Sunteți pe pagina 1din 3

SC ____________________ SA

Localitatea, str. . nr. .., sector . Bloc.., scara., apartament

REGISTRUL ACTIONARILOR

Prezentul registru contine __________ pagini numerotate de la ________ la _________ fiecare fila fiind parafata/stampilata de noi, astazi ____________ SC ______________________________ SA, prin reprezentantul legal al societatii

LISTA ACTIONARILOR

LA DATA D _________________

!r. de iden" ti" ficare


.

!umele si prenumele #denumirea$

Domiciliul sau sediul si nr. inmatric. de la %eg. Comertului


0

%ectificar i

Sold initial

Do&andiri

'nstrainari

Su&scrieri
,arsaminte efectuate Data Data // scadent a /0 platii /1

Di" (er" se

Sold nou

)&ser(atii #ga*are, sec+estrare, anulari$


!r.act. si nr. ordine Date identif. creditor Data incetarii situatiei

!r. actiuni 1 2

!r. ordine 3

!r. actiuni 4

!r. ordine 5

!r. actiuni 6

!r. ordine

!r. actiuni

!r. actiuni

!r. ordine

/.

/2

/3

/4

/5

/6

/7

1.

2.

3.

4.

5.