Sunteți pe pagina 1din 8

Acordul de Politica Sociala Acordul de Politica Sociala este anexat la Protocolul de Politica Sociala, anexat el insusi la Tratatul asupra

Uniunii Europene. Semnat de 14 State Membre (mai putin Marea Britanie), stabileste obiectivele de politica sociala trasate si in arta Sociala din 1!"!# promo$area ocuparii %ortei de munca, imbunatatirea conditiilor de munca si $iata, combaterea excluderii sociale, de&$oltarea resurselor umane, etc. Acordul de Politica Sociala stabileste procedura pentru adoptarea masurilor de politica sociala si recunoaste rolul $ital 'ucat de dialo(ul dintre conducere si an(a'ati in politica sociala. )upa ale(erea noului (u$ern in mai 1!!*, Marea Britanie a anuntat ca intentionea&a sa ia parte la politica sociala. Tratatul de la Amsterdam a incorporat Acordul de Politica Sociala + cu pre$ederi sporite + in apitolul Social din Tratatul asupra omunitatii Europene. S,a creat o ba&a le(ala pentru e(alitatea sanselor intre %emei si barbati la locul de munca si se %ac re%eriri la lupta impotri$a excluderii sociale. -n %inal, o re%erire la drepturile %undamentale a dat o noua dimensiune obiecti$elor politicii sociale. http://www.ccir.ro/oie/glosar/a/a2.htm Carta Sociala Toate Statele Membre cu exceptia Marii Britanii au adoptat in 1!"!, printr,o declaratie, arta )repturilor Sociale .undamentale ale An(a'atilor, cunoscuta sub numele de Carta Sociala. arta constituie un instrument politic care contine obligatii morale al caror obiect este acela de a (aranta ca intr,o anumita tara sunt respectate anumite drepturi sociale. Acestea se re%era in primul rand la piata muncii, %ormarea pro%esionala, e(alitatea sanselor, mediul de lucru. arta contine, de asemenea, o cerere explicita adresata omisiei de a inainta propuneri pentru a transpune continutul artei Sociale in le(islatie. arta Sociala a %ost urmata de programe de actiune sociala. Dialogul social

)ialo(ul social este termenul utili&at pentru a descrie procedura de consultare comuna care implica partenerii sociali la nivel european , Uniunea Patronatului din omunitatea Europeana (U/- E), entrul European pentru -ntreprinderi Publice ( EEP) si omitetul Economic si Social (ES ). El implica discutii, actiune comuna si uneori ne(ocieri intre partenerii sociali europeni, precum si discutii intre partenerii sociali si institutiile Uniunii. Dialogul social a fost lansat la 31 ianuarie 1985 , la summit,ul de la 0al )uc1esse si a %ost pri$it ca o cerere a Presedintelui omisiei Europene de atunci, 2ac3ues )elors, ca actorii economici si sociali sa se mobili e e si sa isi aduca contributia la construirea !uropei . )e atunci, dialo(ul social a a$ut e%ecte po&iti$e si a creat un climat psi1olo(ic care este mai desc1is pentru sc1imbul de opinii. -n perioada 1!"4,1!"*, partenerii sociali au emis opinii comune asupra 5aportului Economic 1!"46"*, pre(atirii, moti$arii, in%ormarii si consultarii lucratorilor si asupra strate(iei de crestere pentru mai multe locuri de munca. A doua etapa in de&$oltarea dialo(ului social a inceput cu summit,ul E(mont --, din 17 ianuarie 1!"!. u aceasta oca&ie s,a rea%irmat determinarea partenerilor sociali de a continua dialo(ul social la ni$elul omunitatii si de a aduce re&ultatele in atentia Statelor Membre, dar si ne$oia de a stabili un ec1ilibru intre abordarile le(islati$e si cele pe ba&a de intele(ere in re(lementarea aspectelor sociale. -n perioada 1!"!,1!!1 au %ost adoptate alte opinii comune cu pri$ire la# crearea unui spatiu al mobilitatii geografice si ocupationale si imbunatatirea pietei europene a muncii# educatia de ba&a, pre(atirea initiala si pre(atirea pro%esionala a adultilor8 tran&itia de la scoala la munca8 proceduri pentru maximi&area accesului la pre(atire8 noile te1nolo(ii, or(ani&area muncii si adaptabilitatea pietei muncii8 masuri pentru %acilitarea accesului cat mai lar( la oportunitatile de pre(atire. 9a :1 octombrie 1!!1, partenerii sociali au a'uns la un acord pri$ind rolul lor in de&$oltarea dimensiunii sociale a omunitatii, care a %ost incorporat Protocolului Social din Tratatul de la Maastric1t. Summit,ul E(mont --- din iulie 1!!7 a o%erit un %orum pentru anali&a dialo(ului social si identi%icarea prioritatilor in cadrul noii %a&e initiate prin acordul de la :1 octombrie 1!!1. Au %ost adoptate opinii comune cu pri$ire la# cali%icarea pro%esionala si $alidarea acesteia8 noua abordare a cooperarii pentru crestere si ocuparea %ortei de munca8 declaratia comuna pri$ind $iitorul dialo(ului social. -n aceasta declaratie, partenerii

sociali au exprimat determinarea lor pentru instituirea de noi proceduri de dialo(, consultare si ne(ociere, in con%ormitate cu acordul inc1eiat la :1 octombrie 1!!1, iar $ec1ile structuri or(ani&atorice au %ost inlocuite cu omitetele pentru )ialo( Social. 9a summit,ul E(mont -0 din septembrie 1!!:, partenerii sociali au discutat despre contributia lor la relansarea constructiei Europei. -n conditiile recesiunii si cresterii soma'ului, ei au rea%irmat spri'inul pentru continuarea procesului de inte(rare, considerand ca numai de&$oltarea coe&iunii economice si sociale poate o%eri %undamentul si mi'loacele necesare redresarii. omitetul pentru )ialo( Social s,a intrunit in noiembrie 1!!: pentru a pre&enta contributia %iecarei or(ani&atii la artea Alba asupra resterii, ompetiti$itatii si ;cuparii .ortei de Munca si pentru a de&bate rolul partenerilor sociali in contextul implementarii Acordului de Politica Sociala semnat de 11 State Membre. Partenerii sociali au adoptat o opinie comuna cu tema <.emeile si pre(atirea=. -n 1!!4 a %ost adoptata o alta opinie comuna cu pri$ire la actiunea si rolul $iitor al omunitatii in domeniul educatiei si pre(atirii. omisia de )ialo( Social s,a intrunit in %ebruarie 1!!> pentru a discuta modul de implementare a conclu&iilor onsiliului European de la Essen in ceea ce pri$este ocuparea %ortei de munca. -n acelasi an, partenerii sociali au adoptat o opinie cu pri$ire la contributia %ormarii pro%esionale in combaterea soma'ului si reinte(rarea somerilor pe piata muncii, precum si o opinie comuna cu pri$ire la liniile directoare pentru crestere durabila si creare de locuri de munca. -n octombrie 1!!> a %ost adoptata o declaratie comuna cu pri$ire la pre$enirea discriminarii rasiale si promo$area e(alitatii de tratament la locul de munca, iar la 1" decembrie 1995 partenerii sociali au inc#eiat primul acord$cadru cu privire la concediul parental% implementat la nivel comu Dialogul social )ialo(ul social este termenul utili&at pentru a descrie procedura de consultare comuna care implica partenerii sociali la nivel european , Uniunea Patronatului din omunitatea Europeana (U/- E), entrul European pentru -ntreprinderi Publice ( EEP) si omitetul Economic si Social (ES ). El implica discutii, actiune comuna si uneori ne(ocieri intre

partenerii sociali europeni, precum si discutii intre partenerii sociali si institutiile Uniunii. Dialogul social a fost lansat la 31 ianuarie 1985 , la summit,ul de la 0al )uc1esse si a %ost pri$it ca o cerere a Presedintelui omisiei Europene de atunci, 2ac3ues )elors, ca actorii economici si sociali sa se mobili e e si sa isi aduca contributia la construirea !uropei . )e atunci, dialo(ul social a a$ut e%ecte po&iti$e si a creat un climat psi1olo(ic care este mai desc1is pentru sc1imbul de opinii. -n perioada 1!"4,1!"*, partenerii sociali au emis opinii comune asupra 5aportului Economic 1!"46"*, pre(atirii, moti$arii, in%ormarii si consultarii lucratorilor si asupra strate(iei de crestere pentru mai multe locuri de munca. A doua etapa in de&$oltarea dialo(ului social a inceput cu summit,ul E(mont --, din 17 ianuarie 1!"!. u aceasta oca&ie s,a rea%irmat determinarea partenerilor sociali de a continua dialo(ul social la ni$elul omunitatii si de a aduce re&ultatele in atentia Statelor Membre, dar si ne$oia de a stabili un ec1ilibru intre abordarile le(islati$e si cele pe ba&a de intele(ere in re(lementarea aspectelor sociale. -n perioada 1!"!,1!!1 au %ost adoptate alte opinii comune cu pri$ire la# crearea unui spatiu al mobilitatii geografice si ocupationale si imbunatatirea pietei europene a muncii# educatia de ba&a, pre(atirea initiala si pre(atirea pro%esionala a adultilor8 tran&itia de la scoala la munca8 proceduri pentru maximi&area accesului la pre(atire8 noile te1nolo(ii, or(ani&area muncii si adaptabilitatea pietei muncii8 masuri pentru %acilitarea accesului cat mai lar( la oportunitatile de pre(atire. 9a :1 octombrie 1!!1, partenerii sociali au a'uns la un acord pri$ind rolul lor in de&$oltarea dimensiunii sociale a omunitatii, care a %ost incorporat Protocolului Social din Tratatul de la Maastric1t. Summit,ul E(mont --- din iulie 1!!7 a o%erit un %orum pentru anali&a dialo(ului social si identi%icarea prioritatilor in cadrul noii %a&e initiate prin acordul de la :1 octombrie 1!!1. Au %ost adoptate opinii comune cu pri$ire la# cali%icarea pro%esionala si $alidarea acesteia8 noua abordare a cooperarii pentru crestere si ocuparea %ortei de munca8 declaratia comuna pri$ind $iitorul dialo(ului social. -n aceasta declaratie, partenerii sociali au exprimat determinarea lor pentru instituirea de noi proceduri de dialo(, consultare si ne(ociere, in con%ormitate cu acordul inc1eiat la :1 octombrie 1!!1, iar $ec1ile structuri or(ani&atorice au %ost inlocuite cu omitetele pentru )ialo( Social.

9a summit,ul E(mont -0 din septembrie 1!!:, partenerii sociali au discutat despre contributia lor la relansarea constructiei Europei. -n conditiile recesiunii si cresterii soma'ului, ei au rea%irmat spri'inul pentru continuarea procesului de inte(rare, considerand ca numai de&$oltarea coe&iunii economice si sociale poate o%eri %undamentul si mi'loacele necesare redresarii. omitetul pentru )ialo( Social s,a intrunit in noiembrie 1!!: pentru a pre&enta contributia %iecarei or(ani&atii la artea Alba asupra resterii, ompetiti$itatii si ;cuparii .ortei de Munca si pentru a de&bate rolul partenerilor sociali in contextul implementarii Acordului de Politica Sociala semnat de 11 State Membre. Partenerii sociali au adoptat o opinie comuna cu tema <.emeile si pre(atirea=. -n 1!!4 a %ost adoptata o alta opinie comuna cu pri$ire la actiunea si rolul $iitor al omunitatii in domeniul educatiei si pre(atirii. omisia de )ialo( Social s,a intrunit in %ebruarie 1!!> pentru a discuta modul de implementare a conclu&iilor onsiliului European de la Essen in ceea ce pri$este ocuparea %ortei de munca. -n acelasi an, partenerii sociali au adoptat o opinie cu pri$ire la contributia %ormarii pro%esionale in combaterea soma'ului si reinte(rarea somerilor pe piata muncii, precum si o opinie comuna cu pri$ire la liniile directoare pentru crestere durabila si creare de locuri de munca. -n octombrie 1!!> a %ost adoptata o declaratie comuna cu pri$ire la pre$enirea discriminarii rasiale si promo$area e(alitatii de tratament la locul de munca, iar la 1" decembrie 1995 partenerii sociali au inc#eiat primul acord$cadru cu privire la concediul parental% implementat la nivel comunitar printr$o directiva& Acordul cu privire la anga'amentele de tip part$time semnat de partenerii sociali in 199( a statuat rolul lor in stabilirea conditiilor minime pentru munca& Adoptarea unei directive a Consiliului in acelasi an a e)tins acest acord la toti lucratorii si anga'atorii& on%erinta -nter(u$ernamentala din 1!!4 a condus la un nou Tratat, marcand pro(rese importante in politica sociala si de ocupare a %ortei de munca, in principal prin incorporarea Acordului de Politica Sociala in Tratat si introducerea unui nou titlu cu pri$ire la ocuparea %ortei de munca. 5olul dialo(ului social in Europa a crescut semni%icati$, iar partenerii sociali, in calitate de actori c1eie in construirea unei Europe sociale si crearea unui sistem european de relatii de munca au primit atributii si responsabilitati sporite. Dupa Consiliul !uropean

!)traordinar de la *u)emburg din noiembrie 199(% partenerii sociali au fost implicati activ in noua strategie de ocupare a fortei de munca& Anul 199( a marcat un progres deosebit in dialogul social sectorial la nivel european% prin semnarea de catre partenerii sociali a acordului$cadru asupra ocuparii fortei de munca in sectorul agricol din +niunea !uropeana& Acesta repre&inta primul acord voluntar independent inc1eiat la ni$el european si acopera aspecte le(ate de orele de munca, or(ani&area timpului de lucru, munca pe timp de noapte si dreptul la concediu. Anul 1998 a fost primul an de implementare a strategiei agreate la *u)emburg in noiembrie 199(, iar partenerii sociali au %ost implicati in toate etapele acesteia. 9a onsiliul European de la 0iena din decembrie 1!!" ei au pre&entat un compendiu cu cele mai bune practici privind integrarea pe piata muncii a persoanelor cu #andicap& ,ot in acest an% acordul$cadru in domeniul transportului maritim a fost primul de acest gen implementat in cadrul Acordului de Politica Sociala& -n anul 1999% Consiliul a adoptat po itii comune asupra directivelor care implementea a acest acord$cadru% precum si acordul$cadru cu privire la caile ferate& Partenerii sociali au inc#eiat un acord$cadru si asupra contractelor pe perioada determinata& -n cadrul Presidentiei portugheze , prima con%erinta or(ani&ata a a$ut ca tema rolul partenerilor sociali in de voltarea modelului social european& )e&baterile s,au concentrat pe cele trei dimensiuni speci%ice ale acestuia# in$atarea continua, moderni&area or(ani&arii muncii si %inantarea sistemelor de securitate sociala. ETU ( on%ederatia Patronatelor din Uniunea Europeana) a cerut patronatelor sa colabore&e in crearea unei carte a dialogului social pentru urmatorii 1. ani , identi%icand aspecte importante# munca temporara, accesul la pre(atire, munca la distanta. EEP ( entrul European pentru -ntreprinderi Publice) s,a an(a'at sa participe la ne(ocierile la ni$el european asupra standardelor minime pentru in$atarea continua. U/- E (Uniunea Patronatului din omunitatea Europeana) s,a pronuntat pentru o abordare calitati$a a politicii sociale la ni$el comunitar. 5olul partenerilor sociali a %ost discutat si la Consiliul European de la Laeken, din decembrie 7??1. Partenerii sociali au exprimat necesitatea ca institutiile europene sa asi(ure o mai buna structura pentru

consultari. Ei doresc sa %ie asociati in calitate de obser$atori in cadrul acti$itatii pri$ind $iitorul Europei. Consiliul European de la Barcelona, din martie 7??7 a salutat adoptarea de catre partenerii sociali a unui cadru comun de actiune pentru de&$oltarea continua a competentelor si cali%icarilor. Programul multianual% pe care partenerii sociali urmea a sa il pre inte in decembrie /../% va include aspecte legate de adaptabilitatea firmelor la concedierile colective% moderarea salariilor% productivitate% pregatire continua% noi te#nologii si organi area fle)ibila a muncii& Carta Sociala Toate Statele Membre cu exceptia Marii Britanii au adoptat in 1!"!, printr,o declaratie, arta )repturilor Sociale .undamentale ale An(a'atilor, cunoscuta sub numele de Carta Sociala. arta constituie un instrument politic care contine obligatii morale al caror obiect este acela de a (aranta ca intr,o anumita tara sunt respectate anumite drepturi sociale. Acestea se re%era in primul rand la piata muncii, %ormarea pro%esionala, e(alitatea sanselor, mediul de lucru. arta contine, de asemenea, o cerere explicita adresata omisiei de a inainta propuneri pentru a transpune continutul artei Sociale in le(islatie. arta Sociala a %ost urmata de programe de actiune sociala. Politica sociala Acordul de Politica Sociala semnat de 14 State Membre a %ost incorporat, prin Tratatul de la Amsterdam, in Tratatul asupra omunitatii Europene, punand capat unei situatii complexe. -n perioada 1!!:,1!!! au existat doua ba&e le(ale di%erite pentru masurile de politica sociala# Tratatul asupra omunitatii Europene si un acord separat prin care Marea Britanie opta sa %ie in a%ara politicii sociale. Acum, toate masurile de politica sociala pot %i adoptate pe ba&a noului Titlu @- din Tratatul asupra omunitatii Europene.

0biectivele stabilite de Tratat sunt cele ale Cartei Sociale !uropene din 1911 si ale Cartei Comunitare a Drepturilor Sociale 2undamentale ale *ucratorilor din 1989. Ele au %ost de'a incorporate in Acordul de Politica Sociala si acopera# promo$area ocuparii %ortei de munca, protectie sociala adec$ata, dialo(ul dintre conducere si lucratori, de&$oltarea resurselor umane, combaterea excluderii sociale. -n %unctie de situatie, onsiliul decide# omitetul

%ie prin procedura de codeci ie, dupa consultarea cu

Economic si Social si omitetul 5e(inilor8 %ie in unanimitate, la propunerea omisiei, dupa consultarea omitetului

Parlamentului European, 5e(iunilor.

omitetului Economic si Social si