Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA, FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA, SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

PROIECT LA MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Birgauanu Emilia Bita Teodora Buga Ionela- Gianina Ciot Anca- Mihaela Creanga Camelia Fra ina Elena Malo Ro!ana

CE SE URMARESTE PRIN DERULAREA ACESTUI PROIECT? Prin intermediul "roiectului #Thin$ green% e dore te incura&area im"licarii comunitatilor in "roiecte de in'iintare( amena&are i rea)ilitare a "atiilor *er+i "u)lice, Cau+a care a du la nece itatea im"lementarii "roiectului e te li" a tot mai acuta a "atiilor *er+i din ora ul -ucea*a, -u"ra'ata totala a "atiilor *er+i din interiorul ora ului e diminuea+a *i+i)il in 'iecare an( 'iind de"arte de nece arul "re*a+ut de normele euro"ene, Pe de alta "arte( organi+atiile negu*ernamentale din -ucea*a *or a e im"lice in "roiecte de "rotectia mediului( dar nu di "un de 'ondurile nece are de 'a urarii lor, O)iecti*ul ace tuia e te de a incura&a im"licarea comunitatilor in "roiecte de in'iintare( amena&are i rea)ilitare a "atiilor *er+i "u)lice, Proiectul e te de tinat autoritatilor locale in "arteneriat cu -coala Generala #Ion Creanga% i Garda de Mediu -ucea*a, In cadrul "roiectului au 'o t eligi)ile urmatoarele acti*itati."roiecte/ Con tienti+area "o"ulatiei i a tinerilor cu "ri*ire la "ro)lemele mediului0 1e+*oltarea unei cam"anii T2 im"reuna cu un in titut de cercetare0 3 cam"anii de ecologi+are cu tinerii din toate ciclurile de in*atamant0 Formarea de e!"erti in ecologie0 1e+)atere "u)lica cu "ri*ire la "atiile *er+i cu im"licarea re"re+entantilor tuturor autoritatilor0

ANALIZA GRUPELOR DE INTERES


GRUPE 1E INTEREBENEFICIAR Primaria ora ului -ucea*a Autoritatile admini tratiei "u)lice locale au dre"tul i ca"acitatea de a olution i ge tiona in numele i in intere ul colecti*itatilor locale "e care le re"re+inta tre)urile "u)lice in conditiile legii, Un "roiect u tinut de Primaria -ucea*a e te cel "ri*ind ta)ilirea u"ra'etelor minimale de "atii *er+i la emiterea autori+atiilor de con truire "entru o)iecti*e i locuinte in Munici"iul -ucea*a, O)iecti*ele "roiectului / - "rotectia i con er*area "atiilor *er+i - mentinerea i de+*oltarea 'unctiei de "rotectie a "atiilor *er+i - ela)orarea i a"licarea unui com"le! de ma uri "ri*ind aducerea i mentinerea "atiilor *er+i in tarea core "un+atoare 'unctionarii - identi'icarea +onelor de'icitare i reali+area de lucrari "entru e!tinderea u"ra'etelor aco"erite cu *egetatie - mentinerea i ameliorarea calitatii mediului - "rotectia mediului incon&urator GRUP TINTA Po"ulatia ora ului -ucea*a Po"ulatia ora ului -ucea*a re"re+inta a"ro!imati* &umatate din "o"ulatia ur)ana a &udetului -ucea*a, La ultimul recen amant din anul 5665 "o"ulatia ora ului numara 467897 locuitori, PARTENER 4 -coala Generala % Ion Creanga%( -ucea*a Cea mai tanara in titutie de in*atamant "u)lic din -ucea*a a luat 'iinta in e"tem)rie 4::;,Im"lementarea cu ucce a "rogramului international (ECO-COALA( la ni*elul colii a materiali+at "rin o)tinerea -TEAGULUI 2ER1E<m)ol al educatiei "entru mediu i a tatutului de ECO-COALA in noiem)rie 5667 i recon'irmarea in 5668, Programul a "ornit de la idea im"licarii ele*ilor in re+ol*area "ro)lemelor locale de mediu i are ca o)iecti*e/ - cre terea gradului de con tienti+are a ele*ilor "ri*ind "ro)lemele de mediu i elementele de+*oltarii dura)ile - cre terea re "on a)ilitatii ele*ilor i "ro'e orilor din cadrul colii "ri*ind calitatea mediului incon&urator - im"licarea ele*ilor in diminuarea e'ectelor di tructu*e ale acti*itatilor PARTENER 5 Garda de Mediu Unul din o)iecti*ele Gar+ii de Mediu -ucea*a e te/ # *or 'i *eri'icate in "ecial "rimariile din &udet "entru a *edea cum e con'ormea+a normele de mediu "ri*ind alu)ri+area i colectarea de eurilor mena&ere%, Atri)utii/ - controlea+a acti*itatile cu im"act a u"ra mediului incon&urator i a"lica anctiuni contra*entionale "re*a+ute de legi latia in domeniul "rotectiei mediului - "artici"a la inter*entiile "entru eliminarea au diminuarea e'ectelor ma&ore ale "oluarii a u"ra 'actorilor de mediu i la ta)ilirea cau+elor ace tora i a"licarea anctiunilor "re*a+ute de lege - coo"eraea cu celelalte autoritati i organi m international de mediu i "artici"a la "roiecte i "rograme derulate in domeniul de "rotectie a mediului - *eri'ica e i+arile cu "ri*ire la incalcarea legi latiei in *igoare in domeniul "rotectiei mediului

1E-CRIERE

A-PECTE PO=ITI2E LEGATE 1E PROIECT

- e!"erienta in derularea "roiectelor - a*i+e o)tinute u or - "arteneriate cu alte in titutii - re ur e umane - "ri&in in o)tinerea documentelor in'ormatice - re ur e 'inanciare - )irocratia - tim"ul - atitudinea "er oanelor legate de chim)are - 'luctuatia re ur elor umane - re"rogramarea unor acti*itati - im"act "o+iti*( toate ace tea ducand la )una im"lementare a "roiectului - e!"erienta in derularea "roiectelor - "ri&in din "artea "artenerilor cu "ri*ire la "roiect

A-PECTE NEGATI2E 1E PROIECT

- dorinta "oulatiei de a a*ea mai multe "atii *er+i - in'rumu etarea ora ului cu e'ect "o+iti* a u"ra "atiilor *er+i - im)unatatirea calitatii aerului - "oluarea - ne"a trarea curateniei "atiilor *er+i amena&ate

IMPACT

- "atii de &oaca "entru co"ii - mediu anato "entru "oulatia ora ului -ucea*a - in'rumu etarea ora ului

umane - de+*oltarea a "ectului ecoci*ic i a ca"acitatii ele*ilor de a lua deci+ii - educarea ele*ilor "ri*ind "rotectia mediului - cre terea re "on a)ilitatii ele*ilor "ri*ind calitatea mediului incon&urator - de+*oltarea "iritului ecoci*ic i a ca"acitatii de a lua deci+ii a generatiilor *iitoare - 'onduri )ane ti re tran e alocate de+*oltarii "atiilor *er+i - re "on a)ilitatea cadrelor didactice a u"ra ele*ilor in tim"ul acti*itatilor de ingri&ire a mediului - educatia ele*ilor "rin actiuni de ecologi+are - 'ondurile unt 'olo ite in 'olo ul comunitatii

- lucru in "arteneriat - e!"erienta - $no>- ho>( e!"erti

- marirea atri)utiilor "er onalului anga&at - )irocratia

- monitori+are in decur ul "roiectului - lucrul in echi"a - e!"erti+a tehnica i 'inanciara - re ur e umane

ARBORELE PROBLEMA EFECTE n mediu incon!urator mai putin sanatos( apar unele boli) Orientarea tinerilor catre activitati mai putin sanatoase( internet, tv) "spectul inestetic al spatiilor verzi din !urul blocurilor populatiei Insuficienta programelor informationale Dezinteresul populatiei cu privire la spatiile verzi

Populatia este afectata

Variante putine de petrecere a timpului liber in natura

Promovarea redusa a activitatilor in natura

LIPSA SPATIILOR VERZI

#resterea traficului rutier

Populatia nu este destul de preocupata de intretinerea spatiilor verzi Populatia acorda mai multa atentie altor probleme decat cea a ecologiei

Imposibilitatea dezvoltarii unor forme de turism in oras Lipsa unui plan de urbanism

Mediatizarea redusa a problemei spatiilor verzi Needucare a in spiritual eco a populatiei

Dezvoltarea infrastructurii a dus la reducerea spatiilor verzi Obtinerea unui profit mai mare de pe urma constructiilor datorita cresterii demografice si implicit a locuintelor

Investitii insuficiente pentru intretinerea spatiilor verzi Insuficienta fondurilor pentru refacerea spatiilor verzi

Personal necalificat corespunzator

Neimplicarea autoritatilor in intretinerea si imbunatatirea spatiilor verzi

CAUZE

$anara generatie nu este educata in spiritul ecologiei Defrisari, alunecatri de teren Organizatorii de evenimente nu utilizeaza spatiile verzi ca locuri de agrement

Nerepartizarea corecta si eficienta a resurselor financiare disponibile

Neaplicarea corespunzato are a sanctiunilor de catre autoritati pentru nepastrarea spatiilor verzi

Po"ulatia e te mai anatoa a

ARBORELE OBIECTIV

Orientarea tinerilor catre acti*itati mai anatoa e

O mai )una imagine a "atiilor *er+i

Im)unatatirea calitatii mediului incon&urator

1i*er i'icarea modalitatilor de "etrecere a tim"ului in natura

Promo*area acti*itatii lor in natura

Promo*area "rogramelor educationale in domeniul ECO

Cre terea intere ului i im"licarea "o"ulatiei cu "ri*ire la "atiile *er+i

I1ENTIFICAREA( PA-TRAREA -I 2ALORIFICAREA -PATIILOR 2ER=I

OBIECTI2UL PRINCIPAL

1iminuarea tra'icului rutier "rin crearea rutelor ocolitoare

Pa trarea "atiilor *er+i "rin im"licarea "o"ulatiei

Promo*area unor tra ee turi tice in cadrul ora ului

O mai )una mediati+are a "ro)lemei "atiilor *er+i

Re trictionarea de+*oltarii in'ra tructurii "e "atiile *er+i A"licarea de anctiuni mai mari "entru con tructiile am"la ate "e "atiile *ar+i

Atragerea de in*e titii "entru "atiile *er+i

Cali'icarea core "un+atoare a "er onalului

Identi'icarea "ro)lemei eco ca 'iind "rioritara

Ela)orarea unui Educarea in "iritul "lan de ur)ani m eco a "oulatiei PACHETE DE ACTIVITATI

Re"arti+area corecta i e'icienta a re ,'inanciare di "oni)ile

Im"licarea autoritatilor locale

Educarea tinerei generatii in "iritul eco

Ma uri de "re*enire a de'ri arilor "rin "lantarea de noi "ueti

1eterminarea organi+atorilor de e*enimente a utili+e+e "atiile *er+i ca locuri de agrement

A"licarea anctiunilor de catre autoritati "entru ne"a trarea "atiilor *er+i

COD WP WP0

DENUMIRE PACHET DE ACTIVITATI MANAGEMENTUL PROIECTULUI

WP1

CON-TIENTI=AREA POPULATIEI -I A TINERILOR CU PRI2IRE LA PROBLEMELE ME1IULUI

WP2

1E=2OLTAREA UNEI CAMPANII T2 IMPREUNA CU UN IN-TITUT 1E CERCETARE

WP3

3 CAMPANII 1E ECOLOGI=ARE CU TINERII 1IN TOATE CICLURILE 1E IN2ATAMANT FORMAREA 1E E?PERTI IN ECOLOGIE

WP4

WP5

1E=BATERE PUBLICA CU PRI2IRE LA -PATIILE 2ER=I CU IMPLICAREA REPRE=ENTANTILOR TUTUROR AUTORITATILOR

Managementul proiectului @P6 Acti&itatea' (P)*/ Con'erinta de lan are a "roiectului- e 'ace "u)lic derularea "roiectului

Re pon a!il

Re ur e "#inanciare$umane% Pentru acea ta acti*itate au "artici"at 57 "er oane -76 ma"e/B76C4 ED76EE -466 'lutura i/ B466C7ED766EE -7 a'i e A3B7CFED37EE -catering/ Pran+B57C47ED3F7EE Ca'ea B57C5ED76EE La acea ta acti*itate "artici"a 46 "er oane -46 ma"eB46C4ED46EE -7 ma"eB7C4ED7EE CONTRACTE/57666E -Bauma!-achi+itii unelte -METRO-achi+iti 'lori(ar)u ti("uieti(ga+on(etcE Ctr,T2-3canale- 7666E Ctr,radio-3canale- 3666E

Birgaunanu Emilia Managerul "roiectului

Primaria (P)+/ Intalniri A e intalne c cola)oratorii "roiectului Garda de mediu A i tent manager

(P),/ Ra"ortari A e intocme c ra"oartele cu "ri*ire la decii+iile luate de catre mem)ri (P)-/ Achi+itii A e hotara te ce )unuri tre)uie achi+itionate "entu de 'a urarea "roiectului

Per oana re ",cu achi+itiile Managerul "roiectului

(P)./ Comunicate de "re a ince"erea de 'a urarii "roiectului

Rezult te!"#eze$t #e "#%&e'tulu&! o conferinta cu participarea si informarea a%& persoane '(( fluturasi distribuiti)'(( persoane informate '( mape informare colaboratori raport activitate )& mape Inc*eiere + contracte(ac*izitii si promovare)

Con tienti/area populatiei i a tinerilor cu pri&ire la pro!lemele me0iului @P4 Acti&itatea' campanie 0e in#ormare (P*1*/ Con tienti+area "o"ulatiei tran mitandu-le anumite in'ormatii "rin "o ta B e di tri)uie 'l<er- e in cutia "o tala de catre ele*i ai colii generale #Ion Creanga%E (P*1+/ Con*ocarea la o acti*itate GREEN in central ora ului -ucea*a B la acea ta mani'e tatie unt in*itati a "artici"e toti cei care unt ingri&orati i le "a a de natura0 in'ormarea cu "ri*ire la acea ta acti*itate -a 'acut in coli de catre "ro'e ori( "rin 'laiere di tri)uite in ora de catre *oluntari( i "rin intermediul +iarului localE (P*1,/ Po tere cu titlu in'ormati* a'i ate in coli i "e "anourile "u)licitare din ora (P*1-/ Partici"area la ore "entru in'ormarea ele*ilor cu "ri*ire la "roiect

Re pon a!il

Re ur e "#inanciare$umane%

Bita Teodora -c ,%Ion Creanga%

Pentu acea ta acti*itate au "artici"at G76 "er oane -Fl<er-e 766B766C4ED766EE Au "artici"at in numar deG566 "er oane -'l<ereB576C4ED576EE -+iarul localB466 EE -"o tereB76C5ED466EE

Primaria -c,%Ion Creanga% Garda de Mediu Primaria -45 "er oane -tran "ortul 476 E -'lutura iB766 C4ED766EE

Garda de Mediu Primaria Rezult te! I$(%#) #e "%"ul t&e& ,&( de fl-er)e distribuite)(&(( distribuite in cutia postala de &( persoane,%(( distiribuite la activitatea ./00N)),&( persoane informate "ctivitate ./00N in centrul orasului cu %(( de participant Informarea tinerilor prin %( de campanii in %( de scoli prin participarea la ore a '% reprezentanti si afisarea a &( postere

@P5

De/&oltarea unei campanii T2 impreuna cu un in titut 0e cercetare

Re pon a!il

Re ur e "#inanciare$umane%

Acti&itatea' campanie 0e in#ormare (P+1*/ Reali+area anumitor "oturi care a "re+inte in'ormatii cu "ri*ire la "roiect

Buga IonelaGianina A i tent manager

Pentru acea ta acti*itate au "artici"at 56 "er oane - "oturile 966 E

(P+1+/ 1i'u+area "e trei canale T2 i Radio a "otului Primaria -"u)licitate 7666 E (P+1,/ Promo*area T2 "rin intermediul unor e!"erti trimi i la di'erite emi iuni unde e di cuta "ro)lema ECO

Garda de Mediu -7 e!"erti B566EC7D4666EE

Rezult te!I$(%#) #e "%"ul t&e& 1 /ealizarea a 2 spoturi publicitare prin participarea a %( de persoane3 Publicitate prin difuzarea spoturilor pe canale $V si /adio Dezbaterea problemei 0#O prin trimiterea a & e4perti la emisiuni $V5

@P3

, CAMPANII DE ECOLOGIZARE CU TINERII DIN TOATE CICLURILE DE IN2ATAMANT

Re pon a!il

Re ur e "#inanciare$umane%

Acti&itatea' (P,1*/ 2i+ite de in'ormare .inter*iuri

Fra ina Elena Primaria Garda de Mediu La acea ta acti*itate "artici"a 46 "er oane -tran "ortul 366E Fl<er-eB566C4ED566EE A'i e B7CFED37EE -tran "ortul 566 E -47 "er oane -tran "ort 576E -achi+itie "uietiB766C46ED7666EE -476 "er oane -achi+itieiar)a(ga+on('lori(etc45666E -achi+itieB466co uriE HmontareH*o" ire7666E -achi+itie unelte "t curatare(colectare de euri-3666E -tran "ort-766E

(P,1+ /Promo*area ideii de ecologi+are in coli

Primaria Garda de Mediu Primaria Garda de Mediu -coala #Ion Creanga% Colegiul Ec,1,Cantemir% U-2-"ec,-il*icultura

(P,1,/Identi'icarea +onelor care "ot 'i reim"adurite i reim"adurirea lorB"lantari "uietiE (P,1-' 3 Actiuni.cam"anii de ecologi+are/ -"lantariBiar)a(ga+on("omi(ar)u ti("lante('loriE -montarea i *o" irea co urilor de gunoi -curatarea "atiilor "u)lice de recreere "rin acti*itati de curatire(colectare de de euri etc,

Rezult te!' )" $&& *e e'%l%+&z #e! Vizite de informare si promovarea ideii de ecologizare la toate ciclurile de invatamant prin participarea a '( reprezentanti /eimpadurirea prin plantarea a &(( de puieti in zonele defrisate Plantarea de iarba,gazon,flori cu a!utorul a '&( voluntari de la toate ciclurile de invatamant Montarea,vopsirea a '(( cosuri de gunoi #uratarea spatiilor publice de recreere prin curatire,colectare de deseuri5

@P;

3ORMAREA DE E4PERTI IN ECOLOGIE

Re pon a!il

Re ur e "#inanciare$umane%

Acti&itatea'

Ciot Anca Andreea Malo Ro!ana Primaria Garda de Mediu La acea ta acti*itate "artici"a 7 "er oane -tran "ort B966EE -ca+are Hma a B8,666EE -cur ul de 'ormareB7C466ED766EE -76 "er oane din care 46 ale i "t 'ormare e!"erti ECO -chirie ala de inter*iu76E -46 "er oane -cur ul de 'ormareB46C46ED466EE -chirie ala cur -96E -7 "er oane -tran "ortB7C96ED366EE -ca+areHma aB7666EE

(P-1*/Formarea de "eciali ti ECO in trainatate

(P-1+/Recrutare in coli a tinerilor doritori de im"licare in acti*itati de ecologi+are

Primaria

(P-1,'Formarea de tineri e!"erti ECO in urma recrutarii din coli

Garda de Mediu

(P-1-/Trimiterea in chim) de e!"erienta in trainatate a tinerilor e!"erti Rezult te!6ormarea de specialisti si tineri e4perti 0#O1 6ormare de & specialisti 0#O cu specializare in strainatate 6ormare '( tineri e4perti 0#O din care & megr in sc*imb de e4perienta in strainatate

Primaria Garda de Mediu

De/!atere pu!lica cu pri&ire la patiile &er/i cu implicarea repre/entantilor tuturor autoritatilor @P7

Re pon a!il

Re ur e "#inanciare$umane%

Acti&itatea' (P.1* A'i a&ul in +ona o)iecti*ului i la ediul admini tratiei "u)lice locale

Creanga Camelia Primaria -"o tere B36C3ED:6EE -'lutura i B466C4ED466EE -"artici"a F6 "er oane -chirie ala-466E -in*itatii trimi eB466C5ED566E -a"aB466 ticleC4ED466EE -ca'ea-366E -ra"ort/ amen+i(a*erti mente

(P.1+ /Organi+area unei de+)ateri cu "ri*ire la "ro)lemele mediului intrun loc acce i)il "o"ulatiei din +ona

Primaria Garda de Mediu

(P.1, /-e i+area unor a "ecte "rin care e incalca legi latia "ri*ind "rotectia mediului (P.1- /Inregi trarea unor "ro"uneri care "ot duce la im)unatatirea "roiectului au a acti*itatii(cu e'ecte 'a*ora)ile a u"ra mediului,

Garda de Mediu Autoritatile locale

Rezult te!O,-&$e#e u$%# * te .& &$(%#) -&& .u"l&)e$t #e "#&/&$* "#%,le)ele )e*&ulu& *&$ %# .! informarea despre dezbaterea publica prin afisarea de 2( postere si impartirea de '(( fluturasi 7%(( persoane informate dezbatere publica prin participarea a ,( de persoane aplicarea de sanctiuni,amenzi si avertismente pt nerespectarea curateniei spatiilor verzi5

DIAGRAMA GANTT
PA0TRAREA 0I VALORIFICAREA 0PATIILOR VERZI

8P
8P( 8P'

D0N MI/0
MN.5P/O5 #onstientizarea populatiei cu privire la problematica mediului #onstientizarea populatiei prin transmiterea de informatii prin posta Organizarea unei activitati ./00N in centrul orasului Postere informative in scoli Ore informative pentru elevi

/0956I N '(;<<(
':((

/09P5
' % 2 + & : ,

P0/IO"D" D0/ L"/II P/OI0#$ L I (L NI)


; < ' ( ' ' ' % ' 2 ' + ' & ' : ' , ' ; ' < % ( % ' % % % 2 % +

Primari a 9c5=I5#r eanga=

8P'5'

Primari a

8P'5%

9c5=I5#r eanga Primari a Primari a .arda de Mediu '(%((

8P'52 8P'5+

8P%

8P%5' 8P%5%

8P2

Dezvoltarea unei campanii $V impreuna cu .arda de Mediu 9poturi,reclame pe 2 canal $V nationale Promovare prin e4perti la emisiuni televizate 2 campanii de ecologizare cu

"sistent manage r Primari a %:+;&

8P25'

tinerii din toate ciclurile de invatamant Vizite de informare>intervi uri Promovarea ideii de ecologizare in scoli Identificarea zonelor care pot fi reimpadurite si reimpadurirea lor 2 actiuni>campanii de ecologizare

8P25%

8P252

Primari a .arda de Mediu Primari a .arda de Mediu Primari a .arda de Mediu 9c5=I5#r eanga= #ol=5D5 #antem ir= 9V ';%2( Primari a .arda de Mediu Primari a .arda de Mediu Primari a .arda de Mediu ;<(

8P25+

8P+ 8P+5'

6ormare de e4perti 6ormarea de specialisti eco in strainatate 6ormarea de tineri e4perti eco /ecrutare in scoli $rimiterea in sc*imb de e4perienta in strainatate Dezbatere publica cu privire la spatiile

8P+5% 8P+52 8P+5+

8P&

8P&5'

8P&5%

8P&52

verzi cu implicarea reprezentantilor tuturor autoritatilor "fi?a!ul @n zona obiectivului ?i la sediul administraAiei publice locale Organizarea unei dezbateri cu privire la problemele mediului intr)un loc accesibil populatiei din zona 9esizarea unor aspecte prin care se @ncalcB legislaAia, privind protecAia mediului Inregistrarea unor propuneri care pot conduce la @mbunBtBAirea proiectului sau a activitBAii, cu efecte favorabile asupra mediului5

Primari a

Primari a .arda de Mediu

.arda de Mediu

8P&5+

"utorita tile locale

PLANUL COSTURILOR CO1 @P 1ENUMIREA ACTI2ITATII MNG,PROIECTULUI Cheltuieli cu lan area/ -managerul echi"ei de "roiect -a i tent manager -re "on a)i cu achi+itii -conta)il Cheltuieli cu lan area "roiectului/ -ma"e -'lutura i Catering -"ran+ -ca'ea -ma"e -ma"e Contracte/ -Bauma! -Metro Contracte/ -T2B3 canaleE -Radio -UBTOTAL @P6 UNITATE NR,UNITATE CO-T UNITAR I CO-TURI TOTALE I

@PO

Per Per Per Per

oana oana oana oana

4C5;luni 4C5;luni 4C45luni 4C5;luni 76 466 57 57

;66 366 576 366 4 7 47 5

:966 F566 3666 F566 76 766 3F7 76

64

Buc, Buc, Per oane Per oane

65 63 6;

Buc, Buc, Ctr , Ctr , Ctr , Ctr ,

46 7 4 4 4 4

4 4 8666 4F666 7666CFluni 3666CFluni

46 7 8666 4F666 37666 54666 468::6

67

@P4 4,4 4,5 4,3 4,; -UBTOTAL @P4 @P5 5,4 5,5 5,3 -UBTOTAL @P5 @P3

CON-TIENTI=AREA POPULATIEI -I A TINERILOR CU PRI2IRE LA PROBL,ME1IULUI

-Fl<er-e -Fl<er-e -anunt +iar local -"o tere -'lutura i -tran "ort

Buc Buc =i Buc Buc =i

766 576 3 76 766 4

4 4 466 5 4 476

766 576 366 466 766 476 4866

1E=2OLTAREA UNEI CAMPANII T2 IMPREUNA CU GAR1A 1E ME1IU

- "oturi -"u)licitate T2 -"u)licitate Radio Promo*are T2

luni Luni Luni Per oane

3CFluni 3canaleC3luni 3canaleC3luni 7

566 44F6 766 566

;566 3766 4766 4666 46566

3 CAMPANII 1E ECOLOGI=ARE CU
TINERII 1IN TOATE CICLURILE 1E IN2ATAMANT

3,4

3,5 3,3 3,;

-tran "ort -'l<er-e -a'i e -tran "ort -tran "ort -achi+itie "uieti Achi+itii/ -'lori -ga+on

=i Buc Buc =i =i Buc Buc Jg

4 566 7 4 4 766 5766 466

366 4 F 566 576 46 ; 47

366 566 37 566 576 7666 46666 4766

-iar)a -co uri -unelte -tran "ort -UBTOTAL @P3 @P ; ;,4

Jg Buc Buc +i

76 466 566 7

46 76 47 466

766 7666 3666 766 59;87

FORMAREA 1E E?PERTI IN ECOLOGIE

;,5 ;,3 ;,; -UBTOTAL @P; @P7

-tran "ort -diurna -cur 'ormare -chirie ala inter*iu -cur de 'ormare -chirie ala cur -tran "ort -diurna

Per oane Luna Per oane =i Per oane Luni Per oane Luna

4C7"er oane 7C3luni 7C3luni 4 46C8luni 96 4C7"er oane 7C5luni

456 733 566 76 46 8 96 766

966 8666 3666 76 866 ;86 366 7666 48536

1E=BATERE PUBLICA CU PRI2IRE LA -PATIILE 2ER=I CU IMPLICAREA REPRE=ENTANTILOR TUTUTOR AUTORITATILOR

7,4 7,5

-"o tere -'lutura i -chirie ala -in*itatii trimi e -a"a -ca'ea

Buc Buc =i Buc -ticle Buc

36 466 4 466 466 466

3 4 466 5 4 3

-UBTOTAL @P7 CO-TURI TOTALE PROIECT

:6 466 466 566 466 366 8:6 4997:7