Sunteți pe pagina 1din 6

ALCONS ENGINEERING SRL

Aprobat, Director General Alexandru Leonte

PL-01, Ed 1, Rev 0

EXECUTAREA LUCRARILOR DE ARMARE


Procedura de lucru

Exe p!ar "r#$ Exe p!ar Co"tro!at Exe p!ar Ne%o"tro!at E!aborat$&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 'er()(%at$ Leo"te A"abe!a -RMI 'a!ab(! ("%epa"d d("$ 01 o%to br(e *00+

PL-01
Prezentul document este proprietatea ALCONS ENGINEERING. Este interzisa multiplicarea si difuzarea acestuia fara acordul conducerii organizatiei.

Ed1, Rev0

Pagina 1 din 6

1# O,IECT (1) Procedura contine conditiile tehnice pentru executarea si receptionarea lucrarilor de fasonare si montaj armaturi pentru elementele de beton armat la cladiri de locuit, social culturale, constructii industriale si agro ootehnice! Procedura a fost elaborata cu scopul cunoasterii de catre personalul executant implicat in acti"itatea de fasonare si montaj armaturi pentru elementele de beton armat, atuturor cerintelor de calitate, in scopul obtinerii lucrarilor la ni"elul cerintelor beneficiarilor, conform proiectului tehnic de executie!

*# DOMENIU DE APLICARE (1) Procedura se aplica la acti"itatea de fasonare si montare a armaturilor din cadrul #!$! AL$%&# '&G(&'')(&G #!)!L! si impune responsabilitatea personalului de a cunoaste si respecta cerintele de calitate impuse de proiectul tehnic de executie!

-# DOCUMENTE DE RE.ERINTA (1) (+) (0) (2) (/) (6) &ormati" &' *1+,-- . $od de practica pentru executarea lucrarilor din beton armat si precomprimat &ormati" $ /6,+**+ , &ormati" pentru "erificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente! 1G) +61,62 . 1otarare pentru aprobarea unor regulamente elaborate in temeiul Art!0/ si Art!06 din %rdonanta Gu"ernului nr! +31--2 pri"ind calitatea in constructii #4A#,1*1*53*,-* .Proiectarea si executia elementelor din beton armat #) '& 1**6*7+**/ . %teluri pentru armarea betonului! %teluri sudabile pentru beton armat #4A# 1*1*53*,-* . $onstructii ci"ile si industriale! $alculul si alcatuirea elementelor structurale din beton, beton armat si beton precomprimat

/# DE.INITII SI PRESCURTARI (1) #pecifice nu sunt!

0# RESPONSA,ILITATI (1) 'xecutantul raspunde de7 Procurarea si receptia calitati"a a materialelor necesare reali arii lucrarilor! 'xecutarea lucrarilor in conformitate cu pre"ederile si specificatiile documentatiei de executie, ale prescriptiilor tehnice in "igoare si ale pre entei proceduri! Asigurarea conditiilor pentru "erificarile pe care trebuie sa le efectue e impreuna cu dirigintele de santier! #eful de santier "a redacta o lista cu necesarul de materiale, unde se "a trece si necesarul de otel beton! #eful atelierului de fasonare are obligatia de a pregati armaturile, conform notelor de comanda si de a le li"ra la timp si conform cerintelor calitati"e pre"a ute! #eful punctului de lucru are obligatia de a urmari armarea elementului conform pre"ederilor din proiect si de a indeplini toate conditiile de calitate impuse, precum si cea a cunoasterii si instruirii personalului executant implicat in acti"itatea de armare pentru respectarea tuturor cerintelor de asigurare a calitatii! #eful punctului de lucru are obligatia de a ridica armaturile fasonate de la atelier si de a "erifica daca ele corespund cerintelor din nota de comanda(conform careia s,a executat fasonarea)! #eful punctului de lucru urmareste permanent respectarea conditiilor de calitate pentru montarea armaturilor si intocmeste inregistrarile de calitate care atesta calitatea armarii(proces "erbal de lucrari ascunse)! )4' "a urmari indeplinirea tuturor conditiilor impuse de proiectul de executie si de procedura referitoare la aceasta acti"itatea! )esponsabilul cu controlul calitatii are obligatia de a controla si de a participa la instruirea personalului implicat in aceasta acti"itate! )esponsabilul cu controlul calitatii "a asigura distribuirea formularelor (procese "erbale de lucrari ascunse, certificate de calitate pentru otelul beton fasonat) la punctele de lucru pentru completare si certificare a calitatii lucrarilor care se executa si apoi are obligatia arhi"arii documentelor! 'fectuarea remedierii tuturor defectelor constatate prin autocontrol, control intern, extern sau exterior! (n"estitorul, prin dirigintele de santier, raspunde de7 )espectarea tuturor restrictiilor din pre enta procedura! A"i area e"entualelor derogari solicitate de executant! PL-01
Prezentul document este proprietatea ALCONS ENGINEERING. Este interzisa multiplicarea si difuzarea acestuia fara acordul conducerii organizatiei.

(+)

Ed1, Rev0

Pagina 2 din 6

$alitatea "erificarilor efectuate! Acordul final pentru executia conforma a lucrarii si trecerea la fa a urmatoare! 1# MODUL DE LUCRU 1#1# (1) T(p2r( de ar at2r( )o!o3(te

4ipurile de armaturi care se aplica prin pre enta procedura sunt7 $a armaturi de re istenta se folosesc 7 ,otel beton laminat la cald, cu profil neted . %8 05, sub forma de plase si carcase legate (bare independente) 9 (+) $a armaturi constructi"e se folosesc 7 ,otel beton laminat la cald, cu profil neted . %8 05, bare independente :tili area armaturilor se face in functie de pre"ederile proiectului de executie! %rice schimbare adusa la tipul sau dimensiunile barelor utili ate se "a face numai cu acordul scris al proiectantului! 1#*# (1) .a3o"area ar at2r(!or Armaturile care urmea a a se fasona trebuie sa fie curate si drepte! #e "or inlatura e"entualele impuritati de pe suprafata barelor! #e "a indeparta rugina, prin frecare cu peria de sarma, in onele care urmea a a fi inadite prin sudura! Dupa indepartarea ruginii, dimensiunile sectiunii nu trebuie sa depaseasca urmatoarele abateri 7 ,pentru ; 09 ; 29 ; / mm abaterea limita este de A < = *,1 mm9 ,pentru ; 69 ; 59 ; 69 ; 1* mm abaterea limita este de A < = *,1/ mm9 %telul beton li"rat in colaci sau bare indoite, trebuie sa fie indreptat inainte de a se proceda la taiere si fasonare, fara a se deteriora insa profilul! La intinderea barelor cu troliul , marginea nu "a depasi1 mm! 8arele taiate si fasonate "or fi depo itate, identificate si grupate (functie de lucrarea pentru care au fost pregatite)! (n ca ul in care, datorita conditiilor locale, poate fi fa"ori ata corodarea otelului, montarea armaturilor se "a face in maximum 1/ ile de la fasonare! Armaturile se "or termina cu sau fara ciocuri, conform pre"ederilor din proiectul de executie! (n ca ul armaturilor cu profil periodic, ciocul se indoaie la -*>! (ndoirea barelor inclinate, a celor de trecere din stalpi in grin i sau a celor trecute peste cotul unui cadru, se "a facedupa un arc cu ra a de cel putin 1* diametre (conform #4A# 1*1*53*,-*)! $apetele barelor inclinate trebuie sa aiba portiunea dreapta de cel putin +* diametre, in one intinse si de cel putin 1* diametre, in one comprimate! (n ca ul etrierilor si agrafelor ancorarea se reali ea a prin carlige indoite la 10/> sau 16*> pentru etrierii %8 05 si numai la 10/> in ca ul celor din P$ /+ sau P$ 6*! ?asonarea ciocurilor si indoirea armaturilor se executa cu o miscare lenta, fara jocuri! La masinile de indoire cu doua "ite e nu se admite curbarea barelor din otelul cu profil periodic (P$ /+, P$ 6*), la "ite a mare a masinii! #e inter ice fasonarea armaturilor la temperaturi sub , 1*>! 8arele cu profil periodic cu diametrul @ +/ mm se "or fasona la cald!

(+)

(0) (2)

(/)

1#- Co"d(t(( %o"3tr2%t(ve 1#-#1# I"ad(rea bare!or (1) mm! Grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturilor "a respecta pre"ederile de executie de = + mm A = 2 Pentru ca ul in care in proiect nu se "a specifica gradul de acoperire, se "or respecta pre"ederile 7 ,stratul de acoperire cu beton trebuie sa asigure conditii fa"orabile de aderenta a armaturii si protectia acesteia impotri"a agentilor fi ici si chimici in care este situat elementul de constructie! ,grosimea stratului se stabileste in functie de7 a!tipul de element (liniar, de suprafata, masi")9 b!diametrul armaturii9 c!conditiile de expunere la intemperii sau umiditate ridicate(infiltratii)9 d!conditiile de expunere la medii cu agresi"itate chimica9 e!clasa betonului9 f!gradul de re istenta la foc(care este cerut constructiei)! ,pentru betoane de clasa mai mare este mai mare sau egala cu $ 163+* grosimea stratului de acoperire cu beton a armaturilor longitudinale trebuie sa fie cel putin egala cu 1,+ diametre, dar nu mai mult de /* mm! Pentru elemente expuse la actiunea intemperiilor, laumiditati ridicate sau cicluri inghet,de ghet7 ,pentru fundatii, funduri de re er"oare si de castele de apa, Gs<0/A2/ mm Acoperirea cu beton a armaturilor trans"ersale (etrieri, barele trans"ersale ale carcaselor sudate) trebuie sa fie minim 1/ mm, pentru elementele neexpuse la intemperii sau umiditate, cicluri inghet,de ghet si +/ mm pentru fundatii, iduri de sprijin! PL-01
Prezentul document este proprietatea ALCONS ENGINEERING. Este interzisa multiplicarea si difuzarea acestuia fara acordul conducerii organizatiei.

(+) (0)

Ed1, Rev0

Pagina 3 din 6

(2) (/)

Pentru armaturile longitudinale de re istenta se "or asigura grosimi egale cu cel putin diametrul armaturii, de regula multiplu de / mm, cu rotunjire in plus sau in minus de cel mult + mm! (nadirea armaturilor se face prin 7 ,suprapunere9 ,sudura9 ,mansoane presate la rece9 ,mansoane sudate metalo,termic9 ,pentru armaturi cu ;@+/ mm se recomanda ca inadirea sa se faca prin sudare! Pentru bare cu ;@0+ mm inadirea este %8L(GA4%)('9 ,nu se "or inadi prin sudura bare cu ;B1* mm9 ,lungimea de suprapunere la armaturi din otel laminat este de 2*,6* diametrul armaturii9 ,lungimea minima de suprapunere a armaturilor in onele supuse la compresiune "a fi de 0* diametre pentru elementele executate cu betoane 8c@ ++,/ mm si numai de +* diametre, pentru elementele executate din betoane de clasa mai mare9 ,lungimile de suprapunere (joantare) "or fi mai reduse daca inadirea se "a produce intr,o ona de solicitare minima9 ,la elementele solicitate la compresiune, pe lungimea de suprapunere a armaturilor, in ona de inadire ertierii "or fi indesiti, distanta maxima intre ei fiind de 1* diametre9 ,se admite inadirea prin suprapunere, fara sudura, atunci cand 7 a!armaturile sunt din otel cu profil periodic si au ;B1+ mm9 b!in aceeasi sectiune de calcul nu sunt inadite mai mult de +/C din bare! I"!o%2(rea bare!or preva42te (" pro(e%t (n ca ul in care nu dispune de sortimentul si diametrele pre"a ute in proiect, se poate proceda la inlocuirea acestora, indeplinindu,se conditiile7 ,inlocuirea altor diameter de acelasi tip de otel cu cel inlocuit se "a face tinandu,se cont ca aria armaturii sa fie cu maxim /C mai mare decat cea pre"a uta in proiect9 ,inlocuirea armaturilor cu bare de alt tip de otel decat cel pre"a ut in proiect, se "a face numai cu a"i ul proiectantului9 ,inlocuirea armaturilor se "a opera in planurile de executie de catre proiectant si executantul "a semna de luarea la cunostinta a modificarii aduse in plan! Mo"tarea ar at2r(!or Dontarea armaturilor "a incepe numai dupa receptionarea calitati"a a cofrajelor9 La montarea armaturilor se "a urmari asigurarea conditiilor desfasurarii betonarii (turnarii si compactarii betonului)! Pentru aceasta se "or crea spatii libere intre armaturile de la partea superioara, la inter"ale de maxim 0 m, pentru a permite patrunderea libera a betonului sau a furtunelor prin care se descarca betonul! De asemenea se "a urmari crearea de spatii necesare pentru patrunderea "ibratorului(minim +,/ x ; armatura) la inter"ale de maxim / x grosimea elementului! Armaturile "or fi montate in po itia pre"a uta in proiect, luandu,se masuri care sa asigure mentinerea acesteia in timpul turnarii betonului(distantieri, agrafe, etc!)! Distantierii pot fi din mortar de ciment in forma de prisma, pre"a uti cu cate o sarma pentru a fi legati de armaturi sau confectionati din mase plastice! 'ste inter isa folosirea ca distantieri a cupoanelor de otel beton! Pentru mentinerea in po itie a armaturilor de la partea superioara a placilor se "or folosi capre de otel beton sprijinite de armatura inferioara sau pe distantieri si dispuse intre ele la distanta de maxim 1 m(1buc3mp), in onele in consola! (n ca ul placilor cu grosimea @2* cm si al armaturilor cu ;@12 mm, se admite depasirea distantelor mentionate, dar astfel incat sa se asigure pastrarea po itiei armaturii! (n astfel de situatii, caprele pot fi inlocuite cu bare sudate de armatura unferioara si respecti"e superioara! Pra nurile si piesele metalice inglobate "or fi fixate prin puncte de sudura sau legaturi de sarma de armatura elementului sau "or fi fixate de cofraj astfel incat sa se asigure mentinerea po itiei lor in tot timpul betonarii! #e recomanda ca, atunci cand se dispune de mijloace mecanice de ridicare si montaj, armatura sa se monte e sub forma de carcase preasamblate, de preferinta sudate prin puncte! Le5area ar at2r(!or La incrucisari, barele de armare trebuie sa fie legate intre ele prin legaturi de sarma neagra! $and legarea se face cu sarma se "or utili a doua fire de sarma de 1A1,/ mm diametru! 'trierii si agrafele montate inclinat fata de armaturile longitudinale se "or lega de toate barele cu care se incrucisea a! Abater( ad (3(b(!e La lungimea segmentelor barei fasonate si la lungimea totala din proiect 7 PL-01

1#-#*# (1)

1#/# (1) (+)

(0)

(2)

1#0# (1) (+) 1#0# (1)

Prezentul document este proprietatea ALCONS ENGINEERING. Este interzisa multiplicarea si difuzarea acestuia fara acordul conducerii organizatiei.

Ed1, Rev0

Pagina 4 din 6

, sub 1 m , intre 1 B L B 1* m , cand L < @ 1* m (+) (0)

A < = / mm A < = +* mm A < = 0* mm

A < abaterea L < lungimea barei

Lungimea de petrecere a barelor, la inadire prin suprapunere (fata de pre"ederile proiectului sau ale prescriptiilor tehnice) este de peste 0 diametre! Distanta dintre axele barelor 7 , la fundatii , intre etieri si la pasul fretelor A < = 1* mm A < = 1* mm

(2)

La grosimea stratului de beton de protectie (fata de proiect) 7 , la fundatii si alte elemente masi"e A < = 1* mm

6# MASURI DE TE7NICA SECURITATII MUNCII, P#S#I# SI PROTECTIA MEDIULUI (1) La executarea lucrarilor care fac obiectul pre entei instructiuni se "or respecta masurile de securitate a muncii si P!#!(! pre"a ute in7 ,&orme generale de protectia muncii, ,&orme specifice de protectia muncii la lucrari geotehnice de exca"atii, fundatii, terasamente, ni"elari si consolidari de teren9 ,&orme specifice de protectia muncii pentru executarea lucrarilor de confectionat, montat armaturi in constructii 9 , &orme specifice de proiectia muncii pentru lucrari de cofraje, schele, cintre si esafodaje , (D , **5,*-69 ,&ormati" de pre"enire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente ,&orme de protectia muncii in acti"itatea de constructii si confectii metalice 9 ,&orme specifice de protectia muncii pentru manipularea, transportul prin mijloace mecani ate si depo itarea materialelor 9 La executarea lucrarilor care fac obiectul pre entei instructiuni se "or respecta masurile de protectia mediului pre"a ute in7 - Planurile de gestionare a deseurilor elaborate la ni"el de organi atie 9 - Acordul de mediu obtinut de la (PD pentru fiecare proiect 9 - Pre"ederile legale si alte reglementari de protectia mediului specifice pentru lucrarile care fac obiectul pre entei instructiuni!

(+)

8# CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR 8#1# (1) (+) (0) (2) Co"tro!2! %a!(tat(( ote!2!2( beto" "e)a3o"at $ontrolul calitatii betonului nefasonat se face prin 7 ,"erificarea aspectului 9 ,"erificarea profilului si a dimensiunilor 9 ,incercarea la indoire la rece 9 ,incercarea la tractiune, care se efectuea a numai daca 7 a!se pre"ede in proiectul de executie al lucrarii 9 b!lipseste certificatul de calitate a otelului li"rat de furni or 9 c!exista dubii asupra calitatii otelului apro"i ionat 9 ,la terminarea montarii armaturilor se "or "erifica urmatoarele 7 a!numarul, diametrul si po itia armaturilor in diferitele sectiuni trans"ersale ale elementelor structurii 9 b!distanta dintre etrieri, diametrul acestora si modul lor de fixare 9 c!lungimea portiunilor de bare care depasesc rea emele sau care urmea a a fi inglobate in elementele care se toarna ulterior 9 e!po itia inadirilor si lungimile de petrecere a barelor 9 f!calitatea sudurilor 9 e!numarul si calitatea legaturilor dintre bare 9 PL-01
Prezentul document este proprietatea ALCONS ENGINEERING. Este interzisa multiplicarea si difuzarea acestuia fara acordul conducerii organizatiei.

(/)

Ed1, Rev0

Pagina 5 din 6

f!dispo iti"ele de mentinere a po itiei armaturilor in cursul betonarii 9 g!modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire cu beton si dimensiunile acestuia 9 h!po itia, modul de fixare si dimensiunile pieselor inglobate! 8#*# (1) Re%ept(a !2%rar(!or )eceptia pe fa e de lucrari se face pe ba a "erificarilor armaturilor pe categorii de lucrari 7 infrastructura (fundatii, radiere) si suprastructura (stalpi, grin i, centuri, placi, buiandrugi, pe fiecare ni"el in parte), inaintea turnarii betonului 9 INREGISTRARI , )egistru pentru receptia calitati"a a materialelor, prefabricatelor si elementelor de constructii , instalatii inainte de introducerea acestora in lucrare 9 ,Proces "erbal de lucrari ascunse pentru elementul ce urmea a a fi betonat (cofrare,armare)9 , Proces "erbal de receptie calitati"a 9 ,$ertificate de calitate al otelui beton eliberat de furni or 9 ANEXE #pecifice nu sunt!

+# (1) (+) (0) (2) 10#

PL-01
Prezentul document este proprietatea ALCONS ENGINEERING. Este interzisa multiplicarea si difuzarea acestuia fara acordul conducerii organizatiei.

Ed1, Rev0

Pagina 6 din 6

S-ar putea să vă placă și