t 5ri/a dat, c>nd l=a/ cuno$cut 5e indi!id. ?u=l /ai !,0u$e/ niciodat, 5>n, atunci. Dar /=a/ du$ acolo $, /, !,d cu ea" $, !or#e$c cu ea" &i a/ f,cut a$ta 5entru c, 1n rela<ia noa$tr, a5,ru$e o nou, $itua<ie@ $e folo$i$e de nu/ele /eu 1n /,rturia ei ca $,=i ofere fratelui ei un ali#i la audiere. 4O$tad 1ncu!iin<, $ole/n. H ontinu," $5u$e el. H >nd a/ ajun$ acolo" a/ 5arcat 1n 5arcarea 5entru !i0itatori. EBi$t, ni&te $c,ri care duc de la 5arcare la a5arta/ente. A/ co#or>t &i a/ $unat la $onerie. Pre$u5un c, /artorul !o$tru e un do/n /ai 1n !>r$t, D !ecinul cu care a/ !or#it c>nd n=a r,$5un$ ni/eni la u&,. A/ $chi/#at c>te!a cu!inte cu el. A5oi /=a/ 1ntor$ la /a&in, &i era/ 5e cale $, o iau din loc c>nd a a5,rut JonnO 8are/o. onducea un Saa# ar.intiu. ?u=l /ai !,0u$e/ 5>n, atunci" dar /i=a/ dat $ea/a cine e &i l=a/ a#ordat ca $,=l 1ntre# unde e $ora lui. ?u &tia. el 5u<in" a&a 5retindea. A5oi /=a/ urcat 1na5oi 1n /a&in, &i a/ 5lecat. H ;nde te=ai du$C 2:

H Mai jo$ cu dou, $ute de /etri" 5e Eke#er.!eien. H De ce te=ai o5rit acoloC H S, /, .>nde$c. H e $=a 1nt>/5lat du5, aceeaC H JonnO 8are/o a co#or>t dealul 1n /a&in,. 4O$tad $e uit, la el cu intere$. 8r9lich 1l <inu 1n $u$5an$. H e $=a 1nt>/5latC H M=a/ luat du5, el cu /a&ina /ea. 4O$tad tre#ui $, a&te5te din nou. H Era 1n jurul 5r>n0ului. Era unu &i ju/,tate. H Dar ce $=a 1nt>/5latC H red c, /=a !,0ut. 4=a/ 5ierdut 0ece /inute /ai t>r0iu. ;nde!a 1ntre Ga/le#Oen &i .ara central,. Toat, ideea a$ta era 5ro$tea$c," a&a c, nu /=a deranjat foarte tare c, a di$5,rut. H e=ai f,cut du5, aceeaC H M=a/ du$ aca$, &i a/ />ncat ce!a. H Ei a5oiC H A5oi /=a/ du$ la ;ni!er$itatea %lindern" unde a/ 1ncercat $, /, 1nt>lne$c cu o doa/n, care lucrea0, acolo. -eidun Fe$tli. H De ceC H A!ea o rela<ie $tr>n$, cu Eli$a#eth. 8r9lich 1&i c,ut, cu!intele 1nainte $, continue@ Au" $au au a!ut" o rela<ie 1/5reun,. A/ 5re$u5u$ c, fe/eia a$ta ar 5utea $,=/i $5un, unde e Eli$a#eth. H Ei <i=a $5u$C H ?u a/ dat de ea. A!ea li#er" c, era #olna!,. H Ei du5=aia ce=ai f,cutC H A/ 1ncercat $=o $un 5e doa/n, aca$," dar /i=a r,$5un$ ro#otul. A5oi /=a/ du$ aca$,. St,teau fa<, 1n fa<, &i $e 5ri!eau. 4O$tad 1&i dre$e .la$ul. H Poate confir/a cine!a c, ai fo$t la %lindernC H Pre$u5un c, da. H Pre$u5uiC H Era o $tudent, acolo. A/ 1ncercat $, .,$e$c #iroul lui -eidun Fe$tli. Era $tudent, la /a$ter &i 1/5ru/uta$e #iroul lui -eidun Fe$tli. Ea a fo$t cea care /i=a $5u$ c, Fe$tli e #olna!,. H e ai f,cut c>nd ai ajun$ aca$,C H M=a/ uitat la un fil/" /=a/ hol#at la 5ere<i" a/ #,ut c>te!a #eri. H Ei 1n 0iua ur/,toareC H ?i/ic. M=a/ hol#at la 5ere<i. M=a/ 5licti$it de a$ta &i $eara /=a/ du$ 1n ora&. 2'

H Poate confir/a cine!aC H Da. H >nd ai ajun$ aca$, a0i=noa5teC H ?u=/i a/inte$c. H 4a ce or, te=ai du$ la %lindern alalt,ieriC H ?u /ai &tiu eBact" dar era du5,=a/ia0a. H Ei #ine" 8r9lichN Acela&i 0>/#et" u&or conde$cendent" u&or co/5,ti/itor. H O $, /, intere$e0 &i te anun<. H Te=ai du$ 1n Eke#er.!eien a0i=noa5teC H Se 5oate. ?=a/ idee. H Ei ce cre0i c=a& 5utea $, 1n<ele. din r,$5un$ul ,$taC H ?u cred ni/ic. H Ai fo$t !,0ut 1n Eke#er.!eien a0i=noa5te. 4O$tad a&te5t,. 8rank 8r9lich tra$e aer 1n 5ie5t. H Era/ #eat. ?u tre#uia $, $e 1nt>/5le. Dar a/ de!enit $enti/ental. ;lti/ul lucru 5e care /i=l a/inte$c e c, a/ $tat de !or#, cu un cole. 1n afM 8ia$co. E l>n., .ara 5rinci5al, D au #ere ieftin,. Acolo /=a/ 1nt>lnit cu un cole." E/il Utter.jerde. A/ $tat a/>ndoi" a/ #,ut &i a/ 5o!e$tit una" alta. 4a un /o/ent dat" noa5tea" a/ luat un taBi. TaBiurile $unt" du5, cu/ &tii" 5arcate chiar du5, col<" 1ntre O$lo S5ektru/ &i -adi$$on 7otel. ?u=/i a/inte$c /are lucru de$5re c,l,torie" dar nu /=a/ du$ tot dru/ul aca$," 5entru c, /i=era r,u. M=a/ dat jo$ la Ga/le#Oen 5entru c, #,u$e/ 5rea /ult &i /i=a !enit $, !o/it. Ei a/ 1nce5ut $, /, 5li/#" $, /, r,core$c un 5ic. A/ #>ntuit 5e $tr,0i toat, noa5tea. A/ ajun$ 1n 5atul /eu la o5t di/inea<a. 7,l,dui$e/ 5e $tr,0i c>te!a ore #une &i $unt $i.ur c=a/ ajun$ &i 5e Eke#er.!eien. H Ai 1ncercat $, iei le.,tura cu 8are/o $au cu $or,=$a 1n ti/5ul no5<iiC H ?u. H E&ti a#$olut $i.urC H Da. H ;nul dintre !ecinii lui 8are/o a $5u$ c, a 0,rit un #,r#at #ine f,cut furi&>ndu=$e 5rin fa<a u&ii lor. H Eu nu /, furi&e0. H 4a c>t ai ajun$ aca$,C H Du5, cu/ a/ $5u$" la o5t. A/ intrat direct 1n ca$," dre5t 1n 5at. 4O$tad 1&i !>r1 />inile 1n #u0unar &i=i arunc, un 0>/#et $tr>/#. H Fa tre#ui $, re!eni/ la 5o!e$tea a$ta" 8r9lich. H ?ici nu /, a&te5ta/ la altce!a. Pre< de c>te!a $ecunde $e l,$, o t,cere a5,$,toare. a$a liftului hurui. A5oi $e o5ri. ;&a $e de$chi$e. O fe/eie u&or adu$, de $5ate ie&i afar,. Se uit, 3)

1n $u$" $5re ei. H %un," $5u$e 8r9lich. 8e/eia $e uit, la el" a5oi la 4O$tad" a5oi le 1ntoar$e $5atele &i $un, la $oneria a5arta/entului 1n!ecinat. 4O$tad $5u$e@ H ?=ai !,0ut=o deloc 5e $ora lui D de c>nd a di$5,rutC H ?u. H Dac, o !e0i" $5une=i $, ia le.,tura cu noi. 8rank 8r9lich 1ncu!iin<, din ca5. Anti5atia 5e care o $i/<i$e fa<, de 4O$tad $e ri$i5ea tre5tat. Du5, ce 1nchi$e u&a" $t,tu ne/i&cat" fiB>nd /ai 1nt>i u&a" a5oi du&u/eaua. A!ea /intea .oal,. Antr=un final $e du$e la fri.ider. 8icatul lui !a a!ea ce!a de lucru" dar doar 5u<in. Pu<in de tot. 12 Di/inea<a ur/,toare fu rece" dar nu 1n.he<a$e afar,. Era o 0i 1n care ulti/ele frun0e 1n.,l#enite a!eau oca0ia $, $e /ai arate la fa<," o alt, 1ncercare de a 1/#r,ca 5ei$ajul !erde=.ri 1n culoare. a$a lui -eidun Fe$tli $e afla $5re !e$t" 5e 5anta de dea$u5ra r>ului 4O$aker" ca/ 5e la ju/,tatea dru/ului dintre -9a &i 5odul de 5e Kol$P$ Metro D o 5ro5rietate /odern, &i 5ro$5er,. Aici $unt &iruri de ca$e cu etajele retra$e" 1ntre #locuri de a5arta/ente" fiecare ca$, cu 5ro5riul ei 5etic de .a0on" &i cu 5ro5riul %MX 1n 5arcarea din fa<,. 8rank 8r9lich trecu 5e l>n., un #,r#at 1n 5antaloni de co$tu/ &i ci0/e de .u/," care=&i $5,la /a&ina cu un /ic a5arat $u# 5re$iune. Mai trecu de dou, intr,ri" alte dou, %MX=uri &i 1nc, un #,r#at 1n 5antaloni de co$tu/" ci0/e de .u/, &i a5arat $u# 5re$iune" 5e ca5ota /a&inii. O clon," $e .>ndi" $au 5oate doar o eB5erien<, de dMj\=!u. Oricu/" niciunul din cei doi nu=l !,0u$e. ?i/eni nu !ede ni/ic" ni/eni nu=&i a/inte&te ni/ic. ?u/ai 1n inter!iurile de la 5oli<ie !,d &i 1&i a/inte$c /ai /ult dec>t <i=ai 5utea i/a.ina. Pl,cu<a de 5e u&, era din ala/,. Se o5ri 1n fa<a u&ii &i $un,. Dea$u5ra 5l,cu<ei de ala/, era un ca5 de leu de #ron0 cu un />ner 5entru cioc,nit at>rn>ndu=i din .ur,. %,tu la u&,. O $in.ur, #,taie. ;&a fu de$chi$,. A#ia o recuno$cu 5e fe/eia care a5,ru. Atunci" 1n $ala de cur$uri" 1i d,du$e i/5re$ia unei fe/ei 5uternice. Atunci" $=ar fi 1ncadrat 1n 5rofilul ca$ei cu etaj" $=ar fi 5otri!it cu &irul de fa<ade decorate 1n culori calde" de 5,/>nt" inteli.ent co/#inate" nuan<e de /aro &i ro&u 1nchi$ care $e a$ortau cu tenul ei" 5,rul ei cu o tent, de henna &i cu ochii c,5rui. -eidun Fe$tli cea care $t,tea acu/ 1n u&, era doar o u/#r, a ei. A!ea fa<a chinuit, de ne$o/n" 5e #u0a de jo$ a!ea 5ete ne$,n,toa$e de cafea. Purta un trenin. ne5otri!it" care $u#linia i/5re$ia de declin. Miro$ul de fu/ ne!entilat adia 5rin u&a de la intrare. H Tu" $5u$e ea cu o !oce r,.u&it,. Etiu cine e&ti. 31

El tu&i. H Pot $, intruC H De ceC 8r9lich nu r,$5un$e. An cele din ur/, lu, o deci0ie &i $e d,du la o 5arte. a/era /iro$ea a fu/ &i a $cru/iere 5line. -eidun Fe$tli $t,tea 1n fa<a unei /,$u<e de cafea enor/e" 1nc,rcate de foi de h>rtie &i 0iare !echi" 1n de0ordine. Pe 5ere<i erau c>te!a 5>n0e ne1nr,/ate. 8r9lich .hici c, unul fu$e$e 5ictat de Kjell ?u5en" iar altul" /ai 1ntunecat" de Vrnulf O5dal. ?u 1ndr,0ni $, ri&te o a5reciere le.at, de ulti/ul dintre ele. Totu&i" 5ere<ii ,&tia 1i d,deau i/5re$ia de ce!a curat &i 1n.rijit. Ai a/inteau de #iroul ei /eticulo$ de ordonat &i do/inau 1nc,5erea ca ni&te $t>l5i de neclintit. Pe jo$" $ticle .oale de !in &i a/#alaje fo&nitoare" o cutie de 5i00a 5e ju/,tate de$chi$, &i 5achete .oale de <i.,ri. ;n /inica$etofon era a&e0at 1n de0echili#ru 5e$te o /a$, de ca#luri 1/5r,&tiate l>n., un 5at nef,cut i/5ro!i0at care ar,ta ca un di!an. Mai /ulte D=uri erau ri$i5ite 5e jo$. ;n ceainic ru.init &i $oio$ trona 5e 5er!a0ul fere$trei" 1nconjurat de /u&te /oarte. A$ta a atra$=o 5e Eli$a#ethI A!u .rij, $, nu calce 5e !reun D. 8e/eia a$ta cu din<i de culoarea /etalului de la !inul de o 0i 1nainte" /iro$ind a nicotin," cafea" ne$o/n &i 5raf. Dorin<a ei a adu$=o aici. 8e/eia 1&i a5rin$e o <i.ar, de la chi&tocul celei 5e care toc/ai o ter/ina$e. Ai tre/ura />na. St>nd a&a" concentrat, &i a5lecat, 1nainte" 1&i de$co5eri$e &i 5ernele de .r,$i/e de 5e &olduri &i coa5$e" o re<ea de riduri 1ntre o#raji &i #,r#ie" un ca5 1nconjurat de un 5,r ne$5,lat &i li5$it de !ia<," 1ncununat" la r>ndul lui" de fu/ al#,$trui de <i.ar,. Era 1ntruchi5area de.rad,rii@ e$en<a /ateriali0at, a .unoiului" cu radioul $trident" de0ordine &i cu o aur, de indiferen<, de.ajat,. Focea r,.u&it, $5u$e@ H e !reiC H Te=a/ $unat acu/ !reo dou, 0ile. Dar ai 1ntreru5t con!er$a<ia &i <i=ai 1nchi$ telefonul. H Ai !enit aici ca $, <i $e confir/e a$taC H Erai 1n /a&in," la !olan. H E&ti un detecti! ade!,ratI ?u e de /irare c, lucre0i la 5oli<ie. H Te=ai 1/#oln,!it #ru$c. H Detecti!ul e 5er$5icace. Anc, $unt #olna!,. H S=a 1nt>/5lat 1n acela&i ti/5 c>nd Eli$a#eth a ale$ $, di$5ar,. H Serio$C A di$5,rutC H Etii foarte #ine c, a&a e. H Ai o i/a.ina<ie #o.at,. Ar fi /ai #ine $, r,/>i la ceea ce &tii. H Atunci $5une=/i tu. H e ai !rea $, &tiiC H Totul. 3*

H TotulC Se a5ro5ie &i=&i tra$e #u0ele 1ntr=o .ri/a$, !eninoa$,. 8r9lich $i/<i un $enti/ent cre$c>nd 1n el@ ener!are fa<, de tot ceea ce re5re0enta ea" aro.an<a $noa#," lu/ea acade/ic," toat, de0ordinea din ca/er," toate $ecretele 5e care le aduna$e 1n cui#ul ,$ta al ei. H Totul" re5et, el cu o !oce .roa$,. -eidun $e a5ro5ie &i /ai tare. H Dar cre0i c, 5o<i $, faci fa<,C H 4a ceC H 4a ade!,r. H red c, 5ot" at>ta !re/e c>t /, $cute&ti de t>/5eniile a$tea. A&i trecu ochii 5e$te un r>nd de c,r<i &i $e o5ri a$u5ra unor titluri ca #ovestea lui ; i (at erine % D erotice" ter/enul folo$it 1n cercuri acade/ice 5entru ceea ce al<ii nu/e$c 5orno.rafie. H E&ti 1n $tare $, 1n<ele.i c, cine!a 5oate eB5eri/enta o 1n<ele.ere /ai 5rofund, a" de eBe/5luNC -eidun Fe$tli e0it, 1n ti/5 ce 8r9lich lu, cartea de dea$u5ra teancului &i o ridic,. H e" de eBe/5luC Se uit, la cartea 5e care 8r9lich o <inea 1n />n,. H Du/ne0eule" nu fii at>t de #analI Schi/#ar, 5ri!iri" iar el $e 1ntoar$e. H M, de0a/,.e&ti" $5u$e ea. H %analC 1ntre#, el. H E&ti al nai#ii de 5re!i0i#il &i de ano$t. A&i a&e0, <i.ara 1ntre #u0ele infla/ate &i tra$e ad>nc 1n 5ie5t. Anc, 1i /ai tre/urau de.etele. H hiar a/ cre0ut c, e&ti o 5er$oan, de$tul de intere$ant," $5u$e ea. Din $5u$ele lui Eli$a#eth" a&a reie$e. H Poate $e 1n&al," $5u$e el. Poate $unt co/5let 5re!i0i#il &i ano$t" dar n=a/ !enit aici $, !or#e$c de$5re /ine. Freau $,=/i $5ui unde e. H 7a#ar n=a/ de$5re ce !or#e&ti. H Acu/ tu e&ti cea care de0a/,.e&te" d>nd un #o#>rnac unei c,r<i. Etiu c, Eli$a#eth $tudia0,. Ai 5lac c,r<ile de .enul ,$taC H ?u &tiaiC M, a&te5ta/ $, &tii" din /o/ent ce e&ti 5oli<i$t" nuC H Freau doar $=o .,$e$c. H De ceC H A$ta n=are nicio le.,tur, cu tine. H e=ai $, faci dac, o .,$e&tiC H ?ici a$ta n=are le.,tur, cu tine. H P,i" &tiu cu/ 1&i 5etrec ti/5ul #,r#a<ii &i fe/eile. ?u tre#uie $,=/i oferi !er$iunea ta. A&i lu, o eB5re$ie di$5re<uitoare. ?u e de /irare c, e&ti .elo$" #ietul de tine. Si.ur c, nu &tii ni/ic de$5re ce e 1n ca5ul ei. ?u <i=a $5u$ niciodat,C 3+

H De$5re ceC De$5re tineC -eidun Fe$tli 0>/#i #atjocoritor. H ?u de$5re /ine" &o5ti ea. ?iciun $in.ur cu!>nt de$5re /ine" 1n ti/5 ce eu &tiu /ai tot de$5re tine. Deci nu <i=a !or#it de$5re ceea ce a!e/ 1n co/un ea &i cu /ineC A$ta nu te face 5u<in .elo$C @elos& ;i fi, i dac sentimentul sta neplcut pe care+l simt e gelozie" ce a determinat aceast gelozie, >ntimitatea fizic sau intelectual dintre )lisabet i Reidun, Sau ambele, Sau teama c voi rmne un privitor din afar a ceea ce mprtesc ele dou, H e /oti!e a& 5utea a!ea $, fiu .elo$C H De eBe/5lu" $enti/entul co/un de /irare. H Mirare. Articul, cu!>ntul 1n #,taie de joc. H Da" continu, ea. Eli$a#eth e" de eBe/5lu" ca5ti!at, de li/#aj. Are chiar &i 5ro5ria ei teorie de$5re 5uterea inerent, a cu!intelor" unde nu e loc de e/o<ii" de$5re cu/ 5ot cu!intele u/5le &i ad,u.a di/en$iuni $u5li/entare unde 5erce5<iile &i fi0icul $e o5re$c. 8rank 8r9lich 1i 5ri!ea .ura. Ai f,cea 5l,cere $, $5un, ace$te lucruri. Ai f,cea 5l,cere $,=i $5un, c, 1/5,rt,&i$e cu Eli$a#eth o a5ro5iere 5e care ei doi n=o a!u$e$er, niciodat,. Pronun<a$e cu!>ntul fi0ic cu de0.u$t. -sta eti tu" $e .>ndi@ eti o lesbian ofilit care nu suport gndul c am ptruns i satisfcut femeia pe care o doreti tu& 9u po!i suporta gndul c" fiind brbat" sunt n stare s+i ofer ceva ce tu nu po!i& Eo5ti@ H Tu ar tre#ui $, 5o<i acce5taN H 8a5tul c, !, culca<i unul cu altulC 1l 1ntreru5$e -eidun Fe$tli cu un 0>/#et /ali<io$. e cre0i de$5re /ine" de fa5t D $au de$5re eaC A<i i/a.ine0i cu/!a c, a& 1nce5e o rela<ie cu altcine!a dac, nu ar fi #a0at, 5e e/o<ieC re0i cu/!a c, e&ti $5ecial $au unic dac, ai o $cul,C A.re$i!itatea care=i 1n$o<i$e cu!intele 1l inti/ida. -eu&i $, articule0e@ H Ful.aritatea nu=<i $t, #ine. H ?u $unt !ul.ar,. M, a5,r fa<, de tine. re0i c, 5o<i !eni aici &i 5o<i intra 1n ca$a /ea" condu$ de o dorin<, 5atetic, de a o 5o$eda &i do/ina 5e fe/eia 5e care o iu#e$cC Kntri 1n ca$a a$ta cu 5reten<ia c, $eBul te 1ndre5t,<e&te $, faci a$ta &i c, ar tre#ui $, te fac, deo$e#it 1n ochii /ei. ?=ai nici cea /ai !a., idee cu/ e Eli$a#ethJ nu &tii cine e. 7a#ar n=ai de nici /,car un $in.ur .>nd $au !i$ 5e care le=a/ 1/5,rt,&it eu &i Eli$a#eth. Foi doi a<i !or#it !reodat, de$5re ce!aC F=a<i luat /intea !reodat, de la or.anele .enitale ca $, eB5lora<i &i $, 1/5,rt,&i<i 5l,cerea !reunui lucru intelectualC Era r>ndul lui $=o ia 1n r>$. H S, 1/5,rt,&i<i 5l,cerea !reunui lucru intelectual D /, la&iC 8e/eia 1&i tra$e re$5ira<ia &uier,tor. 32

H Sincer" nu 5ot $,=/i 1nchi5ui ce !ede la tine. Pe l>n., fa5tul c, e&ti #anal" nici /,car nu e&ti a&a de ar,to$. A&i lu, 5ri!irea de la el &i ad,u., 1ntr=o doar,@ H Ti=a trecut !reodat, 5rin ca5 c, 1ncearc, $, $ca5e de tineC H Kdeea a$ta e co/5let a#$urd,. Ea 1i arunc, o 5ri!ire 5ie0i&,. H Ti=e tea/, c, eu &tiu ce!a ce tu nu &tiiC EB5re$ia de 5e fi.ura ei" $ati$fac<ia r,ut,cioa$, du5, ce 5u$e 1ntre#area 1l f,cur, $, 1n.hit, 1n $ec" cu .reutate. 8e/eia o#$er!, &i r>$e. A!ea un r>$ $onor" 5lin de ur,. H Kndi!id jalnic ce e&tiI Dre5t cine /, ieiC O iu#e$c &i /, iu#e&te. Ei 1n afar, de fa5tul c, 1/5,r<i/ un 5at" /ai 1/5,r<i/ &i altce!a" ce!a cu un $uflet" o /inte &i re$5ect de $ineI 8r9lich a$uda. reatura a$ta $,l#atic, $tri!indu=l cu !or#ele ei" at/o$fera 1ncordat, din a5arta/entul ,$ta neaeri$it" 5atul nef,cut unde ea &i Eli$a#eth f,cu$er, dra.o$te. H Marea ta 5o!e$te de dra.o$te 5are $, $e fi ofilit" $5u$e el dinadin$. Sau 5oate e&ti #olna!, din alte /oti!eC -eidun Fe$tli 1&i a5rin$e alt, <i.ar," 1&i 1ncruci&, #ra<ele 5e$te 5ie5t &i fu/, cu />ini tre/ur>nde. H S5une ce ai de $5u$ &i ie&i afar,. H A/ atin$ un 5unct durero$" cu/!aC H -e5et" ie&i afar, dac, aiN H Freau $, &tiu unde e. H 7a#ar n=a/ unde eI H Kar eu cred c, /in<i. H u!>ntul t,u 1/5otri!a cu!>ntului /eu. 8r9lich $e ridic,. H Ar fi $5re #inele lui Eli$a#eth dac, /i=ai $5une ade!,rul. H A$ta e o a/enin<areC H ?ici .>nd. An felul /eu jalnic &i /a$culin" a/ .rij, de ea. O caut 5entru c, 1i dore$c #inele. Ai re$5ect deci0ia de a fi cu tine $au 5e cont 5ro5riu" $au cu oricine altcine!a. Dar" 1nt>/5l,tor &tiu c, $e a$cunde &i" 5entru c, lucre0 la 5oli<ie" &tiu c, e $uficient de nai!, $, $e a$cund, 1n felul ace$ta D 5>n, la ur/," $=a co/i$ o cri/,. 8ie c,=i 5lace" fie c, nu" e i/5licat, 1n ace$t ca0. Se 5rea 5oate $, fii 1n $tare $=o $ati$faci fi0ic &i intelectual &i e foarte 5o$i#il ca iu#irea ta intelectual, 1n,l<,toare $, fie /ai de 5re< dec>t a /ea" dar &tiu un $in.ur lucru 5e care nu=l 5o<i $chi/#a cu .>n.uritul t,u@ fa5tul c, $e a$cunde nu=i face niciun $er!iciu. H ?u &tii tot. H Dac, $e a$cunde" 5re$u5un c,=i e fric, de ce!a. Ei aici e locul unde a f,cut calculul .re&it. 33

H ?u 1n<ele.i c, tu e&ti cel de care $e a$cundeC H red c, Eli$a#eth a!ea deja 1n .>nd $, 5lece 1n c,l,toriile ei c>nd i=a furni0at ali#iul fratelui $,u &i #andei ace$tuia la audiere. red c, a luat le.,tura cu tine ca $=o aju<i $, .,$ea$c, un loc unde $, $e a$cund,. red c, a&a=0i$a ta #oal, a 1nce5ut c>nd a luat le.,tura cu tine. Ei cred c, !oi dou, era<i 1/5reun, 1n /a&in, c>nd te=a/ $unat acu/ c>te!a 0ile. Sunt $i.ur c, &tii unde e. -eidun Fe$tli 1&i ridic, 1ncet ca5ul. A!ea ochii ro&ii de 5l>n$" dar" 1n acela&i ti/5" eB5re$ia ei era .>nditoare. 8r9lich nu era $i.ur dac, ar fi tre#uit $,=i $5un, $au nu" dar $e hot,r1 $, o fac,. S5u$e@ H 8ratele lui Eli$a#eth e /ort" 5ro#a#il a fo$t uci$. Acu/ ochii fe/eii $e 1ntunecar," dar ea r,/a$e totu&i .>nditoare" ca &i cu/ ar fi c>nt,rit ce!a 1n /inte. H E i/5ortant $, ne $5ui unde e. H Tu ai i/5re$ia c, $unt co/5let t>/5it,C &uier, -eidun Fe$tli. Ai i/5re$ia c, 5o<i $, !ii aici" cu nicio alt, autoritate dec>t fi0icul t,u" &i $,=/i dai ordineC Pleac, odat,I ar,=teI Ke&iI Al 1/5in$e $5re u&,. H Ke&iI re5et, ea. 8r9lich oft, din .reu &i $e $u5u$e. ;&a $e tr>nti 1n ur/a lui cu o #u#uitur,. Se o5ri 5e $c,ri &i 1i au0i 5a&ii 1nde5,rt>ndu=$e. -eac<ia lui -eidun Fe$tli 1i ar,ta c, a!u$e$e dre5tate. Ei ce dac,C ?u ajun$e$e nic,ieri. -,/a$e 5e loc a$cult>nd. 4a 1nce5ut" lini&te. A5oi" $unetul unei !oci. -eidun Fe$tli !or#ea cu cine!a la telefon. ine ar fi 5utut fi" 1n afar, de Eli$a#ethC Ai !eni $, $e re5ead, la u&," dar $e $t,5>ni" $e 1ntoar$e &i 5lec, 1ncet" 5e l>n., clonele care $5,lau /a&inile" %MX=uri" $t>l5ii .ardurilor &i .ardurile !ii de cre<u&c,. Dac, ar fi &tiut" $=ar fi $cutit de confruntarea a$ta. Pe de alt, 5arte" unele lucruri 1i fu$e$er, confir/ate. Ea &tia. Era $i.ur c, &tia. 13 An $eara aceea" $t,tu aca$, cu o #ere rece 1n fa<a tele!i0orului. Dar nu $e 5utea concentra. %utona. ;n #,r#at &i o fe/eie" $u# o cu!ertur," &o5tindu=&i unul altuia 1n ureche. -ealitO TF. ontinu, $, #utone0e. ;n .he5ard aler.>nd cu 1ncetinitorul. Ani/alul era o eB5lo0ie de for<, /u$cular, &i concentrare" ochii &i cor5ul $,u 5,reau $, ai#, !ie<i $e5arate. Dou, !ie<i unite 1ntr=una $in.ur," un /otor care func<iona auto/at. Antrea.a concentrare a unui cor5 adunat, 1n articula<ia 5icioarelor. Ghe5ardul $e arunc, a$u5ra unei .a0ele" 5u$e #ietul ani/al la 5,/>nt &i 1l o/or1 cu o /u&c,tur, de .>t. Du5, aceea" .he5ardul r,/a$e $,=&i 5,0ea$c, 5rada" li5$it de $uflare. Focea de la tele!i0or 1&i <inea di$cur$ul de$5re fa5tul c, ace$ta era /o/entul cel /ai critic 5entru .he5ard. Era 5rea o#o$it $, 36

/,n>nce" dar dac, nu $e a5uca re5ede" un leu $au o hien, 5utea !eni $,=i fure 5rada. o/entatorul a#ia ter/ina$e de !or#it c>nd o creatur, coco&at, &i eBtre/ de ur>t, $coa$e un urlet" alun.>nd .he5ardul. 7iena 1nfuleca 5rada" 1n ti/5 ce .he5ardul eBtenuat $t,tea /ai 1ncolo 5ri!ind cu/ 1i di$5are 5r>n0ul. Mai a5,rur, c>te!a hiene. A&i 1n.ro5au f,lcile 1n #urta .a0elei" ridicau ochii &i=&i de0!eleau col<ii />nji<i de $>n.e. Stin$e tele!i0orul. E0it>nd" $e 1ntin$e du5, telefon. 8or/, nu/,rul lui Gunnar$tranda &i" dintr=un /oti! $traniu" $e $i/<i !ino!at c, face a$ta. ?u era nici 0ece $eara. el /ai 5ro#a#il" calul #,tr>n era la #irou. Dar nu era@ !ocea r,.u&it, a lui Gunnar$tranda r,$un, 1n ca/er,. H Te ro." fii $uccint. H A/ !or#it cu -eidun Fe$tli" $5u$e 8r9lich" re.ret>nd i/ediat c, $una$e. H Ei cine e -eidun Fe$tliC H Ku#ita lui Eli$a#eth 8are/o. 4ini&te la ca5,tul cel,lalt al firului. H %,nuie$c c, &tie unde e Eli$a#eth. H EiC H E doar o idee. M, .>nde$c c, ai 5utea $ta 5u<in de !or#, cu ea. H Mul<u/e$c 5entru $fat. 8r9lich nu /ai &tiu ce $, $5un,. Gunnar$tranda 1&i dre$e .la$ul. H Pre$u5un c, ai !or#it cu ea din ini<iati!, 5er$onal,. H 8ire&te. H Te=a& $f,tui $, 1ncete0i $, /ai faci a$ta. E&ti 1n concediu" 8r9lich. Stai de5arte de 5o!e$tea a$ta" du=te 1n !acan<,. u a$ta" linia a/u<i. 8r9lich r,/a$e acolo" cu rece5torul 1n />n,. Dac, 5>n, acu/ nu $e $i/<i$e ca un idiot" acu/ $e $i/<ea. Ei 5e$te toate a$tea" atitudinea .lacial, a lui Gunnar$tranda. Dar era ti5ic 5entru el. Pro#le/a e c, n=o /ai $i/<i$e niciodat, a&a. ?u 1n felul ,$ta. An noa5tea aceea a!u !i$e confu0e cu Eli$a#eth &i fratele ei. ei doi a!eau aceea&i 5ri!ire. Acu/ 1ntuneca<i de dorin<," 1n cli5a ur/,toare $5eria<i de /oarte. Dar care erau ochii fratelui &i care erau ai eiC An ti/5ul no5<ii to<i norii $e ri$i5i$er, &i fri.ul $e a&ternu$e 1nc, o dat, D 5re.,tind decorul 5entru o di/inea<, 1n.he<at, de la $f>r&itul lui noie/#rie. Aerul era t,io$ ca o la/, de ra$. Te/5eraturile $u# 0ero li5i$er, 5>cla no5<ii de .hea<a de 5e a$falt. 8r9lich urc, 1n /a&in," ie&i din ora& &i $e 1ndre5t, $5re e$t. -otocoale de cea<, $e ridicau de 5e c>/5urile ne.re" arate 1n ti/5 ce $e a5ro5ia de 7o#9l &i 3(

El!e$tad. Dincolo de /ar.inile 5,durii" 1n de5,rtare" .lo#ul $oarelui $e/,na cu $c,f>rlia cheal," ro&ie &i 1nfier#>ntat, a unui creator care=&i $coate ca5ul 5e$te coa/ele /un<ilor ca $, le /ai dea 5u<in, lu/in, oa/enilor din nord. An cur>nd" ra0ele fur, at>t de lu/inoa$e" c, 8rank 8r9lich tre#ui $,=&i la$e 5ara$olarul 1n jo$. Pl,ti la #ariera 5entru taBa de dru/ din 8o$$u/" intr, 1n #en0in,ria Shell de l>n., 5od &i f,cu 5linul. ->ul Glo//a cur.ea lini&tit" dar cu for<," 5e $u# 5od. Se .>ndi la JonnO 8are/o. 4a 1notatul contra curen<ilor 1n a5a 1n.he<at,. Du5, ce 5l,ti" $e 1ntoar$e 1n /a&in, &i $tudie harta. Era /ai jo$ de hidrocentrala Sol#er.fo$$" dar 1nc, nu trecu$e de KOkkel$rud. Se .>ndi o !re/e 1nainte $, 5ornea$c, /otorul &i a5oi o lu, 5rin $5atele #en0in,riei. G,$i un dru/ lateral 1n.u$t &i &er5uitor" care ducea $5re un 5ode<" un 5ic /ai 1ncolo. Parc," ie&i din /a&in, &i $e $5rijini de #alu$trada de 5iatr, de 5e /ar.inea r>ului. A5a $e 1n!ol#ura" ur/>nd curentul care $e /i&ca 1ncet. St,tu 5ri!ind !>rtejurile din a5a ne.ru=/aronie. Dac, ar c,dea aici" tru5ul i=ar fi luat de a5, 1n c>te!a $ecunde. A5a rece l=ar 5arali0a. 7ainele ude i=ar 1n.reuna /i&c,rile. Ar de!eni .rele &i l=ar $ec,tui de 5uteri 1n ti/5 ce ar fi tra$ dede$u#t. Malul r>ului era ne5ri/itor" nu/ai roci alunecoa$e. Ar fi a5roa5e i/5o$i#il $, te t>r,&ti 5>n, la el. urentul 5uternic &i fri.ul ar tran$for/a ti/5ul 1ntr=un factor !ital. >t de /ult ar 5utea $u5ra!ie<uiC Se 5li/#, 5e 5oteca de=a lun.ul r>ului. De aici 5orneau c,r,ri $5re coa/a /untelui" 5rintre ca0e/atele !echi de 5e !re/ea r,0#oiului. Gona de 5icnic de 5e /alul cel,lalt era /ai 5u<in ferit, de ochi curio&i" dar 5uteai $, $ca5i de un cada!ru relati! u&or &i de aici. u toate a$tea" era un fa5t care $u.era c, JonnO 8are/o nu fu$e$e aruncat aici@ r>ul era 1nchi$" /ai jo$" l>n., hidrocentrala KOkkel$rud. 8are/o fu$e$e .,$it 1ntr=o 5la$," /ai jo$. Se .>ndi@ #oate c cel mai n!elept ar fi s ncepem acolo" n A755elsrud& 8rank 8r9lich tra!er$, 5ode<ul. Pe 5artea cealalt, era un /onu/ent co/e/orati! D Q%,t,lia de la Podul 8o$$u/R. Aici ne/<ii d,du$er, de o re0i$ten<, nor!e.ian, hot,r>t," 1nainte de trecerea lor 1n $i.uran<, $5re O$lo" 1n 1'2). ?u/ele 1ntre.i ale nor!e.ienilor c,0u<i erau $,5ate 1n 5iatr,. 8r9lich $e 1ntoar$e la /a&in, &i 5orni /ai de5arte" 5e$te 5odul 8o$$u/" 1n $u$ 5e dealuri $5re A$ki/. Trecu de c>te!a ca5cane auto/ate de radar" cu o !ite0, at>t de /ic," 1nc>t ace$tea nici nu cli5ir,. ;n $e/n rutier indica ie&irea $5re ur/,toarea $ta<ie de #en0in,. O lu, 1n direc<ia aceea. Aici $e con$truia o nou, auto$trad,J trecu de c>te!a 5uncte de lucru &i utilaje. Acceler, 1n jo$" $5re $ta<ia local, de a5, &i o lu, la $t>n.a" $5re hidrocentral,. Ma&ina 1&i continu, dru/ul 1n jo$" a5ro5iindu=$e din nou de r>u. Trecu de c>te!a ca$e i0olate" !echi" din le/n D 5ro#a#il locuin<ele an.aja<ilor de la hidrocentral,. O alt, cotitur,. K/ediat du5, aceea" un $e/n rutier@ 7A8S4;?D E?E-GK. l,direa din 5iatr, era /odern," cu fere$tre /ari. An $5atele ei" /alul r>ului $e ridica 1n 5artea o5u$, a #a0inului. 4,$, /a&ina $, 3:

co#oare $5re hidrocentral, &i $5re #araj. G,ri un $e/n de 5arcare decolorat" dar 1nc, al#a$tru" l>n., ni&te #ar,ci 1n.r,dite" 5e 5artea $t>n., a dru/ului. Acolo era 5arcat, o Skoda Octa!ia relati! nou,. -ecuno$cu /a&ina &i nu fu deloc 1nc>ntat" dar 5arc, l>n., ea. Z$ta nu era un 5rilej #un de a $e 1nt>lni cu Gunnar$tranda. 8r9lich nu a!ea o eB5lica<ie 5lau0i#il, le.at, de 5re0en<a lui acolo. Dar 1i tre#uia oare o eB5lica<ieC To<i 5a&ii lui a!eau ne!oie de o /oti!a<ie ra<ional,C Gunnar$tranda nu $e !edea nic,ieri. ?u 0,ri 5e ni/eni. ?u 5,rea $, fie nicio acti!itate !i0i#il, din$5re ca$ele 1/5r,&tiate 5e coa$ta /untelui. hiar &i #irourile de la 7af$lund Ener.i 5,reau /oarte. Gerul f,cu$e a$faltul fin &i aluneco$. P,&i cu .rij," cu 5icioarele 1n<e5enite" $5re #araj. An dru/ $5re hidrocentral, trecu 5e l>n., trei tur#ine enor/e $coa$e din func<iune" care fu$e$er, eB5u$e 5e iar#a 1n.he<at,. 4a drea5ta $e afla #a0inul" 1nchi$ de jur 1/5rejur &i ne.ru ca o.linda uria&, a unui trol. O in$uli<, ie&ea 1n relief a5roa5e de /al. o5acii de 5e !er$an<ii /un<ilor din fa<a hidrocentralei $e reflectau 1n o.linda nea.r, a a5ei. Gradul de de#it al a5ei era /ic &i l,$a la !edere 1ntrea.a con$truc<ie de 5iatr, care alc,tuia #arajul. Pe 5artea $t>n., era o $tructur, din #eton" lun., de !reo cinci0eci de /etri D o $ta!il, de .olire" f,r, a5,. Era o di$tan<, /are 5>n, la fundul $ta!ilei. Si/<i cu/ 1l ia a/e<eala c>nd $e uit, 1n jo$" 5e$te /ar.ine. Antre #araj &i 0idul 1nde5,rtat al $t,!ilarului erau dou, .r,tare de c,r,/id,. ;n /iro$ ne5l,cut de a5, $t,tut, !enea din$5re $tratul de noroi nederanjat" de dede$u#t. O lu, $5re #araj &i trecu de ce!a ce tre#uie $, fi fo$t canalul de ad/i$ie a a5ei. %arajul tre/ura u&or D un 5ul$ uria& /ur/ur>nd. A5a cur.ea dede$u#t. Kar la drea5ta" 5>n, la $u$ la 0id" a5a de $u5rafa<, $e rotea 1ncet" 1n !>rtejuri &i curen<i. Aici a5a era 1n 5lin, acti!itate. An fa<," c,derea de a5, era 1ndi.uit, de un 5erete for/at din trei 5or<i /ari de $ta!il,. Putea chiar $, $i/t, for<a a5ei 1/5in.>nd 5eretele de 5iatr, 1n ti/5 ce $e uita la cur$ul r>ului" c>te!a $ute de /etri 1n jo$. An cli5a aceea" /iro$ul dulce de Petter9e 5roa$5,t a5rin$, 1i .>dil, n,rile. 8,r, a=&i 1ntoarce ca5ul" $5u$e@ H Gunnar$tranda" 1nc, /ai fu/e0iC H 8u/e0 de 5e$te 5atru0eci de ani" $5u$e Gunnar$tranda !enind $5re el. A!ea />inile 1n #u0unare" iar o#rajii lui tr,.eau cu l,co/ie fu/ul 1n .ur," a5oi 1n 5ie5t. H Dar ar tre#ui $, te la&i" $erio$. E&ti #olna!. H M=a/ .>ndit $, /, la$" dar doctorul /i=a 0i$ $, /e$tec .u/, cu nicotin, 1n loc. Dar aia e tot nicotin," nuC Ei atunci" care=i diferen<aC Pot la fel de #ine $, continui $, fu/e0. 8r9lich 0>/#i. H De ce r>0iC 1ntre#, Gunnar$tranda /oroc,no$. H A/ au0it un #anc de$5re un #,r#at care a!ea de .>nd $, $e la$e de fu/at. S=a 1nt>lnit cu un a/ic care reu&i$e. Q u/ ai reu&it $, te la&i de fu/atCR l=a 1ntre#at. QP,iR" a $5u$ cel,lalt" Qe cel /ai u&or lucru de 5e lu/e. A<i cu/5eri un 3'

5achet de <i.,ri ca de o#icei" dar de c>te ori $i/<i ne!oia $=o a5rin0i" 1nt>i de toate 1<i 1nfi.i o <i.ar, 1n cur.R QAn curCR" a 1ntre#at a/icul. QDa" 1n cur. ?u eBi$t, nicio /etod, /ai #un, $,=<i $5ui c, fu/atul e de c,cat. ?u=<i /ai trece niciodat, 5rin ca5 $, #a.i 1n .ur, <i.ara 5e care ai a!ut=o 1nainte 1n curR" a r,$5un$ cel,lalt. Ei #ine" cei doi $e 1nt>lne$c du5, !reo c>te!a luni. QSalutR" i=a $tri.at a/icul. Q u/ a /er$C Ai reu&it $, te la&i de fu/atCR. Q?or/alR" a 0i$ 5ri/ul. QA fo$t u&or $, /, la$ de fu/at. Dar de fa5t" nu /=a ajutat 5rea /ult.R Q?u te=a ajutat 5rea /ultCR QPro#le/a e c, acu/ nu /, 5ot l,$a de 1nfi5t <i.,ri 1n curIR 8r9lich $e 5le$ni 5e$te coa5$e" r>0>nd 1n hohote. Gunnar$tranda 1i arunc, o 5ri!ire a$5r," la fel de /oroc,no$ ca 1nainte. H Ei eu care credea/ c, 0!onurile de$5re tine $unt doar t>/5enii" $5u$e el. 8r9lich 1&i lu, iar o fi.ur, $erioa$,. H Te=a/ c,utat du5, ce <i=a/ !,0ut /a&ina" $5u$e el. H Ance5i $, /, calci 5e ner!i" i=o 1ntoar$e Gunnar$tranda. H Ah" daC H Si/5lul fa5t c, !ii aici c>nd nu e&ti de $er!iciu. 4a un /o/ent dat" dac, /, calci 1n continuare 5e #,t,tur," !oi fi ne!oit $, te ra5orte0. H EiC H Poate c, nu=<i !e0i 5ro$tia $in.ur" dar re$tul lu/ii o !ede. H -elaBea0,=te" $5u$e 8r9lich. ?u !ei fi ne!oit $, /, ra5orte0i. re0i c, 8are/o a fo$t aruncat de aiciC H ?u" nu e de$tul, a5, 1n r>u. Gunnar$tranda ar,t, cu ca5ul 1n$5re $t>ncile din a5, aflate dede$u#tul lor. H a$cada e a5roa5e $ecat,. Tre#uie $, $e fi 1nt>/5lat /ai jo$. Ar,t, cu de.etul. H Poate 5e 5ro/ontoriul de acolo. 4ocul 5erfect 5entru o cri/,. De acolo e o c,rare de 5ietri& 5>n, la r>u. Din 5,cate" acolo $e afl, o #arier, care o #lochea0,. Anchi$, cu lac,t. H A/ 5utea .,$i 5e cine!a care are !reo cheie de re0er!,C H u .reu. ;n o/ 5e care l=a/ 1nt>lnit acolo. Gunnar$tranda ar,t, cu ca5ul 1n$5re cl,direa cu tur#ine. H Mi=a $5u$ c, locuie&te 1ntr=una din ca$ele de 5e coa$ta /untelui. rede c, ar fi o#$er!at dac, ar fi trecut cine!a de #arier,. An t,cere" cercetar, cu 5ri!irea !alea lar., a r>ului. H entrala nu e folo$it," $5u$e Gunnar$tranda 1n cele din ur/,. A/ a!ut 5arte acolo de o lun., introducere 1n i$toria ener.iei electrice. Fa//a" /ai jo$" &i Sol#er.fo$$" /ai $u$" $unt cele care 5roduc ener.ie. 7idrocentrala a$ta e folo$it, nu/ai c>nd ni!elul a5ei din Glo//a e deo$e#it de /are. H Dar tu ce cre0i c, a 5,<it 8are/oC A fo$t 1/5in$C Sau &i=a 5ierdut echili#rul 5e o $t>nc, alunecoa$,C H Greu de $5u$. 6)

H Se 5rea 5oate $, nu fi /er$ cu /a&ina 5>n, jo$ la r>u. Se 5oate $, fi fo$t o 5er$oan, $au dou," care $=au du$ 5e jo$. H Po$i#il. Ei dac, a !,0ut cine!a ce!a" o $, aflu 1n $curt ti/5. 8r9lich inter5ret, r,$5un$ul lui Gunnar$tranda dre5t un $e/n c, te/a acea$ta de con!er$a<ie nu era un ta#u. S5u$e@ H E a#$olut aiurea c, 8are/o a /urit chiar acu/" nu=i a&aC H ?u oricine 1&i 5oate ale.e cea$ul /or<ii" 8r9lich. H M=a/ uitat 5e hart,. EBi$t, un dru/ /ai a5roa5e de A$ki/ care co#oar, 1n$5re r>u. O eB5lica<ie lo.ic, ar fi aceea 5otri!it c,reia cri/inalul a /er$ cu /a&ina 5e dru/" $=a a5ro5iat de r>u c>t a 5utut de /ult &i a5oi l=a aruncat 5e 8are/o. Ei nu tre#uie $, cunoa$c, localitatea. H De ce nuC H P,i" dac, ar fi fo$t din 0on," ar fi &tiut de hidrocentrala de la Fa//aJ ar fi &tiut c, r>ul e 1nchi$ cu o 5la$, care la$, $, treac, a5a &i o5re&te re0iduurile. Dac, ar fi condu$ un 5ic /ai de5arte &i l=ar fi aruncat 5e 8are/o 1n r>u $u# Fa//a" tru5ul ar fi fo$t du$ de curent c><i!a kilo/etri 1nainte $, a5ar, la Sar5$#or. D e ce!a di$tan<, de la Fa//a la 5la$a de dinainte de ca$cada Sar5. H Sun, lo.ic D 1n afar, de un $in.ur lucru. H areC H For#e&ti de 5arc, 8are/o ar fi fo$t o/or>t 1nainte de a fi aruncat 1n r>u. Dar a!ea a5, 1n 5l,/>ni. S=a 1necat. Dac, a fo$t o/or>t" iar cri/a nu a fo$t 5re/editat," e 5o$i#il ca 8are/o $, fi ajun$ 1n r>u dre5t ur/are a unei certe" &i ,$ta e $cenariul cel /ai 5lau0i#il. Deci cea /ai /are 5arte a in!e$ti.a<iei !a fi aBat, 5e c,utarea cui!a care a!ea ce!a de 1/5,r<it cu 8are/o. 8rank 8r9lich $e 5ref,cu c, nu 1n<ele$e$e referirea !oalat, la 5ro5ria lui 5er$oan, &i $5u$e@ H E /ult, u/#l,tur, 1ntr=un ca0 ca ,$ta. Ai de .>nd $, te a5uci $, 5ui 1ntre#,ri 5rin 0on,C H Ti=a/ $5u$@ ca0ul JonnO 8are/o e 1n />inile celor de la Kri5o$" nu=i a&aC H A/ a!ut 5l,cerea $, !or#e$c cu ei. ;n ti5 t>n,r D 4O$tad. H E #un. H 4a ce conclu0ie a ajun$ D cri/, $au accidentC H 7a#ar n=a/. Gunnar$tranda 1&i $coa$e <i.ara din .ur, &i $e uit, la ea cu 1n!er&unare. H Etii c, 1ncurc,tura a$ta a ta cu $ora lui 8are/o /=a f,cut $, fu/e0 /ai /ult dec>t ar tre#uiC H Ei atunci" ce faci aiciC H E du/inic," $5u$e Gunnar$tranda. Sunt li#er. 8r9lich r>nji. H Ei $tai acolo" a/enin<>nd c, /, ra5orte0iC ?u e juri$dic<ia ta. H Oricu/" nu e o idee #un, $, u/#li de colo=acolo &i $, 5ui 1ntre#,ri 61

oa/enilor. Mai #ine /, $uni 5e /ine. Sunt <inut /ereu la curent. H Aria de intere$ e 1ntinderea r>ului 5e o lun.i/e de un kilo/etru" $5u$e 8r9lich" i/5a$i#il. Ei e clar c, 8are/o a !enit aici cu /a&ina. Dac, nu a c,0ut de 5e 5ro/ontoriul de acolo" 8are/o $au cri/inalul tre#uie $=o fi luat la drea5ta chiar 1nainte de A$kin. Pe harta /ea a5ar dou, c,r,ri 5ietruite $au c,i de acce$ 5entru /a&ini care duc la r>u. Ei 1<i dau &an$e de nou, la unu c, eBi$t, /artori. An orice ca0" cine!a $i.ur a o#$er!at /a&ina. Mer$er, 1ncet 1na5oi. Gunnar$tranda 1&i dre$e .la$ul &i $5u$e. H 4a dre5t !or#ind" 8r9lichN H DaC H Ai de .>nd $, co/5lete0i un ra5ort" 5oateC An care $, de$crii ulti/ele c>te!a 0ile" ce ai f,cut &i cine 5oate confir/a etc.C H Deci 1nc, nu a/ fo$t a#$ol!it de $u$5iciunea de cri/,C H are cri/,C Se 5ri!ir, 1n ochi. 8r9lich nu fu$e$e niciodat, 1n $tare $, citea$c, ce $e 5etrecea 1n /intea celuilalt. Ei nici acu/ nu a!ea chef $, 1ncerce. H e afacere ciudat, /ai e &i a$ta" 8r9lich I EBi$t, un $in.ur indiciu care=l lea., 5e 8are/o de uciderea 5a0nicului din 4oen.a &i" $, fi/ cin$ti<i" indiciul ,la nu are 5rea /are !aloare. 8r9lich 1&i /iji ochii $5re cer. ?u trecu$er, /ulte ore de c>nd $e lu/ina$e de 0iu," &i totu&i $oarele deja 5re.,ti$e un $5ectacol $en0a<ional de r,/a$=#un dincolo de coa/a /untelui. 4i/#i de nori 5ur5urii $e 1ntindeau 1ntre fl,c,ri ocru=.al#ene 5e$te aura a0urie de dea$u5ra co5acilor. H De fa5t" c>t de 5u<in !alorea0, indiciulC 1ntre#, el. Gunnar$tranda nu $e .r,#i $, r,$5und,. H E foarte 5o$i#il ca ini<iati!ele 5articulare din 5artea ta $, fie 5ro$t 1n<ele$e. Dac, n=o iei u&urel" $=ar 5utea $, fii $u$5endat. H S5une=/i de$5re indiciu" in$i$t, 8r9lich cu 1nc,5,<>nare. H O fe/eie" de dou,0eci &i nou, de ani" /odel inde5endent 1ntr=un a&a=0i$ #ar Go=Go. H Pro$tituat,C H M, 1ndoie$c. Gice c, e /odel &i a5are 1n -ftenposten" 1n recla/e la lenjerie &i alte che$tii din a$tea. An 5lu$" e 5rietena unuia dintre #,ie<ii din #and, 5e care i=a/ u/flat. H Prietena cuiC Gunnar$tranda e0it,. H A cuiC re5et, 8r9lich. H A lui JonnO 8are/o. H u/ o chea/,C H 4a$=o #alt," 8r9lich. H Tot ce !reau $, &tiu e cu/ o chea/,. E ridicol c, nu !rei $,=/i $5ui. H Merethe Sand/o. 6*

H E $u$5ect,C H 7a#ar n=a/. De ca0ul ,$ta $e ocu5, cei de la Kri5o$" nu eu. H e /oti! ar a!ea fe/eia lui 8are/o $,=l dea 1n .>tC H 7a#ar n=a/. Dar rela<ia tre#uie $, fi fo$t furtunoa$,. Pontul /iroa$e a r,0#unare" ceea ce face ca declara<ia ei $, c>nt,rea$c, foarte 5u<in. An cur>nd" $e taie le.,tura dintre #,ie<ii ,&tia &i 5a0nicul uci$. Ei dac, $e 1nt>/5l, a$ta" !a tre#ui $, c,ut,/ 1n alt, 5arte" du5, cine!a care are ce!a de 1/5,r<it cu 8are/o. Ei" fire&te" unul dintre ei e&ti tu. H 8e/eia a$ta al c,rei nu/e toc/ai /i l=ai $5u$" care i=a !>r>t 1n are$t" ar fi 5utut $,=i dea o lo!itur, 5e la $5ate. 8r9lich $e o5ri" ad/ir>nd cerul. H A5ro5oN $5u$e el 1ntr=un t>r0iu. H A5ro5o ceC H re0i c, 1/i li5$e$c ni&te doa.eC H ?u" nu cred c,=<i li5$e$c doa.e. Dar nu cred ni/ic de$5re ni/eni 1ntr=o in!e$ti.a<ie. Ei tu &tii a$ta foarte #ine. H Dar a$ta 1n$ea/n, c, /=ai $,lta dac, ar eBi$ta $uficiente do!e0i care $, $5rijine o a$e/enea i5ote0,C Gunnar$tranda 0>/#i" f,r, !oio&ie. H M=ai acu0aC 8r9lich oft,. H Pro#a#il c, nu. H De ce !rei $, !or#e$c cu fe/eia a$ta" -eidun Fe$tliC $5u$e Gunnar$tranda 5e un ton /ai #l>nd. H Pentru c," dintr=un /oti! $au altul" Eli$a#eth 8are/o $=a dat la fund. St, a$cun$,. Pro#a#il c, a intrat 1n 5anic,. An orice ca0" &i=a f,cut #a.ajele 1n aceea&i 0i 1n care fratele ei &i a/icii lui au fo$t eli#era<i la audiere. ?u a/ nici cea /ai !a., idee unde $=a du$ &i de ce a di$5,rut. ?=a a5,rut nici acu/" c>nd fratele ei e /ort" &i a$ta e 5u<in ciudat" nu <i $e 5areC An 5lu$" -eidun Fe$tli $=a 1/#oln,!it 1n acela&i ti/5 1n care Eli$a#eth 1&i f,cea #a.ajul &i $e c,ra. Kar -eidun Fe$tli nu era aca$, c>nd a/ $unat=o c>te!a ore /ai t>r0iu. Mer.ea unde!a cu /a&ina. >nd a/ reu&it" 1n cele din ur/," $, dau de ea" a/ r,/a$ cu i/5re$ia c, &tie unde e Eli$a#eth. A/ oarecu/ $en0a<ia c, ele dou, $unt co/5lice. H Poate Eli$a#eth 8are/o a fu.it de tineC 8u r>ndul lui 8r9lich $, ofte0e din .reu. H 8ratele ei e /ort. Anc, $e a$cunde. T,cerea at>rna 1n aer" 1ntre ei. Gunnar$tranda o 1ntreru5$e@ H De ce $=ar alia Eli$a#eth 8are/o cu -eidun Fe$tliC H Ele dou, $unt" $au au fo$t" 1/5reun,. Acea$t, -eidun Fe$tli /, !ede ca 5e un r,0#un,tor /a$culin al lu/ii hetero$eBuale. Ei fe/eii nu i $e 5are ni/ic 1n nere.ul, cu di$5ari<ia lui Eli$a#eth" 1n ciuda fa5tului c, Eli$a#eth are un rol 1n 6+

ca0ul ace$ta de cri/," iar fratele ei e /ort. 8e/eia nu face le.,tura 1ntre rela<ia ei &i realitate. A/ $en0a<ia c, e cola#oratoarea #ene!ol, a lui Eli$a#eth" chiar 1n cli5a a$ta. H e intere$ ai a!ea tu aici D dac, !or#e$c cu Fe$tliC H EuC 8r9lich ridic, din u/eri. Du5, cu/ !e0i" $unt 5u<in la anan.hie. 8ire&te" ar fi fa$cinant $, &tiu ce are de $5u$ -eidun Fe$tli c>nd o $,=<i fluturi in$i.na de 5oli<ie &i o $=o iei $erio$ la 1ntre#,ri. 14 Du5, ce Gunnar$tranda $e urc, 1n /a&in, &i 5lec," 8rank 8r9lich a&te5t, o !re/e &i $e uit, la !re/ea de afar,. Se .>ndi la inti/itatea fi0ic, 1n $eri de toa/n, 1ntunecate" c>nd farurile /a&inilor $e chinuie$c $, 5enetre0e cea<a" c>nd chiciura tre/ur, o cli5, ca un curcu#eu circular 1n jurul felinarelor de 5e $trad,. Se .>ndi la /,nu&i de l>n, &i la de.ete 1nl,n<uite. Se recule$e" $e 1ntoar$e la /a&in, &i /er$e 5>n, la dru/ul lateral /en<ionat /ai 1nainte" chiar 1nainte de A$ki/. Acolo coti &i ur/, dru/ul 5ietruit &i $inuo$" c,ut>nd !reo ur/, de tractor care $,=l duc, la r>u" i/a.in>ndu=&i c>t de natural ar fi $, 5arche0e. An cele din ur/, renun<, &i tra$e 5e drea5ta 5e /ar.inea 5ietri&ului chiar 1nainte de un cr>n.. Pe 5artea drea5t, a dru/ului era un c>/5 cu 5aie r,/a$e du5, $eceri& 1n r>nduri dre5te 1n,l<>ndu=$e 5rin 5ro/oroaca rece. >/5ul $e ter/ina 1ntr=o coa$t, 1ntunecat, de deal care d,dea 1n$5re r>u. Se 5li/#, 5e c>/5. Ghea<a 1i $c>r<>ia $u# 5icioare. Ajun$e la co5aci &i $e o5ri 1n fa<a unui /e$teac,n. -a/urile 1i erau aco5erite cu <ur<uri $u#<iriJ fiecare crean., $e/,na cu o decora<ie atent confec<ionat,. Se uit, 1n jo$ &i 1&i trecu tal5a 5e$te o crean., dintr=o tuf, de 0/eur,J <ur<urii $e de$5rin$er, cu un $unet $cr>&nit. Ghea<a care aco5erea /oli0ii tran$for/a$e coa/a /untelui 1ntr=o $u5rafa<, /at," !erde=de$chi$. Mai ad>nc 1n 5,dure" aceea&i .hea<, $e for/a$e 5e tul5inile !e&tejite" frun0e /oarte de feri., &i tufe u$cate de /eri&or. 8iecare frun0, de /eri&or era 1n!elit, 1n cri$tale de for/, $feric,. ;n /e$teac,n 5>n, la care $e $trecura$er, ra0ele $oarelui fu$e$e ne!oit $,=&i a#andone0e co$tu/ul de .hea<," care acu/ $e a&ternu$e 5e jo$ ca o 0,5ad, .ranular,. Mer$e /ai de5arte" 5rin h,<i&ul de afini &i 5e$te 5,tura de /u&chi" 1n jo$" $5re r>u. An cur>nd 1nce5u $, aud, a5a. Sunetul cre$cu 1n !olu/ &i $e tran$for/, 1ntr=un /u.et i/5enetra#il. Se urc, 5e un col< de $t>nc, &i $e uit, 1n jo$ la a5a 1n$5u/at,. A$ta tre#uia $, fie ca$cada ori0ontal, de$5re care !or#i$e Gunnar$tranda. A5a din ra!en, $e 1n!ol#ura 1ntr=o $5u/, .ri=!er0uie" $tri!it, de coa$ta /untelui cu o 5utere enor/," a5oi era tra$, 1na5oi &i aruncat, din nou. Mai jo$" /a$a .rea de a5, era cur#at, ca $5atele unui ani/al feroce" 1ntin0>nd !>rtejuri $,l#atice &i ca5ricioa$e" care cur.eau /ai de5arte &i $e roteau lene& de=a lun.ul unui /al $t>nco$ &i cren.i 1n<e5,toare 5rin$e 1n r,d,cini 1ncol,cite" 1nca$trate 1n 62

.hea<,. A&i d,dea $ea/a c, un cor5 o/ene$c nu ar fi a!ut nicio &an$, 1n infernul ace$ta. Se $i/<i a/e<it &i $e a&e0, 5e r,d,cinile unui co5ac c,0ut. Para5etul de 5iatr," con$truit dre5t 5rotec<ie 1/5otri!a ra!a.iilor a5elor" era aco5erit de .hea<, &i 5,rea 5ericulo$ de neted. Oricine 5utea aluneca 5e el dac, a!ea .hinion. Dar a$ta" ine!ita#il" aducea cu $ine 1ntre#area@ ce ar c,uta cine!a 5e /alul ,$ta 1n.he<at 1ntr=o 0i rece de noie/#rieC Se a&e0, 5e un trunchi de co5ac 1n a/ur." .>ndindu=$e c, Eli$a#eth $t, &i ea unde!a" &i dac, nu cu/!a e eBtre/ de ocu5at," 5oate $e .>nde&te la el. 8r9lich 1&i $coa$e iar telefonul &i o $un,. ?u a!ea $e/nal. 8,r, $unet de a5el" f,r, ni/ic. e jalnic e&ti" 1&i $5u$e" 5lin de di$5re<. Ance5ea $, $e 1ntunece. Se ridic, &i $e 1ntoar$e la /a&in,. 15 >nd Gunnar$tranda intr, 1n O$lo cu /a&ina" coti" ca de o#icei" la inter$ec<ia $u5rateran, cuno$cut, dre5t Traffic Machine" continu, 5e %i$5elokket 5entru a tra!er$a 5odul 5e$te Gr9nland &i a5oi o lu, 5e Maridal$!eien" 1ndre5t>ndu=$e $5re TP$en. A&te5t>nd $, $e fac, !erde la $e/aforul de la 7au$/ann$.ate" 0,ri o fi.ur, fa/iliar, 1n u&a de la afM Sara. Fidar %allo 1i <inea u&a unei fe/ei tinere D o recuno$cu &i 5e ea@ infor/atoarea lor. Merethe Sand/o. Gunnar$tranda tra$e 5e drea5ta" ju/,tate 5e trotuar. -,/a$e 1n /a&in," ur/,rindu=i. Tra!er$ar, 7au$/ann$.ate &i $e 1ndre5tar, $5re Anker#rua. Mer.>nd al,turi. u5lul a!ea o naturale<e lini&tit,@ $u$5ectul &i fe/eia care 1l tr,da$e. Gunnar$tranda /edita la $e/nifica<ia fa5tului c, Merethe Sand/o &i Fidar %allo ar,tau ca un cu5lu de 1ndr,.o$ti<i la cu/5,r,turi. o#or1 din /a&in, &i $e lu, du5, ei la 5a$ iute $5re Anker#rua. Ai au0ir, 5a&ii re5e0i &i $e o5rir,. %allo 5u$e jo$ .eanta /are de !oiaj 5e care o c,ra$e 5e u/,r. H Mer.e<i unde!aC 1ntre#, 5oli<i$tul" r,/a$ f,r, $uflare. H e !reiC $5u$e Fidar %allo. Gunnar$tranda o cercet, 5e Merethe Sand/o. Era o idee /ai 1nalt, dec>t %allo" $u#<ire" a5roa5e $l,#,noa.," cu un 5,r ca$taniu neo#i&nuit de fru/o$" lun. 5>n, la /ijloc. Gunnar$tranda $e 1ntre#a$e 1ntotdeauna ce le atr,.ea 5e 5i5i<ele de un anu/it .en la loa0ele li5$ite de orice far/ec &i care /ai f,ceau 5arte &i din fr,<ii cri/inale. Merethe Sand/o era o fe/eie care 1ncerca $, 1&i $coat, $en0ualitatea 1n e!iden<, 5rin 1/#r,c,/inte" tocuri &i /achiaj a5licat /eticulo$ D 5ro#a#il" $e .>ndi" 5entru a di$tra.e aten<ia de la liniile fine din jurul .urii. ;lti/a dat, c>nd !or#i$er, 1i 5ro/i$e$e anoni/at total. Se deci$e $,=&i <in, 5ro/i$iunea. H ?u cred c, ne=a/ cuno$cut" $5u$e el &i 1ntin$e />na c,tre fe/eia atr,.,toare. Men<inur, contactul !i0ual 5>n, c>nd acea$ta 1n<ele$e inten<ia &i 1i d,du />na" la r>ndul ei. H Merethe" $5u$e ea" &i f,cu o re!eren<," ca o feti<,. 63

H e !reiC re5et, %allo r,$tit. H S, aflu ce ai f,cut a0i=noa5te &i 1n noa5tea de dinainte" $5u$e Gunnar$tranda" f,r, $,=&i ia ochii de la fe/eie. are=i nu/ele t,u de fa/ilie" MeretheC 1ntre#, 5e un ton 5rieteno$. H Sand/o. H An$ea/n, c, deja ne &ti/. e!a /uri 1n 5ri!irea lui Merethe Sand/o. %allo $i/<i i/ediat. H Foi doi !, cunoa&te<iC Gunnar$tranda $e 1ntoar$e $5re %allo &i $5u$e@ H Poate ui<i c, ai fo$t la o audiere la tri#unalC H Tot n=ai ter/inat cu 5o!e$tea aiaC H ;n $tudent de dou,0eci &i doi de ani" care lucra cu ju/,tate de nor/, ca 5a0nic" a fo$t uci$. P,rin<ii" o $or," o iu#it, &i al<ii 1i duc li5$a durero$. A fo$t o/or>t 1n #,taie cu o #>t, de #a$e#all. e!a 1/i $5une c, ai le.,tur, cu a$ta. Poate ar tre#ui $=o iei /ai 1ncetC H Se 5are c, tu ai uitat ce $=a 1nt>/5lat" r,$5un$e %allo" 5e un ton c>nt,rit. Judec,torul a deci$ c, te=ai 1n&elat. O lu, 5e fe/eie de />n, &i $5u$e@ H Mer.e/C H An$ea/n, c, nu &tiiC in$i$t, Gunnar$tranda. %allo 1&i 1ndre5t, $5atele. 8e/eia 1i d,du dru/ul la />n, &i le arunc, 5ri!iri 1n.rijorate a/>ndurora. %allo" eB5ectati!@ H e $, &tiuC H , JonnO 8are/o nu /ai e 5rintre noi. Merethe Sand/o 5,li. Se $5rijini de 5erete. %allo $e uit, la Gunnar$tranda cu 5ri!irea 1nce<o&at,. T,cerea $e 5relun.i. Merethe Sand/o $e foi 5>n, .,$i ce!a cu care $,=&i ocu5e />inile. Sf>r&i 5rin a $e juca nelini&tit, cu o &u!i<, din 5,rul ei lun.. H A/ $5u$ c, JonnON H A/ au0it ce=ai $5u$I Gunnar$tranda 5rin$e />na lui Merethe &i o <inu $, nu cad,. H A/i da<i !oie $,=/i eB5ri/ condolean<eleC $5u$e el &i" c>nd !,0u c>t e de 5alid," continu,@ ?=ar tre#ui $, .,$i/ un loc unde $, $tai jo$ c>te!a /inuteC %allo 1i arunc, .enul de 5ri!ire 5e care i=l arunci unei lar!e. H Ai i/5re$ia c, e&ti in!ulnera#il 5entru c, lucre0i la 5oli<ia luW 5e&te" nu=i a&aC /or/,i el. Gunnar$tranda 1&i /ut, aten<ia de la fe/eie &i $e concentra din nou a$u5ra lui %allo. H Ei nu e&ti curio$ $, afli cu/ a /uritC H Ai 5utea $,=/i faci o fa!oare &i $, /, infor/e0i. H Anainte $unt c>te!a for/alit,<i. e ai f,cut ieri=noa5teC 66

H A fo$t cu /ineI 8e/eia fu cea care r,$5un$e. %allo r,/a$e cu aceea&i eB5re$ie 5e fi.ur," f,r, $,=&i /i&te niciun /u&chi. H A/ 1n<ele$ .re&itC 1ntre#, Gunnar$tranda" &o!,itor. O 5,$,ric, /i=a $5u$ c, tu &i cu JonnO a<i fo$t 1/5reun,. H A$ta a fo$t de/ult" $e #>l#>i ea. H ine a ter/inat rela<iaC 1ntre#, Gunnar$tranda cu #l>nde<e. Merethe Sand/o 1nce5u $, 5l>n.,. H E&ti al nai#ii de .entil" 5e #une" /ur/ur, %allo. H -,$5unde la 1ntre#are" $5u$e Gunnar$tranda" 1nainte $, $e 1ntoarc, $5re %allo &i $,=l 1ntre#e@ ;nde ai fo$t acu/ dou, no5<iC H Ai au0it. A/ fo$t cu ea. H >ndC H Acu/ dou, no5<i &i a0i=noa5te. H >nd te=ai du$ acolo &i c>nd ai 5lecatC H Merethe locuie&te 1n Etter$tad &i nu a/ nici cea /ai !a., idee c>t era cea$ul. ?u /, uit la cea$ c>nd /, duc 1n !i0it,. Gunnar$tranda 1i arunc, o 5ri!ire fe/eii" care 1ncu!iin<a. H A<i a/inte&ti c>nd a ajun$C H 4a 5atru di/inea<a. M=a luat de la $er!iciu &i a5oi a/ /er$ 1/5reun, cu /a&ina aca$, la /ine. Ad,u.,@ a/ ter/inat=o cu JonnO. H ;nde lucre0iC Poli<i$tul &tia deja r,$5un$ul. u toate a$tea" /erita $, 5un, 1ntre#area 5entru ca fe/eia $,=&i dea $ea/a c, n=o $, $5un, ni/,nui c, ea a fo$t cea care i=a dat 5ontul de$5re uciderea 5a0nicului. Merethe Sand/o 1n<ele$e. A&i co#or1 5ri!irea ca &i cu/ ar fi fo$t ru&inat, c, joac, acea$t, co/edie 1n fa<a 5rietenului ei. S5u$e@ H %li$$. H lu#ul %li$$C Se uit, $5re %allo. H E ciudat c, nu <i=ai 5utut a/inti a$ta. H 4u/ea e 5lin, de lucruri ciudate. H Dar ai /er$ cu /a&ina acoloC Erai cu /a&ina ta c>nd ai luat=o 5eN Merethe" 5arc, 0iceai c, te chea/,C 8e/eia 1ncu!iin<," con!in$, de di$cre<ia 5oli<i$tului. %allo $5u$e@ H Da. H A<i a/inte&ti unde ai fo$t 1nainte $=o iei 5e Merethe de la clu#C H A/ fo$t aca$,. A/ $tat trea0 &i /=a/ uitat la ni&te fil/e. H Poate $, confir/e cine!aC H ?u=/i !ine ni/eni 1n /inte. H Dar $unt $i.ur c, n=ai ni/ic 1/5otri!, $,=i 1ntre#,/ 5e !ecini" nuC H )u nu. Ei $=ar 5utea $, ai#,. Poli<ia a fo$t deja acolo &i a 5u$ o .r,/ad, de 6(

1ntre#,ri. Gunnar$tranda 0>/#i. H Atunci $=au o#i&nuit cu noi. Kar tu o $, ai de=a face cu al<i oa/eni. H Mul<a/ lui Mo& A.hiu<, 5entru a$ta. H Fa tre#ui $, a&te5<i 5u<in 1nainte $,=i /ul<u/e&ti" $5u$e Gunnar$tranda jo!ial. el 5u<in 5>n, c>nd !ei &ti 5entru ce $,=i /ul<u/e&ti eBact. H Ei ce !rei $, $5ui cu a$taC H Are $, /ai fie o audiere la tri#unal. Anc, in!e$ti.he0 uciderea lui Arnfinn 7a.a" 1n ca0 c, ai uitat. Moartea #unului t,u 5rieten" JonnO" e$te con$iderat, cel 5u<in $u$5ect, &i 5oli<ia din 8olio o !a in!e$ti.a cu ajutor de la Kri5o$. O $, ne 5une/ cu to<ii 5e tine" %allo. Micii /e$a.eri ai dia!olului. Mai #ine a&tea5t, o !re/e 1nainte $, ne tri/i<i o $cri$oare de /ul<u/ire. %allo era ner,#d,tor $, 5lece. H Foiai $, &tii cu/ a /urit JonnO" nu=i a&aC Antre#area lui le ca5t, aten<ia. H A&te5t $, !, !,d />ine la $ta<ia de 5oli<ie" $5u$e Gunnar$tranda. Tre#uie $, fi<i acolo la nou, fiB ca $, !i $e confir/e declara<iile. A5oi o $, /ai !or#i/ 5u<in de JonnO. H 7aide" 1i $5u$e Fidar %allo fe/eii &i o tra$e du5, el. Gunnar$tranda r,/a$e 5e loc &i=i ur/,ri o !re/e cu 5ri!irea" 1ntr=un t>r0iu $e 1ntoar$e &i $e 1ndre5t, $5re /a&in,. An ti/5 ce urca 1n /a&in, 1i $un, /o#ilul. Era Utter.jerde. H JonnO 8are/o a!ea o iu#it," nu=i a&aC 1ntre#, Gunnar$tranda. H Merethe Sand/o" $5u$e Utter.jerde. H A&a credea/ &i eu. Foia/ doar $, !erific" 0i$e Gunnar$tranda. Acu/ e iu#ita lui %allo. H Pofti/C H -e.ele a /uritJ tr,ia$c, re.ele" $5u$e Gunnar$tranda. De ce /=ai $unatC H A!e/ un /artor" r,$5un$e Utter.jerde. H An ce ca0C H ;ciderea 5a0nicului Arnfinn 7a.a. 16 St,tea 1ntr=un fotoliu" uit>ndu=$e a5atic la de0ordinea din a5arta/entul lui" c>nd cine!a $un, la u&,. 8r9lich reu&i $, $e ridice cu o oarecare dificultate &i $e t>r1 1n hol. De$chi$e u&a cu o ener.ie $ur5rin0,toare. Pe cine a&te5ta$eC Pe Eli$a#ethC Per$oana din u&, era c>t $e 5oate de de5arte de fante0ia lui. Kn$5ectorul de 5oli<ie Gunnar$tranda $t,tea acolo" cu a/#ele />ini 1n #u0unarele hainei" 6:

uit>ndu=$e la el cu o eB5re$ie 5e care i=o !,0u$e doar c>nd cerceta $u$5ec<ii de cri/,. H ?=ai /ai fo$t niciodat, aici" $5u$e 8r9lich &i $e $i/<i ridicol $5un>nd a$ta. Gunnar$tranda cl,tin, din ca5. H Ei lucr,/ 1/5reun, de 5e$te 0ece ani. H Pute/ !or#i 1n,untru $au !rei $, te in!it la o #ere 1n ora&C H Kntr,. Dintr=un /oti! necuno$cut" 8r9lich era jenat. D,du la o 5arte cu 5iciorul o 5ereche de 5antofi u0a<i &i $e a5uc, $, cure<e /a$a c>nd intrar,. H ?u te $tre$a din cau0a a$ta" $5u$e Gunnar$tranda. ?u !reau $, faci ni/ic &i nici nu tre#uie $,=/i oferi ni/ic. H A/ doar #ere. H Atunci o $, #eau o #ere. 8r9lich $e .r,#i $5re #uc,t,rie. 4a nai#a. ?iciun 5ahar curat. 4u, dou, 5ahare din /a&ina de $5,lat !a$e &i le cl,ti 1n chiu!et,. H De ce ai !enitC $tri., 5rin u&a de la ca/era de 0i. H Pentru c, a/ ter/inat trea#a 5e 0iua de a0i. 8r9lich adu$e dou, $ticle &i dou, 5ahare. H Ei 5entru c, cei cu care tre#uie $, lucre0 nu $unt foarte !or#,re<i. Gunnar$tranda f,cu loc 5e /a$," $coa$e o hart, &i o 1ntin$e. Era o hart, la $car, /are. ->ul Glo//a &er5uia ca un fir de l>n, al#a$tr,. H A/ a!ut 1nt>lniri cu Kri5o$" 5rintre altele" &i /=a/ .>ndit c, a& 5utea $,=<i 1/5,rt,&e$c ni&te infor/a<ii D neoficial. 8r9lich" care u/5lea 5aharele" $e uit, 1n $u$. H Atunci nu e&ti 5rea de5arte de ade!,r. H A$ta a fo$t o 5,rere .eneroa$,. At>t r,$5un$ul" c>t &i intona<ia fur, i.norate. H 8are/o a fo$t .,$it aici D 1n 4acul Fa//a. 4inia al#a$tr, de 5e hart, $e l,r.ea 1ntr=un cerc@ a5a din $5atele #arajului $e nu/ea 4acul Fa//a. Gunnar$tranda 1&i trecu !>rful de.etului 5e$te el" 5>n, c>nd indic, un /ic 5,trat l>n., r>u. H A$ta e fer/a Orau.. De.etul lui ar,t,tor $e o5ri la 5,tratul de l>n., ea. H Kar a$ta e fer/a Skjolden. Kri5o$ are un /artor care $5une c, a fo$t o /a&in, 5arcat, chiar l>n., fer/a a$ta. O /a&in, $e o5re&te 5e dru/ul 5ietruit. Doi in&i D du5, toate 5ro#a#ilit,<ile aceia&i care erau 1n /a&in, D $=au 5li/#at 1n jo$ 5e dru/ul de tractor $5re r>u. De.etul lui Gunnar$tranda $e /i&c, $5re o linie ro&ie de 5e hart,. H Ace$t dru/ de tractor. ei doi $e 5li/#a$er,. ?iciun $e/n de ceart,. Era du5,=a/ia0," $oarele co#or>$e D /artorul ie&i$e $, fac, foto.rafii. Etii" du5,=a/ia0, de toa/n," ti/5 #un 5entru culori. 8run0e ro&ii de ar<ar" frun0e 6'

.al#en=/aronii de /e$teac,n &i a&a /ai de5arte. O/ul 5retinde c, aerul era a5roa5e 5ortocaliu &i 5erfect 5entru foto.rafii D deci $oarele tre#uie $, fi fo$t de$tul de jo$. ei de la Kri5o$ $5un c, tre#uie $, fi fo$t trei du5,=a/ia0a" 5oate trei &i ju/,tate. A/i a/inte$c &i eu 0iua aceea. Era un cer fru/o$ cu nori !oala<i" care adunau lu/ina a5u$ului de $oare. H Doi in&i D ce .enC Gunnar$tranda d,du din ca5. H ?u e li/5ede. Dar 5re$u5une/ c, erau #,r#a<i. H 4e=a f,cut !reo 5o0,C H ?u. Dar $5une c, nu 5,reau $, fie 5li/#,re<i o#i&nui<i. H e !rea $, $5un, cu a$taC H 7a#ar n=a/. S5une c, 5,reau oarecu/ 5rea ur#ani. H Kar JonnO 8are/o era unul dintre cei doiC H Se 5oate $, fi fo$t 8are/o. ;nul dintre ei 5urta o &a5c, nea.r,. 8are/o 5urta o &a5c, nea.r, la audiere. H Ei 5urta &a5c, nea.r, &i c>nd l=a/ 1nt>lnit 1n 5arcare 5u<in /ai t>r0iu. H Ei a$tea $unt $in.urele re5ere 5e care le a!e/. ;r/a de tractor duce 1n jo$ $5re r>u 1ntre hidrocentralele KOkkel$rud &i Fa//a. Kar ti/5ul ar 5utea $, fie cel corect. A$ta e" cel /ai 5ro#a#il" ulti/a dat, c>nd cine!a" 1n afar, de cri/inal" l=a !,0ut 5e JonnO 8are/o 1n !ia<,. H >nd a fo$t a$taC H An aceea&i du5,=a/ia0, 1n care a ie&it li#er din tri#unal. H Doi oa/eni 5li/#>ndu=$e" nu cert>ndu=$e $au #,t>ndu=$eC H Da. H A !,0ut cine!a /a&ina 5ornind &i 5lec>ndC H ?i/eni" 5>n, acu/. H Dar /a&inaC H A di$5,rut. H De ce $=ar duce doi in&i la 5li/#are 1ntr=un loc at>t de uitat de Du/ne0eu 5e /alul r>ului Glo//a 1ntr=o 0i .eroa$, de noie/#rieC H De ce $e duc nor!e.ienii la 5li/#are 1n .eneralC H S, fac, /i&care" $, $ca5e de celulitaN H EBi$t, un /oti! 5e care nu l=ai /en<ionat. H areC H >nd tr,ia $o<ia /ea &i /er.ea/ la 5li/#are" f,cea/ a$ta 1ntotdeauna ca $, di$cut,/. H -i$i5e&ti ten$iunea D un dialo." fa<, 1n fa<," care $e ter/in, 1ntr=o ceart, &iN H A$ta ar 5utea fi o i5ote0,. H u cine tre#uia $, di$cute 8are/o D dac, nu cu fe/eia" Merethe Sand/oC H u Fidar %allo. El e cel care ocu5, acu/ 5atul lui Merethe Sand/o. Dar ()

e un a$5ect care $u.erea0, c, n=a fo$t %allo. H Ei care ar fi acelaC H Z&tia trei" 8are/o" -o.n$tad &i %allo" $unt cei /ai #uni 5rieteni &i 5arteneri. Au f,cut c>te!a che$tii 1/5reun, &i au 1/5,r<it 5rada f,r, $, $e de$5art,. E a5roa5e de neconce5ut ca Ji/ -o.n$tad $au Fidar %allo $, fi a!ut !reun /oti! ca $,=l ucid, 5e 8are/o. Sin.urul lucru 5e care=l a!e/N e c, Merethe Sand/o se poate $, fi $chi/#at 5aturile &i 5artenerii de 5at D de la JonnO 8are/o la Fidar %allo. H Se 5oateC H A&a 5are. Dar nu &ti/ $i.ur. Pe de alt, 5arte" #,ie<ii ,&tia au /ai $chi/#at fe/ei 1ntre ei &i 1nainte D f,r, $,=&i 5oarte 5ic,. Deci 5,$,ric, lui Merethe Sand/o nu e nea5,rat /o#ilul aici. H E&ti $i.ur c, Merethe Sand/o &i Fidar %allo $unt 1/5reun,C H Dac, nu $unt" cu $i.uran<, la$, i/5re$ia a$ta. Gunnar$tranda tra$e o du&c, din #erea lui. H An orice ca0" Merethe Sand/o e cea care ne=a dat 5ontul de$5re cri/a din 4oen.a" nu=i a&aC Dac, JonnO 8are/o a fo$t uci$" a fo$t D $tati$tic !or#ind D uci$ de cine!a a5ro5iat lui. Aici a!e/ o fe/eie care $are dintr=un 5at 1n altul. A5oi $un, la 5oli<ie. An cele din ur/," 5ri/ul 5artener de 5at e .,$it /ort. H Si.ur c, e &i a$ta o idee" $5u$e Gunnar$tranda" 5un>nd jo$ 5aharul. H el 5u<in e /ult /ai 5lau0i#il dec>t un accident. Gunnar$tranda cl,tin, din ca5. H A!e/ de=a face cu o .a&c, $u# ten$iune. Sunt /ulte do!e0i care arat, c, #anda a luat=o 5e dru/uri diferite. Ei totu&i" r,/>ne un /i$ter@ de ce i=a dat 1n .>t MeretheC Se 5ri!ir, unul 5e altul. Gunnar$tranda 1&i $coa$e tutunul &i a5aratul de rulat <i.,ri. H Fidar %allo &i Merethe Sand/o &i=au luat 0#orul. H De unde &tiiC Gunnar$tranda cule$e ful.ii de tutun care c,0u$er, din /a&in,. H A/ 5u$ oa/eni $,=i aduc,. Etii" a/ dat 5e$te %allo &i Merethe Sand/o ieri &i le=a/ dat ordin $, !in, a0i la intero.atoriu. ?=au a5,rut. H Dar $e 5oate $, fie at>t de e!identC 8are/o $in.ur 1/5otri!a lui %allo &i a fo$teiC H Poate. H EBi$t, eBe/5le de felul ,$ta 5e$te tot 1n i$torie. 8rance0ii au ter/enul lor $5ecial 5entru a$ta@ c erc ez la femme3 Gunnar$tranda 1&i lu, o /in, $ce5tic,. H A& /er.e 5e i5ote0a a$ta dac, a& &ti de$5re alte conflicte eBi$tente 1ntre %allo &i 8are/o. u a/>ndoi 1n i/5a$" /ul<u/it, 5ontului ei" nu 1n<ele. cu/ fe/eia inten<iona $, 1i a<><e unul 1/5otri!a altuia. (1

H Pre$u5un>nd c, nu e o#iectul de atrac<ie 5entru care $e lu5t, a/>ndoi. Z$ta e /aterial /ai /ult dec>t $uficient 5entru conflict. Gunnar$tranda reflect, o cli5, &i a5oi $5u$e@ H A5oi /ai e$te &i rolul t,u 1n toat, 5o!e$tea a$ta. ine!a te !a 1ntre#a dac, tu erai cel care $e 5li/#a 5e /alul r>ului Glo//a cu 8are/o. H ?u a/ fo$t eu. Se uitar, unul 1n ochii celuilalt. H ine!a te !a 1ntre#a ce f,ceai 1n ti/5ul acela. Ai recuno$cut deja c, ai 1ncercat $,=i iei ur/a lui 8are/o D cu c>te!a ore 1nainte de /o/entul c>nd au fo$t !,0u<i de /artor. H Dar atunci era/ 1n dru/ $5re %lindern. O c,uta/ 5e -eidun Fe$tli c>nd $=a 1nt>/5lat a$ta. H 4O$tad le=a $5u$ celor de la Kri5o$ ce ai declarat" dar le=a $5u$ &i c, inter!alul de ti/5 nu e clar. Se 5utea $, fii 1n A$ki/ 1n ti/5ul 0ilei &i a5oi $, conduci ca ne#unul la %lindern ca $,=<i faci ro$t de un ali#i. 8rank 8r9lich oft, din .reu. H 8ire&te c, a$ta e ridicol. Gunnar$tranda 1&i a5rin$e <i.ara. H Ai o $cru/ier,C 8rank 8r9lich 1i f,cu $e/n cu ca5ul $5re un ca$tron de alune .ol de 5e /a$,. H 8olo$e&te=l 5e acela. Se 1ndre5t, &i $e uit, iar la hart,. Tu&i &i" a5oi $5u$e@ H e /arc, era /a&ina 5arcat, 1n Skjolden!eienC H ?u &ti/. 4O$tad $5une c, era o li/u0in, .ri=ar.intie. Ar 5utea fi orice" de la un Saa# la o /a&in, ja5one0,. Dar &ti/ c, 8are/o a!ea o /a&in, .ri=ar.intie. H Kar eu a/ o li/u0in, ToOota A!en$i$ .ri=ar.intie. H EBact" $5u$e Gunnar$tranda laconic. Ei c>nd a/ fo$t $u$ la hidrocentrala KOkkel$rud ai !or#it 1ntruna de dru/ul ,$ta de aici. Ai arat, cu de.etul 5e hart,. H Ei" fire&te" i=ai $5u$ a$ta lui 4O$tadC H 8ire&te. 8r9lich 1i arunc, un 0>/#et for<at &i $5u$e@ H 4ocul ,$ta din Fran.fo$$ e de$tul de ie&it din co/un. Se afl, acolo un 5ro/ontoriu 5roiectat 1n$5re r>u &i a5a tre#uie $,=l ocolea$c, 5rintr=un canal eBtre/ de 1n.u$t. H Se 5are c, &tii locul foarte #ine. H M=a/ du$ acolo du5, ce a/ di$cutat noi l>n., #araj. H %ine. H are=i ade!,ratul /oti! 5entru care ai !enit aiciC 1ntre#, 8r9lich 5e nea&te5tate. Gunnar$tranda 1&i ridic, fruntea" cu un 0>/#et $tr>/# conturat 5e #u0e. Tu&i. (*

H A a5,rut un /artor 1n ca0ul 4oen.a. 8rank 8r9lich 1&i ridic, ochii 1ntre#,tor. H ?=a !enit de #un,!oie. E unul dintre !a.a#on0ii din 5ia<a de l>n., .ar, &i a fo$t adu$ la $ec<ie 5entru c, doi 5oli<i&ti $u# aco5erire au au0it 0!onuri c, &tie ce!a de$5re cri/a din 4oen.a" continu, Gunnar$tranda. ?u/ele o/ului e Steinar A$tru5. An noa5tea de$5re care !or#i/ dor/ea 1n ni&te cutii de carton. eea ce $5une el e foarte intere$ant. S5une c, a fo$t tre0it de 0.o/otul f,cut de cine!a care $5,r.ea containerul din a5ro5iere. Erau trei #,r#a<i. H 8oarte 5ro/i<,tor. A!e<i !reun re0ultat de$5re .aleria de r,uf,c,toriC H Purtau ca.ule to<i trei. Dincolo de .ardul de $>r/, era o /a&in, /arca %MX. ei trei au 1nce5ut $, 1ncarce 5rada 1n $aci de 5la$tic. Du5=aia au fu.it &i au aruncat $acii 5e$te .ard. Ei acu/ $, !e0i@ /artorul $u$<ine c, era un al 5atrulea la !olanul /a&inii. Kndi!idul ,$ta a co#or>t din $caunul &oferului &i a 5u$ $acii 1n 5ort#a.ajul /a&inii" de dou, ori. Dar dintr=odat," cei trei afla<i 1n 5eri/etru $=au a$cun$ du5, o $ti!, de 5ale<i. Pentru c, 5a0nicul" Arnfinn 7a.a" trecea cu /icul lui 8ord 5e acolo. A 1ncetinit c>nd a trecut 5e l>n., %MX" chiar dac, cele dou, /a&ini erau 5e 5,r<i o5u$e ale .ardului. 8ordul $=a o5rit" a5oi a dat cu $5atele. Pa0nicul a co#or>t din /a&in, cu o lantern, 5uternic, $=a uitat 5rin .ard la 5er$oana care $t,tea 1n %MX 5e 5artea cealalt,. Dar a5oi $=a 1nt>/5lat ce!a &i /ai $traniu. Gunnar$tranda f,cu o 5au0, de efect 1nainte de a continua. H Per$oana de la !olanul %MX=ului $=a dat jo$ cu />inile $u$. H u />inile $u$C Pa0nicii ,&tia nu $unt 1nar/a<i" a&a=iC Ma&ina era 5e 5artea cealalt, a .ardului" iar #,r#atul 5utea 5leca" 5ur &i $i/5lu. H ?=a/ ter/inat. De&i ai dre5tate. Du5, $5u$ele lui A$tru5" 5a0nicul a 1ntre#at 5er$oana ce face acolo. Ei atunci $=a au0it o #ufnitur,. H O #ufnitur,C H Da" unul dintre #,r#a<ii cu ca.ul, ie&i$e &i l=a 5ocnit 5e 5a0nic 1n ca5 cu o #>t, de #a$e#all. H Ei du5=aiaC H eea ce $5une de$5re #>ta de #a$e#all e i/5ortant. An$ea/n, c, /artorul $5une ade!,rul. ?i/eni nu &tie de$5re ar/a cri/ei D 1n afar, de /e/#rii de 1ncredere ai $ec<iei. H Ei !or#e&te de 5atru in&i. A$ta $u.erea0, c, a/ .re&it adre$a. Gunnar$tranda cl,tin, din ca5. H A5oi cei trei au $,rit 5e$te .ard &i $=au urcat 1n /a&in," care a 5lecat 1n tro/#," 1ncheie el. H Patru in&iC 4ini&tea $e a&ternu 1n ca/er,. 8r9lich au0ea un tic,it. Era SLatchul lui Gunnar$tranda. Tu&i. H e 1n<ele.i din a$taC (+

H ?u $unt $i.ur" /ur/ur, Gunnar$tranda. 8ie au fo$t ,&tia 5atru@ 8are/o" -o.n$tad &i %allo 5lu$ un al 5atrulea indi!id care au co/i$ jaful &i cri/a D fie toat, linia in!e$ti.a<iei care=i i/5lic, 5e 8are/o" -o.n$tad &i %allo e !>n,toare de cai /or<i. H Oare ,&tia trei nu 5uteau folo$i un &ofer anu/e 5entru trea#a a$taC H ;n container 1n 5ortC ?u eBi$t, niciun /oti! $, recrute0e un al 5atrulea 5entru trea#a a$ta. ei trei $unt #ine cuno$cu<i 5entru fa5tul c, $tau 1/5reun, &i nu=i la$, 5e al<ii $,=&i #a.e na$ul. H >nd au fo$t are$ta<iC H %allo &i 8are/o au fo$t ridica<i din a5arta/entul lui 8are/o chiar 1nainte de cinci di/inea<a. -o.n$tad a fo$t 5rin$ 1n fa<a clu#ului 7ellW$ An.el$ 1n Alna#ru. An declara<ie $crie c, to<i trei au jucat 5oker aca$, la JonnO &i Eli$a#eth 8are/o" 1n$o<i<i de Eli$a#eth de la ora dou, 5>n, di/inea<a. Ei ar.u/entul hot,r>tor 5entru judec,tor a fo$t c, Eli$a#eth 8are/o era aca$, c>nd a ajun$ 5oli<ia. H Ei -o.n$tadC H EB5lica<ia lui a fo$t c, 5leca$e cu 0ece /inute 1nainte de are$t,ri. S=a du$ cu /otocicleta la Alna#ru &i a$ta $e 5otri!e&te cu /,rturiile /artorilor de acolo. H ?u i=a !,0ut ni/eni ajun.>nd 1n ti/5ul no5<iiC Gunnar$tranda cl,tin, din ca5. H Ei /a&ina" %MX=ulC H ;n %MX furat" care $e 5rea 5oate $, fi fo$t /a&ina folo$it, 5entru jaf a fo$t .,$it a doua 0i la S[ther. A eBi$tat o 1ncercare $, i $e dea foc. H Ei atunci" tu ce cre0i de$5re a$taC H Sin.urul lucru care face le.,tura 1ntre ,&tia trei indi!i0i &i uciderea lui Arnfinn 7a.a e 5ontul lui Merethe Sand/o. Dac, Sand/o &i %allo $unt iu#i<i" eBi$t, &an$e ca ea $,=&i retra., declara<ia &i" 1n ca0ul ,$ta" nu /ai a!e/ ni/ic. H Dar tu ce cre0iC Z&tia trei l=au o/or>t 5e 5a0nicC Gunnar$tranda $e ridic,. H 4a ora a$ta nu cred ni/ic. Se 1ndre5t, $5re u&,. H eea ce /, $>c>ie e un alt /i$ter" /or/,i el. H e anu/eC H Dac, au fo$t 5atru in&i care au $5art containerul 1n $eara aceea" de ce a /en<ionat Merethe Sand/o doar trei nu/eC 8rank 8r9lich d,du din u/eri. H E&ti de acord c, e 5u<in $traniu. H Da. H EBi$t, trei 5o$i#ilit,<i. 8ie nu &tia de al 5atrulea" fie tace />lc de$5re el" fie 5ontul a fo$t o n,$cocire. H Poate A$tru5 ne duce de na$C Ei au fo$t doar treiC (2

H M, 1ndoie$c. Declara<ia lui clarific, 1n&iruirea de e!eni/ente" ofer, un /o#il 5entru cri/, &i eB5lica<ia $e 5otri!e&te cu ur/ele de cauciuc de 5e dru/ul de l>n., .ard. H Deci au fo$t 5atru in&i. Gunnar$tranda 1ncu!iin<,. H Dac, reu&e&ti $, o .,$e&ti D 5e Eli$a#eth 8are/o D 1ncearc, $, $/ul.i !reo c>te!a nu/e rele!ante de la ea. H Ale cuiC H Ale celui de=al 5atrulea ho<. 1 Kn$5ectorul Gunnar$tranda condu$e 5e Dra//en$!eien &i 1ntoar$e la 4O$aker. Mer.ea $=o !ad, 5e -eidun Fe$tli &i nu era 1nc>ntat de trea#a a$ta. *e ce se duce, $e 1ntre#,. a $,=i fac, o fa!oare lui 8r9lichC ?u. u toate c, era con&tient de !aloarea in$tinctului lui 8r9lich. Pro#le/a era c, ini<iati!ele le.ate de -eidun Fe$tli nu $e 1ncadrau 1n juri$dic<ia in!e$ti.a<iei $ale. De aceea $e deci$e $,=&i ju$tifice ale.erea $5un>ndu=&i c, e i/5ortant $, $ta#ilea$c, te/einicia /,rturiei lui Eli$a#eth. -eidun Fe$tli ar 5utea $, le dea /ai /ulte infor/a<ii" a$tfel 1nc>t $, 5oat, e!alua /artorul 5rinci5al al a5,r,rii. Parc, l>n., un .ard ro&u de le/n &i /er$e 5e jo$ 5e aleea 5entru /a&ini" $5re ca$a ei. Era fri.. Soarele" a5roa5e li5$it de culoare &i rece" lic,rea 1ntre dou, aco5eri&uri 1/#r,cate 1n 5ro/oroac,. Se o5ri 1n fa<a u&ii /aro de tec &i reflect, o cli5, 1nainte $, $une. ?u $e 1nt>/5l, ni/ic. ?u $e au0ea nici cel /ai /ic $unet. A5uc, />nerul dintre f,lcile leului" a5,$, &i de$co5eri c, u&a din fa<, era de$cuiat, &i 1ntrede$chi$,. A$cult,. Au0i o u&oar, #ufnitur," ca &i cu/ un o#iect ar fi c,0ut la 5,/>nt. Se uit, 1n jur. Pe$te tot" fere$tre li5$ite de !ia<, care=i reflectau 5a$i! i/a.inea. Adierea u&oar, f,cu u&a de la intrare $, $e tr>ntea$c, de #roa$c,. %,tu din nou. Au0i din nou 0.o/otul 1nfundat. Gunnar$tranda $e hot,r1" 1/5in$e u&a de$chi0>nd=o 5e ju/,tate &i $tri.,@ H %un, 0iuaI Dar a5oi e0it,. ?i&te ro&ii erau 1/5r,&tiate 5e jo$. 8,cu ochii /ari. ;n ciorchine de $tru.uri 1ntr=o 5un., de 5la$tic tran$5arent," 1n fa<a ro&iilor. O #anan, fu$e$e $tri!it, 1n u&a care d,dea $5re cealalt, ca/er,J 1n fa<a u&ii" o $ticl, $5art, 1ntr=o #alt, /are de !in D o 5arte 1nc, 1n 5la$a 1n care fu$e$e adu$. Oare $, intreC H 7ei" tuI ?eneaI Gunnar$tranda $e 1ntoar$e. ;n #,ie<el 1ntr=un co$tu/ de $chi" cu /ucii cur.>ndu=i din na$" $e uita la el. H O cau<i 5e dr,.u<a de doa/n,C H Pe doa/na care locuie&te aici" da. (3

H A 5lecat cu Sal!area. 8r9lich $e urca$e 1n /a&in, &i co#ora 5antele de 5e -Oen#er. $5re ora& c>nd 1l $un, Gunnar$tranda. H ?=ar tre#ui $, te contacte0 1n felul ,$ta D a& 5utea tran$/ite un /e$aj .re&it" $5u$e Gunnar$tranda. H ?u &tia/ c, e&ti /orali$t" $5u$e 8r9lich" c,ut>nd cu ochii un loc unde $, 5oat, o5ri. H 8ace 5arte din $luj#a /ea $, fiu /orali$t. e fel de 5oli<i$t a& /ai fi dac, nu a& fi $ce5tic 1n le.,tur, cu /oralitatea oa/enilorC Profe$ia noa$tr," 8r9lich" $e #a0ea0, 5e aceea&i autoritate ca &i ca/erele de radar de 5e /ar.inea dru/ului@ dac, nu=i !ede/ 5e oa/eni f,c>nd ce!a r,u" oricu/ 5re$u5une/ c, fac ce!a r,u. 4ui 8r9lich i $e 5,ru c, o/ul e neo#i&nuit de .urali!. Tra$e 5e drea5ta 1n 5ri/ul refu.iu de auto#u0 &i o5ri ca $, 5oat, !or#i. ?u &tia unde #,tea cu fra0a a$ta r,$uflat, de$5re ca/erele de radar" a&a c, r,$5un$e@ H ?u $unt de acord. ?u e etic $, 5re$u5ui c, eBi$t, 1nc,lc,ri ale le.ii" dac, nu au fo$t co/i$e 1nc,. a/erele !ideo $unt o 5ro#le/, cu totul diferit,. P>n, la ur/," 5re!in accidentele 1n trafic. H E&ti .enial" 8r9lich. Ai 1n<ele$ retorica le.al, a $tatului. ?u/e$c fa5tul c, in$talea0, ca/ere o /,$ur, 5re!enti!,. At>ta ti/5 c>t $e face $u# acea$t, etichet," nu contea0, c, foto.rafia e folo$it, ca do!ad, 1ntr=o ur/,rire 5enal, re0ultat, din a$ta. Tu" cu /ine &i cu re$tul func<ionarilor de $tat $unte/ 5l,ti<i $, 5une/ la 1ndoial, /oralitatea na<iunii. Dar nu de a$ta te=a/ $unat. H M, .>ndea/ eu. H Sunt curio$ 1n le.,tur, cu ade!,ratul /oti! 5entru care !oiai $, o contacte0 5e -eidun Fe$tli. H Ti=a/ $5u$. H Dar nu 5rea 1n.hit ce /i=ai 0i$. H Mai #ine /i=ai 5o!e$ti ce $=a 1nt>/5lat" /or/,i 8r9lich 5licti$it. H S=ar 5utea ca doa/na $, nu $u5ra!ie<uia$c,. >te!a ore /ai t>r0iu" .,$i un loc de 5arcare 1n Sko!!eien. Tra!er$, %O.d9O AllM &i $e 1ndre5t, $5re cl,dirile de la ?or$k 7Odro &i $5re Parcul 7Odro. An co5il,rie" 8rank 8r9lich !eni$e aici 1n !i0it, la un unchiJ lucra la de5arta/entul de achi0i<ii de la ?or$k 7Odro. Pa0nicii de la rece5<ie 5,reau 5licti$i<i. A&i aruncau 5u/ni 1n joac, unul altuia 5>n, c>nd 8r9lich #,tu 1n .ea/ul de 5la$tic. eru $,=l !ad, 5e 4an.P$. el /ai 1n !>r$t, dintre cei doi ridic, telefonul &i $un,. el t>n,r $e a$cun$e 1n $5atele unui ta#loid" $erdens @ang& Pa0nicul de la telefon <inu />na c,u& 5e rece5tor &i 1ntre#, cu/ 1l chea/," ca $, tran$/it, /ai de5arte. 8rank 8r9lich $e 5re0ent,. O/ul aco5eri iar rece5torul cu />na. (6

H 4an.P$ $5une c, nu cunoa&te nu/ele. H S5une=i c, !reau $, ne !ede/ acu/" 0i$e 8rank 8r9lich. A& 5refera $, di$cut direct cu el dec>t cu tine. 4a $curt ti/5" 5oarta de la intrare cli5i !erde. 8r9lich intr, &i tra!er$, $5re lift. ;&a liftului $e de$chi$e &i 8r9lich $e tre0i fa<, 1n fa<, cu un #,r#at de !reo cinci0eci de ani. A!ea o c,rare 5e /ijloc" 5,rul lun. &i c,runt" 5rin$ 1ntr=o coad, la $5ate. A!ea #ar#a tun$, $curt &i o coroan, dentar, 5e din<ii de $u$" care 1/5ru/uta &ar/ 0>/#etului $,u $tr>/#. K/a.inea de fo$t hi55iot a #,r#atului era co/#inat, cu un co$tu/ $cu/5. 8r9lich" care=&i $i/<ea 5rejudec,<ile ie&ind la $u5rafa<," 1l anti5ati0a din $tart. H Foiai $, !or#e&ti cu /ineC 8rank 8r9lich $e 5re0ent,. H Deci" de$5re ce e !or#aC A/ o a.end, foarte 1nc,rcat, &i nu foarte /ult ti/5 li#er. H E !or#a de fo$ta ta $o<ie" -eidun Fe$tli. H Ei tu cine e&tiC H Sunt 5oli<i$t" 1n concediu. Se uitar, unul la altul c>te!a $ecunde f,r, $, $5un, ni/ic. H %ine" $5u$e 4an.P$" 1n cele din ur/,. O $, caut o 1nc,5ere li#er,. 8r9lich $e lu, du5, 4an.P$ 5e coridor" trec>nd 5e l>n., u&i de #irou &i 5e l>n., o ca/er, cu un fotoco5iator 5ornit. ;n #,r#at &i o fe/eie $t,teau de !or#, 1ntr=o cu&c, de $ticl," a/>ndoi juc>ndu=$e cu 5aharele lor de h>rtie. 4an.P$ 1l condu$e 1ntr=o 1nc,5ere /ic," unde $e a&e0ar, de o 5arte &i de alta a unei 5lante ne1n.rijite &i ofilite din /ijlocul unei /e$e. 8r9lich trecu direct la $u#iect. H E 1n $5ital" $5u$e el. H Etiu. H A fo$t atacat, 1n 5ro5ria=i ca$,. H Etiu &i a$ta. H A/ /oti!e $, cred c, atacul are le.,tur, cu un ca0 la care lucre0. H An ti/5 ce e&ti 1n concediuC 8r9lich nu r,$5un$e. -,/a$er, ne/i&ca<i" c>nt,rindu=$e reci5roc. 4an.P$ 1&i 1nclin, ca5ul. ?u 1ntr=un /od ironic. Mai de.ra#," 1ncerc>nd $, a5recie0e $itua<ia. 8r9lich ru5$e t,cerea. H Atacul e in!e$ti.at de al<ii. A/ /oti!e $, cred c,N H De fa5t" nu a/ ni/ic de $5u$" 1l 1ntreru5$e 4an.P$. Poli<i$tul care /=a $unat 1n le.,tur, cu -eidun /i=a $5u$ c, a a!ut loc o $5ar.ere. Pot $,=<i $5un &i <ie ce i=a/ $5u$ &i lui@ eu &i -eidun $unte/ di!or<a<i de ani de 0ile. Etiu la fel de /ult de$5re 5ro.ra/ul ei 0ilnic c>t &tiu &i de$5re !ecinul 5re&edintelui no$tru de $indicat. H u toate a$tea" te=a nu/it dre5t cea /ai a5ro5iat, rud, a $a. ((

H u!>ntul Qrud,R e un ter/en tehnic de data a$ta. Kar eu nu a/ cerut rolul ,$ta. A fo$t ale.erea lui -eidun" 5e care o re$5ect" dar nu reu&e$c $=o 1n<ele.. H Deci tu &i -eidun /ai !or#i<i din c>nd 1n c>ndC H Din c>nd 1n c>nd e /ai de$ dec>t !or#i/ noi. Dar a$cult," eu &i -eidunN H A /en<ionat !reodat, nu/ele de Eli$a#eth 8are/oC 1l 1ntreru5$e 8r9lich. H Din c>te 1/i a/inte$c" nu. Dar uite ce e@ nu !reau $, fiu a/e$tecat 1n 5ro#le/ele tale 5er$onale" /ai ale$ 5rin fo$ta /ea $o<ie. H Ai !,0ut=o 5e fe/eia a$taC 8r9lich 1i 1ntin$e foto.rafia lui Eli$a#eth 5e$te /a$,. 4an.P$ $e a5lec, $, $e uite" f,r, $, $5un, ni/ic. H O $, inter5rete0 t,cerea ta dre5t r,$5un$ c, ai !,0ut=o. 4an.P$ 1ncu!iin<, din ca5. H ;nde &i c>ndC H De Pa&ti. A fo$t la ca#ana de Leekend cu -eidun. H ;nde e ca#anaC H An Faldre$" Fe$tre Slidre. 8r9lich $e l,$, 5e $5ate 1n $5eran<a c, interlocutorul $,u !a de!eni /ai eB5licit. 4an.P$ $e a5lec, 1nainte &i $5u$e@ H A$ta e fe/eia taC Te=a 5,r,$it cu/!a 5entru -eidunC E&ti .elo$C De unde $, &tiu c, nu ai fo$t tu cel care a intrat cu for<a 1n ca$a ei &i ai #,tut=oC H ?=a/ fo$t eu. Dar" da" au fo$t d,<i c>nd a/ fo$t .elo$ 5e fo$ta ta $o<ie. A!ea o rela<ie cu Eli$a#eth 1n acela&i ti/5 cu /ine. Dar nu de aceea a/ !enit. Kdeea e c, <in la fe/eia a$ta &i a/ /oti!e $, cred c, e 1n 5ericol. De aceea $=a dat la fund. Ei cred c, 5ericolul are o anu/it, le.,tur, cu fa5tul c, fo$ta ta $o<ie a fo$t du$, la $5italul ;lle!Pl. 4an.P$ 1&i r,$uci 1ncheietura />inii &i $e uit, la cea$ D un .e$t de /acho@ Ja/e$ %ond &i cea$ul lui de luB. 8r9lich ar,t, $5re foto.rafie. H Moti!ul 5entru care !or#e$c cu tine e c, !reau $, o .,$e$c 5e fe/eia a$ta &i $=o ajut $, ia$, din 1ncurc,tur,. A/ 1ncercat $, !or#e$c cu fo$ta ta $o<ie. Au /ai 1ncercat &i al<i 5oli<i&ti. -efu0, $, r,$5und, la orice 1ntre#,ri. A$ta 1n$ea/n, c, $=ar 5utea ca fo$ta ta $, fie &i ea a/e$tecat, 1n ne#unia a$ta. Te ro. doar $,N H Tre#uie $, 5lec" $5u$e 4an.P$. An orice ar fi -eidun a/e$tecat," n=are nicio le.,tur, cu /ine. A/ o c,$nicie fericit," 8r9lich. Ei o $, fiu de$chi$ cu tine. De fa5t" unul dintre /oti!ele 5entru care a/ di!or<at au fo$t 1nclina<iile lui -eidun. ?e=a/ c,$,torit 5rea tineri. ?e=a/ de0!oltat diferit din 5unct de !edere intelectual &iN ei #ineN &i 1n alte direc<ii. A$ta a 1n$e/nat c, eu &i cu -eidun nu a!ea/ /ai ni/ic 1n co/un" nici /,car co5ii. Ei era/ foarte 1n$tr,ina<i unul de altul c>nd ne=a/ 1/5,r<it 5ro5riet,<ile. De fa5t" unul dintre lucrurile care ne=au f,cut $, ne 5urt,/ ranchiun, a fo$t chiar ca#ana de care <i=a/ !or#it. 8a/ilia /ea o a!ea de dou, .enera<ii &i a fo$t con$truit, de #unicul /eu. Dar $o<ia /ea a fo$t de=a dre5tul necin$tit, &i a 5u$ (:

/>na 5e ea c>nd a/ di!or<at. A/ fo$t foarte de5ri/at la ora aia &i inca5a#il $,=/i $u$<in 5unctul de !edere. Din /oti!e $enti/entale" a/ cu/5,rat o alt, ca#an, nu foarte de5arte de cea 5e care /i=a luat=o ea 5rin 1n&el,ciune. Aici ne 1nt>lni/ cel /ai ade$ea. D,/ unul 5e$te altul din 1nt>/5lare c>nd /er.e/ la $chi de Pa&ti. Pu$e un de.et 5e 5o0a lui Eli$a#eth 8are/o. H A/ !,0ut=o 5e fe/eia a$ta c>nd a/ fo$t la $chi. St,teau 5e /ar.inea 5i$tei &i a/ !or#it cu ele !reo trei /inute" 5oate cinci D ca $, fiu 5olitico$. ?u $uficient de /ult ca $=o 1ntre# cu/ o chea/,. A/ 5re$u5u$ c, are 5ro#le/e 5entru c, era t>n,r," 5ro#a#il ju/,tate !>r$ta lui -eidun. A$ta e tot ce &tiu" tot ce 1<i 5ot $5une. Te ro. $, /, $cu0i acu/. Se ridic," de$f,cu cla5eta cea$ului $,u &/echer &i o 1nchi$e la loc" ca un 5rofe$or de &coal, .eneral, care=&i $cutur, cheile. H Mul<u/e$c" $5u$e 8r9lich" 1n<ele.>nd de ce $e juca 4an.P$ cu cea$ul@ !oia $, e!ite $, dea />na cu el. 1! St,tea 5e un $caun l>n., ferea$tr,. Pri!ind afar,. S5atele 1i 5,rea 1n.u$t &i $tin.her 1n c,/a&a al#, de noa5te. P,rul &aten 1i era 5ie5t,nat. Gunnar$tranda 1&i !,0u refleBia 1n .ea/ D &i 5rofilul fe<ei ei. St,tu a&a f,r, $, ro$tea$c, niciun cu!>nt. H Etiu cine e&ti" $5u$e ea. A!ea !ocea lini&tit, &i 1n.ro&at,. Ai 1nt>lni 5ri!irea 1n o.linda tran$5arent,. H Pot $,=<i fac cin$te cu o cafeaC 1ntre#, el &i ad,u.,@ dac, ai de$tul, 5utere ca $, /er.e/ jo$ la cafenea. An cele din ur/," fe/eia $e 1ntoar$e. H re0i c, fa<a a$ta e 5otri!it, 5entru o cafeneaC Kn$5ectorul nu r,$5un$e. H e dore&tiC Era for<at, $, !or#ea$c, 5rin col<ul .urii. Pielea din jurul ochilor era 5lin, de contu0ii ro&ii &i al#,$trui. H Foia/ $, &tiu cu/ te $i/<i. Ar,ta de$tul de r,uN ca$a ta" $e .r,#i $, adau.e. A<i a/inte&ti ce!a din ce $=a 1nt>/5latC H A/i a/inte$c doar a/#ulan<a. O a/intire !a.," doar. H Ai !reo idee c>t ti/5 a trecut 5>n, c>nd a !enit a/#ulan<a &iNC H ?u. Gunnar$tranda f,cu un .e$t in!oluntar" 1ntin0>nd />na $=o ajute c>nd $e ridic,. Fru $=o $5rijine" dar ea 1i refu0, ajutorul &i $e 1ndre5t, cu .reutate $5re una dintre /,$u<ele de cafea de l>n., 5erete. El $e a&e0, 1n 5artea cealalt,. H Arat, /ai r,u dec>t e" $5u$e ea. ('

H 4=ai !,0utC Antre#area o deconcerta 5re< de o cli5,. A&i co#or1 5ri!irea. El a&te5t,. H Pe cineC 1ntre#, ea 1ntr=un final. H ?=a/ $, te o#li. $, r,$5un0i. An loc de a$ta" a/ $,=<i $5un cu/ inter5rete0 eu t,cerea &i atitudinea ta. 8ie <i=ai !,0ut atacatorul &i <i=e tea/, de ur/,ri dac, /i=l de$crii" fie l=ai !,0ut" dar nu !rei $, fie 5ede5$it. Ea t,cu 1n continuare. An u&, a5,ru o a$i$tent, 1n halat al#. Kntr, 1n 1nc,5ere &i 1ntre#, dac, totul e 1n re.ul,. Gunnar$tranda ar,t, 1n$5re -eidun Fe$tli. H Fa tre#ui $=o 1ntre#a<i 5e ea. -eidun Fe$tli $e uit, la a$i$tent, cu o 5ri!ire di$tant,. H Da" toate $unt #une. Totu&i" 5ute<i $,=/i da<i ce!a de #,utC St,tur, 1n lini&te" ur/,rind=o 5e a$i$tent, duc>ndu=$e $5re /odulul din col<" lu>nd o $ticl, de a5, /ineral," cl,tind #ine cu a5, rece un 5ahar &i a5oi !enind 1na5oi cu 5a&i u&ori. Ai 1ntin$e un 5ahar cu un 5ai lui -eidun Fe$tli. O ur/,rir, 5e a$i$tent, cu/ tra!er$ea0, 1nc,5erea &i 5leac,. H u/ a intratC H Pe u&," cu/ altfelC H A $unat la $onerieC 8e/eia nu 0i$e ni/ic. H Sau te a&te5ta c>nd te=ai 1ntor$ de la cu/5,r,turiC -eidun Fe$tli t,cea 1n continuare. H Frei $,=l denun<iC Ea cl,tin, 1ncet din ca5. H De ce nuC ?icio reac<ie. Gunnar$tranda $e a5lec, 1nainte. H ine te=a lo!itC 1ntre#, el $t,ruitor. -eidun Fe$tli nu r,$5un$e. H Po<i de$crie 5er$oanaC A&i 5u$e 5aharul jo$ 5e /a$,. 8,cea inele cu fundul 5aharului. 4ini&tea 5er$i$ta. ;n cea$ /are de 5e 5erete <,c,ni c>nd /inutarul $e /i&c, /ai de5arte. H red" $5u$e Gunnar$tranda 1n cele din ur/," c, 5er$oana care <i=a f,cut a$ta e eBtre/ de di$5erat,. Dac, nu dore&ti $,=/i $5ui cine e $au $=o de$crii" a& !rea $,=/i $5ui ce dorea D 1n afar, de a te r,ni. E a#$olut nece$ar $,=l 5une/ $u# are$t" a#$olut nece$ar 5entru noi &i /ai ale$ 5entru Eli$a#eth 8are/o. ?u/ele atin$e un 5unct $en$i#il 1n con&tiin<a lui -eidun Fe$tli" 1&i ridic, u&or ca5ulJ cu ochii fiBa<i 1ntr=un 5unct 1nde5,rtat. H Freau $, 5leci" $5u$e ea. Gunnar$tranda $coa$e o 5o0, cu Fidar %allo. :)

H Ace$ta e #,r#atul care te=a #,tutC -eidun Fe$tli $e uit, la foto.rafie f,r, $, $5un, un cu!>nt. Gunnar$tranda $coa$e alt, 5o0,. De data a$ta era Ji/ -o.n$tad" o foto.rafie din 1nchi$oare" din fa<, &i din 5rofil. -eidun Fe$tli era t,cut,. Gunnar$tranda 1i ar,t, o 5o0, de=a lui 8r9lich. ?icio /i&care !i0i#il, 5e fi.ura lui -eidun Fe$tli. Poli<i$tul $coa$e o t,ietur, din 0iar cu o &tire de$5re fo$tul ei $o< D in!e$titorul 4an.P$. ?icio reac<ie" nici de data a$ta. H Altcine!aC o 1ntre#, 5oli<i$tul cu #l>nde<e. -eidun Fe$tli 1&i ridic, ochii. Gunnar$tranda $e l,$, 1na5oi 1n $caun &i $5u$e@ H A fo$t altcine!a" care nu era 1n nicio 5o0,C -eidun $tri., cu o !oce r,.u&it,@ H A$i$tent," $or," aloI ?u /ai $u5ortI Gunnar$tranda $e ridic,. H Doar un lucru /inor 1nainte $, 5lec" $5u$e" 1n ti/5 ce 5unea la loc foto.rafiile 1n #u0unarul interior al hainei. H Tu &i cu $o<ul t,u a<i fo$t a/>ndoi intere$a<i de ca#ana din Faldre$" dar cine e" de fa5t" 5ro5rietarulC ;&a $e de$chi$e. Kntr, o a$i$tent,. H O $, 5lec acu/" $5u$e Gunnar$tranda" $=o lini&tea$c,. H A&tea5t,I -eidun Fe$tli $e uit, la el cu o eB5re$ie tul#urat, 5e fi.ur,. A$i$tenta ie&i" 1nchi0>nd u&a 1n ur/a ei. -eidun Fe$tli re$5ira cu .reutate. H De ce !rei $, &tiiC Gunnar$tranda $e .>ndi 1nainte $, r,$5und,. An cele din ur/, $5u$e@ H Din c>te!a /oti!e" de fa5t" dar haide $, 1nce5e/ cu 5ri/a de a$i.urare. M, 1ntre#a/ cine ia #anii dac, $e 1nt>/5l, ce!a D ce!a ne5re!,0ut. H e 1ncerci $, $5uiC &o5ti ea. H A$t,0i 1<i dau dru/ul din $5ital" nu=i a&aC 1ntre#, Gunnar$tranda. Frei $, te duc eu aca$," $, !or#i/ 5e dru/C Ancu!iin<, 1ncet din ca5. H Atunci 5ute/ $, che/,/ a$i$tenta" $5u$e Gunnar$tranda. 1" >nd Gunnar$tranda ajun$e la #irou" a#ia a5uc, $,=l $alute 5e Utter.jerde d>nd din ca5 &i $, 1&i dea haina jo$" c, telefonul 1nce5u $, $une. -idic, rece5torul :1

&i l,tr, 1n el" ca de o#icei. H 8ii $uccint" te ro.. H 8r9lich $unt. H %un, di/inea<a. Te=ai tre0it de!re/e &i f,r, lacri/iC H A/ !or#it ieri cu 4an.P$" fo$tul $o< al lui -eidun Fe$tli. H ?u te dai #,tut" a&a=iC H Mi=a $5u$ ce!a de o ca#an,. Eli$a#eth a $tat cu -eidun 1ntr=o ca#an, din Faldre$. H EiC H redea/ c, tre#uie $, joc de$chi$" a&a cu/ ai cerut. A/ de .>nd $, /, duc acolo &i $, aflu dac, Eli$a#eth $e a$cunde la ca#an,. Acolo ar 5utea fi. M, .>nde$cN H Etiu de$5re ca#an," $5u$e Gunnar$tranda" re.ret>nd i/ediat c,=l 1ntreru5$e$e. Se f,cu lini&te la ca5,tul cel,lalt al firului &i &tiu c, el !a tre#ui $, !or#ea$c, /ai de5arte. S5u$e@ H Era 1n Fe$tre Slidre. H )ra, H A ar$ 5>n, 1n te/elie acu/ c>te!a 0ile. H A ar$C H A/ ajun$ din 1nt>/5lare 1n 0on,. H Ei ce 1nt>/5lare a fo$t aiaC Gunnar$tranda $e 1ntin$e la loc 1n $caun. A&i $coa$e o <i.ar, din #u0unar &i &i=o a&e0, 1ntre #u0e. T,cu. H AloI $tri., 8r9lich ner,#d,tor. E&ti acoloC H 8rank 8r9lich" ai un $caun la 1nde/>n,C H D,=i dru/ulI S5une=/i odat,I H Poate ar fi /ai #ine $, $tai jo$. A/ 5ri/it un ra5ort ieri" adre$at Kn$titutului de Medicin, ri/inali$t," &i nu /i=a& fi dat $ea/a dac, nu era docu/entul de la cada$tru. O 5ro5rietate ar$, 5>n, 1n te/elie" o ca#an, care=i a5ar<ine lui -eidun Fe$tli. -a5ortul 5oli<iei din ?orth=Aural /en<ionea0, c, $=au .,$it oa$e lun.i 1n $cru/ul de la ca#an,. 4ini&te din nou. H Oa$e lun.i" 8r9lich. Etii ce 1n$ea/n, a$taC H ?u tre#uie $, fie ea. H %ine1n<ele$ c, nu. 4ini&te din nou. H Dar ca#ana lui -eidun Fe$tli a ar$ acu/ c>te!a 0ile. e e de/n de /en<ionat aici e c, cine!a a fo$t 1n ca#an, c>nd a ar$. Dac, -eidun Fe$tli nu i=a 1nchiriat ca#ana lui Eli$a#eth 8are/o" $e 5rea 5oate $, fi intrat un ho<" $=a du$ la culcare cu o 5i5, 1n .ur, &i a luat foc. Dar nu la a$ta ne=a/ .>ndit noi" a&a=iC :*

?e=a/ .>ndit a/>ndoi c, $unt &an$e ca ea $=o fi l,$at 5e Eli$a#eth $, $tea la ca#an," nu=i a&aC An !ocea lui 8r9lich $e $i/<i li/5ede 1ncordarea@ H u/ ai de .>nd $, a#orde0i ca0ul ,$taC H Procedura $tandard. ,ut,/ AD?=ul ca $, $ta#ili/ identitatea r,/,&i<elor. H u/C H A/ fo$t 1n a5arta/entul 8are/o. H A<i .,$it ce!aC H O 5erie. Pe 5atul ei. A/ cerut un 5rofil AD? &i o $,=l co/5ar cu cel al oa$elor de la ca#an,. De data a$ta fu o 5au0, /ai lun., 1nainte ca 8r9lich $, 5un, ur/,toarea 1ntre#are@ H >nd a&te5<i r,$5un$ulC H An orice cli5,. Du5, ce Gunnar$tranda 5u$e rece5torul jo$" r,/a$e uit>ndu=$e 5o$ac la telefon. Utter.jerde $e 1ntoar$e $5re el. H u/ a 5ri/it !e$teaC Gunnar$tranda $e l,$, 5e $5ate &i $5u$e@ H u/ cre0i c, a 5ri/it=oC 2# 8rank 8r9lich nu dor/i 1n noa5tea aceea. Pilota era 1/#i#at, de $udoare" de 5arc, ar fi a!ut fe#r,. >nd 1ncerc, $, $e dea jo$ din 5at" a5roa5e c,=i cedar, 5icioarele. Ai !>j>ia ca5ul. Se .>ndea@ Trebuie s m duc acolo" trebuie s gsesc cabana& 7a#ar nu a!ea unde e" nici de unde ar tre#ui $, 1ncea5, c,utarea. Totu&i" nu 5utea $, $tea" 5ur &i $i/5lu" acolo" f,r, $, fac, ni/ic. Tre#uia $, afle unde e ca#ana. Era o $in.ur, 5er$oan, care &tia. A&a c, $e 1/#r,c, &i 5lec, de aca$,. Afar, era un fri. cu/5lit" cu toate c, el nu=l $i/<ea. Ghea<a de 5e 5ar#ri0ul /a&inii era tare ca 5iatra. G,$i o raclet," dar nu a!u niciun efect. %,tu 1n .hea<, cu 5u/nul" cioc,ni" dar nu=l ajut, nici a$ta. An $curt ti/5 r,/a$e f,r, $uflare &i o#o$it" de.ea#a. ;rc, 1n /a&in," 5orni /otorul &i d,du c,ldura la /aBi/u/. A&te5t, a5atic 1n $5atele !olanului 5>n, $e to5i .hea<a. A5oi 5lec,. Trecu 5rin ora&ul F[ker9 &i o lu, la drea5ta $5re F[ker9!eien. Parc, l>n., unul dintre /ultele .arduri de le/n. O$lo Xe$t era cufundat 1n 1ntuneric" 1n afar, de !echile felinare care aruncau conuri de lu/in, .ri=.,l#uie 1ntre ca$ele cu etaj. Du5, ce co#or1 din /a&in," $e 1ndre5t, $5re ca$a lui -eidun Fe$tli. Era noa5te" dar nu=i 5,$a nici c>t ne.ru $u# un.hie. A&i 5ri!i />inile c>te!a $ecunde. Tre/urau. Ar fi #ine $au nu $, !or#ea$c, cu ea acu/C ?u a!ea nici cea /ai !a., idee" &i=&i continu, dru/ul" trec>nd 5e l>n., c>te!a /a&ini cu .ea/urile :+

1n.he<ate. 4a $curt ti/5 du5, aceea" #,tu la u&,. ?u $e 1nt>/5l, ni/ic. iuli urechile" dar nu au0i niciun $unet 1n,untru. o#or1 $c,rile &i /er$e 1ncet 1n jurul ca$ei. Gerul no5<ii 1/5r,&tia$e cri$tale de .hea<, 5e 5,/>ntul din $traturile de flori. Se retra$e &i r,/a$e la c><i!a /etri de5,rtare" $tudiind ca$a. Era ulti/a din &ir. Mer$e 1na5oi 5e .a0onul 1n.he<at" l,$>nd ur/e !i0i#ile 5e 5,/>ntul 5lin de 5ro/oroac,. Se du$e 5e !erand, D era 5ro$t 1ntre<inut," un fel de 5latfor/, f,cut, din le/n tratat. %alu$trada fu$e$e 1/#inat, cu &i5ci #,i<uite care $e deteriora$er,. Freo c>te!a 5lante ofilite 1n .hi!ece fu$e$er, 1nde$ate 1ntr=un col<. An /ijlocul !erandei $e afla un .hi!eci /are" !erde" 5lin 5e ju/,tate cu ni$i5 &i /ucuri !echi de <i.ar,. ;ase lungi n cenu& Mer$e $5re .ea/ &i tra$e cu ochiul 1n,untru" 5rintr=o cr,5,tur,. D,du na$ 1n na$ cu dou, la#e de 5icior al#e" ridicate 1n aer. ;n.hia de la unul din de.etele /ari era dat, cu lac. %,tu la u&,. ?icio reac<ie. Picioarele nu $e /i&car,. Ancerc, u&a de la !erand,. Era de$cuiat,. St,tea 5e $5ate" cu .ura 1n<e5enit, 1ntr=o .ri/a$, ri.id," cu 5ri!irea a<intit, 1n $u$ &i $5re $5ate" ca &i cu/ ar fi 1ncercat $, ai#, contact !i0ual cu cine!a din 5erete. Era /oart,. ?u a!ea ne!oie de niciun /edic $au cri/inali$t $,=i confir/e acea$t, $tare de fa5t. Se $i/<i o#o$it dintr=odat,. (ine o s te plng, $e .>ndi &i $i/<i cu/ 1l a5uc, .rea<a. ;ase lungi n cenua incendiului& An jurul 5aharului r,$turnat de l>n., /a$, erau 1/5r,&tiate $o/nifere. ;nele c,0u$er, 5e jo$" unele erau 1n #alta de !o/, de 5e 5ern,. (auza mor!ii: into1ica!ie cu medicamente sau sufocare n urma vomei produse ca rezultat al reac!iei corpului la into1ica!ie& Ean$eleC 1 la *. Pre$u5unea c, e $ufocare. Totu&i" .rea<a 5e care o $i/<ea nu 5utea fi 5u$, 5e $ea/a ei" a duhorii tru5ului /ort" a !o/ei u$cate $au a aerului 1nchi$ duhnind a <i.,ri. Grea<a era reac<ia tru5ului $,u la ace$t uni!er$ fune#ru" de /utilareJ a#$en<a durerii cui!a" li5$a nor/alit,<ii. 8nde a fost durerea lui )lisabet cnd i+a pierdut fratele, Se l,$, 5e $5ate" $5rijinit de 5erete. #e tine cine o s te .eleasc, $e .>ndi din nou" conte/5l>nd 5icioarele de/ne de /il, care ie&eau de $u# 5,tur,. 0ostul tu so!, (are probabil c te va ur i mai mult acum c acea caban pentru care v+a!i certat a ars, Foia $,=i fie r,u. ;ase lungi& Alunec, 1n jo$ 5e 5erete 5>n, c>nd ajun$e $, $tea 5e du&u/ea. Kn$5ir, ad>nc. ;nde era #iletul de $inuci.a&C ?iciun 5lic" niciun $cri$ tre/urat 5e !reo #ucat, de h>rtie" niciun indiciu al !reunui $e/n de r,/a$=#un 1n i/ediata !ecin,tate. Arunc, o 5ri!ire $5re calculator. Era 1nchi$. Dar Gunnar$tranda !a tre#ui $,=l ia. Al a5uc, .rea<a din nou" dar de data a$ta era o reac<ie fa<, de 5ro5ria 5er$oan,. Pro5ria lui condi<ie de/n, de /il,. ;ase lungi& ;ite=l aici" l>n., un cada!ru &i te/>ndu=$e 5entru !ia<a altuia. Ei dac, Eli$a#eth fu$e$e cea care /uri$e 1n fl,c,riC Ar 5utea eB5lica a$ta de ce -eidun $e $inuci$e$eC A&i 1n.hi<i $en0a<ia de !o/," $e ridic," ie&i 5e !erand, &i 1&i u/5lu 5l,/>nii cu aer curat de c>te!a ori. S5rijinindu=$e de #alu$trada 5utre0it," $e a&e0, 5e /ar.inea !erandei &i=l $un, 5e Gunnar$tranda.

:2

Partea $%E&A

treia

21 8rank 8r9lich $e ridic, 1n ca5ul oa$elor 1n 5atul lui du#lu /ult 5rea $5a<io$" uit>ndu=$e la 5erna &i la 5ilota de l>n., el. ?u /ai fu$e$e ni/eni aici du5, Eli$a#eth D 1n noa5tea 1n care ea di$5,ru$e &i Arnfinn 7a.a fu$e$e uci$ 1n 4oen.a. A&ternuturile nu fu$e$er, $chi/#ateJ cutele de 5e cear&af fu$e$er, l,$ate de cor5ul ei. An ur/a ei r,/,$e$e un $in.ur fir de 5,r ne.ru" o linie &er5uitoare 5e 5erna #o<it," ca o 5otec, de=a lun.ul unui teren /unto$" 5e o hart,. 4>n., 5at" 5e no5tier," era o $ticl, .oal, de !in" cu un /uc de lu/>nare 1n !>rf. O !eio0, i/5ro!i0at, D de ea" 1ntr=o noa5te c>nd $e lua$e curentul. Du5, aceea" lu/ina tre/ur,toare le 5roiecta$e u/#rele 5e 5erete 1ntr=un $5ectacol de efect. Acea$t, a/intire 5utea 5ro!eni la fel de #ine dintr=o carte 5e care o citi$e $au dintr=un fil/ 5e care=l !,0u$e de/ult. Sertarul de la no5tiera de 5e 5artea ei nu era #ine 1nchi$. Gol" $e ridic, &i /er$e 1n jurul 5atului. ?ici cercei" nici inele uitate 5e no5tier,. Era 5e cale $, 1/5in., $ertarul" c>nd 0,ri ce!a. Tra$e $ertarul afar,. Era o carte. Poe0ie. artea ei. ea 1n care 1&i !>ra ade$ea na$ul. Pre< de o $ecund, $e !,0u intr>nd 1n dor/itor !enind de la #aie@ Eli$a#eth" .oal, 5e 5at" cu #,r#ia $5rijinit, 5e #ra<eJ ridic, 5ri!irea la el &i 1nchi$e cartea. artea ei. K/a.inile nu /ai erau &ter$e. Se $i/<ea de 5arc, <inea 1n />ini un fra./ent din Eli$a#eth. Se coco<, 5e 5at" 1nc>ntat de de$co5erire. De$chi$e cartea cu />ini tre/ur>nde. An,untru era un $e/n de carte D delicat D /,ta$e al#, cu #roderii /inu$cule ne.re. K/a.inea 5e care o alc,tuiau $e/nele 1i 5ro!oc, un &oc. Era acela&i /oti! ca 1n tatuajul lui Eli$a#eth. D,du $e/nul la o 5arte &i citi@ nu uit 5e ni/eni durerea trece &i ea 5e$te un ra/ tro$nind nu uit 5e ni/eni dac, te $,rut. Se l,$, 1na5oi 1n 5at. u!intele e!ocau 1nt>lnirea lor deci$i!,@ $eara 1n care 1l ur/,ri$e aca$,. An.he$uiala din /etrou" $unetul 5a&ilor 5e a$falt" i/a.inea $iluetei ei 1n fa<a felinarului. Ai $i/<ea re$5ira<ia cald, 5e o#ra0. :3

D,du c>te!a 5a.ini 1na5oi. Fer$urile erau din ulti/a $trof, a unui lun. 5oe/ $cri$ de o $criitoare le$#ian, decedat," Gun!or 7of/o. iti 5ri/a $trof, a 5oe/ului@ /i=a/ 5ierdut fa<a 1n rit/urile a$tea $,l#atice doar tru5ul /eu al# /ai dan$ea0, Oare a&a $e !edea 5e $ineC ;n tru5 f,r, fa<,. iti din nou@ Q?u uit 5e ni/eni dac, te $,rutR. K/a.inea lui Eli$a#eth $e ri$i5i 1n ti/5 ce citea. 4,$a$e cartea inten<ionatC Sau o uita$e" 5ur &i $i/5luC O re5lic, a tatuajului lui Eli$a#eth" at>t de $traniu 5entru ea" &i f,r, $, $e/ene cu ni/ic altce!a" o $e/n,tur, inti/, luat, din tru5ul ei" a&e0at, 5e$te cu!intele 5e care le ro$ti$e la 1nce5utul rela<iei lor D 9u uit pe nimeni dac te srut& Au0ea !ocea lui Gunnar$tranda 1n ca5@ oase lungi& u!intele $e to5ir, i/ediat 1n 0.o/otul fl,c,rilor tro$nind" din /intea lui. O i/a.ine" un foc de le/ne uria&" o ca$, cu5rin$, de fl,c,ri" c,ldura do.oritoare" ochiuri de .ea/ eB5lod>nd. ?i/ic altce!a !i0i#il 1n afar, de contururile unui tru5 1nf,&urat 1n fl,c,ri. K/a.inea e /,rit,. ontururile $e /ateriali0ea0, 1n carne D carne 1ncin$," to5indu=$e" .r,$i/e u/an, $f>r>ind" ar0>nd cu o flac,r, .al#en, 5>n, la car#oni0are. G>ndurile 1i 1ncre/enir," 5arali0ate de acea !i0iune" 5>n, c>nd 1nce5u $, $i/t, iar cartea 1n />ini. Dac, 1n $cru/ul ca#anei ar$e a lui -eidun Fe$tli erau r,/,&i<ele lui Eli$a#eth" dac, Eli$a#eth era /oart," cu/ a!ea el $,=&i /ai re!in, !reodat,C iti 5oe/ul din nou. Alte i/a.ini 1n con&tiin<a lui@ el" f,c>nd dra.o$te" cu /ult ti/5 1n ur/," i/a.inea /ai &tear$," f,r, culori. Eli$a#eth 5un>nd cartea jo$ &i $5un>nd c, nu $e 5oate $, cite&ti aceea&i carte de dou, ori. Atunci &tiu@ era !or#a de$5re o dra.o$te !eche. Pro5o0i<ia $e referea la o anu/it, 5er$oan,. Se ridic, &i $e uit, 1n .ol 5e ferea$tr,@ fa5tul c, Eli$a#eth 1nce5u$e o rela<ie cu el atunci tre#uia $, 1n$e/ne c, tr,da 5e altcine!a. Dar 5e cine tr,da$eC -eidun Fe$tliC Putea oare $, fie at>t de $i/5luC ?u" nu $e 5utea. Aici era !or#a de uitare. Era ce!a din trecutul 1nde5,rtat. Dar cine era cel 5e care nu !oia $,=l uiteC Ei cine era 1n $tare $,=i r,$5und,C 8ratele ei era /ort. -eidun Fe$tli D /oart,. >nt,ri $e/nul de carte 1n />ini. %roderie. ;n /oti! tatuat 5e coa5$a lui Eli$a#eth. EBi$tau &an$e $, /ai fi !,0ut cine!a tatuajul. Du5, un du& lun. &i un /ic dejun" 5orni calculatorul" $e conecta la net" Pa.ini Aurii" Ateliere de Tatuaj" ,utare. 4i$ta loca<iilor era lun.,. QDurere Pur5urieR 1n 7ei/dal" QSe/nul lui OdinR 1n 4ille$tr9/" QAuI Tatuaje &i Piercin.R 1n %er.en" QTotul 1ntr=o .aur,IR 1n %od9. -e$tr>n$e c,utarea la re.iunea O$lo &i :6

$coa$e li$ta la i/5ri/ant,. Se uit, la ea. -proape c lucrez iar ca un poli!ist& ; munc din poart+n poart& Poate a$ta ar tre#ui $, fac,. S, $e 5re0inte la #irou &i $,=&i continue in!e$ti.a<ia ca 5arte din /unca luiC Alun., ace$t .>nd" 5,r,$i a5arta/entul &i co#or1 la /a&in,. 8u o ade!,rat, a!entur, $, intre &i $, ia$, din $aloane de tatuaj" cu 5ere<i aco5eri<i de i/a.ini kit$ch D /otociclete" cranii" $,#ii &i fl,c,ri" trandafiri" $cor5ioni. An /ajoritatea locurilor $e aflau fete tinere" $t>nd 5e #urt, &i tatu>ndu=&i o decora<ie $u$" 5e coa5$,. An alte $aloane" $t,teau 5e $5ate &i=&i tatuau trandafiri $au $i/#oluri cali.rafice 1n 0ona in.hinal, &i 5e coa5$e. ;n #,r#at !oia o coroan, de $5ini 1n jurul #ra<uluiJ altul !oia nu/ele lui 4eif Eric$on 5e 5icior. -utina $e re5eta@ /ai 1nt>i" 8rank 8r9lich le ar,ta 5o0a lui Eli$a#eth" a5oi $e/nul de carte cu /oti!ul neo#i&nuit #rodat 5e el. Ar,ta ca ni&te 5icioare de cor#@ linii ciudate cu $5irale 5rin ele. ?u .,$i ni/ic a$e/,n,tor" nici /,car de de5arte. Mul<i dintre cei care f,ceau tatuaje 1i ofereau 5o0e cu 5ro5riile lucr,ri. Majoritatea $5eciali&tilor erau ade5<i ai culturii de /otociclet,. Dar nicio fr>ntur, de infor/a<ie" nic,ieri. Antre !i0ite" $t,tea aca$, &i continua c,utarea 5e net. ,ut, cu!intele din 5oe/" o !arietate de co/#ina<ii de cu!inte" dar f,r, $ucce$. A#ia atunci c>nd trecu a treia oar, 5rin li$ta ti5,rit, 5ri!irea 1i fu atra$, de o fir/, nu/it, QStudio de Tatuaje de Art, Per$onal,R. 4ucrul intere$ant le.at de fir/a a$ta era c, a!ea $ediul 1n A$ki/. Era o 5re$u5unere a5roa5e ilo.ic," dar tru5ul lui JonnO 8are/o fu$e$e .,$it acolo D 1n A$ki/. Putea 1ncerca acolo la fel de #ine ca oriunde altunde!a. Se 5re.,ti" 1&i lu, cheile de la /a&in, &i co#or1 cu liftul. Afar," 5e $trad," tra$e 1n 5ie5t aerul u/ed &i .reu. Gerul $e 1n/uia$e iar. ?u 5loua" dar aerul era 5lin de !a5ori" de o con$i$ten<, u/ed, &i .ri" 5icuri /inu$culi de a5," 5lutind 1n cea<, &i ateri0>nd 5e 5,/>nt" 1ncet" foarte 1ncet. Du5, ce urc, 1n /a&in," .re&i dru/ul &i $e tre0i /er.>nd $5re centrul ora&ului O$lo" 1n loc $, /ear., $5re Ski. A&a c, $e 1ndre5t, $5re Si/en$#rPten" urc, 5e FPr!eien" 5e$te deal" &i !ir, la drea5ta" 5e Eke#er.!eien 1n jo$. 8r>n, chiar 1n fa<a #locului unde $e afla locuin<a lui Eli$a#eth. ;n i/5ul$ de /o/ent a5roa5e c,=l f,cu $, o5rea$c, de tot. 9u eti moart& Refuz s cred asta& Era 5atetic" dar $e $i/<ea cu5rin$ de o e/o<ie 5uternic,. Era $i.ur c, e acolo" 1n a5arta/entul ei. D,du cu $5atele 5>n, 1n 5arcare" co#or1 &i o lu, la fu., 5e $c,ri. ;&a nu fu$e$e $i.ilat,. Se o5ri" tr,.>ndu=&i r,$uflarea. Ei $un,. ?iciun $unet. Sun, din nou" a$cult, &i #,tu la u&,. A5arta/entul era /ort. Dar $e au0eau 0.o/ote din a5arta/entul !ecin. Se 1ntoar$e $5re u&a al,turat,. Sunetele din $5atele ei $e o5rir,. Sun,. G.o/ot de 5a&i. O u/#r, trecu re5ede 5rin dre5tul !i0orului. Se /ai $cur$er, c>te!a $ecunde 5>n, c>nd lan<ul 0,n.,ni &i u&a fu de$chi$,. :(

H M, #ucur $, !, !,d din nou" $5u$e 8r9lich. %,tr>nelul $e uit, la el. Ai tre/urau #u0ele" iar fa<a 1i era di$tor$ionat, 1ntr=o .ri/a$, cu 5ri!irea fiB, &i ochii /iji<i la un $oare care di$5,ru$e de /ult. H ?e=a/ 1nt>lnit acu/ c>te!a 0ile. De$f,&ura/ o anchet, 1n le.,tur, cu Eli$a#eth 8are/o. Mi=a<i $5u$ c, &i=a f,cut #a.ajele &i a 5lecat. A<i !or#it &i cu 5oli<ia de$5re con!er$a<ia noa$tr,. F, a/inti<i de /ineC O/ul 1ncu!iin<,. H Era/ curio$ 1n le.,tur, cu ce!a" $5u$e 8rank 8r9lich. 4ocui<i aici 1nainte $, $e /ute fra<ii 8are/o" nu=i a&aC O/ul 1ncu!iin<, din nou. H Eti<i cu/!a c>t ti/5 au locuit 1/5reun, aiciC S=au /utat 1n acela&i ti/5C H De ceC O/ul horc,i &i=&i rec,5,t, !ocea. H De ce a<i !enit aici $, 5une<i 1ntre#,riC 8r9lich $e .>ndi 5u<in. An cele din ur/, $5u$e@ H Din /oti!e 5er$onale. O/ul 1i arunc, o 5ri!ire" o 5ri!ire a$5r,. Antr=un t>r0iu" r,$5un$ul 1i 5,ru $ati$f,c,tor. el 5u<in" 8rank 8r9lich nu detect, niciun fel de $ce5tici$/ 1n ochii #,r#atului" c>nd ace$ta $5u$e@ H Ea $=a /utat 5ri/a. 8ratele ei a !enit c><i!a ani /ai t>r0iu. H F, a/inti<i cu/!a 1n ce an $=a /utatC O/ul cl,tin, din ca5. H Ancerca<i. H Tre#uie $, fie !reo 0ece ani #uni. Si.ur. H Ei la 1nce5ut a locuit $in.ur,C O/ul cl,tin, din ca5. H Au fo$t !reo c><i!a fl,c,i" fire&te" 1n $5ecial unul" 1nainte $, $e /ute &i fratele ei aici. H 8l,c,iC H Da" 5,i" e o fat, fru/oa$, &i au eBi$tat #,r#a<i" &ti<i" dar a fo$t unul care a $tat de$tul de /ult, !re/e. ?u cred c, locuia aiciJ doar $t,tea aici 5entru 5erioade $curte. A/i a/inte$c 5entru c, a/ fo$t 5u<in $ce5tic. Era din .enera<ia nou, de concet,<eni" &ti<iC A di$5,rut" $la!, Do/nuluiI 4a 1nce5ut a/ cre0ut c, JonnO l=a tri/i$ la 5li/#are" dar JonnO era fratele ei" nu=i a&aC H Genera<ia nou, de concet,<eniC H Da" nu ne.ru" /ai de.ra#, turc $au $la!. u un ca5 u&or rotund &i na$ul lun.. ?u /ai &tiu cu/ 1l che/a" totu&i. e!a cu KN $au oare cu AN KkaC AkaC ?u. l,tin, din ca5. Ti/5ul treceJ 1/#,tr>ni/. Knfor/a<ia nu era de /are ajutor. 8rank 8r9lich era acu/ doar 5oli<i$t. A!ea o trea#, de f,cut. )lisabet 0aremo" fost iubit" oase lungi& ?icio re0onan<, 1n ::

/intea lui" f,r, fe#r," f,r, i/a.ini tul#ur,toare" f,r, fl,c,ri tro$nind. Era 1nc, di/inea<, de!re/e 1n ti/5 ce $tr,#,tea &o$eaua Mo$$e!eien $5re 8i$k!oll#ukta &i Ma$te/Or. Dru/ul 5>n, la A$ki/ dur, trei $ferturi de or,. onducea 1n $en$ in!er$ fa<, de /a&inile care !eneau $5re ora& la ora de !>rf" de r,$,rit t>r0iu de iarn,. Trecu 5e$te Podul 8o$$u/ &i 5e l>n., auto$trada 1n con$truc<ie. >nd 1ntoar$e la .iratoriul de 5e Euro5a!eien" 1n jo$" $5re .ar, &i 1n centrul ora&ului A$kin" d,du de $alonul de tatuaje chiar 1n fa<a lui. Se afla l>n., #irourile de la 4illen. 8ri$9r" 1ntr=o cl,dire .al#en," $olitar, l>n., #ariera 5e$te calea ferat," care 1/5,r<ea ora&ul 1n dou,. Pe 5artea cealalt, a c,ii ferate" 1n fa<a 0onei unde 1nce5ea 5ietonala" era o cafenea care ar,ta ca o ca0ar/, ro&ie. Studioul de tatuaje nu era de$chi$ 1nc,. 8rank 8r9lich $e deci$e $, dea o rait, 5rin ora&. Se 5li/#, 5rin 0ona 5ietonal, &i o lu, la drea5ta 5e un dru/ &er5uitor care $e $f>r&ea la o inter$ec<ie cu $e/afor. Pei$ajul era do/inat de cl,diri /ari &i 5,trate. Ora&ul ,$ta 5utea fi .,$it oriunde D 0on, de c>/5ie 1/5>n0it, de arhitectur, /ilitar, &i oferte $5eciale de le.u/e &i fructe. Dar $e 1ntre0,reau a/#i<ii /ai /ari 1n $5atele lui D A]ua=5arcuri" o fa#ric, D !echile fa#rici !ikin.e" care fu$e$er," fire&te" tran$for/ate 1n centre co/erciale. An ti/5 ce 8rank 8r9lich trecea 1na5oi 5e$te liniile de cale ferat," 0ece /inute /ai t>r0iu" au0i 0.o/otul fa/iliar al unei 7arleO 1n cur#a de l>n., .ar,. %,r#atul era .enul rotofei" jo!ial" cu 5,rul lun. &i cre<. 8r9lich 1i ar,t, foto.rafia lui Eli$a#eth 8are/o" dar ace$ta n=o recuno$cu. A5oi 1i d,du $e/nul de carte cu /odelul tatuajului lui Eli$a#eth. Pe care 1l recuno$cu. 22 8r9lich 1<i lua$e o 5o0i<ie ori0ontal, 5e cana5ea &i $tudia din nou ta!anul D un $e/n ne.ru l>n., #ec. Putea fi o /u$c,. Dar nu $e /i&ca. Era altce!a. Se hol#a$e la ta!an din 5o0i<ia a$ta de cel 5u<in un /ilion de ori" !,0u$e $e/nul &i $e .>ndi$e@ 5oate e o /u$c,. Dar nici de data a$ta nu $e deranja $, $e ridice &i $, afle ce era de fa5t. St,tea 5e $5ate &i /edita. Etii c, &i=a f,cut un tatuaj la A$ki/" acu/ 5atru $au cinci ani. e altce!aC ?u &tii ce re5re0int, &i de ce &i l=a f,cut. el care 1i injecta$e cerneala 1n 5iele 5ri/i$e un de$en &i nu &tia ce $i/#oli0ea0,. Deci nu 1nainta$e deloc@ o/ul 1&i a/inti$e /odelul" dar nu &i fa<a ei. 8r9lich 1<i d,du $ea/a c, #>j#>ia la /ar.inile unui 5u00le" inca5a#il $, /ai 5un, 5ie$ele ca5 la ca5. Tre#uie $, $e a5uce din alt ca5,t. Dar de la careC e a declan&at toat, 5o!e$tea a$taC ?oa5tea aceea" cri/a din 4oen.a" are$t,rile #a0ate 5e un 5ont. Antre#are@ ine le=a dat 5ontulC -,$5un$@ Merethe Sand/o. :'

Antre#are@ De ceC -,$5un$@ ?ici cea /ai !a., #,nuial,. ;n /i$ter. Se 5oate $, fi fo$t 5entru c, Merethe Sand/o a!u$e$e /ai 1nt>i o rela<ie cu fratele lui Eli$a#eth" a5oi i $e a5rin$e$er, c,lc>iele du5, Fidar %allo. Deci $e 5oate $, fi fo$t !reun factor necuno$cut 1n .ru5" o for<, din interior care a 5rodu$ ace$te dou, e!eni/ente@ Merethe Sand/o care trece de la un #,r#at la cel,lalt &i contactea0, 5oli<ia c>nd cei trei de!in r,$5un0,tori de o cri/,. u toate a$tea" c>nd 1i toarn," de ce le d, nu/ai trei nu/e 1n loc de toate 5atruC O $in.ur, 5er$oan, 1i 5oate r,$5unde la acea$t, 1ntre#are@ Merethe Sand/o. Ei Merethe Sand/o lucrea0, ca o$5,t,ri<,. 8rank 8r9lich" 1ntin$ 5e cana5ea &i conte/5l>nd $e/nul ne.ru de l>n., #ec" &tiu c, tre#uie $=o ia 1n$5re centrul ora&ului. A&i c,ut, o c,/a&, &i o cra!at,. Du5, ce=&i $cutur, co$tu/ul de 5raf" 1&i d,du $ea/a c, ar fi tre#uit du$ de /ult la cur,<at. Al l,$, 1n &ifonier &i ale$e 1n $chi/# o 5ereche de 5antaloni ne.ri de 5>n0, &i o hain, a$ortat,. ;it>ndu=$e 1n o.lind," cu.et,@ 5u<in .el de 5,r &i $=ar 5utea $, fie la 1n,l<i/e. 4u, $in.urul taBi 5arcat 1n $ta<ia de taBiuri de la -Oen. Eoferul citea $erdens @ang &i fu !i0i#il $5eriat c>nd 8rank 8r9lich de$chi$e u&a. H An centru" !, ro." $5u$e el" &i co#or1 1n fa<, la %li$$" a c,rui eBi$ten<, era anun<at, de o lu/in, de neon ro0" care cli5ea 5e 5erete. Pentru o 0i din ti/5ul $,5t,/>nii era 5rea de!re/e $, ie&i 1n ora&. Portarul 1nc, nu era la locul lui &i" 1n afar, de el" /ai era un $in.ur client 1n 1nc,5ere. lientul 1ncerca $, le.e o con!er$a<ie cu fe/eia care=l $er!ea. Pielea ei a!ea o culoare /aronie eBa.erat, de $olar &i 5,rul era 1/5letit 1n codi<e afro. An afar, de o fu$t, /ini !erde &i ciora5i ro&ii de 5la$," nu 5urta ni/ic. Tre#uie $, fi a!ut /ai /ult de dou,0eci &i cinci de ani D un a#do/en fru/o$ lucrat $u# $>ni. 8r9lich $e a&e0, la o /a$, 1n col<. ;n 5o$ter anun<a c, $5ectacolul 1nce5ea 1n jur de nou,. TeBtul era ilu$trat de i/a.inea cla$ic, a unei $tri5teu0e 1n cul/ea eBta0ului" 1nf,&urat, 5e o #ar, de incendiu. 8e/eia 1n ciora5i de 5la$, !eni la /a$a lui &i=l 1ntre#, ce dore&te. A!ea $f>rcurile de culoarea $5u/ei de ciocolat,. 8rank 8r9lich nu &tia unde $, $e uite. %,r#atul cherchelit de la #ar $e uit, />nio$ la elJ era e!ident deranjat de orice concuren<, 5entru aten<iile do/ni&oarei. 8r9lich $e hot,r1 $,=&i 1ndre5te aten<ia $5re ochii ei" care $tr,luceau ca ni&te faruri de tra/!ai" 5e fondul tenului ei cu #ron0 de $olar. o/and, o #ere /are &i 1ntre#, dac, 5oate !or#i cu Merethe. H Merethe &i /ai cu/C H Sand/o. H A 5lecat. 8r9lich era hot,r>t $, 5rofite c>t 5utea de /ult de oca0ie. H A 5lecatC ')

H Da. O /i&care $tu5id," 5e #une. 8,cea #ani fru/o&i aici. H Ei acu/ unde lucrea0,C H An Grecia. ;n clu# din Atena" ce!a de .enul ,$ta. Are o $luj#, #un,. A/ fo$t 5u<in in!idioa$, 5e ea" c, lucrea0, 1n Grecia. E /ai cald acolo acu/" dec>t e aici !ara. H 4a nai#aI 8r9lich $i/<ea c,=&i intr, 1n rol. A& fi &tiut cu/ $tau cu ea" dac,=/i $5unea c, 5leac, 1n Grecia" nu/ai ca $, lucre0eN A 5lecat de /ult" ce &tiiC H Acu/ !reo $,5t,/>n,. A&tea5t, 5u<in D $,=<i aduc #erea. Tra!er$, localul ca o #alerin," iar $>nii 1i $,ltar, u&or c>nd $e 1n!>rti $, ia un 5ahar 5entru #erea lui 8r9lich. %,r#atul de la #ar 1nt>/5ina dificult,<i 1n a=&i <ine echili#rul 5e $caun. A/i a/inte&te de /ine" $e .>ndi 8r9lich 5o$ac. H O cuno&ti #ine 5e MeretheC 1ntre#, el c>nd fe/eia $e 1ntoar$e cu #erea. H ?u" $unt 5rieten, cu Fidar" Fidar %allo. H S,raca Merethe. A/i 5are att de ru 5entru fata a$ta. H Ei o &tiu &i 5e $ora lui JonnO" $5u$e 8r9lich. Eli$a#eth 8are/o. %,r#atul de la #ar $tri., ce!a de ne1n<ele$. 8e/eia 1n,l<, ca5ul &i=i r,$5un$e. Ai &o5ti lui 8r9lich@ H E at>t de $>c>itor. H Da. A/ fo$t cu Eli$a#eth o !re/e. A$ta a fo$t i/ediat du5, ce a a!ut o rela<ie cu ,la D cu/ /,=$a 1l che/aCN ;n indi!id iranian $au /arocan $au de unde /,=$a !eneaN H Klija0C H Da" Klija0" a$ta era. H Sunt de$tul de $i.ur, c, e croat. H A&a e. %,r#atul de la #ar r,cni din nou. H Fin i/ediatI 8e/eia $e du$e la #ar &i=i turn, o #ere /are 5e care ace$ta o du$e la .ur, cu />na tre/ur>nd,. A5oi $e 1ntoar$e la 8r9lich. H E #ine $, /ai !e0i clien<i noi din c>nd 1n c>nd" $5u$e ea. Ai !enit aici 5entru 0,5ad,C H ?u chiar. De fa5t a/ !enit $, !or#e$c cu Merethe. H Pro.ra/ul /eu 1nce5e la un$5re0ece. Sunt /ai /ul<i oa/eni la ora aia. Petreceri ale #urlacilor &i che$tii din a$tea. ?a&5a. Dar 5o<i !eni $, !e0i cu/ <i $e 5are. 8r9lich $e tre0i $tudiindu=i cutele ad>nci din jurul #,r#iei" 5ri/ele $e/ne ale unei fe<e #r,0date &i $cli5irea de o<el din $5atele ochilor ei ca farurile de tra/!ai. H Etii ce $=a 1nt>/5lat cu Klija0C 1ntre#, el &i &tiu i/ediat c, f,cu$e o .af,. Ea 1i arunc, o 5ri!ire diferit," $tranie. Toate cicatricele &i #ra0dele 5e care le '1

eBa/ina$e 5e fa<a ei a!eau aceea&i for/, 5e care o ia 5,/>ntul toa/na c>nd $e ridic, a#urii di/ine<ii. Acu/ el era cel 5e care 1l e!ita. T,cerea dintre ei cre$cu" .rea &i $t>njenitoare. 8e/eia $e 1ntoar$e la #ar &i r,/a$e acolo. #e ce teren minat am clcat, $e 1ntre#, &i=&i ter/in, #erea. 8e/eia nu $e /ai 1ntoar$e la /a$a lui. >nd /er$e $, 5l,tea$c," 8r9lich 5u$e 5e tej.hea o h>rtie de o $ut, de coroane &i=i $5u$e $, 5,$tre0e re$tul. Se uit, 1n alt, 5arte. An /etrou" 1l $un, 5e Utter.jerde &i=l 1ntre#, dac, &tie !reun infractor 5e nu/ele de Klija0. Ai $u.er, c>te!a feluri 1n care $e 5oate $crie. Utter.jerde 1i $5u$e c, a!ea $, $e intere$e0e. Utter.jerde nu /ai $un, 1na5oi. Afl, $in.ur. Era trei di/inea<a. Se tre0i $5eriat D 1l !i$a$e 5e Klija0. 23 A doua 0i /er$e c>t 5utu de re5ede la 5oli<ie. Se 1nt>lni 5e coridor cu 4ena Sti.er$and" cl,tin, conde$cendent din ca5" dar 1l $tr>n$e &i de #ra<. H Al cuno$c 5e o/ul ,$taN M, #ucur $, te !,d din nou. H Gata" .ata" $e #>l#>i 8r9lich" $i/<ind cu/ 1l trec toate a5ele. Freau doar $,=/i iau ni&te lucruri din #irou 1nainte $, /, duc iar 1n concediu. De$cuie #iroul &i 1nchi$e u&a. A!ea noroc. Gunnar$tranda nu ajun$e$e 1nc,. ?u era ni/eni acolo. ?u a!ea chef $, dea ochii cu ni/eni. Ai ajun$e$e efortul fi0ic 5e care 1l de5u$e$e ca $, $chi/#e c>te!a cu!inte cu Sti.er$and. Scutur, din ca5 ca un #oBer a/e<it de 5u/n &i /er$e $5re #iroul cu calculatorul de$chi$. Se conecta &i c,ut, ra5ortul de$5re $5ar.erea de la Kn.e ?ar!e$en 1n ;l!9Oa" din 2 noie/#rie 1'':. Du5, aceea c,ut, un ra5ort al 5oli<iei din %[ru/ de$5re un incident cu 1/5u&c,turi 1n Snar9O!eien c>te!a 0ile /ai t>r0iu. Toc/ai c>nd ra5oartele fu$e$er, ti5,rite &i ca5$ate la un loc" intr, Gunnar$tranda 5e u&,. 8,r, $, cli5ea$c," 5oli<i$tul /ai #,tr>n 1&i $coa$e haina &i o 5u$e 1n cuier. H Gata concediulC 1ntre#, $curt. 8r9lich cl,tin, din ca5. H ?u ar fi fo$t /ai 5ractic $,=i .,$e&ti cada!rul lui -eidun Fe$tli 1n 5o$tura de 5oli<i$t dec>t 1n cea de turi$tC u /intea 1n alt, 5arte" Gunnar$tranda continu,@ M=a/ tot .>ndit. A/ !or#it cu ea de$5re ca#ana aia ar$, a ei &i i/ediat du5, ce a/ 5lecat a luat un 5u/n de 5a$tile &i a /urit. ?e#un, de le.at. H Pro#a#il c, nu 5ierderea ca#anei a deter/inat=o $, fac, a$ta. H Te .>nde&ti la oa$eC 8rank 8r9lich 1ncu!iin<, din ca5. Si/<ea cu/ i $e 5relin.e tran$5ira<ia 5e '*

$5r>ncean,. Era ne5l,cut $, !or#ea$c, de$5re Eli$a#eth ca de$5re ni&te oa$e. H 8ata a$ta tre#uie $, fi fo$t deo$e#it," $5u$e Gunnar$tranda. 8r9lich /ai d,du o dat, din ca5. H e=ai acoloC 1ntre#, Gunnar$tranda" ar,t>nd $5re h>rtiile 5e care 8r9lich &i le 1nde$a$e $u# #ra<. H ;n ca0 de acu/ &a$e ani. ri/a de la Snar9Oa. Gunnar$tranda $e .>ndi c>te!a cli5e. H 8olken#or." /ur/ur, el. ?u lucra cu/!a la o #en0in,rieC H Era a lui &i tot el o ad/ini$tra. H 4uat o$tatic" nu=i a&aC H ?u. Ar fi tre#uit $, fie o are$tare direct,. 8olken#or. a fo$t 1/5u&cat &i uci$ de #,r#atul are$tat. M=a/ du$ cu ti5ul din Sand!ika $,=l are$t,/. 4ucra la $er!ice=ul din %lo//enhol/. A!ea/ h>rtiile nece$are D un jaf 1n ;l!9Oa. >nd a/ ajun$ acolo" indi!idul era 1n $5atele tej.helei" dar a $co$ un 5i$tol din #u0unar. 8r9lich r,$foi 5rin ra5ort. H ;n olt POthon" <ea!a $curt,. 4=a fluturat 5e acolo" a fu.it 5rin $5,l,torie 1n atelierul de re5ara<ii" unde 8olken#or. $chi/#a uleiul. ?iciunul dintre noi nu cre0u$e c, a$ta o $, fie o trea#, 5ericuloa$," a&a c, nu $olicita$er,/ ar/e. A tre#uit $, $t,/ 5e loc &i $, 5ri!i/ o/ul fu.ind cu ar/a 1n />n,. A5oi a/ #,tut 1n retra.ere. Din nefericire 5entru toat, lu/ea" 8olken#or. a intrat 1n ac<iune. Pro#a#il $=a .>ndit c,=l cunoa&te 5e indi!id &i c, are $itua<ia $u# control. S=a au0it o 1/5u&c,tur,. 8olken#or. a fo$t 1/5u&cat 1n 5ie5t. Atunci o/ul $=a 5anicat" a aruncat re!ol!erul &i a luat=o la fu., D dre5t 1n #ra<ele noa$tre. Gunnar$tranda $e ad>nci 1n .>nduri. H O/ul care a tra$ cu ar/a $e nu/ea Klija0 Gu5ac" $5u$e 8r9lich. H K/i.rantC H A doua .enera<ie. Ma/a &i tat,l din %alcani. Mor<i a/>ndoi. Gu5ac e cet,<ean nor!e.ian. H Din ce /oti! cercete0i che$tiile a$tea acu/C 8r9lich 5u$e h>rtiile 1ntr=o .eant, &i $5u$e@ H Gu5ac a fo$t are$tat 5entru c, a luat 5arte la un jaf 1n ;l!9Oa. K $=a furat $eiful unui #o.,tan nu/it Kn.e ?ar!e$en. Era 1ntr=un dula5 din dor/itorul lui &i a!ea ju/,tate de /ilion de coroane 1n el. Klija0 Gu5ac a fo$t !,0ut de un !ecin. Au fo$t !reo c><i!a i/5lica<i" dar 5e Gu5ac l=a tr,dat 1nf,<i&area. H %ine" $5u$e Gunnar$tranda ner,#d,tor. Dar de ce $, faci $,5,turi 1n direc<ia a$taC H A fo$t .,$it !ino!at de jaf cu 5re/editare &i ucidere din cul5,. hiar dac, nu a fo$t $in.urul i/5licat 1n jaf" ni/eni 1n afar, de el nu a fo$t acu0at. Gu5ac &i=a <inut .ura. M, intere$ea0, /artorii &i in!e$ti.a<ia 1n $ine. H De ceC /or/,i Gunnar$tranda. 8r9lich e0it,. '+

Kritarea lui Gunnar$tranda cre$cu &i cuta de 5e frunte i $e ad>nci. H Klija0 Gu5ac locuia cu Eli$a#eth 8are/o c>nd a fo$t acu0at &i conda/nat" $5u$e 8r9lich re5ede. T,cur, 5ri!indu=$e 1n ochi. M>inile lui Gunnar$tranda #>j#>ir, du5, o <i.ar,. 8r9lich r>nji. H Te=a/ f,cut curio$" nu=i a&aC /or/,i el. H M, .>nde$c la ce!a care /, fr,/>nt, de c>t!a ti/5 1ncoace" $5u$e rar Gunnar$tranda. H e anu/eC H -ela<ia dintre tine &i fat, a fo$t o 1n$cenare. T,cere. Pe care o 1ntreru5$e 8r9lich@ H Dac, ai dre5tate" nu 1n<ele. lo.ica din $5atele ideii. H Dar chiar dac, nu 1n<ele.i lo.ica" ur/,re&ti le.,tura cu Klija0 Gu5acC H %ine1n<ele$. H De ceC H ;ciderea 5a0nicului. Du5, 5,rerea /ea" a$ta clarific, o /ic, 5ro#le/,. H e 5ro#le/,C H Al 5atrulea ho<. Klija0 nu a fo$t $in.ur c>nd a furat $eiful lui ?ar!e$en. Klija0 era iu#itul lui Eli$a#eth" iar ea era $ora lui JonnO 8are/o. Dac, nu /, 1n&el" 8are/o a lucrat &i cu al<i oa/eni 1n afar, de %allo &i -o.n$tad o dat, $au de /ai /ulte ori. Deci e li/5ede c, erau 5atru 1n noa5tea c>nd 5a0nicul a fo$t o/or>t 5e chei. A!e/ un al 5atrulea i/5licat 1n cri/a de la 7a.a" dar nu a!e/ nici cea /ai !a., idee cine e. H Dac, te 1ntorci la /unc," acu/ $=ar 5utea $, ai un ca0" $5u$e Gunnar$tranda .>nditor. H ?u $unt a&a de $i.ur. A& fi 1n continuare de$calificat at>ta !re/e c>t 5i$ta trece 5rin Eli$a#eth 8are/o. H ?u /ai lucra de />ntuial, la ca0ul ,$ta c>t ti/5 e&ti 1n concediu. H ?u/ai a$ta fac de c>nd /i=a/ luat li#er. 4ini&te din nou. A&i 5uteau citi .>ndurile unul altuia foarte #ine &i niciunul dintre ei nu a!ea de .>nd $, iro$ea$c, !or#e 5entru ceea ce era e!ident. 8rank 8r9lich 1nc,lca toate re.ulile" dar a!ea $, continue $, fac, a$ta indiferent ce /,$uri ur/a $, ia Gunnar$tranda ca $,=l o5rea$c,. H A a5,rut /a&ina" $5u$e Gunnar$tranda. H e /a&in,C H Saa#=ul lui JonnO 8are/o" cel de$5re care a/ cre0ut c=a fo$t !,0ut l>n., r>ul Glo//a 1n 0iua 1n care a fo$t eli#erat. H e=i cu /a&inaC H Era a#andonat, 5e un dru/ fore$tier l>n., Sollih9.da D la o $ut, de kilo/etri de A$kin. ;n <,ran care trecea 5e l>n., ea cu tractorul 1n fiecare 0i" 1n cele din ur/, $=a ener!at $uficient 1nc>t $, ne $une. '2

H A fo$t eBa/inat,C H ei de la Kri5o$ $e ocu5, de a$ta. Acu/ nu face !reo 5ro$tie" $5u$e Gunnar$tranda. Ei <ine=/, la curent. Gunnar$tranda a&te5t, 5>n, c>nd u&a $e 1nchi$e 1n ur/a lui 8r9lich" a5oi $e r,$uci 1n $caun &i lu, telefonul. Al $un, 5e ofi<erul de 5oli<ie 5e care=l cuno&tea cel /ai #ine de la Eco= ri/e D De5arta/entul de Knfrac<iuni Econo/ice &i de Mediu@ S9rlie" QMinte=de=G,in,R. Dar 1nainte ca S9rlie $, r,$5und, la telefon" Gunnar$tranda a!u unul din acce$ele lui $5oradice de tu$e. H Tu e&tiC 1ntre#, S9rlie. Au0indu=l cu/ tu&e&te. E&ti #ine" Gunnar$trandaC Gunnar$tranda d,du din ca5 &i $e o5ri $, tra., aer. H Sunt doar 5l,/>nii ,&tia $trica<i ai /ei. H Poate c, ar fi #ine $, te la&i de fu/atC H Da" &i 5oate c, &i coco&ii ar tre#ui $, $e o5rea$c, din c>ntat" $u.er, Gunnar$tranda cu re$5ira<ia t,iat, &i=&i 1ndre5t, $5atele. Foia/ $, te 1ntre# ce!a. H D,=i dru/ul. H Kn.e ?ar!e$en. ?u/ele 1<i $5une ce!aC H O/ de afaceri. H ?i/ic altce!aC H Etiu c, e un iu#itor de art,. H e fel de art,C H Pictur,. A cheltuit /ul<i #ani 5e art,. olec<ia lui ar tre#ui $, fie ca/ c>t /u0eul Stener$en 1n 5erioada de !>rf" doar c, ?ar!e$en nu $e d, 1n !>nt du5, arta /odern,. H Dar din ce tr,ie&teC H Tran0ac<ionea0, la %ur$,. Finde &i cu/5,r,. H Finde &i cu/5,r,C H Ei are #ani ; 4OPATA" $5u$e S9rlie. Kn!e$te&te /ult 1n 5ro5riet,<i. ;lti/a dat, a/ au0it c, a cu/5,rat $u5rafe<e /ari din 5,durea 5e care o $co$e$e la !>n0are ?or$ke Sko.. Pl,nuie&te $, con$truia$c, /inihidrocentrale 5e c>te!a r>uri" a/ i/5re$ia. E de$tul de la /od, acu/" 5entru c, ener.ia e $cu/5, &i autorit,<ilor nu le 5a$, de 5ro#le/ele de /ediu nici c>t ne.ru $u# un.hie. H ?i/ic ile.al" totu&iC H M, 1ndoie$c. E .enul de o/ cin$tit. ?=a/ au0it niciodat, $, fi fo$t i/5licat 1n ce!a care $,=l di$credite0e. Are o re5uta<ie #un, &i la %ur$,. H ?icio $l,#iciune@ nu $=a atin$ niciodat, de #,ie<i" nu de0#r,cat 1n fa<a cerceta&elorNC H Kn.e ?ar!e$en e curat. rede=/,. H P,i" 1n ca0ul ,$ta e o 5er$oan, foarte neo#i&nuit,. H Dac, eBi$t, nere.ularit,<i" $unt de natur, financiar,. '3

H Da" da" $5u$e Gunnar$tranda 5licti$it. For#i/ /ai t>r0iu. >nd intr, 1n holul #locului de a5arta/ente" 8rank 8r9lich $e du$e a<, la cutia 5o&tal,. utia era at>t de 5lin," c, a#ia 5uteai r,$uci cheia. >nd de$chi$e u&a" c,0u un /or/an de facturi. O $cri$oare alunec, 5e 5ardo$eala de 5iatr,. ?u/ele &i adre$a erau $cri$e cu o cali.rafie fru/oa$," cu 1nflorituri. ?icio adre$, a eB5editorului. -eu&i $,=&i 1nfr>n., curio0itatea 1n lift" dar c>nt,ri $cri$oarea ner,#d,tor" 1n />ini. Ar 5utea fi de la Eli$a#ethC Anchi$e ochii &i f,cu un efort $, .>ndea$c, li/5ede. Oa$e lun.i. 8l,c,ri. Tran$5ira 1n ti/5 ce de$chi$e u&a de la lift. a $,=&i eli#ere0e o />n, $, 5oat, de$cuia u&a de la intrare 5u$e $cri$oarea 1n .ur,. Odat, ajun$ 1n,untru" ru5$e 5licul &i citi@ (el mai greu lucru atunci cnd scrii o scrisoare e nceputul" aa cum spunea )lisabet & ntotdeauna se gndea mult i intens nainte s se otrasc ce s scrie: 4un sau *rag" sau poate nimic& #rimele cuvinte dintr+o scrisoare" de fapt" spun la fel de mult ca scrisoarea nsi" credea ea" pentru c descriu rela!ia emo!ional pe care o comunic e1peditorul destinatarului& n cazul meu" m liniteam de fiecare dat cnd i citeam scrisorile& =e ncepea pe toate cu *rag Reidun& n felul acesta" m calma suficient nct s fiu n stare s n!eleg mesa.ul 2 c iar dac ceea ce avea de spus avea un gust amar uneori& %i+a spus prima dat despre tine ntr+o scrisoare& *ar n+a vrea s devin sentimental acum i te asigur c toate scrisorile lui )lisabet ctre mine au fost arse& *up cum vezi" am lsat formula de salut la o parte" de data asta& -a simt c e corect& nc nu am nceput s iau pastilele& n primul rnd vreau s scap de scrisoarea asta& 9u tiu cine m va gsi" nici nu+mi pas prea tare& *ar !i scriu !ie pentru c mi+am dat seama c eti mnat de aceeai pasiune cu care m+am luptat eu nsmi& *e aceea" am o mic speran! c vei n!elege suficient de bine ca s+mi ndeplineti o ultim dorin!& 9u tiu dac )lisabet va fi n stare s fac fa! acestor indivizi ngrozitori& Sper c va putea" dar nu+mi fac nicio iluzie& 9u mi+am fcut iluzii nici cnd au venit aici& )lisabet m+a avertizat n privin!a lor i" aa cum sunt eu" arogant de obicei" n+am luat+o n seam" creznd c voi putea s+i nfrunt& (u toate acestea" mi+a fost mereu team de durere i n+am putut rezista& *ei am tiut c" dac le voi dezvlui ascunztoarea ei" finalul va fi ceea ce fac acum" tot n+am fost n stare s rmn pe pozi!ie& -a c le+am spus unde se ascunde& (a atare" sunt responsabil pentru orice i s+ar putea ntmpla& Soarta mea e pecetluit& Sper c va supravie!ui" dar nu+mi fac iluzii i nici nu am cura.ul s atept un rspuns& *ac acest comar se va termina cu bine pentru )lisabet " spune+i din partea mea: *raga mea" iart+m& %+am strduit& ( iar m+am strduit& '6

Reidun 8rank 8r9lich $e 5r,#u&i 1ntr=un $caun. Era .reu $,=&i l,/urea$c, ce $i/<ea. Anainte $, 1ncea5, $, citea$c, 5re$u5u$e$e c, $cri$oarea e de la Eli$a#eth. A&a c, a fo$t un &oc 5entru el $, aud, !ocea lui -eidun Fe$tli 1n ca5. >art+m" $e .>ndi. -ceti indivizi ngrozitori" $e .>ndi. ; ultim dorin!" $e .>ndi &i $e ridic,. Mai citi $cri$oarea o dat,. S,ri c>t colo c>nd $un, telefonul &i a5uc, rece5torul. H A/ a!ut o di$cu<ie cu S9rlie de la Eco= ri/e" de$5re #o.,ta&ul care a fo$t jefuit de Klija0 Gu5ac" indi!idul ,$ta D ?ar!e$en" $5u$e Gunnar$tranda. ncepe s m sune tot mai des acum& H A" daC A !enit cu !reo infor/a<ieC H ?i/ic" ca de o#icei" cu eBce5<ia fa5tului c, ?ar!e$en e 5lin de #ani. Tran0ac<ionea0, la %ur$," de<ine /ulte o#iecte de art, &i 5o.oane 1ntre.i de 5,dure 1n 7ed/ark. H A$ta &tia/. Gunnar$tranda tu&i. H Dar S9rlie toc/ai /=a $unat 1na5oi. Pro#a#il i=a r,/a$ nu/ele lui ?ar!e$en 1n /inte du5, ce a 1nchi$ telefonul. Eco= ri/e 5ri/e&te o li$t, e/i$, de #,nci c>nd $e fac retra.eri uria&e de #ani. Kar nu/ele lui Kn.e ?ar!e$en e acolo. De la ?ordea %ank" /ai 5reci$. H -etra.ere uria&,C H inci /ilioane. H De ce ajun.e la Eco= ri/e .enul ,$ta de infor/a<ieC H E o che$tiune de rutin,. %,ncile $unt o#li.ate $, ra5orte0e tran0ac<iile /ari" retra.eri de nu/erar &i altele a$e/enea ca $, interce5te0e 5o$i#ilele $5,l,ri de #ani. H Ei a $5u$ ?ar!e$en 5entru ce erau cele cinci /ilioaneC H ?i/eni nu $=a a5ucat 1nc, $, fac, ni/ic. Du#io$ e fa5tul c, retra.erea a a!ut loc 1ntr=o anu/it, 0i. H e 0iC H Aceea&i 1n care JonnO 8are/o a fo$t eli#erat &i $ora lui a di$5,rut 5e coclauri. 8r9lich $e uita afar, 5e .ea/" c>nd !reo c>te!a /a&ini 1n .iratoriul de dede$u#t e!itar, o ciocnire la /ili/etru. H e 5,rere aiC 1ntre#, el. ?=ai !or#i cu /ine dac, nu ai a!ea o teorie. H ?u tre#uie $, eBi$te !reo le.,tur," dar tu &tii ce 5,rere a/ eu de$5re a&a=nu/itele coinciden<e. H Teore/a oinciden<ei a lui Gunnar$tranda" $5u$e 8r9lich" $chi<>nd un 0>/#et. ?u eBi$t, coinciden<e. u!>ntul coinciden<, e o con$truc<ie 5entru a 1nlocui &i a$cunde eB5lica<ia lo.ic, a felului 1n care $e 1nt>/5l, lucrurile. '(

H A<i re!ii" 8r9lich. >nd o $, /or" 5o<i $,=/i $crii tu necrolo.ul. Dar dac, teoria /ea e corect," ?ar!e$en a $co$ #anii cu un /oti! &i #,nuie$c c, e !or#a de &antaj. H De ceC H ?ar!e$en a /ai fo$t &antajat &i 1nainte. H Pofti/C H Antr=o croa0ier,. A/ c,utat ?ar!e$en 1n arhi!,. A /ai fo$t o 5o!e$te a$e/,n,toare 1n 1''1. ?ar!e$en era unul dintre ac<ionarii 5rinci5ali ai unei co/5anii de tran$5ort /ariti/ care 5li/#, turi&ti a/ericani 1n jurul arai#ilor. S=a 1nt>/5lat i/ediat du5, incendiul de 5e Scandinavian Star& Toat, lu/ea !or#ea de$5re $ecuritate &i de$criai na!ele de 5a$a.eri dre5t ni&te ca5cane ale /or<ii" nu=i a&aC ine!a a 1ncercat $,=l &antaje0e 5e ?ar!e$en 5entru 0ece /ilioane. Dac, nu 5l,tea" $=ar fi $cur$ infor/a<ii de$5re /,$urile inadec!ate de $i.uran<, de 5e !a$ele de croa0ier,. Eantaji$tul era un fo$t c,5itan nor!e.ian de 5e unul dintre !a$ele de croa0ier,. Kndi!idul fu$e$e concediat 5entru c, #ea &i $e 5are c, !oia $,=&i ia re!an&a. H e $=a 1nt>/5latC H A fo$t 5rin$. A 5ri/it trei ani. ele dou, /a&ini din .iratoriu $u.ru/a$er, traficul. ine!a claBona. A5oi traficul 1nce5u $, cur., din nou. ;n 5u/n 1ncle&tat ar,tat de la .ea/ul uneia dintre /a&ini &i cele dou, /a&ini $e 5ierdur, cur>nd 1n trafic. 8r9lich $5u$e@ H Dac, o/ul a fo$t are$tat" 5ro#a#il c, atunci ?ar!e$en $=a du$ la 5oli<ie ca $, cear, ajutor. De data a$ta n=a f,cut a&a. H A$ta e clar. Dar din ce alt /oti! ar 5utea lua cine!a cinci /ilioane din #anc,C H 7a#ar n=a/. An$, dac, ?ar!e$en e a&a de &/echer la %ur$," du5, cu/ $5ui" ar fi fo$t /ult /ai $ofi$ticat 1n le.,tur, cu $5,larea de #ani. Ar fi 5utut folo$i contul 5er$onal al !reunui a!ocat de 1ncredere $au ce!a de .enul ,$ta. 8a5tul c, a $co$ 5ur &i $i/5lu #anii $u.erea0, inten<ii onora#ile $au o .ra#, /are. H Gra#, e un cu!>nt care=/i 5lace" $5u$e Gunnar$tranda. Mai ale$ le.at de 0iua 1n care au fo$t $co&i #anii. H S9rlie ce $5uneC H S9rlie $5une c, ?ar!e$en e curat &i f,r, 5at, ca un #e#elu& 5roa$5,t 1/#,iat. Ei o &i crede. Dar n=a/ cuno$cut 5e ni/eni care $, fie a&a. red c, orice e 5o$i#il. Poate ?ar!e$en a 5o0at 1n chilo<i tan.a cu un /,r 1n .ur,. H ?i/eni nu /ai e &ocat de ni/ic 1n 0iua de a0i. H Poate 1i 5lac #,ie<eii &i a fo$t 5rin$ cu /><a=n $ac de c,tre detecti!ul 5articular al ne!e$teiC H 4a !re/ea aia era $in.ur" $5u$e 8r9lich. Ei /, 1ndoie$c c,=l intere$ea0, altce!a 1n afar, de fe/ei. hiar dac, e $au nu 1n$urat" nu $e duce li5$, de doritori ':

$in.uri 1n *agens 9Bringsliv" care=&i 5etrec ti/5ul tr,.>ndu=&i=o unii altora &i #>nd &a/5anie 1n 5au0e. ?u" $eBul e 5rea de/odat. Pun 5ariu c, e !or#a de !reo $ca/atorie financiar,. H Pro#le/a e" $5u$e Gunnar$tranda" c, ?ar!e$en trece dre5t un o/ onora#il D un o/ de afaceri /odel 5entru /ul<i" a&a a/ au0it. Pe dea$u5ra" &i la %ur$,. H ?u eBi$t, nici ur/, de onoare la %ur$a de Falori O$lo" iar S9rlie ar tre#ui $, fie 5ri/ul care $, &tie a$ta. H Da" dar !or#i/ de $5ectrul de onoare aco5erit de le.e. Kn.e ?ar!e$en e 1ntotdeauna 5e 5artea drea5t, a liniei D cu o /arj, $olid, la /ijloc. u toate c, nu $unt 5rea /ulte o5<iuni ca $, ju$tifici retra.erea unei a$e/enea $u/e de #ani. H e 0ici de r,5ireC $u.er, 8r9lich. H ?u are co5ii &i nici cai de cur$e !aloro&i $au c>ini de !>n,toare 5re/ia<i. Dar 5re$u5un c, S9rlie !a face o anchet, oficial,. Atunci o $, !ede/ ce are de 0i$ ?ar!e$en. Du5, ce 5u$e telefonul jo$" 8rank 8r9lich r,/a$e uit>ndu=$e 1n .ol. Se .>ndea la ?ar!e$en" la 5roceduri. S9rlie &i a#ordarea oficial,. Tic+tac" $e .>ndi cu ener!are. Tempus fugit& Timpul se trte" totul merge ncet& 9u se ntmpl nimic& Se uit, la cea$ul de 5e 5erete. K/ediat $e face ora unu. Ora de /a$, 5entru /uncitori. ;n lucru 5e care &i=l a/intea din toat, a.ita<ia i$cat, de $5ar.erea locuin<ei lui ?ar!e$en din 1'': era o con!er$a<ie a5roa5e $u5rareali$t, 1n ti/5ul 5au0ei de /a$, a indi!idului la /a$a lui 5er/anent, de la Theatre afM. #rnz& T eatre (afC& Timpul& Era cu #,taie lun.,. Dar ce altce!a a!ea de f,cutC 8r9lich lu, /etroul 5>n, la $ta<ia de la Teatrul ?a<ional. De acolo tra!er$, re5ede Stortin.$.ata &i /er$e cu 5ri!irea co#or>t, 5e l>n., fere$trele unde clien<ii de la Theatre afM 1&i luau 5r>n0ul D a#$or#i<i de ei 1n&i&i &i unii de al<ii. >nd d,du col<ul 5e Kin.en#er..ata" tra$e cu ochiul &i 1l 0,ri 5e ?ar!e$en $t>nd la /a$a lui o#i&nuit, D $in.ur" du5, cu/ 1i fu$e$e o#iceiul dintotdeauna. A&i #ea cafeaua D a$ta 1n$e/na $, ter/ine 1n cur>nd. 8r9lich $e uit, iar la cea$. Era a5roa5e dou, f,r, un $fert. Ocoli cl,direa &i $e al,tur, r>ndului de oa/eni care a&te5tau tra/!aiul 1n fa<a Teatrului ?a<ional" !i0a!i de fere$trele de la Theatre afM. 8ul.uia. 8ul.i /ici" u$ca<i 5urta<i de !>nt &i a&e0>ndu=$e 5e u/erii &i />necile oa/enilor. Putea 1ntre0,ri 5,rul &aten al lui ?ar!e$en 5rin fere$trele de 5e 5artea o5u$, a $tr,0ii. 4a dou, fiB" o/ul $e ridic, &i .lu/i cu chelneri<a care=i cur,<a /a$a. #rieteni buni" baciuri bune& 8rank 8r9lich a&te5t, 5>n, ce ?ar!e$en intr, 5e coridorul din$5re .ardero#,. Porni ca din 5u&c, &i tra!er$, Stortin.$.ata re5ede. >nd ?ar!e$en 1&i lua$e haina de iarn, &i era 1n dru/ $5re ie&ire" 8r9lich era deja cu un 5icior 5e trotuar. S5u$e@ H Fai" ce 1nt>/5lareI %un, 0iua &i /, #ucur $, !, 1nt>lne$c din nouI ?u !=a/ /ai !,0ut de /ultI ''

Prin$e />na 5e care ?ar!e$en o 1ntin$e$e auto/at. H ?e cunoa&te/C Antrea.a fiin<, a o/ului radia de ui/ire. An haina lui de iarn," a5lecat u&or 1nainte &i cu /,nu&ile rulate 1n />na $t>n., $e/,na cu o foto.rafie !eche a lui John 8. KennedO. 8ul.i /ici de 0,5ad, 1i ateri0au 1n 5,r. H Sunt 5oli<i$t. ?e=a/ 1nt>lnit du5, $5ar.erea din ca$a du/nea!oa$tr, de acu/ c><i!a ani. ine!a fura$e un $eif. EB5re$ia confu0, de 5e fi.ura lui ?ar!e$en $e tran$for/, 1ntr=una de ener!are. H %anii care nu au /ai a5,rut niciodat,C H O ju/,tate de /ilion e ni/ic" $5u$e 8r9lich cu un 0>/#et" 1n co/5ara<ie cu cinci /ilioane 1n nu/erar. Ochii lui ?ar!e$en $e 1n.u$tar,. ?u $5u$e ni/ic. H ?ordea a 1nre.i$trat o retra.ere de cinci /ilioane de coroane 1n #ancnote /ici 5e nu/ele du/nea!oa$tr," acu/ /ai 5u<in de o $,5t,/>n,. H Ei ce le.,tur, are a$ta cu du/neataC H Poate nu cu /ine" ci cu Eco= ri/e. ?ar!e$en r,/a$e locului" 5ri!indu=l .>nditor. M,nu&ile 5e care le <inu$e rulate 1ntr=o />n, $e /utar, 1n cealalt, />n,. A5oi 1nce5u $, lo!ea$c, cu ele c>te un ful. ce i $e a&e0a 5e #ra<. H Sunte<i 5oli<i$t" $5u$e el. are era nu/eleC H 8r9lich. H Da" acu/ 1/i a/inte$c. Pe !re/ea aceea ar,ta<i 5u<in diferit. H A!ea/ #ar#,. H EBact. Acu/ 1/i a/inte$c. P,i" 1n ca0ul ,$ta" &ti<i c, $unt un o/ #o.atC 8r9lich 1ncu!iin<,. Era 5er5leB. ;mul vede poli!istul care a investigat furtul de .umtate de milion din banii lui i spune: *a" acum mi amintesc'& Kn.e ?ar!e$en o lu, din loc. Mer$er, unul l>n., altul 5e trotuar. ?ar!e$en $5u$e@ H Dac, !=a& da un nu/,r D $, $5une/" un /ilion o5t $ute de /ii D ce ar 1n$e/na 5entru du/nea!oa$tr,C H ;n a5arta/ent foarte dr,.u< 1ntr=unul din cartierele=$atelit D unde locuie$c acu/" de eBe/5lu. H Dac, a& $5une o5t /ilioane de coroane" a$ta ce ar 1n$e/na 5entru du/nea!oa$tr,C H u a$ta ar fi /ai .reu $, ai orice fel de rela<ie one$t,. ?ar!e$en $e uit, la 8r9lich &i 0>/#i />n0e&te. otir, 1n jo$ $5re 5oarta -oald A/und$en$ .ate $5re Kin.en#er..ata &i $5re 7aakon FKK .ate. H Pentru /ine e totuna" $5u$e ?ar!e$en. EBact acu/ 5ai$5re0ece luni !aloarea unei /ici 5,r<i din 5ortofoliul /eu a cre$cut cu o $ut, cinci0eci de /ilioane de coroane. M>ine" 5e !re/ea a$ta" acela&i 5ortofoliu !a !alora cu trei 1))

$ute de /ilioane /ai /ult. A$ta nu are nicio le.,tur, cu /ine" ci cu o $erie de factori@ rate /ici ale do#>n0ii 1n 5re0ent" 5ro5riile /ele in!e$ti<ii 5e ter/en lun." !olu/ul 5ortofoliului /eu &i" nu 1n cele din ur/," cu felul 1n care econo/ia .eneral, $e e!aluea0, 5e 5ia<,. Ei nu e 5ri/a dat, c>nd $e 1nt>/5l, a$ta. Pe caru$elul care e$te #ur$a de !alori" a/ eB5eri/entat din 5lin ceea ce 5,reau $, fie 5erioade ne$f>r&ite de $ucce$. Dar a/ trecut de fiecare dat, 5e$te cri0ele care au re0ultat cu a/#ele 5icioare #ine 1nfi5te 1n 5,/>nt &i cu o #a0, #un, 5entru afaceri !iitoare. Ei o $, !, $5un un /ic $ecret 1n le.,tur, cu a$ta. ?ar!e$en $e o5ri. Ajun$e$er, la inter$ec<ia dintre Klin.en#er..ata &i 7aakon FKK .ate. H Ei #ine" $5une<i=/i" $5u$e 8r9lich ner,#d,tor. H ;n antidot foarte #un 1/5otri!a o5ti/i$/ului etern le.at de ac<iuni &i titluri #ancare e c>te=o !i0it, oca0ional, la #anc,. Atunci $cot un teanc de #ani. Ande$ toate #ancnotele 1ntr=o 5un., de $u5er/arket &i 5un #anii 1ntr=un dula5 din #irou. ;lti/a dat, c>nd a/ f,cut a$ta a fo$t acu/ /ai 5u<in de o $,5t,/>n,. Da. A/ retra$ cinci /ilioane de coroane 1n nu/erar. Sunt 1n #iroul /eu" 1ntr=o 5un., de 5la$tic. De c>te ori fac c>te o tran0ac<ie de 5ro5or<ii at>t de ireale" /, duc la dula5" /, uit 1n 5un., &i 1/i $5un@ QKn.e ?ar!e$en" 0ic" la a$ta $e re0u/, totul" ,&tia $unt #ani ade!,ra<i. u con<inutul ace$tei 5un.i 5o<i $,=<i cu/5eri o locuin<, re0ona#il," o /a&in, 5e$te /edie &i o ca$, de !acan<, $uficient de /are. Po<i $, 5ui re$tul #anilor la #anc, &i $, tr,ie&ti din do#>nd,R. H A!e<i cinci /ilioane 1ntr=un dula5C ?ar!e$en 1ncu!iin<, din ca5. H Ei acu/ tre#uie $, /, 1ntorc la #irou &i $, c>&ti. &i /ai /ul<i #ani. M, #ucur c, te=a/ 1nt>lnit 8r9lich. O 0i #un,. 8r9lich 1l 5ri!i cu/ $e 1nde5,rtea0,. Dou, /inute de 5,l,!r,.eal, de$5re #ani &i Q e le.,tur, are a$ta cu du/neataCR tran$for/ate 1n QO 0i #un,R. (inci milioane ntr+un dulap de la birou, % faci s rd/ 8,cu ni&te calcule 1n /inte@ cinci /ilioane de coroane" a$ta 1n$ea/n, cinci0eci de /ii de #ancnote de o $ut,. Anca5 1ntr=o 5un., de 5la$tic D $au dac, a folo$it #ancnote de o /ie de coroane D cinci /ii de #ancnoteC >te 5un.i i=ar tre#uiC %ine" Kn.e ?ar!e$en !oia o rela<ie one$t, cu #anii &i atunci" de ce $, nu re$tr>n.i $u/a la o $ut, de /iiC Sau dou, $ute de /iiC A$ta ar fi /ult /ai 1n concordan<, cu lo.ica din $5atele actului. Mai 1nt>i" $coate un 5rofit ui/itor &i du5, aceea !erific, $, !e0i c>te #ancnote intr, 1ntr=o $ut, de /ii. Dar D cinci /ilioaneC A&i a/inti de e!eni/entul 1nt>/5lat 1n ur/, cu &a$e ani. At/o$fera de la re&edin<a ?ar!e$en. 8oarte .ra!,. An.rijorarea din ochii /a/ei lui D era acolo ca $,=l re5re0inte. Da D a$ta $e 1nt>/5la$e@ ?ar!e$en era 5lecat 1n !acan<," 1ntr=o <ar, cald, D %aha/a$ $au Kn$ula Pitcairn $au ce!a de .enul ,$ta D iar /a/a lui a5,ru$e du5, $5ar.ere. Knfrac<iunea fu$e$e co/i$, 1n ca$a fiului ei. Pro#a#il 1n ti/5ul 1)1

no5<ii $au di/inea<a de!re/e. Ma/a lui ?ar!e$en $t,tu$e ca o 5,$,ric, $5eriat, 1ntr=un col< 5e cana5ea" i/a.in>ndu=&i tot felul de .ro0,!ii 1n ti/5 ce ?ar!e$en d,dea in$truc<iunile 5rin telefon de unde!a de 5e <,r/ul unei /,ri $udice. 8rank 8r9lich $e .>ndi la Klija0 Gu5ac. P>n, acu/ i$5,&i$e /ai /ult de cinci ani de 1nchi$oare din conda/narea 5entru o a doua infrac<iune" /ai .ra!,. Poate c, !eni$e ti/5ul $, $tea de !or#, cu Klija0 Gu5ac. 24 Era o di/inea<, 1n.ro0itor de rece. Muchia 1n.u$t, a unui nor ce 5,rea f,cut din la!, ro&ie 5re!e$tea re!,r$atul 0orilor 5e$te !>rfurile /un<ilor. 8rank 8r9lich $e 1ndre5ta $5re nord 5e E6" $5re traficul de la ora de !>rf &i $5re $oarele care $e 1n,l<a 5e cer. A&i $coa$e ochelarii de $oare din tor5edou. An ti/5 ce /a&ina 1l ducea cu !ite0, 5e$te coa/a /untelui" a5,rur, 1n fa<a lui Karihau.en &i ?edre -o/erike aido/a unei cu!erturi /ari din 5etice de 5,/>nt ara#il aflat 1n hi#ernare. Trei #en0i" 1*) kilo/etri 5e or, &i nu/ai trafic din $en$ in!er$. Scena 5,rea a5roa5e a/erican,. A/5in$e un D cu DOlan 1n 5laOer D SloD Train (oming'* D &i derul, 1nainte 5>n, la /elodia care d,dea titlul D=ului. Era o /elodie lun.," iar chitara 1nt>i co/5leta 5ei$ajul. Pe dea$u5ra" /ai era &i ce!a 5lin de 1ncredere &i 1n!ior,tor 1n refrenul re5etat de$5re trenul care $e a5ro5ia. Si/<ea c, acel tren 5oate fi el. Se /i&ca 1ncet" dar f,cea 5ro.re$e. >nd DOlan ter/in, de c>ntat" 5u$e /elodia din nou" 5>n, c>nd ajun$e 1n fa<a 0idurilor 1nalte ale 1nchi$orii ;ller$/o. Du5, ce trecu de 5oart," fu 1nt>/5inat de un t>n,r cu 5,r /are" #lond &i cre<" care=i $5u$e@ H Du/nea!oa$tr, $unte<i 5er$oana care !rea $,=l !ad, 5e Klija0C 8r9lich 1ncu!iin<,. H Sunt 8reddO -a/ne$" doctorul 1nchi$orii. %,r#atul 1l $tr>n$e 5uternic de />n, &i $e uit, 1n ochii lui 8r9lich cu hot,r>re. S5u$e@ H Al cunoa&te<i 5e Klija0 Gu5ac de /ai de/ultC 8r9lich ridic, din $5r>ncene &i $e .>ndi 5u<in 1nainte $, $e decid, $, r,$5und, $incer@ H Eu l=a/ are$tat 5e Gu5ac 1n toa/na lui 1'':. 4=a/ intero.at 1n c>te!a r>nduri 1n aceea&i 0i &i a5oi a/ de5u$ /,rturie la 5roce$. A$tea $unt $in.urele da<i c>nd l=a/ !,0ut. -a/ne$ e0it,. H Sunte<i aici 1n intere$ul 5oli<ieiC H An ace$t /o/ent $unt 1n concediu. H Pot $, !, 1ntre# de ce a<i !enitC
*

RTren !enind 1ncetR (c>ntec de %o# DOlan).

1)*

H Din /oti!e 5er$onale. Se c>nt,rir, reci5roc. 8r9lich a&te5ta ne5l,cuta 1ntre#are@ *in ce motive personale mai precis, Dar 1ntre#area nu !eni. An cele din ur/," 8rank $5u$e@ H E$te !reo 5ro#le/,C ?u !rea $, !or#ea$c, cu /ineC Doctorul nu $e .r,#i $, r,$5und,. H A$ta nu are nicio le.,tur, cu /ine" $5u$e el 1n $f>r&it" !>r>ndu=&i />inile 1n #u0unar" de 5arc, !or#ele 5e care le c,uta $e aflau acolo. E !or#a de $itua<ie" /ai de.ra#,. Klija0 e #olna!. Are ne!oie" realmente are ne!oie de trata/ent 5$ihiatric" o facilitate 5e care nu 5ute/ $, i=o oferi/. T,cu" a5arent c,ut>ndu=&i 1n continuare cu!intele. H DaC $5u$e 8r9lich" a&te5t>nd /ai /ult. H A!e/ de=a face cu o 5er$oan, cu ne!oi foarte $5eciale. M=a/ .>ndit c, ar tre#ui $, !, 5re.,te$c 5entru a$ta. Pau0,. -a/ne$ ad,u., 1n final@ H 7//. Mer.e/C Ecoul 5a&ilor lor $e lo!ea de 5ere<ii din #eton. E ciudat. *octorul m nso!ete la vizit& *ar" pe de alt parte" e tnr" probabil un idealist& Ajun$er, la una dintre 1nc,5erile de !i0it, /ai conforta#ile unde de<inu<ii $e 5ot 1nt>lni cu 5artenerii lor &i unde $e .,$e$c 5re0er!ati!e 1n dula5. u toate a$tea" ca/era nu era foarte 5ri/itoare. A!ea o cana5ea ieftin," o /a$, &i un fotoliu. Pere<i .oi. An fa<a caloriferului" 1ntre 5erete &i fotoliu" un #,r#at $t,tea .he/uit 5e jo$. 8rank 8r9lich nu=l recuno$cu. Tenul care fu$e$e ar,/iu 1nainte acu/ era cenu&iu. A!ea 5,rul .ra$" ciufulit" a/intind de un cui# de cioriJ $5atele 1nco!oiat jalnic 1ntr=un tricou 5lin de .,uri. Kndi!idul $t,tea .he/uit ca un hindu$ 1n /edita<ie 5e /alul Gan.elui" a$cun0>ndu=&i ca5ul 1n />ini. 8rank 8r9lich &i 8reddO -a/ne$ $chi/#ar, 5ri!iri. H Klija0" $5u$e 8reddO -a/ne$. ?icio reac<ie. H Klija0I O/ul $e /i&c,@ o />n, /urdar," cu de.ete $u#<iri &i un.hii lun.i" 1nce5u $, r,$ucea$c, &u!i<e de 5,r. H Klija0" !rei o coca=colaC Situa<ia era ridicol,. 8r9lich $e uit, la doctor" a c,rui eB5re$ie era $erioa$, &i 5lin, de /il,. H Klija0" ai un !i0itator. O 5ri!ire h,ituit," ca de 5i$ic, $5eriat," 1nainte $,=&i a$cund, iar ca5ul. H Klija0" !rei $, !ii $,=l $alu<i 5e 8rankC a5ul nu $e clinti. 8r9lich 1&i dre$e !ocea. 1)+

H Klija0" 1<i /ai a/inte&ti de /ineC ?icio reac<ie. H Te=a/ are$tat acu/ &a$e ani" atunci la #en0in,rie. Sunt 5oli<i$tul cu care ai !or#it du5, aceea. ?icio reac<ie. H Ai a!ut o iu#it, nor!e.ian," nu/it, Eli$a#eth. Foia/ $, !or#e$c cu tine de$5reN Se o5ri c>nd $ilueta de 5e jo$ $e /i&c,. Tru5ul .he/uit $e 1ntoar$e de tot cu $5atele" 1n col<. 8r9lich &i doctorul $chi/#ar, 5ri!iri din nou. 8r9lich $5u$e@ H Eli$a#eth 8are/o. JonnO 8are/o" Fidar %allo" Ji/ -o.n$tadN Se o5ri. ?icio reac<ie !i0i#il,. A&i dre$e .la$ul iar &i continu,@ H A/ o foto.rafie cu Eli$a#eth 8are/o. Ai !rea $=o !e0iC ?icio reac<ie. 8r9lich &i doctorul $e 5ri!ir, unul 5e altul. Doctorul $t,tea cu />inile 1n #u0unar" a&te5t>nd. H Poate nu e o idee 5rea #un," $5u$e 8r9lich. 8reddO -a/ne$ cl,tin, din ca5. Scoa$e o $ticl, de cola de ju/,tate de litru din #u0unarul 1nc,5,tor al hainei &i o a&e0, 5e /a$,. H 4a re!edere" Klija0" $5u$e el" lu>nd=o $5re u&,. Mer$er, 1na5oi 5e acela&i coridor f,r, $, !or#ea$c,. H Dac=o fi $, /or c>t lucre0 aici" $5u$e 8reddO -a/ne$ cu o !oce tre/ur>nd de furie" a& !rea ca 5e 5iatra /ea funerar, $, $crie c, a/ fo$t uci$ de 5olitica 5enal, nor!e.ian,. ei cu re$5on$a#ilitate 5olitic, /i=au dat mie fericita dile/, de a ale.e 1ntre a=l <ine 1n c,/a&, de for<, $au de a=l dro.a 1n fiecare $ear," ca $, nu=&i fac, r,u $in.ur. H Acu/ era dro.atC H 8ire&te. H A$ta 1n$ea/n, c, ar 5utea a!ea 5ro#le/e $,=&i a/intea$c, nu/eC H ?u. An$ea/n, c, e cal/" dar a#$olut indiferent fa<, de ce ar 5utea $5une unul dintre noi. O lo#oto/ie e ca/ acela&i lucru" confor/ acelora care $unt la curent cu a$e/enea lucruri. H De ce #oal, $ufer,C 8reddO -a/ne$ /ai /er$e !reo c><i!a /etri. Acu/" c, 1&i !,r$a$e ner!ii" $e aduna &i 1ncerca $,=&i reca5ete de/nitatea 5e care i=o $5ul#era$er, e/o<iile din ur/, cu c>te!a cli5e. H Dac, a& fi $5eciali$t 1n 5$ihiatrie" <i=a& 5utea $5une. Sin.urul lucru 5e care=l 5ot face 5entru el e $, de5un cerere 5entru un loc 1ntr=o in$titu<ie &i $, 5ri/e$c re$5in.erile. P>n, la ur/," este 1ntr=o in$titu<ie" nu=i a&aC -a/ne$ 1&i lu, o /in, a/ar,. 8r9lich nu &tia ce $, $5un,. 1)2

H Ei #ine" ha#ar n=a/" continu, -a/ne$ 1ntr=o di$5o0i<ie /ai #l>nd,. Oricu/ $unt doar denu/iri. Tul#urare 5$ihotic, de 5er$onalitate" tul#urare #i5olar, de 5er$onalitate" $chi0ofrenie" $5une=i cu/ !rei" ar 5utea $, ai#, a&a ce!a. inicii ar 5utea=o nu/i 5$iho0, de 1nchi$oare. H u/ a/ $5u$" l=a/ cuno$cut 5e Klija0 acu/ &a$e ani &i era un o/ total diferit. -a/ne$ tra$e aer 1n 5ie5t. H Sin.urul lucru 5e care=l &tiu e c, #oala &i $i/5to/ele $=au de0!oltat 1n ti/5 ce 1&i i$5,&ea conda/narea. Se declan&a$e deja c>nd a/ !enit eu aici. 8ric, inten$," $e!raj" 5aranoia. Ei $e 1nr,ut,<e&te 5e 0i ce trece. H 4=a !i0itat cine!aC -a/ne$ $e o5ri &i 1i arunc, o 5ri!ire $ce5tic,. H Pari o 5er$oan, de trea#," 8r9lich. u toate a$tea" intr,/ 1ntr=o 0on, 1n care $unt o#li.at de confiden<ialitatea 5rofe$ional, &i !a tre#ui $,=<i 1ndre5<i 1ntre#,rile c,tre al<ii. 25 Era 5ri/a dat, 1n o5t$5re0ece ani c>nd in$5ectorul Gunnar$tranda 1&i lua$e li#er de la $er!iciu. u o $ear, 1nainte de$co5eri$e c, 5e&ti&orul Kalfatru$ nu /ai 1nota cu/ tre#uie. Du5, aceea" $e a&e0a$e cu un 5ahar de Lhi$kO 1n fa<a ac!ariului 5e&ti&orului auriu &i ur/,ri$e ari5ioara dor$al, a5ro5iindu=$e &i de5,rt>ndu=$e de lu5a 5e care o f,cea cur#ura $ticlei. Pe&tele era a5lecat 5e o 5arte. Ador/i$e 1n $caun &i c>nd $e tre0i$e" nu $e du$e$e 1n 5at. St,tu$e acolo uit>ndu=$e la 5e&ti&or" ilu/inat de felinarele de 5e $trad, de dincolo de .ea/. Si/<ea c, ce!a nu e 1n re.ul,. Pre< de o cli5, ne#unea$c," $e !,0u$e /er.>nd cu 5e&tele 1ntr=o 5un., de 5la$ticJ $e !,0u$e $t>nd 1n ca#inetul !eterinarului@ H i ce s+a ntmplat cu amicul nostru, H #i" ti!i" nu mai noat drept& Situa<ia nu era una dintre cele /ai $ati$f,c,toare. Dar 1n acela&i ti/5 nu 5utea $c,5a de o $en0a<ie de nelini&te. 8u$e$e $i.ur c, /icu<ul 5e&ti&or 1i !a $u5ra!ie<ui. Era 1n.rijor,tor fa5tul c, lucrurile 5,reau $, $tea eBact 5e do$. Ancerc, $,=&i dea $ea/a 5e ce $e #a0a acea$t, nelini&te. Era .rij, 5entru 5e&te $au .rij, 5entru el 1n$u&iC ?elini&tea 5e care o $i/<ea era o eB5re$ie a fricii lui de $in.ur,tate D o !ia<, f,r, Kalfatru$ D $au acea$t, nelini&te era cu/!a /ai altrui$t," 1n $en$ul c, 1&i f,cea 1ntr=ade!,r .riji 5entru $tarea .eneral, a 5e&teluiC Se 1ntre#, dac, 5e&tii $i/t durere. u o $ear, 1nainte 1ncerca$e tot ce $e 5utea@ 1i $chi/#a$e a5a" 1i $5,la$e #olul" ni$i5ul de 5e fund" 1i ad,u.a$e trata/entul 5entru acli/ati0are &i />ncarea 5re$cri$,. u toate a$tea" 5e&ti&orul 1nota chiar &i /ai a5lecat &i .ura de$chi$, caracteri$tic era /ai 5u<in e!ident,. 1)3

Dac, /oare acu/" $e .>ndi" 5oate c, e de #,tr>ne<e. Era 5o$i#ilC Ancerc, $, dea ti/5ul 1na5oi. >nd cu/5,ra$e 5e&teleC ?u=&i a/intea. Ei ha#ar n=a!ea c><i ani tr,ie&te un 5e&te ca ,$ta. Sin.urul lucru 5e care &i=l a/intea era c, d,du$e &a5te$5re0ece coroane 5e el. An cli5a ur/,toare $e i/a.in, $t>nd l>n., telefon" for/>nd un nu/,r &i 5un>nd ur/,toarea 1ntre#are@ <" m ntrebam dac+mi pute!i spune ct ar putea tri un petior auriu care a costat aptesprezece coroane& A&i a5rin$e o <i.ar, &i reflect," 1n ti5 ce $ufla rotocoale de fu/ 1n direc<ia #olului cu 5e&ti&orul auriu. Pentru 5ri/a dat, 1n /ul<i ani $i/<i /ai 5u<in de!ota/ent fa<, de $luj#a $a. Ei ceea ce declan&a$e a$ta fu$e$e i/a.inea unui 5e&ti&or auriu 1not>nd 5ie0i&. =ua+te+ar naiba" lua+te+ar naiba" dac mori acum" naintea mea/ 26 8rank 8r9lich $e 5ri!i 1n o.linda din fa<a 5atului. -econ$trui 1n /inte 1n&iruirea de e!eni/ente@ -m descoperit c e cineva n apartament& )lisabet intrase singur nainte s a.ung eu& 0cuse un du& - stat picior peste picior n camera de zi& Sttea n fa!a combinei i+fi ascultnd muzic" mbrcat numai n len.erie& Se ridic, &i /er$e 1n ca/era de 0i. Se uit, la co/#in,. An ecranul tele!i0orului" $e !edea refleBia lui &i a /o#ilei 5e care o cu/5,ra$e 5entru ca/era aceea. Se du$e la u&, &i $e uit, iar la co/#in,. Sttea cu spatele la mine cnd am intrat i a spus c descuiase cu c eia din bolul cu c ei& Ai !,0u $5atele 1n fa<a lui 1n ti/5 ce $e 1ndre5ta $5re hainele de 5e $caun. A&i a/inti #u0ele ei atin.>ndu=le 5e ale lui. Ai !,0u &oldurile le.,n>ndu=$e 1n ti/5 ce 5,&ea 5e 5archet. linchetul cheii c>nd c,0u 1n #olul din #uc,t,rie. Mer$e la u&a din #uc,t,rie. St,tu uit>ndu=$e la #olul 1n care $e aflau chei" /onede" di!er$e &uru#uri de o<el" 5iune0e" /oneda ciudat, de o coroan, &i alte /,run<i&uri. 9icio c eie de la cas& *eci nu a pus c eia la loc& De ce nuC Dar auzise clinchetul unei chei 1n #ol. Dac, nu a 5u$ la loc cheia de la ca$," ce 5u$e$e 1n $chi/#C A5uc, #olul cu />ini tre/ur>nde. Era o coaj, $co#it, de /e$teac,n" un a&a=nu/it $f>rc de le/n cu $cul5turi delicate" 5e care=l cu/5,ra$e de la un t>r. /e&te&u.,re$c c>nd fu$e$e la 5e$cuit 5e 4acul O$en" 1n TrO$il. -,$turn, con<inutul #olului 5e /a$a din #uc,t,rie@ /onede" ni&te &uru#uri" un ac de $i.uran<," ni&te cartu&e de 3" o in$i.n, 1/5otri!a ar/elor nucleare" o alta 1/5otri!a ader,rii la ;E. O /oned, $e ro$to.oli 5e jo$ D un euro. O #il, !erde $e ro$to.oli du5, ea. O 5rin$e. *a" era o c eie/ 4u, cheia. 9u e a mea/ ?u era o cheie de la ca$,. Ei nu o /ai !,0u$e niciodat,. Era o cheie lun., &i 1n.u$t," cu o t,ietur, $tranie" o cheie de la o 1ncuietoare $5ecial,. (e se ntmpl aici, De ce 1)6

5u$e$e la loc o cu totul alt, cheieC Ei de ce nu 5u$e$e la loc cheia de la ca$a lui C De ce=l /in<i$e 1n fa<,C ;nde $e 5otri!e&te cheia a$taC ; c eie& *ar ce ascundea, 8nde e ncuietoarea, 8rank 8r9lich $e 1ntoar$e cu 5a&i <e5eni 1n ca/era de 0i &i $e l,$, 1ntr=un $caun. 9+a pus c eia la loc& Antr=o $tr,ful.erare !,0u oa$e f,cute $cru/. ( eia a ars& 9u te abate de la subiect/ ( eia de la cas e irelevant& Relevant e c eia pe care a lsat+o n bol& F,0u din nou contururile tru5ului ei 1nde5,rt>ndu=$e de el D de=a cur/e0i&ul ca/erei. linchetul din #ol. Totul fu$e$e o 1n&el,torie" o di!er$iune. 8ie 5entru c, !oi$e $, 5,$tre0e cheia de la ca$," fie 5entru c, !oi$e $, 5un, la loc 1n #ol cheia aceea ciudat,. A treia o5<iune@ !oia a/#ele lucruri D $, de5o0ite0e acea$t, cheie &i $, 5,$tre0e cheia lui ca $, 5oat, !eni du5, ea /ai t>r0iu. Z$ta era r,$5un$ul. u $i.uran<,. A$cun$e$e 1nadin$ cheia acea$ta 1n a5arta/entul lui ca $, o 5oat, lua /ai t>r0iu. Dar nu reu&i$e $,=&i duc, 5lanul la 1nde5linire. 8u$e$e uci$," ar$, 1n ca#ana unde $e a$cundea. 8ra0a din $cri$oarea de adio a lui -eidun Fe$tli nu=i d,dea 5ace. 0ric de durere& 9+am putut rezista& A$ta era oare cheia 5e care o c,utau indi!i0ii aceia 1n.ro0itoriC *ac da" cine cuta c eia i de ce, Tre$,ri c>nd $un, telefonul. Era Gunnar$tranda. 8,r, nicio introducere" ace$ta 1i $5u$e@ H AD? 5o0iti!. H ;ndeC H Kncendiu D ca#ana lui -eidun Fe$tli. Eli$a#eth 8are/o e$te cea care a ar$. ondolean<ele /ele" 8r9lich. O te /ai !i0ite0e o dat, cei de la Kri5o$" 1n cur>nd. H Stai 5u<in" $5u$e 8r9lich. H 4ini&te&te=te" $5u$e Gunnar$tranda. Mai ia=<i concediu $au de5une cerere 5entru o $,5t,/>n, de !acan<, ca $, de5,&e&ti $itua<ia. H Tre#uie $, !or#e$c cu tine. H De$5re ceC H De$5re o cheie 5e care a/ .,$it=o. H E foarte i/5ortantC H Da. H 7aide 5e la /ine di$ear, D du5, un$5re0ece. Poate c, !oia doar $,=&i o/oare ti/5ul. Sau altce!a din el 1l deter/ina$e $, fac, a$ta. Dar $e du$e 1na5oi la fo$tul loc de /unc, al lui Merethe Sand/o. Era a5roa5e de ora un$5re0ece. 4ocalul $e u/5lea. Adunarea era un .ru5 5e$tri< de indi!i0i" c><i!a dintre ei lu>nd 5arte la o 5etrecere a #urlacilor. ;n #,r#at D 5ro#a#il c, !iitorul /ire D era 1/#r,cat 1ntr=un co$tu/ de ie5ura&. Era at>t de 1)(

#eat" c, a!ea ne!oie de trei $caune 5e care $, $tea. Doi tineri fi<o&i" 1n co$tu/e de oca0ie" chicoteau &i 1ncercau $,=i 1n/oaie />na 1ntr=un #ol 5lin cu a5,. ;n oa$5ete /ai 1n !>r$t," cu /u$ta<, r,$ucit, &i cu falc, de ci/5an0eu arunca 5ri!iri furi&e 1n ti/5 ce rotea un 5ahar de &na5$ 1n />ini. Pe $cen," o fe/eie 5linu<, cu 5ielea ciocolatie 1&i rotea $>nii 5e /elodia lui To/ Jone$ D QSheW$ a 4adOR+ care urla din #oBe. 8r9lich /er$e la #ar &i co/and, o #ere /are de la un adole$cent 5lin de co&uri" 1n co$tu/ de oca0ie. 8r9lich 1&i lu, #erea reflect>nd c, /ereu i $e 5,ru$er, ridicole co$tu/ele de oca0ie" cu 5a5ion &i tot tac>/ul. ; bil alb: 9+am purtat niciodat un costum de sear& ; bil neagr: 9+am vzut niciodat un spectacol de striptease& 8e/eia care=&i rotea $>nii ter/ina$e. Ochii lui o ur/,rir, 1n ti/5 ce fu.i de 5e $cen, &i lu/inile fur, /ic&orate. 8r9lich 1&i f,cu loc 5>n, la o /a$, aflat, chiar 1n fa<a $cenei. Studie audien<a. u $au f,r, 5etrecerea #urlacilor" #,r#a<ii ,&tia erau $erio&i. %un !enit 1n <ara #,r#a<ilor" $e .>ndi &i $e uit, $5re ta!an unde de$co5eri un .lo# de di$cotec, cu/ nu /ai !,0u$e dec>t 1n fil/ele lui Tra!olta din anii &a5te0eci. Pri!i fe<ele oa/enilor din 1nc,5ere. Da" era 1n arena u/#relor" ora &o#olanilor" 5roce$iunea de nunt, a .>ndacilor@ 1n lu/ina a$ta" toate fe<ele a!eau aceea&i tent, al#,$trui=.,l#uie. Ace$ta era locul 1n care nu conta dac, e&ti #olna!" $,n,to$" arian" indian" chine0 $au" 5ur &i $i/5lu" $tin.her. Ace$ta nu era locul unde $, reflecte0i &i $, e!alue0i" unde $ufletele $in.uratice erau chinuite de re/u&care" a/,r,ciune $au di$5re< fa<, de 5ro5ria 5er$oan, a doua 0i D $au alt, dat," /ai t>r0iu" oricu/ D 5entru c, to<i cei de aici $e 5ot /in<i 5re< de c>te!a $ecunde c, #un,$tarea e un fruct care cre&te din 5ro5riul 5ortofel. Parola 5entru .olul 5e care=l $i/<eai aici era@ QAnc, un 5ahar" !, ro.R. i iat+m" stnd n primul rnd/ .>ndi el" ridic>ndu=&i #erea &i #>nd" 1n ti/5 ce $e anun<a nu/,rul ur/,tor. u 5aharul la #u0e" 1nt>lni 5ri!irea fe/eii care 1&i f,cea intrarea 5e $cen,. A&i aco5eri$e chi5ul cu o /a$c, /odelat, 1n for/, de fa<,. u toate ace$tea" recuno$cu $ilueta de cle5$idr, &i &u!i<ele ra$ta. Dan$a 5e /elodia lui PercO Sled.e D QXhen a /an lo!e$ a Lo/anR 2. Doa/na 1&i cuno&tea audien<a. hiar &i 0.o/oto&ii de la 5etrecerea #urlacilor $e 5otolir,. Purta /,nu&i lun.i &i $tr>n$e 5e #ra<e" dar efectul cel /ai 5uternic 1l d,dea contra$tul dintre 5or<elanul rece &i li5$it de !ia<, al /,&tii &i tru5ul !iu" 5e care 1l de0.olea tre5tat" din ce 1n ce /ai /ult. Du5, un ti/5 l,$, #ara &i 5luti jo$ de 5e $cen,. 8iB>ndu=l cu ochii din $5atele /,&tii" 1&i $coa$e to5ul. Freo c><i!a #,ie<i din 1nc,5ere nu 5utur, $u5orta ten$iunea &i $coa$er, ni&te <i5ete r,.u&ite. ;n t>n,r 5urt>nd un co$tu/ .ri &i un for/ida#il #reton arunc, o #ancnot, de o $ut, de coroane 1/5,turit, 1n for/, de aero5lan. %ancnota o lo!i 1n a#do/en. Ea nu #,., de $ea/,J dar cu o /i&care u&oar, ajun$e din nou 5e $cen,. Ochii din $5atele /,&tii erau 1nc, fiBa<i a$u5ra lui. Men<inu contactul !i0ual chiar &i 1n ti/5 ce 1&i $cotea
+ 2

RE o doa/n,R. R >nd un #,r#at iu#e&te o fe/eieR.

1):

/,nu&ile. A#ia c>nd $e 1n!>rti &i fu.i de 5e $cen, 1&i de$5rin$e 5ri!irea de la el. Mu0ica fu aco5erit, de fluier,turi &i a5lau0e. ?u/ai !iitorul /ire 1n co$tu/ de ie5ura& 5ierdu$e finalul. Era 1n 5atru la#e $u# /a$, &i !o/ita. 8r9lich era fa$cinat de fa5tul c, fe/eia nu=&i $co$e$e /a$ca. Mer$e la #ar. A5roa5e c,=&i ter/ina$e a doua #ere c>nd $e tre0i cu ea l>n., el" 1/#r,cat," f,r, /a$c, &i tran$for/at, 1n cu totul alt, fe/eie fa<, de cea care 5,r,$i$e $cena .oal,=5u&c,. O 1ntre#, ce !rea de #,ut. H Doar a5," $tri., ea 5rin lar/a a$ur0itoare. H Ei #ine" tre#uie $, $5un" 1nce5u el" con&tient de fa5tul c, nu are nici cea /ai !a., idee cu/ $, fac, un co/5li/ent 1ntr=o $itua<ie ca a$ta" c, te 5rice5i. H M=a/ tot uitat du5, tine de !reo c>te!a $eri 1ncoace" r,$5un$e ea. H ?u credea/ c, in!ita<ia /ai e !ala#il,. H Kar eu nu &tia/ cine e&ti. H Dar acu/ &tiiC 8e/eia d,du din ca5 c, da. H O &tii 5e Eli$a#ethC D,du iar din ca5. H Tre#uie $, 5lec" $5u$e ea. D,=/i />na. El 1i 1ntin$e />na. H Ace$ta e nu/,rul /eu de telefon" $5u$e ea &i=i d,du dru/ul. ?u tre#uie $, fiu !,0ut, cu tine. A&i $trecur, fi<uica 1n #u0unar &i 1ntre#,@ H De cine <i=e tea/,C 8e/eia #,u a5a &i nu 5utu r,$5unde. Du5, ce 5u$e 5aharul de a5, jo$" $e l,$, $, alunece de 5e $caunul de #ar. H >nd o $, te 1ntre#e ce a/ 0i$" $tri., 8r9lich" $5une=le c, a/ un /e$aj. A/ cheia. Ea d,du $, 5lece. 8r9lich o <inu. Ea 1i arunc, o 5ri!ire r,nit,. H Tre#uie $, 5lec" !or#e$c $erio$. H A/ cheia" re5et, 8r9lich. Al $tr>n$e u&or de 1ncheietura />inii &i .a.ica /achiat, $trident &i #ron0at, la $olar" din cla$a /uncitoare" care $e de0#r,ca 5entru #ani 1n localul ,$ta /i0er di$5,ru. (e fac, Era di$5erat $, aud, ecoul .>ndurilor $ale de /ai de!re/e &i 5u$e 5aharul jo$ cu />ini tre/ur>nde. Plec, de l>n., #ar" urc, $c,rile &i ie&i. Afar," r,/a$e 5e loc" tr,.>nd 1n 5ie5t aerul rece &i 1n!ior,tor. S,ri 1n 5ri/ul taBi. Era trecut de un$5re0ece" nu/ai #ine. A!ea o $en0a<ie $tranie $,=&i t>ra$c, 5icioarele 5e $c,rile a$tea" $, $i/t, /iro$ul" $, treac, 5e l>n., u&i cu !i0or 1n&iruite una du5, alta" 5e o ca$, a $c,rii 1)'

de care $e $i/<ea le.at" dar 5e care nu urca$e niciodat,. Se o5ri &i $tudie u&a d,r,5,nat," 5l,cu<a de ala/, cu nu/ele" $u5ortul de 0iare din alu/iniu. A&i ridic, de.etul 1n dre5tul $oneriei al#e &i a5,$,. Soneria $un, ca un telefon din anii &ai0eci. Ecoul $t,rui 5e 5alierul t,cut 5>n, 1&i au0i &eful tu&ind dincolo de u&," cu 5u<in 1nainte $, 1i de$chid,. Gunnar$tranda $e uit, cal/ la el" f,r, nicio eB5re$ie 5e fi.ur,. H Acu/ e r>ndul /eu" $5u$e 8r9lich jenat. Gunnar$tranda 1i <inu u&a $, intre. H %ei un Lhi$kOC H Da" te ro.. H e /arc, 5referiC H e aiC H Din toate. 8rank 8r9lich ridic, din $5r>ncene. H An orice ca0" cele 5e care le &tii. H ;n K$laO" $5u$e 8rank 8r9lich" ur/,rindu=l 5e Gunnar$tranda cu/ $e 1ndre5t, $5re un cuf,r !echi &i $corojit 5e care $e !edea /arca %S Stavangerf.ord3. De$chi$e ca5aculJ $ticlele /aronii erau 1n.he$uite una l>n., alta. H %oL/oreC H %ine. 8r9lich $e uit, 1n jur. A5roa5e fiecare centi/etru de 5erete din ca/er, era aco5erit cu c,r<i. 4iteratur, de $5ecialitate" enciclo5edii" #ali$tic," #otanic,. iti titlurile@ 0lorile -lpine din 9ord" 0lorile din -lpi" 0lorile din >slanda" 0lorile din >nsula 0eroe& Eirul de c,r<i era 1ntreru5t doar de un #ol de $ticl, 1n care 1nota un 5e&ti&or auriu. Se ridic, &i $e uit, la 5e&te 5rin $ticl,. H Pofti/" $5u$e Gunnar$tranda" 1ntin0>ndu=i 5aharul. 8r9lich 1l lu,. H o$t, trei0eci &i cinci de coroane" $5u$e Gunnar$tranda. H 7/C H Pe&ti ca ace$ta. Keftin" nu=i a&aC H Arat, 5u<in ca/ a5atic. Gunnar$tranda nu r,$5un$e. H ?u ai 5rea /ulte c,r<i de fic<iune" o#$er!, 8r9lich. H 8ic<iuneC H Da. -o/ane" 5oe0iiN H ArteC Gunnar$tranda cl,tin, din ca5 &i 0>/#i. H ?u=/i 5lac artele. A&i ridic, 5aharul.
3

?u/e de !a$ (MS D %ot er S ip D !a$=/a/,).

11)

H S5El 6. Sor#ir, din Lhi$kO. 8r9lich 1l $a!ura 5e al $,u cu 5oft,. H A$ta nu $e 5otri!e&te cu ca5acitatea ta de a cita din literatur,. Gunnar$tranda ridic, din u/eri" 1&i 5u$e 5aharul jo$ &i $5u$e@ H Ai cheiaC 8r9lich 1&i !>r1 />na 1n #u0unar &i i=o d,du. St,teau 5e dou, $caune ad>ncite care $i.ur erau cel 5u<in de 5e !re/ea 5ri/ului referendu/ ;E" din 1'(*. Gunnar$tranda $tudie cheia. H O ca$et, de !alori" $5u$e el. H De ce cre0i a$taC H Pentru c, eBact a&a e &i cheia de la ca$eta /ea de !alori. Gunnar$tranda i=o d,du 1na5oi. 8r9lich r,/a$e a&a" c>nt,rind=o 1n />n,. H 8,r, nu/e de #anc," f,r, nu/,r de ca$et,. H A&a $unt de o#icei. H Deci $unt !reo /ie de #,nci dintre care $, ale.i &i c>te!a $ute de /ii de ca$ete de !alori" i0#ucni 8r9lich" 5rofund de$curajat. Gunnar$tranda 1ncu!iin<,. H A$ta e ideea. S, nu fie u&or. H Dar de ce nu=&i /archea0, #,ncile cheileC Gunnar$tranda ridic, din u/eri. H Pre$u5un c, a de<ine ca$ete de !alori e o che$tiune de$tul de $erioa$,. >nd a/ achi0i<ionat una acu/ /ul<i ani" /i $=au dat dou, chei &i a/ fo$t infor/at c, #anca nu a!ea du#luri. Dac, !rei $, autori0e0i 5e cine!a $, de$chid, ca$eta" tre#uie $, fie 1nre.i$trat 1n re.i$trul de autori0,ri al #,ncii. H Dar ce nai#a tre#uie $, fac cu cheia dac, nu a/ cu/ $, aflu c,rei #,nci &i ca$ete de !alori 1i a5ar<ineC Gunnar$tranda 0>/#i cu $u5erioritate &i $5u$e@ H De unde a a5,rut cheiaC H A l,$at=o la /ine aca$,. H ineC H Eli$a#eth. H E&ti $i.urC H Sut, la $ut,. H Sunt &an$e ca acea$t, cheie $, fi fo$t e/i$, fie 5entru Eli$a#eth 8are/o" fie 5entru cine!a din cercul ei D JonnO 8are/o" de eBe/5lu. Poate 5entru a/>ndoi. Sin.urul o#$tacol 5e care l=ai 5utea 1nt>/5ina e acela c, nu eBi$t, niciun re.i$tru centrali0at cu de<in,torii de chei 5entru ca$ete de !alori D &i 1n alte $itua<ii lucrul ace$ta e chiar o #inecu!>ntare.
6

?oroc (1n nor!e.ian,).

111

8r9lich $or#i din Lhi$kO" ti/5 1n care cel,lalt 5oli<i$t $t,tea 5e .>nduri. H Ai $5u$ c, ai .,$it un $alon de tatuaj 1n A$ki/" unde cine!a i=a de$enat coa5$a lui Eli$a#ethC 8r9lich 1ncu!iin<,. H Ai aflat a$ta 5e cont 5ro5riuC H %ine1n<ele$. H e te=a f,cut $, cau<i acolo" 1n A$ki/C H Pentru c, JonnO 8are/o a fo$t .,$it /ort 1n A$ki/. H Te=ar intere$a $, &tii c, Klija0 Gu5ac a locuit acolo 5e !re/uriC H ;ndeC H An A$ki/. >nd Gunnar$tranda !,0u uluiala din ochii celuilalt" ad,u.,@ M=a/ a5ucat $, fac ce!a $,5,turi 1n jurul lui Klija0 Gu5ac. A /er$ la ole.iul Po$tliceal 1n A$ki/ &i a ur/at cur$ul de /ecanic, de #a0,. An anii &a5te0eci" tat,l lui lucra la fa#rica de /a$e 5la$tice din A$ki/. Tre#uie $, fi fo$t o 1ntrea., colonie de i/i.ran<i iu.o$la!i acolo. H Ku.o$la!iC H A$ta a fo$t 1nainte de /oartea lui Tito &i de r,0#oaiele din %alcani. Ace&ti iu.o$la!i $unt acu/ croa<i" #o$niaci" $>r#i &i /untene.reni. ?u/ai Gu5ac &tie de unde au !enit 5,rin<ii lui. Au /urit a/>ndoi. u toate a$tea" are cet,<enie nor!e.ian, &i a ur/at cur$ul de #a0, &i cel de a!an$a<i la ace$t cole.iu din 1':' 5>n, 1n 1''1. Are calificare de /ecanic re5ara<ii auto &i lucra 1n acea$t, calitate c>nd l=ai are$tat. Gunnar$tranda ar,t, $5re cheie. H Eu a/ o ca$et, de !alori la Den nor$ke %ank ?O- 1n Gref$en. Du5, cu/ $5unea/" cheile $unt foarte a$e/,n,toare. H Adic, ar tre#ui $, /er.e/ 1n Gref$en &i $, 1ncerc,/ toate ca$etele de !alori de acoloC Gunnar$tranda cl,tin, din ca5. S5u$e@ H 8are/o a fo$t uci$ 1n A$ki/" $ora lui &i=a f,cut un tatuaj 1n A$ki/" fo$tul ei iu#it a locuit 1n A$ki/. Ei 1nt>/5l,tor" &tiu c, acolo e o filial, a Dn%. Se cufundar, a/>ndoi 1n t,cere. 8r9lich 1nc, /ai <inea cheia 1n 5al/a 1ntin$,. H Merit, 1ncercat" $5u$e el. H Dar tre#uie f,cut 1n /od oficial. H De ceC H Tre#uie $, /, folo$e$c de ca0ul 5e care=l anchete0. O $,=i che/ 5e Ji/ -o.n$tad &i 5e Fidar %allo la intero.atoriu 1n le.,tur, cu cri/a din Arnfinn 7a.a D &i cu /oartea lui Eli$a#eth 8are/o. A/ o #,nuial, c, niciunul dintre ei nu !a a5,rea. Ei dac, n=o fac" ni/ic nu /, 5oate o5ri D Gunnar$tranda $e #,tu u&or 1n 5ie5t cu ar,t,torul D $, 1i confrunt 5e an.aja<ii de la filiala Dn% din A$ki/ D $e a5lec, &i 1nha<, cheia din 5al/a lui 8r9lich D cu cheia a$ta. O 5u$e 1n #u0unar. 11*

H De acu/ 1nainte" noi doi juc,/ 1n aceea&i echi5, la ca0ul ,$ta" conclu0iona el. Pre$u5un c, ajun.i />ine la /unc,. 8r9lich deli#era. ?u=i 5l,cea direc<ia 1n care ducea 1n&iruirea de e!eni/ente a lui Gunnar$tranda. S5u$e@ H Ei dac, nu $e 5otri!e&te cheiaC H Atunci ai la ce lucra 1n 0ilele ur/,toare. 8r9lich $e ridic,. Antin$e 5al/a. Gunnar$tranda $e uit, la el. H Acu/ ce /ai eC H heia. Dac, tre#uie $, fie oficial" atunci $, fie oficial. O $, <i=o 5redau />ine. Du5, ce 5lec, de la Gunnar$tranda" $e hot,r1 $, /ear., 1n centru 5e jo$. Se 5li/#, 5e trotuar 5e l>n., ca$ele din #>rne de 5e Maridal$!eien &i o lu, la $t>n.a $5re !echea /oar, de 5e Aker$el!a. Podul 5e$te ca$cad, era acu/ ilu/inat 1n 1ntuneric. 7oin,ri 5e 5od 5e l>n., ca$a 79n$e=4o!i$a &i /ai de5arte" $5re Gr^nerl9kka. Tre#uia $, $e .>ndea$c,. Al ener!a$e fa5tul c, Gunnar$tranda 1i 1nh,<a$e cheia din />n,. Dar ce 1n$e/na $en0a<ia a$taC Era !or#a de o aler.ie 1nn,$cut, la a 5ri/i ordineC 4a fa5tul de a 5reda cheia &i de a fi o#li.at $, $e 1ntoarc, la $er!iciu a doua 0i" $5,lat" #,r#ierit &i />ncat" .ata $, $e confor/e0e cu 5io&enie tuturor re.ulilor &i nor/elorC Poate c, a$ta era cau0a ener!,rii $ale@ fa5tul c, era de$calificat datorit, i/5lic,rii 5er$onale" iar lucrul ,$ta a!ea $, 1n.reune0e re$tul /uncii la ca0. Deci 5oate c, 1nc, nu era 5re.,tit $, $e 1ntoarc, la $er!iciu. heia at>rna .reu 1n #u0unarul 5antalonilor. Ai fu$e$e l,$at, 1n a5arta/ent de c,tre ea. heia a$ta era a lui& Ei 5re$iunea acea$ta din 5artea lui Gunnar$tranda $, $e 1ntoarc, la $er!iciu" $,=&i joace rolul 1n orche$tr, &i $, $e la$e condu$ D nu era 5re.,tit 5entru a$ta. ?u acu/. ?u nc& Toa/na ale$e$e acea$t, noa5te $,=&i de0!,luie !er$iunea ei u/ed,. 8elinarele de 5e %irkelunden a!eau o aur, 5ortocalie 1n cea<,. ;n #,r#at 1/#r,cat 1n hanorac &i 5antaloni de 5ija/a 1&i ducea c>inele la 5li/#are. O /a&in, 1nchi$, la culoare trecu 1ncet 5e l>n., el. 8rank 8r9lich .r,#i 5a$ul" 1ndre5t>ndu=$e $5re $ta<ia de /etrou Gr9nland. Prin$e ulti/ul tren. Era 1n jur de ora unu noa5tea. Anc, nu era $i.ur dac, $, /ear., la /unc, $au nu. ;na la />n," ar tre#ui $, $e tre0ea$c, 5e$te c>te!a ore. Doi la />n," ar tre#ui $, $u5orte 5ri!irile" t,cerea &i cu!intele ne$5u$e D nu doar 5entru o 0i" ci 1n fiecare 0i de acu/ 1nainte. Fa /ai fi vreodat 1n $tare $, reintre 1n rit/ul acti!it,<ii 5oli<iene&tiC Se d,du jo$ 1n $ta<ia -Oen &i co#or1 1ncet 7a!re!eien. Fre/ea $e 1/#l>n0i$e &i /ai /ult. %urni<a. Se o5ri D 1ntin$e 5al/a ca $, $i/t, 5icurii c,0>nd. Dar nu $i/<i ni/ic. Au0i /otocicleta" dar n=o !,0u. Si/<i doar c, 0#oar, 5rin aer. A5oi a$faltul 11+

rece" u/ed &i tare" c>nd />inile 1i atenuar, c,derea. ?u $i/<i nici lo!itura la ca5. Dar o au0i" &i=l a/e<i. An ti/5 ce aerul 1i ie&i din 5l,/>ni 1/5in$ de for<a lo!iturii" !,0u lu/inile din $5ate ale /otocicletei. Silueta 5uternic, 1/#r,cat, 1n 5iele &i cu ca$c, 5e ca5 a&e0, /otocicleta 5e $u5ortul lateral. 8u$e$e c,lcat. Aerul 1i trecu$e re5ede 5e l>n., fa<, 1n ti/5 ce 0#ura$e. >ndividul dduse peste el inten!ionat& Ancerc, $, $e ridice" dar o f,cu 5rea 1ncet. ;n &ut cu 5iciorul &i fu din nou 5e jo$. Kndi!idul cu ca$ca de /otociclet, <inea ce!a 1n />n,. O !oce 1n ca5ul lui urla@ Ridic+te n picioare/ 0ugi/ Dar 5icioarele 1i cedar," 1&i <inu />inile 5e$te ca5 c>nd #,r#atul 1l lo!i. Totul $e f,cu ne.ru &i $i/<i doar ni&te />ini 5erche0i<ion>ndu=l. St,tu 1ntin$ 5e jo$" cu ochii 1nchi&i &i totul era ne/i&cat. li5i" dar nu !,0u ni/ic. A&i 5i5,i fa<a cu />na. ;/ed. Snge& Trebuie s ceri a.utor/ Se ridic, cu chiu" cu !ai 1n 5atru la#e" dar le&in, &i c,0u .r,/ad," 1&i /ai trecu o dat, />na 5e$te fa<," 1ntre0,ri o cli5, $trada &i /a&inile 5arcate. Motocicleta 5orni. 4u/inile ro&ii din $5ate &i fu/ul de e&a5a/ent. Silueta unui /otocicli$t care nu 5ri!i 1na5oi. -eu&i $, $e t>ra$c,. Ancet" $e ca<,r, 5e trotuar" 1n ti/5 ce $unetul /otorului $e au0ea tot /ai 1ncet. A!ea hainele ude. Se $5rijini de o /a&in, 5arcat,. A&i 5i5,i $cal5ul cu de.etele" .,$i rana &i 1&i 1nde5,rt, de.etele. Se #,tu 5e$te #u0unare. Portofelul era acolo. (e+i furase, Etia r,$5un$ul &i nu $e /ai o#o$i $,=&i !erifice #u0unarul. An loc de a$ta" 1&i c,ut, /o#ilul. ?u a!ea cu/ $, fi !,0ut ni/eni ni/ic aici" 1ntre #locuri. Fa tre#ui $, $une $in.ur la Sal!are. Anc, nu era cinci di/inea<a. Gunnar$tranda nu />nca$e" nu=&i #,u$e cea&ca de cafea. Era ner!o$ &i ira$ci#il. ?ici /,car !ederea cole.ului care $t,tea al,turi de el 1n /a&in, 1ntr=o $tare jalnic, nu=l 5utea 1/#l>n0i. 8r9lich fu$e$e #andajat cu toat, 5rice5erea la De5arta/entul de Accidente &i ;r.en<e O$lo" dar era 1nc, 1n $tare de &oc du5, atac &i 5utea a #ere &i !o/,. H ?=ai reu&it $, !e0i nu/,rul de 1n/atriculareC 1ntre#, el. H ?u. H ?icio idee cine 5utea fiC H ?u. H Ai $5u$ c, a fo$t un $in.ur #,r#at. E&ti $i.ur c, n=au fo$t /ai /ul<iC H ?u $unt $i.ur" dar cred c, a fo$t un $in.ur indi!id. H Ei a luat cheia. A fo$t al nai#ii de inteli.ent $=o iei cu tine. 8r9lich nu r,$5un$e. H eea ce /, 5une cel /ai tare 5e .>nduri e c, au &tiut eBact c>nd $, lo!ea$c,. H e !rei $, $5uiC Gunnar$tranda de$chi$e 5ortiera &i $5u$e@ H 7aide. Al ajut, 5e 8r9lich" care era .reu" $, ia$, 5e u&a de la Skoda &i $, intre 1n #loc. Era di/inea<,. ;n #,iat cu 0iarele trecu 5e l>n., ei 5e #iciclet,. ;n o/ care ie&i 5e u&, 1n !ite0, $e hol#, la $tarea nenorocit, 1n care $e afla 8r9lich. 112

Se 1/5leticir, 1n lift. ;&a $e tr>nti cu 0.o/ot &i liftul $e 5u$e 1n /i&care. 8r9lich re5et,@ H e !rei $, $5uiC Gunnar$tranda 1&i 1n.u$t, ochii" eBa$5erat. H re0i c, $unt t>/5it" 8r9lichC Kndi!i0ii ,&tia au lo!it a$ear," <i=au luat cheia" dar nu $=au atin$ de #ani" de telefon $au de cea$. De unde 5uteau &ti c, ai cheia la tineC ?=au f,cut nicio /i&care 5>n, a0i=noa5te. Eu n=a/ !or#it cu ni/eni de$5re cheie. Dac, !rei $,=<i ar,t 1n<ele.ere 1n ca0ul ,$ta" atunci $5une=/i de unde au &tiu c, noa5tea a$ta" din toate no5<ile" era /o/entul $, atace. H A fo$t un $in.ur indi!id. A<i $u.ere0 $,=l 1ntre#i 5e el. H E&ti 5atetic" la nai#aI 8r9lich t,cu. 4iftul $e o5ri. Gunnar$tranda 1/5in$e u&a. o#or>r,. 8r9lich $e c,ut, 1n #u0unare du5, le.,tura de chei" o .,$i &i de$chi$e u&a. H Deci te=au l,$at $, 5,$tre0i cheile astea" nuC 8r9lich $e uit, la el. H Mi=e tea/, c, nu a/ ce $,=<i ofer. Se 5r,#u&i 5e cana5ea. Gunnar$tranda r,/a$e 1n u&,. Ai $c>nteiau ochii. H Ai !enit cu cheia la /ine 5entru ajutor. A/i $er!e&ti un /oti! idiot 5entru care !rei $=o iei cu tine. A5oi a5roa5e c, e&ti o/or>t" nu/ai ca $, /, $uni &i $, /, tre0e&ti 1n loc $, $uni la $er!iciile de ur.en<,. Ei #ine" ai a!ut 5arte de ce!a ajutor. Dar dac, e&ti cu ade!,rat o/ul care cred c, e&ti &i 1nc, /ai !rei ajutorul /eu" tre#uie $, &tiu ce nai#a ai f,cut 0ilele a$teaI H ?u 5ot $,=<i $5un. H Ei de ce nu 5o<i $,=/i $5uiC 8r9lich t,cu din nou. A&i 5u$e o 5ern, du5, .>t. H -,$5unde=/iI De ce nu 5o<iC 8r9lich 1nchi$e ochii &i $coa$e un oftat ad>nc. H Anainte $, !in la tine a$ear, /=a/ du$ la clu#ul unde a lucrat Merethe Sand/o. A/ !or#it cu cine!a care lucrea0, acolo. O fe/eie. H O fe/eie. Gunnar$tranda f,cu o fa<, de 5arc, ar fi />ncat l,/>i. H O fe/eieI re5et, re!oltat. e tot ai de 1/5,r<it cu fe/eileC H A&tea5t, 5u<in D ea /i=a $5u$ de Klija0 Gu5ac. M=a/ du$ acolo acu/ c>te!a 0ile cu o $i/5l, #,nuial, &i /i=au dat nu/ele lui 5e o ta!, de ar.int. Ei da" /=a/ du$ 1na5oi a$ear,. Dar i $e $5u$e$e $, nu !or#ea$c, cu /ine. A/ ri$cat. A/ cre0ut c, 5ot $,=i $cot afar, din #>rlo." ru.>nd=o $, le $5un, indi!i0ilor D ha#ar n=a/ cine $unt D c, a/ cheia. Pro#a#il a f,cut a$ta $au" cel 5u<in" n=a durat 5rea /ult 5>n, c>nd /otocicleta a intrat 1n /ine. H u/ o chea/, 5e fat,C H 7a#ar n=a/. 113

H 8r9lichI H Z$ta e ade!,rulI ?u &tiu. Are 5,rul ro&cat $au &aten !o5$it ro&cat" o fre0, ca/ aiurit, D &tii tu" codi<e afro &i a&a /ai de5arte. Are 1n jur de dou,0eci &i o5t de ani. Dar ceea ce e /ai i/5ortant e c, #,ncile $e de$chid 1n cur>nd. H Etia/ eu" $5u$e Gunnar$tranda eBa$5erat. re0i c,=$ t>/5it. 8r9lich $coa$e un oftat. Gunnar$tranda $e 1ntoar$e 1n u&, &i $5u$e@ H M=a/ .>ndit /ult la /unca noa$tr, 1n echi5," 8r9lich" &i a/ ajun$ la conclu0ia c, a /er$ #ine. M, .>ndea/ c, 1ntr=un fel $au altul ne co/5let,/. Dar acu/ D nu e #ine ca tu $, <ii lucruri 5entru tine &i $, te 1n!>rte&ti de colo=acolo" 5urt>ndu=te ca un idiot. Sunt 5rea /ul<i /or<i 1n ca0ul ,$ta@ Arnfinn 7a.a" JonnO 8are/o &i Eli$a#eth 8are/o. Adau.=o &i 5e 5rofe$oara de la %lindern care $=a o/or>t &i $unt 5atru. E&ti 5oli<i$t. ?=a& fi cre0ut niciodat, c, a/ $, te !,d $t>nd cu un 5icior 1n .roa5, $au c, ai $,=/i !in0i .o.o&i 1n ti/5ul unei in!e$ti.a<ii. H ?=a& fi cre0ut nici eu niciodat," $5u$e 8r9lich. Dar &tiu cine a fo$t" /or/,i. Gunnar$tranda cl,tin, din ca5. H hiar dac, a/ /ai are$tat un indi!id 5e /otociclet, &i 1nainte" nu e $i.ur c, el a fo$t cel care a dat 5e$te tine. H Pe c>t 5ui 5ariuC /or/,i 8r9lich. Pun 5ariu 5e o $ut, de coroane c, a fo$t Ji/ -o.n$tad. H Poate c, a 1/5ru/utat cui!a /otocicleta lui. Dac, a f,cut=o" ai 5ierdut o $ut, de coroane. Gunnar$tranda 1nchi$e u&a &i 5lec,. 2 Kn$5ectorul Gunnar$tranda o5ta$e $, /ear., cu trenul. O 5ri!ire aruncat, 5e /er$ul trenurilor 1i ar,t, c, dru/ul a!ea $, dure0e o or, #un,. Fa ajun.e acolo ca/ 5e la ora la care $e de$chide #anca. Utter.jerde &i Sti.er$and 1&i ocu5a$er, deja 5o0i<iile 1n a5ro5iere. ,l,toria cu trenul era o trea#, lun., &i o#o$itoare. A&i a/inti c, /ai f,cu$e o dat, dru/ul D 5ro#a#il 5rin anii &ai0eci D $, !ad, un /eci de cu5, 1ntre FPleren.a &i o echi5, din Sar5$#or.. u eBu#eran<a tinere<ii &i 1ncrederea 1n tehnolo.ie" el &i un 5rieten 5rin$e$er, trenul &i ajun$e$er, la Sar5$#or. /ult du5, ce 1nce5u$e /eciul. Du5, 5atru0eci de ani" uita$e c, $e con$trui$e o re<ea de cale ferat, 1ntre /ajoritatea centrelor de colectare a la5telui 1n V$tfold. Dar acu/" 1nainte $, r,$ar, $oarele de octo/#rie D nu era nici oca0ia 5otri!it," nici ti/5ul $, $e #ucure de 5ri!eli&tea /iri&tilor" a fer/elor &i a c>/5urilor ne.re 5roa$5,t arate. Gunnar$tranda coordona echi5ajele 5rin telefon &i $e uita 1n re.i$tru. Du5, ce c,l,tori$e /ai #ine de o ju/,tate de or," telefonul $un, din nou. Era 116

4ena Sti.er$and care $5u$e $i/5lu@ H %in.o. H Mai /ult" 1i ceru Gunnar$tranda. H Sunt aici cu directorul #,ncii. Au o ca$et, de !alori e/i$, 5e nu/ele lui JonnO 8are/o &i Fidar %allo 1n 1'':. H ine are autori0areC H Ji/ -o.n$tad &i cine!a nu/it Klija0 Gu5ac. H Ei $eiful care con<ine ca$eteleC H 4a $u#$ol. H EBi$t, ca/ere acoloC H ?u. H %ine. S, $5er,/ c, a5ar. Dac, nu" o $, o#<in un ordin judec,tore$c ca $, fie de$chi$, ca$eta. Orice $=ar 1nt>/5la" o $, $tau a$cun$. %allo &i -o.n$tad /, &tiu. 4ena Sti.er$and 1&i dre$e !ocea e0it>nd. H DaC H Dac, !in" $, fie are$ta<iC H %ine1n<ele$. H Su# ce acu0a<ieC H Moti!e $erioa$e de $u$5iciune de !iolen<, fa<, de un func<ionar 5u#lic. Gara era !i0a!i de cl,direa #,ncii. Era o con$truc<ie de$tul de /odern, din c,r,/id," care /ai .,0duia o far/acie &i un centru /edical. Gunnar$tranda $e a&e0, la coada de la ATM &i=l o#$er!, 5e Utter.jerde $t>nd 1n /a&in, 1n fa<a chio&cului din $ta<ie. Era r>ndul lui la auto/atul de #ani &i $coa$e cinci $ute de coroane. A5oi $e du$e $, .,$ea$c, un loc unde $, ia /icul dejun. Trecu 5e $u# ni&te co5aci 1nal<i de l>n., calea ferat,. 8run0ele /oarte $t,teau 1n cercuri 1n.he<ate 5e a$faltul u/ed. Pe 5artea cealalt, a c,ii ferate .,$i o cafenea l>n., o fir/, de 1nr,/at ta#louri co/#inat, cu o .alerie. M>nc, un $and!ici cu cia#atta &i #,u o cea&c, de cafea nea.r, 1n ti/5 ce <inea $u# o#$er!a<ie 0ona 5ietonal," unde oa/eni 1/#r,ca<i c,lduro$ $e 5li/#au 1ncolo &i 1ncoace. ;n indi!id #,r#o$ trecu 5e #iciclet, cu a/#ele />ini 1n /,nu&i ro&ii 1nfi5te o$tentati! 1n #u0unar &i 5ri!ind fiB 1nainte. A&i ter/ina$e cafeaua &i tur#a de ner!i din 5ricina interdic<iei i/5u$e de 5oliticieni le.at, de fu/atul 1n re$taurante &i cafenele" c>nd u&a de $ticl, $e de$chi$e &i Utter.jerde intr, cu !ite0, &i co/and, o cafea la /od, din /eniul at>rnat 5e 5erete 1n $5atele fetei de la ca$ierie. H Toc/ai a/ !,0ut 5e cine!a cu fre0, /ai ridicat, dec>t a ta" Gunnar$tranda" $5u$e Utter.jerde. H 8elicit,ri" r,$5un$e Gunnar$tranda" nete0indu=&i firele r,0le<e de 5,r de 5e ca5ul 5le&u!" 1n ti/5 ce=&i $tudia 1nf,<i&area 1n !itrin,. 11(

H Peder hri$tian A$#j9rn$en" $5u$e Utter.jerde. H E /ort de /ai #ine de o $ut, de ani. Utter.jerde flutur, o h>rtie de cinci0eci de coroane. H Tr,ie&te 5e a$ta. Gunnar$tranda $e uit, la 5ortretul #,r#atului de 5e #ancnot, &i $e r,$ti@ H ?=ar tre#ui $, $u5ra!e.he0i #ancaC An cli5a aceea $e au0i un 5>r>it 1n $ta<ia de rece5<ie a lui Gunnar$tranda. Era Sti.er$and din /a&ina de co/and,. H A/ o !e$te #un, &i o !e$te 5roa$t," $5u$e ea. Pe care o !rei 1nt>iC H Pe aia 5roa$t,. H A !enit o $in.ur, 5er$oan,. H ;nde e acu/C H Se face co/od 5e locul din $5ate" aici cu /ine D a&a c, ai 5ri/it &i !e$tea #un, 1n acela&i ti/5. Utter.jerde r>nji. 8ata din $5atele tej.helei 1i turn, cafeaua lui Utter.jerde 1ntr=un 5ahar de carton. Ke&ir,. Gunnar$tranda 1&i a5rin$e o <i.ar, 1n aerul rece &i tra$e cu l,co/ie 1n 5ie5t. Utter.jerde $e 1ntoar$e &i a5oi $e o5ri. H 4a ce te .>nde&ti c>nd $tai a&aC 1ntre#, el. H Acu/ /, .>ndea/ la un ro/an 5e care l=a/ citit /ai de/ult" r,$5un$e Gunnar$tranda. -o/anul lui ?ordahl Grie. D 0ie ca lumea s rmn tnr" $cri$ 1n 1'*:. H Ei de ce la ro/anul ,$ta 1n $5ecialC H Scria unde!a c>t e de 5ericulo$ $, fu/e0i 1n fri.ul iernii. H EiC H Scriitorul $u$<inea c, lucrul 5ericulo$ e $, inhale0i aerul rece" nu fu/ul. H Deci lu/ea nu /ai e t>n,r," $5u$e Utter.jerde" r>njind la 5ro5riile cu!inte de duh. H Se 5oate $5une &i a&a. Mer$er, 1ncet $5re linia de cale ferat,. Girofarurile 5oli<iei $e reflectau 5e 5eretele unei cl,diri din c,r,/id, de 5e 5artea cealalt,. H Pe tine nu te $ur5rinde ni/ic" Gunnar$trandaC 8a5tul c, unul dintre indi!i0ii ,&tia chiar a a5,rut e ca &i cu/ ai c>&ti.a la loterie" de fa5t. H Sunt /ult 5rea /ulte lucruri care /, $ur5rind. Fenea un tren. lo5o<eii de la #arier, $unar, &i #arierele fur, co#or>te cu un 0.o/ot $c>r<>it. Gunnar$tranda a&te5t,. Utter.jerde" care era deja 5e 5unctul de a tra!er$a" $e o5ri &i $e 1ntoar$e $, a&te5te &i el $, treac, trenul. H e" de eBe/5luC H De eBe/5lu" c>t de /ult &tiu oa/enii de$5re 5ro.ra/ele de tele!i0iune. For#e$c de$5re $erialul ,$ta $au cel,lalt. ?u nu/ai oa/enii de la #irouJ oa/enii inter!ie!a<i 1n 0iare !or#e$c de$5re tele!i0iune. Oa/enii de la tele!i0or !or#e$c 11:

de$5re tele!i0iune. H Aici nu=i ni/ic $ur5rin0,tor" nu=i a&aC H Eu a/ fo$t /ereu de 5,rere c, nu tre#uie niciodat, $, te eB5ui la che$tii de .enul ,$ta. Utter.jerde 0>/#i $u#<ire. H Dac, ai fi !reodat, o#li.at $, renun<i la ce!a" #,nuie$c c, a$ta ar tre#ui $, fie con$u/ul de Lhi$kO &i de <i.,ri" nu=i a&aC H ?u &tiu. A& a!ea ce!a 5ro#le/e $, tr,ie$c f,r, tutun" dar o !ia<, cu un eBce$ de 5ro.ra/e TF de 5roa$t, calitate ar fi /ai rea. E/i$iunile 5roa$te /utilea0, $i/<ul e$tetic al oa/enilor 5e ter/en $curt" iar 5e ter/en lun." d, na&tere de.rad,rii. Trenul $e a5ro5ie ui/itor de t,cut. Tic,i 5e l>n., ei" $e o5ri 1n fa<a cl,dirii .al#ene a .,rii &i u&ile fur, de$chi$e 1n aco/5ania/entul unor 0.o/ote $c>r<>itoare. An fa<a #,ncii erau dou, /a&ini de 5oli<ie. 8u$e$er, tri/i$e de $ec<ia din 8ollo. A treia /a&in, era ci!il, &i era cea cu .irofarul al#a$tru D o la/5, di$cret, 5e ca5ota /a&inii &i una 1n $5atele /,&tii 5entru radiator. Pe #ancheta din $5ate erau dou, u/#re /,t,h,loa$e. ;&a &oferului $e de$chi$e &i 4ena Sti.er$and co#or1. H ine eC 1ntre#, Gunnar$tranda. H Ji/ -o.n$tad. Gunnar$tranda $e a5lec, $, $e uite 1n,untru. -o.n$tad $t,tea" /a$i! &i ne/i&cat" 5e #ancheta din $5ate. H onducea o /otociclet,C H Da. H -e/orca<i=o. Do!e0i /ateriale. H Tu e&ti &eful. H >nd l=a<i 5rin$C H 4=a/ l,$at $, intre 1n $eif ne$tin.herit" a luat ce c,uta &i a5oi l=a/ are$tat 1n dru/ $5re ie&ire. H e=a<i confi$catC H O $er!iet, 5lin, de #ani. 4ena Sti.er$and ridic, o .eant, di5lo/at. H Mul<i" /ul<i #ani. Gunnar$tranda $e uit, din nou 5rin .ea/ul /a&inii. H Ei ca$eta de !aloriC H Acu/ e .oal,. H A $5u$ ce!aC H ?u l=a 1ntre#at ni/eni ni/ic. -,/a$er, t,cu<i c>te!a cli5e. 4ena Sti.er$and inter!eni. H Ei #ine" ce face/C 11'

H Al u/fla/. Procurorul .eneral o $, decid, ce face cu #anii. Utter.jerde de$chi$e 5ortiera. H Fii aca$, cu noiC Gunnar$tranda cl,tin, din ca5. H ?u" $5u$e el. O $, iau trenul. A/ ne!oie $, /, .>nde$c. Pri!i 5roce$iunea de /a&ini 5lec>nd. An cele din ur/," $e 1ntoar$e &i $e 5li/#, 5e l>n., .ar," 1&i continu, dru/ul 5e l>n., $ta<ia de auto#u0" 5>n, la o 5arcare /are. Se o5ri" ridic, o />n, &i f,cu $e/n. ;n /otor 5orni &i o /a&in, ar.intie ie&i dintr=un r>nd de /a&ini &i $e 1ndre5t, $5re el. Se o5ri. Gunnar$tranda de$chi$e u&a &i $e a&e0, 1n,untru f,r, un cu!>nt. H u/ de ai &tiut c, $unt aiciC 1ntre#, 8r9lich. H red c, nu=<i dai $ea/a c>t de ridicol, e trea#a a$ta" r,$5un$e Gunnar$tranda. Dar" din /o/ent ce e&ti aici" 5o<i $, /, duci 1na5oi 1n O$lo. H e era 1n ca$eta de !aloriC H %ani. H Deci Kn.e ?ar!e$en o $, fie fericitC H A&a #,nuie$c. a$eta a fo$t e/i$, i/ediat du5, ce i=a fo$t furat $eiful. Kar Gu5ac e de<in,torul autori0at al cheii. H A&a c, ?ar!e$en !a 5utea 5ro#a#il $,=&i re!endice #anii. Ar 5utea fi co/5licat totu&i $, de0.ro5i un ca0 !echi" din 1'':" &i $, /ai acu0i un o/. H Doi. H DoiC H A $tat %allo deo5arte de data a$ta" dar nu e ne!ino!at. 8r9lich 5orni la dru/. O lu, 5e EK :. Gunnar$tranda ad,u.,@ H Dar -o.n$tad o $, $ca5e acu/. T,cur," 5>n, c>nd 8r9lich nu /ai 5utu re0i$ta. H De ce $, 5lece li#erC $5u$e el. H Pentru ce ai 5utea $,=l acu0iC ?u <i=ai !,0ut atacatorul" nu=i a&aC H Dar a!ea cheia de la ca$eta de !alori. E!ident c, a furat=o de la /ine. H Dac, ra5orte0i c, ai fo$t atacat. H A$ta a/ de .>nd. H Din 5unctul /eu de !edere" n=ai dec>t. Dar" dac, faci a$ta" <i $e ia ca0ul. Orice do!ad, care a trecut 5rin />inile tale !a fi co/5let li5$it, de !aloare 1ntr=un ca0 1/5otri!a lui Ji/ -o.n$tad. 8r9lich conducea 1n t,cere. H An afar, de a$ta" -o.n$tad 5oate $5une oric>nd c, a 1/5ru/utat cheia de la Fidar %allo &i c, ha#ar n=are de unde o a!ea ace$ta. Ei nu 5ute/ !erifica 5o!e$tea lui 5entru c, %allo nu e de .,$it nic,ieri. 1*)

H E&ti un o5ti/i$t &i ju/,tate" 5e #une. H Gre&it" 8r9lich. Sunt un reali$t. 8a5tul c, -o.n$tad $=a du$ la ca$eta de !alori $, ia #anii nu $chi/#, ni/ic. JonnO 8are/o &i Fidar %allo au a!ut acce$ li#er la ca$et, de &a$e ani. Sin.urul lucru 5e care tre#uie $,=l $5un, -o.n$tad e c, a a!ut $ur5ri0a !ie<ii lui c>nd a !,0ut #anii 1n ca$et, &i c, nu &tie de unde !in. Puteau fi 5u&i acolo de JonnO 8are/o" care e /ort" fire&te" deci nu 5oate r,$5unde la 1ntre#,ri. Fe0iC Tot ce $=a 1nt>/5lat a0i e c, 5ro#a#il #anii lui ?ar!e$en au a5,rut din nou. ?u a!e/ de$tule do!e0i 1/5otri!a lui -o.n$tad ca $, face/ !reo acu0a<ie $, $tea 1n 5icioare. Du5, un alt inter!al de t,cere" 8r9lich $5u$e@ H ?u te 5o<i folo$i de ca#ana ar$," de a$a$inarea lui Eli$a#ethC Gunnar$tranda ridic, din u/eri. H Fa tre#ui $, a&te5t,/ &i $, !ede/ ce $e 1nt>/5l,. Poli<ia local, din 8a.erne$ are foto.rafii cu %allo" 8are/o" -o.n$tad &i chiar &i cu Merethe Sand/o. A&a c, o $, !ede/ ce o $, $coat, la i!eal,. Gunnar$tranda $e uit, $5re cole.ul lui &i $5u$e@ H E un $in.ur lucru 5e care nu l=a/ di$cutat" 8r9lich. H 4a ce te .>nde&tiC H Prietena ta n=ar fi 5utut $, dea foc ca#aneiC H ?u. H De ce nuC H Eli$a#eth $,=&i dea foc $in.ur,C E o idee a#$urd,. H 7ai $=o lu,/ altfel. ?u $e 5oate $, $e fi $inuci$C H De ce $, $e $inucid,C H Se 1nt>/5l, lucruri din a$tea. H Dar ni/eni nu ale.e $,=&i dea foc de #un,!oie. H ele cu tendin<e $inuci.a&e $=ar 5utea" 8r9lich. ?u $unt la fel de norocoa$e ca Ofelia. ?u toate au la 1nde/>n, un ia0 ro/antic 1n lu/ina lunii c>nd le lo!e&te nenorocirea. H A$cult,=/,. Eli$a#eth nu &i=a luat $in.ur, !ia<a. ?u ai cu/ $, /, con!in.i c, &i=a dat foc. H Dar $e 5oate $, fi luat $o/nifere &i $, fi ador/it cu o lu/>nare a5rin$,. H e te face $, $5ui a$taC H Kncendiul de la ca#an, a fo$t" du5, toate 5ro#a#ilit,<ile" 5ro!ocat de o lu/>nare" o lu/>nare 1ntr=o $ticl,. 8r9lich nu $5u$e ni/ic. H Poli<ia local, &i in!e$ti.atorii incendiului au c,0ut de acord a$u5ra ace$tei i5ote0e" ad,u., Gunnar$tranda. Ei nu e i/5o$i#il $, fi fo$t de5ri/at, du5, /oartea fratelui ei" nu=i a&aC ?u /ai a!ea 5e ni/eni altcine!a. K/a.inea0,=<i nu/ai@ $e a$cunde de ni&te duri" a5oi 1i /oare fratele" 5rotectorul" ancora din !ia<a ei. Mul<i ar fi #ul!er$a<i 5entru /ult /ai 5u<in de=at>t. 1*1

8r9lich $e .>ndi 1nainte $, !or#ea$c,. H Tind $, cred c, lu/>narea a fo$t ajutat, 5u<in de cine!a care" 1n 5ri/ul r>nd" a!ea de=a face cu Eli$a#eth D de -o.n$tad" de eBe/5lu. A fo$t un incendiu 5entru c, cine!a a !rut $, a$cund, o cri/,. H 8ire&te c, a$ta e o 5o$i#ilitate" dar nu e /ai /ult dec>t o i5ote0,. H O i5ote0,C H Kri5o$ .,$e&te r,/,&i<e o/ene&ti du5, ce arde o ca#an,. au0a incendiului 5are a fi o lu/>nare care $=a r,$turnat. Deci 1n&iruirea fa5telor e ur/,toarea@ cine!a care cite&te 1n 5at adoar/e" lu/>narea e a5rin$," &i /oare de intoBica<ie cu /onoBid de car#on 1nainte ca fl,c,rile $, 1n.hit, totul. H Tu cre0i !arianta a$taC H Eu nu cred ni/ic. A<i $5un doar teoria cu care au !enit cei de la Kri5o$. 8r9lich tra$e ad>nc aer 1n 5ie5t. Ajun$e$er, 1n S5Ode#er.. Se/nali0a la drea5ta &i $e o5ri la #en0in,rie. H O $,=<i ar,t ce!a" $5u$e 1n cele din ur/," &i $coa$e $cri$oarea de adio a lui -eidun Fe$tli din #u0unarul interior al hainei. Gunnar$tranda ter/in, de citit $cri$oarea" a5oi 1&i $coa$e ochelarii &i $e a5uc, $, le road, #ra<ele. H De ce nu /i=ai ar,tat a$ta 1nainteC 1ntre#, cu cal/. H A !enit acu/ c>te!a 0ile. E$en<a eN H A !enitC An cutia ta 5o&tal,C H ?=o de$chi$e$e/ de 0ile 1ntre.i. E$en<a e ce $e 5oate citi 5rintre r>nduri. -ceti indivizi ngrozitori etc. etc. -eidun Fe$tli n=a .,$it un ia0 ro/antic. A recur$ la un flacon de $o/nifere 5entru c,N H Etiu &i eu $, cite$c" 1l 1ntreru5$e Gunnar$tranda. Dar toat, che$tia a$ta /ie 1/i $un, a teatru radiofonic. A&i 5u$e ochelarii la loc 5e na$ &i citi cu !oce tare. H 9u tiu dac )lisabet va fi n stare s fac fa! acestor indivizi ngrozitori& Sper c va putea" dar nu+mi fac nicio iluzie& 9u mi+am fcut iluzii nici cnd au venit aici& )lisabet m+a avertizat n privin!a lor 2 aceti indivizi ngrozitori3' A&i l,$, ochelarii 1n jo$. H ?=a/ citit niciodat, o che$tie /ai de rahat. 8r9lich nu &tiu ce $, r,$5und,. Gunnar$tranda $5u$e@ H Dac, doa/na a$ta a fo$t #,tut, at>t de tare" c, le=a $5u$ atacatorilor ei unde e Eli$a#eth &i a5oi" 5e dea$u5ra" tri/ite o $cri$oare 5rin 5o&t, unui 5oli<i$t" de ce nai#a $, nu fi $5u$ cine $unt r,$5un0,tori de a$ta" ca $, fie 5ede5$i<iC H ?u &tiu" r,$5un$e 8r9lich f,r, !la.,. Dar a& crede c, din loialitate fa<, de Eli$a#eth. H 4oialitateC Eli$a#eth 8are/o era /oart, c>nd Fe$tli a $cri$ a$ta. 1**

H ?u a/ niciun /oti! $, 5un la 1ndoial, autenticitatea $cri$orii. Pro5o0i<iile de 1nce5ut de$5re for/ula de adre$are. E ca &i cu/ a& a$culta=o !or#ind. -eidun Fe$tli $=a $inuci$ &i ni/eni" nici /,car tu" nu /, 5oate con!in.e c, lucrurile nu $tau a&a. E ade!,rat c, nu $unt cine &tie ce infor/a<ii !aloroa$e 1n $cri$oare" dar" du5, 5,rerea /ea" e autentic,. Acu/ 1l a!e<i 5e -o.n$tad. Sunt $i.ur c, e 5ar<ial re$5on$a#il 5entru /oartea lui -eidun Fe$tli. H -eidun Fe$tli nu /ai 5oate de5une /,rturie 1/5otri!a lui -o.n$tad. Dar D dac, ai dre5tate 1n le.,tur, cu autenticitatea $cri$orii D de ce $, <i=o tri/it, <ieC H M=a/ .>ndit c, ar fi 5utut fi ce!a $i/5lu le.at de ne!oia de a /,rturi$i cui!a /oti!ulN H e /oti!C H Moti!ul 5entru care &i=a luat !ia<a. H Deci !er$iunea ta de$5re e!eni/entele 1nt>/5late e c, cine!a D 5o$i#il Fidar %allo &i_$au Ji/ -o.n$tad" c,ut>nd=o 5e Eli$a#eth 8are/o D a #,tut=o 5e -eidun Fe$tli 5>n, a aflat infor/a<ia" a o/or>t=o 5e Eli$a#eth 8are/o &i a dat foc ca#aneiC Kar a$ta a a!ut un efect at>t de 1n.ro0itor a$u5ra lui -eidun Fe$tli" 1nc>t a luat un 5u/n de 5a$tile &i a /uritC H Da. red c, Fidar %allo &i Ji/ -o.n$tad au #,tut=o 5e -eidun Fe$tli ca $, afle unde e Eli$a#eth. red c, au aflat. %,nuiala /ea e$te c, incendiul tre#uia $, aco5ere uciderea lui Eli$a#eth. H Dar de ce au uci$=o 5e Eli$a#eth 8are/oC H Foiau cheia de la ca$eta de !alori" dar ea o l,$a$e 1n a5arta/entul /eu. H Deci i=au dat #r>nci lui JonnO 8are/o" i=au tra$ o /a/, de #,taie lui -eidun Fe$tli &i i=au t,iat craca de $u# 5icioare lui Eli$a#eth 8are/o ca $, 5un, la#ele 5e $er!ieta cu #aniC H Da. H Ei doiC -o.n$tad &i %alloC H Da. H Sunt dou, lucruri care /, fr,/>nt," 8r9lich" !or#i Gunnar$tranda t,r,.,nat. De$chi$e u&a de la /a&in, &i 5u$e un 5icior jo$. A5oi ie&i afar," 1&i 1ncheie haina &i=&i a5rin$e o <i.ar," 1nainte de a $e a5leca $5re /a&in," $5un>nd@ H An 5ri/ul r>nd" dac, ,&tia doi $unt 5rieteni at>t de inti/i" du5, cu/ $5ui" de ce a furat nu/ai unul dintre ei cheia de la tine &i de ce a a5,rut nu/ai unul dintre ei $, ia #anii ,ia #le$te/a<iC 8r9lich cl,tin, din ca5. H A/ !or#it 1nainte de$5re un al 5atrulea indi!id neidentificat" nu=i a&aC H ?eidentificat $au nu" 8r9lich" tre#uie $, te tre0e&ti. Dac, te $i/<i de$tul de #ine $, $tai la 5>nd, 1n A$ki/" atunci 5o<i foarte #ine $, $tai la #irou. Tra$e din <i.ar," 5ri!ind .>nditor cerul. 8r9lich fu 5ri/ul care ru5$e t,cerea. H e $, face/ cu $cri$oareaC 1ntre#, el. 1*+

H S, face/C Gunnar$tranda cl,tin, din ca5 a di$5erare. H Eu o $, fac ce tre#uia $, faci tu de /ult. O $, le dau celor de la Kri5o$ o co5ie du5, $cri$oarea a$ta de adio" ca $, !ede/ dac, e $uficient 1nc>t $, re!i0ui/ 5re$u5unerile de$5re cu/ a luat foc ca#ana. Dac, ei fac a$ta" cine!a l=ar 5utea 1ntre#a 5e Ji/ -o.n$tad unde era c>nd a ar$ ca#ana. Dar nu a& fi eBtre/ de $ur5rin$ dac, !ine cu un ali#i. H are era al doilea lucruC 1ntre#, 8r9lich. H Al doileaC H Ai $5u$ c, $unt dou, che$tii care te fr,/>nt,. H Da. E !or#a de !er$iunea ta a$u5ra e!eni/entelor. Dac, -o.n$tad &i %allo au #,tut=o 5e -eidun Fe$tli ca $, afle unde $e a$cundea Eli$a#eth" de ce au f,cut=o dup ce a ar$ ca#anaC ?iciunul nu $5u$e ni/ic o #un, #ucat, de !re/e. 8r9lich ru5$e t,cerea. H E&ti $i.urC 1ntre#, el. H el 5u<in" a fo$t .,$it, du5, ce a ar$ ca#ana. H Deci nu e&ti $i.ur. H Sunt doarN eu 1n$u/i" 8r9lich. Teoretic !or#ind" 5oate c, e 5o$i#il ca -o.n$tad $=o #at, 5e -eidun" $, /ear., cu /a&ina 5>n, la Faldre$" $=o o/oare 5e Eli$a#eth 8are/o &i $, dea foc la ca#an, 1nainte $, fie .,$it, Fe$tli" dar ca $, fi reu&it toate a$tea" tre#uie $, fi r,/a$" la nai#a" fr suflare& Ei a5oi eBi$t, for/ularea@ indivizi ngrozitori& Anoni/atul 1/i a/inte&te de 7a/let@ era 1n $tare $, /iroa$, c>nd era ce!a 5utred 1n Dane/arca. 2! Kn$5ectorul Gunnar$tranda $t,tea ne/i&cat 1n $caunul lui rotati!" fiB>nd 5eretele din #iroul lui" 5ierdut 1n .>nduri. Anc, era chinuit de /oartea 5e&ti&orului $,u. G,cea 5e fundul ac!ariului" 5e 5ietre &i ni$i5" /ort. Acea$t, i/a.ine 1i di$tru$e$e 5erce5<ia a$u5ra felului 1n care /or 5e&tii. A&i i/a.ina$e /ereu c, 5e&tii $tau dea$u5ra a5ei c>nd /or" c, nu $e $cufund,. Dar Kalfatru$ era /ort" a$ta era clar. ?icio /i&care a .urii &i nicio reac<ie c>nd 1l $co$e$e afar, din #ol cu 5aleta. Era cu/!a &i /aca#ru@ 5e&ti&orul lui auriu" 1ntin$ 5e o 5alet," a5roa5e ca o #ucat, de 5e&te .,tit 5erfect &i .ata de $er!it. Dar ce=l chinuia cel /ai tare fu$e$e felul 1n care $c,5a$e de el. Arunca$e 5e&tele 1n co&ul de .unoi" ce!a ce D dat, fiind 5erioada de reflec<ie" 1ndoial, &i re/u&care D con$idera c, e o /etod, nede/n, de a=<i lua adio de la un to!ar,& ce te=a 1n$o<it at><ia ani. G>ndul ace$ta 1l /,cina. Totu&i" 5e de alt, 5arte" ar fi fo$t de=a dre5tul ridicol $, 1n.roa5e 5e&tele. O alternati!, ar fi fo$t $,=l arunce la toalet,. Prin$ 1ntre ace$te dou, 5lanuri de ac<iune $i/<i$e c, $olu<ia e e!ident, &i arunca$e 5e&tele 1n co&ul de .unoi" 1n dru/ 1*2

$5re $er!iciu. Di/en$iunea etic, 1ndoielnic, a ac<iunii lui 1i $t,ruia totu&i 1n /inteJ nu $e 5utea concentra la /unc," c,dea 1n re!erie" &i a$tfel" c>nd $un, telefonul" fu ca &i cu/ 1l tre0i$e un cea$ de&te5t,tor furio$. S,ri &i 1nha<, rece5torul. H Te ro." fii $uccint. ?i/ic la cel,lalt ca5,t al firului. H AloI $tri., Gunnar$tranda ner,#d,tor. H Sunt Kn.e ?ar!e$en. H DaC H A& dori $,=/i eB5ri/ recuno&tin<a fa<, de tine 5entruN Gunnar$tranda 1l 1ntreru5$e. H Sun, la $erdens @ang &i $5une=le lor. Eu /i=a/ f,cut doar /e$eria. H Pe de alt, 5arteN H ?u eBi$t, nicio alt, 5arte. 4a re!edere. H A&tea5t, o cli5," #ineC H ?ar!e$en" $unt foarte ocu5at. H Ei eu $unt un o/ ocu5at" 5entru nu/ele lui Du/ne0eu. re0i c, $un ca $,=/i treac, ti/5ulC H 7ai" treci la $u#iect. H Sunt recuno$c,tor c, /i=a/ recu5erat #anii D chiar dac, a/ 5ierdut !aloarea do#>n0ii 5e &a$e ani" cinci $ute de /ii de coroane. A$ta fu $5u$ cu un chicotit. H A/ cre0ut c, a/ ter/inat di$cu<ia de$5re #ani" $e r,$ti Gunnar$tranda. H Foia/ doar $, /, a$i.ur c, 5ro#le/a a fo$t 1ncheiat,. Sesam" desc ide+te/ Pentru 5ri/a dat," Gunnar$tranda 1nce5u $, fie intere$at de con!er$a<ie. ,ut, <i.,rile cu de.etele. Etia c, n=o $, fu/e0e <i.ara 5e care o .,$ea" dar a$ta era o che$tie $5ecial,. De.etele lui ner!oa$e $e jucar, cu <i.ara 1n ti/5 ce c>nt,rea &i a&te5ta ur/,toarele cu!inte ale lui ?ar!e$en@ ji.odia lua$e 1na5oi o ju/,tate de /ilion de coroane &i=&i 5ierdea din ti/5ul 5re<io$ #,t,torind 5,/>ntul 5e$te o .roa5, care fu$e$e deja u/5lut,. eea ce toc/ai f,cu$e Kn.e ?ar!e$en fu$e$e $, a5rind, un #ecule< al#a$tru 1n ca5ul lui Gunnar$tranda" un #ecule< care tri/itea un /e$aj clar@ @sete o lopat i apuc+te de spat/ Totu&i" 5ro#a#il c, ?ar!e$en a $i/<it a$ta i/ediat. Focea lui $5u$e@ H A<i iro$e$c ti/5ul. Mi=a/ 5ri/it #anii 1na5oi" iar !ino!a<ii au fo$t are$ta<i. H Atunci de ce $uniC H Du5, cu/ a/ $5u$" ca $,N H Te=a/ au0it. S, te a$i.uri c, 5ro#le/a a fo$t 1ncheiat,. De ceC T,cerea lui ?ar!e$en dur, eBact cu dou, $ecunde /ai /ult dec>t tre#uia. S5u$e@ H M=ai 1n<ele$ .re&it. Du5, cu/ a/ ar,tat la 1nce5ut" !oia/ $,=/i eB5ri/ $incera recuno&tin<,N H A/ au0it &i a$ta. Deci nu are i/5ortan<, 5entru tine c, ace$t ca0 nu a fo$t 1*3

1nchi$C Dou, $ecunde 1n 5lu$ de t,cere" din nou. H ?uC H a0ul nu a fo$t rede$chi$ niciodat,. %anii au a5,rut 1n ur/a unei in!e$ti.a<ii 1ntr=o 5ro#le/, co/5let diferit,. O cri/,. Kar in!e$ti.a<ia e 1n 5lin, de$f,&urare. H Da. Gunnar$tranda t,cu. Kn.e ?ar!e$en t,cu. Gunnar$tranda 1nce5ea $, $e di$tre0e. H M, #ucur c, a/ !or#it" $5u$e do/ol &i 5u$e rece5torul 1n furc,. ;&a $e de$chi$e &i intr, 4ena Sti.er$and. H A& !rea $,=/i faci o fa!oare" $5u$e Gunnar$tranda. aut, 5rin toate li$tele de 5a$a.eri 5entru 0#orurile aeriene $, !e0i dac, .,$e&ti nu/ele lui Merethe Sand/o. onfor/ unui cole." tre#uie $, fi luat un a!ion $5re Atena acu/ c>te!a 0ile. Mer.i cu dou, $,5t,/>ni 1n ur/,. ?u li/ita c,utarea la Atena. 4ena Sti.er$and $coa$e un oftat ad>nc. H Ei tuC 1ntre#, ea. H O $, a/ o di$cu<ie cu S9rlie Minte=de=G,in, $,=i $5un c, Kn.e ?ar!e$en 1ncearc, din r,$5uteri $,=&i 5roteje0e ca$telul din c,r<i de joc de !>nturile &i de tre5ida<iile a.a$ante ale 5,/>ntului" $5u$e Gunnar$tranda cu un r>njet. Au0i o #,taie u&oar, 1n u&,. Utter.jerde 1&i $trecur, ca5ul. H Te deranje0C H ?u /ai /ult dec>t de o#icei" $5u$e Gunnar$tranda !e$el. H Etii cu/!a un a!ocat 5e nu/e %ir.itte %er.u/C H Dac, a& fi cuno$cut=o" /=a& fi $i/<it o#li.at $,=i $5un %i##i" iar eu nu i=a& 0ice ni/,nui %i##i" cu at>t /ai 5u<in unei #londe de trei0eci &i cinci0eci de ani care d, inter!iuri 1n $,5t,/>nale &i !or#e&te de$5re eB5erien<ele ei le.ate de li5o$uc<ie. 4ena Sti.er$and 1&i 1n,l<, ca5ul@ H ?u &tia/ c, cite&ti re!i$te $,5t,/>nale" Gunnar$tranda. H A&a cu/ e i/5o$i#il $, .,$e&ti 5erfec<iunea 5e 5,/>nt" e i/5o$i#il $, 1n<ele.i ce .,$e$c 5otri!it jurnali&tii culturali ai ?or!e.iei $, co/unice c,tre /ajoritatea t,cut,. H Detecte0 cu/!a 5rejudec,<i 1/5otri!a jurnali&tilor $au a #londelor cu o5era<ii de li5o$uc<ieC H Doar 1/5otri!a 5ro$tiei .enerale. e cre0i de$5re cine!a care 5rocla/, i/5erio$ c, !ia<a e 5rea $curt, ca $, nu te 1nconjori de o#iecte fru/oa$eC Utter.jerde &i 4ena Sti.er$and $chi/#ar, 5ri!iri@ H >t, 5a$iuneI 1*6

H 7aide<i $, trece/ la trea#,I H %ir.itte %er.u/ 1l a5,r, 5e -o.n$tad" $5u$e Utter.jerde. H For#e&te tu cu ea. Eu nu /, $i/t 1n $tare. H A/ !or#it. S5une c, -o.n$tad !rea $, fac, un t>r.. Frea $, fac, o /,rturi$ire. Ga.ica a$ta" %i##i" ac<ionea0, doar ca /ediator. Gunnar$tranda 1nce5u $,=&i 1/#race haina. 4ena Sti.er$and 5rin$e curaj &i=l 1ntre#, direct@ H e e r,u 1n a !rea $, te 1nconjori de o#iecte fru/oa$eC H hiar te intere$ea0, ce cred ceilal<iC H Da. H e crede %ir.itte %er.u/C H ?u. H ine te intere$ea0," de eBe/5luC H Tu" de eBe/5lu. H EuC H Da. Gunnar$tranda 1i arunc, o 5ri!ire lun.," i$coditoare. H Per$onal" $5u$e el 1n<e5at" 1/i 5etrec tot ti/5ul 5,$tr>ndu=/, 1n for/, &i $,n,to$" &i fac a$ta e!it>nd $,lile de $5ort" /odera<ia" cur$urile de$5re cu/ $, te la&i de fu/at" re.i/urile ali/entare noi &i un $o/n #un noa5tea. Utter.jerde $5u$e@ H M=a/ .>ndit la ce!a. eilal<i doi $e 1ntoar$er, $5re el. H Dac, -o.n$tad &tie ce!aN nu" l,$a<i=o #alt,. H 4a ce te .>ndeaiC in$i$t, Gunnar$tranda. H 4a$=o #alt,. Se 5rea 5oate $, nu fie ni/ic. Adic," -o.n$tad e 1n are$t &i acu/ !rea $, $ca5e. Ar 5utea $5une orice. H Dar te .>ndeai la ce!a anu/e. H M, .>ndea/ c, $in.urul lucru care $=a 1nt>/5lat de c>nd a dat 5e$te 8rank e c, a fo$t are$tat D &i c, e $in.ur. Adic," %allo nu a a5,rut la #anc,. Poate c, %alloN H DaC Utter.jerde ridic, din u/eri. H ?u $unt $i.ur. Oricu/" nu &ti/ care !a fi /i&carea lui -o.n$tad" nu=i a&aC Gunnar$tranda c,0u 5e .>nduri. H E o che$tie aici" $5u$e el. %allo a di$5,rut. Merethe Sand/o a di$5,rut. Se uit, la 4ena Sti.er$and. H Ferific, &i nu/ele lui %allo 5e li$ta 5a$a.erilor. A5oi Gunnar$tranda $e 1ntoar$e la #iroul lui cu 5a&i rari &i 1nce<i. Se a&e0," lu, telefonul &i for/, un nu/,r. eilal<i doi $e uitar, unul la altul. 4ena Sti.er$and 1&i a5lec, u/erii 1nainte 1*(

c>nd Gunnar$tranda ceru $, !or#ea$c, cu directorul #,ncii. Mai $chi/#ar, 5ri!iri &i c>nd au0ir, 1ntre#area@ H A<i 5utea afla de la an.aja<ii du/nea!oa$tr, dac, a /ai eBi$tat !reo !i0it, 1nre.i$trat, la ca$eta acea$ta de !alori 1n ulti/ele trei luniC Da" !, ro. $, /, $una<i 1na5oi. 2" 8rank 8r9lich $t,tea 1n /a&in, &i citea ra5ortul de$5re jaful din locuin<a lui ?ar!e$en din 1'':. %arele mister" .>ndi el" 5un>nd h>rtiile jo$ &i 5ornind /otorul ca $, /en<in, c,ldura. O $5ar.ere. inci $ute de /ii de coroane 1ntr=un $eif /ic. 7o<ii nu reu&i$er, $, de$chid, $eiful 1n ca$," a&a c, l=au luat cu ei. Au furat $eiful din ca$a de la ;l!9Oa. e=l ui/i$e la !re/ea aceea fu$e$e c>t de curat lucra$er,@ ni/ic altce!a furat" nu tu ar.int,rie" nu tu #ijuterii" nicio 0.>rietur, 5e co/#ina hi=fi %an. ` Oluf$en" niciun orna/ent de luB atin$" nu !andali$/" niciun #ile<el eBtra!a.ant" niciun 5i5i 1n #orcanul de .e/ D $au alte c,r<i de !i0it, ori.inale 5e care le la$, 1n ur/, ho<ii. ?u/ai $eiful $e f,cu$e ne!,0ut" con<in>nd o ju/,tate de /ilion de coroane nor!e.iene. De$tul de .reu $au de$tul de neo#i&nuit 5entru echi5a de in!e$ti.a<ie D inclu$i! 5entru el 1n$u&i D $, con$truia$c, i5ote0e alternati!e D cu/ ar fi fa5tul c, ?ar!e$en ar fi 5utut in!enta totul 5entru o 5oten<ial, a$i.urare. Dar" din /o/ent ce 1n $eif nu fu$e$er, ele/ente $5ecifice" con<inutul nu fu$e$e a$i.urat. Erau nu/ai #ani 1n,untru" iar Klija0 Gu5ac fu$e$e identificat ie&ind din ca$, 1n noa5tea aceea D ca f,c>nd 5arte dintr=un .ru5 cu /ai /ul<i in&i. Ei unde fu$e$e ?ar!e$en 1n noa5tea aceeaC De5arte. Era 1n !acan<, D confor/ ra5ortului D 1n in$ulele Mauritiu$. A&i adu$e a/inte de .>ndurile 5e care le a!u$e$e 1n 1'':. An 5ri/ul r>nd" $5ar.erea tre#uia $, fie autentic,. Din fericire" o !ecin, !i.ilent, $e alar/, din cau0a acti!it,<ii neo#i&nuite din .r,dina &i ca$a lui ?ar!e$en" de$5re care &tia c, e .oal,. Sun, la 5oli<ie" care ajun$e$e 5rea t>r0iu. A5oi" din do$arul de 5o0e" 1l indic, 5e Gu5ac ca fiind unul dintre #,r#a<ii 5e care 1i !,0u$e urc>ndu=$e 1n /a&ina care 5leca$e. 8rank 8r9lich $e .>ndi$e la !re/ea aceea c, jaful tre#uie $, fi fo$t o trea#, din interior. (ineva tre#uie $, fi &tiut de #ani" cineva tre#uie $, fi &tiut unde era $eiful &i aceea&i 5er$oan, tre#uie $, fi &tiut c, ?ar!e$en era 5lecat" &i c," a$tfel" dru/ul era li#er. u toate ace$tea" indi!idul care fu$e$e are$tat" Gu5ac" nu $co$e$e un cu!>nt nici de$5re jaf" nici de$5re co/5licii lui. 8rank 8r9lich lu, o hot,r>re@ #,., /a&ina 1n !ite0, &i 5orni. Era o du5,=a/ia0, 1ntunecat, de dece/#rie. P,tura de nori care $e aduna$e 5e$te Eke#er. -id.e $e/,na cu un /or/an de 0dren<e $oioa$e. O lu, 5e Mo$$e!eien $5re ;l!9Oa" f,r, $, &tie dac, ?ar!e$en e aca$, $au ce i=ar 5utea $5une o/ului. Tra!er$>nd 5odul ;l!9Oa" trecu 5e l>n., un do/n /ai 1n !>r$t," cu #eret, &i o hain, de l>n," care 5e$cuia. A$ta" $e .>ndi 8r9lich" ar 5utea fi o a#ordare D $, 1*:

arunci un fir 1n a5, &i $, $tai 5ur &i $i/5lu 1n fri." cu /intea co/utat, 5e re.i/ul de func<ionare@ o#$er!ator. 8r9lich !ir, 5e MPke!eien" fr>n, &i 5arc, 1n $5atele unui Por$che arrera. Studie for/a aerodina/ic, a /a&inii" .>ndindu=$e@ *ac maina asta e a lui 9arvesen" e un mscrici mai mare dect l credeam& a$a din $5atele .ardului era /are &i deco/andat," 5o$t#elic," &i fu$e$e in!e$tit /a$i! 1n ea la un /o/ent dat. De$chi$e 5oarta de fier forjat" /er$e 5>n, la u&a de la intrare &i $un, la $onerie. 4,trat 5uternic din,untru. Focea unei fe/ei $tri., ce!a. A5oi $e au0i un $unet de .heare 5e du&u/eaua de 5archet. ;&a $e de$chi$e. O fe/eie la !reo trei0eci de ani" cu 5,rul lun." ne.ru ca 5ana cor#ului" o 1nf,<i&are oriental, &i un 0>/#et de/n de fi.urant, 1ntr=un fil/ de la 7ollOLood. A!ea o cicatrice !i0i#il," lun., de trei centi/etri" de la #,r#ie $5re o#ra0. ?u=i afecta 1nf,<i&area 1n niciun felJ era .enul de $e/n care te in!ita $, te ui<i de dou, ori" care=i 1/5ru/uta fe<ei o tent, de /i$ter" chiar de /i$tici$/. >inele 5e care=l <inea era un $etter en.le0e$c $la#" cu o 1nf,<i&are fra.il,. D,dea din coad, &i !oia $, fie #,.at 1n $ea/,. H DaC $5u$e fe/eia" &i $5re c>ine@ Gata" .ataI Ai $alutat" acu/ 5o<i $, te 5otole&ti. 7aide" fu.i 1n,untruI A5uc, 0.arda c>inelui &i /ai /ult 1l ridic, dec>t 1l 1/5in$e 1n $5atele u&ii lar.i" 5e care a5oi o 1nchi$e. H DaC re5et, cu o !oce 5rietenoa$,. u ce !, 5ot ajutaC 8rank 8r9lich $e .>ndi c, i $e 5otri!ea Por$che=ul. S5u$e" &i ace$ta era ade!,rul@ H Sunt 5oli<i$t. A/ in!e$ti.at odat, un jaf aici" acu/ !reo &a$e ani. H Kn.e nu e$te aca$, /o/entan. H P,cat. >inele />r>ia 1n $5atele u&ii. G.>ria u&a cu la#ele. Ea 0>/#i din nou. icatricea /ic, din col<ul .urii $e retra$e 1ntr=o .ro5i<,. H Frea doar $, $e joace. Dar ce=a<i 5,<itC 8r9lich 1&i 5i5,i contu0iile de 5e fa<, &i $5u$e@ H Accident de /unc,. >nd $e 1ntoarceC H An jur de o5t. Se uitar, unul la altul. Ea f,cu un .e$t 5rin care $u.era c, !oia $, 1ncheie con!er$a<ia &i $, intre 1n ca$,. H Sunte<i 5artenera lui $auNC H Partenera" 1ncu!iin<, ea. Antin$e o />na $u#<ire@ E/ilie. H 8rank 8r9lich. ?u $5u$e care era /oti!ul !i0itei. Ea era 1/#r,cat, doar 1n haine u&oare" cu 5icioarele .oale" $andale. Si.ur 1n.he<a de fri." $t>nd a&a acolo. a &i cu/ i=ar fi citit .>ndurile" fe/eia tre/ur, u&or. H P,cat c, nu e aici" dac, tot a<i f,cut efortul" 1&i co#or1 5ri!irea. H A!e<i un /e$aj" un nu/,r de telefonNC 1*'

H ?u" nu" $5u$e 8rank 8r9lich &i trecu direct la $u#iect. %anii care au fo$t fura<i atunci au a5,rut" dar el &tie de$5re a$ta. A!ea/ doar c>te!a 1ntre#,ri. Eti<i ce!a de$5re 1nt>/5lareC l,tin, din ca5. H Kn.e &i cu /ine ne &ti/ doar de doi ani. Ar fi /ai #ine $, !or#i<i cu el. H Era 1n Mauritiu$ c>nd $=a 1nt>/5lat" $5u$e 8r9lich. An !acan<,. ?u &ti<i dac, era $in.ur $au 1n$o<it" nu=i a&aC Acu/ eB5re$ia de 5e fi.ura ei era /ai de.ra#, 1ncordat, dec>t 5rietenoa$,. H ?u &tiu ni/ic de$5re lucrurile a$tea. A/i 5are r,u. H P,i" 5ot $, re!in /ai t>r0iu" $5u$e 8r9lich &i 5lec,. >nd ajun$e la 5oart," $e uit, 1na5oi. 8e/eia nu $e /i&ca$e din locJ $e uita$e la el 1n tot r,$ti/5ul ace$ta. >inele din $5atele u&ii fu$e$e dat uit,rii. Pro#a#il c, uita$e &i c, 1n.hea<, de fri." $e .>ndi el. 3# Gunnar$tranda ajun$e t>r0iu la 1nt>lnirea lor de $ear," ca de o#icei. Se 1n<ele$e$er, $, $e 1nt>lnea$c, la -e$taurantul Su$hi 1n Tor..ata. 4ui To!e 1i 5l,cea la ne#unie $u$hiJ nu !oia ni/ic altce!a 1n afar, de $u$hi D c>teodat,. -e$taurantul a!ea o loca<ie #un," la 5arter" 5e cea /ai eBotic, $trad, din O$lo. De aceea 1i 5l,cea $, /,n>nce aici. M>ncarea era eBact ca 1n Ja5onia. u toate ace$tea" $5re deo$e#ire de re$taurantele unde $e $er!ea $u$hi din Aker %rO..e $au 8ro.ner" oa$5e<ii de aici erau oa/eni ade!,ra<i D de fa5t" era foarte .reu $, dai de #rokeri care $ufer, de co/5leBul DoL Jone$( $au de tineri ferche0ui<i" !i$>nd la un rol de fi.urant 1ntr=o recla/,. Se uit, la cea$. Z$ta era un /ic concur$ 1ntre ei. Gece /inute 1nt>r0iere. ;rc, 5e $c,rile de le/n" trecu de u&a de la etajul 1nt>i &i $e uit, 1n jur. Ea nu era acolo. 8,cu un $e/n c,tre o$5,tarul=&ef" un indi!id care ar,ta a ja5one0" 1n ne.ru. H O /a$, la .ea/ re0er!at, 5entru ora &a5te" $5u$e el" 5un>ndu=&i haina 1n cuier. Ace$ta era jocul ei. 7a#ar nu a!ea dac, re0er!a$e !reo /a$, $au 5e nu/ele cui. Etia un $in.ur lucru@ c>nd $er!eau />ncare eBotic," ea nu re0er!a niciodat, o /a$, 5e nu/ele lui. O$5,tarul=&ef con$ult, re.i$trul. H -ar$enC Ma$, 5entru 5atruC Gunnar$tranda cl,tin, din ca5. H Ma$, 5entru doiC Kar -inaeu$C Gunnar$tranda 1ncu!iin<,.
(

DoL Jone$ D indicele %ur$ei din ?eL Uork.

1+)

H arl 4innaeu$:. Doa/na a ajun$C H Anc, nu. %,r#atul lu, dou, /eniuri &i 1l condu$e 1n 1nc,5ere. A#ia a5uca$e $, $e a&e0e &i $, co/ande c>nd To!e intr, 5e u&,. O $ecund, /ai t>r0iu" era l>n., /a$a lui" aduc>nd cu ea o adiere de aer rece" de iarn,. H Kart,=/," dar nu a/ .,$it niciun loc de 5arcare. H Deci ai c>&ti.at &i de data a$ta. G>/#i &/echere&te &i lu, loc. H A/ co/andat" $5u$e el. Se uitar, unul la cel,lalt. Al $tudia cu ochii r>0>nd D c>nd era a&a" reu&ea /ereu $, $coat, de la el o re/arc, a$5r, de$5re !ia<,. H -eferirea la un #otani$tN a$ta 1n$ea/n, c, o $, fii 7elen Keller data !iitoareC o 1ntre#,. H Se/,n cu/!a cu 7elen KellerC H Se/,n cu/!a cu arl 4innaeu$C H For#e&ti 1n $tilul lui c>teodat,. An afar, de a$ta" /=a/ .>ndit c, o $, fii flatat. O$5,tarul !eni cu t,!ile de $u$hi. H Ar eBi$ta o a$e/,nare /ai /are dac, <i=ai face ce!a la 5,r. Ai 5utea $,=<i iei o 5eruc, lun., 1n loc $,=<i 5ie5teni 5,rul a&a" $5u$e ea. Perucile cu coad, de 5urcel $unt $eBO. H A& $e/,na /ai /ult cu 4innaeu$" 0i$e el. Dar n=a& fi /ai $eBO. To!e 0>/#i din nou. H Atunci 5o<i $, $5ui cine !rei $, fii data !iitoare. H ?u" tu ale.i. G>/#i juc,u&" 5entru c, &tia c, nu=i 5lac jocurile de felul ace$ta. H MerOl Stree5" $5u$e el. H Mul<u/e$c" dar nu cred c, o$5,tarul=&ef o $, te cread," re5lic, ea. Oricu/" de ce nu /,n>nciC ?u <i=e foa/eC Gunnar$tranda $e uit, la $o/onul ro&u care aco5erea cilindrul de ore0 5e care 1l <inea 1n />n,. A$e/,narea era inti/idant,. H A /urit Kalfatru$" ieri" $5u$e el" ridic>ndu=&i ochii. %are greeal" reflect,. To!e nu $e /ai 5utea $t,5>ni. ->dea at>t de tare" c,=&i 5ierdu$e r,$uflarea. 31 8rank 8r9lich .,$i nu/,rul 5er$onal de telefon al lui Kn.e ?ar!e$en 5e Knternet. Du5, ce $e f,cu ora o5t" /ai a&te5t, o ju/,tate de or, &i a5oi $un,.
:

arl 4innaeu$ (1()(D1((:) D #otani$t" /edic &i 0oolo. $uede0.

1+1

H E/ilie la telefon. H Tot eu $unt" 8r9lich" 5oli<i$tul. O 5al/, fu a&e0at, 5e rece5tor. Foci nede$lu&ite 1n fundal. E/ilie re!eni. H Kn.e e 5u<in ocu5at. Poate $, !, $une 1na5oiC H Durea0, doar dou, $ecunde. Pal/a 5e$te rece5tor" din nou. Kar !oci 1n fundal. A5oi o !oce iritat, de #,r#at@ H e !reiC H Sunt !reo dou, lucruri de$5re care !oia/ $, te 1ntre# 1n le.,tur, cu jaful de acu/ &a$e ani. H De ceC H Foia/ $, clarific c>te!a a$5ecte. H E&ti 1n concediu. Orice <i $=ar 5,rea neclar nu /, intere$ea0, a#$olut deloc. H E !or#a doar $, li/5e0i/ ni&te a$5ecte care ar 5utea arunca lu/in, a$u5raN H ?u e !or#a de a$ta. E !or#a c, te furi&e0i 1n cartierul 1n care locuie$c &i h,r<uie&ti o 5er$oan, la care <in. H 7,r<uie$cC H Antre#>nd=o 5e E/ilie de$5re lucruri de care nu are cu/ $, &tie. Ei" 5e dea$u5ra" faci in$inu,ri. H eea ce 1ncerc $, fac e $, 5ri!e$c jaful 1n lu/ina fa5tului c, au a5,rut #anii. H Gre&it" $5u$e ?ar!e$en t,io$. Ei acu/ cred c, e ti/5ul $, 5une/ ca5,t ace$tei con!er$a<ii. H Dac, /, la&i $, ter/in. %anii fura<i au a5,rut 1n 5o$e$ia cui!a care nu a fo$t in!e$ti.at c>nd $=a anchetat jaful. A$ta 1n$ea/n, c, lucrurile 5ot fi l,/urite acu/N H 4ucre0i 1n nu/e 5ro5riu f,r, 5uterea de a ancheta &i ace$t ca0 a fost nc is& H De unde &tii a$taC H De la &eful t,u. Ei" 8r9lich" hai $, !or#i/ de$chi$. Sin.urul $co5 al ace$tei con!er$a<ii e $, iei cuno&tin<, de ur/,torul lucru@ STAK DEPA-TE DE ASA MEA. H S5ar.erea a fo$t o trea#, 5rea curat," in$i$t, 8r9lich. ?u a fo$t furat ni/ic. ?i/ic din ca$a ta nu a fo$t atin$. Se f,cu lini&te la cel,lalt ca5,t al firului. H ine!a a &tiut de #ani" a &tiut unde $unt &i a &tiut c, nu era ni/eni aca$,. A$ta 1n$ea/n, c, cine!a le=a tran$/i$ lui Klija0 &i .,&tii lui infor/a<ia &i au dat $5ar.erea c>nd ai fo$t 5lecat. H ;nde locuie&ti" ofi<er 8r9lichC 1+*

H ;nde locuie$c euC ?u $5u$e ni/ic. ?ar!e$en 1nchi$e$e telefonul 8rank 8r9lich r,/a$e uit>ndu=$e 1n .ol la 5erete. ?u $e de$5,r<i$er, 1n ter/enii cei /ai a/ia#ili. Dar nu a!ea niciun $en$ $, $une din nou. >nd $e du$e la culcare 1n $eara aceea" $e 1ntin$e &i $e uit, la 5erna de l>n., 5erna lui. P,rul lun." ne.ru al lui Eli$a#eth contra$ta cu al#ul 5ernei. 8n volum de poezie" $e .>ndi" un semn de carte" un fir de pr& De$chi$e cartea 1n acela&i loc@ 9u uit pe nimeni& 4u, firul de 5,r" 1l ridic, &i=l a&e0, cu .rij, 5e 5a.in," ca 5e un $e/n de carte fin. Se .>ndi@ oase lungi ntr+o caban ars pn n temelie& Ancerc, $,=&i i/a.ine0e fa<a ei. Dar i/a.inea 5,li$e. Sunt un idiot sentimental" $e .>ndi" &i /er$e la #aie. An ti/5 ce $e $5,la 5e din<i" $un, $oneria. A&i 1nt>lni 5ro5riii ochi 1n o.lind," 1nchi$e ro#inetul &i 5u$e 5eriu<a jo$. Se uit, la cea$@ era trecut de /ie0ul no5<ii. Soneria $e au0i din nou. Se du$e 5e hol &i $e uit, 5e !i0or. ?u era ni/eni acolo. De$chi$e u&a. ?i/eni. Mer$e la u&a care d,dea 1n ca$a $c,rilor. O de$chi$e &i 5e a$ta. ?ici acolo nu era ni/eni. A$cult," dar nu au0i ni/ic. Se 1ntoar$e 1n a5arta/ent. #robabil nite putani care au sunat i apoi au fugit& (u e1cep!ia unui lucru& ) trecut de miezul nop!ii& Se uit, la #utonul care de$chidea u&a de la intrarea 1n #loc" dar e0it,. An loc de a$ta" lu, rece5torul de la interfon &i $5u$e@ H AloC ?i/ic. Doar ni&te 5>r>ituri. Anchi$e interfonul" /er$e 1n ca/era de 0i &i $e uit, 5e .ea/. Dac, era cine!a jo$" ar fi fo$t i/5o$i#il $,=l !ad, de aici" de $u$. Afar," totul 5,rea nor/al@ /a&ini 5arcate" trafic $5oradic 5e &o$eaua de centur, +" 1n de5,rtare. Dar 1n &irul de /a&ini 5arcate !,0u o 5ereche de lu/ini ro&ii $tr,lucind. ;n /otor era 5ornit. A$ta nu 1n$e/na nea5,rat ce!a" dar /er$e oricu/ 1n dor/itor &i lu, #inoclul din dula5. Ma&ina era un Jee5 herokee" dar 5l,cu<a de 1n/atriculare nu era !i0i#il,. Kar .ea/urile erau /ate" i/5enetra#ile. A&i lu, .>ndul de la a$ta" ter/in, de $5,lat 5e din<i &i /er$e $, $e 1ntind, 1n 5at. St,tu cu ochii a<inti<i la ta!an" 5>n, $i/<i cu/ 1l cu5rinde tre5tat o#o$eala. Stin$e lu/ina &i $e a&e0, 5e o 5arte. Atunci $un, telefonul. De$chi$e ochii" conte/5l, 1ntunericul &i a5oi a$cult, cu/ $un, telefonul" la ne$f>r&it. An cele din ur/," $e 1ntin$e &i ridic, rece5torul. H Alo. T,cere. H Alo" /ai $5u$e o dat,. 1++

Se au0i un 5>r>it" 5>n, c>nd" oricine ar fi fo$t la ca5,tul cel,lalt al firului 1ntreru5$e le.,tura. 32 Dor/i 5ro$t &i era o#o$it c>nd 5orni cea$ul de&te5t,tor. Se tre0i cu o $in.ur, idee 1n /inte@ $,=&i $coat, ca#ana ar$, din $che/a /ental,. S, /ear., &i $, !ad, cu ochii lui. Porni de!re/e" 1nainte de ora &a5te di/inea<a" &i ajun$e 1n Stein$h9.da 5e la o5t. Pe 5or<iunea de dru/ 5>n, la 79nefo$$" 5,$tr, li/ita de !ite0,. Ance5u $=o calce a#ia c>nd ajun$e de=a lun.ul r>ului 4eira" 1n !alea %e.na. hri$ -ea c>nta QThe -oad to 7ellR'. e ironie" $e .>ndi" &i d,du /ai tare. F,ile ?or!e.iei erau cufundate 1n $e/io#$curitatea iernii. Soarele $tr,lucea 5e !>rfurile /un<ilor" 1n !alea %e.na" #ra0ii $e 1n,l<au ca ni&te $tindarde de fiecare 5arte a dru/ului. Ancerc, $,=&i i/a.ine0e fa<a &i cor5ul lui Eli$a#eth" dar nu $e 5utea .>ndi dec>t la oase lungi& ine!a d,du$e foc ca#anei &i ei. ine!a fu$e$e acolo noa5tea &i !,0u$e #>rnele 1n.hi<ite de fl,c,ri" cine!a ridica$e un #ra< ca $, $e 5roteje0e de !alul de fier#in<eal," au0i$e fere$trele eB5lod>nd 1ntr=un cre$cendo de fl,c,ri &uier,toare &i 5>r>iturile a /ii de fi#re din #>rnele de le/n" 5e /,$ur, ce focul le 1n!,luia. ine!a $t,tu$e acolo re$5ir>nd 5e .ur, ca $, nu $i/t, duhoarea de carne 5>rjolit," 1n fu/ul ne.ru=.,l#ui 5e care=l $cotea focul ce cu5rin$e$e cartonul .udronat" c,r<ile" <e$,turile din l>n, &i l,/5ile cu 5arafin, eB5lod>nd 1n &u!oaie de $c>ntei" a5oi fl,c,ri &i /ai /ari de!or>nd 5ilotele" /o#ila de #uc,t,rie" o $ti!, de le/ne 1ntr=un &o5ronJ !>l!,t,ile to5ind $caunul unei toalete ecolo.ice 1nainte $, ia foc odat, cu tot /o#ilierul ca#anei &i o $in.ur, lu/>nare r,$turnat,. Piele car#oni0at," carne to5indu=$e &i lu>nd foc" 5,r care $are 1n aer 1ntr=un nor t,cut. A$uda. Articula<iile de.etelor de 5e !olan $e al#ir, &i $i/<i c, tre#uie $, o5rea$c," $, co#oare din /a&in,. O5ri 5e drea5ta 1ntr=un refu.iu 5entru auto#u0e" $e d,du jo$ &i tra$e aer 1n 5ie5t" cu re$5ira<ia t,iat," de 5arc, ar fi fo$t 1ntr=un /ar& lun." cu o .reutate /are 1n $5ate. (e se ntmpl" ce naiba mi se ntmpl, Tre#uia $, /ear., acolo" la ruinele car#oni0ate. Foia $, !ad, r,/,&i<ele cu ochii lui. St,tea $5rijinit de ca5ota /a&inii" ar,t>nd ca un 5ri0onier dintr=un fil/ a/erican. Fru $, !er$e" dar a!ea $to/acul .ol. Trecu o /a&in, 5e dru/" doi ochi $e uitar, co/5,ti/itor la el" ceea ce=l f,cu $, $e 1ndre5te &i $, in$5ire ad>nc. >nd" 1n cele din ur/," fu 1n $tare $, re$5ire nor/al" $e urc, 1na5oi 1n /a&in, &i 5lec, /ai de5arte. De data a$ta 1&i 1nec, /elancolia 1n rock latin@ %ana 2 unplugged& ;n nu/,r #ine=!enit de $ec!en<e de chitar," $uficient, e/o<ie &i" din /o/ent ce nu !or#ea $5aniol," 1i era a#$olut i/5o$i#il $, 1n<elea., de$5re ce c>ntau. Kntr, cu /a&ina 1n 5ia<a 8a.erne$ 1nainte $, #at, cea$ul ora dou,$5re0ece.
'

RDru/ul $5re KadR.

1+2

8l,/>nd" dar f,r, $tare" lu, ni&te fructe de la un chio&c &i 5lec,. Antunericul de dece/#rie 1nce5ea deja $, dea t>rcoale. A!ea $, /ai fie lu/in, cel t>r0iu 5>n, la trei &i ju/,tate. Se 1ndre5ta $5re nord D aco/5aniat acu/ de JonnO a$h D QThe Man o/e$ AroundR &i refrenele lui $c>r<>ite la chitar,. Era de 5arc, ar fi />ncat !ita/ine@ fiecare !er$ din c>ntec 1l f,cea $, $e $i/t, /ai 5uternic. Fir, $5re Fe$tre Slidre &i o lu, 5e Panora/a!eien" $5re Fa$et. G,5ada de 5e cul/i 1nce5ea $, ca5ete culoarea al#,$truie de iarn,. Me$tecenii erau .oi &i #utuc,no&i" de a/#ele 5,r<i ale dru/ului. Ajun$e 1n Fa$et. Mai era ce!a de /er$ 5>n, la li0iera de co5aci a /untelui. ontinu, $, conduc, 5>n, .,$i .ru5ul de ca#ane" a5oi l,$, /a&ina $, alunece 1ncet 5rintre ca$ele /ici" $5re ruine. ;n horn 1nalt de !reo cinci /etri $e ridica a$e/enea unui o#eli$c 1nfi5t 1n /ijlocul unei .r,/e0i ne.re de cenu&,. *eci sta e locul unde te+ai ascuns& 8nde ai fost gsit& 8nde ai strigat dup a.utor& -uinele erau 1nconjurate cu #and, al# cu ro&u. An aer 5lutea un /iro$ .reu de ar$. Se uit, 1n jur. ?icio 5ri!eli&te. a#ana era a&e0at, 1ntr=un fel de $co#itur,. Se afla la doar dou,0eci $au trei0eci de /etri de celelalte ca#ane. ;n h,<i& i/5enetra#il de /e$teceni 1i 1/5iedica 5e ceilal<i $, !ad, 1n,untru" ca o 5ern, de ace 1n,l<>ndu=$e $5re cer. 4o!i cu 5iciorul o cutie de !o5$ea />njit, de funin.ine. Se ro$to.oli &i $e o5ri. An jurul cutiei erau arcuri 1nne.rite. -ici" c iar aici" trebuie s fi fost un pat& Si/<ea cu/ 1l ia .rea<a 1n !aluri. St>nd acolo" cu 5ri!irea 1ndre5tat, $5re /or/anul de funin.ine" 1&i d,du dintr=odat, $ea/a c>t de $,tul era de toate a$tea. De Fiolen<,. De 8oc. De Moarte. Se r,$uci" $e 1ntoar$e la /a&in, &i 5orni /otorul. A!ea &i el ca#ana lui. O $, /ear., acolo. el care condu$e c><i!a kilo/etri 1na5oi $5re 8a.erne$ era un o/ /ai cal/. Se o5ri $, fac, 5linul. An ti/5 ce $t,tea cu 5o/5a de #en0in, l>n., /a&in," $e au0i $tri.at 5e nu/e. 8r9lich $e 1ntoar$e" dar nu recuno$cu o/ul din 5ri/a. A5oi 1&i a/inti@ o fa<, ro&ie ca focul" 5,r ro&cat &i un aer autoritar" era Q oac,0,R $au Per=Ole -a/$tad" du5, nu/ele de #ote0. H Per=OleI $tri., 8r9lich dre5t r,$5un$. O/ul era 1n u&a #en0in,riei &i=i f,cu $e/n cu />na $,=l ur/e0e. 8r9lich 1i ar,t, c, tre#uie $, ter/ine de f,cut 5linul 1nt>i. ;r/a$er, ole.iul de Poli<ie 1/5reun," el &i Per=Ole" alia$ oac,0," din cau0a 5,rului &i a o#rajilor ro&ii. Per=Ole lucra la $ec<ia de 5oli<ie din ?ord=Aurdal. ;n $uflet ro#u$t 1ntr=un tru5 ro#u$t. Era !arianta 5oli<ienea$c, 5entru Po&ta&ul Pat1) D un o/ care &tia 5e toat, lu/ea din aria lui de lucru &i era a/a#il cu to<i. 8r9lich $toar$e ulti/ele 5ic,turi din 5o/5," 1n&uru#a ca5acul
1)

Per$onajul 5rinci5al al unui $erial de de$ene ani/ate cu acela&i nu/e. (?.r.).

1+3

re0er!orului" $e 1nar/a 5entru 1ntre#,ri a#ile &i $e du$e $, 5l,tea$c,. H A/ au0it c, ai 1nca$at=o" $5u$e Per=Ole du5, ce $chi/#ar, c>te!a !or#e. H Adic,C re5lic, 8rank 8r9lich" 5un>nd re$tul 1n #u0unar. H A/ au0it c, ai a!ut o 5o!e$te cu doa/na care a /urit 1n incendiul de la ca#ana din Fa$et. H Ei ce=ai /ai au0itC Per=Ole r>nji. H A/ au0it de$5re concediul t,u" a$a$inarea unui 5a0nic" o achitare nelalocul ei &i toate 5ro$tiile. Dar" 1n afar, de a$ta" e&ti #ineC EB5re$ia lui Per=Ole reflecta .rij, &i $i/5atie reale. 8rank 8r9lich 1<i u/fl, o#rajii cu aer. H Se !edeC H Ar,<i de 5arc, ai a!ea ne!oie de o !acan<, de la !acan<," 8rankie. H Ai dre5tate de data a$ta. Ei tot 1ncerc $, /, relaBe0 de !reo dou, $,5t,/>ni deja. H Ei acu/C Ai fo$t acolo $u$C Per=Ole ar,t, din ca5. 4a ruineC 8r9lich 1ncu!iin<,. Schi/#ar, o 5ri!ire. H Frei $, afli un $ecretC 1ntre#, Per=Ole. Toc/ai a/ 5ri/it un ra5ort care cu $i.uran<, ar tre#ui $,=l intere$e0e 5e &eful t,u. Ai au0it de cine!a care $e nu/e&te Merethe Sand/oC 8r9lich 1ncu!iin<, din nou. H M, .>ndea/ eu. Fe0i tu" cei din O$lo ne=au cerut $, anchet,/ ce!a. 8e/eia a$ta" Sand/o" a fo$t !,0ut, 1n 8a.erne$ 1n aceea&i 0i 1n care a ar$ ca#ana. H Si.urC H Si.ur" $5u$e Per=Ole 1ncet. Era 1ntr=un re$taurant. ?u 5ot $,=<i $5un /ai /ult de at>t" de fa5t. H Era $in.ur,C Per=Ole cl,tin, din ca5. H 8e/eia a luat cina la hotel cu un #,r#at. H Ea $t,tea la hotelC H ?u. H Kdentitatea #,r#atuluiC H ?ecuno$cut,. Totu&i" &eful t,u D nu=/i a/inte$c cu/ 1l chea/, D dar e cel cu te/5era/ent ira$ci#il &i cu 5,rul dat 5e$te ca5 D ne=a tri/i$ un teanc de 5o0e 5rin faB. Se uitar, iar unul la altul. H Ai 5utea $ta !reo c>te!a 0ile 5e aici" nu=i a&aC 1i $u.er, Per=Ole. ?e=a/ 5utea duce 5e /unte &i la 5e$cuit 1n F[ller$C A/ 5rinde ni&te 5e&te oceanic .ra$" l=a/ afu/a &i l=a/ />nca 1/5reun, cu o du&c,=dou,. ?u eBi$t, 5e lu/ea a$ta /etod, /ai #un, $,=<i 1ncarci #ateriile. 1+6

H Sun, foarte tentant" Per=Ole" darN H DarC H A/ 5ro5ria /ea ca#an, de $u5ra!e.heat. Antr=acolo /, duc acu/. 4a 7e/$edal. 8r9lich 5utea $, !ad, 1n ochii lui Per=Ole c, ace$ta 1i citi$e .>ndurile. Dar Per=Ole era un #,iat de trea#,. ?u $5u$e ni/ic. H u alt, oca0ie" continu, 8r9lich. ?u 5rea a!ea chef $, fie $ocia#il. A fo$t .reu D $, !,d ruinele" !reau $, 0ic. Era 1ntuneric c>nd urc, 5e dru/ul de /unte cu /a&ina" $5re ca#ana fa/iliei. 8arurile 5rindeau 1n ra0a lor 5ara!anul de 5ini de 5e a/#ele 5,r<i" reduc>nd uni!er$ul la o c,rare 1n.u$t, 1n!,luit, de 0iduri de 5in. Aici era o 0on, cu ca$e &i fer/e i0olate" !>nat &i 5,$,ri. Etia a$ta" 5entru c, fu$e$e aici de nenu/,rate ori. #oate c asta e problema mea& $d cazul sta aa cum vede un ofer realitatea" ca pe nite obiecte pe care farurile le scot n eviden! i le ilumineaz& #oate ar trebui s sc imb perspectiva" s gsesc un alt ung i, Era" ca de o#icei" /ai fri. 1n,untru" 1n ca#an," dec>t afar,. De$chi$e toate u&ile &i fere$trele $, $e cree0e un curent 5uternic &i $, 1/5ro$5,te0e aerul din ca$," 5>n, c>nd $e du$e du5, a5, la f>nt>n,. 8>nt>n, era 5ro#a#il 5rea /ult $5u$. De fa5t" era un firicel de a5, care fu$e$e tran$for/at 1n i0!or. S,5a$e 1/5reun, cu tat,l lui ca $, fac, o .roa5, de$tul de /are 5entru a aduna a5a de $u5rafa<," du5, ce era filtrat, 5rintr=un $trat de ni$i5 5entru cur,<are. A5oi 1n.ro5a$er, un cilindru de #eton 5e care=l cu/5,ra$er, de la un fer/ier din $at. A&a c, a!eau o f>nt>n, ad>nc, de un /etru &i ju/,tate" care nu $eca niciodat,. Ei" 1n 5lu$" nu 1n.he<a 1n 5,/>ntul care o 1nconjura. T,ia$e un ca5ac de arde0ie care $, $e 5otri!ea$c, 5e$te cilindrul de #eton" /onta$e #ala/ale &i un />ner /ic. Tot ce a!eai de f,cut era $, tra.i ca5acul la o 5arte &i $, dai dru/ul .,le<ii 1n a5a 1ntunecat,. A5, curat, cu/ e cle&tarul" 5lin, de /inerale &i #un, la .u$t. a 1ntotdeauna" 1&i 5otoli $etea 1nainte $=o ia 1ncet cu .,leata 1na5oi $5re ca$,. A5oi 1nchi$e u&ile &i fere$trele &i a5rin$e !echiul &e/ineu 5e le/ne. Dura ce!a 5>n, $e 1nc,l0ea $5a<iul /are de $u# ta!an. A&a c, ie&i 5e !erand, &i de$cuie $auna. So#a 5e le/ne de acolo a!ea $, do.orea$c, 1n /ai 5u<in de o or,. Adu$e ni&te $urcele de /e$teac,n" cur,<, coaja &i o folo$i ca $, a5rind, focul. Pe /,$ur, ce fl,c,rile 5rindeau 5utere" 5u$e #u&teanul 1n $o#, &i 5ri!i cu/ $e a5rinde" 1nainte $, 1nchid, u&a de la $o#, cu tirajul la /aBi/. Acu/ nu tre#uia dec>t $, a&te5te. De 5e !erand, !edea a5a" care 1nc, nu 1n.he<a$e. Se du$e 1n &o5ron &i 1&i lu, undi<a" c>te!a c>rli.e &i un cu<it !>n,tore$c. A5oi /er$e a.ale 5>n, la ia0 ca $,=i treac, ti/5ul. 4u/ina lunii $tr,lucea 5e cer ca o la/5, chine0ea$c, al#,. To<i /e$tecenii 1&i 5ierdu$er, frun0ele. 4una $e reflecta 5e $u5rafa<a 1ntunecat, a a5ei &i 1n a#urii de .er care $e 1n,l<au. Pro#a#il c, a5a era 5rea rece $, 5rin0i !reun 5e&te. hiar &i frun0ele nuferilor 1nce5u$er, $, $e 5re.,tea$c, de iarn,. Arunc, 1+(

firul de c>te!a ori" /ulineta $c>r<>i &i c>rli.ul $5ar$e o.linda a5ei" ca $,ritura unui 5,$tr,!. Dar nicio /u&c,tur,. ?u conta. ontinu, $, arunce undi<a. A5a era rece" iar 5e&tii" la ad>nci/e. 4,$, c>rli.ul $, $e $cufunde 5>n, c>nd firul r,/a$e /oale &i #uclat" a5oi r,$uci 1ncet. Z$ta era c>rli.ul lui 5referat" cu /o< ro&u &i 5ete ro&ii. An!>rti /ulineta" ridic, firul" arunc," l,$, c>rli.ul $, $e $cufunde" /ai $tr>n$e firul 5e /ulineta &i /o/eala fu /u&cat,. S/ucitura era inconfunda#il,. P,$tr,!. Di$5,ru cu /o/eala" iar 8r9lich 1l l,$, $, fu.,. 8irul $e /i&ca 1n 0i.0a. 5e$te a5," 5>n, c>nd #loca /ulineta &i 1nce5u $=o $tr>n., iar. Tinea. Poate o ju/,tate de kilo.ra/. M,ri/ea 5erfect,. Perfect de 5r,jit 1n ti.aie. Pe&tele lu, o hot,r>re &i 1not, la /al. 8r9lich 1l l,$, $, 1noate" /ai $tr>n$e /ulineta 5>n, $i/<i alt, $/ucitura. Trei0eci de $ecunde /ai t>r0iu 1l tra$e la /alJ 5e&tele $e 0#,tu din r,$5uteri" $e 0!>rcoli &i $,ri 1ntr=o tuf, de ienu5,r. Al 5rin$e cu a/#ele />ini &i 1l <inu $tr>n$. Pe&tele />nca$e toat, /o/eala. Ai fr>n$e re5ede .>tul &i 1l c>nt,ri 1n />ini. ;it>ndu=$e $u$" la lun," 1&i d,du $ea/a c, fu$e$e de5arte D at>t c>t dura$e D" f,r, $, $e .>ndea$c, la altce!a 1n afar, de 5l,cerea de a fi aici" 1n 1ntuneric" l>n., lac. Se 1ndre5t, $5re ca#an," .>ndindu=$e c, $auna $i.ur $e 1nc,l0i$e de$tul de tare 5>n, acu/. Dar ter/o/etrul de 5e 5eretele din $aun, ar,ta nu/ai 6) de .rade. Mai 5u$e ni&te /e$teac,n u$cat &i ni&te 5in. Pinul u$cat ardea ca #e<ele de chi#rit" re5ede &i 5uternic" cu fl,c,ri ce a!eau $, 1ncin., aerul. Du5, aceea /er$e la f>nt>n," ca $, aduc, a5, $, toarne 5e$te 5ietrele din $o#a de $aun,. >nd $e uit, din nou la cer" !,0u c, $e aco5eri$e de nori. St,tu 5e !erand," $or#ind dintr=o $ticl, de ju/,tate de Lhi$kO ;55er Ten. Te/5eratura din $aun, ajun$e$e la :) de .rade &i 1nce5ur, $, cad, 5ri/ii 5icuri de 5loaie. Se de0#r,c, &i $e a&e0, .ol 5e #anc,. Tran$5ira<ia cur.ea r>uri de 5e el. Se .>ndi la Eli$a#eth. 4a />inile ei care=i atin$e$er, cu frene0ie tru5ul. Arunc, a5, 5e$te 5ietre. Sf>r>ir, &i a#urul fier#inte i $e li5i de 5iele" u$tur>ndu=l. Dar $e $tr,dui $, $tea locului. Pri!i fl,c,rile 5rin u&a de $ticl, a $o#ei &i $e .>ndi la !>l!,t,ile ar0>nd oa$ele lun.i" $c>nteietoare. An $curt ti/5" n=a!ea $, /ai 5oat, $u5orta c,ldura. Se ridic,. Te/5eratura $e a5ro5ia de ') de .rade c>nd $e n,5u$ti afar, &i $e a&e0, .ol 5e un trunchi de 5in" 1n 5loaie. A$ta era cealalt, 5l,cere a $aunei" $, fii $5,lat de a5a de 5loaie" care a!ea cu un .rad=dou, /ai /ult dec>t 0,5ada" dar $,=<i fie la fel de cald ca /ai 1nainte. Ploaia &i tran$5ira<ia $e a/e$tec, una cu cealalt,. Ploaia 1l uda 1n continuare" dar c>nd $e lin$e 5e #ra<" a!ea .u$t $,rat" de tran$5ira<ie. Pic,turile de 5loaie 1i cur.eau 5e tru5" 1&i croiau dru/ 1n jo$" 5e a#do/en" 5e coa5$e" &i $e de$5rindeau ateri0>nd 5e frun0ele de /eri&or. A5oi !>ntul 1i 1nf,&ur, &i=i />n.>ie tru5ul" o for/, nou, de confort" r,corindu=l 5u<in" $uficient c>t $, $e ridice &i $=o ia la !ale $5re ia0@ a5a rece ca .hea<a" 1n care 5lonja &i 1not, 5rintre frun0e de nuf,r" un /on$tru al#" unduitor. -,corit &i tre/ur>nd" fu.i 1na5oi" c,lc>nd 5e !>rfuri" $5re $aun, &i $5re c,ldura 1n,#u&itoare. Se a&e0, 5e #anc, &i=&i 5l,nui /a$a de du5, aceea@ 5,$tr,! la .r,tar cu $are &i 5i5er" ni&te 1+:

ciu5erci 5e care le adu$e$e cu el &i 5u<in, $/>nt>n," a5oi o #ere $au ni&te !in al# din #eci. St>nd 1ntin$" $e .>ndi la Eli$a#eth din nou. Ar fi tre#uit $=o aduc, aici" $,=i arate toate a$tea" 5entru c, a$ta era ceea ce=l re5re0enta" a$ta era !ia<a la care t>njea din c>nd 1n c>ndJ locul unde !enea $,=&i .,$ea$c, 1/5linirea. Era iar leoarc, de tran$5ira<ie. Tru5ul a5roa5e c,=i ajun$e$e la li/ita toleran<ei" c>nd au0i un 0.o/ot 5e !erand,. A&i 1n,l<, ca5ul &i a$cult,. Pro#a#il c,0u$e ce!a" dar nu a!ea ce. %a da. ;ndi<a. O $ticl, /ic, de ;55er Ten. Se ridic, &i 1/5in$e de u&, ca $, ia$,. ?u $e clinti. Se 1ncorda. ;&a 5,rea 1ncuiat,. A5oi au0i alt 0.o/ot. Sunet de 5a&i. Se a&e0, 5e #anc,. Gol" /ai=/ai $, eB5lode0e de c,ldur," leoarc, de $udoare. An,untru@ ': de .rade. Afar,@ aer curat" r,coare" chei de la /a&in," haine" #ani. ine!a 1ncuia$e u&a. (e se ntmpl, Se ridic, &i $e 1/5in$e cu u/,rul 1n u&,. ?u $e /i&c, deloc. ;&a era 1n<e5enit, de afar,. (ineva m+a ncuiat nuntru& *ar cum, A/5in$e din nou. Dar u&a $e <inea #ine. Se uit, 1n $u$ la /ica ferea$tr, din 5erete de cinci$5re0ece centi/etri 5e trei0eci. K/5o$i#il. 9u mai suport/ Se l,$, cu toat, .reutatea 5e u&,. De.ea#a. A5oi $i/<i un /iro$@ 0um& Se uit, 5e fere$truic,. ?u era nicio 1ndoial,. 8l,c,rile />n.>iau 5ere<ii. ncearc s m fac scrum aici" nuntru& li5i" ca $, $ca5e de tran$5ira<ia care=i intra$e 1n ochi. Fedea u&a .al#en, tre/ur>nd" din cau0a c,ldurii. D,du cu 5iciorul 1n ea. ?u $e 1nt>/5l, ni/ic. 8u/ .al#en=cenu&iu $e infiltra 5rin cr,5,turile du&u/elei. Sc>ndurile de 5e jo$ erau /ai calde dec>t fu$e$er, cu dou, /inute 1n ur/,. Ai ardeau t,l5ile 5icioarelor. ;ase lungi& Fedea titlurile din 0iare cu ochii /in<ii@ 4rbat gsit mort n incendiu la caban& A&i lu, a!>nt &i $e i0#i de u&,. ;/erii 1l dureau cu/5lit" dar tocul u&ii ced, cu o tro$nitur,. <sta sunt eu" $e .>ndi. -sta e cabana mea" nenoroci!ilor& 9+o s+i dea foc nimeni" lua+v+ar dracu/ Se i0#i din nou de u&,. 8u/ul 1i intr, 1n ochi &i 1n na$. ?u !edea ni/icJ 1&i 5ierdu echili#rul &i c,0u 5e$te $o#a 1ncin$,. Stri.,tul de durere c>nd carnea de 5e u/,r 1i $f>r>i. Dar ar$ura 1l &i tre0i. Alt a!>nt. De data a$ta t,#lia u&ii ced,. r,5, cu un $unet ad>nc &i do.it. A&i u/5lu 5l,/>nii cu aerul care $e infiltra" 1&i 1ncorda /u&chii la /aBi/u/" 1&i 5u$e toate cele nou,0eci &i cinci de kilo.ra/e 1n $5atele 5u/nului &i $5ar$e t,#lia u&ii. Articula<iile de.etelor &i #ra<ul 1i $>n.erau. Dar a!ea o />n, de 5artea cealalt, a u&ii &i #>j#>i du5, clan<,. Era lo5ata de 0,5ad,. oada fu$e$e fiBat, $u# clan<," iar la/a fu$e$e 1nfi5t, 1ntr=o de$chi0,tur, dintre dou, /e$e de 5e !erand,. ;&a era co/5let #locat,. Dar oricine f,cu$e a$ta nu &tia c>t de fra.il, era u&a" nu &tia c>t de calic, fu$e$e $or,=$a" nu &tia c, ea cu/5,ra$e u&a la reduceri" o u&, din 5lacaj" &i nu din $c>ndur,. Odat, ce trecu$e cu />na 5rin ea" re$tul era u&or. Pi5,i du5, coada lo5e<ii" o a5uc," o tra$e la o 5arte &i 1/5in$e u&a care $e de$chi$e. Se 1/5letici 5e !erand," tr,.>nd cu 5utere aer 1n 5ie5t. 8u.i afar," frec>ndu=$e la ochi din cau0a fu/ului. Se a&te5t, $, fie atacat. Dar nu 1l atac, ni/eni. Se uit, 1n jur. 8ocul de $u# $aun, fu$e$e f,cut din carton .udronat !echi &i #uc,<i de le/n 5e ju/,tate 1+'

5utre0it din .r,/ada de l>n., &o5ron" toate .re#late la un loc. 8r9lich 1&i 1nh,<, hainele &i le folo$i $, 1n,#u&ea$c, focul. Tre#uia $,=l $tin., cu o $in.ur, />n," .ol" 1ntr=o 0i de dece/#rie la /unte. Dar reu&i" ajutat fiind de 5loaie. (um de a ars lemnul sta putred att de violent, $e 1ntre#, &i a5oi $i/<i /iro$ de 5arafin,. Dur, ce!a 5>n, c>nd fri.ul 1nce5u $,=l /u&te de t,l5ile 5icioarelor" 1n ti/5 ce=&i concentra$e toat, ener.ia $, $tin., focul. Geaca" .eaca lui /are $ufoca$e fl,c,rile. Si/<ea cu/ trece ti/5ul. Ai a/or<i$er, 5icioarele. Dar 1n /o/entul 1n care D $>n.er>nd" ne.ru de funin.ine &i .ol D tra$e 1n $f>r&it aer 1n 5ie5t &i fu $i.ur c, focul #le$te/at nu f,cu$e altce!a dec>t $, 5>rlea$c, 5eretele eBterior al $aunei" $, 1nne.rea$c, tocul .ea/ului &i $, di$tru., du&u/eaua" $e $i/<i fericit. Tre/ura de fri. &i 1&i 5u$e 5e el hainele ude" con&tient c, fu$e$e cea /ai u&oar, <int, din lu/e 5entru to<i r,u!oitorii" de cine &tie c>t ti/5. Pri!i cu aten<ie 1n jur. Tot ce 5utea $, !ad, era li0iera de co5aci ne.ri" 1n 1ntuneric. Trea#a fu$e$e eBecutat, co/5let ne5rofe$ioni$t@ $, te deci0i $, dai foc cui!a de !iu" #loc>nd u&a de la $aun," f,c>nd focul cu le/ne &i 5arafin," $,=l a5rin0i &i a5oi $, fu.i 1nainte $, !e0i re0ultatul. Kn$tincti!" &tiu@ f,5ta&ul nu 5leca$e. (ineva st undeva i m urmrete" c iar acum& An.he<at &i tre/ur>nd 1n 1ntuneric" $e 1n!>rti 1n jurul aBei $ale &i $tri.,@ H Ke&i la !edereI Arat,=te" nenorocitul nai#iiI 4ini&te. o5aci ne.ri de 5in" r,5,itul 5loii. H ,cat la& ce e&ti" arat,=teI ?i/ic. 8rank 8r9lich d>rd>ia de fri.. A&i 1nde$, 5icioarele ude &i u/flate 1n #ocancii care=i 5,rur, /ult 5rea $tr>/<i. Ai tre/urau de.etele &i a$cult,. Au0i un $unet@ un /otor de /a&in,. A5oi farurile $tr,lucir, 5rin 5ara!anul de 5ini. T>&ni $5re /a&ina lui" $e 1/5iedic, de o r,d,cin," c,0u c>t era de lun. &i $e ridic," 1/5leticindu=$e din nou. Tra$e de 5ortier, 5>n, o de$chi$e. 4a nai#aI heileI =e lsase n contact, ?u a!ea nici cea /ai !a., idee" dar fu.i 1n jo$ 5e dru/ul 5ietruit. Dru/ul era 5ro$tJ cel,lalt era o#li.at $, /ear., 1ncet. Dar 0.o/otul /otorului $e 5ierdu 1n de5,rtare" iar lu/inile farurilor din $5atele co5acilor di$5,rur,. Se 5oticni 5e 5ietri&" .>f>ind" &i $i/<i .u$t de $>n.e 1n .ur,. A5oi $i/<i contururile telefonului /o#il 1n #u0unarul 5antalonilor. Pe cine $, $uneC A&i !>r1 />na 1n #u0unar du5, telefon. Al <inu cu />inile tre/ur>nde. Ecranul afi&a@ f,r, $e/nal. M>inile 1i c,0ur, neajutorate la 5,/>nt. St,tu a&a /ult, !re/e" tre/ur>nd" t>njind du5, c,ldur, &i haine u$cate D 5re< de o or," o or, &i ju/,tate. ?u &tia. Antr=un t>r0iu $e adun," $e ridic, &i $e c,ut, 1n #u0unarele de la .eac, du5, $ticla de Lhi$kO. O .,$i" 1/5reun, cu cheile. 33 Soarele di/ine<ii era $u$5endat $u$" 5e coa/a /untelui. Arunca /eridiane 12)

a$cu<ite de lu/in, 1n jo$ 5e !er$an<i" 5>n, 1n rundul !,ii" 5e unde el /er.ea $5re ca$, cu /a&ina. Era ireal@ o co/#ina<ie de /ah/ureal," 1nce5ut de r,ceal," $o/n 5u<in &i durere cu/5lit,. An $f>r&it" $t,tea la r>nd 1n &irul de /a&ini care $e 1ndre5tau $5re Sand!ika" o#$er!>nd fe<ele #,r#a<ilor" 5roa$5,t #,r#ieri<i" cu <inute ele.ante de #irou" cu eB5re$ia 1ncre0,toare &i $i.ur," 5ri!ind 5lini de 1nc>ntare 0iua ce toc/ai 1nce5ea" fru/u$e<ile /i$terioa$e 1n $5atele .ea/urilor fu/urii" .ru5urile de oa/eni 5o$o/or><i a&te5t>nd auto#u0ele 5e artera 5rinci5al, de trafic" $tuden<ii &i ele!ii de &coal, t>r>ndu=$e cu leha/ite $5re lec<ii &i /ai lun.i &i /ai 5licti$itoare" cu cerin<e in$u5orta#ile &i 5line de non$en$ eBi$ten<ial. Ei 1n /ijlocul tuturor $e afla 8rank 8r9lich" nici trea0" nici o#o$it" nici #olna!" nici $,n,to$" la fel de nel,/urit de 5e ur/a r,nilor lui" 5ur &i $i/5lu eBtenuat" confu0" $c>r#it de toat, afacerea &i 1n.ro0it. >nd r>ndul 1nce5u $, $e /i&te 1ntr=un final &i $e afla 5e -Oen#er.!eien" 1i $un, /o#ilul. O5ri /a&ina 1ntr=un refu.iu de auto#u0. Era Gunnar$tranda. H Fii a$t,0i la /unc,C H A$ta nu era inclu$ 5e li$ta /ea de 5riorit,<i" nu. H Ar tre#ui $, !ii. H Ant>i tre#uie $, /, ocu5 de ni&te for/alit,<i. H Atunci ne !ede/ />ine. 8r9lich $e uit, 1n jo$ la $tarea jalnic, 1n care $e afla &i $5u$e@ H M, /ai .>nde$c. H Frei $,=/i <in .ura 1n le.,tur, cu ulti/ele e!olu<ii ale ca0uluiC H Sunt tentat $, /, 1ntorc din nou la /unc," dar 4O$tad de la Kri5o$ $=ar 5utea $, ai#, ce!a de co/entat 1n le.,tur, cu a$ta" nu=i a&aC H K=a/ dat un ulti/atu/. Dac, te con$idera !ino!at 1n !reun fel ar fi tre#uit $, cear, De5arta/entului de Kn!e$ti.a<ii Knterne $, 5ornea$c, o anchet, $e5arat, a$ear," iar a$ta nu $=a 1nt>/5lat. 8rank 8r9lich 1&i <inu re$5ira<ia. H %ine" o $, 1ncerc />ine. H Freau $, te .>nde&ti la a$ta" $5u$e Gunnar$tranda. A/ luat le.,tura cu Dn% ?O- din A$ki/. Pe #a0a unei intui<ii. Se 5are c, au o 5rocedur, clar, 5entru fiecare $itua<ie 1n care cine!a cu 5rocur, !rea $, co#oare 1n $eif. Autori0a<ia e confruntat, cu re.i$trul #,ncii. H EiC H ?u 5rea $unt /ulte !i0ite de felul ace$ta. Dar $unt /ul<i an.aja<i &i au 5ro.ra/ diferit. Directorul a !or#it cu unul dintre an.aja<ii care lucrea0, 1n $chi/#uri. S5une c, cine!a cu 5rocur, a de$chi$ ca$eta de !alori acu/ o $,5t,/>n,. H ineC H Klija0 Gu5ac. 121

H A$ta e i/5o$i#il. H ?i/ic nu e i/5o$i#il. H Gu5ac e 1nchi$ la ;ller$/o &i are ne!oie de 1n.rijiri /edicale. E eBclu$ $, fi 5ri/it o 5er/i$ie. ?u a!ea cu/ $, fie el. H u toate a$tea" el a fo$t" $5u$e Gunnar$tranda" $ec. A&a c, 5o<i $,=<i dai $ea/a c, e ne!oie de tine aici" 1/5reun, cu aceia dintre noi care a!e/ de re0ol!at eni./e i/5o$i#ile. Sunt curio$ $, &tiu dac, o/ul a l,$at ce!a 1n ca$et, $au dac, a $co$ ce!a. -u/e., a$ta &i ne !ede/ />ine. ?u $e du$e direct aca$,. Du5, ce trecu 5rin Tunelul O$lo" o lu, $5re centrul ora&ului &i a5oi $5re Mo$$e!eien. oti 5e ;l!9Oa &i condu$e $5re MPke!eien. Se o5ri 1n fa<a ca$ei lui ?ar!e$en. A$t,0i nu era niciun Por$che 5arcat l>n., .ard D dar era un Jee5 herokee 1n fa<a u&ii de la .araj. 8rank 8r9lich $t,tu &i 5>ndi. Era o di/inea<, de dece/#rie. O fe/eie 1n 5alton de iarn," cu o e&arf, /are" cafenie" 1nf,&urat, 1n jurul .>tului !eni de du5, col<" 1/5in.>nd un c,rucior. o5ilul era 1/#r,cat 1ntr=o $alo5et, al#a$tr, &i tr,.ea dintr=o $u0et,. Trecur, 5e l>n., /a&in,. Ai 5ri!i 1n o.lind, f,c>ndu=$e din ce 1n ce /ai /ici 1n ti/5 ce $e .>ndea la alalt,ieri $ear," c>nd !,0u$e cu #inoclul o /a&in, 5arcat, 1n fa<a #locului $,u. Jee5ul lui ?ar!e$en a!ea aceea&i culoare. An 5lu$" era /urdar &i 5,tat du5, /ul<i kilo/etri de condu$ 5e dru/uri 5line de $are D ca 5ro5ria lui /a&in,. 4u, telefonul /o#il &i c,ut, nu/,rul de aca$, al lui ?ar!e$en. Sun,. Sun, de c>te!a ori. An cele din ur/," o !oce de #,r#at 1i r,$5un$e r,.u&it@ H Alo. 8rank 8r9lich 1nchi$e. Se .>ndi@ >nvestitorul nostru e1pert nu e la munc& avut cumva o noapte grea, Porni /otorul. G,ri o u/#r, la una din fere$trele de la etajul 1nt>i. %,., /a&ina 1n !ite0, &i 5lec,. 34 8,ceau dra.o$te. 4u/>narea lic,rea arunc>nd u/#re .rele" nede$lu&ite" 5e 5erete. Ea era 1n 5atru la#e" cu o#ra0ul $t>n. a&e0at 5e 5ern,. O re!,r$are de 5,r ne.ru. O 1ntoar$e 5e $5ateJ continu, f,r, 1ntreru5ere. Kar &i iar. Tru5ul lui Eli$a#eth fre/,ta c>nd ajun$e la or.a$/" dar el $e 5ref,cu c, nu o#$er!,. Foia $=o $f,r>/e 1n #uc,<i" $=o li5ea$c, de 5,/>nt cu /i&c,rile lui 5el!iene" 5uternice" f,r, re/u&c,ri" i0#itur, du5, i0#itur,. >nd ea a!u al doilea or.a$/" $i/<i $>/#urele unui <i5,t 5re.,tindu=$e $, i0#ucnea$c, de unde!a din a#do/en. Ea 1&i d,du $ea/a i/ediat" de$chi$e ochii de 5arc, $=ar fi aflat 1ntr=o realitate eBtre/," &i=i aco5eri .ura cu a ei" ur/,rind <i5,tul" 1n ti/5 ce 1l a5uc, cu o />n, de #a0a $eBului &i 1l <inu $tr>n$. Sunetul nu !ru $, $e o5rea$c," $>/#urele cre$cu 1ntr=o 12*

con!ul$ie !i#r>nd, care 1nce5ea din !>rfurile de.etelor de la 5icioare" 1i /i$tuia tru5ul centi/etru cu centi/etru" 5relua controlul a$u5ra /u&chilor din 5icioare" coa5$e" $5ate" a#do/en D dar era controlat de $tr>n$oarea />inii ei" 1n ti/5 ce r,cnetul $e declan&a urc>nd 5rin trahee 1n .ur," unde ea=l a&te5ta cu .ura &i #u0ele de$chi$e &i=l $or#i cu ne$a<. hiar dac, era dede$u#t" ea era cea care conducea. Se /i&c, 5>n, c>nd $toar$e toat, $,l#,ticia din el" toat, furia" 5>n, c>nd r,/a$e lini&tit 1ntre coa5$ele ei. Atunci ea ajun$e la or.a$/ a treia oar,@ o 1ncordare #la0at, a $eBului ei" efectuat, cu o !ictorie lene&," a&a cu/ un c,l,re< 1ntoarce calul 1n final cu fa<a la $oare" ca $, confir/e c, ani/alul a fo$t 1/#l>n0it. 8rank 8r9lich de$chi$e ochii. 4u/>narea nu era a5rin$,. ?u era nicio u/#r, 5e 5erete. 8u$e$e un !i$. u toate a$tea" 1i $i/<ea aro/a@ 5arfu/ul" tran$5ira<ia" $eBul. A5rin$e lu/ina. Era $in.ur. An c>te!a ore tre#uia $, /ear., la $er!iciu. Ei $in.urul indiciu al 5re0en<ei lui Eli$a#eth era un fir de 5,r ne.ru" 1ntr=o carte" 5e 5erna de al,turi. ;it>ndu=$e 1n .ol 1n 1ntuneric cu ochii lar. de$chi&i &i 1ntre#>ndu=$e@ *e ce eram att de furios, Al acla/ar, re<inut c>nd de$chi$e u&a de la #irou a doua 0i di/inea<a" la o5t. E/il Utter.jerde f,cu o 5lec,ciune ad>nc, &i 4ena Sti.er$and $5u$e@ H Ar,<i 1n.ro0itor D 1/i 5are r,u" n=a/ !rut $, $une a&a. 8r9lich $e frec, 5e o#ra0. H A/ a!ut c>te!a 0ile .rele. H Ei #ine" $5u$e 4ena Sti.er$and" a0i" /ai /ult ca niciodat," ar fi 5otri!it $, 1nc,lc,/ 5ri/a 5orunc, a fe/ini$/ului. 8rankie" #ine ai !enit. S,=<i aduc o cafeaC An acel /o/ent" Gunnar$tranda 1&i !>r1 ca5ul du5, u&,. Tu&i &i $5u$e@ H 8r9lich" tre#uie $, !or#e$c cu tine. >nd fur, $in.uri" Gunnar$tranda $5u$e@ H A/ a!ut o &edin<, cu &eful 5oli<iei &i cu c><i!a a!oca<i con$ilieri. A/ c,0ut de acord $, /er.e/ 5e le.,tura dintre Ji/ -o.n$tad &i cri/a din 4oen.a. A$tfel" uciderea #,r#atului e $in.urul no$tru ca0. Moartea lui Eli$a#eth 8are/o <ine de Kri5o$" la fel &i cea a Kui JonnO 8are/o. Ei nu !or $, ne a/e$tec,/" cel 5u<in 5entru /o/ent. Eeful o $, in$i$te 5entru o in!e$ti.a<ie coordonat, D &i !ede/ atunci. An cli5a de fa<," ne concentr,/ 5e uciderea lui Arnfinn 7a.a. %ineC 8r9lich 1ncu!iin<,. H Pentru noi" &i 1n $5ecial 5entru tine" -eidun Fe$tli" ca#ana ei &i oa$ele .,$ite 1n ruine $unt 5ro#le/e $ecundare D de intere$ nu/ai dac, .,$i/ ce!a do!e0i care do!ede$c c, -o.n$tad &i %allo au #,tut=o 5e -eidun Fe$tli &i_$au c, au dat foc ca#anei. a0ul Eli$a#eth 8are/o D dac, eBi$t, !reun ca0 D 1nc, a5ar<ine de Kri5o$. H Merethe Sand/o a fo$t !,0ut, 1n 8a.erne$ 1n 0iua 1n care a ar$ ca#ana" $5u$e 8r9lich. 12+

H Kri5o$ $e ocu5, de ca0urile Eli$a#eth &i JonnO 8are/o" re5et, Gunnar$tranda" rar &i cu a$5ri/e. 8r9lich nu r,$5un$e. -,/a$er, uit>ndu=$e unul la altul. Gunnar$tranda ru5$e t,cerea. H S5ar.erea de la ca$a lui Kn.e ?ar!e$en a fo$t li/5e0it,. ?u e ca0ul no$tru &i nu a fo$t niciodat,. H A luat /a$a cu un #,r#at la hotel. H Etiu" $e r,$ti Gunnar$tranda" ener!at la cul/e. Dar nu e ca0ul no$tru. Frei $, te tri/it iar 1n concediu la dou, /inute du5, ce ai re1nce5ut /uncaC Se $tudiar, 5recaut. H Ai fo$t $co$ din ancheta le.at, de cri/a din 4oen.a 5entru c, a!eai o rela<ie cu Eli$a#eth 8are/o D c>nd tr,ia. ;nii 1nc, /ai cred c, 1n continuare n=ar tre#ui $, te a/e$teci. ><i!a oa/eni" inclu$i! eu" au $en0a<ia c, e&ti 5rea i/5licat e/o<ional 1n toat, 5o!e$tea. onclu0ia e c, nu e&ti 1ndre5t,<it $, iei niciun fel de ini<iati!, 5e cont 5ro5riu 1n ancheta a$ta. De acu/ 1nainte e&ti doar curierul /eu D nici /ai /ult" nici /ai 5u<in. 8r9lich nu r,$5un$e. H Dar dac, !o/ $,5a /ai ad>nc $, .,$i/ le.,turi 1ntre -o.n$tad &i uciderea lui Arnfinn 7a.a" nu 5ute/ /er.e 1nainte cu .irofarul 5ornit" $5u$e Gunnar$tranda. Tre#uie $, ne a5uc,/ $erio$ $, intero.,/ /artorii &i $, ne concentr,/ 5e $u$5ec<ii 5e care 1i a!e/. H E 5o$i#il ca -o.n$tad $, fi luat /a$a cu Merethe Sand/o. Gunnar$tranda $coa$e un oftat ad>nc. H e!a 1/i $5une c, a fo$t o .re&eal, $,=<i cer $, te 1ntorci a0i la $er!iciu. 8r9lich $5u$e@ H A/ fo$t ieri acolo" la ce a /ai r,/a$ din ca#an,. Foia/ $, !,d locul. M=a/ 1nt>lnit cu -a/$tad oac,0, 1n 8a.erne$. H Etiu. Mi=a tri/i$ e=/ailuri &i faBuri &i nu /ai &tiu ce. Acu/" ciule&te #ine urechile" $5u$e Gunnar$tranda &i url,@ DA" ETK; Z ME-ET7E SA?DMO A 4;AT MASA ; ;? %Z-%AT ?EKDE?TK8K AT" DA- ?; E AG;4 ?OST-;" 4A ?AK%AI H De la 8a.erne$ /=a/ du$ la ca#ana /ea din 7e/$edal. ine!a a 1ncercat $,=i dea foc 1n ti/5 ce era/ 1n,untru. Gunnar$tranda $e a&e0,. 8r9lich 1<i $coa$e telefonul /o#il &i 1i ar,t, 5o0ele 5e care le f,cu$e. Se ridic,. H ;ite aici" $5u$e el. Sc>ndurile a$tea 1nne.rite $unt do!e0i de$tule 5entru tineC Gunnar$tranda tra$e aer 1n 5ie5t &i tu&i. H Mai d,=/i detalii" $5u$e el tul#urat.

122

Gece /inute /ai t>r0iu" 4ena Sti.er$and a5,ru cu cafeaua 5e care o 5ro/i$e$e. Si/<i i/ediat at/o$fera &i $e $trecur, 1n,untru 1n !>rful 5icioarelor@ H F, deranje0C ?iciunul nu $5u$e ni/ic. Gunnar$tranda a&te5t, 5>n, c>nd ea 1nchi$e u&a &i a5oi $5u$e@ H Mai de5arte. H Du5, 8a.erne$ a/ /er$ 1n 7e/$edal unde cine!a a 1ncercat $, /, fac, $, ard de !iu. H ine!a te=a ur/,rit. H %ine1n<ele$. H Tot dru/ul din O$loC H 8ie din O$lo" fie din 8a.erne$. H Ar fi 5utut cine!a $, $e <in, a&a" du5, tine" f,r, $,=<i dai $ea/aC H Orice e 5o$i#il. A!ea/ o /ul<i/e de alte lucruri 5e ca5. M, .>ndea/ la incendiu" la ea. ?u 5rea /=a/ uitat 1n o.linda retro!i0oare. H Dar de ce $, !rea $, te o/oareC H 7a#ar n=a/. ?u !,d lo.ica. H Kn!e$ti.he0 cri/e de /ai #ine de trei0eci de ani. Mo#ilul cri/ei rareori face 5arte din cate.oria lucrurilor ra<ionale. H 8,r, 1ndoial," tre#uie $, fi eBi$tat un /oti!. 8ie r,0#unare" fie cine!a 1ncearc, $, /, o5rea$c,. H S, te o5rea$c, $, faci ceC H P,i da" a$ta e ideea. E total a#$urd $, fie !or#a de r,0#unare. H Se 5utea $, fie %allo $au Merethe Sand/oC H e au ei de c>&ti.at dac, eu dau ortul 5o5iiC Oricu/" tu in!e$ti.he0i ca0ul Arnfinn 7a.a. H Ti=ai !,0ut atacatorul 5e /otociclet,. Poate cine!a !rea $, te reduc, la t,cere definiti!. H Dar cel de 5e /otociclet, a fo$t -o.n$tad" iar el e du5, .ratii" 1n ur/a altui ca0. ;nul care e .ata aranjat. Pe dea$u5ra" dac, /otocicli$tul ar fi inten<ionat $, /, tri/it, 5e lu/ea cealalt," 5utea face trea#a a$ta atunci &i acolo. 8ir=ar $, fie" nu 5ot $,=/i $cot din /inte c>t de ne5rofe$ioni$t a lucrat@ $c>nduri 5utrede" #uc,<i de i0ola<ie &i carton .udronat u/ed 1n/uiat 1n 5arafin,N H Da" dar cine altcine!a ar 5utea fiC H uno$c 5e cine!a care e de$tul de deranjat de acti!it,<ile /ele. H ineC H Kn.e ?ar!e$en. ei doi $tatur, fa<, 1n fa<, f,r, $, $5un, un cu!>nt. 8i.ura lui Gunnar$tranda a!ea o eB5re$ie $ce5tic,. H Atunci $=ar 5otri!i tehnica ne5rofe$ioni$t," $5u$e 8r9lich. H Oricu/ /, .>ndea/ $, a/ o di$cu<ie cu ?ar!e$en" $5u$e Gunnar$tranda 123

.>nditor. Ei 5o<i foarte #ine $, !ii &i tu cu /ine. 35 8r9lich era la !olan. A&te5t, 5>n, c>nd Gunnar$tranda $e a&e0, conforta#il 1nainte $, 5ornea$c, /a&ina. H Situa<ia a$ta /i $e 5are cuno$cut," /, fra5ea0," $5u$e el" #,.>nd /a&ina 1n !ite0,. H Tu $, te ui<i dre5t 1nainte" re5lic, Gunnar$tranda $ec. Sin.urul lucru #un 5e care=l 5o<i $5une de$5re trecut e c, a trecut. S5er $, 1n!e<i c, a$ta e !ala#il &i 5entru fe/ei. 4,$ar, 1n ur/, de5oul de auto#u0e de 5e K#$enrin.en &i cotir, $5re Palace Garden$ &i 8rederik$.ate du5, ce ie&ir, din tunel. H An dru/ $5re $er!iciu a$t,0i" $5u$e 8r9lich" /etroul a tre#uit $, o5rea$c, 1n tunel. Era acolo un o/ care $t,tea 5e &ine. Gunnar$tranda 1i arunc, o 5ri!ire. H ( iar a trecut ce!a ti/5" $5u$e el. Ai uitat c, nu tre#uie nea5,rat $, !or#i/. 8r9lich $chi<, un 0>/#et. H %,r#atul de 5e &ine era un indian" un o/ /ai 1n !>r$t," 1/#r,cat nu/ai 1n haine de #u/#ac" &i a0i=di/inea<, de!re/e era al nai#ii de fri.. Si.ur erau c>te!a .rade $u# 0ero. H Ei 1n.he<a de fri.C H ?ici nu cli5ea. O/ul era chiar #,tr>n" cu #ar#a al#, &i 5,rul al#. %>i.uia ce!a. ?u &tia o #oa#, nor!e.ian,. ine!a din !a.on &tia li/#a &i ne=a tradu$. Se 5are c, o/ul !oia $, /ear., aca$, 1n alcutta. Era nefericit 1n ?or!e.ia D c, e /ereu fri. &i n=are 5e ni/eni. H Ei #ine" nu e $in.urul. H Dar #,tr>nul ,$ta $e hot,r>$e $, /ear., aca$, 5e jo$. S, /ear., 5e jo$ 5>n, la alcutta. ?u &tia 1n ce direc<ie $=o ia" dar &tia c, $e 5oate ajun.e cu trenul 1n Kndia. Ei $=a .>ndit c, dac, o <ine de=a lun.ul &inelor" 1n cele din ur/, a!ea $, ajun., la alcutta. Dar $=a do!edit c, &inele 5e care /er.ea nu erau de la calea ferat," erau de la /etrou. A&a c, 5utea $, ur/e0e &inele 5entru tot re$tul !ie<ii f,r, $, ajun., !reodat, /ai de5arte de Sto!ner. 8r9lich 0>/#i tri$t. H Fe$tli" $5u$e Gunnar$tranda. H 7/C H Punctul ter/inu$ a liniei Grorud e Fe$tli" nu Sto!ner. 8r9lich coti 5e Munkeda/$!eien. H hiar /, #ucur c, /=a/ 1ntor$" /or/,i el" !ir>nd 1ntr=o 5arcare 1n $5atele .,rii Fe$t#ane. 126

o#or>r, &i o luar, $5re Fika Atriu/. Gunnar$tranda 1&i ar,t, le.iti/a<ia la rece5<ie. 4a $curt ti/5" fur, 1nt>/5ina<i de o fat, #runet, de !reo dou,0eci &i ce!a de ani. Purta ochelari cu ra/, .roa$," nea.r," de fir/,. K/5re$ia cu care r,/>neai era c, ochelarii o 5urtau 5e ea" &i nu in!er$. Mer$e 1n fa<a lor $5re ceea ce 5,rea a fi 0ona lui ?ar!e$en. Diferen<a era !i0i#il,. o/5arti/entele ele.ante de $ticl, cu decor din o<el 5ur 1&i .,$eau contra$tul 1n ta#lourile 1ntunecate &i 1n ra/ele aurii eBtra!a.ant decorate. 8rank 8r9lich $e o5ri c>te!a $ecunde &i $e uit, 1n jur. Parc, erau 1n /u0eu. 8e/eia t>n,r, de$chi$e o u&,. Ai condu$e 1ntr=o /ic, $al, de &edin<e &i $e 1nclin, 1nainte $, 5lece. H red c, ?ar!e$en o $, joace tare" $5u$e 8r9lich. H Adic, !a tre#ui $, a&te5t,/C H P,i nu e ,$ta /ecani$/ul cla$ic de inti/idareC red c, l=a/ folo$it &i eu de c>te!a ori. De fa5t" de la tine cred c, l=a/ 1n!,<at. H Ei #ine" atunci !a tre#ui $, !ede/ c>t a!e/ de a&te5tat" $5u$e Gunnar$tranda. Aceia dintre noi care au lucrat cu a$e/enea tehnici &ti/ &i !reo c>te!a /etode de contraatac. Pe /a$, $e afla un 5ahar de carton cu un 5licule< u$cat de ceai 1n el. Gunnar$tranda lu, 5aharul. H Pri/a ofen$i!," /ur/ur,. Kn$5ectorul 5leac, 1n c,utare de cafea. u a$ta" Gunnar$tranda ie&i din $ala de &edin<e &i intr, !e$el 1n cel,lalt #irou D f,r, $, #at,. 8r9lich !,0u cu/ fe/eia tre$,ri $ur5rin$,. l,tin, din ca5" ie&i 5e hol &i $tudie ta#lourile eB5u$e acolo. Era art, !eche" 5lin, de /adone &i heru!i/i D /oti!ele 1i a/inteau de al#u/ul $,u din co5il,rie. Dintr=odat," Gunnar$tranda era l>n., el" <in>nd 1n />n, un 5ahar a#urind. H Tu !e0i ce !,d &i euC 1ntre#, Gunnar$tranda. H eC H Kn.e ?ar!e$en $t, acolo 5ref,c>ndu=$e c, noi doi nu eBi$t,/. 8r9lich 1i ur/,ri direc<ia 5ri!irii. orect. ?ar!e$en era 1n $5atele unei u&i de $ticl," a5arent incon&tient de 5re0en<a lor. H Deci <i=ai f,cut ro$t de o cafeaC H A0i=noa5te a/ !i$at un dr,cu&or" $5u$e Gunnar$tranda 1n ti/5 ce ridica 5aharul. Era un dr,cu&or $i/5atic" cu 5,r $curt &i cre<" ru&ino$" &i=&i $u.ea de.etul. A/i a/inte$c c, a/ .>ndit c, nu a!ea cu/ $, fie un dr,cu&or de trea#,. ?u=/i in$5ira 1ncredere. H Eu nu=<i $5un ce a/ !i$at" $5u$e 8r9lich. An cli5a aceea" ?ar!e$en 1i 0,ri. Kni<ial" fu luat 5rin $ur5rindereJ a5oi $e o5ri c>te!a $ecunde" 1nainte $, $e ridice &i $, $e 1ndre5te $5re u&a de $ticl,. H ine!a $=a 1ntor$ 1na5oi" din fri.C $5u$e Kn.e ?ar!e$en .lacial. Al fiBa cu 5ri!irea 5e 8rank 8r9lich. H A!e/ $, !, 5une/ c>te!a 1ntre#,ri" 1nce5u Gunnar$tranda &i 5u$e cafeaua 12(

jo$. H Sunt ocu5at. H ?u durea0, /ult. H Tot nu a/ ti/5. H Alternati!a ar fi $, o#<ine/ un ordin judec,tore$c &i $, te con!oc,/ la $ediul 5oli<iei la intero.atoriu. A$ta 1n$ea/n, c, 5lec,/ de aici du5, o !i0it, nefructuoa$, &i c, o $, !ii la noi la #irou c>nd 1/i con!ine /ie. Ale.erea 1<i a5ar<ine. ?ar!e$en arunc, o 5ri!ire iritat, &i ner,#d,toare la cea$. H e a<i dori $, &ti<iC H %anii care <i=au fo$t tran$fera<i du5, ce l=a/ are$tat 5e Ji/ -o.n$tad core$5und cu $u/a care 1<i li5$ea 1n ur/a $5ar.erii din 1'':C H Da. Su/a e corect,. H ?u au /ai eBi$tat alte o#iecte 1n $eiful luat de la tine din dor/itor 1n 1'':C H A#$olut ni/ic. H Ai fi di$5u$ $, $e/ne0i o declara<ieC H A/ f,cut a$ta deja &i a& face=o din nou" #ucuro$. a0ul a fo$t clarificat &i $unt eBtre/ de /ul<u/it. H ?u/ele Ji/ -o.n$tad 1<i 5une ce!aC H ?u l=a/ au0it 1n !ia<a /ea. H Moti!ul 5entru care -o.n$tad a fo$t luat 1n !i0or e c, acu/ c>te!a 0ile ni $=a dat un 5ont care face le.,tura 1ntre el &i o $5ar.ere 1ntr=un container de 5e Docurile O$lo &i uciderea unui 5a0nic. H Serio$C H An con$ecin<, ar fi intere$ant $, !ede/ dac, ceilal<i $u$5ec<i 5ot fi le.a<i de -o.n$tad. ?ar!e$en 1ncu!iin<, din ca5 ner,#d,tor. H ?u/ele Fidar %allo 1<i $5une ce!aC H ?u. H Merethe Sand/oC H ?u. H JonnO 8are/oC H ?u. H Si.urC H A#$olut. Mai e ce!aC H O 1ntre#are. H D,=i dru/ul. H 8a5tul c, $eiful a fo$t 1nl,turat fi0ic din ca$, f,r, $, /ai fie atin$ ce!a D a$ta 5are a fi o trea#, re/arca#il de /eticuloa$,. ?u <i=ai 5u$ niciodat, 1ntre#,ri 1n le.,tur, cu ace$t a$5ectC 12:

H ?u. H Erai 5lecat din <ar," 1n !acan<," c>nd a a!ut loc jaful. A$ta $u.erea0, c, !ino!a<ii au &tiut 5ro#a#il c, nu e ni/eni aca$,. Te=ai .>ndit cu/!a c, ar fi 5utut fi infor/a<i de o ter<, 5er$oan,C H ?u. 4a$ 5e $ea/a 5oli<iei $, for/ule0e a$e/enea i5ote0e. H Dar" dac, a$ta $=a 1nt>/5lat" ar i/5lica 1n /od nece$ar c, ai a!ut un an.ajat neloial. A$5ectul ace$ta nu ar tre#ui $,=l 5reocu5e 5e un o/ ca tineC H M=ar fi 5reocu5at" dac, a& fi a!ut !reun /oti! $, cred o a$tfel de i5ote0,. Dar nu cred. Din 1'': nu /i=au /ai fo$t $5arte nici ca$a" nici #iroul. )rgo 2 du5, cu/ $unt o#i&nui<i $, $5un, detecti!ii D nu a/ niciun an.ajat neloial. F, ro. $, /, $cu0a<i. 8,r, $, a&te5te" trecu 5e l>n., ei 5e coridor. 8r9lich 1l a5uc, de #ra<. ?ar!e$en $e o5ri. Se uit, de0a5ro#ator la />na lui 8r9lich. H Ai fo$t cu/!a 1n 7e/$edal de cur>ndC 1ntre#, 8r9lich. H Frei $,=/i dai dru/ulC 8r9lich 1&i lu, />na. H Da $au nuC ?ar!e$en nu r,$5un$e. Se 1ndre5t, $5re o u&, 1n jo$ul coridorului. H Poate c, ar tre#ui $=o 1ntre# 5e E/ilieC $tri., 8r9lich. ?u 5ri/i r,$5un$. ;&a fu tr>ntit,. ?ar!e$en 5leca$e. Schi/#ar, 5ri!iri. H A<i a/inte&ti afacerea cu &antajul de$5re care <i=a/ 5o!e$titC 1ntre#, Gunnar$tranda. H ,5itanul #e<i! care l=a a/enin<at c, !or#e&te cu 5re$a etc. dac, ?ar!e$en nu 5l,te&teC Gunnar$tranda d,du din ca5 c, da. H A/ 1ncercat $,=l .,$e$c 5e c,5itan. A 5ri/it trei ani &i a f,cut doi la %a$t9O. H e=i cu elC H E /ort" $5u$e Gunnar$tranda. A intrat 1ntr=o 1nc,ierare 1n 5ri/a 0i du5, ce i=au dat dru/ul. ;ci$. Anjun.hiat de un atacator necuno$cut. H ?ar!e$en nu e curat" re5lic, 8r9lich. H ?i/eni nu 5oate 5retinde c, ?ar!e$en e re$5on$a#il 5entru cri/,. Din acela&i /oti! 5entru care tu nu 5o<i 5retinde c, el a dat foc ca#anei. H %a 5ot. El a fo$t. H De unde &tiiC H Etiu" 5ur &i $i/5lu. Gunnar$tranda 1l 5ri!i cu $ce5tici$/. H Dac, e&ti a&a de $i.ur c, a fo$t ?ar!e$en" atunci e trea#a ta $, afli de ce D 1nainte $, te a5uci $,=l acu0i de che$tii. 12'

>nd ajun$er, iar afar," 1n fri." 8r9lich $e o5ri dintr=odat,. H e $=a 1nt>/5latC H Kndi!idul ,$ta a /er$ 5rea de5arte c>nd /=a 1ncuiat 1n,untru &i a a5rin$ chi#ritul. -,/a$er, o !re/e 5e loc" 5ri!ind /a&inile trec>nd cu !ite0, 5e l>n., ei. H al/ea0,=te" $5u$e Gunnar$tranda &i 1nce5u $, /ear.,. O $,=l 5rinde/ 5e ?ar!e$en" ai cu!>ntul /eu. H Dar nu 5rea 5are c=o $,=l 5rinde/" nu=i a&aC H A/ 1ncredere 1n in$tinctul /eu. An 5lu$" uite=l 5e o/ul no$tru de la Eco= ri/e" S9rlie Minte de G,in,. 36 8rank 8r9lich $e /ai 1nt>lni$e o dat, cu %ir.itte %er.u/. 8u$e$e 1n ur/, cu !reo doi ani" 1n $ala de tri#unal nr. 2" unde a5,ra$e un t>/5lar #e<i! care era ofi<er 1n re0er!,. O/ul 1&i #,u$e /in<ile la ca#ana lui" unde 1&i <inea ar/a de $er!iciu" un AG+. An /ie0ul no5<ii $e a5uca$e $, tra., cu ea. Din nefericire" doi turi&ti 1&i 5u$e$er, cortul 1n !ecin,tate. S=au $5eriat de /a/a focului &i" du5, ce $=au c,<,rat 1ntr=un co5ac" au $unat la 5oli<ie de 5e un telefon /o#il. Dar 5oli<ia local, nu era dotat, cu echi5aje 1n afara orelor de #irou. A&a c, au $unat la Sta<ia entral, de Poli<ie" care a tri/i$ o /a&in, de 5atrul, din alt di$trict. Dar 5oli<i&tii $=au 5ierdut &i i=au $unat 1na5oi 5e turi&ti ca $, cear, indica<ii. O/ul cu ar/a" care acu/ 1&i ie&i$e de=a #inelea din /in<i" a au0it telefonul turi&tilor &i a cre0ut c, du&/anul e 5retutindeni &i .ata $,=l eBecute. A&a c, $=a t>r>t 5e jo$" 1/#r,cat 1n echi5a/ent de ca/uflaj &i $=a a5ro5iat de ei D cu ajutorul ne5re<uit al 5oli<i&tilor care 1i $unau 5e turi&ti la inter!ale re.ulate. >nd" 1n cele din ur/," 5oli<ia a ajun$ la locul re$5ecti!" indi!idul a luat=o ra0na r,u de tot" &i au reu&it $,=l are$te0e a#ia du5, un $chi/# de focuri" care a condu$ la r,nirea unui 5oli<i$t. 8r9lich fu$e$e che/at ca /artor D $, !or#ea$c, de$5re conteBtul .eneral al are$t,rilor. %ir.itte %er.u/ $e <inu$e de el ca o li5itoare" de la 5ri/ul cu!>nt. Se .>ndea la a$ta 1n ti/5 ce $t,tea &i o 5ri!ea 5rintr=o o.lind, du#l, 1n ca/era de intero.atoriu@ o fe/eie de !reo cinci0eci de ani" cu 5,rul u/flat" cu un na$ /are &i cu #u$t de c>nt,rea<, de o5er,. St,tea l>n., Ji/ -o.n$tad" cu o eB5re$ie $i.ur, &i ner,#d,toare 5e fi.ur,. El $e le.,na 5e $caun ca un %uddha .ra$ cu 5,r" #le.it &i f,r, chef de !or#," 1/#r,cat 1ntr=un tricou ne.ru" cu />inile 1ncruci&ate &i 5,rul 5roa$5,t 5ie5t,nat cur.>ndu=i 5e u/eri. Erau doi acolo" care=i o#$er!au 1n $ecret 5e -o.n$tad &i 5e a!ocata lui. 8r9lich $t,tea l>n., 8ri$tad" care" ca o/ al le.ii" nu era 5rea 1nc>ntat de 1n$cenare. Mor/,ia 1ntruna@ H Ooh" Doa/ne" nu=/i 5lace trea#a a$taI ?u" tre#uie $, $5un" nu=/i 5lace deloc $itua<ia a$ta" 8r9lich. 13)

T,cu 1n /o/entul 1n care Gunnar$tranda intr, 1n 1nc,5erea 5e care o o#$er!au. -o.n$tad d,du $, $e ridice ca un ele! de &coal, atunci c>nd intr, directorul 1n cla$,. %er.u/ 1i ordon, $, $tea jo$. A5oi $e uit, $e!er la o.linda du#l,. H ?e=a !,0ut" $5u$e 8ri$tad" aranj>ndu=&i ner!o$ ochelarii. %i##i e a.er,. H ine $t, acoloC fu 5ri/a 1ntre#are 5e care o ro$ti fe/eia" cu un $e/n din ca5 $5re o.lind,. Gunnar$tranda nu r,$5un$e. Dar 8r9lich &i 8ri$tad $e tra$er, 5u<in 1na5oi. H D, $unetul /ai 1ncet" /ur/ur, 8ri$tad. 8r9lich d,du !olu/ul at>t de 1ncet" 1nc>t a#ia au0ir, ur/,toarea re/arc, a lui %er.u/. H A$ta nu e #ine" Gunnar$tranda. Toate intero.atoriile tre#uie f,cute 1ntr=o at/o$fer, de de$chidere total,. 8r9lich d,du !olu/ul un 5ic /ai tare. H Z$ta nu e un intero.atoriu" $5u$e Gunnar$tranda $ec. Foi a<i cerut 1ntre!ederea. H Freau $, &tiu cine $t, 1n $5atele o.lin0ii. H Atunci hai $, 1ncheie/. -o.n$tad $e 5oate duce 1na5oi 1n celul, $, !i$e0e cu ochii de$chi&i. Ori are ce!a de !>ndut" ori nu. %ir.itte %er.u/ 1l $crut, $e!er 5e Gunnar$tranda. Se 1ntoar$e $5re -o.n$tad &i=l 1ntre#,@ H e 0iciC H O cli5," continu, %er.u/" a5lec>ndu=$e 1n$5re client. ei doi !or#ir, ce!a 1n &oa5t,. 8r9lich &i 8ri$tad $chi/#ar, 5ri!iri din nou. H Pun 5ariu c, $e retra." &o5ti 8ri$tad. %i##i e al nai#ii de dur,. An ca/era de intero.atoriu" Gunnar$tranda c,$c, &i $e uit, la cea$. H e=a<i hot,r>tC H An ca$et, era un ta#lou" $5u$e -o.n$tad" trec>nd direct la $u#iect. H e ca$et,C 1ntre#, Gunnar$tranda 5licti$it. H a$eta de !alori. H ?u=i ade!,rat. ?=au fo$t dec>t #ani 1n ca$et,. H Da. Dar ar fi tre#uit $, fie &i un ta#lou. 8r9lich &i 8ri$tad $e uitar, unul la altul. 8ri$tad 1&i 1ndre5t, ochelariiJ 1nce5ea $,=i 5lac,. H e fel de ta#louC 1ntre#, Gunnar$tranda. H Fechi. Falora o .roa0, de #ani. H %ine" $5u$e Gunnar$tranda cu leha/ite. 7ai $=o lu,/ cu 1nce5utul. a$eta de$5re care !or#i/ e de$tul de /ic,. e fel de ta#lou ar 1nc,5ea 1n ea &i cu/ a ajun$ acoloC -o.n$tad $e a5lec, $5re a!ocatul $,u &i 1i $5u$e din nou ce!a 1n &oa5t,. 131

%ir.itte %er.u/ !or#i 1n locul lui. H Ori.inea lui nu ne intere$ea0,. Dar e o realitate fa5tul c, o o5er, de art, di$5,rut, a fo$t de5o0itat, 1n ca$et, 1/5reun, cu #anii. H ;i<i c, eu hot,r,$c ce e $au nu de intere$ 5entru noi. Knfor/a<ia a$ta e /enit, $, $er!ea$c, dre5t circu/$tan<, atenuant," nu=i a&aC H lientul /eu nu e intere$at $, !or#ea$c, de$5re i$toria trecut, a ta#loului. 8r9lich r>nji 1n ti/5 ce 8ri$tad &o5ti@ H E $i.ur c, ta#loul 5ro!ine din $eiful lui ?ar!e$en. Ji/ -o.n$tad a luat 5arte la jaf" dar acu/ 1i e fric, $, nu $e incri/ine0e &i /ai tare. Gunnar$tranda $e ridic, &i /er$e $5re o.linda du#l,. Se o5ri $,=&i 5ie5tene 5,rul &i /i/, din .ur,@ QT,ce<i din .ur, acoloIR H De$5re ce ta#lou !or#i/C 1ntre#, el" $t>nd cu $5atele la a!ocat, &i la -o.n$tad. %er.u/ r,$5un$e@ H O o5er, de art, furat,. %adona cu pruncul" 5ictat de Gio!anni %ellini. E un ta#lou /ic" dar !alorea0, /ilioane. lientul /eu $5une c, a fo$t 1n ca$eta de !alori &i cine!a 5ro#a#il c, l=a luat. Gunnar$tranda $e 1ntoar$e. H 7ai $=o lu,/ de la ca5,t" ce 0ice<iC S5ui c, cine!a D deci o alt, 5er$oan, dec>t clientul t,u D $=a du$ la #anc," a de$cuiat ca$eta de !alori &i a $co$ ta#loul" dar a l,$at #anii" ju/,tate de /ilion" acoloC H Da. H ineC H ?u &ti/ cine. H Dar 5er$oana a$ta tre#uie $, fi a!ut o cheie. Ei clientul t,u a a!ut o cheie. H Sunt dou, chei. H De unde are clientul t,u cheia luiC 8ri$tad &i 8r9lich 1&i aruncar, unul altuia o 5ri!ire cu $u#1n<ele$. %ir.itte %er.u/ &i -o.n$tad $e con$ultar, din nou. %er.u/ $5u$e@ H A$ta nu are nicio le.,tur, cu ca0ul. H A/ /oti!e $, cred c, ai o#<inut cheia 5rin /ijloace ile.ale. %ir.itte %er.u/ $5u$e@ H ?u a!e/ niciun co/entariu de f,cut 1n le.,tur, cu afir/a<ia ta. Oricu/" cred c, e ni/erit $, !, a/inti/ ur/,torul lucru@ clientul /eu are acce$ de5lin la ca$et, din 5unct de !edere le.al. Acu/ Gunnar$tranda i $e adre$, direct lui -o.n$tad@ H Sunt dou, $eturi de chei la ca$eta de !alori. Ei $unt 5atru in&i care au dre5t de acce$@ tu" JonnO 8are/o" Klija0 Gu5ac &i Fidar %allo. JonnO 8are/o e /ort. Gu5ac e la 1nchi$oarea ;ller$/o. Stai aici &i=/i $5ui c, altcine!a a 5u$ />na 5e ta#loul ,$ta din ca$et,. Deci !rei $, $5ui c, Fidar %allo a fo$t acolo &i a luat 13*

ta#loul. Dac, e a&a" de ce a l,$at ju/,tate de /ilion acoloC H E irele!ant" inter!eni %er.u/. H Krele!antC Gunnar$tranda 1nce5u $, r>njea$c,. E irele!ant c, un cri/inal notoriu intr, le.iti/ 1ntr=o #anc, &i ia un ta#lou" dar la$, o ju/,tate de /ilion neatin&iC H %ine1n<ele$. H De ce #ine1n<ele$C H Kndi!idul 1n di$cu<ie 5utea foarte #ine $, $e 1ntoarc, &i $, ia #anii /ai t>r0iu" nu=i a&aC Kdeea e" Gunnar$tranda" c, a eBi$tat o o5er, de art, 1n ca$et," iar acu/ a di$5,rut. H Kar o/ul din 4un, $e 1nfru5t, 1n fiecare 0i cu ca&" $e r,$ti Gunnar$tranda. Se r,$uci &i /er$e 1na5oi la /a$,. %er.u/ 1i arunc, un 0>/#et o$til. Ance5u$e $, de0!olte un nou intere$ 5entru o.lind, &i" c>nd !or#i" $e adre$, 5anoului de $ticl,. H For#i/ de$5re una dintre cele /ai r>!nite o5ere de art, din lu/e" Gunnar$tranda. Antoarce=te 1n #irou &i uit,=te 1n do$arele de Q a0uri nere0ol!ateR &i !erific, ce o5ere de art, $=au furat. Sunt $i.ur, c, ai $, .,$e&ti ta#loul lui Gio!anni %ellini 5e li$t," /arele /ae$tru al 5icturii italiene rena$centi$te. Ta#loul a fo$t furat din #i$erica Santa Maria dellWOrto" din Fene<ia" 1n 1''+. K/a.inea0,=<i ce ar 1n$e/na 5entru tine &i 5entru %iroul Poli<iei $, re0ol!a<i un a$e/enea ca0. Du5, a$ta" tu" cu /ine &i cu 5rocurorul 5ute/ di$cuta defini<ia circu/$tan<elor atenuante" $5u$e ea" ridic>nd=$e &i 1ntorc>ndu=$e $5re o.lind,. St,tu ne/i&cat," aranj>ndu=&i $utienul. A5oi ad,u., 5e un ton relaBat@ H ?u=i a&a" 8ri$tadC Dou, ore /ai t>r0iu" Gunnar$tranda &i 8ri$tad erau $in.uri. el din ur/, $e $c,r5ina du5, .>t" cu5rin$ de ener!are. H %ellini" cine /,=$a e %elliniC An ceea ce /, 5ri!e&te" 5utea !or#i la fel de #ine de$5re /er$ul 5e /unte 1n nordul ?or!e.iei. H 8a/ilia %ellini era o dina$tie" $e 5are" r,$5un$e Gunnar$tranda. H De unde &tii a$taC Gunnar$tranda $e 1ntoar$e $,=i arate enciclo5edia 5e care o .,$i$e 1n #i#lioteca $a &i $5u$e@ H Scrie aici c, au fo$t un 5,rinte &i doi fii. Pictori rena$centi&ti de la $f>r&itul $ecolului al cinci$5re0ecelea. Mai era &i un cu/nat la fel de cuno$cut" Andrea Mante.na. D,du 5a.ina &i citi /ai de5arte@ Q8ra<ii %ellini@ Gentile &i Gio!anniR. A&i dre$e !ocea@ H Gio!anni %ellini a a!ut o enor/, influen<, a$u5ra lui Gior.ione &i Ti<ian" care i=au fo$t a/>ndoi ucenici" iar $5re $f>r&itul !ie<ii lui" %ellini a 5utut &i el $, 1n!e<e de la eiN ,,,N ,,,N $unt dou, /oti!e care do/in, ta#lourile lui de altar. Antr=unul a5are o Madona fru/oa$, &i t>n,r, cu un 5runc 1n fa<," 1ntr=o $cen, 13+

$tatic," de o#icei a!>nd o $cen, e!ocatoare 1n fundal. Picturile lui Gio!anni %ellini $unt eB5u$e 1n toate /arile .alerii ale lu/ii. EBi$t, ta#louri eB5u$e &i 1n c>te!a #i$erici din Fene<iaN Gunnar$tranda $e uit, 5e$te ra/ele ochelarilor. ;it,=te aici. 4=a/ !,0ut 5e ,$ta. Ai ar,t, lui 8ri$tad o foto.rafie" 5ortretul unui #,r#at 5alid" 5urt>nd 5,l,rie. u ochelarii a&e0a<i 5e !>rful na$ului" Gunnar$tranda 1&i re.la di$tan<a de citit. H A$ta a/ cre0ut D Galeria ?a<ional, din 4ondra. ?u e ni/ic 1n carte de$5re niciun jaf" 1n orice ca0" dar" 5e de alt, 5arte" enciclo5edia a$ta a fo$t 5u#licat, /ult 1nainte de 1''+. Se uit, la anul a5ari<iei 1nainte $, o 5un, 1na5oi 5e raft. H 1'(:" /ai eBact. Poate 5ui &i tu o !or#, #un, ca $, ni $e aduc, la 0i 1ndre5tarele a$tea. H A$t,0i ni/eni nu /ai aduce la 0i 1ndre5tare. Se folo$e&te Knternetul" dar 5oate tu n=ai au0it de a$taN An cli5a aceea 4ena Sti.er$and 1&i !>r1 ca5ul 5e u&,. H Toc/ai a/ !erificat !reo c>te!a detalii de$5re 5o!e$tea lui -o.n$tad" $5u$e ea. De fa5t" un ta#lou de Gio!anni %ellini 1nf,<i&>nd=o 5e Madona cu Pruncul Ki$u$ a fo$t furat din %i$erica Santa Maria dellWOrto din Fene<ia" 1n 1''+. O afacere de$tul de ridicol,. %i$erica era 1n cur$ de re$taurare. ine!a a intrat 1n,untru 5e $u# 5relat," a 5u$ ta#loul 1n .eant, &i a ie&it. H Deci ta#loul e /ic" $5u$e Gunnar$tranda. Sti.er$and 1ncu!iin<,. H ?u a /ai a5,rut de atunci &i tre#uie $, fie foarte !aloro$. 8ire&te" ta#louri ca ,$ta nu $unt niciodat, !>ndute /ai de5arte. ;n ta#lou $i/ilar cu Madona &i Pruncul Ki$u$" $e/nat de %ellini" a fo$t !>ndut 1n 1''6 cu :*6 3)) de lire la o licita<ie 1n 4ondra. H >t !ine a$ta 1n coroane nor!e.ieneC 1ntre#, 8ri$tad. H An jur de 0ece /ilioane. H Mul<u/e$c" 0i$e Gunnar$tranda. Sti.er$and ie&i" 1nchi0>nd u&a 1n ur/a ei. H ?oi" oa/enii /oderni" ne folo$i/ de cei tineri $, !erifice che$tii /oderne 5e Knternet" $5u$e Gunnar$tranda &i ad,u.,@ dac, un ta#lou ca ,$ta a fo$t !>ndut cu 0ece /ilioane 1n W'6" a0i ar tre#ui $, !alore0e /ult /ai /ult. Pre<urile o#iectelor de art, au cre$cut enor/. Mai r,u dec>t ale a5arta/entelor din O$lo. H Dar tu cre0i a$taC 1l 1ntreru5$e 8ri$tad. E 5o$i#il ca ta#loul $, fi $tat 1ntr=o ca$et, de !alori 1n A$ki/ ani de 0ileC E ca/ tra$ de 5,r. H Dac, -o.n$tad !rea $, ne duc, de na$" atunci a$ta e o 5o!e$te de$tul de #un," r,$5un$e Gunnar$tranda. -o.n$tad n=ar fi o5tat 5entru un t>r. dac, nu a!ea do!e0i. P>n, la ur/," !rea $, i $e /ic&ore0e $entin<a. Are un a$ 1n />nec,. Acu/" a$ul ,$ta n=ar !alora /are lucru dac, n=ar &ti de unde a a5,rut ta#loul" nu=i a&aC Pun 5ariu c, ta#loul era 1/5reun, cu #anii 1n $eiful lui ?ar!e$en. -,$5un$ul la 132

1ntre#area de unde a !enit ta#loul" ca $, $f>r&ea$c, 1ntr=o ca$et, de !alori" e $in.urul a$ 5e care=l are -o.n$tad. Dar a&tea5t, 1nainte $, $e folo$ea$c, de el. H Dac, a&a $tau lucrurile" cu/ a 5u$ ?ar!e$en />na 5e ta#loul ,$taC H ?=a/ nici cea /ai !a., idee. ?ici nu /, 5reocu5, 1n /od $5ecial. eea ce e i/5ortant e $ucce$iunea e!eni/entelor. Oa/enii 5e=care 1ncerc,/ $,=i 1nfund,/ intr, 5rin efrac<ie 1n ca$a lui ?ar!e$en" 1n toa/na anului 1'':" &i fur, un $eif. Ta#loul &i #anii $unt 1n $eif. So<ia !ecinului 1l !ede nu/ai 5e Klija0 Gu5ac &i=l recunoa&te din do$arele cu 5o0e ale 5oli<iei. Dac, n=ar fi f,cut a$ta" 5re$u5un c, furtul $eifului nu ar fi fo$t ra5ortat niciodat, D din /o/ent ce con<inea un o#iect at>t de renu/it 1n el. 8a5tul c, $eiful con<inea un o#iect de o a$e/enea !aloare ar eB5lica de ce a fo$t $in.urul lucru care a fo$t furat. Gu5ac e are$tat. An ti/5ul are$tului" Gu5ac tra.e cu 5i$tolul" un o/ /oare &i Klija0 e acu0at de cri/, &i conda/nat. Seiful nu e .,$it niciodat,. Du5, toate 5ro#a#ilit,<ile" co/5licii lui de$chid $eiful &i con<inutul e de5o0itat 1ntr=o #anc,. O 5ri!ire la nu/ele $e/natarilor &i e clar c, acoli<ii lui Klija0 $unt .a&ca 8are/o@ Ji/ -o.n$tad" Fidar %allo &i JonnO 8are/o 1n$u&i. Z&tia trei au $5art de cur>nd un container din 4oen.a" 1n O$loN H Au fo$t 5atru in&i" nu=i a&aC 1l 1ntreru5$e 8ri$tad. H A!e/ un /artor care $5une a$ta" dar $, r,/>ne/ la ceea ce &ti/. ei trei $unt are$ta<i du5, ce Merethe Sand/o ofer, un 5ont" da. To<i trei $ca5," .ra<ie /,rturiei lui Eli$a#eth 8are/o. Declara<ia ei e 5u$, la 1ndoial, de 8rank 8r9lich" care e di$5u$ $, jure c, ea $e afla 1n 5atul lui du5, ora unu di/inea<a. u toate a$tea" din /o/ent ce el dor/ea c>nd ea a 5lecat aca$," teoretic" $=ar 5utea $, fi $5u$ ade!,rul. Poate a a&te5tat 5>n, c>nd 8r9lich a ador/it 1nainte $, $e duc, aca$, $, or.ani0e0e 5artida de 5oker cu fratele $,u &i cei doi a/ici ai lui. H u toate a$tea" /,rturia lui 8r9lich nu ar tre#ui folo$it, $u# nicio for/," $5u$e 8ri$tad cu t,rie. H Antre#area e$te dac, o 5ute/ e!ita" o#iect, Gunnar$tranda. %ir.itte %er.u/ !a lu5ta din r,$5uteri 5entru -o.n$tad. Are toat, /uni<ia nece$ar, ca $, 5un, 1n $cen, un ade!,rat $5ectacol de artificii@ un 5oli<i$t 1n concediu care intr, 1n #ucluc f,c>ndu=&i de ca5 cu $ora unui cri/inal &i o 5o!e$te de$5re un /i$terio$ ta#lou cele#ru" 5e care nu !a a!ea nicio re<inere $=o !>nd, 5re$ei D ca $, nu/i/ doar dou,. 8ri$tad 1&i &ter$e ochelarii 1n lini&te. De$chi$e .ura" $ufl, 5e ochelari &i=i frec, ener.ic. H ontinu," Gunnar$tranda. H K/ediat du5, audierea de la tri#unal" Eli$a#eth 8are/o $e duce aca$, &i=&i face #a.ajele. O contactea0, 5e iu#ita ei" -eidun Fe$tli. H %ietul 8r9lichI oft, 8ri$tad. e 5o!e$te de5lora#il,I H A/i dai !oie $, continuiC 1ntre#, 5olitico$ Gunnar$tranda. H 8ire&te. 133

8ri$tad 1&i 5u$e ochelarii la loc 5e na$. H Eli$a#eth 8are/o $e a$cunde 1ntr=o ca#an, a5ar<in>nd lui -eidun Fe$tli. A5oi ce!a $e 1nt>/5l, 1n interiorul .,&tii. JonnO 8are/o e .,$it 1necat 1n Glo//a. O teorie" atunci@ 8are/o &tia c, fu$e$er, are$ta<i 5entru c, cine!a 1i turna$e. Du5, ce $ora lui le=a furni0at ali#iul" 8are/o $=a du$ $, caute turn,torul. Poate c, arat, cu de.etul acu0ator $5re Merethe. Ea $e alia0, i/ediat cu %allo" care 1l o/oar, 5e 8are/o" ceea ce o lea., 5e Merethe de %allo. Se 5rea 5oate ca Eli$a#eth $, fi antici5at cearta a$ta &i" 1n con$ecin<," fu.e &i $e a$cunde. a $, $e 5roteje0e de indi!i0i &i" ca /,$ur, de $ecuritate" ia cheile de la ca$eta de !alori cu ea. %,r#a<ii care au r,/a$" -o.n$tad &i %allo" 1nce5 $, caute cheia cu fer!oare. H A$ta atra.e o 1ntre#are" re/arc, 8ri$tad. De ce nu $=au o#o$it indi!i0ii ,&tia $, 1l 1ntre#e 5e 8r9lich 5e unde u/#l, Eli$a#eth 8are/oC H Ei 8r9lich o c,uta. Ai 1ntre#a$e 5e !ecinul ei &i 5e JonnO 8are/o. An afar, de a$ta" e 5oli<i$t. ?u" $e duc du5, <inta cea /ai u&oar,@ o #at 5e -eidun Fe$tli ca $, afle unde e. el 5u<in unul dintre ei $e duce cu Merethe Sand/o la ca#an,. Se o5re$c $, ia /a$a 1n 8a.erne$ D e !,0ut, acolo cu un #,r#at. Se duc la ca#an,N H E ce!a care nu $e $incroni0ea0, aici" 1l 1ntreru5$e 8ri$tad. ite$c 1ntr=unul din ra5oarte c, incendiul de la ca#an, a fo$t ra5ortat 1nainte ca -eidun Fe$tli $, fie du$, la $5ital. H -,nile i=au fo$t f,cute 1ntr=un inter!al de ti/5 ne$5ecificat. Din 5,cate" n=a/ /ai 5utut $coate ni/ic de la ea de$5re atac. An con$ecin<," nu &ti/ c>nd a fo$t atacat,. Pe de alt, 5arte" nu=/i 5ot i/a.ina cu/ ar fi 5utut .,$i ca#ana %allo $au -o.n$tad" f,r, $, treac, 5e$te -eidun Fe$tli. H Kar inten<ia lor a fo$t 1ntotdeauna $, .,$ea$c, cheia de la ca$eta de !alori care con<inea ta#loul &i #aniiC 1l 1ntreru5$e din nou 8ri$tad. H Da. Etiau c, Eli$a#eth 8are/o are acce$ la cheie. Dar a fo$t /ai de&tea5t, dec>t ei &i a 5u$ cheia la loc $i.ur. A 5u$=o 1n a5arta/entul lui 8r9lich. H ;nde e cealalt, cheieC H ?u &ti/. De aceea Eli$a#eth 8are/o nu are cheia c>nd Sand/o &i co/5ania ajun. la ca#an,. K0#ucne&te o ceart, care cul/inea0, cu o incendiere &i Eli$a#eth $f>r&e&te ar$,. H ;nde ar fi 5utut fi cealalt, cheieC H Tot ce &ti/ e c, a fo$t folo$it, de cine!a care $=a dat dre5t Klija0 Gu5ac D $=a 1nt>/5lat 1n aceea&i 0i 1n care cei trei au fo$t achita<i la audierea 5entru cri/,. Per$oana care $=a dat dre5t Klija0 Gu5ac a de$chi$ ca$eta" a luat ta#loul" 5re$u5une/" &i a di$5,rut. H Ar fi 5utut fi %allo" du5, cu/ $u$5ectea0, -o.n$tadC H 8ire&te. Pro#le/a e c, %allo a!ea acce$ la ca$et, oricu/. De ce $, $e dea dre5t Gu5acC Se .>ndir, o !re/e. H De ce a luat 5er$oana a$ta nu/ai ta#loulC 136

Gunnar$tranda 1&i de$f,cu 5al/ele. H 8ie eBi$t, o eB5lica<ie #anal, D !oia $, ia #anii /ai t>r0iu D fie a l,$at #anii ca $, ne 5une/ eBact acea$t, 1ntre#are" 1n ca0ul 1n care ar fi ie&it la i!eal, 5o!e$tea de$5re ta#lou. Pare 5u<in 5ro#a#il ca un ho< cu acce$ la o ju/,tate de /ilion $,=i la$e acolo. Dac, ta#loul nu a5are niciodat," totu&i" oricine 5retinde c, a eBi$tat un ta#lou 1n ca$eta de !alori nu 5oate nici $, do!edea$c," nici $, fac, o 5o!e$te credi#il, cu/ c, a fo$t acolo. 8a5tul c, a l,$at #anii e" 1n fond" o /i&care neo#i&nuit de inteli.ent, D 5re$u5un>nd c, Ji/ -o.n$tad $5une ade!,rul. H Ei ar tre#ui $, ad,u.,/ c, el 5are $, $5un, ade!,rul. Deci" cine a luat ta#loulC H 7a#ar nu a/. Dar 5re$u5un c, e aceea&i 5er$oan, care a 5artici5at la atacul a$u5ra containerului" #,r#atul care a fo$t !,0ut 1/5reun, cu ceilal<i trei c>nd a fo$t uci$ Arnfinn 7a.a. H ?u ar fi 5utut fi Klija0 Gu5ac 1n$u&iC H ?=a ie&it din 1nchi$oare de c>nd a fo$t conda/nat" acu/ a5roBi/ati! cinci ani. H Ei #ine" oft, ad>nc 8ri$tad. O 5er$oan, neidentificat, la locul cri/ei. Se 5oate ca indi!idul ace$ta $,=l fi o/or>t 5e JonnO 8are/oC H Se 5rea 5oate. De ce cre0i a$taC H ?u cred a$ta" r,$5un$e 8ri$tad. Dar fa0a a$ta cu cheile e intere$ant," nuC S, $5une/ c, Eli$a#eth &i JonnO 8are/o a!eau fiecare o cheie. Eli$a#eth o a$cunde 5e a ei 1n a5arta/entul lui 8r9lich. Al 5atrulea indi!id /i$terio$ $e ceart, cu JonnO" 1i 1nha<, cheia &i JonnO $e 1neac,. Al 5atrulea $e duce la #anc, 1n A$ki/" $e d, dre5t Klija0 Gu5ac &i ia ta#loul. Totu&i" ceilal<i nu &tiu a$ta. Etiu doar c, JonnO e /ort &i nu=i .,$e$c cheia. Ei acu/ $e .>nde$c" la nai#a" tre#uie $, 5un, />na 5e ulti/a cheie. Etiu c, e la Eli$a#eth &i &tiu c, are o rela<ie cu fe/eia a$ta de la uni!er$itate. Pe care o u/fl, #ine ca $, afle unde $e a$cunde Eli$a#eth 8are/o etc." etc. H Orice e 5o$i#il" $5u$e Gunnar$tranda. Eti/ c, $unt dou, chei. ;na dintre ele a fo$t tot ti/5ul 1n a5arta/entul lui 8r9lich. ealalt, a fo$t folo$it, de cine!a cuno$cut $u# nu/ele de Klija0 Gu5ac. Eti/ c, %allo a f,cut echi5, cu Merethe Sand/o i/ediat du5, /oartea lui JonnO 8are/o. A/ !or#it chiar eu cu ei. Kndi!idul ,$ta D %allo" e 1nc, di$5,rut D &i nu a!e/ nicio infor/a<ie $i.ur, 5e unde u/#l,. Eu a/ $en0a<ia c, 8are/o a fo$t uci$ ca ur/are a certei 5e care a declan&at=o c>nd i=a turnat Merethe Sand/o. H O alian<, 1ntre %allo &i Merethe Sand/o e chiar 5lau0i#il,. Ar fi 5utut $,=&i unea$c, for<ele" $, fure ta#loul &i $, di$5ar, 1n 0are" nu=i a&aC H Dar de ce $, $e dea %allo dre5t Gu5ac c>nd 5utea $, intre el 1n$u&i la #anc,C H a $,=&i a$cund, identitatea. Poli<ia caut, ta#loul 5rin toat, lu/ea. 4o.ic, de infractor@ 1nha<, ta#loul $u# o alt, identitate. Ei" 5e dea$u5ra" la$, #anii" 5entru 13(

ca" 1n ca0ul 1n care ceilal<i tr,nc,ne$c de$5re ta#loul furat" 5o!e$tea $, r,/>n, neclarificat,. A$ta dac, autorit,<ile care in!e$ti.hea0, nu reu&e$c $, 5un, />na 5e el. H S=ar 5utea $, ai dre5tate. Dar /ai a!e/ &i /artorul ace$ta care $u$<ine c, erau 5atru in&i la locul cri/ei" acolo unde Arnfinn 7a.a a fo$t o/or>t. H Deci eBi$t, un o/ a c,rui identitate nu o cunoa&te/. ine cre0i c, ar 5utea fi ace$t al 5atrulea infractorC H 7a#ar n=a/" $5u$e Gunnar$tranda" 1ntr=o conclu0ie $curt,. H Ar fi 5utut fi D te ro. $, /, ier<i acu/" dar $,=<i dai fr>u i/a.ina<iei 5oate fi foarte util 1n $luj#a a$ta D ar fi 5utut fi 8rank 8r9lichC Anc,5erea $e cufund, 1n t,cere. Soarele $tr,lucea 5rin jalu0ele &i Gunnar$tranda .,$i c, e /o/entul $,=&i a5rind, o <i.ar,. O a5rin$e" f,r, niciun cu!>nt de 5rote$t din 5artea lui 8ri$tad. 3 Gunnar$tranda &i 8ri$tad $e aflau 1n #iroul 5ri/ului. 8r9lich fu$e$e che/at f,r, nicio eB5lica<ie. Gunnar$tranda &i 5rocurorul $t,teau fiecare 5e $caunul lui. 8r9lich o#$er!, dou, lucruri@ Gunnar$tranda fu/a &i 8ri$tad nu $e 5l>n.ea de a$ta. Se uit, de la unul la altul. H A/ dori $, di$cut,/ cu tine a$5ectele ca0ului" $5u$e 8ri$tad conci$. H A" daC H Ti $e 5are ciudatC H ?u ciudat" ci" 5ur &i $i/5lu" diferit. H Ei #ineN 8ri$tad 1&i co#or1 5ri!irea" dar $e deci$e $, nu=i co/ente0e r,$5un$ul. An loc de a$ta" $5u$e@ H are cre0i c, e cel /ai i/5ortant lucru care tre#uie f,cut acu/ D 1n ace$t $tadiu al in!e$ti.a<ieiC H Du5, 5,rerea /ea" cea /ai inteli.ent, /i&care ar fi $, !or#i/ din nou cu ?ar!e$en" $5u$e 8r9lich. H Tre#uie $, 1ncete0i cu 5o!e$tea a$ta cu ?ar!e$enI eBcla/, 8ri$tad furio$. H M=ai 1ntre#at ce a& face eu" 1i re5lic, 8r9lich. Kar eu cred c, ?ar!e$en ar tre#ui 1ntre#at dac, are cuno&tin<, de ta#loul de$5re care !or#e&te -o.n$tad. H Atunci cre0i c, -o.n$tad $5une ade!,rulC Klija0 &i co/5ania au luat ta#loul c>nd au furat $eiful 1n 1'':C H -o.n$tad n=a $5u$ a$ta. A $5u$ c, ta#loul $e afla 1n ca$eta de !alori. ?=a $5u$ un cu!>nt de$5re jaf" dar $unt $i.ur c, nu d, infor/a<ii de$5re jaful de la ?ar!e$en ca $, nu fie acu0at. Pe de alt, 5arte" dac, -o.n$tad $5une ade!,rul de$5re ta#lou" $unt /ari &an$e ca ace$ta $, fi 5ro!enit din $eif. Eu cred c, at>t ta#loul" c>t &i #anii erau 1n $eif c>nd a fo$t furat 1n 1'':. red c, JonnO 8are/o a 13:

fo$t i/5licat 1n furt. Deci 5entru #anda a$ta nu era !or#a doar de o ju/,tate de /ilion 1n $eif" ci de$5re /ult /ai /ulte /ilioane. Ei au de5o0itat con<inutul la #anc,. H Dar de ce $, fac, a$taC 1ntre#, 8ri$tad. H Foiau $, a&te5te 5>n, c>nd ie$e Klija0" ca $,=&i 1/5art, 5rada. Mottoul de /u$chetari o#i&nuit 5rintre .an.$teri@ ;nul 5entru to<i &i to<i 5entru unul" &i toate t>/5eniile a$tea. H u 5u<in ti/5 1n ur/," ta#loul ace$ta a fo$t luat din ca$et, de oN o 5er$oan, necuno$cut,. Dar de ceC Ta#loul nu $e 5oate !inde. H ?ici !or#,. EBi$t, o 5ia<, 5entru .enul ace$ta de art,. Kar noi a!e/ clar un cu/5,r,tor aici. ;n #,r#at care a retra$ cinci /ilioane de coroane 1n nu/erar din conturile $ale" cu /ai 5u<in de dou, $,5t,/>ni 1n ur/,. H ?ar!e$enC A a!ut de .>nd $, r,$cu/5ere ta#loulC De la cineC H Fidar %allo &i Merethe Sand/o. ?i/eni nu $5u$e un cu!>nt !re/e 1ndelun.at,. 8r9lich ru5$e t,cerea. H S=o lu,/ de la 1nce5ut. ei trei $unt achita<i du5, audierea 1n ca0ul cri/ei de la 4oen.a. A5oi" JonnO 8are/o e o/or>t. Dintr=odat," iu#ita lui" Merethe" $e 1ndr,.o$te&te de %allo. An 5lu$" e !,0ut, 1n 8a.erne$ 1n aceea&i 0i 1n care $ora lui JonnO 8are/o /oare 1ntr=un incendiu 5ro!ocat la o ca#an,. H Pro#a#il c, e&ti 1nc, 5u<in fiBat 5e acea$t, Eli$a#eth 8are/o" dar 1/i 5lace ideea cu/ c, ?ar!e$en r,$cu/5,r, ta#loul" $5u$e 8ri$tad. Totu&i" cinci /ilioane e o $u/, de$tul de /ic,. ;n a$tfel de ta#lou $=ar fi !>ndut cu 0ece /ilioane acu/ 0ece ani. H Da" dar $u/a de5inde de ne.ocieri" re5lic, 8r9lich. %anda a$ta de ho<i 1l a!ea cu ce!a la />n, 5e ?ar!e$en du5, furtul $eifului 1n 1'':. Au de$chi$ $eiful &i au de$co5erit c, ?ar!e$en de<inea un ta#lou furat D unul care era o#iect de in!e$ti.a<ie 1n toat, lu/ea D o5er, de art, care e con$iderat, 5arte din 5atri/oniul cultural al Ktaliei. ?ar!e$en 1i a!ea &i el la />n,@ fura$er, o#iecte de /are !aloare" iar furtul calificat e o infrac<iune care $e 5ede5$e&te 5rin le.e. Deci a/#ele 5,r<i a!eau un intere$ 1nte/eiat $,=&i <in, .ura. Se 5oate ca ta#loul $, !alore0e cinci$5re0ece $au dou,0eci de /ilioane" nu &tie ni/eni clar. Dar 5oate fi !>ndut nu/ai c,tre colec<ionari indi!iduali. Sin.urul colec<ionar 5e care=l &tiau 8are/o" %allo &i -o.n$tad era ?ar!e$en. H Stai" $tai" $tai" o#iect, 8ri$tad ridic>nd o />n,. e !rei $, $5uiC , ?ar!e$en ar 5utea $ta chiar acu/ 5e ta#louC H red c, da" r,$5un$e 8r9lich. red c, /oti!ul 5entru care /=a ur/,rit 1n 7e/$edal &i a 1ncercat $, dea foc laN H Stai o cli5,I 8,r, acu0a<ii nefondate. H %ine. O $, 1ncerc $, refor/ule0 ra<iona/entul. Dac, ?ar!e$en are ta#loul" a$ta ar eB5lica de ce e at>t de furio$ 5e /ine. Frea $, di$tra., aten<ia de la 13'

$5ar.erea din 1'': &i de la 5ro5ria lui 5er$oan,. Dac, are ta#loul D &i du5, /ine" l=ar 5utea <ine chiar aca$, D e$te eBtre/ de incon!ena#il 5entru el $,=l caut" $, /, duc la el aca$," $, 1nce5 $, $a5 &i $, 5un 1ntre#,ri. 8ri$tad $e uit, 5ie0i& $5re Gunnar$tranda" care fu/a f,r, .ra#," .>nditor. H ?ar!e$en /=a $unat $, !erifice dac, nu continu,/ in!e$ti.a<ia le.at, de furtul $eifului. Are lo.ic, D dac, de<ine ta#loul. Dar chiar dac, e a&a" $5u$e Gunnar$tranda" nu 5ute/ $=o do!edi/. H Dar cine i=a !>ndut ta#loul 1na5oi lui ?ar!e$enC 1ntre#, 8ri$tad. H %allo" $5u$e 8r9lich. Totul tri/ite la el &i la Merethe Sand/o" care i=au jucat 5e ceilal<i 5e de.ete &i i=au 1ntor$ unii 1/5otri!a altora. Eti/ c, cei doi erau 1/5reun, a doua 0i du5, /oartea lui JonnO. hiar &i Ji/ -o.n$tad" care 1l cunoa&te cel /ai #ine 5e %allo" 1l $u$5ectea0,. A<i au0it cu to<ii. 8ri$tad $e uit, la 8r9lich. H Mul<u/e$c" 8r9lich" $5u$e el. Du5, ce 8r9lich 5lec," cei doi 1&i $tudiar, chi5urile reci5roc $, !ad, fiecare 5,rerea celuilalt de$5re cele au0ite. H e cre0iC 1ntre#, 8ri$tad. H Eu nu cred niciodat, ni/ic. H ?ici /,car ce=<i $5une in$tinctulC H ?ici /,car. H K.nor>nd 5re$u5unerea noa$tr, c, e i/5licat e/o<ional &i crede ce $5une" $, 0ice/ c, ?ar!e$en chiar are ta#loul. Pute/ face ce!aC A/ 5utea $,=i 5erche0i<ion,/ ca$a" de eBe/5luC H ?oi nu. Dar S9rlie 5oate. Eco= ri/e 5oate 1ncerca $, 5un, o acu0a<ie 5e /a$," 5re$u5un>nd c, cele cinci /ilioane 5e care i=a retra$ 1n nu/erar $unt folo$ite 5entru $5,lare de #ani. H Dar !or .,$i ta#loulC H M, 1ndoie$c. Se 5rea 5oate $,=l fi 5u$" la nai#a" 1ntr=o ca$et, de !alori" r>nji Gunnar$tranda. H Ei=&i ia un a!ocat care o $, ne fac, ar.u/entele #uc,<i &i o $, $5un, c, ne=a/ l,$at du&i de na$ de o 5o!e$te cu coco&ul ro&u de=a lui -o.n$tad" care 5ro#a#il a in!entat ce!a ca $, o#<in, o $entin<, /ai u&oar,. H Dar dac, Eco= ri/e &i S9rlie $e ocu5," ace$t a$5ect al 5o!e&tii nu tre#uie $, ia$, la lu/in,. ;nul dintre ai no&tri ar 5utea face 5arte din echi5,. H ineC $e .r,#i 8ri$tad $, 1ntre#e. 8rank 8r9lich ie$e din di$cu<ie. H M, .>ndi$e/ la E/il Utter.jerde" conclu0iona Gunnar$tranda. O $, 5un o !or#, #un, 5entru el la S9rlie. 8ri$tad 5lec,. Gunnar$tranda a#ia reu&i$e $, $e a&e0e 5e $caun c>nd intr, 4ena Sti.er$and cu un teanc de h>rtii. 16)

H 4a <anc" $5u$e ea &i $e a&e0, cu at>ta for<," c, $caunul $e d,du 1na5oi cu /ai /ult de un /etru. H D,=i dru/ulI 4ena Sti.er$and flutur, h>rtiile. H Merethe Sand/o. A luat un a!ion din O$lo la Atena 5e +) noie/#rie. u 4ufthan$a" 5rin M^nchen. Gunnar$tranda $e ridic,. H %alloC 1ntre#, el. 4ena Sti.er$and cl,tin, din ca5. H ?u/ele lui nu a5are nic,ieri. H Deci a c,l,torit $in.ur,C H A$ta nu e clar. Se 5oate ca el $, fi c,l,torit $u# alt nu/e. H >nd a ar$ ca#anaC 4ena Sti.er$and !erific, h>rtiile. H *: noie/#rie. An noa5tea din$5re *: $5re *' noie/#rie. Era du/inic, noa5tea" luni di/inea<a. H Du/inic," Merethe Sand/o ia /a$a cu un #,r#at neidentificat 1n 8a.erne$. An aceea&i $ear," ca#ana arde cu Eli$a#eth 8are/o 1n,untru. Sincroni0area e 5erfect,. Sf>r&itul lui noie/#rie &i 1n afara $e0onului e$ti!al" a&a c, nu e ni/eni 1n 0on,. Ei orice turi$t de Leekend $e !a fi 1ntor$ 1na5oi 1n O$lo du/inic, noa5tea. 4o!e$c noa5tea. Se 1ncheie cu uciderea lui Eli$a#eth 8are/o" 5e care 1ncearc, $=o /a$che0e cu un incendiu. 4uni $unt 1na5oi 1n O$lo. Mar<i" Merethe Sand/o D &i" du5, toate 5ro#a#ilit,<ile" %allo D $tau conforta#il 1ntr=un a!ion $5re Atena. Gunnar$tranda r,/a$e 5e .>nduri 1nainte de a continua@ H Ai contactat 5oli<ia din GreciaC H Procedura o#i&nuit,. %iroul Knter5ol de la Kri5o$. 8oto.rafia &i de$crierea lui Merethe Sand/o $unt tri/i$e 5rin faB chiar acu/ la Atena" din c>te 1n<ele.. Ei=a luat o $luj#, la un clu# de $tri5tea$eC Gunnar$tranda ridic, din u/eri. H ;n #ar. An orice ca0" ace$ta e /oti!ul oficial 5entru care a 5lecat D du5, $5u$ele lui 8r9lich. Mai ai li$ta de 5a$a.eriC 1ntre#, el. H Da. H Poate c,=l 5ute/ .,$i 5e %allo $u# un nu/e fal$. Ferific, Klija0 Gu5ac. H A&a o $, fac. 3! 8rank 8r9lich c,uta #iletul 5e care ea i=l $trecura$e 1n 5al/," 1l .,$i 1n cele din ur/," /ototolit 1n #u0unarul din $5ate al unei 5erechi de 5antaloni din co&ul de rufe /urdare din #aie. ?u/,rul de telefon era $cri$ cu cifre /ari. O5tul era din 161

dou, cercuri tra$ate 1n.rijit" unul 5e$te cel,lalt. (e spune scrisul de mn despre personalitatea cuiva, Sun, la nu/,rul re$5ecti!. H %un,. Sunt Fi#eke &i $unt un 5ic ocu5at,. 4,$a<i nu/,rul &i !, $un 1na5oi i/ediat. -cum" cel pu!in" tiu cum te c eam& A&te5t, cu r,#dare $, !in, tonul@ H %un," Fi#eke" $unt eu" 8rank. Mul<u/e$c 5entru tot. S5er $,=<i faci ti/5 5entruN ?u a5uc, $, 0ic, /ai /ult. -idica$e rece5torul. H %un," 8rank. H Dr,.u< din 5artea ta c, ai $unat. H A/ $i/<it ne!oia $, !or#e$c cu tine" $5u$e el. H E&ti #ineC H De ce $, nu fiuC re5lic, 8r9lich. Fi#eke nu r,$5un$e" iar el l,$, $, $e $cur., c>te!a cli5e de t,cere. H Mai e&ti acoloC H Frei $, ne 1nt>lni/C 1ntre#, el. H Acu/ $unt 5u<in ocu5at,. Dar altfel" la orice or,. De o#icei /, tre0e$c 1n jur de dou,$5re0ece. 8r9lich $e uit, la cea$. Era du5,=a/ia0,. H e 0ici de ora unu" />ineC 5ro5u$e el. 4u,/ 5r>n0ulC H Tu 5o<i $, iei 5r>n0ul" iar eu o $, iau /icul dejun. ;ndeC 8r9lich c,ut, 1n /inte nu/e de cafenele &i 1l ale$e 5e 5ri/ul care=i !eni 1n ca5@ H 4a GrandC H Su5er. ?=a/ /ai fo$t la Grand de c>nd a/ />ncat cre/&nit fran<u0e$c cu #unica" acu/ cel 5u<in cinci$5re0ece ani. 4ena Sti.er$and adu$e 1n,untru un teanc .reu de h>rtii &i 1ntre#,@ H ;nde $, 5un a$teaC A#$ent" Gunnar$tranda 1&i ridic, 5ri!irea. H ;ndeC re5et, ea. Kn$5ectorul ar,t, cu ca5ul $5re /a$a din col<. Ea /er$e 1/5leticindu=$e 5>n, acolo. An cli5a aceea $un, telefonul. Gunnar$tranda r,$5un$e. Era Utter.jerde. H 4ucrurile 1nce5 $, $e /i&te" Gunnar$trandaI H Ah" daC H ?=a/ .,$it ta#loul. H ?ici nu te a&te5tai" nu=i a&aC H ?u. Toc/ai /=a/ 1ntor$ de la 5erche0i<ionarea #irourilor #rokerului" Knar A_S. ele cinci /ilioane 1n nu/erar. A $u$<inut c, le=a 5u$ 1ntr=un $ertar 1ntr=un dula5 de do$are" nu=i a&aC 16*

H Frei $, $5ui c, nu a!ea #anii 1n $ertarC H orect. H Ei #ine" $5u$e Gunnar$tranda" uit>ndu=$e la cea$" ne datorea0, o eB5lica<ie. Pu$e telefonul jo$ &i $e l,$, 5e $5ate 1n $caun. 4ena Sti.er$and" care $t,tea cu $5atele la el 1n ti/5 ce aranja h>rtiile" $e uit, 5e$te u/,r. H Pari 1nc>ntat. Sunte<i 5e cale $, re0ol!a<i ca0ulC Gunnar$tranda $e tra$e de de.ete 5>n, 1i 5ocnir, 1ncheieturile. H Kn!e$titor $uculent la .r,tar" 1/5,nat cu cri/, &i condi/entat cu $5,lare de #aniI G>/#i 1nc>ntat. Doa/ne" Du/ne0eule" a/ /o/ente c>nd iu#e$c /unca a$ta la ne#unieI O $, fie al nai#ii de ur>t c>nd o $, ie$ la 5en$ieI Gunnar$tranda r,/a$e $, lucre0e 5>n, $eara. ;nul du5, altul" ceilal<i 5lecar, aca$,. A!ea 1nt>lnire la cin, aca$, la To!e. Ai $5u$e$e $, !in, la o5t &i nu a!ea ni/ic altce!a de f,cut ca $,=&i o/oare ti/5ul 5>n, atunci. >nd" 1n cele din ur/," 1&i ridic, 5ri!irea $, $e uite la cea$" !,0u haina lui 8r9lich at>rnat, 5e $5,tarul unui $caun l>n., u&,. Se ridic, &i de$chi$e u&a. H 8r9lichC 8r9lich $e 1ntoar$e din$5re fotoco5iator &i $5u$e@ H E ti/5ul $, ridic ancora. S=a f,cut t>r0iu. Gunnar$tranda $e 1/#r,c, &i $5u$e@ H A/ cre0ut c, ai 5lecat de un $ecol. A&i o#$er!, cole.ul /ai t>n,r c>nd $e du$e $,=&i ia haina &i=&i 1ndre5t, fularul la .>t. H De c>t ti/5 lucr,/ noi 1/5reun," 8r9lichC 1l 1ntre#,. el,lalt ridic, din u/eri. H Gece aniC Doi$5re0eceC Trei$5re0eceC ?u" nu=/i a/inte$c. De ceC Acu/ fu r>ndul lui Gunnar$tranda $, ridice din u/eri. 8r9lich $5u$e@ H Atunci" a/ 5lecat. H Ei eu. -,/a$er, uit>ndu=$e unul la altul. H S=a 1nt>/5lat ce!aC 1ntre#, 8r9lich. H Du5, 5,rerea ta" cre0i c, ar fi tre#uit $, 5roced,/ altfelC 1ntre#, Gunnar$tranda. H De ceC H re0i c, a/ l,$at ce!a de care nu ne=a/ ocu5at 1n ca0ul ,$taC H Ar fi tre#uit $, fi/ /ai 5e fa0, 1n le.,tur, cu ?ar!e$en" 5oateC H Al <ine/ $u# $u5ra!e.here de !reo c>te!a 0ile" $5u$e Gunnar$tranda. ?u $=a du$ nici la 5i5i f,r, $, $e con$e/ne0e. onfor/ ra5oartelor" ?ar!e$en nu face ni/ic $eara. St, aca$,. ;neori $e duce 1n 5i!ni<,. A$ta e tot. 16+

H Me&tere&te ce!aC H ?u &tiu. H Ei E/ilieC H E/ilieC H Partenera lui" o fat, atr,.,toare" $ea/,n, cu o !ietna/e0,. H ea cu Por$che=ulC E in$tructor de $5innin. &i rareori e aca$,. H e e aia in$tructor de $5innin.C H Mer.e la o $al, de fitne$$ 5atru $eri 5e $,5t,/>n," $t, 5e o #iciclet, er.ono/ic, 1n fa<a altor #iciclete er.ono/ice &i 5edalea0, 5e /u0ic," 1n ti/5 ce .a.ica $tri., 1n /icrofon &i le d, in$truc<iuni. H Aha. Ke&ir, din cl,dire 1/5reun,. ?iciunul nu $5u$e ni/ic. Afar, $e o5rir, &i $e uitar, iar unul la cel,lalt. Gunnar$tranda tu&i de c>te!a ori. H %i=ne" $5u$e el. A<i dore$c un Leekend 5l,cut. 8r9lich d,du 1n ca5 1n $e/n de r,$5un$. H ;n Leekend 5l,cut &i <ie. To!e 5re.,ti$e toc,ni<, de /iel. Era 5referata lui. Aro/a />nc,rii 1i aducea a/inte de co5il,rie. Pr>n0ul de du/inic," 5e c>nd era co5il" &i tot #locul $i/<ea ce $e .,ti$e. erturile dintre el &i fratele lui 5e cele /ai #une #uc,<i de carne" c>nd oala f,cea 1nconjurul /e$ei 1n c>te!a $ecunde. Dar nu=i $5u$e a$ta. Ai /ai $5u$e$e 1nainte. De c>te!a ori. 8a5tul c, 1i .,ti$e />ncarea a$ta era o/a.iul ei toc/ai 5entru acea$t, no$tal.ie. M>nca$er," $tro5i$er, />ncarea cu un !in ro&u 5e care 1l ale$e$e ea" o !arietate tare" aro/at," din $oiul %arolo &i acu/ 1/5,r<eau ce r,/,$e$e. 4oui$ Ar/$tron. c>nta QMakinW Xhoo5eeR la co/#ina $tereo. Gunnar$tranda o ur/,ri 5e To!e 1n ti/5 ce $t,tea 1n fotoliu c,0ut, 5e .>nduri. H 4a ce te .>nde&tiC H 4a un 5acient" 1i r,$5un$e ea. Fidar. E ne#unN nuN 5ro#a#il nu e ne#un de le.at" dar e unul dintre re0iden<ii de la a0il" #ietul #,iat. A#ia de are trei0eci de ani. E a&a de $la# &i are fa<a /ereu contor$ionat," uit>ndu=$e cruci& 1n $u$" cu .ura de$chi$," &i=&i <ine lo#ul urechii cu o />n,. Ma/a lui $5unea c, a$cult, !ocea lui Du/ne0eu. H An.ro0itor" $5u$e Gunnar$tranda &i lu, o .ur, de !in. H Dac, 1nchi0i ochii" $e 1nne.re&te totC 1ntre#, ea. El 1nchi$e ochii@ H ?u" !,d o lic,rire .,l#uie &i !,d $tele. H ?u toat, lu/ea !ede $tele" dar /ul<i oa/eni !,d un fel de nuan<, .,l#uie 1n 1ntuneric. Totu&i" dac, te concentre0i &i te ui<i dre5t 1nainte cu ochii 1nchi&i" lic,rirea 5e care o !e0i $e concentrea0, 1ntr=un cerc" un 5unct de lu/in, unde!a 1ntre ochi" iar dac, te ui<i /ai atent" 5unctul ace$ta e 5arte dintr=un ochi /are &i 162

ne.ru. Ace$ta e cel de=al treilea ochi" care te 5ri!e&te. Gunnar$tranda 1&i 1nchi$e ochii" ridic, 5aharul &i #,u. H ;n ochiC ine $e uit, la /ine 1n ca5ul /euC H E Du/ne0eu. H ine $5une c, e Du/ne0euC H Fidar. H T>n,rul cel ne#unC H Ah1. H Poate are dre5tate. Mai !rei ni&te !inC H %ine" dac,=/i $5ui &i tu la ce te .>nde&ti. H 8ii 1ndr,0nea<," fat, fru/oa$," dar nu 5rea 1ndr,0nea<,. H A$ta nu era 1ntr=o 5o!e$teC H Se 5oate. H 7aide" nu te /ai e$chi!a" $5u$e To!e" ridic>ndu=$e &i aduc>nd alt, $ticl, din dula5" 5e care o de$chi$e. H S, /, e$chi!e0 de la ceC H De la a=/i $5une la ce te .>nde&ti. H M, .>ndea/ la cei doi oa/eni 5e care=i caut 5entru cri/,. To!e u/5lu a/#ele 5ahare cu !in &i $5u$e@ H ?u a$ta faci 1n fiecare 0iC Gunnar$tranda 1&i 1ndre5t, de.etul ar,t,tor $5re co/#ina /u0ical,. Ella 8it0.erald c>nta 5ri/ele !er$uri din QAutu/n 1n ?eL UorkR. A$cultar, a/>ndoi. H De data a$ta tu ai fo$t cea care /=a 1ntreru5t" $5u$e el du5, o !re/e. H Eu D &i Ella. H ei doi $unt ancheta<i 5entru uciderea unui 5a0nic" Arnfinn 7a.a &i 5entru incendiere 5re/editat," cu o/ucidere. H e fel de oa/eni $untC H ;n foto/odel de lenjerie" de dou,0eci &i nou, de ani" &i un cri/inal cu un handica5 recuno$cut" care &i=a 5etrecut cinci o5ti/i din !ia<, la 5u&c,rie. H Dar de ce te .>nde&ti la eiC H Ei eu /, 1ntre# acela&i lucru. T,cur, din nou. Ella 1i 1n/>na /icrofonul lui 4oui$ Ar/$tron.. To!e $e a&e0, l>n., el 5e cana5ea. A&i l,$, ca5ul 5e u/,rul lui. -,/a$er, a&a 1n $e/i1ntuneric. 8arurile /a&inilor tri/iteau dre5tun.hiuri .al#ene 5e ta!an 1n ti/5 ce coteau 1n cur#a de afar,. An ti/5 ce 4oui$ Ar/$tron. $ufla 1n tro/5eta lui" 5rin #oBe. 3" Parc, era o $cen, dintr=un fil/ ieftin. Era $ear,. 8e/eia #runet," $u#<ire" 163

/er$e le.,n>nd=$e 5e tocurile ei 1nalte" 5rin 5oarta de fier forjat" $5re /a&ina joa$,. Silueta ei $e 0,rea 1n lu/ina felinarului de $trad," care $e afla 5u<in /ai de5arte. ;rc,. Portiera $e 1nchi$e f,r, 0.o/ot" fer/. Motorul hurui alene" ca un ani/al $,l#atic $,tul" 1n ti/5 ce /a&ina $e 1nde5,rt,. 8r9lich ur/,ri lu/inile ro&ii ale farurilor din $5ate. A!ea ti/5 de$tul. Era 1nar/at cu r,#dare. Trecu 5rin 5oarta de la .r,din," dar nu o lu, 5e c,rarea 5ietruit," ci 5e .a0on. ;n c>ine din,untru" din ca$," 1nce5u $, latre. Anainta" f,r, $, $e la$e de$curajat. Se .he/ui $u# un /,r #,tr>n" a&te5t>nd. An ferea$tr, a5,ru o u/#r,. ine!a $e uit, afar," 1n 1ntuneric. >inele continua $, latre. An $f>r&it" u/#ra 5lec,. An cele din ur/," $e 5otoli &i c>inele. 8rank 8r9lich $e .>ndea la c>ine. Setterul $la#" a.itat. (e caut eu e1act, *e ce stau aici" g emuit, li5i cu ochii u$ca<i" 5ierdu<i 1n 1ntuneric. li5i ca $,=&i alun.e autocritica" 1ndoielile" 5re$i/<irile. Era fri.. erul era ne.ru" f,r, $tele" f,r, lun,. Aerul rece 5re!e$tea 0,5ad,. 8r9lich a&te5t, la locul lui de 5>nd, de 5arc, era la !>n,toare de elani@ ne/i&cat" atent la orice /i&care. Du5, o or," $e a5rin$e lu/ina 1n 5i!ni<,. 8r9lich $e uit, la cea$ &i $e hot,r1. Ea5te /inute. 4u/ina de la .ea/ul #eciului era 1nc, a5rin$,. O alt, lu/in, $e a5rin$e la $u#$ol. Trecur, 5atru /inute. ?u $e /ai a5rin$er, alte lu/ini. inci /inute. Secundarul $e t>ra circular. -e$5ira /ai re5ede. Ea$e /inute. Se 1ndre5t, de $5ate. Tre#ui $, $e controle0e $, nu $e arunce &i $, r,$toarne u&a. Ea5te /inute. S,ri 5e .a0on" 5>n, la $c,ri" urc, re5ede &i $un, de trei ori. >inele 1nce5u $, latre. o#or1 $c,rile 1n fu.,. Ocoli col<ul ca$ei" 5>n, 5e !erand, D f,r, $, $coat, un $unet. Se uit, din nou la cea$. Rela1eaz+te/ Respir/ >inele ajun$e$e la .ea/ul de la !erand,. Gin.iile ro&ii" de0.olite &i din<ii al#i $e /i&cau cu furie dincolo de 5erdeaua tran$5arent,. Au0i 5a&i 5e $c,rile de la 5i!ni<,. O !oce /u$tra c>inele" care continua $, latre ca ne#unul. A&te5t, $, $e de$chid, u&a din fa<,. >nd lu/ina de la u&a de$chi$, ajun$e 5e 5artea o5u$, a 5elu0ei" lo!i u&a de $ticl, cu 5iciorul. An ti/5 ce d,dea jo$ fra./entele de $ticl," au0i #,r#atul 1njur>nd. >inele 1l 1nha<, de 5icior. 8r9lich 1i d,du un &ut &i=l l,$, lat" $chel,l,ind. Kntra$e 1n,untru. %,r#atul !eni de 5e hol $5re el. 8a<a lui 1nt>lni 5u/nul lui 8r9lich 1ntr=o cli5it,. 8r9lich nu $coa$e niciun cu!>nt. Doar lo!i cu 5utere. Pu$e o/ul la 5,/>nt" 1l 1ntoar$e 5e #urt," 1i <inu />inile $tr>n$ la $5ate cu .enunchii &i $e 1ntin$e du5, funia de 5la$tic de la centur,. >inele $,ri iar la el. 4,tra &i=&i ar,ta col<ii feroce" &i=l /u&c, de coa$te. 8r9lich 1i tra$e un 5u/n &i c>inele 0#ur, 1n col<ul cel,lalt. A5oi le., />inile #,r#atului cu funia. Se ridic,. Acu/ era r>ndul c>inelui. Fenea 1n $alturi $5re el. Al 5rin$e la ju/,tatea $,riturii &i 1i $tr>n$e #otul at>t de tare" 1nc>t ani/alul $cheun,J era a5roa5e $, $e $ufoce. Picioarele din $5ate ale c>inelui cedar, c>nd lo!i 5,/>ntul. A5oi 1i d,du dru/ul. >inele $e t>r1 $u# /a$, cu coada 1ntre 5icioare. Pri!i atent 1n jur@ #,r#atul 1n .enunchi" cu />inile le.ate la $5ate. Al 1njura" dar 8r9lich nu=l #,., 1n $ea/,. An c,/in era a5rin$ focul. ;n candela#ru /are de 166

$ticl, at>rna din ta!an. Altfel" 1nc,5erea l,$a o i/5re$ie deo$e#it," datorit, /o#ilierului /a$i! &i a ta#lourilor de 5e 5ere<i. *e ce fac asta, Mer$e cu 5a&i /ari $5re u&,. %,r#atul o l,$a$e de$chi$,J o 1nchi$e &i o 1ncuie. G,$i $c,rile care duceau la etajul 1nt>i &i fu.i $u$. Stri.,tele lui ?ar!e$en r,$unau 1n $5atele lui. A$uda. Ke&i 5e un coridor 1n.u$t. De$chi$e o u&,. O #aie. Alt, u&,. Dor/itor. Alt, u&,. %irou. Sertare de la /a$a de $cri$" h>rtii. Tr>nti $ertarele la loc. ->$ #atjocoritor. De jo$. 9+a fugit& *ar nici n+a venit dup mine& *eci n+o s gsesc nimic aici& Se 1ntoar$e la 5arter. ->$ul lui ?ar!e$en 1i 5ieri de 5e #u0e. St,tea 5e jo$. Ochii lui $fid,tori" $e/itriu/f,tori 5ri!ir, 5lini de di$5re< 5e l>n., el. Ai ur/,ri 5ri!irea lui ?ar!e$en. O u&,. Se 1ntoar$e. P,&i $5re u&,. ?ar!e$en url, din nou" /ai tare" /ai ur>t. ;&a ducea la 5i!ni<,. o#or1. Era o 5i!ni<, nea/enajat,. Miro$ea a u/e0eal,. Pere<ii &i 5ardo$eala de #eton .ri. Se au0ea huruitul unui con.elator. Mer$e /ai de5arte" 5rin ur/,toarea u&,. Aici era 1nc,5erea 5entru #oiler. ;n re0er!or i/en$ de o<el a5roa5e c, aco5erea un 5erete 1ntre.. ;n #oiler /odern 5e 5eretele o5u$. Te!i ie&ind 1n toate direc<iile 5o$i#ile. Tran$5ira. A&i &ter$e fruntea. Se au0ea un c>ntec lin de !ioar, &i ur/,ri $unetul. %oilerul 1nce5u $, huruie. Se au0i un clic c>nd 5orni ar0,torul. Mer$e /ai de5arte" 5rin cea /ai 1nde5,rtat, u&," o u&, joa$, &i intr, 1ntr=o 1nc,5ere /o#ilat,. Era /ic," do/inat, de un $caun italian de fir/," ra#ata#il. 4a o co/#in, /ic, $e au0ea o /elodie care=i a/intea de Mo0art. ;n #ar cu #,uturi. O ju/,tate de $ticl, de a/u$ FSOP" un $in.ur 5ahar. Ei 1n fa<a $caunului" un $eif. ;&a de la $eif era de$chi$,. An $eif" un ta#lou. 8rank 8r9lich $e a5lec,. H ?u=l atin.e. 8r9lich $e 1ndre5t, de $5ate. Focea lui ?ar!e$en era li/5ede &i t,ioa$, ca la/a. Se $i/<i $e 5arc, $e tre0i$e dintr=un !i$. Se 1ntoar$e. Kn.e ?ar!e$en" cu />inile le.ate la $5ate" $t,tea 1n u&,. A!ea fa<a />njit, de $>n.e. 8r9lich lu, ta#loul. H Pune=l jo$. H De ceC Se uitar, du&/,no$ unul la altul. H E&ti un ni/eniI &uier, ?ar!e$en. Du5, a$ta" e&ti un ni/ic. H A/ au0it" $5u$e 8r9lich" c, e&ti r,0#un,tor. Dar ai !enit 5rea t>r0iu. Ti=ai di$tru$ toate &an$ele c>nd ai 1ncercat $,=/i dai foc la ca#an,. Acu/ e r>ndul /eu. ?ar!e$en $e $5rijini de 5erete. 8a<a 1i co#or1 1n 1ntunericJ ochii 1i de!enir, dou, de$chi0,turi 1n.u$te &i u/ede. 8r9lich $tudie ta#loul. Era /ai /are dec>t 1&i i/a.ina$e. O ra/, lat,. H 7ai $, /er.e/ $u$" $5u$e el" ar,t>nd $5re $c,ri. -prFs vous& H Mai 1nt>i 5une ta#loul la loc. 16(

H Aici eu iau hot,r>rile. H Anc, n=ai 1n<ele$C E&ti un ni/ic. M>ine ai $, fii afar, din 5oli<ie. Tu" 5oli<i$tC E o .lu/,N 8r9lich cli5i. ?ar!e$en" cu ca5ul 5roiectat a.re$i! 1nainte" !eni $5re el cu un 5a$ a/enin<,tor. 8r9lich cli5i din nou. A&i !,0u 5ro5ria />n, 1ndre5t>nd=$e 1nainte. H Treci $u$I ?ar!e$en $e 5r,#u&i l>n., 5erete. 8r9lich 1nha<, $ticla de coniac &i o <inu $u$. ?ar!e$en nu /ai era a.re$i!. H Ai .rij, cu ta#loulI H D,=i dru/ul $u$I ?ar!e$en urc, $c,rile 1/5leticindu=$e" cu />inile la $5ate. ;n u/,r $e lo!i de 5erete &i tre#ui $, fac, un efort $,=&i 5,$tre0e echili#rul. H Mi&c,=teI Se o5rir, de=o 5arte &i de alta a c,/inului. 8r9lich 1nt>/5ina dificult,<i 1n a re$5ira nor/al. li5i $,=&i alun.e !,lul de 5e ochi. Antre />inile lui D o #ucat, de le/n. O ra/, aurie neo#i&nuit de lat," 1nconjur>nd un /oti! /ic. O fe/eie cu o n,fra/," <in>nd 1n #ra<e un co5il cu 5,rul cre<. Deci a&a arat,. Se concentra $, in$5ire &i $, eB5ire ad>nc. Pri!irea lui ?ar!e$en@ 5recaut," 1n.rijorat,. 9u e sigur de stabilitatea mea mental& 8r9lich 1&i au0i 5ro5ria !oce" $5art," 1nde5,rtat,@ H ?u credea/ c, a$ta ar 5utea 1nc,5ea 1ntr=o ca$et, de !alori. H -a/a a fo$t luat, jo$. Dar ai .rij," toc/ai a fo$t rea$a/#lat,. H E o 5ictur, fru/oa$," dar !alorea0, ea cinci /ilioaneC H inci /ilioane nu 1n$ea/n, ni/ic 5entru o a$e/enea 5ictur,. EBi$t, colec<ionari care ar da de 0ece ori /ai /ult ca $, de<in, ce!a a$e/,n,tor. H De ceC ?ar!e$en e0it,. Pri!irea lui" /ai 1nt>i la ta#lou" a5oi la u&a di$tru$," a5oi la ta#lou" a5oi fa<a lui 8r9lich. >nspir" e1pir" inspir& ?ar!e$en $5u$e@ H Toate o5erele de art,N A&i li5i #u0ele una de alta c>nd 8r9lich ridic, ta#loul 1n lu/in,. H ontinu,. H Toate o5erele de art, $unt ieftin de achi0i<ionat la un /o/ent dat. A#ia c>nd arta 1&i face cuno$cut, !aloarea 1n lu/e" 5re<urile cre$cN dar felul 1n care=l <ii 1nce5e $, /, nelini&tea$c,. Pune=l jo$" te ro.I H EB5lic, ce !rei $, $5ui. Era r>ndul lui ?ar!e$en $, $e concentre0e $, re$5ire" cu ochii a<inti<i la 8r9lich. u />inile le.ate $tr>n$ la $5ate. H Pentru /ine" ca un colec<ionar" arta &i eB5erien<a artei nu $unt" 5ur &i 16:

$i/5lu" dou, fa<ete ale aceleia&i /onede" ci fac 5arte din !ia<a /ea" $unt o 5arte in!i0i#il, din /ine. EB5erien<a /ea arti$tic, e$te 1n aceea&i /,$ur, intelectual, &i e/o<ional,. ?u uita c, arta 1n$ea/n, un li/#aj al $i/#olurilor" care ne 5er/ite $, 1n<ele.e/ lu/ea din jur" care ne define&te ca oa/eniN H Etcetera" etcetera" 1l 1ntreru5$e 8r9lich. Dar de ce ace$t ta#lou 1n /od $5ecialC %ellini" QMadona &i PrunculRC Profilul lui ?ar!e$en era /ai a$cu<it acu/. 8r9lich 1l 5ri!ea fiB. 8runtea lui ?ar!e$en era 5lin, de $udoare. A&i dre$e .la$ul. H e!a $=a 1nt>/5lat cu arta 1n 12*). ;n arhitect" Al#erti" a 5u#licat un /anual de$5re 5er$5ecti!,. ei din fa/ilia %ellini au fo$t 5rintre 5ri/ii /ariN Gio!anni %ellini a fo$t un /ae$tru care a $ur5rin$ eB5erien<a u/an, a di/en$iunilor !ie<ii 1n 5ictur," 1n art,. A fo$t nu nu/ai unul dintre 5ri/ii" dar &i unul dintre cei /ai #uni din !re/ea $aJ a inter5retat lu/ea 1ntr=un li/#aj fi.urati! co/5let nou. Deci a contri#uit la 5unerea #a0elor" a funda<iei e$teticii 5e care o ur/,/ a0i. Ace$ta e /oti!ul 5entru care ta#loul 5e care 1l !e0i aici e$te cel /ai eBtraordinar eBe/5lar de o5er, de art, 5e care 1l 5ot de<ine ca &i colec<ionar" 1n ace$t /ic ta#lou" ele/entele cele /ai !itale $unt concentrate 1ntr=un $in.ur $tudiu@ Fia<a &i Di!inul" fiul o/ului &i /a/a lui Du/ne0eu. ?u /, $atur niciodat, $, 5ri!e$c ta#loul ace$ta. A$ta e %ona =isa /ea" 8r9lich. H ?u e a ta. H E$te 1n 5o$e$ia /ea. 8r9lich ridic, ta#loul $u$. H - fost 1n 5o$e$ia ta. ?ar!e$en a/u<i. Acu/ a!ea 5ri!irea nelini&tit,. H u/ ai 5u$ />na 5e ace$t ta#louC H ?=o $, afli niciodat,. H ine <i l=a !>ndutC H ?u 1ntre#a. ?=o $, &tii niciodat,. H e=ai $, faci cu un ta#lou 5e care nu=l 5o<i ar,ta niciodat, celorlal<iC Tre#uie $, fii $in.ur acolo" jo$" 1n .aura ta de &ar5e" ca $, ca&ti .ura la el" nuC A&te5<i 5>n,=<i 5leac, fe/eia &i a5oi te furi&e0i 1n $ecret 1n #eci. H ?u 1n<ele.iC ?=ai fo$t niciodat, o#$edat de ce!aC H %a da" a/ fo$t" $5u$e 8r9lich. ;ase lungi& %iros de fum& *urere& -idic, $ticla de coniac &i #,u din ea. A5oi $coa$e cu<itul din #u0unar" t,ie le.,turile de la 1ncheieturile lui ?ar!e$en &i 1/5in$e la/a la loc. ?ar!e$en 1&i frec, 1ncheieturile />inilor &i 0i$e@ H S5une nu/ai ce !rei. A/ #ani de$tui. H Sunt $i.ur c, ai. H S5une nu/ai 5re<ul. H An<ele. ce ai 0i$ de$5re o#$e$ie" re5lic, 8r9lich" a5uc>ndu=l de 5,r 5e 16'

?ar!e$en &i tr,.>ndu=i ca5ul 5e $5ate. ?ar!e$en c,0u 1n .enunchi cu un .ea/,t. H Dar nu 5ot $, acce5t fa5tul c, ai !rut $, /, faci $, ard de !iu. Ai d,du dru/ul. ?ar!e$en $e 5r,#u&i. 8r9lich lu, $ticla de coniac" turn, alcoolul 5e ta#lou &i 1l arunc, 1n foc. Ta#loul lu, foc. O eru5<ie de fl,c,ri. Trecur, dou, $ecunde. ?ar!e$en !,0u focul. Alte dou, $ecunde. An<ele$e ce $e 1nt>/5la$e. A5oi url, &i aler., $5re el. 8rank 8r9lich 1ntin$e 5iciorul &i 1i 5u$e 5iedic, atunci c>nd ?ar!e$en $e re5e0i. O/ul c,0u &i $e t>r1 1n 5atru la#e" cu de.etele 1n fl,c,ri. 8r9lich 1l d,du la o 5arte cu un &ut. Ta#loul ardea !e$el. Sf>r>ia &i tro$nea" iar fi.ura 5runcului di$5,ru 1n fl,c,ri. -a/a de le/n 5>r>ia. 4i/#ile de foc" ro&ii=5ortocalii" cu5rin$er, fe/eia" o />n.>iar, 5e fa<,. ?ar!e$en $e !,ic,rea &i $e re5e0i $5re foc. Ta#loul era o !>l!,taie $tr,lucitoare. K/a.inea fu /i$tuit,. ?u/ai /odelul $cul5tat din ra/, o /ai di$tin.ea de o #ucat, de le/n o#i&nuit,. >inele" care $t,tu$e $u# /a$," de!eni intere$at. Ance5u $, latre din nou. S,ri afar, &i=l /u&c, 5e ?ar!e$en de 5antaloni. %,r#atul $e t>ra 5e jo$ $5re foc. 8r9lich 0>/#i" 1l l,$, $, $e t>ra$c," 1l l,$, $,=&i !>re />na 1n foc du5, r,/,&i<e. ?ar!e$en $ufl, 5e$te r,/,&i<ele car#oni0ate ca un co5il 1n lu/>n,rile de 5e tort. 8r9lich r,/a$e $, 5ri!ea$c, 5re< de c>te!a $ecunde. 4a fel &i c>inele. Ace$ta 1&i ridic, urechea /irat. H Acu/ $unte/ chit" $5u$e 8rank 8r9lich. Ar tre#ui $, fii fericit c, nu <i=a/ dat foc <ie. Era a5roa5e ora unu c>nd Gunnar$tranda 1nchi$e u&a de la a5arta/entul lui To!e &i fu.i 1n jo$ 5e $c,ri" afar, 1n noa5te" 1nce5u$e $, nin.,. ;n co!or fin &i al#" .ro$ de c><i!a centi/etri" $e a&ternu$e 5e trotuar. A&i 1ndre5t, 5a&ii $5re Sandaker!eien $, .,$ea$c, un taBi. Era un 1ntre. hao$ 5e $tr,0i. Ma&inile fr>nau &i 5atinau. ;n 5lu. de 0,5ad, arunca ra0e de lu/in, 5ortocalii 5e 0iduri" /ai $u$" 5e dru/. A&i 5u$e$e telefonul 5e $ilen<io$" dar 1l $i/<i !i#r>nd 1n #u0unarul interior. Era 4O$tad de la Kri5o$. A!ea un /e$aj. G,$i$er, un cada!ru. ?u/e@ Fidar %allo. au0a dece$ului@ $u5rado0,. 4ocul@ a5arta/entul lui %allo din 7ol/lia. Gunnar$tranda r,/a$e f,r, .rai. e 5utea $, $5un," $t>nd $tan, de 5iatr, 5e un trotuar din Sandaker!eien" 1n #e0n, &i 1n fri.C 4O$tad continu,. H ;n 1n.rijitor a $5art u&a 5entru c, ni&te !ecini $e 5l>n$e$er, de /iro$. A&a $e eB5lic, de ce nu a de$chi$ u&a de c>te!a 0ile. Gunnar$tranda 5ri!i un taBi Mercede$ cu fir/a lu/inoa$, a5rin$," trec>nd 5e l>n., el. H E&ti at>t de t,cut" $5u$e 4O$tad. Te=a/ tre0itC H ?u" nu. Mer. aca$, 5e jo$. Etie cine!a de c>nd e /ortC H 4e.i&tii !or 5utea $, ne $5un, 1n c>te!a 0ile. A/ aflat din 1nt>/5lare. A/ $unat=o 5e /a/a lui 1n K!enan.en. Preotul o anun<a$e ieri. Moartea lui a fo$t 1()

1nre.i$trat, ca un ca0 clar de $u5rado0," $e 5are. H Se 5rea 5oate $, fi fo$t ulti/a 5er$oan, care l=a !,0ut 1n !ia<," $5u$e Gunnar$tranda" 5o$o/or>t. H O $, anchete0i /oartea luiC H Strict !or#ind" nu eu $unt cel care decide a$ta. H An orice ca0" c>te!a dintre i5ote0e tre#uie reanali0ate" $5u$e 4O$tad. Ei 5entru noi" &i 5entru !oi" 5re$u5un. H A#$olut. Se a5ro5ie alt taBi. H Poate ar tre#ui $, lucr,/ 1/5reun,C Gunnar$tranda 1l che/,. Ma&ina o5ri. Eoferul 1ntin$e un #ra< 5e$te $caun &i de$chi$e u&a din $5ate. H M>ine" de eBe/5lu" $5u$e 4O$tad. H Acu/ unde e&tiC 1ntre#, Gunnar$tranda" urc>nd 1n taBi. H 4a #irou. H Ajun. acolo 1n 0ece /inute" 1l anun<, Gunnar$tranda. Anchi$e &i 1i f,cu $e/n &oferului@ H l,direa Kri5o$" 1n %rOn. 4# An di/inea<a ur/,toare" 8rank 8r9lich lene!i 1n 5at 5>n, t>r0iu. ?u $e tre0i 1nainte de un$5re0ece" a5oi />nc, ni&te cereale &i $e 5re.,ti $, /ear., la Grand 7otel. ?in$e$e /ult 1n ti/5ul no5<ii. Ma&inile de 5e 7a!re!eien erau 1n.he$uite unele 1n altele. Pe ca5ote $e 1n,l<au $traturi .roa$e de 0,5ad," f,c>ndu=le $, $e/ene cu ni&te 5r,jituri cu fri&ca. ><i!a 5o$e$ori de /a&ini reu&i$er, $, le $coat, din troiene" l,$>nd $5a<ii lar.i 1ntre /a&ini. 4a $ta<ia de /etrou" un tractor cu lan<uri de iarn, cur,<a 0,5ada. 8r9lich lu, 5ri/ul tren care !eni" $e d,du jo$ la Stortin.et &i $e 5li/#, 1n jo$ $5re Karl Johan$ .ate" unde ca#lurile de 1nc,l0ire din 5,/>nt ca $, <in, dru/urile curate tran$for/a$er, 0,5ada 1ntr=o 0loat, /aronie. Ea $e a&e0a la o /a$, li#er, de la .ea/ c>nd 8r9lich intr, 5e u&ile .rele 1n cafeneaua de la Grand 7otel. Purta ci0/e cu toc 1nalt" #lu.i $tr>/<i &i un 5ulo!er de l>n,. odi<ele ei afro ar,tau nelalocul lor 1n <inuta ei de nor!e.ianc, o#i&nuit,. P,l,ria 5e care o 5urta 5,rea 5rea .rea 5entru ea. A#ia o recuno$cu. Poate 5entru c, e 1/#r,cat," $e .>ndi" 1n ti/5 ce $e 1ndre5ta $5re /a$a ei. H A/ tot $tat cu ochii du5, tine" $5u$e ea. H ;ndeC H Etii tu. 1(1

Se a&e0,. Ai 1nt>lni ochii. Al 5ro!ocau" dar nu=l atin.eau. ?u 5utea trece dincolo de /a$ca ei" 5e care o a$ocia cu oricare dintre /ultele cele#rit,<i /edia ce nu=<i in$5irau ni/ic. 0a! puternic mac iat& )1presie studiat n oglind& Gmbetul" o micare e1ersat a muc ilor gurii i ai brbiei& -stzi nu poart masc& A&i de0!eli din<ii 1ntr=un alt 0>/#et 5a$a.er. H A/ co/andat un cre/&nit &i o cola. Se uit, la ea ne1ncre0,tor. ?u .lu/ea. helneri<a era acolo. 8r9lich co/and, cafea. H Ai 5,<it ce!a la fa<," $5u$e ea cu 5ri!irea co#or>t,. H Are le.,tur, cu cheia de$5re care <i=a/ !or#it. H Mi=ai $5u$ $, dau /e$ajul /ai de5arte. Anc, $tudia /a$a. H E 1n re.ul,. ?u te $tre$a din cau0a a$ta. H ?u /, 1ntre#a de el" $5u$e ea re5ede. ?u &tiu ni/ic &i chiar dac, a& &ti" nu <i=a& $5une. H De$5re cineC 1ntre#, el. H Ji/" $5u$e ea. helneri<a !eni cu cafeaua. 8r9lich a/e$tec, 1n cea&c,. Ei 1i adu$e$e cre/&nit &i cola. Ancerc, $, taie 5r,jitura cu lin.uri<a. re/a ie&i &i $e 1/5r,&tie 1n farfurie. hicoti &i /ur/ur,. H ?u=i a&a u&or" $e 5are. H Eeful /eu $5une c, dac, !rei $, 1n<ele.i $trate.iile de !ia<, ale oa/enilor" tre#uie $,=i ur/,re&ti />nc>nd foitaj. H M, #ucur c, &eful t,u nu=i acu/ aici" $5u$e ea" a5,$>nd &i $co<>nd &i /ai /ult, cre/, 5e farfurie. H Odat, a/ !,0ut un conta#il />nc>nd foitaj" $5u$e el. A#ordarea $i$te/atic,. Ti5ul a dat la o 5arte $tratul de dea$u5ra" a />ncat cre/a &i #a0a &i a 5,$trat la $f>r&it 5artea de $u$ &i .la0ura. Ea $coa$e cu lin.ura cre/, &i .la0ur," &i=o 1nde$, 1n .ur, &i 1nchi$e ochii 1n eBta0. H Ti5ul ,la nu &tie ce 5ierde" $5u$e" /olf,ind. H Fi#eke" 0i$e el. 8e/eia ridic, 5ri!irea. H Da" 8rank. Mai lu, o lin.ur, de cre/, &i .la0ur," 1n.hi<i &i $5u$e@ H ?ici tu nu &tii ce 5ier0i. 8r9lich 5ri!i 1n alt, 5arte. ?u datorit, li5$ei ei de $ofi$ticare" ci /ai /ult ca $, e!ite $,=i !ad, eB5re$ia aceea 1/#,tr>nit, de 5e fi.ur,. H M=a/ 1ntor$ la lucru" $5u$e el rar. Sunt 5oli<i$t. Ea nu r,$5un$e. H Acu/ lucre0. 1(*

H E o $cu0, de doi lei ca $, nu /,n>nci o 5r,jitur," $5u$e ea 1ntr=un final. hicoti" dar 0>/#etul 1i di$5,ru c>nd 1i !,0u eB5re$ia. H Fi#eke" re5et, el. H Da" 8rank. G>/#etul ei era din nou &iret &i 5ro!ocator. H Tre#uie $, &tiu ce!a de$5re Eli$a#eth. H Sunt $i.ur, c, &tii /ai /ulte de$5re Eli$a#eth dec>t /ine. H Dar tu ai cuno$cut=o 5e c>nd era cu Klija0. H E&ti .elo$C H ?u. -ela<ia /ea cu Eli$a#eth $=a ter/inat. Se .>ndi la ceea ce $5u$e$e 1n ti/5 ce $tudia 1nc,5erea. Majoritatea oa/enilor de aici erau oa$5e<i ai hotelului. -e$tul erau doa/ne cu 1nf,<i&are fra.il," cu 5,rul #,t>nd 1n al#,$trui &i riduri delicate. Soarele de iarn, 5,trundea 5rin fere$trele 1nalte. Afar," oa/enii de 5e Karl Johan treceau .r,#i<i. O /a&in, de 5oli<ie de la unitatea de 5atrul, tr,$e$e 5e drea5ta 1n fa<a $ta<iei Stortin.et. ;n #,r#at /ai 1n !>r$t, $t,tea 5e o #anc, &i c>nta #lue$ la o chitar, electric," $u# unul dintre leii de la Stortin.J /u0ica a#ia $e au0ea 1n cafenea. >nd $e 1ntoar$e $5re ea" ter/ina$e de />ncat. H Klija0 e /area iu#ire a lui Eli$a#eth" 0i$e ea. Ar /uri 5entru el" oric>t ar fi de #olna!. 8r9lich reflect, la ceea ce=i $5u$e$e. O $ecund, !,0u o ca#an, ar0>nd 1n fa<a lui. A&i dre$e !ocea" 5rin$e curaj &i 1ntre#,@ H Eli$a#eth era #i$eBual,C H e te face $,=<i 5ui 1ntre#area a$taC H Eu cred c, era. H %i$eBual,C -e5et, cu!>ntul. A$ta $un, a etichetare. H DaC H Oarecu/ conde$cendent. H %,nuie$c c, Eli$a#eth a!ea rela<ie cu o fe/eie. H Pot $,=/i i/a.ine0 a$ta" $5u$e ea" ad>ncit, 1n .>nduri. red c, Eli$a#ethN Se $tr>/#, &i $5u$e@ H ?=ai cochetat niciodat, cu ideeaC De a 1ncerca 5artea fi0ic, a rela<iei cu un 5rieten #unC H ?u. hicoti. H Te cred. Dar 1n ceea ce o 5ri!e&te 5e Eli$a#eth D 5ot $,=/i i/a.ine0 cu u&urin<, c, $=ar culca cu fe/ei. Totu&i" a$ta nu $chi/#, cu ni/ic 5a$iunea /i$tuitoare care a eBi$tat 1ntre ea &i Klija0. H Mai $5une=/i. H ?u &tiu /ult /ai /ult" continu, ea. 1(+

H A fo$t o rela<ie furtunoa$,C H Dac, $e certauC Pro#a#il c, da. Etii cu/ e 5entru unii D c>nd o rela<ie e at>t de inten$, 1nc>t e/o<iile ne.ati!e $unt eli#erate cu a5roa5e aceea&i ener.ie ca &i e/o<iile 5o0iti!e. Pre< de o cli5," 1i re!eni 1n /inte i/a.inea 5iciorului .ol al lui Eli$a#eth. ;n.hiile ei ro&ii. M>na lui 1n jurul .le0nei cu l,n<i&orul fin de aur. H Ei 1n /are 5arte era 5entru c, Klija0 nu era 1ntotdeauna cu/inte. H e !rei $, $5ui cu Qnu era 1ntotdeauna cu/inteRC H Se ducea cu altele. De$. H Deci nu era o rela<ie $ta#il," de durat," din 5artea luiC H %a da. Sunt $i.ur, c, &i el era la fel de a/ore0at ca &i ea. Dar 5e !re/ea aia era &i foarte /acho" 5u<in co5il,ro$" de fa5t. Tre#uia $, do!edea$c, de fiecare dat, ce #,r#at e el &i o 1n&ela con$tant. Ea $=a $,turat 5>n, la ur/, &i &i=a .,$it 5e altcine!a. Altcine!a. 8r9lich $e .>ndi la ceea ce=i $5u$e$e Gunnar$tranda de$5re un al 5atrulea. H ineC H ine!a 1n$e/nat. H A<i a/inte&ti cu/ 1l che/aC H ?u. H A<i a/inte&ti ce $luj#, a!eaC H 7a#ar n=a/. H >nd a fo$t a$taC H ?u=/i a/inte$c. H Ancearc,. Tre#uie $, fi fo$t acu/ cinci=&a$e ani" $au /ai /ult. Klija0 a fo$t 1nchi$ acu/ &a$e ani. H DaC Trece ti/5ul. ?u fac niciodat, diferen<a 1ntre un an $au altul. E /ai $i/5lu $,=/i aduc a/inte de anii de &coal," darN H e f,ceai 5e !re/ea aiaC H 4ucra/ 1ntr=un #ar. A/ lucrat 1n #aruri dintotdeauna. H e #arC H Acu/ &a$e aniC Era un #ar 1n %o.$tad!eien. Acu/ e 1nchi$. H Ei o cuno&teai 5e Eli$a#eth la !re/ea aceeaC H 4ucra 1ntr=un /a.a0in. 8erner Jaco#$en. Ar,t, cu ca5ul $5re Stortin.$.ata. 4a $u#$ol. Eli$a#eth e .enul care arat, #ine 1n orice e 1/#r,cat,. ine !inde haine 1ntr=un /a.a0in &tie c, !alorea0, .reutatea ei 1n aur. red c, acolo l=a cuno$cut 5e ti5. Era client. ;n ti5 cu /ul<i #ani. H ;n infractorC H 8ie a$ta" fieN ?u/ai oa/enii #o.a<i /er. la cu/5,r,turi acolo. Ei ti5ul ,$ta a tot in!itat=o la /a$, &i n=a acce5tat $, fie refu0at. A&a a fo$t. Ei odat," c>nd Klija0 $=a 1ncurcat 5rea tare cu alt, fe/eie" Eli$a#eth a acce5tat in!ita<ia &i au 1(2

de!enit un cu5lu. red c, Klija0 a fo$t 5rin$ ca/ 5e atunci. H A durat /ult rela<iaC H ?u &tiu. H 4=ai cuno$cut !reodat, 5e ti5C H ?iciodat,. ?i/eni n=a a!ut !oie $,=l cunoa$c,. H De ce nuC H A&a e Eli$a#eth. Ai 5lac $ecretele. Etii a$ta. ?ici 5e tine nu te duce niciodat, aca$, la ea" nu=i a&aC Se 1ndre5t, 1n $caun. For#ea de$5re Eli$a#eth la 5re0ent. H Eli$a#eth a /urit" $5u$e el. ?u <i=a 0i$ Ji/C 8e/eia $e uit, 1n jo$. l,tin, din ca5. T,cerea 5er$i$ta. *e ce nu ntreab de )lisabet , (um a murit, (e s+a ntmplat, >nt,ri" 1&i for/ul, un r,$5un$ 5entru el &i $5u$e@ H E&ti 1/5reun, cu Ji/C H A/5reun,C ?u. Ochii 1i erau at>t de a5leca<i a$u5ra /e$ei" c, 5,reau 1nchi&i. H Dar i=ai $5u$ lui Ji/ ce <i=a/ 0i$ de$5re cheie. Etiai cine $unt c>nd a/ !enit &i te=a/ !,0ut dan$>nd. H Da" !or#e$c cu Ji/" a&a e. Dar $unt li#er,. H Pro#a#il c, !a fi acu0at de cri/,. H Ji/C Ochii ei erau 1nc, a<inti<i a$u5ra /e$ei. H ine!a a dat foc unei ca#ane. Eli$a#eth era 1n,untru. H >ndC H An noa5tea din$5re *' noie/#rie. Du/inic, $5re luni. H ?=a fo$t Ji/. An cele din ur/," 1&i ridic, 5ri!irea" .>nditoare" di$tant, &i $5u$e. H An noa5tea aceea Ji/ a fo$t la /ine. ?u $5u$er, ni/ic /ult, !re/e. G.o/otele din cafenea 5reluar, con!er$a<ia@ 0orn,it de farfurii" tac>/uri" #>0>itul !ocilor &o5tite. H E&ti $i.ur,C 1ntre#, el .ra!" du5, ce=&i dre$e !ocea. Ea 1i arunc, un 0>/#et $fio$. H ?or/al c, $unt $i.ur,. H Freau $, $5un" 1n le.,tur, cu 0iua. Ancu!iin<,. Ea ru5$e t,cerea. Ei f,cu a$ta du5, alt 0>/#et cri$5at" jenat@ H A/i 5are r,u" dar nu !reau $, te /int. Mer$er, 1/5reun, 5e Karl Johan" $5re .ara 5rinci5al, din O$lo. El $e o5ri la trecerea de 5ietoni de 5e Kirke.ata &i ar,t, $5re catedral,. H Eu tre#uie $, /er. 1ntr=acolo. 1(3

Ea $e o5ri &i $e uit, la el c>te!a $ecunde. H Si.urC El d,du din ca5 c, da. 8e/eia $e ridic, 5e !>rfurile 5icioarelor &i 1&i l,$, #u0ele $,=l atin., 5e o#ra0 1nainte de a $e 1ntoarce 5e c,lc>ie &i a=&i continua dru/ul 5e Karl Johan. Ai ur/,ri $ilueta $u5l, /i&c>ndu=$e $5re /ul<i/ea de oa/eni &i di$5,r>nd. A5oi $e 1ntoar$e &i o lu, la 5icior" 1n $en$ in!er$ fa<, de Kirkeri$ten. Se .r,#i la /etrou &i $e urc, 1ntr=un tren $5re ca$, D ner,#d,tor. Odat, ajun$" /er$e direct la /a&in,. ur,<, 0,5ada de 5e 5ort#a.aj &i $coa$e de acolo o 5erie &i o lo5at,. D,du troianul de 0,5ad, de l>n., /a&in,. ;rc," 5orni /otorul &i o lu, 5e Eo$eaua de entur, +" 5e care o ur/, 5>n, la ca5,t" a5oi o lu, 5e Dra//en$!eien &i ie&i din O$lo" &i coti la Sand!ika" 1ndre5t>ndu=$e $5re Stein$h9.da. 8iara i $e 1ntor$e$e 1n $to/ac &i $e concentra 5e a$faltul dinaintea lui" la 0,5ada dintre co5aci" la iarna care 1&i intra 1n dre5turi. Mer$e 1n $u$ 5e %e.nadal" $5re 8a.erne$. Totu&i" de data a$ta nu /ai a!ea !i0iuni cu fl,c,ri &i nici i/a.ini cu oa$e lun.i. A!ea doar o fr,/>ntare inde$cri5ti#il, 1n $to/ac. Ei 1nce5ea $, .>ndea$c, li/5ede. S, reeBa/ine0e fiecare detaliu" cu!intele ro$tite" ce 1n$e/nau ele. Per=Ole Q oac,0,R -a/$tad 1l a&te5ta" a&a cu/ 5ro/i$e$e" c>nd $e o5ri 1n fa<a $ec<iei de 5oli<ie. H E&ti 1ncin$" 8rank. Ar,<i de 5arc, toc/ai ai !enit dintr=o $,5t,/>n, de in$tructaj la .reu de la Ecoala de Ofi<eri. H Tre#uie $, &tiu cine a !,0ut=o 5e acea$t, Sand/o 1n 8a.erne$" acu/ c>te!a 0ile" $5u$e 8r9lich. H Te cred" 8r9lich" dar nu &tiu dac, te 5ot ajuta aiciN H %ine" $5u$e 8r9lich re5ede. ?u a/ ti/5 de 5ierdut. ;it,=te la a$ta" $5u$e el" d>ndu=i lui Per=Ole o foto.rafie dintr=un 0iar. Du=te la /artorul t,u &i 1ntrea#, dac, Merethe Sand/o a luat /a$a cu ace$t #,r#at. oac,0, lu, 5o0a &i o $tudie. H E ca/ li#idino$" $5u$e el. u/ 1l chea/,C H Kn.e ?ar!e$en. H u ce $e ocu5,C H u/5,r, &i !inde ac<iuni la %ur$a de Falori O$lo. Miliardar. H A$ta e de$tul 5entru /ine" $5u$e oac,0," d>ndu=i 1na5oi t,ietura de 0iar. -,$5un$ul e da. H S, nu te joci cu /ine" 0i$e 8r9lich. Freau $,=/i ar,<iN H ?u e ne!oie" $5u$e oac,0,. Eu $unt /artorul. A/ !,0ut=o 5e Merethe Sand/o lu>nd /a$a la hotel cu ti5ul ,$ta. H Ei de ce n=ai 0i$ a&aC oac,0, $chi<, un 0>/#et tri$t. H ?u are nicio le.,tur, cu tine. Are le.,tur, cu $o<ia /ea &i cu fe/eia cu 1(6

care lua/ eu cina la hotel c>nd i=a/ !,0ut. 8rank 8r9lich tra$e ad>nc aer 1n 5ie5t. H Mul<u/e$c" Per=Ole" $5u$e el cu #l>nde<e. Data !iitoare /er.e/ la 5e$cuit 1n F[ller$. Mul<u/e$c 5entru a$ta. A&i lu, r,/a$=#un de la oac,0, &i 5orni 1na5oi. onducea /ai cal/. Pu$e ni&te /u0ic,. JonnO a$h c>nta o !er$iune co!er a /elodiei QOneR de la ;*. hitar, acu$tic, &i o !oce f,r, ilu0ii. -e0ona cu ceea ce $e 1nt>/5la 1nl,untrul $,u. 41 Pentru a doua oar," 8rank 8r9lich $t,tea 1n $5atele o.lin0ii du#le. De data a$ta" era 1n$o<it de Gunnar$tranda. An ca/era de intero.atoriu" 4O$tad de la Kri5o$ era 1n /ijlocul anchetei. An fa<a in$5ectorului de 5oli<ie $t,teau Kn.e ?ar!e$en &i a!ocatul lui. el de=al doilea a!ea 1n jur de cinci0eci de ani &i" e!ident" era /ult /ai 1n te/, cu Dre5tul cor5orati$t dec>t cu Dre5tul 5enal. A!ea o fa<, rotofeie" ca o lun, $u# o /o!il, de c>rlion<i ne5ie5t,na<i. ?ici a!ocatul" nici ?ar!e$en nu 5,reau foarte ferici<i c, $e afl, 1n acea$t, $itua<ie. H ?e.i a$taC 1ntre#, 4O$tad. H , a/ />ncat la hotelC ?ici !or#,. H Sin.urC H ?u. H u cine eraiC H 7a#ar n=a/ cu/ o chea/,. H Ka 1ncearc,. H E ade!,rat. ?u a/ nici cea /ai !a., idee. A&i $5unea Tania" dar /, 1ndoie$c c, fu$e$e #ote0at, Tania. H Ai a#$olut, dre5tate. ine era acea$t, QTaniaR 5entru tineC H O 5ro$tituat,. Ea !indea" eu cu/5,ra/. H e $, cu/5eriC H e cu/5eri de la 5ro$tituateC H -,$5unde nu/ai la 1ntre#are. H A/ cu/5,rat $eB de la ea. H Te=ai du$ 1n 8a.erne$ $, cu/5eri $eB de la o fe/eie care lucra ca o$5,t,ri<, 1n O$loC H E!ident c, ter/enul de Qo$5,t,ri<,R nu aco5er, 1n 1ntre.i/e ocu5a<iile ace$tei fe/ei. H %ine" hai $, !or#i/ de$5re altce!a. Ai 1nce5ut o rela<ie cu o fe/eie t>n,r, 1n 1'':" corectC H Tot ce e 5o$i#il. e 1n<ele.i 5rin Qt>n,r,RC H Eli$a#eth 8are/o. 4ucra ca !>n0,toare la 8erner Jaco#$en" unde tu erai 1((

client. A<i 1nce5ut o rela<ieC Kn.e ?ar!e$en arunc, o 5ri!ire $5re a!ocat. Ancu!iin<,. H Q-ela<ieR e ca/ /ult $5u$" t,r,.,na ?ar!e$en. H Poate c, !rei $, 5retin0i c, te=ai li/itat la a cu/5,ra $eB &i de la eaC H ?u. Era/ un cu5lu. Dar nu a fo$t o rela<ie de durat,. H Etiu" $5u$e 4O$tad. A 1ncetat c>nd iu#itul ei ade!,rat a fo$t are$tat 5entru c, intra$e 5rin efrac<ie la tine 1n ca$,. ?ar!e$en nu $5u$e ni/ic. -idic, o $5r>ncean, $5re a!ocatul $,u" care cl,tin, din ca5. Gunnar$tranda &i 8r9lich $chi/#ar, 5ri!iri 5line cu $u#1n<ele$. Orice fel de core.rafie ar fi fo$t a$ta" nu eBi$ta nicio 1ndoial, c, fu$e$e eBer$at,. 4O$tad $e ridic, &i $e 1ndre5t, $5re ferea$tra din fa<a lui. St,tu acolo" uit>ndu=$e 1n $trad,. H S5ui c, ai cu/5,rat $eB de la acea$t, fe/eie" 1n 8a.erne$" $5u$e el c,tre ferea$tr,. ;nde $=a 5rodu$ actul $eBualC H 4a hotel. H ?u ai a!ut nicio ca/er, la hotel. H A a!ut ea. H 9+a a!ut. H Si.ur a folo$it un nu/e fal$. A/ fo$t 1n ca/era de hotel" 1n 5atul ei. H are era nu/,rul de ca/er,C H hiar nu=/i /ai aduc a/inte. H 4a ce etajC ?ar!e$en 0>/#i $t>n.aci. H A/i 5are r,u. 4O$tad 1i arunc, o 5ri!ire .lacial,. H ?u e de /irare c, /e/oria 1<i joac, fe$te" din /o/ent ce nici fe/eia" nici 5re$u5u$ul ei nu/e fal$ nu au luat o ca/er, la hotel. Dar" 5>n, una" alta" hai $, $5une/ doar c, declara<ia ta nu core$5unde realit,<iiN 4O$tad ridic, o />n, c>nd ?ar!e$en f,cu un .e$t $, inter!in,. S5u$e@ H ;nde era 5artenerul ei c>nd !oi doi f,cea<i $eBC H ?u &tiu. Eu &i cu ea a/ fo$t $in.uri. H Dar $=a du$ 1n 8a.erne$ cu 5artenerul ei. H A$ta e o noutate 5entru /ine. ?u &tia/ c, are 5e cine!a. H Ei a<i f,cut $eB 1nainte $au du5, /a$a de la re$taurantC H Anainte. H A/ un /artor a c,rui declara<ie con$e/nea0, ur/,toarele@ tu ai intrat 1n re$taurant. O fe/eie $t,tea deja acolo. An 5ri/ul r>nd" nu/ele ace$tei fe/ei nu era Tania. A fo$t identificat, dre5t Merethe Sand/o" din O$lo. Tu te=ai a&e0at la /a$a lui Sand/o. H A&i $5unea Tania. ?u &tia/ care e nu/ele ei ade!,rat &i nici nu /, 1(:

intere$a. E ade!,rat c, ne=a/ 1nt>lnit 1n re$taurantN du5, ce a/ a!ut rela<ii $eBuale. A/ co#or>t $e5arat. Ea a co#or>t 5ri/a. H 8e/eia a$ta nu a /ai fo$t a$ociat, niciodat, cu .enul ,$ta de acti!itate. H EBi$t, un 1nce5ut 1n toate. H re0i c, a$ta era 5ri/a dat, c>nd !>ndu$e $eBC H ?u &tiu. H u/ ai fiBat acea$t, 1nt>lnireC H Pe Knternet. Procedura o#i&nuit,. H ?u $unt la curent cu a&a=nu/ita Q5rocedur, o#i&nuit,R. H E un Le#$ite care aranjea0, 1nt>lniri 1ntre 5ro$tituate &i clien<i. ?u &tiu adre$a 5e de ro$t" dar 5ot $, !i=o dau /ai t>r0iu. H F=a<i 1nt>lnit 1nainte $, /er.e<i la ea 1n ca/er,C H ?u. 8r9lich &i Gunnar$tranda $chi/#ar, 5ri!iri iar. A!ocatul lui ?ar!e$en reac<iona &i el. Ai &o5ti ce!a la ureche lui ?ar!e$en. H Te=ai du$ la ea 1n ca/er, $in.ur" dar nu=<i a/inte&ti 1n ce ca/er, $au la ce etajC H A/i cer iertare. M=a/ eB5ri/at $t>n.aci. H -,$5unde la 1ntre#are. H A/ f,cut o .re&eal,. M=a/ 1nt>lnit cu ea la rece5<ie &i a/ /er$ la ea 1n ca/er, 1/5reun,. Era o fe/eie atr,.,toare. Era/ eBcitat &i nu=/i a/inte$c la ce etaj $auN H De$tul" $5u$e 4O$tad &i $e 1ntoar$e. E e!ident c, /in<i" continu,. Dai do!ad, de $fidare fa<, de tot ceea ce re5re0int &i fa<, de autoritatea 5rocuraturii ca in$titu<ie. Te $f,tuie$c $, /ani=fe&ti o /ai /are 5ruden<, c>nd ne !o/ 1nt>lni 1n tri#unal. Oricu/" ne 5ute/ 1ntoarce /ai t>r0iu la di$cu<ia de$5re 5roce$. An ceea ce 5ri!e&te 1nt>lnirea ta cu Merethe Sand/o" nu cred c, a<i fo$t !reodat, 1n !reo ca/er, de hotel 1/5reun,. red c, ai 5l,tit=o" da" dar <i=a !>ndut infor/a<ii" nu $eB. red c, du5, aceea te=ai du$ cu /a&ina la o ca#an, din Fe$tre Slidre. Acolo te=ai 1nt>lnit cu Eli$a#eth 8are/o &i ai uci$=o. T,cerea era a5,$,toare. ?ar!e$en $e al#i$e. A!ocatul 1i arunc, o 5ri!ire 1n.rijorat," tu&i &i !or#i@ H A!e<i !reo do!ad, 5entru acea$t, afir/a<ieC H 4ucre0 la a$ta" $5u$e 4O$tad. E&ti .enul r,0#un,tor" nu=i a&a" ?ar!e$enC H Kn$5ectore 4O$tad" 1l 1ntreru5$e a!ocatul. Tre#uie $, !, cer $, fi<i /ai eBact &i $, nu face<i acu0a<ii nefondate. H %ine1n<ele$ c, o $, fiu /ai eBact. ?ar!e$en" 5o<i $, ne !or#e&ti 5u<in de$5re rela<ia ta cu 7al!or %edeC ?ar!e$en $t,tea &i $e uita la 5oli<i$t 1n lini&te. A!ocatul $e a5lec, $5re el. A&i $5u$er, ce!a 1n &oa5t,. For#i a!ocatul 1n locul lui. H ?u 5ute<i $, ne arunca<i chiar a&aN infor/a<ii noi" f,r, $, ne da<i oca0ia 1('

$, trece/N H Aici nu $unte/ la 5roce$" 1l 1ntreru5$e 4O$tad. Al intero.,/ 5e ?ar!e$en. u toate ace$tea" ai dre5tul $, fii infor/at. ?ar!e$en" o fac eu $au 1i $5ui tu a!ocatului t,u de$5re 7al!or %edeC ?ar!e$en nu r,$5un$e. St,tea cu de.etele 1/5reunate a&e0ate 5e /a$a din fa<a lui. H 7al!or %ede a fo$t un ofi<er de !a$ nor!e.ian care &i=a luat o dat, li#ertatea de a=l &antaja 5e clientul t,u" 1i $5u$e 4O$tad a!ocatului. ontinu,@ a fo$t conda/nat &i &i=a i$5,&it 5edea5$a" dar" din nefericire" a fo$t 1njun.hiat /ortal de un atacator necuno$cut 1n 0iua 1n care a fo$t eli#erat. H Dar ce le.,tur, are a$ta cu /ineC l,tr, ?ar!e$en. %ede a fo$t o/or>t 1ntr=o #,taie 1ntr=un #ar. O ceart, le.at, de !reo fe/eie $au Du/ne0eu &tie ce. ?=a/ fo$t niciodat, 1n a5ro5ierea acelui #ar" iar ca0ul e $u$5endat de ani de 0ile. H Su$5endat" da" dar nu 1nchi$. E&ti .enul r,0#un,tor" nu=i a&aC H ;nde #a<iC H Ajun.e/ &i acolo. A<i 5lace $, dai foc ca#anelor" nu=i a&a" ?ar!e$enC H ?u r,$5unde unei a$e/enea acu0a<ii" eBcla/, a!ocatul #ru$c" 1nainte de a $e 1ntoarce $5re 4O$tad. An afar, de ca0ul 1n care a!e<i declara<ii ale /artorilor $au do!e0i concrete care 1l lea., 5e clientul /eu de acea$t, 5re$u5u$, cri/, $au de orice alte 5re$u5u$e cri/e" !=a& ru.a $, 1ncheie/ acea$t, 1nt>lnire i/ediat. H O $, continu,/ at>ta !re/e c>t !oi $ocoti eu c, e ne!oie" $5u$e 4O$tad" uit>ndu=$e la cea$. H 4=a<i 5u$ $u# acu0are 5e clientul /euC H ?u. H E $u$5ectC H 8oarte. H Tre#uie $, fi<i /ai de$chi$. Tre#uie $, !, #a0a<i acu0a<iile 5e do!e0i. H A$ta !a fi 5l,cerea /ea" $5u$e 4O$tad" de$chi0>ndu=&i $er!ieta. Are le.,tur, cu un raid f,cut de di!i0ia Eco= ri/e" la $ediul fir/ei tale" ?ar!e$en. Mai e &i o 5ro#le/, /inor, le.at, de o anu/it, retra.ere de #ani 1n nu/erar 5e care ai f,cut=o@ cinci /ilioane de coroane. Pot $,=<i $5un c, $eriile #ancnotelor care <i=au fo$t date de #anc, au fo$t 1nre.i$trate. O $erie din ace$te #ancnote a a5,rut 1n 8a.erne$" 1n aceea&i 0i 1n care ai recuno$cut c, te=ai 1nt>lnit cu Merethe Sand/o. A/ con!in.erea c, i=ai dat cele cinci /ilioane lui Merethe Sand/o. ?ar!e$en 1l 5ri!ea f,r, $, $coat, un cu!>nt. 4O$tad continu,@ H eea ce /or de curio0itate $, aflu e ce=ar fi 5utut $,=<i ofere 1n $chi/#ul a cinci /ilioane. red c, nici a!ocatul t,u nu crede c, i=ai dat at><ia #ani 5entru un nu/,r 1ntr=o ca/er, de hotel. Anc,5erea $e cufund, 1n t,cere. A!ocatul 1&i dre$e !ocea. 4O$tad $e uit, dre5t la el. 1:)

H An ace$t 5unct" clientul t,u nu are dec>t dou, o5<iuni. 8ie ne d, o declara<ie" fie refu0, $, fac, o declara<ie. A doua !ariant, nu e foarte 1n<elea5t,. Dar 5ute<i di$cuta 5ro#le/a un /inut $au dou,. 4u,/ o 5au0,. P,r,$i 1nc,5erea. 8r9lich &i Gunnar$tranda /ai r,/a$er, c>te!a cli5e 1n ca/era de intero.atoriu. H 4O$tad e #un" $5u$e 8rank 8r9lich. Dar acu/ cel /ai i/5ortant e $, !or#i/ cu Merethe Sand/o. Se ridicar, &i ie&ir, 5e coridor. H E 1n Grecia" du5, cu/ &tii" $5u$e Gunnar$tranda. H Dar tre#uie $=o .,$i/. H De ceC H Pentru c, e $in.ura care 5oate eB5lica ce $=a 1nt>/5lat 1n realitate c>nd $=a 1nt>lnit cu ?ar!e$en. Ei 1nc, ce!a" 1n le.,tur, cu al 5atrulea ho<" de fa5t ar fi 5utut $, fie ea D Merethe Sand/o. H 7/I H M=a/ tot .>ndit la a$ta" $5u$e 8r9lich. Totul are o eB5lica<ie lo.ic,. Merethe nu are eB5erien<," a&a c, intr, 1n 5anic,. Sau a fo$t i/5licat, 1n toat, o5era<ia a$ta 1/5otri!a !oin<ei eiC A$ta ar eB5lica de ce n=a luat=o la fu., atunci c>nd 5a0nicul a a5,rut la locul $5ar.erii. K/5licarea ei &i cri/a care a ur/at ar 5utea l,/uri de ce $=a tul#urat &i a !>ndut 5ontul 5oli<iei. Ar eB5lica &i de ce a dat doar trei nu/e 1n loc de 5atru. are" la r>ndul $,u" ar 5utea clarifica de ce Eli$a#eth 8are/o $=a $i/<it o#li.at, $,=i ofere un ali#i fratelui ei &i celorlal<i doi. Ar 5utea l,/uri &i de ce $=a $5art .a&ca. Ei /oti!ul 5entru care Merethe Sand/o a fu.it de la JonnO 8are/o 1n #ra<ele lui Fidar %allo. H 8ire&te" a$ta e o !ariant,. Dar eBi$t, un ele/ent 5e care nu=l eB5lic, 5o$i#ila ei i/5licare 1n jaf. H Ei care ar fi acelaC H Fidar %allo e /ort. 8r9lich era &ocat. H De c>nd e /ortC H De /ult. De o .r,/ad, de ti/5. ada!rul lui a fo$t .,$it c>nd !ecinii au reac<ionat la /iro$. Se 5oate $, fi /er$ aca$, &i $, fi /urit du5, ce a !or#it cu /ine. H Deci era /ort c>nd ca#ana a luat focC H E foarte 5ro#a#il $, fi fo$t /ort" da. H Din ce cau0, a /uritC H O $u5rado0,. Po!e$tea o#i&nuit," $etul de utili0ator $tandard" do0, enor/, etc. nicio f,r>/, de $u$5iciune le.at, de /oartea lui. 8r9lich t,cu. Gunnar$tranda tu&i &i ar,t, cu ca5ul $5re 4O$tad" care=i a&te5ta l>n., /a$,. 1:1

H %e/ o cafea 1nainte $, $e ter/ine 5au0aC ?oi doi a/ fo$t in!ita<i $, 5artici5,/ /ai acti! 1n runda ur/,toare. 8r9lich cl,tin, din ca5. H ?u cred c, e o idee #un, $, 5artici5. Gunnar$tranda ridic, din $5r>ncene. H An $ecunda 1n care o $, a5ar" ?ar!e$en &i a!ocatul lui or $, 1ncea5, $, a0!>rle cu noroi. Ochii lui Gunnar$tranda ful.erar,. H S5une=/i ce=ai f,cutI 1i ceru. H Pre$u5un c, or $, /, acu0e de daune /ateriale. H e=ai f,cutC 8rank 8r9lich ridic, din u/eri. H A/ $5art un .ea/ de $ticl, de la u&a !erandei lui. H KdiotuleI H -elaBea0,=teI A fo$t doar dinte 5entru dinte 5entru c, /i=a dat foc la ca#an,. ?u are tu5eu $, fac, /ai /ult dec>t $, a0!>rle cu noroi. Orice ar $5une" $unt doar acu0a<ii fante0i$te. O $, latre 5u<in &i a$ta o $, fie tot. De aceea o $, 5lec acu/. a $, nu tre#uia$c, $, /, concentre0 5e latura acea$ta a ca0ului &i $, 5ot $ta $, reflecte0 1n lini&te. Gunnar$tranda $e a&e0, l>n., 4O$tad" care ur/,rea" /ohor>t" $ilueta lui 8r9lich 1nde5,rt>ndu=$e. 4O$tad $5u$e@ H e l=a a5ucatC Gunnar$tranda ridic, din u/eri. H E a&a de ce!a !re/e. O $,=i treac,. 8rank 8r9lich urc, 1n /a&in, &i condu$e 5rin ora& f,r, nicio <int,. >nd coti 5e 7au$/ann$.ate" a!u o in$5ira<ie de /o/ent &i continu, 5e Mari#oe$. G,$i un loc .ol de 5arcare !i0a!i de intrarea 8ilar/onicii -ockefeller &i /er$e 1n jo$ 5e Tor..ata. Era din nou a5roa5e de /a.a0inul lui %adir &i=&i cu/5,r, un hotdo. de la unul din chio&curile de 5e O$terhau$ D /ai /ult din o#i&nuin<," dec>t de foa/e. Mer.>nd /ai de5arte $5re Tor..ata" $e o5ri 1n fa<a tre5telor care duceau 1n cl,direa care ad,5o$tea #,ile Tor..ata. Se o5ri acolo" .>ndindu=$e la ?ar!e$en" care tre#uia $, eB5lice retra.erea de nu/erar de cinci /ilioane de coroane &i care d,dea o declara<ie de$5re #ani chiar 1n cli5a aceea. Poate 8r9lich 1n$u&i era 5e cale $,=&i 5iard, $luj#a chiar 1n ace$t /inut. A&i ridic, fruntea &i $i/<i cu/ $e na&te ideea 1n /intea lui. 9u conteaz& G>/#i &i=&i /e$tec, hotdo.ul" 5ri!ind /i&c,rile tre/ur,toare ale $iluetelor 1ntunecate" 1n dru/ul lor $5re Stor.ata. #artea bun: 9u+mi pas& #artea rea: 9u+mi pas& -tunci ce e important, S aflu cine a ucis+o pe )lisabet i de ce& 1:*

*ar e1ist vreo ans ca 9arvesen s vorbeasc despre tablou, *ac o face" va trebui s e1plice i cum a intrat n posesia tabloului" n primul rnd& *eci e1ist anse foarte mici ca el s spun ceva 2 dac nu e nevoit 2 ca s prentmpine suspiciunea legat de altceva: crim& i dac mi pierd serviciul n slu.ba adevrului" merit& G,ri /a.a0inul lui %adir &i $e .>ndi la Eli$a#eth &i la ?ar!e$en. Ma.a0inul era 1nc, 1nchi$ D dintr=odat, tre#ui $, $ar, la o 5arte din dru/ul unui #icicli$t iritat care nu era di$5u$ $, acce5te c, el" un 5ieton" $t,tea 5e #anda de #icicli&ti 5e Tor..ata. Mai lu, o /u&c,tur," 5ri!i fe/eia de 5e #iciclet, &i a5roa5e $e 1nec, cu hotdo.ul. O /ai !,0u$e &i alt,dat, D nu 5e fe/eia a$ta D dar i/a.inea unei fe/ei 5e #iciclet, cu ca5ul a5lecat $5re .hidon" 5edal>nd 5e Tor..ata. Pu$e$e 5iciorul 5e #anda de #icicli&ti" au0i$e o $onerie de #iciclet, $un>nd &i tre#ui$e $, $e dea un 5a$ 1na5oi" $, eli#ere0e #anda. 4,$a$e 1n ur/, $ta<ia &i $e o5ri$e /ai jo$ 5e $trad," !i0a!i de /a.a0inul lui %adir. *e aici venise& Trecu$e de /a.a0inul lui %adir" continua$e $, 5edale0e" deci /er.ea 1n alt, 5arte. A5oi trecu$e 5e l>n., el c>nd co#or>$e $c,rile. Dar $e 5oate $, fi fo$t Eli$a#eth aceeaC Acu/ 8rank 8r9lich era o#iecti!@ era foarte 5o$i#il $, fi fo$t ea. El era concentrat 5e o5era<iuneJ nu=i o#$er!a$e fa<a. Dar $e 5rea 5oate ca ea $=o fi !,0ut 5e a lui. Se 5oate $,=l fi !,0ut@ o fi.ur, 5e care o &tia de la 5roce$ul lui Klija0 Gu5ac. Ar fi 5utut foarte #ine $, $e dea jo$ de 5e #iciclet, f,r, ca el $, o#$er!e" 5oate $e d,du$e 1n $5ate" 1l ur/,ri$e o cli5, cu 5ri!irea" $e hot,r>$e &i 5edala$e 1na5oi" a5oi trecu$e cu #icicleta 1n 0ona 5e care o $u5ra!e.heau. Du5, aceea" 1&i adu$e$e #icicleta 1n c>/5ul lui !i0ual" 1n fa<a /a.a0inului lui %adir. Ei a5oi 1&i rea/inti totul@ $c>r<>itul $u5ortului de #iciclete. Ea" intr>nd 1n /a.a0in &i el" fu.ind du5, ea de 5e 5artea o5u$,. Dar ce 1n$e/na acea$t, re!ela<ie #ru$c,C Etia ce 1n$ea/n,. u!intele lui Gunnar$tranda 1nc, 1i r,$unau 1n urechi@ 0r?lic / 9u mai fi att de naiv" la dracuH/ (eva nu e n regul la femeiuca asta& 9u conteaz din ce direc!ie priveti fiecare mic detaliu pe care mi l+ai povestit" toate duc spre o singur concluzie: nscenare/ Ful5oiul #,tr>n a!u$e$e dre5tate tot ti/5ul" ce 1ntotdeauna D &i acu/" dintr=odat," 8rank 1nce5u $, $e .r,#ea$c,. Al $un, 5e Gunnar$tranda 5e /o#il. H redea/ c, !rei $, ie&i &i $, reflecte0i 1n lini&te" ro$ti Gunnar$tranda t,r,.,nat. H De aia $un. ?ar!e$en a /,rturi$itC H Anc, nu" dar a/ ajun$ la o fa0, intere$ant, a intero.atoriului. 7ai $,=i $5une/ a&a. E le.at, de ca$a 5articular, a lui ?ar!e$en" o u&, de !erand, di$tru$, &i un anu/it 5oli<i$t 1n concediu. 1:+

H A $5u$ ce!a de art,C H Art,C ?u. De ceC Mintea lui 8r9lich o lu, la .oan,. H De ceC re5et, Gunnar$tranda ner,#d,tor. H N /, .>ndi$e/ la ce!a D dar acu/ $, trece/ la ce!a i/5ortant. Directorul de #anc, din A$ki/ a $5u$ c, Klija0 Gu5ac a fo$t $, ia ce!a din ca$eta de !alori" nu=i a&aC H Etii a$ta" doar. H Toc/ai /i=a/ dat $ea/a c, Klija0 e un nu/e de$tul de eBotic" $5u$e 8rank 8r9lich rar. H ?u ne /ai ocu5,/ de ca0 acu/" 8r9lich. ?u 1nainte ca in!e$ti.a<iile noa$tre $, ai#, un re0ultat. H E&ti /ul<u/it de a$taC H ?=are le.,tur, cu fa5tul c, $unt $au nu /ul<u/it. H Dac, 4O$tad !rea $,=l are$te0e 5e Kn.e ?ar!e$en 5entru uciderea lui Eli$a#eth 8are/o" are ne!oie de un /oti!. ;n a$tfel de /oti! tre#uie $, ai#, le.,tur, cu $5ar.erea din 1'':. Kar ca0ul acela e le.at de ca$eta de !alori. Deci n=ar $trica $, $uni la #anc," nu=i a&aC H O /ic, 5ro#le/, D ce $, $5un 5er$onalului de la #anc,C H Antrea#, de ce $eB era 5er$oana care $=a dat dre5t Klija0. 4ini&te la cel,lalt ca5,t. H Gunnar$tranda" $5u$e 8r9lich" conde$cendent. Te ro. fii $uccint. H A/i dau $ea/a c, are un $en$ ce $5ui tu" 8r9lich" le.at de $eB. e te=a f,cut $, te .>nde&ti la a$taC H >te!a che$tii. ;na dintre ele e ce /i=ai $5u$ de$5re /oartea lui %allo. Ei nu e 5rea /are deranj 5entru tine" nu=i a&aC S, $uni la #anc, &i $, ceri o de$criere a 5er$oanei care $=a folo$it de nu/ele lui Klija0C Gunnar$tranda $e .>ndi. H A& 5utea !erifica a$ta" ca 5e o fa!oare" ced, el 1n cele din ur/,. Antre#area e@ ce 5o<i $,=/i dai 1n $chi/#C H Do!e0i. H e fel de do!e0iC H Do!e0i care ar eli/ina orice $u$5iciune 1/5otri!a lui ?ar!e$en. Ei atunci nu=i !a /ai 5,$a ni/,nui de o u&, $5art, de !erand,. H 7aide" ce fel de do!e0iC H ;n fir de 5,r" $5u$e 8rank 8r9lich. 42 ,ldura 1l lo!i 1n cli5a 1n care $e d,du jo$ din a!ion. Poli<i$tul care=l 1nt>/5in, la $o$iri $e nu/ea Manuel Ko/neno$. 1:2

H Du5, M,ria=Sa" A/5,ratul" eB5lic, el un 0>/#et u&or. St,tea dincolo de coada de la !a/," cu un carton al# 1n />n,. Ai $cri$e$e nu/ele .re&it. Pe carton era $cri$ 8 V - 4 K 7. 8r9lich d,du />na cu el &i fu $ilit $, /,rturi$ea$c," 0>/#ind" c, nu are nici cea /ai !a., idee de$5re ce 1/5,rat e !or#a. H E #ine" $5u$e Manuel cu un 0>/#et &tren.ar. Purta un co$tu/ .ri &ifonat &i un tricou al#. A!ea o $trun.,rea<, /are 1ntre din<ii din fa<,. ontinu,@ de fiecare dat, c>nd o $, au0i nu/ele de Manuel o $, te .>nde&ti@ care 1/5,ratC 4ui 8r9lich 1i fu $i/5atic din 5ri/a cli5,. Ke&ir, 1/5reun, din $ala de $o$iri &i $e 1ndre5tar, $5re 5arcarea de /a&ini. -o<ile !ali0ei lui 8r9lich hodoro.eau 5e a$falt. Manuel $e o5ri l>n., o ToOota orolla 5arcat, ne.lijent &i de$chi$e 5ort#a.ajul. 8r9lich 1&i 5u$e !ali0a 1n,untru &i $5u$e c, are &i el acela&i ti5 de /a&in, aca$,. H Ei" a5roa5e D o A!en$i$. A&te5tar, 1n $5atele /a&inii. ;n a!ion aluneca ra5id 5e 5i$t," 1ntr=un 0.o/ot 1n cre$cendo. Manuel 1&i a5rin$e o <i.ar, &i a&te5t, $, $e $tin., 0.o/otul. A!ionul decola &i $e 1n,l<, ca un rechin fl,/>nd $5re lu/in,. Manuel 1i $5u$e c, Merethe Sand/o 1nchina$e o /a&in, de la 7ert0 5e 1 dece/#rie. H O ToOota. Anchi$e ca5acul 5ort#a.ajului. el 5u<in &tie !reo dou, che$tii de$5re /a&ini. G>/#ir, a/>ndoi. 8r9lich $e uit, $5re nord. ;n a!ion $e a5ro5ia de ateri0are. De5arte" 1n al#a$trul cerului" 1ntre0,ri a!ionul nu/,rul doi" de a$e/enea 5e cale $, ateri0e0e. H A luat=o 1n$5re nord &i a 5redat /a&ina la $ediu de la Patra$" continu, Manuel. H ?=a /ai 1nchiriat alt, /a&in,C H ?u. H A di$5,rut" 5ur &i $i/5luC Manuel 1ncu!iin<,. H ?u $=a ca0at la niciun hotel. H Ei cealalt, fe/eieC Manuel 0>/#i din nou &i tra$e ad>nc aer 1n 5ie5t. H A a5,rut. H ;ndeC H Pe cheiul de feri#oturi. Ei=a cu/5,rat un #ilet $5re %ari. H %ariC A$ta e 1n Ktalia. Manuel flutur, cheile de la /a&in,. H Mai !rei /a&inaC 8r9lich d,du din ca5 c, da &i lu, cheile. H ?u=<i face .riji" $5u$e el" &tiu 1ncotro /, duc. 1:3

Plaja $e 1ntindea rotund" 1/5rejurul .olfului !erde=al#,$trui ca o lun, nou, al#=aurie. Faluri .rele" lene&e $e de$f,ceau $5re <,r/" $e 1ntindeau" $c,ldau <,r/ul" 1&i f,ceau dru/ 5relin.>ndu=$e 5e ni$i5" 1nainte de a $e retra.e 1n rotocoale 5uternice" ca $, $5ar., ur/,torul !al 1n #uc,<i. EBi$ta un rit/ al /i&c,rii lor" /ai 1nt>i un !al /are" care $e 5relin.e 1ncet" a5oi ur/,torul !al e $5ul#erat de 5ri/ul" &i tot a&a" la infinit. 8rank 8r9lich o#$er!a $5ectacolul" reflect>nd c," dac, r,/>neai $uficient de /ult acolo" ai 5utea ajun.e $, cre0i c, !a dura la ne$f>r&it. ?i/eni nu $e a!entura$e 1n a5,. Tru5urile $t,teau 1ntin$e" r,$5>ndite 5e 5laja ni$i5oa$," 5e &e0lon.uri. ;nii $t,teau 1n ca5ul oa$elor &i $e uitau 1n jur 5rin ochelarii de $oare $au 1&i 1ntindeau cre/, 5e #ra<ele ar$e de $oare. ?i&te #,r#a<i rotofei 1n 5antalon $cur<i &i cu &a5c, 5e ca5 u/#rindu=le ochii $e 5li/#au a.ale de=a lun.ul <,r/ului" unde ni$i5ul era /ai tare &i r,corit de a5,. O fe/eie /er.ea 5e ni$i5. Purta o rochie a0urie lar.," f,r, />neci" care flutura 1n !>nt. A!ea 5e ca5 o cordelu<, a$ortat," 1&i d,du $ea/a c, nu=i $5u$e$e niciodat, D 1i $t,tea #ine 1n al#a$tru. St,tu ne/i&cat &i a&te5t, ca ea $,=i de$co5ere 5re0en<a. Al 1nc>nt, fa5tul c, nu tre$,ri" ci=&i continu, dru/ul 1n acela&i rit/ a.ale" 1n ti/5 ce !alurile 1i $c,ldau 5icioarele &i .le0nele. >nd ajun$e la un /etru &i ju/,tate de el $e o5ri. Se 5ri!ir, 1n ochi. H De fa5t /, 5re.,tea/ $, 1not" $5u$e ea. Frei $, /, 1n$o<e&tiC O 5ri!ire e!aluati!,. al/,. l,tin, din ca5. H A/ ce!a 5entru tine" $5u$e el" 1n/>n>ndu=i o foaie de h>rtie 1/5,turit, D $cri$oarea de adio a lui -eidun Fe$tli. 4u, h>rtia. Ai c,0u ca5ul 1n ti/5 ce citea. 4a $f>r&it" 1/5,turi h>rtia &i o ru5$e 1n #uc,<i /ici" cu 5ri!irea fiBat, 1ntr=un 5unct 1nde5,rtat. %uc,<elele al#e de h>rtie fluturar, 1n !>nt &i di$5,rur, 1n $5u/a !alurilor. H e e/o<ionant $, !e0i i/5re$ia 5e care a f,cut=oI H ?u $unt 1n $tare $, /, concentre0. 8rank 8r9lich 1i ur/,ri 5ri!irea" $5re cei doi #,r#a<i 1n unifor/, care $e uitau 1n jo$ la ei" fiecare cu un 5icior 5e 0idul e 5iatra de l>n., dru/. H Sunt cu tineC 1ntre#, ea. H Da. Ochii ei" $crut,tori. H De ceC El nu r,$5un$e. F>ntul i $e 5rin$e 1n 5,r. Tre#ui $, &i=l dea la o 5arte cu />na. H Eu a/ .,$it=o" $5u$e el 1ntr=un t>r0iu. 4ua$e 5a$tile. Mi=a tri/i$ $cri$oarea 5rin 5o&t,. A<i cere iertare" dar 5entru ceC H ?=a/ idee. >nd &i c>nd" -eidun era .reu de 1n<ele$. 1:6

H Tre#uie $, fii 1n $tare $, te concentre0i ca $, iu#e&ti" $5u$e el. Se uit, la el dintr=o 5arte. H A/i 5are r,u" $5u$e ea. H Pentru ceC H Pentru ceea ce $i/<i. ?u tre#uie $, fie a&a 1ntre noi. A/ ne!oie $=o eBa/ine0e /ai 1ndea5roa5e 1nainte de a r,$5unde. H e a fo$t 1ntre noi $=a $5ul#erat 1n !>nt de /ult. H ?u te cred. Ai !enit aici" la /ine. H Eli$a#eth" cea 5e care o &tia/" a /urit" $5u$e el cu #l>nde<e. A ar$" dar eu /i=a/ re!enit. H ?u !or#i a&a. H Kart,=/," $5u$e el. Etiu c, cea care a /urit 1n realitate 1n foc era Merethe Sand/o &i fa5tul c, &tiu a$ta e$te doar unul dintre /ultele a$5ecte 5e care nu le 5ot i.nora 1n le.,tur, cu noi. H A/ aflat c>te ce!a de$5re tine de c>nd te=a/ !,0ut ulti/a dat," continu, el" 5reocu5at. Etiu" de eBe/5lu" c, l=ai cuno$cut 5e Kn.e ?ar!e$en acu/ &a$e ani c>nd lucrai la 8erner Jaco#$en. Etiu c, ai 1nce5ut o le.,tur, cu el &i !=a<i du$ 1/5reun, 1ntr=o !acan<, ro/antic, 1n Mauritiu$. A$ta a fo$t /ai /ult dec>t a/ reu&it noi doi 1n ti/5ul 1n care a/ fo$t 1/5reun,. Dar" 5e de alt, 5arte" eu a/ /ai 5u<ini #ani de aruncat 1n $t>n.a &i 1n drea5ta. H 4a$,=l 5e Kn.e ?ar!e$en la o 5arte din rela<ia noa$tr,. Eu &i Kn.e D a fo$t o 5ro$tie. ?=a fo$t ni/ic. H ?ici Klija0 n=a fo$t 5rea fericit" nu=i a&aC Se 1ncorda. Ochii 1i erau i/5enetra#ili. H 4=a/ !i0itat 5e Klija0 la ;ller$/o. H Anainte nu era a&a. H u/ era 1nainteC H Puternic" $5iritual" un #,r#at care a!ea $en0a<ia c, lu/ea 1i a5ar<ine. A&i c,ut, cu!intele. El a&te5t,. Ea $e 1ntoar$e cu fa<a de unde !enea !>ntul &i ad,u.,@ H are a!ea $en0a<ia c, eu 1i a5ar<in. ,0u 5e .>nduri c>te!a cli5e. Dar Klija0 tre#uia $, 1n<elea., c, 5ot fi r,nit," c, a/ $enti/ente. Ance5ur, $, /ear., 5e 5laj,. Falurile le udau 5icioarele. 8rank 8r9lich $e o5ri &i=&i $uflec, 5antalonii. Picioarele ei erau #ron0ate de $oare. A&i !o5$i$e un.hiile cu ro&u=/aroniu. Pentru o frac<iune de $ecund, 1&i i/a.in, $cena@ ea $t,tea la $oare" cu .enunchii ridica<i" concentr>ndu=$e $,=&i !o5$ea$c, un.hiile de la 5icioare. -ochia i $e li5ea de tru5 1n #,taia !>ntului" iar 5icioarele 1i erau clar conturate la fiecare 5a$ 5e care=l f,cea. Mer.ea cu ca5ul dre5t" iar !>ntul 1i ciufulea 5,rul ne.ru. El $5u$e@ 1:(

H Poate c, te=ai du$ cu Kn.e ?ar!e$en $,=l 5ede5$e&ti 5e Klija0" dar nu cred c, ?ar!e$en &i=a dat $ea/a. ?ici /,car atunci c>nd i=ai $5u$ lui Klija0 de$5re $eiful cu ta#loul din el. H Klija0 e una dintre oile r,t,cite ale Do/nului" $5u$e ea. -,t,cit de tot. H 4a !re/ea aceea" Klija0 era 1n totalitatea facult,<ilor /entale &i tre#uia $, r,$5und, 5entru fa5tele $ale. A 1/5u&cat un o/ D nu era ne!oie $, fac, a$ta. H E ter/inat. 4=ai !,0ut &i &tii c, e total $,rit. u/ e $, lucre0i 5entru un $i$te/ care face a&a ce!a oa/enilorC H O $in.ur, 5er$oan, e !ino!at, de fa5tul c, Klija0 a intrat la 5u&c,rie" iar acela e Klija0. ?u tre#uia $, fure $eiful. ?u tre#uia $, 1/5u&te 5e ni/eni. H -o$tul 1nchi$orii e $,=i 5ri!e0e 5e oa/eni de li#ertate" nu $,=i fac, $, 5utre0ea$c, 5e din,untru. H Etiu c, $i/<i ne!oia $,=<i dai fr>u $enti/entelor de !ino!,<ie" dar $, te 1nal<i la $tatutul de 1n.er r,0#un,tor e o ne#unie curat,. H 4a ce te referiC H M, refer la tine. H M, acu0i c, 1/i tran$for/ e/o<iile 1n ac<iuniC H Ac<iunile sunt 5ro#le/a ta" Eli$a#eth" 5entru c, /or oa/eni. H ?u=/i 5ot a$u/a re$5on$a#ilitatea 5entru ni/eni 1n afar, de /ine. El $e o5ri &i r>$e. H e=i a&a de a/u0antC H A#$urditatea a$ta 5o/5oa$, a ta. Q?u=/i 5ot a$u/a re$5on$a#ilitatea 5entru ni/eni 1n afar, de /ine.R Tu" 5er$oana care i=a cerut fratelui t,u &i lui Klija0 $, fure ta#loul ca du5, aceea $,=l 5o<i !inde 1na5oi lui ?ar!e$en. Tu" care ai 1nce5ut toat, 5o!e$tea a$ta" tu nu=<i 5o<i a$u/a re$5on$a#ilitatea 5entru ni/eni 1n afar, de tineC Ea nu r,$5un$e. Doar $e uit, la el cu col<ul ochiului. A&i continuar, 5li/#area 1n lini&te" unul l>n., altul. 8rank 8r9lich 1ntreru5$e t,cerea. H Etiu c, ai a/>nat $, !in0i ta#loul 1na5oi c>nd Klija0 a fo$t 1nchi$" dar 5entru un /oti! oarecare ai hot,r>t $,=l !in0i f,r, $, &tie ceilal<i. De ceC Din nou nu=i r,$5un$e. H A/ 1n<ele$ c, <i=ai unit for<ele cu Merethe Sand/o D 1/5otri!a #,r#a<ilor D 1n noa5tea aceea de noie/#rie c>nd $=a du$ cu #anda ca &ofer" c>nd ea &i fratele t,u au fo$t /artori la cri/,. Ea $e o5ri. 8r9lich $5u$e@ H M=a/ tre0it c>nd !or#eai cu Merethe. Ei 1/i dau $ea/a c, tre#uie $, fi fo$t foarte de5ri/at, c>nd <i=a $5u$ de 5a0nicul care a fo$t lo!it la 5,/>nt" dar cu/ ai con!in$=o $, dea 5onturi 5oli<ieiC H Te 1n&eli" $e r,$ti ea. e 5,rere tre#uie $, ai de$5re /ineC Ochii ei al#a&tri ful.erar,. Merethe era o !ac, 5roa$t,. De ce $,=i fi cerut $,=l toarne 5e frate=/euC >nd a $unat" Merethe !or#i$e deja cu 5oli<ia. M=a $unat ca $, !or#ea$c, cu 1::

cine!a" $, fie />n.>iat,. A$ta $5une doar c>t era de li/itat, fe/eia a$ta. Se ru.a$e de ei de nenu/,rate ori $, ia 5arte la una din o5era<iunile lorJ !oia $,=&i fac, da/#laua. Ei c>nd" 1n cele din ur/," i=au f,cut 5e 5lac" a dat fa<, 1n fa<, cu realitatea. Ei atunci" cur!a 5roa$t, ca noa5tea a ale$ $, $une la 5oli<ie &i $, le $5un, ce $=a 1nt>/5lat. H Poate c, !oia ca cine!a $, ajute o/ul care era 5e /oarteC o#iect, 8rank 8r9lich 1/5,ciuitor. G,cea 1ntr=o #alt, de $>n.e. H Dac, a$ta era ideea" nu ar fi tre#uit $, dea nu/e" dar le=a $5u$ 5oli<i&tilor cine a 5artici5at la trea#a a$ta D a dat nu/ele tuturor" /ai 5u<in 5e al ei. A&a c, a/ fo$t o#li.at, $, 1/i a5,r fratele. Etii a$ta" nu=i a&aC Ochii de $afir erau din nou #l>n0i. Trei nuan<e de al#a$tru" .>ndi el. erul" rochia" ochii. Dintr=odat, $e a5ro5iar, unul de cel,lalt. H >nd a/ 5lecat 1n noa5tea aceea" &o5ti ea" a fo$t 5entru c, tre#uia $,=l ajut 5e JonnO. Dar n=a/ !rut $, te i/5lic &i 5e tine" 1n<ele.iC ?u a!ea/ cu/ $, &tiu c, ur/a $, lucre0i eBact la acela&i ca0" nu=i a&aC 8r9lich $e uita la />na ei. De.etele ei lun.i &i $u#<iri 1l />n.>iau 5e #ra<. H Eu !,d lucrurile 5u<in diferit" r,$5un$e el 1n &oa5t,. De.etele ei $e o5rir, din />n.>iat. H Ai l,$at cheia de la ca$eta de !alori aca$, la /ine. H Acolo era 1n $i.uran<,. H O idee foarte 5ractic," 1n acela&i ti/5. >nd #,ie<ii au fo$t #,.a<i la 0du5" ai 5u$ />na &i 5e a doua cheie. >nd au fo$t eli#era<i" tu erai 1n dru/ $5re A$ki/ cu o cheie 1n #u0unar" &i cu cealalt, 5u$, la 5,$trare 1n a5arta/entul /eu. Ei ai /er$ cu /a&ina la A$ki/ du5, ce ai de5u$ /,rturie la audiere. Te=ai dat dre5t Klija0 Gu5ac la #anc,. Ai luat ta#loul din ca$a de !alori. Se uita 1n 0are" t,cut,. H JonnO nu &tia ce 5ui la caleC 1ntre#,. Ea nu r,$5un$e. H Deci &tia" conclu0iona el. H Te=ai .>ndit !reodat, c, atunci c>nd un a!ion rulea0, 5e 5i$t, ca $, decole0e" $5u$e ea" e ce!a a#$olut" final. re&te !ite0a &i /er.e din ce 1n ce /ai ra5id. Dar 5i$ta e at>t de $curt," 1nc>t atunci c>nd a 5rin$ $uficient, !ite0, i=ar fi i/5o$i#il $, $e /ai o5rea$c,. Dac, &i=ar acti!a fr>nele" ar cau0a un de0a$tru. EBi$t, o $in.ur, $olu<ie" $, /ear., 1nainte &i a!ionul $, $e ridice de la $ol. H Te=ai 1nt>lnit cu JonnO acolo" la #anc," nu=i a&aC H e !rei tu" de fa5tC $5u$e ea" iritat,. Ai !enit aici $,=/i $5ui c>t e&ti de de&te5tC H Pentru /ine" 5er$onal" e i/5ortant $, $cot fa5tele la i!eal,. H De ceC H Pentru c," de fa5t" a$ta are le.,tur, cu tine" cu /ine" cu noi. 1:'

Se uitar, iar unul 1n ochii celuilalt. H E&ti $i.urC 1ntre#, ea #l>nd. H Etiu c, JonnO a /er$ cu /a&ina la A$ki/ c>nd tu erai acolo. Etiu c, a fo$t !,0ut cu altcine!a 5e un dru/ de tractoare care ducea 1n jo$" $5re Glo//a. Etiu c, fratele t,u fie a alunecat &i a c,0ut 1n r>u" fie a fo$t 1/5in$ de 5er$oana care=l 1n$o<ea. H e !rei $, $5ui" c, a$ta are le.,tur, cu noiC 1ntre#, ea din nou. H JonnO a fo$t 1n A$ki/" in$i$t, el. Ai fo$t &i tu acolo. Se 1ntoar$e $5re el. Ochii ei al#a&tri 1l c>nt,reau de la di$tan<," !i$,tori. H ?u te cred. Pentru tine" a$ta nu are le.,tur, cu noi. E !or#a nu/ai de tine. H Anecul lui a fo$t un accidentC H 8ire&teI e credeaiC H ine a fo$t cu ideea $, /er.e<i la 5li/#are 5e /alul r>uluiC H Eu. H De ceC H S,=l cal/e0. H ?u $unt $i.ur c, te cred. H Po<i $, cre0i ce !rei. ?i/eni n=o $, $e a/e$tece 1ntre /ine &i fratele /eu. H Dar nu ai $unat la niciun $er!iciu de ur.en<, atunci c>nd a c,0ut D cu toate c, r>ul are un curent 5uternic &i a5a era al nai#ii de rece. JonnO ar fi a!ut hi5oter/ie" dar totu&i ar fi 5utut fi $al!at. Elico5terul de $al!are ar fi ajun$ acolo 1n c>te!a /inute. H ?u &tii de$5re ce !or#e&ti. Te aBe0i nu/ai 5e tine &i 5e autoco/5,ti/irea ta. H Poate c, nu &tiu ce $=a 1nt>/5lat 5e /alul r>ului" dar &tiu c, te=ai 1ntor$ la /a&ina lui $in.ur," ai 5lecat" ai luat le.,tura cu -eidun Fe$tli &i i=ai cerut ajutorul. Te=ai 1nt>lnit cu ea du5, ce ai $c,5at de /a&ina lui JonnO" te=ai a$cun$ 1n ca#ana ei. Etiu c, ai luat le.,tura cu ?ar!e$en" l=ai 5u$ $, /ear., la 8a.erne$ &i $, $e 1nt>lnea$c, cu Merethe Sand/o. Etiu c, i=a dat cinci /ilioane de coroane 1n nu/erar ca $,=&i recu5ere0e ta#loul. eea ce=/i $t>rne&te /ie curio0itatea e@ ce anu/e a declan&at ace$t 1ntre. 5roce$C EuC G>/#i cu di$5re< la ulti/ul cu!>nt. F>ntul $e juca 1n 5,rul ei lun." iar !alurile 1i $5,lau 5icioarele. H Tu tre#uie $, fii 1ntotdeauna 1n centrul aten<iei" nu=i a&aC $5u$e ea. Eu nu $unt a&a. A/ f,cut tot ce a/ f,cut 5entru c, nu /, .>nde$c niciodat, la /ine 1n$,/i. E nu/ai !ina lui Merethe. Ea a 5ornit totul. Ea a ciri5it. ?=a/ a!ut de ale$ dec>t $,=i <in $5atele lui JonnON H Tu nu te .>nde&ti niciodat, la tineC Merethe Sand/o a f,cut ceea ce tu i=ai $5u$ $, fac,. Ea a du$ ta#loul la ?ar!e$en" a luat #anii &i a5oi $=a du$ la ca#ana lui -eidun Fe$tli. Acolo" ai luat #anii &i a5oi ai o/or>t=o &i ai dat foc ca#anei. Ti=ai luat identitatea ei &i te=ai folo$it de #iletul ei $5re Atena. a $, 5l,nuie&ti toat, 1')

afacerea a$ta &i $=o 5ui 1n a5licare tre#uie $, fi fo$t eBtre/ de furioa$, 5e ea. Oricine e at>t de furio$ 5e altcine!a nu $e .>nde&te la ni/eni 1n afar, de 5ro5ria 5er$oan,. H ?=a/ o/or>t 5e ni/eni. Kar tu nu &tii de$5re ce !or#e&ti. H %a" di/5otri!," &tiu foarte #ine de$5re ce !or#e$c. A/ trecut 5rin tot circuitul. Ance5>nd cu noa5tea 1n care a tre#uit $, /, duc &i $, /, uit la 5a0nicul o/or>t" un t>n,r" un $tudent care lucra cu ju/,tate de nor/,. ;ci$ 1n #,taie cu o #>t, de #a$e#all. H Ji/ -o.n$tad l=a o/or>t. ?u are nicio le.,tur, cu /ine. H Dar i=ai dat lui -o.n$tad un ali#i 5entru cri/,. A$ta nu 1n$ea/n, c, juca<i 1n aceea&i echi5,C ?u r,$5un$eJ 5ri!ea 5e$te /are. 4a ori0ont $e !edeau dou, 5etroliere uria&e 5lutind 1n linie. H ?u erai o#li.at, $,=i dai indi!idului un ali#i 5entru noa5tea aceea" $5u$e 8rank 8r9lich. H 8rank" 0i$e ea cu #l>nde<e. De ce nu /, cre0iC H ?u $5un ce credJ $5un ce &tiu. De eBe/5lu" &tiu c, /=ai recuno$cut 5e Tor.atta" 1nainte de 1n$cenarea de la /a.a0inul lui %adir. Ai dat 1na5oi" te=ai a&e0at 1n c>/5ul /eu !i0ual" !oiai $, te o#$er!. H 7a#ar nu a!ea/ ce ur/a $, $e 1nt>/5le. A/ !rut doar $, /, !e0i. Dar tu ai fo$t cel care $=a aruncat 5e$te /ine. Al 5ri!i 5ie0i&, &i 0>/#i u&or. A<i a/inte&tiC H e=/i a/inte$c cel /ai #ine e c, ai $tat l>n., /ine 1n 5at 1n noa5tea aceea" a&te5t>nd $, ador/ la loc ca $, te 5o<i furi&a afar, &i $, 1nce5i 1ntre. co&/arul. St,teau ne/i&ca<i f,r, $, !or#ea$c,. F>ntul 1i r,!,&ea 1/#r,c,/intea. Falurile $e $5,r.eau de <,r/. Se 1nfiora la atin.erea de.etelor ei 5e do$ul 5al/ei lui. H Te .>nde&ti !reodat, c, 5,/>ntul arat, al#a$truC &o5ti ea. F,0ut din $5a<iuC H e te face $, $5ui a$taC H Tot ceea ce $=a 1nt>/5lat 1ntre noi doi de5inde de unde 5ri!e&ti" 8rank. Etiu c, e&ti a/,r>t din cau0, c, nu <i=a/ $5u$ ni/ic 1n noa5tea aceea" dar /i $e $5u$e$e c, JonnO !a fi are$tat 5entru uciderea unui o/ 5e care nici /,car nu=l atin$e$e. Tu erai 5oli<i$t. Te=a/ <inut de5arte de a$ta &i a/ f,cut ce a/ cre0ut eu c, e #ine. Se uit, 1n jo$ $5re />na ei. Ace$ta fu$e$e 5ri/ul lucru 5e care=l o#$er!a$e@ />inile ei. De.etele ei 1n/,nu&ate 1n ne.ru" 5un>nd 5achete de <i.,ri 1n ruc$ac. Acelea&i de.ete care acu/ 1l />n.>iau" 1nchi$e 1n jurul />inii lui. ,ldura />inii ei 1i urc, 1n $u$ 5e #ra<. A&i 1nchi$e ochii o $ecund," $i/<indu=i atin.erea. A5oi" 1&i !>r1 />na 1n #u0unar &i $5u$e@ H Ai f,cut ce credeai c, e #ine c>nd te=ai du$ la a5arta/ent &i ai f,cut 1'1

cur,<enie cu /are aten<ieC >nd ai 5lantat 5eria de 5,r a lui Merethe 5e 5atul t,u ca $=o .,$ea$c, 5oli<iaC a $, folo$ea$c, AD?=ul lui Merethe 5entru a identifica oa$ele din ca#ana lui -eidun Fe$tliC >nd ai 5u$=o 5e Merethe $, r,$5>ndea$c, 0!onuri de$5re fa5tul c,=&i .,$i$e de lucru 1n AtenaC >nd ai 5u$=o $, cu/5ere #iletul de a!ionC ?u r,$5un$e. H A fo$t corect $=o o/oriC H Dac, cine!a a o/or>t=o 5e Merethe" tre#uie $, fi fo$t Fidar %allo. ?u &tiu ni/ic de$5re Merethe &i de$5re ce $=a 1nt>/5lat cu ea. H Se 5rea 5oate ca Ji/ -o.n$tad $,=l fi uci$ 5e 5a0nicul din 4oen.a. Se 5rea 5oate ca fratele t,u $, fi alunecat 1n r>u din .re&eal,. -eidun Fe$tli &i=a luat 1ntr=ade!,r $in.ur, !ia<a. Dar Fidar %allo nu a!ea cu/ $=o o/oare 5e Merethe Sand/o. Era /ort din cau0a unei $u5rado0e c>nd a ar$ ca#ana. 8r9lich 1&i !>r1 />na 1n #u0unarul interior &i 1i d,du o foaie de h>rtie. H Alt, co5ie. iti co5ia du5, $cri$oarea de adio a lui -eidun Fe$tli &i 1nce5u $=o ru5, &i 5e acea$ta 1n #uc,<ele. H A/ citit $cri$oarea din nou 1n a!ion" !enind 1ncoace. Ei /=a/ 1ntre#at 5entru a nW&5e /ia oar, 5entru ce anu/e 1&i cerea -eidun iertare. Tre#uia $=o ier<i 5entru c, 1<i tr,da$e a$cun0,toarea fa<, de ni&te #rute 5ericuloa$eC >nd ardea ca#ana ei" Ji/ -o.n$tad era cu o fe/eie 1n O$lo" iar Fidar %allo era /ort" deci" dac, nu ,&tia doi au dat foc ca#anei" atunci cine a #,tut=o 5e -eidun Fe$tliC Ei de ce a fo$t #,tut, dup incendiuC -,$5un$ul la acea$t, 1ntre#are a fo$t .reu de aflat" toc/ai 5entru c, nu a #,tut=o ni/eni. A $i/ulat atacul. Foia ca 5oli<ia $, cread, c, cineva a #,tut=o ca $,=<i dea de ur/,. 4a ne!oie" ar fi $5u$ c, a fo$t atacat, de -o.n$tad &i %allo. Ar fi fo$t cre0ut, 5entru c, era un uni!er$itar re$5ectat. Dar 1n ti/5 ce ea $i/ula atacul" tre#uie $, fi &tiut c>te ce!a de$5re 5lanurile tale. Tre#uie $, fi $acrificat ca#ana. Dar dac, nu a fo$t niciun atacator" $in.ura" /area &i" de fa5t" ade!,rata 5ro#le/, r,/>ne nere0ol!at,@ de ce 1&i cere iertareC H Acu/ c>te!a /inute ai $5u$ c, a$ta are le.,tur, cu noi" 8rank. De ce ai $5u$ a$taC H Dac, nu !rei $, r,$5un0i" la$,=/, 5e /ine $=o fac 1n locul t,u. -eidun 1&i cere iertare 5entru c, renun<,. ?u a /ai $u5ortat $, fie 5,rta&, la cur$a ta cu o#$tacole />njit, de $>n.e. Ea nu a!ea /oti!a<ia ta. Tot ce a!ea ea era dra.o$tea 5entru tine. Dar a$ta a /er$ doar 5>n, la ru.,/intea de iertare. Tu ai fo$t cea care a 5l,nuit fal$ul atac. Tu ai !rut ca 5oli<ia $, cread, c, cine!a o #,tu$e &i c, ea tr,da$e a$cun0,toarea ta& a $, $u.ere0e c, cineva !oia $, te .,$ea$c, &i $,=<i ia !ia<a. An felul ace$ta 5uteai $, redirec<ione0i !ina 5entru incendiu &i 5entru uciderea ta. Dar -eidun Fe$tli n=a !rut $, fie co/5lice la cri/,. An con$ecin<," a ale$ $, ia$, din ne#unia ta D &i te i/5lor, $=o ier<i. Ea cl,tin, din ca5. 1'*

H E cea /ai aiurit, 5o!e$te 5e care a/ au0it=o !reodat,. El 0>/#i. A!ea #u0ele u$cate. H ?=a/ ter/inat 1nc,. Erai furioa$, la cul/e 5e Merethe" a$ta &tiu. Ei 5oate c, o 1n!inuiai 5entru /oartea lui JonnO. Oricare ar fi 5o0i<ia ta" orice fante0ii ai a!ea" ade!,rul e c, ai $c,5at din !edere ni&te detalii /inu$cule c>nd <i=ai 5u$ la cale r,0#unarea. Ai uitat" de eBe/5lu" c, ar fi tre#uit $, 5or<i o 5la$, de 5,r c>nd ai dor/it 1n 5atul /eu. Ti=a r,/a$ un fir de 5,r lun. 5e 5ern, 1n noa5tea 1n care /=ai 5,r,$it. Profilul AD? nu $=a 5otri!it cu 5,rul de 5e 5eria lui Merethe Sand/o &i nu $=a 5otri!it cu oa$ele din $cru/ul de la ca#an,. Po!e$tea ta" Eli$a#eth" a at>rnat de un fir de 5,r. A/ un &ef ener!ant" cu un na$ fin" &i c>nd a/ du$ firul t,u de 5,r" iar cri/inali&tii au de$co5erit c, nu $e 5otri!ea" $=a du$ la a5arta/entul lui Merethe Sand/o &i a luat &i alte /o$tre de acolo. Ghici ceC Mo$trele $=au 5otri!it. Ea $t,tea ne/i&cat," uit>ndu=$e la hotel. F>ntul 1nc, 1i r,!,&ea rochia. H Merethe Sand/o a urcat 1ntr=un auto#u0 $5re Atena. u toate c," <in>nd $ea/a de do!e0i" era /oart," $5u$e el. Aceea&i fe/eie care 1&i $5unea Merethe Sand/o $=a dat jo$ din a!ion &i a 1nchiriat o /a&in, cu care $=a du$ 5>n, la Patra$" unde /a&ina &i cheile au fo$t 5redate a.entului de la 7ert0. Ei aici" Merethe Sand/o di$5are. An cea<,. Totu&i" la cheiul de feri#oturi" din acela&i ora&" a5are alt, fe/eie@ Eli$a#eth 8are/o. u/5,r, un #ilet 5e feri#ot 5>n, la %ari" 5e /alul italiene$c al M,rii Adriatice. Eli$a#eth 8are/o di$5are aici" dar o fe/eie cu nu/ele de Merethe Sand/o a5are 5e coa$ta din Ancona" dou, 0ile /ai t>r0iu. u/5,r, un #ilet $5re Gadar" roa<ia. 8e/eia care a cu/5,rat hotelul de acolo e necuno$cut,. A fo$t un ocol lun." dar 5ro#le/a e c, fe/eia care de<ine hotelul &i=a 5l,tit facturile cu #ani nor!e.ieni" ale c,ror $erii $unt 1nre.i$trate la Eco= ri/e. Eli$a#eth" e o 1ntrea., echi5, de 5oli<i&ti care &tiu c, #anii lui ?ar!e$en finan<ea0, $ejurul t,u aici. H Ai #,tut tot dru/ul 5>n, aici" /i=ai dat de ur/," nu/ai ca $,=/i $5ui lucrurile a$teaC St,tu uit>ndu=$e la ea. Dintr=odat," $itua<ia 1i 5,ru li5$it, de i/5ortan<,. Se .>ndi la !olu/ul de 5oe0ie 5e care=l .,$i$e. on!er$a<ia din 5at c>nd 1i $5u$e$e nu/ele ace$tei in$ule. H Te=a/ a&te5tat" continu, ea. Dar /i=a/ dorit $, te aduc, la /ine dorul" nu e/o<iile ne.ati!e. A&i 5u$e />na 5e #ra<ul lui" $e ridic, 5e !>rfuri &i=i atin$e o#ra0ul cu #u0ele. A&i a/inti atin.erea ei. H Etia/" &o5ti ea" c=ai $, !ii aici &i ai $, /, .,$e&ti. Se tra$e la o 5arte. H E 5rea t>r0iu. H ?u" $5u$e ea. ?i/ic nu e 5rea t>r0iu. H De ce ai f,cut a$taC &o5ti el" di$5re<uindu=&i 5ro5ria $l,#iciune. el 5u<in at>t 5o<i $,=/i oferi. Po<i $,=/i $5ui ce $en$ a a!ut toat, 5o!e$tea a$ta. 1'+

H ?u a/ ni/ic f,r, JonnO. Se .>ndi la ce $5u$e$e ea. H Adic, nu $=ar fi 1nt>/5lat ni/ic &i !ia<a ar fi fo$t nor/al, dac, JonnON H Acu/ te a/ nu/ai 5e tine" 1l 1ntreru5$e. H ?u=i ade!,rat" Eli$a#eth. M=ai l,$at 1n ur/,. H Te=a/ a&te5tat" re5et, ea. H Dar nu $e 5oate $, /ai fi/ 1/5reun, !reodat,. Trecu o /ic, eternitate. ?u/ai $unetul /ur/urat al !alurilor. Doi /etri 1ntre ei. >nd" 1n $f>r&it" $e uitat, unul 1n ochii celuilalt" 1&i d,du $ea/a c, $e 1nt>/5la$e ce!a. Era 5e alt, lu/e. H Ai uitat un lucru" $5u$e ea cu 1n!er&unare. H A/inte&te=/i=l. H Kn.e ?ar!e$en o $,=&i <in, .ura. ?u !a recunoa&te niciodat, 1n 5u#lic c, de<ine un ta#lou furat. ?u ai ni/ic 1/5otri!a /ea. 8,r, ta#lou" 5o!e$tea ta e $u#<ire ca firul de a<,. 8,r, ta#lou" nu ar fi eBi$tat ni/ic de luat din ca$eta de !alori. 8,r, ta#lou" nu a!ea/ ce $,=i !>nd lui Kn.e. Ai a!ut dre5tate" /=a/ folo$it de nu/ele &i de #iletul lui Merethe ca $, 5lec" dar tre#uia $, o fac" /i=era tea/, 5entru !ia<a /ea. ine!a 1/i uci$e$e fratele &i a5oi 5e Merethe. H Ta#loulC 1ntre#, 8rank 8r9lich $ur5rin$. De$5re ce ta#lou !or#e&tiC H Etii foarte #ine de$5re ce ta#lou !or#e$c. H Dac, te referi la lucrarea QMadona &i PrunculR" care a di$5,rut dintr=o #i$eric, italienea$c, 1n 1''+" ta#loul a di$5,rut" a&a cu/ $=a 1nt>/5lat &i 1n 1''+. ?u l=a /ai !,0ut ni/eni de atunci. Dac, cine!a 5retinde c, l=a !,0ut 1n ?or!e.ia" $i.ur $e 1n&al,. Fe0i tu" ta#loul nu $e afl, acolo. -e.ret" Eli$a#eth. eea ce e i/5ortant 1n ace$t ca0 $unt r,/,&i<ele o/ene&ti din cenu&a ca#anei. Aca$," 1n ?or!e.ia" 5oli<ia are do!e0i c, fe/eia a 5ri/it cinci /ilioane de coroane 1n nu/erar de la Kn.e ?ar!e$en. El &i=a 1ncheiat declara<ia 1n le.,tur, cu ace$t fa5t. 4a 1nce5ut" a 1ncercat $,=i con!in., 5e cei din Kri5o$ c, Merethe !indea $eB. Dar cinci /ilioane 5entru $eB e ca/ tra$ de 5,r" a&a c, nu l=au cre0ut. An cele din ur/," a recuno$cut c, Merethe 1i $5u$e$e o 5o!e$te cu coco&ul ro&u de$5re un ta#lou rena$centi$t 5e care l=ar fi 5utut cu/5,ra cu cinci /ilioane. A fo$t de$tul de nai! $=o cread, &i a luat <ea5,. Ta#loul n=a a5,rut niciodat,. El i=a dat #anii &i n=a 5ri/it ni/ic. A fo$t tra$ 5e $foar,. Kar fe/eile fru/oa$e care a/,.e$c idio<ii cu o droaie de #ani $unt 5o!e&ti care=i fac $, ca&te 5e judec,torii nor!e.ieni. Dac, ta#loul nu a5are" 5artea acea$ta a 5o!e&tii e li5$it, de i/5ortan<,. eea ce=i !a intere$a 5e judec,tori $unt 5lanurile inteli.ent 5u$e la cale" din $5atele noii !ie<i de aici. Ai folo$it=o 5e -eidun Fe$tli $, $5rijine 5unerea 1n $cen, a 5ro5riei tale /or<i. Ai folo$it=o 5e Merethe Sand/o ca inter/ediar 1n $chi/#ul cu #anii. S=a do!edit c, ai luat #anii de la Merethe D din /o/ent ce ai cheltuit din ei 1n fiecare 0i D &i ai o/or>t=o D din /o/ent ce <i=ai a$u/at identitatea ei &i ai fu.it" folo$indu=te de nu/ele ei. 1'2

>nd el ter/in," ea $t,tea ca /ai 1nainte" cu 5ri!irea a<intit, $5re /are. El f,cu un .e$t din ca5" $5re hotel. H Mer.e/C H Te .r,#e&ti chiar a&a de tareC Din nou" alt, intona<ie. A5roa5e !e$el,. Se 5ri!ir, 1n ochi. Ancerc, $, !ad, 1n,untrul ei &i $, inter5rete0e ce $e 1nt>/5la 1n f>nt>nile ad>nci &i ne.re 1nconjurate de luciul al#,$trui" dar renun<,. H u $i.uran<, n=ai $,=/i refu0i o ulti/, dorin<," continu, ea cu un 0>/#et 5ref,cut. H An ca0ul ace$ta" !a tre#ui $, fie o dorin<, /ode$t,. H A/ $5u$ c, /, duc $, 1not. Dac, !rei" 5o<i !eni cu /ine. El $e uit, la a5, &i e0it,. Ea 1nce5u $, $e de0#race. An $curt ti/5" $t,tea 1n fa<a lui" 5urt>nd doar ni&te #ikini. F>ntul 1i />n.>ia 5,rul ne.ru. Anc, o dat," 1i atin$e o#ra0ul cu #u0ele. H Ai curajul $, fii at>t de a/a#il &i $, !iiC El $e a&e0, 5e ni$i5 1n ti/5 ce ea 5,&i 5>n, la /ar.inea a5ei. Ai ur/,ri $ilueta fru/oa$, 1naint>nd 1n a5," 5icioarele #ron0ate" croindu=&i dru/ 5rin /area 1n$5u/at," &oldurile unduitoare. A5a tre#uie $, fi fo$t rece. ?u $e /ai a!entura$e ni/eni 1n lar.. ontinu, ne$tin.herit,. >nd 1nce5u $, 1noate" $e ridic," $, o !ad, /ai #ine. Scruta /area" c,ut>nd 5,rul ei ne.ru" care era a$cun$ de !aluri" 5>n, c>nd a5,rea iar la $u5rafa<,. Di$5,rea. Se ridica. Di$5,rea. Se .>ndi la ceea ce=i $5u$e$e ea. Scrut, /area 0adarnic. Si/<i cu/ 1l cu5rinde o a/or<eal, 1n tot tru5ul. >nd reu&i 1n $f>r&it $, $e 1ntoarc, &i $, fu., $5re hotel" cei doi 5oli<i&ti 1&i croiau deja dru/ 5e ni$i5 $5re el. 43 H Ei tu nu ai a!ut ni/ic 1/5otri!,C a ea $, intre 1n /areC 8r9lich nu r,$5un$e. H ontinu," $5u$e Gunnar$tranda 5e acela&i ton. H S=a de0#r,catN H oncentrea0,=te 5e a$5ectele i/5ortante. 8r9lich $e $car5in, 5e o#ra0. H A 5,&it 1n /are f,r, 5ri!ea$c, 1na5oi. H EiC H >nd a5a i=a ajun$ la #r>u" a 1nce5ut $, 1noate 1n lar.. H Mai 1nota &i altcine!aC H ?i/eni. Gunnar$tranda 1i arunc, o 5ri!ire $e!er,. H ?u era ni/ic acolo du5, care $e 5utea a$cunde" niciun /unte" nicio $t>nc," nici /,car o /in.e de 5laj," ni/ic" doar ni$i5 &i a5,. 1'3

H Ai fi 5utut $=o refu0i. H Poate c, a& fi 5utut $5une c, nu e 5er/i$. Ei a5oi" ceC ?u a!ea/ autoritatea $=o are$te0. A$ta era $arcina 5oli<iei croate. H Dar n=ar fi tre#uit $, fii $in.ur cu ea. H A$cult,N H ?u" 1l 1ntreru5$e Gunnar$tranda furio$. Tu ar tre#ui $, a$cul<i. Ai fo$t 1n$,rcinat $, o aduci 1na5oi 1n ?or!e.ia. Dar a di$5,rut. S=a e!a5oratI 8o$ta ta iu#it, $e duce $, 1noate &i di$5areI H Poli<ia local, a eB5licat cu/ $unt curen<ii din /are acolo. S=a 1necat. H Kar tu acce5<i a$taC , a di$5,rut" 5ur &i $i/5luC H A!e/ #anii" lucrurile ei" 5a&a5ortul" cardul #ancar" toate o#iectele ei 5er$onale. rede=/," Eli$a#eth 8are/o e /oart,. H 8e/eia aia a /ai fo$t /oart, o dat," 8r9lichI Gunnar$tranda $e ridic, &i $e 1ndre5t, $5re u&,. Se 1ntoar$e $5re el 1nainte $, ia$,. St,teau fa<, 1n fa<,. a0ul e 1nchi$" anun<, Gunnar$tranda. E&ti /ul<u/itC 8r9lich nu r,$5un$e. Pri!i a#$ent cu/ $e 1nchide u&a. A!ea o $in.ur, i/a.ine 1n /inte@ $ilueta unei fe/ei #ron0ate" 1n #ikini al#a&tri" 1naint>nd a.ale tot /ai de5arte 1n /are" f,r, $, 5ri!ea$c, 1na5oi. A&i ridic, />na $, $e $car5ine din nou 5e o#ra0" 1l />nca 1ntruna. ontinu, $, $e $car5ine. Ance5u $,=l u$ture. A&i 5u$e />na 5e coa5$,. O#ra0ul tot 1l /ai u$tura. ?u=&i 5utea $coate ideea din /inte. Al u$tura &i 1l ardea eBact 1n locul 1n care ea 1i atin$e$e o#ra0ul cu #u0ele" 1nainte de a $e 1ntoarce cu fa<a $5re /are.

1'6

1'(

1':