Sunteți pe pagina 1din 14

Administrarea sistemelor Linux

       Cursul 7
Notiuni de configurare de baza – partea III

Dragoş Acostăchioaie

http://www.adt.ro
Configurarea interfetelor de retea

Utilitarul ifconfig

ifconfig interfata optiuni
­  up – activeaza interfata
­ down – dezactiveaza interfata
­ netmask – stabileste masca de retea
­ broadcast – stabileste adresa de broadcast a interfetei
­ pointopoint adresa – stabileste adresa IP cu care se face o conexiune
punct­la­punct (ex. PPP)

Exemplu:
ifconfig eth0 193.226.26.9 netmask 255.255.255.0 up
Rutari

­ rutarea este operatiunea de directionare a pachetelor de la un sistem la altul
sau de la o retea la alta
­ rutari statice, folosite pentru retelele de dimensiuni mici si medii, avand
caile origine­destinatie relativ simple
­ rutari dinamice, in care caile spre destinatie sunt determinate la momentul
trimiterii pachetelor, prin protocoale de rutare
­ in cadrul unei sub­retele nu sunt necesare rutari explicite

route add [ ­net | ­host ] destinatie [ optiuni ]
route del [ ­net | ­host ] destinatie [ optiuni ]

­net – destinatia este o retea
­host – destinatia este un calculator
Rutari (continuare)

­ destinatie – adresa retelei sau masinii destinatie (numerica sau prin nume)
­ netmask adresa – specifica masca de retea
­ default – stabileste reteaua implicita (utilizata atunci cand nu exista nici o
alta rutare catre destinatie
­ gw gateway – ruteaza pachetele printr­un gateway (calea catre acesta
trebuie sa existe in prealabil, printr­o rutare statica)
­ dev dispozitiv – asociaza rutarea cu dispozitivul specificat

Exemplu:
route add ­net 192.130.21.0 netmask 255.255.255.0 dev eth1
route add default gw tim.infoiasi.ro
Utilitarul ip

ip [ optiuni ] obiect [ comanda [ argumente ] ]

­ optiuni poate fi:
­ ­s – creste nivelul de informatii afisate
­ ­r – afiseaza nume de masina in loc de adrese IP
­ obiect = “obiectul” care se doreste a fi modificat sau afisat:
link = dispozitiv de retea
address = parametrii dispozitivului de retea
route = inregistrare in tabela de rutari
­ comanda = actiunea care va fi efectuata asupra obiectului; setul de
actiuni posibile depinde de tipul obiectului
Actiuni principale:
add – adauga
delete – sterge
show (list) ­ afiseaza
Utilitarul ip (continuare)

­ argumente – pentru trimiterea de parametri comenzii; fiecare comanda
are cate un parametru implicit, care poate fi omis
­ cuvintele cheie pot fi abreviate

Configurarea dispozitivelor de retea (ip link)

­ ip link set – modifica atributele dispozitivului
argumente:
dev nume – numele dispozitivului de retea
up, down – activeaza/dezactiveaza dispozitivul
name nume – modifica numele dispozitivului
Utilitarul ip (continuare)

­ ip link show – afiseaza atributele dispozitivului
argumente:
dev nume (implicit) – numele dispozitivului de retea (implicit sunt
afisate toate dispozitivele)
up – afiseaza doar dispozitivele active
exemplu: ip link show, ip ­s link show eth0

Configurarea parametrilor dispozitivelor de retea (ip address)

­ ip address add – adauga un set de parametri dispozitivului de retea
argumente:
­ dev nume – numele dispozitivului
­ local adresa (implicit) – adresa IP a interfetei; poate fi urmata de
“/” si lungimea prefixului de retea
Utilitarul ip (continuare)

­ peer adresa – adresa IP a masinii aflate la distanta, pentru
conexiuni punct­la­punct (PPP)
­ broadcast adresa – adresa broadcast a interfetei
­ label eticheta – asociaza dispozitivului o eticheta
exemplu:
ip address add dev eth1 10.0.0.17/24
­ ip address delete – sterge un set de parametri asociati dispozitivului;
argumentele sunt aceleasi ca la add
­ ip address show – afiseaza parametrii asociati unui dispozitiv
argumente:
dev nume – numele dispozitivului
­ ip address flush – sterge toate seturile de parametri asociati
Utilitarul ip (continuare)

Gestiunea tabelelor de rutare (ip route)

­ ip route add – adauga o rutare noua
ip route change – modifica o rutare
ip route replace – modifica o rutare sau adauga una noua
argumente:
­ default – seteaza rutarea implicita
­ to adresa – adresa­destinatie a rutei
­ dev dispozitiv – numele dispozitivului prin care se face ruta
­ via adresa – adresa IP a gateway­ului prin care se face ruta
exemplu:
ip route add default dev eth0
­ ip route delete – sterge o rutare
argumente: aceleasi ca la add
Utilitarul ip (continuare)

­ ip route show – afiseaza rutarile existente in tabela de rutari
argumente: aceleasi ca la add
­ ip route flush – sterge tabela de rutare
­ ip route get – afiseaza ruta catre o anumita destinatie
argumente:
­ to adresa – adresa destinatie
­ from adresa – adresa sursa de la care pleaca pachetul
Verificarea functionarii retelei

­ se verifica daca interfetele de retea sunt activate si au parametrii corecti
cu ifconfig
­ se verifica corectitudinea rutarilor cu route
­ se testeaza accesibilitatea unei altei masini, cu ajutorul programului ping
(ping adresa_IP sau ping nume)
­ poate fi folosita si comanda traceroute, care afiseaza toate masinile prin
care trece pachetul in ruta sa catre destinatie
Configurarea atributelor masinii

­ /etc/HOSTNAME – numele complet al masinii (nume+domeniu)
­ scripturi de configurare
pentru Red Hat/Fedora:
/etc/sysconfig/network
/etc/sysconfig/network­scripts/ifcfg­interfata_retea
Rezolvarea numelor de masina

­ exista doua modalitati de determinare a adresei IP a unei masini:
­ cautand numele in fisierul /etc/hosts (pentru retele mici)
­ apeland serverul DNS care va rezolva cererea
­ /etc/hosts contine lista de masini aflate in reteaua locala, inclusiv masina
locala
­ trebuie sa contina obligatoriu localhost (127.0.0.1)
­ /etc/host.conf configureaza modul in care vor fi rezolvate numele
­ lista de servere DNS se configureaza in fisierul /etc/resolv.conf
­ directive:
domain – stabileste numele domeniului local (in care se afla masina)
nameserver – adresa unui server DNS caruia ii vor fi trimise cererile
de rezolvare, pot fi folosite mai multe directive nameserver
(sunt solicitate in ordinea aparitiei)
Rezolvarea numelor de masina (continuare)

search – lista de domenii in care va fi cautat numele de masina (separate
prin spatii sau tab­uri)