Sunteți pe pagina 1din 50

Colegiul Economic VIRGIL MADGEARU

LUCRARE PENTRU OBINEREA CERTIFICATULUI DE COMPETEN PROFESIONAL

Coordonator:

Absolvent: B !or Ser"# Clasa a %II & I

M#$a#

An colar 2005-2006

CONTABILITATEA SALARIILOR

CUPRINS:
Ca'( I In ro!ucere"""""""""""""""""""""""""""# $%$ &alariul ' (re)ul muncii""""""""""""""""""""%# Ca'( II *re+en area ,ocie -)ii"""""""""""""""""""""%. Ca'( III Calculul ,alariilor"""""""""""""""""""""""/ #%$ De erminarea 0eni ului 1ru """"""""""""""""""%/ #%2 Re)ineri !in ,alarii"""""""""""""""""""""""%2 #%# Im(o+i ul (e ,alarii""""""""""""""""""""""%$0 Ca'( I) Da oriile ,ociale"""""""""""""""""""""""%%$3 3%$ CA&""""""""""""""""""""""""""""""%%%$3 3%2 CA&&"""""""""""""""""""""""""""""%%%$5 3%# 4on!ul !e oma5""""""""""""""""""""""%%"%$6 3%3 Al e !a orii """"""""""""""""""""""""%%""$. Ca'( ) Con uri i !ocumen e ,(eci6ice e0i!en)ierii c7el uielilor

,alariale""""""""""""""""""""""""""""""%%""22 5%$ Con uri ,(eci6ice"""""""""""""""""""""%%""%22 5%2 Documen e ,(eci6ice""""""""""""""""""%%"""22

Ca'( )I Monogra6ie""""%"""""""""""""""""%%"""%%## 8i1liogra6ie"""""""""""""""""""""""%%"""""""#3

Ca'( I Introd *ere


+(+ Salar# l , Pre- l . n*##

Salar# l re're/#nt0 1e2'res#a b0neas*0 a valor## 3or-e# de . n*045 1're- l 3or-e# de . n*045 1'lata 3or-e# de . n*04( Ma# s#.'l 5 salar# l este de3#n#t *a 1'lata5 de re" l0 6n 3or.0 b0neas*05 a ne# a*t#v#t0-# de' se45 1're- l . n*##45 1'lata . n*##4( Pr#n le"ea nr( 789:;;8 , Cod l M n*## se 'revede: 1Art( +7< , =+> Salar# l re're/#nt0 *ontra'resta-#a . n*## de' se de salar#at 6n ba/a *ontra*t l # #nd#v#d al de . n*0( =:> Pentr . n*a 'restat0 6n ba/a *ontra*t l # #nd#v#d al de . n*0 3#e*are salar#at are dre't l la n salar# e2'r#.at 6n ban#( Art( +77 , Salar# l * 'r#nde salar# l de ba/05 #nde.n#/a-##le5 s'or r#le5 're* . ?# alte adaos r#( Art( +7@ , Salar##le se 'l0tes* 6na#ntea or#*0ror alte obl#"a-## b0ne?t# ale an"a!ator l #(4 D#n ' n*t de vedere 3#s*al5 salar# l re're/#nt0: Pentr an"a!ator# =so*#etate *o.er*#al05 re"#e a tono.0 et*(>5 o *$elt #al05 *a or#*e alt0 *$elt #al05 #.' s0 de ne*es#tatea des30? r0r## a*t#v#t0-##( An"a!ator l5 *are 3a*e 1'lata . n*##4 s b 3or.0 de 1salar##45 are obl#"a-#a: De a se 6nre"#stra 'e *$elt #el# * salar##le a*ordate5 *are re're/#nt0 o 1*$elt #al0 * salar##le45 6nre"#strat0 6n deb#t l *ont l # @<+ 1C$elt #el# * re. nera-##le 'ersonal l #45 *are este o *$elt #al0 ded *t#b#l0 la *al* l # 'ro3#l l # #.'o/ab#l =ad#*0 ad.#s0 a sa s*0dea d#n ven#t r#le #.'o/ab#le 6n s*o' l deter.#n0r## 'ro3#t l # #.'o/ab#l>A De a se 6nre"#stra 6n ev#den-a 3#nan*#ar&*ontab#l0 * 1salar##le 'l0t#te45 res'e*t#v * 1salar##le ?# alte dre't r# * ven#te 'ersonal l #45 6n *red#t l *ont l # <:+ 1Personal , re. nera-## a*ordate45 ?# de a *al* la ?# re-#ne5 'r#n sto'a! la s rs05 obl#"a-##le b "etare =*ontr#b -#a 'entr ?o.a!5 'ens#e5 s0n0tate ?# #.'o/#t l>( Cal* l l ?# re-#nerea obl#"a-##lor datorate stat l # re're/#nt0 o obl#"a-#e a an"a!ator l # =a

*el # *are 3a*e 'lata salar##lor> ?# se 3a*e 'r#n 1sto'a! la s rs045 *are *onst0 6n 3a't l *0 n Pentr salar#at =an"a!at>5 se 3a*e 'lata salar##lor 'Bn0 n n 1ven#t ob-#n t 'r#n . n*045 se 1sto'ea/045 n ven#t a*ordat 'Bn0 n se *al* lea/0 ?# re-#n s .ele datorate stat l #A de an"a!ator d '0 *e s&a de 'lat0 datorate stat l #( D#n ' n*t de vedere str#*t 3#s*al5 sens l ?# *on-#n t l no-# n## de salar# se vor 6n-ele"e *ore*t ?# 'e de'l#n n .a# da*0 este 'r#v#t atat d#n ' n*t de vedere al *el # *are 6l a*ord0 =al an"a!ator l #5 *are este 'l0t#tor l de salar##>5 *Bt ?# d#n ' n*t de vedere al *el # *are 6l 'r#.e?te =al salar#at l #5 *are este bene3#*#ar l ven#t r#lor d#n salar##>( SALARIATUL este o 'ersoan0 6n*adrat0 * *ontra*t #nd#v#d al de . n*05 * t#.' #nte"ral sa 'ar-#al de . n*05 'e o 'er#oad0 nedeter.#nat0 sa e2#st0 n *ontra*t #nd#v#d al de . n*05 n se salar# (( *al#tatea de salar#at se *a'0t0 n .a# ?# 1*arnet de deter.#nat0( AtBt t#.' *Bt n 'oate vorb# de salar#at sa n .a# 'r#n 6n*$e#erea . n*04( De re-#n t *0 nele a*t#v#t0-# se 'ot des30? ra ?# 'e ba/0 de 1*ontra*te se * 'r#nd 6n stat l 5de salar## ?#5 *a ?o.a!5 'ens##5 *#v#le45 n .#te 1*onven-## *#v#le45 6n*$e#ate 6n ba/a Cod l # C#v#l5 *are n "enerea/0 ra'ort r# de . n*05 *are n r.are5 =+> n se s ' n *ontr#b -##lor b "etare ='entr *al* lat ?# re-#n t de an"a!ator toate obl#"a-##le

n # *ontra*t #nd#v#d al de . n*05 *are "enerea/0

6nto*.#rea do* .ent l # 1*arte de . n*045 n .#t0 .a# no

s0n0tate> 'rev0/ te 'entr ven#t r#le d#n salar## ?# as#.#late salar##lor5 =:> n se #.'o/#tea/0 'e ba/a bare. l # l nar de #.' nere5 'e ba/a *0r #a se #.' n ven#t r#le salar#ale ?# as#.#late salar##lor5 =8> n "lobal #.'o/ab#l( )en#t r#le 'e ba/0 de 1*ontra*te *#v#le45 6n*$e#ate 6n ba/a Cod l # C#v#l5 se 6n*adrea/0 6n Cod l F#s*al =C(3(> la 1ven#t r# d#n alte s rse4 =art(C8 C(3(>5 #ar #.'o/#t l se *al* lea/0 * *ota de +;D 'Bn0 la 8+(+:(:;;< ?# *ota de +@D d '0 +(;+(:;;@ =art( C7 C(3 >( CONTRACTUL re're/#nt0 1Un a*ord 6n*$e#at 6ntre do 0 sa 'ersoane s're a as#" ra :;;+>( Pr#n Cod l M n*## =Le"e nr( 789:;;8> se 'revede: 1Art( +; , Contra*t l #nd#v#d al de . n*0 este *ontra*t l 6n te.e# l *0r #a o 'ersoan0 3#/#*05 den .#t0 salar#at5 se obl#"0 s0 'reste/e . n*a n re/ ltat d#n *are 3#e*are r.0re?te .a# . lte n bene3#*# 4 se #n*l d 6n ven#t l an al

=O23ord( D#*-#onar de 'ol#t#*05 Ed#t ra Un#veres En*#*lo'ed#*5 B * re?t#5

'entr

el ?# s b a tor#tatea

n # an"a!ator5 'ersoan0 3#/#*0 sa

! r#d#*05 6n 'ot *on-#ne

s*$#.b l ne# re. nera-## den .#te salar# ( Art( ++ , Cla /ele *ontra*t l # #nd#v#d al de . n*0 n 'reveder# *ontrare sa nor.at#ve or# 'r#n *ontra*te *ole*t#ve de . n*0( Art( +: , =+> Contra*t l #nd#v#d al de . n*0 se 6n*$e#e 'e d rat0 nedeter.#nat0( =:> , Pr#n e2*e'-#e5 *ontra*t l #nd#v#d al de . n*0 se 'oate 6n*$e#a ?# 'e d rat0 deter.#nat05 6n *ond#-##le e2'res 'rev0/ te de le"e( Art( +< , =+> En sens l 're/ent l # *od5 'r#n an"a!ator se 6n-ele"e 'ersoana 3#/#*0 sa ! r#d#*0 *e 'oate5 'otr#v#t le"##5 s0 an"a!e/e 3or-0 de . n*0 'e ba/0 de *ontra*t #nd#v#d al de . n*0( Art( +@ , =8> M n*a 'restat0 6n te.e# l n # *ontra*t #nd#v#d al de . n*0 6# *on3er0 salar#at l # ve*$#.e 6n . n*0( Art( 87 , =+> Or#*e salar#at are dre't l de a * . la .a# . lte 3 n*-##5 6n ba/a nor *ontra*te #nd#v#d ale de . n*05 bene3#*##nd de salar# l *ores' n/0tor 'entr 3#e*are d#ntre a*estea( =:> Fa* e2*e'-#e de la 'reveder#le al#n( =+> s#t a-##le 6n *are 'r#n le"e s nt 'rev0/ te #n*o.'at#b#l#t0-# 'entr * . l l nor 3 n*-##( =8> Salariaii care cumuleaz mai multe funcii sunt obligai s declare fiecrui angajator locul unde exercit funcia pe care o consider de baz ( Art( C: , =+> Contra*t l #nd#v#d al de . n*0 'e d rat0 deter.#nat0 nu poate fi ncheiat pe o durat mai mare de 18 luni. Art( +;+ , =+> An"a!ator l 'oate 6n*adra salar#a-## * *ores' n/0tor 'ro"ra. de l *r 'e d rat0 ne# 3ra*-# n# de nor.0 de *el ' -#n do 0 ore 'e /#5 'r#n dre't r# s b n#vel l .#n#. stab#l#t 'r#n a*te

*ontra*te #nd#v#d ale de . n*0 'e d rat0 nedeter.#nat0 sa =:> Contra*t l #nd#v#d al de . n*0 * 3or.0 s*r#s0( =8> D rata s0't0.Bnal0 de l *r #nd#v#d al de . n*0 * a n # salar#at an"a!at *

deter.#nat05 den .#te *ontra*te #nd#v#d ale de . n*0 * t#.' 'ar-#al( t#.' 'ar-#al se 6n*$e#e n .a# 6n *ontra*t

t#.' 'ar-#al este #n3er#oar0 *ele# a

n # salar#at *

nor.0 6ntrea"0 *o.'arab#l5 30r0 a ' tea 3# .a# .#*0 de +; ore( Art( +;C , t#.' l de . n*0 re're/#nt0 t#.' l 'e *are salar#at l 6l 3olose?te 'entr 6nde'l#n#rea sar*#n#lor de . n*0( Art( +;F , =+> Pentr salar#a-## an"a!a-# * nor.0 6ntrea"05 d rata nor.al0 a t#.' l # de . n*0 este de C ore 'e /# ?# <; de ore 'e s0't0.Bn0(4

Des30? rarea nor a*t#v#t0-#5 'e *Bt de n .eroase5 'e atBt de d#vers#3#*ate5 se 3a*e 'e ba/a nor *ontra*te9*onven-## *#v#le5 6n*$e#ate 6n ba/a Cod l # *#v#l( CONTRACTUL CI)IL este a*ord l 6ntre do 0 sa .a# . lte 'ersoane 6n n # s*o' l de a 'rod *e e3e*te ! r#d#*e5 *onstBnd5 6n "eneral5 6n real#/area

'rod s5 e2e* tarea ne# l *r0r#5 'restarea n # serv#*# ( Contra*t l *#v#l este *ontra*t l 6n te.e# l *0r #a o 'ersoan0 3#/#*05 den .#t0 e2e* tant9'restator5 se obl#"0 s0 real#/e/e 'entr n 'rod s5 s0 e2e* te o l *rare5 s0 'reste/e n # bene3#*#ar5 'ersoan0 3#/#*0 sa n serv#*# ! r#d#*05 6n ?# s b a tor#tatea

s*$#.b l 'l0-## *onven#te( Contra*tele *#v#le n s nt le"ate de t#.'5 n se 6n*$e#e * t#.' #nte"ral de l *r ?# n#*# * t#.' 'ar-#al de l *r 5 n se 6n*$e#e n#*# 'e d rat0 .en#rea de a 'rod *e nedeter.#nat05 n#*# 'e d rat0 deter.#nat0A ele a

e3e*te ! r#d#*e *onstBnd 6n 1a da45 1a 3a*e45 res'e*t#v de real#/are a n # b n5 de e2e* tare a ne# l *r0r#5 de 'restare a n # serv#*# ( PERSOANA ! r#d#*0 'oate 6n*$e#a *ontra*te *#v#le n n calitate de beneficiar! c t "i de executant ( ESTE san*-# nea n l#t0-## absol te5 6n*$e#erea atBt a M n*a 'restat0 6n te.e# l *#v#l n a 'rest0r## ne# . n*# sa a ne# a*t#v#t0-# #l#*#te or# #.orale( n # *ontra*t *#v#l n &# *on3er0 e2e* tant l # are *al#tate de an"a!atorA n 1re"#str "eneral de a ve*$#.e 6n . n*0( Persoanele *are des30?oar0 a*t#v#tate 'e ba/0 de *ontra*t *al#tate de salar#at5 #ar bene3#*#ar l n are obl#"a-#a le"al0 de a 6n3##n-a bene3#*#ar l n 6n *al#tate de an"a!ator5 *# de bene3#*#ar( Persoana fizic poate ncheia contracte civile at t INTERGIS5 s b n # *ontra*t *#v#l 6n s*o' l

ev#den-0 al *ontra*telor *#v#le45 res'e*t#v al 'restator#lor( Persoanele *are des30?oar0 a*t#v#tate 'e ba/0 de *ontra*te *#v#le n 13 n*-#e4 ?# n#*# 13 n*-#e de ba/045 n 'ot * . la .a# . lte 3 n*-## ?# n se 'ot a3la 6n 1#n*o.'at#b#l#tate 'entr * . l l nor 3 n*-##4 "i nu sunt obligate s declare nici unui beneficiar sau instituii de stat ce activiti desf"oar pe baz de contract civil #ntruc t beneficiarul are obligaia legal s$i calculeze! rein "i vireze impozitul%.

Ca'( II Pre/entarea so*#et0-##


&enumirea: Fundatia Theta 'orma juridic de organizare: ONH =3 nda-#e> (biectul de activitate: - ra,(an!irea cuno, in elor !e ma ema ica in Romania ,i in lume9 - ,(ri5inirea cerce arii ma ema ice ,i a in0a aman ului ma ema ic9 - 6acili area comunicarii in re ma ema icienii !in Romania ,i ma ema icienii !in , raina a e: a ,c7im1ului !e (u1lica ii cu carac er ma ema ic ,au in lega ura cu ma ema ica9 - , a1ilirea !e rela ii cu gru(urile analoage !in al e ari% )odul de constituire a capitalului: (rganizarea fundaiei: (rganigrama

Preedinte Vicepreedinte

Manager

A,i, en manager

Con a1il Ca,ier

A!mini, ra or ,i, em

(rganizarea sectorului de contabilitate se *o.' ne d#ntr&o s#n" r0 'ersoan0&*ontab#l05 * toate sar*#n#le s'e*#3#*e a*este# 3 n*-##(

Ca'( III Cal* l l salar##lor


8(+ Deter.#narea ven#t l # br t
Salariul este e2'res#a b0neas*0 a '0r-## d#n ven#t l na-#onal dest#nat *ons . l # #nd#v#d al ?# re'art#/at0 *elor *e . n*es*5 'ro'or-#onal * *ant#tatea ?# *al#tatea . n*## de' se( Salar##le se 'l0tes* an"a!a-#lor 6n do 0 tran?e: *$en/#na I =avans> ?# *$en/#na a II&a =l#*$#dare>( Plata *$en/#ne# I se 3a*e 'e ba/a 1L#ste# de avans *$en/#nal45 #ar 'lata *$en/#ne# a II&a 'e ba/a 1Stat l # de 'lat0 al salar##lor4( *enitul re're/#nt0 s .ele sa le"ale sa *ontra*t ale( Potr#v#t Cod l # 3#s*al5 s nt *ons#derate venituri din salarii toate ven#t r#le 6n ban# ?#9sa a*t#v#tate 6n ba/a nat r0 ob-#n te de o 'ersoan0 3#/#*0 *e des30?oar0 o a n # stat t n # *ontra*t de #nd#v#d al de . n*0 sa valor#le 6n*asate sa de 6n*asat d#n: l#vr0r# de b n r#5 e2e* t0r# de l *r0r#5 'rest0r# de serv#*##5 e2e* t0r# de obl#"a-##

s'e*#al 'rev0/ t de le"e5 #nd#3erent de 'er#oada la *are se re3er05 de den .#rea ven#t r#lor or# de 3or.a s b *are ele se a*ord05 #n*l s#v #nde.n#/a-##le 'entr #n*a'a*#tate de . n*0( Potr#v#t no## re"le.ent0r#5 s nt as#.#late salar##lor5 'e lBn"0 ven#t r#le 'rev0/ te 6n Ordonan-a H vern l # nr( I9:;;+5 ?# s .ele a*ordate de 'ersoanele ! r#d#*e 30r0 s*o' 'atr#.on#al ?# de alte ent#t0-# ne'l0t#toare de #.'o/#t 'e 'ro3#t5 'este l#.#ta de :57 or# n#vel l stab#l#t 'entr #nde.n#/a-#a 'r#.#t0 'e 'er#oada dele"0r## ?# deta?0r## 6n alt0 lo*al#tate5 6n -ar0 ?# 6n str0#n0tate5 6n #nteres l serv#*# l #5 'entr salar#a-## d#n #nst#t -##le ' bl#*e( )en#t r#le salar#ale ob-#n te de an"a!a-# se *o.' n d#n: Salariu de baz J +lte drepturi salariale K *enit brut Sa Salariul realizat J +daosurile la salariu K *enitul brut realizat +> Salariul realizat , *al* lat 6n 3 n*-#e de salar# l de ba/0 ?# de 3or.a de salar#/are a'l#*at0 =salar#/are 6n re"#e , 'entr *ote 'ro*ent ale , *al* lat la vol . l vBn/0r#lor>( t#.' l l *ratA salar#/are 6n a*ord , 6n 3 n*-#e de nor.ele de . n*0A salar#/are 6n

Salar# l real#/at 'oate 3# e"al5 .a# .are sa de ba/0 ne"o*#at( El re're/#nt0 o s .0 br t0( :>

.a# .#* de*Bt salar# l

+daosurile "i sporurile din salariu =#nde.n#/a-#e de *ond *ere5 #nde.n#/a-#e de /bor5 s'or de ve*$#.e5 s'or de noa'te5 s'or de stres5 s'or de l *r 6n s bteran5 s'or de 'er#* lo/#tate5 s'or de to2#*#l#tate et*(> , se *al* lea/0 3#e 6n s .0 3#205 3#e *a 'ro*ent d#n salar# l de ba/05 'ro'or-#onal * t#.' l l *rat 6n alte *ond#-##(

Pr#n 6ns .area ven#t r#lor br te l nare real#/ate de to-# salar#a-## so*#et0-## *o.er*#ale5 se ob-#ne Fond l de salar## br t real#/at 6n l na res'e*t#v0( El *onst#t #e 'entr so*#etatea *o.er*#al0 o *$elt #al0( (rdonana de urgen nr. 1,8-.//0 pentru modificarea "i completarea 1egii nr. 231-.//, privind 4odul fiscal #)onitorul (ficial! Partea 5 nr. 1.81 din ,/-1.-.//0% Con3or. a*este#a5 6n*e'Bnd * an l :;;@ Art( 8( , La *al* l l ded *er#lor 'ersonale l nare de"res#ve 'otr#v#t art( + 6n 3 n*-#e de ven#t l br t l nar d#n salar## ?# de n .0r l de 'eroane a3late 6n 6ntre-#nerea *ontr#b ab#l l # s&a t#l#/at r.0tor l al"or#t. de *al* l: Pentr n ven#t br t l nar d#n salar## de 'Bn0 la +(;;; le#: F0r0 'ersoane 6n 6ntre-#nere: :7; le# C o 'ersoan0 a3lat0 6n 6ntre-#nere: 87; le# C : 'ersoane a3late 6n 6ntre-#nere: <7; le# C 8 'ersoane a3late 6n 6ntre-#nere: 77; le# C < 'ersoane a3late 6n 6ntre-#nere: @7; le# Pentr *ontr#b ab#l## *are real#/ea/0 ven#t r# br te l nare d#n salar## * 'r#nse 6ntre +(;;; le# , 8(;;; le#5 #n*l s#v5 ded *er#le 'ersonale s nt de"res#ve ?# r.ea/0 s0 3#e stab#l#te 'r#n ord#n al MF( Pentr n ven#t br t l nar d#n salar## 'este 8(;;; le#: ded *erea 'ersonal0 l nar0 este ; =/ero>( )BL , ven#t br t l nar

8(: Re-#ner# d#n salar##


Pr#n 6ns .area salar# l # real#/at * r.0toarele re-#ner# #nd#v#d ale: adaos r#le ?# s'or l la salar# 5 re/ lt0 )en#t l br t real#/at( D#n ven#t l br t al an"a!at l # se e3e*t ea/0

a> Contr#b -#a an"a!at l # la as#" r0r#le so*#ale , de F57D 2 ven#t l br t real#/at &L *onst#t e dator#e 3a-0 de b "et l A(S( b> Contr#b -#a an"a!at l # la 3ond l de ?o.a! , de +D 2 salar# l de ba/0 &L *onst#t #e dator#e 3a-0 de 3ond l de ?o.a! *> Contr#b -#a an"a!at l # la as#" r0r#le so*#ale de s0n0tate , de @57D 2 ven#t l br t real#/at &L *onst#t #e dator#e 3a-0 de Casa Na-#onal0 a As#" r0r#lor de S0n0tate d> I.'o/#t l 'e ven#t l d#n salar##5 *al* lat 'r#n a'l#*area *ote# b "et l stat l # e> Avans l a*$#tat an"a!at l # la *$en/#na I 3> Alte re-#ner# , rate lo* #n-e5 *$#r##5 'ens## al#.entare5 #.' ta-## et*( &L *onst#t #e dator#e 3a-0 de *red#tor## res'e*t#v#( D '0 s*0derea d#n ven#t l br t real#/at a t t ror re-#ner#lor #nd#v#d ale5 r0.Bne rest l de 'lat0 *are se a*$#t0 an"a!a-#lor d#n *as#er#e la data *$en/#ne# a II&a( n#*e de #.'o/#tare de +@D as 'ra ven#t l # #.'o/ab#l &L *onst#t #e dator#e la

8(8 I.'o/#t l 'e salar##


Bene3#*#ar## de ven#t r# d#n salar## datorea/0 n #.'o/#t l nar re're/entBnd 'l0-# ant#*#'ate5 *are se *al* lea/0 ?# se re-#ne la s rs0 de *0tre 'l0t#tor## de ven#t r#( I.'o/#t l l nar se deter.#n0 ast3el: 1a locul unde se afl funcia de baz 5 'r#n a'l#*area bare. l # l nar as 'ra ba/e# de *al* l deter.#nate *a d#3eren-0 6ntre ven#t l net d#n salar##5 a3erent ne# l n#5 *al* lat 'r#n ded *erea d#n ven#t l br t a *ontr#b -##lor obl#"ator## ?# a *$elt #el#lor 'ro3es#onale5 ?# ded *er#le 'ersonale a*ordate 'entr l na res'e*t#v0A Pentru veniturile obinute n celelalte cazuri! 'r#n a'l#*area bare. l # l nar as 'ra ba/e# de *al* l deter.#nate *a d#3eren-0 6ntre ven#t l br t ?# *ontr#b -##le obl#"ator## 'e 3#e*are lo* de real#/are a a*estora( Pl0t#tor## de ven#t r# d#n salar## *are e3e*t ea/0 re" lar#/area an al0 a #.'o/#t l # deter.#n0 #.'o/#t l an al 'e ven#t r#le d#n salar## 'r#n a'l#*area bare. l # an al 'entr *al* l l #.'o/#t l # 'e ven#t l an al "lobal d#3eren-a de *$elt #al0 'ro3es#onal0 ?# s .a #.'o/ab#l5 as 'ra ba/e# de #.'o/#tare an ale5 deter.#nat0 *a d#3eren-0 6ntre ven#t l net an al *ore*tat * 'l0t#t0 *on3or. le"##( ded *er#lor 'ersonale * ven#te 6n a*el an ?#5 d '0 *a/5 *ot#/a-#a de s#nd#*at

En s#t a-#a 6n *are *ontr#b ab#l l real#/ea/0 n .a# ven#t r# de nat r0 salar#al0 la 3 n*-#a de ba/0 *a 3##nd an"a!at 'er.anent ?# bene3#*#a/0 de ded *er#le 'rev0/ te la art(C@ al#n(=+> l#t( *>&3> d#n Cod l 3#s*al5 at n*# o'era-# nea de a*ordare a ded *er#lor ?# stab#l#re a #.'o/#t l # 'e ven#t se e3e*t ea/0 de or"an l 3#s*al 6n a *0r # ra/0 ter#tor#al0 se a3l0 do.#*#l# l 3#s*al al *ontr#b ab#l l #( (rdin emis de ministrul finanelor publice! 1/ ianuarie .//6 4ap. 5 +rt. 0,7 pct. 1 : Cota de #.'o/#t 'entr deter.#narea #.'o/#t l # 'e ven#t r#le d#n: a> A*t#v#t0-# #nde'endenteA b> Salar##A *> Cedarea 3olos#n-e# b n r#lorA d> Pens##A e> A*t#v#t0-# a"r#*oleA 3> Pre.##A "> Alte s rse este de 168 aplicat asupra venitului impozabil corespunztor fiecrei surse din categoria respectiv S*$e.a de *al* l al #.'o/#t l # 'e salar# A *o.'ara-#e 6ntre an## :;;< ?# :;;@
Veni ul 1ru ;V%1r%< =oma5 ;&%5%< C%1g% &%5%> ,alariu ari6ar ? $@ CA&> V%1r% ? 2:5@ CA&&> V%1r% ? 6:5@ &-n- a e;CA&&< C7el uieli (ro6e,ionale De!ucerea (er,onal- !e 1a+;D%(1%< C%(6,%>#00%000lei $5@ !in D*8;2%000%000lei< D%(1%>2%000%000lei ? ? 0aria1il2003 ? ? ? ? ? 2006 ?

A,igur-ri ,ociale ;CA&<

V.niz.

D%(,%>D%(1% ? 0:5@ ?A%(%B> >2%000%000 ? 0:5 ?A%(%B> De!ucerea (er,onal- ,u(limen ar>$%000%000 ? A%(%B ;D%(,%<

cC e un milion lei ( % 6iecare (er,%in re) I+ >$6@ ?

Iz

I+% > V%i+% ,u(u, 1aremului Im(o+i ;I+%< Veni e6ec i0 Bnca,a ;V%e6%< V%e6%>V%1r%-C%1g%-I+%> >V%1r%'&%5%'CA&-CA&&-I+

? ?

V.iz.

Potr#v#t le l # "re

V %e 6%

&LC('3s(K8; le#

+7D d#n DPB=:;; le#>

&LD('b(K:;; le# &LD('s(K:;; 2 ;57 2 N('(6(K+;; 2 N('(6(


D*re)uri e?(rima e Bn mone!a nou-: con6orm Legii 348/2004

Nota-##: N('(6(K n .0r l 'ersoanelor 6n 6ntre-#nere5 tre* te la ded *er# 'ersonale s 'l#.entare )(#/(K ven#t l #.'o/ab#l )(br(K ven#t l br t C(b"(K *ontr#b -## b "etare )(n/(K ven#t r# ne#.'o/ab#le S(!(K *ontr#b -#a 'entr ?o.a! CASK *ontr#b -#a 'entr as#" r0r#le so*#ale ='entr 'ens##> C('3s(K *$elt #el# 'ro3es#onale K 8; le# l nar D('b(K ded *erea 'ersonal0 de ba/0 K :;; le# l nar D('s(K ded *erea 'ersonal0 s 'l#.entar05 'entr *are n 'oate 3# .a# .are de : 2 D('b( (rdonana de urgen nr.1,8-.//0 pentru modificarea "i .a2#. < 'ersoane5

completarea 1egii nr.231-.//, privind 4odul fiscal #)onitorul (ficial! partea 5 nr.1.81 din ,/-1.-.//0% Con3or. a*este#a5 6n*e'Bnd * an l :;;@: +> I.'o/#t l 'e ven#t este 6n *ot0 n#*0 de +@D 8> N se *ons#der0 avanta!e *ado r#le o3er#te de an"a!ator# 6n o*a/#a Pa?tel #5 /#le# de + # n#e5

bene3#*# l *o'##lor .#nor# a# an"a!a-#lor5 *

Cr0*# n l # ?# a s0rb0tor#lor s#.#lare ale altor * lte rel#"#oase5 're* . ?# *ado r#le o3er#te an"a!atelor * o*a/#a /#le# de C .art#e s nt ne#.'o/ab#le5 6n .0s ra 6n *are valoarea *ado l # o3er#t 3#e*0re# 'ersoane5 * or#*e o*a/#e d#n *ele de .a# s s5 6n l#.#ta a +7; le# <> Deter.#narea #.'o/#t l # 'e salar## la 3 n*-#a de ba/0 se 3a*e 'r#n

a'l#*area *ote# de +@D as 'ra ba/e# de *al* l deter.#nate *a d#3eren-0 6ntre ven#t l net d#n salar##5 *al* lat 'r#n ded *erea d#n ven#t l br t a *ontr#b -##lor obl#"ator## a3erente ne# l n#5 -# r.0toarele: ded *erea 'ersonal0 a*ordat0 'entr l na res'e*t#v0A *ot#/a-#a s#nd#*al0 'l0t#t0 6n l na res'e*t#v0A

*ontr#b -##le la s*$e.ele 3a* ltat#ve de 'ens## o* 'a-#onale5 ast3el 6n*Bt la n#vel l an l # s0 n se de'0?eas*0 e*$#valent l 6n le# a :;; e ro I>Pentr ven#t r#le ob-#n te 6na3ara 3 n*-#e# de ba/05 #.'o/#t l se

deter.#n0 'r#n a'l#*area *ote# de +@D as 'ra ba/e# de *al* l deter.#nate *a d#3eren-0 6ntre ven#t l br t ?# *ontr#b -##le obl#"ator## 'e 3#e*are lo* de real#/are a a*estora( C> N .a# e2#st0 alte ded *er# d#n #.'o/#t l 'e ven#t * e2*e'-#a

*elor 8 're*#/ate la '*t(I( A d#s'0r t ded *er#le 'r#v#nd as#" r0r#le 'r#vate de s0n0tate5 reab#l#tarea ter.#*0 a lo* #n-e#5 as#" rarea lo* #n-e#( +;> )en#t r#le d#n alte s rse5 a?a * . s nt de3#n#te 'r#n nor.e5 se vor

#.'o/#ta * o *ot0 de +@D( I.'o/#t l este 3#nal( &eterminarea impozitului pe venitul din salarii7 I( II( Bene3#*#ar## de ven#t r# d#n salar## datorea/0 I.'o/#t l 'rev0/ t la I( se deter.#n0 ast3el: nde se a3l0 3 n*-#a de ba/05 'r#n a'l#*area *ote# de +@D as 'ra 'r#n ded *erea n #.'o/#t l nar5 3#nal5 *are se *al* lea/0 ?# se re-#ne la s rs0 de *0tre 'l0t#tor## de ven#t r# a( la lo* l

ba/e# de *al* l deter.#nate *a d#3eren-0 6ntre ven#t l net sa ded *erea 'ersonal0 a*ordat0 'entr l na res'e*t#v0A *ot#/a-#a s#nd#*al0 'l0t#t0 6n l na res'e*t#v0A

d#n ven#t l br t a *ontr#b -##lor obl#"ator## a3erente ne# l n#5 ?# r.0toarele:

*ontr#b -##le la s*$e.ele 3a* ltat#ve de 'ens## o* 'a-#onale5 ast3el 6n*Bt la n#vel l an l # s0 n se de'0?eas*0 e*$#valent l 6n le# a :;; e ro b('entr ven#t r#le ob-#n te 6n *elelalte *a/ r#5 'r#n a'l#*area *ote# de +@D as 'ra ba/e# de *al* l deter.#nate *a d#3eren-a 6ntre ven#t l br t ?# *ontr#b -##le obl#"ator## 'e 3#e*are lo* de or"an#/are a a*estoraA III( Pl0t#tor l este obl#"at s0 deter.#ne valoarea total0 a #.'o/#t l # an al 'e ven#t r#le d#n salar##5 'entr 3#e*are *ontr#b ab#l(

Ca'( I) Dator## so*#ale


Al0t r# de res rsele .ater#ale5 3or-a de . n*0 re're/#nt0 n 3a*tor n

'r#n*#'al 6n 'rod *erea de b n r# ?# 'restarea de serv#*## d#n *adr l n#t0-#lor e*ono.#*e( En s*$#.b l . n*## de' se5 'ersonal l an"a!at 'r#.e?te re're/enta-# de s#nd#*ate( En salar# 5 *are se stab#le?te 'r#n ne"o*#er# 6ntre an"a!ator ?# salar#a-#5 r.a ne"o*#er#lor se 6n*$e#e *ontra*te *ole*t#ve ?# #nd#v#d ale de . n*05 'r#n *are 'ersonal l se obl#"0 s0 e3e*t e/e a*t#v#t0-#le 'rev0/ te 6n *ontra*t5 #ar an"a!ator l se obl#"0 s0&# re. nere/e 'entr . n*a 'restat0( AtBt n#t0-#le *are a salar#a-# * *ontra*t de . n*05 *Bt ?# an"a!a-## res'e*t#v# treb #e s0 s 'orte an .#te *$elt #el# 'r#v#nd 'ersonal l5 as#" r0r#le ?# 'rote*-#a so*#al0(

<(+ Contr#b -#a de as#" r0r#le so*#ale =CAS>


Persoanele 3#/#*e ?# ! r#d#*e *are an"a!ea/0 'ersonal salar#at a obl#"a-#e 'l0-## *ontr#b -#e# la s#ste. l ' bl#* de 'ens## ?# alte dre't r# de as#" r0r# so*#ale5 6n 3 n*-#e de *ond#-##le de . n*0 6n *are este 6n*adrat 'ersonal l an"a!at5 ?# an .e: 8;D 'entr *ond#-## nor.ale de . n*0 87D 'entr *ond#-## deoseb#te de . n*0 <;D 'entr *ond#-## s'e*#ale de . n*0 En *ontab#l#tatea a"ent l # e*ono.#* an"a!ator5 *ontr#b -#a a*est #a la as#" r0r#le so*#ale se 6nre"#strea/0: a> Pe de o 'arte5 6n *$elt #el#le a"ent l # e*ono.#* an"a!ator5 re3le*tate * a! tor l *ont l # @<7+ 1Contr#b -#a n#t0-## la as#" r0r#le so*#ale4 b> Pe de alt0 'arte5 6n obl#"a-##le a"ent l # e*ono.#* an"a!ator 3a-0 de b "et l s#ste. l # ' bl#* de 'ens## ?# alte dre't r# de as#" r0r# so*#ale5 6nre"#strate 6n *red#t l *ont l # <8++ 1Contr#b -#a n#t0-## la as#" r0r#le so*#ale4( D#n *onte2t l re"le.ent0r#lor 6n v#"oare5 re/ lt0 *0 ba/a de *al* l a *ontr#b -#e# a"ent l # e*ono.#* an"a!ator la s#ste. l ' bl#* de 'ens## ?# alte dre't r# de as#" r0r# so*#ale este 13ond l total de salar##4( En a*east0 ba/0 de *al* l #ntr0:

a> Dre't r#le salar#ale br te ale 'ersoanelor *are des30?oar0 a*t#v#t0-# 'e ba/0 de *ontra*t #nd#v#d al de . n*0A b> Dre't r#le salar#ale br te ale 'ersoanelor *are 6?# des30?oar0 a*t#v#tatea 6n 3 n*-##le *ole*t#ve sa *are s nt n .#te 6n *adr l a*t#v#t0-## e2e* t#ve5 le"#slat#ve or# ! de*0tore?t#5 'e d rata .andat l #5 're* . ?# .e.br## *oo'erator# d#n or"an#/a-##le *oo'era-#e# .e?te? "0re?t#A *> Dre't r#le salar#ale br te ale 'ersoanelor *are des30?oar0 a*t#v#t0-# e2*l s#v 'e ba/0 de *onven-## *#v#le de 'rest0r# serv#*## ?# *are real#/ea/0 n ven#t salar#al br t 'e an *alendar#st#* e*$#valent * salar## .ed## br te 'e e*ono.#e( Contr#b -#a an"a!at l # la as#" r0r#le so*#ale este 6n valoare de F57D5 *ot0 a'l#*at0 ven#t l br t( *el ' -#n tre#

<(: Contr#b -#a de as#" r0r# so*#ale de s0n0tate =CASS>


Persoanele 3#/#*e ?# ! r#d#*e *are an"a!ea/0 'ersonal salar#at ?# nesalar#at a obl#"a-#a s0 *ontr#b #e la 3ond l s'e*#al 'entr as#" r0r#le so*#ale de s0n0tate 6ntr&o *ot0 de ID a'l#*at0 as 'ra 3ond l # de salar##( Pr#n 3ond l de salar## as 'ra *0r #a se a'l#*0 *ota de ID se 6n-ele"e s .a ven#t r#lor 6n ban# ?#9sa 'restat0 6n ba/a nat r0 ob-#n te de o 'ersoan0 3#/#*0 'entr . n*a n # *ontra*t #nd#v#d al de . n*0 sa a ne# *onven-## *#v#le

de 'rest0r# de serv#*##5 6n*$e#ate 'otr#v#t le"##5 #nd#3erent de 'er#oada la *are se re3er0( Potr#v#t a*estor nor.e re"le.entare5 s nt as#.#late ven#t r#lor *are 3a* 'arte d#n 3ond l de salar## ?# r.0toarele dre't r#: Inde.n#/a-##le 'entr 'lata *on*ed##lor .ed#*ale 6n *a/ de boal05 'reven#rea 6.boln0v#r#lor5 6nt0r#rea ?# re3a*erea s0n0t0-##5 'entr 'r#.ele +; /#le l *r0toare5 *are5 'otr#v#t le"##5 se s 'ort0 d#n 3ond l de salar## al an"a!ator l #A Inde.n#/a-##le d#n a*t#v#t0-#le des30? rate *a de.n#tate ' bl#*05 stab#l#te 'otr#v#t le"##A Dre't r# de sold0 l nar05 #nde.n#/a-##5 'r#.e5 're.##5 s'or r# ?# alte dre't r# ale *adrelor .#l#tare5 a*ordate 'otr#v#t le"##A Inde.n#/a-#a l nar0 br t0 * ven#t0 ad.#n#strator#lor la o *o.'an##9so*#et0-# na-#onale5 so*#et0-# *o.er*#ale la *are stat l sa 're* . ?# la re"##le a tono.eA S .ele 'r#.#te de re're/entan-# 6n *o.#s##le tr#'art#te5 *on3or. le"##A r.are a ne# 3 n*-## de

a tor#tate a ad.#n#stra-#e# ' bl#*e lo*ale este a*-#onar .a!or#tar5

Alte dre't r# ?# #nde.n#/a-## de nat r0 salar#al05 a*ordate 6n ban# ?# 6n nat r0 de *0tre an"a!ator( Ter.en l l#.#t0 de v#rare a *ontr#b -#e# an"a!ator l # la b "et l as#" r0r#lor so*#ale de s0n0tate este data 'l0-## 'entr *$en/#na a II&a5 dar n .a# tBr/# de :7 ale l n## r.0toare 'entr l na e2'#rat0( Pentr 'er#oada de 6ntBr/#ere se datorea/0 .a!or0r# a3erente 6ntBr/#er## a*$#t0r## #.'o/#telor( D*0 dator#a n se a*$#t0 6n ter.en de o l n0 de la data s*adent05 Casa de As#" r0r# de S0n0tate va #ntrod *e d#s'o/#-#a de 6n*asare s#l#t0( En *ontab#l#tatea an"a!ator l #5 *ontr#b -#a a*est #a la b "et l as#" r0r#lor so*#ale de s0n0tate se 6nre"#strea/0: a> Pe de o 'arte5 6n *$elt #el#le an"a!ator l # re3le*tate * a! tor l *ont l #

@<78 1Contr#b -#a an"a!ator l #


s0n0tate4(

'entr

as#" r0r#le

so*#ale

de

b> Pe de alt0 'arte5 6n obl#"a-##le a"ent l # e*ono.#* an"a!ator 3a-0 de b "et l as#" r0r#lor so*#ale de s0n0tate5 re3le*tate 6n *red#t l *ont l #

<8+8 1Contr#b -#a an"a!ator l # 'entr as#" r0r#le so*#ale de s0n0tate4(


Contr#b -#a an"a!at l # la b "et l as#" r0r#lor so*#ale de s0n0tate este 6n valoare de @57D5 *ot0 a'l#*at0 ven#t l # br t(

<(8 Contr#b -#a la b "et l as#" r0r#lor 'entr ?o.a! =3ond l de ?o.a!>
Persoanele 3#/#*e ?# ! r#d#*e ro.Bne ?# str0#ne5 * sed# l 6n Ro.Bn#a5 *are an"a!ea/0 'ersonal salar#at ro.Bn5 s nt obl#"ate s0 *ontr#b #e la b "et l as#" r0r#lor 'entr ?o.a!5 6ntr&o *ot0 de :57 D a'l#*at0 as 'ra 3ond l # total de salar## br te real#/ate de r.0toarele *ate"or## de as#" ra-#: a> Persoanele *are des30?oar0 a*t#v#t0-# 'e ba/0 de *ontra*t #nd#v#d al de . n*0 sa 'ersoanele *are des30?oar0 a*t#v#t0-# e2*l s#v 'e ba/0 de n ven#t salar#al *onven-#e *#v#l0 de 'rest0r# serv#*## ?# *are real#/ea/0 -ar0A b> F n*-#onar## ' bl#*# ?# alte 'ersoane *are des30?oar0 a*t#v#t0-# 'e ba/a a*t l # de n .#reA *> Persoanele *are 6?# des30?oar0 a*t#v#tatea 6n 3 n*-## ele*t#ve sa *are s nt n .#te 6n *adr l a tor#t0-## e2e* t#ve5 le"#slat#ve5 or# ! de*0tore?t# 'e d rata .andat l #A d> M#l#tar## an"a!a-# 'e ba/0 de *ontra*tA

br t 'e an *alendar#st#* e*$#valent * F salar## de ba/0 .#n#.e br te 'e

e> Persoanele *are a ra'ort de . n*0 6n *al#tate de .e.br *oo'eratorA 3> Alte 'ersoane *are real#/ea/0 ven#t r# d#n a*t#v#t0-# des30? rate 'otr#v#t nor le"# s'e*#aleA En *ontab#l#tatea a"ent l # e*ono.#* an"a!ator5 obl#"at s0 *ond *0 *ontab#l#tatea 6n 'art#d0 d bl05 *ontr#b -#a a*est #a la 3ond l de ?o.a! se 6nre"#strea/0: a> Pe de o 'arte5 6n *$elt #el#le a"ent l # e*ono.#* an"a!ator re3le*tate * a! tor l *ont l # @<7: 1Contr#b -#a n#t0-## 'entr a! tor l de ?o.a!4( b> Pe de alt0 'arte5 6n obl#"a-##le a"ent l # e*ono.#* an"a!ator 3a-0 de b "et l as#" r0r#lor 'entr ?o.a!5 re3le*tate 6n *red#t l *ont l # <8I+ ?o.a! este 6n

1Contr#b -#a n#t0-## la 3ond l de ?o.a!4( Contr#b -#a an"a!at l # la b "et l as#" r0r#lor 'entr valoare de +D5 *ot0 a'l#*at0 ven#t l # br t(

<(< Alte dator##


a.4ontribuia pentru accidente de munc "i boli profesionale , se 'lateste #n e2*l s#v#tate de *atre an"a!ator# s# este var#ab#la5 #n 3 n*t#e de n#vel l de r#s* * ant#3#*at 'e ba/a #nd#*ator#lor de .orb#d#tate s# #.bolnav#re 'ro3es#onala( L#.#tele .#n#.a s# .a2#.a #ntre *are var#a/a *ontr#b t#a s nt de ;57 D s# <D5 a'l#*ate as 'ra 3ond l # br t de salar##( Potr#v#t art(75 .od#3#*at5 sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei legi7 +> Persoanele *are des30?oar0 a*t#v#t0-# 'e ba/a n # *ontra*t #nd#v#d al *are de . n*05 #nd#3erent de d rata a*est #a5 're* . ?# 3 n*-#onar## ' bl#*#A :> Persoanele *are 6?# des30?oar0 a*t#v#tatea 6n 3 n*-## ele*t#ve sa s nt n .#te 6n *adr l a tor#t0-## e2e* t#ve5 le"#slat#ve or# ! de*0tore?t#5 'e d rata .andat l #5 're* . ?# .e.br## *oo'erator# d#ntr&o or"an#/a-#e a *oo'era-#e# .e?te? "0re?t#5 ale *0ror dre't r# ?# obl#"a-## s nt as#.#late5 6n *ond#-##le 're/ente# le"#5 * ale 'ersoanelor 'rev0/ te la +>A 8> No.er##5 'e toat0 d rata e3e*t 0r## 'ra*t#*## 'ro3es#onale 6n *adr l * rs r#lor or"an#/ate 'otr#v#t le"##A <> U*en#*##5 elev## ?# st den-##5 'e toat0 d rata 'ra*t#*## 'ro3es#onale( Prevederile prezentei legi nu se aplic 'ersonal l # .#l#tar ?# *#v#l an"a!at 'e ba/0 de *ontra*t ?# 'ersonal l # as#" rat 6n s#ste. l 'ro'r# al M#n#ster l # A'0r0r## Na-#onale5 M#n#ster l # Ad.#n#stra-#e# ?# Internelor5 Serv#*# l # Ro.Bn de In3or.a-##5 Serv#*# l # de In3or.a-## E2terne5 &er0iciului

de Prote*-#e ?# Pa/05 Serv#*# l # de Tele*o. n#*a-## S'e*#ale5 're* . ?# *el # d#n str *t r#le .#l#tar#/ate ale M#n#ster l # O st#-#e#( 4uantumul indemnizaiei 'entr l n#( 9n cazul decesului asiguratului! *a r.are a n # a**#dent de . n*0 sa a ne# bol# 'ro3es#onale5 bene3#*#a/0 de des'0" b#re 6n *a/ de de*es o s#n" r0 'ersoan05 *are 'oate 3#5 d '0 *a/: so- l s 'rav#e- #tor5 *o'#l l5 '0r#ntele5 t torele5 * rator l5 .o?ten#tor l5 6n *ond#-##le dre't l # *o. n5 sa 5 6n l#'sa a*este#a5 'ersoana *are dovede?te *0 a s 'ortat *$elt #el#le o*a/#onate de de*es( C ant . l des'0" b#r## 6n *a/ de de*es este de < salar## .ed## br te 'e e*ono.#e5 *o. n#*ate de Inst#t t l Na-#onal de Stat#st#*0( b( 4omisionul datorat 4asei :aionale de Pensii , *al* lat ast3el: ;5I7 D d#n 3ond l de salar## real#/at 'entr le"al#t0-## 6nre"#str0r#lorA Entre'r#nder#le * *a'#tal de stat sa 'r#vat 'ot e3e*t a an al5 6n l#.#ta ne# *ote de 'Bn0 la +57 D a'l#*at0 as 'ra 3ond l # de salar## real#/at an al5 *$elt #el# so*#ale *are s nt ded *t#b#le 3#s*al5 avBnd *a dest#na-## 'r#n*#'ale: F n*-#onarea *ores' n/0toare a nor a*t#v#t0-# sa n#t0-# a3late 6n ad.#n#strarea 6ntre'r#nder#lor5 * . ar 3#: "r0d#n#-e5 *re?e5 d#s'ensare5 *ab#nete .ed#*ale5 . /ee5 b#bl#ote*#5 *ant#ne5 ba/e s'ort#ve5 *l b r#5 *0.#ne de ne3a.#l#?t#5 ?*ol#A A*o'er#rea 'ar-#al0 a *$elt #el#lor o*a/#onate de 'ro* rarea dar r# 'entr *o'### salar#a-#lor( A*o'er#rea 'ar-#al0 a *$elt #el#lor o*a/#onate de trans'ort l salar#a-#lor la ?# de la lo* l de . n*0( A*o'er#rea 'ar-#al0 a *$elt #el#lor 'r#v#nd b#letele de trata.ent ?# od#$n0 'entr a*estora( A*ordarea de a! toare nor salar#a-# *are a s 3er#t '#erder# 6n "os'od0r#e 'ro'r##5 *a r.are a nor *ala.#t0-# nat rale( salar#a-## 'ro'r## ?# 'entr .e.br## de 3a.#l#e a# nor *o.'letare *arnetelor de . n*0 sa ver#3#*area ?# *ert#3#*area ;5:7 D d#n 3ond l de salar## real#/at 'entr #n*a'a*#tate te.'orar0 de . n*0 lt#.ele @ re're/#nt0 C;D d#n .ed#a ven#t r#lor salar#ale br te real#/ate 6n

A*ordarea de a! toare 'entr

6n.or.Bntare sa

'entr

a*o'er#rea

ne# '0r-# d#n *$elt #el# 6n *a/ l nor bol# "rave sa #n* rab#le( Sinteza obligaiilor de plat de natur salarial datorate de angajat "i angajator ncep nd cu data de 1 ianuarie .//6 *( Contr#b t#a 'entr *on*ed## s# #nde.n#/at## , *on3or. Ord#n l # :@F9:;;@ se #ntrod *e *ontr#b t#a 'entr *on*ed## s# #nde.n#/at## #n*e'Bnd * data de + #an ar#e :;;@(Cota de dest#nat0 'l0t## #nde.n#/at##lor 'rev0/ te de Ordonanta de r"ent0 a H vern l # nr( +7C9:;;@ 'r#v#nd *on*ed##le s# #nde.n#/at##le de as#" r0r# so*#ale de s0n0tate5 este de ;5I7D a'l#*at0 la 3ond l de salar## sa 5 d '0 *a/5 la dre't r#le re're/entBnd #nde.n#/at#e de so.a! or# as 'ra ven#t r#lor s ' se #.'o/#t l # 'e ven#t s# se a*$#t0 la b "et l Fond l # nat#onal n#* de as#" r0r# so*#ale de s0n0tate(

S5:;<=+ +> Cotele de *ontr#b -#e de as#" r0r# so*#ale se stab#les* d '0 * . r.ea/0: 8;D 'entr *ond#-## nor.ale de . n*0 87D 'entr *ond#-## deoseb#te de . n*0 <;D 'entr *ond#-## s'e*#ale de . n*0 Cota *ontr#b -#e# #nd#v#d ale de as#" r0r# so*#ale este de F57D5 #nd#3erent de *ond#-##le de . n*0( :> Cotele *ontr#b -#e# 'entr Fond l de ?o.a!: a( Contr#b -#a datorat0 de an"a!ator# este de :(7D b( Contr#b -#a #nd#v#d al0 datorat0 este de +D *( Contr#b -#a datorat0 *on3or. art(:C d#n le"e de 'ersoanele as#" rate 6n ba/a *ontra*t l # de as#" rare 'entr ?o.a! este de <D 8> Pentr an l :;;@ *ota *ontr#b -#e# 'entr as#" rarea 'entr a**#dente de . n*0 ?# bol# 'ro3es#onale5 datorat0 de an"a!ator# ?# de 'ersoanele 3#/#*e *are 6n*$e#e *ontra*te #nd#v#d ale de as#" rare 'entr l#.#tele de ;57 ?# <D( 0% Pentr an l :;;@ *ontr#b -##le 'entr as#" r0r#le de s0n0tate r0.Bn nes*$#.bate: a( @57D 'entr an"a!a-# b( ID 'entr an"a!ator a**#dente de . n*0 ?# bol# 'ro3es#onale5 se stab#le?te 6n 3 n*-#e de r#s* r#5 'e se*toare e*ono.#*e5 6ntre

*rinci(alele 6lu?uri con a1ile (ri0in! !econ -rile cu (er,onalul i 1uge ele !e a,igur-ri i (ro ec)ie ,ocial5311 &'asa n lei( <:7 A0an,uri acor!a e (er,onalului 421=425 (rest de plat ) 4312 &'ontri"!ia personal!l!i la asig!r rile sociale( 4312=5121 421=4312 (pensie p!"lic )

425=5311
(acordare avans) 5311=5121

32$ 1Personal& salar## datorate4 421=425

641 &')elt!ieli c! salariile personal!l!i 641=421 (nregistrare salarii)

(reinere avans)

5$2$ 1Cont r# la b0n*# 6n le#4

4314 &'ontri"!ia anga%ailor la asig!r rile sociale de s n tate( 4314=5121 421=4314 (#ond s n tate)

4372 &'ontri"!ia personal!l!i la #ond!l de o$a%( 4372=5121 421=4372 (#ond o$a%)

427 &*eineri din salarii datorate terilor( 427=5121 421=427

426 &+rept!ri de personal neridicate( 426=5311 423 &Personal, a%!toare $ateriale datorate 423=5121 4311=423 4311=5121 4313 &'ontri"!ia anga%ator!l!i pentr! asig!r rile de s n tate( 4313=5121 4371 &'ontri"!ia !nit ii la #ond!l de o$a%( 4371=5121 6453 &'ontri"!ia !nit ii pentr! asig!r rile sociale( 6453=4313 6452 &'ontri"!ia !nit ii pentr! a%!tor!l de o$a%( 6452=4371 421=426 4311 &'ontri"!ia !nit ii la asig!r rile sociale(

@<7+ 'ontri"!ia
!nit ii la sig!r rile sociale(

6451=4311 (asig!r ri sociale)

Ca'( )

Cont r# ?# do* .ente s'e*#3#*e ev#den-#er##

*$elt #el#lor salar#ale


7(+ Cont r# s'e*#3#*e
Contab#l#tatea s#ntet#*0 a de*ont0r#lor * a! tor l "r 'e# 'ersonal l se real#/ea/0 *

<: 1Personal "i conturi asimilate45 *are * 'r#nde

r.0toarele *ont r# de "rad l I:

<:+ 1Personal$salarii datorate4


#ne ev#den-a de*ont0r#lor * * ven#te a*est #a 6n ban# sa 'ersonal l 'entr dre't r#le salar#ale n *ont de nat r05 #n*l s#v a adaos r#lor ?# 're.##lor

a*$#tate d#n 3ond l de salar##( D '0 *on-#n t l e*ono.#*5 este Se crediteaz * salar##le ?# alte dre't r# * ven#te 'ersonal l #(

dator## salar#ale 'e ter.en s* rt5 #ar d '0 3 n*-#a *ontab#l05 n *ont de 'as#v( Se debiteaz * re-#ner#le d#n salar## =*ontr#b -##le la as#" r0r#le so*#ale5 la as#" r0r#le so*#ale de s0n0tate5 la a! tor l de ?o.a!5 #.'o/#t l 'e salar##5 avans r#le a*ordate anter#or5 et*(> ?# * salar##le nete a*$#tate 'ersonal l #( Soldul creditor re're/#nt0 dre't r#le salar#ale datorate( D 425 4312 4314 4372 444 5311 RD TSD 421 Personal,salarii datorate -00.00 641 33.00 23.00 4.00 /.00 -84.00 300.00 300.00 RC TSC SfC C 300.00

300.00 300.00 0.00

<:8 1Personal$ajutoare materiale datorate4


#ne ev#den-a a! toarelor de boal0 'entr . n*05 a *elor 'entr *on-#n t l e*ono.#*5 este #n*a'a*#tate te.'orar0 de 6n"r#!#rea *o'#l l #5 a a! toarelor de de*es5 et*( D '0 n *ont de dator## salar#ale 'e ter.en s* rt5 #ar

d '0 3 n*-#a *ontab#l05 n *ont de 'as#v( Se crediteaz * a! toarele .ater#ale datorate salar#a-#lor(

Se debiteaz * re-#ner#le d#n #nde.n#/a-## =*ontr#b -## 'r#v#nd as#" r0r#le de s0n0tate ?# a! tor l de ?o.a!5 avans l a*ordat anter#or5 #.'o/#t l 'e salar##5 et*(> ?# * a! toarele a*$#tate 'ersonal l #( Soldul creditor re're/#nt0 a! toare .ater#ale datorate salar#a-#lor( D 427 4282 5121 RD TSD 423 Personal,a%!toare $ateriale datorate 1./0 431 1./0 -00.80 -20.00 RC -20.00 TSC C -20.00 -20.00 -20.00

<:< 1Participarea personalului la profit4


#ne ev#den-a st#. lentelor a*ordate 'ersonal l # d#n 'ro3#t l real#/at( D '0 3 n*-#a *on-#n t l e*ono.#*5 este n *ont de dator## 'e ter.en s* rt5 #ar d '0 3 n*-#a *ontab#l05 n *ont de 'as#v( Se crediteaz * s .ele re'art#/ate 'ersonal l # d#n 'ro3#t l real#/at( Se debiteaz * #.'o/#t l re-#n t ?# * s .ele a*$#tate 'ersonal l #( Soldul creditor re're/#nt0 st#. lentele d#n 'ro3#t datorate 'ersonal l #( D 444 5121 RD TSD 424 Participarea personal!l!i la pro#it -/.00 117 84.00 -00.00 RC -00.00 TSC C -00.00 -00.00 -00.00

<:7 1+vansuri acordate personalului4


#ne ev#den-a avans r#lor n *ont de a*t#v( Se debiteaz * avans r#le d#n salar## a*ordate salar#a-#lor( Se crediteaz * avans r#le a*ordate( Soldul debitor re're/#nt0 avans r#le a*$#tate 'ersonal l #( D 5311 RD TSD 425 2vans!ri acordate personal!l!i -00.00 421 -00.00 RC -00.00 TSC C -00.00 -00.00 -00.00 s .ele re-#n te 'e statele de salar## re're/entBnd a*ordate 'ersonal l #( D '0 *on-#n t l e*ono.#*5 este n *ont de *rean-e 3a-0 de 'ersonal5 #ar d '0 3 n*-#a *ontab#l05

<:@ 1&repturi de personal neridicate4


#ne ev#den-a dre't r#lor de 'ersonal ner#d#*ate 6n ter.en l le"al( D '0 *on-#n t l e*ono.#*5 este n *ont de dator## salar#ale 'e ter.en s* rt5 #ar d '0 3 n*-#a *ontab#l05 n *ont de 'as#v( Se crediteaz * s .ele datorate 'ersonal l #5 dar ner#d#*ate 6n ter.en l le"al( Se debiteaz * s .ele a*$#tate 'ersonal l # ?# * dre't r#le de 'ersonal ner#d#*ate ?# 'res*r#se( Soldul creditor re're/#nt0 dre't r#le de 'ersonal ner#d#*ate(

<:I 1>eineri din salarii datorate terilor4


#ne ev#den-a re-#ner#lor d#n salar## datorate ter-#lor5 * . ar 3#: rate5 *$#r##5 'o'r#r#5 'ens## al#.entare( D '0 *on-#n t l e*ono.#*5 este dator## 'e ter.en s* rt5 #ar d '0 3 n*-#a *ontab#l05 n *ont de 'as#v( Se crediteaz * s .ele re-#n te de la salar#a-#5 datorate ter-#lor( Se debiteaz * s .ele a*$#tate ter-#lor( Soldul creditor re're/#nt0 s .ele re-#n te5 datorate ter-#lor( n *ont de

<:C+ 1+lte datorii n legtur cu personalul4


#ne ev#den-a altor dator## 6n le"0t r0 * alte s .e 'entr e*ono.#*5 este *are n s&a 'ersonal l5 * . ar 3#: "aran-## "est#onare re-#n te5 #nde.n#/a-##le 'entr *on*ed##le de od#$n0 nee3e*t ate ?# 6nto*.#t state de salar##( D '0 *on-#n t l n *ont de dator## salar#ale 'e ter.en s* rt5 #ar d '0 3 n*-#a

*ontab#l05 n *ont de 'as#v( Se crediteaz * alte s .e datorate 'ersonal l #( Se debiteaz * s .ele a*$#tate 'ersonal l #( Soldul creditor re're/#nt0 alte s .e datorate 'ersonal l #(

<:C: 1 +lte creane n legtur cu personalul4


#ne ev#den-a altor *rean-e 6n le"0t r0 * 'ersonal l5 * . ar 3#: *ota 'arte d#n valoarea e*$#'a.ent l # de l *r s 'ortat0 de 'ersonal5 #.' ta-## *$#r##5 s .e a*ordate ?# ne! st#3#*ate ?# alte deb#te( D '0 *on-#n t l e*ono.#*5 este n *ont de *rean-e5 #ar d '0 3 n*-#a *ontab#l05 n *ont de a*t#v( Se deb#tea/0 * s .ele re're/entBnd *rean-e 3a-0 de 'ersonal( Se *red#tea/0 * s .ele 6n*asate sa re-#n te de la 'ersonal(

Sold l deb#tor re're/#nt0 *rean-e 3a-0 de 'ersonal( D 704 RD TSD SfD 4282 2lte creane n leg t!r c! personal!l 1./0 1./0 RC 1./0 TSC 1./0 C

Contab#l#tatea s#ntet#*0 a de*ont0r#lor * b "etele de as#" r0r# ?# 'rote*-#e so*#al0 se real#/ea/0 * a! tor l "r 'e# <8 1As#" r0r# so*#ale5 'rote*-#a so*#al0 ?# *ont r# as#.#late45 *are * 'r#nde r.0toarele *ont r#:

<8+ 1+sigurri sociale4 ,


"rad l II:

se des30?oar0 'e

r.0toarele *ont r# de

<8++ 14ontribuia unitii la asigurrile sociale4


Este5 d '0 *on-#n t l e*ono.#*5 n *ont de dator## 'e ter.en s* rt5 #ar d '0 3 n*-#a *ontab#l05 n *ont de 'as#v( Se crediteaz * *ontr#b -#a n#t0-## la as#" r0r#le so*#ale( Se debiteaz * s .ele v#rate b "et l # de as#" r0r# so*#ale ?# * s .ele datorate 'ersonal l # *are se s 'ort0 d#n b "et l as#" r0r#lor so*#ale( Soldul creditor re're/#nt0 s .ele datorate as#" r0r#lor so*#ale( Not0: En *a/ l 6n *are s .ele datorate 'ersonal l # de'0?es* *ontr#b -#a n#t0-## la b "et l as#" r0r#lor so*#ale5 d#3eren-a r.Bnd a 3# re* 'erat0 de la a*esta5 sold l *ont l # <8++'oate 3# te.'orar deb#tor5 6n a*est *a/ *ont l res'e*t#v va 3 n*-#ona *a n *ont b#3 n*-#onal(

D 5121 RD TSD

4311 'ontri"!ia !nit ii la asig!r rile sociale /1.00 6451 /1.00 RC /1.00 TSC

C /1.00 /1.00 /1.00

<8+: 14ontribuia personalului la asigurrile sociale4


Este5 d '0 *on-#n t l e*ono.#*5 n *ont de dator## 'e ter.en s* rt5 #ar d '0 3 n*-#a *ontab#l05 n *ont de 'as#v( Se crediteaz * *ontr#b -#a 'ersonal l # la as#" r0r#le so*#ale( Se debiteaz * s .ele v#rate b "et l # de as#" r0r# so*#ale( Soldul creditor re're/#nt0 s .ele datorate as#" r0r#lor so*#ale(

D 5121 RD TSD

4312 'ontri"!ia personal!l!i la asig!r rile sociale 33.00 421 33.00 RC 33.00 TSC

C 33.00 33.00 33.00

<8+8 14ontribuia angajatorului pentru asigurrile sociale de


sntate4 Este5 d '0 *on-#n t l e*ono.#*5 n *ont de dator## 'e ter.en s* rt5 #ar d '0 3 n*-#a *ontab#l05 n *ont de 'as#v( Se crediteaz * *ontr#b -#a n#t0-## la as#" r0r#le so*#ale de s0n0tate( Se debiteaz * s .ele v#rate b "et l # de as#" r0r# so*#ale de s0n0tate( Soldul creditor re're/#nt0 s .ele datorate as#" r0r#lor so*#ale de s0n0tate( D 5121 RD TSD 4313 'ontri"!ia anga%ator!l!i pentr! asig!r rile sociale de s n tate 20.00 /403 20.00 RC 20.00 TSC C 20.00 20.00 20.00

<8+< 14ontribuia angajailor pentru asigurrile sociale de sntate4


Este5 d '0 *on-#n t l e*ono.#*5 n *ont de dator## 'e ter.en s* rt5 #ar d '0 3 n*-#a *ontab#l05 n *ont de 'as#v( Se crediteaz * *ontr#b -#a an"a!a-#lor la as#" r0r#le so*#ale de s0n0tate( Se debiteaz * s .ele v#rate b "et l # de as#" r0r# de s0n0tate( Soldul creditor re're/#nt0 s .ele datorate as#" r0r#lor so*#ale de s0n0tate(

D 5121 RD TSD

4314 'ontri"!ia anga%ailor pentr! asig!r rile sociale de s n tate 23.00 421 23.00 RC 23.00 TSC

C 23.00 23.00 23.00

<8I+ 14ontribuia unitii la fondul de "omaj4


Este5 d '0 *on-#n t l e*ono.#*5 Se crediteaz * de ?o.a!( n *ont de dator## 'e ter.en s* rt5 #ar n#tate 'entr *onst#t #rea 3ond l # d '0 3 n*-#a *ontab#l05 n *ont de 'as#v( s .ele datorate de

Se debiteaz * s .ele v#rate5 re're/entBnd *ontr#b -#a n#t0-## la 3ond l de ?o.a!( Soldul creditor *onst#t #e 3ond l de ?o.a! datorat( D 5121 RD TSC 1 4371 'ontri"!ia !nit ii la #ond!l de o$a% 1 6452 1 RC TSC C 1 1 1

<8I: 14ontribuia personalului la fondul de "omaj 4


Este5 d '0 *on-#n t l e*ono.#*5 n *ont de dator## 'e ter.en s* rt5 #ar d '0 3 n*-#a *ontab#l05 n *ont de 'as#v( Se crediteaz * s .ele datorate de 'ersonal 'entr *onst#t #rea 3ond l # de ?o.a!( Se debiteaz * 3ond l de ?o.a!( Soldul creditor *onst#t #e 3ond l de ?o.a! datorat( D 5121 RD TSD 4372 'ontri"!ia personal!l!i la #ond!l de o$a% 4 421 4 RC 4 TSC C 4 4 4 s .ele v#rate5 re're/entBnd *ontr#b -#a 'ersonal l # la

<8C+ 1+lte datorii sociale4


Este5 d '0 *on-#n t l e*ono.#*5 Se crediteaz * 'ersonal l #( Se debiteaz * s .ele v#rate as#" r0r#lor so*#ale( Soldul creditor re're/#nt0 alte dator## so*#ale( D 4381 2lte datorii sociale 6453 6458 RC TSC SfC C 30.00 3.00 33.00 33.00 33.00 n *ont de dator## 'e ter.en s* rt5 #ar d '0 3 n*-#a *ontab#l05 n *ont de 'as#v( s .ele 'r#v#nd a! toare .ater#ale a*$#tate 6n 'l s

RD E&D

<8C: 1+lte creane sociale4


Este5 d '0 *on-#n t l e*ono.#*5 *ontab#l05 n *ont de a*t#v( n *ont de *rean-e5 #ar d '0 3 n*-#a

Se debiteaz *

s .ele * ven#te 'ersonal l # s b 3or.0 de a! toare

.ater#ale5 *are r.ea/0 a se 6n*asa de la b "et l de as#" r0r# so*#ale( Se crediteaz * s .ele 6n*asate de la b "et l de as#" r0r# so*#ale( Soldul creditor re're/#nt0 alte *rean-e so*#ale( D 7588 RD TSD 4382 2lte creane sociale 00.00 4313 00.00 RC 00.00 TSC C 00.00 00.00 00.00

Alte *ont r# s'e*#3#*e5

t#l#/ate 'entr

6nre"#strarea o'era-##lor 'r#v#nd

salar##le5 as#" r0r#le ?# 'rote*-#a so*#al0: <<< 15mpozitul pe venituri de natura salariilor45 @<+ 14heltuieli cu salariile personalului 45 @<7+

14ontribuia unitii la asigurrile sociale 45 @<7: 14ontribuia unitii


pentru ajutorul de "omaj45 @<78 14ontribuia angajatorului pentru asigurrile sociale de sntate45 @<7C 1+lte cheltuieli privind asigurrile "i protecia social4(

<<< 15mpozitul pe venituri de natura salariilor4


Este5 d '0 *on-#n t l e*ono.#*5 3 n*-#a *ontab#l05 n *ont de 'as#v( Se *red#tea/0 * #.'o/#t l 'e ven#t r#le de nat ra salar##lor datorate( Se deb#tea/0 * #.'o/#t l v#rat b "et l #( Sold l *red#tor e2'r#.0 #.'o/#t l 'e ven#t r#le de nat ra salar##lor datorate( n *ont de dator## 3#s*ale5 #ar d '0

D 5121 RD TSD

444 I$pozit!l pe venit!ri de nat!ra salariilor /.00 421 /.00 RC /.00 TSC

C /.00 /.00 /.00

7(: Do* .ente s'e*#3#*e


STATUL DE SALARII

Se 6nto*.e?te 6n : e2e.'lare5 l nar5 'e se*-##5 atel#ere5 serv#*## et*(5 de *o.'art#.ent l *are are a*east0 atr#b -#e5 'e ba/a avans *$en/#nal5 *ert#3#*atelor .ed#*ale et*( Pentr r.0toarelor do* .ente *entral#/area la n#vel l de ev#den-0 a . n*##5 a do* .entelor 'r#v#nd re-#ner#le le"ale5 l#stelor de n#t0-## a salar##lor5 se t#l#/ea/0 a*elea?# 3or. lare de state de salar##( Pl0-#le 30* te 6n * rs l l n##5 * . s nt: avans l *$en/#nal5 l#*$#d0r#le5 #nde.n#/a-##le de *on*ed# et*(5 se #n*l d 6n statele de salar##5 'entr a * 'r#nde ast3el 6ntrea"a s .0 a salar##lor *al* late ?# re-#ner#le le"ale d#n 'er#oada de de*ontare res'e*t#v0( Un#t0-#le 'ot s0&?# stab#leas*05 da*0 ne*es#t0-#le o *er5 o alt0 .a*$et0 a 3or. lar l #5 dar *are s0 *on-#n0 #n3or.a-##le ne*esare event al *ontrol( Stat l de salar## serve?te *a: Do* .ent 'entr *al* l l dre't r#lor b0ne?t# * ven#te salar#a-#lor5 're* . ?# al *ontr#b -#e# 'r#v#nd 'rote*-#a so*#al0 ?# a altor dator##A Do* .ent ! st#3#*at#v de 6nre"#strare 6n *ontab#l#tateA n #

C#r* l0: La 'ersoanele a tor#/ate s0 e2er*#te *ontrol l 3#nan*#ar ?# s0 a'robe La *as#er#a n#t0-##5 'entr 'lata s .elor * ven#te =e2e.'lar l +>A La *o.'art#.ent l 3#nan*#ar&*ontab#l5 *a ane20 la e2e.'lar l : a 6nre"#strarea 6n *ontab#l#tate =e2e.'lar l + 'lata =e2e.'lar l +>A

re"#str l # de *as05 'entr

6.'re n0 * e2e.'lar l + al bordero l # de salar## ner#d#*ate>A La *o.'art#.ent l *are a 6nto*.#t statele de salar## =e2e.'lar l :>( La *o.'art#.ent l 3#nan*#ar&*ontab#l5 se'arat de *elelalte a*te ! st#3#*at#ve =e2e.'lar l +>A La *o.'art#.ent l *are a 6nto*.#t statele de salar## =e2e.'lar l :>( n do* .ent *ontroversat dator#t0 *ara*ter l # >emarc? Stat l de salar## este *on3#den-#al al salar##lor( Pr#n 6nto*.#rea statelor de salar## a*estea 6?# '#erd *on3#den-#al#tatea( Proble.a s*oater## lor d#n / este . lt d#s* tat0( Se ar$#vea/0:

Ma*$eta Stat l # de salar##: STAT DE SALARII 'e l naPPPPPPP((an lPPPPP(


4r crt 4!$e i pren!$e 5alari! de ncadrare 5por!ri Inde$, nizaii 5alari! "r!t '25 6ond de o$a% 6ond de s n tate '). pro# +ed!, ceri 5alari! i$po, za"il I$pozit 2vans 2lte rei, neri *est de plat

LISTA DE A)ANS CQENGINAL Se 6nto*.e?te l nar 6n : e2e.'lare5 de *0tre *o.'art#.ent l *are are a*east0 atr#b -#e5 'e ba/a do* .entelor de ev#den-0 a . n*##5 a t#.' l # e3e*t#v l *rat5 a *ert#3#*atelor .ed#*ale et*( L#sta de avans *$en/#nal serve?te *a: Do* .ent 'entr *al* l l dre't r#lor b0ne?t# * ven#te salar#a-#lor *a avans r# *$en/#naleA Do* .ent 'entr re-#nerea 6n stat l de salar## a avans r#lor 'l0t#teA Do* .ent ! st#3#*at#v de 6nre"#strare 6n *ontab#l#tateA

Do* .ent l *#r* l0: La 'ersoanele a tor#/ate s0 e2er*#te *ontrol l 3#nan*#ar ?# s0 a'robe 'lata =e2e.'lar l +>A La *as#er#a n#t0-##5 'entr 'lata avans r#lor * ven#te =e2e.'lar l +>A La *o.'art#.ent l 3#nan*#ar&*ontab#l5 *a ane20 la e2e.'lar l : a re"#str l # de *as05 'entr 6nre"#strarea 6n *ontab#l#tate =e2e.'lar l +>A La *o.'art#.ent l *are a 6nto*.#t l#sta de avans 'entr 6nto*.#rea statelor de salar## la s3Br?#t l l n## =e2e.'lar l :>( Se ar$#vea/0: La *o.'art#.ent l 3#nan*#ar&*ontab#l5 *a ane20 la e2e.'lar l : al re"#str l # de *as0=e2e.'lar l +>A La *o.'art#.ent l *are a 6nto*.#t l#sta de avans *$en/#nal =e2e.'lar l :>( a serv# la

Ma*$eta L#ste# de avans *$en/#nal =*od +<&7&+d> LIST DE A)ANS CQENGINAL


Nr( *rt( ; N .e 'ren .e + : ?# Mar*a Salar# de T#.' e3e*t#v L *rat Con*ed# ba/0 .ed#*al 8 < 7 Avans 'lat0 @ de

+ :

@erban )ihai )arian 5li"ca ;(;+1

@;; C;; +(<;;

:: ::

:;; 8;; 7;;

LISTA PENTRU PLI PARIALE Se 6nto*.e?te 6n do 0 e2e.'lare or# de *Bte or# se 3a*e o 'lat0 'ar-#al0 6n * rs l l n##( Serve?te *a: Do* .ent 'entr *al* l l dre't r#lor b0ne?t# * ven#te salar#a-#lor 'entr 'l0-#le 'ar-#ale e3e*t ateA Do* .ent *are st0 la ba/a 6nto*.#r## statelor de salar##A Do* .ent ! st#3#*at#v de 6nre"#strare 6n *ontab#l#tateA Se ar$#vea/0: La *o.'art#.ent l 3#nan*#ar&*ontab#l5 *a ane20 la e2e.'lar l : al re"#str l # de *as0 =e2e.'lar l +>A La *o.'art#.ent l *are a 6nto*.#t l#sta 'entr =e2e.'lar l :>A L#sta 'entr 'l0-# 'ar-#ale *od +<&7&+9d+ se 6nto*.e?te 'entr r.0toarele( 'r#.a 'lat0 'ar-#al05 #ar l#sta 'entr 'l0-# 'ar-#ale *od +<&7&+9d: se 6nto*.e?te 'entr *e&a de&a do a 'lat0 'ar-#al0 ?# 'entr 'l0-# 'ar-#ale

Model l L#ste# de 'l0-# 'ar-#ale *od +<&7&+9d+:

LIST PENTRU PLI PARIALE re're/entBndPPPPPPP


Ar% cr Aumele i (renumele Veni ul im(o+a1il Im(o+i ul re)inu

'e l naPPPPP(
i Re, !e (la &emn- ura

calcula

$3-5-$F!$ Model l l#ste# de 'l0-# 'ar-#ale *od +<&7&+9d:: LIST PENTRU PLI PARIALE re're/entBndPPPPPP
Ar% cr Aumele i (renumele Veni ul im(o+a1il calcula an erior Veni ul curen Eo al 0eni im(o+a1il Im(o+i ul calcula i re)inu

'e l naPPPP((
&alariul ne cu0eni &alariul ne acor!a an erior Re, (la !e &emn- ura

$3-5-$F!2

Ca'( I) Mono"ra3#e

La s3Br?#t l l n## .art#e :;;@5 6n *adr l F nda-#e# T$eta5 6n *adr l b#ro l # *ontab#l#tate5 se 6nto*.e?te stat l de salar## ?# l#sta de avans *$en/#nal( De ase.enea se 6nre"#strea/0 6n *ont r# r.0toarele o'era-##: +> Se 'r#.e?te 6n *ont l ban*ar s .a de 8F@;5;; le# re're/entBnd o s bven-#e 'entr #nvest#-## 6n vederea a*$#/#-#on0r## n # *al* latorA ord#n de 'lat0A 3a*t ra de a*$#/#-#onare a *al* lator l # se a*$#t0 *

*al* lator l are d rata de t#l#/are de 8 an# ?# se a.ort#/ea/0 l#n#ar( :> Se 'r#.e?te 'r#n dona-#e a'arat r0 de b#rot#*0 eval at0 la IC;;5;; le#A d rata de t#l#/are este de 7 an# ?# se a.ort#/ea/0 l#n#ar( Pentr o .a# b n0 6n-ele"ere a o'era-##lor 're*#/ate .a# s s ane2e/

l *r0r## r.0toarele do* .ente: Stat de salar##A L#st0 de avans *$en/#nalA F#?a de *ont 'entr o'era-## d#verse(

6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 89plicaii 03.200 / ')elt!ieli c! salariile *einere salarii 2cordare avans Plata salariilor *!la%e 7otal s!$e 5old #inal

Personal - salarii datorate

421
'redit 4330.00 +/' ' + + + 4330.00 4330.00 + 0 5old 4330.00 3123.3/ 2023.3/ 0

5i$"ol cont +e"it corespondent /4'ls.4 420 03--432.24 -400.00 2023.3/ 4330.00 4330.00

+e reportat

6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


Avansuri acordate personalului

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 89plicaii 03.200 / *eineri salarii 2cordare avans *!la%e 7otal s!$e 5old #inal

425
+/' ' + 5old -400.00 0

5i$"ol cont +e"it corespondent 4203--400.00 -400.00 -400.00

'redit -400.00

-400.00 -400.00 0

+e reportat

6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


Contribuia unitii la asigurrile sociale
5i$"ol cont corespondent

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 89plicaii 200/ ')elt!ieli '25


2c)itarea contri"!iilor i i$pozitelor

4311.1
5old 134.-8 0

+e"it 134.-8 134.-8 134.-8

'redit 134.-8 134.-8 134.-8

+/' ' +

/400-2-

*!la%e 7otal s!$e 5old #inal

+e reportat

6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


Contribuia unitii la asigurrile sociale 5i$"ol cont +e"it corespondent

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 89plicaii 200/


'). acc. $!nc si "oli pro#.
2c)itarea contri"!iilor i i$pozitelor

4311.2
5old 20.80 0

'redit 20.80

+/' ' +

/400-2-

20.80 20.80 20.80 20.80 20.80

*!la%e 7otal s!$e 5old #inal

+e reportat
6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


Contribuia unitii la asigurrile sociale 5i$"ol cont +e"it corespondent

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 89plicaii 200/


Contribuia pentru concedii si indemnizatii
2c)itarea contri"!iilor i i$pozitelor

4311.3
5old 30.48 0

'redit 30.48

+/' ' +

/400-230.48 30.48 30.48

*!la%e 7otal s!$e 5old #inal

30.48 30.48 0

+e reportat
6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


Contribuia personalului la asigurrile sociale

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 89plicaii 200/

4312
5old 441.30 0

5i$"ol cont +e"it corespondent *einere salarii 422c)itarea contri"!iilor i i$pozitelor 0-2441.30 *!la%e 7otal s!$e 5old #inal 441.30 441.30

'redit 441.30 441.30 441.30

+/' ' +

+e reportat

6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


Contribuia angajatorului la asigurrile sociale de sntate

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 200/ 89plicaii ')elt!ieli '255


2c)itarea contri"!iilor i i$pozitelor

4313
5old 33-.-0 0

5i$"ol cont +e"it corespondent /403 0-233-.-0 33-.-0 33-.-0

'redit 33-.-0 33-.-0 33-.-0

+/' ' +

*!la%e 7otal s!$e 5old #inal

+e reportat
6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


Contribuia angajailor sociale de sntate pentru asigurrile

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 200/ 89plicaii *einere salarii


2c)itarea contri"!iilor i i$pozitelor

4314
5old 303.40 0

5i$"ol cont +e"it corespondent 420-2303.40 303.40 303.40

'redit 303.40 303.40 303.40

+/' ' +

*!la%e 7otal s!$e 5old #inal

+e reportat

6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


Contribuia unitii la fondul de omaj

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 89plicaii 200/ ')elt!ieli o$a%


2c)itarea contri"!iilor i i$pozitelor

4371
+/' ' + 5old -4-.10 0

5i$"ol cont +e"it corespondent /402 0-2--8.20 --8.20 --8.20

'redit --8.20 --8.20 --8.20

*!la%e 7otal s!$e 5old #inal

+e reportat
6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


Contribuia personalului la fondul de omaj

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 89plicaii 200/ *eineri salarii


2c)itarea contri"!iilor i i$pozitelor

4372
5old 43.30 0

5i$"ol cont +e"it corespondent 420-243.30 43.30 43.30

'redit 43.30 43.30 43.30

+/' ' +

*!la%e 7otal s!$e 5old #inal

+e reportat

6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


Impozitul pe venituri de natura salariilor

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 89plicaii 200/ *eineri salarii


2c)itarea contri"!iilor i i$pozitelor

444
5old /28.-4 0

5i$"ol cont +e"it corespondent 420-2/28.-4 /28.-4 /28.-4

'redit /28.-4 /28.-4 /28.-4

+/' ' +

*!la%e 7otal s!$e 5old #inal

+e reportat

6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


Fonduri speciale-taxe i vrsminte asimilate

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 89plicaii 200/ 'o$ision I7:


2c)itarea contri"!iilor i i$pozitelor

447
5old 30.00 0

5i$"ol cont +e"it corespondent /30 0-230.00 30.00 30.00

'redit 30.00 30.00 30.00

+/' ' +

*!la%e 7otal s!$e 5old #inal

+e reportat

6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


Cheltuieli cu salariile personalului

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 89plicaii 200 / ')elt!ieli c! salariile


;nc)iderea cont!rilor de c)elt!ieli

641
+/' + 5old 4330.00

5i$"ol cont +e"it corespondent 424330.00 -24330.00 4330.00

'redit

4330.00 4330.00 4330.00

'

*!la%e 7otal s!$e 5old #inal

+e reportat

6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


Contribuia unitii la asigurrile sociale

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 89plicaii 200 / ')elt!ieli '25

6451
+/' + + + ' 5old 134.-8 101.18 110.4/ 0

5i$"ol cont +e"it corespondent 43--.134.-8 43--.2 43--.3 -220.80 30.48

'redit

;nc)iderea cont!rilor de c)elt!ieli

110.4/ 110.4/ 110.4/ 110.4/ 110.4/

*!la%e 7otal s!$e 5old #inal

+e reportat

6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


Contribuia unitii pentru fondul de omaj

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 89plicaii 200 / ')elt!ieli o$a%


;nc)iderea cont!rilor de c)elt!ieli

6452
5old --8.20 0

5i$"ol cont +e"it corespondent 433--8.20 -2--8.20 --8.20

'redit

+/' +

--8.20 --8.20 --8.20

'

*!la%e 7otal s!$e 5old #inal

+e reportat

6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


Contribuia unitii pentru asigurrile sociale de sntate

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 89plicaii 200/ ')elt!ieli '255


;nc)iderea cont!rilor de c)elt!ieli

6453
5old 33-.-0 0

5i$"ol cont +e"it corespondent 43-3 33-.-0 -233-.-0 33-.-0

'redit 33-.-0 33-.-0 33-.-0

+/' + '

*!la%e 7otal s!$e 5old #inal

+e reportat

6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


Cheltuieli cu alte impozite i taxe i alte vrsminte asimilate

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 89plicaii 200/ 'o$ision I7:


;nc)iderea cont!rilor de c)elt!ieli

635
5old 30.00 0

5i$"ol cont +e"it corespondent 443 30.00 -230.00 30.00

'redit 30.00 30.00 30.00

+/' + '

*!la%e 7otal s!$e 5old #inal

+e reportat

6!ndaia 7)eta

(!nitatea) +ata 200/ 89plicaii 2cordare avans Plata salariilor *!la%e 7otal s!$e 5old #inal

4i- !e con !i0er,e Ca,a Bn lei


5i$"ol cont +e"it corespondent 420 420 0

(en ru o(era)ii
'redit -400.00 2023.3/ 3123.3/ 3123.3/ +/' ' '

5i$"ol cont

5311
5old -400.00 3123.3/

3123.3/

+e reportat

6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


Conturi la bnci n lei

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 89plicaii 200/ 2c)itarea contri"!iilor i i$pozitelor Pri$ire s!"venie 2c)itare #act!r *!la%e 7otal s!$e 5old #inal

5121
+/' ' + ' 5old 21-2.00 -043.40 3//4.10

5i$"ol cont +e"it 'redit corespondent 'ls.4 21-2.00 -331/0.00 404 43-2.40 31/0.00 3/24.10 31/0.00 3/24.10

'

3//4.10

+e reportat

6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


Subvenii pentru investiii

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 89plicaii 200 / Pri$ire s!"venie


Incl!derea la venit!ri a cotei, p ri din s!"venie

131
'redit 31/0.00 +/' ' ' 3800.00 ' ' 5old 31/0.00 3800.00 3320.00 --020.00

5i$"ol cont +e"it corespondent 0-23084 3084 2-4 --0.00 -30.00 240.00 240.00

*ecepie aparat!r "irotic

*!la%e 7otal s!$e 5old #inal

--3/0.00 --3/0.00 ' --020.00

+e reportat

6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


Furnizori de imobilizri

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 89plicaii 200 / '!$p rare calc!lator 2c)itare #act!r *!la%e 7otal s!$e 5old #inal

404
'redit 43-2.40 +/' ' + 43-2.40 43-2.40 0 5old 43-2.40 0

5i$"ol cont +e"it corespondent 2-32.442/ 0-243-2.40 43-2.40 43-2.40

+e reportat

6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


parate i instalaii de msurare! control i reglare

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 89plicaii 200 / '!$p rare calc!lator *!la%e 7otal s!$e 5old #inal

2132
5old 31/0.00

5i$"ol cont +e"it corespondent 404 31/0.00 31/0.00 31/0.00

'redit

+/' +

0 0 + 31/0.00

+e reportat

6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


"# deductibil

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 89plicaii 200 / '!$p rare calc!lator *eg!larizare 7V2 *!la%e 7otal s!$e 5old #inal

4426
'redit +/' + 302.40 302.40 302.40 302.40 302.40 0 ' 5old 302.40 0

5i$"ol cont +e"it corespondent 404 302.40 4424

+e reportat

6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizrilor

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 89plicaii 200 /


2$ortizare l!nar calc!lator 2$ortizare l!nar regi$ liniar ;nc)iderea cont!rilor de c)elt.

6811
5old --0.00 240.00 0

5i$"ol cont +e"it corespondent 28-3 --0.00 28-4 -2-30.00

'redit

+/' +

240.00 240.00 240.00 240.00 240.00

+ '

*!la%e 7otal s!$e 5old #inal

+e reportat

6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


mortizarea instalaiilor !mijloacelor de transport! animalelor i plantaiilor

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 89plicaii

2813
5old --0.00

200/ 2$ortizare l!nar calc!lator *!la%e 7otal s!$e 5old #inal

5i$"ol cont +e"it corespondent /8-0 0

'redit --0.00 --0.00 --0.00

+/' '

--0.00

+e reportat

6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


#enituri din subvenii pentru investiii

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 89plicaii

7584
+/' ' 5old --0.00

5i$"ol cont +e"it corespondent 200/ Incl!derea la venit!ri a cotei, -3p ri din s!"venie

'redit --0.00 --0.00 --0.00

*!la%e 7otal s!$e 5old #inal

0 0

--0.00

+e reportat

6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


"# de recuperat

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 89plicaii 200 / *eg!larizare 7V2 *!la%e 7otal s!$e 5old #inal

4424
'redit +/' + 0 0 302.40 5old 302.40

5i$"ol cont +e"it corespondent 442/ 302.40 302.40 302.40

+e reportat

6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


$obilier !aparatur birotic !echipamente de protecie a valorilor umane i materiale i alte active corporale

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 200 / 89plicaii


*ecepie aparat!r "irotic

214
5old 3800.00

5i$"ol cont +e"it corespondent -33800.00 3800.00 3800.00

'redit

+/' +

*!la%e 7otal s!$e 5old #inal

0 0 3800.00

+e reportat

6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


mortizarea altor imobilizri corporale

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 89plicaii 200 /


2$ortizare l!nar regi$ liniar

2814
+/' ' 5old -30.00

5i$"ol cont +e"it corespondent /8-0 0

'redit -30.00 -30.00 -30.00

*!la%e 7otal s!$e 5old #inal

-30.00

+e reportat
6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


%rofit i pierdere

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 89plicaii 200 /


;nc)iderea cont!rilor de c)elt. ;nc)iderea cont!rilor de venit!ri

121
'redit +/' + 240.00 ' 5old /400.3/2-0.3-

5i$"ol cont +e"it corespondent 'ls./ /400.33804 /400.3/400.3-

*!la%e 7otal s!$e 5old #inal

240.00 240.00 + /2-0.3-

+e reportat

6!ndaia 7)eta

6i de cont pentr! operaii diverse


#enituri din subvenii pentru investiii

5i$"ol cont

(!nitatea) +ata 89plicaii 200 /

7584
+/' ' + 5old -30.00 --0.00

5i$"ol cont +e"it corespondent Incl!derea la venit!ri a cotei,p ri -3din s!"venie ;nc)iderea cont!rilor de venit!ri

'redit -30.00

-2-

240.00 240.00 240.00 -30.00 -30.00

*!la%e 7otal s!$e 5old #inal

--0.00

+e reportat

B#bl#o"ra3#e
+> Ia*ob Petr PBntea , 1Contab#l#tatea Ro.Bneas*04 ar.on#/at0 * D#re*t#vele Contab#le E ro'ene5 Ed#t ra Intel*redo :;;8A :> 8> Mar#a Po'an , 1Contab#l#tate ,.an al45 Ed#t ra Os*ar Pr#nt :;;+A Rev#sta 1Tr#b na E*ono.#*04 , , , , n .0r l @9++ 3ebr ar#e :;;< n .0r l ++9+I .art#e :;;< n .0r l +:9:< .art#e :;;< n .0r l 7:9:F de*e.br#e :;;<

<> Cod l M n*## , Le"ea nr(789:;;8 & Le"ea nr(8<@9:;;8 & Le"ea nr(7C89:;;< 7> Mon#tor l O3#*#al5 Partea I & nr(+::C d#n :+9+:9:;;< & nr( +:C+ d#n 8;9+:9:;;< @> Ord#n l e.#s de .#n#ster l 3#nan-elor ' bl#*e5 +; #an ar#e :;;@(